Page 1

Nr. 1 Februar 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms | Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Byggematerialer


2

Særtillæg | BYGGEMATERIALER | bygge- & anlægsavisen

Bygningers drift - et afgørende parameter i fremtiden Seniorforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning, Anders Bjerre, ser bygningers energiforbrug og vedligeholdelse som de vigtigste drivere for fremtidens byggeri. Han forudser, at der vil komme en efterspørgsel på bygninger med meget lav vedligeholdelse, eller hvor den overordnede drift varetages af professionelle ejendomsselskaber. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

F

or fremtidsforsker Anders Bjerre er der ingen tvivl om, at tidens fokus på bæredygtighed fortsætter, da både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn her forenes:

Anders Bjerre har været ansat ved Instituttet for Fremtidsforskning siden 1976 og er i dag seniorforsker. Han har bidraget til udviklingen af The Dream Society og Creative Man. Han er også den danske deltager i Euroconstruct-samarbejdet, som jævnligt udsender nye vurderinger af byggeriets fremtid. Han organiserer ofte kurser i fremtidsforskning og har afholdt internationale konferencer i relation til byer, byggeri og bolig-udvikling.

– Man skal passe på at overvurdere hvor hurtigt, udviklingen går. Facader udelukkende beklædt med solceller er ikke teknisk-økonomisk muligt endnu, men der er ingen tvivl om, at vi bevæger os i den retning. Det er ikke altid, at folk vælger de løsninger, der er mest rationelle, når man skal bygge nyt eller renovere, men den her udvikling mod mere bæredygtige løsninger er vanskelig at være uenig med.

selvkørende bil være hverdag om 15 år, hvilket kan gøre det mindre generende med transporttid til arbejdet:

”Vi river for lidt ned” Anders Bjerre bor selv i en bygning fra 1913, som oprindeligt er opført til to familier, men hvor huset i dag passer til to personers behov: – Der er ingen ældre bygninger, som bliver brugt på den måde, de oprindeligt er bygget til. Nye behov opstår hele tiden, og de ældre huse er dyre i drift og vedligeholdelse. Et argument om at betale 20.000 kr. mindre i varme om året kan enhver forstå, og det kommer til at præge byggeriet de næste mange år. Det er uforholdsmæssigt dyrt at bringe en villa fra 1930’erne up-to-date, men Anders Bjerre oplever en imagemæssig udfordring for byggebranchen, hvor der er en angst for at være bygherre: – Der er en generel mistillid til håndværkere, hvor mange vælger at beholde det gamle, fremfor at risikere at få en sjusket byggeløsning, hvor der efterfølgende skal udbedres, eller hvor man ikke får den forventede besparelse på drift og energiforbrug. Derfor bliver der revet for lidt ned, selvom der er efterspørgsel efter boliger med lave driftsomkostninger.

Gør-det-selv-manden, en uddøende race? Før i tiden var der flere, som valgte selv eller delvist selv at bygge deres eget hus, men i dag er det en forsvindende lille del af Danmarks befolkning, som selv står for at bygge deres huse. Anders Bjerre mener, at husprojektet før i tiden var den eneste mulighed for selvrealisering for mænd, hvor der i dag er kommet et væld af muligheder:

– Den selvkørende bil er ikke så science fiction, som man tror. Og her kan man arbejde, mens man transporteres, så det kan give en potentiel revolution i lokaliseringsmønstre. Der er selvfølgelig nogle overordnede regler angående trafiksikkerhed, som skal på plads, men systemet behøver strengt ikke være perfekt for at være bedre end nu, siger Anders Bjerre og afslutter:

– Hvis vi går et par generationer tilbage, så var manderollen mere begrænset, og der var byggeprojekter en mulighed for selvrealisering og leg. Man har flere muligheder for at realisere sig selv på arbejdet, og i dag vælger mange mænd at anskaffe sig dyrt udstyr til køkkenet fremfor værkstedet, når de skal eksperimentere og skabe nyt, og herved er ulykkerne også mere begrænsede. Hvis man ikke længere er stolt af selv at kunne vedligeholde sin bolig, så er springet til at lade professionelle stå for driften af ens bolig ikke langt.

Professionelle driftspartnere Når vi ser på fremtidens behov, så er det ifølge Anders Bjerre mest rationelt at leje sin bolig af et professionelt drevet ejendomsselskab: – Argumentet for at eje er hovedsagligt, at man ønsker at få del i ejendommens værdistigning, men her kunne man måske forestille sig, at vi havde muligheden for at investere i aktier i ejendomsselskabet.

Herved vil boligens drift blive varetaget af folk, som har den fornødne ekspertviden til at beskytte deres investering. Det kunne være et incitament for mange. Lige nu ser vi, at mange ældre gerne vil bo sydpå i vinterhalvåret, og så kunne professionel drift af ens bolig i Danmark være meget tiltalende. Det klassiske, danske parcelhus bygger på ideen om en kernefamilie, hvor man bor det samme sted, indtil man til sidst flytter på plejehjem. – Man kan argumentere for, at der er for mange parcelhuse i Danmark, hvilket også handler om, at de fleste parcelhuse er ejerboliger. Samfundet mister noget mobilitet, da det er dyrt at flytte fra en ejerbolig, ligesom den ikke harmonerer med den moderne opsplittede familie med bonusbørn, siger Anders Bjerre. Ud fra et klimaperspektiv er parcelhuset heller ikke optimalt, da en husstand med to arbejdende forældre ofte er nødt til at have to biler. Ifølge Anders Bjerre vil den

– Argumentet mod den selvkørende bil er, at man mister glæden ved selv at køre bil. Omvendt kan man sige, at der 100 % sikkert ingen køreglæde er ved at sidde i kø en mandag morgen kl 8 på en motorvej.

Lærende byggesystemer? Modulbyggeri er en voksende del af byggeriet, og Anders Bjerre mener, at byggesystemer kommer til at spille en stor rolle i fremtidens byggeri: – I den danske litteratur var der for 100 år siden en stor begejstring for ingeniørprofessionen. Vi kunne håbe at se noget af det igen i forhold til at bygge økonomiske og miljøvenlige byggerier. En løsning kunne være at satse på at ensrette selve byggeklodserne, så man har en slags database, der hele tiden forbedres, mens byggeriets grundelementer er konstante. Herved kunne man således bygge 200 forskellige huse med samme byggestil og materiale, hvor man via byggesystemet automatisk ser alle problemstillinger i byggeprocessen, ligesom man hele tiden er bevidst om bygningernes levetid og potentiel opgraderingsmuligheder.


Få haven ind i stuen Foldedøre med smal ramme i Træ eller Træ/Alu Energi Med foldedøre kan du åbne hele facaden, og nyde udsigten endnu mere... De smalrammede døre fås som enkelt-, dobbeltfløjet og som udadgående foldeversion, og kan leveres med 2- eller 3-lags glas. Antal fløje og mål tilpasses hver enkelt byggesag, så resultatet fremstår arkitektonisk fuldendt. Foldedøre i træ og træ/alu er testet og godkendt i henhold til EN 14351-1 for luft- og vandtæthed samt vindbelastning.

NYHED! E FOLDEDØR SÅ G O U N S Å F Æ I FYRRETR

Tlf. +45 86 62 18 88, www.unikfunkis.dk


4

Særtillæg | byggeMATERIALER | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Nye veje til tætte huse Keep it simple! Sådan lyder konceptet bag Isolas nye tape- og klæbesystem til dampspærrer, vindspærrer og undertage. Det nye system lanceres sammen med en illustreret tætningsguide, som skal gøre det lettere for udførende at bygge efter de skærpede krav i BR15 og BR20. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

 I

at opfylde de forskellige krav, som stilles til samlinger både nu og fremover. Den er funktionsopdelt, så man hurtigt kan slå op, hvordan man f.eks. udfører en korrekt dampspærreklæbning på en forskallingsmur, herunder hvilke materialer man skal bruge.

sola har netop lanceret et nyt tapeog klæbesystem til dampspærrer, vindspærrer og undertage, der skal overholde de skærpede tæthedskrav i BR15 og BR20. Systemet, der er testet og teknisk godkendt af SINTEF Byggforsk i Norge samt det svenske Statens Prövningsanstalt/Sitaf, kommer i handlen primo februar, hvor Isola også udgiver en omfattende, gennemillustreret tætningsguide for udførende.

– Bogen udgives i fysisk a5-format og bliver desuden frit tilgængelig på vores hjemmeside, så man kan downloade den på sin smartphone og altid have den lige ved hånden. Ud over brugervenlige anvisninger på de konkrete indoor- og outdoor-konstruktioner rummer bogen mere generelle konstruktionstekniske forklaringer. Det handler kort sagt om at formidle de helt essentielle informationer på en måde, som er let at gå til, understreger Alex Winsley.

Optimering af tidsforbrug og kvalitet

Let at gå til Isolas nye tætningsguide fungerer som en illustreret ’nøgle’ til tape- og klæbesystemet, der er udviklet for at gøre det lettere

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m ø m s fri · e

e · sømfri mon ntag tag mo e· i r sø mf ø m fri ·s e

mo nt ag

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø øm m fri ·s

e

FAKTA

fri montage · søm søm fri

mo nt ag

mo nt ag

• Ligger jævnt og stabilt ved dimensionsændringer som følge af skiftende temperaturer • 40% hurtigere montering • Ingen ”væltede” og halvt islåede monteringssøm, der senere ligger og gnaver/afgiver knirkelyde • Kan ved fejlmontage fjernes uden deformationer • Super ergonomisk montage stilling og ingen belastende arbejdsstillinger • Ingen brug af værktøj • Testet af SBi - Statens Bygge forskningsinstitut

mo nt ag

tage · s øm fri

fri montage · søm søm fri

e· tag on m

fri mo søm

novopan_annonce bygge-&anlægsavisen 251x166, tværformat.indd 1

e· tag on m

fri mo søm

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m øm fri ·s

e · sømfri mon ntag tag mo e· fri sø m øm fri ·s

Nu reduceres ikke kun varme- og energiforbruget i gulvvarmen vha. NOVOPAN KLIMAGULV - men også monteringstiden reduceres væsentligt ved stående , sømfri montage!

NOVOPAN KLIMAGULV er resultatet af de senere års udvikling, der hjælper boligejere til at reducere energiforbruget og byggebranchen til at honorere de nye skærpede lovpligtige 2020-energikrav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer. Et nyt, moderne og hurtigt-regulerende træbaseret gulvvarmesystem, der fordeler og sikrer en ensartet og energibesparende varme.

e· tag on m

e

e

- hurtig og sikker nedlægning og stærk ergonomi!

© offenm.com

e · sømfri mon ntag t a g mo e· fri sø m øm fri ·s

Sømfri montage

mo nt ag

e · sømfri mon ntag tag mo e · fri sø m øm fri ·s

e

ontage · s øm fri mo nt ag

tage · s øm fri mo nt ag

fri montage · søm søm fri

e

e· tag on m

fri montage · søm søm fri

bejdstid og mindsker risikoen for fejl. Målet er, at det skal være lettere for entreprenøren og håndværkeren at bygge tørre og sunde huse, fortsætter han.

e· tag on m

– Vi ønsker at gøre valget af materialer og konstruktioner til det enkelte projekt langt mere overskueligt, så man både sparer ar-

e· tag on m

– De stigende byggetekniske krav, især til husenes tæthed, øger behovet for mere enkle og effektive værktøjer, der kan sikre en tilstrækkeligt høj kvalitet. Mange udførende oplever, at såvel produktsystemer som montagevejledninger er unødigt komplicerede at arbejde med, forklarer Isolas tekniske produktchef Alex Winsley om baggrunden for de nye lanceringer.

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk 07/03/14 07.40

e· tag on m

fri m søm


5

Særtillæg | byggeMATERIALER | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Miljøvenlige plastprodukter

MERE END 50 ÅRS ERFARING

til byggeri over og under jorden

Markeringsnet

Til markering af kabler og ledninger m.m. for at undgå graveskader. Findes i alle farver afhængig af formålet.

Murere tager godt imod ny certificeringsordning Siden ARDEX i september lancerede certificeringsordningen FlisePartneren, er tilmeldingerne strømmet ind fra murere landet over. Faggruppen har længe efterspurgt bedre muligheder for opkvalificering, specialisering og forretningsudvikling. Dét oplever de nu at få med FlisePartneren, som i marts sætter fokus på effektiv vådrumssikring efter de nye SBi-krav og ETA-godkendelsen for vådrum.

 M

ed flere end 100 tilmeldte murer- og entreprenørfirmaer inden for de første 2 måneder må den nye certificeringsordning FlisePartneren, som ARDEX lancerede for landets murere i september 2014, siges at være kommet flyvende fra start. Ordningen tilbyder mureren helt nye muligheder for faglig opkvalificering, specialisering og forretningsudvikling inden for et enkelt grundlæggende koncept. Dén kombination går rent ind hos murerne, som udover murerfaglige kurser bl.a. tilbydes kurser i byggejura, salg og markedsføring.

Opfylder et stort udækket behov – Det største problem for murerfaget i dag er mangel på efteruddannelse. Det gælder hele vejen op igennem systemet fra de lærlinge, som kommer ud til os, og til mange af de gamle murerfirmaer, som har arbejdet med faget i årtier, forklarer murermester Jens Zwicky fra Hørsholm, som var blandt de første, der deltog i et FlisePartnerenkursus. – Murerne er en af de få faggrupper, som ikke har haft autorisation eller certificeringer til at holde kompetencerne ved lige, så FlisePartneren falder på et tørt sted. Der er et stort behov for de her certificeringer og opdateret efteruddannelse. Ikke kun i forhold til den byggetekniske kvalitet, men også i forhold til den forretningsmæssige udvikling og kvalitetssikring, fortsætter han.

Vådrumssikring efter de helt nye krav FlisePartneren sætter i marts fokus på vådrum, og kurserne finder sted d. 17. marts

på Sjælland og d. 24. marts i Jylland. Ud over at give de tilmeldte murere praktisk erfaring med ARDEX’ effektive vådrumssystemer er hensigten at ruste murerne optimalt i forhold til kravene i den nye SBianvisning nr. 250 om vådrum samt den nye EU-godkendelse for vådrum (ETA). Begge dele har nemlig konsekvenser for murerens daglige arbejde. – Jo større viden, jo mere sikker er du på at udføre arbejdet rigtigt, så du undgår skader og fejl. Kurserne gennemgår de nyeste krav på området, men vi har også fokus på typiske kritiske detaljer ved udførelsen af vådrum, dvs. gulvafløb og rørgennemføringer. Her gennemgår vi de nyeste og mest effektive teknikker og materialer, som mureren har til rådighed, fortæller kursusleder Frank Henriksen, der er teknisk rådgiver hos ARDEX og var med i den faglige følgegruppe, som bistod SBi under udarbejdelsen af den nye anvisning.

Miljønet

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

Armeringsnet

Sikrer en stabil indkørsel. Undgå kørespor. Kan placeres mellem stabilgrus og afretningssand.

Snefangsrør med sømkant

Modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Findes i størrelserne ø22 mm, ø32 mm, ø42 mm, ø70 mm.

Sne- og fuglestop Modvirker problemer med fygesne, fugle og større insekter, der finder vej ind på loftsarealerne under bølge-eternitplader.

BIO-BLOK®

Til regnvandshåndtering. Til såvel små og store faskiner som til opbygning af forsinkelsesbassiner.

BIO-BLOK®

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Phone +45 98 92 21 22 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk


6

Særtillæg | byggeMATERIALER | bygge- & anlægsavisen

At udarbejde fremtidens krav Byggebranchen er ikke et hjemmemarked mere, og det er de nye krav til EU-mærkning et godt eksempel på. Bruno Harald Philipson fra Energistyrelsens team for markedsovervågning af byggevarer ser udviklingen mod flere harmoniserede produktstandarder som en dynamisk proces, hvor der hele tiden sker tilpasninger, samtidig med de nye krav skal fungere i forhold til de danske virksomheders nuværende formåen og processer. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

S

iden den 1. juli i år gælder det for alle byggevarer af stål og aluminium, at de skal CEmærkes efter den harmoniserede standard, DS/EN 1090-1. I den forbindelse er det blevet lovpligtigt at markedsovervåge området, men der hersker stadig ifølge Bruno Harald Philipson usikkerhed i forhold til hvad der er omfattet af standarden for stålkonstruktioner, at man venter med proaktivt at kontrollere virksomhederne direkte på området: – En af vores opgaver er at hjælpe virksomhederne videre. Vi lytter til branchen. De danske virksomheder er ret gode til at CE-mærke. Det er ofte misforståelser, der ligger bag, når dokumentationen er mangelfuld. Styrelsen deltager i Det Stående Byggeudvalg i EU, SSC, som består af repræsentan-

ter fra hvert medlemsland og en formand fra Europa-Kommissionen: – Under høringsprocesserne giver vi vores input, men der ligger en udfordring i forhold til at udarbejde ens retningslinjer for alle lande. Der er fortsat drøftelser visse aspekter af CE-mærkningen af stålkonstruktioner efter EN 1090-1- Det skal det være helt klart og tydeligt hvad der er omfattet af standarden og hvad der ikke er omfattet, inden vi i en behandling af en konkret sag kan benytte os af sanktioner som påbud om at stoppe markedsføring og salg.

Løbende dialog om indsatsen Bruno Harald Philipson sidder med i Energistyrelsens branchepanel for byggevarer, og her mødes medlemmerne to gange årligt og drøfter bl.a. produktregulering og markedsovervågning af byggevarer. Han fortæller:

– Vi prioriterer vores proaktive indsatser, og her fylder informationsdelen meget. Derfor bruger vi branchepanelets halvårlige møder til at fortælle om den indsats, vi planlægger for den kommende periode. Her får vi samtidig værdifuld feed back om udfordringerne for branchen omkring tolkning og efterlevelse af reglerne. Inden Energistyrelsen igangsætter en markedsovervågning, får man lavet en risikomodel ud fra forskellige kriterier, bl.a. byggevarens andel på det danske marked, hvilket kontrolsystem er byggevaren underlagt gn. produktstandarden hEN, samt risikoen for personfare. Den model angiver en prioriteret liste over hvilke byggevarer, der bør være en indsats på. Denne prioriterede liste sammenholder man så bl.a. med antallet af anmeldelser på en specifik byggevare og input fra branchen, inden Energistyrelsen træffer afgørelse om hvilken indsats, der skal være.

Et middel til at blive dygtigere Målet med Byggevareforordningen er at skabe et indre marked i EU uden handelshindringer, og derfor skal danske virksomheder være gearet til at konkurrere på lige fod med udenlandske virksomheder.


7

Særtillæg | byggeMATERIALER | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

FÅ 100% STYR PÅ VÅDRUMSSIKRING - BLIV CERTIFICERET

Vær på den sikre side. Bliv efteruddannet hos FlisePartneren. FlisePartneren giver dig adgang til efteruddannelse i topklasse. Erfarne teknikere fra ARDEX styrker din faglighed, så du er klædt på til enhver opgave.

Læs mere om aktuelle kurser og tilmeld dig på www.flisepartneren.dk/kurser eller spørg hos din lokale flisegrossist. Marielundvej 4 - 2730 - Herlev - Tlf. 44 88 50 50 - ardex@ardex.dk Tape og Klæb byg og anl jan 15_BygTek Platon ann 22.01.15 13:59 Side 1

Isola Tape- og Klæbesystem Komplet program til tætte løsninger!

INDOOR

OUTDOOR

D A M P S P Æ R R E TA P E

PE50

Mur

Flex

Twin

Folielim Mur

V I N D S P Æ R R E TA P E

Tape Primer

S60

Twin

Butyl Fugemasse

Isola as Vesterballevej 5, 7000 Fredericia Tlf.: 70208052 www.isola-platon.dk

FlexWrap

Butylbånd

Tørre og sunde huse

UV


8

Særtillæg | byggeMATERIALER | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Et spørgsmål om ansvar CE-mærkede byggematerialer med uvildig tredjepartsovervågning bør være et ufravigeligt krav i ethvert offentligt byggeri. Bygninger, der benyttes af mange mennesker, må forventes at være både lovlige, sikre og sunde for de mange mennesker, som færdes i dem. Indlæg af Tommy Bisgaard, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen

 K

alk- og Teglværksforeningen forudser, at flere offentlige byggerier går en ualmindelig udfordrende tid i møde. Bekymringen gælder sikkerheden i de byggerier, hvor der anvendes byggematerialer, som ikke er CE-mærkede, underkastet tredjepartsovervågning eller er del at en frivillig kontrolordning. CE-mærkning af byggematerialer med tredjeparts overvågning bidrager til sikkerhed og garanti for, at bygningen kan holde og bruges uden risiko for liv og lemmer. CEmærkningen dokumenterer, dersom den er udført korrekt, at alle krav til produktet er opfyldt fx format, styrke, holdbarhed mv.

Et skoleeksempel Der er bygget en ny skole i murværk. Byggeriet er lovprist for både godt design og bæredygtighed. ”Man” har valgt, at der skulle anvendes mursten, som ikke CEmærkede. Alle er glade og nu to år efter opførelsen, sker der noget helt ”uventet”. I skolegården opdager gårdvagten, at nogle af børnene står og ”piller” mursten ud af væggen i den nye skole. Det kan da ikke passe. Det må være byggesjusk og dårligt håndværk, tænker gårdvagten og får børnene væk fra hullet i muren. Pedellen tilkaldes, og væggen afspærres, så der ikke sker en ulykke. Straks begynder spørgsmålene om sikkerhed og ansvar at hobe sig op: Hvem har egentlig ansvaret for skolebyggeriet, når arkitekten fastlægger, at skolen skal bygges af

en mursten, der ikke er CE-mærkede og fremstillingsmæssigt er helt uden tredjepartsovervågning? Bygherren har ansvar for anvendelsen, men er det alene ”tanken” om bæredygtighed, der ”tæller”, og hvem har egentlig ansvaret for skolebørnenes trivsel og sikkerhed. Hvordan kan den rådgivende ingeniør være sikker på og kan regne sig frem til, at statikken holder i bygningen? Statikeren har ansvar for styrkeberegningerne, men alene det forhold, at tryk og trækstyrke normalt kun statistisk kan fastslås ud fra en sten med CE-mærkning med dertil hørende fabrikskontrol, må betyde, at statikerens ansvarsforsikring ikke gælder, hvis uheldet skulle være ude, og bygningen styrter sammen. Hvordan kan murermesteren sikre sig, at stenen har tilstrækkelig styrke og vedhæftning til at blive anvendt i formuren, når man ikke kan anvende eksisterende erfaringstal fra gældende normer? Mester har ansvar for opførslen, men uden CE-mærkning kan murermestren normalt ikke se, om stenen kan anvendes i for- eller bagmuren uden risiko for sammenstyrtning eller revner i murværket. Hvordan sikrer murerne sig, at det er den rigtige mørtel, der vælges, når stenen ikke er mærket, og man grundet manglende fabrikskontrol ikke rent statistisk kan få de manglende oplysninger med lav variationskoefficient?


9

Særtillæg | byggeMATERIALER | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Mureren kan påtage sig ansvaret for valg af mørtel og udførelsen, men minutsug, vedhæftning mv. er afhængig af kombinationen mellem sten og mørtel. Er der ingen eller ringe vedhæftning, kan stenene ”trækkes” fra hinanden enten af vindlast eller bare små nysgerrige børnefingre. Hvordan kan bygherre og politikere sikre sig, at det færdige byggeri lever op til alle lovlige krav, vedr. både bæredygtighed, æstetik, arkitektur, trivsel, sikkerhed, holdbarhed og alle de andre parametre, som indgår i fastlæggelsen af god skole og dermed overholder gældende lovgivning? Sørg derfor for, at der er fyldgyldig dokumentation for alle elementer i byggeriet - også byggematerialerne. CE-mærkede bygningsmaterialer med tredjepartsovervågning er også et spørgsmål om sikkerhed.

Kig nu efter mærket Tankeeksperimentet viser med al tydelighed, at der er ualmindelig mange huller i osten, når ansvaret for ”byggesjusket” skal placeres. Derfor kan vi kun opfordre til, at politikere, bygherre, forsikringsselskaber, ja hele branchen stiller krav om, at CEmærkning med tredjepartsovervågning skal anvendes uanset hvilken type byggematerialer, der er tale om, og uanset om de er spritnye eller genanvendte. Murstensproducenten kan f.eks. være medlem af Dansk Murstenskontrol, og dermed er med til frivilligt at sikre kvaliteten gennem frivillig tredjepartsovervågning. Problemet er særligt grelt, når det gælder genanvendte materialer. F. eks. mister en mursten en stor del af vedhæftningsevnen, når den genanvendes. Man kan sige, at den

”kemiske proces”, som foregår mellem mørtel og mursten, første gang murstenen anvendes, udnytter murstenens egenskaber, men samtidig reducerer murstenens evne til på et senere tidspunkt at opnå god vedhæftning med ny mørtel. Man kan ikke se på en genbrugt murstenen, hvor stor ”vedhæftningsevne” der er tilbage og øger derfor risikoen for, at murstenen ikke sider rigtigt og lovligt fast i murværket. CE-mærkningen giver stor garanti for, at de parametre, som sikrer vedhæftningen, er tilstede. Det lille CE-mærke samt kontrolmærket fra Dansk Murstenkontrol er derfor ikke uvæsentligt og giver således f.eks. med CE-mærket ikke kun adgang til handel på tværs af grænserne i EU, men også sikkerhed for produktets egenskaber gennem tredjepartsovervågning.

Tegltagsten Topkvalitet Z5 dyb falstagsten i natur, engoberet og ædelengoberet i mange farver. Vejl. priser fra: Før kr. 173,-

122,-

RS Å 0 3 ANTI GAR

Fakta om CE-mærkning CE-mærkning skal sikre, at et produkt overholder EU’s regler i henhold til Byggevareforordningen og gør det således muligt for varer lovligt i det åbne marked at bevæge sig frit inden for det europæiske marked. Når en producent af mursten anvender CE-mærkningen, erklærer han, at produktet overholder alle de lovmæssige krav for CEmærkning. Det betyder, at producenten har bekræftet, at produktet overholder alle relevante krav (f.eks. til sundhed og sikkerhed eller miljøkrav) fået dem undersøgt af et uafhængigt 3-parts vurderingsorgan Det er producentens ansvar at sørge for en 3-parts vurdering, at udarbejde den

tekniske ydeevnedeklaration med tredjepartsovervågning og at anbringe CE-mærkningen med de obligatoriske og nødvendige oplysninger på produktet. I salgsleddet skal det kontrolleres, om produktet er forsynet med CE-mærkning, og om den krævede dokumentation er i orden. Hvis produktet importeres fra et land uden for EU, skal importøren både kontrollere og sikre, at producenten i det pågældende land har foretaget sig det fornødne, og at dokumentationen lovligt stilles til rådighed. Brug derfor kun CE-mærkede produkter, der giver alle nødvendige oplysninger samt lovligt kan anvendes efter hensigten!

Har du problemer med skimmelgrønne belægninger eller borebiller i dit træværk?

BORACOL effektivt som grundingsmiddel også på vådt træ.

BORACOL godkendt middel mod råd, svampe og insektskader i trækonstruktioner

Nu kr. pr. m2 - inkl. moms og fragt.

Ring og få professionel rådgivning om dit problem.

Tilbudet gælder til d. 1/4 2015

Import:

BRIK + BRIK A/S www.brik-brik.dk

Tlf: 75 12 53 62 henviser til nærmeste forhandler

7582 5033 Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart T. 7582 5033 | lavtox@lavtox.dk


10

Særtillæg | byggeMATERIALER | bygge- & anlægsavisen

Et vindue til verden Bygge- & Anlægsavisen deltog på årets BAU Messe i München, hvor de store temaer var intelligent urbanisering og energioptimering, ligesom der var stor fokus på designmuligheder og komforten i vores bygninger. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

leve bud på byggeløsninger til fremtidens byer. Og hvis vandringen fra land til by fortsætter i samme tempo, så er det vigtigt, at vores bygninger også afspejler den problematik. Hos Dolle A/S, der er verdens største producent af lofttrapper og én af de førende indenfor trapper og gelændere i Europa, mener man, at vi skal vænne os til at tænke i kubikmetre fremfor kvadratmetre, når vi indretter os i fremtiden.

B

AU i München er verdens førende messe inden for arkitektur, byggematerialer og byggesystemer, og i år tiltrak messen mere end 250.000 gæster, hvilket er det højeste i dens 50-årige historie. Stigningen hænger sammen med, at der er flere gæster uden for Tysklands grænser, og der er en klar tendens inden for byggebranchen i retning af at orientere sig globalt. Som dansk byggevirksomhed er det vigtigt at udnytte potentielle synergier på tværs af landegrænser, og den opfattelse gik igen hos mange af de danske virksomheder, som Bygge- & Anlægsavisen talte med på messen.

Hvor bevæger vi os hen? De 17 udstillingshaller på BAU var fulde med gæster fra 42 lande fra hele verden, og det er værd at bemærke, at softwareløsninger til byggeriet i dag spiller en så afgørende rolle, at der var en hal udelukkende dedikeret til udstillere af software. Der var også afsat plads til at udforske ”Urban Life 2030”, hvor man kunne op-

– Vi vil gerne optræde som ”Space creator”, hvor vi med vores produkter giver mere plads og åbner op for nye muligheder i folks hjem. Det skal være nemt at få adgang til terrasser og loftrum, og når man får en velisoleret og elegant loftlem monteret, så giver det nye muligheder, som ikke alle er bevidste om. Samtidig forventer folk selvfølgelig, at designet svarer til resten af indretningen, fortæller Francois Grimal, administrerende direktør i Dolle A/S. Dolle har produktion i Frøstrup i Nordjylland, og her har man i de seneste anvendt brugerdreven innovation som en driver for nye produkter. Det har ført til udviklingen af Dolle ClickFix lofttrappen, der er meget let at bruge for alle, samtidig med den som noget nyt reducerer varmetabet med op til 86 % sammenlignet med en uisoleret loftstrappe og tilbyder dermed den bedste isolering på markedet. Virksomheden har foretaget meget store investeringer i produktionsapparatet i størrelsesordenen 42 mio. kr. hvilket skal være med til at hæve kvaliteten og holde omkostningerne nede.

Dansk design er efterspurgt Administrerende direktør i Randi A/S,Torben Jensen, oplever en stor interesse fra udlandet for dansk design, og deres produktserier er skabt af anerkendte designfirmaer som C.F. Møller samt Friis og Moltke, hvilket har vundet deres dørgreb og andre produkter flere designpriser. – I 1997 blev Randi A/S overtaget af amerikanske Ingersoll Rand, og de har givet et plads til at fortsætte kursen med at levere produkter i høj kvalitet i et bredt sortiment. Vores Kóme-line af C.F. Møller lancerer vi en rå og industriel udgave, som markedet har taget godt i mod. Alle vores produkter er godkendt i forhold til alle EU normer, og for at facilitere den proces har vi netop fået ny hjemmeside, hvor vores primære målgruppe, arkitekterne, kan have nem adgang til al dokumentation, fortæller Torben Jensen. VOLA A/S producerer armaturer, vandhaner & tilbehør i tidløst skandinavisk design, og på deres stand på messen fortalte administrerende direktør Johannes Saugbjerg, at man de senere år har været igennem en voldsom udvikling af sortimentet, ligesom designvirksomheden i færd med at etablere sig i oversøiske markeder som Asien og Australien. – Vi gør det lidt omvendt, da vi sælger kvalitet og design i Kina. I VOLA har vi et mål om at have 15-20 % af omsætning uden for Europa, hvor vi i dag har 10 %. Det er et langt stræk, som vi er i gang med, hvor vi hele tiden introducerer nye produkter.

Her skal man bare huske, at de løsninger, som vi introducerer nu, dem får vi først afkast af i 2016 og 2017. Det er en del af en langsigtet strategi for udvikling, hvor vi skaber en organisation med et meget højt serviceniveau, hvor der hele tiden udvikles nye kvalitetsløsninger, fortæller Johannes Saugbjerg og uddyber: – Den strategi kræver en organisk vækst, hvor vi hele tiden bygger videre på vores kerneværdier, nemlig dansk kvalitet og design. Her er danske arkitekter faktisk med til at introducere os for nye markeder, da de bruger deres danske erfaringer i udlandet.


11

Særtillæg | byggeMATERIALER | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Københavns Listefabrik - Verdens største sortiment i trælister! Speciale, Klassiske og nye profiler i væglister, fodpaneler og indfatninger.

Vægpanel i massiv kvalitet med ægte fyldninger

Danmarks største udvalg i hvidmalede lister på lager! Alle vores hvidmalede lister er af fyr U/S 1-2 Listekvalitet - ikke fingersamlet.

D NYHE

Færdig højde ca. 90 cm Spejlbredde: 30-40-60 cm x højde 60 cm Mdf ubehandlet/Færdiggrundet.

Alt i Standardlister Ask, Bøg, Fyr, Eg, Mahogni, Teak med mere. Specialopgaver - efter tegning / prøve.

På Københavns Listefabrik er vi specialister i trælister til byggeri og renovering. Vi fremstiller og sælger kun lister af højeste kvalitet, og lagerfører nu mere end 1200 forskellige trælister! Scan kontaktoplysninger

Se hele vores sortiment på

www.kbhlistefabrik.dk - eller ring for mere information.

RING: +45 39 27 60 90

- Vi leverer over hele landet!

Københavns Listefabrik · Fax: +45 35 37 13 60 · kbhlistefabrik@kbhlistefabrik.dk · www.kbhlistefabrik.dk

PATENTERET NY LOFTTRAPPE Dolle ClickFIX

FRA VERDENS STØRSTE LOFTTRAPPE PRODUCENT PRODUCERER MERE END 250.000 LOFTTRAPPER ÅRLIGT.

DOLLE CLICKFIX: •

PATENTERET KLIK-SYSTEM Klik-systemet, gør montagen nemmere, og hurtigere end andre lofttrapper.

KAN MONTERES AF 1 PERSON Ny enkel opsætningsmetode til hurtigere montering. Ingen tunge dele.

INGEN KULDEBRO - BEDST ISOLERING Lemmen består af 100% højisolerende materiale, og dermed ingen træramme. Markedets bedst isolerende lofttrappe.

DANSK PRODUCERET På vores fabrik i Frøstrup. FSC godkendt og testet på Teknologisk Institut jf. EN12207 Klasse 4.

NYHED TERRASSE

Læs mere på www.dolle.dk og på facebook Dolle Nordic A/S . Fredrikstadvej 1 . 9200 Aalborg SV www.dolle.dk


12

Særtillæg | byggeMATERIALER | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

Med hele vejen fra skov til kunde Respekten for håndværket og den indgående forståelse for træets egenskaber er drivkraften bag Frøslev Træ A/S. Virksomheden, der er en af Danmarks største trægrossister, tilbyder 20 års garanti på en lang række trykimprægnerede produkter og har netop lanceret en serie af beklædningsprofiler tilpasset dansk klima og byggestil. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg


13

Særtillæg | byggeMATERIALER | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

 S

elv om Frøslev Træ A/S i sin nuværende konstellation opstod i 1990, kan virksomhedens historie føres helt tilbage til 1931, hvor Johannes Carlsen grundlagde det savværk, der siden er vokset til en af Danmarks største trægrossister. Og selv om Johannes Carlsens fritstående sav, der i sin tid blev trukket af en larmende petroleumsmotor, nu er udskiftet med højteknologiske produktionsmaskiner, er det stadig den samme respekt for håndværket og træets kvaliteter, der driver værket i Padborg-familievirksomheden.

Det rette træ til rette sted – Vi har en lang historie som savværksfolk med indgående kendskab til hele forarbejdningsprocessen fra fældning og opskæring til tørring og lagring af det

færdige tømmer. Vi samarbejder i dag tæt med en række europæiske savværker, hvor vi ved, at råvareforsyningen er god, og hvor vi kan være sikre på et stabilt flow af træ i højeste kvalitet, fortæller direktør Martin L. Petersen, som i 2012 overtog virksomheden fra sin far og dermed repræsenterer anden generation i Frøslev Træs nuværende konstellation. Frøslev Træs leverandører er enten FSCeller PEFC-certificerede, hvilket betyder, at træet dyrkes og fældes under streng hensyntagen ikke bare til miljøet, men også til de mennesker, som er involveret i processen. Certificeringerne omfatter således bl.a. høje dokumentationskrav til skovdriften, træets sporbarhed og skovarbejdernes arbejdsforhold.

– Vi kigger løbende på markedets og kundernes krav og ser på, hvad vi kan gøre for at være forkant, og her er bæredygtig skovdrift bestemt en afgørende udvikling at støtte op om, fordi det er med til at højne kvaliteten hele vejen rundt, forklarer Martin L. Petersen og fortsætter: – Vi er i det hele taget dybt involveret hele vejen fra skov til kunde og arbejder ud fra grundtanken om altid at kunne levere det rette træ til rette sted. Det handler ikke kun om, at vi løbende sikrer en høj produktkvalitet, men også om at rådgive kunderne på et solidt erfaringsbaseret grundlag og tilbyde leveringsløsninger, som skaber mest mulig værdi for dem.

20 års garanti på trykimprægneret træ Frøslev Træ beskæftiger i dag omkring 100 medarbejdere med en gennemsnitlig anciennitet på over 10 år, og virksomheden råder på sit hovedsæde i Padborg over 45.000 kbm træ på lager samt egne produktionsfaciliteter, hvor træet tilskæres, afhøvles, trykimprægneres mv. Den omfattende egenproduktion, medarbejdernes mangeårige håndværksmæssige erfaring og den stramme kvalitetskontrol gør, at Frøslev Træ kan fremstille træbeklædning med en hvilken som helst profil, som kunderne ønsker, og f.eks. kan høvle emner op til 400 mm i bredden og 230 mm i højden. Senest har Frøslev Træ i januar i år introduceret en 20 års holdbarhedsgaranti på en lang række af sine trykimprægnerede produkter, som imprægneres efter NTR klasse A- og NTR klasse A/B-standarder og i lighed

med virksomhedens øvrige sortiment er CE-mærket. Martin L. Petersen forklarer om garantien, der er blevet døbt FT Premium: – Hensigten med FT Premium-garantien er at bryde med de mange myter, der er om trykimprægneret træ, som mange desværre stadig opfatter som et fy-ord. Det gælder både i forhold til indholdsstoffer og den holdbarhed, træet har. Men meget er sket siden 90erne, og først og fremmest er de stoffer, som vi i dag anvender til trykimprægnering, langt mindre skadelige over for miljø og mennesker end dengang. Og dernæst betyder trykimprægneringen, at træet får en holdbarhed, der er ligeså


14

Særtillæg | byggeMATERIALER | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

god som eller bedre end holdbarheden af mange af de uorganiske materialer. Ser man derfor på produktets samlede livscyklus over en 20-årig periode, så kan trykimprægnering derfor give ganske god mening – også i et grønt perspektiv. Han fortsætter: – Vi gør meget ud af at sikre kunderne korrekt viden om dels produkterne, dels anvendelsen og vedligeholdelsen af dem. Bl.a. leverer vi sammen med garantien nogle vejledninger, som beskriver god skik i forhold til trykimprægneret træ, og helt grundlæggende er dét, at imprægneringen udføres efter NTR-standard garanti for såvel holdbarhed som kvalitet. Det gør, at korrekt udført trykimprægneret træ i mange tilfælde er langt det bedste alternativ set i forhold til prisen.

Et højaktuelt byggemateriale Derudover har Frøslev Træ netop lanceret en serie af beklædningsprofiler under navnet FT Exterior, som er særligt tilpasset det danske klima og dansk byggeskik. Desuden tilbyder virksomheden specialfremstillede profiler i efterspurgte nye træsorter såsom Western Red Cedar, der især er blevet et hit på landets tegnestuer. – Maskinerne til træforarbejdning i dag er meget avancerede, og vi opgraderer løben-

de i produktionen for at følge med den rivende udvikling. Det betyder, at en arkitekt i dag kan komme ud til os med en stregtegning af den profil, der ønskes til projektet, og så kan vi fremstille den præcist som beskrevet i den ønskede træsort, understreger Martin L. Petersen og uddyber: – Til trods for, at træ er et af de ældste byggematerialer i verden, så forbliver det et aktuelt materiale, som sagtens kan konkurrere med de mange nye materialer, som er blevet udviklet i de senere år. Det skyldes jo ikke mindst, at træet, når man forstår at forarbejde og anvende det korrekt, giver et helt unikt naturligt look til en bygning. Og i modsætning til mange andre materialer bliver træet endda flottere, efterhånden som det patinerer. Han fortsætter: – At vi løbende tilpasser os markedets og kundernes krav kommer eksempelvis også til udtryk, når vi snakker byggeri og brandsikkerhed. Vi kan levere beklædningstræ, som er godkendt i klasse 2, og derudover har vi to medarbejdere ansat, der har bestået den brandtekniske CFPA-diplomuddannelse. Uddannelsen omhandler langt mere, end bare de produkter som vi selv leverer, hvilket gør, at vi også i forhold til brandsikkerhed kan yde solid faglig rådgivning med afsæt i hele kundens projekt.


15

Særtillæg | byggeMATERIALER | bygge- & anlægsavisen | ANNONCE

onl

ine

Læs profiler af vores samarbejdspartnere online Vi har i denne tid sat ekstra fokus på vores samarbejdspartnere, og du kan på vores hjemmeside som en brugerservice læse virksomhedernes egen præsentation af deres produkter og kompetencer. Vi har netop tilføjet 20 nye profiler til hjemmesiden, og der er mange flere på vej.

For yderligere info, kontakt: Anne-Sofie Therp ast@mediaxpress.dk Tlf.: 3134 3442

Os med hele pakken – som dækker hele landet! Danmarks mest komplette gulvgrossist

Aalborg

Aarhus

Alt i gulve og tilbehør til den professionelle håndværker København

Odense

København Transformervej 10 DK-2860 Søborg

Odense Nyborgvej 354 DK-5220 Odense SØ

Aarhus Industrivej 6 DK-8260 Viby J

Scandinova A/S • info@scandinova.dk • www.scandinova.dk

Aalborg Blytækkervej 16 DK-9000 Aalborg


urban GREEN urban GREEN Vi skaber sikre

grønne løsninger Grønne tage Byggros leverer komplette systemer til grønne tage, taghaver og tagterrasser Vi lægger stor vægt på sikkerhed og kvalitet, da målet er, at de grønne tage bliver udført fagligt korrekt, således at langtidsholdbare løsninger sikres. Systemet består af alt fra rodspærrefolier, dræn- og vandreservoirsplader, afløbssystemer, kantafgrænsninger, faldsikring, jordsubstrater m.m. Ligeledes leverer vi egne danskproducerede sedummåtter.

nOVO nordisk naturpark i Bagsværd

Urban Green Et udvalg af danske biotoper udviklet til anvendelse i urbane landskaber Biotoperne er udviklet til brug i parker, landskab og naturgenopretning. De vilde planter er mere hårdføre og resistente end kulturplanter, der traditionelt anvendes.

e Dansk r biotope

I forbindelse med LAR og regnbede (Lokal Afledning af Regnvand) kan f.eks. biotopen Strandeng anvendes. Den er særlig velegnet til at tilbageholde og fordampe vand, og tåler samtidig at tørre ud i perioder uden nedbør.

Sedummåtter

Med danskproducerede BG sedummåtter får du et færdigt og tæt plantedække - straks efter udlægning. Fordele ved BG Sedummåtter: BG er mått u Sed m g enkelt o - nemt

• • • • • • •

nemme at håndtere erosionssikring i bæremåtten krymper ikke ukrudtsfri forkultiverede med 7 - 9 hårdføre sedumarter tilpasset det skandinaviske klima brandgodkendt til BROOF (t2)

Bg Byggros A/s Egegårdsvej 5 5260 Odense S Tlf. 59 48 90 00 info@byggros.com www.byggros.com

Boa#1 sektion4  
Boa#1 sektion4