B+A #84

Page 1

Annonce

INDRET.DK Magasinet for bygherrer og arkitekter

Byggeri + Arkitektur # 84

projekter og Design 3KOLOFON Chefredaktør Mikkel Weber Sandahl ms@mediaxpress.dk Tlf: +45 31 40 75 03 Redaktion Usman Malik usman@byggeri-arkitektur.dk Tlf.: +45 31 33 18 57 Uffe Keller-Eriksen uffe@byggeri-arkitektur.dk Tlf.: +45 31 49 41 38 Skribenter Alexander Tengbjerg Rune H. Jensen Kamilla Bøgesø Kjærgaard Tim Panduro Frank Ulstrup Koordinator Vanessa Møller vm@mediaxpress.dk Projekt koordinator Døgg Hoydal Art Director Benny Leick bl@mediaxpress.dk Grafiker Therese Buch-Andersen Therese@mediaxpress.dk Mediegrafiker elev Sissel Krogsgaard sk@mediaxpress.dk

LEDER

Transformation som grundvilkår I denne udgivelse kan du læse portræt af Lars Juel Thiis fra Cubo Arkitekter, som blandt andet står bag transformationen af Nyborg Slot, hvor man på fin vis vil bringe stedets unikke kulturarv i spil og skabe en helt ny sammenhæng mellem slot og by. Og det er lige her, at arkitekten har en vigtig rolle at spille – ikke som en bagudskuende kraft – men som den afgørende drivkraft i forhold til at nyfortolke fortiden til at skabe nye stednære sammenhænge. Stockholm-messen er netop overstået, og i den forbindelse kan du læse vores snak med den svenske designer Marie-Louise Hellgren. Hun reflekterer over hendes egen rolle i forhold at nedbringe materialeforbruget i møbelindustrien, hvor en del af løsningen er at designe møbler og produkter i så høj kvalitet, at man ikke skifter det ud efter kort tid, ligesom man kan udvikle møbler med flere formål eller mulighed for transformation. Fremfor at se tidens tand som en modstander, så bør det være selve fundamentet for udviklingen af de gode løsninger. God læselyst, Mikkel Weber Sandahl

Forside Esbjerg Strand Friis & Moltke Architects Abonnement og kundeservice Kristine Gundesen kundeservice@byggeri-arkitektur.dk Byggeri+Arkitektur´s kundeservice besvarer henvendelser vedrørende abonnement, indbetalinger samt adresseændring. Bestilling af nyt abonnement: Bestilling af abonnement sker ved henven­­ delse til kundeservice@byggeri-arkitektur.dk. Årsabonnement, 8 udgivelser, koster kr. 760,Annoncesalg: annoncesalg@byggeri-arkitektur.dk Udgiver MEDIAXPRESS A/S Bredgade 36, 1.sal, forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax.: 35 29 42 22 www.byggeri-arkitektur.dk info@byggeri-arkitektur.dk Byggeri+arkitektur er tilmeldt: Dansk Oplagskontrol

INDHOLD 3 Transformation som grundvilkår 4 Opbrud i byggeriets værdikæde 7 Lyt til stedet 12 Et hus, der signalerer åbenhed og ærlighed 14 Vandet møder verden takket være skræddersyede glaspartier 16 Har CLT-elementer dømt stålet ude? 18 En arkitektonisk hyldest til ingeniørkunsten 20 Fjordpark i et med naturen 26 En spændende facade nord for polarcirklen 28 Vinduessystemet i stål til den elegante renovering 30 En grøn og vild strategi 33 Integrerede pavilloner på hospitalet 34 Flot, transparent ruminddeling af brandbeskyttede trælameller 36 Et grønt hus til børnene midt i parklandskabet 38 Unikt dansk indeklimakoncept nomineret til energipris i Tyskland 40 Boom i grønne løsninger

42 KLIMAgulve nomineret til Byggeriets Klimapriser 44 Et ikon på kanten af havet 46 Sportens behov kræver det helt rigtige lys 47 Belysning var i fokus på årets IMM messe 48 Design, der favner fortid og fremtid 50 Man skal plante et frø 52 Den sanselige kvalitet 56 Lad os fejre midlertidigheden. Den er bæredygtig 58 Efterspørgsel på ultrafølsomme og smukke sensorlamper 60 Mød Anika med franske og skandinaviske rødder

Byggeri+arkitektur udkommer i et oplag på 10.300 eksemplarer, 8 gange årligt. Magasinet udsendes til bygherrer og arkitekter samt beslutningstagere med professionel interesse for arkitektur, design og indretning, inden for både den private og offentlige sektor. Hvor intet andet er anført, er billedmateriale og illustrationer venligst udlånt af bygherrer og arkitekter. Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, der bliver indsendt uopfordret. Redaktionen modtager gerne henvendelser om byggeprojekter, hvor man har gjort sig særlige overvejelser vedrørende æstetik, funktion og materialevalg samt nyheder indenfor dansk og udenlandsk design.

Byggeri + Arkitektur # 83

5


Opbrud i byggeriets værdikæde Indlæg af Lene Espersen, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder

”Rettidig omhu”, ”det eneste rationelle skridt” og ”en helt naturlig udvikling”. Sådan forklarer nogle af de arkitektvirksomheder der i begyndelsen af 2018 meldte ud, at de var blevet opkøbt eller havde fusioneret med større ingeniøreller arkitektvirksomheder. Gottlieb Paludan Architects blev opkøbt af det svenske Ingeniørfirma ÅF, og Aarstiderne Arkitekter fik ligeledes en overvejende ingeniørtung virksomhed som ny ejer i SWECO, og Schmidt Hammer Lassen er blevet opkøbt af amerikanske Perkins+Will. Derudover oplever vi en løbende fusionering af danske tegnestuer, senest mellem Site og KPF Arkitekter samt RUBOW arkitekter og Regnbuen-Kontur Arkitekter.

KONKURRERE PÅ ANDRE PARAMETRE END DE RENT ARKITEKTFAGLIGE

Tendensen går altså mod større multidisciplinære virksomheder, der tilbyder bygherre hele pakken. En interessant udvikling som byder på udfordringer for de små og mellemstore virksomheder, der fremover bliver nødt til at konkurrere på at parametre end de rent arkitektfaglige. Og den udvikling ser vi også allerede folde sig ud hos vores medlemmer i Danske Arkitektvirksomheder. Flere af vores medlemmer specialiserer sig og ansætter ingeniører og som dermed kan styre totalrådgivningen mere håndholdt og være mere uafhængig af andre rådgiveres ydelser. Senest har Arkitema og BIG udvidet med ingeniørafdelinger - og Henning Larsen Architects og AI har i mange år gjort det til en del af sit brand at kunne levere ingeniørydelser i sin rådgivning. Så bevægelsen blandt rådgivere går

6

begge veje. Vi ser ligeledes entreprenører udvide forretningsområdet med ingeniørydelser i projektering. Byggeriets værdikæde er i opbrud.

ER DET SÅ EN GOD ELLER DÅRLIG UDVIKLING?

Ja, det er der jo nok mange meninger om, og det sætter helt klart også en masse overvejelser i gang hos byggebranchen. Én ting er dog sikkert: Det er en udvikling, der er kommet for at blive. I takt med at kravet til stram styring, dokumentation og detaljering stiger, bliver der også stillet større og større krav til professionalisering og anvendelse af digitale redskaber til at styre processerne. Og der er ingen tvivl om, at også digitalisering og de store forskydninger i byggeriets værdikæde, som vi oplever i disse år, vil stille større krav til ikke mindst arkitektvirksomhederne, der skal være åbne for nye forretningsmodeller og at få nye kompetencer ind i arkitektvirksomhederne. Det er dog vigtigt at understrege, at vi hos Danske Arkitektvirksomheder ser stigende omsætning og nettoresultater for vores medlemmer. Faktisk har arkitektbranchen aldrig gjort det bedre, både målt på bundlinje og antal ansatte, og samtidig sætter danske arkitektvirksomheder sig tungere på eksportmarkedet og vinder et væld af internationale konkurrencer. Udviklingen er interessant og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den også er et udtryk for, at ingeniørvirksomheder har brug for at appellere stærkere til kunden ved, at have dét der taler til kundens hjerte – arkitektur og design – med i salgsmappen. I så fald håber jeg, at de opkøbende virksomheder ikke først giver mange penge for et opkøb, for så derefter at dræbe den goodwill og kompetence der ligger i investeringen. Hvis arkitekt-DNA‘et forsvinder, forsvinder kunderne også. Så enkelt er det. Byggeri + Arkitektur # 84


New Design

Design to Shape Light

LP Slim Round - Design: Louis Poulsen louispoulsen.com


8

Byggeri + Arkitektur # 84


Lyt til stedet Med historisk bevidsthed, blik for kulturarven og nye tilgange med stednær forankring holder Lars Juel Thiis og Cubo et insisterende fokus på dét, det hele handler om: Arkitekturens kerne. Tekst af Rune H. Jensen

Aarhus Universitets nye forskningsbygning, Skou Bygningen, står snart færdig og spiller videre på universitetets formsprog – med enkelte nytolkninger af murværkstraditionen, som også Handelshøjskolens multihus. (Foto: Handelshøjskolen (th): Martin Schubert)

– Vi er en humlebi, der egentlig ikke burde kunne flyve. Men det viste sig helt fra starten, at vi kunne præstere en meget høj hitrate i forhold til at vinde konkurrencer. Sådan falder de indledende ord i en samtale på tegnestuen i det indre Aarhus med arkitekt og partner Lars Juel Thiis. Han er en af de fire oprindelige stiftere af Cubo, der siden starten i 1992 har fokuseret på konkurrencer inden for sundhed, uddannelse og kultur som de primære arbejdsområder.

VÆRKERNE ER DEN BEDSTE AMBASSADØR

Myten om humlebiens manglende flyveegenskaber er for længst blevet modbevist med en succesrate i konkurrencer ud over det sædvanlige. Og det er der ifølge Lars Juel Thiis paradoksalt nok helt jordnære grunde til, der handler om god kemi, arkitektonisk fokus samt en relativt flad og demokratisk struktur: – Vi har gået i en god skole med et godt drive. Vi fire begyndte sammen hos Arkitektgruppen i Aarhus (Arkitema Architects, red.), og allerede der blev vi involveret i konkurrencer og så, at der var en dynamik mellem os. De første to konkurrencer, vi deltog i i eget navn, vandt vi. Selv om vi er ret forskellige, supplerede vi hinanden godt fra begyndelsen, hvilket igen førte til skarpere projekter, siger Lars Juel Thiis. – Vi har ikke nogen professionel bestyrelse. Ingen CEO, ingen HR-chef. Og vi har heller ikke gjort meget for at holde os fremme i medierne. Vi vil bare gerne holde fast i kernen - arkitekturen. Og der er indtil videre ingen dokumentation

Byggeri + Arkitektur # 84

for, at tidens populære fusioner og nye organisationsstrukturer smitter af på arkitekturen. Tværtimod, jo mindre, desto bedre. – Det er jo ikke blevet mindre vanskeligt at tegne. I dag flagrer der en masse termer omkring os i faget, som tager fokus fra selve kerneområdet. Arkitektfaget er meget hurtigt reagerende, og man skal kende sin besøgelsestid og kunne manøvrere i en fluktuerende branche, der i høj grad er en indikator på, hvordan det går i samfundet. Vi holder fokus på arkitekturen, hvilket gør os mere fleksible, og vi har da også bygget overalt i landet, fra små sognegårde til de største hospitaler. Men værkerne skal tale for sig selv. De er den bedste ambassadør.

AT TEGNE ER EN LIVSNØDVENDIGHED

Lars Juel Thiis står i dag fortsat i spidsen for Cubo sammen med medstifterne Bo Lautrup og Peter Dalsgaard. Kun Ib Valdemar er fratrådt, mens ejerskabet siden er blevet suppleret med Søren Marxen, Per Ravn, Rune Riis og Sune Nielsen, og tegnestuen omfatter nu omkring 60 medarbejdere. – Vi er en mellemstor virksomhed, og vi vil gerne fortsætte i den gode gænge, vi er inde i lige nu. Mange arkitektfirmaer bliver opkøbt eller til dele af en endnu større enhed og forsvinder på den måde med tiden. Det vil vi ikke. Vi ville i virkeligheden gerne være lidt mindre for at kunne være med i detaljerne. Som partnere vil ikke administrere, men tegne og have den direkte kontakt med bygherrerne. Vi har ikke de store udenlandske ambitioner, og de projekter vi har i Norge, er kommet i kraft af indbudte konkurrencer, dvs. af det vi kan og allerede har lavet, ikke pga. opsøgende virksomhed.

9

>


”Vulkanen” er ungdomsboliger omkring et farvefyldt opgangscentrum! (Fotograf: Martin Schubert)

Nordkraft indeholder historien om genbrug af vores kulturelle industriarv – nu til kulturformål – men også historien om Aalborg som landets ”Manchester”, en industriel smeltedigel. (Fototgraf: Helene Høyer Mikkelsen)

Nyborg Slot transformeres ved at bruge fortidens fortællinger, gentolke og omsætte det til en ny ramme om ”slottet som ’rigets’ gamle mødested”. (Ill. Cubo og Jaja architects)

Visionen for Aarhus Universitetshospital var at forme en hospitalslandsby – hvor ”Forum” som hjertet knejsede over byen. Ill. Rådgivergruppen DNU

10

Hospitalets arkader er åbne fællesarealer der leder til de enkelte afdelinger. Foto: Thomas Mølvig

Byggeri + Arkitektur # 84


Cubo følger mere med på det teknologiske område. Alle projekter er typisk tegnet i 3D, men derfor er det digitale dog ikke Lars Thiis’ favorit: – At tegne er en livsnødvendighed for mig, og jeg gør det altid i hånden. Det er selvfølgelig meget gammeldags - eller snart måske det helt nye, fordi håndtegningen kan fortælle andre historier end de digitale redskaber? smiler Lars Juel Thiis.

GIV KULTURARVEN NYT LIV

På tegnestuens vegne har Lars Juel Thiis over en længere årrække haft snuden længere fremme i den offentlige debat end de fleste arkitekter. Uddannelserne som fagets fødekæde ligger ham stærkt på sinde, og han er adjungeret professor på Aalborg Universitet samt formand for censorkorpset ved de videregående kunstneriske uddannelser, herunder også arkitektskolerne. Han har været aktiv i diskussioner om alt fra grimme fly ved den jyske motorvej, fordyrede og for detaljerede konkurrencer og ligestilling i branchen over store kommuners tendens til at lade penge og developere styre og til behovet for en national arkitekturpolitik. Og det har han været, fordi fagets potentiale og kulturarvens værdi virkelig betyder noget: – Beskyt kulturarven og giv den nyt liv. Vi skal have byen og landet ind i fremtiden via fortiden. Historien, kulturen, traditionen og værdierne ligger lige dér uden for vores vinduer. Det er fantastisk vigtigt at værne om, og vi skal jo ikke save den gren over, vi sidder på.

BYEN ELLER PENGENE?

– Der skal være mening med galskaben, og man skal have hovedet med, når man sætter nye bydele i søen. De store kommuner må spørge sig selv, hvad det egentlig er, man vil – er det byen eller pengene? Developere kan også være en positiv driver, men ofte mangler der refleksion i det offentlige. Brug arkitektfaget mere, for det er fantastisk til at spotte udviklingspotentiale. Vi har et særligt analyserende syn på omgivelserne og kan se, hvad det er for kvaliteter, der er på lige præcis dette sted. - Det handler om ikke at jævne det hele ud – det ville da være rigtig kedeligt – men om at holde fast i det, der ligger i et dansk landbrugsland og så herudfra skabe nye, interessante rekreative områder. Om at bruge historien til at komme fremad, siger Lars Juel Thiis og tilføjer: – Vi må som arkitekter have en stor ansvarsfølelse for det, vi bygger. Min far, der var læge, sagde: ”Når vi laver fejl, så begraver vi dem. Men jeres fejltagelser – de bliver stående”. Arkitektur er overalt og ikke til at komme uden om.

YDEROMRÅDERNE SIDDER PÅ GULDET

Siden den allerførste vundne konkurrence med Engholm Kirke er referencelisten vokset eksponentielt. Anno 2018 omfatter den bl.a., kulturprojekter som Nyborg Slot og Nordkraft i Aalborg, undervisningsbyggerier som Syddansk

Byggeri + Arkitektur # 84

Universitet i Odense, Campus Bornholm og Biomedicinsk Afdeling på Health AAU og sundhedsprojekter som det nye universitetshospital DNU i Skejby, som vi vender tilbage til. Lars Juel Thiis har tidligere bestridt posten som formand for Statens Kunstfond og er p.t. formand for det Særlige Bygningssyn, der behandler landets fredede bygninger. Engagementet i kulturarven, dens potentiale, udviklingsmuligheder og benspænd er med andre ord til at få øje på – både i form af de officielle tillidsposter og Cubos generelle tilgang til bevarelse og transformation af kulturarven i by og land: – Yderområderne har problemer, ja. Men de sidder også på guldet. Og det viser sig jo, at der også er et økonomisk incitament til at passe på kulturarven, fordi det rent faktisk trækker folk til og skaber mere vækst. Det kan man eksemplificere med Lønstrup i Nordjylland, hvor de gamle huse stiger i værdi og på Vestkysten, hvor nye attraktioner som Vadehavscentret, Tirpitz i Blåvand og Strandingsmuseum St. George ikke bare sælger billetter, men også er en stor berigelse som fortællinger om landskabet. En eksemplificering af, at historien ligger derude og er en barsk og dramatisk fortælling om, hvad Vestkysten egentlig er, hvordan vi har levet, hvem vi er, og hvad vi er formet af.

IND I FREMTIDEN VIA FORTIDEN

Et eksempel på Cubos egne transformationer og revitaliseringer af en historisk kontekst er Nyborg Slot, en konkurrence som tegnestuen vandt i 2016. Nyborg var engang middelalderens danske hovedstad og spillede en fremtrædende rolle i landbrugs- og industrisamfundet. Men som mange andre af landets gamle købstæder har den måttet genopfinde sig selv i en ny tid. Her betoner Lars Juel Thiis og Cubo netop styrkerne i den lokalt forankrede historie, traditionen og kulturen som en god guideline til at få byen ind i fremtiden via fortiden. Med en helhedsplan skal det omfattende projekt bringe stedets unikke kulturarv i spil og skabe en ny sammenhæng mellem slot og by. Og i bedste Cuboånd skal slottet ifølge tegnestuen ikke føres tilbage til en bestemt idealtilstand, men til stedets oprindelige sammenhæng forklaret i en nyfortolket form, der både favner nyt og gammelt.

ARKITEKTEN SOM SEISMOGRAF

– Den amerikanske arkitekt Louis Kahn sagde: ”Lyt til bygningen”. Hos os er det nok mere: ”Lyt til stedet”. Lyt til, hvad stedet fortæller. Vi skal som arkitekter være seismografer, der lægge mærke til alt det særlige. Den stednære forankring er fantastisk vigtig. Nogle siger, at det er her, der er en rød tråd gennem det, vi har lavet over årene. Men er der egentlig dét? Stedet har bestemt meget, steder forandrer sig, og vi har altid skabt bygningerne i forhold til stedet, omgivelserne, landskabet og lyset. Tegnestuens navn er dog inspireret af de russiske Cubo-futurister fra begyndelsen af det 20. århundrede, der legende eksperimenterede med forholdet

11

>


Multihusene på Hammerhavnen ligger helt ude på bolværket og danser med forskellige tagformer, - som store granitblokke kastet op på stranden, men tagformerne søger også at fokusere udsigten fra husene mod Graniteventyret, som husene i deres indre fortæller om, og mod Hammerhus Slotsruin mod syd. (Foto Hammerhavn, Bornholm: Carsten Ingemann

Cubo har formgivet mange små bygningsværker, og særligt sognegårdene er en opgavetype som Cubo har stor kærlighed til fordi det er så dejligt udfordrende at tegne i nærheden til vores gamle kirker. Rårup kirkecenter er et enkelt, lavt hvidt byggeri, der langs kirkegårdens stengærder, har indpasset små lysnicher og opholdsterrasser. (Foto Rårup Kirkecenter: Martin Schubert)

mellem form, farve og linje, og navnereferencen indikerer da også en vis linje gennem Cubos projekter: – Der er nok en leg med enkelhed og geometriens klarhed i spil i vores projekter. Ikke det egentligt kubiske, for geometrien skal udfordres, den bliver altid vendt og drejet. Vi spurgte engang Johannes Exner, hvorfor de blev ved med at tegne kirker i simple kvadrater. Hans svar var, at han bare ikke var blevet færdig med kvadratet endnu. Det er den enkle forms muligheder. Man behøver jo ikke opfinde hjulet hver gang, betoner Lars Juel Thiis.

NÆRHED OG NORDKRAFT

Selv har han efter eget udsagn ”sprællet mest” på kulturområdet – både med større projekter som Nordkraft og Nyborg Slot, men også med mindre projekter som sognegårde og f.eks. nogle små træhuse på Hammerhavnen på Bornholm: – De ”små” opgaver betyder meget. Det er måske her, den arkitektoniske kraft kommer tydeligst til udtryk; der er en anden nærhed, vi kommer tættere på bygherren, og dialogen bliver mere præcis, mens den nogle gange mangler lidt i totalentrepriserne. Som omtalt tæller CV’et dog en lang række omfangsrige byggerier af bl.a. sygehuse, universiteter og kulturhuse. Netop sidstnævnte kategori er Nordkraft i Aalborg et stolt eksempel på. Byens gamle el-kraftværk er i dag omdannet til et mangfoldigt kulturelt kraftværk, der sætter alle kulturens fagområder i spil fra musik og teater til kunst, idræt og undervisning. Samtidig fremhæver Lars Juel Thiis, der selv stammer fra den nordjyske hovedstad, at det er lykkedes Cubo at bevare og genbruge det industriarkitektoniske udtryk med højloftede rum og rå betonkonstruktioner – altså igen den nære sammenhæng med stedet og historien i en nyfortolket form.

tæller, bygger videre og tilfører noget nyt. Igen: Bruger historien til at komme fremad. Handelshøjskolens udvidelse i Aarhus er samme historie. Fortiden giver svarene til fremtiden. Endelig er det p.t. meget omtalte nye supersygehus i Skejby ved Aarhus, DNU, ikke til at komme uden om. Projektet har ikke mindst økonomisk set haft sine fødselsvanskeligheder med massive budgetnedskrivninger undervejs. Og Lars Juel Thiis efterlyser det ellers planlagte forum, midtpunktet, der skal understøtte stedet som en by i byen. – Vi skal lære af historien og de fejltagelser, vi begår ligesom alle andre, så vi f.eks. undgår 1970’ernes gentagelsesbyggeri. Hvis vi skaber den perfekte lejlighed og så ganger den med 1.000, så mangler vi den humane dimension. Den skal vi også huske i sundhedsbyggeriet. Den arkitektoniske drøm bliver måske ikke helt udfoldet, men jeg tror, at DNU nok skal blive en velfungerende enhed. Hospitalsbyen skal vokse sig stærk. De gamle avistrykkeri- og spillestedslokaler, hvor rockikoner som Pink Floyd og The Yardbirds engang satte strøm til guitaren, huser i dag Cubos mere lavmælte arkitekter. Herfra skabes morgendagens bygninger inden for kultur, sundhed og uddannelse bag store vinduesflader og passende højt til loftet for tegnestuen, hvis værker for længst har manet fordommene i jorden og tilladt humlebien at flyve frit.

HØR FORTÆLLINGEN OG LÆR AF HISTORIEN

På uddannelsesområdet fremhæver Lars Juel Thiis Cubos projekt på Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin, Faculty of Health. Også her fastholder tegnestuen universitetets velkendte arkitektoniske tema og skaber samtidig en ny disponering: – Biomedicin Health på AAU udtrykker det, vi egentlig gør rigtig meget. Vi rører ikke ved universitetets og parkens DNA, men lytter til, hvad stedet for-

12

Byggeri + Arkitektur # 84


TOTALLEVERANDØR AF BÆREDYGTIGE FACADESYSTEMER

VIDAR - Teglspån, Scandi Byg, ONV Arkitekter, Jaja Architects

VIDAR - Teglspån, Scandi Byg og Arkitema

ZAPPA - Facadesystem med spansk naturskifer”

KOMPROMENT ER NOMINERET TIL BYGGERIETS MILJØPRIS Facadesystemerne fra KOMPROMENT er Cradle to Cradle certificeret til sølvniveau. Dette indebærer blandt andet, at alle komponenter senere kan adskilles og genanvendes samt at ingen materialer har en negativ miljømæssig påvirkning. Facaderne udføres alle med MATERIALEPAS således, at vore efterkommere nøjagtig ved hvordan alle komponenter skal genanvendes. Læs mere på komproment.dk

VIDAR - Teglspån Chelsea, Tegnestuen LOKAL

KOMPROMENT er nomineret til Byggeriets Miljøpris 2018

KOMPROMENTs dokumenterede grønne DNA sikrer fremtidens bæredygtige projekter

ZAPPA

NATURSKIFER Danmarks hurtigste montagesystem til naturskifer Synlige små skiferkroge Ingen vedligeholdelse Vægt kun 24 kg/m2 Økonomisk fordelagtigt Lang levetid

VIDAR

D-WALL

Tegl i verdensklasse Levetid +50 år Ingen vedligeholdelse Vægt kun 31 kg/m2 Uorganisk montagesystem 17 flotte farver

Danmarks smukkeste facadesystem til naturskifer Usynlig fastgørelse af naturskiferen Klapresikring er indlagt i montagesystemet 100% uorganisk materiale

TEGLSPÅN

NATURSKIFER

Lang levetid

KOMPROMENT I Jellingvej 11 I DK-9230 Svenstrup I Tlf.: +45 96 52 07 10 I salg@komproment.dk I www.komproment.dk


Et hus, der signalerer åbenhed og ærlighed processer til omgivelserne, mens de store glaspartier signalerer åbenhed og ærlighed.

Som et lysende landmark ligger Esbjergs nye vandværk i det flade landskab i Kjersing på grænsen til det åbne land. I hele sin udstrækning er bygningen glaskrop med synlige stålkonstruktioner udspændt mellem to vandrette betonskiver. Ved første øjekast ligner Esbjerg Vandværk af Ginnerup Arkitekter et moderne firmadomicil. Først når man kommer nærmere, ser man, at det ikke er åbne storrumskontorer og glasafskærmede mødelokaler, der er udsyn til gennem de store glaspartier. Det er i stedet vandværkets vandproceshal, og vandets vej gennem vandprocesanlæggene, som man kan følge bag ruderne. Ankomsten til bygningen har en enkel bearbejdning, hvor afledningen af regnvandet fra det store, flade tag, bliver det centrale element, Allerede her fornemmer man, at det handler om vand.

HER ER INTET GEMT VÆK

Bygningens arkitektur er robust, inspireret af det barske klima her på vestkysten. Detaljerne er enkle, og bygningens konstruktioner er synlige, og let aflæselige. Materialevalget er rent i sit udtryk. Bygningen udstiller sit indre gennem enorme glaspartier, hvor der tilmed er tilføjet en forklarende tekst til hver proces. på den måde, kan den nysgerrige forbipasserende kan få en forklaring på, hvad

14

Glasdelen, der står oplyst om natten, rummer vandprocesanlæg med høje ståltanke, mens den øvrige bygning rummer lokaler til undervisning, personalefaciliteter og toiletter. Vandproceshallen er udformet således, at der kan ske en fremtidig udvidelse af anlæggene.

det er der sker inden bag de store vinduer. Det, der før foregik bag lukkede mure, er nu synligt for alle.

ET OPGØR MED VANDVÆRKET SOM EN LUKKET FUNKTIONSBYGNING

Besøgsvandværket er et godt eksempel på et paradigmeskifte inden for byggeri af forsyningsvirksomheder, som indtil for få år siden mest bestod af procesenheder omsluttet af enkle og spartanske rammer - en slags nødvendighedens arkitektur. Esbjerg Vandværk gør op med den kultur, og bryder med den traditionelle opfattelse af et vandværk, som en lukket funktionsbygning, uden kontakt med omverdenen. Med det nye Esbjerg Vandværk formidler man i stedet de tekniske

Ved Esbjerg Kommunes Byfonds præmiering for året 2O17 har bestyrelsen vedtaget at præmiere Esbjerg for innovativt nybyggeri. Esbjerg Vandværk er et bevis på, at man ved nytænkning, kan udfordre den traditionelle opfattelse af byggerier til tekniske funktioner, og få et unikt bygningsværk, som har noget at tilbyde til omgivelserne. Det være sig både oplysning, læring og en arkitektonisk oplevelse. Esbjerg Vandværk er tegnet af Ginnerup Arkitekter i samarbejde med Din Forsyning, som bygherre, NIRAS Aarhus som bygherrerådgiver, Rambøll og Jorton A/S, som hovedentreprenør.

Byggeri + Arkitektur # 84


RMIG City Emotion

we make ideas come to life

RMIG IMAGEPERF

Kunsten i arkitekturen FRA ENSARTET FACADE TIL EKSPRESSIV DEKORATION: RMIG IMAGEPERF GIVER DIG MULIGHED FOR AT BRUGE PERFORERET METALBEKLÆDNING SOM LÆRRED FOR KUNST, FOTO OG GRAFIK Perforeret metal fås i et utal af materialer og med individuel overfladebehandling. RMIG ImagePerf går skridtet videre og lader dig gengive fotografier eller en kunstners visioner. Helt individuelt og med mulighed for at integrere spændende belysning. Brug RMIG ImagePerf til at understrege æstetikken i arkitekturen. Brug det som et dekorativt element i bybilledet. Eller lad facaden afspejle udenpå, hvad der foregår indeni. Vi kan gengive RMIG ImagePerf fra alle typer fotos og grafik, og vi ser frem til at høre om dine ideer og ønsker. Se case studies, og hent mere inspiration på city-emotion.com

RMIG A/S | Industriparken 40 | 2750 Ballerup | Tlf.: +45 44 20 88 00 | cityemotion@rmig.dk | www.city-emotion.com


Annonce

Vandet møder verden takket være skræddersyede glaspartier har valgt aluminiumssystemer, fordi man med dem kan lave store flader uden at give køb på mange andre af de forhold, der også er vigtige i et moderne byggeri, siger Jan Møller Madsen og nævner som eksempel de høje krav til isoleringsevne, styrke og kondenssikring.

Sapa har leveret profilerne til nyt vandværksbyggeri ved Esbjerg – og ser en stor fremtid i det transparente byggeri. Tekst af Tim Panduro

Mørket får ikke lov til at være ubrudt i Kjersing i udkanten af Esbjerg. Gennem det seneste års tid har det ny Esbjerg Vandværk lyst op i området. Vandværket sikrer rent drikkevand til Danmarks femtestørste by – og repræsenterer en byggestil, der er blevet stadigt mere fremherskende i industriog forsyningsbyggerier gennem de senere år.

– Hverken kondens eller manglende isoleringsevne er noget, vi kender til med vore systemer. I dag bruges der stort set altid tre-lags termoruder, og i vores udviklingsarbejde har vi altid haft fokus på stadigt at skabe bedre isoleringsgrader, så man undgår kuldenedfald. Samlet set giver en glasfacade faktisk et energitilskud til bygningerne på grund af sollysindfaldet, siger Jan Møller Madsen, der ikke er i tvivl om, at udviklingen med transparente byggerier vil fortsætte.

Værket er nemlig stort set transparent. Udefra kan man følge pumper, bassiner og filtres arbejde – og løsningen er skabt ved hjælp af Sapa´s profilsystemer fra Hydro Building Systems, tidligere Sapa Building Systems. – Det er interessant, at man er gået fra at lave betonkasser med minimalt lysindfald og indblik, til bygninger, der lyser op i området. Og vi er naturligvis glade for, at vore systemer er en væsentlig del af sådan et projekt, siger Jan Møller Madsen fra Sapa.

HØJE KRAV HONORERES

Glasfacaderne er lavet i systemet Sapa 4150, der har blot 50 millimeter brede sprosser og karme.

16

Desuden har Sapa leveret dør- og vinduessystemer, der giver adgang og tilfører komfort- og brandventilation. Arbejdet er udført af Sapas mangeårige samarbejdspartner Kolding Aluminium, som er en del af J. Falk-Petersen-gruppen.

– Aluminiumssystemer giver rige muligheder for at udleve arkitektens og bygherrens drømme, fantasier og kreativitet. Vi kan arbejde med nye specialudformninger, og vi opererer ganske vist med faste systemer, men ikke med standardelementer. Alle elementer udvikles og produceres unikt til det enkelte projekt.

– Det har været en interessant opgave, men den har ikke stillet krav ud over det sædvanlige. Bygherren Byggeri + Arkitektur # 84


Få hul igennem til Børsens læsere Magasinet POTENTIALE sætter fokus på værdiskabelse i byggeriet for bygherrer og investorer

Udkom

mer

En branche i en brydningstid Ny teknologi giver byggeriets aktører mulighed for at skabe nye samarbejdsformer og fremme vidensdeling, ligesom der er større muligheder for disruptiv nytænkning. Hvem udstikker vejen frem?

Fra krise til vækst Hvilke virksomheder i byggeriet har været igennem en succesfuld turnaround, og hvilke skridt har gjort det muligt?

Samarbejdspartnere Magasinet POTENTIALE udgives i samarbejde med Dansk Byggeri og Danske Arkitektvirksomheder, som et eksklusivt indstik i Børsen to gange årligt.

21. jun 20. dec i & ember i Børse n Læserne er Danmarks virksomhedsledere og beslutningstagere POTENTIALE kommer ud til Børsens ca. 134.000 læsere. 74% af Børsens erhvervsaktive læsere, har ansvarsfulde stillinger og dermed stor indflydelse i dansk erhvervsliv. I kommunikerer således med en attraktiv målgruppe, som har stor indflydelse på fremtidige byggeprojekter og vedligeholdelsen af bygningsmassen i Danmark. I POTENTIALE har man muligheden for at tale direkte fra virksomhedsleder til virksomhedsleder.

Oplag og distribution POTENTIALE er landsdækkende og udkommer to gange årligt som indstik i Børsen i et oplag på ca. 39.000 eksemplarer.

Kontakt Thomas Westall for annoncering på tlf.: 22 56 78 94 eller på mail: thomas@boaa.dk

Potentiale – Innovation og tendenser i bygge- og anlægsbranchen


Har CLT-elementer dømt stålet ude? Med CLT-elementernes indtog i byggebranchen ser det ud til at arkitekter og ingeniører har fået fingrene i et materiale, der er stærkt som stål, men lettere og mere brandsikkert. Men betyder CLT’s fordele at stålet er på vej ud? Tekst af Alexander Tengbjerg

Nye og større bygninger skyder op ved hjælp at Cross Laminated Timber (CLT). Alene ved hjælp af træ kan man bygge imponerende højhuse. Med en lav vægt, en utrolig styrke, høj brandsikkerhed samt flere miljømæssige fordele, er det et materiale, der står på spring til at revolutionere byggebranchen. Eller er det? Hvis man spørger Lars Damkilde, professor på Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet, skal vi endnu gemme en sund portion skepsis overfor det nye materiale. Det lider ifølge ham af en række børnesygdomme og vil ikke foreløbigt overtage eksempelvis stålets plads i byggebranchen.

FLEKSIBEL OG GENANVENDELIGT

CLT bliver ofte fremført som et bæredygtigt valg, men det er primært i sammenhæng med beton som de positive CO2 regnskaber kalkuleres ud fra. – Selvom stålet måske middelbart fremstår som en større miljøbelastning, bør man være opmærksom

på stålets genanvendelsesmuligheder. Det skal blot smeltes om for igen at kunne bruges på ny. Så enkelt er det ikke med CLT, forklarer Lars Damkilde og fortsætter: – Hertil er CLT, og træ i det hele taget, ikke et særligt fleksibelt materiale, i modsætning til stålet. Opstår der mindre fejl, eller andre ændringer under et større byggeri, så er det muligt at svejse lidt hist og her, og så passer tingene igen. Stål er utroligt fleksibelt og kan rettes til selv meget sent i byggeprocessen. Træ derimod er en anden sag. Er noget gået galt, så er det utroligt svært at rette op på. Der er selvfølgelig ingen, der vil indrømme at de laver fejl, men alligevel opstår de jo i ethvert større projekt, smiler Lars Damkilde og fortsætter: – Det er jo helt naturligt at der opstår fejl på store komplekse byggerier, og her er det ikke lige til at ændre når vi arbejder med CLT. Det kræver simpelthen et utroligt forarbejde fra både ingeniører, arkitekter og håndværkere. Det samme gør sig gældende ved senere eventuelle ombygninger.

UNDGÅ EN KEDELIG BYGNINGSMASSE

Men forskellene på stål og CLT giver sig også til udtryk i de æstetiske rammer som de forskellige materialer kan give: – Rent æstetisk giver stålet også langt mere albuerum end CLT. Højstyrkestål kombineret med en computerstyret produktion kan skabe elementer i et utal af varianter, der kan ligge til grundlag for utro-

lige bygningsværker, uden at prisen løber løbsk. Bygninger i CLT har et noget kedeligt udtryk, og jeg er bekymret for om vi vil se samme tendens som med de tidlige bygninger i betonelementer: Kedelige firkanter, som alle ligner hinanden. – Det kommer ganske givet til at ændre sig med tiden, men jeg mener bare, at vi skal holde lidt igen med at bygge alt i CLT som det ser ud nu, så vi ikke står med en kedelig bygningsmasse i CLT om 20 år, forklarer Lars Damkilde.

KAN MATERIALERNE ARBEJDE SAMMEN

– Jeg kommer jo fra forsknings- undervisningsverdenen og er bedst til at kritisere, så derfor kan jeg i forhold til CLT’s rolle i byggeindustrien fremstå som en sur skeptiker. Men dybest set mener jeg blot at stålet, som det ser ud nu, giver både arkitekter og ingeniører så mange muligheder at det oftest vil være at foretrække. Dermed ikke sagt at CLT ikke rummer mange muligheder, men der skal ske en udvikling indenfor hvad dette materiale kan tilbyde os. Måske skulle man fremover kigge på hvordan stål og trækonstruktioner kan spille sammen for at udnytte de to materialers styrker, afslutter Lars Damilde.

The Rutgers University School of Business i New Jersey, tegnet af TEN Arquitectos

Bird’s Nest i Beijing, tegnet af Herzog & de Meuron, CADG samt kunstneren Ai Weiwei og arkitekten Stefan Marbach

Markthal i Rotterdam, tegnet af MVRDV

18

Byggeri + Arkitektur # 84


Experimentarium

CSK – en stålsat virksomhed … vi er eksperter i trapper CSK har stor erfaring med krævende trappeforløb både udvendigt og indvendigt. Ofte er trapper en udsmykning i sig selv, og det stiller store krav til produktionen, færdiggørelsen og montagen.

Swedbank

Trapper rummer også mange designmæssige muligheder. Spindeltrappens nærmest aristokratiske signalværdi, ligeløbstrappens robusthed og kvart- og halvsvingstrappens elegance er alle eksempler på, hvordan trappen forandrer et rum og giver det værdi. Hos CSK Stålindustri A/S var vi med fra starten, da en række markante og spektakulære byggerier blev skudt i gang. Afsættet var naturligvis vores ekspertise i stålkonstruktioner og kombineret med tidens arkitektoniske trend. Det er ikke uden grund, at vi siger, at CSK går til stålet. Vores kompetencer er unikke, hvilket gør, at vi tør sige, at CSK er kendt som en af de bedste leverandører på markedet.

Saxobank

CSK Stålindustri A/S Sdr. Thorstedvej 1 | DK-7700 Thisted Tlf. +45 96 177 000

www.csk.dk

Vizuall.dk

Læs mere på www.csk.dk


En arkitektonisk hyldest til ingeniørkunsten nen udenfor universitetets mure. Derfor tegnede vi en bygning, der både var transparent og aflukket. For samtidigt med at der var et ønske om åbenhed, foregår der også megen forskning, der er fortroligt, så der var et paradoks i og med at bygningen skulle være åben og lukket på samme tid.

Villum Center for Advanced Structural and Material bliver et state of the art testcenter for materialer og konstruktioner. Her vil banebrydende forskning finde sted, og Juul Frost Arkitekter har været med til give forskerne de bedst tænkelige arbejdsbetingelser.

MILLIMETERS PRÆCISION

Tekst af Alexander Tengbjerg. Foto: Juul Frost

Villum Center for Advanced Structural and Material Testing rummer nogle helt unikke faciliteter og skal understøtte test af materialer og konstruktioner for myndigheder og virksomheder. Testcenteret er et af verdens mest avancerede og kommer til at cementere DTU’s position som et innovativt universitet i verdensklasse. Bag testcenteret står blandt andet Juul Frost Arkitekter, der har tegnet en bygning, der lever op til brugerens skrappe tekniske krav, såvel som den bidrager arkitektonisk til sine omgivelser. – Der er tale om et utroligt komplekst byggeri på grund af de krav brugerne har stillet til det. Derfor

20

gik vi meget tidligt ind i en tæt dialog med dem, for derefter at skitsere forskellige scenarier, som bygningen i fremtiden skulle kunne håndtere, fortæller arkitekt og founding partner Helle Juul, i Juul Frost Arkitekter, og fortsætter: – I samtale med folkene bag centeret, var det tydeligt at de er blandt verdens bedste indenfor deres felt og også ønskede at sammenligne sig med topuniversiteter som eksempelvis MIT i USA. Men de ønskede også at eksponere deres forskning i verde-

På sin vis er Villum Centeret en hyldest til ingeniørkunsten. På grund af den forskning og de tests, der skulle finde sted indendørs, krævede det, at alt blev både tegnet og udført med millimeters præcision, hvilket resulterede i en ny arbejdsgang for både arkitekter, ingeniører og entreprenører. – Vi har næsten arbejdet bagvendt, fordi ingeniørerne har været dybt involveret tidligt i processen. Ofte vil arkitekten jo først tegne og visualisere sine ideer, hvorefter ingeniøren kommer ind i billedet. Her har ingeniørerne først lavet udregninger og kommet med krav, som vi så har skullet indordne os under, forklarer Helle Juul. – Dette testcenter er det mest avancerede i Danmark, og det siges at der kun er to centre på samme niveau Byggeri + Arkitektur # 84


i hele Europa. Dette har heller ikke været et projekt, hvor man har kunnet lade sig inspirere af lignende testcentre simpelthen, fordi der ikke er andre som dette. Derfor har vi også været utroligt glade for det arbejde, som rådgivere og entreprenører har ydet, da de virkeligt har trukket et tungt læs, uddyber sagsarkitekt Søren Andersson, der har været inde over alle projektets detaljer.

BYDER INDENFOR HOS DTU

Udefra fungerer testcenteret også som en nordlig velkomsthal ind til DTU i Lyngby. Det har underbygget ønsket om at skabe en indbydende bygning, der både er imødekommende for udefrakommende og stadig lukket af så hemmelig grundforskning kan fortsætte uforstyrret. – Her har facaden især stor betydning, og med den mener jeg, at vi har formået at opfylde de to modstridende krav til testcenteret. Facaden er beklædt med perforerede stålplader, der giver hele byggeriet en skarp teknisk karakter med rå undertoner kombineret med åbne glaspartier, afslutter Søren Andersson fra Juul Frost Arkitekter. Byggeri + Arkitektur # 84

21


Fjordpark i et med naturen Limfjorden er Aalborgs helt egen baghave, og med Vestre Fjordpark har byens borgere fået et nyt samlingssted. Det tjener som et rekreativt område for alle aalborgenserne, uanset om de søger fysiske aktiviteter eller blot vil nyde den omgivende natur året rundt. Tekst af Alexander Tengbjerg

Den rå beton og det varme træ danner rammen om en forunderlig bygning, fra hvis tag de besøgende har en fantastisk udsigt over både Limfjorden, det nye fjordbad og trækronerne på land. Flere af områdets små træbygninger er samlet af en fælles tagflade, og tager ikke på noget tidspunkt fokus fra det skønne naturlandskab, men går i stedet i ét med det. Der er tale om Vestre Fjordpark, Aalborgs nye friluftscenter, der er skabt til et bredt udvalg af sportsentusiaster, såvel som alle dem, der blot vil nyde den omgivende natur og se på andre, der sveder og pruster. Der har længe været friluftsaktiviteter på området, men nu er Vestre Fjordpark åbent for alle,

22

hele året rundt, hvilket gør det til samlingspunkt for alle byens borgere.

EN DEL AF BORGERNES DNA

Det nye fjordbad huser en række forskellige foreninger, der alle har været dybt engagerede i udviklingen af projektet. Hver især havde de meget specifikke ønsker og krav: – Det var en lang og enormt spændende proces, at arbejde med udviklingen af projektet fra disponering til realisering. De dengang fremtidige brugere var involveret i store dele af beslutningerne, for at være sikre på, at vi kunne tilgodese så mange > Byggeri + Arkitektur # 84


lin d a b | v i f o re nkl er byggeri et

Gennemtænkte løsninger kommer ikke ud af det blå – og dog …

Vi kalder det Hos Lindab arbejder vi ud fra filosofien Good Thinking, fordi vi ved, at gennemtænkte løsninger, der forenkler byggeriet, gør en forskel i din hverdag. Det betyder helt enkelt, at vi ikke kun leverer kvalitetsprodukter. Vi arbejder altid for din succes, uanset hvor i byggeprocessen, du befinder dig. Og du kan være sikker på, at vores rådgivning er velovervejet. Derfor er den blå Lindab kasse din garant for en gennemtænkt løsning. Også i fremtiden. Besøg os på Byggeri’18 i Fredericia 13.- 16. marts.

Lindab A/S · Tlf.: 73 99 73 73 · www.lindab.dk


specifikke behov og ønsker som muligt. Processen betød, at brugerne allerede meget tidligt tog ejerskab til projektet, og vi igennem den løbende dialog kunne arbejde med at inkludere deres håb og drømme i designet. Det naturskønne område, som den nye fjordpark ligger i, har længe været del af aalborgensernes DNA, så der var meget på spil, fortæller Martin Laursen, founding partner i Adept, og fortsætter: – Lige siden åbningen i sommeren 2017 har der været utroligt fine tilbagemeldinger fra brugerne, som virkelig har taget fjordparken til sig. Det er meget positivt, at den omfattende dialogproces på den måde har skabt det sted, som så mange ønskede sig.

BALANCEN MELLEM MATERIALERNE

- Vi har forsøgt at skabe balance mellem fjordbadet og Limfjorden, så man hele tiden er i kontakt med to typer vand og natur. De fleste af de små bygninger ligger præcis i skæringen mellem parken og Limfjorden og huser de mange forskellige friluftsforeninger, som især har glæde af området. Tagfladen, som samler husene er udformet som en del af landskabet med flere direkte forbindelser til promenaden. Tagets udformning danner bl.a. nogle fantastiske udsigtsplatforme og sørger samtidigt for, at bygningen samlet set ikke dominerer landskabet, forklarer Martin Laursen.


Attraktiv og succesrig: Design omfavner teknologi Taget har også en indbygget legeplads og er flere steder dækket af et grønt græstæppe, der er med til at indpasse den byggede struktur i det naturlige fjordlandskab, der foruden det rolige vand, også rummer grønne trætoppe og græsenge. Fjordparken domineres af to materialer: den rå og nøgne beton – og lyse træplanker, der skaber en organisk og blød kontrast til betonen. Man har derved skabt en balance mellem det kolde og hårde overfor det bløde og varme. Tilsammen skaber det et friluftscenter for aalborgenserne, der faciliterer naturen samtidigt med at det tilbyder en masse nye aktiviteter i rammer.

FAKTA Adresse: Skydebanevej 14, 9000 Aalborg Arkitekt: ADEPT Totalentreprenør: Hovedentreprenør: MT Højgaard (vandbyg og tømrerafd.) HP Byg, Ib Andersen, Hirtshals Entreprenørforretning Ingeniør: Orbicon / Niras / Cowi Arkitekt: ADEPT Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter / ADEPT Bygherre: Aalborg Kommune Bygherrerådgiver: Aalborg Kommune Bebygget areal: 2.000 m2 bygning og 15.6 ha landskab Byggesum: 54 mio dkk Byggeperiode: 2015 - 2017

Garanter morgendagens succes med de sidste nye belysningsdesign. Opdag et væld af inspiration i verdens største showroom for belysning. Design og teknologi smelter sammen på et gulvareal på omkring 150,000 m2 – så vær klar! Inspiring tomorrow. www.light-building.com dimex@dimex.dk tlf. 39 40 11 22

DU: 04.01. 2018

Verdens førende messe for lys og bygningsteknik

65882-014_LB_aesthetisch_Byggeri_Arkitektur_98x268_SSP • FOGRA 39 • CMYK • jw:02.11.2017

Frankfurt am Main

Dänemark

18. – 23. 3. 2018


HeartFelt

®

The Ceiling that had to be made HeartFelt® - The Ceiling that had to be made - Et spændende lineært loftsystem fremstillet af polyester. I HeartFelt® kombineres overraskende akustiske fordele med inspirerende design. I 2017 blev HeartFelt® lanceret første gang i fem grå nuancer. Nu har vi føjet yderligere to grå toner og fem karakteristiske jordfarver til - dermed byder HeartFelt® på endnu mere kreativ frihed. Besøg vores hjemmeside eller kontakt vores salgskontor. Mogens Rasmussen A/S · Industrivej 3B · 5500 Middelfart · www.mras.dk · Tel.: +45 64418033


Ny HeartFelt® fås nu i 7 grå nuancer og 5 karakteristiske jordfarver.


Annonce

Bodø rådhus. Illustration: Atelier Lorentzen Langkilde

Mock up udført af HSHansen

En spændende facade nord for polarcirklen I det nordlige Norge skal et nyt rådhus, tegnet af Atelier Lorentzen Langkilde, samle kommunens administration under et tag. HSHansen har vundet den spændende og udfordrende facadeentreprise, der på sigt kommer til at give nyt liv til bykernen. Tekst af Alexander Tengbjerg

I norske Bodø har man fået tegnet et nyt rådhus af danske Atelier Lorentzen Langkilde, der har skabt fundamentet til en demokratisk institution, der ikke alene kan rumme den samlede administration, men som inviterer byens borgere indenfor. HSHansen står bag den flotte facade, der skal danne bro mellem byens gamle og nye bygningsmasse. De har været med i rådgivningsprocessen helt fra projektets begyndelse og skal udvikle, projektere, producere samt levere og montere de 100 % præfabrikerede og uorganiske elementer udført med det unikke Hansen UnitAl-koncept, der bl.a. også anvendes på det nye 100 meter høje kollegietårn Uptown Nørrebro. – Vores Hansen UnitAl-koncept rummer mange fordele. Bl.a. giver det arkitekterne en høj grad af designfrihed samtidigt med at præfabrikationen reducerer byggetiden markant. Man kan kort sagt bygge hurtigere, bedre og i et spændende arkitektonisk formsprog. Denne aktuelle sag er et skoleeksempel på hvordan vi gerne vil arbejde, nemlig

28

gennem tidlig involvering at skabe det bedst mulige projekt for de involverede parter, fortæller Jesper Madsen, salgs- og marketingschef hos HSHansen.

ville kunne klare sig flot i det nordlige Norge, såsom Bodø, forklarer Alfred Voetmann, som er HSHansens projektleder på både Uptown Nørrebro samt Bodø rådhus.

FACADE I DIALOG MED NATUREN

DET GODE SAMARBEJDE

Naturen omkring Bodø i Norge er lige så barsk som den er smuk, og det er tænkt ind i selve facadens udformning. Den er inspireret af de omkringliggende fjelde, og arkitekterne har beskrevet, at hvad

Samarbejdet mellem arkitekter, HSHansen og øvrige entreprenører har været gnidningsfrit, med en god dialog mellem alle parter: – Vi har haft et rigtig godt samarbejde med HSHansen, der har bistået med løsninger i forhold til tegning af detailprojektet. UnitAl-konceptet har også givet stor frihed i forhold til arkitekturen og begrænser ikke vores tanker på nogen måde. Derfor er vi meget trygge ved, at HSHansen står for facadeløsningen. De har jo en stor erfaring med facadeentrepriser og store projekter og det har alle samarbejdspartnere draget nytte af, forklarer Kristian Langkilde, partner i Atelier Lorentzen Langkilde.

fjeldene er for naturen, er rådhuset for kulturen; Et solidt pejlemærke vi kan forholde os til og efter. Den barske natur, der i Bodø især kendetegnes ved at være et af Norges mest vindblæste områder, stiller selvfølgelig store krav til facaden: – Det er jo et hårdt klima i Bodø, som man skal respektere og det skal tænkes ind i projekteringen af facaderne til Bodø rådhus. Men vores facadeelementer er af en så høj kvalitet, at de elementer vi for eksempel leverer til Uptown Nørrebro også Byggeri + Arkitektur # 84


Københavns Listefabrik VERDENSREKORD I TRÆLISTER VI HAR DET STØRSTE UDVALG I HVIDMALEDE TRÆLISTER

Fodpanel "København" Hvidmalet Fyr KL 2610 Fodpanel "Christianshavn" Hvidmalet Fyr KL 2601

Alm. glat fodpanel Hvidmalet Fyr KL 2641

Fodpanel "Frederiksberg" Hvidmalet Fyr KL 2602 Indfatning "Nørrebro" Hvidmalet Fyr KL 2701

*)

Fodpanel over-under-mellemplade. KL 2606-2651-2660

Indfatning "Østerbro" Hvidmalet Fyr KL 2702

oad Dowl let komp alog at listek ver lopga Specia ng/prøve! egni efter t vores Besøg dsalg i su fabrik stiden ... g åbnin

*) Bestil sæt færdiggrundet Over-, bund-liste og mellemplade, Tilpas fodpanelets højde efter eget ønske.

På Københavns Listefabrik er vi specialister i trælister til byggeri og renovering. Vi fremstiller og sælger kun lister af højeste kvalitet til private, håndværkere, entreprenører og tømmerhandlere, og lagerfører mere end 1200 varenumre i Søborg.

Indfatning "Charlottenlund" Hvidmalet Fyr KL 2708

VI ER OGSÅ SPECIALISTER I KLASSISKE HØJE VÆGPANELER

På Københavns Listefabrik kan du også købe flotte Høje Vægpaneler med Ægte Fyldninger i Klassisk Stil. Panelerne er "CustomMade" på eget Værksted og leveres på mål til samling og tilpasning på stedet, ubehandlet eller malet. Speciale: Klassiske og nye profiler i væglister, fodpaneler og indfatninger.

- Ring til os først - det bliver alligevel os til sidst! Se vores KÆMPE udvalg og hent mere information: www.kbhlistefabrik.dk Åbningstider for Butik og Showroom: Man-Fre. kl 7.00-17.00 samt Lør. kl. 9.00-13.00. Rosenkæret 18, 2860 Søborg · Tlf.: 39 27 60 90

Vi leverer over hele landet!

Fodpanel over/under/mellemplade. KL 2603-2607-2660


Annonce

Vinduessystemet i stål til den elegante renovering Selvom stålet ved første øjekast ikke virker som et bæredygtigt materiale på grund af en energiintensiv udvinding og bearbejdning, så vil det på sigt vise sig som et miljøvenligt valg.

Med udgangspunkt i stålets mange styrker, har Schüco Jansen udviklet et vinduessystem, med særligt henblik på at renoveringsopgaver af fredede og bevaringsværdige bygninger. Stålelementerne garanterer en elegant og langtidsholdbar løsning, der respekterer bygningens helhedsudtryk.

– Stål, såvel som aluminium, kan genbruges igen og igen. Ser du eksempelvis på træ, vil det efter brug have meget begrænsede anvendelsesmuligheder. Så på den lange bane har vi altså med et grønt materiale at gøre, forklarer Kasper Søgren Eskildsen.

Tekst af Alexander Tengbjerg

Der er mange materialer til rådighed i byggebranchen, men hvis man spørger Kasper Søgren Eskildsen, der er byggetekniker og Area sales manager hos Schüco Danmark, er der store fordele ved at arbejde med produkter i metal. Særligt i stål kan man finde fordele, som ikke findes andre steder. – Vi har med et helt utroligt fleksibelt og taknemmeligt materiale at gøre, der giver en ultimativ designfrihed. Man kan skabe alle tænkelige former uden, at samlingerne kan ses. Samtidigt kan man med meget smalle elementer stadig opnå en stor styrke. Det giver kort fortalt mulighed for nogle elegante og langtidsholdbare designløsninger.

INDKAPSLER STÅLETS FORDELE

Ser man på Schüco Jansens eget sortiment, er det især vinduessystemet i stål, Janisol Arte 2.0, der formår at indkapsle alle stålets fordele:

30

– Det er udviklet til ældre, bevaringsværdige bygninger, hvor vinduerne skal opdateres til nutidens krav, men udtrykket bevares. Det har meget smalle profilbredder, men er både meget stærkt og kuldebrosisolerende. Takket være stålets fleksibilitet, kan det tilpasses de meget specifikke krav, som en bygherre eller arkitekt kunne tænkes at have på renoveringssag, også når det drejer sig om fredede bygninger, uddyber Kasper Søgren Eskildsen.

DET GRØNNE AFTRYK

Der er også en grøn vinkel i forhold til brugen af stål ved et vinduessystem som Janisol Arte.

TIL EN ELEGANT OG NÆNSOM RENOVERING

Stålsystemet Janisol Arte 2.0 fra Schüco Jansen er blandt andet udviklet til renoveringsopgaver af ældre bevaringsværdige bygninger, hvor vinduerne skal opdateres til nutidens krav, mens udtrykket bevares. Systemet kan foruden i galvaniseret sortstål også leveres i Cortenstål og rustfrit stål, og der er flere valgmuligheder, hvad angår oplukstypen: Ud- eller indadgående vinduer kan både udføres som sidehængte, kip-, topstyret, stolpe- skyde- eller vippevinduer.

Byggeri + Arkitektur # 84


Det nye to-etagers cykelstativ fra VEKSØ med plads til mere end dobbelt så mange cykler.

Ring i dag og bestil på Tlf: 7921 2200

www.vekso.dk


En grøn og vild strategi

32

Byggeri + Arkitektur # 84


Herlev Hospital gennemgår i disse år en massiv udvidelse, og SLA står for landskabsarkitekturen på det voluminøse projekt. Udtrykket er utæmmet og tilgangen restorativ med henblik på at give hospitalets brugere de optimale rammer for sundhed og helbredelse. Tekst af Rune H. Jensen

Området omkring Herlev Hospital er under forvandling med udvidelser, nye bygninger og en ny tankegang. SLA har designet landskabsarkitekturen, der skal understøtte de senere års forskning i naturlige elementers gavnlige virkning på patienters og personales sundhed og velvære:

projektet i forhold til materialer og detaljegrad m.m. Derudfra bliver områderne mere og mere rå og uforarbejdede, således at de billigste kvadratmeter ligger i syd omkring regnvandsafledningen. Denne helhedstænkning betyder, at det skal ende som et meget homogent projekt. – Klimasikringen er en væsentlig del af landskabsprojektet. Der falder som bekendt stadig mere og mere regnvand, og det har været vigtigt at skabe en mulighed for at kunne håndtere regnvandet på stedet. Vi har derfor arbejdet med terrænet, som heldigvis skråner mod syd mod et næsten ubebygget nedsivningsområde, så det nu kan lade sig gøre at håndtere alt nedbør og afløb inde fra selve matriklen.

– Den nyeste sundhedsforskning peger utvetydigt på naturens stærke restorative værdi i forhold til helbredelse. Ikke bare dét at komme ud i den, men også at have den tæt omkring sig som et fokus, der giver større sundhed og velvære, siger Bjørn Ginman, landskabsarkitekt og projektleder hos SLA.

– Arealmæssigt dækker landskabet 10 hektar, hvilket ikke mindst i hovedstadsområdet er usædvanlig stort for et hospitalsområde. Vi har fra starten været en integreret del af det nye byggeri i et rådgiverkonsortium, og det har været en bærende idé at skabe en natur omkring bygningerne, der giver et svar på de forskellige udfordringer og ønsker til sansning, regnvandshåndtering, naturoplevelser og biodiversitet etc., siger Bjørn Ginman.

ZONETÆNKNING, HOMOGENITET OG KLIMASIKRING

Man forbinder måske ikke umiddelbart det 120 meter høje betontårn fra 1976, der hidtil har været Herlev Hospitals vartegn, med grøn og vild natur. Ikke desto mindre repræsenterer udvidelserne en ny tankegang, en grøn og vild strategi med afsæt i den nyeste sundhedsforskning. – Vi har fra starten arbejdet med en zonetænkning. Hospitalets brugere får det grønne helt ind i byggeriets kerne med bl.a. gårdrum og taghaver, og disse zoner er derfor også de dyreste dele af landskabsByggeri + Arkitektur # 84

– Så alt i alt er det et meget dynamisk og komplekst projekt, men også en kæmpestor legeplads, hvor vi har haft frie hænder og kan efterprøve og følge tingene over tid, siger Bjørn Ginman.

LANG OG KREATIV PROCES

Han forklarer, at projektet på Herlev Hospital udførelsesmæssigt er særdeles komplekst. Landskabsdelen ligger ofte sidst i processen, og hele den logistiske gang er altid en udfordring på et så omfattende projekt, hvor der undervejs desuden er kommet yderligere byggerier til med Kræftens Bekæmpelses Livsrum og Steno Diabetes Center. Alligevel har det ifølge Bjørn Ginman hidtil været et både positivt og sjovt projekt:

LANDSKABET SOM INTEGRERET DEL AF BYGGERIET

SLA er i dag et førende udvikling- og rådgivningsfirma inden for landskabsarkitektur, byrum og byplanlægning. Virksomheden vandt 1. præmie i Region Hovedstadens konkurrence om en ny helhedsplan for Herlev Hospital i et samarbejdskonsortium med bl.a. Henning Larsen Architects og Friis & Moltke:

etablerer sig – hvilket giver en dynamisk, positiv udvikling. Det bliver dermed et landskab, der ændrer sig over tid. Det gælder f.eks. også i søen i det sydvestlige område, hvor der naturligt vil komme en større biodiversitet, og hvor der allerede findes frøer, ænder og salamandere. Et andet eksempel på et tiltag er duebekæmpelsen. Der har vi eksperimenteret med opsætning af en kasse til vandrefalk på det gamle sengeafsnitstårn. Hvis der naturligt kommer ynglende vandrefalk til, hvilket ikke er usandsynligt, så vil duerne være væk.

ET BIODYNAMISK EKSPERIMENT

Projektet på Herlev Hospitalet har allerede stået på i en årrække, og det er fem år siden, at SLA begyndte på den første del. Det betyder også, at tegnestuen allerede har haft mulighed for at følge den naturlige udvikling på stedet:

– Hele den lange, kreative proces har fungeret rigtig godt, og vi har haft et usædvanlig godt og tæt samarbejde i rådgiverkonsortiet og med bygherre. Selv om det endnu ikke står færdigt, er vores naturprojekt allerede blevet områder, som folk bruger dagligt, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger på projektet og det vilde, utæmmede udtryk, der bliver skabt på Herlev Hospital.

– Hele oplevelsen og sansningen af natur, det er dét, vi hos SLA bruger krudtet på. At sætte en udvikling i gang. Herlev Hospital er også et stort, biologisk eksperiment. Vi bruger f.eks. ikke kun de klassiske og ”sikre” planter som vedbend i gårdrummene, men et utal af vilde urter, stauder og over 1.000 nyplantede træer. Vi har også genbrugt gamle egetræer fra 1970’erne. De er taget op med rødder og er nu døde, men de bliver brugt igen i gårdrummene og vil med tiden blive til råddent træ med svampe og insekter. Her vil man over tid kunne følge egestammernes dynamiske og biologiske forfald.

ET FORANDERLIGT LANDSKAB

– Traditionelt er drift konservativ, men i dette tilfælde håber vi at blive tilknyttet i årene frem, så vi kan følge med i, hvad der sker – om der f.eks. med tiden er indvandrende vilde plantearter, der

33


Annonce

34

Byggeri + Arkitektur # 84


Annonce

Integrerede pavilloner på hospitalet Herlev Hospital har over en længere årrække benyttet sig af modulært letbyggeri som ekstra lokaler til alt fra undersøgelsesrum til it-afdeling via et langvarigt og tæt samarbejde med Cramo Adapteo. Tekst af Rune H. Jensen

Herlev Hospital er et landets største med en medarbejderstab på omkring 4.000, og de seneste mange år har der været et stort behov for ekstra lokaler, som er blevet dækket via modulære letbyggerier fra Cramo Adapteo. Samarbejdet, der begyndte helt tilbage i 2007, har udviklet sig yderligere over årene, så der i dag er 400 moduler til benyttelse på det nordlige hospitalsområde omkring det 120 meter høje tårn.

CE-mærkede pavilloner, der kan specialtilpasses efter behov og ønsker til indretning og funktionalitet. – På Herlev Hospital er vores moduler bl.a. blevet anvendt til undersøgelsesrum, fertilitetsafdeling, kontorer og it-afdeling. Mellem tårnet og operationsbygningen har vi desuden bygget et lægehotel på i alt 18 værelser i tre etager – som et lille lejlighedskompleks til læger og sygeplejersker på vagt og komplet med senge, møbler og badeværelser. Hospitalet fik også opbygget en særlig mammografiafdeling med bly i væggene i pavillonerne, som så siden er blevet ombygget til børneambulatorium, fortæller Mads Blom.

FLEKSIBILITET OG MODERNE KVALITET

– Det specielle derude er, at vores pavilloner i meget høj grad er blevet integreret med det eksisterende byggeri. Det betyder, at man som medarbejder eller patient stort set ikke kan se forskel indefra, og at man får hele oplevelsen af naturlig sammenhæng med det øvrige byggeri, siger Mads Blom, direktør hos Cramo Adapteo.

Den høje grad af fleksibilitet i det modulære byggeri har været altafgørende på Herlev Hospital i forhold til ændrede anvendelsesmuligheder og funktionalitetsbehov, hvilket igen er en økonomisk besparelse over tid. Cramo Adapteo har egne projekt- og byggeledere, som med udgangspunkt i hospitalets planlægning har kunnet rådgive løbende om bl.a. modulvalg, ombygninger og tilpasninger af de tidssvarende løsninger.

Virksomheden specialiserer sig i netop midlertidig genhusning og beboelse med modulopbyggede og

– Førhen tænkte man måske midlertidige pavilloner som en mellemting mellem gammeldags

EN INTEGRERET OPLEVELSE

Byggeri + Arkitektur # 84

skurvogne og ”rigtigt” byggeri. I dag ser det helt anderledes ud. Nu er det styret af de nyeste og gældende bygningsreglementer, hvis krav vi altid skal overholde. Det betyder i praksis, at vores løsninger ofte har større komfort og er bedre både energi-, indeklima- og arbejdsmiljømæssigt, end det kunden tit kommer fra, som er bygget efter ældre regler. Så vi oplever meget ofte, at kundens frygt og fordomme bliver gjort til skamme, og at de bliver meget positivt overraskede over de gode forhold.

DET TÆTTE SAMARBEJDE

Det gælder også på Herlev Hospital, hvor det langvarige samarbejde har betydet bedre resultater: – Noget af det spændende for os har været det meget tætte samarbejde med hospitalet, som mere gør os til en partner end bare leverandør. Det vil vi rigtig gerne, den tætte dialog, sparringen og rådgivningen. Egentlig er der jo risici forbundet med så stor en omflytning, men fordi vi efterhånden kender hinanden så godt, og fordi vi har årtiers erfaring med modulløsninger, har vi hele tiden kunnet optimere processen og nå godt i mål hver gang, lyder det fra Mads Blom.

35


Annonce

Til Psykiatrisygehuset i Vejle leverede Södra LVL-lamellerne der er CE-certificerede og derfor overholder samtlige krav til brandsikkerhed.

Flot, transparent ruminddeling af brandbeskyttede trælameller håndværksvirksomhed – og det er der mange, som ikke er klar over.

På Psykiatrisygehuset i Vejle giver de vertikale LVL-lameller en flot, lys, åben og alligevel tilpas diskret ruminddeling. Af hensyn til sikkerheden har man valgt en helt specifik leverandør af brandimprægneret træ.

– Man skal i øvrigt altid kontrollere, at det er det færdige brandimprægnerede produkt, som er CE-certificeret. Det er ikke nok, at det anvendte brandimprægneringsmiddel alene bærer CE-certifikatet, forklarer Jørgen Geel, som til daglig rådgiver arkitekter og bygherrer om korrekt brug af brandimprægneret træ.

Tekst af Bjørn Falck Madsen

Brandimprægnerede trælameller er den utraditionelle løsning, som Arkitema har valgt til at skabe en let, lys og harmonisk ruminddeling med i det nyopførte Psykiatrisygehus i Vejle.

Kontroller altid at det er det færdige brandimprægnerede produkt, som er CE-certificeret. Det er ikke nok, at det anvendte brandimprægneringsmiddel er CE-certificeret.

– Den arkitektoniske transparens, som vi har opnået ved at bruge disse lameller, giver et åbent miljø, som alligevel er tilpas diskret for dem, der bor, arbejder eller færdes på Psykiatrisygehuset, forklarer arkitekt og kreativ leder, Stence Guldager fra Arkitema.

Træ-koncernen Södra blev bedt om at levere de brandimprægnerede LVL-lameller. Virksomheden har oplevet et stigende antal henvendelser af denne art, hvilket skyldes, at den respekterer og efterlever den ganske omfattende godkendelsesprocedure og følger den til punkt og prikke.

SÖDRA HAR LEVERET AL TRÆET

CE-CERTIFICERINGEN ER AFGØRENDE

Sygehuset rummer en psykiatrisk skadestue, en børne- og ungeafdeling og omtrent 100 sengepladser. Med så mange mennesker under samme tag stiller det helt specifikke krav til brandsikkerheden. En pludseligt opstået brand er nådesløs, og hvert ekstra minut man kan forsinke ildsmitten med, er potentielt livreddende.

36

De C260-brandimprægnerede LVL-lameller (Laminated Veneer Lumber) er CE-certificerede og overholder derfor samtlige krav til brandsikkerhed. Det kræver loven, og det er ansvarspådragende at anvende brandimprægneret træ, som ikke er CEcertificeret. Ansvaret kan placeres hos alle involverede i en byggesag – fra arkitekt og entreprenør til

TRÆ MED ”INDBYGGET SKUMSLUKKER”

C260-brandimprægneringsvæsken, som Södra anvender til al brandimprægnering af træ, fungerer i princippet som en indbygget skumslukker. – I det øjeblik brandimprægneringsvæsken bliver udsat for en ildkilde, udvikler den C02, som kvæler flammerne og forhindrer ildsmitte, siger Jørgen Geel Flere og flere arkitekter får kendskab til Södras brandimprægnerings-koncept, som er blandt de få med den påkrævede dokumentation. Södra har blandt andet også leveret C260- brandimprægneret træ til indvendig vægbeklædning af DTUs auditoriebygninger samt til de store træbeklædte facader på strandhotellet i Hvidbjerg samt det svensk-inspirerede hotel i Faarup Sommerland. Byggeri + Arkitektur # 84Et grønt hus til børnene midt i parklandskabet

38

Byggeri + Arkitektur # 84


Karolinelunden

Arkitektur præsentationsplan

Kontor

Leder kontor

Gruppe Teknik

Pause Grupperum Gruppe Grupperum Mødelokale

Gruppe

Pædagogisk værksted Pæd. køk

Gruppe

Fællesområde

Gruppe

Gruppe

Grupperum Grupperum

Gruppe

Gruppe

1 : 200

Børnehaven Karolinelund ligner et lille bakkedrag i byparkens grønne landskab. Det er samtidigt også et usædvanlig bæredygtigt byggeri med DGNB Platin-status tegnet af Bjerg Arkitektur. Tekst af Rune H. Jensen

Rutsjebaner og karruseller var engang et hverdagssyn i forlystelsesparken Karolinelund i det østlige Aalborg. Her lå Tivoli i årtier, og her besluttede Aalborg Kommune siden at skabe en rekreativ bypark – på anden vis igen med plads til børnenes udfoldelser. Denne helhedsplan har nu ført til skabelsen af børnehaven Karolinelund midt i det kuperede parklandskab, og netop det grønne perspektiv har på flere måder været en bærende drivkraft for arkitekterne bag: – Den kommunale helhedsplan omfattede, at børnehaven inden for en støjvold skulle indgå som en naturlig del af parklandskabet, og det har resulteret i en bygning med en skulpturel form som et bakkelandskab. Der er andre grønne bakker i parken, og børnehaven fremstår ligeledes som et lille, grønt bakkedrag og som en naturlig del af helheden med grønt tag, bæredygtige materialer og en god æstetisk sammenhæng med omgivelserne, siger Mark Krebs, arkitekt og partner hos Bjerg Arkitektur.

BÆREDYGTIGHED, 2020 OG DGNB PLATIN

Børnehaven Karolinelund er vundet som 1. præByggeri + Arkitektur # 84

mie i den udbudte konkurrence med Aalborg Kommune som bygherre og giver plads til 99 børn samt ansatte på det 850 m2 store areal.

har desuden fået et grønt tag, der både understøtter bæredygtigheden og den æstetiske sammenhæng med parklandskabet.

Huset er organiseret i tre hovedvolumener omkring et stort fællesrum og med en rumlig variation, der både giver mulighed for udfordringer, livlig aktivitet og for fordybelse og stilhed. Samtidig er der både visuel og direkte forbindelse til udearealerne, så overgangen mellem ude og inde udviskes.

DEN GRØNNE SIGNATUR

Bygningen er præcertificeret til DGNB Platin, den bedste medalje inden for DGNB-systemet, og Bjerg Arkitektur specialiserer sig i netop bæredygtigt byggeri, energioptimering og passivhuse med næsten 80 % af tegnestuens projekter designet som lavenergiprojekter. Børnehaven Karolinelund er ganske vist ikke et 100 % passivhus, men passivhusets principper er udnyttet så optimalt som muligt inden for rammerne for at skabe det nye hus, der nemt lever op til 2020-kravene: – Der er et ganske lille solcelleanlæg, og ellers kan bygningen klare 2020-kravene selv. Det er en forholdsvis kompakt bygning med en tæt klimaskærm, og den er orienteret mest muligt efter sollys, hvor især den sydvestlige facade får masser af dagslys ind, så den gratis passivvarme udnyttes bedst muligt, fortæller Mark Krebs, og fortsætter:

Den nye børnehaves grønne signatur er således indtænkt gennemgribende både i forhold til bæredygtighed og den ydre, grønne sammenhæng, hvilket også detaljearbejdet eksemplificerer: – Der er to forskellige slags træfacader, men nogle steder i facaden og ved indgangen har vi bevidst undladt nogle trælameller og indsat en grøn plade bagved. Det grønne bliver synligt set fra visse vinkler, hvilket er med til at gøre husets udtryk levende og skabe sammenhæng med det grønne i parken. I det hele taget er børnehaven en fortælling om lys, luft, leg og bæredygtighed, hvilket afspejler sig i arkitekturen, siger Mark Krebs og afrunder om modtagelsen: – Responsen har været rigtig god, efter det blev taget i brug i september 2017. Både børn og pædagoger er virkelig glade for rammerne, rumlighederne, indeklimaet og farvesætningen, så det er et projekt, vi godt kan være stolte af.

– Derudover er huset generelt bygget i FSC-certificeret træ og bæredygtige materialer. Børnehaven

39


Annonce

Ventilationsvinduet forvarmer til-luften. Varmepumpen ventilerer og producerer varmt brugsvand og varme.

Unikt dansk indeklimakoncept nomineret til energipris i Tyskland Det tyske DENEFF er en uafhængig Brancheorganisation med en målsætning om at fremme bæredygtigt byggeri og energioptimerende løsninger, har i forbindelse med deres optaktskonference Perpetuum 2018 den 20. februar i Berlin, nomineret Horn-Groups energi- og indeklimakoncept LivingBetter til den tyske Energieeffizienzpreis 2018. DENEFF blev grundlagt i 2011 for at give behovet for energi- og indeklimaforbedringer i Tyskland en stærk stemme. Siden har man hvert år uddelt prisen for ”Energieeffizienz”. Det danske firma, HornGroup Aps. Lunderskov er for 2018 nomineret til prisen for LivingBetter - et helt unikt indeklima- og energikoncept, som man også i Tyskland ser løser en række af dagens udfordringer i både nybyg og renovering. Horn-Group har udviklet Ventilationsvinduet, som har revolutioneret markedet for måden at tilføre bygninger frisk forvarmet luft med betydeligt energitilskud fra sol mv. I 2017 introducerede HornGroup sammen med IKM A/S i Haderslev et stærkt sammenhængende energi- og indeklimakoncept kaldet LivingBetter, hvor Ventilationsvinduets unikke egenskaber kombineredes med IKM udsugsvarmepumpeteknologi og styringer udgør et meget stærkt alternativ til konventionelle løsninger til nybyg og renovering. I Tyskland ser man kon-

40

ceptet er veldokumenteret og tilfører nogle nye muligheder for at lave energi- og indeklimaforbedringer på en mere effektiv måde. LivingBetter konceptet består således af Ventilationsvinduet med indbygget ventilsystem for korrekt dimensionering af tilførsel af frisk forvarmet luft og højeffektive IKM-udsugsvarmepumper. Varmepumpen trækker den varme og fugtige luft inde fra bygningen fra hhv. køkken, bad og bryggers. Til-luften leveres ind i bygningens opholdsrum gennem ventilationsvinduet i de mængder der skal til for dels at opfylde gældende krav til luftskifte og dels til at sikre varmepumpen har luft nok til at producere energi nok til varmt brugsvand og ofte også opvarmning.

GOD MODTAGELSE UDEN FOR LANDETS GRÆNSER

LivingBetter er en succes i Danmark, men er også blevet godt modtaget i Tyskland og Norge og i lande, hvor fokus er på at finde enklere, bæredygtige løsninger som løfter indeklimaet og reducerer energiforbruget med op mod 18%. Når så installationsomkostninger er lavere, anlægstiden betydeligt kortere og driftsomkostningerne lave, så er interessen stor fra både rådgivere og bygherrer for at anvende løsningen. – Vi er i sagens natur meget stolte over, at vi på så kort tid er blevet spottet internationalt for vort

helt unikke koncept, udtaler Peter L. Clausen, adm. Direktør for Horn-Group, og tilføjer: – Efter mange års intensiv investering i at udvikle Ventilationsvinduet og LivingBetter konceptet, så det fremstår som et komplet veldokumenteret produktløsningskoncept for både en-familie, etageejendomme og institutioner, så er det meget berigende at få både den danske bæredygtighedspris i 2016 og nu den internationale anerkendelse gennem nomineringen til Energiefficiensprisen i selveste Tyskland. Det er igen en bekræftelse på, at vi i Danmark er gode til at tænke indeklima og bæredygtighed og udnytte vores idé-rigdom til nye markedsmuligheder. Vi har allerede de første etageejendomsprojekter i Hamborg og i Norge i ordrebogen og ser fremtiden i møde med stor forventning, afslutter Peter L. Clausen. Horn-Group Aps. er grundlagt i 2012 på basis af Horn Vinduer, som har stået bag udviklingen og patenteringen af Ventilationsvinduet. I 2017 har Horn-Group indgået et tæt strategisk samarbejde med IKM A/S i Haderslev, som er et af landets førende virksomheder inden for varmepumpe-teknologi. Begge virksomheder har i 2017 oplevet kraftig vækst og forventer, at nomineringen i Tyskland, samt den generelle interesse der er for LivingBetter konceptet vil føre til mangedobling af omsætning og resultater i de kommende år.

Byggeri + Arkitektur # 84


cmyk 10/100/55/39 cmyk 44/34/22/78

Kom og oplev STM’s NYE vinduesserie:

3 Elegant design 3 FleXibilitet 3 Montagevenlig 3 Optimal finish 3 Lavenergi

pantone 194 Cool Gray 11

cmyk sort

18 FREDERICIA 13.-16.MARTS

STM’s NYE VINDUESGENERATION

STM VINDUER A/S KASSEBØLLEVEJ 5900 RUDKØBING TELEFON 63 51 16 09 WWW.STMVINDUER.DK

- kvalitet betaler sig


Boom i grønne løsninger

EnRigtigMaler.dk

Mere end et beskrivelsesværktøj Palle Thomsen, adm. direktør hos Brancheforeningen Danske Byggecentre.

Med MBA får du gratis anvisninger på både nybehandlinger og restaureringer MBA er byggebranchens eneste og største

neutrale anvisningsværktøj, når det gælder anvisninger på såvel nybehandlinger og renoveringer.

I år har der været rekordmange indstillinger til Byggeriets Klima-, Energi- og Miljøpris, der uddeles i forbindelse med fagmessen BYGGERI’18, den 13.–16. marts i Fredericia. – Vi oplever et sandt innovationsboom inden for grønne og bæredygtige byggevarer, klimaløsninger og miljøstrategier. I år har vi modtaget 30 % flere indstillinger til Byggeriets Klimapriser, og vi har aldrig set så mange nytænkende teknologier, idéer og løsninger – alle til gavn for miljø og klima, siger Palle Thomsen, adm. direktør hos Brancheforeningen Danske Byggecentre, der i forbindelse med BYGGERI’18 uddeler Byggeriets tre klimapriser.

Hver måned henter mere end 4000 branchefolk beskrivelser, tekniske artikler, prøve-

GENNEMBRUD FOR CIRKULÆR ØKONOMI

Det er gratis og hvis du har brug for faglig

– De seneste år er der blevet talt meget om cirkulær økonomi – nu oplever vi gennembruddet. Genanvendelse og ressourceminimering vinder stadigt større indpas, og danske virksomheder er blevet bedre til at tænke klima, energi og miljø ind i deres produkter og arbejde. Dokumenterede bæredygtige materialer og grønne løsninger er kommet højt op på dagsordenen, og det kommer til udtryk hos de nominerede virksomheder, siger Palle Thomsen.

metoder eller kvalitetssikrings materialer på mba.malermestre.dk

assistance udover hvad du kan finde her, så kommer du let i kontakt med vores eksperter.

Malerfagets Behandlingsanvisninger

42

Engangsmaske med indbygget frisk luft, en ny generation af glasuld, automatiseret styring af indeklimaet og træbeskyttelse uden giftstoffer. Mængden af innovation og feltet af ansøgere til Byggeriets Klimapriser favner i år vidt og bredt, og niveauet er højere end nogensinde før.

MBA-annonce B90xH270mm-jan18-01.indd 1

I alt 20 virksomheder er af nomineringskomitéen, der består af repræsentanter fra samtlige af byggeriets parter, blevet udvalgt til at dyste om de tre priser. De i alt 23 produkter, løsninger og strategier er vidt forskellige, men ét træk er dog ifølge Palle Thomsen gennemgående hos året prisindstillede virksomheder.

Byggeriets Klimapriser er stiftet af Brancheforeningen Danske Byggecentre for at fremme udviklingen af byggevarer med bedre energi- og miljømæssige egenskaber til gavn for klimaet - og for at sætte fokus på virksomheder, der har iværksat en klima-, energi- eller miljøstrategi.

31/01/2018 14.09

Byggeri + Arkitektur # 84


Spar tid og penge i byggeriet

-slip for at spartle, pudse og grunde! er en vægspånplade med grundet malingstapet - klar til maling eller tapetsering - og meget præcise samlinger, der overflødiggør spartling og pudsning.

Støvfri proces! Enkel montering! Klar til maling! Nemt, rent og hurtigt!

1. Monter pladerne 2. Mal eller tapetser 3. Færdig skruefast væg! Format: 12x620x2390mm 12x620x2600mm 12x620x2800mm

Se mere på www.dlh.dk Eller kontakt DLH på tlf. 43 500 700 for mere information


Annonce

KLIMAgulve nomineret til Byggeriets Klimapriser

Det er nemlig et velovervejet valg hos Novopan, at tilvælge affaldstræ som den primære råvare, og supplere med bæredygtigt FSC- og PEFC-certificeret træ fra danske skove. Mindst 70% af råtræet stammer fra genbrugstræ, det er med til at beskytte skovene mod overforbrug, er bæredygtigt og ikke mindst CO2-neutralt.

N VA

EM ÆRK

E

KORT OM NOVOPAN’S GULVVARME SVANEMÆRKET SOM DE ENESTE

KLIMAgulvet er Svanemærket ud fra den samlede klimabelastning og det eneste undergulv til gulvarme i Skandinavien, der har opnået denne mærkning. Svanemærket stiller krav til klimabelastningen hele vejen fra råvare til produktion, til brug, bortskaffelse og recirkulering, det vil sige i hele produktets livscyklus. Ved at genanvende og videreforædle træaffald til nye gulvplader reduceres energibehovet. Det reducerer samtidig behovet for at deponere og afbrænde affaldstræ og dermed CO2-belastningen.

KUN RENT TRÆ I PRODUKTIONEN

Træaffald indeholder ofte beslag, søm, skruer og glas. Ved at anvende en avanceret metode til maskinel nedbrydning og sortering af affaldet, er det kun rent træ, der bruges til KLIMAgulvene. Fra-

44

sorterede metaldele sorteres og sendes til genanvendelse, hvilket igen mindsker CO2-belastningen. Ifølge Miljøstyrelsen er genanvendelse af træ i sig selv bæredygtigt og CO2-neutralt. Ved at genanvende gamle spånplader og andet træaffald rigtig mange gange og lade resttræet indgå som energiressource reducerer Novopan energiforbruget med mindst 30% og dermed CO2-udledningen.

T

Det er ikke uden grund, at KLIMAgulvet fra danske Novopan har opnået den fornemme nominering. Ved bevidst at satse på den cirkulære økonomi fremmer Novopan den miljømæssige bæredygtighed og mindsker CO2-belastningen.

S

Novopan’s gulvvarmesystem er nomineret til både Byggeriets Miljøpris og Byggeriets Klimapris - priserne uddeles på byggemessen BYGGERI´18.

KLIMAgulvet er opbygget af spånplader med spor til varmeslanger og varmefordelingsplader af aluminium. Gulvvarmesystemet sikrer en ensartet varmefordeling med mulighed for hurtig regulering, så solens gratisvarme kan udnyttes optimalt. Det kan reducere varmeregningen med 5-6% både i nybyggeri og ved renovering. De sporede spånplader er produceret iht. den europæiske standard EN 312 P6 og P4 og MK-godkendt til gulvvarme. Den samlede gulvkonstruktion med trægulv og gulv- varme er funktionsprøvet efter EN1195:1997 som bærende gulv på strøer og bjælkelag. Novopan Klimagulvet kan ses på Byggeri´18, Stand A-0612, 13-16. marts 2018.

Byggeri + Arkitektur # 84Et ikon på kanten af havet Et ikonisk, korsformet kontordomicil i enkle og robuste materialer tegnet af Friis & Moltke Architects har rejst sig på Esbjerg Brygge, som i disse år undergår en forvandling til et nyt og rekreativt byområde. Tekst af Rune H. Jensen. Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Esbjerg Kommune har søsat en storstilet masterplan, der bl.a. adresserer en forvandling af havnen til et attraktivt nyt byområde med lystbådehavn, butikker og erhvervsdomiciler. Visionen er nu ved at blive udfoldet og omfatter det allerede færdigbyggede ikoniske kontordomicil tegnet af Friis & Moltke Architects.

DEN UNIKKE PLACERING

– Huset har en helt unik placering – både i Esbjerg og i Danmark – på spidsen lige ud til havet med

46

udsigt til bl.a. Fiskeri- og Søfartsmuseet og ”Mennesket ved Havet”, de ni meter høje menneskeskulpturer i hvid beton. Byggeriet har fra start taget udgangspunkt i Esbjerg Kommunes visionære udviklingsplan for havneområdet, og det har derfor været centralt at få så mange stednære kvaliteter ind som muligt og udnytte den maritime sammenhæng, siger arkitekt og partner hos Friis & Moltke Architects, Mikkel Wienberg. Det nye kontordomicil står endnu i lidt ensom majestæt på havnefronten, men er på forhånd indtænkt i den fremtidige helhed, hvor domicilerne kommer til at ligge som perler på en snor på Esbjerg Brygge. Udviklingsplanen omfatter desuden områdets kommende nye lystbådehavn i ”Lagunen” samt en udnyttelse af Tage Sørensens Plads til et nyt og rekreativt byområde.

EN KORSFORMET SILHUET MOD BYEN OG HAVET

– Vi har bygget husets struktur op omkring en korsform, hvor den lave bygning er ”skubbet ind” diagonalt under den høje bygning i otte etager, som dermed får en svævende karakter over sig. Korsformen er bevidst indtænkt som en tilpasning i områdets linjer, så den lave bygning løber parallelt med Strandpromenaden, mens den høje er ansigtet mod byen og Lagunen. Den korsformede silhuet vil samtidig gøre bygningen til et meget genkendeligt og ikonisk hus i den samlede bebyggelse på havnefronten. – Bygningens placering i usædvanligt hårde vejrmæssige omgivelser har desuden gjort, at vi har haft et ekstra stærkt fokus på at bygge i enkle, holdbare og robuste materialer. Vi er endt med en hvid, sleben beton med 50 % marmor, som giver

Byggeri + Arkitektur # 84


FAKTABOKS Adresse: Esbjerg Brygge, Esbjerg Arkitekt: FRIIS & MOLTKE Architects FagenterpriseIngeniør: Ingeniør’ne Landskabsarkitekt: Niels Boldt Bygherre: Claus Sørensen Ejendomme Bebygget areal: Kontordomicil i 8 etager 7.640 m² + cykel- og affaldsskur 82 m² Byggesum: DKK 110 mio. Byggeperiode: 2015-16

betonen og hele facaden en særlig karakter med genskin. Det ligner natursten og slid, men udtrykket forbliver det samme over årene, og facaden ændrer karakter alt efter døgnets skiftende dagslys. Så overordnet ligger der både kontekstuelle, funktionelle, æstetiske og driftsmæssige betragtninger bag korsformen og sammensætningen af materialer.

ET HUS, DER GÅR UD OVER STANDARDEN

Esbjerg Strand kontordomicilet er samtidig præget af store glasflader, der set udefra signalerer åbenhed og som oplevet indefra giver rigt med dagslys og udsyn over lagunen, kajen og byen. Desuden henviser de klare, lyse facaders lameller og sprosser i anodiseret aluminium til skibsuniverset og besidder samme robusthed til at kunne modstå stedets vind- og vejrforhold. Indenfor er bygningen holdt i samme enkelhed med ganske få materialer med

Byggeri + Arkitektur # 84

god sammenhængskraft. F.eks. skifter det brune, anodiserede aluminium umærkeligt til bambustræ i indgangspartiet, da det har et materialemæssigt slægtskab med aluminiummet, og kontordomicilet er på alle fronter alt andet end et standardbyggeri, fortæller Mikkel Wienberg:

spons fra bygherre Claus Sørensen Ejendomme og fra Kirk Larsen, der begge har til huse i domicilet. De er glade for at bo der og oplever det som et rart sted at være – og så er den vigtigste del af missionen fuldført, slutter Mikkel Wienberg.

– Vi går ud over standarden. Der er bl.a. en loftshøjde på 320 cm, hvilket både giver rummelighed og bedre indeklima, og det er unikke kvaliteter, der passer godt til stedet. Samtidig har forløbet været atypisk på den måde, at vi undervejs har samarbejdet med bygherre om ekstra tiltag og ikke fravalg – såsom f.eks. i forhold til belysning og inventar i køkkener og på badeværelser. Det har først og fremmest været en særdeles spændende opgave med en meget engageret bygherre, og det bærer huset også præg af. Selv de helt små detaljer har været vigtige, og vi har da også kun fået positiv re-

47


Annonce

Sportens behov kræver det helt rigtige lys LED-teknologi giver større muligheder for energieffektiv og spændende sportsbelysning end nogensinde før. Men det er ikke ligetil at skabe tidssvarende belysning i sportsarenaer. Tekst af Tim Panduro

En svømme-, skøjte- eller idrætshal er et ekstremmiljø, hvor der stilles store krav til belysningen, både i forhold til sikkerhed, holdbarhed og blænding over for aktører og de kameraer, der skal bruges til tv-dækning. Det ved man hos Newtek i Odense, der blandt sine specialer har LED-belysning til indendørs sport, og eksklusivt repræsenterer et par europæiske armaturproducenter, der udvikler og producerer LEDbelysning til disse miljøer.

– Man kan ikke vælge et standard LED-lysarmatur, når man eksempelvis skal lave belysning i meget varme, fugtige og klorholdige miljøer, som svømmehaller, badelande og wellnessbade. Man skal have mekanik og elektronik, der kan holde, og måske en løsning, hvor man adskiller dioder og strømforsyning, så selve forsyningen placeres i et rum med mindre udfordrende indeklima, siger direktør Morten Nyholm Jensen fra Newtek, der påpeger flere fordele ved LED. Ud over holdbarhed og den velkendte strømbesparelse, der ligger i LED, kan man allerede ved projektering af et halbyggeri indtænke LED i arkitekturen og rumdesignet. Lysstofrør og halogener skal serviceres jævnligt, og derfor opsættes armaturerne typisk, så de kan nås fra bassinkanten. Det er ikke absolut nødvendigt med LED armaturer.

SPECIALVIDEN

LED til svømmehaller kræver specialviden hos installatøren. Det er man opmærksomme på hos Newtek, der gerne hjælper med dimensionering, placering og opsætning samt om styring og dens muligheder. – Der er rige muligheder for at lege med lysvirkninger og få mere show-prægede effekter i hele farvespektret, hvis man for eksempel skal præsentere svømmere til et stævne. Men man skal være meget opmærksom på den højere blændingseffekt fra diodelys. Derfor lægger vi stor vægt på optikken og afskærmning, så man får et stærkt og jævnt

48

dækkende lys, uden det generer svømmerne, siger Morten Nyholm Jensen.

GÆLDER IKKE KUN SVØMMEHALLER

– Det er faktisk fælles for idræts-, skøjte- og svømmehaller. Belysningsbehovene adskiller sig, men målet er det samme – en tilstrækkelig mængde regelmæssigt og blændfrit lys, uanset hvad anlægget anvendes til. Der stilles stadigt større krav til belysningen, både fra publikum og fra tv-selskaber, der skal sende udsendelserne i HD-format. Derfor lægger vi mange kræfter i at undgå uhensigtsmæssige skyggedannelser og flicker i lyset som giver ”flimmer i kassen”, siger direktøren Byggeri + Arkitektur # 84


Dette års vinderprojekt – en installation af designvirksomheden Emu i samarbejde med Studio Chiaramonte Marin.

Belysning var i fokus på årets IMM messe i år. Både på udstillernes stand og på vores Light Labs har man formået at forene de dekorative og de tekniske aspekter, og det har været en fornøjelse at opleve, fortæller kreativ direktør for IMM, Dick Spierenburg.

125.000 besøgende fra hele verden fandt frem til dette års messe i Køln, hvor nye designløsninger og møbler blev præsenteret. På dette års messe fyldte belysning og ”smart home teknologi” meget på udstillingerne og standene. Tekst af Mikkel Weber Sandahl, fotos af Koelnmesse

På IMM messen ser man smart home teknologi som en meget stor del af vores hjem i fremtiden, og på årets messe kunne besøgende for tredje år opleve de hastigt voksende muligheder på egen hånd i ”Let’s be smart” installationen. Messeansvarlig Gerald Böse udtaler: – Der er et stigende behov for at kunne forbinde forskellige devices, så de kan kommunikere. Det spektrum af løsninger, som smart homes dækker, udvider sig hastigt og bliver hele tiden mere komplekst, og den teknologiske infrastruktur begynder i højere og højere grad at blive skræddersyet til hver enkelt beboer og dennes behov.

EKSPERIMENTER MED LYS

På dette års IMM messe valgte man at gøre plads til deciderede Light Labs, hvor indbudte designere fik lov til at præsentere deres visioner for belysning, hvorefter en udvalgt jury kårede den bedste Byggeri + Arkitektur # 84

Hos VOGLAUER fra Østrig har man hentet inspiration i naturen, og lyset får her lov til at flyde som en lille bæk.

Dette års vinder af Light Lab blev en installation af den italienske producent Emu i samarbejde Studio Chiaramonte Marin, hvor man har hentet sin inspiration fra det dybe hav. Projektet “Light of the Abyss” inkluderede lampe-serien Cone og stolene fra Modern-serien, og juryen lagde vægt på den poetiske og legesyge måde, som produkterne præsenteres på.

Tyske Freund fremviste blandt andet vægelementer af mos.

lysinstallation. Under benævnelsen Pure Editions har kreative kræfter i samarbejde med virksomheder som Vitra, Emu, Cappellini og Zeitraum skabt visuelt æstetiske og konceptuelle installationer. – Hvor møblerne normalt spiller hovedrollen, så fik belysning lov til at løbe med opmærksomheden

125.000 besøgende benyttede sig af lejligheden til at få en fornemmelse af trends inden for indretning af boligen.

49


Annonce

Design, der favner fortid og fremtid De bløde og runde former vidner samtidigt om et nært slægtskab med Swedeses grundlægger Yngve Ekströms Rondino-stol.

Swedese har lanceret et nyt designsamarbejde med den internationale designer Khodi Feiz, og udvider forrige års succesfulde kollektionsserier Mino, Button og Pond. I det hele taget har den svenske møbelproducent haft et begivenhedsrigt år, hvor man har fået favnet fortiden og fremtiden.

NYT LIV TIL ALSIDIG DESIGNER

Tekst af Alexander Tengbjerg

Swedese har haft et intenst og produktivt år siden, møbelvirksomheden præsenterede otte fremtidige klassikere under forrige års Stockholm Furniture Fair. I 2017 åbnede Swedese et nyt showroom i Stockholm, der blev indledt et nyt og innovativt samarbejde med studenter fra Malmstens, afholdt kreative workshops med designere på fabrikken i Vaggeryd og man relancerede også klassiske designs i Swedese Archives. Men selvom der har været fart på i 2017 hos Swedese, så kommer det nye år bestemt ikke til at gå mere roligt for sig, hvilket blandt andet giver sig til udtryk med et spændende samarbejde med den iransk-amerikanske designer Khodi Feiz.

50

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Khodi Feiz er en alsidig designer, der har udviklet alt fra sofaer til keyboards og transportable højtalere. Med et skarpt fokus på menneskelige behov sørger Feiz for, at hans designs giver noget til brugeren ud over det visuelle, hvad end det er et møbel eller en telefon. Disse principper er helt i tråd med dem, man finder hos Swedese, og samarbejdet har resulteret i kreationen Pillo. Det er en bekvem lænestol i stilrent nordisk design, som vil sikre sig en plads i hjemmet eller på arbejdspladsen mange år ud i fremtiden.

Swedese har i det hele taget formået at se fremad og bagud på en og samme tid ved at søge nye spændende partnerskaber og udtryksformer samtidigt med, at der bliver holdt fast i arven fra Yngve Ekström, som det eksempelvis ses ved samarbejdet med Khodi Feiz. Igennem 50’erne og 60’erne var Ekström blandt Sveriges største møbeldesignere, og nu er tre af hans klassikere relanceret som en hyldest til hans arbejde. Stolene Thea, Caryngo og Lamino Rotting er igen kommet i produktion efter at være genskabt ved hjælp af Ekströms personlige skitser og arbejdstegninger. – Vi håber med disse tre møbelklassikere at kunne møde markedets ønske om tidløst design og holdbarhed. De tre stole, som tydeligt skiller sig ud i design og form, giver desuden et klart indtryk af, hvilken alsidig designer Yngve Ekström var, fortæller Sonnie Byrling, der er administrerende direktør for Swedese. Byggeri + Arkitektur # 84


Danmarks ældste vinduesfabrik

- det professionelle valg siden 1885

Vi giver op til 20 års garanti på vores dansk producerede elementer Tlf.: 7544 1242 info@obbekjaer-vinduer.dk www.obbekjaer-vinduer.dk

Collstrop Antifire - En professionel samarbejdspartner Har i et projekt hvor der indgår træ som beklædning, hvad enten det er indvendigt eller udvendigt, kontakt os, vi hjælper gerne og stiller op til en konstruktiv snak om brandimprægnering. Collstrop Antifire kan brandimprægnere i henhold til K1-10 B-s1,d0. Collstrop Antifire tilbyder maskinelt overfladebehandling af dit brandimprægneret træ med transparent eller heldækkende træbeskyttelse.

Collstrop Antifire ApS • Toldbodgade 16 • 6000 Kolding • Tlf. +457630 8600 • www.brandimprægnering.dk


Man skal plante et frø – Vi kan også nå dette mål ved at udvikle møbler og genstande med flere formål eller mulighed for transformation. Derfra kan de forme sig efter forbrugerens behov uden at man føler, at man skal gå på kompromis med noget for at nedsætte ressourceforbruget. At tænke bæredygtigt bør bestemt ikke være gråt og trist, det kræver blot at vi som designere tænker os bedre om.

På Stockholm Furniture & Light Fair kunne man møde den svenske formgiver MarieLouise Hellgren, der deltog i en paneldebat om bæredygtighed i den svenske møbelindustri.

Tekst af Alexander Tengbjerg

Marie-Louise Hellgren er i Sverige kendt for en stor materialenysgerrighed, hvor særligt hendes arbejde med træ og keramik har sat hende på det svenske landkort. Hun reflekterer uafbrudt over bæredygtighed, og hendes studies arbejder blandt andet med gulve af genbrugstræ og naturligt plantefarvede tekstiler, hvilket man også kunne opleve på messen. – Vi forsøger legende og ydmygt at skabe et laboratorielignende set-up, hvor vi viser nye måder at tænke på og undersøger nye processer frem for et færdigt resultat. Formålet med alt dette er at så et frø, der kan inspirere til en øget bevidsthed og ved hjælp af kreativiteten vise hvordan vi kan formgive noget nyt, der er holdbart og stammer fra genbrugsmaterialer. Dermed redder vi jo ikke verden lige nu og her, men bidrager dog til at vi bevæger os i den rigtige retning, forklarer Marie-Louise Hellgren.

ET OPGØR MED DEN HERSKENDE KONSUMERISME

En af de store miljøsyndere forårsages af det store ressourcespild, der ses indenfor møbelindustrien, og for Marie-Louise Hellgren er løsningen først og fremmest at designe møbler og produkter, der er i

52

Skiftende trends skaber skiftende behov. Er det derfor muligt at skabe noget, der sætter sig udover forbigående trends for i sidste ende at kunne minimere behovet for konstant udskiftning? MarieLouise Hellgren tænker sig godt om inden hun svarer:

Designer Marie-Louise Hellgren

en så høj kvalitet som muligt, så køberen ikke skifter det ud efter kort tid. - Der bør være en produktbeskrivelse, der beskriver hele tilblivelsesprocessen og produktets forventede levetid. Herfra kan vi finde frem til den egentlige pris på genstanden, således at forbrugeren virkeligt kan se at kvalitet betaler sig. Det endelige mål er at nedbryde ressourceforbruget og sætte farten ned i forhold til den herskende konsumerisme, fortæller Marie-Louise Hellgren og fortsætter:

– Der findes jo visse urformer, som ses overalt i naturen. Spiraler og geometriske mønstre, der har specielle proportioner og matematiske harmonier. Der findes en intelligent skønhed i alt. Designer man med udgangspunkt i dette, så er det også lettere at skabe noget tidløst, siden man når frem til et urdesign. Vil man være trendy og arbejder ud fra en personlig vinding, da bliver man snarere end copycat og ens produkter bliver blot en døgnflue. Der er selvfølgelig intet galt i at skabe noget ud fra ens samtids idealer, men formålet skal igen være at give noget fra sig.

Byggeri + Arkitektur # 84


C F A PROJ ECTS

New! PILLO easy chair and stool. Design Khodi Feiz. The design is a love letter to the art of soft upholstering.


Den sanselige kvalitet Designduoen Aggebo+Henriksen mener, der er et stort behov for at indtænke tekstile værdier i moderne arkitektur. Større stoflighed giver blandt andet blikket mulighed for at fæstne sig og skaber en tættere relation til omgivelserne. Som menneske har vi brug for denne nærsanselige påvirkning – også fra vores bygninger. Tekst af Mikkel Weber Sandahl

54

Byggeri + Arkitektur # 84


Tietgenkollegiet af Lundgaard & Tranberg

Mathilde Aggebo og Julie Henriksen mødtes på Danmarks Design Skole, hvor de hurtigt indledte et samarbejde baseret på en fælles begejstring for væven som værktøj. De er således begge uddannede tekstildesignere fra 1993, og allerede dengang havde de en ide om, at man kan overføre fordelene ved tekstiler på andre dele af vores omverden. – Sigtet med Aggebo+Henriksen har fra starten været at transformere tekstile værdier til moderne arkitektur. Det kunne vi ikke formulere, da vi var færdiguddannede i 90’erne, men vi opdagede dengang et tydeligt fravær af tekstil alle vegne omkring os. Der var et udtalt behov for at få mønstrene, farverne og alt det, som tekstiler kan tilføje af taktilitet og stoflighed, tilbage i vores bygninger. I tidligere tider blev der i høj grad anvendt tekstiler, fordi de havde en funktion, som isolering, skærm mod sollys, akustik osv. Men nye byggematerialer og løsninger har givet nye designmuligheder, som arkitekterne har udforsket, og det har desværre resulteret i en gradvis fjernelse af tekstiler i nyere bygninger, fortæller Mathilde Aggebo og uddyber: – Tekstiler er på den måde et basismateriale, som altid vil have grundlæggende betydning for os mennesker – helt banalt svøber man jo babyer og syge for at beskytte dem. Og det er dén stimulering af nærsanserne, forenet med vores kunstneriske ambitioner, som vi i ca. 25 år har arbejdet med at få integreret i indretningen og arkitekturen.

”MED VÆVENS LODRETTE OG VANDRETTE STREGER SOM UDGANGSPUNKT”

Julie Henriksen er uddannet væver hos Bodil Bødtker-Næss, før hun startede på Danmarks Designskole, og hun ser den dybe faglige begejstring som bærende for samarbejdet med Mathilde Aggebo: – Vi er jo begge rundede af tekstilfaget, og den tilgang har vi med os på alle projekter. Vævens lodrette og vandrette linjer og den måde hvorpå, man i væven skaber en konstruktion i flere lag, er i virkeligheden udgangspunktet for næsten alt vores arbejde: Vi arbejder ofte med forskellige skala. Lige nu er vi midt i et kunstnerisk projekt – Why Kasuri? – hvor vi studerer den japanske væve – og indfarvningsteknik Kasuri, som ligesom megen japansk kultur handler om at perfektionere gentagelsen. Det er fantastisk at gå i dybden på den måde med en væveteknik, og ved at arbejde indgående med det og herved øve vores sprog og træne de faglige muskler, så kan vi forhåbentlig transformere det til andre typer af projekter, siger Julie Henriksen og pointerer, at deres løsninger skal kunne produceres industrielt og allerhelst også senere indgå i en større arkitektonisk sammenhæng. – Tekstiler i indretningen handler ikke bare om udsmykning, men også om at opfylde et eller flere funktionelle behov og nuancerer de mange forskellige overflader i vores bygninger. Det kan være flot på billeder med rene linjer, men man kan som menneske miste orienteringen. Og hvis man sammenligner brugen af byggematerialer i dag med, da vi startede op i begyndelsen af 90’erne, så tænker arkitekter i dag anderledes, men vi var nok frontløbere i den sammenhæng, siger Julie Henriksen. Byggeri + Arkitektur # 84

TÆT SAMARBEJDE MED LANDETS TEGNESTUER

Den første vigtige opgave for Aggebo+Henriksen var at designe scenetæppet til Dronningesalen på Det Kgl. Bibliotek. Her vandt designduoen konkurrencen med et stærkt koncept som gik ud på at tage udgangspunkt i bibliotekets arkiver, det blev til en grafisk præsentation af H.C. Andersens håndskrift fra Prinsessen på ærten, og de to tekstildesignere arbejdede tæt sammen med Schmidt Hammer og Lassens, og brugte bl.a. deres tegnemateriale. Mathilde Aggebo fortæller i den forbindelse: – Vi har haft et tæt samarbejde med mange tegnestuer, og på vores bedste opgaver har vi været med tidligt i projekteringen, hvilket gjorde det nemmere at integrere vores løsninger i den overordnede vision. Der er en naturlig faglig grænse i processen, hvor arkitekternes faglighed stopper, og vi tager over, og her opstår de bedste resultater med en god direkte kommunikation. Samtidig er det en fordel, at vi altid arbejder med prototyper i 1:1, så man får et klart billede af det færdige resultat. Det er en stor fordel i dialogen med bygherren, ligesom økonomien kan indtænkes fra starten.

55


STORSTRØM FÆNGSEL – MÅLET ER AT GØRE DET HÅRDE BLØDT

På det nye topmoderne Storstrøm Fængsel på Nordfalster var Aggebo+ Henriksen med i konkurrencematerialet fra tegnestuen C.F. Møller, en opgave, som de to designere startede på tilbage i 2011. – I Danmark har vi en humanistisk holdning til fængsler, som en anstalt til forbedring, og selvom et fængsel ikke skal fungere som en åben og demokratisk bygning, så ønsker man at give noget til brugerne via arkitekturen og indretningen. Det overordnede designkoncept på Storstrøm Fængsel er overgange set i et stort abstrakt perspektiv – eksempelvis mellem ude/inde, land/ by og lys/mørke – og her har vi bestræbt os på at gøre det fysisk håndgribeligt i indretningen, fortæller Mathilde Aggebo og nævner at, en fællesnævner for mange indsatte i fængslet er tatoveringer, og hvis man laver en blow-up af en tatovering, så ser man bittesmå prikker af blæk i tatoveringens kanter, hvilket designduoen har brugt som inspiration til indretningen. Storstrøm Fængsel har været et projekt med meget stor kompleksitet, hvor man i designprocessen har haft mange vilde ideer på bordet, som senere blev skåret fra ud fra sikkerhedsmæssige og økonomiske hensyn, og Julie Henriksen fortæller i den forbindelse: – Vi arbejder altid med den funktionelle dimension af indretning – såsom lys, lyd og way finding – og på fængselsprojektet har sikkerheden for indsatte, personale og besøgende spillet en enorm rolle. Absolut intet må kunne pilles løs, og vi har haft det udgangspunkt, at alt her bliver smadret på et eller andet tidspunkt. Det betyder, at vores hovedopgave har været at gøre det hårde blødt – at give en taktil virkning, uden at sikkerheden kompromitteres. Aggebo+Henriksen indledte på fængselsprojektet et samarbejde med betonproducenten Spæncom om at skabe beton-elementer med et reliefmønster, hvilket krævede en specialproduktion med udformning af 1:1 skabelon til bordstøbning af elementerne. – Der har været et virkelig spændende sparringsforløb med Spæncom omkring beton-elementerne til fængslets ”luftegårde”. Vi har valgt et non-figurativt mønster med fire kombinationsmuligheder ud fra den betragtning, at de indsatte skal kigge på det mønster i mange år, så man må ikke kunne afkode det for hurtigt og man skal også helst selv kunne finde sine egne motiver i mønstrene, fortæller Julie Henriksen og fortsætter: – Som tekstildesignere udfordrer vi altid materialet i forhold til projektet, og på grund af sikkerhedskravene er beton det oplagte materiale til fængslet, men det er lykkes at få vores tekstile værdier ind i projektet, da man kan berøre mønstrene, ligesom murenes udtryk ændrer sig konstant i relation til skiftende vejr og belysning.

TIETGENKOLLEGIET SOM SIGNATURPROJEKT

På Tietgenkollegiet af tegnestuen Lundgaard & Tranberg har Aggebo+ Henriksen stået for et samlet grafisk koncept og subtilt wayfinding system, hvor de 30 boligganges vægge har fået et trykt transparent mønstre, så ikke to flader eller to døre er ens. Samtidig består gardinerne af forskellige farveflader, hvilket både giver de enkelte værelser personlighed og lader gardinerne indgå som en del af facadens udtryk. – På Tietgenkollegiet har vi et komplet designkoncept, som bliver udfoldet i alle detaljer, og det er et projekt, som vi er meget stolte af – der findes ikke mange facader, hvor det er gardiner/tekstiler, der er med til at tegne facaden, fortæller Mathilde Aggebo.

Storstrøm Fængsel af CF

56

Den overordnede vision for indretningen på kollegiet er at skabe en følelse af hjemlighed, hvor man bliver mødt som individ, samtidig med man er en del af en større sammenhæng. Og den tanke fik designerne lov til at folde ud overalt i byggeriet. Byggeri + Arkitektur # 84


pub 98x268 denmark 2018 code BA945_Opmaak 1 5/02/18 18:46 Pagina 1

– Der var en privat bygherre (Nordea Fonden), som ville skabe noget ekstraordinært, og vi havde et forbilledligt samarbejde, hvor alle nød at gå i dybden med opgaven og lære af hinandens faglighed. Vi fik flere og flere opgaver løbende, hvor vi til allersidst spurgte, om vi ikke skulle finde farver til postkasserne og vaskemaskinerne, hvilket siden er blevet et af de mest fotograferede aspekter ved indretningen, siger Julie Henriksen og understreger det givtige samarbejde med Kvadrat omkring den særlige farvestilling på gardinerne. Aggebo+Henriksen har siden 1998 været fast tilknyttede designere hos Kvadrat og har bidraget med en del designs i tekstilproducentens kollektion igennem tiden.

”VI PRØVER AT FINDE IND TIL DE UNIVERSELLE HISTORIER”

Et af Aggebo+Henriksens nyeste projekter er et designoplæg til en komplet ny farvesætning, hvor man har taget udgangspunkt i sonet-formens 14 linjer og har skabt 14 gange14 forskellige farveblandinger. Det er et benspænd, som kan være med til at fodre kreativiteten, og ifølge Mathilde Aggebo, så er det i designarbejdet altid vigtigt at finde ind til et stærkt bærende koncept: – Med den nye farvesætning har vi haft Inger Christensens digtsamling Sommerfugledalen som et kreativt fixpunkt, men vi forsøger altid at finde universelle historier som en fælles grund at bygge på. Det kan være Statsfængslets tatoveringer og fænomenet overgange eller Tietgenkollegiets naturmotiver, og når vi er enige om, at dét er konceptet, så kommer vi næsten altid kun med dét ene oplæg, hvilket selvfølgelig er et sats. På Skuespilhuset har designduoen stået for skiltnings-konceptet, hvor man igen arbejdede sammen med Lundgaard & Tranberg, og Julie Henriksen fortæller omkring opgaven: – Udgangspunktet var selvfølgelig at sørge for at gæsterne i huset blev bud velkommen og kunne finde vej til de forskellige funktioner. Personalet lærer hurtigt at finde vej, men at vi kan skabe en oplevelse for de besøgende. Vi valgte at se bogstaverne som et mønster – og som tekstildesignere arbejder vi altid med at fylde fladen ud, så det var naturligt at lade teksten gå til kanten af skiltene, hvilket er kontroversielt, fandt vi ud af. Når ordene var lange delte vi dem, så de fyldte skiltet ud på en anden måde. Formatet er et kvadrat som er det som er det samme som skuespilhusets store scene er udviklet ud fra. For at matche Skuespilhusets djærve udtryk og materialer, så valgte vi hvid tekst på sort baggrund, så udtrykket er klart og enkelt.

BEGEJSTRINGEN ER DET BÆRENDE

I samarbejdet mellem Julie Henriksen og Mathilde Aggebo er de enige om, at begge parter skal være 100 % tilfredse, før man sender noget ud til en kunde. – Styrken ved at være to er, at man er nødt til at formulere sig og argumentere for alle sine valg. Vi får altid tygget løsningerne godt igennem, og når der kommer et andet blik på, så kan det give det afgørende løft. Derfor skal vi begge være 100 % tilfredse, og undervejs byder vi ind på en fælles ide og arbejder frem mod den fornemmelse, fortæller Julie Henriksen og fortsætter:

SKRÆDDERSYEDE KONTAKTDAGE MED FOKUS PÅ INNOVATION FOR ARKITEKTER, INDRETNINGSARKITEKTER OG ANDRE PROJEKTERENDE

ARCHITECT @WORK DANMARK

ARCHITECT MEETS INNOVATIONS Forum København 16.-17. maj 2018 EKSKLUSIVT ERHVERVSARRANGEMENT med mere end 300 innovative produkter, præsenteret af producenter og forhandlere STRENGE UDVÆLGELSESKRITERIER sikrer en uovertruffen kvalitet r NETVÆRKSARRANGEMENT istré Reg r gratis i en eksklusiv atmosfære e fo d FORPLEJNING onlin ang me gratis drinks og snacks i lounge-områderne g 45 d 9 a WWW.ARCHITECTATWORK.DK

n BA

kode

Mediepartnere

Sponsorer

– Det er skønt at have én at gå dybere og dybere med, mens vi stræber efter den allerbedste løsning. I forhold til vores rollefordeling er Mathilde nok mere en tonser, hvor jeg er den tvivlende, der lige vil vende tingene en ekstra gang. Den store begejstring ved designprocessen er bærende for vores samarbejde, der er én lang dialog, hvor man undres, forføres og prøver ting af. Vi vil gerne være med til at sætte nye dagsordener og udfordre vanetænkning. Og Aggebo+Henriksen vil fortsætte med at insistere på stofligheden i vores bygninger, hvilket er vigtigt og nødvendigt, lige meget hvilke nye materialer og dagsordener, som dukker op i fremtiden. Ud over arbejdet i Aggebo+Henriksen arbejder begge designere til daglig med uddannelse og undervisning. Mathilde Aggebo som fagleder for Kunstakademiets Designskole og Julie Henriksen som souschef på Holte Tekstilskole. Byggeri + Arkitektur # 84

57


Annonce

Lad os fejre midlertidigheden. Den er bæredygtig Indlæg af Claus Weppler, adm. Direktør, Temporent A/S

Midlertidige løsninger ses overalt i vores samfund. Men desværre bliver de ikke hyldet og feteret, som de egentlig bør. De bliver problematiseret – og det er ærgerligt. For vores brug-og-smid-væk-kultur er ikke bæredygtig i det lange løb: Der er behov for midlertidige løsninger, hvis vi skal skabe cirkulær økonomi og sikre, at jordens ressourcer ikke går til spilde. Flere undersøgelser – blandt andet fra Statens Byggeforskningsinstitut – har udpeget modulbyggerier som løsningen på problemet med billige ungdomsboliger i København. Og hver eneste dag skaber vi hos Temporent midlertidige løsninger, hvor modulerne bruges til så forskellige ting som kontorer, børnehaver, skoler og hospitaler. Fordelen er, at modulerne kan flyttes, når ét behov hører op og et andet behov opstår. Materialer bliver derved i det økonomiske kredsløb længst muligt uden at blive til affald.

VI KAN IKKE FORUDSE ALT

Man gør ellers meget for at forudse udsving og befolkningstilvækst. Dygtige statistikere skaber befolkningsprognoser og fremskrivninger – og kan forudse udsvingene sådan ca. ti år i forvejen.

58

Men på trods af statistikken opstår der alligevel pukler. Man kan ikke forudse eksempelvis lav fertilitet eller høj indvandring – og man må bygge flere studieboliger eller vuggestuer i en fart. Behovene er nemlig ofte ret umiddelbare, når de opstår. Når vi taler om, at der er behov for en vuggestue, er det som regel fordi der er behov for den NU. Problemet er bare, at det tager flere år at bygge nyt. Og det løser ikke de umiddelbare behov, der er lige nu. Derfor må vi indse, at vi ikke altid med statistikprogrammer kan forudse, hvilke studievalg unge mennesker tager om ti år. Og heller ikke præcis hvor, de vil studere. Vi kan ikke forudse, om folk får flere eller færre børn om ti år og der derfor naturligvis - er brug for flere eller færre vuggestuer om 11 år.

VORES SVINGENDE BEHOV ER ET VILKÅR

I stedet skal vi tage behovet for fleksibilitet i bygningsmassen alvorligt og betragte det som et vilkår, der eksisterer. Og nok altid vil eksistere.

ceret med kvalitet for øje, er i sin essens bæredygtigt, for brugen af dem kan recirkuleres. Det kan jo være, at de børnehaver og studieboliger, vi bygger nu, står tomme om 15 år. Så har vi brugt og spildt en masse af jordens ressourcer på at bygge nyt, og det er langt fra bæredygtigt at tænke så kortsigtet. Fleksible modulbyggerier er effektive, kan tilpasses konkrete projekter og har samtidig projekterings- og opførelsesomkostninger, der kan holdes på et minimum. For ikke at nævne, hvor godt de er isoleret og hvor godt et indeklima de har. De studerende behøver ikke at bo i containere. Så hvis statistikere, planlæggere og politikere for alvor vil skabe cirkulær økonomi, bør de kigge på de mange fleksible og midlertidige løsninger, der allerede findes, og som kan hjælpe dem med at løse samfundets problemer. Midlertidighed er ikke en nødløsning. Det er et vilkår. Og hvis vi lærer at acceptere det vilkår, kan vi for alvor udnytte det på en cirkulær og klimavenlig måde. Midlertidigheden bør fejres, som det reelt bæredygtige værktøj, det er.

Betragter vi udsvingene som vilkår, kan vi som samfund begynde at udnytte det på fleksibel og bæredygtig vis: Midlertidige løsninger, som er produByggeri + Arkitektur # 84


Projekt: Blankenese – Hamborg

Projekt: Restaurant Fiat – København

Vrøgum-Svarre A/S | Industrivej 1 | 6840 Oksbøl | connect@vr-sv.com | 76 54 11 11 | www.vr-sv.com


Annonce

Efterspørgsel på ultrafølsomme og smukke sensorlamper Flot design og høj sensorfølsomhed er blot to af de features, som LED sensorlamperne fra tyske Steinel tilbyder, og som flere og flere har fået øjnene op for. Tekst af Frank Ulstrup

stilles til ikke at slukke helt, men i stedet gå ned på f.eks. 10 – 50 % af den normale lysstyrke.

Ud over det elegante slim-design er sensorfølsomheden en af de egenskaber, som salgschef i handelsvirksomheden Roliba, Sigurdur Asgrimsson peger på, når han skal forklare, hvorfor LED-lamperne Q1, S1 og R1 fra tyske Steinel er et hit hos mange arkitekter og ingeniører. – Det handler blandt andet om, at lamperne er udstyret med en 360° højfrekvens-sensorer på 5,8 GHz. Det betyder, ikke bare at de har en rækkevidde på otte meter, men også, at sensoren med lethed skyder igennem døre og dermed sikrer, at lyset er tændt, så snart, du træder ind i et rum. Et andet forhold er, at lamperne er udstyret med såkaldt ”Soft Start”, hvilket betyder, at det specieldesignede, indbyggede relæ er helt lydløst. – Ved traditionelle sensorlamper hører man ofte et lille klik, når lyset tændes. I nogle tilfælde er det ikke et problem, men monteres lamperne f.eks. på en væg, kan lyden faktisk blive forstærket og dermed blive et irritationsmoment.

INTELLIGENT OG TRÅDLØS KOMMUNIKATION

Med til historien hører også, at Steinel, der i sin tid opfandt sensorlampen, giver fem års garanti på sine lysprodukter. Dertil kommer, at Q1 og S1 kommunikerer trådløst via ikke færre end 31 kana-

60

– I lange kælder- eller trappeopgange kan det være uhensigtsmæssigt at samtlige lamper tændes, og samtidigt kan det være lidt skræmmende, hvis der kun er lys der, hvor man opholder sig, og resten af gangen er henlagt i mørke. I de tilfælde er løsningen et basislys, der eliminerer uhyggen, men samtidig kun forbruger et minimum af energi, siger Sigurdur Asgrimsson. ler, hvilket igen giver mulighed for, at lamperne på f.eks. lange gangarealer inddeles i 31 grupper, der tænder uafhængigt af hinanden.

Det er handelsvirksomheden Roliba i Odense, der har det danske agentur på sensorer og lamper fra Steinel.

Særligt ingeniører med ansvar for renovering af ældre boligblokke, er begejstrede for den feature, fortæller Sigurdur Asgrimsson. – Det betyder jo, at man ikke behøver trække en masse nye kabler udenpå væggene. Dermed gør det renoveringen billigere, men efterlader også en meget flottere finish.

BASISLYS TIL DE MØRKERÆDDE

Sidst men ikke mindst har Steinel-lamperne den fordel, at de kan programmeres til forskellige niveauer af basislys. Det betyder, at lampen kan indByggeri + Arkitektur # 84


Flytbare kontorer til leje LÆKRE, LYSE OG RUMMELIGE LOKALER, DER KOMMER TIL DIG

Klar på 8 uger

Fleksibel løsning

Overholder BR15

MÅNEDLIG YDELSE FRA: 110 KR./M2

Lydabsorberende lofter Store vinduespartier

Smarte installationer

METER: Markedets breddeste modul på 14 meter

SERVICE: Serviceaftale indgår altid i lejekontrakten

LEJEPERIODE: Fra om 8 uger og så længe I har behovet

Mangler I plads til flere medarbejdere her og nu? Med Temporents moduler kan der skures op og ned på antallet af kvardratmetre uden at investere i mursten – og I kan helt selv bestemme placeringen. Temporent leverer bæredygtige løsninger, der forener trivsel, miljø og god økonomi. Modulsystemet RUMLI, specielt udviklet til kontorer, er i permenent kvalitet med ekstremt fleksible og rummelige løsninger. Lokalerne kan indrettes til alt fra åbne kontorlandskaber til mindre kontorer og de store vinduespartier og glasvægge sikrer en lys og luftig atmosfære. RUMLI kan tilsluttes eksisterende bygninger eller opstilles fritstående i op til 3 etager.

Gennemgående lofthøjde 2,7 m

De nyproducerede moduler opfylder de høje krav for energiforbrug i BR15. Varmeindvinding, behovstyret ventilering, belysning med bevægelsessensorer og temperatursænkning om natten og i weekender er nogle af de detaljer, som bidrager til energieffektiviteten.

Ventilationsanlæg med skjult rørføring Glasvægge

Skal vi også løse jeres pladsproblemer? Ring 7012 4444

www.temporent.dk Lokaler som flytter til dig


Annonce

Mød Anika med franske og skandinaviske rødder Med elegant design er Anika fuld af ressourcer. Skandinavisk inspireret for sin enkelthed og effektivitet afspejler Anikas design hendes personlighed, med finesse og elegance. Hun er trods alt lavet i Frankrig! De lige linjer passer perfekt til skandinavisk designede møbler, så her vil Anika virkelig komme til sin ret. Anika har en imponerende og bred garderobe! Mat, blank, krom eller farvestærk belægning, hun passer præcist til dit design. Her kan designeren virkelig få sine idéer igennem, og gennemtænke et komplet møbel med hjul, der farvemæssigt afspejler resten af møblet. Det giver helt nye muligheder for inspirerende design.

HOLDBART OG ENKELT AT MONTERE KOMMER I FORSKELLIGE STØRRELSER

Anika fås i størrelsen 65 mm og kan bære 50 kg. Senere i 2018 kommer der en version i 55 mm og i 2019 introduceres Anika i 75 mm.w

Anika er produceret i henhold til REACH og RoHS kravene, er Anika den perfekte samarbejdspartner til alle applikationer indenfor stole, kontormøbler, hjemmemøbler og butiksmøbler. Standarderne EN 12528, EN 12529 og BIFMA er ingen hemmeligheder for hende. Så man er sikker på at ens møbler og stole kan passere igennem enhver test på alle markeder.

Anika kan monteres med Tente’s almindelige hjulbesfæstigelser såsom stoletap, gevindtap eller pladetap. Det betyder at brugere af alle andre Tente møbelhjul uden problemer kan skifte direkte over til Anika.

FLEKSIBELT TRYK

Tente’s koncept ”printed caps” kan også bruges på Anika. Et kvalitets firefarvet tryk, brug af eget billede eller foto kan trykkes direkte på hjulsiderne. De mange fordele det giver berører både hjulets udseende og anvendelse. For designeren indebærer dette en unik mulighed for at tilpasse hjulets design til møblerne og omgivelsernes mønstre. Et velvalgt fredfyldt billede eller et livligt design bidrager stærkt til det endelige helhedsindtryk. For virksomheder kan hjul med logo på møbler og udstyr bidrage med et ensartet udseende, og samtidig reducere risikoen for tyveri. Skoler, hospitaler og andre offentlige institutioner kan på en personlig måde markere produkter, så det er nemt at se hvor de hører hjemme.

62

Byggeri + Arkitektur # 84


L imbusFloor

Sub tle

L imbusFlo or Sub tle is a fa mily of f lo or s creens w i th a m o der n, ligh t expression. T h e s cre ens a re robus t w i th ex tra go o d s ound a bs or ption.

GLIMAKRA

OF SWEDEN

THE HOME OF ACOUSTIC DESIGN

w w w. g l i m a k r a . c o m

D e s i g n: Te a m G l i m a k r a / J o h a n K a u p p i


LÆSERSERVICE I næste udgave af

A Adept Tlf.: 50 59 70 69 www.adept.dk Side 20 & 22-23 aggebo & henriksen Tlf.: 22 26 44 20 www.aggebo-henriksen.com Side 52-55 B Brancheforeningen Danske Byggecentre Tlf.: 45 80 78 77 www.bdb.dk Side 40 Bjerg Arkitekter Tlf.: 98 92 71 00 www.bjerg.nu Side 36-37 C Cramo Adapteo A/S Tlf.: 70 90 90 40 www.cramoadapteo.dk Side 32-33 F Friis & Moltke A/S Tlf.: 72 10 00 52 www.riis-moltke.dk Side 44-45

Portræt af arkitekt Jesper Gottlieb

G Ginnerup Arkitketer A/S Tlf.: 75 62 05 00 www.ginneruparkitekter.dk Side 12 H Horn Group ApS Tlf.: 81 81 81 10 www.ventilationsvinduet.dk Side 38 HSHansen a/s Tlf.: 96 75 11 00 www.hshansen.dk Side 26

Studio Marie-Louise Hellgren Tlf.: +46 (0)70-419 84 54 www.marielouisehellgren.com Side 50 Swedese Tlf.: 24 23 24 72 www.swedese.se Side 48 Södra Wood A/S Tlf.: 48 48 82 00 www.sodra.dk Side 34 T Temporent A/S Tlf.: 70 12 44 44 www.temporent.dk Side 56 Tente A/S Tlf.: 70 10 82 10 www.tente.com/dk Side 60

Portræt af Arkitekt Lars Juel Thiis Cubo Arkitekter A/S Tlf.: 86 93 94 00 www.cubo.dk Side 6-10 Designere Mathilde Aggebo & Julie Henriksen aggebo & henriksen Tlf.: 22 26 44 20 www.aggebohenriksen.com Side 52-55

J JUUL | FROST Arkitekter A/S – AB Tlf.: 32 95 95 78 www.juulfrost.dk Side 18-19 K Kronospan ApS Tlf.: 89 74 74 74 www.novopan.dk Side 42 N Newtek ApS Tlf.: 21 24 24 54 www.newtek.dk Side 46

Portræt af designer Ditte Hammerstrøm

Næste nummer af Byggeri+Arkitektur udkommer d. 9. april 64

R Roliba Tlf.: 65 93 03 57 www.roliba.dk Side 58 S Sapa Building Systems AB Tlf.: 86 16 00 19 www.sapagroup.com/dk Side 14 Schüco International KG Tlf.: 36 34 22 16 www.schueco.com/web2/dk Side 28 SLA Tlf.: 33 91 13 16 www.sla.dk Side 30-31

Byggeri + Arkitektur # 84


Annonce

ANERKENDT PÅ SCENEN OG BAG KULISSERNE. Prisvindende design og teknik fra Viega. I Viega er vi glade og stolte over hver eneste udmærkelse, vi modtager. Men vi glæder os endnu mere over den ros, vi får fra professionelle håndværkere for kvaliteten af vores 17.000 produkter, vores tætte relationer til kunderne og vores viden om branchens udfordringer. Vi er ikke kun ’Connected in quality’, men også tæt knyttet til en hel branche. Viega. Connected in quality.

viega.dk/Om-os

65


GE 525 Stel fås i bøg eller eg, behandlet eller ubehandlet. Polstret sæde: Læder eller tekstil. Mål: Bredde 56 cm. Dybde 48 cm. Højde 70 cm. Siddehøjde 44 cm.

GE 526 Bordplade fås i linoleum, laminat eller finer. Stel fås i bøg eller eg, behandlet eller ubehandlet. Mål: Højde 72 cm. Diameter 120 cm.

Getama har produceret møbler tegnet af møbel arkitekten Hans J. Wegner i snart 70 år, og vi fremstiller fortsat en lang række af de stole, borde og sofaer, han oprindeligt tegnede til os. Bl.a. det smukke og behagelige spisebordssæt, stolen GE 525 og spisebordet GE 526, fra 1970, der udgør en perfekt symbiose. Hos Getama har vi stadigvæk stor glæde af Wegners idérigdom og dybe engagement, og i dag viderefører ca. 40 fagfolk traditionen og garanterer, at møblerne bliver udført i overensstemmelse med Wegners originale tegninger og høje krav til kvalitet.

Besøg Getama Showroom Frederiksgade 1, 3 sal, 1265 Kbh K. Åbningstider: Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 10-16 eller få oplyst nærmeste forhandler på tlf. 98 64 53 00


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.