Page 1

entreprenør & Håndværker Nr. 2 | April 2018 | 28. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

2

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

Indhold

App og ambassadører giver færre arbejdsulykker hos Arkil Entreprenørvirksomheden Arkil har på fem år reduceret antallet af arbejdsulykker med 60 % blandt deres 1.200 danske ansatte. Det flotte resultat betyder, at virksomheden nu er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2018. Læs artiklen på side 6

For mange ulykker på byggepladsen skyldes rod Det går stærkt, når der bygges i Danmark. Så stærkt, at håndværkerne sjældent når at rydde op efter sig Og det øger risikoen for, at håndværkerne snubler i ledninger eller falder over byggematerialer. Læs artiklen på side 8

 Tænk vand ind i energiplanerne I Danmark er vi beriget med godt grundvand, som vi de fleste steder i landet kan drikke direkte fra hanen. Så selvfølgeligt er vandet for os, at vi ikke skænker det mange tanker. Det er der bare. Læs artiklen på side 14

Brug for Xtra plads? Opbevaring og sikring af værktøj og materialer Første måned

kr.1,**Min. 3 mdr. leje. Kun 20-fods uisoleret container.

www.boxit.dk

Landsdækkende levering Ring 7070 1790 · container@boxit.dk

Firkantede løfteregler kræver kompromisser Reglerne, der i høj grad kommer fra EU, skal fortolkes, og heldigvis er der en pragmatisk indstilling i branchefællesskabet og hos Arbejdstilsynet, lyder det fra Dansk Byggeri. Læs artiklen på side 4


2

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Er løfteregler blevet for hysteriske? Bygge & Anlægsavisen har spurgt tre håndværkere på en arbejdsplads i Danmark, om deres forhold til de gældende løfteregler. Her er deres svar. Tekst af Frank Ulstrup

 H

vis grænsen, for hvor meget vi må løfte, sænkes endnu mere, skal vi have helium i værktøjskassen, for ikke at bryde reglerne. Ordene kommer fra tømrersvend Poul Boeskov, der har løftet, hamret og savet på danske og udenlandske byggepladser gennem de seneste godt 40 år. Han er selv arbejdsmiljørepræsentant, og lovpriser de mange arbejdsmiljøregler, der har indfundet sig på danske byggepladser gennem de seneste år. Men, når det kommer til det med løft, er grænsen nok ved at være nået, siger han og mange af hans kolleger i entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen A/S – Der er allerede strammet så meget op, at man stort set ikke kan komme igennem en arbejdsdag uden på en eller anden måde at bryde reglerne. Dermed også sagt, at man nok ikke skal stramme

ret meget mere, hvis det stadig skal være fysisk muligt at lave noget på danske byggepladser. Han giver et eksempel. – For år tilbage var vi jo to mand om at sætte 100 kg. tunge vinduer på plads. I dag er grænsen for hvor meget to mand tilsammen må løfte, sænket til 21 kg, og vi har så i stedet fået en masse løftegrej, der hjælper os. Det er bestemt en god udvikling, men den skal jo heller ikke gå over gevind Skrappe regler skærper opfindsomheden Den pointe kan hans kollega, Henning Madsen, godt skrive under på. Den 42-årige murer synes, ligesom Poul Boeskov, at reglerne er ok, som de Bülow er – også selvom man hele tiden kommer til at bryde dem. – Der er jo flere ting i det. Dels er det rart at de er der, hvis man skulle blive udsat for urimelige krav - så kan man altid henvise til dem.

Og dels så er det jo også reglerne, der gør, at vi hele tiden finder på nye og smartere måder at gøre tingene på – f.eks. i form af diverse løftegrej, siger han.

som nu også er arbejdsmiljørepræsentant. Han er på linje med de to andre, men ville ønske, at det var muligt for Arbejdstilsynet at se helheden.

Når det er sagt, så er reglerne alligevel ret firkantede, mener Henning Bülow Madsen, der har været i murerfaget i 20 år.

– Jeg synes, reglerne er fornuftige i forhold til gentagende arbejde, men det Arbejdstilsynet ser, er jo ofte kun et øjebliksbillede, hvor de så slår hårdt ned på et enkelt løft eller lignende, siger han og fortsætter.

– Der er jo forskel på, hvordan mennesker er bygget, og der er forskel på, om det er et enkelt løft, eller om det gentagende løft hele dagen igennem. Når vi taler om det sidste, synes jeg reglerne er rimelige nok, siger han og nævner at 300 – 500 sten om dagen af 2,5 kg, også slider på kroppen. – Det gør det jo helt bestemt. Har du ikke muret et stykke tid, går der 14 dage, før kroppen har vænnet sig til arbejdet igen. Arbejdet går i stå En anden kollega i Enemærke & Petersen A/S er 47-årige Lars Olsen, der har været i tømrerfaget siden 1987, og

– Arbejdet går jo nærmest i stå, når tilsynet træder ind på pladsen. Og det er ikke fordi, vi går rundt og bryder arbejdsmiljøreglerne systematisk, men fordi man uden at tænke over det, let kan komme til at bryde dem. Derfor bliver folk nervøse, når de dukker op. Men hvordan man ellers skulle formulere reglerne og i øvrigt udføre tilsyn, det har desværre ikke noget godt svar på.


A TECHNICAL REVOLUTION C ZONE PRO = EXTREME COMFORT

Stability

Lightweight

Magni Low / 78229


4

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Firkantede løfteregler kræver kompromisser Reglerne, der i høj grad kommer fra EU, skal fortolkes, og heldigvis er der en pragmatisk indstilling i branchefællesskabet og hos Arbejdstilsynet, lyder det fra Dansk Byggeri. Tekst af Frank Ulstrup

 H

os Dansk Byggeri kan arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen godt forstå, at løftereglerne kan være en smule tunge at danse med. Det er de sådan set også for Dansk Byggeri, siger hun. – Der er jo tale om nogle lidt firkantede regler, som nogle gange kan være udfordrende i en branche, hvor det går stærkt, og hvor der konstant kommer nye produkter, der ikke nødvendigvis er afstemt med de gældende vægtgrænser. – Derfor er løsningen på nedslidningsproblematikken heller ikke, at man bliver ved med at sænke grænsen for, hvor meget en håndværker

må løfte, men at man i stedet bruger den viden, vi i dag har om kroppen, siger hun og påpeger at rutiner, der involverer regelmæssige stræk af ryggen og bedre planlægning af både byggepladser, arbejdsdag og processer, ville kunne erstatte mange af reglerne.

Samarbejdet BAMBUS Dansk Byggeri driver i samarbejde med arbejdstagerside Byggeriets Arbejdsmiljø Bus, hvor ti konsulenter kører rundt i landet og vejleder om tekniske hjælpemidler og korrekte løfteteknikker. Se mere om BAMBUS-samarbejdet på: BAM-bus.dk

– Det virker jo nogle gange lidt absurd, at en stor, stærk håndværker maksimalt må løfte 15 kg på byggepladsen, mens han efter fyraften løfter meget tungere vægte nede i fitnesscenteret. EU-regler som fortolkes Mette Møller Nielsen fortæller, at løftereglerne i høj grad bestemmes af EU og derefter implementeres i danske lovgivning.Trods det er der på de europæiske byggepladser stor forskel på, hvad der accepteres i forhold til løft og lignende. – Det hænger sammen med, at EU-reglerne fortolkes, og at vi i Danmark har tradition for en meget tekstnær læsning og desuden en stærk håndhævelse. Vi har f.eks.

forholdsmæssigt dobbelt så mange ansat i Arbejdstilsynet, som man har i mange andre EU-lande. En pragmatisk tilgang Men trods de skrappe regler og den tekstnære tolkning, er der i branchefællesskabet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, en vilje til at få tingene til at fungere. – Vi har et rigtig godt, og pragmatisk samarbejde, hvor Arbejdstilsynet også er kompromissøgende. Vi kan f.eks. blive kontaktet af tilsynet, fordi der på byggepladserne er introduceret en ny gipsplade, der er for tung i forhold til de gældende regler. Så går vi sammen med arbejdstagerside og Arbejdstilsynet ind i et udviklingsar-

bejde, hvor vi måske ender med at gøre pladen mindre, eller får konstrueret et hjælpemiddel, der kan løfte den, siger Mette Møller Nielsen og fortsætter.

der er Arbejdstilsynet så nogle gange nødt til at gå lidt på kompromis. Generelt finder vi de løsninger, der skal til, og har også udviklet branchevejledningen for stort set alle områder.

– Så kan der være steder, hvor man ikke kan komme ind med hjælpemidlet, og Så meget må du løfte: Et løft vurderes ud fra hvor mange gang, det udføres på en dag, og om der er vrid, træk og skub involveret i bevægelsen. Som udgangspunkt gælder disse grænser: 30 kg, når vægten løftes en underarmslængde fra rygsøjlen 15 kg, når vægten løftes i trekvart armsaftand fra rygsøjlen  To mand må tilsammen løfte en byrde på 21 kg, når byrden befinder sig trekvart armsaftand fra rygsøjlen 


ARDEX K 60 latex-spartelmasse: En ægte problemknuser!

Ukritisk på næsten alle underlag

Vi præsenterer ARDEX K 60 på Scandinovas Gulvmesse d. 17. maj 2018.

• Meget høj vedhæftning på kritiske underlag. Kan bruges direkte og uden primer på gamle limrester, keramiske fliser, epoxy, stål m.m.

• Kan bruges både over og under en fugtspærre.

• Ingen slibning, hverken før eller efter spartling.

• Upåvirket af lave temperaturer.

• Universel. Samme produkt kan bruges på stort set alle underlag.

• Ekstrem fleksibel.

• Vandfast og fugtbestandig.

• Meget lave emissioner.

• Gangbar på ca. 3 timer og belægningsklar indenfor 12 timer.

ARDEX Skandinavia A/S • Marielundvej 4 • 2730 Herlev • tlf. 44 88 50 50 • ardex@ardex.dk • www.ardex.dk

SOLIDE FORBINDELSER


6

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

App og ambassadører giver færre arbejdsulykker hos Arkil Entreprenørvirksomheden Arkil har på fem år reduceret antallet af arbejdsulykker med 60 % blandt deres 1.200 danske ansatte. Det flotte resultat betyder, at virksomheden nu er nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2018.

V  

i har sat os nogle meget ambitiøse mål for sikkerheden på vores arbejdspladser, og dem har vi arbejdet fokuseret på at indfri, siger Tina Thaarup Jakobsen, chef for arbejdsmiljø-, miljø og kvalitet hos Arkil. Den fokuserede indsats startede for fem år siden. Det var et mål for Arkil at reducere antallet af arbejdsulykker og opbygge en sikkerhedskultur, hvor planlægning af arbejdet og kortlægning af risici indgår og behandles naturligt. I dag er antallet af arbejdsulykker reduceret med 60 %, og ulykkerne er samlet set også blevet mindre alvorlige. Det kan virksomheden måle på den tid, medarbejderne er fraværende. Ambassadører oplærer nyansatte Undersøgelser viser, at nyansatte har en særlig stor risiko for at komme ud for

– Vores seneste tiltag er at udpege 85 arbejdsmiljøambassadører. De skal tage hånd om de nyansatte, der statistisk set står for over halvdelen af vores arbejdsulykker, ved at fortælle og vise dem, hvordan vi arbejder med sikkerhed, og hvor man kan få viden og hjælp, forklarer Tina Thaarup Jakobsen.

– Vi ved jo fra statistikken, at bygge- og anlægsbranchen er en af de brancher, hvor risikoen for arbejdsulykker er meget høj. Derfor er det utrolig positivt at se, at man med en vedvarende og systematisk indsats hos Arkil er lykkedes med mere end en halvering af arbejdsulykkerne. Det er til stor inspiration for branchen, siger Lisbeth Lollike, formand for Arbejdsmiljørådet.

Målet er, at ambassadørordningen skal være med til at reducere antallet af ulykker blandt de nye medarbejdere med 50 % i løbet af 2018. Arkil har derudover oprettet en Arbejdsmiljøafdeling og et Hovedarbejdsmiljøudvalg, der fastsætter mål og handleplaner for det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Desuden har virksomheden i dag 26 lokale arbejdsmiljøudvalg, der arbejder med arbejdsmiljøet i deres specifikke område.

Om Arkil Arkil er en af Danmarks største entreprenørvirksomheder med godt 1.800 ansatte og en omsætning på cirka tre milliarder i Danmark og i udlandet. Virksomheden udfører alsidige entreprenørprojekter over hele landet og håndterer anlægsarbejder, havnebyggeri, fundering, tunnelering og store kabelprojekter. Derudover udfører Arkil også alle slags forurenings-

arbejdsulykker. Den problematik tager man nu hånd om hos Arkil.

Arkil News når ud til alle ansatte Virksomheden har også udviklet app’en Arkil News, som bruges til at kommunikere direkte ud til alle ansatte om arbejdsmiljø og sikkerhed. – Det er en meget effektiv måde at formidle helt konkrete anvisninger på, hvordan vi forebygger ulykker.

Ikke mindst til vores ansatte på byggepladserne, som ikke har adgang til vores intranet fra en pc. Sammen med elæring, kampagner, arbejdsmiljøkonferencer og mange andre tiltag har det nedbragt antallet af ulykker markant, siger Tina Thaarup Jakobsen. Og Arkils tiltag har også vakt opmærksomhed hos Arbejdsmiljørådet.

oprensninger og asfalterer både kommunale og statslige veje. Om Arbejdsmiljøprisen I 2018 er det 12. gang, at Arbejdsmiljørådet uddeler Arbejdsmiljøprisen. Prisuddelingen sætter fokus på landets bedste arbejdsmiljøindsatser ved at belønne fire danske arbejdspladser indenfor kategorierne: Arbejdsulykker, Muskel- og skeletpåvirkninger, Psykisk arbejdsmiljø og Forandringer og ny teknologi. I hver kategori nomineres tre arbejdspladser. Dommerkomiteen, der både nominerer og kårer vinderne, består af repræsentanter fra DA, LO, KL, FTF, Lederne og Akademikerne samt formand for Arbejdsmiljørådet Lisbeth Lollike.


Servial CC A/S har med deres CC Lock 4 skabt en effektiv tyverisikring, der både er nem at montere og helt enkel at låse op og i. Låsen er forsikringsgodkendt i klasse 5, som er det højeste.

Servial CC A/S • Tlf: +45 48 71 36 36 • www.servial.dk • Ramløsevej 59 • 3200 Helsinge


8

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Foto: Lilian Bech/Danske

For mange ulykker på byggepladsen skyldes rod Det går stærkt, når der bygges i Danmark. Så stærkt, at håndværkerne sjældent når at rydde op efter sig Og det øger risikoen for, at håndværkerne snubler i ledninger eller falder over byggematerialer. Alvorlige fald- og snubleulykker kommer på 2. pladsen over arbejdsulykker. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

G  

ipsplader oplagret mellem maskiner og håndværktøj, bukke, ruller med ledning og lægter på gulvet. Det er ofte et forhindringsløb at bevæge sig rundt på byggepladserne i Danmark. Og ofte går det galt. En undersøgelse fra Arbejdstilsynet fra juni måned sidste år viser, at alvorlige arbejdsulykker som følge af fald, gliden eller snublen, er den type ulykker, der sker næsthyppigst i Danmark. I perioden fra 20122016 udgjorde disse ulykker 21.1 % af alle arbejdsulykker i byggeriet – den hyppigste type arbejdsulykker var og er ulykker som følge af akut fysisk overbelastning. Og at så mange kommer til skade i byggeriet fordi de falder eller snubler, kommer ikke bag på faglig-teknisk konsulent Nina Ejs, Danske Malermestre – EnRigtigMaler. dk. Hun siger: – Det er desværre et område, som vi ikke rigtig har fokus

stant behøver at være bange for at snuble over andres værktøj, ja så kan du bruge mere tid på selve byggeprocessen. I stedet bruger du nu tid på at skabe plads til at arbejde.

på, når vi er i gang på pladsen. Det skal gerne gå stærkt, vi skal være færdige og videre, og så glemmer vi lige at fjerne vores ting eller rydde op, når vi er færdige. – Men tallene er alvorlige, og der er ingen tvivl om, at de mange ulykker også har en række store økonomiske konsekvenser ud over de personlige konsekvenser for den enkelte håndværker, der kommer til skade. Ulykker koster virksomhederne på arbejdsflowet Nina Ejs kan ikke sætte et præcist tal på, hvad det koster i kroner og øre for den enkelte virksomhed, når der sker en ulykke, men peger på, at det udover sygedage også koster på arbejdsflowet og rutinen, når faste medarbejdere bliver skadet. – Så det koster store summer, når vi ikke er bedre til at rydde op. Og der ligger mange gevinster og venter,

Stramme tidsplaner går ud over den løbende oprydning Der er flere forklaringer på, at der er så rodet på byggepladserne, mener Nina Ejs. Én ting er den manglende omtanke, hvor man bare ”glemmer” at rydde op efter sig. Men også byggeriets stramme tidsplaner spiller en rolle.

Faglig-teknisk konsulent Nina Ejs fra Danske Malermestre – EnRigtigMaler.dk. Foto: Søren Hytting hvis vi kunne blive bedre til det, siger hun og fortsætter:

– Det giver jo næsten sig selv, men hvis du ikke skal bruge tid på at rydde op eller kon-

– Det er jo klart, at når vi har travlt og hurtigt skal videre til den næste opgave, så kan der måske være en tendens til at se stort på oprydning og affald. Det er ikke længere ”mit” problem, for jeg er videre i teksten, er holdningen. Problemerne med den manglende oprydning og deraf følgende rod på byggepladsen

får Nina Ejs til at efterlyse en holdningsændring blandt håndværkerne – noget, som hun erkender, er op ad bakke i en travl hverdag. – Men indtil da kan jeg godt savne, at byggeledelsen trådte i karakter og blev mere udfarende i forhold til rod på byggepladserne. For udover at være skyld i mange arbejdsulykker, forhindrer rod jo også en effektiv byggeproces, hvad der i sidste ende går ud over både økonomi og kvalitet i byggeriet.


Radonann 266x175 byg og anl okt 12_BygTek Platon ann 02.10.12 11:08 Side 1

Isola Radonsikring - Komplet og sikker radonbeskyttelse! Radonspærre 400 eller Radonmembran SBS Isola Radonspærre 400

Radon Tætningsmasse

Isola as

Radon Samlebånd

Isola Radonmembran SBS

Radon Flexibånd

Radonmanchett

Isola Radonbrønd

Radonbrønd 500

Isola Radonsikring - Ingen gør det enklere!

Vesterballevej 5 7000 Fredericia Tlf.: 70208052 www.isola-platon.dk

Tørre og sunde huse

En ny verden for alle malere NÆSTE GENERATION AF FUGER OG TÆTNING Bostik Paint Professional er en ny serie fugeprodukter udviklet til at gøre professionelle maleres arbejde lettere med et 100 % pålideligt resultat. Produkterne er overmalbare og giver en holdbar, fleksibel fuge, som er forenelig med forskellige typer af maling. Med den nye produktserie forsvinder de klassiske problemer og udfordringer som dannelse af sprækker, blødning, blæredannelse og vedhæftning af snavs. OVERMALBARE UDEN TØRRETID* * Gäller Acryl Deco Express

OPT

INGEN SPRÆKKER I MALINGEN

ANT AL SP & O

TEC

I

M

* Gælder Acryl Deco Express

H

INT PA

INGEN GENNEMBLØDNING

SE

Læs mere på www.bostik.dk eller ring 44 84 15 00.

I Z AT I O N


10

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Der var fuld gang i bygningssnedker-eksamen, da vi ankom.

Håndværkerportræt

Vi skal uddanne håndværkere i verdensklasse Peter Johnny Hansen er en maskinsnedker, der har været med til at forme snedkerfaget gennem sit arbejde som faglærer på Teknisk Skole i Roskilde i 30 år. Han har altid sat store mål for sig selv og sine elever, hvilket har resulteret i, at hans elever rangerer blandt landets bedste, og det har de flere gange bevist ved DM, EM og VM i Skills. Men Peter helmer ikke før, en af hans elever kommer på medaljepodiet til World Skills. Tekst af Alexander Tengbjerg

 B

elev nu blandt de bedste på holdet.

ygge- & Anlægsavisen møder faglærer på Roskilde Tekniske Skole Peter Johnny Hansen, mens han kigger ud i en hal fuld af kommende bygningssnedkere, der er i fuld gang med en eksamen. Der bores, saves, hamres og luften er fuld af savsmuld. Han fortæller ivrigt om eleverne og den faglige udvikling, de er gået igennem. Det mærkes tydeligt, at Peter er engageret i elevernes ve og vel, og at han personligt har vejledt mange af dem. En af eleverne, som han udpeger, lå i begyndelsen helt i bunden af karakterskalaen. Men Peter så hurtigt, at det ikke var talentet, der var noget i vejen med, men tværtimod selvtilliden. Med et ordentligt skub i den rigtige retning er selvsamme

En fare for snedkerfaget Selvom de sidste skoletimer for længst er overstået, er der stadig mange elever, der finpudser deres evner inden de kommende eksamener. Man kan tydeligt mærke at der er en iver efter at dygtiggøre sig. Men sådan har det ikke altid været:

Der var stadig aktivitet på skolen selvom undervisningen for længst var ovre.

– Vi var desværre kommet ind i en dårlig stime. Både eleverne og underviserne, deriblandt mig selv, havde mistet gejsten og motivationen. Eleverne dystede nærmest på, hvordan man lettest kunne bestå sine eksamener uden rigtigt at yde noget, og vi som undervisere udfordrede hverken dem eller os selv, fortæller Peter.

Ingen dårlige undskyldninger Det store vendepunkt kom med Peters engagement som træner ved Skills for godt fire år siden. Her fandt ikke bare han, men også resten af lærerstaben på Roskilde Tekniske Skole, ud af, at niveauet ikke var godt nok, når man sammenlignede med konkurrenterne. Det var en øjenåbner for Peter og han begyndte at arbejde for at skaffe bedre værktøj til eleverne og gik i dialog med Festool om sponsorater. Han sørgede for at alle succeshistorierne på skolen blev udbredt i og uden for skolen og udpegede mulige konkurrencetalenter tidligt på grundforløbet. Det var godt, men ikke godt nok Det hele kulminerede med bygningssnedkerlærlingen

Frederik Riber, som Peter personligt trænede. Frederik vandt en bronzemedalje ved EM i Skills og derefter endte han med at blive den bedst placerede danske bygningssnedker ved World Skills nogensinde. På knap fire år havde man på Roskilde Tekniske Skole formået at skabe snedkere i verdensklasse. Men sejren fik ikke Peter til at hvile på laurbærrene, tværtimod: – Det var fantastisk og vi var selvfølgelig stolte, men vi endte jo ikke med at stå på medaljepodiet. Derfor skulle jeg da også kigge indad og se, hvad jeg kunne gøre bedre. Min far sagde altid til mig som ung, at som dansk håndværker ville man aldrig mangle arbejde, for vi var jo blandt verdens bedste. Det har jo vist sig ikke at være rigtigt, siden vi jo gang på


11

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen gang er blevet slået til verdensmesterskaberne i Skills, griner Peter og fortsætter: – Men vi har lært meget af de internationale konkurrencer og med tiden og de rigtige rammer, så ser jeg positivt på fremtiden for den næste generation af håndværkere. Jeg håber blot, at der ikke skæres for meget på ressourcerne til, at vi som lærere kan skabe de rette betingelser for at skabe håndværkere i verdensklasse. Møbler til diktator og håndværkerrivalisering Peters egen vej til at blive lærer og træner for landets dygtigste snedkere har ikke været helt almindelig. Han blev udlært som maskinsnedker i et firma, der leverede specialdesignede luksusmøbler til store kunder som Det Danske Hus i Paris og en senere den berygtede diktator ved navn Saddam Hussein i Mellemøsten. – Vi arbejdede hele dagen, og hver dag fra 4 til 6 underviste mesteren personligt os lærlinge. Det var et skørt sted med nogle utrolige opgaver, der krævede finesse og tålmodighed, fortæller Peter og fortsætter: – Derefter fik jeg arbejde som tømrer i en snedker / tømrervirksomhed, selvom der på dette tidspunkt var

en lidt hård tone mellem uddannede tømrere, bygningssnedkere, møbelsnedkere osv. Men selvom jeg i tømrernes øjne ”stadig bare var maskinsnedker”, så tilførte jeg alligevel noget nyt til arbejdspladsen med de kompetencer jeg havde i baglommen, ligesom jeg selv lærte rigtigt meget af tømrerne. Denne opdeling mellem håndværksdisciplinerne var meget stor i gamle dage, men den er heldigvis blevet mindre, da jeg tror at nøglen til det gode håndværk ligger i at arbejde tværfagligt og samle viden på kryds og tværs af forskellige discipliner og fag. Dernæst gik turen til Norge som bygningssnedker, hvorefter Peter endelig blev lærer på Roskilde Tekniske Skole i 1989: – Det var lidt af et kulturchok, for tingene gik den gang en anelse langsomt på skolen. Men jeg elskede, og elsker stadig, at have med unge mennesker at gøre. At arbejde med dem giver mig livsglæde, og det er lige netop det ens arbejde bør gøre. Det er også derfor, at jeg har holdt ud her på skolen i snart 30 år, griner Peter. Maskinsnedkeren i Gaza I 1994 kom der endnu et længerevarende udlandsophold, da Peter blev opfordret til at søge et job i DANIDA. Det re-

sulterede i, at han blev sendt til Gaza i halvandet år: – Jeg skulle hjælpe med tilbudsgivningen og løfte den generelle kvalitet af niveauet hos de lokale virksomheder der var opstået byggeriet i en fjerdegenerationsflygtningelejr. Det var et enormt hårdt arbejde, men også utroligt lærerigt, da man jo var i et miljø, hvor man skulle kunne tænke kreativt og handle hurtigt. Udenlandsk inspiration Udlandsopholdene tog Peter med sig ind på skolen, hvor han fik arrangeret elevudvekslinger til Sydtyskland og Østrig. – I Østrig og Tyskland var niveauet højt, væsentligt højere end det danske i hvert fald. Samtidigt var der også en stolthed omkring håndværksfaget, og hver gang man afsluttede et projekt, blev det fejret med maner. Det sjove var at se, hvor meget vores elever, også de dårligste af dem, voksede på ture som disse denne tur. De blev inspireret af deres udenlandske kollegaer og tog alle de nye inputs til sig. Det er en skam, at denne slags udenlandsophold er så svære at skrabe penge sammen til, for jeg tror vitterligt det er noget, som kan danne vores unge elever og i sidste ende skabe nogle dygtigere håndværkere, som vi jo alle kan få glæde af, afslutter Peter.

Peter kunne ikke dy sig for lige at inspicere en af elevernes arbejde under interviewet.

ISO 45001 Vil du godt fra start med den nye standard? Hos Bureau Veritas hjælper vi dig godt på vej med et ISO 45001 Opgraderingsseminar. Læs mere på www.bureauveritas.dk/kurser

Bureau Veritas Denmark · www.bureauveritas.dk · Tlf. 7731 1000 Vesterbrogade 149 Bavnehøjvej 5, 1st floor Oldenborggade 25-31 DK-1620 København V DK-6700 Esbjerg DK-7000 Fredericia


12 ANNONCE

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Byg bedre og enklere På BYGGERI ’18 præsenterede Isola virksomhedens brede produktprogram og tilbyder rådgivning om løsninger til et tæt og sikkert hus til alle byggeriets parter fra håndværkere til entreprenører og arkitekter. Tekst af Rune H. Jensen Og tænker man i kategorierne god, bedre, bedst, så hører undertaget Isola Isokraft ubetinget til i sidstnævnte kategori, da det har skridsikker belægning samt UV-bestandighed, selvklæbende kanter og 20 års totalgaranti som andre Isola-løsninger. For Isola og Michael Lindberg er visionen at kunne bygge så sikre, tætte og energieffektive bygninger som muligt, og det kræver en vis bredde:

B  

yggeopsvinget i hele Norden blev afspejlet på fire travle messedag på BYGGERI’18 fra den 13. – 16. marts, hvor de besøgende lagde vægt på at få skabt sig et stærkt netværk og tilegnet sig nyttig viden om fremtidens produkter. Over de fire messedage frem valfartede over 26.000 professionelle fagfolk fra hele byggebranchen til Skandinaviens vigtigste byggefagmesse, BYGGERI’18, i MESSE C, Fredericia. I år havde messen mere end 300 producenter og leverandører som udstillere. Isolas

markedschef Michael Lindberg fortæller om messen:

har bestemt været en succes for os.

– Der er ingen tvivl om, at Byggerimessen er stedet, en seriøs virksomhed i branchen bør være repræsenteret. Hos Isola er vi kendt som en ledende virksomhed inden for tætte og sikre løsninger med produkter, der passer til det nordiske klima, og det fik vi vist frem på BYGGERI’18, samtidig med at det har været en enestående mulighed for at have en god dialog med slutbrugerne fra håndværkere til entreprenører og arkitekter. Messen

Stor bredde og nye løsninger Virksomheden specialiserer sig i tætte løsninger til hele boligen fra fundament og gulv til væg og tag med et sammenhængende koncept. Der finder løbende nyudvikling sted som f.eks. undertagsproduktet Isola Isostærk, der er et særdeles stærkt og stabilt undertag med god elasticitet. Samtidig betyder det selvklæbende overlag en robust samling og giver dermed 100 % tæthed.

– Vi vil gerne fremhæve vores nye løsningskoncepter og hele bredden i vores produktsortiment. Det rummer f.eks. en effektiv og økonomisk fornuftig tagbelægning som Isola Mestertekk, tagpap til håndværkeren med henblik på at kunne opnå et tørt og sikkert hus, og det rummer tape- og klæbesystemer samt damp- og vindspærrer til væggene. Og så er der også nye løsninger inden for fugt- og radonsikring i spil. Vi er langt fremme i forhold til radonløsninger takket være vores erfaringer fra Norge, og vi vil gerne give håndværkere, entreprenører og arkitekter en rådgivende hånd med, så de kan tage dialogen med kunderne, når der f.eks. bliver konstateret radon i boligen.

Konstruktiv dialog med alle byggeriets parter – I det hele taget kan man nå langt, hvis man også fra arkitekternes og entreprenørernes side indtænker tætte og komplette løsninger fra starten af byggeriet, og der kan vi være en kompetent sparringspartner og rådgiver under hele forløbet.

– Slutbrugernes input er meget værdifulde for os i den videre udvikling af Isolaløsninger, og omvendt kan vi være med til at føje nye forretningsområder til deres virke, lyder det fra Michael Lindberg.


13

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Små og mellemstore virksomheder snydes for ny praktikpladsbonus Indlæg af uddannelsespolitisk chefkonsulent Dorte Kulle, SMVdanmark – det nye Håndværksråd

V  

il vi reelt skabe flere unge faglærte? Det spørgsmål kan man desværre stille, efter at det nu står klart, hvor utrolig få nye faglærte, den nye praktikplads-AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, stiller krav om. Alle virksomheder, også din, har kort efter nytår modtaget en skrivelse fra ATP om den nye praktikplads-AUB ordning, som har givet mange virksomhedsejere grå hår hovedet. Meningen er, at man fra april måned kan se om din virksomhed lever op til målsætningen om en bestemt lærlingeandel. Altså om du har så mange (nye) lærlinge, at du skal modtage en bonus fra praktikplads-AUB eller om du har for få og skal støt-

te de virksomheder, der tager et større uddannelsesansvar end din egen. Princippet er velkendt – ’pisk og gulerod’ – og praktikplads-AUB bygger på et velment ønske om at belønne de mange virksomheder, der påtager sig et uddannelsesansvar og samtidig straffe de virksomheder, der ikke er med til at uddanne fremtidens faglærte. Den aftale, som repræsentanter for lønmodtagere og arbejdsgivere har lavet sammen med regeringen, virker bare ikke. Det står klart, nu vi ved, hvor utrolig få lærlinge, selv store virksomheder kan slippe afsted med at tage uden at skulle bidrage til de virksomheder, der rent faktisk påtager sig uddannelsesansvar. Og det er mildt sagt ærgerligt.

Sagen er, at Danmarks små og mellemstore virksomheder tager langt flere lærlinge end store virksomheder.Alligevel snydes de for den praktikpladsbonus, som det nye praktikplads-AUB ellers skulle give virksomheder, der tager flere lærlinge. SMVdanmark er hovedorganisation for ca. 18.000 små og mellemstore virksomheder, og vi har netop spurgt medlemmerne af vores konjunkturpanel, hvor stor en lærlingeandel, de har i virksomhederne. Konklusionen er, at SMV’erne er rene praktikpladsdukse. De har i gennemsnit næsten én lærling per fem faglærte medarbejdere. Ifølge de nye krav fra AUB skal virksomhederne kun have omkring én lærling per 25-50 ansatte faglærte alt efter branche.

Forskellen er himmelråbende stor! Så hvem hjælper man ved at indføre et praktikpladskrav, som er så urimelig nemt at leve op til? Ikke de unge, der står og ønsker sig en praktikplads! Og heller ikke de virksomheder, som allerede mangler faglært arbejdskraft, og som kommer til at stå overfor akut mangel på faglært arbejdskraft. Den nye ordning er helt urimeligt teknisk tung, men lad mig forsøge at forklare hovedproblemet: Som et led i praktikpladsAUB er der indført to forskellige bonusordninger. Den ene fordelsbonus belønner virksomheder, der tager lærlinge på de såkaldte fordelsuddannelser med op

til 5.000 kr. pr. lærling, hvis altså der er penge til det når alt er gjort op. Den anden praktikbonus belønner de virksomheder, der tager flere elever, end den nye praktikplads AUB-ordning kræver, og som tager flere lærlinge, end de har gjort de seneste tre år med 25.000 kr. pr. lærling. SMV’er, der har taget ansvar og ansat elever i lang tid, før ordningen trådte i kraft, bliver altså nu indirekte snydt for praktikbonussen. Simpelthen fordi de altid har været gode til at tage lærlinge og ikke pludselig tager flere end de seneste tre år. Hvorfor straffe og demotivere dem, der altid har taget lærlinge? Det er jo fuldstændigt hovedrystende, når vi allerede nu mangler faglærte, og behovet for at uddanne faglærte aldrig har været større.

Fagforeninger, arbejdsgivere og regeringen bør se i øjnene, at aftalen om praktikplads-AUB er en ommer. I SMVdanmark anbefaler vi, at man indfører en enkel præmiebonusordning, som på en let og enkel måde belønner alle, der tager lærlinge. En præmiebonusordning, der gør det let for alle at finde ud af, hvor meget man får i bonus per lærling. En ordning som ikke er så kompliceret, at den ikke giver mening for virksomhederne, og som rent faktisk skaber nye lærepladser. ”Sæt i gang!”, som man siger.


14 ANNONCE

2. SEKTION | entreprenør & håndværker | bygge- & anlægsavisen

Fleksible betongulve i råt look Scandinova i Herlev har fået nye gulve i epoxybelagt beton for at sikre optimal fleksibilitet de næste mange år. Gulvlæggerne valgte den plastforstærkede ARDEX K 80, der flyder jævnt ud af sig selv, men har også haft pincetterne fremme for at sikre helt pæne overflader.

 D

et betaler sig at tænke langsigtet, når der skal investeres i nye gulve. For selv om tidsånden altid vil kalde på bestemte materialer, teksturer, farver og mønstre, skifter moden også hurtigt. Derfor er de nye gulve hos gulvgrossisten Scandinova i Herlev lavet, så de er så fleksible som muligt de næste mange år frem. Ingen risiko for renovering før tid – Jo flere anvendelsesmuligheder, jo lavere er risikoen for dyre renoveringer, når andre farver eller materialer kommer på mode. Hvis man vælger gulvløsninger, som ikke åbner for ret mange andre udtryk eller anvendelser senere, er der en risiko for, at de skal laves om allerede efter få år, selv om de stadig har masser af levetid tilbage. Det fortæller Jens Kjeldmark, der er medindehaver af Lyh-

dyrt, uddyber Jens Kjeldmark.

mark Entreprise. Firmaet har udført gulvene hos Scandinova, hvor der overalt er brugt ARDEX K 80 gulvspartelmasse, som efterfølgende er belagt med epoxy. Det giver en vaskbar, ikke-sugende og

slidstærk løsning, som også kan holde til gående og kørende tung trafik. – Et ligeså vigtigt aspekt er, at gulvløsningen er let at justere, hvis betonlooket eller

farven om tre år ikke længere er ligeså populære. Der kan f.eks. nemt lægges en ny farve på, eller gulvet kan hurtigt påføres en belægning af alt fra træ til linoleum, uden at det bliver

Brug de rette løsninger og vær obs på detaljerne Selv om det umiddelbart lyder simpelt at lægge betongulv ud og efterfølgende påføre epoxy, kræver løsningen, at man bruger de rigtige produkter og både har styr på sit håndværk og blik for de vigtige detaljer. Den plastforstærkede ARDEX K 80 er selvnivellerende og

flyder dermed jævnt ud af sig selv, men gulvlæggerne fra Lyhmark Entreprise har også brugt pincetter for at sikre pæne overflader. – Vi har simpelthen været hele gulvfladen efter for at få fjernet alle urenheder inden tørring og påføring af epoxy. En del af charmen ved denne gulvtype er det rå look, men derfor skal gulvet stadig have en ensartet overflade uden urenheder, runder Jens Kjeldmark af.

Tænk vand ind i energiplanerne Indlæg af Ole Sander, CEO FM Mattsson Mora Group Danmark

 I

30 % på vand- og energiforbruget, det handler bare om at implementere dem.

Danmark er vi beriget med godt grundvand, som vi de fleste steder i landet kan drikke direkte fra hanen. Så selvfølgeligt er vandet for os, at vi ikke skænker det mange tanker. Det er der bare. For et par uger siden markerede vi FN’s årlige og internationale Vandets Dag, netop fordi alle kan bidrage til, at vi får et mere bevidst og fornuftigt fokus på vand. Derfor vil jeg gerne opfordre jer til at begynde at tænke på vandet. Det vil være godt for både miljøet og statsbudgettet. Hvis I vil mere end tænke, kan I også passende overveje at stille krav om, at vi i Danmark begynder at bruge vand med omtanke.

Er det så dyrt? Nej, det er faktisk ret billigt. At skifte en vandhane koster 1.000 kr., og de penge er betalt tilbage på et-tre år, afhængigt af placeringen. Men vi skal videre endnu. Hvorfor blev der ikke stillet større krav om vandsparende produkter i det nye bygningsreglement? Vi stiller jo store krav til f.eks. vinduer, isolering og ventilation?

Lad mig uddybe, hvad jeg mener. Kan I huske, da EU i 2011 bad os droppe glødepærerne og til gengæld bruge spare- og LED-pærer? Sikken debat. Mange syntes, at de nye typer belysning slet ikke gav det samme lys, som man var vant til og brød sig ikke om spare- og LED-pærerne.

Nu, syv år, senere er der produktudviklet på pærerne, så de giver et bedre lys – og forbrugerne har vænnet sig til de nye pærer. Det er bare et eksempel på, at det er helt naturligt for os at spare på elektriciteten,

ligesom vi sparer på varmen. Til gengæld taler vi sjældent om vores forbrug af vand. Mere fokus på vand – alle steder! Det skal vi ændre på af den simple årsag, at vand skal tænkes med ind i vores ener-

giplaner. Offentlige bygninger skal gå for resten. Det er faktisk meget ligetil. Der ligger nemlig rigtig mange liter vand, særligt varmt vand, i offentlige bygninger, som bare venter på at blive sparet. De tekniske løsninger har vi allerede. De sparer minimum

Det er ubegavet ikke at stille krav til vandbesparende produkter og løsninger i byggerierne – og særligt i de offentlige byggerier. Det gælder både, når vi bygger nyt eller renoverer det gamle. Alt for ofte bliver tekniske løsninger, der kan spare på vand og energi, nedprioriteret eller skrottet. Undgå at spare besparelserne væk Vi sparer besparelserne væk, og det er ikke bare dumt, det

er også dyrt. Innovation og fornyelse kommer ikke af sig selv. Det kommer, når man bliver presset.Tænk bare på rumkapløbet eller alle de opfindelser, der er kommet i kølvandet af forfærdelige krige. Tiden er kommet til, at I – kære politikere – skal tvinge os producenter og forbrugerne til at tænke ud af boksen.Tving os til at sætte vand på dagsorden.Tving os til at bruge vand med omtanke. Der kan ovenikøbet spares et par milliarder på statsbudgettet helt gratis. Der er ingen tabere, mindst af alle miljøet og de kommende generationer. Hør mere på Building Green Århus 18,-19. april 2018. Vil du vide mere om hvordan vand og vandforbrug kan tænkes ind i energiplanerne, så besøg os på Building Green i Århus på stand 21 i Centralværkstedet.


ENGEL WORKWEAR til den kræsne håndværker!

Med X-treme serien fra ENGEL workwear får du både komfort, funktionalitet og et ekstremt sporty look i hverdagen. Nu behøver du ikke længere skynde dig at skifte fra arbejds- til fritidstøj. X-treme serien fra ENGEL workwear giver dig et friskt og sporty design – og tøj du har lyst til at gå i hele dagen. • Slim fit • Mange funktionelle lommer • 2 indstillingsmuligheder til knæpude • Forstærkning i bunden af benene for ekstra slidstyrke

• Reflekser bag på benene for øget synlighed • Stretch – for øget komfort • Mulighed for påsætning af hængelommer

F. Engel K/S · Norgesvej 12 · 6100 Haderslev · Tlf. 7422 3510 · www.engel.eu


3-i-1 saven HKC 55 Værktøj til de højeste krav

Standardværktøjet på alle byggepladser 3 funktioner i en sav; Dyksav med FS føringsskinne Rundsav Kap-/geringssav med FSK skinne.

Boa2 sektion 2  
Boa2 sektion 2