Page 1

Bygge- & Anlægsavisen Bredgade 36, 1. sal, Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 33 44 55 50

Nr. 3 Juni 2017 | 27. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms | Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

TEMA: Offentlige Byggeprojekter

Til kamp for de smukke, holdbare løsninger Den mere end 100 år gamle trækonstruktion i Ewers Pakhus på Sønderborg havn er gennemgribende renoveret af sønderjysk tømrer- og snedkervirksomhed med stor faglig ekspertise indenfor både renovering og nybyggeri. Læs mere på side 20

Tryk: OTM Avistryk ISSN 0908-1178 www.bygge-anlaegsavisen.dk


2

SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Damesalens nye top byder på både arkitektonisk og teknisk nytænkning Mikkelsen Group har bygget nyt på bevaringsværdig gymnastiksal – og har samtidig tænkt helt nyt, når det kommer til isolering og udnyttelse af glasfacader. Tekst af Tim Panduro

D 

et er ikke usædvanligt at universiteter og andre læreanstalter knopskyder og forandrer sig, efterhånden som kravene til undervisning og forskning ændrer sig. Københavns Universitet er ingen undtagelse fra den regel. Så det er ikke underligt, at arkitekter med jævne mellemrum kan byde ind på ny- om- og tilbygninger til universitetet. Alligevel var det en opgave lidt ud over det sædvanlige, som arkitektfirmaet Mikkelsen Arkitekter bød på – og fik – på Nørre Campus. Her holder blandt andet Institut for Idræt og Ernæring til i en række bygninger, der repræsenterer forskellige stilarter. En af dem den nyklassicistiske gymnastiksal Damesalen. Universitetet ønskede at beholde den bevaringsværdige bygning, men havde behov for en udvidelse. Det fik Mikkelsen Arkitekter til at tænke kreativt, både på det arkitektoniske og det tekniske felt. – Diskussionen om, hvorvidt man skal rive ned og bygge nyt eller transformere ældre bygninger er altid interessant. Men ved at kombinere ældre og ny arkitektur kan man få en helt anden spænding i byggeriet. Vi valgte et meget enkelt greb, hvor en simpel og raffineret glasboks komplimenterer den eksisterende arkitektur. En tynd og raffineret facadeløsning tillader at variation kan ske indenfor et samlet design. Facaden

ændrer sig hele vejen rundt om bygningen alt efter hvilke funktioner, der ligger bag og hvilke behov for dagslys og orientering der er behov for, siger direktør Stig Mikkelsen fra Mikkelsen Arkitekter, der har mødt opgaven med stor ærefrygt. – Den eksisterende bygning og dens arkitektur fastholdes, hvor vi med nybyggeriet komplementerer det eksisterende med et design og en tilgang fra vores tid. Den tidligere bygnings egenart skal respekteres, for jo klarere de tidligere lag står, desto bedre bliver den samlede løsning, siger arkitekten.

Nye løsninger Det viste sig hurtigt, at Damesalen ikke kunne bære en ekstra etage. Derfor er der blevet skabt en indvendig stålkonstruktion, som bærer den ny overbygning. Løsningen er velafprøvet ved lignende projekter andre steder.Til gengæld har Mikkelsen Group benyttet lejligheden til at nytænke andre elementer af byggeriet. Stueetagen beholder sin funktion som gymnastiksal, mens den ny overbygning skal rumme blandt andet laboratorier, testfaciliteter og mødelokaler. Her har man taget et helt nyt designkoncept baseret på en ny high performance facadeteknologi i brug.Teknologien er udviklet af Mikkelsen Arkitekter i samarbejde med Dow Corning og Okalux Der er anvendt tynde højisolerende materialer, der giver mulighed for at arbejde med placering af dagslysindtag, udkig og lukkede felter på en måde, som sikrer større fleksibilitet. Det gør, at man i højere grad kan anvende glas, uden at skulle være bekymrede over varmetab eller uønsket solopvarmning. De højisolerede glaselementer kan skærme for lyset, hvor det er nødvendigt, og sikre ekstra dagslys på de steder, hvor der er behov for det. Samtidig er der tænkt i indretningen af bygningen. Arbejdspladserne bliver orienteret mod nord, øst og vest, hvor facaden er mere transparent og åben for at sikre de optimale dagslysforhold og reduceret solbelast-

ning. De rum, hvor behovet for dagslys er mindst, orienteres mod syd med en meget isolerende og lukket facade. – Selve glaspanelet, og dermed facaden, er betydeligt tyndere end det, vi ser i en konventionel løsning. Selve facadeelementet bliver produceret på fabrik og ført til byggepladsen, hvilket sikrer, at vi får et ensartet element i høj kvalitet. Det giver en bedre udnyttelse af kvadratmeterne, svarende til 5 – 6 % forøget areal og forbedret dagslysdisponering, samtidig med at det giver bygningen et lettere udtryk, hvilket alt sammen tæller i den rigtige retning. Det er et koncept, vi ser store muligheder i, både når det handler om nybyggerier og renoveringer, siger Stig Mikkelsen.


LET OPBYGNING - FLEKSIBELT BYGGESYSTEM

DET MEST ANVENDTE P-HUS-SYSTEM I DANMARK TIL OMGÅENDE LEVERING Betonelements P-dæk er et specialudviklet dækelement med lav konstruktionshøjde, indbygget fortov, afløbsrende og afløb. P-dækket kan anvendes i alle former for P-huse med samme eller forskudt etagehøjde og i kombination med alle former for bærende elementer som søjler/bjælker, vægge eller facadeelementer. Det frie spænd på P-dækelementet på 17 meter giver optimale og brugervenlige søjlefri parkeringsarealer. P-dækket leveres fuldt færdigt fra fabrik med rustik overside, som er velegnet for kørsel. De anvendte materialer er robuste og slidstærke og kræver derfor et minimum af vedligeholdelse. De mange fordele: Sikkert og gennemprøvet byggesystem for P-huse. Kort byggetid og dermed hurtig ibrugtagning. Lav konstruktionshøjde fra 2,9 meter. Godt lysinfald. Mere åben facade. Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Optimal udnyttelse af det bebyggede areal.

Betonelement • Lærkevej 7 • 6705 Esbjerg • T. 7010 3510 • info@betonelement.dk • www.betonelement.dk


4

SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Foto: Jacques Duelund Mortensen

Plejehjem genfødt som ungdomsbolig Konvertering: Det triste plejehjem Øselsgården på Amager er ved Mangor & Nagels mellemkomst forvandlet til 110 moderne og lyse ungdomsboliger. Tekst af Frank Ulstrup

B 

kom til at gå hele vejen gennem bygningen og blev på 50 m2.

åde overborgmesteren, TV2 Lorry og Politiken var til stede, da 110 nye ungdomsboliger i Øselsgården på Amager blev indviet sidste år.

Det betød også, at vi fik gennemlyst bygningen og på den måde gjorde den langt mere imødekommende, end den var tidligere, siger Claus Jørgensen.

Den store bevågenhed skyldte ikke kun, at Københavns Kommune efter 20 år nu genoptog byggeriet af almene ungdomsboliger – det havde også at gøre med, at Øselsgården over de seneste år har gennemgået en markant forvandling.

Jalousier skabte dynamik Ud mod Øselsgade, ville Mangor og Nagel gerne give bygningen et mere dynamisk udtryk, så al facadebeklædning blev fjernet og erstattet med store glaspartier og franske altaner.

Små og grå og opgivende Den sidste del kan arkitektvirksomheden Mangor og Nagel i den grad tale med om, det var nemlig her det almene boligselskab fsb henvendte sig for at søge råd og vejledning om, hvad bygningen egentlig kunne bruges til. Som den stod der midt på Øselsgade gjorde den ikke meget stads af sig. Den 5200 m2 store betonbygning var på facaden dækket med eternit og træværk, og det hele virkede lidt gråt og opgivende. Og gik man indenfor, blev det ikke meget bedre. Små bitte lejligheder uden ret meget lys, var tilsyneladende det, ældre plejekrævende mennesker skulle bo i, da bygningen stod færdig i 1964.

Alt skulle væk Efter at have analyseret bygningen fra ende til anden, kom Mangor og Nagel i samarbejde med boligselskabet frem til, at bygningen skulle henvende sig til en helt anden målgruppe og dermed også have den helt store make-over.

Foto: Jacques Duelund Mortensen

Derud over blev der tilføjet jalousier i strækmetal, så lysindfaldet kunne justeres og eventuelle nysgerrige blikke holdes ude. Foto: Tom Jersøe Det lidt trætte og bedagede plejehjem skulle med andre ord konverteres til 110 sprudlende og livsbekræftende ungdomsboliger med masser af lys, plads og livsglæde.

Men jalousierne var ikke kun til gavn for lejlighedernes beboere. Fra fsb’s side var ønsket at gøre bygningen mere dynamisk og levende ud mod Øselsgade, og her var jalousierne helt perfekte, forklarer Claus Jørgensen. – Særligt om aftenen betyder det, at bygningen ændrer fremtoning i takt

– Det var en spændende udfordring, smiler kreativ chef i Mangor og Nagel, Claus Jørgensen. Det hele var meget småt og meget nedslidt, så vi bad håndværkerne om at udhule bygningen fuldstændigt. Derefter blev der opsat skillerum på tværs af bygningen i samtlige seks etagers højde, og der blev etableret en svalegang i stål på husets nordside. – Svalegangen betød, at vi fik en hel del mere plads at arbejde med, så lejlighederne

Foto: Tom Jersøe med beboerne justerer deres jalousier forskelligt og dermed regulerer lysudfaldet fra lejlighederne. På den måde bliver æstetikken meget mere levende at se på, når man opholder sig på gaden eller i parken overfor.

Født på ny Men lækre lejligheder, studierum og et stort fællesrum med tilhørende køkken og vaskeri er ikke det eneste, de unge mennesker kan glæde sig over.

Foto: Tom Jersøe

Før byggeprocessen for alvor gik i gang blev hele bygningen nemlig miljøsaneret, så alt, der bare minder om PCB og eternit nu er væk. Helt væk. Det samme er bygningens lidt vemodige og triste atmosfære. Øselsgården er født på ny.


180°

360°

NYHED: ALVA BL 180°: SÅ ER RETNINGEN ALTID OPTIMAL

ROBUST UDENDØRS LED-BELYSNING I MANGE FORSKELLIGE VARIANTER Store og små pullerter med 360° eller 180° lysåbning, med DALI-funktion og en integration af bevægelses- og lyssensor. Væg-, lofts- og husnummerlamper samt up-/ downlights i matchende design og med tre justerbare strålingsvinkler. Og ud over at have et flot ydre imponerer de med deres lange levetid takket være LED’er af høj kvalitet og deres robuste aluminiumskabinetter med lotuseffekt.

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY ESYLUX Danmark ApS | info@esylux.dk | www.esylux.dk

AD_ALVA_Pollerleuchte_180_Hero_230x297_DK_dk_Architect_Magazine_170324.indd 1

ALVA-væg-, -lofts- og -husnummerlampe

ALVA-pullert 940 mm og 540 mm Lysåbning: 180°, 360°

ALVA-up-/downlight Strålevinkel: 13°, 28°, 50°

27.03.2017 12:14:25


6

SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Boliger i historiske rammer De prisvindende Forskerboliger i Carlsbergbyen er blevet til i et tæt samarbejde med Carlsbergfonden og Praksis Arkitekter. Resultatet er blevet nogle unikke boliger, der går i dialog med deres omgivelser. Tekst af Alexander Tengbjerg

I 

det sydøstlige hjørne af Carlsberg Byen, ved siden af de fredede Hængende Haver og den tidligere mineralvandsfabrik, ligger Forskerboligerne tegnet af Praksis Arkitekter.

Det var i anledning af brygger J. C. Jakobsens 200 års jubilæum i 2011, at Carlsbergfondet udskrev en konkurrence om nye Forskerboliger i Carlsbergbyen, til minde om brygger J.C. Jacobsen, der i sin levetid ivrigt støttede den videnskabelige forskning i Danmark. At tegne et hus i disse historiske rammer var derfor en stor ære, og Praksis Arkitekter gik til udfordringen med stor ydmyghed: – Vi gjorde os mange overvejelser om, hvordan vi kunne indgå i en dialog med de omkringliggende bygninger. Det var ikke os men omgivelserne, der skulle diktere Forskerboligernes karakter. Derfor gik vi ind og undersøgte blandt andet de forskellige teglsten, der i forvejen var brugt i områdets historiske bygninger. De røde teglsten er brugt i de gamle industribygninger, hvorimod de lyse teglsten er

brugt i boligbyggerierne, som eksempelvis den berømte Æresbolig. Derfor valgte vi også den lyse teglsten til Forskerboligerne. Hertil har vi valgt at placere teglstenene i mønstre, der også er lånt fra de historiske nabobygninger. Igen med det mål, at Forskerboligerne skal komplimentere omgivelserne, ikke overdøve dem, fortæller Mette Tony, indehaver af Praksis Arkitekter

En ambitiøs bygherre – Der var fra projektets start nogle fastlagte rammer for Forskerboligernes udformning, som gav nogle udfordringer. Men Carlsbergfondet har været en inspirerende og ambitiøs bygherre og samarbejdspartner, og vi har været glade for at en god fælles dialog omkring alt fra materialevalg til indretning, forklarer Mette Tony. De 22 boliger fordelt på seks etager og 3.200 kvadratmeter har fået stor opmærksomhed for sit markante udtryk, ude såvel som indvendigt. Forskerboligerne har hertil vundet den prestigefyldte Store Arne, hvor dommerkomiteen især lagde vægt på arkitekternes omtanke for det historiske miljø.


OVENLYSVINDUER DAGSLYS OG

VENTILATION TIL FLADE TAGE Danmarks smukkeste fladtagsvindue Fordelene ved naturligt dagslys er åbenlyse. Vores ovenlysvinduer til skråtage og til flade tage bringer det naturlige lys ind på steder hvor det bidrager til alles velbefindende. FAKROs løsninger kombinerer moderne design med perfekt ventilation og høj energieffektivitet.

FAKRO F-Type Fladtagsvindue : - Innovativ, topmoderne glaskonstruktion i 3- eller 4-lags glas - Kan leveres med fast karm og med elektrisk åbne-lukke-funktion - Hurtig og enkel montage i taghældninger op til 15 grader - Leveres samlet og med fastgørelsesliste inkluderet - Kan leveres fra størrelse 60 x 60 cm og op til 120 x 220 cm

Det moderne og innovative fladtagsvindue, FAKRO DEF DU6, har modtaget den prestigefyldte pris Red Dot Award.

Udover F-Typen, markedsfører FAKRO også den velkendte C-Type med lavenergiglas og kuppel. FAKROs fladtagsløsninger kan leveres med en U-værdi ned til 0.55 W/m2K.

www.fakro.dk


8

SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

Hvordan beskytter man bedst sin virksomhed og medarbejdere Set i lyset af de seneste tragiske terrorbegivenheder, er der igen kommet fokus på hvordan man sikrer sin virksomhed mod angreb. Robin Bertelsen, administrerende direktør i SECCON, Security & Consulting, mener, at der skal foretages en individuel trusselsvurdering af den enkelte virksomhed og at medarbejderne skal trænes i at håndtere mulige trusselsscenarier. Tekst af Alexander Tengbjerg

 N

år det kommer til sikkerhed har Robin Bertelsen et imponerende CV. Han er Eksamineret Sikringsleder med speciale inden for risikostyring, sikringsledelse og security. Han har hertil en baggrund som officer i forsvaret og har arbejdet med personsikkerhed og terrorsikring i brændpunkter som eksempelvis Kosovo og Irak hvor han netop er vendt hjem fra, efter at have arbejdet med terrorsikring af Irakiske baser og militære installationer som et led i kampen mod Islamisk stat. Herhjemme har han siden 2005 udarbejdet beredskabsplaner for mange større danske virksomheder i både indland og udland. Han har kunnet mærke, at der på det seneste er en øget interesse fra virksomhedernes side, til at gennemse deres aktuelle sikkerhedssituation. Men også bygherrer begynder at få øjnene op for sikkerhedsudfordringer: – Det er vigtigt, at man tænker sikkerhed tidligt ind i budgetteringen af et nyt byggeri, så de ikke dukker op efter at budgetterne er brugt. Det er desuden langt billigere at tænke sikkerhed ind i byggeriet fra starten. Derfor kan det være fornuftigt at få den rette rådgivning så tidligt i byggeprocessen. Sikkerhed er jo ikke en fast størrelse, så det kræver først og fremmest

Adm. Direktør i SECCON Robin Bertelsen at man foretager en risikovurdering. Det er en metodisk identifikation af hvilke risici, der kan opstå, samt en vurdering af hvor stor sandsynlighed der er for, at disse risici kan udvikle sig til reelle trusler, fortæller Robin Bertelsen.

Beredskabsøvelser og terrorsikring Når man har afdækket mulige risici skal man herefter sikre sig indenfor et passende niveau. Særligt terrorsikringen af virksom-

heder er desværre blevet aktuelt for flere end tidligere. Dette kan i visse tilfælde både kræve en fysisk sikring af virksomhedens adgangsveje, en forstærkning af eksisterende bygninger og installation af sikkerhedsforanstaltninger som kamera, adgangskontrol og lignende. I andre tilfælde kan en simpel opgradering af medarbejdernes ”security awerness” (evne til at kunne opdage mistænkelige personer eller hændelser), samt implementering af nye procedurer og arbejdsrutiner, dække sikringsbehovet.

man, hvornår det er bedst at evakuere eller at barrikadere sig, og hvordan man håndterer eventuelle sårede. Igen er det vigtigt at se på virksomhedens struktur og størrelse når sådanne øvelser skal iværksættes. Med store virksomheder plejer vi at tage mindre medarbejderteams på øvelse, så hele virksomheden ikke skal lukke ned på grund af en øvelse. Selve bredskabsøvelserne vil oftest kun tage mellem 2 timer og en halv dag, alt efter behovet, uddyber Robin Bertelsen.

– Det er her vigtigt, at man tager de rigtige forholdsregler til den specifikke virksomhed. Det nytter ikke at terrorsikre en virksomhed i en sådan grad, at medarbejderne ikke kan udføre deres arbejde ordentligt. Hos SECCON går vi meget op i at skabe optimale sikkerhedsrammer, med så få gener for medarbejderne som muligt. Det samme gør sig gældende når vi træner medarbejderne til at kunne håndtere situationer, hvor sikkerheden kompromitteres. Der vil jo i situationer, hvor trusselsniveauet er særligt stort, skulle implementeres en række nye procedurer og arbejdsrutiner, som kan virke forstyrrende for medarbejderne, forklarer Robin Bertelsen.

Det er svært at spå om fremtidens sikkerhedssituation, man skal derfor være klar på at tilpasse sin virksomheds sikkerhedsforanstaltninger, lige såvel som medarbejderne skal klædes på til nye trusselsscenarier. Alene terrorsikring er et relativt nyt trusselsbegreb i vores bevidsthed. I gamle dage, forklarer Robin Bertelsen, var det gerne noget så simpelt som et rambuktyveri, man skulle sikre sig imod, hvilket i højere grad krævede fysiske sikkerhedsforanstaltning. I dag er trusselsperspektivet mere broget og det gælder derfor om, at lade virksomhedens beredskab følge med tiden.

– Vi udfører også beredskabsøvelser, hvor vi forbereder en virksomheds medarbejdere på mulige trusselsscenarier. Her lærer

Fremtidens sikkerhedssituation

Fysiske betonbarrierer efter et afværget angreb.


Og vi holder hvad vi lover. Det har gjort os til landsdelens største ingeniørvirksomhed

ol di og gh ng e he op rre sun ds før rå d ce els dg he ds iv nt B e e e er af r i ce By sø 2 b n f el ud gh gsc ig . eta orb ter e i e g b n ny ud rre n en pe d t de af els ba t be , pr råd er e S K v o g n ed ol m k j i fo k sø ed di r K en gs ekte vnin am K n ol ud l in g ol . Pr cen rin g d k i di in om bu ng oje ter g o for gs g b k sy m d, p Ko te på g o bin an ge un ro m t ud Sk pfø de ke hu es jek ls m a r s. un føre ml els e m n su ter in e nd i n e. s gs af ed g -

INGENIØR’NE har gennem flere år haft en god og stabil vækst med spændende og udviklende byggeprojekter i alle størrelser. Vi er i dag over 90 medarbejdere som udfører byggeprojekter i alle størrelser. Vor udvikling bygger på enkle “værdier”, hvor vi skaber gode projekter efter “gamle” dyder. Vi vil have et højt fagligt niveau med projekter udarbejdet af erfarne medarbejdere, som har ansvar og respekt for både projekter og kunder. Årligt over 600 opgaver med håndværkerudgifter op til 750 mill. kr. Vi holder, hvad vi lover og leverer projekter til tiden og i den aftalte kvalitet. Så enkelt ønsker vi at drive landsdelens største og mest spændende ingeniørvirksomhed.

www.ingenior-ne.dk INGENIØR’NE A/S Jernbanegade 1 6700 Esbjerg

INGENIØR’NE A/S Kokholm 1 6000 Kolding

INGENIØR’NE A/S Sivlandvænget 27 5260 Odense S

Se Pr ng o fo je eby tio rde ktet gn l m ner t på be ing st på og ed 1 . St 5 s år la tek 0 s uee en af SV v kl en nik tk. tag ges 158 S E a Re ss erg kæ am e m tue en sbj e l tig gio A ikla der bula ed eta kel erg ge tm h he ne og ss . B t an ns ov e 2 yg orie ove r o d. g d g d r 0 e kr i av rho 20 erie sam ndg tilh s se ø l t a s d n r til t bæ er i am er u au ng, end ges re øvr t in dfø dito blo e fu tue dy ig de r riu db r n kl t i g- t m ank kim a

By

K

Vi er INGENIØR´NE


10

SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Et problembarn, der var værd at redde Overformynderiet fra 1937 er en bygning, der har en stor arkitektonisk og historisk værdi. Men da man besluttede at renovere facaden, vidste man ikke hvor mange problemer, der gemte sig under overfladen. Tekst af Alexander Tengbjerg

 O

verformynderiet ved Holmens Kanal er en både smuk og intimiderende autoritær bygning, tegnet af arkitekten Frits Schlegel, der i 1930’erne var kendt for sin moderne og visionære streg. Da Bygningsstyrelsen, der ejer overformynderiet besluttede at renovere bygningen, troede man, at det ville være en simpel opgave, men det vidste sig hurtigt, at der hele tiden dukkede nye udfordringer op: – Overformynderiet var på sin vis en hvepserede, fortæller Jesper Sort fra Bertelsen & Scheving Arkitekter, der er rådgivende arkitekter på projektet, og fortsætter: – Flere steder, hvor der skulle renoveres, indså vi, at der i stedet måtte foregå en tidskrævende udskiftning. Eksempelvis måtte alle de fire meter høje søjler, der hver især vejer 180 kg, pilles ned og erstattes. Sammenlagt betød det at tre kilometers søjler måtte udskiftes. Mange af søjlerne var decideret defekte og smuldrede mellem hænderne på os, nå vi arbejdede med dem. For at gøre arbejdet lettere ved monteringen af de nye søjler, valgte vi, at de nye skulle udføres i fiberbeton hvilket skar vægten ned på blot 40 kg fremfor de180.

Mange skader i byggeriet var sket gennem flere huller i konstruktionen og en generelt kompromitteret isolering. Bertelsen & Scheving Arkitekter fandt ved hjælp af deres samarbejdspartnere frem til et østrigsk udviklet isoleringsmateriale, der er tilsat opskummet glas: – Det betyder at de hulrum i huset, der tidligere har skabt kondensproblemer, bliver udfyldt med en glaskuglearmening. Det bryder kuldebroen mellem inde og ude, og derved undgår man kondens inde i konstruktionerne og efterfølgende korrosion samt andre skader, forklarer Jesper Sort Bertelsen. Den gamle beton var desuden blevet behandlet med PCB-holdig maling, så den måtte fjernes ved nedslibning i lukkede kabiner med sug på både sliber og kabiner.

Grønlandsk marmor får nyt liv For at kunne renovere alle betonelementer skulle marmorfacaden først tages ned. Marmoret, der både var slidt og af en tvivlsom kvalitet, stammer fra et nu lukket marmorbrud i Nordgrønland. Men man formåede alligevel at finde en løsning, der gjorde brug af det eksisterende sparsomme grønlandske marmor:

Tagdækning | Tømrer- og murerarbejde | Facade og tage

Holdbarheden er nøglen til et godt tag

Nordisk film udført 1992-93 og der har frem til dato ikke været repareret på taget.

Gadevang i Tåstrup udført 1992-93 og der har frem til dato ikke været repareret på taget.

Primatag Greve | Håndværkbyen 21 | 2670 Greve | +45 43 90 98 73 | post@primatag.dk

Danish Agro, Nykøbing F udført 1989-90 og der har frem til dato ikke været repareret på taget.

Primatag Toreby L. | Kroghsvej 4 | 4891 Toreby L. | +45 54 86 98 73 | post@primatag.dk


11

SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

JORTON HAR MERE END 20.000 BOLIGERS ERFARING

– De gamle bygninger bør bevares for eftertiden, fordi de fortæller en historie, om den tid de er opført i. Ser man specifikt på Overformynderiet, er der herudover en række kvaliteter i konstruktionen. De store fleksible rum passer perfekt til nutidens kontormiljøer og placeringen tæt på Christiansborg gør Overformynderiet til en attraktiv bygning, fortæller Per Bjørnskov. Jesper Sort fra Bertelsen mener også, at det langvarige projekt har resulteret i et større materialekendskab, da man hele tiden måtte søge nye og kreative løsninger: – Vi fandt frem til nogle, der kunne levere en løsning gennem anvendelse af en særlig honeycombteknik. Det går ud på, at man klæber en cellestruktur på hver side af marmorpladen, hvorefter man flækker pladen. På den måde får man to marmorplader ud af én. Ved at bruge denne teknik kan den gamle marmor, som allerede er brugt på Overformynderiet genanvendes til at renovere facaden. Metoden viste sig så effektiv, at vi næsten opnåede den ønskede mængde marmor til hele facaden, fortæller Per Bjørnskov, arkitekt og chefkonsulent i Bygningsstyrelsen.

Udfordringer vendes til løsninger Selvom Overformynderiet hele tiden har præsenteret nye udfordringer efterhånden, som renoveringen er skredet frem, har man fra Bygningsstyrelsen ikke været i tvivl om, at huset har været værd at bevare:

– Lige meget hvor godt du gør dit forarbejde, så kan der med en renovationssag som denne opstå uventede udfordringer. Sådan er det, når man har med en bygning at gøre, der til trods for sin høje intellektuelle kvalitet har haft en ringe udførselskvalitet. Men vi er ved at være i mål, og det ender med at Overformynderiet nu kommer til at ligge nærmere Frits Schlegel visioner, end det gjorde i 1937.

Bygningsstyrelsen ejer overformynderiet og er bygherre for den udvendige og indvendige renovering. Bertelsen & Scheving arkitekter er rådgivende arkitekter på sagen og har stor erfaring indenfor restaurering af historiske bygninger.

JORTON A/S er en landsdækkende leverandør af byggeog anlægsløsninger. Vores håndværkere kan deres kram, uanset om de opfører nyskabende kontordomiciler, løser opgaver for boligforeninger, bygger moderne offentlige institutioner eller vej- og jernbanebroer. Vi er helt fremme, når der skal bygges nyt, men vi har også årtiers erfaring med at bevare og forny den ældre bygningsmasse og infrastruktur, når vi renoverer for fremtiden til gavn for boligforeninger, virksomheder, det offentlige og private. JORTON A/S har mere end 85 års succesrig historie og erfaring i ryggen, når vi løser opgaver fra vores afdelinger i Aalborg, Aarhus, Kolding, Aabenraa, Esbjerg, Odense og Køge.

JORTON A/S · Robert Fultons Vej 16 · 8200 Aarhus N Tlf. 89 30 45 00 · aarhus@jorton.dk · www.jorton.dk


12 ANNONCE

SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Specialdesignede celleglas-løsninger på Overformynderiet Den smukke, bevaringsværdige ejendom på Holmens Kanal i København, der i mange år har huset det statslige Overformynderi, er ved at gennemgå en gennemgribende renovering, som blandt andet inkluderer udskiftning af de karakteristiske betonsøjler på facaden.

I 

de nye betonsøjler på facaden er der indlagt specialskårede lister af celleglas, og denne opgave stiller store krav til både arkitekt, producent af betonsøjler og celleglasleverandør. Tolerancen i de mange forskellige lister af celleglas er ganske små og har været en spændende og lærerig udfordring, der er blevet løst til de involverede parters store tilfredshed.

Buede hjørner stiller store krav Den gennemgribende renovering af Overformynderiet omfatter naturligvis også nye tagterrasser. For at sikre lang levetid og sikring mod fugt, er der naturligvis anvendt celleglasplader fra Vetrokom.dk. Terrasserne, der befinder sig i to forskellige plan har alle buede hjørner, hvilket har stillet skærpede krav til projektgennemgang, produktion og udførelse.

Denne opgave er løst til alles tilfredshed i tæt dialog mellem leverandør, arkitekt og entreprenør.

Fleksibel produktion giver arkitektonisk frihed Celleglaspladerne fra tyske Glapor er produceret af 100 % genbrugsglas, og de er selvfølgelig fuldt genanvendelig ved endt livscyklus. Som mellemstor producent er Glapor yderst fleksibel og omstillingsparat i sin produktion og kan dermed tilfredsstille bygherres individuelle ønsker. Glapor plader er et damptæt, letvægt isoleringsmateriale. Ved at kombinere de fysiske egenskaber ved glas med de isolerende egenskaber ved lukket cellestruktur, tilbyder Glapor ekstrem høj trykstyrke, let vægt, højeste brandsikkerhed og sikring mod gnavere. Anvendelsesmulighederne strækker sig fra sokkel til tag.


14

SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Et eksempel til efterfølgelse GAPS – Psykiatrisygehuset i Slagelse vandt i foråret MIPIM-prisen for bedste sundhedsbyggeri i verden, og det er så absolut én af de ypperste priser at vinde inden for ejendoms- og byggebranchen. Tekst af Mikkel Weber Sandahl, fotos af Jens Lindhe

 B

yggeriet vandt i kategorien ’Best Healthcare Development’ – et område, hvor vi i Danmark har en styrkeposition, hvilket også kan aflæses direkte i, at Hospital Nordsjælland ligeledes vandt en MIPIM-Pris i 2015.

Psykiatrisygehuset i Slagelse har vundet.Vi er meget stolte i Region Sjælland over den anerkendelse, og i december 2016 blev sygehusets videnscenter desuden DGNB Guldcertificeret, forklarer projektchef Henrik Bendix Olsen.

Udgangspunktet for Psykiatrisygehus i Slagelse har været at skabe et helende og stimulerende miljø for patienterne, og med sine 44.000 m² og en investering på ca. 1.2 mia. kr. det største og mest ambitiøse psykiatribyggeri i mange år.

Fokus på patienternes velvære

Byggeriet er tegnet af Karlsson arkitekter i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter med bl.a. Schønherr, Moe og Novo Nordisk Pharmaplan, Bartenbach og Arup som underrådgivere. – Det har været en stor udfordring at arbejde med arkitektur og design for dem, som behøver det mest. Og en stor glæde at opleve også international anerkendelse af dette arbejde, udtaler Christian Karlsson. – Der er nok mange, der ikke kende til denne pris, men det en meget fornem pris, som

Det psykiatriske sygehus i Slagelse er det første i verden, hvor man i designet har arbejdet bevidst med dagslys og kunstlys som et terapeutisk virkemiddel. Også på andre felter går man nye veje på det nye psykiatrisygehus. Eksempelvis har man som forsøg etableret en vifte af multimedie- og behandlingsrum, hvor man vil anvende sansestimuli til at berolige oprevne patienter. – Vi tog udgangspunkt i tesen: Det der er godt for os alle – det er også godt for de, der er syge. Det skal bare skaleres. Og så blev det pludselig meget enkelt at tænke helende arkitektur. Når vejret er godt, vil vi gerne ud. I sommerhus, i haven, på terrassen og grille. At komme ud i naturen er det bedste vi ved. Det er med den indgangsvinkel, vi har arbejdet med projektet.

Juryen pegede i deres begrundelse for prisen blandt andet på den nyskabende tankegang i Psykiatrisygehuset i Slagelse, hvor arkitekturen spiller en stor rolle i helbredelsen af patienterne. Gennemsigtigheden og fleksibiliteten blev også fremhævet af juryen, og bygningen formår med sin fine disponering af byggeriet og inddragelse af landskabet at trække naturen og lyset ind i behandlingsafsnit og patientstuer. Billedkunstner Malene Landgreen og digter Ursula Andkjær Olsen har udsmykket og farvesat bygningens mange overflader. Og også Farveprisen 2016 gik til GAPS for det gennemtænkte og storslåede arbejde med at integrere kunsten og farverne i Psykiatrien Slagelse.


15

SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Her er patienter indlagt i fremtidens sengestue En eksakt model af fremtidens sengestue er nu taget i brug på Medicinsk og Geriatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. Der kan læres meget ved at bruge sengestuen i den daglige drift i stedet for blot at afprøve scenarier i en test-model, som hospitalsbyggerier typisk gør.

 D

er er allerede kommet mange input til fremtidens sengestue, som for nylig er taget i brug på Frederiksberg Hospital. Nogle bemærker, at gulvet er glat, når det bliver vådt, andre at farven er uhensigtsmæssig for demente patienter. En spand er placeret forkert, kontakten til lyset kan patienten ikke finde, mange detaljer fra hverdagen. – Hvis vi ikke havde opdaget mange af de her ting, skulle vi for eksempel flytte 580 kanylespande, når Akuthuset er bygget. Sæt en kantliste på, flyt en spand, kort en liste af… Det bliver hurtigt til rigtig mange timer, hvis det skal rettes på alle sengestuer, siger projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Akuthuset i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal indeholde 580 ensengsstuer med eget toilet og bad. Mens andre hospitalsbyggerier afprøver sengestuer i en såkaldt ”mockup”, hvor man udspiller forskellige scenarier, er byggeriet på Bispebjerg gået skridtet videre og har bygget en rigtig fuldskala sengestue, som bliver brugt i den daglige drift.

Testet af hverdagen – Det er helt vildt interessant at have den nye sengestue i vores afdeling, og at vi får lov at præge den. Når man går ind i en klassisk ’papkassemodel’ af stuen, bliver det en kunstig situation. Her bliver sengestuen

brugt på lige fod med andre stuer, og vi evaluerer den hele tiden, siger afdelingssygeplejerske Kathrine Engell Herbst fra Medicinsk og Geriatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. Sengestuen vil også blive prøvet af i forskellige scenarier som en traditionel mockup. Den er placeret på en medicinsk afdeling og bliver derfor kun brugt til en bestemt patientgruppe. De øvrige afdelinger kan melde ind med ønsker til, hvad der skal prøves af. Det kan eksempelvis være en patient med stift ben eller en hjertestop-situation. – I en klassisk mockup er man typisk enten for kritisk eller giver sig for god tid. Når sengestuen er i brug, glemmer man, at det er en test. Og personalet opdager små ting, som er irriterende, men som de først lægger mærke til den ottende gang, de støder på dem, fortæller Hilde Schroll Jespersen og tilføjer: – Vi skal finde ud af, om der er noget i designet, som er uhensigtsmæssigt. Men man kan også lære at gøre ting på en anden måde. Mange siger umiddelbart, at badeværelset er for lille, men det lille rum gør det lettere for patienterne at hjælpe sig selv, fordi der er kortere afstand til noget at holde fast i. Og hæve-sænke-toilettet kan hjælpe med at få patienterne op at stå, hvis personalet lige vænner sig til at bruge det. Vi skal derfor i testperioden sikre, at personalet vænner sig til de nye arbejdsgange,

Fakta: • Den kommende sengestue til Akuthuset på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg bliver prøvet af i en live-model på Medicinsk og Geriatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Kirsten Jakobsen er næsten blind, så hun er glad for lyset og privatlivet på den nye sengestue. Foto: Karen Grønkjær. og at de ikke giver skæve løft og dårligere arbejdsmiljø.

Kirstens stue Personalet på Medicinsk og Geriatrisk Afdeling er glade for at få lov at prøve sengestuen af, og det er de ikke alene om. Flere patienter er også positive over for det nye tiltag. Kirsten Jakobsen har været indlagt i sengestuen i fem dage. Hun er næsten blind, og er derfor meget glad for lyset på stuen. – For blinde og svagtseende betyder lys meget, og her er et rigtig dejligt lys. Jeg synes, stuen har fungeret godt, og jeg er glad for at ligge på enestue. Der er nogle småting, der skal rettes, som at stikkontakterne er for langt væk. Men så er det jo godt, at det bliver prøvet af, før hospitalet bliver bygget, konstaterer Kirsten Jakobsen, der håber, at sengestuen kommer til at hedde ”Kirsten”.

• Flere elementer i stuen er fortsat under udarbejdelse, fx et siddemøbel til pårørende og en arbejdsstation til sygeplejersker. • Det nye Akuthus får ca. 580 ensengsstuer med eget toilet og bad. Dertil kommer ca. 50 observationsenge i Akutmodtagelsen. • Akuthuset er en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, som opføres på Bispebjerg Hospitals område frem til 2024. Projektet består desuden af Ny Psykiatri Bispebjerg, Laboratorie- og Logistikbygningen samt et parkeringshus, som er taget i brug. • Projektet er finansieret af Kvalitetsfonden med 2,95 mia. kroner og af Region Hovedstaden med 1,03 mia. kroner. • Region Hovedstaden investerer de kommende år 15 mia. kr. i syv nye hospitalsbyggerier, heraf kommer 8 mia. kr. fra Statens Kvalitetsfond. Byggerierne skaber tidssvarende og funktionelle rammer for den bedste behandling med patienten i centrum.

Som noget særligt i den nye sengestue ligger patienten, så hun kan følge med i, hvad der sker på gangen, og personalet kan let få øjenkontakt. Foto: Karen Grønkjær.


16 ANNONCE

SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Miljø- og gangvenlige gulve til Slagelse Psykiatriske Sygehus Psykiatrisygehuset i Slagelse er Danmarks mest moderne inden for sit felt, og derfor valgte Region Sjælland at forsyne de 30.000 ud af sygehusets i alt 44.000 m² med markedets mest moderne samt gangvenlige gulvbelægning.

 P

Polycrete SL Comfort også er slidstærk, behagelig at gå på og nem at vedligeholde og rengøre. Gulvet fri for fuger og samlinger, hvor der kan gemme sig skidt og bakterier, og desuden forebygger gulvmaterialet, at der dannes revner.

olycrete SL Comfort er en belægning, der er helt fri for opløsningsmidler og fremstillet af naturlige planteolier på Ulfcars 4.000 m² store fabrik på Fyn. De enestående slidstærke og gangvenlige gulve er opbygget af et 6-7 mm tykt lag af polyuretan, og gulvbelægningen er både yderst miljøvenlig og 100 % dansk.

Polycrete SL Comfort er en fugefri og meget komfortabel PU-belægning (polyuretan) med lyddæmpende egenskaber. Som den eneste virksomhed i Danmark producerer Ulfcar selv sine produkter, idet Ulfcars søstervirksomhed Nivapol producerer og udvikler råvarer til gulvene.

Processtyring, udlægning og kvalitetssikring Som gulventreprenør overtog Ulfcar de rå betongulve, og opgaven var herefter at udlægge beton og flydemørtel, så gulvene blev rettet op og klar til den endelige gulvbelægning. Ulfcar varetog selv processtyring og kvalitetssikringen, mens selve arbejdet med at udlægge gulvbelægningen blev udliciteret til lokale samarbejdspartnere og underentreprenører.

Fra plante til gulv... Comfort gulve består af planteolie, der er udvundet af risinusbønner fra Indien. Olien bliver herefter forarbejdet på virksomhedens egen fabrik i Danmark og omdannes efterfølgende til biopolyol, der anses for at være det mest miljøvenlige gulvbelægningsmateriale på markedet.

Som én af de ganske få danske gulventreprenører kan Ulfcar varetage en stor opgave som at udlægge 30.000 m² gulve i patientstuer, gang- og opholdsarealer, køkkener og kantiner og på mere end 5.000 m² gangarealer.Til illustration af opgavens omfang hører det med til historien, at der blev opsat mere end 16 km alu-fodlister.

Alle virksomhedens produkter er naturligvis både REACH og CE miljøcertificeret, og i samarbejdet med Ulfcars dygtige gulvmontører, garanterer man en gulvbelægning med den allerhøjste komfort og maksimal slidstyrke. Helt naturligt.

Sæt kvaliteten i højsædet

Fokus på miljøet Gulvene indfrier skrappe tyske miljøstandarder JAKON, der er et af Danmarks største håndværksfirmaer stod for den indvendige aptering af sygehuset. Det var således JAKON, der udvalgte Ulfcar som leverandør af de miljøvenlige gulve. I referencematerialet brugte JAKON den tyske miljøstandard, som fortæller om indholdsstofferne,

produktionen af gulvene og bortskaffelsen til sin tid. Og denne miljøstandard indfrier Ulfcar til fulde.

Ingen fuger og samlinger giver hygiejnemæssige fordele Ulfcar var også billigst på prisen, ligesom det selvfølgelig også er en ekstra fordel, at

I mere end 50 år har Ulfcar sat standarden for moderne fugefri gulve – i udvikling såvel som udlægning. I byggerier, hvor kvalitet er vigtigste faktor, vælger bygherrer i dag overalt Ulfcars produkter. Ulfcar beregner den optimale gulvløsning på hvert enkelt byggeri ud fra en specificeret beskrivelse. Man lader opgavens

karakter bestemme valget af produkt. Det resulterer i den perfekte løsning i hvert enkelt tilfælde – fordi ikke to byggerier og krav til deres anvendelse er ens. Siden halvfjerdserne er adskillige af de største byggerier rundt i Europa - domiciler, broer, produktionsenheder, fabrikker, salgsmetropoler, udstillingshaller etc. udført af Ulfcar. Ulfcar har beholdt sin førerposition gennem alle årene, og kan stadig tilbyde det bedste og mest økonomiske fugefri gulv - helt uanset kravene til slidstyrke, skridsikkerhed, gangkomfort, farver, overfladestruktur og design.


SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

17

Når forventningerne er tårnhøje Permatæt A/S har længe været garant for fugearbejde i den absolutte topklasse, hvilket blandt andet kan ses på GAPS – Psykiatrisygehuset i Slagelse, hvor man som fugeentreprenør har stået for både udvendige og indvendige fuger, heriblandt branddørene og glaskanterne på den bemærkelsesværdige spiralformede trappe. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 P

almindelige løsninger. På det kommende statsfængsel har vi leveret forskellige specialfuger, eksempelvis betonfuger, så fangerne ikke kan pille i fugerne og skjule ting der.

ermatæt A/S er stiftet i 1959, og med 20 medarbejdere er man én af landets største fugeentreprenører. For virksomhedens ejer og daglig leder Martin Christoffersen er det vigtigt, at man som kunde kan være 100 % sikker på at få et stykke fugearbejde i højeste kvalitet.

Nyt forretningsområde: Brandlukninger Permatæt er som specialist i fuger over de seneste fem år begyndt at lave flere og flere brandlukninger omkring installationer, hvor man som kunde udover brandsikringen også får fugearbejde i allerhøjeste kvalitet.

– Vi er garant for kvalitetsfuger, og vi holder altid det, vi lover. Det er de to principper, som vores virksomhed bygger på, og det er simpelthen alfa og omega i fugebranchen, hvor det er nemt at starte sin egen virksomhed. Vi er ikke de billigste, men til gengæld får vi hele tiden opgaver, hvor vi bagefter skal ud og rette op på det, andre har lavet, fortæller Martin Christoffersen, som overtog Permatæt for ni år siden, hvor finanskrisen var på sit allerhøjeste. Her brugte han meget energi på at tage ud til sine kunder og lytte til deres ønsker, hvilket man i Permatæt herefter har indrettet sig efter. – Vi får hovedsagligt vores opgaver via anbefalinger fra tidligere kunder, og derfor kan vi simpelthen ikke leve med utilfredse kunder. Fugebranchen er en niche, og vi skal kunne levere præcis det, der bliver efterspurgt. Lige nu er 90 % af vores arbejde på store og middelstore projekter, men der er også private husejere, der tager skridtet og kontakter os – fællestrækket for vores kunder er, at de forventer kvalitet, udtaler Martin Christoffersen, som for fire år siden blev udnævnt til Formand for Fugebranchen under Dansk Byggeri, der i dag tæller 44 entreprenør-medlemmer og 5 leverandør-medlemmer. Fugebranchen har netop lanceret en ny certificeringsordning, hvor Byggeriets Kvalitetskontrol som

– Brandlukninger omkring installationer er faktisk gået hen og blevet core business for os. Her er vi meget konkurrencedygtige på prisen, samtidig med vi laver et pænt stykke arbejde selv oppe over lofter. Før i tiden har 2-3 specialistfirmaer traditionelt siddet på den type opgaver, men her har folk fået øjnene op for, at vi kan leverer den samme service, fortæller Martin Christoffersen. ekstern part er med til at sikre kvaliteten af medlemmernes fugearbejde.

”Vi siger ja tak til de svære opgaver”

for alt det indvendige, heriblandt branddørene, som udføres med godkendt brandfugemasse, gulvfuger, ligesom man har fuget langs trætrappernes sider og mod glaskanten. Martin Christoffersen fortæller:

Permatæt A/S har været med på en del specielle projekter, såsom laboratoriefaciliteter for Novo Nordisk eller Mærsk Tårnet, hvor man udførte brandlukninger hele vejen op i bygningen. På GAPS – Psykiatrisygehuset i Slagelse har man udført fugearbejde for tre entreprenører: Kai Andersen, hvor man stod for fugearbejdet omkring udvendige døre og vinduer, G.V.L. Entreprise, hvor man blandet andet håndterede dilatationsfugerne i murværket og zinkinddækninger og endelig Jakon, hvor Permatæt har stået

– Det var en interessant opgave, hvor der blev stillet store krav til fugearbejdet – de skulle bare stå perfekt. Samtidig er det en interessant bygning, hvor man har arbejdet med brugen af dagslys og farver til at skabe en god oplevelse for patienterne. I den forbindelse har vi anvendt overmalbare fuger, så de kan være en del af den kunstneriske udsmykning. Men sammenlignet med en opgave som eksempelvis Nordfalster Statsfængsel har vi på GAPS anvendt forholdsvis

Permatæt A/S er også eksperter i PCBsanering, hvor man både står for udtagning af fugeprøve til analyse, rådgivning og udarbejdelse af handlingsplan, luftmålinger, sanering og udskiftning af de PCB-holdige fuger Martin Christoffersen slutter af: – Vi har gennem årene opbygget en stor viden, og vi ønsker at være en sparringspartner for vores kunder, hvor de kan føle sig på sikker grund. Ud over altid at arbejde med produkter med de rette godkendelser, så udvælger vi de bedste produkter fra de store leverandører, så kvaliteten altid er optimal For en virksomhed som os er prisen på produkterne underordnet i forhold til kvaliteten og mine folks effektivitet.


18

SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Multikulturhus skaber forbindelser i Sønderborg Nyt multikulturhus spejler sig i både historien og det moderne. Dynamikken mellem det kendte og det nye skal skabe rum for mangfoldigheden og blive en vigtig destination for alle kommunens borgere. Tekst af Kasper Boye

 M

ultikulturhuset er det arkitektoniske midtpunkt i den nye helhedsplan for Sønderborg. Projektet er en kombination af et nybyggeri i rå beton og en renovering af det gamle Ewers Pakhus. AART Architects har tegnet huset med øje for de forbindelser, denne kobling skaber – mellem fortid og fremtid, by og land, kultur og læring. Det fortæller arkitekt Anders Tyrrestrup. – Man har insisteret på at bevare det gamle Pakhus, selv om det var i meget dårlig stand, og det er godt, fordi det giver en værdi, som det er svært at købe sig til. Det har en charme og en identitet, hvor man får historien bevaret og ført med ind i en ny kontekst og helhed, siger han.

Multifunktionalitet giver multikultur Det er også AART Architects, der har stået for inventarprojektet. Sammen med Alexandra Instituttet arbejder de med digital formidling og integrering af IT i Multikulturhusets fysiske rammer. For Anders Tyrrestrup er det historien om Sønderborg fra gammel tid, som peger ud mod fremtiden. – I et kulturhus handler det meget om at formidle byens identitet, mangfoldighed og historie gennem at skabe rum til dens fællesskaber. I denne region har fællesskabet meget handlet om landbruget, og man har skibbet korn ud fra det her pakhus på havnen. Det giver en fin fortælling om, hvor man kommer fra, og ved at satse på den digitale formidling omdanner du det til et moderne kulturhus, der ser ud af mod verden og mod fremtiden. Det giver en supergod spænding i sådant et projekt, siger han og fortsætter:

– Noget af det spændende ved projektet er, at man blander funktionerne, hvilket er vigtigt, når det skal være et kulturhus for hele byen. Der er noget at komme efter for både børn, unge og voksne. Der er også en kunstskole, det tyske bibliotek og café. Biblioteker bliver rum for fællesskaber på alle mulige niveauer. Det er sympatisk og vigtig, at man gør en central grund på havnen tilgængelig for offentligheden.

Brugerinddragelse flytter funktioner AART har samarbejdet tæt med de lokale arkitekter Zeni om opgaven. De to tegnestuer har tidligere lavet VUC Haderslev sammen, og i Multikulturhuset har de igen bestræbt sig på at virke som en samlet projektgruppe frem for at dele projektet op i mindre bidder. De to tegnestuer har afviklet inddragende workshops med Multikulturhusets forskel-

lige brugergrupper forud for den endelige disponering og placering af funktioner i bygningen.

Byggeriet er en del af helhedsplanen for havnen, som den amerikanske Starchitect Frank Gehry har stået for.

– Det er altid supervigtigt at møde dem, der kender deres egne behov og drømme bedst, så man kan justere i forhold til deres specifikke ønsker. Vi mødtes blandet andet med bibliotekarer, kunstskolelærere og driftsfolk, og den proces er meget værdiskabende. Man kan flytte funktioner rundt, og vi har for eksempel justeret lidt på placeringen af det tyske bibliotek. Den slags giver ejerskab til projektet, og når du skal til at indrette rummene, så er brugerne positivt indstillede på at deltage.

– Intentionerne i Gehrys helhedsplan begynder nu at manifestere sig som kubiske volumener, som kommer til at tale sammen i en ny form for helhed og sammenhæng. Den nye del af Multikulturhuset består af to vredne kasser, som både giver dynamik i bygningens indre og ydre. Helhedsplanen har således været med til at præge det nye mødested for byens fællesskab og udstikke en klar retning for byggeriet, afslutter Anders Tyrrestrup.

Frank Gehrys helhedsplan Når Sønderborgs nye multikulturhus står færdigt, vil byggeriet udgøre ca. 5.500 m2. Heraf udgør Ewers Pakhus de 1.200, mens de resterende 4.300 vil være nybyggeri.

De samlede private investeringer på havnen bliver ca. 1,3 milliarder kroner. Multikulturhuset forventer at slå dørene op for de første gæster i 2018.


20 ANNONCE

SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Til kamp for de smukke, holdbare løsninger Den mere end 100 år gamle trækonstruktion i Ewers Pakhus på Sønderborg havn er gennemgribende renoveret af sønderjysk tømrer- og snedkervirksomhed med stor faglig ekspertise indenfor både renovering og nybyggeri. Tekst af Kamilla B. Kjærgaard

 E

n gang imellem får man en usædvanlig opgave. Noget, der kræver at man hiver helt specielle ekspertiser frem, som man ellers ikke så ofte har brug for. Og det er både sjovt og udviklende, fortæller Tømrermester og indehaver af HM Byg, Henrik Madsen.Tømrer- og snedkervirksomheden har netop afsluttet en usædvanlig opgave med at renovere det 109 år gamle Ewers Pakhus på havnefronten i Sønderborg.

”En af vores store forcer er, at vi ikke går ind og er konkurrenter til total- og hovedentreprenørerne, men er kolleger til dem.” vedkontor på Islands Brygge. Man har lige afsluttet en større renovering af boligområdet Jørgensgård i Sønderborg med mere end 100 boliger. Og så altså specialopgaver, som renoveringen af Ewers Pakhus.

– Det var en meget speciel opgave og meget spændende at være med til, siger Henrik Madsen om projektet. HM Byg har været underentreprenør til Hoffmann på Sønderborgs nye Multikulturhus, som Ewers Pakhus er en del af. Pakhusets tag har de bl.a. udskiftet og med oprindelige håndværksmetoder har de renoveret tagkonstruktionen og det gamle bindingsværk. Der ud over har man stået for at opbygge skillevægge og gangbroer, sætte lofter op, isætte døre og vinduer og lægge nye plankegulve.

Fra eksklusive silo-boliger til nænsom restaurering Den sønderjyske virksomhed løser alle tømrer- og snedkeropgaver og listen over afsluttede og igangværende projekter vidner om, at ekspertisen spænder vidt. Man

”Vores størrelse og mange gode samarbejdspartnere betyder, at vi har ekspertisen til at løse alle typer tømrer- og snedkeropgaver. Hvad end det drejer sig om, så har vi folkene, der passer til det.”

har bl.a. udført tømrer- og snedkerarbejdet i de eksklusive lejligheder i 'The Silo' i Nordhavn, hvor man i dag finder Danmarks hidtil dyrest udbudte lejlighed. Tømrer- og snedkervirksomheden er også i gang med ombygningen af den markante transformerstation på Bremerholm i det centrale København, som bliver bygget om til luksushotel og med Ældresagens nye ho-

– Det var meget faldefærdigt, for mig lignede det noget, der skulle rives ned. At man har valgt at bevare den gamle tømmerkonstruktion, det er fantastisk. Det er en stor glæde, at være med til at bevare sådan et bygningsværk og holde liv i det gamle håndværk. Og så var det en skæg opgave, ikke sådan en man får hver dag, siger Henrik Madsen om arbejdet med at genoplive det 109 år gamle pakhus. De spær og bjælker, der var rådne er nænsomt repareret og forstærket. Og dele af bindingsværket er udskiftet ved at bruge de samme håndværksmetoder, som da pakhuset blev opført i 1908. – I gamle dage brugte man ikke sømbeslag, der skar man samlingerne ud i tømmeret


SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

og lavede for eksempel en 'Fransk lås'. Det ved de unge lærlinge i dag ikke, hvad er, så de syntes selvfølgelig, det var rigtig skægt at være med til sådan en opgave, fortæller Henrik Madsen.

At være sønderjyde er et godt kort at have på hånden Henrik Madsen er selv udlært tømrer og grundlagde HM Byg Tømrer- og Snedkerforretning i 1998. Dengang var det en lille virksomhed med kun en enkelt medarbejder udover mester selv. Siden er virksomheden vokset og har i dag omkring 75 ansatte, hovedsageligt tømrersvende og en del lærlinge. Hovedkontoret ligger i Stepping nær Christiansfeld i Sønderjylland, men de har også et kontor på Sjælland og løser opgaver i hele landet. Og det at være sønderjyde har vist sig at være et godt kort at have på hånden. Det er Henrik Madsens erfaring. – Vi er et Sønderjysk firma som er vant til at overholde sine aftaler. Når man kommer til Sjælland, så kan man godt få et plus i bogen for det, at vi er Sønderjyder, fortæller han og fortsætter: – Og så er det også en fordel at vi er så alsidige. Vi kan lidt af det hele. Ingen opgaver er for store eller for små. Vi har en lille serviceafdeling, der kører rundt og servicerer private kunder, og så har vi 10 byggeledere, der kører til de større pladser.

”I gamle dage brugte man ikke sømbeslag, der skar man samlingerne ud i tømmeret og lavede for eksempel en 'Fransk lås'. Det ved de unge lærlinge i dag ikke, hvad er, så de syntes selvfølgelig, det var rigtig skægt at være med til sådan en opgave.”

”At man har valgt at bevare den gamle tømmerkonstruktion, det er fantastisk. Det er en stor glæde, at være med til at bevare sådan et bygningsværk og holde liv i det gamle håndværk. Og så var det en skæg opgave, ikke sådan en man får hver dag.” – Vores størrelse og mange gode samarbejdspartnere betyder, at vi har ekspertisen til at løse alle typer tømrer- og snedkeropgaver. Hvad end det drejer sig om, så har vi folkene, der passer til det.

”Vi er kolleger, ikke konkurrenter til hovedentreprenørerne” Det er første gang HM Byg arbejder sammen med entreprenørvirksomheden Hoffmann, men Henrik Madsen håber ikke, at det bliver den sidste. De har været meget glade for samarbejdet, fortæller han, og HM Byg er vant til at arbejde sammen med de samme entreprenører igen og igen.

ANNONCE

21

– Én af vores store forcer er, at vi ikke går ind og er konkurrenter til total- og hovedentreprenørerne, men er kolleger til dem. Lige nu arbejder vi for eksempel sammen med Hoffmann på den ene byggeplads på Sønderborg Havn, og lige vedsiden af arbejder vi med Bo Michelsen. De to er måske konkurrenter, men vi kolleger til dem begge, afslutter Henrik Madsen.

FAKTABOKS Om HM Byg Tømrer- og snedkerforretning A/S – HM Byg Tømrer- og Snedkerforretning A/S udfører alle former for tømrer- og snedkerarbejde for såvel private og erhvervskunder som for offentlige bygherrer. – Virksomheden har hovedkontor i Stepping nær Christiansfeld i Sønderjylland. Man har også kontor på Sjælland og løser opgaver i hele landet. – HM Byg har omkring 75 ansatte med ekspertise og stor erfaring indenfor både renovering og nybyggeri. – HM Byg arbejder altid for at være synonym med kvalitet, godt håndværk og tilfredse kunder. – HM Byg har bl.a. udført tømrer- og snedkerarbejder i projekter som: Sønderborg Multikulturhus,The Silo i Nordhavn, UCL Odense, Kählers Hovedkontor og flagshipstore i Næstved, Esbjerg Ny Vandværk, Aabenraa Multiarena og Aabenraa Sygehus. – Af virksomhedens igangværende projekter kan bl.a. nævnes: Omdannelse af tidl. transformerstation til hotel i København K, seniorboliger i Nyborg, kollegieboliger i Sønderborg og nyt domicil til Kirk Kapital i Vejle tegnet af Olafur Eliasson.


22

SÆRTILLÆG | OFFENTLIGE BYGGEPROJEKTER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Berygtet grund er løftet med ungdomsboliger KPC har med byggeri af blandt andet 124 ungdomsboliger omskabt en af Frederiksbergs mere berygtede grunde til en attraktiv oase Tekst af Tim Panduro

I 

mange år var grunden med den nedlagte Falckstation et sted, man blot hastede forbi – måske med et nervøst sideblik til den stadigt mere forfaldne bygning. På det ellers pæne Frederiksberg har ejendommen på Nordre Fasanvej på kanten til Nørrebro været en sjælden undtagelse, der gennem årene blev hjemsted for graffiti, affald og mennesker, der i kortere eller længere tid indrettede sig i ruinen. Falckgrunden har da også været en hård nød at knække. Grunden er ret smal og ligger klos op ad Bispeengsbuen – den store vej, der blev banket igennem hovedstaden, dengang strømningerne i byplanlægningen dikterede fuld magt til bilerne.

Støjreduktion Men gennem de seneste par år er et nyt byggeri skudt op, der har formået at finde en løsning på de udfordringer, som grundens beliggenhed har givet. KPC er både projektudvikler og bygherre på Engbakken, som den ny bygning er kommet til at hedde. Den rummer en ny Falckstation, en dagligvarebutik og ikke mindre end 124 ungdomsboliger. – Der har været mange udfordringer at tage hensyn til - ikke mindst med støj fra Bispeengbuen, men vore arkitekter på Engbakken, Arkitema, har i samarbejde med KPC fundet løsninger, som gør, at vi kan overholde alle krav til støjreducering og skabe boliger, der er komfortable for bebo-

erne, siger Peter Idorn. En del af løsningen på støjudfordringerne er en glasdækket korridor på hver etage. Her vil der være adgang til lejlighederne fra – og det ekstra stykke vej mellem den yderste glasvæg og den inderste, egentlige mur til boligerne reducerer støjen. Samtidig er der sørget for udluftningsventiler, så vinduerne ikke skal åbnes ud til den støjende vej. Komfortmæssigt har samtlige små studielejligheder vinduer fra gulv til loft i den ene ende, så boligerne bliver rigt forsynet med dagslys. Udover dette har lejlighederne adgang til fire tagterrasser, hvorfra der er udsigt ud over byen. Engbakken kommer også til at kaste lys over nærområdet – glaspartierne vil nemlig kaste et grønligt skær udover Bispeengsbuen og området omkring den, når lyset bliver tændt i ejendommen om aftenen. Ejendomskomplekset er opført i tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune, der har haft et stort ønske om flere ungdomsboliger på det tæt bebyggede Frederiksberg. Hos KPC er man glade for at have løftet opgaven – både på grund af muligheden for at skaffe boliger, der kan betales, til de studerende, og fordi man har markeret sig med et spændende byggeri med en usædvanlig placering. – Det har været en lang proces, men vi har nu skabt et byggeri, som vi er stolte af at kunne vise frem, siger Peter Idorn, der er projektleder hos KPC.

Godt samarbejde Engbakken er tegnet af Arkitema, der er en af KPCs faste samarbejdspartnere. – Arbejdet med Engbakken har været rigtig interessant. Vores vigtigste mål var at finde ud af, hvordan vi kunne forædle den med den lidt svære placering, den har. Vi endte med at gå efter at skabe værdi ved at tilføre området funktioner, som det mangler – nemlig en dagligvarebutik og ungdomsboliger, siger ansvarlig partner i Arkitema Kim Risager. Det faste samarbejde med KPC har fordele for både Arkitema og KPC, fortæller Kim Risager. – KPC er både udvikler og bygherre. Vi arbejder tæt sammen med udviklerdelen, der løbende har kontakt til sin byggeafdeling, så vi holder os inden for budgetterne. Det giver en lineær proces, hvor vi hele tiden kender etapepriserne. Det er naturligvis en fordel for KPC, men også for vores arkitekter, der ikke pludselig skal lave store tilpasninger i projekterne, siger Kim Risager.. – Vi ved, hvordan KPC gerne vil have løst opgaverne, og der er stor tillid til, at vi kan udfolde vores kreativitet inden for de rammer. Når vi arbejder sammen med KPC, gør vi det som led i et fælles projekt med et fælles endemål, siger Kim Risager.


2.000.000 TONS BETONELEMENTER gIvER EN vIS ERFA RINg...

MIDTJYSK BETON-vare & ELEMENTFABRIK A/S

Midtjydsk Beton-vare - og Elementfabrik fremstiller betonelementer til industri- og boligby gg erier. Vi har 50 års erfaring og udvikler løbende vo re produktionsmetoder, så vi til en hver tid kan match e dine krav. www.midtjyds kbeton.dk

Vardevej 2• 7400 Herning Tlf. 97 12 64 66

KORT BESKRIVELSE AF MIDTJYDSK BETON A/S Midtjydsk Betonvare og Elementfabrik er danskejet og fremstiller betonelementer til kontor-, industri- og boligbyggerier. Med 50 års erfaring i betonelementbranchen og vores konstante fokus på optimering af produktionsmetoder er vi godt rustet til at matche kravene fra såvel den nationale som den internationale byggeindustri.

Vores store erfaring og knowhow betyder, at vi kan projektere ud fra et hvilket som helst projekteringsgrundlag. Samtidig er vi kompetente til at rådgive, vejlede og sparre med vores kunder. Vi har med andre ord de bedste forudsætninger for at skabe den optimale løsning for vores kunder.

Herning Sky

Vi råder i dag over 4.700 m2 produktionshaller, værksteder, administration med videre. REFERENCE BYGNINGER Midjydsk beton har sat sit præg på flere og flere smukke og bemærkelsesværdige bygninger overalt i landet.

BanegårdSpladSen Herning

Herning Sky er en ellipseformet bygning som er 15 etager over terræn. Vi skal leverer ca. 3300 m² facader, ca. 2900 m² vægge og 150 stk. altaner Trianglen Vejle

Ny terminalbygning skal forbedre overskueligheden for brugerne af den kollektive trafik, etablere gode opholdsarealer, samt skabe sammenhæng mellem terminal og bymidten

GL. BRANDSTATIONSGRUND, HERNING Hk MidTVeST Herning

2 boligtårne 9 og 12 etager. Alle lejligheder har en 13 m² altan. Vi skal leverer ca. 5000 m² facader, ca. 3500 m² vægge og 62 altaner.

alpi Herning

Nyt logistikcenter med lager, højlager og administrationsbygning. Til byggeriet leveres og monteres ca. 9200 m² facader og ca. 4800 m² vægge. Lageret er taget i brug og administrationsbygningen er klar ultimo august 2017

Byggeri 26 MidtVest lejligheder. MBEathar leveret knap 6400m² og 125 og altangangseUdvidelsemed af HK er for samle aktiviteterne på et betonvægge sted. Der udvides medstk. 800altanm² fordelt på 2 plan. lementer. Huset er klar til indflytning i sommeren 2017.


Belysningen gør en forskel . . . CITY ELEMENTS LED MAST

1 2 3 4

www.deluxdk.com

Lysmast/pullert til belysning af: Torve, pladser, stier, vej , etc.

Kamera overvågning, WI-FI, GOBO, højtaler samt batteri lader funktion.

Nød- eller taxaopkald samt parkerings betalings terminal.

Fås i to forskellige diameter, højde: fra 1,2m til 9m.

Boa sekt4  
Boa sekt4