Page 1

TRANSPORT & MOTOR Nr. 2 Maj 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

INDHOLD

Danske bilisters holdninger til sikker og risikabel kørsel For at forstå hvorfor vi reelt gør som vi gør, når vi kører bil, har DTU Transport gennemført en undersøgelse om forholdet mellem eksplicitte og implicitte holdninger. . Læs artiklen på side 2

Tænk ikke på olien Jo mindre kunderne spekulerer over leveringen af brændstof til maskiner og køretøjer, jo større er succesen for energiselskabet Uno-X Energi. Vejen mod dét mål er brolagt med en blanding af teknik og faglig stolthed. Læs artiklen på side 4

Cyklister skal søge væk fra lastbilens forhjul Sikkerhed frem for alt Hver dag året rundt transporterer professionelle operatører fra den danske vejgodstransport mange hundrede vognlæs med gods og materialer til og fra byggepladser i Danmark. Læs artiklen på side 6

3

Antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i højresvingsulykker er faldende. Men cirka 15-20 % af alle dræbte cyklister gennem de seneste 10 år skyldes en højresvingsulykke mellem en lastbil og en cyklist. Ny kampagne opfordrer cyklisterne til at holde sig væk fra lastbilens forhjul. Læs artiklen på side 10


2

3. SEKTION | TRAFIKSIKKERHED | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Danske bilisters holdninger til sikker og risikabel kørsel For at forstå hvorfor vi reelt gør som vi gør, når vi kører bil, har DTU Transport gennemført en undersøgelse om forholdet mellem eksplicitte og implicitte holdninger. Vi udforskede forholdet mellem implicitte holdninger til sikker og risikabel kørsel, og selvrapporteret køreadfærd, - og færdigheder. Undersøgelsen havde deltagelse af 53 danske bilister (31 kvinder, 22 mænd). Af Laila M. Martinussen, forsker ved DTU Transport

N

år man skal undersøge trafikadfærd, er det ofte også nødvendigt at afdække holdninger. Vi ved, at holdninger og adfærd er tæt forbundne, og vi ved, at ændring i holdninger kan påvirke adfærden i trafikken. Den almindelige forskningsmæssige tilgang er at undersøge effekten af trafikkampanger. Efter en kampagne om eksempelvis hastighedsovertrædelser kan man spørge et antal bilister hvorvidt deres holdning til fartbegrænsninger har ændret sig. Sådanne holdninger kaldes for eksplicitte holdninger. Studier viser imidlertid at det er usikkert hvorvidt ændring af eksplicitte holdninger har en reel effekt på kørselsadfærd. En

mulig årsag kan være, at de kørsel-relaterede holdninger og overbevisninger som vi selv redegør for, overser nogle potentielt vigtige forstadier til køreadfærd, nemlig implicitte tankeprocesser. I modsætning til eksplicitte holdninger bliver implicitte tankeprocesser eller holdninger aktiveret direkte fra hukommelsen, ofte uden at vi er bevidste om dette. Disse holdninger er resultatet af vore tidligere erfaringer, og de implicitte holdninger har vist sig at kunne påvirke adfærd under en række forskellige forhold, eksempelvis når vi foretager hurtige og spontane valg og beslutninger, noget der netop karakteriserer en stor del af bilkørslen.

Mænd opfatter sig som bilførere Resultaterne viste, at for mandlige bilister var implicitte holdninger klart relateret til selvrapporteret køreadfærd, - og færdigheder. Der var derimod ikke samme sammenhæng for kvindelige bilister. Grunden kan være, at det at køre bil har en større symbolsk og såkaldt affektiv værdi for mænd. Med andre ord identificerer mænd sig mere som bilførere end kvinder gør. Desuden viste resultaterne, ulogisk nok, at jo flere trafikovertrædelser de mandlige bilister begik, jo mere negativ var deres holdning til risikabel kørsel. Man ville nok forvente, at et højt antal trafikforseelser ville tilsige en

positiv holdning til risikabel kørsel. En mulig årsag til dette misforhold kan være, at mænd identificerer sig med et kønsrollemønster som en ”macho” bilist. Massiv mediedækning, talrige kampagner og tiden i køreskolen har utvivlsomt betydet at danske mænd udmærket ved, at risikabel kørsel er farlig. Alligevel bliver denne viden tilsidesat til fordel for en adfærd som ”macho” bilist, der igen fører til overtrædelser i trafikken. Dette betyder ikke, at de danske mænd ikke opfatter risikabel kørsel negativt, men snarere at holdningerne ikke er stærke nok til at igangsætte en adfærdsændring. En anden årsag kan være, at mandlige bilister med negativ holdning til risikabel kørsel, vil

være bedre til at genkende risikabel kørsel. Derfor vil de også genkende egne overtrædelser, og dermed både huske overtrædelserne, og rapportere disse. Dårlige bilister foretrækker sikker kørsel Resultaterne viste også, at mandlige bilister med dårlige kørefærdigheder, havde positive holdninger til sikker kørsel. Bilister der mener, at de selv har dårlige kørefærdigheder, værdsætter logisk nok sikkerhed højt. De kører dermed selv sikkert, hellere end risikabelt, hvilket igen leder til positive holdninger til sikker kørsel. Undersøgelsen viser samlet, at holdninger til sikker kørsel og risikabel kørsel, påvirkes af forskellige mekanismer. Sikker kørsel

ser ud til at være et resultat af bilisterne selv mener de har dårlige køreegenskaber, mens risikabel kørsel kan stamme fra identificering med traditionelle kønsrollemønstre. Derfor vil eksempelvis kampagner der kun fremmer sikker kørsel muligvis slet ikke have effekt på problemet med risikabel kørsel. Præventive tiltag, der både fremmer sikker kørsel og bekæmper risikabel kørsel, kan være mere hensigtsmæssige. Trafiksikkerhedsforskningens næste skridt kan være at undersøge præcist hvilke mekanismer der ligger bag sikker, - og risikabel kørsel.


Svingbane Farum

Rekreativ plads Vinderup

Påstigningszone København

Safe-R-Grip er en høj-friktions-belægning der bruges til at skabe opmærksomhed omkring kritiske arealer på kørebanen. På steder som cykelfelter, sortpletter, arealer før fodgængerfelter, ramper og tilkørsler samt skarpe sving, kan man få stor fordel af anvendelsen af Safe-R-Grip. Derudover kan Safe-R-Grip bruges til betonoverflader, hvor det kan anvendes som en vandtæt forsegling. Produktet kan reducere køretøjers bremselængde med op til 40%, og dermed væsentligt nedbringe antallet af ulykker. Det er et koldt udlagt og ekstremt slidstærkt produkt der er

EUROSTAR DANMARK A/S · WWW.EUROSTAR.AS Tigervej 12, 4600 Køge · tlf: 42 14 83 13 · jod@eurostar.as Hvidkærvej 33, 5250 Odense SV · tlf: 42 14 83 10 · pch@eurostar.as Gugvej 126, 9210 Ålborg SØ · tlf: 61 55 46 43 · nid@eurostar.as

Rød vejmidte Tårnby

Opmærksomhedsfelt Kronborg, Helsingør

Hævet flade Gl. Køge landevej

velegnet til udlægning i selv de mest trafikerede områder og på de arealer der har det stærkeste slid. Det betyder, at Safe-R-Grip bevarer sin høje ydeevne i både ekstrem varme og kulde og den ekstra slitage forbundet med sådanne yderligheder. Safe-R-Grip kombinerer et specielt sammensat 2-komponent epoxy bindemiddel, der kan anvendes på asfalt- og betonbelægninger med en slidstærk granitskærve eller bauxite-sten. Resultatet er en vedholdende dekorativ overflade, som giver fremragende langsigtet høj friktion i både våd og tør tilstand.


4

ANNONCE

3. SEKTION | TRAFIKSIKKERHED | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Tænk ikke på olien Jo mindre kunderne spekulerer over leveringen af brændstof til maskiner og køretøjer, jo større er succesen for energiselskabet Uno-X Energi. Vejen mod dét mål er brolagt med en blanding af teknik og faglig stolthed. Tekst af Jari Nielsen

 K

nofedt og kompetencer alene er ikke nok til at holde hjulene i gang på landets byggepladser. I hvert fald ikke når det gælder maskiner og køretøjer, der kører på stærkere sager end rugbrød. Her skal der dieselolie på tanken. Hos Uno-X Energi ved man, at det koster dyrt, hvis maskinerne står stille. – I det daglige kan prisen på olien være af mindre betydning, hvis ikke den bliver leveret, siger Claus Gottlieb, der er salgsdirektør i virksomheden. Energiselskabet har derfor et landsdækkende erhvervskundecenter, der er dedikeret til byggebranchen og som kan dirigere tankvognene præcis derhen, hvor der er brug for det. Selskabet har desuden en dedikeret distribution med deres egne, faste chauffører.

– Selv om det er meget teknisk, så er den menneskelige kontakt et væsentligt element. Olie er en pænt vigtig del for kunderne. Men for os er olien det allervigtigste, siger Claus Gottlieb. Den menneskelige kontakt til kunderne går i høj grad gennem chaufførerne, som sørger for at tankene er fyldte. Chauffører som ved, hvor tankene står, og som kan levere til byggepladsen, også selvom den måske endnu ikke har fået vejnavne eller, for den sags skyld, veje. – Kunderne får et forhold til os, og vi lærer deres behov at kende. Jo mindre tid, kunden skal bruge på at forklare, hvor olien skal hen og hvordan, jo bedre, siger Claus Gottlieb. Rette tid, rette sted Uno-X Energi er ISO-certificeret, og alle processer og

og jord i bevægelse, siger salgsdirektøren. Dét til trods er det sjældent, at man hører nogen uddele ros til brændstofleverandøren ude på byggepladserne. Men set fra Claus Gottliebs bord er det faktisk en succes, hvis leveringen af brændstof ikke bliver nævnt med ét ord:

forretningsgange er udspecificeret, hvilket er med til at sikre både chaufførernes kompetenceniveau og stabile leverancer. Men Claus Gottlieb fremhæver specielt et andet ganske menneskeligt element, når det gælder chaufførerne: stolthed. Stolthed, der ikke alene betyder, at chaufførerne leverer

olien på rette tid og sted, men også at de er fleksible med den olie, de kører med, således at alle kunder kan få det brændstof, de skal bruge til arbejdet, hvis der skulle komme nye ordrer ind undervejs. – Når en kunde ringer, så kan vi også levere til den tid, kunden ønsker. Vi sætter himmel

– Kunden skal ikke bruge noget tid på olien. For de allerfleste af vores kunder er det et nødvendigt onde, og jo mindre tid, man bruger til at tænke på det, jo bedre, siger han. Teknologien træder til Den tid, kunden bruger på at beskæftige sig med brændstofbeholdningen, kan ydermere reduceres betragteligt gennem tørløbssikring. En service, der betyder, at en mobilalarm genererer en ordre og sørger for at Uno-X Energi sender en vogn, når

indholdet i tankene på pladsen når under et vist niveau. – Det foregår i dialog med kunden. Hvis vi kan se, at det er oplagt, aftaler vi det. Det sælger vi meget af. Sådan cirka hver tredje tank, siger Claus Gottlieb, som fremhæver, at tørløbssikring også har den fordel, at distributionsomkostningerne bliver lavere, da chaufførerne dermed leverer så meget olie som muligt hver gang. – Vi prøver at se hele vejen rundt, og vi matcher den bedste pris, siger salgsdirektøren til spørgsmålet om, hvorfor entreprenørerne skal vælge at få leveret dieselolie fra Uno-X Energi: – Når kunden så har valgt os, så handler det om vores kultur: Vi leverer på rette tid og rette sted. Kunden skal ikke spekulere på olie.


* . D NG I S M / EA . L E R IC V K R SE 5 9 1.5

NY VIVARO

BYGGET TIL AT ARBEJDE. Vi fejrer titlen som ”Årets varebil 2015”, og du kan derfor lige nu få motor/kabinevarmer med timer, passagerairbag samt gardinairbags med uden merpris, når du leaser en Vivaro. Prisen er kun 1.595 kr./md.* inkl. fri service og vedligeholdelse. Vi si’r velkommen, hvis du vil se nærmere på Vivaro. Tysk kvalitet – bygget til at arbejde! opel.dk

*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115hk og dækker leasingydelse og service i 36 måneder og max. 15.000 km pr. år. Ekstraordinær leasingydelse: 35.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Tilbuddet gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. Forudsætter positiv kreditgodkendelse. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller specialkalkulationer. Den viste model kan være monteret D med ekstraudstyr. Brændstofforbrug v. bl. kørsel: 15,4-16,9 km/l, CO2-udslip: 170-155 g/km. Energiklasse: C


6

3. SEKTION | TRAFIKSIKKERHED | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Sikkerhed frem for alt Tekst af Jørn Henrik Carstens, chefkonsulent i ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport

 H

ver dag året rundt transporterer professionelle operatører fra den danske vejgodstransport mange hundrede vognlæs med gods og materialer til og fra byggepladser i Danmark. Og det er ikke små mængder gods, vi taler om. Alle materialer i de bygninger, broer og motorveje vi har omkring os, er på et eller andet tidspunkt transporteret på ladet af en lastbil. Et vigtigt udgangspunkt i denne sammenhæng er sikkerhed på arbejdspladsen, hvad enten man står klar med værktøjet på byggegrun-

den eller sidder bag rattet i lastbilen. Ifølge arbejdstilsynet kommer cirka 750 personer årligt til skade i forbindelse med transport af gods med lastbiler. Det er mange og en udvikling, som ITD har stort fokus på at nedbringe. Lastsikring Set med transportøjne er sikringen af selve lasten – den såkaldte lastsikring - alfa og omega. Sand der fyger, materialer der flyver af ladet på motorvejen og trailere der vælter, fordi vægten på ladet forskubber sig, er alle elementer, der i yderste konsekvens kan have fatal udgang. Det ønsker vi forståeligt nok

at sætte en stopper for, og derfor investeres der fra ITD mange midler i at uddanne og rådgive danske transportvirksomheder i at håndtere godset korrekt. For hvordan sikrer en lastbilchauffør sig, at gummigeden på ladet eller betonelementerne bliver, hvor de er og ikke forskubber sig. Vi er langt forbi den misforståede opfattelse af, at jo tungere godset er, jo bedre står det fast. Det hører fortiden til. Solidt vidensniveau blandt danske chauffører Oplysning har bidraget til, at der er ved at være ryddet op i mange misforståelser

om lastsikring. Gennem uddannelser og kurser i transporterhvervet har man de senere år lagt et solidt vidensniveau iblandt danske transportører, som betyder, at der er større opmærksomhed på at gøre tingene rigtigt første gang og dermed minimere risikoen for ulykkeshændelser. Dermed undgår man som professionel transportør ikke kun ulykker, man beskytter også godset og sit eget materiel, sparer tid og får ikke mindst glade kunder. Tættere samarbejde mellem transportbranche og myndigheder Hvis man skal pege på et

sted, hvor der fortsat er en udfordring, så er det i relation til den danske færdselslov, hvor det fortsat er en smule diffust at tyde reglerne som transportør, fordi formuleringen af de gældende regler på området for lastsikring ikke er helt præciseret. Der ligger derfor et vigtigt stykke arbejde mellem transportbranchen og myndighederne til i fællesskab at præcisere bestemmelserne i færdselsloven. Sikkerhed angår os alle I sidste ende er ordentlig lastsikring ikke kun vigtigt i forhold til sikkerheden set fra den professionelle

transportørs side. Det gælder også for murermesteren eller byggesjakket, der i deres varebiler begiver sig hjem fra byggepladsen. En ting, man ofte glemmer, er, at mindre køretøjer som fx en håndværkerbil accelererer og bremser kraftigere end en lastbil. En løs murerbalje eller et løstliggende stillads på ladet er derfor potentielt lige så farligt i trafikken som en løs vejtromle på sættevognen. Uanset hvem man er, er det vigtigt at sikre materiellet på ladet, inden man begiver sig ud i trafikken.


Jordmateriel · liftmateriel · byggemateriel · betonmateriel · grønt materiel · skurvognsmateriel · pumpemateriel

Ko

Vi udlejer entreprenørmateriellet! m

ud

og

lej

!

Alt i jordmateriel, lifte, byggemateriel, betonmateriel, grønt materiel, skurvogne og pumpeudstyr Hos JM Trykluft A/S kan du leje entreprenørmateriel fra førende og anerkendte fabrikater, fx: Atlas Copco, Case, Hamm, Hilti, Hydrema, JLG, Kubota, Manitou, MultiQuip, Snorkel, Takeuchi, Terex og mange flere.

HOLSTEBRO 70 23 25 11

RANDERS 70 22 05 11

SILKEBORG 86 81 88 19

ÅRHUS 86 28 25 11

BILLUND 75 55 25 11

HORSENS 75 60 13 66

KOLDING 75 57 13 33

JM Trykluft A/S er en førende udbyder af entreprenørmateriel til udlejning. Fra vore afdelinger i Århus, Horsens, Silkeborg, Randers, Holstebro, Kolding og Billund rådgiver og servicerer vi Danmark med kort- og langtidsudlejning af komprimeringsmateriel, lifte/teleskoplæssere, moderne skurvogne, grave- og læssemaskiner samt meget mere. Kompetente medarbejdere med erfaring, en høj grad af service og fleksibilitet samt kontinuerlige investeringer sikrer, at du får det rigtige materiel. Første gang - og til tiden.

Send KFVIND til 1277

– så ringer vi dig op med et tilbud

Samtidig deltager du i konkurrencen om 3 x 2 billetter til Danmark – Serbien i PARKEN den 13. juni 2015.

www.jmtrykluft.dk

Total Transport – til vognmænd med 1-5 biler Danmarks mest fleksible forsikring – både når det gælder pris og dækning. Total Transport er et samarbejde mellem Købstædernes Forsikring og AIE Insurance Brokers.

Læs meget mere om Total Transport her: kfforsikring.dk/totaltransport Konkurrencen udbydes af Købstædernes Forsikring – Grønningen 1, 1270 København K – tlf. 60 20 49 94 – og løber fra 4. maj til og med 31. maj 2015. Ved deltagelse i konkurrencen, accepterer du automatisk tilmelding til nyheder og tilbud på SMS fra Købstædernes Forsikring. Du kan framelde dig ved at sende KFSTOP til 1277. Du kan kun deltage 1 gang. Vinderne får direkte besked pr. telefon 1. juni. Præmierne har en værdi á 1000 kr. pr. stk. og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Ved deltagelse i konkurrencen accepteres ovenstående konkurrencebetingelser. 262x180_truck_annonce_V2.indd 1

22-04-2015 11:11:53


8

3. SEKTION | TRAFIKSIKKERHED | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Trafiksikker og arbejdsmiljø Transportbranchens medarbejdere tilbringer mange timer bag rattet. Hvad enten kørslen foregår i lastbil, varebil, bus eller personbil, så er vejene deres arbejdsplads. Michael Svane, Direktør i Dansk Industri

S

om chauffør har du ikke blot ansvaret for egen sikkerhed, men også for dine medtrafikanter. Ingen har derfor vejene for sig selv. Det stiller selvsagt krav til, hvilken adfærd man udviser, når man sidder bag rattet. Færdselsregler, men også regler om eksempelvis køre- og hviletidsregler sætter rammerne for de, der har vejene som arbejdsplads. Medarbejderne står imidlertid ikke alene med at tage vare på trafiksikkerheden. Virksomhederne har som arbejdsgiver naturligvis også et ansvar. Dette ansvar omfatter ikke kun, at der er styr på kørekort, køre- og hviletider m.m. Ansvaret handler også om, at virksomhederne og ikke mindst ledelsen har fokus på en god trafiksikkerhedskultur. Vi ser heldigvis, at rigtig mange danske virksomheder har formuleret en politik for en god trafikadfærd for virksomheden og dens medarbejdere. Nogle virksomheder har inkluderet trafiksikkerheden i deres CSR-strategi. Andre har valgt at lave en trafiksikkerhedsplan. Metoderne er mangfoldige. Metoden er for mig ikke afgørende. Derimod er det afgørende, at man i virksomhederne har fokus på trafiksikkerheden og helst også har løbende målinger af indsatsen. En række virksomheder har et tæt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Det er et samarbejde, som vi i DI Transport løbende tager del i. Dette samarbejde er uvurderlig og meget givende for de virksomheder, som allerede i dag aktivt har sat

trafiksikkerheden højt på dagsordenen. Trafiksikkerhed handler internt i virksomheden også om arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø for de medarbejdere, der har hele eller blot dele af arbejdsdagen på vejene, er også med til at sikre, at der sker så få ulykker som muligt. Der går en lige linje mellem et godt arbejdsmiljø og en sund trafikkultur. I DI Transport opfordrer vi virksomhederne til at have fokus på god adfærd, hvad enten vi taler om trafiksikkerhed eller arbejdsmiljø. Det er vores oplevelse, at virksomheder og medarbejdere har udbytte af, at hensynet til trafiksikkerheden vægtes højt i dagligdagen. Der er tale om en win-win situation for såvel medarbejdere som virksomhed. Vi lægger afgørende vægt på, at der er metodefrihed i relation til den enkelte virksomhed. Nogle virksomheder har en meget udførlig og detaljeret plan for trafiksikkerhed, mens andre virksomheder har en mere kort handlingsplan. Eksempelvis har nogle virksomheder indført alkohollåse i deres bil, mens andre sender deres medarbejdere på glatførekurser. Andre igen har sat hastighedsbegrænseren i lastbilen til en lavere hastighed end den, der følger af lovgivningen. Dagligdagen i enhver virksomhed er oftest presset. Netop derfor er et vigtigt, at der i den enkelte virksomhed er en plan for, hvordan man sikrer det bedst mulige arbejdsmiljø og også en god trafiksikkerhedskultur.


Bil-og værkstedsindretning Individuel indretning af servicebiler Opbevaring og lastsikring på ladbiler Indretning af værksted og ESD arbejdsplads

bott-danmark a/s, Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia - tlf. 6441 4418

bott. effektivt arbejde.

www.bott.dk

PROFIHOPPER & GRÆSHOPPER - EFFEKTIV PLEJE ÅRET RUNDT

Græsklip og vertikalskæring – til perfekt finish • Klipning • Tromling • Vertikalskæring Opsamling under fugtige forhold af • Græs • Løv, grene og hækafklip • Affald som f.eks. dåser, ølkrus mm. Profihopper er den selvkørende enhed med ”Power Compactor” sneglesystem der sikrer opsamling og effektiv komprimering under ALLE forhold. Græshopper til traktormontering – enten som lift eller bugseret. Arbejdsbredde fra 1,35 – 2,10 meter

For mere information, ring til Henrik på 42 15 49 16

www.amazone-brons.dk · Tlf. 74 75 31 12


10

Tema: S ik

RKER

Indhol

kerhed

på bygg

d

Årsabon

nemen

epladse

n

t: 706,-

incl. mom

s • Udg ivelse

2

3. SEKTION | TRAFIKSIKKERHED | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

sfrekven

Hiab’s s til dato tø

s: 6 gang e årligt

Seks la Transpostbilimportøre r på pla rt 2015 Skandin ds til avien

Cyklister skal søge væk fra lastbilens forhjul

Arbejds været b miljøet har ald edre rig Langt d e fles

s største føres 19 indend .-2 ørs tran efter no 2. marts 2015 sport gle hår de år fo i MCH Messece messe gennem positiv r transp fremga ortbran nter Herning, ng sig p og chen, af å Transp spejler ort 2015 en . Læs art iklen p å side 1 4

te af de gen er regler, pål rencevi agt, har at gøre som virksom hedern lkår. med at ei sikre fa ir og lige hverdakonkurTema: B Læs art iklen p elægnin å side 6 ger ude n

Den ny k reduce ran HIAB X rer mon og de t tering o og den tale levetidso u 2015 i dstilles på Tra Hernin g.erne Læs art sp iklen p å side 7

dørs

Hvor gå r græn otaløkAntallet for dræbte onomi? serneaf

og tilskadekomne cyklister i højresvingsulykker er faldende. Men cirka 15-20 % af alle dræbte cyklister gennem de seneste 10 år skyldes en højresvingsulykke mellem en lastbil og en cyklist. Ny kampagne opfordrer cyklisterne til at holde sig væk fra lastbilens forhjul. Tema: Sikkerhed på byggep

Nr. 1 Fe

bruar 20

ofessor i luftkva litet og mener, indekli at ma Lars e bedre ventilationsin Gun du til at af stemme strien og slutb narsen fra anden: deres fo ru rventnin gere skal ger og Læs art iklen p krav til å side 1 0

E

1. Sekti

15 | 25

. Årgan

g | Tlf:

33 44 55

55

IndhoL

on: Veje

& anlæg

d

”Bygge ladsen højrisik branchen vil a o-branc ltid vær he” e en

n kvinde, der cykler – Med denne kampagne er vi råde skal man holde en god hvis ulykken sker. Derfor skal Gode råd til cyklisten: igennem en storby kommet godt i gang med at afstand til, fortsætter Magnus man som cyklist holde øje er blikfang i en ny føre den højresvingsstrategi, Heunicke. med, at lastbilen nu også holHold øje med højresvingend til ven Asfaltin tilationkampagne, der skal Arbsom ejdsm d omme justitsministeren og jeg der stille, og holde afstand de lastbiler, når du nærmer u sspecia s t il r om LED jøchef ie kommu n fo s sikkerh -belysn LED-TE st iD ner selv lår: ing hold til li Kruste lancerede år,anud i Blivet. Kampagnen kan blandt antil lastbilens forhjul, når man digstetrekryds ’s panel cyklister eden psidste s k er ikke,mødet med la n s armatu y d g å for la ”Lad s mener å g d d e b rer. Lysk e æ r n y i, k g k kæmerpeet vigtigt arbejde, M g e e n e p liteten højred t lastbiler, for at vaundgå Det for det opleves i tv i hele landet kører forbi. la t e e dser of investe ngsigtede, Møller svamæssig eksemp te krog ringer”når du har Nielseni de fire eafudulykker Læs art it e is v 1 lv svingsulykker. selv om antallet langs cykelstier Kør først frem, ik iklen p . e is S , r li e m e ktion: T ng, der et grun s unødig ener, at å side 2 man be ransport 0 Side 4 d e r v t g il s h y ke byer. TV-spottet kåvi år viser & Motodig, ndtileratpåfalde, skal ser ud største Sideløbende med kampagsikret lysk a Ifølge en Megafon-underLæs art r at lastbilen holet nyt b r, at man starte t over de sidst dt, set i forhold iklen p ss e å side 2 fokus på e yggeri. søgelse gør mødet med en fastholde at undgå samtidig, det både nen til cyklisterne er der der stille r en nhvordan y virkso 10-15 år. De til lysk a t er mhed o ssmange højresvingende lastbil ulykkerne. er chaufføren og cyklisten, to projekter rettet e til k p hver igangsat æl der - kom gmod ang,lastbilchaufførerne: cyklister utrygge. plet system Sokk der tager ansvar for, at Hvis du ikke er sikker på at el elem ent Budskabet i den nye kam– Ved siden af forhjulet er begge kommer sikkert frem Et undervisningsmateriale lastbilen holder tilbage, så Afdækn ingsram me det farligste sted, du Lyskasse pagne er,Si at cyklisterne skal absolut i trafikken. om bl.a. spejlindstillinger stop selv kring m opstigen odtil lastbilens holde afstand overhovedet kan placere dig og udsyn fra forruden og de grun dvand ke i and højre forhjul.Transportminisom cyklist, hvis chaufføren Transportminister Magnus et pilotprojekt iIkudvalgte res fod Det farligste sted at være Nedgrav spfor ede affa or dig er tæt på lastbilens steriet 13 organisationer ikke har set dig. I flere end Heunicke uddyber: virksomheder med mange nisog ld li n ss g for D s søren anmarks ystemer er et sen &står h område lige, når den skal ån fø d re te og virksomheder bag 9 ud af 10 højresvingsulyklastbilchauffører blandt søn a /s nde leve forhjul ring, jo i riven ca. randør Kælder vindue af udstyr de udvikSik–reSelvom til affaderfor kampagnen i fællesskab. ker ermIsolcyklisten blevet ramt chaufføren har medarbejderne, hvor nogle svinge. Hold afstand eringspl o ldsg p ad ro e od kuld fessione ebro ll e Transportminister Magnus af lastbilens højrenforhjul ansvaret og vigepligten, så chauffører uddannes til at til forhjulet. ssas.d S lø æ s rtillæg: ninger. Tlf. 33 Side 10 k B Hver gauddanne 55 3cyklisten, Heunicke siger: eller forhjørne, så det omgår det ud1 5over kollegerne. yggematerialer ng! 5 • ww w.pmg.d k

en P

Gode råd til lastbilchaufføren: Indstil dine spejle korrekt: Lastbilen må fylde max 1 cm i spejlet Hold spejle og ruder rene Fjern alle genstande, der tager udsyn fra ruderne Hav fuld opmærksomhed på trafikken, når du skal svinge Vær særligt opmærksom på, at der ikke er cyklister omkring dit højre forhjul lige før, du svinger

Tema: V e

je & anlæ

BRANC HE

FOKUS Marts

2015

Kompleg ksitet i

Et vindu

e til ver

den

Bygge& Anlæ gsavisen chen, h del vo energio r de store tem tog på årets B A aer var ptimerin intellige U Messe i Mü g. nnt urban isering og

asfalt

Lemmin belægn käinen A/S ha r in den nat gerne på de stået for hove store, a dparten urskøn van ne kr ydser a Gudenå Silkeborg mo cerede broer f en. torvejss på Læs art træknin iklen p å side 8 g, d -9

Side 10

“Vi fortæller din FOKUS historie” BRANC HE

MA


Vi holder hjulene i gang! Vi ved, at vi som leverandør til Danmarks entreprenørvirksomheder skal stå tidligt op. Branchen møder store krav fra deres kunder, og konkurrencen er hård. De krav mærker vi dermed også som olieleverandør til branchen. Vi har været med i mange år og kender din verden.

Tankovervågning af fast tank på byggeplads

Med Uno-X-tankovervågning kan vi holde øje med niveauet i din tank. Når det kommer under et på forhånd aftalt niveau, modtager vi en alarmbesked. Herefter sender vi en tankvogn afsted. På den måde løber du aldrig tør for dieselolie.

Tørløbssikring af fast tank på byggeplads

Med Uno-X-tankovervågning sikrer vi, at du aldrig løber tør for diesel. Du kan altid selv følge forbruget via ErhvervsNet.

Levering og fleksibilitet

Vores chauffører er en vigtig brik i at sørge for, at alle tanke på en byggeplads er fyldte. Vi finder altid frem og sikrer maskinerne brændstof til dagens opgaver.

Kvalitets smøreolie

Vores smøreoliesortiment dækker stort set alle krav og specifikationer. På vores hjemmeside finder du nemt smøreskema til netop dine maskiner.

Find dit nærmeste DieselServiceanlæg ved at scanne QR-koden

Vi tilbyder også: Billig diesel

DieselService – hele vejen rundt

Danmarks største netværk af dieselanlæg Avanceret kortsikkerhed Aktiv forbrugskontrol Brug dit kort til betaling af broafgift Eget tank-anlæg

Ring og hør mere på – 7010 1234

www.erhverv.unox.dk


CLASS EXCLUSIVE 8-SPEED AUTOMATIC GEARBOX

ABSOLUT BEDSTE KØREOPLEVELSE MED DEN NYE 8-TRINS AUTOMATISKE GEARKASSE!

AT B A R % 0 5 Å F NÅR DU

STYRSPAKKE D U IV S U L K S PÅ EK MATIC KØBER EN HI-

FØRSTE 8-TRINS AUTOMATGEARKASSE I KLASSEN For bedste komfort og sikkerhed

NEW DAILY. VAN OF THE YEAR 2015.

ENESTÅENDE BRÆNDSTOFØKONOMI Takket være ECO funktion

STÆRKESTE MOTOR I KLASSEN Op til 205 hk og moment på 470Nm

10% LAVERE VEDLIGEHOLDELSESOG REPARATIONSOMKOSTNINGER* Takket være stor driftsikkerhed og lang levetid *I forhold til manuel gearkasse

KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER: ESBJERG LKJ Biler Esbjerg 75 14 40 11 GLOSTRUP Iveco København 44 57 05 90 HERNING Thybo Biler 97 22 00 11 HILLERØD Era Biler 48 29 95 00 HOLSTEBRO Thybo Biler 96 10 10 10 KOLDING I.M. Jensen & Bache 74 67 00 41 MARIBO Jens E Biler 54 78 18 88 NÆSTVED Næstved Erhvervs Auto 55 77 44 77 ODENSE Iveco Odense 63 95 20 00 RINGSTED Ringsted Erhvervs Auto 57 61 32 32 SLAGELSE Slagelse Erhvervs Auto 58 58 06 58 SVENDBORG Svendborg Motor Co. 63 21 32 32 THISTED Thybo Biler 96 17 23 88 VEJEN LKJ Biler Vejen 76 96 33 33 VEJLE Iveco Vejle 76 42 97 66 AABENRAA HLT Service 74 61 73 32 AALBORG Iveco Aalborg 98 15 88 55 AARHUS Iveco Aarhus 87 45 48 48. Tilbuddet er gældende til og med den 30. juni 2015.

W W W. I V E C O. D K

Boa2 sek3 web  
Boa2 sek3 web