Page 1

ENERGIRENOVERING

Nr. 6 December 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms | Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

”Udnyt vores viden” Der stilles i dag større og større krav til ventilationsløsninger, blandt på grund af nye regler i forhold til brand og røg sikring, og her byder KH Vent A/S ind med ekspertviden, som gør det nemmere for entreprenøren at gennemskue projekterne og finde den mest optimale løsning. Læs omtalen på side 2


”Udnyt vores viden” Der stilles i dag større og større krav til ventilationsløsninger, blandt på grund af nye regler i forhold til brand og røg sikring, og her byder KH Vent A/S ind med ekspertviden, som gør det nemmere for entreprenøren at gennemskue projekterne og finde den mest optimale løsning. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

K

H Vent A/S blev grundlagt i 2009, og i begyndelsen fungerede virksomheden som almindelig leverandør, men ret hurtigt begyndte man at udvikle sig til også at fungere som rådgivere og sparringspartnere for sine kunder. Direktør i KH Vent A/S Kurth Vegar Olesen fortæller i den forbindelse: – Vores kunder falder i to grupper. Der er dem, der selv har den fornødne know how i deres organisation, og her fungerer vi som en traditionel leverandør med dag-til-dag levering, men så er der mindre virksomheder, som rigtig gerne vil bruge os til mere end det. Det er eksempelvis ventilationsentreprenører, VVS´ere og el-installatører, som ikke har tiden til at udføre de tidskrævende beregninger til deres tilbud, som er nødvendige i dag.

Specialviden giver mere præcise tilbud – Vores bygninger bliver stadig mere komplekse, og VVS’ere og el-installatører kan ikke være dygtige til alt. Flere og flere

2

områder kræver i dag specialviden, eksempelvis er der i dag mange normer og regler der i blandt andet brand og røg sikring og ventilering, ligesom kravene til energiforbrug bliver skrappere og skrappere. Her har vi vigtig know how som specialister, og det giver tryghed til vores kunder, fortæller Kurth Vegar Olesen og fremhæver, at man er med i forløbet fra A til Z: – Processen starter med, at vores kunder kontakter os i tilbudsfasen, hvor vi går igennem udbudsmaterialet samt plantegningerne over ventilationen. I tæt samarbejde med vores kunder udfærdiger vi et komplet ventilationskoncept fra aggregat til armatur. Vi er selvfølgelig med hele vejen, og derfor rådgiver vi også i løbet af byggeprocessen. Samtidig er der flere fordele ved at vælge at samarbejde med én leverandør på et projekt, da al automatik snakker sammen. Hvis der er to-tre forskellige leverandører på, så kan CTS-anlæg, ventilationsanlæg og spjælde til tider ikke kommunikere korrekt, ligesom der nemmere kan forekomme misforståelser i byggeprocessen.

En projektorienteret tilgang – Vi arbejder altid med vores kunder ved ”det runde bord”, hvor vi i fælleskab udformer tilbuddet så præcist, som muligt. Vores fremgangsmåde er, at vi kommer med et komplet ventilations-koncept til byggeriet, siger Kurth Vegar Olesen og forklarer: – Den helhedstænkning giver energibesparelser, ligesom vores kunder på den måde kan differentiere sig fra deres konkurrenter, hvilket gør, at man har større mulighed for at vinde projekterne. Vores tilgang med at gå dybere ind i projekterne giver både et bedre slutresultat og en tryghed hos kunden og en mere præcis pris. Og det har vores kunder været meget tilfredse med.

”Bring selv andre parametre end prisen i spil” Kurth Vegar Olesen fremhæver, at det ikke altid er det billigste tilbud, der vinder:

det bedste bud på, hvordan man kan fremtidssikre bygningen i forhold til energirigtig ventilation. Og det blev vi belønnet for. KH Vent A/S har med bl.a. ventilationsentreprenør netop indgået et samarbejde om en ventilationsløsning for det nye domicil for Ree Park Safari, som indeholder kontorer, konferencefaciliteter, køkken, omklædningsrum, lejligheder, dyreklinik mm. Ree Park Safari forventes færdigt start 2016, og der har været stor fokus på miljørigtige løsninger. Kurth Vegar Olesen fortæller: – Vores koncept er intelligent ventilation, som kun aktiveres ved brug af lokalerne. Der er således hele tiden grundventilation i alle rum, men ved hjælp af rumstyret ventilation har vi lavet et projekt med et meget lavt energiforbrug. Blandt andet takket være ventilationsløsninger lever projektet op til BR20, og nu er Ree Park Safari fremtidssikret langt ud i fremtiden.

– Når man gør sit arbejde ordenligt og udfærdiger det bedste tilbud, så behøver prisen ikke være afgørende. Et godt eksempel er Ree Park Safari domicilet, hvor vi ikke var billigst, men til gengæld havde vi klart

ANNONCE | SÆRTILLÆG | ENERGIRENOVERING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Produkter til konkurrence dygtige pr KH VENT A/S hjælper dig med dine fremtidige ventilationsprojekter VentilationspRodukteR

støRRe og FleRe kRaV

» » » » » » » » »

» » » » » »

Rør og kanaler Fittings aggregater køl lyddæmper VaV / CaV Brand- og røgsikring Produkter til armatur- og trykfordelingsbokse montage tilbehør

energikrav tætningskrav lyd Brand- og røgsikring luftskifte køl

Produkter Side 3

Produkter til konkurrence dygtige priser. konkurrence dygtige priser.

kh Vent a/s har kompetent personale, som hele tiden opdatere sig med kurser og uddannelser Side 3 indenfor ventilation. kh Vent a/s hjælper dig fra start til slut med at gennemgå projektet – lige fra udbudsmateriale, plantegninger, beregninger til aflevering af projektet.

kontakt allerede kh Vent a/s i dag og hør om mulighederne for et fremtidigt samarbejde

T: +45 97 12 13 14


Status på ESCO-projekter i Danmark? Renoveringen af den eksisterende bygningsmasse er en kæmpemæssig opgave, og der er ingen tvivl om, at byggebranchen overordnet set skal blive bedre til at sammentænke anlæg og drift. I den forbindelse har ESCO-modellen et stort potentiale, og forskere fra SBi og DTU mener, det er på tide at blotlægge eventuelle forhindringer for modellens udbredelse nøjere. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

E

n tredjedel af de totale CO²-emissioner i Danmark kommer fra bygningerne, og da stat og kommuner er de største bygningsejere, så skal mange landevindinger hentes

betalingstider. Her kunne vi i begyndelsen se kommuner, der havde krav om, at tilbagebetalingstiden ikke måtte overstige fem år. Men der er siden sket en modning, og i dag er der kommet flere og større projekter. Hvis kommunerne ikke er villige til at indgå kontrakter med lang tilbagebetalingstid, risikerer man, at det udelukkende blive de lavthængende frugter, der prioriteres. Der er brug for at fokusere på energibesparelser i et langsigtede perspektiv, og på de muligheder kommunerne har for at optimere her. Det kunne være interessant at undersøge, om der ikke er sket en udvikling på det punkt i dag?

på den front.

I 2013 præsenterede Jesper Ole Jensen seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet og Lektor Susanne Balslev Nielsen fra DTU Management Engineering deres resultater af en dybdegående undersøgelse af kommunernes erfaringer med ESCO-projekter. Jesper Ole Jensen fortæller: –Vi var meget interesserede i selve forretningsmodellen, da det er svært at se en taber ved den type samarbejde. Der er et stort potentiale, som burde udnyttes fuldt ud. Da vi startede arbejdet havde der i fem år været forsøg med ESCO og EPC (Energy Performance Contracting) i Danmark, og der fik vi samlet op på udfordringerne fra henholdsvis kommunerne og ESCO-virksomhedernes side.

Energibesparelser afhænger af ukendte faktorer En afgørende udfordring ved ESCO-modellen er, at det er vanskeligt at give klokkeklare garantier for besparelser, da faktorer som vejr, oliepriser og brugeradfærd påvirker vores energiforbrug. Jesper Ole Jensen fortæller i den forbindelse: – Det vil altid være udregnede besparelser, som ligger til grund for ESCO-firmaernes garanti, men præmisserne for de udregninger ændrer sig løbende, og det kan være svært at acceptere for kommunerne.

Systematisk videns-opsamling skal etableres I dag mener Jesper Ole Jensen og Susanne Balslev Nielsen, at det er vigtigt at følge op på arbejdet fra dengang, så man får indhentet erfaringer, som kan deles med andre kommuner, ligesom man som bygningsejer kan blive mere bevidst om ens egen rolle og mulighederne for at stille specifikke krav til ESCO-virksomhederne. – I dag har ca. 1/3 af landets kommuner erfaringer med ESCO-projekter, men det kan knibe med overblikket ude i kommunerne, og derfor vil det være oplagt at undersøge hvad, der fungerer og hvad, der kan gøres bedre i fremtidige projekter. Det vil næsten være tåbeligt ikke at etablere en systematisk videns-opsamling, og derfor er vi ved at søge midler til det formål, fortæller Susanne Balslev Nielsen, der mener, at alle udbud og aftaler med fordel kan gås efter, så man får et samlet billede af resultaterne i dag.

”Grundlæggende handler det om tillid” – Der har været en stor skepsis fra kommunernes side kombineret med en del misforståelser omkring ESCO-modellen. Ét af de spørgsmål, som vi mødte ude i kommunerne, var hvorfor, man skulle dele gevinsten med andre, når man selv kunne få det hele. Og her er pointen, at man først deler de besparelser, der ligger ud over det lovede i kontrakten. Men det er en ømtålelig ting for mange at have en privat aktør på banen – der er et vis kontroltab forbundet med det, fortæller Susanne Balslev Nielsen. Den overordnede konklusion på undersøgelsen var ifølge Jesper Ole Jensen, at det tager tid at udbrede ESCO-modellen, da

4

”Det er selvfølgelig forkert, hvis det er én af pædagogerne i børnehaven, der skal holde styr på driften, ligesom en gartner bør bruge tiden på udearealerne fremfor ventilationssystemet. I flere større kommuner har man derfor oprettet et energiteam, hvor man opbygger kompetencer til at efterse og vedligeholde alle kommunens bygninger, fremfor der sidder én person med ansvaret for én bygning.” Susanne Balslev Nielsen, lektor, DTU Management samarbejdet grundlæggende handler om tillid. Det kræver, at kommunerne er bevidste om, at udefrakommende specialister kan udføre arbejdet bedre, end man kan gøre det internt i organisationen:

– I mange kommuner er klimasikringseksperten også energieksperten, og spørgsmålet er hvor mange teknikere, en mindre kommune kan forsvare at have siddende? Men nogle kommuner er langt fremme og opererer med en tilbagebetalingstid på over 20 år på sine projekter. Som en følge af, at indsatsen forestås af kommunerne selv, så kan man til gengæld opleve store flaskehalse med energimærke-rapporter på bygningerne, ligesom den indgangsvinkel til energirenovering ikke er så dybdegående som et ESCO-projekt. Men det opdager kommunerne selv med tiden – der er mange udfordringer ved selv at stå for de her energirenoveringsprojekter, siger Jesper Ole Jensen, som samtidig har stor forståelse for kommunernes svære position, hvor man må prioritere sine midler nøje, ligesom det kan give mening at sprede pengene ud på flere bygninger, fremfor at foretage én dybdegående ESCO-renovering. Han fortæller:

”Hvis kommunerne ikke er villige til at indgå kontrakter med lang tilbagebetalingstid, risikerer man, at det udelukkende blive de lavthængende frugter, der prioriteres. Der er brug for at fokusere på energibesparelser i et langsigtede perspektiv, og på de muligheder kommunerne har for at optimere her.” Jesper Ole Jensen, seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

– ESCO-virksomhederne vil gerne have projekter af en vis volumen og herved en større omsætning, men det karambolerer med kommunernes krav om korte tilbage-

SÆRTILLÆG | ENERGIRENOVERING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


Det er yderst vanskeligt at nå frem til en specifik energibesparelse fem år ude i fremtiden, da specielt elevernes brug af computere og andre elektroniske hjælpemidler har fået el-udgifterne til at stige. I virkeligheden kan en kommunes energioptimeringspolitik måske bare forhindre, at udgifterne stiger over årene.

Pedellen bliver pludselig en kerneperson – Når der kommer fokus på at optimere driften på en bygning, så bliver varmester- eller pedel-funktionen lige pludselig voldsom interessant. Og på mange skoler har pedellen traditionelt haft en fleksibel arbejdsfunktion, hvor personen sågar kan fungere som vikar i en nødssituation, smiler Susanne Balslev Nielsen og fortsætter: – Det er selvfølgelig forkert, hvis det er én af pædagogerne i børnehaven, der skal holde styr på driften, ligesom en gartner bør bruge tiden på udearealerne fremfor ventilationssystemet. I forhold til et nyt CTS-anlæg, så er det utroligt vigtigt, at det bliver justeret rigtigt, så her er det vigtigt, at kommunerne prioriterer den side. Derfor har man i enkelte kommuner nedsat et energiteam, hvor man opbygger kompetencer til at efterse og vedligeholde alle kommunens bygninger, fremfor der sidder én person med ansvaret for én bygning.

Stil krav til ESCO-firmaet Efteruddannelse af kommunernes personale indgår ofte også i ESCO-firmaernes kontrakt, og her mener Susanne Balslev Nielsen, at det kunne være interessant at undersøge, om personerne rent faktisk er blevet bedre til at drifte deres bygninger:

– Det er også vigtigt at rette spotlyset på ESCO-firmaernes ansvar i samarbejdet – de er ofte specialister i styring og regulering, men de skal også kunne vejlede folk og i det hele taget være en troværdig samarbejdspartner i det lange løb. Og ved at fortsætte vores forrige undersøgelse kunne vi skabe grobund for, at kommunerne begynder at konkurrere mere i udbuddene: Hvem kan skaffe den største forbedring for den sum?

Kun lavthængende frugter? Én af de tilbagevendende indvendinger mod ESCO-modellen er, at der kun er fokus på projekter med kort betalingstid, så man ikke får lavet den dybdegående renovering, såsom renovering af klimaskærmen, da det er dyrere og har en tilbagebetalingstid på mere end 20 år. Men det er Jesper Ole Jensen lodret uenig i: – Sammenlignet med udenlandske ESCOprojekter, som bl.a. beskrevet i ”World ESCO Outlook” fra 2012 indeholder de danske projekter mange dybe renoveringsprojekter, så det er bestemt ikke kun de lavthængende frugter, der bliver plukket. – Til gengæld har jeg fra udlandet oplevet en forundring over, at ESCO-firmaerne ikke har kunnet hente helt så gode resultater her i landet sammenlignet med andre lande. Men det hænger efter min mening sammen med, at vi i Danmark er forholdsvis gode til at vedligeholde vores bygninger, ligesom vi ofte kobler energibesparelser sammen med andre tiltag, der kan give bedre faciliteter, bedre funktionalitet, bedre indeklima osv. Elementer som bæredygtighed, indeklima og energi hænger sammen, og det er værdifuldt at se på hel-

heden og skabe synergi mellem forskellige indsatsområder, siger Jesper Ole Jensen og uddyber:

Fakta om ESCO

– Den offentlige folkeskole skal være konkurrencedygtig på de fysiske rammer også. I Danmark har vi en tradition for at værne om de bløde værdier i vores arkitektur, og det skal vi absolut værne om. Hvis man tegner en bygning udelukkende ud fra ingeniørernes energiberegninger, så mister vi også noget. Jeg hørte eksempelvis en tysk arkitekt fortælle, at når man stod og kiggede ud over byen, så var de grimmeste bygninger alle OPP-projekter, for her er alt unødigt fjernet.

ESCO er en forkortelse for Energy Service Company. Det er også betegnelsen for en selvfinansierende model til gennemførelse af omfattende energirenovering i større offentlige og private bygningsmasser. Omkostningerne til modernisering af ejendomme bliver således finansieret via de energibesparelser, som garanteres i ESCO-samarbejdet. I princippet har ejeren af bygningen hverken risiko eller omkostninger ved at gå med i et ESCO-samarbejde.

Teknologi som driver for adfærdsændringer Når man taler om energiforbedringer, så kan man både udnytte ny teknologi eller skabe en adfærdsændring hos menneskerne, men Jesper Ole Jensen ser et stort potentiale i at bruge teknologi til at styrke adfærdssiden: – Da der kom vandmålere ind i det enkelte hus i sin tid, skete der en stor forandring, da man kunne se konsekvenserne af ens adfærd. Og her mener jeg, at eksempelvis smartphones bliver et vigtigt redskab i fremtiden, ligesom det er nemt at bruge de data til at analysere på forskellige forbrugertyper. Her kunne man også forestille sig, at ESCO-firmaer på den baggrund tilbyder en ret præcis energioptimerings-kontrakt.

Reduktionen i de årlige energiomkostninger finansierer tilbagebetalingen af projektet inden for en tidsramme på 2-15 år. Hvis projektet ikke medfører den besparelse, der garanteret i kontrakten, betales den resterende regning af ESCO-virksomheden via ESCOsamarbejdet.

ENERGI OPTIMALT..! Gulvspånpladen til vandbaseret gulvvarme

NATuRLIGT VARMETILSKuD – når solens stråler opvarmer rummet sænkes gulvtemperaturen hurtigt og den ønskede temperatur holdes konstant.

MILJØVENLIG

NATSÆNKNING

– hovedparten af råmaterialerne til produktion af spånpladerne er genbrugstræ. Det sikrer oplagring af CO2. Frisktræ råvaren kommer fra certificeret skovbrug.

– NOVOPAN KLIMAGULV giver mulighed for at sænke temperaturen i udvalgte rum om natten. Det luner godt i energiregnskabet.

SÆRTILLÆG | ENERGIRENOVERING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

MINDRE VARMEFORBRuG – med NOVOPAN KLIMAGULV kan rumtemperaturen reduceres 1-2 °C med samme komfort som ved opvarmning med strålevarme.

DOKuMENTERET – funktionstestet, godkendt og produceret efter EN312P6 og EN312 P7. Komplet MK-godkendt løsning til vådrumskonstruktioner direkte på ny eller eksisterende trækonstruktion.

Pindstrup 8550 Ryomgaard Danmark T. 89 74 74 00 F. 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

5


SÆT FOKUS PÅ VARMEPUMPETEKNOLOGI Der er fortsat behov for fokus på varmepumper og køleanlæg som helt afgørende bidrag til højere energiudnyttelse og bedre indeklima ifølge Dansk Klima Center. Tekst af Rune H. Jensen til at skabe et bæredygtigt og energirigtigt samfund. Der anvendes fx stadig gamle oliefyr mange steder, der ikke udnytter energien optimalt. Der er i høj grad fortsat brug for et energirigtigt fokus på varmepumpeteknologi og klimaanlæg, siger Jann Jensen, salgsansvarlig hos Dansk Klima Center.

I

1973 oplevede verden en global energikrise. Herhjemme fik vi bilfrie søndage, oliepriserne eksploderede, og vi blev for alvor bevidste om at begynde at spare på energien. Den dag i dag er der fortsat behov for fokus på energi og indeklima, også når det gælder varmepumpeteknologi, aircondition og klima- og køleanlæg. Det understreger man hos Dansk Klima Center, der opstod i 1975 på baggrund af netop oliekrisen og ønsket om at udbrede anvendelsen af energibesparende og -bevarende klimaanlæg.

Skab et energirigtigt samfund – Vi har et stærkt fokus på at være med

6

Dansk Klima Center med base i Næstved er et landsdækkende handels- og ingeniørfirma, der leverer klimaløsninger til fx kontorlokaler, tankstationer og butikker. Det gælder bl.a. varmepumpeanlæg, varmegenvindingsanlæg, luftkøleanlæg og aircondition m.m., der kan bidrage til en forbedring af energi og indeklima.

De komplette løsninger I dag er Dansk Klima Center i en konverteringsfase, der skal styrke firmaets primære sigte anno 2015: – Produktmæssigt er vi nu dansk distributør af Samsung. Det er vi, fordi vi gerne vil levere en komplet løsning til vores kunder. En hel løsning, der omfatter alt fra opmåling og levering til installation og efterfølgende aftersales med erfaren service til kunderne. Desuden har vi også

et landsdækkende net af forhandlere, der tager sig af det private marked, fortæller Jann Jensen. Han uddyber, at Dansk Klima Center i dag er ét af kun få firmaer, der kan stå for en sådan komplet løsning. I praksis tager virksomheden ud og foretager fysiske opmålinger på stedet. Ud fra den konkrete information om fx lysindfald, spots og andre varmeafgivere, rumstørrelse samt hvor mange gange døren åbner og lukker i løbet af en dag, kan Dansk Klima Center vurdere, hvad den optimale klimaløsning vi være. Om der skal installeres en varmepumpe eller et luftkøleanlæg i forhold til stedets varme-, energi- og indeklimabehov. Virksomhedens IS09001-certificering og KMO-godkendelse (kølebranchens miljøordning til sikring af korrekt håndtering af kølemidler, der udstedes på vegne af Miljøstyrelsen, red.) garanterer samtidig en korrekt udførelse og overholdelse af branchens overordnede mål. Dansk Klima Centers projektsalg omfatter landets tankstationer, hvortil virksomheden er storleverandør hvad angår indeklima og service.

Nye muligheder – Det har været et område med tilbagegang på grund af, at mange tankstationer nu er ubemandede. Til gengæld kræver serverrummene så en større opmærksomhed. Vi har serviceaftaler med de fleste af vore faste kunder, der inkluderer løbende serviceintervaller, og vi foretager udskiftninger samt flytninger af anlæg, siger Jann Jensen. Bæredygtighed og energirigtighed er ikke statiske størrelser, og derfor er Dansk Klima Center også på forkant med udviklingen, kigger fremad og er på vej med nye muligheder: – Vi er fx på vej med nye varmepumper med et nyt design og nye egenskaber. Hvor indedelene før har været firkantede, er der her tale om et cirkulært design, der reducere lydniveauet på luftstrømmen, og samtidig er der mulighed for ion-filtrering, der kan filtrere luften til gavn for indeklimaet og de mennesker, der arbejder der. Flere modeller har desuden indbygget wifi, således at man kan styre sit anlæg fra en smartphone eller en ipad via en gratis app. siger Jann Jensen.

ANNONCE | SÆRTILLÆG | ENERGIRENOVERING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Miljøvenlige plastnet

BLIV MØNSTERBRYDER

Fra den 28. til den 29. oktober 2015 afholdes Building Green for femte gang i Forum København. Her vil blandt andre EXPO-NET Danmark A/S være tilstede for at præsentere nogle af deres mest vedvarende løsninger inden Op mod 500.000 bølgepladetage står for plastnet.

overfor udskiftning. Og er det ikke SORT en god anledning til at prøve noget nyt? Kunderne er klar. Og med det elegante Cembrit Toscanae er tagudviklet kan således, at fugle umuligt kan pille dem du tilbyde dem et spændende ogned. ZINKGRÅ moderne alternativ til det, de kender.

Tekst af Pernille Le Marc

E

XPO-NET Danmark A/S er specialiseret i at producere plastnet med forskellige netstrukturer i variable bredder, diametre, maskestørrelser og styrker. Dermed kan producenten levere plastnet til vidt forskellige projekter og formål - også de grønne af slagsen. – Vi fremstiller alle vores plastnet i Polyetylen. Polyetylen kan kun nedbrydes ved forbrænding, og eftersom det er et rent materiale, udleder det ingen giftstoffer, når det brændes, forklarer salschef Niels ArpNielsen fra EXPO-NET Danmark A/S.

VÆLG CEMBRIT TOSCANA

– Ud fra et grønt perspektiv og i henhold til aktuelle krav er det særdeles vigtigt at Brug Cembrit Tagdesigner lufte til atudvise i tagkonstruktionen. Ved at udskifte luften kunderne, hvordan deres huse vil tageundgås nemlig at træet angribes af rådtag. og svamp. Med vores udluftningssig ud med et Cembrit Toscana RØDBRUN produkter sikrer man altså en sundere og mere vedvarende tagkonstruktion, siger Niels Arp-Nielsen. Han tilføjer at samtlige af de produkter, der præsenteres på Building Green er kontrolleret af Teknologisk TEGLRØD Institut. Se mere på

cembrittoscana.dk

Det betyder, at plastnettene kan være med til at højne den grønne værdi på ethvert projekt, de indgår i.

Et renere grundvand På Building Green vil EXPO-NET Danmark A/S blandt andet præsentere det patenterede nedsivningsmedie BIO-BLOK®. En BIO-BLOK® består af 10 x 10 runde plastrør på 42 millimeter i diameter svejset sammen i en kassette på 55 x 55 x 55 centimeter. Blokken kan bruges til nedsivning af regnvand og spildevand uden for kloakkerede offentlige og private områder.

– Idet regnvandet og spildevandet siver ned over blokkene, renses det biologisk ved hjælp af mikroorganismer, inden det ledes tilbage til grundvandet. Dermed er BIO-BLOK® med til at nedbringe grundvandsforureningen, siger Niels Arp-Nielsen.

Sund tagkonstruktion På messen vil EXPO-NET Danmark A/S ligeledes præsentere to produkter til udluft-

Celleglasplader

ning i tagkonstruktioner. Det drejer sig ført og fremmest om et snefangsrør i forskellige diameter, der gør det uligt at lave udluftning i tagkonstruktionen og samtidig holder insekter og fygesne ude. Det andet produkt er en nylanceret fugleblok udviklet til de mest gænges bølgetagplader, nemlig B6 og B9. Blokkene lægges ind i tagrygningen under rygningspladen, hvor de hjælper med at ventilere tagrummet. D

Vi befinder os på stand nr 127.

Glapor celleglasplader er produceret af 100 % genbrugsglas. Isoleringspladerne anvendes hvor der stilles høje krav til trykstyrke og sikring mod fugt. Celleglaspladerne er u-brandbare og anvendes til blandt andet grønne tage, tagterrasser, kælderisolering og efterisolering.

CELLEGLASPLADER 100% upcycling

Ekstremt trykfast

Diffusionstæt

Ikke brandbar


Ny løsning giver plads og frihed til ventilationsanlægget Det kniber ofte med fysisk plads til ventilationsanlæg. Både når det gælder adgang til installationen og i selve rummet, hvor det skal monteres eller udskiftes. Men en ny løsning med enhedsmoduler løser begge problemer og forøger fleksibiliteten. Tekst af Rune H. Jensen

N

ormalt bliver ventilationsanlæg leveret som én stor ”kasse” inkl. alle tekniske komponenter såsom varmeveksler, ventilator og filter. Med danske Sanovents ventilationsanlæg forholder det sig imidlertid anderledes i en tid, hvor udviklingen generelt går mod færre kvadratmeter til teknikrummene.

Ventilationsanlæggenes LEGOklodser – Vores ventilationsanlæg består af enhedsmoduler med en separat kasse til hver teknisk komponent. Det giver en høj grad af fleksibilitet og frihed, fordi enhedsmodulerne er nemme at bygge samme og kombinere på forskellige måder – lidt ligesom LEGO-klodser. Vores anlæg er også udviklet efter et ret enkelt princip, som gør det relativt nemt at udvikle nye varianter og tilpasse til det konkrete behov, fortæller Uffe Jespersen, civilingeniør og direktør hos Sanovent. Den enkle løsning med ventilationsanlæg i enhedsmoduler forøger samtidig ikke det samlede omkostningsniveau. Og så løser enhedsmodulerne også problemet med den rent praktiske adgang til installationen,

8

fordi anlægget kommer i stedtilpassede moduler, som kan fragtes ind gennem fx en almindelig dør eller et hul i loftet alt afhængigt af stedets konkrete fysiske forhold.

Fordele ved udskiftninger En fordyrende udfordring i forhold til installation er nemlig ofte, at der kan være tale om ganske lidt plads til rådighed, når fx et gammelt ventilationsanlæg skal udskiftes med et nyt. Uffe Jespersen forklarer: – Derfor arbejder man i branchen med splitmontage. Dvs. at ventilationsanlægget bliver leveret som ét stort kabinet, som så skal skilles ad og samles igen i rummet, hvor det skal monteres, hvilket giver en ekstraudgift på omkring 8.000 kr. oveni. Det kan vi helt undgå med enhedsmodulerne.Totalt set er vores løsning prismæssigt konkurrencedygtig og koster i runde tal ca. det samme som de traditionelle, men helt uden ekstraomkostningerne til splitmontage.

friskluftsdel. Udfordringen var i dette tilfælde meget begrænset plads til installation. Men i kraft af enhedsmodulløsningen lykkedes det at få det ”krøllet” ind med et kombineret varmlufts- og friskluftsanlæg med roterende varmeveksling til varmegenvinding. Når der fx er mange mennesker i idrætshallen, er der selvsagt løbende brugt for frisk luft, og Sanovents anlæg til en luftmængde på 11.000 m3 i timen kunne samtidig transporteres ind gennem en almindelig dør. Ifølge kommunen ville alternativet til denne ventilationsløsning være et helt nyt anlæg på taget, som ville kræve forstærkning og derfor føre til en samlet set dyrere løsning.

Udskiftninger i etageejendom og biograf

Varm og frisk luft til idrætshal

I et andet tilfælde har Sanovent produceret og monteret ventilationsanlæg til en københavnsk etageejendom med 20 lejligheder, der skulle byfornyes, hvilket forudsætter mekanisk ventilation med varmegenvinding:

Et eksempel på udskiftning af et eksisterende ventilationsanlæg, som Sanovent står bag, er Søndersø Hallen på Fyn. I denne idrætshal havde man før et ældre anlæg, der opvarmede via ventilationsluften og en

– Udfordringen kunne her normalt være at få anlægget op og installeret på loftet. Men med enhedsmodulerne kunne vi helt enkelt få elementerne op via en lille vareele-

vator, komme ind gennem et hul i loftet og så samle og installere anlægget på stedet, forklarer Uffe Jespersen. I den gamle biograf i Nørre Aaby havde man tidligere et rent opvarmningsanlæg. Det har Sanovent nu erstattet med både opvarmning og friskluft på hhv. 6.400 m3 og 2.500 m3 i timen. – Her kunne vi få det hele ind i kælderen uden ekstraomkostninger og samtidig kombinere to forskellige størrelser, hvilket samlet set både har givet et billigere og mindre anlæg i to dele, der sørger for hhv. opvarmning og friskluft og som passer ind i de fysiske rammer. Sanovent er udelukkende producent og montør af ventilationsanlæggene og sælger således altid sine anlæg via installatører eller ventilationsentreprenører. Men til forskel fra sædvane monterer virksomheden altid anlæggene selv, hjælper til med at bære ind og holder med Uffe Jespersens ord ”installatøren i hånden hele vejen”.

ANNONCE | SÆRTILLÆG | ENERGIRENOVERING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


BOA_

Medie

info_2

016__

Layou

t 1 20 /10/1

5 12.3 1

Media Xpress

A/S

Side 1

MEDIE

INFOR

MATIO

Arkitek te

N 201 6

r & Byg

Entrepr enør &

Motor &

herrer

Håndvæ rker

Transp ort

Medieinformation for 2016 er klar! Se alle Bygge- & Anlægsavisens udgivelser næste år og planlæg din annoncering i forhold til kommende temaer og messer.

På Bygge- & Anlægsavisens medieinformation 2016 kan du finde alle datoer, temaer, formater og priser for annoncering osv.

Vi dækker Byggeri´16 og alle årets store begivenheder inden for byggebranchen.

Læs mere på vores hjemmeside: byggeanlaegsavisen.dk/medieinformation


Oplysning til byggebranchen Expo-Net er netop hjemvendt fra en vellykket udgave af Building Green, og nu er det tid til at gøre status over de produkter, som neteksperten præsenterede på messen. Tekst af Pernille Le Marc

 P

å Building Green i oktober i år præsenterede EXPO-NET Danmark A/S to produkter til udluftning i tagkonstruktioner. Det drejer sig først og fremmest om et snefangsrør i forskellige diameter, der gør det muligt at lave udluftning i tagkonstruktioner og samtidig holder insekter og fygesne ude.

Han pointerer, at EXPO-NET Danmark A/S især ser Building Green som en oplysningsmesse, og ikke en salgsmesse. Det er her, virksomheder kan gøre arkitekter og rådgivende ingeniører opmærksomme på deres nyheder og vise, hvordan produkterne skal bruges. – Vi var stolte over at kunne fremvise vores nye fugleklods, som kun få på messen kendte til, men som alle var begejstrede for, siger Niels Arp-Nielsen.

- Tidligere fandtes der kun snefangsrør i to størrelser på det danske marked. Det drejede sig om størrelserne Ø32 og Ø42. Vi har sat os for at udvide udbuddet, og derfor tilbyder vi i dag som den eneste producent snefangsrør i alle størrelser lige fra Ø22 helt op til Ø70, forklarer salgschef hos EXPO-NET Danmark A/S, Niels Arp-Nielsen.

Tilpasning af produktionen – På messen har vi fået konstruktive tilbagemeldinger på de fremviste produkter, og disse tilbagemeldinger kan vi bruge i den videre udvikling af vores netproduktion, forklarer Niels Arp-Nielsen. Både snefangsrøret og fugleklodsen er allerede på markedet i deres endelige og optimale form, men det er slet ikke usandsynligt, at de tilbagemeldinger, som EXPONET Danmark A/S fik på Building Green kommer til at afføde helt nye produkter.

Han bekræfter, at rigtig mange af de arkitekter og rådgivende ingeniører, der kiggede forbi på Building Green udviste stor begejstring for de mange nye størrelser. – Inden for de senest år har vi fået adskillige forespørgsler fra byggebranchens professionelle på snefangsrør i størrelser, der ikke fandtes. Derfor valgte vi at sætte dem i produktion. Det har naturligvis taget tid og kostet penge at tilpasse vores produktionsudstyr til de nye størrelser, men på messen blev vi bekræftet i, at det har været en god investering både tidsmæssigt og økonomisk, fastslår Niels Arp-Nielsen.

10

Ny på markedet På messen præsenterede EXPO-NET Danmark A/S ligeledes en særlig fugleklods udviklet til de mest gængse bølgetagplader. Klodsen hjælper med at ventilere tagrummet ved at trække luft ind og ud af tagkonstruktionen, og samtidig er den i stand til at hold fugle og fygesne ude.

– Tidligere satte man skumgummiklodser ind i tagrygningen, men de rådnede med tiden, og så kunne fuglene pille dem ud. Vores fugleklods er vejrbestandig og kan ikke nedbrydes, hvorfor der er garanti for, at den bliver siddende, forklarer Niels ArpNielsen.

– Det er vigtigt for os at deltage i sådanne messer, fordi det hjælper os med at tage bestik af markedet. På baggrund af de tendenser, vi oplever i byggebranchen, forsøger vi at justere vores maskiner og værktøjer, så vi hele tiden kan tilbyde produkter, der matcher aktuelle efterspørgsler, afslutter Niels Arp-Nielsen.

ANNONCE | SÆRTILLÆG | ENERGIRENOVERING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Kronospan overtager Novopan Træindustri Kronospan er verdens førende producent af træbaserede plader. Den 6. november 2015 overtog virksomheden Novopan Træindustri, hvilket er med til at forbedre markedsandelen i Skandinavien.

 K

SÆRTILLÆG | ENERGIRENOVERING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

ronospan har over 40 produktionsfaciliteter og mere end 14.000 medarbejdere. Kronospan er specielt kendt for at anvende avanceret teknologi, og de er førende inden for produktudvikling og innovation.

tes at udvide markedsandelen yderligere på de skandinaviske markeder.

Med overtagelsen af Novospan er det planen at implementere de succesfulde produkter ”Kronodesign” og ”Kronobuild” i Novopans produktprogram, og det forven-

Det nye ejerforhold bliver således en vigtig part i den fortsatte udvikling af Novopans produktionsfaciliteter.

Den nuværende ledelse hos Novopan fortsætter, men de tidligere ejere af Novopan: PENSAM, LD EQUITY 1 og FIH har af strategiske årsager valgt at frasælge deres aktier i Novopan.

11


Bedre energi med rigtig luftfiltrering Intet ventilationsanlæg fungerer korrekt uden rene luftfiltre. Det betyder med andre ord også en forringelse af boligernes indeklima og energioptimering, hvis man ikke passer og udskifter filtrene løbende. Tekst af Rune H. Jensen

 D

anfilter specialiserer sig i luftfiltrering og producerer luftfiltre til industri, erhverv og bolig. Og netop når det gælder boligventilation, kan virksomheden som noget unikt på markedet producere og levere luftfiltre til stort set alle typer ventilationsanlæg:

”Hvis et luftfilter er tilstoppet, bruger man mere strøm og udnytter ikke varmen. Det er en lille ting med filtre, men det kan faktisk spærre for hele energioptimeringen ikke at få dem udskiftet løbende.”

lig. I kombination med en omfangsrig lagerbeholdning og/eller hurtig nyproduktion af et givet luftfilter betyder det, at Danfilter kan levere med dags varsel. Så det er oftest ikke leverancen eller produktionen af et konkret luftfilter, der kan være et problem: – Udfordringen er snarere, at folk glemmer at spørge, hvornår filtrene skal skiftes, og hvem der skal gøre det. Det er ikke altid, man opdager behovet for luftfilterudskiftning i ens bolig eller ved, hvem der har ansvaret for det. Det skal gøres manuelt og typisk med kun tre til seks måneders mellerum, hvis ventilationsanlægget skal fungere rigtigt og give en god energiudnyttelse, siger Henrik Friis.

Spærrer for energirenoveringen

Husk filterskiftet

I disse år er der gang i rigtig mange energirenoveringer, der skal gøre alt fra boligblokke til institutioner energimæssigt tidssvarende og fremtidssikrede. Men med Henrik Friis’ ord nytter det jo ikke meget, at en energirenovering lever op til alle de nye, strengere energikrav og fx er blevet efterisoleret til standarden for et nyt hus – og har fået nyt ventilationsanlæg, hvis luftfitrene så ikke udskiftes til tiden. Så fungerer resten af systemet nemlig heller ikke godt. Energimæssigt handler renovering i denne sammenhæng således om at sætte enheder i, der sikrer fornuftige varmeforhold og bruger mindst mulig energi ifølge Henrik Friis:

Lidt usædvanligt producerer virksomheden selv alle sine filtre herhjemme i Danmark, både når det gælder industri, erhverv og bo-

– Hvis et luftfilter er tilstoppet, bruger man mere strøm og udnytter ikke varmen.

Henrik Friis, direktør, Danfilter – Der findes rigtig mange forskellige typer anlæg på boligmarkedet, der alle kræver luftfiltre og løbende udskiftning af filtrene for at kunne fungere ordentligt og udnytte energien rigtigt. Dér har vi et komplet sortiment, der passer til de anlæg og nok også den bredeste viden inden for segmentet, fortæller Henrik Friis, direktør hos Danfilter.

12

Det er en lille ting med filtre, men det kan faktisk spærre for hele energioptimeringen ikke at få dem udskiftet løbende.

Fleksibilitet og hurtighed For en VVS-mand, der ikke altid kan vide, hvad opgaven går ud på, før han har været ude at se forholdende og det konkrete ventilationsanlæg i boligen, betyder Danfilters produktionsforhold en højere grad af fleksibilitet, fordi han hurtigt kan have det rigtige nye luftfilter i hænderne. Den danske luftfilterproducent har omkring 500 standard filtertyper på lager til omgående levering, totalt 6-7.000 varenumre – og kan hurtigt producere ordrer, der ikke er på lager. Danfilter sælger udelukkende til erhvervskunder, herunder boligselskaber, anlægsproducenter, forhandlere og servicemontører. For private kunder er webshoppen Filterhuset desuden specifikt henvendt til boligventilation. Ifølge Henrik Friis giver netop de mange salgskanaler og kundetyper i kombinationen med dansk produktion, egenudvikling og et stort lager en større fleksibilitet, hurtighed og service til landets ventilationsanlæg, der alle kræver rigtig luftfiltrering og løbende filterudskiftning for at sikre energien og indeklimaet bedst muligt.

ANNONCE | SÆRTILLÆG | ENERGIRENOVERING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Apurit A/S er tildelt ratingen

Højeste kreditvÌrdighed Bisnode 2015


Wa l l s 2 P a i n t Spartling og pudsestøv - “Nej tak” Walls2Paint er en vægspånplade med grundet malingstapet og meget præcise samlinger, der overflødiggør spartling og pudsning. Pladen er klar til færdig maling eller yderligere tapetsering.

Nemt, rent og hurtigt. 1. Monter pladerne 2. Mal eller tapetser 3. Færdig skruefast væg Format: 12x620x2390mm

Se mere på www.dlh.dk

Miljørigtig og fleksibel gulvvarme Novopan Klimagulve er en MK-godkendt, energiog CO2-venlig gulvvarmeløsning baseret på gulvspånplader, der produceres af 70 % genbrugstræ. Spånpladerne fremstilles igennem en proces, der tager hensyn til miljøet fra start til slut. Resultatet er spånplader så grønne, at de kan deltage i Svanemærkede projekter.

 H

Tekst af Pernille Le Marc

vert år fremstiller Novopan Træindustri A-S 380.000 m³ spånplader. Det går der godt 550.000 m³ træ til.Træforbruget er altså enormt, og derfor bestræber virksomheden sig på at bruge så meget genbrugstræ som muligt. Det betyder, at hele 70 % af hver enkel spånplade består af genbrugstræ, være det kassererede træmøbler og køkkenskabe eller affaldstræ fra skoven.

er fugtprocenten i genbrugstræ betydeligt lavere en fugtprocenten i nyfældet træ, og dermed er genbrugstræet langt mindre energikrævende at tørre. Når genbrugstræet tørres, sker det i øvrigt med damp fra virksomhedens egen kraftcentral, der fyres op med CO2-neutral brændsel. Derudover udleder 1 kubikmeter træ omkring 1 ton CO2, når det afbrændes, hvilket svarer til den mængde af CO2, der udledes ved forbrug af 430 liter benzin, men dette undgås selvsagt, når træet genbruges.

– Hver dansker genererer cirka 50 kilo affaldstræ om året. De 38 kilo ender hos os, og dermed er Novopan Træindustri A-S en af Danmarks største genbrugsvirksomheder, fortæller produktspecialist hos Novopan Træindustri A-S, Peter Bendix Simonsen.

Gulvvarmeløsning giver velvære

Der er naturligvis adskillige grønne fordele ved at benytte genbrugstræ. Blandt andet

– Gulvarme i trægulvskonstruktioner - til nybyggeri og renoveringer - baseret på den

14

Spånpladerne er udformet, så varmefordelingsplader og varmeslanger automatisk kommer til at ligge rigtigt, og de enkelte varmezoner i bygningen kan dermed projekteres præcist på tegnebrættet.

kendte Novopan Klimagulv/22 mm gulvspånpladeløsning, har de senere år udviklet sig til en stor succes grundet gulvets mange fordele, både brugsøkonomiske og ikke mindst velværen ved et hurtigt regulerende varmesystem fortæller salgschef Claus Bernd Høgdal, Novopan Træindustri A-S. Virksomheden har nu også udviklet en Novopan Klimagulv/25 mm spånplade, så det fremover også er muligt at anvende 20 mm varmeslager, der hidtil primært har været forbeholdt nedstøbning i beton.

Hurtigregulerende gulvvarme i træ Blandt andet vil virksomheden præsentere sit klassificerede klimagulv, der kan anvendes som varmebærende undergulv i tørre og permanent opvarmede rum. Gulvpladerne er 22 millimeter tykke og forsynet med fræsede spor til nedlægning af varmefordelingsplader og varmeslange, hvilket

sikrer en enkel, hurtig og præcis montering af varmesystemet. – I et træbaseret gulvvarmesystem reguleres temperaturen langt hurtigere end i betonbaseret gulvvarme. Hvor betongulve holder på varmen i lang tid, bliver trægulvet nemlig koldt inden for få timer efter, at du har slukket for varmen. Det betyder også bedre udnyttelse af både solindfald fra store vinduespartier og natsænkning, og dette resulterer i en reducering af energiforbruget på op til 5 procent, hvilket gør træbaseret gulvvarme til en særdeles miljøvenlig løsning, forklarer Peter Bendix Simonsen. Dermed er klimagulvet fra Novopan Træindustri A-S med til at honorere de skærpede og lovpligtige 2020-krav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer.

ANNONCE | SÆRTILLÆG | ENERGIRENOVERING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


ANNONCE

KOMFORT OG KOMFORT OG VARMEØKONOMI VARMEØKONOMI

Gulvvarme er en luksuriøs varmekilde, fordi varme Gulvvarme er en luksuriøs varmekilde, fødder giver velvære. fordi varme fødder giver velvære. Samtidig kan man holde en lavere fremSamtidig kan man holde en lavere fremløbstemperatur, løbstemperatur, hvilket både er godt hvilket både er godt forforindeklimaet for indeklimaet og og for varmeøkonomien. varmeøkonomien. Fordi varmeeffekten i DLH Thermogulv - bådeThermogulv op og ned - er nærmest Fordi varmeeffekten i DLH - bådeøjeop og blikkelig, kan man benytte natsænkning ned - er nærmest øjeblikkelig, kan man benytte af temperaturen og i øvrigt justere natfleksibelt, man f.eks. har gæster sænkning af temperaturen og hvis i øvrigt justere fleksibelt, og der og er flere hvis man f.eks. har gæster deri rummet. er flereGulvvarmen i rummet. giver ekstra plads, fordi man sparer Gulvvarmen giver ekstra plads, fordi sparer radiatorerne, og gørman indretningen mere fleksibel. radiatorerne, og gør indretningen mere fleksibel.

GULVVARMENS SVAR PÅ FORMEL 1 – NU MED ‘PLUG’N’PLAY’ TOTALLØSNING

Med en totalløsning fra DLH Thermogulv har man reelt plug’n’play gulvvarme. Når gulvet med varmerørene er lagt, skal man blot slutte rørene til teknikskabet, sætte stikket i kontakten fra styreboksen og nyde varmen. Hurtigere og nemmere bliver det ikke! LH Thermogulv er fleksibelt, idet rørføringen tilpasses rummets form, f.eks. ved indbyggede skabe. Der fræses blot vendespor, som forholdene byder. I den forbindelse tilbyder DLH en totalløsning ved installationen: - Bygherren skal bare oplyse antallet af kredsløb, længden på kredsløbene og navngive dem, altså ’stue, køkken, værelse 1-2-3’, så leverer vi teknikskabet med pumpe, termostater og så videre indstillet, så man bare skal tilslutte rørene og sætte stikket fra styreboksen i kontakten, forklarer Michael Jacobsen DLH. – Tømrer og VVS-mester kan let

koordinere arbejdet, og der behøves ikke elektriker. Med totalløsningen er man sikret, at gulvvarmen fungerer optimalt fra dag ét med både varmekomfort og optimal udnyttelse af energien.

D

Hurtigere varme

Teknikskabet leveres samlet og færdigindstillet, klar til brug.

Fordi varmen ligger i spånplader, ikke i betongulvet, sker opvarmningen på blot et kvarter, og installationen er samtidig hurtigere og nemmere: - Installationen er tør – man skal ikke vente på, at betonen hærder op, og man tilfører ikke byggeriet fugt, siger Michael Jacobsen. – De forfræsede spånplader til varmerørene kan anlægges på strøer eller oven på et eksisterende gulv, og så skal man bare lægge det ønskede overgulv ovenpå. De enkle monteringsvejledninger finder man på www.dlh. dk. Den høje komfort er en fordel både ved nybyggeri og ved renovering. Og det gælder alle husets rum!

Af Steen Blendstrup

DLH

Nordkajen 21 6000 Kolding Tlf. 43 50 07 00 www.dlh.dk

VANDBÅREN GULVVARME NÅR DET ER BEDST!

Aluplader fordeler varmen

Også til vådrum Præcis de samme forfræsede spånplader kan nemlig anvendes til gulvvarme i vådrum. De er MK-godkendt til dette formål. Det kræver blot en vådrumsmembran ovenpå, som holder fugten ude. - Det er en fordel, at samme system og samme materialer kan anvendes i alle rum, siger Michael Jacobsen. Det er en designmæssig triumf, og alene på farten er sammenligningen mellem

Fræsning af vendespor

PROFILANNONCE 54

S E P T E M B E R 2 0 1 5 L I E B H AV E R B O L I G E N #1 7 5

Varmerør lægges i sporene

DLH Thermogulv og motorsportens fuldblodsracere i Formel 1 ganske rammende. Hvor gulvvarme i et betongulv kan være en halv dag om at varme op, er effekten mærkbar på blot et kvarter med et DLH Thermogulv.


”Stor interesse for vores løsninger” I FAKRO er man godt tilfredse med den netop overståede bæredygtighedsmesse i Forum i København, hvor virksomheden oplevede en meget stor interesse for sine produkter og løsninger. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 F

AKRO deltog på Building Green i år med de karakteristiske ovenlysvinduer til det skrå tag, ligesom man præsenterer løsninger til det flade tag med en hældning på maksimale 15 grader. Det er et område indenfor ovenlys, der er i kraftig vækst i disse år, godt hjulpet på vej af den danske byggetradition. – Det er bestemt ikke sidste gang, vi er med i Forum, fortæller Jon Tougaard, fra FAKRO Danmarks ledelse. Han fremhæver, at bæredygtighed er en del af at være en seriøs international byggevirksomhed i dag: – Vi har i byggebranchen flyttet os meget over de senere år, og det nuværende og kommende Bygningsreglementer er virkelig langt fremme. Så bæredygtighed vil uden tvivl spille en afgørende rolle i mange år, men udviklingen skal komme fra bygherrer, der efterspørger bæredygtighed. For lige nu sælger vi altså stadig hoved-

16

sagligt 2-lagsvinduer, og vi må erkende, at pengepungen spiller en stor rolle, når der skal vælges byggematerialer. Her har vi et bredt sortiment med løsninger, som passer til forskellige bygninger og forskellige behov.

der kan lade sig gøre – og det er muligt på Building Green. Her møder vi de folk, der kan være svære at få kontakt til ad anden vej.

Stor aktivitet på standen

– Det danske marked er helt klart præget af de lave tagkonstruktioner, hvor hældningen typisk ligger mellem 2 og 10 grader. Vi har produkterne til at løse dette på smukkeste vis, og nu ønsker vi at tilbyde kunderne endnu flere muligheder, fortsætter Jon Tougaard fra FAKRO Danmark.

– På sidste års Building Green var det klart, at hver gang der blev holdt et foredrag, så var der bomstille i hallen med undtagelse af dér, hvor foredraget blev holdt. Det så vi ikke i år, hvor der praktisk talt var besøgende på vores stand, fra vi kom, til vi gik, siger Christian Nygaard, salgschef i FAKRO Danmark. Han fortsætter: – Det er en interessant blanding af professionelle, der dukker op på standene - typisk er det arkitekter, byggekonstruktører, investorer og andre fagfolk. Det er vigtigt for os at være i dialog med de folk, der er aktive i planlægningsstadiet af et projekt. Her kan vi vise potentialet frem – hvad

De karakteristiske ovenlysvinduer til det skrå tag

– Det er især indenfor privat nybyggeri samt erhvervsbygninger, at vi leverer løsninger af denne type. Enten som almindelig kuppel eller som innovativ løsning uden kuppel, hvor man ikke ønsker at kunne se kuplen fra indkørsel eller have. Begge med meget lave U-værdier, så de kan leve op til kundernes forventninger, siger Jon Tougaard.

Store forventninger til fremtiden FAKRO er kommet langt på det danske marked med deres produkter, og man forventer en kraftig stigning i de kommende år. Strategien fra FAKRO Danmarks side har altid været at have en organisk vækst, og pr. 1. januar 2016 ansætter virksomheden to nye medarbejdere for at kunne følge med efterspørgslen. – Vi er stadig nye i Danmark, men hvert år har vi foreløbig fordoblet vores omsætning, så det er gået over forventning. I dag har vi i omegnen af 7 % af markedet indenfor ovenlysløsninger i Danmark, målt på omsætning, og vi har fra starten haft et mål om at sidde på 12-15 % af markedet, afslutter Jon Tougaard.

ANNONCE | SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Energirenovering på gamle kulturbygninger I efteråret og vinteren 2015 gennemføres en række energirenoveringsprojekter på Det Kongelige Teater, Charlottenborg og Dansk Landbrugsmuseum. Der er tale om projekter til i alt 59 mio. kr., som skal sikre, at institutionerne kan reducere energiforbruget med 14 % i 2020.

T

Én af Danmarks største stilladskonstruktioner

iltagene omfatter intelligent styring af indeklimaet på Landbrugsmuseet og udskiftning af vinduespartier og varmeanlæg på Charlottenborg og Det Kongelige Teater. Samlet set forventes renoveringerne at give en besparelse på cirka 2.6 mio. kWh årligt. Målsætningen er del af statens energisparemål om en reduktion energiforbrug med 14 pct. i 2020 i forhold til 2006.

På det Det Kongelige Teater har Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme sideløbende med energirenoveringen også gennemført en større tagrenovering, og det har været en logistisk udfordring at gennemføre de to store projekter sideløbende. – Det har stillet store krav til byggepladskoordinering og arbejdsmiljø at have flere store projekter kørende samtidig. Vi har blandt andet måtte etablere 5 kraner i loftet under stilladset, så vi har kunnet transportere materialer rundt på byggepladsen. Der er monteret 2 store aflæsningsplatforme på hver 60 m² for udkørsel af affald og indkørsel af materialer. Vi regner med at håndtere materialer på i alt 400 tons, fortæller arbejdsmiljøkoordinator i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Anne Sofia Lønvig.

Blyholdigt materiale medfører helbredscheck af håndværkere På Charlottenborg, hvor der bruges 35 mio. kr. udskiftning af varmeanlæg og vinduer, har det været nødvendigt at håndtere blyholdige materialer, da forundersøgelser viste, at der var bly i malingen på vinduerne. – Vi har bedt dem af vores malere og håndværkere, som har arbejdet med det blyholdige materiale, om at levere blodprøver, så vi har kunnet tjekke deres helbred. Håndværkerne har i nogle tilfælde også måttet bære særlige værnedragter, og der har været ekstra fokus på afskærmning og affaldshåndtering, der skulle sikre arbejdernes helbred, siger arbejdsmiljøkoordinator i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Anne Sofia Lønvig.

Stilladsoverdækning er cirka 40 meter bred og 75 meter lang. I alt er der tale om en overdækning på 3200 m², der vejer 49 tons, hvilket har gjort den til en af Danmarks største stilladskonstruktioner.

Fotos: Thomas Rahbek, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

SÆRTILLÆG | ENERGIRENOVERING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

17


Stærk isoleringscocktail af genbrugsglas Celleglasplader kombinerer en række gode egenskaber og evner i et og samme højtydende isoleringsmateriale. Pladerne gavner både driftsøkonomien og miljøet. Tekst af Jari Nielsen

E

n celleglasplade – fremstillet af 100 % genbrugsglas, der med en aktivator er skummet op til en plade med lukket cellestruktur - anvendes typisk til udvendig isolering, f.eks. ved tagdækning, sokkelisolering eller som trykfast isolering i terræn- eller parkeringsdæk. På steder, hvor især materialets ekstremt høje trykstyrke er en væsentlig kvalitet. Men anvendelsesmulighederne er mange flere, og den glasbaserede isolering kombinerer en række egenskaber, som man typisk skal finde i flere forskellige produkter: – Når du benytter celleglasisolering, er det for at opnå en kombination af flere forskel-

lige evner: Diffusionstæthed, gode brandegenskaber og høj trykstyrke, siger Henrik Dalsø fra Celleglasplader.dk, som er den ene af to spillere på markedet for celleglasisolering herhjemme. Han har det skandinaviske agentur for producenten Glapor. Da det er en iboende egenskab i glas, at det ikke kan brænde, er brandklassificeringen den højeste, A1.Trykstyrken for produkterne i Celleglasplader.dk‘s sortiment er op til over 1000 kPa. – Det er vigtigt med høj trykstyrke i dæk, da de skal kunne tåle det tryk, de bliver udsat for. Vi har nogle, der tåler meget og nogle, der tåler rigtig meget, siger Henrik Dalsø, hvis primære kunder er bygherrer,

ejendomsadministratorer og andre på det professionelle marked.

der bibeholder de gode egenskaber med god driftsøkonomi til følge.

Mister ikke isoleringsevne

– Glas bliver ikke påvirket af kemi, og skadedyr er ikke interesserede i det, siger Henrik Dalsø.

I modsætning til sammenlignelige produkter, der støbes i forme, bliver celleglaspladerne produceret i endeløse baner. Det betyder, at Celleglasplader.dk kan levere materialet, der er nemt at forarbejde og tilpasse, i både standardstørrelser og med specielle mål. Bredden på pladerne kan produceres op til tre meter i bredden. Pladerne kan også leveres kileskåret. Materialet er fremstillet af glasmel af genbrugsglas. Det taber ikke isoleringsevne over tid og kan, i modsætning til andre typer isolering, ikke suge vand. Celleglaspla-

Han fremhæver desuden det bæredygtige og økonomisk fornuftige i, at produktet er baseret på genbrugsglas: – Du upcycler, så du sparer på de jomfruelige materialer og dermed både på jordens ressourcer og udgifterne til at udvinde jomfruelige materialer.

Træt af synlige brønddæksler? Et brønddæksel kan ødelægge helheden i et ellers flot anlagt område. Men med Jesmig Brønddæksler får du et brønddæksel, der er næsten usynligt. Jesmig brønddæksler kan integreres i alle typer belægning og kan bruges både indendørs og udendørs. Brønddækslet fås i flere størrelser og kan tage op til 40 tons belastning. Jesmig Brønddæksler er en unik løsning til alle overflader. Det er den sidste finish til et flot og gennemført areal. www.jesmig.com - info@jesmig.com - tlf.: 4844 1024

18

ANNONCE | SÆRTILLÆG | ENERGIRENOVERING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


Cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Forsigtig optimisme i byggeriet Danmarks Statistiks sammensatte, sæsonkorrigerede konjunkturindikator for byggeri og anlæg har været svagt stigende gennem efteråret 2015.

 D

et sæsonkorrigerede konjunkturbarometer for bygge- og anlægsbranchen kravler forsigtigt opad. Der er i november fremgang i beskæftigelsesforventninger og ordrebeholdning. – Både virksomhedernes beskæftigelsesforventninger og ordrebeholdning er forbedret. Den sæsonkorrigerede bedømmelse af ordrebeholdningen ligger på det højeste niveau siden sommeren 2014, hvor der fortsat var travlhed med udbedring af stormskader, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. – Der er ingen tvivl om, at den genindførte BoligJobordning i det velkendte format, er

med til at løfte branchens ordrebeholdning og beskæftigelse her i efteråret 2015. Det er den utvetydige tilbagemelding, vi får fra vores medlemsvirksomheder, siger cheføkonomen og fortsætter: – Det er mere usikkert, hvor kraftig effekten af den nye målrettede energirenoveringsordning efter nytår vil blive, men selvfølgelig gælder det nu om at se fremad og få det bedst mulige ud af den grønne BoligJobordning også. At byggeriets fremtidsforventninger på 8. år i træk ligger og roder dybt nede i det negative territorium, betragter Dansk Byggeri som et vidnesbyrd om, at aktivitetsniveauet fortsat er under normalen, og at præmature spekulationer om overophedning er det rene fatamorgana.

SÆRTILLÆG | ENERGIRENOVERING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

– Det ændrer dog ikke ved, at der er et mismatch på nogle dele af arbejdsmarkedet og indenfor nogle bestemte vitale jobfunktioner, siger Bo Sandberg. Danmarks Statistik spørger også til, hvilke produktionsbegrænsninger byggeriets virksomheder oplever, og her er mangel på arbejdskraft en problemstilling, som gradvis er begyndt at fylde mere i landskabet i 2015. – Virksomheder svarende til 16 % af beskæftigelsen oplever arbejdskraftmangel, og vi får også meldinger fra baglandet om stigende udfordringer med rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Det drejer sig især om ingeniører og projektledere, men efterhånden også hele installationsområdet, siger Bo Sandberg og tilføjer:

– På kort sigt står vi nu foran byggeriets lavsæson i 1. kvartal, hvor der er hjemsendelser på grund af vejrlig. Samtidig er det en kendsgerning, at anlægsaktiviteten på Femern er skubbet nogle år ud i fremtiden. Men det ændrer næppe ved, at der i disse år er en moderat opadgående tendens i bygge- og anlægsbranchens aktivitet i takt med bedring på boligmarkedet, arbejdsmarkedet og i dansk økonomi i det hele taget. På den baggrund forudser vi en mere generel mangel på faglært arbejdskraft i byggeriet fra omkring 2018, siger Bo Sandberg.

19


FAKRO F-type ovenlysvinduer:

- Innovativ, topmoderne glaskonstruktion med lav u-værdi - Hurtig og enkel montering, der sikrer lave omkostninger* - Som fastkarm eller med elektrisk åbne-lukke-funktion** - Kan leveres efter ønske i str. 60 x 60 cm og op til 120 x 220 cm

Priser fra 7.488 kr. inkl. moms FAKRO producerer en række forskellige løsninger til tage med en hældning op til 15 grader. Se mere på fakro.dk eller kontakt os direkte på 70 25 25 31. *Fastgørelsesliste leveres uden beregning **Regnsensor og fjernbetjening er standard

Boa6 sektion4  
Boa6 sektion4