Page 1

A LTA N E R & T R A P P E R


H I GH P E R F O R M AN C E C O N C R E TE

Hi-Con A/S har siden 2001 leveret altaner og trapper i CRC® højstyrkebeton. Vi udnytter de unikke mekaniske og æstetiske egenskaber i betonen til at skabe slanke, arkitektoniske og udfordrende designs. I denne brochure kan du se eksempler på vores løsninger inden for både nybyg og renovering.

I NNOVATI V E MAR K E T L E A DER IN H IGH P ERF ORM A N C E C O N CR ET E A S PR EM IUM SOLUT IO N S

VIDEN OG MENNESKER ER VORES VIGTIGSTE RESSOURCE Hi-Con er førende med viden og kompetence indenfor design, dimensionering og produktion af elementer i high-performance beton til såvel nybyggeri som renoveringsprojekter. Alle vore medarbejdere er veluddannede og erfarne, nysgerrige og samarbejdsvillige og er specialister inden for de særligt højtydende betoner som f.eks. CRC®. Vi sætter gerne vores viden i spil i samarbejde med andre aktører i byggebranchen. Vi tror nemlig på, at vi sammen kan udnytte de store potentialer, der ligger i high-performance beton.

2


IMAGINE

I N N O VAT E

IMPRESS

Inspiration går hånd i hånd med fantasier og forestillingsevner. Mulighedernes land - et univers uden ret mange begrænsninger og plads til at svæve i højere luftlag for at se det hele i et nyt perspektiv. Drømmenes verden - om noget nyt, anderledes eller utraditionelt. Den skæve vinkel - lysten til at udfordre kendte former, funktioner eller formler i beton.

Parat til at prøve det uprøvede. Lad processen udfolde sig som en leg, der bestræber sig på at opnå nye præstationer og resultater. Pionerånd i forening med viden og kompetencer for at udfordre og for at blive udfordret af omverdenen - af kunder, samarbejdspartnere og af det ukendte. Et center for innovation, der samler brugbar viden og omsætter det til værdifulde løsninger med high-performance beton som omdrejningspunkt.

Bliv imponeret og imponer andre. Skab udtryk, der vækker begejstring og sympati. For deres æstetiske kvaliteter eller for deres funktionelle egenskaber. Løsninger med high-performance beton, der inviterer til et særligt udtryk for at gøre indtryk. Appeller til alle sanser og skab oplevelser blandt mennesker omkring virksomhed og produkter. Vi vil ikke kun være kendt for hvad vi siger - men i højere grad for hvad vi gør.

Forretningsområderne i vores vækststrategi strækker sig langt ud over den klassiske byggebranche. Vi vil udnytte alle erfaringer omkring højtydende beton fra ét forretningsområde til at skabe værdi i andre forretningsområder - som inspirator, vidensformidler og katalysator.

HOUSING

INFRASTRUCTURE

ENVIRONMENT

SAFE

URBAN

3


H I G H

P E R F O R M A N C E

C O N C R E T E

En ny generation af højtydende betonkonstruktioner kan nu udføres i minimalistisk og elegant design - og på samme tid være helt nye konceptuelle byggesystemer optimeret for funktion, transport og montage. Vores mest anvendte beton er kendt under navnet CRC® - Compact Reinforced Composite, som blev patenteret af Aalborg Portland i 1986. Siden da er CRC® blevet videreudviklet og forbedret af Hi-Con, så den nu er verdens mest dokumenterede og testede type af højstyrkebeton. Derfor har vi tilføjet et i2® for anden generation af vores innovative beton. I dag kalder vi vores beton for CRC i2® . CRC i2® produkterne er unikke, idet de kombinerer betons frie formbarhed med styrke næsten som stål - og har meget længere levetid end både stål og almindelig beton. Dette gør CRC i2® produkter overlegne i aggressive miljøer, hvor komplekse og slanke konstruktioner ønskes og unikke egenskaber kræves. ÆSTETISK

4

OG

KONSTRUKTIV

INNOVATION I CRC i2®


VÆRDIBIDRAG Vores strategi indbyder til udvikling og samarbejde på tværs i byggebranchen.

I N N O V A T I V E

Alle løsninger tager udgangspunkt i at give mest mulig samlet værdi for alle parter i byggeriet.

Innovative løsninger er et mål for os på vejen mod en ny og bedre byggeskik i branchen.

Vi deltager gerne meget tidligt i projektfasen med ekspertviden om udvikling for at sikre løsninger, der er smukke og effektive i de færdige projekter.

Vi stræber altid efter at levere den samlede bedste løsning for kunder og alle parter i byggeriets værdikæde.

L Ø S N I N G E R UHPC BINDERE Vores udvalg af højtydende betoner er alle baseret på en gruppe af cementbindere almindeligt kendt som UHPC bindere (Ultra High Performance Concrete). Disse bindere er alle nyskabende og kan bruges i mange specifikke mixdesigns for at imødekomme mange typer af nye applikationer. Vi arbejder med flere typer bindere: - CRC® bindere - CRC JointCast® bindere - i2® bindere JointCast er et tørmørtelsystem til sammenstøbning af betonelementer med store kraftoverførsler. Vi udvikler konstant nye løsninger, der kræver nye mix designs og bindertyper.

5


TYNDE UDKRAGEDE ALTANER Arkitekters drøm om tynde minimalistiske udkragede altaner uden nogen form for synlig understøtning har drevet vores udvikling i mange år. Derfor kan vi trygt sige, at vi er verdens førende leverandør af disse typer altaner.

N Y B Y G -

6

A l t a n e r

&

a l t a n g a n g e

Altanen bæres af en flig fastgjort til dækket. Kuldebro afbrydes med indstøbt Isokorb®. Forankring af flig kan varieres efter behov.


ALTANER PÅ SØJLER OG BJÆLKER Disse typer altaner anvendes ofte, hvor en let bygning evt. ikke kan bære de relativt store kræfter fra udkragede altaner. Der findes utallige mulige kombinationer og designs, og systemerne er meget fleksible for tilpasning på alle typer bygninger.

En kantbjælke øger spændet mellem søjlerne. Systemet er velegnet til f.eks. lange altangange og meget store altaner.

7


ALTANER MED BRYSTNING Integrerer man brystningerne med altanen til en samlet enhed, åbner man fordele i form af smukke helheder og effektiv installering med få delleverancer og minimal tid på byggepladsen. Disse altaner er meget fleksible i design og har mange konceptuelle muligheder.

N Y B Y G -

8

A l t a n e r

&

a l t a n g a n g e

Altaner placeres på konsoller i bunden og justeres på plads med stag eller brystning i top. Har minimalt areal, der bryder facaden, og kan ofte eftermonteres.


ALTANBUNDE Er den bærende konstruktion udført som underliggende bjælker eller rammer i stål eller beton og ønsker man stadig en stærk og smuk altanbund så kan man med fordel anvende en af vore altanbundsløsninger.

Tynde uarmerede plader understøttes pr. maks. 600 mm. Tynde armerede plader oplægges i ramme. Flere plader kan stykkes sammen til et større felt.

9


TYNDE UDKRAGEDE ALTANER Ofte kan vi udnytte hele eller dele af bundplade i den eksisterende altan til at påmontere en ny, stærk og smuk Hi-Con altan. Desuden kan vi ofte øge arealet på den nye altanløsning - med den samme vægt på bygningen!

R E N O V E R I N G - A l t a n e r

10

&

a l t a n g a n g e

Størrelsen på den nye altan tilpasses efter bæreevnen af den eksisterende altan. Klimaskærmen gennembrydes ikke ved montage.


ALTANER PÅ SØJLER OG BJÆLKER Ved renovering er det ofte kritisk at kunne tilpasse sig den eksisterende bygnings bæreevne og tilstand. Med vore systemer for altaner på bjælker og søjler har man stor fleksibilitet for tilpasning til bygningen - og samtidig smukke og slanke æstetiske løsninger.

De meget tynde plader bæres primært af søjlerne, så lasten på den eksisterende bygning er minimal. Søjleplacering kan tilpasses bæreevne og æstetik.

11


ALTANER MED BRYSTNING Ved renoveringsopgaver er der ofte specielle begrænsninger af bæring på den gamle bygning. Med integrerede brystninger som konsoller kan vi løse de fleste af kravene til montage på ældre bygninger. Desuden giver det mulighed for at bevare præcist det samme udtryk som den gamle betonaltan - udført som en ny, stærk og let CRC® altan.

R E N O V E R I N G - A l t a n e r

12

&

a l t a n g a n g e

Få bærepunkter, relativt lave laster og enkel justeringsmulighed under montage gør systemet velegnet til renovering.


ALTANBUNDE Sker renovering af altaner ved at den bærende konstruktion udføres som underliggende bjælker eller rammer i stål eller beton og ønsker man stadig en stærk og smuk altanbund - så kan man med fordel anvende en af vore altanbundsløsninger.

Her er plads til tekst vedr. tegning

Tynde uarmerede plader understøttes pr. maks. 600 mm, enten på ny stål- eller betonkonstruktion, eller på eksisterende altan. Tynde armerede plader oplægges i ramme.

13


MUSETRAPPER Kombinationen CRCs høje styrke og stålfibre gør det muligt at udføre disse slanke og elegante musetrapper. Her bærer trin og stødtrin sig selv uden vange eller fastgørelse i væg. Dette giver et enkelt og minimalistisk design.

T R A P P E R

14

Spændvidden bestemmer tykkelsen af trinene. Ønskes en meget slank trappe kan lange løb opdeles i kortere delløb.


SPINDELTRAPPER Hi-Cons spektakulære spindeltrapper er kendetegnet ved deres slanke og elegante design. Trintykkelse ligger på ca. 40 mm., som giver et luftigt og let udtryk. Trapperne leveres både med eller uden stødtrin.

Her er plads til tekst vedr. tegning

De enkelte trin stables og hulrummet i ringen armeres og udstøbes. Herefter fungerer spindelen som søjle, der bærer trappen.

15


TRAPPER MED VANGER Ved lange spænd kan vanger sikre, at en trappe understøttes på en integreret og elegant måde. Det betyder bl.a., at trinene kan udføres meget slanke, og at trappens samlede udtryk bliver enkelt og harmonisk. Trapperne kan udføres enten med integrerede vanger, eller som løse vanger med løse trin.

T R A P P E R

16

To vanger med løse trin kan understøttes simpelt. Med én central vange skal vangen fastgøres for vridning i den ene eller begge ender.


VINDELTRAPPER Vindeltrappers konstruktion er meget afhængig af den høje styrke, der findes i CRC® i forhold til almindelig beton. De fleste vindeltrapper i CRC® er udført med anvendelse af CRC JointCast®, idet trappen ofte udføres som en række mindre elementer, der samles på stedet.

Her er plads til tekst vedr. tegning Vangen bærer både som søjle og bjælke. Elementerne samles på stedet med CRC JointCast®. Trappens ender fastholdes for vridning.

17


ÆSTETISKE OVERFLADER Betons egenskaber og formbarhed gør det muligt udføre overflader i et utal af æstetiske teksturer. Dermed kan det færdige udtryk blive præcis som man ønsker - og med netop den funktion man ønsker. Beton adskiller sig således fra en række andre materialer, der ofte er mere statiske og fastlåste i deres overfladeudtryk. Udnyt dette til at skabe unikke og smukke løsninger, der ellers ikke er mulige.

OVERFLADER

OG

FARVER

FARVER Udover elementernes form og overfladens struktur, kan der også leges med farven. Selvom de typiske naturlige farver er grå, hvid og sort - er det i princippet muligt at udføre betonen i alle regnbuens farver. Ofte udgør farven endnu en funktion - det være sig i forhold til det samlede arkitektoniske udtryk eller for at skabe mere eller mindre opmærksomhed om en specifik del.

18


ANTI-SLIP OVERFLADER Anti-slip overflader er specielt anvendelige til gangarealer eller lign., hvor det er hensigtsmæssigt at sikre mod glatte overflader i vådt og fugtigt vejr. Designet på overfladen kan variere i det uendelige kun fantasien sætter grænsen. Der er således rig mulighed for at skabe ekstraordinære løsninger, der samtidig har en høj grad af nødvendig og påkrævet funktionalitet. Herunder ses vores standard overflader.

TYPE G1

TYPE G2

TYPE G2S

TYPE G3

TYPE G4

TYPE G6

TYPE G7

TYPE G8


De innovative potentialer i High Performance Beton er meget store - og i fremtiden vil man se mange nye applikationer udført i dette fantastiske byggemateriale. Men at frigøre potentialerne kræver et åbent og nytænkende samarbejde og n e t v æ r k m e l l e m p a r t e r n e i b y g g e i n d u s t r i e n - p r o j e k t u d v i k l e r e , a r k i t e k t e r, i n g e n i ø r e r, e n t r e p r e n ø r e r, p r o d u c e n t e r, k u n d e r o g s l u t b r u g e r e . Vi inviterer alle til at byde ind i arbejdet med at udforske fremtidens potentialer i High Performance Beton.

H I- C ON A/S . WON W W. H I-.C ON . C OM H I- C A/S W W W. H I- C ON . C OM / C O MPAN Y / H I -C O N -A-S @ H I C O N C R ET E / H I C O N C R ET E

Altaner trapper 2015 web  
Altaner trapper 2015 web