Page 1

Annonce

INDRET.DK

Magasinet for bygherrer og arkitekter

projekter og Design


Snedkervej 1 /8722 Hedensted / Tel: +45 24 76 19 62 customerservice.dk@cosentino.com www.cosentino.com / www.dekton.dk


kolofon Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl ms@mediaxpress.dk Tlf: +45 31 40 75 03 Redaktion Usman Malik usman@byggeri-arkitektur.dk Tlf.: +45 31 33 18 57

LEDER

En verden i forandring

Uffe Keller-Eriksen uffe@byggeri-arkitektur.dk Tlf.: +45 31 49 41 38

I denne udgivelse kan du blandt andet læse vores portræt af tegnestuen Norrøn, hvor man arbejder med at fremdrage en stedsspecifik historie, som kan formidles omkring landskabet, kulturen og historikken i det enkelte område. Hvor arkitektuen anvendes som et redskab til at fremhæve de stærke, lokale fortællinger.

Mediekonsulent Nicolai Louring-Andersen nicolai@byggeri-arkitektur.dk Tlf.: +45 31 76 12 27

Arkitekt og designer Johan Carlsson har på samme måde gennem sit virke arbejdet med formidling, her inden for et spændingsfelt mellem kunst, arkitektur og design. Og det er ofte i grænselandet mellem forskellige discipliner, at nye ideer og perspektiver opstår.

Skribenter Alexander Tengbjerg Rune H. Jensen Tim Panduro Frank Ulstrup Kamilla Bøgesø Kjærgaard Michael Madsen Anne Katrine Skjoldborg Elias Inceer

Johan Carlsson fremhæver, at indretning ofte ses som adskilt fra bygningens arkitektur, hvor man kan glemme værdien af bygningens indre, som i princippet er bevaringsværdigt på niveau med bygningens facade.

Koordinator Vanessa Møller vm@mediaxpress.dk Projekt koordinator Døgg Hoydal Art Director Benny Leick bl@mediaxpress.dk

Det unikke skal bevares og styrkes, samtidig med at bygninger og indretning løbende tilpasses nye behov. Den problemstilling går tegnestuen Arcgency ind i ved at genanvende skibscontainere til permanente kontorer og boliger, som løbende kan flyttes til nye placeringer. Når verden er i evig forandring, skal vores bygninger kunne afspejle det.

God læselyst, Mikkel Weber Sandahl

Grafiker Therese Buch-Andersen Therese@mediaxpress.dk Mediegrafiker elev Sissel Krogsgaard sk@mediaxpress.dk Forside Cph Village på Refshaleøen Tegnestuen, Arcgency Foto: Rasmus Hjortshøj, Coast studio Abonnement og kundeservice Kristine Gundesen kundeservice@byggeri-arkitektur.dk Byggeri+Arkitektur´s kundeservice besvarer henvendelser vedrørende abonnement, indbetalinger samt adresseændring. Bestilling af nyt abonnement: Bestilling af abonnement sker ved henven­­ delse til kundeservice@byggeri-arkitektur.dk. Årsabonnement, 8 udgivelser, koster kr. 760,Annoncesalg: annoncesalg@byggeri-arkitektur.dk Udgiver MEDIAXPRESS A/S Bredgade 36, 1.sal, forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax.: 35 29 42 22 www.byggeri-arkitektur.dk info@byggeri-arkitektur.dk Byggeri+arkitektur er tilmeldt: Dansk Oplagskontrol

Byggeri + Arkitektur # 83

indhold 3 En verden i forandring 5 Naturen og den lokale kulturs fortælling 6 Moderne glasfacader løfter indkøbscenter 8 ”Lad os kaste os ud i det sammen” 10 En facade får nyt liv 14 Skydedør kombinerer sikkerhed og RC 2 certificering i elegant design 16 Adgang til morgendagens sikkerhed med Salto 18 Bæredygtig boligarkitektur skal have større fokus på brugerne 20 Større udvalg til sikkert facadedesign 25 Det flytbare liv 30 Nyt dørstyringssystem øger sikkerhed og komfort 32 Ny brandbeskyttelse flytter grænser 36 Fremtidens gulvvarme 38 Rum til fællesskaber 39 Multikulturhus med usædvanlige standardreoler

42 Kan det nu også passe? 44 Øget fokus på alsidige facadeløsninger 46 Større sikkerhed for butikkerne efter lukketid 50 Valg af moduler er afgørende for energigevinst 53 Scener fra en virkelighed 56 Smuk forening af fortid og nutid på Københavns nye luksushotel 59 En fortælling om læring, fællesskaber og træer 60 Intelligent og knivskarpt lys skræmmer tyven væk 62 Indretningen skal understøtte trivsel og identitet 66 Komposit er det nye sort: Midtjysk snedkervirk- somhed rammer vækståre 71 Han træder ind i arkitekturens indre rum

Byggeri+arkitektur udkommer i et oplag på 10.300 eksemplarer, 8 gange årligt. Magasinet udsendes til bygherrer og arkitekter samt beslutningstagere med professionel interesse for arkitektur, design og indretning, inden for både den private og offentlige sektor. Hvor intet andet er anført, er billedmateriale og illustrationer venligst udlånt af bygherrer og arkitekter. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der bliver indsendt uopfordret. Redaktionen modtager gerne henvendelser om byggeprojekter, hvor man har gjort sig særlige overvejelser vedrørende æstetik, funktion og materialevalg samt nyheder indenfor dansk og udenlandsk design.

3


The Douglas and the Stone Wall Hotel, Arran i Skotland.

De Hvide Dronninger, Kalklandets kyst- og badedestination i Faxe Kommune. Norrøns tre partnere Poul Høilund, Anna Maria Indrio og Marco Berenthz.

4

Byggeri + Arkitektur # 83


Naturen og den lokale kulturs fortælling Norrøn er en ung og dynamisk tegnestue, stiftet af Marco Berenthz og Poul Høilund. De har på kort tid markeret sig som specialister i destinationsudvikling, hvor natur, kultur og historie tænkes sammen til ét hele. Tekst af Alexander Tengbjerg

På et fint gods på den skotske ø Arran sidder arkitekterne Marco Berenthz og Poul Høilund og venter på færgen, der skal fragte dem til fastlandet. Godset er øens livsnerve, hvor man finder den lokale bar, restaurant og hotel. Her kom de to arkitekter i snak med bestyrerinden, der fortalte, hvordan man ønskede at opføre et nyt hotel med 20 værelser, men alle forslag var blevet afvist af forskellige myndigheder. Både Marco Berenthz og Poul Høilund kunne egentlig godt se, hvorfor de viste forslag var blevet afvist, da de ikke forholdt sig til det fantastiske natur- og kulturlandskab, der var på øen.

Projektet startede på en serviet

De to arkitekter kunne ikke lade være med at tænke over, hvordan man kunne skabe et hotel, der arbejdede sammen med øens rammer og ikke imod dem. Så med en kuglepen og nogle servietter, udviklede ideerne sig hurtigt. Da færgen ankom, blev tegningerne på servietterne overleveret til bartenderen, der videregav det til bestyrerinden. Nogle uger efter kom der bud fra Arran om, at tegningerne på servietterne var lige det, man havde ledt efter. Efter en tæt dialog med øens beboere og diverse myndigheder nåede man frem til en hotelløsning med hele 59 værelser. – Inspirationen til den markante hoteludvidelse blev fundet i øens mange gamle stenmure, der tydeligt præger landskabet og er en vigtig del af øens identitet. En ny tung stenmur skal etableres, som vil danne base for en række volumener i corten-stål. Først etableres 12 værelser, der vinkles så de har udsigt over bugten og øens største attraktion, Goatfell Mountain. Anden fase består af mere kompakte stokke, der ligger på stenmuren og rager ud over grundens stejle skrænter. De er vinklet imellem træerne, hvoraf flere af dem er fredede. Herved får disse værelser en skøn udsigt ind mod den eventyrlige skov og flod, fortæller Marco Berenthz.

”Derfor arbejder vi med en særlig designstrategi, der forløber gennem tre punkter: Forståelse, fortælling og forslag” Hele denne proces kendetegner fint Norrøn som tegnestue. De opdyrker selv projekter ved at se muligheder, hvor andre har givet op.

– Vi tænker meget over hvad, man kan gøre for disse områder, og her har især turismen et stort potentiale. Faktisk udgør turismen én af de største vækstindustrier i verden. Men turisme kan ikke alene redde landdistrikterne, det kan også ødelægge både naturen og kulturen. – Derfor arbejder vi med en særlig designstrategi, der forløber gennem tre punkter: Forståelse, fortælling og forslag. Først og fremmest prøver vi at forstå det landskab, den kultur og historie, vi skal arbejde med. Vi står jo og skal både forny og bevare. Dernæst skal vi undersøge hvilken fortælling, der gemmer sig i det givne område, og hvordan vi formidler den. Til sidst kan vi så præsentere et forslag. fortæller Poul Høilund.

” Men vi skal naturligvis ikke bare give dem, hvad de ønsker, men også det, de ikke vidste, de ønskede” – Undervejs inddrager vi de lokale beboere i processen. Men vi skal naturligvis ikke bare give dem, hvad de ønsker, men også det, de ikke vidste, de ønskede, indskyder Marco Berenthz.

Samler flere puljer i en

At komme på forslag til udvikling af landdistrikterne er blot første skridt. Ofte er det finansieringen, der er den egentlige udfordring. – Noget vi er gode til er at sammentænke puljer og midler. Et eksempel på dette er vores forslag til Faxe kommune, der kombinerer kystbeskyttelse og rekreative formål. Hermed samler vi puljer indenfor kystbeskyttelse og turisme til et stort projekt. Dette tager udgangspunkt i to af området vigtige fortællinger, hvor flere anlæg, under det fælles navn De Hvide Dronninger, skal symbolisere kalken i undergrunden og egnens skibsbyggerhistorie. Det vil samtidigt danne rammen om en række sociale aktiviteter på vandet, såvel som det vil beskytte kysten mod naturens kræfter, forklarer Poul Høilund. Igen bidrager det ikke alene til, at projekterne kan realiseres, men også til at de får flere funktioner til glæde for lokalbefolkningen og gæster.

Passion for landdistrikterne

På tegnestuen er der hverken supersygehuse, domiciler eller højtravende skyskrabere på tegnebrættet. Derimod arbejder man bl.a. intensivt på et mobilt tekstilhotel og på at samle natur, formidling og oplevelser i et søfarts- og fiskerimuseum. Tegnestuens ekspertise ligger nemlig inden for destinationsudvikling med en forkærlighed for landdistrikterne, der jo til tider kæmper med at tiltrække både arbejdskraft og turister.

Norrøn blev stiftet i 2014 af Marco Berenthz og Poul Høilund. I 2015 trådte den erfarne arkitekt Anna Maria Indrio til som ny partner og medejer.

– Vi ville rigtigt gerne gøre noget for landdistrikterne. Poul og jeg har henholdsvis rødder i Jylland og på Lolland, og vi holder meget af den arv, fortæller Marco Berenthz og fortsætter: Byggeri + Arkitektur # 83

5


Annonce

Moderne glasfacader løfter indkøbscenter programmet fra Wicona – facader, ovenlysvinduer, vinduer, døre og skydedøre – alle produceret i holdbare og bæredygtige aluminiumssystemer.

Rødovre Centrum har gennem en årrække moderniseret og udbygget - blandt andet med nye facadepartier, vinduer og døre. De er leveret og monteret i et tæt samarbejde mellem to erfarne virksomheder. Tekst af Tim Panduro

Rødovre Centrum er landets ældste overdækkede indkøbscenter. Siden åbningen i 1966 har det gennemgået flere om- og tilbygninger, og når indkøbscenteret til april 2018 afslutter sin seneste ombygning, er shoppingcenteret landets største med mere end 150 butikker. En stor del af de nye facade- og vinduesprofiler er leveret af systemhuset Wicona, der udvikler og markedsfører moderne, energieffektive og yderst bæredygtige facader, døre og vinduer i aluminium. – Store glasfacader er tidens trend, og de åbner op for en bygnings udtryk. Det ser vi også i Rødovre Centrum, hvor opgaven har været lidt speciel, idet moderniseringen er forløbet over en længere årrække, og man selvfølgelig skulle sikre et ensartet udseende af de forskellige facader. Wicona‘s systemer udvikles og forbedres jo hele tiden, men da vores innovationer udspringer fra samme basis-

6

system, har det været muligt at skabe samme look gennem byggeriet. Det giver et stilrent og ensartet udtryk, siger Christian Jakobsen, landechef for Wicona i Danmark. Hovedparten af facadearbejdet på Rødovre Centrum er lavet af samme facadevirksomhed, nemlig fynske Bent Pedersen Lunde A/S. Her har man et stort kendskab til produktionen af Wicona‘s produkter. – Vi er glade for at have faste samarbejdspartnere, hvor omdrejningspunktet er knowhow, tillid og kvalitet, fordi det giver de bedste løsninger for bygherren i den sidste ende, siger Henrik Sørensen, der er salgschef hos Wicona.

Tætte relationer

Den seneste udvidelse i Rødovre Centrum hedder Krystallen, og den rummer stort set hele produkt-

– Det er iøjnefaldende produkter fra vores UNISYS produktudvikling, der sigter på at skabe innovative modulopbyggede systemer, som let kan tilpasses den enkelte kundes krav og ønsker. For facadebyggerne betyder UNISYS, at Wicona‘s produkter kan tilvirkes enkelt og omkostningseffektivt. Eksempelvis anvender vores vinduesserier de samme profiltyper, tætninger og beslag, og den primære forskel på slutproduktet er den valgte isolator til opgaven. Det gør vores systemer meget konkurrencedygtige, og vores kunder kan med sikker hånd tilbyde og producere de helt rigtige produkter til den konkrete opgave, afslutter Henrik Sørensen.

Fakta

Projekt: Krystallen, Rødovre Centrum Design: Årstiderne Arkitekter Facadesystem: WICONA Facadeentreprenør: Bent Pedersen Lunde A/S

Byggeri + Arkitektur # 83


OUTERCORE BUNDLØSNING Outercore leverer en tæt løsning som kan anvendes til udstøbning af gulve under vinduespartier.

NEM OG ENKEL AT MONTERE Leveres i eksakte mål og samles på pladsen.

Outercore bundløsning:

Outercore indvendig fals detalje: 528 108

240

180

180 mm bagmur • Beton / Letbeton • Porebeton blokke • Leca blokke / Multiblokke

Isolering

108 mm mursten

Outercore foliebånd Basisk fuge

TB-rende

Outercore skrue. Antal iht. anvisning fra Outercore

Tegloverligger

Lufttæt fuge

Vindue (Type iht. projekt)

Opskummes mod beton

Underlag for tilsætning Evt. isolering

Monteringslim som Konstruktionslim 293 (fugt-, temperatur. og ændringsbestandig) Outercore skrue

BÆREDYGTIGHED

BIM

Vinduesfals godkendt til brug i bæredygtige byggerier

Klargjort til projektering i BIM

Outercore ApS • Østerbro 4, DK-5690 Tommerup • Tel.: +45 71 745 747 • info@outercore.dk • www.outercore.dk


Annonce

”Lad os kaste os ud i det sammen” Hi-Cons egen generation af højstyrkebeton, CRC i2®, har for længst vundet frem hos arkitekter i kraft af sin usædvanlige formbarhed, kompakthed og slidstyrke. Men hemmeligheden bag de mange succesfulde byggeprojekter findes samtidig i virksomhedens enestående samarbejdsprocesser og et stærkt og vedholdende fokus på værdiskabende, `blå projekter´.

Fra leverandører til medskabende samarbejdspartnere

For at sikre flest mulige af de nyskabende blå projekter, søger man hos Hi-Con - i stedet for at gå ind og blot levere løsninger til et allerede defineret projekt - altid at gå ind i et udviklingssamarbejde, allerede inden projektet overhovedet er blevet til et projekt: – Det vi gør anderledes, er at vi ikke byder ind med det, som er udbudt på et projekt; vi byder simpelthen ind med det, vi mener, der er behov for, med vores materiale – også selvom det måske er en anden løsning, der oprindeligt er tænkt til projektet.

Tekst af Anne Katrine Skjoldborg

Med et af verdens mest nyskabende byggematerialer i porteføljen må naturligvis følge en strategi, som er nøjagtig lige så banebrydende, og som udfordrer de store potentialer, materialet har. Da HiCon gentænkte sig selv i 2009 og fik netop sådan en strategi, valgte man helt usædvanligt at dedikere 30 procent af virksomhedens samlede kerneressourcer til ren udvikling; at forstå sig selv som samarbejdspartner frem for som blot leverandør; og at fokusere på, udelukkende at udvikle såkaldte „blå projekter“.

Fra røde projekter til et blåt hav af nye muligheder

„Blå projekter“ skal forstås som kontrasten til „røde projekter“ eller „red ocean“, hvor virksomheder i kendte markeder konkurrerer om, hvem der – ved at tilbyde den samme ydelse - kan komme tættest på den røde bundlinje. Ifølge Hi-Cons Pro-

8

ject Development Manager, Tommy Bæk Hansen, søger Hi-Con den visionære modpol: – Vi vil kun det, der skaber værdi. Vi har en holdning om, at vi altid bidrager til projekter positivt. - Så et blåt projekt er for os et projekt, hvor vi på flest mulige punkter er ude og lave dén helt rigtige løsning, som folk ikke vidste, de havde brug for. `Blue ocean´ er det sted, hvor vi er ude og definere vores egne markeder og løsninger; og et blåt projekt er derfor et projekt, som indfrier flest mulige af de visioner og drømme, der er for projektet. Jo længere vi kommer i den blå retning, jo større en succes bliver samarbejdet sandsynligvis for alle parter – ikke kun for os, men også for arkitekten og entreprenøren og bygherren, og i sidste ende forbrugeren.

De allerbedste projekter er derfor projekter, hvor man har kunnet få lov til at være med i selve udviklingsfasen, helt fra begyndelsen: – Vi ser mere vores kunder som samarbejdspartnere, og påtager os virkelig gerne at have en holdning og finde lige den løsning, der skal til. Vi vil derfor meget gerne lægge op til, at folk kontakter os noget før. Så lad os kaste os ud i det sammen…

Byggeri + Arkitektur # 83


FREMTIDENS SAMLINGSDETALJER med fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi

Hos Peikko har vi fokus på at udvikle bæredygtige løsninger til byggebranchen. Cirkulær økonomi er et forholdsvis nyt begreb med et kæmpe potentiale. Projekt Circle House, som Peikko er en del af, ønsker at skabe verdens første cirkulære byggeri i form af 60 almene boliger, hvor op til 90% af materialerne kan genbruges uden at miste afgørende værdi (Design for adskillelse). Her er Peikkos innovative løsninger til boltede samlingsdetaljer et oplagt valg. Vi arbejder ud fra den filosofi om det skal være enkelt og sikkert både at montere, demontere samt gen-montere betonelementer. Kan man f.eks flytte et helt parkeringshus og sætte det op i en anden by efter behov?

EPD-Certified

Med Peikkos søjlesko og vægsko opnås en simpel mekanisk samling af hhv. betonelementsøjler og betonelementvægge, som gør det muligt også at skille dem ad igen.

www.peikko.dk


Grønlandsk marmor får nyt liv

Det grønlandske marmor, der har prydet facaden, stammer fra et nu lukket brud i Grønland. Derfor måtte man enten bruge ny marmor til at renovere facaden eller finde en løsning, der ville gøre det muligt at udnytte det eksisterende marmor: – Vi måtte tænke kreativt og fandt til sidste frem til en løsning gennem anvendelse af en særlig honeycombteknik. Det går ud på, at man klæber en cellestruktur på hver side af marmorpladen, hvorefter man flækker pladen, så en bliver til to. Ved at bruge denne teknik kan den gamle marmor, genanvendes til at renovere facaden, fortæller Per Bjørnskov, arkitekt og chefkonsulent i Bygningsstyrelsen.

Har stadig mange kvaliteter

Selvom Overformynderiet hele tiden har præsenteret nye udfordringer efterhånden, som renoveringen er skredet frem, har man fra Bygningsstyrelsen ikke været i tvivl om, at huset har været værd at bevare: – De gamle bygninger bør bevares for eftertiden, fordi de fortæller en historie om den tid og den by, de er opført i. Ser man specifikt på Overformynderiet, er der herudover en række kvaliteter i konstruktionen. De store fleksible rum passer perfekt til nutidens kontormiljøer og placeringen tæt på Christiansborg gør Overformynderiet til en attraktiv bygning, fortæller Per Bjørnskov.

Faktaboks:

Rådgiver: Bertelsen & Scheving arkitekter Entreprenører: E. Nielsens Mekaniske Stenhuggeri A/S og Ommen & Møller Ingeniør: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører Bygherre: Bygningsstyrelsen

En facade får nyt liv Overformynderiet fra 1937 er en bygning, der har en stor arkitektonisk og historisk værdi. Men da man i sin tid besluttede at renovere facaden, opdagede man midlertidigt en lang række problemer, der gemte sig under overfladen. Men nu begynder det store arbejde at give afkast. Tekst af Alexander Tengbjerg

Frits Schlegel blev i 1930’erne kendt for sin moderne streg og som en bannerfører for den internationale funktionalisme. Han er arkitekten bag Overformynderiet ved Holmens Kanal fra 1937, der fremstår elegant og autoritært på en og samme tid. Frits Schlegel var arkitektonisk forud for sin tid, men Overformynderiet led under en række pro-

10

blemer, der først nu, ved en gennemgribende renovering, er ved at blive udrettet. Det kan blandt andet ses ved den flotte istandsatte facade, der langsom, men sikkert begynder at pryde bygningen igen.

Fortidens krumspring

Da Bygningsstyrelsen, ejeren af overformynderiet, besluttede at renovere facaden, kom fortidens krumspring op til overfalden. Alle bygningens fire meter høje søjler, der hver især vejer 180 kg, var i en elendig forfatning, og selve konstruktionen var fyldt med huller, der havde resulteret i store kondensproblemer. For hver en skade der blev udbedret, dukkede en ny op, der alt sammen havde grobund i at bygningen havde været offer for besparelser og dårligt håndværk ved sin fødsel, 80 år forinden. Byggeri + Arkitektur # 83


RMIG City Emotion

we make ideas come to life

RMIG IMAGEPERF

Kunsten i arkitekturen FRA ENSARTET FACADE TIL EKSPRESSIV DEKORATION: RMIG IMAGEPERF GIVER DIG MULIGHED FOR AT BRUGE PERFORERET METALBEKLÆDNING SOM LÆRRED FOR KUNST, FOTO OG GRAFIK Perforeret metal fås i et utal af materialer og med individuel overfladebehandling. RMIG ImagePerf går skridtet videre og lader dig gengive fotografier eller en kunstners visioner. Helt individuelt og med mulighed for at integrere spændende belysning. Brug RMIG ImagePerf til at understrege æstetikken i arkitekturen. Brug det som et dekorativt element i bybilledet. Eller lad facaden afspejle udenpå, hvad der foregår indeni. Vi kan gengive RMIG ImagePerf fra alle typer fotos og grafik, og vi ser frem til at høre om dine ideer og ønsker. Se case studies, og hent mere inspiration på city-emotion.com

RMIG A/S | Industriparken 40 | 2750 Ballerup | Tlf.: +45 44 20 88 00 | cityemotion@rmig.dk | www.city-emotion.com


INTERNATIONALE PROJEKTER

Le Prism Multikulturhus Aurillac, Frankrig Af brisac gonzalez architects Foto: brisac gonzalez architects

12

Byggeri + Arkitektur # 83


Den rette støbning

Teglholm, København

Juelsbjerg, Vejle

At være af den rette støbning betyder at man har det, der skal til for at klare enhver opgave. Det har Contiga Tinglev. Takket være massive investeringer i den nyeste teknologi både på tegnestuen og i produktionen, har Contiga Tinglev det, der skal til for at være Danmarks totalleverandør af betonelementer af høj kvalitet til alt fra enfamiliehuse til de største pragtdomiciler. Fordi vi lægger så stor vægt på at blive inddraget i byggeriets planlægningsfase så tidligt som muligt, er bygherren sikret både den korteste og mest effektive byggeperiode, og samtidig at kvaliteten af det færdige hus er i top – til den rigtige pris.

Patienthotel, Rigshospitalet Læs mere om Danmarks totalleverandør af betonelementer

www.contigatinglev.dk

Contiga Tinglev A/S er en af Danmarks førende producenter af præfabrikerede betonelementer. Vi har Danmarks største elementfabrik og mere end 30 års erfaring med produktion og montering af betonelementer. Med egen teknisk og statisk afdeling tilbyder vi totalløsninger, herunder professionel rådgivning indenfor alle former for elementbyggeri. Virksomheden har 400 medarbejdere i Danmark.


Annonce

Skydedør kombinerer sikkerhed og RC 2certificering i elegant design Glem alt om Ford Knox. Den nye automatiske skydedør fra Tormax er let og elegant at se på, trods energioptimerede profiler og en RC 2-klassificering, der giver indbrudstyven hovedpine. Tekst af Frank Ulstrup

Ved første øjekast er det svært at tro, at den automatiske skydedør fra Tormax Danmark A/S - Tormax Secure+Therm - både er isoleret efter alle kunstens regler og samtidig indbrudshæmmende i modstandsklasse RC 2. For her er ingen klodsede stålprofiler eller andre Ford Knox-inspirerede løsninger. Tværtimod er døren slank og har i det hele taget et overbevisende æstetisk udtryk. Men tag ikke fejl, siger Henrik Bach, der er salgs- og installationsleder i Tormax – døren er (jævnfør RC 2-certificeringen) ikke noget, man bare lige løber ind

14

– Det er ikke umiddelbart til at se, men døren er udrustet med en ny elektromekanisk flerpunktslås og en masse andre sikkerhedskomponenter, der til sammen gør den særdeles robust. Dertil kommer de kompakte, men alligevel termisk adskilt profiler, der gør op med kuldebroer, og dermed sikrer en høj isoleringsevne, siger han.

Nej tak til rullegitre

Henrik Bach fortæller, at Tormax lancerede døren for én måned siden, som følge af forespørgsler fra udlandet. Mange butiksejere var trætte af rullegitre, som efter deres mening skæmmede butikkens facader efter lukketid, og Henrik Bach forstår dem godt. – Det er klart, at man gerne vil kunne vise sin butik og sine varer frem efter lukketid, og der er rullegitre altså ikke den optimale løsning. I stedet har vi sikret vores dør endnu bedre, så den tillader folk at kikke ind, men samtidigt holder dem effektivt ude, når der er lukket. På den måde får butiks-, hotel- eller

virksomhedsejeren alle de fordele, en automatisk skydedør indebærer i åbningstiden, samtidig med, at man får den nødvendige indbrudsbeskyttelse.

En ny standard

Ud over at kombinere sikkerhed og energieffektivitet, passer Tormax Secure+Therm også perfekt ind i Tormax’ øvrige produktprogram, der bl.a. består af karusseldøre i samme klassificering og skydedøren SR 30 med en RC 3-certificering. Fælles for alle produkterne er Tormax’ fokus på lang levetid, vedligeholdelsesfrie motorer og i det hele taget pålidelige teknologier. Samlet set betyder det lavere driftsomkostninger, siger Henrik Bach. – Det er væsentlige parametre, som kombineret med RC 2-certificeringen, gør Tormax Secure+Therm til noget helt unikt. Dermed ser vi den også som et vigtigt element i vores sortiment, der skal være med til at definere fremtidens sikkerhedsstandard.

Byggeri + Arkitektur # 83


Fremtidens facade er dokumenteret bæredygtig

VIDAR

Robinievej i Albertslund Arkitekt: ONV Arkitekter + Jaja Architects Entreprenør: Scandibyg

– teglspån til lette facadekonstruktioner

• Tegl i verdensklasse • Levetid +50 år • Ingen vedligeholdelse • Vægt kun 31 kg/m2 • Uorganisk montagesystem • Økonomisk fordelagtigt

Ravnkildevej i Aalborg Arkitekt: KAAI + EFFEKT Entreprenør: MT Højgaard

– facadesystem med naturskifer

• Ægte spansk skifer • Levetid +50 år • Ingen vedligeholdelse • Vægt kun 24 kg/m2 • Økonomisk fordelagtig • 4 forskellige montagesystemer salg@komproment.dk

·

www.komproment.dk Jellingvej 11 DK-9230 Svenstrup Tel.:+45 9652 0710 Fax:+45 9652 0111


Annonce

Adgang til morgendagens sikkerhed med Salto I forbindelse med udbygningen af Erhvervsskolen Herningsholm var målet for det 4700 m2 domicil at opnå et komplet nøglefrit system. Med ønsket om en teknologi, der både kunne integreres med skolens eksisterende alarm- og videoovervågningssystem, og samtidig skabe en større sikkerhed og fleksibilitet i administrationen, faldt valget på et adgangskontrolsystem fra Salto. Tekst af Elias Inceer

Målsætningen var klar. Der skulle skabes en højere sikkerhed for værdier, elever og ansatte gennem et fuldintegrerbart adgangssystem på Erhvervsskolen Herningsholm. Der var behov for en fleksibel integration mellem et eksisterende adgangskontrolsystem og en fremtidssikret teknologi. Vel at mærke uden udskiftning af eksisterende nøgler, døre eller software:

16

– Vi ser ofte, at vores kunder benytter et system, som har begrænsninger ift. at omfavne de muligheder, der er findes nu om dage. Vi har derfor specialiseret os i blandt andet Salto systemet, som kan trække og tilføre data til eksisterende nøglebrikker og adgangskontroller uden behov for dyre udskiftninger, fortæller produktchef ved Carl F og Sanistål, Benno Nagbøl. Med Salto adgangskontrol fik Herningsholm integreret to forskellige adgangskontrolsystemer med hinanden. Muligheden for at fortsætte med den eksisterende løsning begrænsede omkostningerne til glæde for både byggeøkonomi og tid. Skolen fik indfriet ønsket om at blive 100 % nøglefrit samt opnå en væsentlig forbedring af sikkerheden.

Salto giver adgang til fremtiden

Med Salto er det gjort muligt at etablere adgangskontrol på døre i en kombination mellem online

og offline udstyr. Både nøglebrikker og låse kommunikerer trådløst sammen uafhængigt af online adgang, og løbende opdateringer bliver hentet ind på alle enheder, blot ved at de passerer hinanden: – Det smarte er, at når du med din nøglebrik passerer en online-enhed, bliver den opdateret med eventuelle nye rettigheder, som du så trådløst og automatisk videregiver til alle offline låse og andre nøglebrikker - blot ved at gå forbi dem, forklarer Benno Nagbøl. Gennem teknologien bliver adgangssystemets platform løbende opdateret med en log om brugernes færden i bygningen, og administratorer kan i real-tid opdatere nye tilladelser centralt. Salto systemet kan installeres på alle slags døre, og Carl F – en del af Sanistål -står klar med rådgivning og vejledning om de optimale løsninger ift. kundernes specifikke behov.

Byggeri + Arkitektur # 83


DESIGN TANK PHOTO CHARLOTTE SVERDRUP

Enjoying the outdoors since 1947 vestre.com

Vestre Nunu Design: Lars Tornøe


Bæredygtig boligarkitektur skal have større fokus på brugerne for, bæredygtigheden i bæredygtige almene boliger ikke fungerer i dag.

Indlæg af Jan Johansson, KEA - Københavns Erhvervsakademi

En ph.d.-afhandling, jeg har udført ved CINARK under Kunstakademiet Arkitektskole, ser på om bæredygtighed fungerer for brugerne i 3 almene boligbebyggelser i Danmark, hver med forskellig intention om bæredygtighed. Resultatet kan jeg røbe med det samme - bæredygtighed har det vanskeligt.

Mere brugerinvolvering

Bygherrerne kan med fordel for-undersøge den lokale kontekst med henblik på, om brugernes behov bliver imødekommet. I værste fald kan lokalsamfundets manglende projektinteresse - lokal traditionel kultur og negative narrativer bliver barrierer for at få det bæredygtige projekt til at fungere. Bygherrerne kan bygge mere brugervenlige boligbebyggelser, hvis man tidligt involverer kommende de tre brugergrupper, for hvad angår deres ønsker om fælleskab og privathed, tilgængelighed, sikkerhed og tryghed, omdannelse, viden, information samt teknologi og kommunikation. For hvad nytter det at springe brugerinvolveringen over, hvis brugerne derefter føler sig overset og mindsker ejerskabet af projektet? Hvad er glæden ved at bygge et alment bæredygtig boligbyggeri, hvis det ikke fungerer for hverken brugerne eller gavner bæredygtigheden?

Hvem er med i undersøgelsen?

Interessen er faldet på at interviewe bebyggelsernes beboere, driftspersonale og driftsadministrative personale. Brugerne kan bidrage med værdifulde kvalitative tilbagemeldinger om byggeriets idégrundlag. Først blevet individuelt interviewet dernæst via fokusgrupper. Slutlig er bygherrerne eller initiativtagerne samt arkitekterne blevet interviewet på baggrund af brugernes svar.

1. generations lavenergi rækkehuse med økologiske tiltag

”Økohus 99” er beliggende i Ikast og udspringer af en arkitektkonkurrence udskrevet af By- og Boligministeriet i midten af 1990´erne som Vandkunsten vandt. Konkurrencen sigtede på en helt ny gennemtænkning af almene rækkehuse på grundlag af økologiske- og arkitektoniske betragtninger f.eks. længere holdbarhed, minimalkonstruktioner, et væsentlig lavere energiforbrug, formindsket vandforbrug, mindre affald og bedre indeklima. De opførte boliger er baseret på et zoneopdelt princip, hvor store sydvendte vinduer og ”tunge” bygningsmaterialer akkumulerer passiv solvarme. Rækkehusene ligger i en tidligere æbleplantage hvor landskabsplanen bidrager med egne små haver, rodzoneanlæg, vandkanaler der tilsammen giver et rigt dyreliv med naturen tæt på.

Passivhuse efter tysk standard

”Lærkehaven III” er beliggende i Lystrup nord for Århus. Rækkehusene er et resultat af en international arkitektkonkurrence udskrevet i 2003 som SHL Architects vandt. Her er der tale om højisolerede lavenergihuse bygget af tyske entreprenører og efter tysk standard til passivhuse. Konkurrencens overordne formål var at få demonstreret et stort sammenfald mellem de elementer, der skaber stærk, smuk og velfungerende arkitektur, og de elementer der skaber bærdygtig arkitektur. Boligerne skulle gavne det globale miljø, beboernes livskvalitet og en sund totaløkonomi.

18

Bygherrerne skal stille større krav

Lavenergibyggeri 2020 med øget selvforvaltning

”Grøndalsvænge” er beliggende i Københavns nordvestkvarter. Bebyggelsen er tegnet af ONV arkitekter og er resultatet af én blandt flere forsøgsbyggerier opført efter AlmenBolig+. Dette koncept, kombinerer hovedsageligt billiggørelse i produktionen med beboernes selvforvaltning i forhold til drift og vedligeholdelse. Det er højisolerede lavenergihuse opført efter energiklasse 2020, hvor beboerne selv har mulighed for at indrette boligerne med opsætning af indvendige vægge m.v. Der er ingen vicevært i bebyggelsen, så drifts- og vedligeholdelse er beboernes forpligtigelse.

Pas på kompliceret teknologier

Den generelle konklusion er, at det bæredygtige ofte går tabt i f.eks. den daglige udnyttelse af de tekniske installationer i de bæredygtige, almene boligbyggerier. Dels var personalet ikke informeret og uddannet godt nok til at servicere dem, og dels var beboerne ikke tilstrækkeligt vidende om de forskellige installationer. Grundet manglende viden om de bæredygtige løsninger mister brugerne projektinteressen – teknologier bliver forkert anvendt og er vigtige resultater, der peger på hvor-

De almene bygherrer bør sætte større krav til entreprenørerne og rådgiverne, når bæredygtigt byggeri overleveres. Det skal sikre en mere kvalificeret overførelse af viden og information til dels bygherren og brugerne med hensyn håndtering af de bæredygtige teknologier f.eks. ift. forventet anvendelse, drift- og vedligeholdelse m.v.

Ønsket om bæredygtighed

Overordnet har resultaterne i nærværende undersøgelse bidraget til en mere helhedsorienteret forståelse af de komplekse parametre og processer, der gør sig gældende ift. brugere, bæredygtighed og dansk almen boligarkitektur. Resultaterne viser især, hvilken afsmittende virkning social bæredygtighed har på den miljømæssige- og økonomiske bæredygtighed, når social bæredygtighed ikke fungerer i praksis. Jeg mener, at erfaringerne fremadrettet med fordel kan anvendes i øget samspil mellem bygherrerne, brugerne, entreprenørerne og rådgiverne for at understøtte bæredygtighed efter den tredelte forståelsesmodel.

Byggeri + Arkitektur # 83


Danmarks ældste vinduesfabrik - det professionelle valg siden 1885

Byggeri+Arkitektur

– Inspiration til dit næste projekt Byggeri+Arkitektur fortæller historien bag projekter – arkitektur og design – i Danmark og internationalt. Hvordan sker innovationen i dag? • Vi beskriver de bagvedliggende ideer og går i dybden med udviklingsarbejdet fra alle de involveredes side. • Vi gør en dyd ud af at præsentere arkitektur og design i den visuelle kvalitet, de fortjener. • Direkte til de vigtigste aktører i byggeriet.

Vi giver op til 20 års garanti på vores dansk producerede elementer

Kontakt os omkring annoncering: Usman Malik - tlf.: +45 3133 1857 Uffe Eriksen - tlf.: +45 3149 4138 Byggeri+Arkitektur – En del af din markedsføring

Tlf.: 7544 1242 info@obbekjaer-vinduer.dk www.obbekjaer-vinduer.dk

BRYD STANDARDERNE Livet er fyldt med standarder, men med Unidrain’s specialafløb har du mulighed for at få et ekstralangt afløb til den moderne bolig. Det kan være et badeværelse med flere brusere i brusenichen eller et rum, hvor afløbet skal zigzagge. En sikker og stilfuld løsning, der ikke går på kompromis med design og funktionalitet. www.unidrain.dk/special

Byggeri + Arkitektur # 83

19


Annonce

Større udvalg til sikkert facadedesign Rockpanels sortiment er blevet opgraderet, så de kan tilbyde et større udvalg og løsninger til enhver facade. Den nye portefølje omfatter alt fra Basis beklædning til Premium facadebeklædning. Kombiner din kreativitet med Rockpanel FS-Xtra facadeplader (A2-s1,d0) uden at gå på kompromis med brandsikkerheden.

ikke falmer med tiden. Rockpanel Uni pladerne er et letvægtsmateriale, der kræver minimal vedligeholdelse, er lette at håndtere på byggepladsen og lige så nemme at forarbejde som træ. Dermed er de både tids- og omkostningsbesparende. Ydermere påvirkes Rockpanel Uni ikke af fugt. Det betyder, at de hverken ekspanderer eller trækker sig sammen, og det er ikke nødvendigt at forsejle kanterne.

Rockpanel Basis beklædning er det ideelle materiale til opgradering og renovering af enfamiliehuse eller mindre facader. Med Naturfacader tilbyder Rockpanel naturtro facader, der blender harmonisk ind med omgivelserne og lever op til de højeste krav om bæredygtighed. Til mere farverige projekter anbefales specielle designmuligheder med ubegrænset frihed ved valg af farver, design og former til ethvert projekt. Hvis man ikke ønsker at gå på kompromis, er Rockpanel Premium det rette valg. Produktsortimentet tilbyder ubegrænset designfrihed.

Bedre udvalg med en udvidet farvepalet

Velkommen til det nye Rockpanel Uni sortiment

På lager hos Rockpanels distributører finder man det nye Rockpanel Uni sortiment, som er ideelt til mindre renoveringer som gavle, stern og kviste. Sortimentet tilbydes i 4 forskellige RAL farver der

20

Rockpanel har udvidet deres farvesortiment fra 100 til 144 farver. Med 144 farvenuancer og toner er det muligt at specificere netop den farve, man ønsker til at realisere sit design. 50 af farverne er tilgængelige fra Rockpanels centrallager og kan bestilles i alle mængder hos deres forhandlere. Dette giver mulighed for at kombinere mange farvenuancer uden forsinkelser eller ekstra omkostninger. Hele Rockpanel Colours sortimentet er baseret på RAL og NCS farvekoder for at sikre nøjagtig tilpasning med andre byggeelementer. Hvis man ikke kan finde den ønskede farve, tilbyder Rockpanel fortsat sine fleksible udvalg af specialfarver.

til andet byggeri, hvor man ønsker eller kræver høj brandsikkerhed, kan Rockpanel facadeplader bestilles som FS-Xtra (A2-s1,d0). I kombination med stenuldsisolering, i den rette konstruktion opfylder pladerne de strengeste krav for begrænset brændbarhed i Europa.

Når du ikke vil gå på kompromis

Der er mange situationer, der kræver de højest mulige standarder, og hvor man ikke kan gå på kompromis med designfriheden. Hvad enten du vil skabe et eksklusivt design, eller du ønsker en præsentabel bygning, der udstråler tillid, er det nye Rockpanel Premium sortiment det rette valg. For flere informationer besøg Rockpanels hjemmeside.

Æstetik og brandsikkerhed mødes

Brandsikkerhed er et nøglepunkt inden for byggebranchen. Til middelhøje- og høje bygninger samt

Byggeri + Arkitektur # 83


7%

50 års

lavere livscyklusomkostninger 1

20 dB

forventet levetid 3

reduceret trinlyd 2

JEG HAR BRUG FOR EN OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORBEDRING AF RUMAKUSTIKKEN MasterTop 1327-20dB: PU gulvbelægningssystemet, der kombinerer design med støjdæmpning QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS – REDUCE YOUR FOOTPRINT AND BOOST YOUR BOTTOM LINE Med polyuretanbelægningen MasterTop 1327-20dB er trinlyde ikke noget problem. Den nyeste gulvbelægningsteknologi fra Master Builders Solutions påføres i flydende form, reducerer trinlyden med 20 decibel og giver samtidig en række bæredygtige fordele: Lavt materialeforbrug på grund af minimal lagtykkelse, ekstrem holdbarhed og lave livscyklusomkostninger. Dette har gjort MasterTop 1327-20dB til den perfekte løsning til en af Koteng Eiendom AS’ kontorbygninger i Trondheim, Norge. Læs mere om denne succeshistorie:

sustainability.master-builders-solutions.basf.com BASF A/S § Tlf: +45 7466 1511 § www.master-builders-solutions.basf.dk 1) Sammenlignet med linoleumsgulve ifølge en undersøgelse af MasterTop udført af BMG Engineering AG. 2) Testrapport P-BA 219/2015e, Frauenhofer IBP. 3) 50 år når det er udlægges korrekt, vedligeholdes og jævnligt overfladebehandles. De angivne tal er alle baseret på et konkret eksempel med kontorbygninger tilhørende ejendomsselskabet Koteng Eiendom AS i Trondheim, Norge.


Profile Akustikbeklædning Brandgodkendt træbeklædning til loft og væg


Din sikre leverandør af byggematerialer Profile A/S • Tlf. 7363 1000 • www.profile.dk


24

Byggeri + Arkitektur # 83


Det flytbare liv Bæredygtighed og byens dynamik går hånd i hånd hos tegnestuen Arcgency, der bruger skibscontainere som basis for permanente bygninger til midlertidige placeringer Tekst af Tim Panduro

Hvis arkitekter skal måles på, om de selv vil bo i de bygninger, de står bag, scorer Arcgency i top. Den unge tegnestue holder til i et selvtegnet byggeri på Skudehavnsvej alleryderst på Københavns Nordhavn i et område, hvor truckstops og grusbunker blander sig med kulkraner og skibscontainere. Netop de to sidstnævne er vigtige elementer i den innovative tegnestues ansigt udadtil. Således holder arkitekterne til i Stack 1, et byggeri, der er opført med skibscontainere som det absolut bærende element. – Det er en god læreproces. Vi smager vores egen medicin og lærer af det. Som regel afleverer man bare et byggeri, og efter skåltalen hører man ikke mere, men her lever vi med bygningen hver dag. Men vi er nu rigtig godt tilfredse, siger Simon Vinzent, der driver tegnestuen sammen med Mads Møller. Udefra er containerelementet tydeligt, selv om det blandt andet brydes af store vinduespartier, der åbner sig mod den smukke udsigt over vandet, havneområdet og ind mod København. Indvendigt fornemmer man stadig, at man er i containere – blandt andet er de bølgede vægge og store låger med solide hasper et gennemgående element – men illusionen brydes af, at man ikke sidder i smalle aflukker, som skibscontainere ellers lægger op til. Ved hjælp af jerndragere er containerne nemlig arrangeret, så der dannes store åbne rum afvekslende med mindre mødelokaler og enkeltmandskontorer – og så er der altså de store vinduespartier, der lukker rigeligt med lys ind. Temperaturmæssigt ligger lokalerne også på den gode side, selv på en blæsende og kold efterårsdag – og om sommeren er varmen heller ikke et problem, bedyrer Simon Vinzent.

Den permanente midlertidighed

Valget af containere som byggematerialer forekommer dristigt, men det ligger godt i tråd med Arcgencys grundfilosofi. – Vi opererer med begrebet „permanent midlertidighed“. Det baserer sig på, at byerne altid er i forandring, og at det derfor skal være muligt at flytte rundt på strukturerne Byggeri + Arkitektur # 83

eller etablere sig midlertidigt, uden at det går imod ønsket om kvalitet og design. Det skal være permante bygninger til midlertidige placeringer, siger Simon Vinzent.

Begrænsede ressourcer

Stack 1 er skabt efter det princip. Nordhavn er et kæmpe udviklingsområde, og på et eller andet tidspunkt inden for de næste årtier skal Stack 1 flyttes. Hele byggeriet kan afmonteres på få uger og opføres et nyt sted uden videre værditab eller tab af ressourcer. En grundfilosofi hos Arcgency er nemlig ressourcebevidsthed. – Vi har begrænsede ressourcer på kloden, og vi arbejder med bæredygtig arkitektur baseret på genbrug. Efter den seneste finanskrise var verden fyldt med strandede skibscontainere. Der var for mange på markedet, og samtidig var det billigere at bygge nye end at transportere rundt med tomme containere på verdenshavene. I stedet for at de blev skrottet, har vi givet dem nyt liv på måske 50-80 år, og dermed sikret, at de forbliver i cirkulation, siger Simon Vinzent, der kun har ros til overs overfor containerne som byggemateriale. – Det er et højt specialiseret produkt, og man får i virkeligheden meget forærende. For eksempel i form af de profilerede vægge, der ville være dyre at få skabt fra starten. Samtidig er de jo skabt til at blive transporteret, og når vi arbejder ud fra en design for dissasembly-tankegang og permant midlertidighed, er det en gave i sig selv, siger arkitekten, der påpeger, at det at benytte færdige moduler, som skibscontainerne er, også er relativt prisbilligt.

Startede som eksperiment

Fra vinduerne i Stack 1 kan man se over til hvor det hele startede – nemlig på området bag Svanemølleværket. Her designede Mads Møllers daværende tegnestue Mapt en pavillion til miljøtopmødet Cop15, der fandt sted i København. Planen var at skabe alt som genbrug, og hovedkomponentet var 11 containere, der blev til et udstillingscenter for Dansk Arkitektur Center. Simon Vinzent var tilknyttet projektet – og tanken om et tættere samarbejde mellem Mads Møller og Simon Vinzent blev født.

> 25


med andre former for genanvendelse. Således har tegnestuen stået for ombygningen af Absalons Kirke på Sdr. Boulevard til lokalt kulturhus for Vesterbro – og lige uden for vinduerne står en af havnens ikoniske grå kulkraner og gemmer på et minihotel, der lejes ud til luksusturister med hang til den helt særlige hoteloplevelse.

En vej til målet

Skibscontainerne er da også kun en af de veje, der kan føre til målet, fortæller Mads Møller, den anden partner i Arcgency. – Når vi taler industrielt byggeri, taler vi produktion og volumen. Lige nu er containere en god og tilgængelig ressource, men jeg vil ikke udelukke, at vi kan være med til at opfinde nye produkter, der lever lige så godt op til vore grundværdier, siger Mads Møller, der igen påpeger, at flytbarheden skal være i højsædet. – Det bærende er, at et område som for eksempel Copenhagen Village aldrig bare må stå og blive forladt. Det skal være et community, et samfund, der bliver en del af beboernes liv, siger Mads Møller, der også har forhåbninger om, at tilsvarende permant-midlertidige byggerier kan skabe liv andre steder i verden. I København ser han for eksempel muligheden for, at kunstnere og kreative sjæle kan finde sammen i midlertidige bebyggelser. – De attraktive og billige industribygninger i byen forsvinder til fordel for dyrere byggeri, så man kan forestille sig, at man i stedet kan lave midlertidige kunstnermiljøer i byens udviklingsområder. På den måde får man sat nogle kvadratmeter i spil og testet, hvad byudviklingen vil gøre ved et givet område, siger Mads Møller.

Fakta om Arcgency

Arcgency er grundlagt i 2011 af Mads Møller og Simon Vinzent. Tegnestuen har blandt andet modtaget Arkitektforeningens Lille Arne for Absalon i 2017 og Kunstfondens Arbejdslegat i 2015. Udvalgte projekter: Cph Village på Refshaleøen The Krane, Skudehavnsvej 1, København Ø Ombygning af pølsefabrik til kontorer i Kødbyen, Vesterbro Stack 1+2, Skudehavnsvej 1, København Ø Livsrum, kræftcenter, Vejle Pumpehuset, indgangsparti, København

Fotos: Rasmus Hjortshøj, Coast studio

>

I 2011, to år efter pavillionbyggeriet ved Svanemølleværket, blev Arcgency en realitet.

Studiebyen

I dag, seks år senere, har Arcgency sat adskillige spor i landskabet. Det seneste store projekt er CPH Village, en lang række studieboliger på Refshaleøen. De er lavet i skibscontainere og er med til at give plads til de mange studerende, der hvert år kappes om at få et sted at bo i København. Ligesom Nordhavn er Refshaleøen et udviklingsområde, og studieboligerne kan derfor let transporteres andetsteds hen, når tiden rinder ud.

Visualisering, Rasmus Møller Mold Studio

– Det er et projekt, der har krævet lidt udvikling, men hvis produktionen af studieboliger efter vores princip kommer op i volumen, vil det igen være en prisbillig løsning. Men der er selvfølgelig forskel på, om der opføres 10, 50 eller 500 boliger, siger Simon Vinzent, hvis tegnestue også har beskæftiget sig

26

Byggeri + Arkitektur # 83


Vester Planroom Track

Vi gør mangelregistrering nemt.. “Digitaliser mangelregistreringen“ “Understøtter Android, iPhone og iPad” Sælges selvstændigt, eller integreret med:

www.planroom.dk

Flytbar børnehave til leje

LÆKRE, LYSE OG RUMMELIGE LOKALER, DER KOMMER TIL DIG Klar på 8 uger

Fleksibel løsning

Overholder BR15

MND. YDELSE FRA: 125 KR./M2

Mangler der plads til kommunens børnehavebørn? Med Temporents moduler kan der skrues op og ned på antallet af kvadratmetre uden at investere i mursten. Temporent leverer bæredygtige løsninger, der forener trivsel, miljø og god økonomi.

Skal vi løse jeres pladsproblemer? Ring 7012 4444

www.temporent.dk

10385 Temporent Halvside ann_Kloss 230x125+5.indd 1

Lokaler som flytter til dig

17/02/2017 12.00


INTERNATIONALE PROJEKTER

Zeitz Museum of Contemporary Art Museum Capetown, Sydafrika Af Thomas Heatherwick Foto: Iwan Baan

28

Byggeri + Arkitektur # 83


Vi ved ikke alt om brandbeskyttelse af træ

- men vi ved, hvor vi skal spørge, hvis vi er i tvivl Södra er i tæt dialog og samarbejde med eksperter og fagfolk indenfor brandsikkerhed. Vi skal nemlig kunne alle detaljer om CE-certificering, godkendelsesprocedurer, lovgivning og gældende sikkerhedskrav. Du slipper for den nagende tvivl Flere og flere vælger Södras C260 brandbeskyttet træ til deres byggeri. C260 er markedets måske mest veldokumenterede brandimprægnering, og vi leverer den rådgivning, der gør, at du som arkitekt, entreprenør eller bygherre ved, at der er styr på certifikaterne. Brandsikkerhed kan ikke tolkes Her gælder kun en ting – og det er loven. Södra kan være med på sidelinien igennem alle projektets faser.

Vi overvåger, checker, deltager ved byggemøder og holder hånd i hanke med, at alt følger loven til punkt og prikke. Ring til teknisk chef Jørgen Geel på 4848 8200 eller jorgen.geel@sodra.com – og hør mere om de fordele og den tryghed du opnår ved at ved at anvende C260 brandimprægneret træ fra Södra.

www.sodra.dk, T: 4848 . 8200

WANNATELL

DTUs nyeste laboratorium er monteret med Södras C260-brandimprægnerede egelister.


Annonce

Nyt dørstyringssystem øger sikkerhed og komfort supplerende adgangskontrol-funktioner som f.eks. online-systemer og biometri. Kunden kan i forbindelse med betjening vælge mellem RFID-transponder (med RFID-læser) og indtastning af en talkode (på tastatur). Men RFIDlæser og tastatur kan også anvendes parallelt.

Schüco har udviklet et særligt Door Control System (DCS), der takket være ny teknologi øger både komforten og sikkerheden for brugeren, hvad end det er til bolig- eller erhvervsbyggeri. Tekst af Alexander Tengbjerg

Sikker adgangskontrol

Schüco DCS er et komplet profilintegreret og plantliggende dørstyringssystem, som kombinerer elegant design med ny teknologi. Med et stilfuldt design og en komplet skjult fastgørelse er man fra Schücos side overbevist om, at deres systemer vil sætte nye standarder for dørstyring. Schüco har udviklet et touch-display der indeholder alle de funktionaliteter, som markedet kræver. For at øge sikkerheden yderligere, kan der tilkobles et fingerscannermodul og også snart en ansigtsscanner. Endvidere kan der tilkobles en bluetooth enhed, så brugeren kan låse op via sin smartphone i lommen, når vedkommende nærmer sig døren.

Mange muligheder

Modulet giver et optimalt frirum til udformningen af indgangspartiet, hvad end der er tale om nybyggeri eller renovering. Schüco DCS er opdelt i to produktserier i form af adgangskontrol-systemer og flugtdørssikring. For at kunne opfylde de mange forskellige krav til ofte kombinerede anvendelser indeholder modulet med adgangskontrol både løsninger til avanceret boligbyggeri og til alle slags

30

erhvervsbyggeri. På første trin fås der tre elektriske DCS-systemer: Adgangskontrol med RFIDkortlæser og kodetastatur, flugtdørssikring samt et baggrundsbelyst husnummer. På andet trin er der planlagt inddragelse af flere supplerende systemkomponenter som f.eks. et dørkommunikationssystem (kamera, samtaleanlæg, ringemoduler) samt

Schücos særlige DCS Touch Display kombinerer dørkommunikation og adgangskontrol i ét modul. Ved hjælp af en åben IP-interface kan man let integrere Schüco DCS Touch Display i næsten alle bygninger, hvor der er IP-netværk. Dørkommunikation kan ske via brugernes smartphone eller kontorets IP-telefon. Det gør det muligt at besvare dørtelefonen, uanset om man er hjemme eller ej, ligeså vel som det er en mulighed at se personen, der ringer på. Med adgangsmodulet kan man benytte personlige adgangskoder via tastaturet, som f.eks. kan være afhængige af tidspunkter og ugedage. Personer uden adgangskode kan anvende dørklokken, som er integreret i touch displayet. Der er samtidigt taget højde for forsøg på at omgå systemet. Prøver man at fjerne displayet eller på anden måde at kortslutte eller omgå systemet, lukker det automatisk af, så bygningen ikke længere kan tilgås. Dermed hjælper DCS Touch Displayet med at levere sikkerhed og tryghed, samtidigt med at komforten øges væsentligt.

Byggeri + Arkitektur # 83


Annonce

Ny brandbeskyttelse flytter grænser Profile Akustikbeklædning til loft- og vægbeklædning er brandgodkendt efter B-s1, d0.

Gråzone fjernet

Med den nye brandneutrale lak er der nu skabt sikkerhed for at paneler til loft- og vægbeklædning med pålimet finér ikke brænder eller udvikler en dødbringende røg. Dermed er en gråzone i brandbeskyttelse af træbeklædning fjernet.

På markedet er der i flere år solgt træbeklædning, hvor kun pladen er brandbeskyttet, men ikke selve finérlaget og den afsluttende behandling med lak eller træolie.

Dorthe Sprøgel Svendsen, salgschef hos Profile A/S mener, det er på tide, der bliver sat ny standard og klare retningslinjer for træbeklædning. Hun siger:

Det problem har Profile A/S nu løst, så det ikke kun er pladen, der er brandbeskyttet, men hele produktet inkl. finérlaget og den endelige slutbehandling af overfladen. Dermed er der sat en helt ny standard for brandbeskyttede træpaneler til loft- og vægbeklædning.

– Hvad nytter det kun at have en brandimprægneret kerne, hvis overfladen brænder? Det er hverken lovligt eller betryggende at have et produkt på markedet, der ikke er brandbeskyttet fuldt ud, da ilden hurtigt kan sprede sig til andre bygningsdele.

En miljøvenlig brandbeskyttelse

– Med den nye produktudvikling kan ansvarlige bygherrer og projekterende være helt sikre på, at fremtidige paneler til loft- og vægbeklædning overholder B-s1,d0 fuldt ud, siger Dorthe Sprøgel Svendsen.

Hemmeligheden bag den fulde beskyttelse er en kombination af brandbeskyttelse af kernen og finérlaget samt af overfladen med en brandneutral lak. Således er den nye type træbeklædning fuldstændig brandbeskyttet. Interiørlakken er udviklet af Burnblock og testet ved Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut efter testmetode EN 13823. Alle tests viser et positivt resultat, og således overholdes EU-kravet B-s1,d0.

32

Lakken er en miljøvenlig, bæredygtig klar lak på vandbasis. Den er påført med sprøjtepistol, så behandlingen fremstår usynlig. Dermed bevares træets årestruktur.

Profile Akustikbeklædning til loft- og vægbeklædning er brandgodkendt efter B-s1,d0.

Byggeri + Arkitektur # 83


JACKON DANMARK A/S

DIN LEVERANDØR AF ISOLERING TIL HELE BOLIGEN.

Jackons mest kendte varemærker er Jackopor®, Jackon Super EPS®, Jackofoam®, Thermomur® og Jackon Vådrum. Sidste skud på stammen er Jackon Thermodræn®.

Læs mere om vores løsninger på jackon.dk

KÅRET SOM ÅRETS LEVERANDØR 2016 AF BRANCHEORGANISATIONEN ”DANSKE BYGGECENTRE”.

Jackon Group er en norskejet industrikoncern med hovedkontor i Fredrikstad, hvor virksomheden blev etableret for 60 år siden. Vores historie er præget af nytænkning og udvikling – og tilpasning til stadig skiftende markedsforhold og behov. Med energibesparelser og miljøhensyn som ledestjerner, har Jackon udviklet en række produktionsmetoder, isoleringsløsninger og byggesystemer. Siden Jacob Solgaard og Konrad Akselsen grundlagde Jackon i 1956, har virksomheden udviklet sig til en stor koncern. I dag har Jackon en betydelig eksport til mange lande i Europa. Jackon har datterselskaber og produktionsenheder flere steder i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland og Belgien, og har i alt 19 fabrikker i Europa.


HeartFelt

®

The Ceiling that had to be made HeartFelt® - The Ceiling that had to be made - Et spændende lineært loftsystem fremstillet af polyester. I HeartFelt® kombineres overraskende akustiske fordele med inspirerende design. I 2017 blev HeartFelt® lanceret første gang i fem grå nuancer. Nu har vi føjet yderligere to grå toner og fem karakteristiske jordfarver til - dermed byder HeartFelt® på endnu mere kreativ frihed. Besøg vores hjemmeside eller kontakt vores salgskontor. Mogens Rasmussen A/S · Industrivej 3B · 5500 Middelfart · www.mras.dk · Tel.: +45 64418033


Ny HeartFelt® fås nu i 7 grå nuancer og 5 karakteristiske jordfarver.


Annonce

Fremtidens gulvvarme Skærpede energikrav til fremtidens byggeri øger behovet for at re-tænke rumopvarmningen. Tekst af Bjarne Lund Johansen, arkitekt maa

Varmeforsyningen til nybyggeri skal være vedvarende energi, med mindre bygningen ligger i et område med fjernvarme eller naturgas. Det er et af kravene i Bygningsreglementet - også i den kommende 2018-udgave. Fra 2020 skærpes kravene til energirammen for nybyggeriet yderligere, og det må forventes, at kravene til om- og tilbygninger følger med. Alt i alt betyder det, at behovet for energi til opvarmning reduceres så meget, at det er værd at re-tænke rumopvarmningen. For fremtidens radiatorer vil blive meget små, og ofte vil de bare være i vejen. Med fortsat fokus på godt dagslys i boligen og store vinduespartier øges risikoen for overopvarmning af specielt syd- og vestvendte rum. En risiko, der ikke bliver mindre, hvis varmeanlægget er af den langsomt reagerende type, og bygningen alt overvejende består af tunge materialer med stor termisk masse.

Lette gulvvarmeanlæg er hurtige

Vedvarende energi fra lavtemperaturanlæg, f.eks. jordvarme og varmepumpesystemer, egner sig rigtig godt til moderne, tætte og højisolerede huse især i kombination med lette gulvvarmesystemer - hvor fremløbstemperaturen skal være lav. Den mindre termiske masse i et let gulvvarmesystem er forklaringen på, at det hurtigere kan tilpasse sig ændringer i rummets temperatur, f.eks.

36

fra solindfald, og hurtigere lukker op igen, når der er behov for mere varme. Det reducerer risikoen for overopvarmning samtidigt med at det kan udnyttes til natsænkning af rumtemperaturen for yderligere energibesparelse.

Klimagulve – vi skal lære at bruge dem

Ved at flytte varmeslangerne ud af betonlaget i terræn- og etagedæk og over i et let undergulv af træplader – udført svømmende, på strøer eller bjælkelag - får man en hurtigreagerende varmeflade lige under gulvbelægningen. Det er optimalt til fremtidens højisolerede nybyggeri og til velisolerede om- og tilbygninger, for det øger komforten og reducerer energiforbruget - det viser undersøgelser udført af DTU. Undersøgelserne peger på, at vælges et let gulvvarmesystem frem for gulvarme i tunge bygningsdele kan energiforbruget reduceres med 5-6 %, og i rum med store syd- og vestvendte vinduer kan reduktionen nå helt op på 15 %. Anvendes natsænkning er der yderligere 3-5 % at spare på energiforbruget.

Facts om Novopan Klimagulve Klimagulve er sporede gulvspånplader med varmefordelingsplader af aluminium til 16 eller 20 mm varmeslanger. Effekten afhænger af alu-pladerne. De originale plader har den rigtige tykkelse og bredde, modsat mange lavprisløsninger. Alu-pladerne klipses ned i spånpladesporene uden sømning, og der skal bruges varmeslanger med indvendig iltspærre for at undgå knirkelyde. Novopan Klimagulve er de eneste varmegulvplader på markedet, der er Svanemærket. Baggrunden er den høje genanvendelse af rent træaffald i pladeproduktionen kombineret med bæredygtigt FSC og PEFC certificeret træ fra danske skove. Hele 70 % af råvarerne i nye Novopan Klimagulve kommer fra genanvendt træ - helt CO2-neutralt.

Byggeri + Arkitektur # 83


Københavns Listefabrik VERDENSREKORD I TRÆLISTER VI HAR DET STØRSTE UDVALG I HVIDMALEDE TRÆLISTER

Fodpanel "København" Hvidmalet Fyr KL 2610 Fodpanel "Christianshavn" Hvidmalet Fyr KL 2601

Alm. glat fodpanel Hvidmalet Fyr KL 2641

Fodpanel "Frederiksberg" Hvidmalet Fyr KL 2602 Indfatning "Nørrebro" Hvidmalet Fyr KL 2701

*)

Fodpanel over-under-mellemplade. KL 2606-2651-2660

Indfatning "Østerbro" Hvidmalet Fyr KL 2702

oad Dowl let komp alog at listek ver lopga Specia ng/prøve! egni efter t vores Besøg dsalg i su fabrik stiden ... g åbnin

*) Bestil sæt færdiggrundet Over-, bund-liste og mellemplade, Tilpas fodpanelets højde efter eget ønske.

På Københavns Listefabrik er vi specialister i trælister til byggeri og renovering. Vi fremstiller og sælger kun lister af højeste kvalitet til private, håndværkere, entreprenører og tømmerhandlere, og lagerfører mere end 1200 varenumre i Søborg.

Indfatning "Charlottenlund" Hvidmalet Fyr KL 2708

... OG DET STØRSTE I HÅRDTTRÆLISTER

Blandt meget andet også "Danmarks Største Udvalg" i HårdtTrælister samt Hvidmalede Trælister, fremstillet og industrilakeret Ral 9010 i Danmark. Speciale: Klassiske og nye profiler i væglister, fodpaneler og indfatninger.

- Ring til os først - det bliver alligevel os til sidst! Se vores KÆMPE udvalg og hent mere information: www.kbhlistefabrik.dk Åbningstider for Butik og Showroom: Man-Fre. kl 7.00-17.00 samt Lør. kl. 9.00-13.00. Rosenkæret 18, 2860 Søborg · Tlf.: 39 27 60 90

Vi leverer over hele landet!

Fodpanel over/under/mellemplade. KL 2603-2607-2660


Rum til fællesskaber er også en kunstskole, det tyske bibliotek og café. Biblioteker bliver rum for fællesskaber på alle mulige niveauer. Det er sympatisk og vigtig, at man gør en central grund på havnen tilgængelig for offentligheden.

Sønderborgs nye multikulturhus er det arkitektoniske midtpunkt i den nye helhedsplan for området, og projektet kombinerer nybyggeri i rå beton og en renovering af det gamle Ewers Pakhus – og danner herved bro mellem fortid og fremtid, by og land, kultur og læring for byens borgere.

AART har samarbejdet tæt med de lokale arkitekter Zeni om opgaven. De to tegnestuer har tidligere lavet VUC Haderslev sammen, og i Multikulturhuset har de igen bestræbt sig på at virke som en samlet projektgruppe frem for at dele projektet op i mindre bidder. De to tegnestuer har afviklet inddragende workshops med Multikulturhusets forskellige brugergrupper forud for den endelige disponering og placering af funktioner i bygningen.

Tekst af Kasper Boye

Sønderborgs nye multikulturhus er en del af helhedsplanen for havnen, som den amerikanske Starchitect Frank Gehry har stået for. – Intentionerne i Gehrys helhedsplan begynder nu at manifestere sig som kubiske volumener, som kommer til at tale sammen i en ny form for helhed og sammenhæng. Den nye del af Multikulturhuset består af to vredne kasser, som både giver dynamik i bygningens indre og ydre. Helhedsplanen har således været med til at præge det nye mødested for byens fællesskab og udstikke en klar retning for byggeriet, udtaler arkitekt Anders Tyrrestrup fra AART Architects. For Anders Tyrrestrup er det historien om Sønderborg fra gammel tid, som peger ud mod fremtiden. – I et kulturhus handler det meget om at formidle byens identitet, mangfoldighed og historie gennem

38

at skabe rum til dens fællesskaber. I denne region har fællesskabet meget handlet om landbruget, og man har skibet korn ud fra det her pakhus på havnen. Det giver en fin fortælling om, hvor man kommer fra, og ved at satse på den digitale formidling omdanner du det til et moderne kulturhus, der ser ud af mod verden og mod fremtiden. Det giver en supergod spænding i sådant et projekt, siger han og fortsætter:

Fakta

Beliggenhed: Sønderborg / Størrelse: 5.500 kvadratmeter / Budget: 122 millioner kroner / Byggefase: 2015-2017 / Bygherre: Sønderborg Kommune / Entreprenør: Hoffmann / Arkitekter: AART architects og ZENI arkitekter / Ingeniører: Alectia og Niras

– Noget af det spændende ved projektet er, at man blander funktionerne, hvilket er vigtigt, når det skal være et kulturhus for hele byen. Der er noget at komme efter for både børn, unge og voksne. Der

Byggeri + Arkitektur # 83


Annonce

Multikulturhus med usædvanlige standardreoler cen er sket gennem Reick Møbler A/S, der har stået for specialinventar og montering.

Selvom man er et standardprodukt kan man godt være usædvanlig og helt sin egen. Beviset finder man i det nybyggede Sønderborg Multikulturhus, som ArkivTechnic AS har leveret en række ret specielle bogreoler til.

”Foreg 2000 reolen” er kernen i biblioteksreolen, og er produceret i Østrig. Derfor lever konstruktionerne også op til den skrappe tyske standard RAL RG614-2, der i princippet tillader bibliotekarer og andet godtfolk at stable 60 – 70 kg bøger på hver eneste hylde.

Tekst af Frank Ulstrup

Med en samlet anlægssum på godt 95 millioner kr. og et ønske om at være noget helt specielt, ville det ikke overraske, hvis bogreolerne i Sønderborgs nyåbnede Multikulturhus også havde kostet en mindre formue. Specielt ikke, når man samtidig kan konstatere, at reolerne står på sort sokkelbund, er beklædt med egefiner og derud over er forsynet med computerstyret LED-lys, der ikke bare lyser bøgerne op, men som også kan stråle og blinke i alverdens farver og mønstre. Men fordommen om ”specialpriser” for ”specialinventar” er og bliver en fordom, smiler Lars Kildegaard, der er salgschef i Arkiv-Technic AS – virksomheden, der har leveret de omkring 1600 reolmeter. – Nej, selvom det er svært at se, er der faktisk tale om standardreoler med ganske små modifikatioByggeri + Arkitektur # 83

Ikke hverdagskost

ner. Vi har blandt andet måttet lave plads til, at der kunne føres ledninger frem til det LED-bånd, der oplyser hylderne, og i bunden af reolerne har vi etableret et teknikrum med plads til strømforsyning og lysstyring.

Teknikrum?

Lars Kildegaard indrømmer gerne, at folk tror de har hørt forkert, når han taler om reoler med indbygget teknikrum, men den er altså god nok.

Lars Kildegaard karakteriserer selv løsningen, der også involverer et antal deciderede specialreoler, som solid, smuk og teknisk avanceret. – Selvom vi arbejder bredt med arkiv-, biblioteksog lagerindretning af enhver slags, var den her opgave langt fra hverdagskost, og det har selvfølgelig gjort det ekstra interessant. Men det bedste af det hele er stadig, at der er tale om en let modificeret standardvare, som selvfølgelig er langt billigere i anskaffelse – og på den lange bane også billigere i vedligeholdelse, siger Lars Kildegaard.

– Ja, det var et krav fra AART architects, at der i bygningen skulle være særligt fokus på lys, og det har vi så realiseret, siger han og nævner, at leveran-

39


Respekt for traditionerne Vi lĂŚgger al vores erfaring i det enkelte projekt, hvor lethed og elegance, forenes med unik holdbarhed til det barske nordiske klima. Alt er grundigt fremstillet i Danmark, med stolte traditioner og respekt for den danske bygningskultur.


Læs mere på boejsoe.dk

Bøjsø døre & vinduer A/S • Højagervej 5-7 • 6623 Vorbasse Telefon: +45 75 33 33 44 • www.boejsoe.dk


Annonce

Kan det nu også passe? Indlæg af adm. direktør Gitte Krusholm Nielsen, Danske Tegl

Da jeg fik jobbet som direktør i Danske Tegl, var min første og vigtigste opgave, at gå ud i verden og fortælle den gode historie om murværk og tegl. ”Spændende!”, tænkte den gamle sælger. Jeg stod nu foran et godt gammeldags stykke salgsarbejde, hvor varen ikke er et produkt, men et godt budskab. Overskrifterne skulle være dækket af de tidsaktuelle emner i byggeriet: bæredygtighed, cirkulær økonomi og totaløkonomi. Derudover var der fri leg. Det viste sig at være den helt rette opgave for en lille fakta-nørd som mig.

Blæret produktion

Som nyslået i teglbranchen, var jeg nødt til at starte helt fra begyndelsen. Det første faktatjek skete i ler til halsen ude på de danske teglværker. Her viste det sig, at det største spild der er i produktionen, er det ler, som jeg slæbte med hjem under støvlerne. Det er ret imponerende, at man kan køre en produktion så blæret! Og jeg som troede, at de var støvede og kedelige derude. Nej, der er fuld fart på løbende produktionsoptimering og innovation på alle adresserne.

Økonomisk mest fordelagtig

”Gitte, vi skal have gjort noget ved myten, at det murede byggeri er dyrt!”, lød budskabet en dag i telefonen. Den var straks værre, for det er bestemt ikke en af mine spidskompetencer, at regne på facader.

42

Så må man ringe til en livline. Det viste sig, ved hjælp af erfaringstal fra entreprenørbranchen, at murværk er billigst. Efter kun 10-15 års levetid, er den samlede kvadratmeterpris for det murede byggeri lavest i forhold til både glas/stå- og træfacader. Det skyldes især de meget lave vedligeholdelsesomkostninger. At regnestykket på totaløkonomien bliver bedre og bedre, jo længere tid der går, det er en af mine gode historier.

For lige så vigtigt det er, at der er styr på miljø og økonomi, lige så vigtigt er det, at vi kan holde ud at se på og leve med facaderne på vores bygninger. Altså at byggeriet fra første dag fremstår med en forførende udstråling, med liv og varme, detalje, karakter, som oser af godt håndværk (og nu kommer det vigtigste) og som ældes med ynde. Det er æstetisk bæredygtighed og den særlige liga tilhører murværk og tegl.

Tåler fremtidens vejr

Enhver virksomhed med respekt for sig selv har en 7-8 værdier til at skrive på væggene. For ikke at være helt udenfor, har jeg også investeret i at få en flok værdier at flage med. Egentlig var det ikke så svært, at beskrive alle herlighederne ved tegl. Tre ord skulle der til. Det tog 4 minutter og kostede ikke en eneste konsulenttime: SUNDT, SMUKT og HOLDBART. Jeg tænker ikke, at der er behov for at lave om på det i de næste +1040 år.

I marts på en ellers fredelig onsdag aften fortalte Peter Tanev fra TV2 Vejret, at skaderne fra stormen i 1999 kostede 17 mia. og at det blev betragtet som en 1000 års hændelse. En tilsvarende storm gentog sig 5 år efter. Det fik mig til, med bekymret mine, at kaste et kritisk øje på vores facader. Kan de overhovedet tåle at stå ude? Teknologisk Institut kunne hurtigt berolige mig med, at klimaet på toppen af højhuse svarer til det vilde vejr, som vi har i vente. Her har vindene frit spil, der er kraftig slagregn og ingen nåde at hente i forhold til temperaturen. Jeg kunne ånde lettet op. De ældste bygninger, som oftest i mursten og tegl, klarer de ekstreme forhold og udstråler fortsat stor styrke og selvtillid. Stresstesten er bestået, både for mig og for murværket.

At være smuk og ældes med ynde

Et af de rigtig gode budskaber, som jeg har støvet op er, at æstetisk bæredygtighed bliver det nye sort.

”Skriver du det hele selv?”, blev jeg forleden spurgt af en redaktør, da vi diskuterede næste års aftale om spalteplads. Det svarede jeg, med en slet skjult stolthed, bekræftende til. Af en kemiingeniør er det da rimelig godt gået, tænkte jeg, men mimikken hos modtageren var tydelig: ”Kan det nu også passe?” Det tager jeg som et uforbeholdent kompliment og bunken af artikler i vindueskarmen vil derfor fortsat vokse i det nye år. Og kan det nu passe, alt det jeg har skrevet. Ja, det kan det!

Byggeri + Arkitektur # 83


made in Germany

HUMAN SPACE CUBE

RETHINK SPACES.

YEARS

Human Space Cube – til kreativitet, nytænkning og effektivitet. Cuben kan opbygges uafhængigt af bygningen og designet tilpasses. Det indbyggede ventilations- og akustik system sikrer god komfort.

NYHED BOSSE TELEFONCUBE Comeback til telefonboksen. Optimal i storrumskontorer, hvor støj kan være en udfordring. I telefoncuben vil man finde ro og koncentration.

MADE IN GERMANY

KONFORM

5

Jahre Garantie

Kontakt detaljer: Dauphin Scandinavia A/S Orient Plads 1 2750 Nordhavn Tel.: +45 44 537053

www.bosse.de


Annonce

Øverst til venstre: JYSK i Brabrand Øverst til højre og i midten: Risskov Brynet

Øget fokus på alsidige facadeløsninger Helt inde i Sapa‘s eget nabolag er der også gang i byggeriet. Med en central placering i Aarhusforstaden Risskov opføres et helt nyt boligområde, Risskov Brynet, med blandt andet studieboliger og almennyttige boliger med plads til i alt 5.000 nye beboere. Brønderslev-firmaet ap facader a/s leverer og monterer facade- og vinduesløsninger baseret på Sapa‘s profilsystemer til projektet, der strækker sig over flere år.

Der bygges på livet løs i Østjylland. Det mærker man blandt andet hos Sapa, der leverer aluminiumssystemer til facader på både bolig,- erhvervs- og industribyggeri. Tekst af Tim Panduro

Byggekranerne svinger lystigt i blandt andet Østjylland – og det mærker man hos Sapa, der leverer aluminiumssystemer til facader. Valget falder nemlig ofte på Sapa‘s løsninger, når under- og fagentreprenører skal stå for facade- og vinduesmontering på de nye bygninger. Det fortæller Jan Møller Madsen fra Sapa, der har salgskontor for Danmark i Aarhus-forstaden Risskov. – Hver gang, der er byggeboom i Danmark, er vi med. Glasfacaderne giver ganske simpelt ind- og udsyn, og vi oplever for eksempel, at man i industribyggeri bruger glas på en helt anden måde end tidligere. Før var industribyggeri meget lukket og afskærmet, men i dag vil man gerne vise det industrielle præg og maskinerne. Det bliver meget skulpturelt, når der er sat lys på om aftenen. Industribygninger skal ikke nødvendigvis fremstå anonyme i dag.

Varme bag glasfacaden

Et godt eksempel på dette er Grenå Varmeværk nord for Grenå havn, hvor der opføres et helt nyt flisfyret varmeværk til 165 millioner kroner. En markant del af facaderne på den nye bygning be-

44

står af transparente glasflader, der meget tidstypisk giver et indblik til det industrielle miljø i bygningen og lukker lys ind i det store hus. For Sapa er det en årelang samarbejdspartner, der nu opererer i området. – Facadeentreprenøren Ejnar Christiansen Sølsted A/S har produceret Sapa-produkter siden 2001 og sætter med dette projekt sit aftryk i det østjyske. Vi er glade for at være med, siger Jan Møller Madsen.

Kontorer og boliger

Selv om industribyggeri fylder i porteføljen, er det dog især kontor- og boligbyggeri, der drager nytte af Sapa‘s stilrene produkter. Blandt andet er JYSK i færd med at udvide sit hovedkontor i Brabrand ved Aarhus. Her er det Kolding Aluminium, der installerer glasfacader og vinduesbånd i Sapa‘s profilsystemer.

– I dette tilfælde er der tale om store glasfacader omkring trappe- og elevatorgange og mere traditionelle enkeltvinduer, der giver en interessant vekselvirkning, siger Jan Møller Madsen, der glæder sig over en ting. – Vi ved godt, at vi ikke bliver valgt for vore blå øjnes skyld. Valget falder på vores produkter, fordi bygherrerne gerne vil have vedligeholdelsesoptimerede byggesystemer til deres facader. De vurderer ganske simpelt, at det kan svare sig på længere sigt.

Sapa leverer alsidige profilsystemer til facade,dør- og vinduesløsninger. Desuden tilbydes projektrådgivning og sparring for arkitekter, rådgivere, entreprenører og bygherrer. På Sapas hjemmeside kan man finde information, tegninger til download, referencer m.m.

Byggeri + Arkitektur # 83


Betonelementer • Terrazzotrapper • Specialelementer • Vægelementer • CRC- højstyrkebeton • Filigrandæk

• Filigranvægge • Søjler & Bjælker • Altaner • Trapper • Facadeelementer

Minaret i København.

PL Beton fremstiller betonelementer, filigranelementer og CRC højstyrkebeton. Betonelementer (massive og filigran) herunder terrazzotrapper. PL Beton har stor erfaring i individuelle løsninger Frits Hansen Copenhagen-showroom.

og deltager gerne med professionel rådgivning og udvikling af fleksible løsninger i samarbejde med kunden. Mange typer betonelementer fra facadeelementer i alle ønskede overflader, altaner, søjler og bjælker til reposer og trappeelementer. Elementerne udføres både som standard eller

Farum Midtpunkt Klatrevæg.

specialdesignede efter opgave. Desuden specialelementer som fx stern-, gesimselementer, lyskasser mv. Trapper udføres med terrazzobelægning i standard grå, forskellige farver eller indfarves efter ønske. Pulverlakeret gelænder leveres desuden i valgfri farver.

vægge

Damhusledningen Selvbærende filigrandæk, bjælker & søjler.

Mulebyvej 40, 3700 Rønne • Tlf. 56 96 42 17 • Fax 56 96 48 69 • e-post: post@plbeton.dk • www.plbeton.dk


Annonce

Større sikkerhed for butikkerne efter lukketid Nye europæiske standarder stiller højere krav til sikring mod indbrud og tyveri. Produkterne, der kan give tyvene svar på tiltale og øge sikkerheden for blandt andet erhvervsdrivende i butikscentre, er nu på markedet. Tekst af Rune H. Jensen

Som det første butikscenter i landet har nogle af butikkerne i det nyligt åbnede Kronen i Vanløse anvendt rullegitre og rullejalousier, der følger de nye, internationale standarder. Det sker med indbrudssikringsprodukter fra Alux, der netop specialiserer sig i tyveri- og brandsikring til erhverv og private: – Det er det første butikscenter i Danmark, der er begyndt at montere tyveri- og indbrudssikring i form af godkendte gitre efter de nye standarder. De gamle godkendelser røg i skraldespanden, da SKAFOR blev opsagt, og samtidig er indbrudsraten og erstatningskravene steget, siger Bill Torben Jensen, direktør hos Alux i Silkeborg. – Det betød, at forsikringsselskaberne begyndte at efterspørge produkter efter nye standarder. Det har givet en overgangsperiode, hvor vi har testet og te-

46

stet hos Teknologisk Institut, og nu har vi produkterne, der fuldt ud lever op til de skrappere krav i de såkaldte EN 1627-1630 certificeringer.

Arkitekterne foreskriver nu de kraftigere produkter

De nye fælleseuropæiske standarder kræver meget kraftigere produkter, og ifølge Alux derfor kun en fordel for brugerne, fordi det giver f.eks. butiksejere større tryghed og sikkerhed i kampen mod indbrudstyvene. Forsikringsselskaberne er nu desuden ved at have de nye standarder på deres hjemmesider, ligesom arkitekterne allerede er begyndt at foreskrive produkterne efter de nye krav.

– Vi har leveret især rullegitre og rullejalousier til omkring 30 butikker i Kronen i Vanløse. Det er et moderne og centralt beliggende butikscenter, hvor der nogle steder også er åbent helt ud til facaden med kombinationen af glas og rullegitre uden for lukketid. Nogle af butikkerne med de mest tyvetækkelige varer i centret bruger så gitre efter de nye standarder. Det er en god begyndelse og viser, at forsikringsselskaberne nu er begyndt at fokusere på de nye standarder. Disse produkter til centret er i klasserne RC2-4 med forøget modstandstid og en testet holdbarhed på min. 18.000 kørsler, hvilket er længe, når butikker stort set kun kører rullegitre op og ned to gange i løbet af en dag.

Kan løfte markedet

– Vi tror meget på, at de nye standarder med højere krav og kraftigere produkter fremover kan løfte markedet, og vi er nu leveringsdygtige i både faste gitre, aftagelige gitre, rullegitre og -jalousier efter EN 1627-1630, lyder det fra Bill Torben Jensen. Alux har leveret rullegitre fra den såkaldte Safe 3000 screen-serie og Safe 3000 rullejalousier i natureloxeret aluminium til butikscentret i Vanløse, der for første gang kunne rulle gitrene op for besøgende d. 12. oktober 2017. Byggeri + Arkitektur # 83


layout mediaxpress a/s

LED lamper til vej og park Lyskilderne er installeret i flere tusinde lamper landet over,

Vidste du at du med LED kan spare op til 80% af driftsudgifter-

hvor de til stadighed giver vore kunder et både ensartet og effektivt lys.

ne til belysning det første år? Eller at staten yder tilskud, så din investering i LED belysning reduceres?

LED-TEK tilbyder et stort program af LED-løsninger, fra diskrete og stilrene kontorlamper til kraftige industriarmaturer, vejarmaturer og parklamper. For os er det afgørende, at du får den belysning, som giver din virksomhed mest værdi for

Hos LED-TEK laver vi alle nødvendige beregninger og står for hele forløbet med ansøgning om energitilskud. Vi leverer den komplette løsning, så du trygt kan koncentrere dig om din

pengene.

egen forretning.

Vi arbejder tæt sammen med vore kunder om at afdække deres reelle behov og således sikrer at løsningerne sammensæt-

Kontakt os på tlf. 7384 1100 eller led-tek@led-tek.dk og få en aftale om at besøge vores showroom ud til E45 ved He-

tes optimalt så vi sammen finder den helt rigtige løsning, både lysmæssigt og økonomisk.

densted – så finder vi sammen den belysning, der giver mest værdi for dig.

LED-TEK A/S • Lundagervej 45A, 8723 Løsning • Tlf: 7384 1100 • led-tek@led-tek.dk • www.led-tek.dk


ANERKENDT PÅ BAG KULISSERN Prisvindende design og teknik fra Viega. I Viega er vi glade og stolte over hver eneste udmærkelse, vi modtager. Men vi glæder os endnu mere over den ros, vi får fra professionelle håndværkere for kvaliteten af vores 17.000 produkter, vores tætte relationer til kunderne og vores viden om branchens udfordringer. Vi er ikke kun ’Connected in quality’, men også tæt knyttet til en hel branche. Viega. Connected in quality.

viega.dk/Om-os


SCENEN OG E.


Annonce

Valg af moduler er afgørende for energigevinst cellerne er så effektive, at når der kommer 1000 watt ind, kommer der 4.500 watt ud i varmesystemerne. Den energi, solcellerne producerer, bliver på den måde brugt i varmepumperne, som varmer vand op til både opvarmning og brugsvand.

Der er god gevinst ved at vælge moduler med energimæssige fordele. Besparelserne viser sig på fremtidige omkostninger, hvilket er værd at tage med i betragtning, når indkøbsafdelingen leder efter modulleverandør.

Økonomiske fordele gavner miljøet

For at en luft til vand varmepumpe fungerer optimalt kræver det god isolering. Modulerne fra Temporent er derfor også udstyret med isolering i vægge, gulv og lofter for at sikre et godt indeklima og et lavt energiforbrug. Fordelen ved luft til vand varmepumperne er, at opvarmningen sker ved, at vandet cirkulerer rundt i rummene. Det sikrer en mere stabil varme i modsætning til luft til luft varmepumper, hvor varmen kan have svært ved at fordele sig i alle rum.

Energiforbruget kan hurtigt skride, når frosten begynder at bide udenfor. Det sætter sine spor på driftsudgifterne og har i sidste ende indflydelse på årsregnskabet. Når indkøbsafdelingen står for at skulle vælge moduler, kan det derfor godt betale sig at medregne fordelene ved energibesparende moduler. For selvom bygningsreglementet overholdes, er det ikke ensbetydende med, at driftsudgifterne er bæredygtige. På den front mangler der noget vejledning i valg af moduler, så indkøbsafdelingen ikke kun kigger på bygningsreglement og leje, men også på driftsmæssige gevinster. – Det giver god mening at kigge på energiforbruget som en del af de samlede omkostninger ved midlertidige lokaler. Prisen og lejen kan ikke rigtigt adskilles fra de besparelser der er ved at vælge moduler med energimæssige fordele, forklarer Torben

50

Sloth, regionschef i Temporent, der udlejer midlertidige lokaler til blandt andet kontorer, skoler og daginstitutioner.

Solceller og varmepumpe holder forbruget nede

Temporent tilbyder moduler, der primært er langt fremme på energifronten. De midlertidige lokaler er udstyret med solceller og varmepumpe, hvilket holder energiforbruget nede på et minimum. Sol-

– Vi kan virkelig se en økonomisk gevinst for vores kunder, efter at vi har udstyret modulerne med vedvarende og effektive energiløsninger. Derfor vil vi også gerne opfordre indkøberne til at tage det med i budgetovervejelserne. For der er penge at spare på driftssiden ved at have fokus på energi – og så er det jo også en ekstra bonus, at løsningerne giver øget komfort og reducerer ressourceforbruget til gavn for miljøet, lyder det fra Torben Sloth.

Byggeri + Arkitektur # 83


Tak for det gode samarbejde i 2017. Vi ønsker alle kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår Med venlig hilsen Holbøll A/S


Renderingens magt. Hensigten med OPAs ”Casa Brutale – huset i en klippe” var at skabe røre og viral sensation på internettet. Men nu er det ved at være finansieret og bliver sandsynligvis bygget fysisk – som et lysende eksempel på renderingens evne til at iscenesætte og skabe en ny virkelighed.

Det umulige hus. Trods tilsyneladende fysisk umulige strukturer og features som en klippevæg og glasbundet swimmingpool betød den enorme virale opmærksomhed, at ”projektet” fandt en seriøs aftager. Dybdegående konstruktionsundersøgelser blev sat i gang og lokationen fundet: På kanten af et bjerg i Libanon i 1600 meters højde.

Visuel showcase. ”Hele projektet blev designet på næsten fire måneder for at breake internettet. Vi ønskede at skabe en sensation på enhver tænkelig måde og via dette projekt virkelig at fremvise vores platform, fordi projektet fuldt ud beskriver vores æstetik og designmæssige filosofi.” - Laertis-Antonios Ando Vassiliou, stiftende partner, OPA.

52

Byggeri + Arkitektur # 83


Scener fra en virkelighed Utopiske glansbilleder eller opnåelige virklighedssenarier? Stregerne er trukket skarpt op og diskussionen om arkitektoniske renderinger fortsat højaktuel i en tid, hvor bl.a. den eksplosive softwareudvikling og nye generationer tilfører området andre perspektiver. Tekst af Rune H. Jensen, Rendering: OPA

BYGGERI+arkitektur taler her med antropolog Marie Stender og tidligere direktør for Arkitektforeningen, Jesper Pagh, og ser nærmere på nye tendenser, arkitekternes udfordringer og ansvar – og ikke mindst status på området anno 2017:

Den løbende selvransagelse

– Jeg tror, at kritisk stillingtagen til renderinger er en løbende selvransagelse i faget, en blivende ting. Det er jo en genre i sig selv, og arkitekterne har selvfølgelig i høj grad et ansvar, selv om de opererer på markedsvilkår. Man ser eksempler på renderinger, der afbilder noget, der ikke kan blive til virkelighed. Der er en vis ensartethed i billederne, og er det så egentlig selve arkitekturen, det handler om, eller mere stil og fornemmelse ud fra et livsstilparameter? Hvilken urbanitet er det f.eks. egentlig, der projiceres? Arkitektforeningens tidl. direktør Jesper Pagh henviser her til undersøgelser, der påpeger, at de arkitektoniske renderinger ofte fremmaner et homogent billede af virkeligheden, hvor solen altid skinner, hvor folk er gladere, yngre, smukkere, lyse i huden og går med den samme skuldertaske. Marie Stender fra SBi, Aalborg Universitet, har forsket inden for netop disse tematikker ud fra et antropologisk perspektiv og går skridtet videre:

Tag renderingen alvorligt

– I sig selv er det jo OK, at arkitekter skaber utopier og noget, der måske ikke kan lade sig gøre i virkeligheden. De planter drømmen, og det skal arkitektur gøre. Man kunne så spørge, om der sker en billedmæssig inflation? Er renderingen ren glasur uden forbindelse til virkeligheden? spørger Marie Stender og fortsætter: – Der kunne man efterlyse, at tegnestuerne tog billeddannelsen mere alvorligt som en reel del af deres faglige virke. Arkitektfirmaerne ser nogle gange feltet som et salgsmateriale, noget der ikke er en del af selve deres kerneprodukt og den faglige stolthed. Men måske kunne der være noget potentiale i at tage vir-

Byggeri + Arkitektur # 83

kemidlerne mere alvorligt, fordi de netop bruges til den afgørende overbevisning om et projekt og er med til at forme vores forestillinger og forventninger.

Naturromantik og storbyflimmer

Der findes i dag etablerede renderingsfirmaer som norske Mir, der bevidst skruer ned for de filtrerede virkelighedstableauer til fordel for en mere naturalistisk og kunstpræget tilgang, men den dominerende færdselsåre for renderinger er befærdet af tidstypiske tendenser. Marie Stender peger på især to tendenser, der er fremherskende i disse år og som hænger sammen med hhv. naturromantik og socialt liv: – Det interessante er, hvad det er, der overbeviser os? Vi ser helt klart en naturromantisk stil med f.eks. siv, vilde dyr og oversvømmelser på en dekorativ måde. Det er formentlig beslægtet med en forøget klimatisk og bæredygtig bevidsthed, men også med rødder og autencitet, noget ”oprindeligt”, selv om mange selvfølgelig også stadig foretrækker det helt traditionelle. Her er tegnestuerne – og især de unge – jo first movers i forhold til, hvad der rører sig i tiden. – Dernæst ser vi også billedfremstillinger, der har at gøre med det sociale liv, som nærmest er beslægtet med reklamer i lækkerhed, lys og ungdom. Det falder nogle gange folk i både socialt udsat planbyggeri og i udkantsområder for brystet, at der er storbyflimmer ud over det hele. De må spørge: Er det kun arkitekturen, der skal laves om på – eller er det også os? Der findes naturligvis overfladiske modeluner, men det er ikke kun det, der er på spil. Renderinger fortæller os også om drømmene i tiden.

Winter is coming

– Det kunne være interessant, hvis tegnestuerne i årene fremover ikke bare tænker på billeddannelse som indpakningspapir, som noget der er smurt på, men som en reel del af det, en arkitekt kan. I USA taler man meget om place making, investerer i at skabe steder og forme hele områders identitet.

53

>


DIT UDK AST FRA OS REALISERET

>

Det tror jeg, vi også kommer til at se mere af herhjemme, det at man tænker arkitektur og strategisk kommunikation meget mere sammen. Marie Stender understreger samtidig, at mange tegnestuer jo rent faktisk allerede tør det og gør det, tager renderingen alvorligt. At der kan komme modreaktioner i markedskræfterne. At det ikke altid længere kun er hvid middelklasse og evigt solskin, men at frost og gråvejr faktisk også forekommer i dagens renderinger. Hvor byliv og urbanitet har været buzz words i mange år, ser man nu også eksempler på en visuelt synlig bevidsthed om, at vi så at sige ikke alle er fra Nyhavn, men har forskellige hudfarver, aldre og baggrund.

Ungt, kuldslået og cafe latte-frit

Her taler vi især om den såkaldt indholdsmæssige side af renderinger, men Jesper Pagh bemærker også stil- og formmæssige eksperimenter fra en ikke uventet kant – den yngste generation, fremtidens arkitekter:

PERSIENNER | MARKISER | RULLEPORTE | VINDUER | DØRE | FACADER | SERVICE

Zip-Screen-systemet til et optimalt indeklima heroal VS Z Zip-Screen-systemet heroal VS Z består af et lystransparent stof, som reducerer solindstrålingens refleksion med op til 75 % – uden at man skal give afkald på naturligt dagslys. Derved skaber systemet, som fås i talrige farver og design, et optimalt indeklima og yder samtidig en optimal beskyttelse mod solblænding, indkig og varme. Med disse egenskaber egner heroal VS Zsystemet sig især til anvendelse i byggeprojekter som skole-, kontor- og boligbyggerier. En yderligere fordel: Ved at reducere varmeindtrængning og -udledning gør systemet det muligt at opnå besparelser på køle- og varmeudgifter og er således en innovativ og energieffektiv løsning med fremtidsmuligheder. Yderligere oplysninger finder du på www.heroal.com

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG Österwieher Str. 80 33415 Verl (Germany) Tel +49 5246 507 - 0 Fax +49 5246 507 - 222

54

– I elevernes afgangsprojekter på Arkitektskolen ser man noget radikalt anderledes end hos firmaerne. Der er eksempler på en helt anden ”kuldslået” tilgang. Nogle virkeligt udsyrede, douchede, cafe latte fri-miljøer og mennesketomme omgivelser. De har friere hænder, og derfor ser du også her, hvad der rører sig. Hvilket er forståeligt nok, fordi arkitektfirmaerne jo har mange andre hensyn at tage, eksterne forventninger og en økonomi at forholde sig til. – Der er noget absurd i, at jo mere fotorealistisk en rendering bliver, desto længere bevæger man sig væk fra virkeligheden. Det handler om afkodning. Det er jo åbenlyst, at en helt gammeldags stregtegning med blyant er en abstraktion, det opfatter man straks, siger Jesper Pagh og pointerer:

Afkodningens kunst

– Men for lægmand kan en digital rendering læses som virkelighed, og så opstår der en fortolkningsmæssig modstand i forhold til, hvordan projektet rent faktisk kommer til at se ud i den fysiske verden. Der er helt klart et kommunikationsproblem her. Arkitektfirmaerne gør det selvfølgelig, fordi det er nødvendigt, fordi det virker, og fordi det er en bane, de kæmper på, siger Jesper Pagh. Marie Stender genkender Jesper Paghs pointe i forhold til problemet med afkodning af renderinger og henviser til kendte eksempler, hvor bygherren bevidst undlader at sætte store billboards op, hvor der bygges, fordi de har erfaringer med, at folks efterfølgende oplevelse af virkeligheden ikke stemmer overens med billedets. Og hvor Jesper Pagh peger på nye strømninger nedefra, ser Marie Stender også den teknologiske udvikling som et yderligere vigtigt parameter for morgendagens renderinger:

Levende simulation – simuleret liv

– Visse arkitekter og tegnestuer bruger af princip slet ikke renderinger. Det gælder f.eks. Peter Zumthor (schweizisk arkitekt, vinder af bl.a. Pritzker Prize 2009 og RIBA Royal Gold Medal 2013, red.), men det er jo nok ikke en farbar vej for de helt unge, siger Marie Stender og afrunder: – Til gengæld er det jo spændende, hvordan vi anvender renderingen. Der vil sikkert komme en meget større brug af 3D-film og andre medier, hvor man kan simulere bevægelse, rumlighed, lyd og dufte for at kunne overbevise andre om visionen. Jeg oplever, at arkitektfirmaerne er bevidste om, at det er en anden og måske mere legende genre, der ikke helt er som renderingen i måden af fremmane utopien på. Men det er med samme formål som den klassiske rendering. Bare på en mere forførende og levende måde. Byggeri + Arkitektur # 83


Nogle idéer holder længere end andre. De sætter varige spor og bliver en signatur for deres tid. Gennem generationer. Uden leflen for modeluner og flygtige trends. Fordi de er gjort af det særlige stof, der skaber en klassiker. Det var præcis sådan en idé, Arne Munch fik, da han i 1968 satte sig med et stykke millimeterpapir og tegnede Danmarks første formkøkken. En visionær idé om en kube. En form. Om en ny og større fleksibilitet. Om en kompromisløs kvalitet. Og om en enkel og tidløs linje, der ved at have holdt sig på toppen i mere end 45 år er en smuk eksponent for begrebet bæredygtigt design. Det originale…

København | Lyngby | Odense | Aarhus | Aalborg | Vejle | Esbjerg | Holstebro | Hjørring | Rønne

www.unoform.dk


Annonce

Smuk forening af fortid og nutid på Københavns nye luksushotel En omfattende renovering har forvandlet en storslået, men tom, bygning fra 1903 til et charmerende luksushotel. Specialdesignede løsninger fra Unidrain sikrer, at tidsånden bliver bevaret. Midt i indre København troner en 114 år gammel nationalromantisk bygning frem på hjørnet af H.C. Andersens Boulevard og Niels Brocks Gade. Skulpturelle former og en høj detaljegrad pryder den gule facade ud mod menneskemylderet. Indenfor pynter en marmorbelagt hovedtrappe, relieffer og stuk, så langt øjet rækker. Bygningen blev oprindeligt opført til Det Gjensidige Forsikringsselskab Danmark, men har stået tom siden 2008, hvor Det Kongelige Danske Musikkonservatorium flyttede ud. Nu er der igen liv og glade dage i den 5.500 m2 store bygning, som går under navnet Nobis Hotel Copenhagen.

Marmor og ekstralange afløb

Den bevaringsværdige bygning har gennemgået en omfattende renovering både ude og inde.

56

Over 100 nye hotelværelser, etablering af elevatorer og wellness er blandt faciliteterne på det topmoderne luksushotel. Alt er holdt i 1900-tallets pompøse stil – også badeværelserne.

Rådgivning gennem hele processen

– Som resten af hotellet er badeværelserne enormt luksuriøse. Store badekar, brede marmorfliser og skandinavisk elegance. Arkitekterne ønskede, at stilen skulle være gennemført ned til mindste detalje, og det kræver specialløsninger, siger Lasse Lyck, byggeteknisk ansvarlig hos Unidrain, som har leveret specialdesignede afløb til hotellets brusenicher.

– Gennem hele renoveringen har vi bistået med rådgivning som en del af ”pakken”. Vi har bl.a. rådgivet bygherren til at installere en såkaldt Pvandlås i brusenichen. Vandlåsen har en særlig stor kapacitet, hvilket betyder, at den kan håndtere de mange hotelgæster, og vedligehold er på et minimum. Det er fordelagtigt for hotellet, som sparer tusindvis af kroner på den længere bane, siger Lasse Lyck.

– 80 af badeværelserne har fået et almindeligt linjeafløb, men med en lidt speciel afslutning på toppen. Den almindelige og velkendte Unidrain-rist i stål er skiftet ud med de fine marmorfliser fra gulvet. På den måde bliver renden skjult af den flotte marmor, som er overalt på badeværelset. De resterende ca. 20 badeværelser på hotellet er særligt store, og det kræver ekstralange afløb på over to meter. Som de eneste på markedet kan vi levere så lange afløb med marmorfliser, fortsætter han.

Nobis Hotel er langt fra det første hotel, som Unidrain leverer løsninger til. Derfor har virksomheden stor erfaring med rådgivning på området.

Unidrain er eksperter i specialdesignede afløbsløsninger. På hjemmesiden findes en online konfigurator, som du kan bruge til at designe det helt perfekte afløb, der kan blive op til flere meter langt.

Byggeri + Arkitektur # 83


Det nye Rockpanel Et større udvalg til sikkert facadedesign.

Vi har opgraderet vores sortiment for at kunne tilbyde dig et større udvalg og løsninger til enhver facade. Vores nye ekspansive portefølje omfatter alt fra Basis beklædning til Premium facadebeklædning. Kombiner din kreativitet med vores FS-Xtra facadeplader (A2-s1,d0) uden at gå på kompromis med brandsikkerheden. www.rockpanel.dk/nye


58

Byggeri + Arkitektur # 83


En fortælling om læring, fællesskaber og træer Et på alle måder grønt byggeri har rejst sig på DTU. Midt i egeskoven ligger det nye Hempel Kollegiet med vægt på bæredygtig tænkning og forskellige niveauer af fællesskaber både ude og inde. Tekst af Rune H. Jensen. Foto: Kontraframe

på Hempel Kollegiet-projektet, genbruges gullige sten fra Københavnske hospitaler:

Det nye Hempel Kollegiet på DTU Campus i Lyngby huser fremover 200 danske og internationale studerendes hverdag og skal blive et fagligt og socialt fællesskab med globale perspektiver. For arkitekterne bag har netop samspillet mellem sociale rum, læringsprocesser og en bæredygtig tankegang været centrale parametre for projektet:

– Stenene bidrager rigtig fint i sammenhængen, og bygherre var heldigvis også begejstret for teksturen, patinaen og stofligheden i dem. Stenene har allerede haft et liv, men de har også en fremtid. De er muret op med kalkmørtel, som man også gjorde det førhen – og ikke cementmørtel som i nyere tid – så de kan bruges igen. Samtidig linker de både til Koppel-æstetikken og de såkaldte 100-meter huses karakteristiske vandrette bånd – og giver skyggedannelser og en fin karakter til de nye facader.

Kollegiet i egeskoven

– Drivet har fra starten været kvaliteten af egeskoven og dét at skabe et hierarki af fællesskaber, siger Lisbeth Nygaard Olsen, arkitekt hos JJW Arkitekter og projektleder under konkurrencedelen. – Egeskoven, som man har udsyn til inde fra kollegiet og får en fornemmelse af nærhed til i det daglige, er bevaret tæt på bygningerne, så vi får et nært forhold mellem ude og inde. Der er fældet så lidt som overhovedet muligt af skoven, og vi genbruger de 495 meter træ som en aktiv del af stedets fremtid i form af udendørs siddeinstallationer og træfliser. De nye kollegiebygninger er organiseret i tre klynger af U-formede bygningskroppe, og hver består af to bygninger med 12 og 13 boliger i hhv. to og tre etager. Hensigten er både at videreføre DTU-traditionens regulære kvaliteter, signalere åbenhed og skabe såvel store som mindre sociale fællesskaber.

Forskellige rumligheder

Hver bygning er således omkranset af egeskoven og har hver sit indre gård-/haverum med hver sin identitet, mens kollegiet også indenfor har sine forskelligartede mødesteder og sociale rum: – Udfordringen er altid at bruge sine kvadratmeter så godt som muligt. Det er enkle bygningskroppe, og så bygger vi kvalitet ind der, hvor man kan opByggeri + Arkitektur # 83

Helhedstænkning og grøn identitet

Den grønne identitet gennemsyrer i det hele taget DTU-projektet med en helhedsorienteret tilgang og det nye DGNB-system for etageejendomme og rækkehuse som grundlag for en holistisk og dokumenterbar implementering af bæredygtighed fra start til slut.

leve den. Det er lykkedes at pakke dem godt, og vi har som bevidst strategi arbejdet med to forskellige rumligheder i hver gruppe. Der er plads til både fordybelse og social aktivitet. Terrasseadgange binder blokkene sammen og skaber et fællesskab mellem to bo-grupper, og 12 studerende har et fællesskab i både deres køkken og studielounge, siger Lisbeth Nygaard Olsen.

Gule mursten med fortid og fremtid

– Vi har været meget konkrete i hele konkurrencefasen og lavet så mange klare aftaler på forhånd, hvilket også har lettet processen. Både under konkurrencen og udførelsen har det været et usædvanligt positivt forløb mellem parterne, lidt af en solstrålehistorie, som man sjældent ser det, lyder det fra Lisbeth Nygaard Olsen. Det 7.352 m2 store Hempel Kollegiet blev indviet d. 13. september 2017, og de mange danske og internationale studerende har nu indtaget de nye boliger midt i egeskoven på DTU.

Også de gule mursten, der kendetegner Eva og Nils Koppels oprindelige arkitektur på DTU, får ligesom træerne deres genfødsel. Som en del af ambitionen om bæredygtighed og cirkulær økonomi

59


Annonce

Intelligent og knivskarpt lys skræmmer tyven væk gangområder, læsseramper og lignende. Hvis det ønskes, kan lamperne naturligvis sammenkobles, så de tænder samtidigt, og igen sørger sensoren for store besparelser, idet lyset kun tændes, når der er behov for det.

Projektørserierne Xled Pro og Xled Home 2 fra tyske Steinel er oplagte til bl.a. tyverisikring og områdebelysning i både erhvervs- og boligområder. Tekst af Frank Ulstrup

Og selv når lyset er tændt, har de to projektørserier et meget lavt energiforbrug på henholdsvis 24,8W/48W for Pro-serien og 14,8W/20W for Home-serien.

Tyske Steinel har netop lanceret to serier af nye sensorstyrede LED-projektører, der er særligt velegnede til områdebelysning, og til at sætte en skræk i livet på tyveknægte og andre ubudne gæster.

Valgfri farve

Projektørerne, der hedder Xled Pro og Xled Home 2, giver et særdeles skarpt og afgrænset lys, men uden at blænde øjet, som mange tilsvarende projektører har tendens til.

Et sidste forhold, som særligt arkitekter sætter pris på, er lampernes design, som Steinel rigtig har kælet for. Projektørerne kommer i forvejen i tre standardfarver, men skulle man alligevel ønske sig Pro-serien i en nuance, som ikke findes, kan det også løses, siger Sigurdur Asgrimsson.

Det gør dem til det oplagte valg, når sikkerheden omkring erhvervsejendommen eller privatboligen skal højnes, siger Sigurdur Asgrimsson fra den danske importør, Roliba. – Xled Pro fås både i en ”wide-version” og en ”square-version”, der oplyser henholdsvis 16x6 meter og 10x10 meter. Derud over kan de drejes 360 grade og vippes 90 grader, hvilket gør det muligt at definere det præcise belysningsområde.

lamperne ikke og bruger strøm hele tiden, og når de endelig tændes, giver de mulighed for knivskarpe billeder, siger han og tilføjer, at det også er muligt via den intelligente lysstyring at indstille projektørerne til et konstant tre procents basislys.

Perfekt til videoovervågning

Selve programmeringen foregår i øvrigt let via en fjernbetjening eller steinels nye Smart Remote og dermed helt uden at ejeren skal op og kravle på facaden, eller hvor projektørerne nu ellers er monteret.

Af samme grund har adskillige vagtfirmaer da også allerede bestilt projektørerne hos de grossister, Roliba leverer til. – Kombinationen af følsom sensor og kraftigt lys, afskrækker ubudne gæster, og er samtidig velegnet i forbindelse med videoovervågning. Dels står

60

– Steinel tilbyder faktisk at fremstille projektørerne i valgfri farve. Det tilbud er der i hvert fald én dansk arkitekt, der indtil videre har nydt godt af, lyder det fra salgschefen.

Energieffektiv områdebelysning

Ud over at sætte en skræk i livet på eventuelle tyveknægte, er Xled Pro også oplagt til belysning af Byggeri + Arkitektur # 83


Spar tid og penge i byggeriet

-slip for at spartle, pudse og grunde! er en vægspånplade med grundet malingstapet - klar til maling eller tapetsering - og meget præcise samlinger, der overflødiggør spartling og pudsning.

Støvfri proces! Enkel montering! Klar til maling! Nemt, rent og hurtigt!

1. Monter pladerne 2. Mal eller tapetser 3. Færdig skruefast væg! Format: 12x620x2390mm 12x620x2600mm 12x620x2800mm

Se mere på www.dlh.dk Eller kontakt DLH på tlf. 43 500 700 for mere information


Indretningen skal understøtte trivsel og identitet Arkitekternes Hus har fået nye ejere i form af Købstædernes Forsikring. Spaces by Friberg har stået bag indretningen af det nye forsikringshovedsæde i den efterhånden ikoniske københavnske bygning. Tekst af Alexander Tengbjerg. Foto: Filmplus.dk

62

>

Byggeri + Arkitektur # 83


CLIMATE PLANET

Fakta om

CLIMATE PLANET - 24 meter i diameter - 19,9 meter høj. - Samlet vægt på ca. 78 tons. - Hovedkonstruktion: buet aluminium-truss. - Yderbeklædning: PVC-dug dekoreret som en tro kopi af jordkloden. - Indvendigt vil der være helt mørkt, som i det ydre rum, hvor kun en stor jordklode/vejrglobe i midten vil lyse op.

3D Structural Design har udført konceptudvikling, statiske beregninger og produktionsgrundlag for stålog aluminiumkonstruktionen i tæt samarbejde med forskellige underleverandører til Climate Planet. Konstruktionen skal opstilles og nedtages mange gange, og derfor er der høje præcisionskrav til alle dele i konstruktionen. Med en komplet 3D-produktionsmodel af alle komponenter har vi sikret at alle dele fremstilles med den nødvendige geometriske nøjagtighed, samt at alle dele passer sammen. Det er også vigtigt for at sikre en hurtig og effektiv montage på byggepladsen. Climate Planet-konstruktionen har været opstillet på havnen i Aarhus i tilknytning til Kulturby Aarhus 2017, efterfølgende på Rådhuspladsen i København, og i november måned anvendes den i forbindelse med COP23-klimatopmødet i Bonn.

3D

Structural Design

Rådgivende Ingeniørfirma

FRILANDSVEJ 113, 9800 HJØRRING / 9892 5100 3D-SD@3D-SD.DK / WWW.3D-SD.DK


BRØD/KAGER/FRUGT

AFRYDNING

Buffet

Køkken/opvask

Kantine

Trappe

Trappe Kantine

WC

WC

PLADS FOR GOURMET KAFFE

Åbent ned

Åbent ned

Åbent ned Åbent ned

Lounge

Kaffe Print Trappe

Møde

Møde

Indgang

Reception

Trappe Kontor

Kontor

Indretningsplan, Stueplan

I 2016 besluttede Købstædernes Forsikring at rykke teltpælene op fra deres gamle domicil på Grønningen 1, for at flytte ind i Arkitekternes Hus. Arkitekternes hus, tegnet 3XN, havde lige netop den dynamiske energi, KF søgte. Husets rum og ydre kunne dog ikke alene skabe de ideelle rammer for virksomheden. Derfor henvendte KF sig til Spaces by Friberg. De fik til opgave at skabe et moderne arbejdsmiljø, der kunne give den enkelte medarbejder større frihed, bedre arbejdsvilkår og tiltrække nye dygtige medarbejdere til virksomheden.

Indretning og identitet

– Der er sat sofaer og sofanicher op flere steder, der bidrager til en mere Købstædernes Forsikring - Strandgade 27A - Christianshavn - Indretningplan - Stueplan 1:100 -

afslappet atmosfære. Der er mange, som tror, at i sådanne miljøer kan man kun hyggesludre, men det er langt fra tilfældet. Det er i disse zoner at nye og kreative ideer opstår. Huset er også blevet farvemæssigt opdelt, så farverne er med til at signalerer de forskellige arbejdstemperamenter. I de store kontorer arbejder vi med neutrale farver, mens vi arbejder med flere og mere friske farver i projektrummene og med farvestrålende gulvtæpper og møbler, hvor der skal brainstormes og tænkes ud af boksen, fortæller Hanne Friberg.

Men hvorfor er indretningen så vigtig for en moderne virksomhed? – Omgivelserne påvirker os, både bevidst og ubevidst. Når man træder ind af døren hos en virksomhed, skaber man sig straks et indtryk af stedet, helt uden at tænke over det. Derfor er det vigtigt, når man arbejder med virksomheder, at indretningen understøtter det udtryk, virksomheden vil vise til kunder, medarbejdere og investorer. Købstædernes Forsikring ville ses som værende mere unge end gamle, trods deres mere end 250 årige historie. Dette image underbygges af husets arkitektur, men også indretningen var her et vigtigt element. Det har betydet, at alle farver og møbler er udvalgt, så de giver noget til de eksisterende rum og underbygger Købstædernes Forsikrings identitet og visioner. Eksempelvis skal møblerne ikke være for prangende, kunder og investorer skal ikke have fornemmelsen af at alle pengene går til unødig dekadence, fortæller Hanne Friberg, indehaver af Spaces by Friberg og fortsætter: – Huset forærer meget, men der skulle stadig foretages nogle justeringer for at tilpasse det til de nye ejeres behov. Først og fremmest forsøgte vi at få huset til at hænge mere sammen ved blandt andet at åbne atriummet op ved at sætte vinduer og døre op i den gennemgående betonvæg.

Flere Break Out Spaces

Medarbejderne havde tidligere siddet spredt på mange etager og i mindre kontorer og skulle nu samles. Målet var at skabe en større vidensdeling. Men som Hanne Friberg bemærker, kan dette også resultere i at unødige informationer flyver igennem lokalerne og skaber ekstra støj. Derfor blev det besluttet, at der

Virksomheden har svarene

Men hvad ligger til grund for en succesfuld indretning, som det allerede nu har vist sig med Købstædernes Forsikring i Arkitekternes hus? Ifølge Hanne Friberg handler det for hende ikke om at komme med svar, men derimod med spørgsmål: – Når jeg bliver sat på en ny case, så er det min kunde, der sidder inde med alle svarene i forhold til indretningen, jeg skal bare stille alle de rigtige spørgsmål. Derigennem kan jeg nå frem til nogle løsningsmodeller, hvor indretningen understreger virksomhedens identitet, såvel som den kan give medarbejderne det bedst tænkelige arbejdsmiljø.

Kontor

Storrumskontor

Trappe

WC

Møde

Tlf

Møde

Arkiv

Trappe

Arkiv

WC

1-2-1

Møde/ projektrum

Trappe

Lounge

Storrumskontor

Gangbro Gard.

Gangbro

Balkon

Gangbro

Møde

Gard.

>

skulle være flere Breakout spaces, hvor man trækker hen når man vil snakke sammen, så man kan arbejde fokuseret ved sin plads.

Teknik

Storrumskontor Print

WC Møde

Trappe

WC

Storrumskontor

Forrum

Te-køkken WC

Indretningsplan, 3. sal

64

Byggeri + Arkitektur # 83


Gør dine brønddæksler og afløbsriste usynlige – vælg en moderne løsning Med Jesmig Brønddæksler kan du intergrere din belægning i brønddækslet og derved bliver dækslerne næsten usynlige. Jesmig Brønddæksler kan bruges både indendørs og udendørs. De fås i flere størrelser og kan tage op til 40 tons belastning. Vi har også produceret en afløbsrist, hvor belægningen består af en permeabel belægning, således at børnenes legetøj, nøgler, sand og andet, ikke falder ned i brønden. Som det ses her kan risten belægning laves næsten som det ønskes.

Se forhandler og mere information på www.jesmig.com eller kontakt os på info@jesmig.dk - tlf.: 4844 1024


Annonce

Komposit er det nye sort:

Midtjysk snedkervirksomhed rammer vækståre rektør Michael Boyes visioner og fremtidsplaner for den erfarne snedkervirksomhed.

Inden for byggebranchen boomer efterspørgslen på kompositmaterialer. Snedkervirksomheden Boye Inventar har stor succes med at levere specialdesignede løsninger i materialerne Kerrock og Corian. Konjunkturerne i byggeriet fortsætter deres opadgående kurve, og det giver plads til at arbejde med nye materialer og sammensætninger. Hos den midtjyske snedkervirksomhed, Boye Inventar, har de kastet deres kærlighed på kompositmaterialer, hvor mulighederne for specialdesign er store. Noget tyder på, de ikke er de eneste, der har fået øjnene op for de fleksible og holdbare materialer, der er en blanding af aluminium og akryl. – Efterspørgslen er exceptionel stor, og vi ser i øjeblikket en lodret opadgående kurve i salget, fordi det nu kan være med rent prismæssigt i forhold til andre materialer som for eksempel træ og laminat, fortæller Carsten Wiingaard Christiansen, der er produktmanager hos Vink, der forhandler materialet Kerrock.

Kun fantasien sætter grænser

Hos Boye Inventar bliver en større og større del af ordrerne lavet i netop, komposit. Senest har virksomheden fået en stor ordre på specialkøkkener,

66

– Vores mål er at blive den foretrukne leverandør til specialdesignede og kundetilpassede løsninger i både træ, laminat og særligt komposit. Vi tør, og vi skal, sige ja til de ordrer, som andre virksomheder er skeptiske overfor. Vi ved, at vi kan levere, vi har maskinerne, og vi har erfaringen, efter vi har været i branchen i over 40 år, fortæller han. efter kunden havde hørt om deres arbejde. Tidligere har de leveret en specialdesignet bordplade i det klassiske yin- og yangmønster. Men det populære materiale kan også bruges til større projekter som for eksempel en gangtunnel under Kongebrovej i Kolding. – Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan producere i de her materialer. Vores kunder ved, de kan komme til os med en løs idé, og i fællesskab finder vi frem til et godt resultat. Her vil andre virksomheder måske sige nej, fordi det er for alternativt. Men det er det, der gør det sjovt at gå på arbejde hver dag, siger Mikael Boye.

Lever op til kundernes kvalitetskrav

Kompositmaterialerne fås i et utal af farver, tykkelser og former, der gør, at producenter som Boye Inventar og andre i branchen kan levere lige netop det, kunderne ønsker. – Kerrock er godkendt til fødevarekontakt, som gør det utrolig velegnet til køkkenbrug eller i fødevarebranchen. Derudover er det utrolig holdbart og nemt at vedligeholde. Selv efter mange års brug, er det muligt at pudse materialet op, og det vil igen fremstå som nyt. Levetiden er derfor væsentlig længere end traditionelle materialer som laminat og træ, forklarer Carsten Wiingaard.

Gennem årene er begejstringen kun vokset, og kompositmaterialerne spiller en vigtig rolle for di-

Byggeri + Arkitektur # 83


DESIGN LIDT UD OVER DET SÆDVANLIGE

B U YAPOR T

®

DESIGN WITH SOUL

Restaurant, kirke eller hotel. Lounge, kantine eller mødelokale. Vi tilbyder produkter af høj kvalitet og et design lidt ud over det sædvanlige. Produkter som kan være med til at skabe smukke funktionelle rum med en behagelig atmosfære. Vi er specialister i bæredygtig belysning og møbler måske har vi noget du kan bruge i dit næste projekt. Kontakt os gerne for mere information på tel. 39 42 42 92. Buyaport.com


soroe


I mere end 40 år har tradition, kreativitet og fleksibel produktion gjort os i stand til levere helt unikke inventarløsninger. I et tæt samarbejde med vores kunder og landets dygtigste formgivere, søger vi hver dag at levere vores bedste.

Vi hjælper gerne med i hele processen. Fra råd og vejledning vedrørende konstruktion og materialer til budget og færdig leverance. Kontakt os endelig på 70100750

Følg os på instagram for inspiration instagram.com/soroefurniture

Sorø Møbler Special Inventar Tel 70 100 750 mailbox@soroe.com www.soroe.com

Produkt - Work Group Lounge Design - Henning Larsen Architects


Annonce

Johan Carlsson

70

Byggeri + Arkitektur # 83


Annonce

Han træder ind i arkitekturens indre rum Vi har et ambivalent forhold til ordet interiør i Danmark, mener arkitekt og designer Johan Carlsson. Selv holder han meget af begrebet Interior Architecture, og i et eksperimenterende felt mellem kunst, arkitektur, design og iscenesættelse udfolder han rummets evne til at fortælle en historie. Tekst af Kamilla B. Kjærgaard

Kære læser... Sådan bør indledningen til et portræt af Johan Carlsson lyde. I 2011 var den herboende svenske arkitekt, designer og rumskaber en af initiativtagerne bag publikationen Dear... Et trykt magasin, hvor de, som arbejder praktisk og professionelt med rum, inviteres til at dele ideer, tvivl og forestillinger i en form for skriftlig samtale, såvel som stille kritiske spørgsmål og anspore en faglig debat. Selvom udgivelsen kun er en lille del af Johan Carlssons virke, siger det en hel del om hans glæde ved at være i dialog med andre mennesker og den værdi og inspiration, han finder i at, vi deler vores tanker og spørgsmål med hinanden.

Mere team end tegnestue

Samtalen mellem forskellige fagligheder finder sted hver dag på Johan Carlssons tegnestue JAC Studios, hvor teamet består af både billedkunstnere, arkitekter og designere. De er i dag 12, der sammen arbejder med udstillingsdesign og interiør i bred forstand i de højloftede lokaler på 1.salen af et baghus i Københavns Indre By. Her plejede passende at ligge et trykkeri, men i dag er det som at træde ind i en kunstners atelier blandt store papskulpturer, materialeprøver og gipsafstøbninger af Vadehavets bund. Det er nok især den poetisk iscenesatte udstilling på Vadehavscentret, som åbnede i begyndelsen af februar, Johan Carlsson og JAC Studios er kendt for. Han beskriver selv sit studio mere som et team end som en tegnestue. Hver del af holdet har sin baggrund, erfaringer og faglige felt, som er med til at undersøge og frembringe det enkelte projekt. De arbejder i et eksperimenterende felt mellem arkitektur, kunst, design og formidling, hvor teori og praksis befrugter hinanden. Især skaber de interiører, designer inventar og skaber udstillinger til museer både i Danmark og internationalt. Men deres undersøgelser af rumlig historiefortælling og interiør som faglig disciplin kan også komme til udtryk i en film eller tekst. – Om vi arbejder med byrummet i den store skala, eller om vi er helt nede i en detaljering af, hvordan en håndvask møder et badekar, handler det for os om at skabe helheder. Gennem arbejdet med lys, bevægelse og materialer, både visuelt og i forhold til taktilitet, forsøger vi at skabe noget, der hænger sammen og berettiger sig selv, siger Johan Carlsson.

Byen er en historie, du ikke ved hvor ender

Johan Carlsson studerede i en årrække skulptur og tekstil i Sverige, hvor han er født og opvokset. Han troede, han skulle være tekstilkunstner før han i 1995 flyttede til København og startede på Danmarks Designskoles

Byggeri + Arkitektur # 83

afdeling for møbel, rum og scenografi. Efter basisårene tog han på udveksling i London, hvor han gjorde sin bachelor færdig på AA, Architectoral Association School of Architecture og siden sin master fra Designskolen på langdistance. I 2000 var han tilbage i København og åbnede, sammen med grafisk designer Pulsk Ravn, et galleri og workshopsted, de kaldte RACA, i en gammel skobutik på Gammel Kongevej. Der var et stort vindue ud mod gaden, hvor de kunne invitere folk ind og udstille, og der opstod hurtigt et kreativt mødested og fællesskab. I RACA lavede Johan Carlsson og Pulsk Ravn gennem otte år performances i byen. De iscenesætte forskellige steder for at undersøge, hvordan mennesker bruger byrummet og se, hvad der skete, når der opstod nogle nye sociale situationer i hverdagen. De stillede bl.a. 100 liggestole op på Alexander Platz i Berlin, lavede et natåbent offentligt bibliotek i Montreal og klædte sig i uniformer og vaskede trapper to gange om dagen i en uge på en undergrundsstation i Liverpool. – Det lå tæt op ad kunstscenen, men jeg tror aldrig selv, jeg kaldte det kunst. Det var en metode, en undersøgelse af, hvordan man gennem infiltration og performance kunne tage del i byrummet og komme tæt på brugerne på en anden måde end ved at komme ud med et spørgeskema eller en formular. Vi fortalte en historie, men vi vidste aldrig, hvordan den ville udvikle sig. Det var vi selvfølgelig nysgerrige efter at se, men vi var også optagede af at give noget tilbage. Tilbyde en anden måde at opleve og bruge en plads eller et sted på, siger Johan Carlsson.

Rumlige fortællinger

På et tidspunkt længtes han efter at arbejde med noget mere permanent. Og da han blev spurgt om, han ville skabe en udstilling til Jorn Museet, blev det første skridt i retning af den tegnestue og de projekter, han især arbejder med i dag. Johan Carlsson beskriver, hvordan opgaven samtidig blev en uventet forening af alt det, han havde beskæftiget sig med indtil da: – Det er smukt at arbejde med det temporære, det at noget er der i et stykke tid. Som de performances vi skabte i RACA. Men det er også stærkt, når man vælger at lave noget permanent. Der tager man nogle valg og siger, nu er det her i 10 år eller 100 år. Det er en anden måde at arbejde med rum og materialitet på. Den første udstilling, vi lavede på Jorn Museet, handlede om Jorns univers, hvem han var ud over hans malerier og keramik. Det bragte mig tæt på Situationismen, som han var en stor drivkraft inden for, og det

>> 71


>>

mindede om det, jeg havde beskæftiget mig med i forbindelse med byrummet, interventioner og det temporære. – Samtidig fandt jeg ud af, at det at lave udstillinger er en måde at få lov til både at skabe design og arkitektur, iscenesættelse af rummet og også fortælle historier. Spørgsmålet om, hvordan vi formidler en historie i et rum, og hvordan vi kan bruge rum til at fortælle en historie er noget, jeg har været optaget af siden tiden på AA i London.

Rummet mellem de indre vægge

Når man bevæger sig rundt på tegnestuen er der skæve, grå papmodeller, så vel som skarpskårne klodser af indfarvet beton og på endevæggen fanger en blank stålskive, foldet som tekstil, lyset fra vinduerne. Her er projekter i gang, der iscenesætter spildevandsrensning i Helsingborg, et isfjordscenter, der skal fortælle historien om indlandsisen på Grønland og et trapperum under udvikling til Københavns nye Bymuseum. Fortællingen, der skal udfolde sig i trapperummet, bliver udviklet over en række middage. For ligesom de i JAC Studios tager sig tid til at eksperimentere med både materialer og metoder, så udforsker de også processen og hvordan man sammen når frem til de bedste ideer. Sociale relationer og et personligt engagement i projekterne løber som en rød tråd gennem alt, hvad Johan Carlsson fortæller. Og selvom projekterne bevæger sig fra interventioner i byrummet til iscenesættelse af Vadehavets fugleliv eller hverdagens bolig, så er der en gennemgående opmærksomhed på rummet som et seriøst fagligt område uanset skala.

været fremvist. Museet ligger på en sydkoreansk vulkan-ø med udsigt over havet og udover interiør og udstillingsdesign, var opgaven også tegne et nyt indgangsparti til museet. Johan Carlsson indrømmer blankt, at det var noget ærefrygtindgydende at sende designforslaget til Tadao Ando, som skulle godkende projektet og fulgte processen tæt. Interiøret beskriver Johan Carlsson, som et næsten meditativt indgreb: – Det er ret følsomt at gribe ind i sådan en stærk arkitektur. Vi har valgt at skabe nogle rolige rum med generøs plads til genstandene, for eksempel er der en seks meter lang montre til en enkelt genstand. Det iscenesat på en måde, der får tiden til at gå lidt langsommere, ting må gerne tage tid.

OM JOHAN CARLSSON

Johan Carlsson er uddannet arkitekt og designer fra Danmarks Designskole og Architectural Association School of Architecture i London. I 2009 etablerede han JAC Studios, der i dag består af 12 arkitekter, designere og kunstnere. De arbejder i et eksperimenterende felt mellem arkitektur, kunst, design og formidling og løser især opgaver inden for interiør og udstillingsdesign både i Danmark og internationalt. Af projekter i Danmark kan bl.a. nævnes særudstillinger på Davids Samling og de permanente udstillinger på Tøjhusmuseet, Museums Center Hanstholm og det nyåbnede Vadehavscentret. I Sverige er de i gang med at skabe rammerne for en ny permanent udstilling på Livrustkammaren, som er en del af Stockholms Slot.

– Overordnet set arbejder vi med det indre rum, og det er den dialog, vi fører først og fremmest. Nogle gange synes jeg, at man glemmer den værdi, det indre rum har. I diskussionen af facader og rummet mellem husene, bliver rummet mellem de indre vægge nogle gange placeret i næsten en anden faglighed. Måske fordi det så nemt kan forandres. Hvor ofte freder vi for eksempel et interiør? Det er ikke tit, siger Johan Carlsson og fortsætter: – Internationalt er der en stor interesse for interiør i de her år og en større bevægelse er i gang. Der bliver skrevet flere bøger specifikt om interiør, og hvis man ser på de større byer, bliver der arbejdet meget med adaptive re-use. Selvom vi bygger meget i København, så er der også mange steder, hvor vi ikke kan bygge så meget mere, så der er et stort behov for transformation. I Danmark har vi et ambivalent forhold til ordet interiør. Internationalt taler man mere om Interior Architecture, og det synes jeg er et udmærket ord. For rum er jo ‚den indre arkitektur‘. Jeg synes, det er et meget smukt ord, som vi nogle gange glemmer.

„Ting må gerne tage tid“

Dagen efter, jeg møder Johan Carlsson på tegnestuen, skal han til Sydkorea til åbningen af en udstilling, de har skabt til Genius Loci museet, tegnet af den japanske arkitekt Tadao Ando. Det er en permanent udstilling af den omfattende Yumin samling af Art Nouveau glaskunst, der ikke før har

72

Byggeri + Arkitektur # 83


Design, funktionalitet og kvalitet cmyk 10/100/55/39 cmyk 44/34/22/78

- efter arkitektens blyant

pantone 194 Cool Gray 11

TRÆ/ALU

cmyk sort

MAHOGNI & EG FYRRETRÆ

3 3 3

KERNETRÆ OVERFLADEFINISH SLANKT DESIGN

Fokus på energirigtige

STM Vinduer A/S er en dansk ejet virksomhed med administration og produktion i Rudkøbing på Langeland. Vort produktionsareal udgør ca. 17.000 m2, og produktionen sker på højteknologiske bearbejdningsmaskiner. Kontakt os på 63 51 16 09 eller se mere www.stmvinduer.dk

løsninger hvor der er taget højde for lys, æstetik og komfort.

- kvalitet betaler sig


BØGER Det danske møbelboom 1945-1975 ler fra den periode, der internationalt kaldes Danish Modern. Det danske møbelboom beskriver tidens nye tendenser og fremstillingsmæssige muligheder inden for møbeldesign: laminering, formbøjning og -støbning, fletværk og sammenklappelige

Af Lars Dybdahl Forlag: Strandberg Publishing Omfang: 400 sider I årene 1945-1975 oplevede dansk møbeldesign et veritabelt boom – både nationalt og internationalt. Det danske møbelboom fortæller den samlede historie om den gyldne epoke i dansk møbeldesign, og kommer rundt om alle de store danske designpersonligheder og deres møb-

”nomade”-møbler, byggemøbler og opbevaringssystemer, cool stålmøbler og farvestrålende hippie-flydemøbler, børnemøbler og funktionelle kontormøbler. Bogen opridser de historiske forudsætninger – især den engelske Windsorstol, shakermøblerne, den kinesiske stol og den hjemlige Klint-skole – og der trækkes tråde helt op til i dag.

Om forfatteren

Lars Dybdahl er forsknings- og bibliotekschef på Designmuseum Danmark og står bag en række bøger om dansk design, herunder bl.a. 101 danske designikoner og Dansk design nu.

Dansk design Opdateret og udvidet udgave. Af Thomas Dickson Forlag: Gyldendal Omfang: 648 sider Dansk design er på samme tid en historiebog, en opslagsbog og en status over, hvor dansk design er henne lige nu. Den er en designmæssig rejse gennem tiden fra vikingeskibe og helleristninger til de nyeste møbler og mode. Fra kongeligt porcelæn til telefonbokse, fra grafisk design til hospitalsudstyr, fra køkkentøj til transportdesign. Det handler kort sagt om, hvordan Danmark er blevet et innovativt designland, der høster stor opmærksomhed og anerkendelse verden over.

Om forfatteren

Thomas Dickson er uddannet arkitekt og industriel designer fra

74

Kunstakademiet og har selv gennem mange år været udøvende designer. For Thomas Dickson har det med bogen været vigtigt at beskrive designhistorien ud fra den udøvende designer/arkitekts synsvinkel og arbejdsmetode.

Byggeri + Arkitektur # 83


Belysningen gør en forskel . . .

NIGHTSPOT og GOBO

LED projektør til mast fra WILLY MEYER • Til LED 29-33-54W (4335Lm) - GOBO LED 47W (6500K)

• IP 65 - - IK08 - 3-4000K - Klasse II - DALI

• Armaturhus i aluminium med hærdet sikkerhedsglas

• Tiltinterval 80 ⁰, drejningsinterval 180 ⁰

• Spredningsvinkler LED: 13 ⁰, 20 ⁰, 30 ⁰ og 67 ⁰

• Nyhed: Nu med Street Optik og RGBW 42W, DMX

Udvalgte referencer: Ballerup Byvej - KMD, Ballerup - LEGO HOUSE, Billund Kvæsthus Parkeringen, Skuespillerhuset - Kunsten, Roskilde Tingbjerg Kulturhus, Nørrebro - KUA3, Amager MALMOS Anlægsgartnere Hovedsæde, Roskilde www.deluxdk.com


Dette er årets sidste udgave af Byggeri+Arkitektur, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et interessant år, hvor unikke projekter, som Nordeas Domicil, Vadehavscentret og Vendsyssel Teater, alle har været bragt i Byggeri+Arkitektur.

Næste år vil vi fortsat arbejde på at gøre magasinet endnu mere interessant, eksempelvis med vores portrætserie af arkitekter og designere og nye, bemærkelsesværdige projekter – alt sammen krydret med spændende artikler fra vores samarbejdspartnere.


Tak for i år! - vi glæder os til et fortsat godt samarbejde i 2018. Glædelig jul og godt nytår

Team Mediaxpress, fra venstre: Mikkel, chefredaktør - Døgg, produktionskoordinator - Nikolai, onlinesælger - Kristine, regnskabsansvarlig Daniel, Key account manager - Hans, direktør - Mohammed, onlinesælger - Ronny, medredaktør Bygge- & Anlægsavisen - Anders, onlinechef Uffe, medredaktør Byggeri+Arkitektur - Steffen, medredaktør, Bygge- & Anlægsavisen - Therese, grafiker - Usman, salgschef - Vanessa, koordinator - Sissel, mediegrafikerelev - Benny, ansvarlig for grafisk afdeling.

Vi sætter blandt fokus på tematikker som bæredygtighed, byudvikling, indeklima osv. ligesom vi er med på årets vigtigste messer som ARCHITECT@WORK, Salone del Mobile og Building Green. I medieinformationen på vores hjemmeside kan I få det fulde overblik over udgivelserne i 2018.

Bredgade 36, 1. sal, forhuset • 1260 København K Tlf.: 3344 5555 • www.byggeri-arkitektur.dk


LÆSERSERVICE I næste udgave af

A Aart Architecs Tlf.: 87 30 32 86 www.aart.dk/da Side 38

S Sanistål A/S Tlf.: 96 30 60 99 www.sanistaal.com/da Side 16

Alux A/S Tlf.: 70 26 21 40 www.alux.dk Side 46

Sapa Building Systems AB Tlf.: 86 16 00 19 www.sapagroup.com/dk Side 44

Arkiv-Technic AS Tlf.: 43 90 93 24 www.arkiv-technic.dk Side 39

Schüco International KG Tlf.: 36 34 22 16 www.schueco.com/web2/dk Side 30

B Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS Tlf.: 35 87 47 40 www. bsarkitekter.dk Side 10

Spaces by Friberg Tlf.: 40 95 64 19 www.spacesbyfriberg.dk Side 62 & 64

Boye Inventar Tlf.: 86 96 30 52 www.boyeinventar.dk Side 66 D Danske Tegl Tlf.: 71 14 14 40 www.dansketegl.dk Side 42

Portræt af Lars Juel Thiis - Cubo Arkitekter

H HI-CON A/S Tlf.: 98 28 37 20 www.hi-con.dk Side 8 J JJW Arkitekter Tlf.: 33 24 09 09 www.jjw.dk Side 58 - 59 K Københavns Erhvervsakademi Tlf.: 46 46 00 00 www.kea.dk Side 18 M Modulex A/S Tlf.: 72 19 30 00 www.modulex.dk Side 74

T Temporent Tlf.: 70 12 44 44 www.temporent.dk Side 50 Tormax Danmark A/S Tlf.: 75 73 90 66 www.tormax.dk Side 14 U Unidrain A/S Tlf.: 39 10 10 10 www.unidrain.dk Side 56 W Wicona Tlf.: +46 470 78 74 21 www.wicona.se Side 6

Portræt af Tegnestuen Arcgency Mads Møller og Simon Vinzent  Side 24-26 JAC Johan Carlson Side 70-72

N NORRØN ApS Tlf.: 50 57 87 27 www.norroen.dk Side 4 - 5 Novopan Træindustri A/S Tlf.: 89 74 74 74 www.novopan.dk Side 36

Portræt af Mathilde Aggebo og Julie Henriksen - Aggebo & Henriksen Design

Næste nummer af Byggeri+Arkitektur udkommer d. 26. februar

78

P Profile A/S Tlf.: 73 63 10 00 www.profile.dk Side 32 R Rockwool A/S / Rockpanel Tlf.: 46 55 87 30 http://www.rockpanel.dk Side 20 Roliba Tlf.: 65 93 03 57 www.roliba.dk Side 60

Byggeri + Arkitektur # 83


Feb 6–10, 2018 Stockholm Furniture & Light Fair has been reinventing design since 1951. Together with Stockholm Design Week we form the world’s leading event for Scandinavian design. Welcome! stockholmfurniturefair.com stockholmdesignweek.com


EFG on display Meet us and Mingle at SFF 2018 133 years of learning has brought us here. Scandinavian aesthetics, quality, sustainability and clever design are part of our story. Enjoy the journey and the future, by EFG. Welcome to EFG European Furniture Group at Stockholm Furniture & Light Fair 2018. Stand A37:20.

EFG Mingle Mingle is a buildable sofa system, for clever and comfortable seating solutions in small spaces. Mingle with Mingle and many more inspiring EFG products at SFF 2018, or learn more now at www.efg.dk

www.efg.dk

PS. No time to Mingle? Request our EFG Trend Watch from the Stockholm fair by sending an email to info@efg.dk.

BA #83  
BA #83