Page 1

ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER Nr. 4 | Oktober 2017 | 27. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

2

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

INDHOLD

Rådgivning om arbejdsmiljø klar til udrykning Stærke produkter og en omfattende viden er for alvor noget Der er hjælp at hente, hvis arbejdsmiljøet skal optimeres på byggepladsen. Det gælder områder som trivsel, overholdelse af reglementer etc. Læs artiklen på side 2

Det er sket en revolution på godt og ondt – men mest til det bedre Større sikkerhed, mere papir, mindre tid og slet ingen alkohol. Johnny Villadsen har igennem 30 år erfaret betonbranchens udvikling på egen krop og byder den velkommen. Læs artiklen på side 10

Kom vandskaderne i forkøbet Kraftig regn og skybrud forårsager hvert år boligskader for millioner af kroner. Men nu kan du nemt og effektivt sikre dit hjem mod dyre og ubekvemme vandskader. Læs artiklen på side 14

Brug for Xtra plads? Opbevaring og sikring af værktøj og materialer Første måned

kr.1,**Min. 3 mdr. leje. Kun 20-fods uisoleret container.

www.boxit.dk

Landsdækkende levering Ring 7070 1790 · container@boxit.dk

TEMA: Arbejdsmiljø

Teknologi og medarbejderinddragelse gavner arbejdsmiljøet Der er mange måder at sikre et godt arbejdsmiljø på i byggebranchen. Arbejdsmiljørepræsentanter, årige APV’er, sikkerhedsskemaer og konkrete strategier er blandt værktøjerne til at forhindre ulykker og fejl. Læs artiklen på side 6


2

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Rådgivning om arbejdsmiljø klar til udrykning Der er hjælp at hente, hvis arbejdsmiljøet skal optimeres på byggepladsen. Det gælder områder som trivsel, overholdelse af reglementer samt rådgivning om helt konkrete metoder, hjælpemidler og processer, der kan gøre livet lettere og mere sikkert for håndværkere. Tekst af Elias Inceer

 B

yggeriets Arbejdsmiljøbus står klar til udrykning, hvis du, der har din daglige gang på en byggeplads, ønsker råd og vejledning til at gøre dit arbejde mere sikkert og effektivt. Bygge- og Anlægsavisen har talt med direktør for Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Peter Kirkegaard, og bedt ham komme med en række råd og vejledninger, der kan gøre arbejdet i byggeriet mere sikkert og effektivt. Hvad er Byggeriets Arbejdsmiljøbus? – Arbejdsmiljøbussen er en mobil konsulenttjeneste finasieret af en række lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer inden for byggeri- og anlægsbranchen. Vores formål er at rådgive om god arbejdsmiljøpraksis til byggepladser, byggevirksomheder og deres ansatte. Vi kører ud til virksomhederne og byggepladserne, hvor vi hjælper med en lang række opgaver, der alle har til formål at forbedre den forebyggende arbejdsmiljøindsats. Hvilke konkrete opgaver kan i hjælpe medarbejdere på byggepladserne med? – Vi kan hjælpe på mange måder. Vi har et bredt kendskab til eksempelvis tekniske hjælpemidler, så arbejdet på byggepladsen kan foregå mere sikkert og effektivt. Herunder kan vi give konkret rådgivning om specifikke maskiner, produkter og processer, som kan lette håndværkernes slid og slæb. – Eksempelvis kan det være en håndværker, der er i tvivl om, hvor vidt en opgave vedkommende er blevet stillet er forsvarlig at udføre ift. lovgivning og personsikkerhed. Til tider ser vi jo desværre, at håndværkere bliver bedt om at arbejde på en måde, der er lovstridig. Her kan man så ringe til os og få rådgivning. – Det kan også være, hvis der skal laves en større renoveringsopgave så som at skifte tag, hvor stilladsopsætningen kan være særlig svær. Der er ofte forskellige regler for de enkelte faggrupper og opgaver, og her kan vi fortælle, hvilket stillads der

er det korrekte og forsvarlige ift. en given opgave. Hvilke spørgsmål får i typisk på byggepladserne? – Vi får alle slags arbejdsmiljøspørgsmål. Men de mest gængse i denne sammenhæng handler om risikoen for ulykker generelt, herunder arbejde i højden og om korrekt oprydning og organisering af byggepladsen. Derudover handler det også meget om nedslidning. Vi rådgiver ofte om korrekte løft, træk, bæring osv. Der findes mange hjælpemidler til at undgå slidtage på kroppen, og vi kan hjælpe med at anbefale hvilke hjælpemidler, der vil være mest effektive ift. en konkret opgave. Kan du fortælle om nogle aktuelle områder, som der er fokus på nu? – Helt aktuelt kommer der nye regler på området for stigearbejde til nytår. Vi ser tit, at der bliver lavet mindre renoveringsarbejde fra stiger, hvor et stillads eller lift er nødvendigt. Det kan have store konsekvenser, hvis ikke du har en korrekt og sikker arbejdsstilling, når du laver den slags arbejde.

– På stilladsfronten i murerfaget er man i gang med en udfasning af tungt stilladsgrej, som parterne i byggeriet har besluttet skal udfases inden årsskiftet. Derfor er vi for tiden ofte ude at vejlede om de aftalen og produkter, som der skal skiftes til fra 1. januar 2018. – På området for el-værktøj og tekniske hjælpemidler er der netop trådt en række nye regler om eftersyn i kraft, og disse sætter vi også fokus på. Her er det dog sådan, at vores anbefaling altid er, at håndværkerne i tillæg til det årlige eftersyn løbende undersøger, om deres maskiner virker korrekt og forsvarligt. – Endelig er der kemi området. I denne tid ser vi jo rigtig meget renoverings- og nedrivningsarbejde. Og her er det vigtigt at have fokus på, hvordan man skal sikres ift. de specifikke opgaver. Der kan være forskellige stoffer som asbest og bly, der hver især kræver en korrekte fremgangsmåder. Men også vejledning om at reducere støv forekommer hyppigt, så vores kolleger i branchen undgår lungesygdomme.

Hvad skal den menige medarbejder gøre, for at få større fokus på sit arbejdsmiljø? – Dialogen og den konstruktive facon kommer man længst med. Først og fremmest er viden om, hvad der findes af muligheder vigtigt. Gennem os kan man få vejledning til, hvilke maskiner der er optimale til udførsel af et arbejde, og dette kan man præsentere for sin arbejdsgiver. Men det koster at investere i nyt materiel. Er arbejdsgiverne villige til at betale? – Der er faktisk god økonomi i at investere i arbejdsmiljøet. EU lavede for nogle år siden en undersøgelse af, hvad gevinsten er i at investere i arbejdsmiljøet. For hver 1 euro du investerer i et bedre arbejdsmiljø, får du godt 2 euro igen. Så en vinduesløfter til 10.000 kr. kan spare virksomheden for fx 20.000 kr. i tabt gods, sygdom, skader osv. Hvad gør i, hvis i ser, at et arbejde foregår usikkert eller ulovligt på en byggeplads? – Vi er ikke en tilsynsmyndighed og har ikke sanktionsmuligheder.Vi lever af at give gode råd og hjælpe dem,

der har brug for hjælp. Men vi læner os ofte op ad, hvad arbejdstilsynet ville sige, og kender lovgivningen til fulde. Når vi er ude, bliver vi ofte spurgt om, hvad arbejdstilsynet ville sige til en given

problemstilling, og hvordan reglerne bliver fortolket. Så vi kan altså hjælpe med at sikre, at reglerne overholdes, sådan at både sikkerheden og trivslen er i top, samtidigt med at virksomhederne undgår sanktioner fra evt. tilsynsbesøg.

Fakta om Byggeriets Arbejdsmiljøbus – Byggeriets Arbejdsmiljøbus er etableret af Dansk Byggeri, Forbundet Træ-Industri-Byg (TIB), Fagligt Fælles Forbund (3F), Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, Dansk El-Forbund og BJMF i København. Desuden er Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening (DIB), Dansk Håndværk (tidligere DST) og Kooperationen tilsluttet Byggeriets Arbejdsmiljøbus. – Byggeriets Arbejdsmiljøbus har til opgave at hjælpe med at styrke den fælles indsats omkring sikkerhed og sundhed på byggepladsen. – Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan kontaktes af alle parter i branchen, herunder arbejdsmiljørepræsentanter, mestre, medarbejdere, sjakbajser, formænd, konduktører og byggeledere, så længe virksomheden er omfattet af overenskomsten mellem de organisationer, der er tilsluttet Byggeriets Arbejdsmiljøbus. – Byggeriets Arbejdsmiljøbus giver også gerne råd og vejledning til bygherrer, bygherrerådgivere og projekterende arkitekter og ingeniører om byggeledelse, sikkerhedskoordinering, byggepladsindretning, fælles sikkerhedsforanstaltninger og om udvikling af sikkerhedskulturen på byggepladsen. – Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan kontaktes på tlf. 72 17 00 13. Læs mere på www.bam-bus.dk


”Låneansøgningen foretages hurtigt og nemt online med personligt NemID og tager blot 5-10 minutter. Derefter foretager OPR-Virksomhedslån lånebeslutningen, samme dag, og såfremt der er tale om en positiv lånebeslutning, udbetales virksomhedslånet ligeledes samme dag”.

Læs mere på

www.opr-virksomhedslån.dk

• Der tilbydes virksomhedslån på op til 400.000 kr. og med 1–12 måneders løbetid. • OPR-Virksomhedslån foretager lånebeslutningen og udbetaler virksomhedslånet samme dag.


4

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Teknologi og medarbejderinddragelse gavner arbejdsmiljøet Der er mange måder at sikre et godt arbejdsmiljø på i byggebranchen. Arbejdsmiljørepræsentanter, årige APV’er, sikkerhedsskemaer og konkrete strategier er blandt værktøjerne til at forhindre ulykker og fejl. Men for at komme arbejdsskader og mistrivsel til livs, skal medarbejderne også inddrages i konkrete evalueringer, og den tilgængelige teknologi skal anvendes. Tekst af Elias Inceer

 D

er er sund fornuft i at sikre sig et godt arbejdsmiljø. Medarbejdertrivslen er højere, risikoen for skader og ulykker formindskes, og det kan samtidigt ses på bundlinjen. Det mener blandt andet tømrermester Mads Stadsgaard fra Randers Tømrer, hvor man som et led i en større strategi for et godt arbejdsmiljø fokuserer på medarbejderinddragelse og case-baserede samtaler i bestræbelserne på at skabe en sikker og tilfredsstillende arbejdsdag for alle: – Kulturen på byggepladserne har tidligere været kendetegnet ved, at dét at kunne løfte mest og arbejde hurtigst var vigtigere end at have fokus på sikkerhed og trivsel. I tillæg har mange arbejdsgivere set hensynet til arbejdsmiljøet som en dyr belastning, og det tror jeg har gjort det svært for medarbejderne at sige til og fra. Derfor forsøger Mads Stadsgaard at skabe en dialogbaseret tilgang til arbejdsmiljøet, og for ham er en vigtig faktor løbende at samle medarbejderne til diskussioner om sikkerheden:

– I stedet for at det er sejt at løfte for meget, så skal det være sejt at passe på sig selv. Især lærlingene vil gerne bevise, at de kan noget, men det er for mig vigtigere, at vi tænker os om, og gør alt forsvarligt og korrekt, siger Mads Stadsgaard. Case-baserede personalemøder For at gøre det så konkret og håndgribeligt som muligt har Mads Stadsgaard indført en dialog- og fællesskabsorienteret tilgang til medarbejdernes daglige arbejde: – Dialogen er det vigtigste middel, og den skal helst være bundet op på noget konkret. Derfor er et af de primære punkter på hvert personalemøde, at vi taler erfaringer og specifikke situationer igennem fra vores projekter rundt omkring. Jeg kommer løbende ud på byggepladserne og tager billeder af sikkerhedsforanstaltningerne. Ud fra disse billeder har vi så en fælles dialog om, hvad der er godt, og hvad der kunne være bedre. Dette er væsentligt nemmere for folk at forholde sig til end ordlyden af en paragraf i lovgivningen, fortæller han.

Lad medarbejderne bestemme Også hos tømrerfirmaet Egerbyg, der i 2015 blev kåret som Danmarks bedste tømrerfirma, arbejdes der med løbende evalueringer på personalemøderne hvor arbejdsmiljøet står højest på dagsordenen. Der er både god økonomi og konkurrencefordele ved at værne om medarbejdernes ve og vel, fortæller partner og planlægger Jørgen Damkiær, der mener at beslutningsprocesserne skal placeres ude på byggepladserne:

lavet et system, hvor de forskellige medarbejdere kan kommunikere med hinanden på tværs af vores byggeprojekter. De kan optage og tage billeder af, hvordan de løser en specifik udfordring eller betjener én ny maskine, og så uploader de det til et fælles net, vi har. Her kan de andre håndværkere rundt omkring i vores projekter se, hvad der kan gøres smartere og bedre. De sparer sig selv og hinanden for en masse tid og kræfter, og det højner deres trivsel og sundhed, forklarer Jørgen Damkiær.

– Idéen er at give vores medarbejdere ansvar og de økonomiske rammer til træffe beslutninger lokalt på byggepladsen. Derfor indregner vi altid budget til sikring og optimering af arbejdsgange og miljø, fortæller Jørgen Damkiær.

Erhvervsorganisation bakker op Hos erhvervsorganisationen for bygge-, industri- og anlægsvirksomheder, Dansk Byggeri, ser man positivt på blandt andet løbende evaluering og medarbejderinddragelse som en del af sikringen af et sikkert og godt arbejdsmiljø:

Hos Egerbyg har man også taget teknologien til sig for at give medarbejderne de bedst mulige forudsætninger for et godt arbejdsmiljø samt optimering af arbejdsprocesserne. – Vores medarbejdere ved bedst, hvad de har brug for, og de er gode til at finde de rigtige hjælpemidler. Vi har

– Sådan som jeg har fået fremstillet eksemplerne, er der tale om en fantastisk god ide. Det er et eksempel på, at alle parter skal inddrages i overvejelserne om sikkerhed, og at der er meget god viden at hente, når byggeprojektet stopper og man evaluerer på de overstående projekter,

fortæller arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen, og pointerer: – Det handler om at skabe en samarbejdskultur om arbejdsmiljø, fremfor at det bliver til nødløsninger skabt i en konfliktkultur. Vi ved, at når mester taler om arbejdsmiljø hver dag eller ofte, så kommer det op øverst i tankerne hos de ansatte og derfor husker og prioriterer de, de rigtige løsninger. Arbejdsmiljøets økonomi Både Jørgen Damkiær og Mads Stadsgaard afviser tesen om, at arbejdsmiljøhensyn i deres branche har en negativ økonomisk betydning.Tværtimod er der faktisk både socialt ansvar og god økonomi i at sikre et godt arbejdsmiljø: – Selvfølgelig er der god økonomi i det. Især de rigtige hjælperedskaber giver besparelse på flere fronter. Du har en bedre sundhed, og arbejdet gøres mere effektivt. Hos os starter det allerede i tilbudsgivningen. Her oplyser vi vores kunder om, at der er regler på området, og kunderne kan se hvor stor en del af prisen, der er afsat til arbejdsmiljø, redskaber mv. I øvrigt tiltrækker vi kom-

petent arbejdskraft i en tid, hvor der er rift om de dygtige folk, fordi håndværkerne efterhånden efterspørger en arbejdsplads, der bekymrer sig om deres sundhed og trivsel. Alt dette giver positive tal på bundlinjen, siger Jørgen Damkiær. Mads Stadsgaard oplever også et stigende krav fra medarbejderne om et godt arbejdsmiljø, og han vurderer ligeledes, at økonomi og arbejdsmiljøhensyn kan gå hånd i hånd: – Det øgede fokus på arbejdsmiljøet betyder, at fagfolkene efterspørger arbejdspladser, hvor der er en klar og forpligtende politik på arbejdsmiljøområdet. Det tiltrækker således, og fastholder, den kompetente arbejdskraft. Det er en win-win situation, da tilfredse og sunde medarbejdere betyder glade og tilbagevendende kunder. I sidste ende resulterer det i bedre tal for virksomheden på bundlinjen. I øvrigt er der som oftest meget store omkostninger forbundet med sygemeldinger og arbejdsskader, både økonomiske og menneskelige. Så det giver ganske enkelt på intet plan mening at nedprioritere dette område, afslutter han.


”I ARDEX sælger vi kvalitetsprodukter, men det er lige meget uden en professionel rådgivning.”

Frank Kosack Henriksen Teknisk rådgiver


6

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Arbejdstilsynet gav 116 reaktioner på landsdækkende bygge- og anlægsaktion 116 strakspåbud og forbud var, hvad Arbejdstilsynet gav på landsdækkende bygge- og anlægsaktion. Aktionen havde blandt andet fokus på vejarbejde og risikoen for påkørsel fra trafikken.

 M

pladser. Det er foruroligende og tankevækkende - især når man ved, at fald fra højder og gennemstyrtning hvert år koster menneskeliv, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet inden for bygge og anlæg Lene Teilberg.

anglende sikring mod nedstyrtning fra stiger, tage og stilladser er stadig et gennemgående problem på flere af landets byggepladser. Det viste Arbejdstilsynets landsdækkende bygge- og anlægsaktion, hvor der blev givet 39 reaktioner på manglende sikring mod ned- eller gennemstyrtning - heraf otte så grove, at Arbejdstilsynets skal vurdere, om virksomhederne skal indstilles til politiet til videre strafforfølgelse i form af bøde. – Vi må konstatere, at manglende sikring mod ned- eller gennemstyrtning stadig er et gennemgående arbejdsmiljøproblem på landets bygge-

Ryd op på byggepladsen Dårlige adgangsveje, der enten er glatte eller fyldt med huller, samt ledninger, byggematerialer og byggeaffald, man kan snuble over, er ligeledes et velkendt arbejdsmiljøproblem, som Arbejdstilsynet afgav reaktioner på ved aktionen. – Vi afgav på denne aktion 29 strakspåbud til virksomheder, der ikke sikrer byggepladsen mod fald og snublen. Det er

den femte mest udbredte arbejdsulykke i byggebranchen og giver tit langt sygefravær. Det kan let forebygges ved at have gode adgangsveje, der uanset vejret er farbare og ryddet for byggematerialer, siger Lene Teilberg. Fokus på vejarbejderes sikkerhed Vejarbejdere oplever trafikken som deres største arbejdsmiljøudfordring. Derfor skal der sikres effektivt mod påkørsel fra trafikken. Det kan gøres ved at følge reglerne om skiltning, afmærkning og trafikværn, som ved en del vejarbejde stadig ikke bliver fulgt. Derfor var der ved bygge- og anlægsaktionen fokus på, om der var ordentligt sikret mod påkørsel

ved vejarbejde. Og særligt i Jylland fandt Arbejdstilsynet problemer med manglende sikring mod påkørsel af de beskæftigede ved vejarbejdet. – Vi har afgivet 11 reaktioner på de 19 pladser, vi besøgte. Heraf var to så grove, at vi nu skal vurdere, om virksomhederne skal indstilles til politiet til videre strafforfølgelse i form af bøde. Vi mødte blandt andet tre vejarbejdere, der skulle opsætte helleanlæg uden, at de havde fået instruktion, ligesom der heller ikke var nogen plan for, hvordan skiltene skulle opsættes. De arbejdede på vejen, alt i mens tung lastvognstrafik med høj hastighed passerede ganske tæt forbi vejarbejdet, slutter Lene Teilberg

Os med hele pakken – som dækker hele landet! Danmarks mest komplette gulvgrossist

Aalborg Levering fra dag til dag af:

Aarhus

• linoleum, svejsetråd, vinyl

København

• slibeartikler, trægulve, lister • lim, spartelmasse, epoxy

Odense

• sæbe, lak, gulvpleje, gulvværktøj

København Transformervej 10 DK-2860 Søborg

Odense Nyborgvej 354 DK-5220 Odense SØ

Aarhus Industrivej 6 DK-8260 Viby J

Scandinova A/S • info@scandinova.dk • www.scandinova.dk

Aalborg Blytækkervej 16 DK-9000 Aalborg


Akku tømrermaskiner til stolte håndværkere Vælg. Kombiner. Nemmere kan det ikke være.

Akku borehammer BHC 18 V

4-gears akku bore-/skruemaskine PDC 18 V

3-i-1 akku rundsav HKC 55 18 V Rundsav Dyksav Kap-/geringssav

Akku stiksav PSC 420 18 V

X Tyveri forsikring indgår i 3 år *

*Med SERVICE all-inclusive har du bl.a. 3 års fri reparationsservice på maskiner og sliddele, tyveriforsiking m.m. - gælder også på batterier og ladere. Husk blot at registrere senest 30 dage efter køb.

Værktøj til de højeste krav

For mere information og betingelser se www.festool.dk

www.festool.dk


8

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Arbejdsmiljøet er et fælles ansvar Hos brancheorganisationen TEKNIQ er der tilfredshed med, at Arbejdstilsynet indfører en ny tilsynsmetode i byggeriet. Det er tiltrængt, at der nu bliver bedre tilsyn med bygherrernes ansvar.

A 

mindst bygherrernes ansvar. Hidtil har Arbejdstilsynet først og fremmest fokuseret på entreprenører og underentreprenører, når der skulle uddeles påbud og bøder. Til gengæld er bygherrer og byggeledelse i vid udstrækning gået fri, selv om det i høj grad er dem, der står for de overordnede rammer – som for eksempel adgangsveje, oprydning og stilladser, siger Thorkild Bang.

rbejdstilsynet vil i fremtiden i højere grad komme på uanmeldt besøg på landets byggepladser. Det sker som led i en ny tilsynsmetode, der indføres som forsøg fra den 1. november.   Det er positivt, at man på den måde effektiviserer indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet på landets byggepladser, siger Thorkild Bang underdirektør hos TEKNIQ, der repræsenterer installationsbranchen. Den nye tilsynsmetode betyder også, at Arbejdstilsynet i højere grad end tidligere vil have fokus på de rammer, byggeledelse og bygherrer opstiller for de enkelte byggerier. Thorkild Bang fra Arbejdstilsynet

– Det er tiltrængt, at der nu bliver bedre tilsyn med ikke

– Derfor hilser vi også den nye tilsynsmetode velkommen og opfordrer til, at man gennem en styrket dialog med både bygherrer og entreprenører kan sikre, at sikkerheden i højere grad blive en central del af den indledende byggeplanlægning. På den måde kan vi højne sikkerhedsniveauet på de danske byggepladser, siger han.

Thorkild Bang understreger samtidig, at man i blandt andet installationsbranchen allerede gør en stor indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. – Vi kan se, at antallet af alvorlige ulykker i vvsbranchen – trods stigende aktivitet de senere år – faktisk er faldet fra 157 i 2012 til 139 i 2016. Forhåbentlig kan Arbejdstilsynets initiativ, sammen med virksomhedernes egen indsats, styrke denne udvikling yderligere, siger han. TEKNIQ repræsenterer 2.800 tekniske installationsvirksomheder. Installationsbranchen beskæftiger 44.000 medarbejdere og har en årlig omsætning på 47 milliarder kroner. Medlemsvirksomhederne beskæftiger sig med tekniske installationer, primært inden for det autoriserede område.

i-SERIE UDVIKLET TIL INDUSTRIEN Til krævende miljøer med krav om høj driftsikkerhed i-serien er kendetegnet ved driftsikkerhed, lang brændetid og enkel betjening. Hele serien er udviklet i et brugervenligt design og består af et bredt udvalg af genopladelige og ikke-genopladelige lygter og pandelamper.

Se mere på:

ledlenser.dk/q4 Dansk distributør af Ledlenser: SCANLICO DENMARK A/S

· Telefon 38 71 69 59 · www.scanlico.dk

0580 - Scanlico Denmark - LEDLENSER - BIG WIPES - Halvside annonce - Bygge og Anlægsavisen.indd 1

25/09/2017 14.50


Byg&Anleg Helside 266x365_Layout 1 05.02.16 12:20 Side 1

Tæt & komplet med Isola!

Et tørt og sikkert hus med Isola Isola Undertag Til alle tagkonstruktioner

Isola Mestertekk m/Listedækning Tømrermesterens egen tagpap

Byg&Anleg Helside 266x365_Layout 1 05.02.16 12:20 Side 1

Tæt & komplet med Isola! Platon Xtra Grundmur For maksimal fugtbeskyttelse Isola Undertag Til alle tagkonstruktioner

Isola Mestertekk m/Listedækning Tømrermesterens egen tagpap

Platon Xtra Grundmur For maksimal fugtbeskyttelse

Isola Vind- og Dampspærrer For lufttætte konstruktioner

Fugtsikring til alle typer boliger Isola Vind- og Dampspærrer For lufttætte konstruktioner

Målet for Isola er stadig at beskytte alle slags huse – både de ældre og de helt nye – mod fugt fra gulv til loft.

helhedstænkning, og hos Isola plejer vi at Isola Tape & Klæbesystem sige program ”Tæt og til Komplet”. Komplet alle konstruktioner

Vi udvikler nye løsninger med de samme velkendte garantier

Helhedstænkning og nordisk ekspertviden I kraft af de mange års know-how og velafprøvede produkter på det nordiske marked ved vi i Isola om nogen, at det handler om at tænke hele vejen rundt for at sikre et tørt, sundt og sikkert hus. Med vores produkter og koncepter tænker vi hele huset igennem. Det er en

Gennem flere årtier er Isolas produkter blevet anvendt i Norge, og der er derfor Isolaom Tape & Klæbesystem tale veltestede og holdbare løsninKomplet program til alle konstruktioner ger. I Norge har Isola desuden deltaget i forskellige energi- og udviklingsprojekter med fokus på videndeling og langsigtet produktudvikling, og virksomheden ligger i dag inde med stor ekspertviden inden for bl.a. radonsikring.

Rådgivning og god service er Isola Radon sikring vores nøgleord Komplet og sikker radonbeskyttelse

I Isola vil vi gøre det enkelt for alle parter i byggekæden. Vi bringer vores viden i spil og går aktivt ind i dialogen om forskellige løsningsmodeller, ligesom vi tager ansvar for vores løsninger før, under og efter Isola Radon sikring byggeprocessen. Komplet og sikker radonbeskyttelse

”Førstevalget Er dit hus sikkert og sundt? blandt fagfolk”

Tæt byggeri med et sammenhængende koncept Er dit hus sikkert og sundt? Tæt byggeri med et sammenhængende koncept

Se mere på www.isola-platon.dk Se mere på www.isola-platon.dk

Isola as Vesterballevej 5 7000 Fredericia Isola as Tlf.: 70208052 Vesterballevej 5 www.isola-platon.dk 7000 Fredericia Tlf.: 70208052 www.isola-platon.dk

Tørre og sunde huse Tørre og sunde huse


10

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Det er sket en revolution på godt og ondt – men mest til det bedre Større sikkerhed, mere papir, mindre tid og slet ingen alkohol. Johnny Villadsen har igennem 30 år erfaret betonbranchens udvikling på egen krop og byder den velkommen. Med enkelte undtagelser. Tekst af Frank Ulstrup

N 

år betonformand i entreprenørvirksomheden CG Jensen A/S, Johnny Villadsen, fortæller de unge lærlinge om, hvordan forholdene var da han i 1984 startede som ufaglært, har de svært ved at tro ham. Tænk, at tidsplaner nærmest var vejledende, at der var god tid, og at alkohol ofte fyldte en del. – Det er umådeligt svært for dem at forstå, smiler 56-årige Johnny Villadsen, der med sine godt 30 år i branchen har prøvet det hele på egen krop. Men han erkender gerne, at der er sket et kvantespring – og at det ikke bare er i forhold til byggeteknikker og værktøjer, men også i forhold til kultur.

– Da jeg forlod 9 klasse i 1976 var der jo masser af muligheder og ingen, der bad om at se eksamensbeviser. Man skulle stort set bare kunne komme op om morgenen og møde planmæssigt ind, siger han og fortsætter. – Det var lidt det vilde vesten med flydende tidsplaner, mange ufaglærte og en anseelig mængde alkohol, som nogle desværre ikke kunne tåle. Personligt er jeg glad for at have oplevet den tid, men jeg er også glad for at vi er kommet videre. Drømmen om uddannelse Én af de ting, som i særdeleshed glæder Johnny Villadsen, er, at der i starten af 90’erne kom en egentlig struktøruddannelse til. Den har i den grad hævet det faglige niveau, siger han.

– Tidligere var der typisk én, der kunne læse tegningerne, én, der kunne beregne og én, der var god til at bruge værktøjet. I dag har vi med uddan-

linge skulle have svendebrevet i hus. Lidt efter lidt blev uddannelse hans hjertebarn og den dag i dag er han mentor og med i det tre mand

store lærlingeudvalg hos CG Jensen.

– Det er en rigtig god udvikling, som vi bruger rigtig mange ressourcer på.Trods det mindes jeg egentlig ikke, at der var nævneværdigt flere ulykker for 30 år siden. Men det har formentlig også at gøre med, at det ikke gik så vanvittigt stærkt dengang, siger Johnny Villadsen og er så småt nået frem til det, der efter hans mening er bagsiden af medaljen.

Større sikkerhed men ikke færre ulykker? Af andre store forbedringer nævner han større præcision i byggeriet, langt fastere tidsplaner – og med det også

Fem minutter efter fyraften er pladsen tom – Der er flere ting i det, men generelt var der ikke det store tidspres, som vi konstant kæmper med i dag for

”Det er én af de væsentlige grunde til, at jeg hver morgen står op kl. halv fem og kører de 90 km. til København. Fællesskabet og følelsen af, at vi udretter noget stort i flok” nelsen fået alle de kompetencer samlet i én og samme person, og det er selvsagt en stor forbedring. Johnny Villadsen tog selv uddannelsen i 94, og året efter påtog han sig rollen som skuemester, når andre lær-

meget mere papirarbejde. Dertil kommer også et fokus på sikkerhed, som man slet ikke kunne have forestillet sig i 1984.

at være konkurrencedygtige. I dag handler det ikke bare om at kunne bygge billigt og af høj kvalitet. Det handler også om lynhurtigt at kunne blive færdig. Det er et konkurrenceparameter i sig selv, og det er den ene ting. – Det andet forhold har mere at gøre med den måde vi indretter os på som samfund og som mennesker. Når folkene får fri kl. 14.40 er pladsen ryddet fem minutter senere. For 30 år siden ville man derimod være blevet siddende og sludret med kollegerne til kl. 16. Men det er der ikke tid til længere, fordi vi skal hente børn og har 117 andre ting, vi også skal nå. Den udvikling, synes jeg, er lidt trist, fordi det gav et rigtig godt sammenhold og en god atmosfære på byggepladsen.


11

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

”For mig er det stadig fantastisk: Vi starter med en pløjemark, og kort tid efter står der en bygning eller en bro, som også vil stå der, når vi engang er væk. Det synes jeg næsten, man har pligt til at være stolt over” Kæmper imod med gril og arrangementer Af samme grund har Johnny Villadsen indkøbt en grill, så det 22 mand store sjak, han pt er formand for på byggeriet af ”Himmelbyen” i Ørestad Syd, kan spise sammen engang imellem. Derud over kommer diverse udflugter og andre arrangementer, der skal være med til at gøre arbejdspladsen til mere end blot et arbejdssted.

sen af, at vi udretter noget stort i flok, det er mit drive og det, der gør, at jeg efter sommerferien glæder mig til at komme tilbage. Den motivation og den glæde forsøger jeg efter bedste evne at give videre til lærlingene, siger Johnny Villadsen, der mener, at der i alt for mange år har været et enøjet fokus på at få unge ind på gymnasiet, og at man samtidig har set lidt ned på håndværksfagene.

For betonformanden selv, har det sociale altid spillet en stor rolle.

– Det er noget, jeg rigtig gerne vil gøre op med. Derfor siger jeg også konstant til mine folk, at de skal være stolte af deres fag, og af det de skaber. For mig er det stadig fantastisk: Vi starter med en pløjemark, og kort tid efter står der en bygning

– Det er én af de væsentlige grunde til, at jeg hver morgen står op kl. halv fem og kører de 90 km. til København. Fællesskabet og følel-

eller en bro, som også vil stå der, når vi engang er væk. Det synes jeg næsten, man har pligt til at være stolt over, siger Johnny Villadsen.

Portræt af den moderne håndværker I Bygge- & Anlægsavisens portræt-serie stiller vi skarpt på byggebranchens udvikling set fra håndværkerens synspunkt – Hvordan er det at være håndværker i dag?

Johnny Villadsen

Nu kan du fuge, tætne og lime med én og samme patron FANTASTISK UNIVERSALPRODUKT Maxi Bond Seal er et enestående universalprodukt som fuger og limer de fleste materialetyper som træ, beton, gips, metal, natursten og glas - på både tørre og fugtige underlag, inden- og udendørs og i vådrum. Maxi Bond Seal er uden opløsningsmidler og godkendt efter indemiljøklasse M1 samt de førende miljøgodkendelsessystemer i Norden. Læs mere på bostik.dk

VÆLG MELLEM 7 FORSKELLIGE FARVER

KAN BRUGES I VÅDRUM, INDEN- OG UDENDØRS EKSTREMT HØJ LIMSTYRKE FLEKSIBEL, ±20% ELASTICITET


12 ANNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Rådgivning i tag- og øjenhøjde God, bedre, bedst. Hvis man tænker i disse tre kvalitative kategorier, så hører undertaget Isola Isokraft med skridsikker belægning, UV-bestandighed og 20 års totalgaranti til i sidstnævnte gruppe på alle parametrene, og Isola sikrer rådgivning og opdatering under hele projektforløbet. Tekst af Rune H. Jensen

 N

år undertaget Isola Isokraft formår at løfte sig et ekstra niveau kvalitetsmæssigt til kategorien ”Bedst”, skyldes det især belægningen. Isokraft er således bestrøet med fint skifergranulat, hvilket gør taget skridsikkert og UV-bestandigt. Derudover har Isokraft de samme fordele som andre Isola-løsninger såsom 20 års totalgaranti, selvklæbende kanter og mulighed for taghældninger ned til 6 grader. Isokraft er et ekstra kraftigt, fleksibelt og diffusionstæt undertag, der giver fuld beskyttelse, og som selv uden færdig tagdækning kan stå utildækket i lange perioder. Så hvis man f.eks. bygger tag om efteråret, kan det få en sikker overvintring uden yderligere besvær eller fordyrende ekstraudgifter. Og for Isola er vidensdeling og den personlige rådgivning om produkterne helt central:

Det bedste slutresultat – Det løbende samarbejde er rigtig vigtigt, så vi kan sikre det bedste slutresultat for både de udførende, rådgivere og bygherren. Hvis vi arbejder med de tre kategorier God-Bedre-Bedst hører Isokraft til i ”Bedst”, og det er vigtigt hele tiden at være

opdateret i forhold til produktet til f.eks. tagrenoveringer, siger Isolas Distriktschef Sjælland, John Herstal. Isola og entreprisevirksomheden Byens Tag & Facade har samarbejdet om udskiftning af taget på en ejerboligforening i København, hvor man netop har benyttet Iso-

kraft som nyt undertag. Hos Byens Tag & Facade ser man store fordele ved forløbet og produktet: Fleksibilitet og lettere arbejdsgang – Det er det produkt, vi foretrækker, bl.a. fordi der er 20 års totalgaranti, fordi det er

nemt at arbejde med som udførende også i forhold til reparationer, fordi det vejer mindre og derfor er mere håndterbart, og så er det skridsikkert. Samtidig letter det arbejdsgangen, da det er nemt at bearbejde, og så er det meget fleksibelt, så man f.eks. kan nøjes med dét ene produkt til hele undertaget, siger Rasmus Hansen, byggeleder hos Byens Tag & Facade – og fortæller om samarbejdet med Isola:

– Vi har været i løbende dialog med Isola hele vejen, de har rådgivet om brugen af produktet og været gode til at stå på mål for det i forhold til f.eks. bygherre. Der er i det hele taget aldrig problemer med det, og Isola Isokraft er absolut en løsning, vi også vil gøre brug af fremover.

Hvis vi bygger smartere, kan vi spare penge – og vand Som bygherre og entreprenør handler det om at træffe intelligente valg tidligt i byggefasen. Desværre er bygningsreglementet ikke megen hjælp, når det gælder krav til fremtidens vandinstallationer, mener Ole Sander, der er adm. direktør for den danske armaturproducent Damixa.

 4

4,5 milliarder kroner. Så mange penge vil der blive brugt på nybyggeri i 2017 ifølge en rapport fra Byggefakta. De fleste af de mange milliarder vil gå til nye boliger til de danskere, der drømmer om nyt tag over hovedet. Det er rigtig mange boliger, og et rigtigt stort potentiale for at spare vand, energi og penge – hvis vi altså bygger smart fra start. Desværre er det ikke givet, for der er et hul i bygningsreglementet. Ikke ét sted i BBR stilles der krav til en bygnings fremtidige vandforbrug.Til gengæld skorter det ikke på krav til maksimalt watt-forbrug på varmen, kilowatt-timer i el-installationer eller en maksimal U-værdi på vinduer.

– Det er da tankevækkende. Især fordi omkostningerne til vand mange steder overstiger omkostningerne til eksempelvis varme. Det er altså ikke fordi, der mangler incitament – eller potentiale, siger Ole Sander, der er adm. direktør for den danske armaturproducent Damixa og en del af FM Mattsson Mora Group Danmark. Skjulte muligheder, stort potentiale Der findes mange skjulte muligheder inden for smart vandteknologi, men de færreste kender til deres effekt og besparelsespotentiale. Udover mængden af vand og energi kan boligejere også spare mange penge. Hvis du har to vandhaner og en bruser, og du installerer de mest energivenlige armaturer, viser tests hos almindelige familier,

at man kan spare over 1.000 kr. om året. I boligforeninger, på skoler, hospitaler eller sågar på kommunens rådhus løber det op i rigtig mange penge. Og uendeligt meget vand og energi. – Det bør være helt naturligt at stille krav til, at bygherrer, byggerådgivere, arkitekter og entreprenører også tænker energirigtigt, når der skal vælges vandløsninger og armaturer i forbindelse med nybyggeri, mener Ole Sander og fortsætter: – Løsningerne findes allerede i dag, men de bliver slet ikke udnyttet optimalt. Det er ærgerligt, at vi er nået så langt teknologisk, og så bliver bremset af et bygningsreglement, som ikke dækker hele værdikæden.


FREMTIDENS FACADER – TEGL OG NATURSKIFER Robinievej i Albertslund Arkitekt: ONV Arkitekter + Jaja Architects Entreprenør: Scandibyg

VIDAR – teglspån til lette facadekonstruktioner

• Tegl i verdensklasse • Levetid +50 år • Ingen vedligeholdelse • Vægt kun 31 kg/m2 • Uorganisk montagesystem • Økonomisk fordelagtigt Ravnkildevej i Aalborg Arkitekt: KAAI + EFFEKT Entreprenør: MT Højgaard

– facadesystem med naturskifer

• Ægte spansk skifer • Levetid +50 år • Ingen vedligeholdelse • Vægt kun 24 kg/m2 • Økonomisk fordelagtig • 4 forskellige montagesystemer salg@komproment.dk

·

www.komproment.dk Jellingvej 11 DK-9230 Svenstrup Tel.:+45 9652 0710 Fax:+45 9652 0111


14 ANNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Kom vandskaderne i forkøbet Kraftig regn og skybrud forårsager hvert år boligskader for millioner af kroner. Men nu kan du nemt og effektivt sikre dit hjem mod dyre og ubekvemme vandskader. Gør som Alm. Brand og Top Danmark anbefaler og brug en vandsikringstape, der effektivt forhindrer vandet i at trænge gennem døre og vinduer.

 H

en enkel løsning på et komplekst problem med øgede vandmasser, som vi kun vil se mere til fremover. Regnen vil tage til, og i takt med at vi hele tiden bygger i byerne, vil belægninger gøre det svært for vandet at sive ned i jorden.

vert år udbetaler forsikringsselskaberne erstatninger for millioner af kroner, når skybrud og stormflod skyller ind over landet. Men nu kan du nemt og hurtigt gøre en indsats for at undgå at ende i samme situation som tusindvis af andre boligejere.

– Vi er vidne til de massive problemer med skybrud, og vi mærker det også på egen krop som boligejere. Tapen, også kaldet Vandsikringstape 920, er nem både at sætte på og tage af igen – også for almindelige brugere, fortæller Lars Wulff om tapen, der indgår i Dana Lims produktportefølje som en naturlig forlængelse af producentens øvrige tætningsprodukter.

Med en ny specialudviklet vandsikringstape kan du effektivt hindre vandet i at trænge gennem døre og vinduer, og du kan derfor på egen hånd komme vandskaderne i forkøbet og undgå dyre udbedringer og besværlige forsikringssager. Anbefalet af forsikringsselskaber Vandskader i forbindelse med kraftige regnskyl og skybrud sker typisk, fordi vandet kan trænge ind gennem sprækkerne omkring vinduer og døre. Hvis du selv vil minimere risikoen for vandskader af den art, kan du nemt montere vandsikringstapen, når der er skybrudsvarsel, ligesom du uden besvær kan

fjerne den igen bagefter. Tapen hilses varmt velkommen af forsikringsselskaber som Alm. Brand og Top Danmark, der anbefaler tapen til boligejere som en god, præventiv løsning. – Vi har nu ved flere lejligheder set, at tapen er et godt supplement til de øvrige for-

holdsregler, man træffer, når et skybrud eller en stormflod rammer. Derfor er den en god løsning til de husejere, der mangler et ekstra våben mod vandmasserne, lyder det fra skadedirektør Brian Wahl Olsen fra Alm. Brand. Nem at bruge Teknologien bag den nye

tape er en speciel papirmasse, der er særlig vandtæt, og som kan svulme op 30 gange sin egen størrelse, når den kommer i kontakt med vand. Ifølge marketingchef Lars Wulff fra Dana Lim, som står bag produktet, er der tale om lidt af en teknologisk landvinding. For den udgør

Findes i byggemarkeder Dana Lim, der er Danmarks største producent af fugemasse, lim og spartel, har den specialudviklede vandsikringstape på varehylderne og står for distributionen til alle landets byggemarkeder. For det skal være nemt for dig som boligejer at få fat i tapen,

når du lige står og skal bruge den. Også det er sød musik i forsikringsselskabets ører. – For os som forsikringsselskab er det vigtigt, at vores kunder har de bedst mulige værktøjer til at kunne sikre deres hjem og ejendele. Derfor er det kun positivt, at vandsikringstapen nu kommer ud i de fysiske butikker, lyder det fra Brian Wahl Olsen.

Det er iværksættervirksomheden Lind Solutions, der står bag udviklingen af Vandsikringstape 920. Der ligger instruktionsvideoer på virksomhedens hjemmeside, som gør det nemt at blive klogere på produktet.


2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

15

Nye lime giver flere muligheder for den professionelle gulvlægger Nu lancerer Bostik to nye gulvlime; Fixtac Plus og Startac Outdoor. Uanset hvilken type af gulv du vil lægge, så har Bostik den rette gulvlim.

 F

Holdbare og flotte gulve udendørs med Startac Outdoor Startac Outdoor er en gulvlim til dig, der stiller høje krav til klæbeevne udendørs. Startac Outdoor kan holde til hård slitage og er derfor velegnet til en række forskellige underlag og gulvtyper, f.eks. kunstgræs, minigolfbaner, balkoner og udepladser.

ixtac Plus er en gulvlim med ekstremt klæb, hvilket giver en meget lang monteringstid. Fleksibiliteten gør at et lagt gulv let kan skiftes, f.eks. i en butik, der gerne vil skifte gulvet eller ændre gulvets mønster. Desuden har Fixtac Plus et meget godt monteringshug til forskellige typer gulvmaterialer på både sugende og tæt underlag. Det betyder, at gulve let kan fjernes. Limen egner sig foruden dimensionsstabile LVT-gulve også til tekstil- og PVC-fliser. Fixtac Plus har en meget smidig konsistens, og den er let at påføre i et jævnt lag.Til forskel fra andre produkter på markedet kræves der ingen forbehandling med grunder og lignende. Du sparer tid med kun én arbejdsgang!

Desuden kan limen påføres stående, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet. – Fixtac Plus er som flydende tape. Du kan endda påføre limen den ene dag og lægge klinkerne næste

dag. Limen er stadig lige klæbrig. Det er et unikt produkt, der f.eks. giver butikker helt nye muligheder for at forandre gulvmønstre, udtaler Peter Fäldt, produktchef, Bostik Northern Europe.

Særligt velegnet til limning af gummigulve med slebet bagside til offentlige steder, der udsættes for stor belastning. På træ, aluminium, pvc, galvaniseret stål, halvhårde klinker, sten- og cementbaserede materialer. Om Bostik Bostik er én af verdens førende producenter af lim, spartelmasse, fix & fuge og

tætningsmidler. Bostik er repræsenteret overalt i verden, og den samlede koncern råder over en stor viden og erfaring inden for forskning og udvikling.Bostik-koncernen tæller 4.800 medarbejdere,

3 globale forsknings- og udviklingslaboratorier og 11 forskningscentre, som er fordelt ud over 50 lande. Virksomheden har over 100 års erfaring.


16 ANNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Administrationen er blevet meget enklere Tømrer- og snedkerfirmaet Hassing-Huset i Hurup,Thy, fik E-Komplet i februar i år, og alle – mester, regnskabsdamen og svendene – er glade for, at det er så nemt og overskueligt.

 E

og materialeregistreringen snakker sammen med lønsystemet og faktureringsløsningen, og det er nemt og hurtigt at trække informationerne ind. Det giver overblik, påpeger Karsten Larsen og fortsætter:

-Komplet er ret nemt at lære. Min mor, der kører virksomhedens regnskab, var selvfølgelig udfordret, lige da vi skiftede system – også fordi vi samtidig skiftede selskabsform, så der var mange ting på én gang. Men nu kører vi med E-Komplet, og hele administrationen er blevet nemmere. Til nytår overtog Karsten Larsen ledelsen af familievirksomheden Hassing-Huset i Hurup,Thy, efter sin far.

– Skulle en af os nu komme til at lægge nogle informationer ind på den gale sag – og det kan jo ske – så er de nemme at flytte. Det har forenklet mange ting her i virksomheden. Det er et fint program!

– Vi har aldrig haft ét sammenhængende administrationssystem før. Vi havde et gammelt regnskabssystem og et system til registrering af timer for svendene, der ikke rigtigt virkede. Så jeg gav mig til at undersøge, hvad der var af løsninger. Der er mange systemer at sætte sig ind i, og nogle af dem er for bøvlede, mens andre er målrettet til eksempelvis elektrikere eller VVS-virksomheder, forklarer Karsten Larsen.

Hurtigt overblik – En af fordelene ved Ekomplet er, at man selv kan bygge funktioner på, efterhånden som man får brug for det. Vi har taget indkøringen i vores eget tempo. Og det er jo vigtigt, at tingene virker, forklarer Karsten Larsen. Svendene har fra starten været meget positive overfor time- og vareregistreringen i E-Komplet – og også de føler, at de har fået mere overblik over de sager, de arbejder på.

– Vores revisor foreslog, at vi kiggede på E-Komplet – og det er der faktisk flere af kollegerne i branchen, der også bruger. Så Michael fra

Karsten Larsen fra Hassing-Huset E-Komplet kom forbi og viste os det, og den 1. februar gik vi i gang med at skifte til EKomplet. En app, der virker Hassing-Huset har i alt 15 medarbejdere, og det var vigtigt, at det nye system var nemt og overskueligt for alle – ikke mindst svendene. – Vi har før prøvet at have et system med timeregistre-

ring via en app, men jeg var ikke helt tilfreds med løsningen – jeg synes ikke, det virkede, som det skulle. Men E-Komplets app er nem og overskuelig at bruge: Jeg opretter blot den nye sag hjemmefra, og så kan svendene registrere time- og materialeforbrug på sagen. Eller – hvis jeg ikke har nået at oprette sagen – kan svendene selv gøre det, når de

står ude på opgaven, forklarer Karsten Larsen. Et forår med generationsskifte, ny selskabsform, masser af kunder – og et nyt administrationssystem – har udfordret den lille virksomhed, men nu kører det hele til alles tilfredshed. – Det giver meget mere overblik, både for min mor og jeg: App’en med time-

– Med E-Komplet har vi fået ét samlet system – og det var jo det, jeg ledte efter. Det har forenklet mange ting for os alle sammen. Vi sparer tid, og

jeg kan følge time- og materialeforbrug. Det virker som det skal – og det er vigtigt! Jeg er jo ikke blevet selvstændig for at sidde inde på kontoret og bruge dagen på at lave administration, griner Karsten Larsen. Fakta: E-Komplet tilbyder én samlet softwareløsning til byggebranchen, hvor kunden får sags- og tidsstyring, regnskab, kvalitetssikring mm. EKomplet samarbejder med en række revisionsfirmaer, som løbende hjælper med at sikre, at E-Komplet altid overholder alle regler og principper for god revision. Desuden er en række bogholdere og revisorer tilknyttet som eksterne konsulenter i kundernes lokalområder. Alle eksterne konsulenter er grundigt uddannede i brugen af E-Komplet.


Tryghed. Trivsel. Glæde. Engagement. Overskud. Hvad er et godt arbejdsmiljø? Mange virksomheder har haft fokus på at skabe et sikkert arbejdsmiljø, men har glemt trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Vil I skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø? Så hjælper Bureau Veritas jer på vej! En struktureret og systematisk tilgang er den direkte vej til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Bureau Veritas giver jer de redskaber, der er brug for! Se mere på: www.bureauveritas.dk

Bureau Veritas Denmark · www.bureauveritas.dk · Tlf. 7731 1000 Vesterbrogade 149 Willemoesgade 2, 3. sal Oldenborggade 25-31 DK-1620 København V DK-6700 Esbjerg DK-7000 Fredericia


18

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Bygge- & Anlægsavisen tester værktøj Til vores test af værktøj er vi taget ud på Amager, omgivet af solskin, hestevrinsk fra nærliggende marked og fly fra Kastrup Lufthavn. Vores håndværker-panel bestående af Chris Christiansen fra CG Jensen og Jacob Schøn fra Andersen & Tardini, har set frem til at prøve kræfter med nogle af markedets nyheder. Tekst af Alexander Tengbjerg og Mikkel Sandahl, Foto af Ronny Bennetsen

B 

ygge- & Anlægsavisen har testet Feins supercutter og to batteridrevne vinkelslibere fra Bosch og DeWALT. I de næste to udgaver af Bygge- & Anlægsavisen vil vi tage fat i slagnøgler, slagskruemaskiner, rundsave, kantfræsere og høvle. En maskine man som tømrer ikke kommer udenom Fein Supercut er en del af deres serie af oscillerende værktøj, hvor Fein igennem en årrække har været markedsledende: – I gamle dage måtte man kun arbejde med sådan et stykke værktøj i 15 minutter om dagen ifølge arbejdstilsynet på grund af de kraftige rystelser. Men med Feins produkter opnåede man en større stabilitet takket være de anvendte kugle-/nålelejer samt motoren og gearet, der er konstrueret til konstant brug og høje belastninger, hvilket også eliminerede de kraftige rystelser. Derfor kan man nu arbejde med sådan

maskiner godt kan opleve, at den går i stå.

en supercutter hele dagen, fortæller tømrer Jacob Schøn og fortsætter:

Da turen går til DeWalts vinkelsliber, er både Chris og Jacob Schøn enige om, at de to maskiner er ret ens.

– Feins klassiske kliksystem fungerer stadig rigtigt godt, og man kan få klinger til næsten alle slags opgaver.

– I forhold til ydeevnen ser jeg ikke den store forskel. Den skærer ligeså fint som Bosch’, og den kommer igennem alt det, vi kaster efter den, siger Jacob.

Jacob Schøn fremhæver også, at Fein Supercut ligger godt i hånden og har en langsom opstart, der gør det nemt at kontrollere værktøjet. – Den er simpelthen perfekt til præcisionsarbejde. Den er måske en anelse tung og stor i det, men til gengæld så er man heller ikke i tvivl om, at det er et stykke værktøj, der holder. Den er ikke batteridreven, men til gengæld er ledningen lang, hvilket jo øger fleksibiliteten en smule. Som tømrer er det alt i alt en maskine, man bare ikke kan komme uden om. Stor udvikling inden for vinkelslibere Chris Christiansen fra CG Jensen bruger ofte vinkelsliberne til et væld af opgaver på sit arbejde inden for be-

tonrenovering, eksempelvis til at skære igennem armeringsjern, og han er begyndt oftere at anvende de batteridrevne vinkelslibere, da de har gennemgået en stor udvikling hvad angår både kraft og batterilevetid:

så er det det rart at have elværktøj med ude på pladsen. Jeg mener, de batteridrevne, giver jo en større fleksibilitet, hvilket også er grunden til, at de batteridrevne vinkelslibere kaldes for Guds gave til tyveknægtene, griner Chris.

– Vi laver mange forskellige typer af opgaver i løbet af arbejdsdag, og selvom jeg selv mest bruger dagligdag vinkelslibere med ledning,

Chris går i gang med at inspicere vinkelsliberen fra Bosch. Det første, han bemærker, er, at klingeskiftet ifølge ham ikke er helt optimalt.

– Generelt kunne man godt ønske sig en bedre brugervenlighed på maskinen, eksempelvis har den et tændingssystem, der ikke har den bedste opstart – her kunne knapperne sidde lidt bedre. Men når man først kommer i gang skærer den jo godt. Man kan sagtens mærke, at der er masser af kræfter i den her. Den skærer uden problemer igennem jernet, hvor man på sløvere

– Hvis jeg skulle vælge, ville jeg gå med vinkelsliberen fra DeWalt. Man er jo et vanedyr, og jeg har brugt DeWalts vinkelslibere før, og føler mig godt tilpas med dem, ja og man har jo vænnet sig til farven, siger Chris, og Jacob supplerer: – Ja altså i forhold til ydeevnen var der ikke noget at udsætte på nogen af dem. Men brugervenligheden var lige det bedre på DeWALT’s maskine, så den ville jeg også gå med i sidste ende, selvom det er et tæt løb.

Bygge- & Anlægsavisens Test-panel

Jord- og betonarbejder Chris Christiansen fra CG Jensen

Tømrer Jacob Schøn fra Andersen & Tardini.

En storspiller i den danske byggebranche Chris Christiansen er jord- og betonarbejder, og han har før sin tid i CG Jensen også været hos MT Højgaard. CG Jensen er en landsdækkende entreprenørvirksomhed og er med over 500 ansatte en stærk spiller i den danske byggebranche.Til december kan CG Jensen fejre 10 års jubilæum, og man sætter en stor ære i sin egenproduktion og udfører gerne det meste arbejde selv.

Passioneret snedker- og tømrerarbejde Jacob Schøn er tømrer og arbejder for tiden meget med snedkerarbejde. Han holder af at arbejde kreativt med træ og at finde de rigtige løsninger. Andersen & Tardini arbejder for private, kontorer og erhverv og udfører alt indenfor tømrer og snedkerarbejde. Hertil bestræber Andersen & Tardini sig på at være sparringspartnere for kunderne, så man når frem til den ideelle løsning.


19

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

DeWalt DCG405P2 Vinkelsliber

FEIN SuperCut FSC 500 QSL

Driftseffekt: 1000 Watt

Lydtryk: 85 dB(A)

Optagende effekt: 450 Watt

Vægt ifølge EPTA: 1.6 kg

Hastighed, ubel.: 9000 omdr./min.

Spænding: 18 V

Afgivende effekt: 250 Watt

Værktøjsholder: StarlockMax

Maks. skivediameter: 125 mm

Batteri-kapacitet: 5.0 Ah

Antal svingninger: 10.000-19.500 1/min

Værktøjsskift QuickIN

Vægt: 1.75 kg

Afgiven effekt: 800 Watt

Kabel med stik: 5 m

Tak til Bygma Amager

 B

ygge- & Anlægsavisen har i værktøjstesten anvendt Bygma Amagers faciliteter. Som Proffcenter satser man på de professionelle kunder, selvom private også er velkomne, og den blot 26-årige butikschef Dennis Andersen kan fortælle, at man med en beliggenhed tæt på motorvejen har rigtig mange afhentninger i løbet af en almindelig dag, hvilket stiller store krav til logistikken for Bygma Amager. Dennis Andersen fortæller i den forbindelse:

– Vi sætter service allerhøjest, og vi sørger for at have de rigtige kompetencer til den gode rådgivning. For os er det vigtigt at følge op på alle henvendelser, og vores kunder får altid en personlig kontaktperson, så man hurtigt kan få svar på sine spørgsmål. I Bygma tror vi på det personlige samarbejde, hvor man til hver en tid kan trække på os som rådgivere. Den tryghed er vores kunder meget glade for. Dennis Andersen, butikschef Bygma Amager og Henrik Lundorff fra Bygma Amager var til god assistance.


u

..,

J

..J

'.J

..J

v

,j

v

..,

,J

..,

.., "

.J -

V

IJ

\J

� V

u

V

-.J •

V

.,,

\J 'V

u

u

V

'-'

I.,

u

',\ -

r/ u

..)

u

u , \J

,J

:: _;

-..,

•il

-

-

..,

\,)

-,

Hvert år udbetaler forsikringsselskaberne erstatninger for millioner, når skybrud og stormflod rammer landet. V ....>

-

., .., )

..,

J

u .,

Vores nye vandsikringstape er let at montere og beskytter effektivt vinduer og døre mod indtrængende vand. På den måde kan du nemt og billigt komme vandskaderne i forkøbet og undgå dyre og besværlige udbedringer.

'

Vandsikringstapen er anbefalet af Alm. Brand til at sikre boligen. ,)

J J

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - TLF. +45 56 64 00 70 - FAX +45 56 64 00 90 - E-MAIL: INFO@DANALIM.DK - WWW.DANALIM.DK

DANA LIM

- �--

Boa 4 sektion 2  
Boa 4 sektion 2