Page 1

Bygge- & Anlægsavisen Bredgade 36, 1. sal, Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 33 44 55 50

Tryk: OTM Avistryk ISSN 0908-1178 www.bygge-anlaegsavisen.dk

Nr. 4 September 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

INDHOLD 1. Sektion: Belysning

Lys med mennesket i centrum ”Human Centric Lighting” er temaet for Lysets Dag 2015, og begrebet handler i grove træk om at få mennesket frem for bygningen i centrum i lysdesign. Side 4

Energibesparelser, der lyser op i efteråret Værktøjsproducenten Kyocera Unimerco kan med udskiftningen af sin udendørsbelysning se frem til markante besparelser på energiudgifterne. Belysningen, som er leveret af LED-TEK, forventes at reducere strømforbruget på udendørsarealerne med omkring 80 %. Side 6

Højintelligent kvalitetslys

ESYLUX fastslår sin position som udvikler af højkvalitets belysningsløsninger. ESYLUX, der allerede er kendt for sine løsninger til udendørs belysning og sikkerhedsbelysning, introducerer nye, LED-baserede produkter i mere end 400 forskellige varianter i 2015. Læs artiklen på side 16

Grantoften

Ny gadebelysning kan give gratis internet Borgmester Laurids Rudebeck lægger op til, at udskiftningen af gadebelysningen fremskyndes og kobles med etablering af trådløs internet i det fri. Side 12

Tænk, at der skal så lidt til at skabe så meget... Tag et nærmere kig på REDAir: www.rockwool.dk/redair


2

1. SEKTION | ARKITEKTER & BYGHERRER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

INDHOLD

1. SEKTION Bygge- & Anlægsavisen Bredgade 36, 1. sal, Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 33 44 55 50

Tryk: OTM Avistryk ISSN 0908-1178 www.bygge-anlaegsavisen.dk

Nr. 4 September 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

INdhoLd 1. Sektion: Belysning

Lys med mennesket i centrum ”Human Centric Lighting” er temaet for Lysets Dag 2015, og begrebet handler i grove træk om at få mennesket frem for bygningen i centrum i lysdesign. Side 4

Energibesparelser, der lyser op i efteråret Værktøjsproducenten Kyocera Unimerco kan med udskiftningen af sin udendørsbelysning se frem til markante besparelser på energiudgifterne. Belysningen, som er leveret af LED-TEK, forventes at reducere strømforbruget på udendørsarealerne med omkring 80 %. Side 6

højintelligent kvalitetslys ESYLUX fastslår sin position som udvikler af højkvalitets belysningsløsninger. ESYLUX, der allerede er kendt for sine løsninger til udendørs belysning og sikkerhedsbelysning, introducerer nye, LED-baserede produkter i mere end 400 forskellige varianter i 2015. Læs artiklen på side 16

Grantoften

Tænk, at der skal så lidt til at skabe så meget...

Ny gadebelysning kan give gratis internet

Tag et nærmere kig på REDAir: www.rockwool.dk/redair

Borgmester Laurids Rudebeck lægger op til, at udskiftningen af gadebelysningen fremskyndes og kobles med etablering af trådløs internet i det fri. Side 12

TEMA: BELYSNING 3 Højintelligent kvalitetslys 4 Lys med menn esket i centrum 6 Energibesparelser, der lyser op i efteråret 8 Belysning smelter sammen med loft 11 Aura Lights LED-panel er international vinder af årets SEAD “Global Efficiency Medal” 12 Ny gadebelysn ing kan give gratis internet 14 Nyt Solar Fastbox-center garanterer hurtig og effektiv levering 16 ALVA-serien: Udendørs lamper til individuelle, intelligente koncepter

Forsidefoto: Venligst udlånt af Easylux 2. Sektion Center for Bygningsbevaring 3. Sektion Foto: Nils Stinus Gärtner Særtillæg Venligst udlånt af Rockwool

2. SEKTION

2

Lak & MaLing Nr. 4 September 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Indhold

Større bredde i højden M.J. Eriksson A/S har i nyere tid udvidet deres kranafdeling kraftigt, og den udvikling ønsker man at fortsætte fremover – så entreprenørvirksomheden går fra at være specialister i bæltekraner til også at have et bredt udvalg af mobilkraner i maskinparken. Læs artiklen på side 4

Teglbranchen kritiserer det stigende gambleri i byggebranchen Jagten på nemme og billige løsninger har på mange måder taget overhånd. Senest med skandalen om magnesiumplader, der suger fugt og koster boligejerne dyrt. Læs artiklen på side 6

akustikpuds med både funktionelle og æstetiske fordele Større designfrihed har længe stået højt på rådgivernes ønskeliste i forbindelse med akustiklofter, og den luftige akustikpuds fra Fade Acoustic Ceilings muliggør flottede hvælvede akustiklofter. Læs artiklen på side 8

gamle maleteknikker vender tilbage

Tendensen inden for maling peger på, at vi i stigende grad ønsker at føre bygninger tilbage til det originale. På Center for Bygningsbevaring i Raadvad mærker man også interessen for at genskabe de gamle maleteknikker. Sikre og professionelle løsninger. Hver gang! Tlf. 33 15 55 35 • www.pmg.dk

Læs mere på side 2

3. SEKTION Motor & Maskiner Nr. 4 September 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

3

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

IndHold

Erhvervslivet køber flere nye biler Generelt har de økonomiske nøgletal udviklet sig pænt i 2015. Men der er stadig tvivl om styrken i privatforbrug og investeringer. Dansk Byggeri peger på en måske undervurderet, positiv indikator, nemlig at erhvervslivet bliver ved med at investere i nye biler, om end kurven er fladet ud de seneste måneder. Læs artiklen på side 2

Anlægsarbejdet på nordhavnstunnelen starter tidligst i 2019 Vejdirektoratet har nu offentliggjort høringsnotatet til den offentlige idé- og forslagsfase for Nordhavnstunnelen, og i den forbindelse opregner man, at hele miljøundersøgelsesprocessen, vedtagelse af anlægslov, detailprojektering og udbud formentlig først kan være gennemfør i begyndelsen af 2019. Læs artiklen på side 6

Bygge- & Anlægsavisen tester: VW Transporter Sjette generation af håndværkerens tro følgesvend, er nu på gaden. Og med den videreføres de traditioner, som har gjort Volkswagen Transporter til et forbillede for varevogne igennem tiderne. „Hvis vi skal have en berettigelse, så er det på grund af mennesker og ikke på grund af olien“

Læs artiken på side 10

Det skal være ukompliceret og effektivt at handle med Uno-X Energi. Derfor arbejder energiselskabet med værdibaseret ledelse, der bygger på tillid og giver medarbejderne vide beslutningskompetencer. Læs artiklen på side 8

SÆR TILLÆG Nr. 4 September 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55 | Årsabonnement: 706,- incl. moms | Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Klima, Energi & Miljø

TEMA: LAK & MALING 1 Gamle maleteknikker vender tilbage 2 Gamle maleteknikker vender tilbage 3 Nu kan maleren samle alle sine indkøb 4 Større bredde i højden 6 Teglbranchen kritiserer det stigende gambleri i byggebranchen 8 Akustikpuds med både funktionelle og æstetiske fordele 10 Bring saven til træet 12 Nye M18 FUEL værktøjer hæver barren nok en gang 14 En revolution indenfor arbejdskomfort og funktionalitet

TEMA: MOTOR & MASKINER 2 Erhvervslivet køber flere nye biler 4 Status på brændstof – forbrug og lovgivning 6 Anlægsarbejdet på Nordhavnstunnelen starter tidligst i 2019 8 Hvis vi skal have en berettigelse, så er det på grund af mennesker og ikke på grund af olien 10 VW Transporter Tester: 12 Droner tæller trafikken 14 Voksende ejendomsmarked giver flere flytninger EMA: KLIMA, ENERGI & MILJØ T 2 Klimasikring – hvem gør hvad? 4 En smidigere arbejdsproces skaber værdi og minimerer risici 5 Toiletter til al le opgaver 6 Gulvvarmen breder sig i to nyrenoverende lejligheder 6 Markedsovervågning af stål- og aluminiums-konstruktioner undervejs 8 Affald som ressource 9 Bæredygtige a lternativer til offentligt byggeri 10 3 grader gør en kæmpe forskel 11 Bæredygtig fornyelse af vandrør – uden støj og byggerod 12 Nyt pilotprojekt skal skabe bæredygtige adfærdsændringer 13 Nyt energikatalog giver løsninger til renovering af etageejendomme 14 Skolereformen tærer på landets skolebygninger 16 DTU Byg inviterer til Innovation Day 2015 17 Et korrekt indreguleret varmeanlæg kan give energibesparelser på op til 25 % 18 Avedøreværket – et hus for maskiner 19 Gulvvarmens svar på Formel 1 gør det hurtigere at komme i mål 20 Øget byggelyst booster ordrebøgerne i DS Stålkonstruktion A/S 22 Den grønne elevator kører på solenergi 23 Online VVS-grossist på Fyn har succes med lavprisradiatorer

Fortiden og fremtiden

I den sammenhæng spiller renoveringen af den eksisterende boligmasse en stor rolle, og der er flere projekter undervejs, der skal gøre det lettere at bruge

andres erfaringer og finde ”best practice”. Lige nu arbejder man i initiativet Værdiskabende Byggeproces (Værdibyg) på at udvikle vejledninger særligt rettet mod renovering, og du kan læse vores interview med sekretariatsleder Rolf Simonsen, som fornemmer et igangværende skifte, hvor der begynder at komme

mere prestige i at beskæftige sig med renovering fremfor nybyg, hvor det traditionelt har været omvendt. I vores interview med centerleder Anne Lindegaard på Center for Bygningsbevaring, kan du læse mere om malingens rolle i forhold til at sikre vores kulturarv, og hun mærker ligeledes en stigende interesse

Annonceafdeling Daniel Lambevski daniel@boaa.dk Nils Stinus Gärtner stinus@boaa.dk Ronny Bennetsen ronny@boaa.dk Produktion Vanessa Møller vm@mediaxpress.dk Skribenter Skribenter Rune H. Jensen Jari Nielsen Annika Lillelund AD’er Benny Leick bl@mediaxpress.dk Mediegrafiker Anja Friis anja@mediaxpress.dk Udgiver MediaXpress A/S Bredgade 36, 1. sal, Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 33 44 55 50 Tryk OTM Avistryk Oplag 14.200 Bygge- & Anlægsavisen udkommer 6 gange årligt. Ideen er at ­formidle ­fagligt ­relevant stof, som holder b ­ eslutnings­tagerne ­indenfor bygge- og anlægs­sektoren vel­ orienterede i bredeste forstand. Alle artikler med relevans for branchen optages gratis, efter redaktionens vurdering. kundeservice@bygge-anlaegsavisen.dk Bestilling af abonnement Årsabonnement 706,kan bestilles på telefon: 33 44 55 55

LEDER Fremtiden byder på store udfordringer i forhold til klima og energi, og i denne udgivelse stiller vi skarpt på de løsninger, som byggebranchen kan byde ind med.

Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl ms@mediaxpress.dk

for de gamle maleteknikker og farver. Kunsten er at udnytte interessen for de gamle håndværksteknikker, samtidig med at vi formår at fastholde værdierne i byggeriet igennem hele byggeprojektet – lige fra de første tegninger til driften af det færdige byggeri.

Annoncer Bygge- & Anlægsavisen Bredgade 36, 1. sal, Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 33 44 55 50 www.bygge-anlaegsavisen.dk annoncesalg@bygge-anlaegsavisen.dk Bygge- & Anlægsavisen er tilmeldt:


1. SEKTION | BELYSNING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

3

Højintelligent kvalitetslys  ESYLUX fastslår sin position som udvikler af højkvalitets belysningsløsninger. ESYLUX, der allerede er kendt for sine løsninger til udendørs belysning og sikkerhedsbelysning, introducerer nye, LED-baserede produkter i mere end 400 forskellige varianter i 2015. Disse produkter giver en intelligent samt sundheds- og effektivitetsfremmende indendørs belysning i erhvervsbygninger. Målet: At udvikle både brugervenlige og energieffektive løsninger, der skaber en optimal lysatmosfære for den enkelte person, uanset hvor vedkommende befinder sig og tidspunktet på dagen. Dette mål skal opfyldes ved at kombinere lyskvalitet og intelligent styringsteknologi.

 G

ennem flere årtier har ESYLUX, der har hovedsæde i nærheden af Hamborg, skabt sig et internationalt ry som udvikler af intelligent teknologi til rum- og bygningsautomatisering. Det har især kunnet lade sig gøre ved hjælp af et omfattende sortiment af tilstedeværelses- og bevægelsessensorer og ved at bibeholde Tyskland som stedet for forskning, udvikling og produktion. En anden vigtig grundsten for virksomheden er belysningen. „Vi er allerede kendte for at kunne tilbyde kvalitetsløsninger inden for udendørs belysning og sikkerhedsbelysning,“ udtaler produktchef Thorsten Pieper, „og nu tager vi det afgørende skridt ind på markedet for indendørs belysning, hvor vi til fulde kan bidrage med de kompetencer, vi igennem mange år har opnået på o mrådet elektronik. Det skyldes ikke kun, at virksomheden fokuserer på at udvikle LED-baserede løsninger, men derimod også, at intelligent lysstyring får en større og større betydning

inden for især indendørs belysning. Human Centric Lighting giver større produktivitet på kontorer På dette område er „Human Centric Lighting“ blevet et centralt begreb. Det er en belysning, der har en biologisk positiv effekt på det enkelte menneske ved hjælp af et lys, der minder om dagslyset, og som ændrer sig dynamisk. Man kan sige, at det er kongedisciplinen inden for indendørs belysning. Her handler det om at have både kompetencer inden for belysning og automatisering, og ESYLUX præsenterer derfor to serier i 2015, der takket være virksomhedens egen SymbiLogic Technology er specielt optimeret til en sundheds- og effektivitetsfremmende belysning, som tilmed er meget energieffektiv på grund af den integrerede højteknologiske sensorik til tilstedeværelses- og dagslysafhængig lysstyring. Først serien „PRANA+“, som allerede ved første blik skiller sig ud fra mængden på grund af designet. Det er udviklet

af den ansete designvirksomhed „peter schmidt, belliero & zandée“, der er et team af designere, der – især for den meget erfarne Peter Schmidts vedkommende – har arbejdet med mange internationale og succesfulde projekter. Gulvlampen i serien har SymbiLogic Technology og kan tilmed styres på mange individuelle måder, f.eks. ved hjælp af smartphone. Den kan også forbindes med andre lamper og er sågar i stand til at simulere det typiske lysforløb i flere større byer i verden.

Thorsten Pieper og henviser til yderligere nye produkter indenfor indendørs belysning. Disse nyhederer også optimale, men mere prisbillige løsninger. For at sikre, at alle belysningsløsninger har en ensartet høj lyskvalitet, er ESYLUX ikke kun meget omhyggelig med LED-binning, men også med at kontrollere alle lysrelevante karakteristika. Dette foregår i virksomhedens eget referencelaboratorium for lys. At overholde standarder er dog ikke nok for ESYLUX:

– Det er næsten muligt at tage en tur til Rom med en tryk på knap, som Thorsten Pieper udtrykker det. Den anden serie: Serien „ALICE“ er et systemsæt til loftet, der er utrolig let at montere, og som altid kan udvides. Og på det øverste konfigurationsniveau giver den desuden mulighed for biodynamisk lys i standardkontorer.

– Derfor har ESYLUX som en af de første producenter udvidet sine egne målemetoder med den betydeligt mere retvisende farvekvalitetsskala CQS for LED’er. De nye belysningsløsningers farvekonsistens ligger inden for en 3-trins MacAdam-ellipse og er derfor højere end gennemsnittet. Det samme gælder for farverenheden takket være et præcist forløb på Planckkurven. „De, der vil tages seriøst inden for indendørs belysning“, skal anvende lignende målestokke, siger Thorsten Pieper.

Konstant kvalitetskontrol i eget referencelaboratorium for lys – Vi har dog ikke kun fokus på high-end-produkter, siger


4

1. SEKTION | BELYSNING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Lys med mennesket i centrum ”Human Centric Lighting” er temaet for Lysets Dag 2015, og begrebet handler i grove træk om at få mennesket frem for bygningen i centrum i lysdesign. Tekst af Annika Lillelund tisk understøtter brugernes adfærd. Kunstlyset har stor betydning for, hvordan et byggeri opleves, så derfor bør det ikke nedprioriteres. Det paradoksale er, at hjemme i privaten er danskerne et temmelig LED-forskrækket folk, for her vil vi sjovt nok gerne have et behageligt og tilpasset lys. Sådan er det

L

ED har gennem længere tid været den faktor, man har navigeret efter ved lysplanlægning i byggerierne. Den lave driftsomkostning og lange holdbarhed fik for alvor LED’en på lystavlen hos bygherrer og arkitekter. Men nu begynder begrebet ”human centric lighting” at gøre sit indtog inden for lyssætning og design. Begrebet favner mere end blot den konkrete lyssætning, den inddrager både døgnrytme, visuel skarphed, humør, produktivitet og bæredygtighed. En ”holistisk tilgang til lys”

kalder civilingeniør og direktør hos Center for Lys, Anne Bay, begrebet: – Det gode lys har været nedprioriteret gennem længere tid. Selv i store udbud står der noget om belysning og LED helt henne på side 38, og det er det. Jeg synes jo, det er påfaldende, at det er de samme arkitekter og bygherrer, som tænker meget på dagslys og æstetik, der nedprioriteter kunstlyset i byggerierne. Man har mere fokus på dagslyset og på en æstetisk belysning frem for en belysning, som rent fak-

svært at måle lysets indvirkning på den menneskelige præstationsevne: – Alt skal være forskningsunderbygget, hvilket kan gøre det svært. Der kører en del forskning i hele verden, og man har f.eks. i USA på store postsorteringscentraler eksperimenteret med en lys-

Se på brugernes færdsel Hvis man har sagt LED, har man også en forventning om massive energibesparelser. Sådan plejer det at hedde sig, men ifølge Anne Bay bør vi gå ganske anderledes til værks. Vi bør i højere grad se på, hvilken form for lys vi ønsker i virksomheden, og her bør man eksempelvis under-

”Det paradoksale er, at hjemme i privaten er danskerne et temmelig LED-forskrækket folk, for her vil vi sjovt nok gerne have et behageligt og tilpasset lys. Sådan er det bare ikke i de store byggerier, hvor driftsposten er vigtigste faktor”. bare ikke i de store byggerier, hvor driftsposten er den vigtigste faktor. Standarder er ikke opskriften Ifølge Anne Bay er brugeren ret usynlig i lysdesignet i de nye byggerier. Men en god lyssætning har betydning, hvis brugerne skal trives og præstere, og antallet af sygedage skal nedbringes. En del af problemet kan være, at det

sætning, som både ændrer sig henover døgnet, men også ændrer sig alt afhængig af hvilken funktion, det skal understøtte, og her har man gode resultater. Desværre ser vi oftest lysløsninger, som bare følger standarderne, og standarderne er ikke en opskrift at lave godt lys. Det er en opskriften på, hvor dårligt lys man kan lave uden at få ørerne i maskinen, hvis du spørger mig.

søge: Hvilken type brugere der er, samt hvilken type opgaver de forskellige brugere løser? Man bør desuden undersøge, hvornår brugerne benytter de forskellige områder? Og herfra beslutte sig for et lysdesign, som supporterer arbejdet bedre: – I bl.a. Tyskland har man vejledninger til optimal lyssætning, og her arbejder man med bløde overgange

henover dagen. Lysskiftet sker henover en håndfuld minutter, så brugerne slet ikke opdager det. I bund og grund skal folk have det godt, så de er produktive og er sunde og raske. Hvis vi kan komme den der ”kl. 13-træthed” til livs ved at skrue op for kunstlyset, er det godt. Nogle vil så mene, at det er manipulatorisk, og andre vil være bekymret for, om medarbejderne skvatter sammen, når de kommer hjem til deres egen belysning. Men sådan er det jo ikke. Om sommeren, hvor vi får meget lys, skvatter vi jo ikke sammen om efter arbejdsdagen. Tværtimod er vi fyldt med energi. Jeg ser derfor en velovervejet kunstlyssætning som en måde at udnytte medarbejdernes potentiale på en sympatisk måde. På Lysets Dag taler bl.a. Anne Bay meget mere om human centric lighting, og den afholdes den 30. september 2015.


Foto: Tom Jersø | Arkitekt: Henning Larsen Architects

Specialkonstruktioner

Spær

Trapper, Værn og Altaner

CSK bjælken Novo Nordisk

CSK – en stålsat virksomhed

Musikkens Hus Foto: Henrik Bo | Arkitekt: Coop Himmelb(l)au

Hos CSK Stålindustri A/S var vi med fra starten, da en række markante og spektakulære byggerier blev skudt i gang. Afsættet var naturligvis vores ekspertise i stålkonstruktioner og ofte kombineret med tidens arkitektoniske trend. Vi har fokus på: • Stålkonstruktioner til alle former for byggeri • Professionel og seriøs rådgivning • Design, konstruktion, produktion og montage • Tæt dialog med kunden • Kvalitet – ikke mindst certificeret kvalitetssikring • Specialkonstruktioner, stålspær, CSK bjælken samt trapper, værn og altaner • Egen produktion og udvikling i Danmark og Letland • 230 kompetente medarbejdere, der kan håndværket til fingerspidserne Det er ikke uden grund, at vi siger, at CSK går til stålet. Vores kompetencer er unikke, hvilket gør, at vi tør sige, at CSK er kendt som en af de bedste leverandører på markedet. Læs mere på www.csk.dk

Swedbank Foto: Adam Mørk | Arkitekt: 3XN

FN Byen

Vizuall.dk

Foto: Dragør Luftfoto | Arkitekt: 3XN

CSK Stålindustri A/S Sdr. Thorstedvej 1 | DK-7700 Thisted Tlf. +45 96 177 000

www.csk.dk


6 ANNNONCE

1. SEKTION | BELYSNING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Energibesparelser, der lyser op i efteråret Værktøjsproducenten Kyocera Unimerco kan med udskiftningen af sin udendørsbelysning se frem til markante besparelser på energiudgifterne. Belysningen, som er leveret af LED-TEK, forventes at reducere strømforbruget på udendørsarealerne med omkring 80 %. Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

K

yocera Unimerco, der har til huse i Sunds i Midtjylland, er blandt de førende producenter i Europa af skærende værktøjer, måleværktøjer og værktøjer til befæstelse. En bærende idé i virksomheden er, at produktkvaliteten skal gå hånd i hånd med bæredygtig produktion og ansvarlighed over for miljøet. Derfor valgte virksomheden at investere i LED, da 99 udendørslamper på parkeringsarealerne skulle udskiftes. Grunden til udskiftningen var dels, at der ikke længere kunne skaffes nye pærer, dels at virksomheden havde en del el-problemer med de gamle lamper. Alle udendørslamper blev renoveret, og der blev monteret nye LED-pærer. Den teknologisk mest optimale løsning – Vi har generelt den hold-

ning, at når tingene fungerer, så skal der meget til, før vi begynder at udskifte dem. Men når de ikke fungerer, så reagerer vi til gengæld hurtigt. Vi kigger bl.a. meget på, hvordan de nye løsninger vil fungere rent energi- og driftsmæssigt over en længere årrække, fortæller ejendomsadministrator Kristian Mikkelsen. – Vi kunne se, at vi med ny LED-belysning i lamperne ville få markante besparelser på strømforbruget. Det var derfor oplagt at skifte, og vi har nu fået den teknologisk mest optimale løsning, fortsætter han. Sparer 80 % af strømforbruget Den valgte LED-løsning blev leveret af LED-TEK, som har domicil i Løsning ved Horsens og gennem en årrække har markeret sig som en af pionererne i Danmark inden for LED-belysning. Instal-

latørerne fra Sunds El stod for selve udskiftningen, hvor Kyocera Unimercos 99 gamle 80 W kviksølvspærer og spoler blev erstattet med 18 W LED-parklamper. Sunds El rengjorde ved samme lejlighed glasset på de gamle kupler, så lamperne efterfølgende kunne give maximalt lysudbytte. – I sig selv betyder en udskiftning til LED, at du får

mere lys for dine Watt, da LED-belysning giver mere af det lys, som øjet kan opfange. Sammen med afvaskningen af de gamle kupler har det løftet lysniveauet på parkeringsarealerne. Det vil ikke mindst komme virksomheden til gavn i de mørke efterårs- og vintermåneder, fortæller installatør og medindehaver Mikael Ejgaard Knudsen fra Sunds El og uddyber:

– Generelt er det dog energibesparelserne, der trækker, når folk vælger at skifte til LED. Især for virksomheder, som enten kører med ældre lysanlæg, der trænger til at blive udskiftet, eller som er i gang med at opføre helt nye lokaler, giver det rigtig god mening. Ofte betaler investeringen sig hjem inden for 1-3 år.

Tilbagebetalingsberegning dokumenterer besparelserne I Kyocera Unimercos tilfælde er de forventede energibesparelser til at føle på: LED-TEKs beregninger viser således, at virksomhedens fremtidige strømforbrug til udendørsbelysning vil blive reduceret fra ca. 2300 kWh om året til ca. 450 kWh om året – svarende til en reduktion på omkring 80 %. Det giver en tilbagebetalingstid på investeringen på 1-2 år. – Derudover bliver udgifterne til vedligeholdelse væsentligt mindre, når LEDbelysningen er installeret. Det skyldes, at lyskilderne fungerer uden spoler og har en forventet levetid på mere end 50.000 lystimer. Ingen af delene skal altså udskiftes de næste rigtig mange år, understreger Mikael Ejgaard Knudsen.


VI VED IKKE SÅ VOLDSOMT MEGET OM BYGGEMASKINER

TIL GENGÆLD VED VI ALT OM MIDLERTIDIGE LOKALER Temporent kan noget, de andre ikke kan. Vi beskæftiger os nemlig kun med midlertidige lokaler i permanent kvalitet. Tag bare KLOSS, vores modulsystem til skoler og institutioner, der kommer med komplette faciliteter og rummelige lokaler. Enten som færdigt modul eller tilpasset ønskerne. Vi anvender kun de bedste løsninger og materialer - ligesom ventilation selvfølgelig er standard i Temporents lokaler. KLOSS leveres naturligvis nøglefærdigt – til tiden – og vi sørger for det hele fra opsætning til nedtagning, hvilket giver tryghed og tilfredse brugere både før, under og efter. Spørg endelig, hvis du vil vide mere om det, vi ved alt om. Ring 7012 4444 www.temporent.dk

6627 Temporent Ann 266x370 KLOSS 2012.indd 1

Eksperter i midlertidige lokaler

29/02/12 11.01


8

1. SEKTION | BELYSNING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Belysning smelter sammen med loft LED-belysningsarmaturer fra TrickleStar er designet til systemlofter. Det betyder, at de er nemme at montere og fremstår som en integreret del af loftet. Tekst af Jessie Nørgaard

M  

ed TrickleStars LED-armaturer får arkitekter helt nye muligheder, når det drejer sig om belysning. Hvor tidligere og eksisterende lysstofrørarmaturer skiller sig ud fra loftet, er det med TrickleStars LED-armaturer muligt at få et mere harmonisk og æstetisk udtryk, hvor belysningen bliver en integreret del af systemloftet.

TrickleStar har indgået et samarbejde med Knauf A/S, hvilket betyder, at de kan tilbyde LED-armaturer med samme mekaniske og æstetiske design som seks forskellige systemlofter fra Knauf Danoline porteføljen. Det gør det nemt og billigt at skifte og installere belysning i lofter, fordi LED-armaturerne monteres på samme måde som systemlofterne fra Knauf. Derved sikrer man også et visuelt ensartet

loft. Det er desuden muligt at få TrickleStars LED-belysningsarmaturer i specialmål. TrickleStar lever op til Dansk Standard DS700 og sikrer derfor et godt arbejdsmiljø. Skandinavisk design Et rent og enkelt design har været et gennemgående tema i designet af TrickleStars belysningsprodukter. – Vi har taget udgangspunkt i det minimalistiske og enkle

inden for skandinavisk design. Alle vores produkter har fokus på rene linjer og ikke for mange buer, kanter og farver. Målet har været at skabe belysningsløsninger, der efterlader et roligt og harmonisk udtryk, forklarer adm. direktør i TrickleStar, Thomas Jørgensen. 3D BIM-objekter til CAD Som en ekstra mulighed for arkitekter kan TrickleStars belysningsløsninger nu også

fås som 3D BIM-objekter til CAD, hvilket giver helt nye redskaber til at tænke belysning ind i projekter. Ligeledes er de forskellige løsninger fra Knauf Danoline porteføljen også tilgængelige som BIM-objekter.

allerede i tegnefasen tage højde for dimensioner af forskellige elementer. Dermed kan arkitekterne inkorporere belysning i deres tegninger, inden de sendes videre til de rådgivende ingeniører, forklarer Thomas Jørgensen.

– Med denne nye mulighed bliver det muligt for arkitekterne at lave en fuldstændig 3D-simulation af loftsbelysningen og det betyder, at man kan eksperimentere og

Alle LED-armaturer og tilhørende systemlofter kan ses i TrickleStars showroom i Hørsholm.


layout mediaxpress a/s

Det rette lys skaber overskud Trivsel, øget effektivitet, bedre bundlinje. Når belysningen skræddersys til din virksomhed, skaber du værdi, der mærkes hele vejen rundt. Hos LED-TEK tilbyder vi et fuldt program inden for markedets førende LED-løsninger – fra diskrete og stilrene kontorlamper til kraftige industriarmaturer og parklamper. For os er det afgørende, at du får den belysning, som giver din virksomhed mest værdi. Der skal hverken være for meget lys eller for lidt. Vi arbejder tæt sammen med kunderne om at afdække deres reelle behov. Sådan sikrer vi, at løsningerne sammensættes optimalt – og at økonomien bliver helt rigtig. Vidste du f.eks., at du med LED kan spare op til 80 pct. af driftsudgifterne til belysning det første

år? Eller at staten yder tilskud, så din investering i LED reduceres? Hos LED-TEK laver vi alle nødvendige lysberegninger og står for hele forløbet med ansøgning om energitilskud. Vi leverer den komplette løsning, så du trygt kan koncentrere dig om din egen forretning. LED-TEK er både distributør og projektleverandør. Vi går langt for at sikre, at projekterne følges helt til dørs med korrekt montage og teknisk service. Samtidig har vi som en af branchens mest erfarne aktører stor knowhow inden for projekttilpasset design og bidrager gerne så tidligt som muligt i projekteringsfasen. Kontakt os på tlf. 73841100 eller led-tek@led-tek. dk og få en aftale om at besøge vores showroom ud til E45 ved Hedensted – så finder vi sammen den belysning, der skaber mest overskud for dig.

LED-TEK A/S • Lundagervej 45A, 8723 Løsning • Tlf: 7384 1100 • led-tek@led-tek.dk • www.led-tek.dk

annonce_jyllandsposten_NYv2.indd 1

14/09/15 14.13


10

1. SEKTION | BELYSNING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Aura Lights LED-panel er international vinder af årets SEAD “Global Efficiency Medal” Med produktet Aura Lunaria har det svenske belysningsselskab vundet konkurrencen om verdens mest energieffektive kontorbelysning, SEAD “Global Efficiency Medal” i kategorien LED paneler.

S

EAD er et initiativ fra Clean Energy Ministerial, som for fjerde år i træk arrangerer Global Efficiency Konkurrencen, der har til formål at gøre opmærksom på energieffektive produkter. Nu er vinderne blevet udnævnt, og Aura Light blev tildelt den internationale ” Global Efficiency Medal” i kategorien LED paneler, og regionale priser i Europa og Australien i samme kategori. Prisoverrækkelsen fandt sted i Luzern, Schweiz den 26. August. En række regeringer

er involveret i SEAD hvor Energimyndigheten og Regeringskansliet repræsenterer Sverige. – Det er en stor ære at modtage denne prestigefyldte pris! Det er en anerkendelse af vores forretningsfokus på bæredygtig innovation. Dette højkvalitets LED-panel skaber en fantastisk atmosfære og bidrager til at reducere energiforbruget med cirka 50 % sammenlignet med et gammelt anlæg, siger Martin Malmros, koncernchef Aura Light International AB.

Det vindende produkt er en LED-løsning for lofter med lav profil. Det anvendes som belysning i standard lofter i det offentlige rum og erstatter normalt standard lysstofrørsarmaturer med dimensioner 600 mm x 600 mm. Det er velegnet til kontorer, skoler, hospitaler og andre offentlige områder.


ENERGIRIGTIG LED BELYSNING

• Indendørs LED-sensorlampe • 360° højfrekvens-sensor, 8 m rækkevidde • 16 W med 972 lumen, 3000 K eller 4000 K • Ny skærm med forbedret lysfordeling

RS PRO LED S 1

• Mulighed for 10% grundlys • Kan sammenkobles trådløst

Intelligent sensorlampe med lang levetid og meget lave driftsomkostninger. Velegnet til trappeopgange, entréer & gangarealer. Solgt i mere end 30.000 eksemplarer i Danmark. Park-/gadelampe

Hella Park Lampehoved til top- eller sidemonteret mastemontage. Lampen er formonteret med kabel og LED modul og overholder lysklasserne i forhold til de danske vejregler. • Effekt: 7W / 9W / 15W / 21W / 25W • Mulighed for 50% dæmpning ved faseafbrydelse • Mulighed for store energibesparelser ved udskiftning af eksisterende belysning • 5 års garanti på LED modul - min. 20 års reservedelsgaranti • LED levetid 50.000 timer, herefter 80% - IES LM80

Roliba A/S - Hvidkærvej 52 - 5250 Odense SV - Tlf. 65 93 03 57 - Fax: 65 93 27 57 - post@roliba.dk -

roliba.dk


12

1. SEKTION | BELYSNING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Ny gadebelysning kan give gratis internet Borgmester Laurids Rudebeck lægger op til, at udskiftningen af gadebelysningen fremskyndes og kobles med etablering af trådløs internet i det fri.

N

år gadebelysningen rundt om i Tønder Kommune bliver skiftet ud med nye energibesparende LED-lyskilder, vil der muligvis også komme gratis trådløst internet. Samtidig vil borgmesteren foreslå at fremskynde udskiftningsprocessen.

– Det gælder også i en stor del af kontakten mellem borgere og myndigheder. I mange tilfælde stiller det offentlige krav til borgerne om at benytte selvbetjening via nettet. Derfor er det også kun rimeligt, at vi gør det så let som muligt for borgerne at få adgang til nettet, siger borgmesteren.

– I samarbejde med et eksternt konsulentfirma er vi ved at gøre klar til at udbyde opgaven med udskiftning af gadebelysningen. Jeg forestiller mig, at der bliver mulighed for at afgive tilbud, hvor leverandøren samtidig stiller trådløst internet til rådighed. Altså en løsning, hvor det ikke er kommunen, men leverandøren af gadebelysningen, der står for internet-tilbuddet, siger Laurids Rudebeck.

Han ser samtidig gratis adgang til nettet i det fri som et godt og nyttigt tilbud til turisterne, der i større og større udstrækning benytter nettet til at orientere sig om tilbuddene i ferielandet.

I dag er brug af internet en helt naturlig del af hverdagen for langt de fleste mennesker, og i mange situationer er vi afhængige af at kunne komme på nettet.

Nedslidt udstyr Gadebelysningen i Tønder Kommune står foran udskiftning, fordi store dele af udstyret er nedslidt med mange udfald til følge. Aftalen med den nuværende leverandør om drift og vedligeholdelse udløber ved udgangen af januar 2016. Samtidig stiller EU krav om, at bl.a. kviksølvlamper skal udfases for at nedbringe

energiforbruget og begrænse miljøbelastningen. Politikerne i Tønder Kommune har afsat en halv mio. kr. til at gennemføre et udbud af opgaven, der omfatter udskiftning af ca. 3.100 kviksølvlamper og ca. 4.200 lysstofrør til LED-amaturer samt udskiftning af ca. 1.200 træmaster til stålmaster. Samlet anslås det at være en opgave til omkring 54 mio. kr. Udskiftningen vil, når den er fuldt implementeret, medføre en årlig driftsbesparelse på mellem 3,5 og 4 mio. kr.

Det er omkring en halvering af de nuværende udgifter til gadebelysning. Der er endnu ikke taget endelig stilling til tidshorisonten i den store udskiftningsplan. – Der har været talt om at gennemføre udskiftningen over en periode på op til seks år, men på budgetseminaret vil jeg foreslå, at vi fremskynder processen og gennemfører udskiftningen over tre år, siger borgmester Laurids Rudebeck.


Solar Fastbox

Nu er det blevet endnu nemmere at effektivisere din hverdag... Bestil Fastbox via Solar Mobile Nu er Fastbox en integreret del af appen Solar Mobile, så nu er det meget nemmere at bestille en fastbox-leverance med de ting, du står og mangler nu og her. Og når du har bestilt, kommer varerne inden for en time. Bliv mere effektiv, og gør det du er bedst til som professionel – installer! Spar de mange dyre og tidskrævende ture til grossisten.

Regn din fortjeneste ud med FB CALC DK På ét år kan din forretning tjene rigtig mange penge på at få varer leveret med Fastbox, fremfor at hente dem selv hos din grossist. Præcist hvor meget, kan du regne ud med appen FB CALC DK, som nu også er kommet til smartphones. Hent appen og brug ca. 5 minutter på at regne den ud – det bliver med garanti rigtig sjovt :-)

Trim din forretning inden opsvinget Der er rigtig mange penge at tjene med Solar Fastbox, og det er ikke engang særligt svært. Du sparer oven i købet også tid – tid, du kan bruge til klare ordrer uden at skulle ud at hyre flere medarbejdere. Envidere vil dine kunder glæde sig over at jobbet udføres på rekordtid.

www.solar.dk


14 ANNNONCE

1. SEKTION | BELYSNING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Nyt Solar Fastbox-center garanterer hurtig og effektiv levering Digitale løsninger, udvidede åbningstider og effektive arbejdsgange betyder, at Solar nu kan ekspedere ordrer i løbet af ganske kort tid. tilpasser vores forretning og udvikler services, som passer til kundernes behov for effektivitet og digital samhandel, forklarer administrerende direktør Jens Andersen, Solar Danmark. De digitale løsninger, som f.eks. at installatørerne kan bestille deres varer på forkant via Solar webshop eller Solar Mobile, betyder at arbejdsgangene bliver langt mere effektive. Nu kan ordren være klar til ekspedering i løbet at kort tid. Faktisk ses ekspeditionstider på under fem minutter.

S

olar har netop åbnet Fastbox-center Øst. Det nye center byder på et udvidet el- og vvs-sortiment og længere åbningstider i ugens fem dage. Det nye Fastbox-center fungerer udelukkende som et ekspeditionscenter, hvor

installatørerne enten kan afhente deres forudbestilte varer eller få dem bragt ud til kunden via en Fastbox. –Fastbox-centeret er åben fra fem morgen til seks aften i ugens første fire dage og fredag fra fem morgen

til fem aften. De nye åbningstider, kombineret med vores natlevering medfører, at vi kan levere varer til vores kunder på stort set alle tider af døgnet. Vi kan se, at vores kunder er blevet mere digitale, og det kræver naturligvis, at vi løbende

Kunderne benytter Fastboxen flittigt, og det medfører ifølge Jens Andersen, at de også begynder at efterspørge et større sortiment af installationsprodukter. Det tilgodeser vi nu med et ca. 40% udvidet sortiment på el- og vvs-varer. Fastbox-

Centrets varesortimentet er på godt 10.000 varenumre inden for både el og vvs og sammenholdt med vores øvrige servicecentre, som har ca. 6000 varenumre, betyder det et både bredere og mere dybt sortiment. –Vores kunder har taget godt imod det nye Fastbox-Center. De udvidede åbningstider, giver nemlig mulighed for, at de også kan effektivisere deres arbejdsgange, forklarer Jens Andersen. For de mange installatører som er på vej til installationsopgaver tidligt om morgenen, betyder det, at de rent faktisk kan vente med at afgive deres bestilling til tidligt om morgenen inden de kører hjemmefra. De kan enten vælge at køre forbi Fastbox-Center Øst på vejen og hente varerne eller få dem bragt ud via en Fastbox. De behøver ikke at bekymre sig om bestilling af varer dagen

forinden, det er nemt og effektivt i en travl arbejdsdag, pointerer Jens Andersen. Det nye Fastbox-Center, som ligger i Brøndby sydvest for København, er centralt placeret i forhold til distribution af installationsvarer i og omkring Københavnsområdet. Desuden er der også rig mulighed for hurtig distribution af varer til den øvrige del af Sjælland.


16 ANNNONCE

1. SEKTION | BELYSNING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ALVA-serien: Udendørs lamper til individuelle, intelligente koncepter ESYLUX fokuserer med udvidelsen af deres sortiment af udendørs belysning, på høj lyskvalitet kombineret med en fleksibel styring.

 E

SYLUX, der har specialiseret sig i automatiseringsteknik, præsenterer en serie inden for udendørs belysning, som ud over dens robuste, modstandsdygtige design, smudsafvisende, selvrensende egenskaber samt den LED-baserede lyskvalitet også skiller sig ud ved en intelligent, fleksibel styring, der fås som ekstraudstyr. Således fås pullerterne og husnummerlamperne i ALVA-serien med integreret bevægelsessensor til en behovsorienteret, energieffektiv lysautomatisering, og pullerterne fås endvidere i et DALI-kompatibelt design. Dette giver mulighed for lampernes integration i lysstyringssystemer og skaber individuelle lysstemninger. Uplight/downlight-designet fuldender serien og giver en facadebelysning med en yderst effektiv lysvirkning. Lysjusteringen gør det lettere at sætte repræsentativt fokus på både flader og objekter – det er, ud over et robust design, de vigtigste egenskaber for en udendørs belysning inden for bygningsområdet. Ønsker man at efterkomme

endnu højere krav, kan den allerede installerede indendørs belysning ligeledes integreres: En intelligent styring, der skaber det helt rigtige lys til ethvert behov og sørger for en større energieffektivitet.

ESYLUX anbragt dem i robuste aluminiumkabinetter med kapslings- og beskyttelsesklasserne IP 65 og IK 09. Kabinetterne fås i hvid eller antracit, og de integrerede bevægelsessensorer, der fås som ekstraudstyr, er tilpasset den pågældende farve. Derudover er kabinetterne pulverbehandlede, hvilket giver særlige smudsafvisende og selvrensende egenskaber.

Pullerter til individuelt, behovsorienteret belysning med DALI Særligt pullerterne i ALVAserien fra producenten ESYLUX repræsenterer i den forbindelse en ny kvalitet. De fås med normal koblingsdrift, men også i et design med en integreret, elektronisk DALIforkoblingsenhed. – Brugeren får således også i udendørsområdet mulighed for at integrere belysningen i overordnede lysstyringssystemer og derved skabe individuelle lysscener og -stemninger, siger produktchef Thorsten Pieper. Derudover kan lamperne på deres højeste konfigurationsniveau – med integrerede bevægelsessensorer og indbygget busspændingsforsyning – automatiseres enkeltvist eller behovsorienteret i et netværk med andre lamper og er samtidig udstyret med

en orienteringslys- og dæmpningsrelæfunktion. For at kunne tilbyde optiske alternativer med hensyn til belysning fremstiller ESYLUX pullert-hovederne med glasklare eller opale skærme, hvorved strålevinklen på 360 grader kan begrænses fleksibelt med en skærmafdækning. Fleksible husnummerlamper i uplight/ downlight-design giver effektfuld belysning Anden del af serien: Husnummerlamper, der ligeledes

fås med simpel koblingsdrift eller med integreret bevægelsessensor og dertil hørende orienteringslys- og dæmpningsrelæfunktion. For at give brugeren mulighed for at ændre lysstyrke og driftstilstand manuelt har alle lamper af denne type en kontaktindgang. Alternativt kan de også monteres på væggen eller i loftet og anvendes uden husnummer som stibelysning. Til bygningsfacader lancerer ESYLUX derudover nye

uplights/downlights. De fuldender serien og skaber med deres op- og nedadrettede stråler ikke blot en særlig lyseffekt på ydervæggen. De to lysende ringe, der er inkorporeret i kabinettet, giver facaden ny glans. Lampehovederne på uplights/ downlights og husnummerlamperne er forsynet med opale skærme. Selvrensende egenskaber og høj lyskvalitet For bedst muligt at beskytte lamperne i hele serien har

Seriens lyskvalitet er frem for alt baseret på LED’ernes energieffektivitet: ESYLUX tilbyder hele serien i 3000 eller 4000 kelvin – ved en konstant høj farvekonsistens, der ligger inden for en tretrins MacAdam-ellipse. Gode værdier iht. farvegengivelsesindekset CRI og farvekvalitetsskalaen CQS (Color Quality Scale) sikrer omgivelsernes naturlige fremtræden. Samtidig er LED’ernes forventede lange levetid på 50.000 timer (LM80B10) med til at sikre serien langtidsholdbarhed.


kulløse maskiner for lÌngere drifttid

branchens bredeste program makita.dk 76 25 44 00


18

1. SEKTION | LÆSERSERVICE | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

I næste udgave af Bygge- & Anlægsavisen sætter vi fokus på Building Green I tillæg til vores andre temaer stiller vi skarpt på dette års messe, og du kan læse om de nyeste løsninger og tendenser inden for bæredygtighed, genanvendelse og energioptimering. I den forbindelse taler vi med Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt, ligesom du kan læse vores interview med Rikke Dreyer, chefkonsulent for Samfundsansvar i SKI og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb, der fortæller om private og offentlige virksomheders muligheder for at have en bæredygtig indkøbspolitik.

Bygge- & Anlægsavisens messeavis udkommer i ekstra oplag, så kig forbi vores stand på Building Green og hent et eksemplar – helt frisk fra trykken.

LÆSERSERVICE Aura Light Tlf.: 20 33 83 09 www.auralight.dk

DLH Tlf.: 43 50 08 00 www.dlh.dk

LED-TEK Tlf: 73 84 11 00 www.led-tek.dk

Beckers Tlf.: 43 63 16 11 www.beckers.dk

Dong Tlf.: 72 10 20 30 www.dongenergy.dk

M.J. Eriksson Tlf.: 43 73 04 21 www.mjeriksson.dk

Chromaviso Tlf.: 72 40 60 07 www.chromaviso.com

DS Stålkonstruktion Tlf.: 96 57 27 27 www.ds-staal.dk

MAFELL AG Tlf.: 52 17 07 40 www.mafell.dk

Dana Lim Tlf.: 56 64 00 70 www.danalim.dk

DTU Byg Tlf.: 45 25 17 00 www.byg.dtu.dk

Max Sibbern Tlf.: 44 50 04 04 www.ifo.dk

Dansk Byggeri Tlf.: 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk

ESYLUX Danmark Aps Tlf.: 76 72 90 90 www.esylux.dk

Novopan Træindustri Tlf.: 89 74 74 74 www.novopan.dk

Dansk Center for Lys Tlf.: 47 17 18 00 www.centerforlys.dk

Frøslev Træ Tlf.: 74 67 06 00 www.froeslev.dk

Rockwool Tlf.: 46 55 87 30 www.rockwool.dk

Dansk Industri Tlf.: 33 77 33 77 www.di.dk

Greenpipe Tlf.: 40 56 19 76 www.greenpipe.dk

Roliba Tlf.: 65 93 03 57 www.roliba.dk

DBVVS Tlf.: 40 87 22 22 www.dbvvs.dk

IMI Hydronic Engineering Tlf.: 44 57 09 99 www.imi-hydronic.com/da

Schindler Elevatorer Tlf.: 70 13 10 60 www.schindler.com/dk

DI Byg Tlf.: 33 77 33 77 www.di.dk

Kalk- & Tegværksforeningen Tlf.: 33 32 34 34 www.bygitegl.dk

Solar Danmark Tlf.: 76 52 70 00 www.solar.dk

TAG MED MONIER

VIND PÅ WEB Tjek Moniers mange serviceydelser og vind flotte præmier. www.monier.dk

Techtronic Industries Nordic Tlf.: 43 56 55 55 dk.milwaukeetool.eu Temporent Tlf.: 70 12 44 44 www.temporent.dk Tønder Kommune Tlf.: 74 92 92 92 www.toender.dk Uno-X Gruppen Tlf.: 70 10 12 34 www.unox.dk Vejdirektoratet Tlf.: 72 44 33 33 www.vejdirektoratet.dk Videncenter for Energibesparelser Tlf.: 72 20 22 55 www.byggeriogenergi.dk Værdibyg Tlf.: 33 47 66 71 www.vaerdibyg.dk Zenzo Group Tlf.: 70 27 19 00 www.zenzo.dk

Vind en ller iPad Mini e kke rpa håndværke

Mange attraktive serviceydelser

Sammen om de gode resultater

Monier producerer en bred vifte af tagsten og tilbehør, der modsvarer nutidens krav til et moderne, funktionelt og holdbart tag. Til professionelle tagfolk tilbyder Monier en lang række serviceydelser, som er en stor hjælp i det daglige arbejde. Se hvordan vi kan hjælpe dig på monier.dk.

”Jeg har arbejdet med tag i mere end 25 år, så jeg ved, hvor vigtigt det er at samarbejde med en professionel tagproducent, der er med i forreste række. Jeg vil især fremhæve den tekniske service og support, jeg får fra Monier samt Moniers tagskoler, der gør, at du altid er på forkant med den nyeste viden. Med Monier som sparringspartner kan du som håndværker koncentrere dig 100% om det gode håndværk vel vidende, at du er klædt godt på til at møde de udfordringer, der kommer i det daglige. Det skaber tryghed – både for dig selv og dine kunder.” Henrik Harboe, Tømrermester Henrik Hjort Harboe ApS, Slagelse


”gør spildtid til penge“

HÅNDVÆRKER SE HER! • Har du nogensinde oplevet at have overskydende arbejdskraft/kapacitet i kortere eller længere tid… • Har du nogensinde oplevet at mangle et par ekstra faguddannede hænder i kortere eller længere tid… • Så læs videre herunder! Bygge- og Anlægsbranchens Mødested – BAM – stedet hvor de professionelle kontakter skabes/stedet hvor de professionelle handler. BAM er markedspladsen, hvor du kan TILBYDE din arbejdskraft og ressourcer. Har du ledig kapacitet i en bestemt periode, så lav et opslag på BAM og lad alle andre i branchen vide, at de har mulighed for at få adgang til netop dig, dine folk, eller dine maskiner. Hurtigt, enkelt og effektivt.

BAM er også stedet, hvor du som professionel i byggebranchen hurtigt, enkelt og overskueligt kan SØGE efter netop det, du mangler til din næste opgave - og få etableret kontakten til relevante leverandører. Søg blot efter hvad du mangler og ca. hvornår du skal bruge det - så får du adgang til hele branchens samlede udbud af arbejdskraft, maskiner og alt det andet, du har brug for, så dit næste projekt kommer sikkert i hus.

GRA T APP IS

Du opretter dig hurtigt, som bruger på BAM og er igang! Gem de leverandører, du har gode erfaringer med, så du altid kan følge med i, om de skulle have ledig kapacitet, når du har brug for det. Du har dermed også et opdateret kartotek med kontaktoplysninger på dem, du handler professionelt med. BAM er bygget til at blive taget med på farten - bare gem linket på din mobiltelefons home screen, så har du altid let adgang til de seneste tilbud fra dine favoritleverandører. BAM det næste værktøj til værktøjskassen.

klik ind på bamapp.dk og opret dig som bruger nemt og enkelt via dit CVR. NR.


Automatic Flow

Control

Unik AFC queAFCUni teknologi hnology tec

Eclipse. Den eneste termostatventil der kan udruge et æg fra en skægagame. For at gennemføre en vellykket udrugning af et æg fra en skægagame, skal det opbevares ved en præcist reguleret temperatur. Det ville være en stor udfordring for en almindelig termostatventil, men heldigvis behøver vores lille æg ikke at være bekymret, eftersom den nye Eclipse termostatventil omhyggeligt regulerer dets temperatur. Endvidere reducerer dens avancerede hydroniske indreguleringssystem støj, så vores skrøbelige æg kan blive udruget i fred og ro. Vores nye termostatventil: • Afprøvet unik automatisk flowreguleringsteknologi (AFC) • Er den mindste automatiske termostatventil på markedet • Tilbyder et præcist reguleret anlæg, som forbedrer radiatorernes og kedlens effektivitet • Eliminerer behovet for særskilte, komplicerede beregninger • Opretholder korrekt flow med mindre støj

Læs mere om den nye Eclipse termostatventil fra IMI TA på eclipsetrv.com

Boa4 sek1  
Boa4 sek1