Boa sektion4 20161031

Page 27

Grø nGu lvva rme Hurtig,

enkel montage og med mindre energiforbrug til følge i alle rum

Novopans Klimagulv er gulvvarmen, der passer ind i alle rum. Det er mere energibesparende - også økonomisk! NOVOPAN KLIMAGULV er et moderne og hurtigregulerende træbaseret gulvvarmesystem. Det fordeler og sikrer en ensartet varme. Hermed reduceres energispildet sammenlignet med de traditionelle betonbaserede løsninger. NOVOPAN KLIMAGULV er medvirkende til at opfylde de lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer.

• Eksisterende betondæk behøver ikke fjernes • Gulvhøjden ændres ikke væsentligt • Der tilføres ikke byggefugt til huset i byggeperioden - derfor ingen længerevarende udtørringsperiode • Varmefordelingsplader af aluminium fordeler effektiv varmen • Jævnt fordelt varme gør at komfortfornemmelsen er den samme ved 1-2 gr. lavere temperatur • Kort reaktionstid - Rumtemperaturen ændres i løbet af ½-2 timer • Udnyttelse af solindfald • Mulighed for fx natsænkning • Klimagulvets fleksibilitet øger komforten og muliggør en energibesparelse på 5-6%

For yderligere information se KLIMAGULV.DK MINDRE VARMEFORBRUG

NATURLIGT VARMETILSKUD

- med NOVOPAN KLIMAGULV kan rumtemperaturen reduceres 1-2 °C med samme komfort som ved opvarmning med strålevarme.

- når solens stråler opvarmer rummet sænkes gulvtemperaturen hurtigt og den ønskede temperatur holdes konstant.

NATSÆNKNING

DOKUMENTERET

MILJØVENLIG

- NOVOPAN KLIMAGULV giver mulighed for at sænke temperaturen i udvalgte rum om natten. Det luner godt i energiregnskabet.

- funktionstestet, godkendt og produceret efter EN312P6 og EN312 P4.

- hovedparten af råmaterialerne til produktion af NOVOPAN KLIMAGULV er 70% genbrugstræ. Det sikrer oplagring af CO2. Frisktræ råvaren kommer fra certificeret skovbrug.

NOVOPAN TRÆINDUSTRI Kronospan ApS Fabriksvej 2 Pindstrup 8550 Ryomgård Tlf. 8974 7400 sales@kronospan-dk.dk www.novopan.dk