Page 1

Bygge- & Anlægsavisen Bredgade 36, 1. sal, Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 33 44 55 50

Tryk: OTM Avistryk ISSN 0908-1178 www.bygge-anlaegsavisen.dk

Nr. 4 Oktober 2017 | 27. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms | Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

TEMA:

Klima & Energi Kedler der skærer ned på energiomkostningerne Hargassner-koncernen startede for lidt over 30 år siden som en god ide i et smedjeværksted. I dag er det en større virksomhed, der med base i Østrig, producerer og udvikler fastbrændsel, pille- og fliskedler, der er en garanti for lave energiudgifter og en minimal CO2 udledning. Læs artiklen på side 12


2

SÆRTILLÆG | KLIMA & ENERGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

På vej mod et nyt energiforlig Indlæg af Lars Chr. Lilleholt (V), energi-, forsynings- og klimaminister

 D

anmark har i mange år været international forløber, når det gælder energieffektiviseringer og optimering af vores energiforbrug. Siden oliekriserne i 1970’erne har der fra politisk hold været opmærksomhed og fokus på at bringe os ud af energiafhængighed. Vores vedvarende fokus på energieffektivisering har med tiden gjort os til et foregangsland på området. Vi har formået at skabe vækst i økonomien, uden at vores energiforbrug er gået tilsvarende i vejret. Det er en bedrift, som skaber international bevågenhed. Dette fokus på vores forbrug af energi har dannet grobund for en brancheudvikling, som har resulteret i, at vi i dag har mange stærke virksomheder, som udvikler og sælger produkter relateret til energieffektivisering – nationalt som internationalt. Den danske indsats for energieffektivisering har samtidig haft stor effekt på klimaet. For eksempel har vores krav til energiforbrug i bygninger bevirket, at energiforbruget til opvarmning af boliger er reduceret med næsten 45 pct. per kvadratmeter siden 1975. Det må siges at være et

markant fald, som har haft reel betydning for den danske CO2-udledning.

Energieffektivisering i en ny virkelighed Verden forandrer sig konstant. Det gælder også på energiområdet, hvor der er sket store udviklinger i løbet af relativt kort tid: Omkostningerne til vedvarende energi er faldet, og der er kommet en større andel af fluktuerende energi, som der er behov for at håndtere i vores energisystem. Samtidig er der sket en udvikling i vores energiforbrug og mulighederne for at effektivisere. På nogle områder har man måske udtømt potentialerne for besparelser, mens der på andre områder er kommet nye og større muligheder som følge af den teknologiske udvikling. De nye præmisser fordrer, at vi kigger på energipolitikken med nye øjne – det gælder også området for energieffektivisering. For når præmisserne er ændret, er det ikke sikkert, at det er den politik, der har bragt os til, hvor vi er i dag, som bedst kan bringe os videre. Danmark er både et foregangsland inden for energieffektivisering og inden for vedvarende energi. Derfor står vi som nogen

af de første i verden med spørgsmålet om, hvordan der skal prioriteres mellem vedvarende energi og energieffektiviseringer, når vi ser ind i en fossilfri fremtid i 2050.

Analyse af energieffektivisering Jeg har igangsat en analyse af området for energieffektivisering. Der er mange aspekter, vi skal have med. For det første skal det evalueres, hvilke virkemidler og politikker der er ført på området for energieffektivisering de senere år, og hvad der har virket. For det andet skal det analyseres hvilke potentialer, der i fremtiden må forventes at være på forskellige områder, så vi ikke arbejder videre med politikker, der hidtil har tjent os godt på bestemte områder, men hvor der reelt ikke er flere muligheder for at realisere besparelser, som giver samfundsøkonomisk mening. Et tredje element i analyserne er en sammenstilling af udgifterne til energieffektivisering med udgifterne ved energiforsyning. For vi ved, at det koster at producere energi, bl.a. til nye vindmøller og udbygning af kabler, men det koster også at spare. Hvis vi skal have en klog, langtidsholdbar og ikke mindst omkostningseffektiv energipolitik, er det derfor helt afgørende, at vi holder udgifterne ved at forsyne med

vedvarende energi op imod udgifterne ved at energieffektivisere.

Ny energiaftale på vej I løbet af efteråret vil regeringen komme med sit udspil til en ny energiaftale. I den forbindelse skal vi finde den rolle, som energieffektivisering skal have i fremtiden, hvor vi ser ind i en energiforsyning med en stadigt højere andel af vedvarende energi. En rolle, der måske er lidt anderledes end hidtil. Jeg glæder mig til at kunne vise regeringens bud på en politik på området for energieffektivisering, når vi kommer med vores udspil. Den overordnede præmis er givet; regeringen har en målsætning om mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030. Samtidig har regeringen en langsigtet målsætning om 100 pct. fossil uafhængighed i 2050. Vi ved altså, at vi går mod et samfund med mere grøn energi og færre CO2-udledninger, og til efteråret præsenterer vi regeringens bud på, hvordan vi gør det bedst og billigst muligt.


3

SÆRTILLÆG | KLIMA & ENERGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Danske byer leverer klimaløsninger i verdensklasse

 G

ladsaxe og København repræsenterer nogle af de mest innovative klimaløsninger i verden, viser den nye Cities100rapport, som udkommer i dag. Rapporten præsenterer 100 af de mest banebrydende klimaløsninger fra byer verden over. De voldsomme orkaner, vi har oplevet dette efterår, sætter en tyk streg under det akutte behov for at sikre verdens byer mod oversvømmelser og andre naturkatastrofer. At der også i Danmark er løsninger, som kan inspirere, fremgår af den nye Cities100-rapport, som udkommer i dag. Her præsenteres 100 af de bedste klimaløsninger fra verdens byer. Både Gladsaxe og København er repræsenteret i kategorien "klimatilpasning". Gladsaxe kommune har med det ambitiøse klimakvarter i Høje Gladsaxe formået at klimatilpasse et stort område i Gladsaxe, skabe bedre vilkår for områdets plante- og dyreliv og gøre området mere attraktivt for sports -og fritidsaktiviteter. I Københavns Kommune har man oprettet et videndelingssamarbejde med New York City for at løse fælles problemer forårsaget af ekstremt vejr. New York anvender for eksempel Københavns metoder mod

Miljøvenlige plastprodukter

til byggeri over og under jorden

skybrudsoversvømmelser, mens København henter inspiration fra New Yorks kystsikring. Begge projekter formindsker samtidig byernes klimaaftryk - Gladsaxe ved at konvertere bilister til cyklister med dets nye cykelsti, og København ved at bygge grønnere områder, som kan absorbere overskydende vand. Foruden de to klimatilpasningsløsninger fra København og Gladsaxe er København også repræsenteret i kategorien 'energi' med deres energioptimeringsprojekt i kommunale bygninger.

Udgivet af C40 og Sustainia støttet af Realdania Løsningerne i Cities100-rapporten kommer fra byer over hele verden, og er nøje udvalgt af eksperter fra det internationale storbynetværket C40 og tænketanken Sustainia. De udgiver rapporten for tredje år i træk med støtte fra Realdania. Lancering under Climate Week NYC Cities100-rapporten kan downloades fra 18. september på www.Cities100.com

BIO-BLOK®

Til regnvandshåndtering. Til såvel små og store faskiner som til opbygning af forsinkelsesbassiner

Den bliver lanceret i New York d. 20. september overfor et internationalt publikum under Climate Week NYC.

BIO-BLOK®

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Armeringsnet

En nem og sikker måde til fast fundering. Kan anvendes på steder, der skal bruges som midlertidige veje eller parkeringspladser, til vejarmering eller ved anlæggelse af indkørsler.

Miljønet

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

Phone +45 98 92 21 22 - www.expo-net.dk


4

SÆRTILLÆG | KLIMA & ENERGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Connie Hedegaard på hovedscenen på Building Green 2016

Byggeriets stjerner gæster Building Green Når byggebranchen i november samles i Forum for at sætte fokus på bæredygtighed i byggeriet, bliver det med inspiration fra en sand perlerække af internationale navne og markante hjemlige profiler.

 B

to-cradle-certificeringer til dokumentation af byggematerialer. I kategorien Specialist Talks inviterer blandt andre STARK og Kuben Management op til debatter og workshops. Endelig vil en lang række deltagere tage debatten op i kategorien VIP-discussions, som blandt andre InnoByg, Danske Arkitektvirksomheder og Københavns Kommune står bag.

uilding Green trækker år efter år fulde huse, når byggeriets bæredygtige aktører sætter hinanden stævne for at sætte fokus på bæredygtighed i byggebranchen. Med to dages debatter, netværksaktivitet og inspirerende oplæg summer Forum af samtaler og videndeling om grønne og innovative emner. Det tætpakkede program vidner om, at Building Green endnu engang sætter barren højt. Eventen, der får mere og mere international bevågenhed, tiltrækker i år store internationale navne som Jason Roberts, Thomas Rau og Wolfgang Frey, som lægger vejen forbi Forum og inspirerer tilhørerne med deres visioner fra hovedscenen. – Vi udvikler hele tiden Building Green som koncept, så vi når godt rundt om de vigtige aktører inden for bæredygtigt byggeri. Vi har fokus på høj kvalitet og gode navne, så der hele tiden er noget nyt og interessant at komme efter, siger Sarah Elhauge, projektleder for Building Green om eventen, der løber af stablen for syvende år i træk.

Stjernedrys og cirkulært byggeri Udover de store internationale navne, kaster en række markante danske profiler

Faktaboks

Building Green byder på debatter og diskussioner med repræsentanter fra byggebranchen også noget stjernedrys af sig, når de lægger vejen forbi den eksklusive event. Stjernearkitekter som Kasper Guldager fra 3XN og GXN er en af hovedtalerne og har fokus på ”Fremtidens Cirkulære Byggeri”. Han deltager også i debat med Anders Lendager og miljøminister Esben Lunde Larsen om upcycling og genbrug af byggematerialer. Fra eventens hovedscene kan man opleve taler og debatoplæg fra klimaminister Lars Christian Lilholt, stadsarkitekt Tina Saabye

og Mette Tony fra Praksis Arkitekter. Dertil byder programmet på et væld af workshops, aktiviteter, seminarer og arrangementer fra områder som Den Bæredygtige Markedsplads og innovationsområdet Rebuild Innovation. Bygherreforeningen, Vugge til Vugge, Realdania og Teknologisk Institut bidrager for eksempel med en række Learning Sessions, som gør publikum klogere på alt fra bæredygtige finansieringsmodeller over cradle-

Personer og virksomheder kan indstilles til prisen ”Det Bæredygtige Element,” som overrækkes på eventen til en person og en virksomhed, som har bidraget til at bringe den bæredygtige udvikling væsentligt videre i løbet af det forgangne år.


5

SÆRTILLÆG | KLIMA & ENERGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Naturlig ventilation i rivende udvikling på tværs af Atlanten WindowMaster sørger for den friske luft i bygninger gennem ventilationsløsninger med naturlig- og hybrid ventilation. Den friske luft skaber et bedre arbejds- og indlæringsmiljø og et mere behageligt komfortniveau i større såvel som mindre rum.Ydermere giver disse løsninger også enorme energibesparelser, hvilket munder ud i mindre CO2 udledning.

D 

begynde at bygge med naturlig ventilation på grund af de mange fordele der kommer med systemet fra lavere omkostninger til mindre CO2 udslip. Og i takt med at de naturlige ventilationssystemer og de intelligente vinduesmotorer bliver stadig mere raffinerede, bliver løsningerne også endnu mere attraktive.

– Vi øger fokus på det amerikanske marked, fordi det er modent til at erstatte eller kombinere traditionelle ventilationsløsninger med vores, der er baseret på naturlig ventilation. På grund af den hurtigt voksende grønne dagsorden er det et godt tidspunkt, at introducere vores løsninger. Her får brugeren nemlig frisk luft, lavere omkostninger og et minimalt energiforbrug, siger Erik Boyter, CEO.

Inden for EUs grænser er der flere faktorer, som taler for en grønnere udvikling og mere bæredygtig teknologi i byggebranchen. European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) stræber blandt andet efter at accelerer udviklingen og udbredelsen af CO2 neutrale teknologier via støtte og international koordinering af research og innovative projekter. I EU er målene for alle medlemslande styret af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, som binder medlemsstaterne til at sikre, at alle nybyggede bygninger skal have en næsten nul-energiydelse inden 2020 og samme er gældende for alle offentlige bygninger inden 2018.

isse parametre er noget der er blevet taget godt i mod i USA, siden virksomheden gjorde sit indtog i 2016. Men hvad der yderligere styrker WindowMasters muligheder på det amerikanske marked er det faktum, at deres bæredygtige ventilationsløsninger er designet til at møde kravene fra US Green Building Councils LEED-certificeringsprogram, der fremmer bæredygtigt byggeri samt moderne, energieffektive bygninger og nul-energi konstruktioner.

WindowMasters amerikanske kontor blev placeret i Californien (San Francisco). Staten blev valgt særligt på grund af regionens klimazone, der er optimal med henblik på naturlig ventilation, men også på grund af statens stærke fokus på bæredygtige

løsninger og nul-energi bygninger. En undersøgelse af potentielle energibesparelser, LEED-certificerede bygninger og offentlige tilskud til energioptimering har vist, at 35 stater er særligt attraktive for naturlige ventilationsløsninger. Det svarer til 59% af den amerikanske befolkning.

nien og New York fortsat i spidsen for en bæredygtig fremtid. Californiens seneste revision af Title 24 Building Energy Efficiency Standards (energilovgivning i staten) har for eksempel den ambitiøse målsætning om, at samtlige kommercielle bygninger skal være nul-energi bygninger i 2030.

Det øgede fokus på energibesparelser i bygninger har været synligt de seneste par år i EU såvel som USA. Og selvom ikke alle stater i USA har ensrettet deres fokus i forhold til miljøpolitik, går stater som Califor-

Hvad fremtiden bringer for naturlig ventilation? Selvom det ikke er til at spå i krystalkuglen, så er der klare tendenser der peger imod, at både EU men i høj grad også USA vil

Ligheden mellem entusiasmen i EU såvel som Californien (og mange andre stater i USA) tyder på, at naturlig ventilation vil opleve en betydelig fremgang i begge områder de næste adskillige år.


6

SÆRTILLÆG | KLIMA & ENERGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

Nyt våben i kampen mod sygdom og lugtgener En tæt brintoveriltetåge er et nyt og miljøvenligt våben, når kampen skal tages op mod bakterier, kælderlugt og svamp i bygninger. Senest har By og Havn haft glæde af en behandling udført af firmaet Climates. Tekst af Tim Panduro

elektronik eller tekstiler tager skade af behandlingen, så efter en halv times udluftning er rummene klar til at blive taget i brug igen – men som et lugtfrit og desinficeret miljø. Hos By og Havn er man begejstrede for resultatet af DeconX-behandlingen. – Det har virket rigtig fint.Lugtgenerne er helt væk, så vi er godt tilfredse. Selv om vi havde fået lagt dræn, lavet nyt tag og pudset vægge op, havde vi stadig lugtgener, men det problem er nu blevet løst, siger Morten Larsen, der som konduktør er bygningsansvarlig i By og Havns ejendom på Nordre Toldbod.

Sygehuse og børnehaver

 H

os udviklingsselskabet By og Havn havde man et problem. I hovedsædet i den knap 150 år gamle toldetatsbygning på Nordre Toldbod i København spredte et lokale en fugtig og indelukket lugt i de omkringliggende kontorer. Rensning, affugtning, dræn og nyt puds hjalp kun lidt på problemet. Men i juni fandt man endelig en løsning; oven i købet en løsning, der kombinerer højteknologi og innovation med miljøhensyn. Redningen for indeklimaet hos By og Havn kom fra virksomheden Climates Danmark. Den tilbyder som den eneste i landet at udføre behandlinger med det norsk udviklede system DeconX. – De rum, der skal behandles, bliver mættet med en tør tåge af brintoverilte. Det bekæmper mikroorganismer som bakterier,

virus, lugt og skimmelsporer, siger administrerende direktør hos Climates Danmark Signe Steen Risager.

Lugtgener er ikke det eneste problem, der kan løses ved hjælp af DeconX. Ifølge Signe Steen Risager er behandlinger også et stærkt våben i kamp mod skimmelsvamp. Og på et større samfundsmæssigt plan viser erfaringer fra Norge, at operationsstuer på hospitaler kan gøres helt bakterie- og virafri med DeconX-behandlinger.

Højteknologisk Behandlingen kræver ikke det store forarbejde i den bygning, der skal renses. Hos By og Havn var der tale om enkelte lokaler, og virksomhedens ansatte kunne frit færdes uden for de berørte lokaler under den fem timer lange behandling. Mens luften blev mere og mere mættet med brintoveriltetågen i de lokaler, der skulle renses, kunne Climates teknikere følge med på en skærm monteret i en flytbar pult. Trods dens undseelighed gemmer pulten på teknologi, der gør, at temperatur, mætningsgrad og alskens andre vigtige oplysninger kan følges i realtid under rensningsprocessen.

– Det udrydder 99,9999 % af alle bakterier og vira. De nærmeste konkurrenter kan højest fjerne 90 % af bakterier og vira, så DeconX kan være et vigtigt våben i kampen mod infektioner efter operationer, siger Signe Steen Risager, der også peger på et andet område, hvor faste DeconX-behandlinger kan være til enorm nytte. – I Danmark accepterer vi, at børn og forældre skal være syge af forskellige sygdomme i flere måneder, når et barn starter i vuggestue. Men sådan behøver det ikke at være, når man effektivt og uden farlig kemi kan udrydde vira og bakterier, siger direktøren. – På længere sigt satser vi på at sælge færdige løsninger, så hospitaler og institutioner selv kan desinficere efter behov. Men lige nu tilbyder vi selv at løse opgaver for både private, virksomheder og institutioner – både hvis man har enkeltstående problemer, og hvis man har behov for tilbagevendende besøg i for eksempel en børnehave, siger Signe Steen Risager fra Climates Danmark.

Klar til brug Et besøg af Climates Danmark kræver ikke den store forberedelse. Hverken møbler,

Konduktør Morten Larsen, By og Havn

Direktør Signe Steen Risager, Climates Danmark


RMIG City Emotion

we make ideas come to life

RMIG PERFORERING OG STRÆKMETAL

Skræddersyede løsninger fra producenten NÅR DU SOM HÅNDVÆRKER, ENTREPRENØR ELLER ARKITEKT SKAL GIVE BYGGEPROJEKTET DEN SIDSTE FINISH, HAR DU FLEST MULIGHEDER PÅ HÅNDEN MED RMIG CITY EMOTION Hvad enten du står over for et stort eller lille projekt, får du med RMIG City Emotion lettere ved at føre dine idéer ud i livet. Vi skræddersyr perforeret metal og strækmetal præcist efter dine ønsker og leverer elementerne klar til montering. Tidsbesparende, enkelt og æstetisk.

Du vælger materialer, udformning, bearbejdning og efterbehandling som fx lakering eller galvanisering. Vi giver kompetent rådgivning, producerer efter strenge kvalitetsnormer og leverer til tiden. Kontakt os for mere information eller se case studies på city-emotion.com

RMIG A/S | Industriparken 40 | 2750 Ballerup | Tlf.: 44 20 88 00 | cityemotion@rmig.dk | www.city-emotion.com QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

DEEP GREEN CONCEPT

UDNYT REGNVAND SOM EN GRØN RESSOURCE se hvordan på milford.dk/deepgreen Telefon: (+45) 44 97 10 99 milford_halvside.indd 1

l

E-post: landskab@milford.dk 24/09/2017 22.01


8

SÆRTILLÆG | KLIMA & ENERGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Lisbjerg Bakke:

En organisk plet midt i Betonland Som Danmarks første massivtræhuse i op til fire etager får byggeriet lidt udenfor Aarhus masser af opmærksomhed. Men et vigtigt aspekt er næsten blevet overset, siger arkitekten. Tekst af Frank Ulstrup. Foto: Helene Høyer Mikkelsen.Visualisering: Tegnestuen Vandkunsten

 D

er er skrevet reportager, taget bunkevis af billeder og massevis af fagfolk har besøgt byggeriet på Lisbjerg Bakke, lidt nord for Aarhus.

Årsagen til den store interesse er, at de 40 lejligheder, der pt. opføres for AL2bolig ikke er skabt i det sædvanlige elementbyggeri i grå beton, stål og glas. Tværtimod har Kim Dalgaard fra Tegnestuen Vandkunsten taget udgangspunkt i naturens eget bud på et bæredygtigt materiale, nemlig træ – og det i helt op til fire etagers højde. Det er første gang, det er sket med konstruktioner i massivtræ, så der skrives lige nu Danmarkshistorie på Lisbjerg Bakke.

Forskelligt fokus Kim Dalgaard fortæller, at mange af de besøgende er interesserede i m2-prisen på beskedne 11.000 kr., de massive træelementer i limtræ og krydslamineret træ (Cross Laminated Timber, CLT) og den store hastighed hvormed de seks boligblokke bliver opført. Andre igen har blikket rettet mod det mere overordnede – selve arkitekturen og søjle/

drager konstruktionen med limtræsdæk, limtræssøjler og lette facadekassetter. Alt det er han da også selv begejstret for, men han mener, at et vigtigt aspekt bliver overset. Og det er lidt politisk, advarer han. – Byggeriet er et brud med det enøjede fokus, vi i Danmark har på driftsenergi, i forhold til at nedbringe bygningers energiforbrug. For at opnå vores høje energimål udstyrer vi typisk husene med solceller på taget, fylder meget isolering i væggene og gør bygningerne ekstremt tætte mv. Resultatet er flere servicekræveende bygningskomponenter med lav levetid og et relativt dårligt indeklima, som vi så er nødt til at kompensere for, ved hjælp af mekanisk ventilation og forskellige andre tekniske anordninger, siger Kim Dalgaard.

Sparer to tredjedele energi Efter hans mening kunne man opnå et meget lavere energiforbrug, ved i stedet at medtage bygningers fremstillingsenergi i beregningen af det samlede energiforbrug. – På Lisbjerg Bakke har vi forsøgt netop det. Vi har valgt træ, blandt andet fordi livscyklusanalyser, beregnet over 50 år, viser, at vores træbygninger kun forbruger ca. en

tredjedel af den energi, som et tilsvarende byggeri i beton og tegl gør, når fremstillingsenergien medregnes. – Dermed ser energiregnskabet pludselig helt anderledes ud, og der skabes samtidig mulighed for et bedre indeklima. Hvis du spørger mig, er det en langt mere holistisk tilgang til miljøvenligt byggeri, siger han og peger på landene omkring os, hvor træbyggeriet, ifølge arkitekten, buldrer derud af. Så hvad er det, vi har misset i Danmark? – Jeg tror, det handler om, at Danmark er et betonland, smiler Kim Dalgaard. Vi har en indflydelsesrig betonindustri og en meget stærk tradition for at bruge beton alle steder, vi kan komme til det. Dertil kommer at livscyklusanalyser af forskellige materialer, er et relativt nyt fænomen, som vi først skal lære at udnytte. Men beton har vel også en række fordele – f.eks. dets robusthed? – Det er klart, at beton som materiale er mere solidt, og f.eks. også har en mere lyddæmpende effekt end træ. Vi anvender det jo også selv i de dæk, vi fremstiller. Men når vi taler robusthed i forhold til en bygnings levelængde, er beton faktisk ikke

særlig overlegent. Se f.eks. på nogle af vores gamle bygninger i byerne, som typisk består af mursten udvendigt og træ indvendigt. De har overlevet, fordi det relativt let er muligt at flytte en væg og renovere billigt. Med betonhuse er det derimod næsten umuligt at flytte rundt på noget som helst, og skal bygningen renoveres, koster det ofte det samme som at bygge en ny. Så det kan godt være, at beton har fysiske egenskaber, der gør, at det kan stå i længere tid end et træhus, men historien viser bare, at det sjældent er det, der sker. Den debat kunne jeg rigtig godt tænke mig at tage hul på, og forhåbentlig af den vej få skabt en lidt mere nuanceret tilgang til bæredygtigt byggeri, slutter Kim Dalgaard

Fakta om Lisbjerg Bakke Bygherre: AL2bolig Bruttoareal: 4.100 m² Færdig til indflytning: januar 2018 Anlægssum: 56 mio. kroner Arkitekt: Vandkunsten Ingeniør: Moe Leverandør: Profile A/S / Ugilt / Superwood


SÆRTILLÆG | KLIMA & ENERGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

9

Bæredygtige facadeelementer i træ Danmarks største boligbyggeri i træ er undervejs i Lisbjerg Bakke. Ugilt Savværk står bag de mange facadeelementer, der er blevet til ved hjælp af ultrapræcise digitale 3D modeller og FSC certificeret træ fra svenske skove. Tekst af Alexander Tengbjerg

T 

ræets rolle i byggeindustrien oplever netop nu en renæssance. Byggerier i træ bliver større og større, som eksempelvis i Sverige, hvor man nu kan se højhuse blive bygget i træ fremfor beton og stål. Udover at det som materiale er smukt og nemt at arbejde med, er det også et bæredygtigt materiale. Fælder og planter man med omtanke, er træet en uudtømmelige ressource, der samtidig forbindes med varme og tryghed. I det nye store boligprojekt Lisbjerg Bakke i Aarhus, har man besluttet at tage træet til sig og bygge 40 boliger, der kommer til at fordele sig i 6 blokke på henholdsvis 3 og 4 etager udelukkende i træ. Det bliver kun elevatorskaktene, der udføres i beton. De fine facadeelementer til de nye boliger stammer fra Ugilt Savværks elementfabrik, der har været involveret som underleverandør for Hustømrerne på projektet. De har leveret facadekassetter, der let monteres og er skåret med stor præcision. For selvom man arbejder med et af verdens ældste byggematerialer, har man ved Ugilt savværk

besluttet at omfavne den nyeste teknologi. Resultatet er præcision og lavere driftsomkostninger.

Det bæredygtige perspektiv På Ugilt Savværk har man godt kunne mærke byggebranchens øgede interesse for træet som byggemateriale. Spørger man Morten Holm, der er afdelingsleder ved elementafdelingen i Ugilt Savværk, skyldes det at træet er et bæredygtigt materiale i ordets oprindelige forstand: – Træet er en uudtømmelig ressource, hvis altså man driver et ordentligt skovbrug. Vi benytter selv træ fra Sverige der er FSC certificeret. Vi ser at der er en stigende efterspørgsel på produkter af FSC træ, særligt til projekter der stiler efter en DGNB-certificering, som tilfældet er med projektet i Lisbjerg Bakke. Hertil anvendes der også mindre energi til fremstilling af træprodukter end andre byggematerialer, og træ lagrer ligeledes CO2 og medvirker til et godt indeklima. Fra arkitekterne og bygherrens side har målet fra begyndelse været at skabe et byggeri i harmoni med naturen og miljøet.

150 forskellige elementer At være en del af Danmarks største boligprojekt udelukkende med træelementer, er et spændende projekt for et firma som Ugilt Savværk, der igennem 70 år har specialiseret sig i træforarbejdning: – Vi har ingen standardelementer, da vi specialdesigner alt til vores kunder. Derfor tabte vi heller ikke pusten, da vi fik til opgave at levere de omkring 150 forskellige elementer til byggeriet. At der var, og er, et utroligt godt samarbejde med alle byggeriets involverede parter har også hjulpet til at arbejdet er skredet godt frem. Men først og fremmest skyldes det jo, at træet som materiale bare er utroligt givende at arbejde med. Det har en enestående fleksibilitet, der gør det nemt og hurtigt at montere uanset om det er på en trækonstruktion eller en traditionel stål/betonkonstruktion, forklarer Morten Holm.

Højteknologisk produktion Ugilt Savværk har gennem tiden opbygget et højteknologisk produktionsapparat, og man benytter blandt andet BIM modeller for at opnå en højere præcision i tilvirkningen af træelementer:

– Der hvor vi skiller os ud i forhold til mange andre af markedets aktører, er ved vores brug af digitale systemer. Når vi får tegninger fra arkitekter, kører vi dem igennem vores systemer og skaber en 3Dmodel. Herefter kan vi så indsætte en 3D model af vores elementer og forudse eventuelle konflikter eller tilføje udsparinger hvor det er nødvendigt inden vi står på byggepladsen. Desto flere detaljer vi får fra kunden, desto bedre bliver resultatet. Med Lisbjerg Bakke havde rådgiveren lavet en meget udførlige 3D modeller, hvilket betød at vi digitalt kunne lave elementerne uden nogen fejlmargin. Alle problemer vi forudser på tegnebrættet er jo en hovedpine sparret på byggepladsen, fortæller Morten Holm. Alle informationer fra elementerne, der er efterprøvet på 3D modellerne, sendes direkte videre til produktionsapparatet, hvor det hele skæres ud, uden unødig menneskelig indblanding. Man kan derved minimere menneskelige fejl og få facadeelementer der passer ned til den sidste millimeter. Det har resulteret i en højeffektiv produktion, der kan levere specialdesignede træelementer til en pris, der kan konkurrere med traditionelle byggematerialer.


10 ANNONCE

SÆRTILLÆG | KLIMA & ENERGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Nyhed: Thermodræn tillader kælderen at ånde og holder fugten ude Som modsvar til voldsomme regnskyl, har Jackon-koncernen udviklet et perforeret drænplade-system, der holder fugten ude og i modsætning til traditionelle drænplader holder kældervæggen tør. Det sparer på kronerne og skaber et langt bedre indeklima. Tekst af Frank Ulstrup

D 

er er godt nyt til alle, der kæmper med et fugtigt kældermiljø og med de alvorlige sundhedsrisici, det kan medføre.

For nyligt lancerede den norskejede Jackon-koncern nemlig et nyt våben imod indtrængende fugt. Det patenterede system hedder Jackon Thermodræn og består dels af en trykstærk, formstøbt plade, der er opbygget i Jackon EPS®. Pladen, der sælges i danske byggemarkeder er 200 mm tyk og monteres udvendigt på kældervæggen som en traditionel drænplade. Men her holder ligheden med de traditionelle løsninger også op.Thermodrænpladerne er nemlig forsynet med massevis

af små horisontale og vertikale huller, der sørger for udtørring af væggen og optimal drænering af fugt og vand, fortæller salgschef Torben Sørensen. – I modsætning til traditionelle, massive dræneringsplader sørger Thermodræn ikke bare for at holde kældervæggen fri fra udefrakommende vand, men også fra fugt, der kommer indefra. Med den traditionelle løsning trænger fugten gennem væggen, og rammer dræneringspladen, hvorefter den kondenserer og opfugter væggen. Med Jackon Thermodræn fortsætter fugten derimod ind i den diffusionsåbne plade, og dugpunktet opstår således først inde midt i pladen. Herefter ledes det nedad til drænrøret gennem de vertikale huller. Dermed

behøver man heller ikke tjære hele soklen, men kun de nederste 50 cm.

lambda-værdi og dermed isolerer ligeså godt som traditionelle dræneringsplader.

Varmt tørt og sundt

Ud over selve pladerne består systemet af en afslutningsliste, der let klikkes på oversiden af den øverste dræneringsplade. Ovenpå den monteres igen en overgangsliste i aluminium mellem plade og mur, som i modsætning til traditionelle løsninger sikrer et fald, væk fra muren. Selve pladerne er desuden forsynet med en pålimet fiberdug, der forhindrer, at dræneringsmateriale i form af f.eks. ral eller fibersand, lukker pladernes diffusionshuller.

Den store gevinst ved systemet fra Jackon er altså, at man ikke bare forhindrer vand udefra i at trænge ind, men også tillader fugt fra kælderen at diffundere ud gennem væggen. Det er en kæmpe fordel, siger Torben Sørensen. – Det betyder kort fortalt, at man opnår en jævn temperatur i muren og dermed får en tør og varm kælder. Det resulterer så igen i et sundere indeklima, og at man kan spare på den varme og ventilation, der ellers er nødvendig for at skabe et godt indeklima uden råd og skimmelsvamp, siger han og understreger, at Thermodræn har samme

Dræner 600 liter i minuttet Hos Jackon, der udover dræneringsplader også er kendt for og har patenteret Jackon Vådrum og Thermomur, forventer man


SÆRTILLÆG | KLIMA & ENERGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

en stor efterspørgsel på det nye produkt – ikke mindst på grund af de voldsomme regnskyl, der med jævne mellemrum truer indeklimaet i landets kældre. – De nedbørsmængder, vi er vidne til, skriger jo på en ny og forbedret løsning, og det synes vi i al beskedenhed, vi er kommet op med, siger Torben Sørensen og peger på de test, man har gennemført hos Sintef i Norge. Her blev Thermodræn-pladerne udsat for massive mængder vand, og resultatet overraskede selv Jackons ingeniører. – Det viste sig faktisk, at pladerne er i stand til at bortlede 600 liter vand i minuttet pr. m2, og at de i modsætning til traditionelle plader meget let tørrer ud, siger Torben

Sørensen og tilføjer, at man i de samme test undersøgte dugpunktets placering i Thermodræn-plader, der kun var 100 mm tykke. Thermodræn i 100mm, er kun forsynet med tre rækker vertikale huller, og i ingen af de gennemførte test, nåede vandet længere end til den anden række. Havde det været i den virkelige verden ville resultatet stadig have været en varm og tør kældervæg. – Og det var vel at mærke med en plade, der kun var halvt så tyk, som den 200 mm man foreskriver i Danmark. Dermed udstyrer Thermodræn danske boligejere, institutioner og alle mulige andre, der har problemer med fugtige kældre med livrem og seler: ingen fugt og en fremragende isoleringsevne, siger Torben Sørensen.

ANNONCE

Tilfredse kunder og glade medarbejdere JBO ved Middelfart er en af de entreprenørvirksomheder, der allerede har taget Jackon Thermodræn i brug. Her har ejer Jens Bang Olsen både en traditionel dræneringsplade og en plade fra Jackon med sig i bilen, når han er på kundebesøg. – Når jeg har fortalt kunderne om fordelene, er der omkring 80 – 90 procent, der vælger Thermodræn. Og vi har indtil videre kun fået positive tilbagemeldinger, siger Jens Bang Olsen og tilføjer, at hans medarbejdere også er glade for det nye produkt. – De er rigtig glade for at bruge det, fordi det er let at montere med de medfølgende skinner og dybler. Det betyder kort sagt, at jeg både har glade medarbejdere og tilfredse kunder, lyder det.

11


12 ANNONCE

SÆRTILLÆG | KLIMA & ENERGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Kedler der skærer ned på energiomkostningerne Hargassner-koncernen startede for lidt over 30 år siden som en god ide i et smedjeværksted. I dag er det en større virksomhed, der med base i Østrig, producerer og udvikler fastbrændsel, pille- og fliskedler, der er en garanti for lave energiudgifter og en minimal CO2 udledning. Tekst af Alexander Tengbjerg

I 

Østrig, nær den tyske grænse, begyndte smedemesteren Anton Hargassner i 1984 at bygge sine egne fyringskedler med en vision om, at de skulle være markedets bedste. Der har sikkert været hovedrysten i starten, da en succesfuld smed valgte at sætte alle kræfter ind på at udvikle og producere kedler i sit eget værksted. Men allerede i 1986 kunne han præsentere verdens første fuldautomatiske kedelanlæg til flisfyring, og få år efter begyndte han at producere fuldautomatiske pillefyr og fastbrændselskæder. Siden 1984 er Hargassner vokset betydeligt og har modtaget flere europæiske priser for innovation og nytænkning. Men det er stadigvæk Anton Hargassner, der står i spidsen for produktionen og udviklingen, og sønnerne står klar til at træde i farens fodspor.

Anton og Elisabeth Hargassner med sønnerne Markus og Anton.

Familien sørger også for at holde udvikling og produktion under et tag. Hermed har man fuld kontrol over alle aspekter inden for fremstillingen og kan sikre sig at kvaliteten lever op til alle forventninger. Det er også fra samme sted at udviklingen af digitale løsninger finder sted, som via apps skaber en bedre brugeroplevelser i henhold til styring af kedlerne. Hargassner har


SÆRTILLÆG | KLIMA & ENERGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

dermed bragt de højeffektive kedler ind i den digitale tidsalder.

Hvorfor bruge flis og træpiller? Anton Hargassner holder, som de fleste østrigere der er opvokset i det skovrige alpeland, meget af naturen. Målet med kedlerne fra Hargassner er derfor at minimere CO2 udslippet. Derfor kan det umiddelbart virke mærkeligt at benytte træprodukter til fyringen. Men træflis og træpiller er overskudsprodukter fra den primære træforarbejdningsindustri, hvilket betyder, at der ikke er nogen CO2 udledning, når de bruges som energiressource. Hertil har prisen på træflis og piller ikke oplevet store udsving som eksempelvis olie og gaspriserne. De har i stedet ligget på et stabilt lavt niveau de sidste mange år. – Der er måske nogle, som er bekymrede for at energiudvindingen ved hjælp af træ kan have skadelige følgevirkninger i forhold til luftkvaliteten. Men ser man på ECO HK fliskedlen fra Hargassner, behøves der ikke engang et filter takket være en minimal luftforening. Det skyldes, at Hargassner følger de østrigske regler og standarder for både sikkerhed og forurening, der er blandt de skrappeste i verden. Det betyder

også, at kedlerne fra Hargassner er langt forud for de danske standarder og vil ikke blive forældede, hvis nye regulativer skulle træde i kraft, forklarer Bent Christensen, der er direktør for Hargassners danske afdeling.

Kedler til Grundfos At kedlerne resulterer i et lavere CO2 udslip er begyndt at vække industriens interesse. Flere store firmaer har bæredygtighed og klimamål skrevet ind i deres værdigrundlag, men benytter sig samtidigt af olie og gas som energikilder. Her står kedlerne tilbage som et fornuftigt valg, der kan vende et firmas klimaregnskab i en positiv retning. Senest har Hargassner lavet en aftale med Grundfos om en levering af

En økonomisk gevinst Igennem de sidste 10 år har træpiller og flis vist sig at være henholdsvis 43% og 62 % billigere end fyringsolie. Hargassner har eksempelvis udregnet at man ved et af deres 100 KW anlæg kan spare mere end 70.000 kr. om året ved at fyre med flis fremfor olie.

ANNONCE

to kedler, der vil blive installeret allerede i november: – Grundfos koncernen er jo kendt for at udvikle produkter og løsninger, der hjælper med at spare naturressourcer og reducere klimapåvirkningen for kunder overalt i verden. Derfor må det jo siges at være en fin blåstempling af vores kedler når Grundfos går ind og vælger lige præcist dem. Samtidigt vil de jo også nyde godt af lave og stabile priser på brændslet, fremfor de meget uforudsigelige olie- og gaspriser, fortæller Bent Christensen.

hold til drift og vedligehold. Og kedlen skal kun have et enkelt årligt eftersyn, mens askeboksen skal tømmes efter behov. Det er simpelthen blevet rigtigt komfortabelt og nemt, takket være Hargassners teknologiske fremskridt. Det er derfor blevet nemt at vælge en bæredygtig kedel, og på sigt er det en rigtigt god investering. At teknologien er state of the art betyder også, at ens nyerhvervede kedel vil kunne leve op til fremtidige regulativer.

Stor komfort ved kedlerne

En uudtømmelig ressource

Bent Christensen ser i det hele taget en stigende interesse for Hargassners kedler i Danmark:

Træet, i form af flis og træpiller, har som energikilde den klare fordel at det kan lagres i modsætning til sol og vindenergi. Men træ er i sig selv også en uudtømmelig ressource, hvis man behandler det med respekt.

– Med en høj bevidsthed om miljøet, skærpede emissionsstandarder og generelt dyre olie og gaspriser, er vores kedler optimale for det danske marked. Siden vi startede i Danmark i 2013, har interessen været stødt stigende. Det gælder som sagt industri og landbrugssektoren, men også boligselskaber kan opnå store fordele ved kedlerne. Hargassners produkter er det tætteste, du kommer på olie- og gasfyrteknologi i for-

13


14

SÆRTILLÆG | KLIMA & ENERGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

En frithængende elementbygning skaber mere plads Arkitekt og entreprenør vendte en udfordrende pladsmangel til positivt at skabe en ny spektakulær Pelicanbygning, hvor de første flytteklasser netop er rykket ind. For at indfri ønsket om flere kubikmetre end byggegrunden tillod, måtte der tænkes anderledes og hentes erfarne kræfter. Nytænkningen resulterede i et 7.300 kvadratmeter stort byggeri, der i dag høster stor anerkendelse i både bygge- og arkitektbranchen. Tekst af Elias Inceer

 D

er var skrappe krav til byggeriet af et nyt syvetagers lagerhotel i Nordvest. Bygherren Pelican Self Storage fik mulighed for at købe en del af Dong Energy’s grund på Hulgårdsvej, men der var en række specifikationer ud over det sædvanlige, der stillede store krav byggeriets parter. Valget af totalentreprenøren faldt på CG Jensen, der med sin mangeårige erfaring og sit altomfattende katalog af både rådgivning, projektering, egenproduktion og mandskab, havde mulighed for at indfri ønsket om en rummelig og flot bygning til en konkurrencedygtig pris:

I lagerhotellet er der en høj belastning, da der opbevares tunge møbler og genstande. Derfor var projektet en sag, der både behøvede en kraftig kapacitet og en professionel og stram projektstyring:

– Pelican Self Storage ønskede et byggeri, der både matchede områdets øvrige byggerier samt kunne opnå flere kubikmeter end hvad, selve byggegrunden tillod. Løsningen blev, at den ene af facaderne skulle hænge frit i luften over vejen – det, man kalder en udkragning - da der var krav om, at der ved særlige lejligheder skulle kunne køre lastbiler under udkragningen ind til Dongs bagvedliggende transformergrund, siger projektchef fra CG Jensen, Karsten Væde.

En helt særlig øvelse

– Vi er blevet valgt som totalentreprenør til denne opgave, da vi netop har kompetencerne og erfaringen med denne slags udfordrende løsninger. I samarbejde med entasis arkitekterne og ingeniørfirmaet, Peter Lind, blev der udarbejdet et forslag, der både var konkurrencedygtig på kvadratmeterprisen og indeholdt en alt-i-en løsning med os som totalentreprenør, fortæller Karsten Væde.

Udfordringen i at optimere kubikmetermålene ift. selve byggegrunden lå i arkitekterne fra entasis’ hænder. Her har man en omfattende erfaring med at rådgive om og tegne byggerier, der både passer til lokalplaner og den omkringliggende arkitektur. Indehaver af entasis, Christian Cold, fortæller om projektet og løsningerne: – Arkitekturen af Pelican Self Storage er født af et krav om så mange kubikmeter

som overhoved muligt. Vores bud gik på muligheden for denne her specielle udkragning, der må siges at være en meget særlig og udfordrende øvelse. Men gennem hjælp fra ekspert i særlige konstruktionsløsninger, Peter Lind, samt samarbejdet med totalentreprenøren CG Jensen, har vi fået det løst på optimal vis, fortæller han, og tilføjer om inspirationen til projektet: – Vores kendetegn er, at vi tager udgangspunkt i de omkringliggende omgivelser og arkitektur og tilpasser os områdets funktioner og brugere. I dette projekt var det især arkitekten Hans Christian Hansens streger, der var vores inspiration, da han blandt andet har tegnet det bagvedliggende tekniske anlæg for DONG.

Komplet-entreprise CG Jensens force i projektet har været deres tilbud om en totalløsning, der både har sparet bygherre og øvrige parter for resurser til koordinering og planlægning: – Hos CG Jensen har vi alt der er behov for til at styre og opføre byggeprojekter, både små som store. Når man entrerer med os, får man en partner, der med over 500 med-

arbejdere, har stor erfaring og ekspertise inden for mange af byggeriets fagområder. I dette projekt har vi haft egenproduktionsarbejder inden for pælefundering, in-situ beton, stålmontage, elementmontage, jordog kloakarbejder samt nedrivning, fortæller Karsten Væde og uddyber: – Det giver en række fordele for vores kunder, at de kan have en totalentreprenør, der selv kan forestå alle byggeriets faser og derved spare flere led væk. Med vores kompetencer indenfor sagsstyring, rådgivning, optimering af processer samt egenproduktion og egen maskinpark har vi det komplette overblik over alle detaljerne. Det oplever vi, at vores kunder sætter pris på, da de på den måde kan have ro i sindet om, at der er styr på byggeri, kvalitet og økonomi, afslutter han. CG Jensen tæller i dag 532 medarbejdere rundt om i landet. En overskudsgrad på 8,5 % og en omsætning i 2016 på 1.057 millioner kroner vidner om en virksomhed, der er i rivende udvikling.


SÆRTILLÆG | KLIMA & ENERGI | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

15

Ny solcelle-analyse: Dansk konkurrence til Elon Musk

Det globale marked for solcelleteknologi vokser eksplosivt, og solcelleenergi vil overhale både vind, gas og kul inden for de næste 15 år. Men Danmark følger ikke med trods en stærk position inden for grøn energi, energieffektive bygninger og arkitektur.

 D

tiale, der er for solenergi, ikke mindst på vores bygninger, siger Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

anmark står stærkt inden for den grønne omstilling, den grønne økonomi blomstrer og skaber flere job og øget eksport. Ét af de globale markeder, der er i kraftig vækst, er markedet for solcelleteknologi. Priserne på solceller er faldet markant og teknologien bliver stadig bedre og mere effektiv. I dag investeres der årligt 10 gange så mange penge i solceller som i 2004. Og i 2040 forventes solenergi at udgøre 31 % af den samlede energikapacitet mod 4,5 % i dag. Særligt udviklingen på markedet for solceller på bygninger forventes at gå stærkt.    Det viser en ny analyse, som DAMVAD Analytics har lavet for partnerorganisationen Gate 21.   – Den internationale sult efter solceller er enorm. Men udbygningen af solcelleanlæg er gået i stå i Danmark på grund af omskiftelige regler og love. Et stabilt hjemmemarked er afgørende for at forløse de danske vækstpotentialer inden for solcelleteknologi, særligt de bygningsintegrerede solceller, hvor vi i Danmark adskiller os fra vores konkurrenter, siger direktør i Gate 21 Poul Erik Lauridsen og peger på, hvor meget opmærksomhed virksomheden Tesla fik, da de præsenterede deres solcelletagsten.   – I Danmark har vi i virkeligheden potentialet til at udvikle og eksportere nogle virkelig innovative nye produkter, når det kommer til arkitektur og designløsninger inden for solenergi, slutter han.   

Nøgletal

• I 2007 udgjorde solceller 2 procent af de samlede årlige investeringer i den globale energikapacitet – i dag udgør solceller 19 procent af investeringerne.   • I dag står solceller for 4,5 procent af den samlede globale installerede energikapacitet  – 2040 vil solceller stå for 31 procent af energikapaciteten.Til sammenligning forventes vindenergi i 2040 at udgøre 17 procent.   • De gennemsnitlige levetidsomkostninger per MWh på solcelleanlæg er faldet med to tredjedele fra 300 dollars/MWh i 2010 til 100 dollars/MWh i 2016. Frem mod 2040 forventes et yderligere prisfald på 66 procent.  

Fakta

Analysen ”Markedsanalyse for BIPV i Danmark og internationalt” er lavet af DAMVAD Analytics for partnerorganisationen Gate 21 og projekterne BIPV Quality Cities, Low Cost Active House BIPV og PV Active Roofs and Facades. Projekterne er støttet af ForskVE.

Bygningsintegrerede solceller spås en gylden fremtid

Flere aktører i branchen mener, at netop bygningsintegrerede solceller globalt kan spille en særlig rolle i fremtidens energisystem. På nuværende tidspunkt udgør solceller på bygninger kun en lille andel af det samlede solcellemarked, men området oplever massiv fremgang. I 2011-2015 stod bygningsintegrerede solceller for cirka 1 procent af den samlede solcellekapacitet. Det vil ifølge analysen være fordoblet i 2020. Andelen af bygningsintegrerede solceller vokser med 30 % årligt frem mod 2020. Derved overstiges den generelle vækstrate for solceller, som forventes at ligge på omkring 20 % årligt.

Mere samarbejde på tværs af byggeriets parter I analysen peger en række solcellevirksomheder på, hvilke styrker, der kendetegner det danske solcellemarked. Her lyser et stærkt globalt arkitekt- og designbrand, høje kvalitetskrav i byggeri og en ivrig iværksætterkultur inden for vedvarende energi op. Danmark er langt fremme på området for smart energi og disse styrkepositioner

giver de danske solcellevirksomheder et solidt afsæt på markedet for bygningsintegrerede solceller. – Skal vi udløse potentialet i Danmark, så kræver det et tæt samarbejde mellem byggebranchens mange parter, samt kendte og stabile rammebetingelser. Byggebranchen står klar, nu skal vi også have politikerne på banen, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Sikre dansk positionering Blandt de virksomheder, der medvirker i analysen er der bred enighed om, at den ustabile politik og de reguleringer, der har påvirket det danske marked over de seneste år, har skabt vanskelige vilkår for

investorer i Danmark. Dette har begrænset muligheden for at udvikle og afsætte nye solcelleløsninger. Dertil kommer andre udfordringer i form af langvarige og besværlige ansøgningsprocesser, som ligeledes gør det svært at få et stabilt hjemmemarked. – Undersøgelser har vist, at der i befolkningen er en meget stor interesse for solcelleløsninger, og vi har en enestående mulighed for at involvere forbrugerne i den grønne omstilling. Men som det er i dag hersker der enorm usikkerhed på markedet, og reglerne er komplet uigennemskuelige. Det skal vi have gjort op med, og politikerne bør formulere en klar strategi for fremme af solceller, så vi kan få indfriet det store tekniske og økonomiske poten-


P. Olesen

a s

grafi skforum.dk

– nedbrydning & miljøsanering

Nedbrydning

Miljøsanering

– Total og delvis nedbrydning

– Asbest

– PCB

– Oprydning efter brand/storm

– Blymaling

– Skimmelsvamp

– Modtager ikke-farligt byggeaffald

Professionelt arbejde udføres over hele landet

P. Olesen & Sønner +45 7566 2500

mail@p-olesen.dk

a s

www.p-olesen.dk

Boa sektion 4  
Boa sektion 4