Page 1

ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER Nr. 3 Juni 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Indhold Tema: Rørcenterdagene

Mødet mellem det blå og det grønne Rørcenterdagene foregik fra d. 10. til d. 11. juni, og dette år var der fokus på klimatilpasning. Selvom kloak og afløb stadig er det vigtigste på messen, så fylder klimatilpasningsprodukter i dag meget, og i særdeleshed løsninger, der løser udfordringerne på en funktionel måde. Læs artiklen på side 14

Fokus på menneskerne giver bedre brandsikkerhed Lektor Anne Dederichs er ansvarlig for DTU Byg’s masteruddannelse i brandsikkerhed, og hun mener, at området bør få mere opmærksomhed tidligere i byggeprocessen. Læs artiklen på side 10

Kan man bygge nyt med ca. 100 år gamle mursten? Genbrug og upcycling af brugte byggematerialer er hot i hele Europa. Fokus er på grønt miljø og lavt CO2 - emission. Læs artiklen på side 12

Sikre og professionelle løsninger. Hver gang! Tlf. 33 15 55 35 • www.pmg.dk

2

Planlæg altid arbejdsmiljøet, før arbejdet starter Ifølge sekretariatsleder for Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, Jacob Munk, så sker langt de fleste skader i byggeriet, fordi man ikke bruger de rigtige tekniske redskaber. Læs mere på side 2


2

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Planlæg altid arbejdsmiljøet, før arbejdet starter Ifølge sekretariatsleder for Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, Jacob Munk, så sker langt de fleste skader i byggeriet, fordi man ikke bruger de rigtige tekniske redskaber. Han peger på, at bedre planlægning fra bygherre, projektleder, entreprenør og håndværkere er vejen til bedre arbejdsforhold på byggepladsen. Tekst af Mikkel Weber Sandahl


3

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

”Stil spørgsmålet: Hvad skal jeg som udførende selv have med?” – Der er sket meget i forhold til arbejdsmiljø i branchen i de seneste 10 år, men vi kan nå endnu længere – der er bestemt stadig store udfordringer i forhold til ergonomisk overbelastning ved løft, skub og træk, fortæller Jacob Munk og fremhæver vigtigheden af, at dialogen fra bygherre til håndværksmesteren skal være klar og gentagende:

D

er har i byggebranchen altid været en kultur, hvor man går til opgaven først, og først senere finder ud af hvad, der skal gøres for at udføre opgaven rigtigt. Den holdning mener Jacob Munk fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, at det er på tide at gøre op med: – Det er svært at ændre en måde at tænke på, men fordelene ved bedre planlægning er markante i forhold til, logistik, arbejdsmiljø, effektivitet, og faktisk også miljø. Det er især bygherre og projekterende der kan blive bedre til at tage højde for de farlige processer allerede i udbudsfasen. Problemet er, at når den enkelte håndværker står ude på byggepladsen uden det rigtige udstyr,

så vælger mange at improvisere med det forhåndenværende, og det giver dårlige og farlige arbejdsvilkår.

– Planlægningen starter for entreprenøren allerede ved afgivning af tilbud, hvor jeg gerne så en større afklaring af hvad, man som udførende selv skal have med til løsning af opgaverne. Her kan det være på sin plads at stille helt elementære spørgsmål som: Er der stillads, og passer det til de opgaver, der skal udføres? Skal jeg have mobilkran eller teleskoplæsser med? Hvis eksempelvis leje af teleskoplæsser ikke er med i tilbuddet, så kan man som entreprenør blive fristet til at modsvare de ekstra

”Problemet er, at når den enkelte håndværker står ude på byggepladsen uden det rigtige udstyr, så vælger mange at improvisere med det forhåndenværende, og det giver dårlige og farlige arbejdsvilkår.” I Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ser man således planlægning som et afgørende skridt videre, når det kommer til at forbedre arbejdsmiljøet. Det gælder eksempelvis brugen af stilladser i stedet for stiger, som er én af de hyppigste årsager til ulykker.

omkostninger ved at bruge forkerte hjælpemidler. Det er en udbredt problemstilling blandt de små og mellemstore entreprenørvirksomheder, hvor man ikke altid planlægger systematisk og heller ikke bruger tjek-lister til at få de rigtige tekniske hjælpemidler med fra starten.

Fokus på processen fremfor produktet I Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg er man stor fortaler for, at der i højere grad kommer fokus på processen, således man inddrager de udførende tidligere. – Ud over større effektivitet er der flere fordele ved en stram planlægning, hvor man tilrettelægger arbejdet bedre. Når alle i byggeprojektet ar-

med de udførende oplever, at de har mere ansvar og indflydelse på deres arbejdsdag. Bevidsthed om ens egen rolle På et byggeprojekt er der altid et underliggende pres for at overholde en fastlagt tidsplan, og hvis ikke tidplanen holder, så mister man penge. Og her kan sikkerheden til tider blive nedprioriteret så byggeri kan blive færdigt til tiden. Her kunne Jacob

højde for, at det er muligt for håndværkerene at udføre arbejdet, så andre faggrupper ikke støjer og støver lige op og ned af hinanden. ”Byggeriet skal være bedre til at tage sig af de unge” – I dag er der ingen, der bliver fyret, hvis man ikke vil kravle op på et tag uden de rigtige sikkerhedsforanstaltninger, men som ung håndværker kan det være svært

”Der er i dag flere byggeprojekter, der sættes fokus på at skabe fælles rammer, hvor de forskellige håndværkersjak selv laver indbyrdes aftaler, så planlægningen på den måde flyttes ud til håndværkerne på byggepladsen. Både i forhold til bedre arbejdsmiljø og effektivisering af byggeprocessen er det en winwin situation.” bejder ud fra en fælles plan, bliver det også klart, hvilke fagentrepriser, der skal være i gang og hvornår. Og den metodik giver mening både på et sygehusbyggeri og på fru Hansens parcelhus – på de små projekter er det ofte håndværksmesteren, der skal være bygherrens koordinator og sørge for at tænke forud, fortæller Jacob Munk, som mener, at man med et bedre tværfagligt samarbejde i det hele taget kan skabe bedre arbejdsforhold for alle: – Der er i dag flere byggeprojekter, der sættes fokus på at skabe fælles rammer, hvor de forskellige håndværkersjak selv laver indbyrdes aftaler, så planlægningen på den måde flyttes ud til håndværkerne på byggepladsen. Både i forhold til bedre arbejdsmiljø og effektivisering af byggeprocessen er det en win-win situation, samtidig

Munk godt ønske sig en kulturændring, hvor sikkerhed er et emne, man snakker om på linje med kvaliteten og økonomien i et projekt:

at sige fra, siger Jacob Munk, som mener, at byggeriets image lider under, at der ikke bliver taget nok hånd om de unge:

– Hvis en svend opdager, at stigen er for kort til opgaven, så fremfor at ringe til mester og sige, at man ikke har det rigtige grej, så prøver man ofte at løse det på én eller anden måde. Og her er det altså også håndværkerens eget ansvar at vurdere risikoen. Hvis ikke arbejdet kan udføres sikkert og sundt, så skal det være helt naturligt at sige fra, indtil det nødvendige grej er klar til brug.

– Virksomhederne skal være bedre til at sørge for, at der er flere gode praktikpladser. Det er vigtigt, at virksomhederne gør sig attraktive for de unge, ellers stopper de, inden uddannelsen er afsluttet. Flere steder bruger man en mentor, der har lyst til at involvere de unge i arbejdet, og det, håber jeg, slår igennem i endnu flere virksomheder. Det er i det hele taget vigtigt, at arbejdsmiljø ikke prioriteres lavere end indtjening, så de unge forstår vigtigheden af at passe på sig selv. Der er stadig alt for mange, der må stoppe med at arbejde som 45-årig pga. nedslidning efter årtiers tunge løft og dårlige arbejdsstillinger.

På den måde er det ifølge Jacob Munk op til alle byggeriets parter at planlægge processen bedre: Bygherre skal afsætte tid og gerne fortælle i sit udbud, hvilke tekniske hjælpemidler, der kan anvendes. Projekterende skal tage


4

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen | Annonce

Aldrig mere tunge løft. Den patenterede vippefunktion med forgafler klarer det tunge arbejde nemt og hurtigt.

”Den skulle vi have haft for 10 år siden” Besværlig håndtering og tunge løft er fortid for de murersjak, som får hjælp af den motoriserede stenvogn, Smartmover. Tekst af Annika Lillelund

D

en første Smartmover blev solgt i 2012, og siden er det gået godt for den danske virksomhed, som i 2011 startede udviklingen af den motoriserede stenvogn. Indehaver af Smartmover, Ole Kobæk, fortæller: – Vi har udviklet stenvognen sammen med Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Enemærke & Petersen, Alectia og Lolle og Nielsen. Grundtanken er, at man både skåner murerne for hård slidtage og sparer tid på en og samme tid. Sparer tid og skåner kroppen En normal stenvogn kan være svær at håndtere på

byggepladsen. Her skal der måske lægges køreplader ud, og ofte skal der 2-3 mand til at hjælpe en fuld vogn op ad ramper, og herfra fortsætter det hårde arbejde, når stenhovederne skal bringes rundt på stilladset. Smartmover hjælper hele vejen rundt. I kraft af vippefunktionen med de særlige forgafler, skal man aldrig mere løfte på stenvognen manuelt. Forgaflen kan komme helt ind på første og anden række af leverandørpallen og løfte stenhovederne op på vognen helt uden manuel kraft. Den motoriserede vogn behøver ingen køreplader og kommer også selv nemt op ad ramper. Batteriet er et lithium-ion batteri, som ved fuld opladning holder en hel dag.

Smartmover kører så stabilt, at den sågar kan køre jævnt og sikkert oppe på stilladset. Ole Kobæk forklarer: – Det er sådan, at når først murerne har prøvet Smart-

mover, siger de alle, at den ville de gerne have haft for 10 år siden. Det giver mening at have en elektrisk vogn af primært to årsager: Man slider ikke unødigt på murerne, og så sparer man

Smartmover med de særlige forgafler, som løfter stenhoveder fra første og anden række på leverandørpallen helt uden brug af manuel kraft.

meget tid ved, at én mand kan gøre det arbejde, som med en normal stenvogn hurtigt kan kræve 2-3 mand. Smartpallet får stenene op i højden Som tilbehør til den motoriserede stenvogn har Smartmover udviklet en særlig Smartpallet. Dette stativ er endnu et hjælperedskab til murerne, så de får et minimum af dårlige løft for ryggen. Stenhovedet læsses af på Smartpalleten og står derefter de anbefalede 28 cm over jorden, som er samme højde mørtlen normalt står i. Dette betyder, at murerne ikke skal helt ned ved jorden for at løfte mursten, men kan få nogle bedre og mere ergonomiske løft af sten.

Hurtig udvikling af løsdele Smartmover kan desuden fås med særligt udviklede værktøjer, såsom et aftageligt lad, som også gør vognen velegnet til anlægsarbejde eller værktøjer, som gør det nemt at håndtere lange stilladsdele. Om sidstnævnte fortæller Ole Kobæk: – Med stilladsredskabet var det 3F i Århus, som spurgte, om vi kunne hjælpe med at udvikle denne til at håndtere stilladsdele med, og det udviklede vi på 14 dage. Vi kan allerede nu se mange områder, hvor vi kan udvikle redskaber, som giver bedre arbejdsstillinger og samtidig sparer tid.


10 ANNONCE

3. SEKTION | TRANSPORT | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Den nye K 85:

02/14

Saven der opfylder fremtidens krav.

Jordmateriel · liftmateriel · byggemateriel · betonmateriel · grønt materiel · skurvognsmateriel · pumpemateriel

„Follow your instinct“ – sådan lyder vores motivering ved hver eneste produktudvikling. Den nye håndrundsav K 85 viser, hvad vi mener med det. Med dens fleksibilitet, dens præstation og den høje komfort i brug, er den optimalt udstyret til alle fremtidige krav, der kan stilles ved træforarbejdning. Det er en fremtid, hvor træ kun er et ud af flere materialer, som du og din maskine arbejder med. Kort sagt: I det, at du instinktivt griber din K 85, bliver det endnu lettere for dig at udføre et godt stykke arbejde – i enhver situation. Læs mere under www.mafell.dk

Ko

Vi udlejer entreprenørmateriellet! m

ud

og

Alt i jordmateriel, lifte, byggemateriel, betonmateriel, grønt materiel, skurvogne og pumpeudstyr Hos JM Trykluft A/S kan du leje entreprenørmateriel fra førende og anerkendte fabrikater, fx: Atlas Copco, Case, Hamm, Hilti, Hydrema, JLG, Kubota, Manitou, MultiQuip, Snorkel, Takeuchi, Terex og mange flere.

HOLSTEBRO 70 23 25 11

RANDERS 70 22 05 11

SILKEBORG 86 81 88 19

ÅRHUS 86 28 25 11

BILLUND 75 55 25 11

HORSENS 75 60 13 66

KOLDING 75 57 13 33

JM Trykluft A/S er en førende udbyder af entreprenørmateriel til udlejning. Fra vore afdelinger i Århus, Horsens, Silkeborg, Randers, Holstebro, Kolding og Billund rådgiver og servicerer vi Danmark med kort- og langtidsudlejning af komprimeringsmateriel, lifte/teleskoplæssere, moderne skurvogne, grave- og læssemaskiner samt meget mere. Kompetente medarbejdere med erfaring, en høj grad af service og fleksibilitet samt kontinuerlige investeringer sikrer, at du får det rigtige materiel. Første gang - og til tiden.

www.jmtrykluft.dk

lej

!


6

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen | Annonce

Hvad rykker inden for sikkerhedssko? Selvom sikkerhedssko er en verden for sig, er de mindst lige så vigtig en del af arbejdstøjet som bukserne og værktøjet. Men hvad rører sig på markedet lige nu? Og hvilke teknologiske features er uundværlige i dag?

skoene kan anvendes uden for byggepladsen. Vi ser derfor en tendens med, at især de sporty og lette modeller såsom Terras nye forårssko 96015 frem, fortæller Finn Fogtmann.

F

or håndværkere, som ofte har fødderne nede i det samme fodtøj en hel arbejdsdag, stiller det store krav til fodtøjets funktion. I dag er de fleste modeller designet efter specielle behov til de enkelte håndværksbrancher, ligesom de er udstyret med en række tekniske finesser, der kan gøre livet lettere på byggepladsen. Ejer af Bjer-

regaard sikkerhed A/S og direktør for produktudvikling Finn Fogtmann er ekspert på området og fremhæver her de nyeste trends. – Design og lækre materialer er efterhånden afgørende ved valg af sikkerhedssko. I dag er det ikke nok, at skoene er praktiske. Også designet og detaljerne og stilen skal være på plads, så

Slip for varme og sure tæer De fleste håndværkere kender sikkert til det at sprede en ildelugtende ”skodunst”, når de slipper skoene efter en lang og hård arbejdsdag. Det er der dog råd for. Flere sikkerhedssko er i dag udviklet med ventilerende og svedtransporterende teknologi, som sikrer, at fodtøjet ikke begynder at stinke på grund af føddernes varmeafgivelse. Komfort og lethed Når man har et par sko på en

hel dag, er komfort og velvære for fødderne ikke til at komme uden om. – Det er sket meget med udviklingen inden for sikkerhedssko, der før var tunge og besværlige at have på. Brugerne efterspørger lettere og mere komfortable sko, der kan sikre dem energi og velvære hele dagen igennem, også efter arbejdsdagen er slut. Lette og luftige sko, god stødabsorbering og plads til fødderne er derfor væsentligt, når håndværkerne skal vælge sko, fortæller Finn Fogtmann og supplerer: – Let og luftigt design sikrer desuden fødderne optimal komfort og mere energi, da de giver varme og fugtige fødder kan give træthed.

Godt fodfæste – At kunne stå fast på glatte overflader er en af de mest afgørende faktorer for sikkerheden. Sikkerhedsfodtøj med skridhæmmende såler er derfor i høj kurs, idet de giver et godt og solidt fodfæste på stort set alle typer underlag, fortæller Finn Fogtmann. – Ud over at vælge en sko, der passer til ens håndværk er især smart og stilsikkert design, skridsikre såler samt svedabsorberende for nogle af de features, der kan gøre livet lettere og sjovere på arbejdspladsen, fortæller ejer af Bjerregaard sikkerhed A/S og direktør for produktudvikling Finn Fogtmann, der er specialiseret i sikkerhedsfodtøj og blandt landets førende eksperter på området.

God i sommervarmen Terras lette og luftige forårsnyhed 96015 kan tilfredsstille alle kræsne håndværkere. Overdelen er med vandafvisende nubuck læder og ventilerende tekstilnet, som sikrer, at fødderne kan ånde. Herudover kommer skoen med en formstøbt indlægssål med svedtransporterende egenskaber, Cleanfeet behandlet inderforing samt stødabsorberende mellemsål, som giver god komfort og sikrer, at fødderne kan komme af med varmen. Skoen er desuden udstyret med skridhæmmende og slidstærk gummi ydersål, der sikrer et solidt fodfæste på stort set alle typer underlag. Fås til både mænd og kvinder.


NÅR TOPPEN SKAL NÅS JUMBO Stillads A/S er Danmarks største totalleverandør af løsninger, når toppen skal nås. Vi tilbyder professionelle kvalitetsprodukter indenfor stiger, stilladser og lifte - samt diverse tilbehør. Vores sortiment omfatter folde-, rulle-, og facadestilladser, murerstillads og murbukke, arbejdsbroer, lifte, stiger, tagtrin, værktøjskasser, sækkevogne og meget, meget mere. ®

JUMBO

Du kan læse mere om JUMBO og se vores fulde katalog på www.jumbo.as. Anvisning til nærmeste forhandler, katalogbestilling og vejledning: 7550 5075

JUMBO Rulle- & Foldestilladser

Fleksibelt alu-stillads med fuldsvejste samlinger på rammer og diagonaler/håndlister. Med ekstra kraftige hjul Ø125 mm - Både rulle- og foldestilladser kan også monteres med Ø200 mm højdejusterbare hjul. Stilladsklasse 3

STIGER | STILLADSER | LIFTE

JUMBO PROFF Foldebuk

JUMBO Proff foldebukkene kan justeres i 4 højder (60, 70, 80 og 90 cm), og har en bæreevne per sæt på 350kg (175 kg per buk). Ben og overligger skal købes separat; der kan vælges mellem 2 længder: 78 eller 115 cm overligger.

s illad FRA lest Rul . PRIS L VEJ

2

,5 9 7.1 Fold VEJL. estillads PRIS FRA

2.39 5,-

LÆN

GDE

R

RA SF PRI . L VEJ

,8 9 4

BEn OG OVERLIGGER kØBES SEPARAT, VæLG MELLEM 78 ELLER 115 cM OVERLIGGER

BESPænDInGER FOR cEnTRERInG På ALLE 4 BEn GIVER EkSTRA STABILITET

kRAFTIG OVERLIGGER I 75x30 MM AFFASET BIRkETRæ.

JUMBO Alu-transportkasser

Ekstra kraftige kasser med fuldsvejste samlinger. Fremstillet i 2/3 mm alu-dørkplader. Støv- & stænktætte. Velegnet til transport, opbevaring og som værktøjskasser - klargjort til fastmontering! Låg og hængsler i rustfrit stål forberedt til aflåsning med hængelås. De største modeller (ALUT250-470) er forsynet med gas-støddæmper i låget.

GA

S

D

Alsidig stige fremstillet i glasfiberkompositmateriale - bl.a. velegnet til el-arbejde da kompositmaterialet ikke er strømledende.. kan benyttes både som wiener- og skydestige. Ekstra bred ståflade, hvilket giver en større stabilitet. kan stå på forskudt underlag, som f.eks. trapper og udvides med forskelligt tilbehør.

FInGERSkRUER TIL EkSTRA STABILISERInG AF BUkkEn

Li

JUMBO Giant Multistige “Dark Horse”

EkSTRA kRAFTIGE FØDDER

DA M PED

RA SF PRI . L VEJ

8,9 4 3. VEJ L. P RIS FRA

1.1 98, FÅS i STøRRELSER FRA 70 TiL 470 L

Priser er angivet ekskl. moms. Forbehold for trykfejl og prisændringer.

www.jumbo.as


8

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen | Annonce

Præcisionsmaskiner I mere end 100 år har Mafell produceret værktøj og maskiner til tømrer- og snedkerbrancen. Kerneværdierne er fortsat tysk præcision, kraft, innovation, robusthed og lang levetid. Tekst af Rune H. Jensen

M

afells bearbejdningsmaskiner til træ er præcisionsværktøj, kort og godt. Derfor ligger vi også i den lidt tunge ende kvalitets- og prismæssigt. Det er jo ikke Kina-varer, men derimod tysk in-house produktion udviklet fra bunden og grundigt gennemtestet, siger Lars Karstensen, produktspecialist i Mafells danske afdeling. 25 år med KSS Det er Mafell, der står bag det såkaldte KSS-system, et håndholdt kap-/gæringssystem. Et anerkendt system, der nu holder 25-års jubilæum og som basalt set bringer maskinen hen til træet og

ikke omvendt, så hele den traditionelle bordsav ikke skal stilles op hver gang. – Det letter arbejdet betydeligt og skåner ryg og knæ mere. Alene med en udgave som fx KSS300 med 120-klinge kan man næsten bygge en hel garage, siger Lars Karstensen. Kapsavsystemet KSS300 er et lille system til store opgaver, der holder princippet om den største præcision til indendørsarbejder i hævd. Et kompakt system med en multifunktionssav, der kan være i en transportkuffert og som er ideelt til skyggefuger, lang-, skrå-, dyk- og vinkelsnit eller frihåndssnit.

Udfordringen ved holdbar kvalitet Ifølge Lars Karstensen handler det her igen om nytænkning, gennemtestning og grundig kvalitet for den traditionsbevidste tyske virksomhed – hvilket også kan have sine udfordringer: – De gamle maskiner holder stadig fuldt ud, selv om nogle nærmest er ældre end mig selv, det vil sige over 50 år. Både princip, konstruktion og holdbarhed har vist sig at være i top. Til gengæld foregår der også hele tiden nyudvikling, og Mafell lægger løbende nye ting ind i værktøjet, så der i dag fx nu er elektrisk styring på rundsavene.

Bore-/skruemaskiner med ekstra vindinger Seneste skud på stammen er Mafells Akku bore-/skruemaskiner, hvis lancering har været længe undervejs: – Akilleshælen på bore-/ skruemaskiner er batterierne. Derfor har Mafell ventet, indtil der var batterier på markedet, der var gode nok, stærke nok og som holder længe. Og udnyttelsen af motoren er kraftigt optimeret. Mafell lægger ikke bare nok i, der er altid et par ekstra vindinger, og det er virkelig imponerende, hvad Akku bore-/skruemaskinerne er i stand til at tygge sig igennem af træ, fortæller Lars Karstensen.

Styret underboring på hele Sjælland Styret styring • Elektronisk

underboring

• Ledningsdimensioner på -hele Ø32 Ø400 mm

Sjælland

• PE-rør / stål rør • • Borelængde Elektronisk styring op til 400 meter

• Ledningsdimensioner Ø32-Ø400 mm • Faldmåling til 20‰ • ned PE-rør / stål rør • Borelængde op • ISO 9001 certificeret til 400 meter Faldmåling • • AUT VVS installatør ned til 20 ‰ • ISO 9001 certificeret • AUT VVS installatør

Kontakt: Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S, Gilleleje/København Tlf. 48300065


KRANER FOR ALLE Vi udlejer mobil‐ og bæltekraner med  særdeles rutinerede førere til ethvert  formål. Vi påtager os kranløfteopgaver i  hele verden.  

  

Kontakt konduktør Kim Jakobsen for en  snak om mulighederne og få et helt  uforpligtende tilbud på time‐, dags‐ eller  månedsleje.   Konduktør Kim Jakobsen  Mobil: 28 89 11 37      E‐mail: kij@mje.dk 

MOBILKRANER M.J. ERIKSSON RÅDER OVER ET BREDT UDSNIT AF MOBILKRANER  FORDELE  DER KUN KRÆVER EN STABIL KØREVEJ/UNDERLAG FREM TIL ARBEJDSPLADS  LAVE ANSTILLINGSOMKOSTNINGER  

LØFTEKRAFT FRA 0 ‐ 200 

BÆLTEKRANER M.J. ERIKSSON RÅDER OVER ET BREDT UDSNIT AF BÆLTEKRANER  FORDELE  KRANERNE ER TERRÆNGÅENDE OG KRÆVER IKKE SÆRLIGT MEGET PLADS  ØKONOMISK FORDELAGTIGE VED LÆNGEREVARENDE PROJEKTER 

LØFTEKRAFT FRA 0 ‐ 280 

M.J. Eriksson A/S  •  Gl. Køge Landevej 773  •  2660 Brøndby Strand  •  Telefon: 43 73 04 21  •  Telefax: 43 73 02 56  •  CVR: 71432017 


10

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Fokus på menneskerne giver bedre brandsikkerhed Lektor Anne Dederichs er ansvarlig for DTU Byg’s masteruddannelse i brandsikkerhed, og hun mener, at området bør få mere opmærksomhed tidligere i byggeprocessen, således man undgår kompromiser, hvor æstetikken eller funktionaliteten lider. Samtidig bør der være større fokus på at skabe god tilgængelighed for brugere/beboere med permanente og temporære funktionsnedsættelse og mennesker af alle alder. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

A

ntallet af dødsbrande i Danmark er ifølge Beredskabsstyrelsen svagt stigende, og det sker på trods af, at der inden for brandsikring er sket en gevaldig udvikling gennem de seneste år. – Vi kan dæmpe, bekæmpe, slukke og forebygge brand i dag. Der er næsten ingen grænser for hvad, der kan lade sig gøre, men det er vigtig med en fokus tidligt i processen – hvor de projekterende tager diskussionen,

så man undgår kompromiser senere i forløbet, hvilket i sidste ende også sparer penge, fortæller Anne Dederichs, der gerne vil have fokus på de kommende beboere i byggeprojekter: – Et andet område, hvor vi halter bagefter, er i forhold til evakuering, hvor man ofte har lavet sine beregningsmodeller med udgangspunkt i undersøgelser, hvor testpersonerne er unge mennesker, der ikke afspejler befolkningen generelt. Brandsikring skal i særdeleshed gælde for

personer med funktionsnedsættelser, både psykisk og fysisk. Her er det vigtigt at tænke på bygningens videre brug, så man også brandsikrer for fremtiden. ”Jeg så gerne et højere vidensniveau blandt alle involverede i byggeprocessen” Der er kommet flere brandkrav, bl.a. til byggematerialer, og Anne Dederichs oplever da også, at vi bevæger os i den rigtige retning. Men der er stadig brandforhold, der går tabt undervejs i pro-

Telte til alle formål! F.eks. Håndværkertelt - enkel montering på kun 5 minutter! Stort lager af telte og presenninger!

Priser fra kr. 1.998,excl. moms

r ge n i nn ,se r. 40 e r P ak fr

O.B. Wiik Danmark A/S Hasselvej 10 4780 Stege

Tlf. 70 20 34 75 obw@obwiik.dk www.obwiik.dk

Tilbud er gældende så længe lager haves. Alle priser er ekskl. moms

cessen, og det giver ekstra besvær og udgifter, ligesom projekter kan blive meget forsinket, hvis brandkravene ikke er opfyldt. – På mange projekter kan man spare store summer ved at give brandsikkerhed højere prioriteret og have det fokus tidligere i processen. I det hele taget så jeg gerne et højere vidensniveau hele vejen rundt – både blandt bygherre, arkitekter, kommuner og udførende – så det ikke kun er ingeniørerne, der sidder med kompetensen. Vi skal tænke i helheder, og herved får vi mere kritisk kontrol fra alle involverede, hvilket modvirker fejl og giver en god byggeproces, fortæller Anne Dederich. Brandsikring og tilgængelighed – Inden for brandsikring er der stor fokus på kontorbyggeri, da det er prestigefyldte bygninger med avanceret design. Men problemerne er faktisk lige nu i boligmassen, og det er hovedsagligt udsatte og gamle mennesker, som omkommer i brandene, fortæller Anne Dederichs og fremhæver, at når der er foretaget undersøgelser af brandsikkerhed, så har det traditionelt været studerende

og unge fra militæret, der er blevet ansvendt som forsøgspersoner, og det er med det udgangspunkt, at forskerne har lavet deres beregningsmodeller for evakuering. Det er problematisk, mener Anne Dederich: – Vi bygger til alle, og brandsikring skal naturligvis gælde for alle. Raske og rørige 20 årige er faktisk en minoritet, og det bliver et problem, når man sammenligner den gruppe med personer med funktionsnedsættelser, både psykisk og fysisk. Det skal vi have med i vores modeller, så bygninger er konstrueret, så alle kan komme ud, ligesom konkrete ting som belysning og skilte skal hjælpe i en akut situation. Ifølge Anne Dederichs er der overordnet set brug for at sætte både brugere og driftspersonale i centrum, så der bliver udformet driftsmanualer med fokus på brandøvelser, ligesom man er bevidste om effekten på brandforholdene, hvis beboerne vælger at ændre indretningen. Et mødested for alle, der beskæftiger sig med brandsikkerhed Masteruddannelsen i brandsikkerhed på DTU Byg blev

etableret i 1999 på baggrund af en stigende erkendelse af, at den teknisk- videnskabelige baggrund for arbejdet på det brandtekniske område bør styrkes. Dette hænger bl.a. sammen med fremkomsten af mere komplekse bygninger med nye materialer, som stiller større krav til den brandtekniske viden for de involverede. Anne Dederichs fortæller: – Det er blevet mere og mere vigtigt at tænke i helheder og vidensdele, og derfor etablerede vi for fem år siden den årlige konference Fire Safety Day. Vi manglede både en afgangsfest for vores masterstuderende og en faglig dag for alle, der beskæftiger sig med brandsikkerhed. Forskning skal også være en udadvendt aktivitet, og Fire Safety Day er således en mulighed for at tænke holistisk på tværs af fag – hvor eksempelvis kommuner, rådgivere og producenter kan tale sammen og få ny viden.


Miljøvenlige plastprodukter

MERE END 50 ÅRS ERFARING

til byggeri over og under jorden

Markeringsnet

Til markering af kabler og ledninger m.m. for at undgå graveskader. Findes i alle farver afhængig af formålet.

Miljønet

Godkendt af miljøstyrelsen. Til markering og adskillelse af forurenet jord. Flere varianter i såvel bredde, styrke samt maskestørrelser.

JAMI AFSTANDSHOLDER JAMI Afstandsholder er et ergonomisk stigetilbehør der giver dig mulighed for enkelt og sikkert, at udføre opgaver, der før var vanskelige. Med afstandsholderen kan du udføre opgaver alle steder, hvor det før var upraktisk og usikkert, fordi stigens vanger hvilede på væggen - og du sparer stilladset og dermed tid.

Brdr. Hasselby

Armeringsnet

Sikrer en stabil indkørsel. Undgå kørespor. Kan placeres mellem stabilgrus og afretningssand.

Kallerupvej 2, 4400 Kalundborg • Tlf: +45 51 34 88 98 www.brdr-hasselby.dk

Snefangsrør med sømkant

Brdr. Hasselby Brdr. Hasselby

Modtageanlæg for forurenet jord Olieforurenet jord Forurenet jord med tungmetaller

Modvirker problemer med fygesne i tagkonstruktioner. Findes i størrelserne ø22 mm, ø32 mm, ø42 mm, ø70 mm.

Sne- og fuglestop Modvirker problemer med fygesne, fugle og større insekter, der finder vej ind på loftsarealerne under bølgetagplader. Findes til både B6 og B9.

Jord modtages til kartering

BIO-BLOK®

Genbrugsafdeling

Til regnvandshåndtering. Til såvel små og store faskiner som til opbygning af forsinkelsesbassiner.

Modtagelse af ren betonaffald Modtagelse af asfalt

”Vi blander os ikke ud af problemerne” Efter at have modtaget jorden, overtager vi forpligtelserne med rensning, behandling og slutdisponering.

BIO-BLOK®

Anvendes som filtermedie ved nedsivning af spildevand. Bedre biologisk rensning. Ressourcebesparende med hensyn til grus.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud og rådgivning.

Jordrens Køge gør det nemt for bygherre, rådgiver, kommune og entreprenør

Jordrens Køge ApS · Nordhavnsvej 36 · 4600 Køge Tlf. 5373 7530 · info@jordrenskoege.dk www.jordrenskoege.dk

Phone +45 98 92 21 22 - E-mail: plast@expo-net.dk - www.expo-net.dk


12

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen | Annonce

Kalk- og Teglværksforeningen mener, at det må være et krav, at genbrugsmaterialer skal mærkes og leveres med fornødent dokumentation, så bygherren har en mulighed for at sikre sig, at der bygges en sikker og sund bygning, fx en skole, en børnehave eller et plejehjem, hvor folk trygt kan færdes.

Kan man bygge nyt med ca. 100 år gamle mursten? Genbrug og upcycling af brugte byggematerialer er hot i hele Europa. Fokus er på grønt miljø og lavt CO2 - emission. Tanken er god og rigtig, men kan det overhovedet i praksis lovligt lade sig gøre og sparer man overhovedet på mængden af CO2 ? Indlæg af Tommy Bisgaard, Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen

I

praksis kan man sagtens bygge med genbrugsmaterialer; det har vi gjort i generationer. Men svaret må blive et nej, idet byggematerialer med 100 år på bagen ikke uden videre kan leve op til de krav, vi i dag stiller til moderne byggeri for bærende konstruktioner. Et af de byggematerialer, som man forsøger at genbruge, er ældre mursten. I dag recirkuleres 90 - 99 % af alt murværk. Mursten og mørtel indeholder nemlig ikke farlige stoffer eller afgiver giftige gasser og kan derfor blive nedknust og anvendt 100 % som tilslags - eller fyldmaterialer. I det seneste årti har vi set en øget industriel genanvendelse af brugte mursten, som hentes fra nedrivning og forsøges maskinrenset, hvorefter de benyttes i nyt byggeri. Man kan dog normalt kun rense mursten, som har mindst 60 – 80 år på bagen. Man har nemlig i byggeriet i mange år øget murværkets styrke ved at benytte meget

stærke mørtler med cement. Det betyder, at nyere murværket har så stor styrke (vedhæftning mellem sten og mørtel), at man ikke kan rense mørtlen fuldstændigt af stenen, som derfor ikke kan bruges i nybyggeri.

rialer, og på 100 år gamle genbrugte mursten kan man derfor ikke vide sig sikker på, at de lovligt holder til det de skal, og man kan heller ikke sige noget om stenenes karakteristiske egenskaber og restlevetid.

Derfor er det udelukkende mursten fra gamle byggerier, der forsøges anvendt til genbrug. Og her er det naturligvis ikke alle mursten, der overlever rensningsprocessen; resten anvendes som fyldmateriale.

Dokumentation giver sikkerhed I Kalk- og Teglværksforeningen ser vi kun én logisk løsning: Det skal kunne dokumenteres, at genbrugte byggematerialer lever op til lovens krav. Derfor skal genbrugsmaterialer kunne mærkes og leveres med fornødent dokumentation, så bygherren har en mulighed for at sikre sig, at der bygges en sikker og sund bygning, fx en skole, en børnehave eller et plejehjem, hvor folk trygt kan færdes.

Moderne krav til gamle byggematerialer Der stilles strenge krav til byggematerialer for bærende konstruktioner; de skal kunne tåle storm og blæst, regn og slud, jordskælv og oversvømmelse samt given den nødvendige og lovlige sikkerhed i bygninger, hvor mennesker færdes. Derfor skal nye byggematerialer til sådanne konstruktioner CE - mærkes med 3 - parts overvågning, så det kan kontrolleres, at de lever op til kravene samt at man skal kunne spore deres oprindelse mv. Det kan man normalt ikke på gamle byggemate-

Sparer man over hovedet CO2 ved genbrugsmursten? Konklusionen er ifølge Miljøstyrelsen, at der skal oparbejdes hele 1.000.000 kg (1 mio. kg) murstensaffald for at få en megen beskeden miljøeffekt på maximalt 13 eller på 7 PE afhængig af murstenstypen. Dette er en så lille miljømæssig fordel, at

miljøforskellen i denne rene LCA-vurdering mellem en ny mursten og en genbrugsmursten er helt insignifikant. Én personækvivalent ( PE ) svarer nemlig til den gennemsnitlige årlige belastning fra én person i den pågældende miljøpåvirkningskategori her i Danmark. Sagt med andre ord er fordelen for miljøbelastningen ved oparbejdningen af 1.000.000 kg (1.000 tons) murværksaffald så lav i forhold til en ny mursten, som belastningen fra nogle få danskeres årlige miljøbelastning. Genbruger man mursten er der således ikke en stor miljøgevinst. Dette ses også af, at nye mursten normalt sælges billigere end genbrugte mursten. Man kan også få helt nye mursten med patina, så disse ligner ældre mursten, og så følger der naturligvis en lovlig deklaration med. Fremtidens byggeri fordrer, at vi ikke stikker os selv blår i øjnene og bilder os ind, at bare fordi vi siger genbrug eller upcycling, så er alt godt.

Byggematerialer med 100 år på bagen ikke uden videre kan leve op til de krav, vi i dag stiller til moderne byggeri for bærende konstruktioner. Det kan være direkte farligt at bygge med så gamle materialer.


Har du problemer med skimmelgrønne belægninger eller borebiller i dit træværk?

BORACOL effektivt som grundingsmiddel også på vådt træ.

BORACOL godkendt middel mod råd, svampe og insektskader i trækonstruktioner

Ring og få professionel rådgivning om dit problem.

7582 5033 Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart T. 7582 5033 | lavtox@lavtox.dk


14

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Mødet mellem det blå og det grønne Rørcenterdagene foregik fra d. 10. til d. 11. juni, og dette år var der fokus på klimatilpasning. Selvom kloak og afløb stadig er det vigtigste på messen, så fylder klimatilpasningsprodukter i dag meget, og i særdeleshed løsninger, der løser udfordringerne på en funktionel måde, der giver oplevelser eller merværdi. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 R

Klimasikring på dagsordenen Rørcenterdagene er arrangeret af Rørcentret ved Teknologisk Institut, og centerchef Ulrik Hindsberger fortæller omkring messens fokus:

på grund af skybrud, og da det samme skete i København i 2011, så kom der skred i tingene, da udbedringerne har kostet enorme summer. Så det store spørgsmål har efterfølgende været: Hvordan kan vi tilpasse os endnu bedre? Ulrik Hindsberger påpeger, at eksempelvis i København løber regnvand og spildevand i et fælles system under jorden, som er meget vanskeligt og dyrt at adskille. Her mener han, at løsningen er at lade spildevand være det primære under jorden og lade regnvandet blive afledt over jorden, så det slet ikke belaster kloaknettet:

– Først blev Greve ramt af meget store oversvømmelser

– Der er vigtigt at tænke i løsninger på overfladen, som

ørcenterdagene blev startet op for 30 år siden, og messen er gennem årene vokset støt, så der er i dag er 100 udstillere. Der præsenteres således både spændende fagligt indhold, samtidig med at de udførende, rådgivere, kommuner og vandselskaber kan holde sig ajour med de nyeste produkter og løsninger.

Få et uforpligtende tilbud  på time‐, dags‐ eller  månedsleje.   Konduktør Kim Jakobsen  Mobil: 28 89 11 37        E‐mail: kij@mje.dk

KRANER FOR  ALLE    M.J. Eriksson A/S, Gl. Køge Landevej 773, 2660 Brøndby Strand Telefon: 43 73 04 21   ‐   CVR: 71432017   ‐   www.mje.dk 

har en funktion, når der ikke er skybrud. Således får man en afledt merværdi eksempelvis i form af grønne omgivelser eller nye muligheder for rekreation. Vi kan jo godt lide at være tæt på vand – det mest attraktive område i Aarhus er for eksempel der, hvor man har åbnet åen op. En bred vifte af løsninger – I Danmark er der mange, der arbejder i feltet, hvor det blå og det grønne mødes, og de danske virksomheder er generelt langt fremme inden for klimatilpasning. Vi har både arkitekter og ingeniører, hvis viden er højt efterspurgt internationalt set. Samtidig ser vi en række spændende, nye produkter, som eksempelvis permeabel

asfalt, vejbede, nedsivningselementer og grønne tage og andre byrumsløsninger, og der vil uden tvivl komme en større efterspørgsel fremover, fortæller Ulrik Hindsberger, som dog oplever, at det for små og mellemstore virksomheder er en stor udfordring at komme ud over Danmarks grænser med deres løsninger. Hvert område, sine klimamæssige udfordringer København, Aarhus, Odense og andre større byer er kommet langt i forhold til at tilpasse sig mod de voldsommer skybrud, men Ulrik Hindsberger gør en dyd ud af at pointere, at de selvsamme løsninger ikke nødvendigvis kan bruges i Skælskør og Slagelse – her skal man gå individuelt frem: – Mit helt store mantra er, at der ikke bare er én løsning. Man skal se på hvert enkelt område og fastlægge hvad, der er til rådighed og hvad, der giver mening i det enkelte tilfælde. En række kystkommuner er truet fra havet, ligesom vi så det i Roskilde Fjord, og selvom de har mere tid til at finde deres løsninger på udfordringen med stigende vandstand i havene, så kan man lige så godt tænke fremsynet, siger Ulrik Hindsberger. Ud over skybrud og stormflod, så fremhæver Ulrik Hindsberger en tredje klimamæssig udfordring for det

danske samfund, nemlig ophobede vandmasser i åer og vandløb. I Holstebro har de eksempelvis problemer med vandløb, som går over sine bredder, når det regner kraftigt i Herning. Her handler det om dæmninger, sluser og udvidelser af de eksisterende vandløb, og det er således en anden type løsninger, der er relevante. Ulrik Hindsberger fortæller: – Det er et lige så vigtigt område som skybrud og stormflod, og eksempelvis Vejle er ramt på tre fronter. I den forbindelse står jeg i spidsen for initiativet ”Vandet fra Landet”, der sætter fokus på løsninger for vandhåndtering på landet, som kan standse eller forsinke vandet, der løber mod byerne.

Partnerskabet ”Vandet fra Landet” er finansieret af Naturstyrelsen som en del af regeringens innovationsstrategi og partnerskabets ledelsesgruppe består af Teknologisk Institut, Orbicon og Smith Innovation. Fakta om Rørcenterdagene Rørcenterdagene er specialmesse for vand- og afløbsteknik, og omfatter såvel udstilling som konferencer. Arrangementet startede i 1985, og er efterhånden blevet mødestedet for fagfolk i vandog afløbsbranchen. Rørcenterdagene løb af stablen den 10. og 11. juni 2015, på Teknologisk Institut.


15

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Et renere spildevand Regionsplaner landet over sætter ud efter at nedbringe forureningen fra spildevand uden for kloakerede områder. Det bliver muligt med nedsivningsmediet BIO-BLOK® fra EXPO-NET Danmark A/S. Tekst af Pernille Le Marc

D

e såkaldte Rørdage arrangeres hvert andet år af Teknologisk Institut og har til formål at udstille tidens bedste løsninger inden for afløbsteknik. Begivenheden fandt sted fra den 10. til den 11. juni, og i år deltog omkring 100 udstillere. En af deltagerne er EXPO-NET Danmark A/S, der siden 1959 har specialiseret sig i at producere plastnet til alle formål. Bedre rensning På Rørdagene vil EXPO-NET Danmark A/S blandt andet præsentere det patenterede produkt BIO-BLOK®. BIOBLOK® er et nedsivnings-

medie for spildevand uden for kloakerede områder, som består af i alt 10 x 10 runde plastrør på 62 millimeter i diameter svejset sammen i en blok på 55 x 55 x 55 centimeter. – Hele 230.000 helårsboliger i Danmark er ikke tilsluttet et offentligt kloaknet. Som regel siver spildevandet fra disse boliger ned over grusfaskiner på 2 x 15 meter, hvormed det renses biologisk af mikroorganismer i grusset, inden det ledes tilbage til grundvandet. Lader man i stedet spildevandet sive ned over en bioblok opnår man imidlertid en meget bedre rensning, forklarer Niels-Arp

Nielsen salgschef hos EXPONET Danmark A/S. En af de vigtigste livsbetingelse for mikroorganismerne er nemlig ilt. Det betyder, at jo mere ilt, de får tilført, jo bedre bliver deres evne til at rense spildevandet. I og med, at grus har en hulrumsprocent på 16, mens en bioblok har en hulrumsprocent på 95, kan bioblokkene rumme betydeligt mere ilt, hvorfor de altså er bedre til at rense spildevandet. Lig med besparelser Derudover er bioblokkene forbundet med betydelige arbejdsmæssige, tidsmæssige og økonomiske besparelser.

– 8 kubikmeter grus kan erstattes med 1,86 kubikmeter BIO-BLOK®, hvilket svarer til 11 stykker. De 11 bioblokke vejer tilsammen omkring 150 kilo, mens 8 kubikmeter vejer omkring 16.000 kilo. Det betyder at BIO-BLOK® er lettere, hurtigere og ikke mindst billigere at transportere og anlægge end grus, siger Niels-Arp Nielsen. Bioblokkene forhandles stykvis til nedsivningsanlæg, men indgår desuden som fastsiddende beluftet filtermedie i de tre godkendte minirenseanlæg, der forhandles på det danske marked af henholdsvis Biokube, New-Line og Uponor.

ARDEX K 39 og ARDEX PREMIUM AF 740:

Får det bedste frem i belægningen. ARDEX K 39 gulvspartelmasse er den perfekte løsning, når du skal afrette gulve. De fremragende, selvnivellerende egenskaber og en åbentid på 40 minutter gør dig i stand til at færdiggøre store områder i én arbejdsgang. Derfor kan du undgå synlige spartelslag og overgange, der kan ses gennem belægningen. Det er specielt vigtigt op mod fx store vindues­ partier og lysindfald.

Belægningen kan du montere med vores linoleumslim ARDEX PREMIUM AF 740. En lim, der holder, hvad belægningerne lover! Den har et lavt forbrug, er let at påføre og har et kraftigt monteringshug.

ARDEX Skandinavia A/S • Marielundvej 4 • 2730 Herlev • tlf. 44 88 50 50 • ardex@ardex.dk • www.ardex.dk

BOA K39 AF740.indd 1

27-05-2015 13:39:41


Tre stærke svanemærkede produkter fra Dana Lim Vi har fornøjelsen at tilbyde tre produkter, der alle har opnået det anerkendte Svanemærke. Vore produkter møder de skrappeste miljøkrav og sikrer, at din arbejdsproces bliver så let som mulig og at du samtidig opnår det bedste resultat. Din Kvalitet, Din Sundhed og Din Fremtid.

VIND EN IPAD Scan QR-koden og tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev på www.danalim.dk og deltag i konkurrencen om en Ipad.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - TLF. +45 56 64 00 70 - FAX +45 56 64 00 90 - E-MAIL: INFO@DANALIM.DK - WWW.DANALIM.DK

Boa3 2015 sek2  
Boa3 2015 sek2