Page 1

BRANCHE

FOKUS

Pulsen på

bygge- og anlægsbranchen Til næste år fylder entreprenørvirksomheden ELINDCO 50 år, og det har givet anledning til at reflektere over firmaets fremtidige plads i den danske byggebranche. Læs mere på side 10

i samarbejde med


Belysningen gør en forskel . . . CITY ELEMENTS LED MAST

1 2 3 4

Lysmast/pullert til belysning af: Torve, pladser, stier, vej , etc.

Kamera overvågning, WI-FI, GOBO, højtaler samt batteri lader funktion.

Nød- eller taxaopkald samt parkerings betalings terminal.

Fås i to forskellige diameter, højde: fra 1,2m til 9m.

Projekt juni 2017: Sønderborg Havn

www. deluxdk.com


l i n d ab | v i f o re n kl e r b y g g e r i e t

Bæredygtigt byggeri kommer af godt arbejde

Vi forenkler byggeriet Gennem forenkling i alt vi gør, understøtter vi bæredygtigt byggeri for fremtiden. Vi udvikler produkter, der tager hånd om samfundets klimaudfordringer og finder løsninger, der reducerer vores aftryk på miljøet.

Hos Lindab anvender vi primært stål i vores produktion. Stål er et af få materialer, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører lavere CO2 udslip samt mindre energispild.

Med vores løsninger inden for ventilation og indeklima sikrer vi ultimativ komfort og optimal energieffektivitet. Lindab Porte, Tagrender, Tag- og Facadeløsninger er udviklet til det nordiske klima og bidrager til forenklede processer i byggeriet samt transparens i forhold til byggeriets miljøregnskab.

Når vi hos Lindab gør vores arbejde godt, så kan vores kunder koncentrere sig om at bygge bæredygtigt med god samvittighed.

www.lindab.dk

Ikke kun i dag – også for fremtiden.


BRANCHE

FOKUS August 2017

Byggebranchens vigtige løsninger til tidens udfordringer Velkommen til denne særudgave af Bygge- & Anlægsavisen, hvor vi har bestræbt os på at give et indblik i den danske byggebranche netop nu og besvare spørgsmålene: Hvor sker innovationen, og hvad kan vi forvente os af fremtiden?

PUlSen På

bygge- og anlægsbranchen Til næste år fylder entreprenørvirksomheden ELINDCO 50 år, og det har givet anledning til at reflektere over firmaets fremtidige plads i den danske byggebranche. Læs mere på side 10

Verden ændrer sig hastigt lige nu, og her kan byggebranchen være med til at skabe langtidsholdbare løsninger på store globale udfordringer som klimaændringer og terrorangreb, ligesom vi skal vænne os til at bygge ud fra en cirkulær tankegang, hvor man også ser på hvad, der skal ske med byggematerialerne, når en bygning skal rives ned eller renoveres.

i samarbejde med

Forsidefoto: Venligst udlånt af Elindco Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl ms@mediaxpress.dk Salgschef Daniel Lambevski daniel@boaa.dk Medredaktør Ronny Gregory Bennetsen ronny@boaa.dk

Det er presserende udfordringer, som kræver helhedstænkning, hvor man har fokus på den merværdi, de nye løsninger kan give. Et godt eksempel er, at når man som bygherre vælger at anvende miljøvenlige og bæredygtige byggematerialer, så får man samtidig et sundere indeklima, og det er af afgørende betydning for de personer, som skal have deres hverdag i bygningen. Direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Henrik Garver, fremhæver, at man i dag formår at skabe intelligente landskabsløsninger, der ikke blot tager hånd om de stigende vandmængder, men samtidigt skaber stor værdi for det enkelte bymiljø. Her bliver klimasikring en integreret del af arbejdet med at skabe attraktive udendørs opholdssteder. Den samme merværdi taler Hans Scheving fra Bertelsen & Scheving arkitekter om i forbindelse med et højaktuelt emne som terrorsikring af vores byrum, hvilket er vanskeligt at finde én ultimativ løsning på. Udfordringen er at skabe integrerede løsninger, som ikke skræmmer folk unødigt, og hvor vi bibeholder den imødekommenhed og åbenhed i bybilledet, som er en dansk styrkeposition.

Steffen Thorsted steffen@boaa.dk

Både terrorsikring og klimasikring er eksempler på udfordringer, hvor løsningerne fra danske arkitekter, ingeniører, entreprenører og producenter kan bidrage positivt til livet i byerne. De gode løsninger skaber værdi på flere niveauer.

Produktion Vanessa Møller vm@mediaxpress.dk

God læselyst !

Projekt koordinator Døgg Hoydal Skribenter Alexander Tengbjerg Frank Ulstrup Rune H. Jensen Elias Inceer Steffen Walton Simonsen Kasper Boye AD’er Benny Leick bl@mediaxpress.dk Mediegrafiker Therese Buch-Andersen therese@mediaxpress.dk Mediegrafiker-elev Sissel Krogsgaard sk@mediaxpress.dk Tryk Vestjysk Rotation A/S Oplag 40.000 Distribution Børsen, landsdækkende Udgiver

MediaXpress A/S Bredgade 36, 1. sal - Forhuset 1250 København K Tlf.: 33 44 55 55

4

Mikkel Weber Sandahl Chefredaktør

INDHOLD

6 Plejer er død - vi skal gribe mulighederne 8 Effektive og bæredygtige kedler 10 Man skal ikke lade sig forblænde af gode tider 12 Robotten bliver snart en del af sjakket 13 Dahls digitale rejse 14 ”Droner kan bruges i alle faser af byggeriet” 14 Mere LED-belysning til boligforeningerne 16 3D-modeller er et fantastisk værktøj – men det kræver disciplin og ansvarlighed fra alle parter 18 Nyt digitalt projektstyringssystem sikrer intelligent og let projektledelse 19 Det optimale fundament for rigtige beslutninger 20 Gennemtænkte overfladeløsninger baner vejen for en bedre klimasikring af byerne 21 Mere værdiskabende samarbejde om byens rum 22 Terrorsikring skal skabe merværdi 24 Sikker drift på de kommende metrostationer 25 Er der forskel på karruseldøre… 26 Klimasikring og De tre små Grise 28 Indeklima kan blive fremtidens driver i dansk byggeri 28 Nye solcelleanlæg til DTU og SDU 31 Træd ind i dit nye hjem med 3D-teknologi 32 Patenteret klimasystem udfordrer traditionel ventilation 34 Gentagelser øger produktiviteten 36 Vi har den manglende arbejdskraft! 38 I den grønne førertrøje 39 Det gælder om at finde sin vej 40 Dagslyset og den åbne horisont 42 De bredeste skuldre bærer BLOX 43 Stort potentiale for besparelser på bygningers vandforbrug 44 ”Et byrum skal ikke fastlåses til bestemte funktioner” 46 Læserservice

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Vi øger trafiksikkerheden Saferoad Daluiso A/S er leverandør af løsninger, som øger trafiksikkerheden for alle trafikanter, hvad enten det er folk i bil, på cykel eller til fods.

Vi har hjulpet staten, kommuner, entreprenører og private virksomheder i mere end et kvart århundrede.

Vores løsninger omfatter bl.a. afspærring, vejmarkering, skiltning, autoværn, afmærkning, støjskærme, bro­ rækværker, samt en lang række trafikprodukter, der findes på, over og langs med vejen. Dertil kommer et stort sortiment af park­ og byudstyr.

Saferoad Solutions er vores afspærrings­ og entrepriseafdeling. Her hjælper vi med alt inden for udlejning af afspærringsmateriel, opsætning og nedtagning af skilte, tilsyn, udarbejdelse af skilteplaner, rådighedsansøg­ ninger, projektering og meget andet.

Vi påtager os også gerne rådgivning, projektstyring og monteringsopgaver ­ store som små.

70 30 20 30 ann_saferoad_boaa_31august2017.indd 1

info@saferoad.dk

saferoad.dk 16/08/2017 12.20


Plejer er død - vi skal gribe mulighederne Indlæg af adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri

H

vis alt går som det plejer, går vi mod bedre tider i forhold til de sædvanlige økonomiske nøgletal som vækst, beskæftigelse og privatforbrug. Der er meget, som peger på, at der er noget at have optimismen i. Vi har i Dansk Byggeri nu i en lang periode fejret arbejdsmarkedet med lav ledighed og høj beskæftigelse som den store solstrålehistorie, men vi har også holdt fast i tømmerne på de allermest flyvske historier om overophedning, flaskehalse og behov for at bremse nyttige offentlige investeringer i vedligeholdelse og udbygning af f.eks. infrastruktur. Der er vi ikke endnu – og spørgsmålet er, om vi kommer dertil.

ikke længere kan isoleres fra omverdenen. Der er ingen tvivl om, at rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er rykket op som udfordring nr. 1 for byggebranchen. Men det er vigtigt at have nuancerne med. For det første slår opsvinget igennem med forskel i styrke. Nogle dele af landet har stadig ikke meget at rive i, mens andre dele af landet har så travlt, at det lokalt kan være vanskeligt at finde tilstrækkelig arbejdskraft. For det andet er der altså godt 25.000 færre beskæftigede i byggeriet end i 2008, da vi senest var på det højeste, og det danske arbejdsmarked er i dag knyttet op til et åbent europæisk arbejdsmarked. Det ser vi mange gange bort fra, når økonomer og medier tegner et billede af en økonomi tæt på overophedning.

Det går nemlig ikke mere altid, som det plejer. Forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen var engang parat til at kuldkaste alle økonomiske teorier. Det var nok lidt vel drastisk.

Det er vigtigt, at vi anerkender den betydning, som den udenlandske arbejdskraft har som buffer, der både medvirker til at hindre flaskehalse og løninflation.

Men engang imellem kunne man godt ønske sig, at økonomerne så lidt mere nuanceret på den moderne virkelighed, end autopiloten anbefaler. Først og fremmest fordi vi ser, at den danske økonomi og det danske arbejdsmarked

Det åbne arbejdsmarked har således været en gave for dansk økonomi, fordi det langt hen ad vejen overflødiggør tidligere tiders økonomiske indgreb – indgreb som, tilmed ofte havde en elendig timing og derfor ikke fik den tilsigtede virkning.

6

For det tredje er rekrutteringsudfordringer og flaskehalse ikke kun af det onde. Faktisk er en høj og stabil aktivitet en gylden mulighed for de grupper i samfundet, der normalt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dansk Byggeri har således dokumenteret, at byggeriet hører til de allerbedste med hensyn til at flytte mennesker fra passiv til aktiv forsørgelse. Konkret er der fra 2013 til 2016 flyttet 9.000 fra passiv forsørgelse til job i byggeriet. Og så kan man nævne den gevinst, vi må imødese i de kommende år med hensyn til digitalisering og automatiseringer med robotter og lignende, som slet ikke er futuriske udsigter. Vi må ganske enkelt kalkulere med, at robotterne overtager flere og flere jobfunktioner. Vi ser også byggeriet i bred forstand gøre sig rigtig godt den anden vej ude i verden på eksportmarkeder. Det gælder arkitekter, ingeniører, men også mange entreprenører og danske byggevareproducenter. Det er det europæiske marked, EU, som bringer byggeeksporten frem blandt de mest betydelige eksporterhverv. Det er ikke længere eksotiske ulandsprojekter, men kalkulerede risikomargener på nær-

markeder, der har internationaliseret en stadig større del af byggeriet. Den vej kan mange flere betræde. Ikke mindst danske specialister inden for energi- og klimasikring, der har brug for større markeder end det danske hjemmemarked.Tænk blot på byggevareproducenterne eller de specialkompetencer, som en virksomhed som Aarsleff har på store vindmølle- eller infrastrukturprojekter. Jeg vil hermed pointere, at vi skal vende det døve øre lidt til alle dem, som hælder deres argumenter til de gamle forestillinger om et hjemmemarked, hvor politikerne med et vågent øje skal stå parat til at detailregulere. ”Plejer er nemlig død” – vi står overfor en omverden, som vi enten kan omfavne eller isolere os fra. Og vi står overfor en teknologisk og digital udfordring, som byder på store muligheder, som vi også bør omfavne. Der venter med andre ord kolossale og spændende udviklingsmuligheder, hvor den danske bygge- og anlægsbranche har rigtig gode muligheder for at spille sig på banen.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


SKABT MED TEKNOLOGI, ENTUSIASME OG SAMARBEJDE – OPP-samarbejdet har givet os mulighed for at skabe synergi og udvikling i vores samspil med entreprenører, bygherre og medarbejdere i psykiatrien, og det har resulteret i de bedste løsninger og muligheder i byggeriet. Karsten Uno Petersen, Formand for Innovationsudvalg, Region Syddanmark mth.dk

Psykiatrisk Afdeling i Vejle, 17.400 kvm. nyopført psykiatri, byggeperiode 2014-2017


Effektive og bæredygtige kedler Hargassner-koncernen startede for lidt over 30 år siden som en god ide i et smedjeværksted. I dag er det en større virksomhed, der med base i Østrig, producerer og udvikler fastbrændsel, pille- og fliskedler, der er en garanti for lave energiudgifter og en minimal CO2 udledning. Tekst af Alexander Tengbjerg

I

Østrig, nær den tyske grænse, begyndte smedemesteren Anton Hargassner i 1984 at bygge sine egne fyringskedler med en vision om, at de skulle være markedets bedste. Der har sikkert været hovedrysten i starten, da en succesfuld smed valgte at sætte alle kræfter ind på at udvikle og producere kedler i sit eget værksted. Men allerede i 1986 kunne han præsentere verdens første fuldautomatiske kedelanlæg til flisfyring, og få år efter begyndte han at producere fuldautomatiske pillefyr og fastbrændselskæder. Siden 1984 er Hargassner vokset betydeligt og har modtaget flere europæiske priser for innovation og nytænkning. Men det er stadigvæk Anton Hargassner, der står i spidsen for produktionen og udviklingen, og sønnerne står klar til at træde i farens fodspor. Familien sørger også for at holde udvikling og produktion under et tag. Hermed har man fuld kontrol over alle aspekter inden for fremstillingen og kan sikre sig at kvaliteten lever op til alle forventninger. Det er også fra samme sted at udviklingen af digitale løsninger finder sted, som via apps skaber en bedre brugeroplevelser i henhold til styring af kedlerne. Hargassner har dermed bragt de højeffektive kedler ind i den digitale tidsalder. Hvorfor bruge flis og træpiller?

Anton Hargassner holder, som de fleste østrigere der er opvokset i det skovrige alpeland, meget af naturen. Målet med kedlerne fra Hargassner er derfor at

8

annonce

verden. Det betyder også, at kedlerne fra Hargassner er langt forud for de danske standarder og vil ikke blive forældede, hvis nye regulativer skulle træde i kraft, fortæller Bent Christensen, der er direktør for Hargassners danske afdeling. Store muligheder i Danmark

Bent Christensen ser også meget lyst på Hargassnerkedlernes fremtid i Danmark:

Anton og Elisabeth Hargassner med sønnerne Markus og Anton.

minimere CO2 udslippet. Derfor kan det umiddelbart virke mærkeligt at benytte træprodukter til fyringen. Men træflis og træpiller er overskudsprodukter fra den primære træforarbejdningsindustri, hvilket betyder, at der ikke er nogen CO2 udledning, når de bruges som energiressource. Hertil har prisen på træflis og piller ikke oplevet store udsving som eksempelvis olie og gaspriserne. De har i stedet ligget på et stabilt lavt niveau de sidste mange år.

på ECO HK fliskedlen fra Hargassner, behøves der ikke engang et filter takket være en minimal luftforening. Det skyldes, at Hargassner følger de østrigske regler og standarder for både sikkerhed og forurening, der er blandt de skrappeste i

– Med en høj bevidsthed om miljøet, skærpede emissionsstandarder og generelt dyre olie og gaspriser, er vores kedler optimale for det danske marked. Siden vi startede i Danmark i 2013, har interessen været stødt stigende. Det har primært været inden for industri og landbrugssektoren, men også boligselskaber er begyndt at få øjnene op for fordelene. Hargassners produkter er det tætteste, du kommer på olie- og gasfyrteknologi i forhold til drift og vedligehold. Og kedlen skal kun have et enkelt årligt eftersyn, mens askeboksen skal tømmes efter behov. Det er derfor blevet nemt at vælge en bæredygtig kedel, og på sigt er det en rigtigt god investering. At teknologien er state of the art betyder også, at ens nyerhvervede kedel vil kunne leve op til fremtidige regulativer.

– Der er måske nogle, som er bekymrede for at energiudvindingen ved hjælp af træ kan have skadelige følgevirkninger i forhold til luftkvaliteten. Men ser man Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


CSK – en stålsat virksomhed Hos CSK Stålindustri A/S var vi med fra starten, da en række markante og spektakulære byggerier blev skudt i gang. Afsættet var naturligvis vores ekspertise i stålkonstruktioner og ofte kombineret med tidens arkitektoniske trend. Det er ikke uden grund, at vi siger, at CSK går til stålet. Vores kompetencer er unikke, hvilket gør, at vi tør sige, at CSK er kendt som en af de bedste leverandører på markedet.

Hos CSK er vi eksperter i altaner Altaner er lejlighedens ekstra rum – privatliv i det fri uden det besværlige havearbejde, og med muligheden for at følge årstiderne på nært hold. Derudover er altaner også en værdiforøgelse af ejendommen. CSK har gennem et mangeårigt samarbejde med kendte arkitekter og engagerede bygherrer opnået stor erfaring med rådgivning, design, produktion og montage af altaner og værn.

CSK Stålindustri A/S Sdr. Thorstedvej 1 | DK-7700 Thisted Tlf. +45 96 177 000

www.csk.dk

Vizuall.dk

Læs mere på www.csk.dk


Man skal ikke lade sig forblænde af gode tider Til næste år fylder entreprenørvirksomheden ELINDCO 50 år, og det har givet anledning til at reflektere over firmaets fremtidige plads i den danske byggebranche. ELINDCO har oplevet rekordgode resultater de sidste par år, men sætter hele tiden nye mål og lader ikke succesen sløve nytænkningen. Tekst af Alexander Tengbjerg

D

er er fart på de økonomiske hjul i byggebranchen. Det mærker ELINDCO, der blandt andet står bag KUA 3 på Amager og arbejder på at færdiggøre Rigshospitalets Nordfløj også. Opgaverne mangler ikke, men hvor er ELINDCO Byggefirma på vej hen? Spørger man administrerende direktør Steen Justesen, er svaret klart: – Vores mål er at være placeret lige under de helt store entreprenørvirksomheder. Vi vil ikke være de største men derimod de bedste inden for vores felt ved at kunne tilbyde den helt rigtige fagekspertise. Det opnår vi igennem en flad ledelsesstruktur, hvor den

enkelte medarbejder har et stort individuelt ansvar og står på mål for sine opgaver. Men den store succes betyder ikke at man læner sig tilbage hos ELINDCO, tværtimod: – Jeg mener personligt, at det er nemmere at styre en virksomhed i krisetider fremfor under store opsving. Nogle kan lade sig forblænde af de gode tider, hvorimod man tvinges til at holde sig vågen under krisetider.Vi arbejder, som var vi midt i krisen, ved hele tiden at forsøge at forbedre os og holde hovedet koldt, fortæller Steen Justesen. I de 12 år Steen Justesen har stået i spidsen for ELINDCO, har han været med til at føre virksomheden igennem vor

tids værste finanskrise. Han mener derfor, at firmaets vækst skal foregå i et styret tempo, så man ikke kommer til at stå i en situation, hvor man er særligt sårbar over for konjunkturudsving. Byggebranchens udfordringer

Efter 50 år har ELINDCO opbygget et indgående kendskab til mange af den danske byggebranches styrker og mangler. Steen Justesen mener, at der er flere parametre, hvor byggebranchen som helhed står overfor udfordringer: – Kommunikation er vigtigt og det skal mere i fokus! En god dialog mellem alle parterne i et byggeri er nødvendigt for, at projektet kan ende i en succes. I større

byggesager har vi at gøre med et utal af mennesker med forskellige kompetencer og underentreprenører med individuelle tidsplaner. Hvis ikke vi taler sammen, opstår der et kaos på byggepladsen, hvilket medfører fordyrende forsinkelser. Også bygherrerne skal blive bedre til at kommunikere deres forventninger og have dialog med rådgivere og entreprenører så de ved, hvad de skal arbejde henimod. I det hele taget skal bygherren være meget synlig i byggeprocessen. – Der er netop nu fart på hjulene, og vores hjemmemarked kan ikke følge med efterspørgslen, hvilket har resulteret i en mangel på arbejdskraft. Vi har derfor behov for at uddanne bedre og

KUA 3, Amager

10

annonce

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


flere håndværkere. Det kræver naturligvis, at der er lærepladser til de unge, og her er det virksomhederne, der skal træde i karakter. – Hos ELINDCO sørger vi altid for, at ti procent af vores stab består af lærlinge. Det er en samfundsansvarlig virksomheds pligt at skabe lærepladser, men samtidigt kan vi se, hvor stor nytte vi selv drager af de unge. Flere af dem ender med at arbejde hos os, og mange tager helt ny teknisk viden med sig fra deres uddannelser, som bidrager til produktiviteten. Vi plejer at sammensætte teams af erfarne folk, samt helt unge ingeniører og konstruktører. Det giver hvert team et sæt kompetencer og en dynamik, der formår at løse byggepladsens udfordringer, samtidigt med at kvalitetssikringen er i top. – Vidensdeling er nøglen til succes i byggebranchen, og at få nye engagerede lærlinge og nyuddannede ind bidrager positivt, uddyber Steen Justesen. For ELINDCO handler det derfor ikke alene om at sidde inde med de rette tekniske kompetencer. Man skal også være i stand til at samarbejde med et utal af parter, og lade nye generationer komme til, så virksomheden roligt kan gå fremtiden i møde.

En bedre uddannelses- og sundhedssektor

Sikkerhed i højsædet

ELINDCO har haft kompletteringsentreprisen på tredje og sidste etape af det store byggeprojekt på KU Amager – KUA 3 og har haft ansvaret for udførelsen af alle de indvendige arbejder og byggeriets sidste finish. ELINDCO så hele processen som positiv. Bygherren var aktivt involveret, dialogen med arkitekter og rådgivere var konstruktiv, og forberedelsestiden var ideel.

Igennem mange år har ELINDCO arbejdet målrettet på at minimere risikoen for ulykker:

Netop nu arbejder ELINDCO på Rigshospitalets 56.600 m2 store Nordfløj, der er det sidste nye blandt ELINDCOS mange hospitalsprojekter. Det er en apteringsentreprise og er til dato ELINDCOs største byggesag.

– Vi har altid sat sikkerhed i højsædet og er blandt andet arbejdsmiljøcertificerede. Vi er glade for at blive set efter af udefrakommende, så vi altid har friske øjne på sikkerheden. Vi arbejder også meget på at holde byggepladserne ryddelige, hvilket er vigtigt, hvis vi vil undgå ulykker. En ryddelig byggeplads giver også en mere produktiv byggeproces, uddyber Steen Justesen.

KUA 3, Amager

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

annonce

11


Robotten bliver snart en del af sjakket Innovationsnetværket RoboCluster vurderer, at det i løbet af fem til 10 år vil vrimle med robotter i bygge- og anlægsbranchen. Det vil betyde bedre arbejdsmiljø, nye forretningsmodeller og at hele branchen skal genopfinde sig selv. Tekst af Frank Ulstrup

O

m fem til 10 år vil det mange steder være en robot, der påtager sig det slidsomme arbejde med at bore huller i lofterne til f.eks. beklædning eller ophængning af armaturer. Samtidig vil en anden robot fræse mønstre i vægge, og en tredje vil løfte tunge glaspartier og andre uhåndterlige størrelser på plads.

– Der vil helt sikkert blive brug for nye kompetencer i form af opkvalificering og efteruddannelse. Dertil kommer en lidt mere konkret problematik, der handler om, at mobile robotter skal have flade, rene gulve uden forhindringer at køre på. Sådan nogle gulve er der ikke ret mange af i byggeriet i dag, smiler Bjarke Falk Nielsen og nævner, at RoboCluster via en antropolog har lavet feltarbejde på danske byggepladser.

Det kan lyde som det rene science fiction, men er det langt fra. Faktisk er de fleste af robot-prototyperne ved at være udviklede og klar til at indtage alverdens byggepladser, siger Bjarke Falk Nielsen, der er Cluster Manager i Innovationsnetværket RoboCluster – et netværk, der har til opgave at samle de danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. – Robotten, der kan bore huller i lofter, er stort set færdigudviklet, og en pendant, der kan fræse mønstre i bygningsfacader vil vi se inden for en overskuelig fremtid. Dertil kommer robotter, der kan lave meget fine og kurvede støbeforme til industrien. De har allerede været kraftigt involveret i den nye Kirk bygning i Vejle. Så ja, robotterne kommer ikke – de er her faktisk allerede, og i fremtiden vil de blive endnu flere, siger Bjarke Falk Nielsen.

12

Målet var at kortlægge udfordringerne, og kabler på kryds og tværs samt opmagasinerede byggematerialer på gulvene, var klart nogle af dem.

Bjarke Falk Nielsen, Cluster Manager i RoboCluster Nyt og forbedret arbejdsmiljø

Bjarke Falk Nielsen gætter på, at robotterne først for alvor vil dukke op på de områder, hvor de kan overtage ensidigt, gentaget arbejde. Dermed vil de i første omgang betyde et stort løft for arbejdsmiljøet. Men på det mere overordnede plan vil robotiseringen få meget mere vidtrækkende og positive følger for branchen, siger Bjarke Falk Nielsen. – Det vil formentlig komme til at betyde, at man inden for en tiårs periode skal til at genopfinde sig selv i bygge- og anlægsbranchen. Det skal forstås på den

måde, at robotternes indtog vil resultere i nye forretningsmodeller, fordi mange processer vil blive billigere samtidig med, at kvaliteten vil stige. Dermed vil man i højere grad kunne forædle sine produkter og få en højere pris for dem. Jeg kan ikke se andet, end at det for branchen er en rigtig spændende fremtid, vi går i møde. Stiller nye krav til branchen

Men, det er også en fremtid, hvor byggepladserne vil komme til at se helt anderledes ud, og en fremtid, der vil stille helt nye krav. Både til medarbejdere og til organiseringen på pladsen.

– Det er lidt en øvelse, der går begge veje, siger Bjarke Falk Nielsen. – Robotterne skal selvfølgelig være klar til branchen, men branchen skal også være klar til robotterne. Og det er man nogle steder. En virksomhed som NCC har eksempelvis fuldstændig taget de flyvende robotter – altså dronerne – til sig. De øvrige virksomheder, vi samarbejder med har også indset, at de bliver nødt til at være åbne over for udviklingen og komme med på vognen. Argumentet er, at det er dem, der omfavner og indfører teknologien, der overlever i det lange løb, og det rationale er jeg fuldstændig enig i, lyder det fra Bjarne Falk Nielsen.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Dahls digitale rejse Byggefirmaet Dahl A/S har på kun tre måneder tjent investeringen i et nyt indkøbssystem hjem. Ved hjælp af ProSave er indkøb af materialer blevet effektiviseret, og montørerne slipper for overflødige ture til butikkerne. Men der var udfordringer.

M

ange installatører arbejder i disse år med at øge effektiviteten ved at digitalisere arbejdsprocesserne – mellem kontoret og montøren på byggepladsen og videre til kunder og eksterne partnere. Men hvordan skal udfordringerne gribes an? Hvor ligger problemerne, og hvad er resultaterne? De spørgsmål stod afdelingschef Allan Gullaksen med i foråret, da han overvejede nye tiltag for at øge produktiviteten.

Det kunne gøres meget billigt, for motoren nedenunder er stadig ProSave.

Dahl A/S

Næste skridt på rejsen

De fleste i Storkøbenhavn genkender de hvide biler med blåt logo fra Dahl A/S. De har 195 medarbejdere, og omsætter for knap 500 mio. kroner om året indenfor EL, VVS, tømrer-, murer- og malerarbejde, samt skadesservice og entrepriser. Kompetencerne gør, at Dahl kan være kundernes totalleverandør.

ProSave leverede også en ”Dahl App Store” til medarbejderne. Det er et katalog af udvalgte apps. Igen er det en Dahl- version af et standardværktøj (Apperian). Det giver bedre sikkerhed omkring data på mobiltelefonerne, gør det nemt at starte nye medarbejdere op, og kan bruges som platform for kommende mobile løsninger.

En rejse

Allan Gullaksen og projektleder Jens Christian Møller besluttede at gå til udfordringen som en ”digital rejse”. En udviklingsproces, der tillod, at de kunne navigere i takt med, at erfaringer, inspiration og den digitale modenhed tog form. De besluttede også, at første indsatsområde skulle være materialeindkøb. Det betyder meget økonomisk, og de kunne se, at mange montører ringede bestillingerne ind til grossisterne eller kørte i butikker. Det koster en masse tid. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

– Det er vigtigt, at vi viser medarbejderne, at vi vil det her, så de tager værktøjerne til sig. Ellers opnår vi ikke gevinsterne, forklarer Jens Christian Møller. Han sammenligner app’ens visuelle udtryk med Dahls biler og medarbejdernes tøj, der også har logo på. – App’en er et glimrende sted at vedligeholde vores brand, også eksternt, når medarbejderne samarbejder med andre ude på pladserne, uddyber han.

– Styringen skal også være skarpere. Vi skal have bedre kontrol med, hvad der købes, af hvem, hvor og til hvilke priser. Og det skal være uden, at binde medarbejderne ind i alt muligt bureaukrati. De skal kunne eksekvere, understregede Allan Gullaksen. Effektivt materialeindkøb – når medarbejderne bruger det!

Da de skulle finde en løsning valgte de ProSave – et system, der hjælper installatører til at effektivisere indkøb på tværs af grossister, og som binder montørerne sammen med kontoret via mobilapps og web.

Her tre måneder efter er investeringen allerede tjent hjem. – Den økonomiske del af rejsen gik som planlagt. Systemet gør det lettere at holde styr på de konstant skiftende priser, og det er en klar gevinst, at materialeindkøb nu følger samme proces uanset grossist, fortæller Jens Christian Møller.

Næste fase er ordre-/sagshåndtering. De første leverandørmøder er afholdt, og lige nu undersøges mulighederne for at integrere med økonomisystemet og indkøbsplatformen, så den gode udvikling i produktiviteten fastholdes.

Montørernes indkøbsvaner er dog svære at ændre. I en travl hverdag gør folk som de plejer. Det blev derfor besluttet, at ProSave skulle lave en variant af deres mobilapp, så den optræder som Dahls egen app - komplet med ikoner, logo mv. annonce

13


”Droner kan bruges i alle faser af byggeriet” Dansk Drone Netværk er med 125 freelance piloter, landets største udbyder af drone services, hvilket har mange oplagte anvendelsesmuligheder inden for bygge- & anlægsbranchen.

H

vad der startede som en niche indenfor markedsføring har udviklet sig til, at koncentrere sig om 3 arbejdsområder. (1) 3D Mapping, ortofotos og punktskyer, (2) Inspektioner inkl. rapport udarbejdelse samt (3) media produktioner til byggebranchen. Områder der komplimenterer hinanden godt, med tanke på anlæg og byggebranchen.

pladsen også foto dokumenteres ligesom inspektioner på svært tilgængelige steder er mulige. Til salgsprocessen er der nye innovative muligheder for visualiseringer. Kant Arkitekter, Hybel Huse og CASA benytter sig f.eks. af droner til at visualisere diverse projekter. Vores største projekt til dato er dog Middelfart Kommune, som ønskede at prøve nye veje vedr. salg af fem forskellige udstykninger, fortæller Ulrik Max Nielsen og fortsætter:

Teknologisk Institut kortlagde sidste år det danske drone marked. Med hele 45 % af markedet dominerer medierne i brugen af droner. Herefter følger arkitekter, ingeniører samt byggebranchen. Og med god grund. Vi har spurgt Ulrik Max Nielsen, stifter – om hvorfor droner er relevante i byggebranchen?

– Resultatet blev 10 film, website, 3D visualiseringer, soldiagrammer og diverse foto. Fem film havde fokus på udstykningen hvor vi 3D visualiserede udstykningen inkl. huse og miljø. De sidste 5 film havde temaer og interviews med tilflyttere. ROI var fantastisk med salg af 10 byggerunde den første måned, hvilket genererede en omsætning på 8 mio. for kunden. Hele kampagnen kan ses på bygimiddelfart.dk

– Droner er et værktøj, som primært benyttes til data indsamling. Droner kan bruges i alle faser af byggeriet – men brugen heraf, variere afhængig af byggeriets proces. I planlægningsfasen kan området 3D modelleres ud fra ortomosiak/punktsky. Det giver mulighed for bl.a. at lave volume-beregninger og vi arbejder på BIM integration. Før, under og efter kan

af IT platform som mindsker markedets vej til brug af droner.“Plan2Fly” vil især sikre kommunikation ml. drone operatør og kunde med fokus på lovlige flyvninger samt forventningsafstemning”. Projektet er endvidere udvalgt af Industriens Fond til at deltage i “Innovation på Vinger” som projektledes af SDU og UAS Danmark, og skal bl.a. klarlægge behov for evt. udefrakommende kapital.

Scan koden og se CASA film

Ifølge Ulrik Max Nielsen, kommer fremtiden til at byde på meget mere data indhentning og så har Dansk Drone Netværk netop modtaget midler fra Innovationsfonden til at sætte gang i udviklingen

Mere LED-belysning til boligforeningerne For landets boligforeninger kan det betyde mere end en halvering af det hidtidige energiforbrug at skifte til LED-belysning, der i dag også er en bæredygtig, intelligent og tryghedsskabende løsning. Tekst af Rune H. Jensen

E

t stigende antal boligforeninger skifter i disse år til LED-belysning, og det er efterhånden anerkendt, at LED-belysning både er en miljøvenlig, energibesparende og økonomisk fornuftig løsning – også i kroner og ører for lejere i boligforeninger og for f.eks. kommuner, der skal leve op til de skærpede 2020-krav: Sund fornuft med miljøvenlige park- og vejarmaturer

– LED-belysning begynder at tjene pengene hjem fra dag ét og betyder mere end en halvering af energiforbruget til belysning – og i mange tilfælde mere end det, siger Steen Svendsen, adm. direktør hos østjyske LED-TEK, der gennem en længere årrække har været pioner på området for bæredygtig LED-belysning. – Både boligforeninger og kommuner har da også fået øjnene op for, at f.eks. vores vej- og parkarmaturer i LED 800-serien, med fordel kan bruges til mindre veje, stier, pladser og parker. Med de løsninger, vi har nu, kan vi dække behovet til det specifikke projekt i forhold til både effekt,

14

annonce

levetid, intelligent styring og design, så det bliver en rigtig fornuftig investering økonomisk set og i forhold til bæredygtighed. Vi har da også allerede leveret mange LED-løsninger til bl.a. boligforeninger, genbrugsstationer og ældreboliger. Tryggere rammer i boligforeningen

Udviklingen løber stærkt i disse år på LED-området, og LED-TEKs omtalte LED

800-serie er et eksempel på de teknologiske fremskridt, der bl.a. omfatter intelligent styring, høj fleksibilitet og hurtig og nem installation. Dertil kommer, at god belysning generelt minimerer risikoen for hærværk og er tryghedsskabende for boligforeningernes beboere. LED-TEKs vej- og parkarmaturer i LED 800-serien spænder fra 30-120W i tre forskellige hustyper i aluminium og kan

leveres med lysfarvetemperaturer fra 3.000 til 6.500 kelvin. De kan monteres både på vandrette og lodrette master og vinkles efter ønske, og de kan leveres med tidsstyret dæmpning og sensorstyring. Desuden er den estimerede levetid på de miljøvenlige armaturer over 50.000 timer. – Vej- og parkarmaturerne er velegnede udendørs til f.eks. boligforeningers parkering og andre fælles områder, og de er et eksempel på LED-løsninger, hvor bæredygtighed, økonomi, et behageligt lys og tryghed går op i en højere enhed, slutter Steen Svendsen. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Kalvebod Bølge i København

3D-modeller er et fantastisk værktøj – men det kræver disciplin og ansvarlighed fra alle parter I det rådgivende ingeniørfirma 3D Structural Design glæder man sig over at 3D-modellering er blevet mere udbredt. Det sparer tid og resulterer i billigere byggeri – hvis alle parter vel at mærke lever op til deres ansvar. Tekst af Frank Ulstrup

D

et var helt tilbage i 1997, at det rådgivende ingeniørfirma, 3D Structural Design begyndte at bruge 3D modellering, når produktionsgrundlag for diverse stålkonstruktioner skulle fremstilles. Den høje detaljeringsgrad i den færdige 3D-model giver mulighed for meget præcise beregninger og planlægning omkring produktion og montage, og samtidig får alle involverede parter et overblik over det endelige design.

heder, der opnår store fordele ved korrekt anvendt 3D-modellering. Virksomheden har bl.a. bygget broen Kalvebod Bølge i København, som stod færdig i 2015. Det var ikke gået uden brug af eksakte 3D-modeller, siger divisionschef Henrik Berg.

I de henved 20 år, der er gået, har virksomheden opbygget en stor kompetence inden for 3D-modellering, og er derfor blevet en efterspurgt samarbejdspartner – særligt, når det handler om geometrisk kompliceret byggeri. Men udover den stigende anerkendelse, kan 3D Structural Design også glæde sig over, at mange af dets samarbejdspartnere har taget de tredimensionelle modeller til sig. Det åbner op for helt nye perspektiver, siger Knud Nielsen.

Fantastisk – men svært

– Vi ser at flere og flere af vores samarbejdspartnere begynder at projektere i 3D. Det betyder, at vi kan samarbejde og udveksle modeller med den samme meget høje detaljeringsgrad, og dermed lettere projek-

Når Knud Nielsen alligevel har en lille rynke i panden, er det fordi arbejdet med 3D-modeller er udfordrende - for ikke at sige svært. Det stiller store krav til både disciplin og viljen til at stå på mål for egne beregninger, forklarer han.

16

annonce

tere ned i mindste detalje. På bundlinjen betyder det, at vi kan levere et optimalt beslutningsgrundlag hele vejen gennem byggeprocessen, og at der på den måde spares tid og sker færre fejl. Det er selvsagt en udvikling, alle kan være rigtig glade for.

– Hvis 3D-modeller er præcise og gældende er de et umanerligt godt værktøj – særligt i en tid, hvor vi ser flere og flere byggerier med komplicerede geometriske former. Men de barske realiteter er, at 3D-modeller intet er værd, hvis de blot er vejledende og ikke 100 procent korrekte. Det er der, vi kan have en udfordring i dag: At en del aktører ikke rigtig har lyst til at skrive under på, at deres modeller er 100 % gældende. Det handler jo om, at man så påtager sig ansvar, smiler Knud Nielsen og peger på entreprenørvirksomheden CG Jensen, som én af de virksom-

– Broen er kurvet både i det horisontelle plan og vertikale plan, så vi spurgte simpelthen arkitekten om, hvordan han gerne ville have, at den skulle se ud, og så bad vi 3D Structural Design om at udarbejde produktionsgrundlaget. – Den fremgangsmåde blev en stor succes, tilføjer han. Men man skal se sig grundigt for. For der er rigtig mange, der påstår, at de kan 3D-modellere korrekt. Men det er få af dem, der rent faktisk kan, når det kommer til stykket. 3D Structural Design er absolut nogle af de dygtigste, og derfor har vi efterhånden også samarbejdet med Knud og hans kolleger i rigtig mange år. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


prosave_annonce.indd 1

21/08/2017 13.51

Speedgates gør forskellen For en tryg og sikker indgang

Mød os i Bella Center København, 27-28 september 2017 SecurityUser Expo! Danmarks største Sikkerhedsmesse. Find os på F:08. Mere info, www.boonedam.dk/expo2017 BESABDK_Adv_Lifeline_246x153mm_AUG2017.indd 1

8/21/2017 5:39:06 PM


Nyt digitalt projektstyringssystem sikrer intelligent og let projektledelse Det er slut med projektstyring på papir. Med ABAX Worker får håndværksvirksomheder og entreprenører nu et værktøj, der effektivt holder styr på projekterne og kan sikre ekstrafaktureringer på flere hundredetusinde kroner for selv de små virksomheder.

E

Sparer tid og tjener penge

Efter flere års udvikling er den nye, digitale løsning klar, og ABAX Worker gør det muligt at projektlede, tidsregistrere og håndtere de daglige arbejdsopgaver på en simpel og effektiv måde.

ABAX Worker-systemet giver overblik, men det giver også tidsbesparelser i virksomheden. Således viser ABAX’ undersøgelser, at tidsforbruget på registreringer og rapporteringer kan nedsættes med et kvarter per medarbejder.Tilmed kan en virksomhed med syv ansatte også se brugen af projektstyringssystemet på bundlinjen, da de vil ekstrafakturere for omkring 300.000 kroner om året.

– Vi ved, hvor svært det kan være, når man står som leder og skal prøve at danne sig et overblik. Men samtidig ved vi fra vores kunder i branchen, hvor stor betydning det har for, at forretningen kører optimalt, fortæller Pam Singh, CEO i ABAX, og fortsætter:

Årsagen er, at systemet gør det muligt at tilgå de mange data i realtid fra både smartphones og computere, hvilket betyder, at timeregistreringer og nye tiltag kan tilføjes med det samme, og det sikrer, at de ansatte altid har adgang til den opdateret information.

– Derfor har vi længe arbejdet på at lancere ABAX Worker, der giver mere kontrol over virksomheden med mulighed for at

Mobilt arbejdsværktøj på farten

n travl dag i byggebranchen inkluderer mange forskellige projekter, lokationer, maskiner og medarbejdere, der alle skal registreres og dokumenteres. Nu har teknologi-virksomheden ABAX udviklet en ”ny medarbejder”, der kan hjælpe med projektstyringen. Navnet er ABAX Worker, og systemet kan gøre hverdagen i byggebranchen lettere – både for ledere og ansatte.

18

annonce

oprette projekter og kunder samt tilføje nye opgaver og tildele dem til de enkelte medarbejdere. Det betyder, at virksomhedens hverdag bliver mere overskuelig at administrere, mere effektiv og herved også nemmere for alle.

Med det nye, papirløse system bliver det generelt muligt at vurdere de enkelte pro-

jekter bedre og sørge for, at de kører efter tidsplanen, hvilket vil resultere i en øget effektivitet og i sidste ende bedre service for de enkelte virksomheder. – Den papirløse håndtering af både dokumenter, tidsregistreringer og rapporter løfter en ellers tung og trættende byrde fra de fleste virksomheders skuldre. Det behøver ikke være så kompliceret, og det forsøger vi med ABAX Worker at vise vores kunder. Det samlede system gør, at vi hjælper virksomheden med at frigøre tid til det, de er gode til og skaber værdi for dem, tilføjer Pam Singh ABAX er blandt de førende virksomheder inden for transportteknologi, og deres prisvindende GPS-tracking og flådestyring er tilgængelig på syv markeder verden over. Den nyeste tilføjelse til ABAX-familien, ABAX Worker, er en cloud-baseret løsning, der gør det muligt at tilgå systemet fra mange forskellige enheder. Den mobile app er særligt udviklet til Apple iOS og Android, og ligesom resten af ABAX’ produkter, fungerer ABAX Worker med “plug and play”, der gør det nemt at installere og let at betjene efterfølgende.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Det optimale fundament for rigtige beslutninger På kort tid har den danske virksomhed BIMcapture A/S slået igennem på det danske marked med 3D laserscanning og BIMmodellering. BIMcapture udfører 3D laserscanninger og BIM-modellering baseret på millimeterpræcise målinger, hvilket giver et værdifuldt overblik for eksempelvis bygherrer, som kan stille mere detaljerede krav til både projektering, byggeproces samt bygningers drift- og vedligeholdelse.

B

IMcapture blev etableret 1. december 2016 på foranledning af forretningschef Peter Larsson, som ser et stort potentiale i området:

– Det er ekstremt værdifuldt at have et komplet billede af bygninger, bygningsobjekter eller landskab og infrastruktur, og den information er både bygherrer, rådgivere og de store entreprenører begyndt at drage fordel af. Specielt i projekteringen er der mange gevinster at hente, da vi kan klæde bygherre på til at træffe beslutningerne ud fra et korrekt grundlag, ligesom vi som 3. part kan verificere i forhold til IKT aftaler, fortæller Peter Larsson. En komplet 3D CAD-model giver et præcist overblik over alle kendte, såvel som ukendte dele af eksempelvis bygninger, bygningsdele, broer, tunneler og andre konstruktioner, og BIMcapture oplever en stærkt stigende interesse for denne type eksakte måleresultater – de har nemlig oplevet en stor kundefremgang på de få måneder, de har eksisteret. Peter Larsson, forklarer:   – Vi bruger nyeste opmålingsteknologi, og vores 3D-laserscanner kan måle op til

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

grundlaget for bygningen - dette giver et præcist billede af eksempelvis arealer og rumfunktioner, vedligeholdsstand samt ændringer fra tidligere renoveringsarbejde på bygningerne, forklarer Peter Larsson.

1 million punkter i sekundet. Vi kan lave opmålinger af op til 5000 m² på en dag. Instrumenterne kan betjenes af en enkelt person, så man reducerer omkostningerne gevaldigt. Vi kan måle, bearbejde data og returnere med en kundetilpasset og præcis 3D-model af høj kvalitet på meget kort tid. – En af de væsentligste pointer er, at kunden selv kan definere, hvilken detaljeringsgrad, der er relevant i det pågældende projekt. Altså, hvor mange informationer, ønsker kunden, modellen beriget med? Vi vil helst levere lige præcis dét, kunden har brug for, men opstår situationen, at de har brug for et højere detaljeringsniveau, kan vi gå tilbage til vores opmåling og bearbejde data på ny og opdatere kundens

3D-model. Når vi har opmålt en gang, har vi alle informationer – også selvom kunden ikke skal bruge dem alle sammen i første omgang. Øget tryghed

BIMcapture er ejet af Mølbak Landinspektører A/S og det svenske firma Astacus AB, og selvom virksomheden er forholdsvis ny, har man allerede en referenceliste som indeholder arbejde for Tivoli, DTU, CBS, Jeudan samt flere danske arkitekter, kommuner og ejendomsadministratorer: – De gør alle brug af BIMcapture´s ydelser for at skabe et aktuelt og retvisende billede af de eksisterende forhold. Dermed skaber vi overblik over bygningsmassen og en opdatering af tegnings-

– Vi skaber en tryghed, da vi viser en meget detaljeret virkelighed. Det kan være en fordel for de bygningsejere, som kun ligger inde med mangelfulde tegninger og manuelle opmålinger, hvor eventuelle nedrivninger eller ombygninger ikke er dokumenteret korrekt. Her kan vores opmålinger og 3D-model give et helt nøjagtigt billede af bygningsmassens aktuelle tilstand. Vi oplever også, at bygningsejere og administratorer har stort gavn af at få en præcis oversigt over deres bygningsmasse, da drift- og vedligehold (Facility Management) fylder meget i deres budgetter, og her kan et nøjagtigt billede være med til at skabe besparelser. – Det er gået stærkt, siden vi startede. Vores mål er ikke at tilbyde flere ydelser i vores portefølje og dermed være de bedste i et nicheområde, som 3D-laserscanning og BIM-modellering er.Vi er meget tilfredse med vores kundetilgang indtil videre og glæder os til at fortsætte vores fremgang og vores synlighed i markedet, for der ER brug for os, afslutter Peter Larsson.

annonce

19


Gennemtænkte overfladeløsninger baner vejen for en bedre klimasikring af byerne Vi kan i fremtiden forvente 20-30 % mere regn. Det vil give store udfordringer for særligt de kystnære byer, hvor konsekvenserne allerede nu mærkes. Henrik Garver, der er direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, giver her sit syn på hans medlemmers rolle i forhold til fremtidens klimasikring af byerne. Tekst af Alexander Tengbjerg

Henrik Garver, den administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)

H

enrik Garver, den administrerende direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), er overordnet tilfreds med et stigende fokus på klimasikring. Klimaforandringerne er over os, og regningen kan blive dyr hvis ikke der tages de nødvendige forbehold. Særligt de kystnære storbyer i Danmark, såvel som i udlandet, har lidt under regnskyl og haft udfordringer med stormfloder, der kun bliver større. Der er derfor ikke råd til at ignorere det presserende problem, og heldigvis kan man spore positive tendenser inden for den overordnede klimasikring: – Klimasikringen spiller heldigvis en større rolle i kommunerne og regionernes planlægning. Der bliver arbejdet hårdt for at skabe løsninger, der kan imødegå fremtidens store udfordringer med at håndtere konsekvenserne af kraftigt stigende regnmængder og mere voldsom stormflod. – Samtidigt er der et pres fra befolkningen om at klimasikringen skal prioriteres højt fra kommunernes side. Man er nu ved at få øjnene op for, at det er langt dyrere ikke at handle end at se problemet i øjnene, og handle derefter, forklarer Henrik Garver.

Bedre landskabsløsninger

Men hvordan sikrer man den bedst mulige klimasikring? Henrik Garver er ikke i tvivl om at der bør kigges på mere end blot simple vandbassiner. Han peger på, at det er muligt at skabe intelligente landskabsløsninger, der ikke alene tager hånd om

20

de stigende vandmængder, men samtidigt skaber bedre bymiljøer: – Vi skal skabe gode landskabsløsninger, der fungerer som vandafledninger, samtidig med at de kommer byens borgere til glæde, som eksempelvis små grønne oaser. Her kan vi som rådgivende ingeniører skabe byrum, der har en klimasikrende funktion, i samarbejde med blandt andet arkitekter. – Når sådanne projekter lykkes er resultatet helt fantastisk. Pludseligt har vi områder inde i byerne, der tilbyder attraktive udendørs opholdssteder for kvarterets beboere, samtidigt med at store mængder regnvand nu kan håndteres, eksempelvis ved udgravede bassiner eller grønne bede. – Et eksempel herpå er Tåsinge Plads, som er Københavns første klimatilpassede byrum. Pladsen håndterer store mængder

Tåsinge Plads, Østerbro

regnvand og skaber et mødested for kvarterets beboere. Her forenes både bylivet og naturen, og både Københavns kommune og Orbicon, der har været rådgiver på projektet, er rigtig tilfredse med resultatet. Sillebro Ådal i Frederikssund er et andet godt eksempel. Her kombineres klimasikring, regnvandshåndtering, naturgenopretning, vandplaner og rekreative interesser, der kommer både mennesker, dyr og planter til gode. Initiativtagerne er Frederikssund kommune og Frederikssund forsyning, og NIRAS har været rådgivere på projektet. Ønsker ændringer i tilskudsordningerne

Men selvom vi har flere løsninger at gøre godt med, støder klimasikringen stadig på en række barrierer:

– Vi har desværre set en ændring inden for tilskudsordningerne på dette område. Vi ser eksempelvis at de grønne overfladeløsninger lider under dette, da de ikke længere kan gennemføres med fuld takstfinansiering. Det bliver lidt teknisk, men det gør i praksis, at det er billigere for en kommune at lave en betonløsning under jorden, end at skabe en overfladeløsning, der også tjener rekreative formål. – Selvom den underjordiske løsning reelt er dyrere, kommer pengene fra en anden kasse. Det håbløse er, at det jo alt sammen er borgernes penge. Med de overfladiske løsningsmodeller, ja så føler borgerne også at de får noget konkret ud af deres skattekroner, når de ikke alene skal døje med oversvømmelser, men samtidigt kan benytte sig af de nye grønne arealer. En anden udfordring er, at selvom næsten alle kommunearbejder med detaljerede klimatilpasningsplaner, så bliver de ofte glemt eller nedprioriteret når de endelige budgetter skal forhandles. Sådan er det jo nu engang i politik. Men igen giver det ringere løsninger, og skubber større regninger til fremtiden. Men selvom der er mange områder hvor det kan gøres bedre, så mener jeg generelt at vi bevæger os i den rigtige retning hvad angår en optimering af klimasikringen, og vores medlemmer, de rådgivende ingeniørvirksomheder i FRI, står selvfølgelig klar med den rette viden til at håndtere fremtidens klimaudfordringer, afslutter Henrik Garver.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Tåsinge Plads, Østerbro

Mere værdiskabende samarbejde om byens rum Landskab i byrum, klimasikring og lokal afledning af regnvand er centrale kernekompetencer hos Malmos Landskaber, der efterlyser mere værdiskabende samarbejde og simplere regler i bygge- og anlægsbranchen. Tekst af Rune H. Jensen

M

almos Landskaber er landets største anlægsgartnerfirma inden for nyanlæg med over 60 års erfaring. DNA’et er det grønne og grå anlægsarbejde, men de forøgede regnmængder har også gjort virksomheden til en blå anlægsgartner med højt specialiseret viden inden for LAR (lokal afledning af regnvand, red.) i byens rum:

Desuden står firmaet bl.a. bag landets hidtil største LAR-projekt i Marielyst i Gladsaxe og en lang række andre innovative landskabsprojekter. Hård i kernen, blød i formen

De komplekse og krævende anlægsarbejder er således firmaets adelsmærke, men der er også fortsat udfordringer forbundet med grønt, gråt og blåt arbejde i byens rum i en traditions- og regelbundet sektor:

Byens komplekse åndehuller

– Der er en langt større kompleksitet i spil i dag inden for f.eks. klimasikring og LAR samtidig med at projekterne er komprimerede, og det har vi muskelkraften, kompetencerne og erfaringen til at kunne imødekomme. – Byrum er jo ikke længere kun dét, der sker i terræn, men også på dæk og på tage – og i højden, som også kan være niveau 0, hvis der f.eks. er en parkeringskælder nedenunder. Vi er vant til at arbejde på meget kompakte områder og navigere i en kultur med høje æstetiske krav. – Det gør alt sammen, at vi forstår og er dygtige til den nye og mere komplekse måde at tænke åndehuller i byen på, fordi vi har den faglige dybde i forhold til at få noget til at gro, sig Morten Dohrmann Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Morten Dohrmann Hansen, adm. direktør

Hansen, adm. direktør i Malmos Landskaber. Virksomheden står bl.a. bag Københavns første klimasikrede byrum på Tåsinge Plads,Østerbro. Her håndteres regnvandet fra pladsen og dens bygninger ikke kun under jorden, men bruges aktivt til hele pladsen med frodigere vækst, mere liv, en alsidig funktionalitet og høj æstetik til følge. Malmos Landskaber bidrager også med landskabsarbejder på BLOX i både terrænniveau på parkeringshuset og på taget af det nye hus hvor Frederiksholms Kanal løber ud i havnen midt i i hovedstaden.

– Der er en hård kultur og nogle meget tunge processer i bygge- og anlægsbranchen med rødder i en lang tradition, som det tager lang tid at ændre på. Men det er i virkeligheden meget bedre med en samarbejdskultur i stedet for at lægge arm til byggemøder og true med bål og brand. – Vi er nok kontante, men vi er også rigtig gode til samarbejdet og dialogen, og vi uddanner vores medarbejdere til det ud fra devisen ”hård i kernen, blød i formen”. Det er meget mere værdiskabende – både for bundlinjen, miljøet og for de mennesker, der skal leve til dagligt i og omkring projektet – at tænke i, hvad det egentlig er, vi skal lave sammen. – At flytte tættere på hinanden og projektet helt fra start. Vi er jo ikke hinandens fjender, men derimod samarbejdspartnere,

og jeg tror på, at den måde at arbejde på også fører til bedre indtjening og et bedre resultat for brugerne. Hurtigere processer og bedre indtjening

– Vi forsøger at påvirke og opdrage markedet ud fra vores brancheperspektiv og bruger vores offentlige lobbymuligheder. Min dagsorden er bl.a., at der er behov for simplere udbudsregler, der kan give en mere kvalificeret proces. Der er sket ændringer i Udbudsloven, der hjælper på en hurtigere dialog, men der er stadig nogle meget tunge processer i spil. Hvis vi kommer i forhandlingslokalet og bliver involveret meget tidligt, så er vi rigtig gode, fordi vi har en stor kapacitet, er dygtige specialister og er vant til at være i sammenhænge, hvor man skal finde den bedst mulige løsning, der ligger tættest muligt på dét, kunden ønsker. – Branchen har også været for dårlig til at tjene penge, så det er i det hele taget den udvikling, der skal til – en værdiskabende samarbejdskultur, hvor man kommer tættere på projektet helt fra start, så alle får mere ud af deres kapacitet og et bedre slutresultat. Det er heldigvis helt klart også en tendens, at der er ved at ske ændringer i den retning, slutter Morten Dohrmann Hansen. annonce

21


Hans Scheving, Bertelsen & Scheving Arkitekter

De midlertidige løsninger med opstilling af motorvejsbarrierer og betonklodser, der i de seneste måneder er blevet sat op mange steder, tjener desværre også som konstant påmindelse om terrortruslen mod vores liv og måde at leve på. Dermed imødekommer vi jo netop terroristernes mål om at skræmme os selv og ændre på måden hvorpå vi lever vores liv. Derimod tænker vi jo ikke over, at store vejanlæg og en masse foranstaltninger i vores samfund i dag ikke blot er indrettet til vores daglige gøren og laden fra A til B, men også er designet til at kunne håndtere en hurtig indsats fra brandbiler og ambulancer. De nødvendige tiltag i denne sammenhæng optræder ikke demonstrativt som konstante, synlige påmindelser om livets sårbarhed.Terrorsikringselementer i det offentlige rum bør netop fremstå med samme diskretion, således de ikke, som i dag, fremstår som dystre påmindelser om terrorens konstante trussel. Ellers har terroristerne allerede vundet.

Terrorsikring skal skabe merværdi Indlæg af Hans Scheving, arkitekt og sikkerhedschef MIL, Bertelsen & Scheving Arkitekter

M

ed de seneste års terrortrusler og et antal konkrete angreb i Europa er debatten om imødegåelse af truslen blevet langt mere synlig i medierne. Spørgsmål om det nødvendige niveau for den fysiske sikring af vore omgivelser har meldt sig, samtidig med en kritik af en række af de tiltag, der på kort sigt er sat i værk for at mindske risikoen i vore byer. I sagens natur er det næppe muligt at løse problemerne en gang for alle.Terroristerne skifter metoder over tid, og udskiller sig tilsyneladende i de velplanlagte, koordinerede angreb med større økonomiske, teknologiske og logistiske ressourcer bag og så er der de angreb, der planlægges af enkeltindivider eller små grupper uden store ressourcer bag sig.

22

De enlige ulve, som der i de sidste par år har været flere af, og som en stor del af den offentlige debat drejer sig om. Angreb med køretøjer og andre ”lavteknologiske våben” er blevet mere almindelige. I den bedste af alle verdener ville terroren helt forsvinde igen på et tidspunkt. Det sidste kan og skal vi håbe på, men der er desværre ikke noget, som umiddelbart peger i den retning. En række mere overordnede spørgsmål melder sig. Kommer vi så i fremtiden til at bryde med vores adelsmærke om tilgængelig, demokratisk arkitektur og ditto liv i det offentlige rum? Hvilken grad af sikring kan vi rent praktisk skabe? Hvad er de økonomiske konsekvenser? Vil terrorsikringen skæmme bybilledet og kommer der fremover en række nye elementer i gadebilledet og i bygninger, som vi skal vænne os til som fast inventar?

For at tage det sidste spørgsmål først, så skal vi efter alt at dømme vænne os til i et eller andet omfang at indtænke sikringsforanstaltninger mod terror i vores byer og bygninger. Omvendt skal vi blive ved med at drøfte det ønskelige niveau for at holde fast i vores værdifulde åbenhed og tilgængelighed og for at sikre at de praktiske og økonomiske konsekvenser af sikringen holdes på et acceptabelt niveau. Vi er nødt til at acceptere, at vi kun kan sikre os til et vist niveau, men aldrig helt. Der vil altid være en rest-risiko for terrorangreb. Både i de åbne rum og inde i bygningerne. Den reelle risiko for et terrorangreb er under alle omstændigheder meget lille i forhold til alle mulige ulykker med tab af menneskeliv og værdier til følge, så vi skal finde en balance mellem en passende terrorsikring, uden at skræmme os selv og hinanden unødigt.

Imødegåelsen af terrortruslen må nødvendigvis tilpasses truslernes forskellige påkrævede ressourcer og midler. I forhold til den fysiske sikring af vore byer er det relevant at etablere tiltag, der både besværliggør et angrebs gennemførelse og gør det muligt at opdage et angreb så tidligt som muligt, for derved hurtigst muligt at standse det. Dette kan ofte gøres uden meget store økonomiske konsekvenser. Komplet – eller næsten komplet – sikring af bygninger og offentlige rum mod effekten af skud og eksplosioner er derimod ekstremt kostbart og meget svært at tilvejebringe uden at gå alvorligt på kompromis med åbenhed og imødekommenhed. Fremtidens sikringstiltag, bør, så vidt som overhovedet muligt, også skabe en merværdi til vores øvrige liv og brug af byen. Sikringstiltag bør udføres således de også bidrager positivt til skabelsen af bedre fælles, offentlige rum og bygninger. Hvis elementer som opholdspladser, beplantning, adskillelse af færdselstyper, siddemuligheder, kunst i byrummet og en række andre positive tiltag kan indtænkes og blive en integreret del af sikringen, så er vi på rette vej. Der er i udlandet allerede gode eksempler på sådan samtænkning af terrorsikring med andre, positive forbedringer af byen. Vi bør på samme måde herhjemme fremadrettet ændre fokus og udvikle løsningsmodeller for fysisk terrorsikring, der bidrager til at berige vores bygninger og offentlige rum, samt understøtter vores åbne og inkluderende livsform. I stedet for at gøre det modsatte.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


DANMARKS STØRSTE RÅHUSLEVERANDØR

STÅ STÆRKT MED ÉN LEVERANDØR Masser af muligheder – ved blot én henvendelse. Sådan oplever kunderne os. Vi er den eneste byggekoncern i landet med projektering, levering og montage under samme tag. For dig som kunde giver det en tryghed og en effektivitet i hele byggefasen. Især når vi bliver inviteret med til bords allerede i projektfasen. Fordelene ved at samle ordren ét sted er store. Vi styrer logistikken, så hele processen hænger sammen uden spildtid, og som bygherre eller entreprenør har du kun én kontaktperson – de personlige relationer er nemlig vigtige for os. Med seks forskellige brands kan vi levere alle elementerne i beton og letbeton til både industri-, domicil- og boligbyggeri, dvs. vægge, dæk, facader, altaner, søjler, bjælker og andre forspændte betonkonstruktioner samt supplere med bl.a. trapper og færdige badeværelser. Vi har samtidig et skarpt fokus på sikkerheden på byggepladsen. Tilsammen betyder det, at din tidsplan holder – uden at du selv skal bekymre dig om detaljerne. Vi glæder os til at møde dig og dit byggeri.

www.betonelement.dk

www.dalton.dk

www.expan.dk

www.expanvilla.dk

www.gbe.dk

www.modulbad.dk


Sikker drift på de kommende metrostationer Roxtec sikrer nye metrostationer mod indtrængende vand, samtidig med de certificerede løsninger forenkler vedligeholdelse, så det er muligt at foretage ændringer på stedet og opgradere uden at forstyrre metroens tjenester og drift.

N

år Cityringen i København åbner i juli 2019, forventer Copenhagen Metro Team (CMT) samlet 130 millioner passagerer årligt. Det komplekse byggeri skal også være effektivt om 100 år, og derfor valgte selskabet Roxtec UG tætninger til deres rør- og kabelgennemføringer. – Løsningen opfylder både de strenge krav til sikkerheden og er nem og hurtig at montere. Derudover er leveringssikkerhed ultimativ i forhold til planlægning, siger Lorenzo Fiorucci, Waterproofing Coordinator hos CMT og fortsætter: – Vores certificerede løsninger forenkler design og vedligeholdelse, muliggør ændringer på stedet og sørger for, at du kan opgradere uden at forstyrre tjenester og driften. Når driftssikkerhed og fleksibilitet forenes

Roxtec kabel- og rørtætninger er den foretrukne løsning hos rådgivere og entreprenører, når det gælder sikkerhed og drift. Multidiameter-teknologi, som helt basalt består af tynde gummilag, der kan fjernes enkeltvis. Herved har man stadig mulighed for at ændre på

24

annonce

kabeltrækningen efterfølgende, så virksomhederne løbende kan tilpasse sig fremtidens teknologi. På den måde kan man opnå stor driftssikkerhed uden at være bundet til en bestemt teknologisk løsning. Om Roxtec og Multidiameter

Roxtec Denmark ApS er et datterselskab i den svenskejede Roxtec Group, der er

verdens førende leverandør af modulbaserede kabel- og rørtætninger. Virksomhedens opfindelse til tilpasning af kabler og rør af forskellige størrelser, Multidiameter, er baseret på tætningsmoduler med aftagelige gummilag og giver mulighed for en perfekt tætningsløsning, uanset den udvendige bredde af kablet eller rørledningen.

Teknologien forenkler design, fremskynder installation og reducerer behovet for lager, materialer og logistik. Det giver også ekstra kapacitet til opgraderinger. Roxtec hjælper og støtter kunder i mere end 80 markeder via datterselskaber og distributører.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Er der forskel på karruseldøre… Hvad bør ligge til grund for det rigtige valg? Indlæg af Annette Bortfeldt, Area Manager, Boon Edam Danmark

Vi tager mange valg i hverdagen. Hvilken vin vi vil drikke til maden, hvilken skjorte vi skal tage på, skal vi skrive med blå eller sort pen. Små valg som ikke kan gå helt galt. Men hvad betyder det, hvis vi tager det forkerte valg til et byggeri? Hvem træffer valget, og er det for egen økonomisk vindings skyld, eller er valget ud fra en sund beslutning om at ville bygherre det bedste.

Indgangen til et byggeri er heldigvis i stigende grad tegnet med en karruseldør ud fra en energirigtig betragtning. Men hvad sker der hvis karruseldøren blot udføres som et kryds på tegningen, uden egentlig stillingtagen til type, kapacitet, individuel tilpasning til kundens behov, og krav til korrekt certificering?

mentation for certificeringen af denne store vigtige komponent i byggeriet. Alle produkter leveret fra Boon Edams fabrikker er altid ledsaget med et CE Certifikat med henvisning til de standarder vi overholder. Hvert anlæg har sit eget produktnummer og sit eget certifikat. Og alle produkter overholder ALLE gældende standarder.

Så lander vi lige præcis i det klassiske scenarie, som giver bygherre unødigt mange frustrationer mange år frem i tiden. Indgangen er det vigtigste hotspot i bygningen. Det som byder besøgende velkommen, og som gerne skal fremstå flot og effektiv, og lede den besøgende til en god oplevelse i bygningen. En karruseldør er ikke bare en karruseldør, og bør aldrig blot defineres som et kryds på en tegning. Som verdens største producent af energirigtige karruseldøre, søger vi hver dag at vejlede arkitekter, rådgivere og bygherrer til at overveje hvad, der er den bedste løsning til lige det projekt der arbejdes på. I mange tilfælde bliver vi da også valgt som leverandør, netop fordi vi har hjertet med i alt hvad, vi gør, og kan dokumentere vores høje standard indenfor både konstruktion, sikkerhed og energioptimerende features.

Alle som kan have interesse i at høre mere om den optimale energi rigtige indgang med en karruseldør, om at kontakte Boon Edam. Vi kommer meget gerne forbi til en drøftelse af muligheder og løsninger, og alle er også meget velkommen til at besøge kontoret i Søborg. Der er desværre fortsat en del indgange, som bliver budt ud som en del af en facadeentreprise, og hvor en mangelfuld beskrivelse, eller et trængt facadefirma vælger efter devisen, at den ene karruseldør kan være lige så god som den anden. Det mest skræmmende er ikke, at der gås på kompromis med kvaliteten for at opnå den billigst mulige pris. Det mest skræmmende er, at der gås på kompromis med brugerens sikkerhed. Der stilles simpelthen ikke krav til producenten om doku-

Collstrop Anti Fire

Brandimprægnering iht. K110 B-s1d0

Collstrop Anti Fire ApS • Toldbodgade 16 • DK-6000 Kolding Tlf. +45 7630 8600 • www.brandimprægnering.dk

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

annonce

25


Klimasikring og De tre små Grise Fremtidens vildere vejr er over os og imens vi er godt på vej til at få styr på vandet i gader og stræder, så melder der sig nye udfordringer. Spørgsmålet er, om vores bygninger overhovedet kan tåle at stå ude fremover? Vi bygger i dag efter tidligere tiders standarder og tager dermed afsæt i det der engang var 100 års hændelser, men er det godt nok? Indlæg af Gitte K. Nielsen, Adm. Direktør i Danske Tegl

Velkommen tilbage fra ferien. Os der var hjemme i Danmark, har muntret os med skybrud, skybrud og skybrud, imens de som valgte at tage til Syden, bogstavelig talt smeltede i ekstremt varmt vejr. Denne sommer har høfligt og kontant mindet os om, at det nye vejr er her. Opgørelsen for 2011 fra brancheforeningen, Forsikring og Pension, viste, at der i Danmark skete skybrudsskader på mere end 90.000 bygninger og at skaderne samlet set kostede 4,88 mia. kr. Heldigvis er vi blevet dygtige til vandafledning, ligesom Hr. og Fru Danmark har lært, at rense tagrender i tide, men det ser desværre ikke ud til at være nok. Materialer udfordres til grænsen

Fremtidens vejr byder på langt mere nedbør, kraftigere storme, flere tø-frost cyklus, større belastning af tage osv. Vi står kort sagt foran en langt hårdere vejrmæssig eksponering på vores bygninger, end det vi kender til i dag. Samtidig opererer vi i en periode i byggeriet, hvor vi udfordrer vores byggematerialer i forhold til,

26

annonce

hvad de teknisk set kan. Det sker, fordi vi ønsker stadig mere komplicerede løsninger på ydervæggene. Et andet eksempel er de flade tage, som har vundet indpas ved nybyggerier af både etage- og enfamiliehuse.

på ingeniørernes og arkitekternes agenda. Kommunerne er nu pålagt, at udarbejde planer med henblik på klimasikring og det er rigtig godt, men desværre taler ingen om klimasikring af selve bygningerne.

Det er på ingen måder nogen hensigtsmæssig kombination, at vejret på sin side stiller stadig større krav til bygningerne, imens vi bygger med uhensigtsmæssige løsninger og presser materialerne til det yderste. Spørgsmålet er, om vi er ved at bygge os selv fremtidige problemer på halsen?

Den vejrmæssigt hårde eksponering af vores bygninger udgør en potentiel risiko for vores sikkerhed og sundhed. Vi ser allerede i dag skader på vores bygningsfacader, som er vejrrelaterede og vi ser skader på bygningers tagkonstruktioner, fordi de ikke er dimensioneret til de voldsomme vandmængder, som de eksponeres for. De afledte konsekvenser er talrige og omfattende.

Udviser vi rettidig omhu?

Jeg har få ”mantraer”, men et af dem er det gode gamle ”Hovmod stå for fald!”. For hvis vi glemmer de gamle dyder og bygger løs, uden hensyntagen til de faktiske omstændigheder og begrænsninger, ja så udviser vi ikke rettidig omhu, men hovmod. Oversvømmelse og indtrængende vand fyldte mediebilledet tilbage i 2011 og sikring af vand i gader og stræder står højt

Praktiske Gris som forbillede

Praktiske Gris i ”De tre små grise” forudså, at Stor Stygge Ulv ville kunne blæse så kraftigt, at andet almindeligt byggeri ikke kunne modstå det. Han tog bestik af situationen og byggede sig et sikkert hus. Det tog godt nok længere tid, end de to brødres byggerier i strå og grene, men det viste sig at være en rigtig fornuftig disposition.

Sagt med et glimt i øjet, så bør vi lade os inspirere af Praktiske Gris og vende blikket mod den måde vi bygger på i dag. For hvad der før blev betragtet som 100 års hændelser, er i dag hyppige, ja nærmest ugentlige hændelser og endda mere voldsomme end tidligere. Klimasikring af bygninger skal derfor højt på dagsordenen. Det er oplagt, at pege på de gældende normer og standarder vi arbejder efter i byggeriet. De skal have et eftersyn og justeres ind efter de fremtidige forhold, men vi har som branche også et ansvar. Vi skal i fællesskab skabe en bevidsthed om, at klimasikring ikke alene handler om bygningernes placering, men i høj grad også handler om valget af udbudskrav, konstruktion, design og materiale. Løsningen starter ved, at træffe de rette valg på et oplyst grundlag.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


u

..,

J

..J

'.J

..J

v

,j

v

..,

,J

..,

.., "

.J -

V

IJ

\J

� V

u

V

-.J •

V

.,,

\J 'V

u

u

V

'-'

I.,

u

',\ -

r/ u

..)

u

u , \J

,J

:: _;

-..,

•il

-

-

..,

\,)

-,

Hvert år udbetaler forsikringsselskaberne erstatninger for rammer landet. millioner, når skybrud og stormflod V ....>

-

., .., )

..,

J

u .,

Vores nye vandsikringstape er let at montere og beskytter effektivt vinduer og døre mod indtrængende vand. På den måde kan du nemt og billigt komme vandskaderne i forkøbet og undgå dyre og besværlige udbedringer.

'

Vandsikringstapen er anbefalet af Alm. Brand til at sikre boligen. ,)

J J

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - TLF. +45 56 64 00 70 - FAX +45 56 64 00 90 - E-MAIL: INFO@DANALIM.DK - WWW.DANALIM.DK

DANA LIM

- �--


Indeklima kan blive fremtidens driver i dansk byggeri Efter år med energieffektivitet øverst på den politiske dagsorden er turen måske ved at være kommet til indeklimaet. Både hensynet til økonomi og sundhed peger i den retning, siger Lars Gunnarsen, professor i sundhed i byggeriet ved Statens Byggeforskningsinstitut. Tekst af Frank Ulstrup

I

vores iver efter at leve op til internationale klimaaftaler og nedbringe energiforbruget så meget som muligt, har vi nogle steder været tæt på helt at glemme indeklimaet.

Det mener i hvert fald Lars Gunnarsen, der er professor i sundhed i byggeriet ved Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet. Han er én blandt flere indeklima-forskere, der har hilst klimadagsordenen velkommen, men som samtidig har advaret mod, at gå for meget på kompromis med indeklimaet. Og med god grund, siger han.

Lars Gunnarsen

– Der er en del eksempler på, at man har energioptimeret bygninger så meget – og på en måde – så det er endt med at gå ud over indeklimaet og dermed også over de mennesker, der skulle opholde sig i bygningerne. Lars Gunnarsen peger især på små vinduer, utilstrækkelig udluftning og for lave rumtemperaturer som nogle af de konsekvenser, det kan have, når alt sættes ind på at gøre bygninger så energineutrale som muligt. Forandring undervejs

Men nu er der måske tegn på forandring. I hvert fald kan Lars Gunnarsen konstatere,

at flere og flere bygherrer prioriterer indeklimaet højere end tidligere. Det handler i høj grad om økonomi, siger han.

brugerne til at forstå, hvordan anlæggene skal betjenes. Det vil være et oplagt sted at tage fat.

– Forskningen har efterhånden påvist, at der er rigtig god økonomi i at investere i indeklima. Hvis man f.eks. i et kontorbyggeri oplever, at sygefraværet reduceres med en tredjedel som følge af et bedre indeklima, så er det jo voldsomt mange penge, man sparer på lønsummen. I den sammenhæng er udgifterne til etablering af f.eks. bedre ventilation meget minimale. Lars Gunnarsen gætter da også på, at sammenhængen mellem indeklima og bundlinje vil komme til at stå alt tydeligere frem i de kommende år, og at efterspørgslen på sunde indemiljøer derfor vil stige. Måske endda rigtig meget.

– Dertil kommer, at anlæggenes kvalitet generelt skal løftes samtidig med, at man skal blive bedre til at aflevere til driftsorganisationerne. Gør man det, tror jeg, der er gode muligheder for, at vi kan få et lidt mere balanceret byggeri, der både tilgodeser klimaet ud og inde og samtidig medvirker til at øge sundhed og produktivitet.

– Jeg ser det som sandsynligt, at indeklima bliver en driver i byggeriet på samme måde som energieffektivitet nu har været det i en hel del år, siger han. Ventilationsproblemer skal løses

Men før det kommer så vidt, er der nogle udfordringer, der skal adresseres, fortsætter Lars Gunnarsen og peger på ventilationsanlæg som et oplagt indsatsområde. – Jeg er meget positiv overfor nye tekniske løsninger som balanceret mekanisk ventilation, men ventilationsbranchen har desværre haft store problemer med at få

Indeklima påvirker sundhed og indlæring

Statens Byggeforskningsinstitut konkluderer i en undersøgelse, at indeklimaet i danske børnehaver og vuggestuer har stor betydning for sygefraværet. Faktisk falder sygefraværet med 12 %, hver gang luftskiftet fordobles. På samme måde konkluderer DTU i en anden undersøgelse, at skolebørn lærer omkring 10 % mindre i de dårligst ventilerede klasseværelser. Undersøgelserne har dog endnu ikke ledt til en opstramning af reglerne for indeklima.

Nye solcelleanlæg til DTU og SDU Danmarks klogeste hoveder skal nu forsynes med grøn strøm fra tagbaserede solcelleanlæg. ATsolar har udvidet ordrebogen, idet selskabet skal opføre solcelleanlæg på to af Danmarks førende universiteter. Opgaven blev vundet i tæt konkurrence med andre leverandører.

H

os DTU i Lyngby lød opgaven at levere en kapacitet på 130 kWp til den mest konkurrencedygtige pris. Her viste ATsolar sig i stand til at levere det bedste tilbud og bygger således tre tagbaserede anlæg, der samlet når den ønskede kapacitet.

storkøbsfordele, som vores tilknytning til en større koncern, Better Energy, giver os. Men også vores evne til at gå nye veje rent teknisk har haft stor betydning. På universiteternes tage anvender vi således en ny og større modultype – et såkaldt 72-celle modul på 325 Watt i stedet for det gængse 60-celle modul, hvilket giver en bedre anvendelse af pladsen, udtaler administrerende direktør i ATsolar, Nicolai Faaborg Andresen.

Hos SDU i Odense var udfordringen at levere mest mulig strøm til en given pris – altså at levere den største produktionskapacitet inden for en given prisramme. I skarp konkurrence vandt ATsolar ordren og opfører samlet 608 kWp fordelt på en række af institutionens tage. Omkring 10 virksomheder deltog i den indledende prækvalificering, mens fem var med i den endelige budrunde.

Om ATSolar

ATsolar er i dag en af Danmarks største leverandører af solcelleanlæg. ATsolar er baseret på filosofien om at bruge den energi, som allerede er til stede. Selskabet er den førende leverandør af kvalitetssolcelleanlæg, som er tilpasset de private kunder samt erhvervs- eller offentlige kunder, i 2017 blev ATsolar, en del af Better Energy gruppen, og opererer i dag som et selvstændigt datterselskab herunder.

For begge institutioners vedkommende forventes anlæggene idriftsat inden udgangen af 2017. – I ATsolar har vi haft et forrygende år med stor ordretilgang. I de lange budprocesser har vi kunnet udnytte de

28

annonce

Nicolai Faaborg, administrerende direktør, ATsolar, Andresen. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


OVENLYSVINDUER DAGSLYS OG

VENTILATION TIL FLADE TAGE Danmarks smukkeste fladtagsvindue Fordelene ved naturligt dagslys er åbenlyse. Vores ovenlysvinduer til skråtage og til flade tage bringer det naturlige lys ind på steder hvor det bidrager til alles velbefindende. FAKROs løsninger kombinerer moderne design med perfekt ventilation og høj energieffektivitet.

Det moderne og innovative fladtagsvindue, FAKRO DEF DU6, har modtaget den prestigefyldte pris Red Dot Award.

Udover F-Typen, markedsfører FAKRO også den velkendte C-Type med lavenergiglas og kuppel. FAKROs fladtagsløsninger kan leveres med en U-værdi ned til 0.55 W/m2K.

FAKRO F-Type Fladtagsvindue : - Innovativ, topmoderne glaskonstruktion i 3- eller 4-lags glas - Kan leveres med fast karm og med elektrisk åbne-lukke-funktion - Hurtig og enkel montage i taghældninger op til 15 grader - Leveres samlet og med fastgørelsesliste inkluderet - Kan leveres fra størrelse 60 x 60 cm og op til 120 x 220 cm www.fakro.dk

PRISVINDENDE DANSK DESIGN VAND- OG ENERGIBESPARENDE

BELL

er en hel ny komplet dansk designet og produceret armaturserie fra Damixa. Serien omfatter et- og togrebs køkken- og badarmaturer, termostater, hoved- og håndbruser samt komplet brusesystem. Se det hele på damixa.dk


lin d a b | v i f o re nk l e r by g g e ri e t

LindabVentilation Brug for et godt indeklima med et lavt energiforbrug? Lindab har igennem mange år udviklet innovative og miljøvenlige ventilationsløsninger, der sikrer et godt indeklima i boliger og erhvervsejendomme. Tag kontakt til en af vores eksperter, hvis du har brug for en professionel sparringspartner inden for ventilation. Vi tilbyder blandt andet følgende løsninger: • Lindab Pascal - en løsning der sikrer et optimalt

• Lindab Solus - en kølebaffel med høj ydeevne. Den

indeklima, hvor luftmængden reguleres ud fra

leverer en unik kapacitet til både køling og varme,

temperaturer, CO2 eller fugtighed. Sikrer trækfri og

idet man anvender den samme temperatur til begge

lydsvag ventilation.

funktioner.

• Lindab Indomo - decentral boligventilation der består af

• Lindab Akustik - det handler om at dæmpe støjen.

kanalsystem til indbygning i gulv, loft eller væg. Systemet

Derfor er en god akustik og et lavt støjniveau også

består af fordelerbokse, gulv- og vægbokse, fleksible

afgørende for indeklimaet. Med lyddæmpere fra Lindab

slanger og rør til ventilation.

får du et behageligt lydniveau og samtidig dæmper du dine udgif ter til energiforbruget.

.

Lindab A/S · Tlf. +45 73 23 23 23 · www.lindab.dk


Træd ind i dit nye hjem med 3D-teknologi Reoler materialiserer sig på bare vægge, fuldt møblerede rum opstår i tomme huse, og bygninger vokser op af den nøgne jord. 3D-teknologi ændrer den måde, som designere, producenter og entreprenører præsenterer deres produkter og kommunikerer med deres kunder. Tekst af Kasper Boye

V

irksomhederne vil gerne vise, hvordan deres møbler kan se ud i folks hjem. Folk vil gerne se, hvordan deres liv kan se ud i et endnu ikke opført hus. De behov tilfredsstilles i den slags 3d-baserede apps, som den aarhusianske virksomhed 3D-Empire har specialiseret sig i.

mange forskellige sammenhænge. De laver blandt andet store projektvisualiseringer til udviklere, når de gerne vil fremvise 80 lejligheder på havnefronten, der endnu ikke er bygget.

Apps er ikke længere sjove spil eller spejlinger af hjemmesider, for når man som 3D-Empire bringer både augmentet reality og virtual reality ind, så åbner nye verdener sig nærmest bogstaveligt talt.

retningsprogrammer med blandt andre Hay, by Lassen og Trævarefabrikernes Udsalg. Det giver kunderne mulighed for at konfigurere produkterne i forhold til egne behov.

– Når du har en augmentet reality app, så skal du bare have en markør på væggen, og så kan du se din nye reol tage form i 1:1. Man kan også tage en tom grund og så swipe mellem forskellige hustyper foran øjnene på dig, siger direktør Danny Falch og fortsætter:

– Vi har udviklet en app til Huscompagniet, der indeholder både inspirationsbilleder og ca. 40 huse i 3d. Man kan løfte taget og kigge ned, og man kan udskifte mursten og tagsten. Virtual reality gør det muligt at kigge rundt i huset, som også kan komme op af kataloget med Augmentet reality. Det er en app, der kommer hele vejen rundt.

– Hvis man kigger på en visualisering af en lejlighed, vil man gerne ind i lejligheden og kigge rundt og udskifte fliserne. Når du sidder med et katalog, vil du gerne se tingene komme op af papiret. Virksomheden har lavet forskellige indBørsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Virtuel styling

Denne sammensætning af flere nye teknologier giver uanede applikationsmuligheder, og 3D-Empire anvender dem også i

– Visualiseringer til en slutkunde skal være helt rigtigt målrettet. Hvis det er dyre lejligheder, skal der måske designermøbler ind. Er det henvendt til ældre, så er det måske samlerobjekter. Er det yngre par, så er det noget med legetøj og Trip Trap stole. Lejligheden skal styles helt rigtigt. Danny Falch beskriver det som et salgsmateriale før produktet findes. – Vi laver billedet, før produktet findes, og det kan kunden bruge som salgsmateriale. Hvis det er et byggeprodukt, kan de vise, hvordan det vil se ud i en konstruktion, hvordan man bygger huset op med det her produkt. Der er flere producenter af typehuse, som bruger det i deres markedsføring, som information og til montagevejledninger.

hus. Han begyndte som selvstændig i et hjørne af soveværelset med et bord og en computer, og lavede billeder af arkitektur til tegnestuer. Det blev senere til hjemmesider med 3D-konfigurationer, og virksomheden voksede støt. Under kriseårene blev 3D-Empire meget opfindsomme, og de begyndte at visualisere alt muligt andet end huse. Både køkkener, brændeovne, møbler og tekniske løsninger kom med i repertoiret. – Nød lærer nøgen 3D-grafiker at finde på noget andet, som Danny Falch siger. – Vi arbejder med at sætte forskellige teknologier sammen. Vi lever af at trække kaniner op af hatten. Vi laver ikke standardløsninger. Vi kigger på vores kunde, finder behovet og løser det. Vi befinder os et sted mellem en opfinder og en tryllekunstner. I dag består 3D-Empire af 10 ansatte, og virksomheden er lige flyttet i nye lokaler i Havnegade i Aarhus.

Nød lærer nøgen 3D-grafiker nyt

Danny startede 3D-Empire i 2000 efter at have siddet 4 år på tegnestue i Aarannonce

31


JS Ventilation og Cool Ceilings patenterede klimaloft kan installeres i kontorbygninger og holde lufttemperatur og fugtighed på optimalt niveau.

Patenteret klimasystem udfordrer traditionel ventilation Dårligt indeklima og luftfugtighed kan sætte en stopper for produktiviteten hos selv de mest hårdføre skolelærere, sygeplejere og kontorarbejdere. En innovativ løsning fra JS Ventilation skal nu til at revolutionere markedet for ventilation.

J

S Ventilation er en erfaren entreprenørvirksomhed, der har brugt de sidste 30 år på at blive eksperter indenfor ventilation og automatik. Med eget værksted og tæt samarbejde med Teknologisk Institut er de i rivende udvikling og har, udover deres energieffektive industriemhætter, et helt nyt type ventilations-koncept på gaden.

Køling på flere måder

– Vi har udviklet og patenteret et klimaloft, kaldet Cool Ceiling, sammen med Teknologisk Institut. Det har resulteret i, at vi i dag også har en virksomhed under samme navn. I løbet af de to år virksomheden har eksisteret, har vi solgt 30.000 kvadratmeter loft på det danske marked, fortæller Kim Kronby, medejer af JS Ventilation. – Den nye løsning sparer ventilationskanaler væk og erstatter dem med et trykkammer over loftet. Det der gør loftet unikt er, at det hulrum der er mellem det nedhængte klima-loft og etagedækket, og som ved andre løsninger skal huse store kanaler til indblæsningsarmaturer, udnyttes på en helt ny og pladsbesparende måde, siger Kim Kronby. Løsningen fungerer ved at ned til 13 grader kold luft blæses ind i hulrummet og lægger sig nederst i kammeret, hvor den vil køle Cool Ceilings stålloft. Stål-loftet vil derefter afgive kølestråling ned i lokalet – næsten på samme vis som en radiator. I takt med at den varme luft fra lokalet modsatrettet afgiver varme til stålloftet,

32

annonce

opvarmes også den kolde luft ovenover, som derefter stiger op til etagedækket, hvorfra den løber til i indblæsningsarmaturerne. Luften der blæses ud i lokalet vil nu have opnået de optimale 16-17 grader.

Faktaboks

Løsningen køler altså på to måder; igennem luften, som på traditionel vis, og gennem kølestråling. JS Ventilation og Cool Ceiling har målt en 15-20 % højere effektivitet ved dette system i modsætning til et traditionelt loftsystem.

• JS Ventilation og Cool Ceiling har bl.a. le-veret klimalofter til Dansk Metal, Ingeniørernes Hus, Rigshospitalet og ikke mindst Københavns nye skole, Copenhagen Inter-national School, i Nordhavn, hvor valget af klimaloftet hos sidst nævnte har sparet byg-geriet omkring to meter i bygningshøjde.

• Udover at være et effektivt og energibespa-rende produkt kræver det nye klimaloft kun 300 millimeter plads over loftet i modsæt-ning til traditionelle ventilationssystemers 800 millimeter.

Nye tiltag på vej

Efter et par år på markedet kan JS Ventilation og Cool Ceiling se, at efterspørgslen vokser. Et af de områder, hvorfra de ser flere og flere efterspørgsler, er på renoveringsopgaver, hvor de tidligere installerede ventilations- og kølesystemer ikke lever op til behov og aktuelle indeklimakrav. Det nye klimaloft egner sig til alt fra kontorbygninger, skoler, laboratorier, produktionsområder til hospitaler, og indstilles efter stedets behov for temperaturniveau og CO2 grænser. – Jeg mener, at JS Ventilationog Cool Ceiling nu har forpligtiget sig til at videreudvikle systemet, og vi er derfor i gang med, sammen med Teknologisk Institut, at forbedre det yderligere. Vi udvikler i øjeblikket et hybridsystem, hvor man via huller i bygningens mure vil drive luften udenfor bygningen ind i hulrummene over lofterne. Med hybridløsningen kan vi udnytte den kolde luft udefra, uden at det skaber træk i arbejdslokalerne nedenunder, fortæller Kim Kronby.

Klimaloftets lave indbygningshøjde gør at etagehøjder kan reduceres markant. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Mistanke om skimmel? Bestil besigtigelse, skimmeltest, omfangsbedømmelse og rapport til Jubilæumspris frem til 1. oktober.

ing

Skimmelsaner

Lige nu tilbyder vi:

Undgå skimmel i ejendommen! Har I mistanke om eller er der synlige tegn på skimmel i ejendommen, så er det vigtigt, at få besigtiget problemet af en specialist, så skaden kan begrænses. Det er sundt for både indeklima og økonomi.

Indeklima

Besøg og besigtigelse Skimmeltest (Mycometer) Omfangsbedømmelse Skimmelrapport og tilbud

Vi har mange års erfaring med lokalisering og bekæmpelse af skimmel i store ejendomme i såvel beboelsesejendomme som i erhvervslejemål.

1.495

Skimmelrappor t

SPAR 2.500

Jubilæumspris

Otto Leisners Alle 45, 7600 Kviss endrup Bestilt af: DR Boligby en Projektnr: 123456 Oprettet: 1. juli 2016

SIKU

50075 RA1-50 V2 Twin Fresh Comfo

Decentral rumventilation med varmegenvinding:

Tag kampen op mod radon og skimmel og genbrug samtidig 88% af varmen! SIKU TwinFresh Comfo 1-rumsventilator med varmegenvinding sørger for energieffektiv ventilation i lejligheder, kældre, rækkehuse, erhvervslejemål mv. Ventilatoren muliggør fugtstyring, og den justerbare lufthastighed sikrer et individuelt tilpasset indeklima.

Genbruger op til 88% af varmen i rummet. Hjælper boligen til et bedre indeklima.

40 dB

2016

SIKU TwinFresh RA1 *Prisen inkluderer:

11.498,-

Hulboring af 1 stk. Ø160 i op til 36 cm murstensvæg. (Gælder kun op til 2,5 m i højden fra terræn.) Montage pr. enhed, inkl. tilslutning til eksisterende el-installation 230V. (0-10 m til tilslutning).

6.399* JUBII PRIS

Inkl. montering

Nedbringer radon i kælderen.

Rune Berg Henriksen Tlf. 28 59 89 74 rbh@bolind.dk

Pris for 2 stk.samme sted:

1 stk. SIKU TwinFresh RA1.

Nedsætter risikoen for skimmel i boligen.

a Team Indeklim

27 m³/h

Kontakt os ved bestilling, forespørgsel på flere enheder eller hvis du ønsker et uforbindende møde om muligheder.

Michael Andersen Tlf. 40 26 02 28 ma@bolind.dk

Alle priser er ekskl. moms.

Nyhed


Mærsk Oil’s nye kontorbygning på Amerika Plads

Gentagelser øger produktiviteten Hvordan effektiviserer man en kompliceret byggeproces eller får et givende samarbejde i stand på tværs af værdikæden. Administrerende direktør i Aarsleff Ebbe Malte Iversen giver her sit bud på, hvordan produktiviteten kan forbedres uden, at kvaliteten eller budgetterne kompromitteres. Tekst af Alexander Tengbjerg

A

arsleff har specialiseret sig i at planlægge og gennemføre store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi med videre – fra projektering til aflevering, både nationalt og internationalt. Aarsleff har igennem en årrække arbejdet målrettet for at optimere byggeprocesser, hvilket har øget produktiviteten markant. Ebbe Malte Iversen, der er administrerende direktør i Aarsleff, giver en forklaring på, hvordan selskabet har formået at optimere byggeprocesser og samarbejdet på tværs af værdikæden i større byggesager.

kombinere på tværs i et velplanlagt samarbejde eller ved at integrere forskellige fag, forklarer Ebbe Malte Iversen. Værdikæden skal forsimples

I det store netværk af aktører i enhver større byggesag er der et komplekst samarbejde på tværs af værdikæden. Hvordan ser du mulighederne for at optimere samarbejdet på tværs af værdikæden?

Effektivitet gennem gentagelser

Hvordan arbejder I frem mod en mere effektiv byggeproces, der fører til lavere omkostninger uden, at der gås på kompromis med arbejdets kvalitet? – For det første forsøger vi gennem specialisering at øge vores effektivitet gennem gentagelser. Det kan lade sig gøre indenfor områder med ensartet karakter, hvor vi kan udnytte gentagelser, som for eksempel havnebygning, tunneller, installationer, sportsanlæg, rørrenovering og funderingsaktiviteter. Det gør vi ved at standardisere, ved at træne og øve organisationen og ved at investere i metodeudvikling samt grej og specialudstyr. Forbedret effektivitet skal udmønte sig i lavere

34

Ebbe Malte Iversen, administrerende direktør, Aarsleff.

kostpriser. For det andet arbejder vi efter vores ”one company” tankegang, når det gælder lidt større og sammensatte projekter, som har individuelt præg. Det kan eksempelvis være en større bro, et større byggeri, en tunnel eller en større havn. ”One company” er at forbedre koncerninternt samarbejde således, at der opnås lavere omkostninger, end hvis hver enhed havde arbejdet på egen hånd, enten ved at

– Det komplekse samarbejde på tværs af værdikæden skal så vidt muligt forenkles. Det er i sagens natur svært, fordi der er så mange forskellige entreprenører, der skal arbejde sammen på et stort byggeri. Det er forskellige kulturer og værdier, - og hvor hver aktør har sin egen økonomi at varetage. Forenklingen kan ske ved at skabe en fælles basisforståelse ved på forhånd at opstille fælles spilleregner, og især kan der opnås store fordele, når samme aktører arbejder sammen på flere på hinanden byggesager. Det øger forståelse for, at de økonomiske uoverensstemmelser, der nu én gang opstår, skal skaffes hurtigt ud af verden, og inden man glemmer detaljerne. Og så er der naturligvis den grundlæggende omstændighed, at et velplanlagt og grundigt forberedt samarbejde, hvor alle ved, hvad der skal ske, øger samarbejde, kvalitet og arbejdsmiljø, og ikke mindst økonomien for alle parter, uddyber Ebbe Malte Iversen og afslutter:

– Vi har mange byggesager, hvor både det interne samarbejde og samarbejdet med underentreprenører og partnere er rigtigt godt. Vi har selvfølgelig også sager, hvor vi fortsat kan blive bedre, men vi har en kultur som understøtter dette arbejde. En netop afsluttet byggesag på Amerika Plads for Mærsk i form af et nyt 13.000 m2 kontorhus tegnet af PLH arkitekter, er et godt eksempel herpå.

Nyt domicil skal skabe en mere produktiv arbejdsplads

Aarsleff fik til opgave at bygge den seks etagers kontorbygning på Amerika Plads i København som totalentreprenør. De har stået for jordarbejde, kloakarbejde, pæleramning, beton- og elementarbejde. Aarsleffs datterselskab, Wicotec Kirkebjerg, har udført tekniske installationer, herunder el, vvs og ventilation. Fra Mærsk Gruppen havde man et klart ønske om samle de mange spredte afdelinger i København under et tag for at lette den daglige arbejdsgang og kommunikation for medarbejderne.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Kingo vil være Nordens synonym for miljørigtig nedbrydning udført med respekt for mennesker og den verden, vi lever i www.kingo.biz

UNDGÅ SKIMMELSVAMP I BYGGERI UNI-DRY

®

SELVUDTØRRENDE BETON

UNDGÅ FUGTPROBLEMER Med UNI-Dry® undgår man helt overskudsfugt. Dette reducerer risikoen for skimmelsvamp og man opnår derfor et bedre indeklima i det færdige byggeri. Derudover sikres en optimal beskyttelse imod fugtrelaterede byggeskader i gulvbelægningen som for eksempel dampbuler eller mangelfuld vedhæftning.

OPNÅ EN KORTERE UDTØRRINGSTID

BYGNINGS­ REGLEMENTET stiller krav om fugtsikring af nybyggeri

UNI-Dry® forkorter byggeperioden, da der spares tid på udtørringen. Et undergulv udstøbt med traditionel gulvbeton er ofte mere end 6 måneder om at opnå en sikker fugtighed. Til sammenligning tager det kun UNI-Dry® 6-8 uger at udtørre til samme niveau og UNI-Dry® Extra helt ned til 10 dage.

Læs mere på www.unicon.dk

SE VIDEO


Vi har den manglende arbejdskraft!

I en tid hvor de fleste entreprenører leder med lys og lygte efter kvalificeret arbejdskraft indenfor byggeriet, så har MEGA FLEX faktisk for mange.

E

fter færdiggørelsen af de nye metrostationer bliver der snart ledige betonfolk ifølge virksomheden.

fået et godt kendskab til det danske arbejdsmarked, kvalitetskrav, arbejdsstil og forventninger. Derfor er mange af de udenlandske medarbejdere villige til at blive i Danmark, hvor de befinder sig godt. Bl.a. fordi lønnen er god i forhold til andre europæiske lande. Arbejdernes rettigheder bliver respekteret og alle sociale udgifter og skatter bliver betalt, fortæller Jess Kjær Nielsen.

– Vi er klar til at dele, udtaler underdirektør og HR ansvarlig, Jess Kjær Nielsen, med et smil. Udsigt til ledige betonfolk

Situationen er den, at MEGA FLEX A/S i snart 3 år har rekrutteret for og bemandet metro-byggeprojektet for City Metro Ringen i København. – Vi er nu ved at være i den afsluttende fase af de store betonstøbninger på de sidste fremtidige metrostationer. Det betyder at vi snart har rigtig mange dygtige betonfolk, struktører, forskallingstømrere og andre faglærte, der kan fortsætte på nye projekter i Danmark og andre steder, siger Jess Kjær Nielsen, og fortsætter:

36

annonce

Organisation og certificering

MEGA FLEX A/S er medlem af Dansk Byggeri Vikarbranchen, Dansk Industri Vikarbranchen og Tekniq. Desuden er de ISO 9001 certificeret i Mandskab assistance, som den eneste virksomhed i Danmark. – Ordrebøgerne er ikke tomme hos MEGA FLEX. Der er allerede gang i en del projekter. Bl.a. i Viborg, hvor vi for MT Højgaard og MJ Eriksson er med til at bygge Apple’s nye datacenter.

Nye projekter venter

– Vi er også i forhandlinger om tilvejebringelse af mandskab til andre større byggeprojekter i Danmark. Men der er stadig gode folk at tage af. Mange har

– Det er noget vi er stolte af, da vi ønske at holde en høj standard på alle punkter, slutter Jess Kjær Nielsen.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


THE BEST JUST GOT BETTER!

· Anti-bakteriel · Ekstra stærke · Med Aloe Vera

SE BIG WIPES

I AKTION

RENE HÆNDER - JA TAK!

youtu.be/zNJNmlKYeyE

Dansk distributør af BIG WIPES: SCANLICO DENMARK A/S · Marielundvej 48 A · DK-2730 Herlev · telefon 38 71 69 59 · telefax 38 71 69 53 · info@scanlico.dk · www.scanlico.dk

BIGWIPES.DK

i-SERIE UDVIKLET TIL INDUSTRIEN Til krævende miljøer med krav om høj driftsikkerhed i-serien er kendetegnet ved driftsikkerhed, lang brændetid og enkel betjening. Hele serien er udviklet i et brugervenligt design og består af et bredt udvalg af genopladelige og ikke-genopladelige lygter og pandelamper.

Se mere på:

ledlenser.dk Dansk distributør af Ledlenser: SCANLICO DENMARK A/S

· Telefon 38 71 69 59 · www.scanlico.dk


I den grønne førertrøje

K

rav om mere miljøvenlige materialer vinder frem over alt i byggeriet. Som Danmarks førende producent af lim- spartel- og fugemasse udvikler Dana Lim derfor løbende sin grønne profil, der bl.a. rummer en portefølje af Svanemærkede produkter, som overholder nogle af Nordens skrappeste miljøstandarder.

– Valget af netop Svanemærket skyldes først og fremmest, at det er en nordisk miljømærkning, som lever optil høje miljømæssige krav og er meget anerkendt i Skandinavien, hvor vi har vores største marked, siger han og fortsætter: – Med Svanemærket får både den udførende, den projekterende og brugeren garanti for, at der er styr på produkternes

hurtige og nemme at arbejde med for den udførende. Begge kvaliteter har været væsentlige parametre under udviklingen af produkterne, fortæller Lars Wulff: – Der er ikke meget vundet ved at bygge bæredygtigt, hvis det indebærer en mindre effektiv byggeproces eller komplicerer arbejdet unødigt. Derfor har vi investeret mange timer i laboratoriet for at sikre, at

Tendensen på landets tegnestuer og byggepladser går i retning af større fokus på miljøvenlige og bæredygtige byggematerialer, og dermed skærpes kravene til produktudvikling og dokumentation hos producenterne. Derfor udvider Dana Lim, der er markedsledende leverandør af lim-, spartel- og fugemasser til byggeriet i Norden, løbende sin grønne produktportefølje – herunder senest med en serie af Svanemærkede produkter.

Det forklarer marketingchef Lars Wulff fra Dana Lim, der siden lanceringen af produkterne har oplevet at have fået hul igennem til et helt nyt marked, som efterspørger miljømærkede produkter.

38

annonce

– Som foregangsvirksomhed inden for udvikling af grønne byggematerialer mener vi, at der påhviler producenterne et stort ansvar for at stille produkter til rådighed, som gør det let for kunderne at vælge miljørigtigt. I takt med at kunderne i stigende grad køber de grønne alternativer, vil virksomhederne følge med, og på den måde får vi skabt en positiv cirkel til gavn for byggeriet på både kort og langt sigt, fortæller Lars Wulff og fortsætter: – Vi mener, at bæredygtighed i sig selv er den rette vej at gå og vil derfor fortsætte med at udfolde de grønne potentialer i den kommende tid med endnu flere miljømærkede produkter, så man kan bygge bæredygtigt, uanset om man renoverer eller opfører nybyggeri, understreger han.

Lever op til høje miljøkrav

– Kunderne skal have mulighed for at vælge den miljørigtige løsning uden at gå på kompromis med produktkvaliteten. De tre Svanemærkede produkter sikrer ikke blot et godt arbejdsmiljø for håndværkeren, men bidrager også til et sundt indeklima i den færdige bygning og begrænser samtidig belastningen af miljøet.

af virksomhedens produkter er således helt phtalat- og tinfri, ligesom mindre brug af opløsningsmidler og isocyanater er endnu et tiltag, der fremmer mere bæredygtige byggeløsninger.

kemikalieindhold. Bl.a. har produkterne et markant lavere indhold af tungmetaller, konserveringsmidler og organiske opløsningsmidler end de gængse alternativer på markedet. Lette at arbejde med

Dana Lims Svanemærkede produkter er Rulle- og Bazookaspartel 627, Letspartel Medium Extra 623 samt Vævlim Extra 214. Ud over at yde et væsentligt bidrag til fremme af mere bæredygtigt byggeri kendetegnes alle tre produkter ved at være

de høje miljøkrav blev opfyldt, uden at det gik ud over produkternes byggetekniske egenskaber. Det betyder, at valget af det grønne alternativ bliver lettere, idet man får den samme høje produktkvalitet, men med væsentligt færre belastninger af arbejdsmiljø, miljø og indeklima. Kontinuerlig nedbringelse af miljømæssigt aftryk

Ud over de tre Svanemærkede produkter arbejder Dana Lim kontinuerligt på at nedbringe sit miljømæssige aftryk. En række

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Det gælder om at finde sin vej Saferoad har igennem de sidste år været igennem en stor udvikling, der i dag betyder, at firmaet ikke alene leverer trafikprodukter, men helhedsløsninger, der har til formål at skabe en bedre infrastruktur for alle slags trafikanter. Tekst af Alexander Tengbjerg

D

e fleste brancher gennemgår nu en hastig udvikling kendetegnet ved nye markedsaktører, nye teknologier og mere konkurrence. Det betyder, at virksomheder ikke alene skal forsøge at følge med udviklingen, men også bidrage til den. Det kræver en omstillingsparathed, en klar strategi og at man kan holde hovedet koldt i et omskifteligt marked. En sådan udvikling har Saferoad gennemgået, og på blot to år er virksomheden gået fra at være producent og forhandler af trafikprodukter, til i dag også at kunne tilbyde “solutions” eller helhedsløsninger, som bl.a. inkluderer rådgivning, planlægning og montage. Denne omstilling startede med et navneskifte, der symboliserer, at man var parat til nye tider og nye udfordringer.

Udnyt det eksisterende kompetencegrundlag

Det er Gregers Münter der har stået i spidsen for den store omvæltning, der har betydet, at Saferoad i dag er en markant spiller indenfor helhedsløsninger på trafikområdet. Han tiltrådte i 2014 som administrerende direktør i Saferoad Daluiso og var bevidst om, at virksomheden rummede mange kompetencer, som kunne udnyttes endnu bedre i et marked i forandring. Dermed skiftede man hurtigt navn til Saferoad og gik i gang med en omstrukturering af virksomheden. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

nye retning for fremtidens forretninger. Men projektet gik over al forventning og blev endda afsluttet før tid, fortæller Søren Neergaard, der er Head of Solutions i Saferoad. Det bekræftede endnu en gang, at man havde valgt den rigtige kurs, og medarbejderne havde vist sig omstillingsparate og klar til de nye udfordringer. Det har blandt andet resulteret i kontrakter på letbanearbejdet i Aarhus såvel som i Odense og på højhastighedsbanen mellem Ringsted og Rødby. Saferoads overordnede mission har dog ikke ændret sig. Man arbejder stadig for en bedre og mere sikker trafik, for både bilister, cyklister og den offentlige transport. – Nye indkøbsmønstre blandt mange offentlige kunder havde påvirket vilkårene på det danske marked, og en ny og tilpasset forretningsmodel var påkrævet for fortsat at kunne tilføre kunderne værdi. Derfor lavede vi i 2015 det strategiske tiltag, der gør, at vi i dag også kan tale om solutions. For flere kunder kan det give stor værdi, at vi kan tilbyde flere ydelser og services rundt om alle koncernens produkter, og på samme tid samle disse opgaver i større puljer, udtaler Gregers Münter, administrerende direktør i Saferoad. Den viden, man havde om de produkter, og de kompetencer, man i virksomheden lå inde med, kunne udnyttes i et bredere

omfang, hvilket der tilmed viste sig at være en efterspørgsel efter. Nye udfordringer

Med den gradvise omstilling står Saferoad i dag for at levere totalløsninger, der også inkluderer projektledelse, hvis det ønskes. Et projekt, der tidligt viste, at man var gået den rigtige vej, var aftalen med jordentreprenøren Barslund om at levere og montere alt vejudstyr, undtagen det elektriske, på den sydlige del af Køge Bugt-motorvejen. Saferoad stod for al afspærring, skilte, portaler, autoværn, brorækværker, vejmarkering, støjskærme, projektering og projektledelse på Køge Bugt-motorvejen.

Saferoad, en del af et større netværk

Saferoad Group er leverandør af produkter og tjenesteydelser til offentlige myndigheder og entreprenører i infrastrukturen i store dele af verden. Saferoad Group beskæftiger ca. 2.700 medarbejdere i 20 lande. Den danske afdeling kan dermed trække på et bredt netværk af ressourcer og kompetencer. Målet er at levere løsninger, der kan bidrage til at reducere antallet af dødsulykker og alvorlige ulykker i trafikken samt at skabe spændende og behagelige byog park miljøer.

– Det var en stor opgave for en mindre virksomhed, der først lige havde valgt den annonce

39


Dagslyset og den åbne horisont På vej ind til København nordfra møder man i dag Maersk Oil’s nye kontorbygning, der med sine gennemgående vertikale linjer giver medarbejderne udsyn til horisonten hele vejen rundt. Bygningens indbyggede fleksibilitet matcher en dynamisk og moderne organisation. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

K

ontorbygningen fuldender hjørnet på Amerika Plads, og på grund af den vigtige beliggenhed har man hos PLH arkitekter bestræbt sig på at skabe et arkitektonisk sprog, der harmonerer med det nye byrum. Direktør og partner i PLH arkitekter Søren Mølbak fortæller i den forbindelse:

oplevelse, som også går igen i de varme materialer såsom atriets lamelbeklædning i asketræ og facadens kurvede natursten – en ”samba white” granit fra Brasilien.

– Det enkle udtryk med de runde former harmonerer godt med de andre huse og den bymæssige sammenhæng. Hele området kommer til at blomstre op i de kommende år, og bygningen har med sin glasfacade en imødekommenhed, som er vigtig for en central bygning i bybilledet. Denne åbenhed kendetegner den moderne virksomhed, hvor forbipasserende kan følge med i livet i bygningen, ligesom medarbejderne fra kantinen i stueetagen kan trække direkte udenfor i byens rum, eller op på tagterrassen, hvor man kan nyde havudsigten fra toppen af København.

– Facaden er bevidst holdt åben hele horisonten rundt, så der er udsigt til de åbne vidder, hvilket passer godt til en global transport og energivirksomhed som A.P. Møller - Mærsk. Vi har i det hele taget haft et forbilledligt samarbejde, hvor vi som arkitekt har bestræbt os på at indarbejde Maersks værdier i bygningens design.

samtidig med at fleksibilitet har været altafgørende, så teams nemt kan arbejde på kryds og tværs. Fra det lyse atrium fører en smuk trappe op til fællesfaciliteterne på hver etage med rummelige samarbejdszoner, som er blevet en fast del af Maersk Oil’s kontorindretninger, da de understøtter dialog, innovation og udveksling af viden på tværs af organisationen.

– Naturstensfacaden stammer fra Brasilien og har været igennem en yderst effektiv byggeproces, hvor man operer med en 8 mm præcision mellem facadeelementerne, fortæller Søren Mølbak og fortsætter:

Medarbejderne kan også samles i etages work-lounges eller sidde nede i det store A-formede loungemøbel, som skaber et intimt rum i det store atrium. Søren Mølbak fortæller:

Samhørighed og samarbejde

De åbne vidder

Bygningen kommer med sine 13.000 m² eksklusiv kælder, til at kunne rumme op til 600 mennesker. PLH arkitekter har samarbejdet med Maersk på deres kontorer i flere byer rundt om i verden. Søren Mølbak fortæller at det i dette projekt var lagt vægt på en god brugerproces:

de optimale rammer. Eksempelvis giver de lyse lærketræs-paneler i atriet en varm atmosfære, hvilket understøttes af dagslysets fald ned gennem de store ovenlyspartier, fortæller Søren Mølbak og fortsætter:

Bygningens design er kendetegnet ved de vandrette linjer og bløde former, hvilket giver en åben og imødekommende

– Der har i valg af materialer været fokus på lys og akustik, så medarbejderne får

– Vi har skabt et robust hus, som i arkitekturen svarer til Maersk Oil’s værdisæt,

40

– Jeg er altid fortaler for variation, og vi har bestræbt os på at skabe uformelle mødesteder for medarbejderne. Idet vores arbejdsformer hele tiden udvikler sig, og med den teknologiske udvikling behøver man ikke nødvendigvis at sidde ved et skrivebord hele tiden mens man er på arbejde. Det betyder, at lounge-arealer spiller en større rolle, da medarbejdere gerne vil have det lidt hjemligt på arbejdet. Der er ved at ske et skred i vores måde at arbejde på, og et robust byggeri skal også kunne rumme det. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


P. Olesen

a s

grafi skforum.dk

– nedbrydning & miljøsanering

Nedbrydning

Miljøsanering

– Total og delvis nedbrydning

– Asbest

– PCB

– Oprydning efter brand/storm

– Blymaling

– Skimmelsvamp

– Modtager ikke-farligt byggeaffald

Professionelt arbejde udføres over hele landet

P. Olesen & Sønner +45 7566 2500

mail@p-olesen.dk

a s

www.p-olesen.dk


De bredeste skuldre bærer BLOX Det kræver alsidighed og præcision at skabe et så komplekst og bogstaveligt talt tungt byggeri som BLOX. Det kan man tale med om hos stålspecialisten CSK Stålindustri, der har været ansvarlig for alle hovedkonstruktionerne i stål samt smedearbejde på bygningen i hovedstadens nye byområde. Tekst af Rune H. Jensen

A

lle søjler. Bjælker.Trapper, stålværn og glasværn. Og ikke mindst tre etager høje og 80 meter lange stålgitre med en vægt på op til 160 tons. Alene omfanget taler sit eget tydelige sprog i forhold til CSK Stålindustris indsats på byggeriet af BLOX:

er i stand til at varetage alle typer opgaver inden for stålkonstruktioner, specialdesign, trapper og glasværn i egenproduktion, og det gør alt andet lige arbejdsgangen kortere for bygherren og minimerer risikoen for fejl. CSK Stålindustri har fabrikker i både Thisted og Tukums i Letland, og kombinationen af avanceret CNC-styret udstyr (Computer Numerical Control, red.) og en streng kvalitetskontrol betyder, at de højeste standarder altid kan overholdes. Derudover har virksomheden fordele i en arbejdseffektiv logistik, der sikrer en præcis planlægning og dermed en sund overordnet økonomi for det specifikke byggeprojekt.

Præcision og lav tolerance

– Vi har haft den næststørste entreprise på hele byggeriet, og det er det tungeste og mest komplekse, jeg har været med til i min tid. Bl.a. Skuespilhuset var også et omfattende projekt, men her er der en kompleksitet, volumen og tyngde, der vil noget, og vi har leveret knap 5.000 tons stål i alt til BLOX, siger Poul Lund Larsen, projektleder hos CSK Stålindustri, der peger på de store og meget tunge gitre samt de brandmalede overflader med store lagtykkelser som de største udfordringer, der er blevet løst. – Èt er teori, noget andet praksis. Et byggeri som BLOX kræver helhedstænkning fra start til slut over en flerårig periode, og vi har brugt lang tid på at planlægge og mødes med samarbejdspartnerne for at definere de rigtige parametre og værdier, som vi kunne stå på mål for. Der har været skærpede krav til præcision og tolerancer til dette byggeri, og vi er i praksis nået helt ned på tolerancer på + - 10 mm. Det hele passede bare, fortæller Poul Lund Larsen. En glohed byggebranche

Efter to årtier på banen har den danske

42

annonce

specialist i stålkonstruktioner oparbejdet en erfaring, kompetencer, alsidighed og en referenceliste, der bl.a. tæller omtalte Skuespilhus, Novo Nordisk og Swedbanks domicil i Stockholm. Der er stor travlhed hos CSK Stålindustri, der mærker, at hjulene ruller hurtigt i byggebranchen i disse år. Efter finanskrisen opstod der i årene omkring 2012-13 en nyfunden realisme i byggebranchen præget af en mere sund optimisme. Og den udvikling er i den grad fortsat ifølge Poul Lund Larsen: – Pilen peger kun opad, det er en glohed byggebranche, og det er jo godt. Men

branchen skal selvfølgelig ikke til at slå en kolbøtte igen. Byggebranchen er vildt konjunkturfølsom, og alle løber meget stærkt for øjeblikket. Der skal vi selvfølgelig passe på, at vi hele tiden kan få kvalificeret arbejdskraft og holde det høje kvalitetsniveau, som vi også har gjort det på BLOX. Set med helikoptersyn er både planlægning, projektering og udførelse forløbet rigtig godt, og vi er stolte over resultatet indtil nu. Alt kan lade sig gøre

CSK Stålindustri adresserer alsidigheden som et centralt parameter for at være blevet valgt til de omfattende stål- og smedeentrepriser på BLOX. Virksomheden

CSK Stålindustris mantra er, at alt kan lade sige gøre og peger på stål som både nutidens og morgendagens byggemateriale, da det har en række indlysende fordele. Det er fleksibelt og giver rige muligheder for at samle delementer til en ny helhed på en innovativ måde. Det er let i forhold til brudstyrke, og det giver frihed i forhold til design og udformning, da det i vid udstrækning kan tilpasses det enkelte projekts arkitektoniske visioner og byggemæssige krav. CSK Stålindustri har p.t. afsluttet omkring 90 % af stålentreprisen, 60 % af smedeentreprisen og afleverer opgaven på det unikke byggeri ved Frederiksholm Kanal i december 2017.

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


Stort potentiale for besparelser på bygningers vandforbrug Vand bliver stadig overset i forbindelse med energioptimering, og selv på byggerier med fokus på bæredygtighed kan man opleve, at valget af vandhaner bliver overladt til tilfældigheder i løbet af byggeprocessen – men den kortsigtede besparelse kan betyde en anseelig merudgift over årene.

H

os den danske vandhaneproducent Damixa anerkender man, at der generelt har været større fokus på stil og design, når der skal vælges armatur, fremfor energibesparelser. Administrerende direktør Ole Sander fortæller i den forbindelse: – Vi har nok været for dårlige til at fortælle om de energimæssige perspektiver ved at vælge den rigtige vandhane. For på samme måde som at skifte til lavenergipærer, så er der virkelig store gevinster at hente ved at bruge de rigtige vandhaner – her er tilbagebetalingstiden ofte omkring to år. Og ved at tænke i de baner fremfor udelukkende at lade valg af armatur handle om design, så er det svært at retfærdiggøre, at man vælger de billigere, mere kortsigtede løsninger. Ole Sander ønsker således en større bevidsthed om, at valget af vandhane betyder meget for bygningers energiforbrug, men han har fuld forståelse for, at man som rådgiver eller bygningsejer ønsker at prioritere design højt: – Vi skal ikke pådutte folk en frelst holdning – design må godt veje tungt – lige-

Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

som man sagtens kan få armaturer i smukt design og med lavt vandforbrug. Men der eksisterer andre parametre end design, når man vælger vandhaner, og det skal folk være bevidste om. Fremtiden kræver omtanke

Når man ser på de politiske målsætninger om, at Danmarks ambition om at være førende på energirigtige løsninger, så kan det kun ske ved, at vi benytter os af ny teknologi og nye energibesparende løsninger. Her skal der arbejdes på flere fronter på samme tid, og hvor overgangen fra glødepære til lavenergipærer er sket naturligt og glidende, så har den samme tankegang ikke slået igennem i forhold til vandhaner. – Når man siger energioptimering, så tænker de fleste automatisk på nye vinduer og efterisolering, men det er langsigtede investeringer i forhold til tiltag som energipærer og vandhaner, der betaler sig ekstremt hurtigt hjem, fortæller Ole Sander, som fremhæver, at FM Mattsson Mora Group, der ejer Damixa og også producerer vandhaner i Sverige under brands som Mora Armatur og FM Mattsson, var de første i Danmark på området, som fik sine produkter kvalificeret til at høre ind under puljen for energitilskud – netop fordi besparelsen er så markant og

kan omregnes i sparede kilowatt-timer og reduceret CO²-udslip. For ud over det økonomiske aspekt, så er der flere miljømæssige fordele ved at spare på vandet. Til forskel fra elektricitet, så er vand en knap resurse, ligesom der også bruges energi til opvarmning af vandet. Derfor der ifølge Ole Sander flere sidegevinster ved at reducere vandforbruget:

det samme på skoler, daginstitutioner, i boligforeninger og hos større erhvervsvirksomheder. Resultaterne er markante på alle typer af bygninger. Vores undersøgelser dokumenterer, at der ved valg af tekniske vandhaner ses en mellem 30 og 60 % besparelse på vandet. Dermed bliver det muligt at finansiere flere bæredygtige tiltag efterfølgende.

– Ud over at vi skal passe på vores vandresurser, så er det værd at bemærke, at man ved at bruge intelligente vandhaner og brusere sparer både på udgiften til vand og på energien til opvarmning af vand. Derfor snakker vi om både at nedbringe selve vandforbruget, men også den dyre energi (el, gas, fjernvarme) til at opvarme vandet.

Derfor er dette ifølge Ole Sander et område, der bør være et langt større fokus på. Ved byggeprojekter handler det om at se på økonomien i bygningens levetid frem for hvad det koster at lave her og nu. De konkrete cases er derfor ofte en øjenåbner, fordi mange slet ikke er bekendt med de muligheder der ligger i at optimere vandforbruget.

”Man køber sig luft i budgettet”

Tidligere har der mest eksisteret teoretiske beregninger af effekten ved at skifte vandhaner, men nu har Damixa, FM Mattsson og Mora Armatur samlet en række meget forskellige cases, hvor man har målt vandforbruget før og efter udskiftning af armaturer. Ole Sander forklarer: – Vi har lavet tests hos store kunder som Københavns Lufthavn og Herlev Hospital, der belastes hårdt, og vi har gjort

annonce

43


”Et byrum skal ikke fastlåses til bestemte funktioner” Hedehusene Stationsplads har netop gennemgået en transformation med det formål at skabe identitet og sammenhængskraft for området, samtidig med pladsen får en åbenhed for nye funktioner. Udfordringen med at revitalisere det tidligere centrale byrum er en generel udfordring rundt om i landets stationsbyer. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

H

edehusene er kendetegnet ved tunge trafikale korridorer tværs gennem byen, og det gør det vanskeligt at skabe sammenhæng. Derfor har det for Helle Juul, Founding Partner i Juul Frost Arkitekter været afgørende at få skabt et samlingspunkt for beboere, pendlere og besøgende, hvor hverdagslivet kan udfolde sig.

stationsnærheden understøtter muligheden for en højere bebyggelsestæthed. Her er der et potentiale for at tænke strategisk.

– Transformationen af pladsen tager afsæt i den lokale historie som et stop på Danmarks første jernbanestrækning og Hedehusenes teglindustri. Gennem én sammenhængende flade i røde teglsten har vi skabt et byrum, der tager afsæt i de eksisterende bygninger og fejrer byens kulturarv som teglproducent med sin materialitet. De røde teglsten skaber fokus på stedet selv og vil tiltrække nysgerrige, da pladsen er indrettet som en uformel invitation til ophold på trappe og på bænke. Ambitionen for Hedehusene har været at gøre stationspladsen til en destination i sig selv ved at skabe et levende og attraktivt byrum, hvor dens værdi er uafhængig af bil-, tog- og bustrafik, som tidligere har været dens eneste funktion, fortæller Helle Juul.

– Vi afholdte borgermøder i stationsbygningen, og det er vigtigt at være bevidst om, at de røde stationsbygninger har en værdi og et potentiale til at skabe identitet for et område. Men det kræver et helhedsperspektiv– hvor rammebetingelserne skal understøtte mangfoldighed, og hvor alle og enhver får lyst indtage og bruge pladsen, siger Helle Juul og fremhæver en oplevelse på Hedehusenes Stationsplads, hvor 20 mandlige gymnaster en eftermiddag havde flyttet deres træning til stationspladsen:

At fremtidssikre byrum

Juul Frost Arkitekter har den overordnede filosofi omkring byrum, at de skal have

44

Sammenhængskraft og åbenhed

Juul Frost Arkitekter blev inviteret til at give deres perspektiver på projektet ud fra to kriterier: At man arbejder med en grundig, dialogbaseret tilgang, samt at arkitektvirksomheden har en del erfaring med at fremtidssikre byrum.

en åbenhed – et potentiale til at kunne mere end én ting. Og derfor indledte man processen med at få et overblik over hvilke mennesker, der forventes at have deres gang på stationspladsen, nu og i fremtiden. – Vi lyttede grundigt til brugernes ønsker og foretog en række ”voxpop” undersøgelser på pladsen, ligesom der blev sammensat en beboergruppe. Den brugerinddragelsesproces tog 3-4 måneder, hvor vores opgave var at navigere i de forskellige opfattelser og til sidst bringe folk sammen i det endelige koncept, som tilgodeser både erhvervsliv og borgere, samt aktører som Movia og Banedanmark.

En stationsplads har mange forpligtelser på forskellige niveauer, og der må man tænke helhedsorienteret, så man respekterer både fortiden, nutiden og fremtiden, fortæller Helle Juul, der ser et potentiale i stationsområder landet over for igen at blive byernes levende nav – der samler og spreder bylivet. – Mobilitet er vigtigt i vores samfund i dag, og hvis vi ser på togstationens tidligere rolle, så har det været som forbindelsesled til omverdenen. Når vi så ser på hvad, der går igen i landets stationspladser, så er der typisk en større zone rundt om, hvilket gør det muligt at bygge tættere og højere, ligesom infrastrukturen på baggrund af

– Det er vigtigt ikke at lukke af for nye oplevelser, og det er et stort problem, når parker og byrum bliver programmeret krampagtigt til bestemte situationer. Åbenhed er et nøgleord, så rummet hele tiden kan indtages af forskellige mennesker på forskellige tidspunkter. Stationsområder overalt i landet har et enormt potentiale, der kun venter på at blive udnyttet. Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


SÅ ERDEN DENHER HERDEN DENNYE NYE FULDAUTOMATISKE FLISKEDEL SÅ ER FULDAUTOMATISKE FLISKEDEL SÅ ER DEN HERDEN NYE FULDAUTOMATISKE FLIS20-330 KEDELkw FRA HARGASSNER MODEL ECO-HK KEDEL YDELSER FRA

FRA MODELECO-HK ECO-HK KEDEL YDELSER FRA 20-330 FRAHARGASSNER HARGASSNER MODEL KEDEL YDELSER FRA 20-330 kw kw Va r m teknologi e t e k n ofor logi for Varme Va r m e t e k n o l o g i f o r

n e d n i e t n d e i m t d e i r t m F F Frreem

S ÅRR 5Å S ANTI R 5 L GA A T O TTII T

Flis anlæg fra 20-330 KW Flisanlæg anlægfra fra20-330 20-330KW KW Flis Andre anlæg op til 1980 KW Andreanlæg anlægop optil til 1980KW KW Andre 1980 Virknings grad op til 95,8% Virknings grad optiltil95,8% 95,8% Virknings grad (test ved flis op afprøvning) (test (testved vedflis flisafprøvning) afprøvning)

N AN ARRA GA T ALL G TO

BBBeededdst s s iiTi eTst tt T eesstt

Nyeste rensesystem Nyeste Nyeste rensesystem rensesystem Nyeste forbrændingssystem Nyeste Nyeste forbrændingssystem forbrændingssystem Energibesparende Udmadersnegl Energibesparende EnergibesparendeUdmadersnegl Udmadersnegl Kun 0,18 KW motor Kun Kun 0,18 0,18 KW KWmotor motor Touch varmekredsstyring. Touchsystem systemmed mednyeste nyesteteknologi teknologiindenfor indenfor varmekredsstyring. Touch system med nyeste teknologi indenfor varmekredsstyring. Mulighed styring Mulighedfor forstyring styringvia viaApp Appsamt samtwebbaseret webbaseret styring Mulighed for styring via App samt webbaseret styring Fuldautomatisk automatiskpille pillefyrfyr6-1200 6-1200 ved kaskade Fuld KWKW ved kaskade Fuld automatisk pille fyr 6-1200 KW ved kaskade

Fuldautomatisk automatiskfastbrændsel fastbrændselfyrfyrfrafra 20-60 til 1m træstykker. Fuld 20-60 KWKW opop til 1m træstykker. Fuld automatisk fastbrændsel fyr fra 20-60 KW op til 1m træstykker. Selvrensende/ /iltstyring iltstyringogogautomatisk automatisk optænding Selvrensende optænding Selvrensende / iltstyring og automatisk optænding

23237272 5757 0808

www.hargassner.dk www.hargassner.dk


Læserservice 3 3D Structural Design ApS Tlf.: 98 92 51 00 www.3d-sd.dk Side 16

Boon Edam Danmark Tlf.: 70 20 20 52 www.boonedam.dk Side 25

3d-empire a/s Tlf.: 86 20 94 93 www.3d-empire.dk Side 31

C CSK Stålindustri A/S Tlf.: 96 17 70 00 www.csk.dk Side 42

A ABAX Danmark A/S Tlf.: 72 40 66 00 www.abax.dk Side 18

D Dana Lim A/S Tlf.: 56 64 00 70 www.danalim.dk Side 38

ATsolar ApS Tlf.: 70 70 78 60 www.atsolar.dk Side 28

Dansk Byggeri Tlf.: 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk Side 6

B Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS Tlf.: 35 87 47 40 www.bsarkitekter.dk Side 22

Dansk Drone Netværk Tlf.: 50 50 31 30 www.dronenetvaerk.dk Side 14 Danske Tegl Tlf.: 71 14 14 40 www.dansketegl.dk Side 26

BIMcapture A/S Tlf.: 24 79 24 41 www.bimcapture.dk Side 19

E Elindco Byggefirma A/S Tlf.: 46 76 07 00 www.elindco.dk Side 10 - 11

J JS Ventilation A/S Tlf.: 43 42 20 10 www.jsventilation.dk Side 32

F FM Mattsson Mora Group Danmark Tlf.: 43 43 13 43 www.fmmattsson.dk Side 43

Juul Frost Arkitekter A/S Tlf.: 32 95 95 78 www.juulfrost.dk Side 44

Foreningen af Rådgivende Ingeniører Tlf.: 35 25 37 37 www.frinet.dk Side 20 H Hargassner Tlf.: 23 72 57 08 www.hargassner.dk Side 8 Innovationsnetværket RoboCluster Tlf.: 65 50 74 00 www.robocluster.dk Side 12

PLH Arkitekter A/S Tlf.: 35 43 00 55 www.plh.dk Side 40 ProSave ApS Tlf.: 41 15 01 50 www.prosave.dk Side 13 R Roxtec Denmark ApS Tlf.: 49 18 47 47 www.roxtec.com/dk Side 24

L Led-tek A/S Tlf.: 73 84 11 00 www.led-tek.dk Side 14

S Saferoad Daluiso A/S Tlf.: 70 30 20 30 www.saferoad.dk Side 39

M Malmos A/S Tlf.: 59 59 53 42 www.malmos.as Side 21

Statens Byggeforskningsinstitut Tlf.: 99 40 25 25 www.sbi.dk Side 28

Mega Flex A/S Tlf.: 44 77 09 57 www.megaflex.dk Side 36 P Per Aarsleff A/S Tlf.: 87 44 22 22 www.aarsleff.dk Side 34

STILRENE PaRk- og VEjaRmaTuRER Der stilles i dag krav til en både bæredygtig og økonomisk kvalitetsbelysning til veje, parker og stier. Det er netop, hvad de elegant designede park- og vejarmaturer fra LED-TEK kan tilbyde. Armaturerne fås i fem forskellige typer og spænder fra 30-150W. LED-TEK leverer alle med lysfarvetemperaturer fra 3000-5700K, og de kan vinkles og monteres på både vandrette og lodrette master. Alle er udført i et tidløst design med effektiv køling og høj effektivitet, og kan leveres med tidsstyret dæmpning og sensor-styring. Med vej- og parkarmaturerne fra LED-TEK, der har en forventet levetid på op til 50.000 timer, får man med andre ord både en miljørigtig, økonomisk, flot og behagelig belysning.

LED-TEK A/S • Lundagervej 45A, 8723 Løsning • Tlf: 7384 1100 • led-tek@led-tek.dk • www.led-tek.dk

46led_tek_IN_halvside.indd

1

22/08/17 10.49 Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen


THE OR

IGINAL

4 WAY S

4-WAY STRETCH FABRIC

Adjustable waist

Zip-off hanging pockets for versatile use

Knee pad pocket in Cordura accessible from the inside

Knee pad position can be adjusted by 5 cm for better fit

Fold at bottom hem gives option to increase length of leg by 5 cm

TRETCH

PANTS –

JUST T

R Y I T!

Back pockets

Center back belt loop

YKK: Hand pockets zipper

Padded mobile phone pocket on thigh

Articulated knees, with light fabric behind the knees for better comfort


08.16. Codan Forsikring A/S, København V, CVR 1052 9638.

Spænd hjelmen online! 30%

30 % af danske bygge- og anlægsvirksomheder er blevet udsat for online angreb. Hver anden virksomhed i branchen forventer, at truslen online bliver endnu større fremover*. Derfor erstatter vi bl.a. tabt fortjeneste efter bare 8 timers nedbrud ved online angreb. Og hos Codan undgår du standardløsninger – vi skræddersyer altid vores forsikringer til din virksomhed. Kilde Wilke: Undersøgelsen er gennemført i juni-juli 2017 blandt virksomheder med ml. 10-100+ ansatte.

Kontakt os på 33 55 55 44 eller erhverv@codan.dk

Forsikring er værd at gøre ordentligt

Branche fokus august 2017  
Branche fokus august 2017