Page 1

Bygge- & Anlægsavisen Bredgade 36, 1. sal, Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 33 44 55 50

Nr. 5 Oktober 2016 | 26. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms | Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Tryk: OTM Avistryk ISSN 0908-1178 www.bygge-anlaegsavisen.dk

Banebrydende fleksibilitet og styrke De tyske kemikere og ingeniører hos Dr. Schutz har formået at sammensætte det helt nyskabende fleksible Conteco Beton. Med en uovertruffen styrke og fleksibilitet vil dette materiale især hjælpe med til at beskytte og beklæde gulve, vægge, inventar, og lignende. Læs artitklen på side 3

Ren luft til skolerne En ny teknologi kan nu effektivt og miljørigtigt gøre op med dårlig luftkvalitet på danske skoler og institutioner. Climates Danmark præsenterer opfindelsen på årets Building Green. Læs artitklen på side 4

BUILDING GREEN 16 Ny designstrategi er vejen mod en cirkulær økonomi Annette Hastrup, direktør og ejer af konsulentvirksomheden Vugge til Vugge, er overbevist om, at virksomhederne har både viljen og styrken til at styre deres produktion i en bæredygtig retning. Læs artitklen på side 16


Spot på en bæredygtig indsats Der er mennesker af kød og blod bag de tiltag og produkter, der gør bæredygtighed mindre diffust og rykker noget ved begrebet. Det får de anerkendelse for på årets Building Green-messe, hvor prisen ”Det Bæredygtige Element 2016” uddeles til inspirerende ildsjæle og grønne produkter. Tekst af Rune H. Jensen

 D

et Bæredygtige Element 2016” hædrer folk og produkter, der gør en grøn forskel. Idéen bag er, at der i alle forsøg på bæredygtige byggerier er en særlig person, der gør en forskel – en ildsjæl, der i sig selv er et bæredygtigt element og dermed står som et eksempel til efterfølgelse, når det gælder fremme af den bæredygtige dagsorden i byggebranchen. I år uddeles prisen for første gang i to kategorier, og man hylder således nu også en udstiller på Building Green for et produkt, der bidrager til et grønnere byggeri. Prisen uddeles af Building Green og InnoBYG, byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri, og Bygge- & Anlægsavisen har talt med InnoBYGs netværksleder Kasper Lynge Jensen om tankerne bag uddelingen af prisen.

havde vinderen fokus på genanvendelighed, og sidste år på det sociale aspekt. Det er med andre ord en bred pris, der i princippet kan gives til hvem som helst, hvor vi så laver en kvalitetsvurdering af, hvem der har gjort noget ekstraordinært. Betyder det en risiko for, at man kanoniserer en bestemt form for bæredygtighed qua fagjuryens sammensætning, forskellige fagområder og agendaer?

Hvorfor er der i år to priser – til hhv. en person og et produkt udstillet på årets messe?

Hvorfor uddele priser på Building Green? – Vi vil gerne sætte spot på noget og nogen, der har gjort en forskel. Der findes også andre priser i byggebranchen, som er langt mere specifikke, men der har manglet en mere bred anerkendelse til nogen, der gør noget ekstraordinært og inspirerende i forhold til bæredygtighed. InnoBYG er et nationalt innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. En platform for videndeling, netværk og udvikling i branchen på tværs af faglighed, og vi faciliterer bl.a. også matchmaking og videnspredningsaktiviteter. Prisen er en anderledes og sjov måde også at sætte fokus på bæredygtighed på. Det kan være en lidt svær branche med mange små virksomheder, men på Building Green samles alle, møder andre og kan skabe nye netværk, så det er oplagt at uddele prisen netop her.

2

– På den måde får vi det adskilt, så det bliver mere målrettet og snævret ind, og vi både får anerkendt en person og et produkt. Building Green er stedet, hvor der er en masse gode produkter udelukkende med et grønt fokus samlet på ét sted. Så produktprisen er ment som en cadeau til en udstiller af et bæredygtigt produkt på årets messe. Hvilke kriterier lægger I vægt på, når I udvælger blandt de indstillede? – Det kan være vidt forskellige personer og produkter, der bliver indstillet til prisen. Så for os i fagjuryen handler det meget om at koge det ned til fem nominerede i hver kategori og forholde os til, hvordan de opererer i forhold til bæredygtighed. Det er tredje gang, prisen uddeles. Første gang

– Nej. Der er selvfølgelig holdninger og forskellige tilgange og syn på bæredygtighed. Opgaven er at få placeret de forskellige vurderinger, så det ikke er en bestemt gruppe, der tilgodeses. I tiden er der også mere fokus på nogle ting end andre, og byggebranchen er en stor økonomi. Så der er en aktualitet i det. Dem, vi koger ned til nominerede, har fanget noget, fat i noget og gør en forskel uanset arbejdsområde. Det sætter vi spotlight på under Building Green, hvor der er store muligheder for at skabe nye netværk og videndeling. Både Building Green og InnoBYG har været på banen i en god håndfuld år som en del af et nyt og større fokus på bæredygtighed. Hvor ser du de vigtigste ryk i udviklingen i den periode i forhold til fokus på bæredygtighed? – Videndeling og networking er virkelig en game changer. I dag er man som virksomhed nødt til at forholde sig til bæredygtighed på tværs, hvis man skal gøre noget nyt. Der er både aktualitet og nødvendighed i det. Man skal kunne håndtere det, ellers er der måske nogle ”konkollegaer”, der kan. Og det er konstruktivt, jeg har aldrig spildt ét minut på f.eks. speed dating-møder. Det er altid inspirerende.

Hvordan ser udviklingen ud på dette område de næste 10 år? – Det er er helt sikkert en udvikling, der fortsætter. Det kommer, og vi har kun set starten af det. Lige nu rykker markedet hurtigere end lovgivningen. Og så er det ikke kun nødvendighed. Ud over at man kan være med til at gøre verden til et bedre sted, så ser det jo også ud til, at man sagtens kan gøre en god forretning ud af det.

InnoBYG og ”Det Bæredygtige Element 2016” InnoBYG er innovationsværket for bæredygtigt byggeri, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen medfinansierer. InnoBYG søger at samle branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling samt at bringe eksisterende løsninger og samarbejdskoncepter aktivt i spil. Prisen ”Det Bæredygtige Element 2016” uddeles til en person og en produktudstiller på Building Green-messen i Forum, København d. 2.-3. november 2016 af InnoBYG og Building Green på konferencescenen. Fagjuryen bag prisen består i år af Tina Saaby Madsen (Københavns Kommune), Niels Bjørn (URBAN), Signe Kongebro (Henning Larsen Architects), Harpa Birgisdottir (SBi), Lone Feifer (Velux) og Kasper Lynge Jensen fra InnoBYG.

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Banebrydende fleksibilitet og styrke De tyske kemikere og ingeniører hos Dr. Schutz har formået at sammensætte det helt nyskabende fleksible Conteco Beton. Med en uovertruffen styrke og fleksibilitet vil dette materiale især hjælpe med til at beskytte og beklæde gulve, vægge, inventar, og lignende. Tekst af Alexander Tengbjerg

 D

r. Schutz har formået at skabe et banebrydende materiale, der gør det muligt at give enhver overflade en uovertruffen styrke. Conteco er en fleksibel beton, som kan påføres med spartel, malerrulle eller sprøjtedysse. Således er det ikke alene hurtigt, men også simpelt at etablere et ganske tyndt lag af den fleksible beton, der sørger for en hidtil uset styrke.

Fordele ved at arbejde med Conteco Conteco er et nyt materiale, der vil få store konsekvenser for særligt den fremtidige gulvbelægning, både for almindelige forbrugere, det offentlige og det private erhvervsliv. Her er fire grunde til at vælge det fleksible Conteco beton:

Nye muligheder for renovering – med en stærk bæredygtig løsning Den fleksible betons egenskaber kommer især til at markere sig i forhold til renoveringsprojekter. For eksempel kan nedslidte linoleumsgulve få nyt liv ved etablering af fleksibel beton ovenpå linoleumsgulvet, uden at ændre på funktion og egenskaber. Derimod vil gulvet få et helt nyt liv og opnå samme styrke som et almindeligt betongulv, samtidigt med at overfladebehandlingen, sørger for at alt fra rødvin til stærk syre ikke kan sætte aftryk på gulvet. Det vil derfor være et mere langsigtet og økonomisk rentabelt alternativ, fremfor en total gulvudskiftning. Dermed optimeres genbrug samt de miljømæssige aspekter i forhold til udskiftning af overflader.

Alle muligheder er til stede Conteco er udviklet med henblik på, at forbrugeren frit skal kunne vælge, hvordan det skal bruges og se ud. Derfor kan Conteco skabe netop det udtryk som man ønsker på sin beton overflade. Hvis man ønsker et ensartet farve udtryk kan alle NCS

Conteco er op til 200 gange stærkere end et traditionelt højkvalitets epoxygulv. Kombineret med en uovertruffen overfladebehandling kan det tilmed tåle de fleste kemikalier og andre normalt uønskede elementer.

og RAL farver tilvælges. Da produktet også er i den sidste fase af at blive MK godkendt, vil det også i fremtiden kunne benyttes i vådrum. Dette vil kunne forhindre risikoen for ubelejlige og omkostningsfulde fugtskader, samt give en væsentlig reducering i de økonomiske omkostninger til nyt badeværelse. Her kommer produktets alsidige brug igen ind i billedet. For selvom det er udviklet særligt til gulve, så kan det også bruges i et badeværelse til både vægge og loft. Etableringen vil blot tage to dage.

Revolutionerende styrke Fra start til slut i udviklingsfasen har man gennemgået flere test for at sikre sig, at ma-

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

terialet levede op til de høje forventninger. TABOR testen viser entydigt, hvor stærkt gulvets styrke er. Kernen af gulvet med legeringen af fleksibel beton viste sig endda at være hele 200 gange stærkere i sammenligning med en god kvalitets epoxy. Man har derved formået at skabe et materiale, der uanset omstændighederne vil kunne tilføre et gulv eller en anden given overflade, en hidtil uset styrke næsten uden nogen vedligeholdelse.Trods styrken, er det nemt og hurtigt at etablere, samtidigt med at forbrugeren har alle tilgængelige muligheder, i forhold til farvekombinationer og design.

Conteco er et materiale der kan benyttes i hele din bolig inklusivt vådrum Den fleksible beton påføres nemt og hurtigt, uden at man går på kompromis med betonens klassiske styrke. Med Conteco bliver det muligt at genbruge gamle gulve og give dem helt nyt liv. Det er både godt for miljøet, økonomisk rentabelt og resulterer i et af markedets stærkeste løsninger til gulv og væg. Dermed bidrages til et bedre indeklima i fremtidens erhverv og bolig.

3


Ren luft til skolerne En ny teknologi kan nu effektivt og miljørigtigt gøre op med dårlig luftkvalitet på danske skoler og institutioner. Climates Danmark præsenterer opfindelsen på årets Building Green. Tekst af Rune H. Jensen

 D

et er ingen hemmelighed, at danske skoler og institutioner har kæmpet med dårligt indeklima i årtier. Og ifølge Astma-Allergi Danmark peger den seneste forskning på, at problemer med skimmel og fugt påvirker skoleelevernes lungefunktion, vejrtrækning og koncentrationsevne betydeligt. Men nu kan en ny norsk teknologi for alvor gøre noget ved problemerne og forbedre vilkårene også for skolebørnene. På Building Green-messen præsenterer Climates Danmark således opfindelsen, den såkaldte Deconx DX1-desinficeringsløsning, der har potentialet til at kunne revolutionere skimmel- og fugtbehandlingen på de danske skoler og institutioner:

Adm. direktør, Signe Steen Risager, Climates Danmark.

Senest har Sundhedsstyrelsens rapport ”Forebyggelsespakke – indeklima i skolerne” vurderet, at elevers koncentrationsevne til krævende opgaver forringes med op til 15 %, hvis de opholder sig i lokaler med dårlig luftkvalitet. Astma-Allergi Danmark vurderer, at 7-10 % af skolebørnene i Danmark har astma – og mange af disse også allergi over for bl.a. skimmelsvamp. Deconx DX1-løsningen er ifølge Climates Danmark således et oplagt bud på effektivt at løse problemerne med skimmel, fugt og ringe luftkvalitet på danske skoler og institutioner samt i boliger og på arbejdspladser.

Engangsbehandling med dokumenteret virkning – Nu kan vi gøre noget ved problemet og videnskabeligt dokumentere, at det virker. Vores behandling udgør de sidste 5 % af en skimmelbehandling, og hvis fugtkilden ellers er fjernet, så er det en engangsbehandling, der kun tager fem timer og giver et mikrobefrit miljø, hvor minimum 99.9999 % af mikrober og sporer er dræbt efter én behandling, siger Signe Steen Risager, adm. direktør hos Climates Danmark. Deconx DX1 er en maskine, der helt enkelt bekæmper mikroorganismer såsom bakterier, vira, lugt og skimmelsporer ved at blæse tørdamp i form af brintoverilte ind i lokalet. Det er ifølge Climates Danmark en skånsom og helt ufarlig teknologi uden anvendelse af giftige kemikalier, som ikke skader inventar eller elektronik og som efterlader et fuldstændigt rent og desinficeret miljø:

4

skimmelsvamp forhindres, og nye skader kan undgås. Desinficeringsløsningen kan desuden benyttes ved lugtsanering i forbindelse med f.eks. røg og sodlugt efter brand – samt rengøring efter skadedyrsbekæmpelse og kloakskader, så eventuelle bakterier fjernes.

Oplevelsen af et helt forandret rum

var blevet malet hvide, selv om de jo var sorte af skimmelsvamp.

– Løsningen er oprindeligt udviklet til desinficering på sygehuse i Norge. I Norge er klimaet køligere og ikke så fugtigt, hvorfor der ikke er de samme udfordringer med fugt og skimmelsvamp som herhjemme. Vi fik til at begynde med løsningen testet på en svært skimmelramt kælder i en ejendom på Amagertorv i København for at finde ud af, hvilken effekt den havde på indeklimaet, siger Signe Steen Risager og fortsætter:

– Tågen trænger ind i alle revner og sprækker og desinficerer alt – også alle skimmelsporer og allergener i luften, hvilket er centralt for en vedvarende sundhed. Maskinen måler bl.a. tryk og luftfugtighed, så vi kan dokumentere faktuelt, at der er rent, og det er en helt sikker, effektiv og miljørigtig løsning.

– Det var en fantastisk oplevelse at træde ind i rummet efter behandlingen, hvilket man kan gøre efter blot en halv times udluftning. Et totalt forandret rum, hvor luften er komplet ren og lugtfri. Det var som om alle effekterne var fjernet og væggene

Deconx-behandlingen kan med fordel benyttes som den afsluttende desinficering i skimmel- og fugtsager, men kan samtidig også bruges som en midlertidig behandling, der straks fjerner allergener og dræber sporene, så videreudvikling af

Mod skimmel, lugt og bakterier

ANNONCE | SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


”I et krydsfelt af arkitektur og kunst kan vi nu skabe teglfacader og arbejde med nye dimensioner, hvor struktur og dybde giver en levende overflade med spil og forskelligartet udtryk.” Tinna Friis Bøgh, Head of Brick_Lab

EN VERDENSNYHED OG BEGYNDELSEN PÅ NOGET STORT

I Brick_Lab kan du sætte dit eget præg på fremtidens byggeri. Her kan du sammen med os bruge din kreativitet og udvikle innovative, skræddersyede teglløsninger til dit byggeprojekt. Med vores verdensnyhed Diversity, der er produceret med robotteknologi, kan du skabe helt unikke 3D-tegloverflader og individuelle facader, som er med til at skabe nyt liv og organiske former i byrummet. Begyndelsen på noget stort starter på strøjertegl.dk


Ny styrke til at nå toppen OvenlysKompagniet bliver en del af Lamilux-koncernen og leverer bæredygtig løsning til de 5 nye Axel Towers.

 N

u udvider OvenlysKompagniet og den tyske koncern Lamilux GmbH det samarbejde, virksomhederne gennem 4 år har haft om højkvalitets glastage og ovenlysvinduer på det danske marked. Det sker ved, at aktiviteterne i Michael Sauntes virksomhed overføres til det nye selskab, Lamilux Nordic A/S:

OvenlysKompagniet og Lamilux har designet og leveret de 5 runde ovenlys med karmopbygning, der sidder i toppen af tårnene, har en diameter på op til 3 meter og består af ét glas. Ovenlysene er lavet i det EPD-certificerede og specialudviklede glastagssystem PR60. Vinduerne er monteret, og der laves nu indvendig finish på bygningerne, som bl.a. vil huse kontorer, restauranter og butikker.

– Samarbejdet har udviklet sig positivt, og nu ønsker begge parter at udvide det med næste skridt, hvor forretningen skal ekspandere med ansættelse af flere nye medarbejdere og andre vigtige tiltag, fortæller Michael Saunte, der fortsætter som direktør i det nye selskab. – Samtidig med at vi får stadig større ordrer, er det afgørende, at bygherrer, rådgivere og entreprenører har tillid til, at vi kan løfte de mest krævende opgaver, som for eksempel vores seneste leverance til de 5 tårne i Axel Towers-projektet. Et bæredygtigt byggeri, der snart vil stå færdigt på en af landets bedste adresser overfor Tivoli.

6

Axel Towers, der opføres af Züblin, er tegnet af arkitekterne Lundgaard & Tranberg. Det består af i alt 5 tårne med varierende højde fra 28 til 61 meter i 15. sals højde.Til sammenligning er SAS-hotellet 70 meter. Det samlede areal udgør 40.200 m² fordelt med 23.000 m² over jord og 17.200 m² kælder. De 23.000 m² er designet, så de opfylder dansk bæredygtigheds standard – og byggeriet skal DGNB-certificeres.

Direktør Michael Sauntes Lamilux Nordic A/S:

ANNONCE | SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Alternativ til stilladser som faldsikring vinder frem Scanunit Denmark præsenterer ny faldsikring, der gør arbejdet med f.eks. montage af solceller hurtigere og billigere. Systemet vises frem på Building Green Messen 2.-3. november. Tekst af Frank Ulstrup

Scanunit Denmark, der forhandler, udlejer og monterer det hollandske Roof Safety Systems, melder om en stadig stigende interesse for produktet. Den voksende interesse er der ifølge områdechef Stephan Visser en god forklaring på.

til stål eller zink i forbindelse med det øvrige arbejde. Dermed får kunden både sine solceller monteret plus nye tagrender, og han opnår stadigvæk en rigtig god økonomiske besparelse.

– Det helt afgørende er, at det er væsentligt billigere og lettere håndterbar faldsikring end traditionelle stillads- eller liftløsninger, siger han. Roof Safety Systems består af en række forskellige faldsikringssystemer til både flade og skrå tage. Systemet, der er konstrueret i aluminium, og som hægtes direkte på tagrenden er godkendt efter sikkerhedsstandarden EN 13374, klasse C, der er den højeste standard for faldsikringssystemer i Europa.

På Building Green Messen i Forum 2.-3. november vil Scanunit Denmark præsentere alle dele af Roof Safety Systemet, men man har også en nyhed med til messegæsterne. Den hedder ”Roof Shelter”, og er et letvægtsrækværk, der sikrer mod fald fra gavl. Rækværket, der hviler med en bred plastikfod på tagpladerne, leveres i enheder på op til tre meters længde og med en vægt på 10 kg. Det kan foldes sammen som en saks, og transporteres dermed let på en almindelig varebil.

Betaler kun for længdemeter Faldsikringen medfører heller ingen skade på facaden, men den allervæsentligste fordel er, siger Stephan Visser, at systemet ikke støtter på jorden, som et almindeligt stillads. Det gør det langt hurtigere at sætte op, og dermed også meget billigere. – Hvis du f.eks. skal montere solceller på et tag i fjerde sals højde, vil den traditionelle fremgangsmåde være at opbygge et stillads. Det vil sige, at du har et kæmpestort stillads til at stå, men i realiteten benytter du kun det øverste slag. Det koster rigtig mange penge. Med vores system betaler du kun for det antal længdemeter, du har be-

Nyhed præsenteres på messe

hov for, og ikke for en masse unødvendige højdemeter. Det er den helt store forskel. Stephan Visser nævner, at man netop har haft en kunde, der skulle montere solceller på et boligkompleks bestående af 20 bygninger. Han valgte at benytte Roof Safety Systems, hvilket i runde tal medførte en besparelse på omkring en halv mio. kr. Og havde kunden selv valgt at sætte faldsikringen op – hvilket er fuldt lovligt – havde besparelsen været endnu større. – Det er meget enkelt. Designet består grundlæggende af en række standere, som forankres i og omkring tagrenden, og som

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

støtter længere nede på facaden. I standernes ophængningshager anbringes hækkene, der udgør det egentlige rækværk. De fastgøres med kliksikringer, og der er ikke på noget tidspunkt brug for værktøj eller nogen form for nøgler under monteringen.

Samtidig udskiftning af tagrender For at Roof Safety Systems yder tilstrækkelig med sikkerhed på skrå tage, er det dog et krav, at tagrenden er udført i stål eller zink - plastik knækker for let. Men det er der råd for, siger Stephan Visser. – Når vi får forespørgsler fra kunder med plastiktagrender, tilbyder vi at udskifte dem

I en situation, hvor fald fra højden stadig er den hyppigste dødsårsag i byggeriet, regner Stephan Visser med, at der vil være stor interesse for Roof Shelter, som der har været det i forhold til de øvrige systemdele. – Jeg tror, det vil gå, ligesom det er gået med vores øvrige faldsikringer, hvor byggebranchen gradvist har fået øjnene op fordelene. Jeg ved f.eks., at Arbejdstilsynet i Danmark allerede anbefaler vores løsning, og der vil ganske givet også være private, som vælger systemet fremfor en dyr stilladsløsning, eller – Gud forbyde det – slet ingen løsning.

7


Halmhuset 2.0 – parat til at indtage verden Økobyggeriet har gennemgået en grundig professionalisering, og henvender sig i dag til et langt bredere publikum, siger Johannes Scheibelein fra PermaByg. Tekst af Frank Ulstrup

 N

år Johannes Scheibelein i dagene 2. - 3. november står ved sin stand på Building Green Messen i Forum, er det en drøm, der går i opfyldelse. Siden han som ung, langhåret hippie stod på en midtsjællandsk mark og eksperimenterede med forskellige lermørtler og bambus-forskalling, har han brændt for økologisk byggeri.

noget, for dem, der skulle flytte ind, brændte så meget for projektet, at de ikke havde noget imod at bo i en skurvogn i flere år. Men den tid er ovre, og i dag tager det ikke længere tid at bygge PermaHuset end et konventionelt parcelhus.

Forfinet, dokumenteret og godkendt Men selvom der er sket en rivende udvikling indenfor økobyggeriet, er mange af de grundlæggende bygningsmaterialer de samme. De er bare blevet forfinet, dokumenteret og godkendt.

Dengang i 2006 var der masser af gode erfaringer med forskellige materialer, fortæller han - men, der var sparsomt med dokumentation. Da Johannes Scheibelein nogle år senere begyndte at læse til bygningsingeniør på DTU faldt det derfor naturligt at låne skolens værksteder og laboratorier i ferierne, for at dokumentere de mekaniske egenskaber ved bl.a. lersten og lermørtler. Og det var en ivrig ung mand, der huserede på universitetet, når alle andre var rejst hjem på jule- eller påskeferie. – Jeg havde travlt, så det blev til adskillige laboratorieovernatninger i sovepose, smiler Johannes Scheibelein, der efterfølgende udarbejdede en række rapporter om de testede materialer.

Fremtidens CO2-neutrale parcelhus I dag i en alder af 32 år, har han etableret sin egen rådgivende ingeniør- og entreprenørvirksomhed, PermaByg. Og det er via den, at drømmen nu er gået i opfyldelse.

8

På messen i Forum vil han nemlig udstille forskellige bygningsdele til ”PermaHus” – det økologiske hus, som han i samarbejde med en række andre virksomheder nu er parat til at markedsføre og bygge i større antal. – Vi vil præsentere PermaHus, der er mit bud på fremtidens CO2-neutrale parcelhus. I en situation, hvor byggebranchen og bygningsmassen står for 40 % af verdens samlede energiforbrug, er det selvfølgelig mit håb, at mange flere vil indse nødvendigheden af, at vi begynder at bygge og bo på en helt anden måde, forklarer han.

– Økobyggeriet har været en niche, der var præget af ildsjæle og manglende dokumentation. Det har skræmt mange væk, som gerne ville, men ikke turde. Den gode nyhed er, at der de seneste år er sket en voldsom professionalisering, så det nu er ligegyldigt, om du får bygget et halmhus, eller et traditionelt hus. Dokumentationen er den samme, og der ses ikke igennem fingre med noget, som helst, som der tidligere har været en tendens til.

Nu er økobyg et sikkert valg

Dermed mener Johannes Scheibelein også, at markedet for halmhuse er åbnet op, så det ikke kun er for de særligt engagerede med økologi som livsstil og masser af tålmodighed.

Et andet af de budskaber Johannes Scheibelein gerne vil have folk til at forstå, er, at der er sket en professionalisering af det økologiske byggeri, siden de første økolandsbyer blomstrede op i 1980’erne.

– Jeg kan udmærket huske, da jeg som 22-årig stod med en skovl med et lidt løst håndtag, og skulle grave fundament ud til et hus. Det tog sin tid, men det gjorde ikke

I Forum vil Johannes Scheibelein eksempelvis udstille typegodkendte, præfabrikerede halmhus-elementer samt ubrændte sten i moræneler. – Derud over vil jeg fortælle om det halmhus, vi i sommeren 2015 opførte på Djursland i samarbejde med Smallplanet. Ud over at være ekstremt miljøvenligt, har det også et indeklima helt uden giftstoffer. Det, synes jeg, er, en meget væsentlig kvalitet i en tid, hvor flere og flere lider af astma og allergier. Vi synes generelt, at vi har skabt et koncept, der både tager hensyn til inde- og udeklima, økonomi og almindelig sund fornuft, og det glæder vi os selvfølgelig meget til at præsentere. PermaByg udstiller på stand 130 på Building Green i Forum 2.-3. november 2016.

ANNONCE | SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Gummigulve er et vigtigt skridt mod et bedre indeklima Lave emissioner, forbedret ergonomi, reduceret støj og en høj grad af designfrihed – moderne gummigulve kan have stor betydning for både den oplevede kvalitet, bæredygtighedsregnskabet og driftsomkostningerne. Tekst af Kasper Boye

 Ø

gede energikrav giver tættere bygninger, og når bygningerne bliver tættere, bliver luftudskiftningen mindre. Derfor er det vigtigt at være særligt opmærksom på de negative konsekvenser af emissioner fra materialer, produkter og plejemidler. Og det er ikke nok med udluftning. Der skal en mere grundlæggende tilgang til. Det forklarer Palle Sunddal fra Nora Systems, der i knap 70 år har produceret gummigulve til især uddannelsesinstitutioner, hospitaler og laboratorier.

lyden med op til 20 db. Det er blevet testet igen og igen af akustikere herhjemme og i udlandet, fortæller Palle Sunddal.

– Emissioner kan være årsagen til hovedpine, manglende koncentrationsevne, generel utilpashed og udvikling af allergier. De særligt opmærksomhedskrævende stoffer er formaldehyd, hexanal, phthalater og kemiske flammehæmmere, siger han og fortsætter:

– Næsten alle muligheder for design kan lade sig gøre med vores gulve. Vi har arbejdet en del med BIG på andre projekter, og i Lego House leverer vi gulve i 14 specialfarver, som de har lavet særligt til projektet.

– Gummigulve undergår en vulkaniseringsproces. Det giver stor densitet og en tæt overflade, og derfor behøver man ikke anvende coating. Det er en kæmpe fordel, for så kræver gulvene ikke overfaldevedligehold. De skal bare vaskes, og med nye vasketeknikker som Diamond Pads kan man endda vaske helt uden sæbe. Det betyder både meget for den indendørs luftforurening og for driftsøkonomien. Nora systems er verdens største producent af gummigulve og har i en årrække lagt vægt på at levere gulve med lave emissioner. De er miljøcertificeret med både Blue Angel (Ral UZ 120) og GREENGUARD Gold, der giver sikkerhed for lave emissioner i de indendørs miljøer.

Samarbejde om design og udvikling Aktuelt er Nora Systems bl.a. involveret i et samarbejde med BIG om at producere gulve til det nye Lego House, der efter planen står færdigt i Billund i 2017. Palle Sunddal forklarer, at de har samarbejdet med tegnestuen på flere andre projekter, da de går op i det tætte udviklingssamarbejde med arkitekter og andre partnere.

Ergonomiske gulve Til et behageligt indendørs miljø hører, at gulvet er behageligt at gå og stå på. Især hvis man skal trave og op ned af lange gange hele dagen. – Sygeplejersker på større hospitaler går op til 10 kilometer på en arbejdsdag, og der betyder gulvbelægningen meget for effekten på kroppen af alle de kilometer. Undersøgelser viser, at det mest skånsomme gulv for muskler, sener og led er gummigulve i 3 millimeters tykkelse. Palle Sunddal forklarer, at 2 millimeter tykke gulve også er gode, men at dem på 4

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

millimeter bliver for bløde. De gulve er til gengæld gode, når fokus er på dæmpning af støj, hvilket i andre fagmiljøer kan være en lige så stor gene i dagligdagen som gulvets elasticitet eller mangel på samme.

Støjdæmpning op til 20 db Nora Systems har leveret særligt støjdæmpende gulve til både CBS Graduate House, der ligger i det gamle Hamlet Hospital på Frederiksberg og på de gamle bygninger på Moesgaard Museum.

– Hvis en arkitekt kommer med et projekt, skal vi nok levere gulvet. Vi er ved at udskifte gulvene på Aarhus Rådhus, som Arne Jacobsen har tegnet. Vi har udviklet farve og design specielt efter de oprindelige gulve fra 1946, og der kan vi så gå ind og levere det samme udtryk endda med markedets sundeste gulv. Nora Systems er verdens største producent af gummigulve og sidder på ca. 60 % af det globale marked. Produktionen finder sted i Tyskland efter høje kvalitetskrav. Gulvene er certificeret efter ISO 14025 og ISO 14001 og kan bidrage til at løfte en DGNB bygningsklassificering.

– Det handler om trinstøjsdæmning, og formålet er at dæmpe lydens forplantning til tilstødende rum. Vores gulve kan reducere

9


Et smukt tag fyldt med energi Det integrerede tag- og solcellesystem, Innogie Roofing System, er hædret med en Danish Design Award, og er nu klar til markedet. Tekst af Frank Ulstrup

 J

uryen bag Danish Design Awards var ikke i tvivl, da den tidligere i år tildelte virksomheden Innogie ApS prisen i kategorien ”spar penge”. Ikast-virksomheden modtog prisen for sit nyudviklede Innogie Roof ing System, der består af en tagløsning med indbyggede solceller. Ved tildelingen udtalte juryen b.la.: ”Innogie er et tag med Return On Investment. Hvor almindelige tag er ren afskrivning, tjener Innogie sig selv hjem over en kort årrække til en kvadratmeterpris, der kun er lidt højere end prisen på tilsvarende hårde tag. Samtidig er taget en fin æstetisk oplevelse, der muliggør etablering af energitag på en helt ny måde, hvor tidligere løsningsmodeller har været fokuseret på etablering ovenpå et eksisterende tag.” I Innogie glæder man sig naturligvis over prisen, der indtil videre er kronen på værket i et langt udviklingsforløb. – Vi har netop bestræbt os på at udvikle en æstetisk smuk løsning, så det at blive tildelt en Danish Design Award er selvfølgelig stort for os, siger projektleder Stephan Olesen.

Meget mere end bare lækker Men som juryen også er inde på i sin begrundelse, kan Innogie Roofing System meget mere end at se godt ud. Det kan nemlig både producere elektricitet ved hjælp af solceller og varme ved hjælp af en termisk absorber, der henter energi ud af omgivelserne. Taget erstatter også fuldstændigt det traditionelle tag, og det er dermed hurtigt at

10

og farlige lysbuer. Dertil kommer, at brandvæsenet i tilfælde af brand kan komme rigtig galt afsted, hvis der sprøjtes vand på et anlæg, der er i drift. De problemer vil man aldrig opleve med vores system, som heller ikke behøver monteres af særligt uddannede folk. En tømrer med en skruemaskine i hånden kan i princippet klare det. Derefter skal en autoriseret elinstallatør bare koble det på husets tavle.

Interesse fra udlandet Med de nævnte fordele og med en årlig CO2 besparelse pr. husstand på 2500 kg ved en årlig produktion på 10.000 kWh, forventer Stephan Olesen og de tre øvrige ansatte i Innogie en lys fremtid.

installere. Sidste men ikke mindst er det billigere at vælge Innogie Roofing System fremfor at vælge et traditionelt tag og efterfølgende udstyre det med solceller. – På velisolerede nybyggede huse vil systemet stort set kunne eliminere behovet for en ekstern energiforsyning, og på eksisterende byggeri vil det nedbringe de løbende omkostninger til energi betragteligt, forklarer Stephan Olesen og uddyber. – Nogle har påpeget, at Innogiesystemet, hvor hele tagfladen producerer strøm, kan virke overdimensioneret sammenlignet med traditionelle solcelleinstallationer. Men fordelen ved den store flade ses tydeligt på mindre solrige dage, hvor det vil producere to – tre gange mere energi end en traditionel seks kWp installation. Dermed er overkapaciteten med til at forøge selvforsyningsgraden betragteligt.

Neddrosles når solen skinner Men den store effekt har også været en udfordring. På privatinstallationer må solcelleanlæg nemlig højst producere seks kW, og Innogie har derfor med støtte fra Markedsmodningsfonden, udviklet et system, der på solrige dage neddrosler effekten.

– Vi er pt. i gang med at montere systemet forskellige steder i Danmark, men har også en række forespørgsler fra udlandet. På den baggrund og med et anlæg, der faktisk laver penge til dig, og dermed godt og vel betaler dine renteomkostninger, synes jeg det er svært at have andet end positive forventninger til fremtiden.

– Det har taget os noget tid at udvikle den helt rette inverterløsning, men nu har vi den, og er klar til at gå i markedet, siger Stephan Olesen og henviser til en anden fordel ved den nyudviklede elektronik. I modsætning til traditionelle solpaneler, der kan producere spændinger på mellem 600-1000 volt, har Innogie Roofing System en drift spænding på omkring 45 Volt. Det har betydning for sikkerheden, siger Stephan Olesen. – Ved spændinger over 600 volt, kan der ved fejl på systemet trækkes meget lange

ANNONCE | SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Ny letvægtsbeton flytter grænserne for det mulige Let, lydisolerende og ikke-brændbart. Det er nogle af fordelene, ved Thermozell, der i stigende grad anvendes på danske byggepladser. Tekst af Frank Ulstrup

 D

er er mindst én rigtig god grund til at man ved byggeriet af Turning Torso i Malmø valgte at anvende letbetonen Thermozell i samtlige gulve. Sammenlagt betød det nemlig, at bygningen blev hele 9.000 tons lettere, end den ville være blevet med traditionel beton. Men det er langt fra kun svenskerne, der benytter Thermozell. Den danske byggebranche har også fået øjnene op for det østrigske letbeton produkt, der i Skandinavien produceres og markedsføres af Galaxe A/S. Her producerede man i 2013, 2.500 m3, mens man i 2017 forventer en stigning til hele 60.000 m3.

Testet, godkendt og efterspurgt Om baggrunden for den øgede produktion siger direktør Hans Rasmussen, at man gennem de seneste år har gjort en kraftig markedsføringsindsats, og at produktets egenskaber er blevet testet af danske insti-

tutter. Dermed foreligger der nu dokumentation på dansk. Det har overbevist mange bygherrer og arkitekter om, at Thermozell er et godt valg rigtig mange steder, fortsætter Hans Rasmussen. – Branchen er ved at indse, at Thermozell har en række fordele fremfor traditionelle betonprodukter. Frem for alt er det meget lettere, fordi grus er erstattet af overfladebehandlede flamingokugler. Dertil kommer, at det er meget lydisolerende, let at arbejde med og ikke kan brænde.

Godt for miljøet Et andet aspekt, der passer som fod i hose med den aktuelle miljødagsorden er,Thermozells meget minimale miljøaftryk. Hans Rasmussen forklarer: – Vi anvender kun genbrugsflamingo i produktionen, og sparer på den måde miljøet for en masse CO2, der ellers ville være blevet udledt ved afbrænding. På samme måde kan vi faktisk også knuse vores egen

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Thermozell, når den ikke skal anvendes længere, og dermed lade den indgå i en ny produktion. Dermed lever Thermozell meget fint op til visionerne i en mere cirkulær økonomi, hvor alt skal kunne genbruges til fordel for både miljø og økonomi.

Coatet med mineraler og salte Når grus og sten kan erstattes med flamingo eller polystyren, som materialet også hedder, hænger det sammen med, at man behandler flamingokuglerne med de salte og mineraler, som naturligt findes i grus og sten, og som normalt får cementen til at hærde. Med flamingo som en af hovedingredienserne, bliver det endelige produkt selvsagt meget lettere, og også mere lyd- og varmeisolerende. Det betyder blandt andet, at støj fra fodtrin, der passerer ned gennem en etageadskillelse med Thermozell, bliver reduceret til 45-47 db – et pænt stykke under de 53 db, som bygningsreglementet angiver som maksimalværdi.

Med hensyn til den varmeisolerende effekt, giver Thermozell også helt nye muligheder. Det er nemlig muligt at lave et meget hurtigt reagerende gulvvarmesystem – faktisk markedets hurtigste, forklarer Hans Rasmussen. For når varmeslangerne er indstøbt i fiberarmeret tyndpunds ovenpå Thermozell, kan varmen nemlig kun komme én vej, og det er opad. – Det betyder for det første, at du ikke skal vente i evigheder på at gulvet bliver varmt, når du åbner for det. For det andet, er det jo væsentligt mere økonomisk og miljøvenligt. idet varmen ikke forsvinder ned til underboen eller andre steder hen, hvor den måske slet ikke er ønsket. Varmen kommer hurtigt, og den bliver, hvor den skal være, siger Hans Rasmussen. Galaxe A/S har aftaler med en lang række genbrugsstationer på Sjælland om at genbruge det indleverede flamingoaffald. Sidste år indsamlede og forarbejdede man ikke mindre end 16.000 m3.

11


Energieffektive tørrerum i medvind En lang række virksomheder og institutioner har opdaget, at miljøvenlige og energibesparende tørrerum er nødvendige anno 2016. På årets Building Green præsenterer Munters A/S et innovativt koncept, der genskaber naturens egen måde at tørre på. Tekst af Rune H. Jensen

 M

unters A/S er i dag en af verdens førende specialister inden for affugtning og energieffektive luftbehandlingsløsninger, der fremmer en stabil og optimal klimastyring. Det sker på baggrund af mere end 60 års erfaring med styring af luftfugtighed – og ikke mindst nytænkning på området. På årets Building Green præsenterer virksomheden netop et koncept, der peger fremad i forhold til energieffektivitet tøjtørring til bl.a. daginstitutioner, skoler, materielgårde og private virksomheder. Et problem med traditionel tørring i tørreskabe er typisk, at der bruges så meget energi og gennemvarmes så hårdt, at det ødelægger tøjet. Men det er en forhindring, der kan elimineres for alle typer tøj med tørrerumskonceptet fra Munters A/S, der både betyder et bedre indeklima og sikrer økonomiske besparelser:

Genskaber naturlig tørring – Vi genskaber naturens egne optimale forhold til tørring med tør luft, bevægelige luftmasser og et 100 % behovsstyret system. Der bruges kun den mængde affugtning og energi, der reelt skal til for at tørre tøjet, og det er en naturlig, hurtig og temperaturuafhængig metode, hvor der ikke er behov for opvarmning, forklarer Hans-Henrik Thomsen, Area Sales Manager hos Munters A/S.

12

dertil. Det betyder derfor et behov for at etablere tørrerum på selve virksomheden, hvor der samtidig også ofte er motions- og omklædningsrum med klimastyring. Så det er en klar tendens både i offentlige institutioner og på civile arbejdspladser, siger Hans-Henrik Thomsen. Han forklarer, at udviklingen begyndte i Forsvaret og siden har bredt sig til skoler, materielgårde, idrætsefterskoler, politistationer og nu også mange andre og forskelligartede steder. Munters A/S har således bl.a. stået for tørrerum med naturlig og energieffektiv tørring til Nordeas nye hovedsæde ved DR-byen, til containere med tørrerum til Vestas og til Siemens’ hovedkvarter i Ballerup.Tendensen er klar, og Munters A/S står således bag mere end 250 forskellige tørrerum over hele landet gennem de seneste 10 år.

På Building Green fremviser Munters A/S et mobilt tørrerum, der illustrerer, hvordan konceptet virker i praksis til gavn for f.eks. børnehaver og andre institutioner. Og det er samtidig del af en generel udvikling, hvor også almindelige virksomheder i stigende grad bliver bevidste om relevansen af mere energieffektive tørrerum:

Et gennembrud – Halvdelen af de mennesker, der tager på arbejde i København, cykler eller løber

i dag anvendes af verdens største datacentre, der sparer op til 75 % energi i forhold til traditionelle køleløsninger, fortæller Hans-Henrik Thomsen. Munters A/S har i dag 3.000 ansatte på verdensplan, producerer og sælger til 30 lande og har en omsætning på fem mia. svenske kr. Den danske afdeling har eksisteret siden 1980, og som den første afdeling uden for moderlandet Sverige var Munters A/S dermed en af de første til at beskæftige sig professionelt med klimastyring og affugtning herhjemme. Munters er i dag global markedsleder og skaber energieffektive luftbehandlingsløsninger til kunder i industrier som fødevare-, farmaceut- og datacenterindustrien samt transport- og energibranchen.

Gennemtænkte koncepter og systemer For Munters A/S er tørrerumskonceptet også del af en mere applikationsorienteret udvikling mod komplette og gennemtænkte koncepter og systemer, hvor kunden kan få det hele i én løsning ét sted. – Vi er stadig funderet på skaberen Carl Munters’ værdigrundlag, patenter og idéer, men vi er samtidig også meget innovative i forhold til ny udvikling til bl.a. køling af datacentre, der typisk har et gigantisk elforbrug – og vi står f.eks. bag et koncept, som

ANNONCE | SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Connovate® komplette byggesystemer i højstyrkebeton er udviklet til nutidens skærpede energikrav. Systemerne omfatter foruden elementer og paneler også beslag og fuger i rustfri stål. Besøg os på stand 89, Building Green i Forum 2.-3. november.

SANDWICHELEMENTER

RENOVERINGSPANELER

– et bæredygtigt byggesystem

– et komplet byggesystem

• • • • • • • •

• • • • • • • •

betonforbrug vægt - tykkelse 40% cementforbrug Mere dagslys og udsyn Større nettoareal Fugesystem i rustfri stål 33 cm: U-værdi 0,10 W/m2K

Færdige paneler fra fabrik Uorganiske materialer Høj isoleringsevne Hurtig og vejrrobust montage Ingen stillads Kompakt konstruktion fra 22 cm Fugesystem i rustfri stål 25 cm: U-værdi 0,12 W/m2K

WWW.CONNOVATE.COM

40% hurtigere! 7-10% billigere! 30 år på toppen!

30 å r s

jubilæum B&C Danflock® – taget uden undertag! B&C Danflock® er en unik, dansk tagløsning, som oplægges uden undertag. Den geniale tagløsning, der overflødiggør brugen af undertag, kan nu fejre 30-års jubilæum. Gennem 3 årtier har denne enestående tagsten bevist sit værd, og den ligger i dag på titusindvis af danske tage. Danflock® systemfugen, der ligger i tagstenens overlæg som et fugebånd, er så tæt at den modvirker indtrængen af slagregn og fygesne, og samtidig sørger den for, at eventuelle kondensdannelser indenfor ganske simpelt drænes ud gennem nylonfibrene. Det betyder tørre lofter og effektiv ventilation. B&C Danflock® er en økonomisk fordelagtig tagløsning, idet oplægningen er væsentlig nemmere, da der spares både penge til undertag og tid til montering heraf. www.monier.dk Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP

B&C Danflock® betyder: • 40% hurtigere montering end ved almindelige betontagsten. • Unikke tætningsegenskaber. • Effektiv ventilation. • Sundt tag uden fugt og følgeskader. • Færre stormskader. • At den totale tagløsning er 7-10% billigere end en færdigoplagt tagløsning med almindelige betontagsten, grundet besparelser på arbejdsløn og undertag.


Nye vandhaner giver komfort og store besparelser i travlt kontormiljø Et samarbejde mellem Odense Kommune og Damixa har givet mindre vandforbrug i et af kommunens belastede kontormiljøer. Der kan spares både vand og energi til varmt vand samt på driftsbudgettet.

 P

engene fosser ned i afløbet, når vi tænder for det varme vand. Det opdagede Odense Kommune efter et projekt, hvor en udskiftning til nye energirigtige Damixa-armaturer, viste store besparelser på både vand og bundlinje. Det betyd er, at der nu løber 26% mindre vand gennem hanerne i Odense Jobcenter og hele 33 % mindre varmt vand. Forklaringen findes i den energirigtige, danskdesignede Damixa-vandhane Clover Green, som vandhane-producenten FM Mattsson Mora Group har udviklet. Energiprojektet startede som en testcase, der blev afviklet over 4 måneder på Jobcenter Odense med en otte ugers kontrolperiode af de eksisterende vandhaner efterfulgt af otte ugers test med de nye, miljøvenlige Damixa-armaturer. Resultatet er ikke til at tage fejl af – og potentialet enormt. – Først og fremmest glæder jeg mig over de flotte resultater, som projektet har opnået. Der er et stort potentiale, når vi bruger hinanden og den moderne teknologi til at finde nye løsninger, der kommer både borgerne og byen til gavn, siger By- og Kulturrådmand Jane Jegind.

Mindre vandforbrug giver bedre miljø og økonomi Selvom Odense har relativt lave priser på vand og energi i forhold til andre byer, så er den potentielle besparelse fortsat markant. Alene i jobcenteret kan en udskiftning af blot 17 vandhaner give en be-

kommuner. Mange kommuner har meget fokus på at finde energibesparelser, og potentialet er stort, for mange kommunale bygninger lider under et vedligeholdelsesefterslæb: – Det er altid en øjenåbner, når vi kan præsentere store besparelser med relativ lille indsats. At skifte til moderne vandhaner med vores energiteknik er virkelig lavthængende frugter, som er lige til at plukke for alle landets kommuner, understreger Claus Dennis Jønsson, der har gennemført tilsvarende projekter i bl.a. Hvidovre, Rødovre, Ballerup og Københavns Kommune.

Kjeld Hermansen fra Odense Kommune og Energirådgiver Claus Dennis Jønsson har stået for at måle vandforbrug før og efter udskiftning, så besparelsen kan dokumenteres. sparelse på 10.000 kroner om året, hvilket betyder, at investeringen er tilbagebetalt på under to år. Hvis dette tænkes bredt ud til alle kommunale bygninger og institutioner, bliver besparelsen meget stor. I byer med højere priser på vand og energi end Odense, vil tilbagebetalingstiden være langt kortere. – Det er fantastisk, at vi i et tæt samarbejde kan være med til at bruge energien fornuftigt og holde omkostningerne nede i vores egen kommune.Testen har givet os værdifuld viden – både for at dokumentere miljøeffekten, men også at et energirigtigt valg ikke medfører tab af komfort, siger

Claus Dennis Jønsson, der er energiråder i FM Mattsson Mora Group Danmark, som er virksomheden bag de energirigtige Damixa-armaturer. Han fortsætter: – En stor ejendomsportefølje giver potentiale for besparelser i millionklassen, så det er en milepæl, at vi nu har fået beviser for præcis hvor stort potentialet er. Dermed bliver det også lettere for andre kommuner at kopiere projektet og opnå besparelser lokalt.

Teknisk indsigt giver pote

Netop de tekniske installationer rummer stort potentiale, for det er ofte projekter, der er nemme at gennemføre, og som har kort tilbagebetalingstid. I Odense Kommune har teknisk afdeling kigget på bygninger og installationer gennem længere tid og også gennemført test i en børneinstitution for at dokumentere potentialet. Så besparelserne er ikke grebet ud af den blå luft.

Fakta om Odense JobCenter Besøgende: 88.000 om året Vandforbrug: 470 m3/året = ca. 26.000 kr./året Forventet besparelse: 588 kr./år pr vandhane Total besparelse 10.000 kr./år (v. udskiftning af 17 vandhaner) Tilbagebetalingstid: ca. 2 år

Resultaterne i Odense stemmer helt overens med resultater fra andre af landets

Odense Jobcenter i Vindegade har fået nye vandhaner, der sparer på vand og energi. Besparelserne luner i driftbudgettet og nu kigger kommunen på også at finde besparelser andre steder.

Det er Damixas Clover Green vandhane, der er udviklet og produceret i Odense, der giver de store besparelser.

14

ANNONCE | SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Fleksible plastnet til mange formål For tredje år i træk er den nordjyske plastvirksomhed Expo-Net at finde på Building Green, hvor man i år medbringer et udvalg af deres mest anvendte produkter til byggeriet. Tekst af Michelle From Hoxer

 A

rmeringsnet til indkørsler, faskiner til regnvandsnedsivning og sne- og fuglestop til bølgetagplader er blandt de produkter, som Expo-Net fra Hjørring fremstiller til byggeindustrien og som vil være at finde på virksomhedens stand på Building Green. Expo-Net har siden 1958 fremstillet specialdesignede produkter af plastnet til mange brancher. Produkterne er alle lavet af det holdbare og multianvendelige plastmateriale polyethylen - og nye produkter udvikles ofte på baggrund af ønsker fra industrien. Et aktuelt eksempel er de nye størrelser af snefangsrør, som Expo-Net har fremstillet de seneste ca. tredive år. – Et nyt bygningsreglement har ændret på dimensionerne af taglægter. På opfordring fra flere tømmerhandler har vi nu udvidet sortimentet med flere størrelser - og dem har vi også med på Building Green, siger salgschef Niels Arp-Nielsen, der fortæller, at Expo-Net ikke kun deltager på messen for at fremvise egne produkter men i høj grad også for at se, hvad der rører sig i branchen.

Både over og under jorden På Building Green medbringer Expo-Net

også armeringsnet, som især anvendes til fundering af indkørsler, på midlertidig vej og parkeringsarealer. Virksomheden leverede for nylig en større ordre til et stort nordjysk kræmmermarked.

og sikkert køre hen over den bløde jord, siger Niels Arp-Nielsen, som fortæller, at Hjørring Kommune for nylig har anvendt armeringsnettet til et nyt grønt parkeringsareal.

– Det regner ofte til Brønderslev Marked, og derfor valgte de i år at lægge armeringsnet på alle tilkørselsvejene til boderne. Her lod de græsset gro op igennem nettet, så det ikke var synligt og bilerne kunne fint

Expo-Net fremstiller også regnvandskassetter til opbygning af faskiner, der både fungerer som LAR-løsning ved at forsinke nedsivning af regnvand og samtidig renser vandet, så forurening af grundvandet for-

hindres. Niels Arp-Nielsen fortæller, at efterspørgslen på faskiner de seneste ca. ti år har været støt stigende, særligt på Sjælland. Stor eksport og øget efterspørgsel på produkter har betydet, at Expo-Net nu er i gang med en større udvidelse af såvel lager- og produktionsarealet hjemme i Hjørring. I alt regner virksomheden med at investere 30 mio. kr. i udvidelsen henover de næste 12-18 måneder.

Træt af synlige brønddæksler? Et brønddæksel kan ødelægge helheden i et ellers flot anlagt område. Men med Jesmig Brønddæksler får du et brønddæksel, der er næsten usynligt. Jesmig brønddæksler kan integreres i alle typer belægninger og kan bruges både indendørs og udendørs. Brønddækslet fås i flere størrelser og kan tage op til 40 tons belastning. Jesmig Brønddæksler er en unik løsning til alle overflader. Det er unikke detaljen til et flot og gennemført stykke arbejde. www.jesmig.com - info@jesmig.com - tlf.: 4844 1024

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

15


Ny designstrategi er vejen mod en cirkulær økonomi Annette Hastrup, direktør og ejer af konsulentvirksomheden Vugge til Vugge, er overbevist om, at virksomhederne har både viljen og styrken til at styre deres produktion i en bæredygtig retning. Hun oplever at med en målrettet indsats og konkrete designløsninger, kan den bæredygtige omstilling også udvikle sig til en god forretning. Tekst af Alexander Tengbjerg

 V

ugge til Vugge rådgiver virksomheder om cirkulær økonomi og Cradle to Cradle konceptet, der indebærer, at man arbejder hen imod en ansvarlig produktion, der sikrer et optimalt ressourceforbrug fri for spild. I spidsen for Vugge til Vugge står Annette Hastrup, der har mere end 20 års erfaring som miljøchef i private og offentlige virksomheder.

godt værktøj til at optimere og designe produkter og derigennem skabe forretning.

Men hvordan står det til med Cradle to Cradle konceptet i Danmark? Ifølge Annette Hastrup er der flere og flere virksomheder, der kan se, at Cradle to Cradle er et

Styr på materialer og processer

– Jeg oplever en stor vilje blandt virksomhederne til en grøn omstilling, og det er ikke alene de etiske overvejelser, der driver værket. Virksomhederne kan se, at omstillingen er en god forretning, hvis altså den udføres rigtigt. Derfor ser vi også, at kommuner og regioner er optaget af Cradle to Cradle konceptet, forklarer Annette Hastrup.

Annette Hastrup lægger stor vægt på, at Vugge til Vugge kan levere konkrete forslag til virksomhederne i form af de-

signstrategier og udviklingsplaner, der er skræddersyet til den enkelte virksomhed. Det indebærer blandt andet en præciseret kortlægning af produktionsapparatet og materialeforbruget:

sig økonomisk og gøre en positiv forskel i forhold til miljø og omgivelser. Derfor fokuserer vi samtidig på ressourceeffektivitet og omstilling til vedvarende energi, fortæller Annette Hastrup.

– Man identificerer de materialer, som virksomheden benytter til sine produkter. Kortlægningen af materialerne kan give et overblik over, hvad der kan genanvendes. Skadelige stoffer må ikke være til stede, og er der andre problematiske stoffer, skal der være en plan for udfasning. Vi går meget op i, at man ikke genanvender materialer for genanvendelsens skyld. At genbruge fornuftigt skal kunne betale

Vejen mod en bæredygtig byggeindustri Når man bruger Cradle to Cradle som strategi, er der fokus på at nå et 100 procent. Det handler om at skabe positive mål for bæredygtighed, hvor produkter og bygninger gør gavn og glæde for mennesker og miljø på samme måde som et træ. Det operationaliseres ved hjælp af veldefinerede milepæle.

noraplan® valua INSPIRERET AF NATUREN PERFEKT TILPASSET DIT MILJØ Tilfør ro til dit miljø med den natur-inspirerede overflade og varme farver, fra nora systems’ nye gummigulve. noraplan® valua tilbyder en beroligende farve palet, der bringer det smukke fra naturen indendørs, mens den indbyggede funktionalitet i gummigulvene lever op til dine krav om drifts performance.

www.nora.com/dk

16

Anz_np_valua_DK_251x166.indd 1

24.10.16 15:59

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


MERE END 50 ÅRS ERFARING

Miljøvenlige plastprodukter

til byggeri over og under jorden

Markeringsnet

Metoden har vist sig effektiv til at sætte virksomheders igangværende produktion på sporet af den cirkulære økonomi, men den kan i ligeså høj grad benyttes til at optimere fremtidens produkter. – Bevæger vi os ind i et design af helt nye produkter, kan vi naturligvis nå endnu længere med vores rådgivning. Ser man på vores udvikling af tag- og facadesystemet Climate Cover med Komproment ApS, har man opnået et design, der tager højde for alle aspekter af Cradle to Cradle principperne. Climate Cover er en universel klimaskærm, der rummer indpasning af solceller og alle de elementer, der typisk forekommer i et bygningstag. Alle komponenter kan skilles ad og er lavet af sunde materialer, der kan genanvendes. Et andet eksempel på Cradle to Cradle filosofiens positive indvirkning på byggeindustrien er udviklingen af kalkmørtel, der kan genanvendes igen og igen. KALK A/S, der har skabt den innovative og genanvendelige kalkmørtel, har i samarbejde med Vugge til Vugge ikke kun fokuseret på et bæredygtigt produkt, men også en bæredygtig produktion. Vugge til Vugge har igennem et detaljeret roadmap skabt en langsigtet køreplan for, hvordan KALK A/S i 2030 kan lukke ressourcekredsløbet, så alle produkter, der indgår i et muret byggeri, kan genanvendes.

en række udfordringer på vejen. Men vores mål er at lette denne rejse for virksomhederne. Vi har jo set, hvordan man kan opnå store gevinster gennem konkrete handlingsplaner, uanset virksomhedens størrelse eller produktion, uddyber Annette Hastrup afsluttende.

Armeringsnet

Til markering af kabler og ledninger m.m. for at undgå graveskader. Findes i alle farver afhængig af formålet.

Sikrer en stabil indkørsel. Undgå kørespor. Kan placeres mellem stabilgrus og afretningssand.

Miljønet

Sne- og fuglestop

BIO-BLOK®

BIO-BLOK®

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

Modvirker problemer med fygesne, fugle og større insekter, der finder vej ind på loftsarealerne under bølgetagplader. Findes til både B6 og B9.

Vugge til Vugge på Building Green Annette Hastrup vil på et seminar på Building Green messen 2. november fortælle om, hvilken dokumentation og designstrategi, der skal til for at få et produkt Cradle to Cradle certificeret, så det kan indgå i den cirkulære økonomi. Vugge til Vugge har dertil inviteret samarbejdspartnerne Rasmus Jørgensen, direktør i KALK A/S og Niels Heidtmann, teknisk direktør i Komproment. De vil fortælle om deres virksomheders bæredygtige omstilling, og hvordan de i samarbejde med Vugge til Vugge opnåede deres store succes med Cradle to Cradle certificerede produkter.

– At arbejde hen imod en cirkulær økonomi og den bæredygtige omstilling er ikke altid problemfrit. Der er selvfølgelig

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Til regnvandshåndtering. Til såvel små og store faskiner som til opbygning af forsinkelsesbassiner.

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Snefangsrør med sømkant

Modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Findes i størrelserne ø22 mm, ø32 mm, ø42 mm, ø70 mm.

Phone +45 98 92 21 22 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk

17


Forvandler bildæk til lydabsorberende gulvunderlag Først kører man på dem, så går man på dem. Scan Underlay ApS laver lydabsorberende og bæredygtige gummiunderlag af udtjente bildæk. Tekst af Frank Ulstrup

 I

Galten ved Aarhus har Carsten Andersen, manden bag virksomheden Scan Underlay ApS, fået en rigtig god ide.

Virksomheden forvandler årligt 2.500 tons gummigranulat fra gamle bildæk til akustisk absorberende gummimåtter, der f.eks. kan anvendes under en gulvbelægning af træ, vinyl og tæpper Dermed slipper underboen for at høre på overboens trampen i gulvet, højt musik eller smækken med dørene. Men det allerbedste ved produktet er, at det er upcycling af et allerede eksisterende produkt, og at det dermed er meget miljøvenligt. Havde Scan Underlay ikke anvendt materialet, var det blevet brændt, deponeret eller sendt til Kina for forarbejdning, forklarer, Carsten Andersen.

Ud over de forbedrede akustiske egenskaber betyder sammensætningen også, at selve måtterne, er lettere, og dermed ikke udsætter f.eks. håndværkeres helbred for unødvendig belastning.

Kan bruges igen og igen. Men et er de akustiske og i øvrigt varmeisolerende egenskaber – noget andet er materialets holdbarhed og potentiale for genanvendelse.

– Det gode er, at vi sparer miljøet for en masse CO2 og undergrunden for en masse gummipartikler. I Danmark alene kasseres der hvert år 38.000 tons bildæk, hvoraf størstedelen bliver genanvendt. Det er affaldet fra denne genbrugsproces, som vi anvender, og skaber et rigtig fint underlagsmateriale ud af.

Da råmaterialet er bildæk, der er udformet i særdeles slidstærkt gummi, kan Scan Underlay holde i mindst 25 år, hvorefter det kan genanvendes. Dermed er der reelt tale om en cradle to cradle cyklus, der passer fortrinligt ind i ønsket om en mere cirkulær økonomi. I den forbindelse kan Scan Underlay også være et element i en bygherres bestræbelser på at gøre et byggeri så grønt som muligt og eventuelt få det miljøcertificeret.

Luft og gummi bryder lydbølgerne

Stort potentiale

Når gummigranulatet ankommer til virksomheden i Galten, opvarmes det, og der tilsættes lim – den samme type lim, som anvendes i fødevareemballage, og som dermed er helt ufarlig. Derefter formes gummifibermåtten i den efterspurgte tykkelse, f.eks. to mm.Til sidst tilføjes en coating på begge sider i form af filt eller en dampspærre. Dermed er man lykkes med at skabe et produkt, der ikke bare er efterspurgt og miljøvenligt, men som faktisk også har overlegne akustiske egenskaber. Her er det særligt fibergummiet, der får produktet til at skille sig ud.

For Carsten Andersen og Scan Underlay ApS er der tale om en række fordele, der er så overbevisende, at både teknologien og materialet i dag er patenterede.

– Mange andre gummiunderlag er lavet af massiv gummi, fortæller Carsten Andersen. Det betyder, at lydbølgerne enten reflekteres eller rejser gennem gummiet. Det, der

18

sker i vores gummifiber kombination, er, at vi har 10.000.000 partikler pr. m2, som opfanger lydsvingningerne i underlaget. Og derved ikke lader dem passere ned til underboen.

– Efter at have arbejdet med produktudviklingen i seks år, føler jeg, at vi er nået frem til noget unikt, og dermed også noget, der var værd at beskytte med patenter. Pt. har vi siden 2015, hvor Scan Underlay var færdigudviklet solgt 200.000 m2 i Schweiz, Australien samt Danmark, hvor det forhandles i alle Bygmas butikker. Derud over arbejder vi på at dække efterspørgslen i Norge og Sverige. Men vi er sikre på, at potentialet er meget større end det, ikke mindst fordi miljødagsordenen spiller en stadig større rolle. Alt i alt ser vi meget positivt på fremtiden, slutter Carsten Andersen.

ANNONCE | SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


LETBETON DER FORKORTER BYGGEFASEN Thermozell er et afretningslag, hvor tilslaget der normalt er grus, er erstattet med genbrugte flamingokugler. Flamingoen indsamles fra kommunale genbrugsstationer og al produktion foregår i Danmark. Thermozell er pumpbart og 5 gange så hurtigt at lægge som traditionelt gulv. Det er brugt gennem mere end 20 år på både nybygnings—og renoveringsprojekter over hele verden.

SÆRLIGE FORDELE 

Vejer kun 20% af beton

Lydisolerende

Varmeisolerende

Ubrandbart

Fugtresistent

Miljøvenligt

Konkurrencedygtig pris

Find en forhandler nær dig, og læs meget mere om produktet og de

THERMOZELL Nederst udlægges to lag Thermozell med lyddug imellem. Gulvet bliver både lydisolerende, vandskadestabilt og fri for kuldebroer.

GULVVARME Herefter kan der monteres armeringsnet og varmeslanger. De gode isoleringsevner giver optimal varmefordeling og en økonomisk gevinst.

mange anvendelsesmuligheder på;

www.thermozell.dk

TYNDPUDS Ovenpå gulvvarmeslangerne eller direkte på det øverste lag Thermozell udlægges et lag tyndpuds, som er specielt tilpasset til Thermozell.

TOPGULV Gulvet er nu færdigt og der kan lægges topgulv efter eget ønske, f.eks. trægulv, epoxy, klinker eller andet.


Et fynsk eventyr i mursten & 3D En ny teknologi giver mursten en arkitektonisk og designmæssig dimension, der ikke er set før i den 400 år gamle teglbranche. Strøjer Tegl præsenterer nyskabelsen på årets Building Green. Tekst af Rune H. Jensen

 M

ursten bliver levende, når gammelt håndværk og ny teknologi mødes i samarbejdet mellem Strøjer Tegl og teknologifirmaet Odico. Der er søgt patent på den innovative produktionsteknologi, der åbner op for helt nye muligheder til arkitekterne med 3D-baserede teglfacader, den såkaldte ”Diversity”-linje, som fynske Strøjer Tegl præsenterer på Building Green 2016: – Det giver mursten og tegl en helt ny arkitektonisk dimension. Med 3D og robotteknologien kan man skære mønstre og udtryk i de klassiske mursten og gøre tingene unikke. Man kan tænke arkitektoniske og designmæssige visioner ind på en helt ny måde i tegloverflader, der kan skabe spil med struktur og dybde, bugte sig og skabe et helt nyt formsprog, siger Flemming Rasmussen, adm. direktør hos Strøjer Tegl.

Velourtæpper og Porscher i mursten I krydsfeltet mellem bæredygtigt byggeri, arkitektur og kunst får murstenen dermed både en miljømæssig, bygningskonstruktionsmæssig og kreativ værdi samlet under én paraply. Og det taler til arkitekter. De nye 3D-baserede teglfacader har således

20

allerede været med i et projekt, der løb af med sejren – med netop den nye produktionsteknologi som tungen på vægtskålen. Kun fantasien sætter grænserne, og Strøjer Tegl har bl.a. eksperimentet med at skære små biler ud i teglsten, så de f.eks. kan ligne en Porsche.Tilsvarende har murstenene også allerede fundet plads i den fysiske verden med en dekorationsvæg i 3D-baseret og robotskåret tegl til brasseriet på Odense Teater: – Arkitekterne på ombygningen havde hørt om nyskabelsen og ønskede til interiøret i brasseriet en teglfacade, en dekorationsvæg på 20 m2 der ligner et rødt teatertæppe i velour hængende foran en scene, siger Flemming Rasmussen. – På den måde er kommercialiseringen af Diversity allerede i gang med dekorationer og facader, som afspejler dét, der foregår i bygningen. Det gør det muligt at omdanne produktion til noget individuelt, og det fungerer rigtig godt ind i større arkitektoniske sammenhænge og til interiør, fortæller Flemming Rasmussen.

Respekt for kulturhistorien Han forklarer, at præmissen hos Strøjer Tegl altid er at bevare de kulturhistoriske værdier og sikre den byggetradition, vi har.

Men samtidig også at skabe nye løsninger til nye systemer og teknologier, der går uden for det almindelige koncept, så længe det fortsat sker med respekt for arven. – På Building Green har vi også teglprodukter til lette facader og konstruktioner med, hvor råvaren pr. kvadratmeter har et væsentligt lavere energiforbrug. Bybilledet skal ændres markant i disse år, og til bl.a. energirenovering af almennyttige boliger skal vi samtidig sørge for ikke at kompromittere det arkitektoniske udtryk og sætte kulturhistorien i f.eks. boligkarréer over styr. Så vi forholder os også til energioptimering af den eksisterende boligmasse og genanvendelse af materialerne. Nogle steder er det muligt at pille alt ned, andre steder er der bygget helt ud til skel, mens man i helt tredje tilfælde kan klæbe og hænge isoleringen direkte på facaden. Flemming Rasmussen plæderer ikke for én fremgangsmåde frem for en anden, men fremhæver i stedet fleksibiliteten og mulighederne med det bæredygtige naturprodukt ler til mursten og teglfacader. Seneste skud på stammen lyder som lidt af et moderne fynsk eventyr fra Strøjer Tegl: 3D-baserede teglfacader, der giver arkitekten helt nye muligheder for at føre de æstetiske og designmæssige visioner ud i livet.

ANNONCE | SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Øget efterspørgsel på viden om træ Ønsket om større bæredygtighed i byggeriet får tegnestuer og andre til at søge mere detaljeret viden om naturens eget materiale. Frøslev Træ A/S står klar til at hjælpe. Tekst af Frank Ulstrup

 D

er er minimum to rigtig gode forklaringer på, at en virksomhed som Frøslev Træ A/S oftere og oftere bliver kontaktet af tegnestuer, bygherrer og rådgivere, der vil vide mere om forskellige træsorter og deres respektive egenskaber. Den ene er, forklarer udviklingschef i Frøslev Træ, Morten Erikstrup, at træer optagerog binder store mængder CO2 under deres vækst, og dermed er med til at bremse de pågående klimaforandringer. Og den anden er, at der ikke findes noget andet almindeligt brugt byggemateriale, der kræver så lidt energi at producere som træ. – Dermed er træ det oplagte valg for dem, der ønsker at bygge mere bæredygtigt. Men de mangler i høj grad viden, om de forskellige træsorter, modificeringer og behandlingsmuligheder, og det er der, vi tit kommer ind i billedet.

Rådgivning er afgørende Når Frøslev Træ bliver kontaktet eller bliver inviteret til at deltage i diverse workshops om træ og bæredygtighed, handler det ofte om holdbarhed og om valg af den helt rette træsort. – For os handler bæredygtighed ikke bare om, at træet i sig selv er et bæredygtigt materiale eller at det er skovet på den rigtige måde. Hele den del er der ret godt styr på. Det vi gør meget ud af, er, at man vælger den rette sort på rette sted fremfor at stirre sig blind på farven eller på det, der lige er populært i øjeblikket. Dermed sikrer man sig, at træet holder så længe som muligt, og man dermed får en lav udskiftningsfrekvens.

22

afgørende for, at man kan træffe en oplyst beslutning, og dermed få et godt og langtidsholdbart resultat.

De mange henvendelser giver også Frøslev Træ mulighed for at få rettet op på en del af de misforståelser der hersker, når det handler om træ. – Der har tidligere været en vis berøringsangst i forhold til træ, fordi man har forbundet det med en masse vedligehold. Men sådan behøver det absolut ikke at være i dag. Man skal huske på, at alternativerne til træ oftest også kræver en eller anden form for vedligeholdelse. Det er f.eks. en udbredt misforståelse, at man ikke skal vælge træ til en nordside, fordi den vil tiltrække skimmel. Men sandheden er lidt mere nuanceret, for på stort set alle andre uorganiske materialer vil problematikken være den samme. Hvis de rigtige forudsætninger er til stede, vil skimmel og algevækst gro på næste alt, siger Morten Erikstrup.

Sammenligner æbler og pærer Man kan derfor ikke bare sammenligne ”træ” med andre materialer og derudfra vurdere livslængde og mængden af vedligehold. Det vil være som at sammenligne æbler og pærer, siger Morten Erikstrup. Det afgørende er derimod, at man efter grundig rådgivning sammenligner den specifikke, anbefalede træsort med andre materialer, der måtte være på markedet. Dertil kommer, at de profiler som træet leveres i, også har stor betydning for det færdige resultat. – Visse sorter f.eks. Sibirisk Lærk, er mere levende end andre, og kræver derfor lidt mere fer og not. Den viden, samt viden om brandimprægnering og de forskellige dimensioner, som træet kan leveres i, er helt

Træets renæssance Når der i det hele taget hersker misforståelser vedrørende træs holdbarhed og behov for vedligehold, hænger det b.la. sammen med, at der er sket en voldsom udvikling indenfor branchen de seneste år. Det betyder, at det, der for år tilbage var sandheden om træ, ikke nødvendigvis længere er sandt. Men træindustrien har også selv et ansvar, siger Morten Erikstrup. – Det falder i høj grad tilbage på os selv som branche. Vi har ikke været gode nok til at oplyse om den udvikling, der er sket, og de muligheder som træ tilbyder i dag. Det er også én af grundene til, at vi er med på Building Green messen. For os er det en rigtig god mulighed for at komme i dialog, og for at bidrage med noget viden i en tid, hvor det ser ud som om træ er ved at få sig en renæssance.

ANNONCE | SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


EcoCocon vægpanel kan ses på stand 130 og stand 152

Sundere huse Lavt forbrug og høj komfort Skalérbart, hurtigt, fremtidssikret

www.ecococon.dk


Klimavenlig gulvvarme med klassisk genbrugsprodukt Novopan Træindustri Kronospan ApS har gennem den seneste to årtier genanvendt affaldstræ i spånpladeproduktion – og har overført både genbrugs- og miljøtankerne til gulvvarmeanlæg Tekst af Tim Panduro

 N

"Bygningsreglementet 2015 stiller allerede høje krav til energibesparelser, og de vil kun blive skærpet, når Bygningsreglement 2020 bliver gennemført. De krav kan vi være med til at honorere"

æppe mange skænker det en tanke. Men gennem det seneste halve århundrede har Novopan Træindustri sat sit præg på hjem i både Danmark

og udlandet. Virksomheden, der i dag er en del af den internationale Kronospan-koncern, er nemlig Danmarks første og fremmeste producent af spånplader, grundlagt i begyndelsen af halvtredserne. Og det er ikke mange hjem, som ikke har et Ikea-møbel, et HTHkøkken eller et af de mange andre møbler, som Novopan Træindustri har leveret grundmaterialet til i form af spånplader.

kegang - ligger naturligt for virksomheden. Novopan Træindustri dyrkede nemlig genbrug, før det blev et modefænomen. Spånplader er primært lavet af affaldstræ, og faktisk modtager virksomheden i gennemsnit 100 lastbiler med affaldstræ dagligt – affaldstræ, der efter en behandling køres ud fra virksomheden som spånplader. Miljøvenlig gulvvarme ligger godt i tråd med tanken bag virksomheden – nemlig at benytte naturens ressourcer bedst muligt.

I stadig flere virksomheder og private hjem står Ikea-reolen oven i købet også på et produkt fra Novopan Træindustri. Siden 2008 har virksomheden fra Pindstrup på Djursland nemlig produceret gulvspånplader til gulvvarme under navnet Novopan Klimagulve.

Hurtig opvarmning og nedkøling Forenklet set består klimagulvene af en 22 eller 25 milimeter spånplade, der har fået fræset plads til en aluminiumsplade og en varmeslnge. Aluminiumspladen bliver varmet af op af vandet og sørger dermed for at varme boligen eller kontoret op. Spånpladeløsningen har fordele fremfor den klassiske løsning på gulvvarme – nemlig et betongulv med indlagte varmeelementer. – Der er flere fordele ved Novopan Klimagulve. På grund af betonens inerti er

24

betongulve længe om at varme op og køle ned. Klimagulvene er ganske kort tid om det. Det er energibesparende og forbedrer indeklimaet, fordi det er let at holde en jævn temperatur, for eksempel om foråret, hvor det stadig er køligt, men hvor solen har så megen magt, at den ret hurtigt kan varme et lokale op. Hvis man anvender udetemperatur-styring, er varmeudjævningen og gevinsten endnu større, siger produktspecialist Peter Bendix Simonsen fra Novopan Træindustri.

Klimagulvene fungerer med en lavere fremløbstemperatur end andre gulvvarmetyper. Det giver en yderligere miljøgevinst og gør anlæggene yderst velegnede til brug med blandt andet varmepumper og jordvarme. Og når bygningen, som anlægget er en del af, en dag skal rives ned, er der også en gevinst for miljøet. Et Novopan Klimagulv kan nemlig blive til nye spånplader.

Naturligt genbrug Genbrugstanken – eller den cirkulære tan-

– Klimagulvene er altså primært fremstillet af genbrugstræ, og produktionen er meget tæt på at være CO2-neutral. Kombineret med, at klimagulvene mindsker energiforbruget til opvarmning, er det ikke bare sund fornuft, men også vigtigt i forhold til lovgivningen at have dem med i overvejelserne, når man skal bygge. Bygningsreglementet 2015 stiller allerede høje krav til energibesparelser, og de vil kun blive skærpet, når Bygningsreglement 2020 bliver gennemført. De krav kan vi være med til at honorere, siger produktspecialist Peter Bendix Simonsen.

ANNONCE | SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Find bæredygtige produkter og Materialer Byggematerialer.dk er Danmarks største portal med produkter og materialer til professionelt byggeri. Søg blandt mere end 1.700 producenter og leverandører og find de rigtige løsninger til dit næste byggeprojekt.

Se alle udStillerne på Building green

Mød o s på

Buildin Green g stand 8 5

Og find bæredygtige produkter og materialer til professionelt byggeri Besøg udstillerkataloget på buildinggreen.byggematerialer.dk

Vi samarbejder bl.a. med:

Byggematerialer.dk en del af Byggefakta

Tlf: 7025 3031 info@byggematerialer.dk www.byggematerialer.dk


Behov for et bæredygtigt paradigmeskift Indlæg af Ole Hornbek, Kreativ Direktør og arkitekt maa, indehaver JJW Arkitekter og Jørn Kiesslinger, DGNB auditor og arkitekt maa, faglig leder af bæredygtighed JJW Arkitekter

 A

t tænke bæredygtigt er at tænke samfundsansvarligt. I Byggebranchen har man efterhånden talt om bæredygtighed i mange år. Man skulle tro at de mange års arbejde og diskussioner havde skabt en konsensus om hvad bæredygtighed er. Men i vores daglige arbejde kan vi stadigvæk observere, at bæredygtighedskravene i byggeprojekter varierer gang på gang. Krav til bæredygtighed i byggeprogrammer og rådgiverydelser beskrives tit upræcist og diffust og er baseret på meget forskelligartede opfattelser af begrebet bæredygtighed dækker. Det er som om der stadigvæk hersker en stor begrebsforvirring i byggebranchen. Vi mener derfor at byggebranchen har behov for en klart defineret fælles forståelse for hvad bæredygtighed er, og hvilke parametre bæredygtighed omfatter.

vandet af den stigende grad af byggeriets industrialisering. Historisk set har bygninger været vores ”ressourcebank”, og vores byer er bygget med materialer fra tidligere bebyggelser. I dag ser det anderledes ud – vores bygninger er blevet til affald. Gamle byggematerialer har tabt deres værdi. Det skyldes, at den store kompleksitet af materialesammensætninger og anvendelsen af en stor mængde farlige stoffer i byggematerialer, gør genanvendelsesprocesser tidskrævende og alt for omkostningstunge.

Ny ressourcetankegang – bygninger er ikke affald men en værdifuld materialeressource

Helhedsrenoveringen og kapacitetsudvidelsen af Katrinedals skole er et skridt på vejen. Noget af det unikke ved projektet er, at det er genbrugstegl fra Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet, der anvendes til 3.500 m2 nybyggeri og renoveringen af 6.000m2

I dag er en af de store udfordringer for byggebranchen at rette op på nogle problematiske udviklingstendenser, der fulgte i køl-

26

For at komme denne udvikling til livs kræver det en ændring af byggebranchens mindset. En mands guld, er en anden mands affald - vi skal tænke eksisterende bygninger og bygningsmaterialer som en bæredygtig ressource, der kan genanvendes. Den cirkulære økonomi er kommet for at blive.

eksisterende bygninger. JJW Arkitekter er totalrådgiver og Københavns Kommune er bygherre på dette bæredygtige foregangsprojekt, hvor KALKs Cradle to Cradle certificerede cementfri mørtel (verdens første i øvrigt) binder genbrugsteglen fra Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet sammen.

Livscyklusanalyser og totaløkonomiske beregninger Bygninger er blandt de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 % af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Derfor har man i flere år fokuseret på at reducere bygningernes driftsenergiforbrug, og når man arbejder helhedsorienteret med bæredygtighed kræver det nye arbejdsmetoder som f.eks. livscyklusanalyser (LCA) og totaløkonomiske beregninger (LCC). Disse metoder hjælper os med at skabe en ny forståelse for bæredygtige sammenhænge i vores bygningsmasse. Bæredygtige løsninger er meget komplekse, og også på energiområdet har vi brug for en langt mere helhedsorienteret tilgang, hvor vi bl.a. inddrager byggematerialernes indlejrede energi til bygningens driftsenergi

i en samlede energiforbrugsbetragtning. Bæredygtighed skabes ikke via ensidig isolerede tiltag, men igennem afbalancerede helhedsstøbte løsninger.

Danmark som foregangsland Vi er langt fremme i Danmark, men vi der er stadigvæk meget vi endnu kan gøre. Første skridt er et paradigmeskift og en fælles forståelse hvad bæredygtighed dækker over. Et skridt på vejen er at anvende certificeringsordninger såsom DGNB, der opstiller målbare bæredygtighedskrav i forhold til det miljømæssige, sociale og økonomiske. Derudover kræver det at hele branchen arbejder sammen for at udvikle nye, bæredygtige løsninger. Hos JJW Arkitekter arbejder vi blandt andet sammen med Teknologisk Institut, Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) og DTU om at udvikle nye standarder for bæredygtighed. Det er afgørende at arbejdet omsættes til praksis og er målbart, så det ikke blot bliver snak men evidensbaseret.

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Grø nGu lvva rme Hurtig,

enkel montage og med mindre energiforbrug til følge i alle rum

Novopans Klimagulv er gulvvarmen, der passer ind i alle rum. Det er mere energibesparende - også økonomisk! NOVOPAN KLIMAGULV er et moderne og hurtigregulerende træbaseret gulvvarmesystem. Det fordeler og sikrer en ensartet varme. Hermed reduceres energispildet sammenlignet med de traditionelle betonbaserede løsninger. NOVOPAN KLIMAGULV er medvirkende til at opfylde de lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer.

• Eksisterende betondæk behøver ikke fjernes • Gulvhøjden ændres ikke væsentligt • Der tilføres ikke byggefugt til huset i byggeperioden - derfor ingen længerevarende udtørringsperiode • Varmefordelingsplader af aluminium fordeler effektiv varmen • Jævnt fordelt varme gør at komfortfornemmelsen er den samme ved 1-2 gr. lavere temperatur • Kort reaktionstid - Rumtemperaturen ændres i løbet af ½-2 timer • Udnyttelse af solindfald • Mulighed for fx natsænkning • Klimagulvets fleksibilitet øger komforten og muliggør en energibesparelse på 5-6%

For yderligere information se KLIMAGULV.DK MINDRE VARMEFORBRUG

NATURLIGT VARMETILSKUD

- med NOVOPAN KLIMAGULV kan rumtemperaturen reduceres 1-2 °C med samme komfort som ved opvarmning med strålevarme.

- når solens stråler opvarmer rummet sænkes gulvtemperaturen hurtigt og den ønskede temperatur holdes konstant.

NATSÆNKNING

DOKUMENTERET

MILJØVENLIG

- NOVOPAN KLIMAGULV giver mulighed for at sænke temperaturen i udvalgte rum om natten. Det luner godt i energiregnskabet.

- funktionstestet, godkendt og produceret efter EN312P6 og EN312 P4.

- hovedparten af råmaterialerne til produktion af NOVOPAN KLIMAGULV er 70% genbrugstræ. Det sikrer oplagring af CO2. Frisktræ råvaren kommer fra certificeret skovbrug.

NOVOPAN TRÆINDUSTRI Kronospan ApS Fabriksvej 2 Pindstrup 8550 Ryomgård Tlf. 8974 7400 sales@kronospan-dk.dk www.novopan.dk


LYS, LUFT OG BÆREDYGTIGHED*

LAVENERGI LAVENERGI

*

FLEKSIBILITET

RÅDGIVNING

Lys, luft og nye muligheder Bæredygtighed er ikke noget vi bare siger - alle vores produkter er EPD-certificeret til at kunne indgå i bæredygtigt byggeri, som DNGB, Leed, Breeam og Svanemærkede byggeprojekter. Lamilux Nordic tilbyder et fuldt CE-certificeret sortiment indenfor såvel glas- og plastovenlys samt brandventilation.

Mød os på stand nr. 54

Lamilux er en af Europas førende producenter af kvalitetsovenlys, og er certificeret jf. det nye krav til ovenlysproducenter DS/EN 1090. Vores fokus er lavenergi, fleksibilitet og rådgivning - din sikkerhed for kvalitet. Velkommen til det nye LAMILUX Nordic - se meget mere her lamilux.dk

LAMILUX Nordic A/S – Englandsvej 2 – 4800 Nykøbing F. - Tlf. +45 82 82 37 00 – www.lamilux.dk

DAYLIGHTS ELEMENTS

Boa sektion4 20161031  
Boa sektion4 20161031