Page 1

Nr. 5 Oktober 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms | Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Ovenlys på forkant med udviklingen

LED-belysning giver gevinster til både beboerne og miljøet Læs SG Armaturens omtale på side 18

Ny isolering giver et sundt indeklima og flere kvadratmetre til boligen Læs Panelbygs omtale på side 23

Ny generation af højstyrkebeton er godt nyt for byggebranchen Arkitekter og andre aktører i den danske byggebranche har efterhånden fået smag for at udnytte højstyrkebetonens potentialer til f.eks. tynde altaner, trapper, broer og facader. Læs Hi-Cons omtale på side 6

Tænk langsigtet Læs Sabetoflex’s omtale på side 25

Energirenovering og nybyggeri – ikke uden aftalte målepunkter! Læs IC-Meters omtale på side 32

BUILDING GREEN 15

Læs Ovenlyskompagniets omtale på side 4


”Globalt set, er det parametre som kvalitet, bæredygtighed og design, hvor Danmark bør have en styrkeposition. Og mange danske virksomheder investerer seriøst i grøn innovation og udvikler nye produkter, som åbner op for eksport af både produkter og know-how.”

Flere spørger: Kan man gøre mere? Rikke Dreyer, formand for Forum for Bæredygtige Indkøb, oplever, at både offentlige og private virksomheder har bæredygtighed og totaløkonomi som vigtige parametre i dag. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 R

ikke Dreyer er ansat som chefkonsulent i Miljømærkning Danmark og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb. Hun fornemmer et klart skifte i tiden, hvor der af egen fri vilje tænkes i mere bæredygtige baner. – Det er blevet mere almindeligt at spørge, om man som bygherre kan gøre mere, eksempelvis via certificeringsordninger eller bygge efter det kommende bygningsreglement, som først træder i kraft i 2020.Tidsånden er bæredygtig, ikke mindst i de store kommuner, hvor der er både økonomi og den nødvendige politiske opbakning til at tænke bæredygtigt, siger Rikke Dreyer og henviser til, at man i København og Aarhus Kommune regner med at være CO2 neutral i henholdsvis 2025 og 2030. Forum for Bæredygtige Indkøb blev nedsat af miljøministeren i 2011 for at fremme det miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere – både i offentlige og private virksomheder.

”Der investeres seriøst i grøn innovation” I Danmark har flere producenter fået øjnene op for, at der er et voksende marked for grønne og bæredygtige løsninger, og hvis man kan tilbyde både konkurrence- og bæredygtige produkter, så er det muligt at sikre sin forretning 5, 10 og 20 år frem i tiden. Rikke Dreyer fortæller i den forbindelse: – Globalt set, er det parametre som kvalitet, bæredygtighed og design, hvor Danmark bør have en styrkeposition. Og mange danske virksomheder investerer seriøst i grøn innovation og udvikler nye produkter, som

2

åbner op for eksport af både produkter og know-how. I forhold til bæredygtighed synes der dog indimellem at være en gordisk knude hvor leverandørerne afventer kundernes efterspørgsel, og kunderne på den anden side afventer et udbud af bæredygtige produkter og løsninger. Jeg tror, at de virksomheder, der tør satse på bæredygtighed vil stå bedre rustet i fremtiden. Der tales meget om byggeprojekters totaløkonomi, men Rikke Dreyer ser en strukturel udfordring i kommunerne: – Byrådspolitikere har en udfordring, fordi de skal opfylde etårige driftsbudgetter, ligesom økonomien for bygningers anlæg og drift er to separate kasser. Det kan selvfølgelig også være svært at tænke bæredygtigt, hvis midlerne eksempelvis skal findes ved at nedprioritere børne- eller ældreområdet, hvor der er direkte menneskelige konsekvenser fra dag ét. Alligevel mener Rikke Dreyer, at vi står midt i et skift i fokus, hvilket også kan ses ved, at totaløkonomiske overvejelser er med i det nye udbudsdirektiv.

Bæredygtigt træ Det offentlige er en betydningsfuld bygherre i Danmark og har et stort ansvar for at skubbe til udviklingen. Derfor kan Rikke Dreyer glæde sig over, at Miljøministeriet i 2014 stod bag et cirkulære, som fastlægger regler for indkøb af bæredygtigt træ i staten. Det gælder ved køb af træ og træbaserede produkter til byggeri, møbler, papir mv. – Der er et stort engagement i dag, og der sker noget. Mange af de her problematikker er jo ikke nye. Regnskovsgruppen Nepenthes (i dag Verdens Skove) blev stiftet helt tilbage i 1983. Og det er immervæk mere end 30 år siden. NGO’er har gjort et

stort stykke arbejde for at få mediernes opmærksomhed og herved politikernes, hvilket har været effektivt. I dag arbejder FSC, som er en certificeringsordning for bæredygtigt træ, professionelt over for bygherrer, arkitekter og andre med at finde alternative og certificerede træsorter.

Omvendt ser Rikke Dreyer en fordel i, at kravene bag de forskellige certificeringsordninger er frit tilgængelige, så man frit kan bygge efter DGNB, Svanemærket eller andre ordninger. Og når en virksomhed har lavet arbejdet én gang med certificeringsprocessen, så er det nemmere næste gang.

”Dokumentation og mærkningsordninger vil blive mere efterspurgt”

Det kan betale sig at være på forkant

I den kommende udbudslov vil det blive muligt at få sociale, etiske eller miljømæssige certificeringsordninger med i udbuddet som et ufravigeligt krav, og Rikke Dreyer forventer, at, den udvikling vil tage fart fremover:

”Jeg mener, at de virksomheder, der tør satse på bæredygtighed vil stå bedre rustet i fremtiden.” – Mærkningsordninger har deres ret, fordi det gør valget af bæredygtige produkter enkelt og det gør det nemmere for leverandøren at markedsføre og dokumentere sin bæredygtighed samt fordi historien har vist, at der ellers vil være situationer, hvor der bliver snydt på vægten.Tryghed er vigtigt i dag, og det er vigtigt for mange forbrugere, at produkter lever op til skrappe kemikaliekrav – det gælder også for produkter, der indgår i byggerierne. Så jeg er ikke i tvivl om, at dokumentation og mærkningsordninger vil blive mere efterspurgt i fremtiden. Til gengæld kan det være en udfordring lige nu, at der eksisterer forskellige certificeringsordninger i forskellige lande, hvilket kan gøre det unødigt kompliceret at levere produkter til certificerede byggerier på tværs af landegrænser.

Når man ser på udviklingen inden for bæredygtighed i Danmark, så ser Rikke Dreyer klimatopmødet i 2009 som en afgørende faktor. – Derudover er det økonomiske incitament vigtigt. Der skal gerne være penge i at investere i bæredygtighed, genanvendelse og totaløkonomisk tænkning – ikke nødvendigvis på den kort bane, men i hvert fald på længere sigt. Derfor går det kun én vej, og hvis man tænker bæredygtigt og udnytter de fremtidige muligheder for at tænke grønt, så er man foran markedet og kommende lovgivning. Rikke Dreyer fremhæver, at krav til miljø og bæredygtighed bør matche den teknologiske udvikling inden for materialer og produkter. – Forum for Bæredygtige Indkøb arbejder for at fremme bæredygtige indkøb gennem videndeling og netværksdannelse. Det bidrager til dialog mellem dem, der udbyder, og dem der efterspørger grønne produkter og løsninger, så krav til miljø og bæredygtighed følger med produktudviklingen. Dermed viser man ansvar og bidrager til en nødvendig omstilling i samfundet. Og fordi producenterne ønsker at være stærke på det her område, så kan de leve op til endnu strammere krav, end der efterspørges lige nu. Det lover godt for bæredygtighed i fremtiden.

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN


ENØK WIRELESS MED ETAGE STYRING

MASTER WIRELESS

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lyset flytter sig med bevægelsen for maksimal sikkerhed og energibesparelse MASTER WIRELESS

100% 100% 100%

FORDELE ENØK WIRELESS

ENØK LED

10 W LED WIRELESS MASTER 10 W LED WIRELESS SLAVE • 650 lumen ud af skærmen • 50.000 timer levetid • Ø300mm

• • • • • • • • • • •

16 trådløse grupper, hvoraf en master kan tænde i optil 3 grupper ved bevægelse (UBEGRÆNSET ANTAL MASTER OG SLAVER) Bevægelses sensor med optil 12 meters rækkevidde, og kan sættes ned til 75%, 50% eller 10% via dip switch. Transceiver som betyder at det trådløse signal forlænges hver kan der opsættes en master enhed Armaturhus i aluminium, som sikre imod bagud detektering. Lux og efterløbstid indstilles nemt via dip switches Armatur i aluminium, og skærm i polycarbonat Godkendt til fælles adgangsveje IK10 vandalsikret armatur IP44 med 10 år korrosions garanti Udskiftelig fast LED blok 5 års total garanti KL II kan monteres uden jord

EAN 7021981811952 EAN 7021981811969

ENØK MIDI LED 21+2 W LED WIRELESS MASTER 21+2 W LED WIRELSSS SLAVE • 1430 lumen ud af skærmen • 40.000 timer levetid • 10 % (2W) orienteringslys kan aktiveres • Ø350mm

Mød os på Building Green 2015 i Forum 28-29/10-2015, stand 56A TELEFON : 70 70 72 13 WWW.SG-AS.DK FORHANDLES UDELUKKENDE HOS DIN FORETRUKNE EL-GROSSIST

EAN 7021981418861 EAN 7021981418854


Ovenlys på forkant med udviklingen Kundeorienterede, energirigtige løsnninger og innovation er filosofien bag Ovenlyskompagniet, der forhandler ovenlys, glastage og brandventilation. Tekst af Rune H. Jensen

 D

Brandventilation i glasplanlys

et er ingen tilfældighed, at Ovenlyskompagniet deltager i årets Building Green 2015-messe i Forum København. En bæredygtige og grøn innovation er således både et centralt fokusområde og en kernedel af selve produktudviklingsfilosofien for virksomheden. Michael S. Saunte, direktør for Ovenlyskompagniet:

Et andet fokusområde i tråd med virksomhedens filosofi er de nye brandventilationsløsninger. I dag anvender man typisk akrylkupler og tilsvarende plastprodukter til brandventilation, men det er i dag et forældet produkt i forhold til de nyeste krav til energitab og tæthedsprøvning ifølge Michael S. Saunte: – Derfor har Lamilux udviklet en serie af glasplanlys med brandventilation. Det er en meget velisolerende, tæt og sikker løsning med en lang levetid til det moderne byggeri.

– Det handler om hele tiden at være på forkant med udviklingen, lovgivningen og ikke mindst markedets behov. Især hvad angår det energirigtige og bæredygtige skal vi hele tiden være med og gerne foran, så vi til enhver tid kan leve op til kundernes ønsker og lovgivningens krav.

En markedsorienteret filosofi Ovenlyskompagniet samarbejder med en af Europas førende ovenlysproducenter, Lamilux. Den familieejede tyske virksomhed er efter over 100 års aktiviteter på markedet fortsat kendt for sine korte kommandoveje og tilpasningsevne til det enkelte marked, herunder også det danske. Lamilux arbejder efter et såkaldt Customer Innovation-system, et princip med den udtalte filosofi at følge kundernes og markedets behov i forhold til fx innovation, bæredygtige løsninger og EPD-certificering (Environmental Product Declarationcertificering, red.) på alle produkter. Ovenlyskompagniet forhandler ligeledes også Lamilux-produkter, der er velegnede og certificerede i klasse A til passivhusbyggeri. – Det gælder om at sætte retningen, lytte til kunden, undgå kompromisser og aldrig at gå efter laveste fællesnævner – såsom fx fuldstændigt at undgå kuldebroer og

4

- Det handler om hele tiden at være på forkant med udviklingen, lovgivningen og ikke mindst markedets behov. Især hvad angår det energirigtige og bæredygtige skal vi hele tiden være med og gerne foran, så vi til enhver tid kan leve op til kundernes ønsker og lovgivningens krav. Michael S. Saunte, direktør, Ovenlyskompagniet. komme helt ned i lavenergiløsninger. Når produkterne har EPD- og øvrige miljø-certificeringer, kan de glide direkte ind i f.eks. DNGB-, BREEAM- og LEED-certificerede byggerier, såfremt de ellers lever op til kundernes og lovgivningens krav til æstetik og sikkerhed, siger Michael S. Saunte. Han fremhæver som eksempel, at lækkert design, sikkerhed og krav til bl.a. isolering selvsagt også må være i top på ovenlyspro-

dukterne, hvis et byggeprojekt eller en renovering i forvejen omfatter god isolering, energivenlighed og 3-lags glas.

Ovenlys med adgang til tagterrasser

Igen er det ifølge Ovenlyskompagniets markedsorienterede filosofi altafgørende at følge kundernes behov og imødegå kravene til fremtidens energiløsninger. Og Ovenlyskompagniet sætter i forlængelse heraf en ære i at skille sig ud på serviceområdet og følge produktet og kunden helt til dørs fra den spæde idé til det færdige projekt.

Ovenlyskompagniet har rettet fokus mod ovenlys med tagadgang til tagterrasser og lignende, hvilket er et spin-off af det mere traditionelle ovenlysprodukt. – Fremfor trappetårne eller andre ældre løsninger er der i dag et ønske om en smart og funktionel adgang til taget til fx penthouse-lejligheder via ovenlys, som ligger relativt fladt og som kan åbnes op og tilgås via et trappeforløb, fortæller Michael S. Saunte. Her er et æstetisk design og tidssvarende sikkerhed et must, og det er overvejende ovenlys med glasløsninger, der finder anvendelse pga. glassets bedre isoleringsevne og produktets høje tæthedsgrad. Igen handler det hos Ovenlyskompagniet om en filosofi, der følger kunden og markedets krav.

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


I F RKS V 015 | NMA . OKTOBER 2 9

8. & 2

S PÅ O D Ø

M

GER

NIN E BYG

E OG

G YGTI ÆRED

KTIV IEFFE

G

ENER

OR B SSE F N GME KØBENHAV A F E | GST UM

I VIGT 5 | FOR ARKSTOBER 201 M N DA 29. OK 28. &

FM Mattsson 9000E Tronic

Berøringsfrit blandingsbatteri med unikke egenskaber

FAKTA OM HERLEV HOSPITAL: Areal: 250.000 m2 + 60.000 m2 under opførelse Ca. 150.000 patienter/året Vandforbrug: ca. 150.000 m3/året = ca. 6,5 mio. kr./året Forventet besparelse: 1.041 kr./år pr vandhane Potentielt 4,6 mio. kr./år (v. udskiftning af samtlige 4.600 vandhaner) LITER/DAG

Herlev Hospital knækker vand-kurven og kan spare 4,6 mio kr. om året

100

93 L KV (89%)

Totale vandmængde nedsat med 37%

80

61 L KV (94%)

60

40

Nye vandhaner kan spare Herlev Hospital for hele 37% vand og 63% på energien til varmt vand. Så markante er nye testresultater, der dokumenterer lidt over 1.000 kr. per vandhane. Herlev Hospital har i dag totalt set ca. 4.600 vandhaner - så potentielt er besparelsen 4,6 mio. kr. om året. Plus en bonus i hospitalets samlede grønne regnskab.

20 11 L VV (11%) PERIODE 1 (KONKURRENT)

* VV PERIODE 2 (MORA CERA)

Mængden af varmt vand nedsat med 63% *4 L VV (6%)


Ny generation af højstyrkebeton er godt nyt for byggebranchen Arkitekter og andre aktører i den danske byggebranche har efterhånden fået smag for at udnytte højstyrkebetonens potentialer til f.eks. tynde altaner, trapper, broer og facader.

 B

etegnelsen ”højstyrkebeton” er dog ikke i sig selv en garanti for materialets kvalitet. Der findes mange typer af højstyrkebetoner på markedet, men kun ganske få er testede og gennemdokumenterede i tilstrækkelig grad. Danske Hi-Con A/S er verdens eneste betonproducent, som udelukkende beskæftiger sig med højstyrkebeton. Her har man udviklet en ny generation af højstyrkebeton, og det er godt nyt for byggebranchen.

meget afgørende. Af hensyn til sikkerheden er det meget vigtigt at vide, hvilken type højstyrkebeton, man har med at gøre. En omfattende dokumentation fra producenter er bygherrens eneste sikkerhed.

30 % anvendes på udvikling Faktisk bruger Hi-Con hele 30 % af de administrative medarbejderes tid på at udvikle og teste materialet og produkterne. Fokus på innovation og udvikling er en væsentlig del af virksomhedens strategi, som dels går ud på at udbrede kendskabet til og anvendelsen af højstyrkebeton, og dels at udvikle nye forretningsmodeller, hvori højstyrkebeton spiller en central rolle. Hi-Con leverer altaner, trapper, facader til både nybyg og renovering i Danmark samt Norge, Sverige, Finland, Holland og England.

Fra CRC til i2 Siden 2001 har Hi-Con A/S videreudviklet, rådgivet om og produceret elementer af deres unikke materiale: CRC. Materialet blev oprindeligt udviklet af Aalborg Portland tilbage i 1984, men siden 2001 er det Hi-Con, som har videreudviklet og dokumenteret den stærke beton. Faktisk er udviklingen så markant, at Hi-Con i år har navngivet en ny generation af højstyrkebeton: i2 – anden generation af den innovative beton.

Hvad kan den nye generation af højstyrkebeton? – Den ny generation af vores beton er blevet optimeret i forhold til dens anvendelse. Vi er blevet rigtig gode til at sammensætte komponenterne i højstyrkebetonen, sådan at vi bedre kan udnytte dens potentiale. For eksempel kan vi beregne nøjagtig den mængde højstyrkebeton, som er optimal i forhold til byggekravene på en specifik

6

altan – hverken mere eller mindre. Det betyder i praksis, at vi ofte kan støbe meget, meget tyndt – og dermed lettere. Dermed bliver der åbnet op for, at altanerne kan blive en del større uden at overskride maxgrænsen for den vægt, som bygningen kan bære. Man får med andre ord en større altan og dermed i sidste ende mere værdi ud af sin bolig, forklarer Markedschef Hans Bruun Nissen.

er grundigt testet i forhold til holdbarhed, styrke, stivhed, herunder bl.a. kloridindtrængning og brand. Det er to væsentlige parametre i forhold til byggematerialets sikkerhed.

Kvalitet og dokumentation er vigtigt

– Mange andre højstyrkebetoner har måske nok været igennem en standardprøvning, men vores beton har været afprøvet med årelange tests i forhold til f.eks. kloridindtrængning under belastning, hvilket er

Hos Hi-Con tager man både udvikling og dokumentation alvorligt. Hi-Cons højstyrkebeton er verdens bedst dokumenterede og

Bendt Aarup, Udviklingschef i Hi-Con forklarer, at det er vigtigt, at der ikke gås på kompromis med afprøvningen og dermed sikkerheden:

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


FAKRO F-type ovenlysvinduer:

- Innovativ, topmoderne glaskonstruktion med lav u-værdi - Hurtig og enkel montering, der sikrer lave omkostninger* - Som fastkarm eller med elektrisk åbne-lukke-funktion** - Kan leveres efter ønske i str. 60 x 60 cm og op til 120 x 220 cm

Priser fra 7.488 kr. inkl. moms FAKRO producerer en række forskellige løsninger til tage med en hældning op til 15 grader. Se mere på fakro.dk eller kontakt os direkte på 70 25 25 31. *Fastgørelsesliste leveres uden beregning **Regnsensor og fjernbetjening er standard


Grønne byggematerialer på agendaen på Building Green Dette års Building Green-messe sætter blandt andet fokus på bæredygtige byggematerialer. Blandt udstillerne på konferencen er gulvtæppeproducenten Desso, der netop har lanceret verdens første Cradle to Cradle guldcertificerede tæppefliser.

 I

slutningen af oktober løber fagmessen Building Green atter af stablen, og programmet i år byder blandt andet på oplæg og diskussioner om bæredygtige byggematerialer. Et område, som har kæmpepotentiale.

niveau af flygtige organiske forbindelser (VOC), så afdampningen fra tæpperne er minimal. Tæppekollektionen er også produceret med genbrug for øje. Blandt andet er de vævet med ECONYL-garn, der består af 100 % genanvendt nylon. Og hele 80 % af tæppematerialerne kan genbruges til nye formål.

Ifølge en rapport fra World Green Building Council giver grønne bygninger væsentligt færre driftsomkostninger end konventionelle bygninger, og i dag kan de bygges til konkurrencedygtige priser – med den ekstra fordel, at de grønne byggematerialer bidrager til et sundere og mere produktivt indemiljø.

– Grønne byggematerialer var tidligere en dyr utopi, men i dag er det en det realitet, som giver rigtig god mening både sundhedsmæssigt, miljømæssigt og ikke mindst økonomisk. Især når man kigger på omkostningerne over hele bygningens levetid. Guldkollektionen er vores nyeste bud på en bæredygtig og sundere gulvløsning, siger Michael Aastrup.

En af udstillerne på Building Green i år er gulvtæppeproducenten Desso. Virksomheden har siden 2008 arbejdet målrettet med at omlægge sin tæppeproduktion til en grøn profil. – Vi mennesker opholder os inden døre 90 % af tiden, og derfor er det afgørende, at vores bygninger er sunde og behagelige at færdes i. Vi ved samtidig, at gulvbelægningen er en væsentlig bidragyder til bygningens miljø og indeklima. Derfor forsøger vi hos Desso at skabe tæpper, som har

8

en positiv indvirkning på de mennesker, som skal opholde sig i den, siger Michael Aastrup, Nordisk direktør for Desso.

Første guldcertificerede tæppefliser i verden Desso lancerede tidligere på måneden en ny kollektion af tæppefliser, der som de

første i verden er guldcertificeret efter bæredygtighedsstandarden Cradle to Cradle.

Desso udstiller på Building Green d. 28. og 29. oktober og kan findes på messestand 94.

Alle materialerne i tæppefliserne er positivt definerede, hvilket i Cradle to Cradleterminologi betyder, at materialerne har en positiv indvirkning på mennesker og miljø. Tæppefliserne har samtidig et meget lavt

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


Distributed by:

www.haucon.dk

Fokus på stål Schöck Isokorb® KS/KST til stålkonstruktioner

Green g n i d l i u B stand 130

Schöck Isokorb® KS og KST: Den ideelle kuldebrobryder til stålkonstruktioner. En bæredygtig og let integrerbar løsning i høj kvalitet. En innovation fra Schöck der forhindrer negative virkninger af kuldebroer i stålkonstruktioner. www.schoeck.dk

HauCon A/S | Lægårdsvej 19 | 8520 Lystrup | Telefon: 86229393 | www.haucon.dk | www.schoeck.dk


10

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Dansk lokalproduktion bag solid nordisk byggevaresucces Det betaler sig at satse langsigtet på at fastholde den lokale produktion i Danmark. Sådan lyder erfaringen fra Ardex, som på fabrikken i Hedensted fremstiller et sortiment af hurtigt tørrende og hurtigt hærdende specialprodukter til murere, malere og gulvlæggere i hele Norden. Alene i år er fabrikkens medarbejderstab øget med mere end 50 % for at kunne følge med efterspørgslen.

 E

t stabilt højt kvalitetsniveau, kort afstand til kunderne og lave transportomkostninger er blot nogle af de faktorer, som gør det attraktivt at fastholde produktion i Danmark. Det fortæller adm. direktør Michael Nielsen fra Ardex. Producenten forsyner fra fabrikken i Hedensted skandinaviske murere, malere og gulvlæggere med hurtigt tørrende og hurtigt hærdende materialer til gulve og vægge. – Først og fremmest handler det om at tænke langsigtet. Hvis du ønsker at være tæt på kunderne, kræver det, at du altid hurtigt og effektivt kan levere, når de har behov for det. Og det kan næsten kun lade sig gøre, hvis produktionen sker lokalt. Vi er desuden stolte af de mange danske arbejdspladser og anvendelsen af primært danske underleverandører, udtaler han. Høj kvalitet er en efterspurgt vare Ardex har oplevet stabil vækst i hele Norden de seneste mange år og fejret stor succes som leverandør til projekter, der spænder fra badeværelsesrenoveringer i etageejendomme til gulvudlægninger i stadionstørrelse på de nye supersygehusbyggerier. Derudover leverer Ardex bl.a. til

arbejdsmiljøet. Men derudover lægger vi altid vægt på at få de rigtige mennesker ind og holde på dem, når de først er her. Det er nemlig det, der sikrer, at vi kan holde den høje produktkvalitet, som er så efterspurgt ude på byggepladserne, fortæller han og påpeger, at flere af de produktionsansatte har været på fabrikken i over 20 år.

Korte transportafstande gavner miljøet Valget af dansk produktion til det nordiske marked har imidlertid også positive miljømæssige konsekvenser: De relativt korte afstande mellem fabrik og byggeplads mindsker nemlig CO2-udslippet i forbindelse med transporten af de færdige materialer.

en række højt specialiserede projekter i offshore-branchen. Den store efterspørgsel har ikke mindst kunnet mærkes i Hedensted, hvor fabrikken i øjeblikket sender et trecifret antal tons færdige materialer af sted om dagen. Produktionen er over de senere år øget støt dels takket være effektiviseringer, dels i kraft af en løbende mandskabsmæssig op-

rustning, endda også i kriseårene. Alene i år er produktionens medarbejderstab således vokset med mere end 50 pct., ligesom der er oprettet ekstra skift for at kunne følge med ordretilgangen, forklarer fabrikschef Niels Rasmussen. – Generelt har vi fokus på at optimere processerne, hvor det kan lade sig gøre, og ikke mindst hvor det bidrager til at løfte

Derudover anvender Ardex næsten udelukkende danske råmaterialer som f.eks. sand og cement i produktionen, hvilket igen bidrager til at reducere CO2-belastningen. – Minimering af transportafstand er en væsentlig faktor i forhold til at bygge mere bæredygtigt, og den indgår i flere af de internationale certificeringssystemer, der vinder frem. Det er endnu en grund til, at det på den lange bane helt klart betaler sig at handle lokalt, understreger Michael Nielsen.

Find os på stand 129

Bæredygtige alternativer Træ er klimavenligt, miljøvenligt, langtidsholdbart og samtidig et meget konkurrencedygtigt byggemateriale. Der bruges meget lidt energi til fremstilling og træets naturlige fotosyntese er med til at nedbringe CO2 udledningen.

Hos Frøslev Træ sætter vi fokus på bæredygtige alternativer til byggeriet, som fx trykimprægneret træ, OrganoWood®, ThermoWood®, Western Red Cedar, Sibirisk Lærk, Douglas Gran og andre spændende materialer.

Mød os i Seminar 1, torsdag 29. oktober kl. 11.45-12.30. På seminaret vil vi præsentere flere eksempler på bæredygtige alternativer til byggeriet.

28.-29. okt.15

froeslev.dk


IC-Meter Indeklima og Energi

Nyhed

Få styr på dine nøgletal om indeklima og energiforbrug. IC-Meter tilbyder nu ejendoms- og boligselskaber, kommuner m.fl. en række nye Cloud-baserede analyseværktøjer til optimering af service og drift - hvor energi- og vandforbrug vurderes i forhold til det som kunderne reelt efterspørger, nemlig et godt indeklima. Servicen er gratis* og leverer input til:     

Indeklima- og energiovervågning Varmeregnskaber Kontrakter ved energirenovering Klagehåndtering Styring af CTS-anlæg

Analyser og nøgletal bygger på input fra IC-Meter målerboks, vejrdata (fra yr.no) og egne, fjernaflæste varme-, el- og vandmålere (døgn eller timeværdier) som uploades til IC-Meters server. *Det er en forudsætning, at der findes mindst én IC-Meter i bygningen.

Besøg os på Building Green, Stand 110

www.ic-meter.com


Kvalitets- og miljøchef Carl Erik Beck og Hans Jakobsen fra produktionsteknisk afdeling hos Knauf undersøger regelmæssigt sammensætningen af industrigipsen.

Knauf styrker grønt byggeri med miljøvaredeklarationer Det er blevet nemmere for arkitekter og bygherrer at vælge de rigtige produkter til miljørigtige konstruktioner. Gipspladeproducent og totalleverandør af lette byggesystemer Knauf A/S i Hobro er klar med miljøvaredeklarationer

 K

nauf er nu klar med miljøvaredeklarationer på gipspladerne fra fabrikken i Hobro. De såkaldte EPD’er – EPD står for Environmental Product Declaration - dækker produktrækken bredt. 98 % af produkterne fra fabrikken er omfattet af miljøvaredeklarationerne. Miljøvaredeklarationer er et vigtigt redskab for arkitekter, bygherrer og andre beslutningstagere inden for byggeriet, fortæller Carl Erik Bech, kvalitets- og miljøchef hos Knauf: – Arkitekter og bygherrer mødes af stigende krav til at kunne dokumentere en positiv miljøprofil i deres projekter. Det gælder en lang række elementer som bygningens samlede energiforbrug, valget af materialer, materialernes indhold af miljøbelastende stoffer og deres genanvendelighed, når bygningen engang skal fjernes igen eller renoveres. Miljøvaredeklarationerne skaber større gennemsigtighed for arkitekter og bygherrer, når de skal vurdere vores materialer i forhold til den miljøprofil, som de ønsker, siger han.

12

Dokumenterer 25 år miljøarbejde Ønsket om at dokumentere produkternes miljøprofil med EPD’er udspringer ikke mindst af EU’s byggevareforordning, hvor der lægges op til egentlige lovgivningskrav om deklarationer. Men for Knauf selv er miljøvaredeklarationerne et naturligt skridt på en vej, som virksomheden har betrådt i mange år: – EPD’erne dokumenterer 25 års miljøarbejde hos os, og en dokumentation af, at Knauf gipsplader ikke bare er miljøvenlige på komponentsiden, men at der er tænkt miljø ind i produktet i hele dets livscyklus, siger Carl Erik Bech. Gipsplader fremstilles i dag overvejende af genbrugsmaterialer. Råvaren er både genbrugsgips fra gamle gipsplader og industrigips, der er biprodukt fra kraftvarmeværker, hvor det spiller en rolle i forbindelse med syreneutralisering af røgen. – Genbrugsandelen er i sig selv en positiv miljøparameter. Dertil kommer så alle de tiltag, vi har sat i værk på fabrikken. Vi har blandt andet udskiftet maskiner, optimeret driften af ovnen og forbedret ventilationsanlægget, og vi genbruger overskudsvarme. De største energidrivere i en virksomhed

som vores er ovnen, hvor gipspladerne tørres, samt kalcineringsanlægget, hvor gipsen varmes op, så den kan hærde igen sammen med vand. Alene her har vi reduceret gasforbruget over de seneste tre år med, hvad der svarer til elforbruget i 800 typiske enfamiliehuse, fortæller Carl Erik Bech.

Miljøfokus i alle processer Med miljøvaredeklarationerne har Knauf dokumenteret resultatet af et fokus på miljø i hele organisationen. – Man kan ikke bare beslutte, at nu skal produktionen være grøn og miljørigtig. Det er i virkeligheden et kulturprojekt, hvor alle medarbejdere engagerer sig, og hvor vi tager ved lære af andre, både kolleger og eksterne som eksempelvis energirådgivere. Og så har vi løbende kunnet se resultaterne komme. Processen har været i gang længe, men vi vil fortsat kæmpe for at gøre vores produktion så grøn og miljørigtig som muligt, slutter kvalitets- og miljøchef Carl Erik Bech, Knauf A/S.

mellem produkter, som hver især kan opfylde de krav, som de skal opfylde i et givet byggeri. Her kan en miljøvaredeklaration på et produkt være en af parametrene for, om det bliver valgt eller ej. – Vi har en målsætning om at levere bæredygtige og miljørigtige løsninger, når vi projekterer byggeri og procesanlæg for vore kunder, der både er Novo Nordisk koncernen og farmarelaterede kunder uden for huset. Alle producenter lover jo en del vedrørende deres produkters miljøprofil, og det kan være svært at vurdere, hvad der er salgstale og virkelighed. Også at vurdere, hvordan de passer ind i den samlede miljøprofil for et byggeri. Derfor kan det i mange situationer tælle med i beslutningen, om der er en EPD på et produkt, for det er med til at gøre kriterierne mere objektive. Det er en hjælp for os, også selv om vi har ekspertise på området, siger Paul Prendergast, Novo Nordisk Engineering.

EPD vejer tungt i bygherrens materialevalg Hos Novo Nordisk Engineering, står designingeniør Paul Prendergast ofte med valget

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


Med mikroventilation kan det betale sig at bygge bæredygtigt I Tyskland har mikroventilation været markedsførende i flere år, og i Danmark er byggeriet også ved at få øjnene op for den rørløse ventilationsløsning, der både er billigere at installere og bruger 85 % mindre strøm end central ventilation.

 M

ed overgangen til det nye bygningsreglement BR15 har byggebranchen fået langt større fokus på bygningers energiforbrug og CO2-udslip. Et af de steder, hvor der er store energibesparelser at hente, er ved at vælge rørløs mikroventilation frem for central, rørført ventilation. Mikroventilation skifter luften direkte gennem ydermuren i stedet for gennem lange rør med stort tryktab. Det betyder, at mikroventilation er enklere og billigere at anlægge, og at der samtidig bruges 85 % mindre energi på ventilation.

Førende ventilation i Tyskland I Tyskland er mikroventilation med varmegenvinding en anerkendt ventilationsform, som siden 2008 har tredoblet sin værdi på det tyske marked. Det vurderes, at mikroventilation står for ca. 46 procent af omsætningen på det tyske ventilationsmarked og dermed er markedsførende. – Den danske byggebranche har også fået øjnene op for fordelene ved rørløs, energibesparende mikroventilation. Ud over de markante energibesparelser er anlægsprisen omkring 50 % billigere, forklarer Morten Lundehøj, partner i InVentilate, der står bag det danske mikroventilationssystem MicroVent, som er en videreudvikling af tyske mikroventilationsenheder.

Prisvindende og fremtidssikret Princippet bag MicroVent er valideret af Swiss Federal Institute of Technology i Zürich, udviklingen er sket i samarbejde med Teknologisk Institut, og i 2012 blev

Garagen på Amager er værested og ungdomsklub for områdets unge. I 2015 genåbnede Garagen i nyt pavillonbyggeri, hvor mikroventilationssystemet MicroVent sørger for et sundt indeklima. MicroVent belønnet med Ingeniørens Produktpris. – Mikroventilation er løsning, som er fremtidssikret i forhold til de skærpede krav til bygningers energiforbrug i BR15 og BR20, og som samtidig er økonomisk rentabel, fastslår Morten Lundehøj. Samtidig gør rørløs mikroventilation det muligt at installere ventilation ved renoveringer af eksempelvis etageboliger, hvor det ikke pladsmæssigt er muligt at føre rør. Og ved nybyggeri giver det rørløse design arkitekten mulighed for at integrere ventilationen fuldstændig i bygningens arkitektur.

Da den fredede bygning Tiendeladen i Aalborg blev ombygget til ungdomsboliger blev mikroventilation valgt på, fordi de rørløse enheder sikrer fuld integration i bygningens arkitektur.

Sådan fungerer mikroventilation

MicroVent

Mikroventilation er lokal decentral ventilation. I stedet for at skifte luften gennem et rørsystem, skiftes luften direkte gennem bygningens ydervæg eller tag. Med MicroVent sker ventilationen ved hjælp af mindst to samarbejdende ventilationsenheder. Mens den ene suger luften ud af lokalet, sørger den anden for indblæsning af frisk udeluft.

SEL-værdi: 300 J/m3

Idet luften suges ud, optages varmen fra luften i en indbygget regenerator. Når regeneratorens kapacitet er udnyttet, skifter enhederne retning på luftstrømmen. Den køligere luft udefra blæses igennem den opvarmede regenerator, som afgiver varmen til luften udefra, inden den blæses ind i lokalet igen. Det giver en varmegenvinding på 85 % og ventilation med luft, som er frisk og behagelig.

Varmegenvinding: 85 % 85 % lavere elforbrug end central ventilation. 50 % lavere anlægspris end central ventilation.

På Glostrup Hospital blev mikroventilationen MicroVent installeret i flere mødelokaler i forbindelse med udskiftning af vinduerne.

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

13


Vinduer til en grønnere verden Med energirigtige vinduer og døre af miljøvenlige råmaterialer er Krone Vinduer med til at fremme bæredygtighed i byggeriet. På Building Green præsenterer virksomheden bl.a. vinduer af Kebony - et certificeret og svanemærket materiale, der forbedrer egenskaberne ved blødt nåletræ og således kan erstatte importerede hårdttræsarter.

 D

et er gået stærkt for Krone Vinduer de senere år. Maskiner og fabriksarealer er løbende blevet opdateret og produktionsflowet tilpasset det marked, virksomheden er i. Men specielt på produktsiden, hvad angår udvikling af energirigtige og miljøvenlige produkter, er den nordjyske virksomhed rykket: – Vi synes, vi har været first movers på bl.a. energivinduer med vores COto62 og Ecliptica-systemet. Igennem de produkter kommer man i berøring med en masse spændende arkitekter og bygherrer, og i den proces får man videreudviklet produkterne, som passer til det enkelte projekt med de krav og ønsker, der er til det, siger projektdirektør i Krone Vinduer, Christian Olesen. På samme vis har virksomheden udviklet vinduer af det bæredygtige Kebony. Kebony er et alternativ til tropisk hårdttræ,

der er fremstillet ved, at man ændrer træets cellestruktur ved at imprægnere det med en biobaseret væske. Processen øger bl.a. træets hårdhedsgrad, forlænger levetiden og gør det mere robust over for slid. – Kebony har høj holdbarhed over for vejr og vind, så man bruger det i stedet for hårdttræsarter. Det er træ, som ikke er fældet i regnskoven, siger Christian Olesen og forklarer, at man med processen kan producere træ med egenskaber, der ligner det hårde træs, men som har bedre holdbarhed end det gængse bløde nåletræ. Kebony-vinduerne - Krone Kebony - har været på markedet i to år, været brugt i større projekter og er blandt de produkter, som Krone Vinduer har med på Building Green.

Afsmittende effekter For Krone Vinduer har brugen af Kebony og arbejdet med at udvikle energirigtige produkter haft afsmittende effekter, og

virksomheden er således involveret i DGNB-certificerede byggerier. DGNB er et system, der skal gøre bæredygtighed i byggeriet målbart, og som inddrager både miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter af begrebet. – Man bliver blandt andet mødt med krav i forhold til energi og sporbarheden i produkterne, og man skal kunne tilbyde fleksible løsninger, siger Christian Olesen, der ikke blot ser investeringen i bæredygtige og fleksible produkter til byggeriet som en måde at profilere sig på, men som et decideret udskillelsesløb:

– Vores produktion er så fleksibel, at vi kan indbygge mange typer lydruder, og vi har mulighed for at indbygge meget dybe termoruder. Vi leverer energivinduer, der kan opfylde de højeste krav på markedet, og som kan løse de lydproblematikker, der er i nogle byggesager, hvor der er krav om høj dæmpning. Vi bliver tit stillet over for en opgave med krav om elementer i fuld etagehøjde op til 260 cm., siger Christian Olesen.

Lytter til kunderne

Han fortæller, at Krone Vinduer udstiller på Building Green, fordi messen i høj grad henvender sig til arkitekter og på grund af fokusset på bæredygtige og energieffektive bygninger.

Det er dog ikke udelukkende bæredygtighedstanken, der driver udviklingen hos Krone Vinduer, som både leverer til større projekter og tømrermestersegmentet. Kunderne og markedets krav spiller i høj grad også en rolle. Eksempelvis deltager virksomheden i flere og flere projekter, hvor der er store krav til lyddæmpning,

- Den grønne profil går hånd i hånd med de produkter, vi har valgt at præsentere, både i forhold til Kebony og vores energivenlige produkter. Vi har i form af COtoproduktet noget, som er ved at være det bedste på markedet i forhold til energi, siger Christian Olesen.

– Dem, som ikke kan tilbyde det, falder, siger han.

14

hvilket skyldes udvikling af produktionen, som blandt andet er sket på foranledning af kunderne:

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


KNAUF NYHED på Building Green Urbanscape fra Knauf er et miljøvenligt og grønt tag, der kan optage 83 % af alt nedbør.

Komplet løsning med 40% kortere installationstid Urbanscape Sedum-mix vækstlag Urbanscape Green Roll underlag Urbanscape drænlag Urbanscape rodmembran Vandtæt membran Underliggende tagkonstruktion

Ingen jordlag - 50% lavere installationsomkostninger Effektiv stormflodløsning med absorptionsevne på 83% af nedbøret Lavere energiforbrug - 25% lavere ved opvarmning - 75% ved afkøling af bygningen

Mød os på stand nr. 104

DANMARKS VIGTIGSTE FAGMESSE FOR BÆREDYGTIGE OG ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER 28. & 29. OKTOBER | FORUM | KØBENHAVN


Stort potentiale for besparelser på bygningers vandforbrug Vand bliver stadig overset i forbindelse med energioptimering, og selv på byggerier med fokus på bæredygtighed kan man opleve, at valget af vandhaner bliver overladt til tilfældigheder i løbet af byggeprocessen – men den kortsigtede besparelse kan betyde en anseelig merudgift over årene. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 H

os den danske vandhaneproducent Damixa anerkender man, at der generelt har været større fokus på stil og design, når der skal vælges armatur, fremfor energibesparelser. Administrerende direktør Ole Sander fortæller i den forbindelse: – Vi har nok været for dårlige til at fortælle om de energimæssige perspektiver ved at vælge den rigtige vandhane. For på samme måde som at skifte til lavenergipærer, så er der virkelig store gevinster at hente ved at bruge de rigtige vandhaner – her er tilbagebetalingstiden ofte omkring to år. Og ved at tænke i de baner fremfor udelukkende at lade valg af armatur handle om design, så er det svært at retfærdiggøre, at man vælger de billigere, mere kortsigtede løsninger. Ole Sander ønsker således en større bevidsthed om, at valget af vandhane betyder meget for bygningers energiforbrug, men han har fuld forståelse for, at man som rådgiver eller bygningsejer ønsker at prioritere design højt: – Vi skal ikke pådutte folk en frelst holdning – design må godt veje tungt – ligesom man sagtens kan få armaturer i smukt design og med lavt vandforbrug. Men der eksisterer andre parametre end design, når man vælger vandhaner, og det skal folk være bevidste om.

Fremtiden kræver omtanke Når man ser på de politiske målsætninger om, at Danmark skal være CO² neutral

16

brusere sparer både på udgiften til vand og på energien til opvarmning af vand. Derfor snakker vi om både at nedbringe selve vandforbruget, men også den dyre energi (el, gas, fjernvarme) til at opvarme vandet.

”Man køber sig luft i budgettet” Tidligere har der mest eksisteret teoretiske beregninger af effekten ved at skifte vandhaner, men nu har Damixa, FM Mattsson og Mora Armatur samlet en række meget forskellige cases, hvor man har målt vandforbruget før og efter udskiftning af armaturer. Ole Sander forklarer:

inden for en overskuelig fremtid, så kan det kun ske ved, at vi benytter os af ny teknologi og nye energibesparende løsninger. Her skal der arbejdes på flere fronter på samme tid, og hvor overgangen fra glødepære til lavenergipærer er sket naturligt og glidende, så har den samme tankegang ikke slået igennem i forhold til vandhaner. – Når man siger energioptimering, så tænker de fleste automatisk på nye vinduer og efterisolering, men det er langsigtede investeringer i forhold til tiltag som energipærer og vandhaner, der betaler sig ekstremt hurtigt hjem, fortæller Ole Sander, som fremhæver, at FM Mattsson Mora Group, der ejer Damixa og også producerer vandhaner i Sverige under brands som Mora

Armatur og FM Mattsson, var de første i Danmark på området, som fik sine produkter kvalificeret til at høre ind under puljen for energitilskud – netop fordi besparelsen er så markant og kan omregnes i nedbragt CO²-udslip. For ud over det økonomiske aspekt, så er der flere miljømæssige fordele ved at spare på vandet.Til forskel fra elektricitet, så er vand en knap resurse, ligesom der også bruges energi til opvarmning af vandet. Derfor der ifølge Ole Sander flere sidegevinster ved at reducere vandforbruget:

– Vi har lavet tests hos store kunder som Københavns Lufthavn og Herlev Hospital, der belastes hårdt, og vi har gjort det samme på mindre kunder som Børnehaven Næsbyhovedgård og en Lejerbo boligforening i Hvidovre. Resultaterne har været markante på alle typer af bygninger, og vi kan således påvise gennemsnitlige tilbagebetalingstider på omkring to år for alle projekter. Og når vi fortæller om resultaterne for de konkrete cases, så lyttes der. Får mange steder vil man gerne tænke langsigtet, og med besparelserne på vandforbruget er det muligt at finansiere flere bæredygtige tiltag efterfølgende.

– Ud over at vi skal passe på vores vandresurser, så er det værd at bemærke, at man ved at bruge intelligente vandhaner og

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


”Vi har en grøn produktion i forvejen” Kingspan Insulation fremstiller højeffektive isoleringsplader med meget lave lamdba-værdier. Virksomheden har længe haft fokus på at gøre produkterne bæredygtige i hele livscyklussen fra produktion over bortskaffelse og er således topgearet til et dansk marked med høje energikrav. Tekst af Jari Nielsen

 D

anmark har nogle af verdens strengeste energikrav til byggeri. Så strenge, at man må bygge tykkere og tykkere for at få plads til isoleringen, og mange bygningskonstruktioner bliver dimensioneret efter isoleringstykkelse og ikke efter bæreevne. Det vurderer Scott McMonagle, der er Business Development Manager i Kingspan Insulation:

har man haft de sidste mange år i UK, så vi har stor erfaring med det. Vi er markedsførende i UK og har været det de sidste ti år, siger Scott McMonagle. En del af energien i Kingspans produktion kommer i dag fra vedvarende energi, nemlig fra vindmøller og solceller. Desuden opsamler og bruger man regnvand. – Vi bruger ikke meget energi til at producere, siger Scott McMonagle.

– Kravene er så strenge nu, og pladsen så begrænset, så vi skal have tænkeboksen på: Hvor kan vi forbedre vores produktsortiment? Selv om vi har den bedste lamdba, skal vores produkter være endnu bedre. Vi kan komme længere, længere og længere ned, siger han.

Det er målsætningen, at alle Kingspans fabrikker fra 2020 skal køre udelukkende på vedvarende energi. – Vi har haft så meget fokus på energirigtige løsninger, og vi skal komme med bedre produkter i fremtiden. Vi skal altid løfte det højere: Vi finder nye metoder, produkter og råvarer, så vi kan bruge mindre og mindre energi. Vi har fokus på at forbedre produktionen på alle produkter nu og i fremtiden, og vi bliver mere og mere lean, siger Scott McMonagle, som mener, at Kingspan bruger væsentligt mindre energi i produktionen end andre traditionelle isoleringsmaterialeproducenter.

Usædvanligt lave lambda-værdier I Danmark har Kingspan tre forskellige produkttyper, der alle har meget lave lamdba-værdier og dermed meget høj isoleringsevne, på markedet. Isoleringsmaterialet Kooltherm, der udgør 90 % af salget i Danmark, har gode brandegenskaber og en lambda-værdi på 0,020 W/mK. Når Kingspan deltager på Building Green-messen, er det med et bredt udvalg fra Koolthermproduktserien. Kingspan Therma, som primært er til brug i flade tage, hvor pladskravene i nyt byggeri ikke er helt så skrappe, har en lambdaværdi, der er en ganske lille smule højere (0,022 W/mK). – Det tror jeg, vi kommer til at sælge mere og mere af i Danmark. Når det gælder renovering af fladt tag er det en kæmpe fordel, at man kan skifte gammel isolering ud på begrænset plads, siger Scott McMonagle. Endelig er der Kingspan Optim-R, der blev

Den grønne vinkel er en fordel lanceret i 2013, som har en lamdba-værdi på 0,007 W/mK, og som kan bruges der, hvor pladsen er meget begrænset. De lave lambda-værdier gør Kingspans isoleringsmateriale ideelt til energibesparende byggeri.

Stor erfaring med grønt byggeri Kingspans isolering kan med sin høje effektivitet være med til at gøre et byggeri mere bæredygtigt. Kooltherm-serien har BREEAM A+-certifikat - BREEAM er en bri-

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

tisk mærkningsordning, der skal fremme miljøvenligt og energieffektivt byggeri - og EPD-deklaration, den såkaldte miljøvaredeklaration, der ifølge Scott McMonagle på sigt bliver et krav til alle byggevarer i hele Europa. Men også selve produktionen af materialet er gennem en længere årrække blevet udviklet i en mere bæredygtig retning. – Op til for to-tre år siden var der ikke stort fokus på grønt byggeri i Danmark. Men det

Virksomheden deltager på Building Green for tredje år i træk. Business Development Manageren mener, at det store fokus på grønt byggeri rummer gode muligheder for Kingspan: – Vi har produkter, som kan have indflydelse på grønt byggeri. Vi er en grøn produktion i forvejen, så den grønne vinkel er en fordel for os. Vi kan se, at vores markedsandele og kendskabet til os bliver større og større i Danmark. Vi er fremtidssikret, siger Scott McMonagle.

17


LED-belysning giver gevinster til både beboerne og miljøet På byggemessen Building Green vil lysproducenten SG Armaturen præsentere udvalgte modeller fra virksomhedens lagerprogram af energibesparende og vedligeholdelsesfri LED-løsninger til boligsektoren. Tekst af Pernille Le Marc

 S

iden 1990 har norsk ejede SG Armaturen leveret minimalistiske lysarmaturer til det professionelle segment. Virksomheden har specialiseret sig i boligorienterede løsninger inden for downlights, udendørsbelysning og trappeoplysning. I samtlige løsninger benyttes LED som lyskilde. – LED er en nyere teknologi, som har gennemgået en rivende udvikling de seneste år. I starten var LED et koldt og blåt lys, som primært blev brugt udendørs, men i dag kan man få LED med særdeles høj farvegengivelse og lysudbytte, forklarer Terry Goldenbeck fra SG Armaturen. Fra den 28. til den 29. oktober vil han være tilstede på byggemessen Building Green for at sætte fokus på de mange fordele, der i dag er forbundet med at vælge LED som lyskilde.

Mindre energi og mindre vedligeholdelse Der energioptimeres i disse dage til den helt store guldmedalje inden for boligsek-

18

toren.Typisk er ønsket at skabe mere lys med mindre vedligeholdelse og mindre energiforbrug, og dette er muligt, hvis man udskifter ældre lysanlæg med moderne LED-løsninger. – Vores løsninger kan give energibesparelser på 20 op til 80 procent i forhold til, hvis man benytter en almindelig glødepære. For eksempel får man nogenlunde samme belysning ud af en LED lyskilde på 13W, som man får ud af en glødepære på 100W. Og dette kommer naturligvis miljøet tilgode, siger Terry Goldenbeck. Derudover er LED lyskilder betydeligt mindre følsomme end halogen- og glødepærer, da de er modstandsdygtige over for vibrationer, stød og temperatursvingninger, og derfor har de en levetid på op til 50.000 levetimer. Det resulterer i langt færre lyskildeskift, hvilket er fordelagtigt ikke bare i forhold til driftsomkostninger, men også i forhold til at skåne miljøet.

Ideelle løsninger til boligforeningerne Et af de produkter, som SG Armaturen vil

præsentere på Building Green er SG AERO, der indgår som en fast del af energioptimeringsprojekter hos flere boligforeninger. – Armaturet benyttes som belysning over døre, i gårde og på pladser og vælges typisk ud fra kriterier som lysudbytte og spredning. Derudover er SG AERO både vandalog korrosionssikret, hvorfor armaturet sikrer 50 procent energibesparelse, samt en endnu større besparelse på den løbende vedligeholdelse, siger Terry Goldenbeck. På messen præsenteres SG AERO med et nyt beslag, der udvider anvendelsesmulighederne. SG AERO monteres let og hurtigt på beslaget som væglampe med 180 graders bevægelighed. – Vi vil ligeledes præsentere armaturet ENØK, som er den perfekte løsning til boligforeningernes trappeopgange. Armaturet kan monteres på både væg og loft og med integreret styring og trådløs kommunikation, siger Terry Goldenbeck. Dermed lever ENØK op til Sikkerhedsstyrelsen krav om bevægelsesfølere i fælles

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


Muligheder med SG AERO BESLAG

trappeopgange, der ifølge afsnit 804 skal anbringes således, at lyset tændes på den repos, man befinder sig på samt reposen over og under, så man undgår at bevæge sig ind i et mørkt område.

Trygge produkter Samtlige armaturer er organiseret i et fast lagerprogram på ca. 500 artikelnumre, der fremstilles på virksomhedens fabrik med mere end 400 ansatte i Guang Dong-provinsen i det sydlige Kina. Foruden fabrikken i Kina besidder SG Armaturen ligeledes en tilpasningsproduktion i Norge, hvor der kan foretages diverse ændringer til lagerprogrammets artikelnumre. Det kan være features som lysfarven på lyskilde eller drivertypen, der ændres på bestilling.

SG ENØK

– I og med at det er vores egen fabrik i Kina, har vi fuld kontrol med hele produktionsprocessen. Alle vores produkter udsættes for en visuel og en funktionel kvalitetskontrol, og dermed sikrer vi, at vores armaturer er, som de skal være, når de forlader fabrikken. For det skal være trygt at købe vores armaturer, og derfor lover vi også 5 års garanti på alle produkter og hele 10 års rust- og korrosions garanti på udendørsprodukter, siger Terry Goldenbeck Han tilføjer, at hvis der trods den strenge kvalitetskontrol skulle være fejl på et produkt, så byttes det inden for garantiperioden til et nyt og identisk produkt uden forelæggelse af dokumentation. Alle løsninger leveres i øvrigt med udskiftelige lyskilder, hvilket betyder, at hele armaturet ikke behøver erstattes, hvis lyskilden svigter. I stedet kan man, uden hjælp fra en elektriker, blot løsne LED - lyskilden ved hjælp af et par skruer og udskifte den via stikforbindelse.

Praktisk guide til lysprojektering På Building Green uddeler SG Armaturen desuden en ny og gratis rådgivningshånd-

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

SG AERO

bog, der skal hjælpe professionelle med at planlægge deres lysprojekter. Ved hjælp af håndbogen kan man hurtigt og nemt beregne antallet af armaturer og dermed komme frem til kvalitative løsninger, der overholder nødvendige krav og belysningsstandarder. - Skal du for eksempel vælge belysning til et gangareal, foreslår håndbogen de mest velegnede løsninger. Derefter sættes hver løsning ind i et skema, der gør det muligt for brugeren selv at regne ud, hvor mange armaturer der skal bruges til at oplyse hele gangen. Du kan for eksempel have et armatur, der dækker 6,2 kvadratmeter. Hvis din gang er 20 meter lang og 3 meter bred, det vil sige 60 kvadratmeter, ja så kan du regne ud, at du skal bruge 9 stykker af netop dette armatur for at lyse arealet op på korrekt vis, forklarer Terry Goldenbeck. På Building Green håber han at fange aktører fra det beskrivende og det rådgivende segment og vise dem, hvordan det lykkes for SG Armaturen at forene lækkert design, høj kvalitet, minimal vedligeholdelse og energibesparelser i en og samme løsning.

19


Energieffektivisering med omtanke Når kunderne kommer til JL-Energy, som har specialiseret sig i energioptimerende og -besparende produkter, er det blandt andet for at få energirammeberegningen til at gå op. Hos virksomheden vil man gerne rådgive kunderne til at energieffektivisere byggeriet med omtanke. Tekst af Jari Nielsen

 J

L-Energy i Nexø på Bornholm har siden 2008 primært arbejdet inden for vedvarende energianlæg. Virksomheden forhandler blandt andet husstandsvindmøller og mindre solcelleanlæg, mens datterselskabet Solar Elements sælger og monterer større solcelleanlæg. Jens Mouridsen er direktør begge steder, og han opererer blandt andet på et solcellemarked, der er ifølge ham er blevet mindre i løbet af de sidste år: – Vi er ikke så mange tilbage på markedet efter de senere års energipolitiske øvelser. Ingen har turdet montere solceller, for man bruger ikke en masse penge på noget, som man ikke ved, om man må sætte op. Os, der er her, er her fordi, vi gerne vil, og fordi vi synes, det er spændende, siger han. Kunderne er businesskunder - store nye byggerier, hvor JL-Energy kan hjælpe med at få energirammeberegningen til at gå op.

20

Det kan f.eks. gøres ved, at man kompenserer ved at montere solceller.

Derfor er der store besparelser at hente ved at skrue ned for spændingsniveauet.

– Vi laver en total installation, der tæller til den grønne side på regnskabet, siger Jens Mouridsen.

– Man kan spare 30-50 % af driftsomkostningerne. Det er en besparelse, som vi laver uden at skifte et eneste armatur, siger Jens Mouridsen. JL-Energy har deltaget i udviklingsprocessen, og STR Effekttilpasning har været på markedet i knap fem år. Der er opstillet mange anlæg, kan direktøren fortælle, og den største aftager indtil videre er hele Harald Nyborg-kæden.

Store energibesparelser Der findes dog også andre metoder og produkter til at skåne både miljø og regnskaber. Nogle af disse kan JL-Energy præsentere på Building Green-messen. Blandt andet STR Effekttilpasning, som er dansk produceret udstyr, der er udviklet med det formål at begrænse det elforbrug, der anvendes til belysning. Udstyret sættes foran lysinstallationerne, og når man har tændt lyset, skruer systemet efter en opvarmningstid med fuld spænding ned for ampere. – Gasholdige lyskilder skal give fuld effekt ved det, der svarer til 205 volt. Der er 235 volt i nettet, og det, der er over 205 volt er spildt, siger Jens Mouridsen

Et andet marked er markedet for induktionspærer, som JL-Energy er i gang med at afprøve. Pærerne er nye i JL-Energys sortiment, og kommer også med på Building Green. Induktionspærerne kan bruges alle steder, men er ideelle til vejbelysning, hvor LED-belysningen ikke kommer ned på vejen, fortæller Jens Mouridsen. – Induktionspærerne er mange steder et godt alternativ sammen med STR, som også

er fænomenal til gadebelysning, mener han. Sætter man f.eks. STR op foran gadelamper med natriumpærer, kan man ifølge Jens Mouridsen opnå en besparelse på omtrent 45 % af omkostningerne uden lystab.

Nemt at tage eliteløsningen JL-Energy har været med på Building Green siden starten i 2011. Jens Mouridsen mener, at virksomheden er med til at fremme energieffektivisering og bæredygtighed gennem god vejledning af kunderne: - Vi prøver at give en rådgivning inden for det her område, hvor man ikke bare bruger den nemme, dyre løsning. Vi hjælper dem til at gøre det med omtanke. Det er nemt bare at tage eliteløsningen, og vi kan måske nå det samme energiresultat uden at skifte ud. Mange gange kan man for en meget mindre investering lave den samme besparelse, uden at man skal købe nyt og smide væk, siger han.

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


Grønne gulve er lavet af spånplader Når Building Green afholdes fra den 28. til den 29. oktober vil Novopan Træindustri A-S være til stede for at slå et slag for grønne spånplader. Tekst af Pernille Le Marc

 N

ovopan Træindustri A-S producerer og sælger spånplader til byggesektoren samt til møbel- og køkkenindustrien. Spånpladerne fremstilles igennem en proces, der tager hensyn til miljøet fra start til slut. Resultatet er spånplader så grønne og miljømæssigt forsvarlige, at de kan deltage i svaneprojekter.

Nye produkter af genbrugstræ Hvert år fremstiller Novopan Træindustri A-S 380.000 kubikmeter spånplader. Det går der godt 550.000 kubikmeter træ til. Træforbruget er altså enormt, og derfor bestræber virksomheden sig på at bruge så meget genbrugstræ som muligt. Det betyder, at hele 70 procent af hver enkel spånplade består af genbrugstræ, være det kassererede træmøbler og køkkenskabe eller affaldstræ fra skoven. – Hver dansker genererer cirka 50 kilo affaldstræ om året. De 38 kilo ender hos os, og dermed er Novopan Træindustri A-S en af Danmarks største genbrugsvirksomheder, fortæller produktspecialist hos Novopan Træindustri A-S, Peter Bendix Simonsen. Der er naturligvis adskillige grønne fordele ved at benytte genbrugstræ. Blandt andet er fugtprocenten i genbrugstræ betydeligt lavere en fugtprocenten i nyfældet træ, og dermed er genbrugstræet langt mindre energikrævende at tørre. Når genbrugstræet tørres, sker det i øvrigt med damp fra virksomhedens egen kraftcentral, der fyres op med CO2-neutral brændsel. Derudover udleder 1 kubikmeter træ omkring 1 ton

CO2, når det afbrændes, hvilket svarer til et forbrug af 430 liter benzin, men dette undgås selvsagt, når træet genbruges.

En målrettet miljøindsats – Vores forarbejdningsproces er forholdsvis tung.Træet skal presses, saves og transporteres, og det kræver alt sammen rigtig meget energi. For at lette processen har vi sat os den målsætning, at alle vores aktiviteter skal belaste miljøet mindst muligt, siger Peter Bendix Simonsen. Virksomhedens miljøindsats fordeler sig over en række konkrete aktioner. For det første tilstræber man at begrænse miljøpåvirkningerne internt og eksternt ved kilden, ligesom man forsøger at udnytte råvarer, hjælpestoffer og energi optimalt ud fra en livscyklusvurdering. Derudover sikrer man en ansvarlig bortskaffelse af al affald, ligesom man sætter en dyd i at

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

udvikle produkter, der kan genbruges eller bortskaffes på en sikker måde. Novopan Træindustri A-S samarbejder i øvrigt åbent og konstruktivt med lokale og nationale myndigheder om at opnå viden, der kan hjælpe virksomheden med at planlægge sin miljøbevidste adfærd. En adfærd der blandt andet spiller ind på valget og indkøbet af råvarer, brændsel, hjælpestoffer, materialer og produktionsudstyr. Det betyder, at Novopan Træindustri A-S stiller specifikke miljøkrav til virksomhedens leverandører og de varer, de leverer.

Hurtigregulerende gulvvarme På Building Green vil Novopan Træindustri A-S sætte fokus på gulvvarme. Blandt andet vil virksomheden præsentere sit klassificerede klimagulv, der kan anvendes som varmebærende undergulv i tørre og permanent opvarmede rum. Gulvpladerne er 22 millimeter tykke og forsynet med

fræsede spor til nedlægning af varmefordelingsplader og varmeslange, hvilket sikrer en enkel, hurtig og præcis montering af varmesystemet. – I et træbaseret gulvvarmesystem reguleres temperaturen langt hurtigere end i betonbaseret gulvvarme. Hvor betongulve holder på varmen i lang tid, bliver trægulvet nemlig koldt inden for få timer efter, at du har slukket for varmen. Det betyder også bedre udnyttelse af både solindfald fra store vinduespartier og natsænkning, og dette resulterer i en reducering af energiforbruget på op til 5 procent, hvilket gør træbaseret gulvvarme til en særdeles miljøvenlig løsning, forklarer Peter Bendix Simonsen. Dermed er klimagulvet fra Novopan Træindustri A-S med til at honorere de skærpede og lovpligtige 2020-krav til nye bygninger og miljørigtige byggematerialer.

21


Byg bæredygtigt med kalk Vil man gøre murstensbyggeriet mere bæredygtigt, skal man bruge kalkmørtel, mener Rasmus Jørgensen, direktør i KALK A/S. I modsætning til byggerier, hvori der er brugt cementmørtel, kan både mørtel og mursten nemlig derved genbruges – også om hundrede år. Tekst af Jari Nielsen

 G

amle byggetraditioner rummer idéer og metoder, der går hånd i hånd med tidens fokus på miljø og bæredygtighed. Det nåede man for nogle år siden frem til hos KALK A/S, der dengang primært beskæftigede sig med kulturbevaring og renovering af gamle bygninger, deriblandt Amalienborg og en række godser. – Den måde, man gjorde det på før i tiden, var meget anderledes, end man gør i dag. Der var det bygget op i kalkmørtler, murværket var åbent og fugten kunne blive transporteret igennem. Bygningen havde den fugtighed, vi godt kan lide at leve i, siger Rasmus Jørgensen. Oven på den erkendelse besluttede KALK A/S at udvide forretningsområdet til også at omfatte bæredygtigt nybyggeri. Med økonomisk støtte fra Region Sjælland satte virksomheden gang i processen, der blandt gjorde det nødvendigt at udvikle to typer funktionsmørtel: én af hydratkalk og Jurakalk og én hvori, der indgår genbrugsmørtel. Funktionsmørtel af kalk er ikke blot nyt i KALK A/S’ sortiment, men er en decideret Danmarksnyhed: – Hvis vi overhovedet skal ind på nybyggeriet, skal vi have en funktionsmørtel. Hvis kunden efterspørger en funktionsmørtel, kan man levere eller lade være. Vi vil ind i en ny boldgade, og vi kan byde ind med noget, siger direktøren. Danmarks første hydrauliske kalkmørtel blev lanceret d. 21. oktober.

Går nye veje Samtidig skal de to vindmøller, som KALK A/S har rejst på virksomhedens grund i

22

Store Heddinge på Stevns, være blevet sat i drift. Det sker som led i bestræbelserne på at blive det første Cradle to Cradle-certificerede mørtelværk: – Vi prøver at træde nye fodspor, siger Rasmus Jørgensen. Med Cradle to Cradle-certificeringsordningen bliver et produkt bl.a. vurderet på parametre som materialesundhed, genanvendelsesevne og brug af vedvarende energi i produktion med videre. Samtlige af KALK A/S’ produkter bliver certificeret, og med opførelsen af vindmøllerne får virksomheden certificering på sølvniveau, det mellemste af fem niveauer. På samme vis vil KALK A/S med sine funktionsmørtler gå nye veje mod mere bæredygtigt byggeri: – Både mørtel og mursten smides væk med den måde, vi bygger på i dag. Man kan ikke genbruge murstenene, hvis man bruger cementmørtel. Hvis vi skal tænke i den bæredygtige løsning, skal vi bygge i kalk, siger Rasmus Jørgensen.

– Vi spurgte os selv: Hvis vi skal gøre nogle andre ting, hvad kan vi så gøre uden at gå på kompromis med den måde, vi driver vores ting på? Vi putter f.eks. ikke tilsætningsstoffer i og laver åbne materialer. Man skal lade være, hvis man går på kompromis med sin måde at tænke på.

Bæredygtige i mange år Når KALK A/S deltager i Building Green, er det - som Rasmus Jørgensen udtrykker det - fordi, ”vi mener, at det passer godt ind i det, vi har rykket os lidt ind i.” Han forklarer, at bæredygtighed er blevet en naturlig del af måden at tænke på i virksomheden og nu bliver indtænkt i alle processer, investeringer og så videre: – Det er interessant for os, fordi vi i virkeligheden har været i det i mange år uden at vide det. Nu begynder vi at tænke i det, siger direktøren, som også har øje for det store perspektiv: – Der er ikke syv kloder, vi kan leve på, så vi skal passe på den, vi har.

Kalkmørtlen kan nemlig anvendes som sandtilslag i ny mørtel, der derefter kan bruges med gamle mursten: – Man kan genbruge både mørtel og mursten, også når det rives ned om hundrede år, siger Rasmus Jørgensen og påpeger, at genbrug samtidig mindsker affaldsproblemer i byggeriet. Én af tankerne bag KALK A/S’ entré på markedet for nybyggeri var, at virksomheden vil være med til at skabe bygninger, som man også i fremtiden ønsker at bevare. Rasmus Jørgensen forklarer det således:

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


Ny isolering giver et sundt indeklima og flere kvadratmetre til boligen Særligt i vinterhalvåret kan der ved byggerier opstå fugtskader, når huset skal isoleres. For at imødegå den udfordring under byggefasen har Recticel udviklet isoleringen Eurowall 21, en hulmursisolering, der ikke kan optage fugt, og som bidrager til en optimal udnyttelse af boligens areal. Tekst af Alexander Tengbjerg

V

interhalvåret kan vanskeliggøre et byggeri på grund af det hårde og omskiftelige vejr. En af disse udfordringer opstår under isoleringen af byggeriet, hvor særligt regn og fugt kan danne grobund for udviklingen af svamp imellem væggene, efter at konstruktionen står færdig. Isoleres boligen med almindeligt mineraluld, kan der opstå en række uventede problemer, fordi dette materiale er porøst og dermed kan det lettere optage fugt. Deraf kan der opstå fugt og svampe problemer. Når først sådanne skader opstår, er det både tidskrævende og dyrt at udbedre dem. Netop med øje for sådanne udfordringer er isoleringstypen Eurowall 21 blevet udviklet. Eurowall 21, der forhandles af Panelbyg, er vandafvisende og imødegår derfor vinterhalvårets udfordringer på byggepladsen. Isoleringen er formfast og stabil sådan, at den bevarer sin struktur, og derved kan holde i hele boligens levetid.

Effektiv isolering skaber større hjem Med de i forvejen høje huspriser er Eurowall også interessant, da det på grund af sin effektive varmeisolering kun kræver et ganske tyndt lag for effektivt at isolere en bolig. Det betyder, at Eurowall ikke blot giver flere kvadratmetre, men derved også at den samlede kvadratmeterpris i boligen sænkes markant. Sammenlignet med mineraluld isolerer Eurowall 80 % mere og dermed skal et tilsvarende tyndere lag til for at isolere boligen efter statens energirammemål. De tyndere vægge giver som følge heraf også flere ledige kvadratmetre i boligen. I et regneeksempel foretaget af Panelbyg vil et hus isoleret med Eurowall 21, der har et brutto areal på 168 m², opnå næsten otte kvadratmeter ekstra i nettoarealet i forhold til, hvis mineraluld var blevet brugt. Set med boligejerens øjne er dette interessant, da de danske ejendomsskatter udregnes ud fra ejendommens bruttoareal og ikke dens nettoareal. Dermed vil et hus med en mere

effektiv isolering og derved tyndere vægge have et større nettoareal til rådighed, men ejendomsskatten forbliver den samme.

Effektiv isolering letter boligrenoveringen Til renovering og efterisolering af eksempelvis loftsrum eller indendørs vægge foreslår Panelbyg at gøre brug af Eurothane GK+. Isoleringsværdien er betragteligt højere end almindelig mineraluld, hvilket igen giver flere ledige kvadratmetre til boligejeren. Men en anden væsentlig styrke ved Eurothane GK+ består i en gnidningsfri montering. Da der er tale om en komplet konstruktion bestående af gips, dampspærre og isolering. Pladerne kan monteres direkte på den eksisterende væg blot ved hjælp af lim eller med mekanisk fastgørelse. Derved er selve arbejdsgangen omkring montering og opsætning af isoleringen blevet lettet. Der er derfor mange fordele ved at isolere med Eurowall 21 og Eurothane GK+. Det

gælder både, hvis man søger at opnå et godt indeklima, flere kvadratmetre til boligen samtidigt med, at selve isoleringen gnidningsfrit kan monteres uanset årstiden. Det er muligt at høre mere information om særligt Recticel Eurowall 21 hulmursisolering og Eurothane GK+ Indendørsisolering hos Panelbyg på deres stand ved Building Green messen den 28. og 29. oktober på stand nr. 38.

Panelbyg har udregnet, at i en bolig på 168 brutto kvadratmeter vil husets samlede nettoareal ved brug af almindelig mineraluld til isolering blot være på 137,6 m². Derimod ender det på 145,27 m² med Eurowall 21. Hvis boligen har en værdi af 1.655.000 kr. vil det betyde et fald i husets kvadratmeter pris på 802 kr. når alle udgifter medregnes.

Tværsnit af hulmur isoleret med Eurowall 21

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

23


Termisk adskillelse af bygningskomponenter opfylder høje energikrav Familiehus i Aarhus er det første in-situ støbte hus, der har modtaget energimærke A2020. For at opfylde energikravene blev udkragningerne fastgjort ved hjælp af Schöck Isokorb® kuldebrobrydende teknologi. hvor temperaturforskellen mellem inde og ude er størst, kan det resultere i en forskel på over 40 °C. Varmen strømmer gennem forbindelsen, skaber varmetab og kolde indvendige overflader. Varmetabet går ud over varmeregningen og de lave indvendige overfladetemperaturer, hvilket kan give kondens, som kan resultere i skimmelsvamp ved mødet med den varme luft. For indeklimaets skyld og for at få opfyldt kravet til energimærke A2020, var det afgørende at designe energieffektive samt holdbare forbindelser uden kuldebroer.

varmeledningsevnen blandt andet ved at være indkapslet i plastik. Isokorb® kan overføre store moment – og forskydningsbelastninger. Ved disse store udkragede balkoner var det betydeligt at bruge et produkt, der både kunne overføre belastningerne og give den rigtige varmeledningsevne.Termografisk inspektion viste, at der ikke var kuldebroer mellem de indvendige og udvendige konstruktioner. Dette har ført til certificering af huset med energimærke A2020.

Tilslutning med Schöck Isokorb®

Schöck Isokorb® XT med 120 mm isolering placeret mellem armeringen af tag og balkon.

 I

december 2013 blev enfamiliehuset med udsigt over Århus Bugt færdigt. Denne arkitektoniske perle er noget særligt med sine store frithængende altaner og udhæng langs facaden med en udkraget længde på op til 3,5 meter, som blev fastgjort ved hjælp af Schöck Isokorb® kuldebrobrydende teknologi.

terialet. Udfordringen var derfor sammenstøbningen af betongulve og balkoner, hvor det var vigtigt at modvirke de kuldebroer, der kunne opstå. Ved forbindelsen mellem de indvendige og de udvendige konstruktionsdele vil temperaturforskellen kunne føre til store varmetab og øge risikoen for skimmelsvamp.

Designet af bygningen med de store udkragede altaner og tagudhæng var ultimative krav fra bygherre og arkitekt i projektma-

Problemet med kuldebroer opstår, når to byggekomponenter er forbundet uden den korrekte isolering imellem. Om vinteren

24

Kuldebro problematikken

Schöck Isokorb® er blevet brugt i dette projekt for tilslutning af altaner, tag og understøttede vægge. Isokorb® er et kuldebrobrydende isoleringselement, der anvendes til at erstatte stærkt ledende materialer, såsom armeret beton (λ=2,2 W⁄mK ) og konstruktionsstål (λ=50 W ⁄mK  ) i kuldebro området. Schöck Isokorb® er udstyret med ekspanderet polystyren (EPS, λ= 0,031W⁄mK  ) for at minimere varmetransmissionen. For at give en strukturel forbindelse mellem ud- og indvendige elementer anvendes armeringsstænger af rustfrit stål til træk samt forskydning og trykmoduler af højstyrkebeton til tryk. De rustfri stænger reducerer varmeledningsevnen og sikrer holdbarheden på grund af sin korrosionsbestandighed. Trykmodulerne er optimeret i designet for at minimere

Termografibilleder uden kuldebro ved forbindelse mellem tag og facade.

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


Tænk langsigtet Miljørigtige tagløsninger er fremtiden, hvis man spørger Easy FLEX Roofing. Virksomheden er dansk eneforhandler af den vedligeholdelsesfrie tagbelægning Rhepanol, som giver tidsbesparelser, lang levetid og genbrug uden miljørisici. Tekst af Rune H. Jensen

 R

hepanol er ikke noget nyt produkt. Langt fra. Faktisk har det for længst bestået sin svendeprøve og har i lande som Tyskland og Rusland fungeret som tagbelægning siden 1940’erne. Der er allerede lagt 110 millioner kvadratmeter Rhepanol internationalt over de sidste 75 år, og med Easy FLEX Roofings introduktion som dansk eneforhandler i 2014 har det hjemlige marked nu også fået sin repræsentant for den miljørigtige tagløsning.

Ifølge Easy FLEX Roofing er Rhepanol FK særligt udviklet til at kunne modstå klimaforandringer og ideelt til nye tage og renoveringsprojekter, og det er samtidig fuldt beskyttet mod vand, hagl, kulde, ild og UV-stråling. Mens Rhepanol HG er en anerkendelse af grønne tages popularitet og længere levetid med komplet beskyttelse mod nedbør, UV-stråling, temperaturforandringer og skorpedannelser. Samtidig er Rhepanol HG særligt optimeret mod rødder med resistente samlinger uden nogen form for yderligere forsegling.

Rent miljøprodukt uden vedligehold

Gå bare på taget

Rhepanol er et gummimateriale uden miljøskadelige stoffer, der rulles direkte på underlaget og som i kraft af sine selvvulkaniserende egenskaber ikke kræver ild eller brænder på noget tidspunkt under montagen.Thorkild Boutrup, salgschef hos Easy FLEX Roofing, forklarer: – Rhepanol er et totalt rent miljøprodukt. Det er et såkaldt PIB-naturprodukt (polyisobutylen, red.), som man nedfryser til minus 160 grader og opvarmer igen til det syntetiske Rhepanol. Der findes en CO2-udgave og en almindelig udgave, og fordelen ved det som tagbelægning er bl.a., at man først gør hele arbejdsarealet klart og så monterer alt på én gang i ét lag. Det er en komplet tagbelægning og derfor stærkt tidsbesparende for montøren i forhold til andre produkter.

Økonomisk og miljømæssig bæredygtighed Han uddyber, at Rhepanol samtidig ikke kræver vedligehold. Selv Rhepanol, der er lagt på i 1950’erne viser efter tests ingen

tegn på forandringer på grund af Rhepanols iboende beskyttelse over for miljøet og mod naturlig ældning. Ifølge Thorkild Boutrup er der tale om et bæredygtigt materiale både økonomisk og miljømæssigt, som virksomheden giver 15 års garanti på – hvilket også gælder på gennemføringer, når de er udført efter FDT-anvisningerne: – Det handler kort sagt om at tænke langsigtet med en komplet tagbelægning, der sparer arbejdstid, ikke kræver vedligehold – og som ikke mindst kan genbruges uden miljørisici. Alle affaldsmaterialer indsamles separat og genanvendes til produktion, og den samlede energibalance er derfor meget positiv. Alle materialer, der indgår i

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Rhepanol har ingen påvirkning for miljøet gennem hele livscyklusen.

Grønne tage Virksomheden tilbyder hhv. produkterne Rhepanol FK – der især af velegnet til tætning af flade eller hældende tage og ovenpå tagpap – og Rhepanol HG til grønne tage med komplet beskyttelse mod rodgennemtrængning. Derudover kan de to produkter arbejde sammen, således at begge materialer kan benyttes til en tagflade. Med brug af Kobber- eller Silver-overflade kan man desuden opnå en eksklusiv farvefinish på fx altaner. Og så er lister-tæk også en mulighed; trekantlister påsættes ved samlingerne, så der skabes en brydning på tagarealet.

– Der er 100 % rodnetsgaranti. Vi bruger ingen andre former for midler til at fjerne rødder, det klarer Rhepanolet selv. Og der er fx heller ingen påvirkning af temperatur ved Rhepanol som tagbelægning. Man kan altså godt gå på det, både ved solopvarmning og under +5 grader, fordi det ikke giver sig eller bliver flydende, som mange andre materialer gør. Det kan være et stort problem i fx fabrikshaller og sundhedscentre, siger Thorkild Boutrup. Det er særligt private og institutioner, der kan få glæde af Easy FLEX Roofings Rhepanol FK, mens Rhepanol HG indtil videre navnligt finder anvendelse i fx indkøbscentre og i boligkomplekser med grønne tage. Sidstnævnte er på den korte bane en dyrere løsning. Men det er på lang sigt også en billigere pris pr. kvadratmeter og en meget mere bæredygtig vej ifølge Thorkild Boutrop, der mærker støt stigende interesse for virksomhedens langsigtede tagløsning.

25


Fra venstre til højre: Projektleder Tonny Brandt, salgschef Johan Poulsen og CEO Claus Thorsen.

Optur med elevatoren Et lavt energiforbrug og lang levetid kendetegner elevatorerne fra SJEC Danmark, der siden 2008 har kørt kraftfulde kinesiske maskiner i stilling herhjemme – særligt tilpasset de danske forhold. Tekst af Rune H. Jensen

 N

y teknologi og nye krav til energi og grøn produktion betyder også nye vilkår for elevatorer. Det ved man hos SJEC Danmark, hvis elevatorer omfatter en række energimæssige tiltag og fordele. – Man kan bl.a. programmere en dvaletilstand på de frekvensstyrede maskiner, så elevatoren går stand by på strøm, når den ikke har været anvendt i X-antal minutter. Og fabrikken i Kina fokuserer på yderligere grønne tiltag såsom LED-belysning, så de elementer, man putter indenfor i elevatoren også er med til at tegne en grønnere profil, siger Claus Thorsen, CEO hos SJEC Danmark, der også forhandler, monterer og servicerer lifte, rulletrapper, rullefortorve og automatiske dørsystemer.

etager. Det er med andre ord nogle anderledes vilkår, man møder, når man leverer elevatorer herhjemme: – I Kina vælges producenten på, hvor få driftstop, deres elevatorer kan præstere. Derfor er alting kraftigere og stærkere i SJECs kinesiske elevatorer. Vores produkter er således specifikt udviklet til et marked, hvor stabiliteten og driftsikkerheden må og skal være i top. Elevatoren skal virkelig virke, fortæller Claus Thorsen og fortsætter: – Det kan vi så overføre og tilpasse direkte til danske forhold, fordi den oprindelige basismodel simpelthen er kraftigere. Det er den derfor også på vores elevatorer i danske bygninger selv på kun fem eller seks etager.

Når man bygger i højden

Lang levetid giver bedre økonomi

I Kinas storbyer bygger man i højden. Det giver selvsagt et behov for driftsikre elevatorer over lange, vertikale strækninger. Faktisk bruges der først elevator i Kina, når en bygning har over seks etager.Til sammenligning er gennemsnitshøjden på høje huse og bygninger i Danmark netop seks

Afhængigt af projektets omfang og størrelse kan SJEC Danmarks elevatorer også omfatte regenereringsmoduler, der opsamler strøm, som så kan bruges andetsted – ifølge Claus Thorsen en parallel til nyere biler, der genererer strøm, når man slipper gassen, så energien kan bruges til noget andet.

26

Alle SJEC Danmarks produkter er desuden optimeret til energiklasse A-installation. Og så har virksomhedens elevatorer en lang levetid, hvilket igen giver fordele i forhold til det i forvejen lavere energiforbrug – og dermed langsigtede økonomiske fordele for kunden. De anderledes forhold i Danmark, hvor maskinerne ikke kører så langt og ofte – plus elevatorernes driftsikkerhed og power gør, at Claus Thorsen forventer 40-50 års levetid på en SJECelevator herhjemme, hvor man anslået på markedet regner med en væsentligt kortere levetid.

Professionel rådgivning Et andet område, hvor SJEC Danmark skiller sig ud er på rådgivningsfronten: – Vi bruger rigtig meget tid på en professionel rådgivning til kunden. Vi vil gerne være sikre på, at kunden virkelig får det produkt, der dækker hans behov og tager ikke bare noget ned fra hylden, siger Claus Thorsen. Han forklarer, at SJEC Danmarks systemer i modsætning til mange andre er open source. Det vil sige, at produkterne er meget

nemme at servicere og reparere, ligesom tilgængeligheden på reservedele er høj. SJEC Danmarks primære kunder har især været større aftagere såsom storcentre, plejehjem, hospitaler og erhvervsejendomme, men virksomheden har efterhånden også fået tag på boligmarkedet, herunder Arenakvarteret og Skovkvarteret i Ørestad Syd. Siden etableringen under og efter finanskrisen i 2008 har firmaet oplevet vækst og tæller i dag 12 ansatte, og Claus Thorsen oplever fortsat vækst – hovedsageligt inden for service og moderniseringer i form af kundetilpassede vedligeholdelsespakker og energirigtige opgraderinger: – Vi er nu etablerede på markedet inden for elevatorer og rulletrapper og har skabt et stærkt set up, der kan håndtere større efterspørgsel. Der er fortsat stort potentiale på markedet, så vi satser absolut på mere vækst og konkurrencedygtighed. Det gælder særligt hvad angår vores nye produkt inden for automatiske dørsystemer, som vi tilbyder i forbindelse med nuværende forretning inden for ny salg, service og moderniseringer.

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


Studerende undervises i bæredygtigt byggeri Foreløbig er der planlagt kurser på 13 undervisningsinstitutioner, hvor blandt andet ingeniørstuderende bliver klædt på til at arbejde med bæredygtigt byggeri – heriblandt livscyklustankegangen og kvantitativ vurdering af bæredygtighed. Fremtidens rådgivere skal klædes på til at designe og projektere bæredygtigt byggeri.

 I

2010 blev den danske byggebranche enig om, at Green Building Council Denmark skulle udbrede bæredygtighed i byggebranchen ved at anvende DGNB, som er det bedste certificeringssystem inden for bæredygtigt byggeri, og derfor er det naturligt, at de studerende kan blive undervist om indholdet i det, således at de er klar til at løfte opgaven, når de kommer ud i arbejdslivet.   – Vi har længe set behovet for en standardiseret undervisning i bæredygtighed, som er meget mere end det stærke fokus, vi i Danmark har haft på et lavt energiforbrug. Bæredygtigt byggeri integrerer også en social og økonomisk dimension i byggeriet,

og det er der et stort behov for at få udbredt. Vi havde idéen, men ikke midlerne, men sidste år modtog vi ROCKWOOL PRISEN med det formål at udvikle et undervisningsforløb til de videregående tekniske uddannelser, siger direktør i Green Building Council Denmark, Mette Qvist. De 300.000 kr. organisationen modtog fra ROCKWOOL PRISEN har muliggjort udvikling af indhold og materialer samt afholdelse af en lang række kurser. Foreløbig er der planlagt kursus på 13 undervisningsinstitutioner. En af dem er DTU, hvor ca. 120 ingeniørstuderende bliver klædt på til at arbejde med bæredygtigt byggeri.   – Der bliver stillet stadig større krav til vores kandidaters kompetencer udi bære-

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

dygtighed og kvantificering heraf i forhold til fremtidens byggeri og bygningsdesign samt renovering af eksisterende byggeri. DTUs bygningsingeniørstuderende bliver som en fast del af bacheloruddannelsen, undervist i livscyklustankegangen og kvantitativ vurdering af bæredygtighed. Derfor har vi valgt også at integrere undervisningen fra Green Building Council Denmark om DGNB, da dette undervisningselement fungerer som et ideelt supplement til den etablerede undervisning i kvantitativ bæredygtighedsvurdering, siger lektor ved DTU Engineering, Morten Birkved.

Hvilke uddannelsesinstitutioner deltager? Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet (AAU), Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Syddansk Universitet (SDU), Københavns Erhvervsakademi (KEA), Erhvervsakademiet Sydvest, Erhvervsakademiet Lillebælt Ingeniørhøjskolen i Aarhus, VIA University College og Univercity College Nordjylland.

Læs mere om Green Building Council Denmark her: www.dk-gbc.dk/

Kursusmaterialet stilles frit til rådighed for institutionerne, således at de fremadrettet selv kan varetage undervisningen.

27


Bæredygtige alternativer til offentligt byggeri Der er i stigende grad kommet fokus på byggematerialers holdbarhed på lang sigt. Det mærker man ikke mindst hos Frøslev Træ, der er blandt Danmarks førende træleverandører og melder om øget interesse for trykimprægnerede træprodukter og andre bæredygtige alternativer.

 I

de senere år er begreber som totaløkonomi og langtidsholdbarhed begyndt at fylde mere i diskussionerne om bæredygtig arkitektur. Her har ikke mindst DGNB-certificeringsordningen, der stiller høje krav til byggematerialernes levetid, haft stor indflydelse. Hos Frøslev Træ melder man således om en stærkt stigende interesse for FT Premium trykimprægnerede træprodukter, som er kendetegnet ved lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger, samt for andre bæredygtige alternativer som fx ThermoWood® (varmebehandlet), OrganoWood® (kieselbehandlet), Western Red Cedar, Douglas og sibirisk lærk.

– Trykimprægneret træ er et fornuftigt valg til f.eks. facadebeklædninger, hvor træet konstant vil være eksponeret for sollys, vind og vejr, forklarer adm. direktør Martin L. Petersen. OrganoWood® og ThermoWood®, der er gode alternativer til trykimprægneret træ, vil med tiden patinere til en smuk grå farve, og er et fornuftigt valg hvis man vil opnå et naturligt look, forklarer han og fortsætter: – For os er det afgørende ikke kun at levere en høj produktkvalitet, men også at kunne rådgive kunderne om deres muligheder på et solidt erfaringsbaseret grundlag. Virksomheden har foretaget en række bæredygtige tiltag i forhold til sine produkter og måden de produceres på.

– For eksempel sikrer vi os, at vores leverandører er PEFC- eller FSC® certificerede. Det er frivillige ordninger, hvor man jævnligt kontrolleres i forhold til bl.a. sikkerhed for miljømæssig forsvarlig skovdrift og ordentlige arbejdsforhold. Ved at købe certificerede produkter sikrer vi os, at vi til enhver tid har sporbarhed og sikkerhed for, at de varer vi leverer, lever op til vore etiske og kvalitetsmæssige krav, forklarer Martin L. Petersen. Bæredygtighed handler bl.a. om, at forlænge træets livscyklus eller vælge modstandsdygtige træsorter. – Vi trykimprægnerer under streng miljømæssig kontrol og ved brug af godkendte imprægneringsmidler. Det er træbeskyttelse med optimal indtrængning i træet og

det gør, at træet holder længere. Han tilføjer endvidere, at også eksempelvis beklædningsbrædder i gran, som leveres grundmalet, har god naturlig holdbarhed og dermed levetid, hvilket gør det til et fint valg både økonomisk og miljømæssigt. På Building Green messen i Forum i oktober præsenterer Frøslev Træ eksempler på bæredygtigt træ til byggeriet. – Med de muligheder, der eksisterer i dag, er træ i høj grad blevet et af de stærkeste bud på et grønt byggemateriale. Der er stort set ikke grænser for anvendelsesmulighederne, runder Martin L. Petersen af.

Energinyheder fra Viessmann

Lydsvag varmepumpe og effektiv ventilation Sundt indeklima med boligventilation. Vitovent 200-D er med sin nemme montering og alsidige brug en sund og simpel løsning til boligventilation.

Hent gratis energi fra luften Vitocal 300-A er Viessmanns nye lydsvage luft-vand-varmepumpe med en ekstrem høj virkningsgrad på 5,0 COP og en fremløbstemperatur på 65° gr. ved -5° gr. udendørstemp. Den har vundet en designpris for det elegante design.

Læs mere på www.tilbud-varmepumpe.dk

op til Giver armev 93 % ding genvin

Ned til 49 dB i ly niveau som en dnyere opvask emaskin e!

Mød Viessmann på Building Green messen den 28.-29. oktober på stand 12A

Viessmann A/S · Guldalderen 2 · 2640 Hedehusene · Tel. 46 55 95 10

Ventilations-NYHED!

A++

www.viessmann.dk 28

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


Håndværkerfradrag skal hjælpe regnvandet ud af kloakkerne

Miljøvenlige plastprodukter

Ud over klimasikring og forbedring af kloakinstallationen skal håndværkerfradraget også være med til at hjælpe regnvandet ud af kloakkerne, mener brancheforeningen Danske Maskinstationer & Entreprenører.

Markeringsnet

MERE END 50 ÅRS ERFARING

til byggeri over og under jorden Til markering af kabler og ledninger m.m. for at undgå graveskader. Findes i alle farver afhængig af formålet.

Miljønet

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

Armeringsnet

Sikrer en stabil indkørsel. Undgå kørespor. Kan placeres mellem stabilgrus og afretningssand.

Snefangsrør med sømkant

Modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Findes i størrelserne ø22 mm, ø32 mm, ø42 mm, ø70 mm.

Sne- og fuglestop

 N

år BoligJobordningen fra årsskiftet bliver en mere grøn ordning, har brancheforeningen Danske Maskinstationer & Entreprenører en liste med arbejder, de ønsker skal være omfattet af fradragsordningen. Blandt andet mener brancheforeningen, at visse typer af belægningsarbejder bør indgå i håndværkerfradraget. – Vi har længe talt for, at man i forbindelse med omlægningen af BoligJobordningen, tog hele afløbsinstallationen med på listen over fradragsberettigede arbejder. Dette vil med sikkerhed gavne klimaet og den dan-ske bygningsmasse, som kæmper mod nedslidte og underdimensionerede kloaker, fortæller Søren Christensen, som er konsulent for brancheforeningen Danske Maskinstationer & Entreprenører.

Gevinst for klimaet Udover at Danske Maskinstationer & Entreprenører ønsker at alle regn-, dræn-, og spildevandsinstallationer bliver inkluderet under det kommende håndværkerfradrag, mener brancheforeningen desuden, at etablering og omlægning af belægninger, der ikke afvander til kloakken, skal medtages under ordningen.

– Det er efter vores opfattelse vigtigt at skabe et godt incitament til at lave mere klimavenlige belægnings-løsninger, hvor man afvander belægningen ved hjælp af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). Det kunne eksempelvis være permeable belægninger eller tætte belægninger, hvor regnvandet nedsives i faskiner, regnbede eller nedsivningsgrøfter, forklarer Søren Christensen og fortsætter: – Den store udfordring er, at vi i dag får flere voldsomme skybrud og langvarig regn, hvilket hovedkloakkerne ikke er dimensioneret til. Derfor vil det være en stor gevinst, hvis vi kan få regnvandet op af kloakkerne og håndtere eller anvende det lokalt, hvilket håndværkerfradraget kan hjælpe til med, forklarer han.

Styrker mindre virksomheder

Modvirker problemer med fygesne, fugle og større insekter, der finder vej ind på loftsarealerne under bølgetagplader. Findes til både B6 og B9.

BIO-BLOK®

Til regnvandshåndtering. Til såvel små og store faskiner som til opbygning af forsinkelsesbassiner.

BIO-BLOK®

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Selvom diskussionen i seneste tid har drejet sig om, hvor stor effekten reelt er ved BoligJobordningen, må der ikke herske tvivl om, at denne ordning er særdeles betydningsfuld for de mindre virksomheder ude i landkommunerne. – Vores medlemsvirksomheder fortæller, at håndværkerfradraget er efterspurgt, og at det både sætter gang i projekter og mindsker sort arbejde, afslutter Søren Christensen.

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Phone +45 98 92 21 22 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk

29


Miljøvenlige vandhaner i klasse A Villeroy & Boch Danmark præsenterer bl.a. løsninger til at spare både vand og energi ved A-mærkede vandhaner på Building Green - Stand nr. 68 A.

 M

ens vi stadig venter på en energimærkningsordning for vandhaner i Danmark, har Sverige introduceret EU’s udvidelse af energimærkningsordningen til også at omfatte vandhaner.To vandhaner på det danske marked fra den svenske producent Gustavsberg, Nautic og Logic, er således blevet energimærkede i klasse A i Sverige med et energiforbrug på max 1,6 kWh. – Dermed kan danske forbrugere også med fordel se efter energimærket på vandhaner eller drøfte det med deres vvs installatør før køb og installation. På den måde kan de sikre de sig mulighed for at opnå det lavest mulige energiforbrug på samme måde som ved køb af fx energimærkede hårde hvidevarer, siger PR- & Marketing Manager Pernille Holst Myers fra Villeroy & Boch Danmark. Virker i praksis Med A-mærkningen er det dokumenteret, at Nautic og Logic er nogle af de mest miljøvenlige vandhaner på markedet. At Nautic armaturer bidrager til besparelser i dagligdagen er bevist ved en omfattende test i Energy FlexHouse på Teknologisk Institut. Her blev armaturerne testet i praksis af en almindelig dansk kernefamilie bestående af to voksne og tre børn i to gange syv uger. Og besparelserne er markante med 25 % på det varme vand og 21 % på det totale vandforbrug i forhold til almindelige et-grebs armaturer. Hygiejne og miljø Nautic lanceres også i en berøringsfri udgave til private, Nautic Sensor. Vandhanen øger hygiejne og rengøringsvenlighed på

30

flere måder. Både med et berøringsfri element og med en funktion, der minimerer risikoen for legionella. Nautic Sensor er et godt eksempel på den nyeste tendens indenfor indretning af badeværelset, der sætter miljø og hygiejne i højsædet. Pernille Holst Meyers fortæller: – De danske forbrugere har høje krav når de indretter badeværelse. Design er en vigtig faktor, men en ny tendens viser også højere krav til miljø- og hygiejnestandarder. Gustavsberg har fx lanceret en generation af wc-skåle, der er meget lette at rengøre takket være et nyt design med åben skyllerand og glatte overflader.Tests har vist, at det nye design minimerer antallet af bakterier i skålen efter hvert skyl, idet der ikke efterlades områder, hvor snavs og bakterier kan sætte sig fast. Konceptet kaldes Hygiejnisk Flush og forenkler rengøringen, hvilket også har en miljømæssig sidegevinst. Skålens design reducerer nemlig behovet for skrappe rengøringsmidler.

Miljøhensyn i alle processer Gustavsberg har længe været en miljøcertificeret virksomhed med en overordnet målsætning om at påvirke miljøet så lidt som muligt. Denne indsats i forhold til bæredygtighed gennemsyrer enhver del af arbejdet – fra den indledende projektstart til det færdige miljøsmarte badeværelse, der bidrager til, at kunderne sparer både energi og penge. For at mindske virksomhedens CO2-aftryk til et absolut minimum arbejder Gustavsberg dagligt efter en model, – de seks miljøtrin – der sikrer, at miljøet bliver tænkt ind i alle processer. 1. Projektstart: Miljøsmarte processer, miljøvenlige materialer og langsigtede bæredygtige løsninger. 2. Produktion: Genbrug, anvende nærproduceret energi samt minimere kemikalier, udledninger til luft og vand samt affaldsmængder.

3. Produkter: Patenterede energispare-funktioner, energiklassificerede armaturer, miljøsmarte emballageløsninger og lang produktlevetid. 4. Logistik: Produktion på nærmarkeder, regelmæssig og streng kontrol af eksterne leverandører, minimering af transportvægt samt samarbejde med transportfirmaer om at mindske miljøbelastningen. 5. Certificeringer: Miljøcertificering, ISO-14001, EMAS-certifikat , EMAS Award 2007, ISO-9001,iF Packaging Awards, energiklassificering samt påbegyndt implementering af ISO 26000. 6. Miljøsmarte badeværelser: Sparer energi og skåner miljø samt reducerer klimapåvirkning.

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


Hos Tarkett opfatter vi ikkeTarkett bæredygtighed Hos opfatter som vi en begrænsning. ikke bæredygtighed som Bæredygtighed en begrænsning.inspirerer os derimod til nytænkning Bæredygtighed inspirerer i alt, hvad vitilforetager os. os derimod nytænkning

produktudvikling siden 2011 været os. baseret iVores alt, hvad viharforetager

på de lukkede kredsløb i cirkulær økonomi og Cradle to Cradle principperne. har siden 2011 været baseret Vores produktudvikling på lukkede kredsløb i cirkulær og Cradle Læsdemere om vort miljøarbejde påøkonomi tarkett.dk to Cradle principperne. Læs mere om vort miljøarbejde på tarkett.dk

Mød os på stand 65B på Building Green – Fagmessen Mød os på standfor65B bæredygtigt på Building byggeri Green – denFagmessen 28.-29. oktober for i Forum, København bæredygtigt byggeri – den 28.-29. oktober i Forum, København

Tarkett_annons_266x350_Bygge-&Anlægsavisen.indd 1

2015-09-23 15:1

Tarkett_annons_266x350_Bygge-&Anlægsavisen.indd 1

2015-09-23 15:1


Energirenovering og nybyggeri – ikke uden aftalte målepunkter! I de kommende år skal landets bygninger gennemgå omfattende energirenoveringer samtidig med, at nye huse skal være energimæssigt helt i top. Én af de store udfordringer er, at renoveringsprojekter sjældent leverer de forventede varmebesparelser og indeklima.

 H

vis energirenoveringer skal blive et blomstrende marked, skal aftalerne baseres på garanterede ydelser og målinger. Det udtaler IC-Meters adm. direktør Göran Wilke, der stiller sig kritisk overfor de manglende målopfølgninger i aftalerne mellem entreprenører og deres kunder. – Når vi køber energirenoveringer, køber vi en behandling af en bygning med en forventet effekt. Hvis renoveringen ikke giver det forventede resultat, bliver dette tit forklaret med forkert brugsadfærd. Det er muligt, at entreprenøren har ret, når han fastholder, at energirenoveringen var lige efter bogen, og at det er brugerens adfærd, der er gal. Men problemet er, at det er der ingen der ved. Det vi derimod ved, er, at når den faktiske energibesparelse skuffer, så falder kundernes interesse for at fremtidssikre deres bygninger.

Godt indeklima er målet – klimaskærm og energi midlet IC-Meter tilbyder et samlet koncept med måling af indeklima, vejrdata og analyser samt data fra kundernes varme-, el- og vandmålere før og efter renovering. Det giver kunderne adgang til en helt ny generation avancerede analyseværktøjer, hvor energi- og vandforbrug vurderes ift. til det, som kunderne reelt efterspørger - nemlig et godt indeklima.

32

– Blot én grads forskel i temperaturen inde eller ude ændrer forbruget med knap syv procent. Hvis man blot regner med, at alle har 20° C i stuen, kan man meget let forregne sig og fejlvurdere effekten af f.eks. efterisolering. Løsningen er lige til, hvis man husker på, at kerneydelsen er et godt indeklima, og at det er forskellen imellem inde- og udeklima der koster energi. Temperatur, luftforhold og omfang af aktiv udluftning kan enkelt dokumenteres ved fortløbende målinger af indeklimaet - temperatur, fugt og CO2.

Fra indeklima til samlet koncept for ejendomsadministration –Med smarte analyseværktøjer i skyen kan kunderne netop få svar på, om et højt varmeforbrug skyldes bygningsmangler eller brugeradfærd, eller få vurderet el- og vandforbrug i forhold til det aktuelle aktivitetsniveau i bygningen. Konceptet kan samtidig levere et beregnet energimærke, der baseres på faktiske målinger af energi og indeklima, siger Göran Wilke og fortsætter: – Nøglen til at hjælpe kunderne med at spare energi og vand er at udpege årsagerne til et højt forbrug, uanset om det skyldes teknik eller brugernes adfærd. Dokumentér indeklima og energiforbrug Hvis man skal vurdere kvaliteten af en bygning, er det ikke nok at kende energiforbruget. Göran Wilke afslutter:

Firmaet IC-Meter har i nogle år markedsført professionelle analysekoncepter til dokumentation af indeklimaet i skoler, arbejdspladser og boliger. Med et ’Plug ’n Play’-koncept baseret på GSM og avancerede Cloud- tjenester, leverer IC-Meter indeklimaanalyser ud fra målinger af temperatur, fugt, CO2 og støj samt lokale vejrdata. Med de nye lanceringer af analyseværktøjer (’Big Data’) i skyen arbejder IC-Meter på at levere én samlet løsning til ejendoms- og boligselskaber, der omfatter indeklima- og energiovervågning, varmeregnskaber, kontrakter vedr. energirenovering, klagehåndtering samt styring af CTS-anlæg. IC-Meter har netop udviklet et aktivitetsindeks, der giver brugeren et billede af den

aktuelle menneskelige aktivitet i et lokale eller en bygning. Formålet er at optimere service og drift. IC-Meters kundekreds tæller blandt andet større ejendoms- og boligselskaber samt hver tredje danske kommune.

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


Miljøvenlige plastnet Fra den 28. til den 29. oktober 2015 afholdes Building Green for femte gang i Forum København. Her vil blandt andre EXPO-NET Danmark A/S være tilstede for at præsentere nogle af deres mest vedvarende løsninger inden for plastnet. Tekst af Pernille Le Marc

 E

XPO-NET Danmark A/S er specialiseret i at producere plastnet med forskellige netstrukturer i variable bredder, diametre, maskestørrelser og styrker. Dermed kan producenten levere plastnet til vidt forskellige projekter og formål - også de grønne af slagsen.

e er udviklet således, at fugle umuligt kan pille dem ned. – Ud fra et grønt perspektiv og i henhold til aktuelle krav er det særdeles vigtigt at lufte ud i tagkonstruktionen. Ved at udskifte luften undgås nemlig at træet angribes af råd og svamp. Med vores udluftningsprodukter sikrer man altså en sundere og mere vedvarende tagkonstruktion, siger Niels Arp-Nielsen. Han tilføjer at samtlige af de produkter, der præsenteres på Building Green er kontrolleret af Teknologisk Institut.

– Vi fremstiller alle vores plastnet i Polyetylen. Polyetylen kan kun nedbrydes ved forbrænding, og eftersom det er et rent materiale, udleder det ingen giftstoffer, når det brændes, forklarer salschef Niels ArpNielsen fra EXPO-NET Danmark A/S. Det betyder, at plastnettene kan være med til at højne den grønne værdi på ethvert projekt, de indgår i.

Et renere grundvand På Building Green vil EXPO-NET Danmark A/S blandt andet præsentere det patenterede nedsivningsmedie BIO-BLOK®. En BIO-BLOK® består af 10 x 10 runde plastrør på 42 millimeter i diameter svejset sammen i en kassette på 55 x 55 x 55 centimeter. Blokken kan bruges til nedsivning af regnvand og spildevand uden for kloakkerede offentlige og private områder.

– Idet regnvandet og spildevandet siver ned over blokkene, renses det biologisk ved hjælp af mikroorganismer, inden det ledes tilbage til grundvandet. Dermed er BIO-BLOK® med til at nedbringe grundvandsforureningen, siger Niels Arp-Nielsen.

Sund tagkonstruktion På messen vil EXPO-NET Danmark A/S ligeledes præsentere to produkter til udluft-

ning i tagkonstruktioner. Det drejer sig ført og fremmest om et snefangsrør i forskellige diameter, der gør det uligt at lave udluftning i tagkonstruktionen og samtidig holder insekter og fygesne ude. Det andet produkt er en nylanceret fugleblok udviklet til de mest gænges bølgetagplader, nemlig B6 og B9. Blokkene lægges ind i tagrygningen under rygningspladen, hvor de hjælper med at ventilere tagrummet. D

Celleglasplader

Vi befinder os på stand nr 127.

Glapor celleglasplader er produceret af 100 % genbrugsglas. Isoleringspladerne anvendes hvor der stilles høje krav til trykstyrke og sikring mod fugt. Celleglaspladerne er u-brandbare og  anvendes til blandt andet grønne tage, tagterrasser, kælderisolering og efterisolering.

CELLEGLASPLADER 100% upcycling

Ekstremt trykfast

Diffusionstæt

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Ikke brandbar

33


Alle ønsker at fjerne kalken i vandet – men hvordan? John Zindel fra AMTech Aqua Miljø stiller sig kritisk over for HOFORs store satsning, hvor man frem mod 2024 ønsker at halvere vandets hårdhedsgrad, da metoden ikke løser problemet med forkalkning helt, ligesom man bryder med den danske tradition for at have ubehandlet vand i vores haner. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

stedet for at have Calcit krystaller, der giver kalkbelægninger, så har man Aragonit krystaller, som ikke danner kalkbelægninger. – Calcit har ligesom et snekrystal en form, der nemt griber binder sig til omgivelserne, hvor aragonit er rhombefrormet og giver derfor ikke kalkbelægninger. Det er dog vigtigt at pointere, at kalken stadig er i vandet – og der vil stadig ligge en kalkplet tilbage på gulvet, når vandet er fordampet, men den er meget nemt at tørre bort, forklarer John Zindel og uddyber:

 M

an taler om, at energioptimering er blevet den nye nationalsport for husejerne i Danmark, og selvom mange har fået øjnene op for, at kortere bade giver besparelser, så mener John Zindel fra AMTech Aqua Miljø, at der stadig ikke er kommet tilstrækkelig fokus på besparelserne ved at nedbringe problemerne med kalken i vandet:

der at anvende kaustisk soda til at fjerne noget af kalken, som HOFOR ønsker at gøre med hele deres forsyning. Når HOFOR melder ud, at de tilsætter Natriumhydroxid, så er de færreste klar over, at vi taler om kaustisk soda, og her vil jeg gerne kalde en spade for en spade. Den kaustiske soda bliver fjernet igen i løbet af processen, men jeg ser en klar risiko, da der kan ske fejl på det enkelte vandværk, siger John Zindel og fortsætter:

– Undersøgelser fra Teknologisk Institut viser, at når der i en varmeveksler er 1 mm kalk belægning, så får man en 10 % dårligere udnyttelse, og den forringes proportionelt op til 4 mm, hvor der således bruges 40 % mere energi. Det samme gælder for opvaskemaskiner, kaffemaskiner, vaskemaskiner, el-kogere mm.

– Vi har verdens bedste vand direkte i hanerne her i Danmark, og i vores vandbehandling bruger vi foreløbig kun tiltag som iltningstrapper og filtre, selvom der kan være nødsituationer, hvor vandet efterfølgende bliver UV-behandlet. Det er efter min mening et sundt princip. Samtidig er kalk jo ikke kun af det onde – der er mange sundhedsmæssige fordele ved kalk, som man går glip af ved at fjerne den.

”Kemisk vandbehandling bør kun ske i akutte situationer” – Mange er generet af kalken i vandet, og der er store gevinster at hente ved at sætte fokus på den problematik, men man går efter min mening for langt, når man begyn-

34

Ultralyd ændrer kalkens struktur AMTech Aqua Miljøs løsning på kalkproblemet er en Kalkknuser, som ved hjælp af ultralyd ændrer krystalstrukturen i kalken, så i

– Når HOFOR vil reducere kalken i vandet, så har man stadig problemerne med forkalkning, hvilket man undgår ved at ændre kalkstrukturen i vandet. Holdbarheden på en vaskemaskine forlænges ganske vist ved blødt vand, men den kalker stadig til, ligesom den eksisterende kalk i rørene ikke fjernes. Selvom man derfor stadig kan få stor gavn af Kalkknuseren i HOFORs område, så er det store spørgsmål, om HOFOR burde udvide med et nyt, stort anlæg, når vandværkerne ved at bruge Kalkknuseren kan få en langt billigere løsning?

Økonomi, miljø og sundhed under én paraply Kalkknuseren bygger på en tysk opfindelse, og Knud Zindel etablerede AMTech Aqua Miljø tilbage i 1994. Virksomhedens målsætning har fra starten været at: • Nedbringe brugen af kemikalier • Afdækning af uønskede følgevirkninger ved omgang med kalkholdigt vand • Fremme skånsom omgang med vores vandresurser

Afhjælpe kalkgener hos forbrugeren I dag har virksomheden 67 vandværker som kunder, hvor Solrød Vandværk med 6.000 brugere er det største. Her befinder den sidste bruger sig 10 km fra vandværket, og Aalborg Universitet har kunnet påvise en effekt ude hos den yderste bruger. – Vandværker er vores hovedområde, og her har Kalkknuseren den største effekt i forhold til vores overordnede målsætninger, men vi samarbejdet også med boligforeninger, kommuner, industrien og private, fortæller John Zindel. Carlsberg har otte af AMTech Aqua Miljøs store Kalkknusere monteret på deres bryggeri i Fredericia, og her afsyrede man i mange år tankene efter en produktion, hvilket krævede meget energi på at rense efterfølgende. Så forsøgte man at tage kalken ud af vandet, men så smagte øllet ikke ordentligt, ligesom man prøvede at tilsætte kalken igen, inde man valgte at bruge Kalkknuseren. John Zindel slutter af: – Vores løsning koster kun Carlsberg 400 kroner om året i el, hvilket de selvsagt er godt tilfredse med. Over 60 % af vores kunder kommer via anbefalinger fra andre kunder. Der er tit en skepsis, indtil man får oplevet resultatet på egen krop, og derfor har vi på vores stand på Building Green sørget for, at besøgende kan smage og føle forskellen mellem vandet før og efter, det er blevet behandlet af Kalkknuseren.

SÆRTILLÆG | BUILDING GREEN | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE


BOA_

Medie

info_2

016__

Layou

12.31

Side 1

Media Xpress

A/S

t 1 20 /10/15

MEDIE

INFOR

MATIO

Arkitek te

N 201 6

r & Byg

Entrepr enør &

Motor &

herrer

Håndvæ rker

Transp ort

Medieinformation for 2016 er klar! Se alle Bygge- & Anlægsavisens udgivelser næste år og planlæg din annoncering i forhold til kommende temaer og messer.

På Bygge- & Anlægsavisens medieinformation 2016 kan du ud over alle datoer, temaer, formater og priser for annoncering osv.

Vi dækker Byggeri´16 og alle årets store begivenheder inden for byggebranchen.

Læs mere på vores hjemmeside: byggeanlaegsavisen.dk/medieinformation


LYS, LUFT OG BÆREDYGTIGHED*

LAVENERGI

FLEKSIBILITET

RÅDGIVNING

PARTNER

Kvalitet og rådgivning * Bæredygtighed er ikke noget vi bare siger - alle vores produkter fra Lamilux er EPD-certificeret til at kunne indgå i bæredygtigt byggeri, som DNGB, Leed, Breeam og Svanemærkede byggeprojekter. OvenlysKompagniet tilbyder i samarbejde med vores samarbejdspartner Lamilux et fuldt CE-certificeret sortiment indenfor såvel glas- og plastovenlys samt brandventilation. Lamilux er en af Europas førende producenter af kvalitetsovenlys, og er certificeret jf. det nye krav til ovenlysproducenter DS/EN 1090. Vores fokus er lavenergi, fleksibilitet og rådgivning - din sikkerhed for kvalitet. PS! Vi tilbyder A-klasse Passivhus-certificerede ovenlysprodukter. OvenlysKompagniet ApS

T. 82 82 37 00

www.ovenlyskompagniet.dk

MØD OS PÅ STAND 46

Boa5 sektion4  
Boa5 sektion4