Page 1

TEGL & BETON Nr. 5 Oktober 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

2

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

INDHOLD

Unik teknologi sikrer betonens kvalitet Blandingsprocessen under fremstillingen af beton kan ofte bygge på formodninger, men virksomheden CONVI bringer videnskab ind i betonens blandingsproces. Læs artiklen på side 20

Lamelparket fra de nordiske skove Södra er én af markedets stærkeste og mest betroede virksomheder som leverandør af produkter af træ, og med gulvplanker af træ hentet direkte fra de svenske skove og forarbejdet på virksomhedens egne savværker. Læs artiklen på side 8

Et solidt fundament kommer ikke af sig selv ”Vi skal omfavne innovation” Det er naturligt, at byggestilen i Danmark ændrer sig, mener Murersektionens formand Henning Østergaard Jørgensen. Murerne skal holde sig opdateret med nye muligheder og tage dem til sig. Læs artiklen på side 14

Sikre og professionelle løsninger. Hver gang! Tlf. 33 15 55 35 • www.pmg.dk

Hos Hovedgård Entreprenørforretning ApS lægger man vægt på det ligeværdige samarbejde, og uden de store armbevægelser har den filosofi ført til, at virksomheden har en voksende gruppe af loyale samarbejdspartnere, som sætter pris på den seriøse indstilling til kvalitet og tidsplaner. Læs mere på side 25


GULVE & BELÆGNINGER

”GVK-ordningen har sine klare fordele” Risikovillighed og vådrum er to størrelser, der ikke passer godt sammen. Alligevel oplever man hos Dansk Byggeri stadig en nedprioritering af vådrummet blandt byggeriets parter. Tekst af Annika Lillelund

 G

VK-ordningen (gulvbranchens vådrumskontrol) er en frivillig certificeringsordning for de parter, som arbejder med ilægning af vinylgulv i vådrum. Formålet er at luge ud i fejl og dårligt håndværk ved vinylgulve i vådrum. Ordningen har ca. 50 medlemmer, hvilket svarer til mindre end

”Det er klart, at det koster noget for bygherre at anvende en GVK-certificeret entreprenør, men jeg undrer mig over, at de tør lade være, for det kan være en bekostelig affære, hvis skaden sker, når vådrummet taget i brug.”

10 % af det samlede antal entreprenører inden for området, og det lave tal undrer Dansk Byggeri. Ifølge Dansk Byggeri er det en god ide for både beboer og bygherre at orientere sig i forhold til GVK-ordningen, når de skal finde en samarbejdspartner til vådrum, for som Torben Hessing-Olsen, konsulent hos Dansk Byggeri, siger, ”så indeholder ordningen de håndværkere og entreprenører, hvis arbejde godt kan tåle at blive kigget efter i sømmene”: – Bygningsreglementet kræver entydigt at vådrum er vandtætte, og SBi fremhæver i den nye vådrumsanvisning, at vådrum udført i PVC bør udføres under skærpet tilsyn af håndværkere med svejsecertifikat, samt at entreprenøren bør være tilsluttet en kontrolordning der jævnligt udtager stikprøve kontrol af det udførte arbejde. Den eneste certificering vi pt. har, er GVK. Ordningen sikrer bl.a. en faguddannet

– Nogle af dem er stadig ”risikovillige”, og vi hører tit fra vores medlemmer, at selvom bygherre i sit udbudsmateriale kræver at opgaven skal udføres at GVK-medlem, så vælger de alligevel et firma der ikke er medlem af noget som helst. Det er klart, at det koster noget for bygherre at anvende en GVK-certificeret entreprenør, men jeg undrer mig over, at de tør lade være, for det kan være en bekostelig affære, hvis skaden sker, når vådrummet taget i brug.

håndværker, egenkontrol, indberetninger af arbejdet samt uvildige kontrolfunktioner. Især ved svejsningerne af vinyl i vådrum sker der ofte fejl, for det er et teknisk krævende håndværk. De håndværkere, der arbejder under GVK-ordningen,

Inspiration til dit næste projekt Byggeri+Arkitektur fortæller historien bag projekter – arkitektur og design – i Danmark og internationalt. Hvordan sker innovationen i dag? Vi beskriver de bagvedliggende ideer og går i dybden med udviklingsarbejdet fra alle de involveredes side. Vi gør en dyd ud af at præsentere arkitektur og design i den visuelle kvalitet, de fortjener. Direkte til de vigtigste aktører i byggeriet. Kontakt os omkring annoncering: Tlf.: 3344 5555 eller annoncesalg@byggeri-arkitektur.dk

– en del af din markedsføring

får derfor ekstra kurser i svejsning, og de skal til reeksamen hvert tredje år for ikke at miste håndelaget. ”Tænk de tør lade være” Det kan undre Torben Hessing-Olsen, at bygherrerne tør undlade at bruge ordningen, men som han siger:

Manglende politisk velvilje Torben Hessing-Olsen opfordrer især forsikringsbranchen til at stille højere krav til byggeriet, og især til vådrummene, så mængden af fugt- og rådskader minimeres, men en del af forklaringen kan være, at der mangler politisk velvilje: – Vi ville ønske, at GVKordningen blev skrevet ind i Bygningsreglementet som

en autorisationsordning, men i og med at dårlig lagt vinyl i vådrummet ikke medfører akut personfare, rangerer det ikke højest blandt politikerne. Her vil eksempelvis elektriske installationer og kloakering blive prioriteret højere, da fejl kan have fatale konsekvenser. –Vi slår derfor et slag for et ordentligt udført håndværk, og det får man ved GVK-ordningen. Her til vinter ruller vi en stor markedsføringskampagne ud, som opfordrer både private og bygherre til at bruge GVK-certificerede håndværkere og entreprenører, og så håber vi, at skaderne kan minimeres.


TAG MED MONIER

VIND PÅ WEB Tjek Moniers mange serviceydelser og vind flotte præmier. www.monier.dk

Vind en ller iPad Mini e kke rpa håndværke

Mange attraktive serviceydelser

Sammen om de gode resultater

Monier producerer en bred vifte af tagsten og tilbehør, der modsvarer nutidens krav til et moderne, funktionelt og holdbart tag. Til professionelle tagfolk tilbyder Monier en lang række serviceydelser, som er en stor hjælp i det daglige arbejde. Se hvordan vi kan hjælpe dig på monier.dk.

”Jeg lægger hvert år mange tusinde kvadratmeter tag, så det er vigtigt at alliere sig med en god og professionel leverandør. Vi har bl.a. fået en grundig indføring i metoder og produkter på Moniers tagskoler, så vi kan levere den bedste tagkvalitet. Moniers monteringsvejledninger er nemt tilgængelige på diverse medier, og har du tekniske spørgsmål, kan du altid få kontakt med en engageret medarbejder. Monier er en virksomhed med et stort og varieret udvalg af både tegl- og betontagsten samt en udstrakt service, som jeg ikke finder andre steder.” Jesper Bergholdt, Tømrerfirma Jesper Bergholdt ApS, Mesinge

ARBEJD SMARTERE MED ARBEJDSPLATFORM

Platform a/s - Agenavej 31 - 2670 Greve - TLF. 32 11 43 33 - mail@platform.as - www.platform.as


4

2. SEKTION | GULVE & BELÆGNINGER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Regeringen sløjfer krav om nøgletal i alment og statsligt byggeri fra 1. november Kravet om at bruge nøgletalssystemet for det almene og statslige byggeri har ikke fungeret efter hensigten, viser en ny evaluering af systemet. Intentionerne med at synliggøre bygherrers, entreprenørers og rådgiveres præstationer og kompetencer har ikke som forventet bidraget til at øge kvaliteten og effektiviteten i byggeriet.

T

ransport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt siger:

– Vi skal ikke have regler for reglernes skyld.Tværtimod skal vi gøre det lettere for byggeriets parter, når der skal bygges almene boliger og statsbyggerier. Derfor ophæver vi kravene om nøgletal for disse byggerier. Fremover slipper virksomhederne således for at bruge tid på at indhente data og indberette nøgletallene. Vi fjerner med andre ord nogle administrative byrder, så virksomhederne kan have fokus på deres kerneopgaver. Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg supplerer:

– De almene og statslige bygherrer slipper fremover for at bruge tid og ressourcer på at indhente tal, som de ikke oplever at have nogen særlig nytte af. Når virksomheder og bygherrer ikke skal bruge tid på nøgletallene, øger det i sig selv produktiviteten. Regeringen vil fortsat have fokus på at øge kvaliteten og effektiviteten i byggerierne, ikke mindst af hensyn til brugerne af statslige bygninger og beboerne i almene boliger. Ophævelsen af bekendtgørelserne om nøgletal i det almene og det statslige byggeri sker samtidigt 1. november 2015. For byggerier, der er udbudt eller udbydes inden den dag, gælder de nuvæ-

rende regler fortsat, så indgåede aftaler om evalueringer overholdes. Ophævelsen af bekendtgørelserne sker efter, at Transportog Bygningsministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet tidligere på året gennemførte høringer om ophævelsen. På baggrund af høringssvarene vurderes det, at der er bred opbakning fra brugerne til at ophæve reglerne. Høringssvarene og evalueringen viser samtidig, at der er en interesse blandt nogle virksomheder for fortsat frivilligt at bruge nøgletalssystemet, bl.a. som et internt læringsværktøj.

Wa l l s 2 P a i n t Spartling og pudsestøv - “Nej tak” Walls2Paint er en vægspånplade med grundet malingstapet og meget præcise samlinger, der overflødiggør spartling og pudsning. Pladen er klar til færdig maling eller yderligere tapetsering.

Nemt, rent og hurtigt. 1. Monter pladerne 2. Mal eller tapetser 3. Færdig skruefast væg Format: 12x620x2390mm

Se mere på www.dlh.dk


ANNONCE

KOMFORT OG KOMFORT OG VARMEØKONOMI VARMEØKONOMI

Gulvvarme er en luksuriøs varmekilde, fordi varme Gulvvarme er en luksuriøs varmekilde, fødder giver velvære. fordi varme fødder giver velvære. Samtidig kan man holde en lavere fremSamtidig kan man holde en lavere fremløbstemperatur, løbstemperatur, hvilket både er godt hvilket både er godt forforindeklimaet for indeklimaet og og for varmeøkonomien. varmeøkonomien. Fordi varmeeffekten i DLH Thermogulv - bådeThermogulv op og ned - er nærmest Fordi varmeeffekten i DLH - bådeøjeop og blikkelig, kan man benytte natsænkning ned - er nærmest øjeblikkelig, kan man benytte af temperaturen og i øvrigt justere natfleksibelt, man f.eks. har gæster sænkning af temperaturen og hvis i øvrigt justere fleksibelt, og der og er flere hvis man f.eks. har gæster deri rummet. er flereGulvvarmen i rummet. giver ekstra plads, fordi man sparer Gulvvarmen giver ekstra plads, fordi sparer radiatorerne, og gørman indretningen mere fleksibel. radiatorerne, og gør indretningen mere fleksibel.

GULVVARMENS SVAR PÅ FORMEL 1 – NU MED ‘PLUG’N’PLAY’ TOTALLØSNING

Med en totalløsning fra DLH Thermogulv har man reelt plug’n’play gulvvarme. Når gulvet med varmerørene er lagt, skal man blot slutte rørene til teknikskabet, sætte stikket i kontakten fra styreboksen og nyde varmen. Hurtigere og nemmere bliver det ikke! LH Thermogulv er fleksibelt, idet rørføringen tilpasses rummets form, f.eks. ved indbyggede skabe. Der fræses blot vendespor, som forholdene byder. I den forbindelse tilbyder DLH en totalløsning ved installationen: - Bygherren skal bare oplyse antallet af kredsløb, længden på kredsløbene og navngive dem, altså ’stue, køkken, værelse 1-2-3’, så leverer vi teknikskabet med pumpe, termostater og så videre indstillet, så man bare skal tilslutte rørene og sætte stikket fra styreboksen i kontakten, forklarer Michael Jacobsen DLH. – Tømrer og VVS-mester kan let

koordinere arbejdet, og der behøves ikke elektriker. Med totalløsningen er man sikret, at gulvvarmen fungerer optimalt fra dag ét med både varmekomfort og optimal udnyttelse af energien.

D

Hurtigere varme

Teknikskabet leveres samlet og færdigindstillet, klar til brug.

Fordi varmen ligger i spånplader, ikke i betongulvet, sker opvarmningen på blot et kvarter, og installationen er samtidig hurtigere og nemmere: - Installationen er tør – man skal ikke vente på, at betonen hærder op, og man tilfører ikke byggeriet fugt, siger Michael Jacobsen. – De forfræsede spånplader til varmerørene kan anlægges på strøer eller oven på et eksisterende gulv, og så skal man bare lægge det ønskede overgulv ovenpå. De enkle monteringsvejledninger finder man på www.dlh. dk. Den høje komfort er en fordel både ved nybyggeri og ved renovering. Og det gælder alle husets rum!

Af Steen Blendstrup

DLH

Nordkajen 21 6000 Kolding Tlf. 43 50 07 00 www.dlh.dk

VANDBÅREN GULVVARME NÅR DET ER BEDST!

Aluplader fordeler varmen

Også til vådrum Præcis de samme forfræsede spånplader kan nemlig anvendes til gulvvarme i vådrum. De er MK-godkendt til dette formål. Det kræver blot en vådrumsmembran ovenpå, som holder fugten ude. - Det er en fordel, at samme system og samme materialer kan anvendes i alle rum, siger Michael Jacobsen. Det er en designmæssig triumf, og alene på farten er sammenligningen mellem

Fræsning af vendespor

PROFILANNONCE 54

S E P T E M B E R 2 0 1 5 L I E B H AV E R B O L I G E N #1 7 5

Varmerør lægges i sporene

DLH Thermogulv og motorsportens fuldblodsracere i Formel 1 ganske rammende. Hvor gulvvarme i et betongulv kan være en halv dag om at varme op, er effekten mærkbar på blot et kvarter med et DLH Thermogulv.


GALAXY THE

NEW

e t s e m r S e næ å p r e l d forhan k d . e f . w ww F.Engel · Norgesvej 12 · DK-6100 Haderslev Tel. (+45) 7422 3510 · Fax. (+45) 7422 3519 · fe@f-engel.com


NÅR TOPPEN SKAL NÅS JUMBO Stillads A/S er Danmarks største totalleverandør af løsninger, når toppen skal nås. Vi tilbyder professionelle kvalitetsprodukter indenfor stiger, stilladser og lifte - samt diverse tilbehør. Vores sortiment omfatter folde-, rulle-, og facadestilladser, murerstillads og murbukke, arbejdsbroer, lifte, stiger, tagtrin, værktøjskasser, sækkevogne og meget, meget mere. ®

JUMBO

Du kan læse mere om JUMBO og se vores fulde katalog på www.jumbo.as. Anvisning til nærmeste forhandler, katalogbestilling og vejledning: 7550 5075

JUMBO Rullestilladser

Fleksibelt alu-stillads med fuldsvejste samlinger på rammer og diagonaler/håndlister. Med ekstra kraftige hjul Ø125 mm - kan også monteres med Ø200 mm højdejusterbare hjul. Stilladsklasse 3

STIGER | STILLADSER | LIFTE

JUMBO Montagegelænder

Opskydeligt rækværk til sikring af platform, før denne betrædes. JUMBO Montagegelænder fåes i JUMBOs standardmål, og kan benyttes på eks. facade- og rullestilladser. Når platformen er sikret med blivende gelænder, kan montagegelænderet afmonteres og genanvendes til sikring af næste platform i højden.

RA IS F . PR L J VE

,8 9 1.4

FRA RIS P . L VEJ

5,9 1 7.

JUMBO Murerstilladser

Fremstillet i varmgalvaniseret højkvalitetsstål. Leveres klar til brug, komplet med et trallelag. Stilladsklasse 2-5

• ENKEL MONTAgE • PRAKTiSK i BRUg • iNTET BEhOv fOR væRKTøJ FRA RIS L. P J E V

8,5 0 13. DET VISTE SæT kOSTER 24.114,-

Priser er angivet ekskl. moms. Forbehold for trykfejl og prisændringer.

www.jumbo.as


8

2. SEKTION | GULVE & BELÆGNINGER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Lamelparket fra de nordiske skove Södra er én af markedets stærkeste og mest betroede virksomheder som leverandør af produkter af træ, og med gulvplanker af træ hentet direkte fra de svenske skove og forarbejdet på virksomhedens egne savværker, så er man sikret den kortest mulige transport og derved en miljøvenlig levering.

S

kandinavisk design har for længst manifesteret sig som en verdensomspændende og eksklusiv trend, der rummer langt mere end smukke designermøbler. Det er en livsstil, som indbefatter enkle linjer, lyse rum og høj kvalitet ned til mindste detalje. I netop kvaliteten ligger også en høj grad af omtanke og forståelse for at forbruge med samvittighed, og netop her har den svenske producent en stærk profil. Södras lamelparketgulve kommer nemlig fra træer, der har slået rødder i Södras egne, svenske skove. Herfra er råtræet blevet forarbejdet

på Södras egne savværker i Sverige, hvilket giver en kort transport og derved en miljøvenlig levering. Södra har igennem generationer tilegnet sig en dyb faglig kompetence og viden inden for træproduktion og design. Alle lamelparketgulve er FSCmærket, og kvalitet er et nøgleord, som skinner igennem i alle led i virksomheden. Fra plantningen af nye træer til produktion, og helt frem til de færdige gulvplanker lægges.

professionelt resultat. Södra har en lang og stolt tradition for at levere forarbejdet kvalitetstræ til alverdens gulvfolk. I byggemarkeder kan håndværkere frit vælge mellem forskellige træsorter, der alle er dyrket under bæredygtige forhold. Södras mangeårige erfaring med træ og respekt for materialets natur betyder også, at man, som håndværker, kan være sikker på, at det træ man lægger for kunderne, er af en kvalitet, der giver et imponerende resultat.

Håndværket ligger i træet Med træ fra Södra er et gulvprojekt altid sikret et

Den autentiske stil Særligt gulvene har stor betydning for hjemmets

personlighed, stil og tone. Hvad enten kunderne er til lyse, mørke eller varierende nuancer, bringer de nordiske træer en autentisk følelse ind i hjemmet. Gulvplankerne kan nemt beskyttes og tones med Södras naturlige olier. En Södra gulvløsning kombinerer det eksklusive, skandinaviske look med ægte nordisk kvalitet samt omtanke for både miljø og beplantning. Resultatet er et gulv, der holder længere. Kvalitets-lamelparketgulv fra Södra i 3-stav eller plank, er fremstillet af massivt træ i hele 3 lag og får derved et robust, retvinklet slidlag, som

muliggør flere slibninger. Det stabile gulv har patenteret Svedloc-samling og findes i adskillige træsorter, som nemt kan varieres. Södra forhandles hos landets førende byggemarkeder. Södra har samarbejde med gulvcentre over hele Danmark, hvor man kan finde både inspiration og blive rådgivet i forhold til design og installation. Södra - en alsidig og innovativ virksomhed Södra beskæftiger 3500 mennesker inden for alt fra skovforvaltning, miljøbevarelse til regnskab, salg og produktud-

vikling. I Södras forretningsområder Södra Skog, Södra Cell og Södra Wood producerer virksomheden både savet og høvlet træ, interiørprodukter i træ samt papirmasse og biobrændsel. I de senere år er Södra også blevet en stor producent af elektricitet, og koncernen producerer nu mere el, end den forbruger.


ARDEX K 39 og ARDEX PREMIUM AF 740:

Får det bedste frem i belægningen. ARDEX K 39 gulvspartelmasse er den perfekte løsning, når du skal afrette gulve. De fremragende, selvnivellerende egenskaber og en åbentid på 40 minutter gør dig i stand til at færdiggøre store områder i én arbejdsgang. Derfor kan du undgå synlige spartelslag og overgange, der kan ses gennem belægningen. Det er specielt vigtigt op mod fx store vindues­ partier og lysindfald.

Belægningen kan du montere med vores linoleumslim ARDEX PREMIUM AF 740. En lim, der holder, hvad belægningerne lover! Den har et lavt forbrug, er let at påføre og har et kraftigt monteringshug.

ARDEX Skandinavia A/S • Marielundvej 4 • 2730 Herlev • tlf. 44 88 50 50 • ardex@ardex.dk • www.ardex.dk

BOA K39 AF740.indd 1

27-05-2015 13:39:41

Workwear www.fe.dk


10

2. SEKTION | GULVE & BELÆGNINGER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Uovertruffen sikkerhed og rengøringsvenlighed hos Siemens i Sønderborg Den internationale virksomhed Siemens har netop slået dørene op til et helt nyt domicil med beliggenhed i Sønderborg. Byggeriet, der blev taget i brug henover sommeren 2015, indeholder blandt andet et produktionskøkken, som hver dag laver mad til de i alt 80 medarbejdere på Siemens i Sønderborg.

 D

a køkkenet skulle etableres, var der en række faktorer som var vigtige at tage højde for da der skulle vælges et gulv. Først og fremmest skulle gulvet være skridsikkert for at overholde Arbejdstilsynets krav om skridsikkerhed, og dernæst var det vigtigt med et rengøringsvenligt og komfortabelt gulv. – Vi valgte Altro Stronghold 30, da det er nemt at rengøre

samt ekstremt skridsikkert. Gulvet har en tykkelse på 3 mm, hvilket derudover gør det særdeles behageligt at gå på, siger Ulrik Olesen, Byggeleder hos KPC Herning. Hurtigt rent – hurtigt tørt – Jeg synes, gulvene er super nemme at gøre rene, og der skal ikke meget til, før skidtet falder af dem. Nu har jeg arbejdet i mange forskellige køkkener igennem tiden, og det er første gang, jeg har arbejdet på et gulv, som er så

nemt at rengøre. Hvis man arbejder på et flisegulv, har jeg ofte oplevet, at man skal svabe i en halv time for at få gulvet rent, det er noget helt andet med det her gulv, det bliver både hurtigt rent og hurtigt tørt, siger Søren Schwarz, der dagligt arbejder som Kantineleder i køkkenet i Sønderborg. – I starten skulle man lige vænne sig til den ru overflade, men nu er det bare behageligt. Det er et fint gulv

at gå på, og det er vigtigt, at man føler sig sikker, når man står med varme ting og bradepander. Det gør man med det her gulv. Problemfri installation Installationen er ifølge Byggeleder Ulrik Olesen forløbet let og uden problemer. – Gulvet blev fuldspartlet, og derefter blev der målt op og limet gulv på. Dagen efter bliver der svejset ved samlingerne. Jeg har ikke så

mange andre referencer at stille det op imod, men når jeg kigger på montagetiden og svejsningerne og ser på, hvordan gulvet ligger nu, så vil jeg bestemt anbefale det til andre, det virker som et rigtig godt gulv. Det sikre valg Altro er førende i verden inden for gulvbelægning og vægbeklædning til bygge- og transportbranchen. Skridsikre gulve og hygiejnisk beklædning er to af virk-

somhedens mest berømte innovationer. Fremtiden er sikrere med Altro, da man ser bæredygtighed som et kald, og genanvender og genbruger produkter. Altro er en familievirksomhed med stærke værdier, hvor man lægger stærkt på at skabe unikke oplevelser for sine kunder.


Ehrenborg Gummigolv

Nordic Flooring Wood

Nordic Flooring Future

Ehrenborg Acoustics

Upofloor Xpression

Upofloor Zero

Nordic Flooring Click

Miljøsmarte gulve til offentlige miljøer For yderligere informationer kontakt venligst: Ehrenborg & Co, Knud E. Hansen, +45 21 72 74 66, knud.hansen @ehrenborg.se

The future of flooring www.ehrenborg.se


12

2. SEKTION | GULVE & BELÆGNINGER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Tværindustrielt samarbejde sparer Roskilde Kommune millioner Gadstrup skole i Roskilde måtte i 2013 konstatere, at koncentrationen af det giftige stof PCB lå mellem 10 til 60 gange højere (3000 ng/m3 – 18.000 ng/m3) end Sundhedsstyrelsen grænseværdier på 300 ng/m3. Tekst af Elias Inceer

R

oskilde Kommune stod således over for en renovationsudgift på over 30 millioner kroner. Men gennem et større tværindustrielt samarbejde mellem private aktører og RUC om en termisk stripning fik man formindsket omkostningerne markant. Tidligere har det været nødvendigt at bortskære og genopbygge de kontaminerede bygningsdele ved forekomst af høje PCB tal. Men gennem et samarbejde mellem Intro Flex ApS, J. Jensen A/S og Roskilde Kommune, projektledet af Golder Associates, har et mere effektivt og billigt alternativ meldt sig på banen. Ved termisk stripning bager man populært sagt PCB’en af. På baggrund af forundersøgelser varmes bygningen op efter fjernelse af alle de primære kilder. Herefter filtrerer man den luft, der for-

Et videnskabsbaseret beslutningsgrundlag For bygherrerådgiveren hos Roskilde Kommune, Sabina Holstein, var det en synergi mellem effektivitet, pris og dokumentation, der var udslagsgivende for at indgå i samarbejdet:

damper, gennem kulfibre for at sikre, at det ikke ledes ud i miljøet. Endelig foretages en afsluttende indkapsling og kontrolmålinger. Resultatet blev en sænkning af PCB koncentrationen fra 3.000 til kun 150 ng PCB/ m3, svarende til en reduktion på 95 procent og halvdelen af grænseværdien på 300. Roskilde Kommune opnåede herunder en estimeret besparelse på over 30 millioner kroner, idet alternativet var nedrivning og opførelse af en ny skole. Gennemtestede produkter og processer Intro Flex ApS er specialister i produktsystemer til indvendig isolering og energirenovering. Med spærrepuds, overfladebehandling og en speciel spærrende maling, var Intro Flex ansvarlige for PCB spærringen med anerkendte og gennemtestede produkter fra Remmers.

– Gennem akkumulerede tiltag har dette projekt været helt enestående. Samarbejdet har betydet, at den termiske stripning, samt vores indkapsling, har skabt et alternativ til komplette og bekostelige udskiftninger, siger Salgsdirektør for Intro Flex ApS, Philip X.S. Møller. Dokumenteret faglighed er afgørende Processen er udviklet af Golder Associates. På baggrund af laboratorieundersøgelser af de dominerende materialetyper har man her

kunne designe sikringen af indeklimaet ved på forhånd at kunne sige, hvilke elementer der kan fjernes fra bygningen. – På baggrund af omfattende laboratorieundersøgelser, der i denne sammenhæng er helt afgørende, har vi kunne fastslå temperatur, varighed og luftskifter i forbindelse med den termiske stripning. Herunder hvilke bygningsdele der efterfølgende skulle forsegles for at sikre indeklimaet, siger udviklingschef, Thomas Hougaard.

– Vi har taget en videnskabelig approach i stedet for markedsmæssig, da produktet skulle leve op til de forseglingskrav vi havde. I samarbejde med RUC har vi fået taget massevis af materialeprøver og kunne efter dokumentationen konkludere, at overfladerne var mest effektivt forseglet med det her produkt fra Intro Flex. Vi var ude i et projekt, der ikke er foretaget så mange gange før, så der var ikke skræddersyede løsninger at hente. Med denne konstellation fik vi samlet de aktører, der sammen kunne levere den mest effektive, omkostningsbevidste og pålidelige løs-

ning indenfor en meget kort tidsramme i sommerferien, afslutter Sabina Holstein. Spar vedligeholdelsesudgiften med imprægnering Udgiften til den løbende renovering af bygningsfacader samt CO2 belastningen af miljøet kan nu reduceres markant. Med Intro Flex’ hydrofoberende imprægnering af bl.a. murværk, Remmers Funcosil FC, gøres facaden modstandsdygtig overfor slagregn og forhindrer således varmen i at trænge ud af bygningen. I princippet en Gore-Tex lign. coating for bygninger. Facaden holdes tør, temperaturen stiger og derved opnås besparelser på + 30% f.s.v.a facaden. En påføring holder i ca. 15 år og giver endvidere besparelse af vedligeholdelsesudgifter i fbm. frostsprængninger.


Ny toplak Flowseal PU Anti-Stain En yderst resistent og rengørings venlig, samt ridsefast silkemat toplak.

Gratis prøve!


14

2. SEKTION | TEGL & BETON | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

”Vi skal omfavne innovation” Det er naturligt, at byggestilen i Danmark ændrer sig, mener Murersektionens formand Henning Østergaard Jørgensen. Murerne skal holde sig opdateret med nye muligheder og tage dem til sig, så længe man aldrig går på kompromis med kvaliteten – som håndværker skal man altid være klar til at argumentere ud fra ens erfaringsbaserede faglighed. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

T

il Murersektionens regionsudvalgsmøde i oktober havde man inviteret tre associerede medlemmer, der som producentvirksomheder kunne besvare spørgsmål om deres produkter. Formålet var blandt andet at undgå de frustrerende tilfælde, hvor der er konstateret fejl i byggeriet, og bolden efterfølgende spilles frem og tilbage mellem udførende og producenter.

virksomhed kunne fungere som rådgiver, og det kræver et kendskab til eksisterende

– Når man arbejder med nye byggeløsninger, så skal der være styr på den side. Vores kunder har krav på, at arbejdet er 100 %, og denne gang så vi bl.a. nærmere på produkter til energirenovering, storformatfliser og tegl. Der er i dag megen viden at hente fra producenterne, og det gør det nødvendigt med kommunikation, og her har vi et forum for det. Samtidig skal den moderne murer-

løsninger, udtaler Murersektionens formand Henning Østergaard Jørgensen og fortsætter:

skader og skavanker, som vi arbejder så hårdt på at undgå i Murersektionen.

”Rundt om i Danmark står der jo mange ældre bygninger med korrekt udført håndværk, som bygger på murernes opsparede erfaringer fremfor dokumentation og ingeniørberegninger – og alligevel holder det.”

– For eksempel var der for 40 år siden to typer af mursten: De gule og de røde. I dag er der 430 forskellige mursten og rigtig mange forskellige mørtler. Og her skal man anvende de rigtige produkter til den enkelte opgave, ellers kommer der

Viden er blevet vigtigere Murerfaget har i forhold til resten af byggebranchen længe været kendetegnet ved en konservatisme, erkender Henning Østergaard Jørgensen, hvilket man i nyere tid har gjort op med: – I det Faglige Fællesudvalg havde vi for 7-8 år tilbage indkaldt en arkitekt, som faktisk havde forberedt sig grundigt inden mødet. Og der fik

vi en grundig gennemgang af, hvor konservative murerfaget var, og den kritik førte til, at vi efterfølgende ændrede på mureruddannelsen, så der kom nye måleparametre til eksamener, eksempelvis en mere dynamisk, mundtlig eksamensform, hvilket giver nogle vidende og engagerede unge mennesker, som ikke er indstillet på at gøre, ”som vi plejer”. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at unge danske håndværkere lige har høstet flere medaljer ved VM i Skills i Brasilien, heriblandt en sølvmedalje i murerfaget, hvilket er et bevis for den høje faglighed. – Ved de sidste tre WM i Skills har murerfaget opnået guld, to sølvmedaljer og en bronzemedalje, så vi mener, at vi er på rette vej med vores uddannelser. Det var tilmed en EUX-elev, der

vandt medaljen, og det bekræfter min fornemmelse af, at unge håndværkere gerne vil forene teori og praksis, fortæller Henning Østergaard Jørgensen. Øget interesse for det gode håndværk Henning Østergaard Jørgensen oplever to modsatrettede tendenser i tiden, hvor der er en interesse for det gode håndværk samtidig med, folk forventer, at det bliver billigere og hurtigere at bygge: – Pris og produktivitet har længe præget udviklingen inden for branchen, men det er glædeligt at mærke, at bæredygtighed og det gode håndværk er blevet attraktivt. Rundt om i Danmark står der jo mange ældre bygninger med korrekt udført håndværk, som bygger på murernes opsparede erfaringer fremfor dokumentation og

ingeniørberegninger – og alligevel holder det. Henning Østergaard Jørgensen ser også fine resultater med genanvendelse af mursten, hvor man kan matche den eksisterende patinafyldte facade: – På Hindsgavl Slot kan man se værelser med rå murstensvægge, hvor det er så smukt, at man får tårer i øjnene. Så genbrugssten bør absolut benyttes, når det giver mening. Til gengæld kan det være sværere at dokumentere stenenes egenskaber, og hvis man ender med at bruge ¾ brændte sten i facaden, så har man et problem. Renoveringsprojekter skal altid vurderes individuelt, så her må man som håndværker være i stand til at rådgive om den korrekte håndværksmæssige tilgang på det enkelte projekt.


Lange.......... MEGET lange planker Lange.......... Meget lange planker

Grand Avenue er et ekstremt slidstærkt Højtrykslaminat gulv, som kommer i ekstra lange og brede planker. Plankerne er 2,40 m lange og 24 cm brede, noget som gør det til et unikt produkt på markedet. Lange planker fungerer godt i både store og mindre områder, da formatet på planken giver dig en unik rum følelse. Grand Avenue kommer i 8 lækre design med den helt unikke super mat OiledTouch overflade. Højtrykslaminat er specielt udviklet for den bevidste forbruger i private hjem og til kommercielt brug. Grand Avenue er et gulv med en meget robust og slidstærk overflade. Gulvet er med 5G lås på kortsiden der sikrer et perfekt lægge resultat. Højtrykslaminat serierne fra BerryAlloc er verdens stærkeste og mest holdbare laminatgulv. Se vores kollektioner på www.berryalloc.com og følg os på Facebook - BerryAlloc

DK GITZ ODSGARD.indd 1

23.04.15 10.15


16

2. SEKTION | TEGL & BETON | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Skader på murværk skyldes alt for ofte dårlig og mangelfuld afdækning Murerbranchen har udgivet en ny vejledning for at reducere risikoen for misfarvning og skader på murværk under og lige efter opførelsen, indtil mørtlen er hærdet færdigt. De tre parter, Danske Byggeri, 3F og Kalk- og Teglværksforeningen, har givet hinanden håndslag på at gøre endnu en indsats for at forbedre afdækning og kvalitetssikringen på byggepladsen.

 R

apporter fra Byggeskadefonden tegner et klart og tydeligt billede. Manglende afdækning på byggepladsen er hovedårsagen, netop fordi kraftig regn, sne og vejrlig under opførelsen er årsag til de største skader på et muret byggeri. Det er nogle gange den moderne emballage, der fejlagtigt leder til opfattelsen af, at man ikke behøver afdække materialerne på byggepladsen. Men rapporter fra Byggeskadefonden viser, hvor galt det kan gå, når afdækningen er utilstrækkelig. På byggepladsen udsættes oplagrede materialer ikke alene for vind og vejr, men også for stød fra andre materialer eller fx transport mellem flere forskellige steder på byggepladsen. Resultatet er tydeligt: skader på materialer og stor opfugtning, som kan

medføre misfarvning af murværk samt vanskeliggøre opmuringen grundet våde sten. Mange er stadig i tvivl om ordentlig afdækning Erfaringer i murebranchen viser, at noget af det, som smutter, er, at afdækningen som minimum skal dække dagens produktion. Samtidig er afdækningen ofte utilstrækkelig, idet den ikke når mindst 60 cm ned over murværket og afsluttes med en lægte på begge sider af presenningen, så der er luft til murværket, og så det samtidig undgås, at den blæser op. – Vi har set det alle sammen. Et igangværende byggeri, hvor afdækningen af murværket ikke er tilstrækkelig. Ofte er det en forglemmelse, men vi ved også, at nogle murere er i tvivl om, hvordan afdækningen bedst foretages,

samt hvornår den skal etableres. Det bedste er naturligvis, at murerarbejdet foregår under total inddækning, fortæller direktør i Kalk- og Teglværksforeningen Tommy Bisgaard. På denne årstid, hvor temperaturen kommer under 5 grader skal materialer og murværk også beskyttes med isolering, så der ikke opstår frostskader i murværket. Vinterbyggeri er omfattet af Vinterbekendtgørelsen som dækker tiden fra 1. november til 31. marts. Den mest anvendte vinterforanstaltning ved muret byggeri er teltoverdækning, som sikre både medarbejdere og materialer og forlænger byggeperioden Når det gælder opførelsen af helt nyt murværk, så angiver branchen en håndfuld regler for, hvad en god afdækning skal kunne.

En rigtig udført afdækning - leder regnvand bort - hindrer nedsivning af vand i hulrum, ned ad muren eller ind i murværket - forbliver intakt, indtil en permanent afdækning i form af tagkonstruktion og sålbænke er på plads, samt at mørtlen er hærdet af - foretages senest ved arbejdstids ophør eller ved kraftig regn i arbejdstiden - koordineres med de andre faggrupper på byggepladsen Vejledningen kan downloades gratis på bygitegl.dk. På bygitegl.dk findes desuden en lang række gratis videoer som viser udførslen af en lang række murværksløsninger. Videoerne dækker områderne: Opmuring, Sokkelpap, Puds og fugning, Fugtspærre samt Reparation, renovering og afsyring

Faktaboks: Helårsafdækning er det, som minimum kræves året rundt. Det skal beskytte mod både nedbør, sol og udtørring. Vinterafdækning er tillægsforanstaltninger, som udføres sammen med helårsafdækningen om vinteren. Afdækningen skal være tætsluttende ind mod en allerede opført bagmur, således at regnvand ikke ledes ned i isoleringen. Murværk under opførelse og nyligt opført murværk skal beskyttes mod nedbør. Opmuring og fugning skal standses i perioder med kraftig regn, og teglsten, mørtel og murværk skal afdækkes. Stenpaller afdækkes med plasthætter eller lignende ved nedbør og arbejdstids ophør.


INTERIØRFUGE 521 Ny indendørs fugemasse med forbedrede arbejdsegenskaber. GØR DET ENDNU LETTERE AT FÅ ET PÆNT RESULTAT PÅ ENDNU KORTERE TID • Fremragende glitteegenskaber = Endnu lettere at få et pænt resultat. • Endnu nemmere at lave skrabe fuger = Forkortet arbejdstid. • Lang bearbejdningstid = Kortere arbejdstid. • Tør antistatisk mat overflade = Fugerne tager mindre imod skidt. • Svinder ikke = Pænere resultat og intet behov for efterfyldning. • Fri for phathalater og tin forbindelser = Bedre arbejdsmiljø. • Gulner ikke under normale indendørs forhold = Fugen bevarer sit udseende.

VIND EN IPAD Scan QR-koden og tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev på www.danalim.dk og deltag i konkurrencen om en Ipad.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - TLF. +45 56 64 00 70 - FAX +45 56 64 00 90 - E-MAIL: INFO@DANALIM.DK - WWW.DANALIM.DK


18

2. SEKTION | TEGL & BETON | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Teglspån til fremtidens byggeri Tegl oplever i disse dage en renæssance i den danske byggebranche. Derfor har Komproment udviklet et teglsystem til tag og facader, som takket være designet, sin minimale vedligeholdelse og lange levetid matcher fremtidens krav til klimaskærmen. Tekst af Pernille Le Mac

D

anske Komproment har siden 2001 forhandlet skifferløsninger til tag og facade. For to år siden lancerede virksomheden så sin første i produktserie i tegl. Serien går under navnet Design Tegl og indeholder pt. én løsning, men i løbet af 2016 vil en række andre løsninger støde til. – Teglspån er vores første teglløsning i produktserien Design Tegl. Vi har lanceret denne produktserie, fordi vi oplever, at flere og flere arkitekter vælger tegl frem for pladematerialer, når de skal beklæde facader og tag, siger salgsdirektør ved Komproment, Kim Kristensen. Råmateriale af bedste kvalitet Teglspån er udviklet i samarbejde med arkitekter fra

ONV Arkitekter og JAJA Architects samt eksperter i præfabrikerede modulbyggerier fra Scandibyg A/S. Målsætningen har været at udvikle et facadesystem til boliger under Rammeaftale 4 for KAB i København. Det vil sige et facadesystem, der er økonomisk fordelagtigt, som har lave vedligeholdelsesomkostninger, og som har en levetid på minimum 30 år. Teglspån anvendes indtil videre som facadesystem i 4 forskellige boligbyggerier, det vil sige i alt 184 boliger, under Rammeaftale 4. – Teglspån opfylder kravene om minimal vedligeholdelse og lang levetid, fordi produktet er fremstillet af et af verdens bedste råmaterialer, nemlig Westerwaldler fra Tyskland, fortæller Kim Kristensen.

der skærer 50 procent af montagetiden væk. Det betyder, at vi på vores fabrik i Tyskland samler teglpladerne i elementer af fem på et fælles beslag, og derefter er der blot tilbage at hænge beslaget op på den bærende aluminiumskonstruktion, fortæller Kim Kristensen.

Westerwald-ler har den særlige egenskab, at det kan brændes ved ekstra høj temperatur. Og jo højere man brænder ler, jo lavere fugtoptag har det endelige produkt, som dermed er mere modstandsdygtigt over for alger og mos. Ved at bruge Westerwald-ler får man altså en sund og robust teglfacade med særlig lang levetid.

Hurtig montage Teglspån kan bruges som facadeløsning på nybyggeri samt i forbindelse med renovering. Her erstattes ydermuren af en aluminiumskonstruktion på hvilken teglpladerne er monteret.

Resultatet er et facadesystem på blot 4,5 centimeter, det vil sige op til 12 centimeter tyndere end en række andre facadeløsninger. Det betyder ikke blot, at man vinder indendørs areal, men også at konstruktionen bliver betydeligt lettere og derfor ikke kræver fundament, hvilket er med til at sænke prisen på det samlede byggeri.

– For at presse prisen så meget i bund som muligt har vi udviklet et montagesystem,

Benyttes teglpladerne på taget, forbliver systemet det samme, og det er blot den

bærende aluminiumskonstruktion, der ændres. Mulighed for specialbestillinger Teglpladerne fås i syv nordiske farver, defineret af ONV Arkitekter og JAJA Architects. Dertil kan vælges tre forskellige overflader, nemlig glat, rustik og rillet. Ønsker man specialfarver eller andre overfladestrukturer hjælper rådgivere fra Komproment den enkelte kunde med at designe det ønskede udtryk. – Vi er ligeledes behjælpelige med projektering og giver meget gerne inputs til tegninger, overslag og beskrivelser, afslutter Kim Kristensen.


19

2. SEKTION | TEGL & BETON | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Opgør med traditioner skal bane vejen for grøn beton Med et totalbudget på 29 millioner kroner er innovationskonsortiet „Grøn omstilling af cement- og betonproduktion“ i gang med anden fase af et forsknings- og udviklingsprojekt. Det skal skabe grundlag for en grøn omstilling af cementog betonproduktionen i Danmark. Tekst af Elias Inceer

F

or at gøre verdens mest anvendte byggemateriale mere bæredygtigt er der ifølge centerchef for betoncentret på Teknologisk Institut, Dorthe Mathiesen, behov for at udfordre både branchen og lovgivningen, der hidtil har været præget af en konservativ tænkning. Cementproduktion bidrager i dag med fem procent af den totale menneskeskabte CO2 - udledning på verdensplan. Det svarer til 1,5 milliarder tons. Med prognoser der estimerer, at det globale behov for cement og beton fordobles fra år 2010 til 2050, er der således behov for en grundlæggende nytænkning af produktionsmetoder og materialer. Teknologisk Institut er projektleder på innovationskonsortiet, der populært bliver kaldt ’Grøn Beton 2’. 17 deltagere fra hele byggebranchen, herunder en række virksomheder, styrelser og uddannelsesinstitutioner, skal i fællesskab løfte det store potentiale i betonindustrien og gøre fremstillingen af cement og beton mere miljø-

venligt. Med et budget på 29 millioner kroner skal konsortiet fra 2014 til 2018 gennem forskning, udvikling, uddannelse og formidling komme med en række konkrete forslag til nye materialer, produktionsmetoder og lovgivningsmæssige ændringer. Konservativ lovgivning sikrer god kvalitet, men begrænser udviklingen Dorthe Mathiesen peger på, at den europæiske lovgivning for betonkonstruktioner på den ene side sikrer gode og holdbare konstruktioner men på den anden side også på nogle områder kan virke som barriere for udviklingen i mere bæredygtig retning. – Vi er nødt til at tænke i andre baner. Fx prøver vi at se på, hvad man kan flytte miljømæssigt ved at fokusere på kravene til den færdige betonkonstruktion og mindre på kravene til de materialer, som konstruktionen fremstilles af. Den tilgang giver nogle muligheder for hurtigere at kunne introducere nye materialer, som er essentielt for, at branchen kan være en aktiv del af klimadagsordenen. Men det er

selvfølgelig helt afgørende, at vi fortsat sikrer en god kvalitet og holdbarhed af vores betonkonstruktioner, så det er ikke en let opgave, siger Dorthe Mathiesen. Alternative materialer tages i anvendelse Et af innovationskonsortiets formål er således at udvikle nye cementtyper med mindre CO2 aftryk bl.a. ved anvendelse af alternative materialer i cementproduktionen. Men for at kunne komme med konkrete lovgivningsmæssige ændringsforslag er der behov for dokumenteret og afprøvet data: – Der er behov for et troværdigt og dokumenteret grundlag for at rykke ved disse normer og standarder, så vi kan flytte fokus hen mod det færdige bygværks funktioner siger Dorthe Mathiesen, der ser to primære udfordringer for at imødekomme behovet for nye cementtyper og bindemidler til beton: – For det første skal der udvikles nye cementmaterialer og betoner. For det andet skal vi finde ud af, hvordan vi kan dokumentere levetiden

og holdbarheden, sådan, at lovgivningen på området kan opdateres og branchen vil implementere dem i praksis. Dokumenteret holdbarhed Gennem to forskningsprojekter på DTU Byg forskes der som et led i Grøn Beton 2 projektet i, hvordan den grundlæggende kemi og fysik ved forskellige materialer hænger sammen med betons holdbarhed og levetid. Forskningen skal danne grundlaget for en konkret model, der kan forudsige betonens holdbarhed ved brug af forskellige materialer. På denne måde kan bygherrerne evaluere holdbarheden af nye betoner og undgå at bruge resurser på langtidsforsøg. Fuldskala demonstrationsprojekter Omkring bordet i partnerkredsen for innovationskonsortiet sidder nogle af landets største bygherre og rådgivere, der på forhånd har forpligtet sig til at tage resultaterne i anvendelse. Fuldskala demonstrationsbyggerier undervejs i projektet skal være med til at konkretisere erfaringerne og på den måde

løbende dokumentere de opnåede fremskridt. – Det er afgørende, at vi kan vise, hvordan de her nye materialer er at arbejde med i praksis samt dokumentere materialernes egnethed og holdbarhed. På baggrund af erfaringerne fra det første års

forskning bygger vi blandt andet allerede i 2015 et demonstrationsprojekt, hvor vi med nye materialer, der ligger uden for grænseværdierne, vil vise, hvordan man kan bygge en sikker, stabil og grøn bro med mindst mulige miljøaftryk, afslutter Dorthe Mathiesen.

Fakta Deltagerne i konsortiet er: Aalborg Portland A/S, Femern A/S, Banedanmark, Grontmij A/S, Rambøll Danmark A/S, MT Højgaard A/S, Unicon A/S, Dansk Beton Fabriksbetongruppen, DTU Byg, Vejdirektoratet, Energistyrelsen, Københavns Erhvervsakademi, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet Lillebælt, Via University College – Campus Horsens, Center for Betonuddannelse (AMU Nordjylland) og Teknologisk Institut. Innovationskonsortiet startede den 1. marts 2014 og løber frem til februar 2018 Innovationskonsortiet er medfinansieret af InnovationsFonden og har et samlet budget på 29 mio. DKK Mål for projektet Reducere CO2 - udledningen fra cementproduktion. Afhjælpe konsekvenserne af den kritiske mangel på flyveaske til betonproduktion, som naturligt vil opstå når kulfyring af kraftværker i Danmark udfases inden 2030. Skabe vækst i danske videns- og produktionsarbejdspladser samt mulighed for eksport af dansk viden og løsninger indenfor cement-, beton- og produktionsteknologi på et internationalt marked.

I D 1


20

2. SEKTION | TEGL & BETON | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

En installeret Visco Probe i brug.

Unik teknologi sikrer betonens kvalitet Blandingsprocessen under fremstillingen af beton kan ofte bygge på formodninger, men virksomheden CONVI bringer videnskab ind i betonens blandingsproces. Som den eneste virksomhed i verden fremstiller CONVI konsistensmålere, der indbygges i betonblandere og dokumenterer betonens kvalitet under blandingsprocessen. Tekst af Alexander Tengbjerg

C

ONVI har patent på en helt unik opfindelse, konsistensmåleren Visco Proben, der indsættes i betonblanderen. Hermed kan man dokumentere betonens kvalitet, inden den forlader blanderen og sendes ud mod byggepladsen. Samtidigt har CONVI skabt et digitalt system, der let kan betjenes og implementeres ude på arbejdspladsen ved at optimere den digitale brugerflade. Fra personlige skøn til konkrete data Den videnskabelige baggrund for Visco Probens konsistensmålinger stammer fra læren om stoffers reologi. – Beton er basalt set en væske, og derfor skal man afdække dens flydeegenskaber og kvalitet ved at fastlægge to værdier. Først dens viskositet, der angiver, hvor hurtigt

væsken flyder. Dernæst måles betonens flydespænding, der angiver hvor langt, den kan flyde. Begge disse værdier skal man være opmærksom på, når den perfekte betonblanding skal sammensættes, og Visco Proben angiver netop disse værdier, siger Niels Høll Nielsen, der er uddannet maskiningeniør og direktør for CONVI. Med Visco Proben kan et enkelt apparat og dermed en enkel person danne overblik over de komplicerede processer og dermed kvalitetssikre betonen. Uden sådan et måleudstyr vil blandingen foregå efter blandemesterens personlige skøn og ikke basere sig på konkrete og videnskabelige data. Samtidigt vil støberen skulle rette henvendelse til blandemesteren, hvis ikke betonen er af en acceptabel kvalitet.

foretages af Visco Proben, vises derefter på computeren i en brugervenlig og overskueligt form. I CONVI ønsker man, at kunden skal kunne betjene produktet uden vanskeligheder, og at man i samarbejde kan arbejde frem mod hele tiden at optimere og kvalitetssikre betonproduktionen.

Inden blandemesteren bliver oplyst om fejlen, kan flere blandinger allerede være undervejs med samme blandingsforhold, før der rettes op på problemet. Dette kan blive både dyrt og tidskrævende for de involverede parter. Ved at benytte Visco Proben vil blandemesteren altid have overblik over blandingens egenskaber og eventuelle tab kan derved undgås.

Brugervenlighed og kvalitetssikkerhed Når Visco Proben skal i brug, sker det ved en montering af en sonde på blanderens rørværk. Dernæst monteres basen i blanderens overdækning. Kommunikationen mellem sonde og base er trådløst. Fra basen sendes signal videre til en computer, hvor en særlig software er blevet installeret. De mange værdier og beregninger, der

Som brugerne af Visco Proben også har bemærket, har de kunnet skære ned på arbejdskraft omkring blandestationen samtidigt med, at kvaliteten af den færdige beton har en ensartet konsistens og overflade ved hver produktion. Systemets angivelse af både flydespænding og viskositet præciserer hvilke fejl, der er i blandingen, og det kræver kun en enkel mand til at overskue de mange målinger på blandingen.Yderligere er det en fordel, at konsistensmåleren

oplyser flere værdier, så det er muligt at præcisere, hvilket materiale eller eventuel kemiprodukt, der skal til for at rette op på en blanding med fejl. På baggrund af Visco Probens måling af viskositeten kan processtyringen automatisk beregne og, tilsætte ekstra vand for at opnå den korrekte viskositet og regulere på plastificeringsmidlet for at holde flydespændingen på rette værdi. CONVI har dermed et unikt produkt i form af deres konsistensmåler. Den kan nemt installeres og tages i brug, samtidigt med, at man er garanteret beton med den rigtige konsistens og efterfølgende ensartethed i struktur og overflade.


Få et uforpligtende tilbud  på time‐, dags‐ eller  månedsleje.  

Modtageanlæg for forurenet jord

Konduktør Kim Jakobsen  Mobil: 28 89 11 37        E‐mail: kij@mje.dk

Olieforurenet jord Forurenet jord med tungmetaller

KRANER FOR  ALLE   

Jord modtages til kartering

Genbrugsafdeling Modtagelse af ren betonaffald

M.J. Eriksson A/S, Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand Telefon: 43 73 04 21   ‐   CVR: 71432017   ‐   www.mje.dk 

Modtagelse af asfalt

”Vi blander os ikke ud af problemerne”

Telte til alle formål!

Efter at have modtaget jorden, overtager

F.eks. Håndværkertelt - enkel montering på kun 5 minutter!

vi forpligtelserne med rensning, behandling og slutdisponering.

Stort lager af telte og presenninger!

Kontakt os for et uforpligtende tilbud og

Jordrens Køge gør det nemt for bygherre, rådgiver, kommune og entreprenør

JAMI AFSTANDSHOLDER JAMI Afstandsholder er et ergonomisk stigetilbehør der giver dig mulighed for enkelt og sikkert, at udføre opgaver, der før var vanskelige. Med afstandsholderen kan du udføre opgaver alle steder, hvor det før var upraktisk og usikkert, fordi stigens vanger hvilede på væggen - og du sparer stilladset og dermed tid.

Brdr. Hasselby Kallerupvej 2, 4400 Kalundborg • Tlf: +45 51 34 88 98 www.brdr-hasselby.dk

Brdr. Hasselby Brdr. Hasselby

excl. moms

r ge n i nn ,se r. 40 e r P ak fr

rådgivning.

Jordrens Køge ApS · Nordhavnsvej 36 · 4600 Køge Tlf. 5373 7530 · info@jordrenskoege.dk www.jordrenskoege.dk

Priser fra kr. 1.998,-

O.B. Wiik Danmark A/S Hasselvej 10 4780 Stege

Tlf. 70 20 34 75 obw@obwiik.dk www.obwiik.dk

Tilbud er gældende så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms


22

2. SEKTION | TEGL & BETON | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Højstyrkebeton uden grænser Højstyrkebeton er baseret på en dansk teknologi, som Contec Group har videreudviklet og forbedret, og i dag sidder virksomheden med en række patenter, der har gjort os til en førende spiller indenfor højstyrkebeton på internationalt plan.

É

n af udfordringerne ved højstyrkebeton har fra starten været, at jo stærkere beton er, jo mere skørt bliver materialet. Denne udfordring har man længe forsøgt at finde en løsning på, men hos Contec Group har vi knækket koden. Ved at kombinere højstyrkebetonen i klæbninger med andre materialer samt forskellige former for fiber- og netarmering, er det

lykkedes os at kontrollere skørheden. Virksomheden tilbyder en række standard-løsninger inden for højstyrke-beton, men har samtidig den viden, der skal til for at innovere og optimere højstyrkebetonen og tilpasse materialet til nye anvendelser og projekter. Materiale og anvendelsesteknik tilpasses til projekterne

Contec Group er i stand til at skræddersy højstyrkebetonen samt tilpasse anvendelses-teknikken til specifikke projekter. Ved at tilføje forskellige additiver til højstyrkebetonen, kan vi ændre ved materialets beskaffenhed og egenskaber, og dermed håndtere højstyrkebetonen på vidt forskellige måder fra projekt til projekt. Virksomheden kan støbe den ud i tykke lag, pumpe den ud i en tyndtflydende

strøm eller sprøjte den op på vægge og loft. Dermed kan man nøje afstemme højstyrkebetonens duktilitet til det specifikke projekt, hvilket er til stor glæde for mange arkitekter, som dermed begrænses mindre i deres kreative udfoldelser. En af dem, der har fået øjnene op for højstyrkebetonens mange fordele er den internationalt anerkendte arkitekt, Jean Nouvel, som for første


23

2. SEKTION | TEGL & BETON | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE gang trak på Contec Group, da han skulle opføre DR Byens Koncerthus. Han var så tilfreds med resultatet, at han valgte at gentage samarbejdet, da han nogle år senere gik i gang med opførslen af Louvre i Abu Dhabi samt Qatars Nationalmuseum. Her er tale om nogle meget innovative projekter, som har stillet os over for en række udfordringer samt stillet nye og høje krav til vores materialeteknologi. Virksomheden har hver gang løftet opgaven, og gennem disse projekter har vi således en gang for alle slået fast, at mulighederne indenfor højstyrkebeton er uendelige. Æstetisk potentiale Rent æstetisk har højstyrkebetonen også meget at byde på både i form af præfabrikerede elementer og som skræddersyede belægninger.

og styrke bliver det således muligt at lave meget fine strukturer og dermed eksperimentere med slanke og lette konstruktioner. Højstyrkebetonen kan formes og bearbejdes præcis, som man ønsker det, og dermed er der stort set ingen grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Det har virksomheden blandt andet bevist med selskabet Contec Prefab A/S, som udgør den mere legende del af vores virksomhed. Her produceres alt fra fliser, facadeplader, trapper, stole og borde til skåle, glas og kunst, alt sammen udformet i højstyrkebeton og terrazzo.

Idet højstyrkebeton er et meget tæt materiale, ser overfladen ofte nærmest keramisk ud. Det betyder blandt andet, at man kan få grafik og indgraveringer til at stå knivskarpt frem, hvilket har været tilfældet med Louvre i Abu Dhabi, hvis overflade er udsmykket med tusindvis af små skrifttegn og strukturer. Takket være højstyrkebetonens kombination af tæthed

DESTROYER OF DARKNESS BUY A LED LENSER

5

YEAR

WA R R A N T Y

LED LENSER® * L7

LED LENSER® * SEO3

LED LENSER® * P4 AFS

• Fremstillet i slagfast og stødsikkert polycarbonat • Tåler ekstrem varme og kulde • Praktisk drejefokusering • Anvender 3 x LR03 batterier (inkl). IPX4

• •

• Trinløs enhåndsbetjent fokusering • Lommeclips medfølger • Fremstillet i slagsfast flyaluminium • Anvender 2 x LR03 batterier (inkl). IPX4

Power Stufe

115

LUMENS*

225m*

• • •

Trinløs drejefokusering Programmérbar (SLT-teknokologi): 3 indstillinger + rødt lys Transportlås Anti-allergisk vaskbart pandebånd Anvender 3 x LR03 batterier (inkl). IPX6

Power Mode

42h*

Power Stufe

100

LUMENS*

105m*

Power Mode

40h*

Power Stufe

25

LUMENS*

45m*

Power Mode

7½h*

Find nærmeste forhandler her > Distributør: SCANLICO DENMARK A/S · www.scanlico.dk

0460 - Scanlico Denmark - LED LENSER - Q4 2015 - Annonce - UGE 44 - L7- Bygge og Anlægsavisen - 266 x 171 mm.indd 1

ledlenser.dk/Q4 28/09/15 11:36


24

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Sådan energioptimerer du ved udskiftning af fuger Udskiftning af vinduer er en af de mest anvendte løsninger i forbindelse med en energioptimering. Men vidste du, at udskiftning af gamle fuger også har gode energioptimerende egenskaber? Du kan nedbringe varmeregningen takket være en tættere fuge, der ligeledes kan udløse et energitilskud.

U  

dryddelse af eksisterende utætheder i bygninger er det mest oplagte sted at tage fat, når en bygning skal energioptimeres. Og når klimaskærmen skal tætnes, er fugerne afgørende. Spar på varmeregningen med nye fuger Det er mest optimalt at tætne en bygning i forbindelse med, at man efterisolerer eller skifter vinduer, men der er også en række energimæssige fordele ved blot at udskifte fugerne for at tætne en bygning. – Når man udskifter gamle, utætte fuger omkring et vindue eller andre gennembrydninger i facaden, er der tale om en energioptimering. En utæt fuge er nemlig ens-

betydende med et varmetab i konstruktionen, forklarer salgschef Ole Krogfelt fra Dana Lim, der som Danmarks største producent af lim, spartel- og fugemasse har et omfattende kendskab til fugearbejde såvel som energioptimering. Han fortsætter:

der være store besparelser at hente ved at udskifte fugerne.

– Ikke nok med at varmen fiser ud af bygningen, fugt og vand kan også komme ind gennem de utætte fuger. Høj fugtighed i konstruktionen kan medføre skimmelsvamp og råd, så ud over energibesparelser er tætte fuger også med til at forebygge fugtskader.

Nye fuger giver energitilskud Udskiftning af gamle og utætte fuger omkring vinduer og døre er blandt de energirenoveringer, der udløser et energitilskud. Beregninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger viser, at en boligejer kan reducere sit energiforbrug til opvarmning med 10-20 kWh om året pr. løbende m sprække ved en sprækketykkelse på 1 mm ved at få tætnet en typisk vinduesfals.

Størrelsen på energibesparelsen ved udskiftning af fuger afhænger af udgangspunktet. Er der tale om et gammelt hus med mørtelfuger, kan

Boligejerne kan selv vælge at udfylde og indsende ansøgningen til energitilskuddet eller få det gjort af en udførende, som har en aftale med

et forsyningsselskab om formidling af energitilskud. Hvis du tager dig af ansøgningen for boligejeren, sparer du boligejeren for både tid og besvær. Energitilskuddet kan med fordel anvendes aktivt i dit salgsarbejde, da boligejeren ud over de fremtidige energibesparelser også kan få en del af renoveringsudgifterne dækket af forsyningsselskabet pga. energitilskuddet. Sådan energioptimerer du Tætning af en bygning handler om at få kontrol over den luft og fugt, der transporteres ind og ud af bygningen. Når du energioptimerer en bygning ved at udskifte utætte fuger, opnår du kontrol med dette.

– Mange myrer i entreen eller i vindueskarmen kan være et begyndende tegn på utætte fuger. De kommer nemlig ind, så snart der er bittesmå revner. Fugtskjolder på inddækninger eller tapet, der slår fra ved et hjørne, er også en indikation på, at fugerne trænger til at blive skiftet, fortæller Ole Krogfelt. Det er vigtigt at anvende en elastisk fugemasse som for eksempel Sealflex Hybrid 522 både indvendig og udvendig, når du tætner en bygning. For at den nye fuge kan få en ordentlig vedhæftning og fungere optimalt, er det vigtigt at rense den gamle fugemasse helt væk.


25

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Et solidt fundament kommer ikke af sig selv Hos Hovedgård Entreprenørforretning ApS lægger man vægt på det ligeværdige samarbejde, og uden de store armbevægelser har den filosofi ført til, at virksomheden har en voksende gruppe af loyale samarbejdspartnere, som sætter pris på den seriøse indstilling til kvalitet og tidsplaner. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

H

ovedgård Entreprenørforretning ApS har speciale i erhvervsbyggeri, hvor man udfører alt inden for jord, kloak og beton. Entreprenørvirksomheden blev grundlagt i 1997 af Karsten Hammer som en enkeltmandsvirksomhed, og i dag tæller virksomheden i underkanten af 30 ansatte. – Vi har lige fra begyndelsen gået efter at levere kvalitetsarbejde til tiden. Og da vi bygger mange dagligvarebutikker og kontorer, så er det en nødvendighed, at projektet er færdig til tiden – når der først er en annonceret en åbningsdag af en ny butik, så må man overholde tidsplanen, siger Karsten Hammer, som fremhæver, at virksomheden udelukkende er vokset via gensalg og

mund-til-mund metoden. Hovedgård Entreprenørforretning har således en håndfuld totalentreprenører, der henvender sig til virksomheden løbende, eller når eksempelvis Dansk Supermarked skal have udvidet butikker eller lagre. Herved har man et solidt fundament, og Karsten Hammer forventer da også, at man fortsætter den positive udvikling i de kommende år: – Vi er netop blevet kåret som gazelle-virksomhed, og der er for mig ingen tvivl om, at vi kommer til at vækste fremover. Helt konkret udvider vi med egen vognmandsforretning – for at give os større fleksibilitet. Gå glad på arbejde og gå glad hjem Karsten Hammer har altid

gjort meget ud af det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden, bl.a. ved at involvere de enkelte medarbejdere i arbejdsprocessen for derved at have topengagerede medarbejdere, ligesom det ganske enkelt bliver sjovere at gå på arbejde: – Man skal komme glad på arbejde og kunne gå glad hjem. Når vi for eksempel bruger tid på grillaftener og firmature, som vores aktive personaleforening står for, så får man det igen ved større motivation og lyst hos den enkelte medarbejder til at yde noget for sine kolleger. Samtidig tager vi ansvar og uddanner en hel del af vores egen arbejdskraft. Banen er kridtet op Hovedgård Entreprenørfor-

retning har netop leveret et sportsanlæg for Dansk Supermarked ved Årslev, som inkluderer boldbaner, tennisbaner, volleyball- og basketballbane. Salling Fonden har doneret anlægget til gavn for medarbejderne, og her har der være lagt vægt på, at banerne er veldrænede, så medarbejderne ikke skal vente på, at underlaget tørrer efter en regnskylle. – Vi har før lavet boldbaner, bl.a. på tage i København, hvor kvadratmetrene er dyre. Udfordringen denne gang har været, at der skulle anvendes forskellige dræningsløsninger på banerne, så man har et veldrænet terræn. På basketballbanen anvender vi en helt ny form for drænasfalt, ligesom vi på multibanen har udlagt et lag skummåtter under kunstgræsset,

så terrænet er blødt. Endelig har vi på tennisbanen arbejdet med norsk granit, der dræner og samtidig giver et korrekt boldopspring, fortæller Karsten Hammer. Virklund Sport har leveret udstyret til Dansk Supermarked, og formålet med sportsfaciliteterne er at styrke medarbejdernes arbejdsglæde og have et øget fokus på sundhed. Sekantvæg i Skælskør I Skælskør er Hovedgård Entreprenørforretning i færd med at løse en anden bemærkelsesværdig opgave sammen med Artelia som rådgivende ingeniørvirksomhed, hvor man i forbindelse med oprensning af jorden ved en Shelltank bruger perma-pæle til at danne en sekantvæg fremfor en

spuns-løsning. Karsten Hammer forklarer: – I Skælskør er udfordringen, at jorden skal renses ned i syv meters dybde, og bygningen skal stadig blive der, selvom hele tankområdet skal genetableres. Fordelen ved perma-boringer er, at metoden er rystelsesfri og derfor meget sikre. Fundering med borede betonpæle sker i én arbejdsgang dvs. der bores ned og gennem borestammen fyldes beton på. Vi bruger perma-boringer ved en del erhvervsbyggeri, og fordelen er, at man kan bore i eksempelvis vandførende sandlag. Derved undgår man store jordudskiftninger og grundvandssænkninger, der er til gene for omgivelserne og opnår en besparelse for hele projektet.


26

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN | ANNONCE

Større og smartere sikkerhed på stilladset Et montagegelænder kan være en nem, hurtig og genanvendelig måde at opfylde Arbejdstilsynets skærpede krav på i forhold til nedstyrtningsfare fra stilladser. Tekst af Rune H. Jensen

D

et er JUMBO Stillads A/S i Kolding, der har udviklet den enkle og relativt nye løsning med montagegelændere til forøgelse af sikkerheden for stilladsarbejdere. Efter en treårig overgangsperiode trådte Arbejdstilsynets nye regler for opsætning og sikkerhed på stilladser i kraft d. 1. januar 2014. De skærpede krav betyder bl.a., at der skal være fuld sikring mod nedstyrtning under både opsætning og nedtagning af stilladser i Danmark. Ny løsning: Montagegelænderet Arbejdstilsynet har siden da øget sit fokus på, hvorvidt reglerne overholdes. Og det kan så gøres på forskellig vis såsom ved hjælp af diverse typer remme eller sikkerhedsliner. Men hos JUMBO Stillads fokuserer man på to andre løsninger. Den første er det såkaldte montagegelænder: – Vi har udviklet det mere universelle JUMBO montagegelænder. Det er kort fortalt et opskydeligt rækværk, der kan monteres direkte fra jorden eller en underliggende og sikret platform, fortæller John Reuss, salgs- og marketingassistent hos JUMBO Stillads, der er Danmarks største totalleverandør af løsninger inden

for stilladser, stiger og lifte. – Det smarte – og besparende – er så, at man kan nøjes med at købe ét til to montagegelændere alt efter stilladstype og så sikre platformene med et eller to gelændere, allerede inden man betræder dem. Når montagegelænderet er på plads, kan man betræde platformen og montere det blivende gelænder – og derefter genanvende det samme montagegelænder, efterhånden som man arbejder sig opad gennem stilladset, præcis som Arbejdstilsynets regler foreskriver. Sikkerhed og økonomiske fordele Montagegelænderet kan anvendes som sikkerhedsløsning til flere af JUMBOs stilladssystemer. Det benyttes fx på facade- og rullestillader og kan anvendes som alternativ på stilladstyper, hvor man også må fastgøre line, såsom på JUMBO Combiflex. Fordelene er åbenlyse ifølge John Reuss: – Det kræver ikke en større investering i forhold til mange andre løsninger, det er meget hurtigt, og det forudsætter ikke en ledvogtereksamen eller tilegnelse af helt nye kompetencer at kunne bruge det. Montagegelænderet kræver ingen modifikationer på stilladset, intet yderligere

værktøj er påkrævet, og man kan nøjes med at købe et til to stk. Hvilket alt i alt falder godt i tråd med vores vision om produktfunktionalitet, enkelhed og økonomisk fordelagtighed. Løsning 2: Montagedæk Den anden sikkerhedsløsning, som JUMBO Stilllads fokuserer på under nødvendig hensyntagen til de skærpede regler i forhold til nedstyrtningsfare omhandler montagedæk: – På stilladser, hvor det er muligt kan man med håndlister og nogle få ekstra platforme stille stilladset op, så man er sikret hele tiden. Man foretager ganske enkelt en trinvis opbygning, hvor man flytter platformene opad en meter af gangen, sikrer med håndlister og på denne vis arbejder sig op gennem stilladset til fuld arbejdshøjde. Denne metode er mulig på JUMBOs rullestillads, fortæller John Reuss. Han uddyber, at det er et fortrin, at man enten kan benytte eventuelle ekstra platforme, som man i forvejen har liggende, eller tilkøbe nogle få ekstra. Og så er det standardprodukter, der indgår i stilladset på forhånd, hvilket gør også denne løsning praktisk og økonomisk fordelagtig.


ØNSKER DU AT ANDRE SKAL HØRE OM DINE STYRKER? – Så kontakt os for at høre hvad, vi kan gøre for dig. Mediaxpress er en virksomhed med mere end 20 års erfaring i bygge- og anlægsbranchen. Vi kan tilbyde dig annoncering, pressemateriale, nyhedsbreve, indstik, profilbrochure, hjemmesider, banner osv. Fælles for alle produkterne er, at vi kan producere det hele fra A-Z, så du derved kan koncentrere dig om, det du er god til. Ring til os og få en uforpligtende snak om de enkelte produkter.

Mediaxpress A/S • Bredgade 36, 1. Sal, Forhuset, 1260 København K • Telefon: 45 3344 5555


NYHET LANG

Lange ... meget lange

planker til skabelse af rummelige områder

2400 cm Størrelsen tæller! Grand Avenue er et ekstremt slidstærkt højtrykslaminatgulv som kommer i ekstra lange og brede planker. Med 2,4 m lange og 24 cm brede planker er Grand Avenue et unikt produkt på markedet. Grand Avenue findes i 8 forskellige farver med en unik, mat OiledTouch overflade. Grand Avenue har en robust og holbar overflade, en fiber kerne med høj densitet og 5G-lås på kortsiden, som garanterer en enkel installation med perfekt resultat.

Boa5 sektion2  
Boa5 sektion2