Page 1

3

MOTOR & MASKINER Nr. 5 | Oktober 2016 | 26. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Tema: Trafiksikkerhed

En drøm af en mesterbil Som traditionel håndværkerbil har den sine (plads-)begrænsninger. Men som direktionsbil til den kvalitetsbevidste håndværksmester rammer Nissan Navara plet. Det vurderer Jonas Larsen fra byggefirmaet Egon Olsen & Søn, som Bygge- & Anlægsavisen har testet bilen i samarbejde med. Læs artiklen på side 14


2

3. SEKTION | TRAFIKSIKKERHED | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Distraktion er en markant risikofaktor i trafikken Cirka 68 % af de uheld, der finder sted, sker i en situation, hvor bilisten er involveret i en eller anden form for ikkekørselsrelateret aktivitet, som eksempelvis at sende SMS’er. Indlæg af Seniorforsker Mette Møller fra Transport DTU – bragt i Nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning nr. 33

 P

”Risikoen for, at et distraktionsuheld bliver alvorligt, varierer alt efter, hvilken distraherende aktivitet der er tale om. Der er brug for yderligere viden, men indtil videre tyder det på, at brug af håndholdt mobiltelefon øger risikoen for alvorlige uheld mest sammenlignet med andre distraherende aktiviteter.”

å foranledning af Rådet for Sikker Trafik har Transport DTU set på den nyeste forskningslitteratur vedrørende distraktion og bilkørsel. Cirka 68 % af de uheld, der finder sted, sker i en situation, hvor bilisten er involveret i en eller anden form for ikke-kørselsrelateret aktivitet. I gennemsnit øges uheldsrisikoen med en faktor 2, når bilister er involveret i ikke-kørselsrelaterede aktiviteter under kørslen. Nogle aktiviteter øger dog risikoen markant mere end andre.  Interaktion med passagerer medfører, at uheldsrisikoen forøges med en faktor 1,4. Til sammenligning medfører manuel indtastning af SMS osv., at uheldsrisikoen forøges med en faktor 12,2. Aktiviteter der nødvendiggør, at bilister ser væk fra trafikken i længere tid, øger generelt uheldsrisikoen mest. Hvis aktiviteten samtidig kræver en manuel handling, såsom at holde noget i hånden, indtaste et nummer osv., så forstærkes den negative effekt yderligere. Øget risiko for alvorlige uheld Risikoen for, at et distraktionsuheld bliver alvorligt, varierer alt efter, hvilken distraherende aktivitet der er tale om. Der er brug for yderligere viden, men indtil videre tyder det på, at brug af håndholdt mobiltelefon øger risikoen for alvorlige uheld mest sammenlignet med andre distraherende aktiviteter. Tilsvarende er risikoen for, at et uheld bliver alvorligt også større, hvis distraktionen stammer fra forhold uden for bilen sammenlignet med distraktion, der stammer fra forhold inde i bilen.   Baggrunden for denne forskel er ikke afklaret, men kan afspejle, at det måske er vanskeligere for bilisten at opdage, at en farlig situation er ved at opstå, når hans/hendes opmærksomhed er rettet

i distraherende aktiviteter. Med hensyn til betydningen af kørselserfaring viser undersøgelser, at omfanget af ikke-kørselsrelevant aktivitet stiger i takt med stigende kørselserfaring. Forskningen viser endvidere, at ikke-kørselsrelevant aktivitet medfører øget uheldsrisiko for alle, men dog i særlig grad for unge og uerfarne bilister.

”Aktiviteter der nødvendiggør, at bilister ser væk fra trafikken i længere tid, øger generelt uheldsrisikoen mest. Hvis aktiviteten samtidig kræver en manuel handling, såsom at holde noget i hånden, indtaste et nummer osv., så forstærkes den negative effekt yderligere.” helt væk fra trafikken fremfor mod irrelevante forhold i og omkring trafikken. Dermed bliver bilistens mulighed for at afværge konsekvenserne af en kritisk situation tilsvarende mindre. Dette gælder især, hvis de distraherende aktiviteter inde i bilen optager mange ressourcer som f.

eks. at sende SMS’er på håndholdt mobiltelefon. Hvorfor lader bilister sig distrahere? I de senere år er man i stigende grad begyndt at interesseret sig for, hvilke faktorer og omstændigheder der bidrager til, at distraktion

finder sted. Det er vigtigt, fordi de fleste distraherende aktiviteter er frivillige i den forstand, at bilisten selv kan vælge, om han/hun vil engagere sig i dem samt i givet fald hvornår. Køn, alder og erfaring spiller ingen rolle i forhold til at blive distraheret Med hensyn til køn er der både undersøgelser, der viser, at der er og at der ikke er signifikant forskel mellem mænd og kvinder med hensyn til involvering i ikke-kørselsrelateret aktivitet. Nogle undersøgelser viser f. eks., at mænd taler mere i mobiltelefon end kvinder, mens andre viser, at

kvinder taler mere i mobiltelefon end mænd. Endelig er der undersøgelser der viser, at der ikke er forskel på ikke-kørselsrelateret aktivitet blandt mænd og kvinder. En tilsvarende uklarhed gør sig gældende i forbindelse med alder. Nogle undersøgelser viser, at de yngste engagerer sig mere i distraherende aktiviteter and andre aldersgrupper gør, mens andre undersøgelser viser, at det især er midaldrende bilister, der engagerer sig i distraherende aktivitet. Der er dog rimelig enighed om, at de ældre bilister er den gruppe, der i ringest omfang involverer sig

Lovgivning Mange lande har indført forbud mod anvendelse af håndholdt mobiltelefon i forbindelse med bilkørsel. Opbakningen til denne lovgivning er generelt stor, og det kan derfor forekomme paradoksalt, at denne type distraktion alligevel sker i stort omfang. Paradokset kan forklares med, at støtten til lovgivningen er begrundet i bilisters opfattelse af andre bilisters adfærd og evner. Således er støtten til lovgivningen større, jo mindre bilisten tror, at andre bilister kan køre sikkert, mens de benytter mobiltelefon. De anerkender, at aktiviteten indebærer en risiko, men mener dog samtidig, at de selv kan håndtere det på en sikker måde, når de kører bil.


HAR DINE MEDARBEJDERE STYR PÅ SIKKERHEDEN? Styrk trafiksikkerheden i din virksomhed. Det giver færre skader og mindre sygefravær – og er godt for både samfundet, bundlinjen og dine medarbejderes ve og vel. Et FDM køreteknisk kursus kan skræddersyes til netop din virksomhed. Vi træner dine kørende medarbejdere i alt fra katastrofeopbremsning til undvigemanøvrer og under alle forhold, på både våd, tør og glat vej. Hvad koster det? Se hvor billigt det kan gøres på fdm.dk/koereteknik/erhverv


4

3. SEKTION | TRAFIKSIKKERHED | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Afspærringsvirksomhed åbner nye veje Frem for at være afhængig af underleverandørernes tid og prioriteringer, har nordjysk afspærringsvirksomhed valgt at udvide sit eget kompetencefelt, så den in-house kan løfte et bredere spænd af opgaver. Indtil videre har det været en enorm succes, og virksomheden har haft gazellestatus 3 år i streg. Tekst af Kasper Boye

 S

ystemafspærring ApS står for sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med vejarbejde overalt på vejnettet. De blinkende skilte, de gule afstribninger og de midlertidige autoværn – dem står de for at sætte op. Virksomheden har været en gazellevirksomhed 3 år i streg fra 2014-2016 og har oplevet en årlig vækst i omsætningen på flere hundrede procent siden etableringen i 2009. Igen og igen har de udvidet paletten af services, som de kan levere selv frem for at anvende underleverandører. Det har ført til flere større investeringer i bl.a. produktionsfaciliteter til skilte, udførelse af vejmarkering, samt asfaltfræsning og hver gang er det gået godt. Det fortæller direktør Jesper Drejer. – Vi vil gerne have det hele samlet under ét tag. Vi leverer et samlet produkt. Vi

gaver, fortæller han og fortsætter: – Så købte vi en stribemaskine. Når trafikken skal lægges om i forbindelse med større afspærringer, så var vi afhængige af de andre i markedet, og der rendte vi en gang imellem ind i, at de ikke kunne løse opgaven. Så måtte vi sige til vores kunde, at vi kunne vi ikke få gjort det i aften, men må skyde det til i morgen.

synes selv, at vi har haft en rimelig succes, og det har givet os mulighed for at investere i forskellige forgreninger inden for afspærring. Virksomhedens politik er aldrig at sige nej til en opgave. Hvis en kunde kommer med en hasteopgave, ønsker Systemafspærring ApS ikke at være afhængig af, at deres underleverandører prioriterer opgaverne lige så højt.

Fra at levere skiltevogne, trafikværn og signalanlæg i forbindelse med store som små afspærringsopgaver på de danske veje, har de nu tilføjet produktionen af skilte og cementværn til deres portefølje. Det har været en naturlig udvikling for Jesper Drejer at tage sig af flere opgaver under eget tag for at sikre, at virksomheden kan levere den bedste mulige service.

– Opgaverne blev større og større, og så blev jeg enig med mig selv om at lave de skilte selv. Det er en udmærket ide i forhold til at servicere os selv og vores kunder. Det gør os mere fleksible. Vi laver informationstavler, som vi selv anvender, men så steg efterspørgslen, og nu sælger vi dem til anlægsentreprenørerne selv, som bruger dem ved mindre afspærringsop-

Baggrund som murer Inden han startede Systemafspærring ApS drev Jesper Drejer et murerfirma i Støvring med 35 ansatte. Da krisen begyndte at kradse, opkøbte han et stort lager af vejskilte, skiltestandere og øvrig afspærringsmateriel fra et firma inden for afspærrings- og skiltebranchen. Oprindeligt var han ikke helt sikker på, hvad det skulle føre med sig, men som mureropgaverne svandt ind,

begyndte ideen til Systemafspærring ApS at vokse. Efter at have erhvervet sig den rette certificering hos Vejdirektoratet, kastede Jesper Drejer sig over at finde kunder til virksomheden. Han ansatte som det første den mand, som han havde købt alt materiellet fra, og derfra tog virksomheden fart. I dag beskæftiger de 20 personer, og omsætningen er vokset fra halvanden million kroner i 2009 til 40 millioner kroner sidste år.


Hyr den nye Toyota Proace Det er

go’ business

INKL. FORSIKRING, SERVICEOG REPARATIONSAFTALE

Få en ny kollega for kun 1.995 kr. om måneden Energisk. Rummelig. Pålidelig. Stærk. Intelligent. Ingen sygedage. Billig i drift. Der er mange gode grunde til at ansætte den nye Toyota Proace, som udover at være en bomstærk arbejdskammerat også bliver en populær kollega. Kig forbi din lokale Toyota-forhandler og mød den helt uforpligtende. Fornemmer du, den vil være en gevinst for din virksomhed, kan du lease den for kun 1.995 kr. om måneden inkl. forsikring, service- og reparationsaftale. Det er go’ business. Toyota Proace 2.0 D 120 Hk, 6 gear manuel, L1, T2 udstyrsniveau med aircondition, fartpilot, parkeringssensorer, sædevarme, radio med Bluetooth® og SmartCargo lastsystem. Operationel leas ing inkl. Service- og reparationsaftale samt Ansvars- og kasko-forsikring: Her dækkes med de forbehold og undtagelser der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se de fulde forsikringsbetingelser hos din lokale Toyota-forhandler. Ekstraordinær førstegangsydelse 35.000 kr. Max. 15.000 km/år. 48 mdr. løbetid. Inkl. standardlak, etableriongs- og leveringsomkostninger, nummerplader og deklaration. Ekskl. moms, grøn ejerafgift og ekstraudstyr. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Totalpris i løbetiden: (48 mdr. x 1.995 kr.) = 95.760 kr. + førstegangsydelse 35.000 kr. Alle priser er ekskl. moms. Forbehold for trykfejl, prisændringer og renteforhøjelser. Leasingaftalen tilbydes gennem Toyota Financial Services A/S. Toyota Proace 2.0 D 120 Hk. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,9 km/l., CO2-udslip 139 g/km. Er vist med ekstraudstyr.

Toyota støtter DM i Skills


6

3. SEKTION | MOTOR & MASKINER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

TESTER:

OPEL MOVANO

Noget nær den perfekte håndværkerbil Bortset fra lidt kabinestøj ved høj fart er Opel Movano noget nær den perfekte håndværkerbil, vurderer Jonas Larsen fra tømrerfirmaet Egon Olsen & Søn, som har testet bilen i samarbejde med Bygge- & -Anlægsavisen. Tekst af Steffen Walton

 D

et er ikke til at høre, hvad han siger. Vi kører på motorvejen, speedometeret har sneget sig op over 130, og det larmer i kabinen. – Hvad? Skilte signalerer vejarbejde, og Jonas Larsen sætter farten ned til 80. – Det larmer lidt i kabinen, når vi kommer over 130, siger han nu tydeligt. Vi er på testtur i den rummelige og solide Movano. Opels mellemstore varevogn, der kommer i en lang række varianter med fire forskellige akselafstande, tre højder og for- eller baghjulstræk. Den franskbyggede Opel Movano er udviklet i samarbejde med Nissan og Renault og blev

sammen med sin søstermodel Renault Master kåret til årets varebil i Danmark i 2011. Og den vurdering deler Jonas Larsen, der er tømrer og konduktør hos Egon Olsen & Søn i Solrød Strand, som har 80-85 ansatte og 45 varebiler. Han har lovet at kigge på bilen med baggrund i de erfaringer, han har med at indkøbe biler til et stort tømrerfirma.

de fleste andre sammenlignelige modeller. Det kan være en ulempe for pakkechauffører og andre med mange stop i løbet af arbejdsdagen, men ikke for en tømrer, vurderer Jonas Larsen: – Og så giver højden jo også et godt overblik, når man kører. Rummeligt kontor For en tømrer er kabinen også kontor og frokoststue. Her er knager til at hænge jakker. Og masser af hyldeplads oppe under taget med rum til papirer.

Godt overblik over vejen Idet han åbner døren og skal til at stige ind i kabinen, falder blikket på en detalje i døren: En hylde nederst, der kun er synlig udefra, når døren er åben. Den som lastbilchaufførerne ofte bruger til arbejdshandsker: – Smart, konstaterer han og stiger op – som i højt op – for Movanoen er højere end

Jonas Larsen, Egon Olsen & Søn

– Det er vigtigt, at man kan give oplagsbøger og andre papirer, vi har med i bilen, en fast plads, så der er styr på tingene. Her er der en overflod af rum, konstaterer han tilfreds og kigger efter strøm:

Der er to stik, og det er ok. Alle svendene får fremover iPads, hvilket fordobler behovet for at kunne oplade sine mobile enheder. – Jeg undrer mig dog over, at man i 2016 laver en speciel holder til mønter og ikke én til mobiltelefoner, siger han. Livlig motor Vi skal jo også ud at køre. Jonas Larsen starter motoren og konstaterer, at sidespejlene er af den store todelte slags, der kombineret med spejlet i passagersædets solskærm giver overblik over både cyklister og mindre biler på den højre side: – Det er især en fordel, når vi kører rundt i København, siger han og starter motoren og kører mod motorvejen. >>


Skandinaviens største transportmesse – mød 250 udstillere og få overblik over alle nyhederne

Lastbiler

Varebiler

Busser

Opbygninger, trailere og kraner

✔ IT

Lager og logistik

Print gratis billet senest 1. januar 2017 Mød os på:

transport-messen.dk

Drift og vedligehold

Åbningstider Torsdag kl. 09.00 - 20.00 Fredag kl. 09.00 - 17.00 Lørdag kl. 09.00 - 17.00

Transport- og serviceydelser

HUSK

Transp ort by Night tors aftenå dag med bent t il kl. 2 0.00


8

>> – Motoren følger godt med. Det er en stor bil, men man opdager ikke, at man kører for stærkt, siger han. Bilen er ret livlig, både i motor og affjedring, nok fordi vi kører med tomt lastrum og må tænke os til de mange kilo værktøj, der normalt er i en håndværkerbil. – Det bliver noget mere stabilt, når vi får læs på, vurderer Jonas Larsen, bremser op og laver en uvending: – Det gik fint. Jeg behøvede ikke at dreje så skarpt, som jeg gjorde, siger han og drejer ud på motorvejen, hvor der er vejarbejde. Vi kører i det smalle venstrespor med en bredde på 2 meter. – Her har jeg meget godt styr på bilen trods størrelsen, siger han og sætter farten op til 130, da vejarbejdet slutter. Det er så her samtalen går i stå på grund af larmen.

3. SEKTION | MOTOR & MASKINER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

En rigtig god håndværkerbil Vi kører tilbage til værkstedet for at kigge på lastrummet.

Fakta om den testede model:

– Her er masser af plads til blandt andet at bygge reoler, og man kan stå oprejst, siger han.

2,3 liters motor (CDTI) diesel med 6 manuelle gear og forhjulstræk.

Lastrummet har to lamper, som ikke giver meget lys. – Sådan er det i de fleste varebiler, så det er ikke noget nyt, men man burde tænke det ind. Der er ikke meget arbejdslys her sådan en vintermorgen eller -eftermiddag, siger han og konkluderer på bilen: – Den har den indretning både i kabine og lastrum som jeg skal bruge. Og den er behagelig at køre i. En rigtig god håndværkerbil. Eneste minus er larmen i kabinen, når man kommer op i fart, mener Jonas Larsen.

Opel Movano L2H2 Kassevogn 136HK (3300kg)

Tophastighed km/t 147 Brændstoføkonomi, km/l 12,8 CO2, g/km 204 Pris for denne model 159.995,- (ekskl. moms)


www.volkswagen-erhvervsbiler.dk

Vi ved, hvad 1 m3 grus vejer. Både i tør og våd tilstand.

Vi er et ErhvervsCenter. Ikke bilsælgere. Vi er eksperter i individuelle transportløsninger. Det bliver man kun, hvis man sætter sig ind i den hverdag, bilerne skal fungere i. Og råder over markedets bredeste modelprogram. Vær sikker på, at vi gør begge dele.


10

3. SEKTION | MOTOR & MASKINER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB 2.4

TESTER:

En arbejdsbil til de store byggepladser Den klarer sig godt på asfalten, men er (som) skabt til at arbejde i terræn. Vi har testet den nye Toyota Hilux sammen med Kurt Jensen og Benjamin Christensen fra entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson på en hullet og mudret byggeplads på Amager. Tekst af Steffen Walton

 D

et giver ikke meget mening at køre rundt i byens smalle gader i en tung pickup som Toyota Hilux. Med en størrelse, der gør den vanskelig at parkere og manøvrere. Og med et generelt overblik, der ikke er skabt til at tage højde for hverken cyklister, kantsten eller bussers sidespejle, skal vi længere ud på landet. Så vi finder en byggeplads på Amager med tilpas mudder, vandhuller og vidder til at slippe Hiluxen ud af buret – i sit rette element skal det vise sig.

Formand Kurt Jensen og entrepriseleder Benjamin Christensen

18 millioner solgte Hilux Siden Toyota introducerede

Hilux i 1968, er der solgt mere end 18 millioner på verdensplan. Her i Danmark har den i årtier været den mest populære pickup. Sidste år indtog Hilux med godt 200 solgte eksemplarer en førsteplads foran VW’s Amarok og Fords Ranger, der solgte hhv. 120 og 83.Toyota oplyser selv, at den danske bestand af Hilux i september var 4.391, svarende til at samtlige Padborgs indbyggere drøner rundt i hver sin Toyota Hilux. Ny generation af Hilux I september blev så den 8. generation af Hilux introduceret – en version, der både er længere og bredere end

de foregående og med en stærkere chassisramme, der skulle give 20 procent bedre vridningsstabilitet. Motoren er en nyudviklet 2,4 liters dieselmotor med 150 hestekræfter og et maksimalt drejningsmoment på 400 NM allerede fra 1600 omdrejninger. Modellen, vi fik lov til at prøve, havde dobbeltkabine og 6-trins automatgear. Mudder og huller på Amager Da vi kører på motorvejen mod Ørestaden på Amager, kan vi konstatere, at råstyrken også slår igennem over større afstande på asfalt. Kabinen er lyddæmpet, også ved høje hastigheder, og bi-


11

3. SEKTION | MOTOR & MASKINER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

len føles komfortabel, sikker og stabil, om end lidt tung i det. Vi drejer fra ved en byggeplads, hvor entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson arbejder på en 520 meter lang ledningskorridor med forsyningslinjer til fjernvarme, vand, kloak og fiber. Her møder vi formand Kurt Jensen og entrepriseleder Benjamin Christensen, der har tilbudt at teste bilen under realistiske danske forhold – på en våd, hullet og stor byggeplads. Det tætteste vi i Danmark nok kommer Sydafrika, hvor bilen er produceret. Testtur på byggepladsen Da de er tilbage i skurvognen efter testturen, er bilen godt svinet til og testpersonerne har samme udtryk som tivoligæster efter en tur i rutsjebanen: – Det er utroligt nemt at køre i terræn og ret udramatisk. Egentlig skal man bare holde fast i rattet, konstaterer Benjamin Christensen: – Jeg er overrasket over, hvor støjsvag, den er, sammenlignet med andre pickups, jeg har kørt i. Det føles ikke som at køre rundt i en stor traktor. Der er samtidig et godt

udsyn og gode spejle. Det føles som at køre i en personbil, siger han. Kurt Jensen supplerer: – Vi prøvede også at bakke 300 meter på byggepladsen, og det gik uden problemer. Men i sådan et terræn vil det være en fordel også at have kamera i siderne og i fronten, så man kan overskue og undgå de ting, der ligger på en byggeplads, siger han. Ikke nogen racerbil Bilen blev også testet på de asfalterede veje omkring byggepladsen. – Det er ikke nogen racerbil, men den kører fint på almindelig vej, selv om det er en bil, der klarer sig bedst i terræn, siger Kurt Jensen. – Ja, man får lyst til at køre alle de steder hen, man ikke må, bemærker Benjamin Christensen og griner. – Den er velegnet til store projekter, hvor man også kan smide noget op bagi.Til et motorvejsprojekt med store afstande, hvor man ikke ville kunne køre i sin personbil. Den er perfekt som formandsbil, siger Benjamin Christensen og kigger på formanden:

MODUL-SYSTEM VI INDRETTER DIN SERVICEBIL!

Hvidovre: 70 25 21 60, info@modul-system.dk

– Eller til en landmålere, der kan have sit udstyr bag i kabinen, siger Kurt Jensen og hæfter sig desuden ved, at den må trække en anhænger på 3500 kg. – Så kan den trække en minigraver. Som pladsbil ville man nok vælge én uden så meget ekstraudstyr, mener Benjamin Christensen. – Ja, den er nok for luksuriøs til en byggeplads, konstaterer Kurt Jensen. – Det ville måske give god mening at lease den til et projekt. Men det er nok svært at lease den til en byggeplads og levere den tilbage uden buler og skrammer, siger Benjamin Christensen.

Den testede model: Toyota Hilux Double Cab 2.4 D-4D 4x4 T4 Van 2.4-liters dieselmotor med 6-trins automatgear Tophastighed km/t 170 Brændstoføkonomi, km/l 14,7 CO2, g/km 178

www.modul-system.dk


12

3. SEKTION | MOTOR & MASKINER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Droner, joystick og automatisk pakkehåndtering:

Fremtidens varebil fra Mercedes

E-handel eksploderer verden over, og pakketransport til forbrugerne spås derfor en stor vækst i de kommende år, hvilket stiller nye krav til transportbiler og logistiksystemer.

 M

ed konceptbilen Vision Van viser Mercedes ikke blot, hvordan fremtidens varebil skal se ud. Mercedes nemlig har skabt en totalløsning, som strækker sig fra lastning af bilen til leverance med droner direkte til kunderne. At Vision Van er et kig ind i fremtiden ses direkte på det futuristiske design, som indeholder spændende funktioner. For eksempel fungerer front-grillen som et LED-baseret kommunikationsredskab til medtrafikanter. Samme funktion går igen bag i bilen, hvor trafikanter fx kan advares, hvis nogen er på vej ud foran bilen. Vision Van er eldreven og har en rækkevidde på op til 270 km, og for at gøre arbejdsmiljøet bedre for chaufføren, har den et plant

Når de er fremme ved destinationen guides de til landing af et infarødt signal fra landingspladsen, hvor dronerner afleverer pakkerne, inden de vender tilbage til bilen.

gulv i kabinen og intet rat. I stedet styres bilen via et joystick, hvilket gør det lettere at stige ind og ud af bilen i forbindelse med pakkeleveringer. Automatisk lastning af bilen En stor del af chaufførens tid går i dag med at laste pakker i bilen i den rigtige række-

følge og finde dem igen, når de skal leveres. I Vision Van indgår et automatisk laste- og leverancesystem, som arrangerer pakkerne på særskilte ”hylder” i den optimale rækkefølge i forhold til rute og leveringer. ”Hylderne” køres direkte ind bag i bilen på centralen, og når chaufføren er fremme

ved sin destination, får han automatisk den korrekte pakke rakt til ham via det intelligente system i bilen. Slut med at lede efter pakker foroverbøjet bagi bilen. Integrerede droner Mest spektakulært er de to integrerede droner på taget af Vision Van, som hver især kan levere pakker på op til

to kg direkte til kunder med en godkendt landingsplads. Når bilen nærmer sig destinationen, gøres dronerne automatisk klar med pakker og batteri. Når bilen holder stille åbnes luger i taget, pakkerne gøres fast til dronerne, batteriet kobles til, og dronerne er på vej. Dronerne kan levere pakker op til 20 km væk.

Ved hjælp af de to droner og chaufføren selv, kan hele tre pakker altså blive leveret på samme tid. Vision Van er en del af Mercedes-Benz’’’’ nye strategiske retning adVANce. En strategi som ikke blot handler om at producere varebiler men i stedet sigter mod at transformere Mercedes-Benz til en totalleverandør inden for vare- og persontransport.


NY MITSUBISHI L200 Kåret til Årets Pick Up

L200 2.4 DI-D Invite Club Cab 154 hk

Fra kr. 190.177 ekskl. moms kr. 36.873

Garanti: 5 års garanti/ maks. 100.000 km. Pris: ekskl. lev. kr. 4.480 og metallak. Forbrug: v. blandet kørsel 15,6 km/l (EU norm). CO2-udslip 169 g/km. Bilerne er vist med ekstraudstyr.

L200 2.4 DI-D Intense Double Cab 181 hk

Fra kr. 220.178 ekskl. moms kr. 42.607

Må vi præsentere en helt ny generation Mitsubishi L200 Pick-up, endnu mere muskuløs og barsk. L200 sætter et nyt niveau for sin kategori med en markant stil, der forener kvalitet og driftssikkerhed, og interiøret i den støjsvage kabine har virkelig fået en opgradering. L200 Intense er en arbejdshest, der må trække fra 3 tons, og med det avancerede Super Select firehjulstræk klarer den sig på alle slags underlag og i udfordrende terræn. Det er ikke uden årsag at engelske Auto Express har kåret L200 som Årets Pick-up.

INTENSE UDSTYR: SUPER SELECT 4WD-II. BLUETOOTH®. 7 AIRBAGS. FULDAUTOMATISK KLIMAANLÆG. RATBETJENT RADIO/CD MED DAB. BAKKAMERA. SÆDEVARME. ELRUDER, FOR. AUTO STOP & GO. 17” ALUMINIUMSFÆLGE. TELESKOP RAT. LANE DEPARTURE WARNING. TRAILER STABILITY ASSIST. HILL START ASSIST. OG MEGET MERE...

www.mitsubishi.dk


14

3. SEKTION | MOTOR & MASKINER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

NISSAN NAVARA – 2.3 DCI

En drøm af en mesterbil Som traditionel håndværkerbil har den sine (plads-)begrænsninger. Men som direktionsbil til den kvalitetsbevidste håndværksmester rammer Nissan Navara plet. Det vurderer Jonas Larsen fra byggefirmaet Egon Olsen & Søn, som Bygge- & Anlægsavisen har testet bilen i samarbejde med. Tekst af Steffen Walton

 M

ed den nye Navara har Nissan taget konsekvensen af, at de fleste pickup-trucks alligevel sælges som personbiler og har derfor kombineret det bedste fra bl.a. crossovermodellerne Qashqai og Juke med de klassiske off roadegenskaber. Nissan Navara, der er bygget på Nissans fabrik i Barcelona, kan smykke sig med titlen som Årets pickup i 2016 i Europa. Den er udstyret med en ny 2,3 liters dCi motor, hvor der kan vælges mellem 160 og 190 hestekræfter. Den fås i to udgaver: King Cab med enkeltkabine og Double Cab med dobbeltkabine og i fire udstyrsvarianter. Herudover kan der

vælges mellem en 6- trins manuel gearkasse og en 7-trins automatisk gearkasse. Vi prøvede 190 hestekræfter i en dobbeltkabine med automatgear og en imponerende udstyrspakke bestående af bl.a. navigations- og infotainmentsystem, Around View Monitor (helikoptersyn af bilen), nøglefri betjening og meget andet. Som en stor personbil Når man ser tømrerfirmaet Egon Olsen & Søns vognpark, der mest består af traditionelle lukkede varevogne, kan det virke lidt skævt at teste en pickup truck med åbent lad og firhjulstræk i den sammenhæng, men vi giver det alligevel et skud. Og tager højde for, at den ikke giver samme mulighed for at

have kontor og frokoststue i kabinen eller for at transportere store plader på ladet. – Den er meget behagelig at køre i, siger Jonas Larsen, da vi begiver os ud på en testtur. – Det er mest som at køre i en stor personbil, men alligevel er den lidt tung at manøvrere – selv sammenlignet med de varebiler, jeg plejer at køre i. Jeg har ikke helt samme fornemmelse af bilen, og jeg føler, jeg mangler lidt overblik, siger han: Ingen motorlarm – Men samtidig ligger den godt og stabilt på vejen, siger han, mens vi kører ad små landsbyveje og ud mod motorvejen, hvor de 190

heste viser deres værd, og man hverken kan føle meget vind eller høre motorlarm i kabinen. I kabinen er der ikke tænkt så meget på håndværkernes behov for kontorplads, hvor der i andre og større varebiler er rum til papirer og håndbøger eller egentlige plader til tablets eller computere. – Der mangler generelt noget opbevaringsplads – også til mobiltelefonen, så man kan lægge den fra sig. Og en ordentlig kopholder, der er bedre end den lille i døren, siger Jonas Larsen. Godt overblik Hjemme på parkeringspladsen afprøver vi bilens kame-


15

3. SEKTION | MOTOR & MASKINER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

raer, der giver overblik over både sider og bagenden og gør det nemt at bakke til trailer – og samtidig tage forbehold for kantsten, murbaljer og andet med en højde, der er svær at se i spejlene. Jonas Larsen bakker uden besvær bilen og stopper få centimer fra en stor trailer. Der kan spændes en trailer på 3500 kg bag på bilen, der har en tilladt nyttelast på 900 kg Lækker bil – Jeg tror ikke, du vil finde en håndværker, der ikke synes, at det her er en lækker bil. Jeg kunne fint forestille mig bilen til en murer eller entreprenør, hvor man har brug for at køre på marker eller byggepladser. Især nok til en murermester med et stort kørebehov. Han kunne både forkæle sig selv og bruge bilen praktisk til at hente 10 sække cement og køre ud til svendende. Samtidig er der jo mulighed for at spænde en stor trailer bag på, siger Jonas Larsen:

På vej tilbage til Nissans hovedkvarter tester vi selv Nissan Connect: Navigation, information og musik, der bl.a. forbinder smartphonen med bilens 7 tommer touchscreen. Og da vi parrer iPhonen med bilradioen sker det, at Bruce Springsteen helt tilfældigt toner frem i anlægget med Born In the USA. Og pludselig giver det hele mening i den store lyddæmpede kabine – friheden til at cruise, hvorhen man har lyst, i en to tons pickup-truck, også på en dansk highway.

Den testede model: NISSAN NAVARA – 2.3 DCI 190HK – Dobbelt cab – automatgear – TEKNA - 4WD
 2,3 liters diesel, 4 cyl. med dobbelt turbolader Tophastighed km/t 180 Brændstoføkonomi, km/l 14,3 CO2, g/km 183

– Men hvis jeg skulle købe den, var det for at forkæle Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia, Danmark mig selv.

Startpakker tilbud

Startpakke M til mellemstørrelse varebiler

+

Inkl. bundplade

kr. 14.762,-

bott-danmark a/s, Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia Tlf. 64 41 44 18, Fax 64 41 44 15, e-mail: bott@bott.dk Alle priser er ekskl. moms, fragt og montage. Gældende til 31.12.2016

Venstre side B x T x H mm.

Vægt ca. kg

Højre side B x T x H mm.

1775 x 340 x 1000

77,0

1025 x 440 x 900

■■ Hylde med gummimåtte og skillevæg ■■ 2 x varioSafe ■■ Hylde med alu-forklap ■■ 2 x hylder med udtrækbare plastkasser ■■ Alu-forklap ■■ Bundvinkel med spændestrop ved hjulkasse ■■ Kuffertfag m. strop ■■ Hylde med gummimåtte og skillevæg ■■ Skuffe med gummimåtte ■■ 2 x kuffert med 20 rum ■■ Drejet skab med 2 skuffer med gummimåtte ■■ Alu-forklap ■■ Bundvinkel med spændestrop ved hjulkasse ■■ Bundplade

www.bott.dk


Fiat med

NY DUCATO. NÆSTE GENERATIONS KØRENDE KONTORER

_BEDST SÆLGENDE I EUROPA

_vognbane assistent*

_Radio med bluetooth**

_bak kamera*

_motor og kabine varmer**

FIAT DUCATO HAR ALTID VÆRET GODT KØRENDE, NÅR DET GÆLDER ARBEJDSGLÆDE BAG RATTET. OPLEV DEN HOS DIG. Og nu ruller Europas bedst sælgende varebil ud med endnu bedre teknologi, klassens laveste brændstofforbrug på op til 17,2 km/l og en lasteevne på op til 2 tons. Den nye generation Ducato er desuden forkælet med lækkert standardudstyr som radio med bluetooth og motor- kabinevarmer med timer. Alt sammen noget, der gør din varebil til noget nær den perfekte arbejdsplads. Oplev den nye Ducato i din egen virksomhed, når det passer dig. Send en SMS til 1272 med teksten ”Ducato”. Så finder vi et tidspunkt, hvor vi lægger vejen forbi og præsenterer dit nye komfortable kontor.

FIAT DUCATO. EN NY GENERATION PÅ ARBEJDSMARKEDET. * Ekstraudstyr. ** Gælder ikke Combinato 30

D

- F

www.fiatprofessional.dk

indsæt forhandler navn her

Brændstoføkonomi ved blandet kørsel: 15,9-11,9 km/l. CO2 udledning: 165-222 g/km.

Boa sektion3 20161031  
Boa sektion3 20161031