Page 1

ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER Nr. 2 Maj 2015 | 25. Årgang | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 706,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

INDHOLD Tema: Materieludlejning

Fra drøm til DRA Dansk Byggeri havde en drøm om at forbedre kvalitet, miljø og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen. Det arbejde er foreløbigt kulmineret med 10 DRA-certificerede virksomheder og 10 mere på vej. Læs artiklen på side 2

Den gode stemning vinder frem Maskinleverandørerne oplever efter en årrække med manglende investeringer i nyt materiel igen et stort behov for nye maskiner, og årets fagmesse Entreprenør & Håndværk ’15 var en vigtig showcase for ny viden og løsninger. Læs artiklen på side 4

Dana Lim henter nordisk leverandørpris Gamle fordomme om LED-belysning holder ikke, mener brugerne af LED-TEK’s panelarmaturer. Lyskvaliteten svarer til dagslys Læs artiklen på side 14

Sikre og professionelle løsninger. Hver gang! Tlf. 33 15 55 35 • www.pmg.dk

2

Sammenlægning giver Danmarks største materieludlejer Kapitalfonden CataCap har sammen med Danica og franske Access Capital Partners opkøbt og sammenlagt to af Danmarks førende materieludlejere, GSV Materieludlejning og Pitzner Materiel. Læs mere på side 3


MATERIELUDLEJNING Søren Gothil Hansen overdrager DRA-certificeringen til Niels Kjær.

Fra drøm til DRA har lavet et stykke arbejde, der giver dem værdi og gør en forskel for dem.

Hvad er DRA? DRA står for Danish Rental Association. DRA-certificeringen blev etableret af Materielsektionen i Dansk Byggeri i 2010. En DRAcertificering kræver, at materieludlejeren lever op til procedurer og standarder for kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejdsmiljø. Det uafhængige kontrolorgan, FORCE Technology, står for certificering og kontrol.

Hvad er den største succeshistorie? – For nylig hørte jeg, at det for første gang var skrevet ind i et udbudsmateriale, at virksomheden skulle være enten ISO- eller DRA-certificeret. Så har vi nået målet om at få DRA anerkendt.

DRA-certificeret materiel skal gennem et omfattende sikkerheds- og kvalitetseftersyn på et godkendt værksted en gang om året. Desuden bliver der i løbet af året gennemført et stort antal stikprøvekontroller.

Niels Kjær – du overtager efter Søren. Hvordan vil du bringe DRA videre? – Jeg har det sidste år været involveret i DRA og har arbejdet med bygge og anlæg samt ledelses- og kvalitetssystemer de sidste 15 år, så vi har et godt overlap. Jeg ser DRA som værende i sin vorden. Som Søren siger, så har vi set det første udbud, hvor virksomheden skal være DRA-certificeret. Og dér skal vi være klar til at tage det næste ryk. Det vigtigste bliver at sikre, at vores organisation er i stand til at certificere alle de virksomheder, som vil det.

Selvkørende entreprenørmaskiner, personlifte, skurvogne & pavilloner, forskalling, stilladser, arbejdsplatforme, løftegrej og elektrisk håndværktøj, der er omfattet af lovpligtig kontrol, kan blive DRAcertificerede.

Dansk Byggeri havde en drøm om at forbedre kvalitet, miljø og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen. Det arbejde er foreløbigt kulmineret med 10 DRA-certificerede virksomheder og 10 mere på vej. I den forbindelse har Bygge- & Anlægsavisen talt med den projektansvarlige hos FORCE Technology, Søren Gothil Hansen, som nu takker af og giver stafetten videre. Tekst af Mikkel Weber Sandahl, Foto: Tino Ingemann Larsen.

 D

u har været projektansvarlig siden 2010. Hvordan startede det

hele? – Ønsket kom fra Dansk Byggeris Materielsektion. De ville videreudvikle idéerne i Lift- og Maskinkontrolordningerne til en endnu mere ambitiøs certificeringsordning. Der var et ønske fra medlemmerne: De ville være bedre og kunne dokumentere, at de gør det bedre. Jeg kom med et bud på, hvordan FORCE Technology ville gribe en certificeringsordning an. Kort tid efter fik vi opgaven. Det første år havde vi Maskinkontrollen, det andet år vandt vi Liftkontrollen. For lidt over 3 år siden startede vi op med både kontrol- og certificeringsordning. Alle kan bliver DRA-certificerede – også ikke-medlemmer af Dansk Byggeri. Hvad har været det bedste? – Det super fede er, at virksomhederne kan se, at det

har været anstrengelserne værd. At deres virksomhed vinder ved, at de arbejder systematisk med deres processer. At der er en klar forståelse internt for, at alle skal arbejde på den samme måde med den samme slags opgave. Uanset hvor i landet de er. Arbejdsmiljøet er blevet mere synligt og har nok fået mere opmærksomhed fra ledelsen. – Alle de virksomheder, jeg har talt med det sidste års tid, er meget positive. Ledelsen kan se fordelen ved at gøre det. Nogle steder er der dog stadig en vis skepsis blandt de menige medarbejdere. Men jeg kan mærke forskellen. At almindelige medarbejdere kan bringe fokus på emner og udfordringer fra gulvet og op på ledelsesplan. Værkstedet har fået en direkte linje til ledelsen. I stedet for at det bare er brok, kan man påvirke virksomheden. Hvor har det været svært? – En af de sjove ting er, at

når et ledelsessystem bliver indført i en 5 mands virksomhed. De holder et møde og så er dét implementeret. I den store virksomhed er implementeringen langt sværere. Der er en stor organisation, og de er måske geografisk spredt. Her er det super vigtigt med god kommunikation. Gevinsten er også dét større, fordi de har meget bedre styr på deres forskellige afdelinger. Fx indkøb af kemikalier. Nogle rengøringsmidler er meget aggressive – både for mennesker og maskiner. I nogle virksomheder har folk købt „det vi plejer“. Her har DRA givet en kæmpe gevinst for arbejdsmiljøet, fordi vi får et system, der gør op med at købe „det vi plejer“. Det har givet et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og en ensartethed i hele virksomheden. Hvad skal du nu? – Jeg skifter fra at være afdelingschef og bliver vice-divisionschef i FORCE Technology. Jeg kommer til at arbejde

med forretningsudvikling og strategi. Medarbejderne forstår godt virksomhedens strategi, men ikke altid, hvad deres rolle er. Eller hvordan deres afdeling har plads i koncernstrategien. Min rolle bliver at hjælpe afdelingerne med at få defineret og have fremdrift i deres udviklingsprojekter. Så på sin vis fortsætter jeg arbejdet med at skabe og udrulle systemer, der hjælper medarbejderne og virksomheden med at yde deres bedste. Hvad giver du videre? – At vi er lykkedes med det. Processen med at gå fra skepsis og „hvad er det vi får ud af en certificeringsordning? „. Nogle så det nok som et nødvendigt onde. Og til at både ledere, ejere og menige medarbejdere fortæller om de fordele, de har ved det her. De bliver mere professionelle. Det synes jeg har været fantastisk. Forståelsen og indstillingen til, hvad et kvalitetsledelsessystem kan gøre for en virksomhed. At vi

Dansk Byggeri anbefaler DRA-certificeringen, fordi den er med til at forbedre kvalitet, sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.


2. SEKTION | MATERIELUDLEJNING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

3

Sammenlægning giver Danmarks største materieludlejer Kapitalfonden CataCap har sammen med Danica og franske Access Capital Partners opkøbt og sammenlagt to af Danmarks førende materieludlejere, GSV Materieludlejning og Pitzner Materiel. Det nye selskab får navnet GSV Materieludlejning og bliver det største med en markedsandel på ca. 18 %.

 D

en nye danske kapitalfond CataCap køber GSV og Pitzner for 700-800 mio. kr., og planen er inden for de næste år at skabe en dansk milliardkoncern. Tilsammen udgør de en one-stop shop og sætter sig på knap en femtedel af materieludlejningsmarkedet, der omsatte for over 3 mia. kr. i 2014. CataCap bliver hovedaktionær, og den administrerende direktør i GSV Dan Protin bliver administrerende direktør og medejer i det nye selskab. – Vi har længe haft kig på det meget fragmenterede materieludlejningsmarked herhjemme. GSV og Pitzner kommer fra forskellige udgangspunkter og står begge stærkt i markedet, siger Vilhelm Hahn-Petersen, partner i CataCap. Det nye selskab får navnet GSV Materieludlejning og kommer til at have ca. 250 ansatte. De sammenlagte tal for de to virksomheder viser en omsætning lige under 600 mio. kr. og en driftsindtjening på ca. 160 mio. kr.

Dan Protin, administrerende direktør i GSV. Omsætningen skulle gerne krydse en milliard kroner under CataCaps ejerskab. Konsolidering forude – Det ser ret fornuftigt ud for bygge- og anlægsbranchen over de næste fem-seks år. Derfor forventer vi, at de samlet kan vokse med fem-ti % om året. Jeg vil være skuffet, hvis virksomheden ikke kommer til at omsætte for over en mia. kr. i vores ejer-

Wilhelm Hahn-Petersen, partner i CataCap.

periode, siger Vilhelm HahnPetersen.

Cramo. De tre sidder på markedsandele fra syv til 11 %.

Udlejningsbranchen er en branche, som i Danmark er kendetegnet ved en række mindre aktører, og det nye selskab bliver det største med en markedsandel på ca. 18 %. Konkurrenterne herhjemme tæller blandt andre Loxam, der er et privatejet fransk selskab, og de to finske virksomheder Ramirent og

– I andre europæiske lande er markedet fordelt mellem færre selskaber med større markedsandele. Det var forventet, at branchen ville få større spillere, som kan matche de større entreprenørkoncerner. Men det er ikke sket i Danmark, hvilket nok skal tilskrives

finanskrisen, hvor en del har haft det svært, siger Vilhelm Hahn-Petersen. Han siger, at der fremover kan komme opkøb blandt de mindre danske konkurrenter. – Der er områder inden for deres produktsortiment, hvor selskabet kan styrkes. Vi satser på, at vi kan foretage opkøb og store investeringer i nyt materiel til de her

virksomheder, siger han. Umiddelbart kommer væksten til at ske i Danmark, men Vilhelm Hahn-Petersen vil ikke udelukke, at det nye selskab på længere sigt vil bevæge sig ind på det sydsvenske marked.


4

2. SEKTION | MATERIELUDLEJNING | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Den gode stemning vinder frem Maskinleverandørerne oplever efter en årrække med manglende investeringer i nyt materiel igen et stort behov for nye maskiner, og årets fagmesse Entreprenør & Håndværk ’15 var en vigtig showcase for ny viden og løsninger. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

træk nærmer man sig et normalmarked efter krisen. Hans Holm forklarer den positive udvikling ud fra de offentlige investeringer:

D

en 7.-9. maj 2015 bød Maskinleverandørerne og MCH Messecenter Herning igen velkommen til E & H messen, og selvom der er visse kundegrupper, som stadig har store udfordringer, så var der optimisme at spore hos bestyrelsesformand for Maskinleverandørerne Entreprenørsektionen, Hans Holm:

stemning hele året, idet specielt de store infrastrukturprojekter som metroen, motorveje, jernbane og broer/ tunneler i kombination med de store offentlige byggeprojekter har skabt megen aktivitet i store dele af branchen. Investeringslysten blandt såvel entreprenører som udlejere af maskinel er derfor meget stor og fortsætter i den nye sæson.

– I markedet for entreprenørmaskiner har der i 2014 været en overvejende positiv

Maskinleverandørerne har haft stigende vækst gennem de seneste tre år, og i store

– Det er lige efter bogen, sådan som danske politikere har håndteret krisen med at sætte investeringer i gang.Til gengæld skal væksten være selvbærende, inden man trækker stikket – her forestiller jeg mig, at der bliver basis for en gradvis tilbagerulning af investeringer i 2017-18 Stigende interesse for de store og de fleksible – I forbindelse med de store anlægsopgaver ser vi ligeledes en stigende interesse for større maskiner, såvel til generel jordflytning, som til større funderingsopgaver. Der er også virkelig gang i de større byggerier, hvilket har affødt en interesse for de store kraner, fortæller Hans Holm, som til gengæld påpeger, at aktiviteten sker

omkring de store erhvervsog bycentre, hvilket hænger sammen med, at investorer stadig vælger det sikre, når nye projekter igangsættes. Fokus på udlejning Selvom prisen stadig er meget styrende for nye investeringer, så er der ifølge Hans Holm en spirende bevidsthed om andre faktorer: – Folk er begyndt at tænke mere langsigtet, ligesom man er bevidst om, at større effektivitet kan give besparelser på den lange bane. Jeg oplever, at parametre som sikkerhed, miljø, arbejdsmiljø, troværdighed osv. fylder mere, ligesom man har fokus på at nedbringe omkostninger til drift og vedligehold. I den forbindelse er det slående, hvordan udlejningsmarkedet vokser for tiden. I Danmark har der altid været en tradition for at eje, men ifølge Hans Holm har udlej-

ning fået en klart større placering i billedet, og han spår, at vi gradvist kommer til at ligne resten af Europa: – Udlejning giver mening i mange situationer – i de usikre tider kan man udskyde investeringer, til grundlaget for indkøb er sikkert, og når tingene går stærkt, så kan lejeløsninger dække huller. Den udvikling vil efter min mening fortsætte. Nye problemstillinger – nye potentialer Selvom vi i Danmark oplever stigende vækst, så betyder den langsommere udvikling i andre dele af Europa, at der er lavere efterspørgsel efter brugte maskiner, ligesom der er interesse for de store danske bygge- og anlægsprojekter fra udenlandske entreprenører, som ofte trækker på maskiner fra egne ressourcer udenfor Danmark. Den udvikling er ifølge Hans Holm problematisk, da der

ofte opstår udfordringer omkring garantiservice i disse tilfælde. – Når hjulene står stille i udlandet, så er der mange store udenlandske spillere, der kigger på det danske marked, og de indkøber internationalt via deres faste samarbejdspartnere, således de danske leverandører ikke nyder gavn af investeringerne. Til gengæld ser vi nu en stigende forståelse for, at når man udbyder projekter, så skal der stilles krav til eksempelvis arbejdsmiljø, ligesom projekterne skal udbydes i mindre enheder, så det giver mening for danske entreprenører, fortæller Hans Holm, som også fremhæver jernbanesektoren som et vigtigt vækstområde, da en del specialudstyr til jernbanebyggeri og renovering er kommet stærkt i fokus fra en større og større kundegruppe.


5

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Fotograf Louise Dybbro

Pressemeddelelse:

Håndværkertræf i Jelling STB BYG A/S består fra årsskiftet af 2 afdelinger STB Entreprise og STB Håndværk, sidstnævnte er en sammenslutning af firmaets murer-, tømrer- og snedkervirksomheder. Geografisk er de nu rykket sammen, der hvor det hele startede.

 M

ed sammenlægningen vil vi gerne signalere, at vi både samarbejder med de professionelle bygherrer og er en lokal håndværkervirksomhed, som også hr. og fru Jensen kan ringe til, når de har brug for byggehjælp,“ fortæller adm. direktør i STB BYG, Jens Winther. „Især for de private kan det være en stor fordel, at vi kan tilbyde totalløsninger med kun én

kontaktperson, der styrer hele byggeprojektet.“ De tre håndværkervirksomheder, der tilsammen mønstrer et halvt hundrede ansatte, byder på rigtig mange erfarne håndværkere med lang anciennitet fra STB BYG. Den daglige ledelse tager forretningschef Brian Bak sig af. Han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør, og kommer med 30 års erfaring fra tegnestuer og

byggefirmaer, hvor han har stået i spidsen for store som små byggerier. Fra strøtanker til konkrete løsninger – STB Håndværk er stor nok til at levere totalløsninger til de professionelle bygherrer, men vi er samtidig den lokale håndværker, som private kan ringe efter, når de skal have ordnet små som store opgaver, fortæller Brian Bak, der også gerne giver en hjæl-

pende hånd i idéfasen. ”Jeg oplever tit, at folk har problemer med at få deres hus til igen at fungere optimalt, når fx børnene bliver større, flere eller flytter hjemmefra. Her er det, at vi kan hjælpe med løsninger, som folk ikke lige selv kan få øje på. Vi får med andre ord omsat folks tanker og ønsker til konkrete løsninger. Vi sørger naturligvis også for at hjælpe kunden med at indhente de nødven-

dige tilladelser, finde de rette håndværkere til opgaven og lave en tidsplan, der holder. ” Bred vifte af kompetencer STB BYG kom oprindelig til verden i 1956 som en traditionel tømrervirksomhed. I 1970 rykker virksomheden til Jelling, hvor der med tiden udvides med snedkerproduktion. I 1986 indtræder Jan Olesen i faderens virksomhed, og forretningen skifter navn til STB BYG fra det tid-

ligere Skovbølling Tømrer og Bygningssnedkeri. I 2007 udvides med en murerafdeling. – Vi er glade for at være vendt hjem, og glæder os til at blive en integreret del af lokalsamfundet, så folk tænker på os som den lokale håndværker, som de altid kan ringe til næsten uanset problemets art, slutter Brian Bak.

ONL

INE

Læs profiler af vores samarbejdspartnere online Vi har i denne tid sat ekstra fokus på vores samarbejdspartnere, og du kan på vores hjemmeside www.bygge-anlaegsavisen.dk, som en brugerservice læse virksomhedernes egen præsentation af deres produkter og kompetencer. Vi har netop tilføjet 20 nye profiler til hjemmesiden, og der er mange flere på vej.

For yderligere info, kontakt: Marie Rosholm marie@mediaxpress.dk Tlf.: 3134 3442


6 ANNNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Riv ikke huset ned! Nyt byggekoncept gør det muligt at få en total energirenovering, komplet ny teglfacade i moderne farver, nyt tegltag inkl. døre og vinduer samt nyt tag uden at skulle gå fra hus og hjem. man kunne energirenoverer boligen i alle facader (dvs. facader inkl. døre og vinduer, samt taget som er husets 5. facade) uden at skulle gå fra hus og hjem. – Det med at gå fra hus og hjem er både i økonomisk forstand og helt praktisk. Med det nye koncept kan man bo i huset under hele totalrenoveringen, og omkostningen kan for mange boligejere finansieres af kreditforeningen, siger Tommy Bisgaard.

T

usindvis af danske boligejere står med et ”gammelt” hus, slidt af tiden og opført i materialer som nærmer sig eller allerede har passeret sidste salgsdato. Dilemmaerne er mange: Skal jeg sælge og overlade problemerne til den nye ejer? Skal jeg rive huset ned og bygge et nyt?

Kan jeg renovere og få en ny teglmursfacade og nyt tegltag uden at blive ruineret? Hvordan får jeg det finansieret? – Vi bliver dagligt kontaktet af boligejere, som står i dette dilemma. De har læst i avisen, at det billigste er at rive huset ned og bygge nyt. Mange boligejere står med udfordringen, hvis jeg river

mit hus ned, så er min værdi jo væk! Derfor ringer de for at finde andre løsninger, fortæller direktør Tommy Bisgaard, Kalk- og Teglværksforeningen. For knap 2 år siden igangsatte Kalk- og Teglværksforeningen sammen med Teknologisk Institut, Randers Tegl,Thyholm Murer, Møller Nielsens Tegnestue og Ekolab et projekt med det formål at undersøge, om

Slanke mure i tegl I Thyholm stod der en 50’er 1½ plans villa muret i gule mursten og med fuld kælder. Familien ville blive i boligen og man valgte derfor at lade huset renoverer efter det nye koncept. Først rev man formuren ned (den udvendige del af facaden), og man fjernede den gamle dårlige isolering. Herefter opførtes en ny, slank formur i teglmursten i form af 78 mm mursten med nye moderne isolerings-

materialer. En slank formur betyder, at man kan opfører facade på det eksisterende fundament med plads til mere isoleringsmateriale uden at skulle flytte på kloak, vandledning, strøm mv. Få gener for beboere Der anvendes en ny højeffektiv isolering, som ikke kræver så meget plads som traditionel isolering, men har en højre isoleringsevne. For at gøre muren stærk indbygger man normalt stålsøjler, men moderne materialer og teknik gør det muligt at erstatte stålsøjlerne med EPSsøjler som både isolerer og gør muren endnu stærkere. Det er disse materialer, som gør det muligt at opføre en slank mur, der endog er stærkere og bedre isolerende. Metoden betyder også, at man kan bo i huset, mens renoveringen foregår. Alt arbejdet foregår udvendigt. – De nye teglsten øger kun den samlede tykkelse af en ældre mur med op til 5 cm. I kombination med isolerin-

gen øges facadens isoleringsevne i mange huse fra 1960 – 1980 til en grad, der svarer til et nyopført hus efter minimum BR2015 standard, fortæller direktør for Kalk- og Teglværksforeningen,Tommy Bisgaard. I Thyholm blev taget, samtlige facader inkl. døre og vinduer samt isolering udskiftet. For kun lidt over 650.000 kr. fik ejerens hus et helt nyt og moderne look uden at skulle flytte og med et lavere energiforbrug. Hele renoveringen kunne finansieres i huset friværdi og familien kunne blive i hjemmet.

Partnerne i projektet er: Teknologisk Institut Randers Tegl Thyholm Murer Møller Nielsens Tegnestue Ekolab Kalk- og Teglværksforeningen


NÅR TOPPEN SKAL NÅS JUMBO Stillads A/S er Danmarks største totalleverandør af løsninger, når toppen skal nås. Vi tilbyder professionelle kvalitetsprodukter indenfor stiger, stilladser og lifte - samt diverse tilbehør. Vores sortiment omfatter folde-, rulle-, og facadestilladser, murerstillads og murbukke, arbejdsbroer, lifte, stiger, tagtrin, værktøjskasser, sækkevogne og meget, meget mere. Du kan læse mere om JUMBO og se vores fulde katalog på www.jumbo.as. Anvisning til nærmeste forhandler, katalogbestilling og vejledning: 7550 5075

®

JUMBO

STIGER | STILLADSER | LIFTE

JUMBO Rullestilladser

Fleksibelt alu-stillads med fuldsvejste samlinger på rammer og diagonaler/håndlister. Med ekstra kraftige hjul Ø125 mm - kan også monteres med Ø200 mm højdejusterbare hjul. Stilladsklasse 3

JUMBO Foldestilladser

JUMBO Murerstilladser

Solidt alu-stillads med fuldsvejste samlinger på ram- Fremstillet i varmgalvaniseret højkvalitetsstål. Levemer og diagonaler/håndlister. Let og hurtigt at stille res klar til brug, komplet med et trallelag. op og folde sammen. Fylder minimalt i sammenfol- Stilladsklasse 2-5 det tilstand. Stilladsklasse 3

FRA RIS P . L VEJ

,5 9 7.1

VEJ L. P RIS FRA

VEJ L

2.3 95, -

13. . PRIS FRA 058 ,DET VISTE SæT KOSTER 24.114,-

JUMBO Træwienerstiger

JUMBO Byggepladshegn Svær

JUMBO Giant Multistige “Classic” RA IS F . PR L J VE

RA IS F . PR L J VE

8,9 7 1.

,8 6 3

VEJ L. P RIS FRA

438 ,-

• 46 mm brede, riflede og skridsikre ergo-trin • Praktisk spandkrog i begge sider. • Fås i 2 udgaver, massivt eller lamineret træ • Linoliebehandlet for længere levetid • Flere forskellige størrelser, fra 2x4 til 2x14 trin

• Kraftigt kvalitet, galvaniseret • 2 m højt byggepladshegn • Kan f.eks. benyttes til sikring af byggepladser festivalområde, fyrværkerisalg osv. • Fås i forskellige moduler

Priser er angivet ekskl. moms. Forbehold for trykfejl og prisændringer.

• Kraftige alu-kvalitet • Praktisk, solid stige til den professionelle bruger • Kan fungere både som wiener- & skydestige • Har et stort tilbehørssortiment • Kan fås i 4 forskellige størrelser

www.jumbo.as


8 ANNNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Tæt og komplet Moderne byggeri stiller store krav til tæthed samt effektiv beskyttelse mod fugt, og Isola har i dag et komplet koncept, hvor virksomhedens sortiment beskytter bygningen fra taget til fundamentet. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

I 

sola har for nylig lanceret deres Isola Tape- og Klæbesystem, der er udviklet til at give tætte og varige løsninger i bygninger. Herved har man i dag et komplet produktprogram, som gør det enkelt og sikkert at bygge fugtsikre, tætte og energieffektive konstruktioner. Markedschef Michael Lindberg udtaler i den forbindelse:

UV-beskyttelse giver en lang levetid. Isola har længe været langt fremme i forhold til at radonsikre bygninger, og senest har man bidraget til at udforme ny SBi anvisning.

– Vi har udviklet ét sammenhængende koncept, som beskytter hele bygningen. Med vores program har vi færdige løsningsmodeller til hele huset, og på den baggrund har vi fået flere typehuskunder, som er glade for Isolas kvalitet og egenskaber. Vi har løbende udviklet nye koncepter og produkter, og det skaber også værdi for forhandlere og eksempelvis tømrermestre, som kan gøre deres portefølje bredere og tage nye typer af opgaver.

– Vi får ros for vores produkter, og vores kunder vender tilbage igen og igen. Og det gør de, fordi vores produkter er i god kvalitet og nemme at arbejde med, fortæller Michael Lindberg, som fremhæver virksomhedens arbejde med at rådgive og servicere den enkelte håndværker:

Komplet beskyttelse mod vind, regn, radon og fugt fra undergrunden Isolas produktsortiment anvendes til tag, vægge, gulve

”Vores kunder skal have fordele ved at bruge os” Det vigtigste for Isola er, at man som håndværker får en værdi ved at bruge virksomhedens koncept.

og fundament, hvor man er sikret høj kvalitet hele vejen rundt. Eksempelvis er der

totalgaranti på alle Isolas Tyvek undertagsprodukter, ligesom Isola Vindspærre med

– Alle og enhver kan sælge produkter. Service, rådgivning og uddannelse er vores grundsten. Håndværkerne må aldrig stå alene med eventuelle problemer, og vi vil samtidig være sikre på, at vores produkter bliver anvendt korrekt, ligesom kunderne dermed får succes med vores produkter.

Vi tror på langvarige kundeforhold Hos Sækko Solutions har man specialiseret sig i produktion af kundetilpassede presenninger, lagertelte og termomåtter. Med produktion og administration centralt placeret i transportbyen Padborg, kan man tilbyde sine kunder en hurtig og fleksibel service. Tekst af Annika Lillelund

Erfarne medarbejdere Sækko Solutions har sin produktion og administration samlet, hvilket giver en stor grad af fleksibilitet. Salgskonsulent hos Sækko Solutions, Asger Gregersen, forklarer:

D

e fleste inden for håndværksbranchen kender navnet Sækko. Firmanavnet som i 1950’erne startede med at videresælge brugte jutesække fra foderstof, dækker nu over en moderne virksomhed, som producerer kundetilpassede

såvel som standardprodukter til sine kunder. Sortimentet råder over bl.a. termohætter, skillevægge, lagertelte, vintermåtter, asfalt presenninger, asfalt-termomåtter, vindnet og afdækningspresenninger, og bl.a. håndværkere, landbrug og asfaltindustrien er faste kunder hos virksomheden.

– Rigtig mange af vores kunder har helt specifikke behov for tilpasninger, og det kan vi klare meget hurtigt og nemt, fordi der er så kort vej til vores produktion. Vores kunder benytter også muligheden for at lave mindre tilpasninger på et standardprodukt, så det passer til deres helt specifikke behov. I produktionen lægges der vægt på kvalitet og håndværk, og der er medarbej-

dere, som har været i virksomheden i 20-25 år. Her både syr og svejser man for at få de mest holdbare produkter. Asger Gregersen fortæller: – Vi går mere og mere over til højfrekvenssvejsning, fordi det er stærkest. Nogle gange skal folk bare bruge en presenning en enkelt gang til at afdække en tagkonstruktion, men den er også nødt til at være holdbar, så der ikke kommer vand ind. Historien har en betydning Med mange år på bagen er Sækko Solutions en solid samarbejdspartner for kunderne, og mange af kunderne har også handlet med virk-

somheden gennem flere år. Asger Gregersen uddyber: – Vi har meget loyale kunder. De kan nok godt lide, at vores medarbejdere tit kan huske deres specifikke behov, og at vi altid kan genskabe det, de tidligere har fået pro-

duceret hos os. Vi har også et lager af reservedele, som strækker sig mange år tilbage, så vi altid kan supplere op på selv ældre produkter. Det giver en tryghed for kunderne at vide, at de altid kan spæde til og få tingene justeret og repareret.


2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

ANNONCE

9

Miljøbevidst passiv brandsikring Danmarks nye rekreative byområde med boliger, legepladser og caféer, Bryghusprojektet, er snart en realitet. Kravet om et miljøvenligt byggeri gjorde, at Scandi Supply A/S med sine vandbaserede brandmalingsprodukter blev valgt som leverandør af den passive brandbeskyttelse. Tekst af Elias Inceer

 D

e skærpede krav fra RealDania til byggeriet var klare – der skulle tages hensyn til Miljøstyrelsens LOUS-liste. LOUS-listen indeholder stoffer som er uønskede. Derfor valgte man Scandi Supply til passiv brandbeskyttelse af alle stålkonstruktionerne, da

man her gør en dyd ud af at tilbyde de mest miljørigtige brandmalingsprodukter på markedet. – Gennem 25 år har vi hos Scandi Supply A/S fokuseret på miljørigtig brandsikring. Vores vandbaserede brandmalinger uden opløsningsmidler ekskluderer de stoffer,

som fremgår af LOUS-listen og giver derfor en miljøvenlig beskyttelse mod brand, fortæller teknisk chef Tom Abildgaard og uddyber: – Af samme årsag er vi blevet en af den professionelle byggeindustris foretrukne totalleverandører af produkter til passiv brandsikring,

herunder blandt andet til brandtætning samt til passiv brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner. Med vores mangeårige erfaring har vi den ballast, der skal til for at tilbyde markedets mest kompetente vejledning, dokumentation og kvalitet. Certificerende vejledning Scandi Supply’s spidskompetencer inkluderer desuden

dimensioneringen af brandsikringsopgaver, og derved kan virksomheden rådgive og vejlede kunderne ved konkrete projekter. Med sin egen autorisationsordning certificerer Scandi Supply malerne, der derved kan garantere, at alle kravene til egenkontrol overholdes. – Vores produktkatalog spænder vidt, og vi udvikler konstant sortimentet

i takt med efterspørgslen og de skærpede miljøkrav. Bl.a. tilbyder vi nu den ETA godkendte letvægtsplade ScandiBoard af kalciumsilikat til inddækning af stål. ScandiBoard yder en brandbeskyttelse på op til 3 timer, afslutter Tom Abildgaard.

Svenningsens og Jamas i samarbejde på E&H ’15

 T

o maskinfirmaer på stor fællesstand med Bobcat som fællesnævner Fællesnævneren hed Bobcat, da Svenningsens Maskinforretning med en lang række markante mærker på menukortet og Jamas som importør af koreanske Doosan rykkede tæt sammen på E&H ’15 i Herning. Blandt Svenningsens store importmærker er Bobcat. Og dermed er der familieskab til Doosan, som overtog den berømte amerikaner i 2007. – Dermed har Doosan og Bobcat naturligvis et tæt samarbejde på verdensplan. Så kan de vel også have det i Danmark. Jamas har store maskiner, vi har nogle mindre. Sammen har vi haft mulighed for at præsentere en flot vifte af maskin-produkter fra 1000 kilo til 30 tons. Det har vist sig at være en helt

ministrerende direktør, Jens Lundgaard.

rigtig beslutning, konstaterede administrerende direktør Benny Svenningsen fra Svenningsens. Supplerer hinanden – Også på europæisk plan

har Doosan og Bobcat samlet aktiviteterne med en stor fabrik og servicecenter i Dobris lidt syd for Prag i Tjekkiet. I Danmark har Svenningsens og Jamas et godt samarbejde i hverdagen.

Vi konkurrerer jo ikke, men supplerer hinanden i mange situationer. Derfor var det oplagt at forene kræfterne om at lave en stor og endnu mere spændende stand på E&H ’15, sagde Jamas’ ad-

Som sagt, så gjort. I stedet for to mindre arealer, blev det i Herning til en af de største udstillingsstande.To mindre telte blev vekslet til et stort med masser af mulighed for at invitere messegæsterne indenfor til en maskinsnak og en forfriskning. Og på det 1000 kvadratmeter store de-

mo-areal fik både besøgende maskinførere og virkelige Bobcat-specialister lejlighed til at boltre sig. Tre mand fra Doosan og Bobcats professionelle demo-team i Tjekkiet havde taget turen til Herning for at kaste glans over det nye messe-samarbejde mellem Svenningsens og Jamas med imponerende opvisninger.


10 ANNNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

NCC stiller krav om hjelm og sikkerhedsbriller NCC Construction skærper kampen mod arbejdsulykker og kræver, at alle medarbejdere og samarbejdspartnere på NCC’s byggepladser fremover bærer hjelm og briller.

S 

om det er i dag påbyder lovgivningen kun brug af hjelm og briller, der hvor arbejdsgiveren finder det nødvendigt efter at have vurderet risikoen for ulykker. Derfor er der også kun få andre entreprenører i byggeog anlægsbranchen, der har indført et lignende påbud. – Ingen skal komme til skade, mens de arbejder for os. Hverken vores medarbejdere,

vores leverandører eller vores samarbejdspartnere, siger Kåre Christensen, der er senior arbejdsmiljøchef i NCC Construction. Derfor skærper NCC nu kravene til sikkerheden og indfører et påbud om, at alle skal bære hjelm og sikkerhedsbriller, når de færdes på NCC’s byggepladser.

spare sine medarbejdere for et markant antal øjen- og hovedskader. I perioden fra 2011 til 2014 havde NCC 10 hovedskader og 25 øjenskader, hvor henholdsvis 80 % af hovedskaderne og 69 % af øjenskaderne kunne være undgået, hvis der konsekvent var brugt sikkerhedsudstyr.

”Det er for folks egen skyld” Med hjelm og sikkerhedsbriller forventer NCC at kunne

– Det er klart, at mange af vores medarbejdere skal vænne sig til at gå med hjelm og sikkerhedsbriller hele

tiden – selvom det er varmt og brillerne dugger, eller det er koldt og regner. Men min oplevelse er, at langt de fleste kan se fornuften i det her og ved, at det er for deres egen skyld, at vi indfører påbuddet, siger Kåre Christensen. Og der er ingen vej udenom. Undlader man at overholde kravet om hjelm og sikkerhedsbriller, får det klare konsekvenser. Først en mundtlig advarsel, så en skriftlig og

derefter bortvises medarbejderen, hvis man stadig ikke vælger at overholde påbuddet. Det gælder alle, der færdes på NCC’s 75 byggepladser rundt om i Danmark.

føre et lignende påbud, siger Kåre Christensen. Hjelm- og brillepåbuddet på NCC’s byggepladser trådte i kraft mandag den 4. maj 2015.

– Vi arbejder i en meget farlig branche, og derfor skal vi gøre os særligt umage med at skabe en sikker arbejdskultur, hvor ingen kommer til skade. Derfor håber vi også, at resten af byggebranchen vil følge samme kurs og ind-

Modtageanlæg for forurenet jord Olieforurenet jord Forurenet jord med tungmetaller Jord modtages til kartering

Genbrugsafdeling Modtagelse af ren betonaffald Modtagelse af asfalt

”Vi blander os ikke ud af problemerne”

JAMI AFSTANDSHOLDER

Efter at have modtaget jorden, overtager

JAMI Afstandsholder er et ergonomisk stigetilbehør der giver dig mulighed for enkelt og sikkert, at udføre opgaver, der før var vanskelige.

vi forpligtelserne med rensning, behandling og slutdisponering. Kontakt os for et uforpligtende tilbud og

Med afstandsholderen kan du udføre opgaver alle steder, hvor det før var upraktisk og usikkert, fordi stigens vanger hvilede på væggen - og du sparer stilladset og dermed tid.

rådgivning.

Jordrens Køge gør det nemt for bygherre, rådgiver, kommune og entreprenør

Jordrens Køge ApS · Nordhavnsvej 36 · 4600 Køge Tlf. 5373 7530 · info@jordrenskoege.dk www.jordrenskoege.dk

Brdr. Hasselby Kallerupvej 2, 4400 Kalundborg • Tlf: +45 51 34 88 98 www.brdr-hasselby.dk

Brdr. Hasselby Brdr. Hasselby


DET ER DEJLIGT AT VÆRE OVENPA.

E

n tagterrasses store fordel er, at man løftes op fra terræn og har sol i mange af døgnets mer. Især i storbyer kan der lmed være en meget flot udsigt. Tagterrasser har al d været a rak ve da de har en betydelig herlighedsværdi for brugerne og så tæller det ikke med i bebyggelsesprocenten. En tagterrasse kan opbygges med flere forskellige materialer, f.eks. betonfliser, ædeltræ, komposit og ikke mindst keramiske fliser.

KERAMISKE FLISER

Keramiske fliser giver en helt unik løsning grundet de mange fordele, f.eks.: skridsikker overflade, meget høj brudstyrke, vaskbare, ridsefaste, frostsikre og ikke mindst nærmest vedligeholdelsesfrie. Tagterrasser opbygget med keramiske fliser har lang leve d, kræver næsten ingen vedligeholdelse, tåler saltning om vinteren, tåler højtryksrensning og så le er det tagkonstruk onen for mange kilo i forhold l en løsning med betonfliser, ca. 6.800 kg ved en tagflade på 100 m2. Som en del af vores introduk on af keramiske fliser, har vi netop nu en kampagne hvor vi udfordrer tagterrasser med træ eller betonfliser på kvalitet og ikke mindst m² prisen. Kontakt os for nærmere info.

GRØNT TAG - DEN 5. FACADE

T

agterrasser med grønt tag er en bæredyg g løsning og en måde at lbageholde de stadig større mængder regnvand. Grønt tag kan med fordel kombineres med en flisebelægning. Fordele ved at vælge grønt tag: Ÿ · Nedbringer CO2 udledning. Ÿ · Har en isolerende effekt, holder på varmen om vinteren og holder varmen ude om sommeren. Ÿ · Tilbageholder 50-70% af den årlige nedbør, hvilket afhjælper belastning på afløbssystemer. Ÿ · Besky er den underliggende membran mod UV-lys. Ÿ · Grønne omgivelser giver æste sk værdi for beboere.

T

agTerrassen.dk er et firma der har specialiseret sig i at montere tagterrasser, dvs. montering af fliser, komposit, ædeltræ og ikke mindst grønne miljøer på de flade tage, så man kan udny e de mange m2ligger ovenpå høje huse, industribygninger, garager osv.

Vi bestræber os på at beny e de bedste materialer der er på markedet og følger nøje vores leverandørers udvikling af deres produkter så vi al d kan lbyde det mest op male.

TagTerrassen.dk • Tissøvej 7 • 4470 Svebølle • Tlf.: 59 26 23 23 • E -mail: kontakt@tagterrassen.dk


12 ANNNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Gravemaskiner med power Den hydrauliske gravemaskine Takeuchi TB1160W fra Japan magter en række af de opgaver, som mindre gravemaskiner ikke klarer nær så effektivt inden for områder som fjernvarme, kloakering og vejarbejder. Tekst af Rune H. Jensen

H  

os Øbakke A/S har man nu fået Takeuchi TB1160W på produktlisten og markerer dermed viljen og evnen til at løfte de tunge arbejdsopgaver:

”Det er en særdeles veludstyret hydraulisk gravemaskine, som store byggepladser og entreprenører med fordel kan anvende til opgaver inden for fx vej, fjernvarme og kloakering.”

– Det er en ny model for os, og vi går en vægtklasse op i forhold til, hvad vi ellers tilbyder af gravemaskiner, siger salgsingeniør Michael Hansen fra Øbakke A/S, der importerer og forhandler entreprenørmaskiner og materiel.

– Michael Hansen, salgsingeniør, Øbakke A/S

– Den kører særdeles fornuftigt og kan fint matche de klassiske mærker, der typisk finder anvendelse til denne type opgaver. Det gælder også prismæssigt. Alt udstyr medregnet ligger Takeuchi TB1160W fornuftigt i pris i forhold til tilsvarende maskiner til lignende opgaver, siger Michael Hansen og fortsætter:

En japansk sværvægter Takeuchi TB1160W er en 16 tons tung hjulgravemaskine i modsætning til lillebroderen Takeuchi TB1140, som kører på bånd. – Det er en særdeles veludstyret hydraulisk gravemaskine, som store byggepladser og entreprenører med fordel kan anvende til opgaver inden for fx vej, fjernvarme og kloakering.Til denne type opgaver skal maskinerne nemlig typisk flyttes ofte og hurtigt rundt mellem arbejdsstationerne.

der kan sættes på. Der er trippelbom, hvor bommene er delt i to, og graveudstyret kan komme i umiddelbart nærhed af gravemaskinen, hvilket plads- og bevægelsesmæssigt er en stor fordel i forhold til det praktiske gravearbejde.

Og samtidig er en af Takeuchi TB1160W’s store forcer, at graveudstyret kan komme meget tæt på selve maskinen, fortæller Michael Hansen. Han forklarer, at Takeuchi TB1160W bl.a. har fire hydrauliske udtag til udstyr,

Fjernvarme, kloak og veje Derudover er Takeuchi TB1160W udstyret med features såsom klima, fartpilot, rotortilt, centralstyring og bakkamera, og man kan justere hydraulik og olie inde fra gravemaskinens hus.

– Og så kører den op til 30 km/t, hvilket er hurtigt i forhold til størrelsen, siger Michael Hansen om den 16 tons tunge hydrauliske gravemaskine – vel at mærke medregnet støtteben og dozerblad. Større opgaver inden for fjernvarme, kloak og veje kan typisk kræve gravemaskiner fra 15 tons og opefter, og med Takeuchi TB1160W kan Øbakke efterkomme entreprenørernes behov: – Markedets efterspørgsel går i disse år meget på fjern-

varme, kloak og veje i byerne. Vi har derfor kunder, der efterspørger gravemaskiner, som kan løfte opgaverne og har da også allerede afsat én, der nu har kørt upåklageligt i 3-400 timer, fortsætter han. Matcher med gedigne kvaliteter Øbakke sælger i omegnen af 300 enheder om året, men Takeuchi TB1160W er anderledes og et nybrud for den Roskilde-baserede virksomhed. Og Michael Hansen er ikke i tvivl om den hydrauliske gravemaskines kvaliteter:

– TB1160W besidder de samme gedigne kvaliteter, som Takeuchi-mærket altid har stået for, som folk i branchen vil vide. Vi har meget få reklamationer – og så er denne gravemaskine 100 % japansk bygget. Det er lidt et kvalitetsstempel, når det gælder hydrauliske gravemaskiner.


13

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

FÅ 100% STYR PÅ VÅDRUMSSIKRING - BLIV CERTIFICERET Vær på den sikre side. Bliv efteruddannet hos FlisePartneren. FlisePartneren giver dig adgang til efteruddannelse og certificeringer i topklasse. Erfarne teknikere fra ARDEX styrker din faglighed, så du er klædt på til enhver opgave.

Læs mere om aktuelle kurser og tilmeld dig på www.flisepartneren.dk/kurser eller spørg hos din lokale flisegrossist.

Mestertekk Byg& anlavis 256x176 NY_BygTek Platon ann 06.05.14 10:19 Side 1

Isola Mestertekk - Et lags tagdækning Tømrermesterens fortrukne tagpap! Mestertekk anvendt i den nordiske byggebranche i mere end 20 år Mestertekk giver mulighed for flere opgaver til Tømrermesteren 15 års produktgaranti

”Vi har fået en meget nemmere og hurtigere proces i forbindelse med Listedækning når vi anvender Isola Mestertekk, samtidig kan vi nu selv udføre hele byggeprocessen”

”Jeg har udvidet min forretning med Isola Mestertekk. Det giver mig mulighed for nye arbejdsopgaver” Tømrermester Jens Saugmandsgaard

Søren Justesen Aps Justesen Tømrer & Snedker

”Mestertekk kursus, gav os en viden i anvendelsen af Mestertekk” Isola as Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, Tlf.: 70208052, www.isola-platon.dk

Tørre og sunde huse


14 ANNNONCE

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Det er bl.a. Dana Lims proaktive innovationsånd, brede sortiment og tætte kundekontakt, der ligger til grund for leverandørprisen

Dana Lim henter nordisk leverandørpris Dana Lim er efterhånden vokset til en af Nordens førende leverandører inden for sit felt. Succesen er senest kommet til udtryk med udnævnelsen til årets leverandør hos den svenske byggemarkedskæde Bolist.

B

yggebranchen i de nordiske lande har oplevet store omvæltninger over de senere år, hvilket Dana Lim har været førstehåndsvidne til. Som en af Nordens førende lim-, spartel- og fugemasseproducenter har Dana lim siden starten af 00’erne haft egen afdeling i Sverige, hvor byggebranchen over en bred kam nu er ved at udfolde sit store uudnyttede effektiviseringspotentiale. Det har ikke mindst haft stor betydning for Dana Lim, som leverer løsninger til alle led i byggeriet, herunder også byggemarkeder. Agerer proaktivt og reagerer hurtigt – Hos Dana Lim kombinerer vi et omfattende produktsortiment, som løbende

udvides og videreudvikles, med en meget tæt kundekontakt i forbindelse med teknisk rådgivning og service. Dét koncept har vi haft stor succes med på det svenske marked, hvor der sker meget i øjeblikket, så det gælder om at agere proaktivt og reagere hurtigt på kundernes skiftende behov, fortæller direktør i Dana Lim Sverige, Magnus Kvist, og fortsætter: – Byggemarkederne, som udgør en stor del af vores kundesegment, står bl.a. i den situation, at der sker mange sammenlægninger i større enheder, hvilket øger behovet for fleksible og handlekraftige leverandører. Her er det en fordel, at vi i Dana Lim har en størrelse, der gør, at afstanden til kun-

reudvikling. Vi ser i Dana Lim den samme proaktive innovationsånd, som kendetegner Bolist, både når det gælder produktsortiment, leveringsløsninger, service og rådgivning. Han fortsætter:

Bolist er med sine 194 uafhængige lokale bygge- og jernhandler blandt Sveriges største byggevareaktører. Foto: Kenneth Båth derne aldrig er større, end at vi hurtigt kan træde til med nye idéer og løsninger. Kvalitetsløsninger hele vejen rundt om kunderne Som det seneste eksempel på Dana Lims nordiske suc-

ces er Dana Lim i Sverige netop blevet udnævnt til årets leverandør hos Bolist. Byggemarkedskæden er med sine 194 uafhængige lokale bygge- og jernhandler fordelt over hele Sverige blandt de største byggevareaktører på

det svenske marked.Tomas Fritzon, der er VD hos Bolist, fortæller: – Udnævnelsen af Dana Lim som årets leverandør sker i anerkendelse af deres store bidrag til vores løbende vide-

– Udviklingen i svensk byggeri handler i høj grad om at indfri branchens store effektiviseringspotentiale via bl.a. forbedret logistik, øget digitalisering og fleksible web-løsninger. Kunderne efterspørger effektive og sikre kvalitetsløsninger, som kommer hele vejen rundt om deres forretning, og her har vi i Bolist et stærkt udgangspunkt takket være samarbejdet med leverandører som Dana Lim.


15

2. SEKTION | ENTREPRENØR & HÅNDVÆRKER | BYGGE- & ANLÆGSAVISEN

Lager telte

Mangler du lagerplads, så har vi løsningen. Sækko Solutions ApS Thorsvej 11 6330 Padborg Tlf.: 35 55 50 50

www.saekkosolutions.dk

D!

NYHE

EC214 Til 9-14 tons gravemaskiner Den nye EC214, den femte model i Generation 2. I lighed med sine søskende har den fordele, der adskiller sig markant fra konkurrenterne. Integrerede smørekanaler, som alle er ført frem til et enkelt smørested, 45 graders tiltvinkel m.m.

NYHED

!

MIG2 Microprop Grip 2 MIG2 er et ergonomisk og grebvenligt joystick med håndledsstøtte, til krævende brug. Hvert greb kan udstyres med tre ruller og 7 knapper. I kombination med styresystemet Microprop DC2 kan alle ruller og knapper betjenes samtidig.

engcon Denmark A/S Knarreborgvej 19a, Verninge, DK-5690 Tommerup Tlf. +45 20 20 35 84 | Web www.engcon.dk | E-mail info@engcon.dk


Tre stærke svanemærkede produkter fra Dana Lim Vi har fornøjelsen at tilbyde tre produkter, der alle har opnået det anerkendte Svanemærke. Vore produkter møder de skrappeste miljøkrav og sikrer, at din arbejdsproces bliver så let som mulig og at du samtidig opnår det bedste resultat. Din Kvalitet, Din Sundhed og Din Fremtid.

VIND EN IPAD Scan QR-koden og tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev på www.danalim.dk og deltag i konkurrencen om en Ipad.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - TLF. +45 56 64 00 70 - FAX +45 56 64 00 90 - E-MAIL: INFO@DANALIM.DK - WWW.DANALIM.DK

Boa2 sek2 web  
Boa2 sek2 web