Page 1

ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER Nr. 1 Februar 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

2

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Indhold Tema: Sikkerhed på byggepladsen

Arbejdsmiljøet har aldrig været bedre Langt de fleste af de regler, som virksomhederne i hverdagen er pålagt, har at gøre med at sikre fair og lige konkurrencevilkår. Læs artiklen på side 6

Tema: Ventilation & Indeklima

Hvor går grænserne for totaløkonomi? Professor i luftkvalitet og indeklima Lars Gunnarsen fra SBi mener, at ventilationsindustrien og slutbrugere skal være bedre til at afstemme deres forventninger og krav til hinanden: Læs artiklen på side 10

Tema: Sikkerhed på byggepladsen

”Byggebranchen vil altid være en højrisiko-branche” Ny vind til ventilationsspecialist Gamle fordomme om LED-belysning holder ikke, mener brugerne af LED-TEK’s panelarmaturer. Lyskvaliteten svarer til dagslys Læs artiklen på side 20

vandtæt lyskasse

Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen, mener, at sikkerheden på byggepladser ofte kritiseres unødigt hårdt, set i forhold til den kæmpemæssige udvikling, der er sket over de sidste 10-15 år. Det er eksempelvis et grundvilkår, at man starter en ny virksomhed op hver gang, man begynder på et nyt byggeri. Læs artiklen på side 2

lyskasse til kælder - komplet system

Sokkel element Afdækningsramme

Lyskasse Sikring mod opstigende grundvand

Kældervindue

tlf. 9756 4222

niss sørensen & søn a/s

Isoleringsplade mod kuldebro

nssas.dk

Sikre og professionelle løsninger. Hver gang! Tlf. 33 15 55 35 • www.pmg.dk


Sikkerhed på byggepladsen

”Byggebranchen vil altid være en højrisiko-branche” Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen, mener, at sikkerheden på byggepladser ofte kritiseres unødigt hårdt, set i forhold til den kæmpemæssige udvikling, der er sket over de sidste 10-15 år. Det er eksempelvis et grundvilkår, at man starter en ny virksomhed op hver gang, man begynder på et nyt byggeri. Tekst af Mikkel Weber Sandahl, foto Jakob Ugelvig Christiansen

I

takt med at flere og flere danskere ernærer sig ved ”videns-arbejde” fremfor ”håndens arbejde”, så kan det ifølge Mette Møller Nielsen være svært at forstå, at man ikke kan eliminere ulykker i byggebranchen fuldkomment: – Vi skal helt klart være bedre, men folk glemmer, at byggeprojekter foregår under ekstraordinære forhold i forhold til kontorarbejde. Og der har virkelig været en stor udvikling i byggebranchen. Jeg begyndte i Dansk Byggeri for 11 år siden, og da vores medlemmer ringede dengang, så var det typisk efter et besøg af Arbejdstilsynet, hvor de spurgte, om det virkelig kunne passe. I dag er arbejdsmiljø en del af ens lærlingetid, og virksomhederne har en helt anden arbejdsmiljøviden. Mette Møller Nielsen henviser til en Hollandsk sundhedsundersøgelse, som viser, at hvor 13 % af den samlede

arbejdsstyrke lider af ondt i ryggen, så er der blandt folk, der dagligt arbejder med tunge løft, ca. 16 %, som døjer med ondt i ryggen. Det er således blot en stigning på blot 3 %, og følge Mette Møller Nielsen er det et eksempel på, at der er kommet et helt andet fokus på arbejdsmiljø blandt de udførende. Større bevidsthed om byggeprocessen giver færre ulykker Der er specielt to målgrupper for Dansk Byggeris indsats på arbejdsmiljøområdet, nemlig bygherrer og de unge håndværkere, hvor sidstnævnte er udvalgt på grund af ulykkesstatistikken, der viser, at unge oftere rammes af ulykker, sammenlignet med deres ældre kolleger. – Vi vil gerne være med til at øge bevidstheden om hvordan, man bedst samarbejder i et byggeforløb. Og det handler om hvilke aftaler, der skal være mellem medarbejderne,

således hver enkelt både tager ansvar for sig selv og sine kolleger. Men samtidig er det vigtigt, at bygherrer bliver bedre til at sørge for, at sikkerhed og arbejdsmiljø bliver tænkt ind i planlægningen og koordineringen af arbejdet, siger Mette Møller Nielsen og fortsætter: – Sikkerheden skal indtænkes allerede i projekteringsfasen. Man har nemlig den udfordring, at byggepladserne er en arbejdsplads, der hele tiden pakkes sammen og starter forfra med nye samarbejdspartnere. Sikkerheden hele tiden tænkes ind på ny, og derfor skal rammerne være tydelige hver gang. Arbejdsmiljø er en del af totaløkonomi Mange bygherrer har fået øjnene op for, at et godt arbejdsmiljø har betydning for bundlinjen, da man ud over færre ulykker får styr på tidsplanerne og bedre kvalitet i byggeriet.

– Bygherrer ved godt, at kvalitet og produktivitet hænger sammen med arbejdsmiljø. De er begyndt at efterspørge et godt arbejdsmiljø, og fordi det ofte er et krav i udbudsmaterialet, så bliver alle irriterede, når kravene fra et udbud ikke bliver overholdt, siger Mette Møller Nielsen, som har et ønske om, at bygherrer bliver endnu bedre til at vidensdele: – Bygherrer burde være bedre til at indhente erfaringer i projekteringsfasen. Her kan man spare rigtig mange penge på drift og vedligeholdelse, hvis man eksempelvis inddrager rengøringspersonalet allerede i projekteringen. Hvis vi fortsætter den tankerække, så kunne det være glædeligt, hvis bygherrer også tænker renovering og nedrivning ind i konstruktionen også, så man har en helt klar ide om hvordan, bygningen skal pilles fra hinanden, når den tid kommer.

Hvad er i orden? I Dansk Byggeri er man meget tilfredse med de netop indførte ændringer i lovgivningen i 2010 og 2012, hvor man tænker arbejdsmiljøet ind. – Udfordringen i den her forbindelse er, at hvis man skal ændre sin adfærd, så må vejledningen henholde sig til den enkelte håndværkers specifikke situation. Her giver det for eksempel en udfordring, når folk med forskellige nationaliteter arbejder side om side, fortæller Mette Møller Nielsen og uddyber: – I dag har vi en multikulturel byggeplads, og i andre lande har man andre holdninger til arbejde og arbejdsmiljø, hvor man ser anderledes på at tage imod ordrer. Men efter min mening er det sund fornuft hvad, der er i orden, og man kan spørge sig selv: Ville jeg selv bryde mig om at kravle

der uden sikkerhedsudstyr? Her skal byggefolk være klar til at tage ansvar for sig selv og sine kolleger. Byggeriets Arbejdsmiljøbus Dansk Byggeri har iværksat mange initiativer til at forbedre sikkerheden i byggebranchen, heriblandt Byggeriets Arbejdsmiljøbus, hvor otte konsulenter kører ud til virksomhederne og på byggepladser for at hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet.      Det er hverken en kontrolmyndighed eller en kommerciel arbejdsmiljørådgiver eller kursusudbyder, der står bag Byggeriets Arbejdsmiljøbus – den er finansieret af de tilsluttede organisationers egen formidlingsvirksomhed om arbejdsmiljø.


2. SEKTION | sikkerhed på byggepladsen | bygge- & anlægsavisen

annonce

3

Alt er lige ved hånden Nye entreprenører får hele tiden øjnene op for fordelene ved at anvende en mobil arbejdsplatform fremfor et stillads. Hos Platform.as oplever man bl.a. en stærkt stigende interesse fra murerfirmaer, som sætter pris på at have alle materialer lige ved hånden, samtidig med man løbende kan justere sin arbejdshøjde. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

D  

er er kommet et større fokus på arbejdsmiljøet i byggebranchen, og der bliver hele tiden stillet strengere og strengere krav i forhold til at løfte og håndtere byggematerialer. Dette fokus betyder, at når der skal mures ydervægge, udskiftes vinduer, sættes altaner op eller facaderenoveres, så vælger flere og flere entreprenører at bruge arbejdsplatforme. – Murere har i særdeleshed fået øjnene op for fordelene ved en arbejdsplatform i forhold til arbejdshøjde, samt at materialerne altid er lige ved hånden. Mange ved faktisk ikke, at der er mulighed for at sætte en kran i toppen af platformen til at håndtere materialer, fortæller administrerende direktør i Platform.as Casper Knudsen og fortsætter: – Samtidig følger en arbejdsplatform murernes rytme, så man undgår unødvendige

stræk, buk og skæve arbejdsstillinger. Det er gået stærkt, og vi har fået rigtig mange nye kunder, som er meget begejstrede, efter de har brugt en arbejdsplatform for første gang. Det er skønt at snakke med tilfredse kunder.

Effektiviteten er også bedre på en arbejdsplatform, da man ikke er hæmmet af stilladsrør, og eksempelvis ved en vinduesudskiftning kan man derfor arbejde mere frit. Fugearbejde, udkradsning og reparation kan også udføres

mere effektivt fra en platform frem for et traditionelt stillads. Ingen frygt for storm og orkaner Her i den mørke periode frygter mange for deres stil-

ladser, når der bliver varslet storm. Og med en arbejdsplatform mindsker man risikoen for nedstyrtning markant, da en arbejdsplatform efter endt arbejde kan køres helt ned, fortæller Casper Knudsen:

– I forhold til et traditionelt stillads, så får man med en arbejdsplatform en klart bedre nattesøvn, mens vinden rusker. Vi har endnu ikke oplevet, at vores arbejdsplatforme er væltet, selvom det har stormet.

Sikre og professionelle løsninger. Hver gang!

Beregn overslag på stilladsudlejning.nu - 5 lette trin

Ring idag Tlf. 33155515 PMG Stilladser A/S I

Sikre og professionelle løsninger. Hver gang! Hundigevej 87,Tlf.2670 I Tlf.: 33 15 55 33 15 Greve 55 35 • www.pmg.dk

15 I info@pmg.dk I pmg.dk


4 annonce

2. SEKTION | sikkerhed på byggepladsen | bygge- & anlægsavisen

Sikkerheden er under kontrol Årlig certificering og løbende dialog med Arbejdstilsynet garanterer ikke alene, at Jumbo Stillads’ produkter er sikre ved håndværksarbejde i højden. Kontrol og ændrede krav til sikkerhed på byggepladsen har også ført til udvidelse af sortimentet og udvikling af nye produkter. Tekst af Jari Nielsen

 J

umbo Stillads har mange års erfaring med at udvikle, producere og forhandle stilladser, stiger og andet til brug på byggepladser. Størstedelen af produkterne fremstilles på fabrikken i Kolding, hvor man gør sit til, at sikkerheden og arbejdsmiljøet på stilladserne er i top. – Vi skal kunne stå inde for vores produkter. Det sikrer vi bagud, siger John Reuss, som er salgs- og marketingassistent i virksomheden. Dét betyder blandt andet, at stilladserne TÜV-certificeres i henhold til EU-normerne. De bliver testet rent fysisk, så det sikres, at de kan leve op til belastningsklassen og at opbygningen er korrekt, og TÜV kontrollerer ved et årligt besøg, at fabrikken opfylder produktionskravene. – Ved den årlige inspektion kontroller TÜV både medarbejdernes uddannelse og vores procedurer for, hvor-

dan vi kvalitetstjekker produkterne, inden de når ud til salg. Også procedurer for indgangskontrol af råvarerne inspiceres - f.eks. helt ned til, hvorvidt vi sikrer, at aluminiummet er den korrekte legering, fortæller John Reuss. Endelig betyder certificerin-

gen, at stilladsernes montagevejledninger lever op til EU-normerne. – Kontrollen er garant for, at stilladset, som det er leveret fra os, er klar til brug og sikkert i den opbygning, kunden køber det.

Ændrede vejledninger fostrer nye produkter Der er mange risici forbundet med stilladsarbejde. Det udføres ofte i højden og i akavede arbejdsstillinger, og arbejdet indebærer ofte håndtering af tunge byrder, som det hedder i Arbejdstilsynets vejledning.

15 kilo i forhold til løft. En standardtralle vejer 24 kilo. Da de kom med det krav, var der ikke noget på markedet, der kunne efterleve det. Men født ud af dét, har vi taget nogle nye produkter ind i sortimentet: bl.a. traller i glasfiberkomposit, der vejer 11,5 kilo, siger John Reuss.

– Selve EU-normerne har været relativt stabile i mange år. Men én ting er normen, en anden ting er Arbejdstilsynet. De kigger på f.eks. også på ergonomi og løft.Ting, som ikke er indeholdt i TÜV, siger John Reuss. Jumbo Stillads har løbende kontakt til og dialog med Arbejdstilsynet. Derfor kan virksomheden levere produkter, der opfylder de ændrede krav, når vejledningerne ændres.

Dyre besparelser Et andet eksempel på, at Jumbo Stillads kommer udviklingen i møde, er bukkestilladset, der bruges til mindre opgaver.

– Vi har nogle tunge stilladser, og inden for de senere år har Arbejdstilsynet f.eks. kigget på de trætraller, der anvendes her. For nogle år siden satte de en grænse på

– Dér har det i mange år været normalt, at man bare brugte et trægelænder. Men Arbejdstilsynet ændrede for år tilbage reglerne for trægelændere, så det ikke er tilladt på spænd over 2,25 m – og stilladset leveres som standard med 3,05 m platforme. Så vi udviklede et stålgelænder med et spænd på 3,05 m, så vi kan tilbyde et gelænder, der lever op til krav og regler, siger John Reuss.

Stål er dog dyrere end træ, og byggebranchen har i nogle år været presset, så selv om Jumbo Stillads vejleder kunderne om alternativet, slår det ikke altid helt igennem på byggepladserne, vurderer han. Men det kan i sidste ende være en dyr besparelse. – Desværre ser vi indimellem, at folk vælger at spare nogle dumme ting væk ved f.eks. at vælge en billigere løsning eller ved ikke at bruge gelænder eller støtteben. Man kan undre sig over, at man siger: „Vi sparer på gelænderet“, og så falder folk ned og er sygemeldt i et halvt år. På bundlinjen er det billigere at investere i det rigtige grej fra starten og stille det korrekt op i henhold til vores anvisninger. Hvis man går på kompromis, kan det ende med at koste dyrt med f.eks. sygemeldinger, bøder eller lukning af byggepladsen, siger John Reuss.


JAMI AFSTANDSHOLDER JAMI Afstandsholder er et ergonomisk stigetilbehør der giver dig mulighed for enkelt og sikkert, at udføre opgaver, der før var vanskelige. Med afstandsholderen kan du udføre opgaver alle steder, hvor det før var upraktisk og usikkert, fordi stigens vanger hvilede på væggen - og du sparer stilladset og dermed tid.

Brdr. Hasselby Kallerupvej 2, 4400 Kalundborg • Tlf: +45 51 34 88 98 www.brdr-hasselby.dk

Brdr. Hasselby

Brdr_hasselby.indd 1

Brdr. Hasselby

11/02/15 15.11

• Specialister • Kvalitet • Landsdækkende SKABT TIL BYGGERIET

PLATFORM.AS • ØST • AGENAVEJ 31 • 2670 GREVE • VEST • HØGEMOSEVÆNGET 3 • 8380 TRIGE • 32 11 43 33 • MAIL@PLATFORM.AS


6

2. SEKTION | sikkerhed på byggepladsen | bygge- & anlægsavisen

Arbejdsmiljøet har aldrig været bedre Af adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri

L

angt de fleste af de regler, som virksomhederne i hverdagen er pålagt, har at gøre med at sikre fair og lige konkurrencevilkår. Det gælder f.eks. overholdelse af skatteregler, overenskomster og det gælder sandelig også arbejdsmiljø.

hæve. Og virksomhederne vil også være mere end et hestehoved foran, når bygherrerne kigger sig om på markedet.

Akkurat som sort arbejde eller brud på overenskomsten er snyd, så er det også snyd at fifle med arbejdsmiljøet. Det er rigtigt, at arbejdsmiljø koster, men spørgsmålet er, om det faktisk er en reel omkostning. Det er umiddelbart dyrt at sætte stilladser op og sikre korrekt omgang med materialer, værktøj og hjælpemidler, men mange dygtige virksomheder har i dag også forstået, at en fornuftig indrettet og sikker arbejdsplads i sidste ende også giver god bundlinje.

Større udfordringer på en byggeplads end et kontor Vi må dog også have lov til at fremføre, at det er nemmere at slå sig på en byggeplads end på et kontor. I praksis betyder det bare, at udfordringen er større. Men ikke uoverstigelig. Det er muligt at indføre rutiner, der sikrer, at vi kommer lige så fit hjem fra arbejde, som vi var, da vi tog afsted. Metoden er grundig planlægning og at få arbejdsmiljø ind på rygraden i alle led af byggeriet - lige fra planlægning til udførelse. Vi skal sikre god planlægning og have øje for, at kvalitet og effektivitet sagtens kan gå hånd i hånd, uden at nogen kommer til skade eller nedslides.

Den indstilling og seriøsitet, som disse virksomheder viser ved at gå foran i forhold til deres arbejde med arbejdsmiljøet, skal vi som branche i den grad frem-

Der er stadig meget politisk fokus på branchen, som ikke kan løbe fra, at nogle af de højeste frekvenser af skader og ulykker fortsat findes i bygge- og anlægsbranchen.

Byggeri er højrisiko, men faktisk har arbejdsmiljøet har aldrig været bedre. Måske er Danmark i verdensklasse, fordi vi fortsat bedømmer os selv som en branche, der er godt på vej. Vi løber ikke fra, at en byggeplads selvfølgelig er farlig, men siger også, at det behøver den ikke at være.

for problemerne. Og som ansvarlig brancheorganisation lægger vi naturligvis stor vægt på samarbejdet med alle aktører om videndeling og information om regler og best practice - og om at få det omsat i handling ude på byggepladserne, der hvor skoen trykker.

”Det er umiddelbart dyrt at sætte stilladser op og sikre korrekt omgang med materialer, værktøj og hjælpemidler, men mange dygtige virksomheder har i dag også forstået, at en fornuftig indrettet og sikker arbejdsplads i sidste ende også giver god bundlinje.” Det er således et led i en sådan erkendelse, når vi f.eks. kan henføre en del af de dårlige statistikker til, at virksomhederne og deres ansatte bliver bedre og bedre til ærligt at indberette, når det går galt eller sågar er tæt på at gå galt. Det er udtryk for en øget åbenhed over

Bygherren har et stort ansvar Vi skal her huske, at også bygherren og dennes rådgiver har et meget stort ansvar at løfte i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø. Et ansvar, som både bygherre og rådgivere også er ved at lære at tage på sig. De skal nemlig

sikre, at der er mulighed for at udføre projektet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og det er i sidste ende bygherren og dennes rådgiver, der har ansvaret for at koordinere arbejdsmiljøet i projekteringsfasen såvel som i byggefasen. Globalisering Endelig er udfordringerne på arbejdsmiljøområdet ikke blevet mindre med den åbning, der er sket i forhold til vores nabomarkeder og arbejdskraftens frie bevægelighed. Vi hilser den åbning velkommen. Det har skærpet konkurrencen, men det har også åbnet vores øjne for, at der er forskellige måder at arbejde med arbejdsmiljø. Vi har mødt griske og usympatiske udenlandske byggefirmaer, som ikke tøver med at snyde alt og alle for hurtige penge og uden respekt for liv og lemmer på f.eks. byggepladser. Men der er også en masse seriøse virksomheder, der er kommet hertil med andre traditioner på arbejdsmiljøområdet. Her

handler det selvfølgelig om at stå fast på at spille efter samme regler – akkurat som på skatteområdet og i forhold til overenskomster. Vi er kommet langt Der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljø er et område, hvor vi alle er meget utålmodige i forhold til at vise resultater. Negativ udvikling fører til handlekraftige politiske udmeldinger, for vi vil alle gerne i mål hurtigst muligt. Ser vi imidlertid lidt historisk på udviklingen, så kan vi med glæde erkende, at der er sket kvantespring på området. Man fatter ikke længere de forhold, vi tillod for tyve år siden eller for blot ti år siden. Vi har sikret maskiner, fået hjælpemidler til tunge løft og arbejde i højder og mange flere områder. Der er ændret en kultur, som vi knap husker i dag. Det er vist lidt lige som med rygning – vi glemmer, hvor slemt det var - og finder de nye gode vaner helt naturlige.


NÅR TOPPEN SKAL NÅS JUMBO Stillads A/S er Danmarks største totalleverandør af løsninger, når toppen skal nås. Vi tilbyder professionelle kvalitetsprodukter indenfor stiger, stilladser og lifte - samt diverse tilbehør. Vores sortiment omfatter folde-, rulle-, og facadestilladser, murerstillads og murbukke, arbejdsbroer, lifte, stiger, tagtrin, værktøjskasser, sækkevogne og meget, meget mere. Du kan læse mere om JUMBO og se vores fulde katalog på www.jumbo.as. Anvisning til nærmeste forhandler, katalogbestilling og vejledning: 7550 5075

®

JUMBO

STIGER | STILLADSER | LIFTE

JUMBO Combiflex

JUMBO Murerstilladser

Fremstillet i varmgalvaniseret højkvalitetsstål. Leveres klar til brug.Hurtig montage & demontage. Kan bygges i alle vinkler 3600 rundt. Indbygget diagonalafstivning i ryglæn. Op til 8 komponenter i hvert knudepunkt.

Fremstillet i varmgalvaniseret højkvalitetsstål. Leveres klar til brug komplet med et trallelag. Stilladsklasse 2-5 3600

Stilladsklasse 2-6

Kan bygges i alle vinkler

FRA PRIS . L VEJ

,3 1 9 13.

Diagonalafstivning i ryglæn

VEJ

Kop/kilelåssamling

13.L. PRIS FRA 058 ,DET VISTE SæT KOSTER 24.114,-

DET VISTE SæT KOSTER 31.836,-

JUMBO Alu-transportkasser

Ekstra kraftige kasser med fuldsvejste samlinger. Fremstillet i 2/3 mm alu-dørkplader. Støv- & stænktætte. Velegnet til transport, opbevaring og som værktøjskasser - Klargjort til fastmontering! Låg og hængsler i rustfrit stål forberedt til aflåsning med hængelås.De største modeller (ALUT250-470) er forsynet med gas-støddæmper i låget.

S

LI

F

GA

KRA

Stiger til den krævende håndværker. Ekstra kraftigt design med stærke, brede trin og vanger. Hjørneforstærket på samtligt trin. Fås som arbejdsbuk (bred og smal) og trappestige (enkelt og dobbelt)

D

T R AE S K E TIG

JUMBO Super Proff Stigeserie

DA M PED

RA IS F . PR L J VE

98, 1 . 1

VEJ L. P RIS FRA

528 ,-

FÅS i STøRRELSER FRA 70 TiL 470 L

Priser er angivet ekskl. moms. Forbehold for trykfejl og prisændringer.

www.jumbo.as


D

EN

M E D VI D E N

8.30 - 9.00

Registrering og morgenbuffet

9.00 - 9.10

Velkomst l Bestyrelsesformand for Danvak

9.10 - 9.40

Københavns Kommunes strategi for renovering og udbygning af bygningsmassen

SP

l Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune

København har et kolossalt vedligeholdelsesefterslæb på bygninger og veje. Kommunen har prioriteret milliarder til modernisering, og der bliver behov for endnu flere investeringer de kommende år. Samtidig vokser byen med 1000 indbyggere hver måned. Derfor skal der også bygges masser af bl.a. skoler og daginstitutioner.

N VI

9.40 - 9.50 9.50 - 10.35

ONSDAG DEN 15. APRIL 2015 / IDA MØDECENTER / K A LV E B O D B R Y G G E 3 1 - 3 3 / K Ø B E N H AV N V

INDEKLIMA Ordstyrere: Henrik N. Knudsen, SBi, AAU & Peter Foldbjerg, Velux

D

2015

ER

DANVAK DAGEN

SPOR A

Lokaleskift

Lo

Vinduets betydning for boligejere l Bettina Hauge, forsker, DTU MAN, Design & Innovation

De

Hvilken værdi tillægger beboere deres vinduer - og hvorfor? Vinduesrelateret beboeradfærd sættes ind i en social ramme, når fordele og ulemper ved vinduet, baseret på kvalitative undersøgelser i Tyskland og Danmark, beskrives.

Er husejere glade for deres nye lavenergihuse? l Henrik N. Knudsen, seniorforsker, SBi, AAU

Sc I fr sty me

370 husejere har svaret på, hvordan de oplever indeklimaet i deres nye huse, der er opført efter den frivillige lavenergiklasse 2015.

10.35 - 10.55

Kaffepause

10.55 - 11.40

”Sommerkomfort” i Bygningsreglementet l Lone Mortensen, seniorforsker, ph.d., SBi, AAU Høje temperaturer i boliger opstår ofte på grund af store, sydvendte vinduespartier, dårlig solafskærmning og manglede muligheder for udluftning. Kom og hør om krav i BR, og hvordan de beregnes.

Ka

Va

De va en

Be10 med termisk beregning - sommerkomfort l Rasmus Lund Jensen, ph.d., lektor, AAU

I Be10 er der implementeret en forenklet beregning af det termiske indeklima kaldet ”Sommerkomfort”. Metoden sammenlignes med mere avancerede beregninger i BSim, og der gives et bud på, hvorvidt beregningerne er retvisende, og hvad der kan forbedres.

Mød op til et fagligt sprudlende arrangement med en spændende konference i tre spor, en inspirerende HVAC-miniudstilling og en oplagt mulighed for at udvide dit netværk. Danvak Dagen 2015 tilbyder dig og dine fagfæller tre spor, der stiller skarpt på emnerne ”Indeklima, komfort og energi”. Som en ekstra bonus får vi besøg af overborgmester Frank Jensen, der åbner konferencen med et indlæg om Københavns Kommunes strategi for renovering og udbygning af den eksisterende bygningsmasse. Ingeniørhuset IDA danner en både velfungerende og smuk ramme om konferencen med topmoderne faciliteter, flotte buffeter og skøn udsigt til vandet.

11.40 - 11.50

Lokaleskift

Lo

11.50 - 12.35

Ventilative cooling – sådan undgår vi overophedning l Angela Simone, forsker, DTU

Bl

12.35 - 13.20

Frokost

Fr

13.20 - 13.50

Overrækkelse af Prof. P. Ole Fangers Forskningslegat l Indlæg af legatmodtager

13.50 - 14.00

Lokaleskift

14.00 - 14.45

DS/EN 15251 & DS 700 l Bjarne W. Olesen, Professor, DTU & Preben Staun, adm. direktør, CRECEA

Den europæiske indeklimastandard EN 15251 er under revision og for øjeblikket i offentlig høring. Ændringer og nyheder ift. den tidligere version præsenteres. Den nye DS 700 er undervejs, men hvor bliver den af, og erstattes den af en Europæisk standard? Hvad betyder det for syns- og belysningsforhold på danske arbejdspladser og for energiforbruget?

sti Fo bo int

14.45 - 15.05

Kaffepause

Ka

15.05 - 15.50

Indeklima i daginstitutioner og skoler l Peter Foldbjerg, VELUX & Barbara Kolarik, Seniorforsker, SBi, AAU Hør resultaterne af et studie, der undersøger sammenhængen mellem ventilationen i daginstitutioner og børnenes fravær pga. sygdom. Desuden præsenteres målinger af CO2 -niveau, temperaturer og lys i en række dagsinstitutioner og skoler, der for nylig er renoveret med fokus på ”cost optimality”.

Sk

15.50 - 16.00

Lokaleskift

Lo

16.00 - 16.45

Luftkvalitet og søvn l Peter Strøm Tejsen, seniorforsker, DTU Hvordan bliver vores søvnkvalitet og velvære den næste dag påvirket af at sove med åbent vindue eller at sove med CO2-styret ventilation?

Hvis I tilmelder minimum tre personer fra samme virksomhed, giver vi mængderabat. Ses vi ..? Tilmelding: www.danvak.dk

Overophedning kan være en udfordring i lavenergibyggeri. Der er flere strategier for at undgå overophedning, og ”Ventilative Cooling” er en af dem. Hvordan bruger man ”Ventilative Cooling” til at reducere overophedning og opnå god sommerkomfort? Hør om den danske del af IEA projektet Annex 62, der handler om, hvordan man bruger ”Ventilative Cooling”.

Er CO2 et forurenende stof, eller en god indikator for indeluftkvalitet? l Pawel Wargocki, lektor, DTU Et nyt studie belyser hvorvidt CO2 og bioeffluenter har indflydelse på luftkvalitet, helbredssymptomer og kontormedarbejderes præstation, og præsenterer de underliggende mekanismer. 16.45 - 17.00

Drinks og networking

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Kjæ HO Brø va

Lo

Ka

Fo et Ve

Va

At by i sa rum

Dr


SPOR B

KOMFORT

SPOR C

Ordstyrer: Lars Gunnarsen, SBi, AAU

ENERGI Ordstyrer: Stig Birkemose, COWI

der d

Lokaleskift

Lokaleskift

Det smarte hjem og tingenes internet l Lars Sønderby Nielsen, Business Development Director - Nordics,

BR og internationale standarder l Niels Varming, fuldmægtig/advisor, Energistyrelsen

Kaffepause

Kaffepause

Varmt brugsvand - energispild for milliarder l Flemming Schrøder, specialist, ALECTIA Design af varmtvandssystemer har stået stille i 50 år. Energikrav til klimaskærm og ventilation skærpes, men varmt vand går fri. Det giver energispild i fjernvarmenettet og i bygninger. På sigt vil energi til varmt vand udgøre det største energiforbrug i vores boliger.

Bygningers reelle energiforbrug l Peter Noyé, ekspertisechef, Niras De seneste knap ti år har branchen arbejdet intensivt på energieffektivisering af byggeriet – særligt nybyggeriet. Umiddelbart har vi at gøre med en kæmpesucces, der ved første blik realiserer betydelige energibesparelser. På hvilket grundlag og med hvilke metoder foretages energieffektiviseringen, og gør vi det rigtigt? Hvad bliver byggeriets reelle energiforbrug, hvor er problemerne, og hvordan kan vi gøre det bedre?

Lokaleskift

Lokaleskift

Blødt drikkevand: Let at producere, og kundernes ønske l Søren Lind, Chefkonsulent, Hofor & Vagn

Automatikkens energiforbrug l Steen Haugaard, specialist, Automation & Commisioning, Civilingeniør, ALECTIA

Frokost

Frokost

Lokaleskift

Lokaleskift

Kan design forebygge adfærdsrelateret fugt og skimmelsvamp? l Turid Borgenstrand Øien, Ph.dstipendiat/arkitekt, SBi, AAU For at forebygge adfærdsrelateret fugt og skimmelsvamp er det afgørende, at beboerne ikke bliver passive over for boligens indeklima, men er deres praksisser bevidste. Denne bevidsthed kan fremmes ved at tænke brugerpraksis og interaktionen mellem beboer og bolig ind som en del af boligdesign og udformning af teknologier.

Hvad koster en kWh? l Steffen Petersen, civilingeniør, Ph.d., ALECTIA/Aarhus Universitet Energi kan forbruges, og energi kan spares. Begge dele koster penge. Men hvad er billigst, når vi designer nye bygninger eller renoverer gamle? Dette indlæg handler om en metode til at identificere balancen mellem investeringer i energibesparelser i byggeriet og i energiproduktionen.

Kaffepause

Kaffepause

Skimmelsvampevækst i konstruktionshulrum l Sofie M. Knudsen, Ph.d.- stipendiat, SBi, AAU

Bliv klogere på Oplysnings- og Kontrolordningen for Teknisk Isolering l Lars Graff, adm. Direktør, Isonord

Lokaleskift

Lokaleskift

Varme- og kølelofter l Christian Anker Hviid, Adjunkt DTU Byg, seniorrådgiver, ALECTIA At ventilere overskudsvarme bort med mekanisk ventilation er ineffektivt og energikrævende. Næsten nulenergibyggeri åbner op for, at kølelofter også kan virke med strålevarme, og dermed kan opvarmning og køling integreres i samme enhed. Det gør, at bygningen kan klimatiseres bæredygtigt med temperatursæt, som ligger meget tæt på rumtemperaturen.

Får vi bedre indeklima ved energirenovering? l Sebastian Løck, seniorkonsulent, Dansk Standard.

Drinks og networking

Drinks og networking

Schneider Electric I fremtidens smarte hjem forbindes alle boligens installationer til internettet, hvilket giver nye muligheder for effektiv styring af energi og indeklima. Brugsdata kan opsamles og bruges til individuel energirådgivning via mobile platforme. Indlægget giver eksempler på smart home løsninger med brugeren i centrum

Bygningsreglementet benytter både danske og internationale standarder. På energiområdet er en række internationale standarder på vej, og flere og flere produkter omfattes af krav fra EcoDesign. EcoDesign begynder også at omfatte flere bygningsrelaterede produkter. Hør om tankerne bag det reviderede bygningsreglement, og om hvordan Energistyrelsen håndterer de fremtidige internationale standarder.

en

og

m

r

e

TU or-

Kjær-Hansen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, Brøndby Kommune HOFOR er i gang med at udrulle blødt vand i hele deres forsyningsområde. Det vil berøre mere end 500.000 kunder. Brøndby Kommune får som den første glæde af det bløde vand, og her ser borgerne i høj grad frem til at få blødt vand i hanerne. Politikerne bliver ofte spurgt om, hvorfor det ikke bliver indført straks.

For bedre at kunne vurdere påvirkningen af indeklimaet fra skjult skimmelsvampevækst er det nødvendigt at skabe et større kendskab til luftskifteforholdene i de enkelte konstruktionshulrum samt på loftsrum og i krybekældre. Ved hjælp af sporegas er det muligt at måle luftskifter i selv de mest utilgængelige hulrum.

Vi ved alle, at varme, køling, ventilation og lys skal styres automatisk for at undgå unødigt energiforbrug. Men hvor meget energi bruger automatikken selv? Mange komponenter bruger strøm 24/7 – også når anlægget ikke er i drift. Hvor ligger de skjulte forbrug, hvor store er de, og hvad kan vi gøre for at reducere dem?

OKTI’s formål er at sikre en korrekt udførelse af teknisk isolering iht. DS-normer og producentvejledninger. DS 452, 3. udgave stiller krav om egenkontrol og uvildig tredjepartskontrol af teknisk isoleringsarbejde. Hør hvordan OKTI udvælger sager til kontrol, udfører stikprøvekontrol, rapporterer tilbage til isoleringsfirmaet og sender resultatet til firmaets kunde.

De mange ældre boliger står over for en energirenovering. Er vi i gang med at gentage gamle fejl, eller vil vi nå målene om energibesparelsen, og vil renoveringen virkelig medføre, at boligernes sundhed og indeklima højnes under renoveringen? SBi, Kuben Management og Dansk Standard sætter fokus på 3 igangværende renoveringsprojekter af udlejningsboliger.


Ventilation & indeklima

Hvor går grænserne for totaløkonomi? Professor i luftkvalitet og indeklima Lars Gunnarsen fra SBi mener, at ventilationsindustrien og slutbrugere skal være bedre til at afstemme deres forventninger og krav til hinanden: Skal levetiden på et ventilationsanlæg være 15-20 år eller husets levetid? Og hvilke krav kan man stille til drift og vedligeholdelse?

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

D

e nyeste tal viser, at seks ud af ti danske skoler har en koncentration af CO², der ligger over det acceptable niveau. Ventilationsforholdene rundt omkring i danske bygninger er stadig for dårlige, og professor Lars Gunnarsen fra SBi påpeger det opsigtsvækkende i, at en brancheorganisation som Dansk Ventilation rent faktisk kæmper for mere kontrol på deres område: – Lige nu ønsker producenterne mere ”færdselspoliti”, og det er virkelig bemærkelsesværdigt. Men det handler om, at virksomhederne er frustrerede over, at anlæg ikke bliver vedligeholdt ordentligt. Producenterne har fået øjnene op for, at dårligt ventilationsudstyr skader troværdigheden, således folk begynder at tænke, om de overhovedet behøver mekanisk ventilation. Indeklimaet kan blive gidsel – På sin vis er dilemmaet ventilationsindustriens egen fejl, da mange har fået et forkert indtryk af drift og vedligeholdelse. Der har været en tendens til at sige: ”Køb vores anlæg og tænk ikke mere på det”, i stedet for at stille krav til de kommende brugere om deres anlæg. Og

her kan indeklimaet blive gidsel, da dårlig vedligeholdelse og dårlig indregulering giver beskidte filtre, hvilket er værre, end ingen ventilation, siger Lars Gunnarsen, der fremhæver flere forskellige virkemidler, som der kan tages i brug for at imødekomme problemerne: – Det er vigtigt, at delkomponenter, som f.eks. filtre i ventilationsanlæg, er nemme at vedligeholde og udskifte, ligesom der skal være et øget fokus på indregulering. Mange af vores nabolande har også commissioning som lovkrav, og det er én metode til at få bedre styr på driften. Dette krav er også stærkt på agendaen blandt producenterne af ventilationsanlæg. Hvem betaler? Alle er enige om, at det er vigtigt med et godt indeklima, men samtidig kan det være svært at sætte tal på komfort, for hvad er grænseværdierne i forhold til træk, hovedpine, kulde osv. Lars Gunnarsen fortæller i den forbindelse: – DTU har lavet flere undersøgelser med simuleret kontorarbejde, som entydigt viser, at 10 % effektivitet går tabt i dårligt indeklima. Men den viden kan stadig være vanskelig at reagere på i praksis, for hvem skal betale for et bedre indeklima:

Er det slutbrugere der skal betale for dårligt indeklima med mere træthed og hovedpine, virksomhedsejerne der skal have glæde af produktive medarbejdere og lavt sygefravær i et godt indeklima eller de driftsansvarlige isoleret set med større udgifter til en mere omsorgsfuld driftsindsats? Sidstnævnte har en tendens til at se meget på bundlinjen for driften af bygningerne,

vejledt et Ph.d. forsvar, som viser, at partikelfjernelse i indeluften virker positivt på risikoen for hjertekarsygdomme: – Hjertekarsygdomme er den største dræber i Danmark, og når ventilationsfiltre opfanger udefrakommende partikler, så er det noget, som folkesundheden har glæde af. Ventilationskomponenter beskyt-

”Dårlig vedligeholdelse og dårlig indregulering er værre end ingen ventilation.” og nu skal man faktisk begynde at forholde sig til, at hvis den driftsansvarlige skruer ned for varmen i radiatorrørene, så kan det måske ikke betale sig pga. faldende produktivitet blandt medarbejderne. Ventilation beskytter mod udefrakommende forurening – Som indeklimaforsker kan det være frustrerende at støde på gammel lærdom om, at luften altid er renere udendørs end indendørs – selv på Rådhuspladsen midt i København. Virkeligheden er sådan, at indenfor er problemet de ultrafine partikler og afgasninger, mens det udenfor er flere af de større sundhedsskadelige partikler, som er problemet, fortæller Lars Gunnarsen, der netop har

ter vores helbred, og eksempelvis emhætter spiller en stor rolle i at forbedre indeklimaet i vores boliger. Et “window of opportunity” Indeklima er stadig et ungt forskningsområde, som bliver modnet. Ifølge Lars Gunnarsen var indeklima i starten en vejledning i at have det komfortabelt i forhold til træk, kulde osv. Men i dag er man begyndt at være mere kontant og se på de mere alvorlige negative aspekter ved dårligt indeklima, såsom nedsat produktivitet og sygdom. Han fortæller: – Der er begyndt at komme økonomisk hårde vurderinger ud af vores undersøgelser, hvor vi giver

en vejledning i at være effektive fremfor at være komfortabel. Og da der samtidig er blevet italesat et meget stort renoveringsbehov, så er der lige nu fokus på forbedringer, der sænker energiforbrug og driftsomkostninger, og det giver ”et window of opportunity” for eksempelvis producenter af mekanisk ventilation. ”Man har altid ansvaret for sit eget indeklima – ikke teknikken” Man hører til tider, at vi har en tendens til at glemme indeklimaet i tidens fokus på bygningers energiforbrug, men Lars Gunnarsen mener, at folk generelt har god forståelse for indeklima: – Vi skal huske, at indeklima er selve grunden til, at vi bygger huse – ikke at spare energien. Men de nye energibesparende løsninger giver nye udfordringer, eksempelvis glemmer folk til tider, at moderne energivinduer er tætte. Med de gamle termovinduer kom der dug på indersiden af glasset, og det fik folk til at lufte ud, så på den måde var det et rigtig godt varsel for dårligt indeklima. Det er en myte, at man ikke må åbne vinduer, når man har mekanisk ventilation. Man har altid selv ansvaret for sit eget indeklima – man slipper ikke for at tænke.


DET ER DEJLIGT AT VÆRE OVENPA.

E

n tagterrasses store fordel er, at man løftes op fra terræn og har sol i mange af døgnets mer. Især i storbyer kan der lmed være en meget flot udsigt. Tagterrasser har al d været a rak ve da de har en betydelig herlighedsværdi for brugerne og så tæller det ikke med i bebyggelsesprocenten. En tagterrasse kan opbygges med flere forskellige materialer, f.eks. betonfliser, ædeltræ, komposit og ikke mindst keramiske fliser.

KERAMISKE FLISER

Keramiske fliser giver en helt unik løsning grundet de mange fordele, f.eks.: skridsikker overflade, meget høj brudstyrke, vaskbare, ridsefaste, frostsikre og ikke mindst nærmest vedligeholdelsesfrie. Tagterrasser opbygget med keramiske fliser har lang leve d, kræver næsten ingen vedligeholdelse, tåler saltning om vinteren, tåler højtryksrensning og så le er det tagkonstruk onen for mange kilo i forhold l en løsning med betonfliser, ca. 6.800 kg ved en tagflade på 100 m2. Som en del af vores introduk on af keramiske fliser, har vi netop nu en kampagne hvor vi udfordrer tagterrasser med træ eller betonfliser på kvalitet og ikke mindst m² prisen. Kontakt os for nærmere info.

GRØNT TAG - DEN 5. FACADE

T

agterrasser med grønt tag er en bæredyg g løsning og en måde at lbageholde de stadig større mængder regnvand. Grønt tag kan med fordel kombineres med en flisebelægning. Fordele ved at vælge grønt tag: Ÿ · Nedbringer CO2 udledning. Ÿ · Har en isolerende effekt, holder på varmen om vinteren og holder varmen ude om sommeren. Ÿ · Tilbageholder 50-70% af den årlige nedbør, hvilket afhjælper belastning på afløbssystemer. Ÿ · Besky er den underliggende membran mod UV-lys. Ÿ · Grønne omgivelser giver æste sk værdi for beboere.

T

agTerrassen.dk er et firma der har specialiseret sig i at montere tagterrasser, dvs. montering af fliser, komposit, ædeltræ og ikke mindst grønne miljøer på de flade tage, så man kan udny e de mange m2ligger ovenpå høje huse, industribygninger, garager osv.

Vi bestræber os på at beny e de bedste materialer der er på markedet og følger nøje vores leverandørers udvikling af deres produkter så vi al d kan lbyde det mest op male.

TagTerrassen.dk • Tissøvej 7 • 4470 Svebølle • Tlf.: 59 26 23 23 • E -mail: kontakt@tagterrassen.dk


12 annonce

2. SEKTION | ventilation & indeklima | bygge- & anlægsavisen

Ny vind til ventilationsspecialist Ventilationsvirksomheden Servex er kommet på nye erfarne hænder med tilgangen af branchekapaciteterne Hans-Henrik Timmermann og Jesper Rosenkilde. Fremover vil Servex i endnu højere grad satse på at udbygge sine specialiserede løsninger til bl.a. industrien, bredbåndsstationer og skibe i synergi med datterselskabet Air-Wex. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

D  

en midtjyske ventilationsvirksomhed Servex, som siden grundlæggelsen i 1977 har specialiseret sig i bl.a. proces-, industriog skibsventilation, er netop blevet opkøbt af de erfarne branchefolk Hans-Henrik Timmermann og Jesper Rosenkilde. Ejerskiftet betyder, at Servex fremover i endnu højere grad kommer til at satse på udvikling af specialløsninger og kundetilpasset service i synergi med datterselskabet Air-Wex, som Jesper Rosenkilde og Hans-Henrik Timmermann også står bag. Stærke på de komplekse opgaver – Vi vil fremover kunne tilfredsstille kundernes behov bredere og bedre, idet vi bibeholder alle mand. Vi kan trække på nogle af ventilati-

onsbranchens mest erfarne medarbejdere, hvoraf flere har været her i over 25 år. Især inden for ventilationsservice og projekteringsrådgivning er erfaring og knowhow helt afgørende, og dygtige folk hænger ikke bare på træerne, fortæller salgsdirektør Jesper Rosenkilde. – Rigtig mange kan lave bolig- og komfortventilation, mens ventilation til f.eks. industrien er anderledes kompliceret, fordi du skal flytte meget store luftmængder og arbejde med tungt grej på meget begrænset plads. Selve installationen kræver desuden en stor portion konkrete erfaringer, da en produktion ikke må holde stille, og anlæggene skal skræddersys, så de passer ind i produktionsapparatet, forklarer adm. direktør HansHenrik Timmermann.

– Fælles for en del af vores kunder er, at det koster kassen for dem, når tingene står stille, uanset om det drejer sig om en trawler i Esbjerg Havn, en fødevareproducent eller en møbelfabrik. Det kræver, at teknikere og installatører har den knowhow, der skal til, for at løse selv de mest komplekse opgaver effektivt. Her møder kunderne i Servex et yderst kompetent og erfarent team, fortæller Hans-Henrik Timmermann og fortsætter: Han er selv oprindeligt uddannet ventilationsingeniør og har arbejdet med komplekse industri- og skibsventilationsprojekter i mere end 25 år, bl.a. i forbindelse med tidligere ansættelse i netop Servex. Det koster kassen, når tingene står stille Servex råder på sit hovedkontor i Låsby over 2.100 m2

lokaler med eget service- og produktionsværksted, hvor virksomheden bl.a. fremstiller industriventilationsanlæg i størrelsesordenen 100100.000 m3. Egenproduktionen omfatter derudover nicheprodukter til bl.a. køling af bredbåndsstationer og skibsventilation, som stiller meget høje krav til anlæggenes udførelse, dokumentation og montage.

– Derudover er der i dag stor fokus på minimering af energiforbruget til ventilation, og her kan vi levere skræddersyede anlæg, som giver overskud på energikontoen mange år frem. Samtidig tilbyder Servex rådgivning og vejledning omkring effektive veje til energibesparelser, hvor vi bl.a. kan foretage en komplet energigennemgang

af kundens virksomhed. I rigtig mange tilfælde kan der hentes ganske store besparelser på energiforbrug og CO2-udslip ved at udskifte de eksisterende anlæg, påpeger han. Fornyet optimisme Servex blev oprindeligt grundlagt af tidl. adm. direktør Poul Erik Jønsson, som trods sine 73 år og de nye kræfter på ledelsesgangen stadig har sin daglige gang på hovedkontoret. Han fortæller om ejerskiftet: – Efter et par svære år i Servex er det en stor glæde for mig igen at kunne mærke den positive energi i virksomheden. Det giver en tro på fremtiden og på, at Servex kan fortsætte som en troværdig og konkurrencedygtig samarbejdspartner i branchen.


Nyhed - både klassisk minimalistisk design og bæredygtigt materiale Elevation III, som er et af de mest solgte gulvdesigns fra tæppefliseproducenten Interface, er nu blevet endnu mere bæredygtigt. Designet har et vævet og meleret udtryk, der skaber rum og plads til en spændende indretning på kontorer. Og nu bliver Elevation III fremstillet med 100 % genbrugsgarn, så Elevation III derved bliver et meget bæredygtigt valg i dansk byggeri. Elevation serien er kendt for den slidstærke konstruktion og den nemme rengøring, hvilket gør Elevation III oplagt til kontorer, gangarealer, skoler og hoteller. Selvfølgelig godkendt til kontorstole og godkendt af Dansk Indeklima. Interface • Jernbanevej 4 • 2800 Kgs. Lyngby • 33 79 70 55 • www.interface.com

DIN SAMARBEJDSPARTNER, NÅR NOGET SKAL RIVES NED ELLER MILJØSANERES, FORDI VI LÆGGER VÆGT PÅ: • At give en god pris • Fleksibilitet Vi er klar til at hjælpe døgnet rundt • Sikkerhed i levering Vi holder, hvad vi lover • Miljørigtige metoder Vores mål er, at mere end 90% af de nedrevne materialer skal kunne genbruges • Løsningsorienteret og handlekraftig Medarbejdere der har kunnen og muligheden for at agere

Modtageanlæg for forurenet jord Olieforurenet jord Forurenet jord med tungmetaller Jord modtages til kartering

Genbrugsafdeling Modtagelse af ren betonaffald Modtagelse af asfalt

”Vi blander os ikke ud af problemerne” Efter at have modtaget jorden, overtager vi forpligtelserne med rensning, behandling og slutdisponering. Kontakt os for et uforpligtende tilbud og rådgivning.

Jordrens Køge gør det nemt for bygherre, rådgiver, kommune og entreprenør

Jordrens Køge ApS · Nordhavnsvej 36 · 4600 Køge Tlf. 5373 7530 · info@jordrenskoege.dk www.jordrenskoege.dk


14 annonce

2. SEKTION | ventilation & indeklima | bygge- & anlægsavisen

”Det er ikke bare noget, man siger, det er noget man gør” Selvvulkanisering og service. Det kunne være kodeordene til Ølands seneste initiativer: En nytænkende isoleringsløsning til rør og kanaler – og nye fysiske butikker rundt om i landet. Bag tiltagene ligger ønsket om at være en kundedrevet virksomhed, der fører idéerne ud i praksis. Tekst af Rune H. Jensen

Carsten Krog Madsen, Salgsdirektør hos Øland A/S.

S

iden 1981 har Øland leveret ventilationsog isoleringsprodukter. Nu introducerer virksomheden både nye butikker og nu en ny form for vandtæt isolering til rør og kanaler med selvvulkanisering, der ganske enkelt monteres med en saks og en hobbykniv. Det drejer sig om

at lytte til kunderne og føre behovene ud i praksis: – Vi er ikke så produktorienterede, men mere en kundedrevet virksomhed. Vi differentierer os ved måden, vi sælger produkterne på fra første til sidste kontakt med kunden og har klart størst fokus på kundeservicen, siger

Selvvulkaniserende isolering Der er selvsagt ikke mange kunder uden gode og nytænkende produkter. Så den nyudviklede isoleringsbeklædning, IsoCover, er skabt i samarbejde med Monier og fremstår som et alternativ til den traditionelle pladebeklædning med aluminium eller metal, som ved udendørsmontering kan være vanskeligt at gøre vandtæt. Desuden har man hidtil selv skullet stå for opmåling, besværlig montering og eventuelle reparationer efter relativt kort tid. I kontrast hertil er IsoCover en helt vandtæt og UVbestandig gummibeklædning, som leveres i ruller og som er let at tilpasse isolerede rør og kanaler alene med en hobbykniv og en saks: – Det smarte ved IsoCover-

isoleringen er, at det er en selvvulkaniserende gummibeklædning, hvilket giver optimal vandtæt isolering ved samlingerne og ingen limninger eller lugtgener, og så er det særdeles nemt at montere, siger Carsten Krog Madsen. IsoCover er noget nyt på markedet, som også fungerer til indendørsisolering. Indtil nu har isolering indendørs været problematiseret af lim med opløsningsmidler, hvilket udgør en sundhedsrisiko for de udførende. IsoCover har i kraft af sine selvvulkaniserende egenskaber ikke brug for lim og er derfor også en sikker og nem løsning til indendørsisolering ifølge Carsten Krog Madsen. Kundedrevne butikker Det kundedrevne element er fortløbende et fokusområde for Øland. Derfor eks-

panderer virksomheden nu også i geografisk henseende. Foruden de allerede eksisterende butikker i Brøndby, Odense, Aabenraa, Vejle og Herning har virksomheden netop åbnet en filial i Aarhus, og en tilsvarende er på vej i Aalborg i første kvartal af 2015. Det giver nemlig øget mulighed for god dialog og nærhed til kunderne at være, hvor de geografisk befinder sig, og for Øland skal kundeservicen føres ud i praksis: – Det er ikke bare noget vi siger, men noget vi gør. I alle syv butikker får kunderne valget mellem faglig hjælp og rådgivning – og ”tag selv”princippet. Særligt i de store byer er det sidstnævnte væsentligt for kunder, der kræver høj leveringshastighed og som rent praktisk skal gennem morgentrafikken til og fra Ølands butikker, der af samme grund holder åbent

allerede fra kl. 06, fortæller Carsten Krog Madsen. Affaldshåndtering og ny modstrømsveksler Han forklarer, at alle butikkerne desuden omfatter en affaldshåndtering, således at kunder kan aflevere genanvendeligt affald sikkert ved selve forretningen i stedet for at skulle lægge vejen forbi genbrugsstationerne. Foruden de nye butikker og isoleringsløsningen IsoCover introducerer Øland også et aggregat med modstrømsveksler til brug i bl.a. etageejendommme og kontorer m.v. Øland har stor tillid til successen med denne modstrømsveksler og er således allerede på udkig efter en teknisk sælger, der kan hjælpe med at løfte opgaven. Fordi det netop handler om at føre tingene ud i praksis og ikke bare sige, at man vil gøre det.


okus F e h c Bran gge- og en – By branch gs Anlæ g cetillæ

n fra

t Børse

gblade

til Da

xpress

Media

2 ust 201

| Tlf:

33 44

BRANCHE

FOKUS

visen lægsa - & An Bygge 1.sal de 36, K Bredga havn Køben 1260 55 44 55 Tlf.: 33 55 50 44 Fax: 33

55 55

ms •

l. mo

,- inc

nt: 606

nneme

Årsabo

yk Avistr OTM Tryk: .dk 178 avisen 0908-1 nlaegs ISSN ygge-a www.b igt ge årl s: 6 gan rekven elsesf Udgiv

August 2014

– en del af MediaXpress

gave særud

| aug

Annon

Pulsen På

bygge og anlægsbranchen

Særtillæg i Børsen d. 31. marts 2015 i samarbejde med

ArCH

S, Se

JD BrA, : Ce D tekt Arki PAiLLAr S Loui

og

BrancheFokus bringes i samarbejde med Dansk Byggeri og DI Byg

Vi giver et indblik i udviklings- og vækstpotentialet i fremtidens bygge- og anlægsbranche i Danmark. Hvor sker den vigtige innovation i dag? I vores særudgivelse i Børsen har du mulighed for at fortælle DIN historie og præsentere projekter og løsninger for Børsens læsere. Der er god grund til at ranke ryggen i den danske byggebranche, og det vil vi gerne fortælle mere om.

Vi sætter bl.a. fokus på: Totaløkonomi og bæredygtighed Helhedstænkning er blevet et centralt begreb i dagens byggebranche, og der er kommet fokus på tiden før og efter selve byggeprocessen – produktion,drift,vedligeholdelse,ombygning,renovering og endelig nedrivning samt eventuel genanvendelse. Vi bringer i den forbindelse et interview med Bæredygtighedskonsulent Mikael Koch fra DANSKE ARK, der mener, at bygherrer over de kommende år vil stille større og større krav til byggematerialers bæredygtighed og bygningers totaløkonomi.

Anlægsprojekter i Danmark Vi er lige nu midt i et historisk højt niveau for offentlige anlægsinvesteringer, og dette enorme stykke arbejde rummer store udfordringer, sam-

tidig med det fungerer som en vigtig generator for ny innovation og vækst i Danmark. Vi bringer bl.a. et interview med branchedirektør Niels Nielsen i Danske Anlægsentreprenører, ligesom vi fortæller om virksomheder og produkter på de projekter, som er ved at skabe et nyt Danmarkskort.

Innovation Byggeriet har længe haft et ry som en konservativ branche, hvilket kan være uretfærdigt, når man ser på de mange udviklingsprojekter, der sker på tværs af faggrænser i alle dele af byggebranchen. Vi bringer i den forbindelse et indlæg af Carsten Hansen, Minister for by, bolig og landdistrikter omkring de digitale muligheder inden for byudvikling, som udforskes i projektet Smart Cities,

ligesom vi bringer et interview med forsker i vidensdeling Jacob Brix fra Aarhus Universitet.

Made in Denmark? Byggeriet er ikke et hjemmemarked mere, og væksten for mange danske byggevirksomheder vil være eksport til nye markeder. Der har i mange år været en bevægelse, hvor virksomheder har flyttet deres produktion ud af landet, og vi sætter fokus på de virksomheder, der har valgt at satse på Danmark som produktionsland – eventuelle styrker og udfordringer. I den forbindelse bringer vi et interview med branchedirektør i DI Byg, Elly Kjems Hove, som peger på udviklingspotentiale for danske byggevirksomheder.


gRaTIS

få En og uforpligtE ndE bErEgn ing WWW.W-vaR mEpumpER .Dk

Alle har plads til jordvarme

Jordvarme er en af de billigste og mest komfortable opvarmningsformer i Danmark og hos Weishaupt tilbyder vi en unik løsning, der ikke fylder mere end et par fliser i indkørslen. Fordele ved lodrette jordsonder: • Stabil og ren energikilde, der holder hele husets levetid • Høj effektivitet = lav varmeregning • Minimum af indgreb på grunden ved etablering • Kan etableres i indkørsler og under terasser • Ødelægger ikke fremtidige muligheder for tilbygninger • Komplet nøglefærdig løsning fra Europas største leverandør af vertikale jordsonder med 10 års garanti på sonde, dennes ydelse og varmepumpens kompressor INTERESSERET? Kontakt Weishaupt for yderligere information eller læs mere på www.w-varmepumper.dk

Max Weishaupt A/S | Tlf. 43 27 63 00 | www.weishaupt.dk

Boa#1 sektion2  
Boa#1 sektion2