Page 1

særudgave

Bygge- & Anlægsavisen Bredgade 36, 1.sal - Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 35 29 42 22

Tryk: OTM Avistryk ISSN 0908-1178 www.bygge-anlaegsavisen.dk

Annoncetillæg til Dagbladet Børsen fra Mediaxpress | marts 2013 | Tlf: 33 44 55 55

Årsabonnement: 606,- incl. moms • Udgivelsesfrekvens: 6 gange årligt

pulsen på

bygge- & anlægsbranchen I samarbejde med


2

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Pulsen på

Bygge- og anlægsavisen I denne særudgave af Bygge- & Anlægsavisen præsenterer vi tidens udfordringer, holdninger og løsninger, som et udsnit af byggeriets vigtigste aktører oplever det. Forsidefoto: Mikkel Frost Arkitekt: CEBRA, JDS, SeARCH og Louis Paillard Chefredaktør Nicolaus Nissen nissen@bygge-anlaegsavisen.dk Annonceafdeling Daniel Lambevski daniel@bygge-anlaegsavisen.dk Ruben Møller ruben@bygge-anlaegsavisen.dk Produktion Vanessa Møller vm@mediaxpress.dk Skribenter Mikkel Dissing Sandahl Helle Hartmann Nielsen Annika Lillelund Pernille Christiansen Martin Fogt Pollas Rønberg AD’er Benny Leick bl@mediaxpress.dk Mediegrafiker Maria Agergaard maria@mediaxpress.dk Josefine Mundt jm@mediaxpress.dk Annoncer Bygge- & Anlægsavisen Bredgade 36, 1.sal - Forhuset 1260 København K Tlf.: 33 44 55 55 Fax: 35 29 42 22 www.bygge-anlaegsavisen.dk annoncesalg@bygge-anlaegsavisen.dk Tryk OTM Avistryk Oplag 68.000 Distribution Børsen, landsdækkende Udgiver

MediaXpress A / S Bredgade 36, 1. sal - Forhuset 1250 København K Tlf.: 33 44 55 55

I dag er vækst eller fraværet deraf det helt store samtale­ emne. Bygge- og anlægsbranchen har altid været meget konjunkturfølsom, og vi kan således se byggeriet som et barometer for væksten i samfundet generelt. Og her er aktiviteten stadig meget lav, hvilket afspejler en afventende holdning, som lægger en tung dyne over nye investeringer. Men den passive holdning bliver hurtigt et problem for hele vores samfund, hvor vi immervæk stadig har friværdier i omegnen af 900 milliarder kroner, som eksempelvis kan bruges til rentable energirenoveringer af boliger. Hvis den kollektive venteleg fortsætter, så kan det i fremtiden blive et stort samfundsproblem, hvor de dygtigste håndværkere er flygtet over i andre brancher. Dansk Byggeri har netop fremlagt deres årlige konjunktur­ analyse, og i den forbindelse hæfter administrerende direktør Lars Storr-Hansen sig ved, at det er offentlige projekter, der tegner bygge– og anlægsbranchen i dag, ligesom det er det regi, at fremtidens byggemetoder og produkter skal udvikles. Her er det glædeligt, at der på de store sygehusbyggerier, for eksempel Det Nye Universitetshospital i Aarhus, bliver skabt pionerarbejde, som kan dryppe på andre projekter og højne niveauet generelt. Vi oplever i det hele taget, at bygherrer er begyndt at stille større krav til deres bygninger, hvilket giver langsigtede gevinster på drift og vedligeholdelse. Pensionskasserne er også meget synlige bygherrer for tiden, og her stilles der på flere byggerier specifikke krav til de udførende, såsom dansk overenskomst, ligesom sikkerhedsforholdene skal være i top i forhold til metoden ”Mønsterarbejdsplads”, og der skal være et passende antal lærlinge/elever på byggeriet. Der er i dag en klar trend med en aktiv og engageret bygherre, der er bevidst om pr-værdien ved en toptunet byggeproces, samt at have en bygning i høj kvalitet med et lavt energiforbrug. En synlig bygherre rager op lige nu, hvor de fleste dukker nakken. God læselyst ! Nicolaus Nissen Chefredaktør


ren bunDlinje i kælDerhøjDe... rC kælDerblok - har Du råD til at laDe være?

Skal Du ligge forreSt i feltet, har vi funDamentS løSningen. rC mammutblok branChenS formel1

Se mere om Danmarks stærkeste bloksystem på www.klimablok.dk


4

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Adm. Direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, Foto: Ricky John Molloy

Stort ansvar hos offentlige bygherrer Offentlige projekter tegner byggebranchen i dag, og Dansk Byggeris konjunkturanalyse for 2013 viser, at det mønster vil fortsætte over de kommende år. Det er således på projekter som de store sygehusbyggerier, der skal udvikles de løsninger, som vil komme hele branchen til gavn i fremtiden.

D

ansk Byggeri konjunkturanalyse for 2013 viser det, som mange er klar over – at byggeriet ligger på et historisk lavt niveau, og lige nu er det offentlige byggeprojekter, der sætter dagsordenen. Lars Storr-Hansen adm. direktør i Dansk Byggeri udtaler i den forbindelse :

– Boligjob-ordningen har været et rigtig godt incitament, og det er positivt, at den er tilbage. – Lars Storr-Hansen

– Der er lav kapacitetsudnyttelse hos virksomhederne nu, og da boligpriserne er lave, er der ingen tilskyndelse til at bygge nyt. Vi befinder os derfor i en markant bølgedal, og her er det vigtigt, at det ikke kommer til at få langsigtede konsekvenser, hvor dygtige medarbejdere skifter til andre brancher, eller vi slækker på vores høje danske kvalitetsniveau. Det vil få den følge, at vi står dårligere i forhold til udlandet, når hjulene igen kommer op i fart. – I dag står det offentlige for 38 % af byggeaktiviteten, hvilket er uholdbart i længden.

Derudover giver det også et stort ansvar til offentlige bygherrer, da de nye byggemetoder og løsninger skal udvikles i det regi. Stigningen i offentligt nybyggeri skyldes blandt andet sygehusprojekterne, og her er det vigtigt, at pionerarbejdet på det enkelte byggeri kan dryppe på andre projekter og højne niveauet generelt. Byggeriet som barometer for væksten i samfundet

Bygge- og anlægsbranchen har altid været meget konjunkturfølsom, og man kan således se Dansk Byggeris konjunkturanalyse som et barometer for væksten generelt. Og her når vi bunden i 2013, hvor Dansk Byggeri først forventer en stigning i 2014. – Hele det danske samfund er stadig præget af meget usikkerhed og ringe tillid på trods af, at der er friværdi i omegnen af 800 mia. kr. Vi lever stadig i efterdønningerne af boligboblen, hvor folk forholder sig afventende, inden de investerer. Forbruget

er lavt, og opsparingen er høj. Man siger, at det tager syv år at afvikle en boligboble – inden al luften er lukket ud – men måske tager det længere tid, inden vi har fast grund under fødderne igen, siger Lars Storr-Hansen. – Det gik for hurtigt i byggeriet i 2007. Det har vi ingen interesse i, da det er sværere at beholde de gode folk i bygge- og anlægsbranchen, når det går meget op og ned. Lange perioder med stabilitet er både nødvendigt for at skabe innovation og for at fastholde kompetencerne i branchen. Politiske incitamenter virker

– Regeringens kickstart har fået hård kritik, da der ikke er kommet den forventede vækst, men ret skal være ret: Der har været en stor nedgang i økonomien generelt, og det ville have været meget værre, hvis vi ikke havde fået den. Kickstarten har ikke sat gang i økonomien, men den har holdt fortsættes på næste side


En seriøsT god webshop

online varer Få adgang til mere end 12.000 varer

Hos Optimera trækker vi på byggebranchens bedste logistiknetværk. • Som PRO-kunde har du mulighed for at bestille frem til kl. 18.00 med levering næste hverdag. • Til privatkunder leverer vi til fastlandet samt alle brofaste øer. Leveringstid 3-5 dage. På optimera.dk finder du et stort udvalg af værktøj og byggematerialer i god kvalitet.


6

SÆRTILLÆG I børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Politikere af alle farver er i dag enige om, at der skal gøres noget inden for energirenoveringen af den eksisterende boligmasse. Hvis vi skal nå målet om at halvere energiforbruget over de næste tyve år, så skal der større indgreb til. – Lars Storr-Hansen

fortsat fra forrige side hånden under markedet i hårde tider, udtaler siger Lars Storr-Hansen, der har kunnet mærke en øjeblikkelig effekt af Boligjobordningen for byggeriet : – Boligjob-ordningen har været et rigtig godt incitament, og det er positivt, at den er tilbage. Ordningen gør, at almindelige private husholdninger bruger penge, og den har stor effekt for små og mellemstore håndværksvirksomheder. Boligjob-ordning­ en virker fra dag ét, hvilket er unikt for et politisk tiltag.Tallene fra Dansk Byggeri viser, at ordningen skaber 4-5000 jobs, og for vores medlemsvirksomheder, så er det den slags initiativer, der afgør, om de skal til at fyre medarbejdere. ”Det er blevet sværere for den lille håndværksmester”

Der er sket en kraftig stigning i renoveringen af almene boliger: Hvor almene bygherrer i 2007 tegnede sig for 7 % af det samlede byggemarked, så er det tal i dag oppe på 17 %. Men større renoveringsprojekter kræver ofte større entreprenører, så det er ifølge Lars Storr-Hansen ikke de små og mellemstore håndværksvirksomheder, der nyder godt af den stigende byggeaktivitet i den almene sektor : – Der er to områder i branchen, hvor der er øget aktivitet, nemlig renoveringen af

almene boliger og hele anlægssiden. Men her er det store projekter, som tiltrækker virksomheder af en bestemt størrelse og en bestemt type. For udenlandske virksomheder er de store anlægsprojekter som honning for bier, og på Cityringen er der kun beskæftiget én dansk virksomhed. Her må bygherrer være med til at stille krav til de udførende, så konkurrencen foregår på lige vilkår. Den her periode bør bruges til at forhøje kvaliteten af byggeriet, og her skal vi stille krav til entreprenørerne, fremfor udelukkende at tænke pris. Helhedstænkning vinder frem inden for renoveringsprojekter

og materialer, fortæller Lars Storr-Hansen, der ser et stigende fokus på helheden : – Fremtidens bygherrer skal være bevidst om at stille krav, da den billige løsning ofte ender med at blive den dyre, hvis man

Produktionsværdi fordelt på hovedmarkeder i 2013 Reperation og vedligeholdelse inkl. hovedreparation 32 %

Materialer købt af private 19 %

Politikere af alle farver er i dag enige om, at der skal gøres noget inden for energirenoveringen af den eksisterende boligmasse. Hvis vi skal nå målet om at halvere energiforbruget over de næste tyve år, så skal der større indgreb til. – Vi har gennem årene i Dansk Byggeri hørt megen snak og mange skåltaler omkring energirenovering, men den udvikling kan man simpelthen ikke snakke i gang. Der skal være et økonomisk incitament – en afgift eller en gulerod. Helt konkret skal der tænkes over hvilke typer af energirenovering, som vi får brug for, således man anvender de rigtige metoder

medregner bygningens vedligeholdelse og drift over en årrække. Mange ser stadig kun efter den laveste pris, men selv blandt private er der en stigende tendens til at tænke i totaløkonomi, når de renoverer.

Nybyggeri 19 % Anlæg 30 %

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri

2007

2013

Private bygherrer 79 %

Private bygherrer 46 % bygherrer 38 %

bygherrer 15 %

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri På grund af afrunding er summerne ikke 100

Almene boligselskaber 7 %

Almene boligselskaber 17 %


Fleksibel og tæt overdækning - Beskytter mod regn, blæst, sne og giver dermed et mere behageligt arbejdsmiljø - Kan bygges som sadeltag, polygontag, rullende eller fast tag - Nem at åbne, når bygningsmaterialer skal hejses op til taget - Undgå vand- og frostskader under byggeriet

Kontakt os for mere information

HAKI A/S • Erhvervsvej 16, 2600 Glostrup • +45 4484 7766 HAKI A/S • Blytækkervej 4, 7000 Fredericia • +45 7594 4111

info@haki.dk

www.haki.dk


8

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Et nyt vartegn på plads Foto: Mikkel Frost

Isbjerget i Aarhus Havn har en unik beliggenhed, og bygningsstrukturen fanger med det samme ens blik – en flot velkomst fra vandet og en stående invitation til at bruge havnearealerne.

D

en 1. april er de første boliger klar til indflytning i Isbjerget, og der har ifølge ejendomschef i PensionDanmark Lars Gjørret været stor efterspørgsel efter både lejeboligerne og ejerboligerne : – Der er ingen tvivl om, at det er et attraktivt produkt. Vi overtog projektet i 2010, og byggeriet passer perfekt til vores risikoprofil, hvor der er fokus på langsigtede investeringer. Den fantastiske beliggenhed vil altid være en konstant faktor, så man kan sige, at grundelementerne er på plads.

giver værdi langt ud i fremtiden, hvilket gennemsyrer hele projektet som helhed. – Vi stiller krav som bygherre, og vi har valgt fornuftige løsninger i forhold til drift og vedligeholdelse. Derfor er der blevet lavet mock-ups i 1:1, så mange tekniske løsninger er blevet afprøvet grundigt. Vejrmæssigt er det krævende for et byggeri at ligge så tæt på vandet, og derfor er vinduerne blevet testet ved Teknologisk Institut, så bygningen kan modstå eksponeringen fra vandet, fortæller Lars Gjørret.

– Lys og udsyn har været i højsædet, og arkitekten har tegnet i en unik, savtakket stil, der optimerer lysindfald og udsigten for alle boligerne. – Lars Gjørret

Arktiske ambitioner

Da PensionDanmark overtog projektet fra den tidligere bygherre, var det også med flere krav til bygningens æstetiske og tekniske side. Lars Gjørret fortæller : – Vi vil gerne som engageret bygherre præge byggeriet, og der har været en meget konstruktiv dialog med både arkitekten og kommunen. Lys og udsyn har været i højsædet, og arkitekten har tegnet i en unik, savtakket stil, der optimerer lysindfald og udsigten for alle boligerne. Langsigtede løsninger

PensionDanmark har som varig ejer af Isbjerget ønsket at anvende løsninger, der

Et levende byrum

I disse år bliver den gamle industrihavn omdannet til en attraktiv del af Aarhus midtby, og Isbjerget bliver en del af den nye bydel. Med gangbroer vil det være muligt for beboerne at gå helt ind til Århus, og for Lars Gjørret rammer den nye bydel en god balance mellem offentlig tilgængelighed og respekten for de kommende beboeres private sfære : – Det bliver et fantastiske byrum. Hele promenaden med siddemøbler i granit er oplagt til løbeture eller en aften-gåtur, og omgivelserne er helt på højde med selve byggeriet.


10

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Adm. Direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen

Ejendomsinvesteringer er attraktive igen For mange var finanskrisen lig med store tab på ejendomsmarkedet, men nu er der tegn på spirende optimisme. PensionDanmark har en målsætning om, at 10 % af medlemmernes midler skal være investeret i ejendomme, og selskabet vil således investere omkring 2 mia. kr. om året over de kommende fem år i eksisterende og nye ejendomme i Danmark.

V

  i befinder os stadig i en udfordrende tid med lav rente og uro på finansmarkederne. Her er kvalitetsejendomme et godt bud på et investeringsaktiv, der giver højere afkast, så længe traditionelle investeringer som statsobligationer ikke er attraktive. Og investeringerne har en direkte positiv samfundsmæssig effekt på flere fronter: Miljøet skånes via nye bæredygtige tiltag, lige som projekterne skaber beskæftigelse i den trængte byggebranche. Ifølge beregninger fra Dansk Byggeri giver investeringer i nybyggeri for 1 mia. kr. beskæftigelse til 1.500 fuldtidsbeskæftig­ ede over et kalenderår, hvor de 1.500 jobs er ligeligt fordelt mellem direkte beskæftig­ else i byggeri og afledt beskæftigelse hos underleverandører mv. Da PensionDanmark vil investere 2 mia. kr. om året i ejendomme, er der alene herfra udsigt til omkring 3000 jobs i byggebranchen og hos underleverandørerne om året over de næste mange år. – Når vi investerer i ejendomme i Danmark, går vi efter parametre som beliggenhed, omkostningerne til bygningens drift og vedligeholdelse – herunder høj energieffektivitet – samt et generelt højt kvalitetsniveau, der gør ejendommene

attraktive for stabile lejere med høj kreditværdighed. Det gør vi først og fremmest for at sikre medlemmerne et stabilt og langsigtet afkast, men investeringerne har også den positive sideeffekt for samfundet, at de skaber arbejdspladser – både direkte til håndværkerne på byggepladsen og indirekte til. underleverandører, og understøtter den nødvendige omstilling til en mere klimaansvarlig økonomi, udtaler adm. direktør i PensionDanmark,Torben Möger Pedersen. Kunsten at stille krav som bygherre

PensionDanmarks ejendomsprojekter ligger primært i Hovedstadsområdet, Århus og Trekantsområdet. På boligområder er der i øjeblikket gang i markante boligprojekter på både Vejle og Aarhus Havn (Isbjerget) og i Ørestad (Horisonten II). På erhvervsområdet er de største projekter etableringen af FN-byen på Marmormolen, ombygningen af Portland-siloerne i Nordhavn til moderne kontorer og Nordeas nye domicil i Ørestaden. – Vi har fokus på større, velbeliggende erhvervsejendomme med god placering i forhold til offentlig transport og parkeringsmuligheder. Vores boligejendomme er moderne og funktionelle og placeret tæt på offentlig transport, offentlige

institutioner og indkøbsmuligheder. Som ejendomsinvestor vil vi kun have byggeri af høj teknisk og arkitektonisk kvalitet. Her er Isbjerget i Århus et godt eksempel, og bygningen er da allerede også blevet et vartegn for hele byen, fortæller Torben Möger Pedersen. I PensionDanmarks totalentrepriseudbud stilles specifikke krav om, at totalentreprenøren har pligt til at sørge for, at alle underentreprenører arbejder efter dansk overenskomst, sikkerhedsforholdene skal være i top i forhold til metoden ”Mønsterarbejdsplads” og der skal være et passende antal lærlinge/elever på byggeriet. Torben Möger Pedersen fortæller i den forbindelse : – Vi er pensionskasse for byggeriets medarbejdere, så det er naturligt for os at sikre ordentlige forhold for de medarbejdere, der er involveret i vores projekter. Vi samarbejder således kun med solide, erfarne og anerkendte entreprenører, der kan og vil løfte ansvaret for, at alle underentreprenører arbejder efter danske overenskomster. Danske håndværkere leverer arbejde af høj kvalitet, og det sikrer det krævede høje kvalitetsniveau i vores byggerier. Langsigtet tænkning giver tryghed

Der er i byggebranchen kommet fokus på helheden, hvor det er blevet naturligt at

indtænke drift og vedligeholdelse allerede på tegnebrættet. Eksempelvis opfylder FN Byen de nye, strenge miljøkrav fra det amerikanske LEED system.Torben Möger Pedersen udtaler : – I forhold til bæredygtighed må vi som bygherre insistere på et højt niveau. Vi ønsker at eje ejendommene i mange år, og som langsigtet investor er energieffektivitet en vigtig parameter. Det giver en større umiddelbar investering, men et væsentligt lavere energiforbrug er meget attraktivt i den sammenhæng. Indenfor de seneste år er der sket en markant øgning af PensionDanmarks investeringer indenfor vedvarende energi. Der har især været fokus på projekter, hvor el-produktionen kan afsættes til en statsgaranteret fast afregningspris, da denne type projekter giver gode muligheder for at opnå et stabilt og attraktivt afkast. I 2011 har PensionDanmark således erhvervet 30 % af Anholt Havmøllepark for knap 4 mia.kr. Havmølleparken bliver Danmarks største havmøllepark, og parken vil kunne dække 400.000 husstandes årlige forbrug, hvilket svarer til, at hovedparten af Pension­Danmarks over 600.000 medlemmer er sikret CO2-fri elektricitet.


12

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Keramisk klimagulv – en succeshistorie i Danmark

– Med vores nye produkter forhøjes bygherrernes og håndværkernes fleksibilitet nok en gang, da de hermed har flere muligheder for et utal af anvendelsesmetoder til deres rådighed. – Johnny Nielsen

Foto: El-gulvvarmeløsning, DITRA-HEAT

Efterspørgslen efter fleksibilitet i vores bygninger stiger. Tidens store fokus er indeklima og energiforbrug, og det kræver konstant tilpasning til brugernes behov i løbet af dagen.

I

moderne, højisolerede boliger oplever flere, at deres lokaler bliver for varme. Det keramiske klimagulv Schlüter-BEKOTEC-THERM har en lav konstruktionshøjde og en reaktionstid på under en time, hvilket skal sammenlignes med en reaktionstid på 10 til 12 timer ved brug af traditionel gulvvarme. Og med en fremløbstemperatur på ca. 30˚ er det muligt at benytte dag- og natsænkning, hvilket sparer store summer på energiforbruget. Salgschef Johnny Nielsen fra SchlüterSystems oplever en stadig større efter-

spørgsel fra bygherrer og planlæggere, og stadig flere kunder har fået øjnene op for fordelene ved det keramiske klimagulv. Virksomhedens omsætning er øget med mere end 150 %, og Schlüter-Systems har for få uger siden udvidet teamet med Mads Mogensen som kundekonsulent for at møde efterspørgslen og opretholde den gode kundeservice. – Vi har med stor succes fremvist de forskellige varianter af den innovative gulvvarme på bl.a. Building Green i København i oktober og ved dette års BAU i München. Der blev på messerne ud over de etablerede systemer også vist to nye varianter : BEKOTEC-EN 18 FTS 5 er allerede fra fabrikken udstyret med en 5 mm tyk trinlyddæmpning, og BEKOTEC-EN 12 FK er en endnu lavere variant med højder fra 25 mm plus belægning. Både nybyggeri og renovering

De danske kommuner har allerede set den stor fordel at benytte Schlüter-BEKOTECTHERM til skoler og dagintuitioner. Der er allerede blevet lagt keramisk klimagulv

i talrige bygninger, som for eksempel et alment boligkompleks med et samlet beboelsesareal på 6.000 m2 i Vejle.Ydermere kan nævnes et byggeri med 120 almene boliger på i alt 10.000 m2, som er forsynet med BEKOTEC-THERM systemet. Johnny Nielsen udtaler : – Med vores nye produkter forhøjes bygherrernes og håndværkernes fleksibilitet nok en gang, da de hermed har flere muligheder for et utal af anvendelsesmetoder til deres rådighed. Vores keramiske klimagulv har mange anvendelsesmuligheder og egner sig til mange forskellige underlag på grund af den intelligente konstruktion – det gør gulvet interessant både hvad angår nybyggeri og renoveringer.

at de gulvarealer, der skal tempereres, kan vælges frit. For det andet sørger den patenterede DITRA-teknologi for, at det nye system kan lægges stabilt på kritiske underlag som f.eks. trægulve.

Ny lav vand bårerne gulvvarme løsning, BEKOTEC-EN 12 FK

Elektrisk gulvvarme – de rigtige steder

Med det nye elektriske gulvvarmesystem Schlüter-DITRA-HEAT-E har SchlüterSystems udviklet et system til målrettet temperering af individuelle gulvarealer. Derved lægges varmekablerne i en afkoblingsmåtte. Dette betyder for det første,

Ny lav vand bårerne gulvvarme løsning, BEKOTEC-EN 18 FTS 5


BLIV DAGENS MAND PÅ BYGGEPLADSEN Vind morgenbrød, sandwich, hotdogs eller andre lækkerier fra Statoil til hele byggepladsen. Scan koden eller send EXPRESS til 1220*

SCAN OG Kampagnepartnere:

VIND ELLER SEND

*Ved deltagelse accepterer du, at STARK må kontakte dig med nyheder og tilbud via SMS og e-mail. Afmeld EXPRESSSTOP til 1220. Deltagelse koster alm. SMS-takst. Konkurrenceperiode: 28. januar til 31. marts 2013. Der udtrækkes 3 vindere hver uge, der hver vinder gavekort på 1.000 kr. til Statoil. Præmien er skattepligtig, kan ikke ombyttes til kontanter og kan ikke benyttes til køb af brændstof, tobak og tidsskrifter. Vinderne får direkte besked og offentliggøres løbende på STARK.dk. Det er kun muligt at deltage og vinde én gang. Læs mere på STARK.dk/express

EXPRESS TIL 1220


14

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Marianne Viig, kategorichef i byggemarkedskæden Optimera

Tendens i byggeriet – fokus på det lokale Ny Nordisk er ikke bare mad fra Noma, men også en stærk tendens inden for bygeriet, hvor der er fokus på nærhed og en bæredygtig produktion. Her vinder varmebehandlet nåletræ fra de nordiske skove vinder frem på bekostning af det eksotiske hårde træ.

T

rykimprægneret træ og hårdt træ fra regnskoven har i mange år været standard til udendørsprojekter i træ, der skal holde til lidt af hvert. Men nu er der et nordisk alternativt.Termotræ er et nyt trækoncept fra Optimera, som er specialudviklet til det hårde danske vejr og samtidig produceret under de mest skånsomme miljøforhold. Træet hentes højt mod nord i de skandinaviske skove, hvorefter det gennemgår en varmebehandling, hvilket gør det modstandsdygtigt over for råd og svamp. – Varmebehandlet nåletræ, også kaldet Termotræ, er et miljøvenligt, stærkt alternativ til teak fra regnskoven og det knap så kønne trykimprægnerede træ. Nåletræet kommer fra vores egne breddegrader uden rovdrift og med lange traditioner for genbeplantning, i modsætning til mange af de subtropiske træsorter. Varmebehandling­ en gør det lige så holdbart og modstandsdygtigt som trykimprægneret træ uden unødig brug af kemikalier, siger Marianne Viig, kategorichef i byggemarkedskæden Optimera. Nordisk svar på subtropisk træ

Det varmebehandlede nåletræ har en varm glød som mange af de subtropiske træsorter. Optimera har valgt nåletræ fra det nordligste Skandinavien, hvor kulden gør, at træerne vokser langsomt, årerne i træet

ligger tættere ved hinanden og gør træet hårdere end nåletræer, der er vokset i et mildere klima. Hårdheden gør træet særligt velegnet til den forædling, det gennemgår til Optimera og giver et elegant resultat med samme holdbarhed som mange subtropiske træsorter. – Vi har et helt koncept af produkter i varmebehandlet nåletræ, fra træbeklædning til facader, terrassebrædder og afskærmning til plantekasser sandkasser og meget mere. Sortimentet hedder Optiform. Vi gør mere og mere i denne type koncepter, som gør det muligt at skabe et harmonisk udtryk i hus og have. Det er noget mange kunder efterspørger. De er trætte af, at carporten er i en type træ, terrassen i en anden og udhuset i en helt tredje type træ, siger Marianne Viig. Det termobehandlede nåletræ fås som terrassebrædder i natur og tre laserede farver, som tillader årerne at træde frem. Det kan bruges overalt udendørs, dog ikke i jorden. Her leverer Optimera en miljørigtig løsning, hvor elementerne er i robinietræ, som kan stå i jorden i 40 år. Robinietræet hentes i de østeuropæiske skovplantager, hvor det fremstilles under samme bæredygtighedsprincipper som nåletræet fra Skandinavien. Robinietræet kan farves på samme måde som det varmebehandlede træ, så elementerne fremstår ensartede.


VI VED IKKE SÅ VOLDSOMT MEGET OM BYGGEMASKINER

TIL GENGÆLD VED VI ALT OM MIDLERTIDIGE LOKALER Temporent kan noget, de andre ikke kan. Vi beskæftiger os nemlig kun med midlertidige lokaler i permanent kvalitet. Tag bare KLOSS, vores modulsystem til skoler og institutioner, der kommer med komplette faciliteter og rummelige lokaler. Enten som færdigt modul eller tilpasset ønskerne. Vi anvender kun de bedste løsninger og materialer - ligesom ventilation selvfølgelig er standard i Temporents lokaler. KLOSS leveres naturligvis nøglefærdigt – til tiden – og vi sørger for det hele fra opsætning til nedtagning, hvilket giver tryghed og tilfredse brugere både før, under og efter. Spørg endelig, hvis du vil vide mere om det, vi ved alt om. Ring 7012 4444 www.temporent.dk

Eksperter i midlertidige lokaler


16

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Succes gennem vækst og innovation Spæncom har i mere end 65 år leveret betonelementer til såvel små som store bygge- og infrastrukturprojekter i ind- og udland. Deres succes skyldes ikke mindst mantraet om at tænke aktuelle behov ind i et traditionsrigt produkt og være på forkant med udviklingen.

Grundfos Kollegiet i Aarhus har flere forskellige grafiske elementer i deres betonoverflader

udfordringerne, ligesom de har gjort før. Men det kræver vækst og positive resultater at få råd til innovation. Det er Spæncoms nye administrerende direktør Morten Chrone helt klar over, og han ser mange spændende muligheder forude : – Omstillingsevne og fleksibilitet er nøgleordene i dag. Man skal hele tiden følge med markedets behov og kunne omlægge produktionen efter efterspørgslen. Vi ser fx nu og i de kommende år et stort fokus på lavenergi og bæredygtighed med de nye skærpede bygningsreglementer. Dette er også grunden til, at der skal tænkes innovation ind i mange af vores produkter. På forkant med udviklingen

Morten Chrone, administrerende direktør i Spæncom

K

risen har været hård ved byggebranchen, og en af Danmarks største producenter af betonelementer, Spæncom, har også mærket nedturen. Men i de sidste par år er det igen begyndt at lysne for firmaet, og optimismen skyldes ikke mindst en fast tro på, at de i kraft af deres mere end 65 år lange tradition for innovation og omstilling kan overvinde

– I Spæncom har vi altid stræbt efter at være nyskabende, både inden for produktudvikling, procesudvikling og samarbejder. Vi tilbyder gerne vores viden og erfaring til at optimere projekterne i samarbejde med

Med betonelementer bygges broer langt hurtigere, billigere og mere sikkert

Esbjerg Gymnasium har spændende detaljer i facadeelementerne

Elbek & Vejrup har glaserede teglsten indstøbt i betonelementerne

Æstetisk facadeelement i Aarhus

kunderne. Således skaber vi værdi for såvel kunderne som os selv, forklarer Morten Chrone og fortsætter : – I den kommende tid vil vi tillige fokusere på at strømline processer og arbejdsgange, således at det bliver endnu nemmere at handle med Spæncom. Alle parter, som er involveret i større tilbudssager i byggebranchen, anvender mange ressourcer i den forbindelse. Det er vores intention at lette ressourceforbruget på dette område. Innovation åbner døren til nye markeder

– Vi oplever, at betonelementer har erobret en del markedsandele inden for de senere år. Det skyldes bl.a., at mange arkitekter og bygherrer har fået øjnene op for de mange muligheder, der ligger i beton. Ikke mindst på det visuelle område har betonelementerne nået et punkt, hvor kun fantasien

– Vi er leverandører af meget mere end blot det færdige betonelement. – Morten Chrone

sætter grænser. Ikke kun i udformningen af elementerne er mulighederne uendelige. Rent æstetisk kan selv den kedeligste grå overflade nu forvandles til et veritabelt kunstværk, når kunden benytter sig af muligheden for at gøre betonelementerne unikke ved hjælp af grafisk beton, forklarer Morten Chrone. – Også inden for brobyggeri har vi brugt vores elementviden på en ny måde, der gør arbejdet med at bygge en bro langt hurtigere, billigere og mere sikkert, til glæde for bygherren og trafikanterne, der oplever færre gener i kortere tid, når der bygges broer i betonelementer, konstaterer Morten Chrone. Et tredje eksempel på Spæncoms tilpasningsevne er udviklingen af det termoaktive etagedæk,TermoMax, der ved hjælp af vand nedkøler bygningen, således at der opnås et behageligt indeklima uden trækgener og store temperaturudsving. Dermed opnås et bedre arbejdsmiljø, hvilket giver mere effektive medarbejdere. Spæncom har hovedkontor i Hedehusene og fabrikker i Aalborg, Kolding og Vemmelev. I 2008 blev virksomheden en del af Consolis-gruppen, der er Europas største producent af præfabrikerede betonløsninger til bygge- og infrastrukturprojekter over hele kloden.


Schlüter ®-BEKOTEC-THERM Det keramiske klimagulv

P P P

Lav konstruktionshøjde Støbt gulv uden fuger Opvarmning med kort  reaktionstid

P P P

Jævn varmefordeling Lav forløbstemperatur Lave varmeomkostninger

Schlüter-Systems KG ·· Tel.: Schmölestraße 7 ·· Fax: D-58640 Iserlohn Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn +49 2371 971-0 +49 2371 971-111 · www.schlueter-systems.com Tel.: +49 2371 971-261 Fax: +49 971-112 · www.bekotec-therm.dk Schlüter-Systems Danmark: Johnny Nielsen · Mobil: 00452371 4024 8575 · www.schlueter-systems.dk · www.bekotec-therm.dk


18

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Bygget til forandring I dag er ca. 10 % af et hospital hele tiden under ombygning. Den medicinske og teknologiske viden fornyes så hurtigt, at behandlings­metoder hele tiden ændrer sig. Og den virkelighed har man forberedt sig på i projekteringen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus, hvor selve bygningsstrukturen er designet til at kunne rumme løbende ændringer.

D

er er ingen nutidige erfaringer med hospitalsbyggerier i Danmark, da det tidligere Skejby Sygehus er det nyeste hospital, og det er immervæk 30 år gammelt. Det Nye Universitetshospital (DNU) er det første af flere enorme hospitalsbyggerier, og derfor er der stor opmærksomhed om byggeriet, da man kan bruge erfaringerne herfra på landets andre hospitalsbyggerier. 1,2 mio. borgere i hele Region Midtjylland vil have DNU som hospital, og med ca. 9000 medarbejdere bliver det Aarhus’ største arbejdsplads. Udførelsen begyndte i efteråret 2012, og det 6,35 mia. kr. store byggeri forventes at stå færdigt om seks år.

Frank Skriver Mikkelsen

Når ændring er hverdagen

Rådgivergruppen DNU I/S er totalrådgiver på hele byggeprocessen, og ifølge administrerende direktør Klaus Bræmer-Jensen, så har bygningen en grad af fleksibilitet indbygget, som aldrig tidligere er set, således at integration af nye behandlingsmetoder og nye afsnit vil være en naturlig del af hospitalets dagligdag. – Vi begyndte arbejdet for fem år siden med konkurrencedelen, og her var udgangspunktet at se bygningen som et enormt typehus, der kan tilgodese alle de fremtidige behov, som kan opstå.Tidligere skulle nye udvidelser på et hospital hele tiden tilpasses den konkrete situation, men her ville vi skabe en bygning, hvor rummenes funktion ikke ligger helt fast før selve

Katrine von Schimmelmann

ibrugtagelsen. Og selvom DNU har været igennem en nedskalering af budgettet på 50 %, så har vi i dag præcis den samme bygningsstruktur som fra starten, hvilket er ægte fleksibilitet – når vores bygning kan modstå så store ændringer, så er DNUbyggeriet absolut det fleksible byggeri, som alle taler om i disse år. ”Målet er at skabe et foregangsbyggeri – en skabelon til efterfølgelse”

DNU er designet som et typebyggeri, der er ca. 80 meter langt og knap 17 meter bredt, og da de bærende søjler er forskudt ned igennem bygningskroppen, så der er mulighed for at variere placeringen af de lette vægge. Det giver muligheden for at skabe store eller smalle rum, alt efter behov­et. Men samtidig har man i stor udstrækning skabt ensartethed i bygning­ en, hvor modulkonceptet er bærende. – Vi opererer med mange standardrum, der er bygget op over modulkonceptet, og derfor låser man sig ikke fast på en bestemt fordeling af rummene. Derudover giver standardiseringen en sikrere og hurtigere arbejdsgang for både udførende håndværk­ ere og hospitalspersonalet – man kan hurtigt orientere sig, da alt er på de samme faste pladser, fortæller Klaus BræmerJensen. – Det er dyrt og tidskrævende at bygge om på et hospital, hvor der samtidig skal behandles patienter, og man mister kapacitet undervejs. Normalt vil man lukke hele afdelinger af, men på Det Nye Universitetshospital er hvert rum en selvstændig enhed, som det er let at koble fra og til. Det ligger allerede i støbeskeen, at der på et tidspunkt skal laves sengeafsnit om til behandlingsafsnit, da der er et dalende behov.

Stoltheden over sit projekt

Klaus Bræmer-Jensen ser også et potentiale i samarbejdsformen, hvor fem firmaer har del i Rådgivergruppen, som efterfølgende lejer folk ind hos moderselskaberne : – Vi ved ikke hvem, der kommer fra hvilket firma, og det er med til at give en fælles korpsånd. Hvis ingeniøren har travlt, så hjælper arkitekten og vice versa. Entreprenør og rådgivere deler kontorpavillon, og vi gør en dyd ud af at se hinanden i øjnene og hilse på hinanden. Jeg mener, det er vigtigt med denne ejerskabsfølelse i forhold til ens byggeri – at man kan være stolt over at være del af en unik bygning, som denne. Større sikkerhedsansvar hos bygherre

På DNU har man et ambitiøst mål om at halvere antallet af ulykker på projektet i forhold til resten af branchen. Arbejdsmiljø- og sikkerhedsleder Katrine von Schimmelmann fra Projektafdelingen for DNU i Region Midtjylland udtaler i den forbindelse: – Det er urealistisk at have nul ulykker som mål, når vi taler om et byggeri med 11.000 håndværkere på pladsen over de næste 8 år. Men når det er sagt, så er ulykkestallene i byggeriet uændrede gennem de sidste 30 år, hvilket er en vanvittig statistik, og her ønsker vi som bygherre at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Mange er ikke klar over, at der i 2009 kom en lovgivning, som fastsatte, at bygherre har pligt til at indsætte en sikkerhedskoordinator i projekteringsfasen. Det placerer et meget større ansvar på bygherres skuldre, og her vil vi gerne være en synlig bygherre, der rent faktisk ”walker the talk”. fortsættes på næste side


Waves Shopping (tidl. Hundige Storcenter) FN-Byen

CSK – en stålsat virksomhed Hos CSK Stålindustri A/S var vi med fra starten, da en række markante og spektakulære byggerier blev skudt i gang. Afsættet var naturligvis vores ekspertise i stålkonstruktioner og ofte kombineret med tidens arkitektoniske trend.

Allerhuset

Vi har fokus på: • • • • • • • •

Stålkonstruktioner til alle former for byggeri Professionel og seriøs rådgivning Design, konstruktion, produktion og montage Tæt dialog med kunden Kvalitet – ikke mindst certificeret kvalitetssikring Specialkonstruktioner, stålspær, CSK bjælken samt trapper, værn og altaner Egen produktion og udvikling i Danmark og Letland 230 kompetente medarbejdere, der kan håndværket til fingerspidserne

Saxo Bank

Det er ikke uden grund, at vi siger, at CSK går til stålet. Vores kompetencer er unikke, hvilket gør, at vi tør sige, at CSK er kendt som en af de bedste leverandører på markedet. Læs mere på www.csk.dk

CSK Stålindustri A/S Sdr. Thorstedvej 1 | DK-7700 Thisted Tlf: +45 96 177 000

w w w.c sk .dk


20

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Byggeprocessen er startet, og vi er kommet godt fra land, men det er i 2014, at byggeriet skal stå sin prøve. Som aktiv bygherre forsøger vi at skabe en stærk identifikation med projektet og et sammenhold på tværs af de forskellige entrepriser. I den forbindelse har vi etableret forskellige incitationsordninger til gavn for håndværkere på pladsen, således man får den rette anerkendelse for at yde en ekstraordinær indsats. – Frank Skriver Mikkelsen fortsat fra forrige side Sikkerhed og arbejdsmiljø tænkes ind på tegnebrættet

– 50 % af alle ulykker kan forebygges i projekteringen. Her bygger man nemt en unødig risiko ind i byggeriet, hvor man burde lede efter måder at eliminere risikoen for ulykker og arbejdsskader på. DNU er der blevet gjort en enorm sikkerhedsindsats i projekteringen, og vi ønsker at skabe bedre arbejdsmiljø og sikkerhed på to niveauer : Både for håndværkerne i byggeprocessen og for klinikerne i det færdige resultat, for­tæller Katrine von Schimmelmann, der pointerer : – I forhold til sikkerheden har vi på DNU ikke ønsket at gøre, som vi plejer, for så får vi de resultater, vi plejer at få. Der har været gennemført afprøvning af funktionaliteten for håndværkere og hospitalspersonale i forskellige rum, som operationsstuer, intensivafdelinger og standard sengeafsnit. Ved at lave 1:1 mock-ups har håndværkerne som noget unikt har haft mulighed for at komme med deres forslag til hvordan, tingene skal være, hvis de skal

have den nemmeste, mest ergonomiske og sikre arbejdsgang. Her har man kortlagt alle risici under byggeprocessen, så den er renset for unødige belastninger og risiko for ulykker. Derefter har de personer, der skal stå for den daglige drift af de tekniske installationer været med ind over også, så projekteringen optimeres i både byggefase og drift. En engageret bygherre

Alle medarbejdere på byggepladsen skal igennem en to timers introduktion om adfærd og sikkerhedsniveau. Det er et krav for at få adgang til byggepladsen, og Katrine von Schimmelmann stiller personligt op til samtlige intro–møder : – Byggepladsen overvåges 24 timer i døgnet, og vi slækker ikke på sikkerheden på noget som helst tidspunkt. Alle på pladsen er forpligtet til at bære sikkerhedssko og -hjelme til hver en tid, ellers er det bortvisningsgrund. Vi har desværre været nødt til at afvise nogle folk, der skulle lægge asfalt, men som ikke havde været igennem et sikkerhedsmøde. Det koster os penge at afvise

håndværkere, som andre har bestilt, men sådan er det – vores regler skal overholdes. Fokus på det gode eksempel

Region Midtjylland har som bygherre stillet krav til, at alle på byggepladsen bærer sikkerhedshjelme i forskellige farver, alt efter om man er entreprenør, rådgiver, bygherre eller gæst, hvilket giver et hurtigt overblik. Samtidig er der klistermærker på hver enkelt hjelm med den enkelte medarbejders kompetencer, et mini–CV, hvor man f.eks. kan se hvem, der er kranfører og hvem, der er lærling. Katrine von Schimmelmann fortæller : – Vi prøver at skabe et system, som visuelt giver større klarhed for fok på byggepladsen. Som bygherre vil vi gerne skabe en stemning, hvor folk gerne tager ansvar på tværs af entrepriser. Her giver vi et klap på skulderen, hvis der er en medarbejder, der har gjort en god figur og udvist ansvar over for byggeriet som helhed. Vi arbejder på et enestående projekt, og den stolthed skal alle involverede også føle.

Værdifulde erfaringer videregives

I Det Nye Universitetshospital’s byggeri er der udviklet metoder og redskaber til projekteringen og byggeprocessen, som både er relevante på de andre danske hospitalsbyggerier, men som i virkeligheden kan tilføre værdi på alle typer af byggerier. Læs mere på: http://www.dnu.rm.dk http://www.godtsygehusbyggeri.dk http://www.sygehusbyggeri.dk


PIONER INDENFOR DANSK ELEMENT PRODUKTION

VI GØR DET UMULIGE MULIGT Multifunktionsbygning i flere etager kræver logistik og planlægning. Contiga Tinglev A/S er en foretrukken leverandør af betonelementer til danske butikscentre. At nedlægge forhindringer, identificere muligheder og skabe kreative løsninger – også når pladsen er trang – gør Contiga Tinglev til en pioner indenfor dansk element produktion.

NORDENS SKÆVESTE BYGNING BLEV BYGGET PÅ SAMARBEJDE Hotel Bella Sky i København. Nordens skæveste bygning, bygget af præfabrikerede elementer. De 76,5 meter høje bygninger med 24 etager og en hældning på 15 grader var en udfordring. Contiga Tinglev A/S leverede med teknisk kompetence, kreativitet og jysk grundighed beton­ elementer til det imponerende byggeri. I tæt samarbejde med rådgivende ingeniører og hovedentreprenøren gjorde vi arkitektens drøm mulig.

MODERNE BOLIGBYGGERI KRÆVER FLEKSIBILITET – OG JYSK GRUNDIGHED I mere end 30 år har vi med beton banet vejen for nye løsninger og gjort det umu­ lige muligt indenfor moderne boligbyggeri. Med fleksibilitet, teknisk kompetence og jysk grundighed vil vi også i fremtiden levere løsninger, der gør dansk boligbyg­ geri til noget særligt. Træd med os ind i fremtiden og oplev værdien af et samar­ bejde, der effektiviserer byggeprocessen og sikrer kvaliteten af dansk boligbyggeri.

VI GÅR FORREST – MED KREATIV PROBLEMLØSNING Kreativitet er en unik problemløser. Contiga Tinglev A/S er kendt for at bane vejen til den perfekte løsning med vedholdenhed og teknisk kompetence. Vi går forrest med kreativ problemløsning, så selv de mest udfordrende konstruktioner bliver teknisk mulige. KMD bygningen i Århus havde brug for særlig armering for at ligne et hulkort. Hvad kræver dit byggeprojekt ?

Contiga Tinglev A/S er en af Danmarks førende producenter af præfabrikerede betonelementer. Vi har Danmarks største elementfabrik og mere end 30 års erfaring med produktion og montering af betonelementer. Med egen teknisk og statisk afdeling tilbyder vi totalløsninger, herunder professionel rådgivning indenfor alle former for elementbyggeri. Virksomheden har 350 medarbejdere i Danmark og Tyskland.

Læs mere på www.contigatinglev.dk


22

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Den tidlige arbejdsindsats betaler sig På Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) har man haft fokus på at imødekomme eventuelle udfordringer i byggefasen allerede på tegnebrættet, hvor det overordnede modulkoncept forenkler arbejdsprocessen og giver højere kvalitet i udførelsen.

H

ospitalsbyggeri er et yderst komplekst område, da behandlingerne lø­b­ ende ændrer sig, hvilket stiller store krav til bygningens fleksibilitet. Contiga Tinglev A/S leverer præfabrikerede betonelementer til Det Nye Universitets­ hospital (DNU), og her blev man inddraget i projektet, inden de første streger på tegnebrættet var på plads. Salgschef Per Henrik Pedersen i Contiga Tinglev A/S udtaler i den forbindelse :

– Vi lavede prøvesøjler, hvor alt blev gået efter og godkendt af hospitalets teknik­ ere. Betonkernen i bygningen er meget tungt armeret, da der stilles store krav til betonkonstruktionens bæreevne, samtidig med at der er blevet ført varmeslanger og kabler inden i betonsøjlerne, så teknikken er integreret i bygningen fra starten. Den løsning har vi ikke brugt før, men det vil vi 100 % sikkert arbejde videre med, fortæller Per Henrik Pedersen.

– Rådgiverne på DNU rådførte sig med de største betonproducenter i landet, heriblandt os, for at klarlægge hvad, der er muligt i beton i dag. Vi har 30 års erfaring indenfor konstruktion, produktion og montage af betonelementer, og det giver store fordele, når man fra starten af projekteringen har fokus på udførelsen – hvad er praktisk muligt, og hvor er der potentielle faresignaler? Ved at være fremsynet kan vi gøre det nemt for os selv på forhånd, og foreløbig på DNU har der stort set ingen reparationer været.

DNU er designet efter et bærende modulkoncept, og det har skabt stor ensartethed i bygningen. Per Henrik Pedersen fortæller i den forbindelse:

Mindre rum for fejltagelser

På hospitalsbyggeriet har Contiga Tinglev lavet 1:1 mock-ups af betonsøjler, hvor både driftspersonale og de udførende kan stille forslag til at forbedre konstruktionen, så arbejdet kan udføres effektivt og med mindre risiko for fejl.

Overordnet byggekoncept giver et billigere og bedre byggeri

– Vi er kommet rigtig godt fra start, hvilket hænger sammen med den grundige planlægningsfase. Grundlæggende skal vi ikke opfinde den dybe tallerken hele tiden, og når de forskellige rum og bygningskomponenter har samme mål, så mindsker det risikoen for fejl. Alle aspekter er blevet gennemtænkt fra starten, og derfor er der i øjeblikket fuld skrue på byggeprocessen på universitetshospitalet. Til stor tilfredshed for såvel bygherre, udførende entreprenør som for elementproducenten Contiga Tinglev A/S.


SPECIALISTER I BRANDSPJÆLD & -AUTOMATIK - markedets nemmeste og hurtigste montering på max. 15 min.

WKS25

Brandautomatik

WH25

Når man snakker brandspjæld, så er WKS25 fra AIR2TRUST i særklasse. Brandspjældet er selvfølgelig både certificeret, CE mærket og så er det færdigmonteret i væg på max 15 min.

Hos AIR2TRUST har vi udviklet en brandautomatik, som er fleksibel, nem at installere og yderst driftsikker til konkurrencedygtige priser.

AIR2TRUST er lagerførende i Danmark med brandautomatik og brandspjæld fra Ø100 til og med Ø630. Ligeledes har vi hurtig levering på rektangulære brandspjæld op til 1500 x 800 mm.

- Montage max 15 min. - EN 1366-2 - EN 13501-3 - CE ifølge EN 15650 WKS25 kræver kun 25 mm frigang i vægåbningen og udmærker sig ved at montagen sker med fire skruer, hvorefter der inddækkes med 75 mm gips fra én side. Den termisk ekspanderende grafitpakning sikrer åbningen i tilfælde af brand.

Find hele vores produktprogram på:

air2trust.com

Vi understøtter alle funktioner i forhold til DS 428-4, hvor man kunne nævne: - Overvågning - Motionering - Kontrol af brand- & røgspjæld - Røgevakueringsspjæld Alt er CE mærket og certificeret i henhold til brandklasse EI 120 S og overholder EN 1366-2 samt EN 1350-3.

Spjældene produceres på Europas mest automatiserede fabrik, hvilket gør brandspjæld fra AIR2TRUST meget prisstærke. Alle certifikater og datablade kan findes på vores hjemmeside, hvor vi også præsenterer vores fulde sortiment i rund og firkantet ventilation. Kontakt os for en personlig demonstration eller bare et rigtig godt tilbud. Ring til os på telefon 8647 5252.


24

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Opførslen af et nyt dansk vartegn Den Blå Planet fremstår som en spektakulær hvirvelstrøm, som tydeligt ses fra luften, når man ankommer til Københavns Lufthavn. Forud er gået et længerevarende forløb med undersøgelser af blandt andet strømforhold og saltindholdet i vandet i Øresund, som skal anvendes i de enorme akvarier.

D

en 22. marts slår det nye Danmarks Akvarium dørene op for offentligheden, og rammerne giver basis for store oplevelser for de omkring 700.000 besøgende, der forventes om året. Det gamle Danmarks Akvarium i Charlottenlund er et hyggeligt lille akvarium, hvor man gjorde en dyd ud af at fortælle historier, og den stemning ønsker man at bibeholde i de nye omgivelser, samtidig med der nu åbnes op for events og nye totaloplevelser.

En verden mellem vand og land

banen, og her starter det samarbejde, som alle nu snart kan se resultatet af. – Det er en bygning, som med sin udsatte position skal være sikret mod eventuelle klimaforandringer, men der er også andre perspektiver ved at ligge lige ved vandet, eksempelvis er der etableret havvandskøling af bygningen, ligesom man på sigt ønsker at udvide med et havbassin, hvor der for eksempel kunne være marsvin eller sæler. Den Blå Planet er ligeledes udformet, så enderne på bygningens ”strømhvirvler” kan udvides løbende, siger Henrik Schmidt.

Med sine 9.000 m2 bliver Den Blå Planet Nordeuropas største og mest moderne akvarium, hvilket har krævet en længerevarende proces, fortæller projektleder Henrik Schmidt fra rådgivningsfirmaet COWI, der har været bygherrerådgiver på Den Blå Planet :

Unikke problemstillinger

– Vi har været involveret i arbejdet med et nyt Danmarks Akvarium i mange år. Der var et projekt på bordet i slutningen af 90’erne, men dengang kunne der ikke rejses midler. I 2006 kommer Realdania på

– Unikke projekter giver unikke problemer. Vi har som bygherrerådgiver været med til at udstikke de gældende rammer for bygningen, og på Den Blå Planet har vi trukket på viden på tværs af hele vores organisa-

COWI har stået for udvikling af projektet og bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfaserne i samarbejde med PLH arkitekter, hvor man har udarbejdet byggeriets specifikationer i forhold til areal, funktionelle krav, budget, tidsplan osv.


SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

tion for at afdække potentielle problemer samt løbende at foretage undersøgelser, fortæller Henrik Schmidt. Til det gamle Danmarks Akvarium blev der sejlet vand ind fra Kattegat i store tanke, men på Den Blå Planet ønskede man at bruge vandet i Øresund i akvarierne, så der blev foretaget særundersøgelser, hvor man undersøgte saltindholdet. Der er blevet etableret to ledninger 1600 meter ude i Øresund i ti meters dybde, hvor en sensor melder, når vandet har det optimale saltindhold, hvilket kun sker et par gange om året. Overskudsvandet ledes først ud i Øresund, efter det er blevet UV-behandlet, således eventuelle mikroorganismer ikke kan formere sig. I projektet har der været stor fokus på overskudsvandet efter flere uheldige fortilfælde, hvor der blev ledt mikroorganismer ud uden naturlige fjender, som derfor kunne formere sig uhæmmet. Her kommer hajerne!

Da Danmarks Akvariums hajer i december 2012 blev flyttet til deres nye bolig, skete

det med blå blink og politiekskorte. Og projektet har krævet en helt unik tilgang på mange områder, når de 3000 fisk og havdyr bliver suppleret med 17.000 nyindkøbte dyr fra hele verden. COWIs installationstekniske rådgiver Torben Schack fortæller: – Akvariedelen af byggeriet har fordret et tæt parløb med Danmarks Akvarium, da løsningerne er på et højt teknisk niveau, og her har vi haft et godt samarbejde med Lars Olsen. Dansk Akvarium har en særstilling i forhold til andre akvarier i verden, da de skal formidle alt fra hele verden: både koldt og varmt vand, samt ferskvand og salt vand. Det er helt unikt, og det stiller store krav til teknikken bag. Gæsterne vil kunne opleve en række eksotiske temaudstillinger, f.eks. et færøsk klippekystakvarium med bølgesprøjt, nordatlantiske fisk og flyvende havfugle. Eller en kæmpe regnskovshal, hvor publikum går i tuneller på stier og broer og oplever dyrelivet, tropevæksterne og vandfald på tæt hold.

HAMMERHAJER OG HAVFUGLE

AKVARIUM I VERDENSKLASSE SKABELSE AF MORGENDAGENS UNIKKE RUM KRÆVER 360°-VIDEN Som Danmarks største bygherrerådgiver har COWI været med fra start i skabelsen af Nordeuropas største akvarium, Den Blå Planet: fra levering af unik viden til vandundersøgelser, sikring mod klimaforandringer, havvandskøling af bygningen og løsninger til at håndtere koldt, varmt, salt og fersk vand. Glæd dig til at opleve morgendagens unikke rum på egen hånd. Se mere på www.cowi.dk

25


26

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

First movers på bæredygtige tagløsninger Efter at have sat sit markante fingeraftryk på en række spektakulære byggeprojekter, sideløbende med en generel holdningsændring i samfundet, høster den danske tagleverandør, Eurotag, nu frugterne af at være first movers inden for nytænkende, grønne og øko­nomisk rentable tagløsninger. Det har krævet store og langvarige investeringer – men fokuseringen på den valgte filosofi lønner sig i dag.

E

urotag Danmark A/S mistede aldrig troen på, at de havde fat i den lange ende, hvad angår fremtidsorienterede tagløsninger. De funktionelle, økonomiske, etiske og miljømæssige krav vokser konstant, men tiden arbejder for virksomheder, som i årevis målrettet har lagt kræfterne i bæredygtige løsninger til byggebranchen. Dét viser den stærkt stigende interesse og efterspørgslen på markedet – også fra stat og kommuner.

klima og miljørigtighed. Det er netop ud fra en sådan helhedsbetragtning, at vi hos Eurotag i dag står stærkt – med den vifte af bæredygtige Derbigum-tagløsninger, som vi har fået opbygget over årene. Alsidighed

Derbigum-produkterne er belgiske, og leverandøren lægger store ressourcer i produktudviklingen af spændende nye løsningsmodeller til moderne byggeri såvel som renoveringsprojekter. – Vi oplever Derbigum som en produktserie, der giver stor fleksibilitet med mange valgmuligheder, og som samtidig står for bæredygtighed, lange levetider og sund totaløkonomi på langt sigt, fastslår Peter Kranz.

Fordele spiller sammen

Tætte tage har altid været alfa og omega for Eurotag Danmark A/S. Men nytænkning og mange faktorer i et godt samspil skaber den helhed, som af flere og flere arkitekter, bygherrer osv. ses som ideel til tidens nybyggeri og renoveringsprojekter. Peter Kranz, adm. direktør for Eurotag Danmark A/S, fortæller: – Vi er hos Eurotag virkelig glade for den øgede bevidsthed i samfundet, som vi heldigvis oplever i dag, hvad angår bæredygtige og holdbare tagløsninger. Alle, også stat og kommuner, er begyndt at tænke mere totaløkonomisk, til langsigtet gavn for os alle sammen. Vi har hele tiden arbejdet på at overbevise

markedet om, at det betaler sig at antage en langsigtet og mere helhedsorienteret betragtning, hvor man afvejer æstetik, funktionalitet, driftsomkostninger, vedligehold og levetid, rengøringsmuligheder, inde-

– I dag ses mange vellykkede Derbigumløsninger rundt om i Danmark, fx projekterne FN Byen, Fisketorvet, Nationalbanken,Toms Chokolade, Novo Nordisk’s hovedkvarter og Skodborg Kurcenter. Eurotag har også lagt tag på mange skoler, plejehjem, børnehaver, vuggestuer etc. gennem årene. Det har medført eliminering af mange fugtproblemer og har generelt højnet indeklimaet og mindsket vedligeholdsomkostningerne betydeligt over tid. Derbigum-tage er ISO-14001- og EMAScertificerede, godkendt af ETA-Danmark, Cradle-to-Cradle (se mere på derbigum.dk), og Derbigum’s ’vugge-til-vugge’-livscyklusanalyse er kontrolleret og certificeret af PriceWaterhouseCoopers.


KONGEHuS

Cembrit skaber rammer om mennesker

Det handler om rammer. Rammer om mennesker. Hvad enten vi taler blåt domicil eller rød stue

Scan og se vores nye film

Når du tegNer, skaber du rammer Rammer, som mennesker skal leve, trives og arbejde i – hver dag, mange år frem i tiden. Så det er godt, at du har tjek på det, du laver. Og har din faglige stolthed. Her kommer Cembrit ind i billedet. Med vores materialer i fibercement får du endnu lettere ved at levere ordentligt og banebrydende byggeri. Fordi de lever op til dine krav om kvalitet. Og fordi de giver nye og uventede æstetiske muligheder.

uNikke fordele Fibercement er består hovedsageligt af cement, der ved blanding med fibre opnår en langt højere styrke end fx beton. Det 100% miljøvenlige materiale er samtidigt let og kan bruges i en lang række sammenhænge. Fibercement er vedligeholdelsesfrit og som skabt til det danske vejr. Det modstår angreb fra fugt og svamp og bidrager til et sundt indeklima. Se dine fordele med vores produkter på www.cembrit.dk


28

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Jens Kramer Mikkelsen, Administrerende direktør i By & Havn, foto : Peter Sørensen, illustrationer venligst udlånt af COBE, SLETH, Polyform og Rambøl

Vækst ved vandet København vil vokse med 100.000 indbyggere frem mod 2025, og forberedelserne er allerede godt i gang. Over de kommende årtier vil en ny bydel, Nordhavnen, skyde op fra de eksisterende havnearealer. Alene første etape, der afsluttes i 2018, skal lægge grund til 3.000 nye beboere og 7.000 nye arbejdspladser.

M

ens krisen stadig hænger som en tung, sort sky over det meste af landet, ser det anderledes lyst ud i København. Byen har de seneste par år oplevet en pæn vækst i indbyggertal og velstand, og prognoserne lyder på 100.000 flere indbyggere frem mod 2025.

– Vi har været i gang med planlægningen af Nordhavnen de seneste 5-6 år, så vi kunne være klar til at rykke, når proppen røg af flasken, og det er ved at ske nu. Det ser faktisk noget bedre ud, end vi for 1-2 år siden ville have troet. Vi har allerede fået solgt det første boligbyggeri, etableringen af det nye kajanlæg til krydstogtskibe er i fuld gang, og der er flere projekter lige på trapperne.

Det mærker de ikke mindst i interessentselskabet By & Havn, som driver udviklingen af Nordhavnen, Københavns kommende bydel. Nordhavnens første etape blev skudt i gang sidste år og strækker sig frem til 2018. Administrerende direktør Jens Kramer Mikkelsen fortæller :

En sammensat bydel

Nordhavnens første etape består i etableringen af Århusgade-kvarteret, hvor 20.000 kvadratmeter eksisterende erhvervsbyggeri skal suppleres af ca. 300.000 kvadratmeter nybyggeri, hvoraf en del skal stå færdigt allerede i 2014. Anden etape, der planlægfortsættes på næste side

– Helhedsplanen for byudviklingen af Nordhavnen henter inspiration fra så forskellige steder som Malmö, Amsterdam, Vancouver og Ørestad – Jens Kramer Mikkelsen


Arkitektonisk frihed på øverste etage Trænger virksomheden til nyt tag, er Icopal Tagpap det rette valg. Med tagpap er de arkitektoniske mulig­ heder næsten uendelige. Få frihed til at skabe præcis det rette udtryk – og til at gå forrest, når det gælder kreative løsninger på øverste etage. Nytænkning inden for tag og tagdækning er nemlig helt centralt

for Icopal Entreprise. Det samme er kvalitet, og med Icopal PLUS Garanti er dit tagprojekt i trygge hænder. Ud over 15 års udførelsesgaranti på selve udførel­ sen og følgeskader får du en række standarder, der er hævet over enhver anden løsning:

Tagdækning

Faldsikring

Den bedste kvalitet og de mest praktiske og gennem­ tænkte løsninger.

Icopal Secura System er et faldsikringssystem, der giver optimal sikker­ hed, når opgaver på taget skal udføres sikkert, korrekt og ikke mindst hurtigt.

Service og vedligeholdelse Professionel og kompetent rådgivning sikrer det bedste resultat langt ind i fremtiden.

Eco Activ EcoActiv er betegnelsen for fire tagprodukter, der er udviklet med omtanke for miljøet.

Fastgørelse Et optimeret og unikt fastgørelsessystem med perfekte styrkeværdier til fremtidens mere ekstreme vejrforhold.

Icopal Entreprise a/s

Vi dækker hele Danmark

Find din nærmeste Icopal Entreprise på icopal-tag.dk.


30

SÆRTILLÆG I børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

– Nordhavnen genskaber forbindelsen mellem byen og vandet – Jens Kramer Mikkelsen

fortsat fra forrige side ges sammen med Metro, vil tilføre yderligere 175.000 etagemeter primært erhverv til området. På sigt kan Nordhavnen udvides til at omfatte mellem 3 og 4 mio. kvadratmeter bymæssig bebyggelse, hvis udvik­ lingen kræver det. – Nordhavnen genskaber forbindelsen mellem byen og vandet. Det nye havnekvarter bliver helt sit eget: I samme skala som nabobydelen Østerbro, men med en mere kompakt, blandet og bæredygtig bebyggelse, og med enestående rekreative og erhvervsmæssige muligheder i kraft af beliggenheden, forklarer Jens Kramer Mikkelsen og fortsætter : – Vi samler flere mennesker og mange forskellige funktioner på et mindre areal end de fleste andre steder i byen, og det giver et lavere samlet energiforbrug, stimulerer bylivet og styrker brugen af cykler i området, fordi afstandene bliver korte. Kollektiv trafik bliver en naturlig del af bydelens profil, da området ligger lige op ad Cityringens nye metrostation, der står klar i 2018.

Planlægningen skal være tilpas uplanlagt

Helhedsplanen for byudviklingen af Nordhavnen henter inspiration fra så forskellige steder som Malmö, Amsterdam, Vancouver og Ørestad, som By & Havn også står for udviklingen af. Jens Kramer Mikkelsen uddyber : – Det er forbundet med store udfordringer at skabe en ny bydel, som både skal have sin helt egen profil og være en integreret del af den samlede by – samtidig med, at der skal tages hensyn til dem, der allerede i dag bruger området. Det kræver, at vi i planlægningen sætter nogle solide rammer og udstikker en langtidsholdbar retning, men ikke lægger os alt for fast på detaljerne fra begyndelsen. Vores tilgang til styringen af processen er derfor, at vi har et højt ambitionsniveau, men samtidig er ydmyge over for opgaven.


FACADE Stensnæsskolen. Arkitekt: LBB3 Tegnestuen. Steni colour flere farver og glans.

Steni imago

Steni colour

Steni nature

Steni colour hjørneelement

Nu 40 års garanti på Steni facade! • Bedst på miljø • Du bestemmer farve, struktur og glans • Billigst på montage og klart bedste totaløkonomi • 40 års garanti mod delaminering, forvitring og frostsprængninger - kvalitet giver tryghed

Steni Danmark A/S Brogade 3, 3. sal, 4600 Køge Tlf.: (+45) 70 27 01 22 E-mail: steni@steni.dk

Se flere facade-referencer


32

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Effektiv brandsikring redder menneskeliv og dyr produktionstid Fordelene ved en effektiv brandsikring er åbenlyse for de fleste. Alligevel har brandsikring været nedprioriteret længe, selvom de rette løsninger rent faktisk kan redde materiel, produktion og ikke mindst menneskeliv. Cirka 50 % af de årlige udbetalinger fra forsikringsselskaberne går til brandskader, men dette tal kan sænkes betydeligt, lyder meldingen fra Paroc Panel Systems i Danmark. En kerne af stenuld

Hos Paroc Panel Systems sælger man ét element, som kan tilpasses i det uendelige. Tykkelse og størrelser på overflader og kernemateriale kan variere, men hele hemmeligheden bag den effektive brandbeskyttelse er stenuldskernen inde i elementet, som ikke kan brænde. Med en effektiv brandsikring af virksomheden reducerer man omfanget af skader på materiel samtidig med at man forhindrer, at branden breder sig. Paroc-elementerne er umulige at antænde og afgiver ikke varme. Man vil i realiteten kunne have en brand på den side af en brandadskillelse og ingen gener på den anden side. Eva Dybdahl fortæller :

Eva Dybdahl

I

England er det umuligt at forsikre ejendomme, hvis ikke de er brandsikret. I Danmark er der endnu ingen retningslinjer, hvilket Eva Dybdahl, salgsansvarlig og projektkoordinator hos Paroc Panel Systems i Danmark, ikke forstår : – Vi har været meget bagud i Danmark, men nu er der begyndt at komme fokus på brandsikring, og det er selvfølgelig rigtig godt, for det kan få virkelig fatale konsekvenser for virksomheder, hvis de ikke har brandsikret.

– For nyligt opstod der en brand på et slagteri. Virksomheden havde både en slagteridel samt en del med produktion af færdigvarer. Branden opstod i færdigvareproduktionen, hvor der er masser af olie og friture, så det kunne være gået virkelig galt. Heldigvis var produktionen brandadskilt med Paroc-elementer, så man kunne indkapsle branden, og ingen kom til skade. Desuden kunne man fortsætte arbejdet i de andre dele af virksomheden, fordi skaden var isoleret til én enkelt afdeling. Således gik ingen dyr produktionstid tabt. Passiv og aktiv brandsikring

Brandsikring deles groft sagt op i to dele : en passiv og en aktiv brandsikring. De aktive kender de fleste, da det er dem, som går i gang, når branden opstår. Her

har vi eks. brandalarmer og automatiske sprinklersystemer. Denne gruppe er meget følsom overfor hærværk eller sammenbrud og kræver desuden vedligeholdelse. Paroc-elementerne ligger under de passive tiltag, da de er integreret i selve bygningen. Udover at sikre at branden ikke spreder sig, så sørger brandadskillelsen også for at der vindes tid, så medarbejdere kan komme ud. Stigende antal henvendelser fra forsikringsfirmaer

I Danmark begynder forsikringsfirmaerne så småt at få øje på vigtigheden af brandsikringsløsninger. Eva Dybdahl kan i hvert

fald mærke den stigende interesse, og det er en positiv udvikling, mener hun: – Vi kan alle hurtigt blive enige om, at det er vigtigt at sikre sine medarbejdere. Men en god brandsikring giver også en bedre totaløkonomi på længere sigt. Skulle uheld­ et være ude, så kan du med en god brand­ adskillelse minimere skaderne og dermed undgå produktionsstop, som jo kan være skyld i lukning af mindre virksomheder. Og har man tænkt dette med fra starten, så får ens ejendom også en højere gensalgsværdi – og det er da værd at tage med.


dana lim a/s

sVanEmÆRKEdE miljørigtige produkter fra dana lim - Kvalitet og bæredygtigt forbrug!

din kvalitet, din sundhed, din fremtid

nY DANA LIM står altid til rådighed for besvarelse af tekniske spørgsmål på telefon 56 64 00 75

HEd

www.danalim.dk


34

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Foto : Helsingør Motorvejen

De store linjer – og de små detaljer Lige nu starter arbejdet på udbygningen af Helsingørmotorvejen med to ekstra spor. Strækningen er Danmarks mest befærdede motorvej hvis man måler på trafikken i den enkelte vejbane, og de 80.000 daglige billister skal mærke færrest mulige gener fra det omfattende anlægsprojekt, som vil være færdigt i 2016.

V

ejdirektoratet har i disse år en historisk travlhed med en række store anlægsprojekter, heriblandt en udbygning af motorvejsstrækning­ en mellem Gl. Holte og Hørsholm Syd, som bliver udbygget fra 4 til 6 spor.

Trafikken på Helsingørmotorvejen er steget med omkring 20 til 25 % fra 1998 til 2008, og bilisterne har længe haft problemer med at komme frem i myldretiden. Derfor vil der blive udbygget med et ekstra spor i hver retning, samtidig med at næsten alle broer og al vejbane vil blive udskiftet, hvilket kræver en større logistisk planlæg-

ning, inden selve anlægsarbejdet begynder. Projektleder Jette Buch-Hansen fra Vej­ direktoratet forklarer i den forbindelse : – Det er naturligvis aldrig en option at lukke en vejstrækning som denne ned. Og på det her projekt, skal vi så at sige bygge skibet, mens det sejler. Det kræver omfattende

logistisk planlægningsarbejde. Eksempelvis har vi en grundig dialog med bl.a. Rudersdal Kommune og politiet omkring skoleveje, beredskabsplan osv. Udbygningen her foregår udelukkende i samme kommune, så det forenkler arbejdet i forhold til et projekt som udbygningen af Motorring 3, der krydsede syv kommunegrænser.


35

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Stor opmærksomhed om støjgener

Før selve byggeprocessen begynder, fylder planlægningen af alle de forhold projektet berører rigtigt meget. Det er eksempelvis regnvandshåndtering, naturbeskyttelse og ikke mindst støj. Her bliver der udarbejdet et støjhåndteringsplan, som efterfølgende skal godkendes af kommunen. Carsten Lund fortæller :

„Kunsten er at genere færrest mulige“

Helsingør Motorvejen bliver udbygget til begge sider, hvor man inddrager naboarealer der, hvor det har færrest mulige konsekvenser for naboerne til vejstrækningen. Det betyder at den nye vej nogle gange vil være trukket mod øst i forhold til den eksisterende vej og på andre strækninger mod vest. Når der så skal bygges om, samtidig med at trafikken kører på motorvejen, betyder det, at vi må bygge på de forskellige delområder af vejen lidt ad gangen. Hele vejstrækningen bliver på denne måde fuldstændig fornyet over de kommende fire år. Projektchef Carsten Lund fra Vej­ direktoratet siger : – Vi begyndte projekteringen i 2010, da anlægsloven blev vedtaget. På Helsingørmotorvejen er den store udfordring de mange bilister, der dagligt skal igennem vores anlægsarbejde. Vi arbejder målrettet med forskellige tiltag, så både entreprenører og billister kan få den bedst mulige hverdag.

– Vi etablerer støjskærme og anvender støjsvag asfalt, hvilket vil medvirke til at nedbringe støjudbredelsen. Samlet set kommer projektet til at give en lille forbedring af støjen på strækningen. Det er dog meget svært at tale objektivt om støj, da det fra person til person opleves meget forskelligt. Eksempelvis har vi før etableret en rundkørsel på en lige vejstrækning, hvor der var uenighed om, hvorvidt det hjalp på støjen. Rundkørslen fik bilisterne til at sænke farten og gasse op igen, og det ændrede på frekvensen af støjen, hvilket nogle naboer til vejen oplevede som en forbedring og andre som en forværring. Ny udbudsstrategi giver øget konkurrence

Der er sket et skift i bygge- og anlægsbranchen over de seneste år, da hus- og erhvervsbyggeriet er bremset kraftigt op, mens der er blevet sat flere store anlægsarbejder i gang. Vejdirektoratet oplever lige nu en historisk travlhed, hvilket også har indflydelse på samarbejdet med entreprenørerne. Projektchef Carsten Lund siger : – I de her år eksperimenterer vi meget med vores udbudsformer i Vejdirektoratet, så vi sammen med leverandørerne finder de rette rammer for projekterne. Her skal vi tilpasse os og være på forkant med udviklingen i markedet, så vi får bedst mulig konkurrence og de bedst mulige priser. Ved vores licitationer skal der helst være mindst 5-6 tilbud, og vi forsøger at

lave udbudsmaterialet, så projekterne har de rette frihedsgrader der skaber rum til leverandørernes innovation. Helsingørmotorvejen har vi eksempelvis udbudt som to store entrepriser parallelt med hinanden. Her er Barslund A/S og CG Jensen A/S gået sammen i et konsortium, hvor man vandt begge entrepriser. På et andet projekt overlod Vejdirektoratet til markedet at afgøre om en 2-årig eller en 3-årig tidsplan var det mest optimale for

skal Vejdirektoratet også godkende underentreprenører. Herved sikrer vi os det kvalitetsniveau, som er nødvendigt, når vi skaber noget, som skal kunne holde langt ud i fremtiden, siger Jette Buch-Hansen. Fokus på sikkerhed

– At arbejde på en motorvej er et ekstremt farligt arbejde, og derfor deltager vi i samarbejder vedrørende arbejdsmiljø med branchen, ligesom vi udtænker mange tiltag med den enkelte entrepre-

– Det er naturligvis aldrig en option at lukke en vejstrækning som denne ned. Og på det her projekt, skal vi så at sige bygge skibet, mens det sejler. Det kræver omfattende logistisk planlægningsarbejde. – Projektleder Jette Buch-Hansen fra Vejdirektoratet entreprisens gennemførelse. Det er en del af Vejdirektoratets udbudsstrategi at være i løbende dialog med leverandører omkring mulige udbuds- og samarbejdsformer. Strenge krav til udførende

På Vejdirektoratets projekter er der som offentlig bygherre krav om gennemsigtighed i udbudsmaterialet, ligesom der er en lang række krav til de udførende, eksempelvis overholdelse af vejreglerne, samt at der arbejdes under forhold svarende til danske overenskomster blandt de ansatte og lærlingeordning. – Der er mange faktorer, som spiller ind, når vi udvælger vores samarbejdspartnere. Der er et minimumskrav til den årlige omsætning, så de har kapaciteten til at løfte vores opgaver, ligesom de skal have erfaring fra tilsvarende arbejder. Derudover

nør. Der er en naturlig konflikt mellem arbejdsmiljøet for de udførende og trafiksikkerheden for de 80.000 bilister, der skal frem og tilbage på arbejde. Den udfordring kan kun løses i fællesskab, og der arbejder vi tæt sammen med Barslund og CG Jensen, så vi hele tiden omsætter vores erfaringer til konkrete løsninger, siger Jette Buch-Hansen. På Helsingørmotorvejen har Vejdirektoratet etableret et ITS-system på hele strækningen, som skal sikre en mere glidende trafik med færre pludselige opbremsninger og dermed potentielt færre uheld, mens anlægsarbejdet står på. ITS-systemet omfatter variable informationstavler, der informerer bilisterne om uheld, kø og rejsetid på strækningen samt variable hastighedstavler, som gør det muligt at tilpasse hastigheden og sikre et bedre flow i trafikken.


36

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Man skal ikke være byplanlægger for at se udfordringerne ved fingerplanen – man skal bare være et menneske.

– Tony Christrup

Arkitekternes bud på forpladsen ved Metrostationen Gammel Strand, illustration : Metroselskabet

Hvordan byder vi Cityringen velkommen ? Den kommende udvidelse af metroen vil forandre Københavnskortet afgørende, med nye vækstcentre og nye forudsætninger for ejendomsmarkedet. I den forbindelse kan det undre, at byudviklingen omkring de nye metrostationer ikke står højere på dagsordenen, da det er nu, at byggeprojekterne skal planlægges, hvis vi fra dag 1 skal udnytte Cityringens potentiale som motor for vækst.

Fakta

Cityringen er en 15,5 kilometer lang underjordisk tunnelbane, som fra slutningen af 2018 vil forbinde Indre By forbundet med brokvartererne og Frederiksberg. Den nye metrolinje får 17 underjordiske stationer, der er placeret i ned til 35 meters dybde. Udvidelsen koster 21,3 milliarder kroner, og anlæggelsen af Cityringen er faktisk det største anlægsprojekt i hovedstaden siden Christian d. 4. anlagde Christianshavn i 1600-tallet.

L

andsformand for Byggesocietetet og udviklingsdirektør Tony Christrup fra Arkitektgruppen mener, at Metrorelateret byudvikling for længe udelukkende har handlet om Ørestad og Nordhavnen, hvor der i forvejen er plads til nybyggeri. Og hermed ignorerer man den kolossale betydning, som Cityringen kommer til at få for København. – Der er ikke så længe til de nye metrostationer åbner, hvis man tænker i hele byggeforløb. Men der er slet ikke taget hul på debatten om hvordan, vi udvikler byen videre, så vi får udnyttet de nye mulighed­ er. Der kommer automatisk til at være en anseelig værditilvækst i de ejendomme, som er nabo til metroen, og her skal vi til at have fokus på at udbygge den eksisterende bygningsmasse i områder tæt på en metrostation, udtaler Tony Christrup og uddyber :

– Vi skal turde åbne diskussionen op, så den ikke bliver rigid og fastlåst i forhold til lokalplaner. Københavnerne vil meget gerne præge deres lokalområde, og det engagement skal man bruge, så der bliver tænkt kreativt i forhold til byggeløsninger, der er med til at give nye, spændende byrum. – Det, som man glemmer med metroen er, at afstand får mindre betydning. Afstanden fra Islands Brygge til Kongens Nytorv er kun 10 minutter idag. Og sådan bliver det også mellem Østerbro og Frederiksberg Centret eller Rådhuspladsen. Kundegrundlaget for handel i København vil ændre sig væsenligt efter Cityringens åbning, tilføjer Tony Christrup. Tæthed kan være en kvalitet

Når man har været i storbyer som London og New York, så får man ofte en fornemmelse af at være i en by, hvor der altid er

mennesker på gaden og at der sker noget i byen. Det er en del af atmosfæren, og det er en naturlig følge af, at folk bor tæt. Derfor mener arkitekt Scott Hollingsworth, medlem af Byggesocietetet Københavns bestyrelse og direktør for hpc.danmark, at metroudvidelsen bør sætte skub i overvejelserne af om at udvide eksisterende bygninger og bygge nyt i højden: – Københavnere anerkender tæthed som en del af bylivet – at man kan se andre mennesker udenfor bygningen. Der har været en tradition for, at man gerne vil bevare Københavnertaget som karaktertræk på eksisterende bygninger, men når vi kommer uden for den indre by, så er det oplagt at ser på udvidelser ovenpå eksisterende bygninger, hvor der kommer en metro station. Hvis der er tale om at bygge nyt ved metrostationerne, bør stationerne integreres i bygningerne, hvor arkitekturen udnyttes både opad og nedad til erhverv,


37

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Tid er den absolut væsentligste faktor for folk i dag, og her giver metroen en tilgængelighed, som vil forandre vores måde at bevæge os på. Fisketorvet er udtryk for en tankegang hvor var et særligt fokus på bilen, og hvor du er tvunget til at gå et stykke vej fra den nærmeste station. Bilen er kommet for at blive og der skal fortsat være et positivt fokus på at integrere den i en moderne by. Bilen får bare mindre og mindre at skulle have sagt i forhold til metroen og cyklen, sådan er det bare i en metropol som København. – Tony Christrup

bolig, shopping og parkering i ét. Her er der rum for en række tiltag og projekter omkring de kommende Cityringstationer, der kan løfte København væsentligt. Nye bycentre

I dag er København stadig præget af fingerplanen, og i løbet af de seneste 10 – 15 år er der kommet gevaldige trafikproblemer. Men med de nye metrostationer bliver der skabt en række lokale knudepunkter, der letter trykket fra den indre by. – Vi kommer til at få nye bycentre, som udvikler sig eksplosivt, når metroudvidelsen er på plads. Det vil ikke længere være en selvfølge, at ejendomme er mere attraktive, jo tættere man kommer på Kgs. Nytorv. Ejendomsmarkedet er nede i en bølgedal, men vi vil naturligvis se et opsving ramme ejendomsmarked igen, og en positiv udvikling af infrastrukturen i København vil bestemt gavne ejendomsmarked i København, siger Tony Christrup. Renovering eller nedrivning?

Foto : Metroselskabet/Beppe Avallone

– Når vi har snakket byudvikling omkring de kommende metrostationer, så er refleksionerne kun gået hen til bygningernes facade og ikke længere. Der er rigtig mange

utidssvarende bygninger i København, som får lov at blive stående. I dag ser vi både i København og andre Europæiske byer fantastiske arkitektoniske eksempler på hvordan, det er muligt at integrere nyt og gammelt. Vi kommer ikke til at opleve en sag som Den sorte firkant igen – nu griber man mere nænsomt ind, og derfor er det på tide at få opgraderet den del af bygningsmassen, som ikke lever op til nutidig standard i forhold til energiforbrug og funktionalitet, når de samtidigt ligger som nabo til en kommende metrostation, siger Scott Hollingsworth. – Hvis jeg skal stille tingene på spidsen, så er Nyboder et godt eksempel på dårlige boliger med en meget høj grundværdi, men som naturligvis ikke kan rives ned på grund af den kulturhistoriske værdi. De kan fremhæves som eksempel på en meget høj pris for bevaringen. Sat i perspektiv, er der mange andre bygninger, som ikke har nær den samme kulturværdi, er utidssvarende og energiineffektive, men ligger smukt i forhold til den kommende cityring. Man kan spørge, om alle utilsvarende boligejendomme skal bevares. Her er Cityringen en mulighed til at sætte fokus på langsigtet byudvikling.

Tony Christrup

Scott Hollingsworth


38

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Stålsat optimeringsfokus CSK Stålindustri er netop nu i færd med at udvide Frederiksberg Centeret med nye etagekonstruktioner, indgangspartier, trapper, værn og gangbroer. Firmaet har mange års erfaring med at levere projekttilpassede løsninger og optimeringer i dialog med kunderne. I byggebranchens nuværende klima oven på krisen er det en kombination, der virker.

P

å Frederiksberg er der lige nu en livlig byggeaktivitet. Frederiksberg Centeret udvider fra januar 2013 til foråret 2015 med nye parkeringsdæk, ny facade og yderligere butiksdæk til 25 nye butikker. CSK Stålindustri skal som underentreprenør til Hoffmann A/Slevere ca. 2300 tons konstruktionsstål, ståltrapper, gangbroer og værn til byggeriet i løbet af de kommende år. Firmaet har tidligere arbejdet på blandt andet Bella Sky Hotel, Saxo Banks hovedsæde, Novo Nordisks hovedsæde, Ørestadsskolen og FN-Byen, og de levererer fra fabrikkerne i Danmark og Letland ca. 25.000 tons stål om året til byggeprojekter i Danmark og det øvrige Europa. Nye kompositkonstruktioner

De bærende konstruktioner til Frederiksberg Centerets nye p-dæk og butiksdæk har CSK Stålindustri lavet som kompositkonstruktioner, hvor stålbjælker og -plader armeres og støbes ind i beton på selve byggepladsen. – Frederiksberg Centeret er lidt af et pionerprojekt. Kompositkonstruktionen er velkendt i bl.a. England og Tyskland, men herhjemme er vi nogle af de første til at tage den i brug. Den er optimal, fordi den har en lav egenvægt, så bygherren undgår at skulle styrke bygningens fundament, forklarer Poul Lund Larsen, projektleder i CSK, og fortsætter : – Udfordringen har dog været, at vi skulle til England for at finde en pladeleverandør, og dimensioneringen skulle omregnes fra britisk til dansk standard for at få det hele

til at gå op. Men det gør jo også projektet spændende, at vi på den måde er ude at erobre nyt terræn og føre udviklingen herhjemme videre, samtidig med at bygherren får den optimale løsning. Sund optimisme

Poul Lund Larsen fortæller, at man i dag oplever en nyfunden realisme i byggebranchen oven på krisen : – Det ser ikke så kritisk ud i dag, som det gjorde for 2-3 år siden, men det betyder heller ikke, at vi er tilbage i samme spor, som før krisen satte ind, hvor alle troede, at væksten bare ville fortsætte. I stedet er der dét, vi kan kalde en sund optimisme:Tingene løber langsommere, men til gengæld er der fokus på at udnytte potentialerne i hvert enkelt projekt, så omkostningerne holdes nede. Det har vi mange års erfaring med i CSK. Han uddyber : – Vi plejer gerne at sige, at når vores kunder har en god sag, så har vi en god sag. Vi er deres medspillere, der gerne tidligt går ind og hjælper med at præge projekterne, fx ved at få luset ud i fejl og udnytte optimeringspotentialer.


Har du byggeplaner? HPH Totalbyg A/S er specialist i nybyggeri og renovering af hal- og industribyggeri.

Transport- og logistikhal

Foderfabrik

Dyrehospital

Maskinhal

Butiksrenovering

Pelserihal

KIWI butik

Lager- og administrationsbygning

Materialehal

Foderlade

Lager- og administrationsbygning

Vognmandsforretning

Er du interesseret i professionel industri- eller halbyggeri, så kontakt os på telefon 96 87 35 60 eller find mere inspiration på hph-totalbyg.dk HPH Totalbyg A/S har mere end 27 års erfaring indenfor industri- og halbyggeri. Det er din garanti for professionel sparring og kvalitetsbyggeri. HPH Totalbyg A/S leverer kvalitetsbyggeri til konkurrencedygtige priser i hele landet. Al byggeri leveres til fast pris og tid.

hph-totalbyg.dk · Tlf. 96 87 35 60


40

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

En bølge af perforering Den nye musikbygning på Borupgaard Gymnasium i Ballerup er blevet dekoreret med en bemærkelsesværdig facade bestående af perforerede aluminiumsplader fra RMIG.

V

ed indgangen til Borupgaard Gymnasiums musikhus, som er tegnet af Sweco Architects A/S, er den 5 meter høje og 13,5 meter lange facade dækket af lyse perforerede og anodiserede aluminiumsplader, der på den mørke baggrund danner en stor tegning. Det første indtryk af bygningens facadeudsmykning er et enkelt stort strøg. En bevægelse fra overkant til underkant, hvor store perforeringshuller tegner den mørke strøm, der bølger ned fra venstre mod højre. I baggrunden toner runde felter frem med varierende bølgemønstre og allerbagerst ligger et uregelmæssigt ternmønster.

Fra vision til facade

RMIG har leveret de 3 mm tykke perforerede aluminiumsplader, der er anvendt til facaden, og man har arbejdet tæt sammen med kunstneren Helle Hove omkring udviklingen af designet. ​​ RMIGs projektkonsulent Steffen Andersen fortæller i den forbindelse : – Det har været et meget spændende projekt at være involveret i. Vi har stor erfaring med den programmering som er nødvendig for at skabe billeder ved hjælp af perforering. Det tætte samarbejde, vi havde med kunstneren for at skabe det komplekse mønster, som er nødvendigt

for at overføre hendes vision præcist til facaden, gjorde dette til en interessant og udfordrende opgave. Japansk inspiration

Ideen til designet er blevet til i samspil med en sparringsgruppe bestående af repræsentanter for lærere og elever på gymnasiet. En vigtig kilde til inspiration for figurerne på facaden var ’katagami”, der er en håndskåret papirstencil brugt i Japan fra det 11. århundrede. Disse gamle stencils har en vis lighed med de moderne perforerede plader. Begge besidder en todimensional skarphed, præcision og æstetisk appel der skaber mulighed for „oversættelse“ til et kunstværk. Et stilfuldt og æstetisk resultat

Kunstnerens ønske har været at give facaden en bevægelse i overfladen, der har dynamik og liv ligesom husets avancerede grundplan. I tråd med den kurvede indendørs scene er der indført bløde, svungne linjer i de perforerede aluminiumsplader - et materiale og en teknik, der ellers typisk er forbundet med kølig high-tech. Med inspiration i gamle japanske papirstencils er det, i stedet for stram præcision, det levende og ”uperfekte”, der kommer i højsædet. Håndskårne papir-stencils, kaldet katagami, er ark af gennemhullet papir, der blev brugt ved indfarvning af stof i det gamle

Japan. Man brugte dem ved påføring af en rispasta, der afmaskede dele af stoffet før indfarvning.Teknikken har været brugt i Japan fra 1100-tallet til op i 1900-tallet. Både handlen med og den tekniske udførelse af katagami var på sit højdepunkt i Meiji perioden (1868-1912), hvor mange europæere begyndte at indsamle stencils. Nye visuelle muligheder

– ”Oversættelsen” fra billede til huller er sket i en omfattende udviklingsproces i samarbejde med RMIGs konsulenter. Jeg har prøvet at bruge RMIGs computerprogram ligesom jeg, som keramiker, ville bruge en ovn til at transformere mit materiale. Man kan ikke være helt sikker på, hvordan computeren omregner forlægget til huller og processen med RMIGs konsulenter har været en spændende ping-pong, hvor vi har prøvet at fodre computeren på forskellige måder for at få fremtryllet det helt rigtige resultat, fortæller Helle Hove og fortsætter : – Det er fascinerende at gå på opdagelse i det og nærstudere hvad, computeren har ”født” – et levende resultat, som ikke længere ser maskinelt ud, men har mere til fælles med et stykke håndvævet tekstil. Det er næste generation af computerformgivning, hvor man går væk fra det stive og forudsigeligt perfekte, og i stedet bruger computeren til at opnå et levende, unikt udtryk.


brandstifter.dk

Bygger I nyt? Så se her!

Tænker globalt – handler lokalt Hvornår har du sidst fået penge for at hjælpe miljøet?

Vi udarbejder et konkret forslag til netop dit projekt med en økonomisk beregning af din gevinst der bl.a. afhænger af Forbrændingsslagger er et velegnet fyld- og bundsikrings- transportafstande og projektets art. Myndighedsbehandmateriale til landbrugsbygninger, lager og veje. ling og tryghed for dig som bygherre eller entreprenør er en naturlig del af vores service. RGS 90 modtager og oparbejder forbrændingsslagger til funderingsmaterialer og leverer mere end 200.000 tons til pro- Kontakt os for konkret rådgivning om netop dit projekt – det jekter over det meste af Danmark. har aldrig været lettere for dig at hjælpe miljøet og samtidig tjene penge. Du kan hjælpe miljøet og modtage et kontant tilskud til dit projekt ved at bruge forbrændingsslagger fra Danmarks Kontakt Knud Petersen på førende miljøvirksomhed. 70 33 90 90 eller rgs90@rgs90.dk

Om RGS90: Råstof og genanvendelsesselskabet af 1990 A/S, i daglig tale RGS 90 A/S, er en af Skandinaviens største miljøvirksomheder. Årligt håndteres mere end 3 mio. tons affald, forbrændingsslagge og forurenet jord, fordelt på vore anlæg landet over. Virksomheden er selvfølgelig miljøledelsescertificeret efter ISO 14001.

RGS 90 A/S | Selinevej 4 | 2300 Kbh. S | Tlf.: 32 48 90 90 Fax: 32 50 80 80 | rgs90@dsvm.dk | www.rgs90.dk


42

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri Foto : Ricky John Molloy

Energirenovering – det nye store marked Den helt store dagsorden for 2013 er energirenovering. Og udfordringerne er enorme på området. Ifølge direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, så er det nødvendigt med konkrete målsætninger og beregningsværktøjer for energibalancen i den enkelte bygning, ligesom vi ser med nybyggeri i Bygningsreglementet.

D

en eksisterende bygningsmasse står for 43 % af det samlede energiforbrug i Danmark, og der er således ingen tvivl om, det er et hovedindsatsområde for at nedbringe vores energiforbrug. Den tidligere regering opstillede i 2008 innovationsmål for hvor meget energi, en ny bygning må bruge, hvilket straks affødte en heftig debat om realismen i målene og de afledte konsekvenser for omkostning­ erne ved at bygge nyt. Men det er tydeligt, at der over de sidste fem år er sket et skred i vores bevidsthed omkring bygningers energiforbrug. Bygherrer efterspørger eksempelvis energibesparende materialer og innovative byggeløsninger, ligesom flere og flere ønsker at bygge efter de fremtidige energikrav meldt ud for hhv. 2015 og 2020. Dermed har Bygningsreglementet og det forhold, at kravene meldes ud i god tid, før de bliver gældende, fået betydning for innovation og udvikling af byggeriet. Alligevel mener Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri, at diskussionen stadig er for diffus: – Siden 2008 har der i Danmark været politisk enighed om at gå fra fossilbaseret brændstof til fossilfrie energikilder. Dengang var baggrunden Statsminister Anders Fogh Rasmussens ønske om at blive uafhængig af ustabile dele af verden, hvor fossilebrændstoffer bruges som et geopolitisk redskab. Og dagsordenen for energispørgsmålet ændrer sig hele tiden, hvilket kan ses ved, at USA har haft så stor succes med satsningen på skifergas, at man i 2035 givetvis kan være selvforsynende. Og når

de overordnede linjer omkring fremtidens energiforsyning ikke er klare, så kan det være svært at udmønte ambitionerne i konkrete krav på et så komplekst område som energirenovering. Energibesparelser er en vigtig driver

Der sker store stramninger på Bygningsreglementet, hvilket har haft stor betydning for hele byggebranchen – både udførende, rådgivere og materialeproducenter har været tvunget til at tale sammen og tænke i nye helhedsløsninger. Men efterspørgslen fra kunderne er der kun i begrænset grad, og ifølge Michael H. Nielsen, så er det vigtigt, at det offentlige fortsat er en foregangsbygherre : – Offentligt byggeri er en stor del af byggeriets omsætning lige nu – og det vil fortsætte mange år fremover. Her mener jeg, at offentlige bygherrer ved at sætte skarpe krav og skabe nye konkurrenceparametre kan være en afgørende agent for forandring i de kommende år. På den måde kan man være med til at præge byggebranchen og sætte nye trends igennem, Det gælder både i forhold til bygningers energiforbrug, men også på andre områder for eksempel digitalisering af byggeprocessen, effektivisering m.m. Bottom line: Hvilken værdi giver renovering?

Den største udfordring i forhold til at energirenovere den eksisterende bygningsmasse er, at bygningstyperne er vidt forskellige, og her mangler vi gode bud på hvordan, man angriber bestemte bygningstyper, som skal renoveres. Her er det ifølge

Michael H. Nielsen vigtigt at fremhæve den forbedrede funktionalitet og komfort ved nyistandsatte boliger : – Energirenovering er typisk kun rentabelt, hvis der alligevel skal ske bygningsforbedringer som f. eks. udskiftning af tag eller nye vinduer. Men her bør vi også tænke andre elementer ind, som bidrager til værdiskabelsen. Det gælder for eksempel bedre komfort, forbedret indeklima, bedre adgangsforhold eller et arkitektonisk løft. At skabe et fælles sprog

– Renovering er en større udfordring end nybyggeri, da man ikke kan optimere på alle områder i hver bygning. Derfor kræver energirenovering politiske tiltag, så der kommer retningslinjer i forhold til fredede og bevaringsværdige bygninger, og økonomi hos beboerne, samt økonomi for ejeren. En del af vores nye ”sprog” omkring renovering skal også rumme guidelines for hvornår, man skal renovere, og hvornår man skal rive ned. Vi skal til at sortere, og det kræver nye beregningsværktøjer, så vi får et fælles sprog, og her har der været en meget stor tilbageholdenhed, siger Michael H. Nielsen. Nye samarbejdsmodeller tegner fremtiden

Offentlig-private partnerskaber (OPP) fungerer grundlæggende ved, at det offentlige udbyder en opgave til det private marked, hvor etablering, drift og vedligeholdelse sammentænkes i udbuddet. Modellen så dagens lys i England, hvilket skete på baggrund af, at det offentlige manglede penge. Det samme gælder situationen i Danmark i dag, og når der ikke er likviditet, så bliver

OPP interessant. Michael H. Nielsen fortæller i den forbindelse : – Vi ser flere sidegevinster ved OPP, da der kommer et indbygget performance-mål og incitamenter til at vælge energirigtige og langsigtede løsninger for alle involverede parter. Samtidig får det offentlige en armslængde i forhold til byggeprojekter, hvilket er en fordel, når tiden eller økonomien skrider på projektet. Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil se flere OPP–projekter i fremtid­ en, men det kræver et byggeri af en vis størrelse, og derfor favoriserer modellen de store aktører. Kommunalreformen har ført til større udbud, og her er det vigtigt, at de mellemstore virksomheder forstår at gå sammen i konsortier el. lign. så det ikke kun er få virksomheder, der står for alle offentlige projekter.

Danmarks bedste renovering kåres

Realdania og Grundejernes Investeringsfond præmierer Danmarks bedste renovering med den nye RENOVER Pris. Hermed ønsker man at give renovering en større synlighed og status. Projekter kan indstilles frem til 14. april, hvorefter et nominerings­ udvalg vil vurdere hvilke projekter, der nomineres til prisen. Vinderprojektet offentliggøres, og prisen uddeles ved en prisfest den 5. september 2013.


Spar op til 60% pü varmeregningen Mere end 30 ür som dansk producent af varmepumper, jordvarme süvel som luft/vand-varmepumper, har gjort DVI førende i branchen for boligopvarmning med vedvarende energikilder fra jord, luft og vand.

Jordvarme eller luft/vand Spar mere end 50% pü varmeregningen - i forhold til gas og olie • Bestil besøg af en af vores forhandlere eller kunderüdgivere allerede i dag • Vi har forhandlere over hele landet

Mere end 30 ür som dansk producent af varmepumper, jordvarme sü• Gratis rüdgivning og uforpligtende tilbud vel som luft/vand-varmepumper, har gjort DVI førende i branchen for • Vores 30 ür som dansk varmepumper boligopvarmning med vedvarende energikilder fraproducent jord, luftafog vand. er din garanti for et velfungerende anlÌg

• DVI er ligeledes førende i store anlÌg til foreninger, m.m. af varmepumper • Bestil besøg af en af vores forhandlereoffentlige bygninger, • Vores 30private ür somindustrier, dansk producent eller kunderüdgivere allerede i dag er din garanti for et velfungerende anlÌg

• Vi har forhandlere over hele landet

- Det giver glade og trygge kunder! • DVI er ligeledes førende i store anlÌg til foreninger,

• Gratis rüdgivning og uforpligtende tilbud

o�entlige b�gninger, private industrier, m�m�

Hvad nu hvis...din have - Det giver glade kunder! er for og lilletrygge til jordvarme?

Sü har vi en varmepumpe, som optager varmen fra udeluften i stedet for jorden. Besparelsen bliver lidt mindre, men er et rigtig godt og miljøvenligt alternativ til jordvarme.

Hvad vil det koste Hvad nu hvis...din have /]HK]PSKL[RVZ[LMVYKPN& for dig? Scan koden med din smartphone, er for lille til jordvarme? udfyld skemaet og

GRATIS �ü har vi en varmepumpe, som optager varmen ENERGIBEREGNING

Hvad vil det koste for dig? Scan koden med din smartphone, udfyld skemaet og sü laver et gratis sü vilaver vi ogetuforpliggratis EBHF tende tilbud til dig i løbet af 3 dage.

fra udeluften i stedet for �orden� Besparelsen bliver Vi beregner din besparelse ved lidt jordmindre, men er et rigtig godt og mil�øvenligt varme sammenlignet med din nualternativ til �ordvarme� vÌrende varmekilde og udarbejder et tilbud – alt inkluderet! Ring og hør mere: 98 35 52 44

og uforpligtende tilbud til dig i løbet af 3 dage.

Ring nu pĂĽ tlf. 98 35 52 44 eller se mere pĂĽ www.jordvarme.dk og find en forhandler i nĂŚrheden af dig


44

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Vor Frelser Kirke

Fleksibel overdækning Fra broarbejde på Vilsundbroen til renovering af Aalborg Sygehus Syd. HAKI leverer komplette overdækningssystemer til bygge­projekter af enhver art.

H

AKI Koncern så dagens lys i Sverige i 1956, og i mere end 30 år har HAKI tilbudt højkvalitetsprodukter til byggeprojekter i Danmark. Senest åbnede et salgskontor i Australien, så koncernens internationale succes er ikke til at tage fejl af. HAKI er Nordeuropas ældste stilladsproducent, og gennem årene er systemerne blevet udviklet, testet og kvalitetssikret, hvilket skaber en sikkerhed, som kunderne sætter pris på. – Vi har mange stamkunder, som bruger os igen og igen i deres bygningsprojekter, fordi de er vant til at arbejde med os og stoler på vores kvalitet, siger chefkonsulent ved HAKI, Henrik Grønlund Christensen.

Stor fleksibilitet

Noget af det, kunderne vender tilbage til, er overdækningssystemet HAKITECH 750. Det er populært for den store fleksibelt, der er indbygget i systemet. Overdækningen kan nemlig tilpasses de fleste opgaver store som små, og spændvidden kan varieres fra 6 meter helt op til 30 meter. Desuden kan systemet stå af sig selv, såvel som det kan åbnes og lukkes. – Med HAKITECH 750 kan to mænd åbne og lukke overdækningen i løbet af få minutter ved hjælp af en simpel rullefunktion. Det er altid praktisk, hvis det begynd­ er at regne, men for nogle projekter er denne fleksibilitet faktisk bydende nødvendig, fortæller Henrik Grønlund Christensen. For eksempel valgte man at bruge systemet i forbindelse med renoveringen af Aalborg Sygehus Syd. Her var det nødvendigt, at man fortsat kunne benytte akutmodtagel­ sen trods byggearbejdet, og dette var

muligt i kraft af systemets rullefunktion, der hurtigt kunne åbne og lukke overdækningen. Et multifunktionelt system

Et andet plus ved HAKITECH 750 er, at det kan bruges til meget mere end overdækning: Systemets elementer kan ligeledes benyttes i konstruktionen af hængende broer. Senest udnyttede man systemets multifunktionalitet i forbindelse med renoveringen af Vilsundbroen. Her rullede man HAKITECH 750-overdækningen ud over broen, og de samme systemelementer gik igen under broen, hvor man brugte dem til at skabe en hængende platform. Hurtig montering

For nylig brugte man HAKITECH 750 i forbindelse med renoveringen af Vor Frelser Kirke, da dette var et projekt, der krævede stor fleksibilitet og minimum omkostning­ er. Man har beregnet de økonomiske besparelser på projektet til 50 %, såvel som overdækningssystemet har givet en stor tidsbesparelse i forbindelse med montage­ arbejdet. En tommelfingerregel er, at HAKITECH 750 er 20 – 35 % hurtigere at samle en andre gængse systemer.

Aalborg Sygehus Syd

En helstøbt service

Selvom monteringen sjældent volder de store problemer, tilbyder HAKI altid nye kunder at assisterer i samlingen af det første system, såvel som der er mulighed for at modtage undervisning i systemer­ ne på HAKIs træningscenter i Sverige. Desuden leverer HAKI den ekstra service at foretage konstruktionsberegninger til hvert projekt – noget man normalt køber eksterne ingeniører til. Alt i alt er det en helstøbt og fleksibel service, man får, hvis man vælger sit næste overdækningssystem hos HAKI.

Vildsundbroen


– i gode hænder hos Jevith A /S

Jevith A /S – Specialist inden for fastgørelse til byggebranchen, fortsætter ekspansionen og udvider med MÜPRO’s kvalitetsprodukter

OM OS Vi har en innovativ og fleksibel tilgang til fastgørelse og kan opfylde vores kunders specifikke behov. Med vores høje kvalitets- og servicestandard har vi slået vores navn fast som en troværdig og kvalitetsbevidst leverandør til både store og små byggerier. Vi har en velkvalificeret medarbejderstab, og vores service omfatter en kyndig teknisk afdeling, der kan assistere med beregninger og professionel rådgivning.

Kontakt os for mere information om : • VVS-fastgørelse fra Müpro • Let og svær fastgørelse • Tagfastgørelse • Murværkprodukter • Faldsikring Jevith A/S har hovedlager i Roskilde, hvorfra vi dagligt sender varer til vores danske kunder. I efteråret 2012 blev Jevith A/S Norge etableret og med vores centrale placering i Osloområdet kan vi nu også servicere vores norske kunder med dag til dag leverancer.

Jevith A/S Navervej 26, 4000 Roskilde Tlf : 46 41 41 82 www.jevith.dk


46

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

– SEB Bank i København har fået meget positiv opmærksomhed ud af det unikke byrum, som de har skabt. – Karen Sejr

Byrummets rolle Tidligere havde mange offentlige og private virksomheder den holdning, at det er en luksus at gøre noget ud af udemiljøet. I dag har man fået øjnene op for værdien ved at kunne give en inspirerende velkomst til sin bygning, hvilket kan sende et sympatisk signal, tiltrække arbejdskraft og fremme interne og eksterne netværk. flere og flere byggeprojekter anvendes landskabet til at give pondus til bygningerne. Formand for Dansk Landskabsarkitektforenings Karen Sejr kan mærke, at der er kommet fokus på at bruge omgivelserne til at skabe oplevelser og tilføre merværdi :

I

Derudover kan landskabet omkring bygningen nydes af de ansatte til frokostpause eller blot, når de ankommer eller forlader arbejdet. Udearealerne er en del af det fysiske arbejdsmiljø, som bidrager til trivslen på arbejdspladsen.

– Landskabsarkitektur af høj kvalitet er med til at skabe værdi for en virksomhed, og Gehl Arkitekter har netop udarbejdet en rapport for Realdania By, som viser, at bymiljøer kan skabe reel økonomisk vækst for virksomheder – hvor udearealernes design og funktion er en vigtig del af virksomhedens image for omverdenen.

Bymiljøet kan spille en vigtig rolle, når det handler om at tiltrække de rigtige kompetencer og skabe gode rammer for, at med­ arbejderne kan bidrage til virksomheders værdiskabelse. Her kan det omkringliggende landskab tilskynde til interaktion og udveksling af ideer og netværk. Karen Sejr fortæller :

Grobund for vækst

– SEB Bank i København har fået meget positiv opmærksomhed ud af det unikke byrum, som de har skabt. Deres nye domicil ved havnefronten er integreret med en grøn park, og den høje arkitektoniske kvalitet omkring bygningen tiltrækker mange brugere og har hurtigt skabt kendskab til deres brand. Der er kommet et liv omkring bygningen, som er et bevis på, at projektet er vellykket. At lave et offentligt tilgænge­ ligt byrum af den kaliber er på mange måder en gave til København.

Karen Sejr

der opsamles i beholdere under pladsen. Karen Sejr fortæller i den forbindelse: – Klimaændringerne giver store udfordring­ er, og i særdeleshed regnvandshåndtering er en vigtig opgave for os landskabsarkitekter. Her gælder det om at skabe noget ekstra, samtidig med reelle problemer håndteres f.eks. gennem løsninger som grønne tage, vægge med planter, opsamling og afledning af regnvand. Klimatilpasning på dagsordenen

Senest ved udgangen af 2013 skal alle kommuner i Danmark have udarbejdet en klimatilpasningsplan, der kan beskytte borgere og virksomheder mod følgerne af skybrud og oversvømmelse. Konkrete og tekniske problemer som f.eks. opsamling af regnvand kan gøres på et utal af måder, og her ser Karen Sejr en stor opgave forude: – De grønne regnvandsløsninger er synlige og skaber en direkte og meget åbenlys værdi. Grønne områder kommer til at spille den helt store rolle i fremtiden, da der både kan skabes værdi i forhold til æstetik, økonomi og trivsel. Her skal vi turde være kreative og se på nye muligheder.

Byens bæredygtighed

Nice to have eller need to have?

Et velkendt fænomen i byerne er det såkaldte ”urban heat island”, hvor byerne bliver varmere og varmere i sommermånederne pga. asfalt og beton. Og her har byrummene en vigtig rolle at spille i fremtiden, hvilket Bymilens design ved SEB Bank er et godt eksempel på. Den hvide beton reflekterer solens stråler og modvirker dermed akkumuleringen af varme. Afkølingen øges yderligere af træer og beplantning samt vandforstøvere med fugtig luft, der spredes med vinden. Vandet til vandforstøverne kommer fra regnvand,

Københavns Kommune har gjort meget for at skabe grønne områder i byen, og Frederiksberg Kommune har også brandet sig som en grøn kommune, hvor man eksempelvis har en målsætning om, at enhver borger skal kunne se et træ fra sit vindue. Karen Sejr uddyber : – Vi oplever en medvind i branchen for tiden, hvor man som landskabsarkitekt inddrages i rigtig mange sammenhænge. Desværre kan den rekreative zone eller de grønne områder let blive vurderet som

mere ”nice to have” end ”need to have”. Og desværre er der også mange, der tænker, hvor meget kan nogle fliser, en smule græs og en gruppe træer egentlig koste ? Men der er kommet et bedre blik for helheden, hvor man bruger landskabet til at give pondus til bygningerne. Samtidig står de sundhedsmæssige fordele ved grønne arealer mere og mere klart frem. Det er sund fornuft : Når man har adgang til grønne områder i sin hverdag, så viser alle studier entydigt, at man bliver mindre stresset og bedre tilpas. I virkeligheden burde alle skoler, institutioner, hospitaler og større virksomheder prioritere grønne miljøer på linje med tekniske installationer.


”Hvorfor bygger alle ikke med ® Paroc elementer?”

a2-s1,d0

Paroc® elementer er ikke-brændbare (A2), de bidrager ikke til en brand med røg eller giftige gasser (s1), og de danner ingen brændende dråber (d0). Vil du vide mere om de brandsikre PAroc® sandwich elementer? ring til os eller log ind på www.paroc.dk/ panelsystem.

Paroc a/S Panel SyStem Kongevejen 47 DK-3480 Fredensborg Tlf: +45 48 40 03 40 www.paroc.dk


48

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Et åbent læringslandskab stiller høje krav til gulvet, og på Helsinge Skole har man valgt linoleum med akustik bagside fra gulvproducenten Tarkett, som er let at holde rent og har god akustik.

Fremtidens skole ligger i Helsinge I fremtidens folkeskole er undervisning udskiftet med læring. Klasselokalet er stadig vigtigt, men udgør kun en del af et åbent læringslandskab. For læring skal foregå overalt, også ude i det fri, og altid i dialog med det omgivende samfund. Sådan lyder nogle af tankerne bag Helsinges nye skole, der blev indviet i slutningen af januar.

G

rundlæggende ønskede Gribskov Kommune en meget åben skole, som lukkede det omgivende samfund ind i langt højere grad, end skolebygninger normalt gør, fortæller arkitekt Poul Janum, projektleder hos Creo Arkitekter, der har tegnet den nye skolebygning og svømmehal i Helsinge. Han fortsætter : Åbner sig mod samfundet – og naturen

– Lidt groft sagt vendte vi den traditionelle skolearkitektur på vrangen : I stedet for den typiske indesluttede, firkantede struktur med opdelte klasselokaler, gangarealer og skolegård tog vi klasselokalet som idé – altså læringsrummet – og lagde det ud i det fri for at skabe det, vi kalder et læringslandskab, ud af hele skolen. Her fokuserede vi på læring som dét at opdage nyt, omstille sig og bevæge sig rundt. Vi har arbejdet meget med transparens, lysforhold og glidende overgange, ligesom bygningen ikke rummer rette vinkler eller blinde rumforløb. Vi har desuden gjort meget ud af, at skolen åbner sig ud mod naturen og ’trækker’ naturen ind. Gribskov Kommunes byplanlægning betyder, at hele området omkring den nye skole skal fungere som campus for undervisning, sport og kultur. Derfor er skolens fællesarealer udformet, så de deles med

kulturhuset, biblioteket og den nye svømmehal, der er bygget sammen med skolen. Desuden er der anlagt en gennemgående cykelsti, som forbinder campusområdet med Helsinge by.

– Vi har gennem årene akkumuleret stor viden og forståelse for læringsmiljøer, og vi er toneangivende inden for fremtidens læremiljøer. Vores tegnestue er vant til projektering på et højt teknisk niveau, og

det kræver jo også sit team at være med i så stort et projekt som skolen i Helsinge og matche Pihl & Søn. Man skal være oppe på dupperne, både i proces, dialog og teknik, afslutter Poul Janum.

Store krav til gulvarealer

Gulvproducenten Tarkett har leveret gulve til Helsinge Skole, hvor der bl.a. har været særlige krav til æstetik og indeklima. På skoler findes der mange forskellige områder med forskellige regler og krav fra myndigheder og brugere til gulvløsningerne. Indgangsområder og opholdsrum skal for eksempel være lette at holde rene, gange og undervisningslokaler skal have god gangkomfort, og køkkener og badeværelser skal være skridsikre. At der også stilles høje krav til hygiejne og akustik i alle områder, hvor mennesker færdes, siger sig selv. Støj, der dannes i rummet, kan dæmpes gennem gulvbelægninger med god rumstøjsdæmpning og kort efterklangstid. Stor erfaring inden for læringsmiljøer

Creo Arkitekters største forretningsområde er hospitals- og sundhedsbyggeri, men firmaet har også mange års erfaring med at skabe kreative og kunstneriske rammer for uddannelse og kulturliv. De tegner og opfører skoler i hele landet, og deres signatur står desuden på bl.a. Kulturmaskinen i Odense, som blev præmieret i 2009.

Plads til leg. Tarketts gulvløsninger er med til visuelt at løfte hvert enkelt rum.


Det klassiske gulv i skolemiljøer. Produceret af naturens egne råvarer som linolie, kork- og træmel, jute og naturlige farvestoffer. Tarkett Linoleum xf er Svanemærket og Cradle-to-Cradle certificeret. Er desuden let at lægge og vedligeholde uden unødige rengøringsmidler, takket være den ekstra slidstærke xf overflade. www.tarkett.dk

SILVER

Klassisk, naturligt og slidstærkt - og valgt til Helsinge Skole

329008


50

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

”Vi kører derhen, hvor opgaverne er” Over de senere år er det lykkedes for Randers-virksomheden HPH Totalbyg A/S at omstille forretningen fra at fokusere primært på landbrugsbygninger til i dag at kunne tilbyde industribyggeri til konkurrencedygtige priser. ”Det handler om at følge med markedet”, forklarer deres salgschef.

– Vi har 27 års erfaring med at optimere på landbrugsbygninger, og den erfaring trækker vi nu på, når vi bygger for industrivirksomheder. Det har vist sig at være en succes. Krisen gjorde det nødvendigt for os at omstille forretningen fra et fokus på primært landsbrugsbyggeri til industribyggeri. Det handler om at følge med markedet. Han suppleres af medindehaver og projektchef Anders Bach:

Salgschef Jacob Westergreen og projektchef Anders Bach

I

Randers på den jyske østkyst ligger entreprenørfirmaet HPH Totalbyg A/S, som blev grundlagt i 1986 på Fur og på drømmen om at levere prisvenlige byggeløsninger til landbruget. Siden da er staben og referencelisten vokset kraftigt, og i dag beskæftiger HPH Totalbyg ca. 50 mennesker, der arbejder på byggeprojekter over hele landet. Omkring halvdelen er industribyggeri. Omstilling og fokus på omkostningerne

Aktuelt er firmaet ved at gå i gang med opførelsen af en 3.000 kvadratmeter stor produktionshal og administrationsbygning for trykkerivirksomheden Lasertryk A/S i Aarhus. Salgschef og medindehaver af HPH Totalbyg, Jacob Westergreen fortæller:

til produktionen. På den måde udnyttes gulvarealet bedre. – Vi har den know-how i huset, der skal til for at løfte sådan et projekt. Hele proces-

sen – fra idéudvikling til skitser og tegninger, projektering, myndighedsbehandling og byggetilsyn til det færdige resultat – kan vi stå for, og vi arbejder efter en fast prisog tidsplan, pointerer Jacob Westergreen.

– Vores fokus på at holde omkostningsniveauet og kvadratmeterprisen nede udmønter sig bl.a. i, at vi har skåret en masse fordyrende mellemled væk: Vi køber materialerne ind direkte fra fabrikken, vi har egne håndværkere fordelt over hele landet, og vi har nogle meget kompetente projektledere, der kan fungere som krumtap for hele processe n fra start til slut. Fra idé til færdigt byggeri

HPH Totalbyg håndterer typisk byggesager fra 500 og op til 10.000 kvadratmeter, og over de senere år har firmaet opført alt fra lagerhaller over bryghuse til kontorbygninger, hvoraf ca. 70% er beliggende i Jylland og de resterende 30% ligger på øerne. Jacob Westergreen uddyber: – Vi kører derhen, hvor opgaverne er, og vi er ikke bange for at kaste os ud i nye og usædvanlige projekttyper. Det aktuelle projekt for Lasertryk i Aarhus adskiller sig fx fra en typisk industribygning ved, at der skal laves et indskudt etagedæk i administrationsbygningen, så stueetagen kan udnyttes til produktion, mens førstesalen rummer kontorfunktioner med udkig ned

Grundplan af trykkerivirksomheden Lasertryk 3.000 m2 store produktionshal og administrationsbygning.


Telt på 1 minut

På udkig efter ekstra plads? Med et Mastertent får du en nem og hurtig løsning, men er du på udkig efter en mere permanent løsning, så ring for et tilbud på en teltlagerhal fra Sækko Solutions.

Alt i thermo produkter

Kontakt os i dag for et tilbud

Telefon: +45 35505550 • www.saekkosolutions.dk

Få fuldprint på taget og optimer din synlighed Fleksibel teltlagerhal efter dine ønsker


52

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Elly Kjems Hove, branchedirektør for DI Byg

Eftermarkedet – byggeriets vigtigste marked Udgiften til at drive og vedligeholde en moderne bygning over en årrække er større end selve byggesummen. Det er store summer at spare ved at tænke på ”Total cost of ownership”, og det marked er i vækst.

D

er er endnu ikke kommet gang i nybyggeriet, efter at ”boblen” sprang for ca. 4 år siden.Til gengæld har aktiviteten af renovering og vedligeholdelse af bygninger været stabilt og jævnt stigende de seneste 20 år. Elly Kjems Hove, branchedirektør for DI Byg, udtaler i den forbindelse : – Markedet efter selve opførslen af bygning­en, eftermarkedet, kan vise sig overordentlig interessant for vores medlemsvirksomheder. Markedet er selvfølgelig ikke ”nyt”, men traditionelt set har der ikke været stor fokus på mulighederne her. Der er ingen tvivl om, at vi alle inden for byggebranchen elsker, når der er gang i nybyggeriet, men lige nu sker der meget inden for renoveringen af eksisterende bygninger, og det billede ser ud til at fortsætte langt ud i fremtiden. Her skal producenterne af byggematerialer også være med til at skubbe på og præge den udvikling.

”Vedligeholdelse og drift er nye discipliner i en ny tid”

I Danmark har vi tradition for at bygge med lang levetid, men det er nødvendigt med løbende vedligeholdelse, hvis man vil undgå store omkostninger på et tidspunkt. Her er det vigtigt at skifte ud på det rigtige

tidspunkt og se på helheden, så man kan foretage renoveringer, der rækker langt ud i fremtiden. Denne totaløkonomiske indgangsvinkel slår igennem både i forhold til det offentlige og private marked, og Elly Kjems Hove råder brancheorganisationens medlemmer til at tænke i løsninger til eftermarkedet : – Mit overordnede råd er at holde øje med fremtidens markeder. De gode tider fra 2005 til 2007 kommer ikke igen. Der vil komme gode tider igen, men det vil ikke være det samme. I dag udvikles der nye måder at drifte og finansiere en bygning på, hvor aktører med den specifikke ekspertise overtager et område, så man samlet set får et bedre og billigere byggeri. Den udvikling vil uden tvivl fortsætte i de kommende år. Tænk i vedligeholdelsesmæssige fordele

Bygherrer og investorer tager i dag beslutninger efter en totaløkonomisk betragtning, hvor drifts- og vedligeholdelsesomkostninger indgår i beslutningsgrundlaget. Dette totaløkonomiske syn gør det attraktivt at vælge løsninger med særlige kvaliteter som fleksibilitet, længere holdbarhed, produktgaranti m.v.

– Mit råd til vores medlemmer er at beskrive hvordan, deres materialer kan indgå i den overordnede vedligeholdelsesplan for en virksomhed. Producenter af byggematerialer kan øge tilgængeligheden til informationer om anvendelse og vedligeholde af byggematerialerne, hvilket gør det nemmere byg- og driftsherren at udnytte dem systematisk. Her kan digitale beskrivelser af bygninger og bygningskomponenter eksempelvis være en stor hjælp til at skabe overblik, siger Elly Kjems Hove. Nye samarbejdsformer i byggebranchen

Lige nu spirer der nye samarbejder frem på tværs af hele byggekæden – tegnestuer går med i udviklingen af nye innovative byggematerialer, og konkurrerende produktionsvirksomheder samarbejder om at udnytte hinandens kompetencer bedst muligt. Energirenovering er blevet er stort og spændende marked, og ESCO-samarbejder har vundet indpas i Danmark. I ESCO-samarbejder investerer den enkelte bygningsejer i energirenoveringer og høster selv gevinsten i form af besparelser på energiregningen. Det kræver, at leverandørerne kan skabe og formidle viden om, at energirenoveringer er en god forretning for både miljø og boligejer. Her er det nødvendigt

at gå sammen i partnerskaber, så man kan præsentere en samlet pakke, der inkluderer den indledende analyse af besparelsesmuligheder, selve entreprisen, opfølgning på opnåelse af energibesparelser samt i visse tilfælde finansiering og besparelser på drift og vedligehold. ”Målet for renoveringer bør være større trivsel”

– De danske byggematerialeproducenter er dygtige til at udvikle produkter, der giver nye muligheder for at lave energirigtige byggeprojekter, men vi skal også huske på, at denne innovation giver større trivsel for brugerne af bygningen, siger Elly Kjems Hove og uddyber : – Energirigtigt byggeri og indeklima hæng­ er tæt sammen, og det er vigtigt, at man ikke stirrer sig blind på tallene og glemmer helheden. Spørgsmålet om hvad, bygning­ en skal kunne, er blevet vigtigere og vigtigere. Siden Bygningsreglementet i 2008 satte fokus på bygningers energiforbrug, er eftermarkedet vokset støt, men det kræver en differentieret tilgang til hver enkel bygning. Der skal stadig være frirum for den enkelte bygherre til at vælge utraditionelle, fantasifulde og æstetiske løsninger.


120

Erhvervsfoto

600FGE 600

120

Stålkonstruktioner • Bygningsstål til erhvervs- og industribyggeri • Jernbanebroer, gang- og stibroer samt mindre vejbroer

Designspace.dk

• Industrianlæg, galleriarrangementer, trappetårne og rørbroer mv.

Den mest effektive udnyttelse af dyre kvadrat metre er lidt af en udfordring. Når et større rum skal kunne deles op i 2 eller flere mindre rum, gælder det ikke kun kravet til en fysisk adskillelse - løsningen skal også være fleksibel, garanteret lydtæt og brandsikker, samt have et attraktivt design.

BD/EI 60

920

Rw 59 dB

900

Habila For mere information: Tel. +45 7015 1050

info@habila.dk

Diskovej 2 · DK-7100 Vejle · Denmark Tel +45 7642 4500 · Fax +45 7642 0545 danpro@danpro.dk · www.danpro.dk ■

www.habila.dk


54

SÆRTILLÆG I Børsen indstik I bygge- & anlægsavisen

Hovedgevinsten i XL-BYG kædens store kickstart konkurrence er et hus på 150 m2 fra Villa Kvadro.

XL-BYG bidrager aktivt til kickstart af Danmarks økonomi Hjulene i Danmark skal op i omdrejninger igen. XL-BYG kæden bidrager aktivt med sin egen kickstart kampagne : en kæmpe konkurrence, hvor hovedgevinsten er et parcelhus på 150 m2.

I

ntet mindre end et ordentligt og energirigtigt parcelhus sættes på højkant, når XL-BYG i starten af marts måned fejrer forårets komme. Foråret er nemlig ikke bare startsignal for hus- & havefolket, men også for landets mange, dygtige bygningshåndværkere, der længe har gået ventet på bedre tider. I samarbejde med en række danske byggevareleverandører har XL-BYG kæden derfor besluttet at tage samfundsansvar og bidrage aktivt til at sparke gang i husbyggeriet i Danmark. I fællesskab giver de således finanskrisen baghjul med en konkurrence, der byder på den største hovedgevinst i branchens historie.

Et hus - den ultimative præmie

Med XL-BYG kædens store konkurrence får du en enestående mulighed for at vinde et splinternyt hus bygget af det anerkendte firma Villa Kvadro. – Vi synes, at det er på tide, at der kommer gang i byggeriet igen efter nogle hårde år med finanskrise, påpeger marketingchef Alice Monberg, der forsætter, - og så må vi jo selv gå forrest og gøre vort til, at det sker. Ifølge marketingchefen bidrager i alt 30 leverandører til at realisere XL-BYG kædens ambitiøse projekt. – Vi tror på, at vi med vores kampagne, der sætter helt nye standarder i branchen,

og alle bidragyderne. De fem finaledeltag­ ere samt den endelige vinder af konkurrencen får direkte besked fra XL-BYG.

kan få andre til at gøre det samme. Nemlig at skabe kampagner, der ikke kun har til formål at sælge varer, men som samtidig på et mere overordnet plan bidrager til at påvirke samfundssituationen i en positiv retning, slutter Alice Monberg.

Hent en konkurrencetalon på www.XL-BYG.dk

Fem uger fulde af spænding

Det er nemt at deltage i konkurrencen. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på www.xl-byg.dk og hente en konkurrencetalon, som skal afleveres i din lokale XL-BYG forretning, når du har udfyldt den. Den heldige vinder af huset udtrækkes fredag den 19. april 2013.

Over fem uger trækkes der hver uge en finaledeltager i konkurrencen. Lodtrækningen filmes, og filmen lægges ud på XL-BYG kædens hjemmeside, hvor du hver uge kan gå ind og se, om du er finalist. XL-BYG etablerer et særligt konkurrenceområde på sin hjemmeside, hvor interesserede kan læse meget mere om selve konkurrencen

læserservice COWI Tlf.: 56 40 00 00 www.cowi.dk side 24

Dansk Industri Tlf.: 33 77 33 77 www.di.dk side 52

Metro Tlf.: 70 15 16 15 www.m.dk side 36

Schlüter-Systems KG Tlf.: 40 24 85 75 www.schlueter-systems.dk side 12

Contiga Tinglev Tlf.: 72 17 10 00 www.contigatinglev.dk side 22

Dansk Landskabsarkitektforening Tlf.: 33 32 23 54 www.landskabsarkitekter.dk side 46

Nordhavnen Tlf.: 33 76 98 00 www.nordhavnen.dk side 28

Spæncom Tlf.: 88 88 82 00 www.spaencom.dk side 16

CSK Stålindustri Tlf.: 96 17 70 00 www.csk.dk side 38

Eurotag Tlf.: 70 15 15 17 www.derbigum.dk side 26

OPTIMERA Tlf.: 48 78 44 00 www.optimera.dk side 14

Tarkett Tlf.: 43 90 60 11 www.tarkett.dk side 48

Det Nye Universitetshospital Tlf.: 78 46 98 88 www.dnu.rm.dk side 18

HAKI Tlf.: 44 84 77 66 www.haki.dk side 44

Paroc Tlf.: 48 40 03 40 www.paroc.dk side 32

Vejdirektoratet Tlf.: 72 44 33 33 www.vejdirektoratet.dk side 34

Dansk Byggeri Tlf.: 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk side 4, 42

HPH Total Byg Tlf.: 96 87 35 67 www.hph-totalbyg.dk side 50

Pension Danmark Tlf.: 70 12 13 40 www.pension.dk side 8, 10

XL Byg Tlf.: 87 45 42 00 www.xl-byg.dk side 54

visen & Anlægsa Byggesal, Forhuset e 36, 1. Bredgad vn K 1260 Københa 44 55 55 Tlf.: 33 44 55 50 Fax: 33

Annoncér i Bygge- & Anlægsavisen – Kontakt vores redaktion :

ENTREPRENØ

2

Avistryk Tryk: OTM 8 n.dk ISSN 0908-117 egsavise gge-anla www.by

R & HÅNDVÆ

ns: 6 gange

esfrekve

Nr. 1 Februar

2013 | 23. Årgang

nement: | Tlf: 33 44 Årsabon 55 55

INDHOLD Nr. 1 Februar

2013 | 23.

Årgang

| Tlf: 33

44 55 55

606,- incl.

moms

• Udgivels

årligt

ar 2013

Årsabonnemen

LD

t: 606,- incl.

| 23. Årgan

g | Tlf:

ANLÆG VEJE & UKTUR R T S A INFR LOFTER

INDHO

RKER

Nr. 1 Febru

n

1. sektio

moms • Udgivelsesfrek

vens: 6 gange

33 44

55 55

| Årsab

årligt

onnem

ent: 606,-

incl. moms

| Udgiv

elses

frekvens:

6 gange

årligt

Side 5 Hjælpemid ler – et marked i udvikling

8 Side rma i renørfi udvikling Entrep ig sværd rkelse

bemæ

Side 10 Beton kan hjælpe til energiforbrug lavere

Daniel Lambevski daniel@bygge-anlaegsavisen.dk Tlf. 31 21 26 28

Ruben møller ruben@bygge-anlaegsavisen.dk Tlf. 35 29 42 22

n

2. sektio

r

10 Side Ltd. opføre avn & Neill e Flint havns Inderh Britisk bro i Køben

LER LPEMID ER APHJÆ HANDICKONSTRUKTION STÅL

Side 12 Facadebeklædning nu også i brandsikke r klasse

Side Tæt leverandør 18 skaber succes -samarbejde trods krisen 21 til Side system Nyt lukketanering miljøs

ren ov af s ering kol o g er RING bTEM ol RENOVE A : ige HATND r EMIC AP HJÆLPEMIDLE A RENOVERING R STÅLKONSTR UKTIONER sært

illæ

G

SÆRTILLÆ

12 er Side g også løsnin g hurtige løsnin Når den permanent en

g


DERBIGUM MILJØVENLIGE TAGPAP-LØSNINGER Vi leverer innovative og bæredygtige tagpap-løsninger, for at spare energi og omkostninger, producere vedvarende energi, øge bæredygtigheden samt reducere bygningers udslip af CO2. Ønsker du at blive klogere på traditionelle tagpaptage, reflekterende hvide tage eller grønne bevoksningstage, så er det os, du skal have fat i.

Kontakt os på tlf. 70 15 15 17 eller send en mail til info@derbigum.dk for at høre mere

Danmarks stærkeste kæde af tagdækkere

Pulsen på bygge- & Anlægsbranchen  

Bygge- & Anlægsavisen Annoncetillæg til Dagbladet Børsen fra MediaXpress | Marts 2013 | SÆRUDGAVE

Pulsen på bygge- & Anlægsbranchen  

Bygge- & Anlægsavisen Annoncetillæg til Dagbladet Børsen fra MediaXpress | Marts 2013 | SÆRUDGAVE