Page 1

MOTOR & MASKINER Nr. 4 September 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

INDHOLD

Erhvervslivet køber flere nye biler Generelt har de økonomiske nøgletal udviklet sig pænt i 2015. Men der er stadig tvivl om styrken i privatforbrug og investeringer. Dansk Byggeri peger på en måske undervurderet, positiv indikator, nemlig at erhvervslivet bliver ved med at investere i nye biler, om end kurven er fladet ud de seneste måneder. Læs artiklen på side 2

Anlægsarbejdet på Nordhavnstunnelen starter tidligst i 2019 Vejdirektoratet har nu offentliggjort høringsnotatet til den offentlige idé- og forslagsfase for Nordhavnstunnelen, og i den forbindelse opregner man, at hele miljøundersøgelsesprocessen, vedtagelse af anlægslov, detailprojektering og udbud formentlig først kan være gennemfør i begyndelsen af 2019. Læs artiklen på side 6

Bygge- & Anlægsavisen tester: VW Transporter Sjette generation af håndværkerens tro følgesvend, er nu på gaden. Og med den videreføres de traditioner, som har gjort Volkswagen Transporter til et forbillede for varevogne igennem tiderne. „Hvis vi skal have en berettigelse, så er det på grund af mennesker og ikke på grund af olien“ Det skal være ukompliceret og effektivt at handle med Uno-X Energi. Derfor arbejder energiselskabet med værdibaseret ledelse, der bygger på tillid og giver medarbejderne vide beslutningskompetencer. Læs artiklen på side 8

3

Læs artiken på side 10


2

3. SEKTION | MOTOR & MASKINER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Erhvervslivet køber flere nye biler Generelt har de økonomiske nøgletal udviklet sig pænt i 2015. Men der er stadig tvivl om styrken i privatforbrug og investeringer. Dansk Byggeri peger på en måske undervurderet, positiv indikator, nemlig at erhvervslivet bliver ved med at investere i nye biler, om end kurven er fladet ud de seneste måneder.

I

følge Danmarks Statistik har bilsalget til erhvervslivet kørt i højt gear både i 2014 og 2015. Fra august 2014 til juli 2015 er der nyregistreret ca. 78.700 personbiler i erhvervslivet. Det indebærer en kraftig stigning på 16,7 pct. i forhold til den foregående årsperiode. Og ser man alene på varebiler, er der tale om en endnu mere markant stigning på 19,0 pct. det seneste år.

– Der er 31.200 erhvervsdrivende, som har valgt at investere i en ny varebil i løbet af det seneste år, og den fortsatte fremgang i erhvervslivets bilkøb indikerer klart en stor tro på fremtiden, også i bygge- og anlægsbranchen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri. Danmarks Statistiks opgørelse af bilsalget til erhverv er formelt set ikke opdelt på brancher. Men det er vel-

kendt, at bygge- og anlægsbranchen er den af de større brancher, som efterspørger flest varebiler og er mest afhængig af bilens mobilitet, både til transport til og fra kunder samt til værktøjs- og materialeopbevaring. – Det er varebiler mellem 2 og 3 tons, der sælges flest af – ca. 13.700 i de seneste 12 måneder - og det er den mest udbredte biltype blandt de små og mellemstore

lokalt baserede bygge- og anlægsvirksomheder, siger Bo Sandberg. Bilsalget til erhvervene ligger væsentligt højere end før finanskrisen. 2015-tallet er kun overgået i 2011, hvor de favorable leasing- og demobilregler stod foran en udfasning, og der derfor fandt en betydelig ”hamstring” sted. Men også i 2015-tallene spiller leasing ind i stadig større

grad, hvorfor man skal passe på med at sammenligne i forholdet 1:1 med før finanskrisen. Således er ca. 71 % af de nyregistrerede personbiler til erhvervene leasede.Til sammenligning var den tilsvarende procentandel tilbage i 2007 og 2008 49 % hhv. 53 %. – En stigende leasingtilbøjelighed kan ikke alene forklare fremgangen. Der er også et betydeligt positivt kon-

junkturelement med i spillet. For alt andet lige, kræver det en positiv økonomisk fremtidsforventning, før en virksomhed investerer i en ny bilpark, siger Bo Sandberg.


, d e h r e k k i S glæde e r ø k rivsel ... t g o

HAR DINE MEDARBEJDERE STYR PÅ SIKKERHEDEN? Styrk trafiksikkerheden i din virksomhed. Det giver færre skader og mindre sygefravær – og er godt for både samfundet, bundlinjen og dine medarbejderes ve og vel. Et FDM køreteknisk kursus kan skræddersyes til netop din virksomhed. Vi træner dine kørende medarbejdere i alt fra katastrofeopbremsning til undvigemanøvrer og under alle forhold, på både våd, tør og glat vej. Hvad koster det? Se hvor billigt det kan gøres på fdm.dk/koereteknik/erhverv


4

3. SEKTION | MOTOR & MASKINER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Status på brændstof – forbrug og lovgivning EU-kravene vil i fremtiden blive skærpet med målet om, at biler i 2020 maksimalt må udlede 95 g CO2 / km og varebiler 147 g CO2 / km.

I

2009 indførte man i EU-regi krav om, at en bilproducents solgte biler fra 2015 i gennemsnit ikke må udlede mere end 130 gram CO2 / km. I 2011 blev der indført en lignende ordning for varebiler, hvor grænsen er 175 g CO2 / km. I 2020 skærpes målene, så biler maksimalt må udlede 95 g CO2 / km og varebiler 147 g CO2 / km. Det EU-typegodkendte forbrug Forbruget bliver fastsat af et uafhængigt prøvningslaboratorium, ved at bilen på et rullefelt gennemkører en nøje fastlagt kørecyklus, der er bestemt på europæisk niveau.

Når bilen bliver afprøvet på rullefeltet, er der i belastningen af rullefeltet taget højde for både bilens luft- og rullemodstand samt accelerationsmodstanden fra bilens vægt.

Kørecyklussen består af to dele; 4 km bykørsel med en gennemsnitshastighed på 19 km/t og 7 km landevejs- og motorvejskørsel med en gennemsnitshastighed på 63 km/t.

Ved selve prøven gennemkører bilen et kørselsmønster, der består af en blanding af bykørsel, landevejskørsel og motorvejskørsel, dvs. med indlagt koldstart, stop og accelerationer.

I prøvecyklussen indgår koldstart og en række accelerationer og decelerationer, der skal efterligne almindelig kørsel. Brændstofforbruget beregnes som et vægtet gennemsnit af bykørsel og landevejs-/motorvejskørsel.

Energiforbrugende udstyr såsom klimaanlæg, sædevarme mv. er ikke tændt, da brugen af dette udstyr er afhængigt af adfærd.

Prøven gennemføres så præcist og specifikt, at den kan anvendes som reference, når man sammenligner biler. Brændstofforbruget for

forskellige bilmodeller kan sammenlignes på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.bilviden.dk.

• • •

Energimærkning af biler Bilerne indplaceres i energiklasser ud fra det typegodkendte brændstofforbrug i forbindelse med EU-godkendelse af bilen.

• •

Alle nye personbiler har siden år 2000 skulle bære et synligt energimærke, når de blev sat til salg. I 2010 blev samme regel indført for nye varebiler. Energimærkning af vare- og personbiler skal give købere af nye biler et hurtigt overblik over:

Siden kravene om energimærkning trådte i kraft, er der sket en voldsomt positiv teknologisk udvikling i bilernes energiforbrug. Derfor har det vist sig nødvendigt at opdatere de eksisterende energiklasser, som pr. 1. august 2012 indeholder A+, A++ og A+++.

Brændstofforbrug i praksis Om det EU-typegodkendte forbrug passer med det forbrug, man som bilist oplever i praksis, er ikke sikkert. Ofte vil ens kørselsmønster og kørestil være temmelig anderledes end det, der ligger bag prøvecyklussen. Bykørsel og motorvejskørsel giver et højt brændstofforbrug, hvorimod landevejskørsel giver et lavere. Desuden spiller vejrlig, temperatur og terræn også ind.

Brændstofforbrug CO2  - udledning Brændstofforbrugsafgift (også kaldet grøn ejerafgift) Bilens sikkerhedsniveau Trafik- og Byggestyrelsen administrerer reglerne og fører tilsyn hos forhandlere og øvrige salgssteder.

Kilde:Trafik- og Byggestyrelsen

vi gør leasing enkelt... R L SSE RIE U E R B T G E A IST S- O ASKIN RTM G TUR U O M G DBR NØR NSP E- O LAN REPRE TRA RUT ENT

s nan s s s Fi nan nan i n i nt y F F f pete enut Nord ent fyns fyns m t t d d o e e r r å k p p o No gp en om er d om du N r på sierin en kælg g på en k rinlggeprå du lger r på anVsierin id sikke t finan r. r på ansie æ e e V Væ k k å lt m sik t fin sik t fin g sa e vilk ård. u a ltid år. ltid m m du a ning sa tive vilk er du a ning sa tive v-ilker dgivnin ttraktiv r e a k k rå iv iv attra attra rådg rådg

Morten Larsen Direktør Mobil: 23 30 03 50

Ronni Brodersen Chefkonsulent Mobil: 20 14 53 62

Mor

en Lars ten 0 03 50 3

n ielse og N 5 40 4 s Kr Clau il: 21 43 Mob

il: 23 Mob Claus Krog Nielsen Esben Alstrup Jensen en rsen ders 62 rode 3 62 i Bro ni B onn 0 14 53 Ron : 20 14 5 R Kundechef Kundechef il il: 2 b b o o M M Mobil: 21 43 45 40 Mobil: 21 26 02 61

Klar besked inden for 24 timer...

4 de 3 erga rup Øst Aa 5 5560 48 95 5 nans.dk 9 sfi Tlf. 5 nordfyn ns.dk @ nsfina fo in ail: .nordfy m e www

en Lars 50 ten Mor 3 30 03 il: 2 Mob

n ielse og N 5 40 4 s Kr Clau il: 21 43 Mob

rsen rode 3 62 ni B Ron : 20 14 5 il b o M

4 de 3 erga rup Øst Aa 5 5560 48 95 5 nans.dk 9 sfi Tlf. 5 nordfyn ns.dk @ nsfina fo in ail: .nordfy m e www

en Lars 50 ten Mor 3 30 03 il: 2 Mob

n ielse og N 5 40 4 s Kr Clau il: 21 43 Mob

si

r lea

i gø - V

.

elt..

nk ng e

e 49 lgad Ade Aarup 5 5560 48 95 5 nans.dk 9 sfi Tlf. 5 nordfyn ns.dk a n @ fi fo s n : in fy il d a r o m .n ewww

Østergade 34 | 5560 Aarup | www.nordfynsfinans.dk | Tlf.: 59 48 95 55

si

r lea

i gø - V

.

elt..

nk ng e

r i gø - V enkel ing leas


www.volkswagen-erhvervsbiler.dk

Den nye Transporter – og dens største konkurrent.

Den nye Transporter skal ikke blive for høj i hatten og bilde sig ind, at den ingen konkurrenter har. For nok fås den med bomstærke motorer, som kræver et minimum af brændstof. Men det gør den nye Caddy også. Nok er pladsen i Transporter blevet rigeligere end nogensinde. Men det er den også i Caddy. Og nok er sikkerheden øget med bl.a. en multikollisionsbremse – men det gælder begge biler. Ikke engang det nye lækre interiør er Transporter ene om. I virkeligheden er de to nyheder hinandens største konkurrenter. Så vi råder dig til at prøve dem begge to, inden du kårer en vinder.

Transporter: Brændstofforbrug ved blandet kørsel 12-17 km/l. CO2-udslip 153-219 g/km. C Caddy: Brændstofforbrug ved blandet kørsel 15,4-24,4 km/l. CO2-udslip 109-171 g/km. A +

-

D

F


6

3. SEKTION | MOTOR & MASKINER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Anlægsarbejdet på Nordhavnstunnelen starter tidligst i 2019 Vejdirektoratet har nu offentliggjort høringsnotatet til den offentlige idé- og forslagsfase for Nordhavnstunnelen, og i den forbindelse opregner man, at hele miljøundersøgelses-processen, vedtagelse af anlægslov, detailprojektering og udbud formentlig først kan være gennemfør i begyndelsen af 2019. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

K

øbenhavns Kommune og transportministeren indgik i 2014 en principaftale om en tunnel fra Nordhavnsvej under Svanemøllebugten til Nordhavnen. I den forbindelse gennemføres en VVM-undersø-

gelse (miljøundersøgelsen), der skal danne grundlag for beslutning om en fremtidig tunnelforbindelse til Nordhavnsvej. Forbindelse til helt ny bydel Tunnelen vil skabe direkte motorvejsforbindelse til

Nordhavnen, der er Københavns nyeste byudviklingsområde. Fokus på fremtidssikring af tunellen Vejdirektoratet står for VVMundersøgelsen, som udføres i tæt samarbejde med Kø-

benhavns Kommune og By & Havn. I høringsnotatet har Vejdirektoratet behandlet de 13 forslag og synspunkter om projektet, der primært går på, at lystbådehavnen Svanemøllehavnen skal kunne bruges så normalt som muligt under byggeriet.

Desuden ønsker Københavnertunnelgruppen, at tunnelen bliver fremtidssikret, så den senere kan fortsætte i en lang tunnel som en østlig omfartsvej til København. Københavns Kommune er i gang med første etape af forbindelsen,

en vej og tunnel mellem Helsingørmotorvejen og Svanemøllehavnen.

WEED-IT SELEKTIV SPRØJTNING Weed-IT er et computerstyret sprøjtesystem specielt designet til brug på fortove, parkeringspladser og andre hårde overflader. Sensorer aflæser overfladen på underlaget, og hver enkelt sensor styrer dernæst en række sprøjtedyser

FAKTA OM WEED-IT · Reduktion på op til 80% af kemikalieforbruget! · Med Weed-IT sprøjtes der udelukkende på ukrudtet - til gavn for miljø og økonomi

· Computerstyret spot-sprøjtning der imødekommer fremtidens miljøkrav til ukrudtsbekæmpelse.

For mere information, ring til Henrik på 42 15 49 16

www.amazone-brons.dk · Tlf. 74 75 31 12


Movano Serviceleasing

* KR. 1.995 pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse

Vivaro Serviceleasing

** KR. 1.595 pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse

Combo Serviceleasing

*** KR. 1.295 pr. md. Inkl. service og vedligeholdelse

OPEL VAREBILER

OPEL SERVICELEASING. Nu komplet program. Med Opels nye komplette Serviceleasing program får du alle muligheder for at styrke din virksomheds ydeevne både fysisk og økonomisk. Opel serviceleasing kombinerer lave månedlige ydelser inkl. service og vedligeholdelse med et højt komfort- og udstyrsniveau. Glem alt om kompromisser - vælg en Opel der er større, stærkere og mere økonomisk. Bygget til at arbejde! opel.dk

*Tilbuddet gælder for Movano L2H2 136 hk ecoflex og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Serviceaftalen dækker service og reparationer som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. Ekstraordinær leasing-ydelse er 40.000 kr. inkl.finansieringsomkostninger. Tilbuddet er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.09.2015. Brændstofforbrug for Opel Vivaro ved blandet kørsel 15,4 – 16,9 km/l. CO2 155 – 170g/km. F Brændstofforbrug for Opel Movano ved blandet kørsel 12,0 – 14,7 km/l. CO2 177 – 217 g/km. Energiklasse D **Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115 hk ecoflex og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Serviceaftalen dækker service og reparationer som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. Ekstraordinær leasingydelse er 35.000 kr. inkl.finansieringsomkostninger. Tilbuddet er gældende så længe lager haves/eller frem til 30.09.2015. Brændstofforbrug for Opel Combo ved blandet kørsel 17,5 – 20,4 km/l. CO2 129 – 150 g/km. D Energiklasse C ***Tilbuddet gælder for Combo L2H1 90 hk ecoflex og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Serviceaftalen dækker service og reparationer som følge af slid, men ikke dæk og brændstof. Ekstraordinær leasingydelse er 25.000 kr. inkl.finansieringsomkostninger. Tilbuddet er gældende så længe lager haves/eller frem til 31.12.2015. Tilbuddet gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilen er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer. 06.2015. Energiklasse B


8

ANNONCE

3. SEKTION | MOTOR & MASKINER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

„Hvis vi skal have en berettigelse, så er det på grund af mennesker og ikke på grund af olien“ Det skal være ukompliceret og effektivt at handle med Uno-X Energi. Derfor arbejder energiselskabet med værdibaseret ledelse, der bygger på tillid og giver medarbejderne vide beslutningskompetencer. Tekst af Jari Nielsen

D

et er en lille del af kunderne, der rent faktisk opdager det. For det er først der, hvor et kundebesøg sprænger de sædvanlige rammer eller der sker noget uforudset, at Uno-X Energis sælgere for alvor adskiller sig fra konkurrenterne. Virksomhedens beslutningsveje er meget korte og sælgerne kan tage alle beslutninger, når det gælder eksempelvis pris, kredit, rabatter og betalingsbetingelser. – Du kan ikke handle med alle kunder på alle betingelser, og det er derfor, virksomheder stiller rammer op. Og hvis man sætter rammer op, så begrænser man sælgerne. Vi fjerner rammerne, så når

sælger møder kunden, er det sælger, der har ansvaret for at sætte rammerne.Til gengæld bruger vi meget tid på at oplyse kolleger om forretningen: vores kundegrupper, hvor indtjeningen er osv., fortæller Claus Gottlieb, der er salgsdirektør i Uno-X Energi. Energiselskabet er en del af Reitangruppen, der er ejet af norske Odd Reitan. Reitangruppens vision er at være kendt som verdens mest værdidrevne selskab, og hos Uno-X arbejder man i det daglige med de otte kerneværdier, der udgør grundstammen i Odd Reitans forretnings- og ledelsesfilosofi: – Min ledelsesfilosofi kommer fra, at jeg er ansat i et

firma, der understøtter den ledelsesfilosofi. Det er en tro på, at hvis mennesker får lov til at tage beslutninger og får ansvar, så vil langt de fleste træffe de rigtige beslutninger. Jeg skal så i høj grad bidrage med information og oplysning. De vigtigste personer er dem, der har kontakt til kunderne og derfor skal de have de oplysninger, de skal bruge, siger Claus Gottlieb. Fuldstændigt sikker på hånden En almindelig arbejdsdag i Uno-X Energi er sammensat af mange hundrede beslutninger. Når medarbejderne selv kan træffe beslutningerne i det daglige - og eksempelvis ikke er nødt til at spørge chefen, om de kan

give en kunde rabat på olie handler det blandt andet om signaler til både kolleger og kunder:

den, når han tager beslutningen, og vores sælgere møder kunden på kundens territorium, siger salgschefen.

– Vi sender en sælger, der har fået beføjelser, og det sender et signal til kunden om, at han er vigtig, og at vi ikke ønsker at bruge så meget af hans tid. Jeg prøver også at sende et signal til mine kolleger om, at jeg har tillid til, at de kan træffe de rigtige beslutninger for virksomheden, siger Claus Gottlieb.

Kender kernekunderne Det er velkendt territorium for Uno-X’s sælgere. Både virksomheden som helhed og sælgerne i særdeleshed ved præcis, hvilke kunder, de er sat i verden for at servicere, fortæller Claus Gottlieb. Han taler blandt andet om virksomhedens konkurrencekraft:

For kunden betyder sælgerens vide rammer, at Uno-X Energi kan tilbyde den bedste value-for-money:

– Det definerer jeg som dét, at kunden oplever mest value-for-money. Jeg vil bruge ordet rendyrkning. Hvordan sikrer vi det? Vi kigger indad: Hvad er vi allerbedst til? De kundegrupper, som vi ikke

– Kunden møder én, der er fuldstændigt sikker på hån-

er allerbedst til, er vi også rimeligt åbne for at sige til, at dem kan vi ikke servicere. Hvis det f.eks. er personbiler, der vil have kaffe, bilvask og mad, når de tanker, så siger vi med det samme, at det skal vi ikke bruge tid på, men hvis en kunde kommer og har seks lastbiler i Vejle, så kan vi give ham et knivskarpt tilbud på olie, siger han. – Det er svært at sige til sælgerne, at de ikke skal sælge de her ting, men det oplever vi aldrig, for sælgerne har de oplysninger, de skal bruge for at kunne træffe beslutningerne.


10 ANNONCE

3. SEKTION | TRANSPORT | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

MODUL-SYSTEM

www.modul-system.dk

VI INDRETTER DIN SERVICEBIL!

Jordmateriel · liftmateriel · byggemateriel · betonmateriel · grønt materiel · skurvognsmateriel · pumpemateriel

Hvidovre: 70 25 21 60, info@modul-system.dk

Ko

Vi udlejer entreprenørmateriellet! m

ud

og

Alt i jordmateriel, lifte, byggemateriel, betonmateriel, grønt materiel, skurvogne og pumpeudstyr Hos JM Trykluft A/S kan du leje entreprenørmateriel fra førende og anerkendte fabrikater, fx: Atlas Copco, Case, Hamm, Hilti, Hydrema, JLG, Kubota, Manitou, MultiQuip, Snorkel, Takeuchi, Terex og mange flere.

HOLSTEBRO 70 23 25 11

RANDERS 70 22 05 11

SILKEBORG 86 81 88 19

ÅRHUS 86 28 25 11

BILLUND 75 55 25 11

HORSENS 75 60 13 66

KOLDING 75 57 13 33

JM Trykluft A/S er en førende udbyder af entreprenørmateriel til udlejning. Fra vore afdelinger i Århus, Horsens, Silkeborg, Randers, Holstebro, Kolding og Billund rådgiver og servicerer vi Danmark med kort- og langtidsudlejning af komprimeringsmateriel, lifte/teleskoplæssere, moderne skurvogne, grave- og læssemaskiner samt meget mere. Kompetente medarbejdere med erfaring, en høj grad af service og fleksibilitet samt kontinuerlige investeringer sikrer, at du får det rigtige materiel. Første gang - og til tiden.

www.jmtrykluft.dk

lej

!


Ny feature!

TESTER: VW Transporter Sjette generation af håndværkerens tro følgesvend, er nu på gaden. Og med den videreføres de traditioner, som har gjort Volkswagen Transporter til et forbillede for varevogne igennem tiderne. Tekst af Nils Stinus Gärtner

D

er er ikke mange afgørende nyheder på den nye T6, men masser af små forbedringer og finesser. Eksempelvis har T6 Parkpilot som standard, ligesom der er mulighed for at tilkøbe Front Assist, som sikrer, at sikkerheden er i top. Opbevaring Med en volumen på 9,3 m³ er lastrummet større, og da T6éren har en nyttelast på

1,4 tons, er der gode muligheder for den daglige fragt. Mikel Hans Dresler fra Mik’s Multibyg roser, at træbund er standard, ligesom de nedfræsede fastgørelses øjer er til god hjælp, når der er løs last som plader og kasser med. – Det er rart, at man har øget volumen til over 9 m³. Indretningen er god med mange opbevaringsmuligheder. T6’eren er praktisk indrettet med træbund og fastgørelses-

øjer, og det er positivt, at træbeklædningen på væggene er standard. En rigtig fin, funktionel detalje er, at der er sat en lampe i skydedørspanelet, fortæller Mikel Hans Dresler. Komfort Kabinen er udformet i et lækkert og funktionelt design, kombineret med moderne teknologi. Endnu en lille men praktisk funktion, er opbevaringsrummet under passagersædet og

kopholdere i hver side af instrumentbordet. Der er kommet små og store opbevaringsrum og en praktisk udformet fordybning i midten af instrumentbordet, til opbevaring af diverse småting. De justerbare armlæn i hver side af førersædet og et udfold bart armlæn/bor med indbygget dobbelt kopholder giver en høj komfort, også på de længere ture. Mikel Hans Dresler fortæller:

– Der er god komfort og det rigtige udstyr. Særligt godt er det nye infotainment system, som nemt forbindes med telefonen. Armlænene på førersædet er et ekstra plus, men det ville være rart, hvis gearstangen blev flyttet helt op i instrument panelet, særligt når der er tale om automatgear. Infotainmentsystem kan forbinde til for eksempel smartphone eller tablet via

Bluetooth, og der er selvfølgelig også mulighed for at oplade telefonen med USB-stik, så man slipper for adapteren i 12V stikket. Infotainmentsystemet giver mulighed for at man kan bruge telefonens navi-app på systemets 5 eller 6,33 tommers touch skærm. Køreegenskaber – T6´eren har gode køreevner og ligger godt på vejen – både i byen og på landevej.


bottvario Den har en stærk motor, som også har et godt optræk, der både giver en god og effektiv køreoplevelse, udtaler Mikel Hans Dresler. Det er tydeligt at høre, at der er blevet lagt vægt på støjreduktion, både fra vej og vind, ligesom infotainmentsystemet sørger for at fortrænge den sidste smule støj, der måtte have sneget sig ind i kabinen. Mikel Hans Dresler fortæller: – Prisen er rimelig, men jeg kunne godt tænke mig lidt

mere ”lir” for pengene, eksempelvis Multifunktions rat og Front Asisst kunne være skønt som standard. Bakcensoren er rigtigt god, når man har last, som blokerer udsyn af bagrude, eller hvis man har diverse moduler monteret. Det gør, at man ikke savner bakspejlet i særligt høj grad. Brændstof Volkswagen har udviklet en ny serie af TDI motorer, til erhvervsbiler og de høje krav der stilles til dem. Motoren er en 2.0 TDI og kommer i

fire udgaver, henholdsvis 84, 102, 150, 204 hestekræfter. De er alle udstyret start/ stop teknologi og kan fås i BlueMotion versionen, som kører op til 17 km/l, hvilket er rigtig flot. Alternativt findes også en 2-liters benzinmotor med turbo, som yder enten 150 hk eller 204 hk. Det er en både stærk og kvik motor, som er god for både økonomien og køreglæden. Og kombineret med automat gear og det nye Dynamik Cruise Control system (ekstraudstyr), er T6 optimal til både by- og langturs kørsel.

bilindretning

Facts om T6 LED lygter er standard. Infotainment er standard og giver hurtig forbindelse til din telefon eller tablet. Bakpilot som standard og mulighed for Front Asisst som tilvalg Motoren er en Eurogodkendt TDI på 1.968 cm³ og kommer i fire udgaver 84, 102, 150 og 204 hk. Alle motorer er udstyret med start/stop-automatik, og brændstofforbruget reduceret med op til 15 %, i TDI BlueMotion-versionerne. Træbund og beklædning i lastrummet, er standard og volumen er på 9,3 m³. Kabinen er indrettet i moderne og funktionelt design, med mange god opbevaringsmuligheder i døre og panel. A/C er standard Dækkontrolsystem er standard Parkeringsvarmer med ur og opvarmeligt førersæde er også standard.

Vi har testet Volkswagen Transporter T’6 i samarbejde med Mikel Hans Dresler fra Mik’s Multibyg ApS

Individuel indretning af servicebiler og opbevaring på ladbiler. Indretning af værksted og ESD arbejdsplads

bott-danmark a/s, Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia tlf. 6441 4418, bott@bott.dk Se mere på www.bott.dk


12

3. SEKTION | MOTOR & MASKINER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Droner tæller trafikken Vejdirektoratet tager ny teknologi i brug med droner til trafiktællinger ved en rundkørsel på Sydmotorvejen. Rundkørslen blev etableret i 2014, fordi der før var store køproblemer, og nu skal det testes, om trafikflowet er blevet bedre.

​D

ronens flyvetur skal bruges til at vurdere, om rundkørslen har opfyldt sit formål og givet et bedre trafikflow. Den var i luften i myldretiden onsdag den 9. september – mellem kl. 7 og 9 og igen om eftermiddagen mellem kl. 15 og 17. I ca. 35 meters højde blev trafikken filmet, og filmen bruges bagefter til forskellige analyser, for eksempel at tæl-

le trafikken, køreregistrering og observation af trafikanternes adfærd. – I Vejdirektoratet arbejder vi hele tiden på at udvikle de smarteste løsninger ved hjælp af ny teknologi. Det er til gavn for trafikanterne, fordi den nye teknologi giver os den nødvendige viden, så vi alle også i fremtiden kan komme nemt og sikkert frem, siger Natasja Linke Funch, ingeniør i Vejdirektoratet.

Dronefilmene skal desuden estimere kølængderne ved at foretage en optælling af kølængden én gang pr. minut. I oktober planlægger Vejdirektoratet i øvrigt at sende trafikdronen op over en strækning ved Kokkedal, hvor der også er behov for at tælle trafikken. Kilde: Vejdirektoratet

Masser af nyheder fra joca a/s

UNO

MolokClassic® Plus

Sineu Graff

Starka

Integreret affaldshåndtering og innovativt inventar til by og park UNO er en helt ny undergrundscontainer fra joca a/s, hvor toppen er produceret i galvaniseret stål og pulverlakeret. MolokClassic® Plus er en delvist nedgravet løsning, der blot skal en halv meter ned i jorden.

www.joca.dk

Industrivej 6 DK-7830 Vinderup

Sineu Graff er intelligent og innovativt inventar til by og park.

Legepladsredskaber fra Norsk Lek og Park er udfordrende og kreative.

Starkas udvalg i støttemure, fliser og mursystemer giver masser af muligheder for indretning af åbne pladser.

Tel. +45 97 44 36 66 E-mail: joca@joca.dk

Norsk Lek og Park


Vi holder hjulene i gang... Udlån af tanke

Billig diesel

Levering direkte på pladsen

Byggepladsen – hele vejen rundt

Tørløbssikring

Tankovervågning

Find dit nærmeste DieselService-anlæg ved at scanne QR-koden

Hos Uno-X har vi udstyret i orden, og derfor tilbyder vi flere former for olietanke, pumper samt diverse olieudstyr, så vi altid kan finde de rigtige løsninger til at dække dit behov. Vi prioriterer leveringssikkerhed og fleksibilitet højt, og derfor kan du regne med, at vores chauffører finder frem til jeres tanke på byggepladsen og sikrer maskinerne brændstof til dagens opgaver. Mulighed for bl.a. online bestilling døgnet rundt. Vi tilbyder dig et tæt samarbejde, der skaber størst driftssikkerhed og fastholder de gode resultater.

Ring og hør mere på – 7010 1234

www.erhverv.unox.dk

Kvalitets smøreolie


14

3. SEKTION | MOTOR & MASKINER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Voksende ejendomsmarked giver flere flytninger Når der er fremgang på ejendomsmarkedet, er der også fremgang i flyttebranchen. Så de danske flyttevirksomheder samlet i Dansk Møbeltransport Forening, DMF, kan nu melde om ”et opsving, der har bidt sig fast”.

E

fter en række magre år kunne DMFs Leif Jensen i sin fjerde beretning som formand omsider berette om klart forbedrede konjunkturer:

og i erhvervsaktiviteterne, er der stadig noget fodslæbende i de egne, hvor der er længere mellem husene, sagde Leif Jensen på DMFs generalforsamling i Vejle 12. september.

– Men vi ser dog også, at opsvinget kommer skævt ud over landet. Hvor der i Hovedstadsområdet er kommet godt gang i både de private

Han glædede sig dog over, at flytteforretninger er meget mobile og derfor opsøger opgaverne, hvor de er. – Det kan dog gå ud over

lønsomheden, hvis man skal køre meget langt efter opgaverne. Flyttevirksomhederne søger at sikre sig mod problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft via en støt tilgang af lærlinge. Fx pumper TEC på Avedøre Holme 15-20 faglærte flyttefolk ud om året. Her findes landets eneste egentlige speciale som flyt-

Afgående formand for flyttevognmændene Leif Jensen, tv., siger held og lykke til DMFs nye formand Lasse Ødum. Foto: John Larsen techauffør. Et nyt hold starter i januar 2016, hvor der p.t. er 13 tilmeldte, så der er plads til flere. Formanden glædede sig over DTLs initiativ med at starte en specialforening for kurérog varebilsvognmænd med det mål for øje at få løftet det professionelle niveau og skabe mere ordentlige forhold.

– Herfra kan vi godt se, at der kunne være virksomheder, der i takt med, at de vokser, kunne blive kandidater til optagelse i DMF, sagde Leif Jensen. Han anbefalede også, at der blev indført et tilladelsessystem for varebiler tilsvarende det for tunge køretøjer.

medlemmer med en samlet lønsum på 349 millioner kroner. Der er registreret 1007 medarbejdere og 389 køretøjer.

Dansk Møbeltransportforening tæller 76 aktive

PALFINGER – klarer alle bygge- og anlægsopgaver Palfinger Danmark har udvidet salgs- og service- nettet i Danmark med et nyetableret Palfinger serviceværksted i København. Nettet af veluddannede og højt kvalificerede samarbejdspartnere er dermed endnu mere finmasket i Danmark. Palfinger Serviceværkstedet i Storkøbenhavn er vigtigt for Palfinger organisationen, da der her opererer rigtig meget Palfinger materiel, og efterspørgslen på vore produkter både her, men bestemt også i resten af landet stadig øges. Palfinger er globalt set den absolut største og førende producent af lastbilkraner, kroghejs og udstyr. Palfinger Danmark er markedsledende i Danmark.

Se mere på www.palfinger.dk Palfinger Danmark A/S Fabriksvej 11 5580 Nørre Aaby Tlf. 7010 8010 info@palfinger.dk

Palfinger København Avedøreholmen 92 2650 Hvidovre Tlf. 7010 8012 info@palfinger.dk

– vinder i længden


Udnyt den tomme plads

Vi fabriksmonterer dit budskab på sidepladerne inden traileren monteres Det vil sige at folien kommer ind under lister, skærme med mere, så kanterne på folien er skjult og derved ikke bliver flossede eller lign. med tiden. Med fabriksmonterede reklamer på din cargoliner, slår du for alvor dit budskab fast. Som sportsforening,idrætsudøver,erhvervsvirksomhed m.m. kan du få reklameplads på traileren og skabe stor synlighed og derved gøre traileren til et aktiv. Mulighederne er mange og det er kun fantasien der sætter grænser.  Vi er behjælpelige fra start til slut og kan ligeledes hjælpe med grafisk layout.

Kontakt din nærmeste Brenderup forhandler for at høre mere

Brenderup A/S Fabriksvej 4 5580 Nr. Aaby Denmark www.brenderup.dk


MISSION ACCOMPLISHED

Service- Leasing tilbud 3.500 kr. om måneden inkl. service og rep. 3.500 kg. træk 35.000 km. om året

DAILY 35S15 10,8 m3 INKLUSIV: • • • • •

Fartpilot Vægtsæde Aircondition Træk Varerum beklædt med træ i bund og på sider • LED loftbelysning • Vinterdæk

BEDRE BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET

BEDRE LASTEKAPACITET

BEDRE KOMFORT

BEDRE SMIDIGHED

Lavere brændstofforbrug med EcoPack, op til 14%

Op til 19,6 m3

Køreegenskaber i topklasse

Venderadius på 10,5 m

KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER: ESBJERG LKJ Biler Esbjerg 75 14 40 11 GLOSTRUP Iveco København 44 57 05 90 HERNING Thybo Biler 97 22 00 11 HILLERØD Era Biler 48 29 95 00 HOLSTEBRO Thybo Biler 96 10 10 10 KOLDING I.M. Jensen & Bache 74 67 00 41 MARIBO Jens E Biler 54 78 18 88 NÆSTVED Næstved Erhvervs Auto 55 77 44 77 ODENSE Iveco Odense 63 95 20 00 RINGSTED Ringsted Erhvervs Auto 57 61 32 32 SLAGELSE Slagelse Erhvervs Auto 58 58 06 58 SVENDBORG Svendborg Motor Co. 63 21 32 32 THISTED Thybo Biler 96 17 23 88 VEJEN LKJ Biler Vejen 76 96 33 33 VEJLE Iveco Vejle 76 42 97 66 AABENRAA HLT Service 74 61 73 32 AALBORG Iveco Aalborg 98 15 88 55 AARHUS Iveco Aarhus 87 45 48 48

NEW DAILY. VAN OF THE YEAR 2015.

IVECO DAILY 35S15, 10,8 m3: Førstegangsydelse kr. 35.000,- inklusiv: 35.000 km. om året i 48 måneder med 3XL service- og reparationspakke. Alle priser er ekskl. moms. Brændstofforbrug v.bl. kørsel: 12,8 km/l CO2 udslip: 206 g km/l. Energimærke F: F Tilbuddet forudsætter positiv kreditgodkendelse. Serviceleasingydelsen er en månedlig ydelse i aftaleperioden med variable rente. Tilbuddet er gældende til og med den 30. september 2015.

W W W. I V E C O. D K

Boa4 sek3  
Boa4 sek3