Page 1

Numerossa 2/2018 Ympäristövastuullisuus tuo yritykselle kilpailuetua ja hyvää mainetta

8

Joustavuutta rekrytointiin vuokratyöllä ja toimeksiantosuhteilla

18

www.realpark.fi

TOIMITILAA

PARHAALTA PAIKALTA

RealPark sijaitsee Suomen logistisessa keskipisteessä, Ideaparkin vieressä, vain 15 minuutin ajomatkan päässä Tampereelta. Alue sijaitsee VT3:n varrella, josta ajaa päivittäin yli 40 000 ajoneuvoa, tarjoten Sinulle loistavan mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaasi. Ota yhteyttä niin löydämme sinun yrityksellesi parhaat tilat!

KIINTEISTÖT Katso lisää s. 11

TOM OLLI |+358 50 322 1195 | tom.olli@umyhtiot.fi


3

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

Kymmenvuotias mediatalo Media Potentia

www.yritysforum.com facebook.com/yritysforum Ilmestyminen Nro Nro Nro Nro

1/2018 2/2018 3/2018 4/2018

vko 3 vko 19 vko 33 vko 44

Julkaisija ja kustantaja

Petri Kaukonen päätoimittaja

Media Potentia Oy Hämeenkatu 26 33210 Tampere Puh 0400 772 229 www.mediapotentia.fi

Media Potentia Oy vietti 20.4. kymmenvuotisjuhliaan. Paikalla juhlimassa Tampereen Vinoteekillä olivat yritystoiminnan ympärille syntyneen verkoston edustajat, alihankkijat ja omat työntekijämme. Juhlis-

Päätoimittaja

sa käsittelimme esimerkiksi printtimedian tilaa Suomessa.

Petri Kaukonen petri@mediapotentia.fi p. 0400 770 203

Joskus myös arjen rutiineissa, asiakasrajapinnassa toimiessaan myyntihenkilöstömme saa viestiä yksittäisistä päätöksistä, joiden perusteella joku kertoo siirtyneensä kokonaan tai osittain pois printtime-

Toimitus

dian mainonnasta.

Media Potentia Oy toimitus@mediapotentia.fi

On selvää, että siirtymä printistä kohti digitaalista mediaa on käyn-

16

Taitto ja ilmoitusvalmistus Media Potentia Oy aineistot@yritysforum.com

nissä. Ilmiötä ovat vauhdittaneet monet isojen mediatalojen tekemät päätökset ja jopa printtimedian ja journalistisen sisällön laadun heikke-

Osaamisen kehittäminen kannattaa aina.

Jakelu

neminen. Kun heikkotasoisia julkaisuja ei enää tilata, tehdään johtopäätös, ettei printtimedia enää kiinnosta. Siirtymää on nopeuttanut myös mediatalojen tarve mennä kohti paPixabay

Jakelu: 20 000 kpl Alma Manu Oy Tampereen talousalue

rempia tuottoja. Toki kate on korkeampi mediassa, jossa ei tarvitse ajatella paino- tai jakelukustannuksia. Tässä rytäkässä, kuten myös muun muassa pankkitoiminnassa, on ohitettu muutamien asiakaskohderyh-

Tässä lehdessä

Paino Alma Manu Oy, Tampere

Mediamyynti Media Potentia Oy

mien intressit. 40 prosenttia mediakakusta on kuitenkin edelleen printtiä. Verkkomedian osuus on 36 prosenttia. Digitaaliseen mediaan kun kuuluvat myös, elokuva, TV ja radio. Verkkomedia on kuitenkin se, mihin printtimedian prosenttien laskua useimmiten verrataan. Printti on siis edelleen verkkomainontaa edellä. Printin tulevaisuutta tukee myös esimerkiksi IRO Research Oy:n te-

Anu Metsälä P. 040 719 3130 anu.metsala@mediapotentia.fi

Lehti noudattaa ilmoitusten julkaisusääntöjä. Reklamaatiot on tehtävä 7 vrk:n aikana ilmoituksen julkaisemisesta Media Potentia Oy:lle. Suurin mahdollinen vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai poisjäämisestä sekä sen aiheuttamista vahingoista on ilmoituksen hinta. Mikäli ilmoitusmateriaali saapuu aineistopäivän jälkeen Media Potentia Oy ei ole velvollinen korvaamaan painovirheitä. Il-

4

Liikkuvan työpisteen ergonomia

8

Yritys vihreämmäksi – miksi ja miten?

12

Verkkokaupan perustaminen ja ylläpito

16

Täydennyskoulutusta yrityksille

18

Vinkkejä joustavaan rekrytointiin

20

Älykkäät työajanseurantajärjestelmät

tuun äärellä. Asioihin pitää perehtyä, eikä toimintoja voi viedä eteen-

22

Pienpanimotoiminta kasvussa

päin vain omien käyttötottumusten kautta. Jokaisella toimialalla täytyy

24

Ohjelmaa kevään tykypäiville

29

Lakikolumni

30

Kahvilatoiminnan aloittaminen

32

Tietosuojauudistukset vaikutukset

kemä tutkimus, jonka mukaan ylivoimaisesti suurin osa median käyttäjistä kokee edelleen printtimedian kautta vastaanottamansa informaation luotettavana. Kun printtiin luottaa 75 prosenttia, niin tutkimuksen kakkoseen, eli YLE:n TV-kanaviin luottaa 73 prosenttia. Nuorista aikuisistakin vain 4–13 prosenttia pitää some-tuotteita (Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, WhatsApp) luotettavina. Yritysten mainoshankinnoista päättävät henkilöt ovat suuren vas-

miettiä erityisesti omien merkittävien kohderyhmien mediatottumuksia. Tässä suurimpana vaikuttajana toimii varmasti ikäjakauma. Olemme vuosien aikana havainneet voimakkaita totaalipäätöksiä esimerkiksi printtimediasta luopumiseksi. Samalla olemme havainneet voimakasta takaisinliukumaa printin pariin, kun on huomattu, et-

moituksesta lähetetään oikovedos sopimuksen

tei pelkkä digitaalinen mainonta olekaan yksin tuottanut toivottua tu-

mukaan.Peruutukset

aineistopäi-

losta. Täytyy muistaa, että parhaan mahdollisen lopputuleman saa ai-

vänä. Jos ilmoitus on ehditty valmistaa ennen peruutusta, veloitetaan siitä 50 % ilmoituksen

kaan käyttämällä sopivaa mediamixiä, jossa printti ja digitaalinen me-

hinnasta.

dia tukevat toisiaan.

viimeistään

Oivaltavaa ongelmanratkaisua. alfalaw.com


4

YritysForum Pirkanmaa

2/2018

Pixabay

Monipaikkaisessa työssä ei kannata unohtaa ergonomiaa Teksti: Mari Pihlajaniemi

Nykyisin tietotyötä saatetaan tehdä oman, vakiintuneen työpisteen sijaan entistä enemmän monissa eri tiloissa. Muuttuva ympäristö voi virkistää ja parantaa keskittymistä, mutta samalla on kiinnitettävä erityisesti huomiota työnteon ergonomiaan.

Etenkin tietotyön osalta työkulttuuri on kokenut viime vuosien aikana muutoksen, joka näkyy myös konkreettisesti monen yrityksen toimitiloissa. Etätyön tekeminen ja työtehtävien mukaan muuntautuvat työtilat ovat yleistyneet, ja entistä useammissa yrityksissä on monipaikkaista tietotyötä tekeviä mobiileja työntekijöitä. Sen myötä työtä myös tehdään entistä enemmän paikoissa, joita ei ole alun alkaenkaan suunniteltu työtiloiksi: kotona, asiakkaan tiloissa, junassa tai vaikka kahvilassa. Joissain yrityksissä on saatettu tämän kulttuurisen muutoksen myötä siirtyä työntekijöiden pysyvistä työpisteistä monitilatoimistoihin, joissa omia työpisteitä ei varsinaisesti

ole. Tällä tavoitellaan yhtä lailla työviihtyvyyden parannusta, mutta mahdollisesti myös säästöä yrityksen toimitilakuluihin ja tilojen optimaalisempaa käyttöä. Jos työpiste vaihtelee päivästä toiseen, tulee ergonomiaan kuitenkin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Aiemmin riitti, että työergonomia säädettiin kuntoon kunkin työntekijän mittojen mukaan tämän omalle, pysyvälle työpisteelle, eikä säätöjä siitä enää juuri tarvinnut muuttaa. Kun varsinaisia omia työpisteitä ei enää ole, perustuu ergonomia helppoon säädettävyyteen ja siihen, että työympäristö osataan itse valita kunkin työtehtävän tarpeiden mukaiseksi.

Työn luonne säätelee monitilaympäristöä Jos omaa työpistettä ei ole, kuluuko työpäivän alussa turhaan työaikaa sopivaa tai edes vapaata työtilaa haeskellessa? Ja kun jonkinlainen työpiste vihdoin löytyy, väsyykö selkä väärin säädettyjen kalusteiden puristuksessa ja vierestä kantautuva puheensorina häiritsee työpuheluihin keskittymistä? Monitilatoimistossa on hyvä työskennellä – kunhan se suunnitellaan oikein. Ergonomian asiantuntija ja tuotepäällikkö Mika Nyberg Työterveyslaitokselta suosittelee aloittamaan monitilatoimiston suunnittelun yrityksen omista


5

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

LABORATORIOPALVELUT tarpeista; mitä juuri omassa yrityksessä tehdään ja millaisia vaatimuksia työlle ja sitä kautta myös työtiloille on. – Se tarkoittaa sitä, että on erilaisia työtiloja monenlaisiin tehtäviin: jos työtehtävä vaatii erityistä keskittymistä, sille löytyy oma tila, jossa esimerkiksi ääniympäristön suunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomioita ja siellä saa rauhassa tehdä töitä ilman keskeytyksiä. Ja jos työ vaatii puhelimessa oloa, niin sille on yksityinen ja rauhallinen työtila, kertoo Nyberg. – Sellaisiakin tapauksia on, jossa yrityksessä on siirrytty avotilasta yksittäisiin huoneisiin sen takia, että koettiin ettei avotilassa pysty keskittymään ja siellä on liikaa häiriöitä. Ihmiset ovat erilaisia, ja hyvin suunnitellut monitoimitilat ennen kaikkea vastaavat joustavasti yksilöiden ja työyhteisön erilaisiin tarpeisiin, jolloin ne todella edistävät työhyvinvointia. Nyberg toteaa, että monitilatoimiston suunnittelussa voidaan epäonnistua, jos siinä on lähdetty vain esimerkiksi kalusteet edellä: – On hankittu vain uusia kalusteita ja ajateltu, että työviihtyvyys tulee sillä. Monitilatoimistoissa tarvitaan kuitenkin esimerkiksi neuvottelutiloja, tiloja ryhmätyöskentelyyn ja yksintyöskentelytiloja. Niiden lisäksi voi olla vapaampia tiloja, joissa voi kohdata ihmisiä. Nyberg lisää, että monessa yrityksessä monitilatoimisto konkretisoituu siinä, että tiloissa on myös eri paikkakunnilta tulevia työntekijöitä ja vierailijatyöpisteitä. Työhyvinvoinniksi se muuttuu kuitenkin vasta sitten, kun tilat on suunniteltu niin, että niihin on helppo tulla ja vierailijoille on sopivat työvälineet ja paikka, johon esimerkiksi oman kannettavan tietokoneensa voi laittaa.

Säädöt kuntoon työterveyshuollon avustuksella Kun työpaikalla on luovuttu työntekijöiden omista työpisteistä, korostuu työtehtäviin sopivien tilojen lisäksi myös työtuolien ja -pöytien säädettävyyden merkitys. Yritysten kannattaisikin huomioida se myös kalustehankinnoissaan. Usein ergonomiset, optimaalisesti säädettävät toimistokalusteet ovat tosin käytännössä kustannuskysymys. – Siihen ei ole kuitenkaan oikotietä, jos halutaan saada mahdollisimman monelle helppo säädettävyys ja että eri kokoiset ihmiset olisivat siinä samalla viivalla, toteaa Nyberg. Sähkösäädettävän pöydän avulla työtä voi tehdä seisten tai istuen. Ja vaikka käyttäjinä olisikin hyvinkin eri kokoisia ihmisiä, säädettävät työtuolit mahdollistavat ainakin suurimmalle osalle hyvän ergonomian. Säädettävät tuolit ja pöydät pitäisi kuitenkin vielä osata myös säätää itselle sopivaksi. – Kokonaiskuva on, että ihmiset ovat vähän laiskoja säätelemään niitä. Monet ovat ergonomiasta kiinnostuneita, mutta se ei ole sellainen toimintatapa, myöntää Nyberg. Hän kehottaa hankkimaan työterveyshuollosta opastusta siihen, että perus-

työasento osattaisiin säätää itselle hyväksi. Lisäksi työssä jaksamisen kannalta olisi hyvä, että työpistettä ja -asentoa ylipäätään vaihdeltaisiin päivän aikana. – Edelleenkin se työasennon vaihtelevuus on tärkeää. Istumista ei pidä täysin kriminalisoida, mutta ei koko päivän seisominenkaan ole välttämättä hyvästä, huomauttaa Nyberg. Monella työpaikalla työtä saatetaan myös tehdä pääosin kannettavalla tietokoneella, jolloin ergonomia voi jäädä auttamatta sivuosaan ja työasento on ennen pitkää kaikkea muuta kuin mukava. Miten kannettavalla tietokoneella työskentelystä voitaisiin saada edes hieman ergonomisempaa? – Lähtökohtaisesti on optimaalista, että nenäkorkeus on läppärin yläreunan kohdalla. Ensin tulisi kiinnittää huomiota niskan asentoon, pitää niska suorana ja yläraajat rentoina ja sitten laskea katse ruutuun. Yleensä läppäri jää vähän alas, mutta näihin asioihin huomiota kiinnittämällä työasentoa pystyy vähän parantamaan, neuvoo Nyberg.

Työpaikkojen radonmittaukset Betonin näyteporaukset ja –tutkimukset Sisäilman mikrobinäytteet ja tiiviysmittaukset Kosteusmittaukset Lämpökamerakuvaus ja äänimittaus Jarno Oravasaari, p. 050 330 6914 Radonmittaukset: Pasi Arvela, p. 050 372 7906

Työhyvinvointi koostuu monesta asiasta Työssä jaksamisen kannalta parasta olisi, jos työympäristön ja -asennon voisi valita kulloisenkin tehtävän mukaan. Jos työ vaatii esimerkiksi paljon kirjoittamista, sitä varten on hyvä olla riittävästi tukea yläraajoille. Sähköpostit ovat yleensä lyhyempiä kirjoittaa, joten niihin vastatessa töitä voidaan Nybergin mukaan tehdä vähän aikaa vaikka sohvaltakin käsin. – Tai jos on läppärin ääressä, mutta työ vaatii kirjoittamisen sijaan enemmän mietiskelyä tai ajattelua, voi olla sellainen ympäristö, että olisi mukava asento. Jos työtä tehdään pääasiassa työpisteellä istuen, yleinen suositus olisi nousta vähintään kerran tunnissa ylös jaloittelemaan. Nyberg kertoo kuitenkin vierastavansa mitään absoluuttisia minuuttiarvoja: tuotakaan suositusta ei tarvitse noudattaa orjallisesti, vaan ennemminkin tunnistaa se, että välillä työpisteeltä on hyvä nousta. – Uskon enemmän siihen, että monitilatoimistot monipuolistavat ihmisen toimintaa. Ei ole kauhean vaarallista mennä välillä vaikka sohvalle istumaan ja tekemään töitä läppärillä. Vaikka se ei ole välttämättä niin ergonomista, tärkeää on asennon vaihtelu. Nyberg kannustaa yrityksiä tarjoamaan henkilöstölle joustavasti ratkaisuja työhyvinvoinnin parantamiseen, ja ennen kaikkea osallistamaan työntekijöitä suunnittelemaan omaa työympäristöään. Onhan työhyvinvointi kuitenkin monen tekijän summa: – Hyvinvointi ja jaksaminen ovat useista asioista koostuvia eivätkä yksittäisiä temppuja. Toki työpisteiden ergonomia ja säädettävyys on tärkeää, mutta työhyvinvointia lisäävät myös erilaiset joustot ja monitilaympäristö.

Lähde: TTL

PIRKANMAAN YRITTÄJYYS- JA ELINVOIMAKUNTA

i v r ä j ö l Y ! n e ö n k k y n o

SIJOITU SINÄKIN PIRKANMAAN ELINVOIMAISIMPAAN KUNTAAN! www.ylojarvenyritystontit.fi


6

YritysForum Pirkanmaa

2/2018

HALLITUSKATU 14

Kun kenkä on sopiva, ei jalkaa tarvitse miettiä. Zhuang Zhow

Kevein askelin kevääseen, työhön ja vapaa-aikaan maailman mukavimmilla mephisto kengillä!

Paljon uusia ihania kesämalleja. Miksi MEPHISTOT!

• Soft-Air teknologia – pehmentää askeleita • Irroitettavat pohjalliset

• Kauttaaltaan pehmustettu, • Laadukasta käsityötä. kasvisparkittu nahka Ammattilaisten valmis– ei puristusta tamia kestäviä kenkiä – ei hankausta parhaista materiaaleista.

Pixabay

TERVETULOA PALVELTAVAKSI

ma–pe 10–18, la 10–15, Yksityisaikoja ryhmille (8-15 henk) sop.muk. puh. 050 331 2727 www.mephistoshoptre.com

www.hameenkuljetus.fi

Hyvät jalkineet ovat osa työergonomiaa Jos työtä tehdään paljon seisaallaan tai työpäivään sisältyy runsaasti kävelemistä paikasta toiseen, myös työkenkien merkitys työntekijän hyvinvoinnille kasvaa. Toki joillakin työpaikoilla jo pukeutumisohjeistus sanelee, millaiset työkenkien tulee olla. Ohjeistuksia pitäisi kuitenkin arvioida myös jalkaterveyden näkökulmasta. Jos alaraajat rasittuvat työpäivän aikana seisomisesta tai kävelystä, työhyvinvoinnin kannalta voisi olla hyvä, että työnantaja laatisi työkengistä ohjeistuksen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Etenkin seisomatyön aiheuttama alaraajoihin kohdistuva kuormitus lisää nimittäin lantion, selän ja polvien kipeytymistä ja rasittumista. Usein nuo vaivat voitaisiin kuitenkin ennaltaehkäistä oikeanlaisilla työkengillä. Työkengän valinnassa on huomioitava niin käyttäjän jalkaterien rakenne, kengän rakenne kuin työn laatu ja työolosuhteetkin. Käyttömukavuuden ja sopivuuden lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota hyvään iskunvaimennukseen. Esimerkiksi erilaisia työsandaaleja ja terveyskenkiä on runsaasti tarjolla, ja ne vaihtelevat suuresti avonaisuuden, kiinnityksen, pohjan rakenteen ja muotoilun sekä materiaalien osalta. Jos työ sisältää paljon kävelyä, työkengän pohjan tulisi tukea ergonomisesti selkää ja niveliä, ja liikkeellä oltaessa siinä pitäisi olla myös pitoa riittävästi. Pitävyyden testaaminen on kaikille työkengille pakollista, ja Suomessa mittaukset suorittaa Työterveyslaitos. Liukkausluokitus pitää myös kertoa jalkineessa. Myös kenkien vaihto kyllin usein on hyväksi jaloille – ja kengille. Kun kenkien annetaan kuivua rauhassa seuraavaa käyttökertaa varten, sillä edistetään sekä jalkaterveyttä että kenkien kuntoa. Lähteet: Työterveyslaitos, www.terveyskirjasto.fi


7

ILMOITUS

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

Hyvä ruoka vie uusiin elämyksiin Pannee Catering tuo kokouspöytiin ja yritystilaisuuksiin autenttiset makuelämykset muun muassa Aasiasta, Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Sitä mukaa, kun kaukomatkailu on yleistynyt, monet ovat alkaneet kaivata entistä enemmän uusia ruokaelämyksiä. Samalla on kasvanut kiinnostus ennen kaikkea autenttisia makuja ja kokemuksia kohtaan: ravintolaan ei enää mennä vain istumaan, vaan aterioinnin yhteyteen toivotaan monipuolista ja ikimuistoista sisältöä. Pannee Catering on tarjonnut kansainvälisiä ruokaelämyksiä Suomessa jo vuodesta 2000 lähtien. Yrittäjä, Chef Rotisseur Pannee Jokinen on syntyjään thaimaalainen, ja hänellä on vuosien kokemus esimerkiksi yritysten asiakastilaisuuksista. Lisäksi osoituksena tinkimättömyydestä ja ammattitaidosta Tammerkosken Yrittäjät palkitsi hänet viime vuonna Tammerkosken Vuoden Yrittäjä -palkinnolla. Catering-toiminnassa tiiviisti mukana on myös viinitaituri Timo Jokinen, joka asui 24 vuotta Kaukoidässä ennen kuin muutti takaisin Suomeen, tuoden mukanaan uusia makuja. Juuri kansainvälinen kokemus on hänen mukaansa Pannee Cateringin toimintavaltti: – Juuri yritysten toiveesta halusimme tuoda tapahtumiin, juhliin ja kokouspöytiin vähän eksoottisempia makuja suomalaisilla raaka-aineilla. Kaikki kunnia suomalaiselle ruualle ja keittiölle, mutta mitä enemmän ihmiset ja yritykset kansainvälistyvät, sitä enemmän halutaan maistella uusia kansainvälisiä makuja. Kaivataanpa yrityksen tilaisuuteen sitten perinteistä tai kansainvälistä makumaailmaa, Pannee Catering suunnittelee asiakkaan näköisen kokonaisuuden. Niin tarjoilut, menuehdotukset, koristelut kuin musiikkikin järjestetään toiveiden

mukaisesti – joko yrityksen omissa tiloissa, asiakkaan kotona tai vaikkapa Tampereen Vinoteque Oy:n juhlatiloissa aivan kaupungin keskustassa. – Olemme tehneet tilaisuuksia laidasta laitaan, ihan kahdesta henkilöstä aina tuhannen hengen konferensseihin, toteaa Timo Jokinen. Vaikka joustovaraa aikataulujen osalta löytyy, tilaisuutta on hänen mukaansa hyvä ryhtyä suunnittelemaan jo pari kuukautta etukäteen – pitäähän erikoisia raaka-aineita usein tilata hyvissä ajoin. Kokkikoulu ohjelmanumeroksi yritystilaisuuteen Pitkän ja aidosti kansainvälisen kokemuksen ansiosta Pannee Catering voi järjestää yrityksille maittavia ja elämyksellisiä teematilaisuuksia. Eksoottisen keittiön opetus onkin mainio ohjelma esimerkiksi yrityksen virkistyspäiville tai kesäjuhliin. – Niille on ollut tavattomasti kysyntää varsinkin tyky-päiviä varten. Kokeneen ohjaajan kanssa kokataan yhdessä jonkin teeman mukaisesti – onko se sitten Lähi-Itä, Aasia, tai mikä milloinkin – jolloin jokainen pääsee kokemaan, kertoo Timo Jokinen. Suomalaiset matkustavat nykyään runsaasti, ja sen myötä myös kiinnostusta eksoottisten keittiöiden kokkikouluihin ja kokemusperäiseen ohjelmaan on tullut huomattavasti. Ohjelmaa voidaan täydentää sopivalla taustamusiikilla ja juomilla, onhan Pannee Cateringin erikoisalaa myös viinin ja ruoan yhteensovittaminen. Tapahtumien ja juhlien yhteyteen voidaan räätälöidä viinikoulutusta ja viininmaistelua eri teemojen mukaisesti. Alkukesästä lähtien Pannee Cateringin viiniosaamisesta ja keittotaidosta pääsee nauttimaan lisäksi uudessa Winebridge ravintolassa, joka avataan Tampereella osoitteeseen Hallitus-

katu 14. – Viinillä mennään ja täyttä ruokaa tarjotaan. Viini- ja ruokalista muuttuu 2–3 viikon välein viinisuuntauksen mukaan. Ravintolaan tulee lisäksi kokoussali, johon mahtuu mukavasti 50– 60 henkeä, kuvailee Jokinen. Ruokamatkalle maailman ääriin Kansainvälisen kokemuksen ja kattavan verkoston avulla Pannee Catering organisoi myös räätälöityjä ruokamatkoja vaikkapa yrityksen henkilöstölle tai asiakkaille. Paketti voi sisältää kohdemaassa esimerkiksi tutustumisen elintarviketoreihin ja -kauppoihin, kokkausta yhdessä paikallisen ammattilaisen kanssa, viinitilavierailuja ja paljon muuta. – Räätälöimme ja järjestämme yritysten toiveesta maakohteen ja teeman, mitä halutaan. Olen itse tehnyt 35 vuotta maailmalla töitä viinin parissa, joten hotelleja ja maatiloja on aikamoinen verkosto, kertoo Timo Jokinen. Italia ja Ranska ovat hänen mukaansa tällä hetkellä ehkäpä tyypillisimmät kohteet, mutta retkiä tehdään aina Argentiinaa ja Australiaa myöten. Kysyntää on runsaasti, sillä ihmisten matkustusinto on kasvanut ja ruokamatkoihin halutaan nyt toden teolla panostaa. Vaikka tietoa matkakohteista voi toki etsiä netistäkin, usein vain kokemuksen avulla voi tietää, missä on jotain näkemisen arvoista – ja tietyt ovet aukeavat parhaiten vain oikeilla suhteilla.

puh. 040 588 5860 info@panneecatering.fi havanna@sci.fi www.panneecatering.fi www.vinoteekki.com www.winebridge.fi


8

YritysForum Pirkanmaa

2/2018

Pexels

Teksti: Saara Pakaslahti

Puhtaampi bisnes on kilpailuvaltti Jos yritys haluaa kilpailuetua ja hyvää mainetta, kannattaa olla mukana puhtaamman bisneksen etujoukoissa.

Jos yritys haluaa kilpailuetua ja hyvää mainetta, kannattaa olla mukana puhtaamman bisneksen etujoukoissa. – Ilman muuta kannattaa hyödyntää kaikki tavat, joilla yritys voi toimia vastuullisemmin ja tehokkaammin. Vaikka tästä ei olisikaan yritykselle hyötyä heti, niin lähitulevaisuudessa varmasti on. Vastuullisella toiminnalla yritys turvaa tulevaisuuden toimintaedellytyksiään. Kannattaa siis katsoa asioita pidemmälle, toteaa yritysvastuuverkosto FIBS ry:n ympäristövastuun asiantuntija Anna Lemström. Ympäristövastuullisesti tuotettujen tavaroiden ja palveluiden kysyntä kasvaa koko ajan. Vastuullisuutta vaativat niin yritysten omistajat, sijoittajat kuin asiakkaatkin. – Ihan selkeästi vastuulliset valinnat ovat kasvava trendi kuluttajienkin keskuudessa. Jos tarjolla on kaksi samantasoista ja samanhintaista tuotetta, kuluttaja valitsee niistä vastuullisemman. Yhä useam-

min vastuullisesta valinnasta ollaan myös valmiita maksamaan enemmän. Sama suuntaus on myös B2B-palveluissa, niin Suomessa kuin maailmallakin. Esimerkiksi alihankkijoilta vaaditaan enemmän vastuullisuutta. Lemströmin mukaan kohta ollaankin siinä pisteessä, että yritysten alkaa olla pakko toimia vastuullisemmin. – Ja asioitahan kannattaa tehdä ennen kuin on pakko.

Suuryritykset näyttävät suuntaa Edelleen on paljon PK-yrityksiä, jotka toimivat vanhaan malliin: ympäristöasioiden hallinta ei tunnu relevantilta, eikä sitä nähdä mahdollisena kilpailuvalttina. Asiaan kannattaa kuitenkin herätä nyt, sillä suuryritykset ovat jo alkaneet tarkistamaan hankintaketjujaan ja vaativat vastuullisuutta toimittajiltaan. Lemströmin mukaan tämä tulee taatusti näkymään


9

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

myös pienten ja keskisuurten yritysten toiminnassa. – Kannustankin vahvasti yrityksiä tutustumaan ympäristövastuun periaatteisiin, koska asiat tulevat muuttumaan pian. Isot yritykset heräävät siihen, että heidän hankintaketjussaan on yrityksiä, jotka eivät toimi vastuullisesti. Kun isot yritykset alkavat vaatimaan vastuullisuutta, se on alihankkijalle aivan varmasti kilpailuvaltti siinä vaiheessa. Suuryrityksissä ympäristövastuullisuus on vahva valtti jo nyt. – Me täällä FIBSissä näemme päivittäin miten vastuullisuuden rooli kasvaa niin suuryrityksissä kuin PKyrityksissäkin. Isot yritykset näkevät jo vastuullisuuden niin tärkeänä kilpailuetuna, etteivät ne välttämättä halua jakaa siihen liittyviä toimintatapojaan kilpailijoille.

Vilpittömyys ja avoin viestintä ovat valttia Myös pienelle tai keskisuurelle yritykselle ympäristövastuullisuus voi olla päävaltti, jonka ympärille koko toiminta rakentuu. – Jos pystyy brändäämään yrityksensä siten, että on vastuullinen toimija, isotkin yritykset voivat siirtyä hyödyntämään kyseistä palvelua tai tuotetta. Tutkimuksin on osoitettu, että vastuullisuudesta on selkeää hyötyä. Vastuullisuus on siis ehta kilpailuvaltti, ja pienikin yritys voi valinnoillaan vaikuttaa positiivisesti. – Porilainen perheyritys Fiblon on hyvä esimerkki PK-yrityksestä, joka on nostanut vastuullisuuden korkealle tasolle. Kattaus-, pyyhintä- ja mukavuustuotteita valmistavan yrityksen koko toiminnan ajatus on, että he tekevät tilausperusteisesti tuotteita, joita asiakas tarvitsee. Tuotanto on optimoitu kulutuksen mukaan, ja vahva vastuullisuus toimii läpi hankintaketjujen, logistiikan, rakennusten ja energiatehokkuuden.

Liiketoiminnan viherryttämisessä vilpittömyys ja avoin viestintä ovat valttia. Katteettomalla viherpesulla ei vakuuteta asiakasta eikä koukuteta potentiaalista ostajaa. – Jos esimerkiksi hankintaketjujen läpikäynnissä tulee ongelmia, tästä on hyvä puhua avoimesti. Tärkeintä on olla rehellinen. Rohkaisemme myös viestimään hyvistä teoista realistisella tasolla. Se, että asioita tuodaan esiin, kannustaa muitakin hyviin tekoihin, ja tuo tietenkin hyvää mainetta yritykselle.

Vastuullisempaa toimintaa helpoilla teoilla Anna Lemström kannustaa kaikkia PK-yrityksiä ympäristövastuullisuuteen. – Kannattaa ottaa selvää, mitkä ovat omassa toiminnassa ne kohdat, joissa voi säästää rahaa ja toimia vastuullisemmin. PK-yrityksissä voi oikeasti löytyä helppoja tekoja sekä kustannustehokkaita toimia, millä voi parantaa omaa brändiä ja saada poistettua riskejä eri kohdista. Näin kehitetään toiminnasta vastuullisempaa laajemminkin kuin ympäristön osalta. Tukea ja valmennusta yritystoiminnan viherryttämiseen löytyy toki. Anna Lemström suosittelee tutustumaan esimerkiksi Ekokompassiin, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kehittämä palvelu. – Ekokompassi on helppokäyttöinen ympäristöjärjestelmä ja ympäristöjohtamisen työkalu. Jo useat PKyritykset ovat ottaneet Ekokompassin käyttöön. Olemme kannustaneet myös isoja yrityksiä siihen, että he kehottaisivat alihankkijoitaan hyödyntämään Ekokompassia. Apua vastuullisuusnäkökulmien pohdintaan laajemminkin saa myös yritysvastuun asiantuntijaverkosto FIBS ry:stä. FIBSissä on mukana yli 300 jäsentä, joista suunnilleen viidennes on PK-yrityksiä.

Yrityksille investointitukea sähköautojen julkisille latauspisteille Vähäpäästöisten autojen suosio jatkaa kasvuaan, ja vaihtoehtoisen käyttövoiman auto on mahdollisuus myös yritykselle. Yritykset voivat vauhdittaa vähäpäästöisen autoilun yleistymistä myös muutoin kuin omilla ajoneuvovalinnoillaan. Yritysten on näet mahdollista saada investointitukea sähköautojen julkisille latauspisteille. Vuosina 2017–2019 työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yhteensä 4,8 miljoonaa euroa energiainvestointitukea sähköautojen julkisiin latauspisteisiin. Investointituki on tarkoitettu yrityksille, jotka asentavat julkisia latauspisteitä julkiselle tai yksityiselle alueelle. Latauspisteiden on oltava kaikkien sähköautoilijoiden käytössä ilman syrjiviä ehtoja. Yritys voi siis tarjota kiinteistössään julkista latauspalvelua ja periä maksua sen käytöstä. Sähköautoilun yleistyessä julkinen latauspiste voi olla yritykselle yksi vetovoimatekijä sekä osa asiakkaiden hyvää palvelua. Tuen piiriin voivat hakeutua kaikki tuen ehdot täyt-

tävät yritykset toimialasta riippumatta.

Tukea myönnetään vain älykkäille latausjärjestelmille Ministeriö myöntää tukea investointien toteuttamisjärjestyksessä. Puolet tukibudjetista on ensisijaistettu pikalatausjärjestelmille, joita toivotaan lisää erityisesti päätieverkolle. Pikalatausjärjestelmien osalta on mahdollista saada 35 prosentin tuki. Normaalien latauspisteiden osalta tukea voi saada 30 prosenttia. Tukea myönnetään vain niin kutsutuille älykkäille latausjärjestelmille. Älykkäässä latausjärjestelmässä ajoneuvon, latauslaitteen ja latauspalvelun tuottajan välillä on tietoliikenneyhteys. Näin latausta voidaan ohjata ja mitata reaaliaikaisesti. Tuen piiriin voi rekisteröityä ja tukea hakea osoitteessa www. lataustuki.fi. Vuoden 2017 loppuun mennessä lataustuen piiriin oli hakeutunut noin 90 yritystä.

Puiden kaatoja hoitotyöt

www.karhenrakennus.fi

• Puiden vaativatkin kaadot (kiipeillen, nostokoneilla)

Vuokraamme lämmintä ja yli 5m korkeaa hallitilaa n. 200m2 osoitteessa Oikojankatu 7, 33840 Tampere Lahdesjärvi. Vapautuu nopeasti. Ota yhteyttä! toimisto@karhenrakennus.fi | 010 322 3970

SMP Arboristit Oy SMP Arboristit Oy p. 0400 322 135 p. 045 230 6802 jari@smp-arboristit.fi

• Puiden istutus, hoito ja neuvonta • Puiden kuntotutkimukset • Kantojen jyrsintäpalvelu • Metsuripalvelut • Tonttihakkuut • Rikkaruohojen torjunta -> Tehdään ekologisesti kuumavesimenetelmällä. Kysy lisää!

www.smp-arboristit.fi


10

YritysForum Pirkanmaa

2/2018

Työhyvinvointia edistämässä Toimiva työympäristö luo puitteet onnistumiselle. Yrittäjä, haluatko panostaa henkilökuntasi viihtyvyyteen? Anna meidän hoitaa siivous ja keskity itse oleelliseen.

Le m

pe

st

i :)

Tilaa yrityksesi viikkosiivous Lempestistä. Me hoidamme myös toimitilojen suursiivoukset sekä remonttien ja uudisrakentamisen loppusiivoukset. Ota yhteyttä ja saat tarjouksen. Apua arkeen, laatua elämään jo yli 20 vuoden ajan!

p. 050 443 2484 lempesti@lempesti.fi | www.lempesti.fi Anna Lemström

Lissun Juhlapalvelu

Viisi näkökulmaa ympäristövastuullisempaan yritystoimintaan • Energiatehokkuus. Mistä yrityksen käyttämä energia tulee, millaista se on ja miten sitä käytetään? Löytyykö kustannustehokkaampia vaihtoehtoja, jotka ovat myös uusiutuvaa energiaa? Yritykset voivat hankkia myös energiasertifikaatteja, joilla voi osoittaa yrityksen sitoutumisen ympäristövaikutusten vähentämiseen ja tukea uusiutuvan energian tuotantoa. • Jätteet. Jätteiden lajittelulla ja määrän minimoinnilla voi pienemmässä yrityksessä olla isot ympäristövaikutukset. Jätteiden käsittelyä tehostamalla yritys voi myös säästää jätekuluissa.

MEILLÄ MYÖS KOKOUSTILAT

050 540 6447 Osinkotie 4, 33470 Ylöjärvi www.lissunjuhlapalvelu.com lissunjuhlat@lissunjuhlapalvelu.com

• Hankinnat. Mistä ja miten yritys hankkii raaka-aineet ja palvelut? Kuinka paljon raaka-aineita tai palveluja hankitaan? Ovatko raaka-aineet sertifioituja? Toimiiko toimittaja vastuullisesti? • Materiaalitehokkuus. Materiaalivalinnat, kemikaalit ja muut yrityksen käyttämät tarvikkeet kannattaa käydä läpi. Olisiko kestävämpi ja eettisempi materiaali samanhintainen tai vain vähän arvokkaampi kuin nykyinen? • Logistiikka. Yrityksen varastointia ja kuljetusta tehostamalla voi saavuttaa selkeitä kustannushyötyjä. Vinkit antoi FIBS ry:n ympäristövastuun asiantuntija Anna Lemström.


REALAREENA 2

11

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

UUTTA TOIMITILAA VALMISTUU SYKSYLLÄ 2018 REALPARK yrityspuisto on kaupan keskittymä Suomen logis-

tisessa keskipisteessä. Alue palvelee hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä eri toimijoiden tarpeita ja mahdollistaa synergian sekä joustavan kehittymisen edellytykset. Paikka Helsinki-Tampere moottoritien liittymässä, Ideaparkin vieressä, mahdollistaa toimijoille erittäin hyvän näkyvyyden ja saavutettavuuden. Alueella on jo nyt yli 300 kaupan, teollisuuden, palvelun ja logistiikan toimijaa, jotka luovat ympärilleen luontaista kysyntää. Alueella vierailee vuosittain yli 8.000 000 kävijää. Sijainnin ja elinvoiman antamat hyödyt koituvat RealParkin toimijoiden hyväksi. Paikka on mitä parhain yritystoiminnan tuloksellisuudelle ja kasvulle.

REALAREENA 2

valmistuu syksyllä 2018. Nyt kannattaa toimia ja ottaa yhteyttä. Kysyntä kiinteistöistä alueella on kovaa ja kaikki muut alueen kiinteistöt toimivat jo täydellä vuokra-asteella. Uudet liiketilat valmistuvat hyvälle sijainille ja toimilojen ympärille rakentuu kattavasti parkkitilaa henkilökunnalle ja asiakkaille. Tule neuvottelemaan ja räätälöidään Sinun yritystoiminnallesi juuri sopivat tilat. KIINTEISTÖT Tom Olli I +358 50 322 1195 I tom.olli@umyhtiot.fi

REALAREENA 2 KOHTEEN TIEDOT

Alustavat kohteen tiedot: • Liiketilojen koot alkaen 250m2, tilajako mahdollista muuttaa tarpeen mukaan • Sähkökäyttöiset nosto-ovet, ovilla kaivot • Yleisvalaistus n. 400lux • Seinät pääosin peltipintaisena • Sähkön ja veden mittaus • Kaukolämpö, lattialämmitys • Lattiana hallitiloissa Mastertop tms. sirotepinta • Soveltuu monimuotoiseen käyttöön. RealAreena 1 lähes täysin toimistokäytössä. • Soveltuu hyvin myös raskaalle kalustolle. • Vapaata korkeutta vähintään 5m. • Osto tai vuokraus


12

YritysForum Pirkanmaa

2/2018

Menestyvä verkkokauppa ei synny tyhjästä Teksti: Mari Pihlajaniemi

Vaikka verkkokauppa kasvaa jatkuvasti, omaa verkkokauppaa perustaessa kannattaa ensin laittaa osaaminen kuntoon ja varautua panostamaan niin aikaa, rahaa kuin vaivaakin. Muuten menestys voi jäädä helposti saamatta.

Moni saattaa ajatella, että asiakkaat ostavat nykyään kaiken netistä riemumielin, ja verkkokauppiaalle rahaa virtaa ovista ja ikkunoista. Yrittäjä saattaa perustaa itselleen verkkokaupan kivijalkaliikkeen sijaan tai täydentämään kivijalkaliikkeen toimintaa, kun omaa potentiaalista asiakaskuntaa halutaan laajentaa. Verkkokauppojen myyntimäärät kasvavat toki vuosi vuodelta. Mikään automaattinen rahasampo verkkokauppa ei kuitenkaan ole, sillä asiakkaita houkutteleva ja toimiva sivusto vaatii paljon osaamista ja työtä. – Usein ajatellaan, että perustetaan verkkokauppa kun se on niin helppoa, toteaa Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetrin yritysneuvoja Anu Lehtola. Ensimetrin tavoitteena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä ja edistää uuden yritystoiminnan syntymistä Pirkanmaalle. Yhdistyksen yritysneuvontaan päätyykin myös aloittelevia yrittäjiä, jotka ovat aikeissa perustaa verkkokaupan. Lehtola neuvoo kuitenkin karistamaan pois turhat luulot helposta menestyksestä, sillä verkkokauppa vaatii rutkasti osaamista ja resursseja.

– Verkkokaupan perustaminen sitoo pääomaa. Siihen voi palaa enemmän rahaa ja aikaa kuin uskotaankaan. Moni pieni aloitteleva verkkokauppa valitsee valmisalustan pilvipalveluna, mutta jos haluaa kattavammat ominaisuudet, niin tarvitaan jo teknistä osaamista kuten ohjelmoinnin ja graafisen suunnittelun osaamista. Oma osaaminen olisikin Lehtolan mukaan hyvä huolehtia kuntoon ennen kuin verkkokauppaa ryhtyy perustamaan. Yrittäjän pitäisi miettiä, mitä kannattaa ostaa ulkopuolelta, mitä osaa tehdä itse ja mitä puutteita omassa osaamisessa on.

Asiakaspalvelu ja toimitus ovat tyytyväisyyden pohjana Verkkokauppa ei ole pelkkää ohjelmointia ja nettisivun ulkoasun viilausta, vaan yrittäjän täytyy miettiä toimiva ja kustannustehokas ratkaisu muun muassa logistiikkaan, maksuliikenteeseen, markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Asiakastyytyväisyyden kannalta silläkin on suuri merkitys, kuinka nopeasti tilattu tuote toimitetaan asiakkaalle. Lehtola huomauttaa tämän sitovan yrittäjää aika lailla: kun on itse viikon lomalla, jonkun muun pitää olla huolehtimassa siitä, että verkkokaupan toiminta jatkuu katkoksitta. Varsinkin suuret, kansainväliset verkkokauppatoimijat ovat totuttaneet verkossa asioijat nopeisiin tilauskäsittelyihin ja lyhyisiin toimitusaikoihin. – Asiakkaat ovat tottuneet siihen, että tuotteen saa nopeasti, kun sen on netissä tilannut. Kun asiakas tänään klikkaa ja tilaus tulee verkkokauppaan, niin lähteekö toimitus jo huomenna? Jos verkkokauppias tilaa vasta tilauksen tullessa kyseisen tuotteen ulkomaiselta tavarantoimittajalta, toimitusaika asiakkaalle saattaa venyä pitkäksi. Sujuvan toimituksen lisäksi asiakaspalvelun merkitys on suuri, mikäli asiakas esimerkiksi kaipaa lisätietoa tuotteista – tai tilauksensa etenemisestä. Viivästyksiäkin voi sietää, kunhan niistä saa tiedon ajoissa. – Asiakaspalvelun tulee olla helposti saavutettavissa, ja


13

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

Myy Verkossa Toteutetaan yrityksellesi verkkokauppa, joka edustaa ja myy 24/7 www.votvas.fi/verkkokaupat

Meiltä myös Suomen ehkä edullisimmat webhotellit

alk. 3,55 €/kk

Puh. 020 792 9560 www.votvas.fi | myynti@votvas.fi

olisi hyvä toimia niilläkin sujuvasti.

Oikein valittu ohjelmisto tukee toimintaa

Pixabay

verkkokaupan tietoturva-asiat kunnossa, painottaa Lehtola. Verkkokauppa, joka ei pidä huolta asiakkaidensa tiedoista, kokee asiakaskadon nopeasti.

Markkinointi tuo asiakkaat verkkokauppaan Verkkokaupan perustamisen jälkeen alkaa kenties haasteellisin työ: liikenteen ja asiakkaiden hankkiminen sivustolle eli markkinointi. Verkkokaupan julkaisun jälkeen erilaisiin markkinoinnin keinoihin voi joutua panostamaan kuukausia, jotta kaivatut asiakkaat ylipäätään löytävät verkkokaupan. Myös Lehtola korostaa markkinoinnin merkitystä verkkokauppatoiminnan kannalta: – Ei riitä, että on verkkokauppa, vaan pitää miettiä, mistä sinne saa asiakkaita, hän toteaa. Lehtola painottaa myös verkkokaupan hakukoneoptimoinnin merkitystä ja sisällöntuotantoa. Muista verkkokaupoista voi olla vaikea erottua pelkästään tuotteilla, joten sivustolla voisi tarjota kävijoiden houkuttelemiseksi muutakin sisältöä, kuten käyttäjäkokemuksia. – Ja kannattaa seurata, miten kävijät pyörivät sivulla ja hyödyntää analytiikkaa, kuten Google Analytics. Hakukoneoptimointi, statistiikka ja analytiikka ylipäätään helpottavat verkkokaupan pyörittämistä, ja esimerkiksi Google Analyticsistä ja avainsanasuunnittelija AdWordsista onkin verkkokauppialle suuri apu. Analytiikka kertoo, miten asiakkaat käyttäytyvät sivustolla, jolloin verkkokauppaa on helpompi kehittää vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Hyvä hakukonenäkyvyys puolestaan edistää asiakkaiden saamista verkkokauppaan. Hakukoneita varten sivuston rakenne tulisi olla hyvin mietitty, otsikot loogisia ja leipätekstissä runsaasti sopivia hakusanoja. Myös verkkokauppaan osoittavat linkit kannattaa huomioida.

Ostoprosessi sujuvaksi Jotta verkkokauppaan houkutellun asiakkaan saisi vielä ostamaankin jotain, sivuston selkeyteen ja osto- ja maksuprosessin sujuvuuteen kannattaa myös satsata. – Ostoprosessi ei saisi viedä liian monta klikkausta, neuvoo Lehtola. Verkkomaksupalvelut ovat kuitenkin kehittyneet, joten ostotapahtuman ei tarvitse kaatua siihen, että asiakas kokisi ostamisen vaikeaksi tai tilausprosessin liian monimutkaiseksi. Sen lisäksi, että ostaminen on tehty helpoksi, tulee myös kaupan ulkoasun olla uskottava. Laadukkailla tuotekuvilla on suuri rooli siinä, että asiakkaat saavat positiivisen kuvan myytävistä tuotteista. – Tuotekuvaustenkin tulisi olla hyviä, eikä niissä saa olla kirjoitusvirheitä, korostaa Lehtola. Kannattaa harkita, antaisiko verkkokaupan ulkoasun – ja muut oman osaamisen ulkopuolelle jäävät asiat – suosiolla ammattilaisen hoidettavaksi. Työn määrä on joka tapauksessa suuri, ja esimerkiksi osaava graafikko osaa tehdä silmää miellyttävää jälkeä huomattavasti kustannustehokkaammin. Jotta verkkokaupan käyttäminen olisi varmasti asiakkaille mielekästä, sivuston tulisi ylipäätään latautua nopeasti. Nykyään tilauksia tehdään myös entistä enemmän mobiililaitteilla, joten verkkokaupan

Verkkokauppaa perustaessa kannattaa miettiä, haluaako verkkokauppaohjelmistoa ylläpitää itse vai satsaisiko valmiiksi ylläpidettyyn palveluun. Omalle palvelimelle asennettua ohjelmaa voi tarvittaessa räätälöidä, mutta sen ylläpitäminen vaatii hieman teknistä osaamista. Aloittelevalle verkkokauppiaalle valmiiksi ylläpidetty palvelu voi olla helppo ratkaisu. – Vaikka valmiita verkkokauppapohjia on olemassa, pitää miettiä, mikä niistä soveltuisi parhaiten omaan käyttöön, Lehtola muistuttaa. Erilaisia verkkokauppaohjelmistoja on markkinoilla paljon – osa kuukausipohjaisella tai provisiopohjaisella laskutuksella, osa jopa ilmaisia – ja usein ne sisältävät tarvitut ominaisuudet jo valmiiksi. Niitä vertaillessa huomiota kannattaa kiinnittää ainakin verkkokaupan oletusulkoasuun, varastonhallintaan, laskutukseen ja tilausten käsittelyyn. Verkkokauppaa perustaessa kannattaa myös perehtyä muutamiin perustermeihin. Hostaus tarkoittaa palvelintilaa, johon verkkokauppa laitetaan, ja sen hinta voi vaihdella muutamasta kymmenestä eurosta yli tuhanteen euroon vuodessa. Hostaukseen kannattaa kuitenkin satsata, sillä kaupankäynti kärsii, jos verkkokauppa on poissa käytöstä tai hidastelee. Toinen olennainen termi on verkkotunnus eli domain, jolla tarkoitetaan verkkokaupan www-osoitetta. Esimerkiksi net-, com- ja org-päätteiset verkkotunnukset voivat olla edullisia ja saattavat sisältyä hostingpakettiin. Monet kotimaiset asiakkaat saattavat kuitenkin vierastaa ulkomaisia verkkokauppoja, joten domainiksi voi olla kannattavaa valita fi-pääte. Fi-verkkotunnuksen voi hankkia haluamansa verkkotunnusvälittäjän kautta, joka merkitsee sen sitten Viestintäviraston ylläpitämään rekisteriin.

Kansainväliseen kilpailuun voi vastata erikoistumalla Mitä tahansa verkkokaupassa sitten myykin, kun toiminta siirretään internetin puolelle, kilpailu kansainvälisillä markkinoilla täytyy huomioida – sillä sitä on paljon.

– Meidän pienet yritykset eivät voi kilpailla volyymilla tai resursseilla suurten kansainvälisten verkkokauppojen kanssa, huomauttaa Lehtola. Erikoistumalla voi menestyä ja verkkokaupan kapea-alaisuus voi olla kilpailuetu, jos tietää mitä asiakkaat tarvitsevat. Monet yrittäjät, jotka hakevat Lehtolalta neuvontaa yritystoimintaansa, ovat miettineet jo oman erikoisalansa valmiiksi. – Kotimaisuus voi olla toki myös etu, jos tavoittelee kotimaista asiakaskuntaa. Monet asiakkaat saattavat miettiä, ovatko ulkomaiset verkkokaupat luotettavia ja uskaltaako maailmalta ylipäätään ostaa? havainnollistaa Lehtola. Hän lisää, että myös kotimaisten verkkokauppojen maksutavat voivat olla tutumpia suomalaisille asiakkaille, ja siten monille suositumpi vaihtoehto. Maksuvaihtoehdoilla ja maksamisen turvallisuudella onkin suuri merkitys sähköisessä kaupankäynnissä. Monet saattavat vielä kokea epäluuloa ulkomaisia verkkokauppoja ja ylipäätään luottokortilla maksamista kohtaan. PayPal tai vastaavat järjestelmät ovat maksuvaihtoehtoina kauppiaalle edullisia. Tärkeimmät vaihtoehdot ovat kuitenkin tavallisesti tilisiirto, postiennakko sekä verkkopankkien maksupainikkeet.

Huomioi verkkokaupan lainalaisuudet Lehtola toteaa, että verkkokauppa kasvaa kyllä koko ajan hyvää vauhtia. Menestyäkseen pitää kuitenkin tuntea asiakkaat ja se, mitä myydään. – Alkavat yrittäjät eivät ymmärrä, miten paljon verkkokauppa vie aikaa ja rahaa. Verkkokaupoissa on paljon potentiaalia, mutta sen eteen pitää tehdä töitä ja ottaa huomioon verkkokaupan omat lainalaisuudet, hän muistuttaa. Esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilta löytyy kattavasti ohjeita verkkokauppaan liittyen, kuten vaikkapa siitä, mitä tekstejä kaupasta tulisi löytyä jo kuluttajansuojalain puitteissa. – Kun kuluttajalle myydään, täytyy muistaa, että mukana on myös kuluttajansuojalaki ja esimerkiksi asiakaspalautukset kuuluvat alaan, painottaa Lehtola. Siinä missä suuret verkkokaupat ovat tehneet palautukset asiakkailleen huomattavan helpoksi, pienemmän verkkokaupan katetta asiakaspalautukset voivat kuitenkin syödä ikävästi.


14

YritysForum Pirkanmaa

2/2018

Smartpostautomaatin saa myös toimistoon

Posti

Smartpost-automaattiin voi vastaanottaa paketteja ja palveluita. Smartpostin avulla voi myös lähettää kirjeitä, kortteja ja paketteja. Verkkokaupan palautuksetkin automaatilla hoituvat. Smartpost-pakettiautomaatit kasvattavat Postin noutopisteverkostoa vauhdilla. Smartpost-automaatin saa myös toimistoon, jolloin automaatti voi helpottaa kiireistä työpäivää sekä lisätä työpaikkaviihtyvyyttä. Smartpost-automaatit tuovat verkkokaupan ostokset entistä lähemmäksi vastaanottajaa. Paketin vastaanottamisen lisäksi automaatin kautta voi lähettää asiakaspalautuksia ja ennakkoon maksettuja paketteja. Automaatti sisältää myös luukun korttien ja kirjeiden lähettämistä varten. Asuinkiinteistöissä tai toimistoissa olevissa automaateissa ei ole maksupäätettä, joten postiennakon sisältävät lähetykset ohjataan aina maksupäätteelliseen pakettiautomaattiin tai Postiin.

Automaatin suurin lokerikon koko on L 70 x S 40 x K 40 cm. Tavaralähetysten lisäksi Smartpostiin voi lähettää myös elintarvikkeita tai valmista ruokaa lämpöeristetyissä laatikoissa. Kylmäketjun katkeamattomuus varmistetaan eristelaatikoihin laitetuilla kylmägeeleillä.

Palvelualusta verkkokauppiaille ja palveluiden tarjoajille Smartpost mahdollistaa sekä tavaroiden että palveluiden myynnin suoraan kuluttajien kotiin tai työpaikoille. Smartpost onkin vaihtoehto myös verkkokauppiaille, jot-

ka voivat tarjota taloyhtiöihin ja yritysten toimitiloihin sijoitetut automaatit asiakkailleen toimitusvaihtoehdoksi ja siten lisätä verkkokaupan helppoutta ja nopeutta. Verkkokauppatoimitusten lisäksi automaattia voi käyttää esimerkiksi erilaisten laitteistojen, kuten tietokoneiden ja matkapuhelinten huoltotoimituksiin tai esimerkiksi elektroniikan keräykseen kierrätettäväksi. Postilla on verkkokauppiaille ja palveluiden tarjoajille valtakunnallinen smartpost.fi-alusta, jossa voi myydä palveluita tai tuotteita. Ideana on, että asiakkaat saavat toimitukset suoraan kotirappunsa tai työpaikkansa Smartpost-automaattiin tai kauppakeskuksissa oleviin pakettiautomaatteihin.

Tampereen yritystontit kartalla tampere.fi/ yritystontit Löydä yrityksesi tarpeisiin sopiva tontti.

Lisätietoja: KIINTEISTÖTOIMI/ tonttiasiat Tonttipäällikkö Pasi Kamppari puh. 040 7795615 pasi.kamppari@tampere.fi

ELINKEINOYKSIKKÖ Elinkeinojohtaja Timo Antikainen puh. 050 321 1279 timo.antikainen@tampere.fi


2/2018 YritysForum Pirkanmaa

15


16

YritysForum Pirkanmaa

2/2018

Teksti: Mikko Reinikka

Yritystoiminta vaatii jatkuvaa kouluttautumista Pysyäkseen kehityksessä mukana ja mahdollistaakseen uusia innovaatioita yrittäjän tulee jatkuvasti panostaa omaan sekä henkilökunnan osaamiseen ja koulutukseen.

Yrityksen johdon ja henkilöstön kehittämiseen on markkinoilla tarjolla tuhansittain erilaisia koulutusorganisaatioita ja kehittämiskonsultteja. Osaaminen ja ammattitaito ovat yrityksen keskeisimpiä strategisia menestystekijöitä. Varsinkin palveluyrityksen ammattilaisten osaaminen on juuri se tuote, jota yritys myy. Tuotteen on tuotava asiakkaille merkittävää lisäarvoa, jotta se käy kilpailijoiden tuotteita paremmin kaupaksi.

Työntekijä on vastuussa omasta osaamisestaan Työnantaja maksaa työntekijän osaamiseen suhteutettua korvausta. Kovan luokan ammattilaiset tienaavat yleensä muita paremmin. Ammattitaito ja erityisosaaminen ovat työntekijän omaa henkilökohtaista osaamispääomaa, joka vaatii myös ylläpitoa. Työntekijä on osaltaan vastuussa oman henkisen pääomansa säilymisestä ja kehittämisestä. Kouluttautumalla omaehtoisesti ja seuraamalla jatkuvasti oman alansa kehitystä työntekijä varmistaa oman työmarkkinakelpoisuutensa ja erityisammattitaitonsa säilymisen. Työnantajan tarjoama ja maksama koulutus liittyy yrityksen palveluiden kehittämiseen tai tuotannon vaatimiin uudistuksiin, uusiin tuotantovälineisiin, uusiin materiaaleihin yms. Työnantaja kouluttaa henkilöstöään, jotta yritys ja sen palvelut pysyvät markkinoilla kilpailukykyisinä. Pexels

Järjestöjen tarjoamat koulutukset Yritys kuuluu yleensä useaan eri järjestöön kuten Suomen Yrittäjiin, Kauppakamariin ja yrityksen omaa toimialaa kehittävään toimialaliittoon, joita voivat olla esimerkiksi Matkailu- ja ravintolapalvelut ry, Suunnittelu- ja konsulttitoimis-

tojen liitto tai Suomen asianajajaliitto. Jokainen alakohtainen liitto ja yleisliitto järjestävät yleensä jäsenilleen koulutustapahtumia tai ovat mukana suunnittelemassa koulutusohjelmia oppilaitosten kanssa. Pirkanmaan Yrittäjät toteuttaa suurimman osan koulutuksista aina yhteistyössä jonkun koulutusorganisaation kanssa, kertoo Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen. – Keväällä on käynnistymässä esimerkiksi Kasvuyrittäjän koulutusohjelma, joka järjestetään yhteistyössä TAKK:n ja Yrityskummien kanssa. Kasvuyrittäjän koulutusohjelma on suunnattu pirkanmaalaisille kasvuhakuisille yrityksille. Kasvuyrittäjän koulutusohjelmassa suoritetaan yrittäjän ammattitutkinto oppisopimuksella. Tutkintotavoitteiset johtamiskoulutukset, esimerkiksi johtamisen erikoisammattitutkinto, ovat jatkuvasti erittäin suosittuja yritysten ja yrittäjien keskuudessa. Yrittäjäjärjestömme järjestämä oma koulutus on lähinnä tietoiskutyyppistä, lyhyitä aamiaistuokioita tai maksimissaan yhden päivän seminaareja, Pasi Mäkinen jatkaa. – Infotilaisuuksien sisältö liittyy yleensä verotukseen, työsuhdeasetuksiin tai kirjanpitoon liittyviin muutoksiin. Näiden asioiden tietotarpeet ovat säilyneet yrittäjillä samana vuodesta toiseen. Tampereen Kauppakamari tarjoaa koulutusta taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, kansainvälistymisen, esimies- ja myyntityön aloilta. Kauppakamari järjestää vuosittain nelisenkymmentä koulutustilaisuutta, johon osallistuu 900 jäsenyritysten avainhenkilöä. Kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutusohjelman tarkoituksena on aktivoida ja kehittää hallitustyöskentelyä. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä paremmin. HHJkurssin käyneiden on mahdollisuus myös suorittaa HHJ-tutkinto.

AIKA PÄIVITTÄÄ OSAAMISTASI? Valitse sykyksi opiskeltavaa tästä tai tutustu tarjontaamme

tamk.fi/taydennyskoulutus Executive MBA, 90 op

30.8.2018 – 31.12.2019. Hae pian!

Digitaalinen talousohjaus, 30 op – erikoistumiskoulutus 20.9.2018 – 24.5.2019. Hae 20.5. mennessä!

Digitekijä Fast Track, 30 op – erikoistumiskoulutus syyskuu 2018 – kesäkuu 2019. Hae 20.5. mennessä!

Koulutamme

HUIPPUTEKIJÖITÄ työelämän tarpeisiin!


17

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

Katso kaikki koulutukset www.takk.fi Toimialakohtaista koulutusta Oppisopimuskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa on tarjolla yrittäjille ja yritysten henkilökunnalle eri alojen substanssiosaamiseen liittyvää erityskoulutusta sekä koulutusta liiketoiminnan kehittämiseen. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen koulutustarjonta löytyy sivustolta www.takk.fi. Moniin tutkintoihin voi hakeutua joustavasti pitkin vuotta ja opintojen aikaisesta taloudellisesta tuesta voi kysyä opintoneuvojilta. Yrityskoulutusten osalta kannattaa olla yhteydessä suoraan kyseisen koulutusalan koulutuspäällikköön tai -suunnittelijaan tai TAKK Yrityspalveluihin, kertoo koulutussuunnittelija Tuija Pohjansaari-Kirmo TAKK:sta. – Yritysten kannattaa olla rohkeasti yhteydessä suoraan oppilaitokseen jo varhaisessa vaiheessa, vaikka palvelutarve ei olisi vielä täysin selvillä. Me autamme mielellämme tarpeen täsmentämisessä ja koulutuksen rahoitukseen sekä erilaisiin toteutusvaihtoehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Pohjansaari-Kirmon mukaan tänä vuonna kysyntää on erityisesti räätälöidyistä, yksilöidyistä koulutuskokonaisuuksista, jotka yritys maksaa itse. – Näissä ovat korostuneet johtamisen kehittäminen, LEAN-ajattelu, tuote- ja palvelukehitys sekä palvelumuotoilu. Tilauskoulutuksen ohella erityisesti oppisopimuskoulutus on ollut kysyttyä. Oppisopimusta hyödynnetään sekä olemassa olevan henkilöstön koulutuksessa että rekrytointitilanteissa. Myös yrittäjän on mahdollista kouluttautua yrittäjän oppisopimuksella. Lisäksi yrityksen muutos- ja rekrytointitilanteisiin on mahdollista hakea osittaista julkista rahoitusta, esimerkiksi Ely-keskusten Rekry- ja TäsmäKoulutukset.

Yhteiskunnan tukea koulutukseen Pirkanmaan TE-toimistolla on tarjolla yritystoiminnan alkutaipaleella oleville yrittäjille Startup-paja. Se on suunnattu 6–24 kuukautta toimineille yrittäjille, jotka haluavat varmistaa yritystoimintansa

jatkuvuutta sekä kehittää omaa yrittäjäosaamistaan kohti yrityksensä kasvattamista. Tavoitteena on tukea yrittäjää liiketoiminnan eri osa-alueilla ja mahdollistaa verkostoitumista muiden yrittäjien kanssa yritysvalmennuksen kautta. Koulutus on osallistujille maksuton ja sen tuottaa TAKK, jonka nettisivuilla löytyy myös hakulomake. Yritysten kehittämispalvelujen koulutustarjonnassa on alkamassa pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille tarkoitetut koulutusohjelmat: kasvuun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen. Edellä mainittujen koulutusten hinnasta valtio maksaa 70 prosenttia ja yrityksen maksuosuus on 30 prosenttia, kertoo yrityspalveluiden palveluesimies Marja Poussa Pirkanmaan TE-toimistosta. – Vuoden 2018 koulutukset ovat juuri nyt hankinnassa, joten koulutusten tuottajia ei ole vielä tiedossa, mutta kilpailutuksen kautta kouluttajiksi valikoituvat parhaat mahdolliset palveluntuottajat. Alkavien koulutuksien sisältöihin voi tutustua netissä www.yritystenkehittamispalvelut.fi.

Koulutustarpeet osaksi strategista suunnittelua Usein työnantajilla ei ole selkeää suunnitelmaa henkilöstön kouluttamisen toteutukselle. Koulutustarpeisiin reagoidaan vasta kun tietokoneohjelmistoja päivitetään, hankitaan uusia tuotantovälineitä tai jokin lakimuutos aiheuttaa toimenpiteitä. Koulutussuunnitelman tulisi olla osa yrityksen henkilöstöstrategiaa ja koulutustarpeisiin sekä -kustannuksiin tulisi varautua hyvissä ajoin ennakolta. Koulutussuunnitelmaan tulisi kirjata yrityksen ja työntekijöiden tarpeita sekä asiakkaiden vaatimuksia, ja arvioida niiden perusteella mitä koulutusta tarvitaan, kuka sen järjestää ja milloin koulutuksia pidetään. Järjestelmällinen koulutus voi olla parhaimmillaan osa tuotekehitysprosessia, jolla kyetään ennakoimaan ja tuottamaan uusia palveluja asiakaskunnalle paljon muita ennen.

Rekrytoi tai kouluta henkilöstöä hae esimieskoulutuksiin! • Lähiesimiestyön ammattitutkinto • Johtamisen erikoisammattitutkinto JET Kysy lisää: sari.siren@takk.fi, puh. 044 7906 439

Oikeanlaista osaamista oikeaan aikaan TAKKista löydät liiketoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämispalvelut. Kartoitamme yhteistyössä yrityksesi tarpeet ja muotoilemme sopivan palvelukokonaisuuden. Valttejamme ovat joustavuus sekä yritysja yksilökohtaiset koulutusräätälöinnit. Rekrytointien tueksi meiltä löytyy innokkaita työssäoppijoita ja vastavalmistuneita ammattiosaajia.

Ota yhteyttä ja löydä uusi suunta yrityksellesi! Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Olli-Pekka Tuomi, puh. 044 7906 230 Armi Hyvönen, puh. 044 7906 310 Kari Kaikkonen, puh. 044 7906 417 s-posti: etunimi.sukunimi@takk.fi

www.takk.fi/yrityspalvelut

Koulutuksemme Tampereella Pinnin oppimiskeskuksessa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteistyöohjauksen osaamisala Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Pasi Saine Oy Ota yhteyttä alan ammattilaiseen koulutustarpeissasi.

ADR • TYÖTURVALLISUUS • TIETURVA • ENSIAPU Korttikoulutukset Ylöjärvellä Koulutuskalenteri www.pasisaine.fi • 0400 732 916

Johtamisen erikoisammattitutkinto Muistihoitaja-koulutus

Tutustu koulutuksiimme www.kankaanpaanopisto.fi Pinnin

Oppimiskeskus


18

YritysForum Pirkanmaa

2/2018

Teksti: Saara Pakaslahti

Vuokratyö ja toimeksiantosuhteet tuovat joustoa rekrytointiin Työvoiman tarve voi yrityksessä vaihdella kausittain paljonkin. Vuokratyö ja toimeksiantosuhteet tuovat joustavuutta rekrytointiin. Myös TE-toimiston palveluita kannattaa hyödyntää rekrytoinnissa.

Työvoiman tarve ei välttämättä aina ole tasainen tai ennakoitavissa pitkälle eteenpäin. Moni työnantaja hyödyntääkin vuokratyötä ja toimeksiantosuhteita kausivaihteluiden tasaamisessa. – Vuokratyön hyödyntäminen on nykyään hyvin yleistä, ja tulee yleistymään edelleen. Suurin osa vuokratyöstä teetetään rakennusalalla sekä palvelualoilla. Myös konepajoissa teollisuuden aloilla on paljon vuokratyövoimaa, kertoo rekrytointipalveluiden asiantuntija Kimmo Kari Pirkanmaan TEtoimistosta. Vuokratyö on menneinä vuosina saattanut olla huonossa huudossa, mutta sen maine paranee koko ajan. Markkinoilla on paljon hyviä ja luotettavia henkilöstöpalveluyrityksiä, eli vuokratyövoimaa välittäviä firmoja. Myös työntekijöiden oltavat ovat vuokratyöfirmoissa hyvät. – Monet työntekijät ovat vakituisessa työsuhteessa vuokrafirmaan, ja työskentelevät yrityksen kautta työnantajalle.

Toimeksiantosuhteita etenkin asiantuntijatyössä Vuokratyövoiman käyttö voi keventää yrityksen hallinnollista työtä. Kun palkanlasku ja muu henkilöstöhallinto on ulkoistettu, yritykselle jää enemmän aikaa muuhun toimintaan. Vuokratyön ansiosta yritys voi myös saada osaavaa työvoimaa helpommin ja nopeammin. Etenkin äkillisesti eteen tulevissa projektiluontoisissa tehtävissä vuokratyö voi osoittautua hyödylliseksi. Työsuhteeseen sisältyy työnantajan kannalta aina riskejä. Näitä riskejä työnantaja voi ulkoistaa teettämällä työn vuokratyönä tai alihankintana. – Tietysti kun vuokratyöfirma ottaa riskin yrittäjän puolesta, yrittäjä maksaa siitä tietyn osan vuokratyön hinnassa, Kimmo Kari sanoo. Vuokratyön lisäksi myös toimeksiantosuhteet ovat yleistyneet. Työnantaja ei siis

tee työntekijän kanssa sopimusta työsuhteesta, vaan teettää työn toimeksiantona. Osaajalla itsellään on Y-tunnus, tai hän toimii niin kutsuttuna kevytyrittäjänä vaikkapa laskutuspalvelun kautta. – Asiantuntijatyössä näitä toimeksiantosuhteita on enemmän, mutta myös esimerkiksi rakennusalalla.

Vuokratyö voi toimia myös rekrytointikanavana Vuokratyö voi olla työnantajalle myös rekrytointikanava, jonka kautta voi löytää osaajan omille palkkalistoille. – Jos yrityksellä on vaikeuksia löytää työntekijöitä, vuokratyöfirma auttaa varmasti tässäkin. Lisäksi rekrytointia Euroopasta voidaan tehdä eurooppalaisen työnvälitysverkosto Euresin avulla – tosin eurooppalaisiltakin työmarkkinoilta alkaa olla jo vaikeaa löytää esimerkiksi hitsareita, Kari kertoo.

Pirkanmaalla on tällä hetkellä pulaa muun muassa rakennusalan, teollisuuden, myynnin sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä. – Myös ohjelmoijia sekä nykyaikaisten ohjelmointikielten osaajia etsitään täältä hyvinkin hanakasti. Pirkanmaalla järjestetään erilaisia rekrytointitapahtumia, jotka auttavat oikean henkilön rekrytoimisessa. Tulevia tapahtumia kannattaa seurata TE-toimiston sivuilta.

Palkkatukimäärärahoja riittää vielä tälle vuodelle TE-toimiston palveluita kannattaa muutenkin hyödyntää rekrytoinnissa. Esimerkiksi palkkatuen avulla työnantaja voi saada tukea palkkauskustannuksiin. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelu-


19

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

Kurhan | Dreamstime.com

tarpeesta. Palkkatukeen oikeutettu työnhakija voi olla esimerkiksi pidempään työttömänä ollut tai osatyökykyinen henkilö. TE-toimisto päättää palkkatuen keston ja määrän tapaus kerrallaan. – Yleensä palkkatukipäätöksiä tehdään puoleksi vuodeksi, mutta myös lyhyempiin tai pidempiin työsuhteisiin. Palkkatukiprosentti riippuu työnhakijan tilanteesta. Palkkatuki voi olla enintään 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Tänä vuonna maksimimäärä palkkatuelle on 1 400 euroa kuukaudessa. TE-toimisto voi myöntää palkkatukea käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa ja tiettyjen kriteerien täyttyessä. Pirkanmaalla palkkatukimäärärahoja on tälle vuodelle vielä hyvin käytettävissä. – Kyllä palkkatukirahoja on tällä hetkellä käytettävissä, ja päätöksiä tehdään. Viime aikoina palkkatuen tunnettavuus ja erityisesti yrityksiin tehtyjen palkkatukipäätösten määrä on noussut. Työntekijät ovat myös jatkaneet töissä tukikauden päätyttyä. Voi sanoa, että palkkatuki on yrityksissä aktiivisesti käytetty instrumentti, joka on tuottanut hyviä tuloksia ja vaikuttavuutta.

Rekrytointikokeilu ei ole ollut suuri suksee Kimmo Karin mukaan palkkatuki on yrittäjien käyttämä palvelu siksikin, että palkkatukea voi hakea sähköisesti Oma asiointi -palvelun kautta. Vuoden 2017 alussa käyttöön otettu rekrytointikokeilu sen sijaan ei ole saavuttanut suurta suosiota.

– Rekrytointikokeilua ei ole Pirkanmaalla juurikaan hyödynnetty, varmaan osittain siksi, ettei sitä oikein tunneta. Rekrytointikokeilu voi olla enintään kuukauden mittainen vapaaehtoinen jakso. Kokeilun aikana työnantaja voi arvioida työnhakijan soveltuvuutta työtehtävään ja työyhteisöön, ja työnhakija puolestaan voi osoittaa osaamisensa työnantajalle. Työnhakija ei saa kokeilun ajalta palkkaa, vaan työttömyysetuutta. Tavoitteena on työsuhteen syntyminen kokeilun jälkeen. Jos työsuhde solmitaan, kokeiluaika vähennetään koeajan enimmäispituudesta. Rekrytointikokeilu on määräaikainen palvelu, ja se on voimassa tämän vuoden loppuun.

Osaaminen ajan tasalle RekryKoulutuksen avulla Jos rekrytoitavan henkilön osaamista on tarve kehittää, työnantaja voi hyödyntää RekryKoulutuksia. Kyseessä on yhteishankintakoulutus, jossa Pirkanmaan ELY-keskus maksaa osan koulutuksesta ja työnantaja osan. Esimerkiksi yksilöllisen, alle kuuden henkilön RekryKoulutuksen arvonlisäveroton hinta työnantajalle on 13,95 euroa koulutuspäivää kohti. Koulutus voi kestää enintään 120 päivää. 30 prosenttia koulutuksesta on ammatillista koulutusta ja loput työssäoppimista. – Jos työnantajalla on katsottuna sopiva henkilö, jonka osaaminen kaipaa kehittämistä, voidaan järjestää RekryKoulutus. Sopivaa henkilöä voidaan hakea myös koulutusilmoituksella. Koulutuksen teoriao-

pinnot voidaan räätälöidä yrityksen tarpeisiin, ja yritys tarjoaa työssäoppimispaikan. Tarkoitus on, että koulutuksen jälkeen henkilö rekrytoidaan yritykseen. Karin mukaan RekryKoulutukset ovat olleet suosittuja, ja niitä on järjestetty paljon. – RekryKoulutus sopii mille vain toimialalle. Koulutettu henkilö voi olla vaikkapa koodari tai bitumieristäjä, joka ei ole työllistynyt, ja jonka osaaminen kaipaa kehittämistä. Myös isompiin rekrytointitarpeisiin on hankittavissa koulutuksia, joihin yritykset voivat lähteä yhteistyössä mukaan.

Puuttuva lupakortti TE-toimiston työvoimakoulutuksena Myös TE-toimiston lupakorttikoulutukset kannattaa muistaa. Jos henkilön rekrytointi on kiinni puuttuvasta työturvallisuuskortista, lupakorttikoulutuksen voi saada työvoimakoulutuksena TE-toimiston kautta. – Lupakorttikoulutukset on tarkoitettu työllistymässä oleville työnhakijoille. Henkilö voi tarvittaessa ennen työsuhteen alkamista olla yhteydessä meihin koulutusmahdollisuuksiensa selvittämiseksi. Ennen työsuhteen alkua TE-toimisto tarvitsee työnantajalta todistuksen siitä, että lupa- ja korttikoulutuksen suorittaminen on edellytyksenä työpaikan saamiseksi. Työnantajalle lupakorttikoulutus ei kuitenkaan maksa mitään, vaan osa kortin kustannuksista jää koulutettavan maksettavaksi.

Tampereen kaupungilta taloudellista tukea rekrytointiin Yritykset voivat saada Tampereen kaupungilta taloudellista tukea työntekijän rekrytointiin. Kaupunki voi harkintansa mukaan myöntää Tampereen kaupunkiseudulla toimivalle yritykselle rekrytointilisää. Rekrytointilisää voi saada, jos yritys palkkaa tamperelaisen työttömän työnhakijan, joka on Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen asiakas. Lisä on tarkoitettu rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin, ei siis palkkakustannuksiin. Rekrytointilisällä halutaan edistää muun muassa pidempään työttömänä olleiden, nuorten ja vastavalmistuneiden sekä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymistä. Rekrytointilisää maksetaan 600 euroa kuukaudessa enintään puolen vuoden ajan, mutta oppisopimuskoulutukseen tukea voidaan myöntää koko koulutuksen ajalle. Rekrytointilisän lisäksi yrityksellä on mahdollisuus hakea Tampereen kaupungilta myös kertasuorituksena maksettavaa 1 800 euron rekrytointipalkkiota. Palkkiota voi hakea, jos henkilön työsuhde yrityksessä jatkuu vähintään vuoden ja vähintään 85 prosentin työajalla. Työsuhteen voimassaoloaika voidaan laskea rekrytointilisän alusta alkaen.


20

YritysForum Pirkanmaa

2/2018

Älykkyyttä työajanseurantaan ja kulunvalvontaan Tassaphon Vongkittipong | Dreamstime.com

Teksti: Saara Pakaslahti

Työajanseurantaan ja kulunvalvontaan tarkoitetut järjestelmät kehittyvät koko ajan älykkäämmiksi. Järjestelmät kannattaa hankkia erillisinä ja toisistaan riippumattomina, jotta molemmista saadaan paras mahdollinen ratkaisu, ja henkilöstön tietosuojasta huolehtiminen helpottuu.

Älykkäistä työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmistä on hyötyä sekä työnantajalle että työntekijöille. Työajanseurannan automatisointi auttaa henkilöstöhallintoa ja työntekijöitä seuraamaan työaikaa, ja papereiden tai taulukkolaskentaohjelman pyörittely jää näiltä osin pois. Älykäs kulunvalvonta puolestaan parantaa toimitilaturvallisuutta. – Työnantaja voi joustavasti ja monipuolisesti määritellä kuka pääsee talossa mihinkin. Kulkuoikeuksia voi muuttaa ja poistaa helposti, ilman että oville tai lukoille tarvitsee tehdä mitään. Mekaaniseen avaimeen verrattuna lukko on myös helpompi avata, koska se toimii etälukutekniikalla. Ei tarvitse kaivaa avainnippua esiin, eikä väännel-

TEHOKASTA PERINTÄÄ

lä ja käännellä avainta lukossa, sanoo turvallisuuskonsultti, insinööri Pekka Syvälahti.

Palveluratkaisuilla edullisesti kiinni järjestelmään Työajanseurantaan on tullut paljon uusia ratkaisuja. Digitaaliset leimauspäätteet ja sekä automaattisesti työaikaa laskevat seurantajärjestelmät ovat tätä päivää. Usein työnantajat ostavat työajanseurannan palveluna, jossa kokonaisuuteen sisältyy leimauspääte, ohjelmisto sekä palveluntarjoajan ylläpitämä palvelin. Tällöin puhutaan niin sanotusta SaaS- tai ASP-palvelusta, jos-

sa käyttäjä vuokraa järjestelmän ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. – Tämä on nykyään trendi. Järjestelmän hankintakustannus on näin pienempi verrattuna siihen että työnantaja joutuisi ostamaan itselleen serverit ja ohjelmistolisenssit. Pienellekin organisaatiolle on aika matala kynnys ottaa järjestelmä käyttöön. Samaa sovelletaan myös kulunvalvontaan, jonkin verran palveluratkaisuja on tarjolla myös siihen. Pekka Syvälahden mukaan kulunvalvontaan on viimeisten viiden vuoden aikana tullut hyvinkin monenlaisia ja hinnaltaan eritasoisia vaihtoehtoja. – Aiemmin puhuttiin, että kulunvalvontajärjestelmä maksaa 2 500 euroa ovea koh-

KÄRRYJEN HUOLTO, KORJAUS, MYYNTI, VUOKRAUS

30 VUODEN AMMATTITAIDOLLA Pirkan Perintä Oy

Nuutisarankatu 9, 33900 Tampere 03-3122 4400 / 044-277 5031

www.pirkanperinta.com

Aisapojat Oy Asentajankatu 3 Lakalaiva, TAMPERE


21

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

ti, nyt ei puhuta edes 500 eurosta. Kalleimmissa ratkaisuissa ovi tunnistaa käyttäjän jo etäältä, jolloin aukeaa lukko ja jopa ovi. Kun kulunvalvontaan laittaa tarpeeksi rahaa, saa niin paljon herkkuja, ettei oven käyttäjän tarvitse miettiä mitään.

Mobiilitunnistamisesta tulee valtavirtaa Sekä työajanseurannassa että kulunvalvonnassa järjestelmät tunnistavat tunnisteen, joka käyttäjällä on mukanaan. Tunnistukseen käytetään yleensä RFID-tunnisteita, eli kortteja tai avaimenperiä. Myös mobiilitunnistaminen eli kännykällä tapahtuva tunnistus on nousussa. – Mobiili ei vielä ole valtavirtaa, mutta vahvasti veikkaan, että 20–30 vuoden päästä kukaan ei avaa ovea enää muulla kuin kännykällä. Markkinoilla on myös biometriseen tunnistukseen perustuvia ratkaisuja, joissa käyttäjä tunnistetaan esimerkiksi sormenjäljistä tai silmän iiriksestä. Syvälahden mukaan biometrinen tunnistus on kuitenkin marginaalisempi tunnistustapa. – Tunnistustavassa on tietty hitaus ja kankeus. Biometriseen tunnistukseen perustuvat järjestelmät ovat myös kalliita.

Järjestelmiä ei kannata suotta ylimitoittaa Jos yritys harkitsee työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmien hankintaa tai päivitystä, valinta kannattaa tehdä huolellisesti. – Jos asian suhteen on aikaa käytettävissä, kannattaa selvittää erilaisia vaihtoehtoja. Voi olla, että siten säästää rahaa ja löytää pitkäikäisemmän ratkaisun. Jollei organisaation virallinen kieli ole jokin muu kuin suomi, järjestelmän käyttöliittymän tulisi olla suomenkielinen. Myös järjestelmän toimintavarmuus on tärkeä asia. – Ei kannata lähteä tekemään visionääristä järjestelmää, joka sisältää toiminnallisia epävarmuuksia. On esimerkiksi iso käytettävyysriski, jos järjestelmätoimittaja on Euroopan tai Yhdysvaltojen ulkopuolelta, eikä toimittajasta ole aiempaa näyttöä. Uhkana voi olla, ettei tuotteelle välttämättä löydy tukea ja huol-

toa vuosien päästä, koska tuotettakaan ei välttämättä enää tuolloin ole olemassa. Syvälahti kehottaa miettimään tarkkaan myös järjestelmien mitoitusta ja käyttäjien tottumuksia. – Jos käyttäjäorganisaatio on tottunut vapaaseen toimintakulttuuriin, sille ei kannata rakentaa Pentagonia. Järjestelmien pitää olla organisaation riskeihin ja valmiuksiin nähden oikein mitoitettuja.

Erilliset järjestelmät turvaavat tietosuojaa Työajanseuranta ja kulunvalvonta voidaan hoitaa yhdellä ja samalla järjestelmällä, mutta tämä ei ole suositeltavaa. Kun työajanseuranta ja kulunvalvonta hankitaan erikseen, molempiin voi valita parhaan mahdollisen ratkaisun, eikä tarvetta kompromisseihin ole. – Vaikka järjestelmät olisivat erilliset, niistä voidaan silti muodostaa kokonaisuus, jossa ovien avaus ja työaikaleimaukset hoituvat samalla tunnisteella. Erillisissä järjestelmissä myös tietosuoja säilyy. Kun eri ihmiset hallinnoivat ja käyttävät järjestelmiä, henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan tiedot eivät näy esimerkiksi vartijalle. – Henkilöiden tietojen käsittely, käyttö ja hallinnointi ovat hyvin kriittisiä asioita, ja lainsäätäjän vaatimukset niiden osalta kiristyvät koko ajan. EU:n uudet määräykset tietosuojasta tulevat voimaan juuri toukokuussa. Lukuisia yrityksiä sekä julkishallinnon organisaatioita konsultoineen, vuoden 2016 turvallisuuskonsulttinakin palkitun Pekka Syvälahden mukaan tietosuoja on asia, jonka järjestelmien käyttäjät ovat huomioineet liian huonosti. Työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmien tietoja tallennettaessa syntyy henkilörekisteri, josta on laadittava rekisteriseloste. Seloste täytyy myös käsitellä ja hyväksyttää henkilöstöllä YT-menettelyn mukaisesti, jos yrityksessä on vähintään 20 työntekijää. – YT-menettely on myös henkilökunnan kannalta tärkeää tiedottamista. Jos yritykseen on tulossa kulunvalvonta tai muu järjestelmä, kannattaa omaa organisaatiota tiedottaa siten, että täyttää YT-menettelyn muotoseikat. Näin tulee samalla iskulla iskeneeksi kaksi kärpästä.

Nettiajanvarausjärjestelmässä kannattaa satsata helppokäyttöisyyteen ja tietosuojaan Yritysten nettiajanvarausjärjestelmät yleistyvät vauhdilla. Etenkin pienyrittäjät, kuten parturi-kampaajat sekä hierojat, ovat ottaneet nettiajanvarausjärjestelmiä aktiivisesti käyttöön. Monet asiakkaat käyttävätkin nettiajanvarausta mielellään. – Kannattaa kuitenkin pohtia, käyttääkö juuri oma kohderyhmä nettiajanvarausta vai ei, ja jos, niin missä suhteessa ja kuinka paljon, sanoo TIEKE Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus ry:n kehityspäällikkö Timo Simell. Hänen mukaansa nettiajanvarausjärjestelmiä on tutkittu innokkaasti, ja todettu, että niistä on hyötyä. Järjestelmällä saa esimerkiksi oman palvelun tyhjät ajat kätevästi asiakkaiden tarjolle. Ajanvaraustoiminnon lisäksi osaan järjestelmistä saa liitettyä myös kassajärjestelmän.

Vertailu ennen valintaa ja testaus kannattavat Nettiajanvarausjärjestelmä voi vauhdittaa myyntiä ja säästää työaikaa. Jotta näin olisi, kannattaa valita mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen järjestelmä. Systeemin pitää olla sellainen, että sitä osaavat ja haluavat käyttää sekä asiakkaat että järjestelmää hallinnoivat henkilöt. Ajanvarauksen on myös toimittava saumattomasti kaikissa laitteissa. – Kannattaa oikeasti miettiä

käyttäjäkokemusta sekä tutkia ja vertailla ainakin kahta eri järjestelmää. Palveluntarjoajia on useita, ja teoriassa kaikki järjestelmät ovat samanlaisia, mutta käytännössä käyttöliittymissä voi olla suuriakin eroja. Mitä hankalampi järjestelmä on, sitä vähemmän sitä käytetään. Simellin mukaan järjestelmää kannattaa testata, jotta todellinen käytettävyys selviää. Monet palveluntarjoajat antavat järjestelmälle 1–2 kuukautta ilmaista testiaikaa.

Kirjautumiskäytäntö voi tuoda mutkia matkaan Kirjautumiskäytäntö on nettiajanvarausjärjestelmissä oleellinen asia. – Jos ajanvarausjärjestelmään joutuu kirjautumaan, se tiputtaa aika rutkastikin asiakkaita pois. Tätäkin on tutkittu. Kirjautumiseen liittyy toinenkin merkittävä seikka: jos asiakkaat joutuvat kirjautumaan ajanvarausjärjestelmään, järjestelmästä muodostuu henkilörekisteri, johon sovelletaan toukokuussa voimaan tulevia tietosuojamääräyksiä. – Pienyrittäjät, jotka koko ajan enemmän ja enemmän käyttävät näitä nettiajanvarausjärjestelmiä, ovat tietosuojamääräysten alaisia. Henkilörekisterin tietoja pitää käsitellä huolellisesti. Voisin lyödä vaikka vetoa, ettei monessakaan ajanvarauspalvelussa ole varauduttu tähän riittävästi.

TIDOMAT smartONE Turvallisuus verkossa

Ohjaa, seuraa ja suojaa Turvaa yrityksen omaisuus ja tieto heti sisäänkäynnistä lähtien. Helpota kiinteistössä kulkemisen hallintaa sekä paranna turvatasoa tallentamalla kulkutapahtumat. Valvo siellä, missä liikkuu paljon ihmisiä - kouluissa, sairaaloissa, kauppakeskuksissa ja yrityksissä. Valtakunnallinen myynti- ja huoltopalvelu puh. 010 480 3500 | amsecurity.fi HELSINKI | LOHJA | NOKIA | RAUMA | TURKU | VALKEAKOSKI


22

YritysForum Pirkanmaa

2/2018

Pixabay

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Uudistunut alkoholilaki näkyy pienpanimoiden toiminnassa Kotimaiset pienpanimooluet maistuvat entistä useammalle olutharrastajalle, ja toimijoiden määrä alalla on kasvanut viime vuosina. Mitä uutta vuoden 2018 alussa uudistunut alkoholilaki toi tullessaan pienpanimoiden toimintaan – ja näkyykö se myös suomalaisessa olutkulttuurissa?

Pienpanimo-oluiden kysyntä on kasvanut Suomessa reipasta tahtia, ja – innokkaita harrastajia ilahduttaen – samalla myös niiden tarjonta on monipuolistunut. Suomalaiset pienpanimot tekivät vuonna 2017 uuden valmistusennätyksen, kun pienpanimo-oluiden yhteenlaskettu valmistusmäärä kohosi ensimmäistä kertaa yli 20 miljoonan litran. Myös pienpanimoiksi laskettavien toimijoiden määrä on kasvanut, ja nykyään Suomessa toimii jo liki 90 pienpanimoa. Vuoden 2018 alussa voimaan astui uusi alkoholilaki, joka herätti tunteita jo valmisteluvaiheessaan sekä kirvoitti keskustelua puolesta ja vastaan. Nyt kun voimaantulosta on ehtinyt kulua jo muutama kuukausi, miten tuo uudistus näkyy käytännössä pienpanimoiden toiminnassa? Yksi merkittävä muutos oli etenkin se, että uuden lain myötä esimerkiksi pienpanimot, jotka valmistavat olutta vuodessa alle 500 000 litraa, saavat nyt myydä valmistamiaan enintään 12-prosenttisia tuotteita suoraan valmistuspaikalta. Ne panimot, jotka tuottavat yli 500 000 litraa, saavat toki myös myydä oluitaan, mutta vain vah-

vuudeltaan 5,5-prosenttisia juomia kuten tavanomaiset kaupat. Pienpanimoliitto ry:n puheenjohtaja Mikko Mäkelä kertoo, että suurimmalle osalle liiton jäsenistä odotetuin uudistus oli juuri omien tuotteiden ulosmyynti: – Panimomyymälöitä on jo aika monta auennutkin. Osalle nämä ovat lähinnä imagosyistä tärkeitä, joillekin myös taloudellinen merkitys voi olla merkittävä. Voisi melkeinpä sanoa, että mitä pienempi panimo, sitä suurempi merkitys ulosmyyntioikeudella on, hän toteaa. Muiden lakimuutosten – kuten kauppavahvuuden nousu ja ravintoloiden ulosmyyntioikeus – merkitys jää hänen mukaansa kuitenkin vielä nähtäväksi. Ruokakaupoissa saa nyt myydä enintään 5,5 prosentin alkoholijuomia, kun aiemmin yläraja oli 4,7 prosenttia. Tämäkin on toki tuonut lisää liikkumavaraa pienpanimoiden tuotantoon, kun omia tuotteita on mahdollista saada laajemmin kiinnostuneiden saataville. – Kyllähän pienpanimot ovat jo ennen lakiuudistustakin tehneet


23

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

– Panimomyymälöitä on jo aika monta auennutkin. Osalle nämä ovat lähinnä imagosyistä tärkeitä, joillekin myös taloudellinen merkitys voi olla merkittävä.

esimerkiksi IPAa, stoutteja ja vehnäoluita. Kauppoihin niitä ei ole kuitenkaan voinut myydä, vaan ne ovat olleet jakelussa ravintoloihin ja Alkoihin. Nyt sitten saatavuus paranee, ja toki sitä kautta kiinnostus lienee suurempaa.

Lain soveltaminen tuottaa päänvaivaa Alkoholilain uudistuksista huolimatta pienpanimoilla on ollut vielä joitain käytännön haasteita uusiin mahdollisuuksiin tarttumisessa. Esimerkiksi lain soveltamisen ja viranomaisten tulkintojen osalta on voinut olla epäselvyyttä. Sen selvittely ja byrokratian kiemurat ovat sitten hidastaneet toiminnan kehittämistä. – Epäselvyyksiä on ollut jonkin verran ihan viranomaisten itsensäkin kesken, mikä on sitten pienpanimoiden suuntaan näkynyt esimerkiksi epämääräisissä ohjeistuksissa myymälätilojen seinän korkeuden suhteen, kertoo Mäkelä. Hän huomauttaa, että pienpanimot eivät tietenkään halua investoida seiniin ja muihin rakenteisiin, jos tulkinnat voivat mennä myöhemmin uusiksi ja investoidut rahat sitä kautta hukkaan. Lakiin tuotiin uudistuksen myötä myös ”käsityöläispanimon” käsite, eli panimo, jonka vuosituotanto jää alle 500 000 litran. Tuon rajauksen puitteissa kaiken sallivan ulosmyyntiluvan ulkopuolelle jää kuitenkin muutamia suomalaispanimoita, jotka muuten olisivat määritelmällisesti pienpanimoita. Suomen valmisteverotuslaissa pienpanimostatuksen saavat nimittäin kaikki enintään 15 miljoonaa litraa vuodessa tuottavat panimot. – Tuo 500 000 litraa on jälleen yksi ylimääräinen rajoitus, joka on Suomessa jostain syystä keksitty, toteaa Mäkelä. Hän lisää, että osa alle 500 000 litraa valmistavista panimoista ei voi tällä hetkellä edes saada ulosmyyntioikeutta, vaikka se niille kuuluisikin lain hengen mukaan. – Taustalla voivat olla omistukselliset järjestelyt, ja täy-

sin turhat muotoilut laissa pienpanimoiden yhteistyöhön liittyen. Käytännön ongelmaksi saattaa muodostua myös se, että panimo voi saada ainoastaan yhden ulosmyyntiluvan per valmistuslupa, vaikka kyseisellä valmistusluvalla voi olla useampia valmistuspaikkoja. – Tiedossamme on, että useamman valmistuspaikan panimoilla on käyty näitä vääntöjä viranomaisten kanssa. Samoin 500 000 litran rajaan on vielä tällä hetkellä sisällytetty yhteistyöhön liittyviä muotoiluja, jotka vaativat korjausta.

Kansainvälistyvätkö kotimaiset pienpanimot? Voisiko uudistunut alkoholilaki käytännössä helpottaa kotimaisten pienpanimoiden toiminnan kasvattamisen lisäksi niiden kansainvälistymistä? Vai käykö asiassa päin vastoin, ja uudistus lisää kilpailua kotimaan markkinoilla, kun kansainvälisetkin toimijat voivat uusien prosenttirajojen ansiosta tuoda tuotteitaan vapaammin myyntiin? – Tämä on pieni askel vapaamman kilpailun suuntaan. Täysin vapaata tämä ei toki vielä missään nimessä ole. Kansainvälistymisen suhteen tällä ei liene suuria vaikutuksia. Kasvun mahdollisuudet pienpanimoille paranevat kuitenkin hieman, näin toivomme, huomauttaa Mäkelä. Kansainvälisen kilpailun kannalta kotimaiset toimijat eivät ole aivan samalla viivalla esimerkiksi eurooppalaisiin kilpakumppaneihinsa nähden: eurooppalaiset pienpanimot – eli panimot, jotka tuottavat vuodessa alle 20 miljoonaa litraa – eivät joudu ulosmyynnissään miettimään sellaisia tuotannon rajoja, mitä alkoholilakiin kirjattiin käsityöläispanimoiden osalta. Mäkelä toteaa tämän asettavan suomalaiset pienpanimot kilpailijoitaan heikompaan asemaan. Pienpanimoliiton kannan mukaan kaikki suomalaisen pienpanimomääritelmän mukaisesti valmistettu olut on globaalissa kilpailussa käsityöolutta, ja ulosmyyn-

nin tulisi siten koskea kaikkia pienpanimoita. – Tällä hetkellä käsityöoluen määritelmä syrjii osaa suomalaisista pienpanimoista, ja kyseisen määritelmän tulkinnat rajaavat itse asiassa ulosmyynnin ulkopuolelle myös joitakin alle 500 000 litraa valmistavia pienpanimoita.

Olutkulttuuri kehittyy ja kukoistaa Uusia pienpanimoita on perustettu viime vuosina mukavalla tahdilla. Ylipäätään kun innokkaiden olutharrastajien määrä kasvaa, entistä useampi saattaa aloittaa myös oman oluenvalmistuksen – ensin harrastusmielessä ja sitten laajemmin muidenkin iloksi. Voisiko uusi alkoholilaki helpottaa nyt jatkossa uusien toimijoiden tuloa alalle vielä entisestään? – Kyllä tätä ihan tosissaan saa edelleen tehdä, ja pienpanimoyrittäminen vaatii jatkossakin paljon sisua ja ”rakkautta lajiin”. Ehkä pieni rohkaisu tästä vapauttamisesta uusille yrittäjille kuitenkin tulee, toteaa Mäkelä. Alkoholilain uudistus ilahduttaakin pienpanimoiden lisäksi ennen kaikkea suomalaisia oluenystäviä. Kauppavahvuuden nousu avaa Mäkelän mukaan valikoimaa kaiken kaikkiaan, joten myös uusia tuontioluita tulee varmasti markkinoille. – On pitkälti kauppaketjujen, kauppiaiden ja maahantuojien vastuulla, miten tämä uudistus vaikuttaa suomalaiseen olutvalikoimaan. Monipuolisuus kauppojen hyllyillä varmasti lisääntyy. Myös omiin lähipanimoihin päässee nyt tutustumaan aiempaa lähemmin: – Paikallisen panimon tukemisesta tuli ainakin kertaheitolla helpompaa! Samoin panimovierailuista tuli pienpanimoille järkevämpää toimintaa, joten kuluttajan on helpompi päästä jatkossa näkemään, miten lähiolutta tuotetaan. Voisin kuvitella, että pienpanimoilla on jatkossa tiiviimpi side ympäröivään yhteisöönsä, pohtii Mäkelä.

www.tilisatama.fi

TILISATAMA OY Kyttälänkatu 6, 33100 Tampere Avoinna arkisin 10–20, lauantaisin 10–16 Puh: +358 40 196 6660 www.facebook.com/pg/Finnvapetampere

Kirjanpidot, tilinpäätökset, veroasiat, palkanlaskennat, yritysten perustamiset ja muutokset, yritysneuvonta ym. taloushallinnon palvelut, myös sähköiset taloushallinnon palvelut

Auktorisoitu Taloushallinnon jäsen

Manttaalitie 1, 37500 Lempäälä Puh. (03) 3391 1700


24

YritysForum Pirkanmaa

PARHAAT TAPAHTUMAT SYKSYN KOKOUKSET, TYHYT JA PIKKUJOULUT Parhaat tilaisuudet varataan nyt.

UUDET KOKOUSTILAT

On tapahtumasi sitten pieni tai suuri, se on meille aina tärkeä. Me hoidamme tapahtumat ammattitaidolla ja kokemuksella. Sinä voit keskittyä itse asiaan. Uudet kokoustilat, uudistettu rantasauna, tapahtumapaikka Peurunka Areena, ravintolamaailma sekä kylpylä mahdollistavat elämyksellisen tapahtuman.

PEURUNKA.FI

LÄHELLÄ vain 20 min. Jyväskylästä!

TAPAHTUMAT

1000 lle

MAJOITUS

700 lle

TYHYPÄIVÄT

500 lle

2/2018


25

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

Tyky-päivä virkistää ja kehittää osaamista

Teatterimiekkailua ja laivamatkailua

Teksti: Mikko Reinikka

Tyky-toiminnan tavoitteita ovat työn ja työympäristön kehittäminen, työyhteisön ja työorganisaation toiminnan parantaminen, työntekijöiden terveyden edistäminen sekä ammatillisen osaamisen kehittäminen. Työterveyshuoltolaki edellyttää, että työnantaja järjestää työntekijöilleen työkykyä ylläpitävää toimintaa. Tyky-toiminta ja sen suunnittelu on yhteistyötä, johon osallistuvat työterveyshuolto, työsuojeluorganisaatio, linjajohto, henkilöstöhallinto sekä henkilöstö. Osana tyky-toimintaan kuuluvat töiden uudelleen organisointi ja työtehtävien kehittäminen, työergonomian parantaminen, työaikamuutokset (osa-aikatyö, osa-aikaeläke, vaihto yötyöstä päivätyöhön), esimiesvalmennus, työnohjaus, ikäohjelmat sekä Kelan osittain maksama kuntoutus. Tyky-toimintaa ovat myös erilaiset työnantajan järjestämät liikuntamuodot: taukojumppa, liikuntasetelit, kuntosali tai työyhteisön yhteinen liikunta- ja virkistyspäivä. Tyky-päivän viettämiseen on yllin kyllin mahdolli-

suuksia, mutta parhaimmillaan tyky-päivä kohottaa työyhteisön yhteishenkeä, edistää työssä jaksamista ja kehittää työntekijän henkilökohtaista osaamista.

Tyky-päivä teatterin maailmassa Suomen Teatteriopisto ja Tampereen Komediateatteri ovat tarjonneet yli 20 vuoden ajan erilaisia tyky-paketteja. Koulutuspakettien avulla kehitetään ryhmähenkeä ja annetaan valmiuksia esiintymis- ja vuorovaikutustilanteisiin teatterin ja draaman keinoin. Työelämässä joudutaan päivittäin puhumaan yleisölle tai ollaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kollegoiden kanssa, näyttelijä, KM Panu Raipia kertoo. – Jännittäminen näissä tilan-

Tyler Olson | Dreamstime.com

SEIKKAILUHUVIPUISTO FLOWPARK VARALA Tule joko yksin, perheen tai ystävien kanssa. Seikkailupuisto on myös mukava tapa viettää aikaa esimerkiksi työporukan kanssa. Katso aukioloajat:

www.varala.fi

teissa on täysin luonnollista ja se johtuu pääsääntöisesti mokaamisen pelosta. Teatterin tyky-työpajoissa pureudutaan esiintymistilanteisiin improvisaation keinoin ammattinäyttelijöiden opastuksella. Kaikkein antoisimpia tilanteita työpajoissa ovat olleet juuri mokat, Panu Raipia jatkaa. – Kun joku mokaa heti alussa, tunnelma vapautuu ja päästään työstämään tilannetta tuoreeltaan. Esiintymistaidon ydin on suoda itselleen mahdollisuus mokata. Ei maailma siihen kaadu. Improvisaation avulla opimme pääsemään mokista yli ja palauttamaan itseluottamuksen vuorovaikutustilanteessa. Suomen Teatteriopiston tykykoulutuspakettien aikataulut ja opetustuokioiden sisällöt kootaan asiakkaan toiveiden mukaan. Ihanteellinen ryhmäkoko on vähintään 6–10 henkilöä.


26

YritysForum Pirkanmaa

Tapahtumat ja tarinat kuviksi taidolla ja tunteella www.kuvauspalvelurintala.fi markku@kuvauspalvelurintala.fi p. 045 8579 845

Täyden palvelut kokoukset ja virkistyspäivät vain noin tunnin päässä Tampereelta! Otathan yhteyttä ja suunnitellaan juuri sinun ryhmällesi sopiva kokonaisuus.

MAJOITUS | RAVINTOLAT | SAUNAT | AKTIVITEETIT www.petays.fi myynti@petays.fi p. 03 - 673 310 facebook.com/petaysresort

Jos työpaikalta osallistuu suurempi ryhmä, kouluttajien määrää lisätään ja työpajat toteutetaan kiertopisteperiaatteella. Työpajan aiheena voi olla esimerkiksi vuorovaikutustaidot, ryhmien ohjaaminen, ilmaisu- ja esiintymistaito, improvisaatioteatteri, käsikirjoittaminen, luova kirjoittaminen, tanssi, teatterimiekkailu yms. Panu Raipian mukaan tyky-työpajat ovat toiminnallista tekemistä näyttelijäntyön keinoin. – Meillä kukaan ei varmasti ole enää kipsissä päivän päätteeksi. Suomen Teatteriopiston tykykoulutuksiin saadaan yhdistettyä kahvitukset, lounaat ja päivälliset tarpeen mukaan. Tyky-päivä voi päättyä vaikkapa juhlalliseen illalliseen ja teatteriesitykseen Tampereen Komediateatterissa. Ruokapalveluista vastaa Loretta Pietilä Juhlatalon Ravintoloista. – Jos aikataulu ei jostain syystä riitä varsinaiseen työpajatyöskentelyyn, voidaan tyky-tilaisuus rakentaa vaikkapa näyttelijätapaamiseksi lounaan ympärille, jolloin muutama näyttelijä kertoo omasta työstään ja samalla nautitaan hyvästä ruoasta, Loretta Pietilä vinkkaa.

instagram.com/petaysresort Järvimaisema rauhoittaa

WWW.ELAMYSPALVELUT.FI

Tampereen keskustasta noin 35 km:n päässä luonnonkauniissa ympäristössä, viihtyisässä ja hyvin varustellussa mökissä voit viettää kokouksia, illanistujaisia, polttareita, tiimipäiviä, yms. Räätälöimme tilaisuudet asiakkaan tarpeiden mukaisesti ammattitaitoisesti, ilolla ja laadulla! TARJOAMME › herkullisia catering palveluita (toimitamme tarjoiluita myös asiakkaan tiloihin) › viihtyisä rantasauna › majoitusta tunnelmallisessa mökissä › monipuolisia ohjelmapalveluita ammattitaidolla › ERIKOISUUS: Teisko Zipline eli 300m pitkä vaijeriliuku

044 056 5961 | Laura Mannonen | laura@elamyspalvelut.fi

Teiskon kirkkotie 244, Terälahti

Tampere sijaitsee kauniiden suurten järvien välisellä kannaksella. Pyhäjärvi ja Näsijärvi antavat mainiot maisemat viettää tyky-päivää. Hopealinjat tarjoaa risteilypaketteja molemmilla järvillä aina Hämeenlinnaan ja Virroille saakka. Hopealinjat on Suomen Hopealinja Oy:n ja Runoilijan tie Oy:n yhteinen järvimatkailuun keskittynyt laivayhtiö ja Suomen suurin sisävesivarustamo, joka liikennöi Näsijärvellä, Pyhäjärvellä sekä Vanajavedellä. Hopealinjat tarjoaa reittimatkoja, risteilyjä sekä ravintolapalveluita yksityisille asiakkaille, ryhmille sekä yrityksille. Yksinkertaisimmillaan tyky-päivä Hopealinjoilla voi olla risteily, jolla nautitaan Pyhäjärven kauniista järvimaisemista ja hyvästä ruoasta. – Rentoutuminen alkaa saman tien, kun laiva irtoaa laiturista, kertoo Hopealinjojen yritysmyynnistä vastaava Auri Ollanketo. – Lähtö lounas-, päivä- tai iltaristeilyille tapahtuu helposti aivan kaupungin keskustasta Laukontorin satamasta. Hopealinjalla on kesäisin säännöllinen reittiliikenne Viikinsaareen, joka sijaitsee Pyhäjärvessä vajaan puolen tunnin laivamatkan päässä. Viikinsaaressa voidaan järjestää erilaisia tyky-paketteja, joihin sisältyy laivamatkat, ruokailu saaren ravintolassa, kahvitukset sekä vaihtoehtoisia hyvinvoin-

tiakviteetteja asiakkaan toiveiden mukaan. Tyky-päivän sisältönä voi olla esimerkiksi selkäjumppaa, kuplapalloa, metsämindfullnesshetki sekä erilaisia vesiaktiviteetteja, kuten flyboard-lennätyksiä, järvikelluntaa ja vesijettiajeluita. – Rantasaunamme kylpypaljuineen on luonnollisesti varattavissa, Auri Ollanketo jatkaa. Hopealinjojen yhteistyökumppaniverkoston kautta voi tilata myös asiantuntijoita pitämään erilaisia hyvinvointi- ja inspiraatioluentoja. Tyky-päivään voi yhdistää vaikkapa Viikinsaaren kesäteatterin esityksen. Kesän 2018 näytelmänä esitetään Aatamin puvussa ja vähän Eevankin -musiikkikomedia. Laukontorin satamasta laivat kulkevat erilaisten risteilyjen lisäksi Viikinsaareen, Laukon Kartanoon sekä Hämeenlinnaan. Tampereelta Mustanlahden satamasta liikennöidään Ruoveden kautta Virroille historiallisella yli satavuotiaalla höyrylaiva Tarjanteella. Hämeenlinnassa voi valita risteilyn tai laivamatkan Visavuoreen, Aulangolle, Lepaan viinitilalle tai Petäykseen. Reiteillä on useita välisatamia, joista matkustajat voivat nousta kyytiin tai jäädä pois, joten laivamatkan voi suunnitella joustavasti omien tarpeiden mukaan.

Liikunta- ja kulttuurisetelit Työyhteisöjen yhteisiä liikunta- ja virkistyspäiviä järjestetään yleensä vain muutaman kerran vuodessa. Aktivoidakseen työntekijöidensä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia ympäri vuoden, monet työnantajat tarjoavat työsuhde-etuna liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Seteleillä voi maksaa kuntosali- ja muita liikuntapalveluita tai lunastaa pääsylippuja viihde- ja kulttuuritapahtumiin. Työnantaja voi tarjota verovapaasti liikunta- ja kulttuuriseteleitä yhteensä 400 euron arvosta per työntekijä per kalenterivuosi. Summa on työnantajan maksama osuus, ja työntekijältä voidaan periä tämän lisäksi omavastuuosuus. Etu on henkilökohtainen, ja maksuvälineillä voi maksaa vain verottajan määrittelemiä kulttuuripalveluita sekä aktiivisia liikuntapalveluita. Noin 87 prosenttia yrityksistä tarjoaa henkilöstölleen liikuntaja kulttuurietua tavalla tai toisella. Kyseessä voi olla sopimus paikallisen liikuntakeskuksen kanssa, yrityksen oma kuntosali, ohjattu työpaikkaliikunta, säännöllinen kulttuurikerhotoiminta tai työsuhdeetuna tarjottavat liikunta- ja kulttuurisetelit.

2/2018


27

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

Catering palvelut Kokoustilat Saunaillat Juhlapalvelut Vuosijuhlat Tilanvuokrausta

Puh 040 820 0701 Marja@pitopalveluanna.fi www.pitopalveluanna.fi

Tampereella

Väestönsuojien tarkastukset, tiiveyskokeet ja huollot, toimitamme myös väestönsuojatarvikkeet Ota yhteyttä! Ari Neva 040 938 1232

NEWIX

ari.neva@newix.fi

Koivikkomäenkatu 2, Tampere | www.newix.fi

Laaja valikoima lasialan palveluita nopeasti saatavilla Tyler Olson | Dreamstime.com

Tyky-toiminta tukee koko yrityksen menestystä EU:n tutkimusten mukaan terveyttä edistävästä työympäristöstä ja työntekijöiden oman terveyden hallintaa koskevan tietämyksen ja taitojen parantamisesta on hyötyä sekä työntekijöille että yritykselle. Niiden avulla voidaan saada aikaan positiivisia muutoksia, jotka tukevat koko yrityksen menestystä: • Terveys ja hyvinvointi paranevat. • Poissaolot ja työntekijöiden vaihtuvuus vähenevät. • Terveyshuolto- ja vakuutuskustannukset pienenevät. • Yhteishenki paranee. • Työmoraali ja -ilmapiiri kohenevat. • Tuottavuus ja suorituskyky paranevat. • Yrityksen imago paranee.

Korjauslasitukset, eristyslasit, ovi- ja ikkunalasit, näyteikkunat, laminoidut / karkaistut lasit, kuvio / lankalasit, palonsuojalasit, peilit, pöytälasit, muovit sekä muut lasialan palvelut

Pispalasi Oy monipuolinen lasitusliike

Käyräkuja 30, Vuorentausta, Ylöjärvi www.pispalasi.fi

BETONIELEMENTTIASENNUKSET P. 0400 625 921 www.elementtiasennukset.fi Kaaponkuja 5F, 33820 TAMPERE

Tyky-toiminnan hyödyt työntekijöiden kannalta: • Terveys ja hyvinvointi paranevat. • Työtyytyväisyys paranee. • Stressi vähenee ja stressinsietokyky vahvistuu. • Omasta terveydestä ollaan tietoisempia, ja siitä osataan huolehtia paremmin. Lähde: EU-OSHA

• lyömätön kestävyys • puhtaat löylyt • 5 vuoden takuu • soveltuu kaikkiin kiuastyyppeihin

Katso lähin jälleenmyyjäsi ja tutustu www.kerkes.fi tai soita 050 373 1313


28

ILMOITUS

YritysForum Pirkanmaa

2/2018

Haasteita ja hauskanpitoa yhteisvoimin Sisäliikuntapeli Megazone ja uusi Prison Island –vankilaseikkailu tarjoavat elämyksiä, haasteita ja ennen kaikkea hauskaa yhteistä ajanvietettä seikkailijoille iästä riippumatta.

Harmaan arjen pyörteissä moni saattaa kaivata elämäänsä ripauksen jännitystä, seikkailua ja elämyksiä – tai janota muuten vain uusia haasteita, joissa voisi laittaa nokkeluutensa ja ketteryytensä toden teolla koetukselle. Parhaat haasteet tarjoavat tilaisuuden löytää itsestään ja muista uusia, yllättäviäkin vahvuuksia ja samalla päästä puhaltamaan yhteen hiileen. Ja mikäs sen mukavampaa, kun taitojaan voi testata ja tiimihenkeä nostattaa pitämällä yhdessä myös rutkasti hauskaa! Aiemmin kauppakeskus Siperiassa sijainnut Megazone on varmasti monelle tuttu viihdyke. Tänä vuonna futuristinen sisäliikuntapeli siirtyi uusiin tiloihin Tampereen ydinkeskustaan Tullintorin kauppakeskukseen, jossa se on saanut rinnalleen vielä myös uuden Prison Island -vankilaseikkailun. Uudet tilat tarjoavatkin entistä monipuolisempia mahdollisuuksia hauskanpitoon ja ajanvietettä reippaasti aiempaa suuremmille ryhmille. – Muuton taustalla oli Prison Island. Se haluttiin tuoda Tampereelle ja Tullintorilla oli sitä varten hyvät tilat, kertoo toimitusjohtaja Antti Hannikainen. – Vanhoissa tiloissa ryhmien enimmäiskoko oli noin 60 henkeä, mutta nyt voidaan mennä helposti yli sadan hengen. Jos varataan pidempiä yksityistapahtumia, tilaisuus voidaan räätälöidä niin, että osallistujamäärä voi olla väljästi vaikka mitä 200 henkeen asti. Uusi sijainti mahdollistaa entistä helpommat kulkuyhteydet, mutta myös lähialueen lukuisten ravintoloiden yhdistämisen osaksi illanviettoa – etenkin pikkujoulunviettäjien iloksi. Löydä piilevät taitosi Liikunnallinen laserkamppailu Megazone asettaa vastakkain kerralla enintään kolme joukkuetta labyrinttimaisella, UV-valaistulla kaupunkiradalla. Taustamusiikin luodessa lisätunnelmaa pelaajat keräävät pisteitä ampumalla vastustajien peliliiveihin ja tukikohtiin vaarattomilla, mutta näyttävillä laseraseilla. Kontaktiton ja väkivallaton peli sopii lähes kaikenikäisille, ja villitsee takuuvarmasti satunnai-

senkin pelaajan. Megazonen lisäksi uusi Prison Island -vankilaseikkailu tarjoaa yhteistä hauskanpitoa ja tiimihengen nostatusta, jossa pelaajat pääsevät käyttämään omia vahvuuksiaan 2–4 hengen tiimeissä. Jokainen 23 sellistä sisältää erilaisen tehtävän, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan joko päättelykykyä, taitavaa kättä tai ketteryyttä – tai niitä kaikkia, jolloin jokainen tiimin jäsen on varmasti yhtä tärkeä. – Prison Islandin kohderyhmä on noin 10-vuotiaat ja kaikki siitä ylöspäin. Siinä on pyritty juuri siihen, että pelaajaryhmä voi olla todella monimuotoinen ja kaikki päästä mukaan, toteaa Hannikainen. Pakohuonepelit ovat matalan osallistumiskynnyksen viihdettä, jossa mukaan voivat tulla nekin, jotka eivät halua välttämättä osallistua toimintaan aktiivisesti. Se onkin todennäköisesti niiden viehätys, Hannikainen pohtii: mukaan uskaltavat nekin, jotka eivät tavallisesti innostu trampoliinipuistoista, vesihiihdosta tai firman jumppatapahtumasta. – Prison Island on perinteiseen pakohuoneisiin verrattuna vielä siitä monipuolisempi, että siinä on paljon pienempiä tehtäviä ja ne on pisteytetty, joten huoneissa on uudelleenpeluumahdollisuus. Ryhmän suoritusta ja pisteitä voi aina käydä parantamassa vielä jälkikäteen. Elämyksiä niin suurille kuin pienillekin ryhmille Avointen tilaisuuksien lisäksi kumpikin pelikenttä ja erillinen tarjoilutila voidaan varata vain oman ryhmän yksityiskäyttöön. Esimerkiksi yrityksen virkistyspäivää tai pikkujouluja varten onkin mahdollista räätälöidä juuri omiin tarpeisiin sopiva paketti. Mitä suuremmalle joukolle yksityistilaisuus halutaan järjestää, sitä aiemmin Hannikainen neuvoo olemaan yhteydessä: – Valmiita paketteja ei ole, koska kaikilla yrityksillä on omat tarpeensa ja tilaisuudet suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaan. Jos iso yritys haluaa järjestää koko päivän tapahtuman, se kyllä onnistuu, mutta varauksen suhteen pitää olla hyvissä ajoin liikenteessä. Molempiin peleihin on kuitenkin mahdollista tulla pienel-

läkin ryhmällä ja lyhyellä varoitusajalla. Alle 10 hengen porukallekin voi järjestää siis elämyksellisen, mutta edullisen illanvieton heti, kun ajatus vain juolahtaa mieleen.

Liikekeskus Tullintori Hammareninkadun sisäänkäynti, 0.krs 33100 Tampere www.tampere.megazone.fi www.prisonisland.fi puh. 050 595 4095


29

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

Peter Rasmussen asianajaja, varatuomari, toimitusjohtaja Asianajotoimisto Alfa Oy www.alfalaw.com

KOLUMNI

Keltainen kortti” työntekijälle rikkomuksen johdosta – tunne varoittamisen oikeat pelisäännöt Jalkapallo-ottelussa tuomarin pelaajalle nostama keltainen kortti viestii siitä, että pelaaja on menettelyllään rikkonut vakavasti pelin sääntöjä. Keltaisesta kortista huolimatta pelaaja saa jatkaa, mutta toinen keltainen samassa pelissä tietää punaista korttia ja ulosajoa. Kun työnantaja on tyytymätön työntekijään työpaikalla, työntekijän ojentamisessa ja varoittamisessa voi nähdä liittymiä jalkapalloon. Suora suihkukomennus ja punainen tulevat harvoin työpaikallakaan kysymykseen. Välitön irtisanominen ilman työntekijän varoittamista on työsopimuslain mukaan mahdollinen vain, jos työntekijän rikkomus on moitittavuudeltaan niin vakava, ettei työnantajalta voida rikkomuksen jälkeen kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista. Laki lähtee siitä, että työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan rikkonutta tai laiminlyönyttä työntekijää ei saa irtisanoa, ennen kuin työntekijälle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Ennen punaista korttia tarvitaan siis työpaikallakin keltainen kortti. Jotta työntekijälle annettava varoitus täyttää sille laissa tarkoitetun tehtävän, varoitus on syytä laatia oikeat menettelymuodot tuntien. Mikäli työntekijä päätetään myöhemmin irtisanoa ja irtisanomisesta päädytään työntekijän kanteen johdosta käräjille, työnantajalla on oikeudenkäynnissä näyttövelvollisuus irtisanomisen perusteesta. Käytännössä ei ole tavatonta, että työntekijä kiistää käräjillä saaneensa koskaan minkäänlaista varoitusta. Välttääkseen mahdolliset karikot ammattiliiton juristien kanssa työnantajan on hyvä pitää mielessä ainakin seuraavat asiat: Kirjallisesti ”varoitukseksi” otsikoiden

Varoitus on työsuhteessa paljon enemmän kuin huomautus. Työnantaja voi direktio-oikeutensa turvin antaa työntekijälle huomautuksia, jos katsoo, että työntekijällä eivät hommat luista. ”Huomautus”-tyyppinen kritiikki ei kuitenkaan oikeuta myöhemmin tapahtuvaa irtisanomista. Jos asiat työntekijän kanssa alkavat mennä niin pahasti solmuun, että työnantaja alkaa jo pohtia työsuhteen päättämistä, työntekijälle on tällöin annettava kirjallinen varoitus. Suullinenkin varoitus voi riittää, mutta siitä ei jää työnantajalle kirjallista jälkeä.

Kolumnisti on tamperelaisen Asianajotoimisto Alfa Oy:n osakas ja toimitusjohtaja, joka on keskittynyt liikeelämän riidanratkaisuun, sopimus-, yhtiö- ja työoikeuteen sekä IPRkysymyksiin. Lisätietoja: www.alfalaw.com

Jalkapallo-ottelussa koko yleisö näkee, minkä värinen kortti pelaajalle nostettiin. Esimiehellä ei kuitenkaan ole näin montaa todistajaa tukenaan, jos asioista tulee erimielisyyttä. Jotta työntekijä varmuudella käsittää asiakirjan varoitukseksi, dokumentti on myös syytä otsikoida sellaiseksi. Pikaisesti työntekijän rikkomuksen jälkeen

Jalkapallossa keltainen kortti nousee heti pelaajan rikkomuksen jälkeen. Työpaikalla asiat eivät välttämättä edellytä näin nopeaa puuttumista. Varoituksen antamisessa ei kuitenkaan pidä viivytellä. Jos työnantaja palaa työntekijän moitittavaan menettelyyn vasta pitkän ajan kuluttua työntekijän rikkomuksesta, viive itsessään saattaa kieliä siitä, ettei rikkomus ollutkaan lopulta kovin vakava asia. Jotta tällaisilta epäilyiltä vältytään, työnantajan on toimittava nopeasti. Jonkinlaisena peukalosääntönä voisi pitää, että epäkohtiin reagoitaisiin muutaman arkipäivän sisään. Riittävällä tavalla yksilöiden

Jotta työntekijä ymmärtää varoituksen antamisen syyn, varoitukseen johtanut menettely tulee asiakirjassa yksilöidä. Yksilöintivaatimusta ei täytä epämääräinen ”työvelvoitteiden laiminlyönti”, vaan työnantajalta edellytetään ongelmakohdan täsmällisempää kuvaamista. Tärkeintä on formuloida varoitus sisällöltään sellaiseksi, että asiakirja kestää tarvittaessa kriittisen tarkastelun käräjäoikeudessa. Kun sekä työnantaja että työntekijä ymmärtävät asiakirjasta, miksi varoitus annettiin, lähtökohta on tällöin sisällön suhteen hyvä. Fokus laiminlyönnissä, jolla oikeasti työsuhteessa merkitystä

Kun työnantajalla menevät työntekijän kanssa sukset ristiin, työnantajalla voi olla joskus kiusaus lähteä tekemään tikusta asiaa ja keksiä sellaisia epäkohtia työntekijän menettelystä, jotka eivät normaaliolosuhteissa olisi ongelmallisia. Pelkällä pärstäkertoimella ei pidä ketään varoittaa eikä varoitukseen tulisi ”keksimällä

keksiä” sisältöä, koska epäolennainen aines vie varoitukselta vain uskottavuutta ja tehoa pois. Liitä varoitukseen konkreettinen irtisanomisuhka

Varoituksen oikeudellinen tarkoitus on kiinnittää työntekijän huomio epäkohtaan, osoittaa työnantajan moite ja antaa työntekijälle mahdollisuus parantaa tapansa. Varoituksessa on hyvä mainita selväsanaisesti, miten työnantaja voi jatkossa toimia, jos varoituksessa yksilöity menettely toistuu. Varoitukseen tulisi kirjoittaa selkokielellä auki uhka siitä, että työnantaja voi tarvittaessa päättää työsuhteen työntekijän menettelyn toistuessa. Varoituksen voimassaoloaika?

Varoitukseen ei tyypillisesti laiteta viimeistä voimassaolopäivää, kuten maitopurkkiin. Jalkapallossakin keltainen kortti vaikuttaa vain meneillä olevan ottelun päätösvihellykseen saakka. Työpaikalla kysymys varoituksen voimassaolosta ei ole samalla tavalla yksiselitteinen. Usein kuvitellaan, että varoitus olisi voimassa ikuisesti. Näin ei kuitenkaan ole. Jos työntekijä toimii varoituksen saatuaan pidemmän ajanjakson asiallisesti, oikeudellinen johtopäätös on tällöin, että varoitus täytti tehtävänsä. Jos rikkomus uusiutuu pitkän ajanjakson jälkeen tai työntekijä menettelee eri tavalla väärin kuin edellisellä kerralla, tarvitaan jälleen uusi varoitus. Ota työntekijältä vastaanottokuittaus

Työntekijän puhuttelu käydään usein olosuhteissa, joissa ei ole paikalla ulkopuolisia esimiehen ja työntekijän lisäksi. Koska varoitus on juridinen asiakirja, työnantajalle pitää jäädä dokumentaatio siitä, että työntekijä todella vastaanotti kirjallisen varoituksen määrättynä ajankohtana. Paras osoitus tästä on työntekijän oma allekirjoitus. Jos työntekijä ei suostu allekirjoittamaan, naapurihuoneesta olisi tällöin hyvä hakea ulkopuolinen todistaja paikalle.

Ohjaus: JAAKKO SAARILUOMA

Ensi-ilta päänäyttämöllä 8.9.2018

Ensi-ilta päänäyttämöllä 13.10.2018

HALLITUSKATU 14, PORI

Ohjaus: OLA TUOMINEN

|

LIPUT: 02 6344 840

|

PORINTEATTERI.FI


30

YritysForum Pirkanmaa

2/2018

Pexels

Teksti: Mikko Reinikka

Kahvilaunelmia Buumi jatkuu – kahviloita perustetaan ahkerasti Oma idyllinen kahvila on monen unelma, mutta päätä pahkaa ei projektiin kannata ryhtyä. Kahvilalla voi tehdä oman leipänsä tai menettää koko omaisuutensa.

Kahviloita on viime aikoina noussut suurten kaupunkien keskustoihin lähes jokaiseen kadunkulmaan. Kesko on yhteistyössä Starbucks-ketjun kanssa laajentamassa kahvilaketjua ruokakauppojen yhteyteen eri puolille Suomea. Ruotsalainen Espresso House on Pohjoismaiden suurin kahvilaketju ja sillä on tällä hetkellä yli 300 toimipistettä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Viimeisin avattiin helmikuussa Tampereelle Stockmannin yhteyteen. Espresso Housen tähtäimessä on saada Suomeen 40 kahvilan valtakunnallinen ketju lähivuosina. Vaikka Suomi on yksi maailman eniten

kahvia juovia maita, on kahvilakulttuurimme vielä varsin nuorta muuhun Eurooppaan verrattuna. Siksi suuret kansainväliset ketjut laskevat, että kahvilamarkkinoilla on Suomessa yhä tilaa. Jos oma kahvilahaave on ajankohtainen, on syytä toimia nopeasti ennen kuin markkina on täysi.

Kahvilan liikeidea tärkein Oman kahvilan liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma kannattaa suunnitella huolella. Mitkä ovat ne differoitumistekijät, joilla asiakkaat saadaan tulemaan juuri si-

nun kahvilaasi? Kahvilan palveluvalikoima, tuotevalikoima, sisustus ja sijainti sekä markkinointi ovat ratkaisevassa asemassa. Kahvilayrittäjällä on mahdollisuus perustaa täysin oma toimintamalli tai lähteä franchising-yrittäjäksi valmiiseen konseptiin. Liiketoimintasuunnitelmassa huomioidaan perustamisvaiheen investoinnit ja niiden takaisinmaksuaika, päivittäinen kulurakenne palkka- ja vuokrakustannuksineen, kannattavuuslaskelmat sekä liiketoiminnan myyntitavoitteet. Kuinka paljon päivittäinen myynti ja myyntikate pitää olla, jotta kaikki kulut saadaan peittoon?

Lupaviidakko kuntoon Kahvilatoiminnan käynnistämiseksi yrittäjän pitää tehdä yrityksen perustamisilmoitus Kaupparekisteriin ja hoitaa tarvittavat lupa-asiat. Toimitilan tulee olla hyväksytty ravintola- tai kahvilatoimintaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimesta ja elintarvikevalvontaviranomaisen tulee hyväksyä tila elintarvikehuoneistoksi. Jos liikehuoneistoon joudutaan tekemään suurempia remontteja ja muutostöitä, tarvitaan myös rakennuslupa sekä ilmoitus taloyhtiölle. Anniskelulupa voidaan hankkia aluehallintovirastosta, kunhan alkoholi-


31

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

myynnistä vastaavilla henkilöillä on anniskelupassi. Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsitteleviltä työntekijöiltä vaaditaan hygieniaosaamistodistus. Hyväksymistestejä järjestävät Eviran hyväksymät hygieniaosaamistestaajat. Ruokatarjonta asettaa omat vaatimuksensa keittiön ilmanvaihdolle ja rasvojen sekä jätevesien käsittelylle. Pelastuslaitoksen valvontaosaston on tehtävä palotarkastus huoneistoon ennen toiminnan aloittamista. Mikäli ravintolassa tai kahvilassa on yli 50 asiakaspaikkaa, on laadittava pelastussuunnitelma. Mahdollinen terassi vaatii myös kiinteistön ja rakennusviraston luvan. Kiinteät ulkomainokset ja valomainokset hyväksyy kaupunkikuva-arkkitehti, ja niihin tulee olla myös taloyhtiön hyväksyntä. Jos kahvilassa soitetaan musiikkia, Teosto- ja Gramex-ilmoitukset tulee hoitaa kuntoon. Ulkotiloissa terassilla soitettava musiikki vaatii lisäksi ympäristökeskuksen luvan. Ulkotarjoilusta on myös tehtävä ilmoitus poliisille.

Apua kahvilan perustamiseen teollisuudelta Monet kahvi- ja leipomoteollisuusyritykset antavat pätevää neuvontapalvelua kahvilan perustamisen yhteydessä. Esimerkiksi Paulig järjestää kahvilan työntekijöiden koulutusta ja avustaa kahvituotteiden ja -laitteiden valinnassa. Fazer Leipomot neuvoo leipomotuotevalikoiman suunnittelussa ja rakentamisessa. Teollisuuden avussa yrittäjä yleensä sitoutuu tiettyyn tuotevalikoimaan ja tiettyihin laitteisiin. Franchising-yrittäjä saa koko paketin valmiiksi mietittynä ja voi keskittyä itse kahvilan arjen pyörittämiseen. Myös alueella toimivat muut pienemmät kahvipaahtimot ja leipomot tarjoavat mielellään apua tuotevalikoiman suunnittelussa. Paulig Barista -instituutti on kouluttanut kahvin ammattilaisia jo vuodesta 1980. Kahvikursseille voi ilmoittautua kuka tahansa, jopa myös kahveista innostunut kotikuluttaja. Paulig Barista -instituutti on tällä hetkellä ainoa SCA:n koulutuksia järjestävä taho Suomessa. SCA eli Speciality Coffee Association on maailman johtava kahviammattilaisten järjestö, jonka tarkoituksena on edistää tietämystä laatukahveista ja osaamista kahvinvalmistuksessa. Järjestö on luonut Coffee Skills Programin, joka sisältää kuusi eri koulutusmoduulia. – Kahvila-asiakkaidemme henkilökunnan koulutuksesta huolehtii Paulig Barista -instituutti, mutta myös alueella toimivat asiakkuuspäälliköt käyvät antamassa koulutusta ajan riittäessä paikan päällä kahviloissa, kertoo Pauligin Tampereen asiakkuuspäällikkö Marko Alenius. Lisäksi Barista-instituutin kursseille voi maksusta ilmoittautua kuka vain kahvista kiinnostunut, niin ammattilainen kuin kotikuluttajakin. – Haluamme aktiivisesti järjestää koulutusta ja kehittää kahviosaamista Suomessa. Koulutus hyödyttää koko kahvitoimialaa, Alenius sanoo.

Jenna ja Minna toteuttivat unelmansa Minna Rautaharkko ja Jenna Heiniö toteuttivat unelmansa omasta kahvilasta helmikuussa 2017. Otavalankadulla sijaitseva Kahvila Jenna ja Minna on nyt vuoden ikäinen, ja liikeidea on osoittanut toimivuutensa. Naiset tapasivat toisensa työskennellessään eräässä toisessa kahvilakonseptissa, ja sen aikana unelma ihan omasta kahvilasta sai alkunsa. Kaksikko ei halunnut mitään valmista tuotekonseptia, vaan he valmistavat kaiken itse alusta lähtien. Kahvilassa tarjotaan myös maukasta kotiruokalounasta keittovaihtoehtoineen. Asiakaspaikkoja kahvilassa on 40–50. – Yrittäjinä voimme keskittyä täysillä asiakkaiden palvelemiseen ja heidän toiveidensa kuunteluun. Kun teemme kaiken itse, emme ole kenenkään muun tuotannon aikataulujen varassa. Jos joku tuote loppuu, saamme sitä heti leivottua lisää, Minna Rautaharkko kertoo. Jenna Heiniön mukaan parasta yrittämisessä on, että saa itse vaikuttaa kaikkeen ja päättää kaikesta.

– Asiakkaan toiveisiin pystyy vastaamaan heti. Kun aikaisemmin työskenteli toisen konseptin ja valikoiman varassa, kaikkiin asiakastoiveisiin ei ollut mahdollista reagoida. Jenna ja Minna suunnittelivat kahvilan konseptin perinteiseksi: Asiakaskunta nauttii hyvästä, laadukkaasta suodatinkahvista. Lähistöllä on useita erikoiskahveihin erikoistuneita kahviloita, joten kaksikko ei halunnut lähteä kilpailemaan sillä saralla. Lisäksi maukas kotiruokalounas tuo vaihtelua korttelin etniseen ruokatarjontaan.

Kahvilayrittäjät puurtavat pitkiä päiviä Yrittäminen vaatii paljon aikaa. Jos on tottunut seitsemän tunnin päiviin ja pitkiin vuosilomiin, ei kahvilayrittäjäksi lähtemisestä kannata haaveilla. Jenna ja Minna aloittavat päivänsä yleensä arkiaamuisin kello 6, jolloin leivotaan ensimmäiset pullat ja sämpylät. Kahvila avautuu arkisin 7.30 ja

suljetaan kello 16.30. Lounas on tarjolla maanantaista perjantaihin kello 11–15. Aukioloajat ovat muotoutuneet asiakaskunnan tarpeiden mukaan ja kahvila onkin suljettu lauantaisin ja sunnuntaisin, jolloin yrittäjät saavat viettää vähän vapaata. – Viikonloppuisin palvelemme tilauksesta esimerkiksi perhejuhlissa, Minna lisää. – Yrittäjän oman jaksamisen kannalta on tärkeää muistaa myös levätä. Viikonloppuisin riittää kyllä kaikenlaista yritystoimintaan liittyvää paperihommaakin. Kahvila Jenna ja Minnalla on jo vakiintunut uskollinen asiakaskunta, joka arvostaa lämmintä palvelua sekä itsetehtyjä maukkaita kahvilatuotteita. Kahvitustuotteita toimitetaan myös lähialueen yrityksiin ja toimistoihin. Kaksikko iloitsee Otavalankadun ihanasta yrittäjäyhteisöstä. – Kaikki kivijalkayrittäjät pitävät toistensa puolta ja muistavat markkinoida toistensa palveluja.

Mikko Reinikka


32

YritysForum Pirkanmaa

Uusi tietosuoja-asetus patistaa huolehtimaan tietoturvasta

2/2018


33

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

HP

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Toukokuun loppupuolella voimaan astuva EU:n tietosuojauudistus vaikuttaa suuresti yritysten arkisiin käytäntöihin. Koska asetuksen rikkomisesta voi seurata muun muassa sakkoja tai henkilötietojen käsittelykielto, sen tuomiin muutoksiin kannattaa havahtua jo hyvissä ajoin.

EU:n uusi tietosuoja-asetus General Data Protection Regulation – eli GDPR – tulee vaikuttamaan paljon niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden toimintaan. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on selkeyttää EU:n alueella toimivien organisaatioiden henkilötietojen käsittelyä, jonka osalta aiemmin eri maissa on ollut melko kirjava lakikäytäntö. GDPR tuo kuitenkin mukanaan myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on valmistauduttava niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Asetuksessa säädetään henkilötiedoista ja niiden käsittelystä sekä määritellään henkilötiedon käsite: yksinkertaistettuna henkilötiedoksi riittää, että henkilö on yksilöitävissä. Eli esimerkiksi koko nimi ja osoite tai puhelinnumero riittävät jo siihen, että kyseessä on henkilötieto – ja kun niitä on useampia, kyseessä on jo rekisteri. Henkilötietoa tulee käsitellä huolellisesti ja tietoon tulee olla pääsy vain niillä, jotka sitä perustellusti tarvitsevat. Tämän varmistamiseksi organisaatioilla tulee olla jatkossa erikseen nimetty GDPR-vastaava, joka viranomaisen vaatiessa voi kertoa organisaation käytännöistä tiedon käsittelyn suhteen. Ankarimmillaan laiminlyönneistä voidaan määrätä sakko, joka voi olla esimerkiksi neljä prosenttia organisaation vuotuisesta liikevaihdosta tai henkilötietojen käsittelykielto. Asetus edellyttää myös, että mahdollisen tietovuodon tapahtuessa organisaation tulee informoida siitä rekisterissään olevia henkilöitä 72 tunnin kuluessa murron havaitsemisesta. Jokaisella EU-kansalaisella on lisäksi halutessaan oikeus ottaa yhteyttä organisaatioon ja pyytää kaikkia häneen liittyviä tietoja tuhottavaksi – ja pyyntö tulee myös toteuttaa. Tämänkin tekninen toteuttaminen aiheuttanee vielä päänvaivaa monelle organisaatiolle, joten sitä olisi siis hyvä miettiä ajoissa.

se on yhteydessä internetiin ja sillä voi lähettää sähköpostia. Suojaamattomana sen kautta voidaan siis päästä käsiksi organisaation verkkoon ja pahimmillaan kaikkiin sen tietoihin. Rohkeimmat valmistajat saattavat väittää toimistolaitteitaan GDPR-suojatuiksi. Tätä ei kukaan valmistaja tai palveluntarjoaja voi kuitenkaan luvata hoitavansa asiakasorganisaation puolesta, vaan ainoastaan helpottaa omalta osaltaan sitä, että organisaation käytännöt kestävät tarvittaessa viranomaisen tarkastelun. – Me emme voi yhdistelmälaitteen palvelun- ja laitteentarjoajana oikein mennä sanomaan asiakasyritykselle, että laitetaanpa teille tämä GDPR kuntoon. Se on heidän oma asiansa ja he hoitavat sen kuinka hoitavat, vahvistaa Ari Yli-Kivistö toimistojärjestelmiin erikoistuneelta Dayton Tampere Oy:ltä. – Voimme ainoastaan tarjota sen, että laite, jonka he meiltä ottavat tai joka on jo meidän palveluylläpidossa, voidaan taata GDPR-yhteensopivaksi sellaisenaan tai haluttujen ohjelmien kanssa ja että laite on turvallinen. Laitevalmistajan tehtävä on toki varmistaa, että sen laitteessa tietoturva on sillä tasolla ettei sen kautta toivottavasti murtauduta yrityksen verkkoon ja tietoihin. HP:n näkemys tulostavan laitteen tietoturvasta on se, että turvattuna pitää olla itse tulostettu dokumentti, kaikki data mitä laitteessa on, sekä itse laite. Esimerkkinä laitteen suojaamisesta on HP:n BIOS-järjestelmän suojaus ja itsekorjaus: laite tarkistaa joka käynnistyksessä, että sen BIOS on digitaalisesti allekirjoitettu alkuperäinen versio. Jos siinä havaitaan poikkeavaa koodia, laite sammuttaa itsensä ja hakee toisesta muistista alkuperäisen version ja yrittää käynnistää itsensä uudelleen.

Laitteiden tietoturva kuntoon hyvissä ajoin

Toukokuun 25. päivä saapuu nopeasti, mutta kaikki yritykset eivät ole välttämättä heränneet vielä edes miettimään, miten GDPR vaikuttaa sen toimintaan. Organisaatioissa pitäisi kuitenkin tarkastella ja hahmottaa, mitä henkilötietoja siellä käsitellään, ja miettiä sitten siihen sopivia toimintatapoja. – Suurin osa on toki kuullut asiasta, mutta sitten on ehkä vain huolehdittu, että mapit, tietokoneet ja palvelimet ovat lukon takana, ja sinne on pääsy vain tietyillä henkilöillä. Mutta asiaan on suhtauduttu vähintäänkin aika lailla väljästi, toteaa Ari Yli-Kivistö. – Kun teemme kartoitusta asiakkaan laitteista, käymme läpi myös yrityksen tilat ja teemme huomioita. Esimerkiksi laitteelle, joka on kaikkien nähtävillä, saatetaan tulostaa sellaisia papereita, jotka meidän tietojemme mukaan pitäisi suojata. On kuitenkin sitten eri asia, ottaako yritys niistä onkeensa. Asiakasyrityksille pyritään kuitenkin antamaan tietoa GDPR:stä ja miten se pitäisi huomioida. Yli-Kivistö huomauttaa, että käyttäjät eivät lisäksi hyödynnä laitteen ominaisuuksista tavallisesti puoliakaan, kuten esimerkiksi turvatulostusta. Tavallisesti

Uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018, jonka jälkeen kaikissa organisaatioissa edellä kerrottujen asioiden tulisi olla kunnossa. Todellisuudessa sekä asetuksen sisältö että se, miten yrityksen toimintamallit muutettaisiin sen mukaiseksi lienevät vielä monille epäselviä. Vaikka yritys GDPR:n voimaantuloa ennakoidessaan nimeääkin itselleen henkilötietovastaavan ja kartoittaa henkilötietojen käsittelyään, tulisi myös laitteiden tietoturvaan panostaa tietovuotojen ehkäisemiseksi – onhan asetuksen ytimessä juuri henkilötietojen huolellinen käsittely ja ihmisten yksityisyyden suojaaminen. Toisin kuin tietokoneiden, mobiililaitteiden ja palvelimien osalta, tulostusympäristön tietoturvaa ei monessa organisaatiossa ole yleensä mietitty kuitenkaan lainkaan, vaan ajatellaan, että ne ovat ”vain” tulostimia tai kopiokoneita. Nykyaikainen monitoimilaite on kuitenkin monessa mielessä kuin PC: siinä voi olla tehokas prosessori ja paljon muistia, käyttöjärjestelmä, jonka päällä voi ajaa ohjelmia,

Käyttäjä on tietoturvan heikoin lenkki


34

YritysForum Pirkanmaa

2/2018

Kodinkoneet-Kylmälaitteet

Valtuutettu takuu-keskushuolto

® ENERGIAN SÄÄSTÄJÄ

STERI

®

ENERGIAN SÄÄSTÄJÄ

24 h verkkokauppa piketa.fi Kodinkone varaosat-ja tarvikkeet

HP

juuri käyttäjä onkin yrityksen tietoturvan heikoin lenkki. – Välillä vastaan tulee meille päivänselviä asioita, jotka ovat asiakkaille uusia. Esimerkiksi asiakas tulostaa papereita jonnekin käytävän päässä olevaan laitteeseen ja sanoo, että hänen täytyy nopeasti juosta sinne, ettei kukaan saa niitä ennen häntä, kertoo Yli-Kivistö. Turvatulostusta käyttämällä käyttäjä voisi kuitenkin vain lisätä turvakoodinsa tulostukseen, kävellä laitteelle rauhassa ja antaa koodin saadakseen tulosteen itselleen.

Huoltosopimus säästää aikaa ja resursseja

Alumint ALUMIININ HITSAUS-, KORJAUS- JA SUUNNITTELUTYÖT 050 402 5049 info@alumint.fi Pikkukorventie 9, 37150 Nokia www.alumint.fi

Tietoturvan lisäksi oikeilla laitevalinnoilla voi vaikuttaa merkittävästi sekä laitteiden käyttö- ja ylläpitokustannuksiin että päivittäisen työn sujuvuuteen. Joskus pienilläkin asioilla säästetään valtavan paljon työaikaa. Ari Yli-Kivistö mainitsee esimerkkinä asiakkaan, joka harmitteli sitä, että tulostimeen joutui lisäämään niin usein paperia – ja yllättyi kuullessaan, että laitteeseen voi saada 2 000 arkin paperikasetin. Nykyaikaiset monitoimilaitteet ja niiden rinnalle tarjotut palvelut pyrkivät helpottamaan käyttäjien arkea, mutta niillä myös säästää pitkän pennin. Dayton Tampere Oy:n Tauno Vierikko huomauttaa, että sen sijaan, että yrityksellä olisi useita erikseen huollettavia ja ylläpidettäviä laitteita, yksittäinen monitoimilaite voi mukautua moniin eri tarpeisiin vähäisemmillä käyttö- ja ylläpitokuluilla. – Laitteissa on nykyään myös se mahdollisuus, että laite kertoo itse tänne meidän järjestelmään, koska väriaineen vaihto on tulossa ja ilmoittaa myös muista huoltotarpeista, Ari Yli-Kivistö lisää.

Uusissa laitteissa on nykyään panostettu usein juuri edulliseen ylläpitoon, huoltovapauteen ja ekologisuuteen. Esimerkiksi HP on tuonut mallistoonsa muun muassa musteteknologiaan perustuvia monitoimilaitteita A3-kokoluokkaan asti. Teknologia on ympäristöystävällinen ja laitteessa itsessään, vain murto-osa vaihdettavia osia, joten perinteisen laserteknologian laitteisiin verrattuna tulostamiset kulut jäävät pieniksi ja laite on mahdollisimman huoltovapaa. Pelkkien laitteiden sijaan yrityksille tarjotaan nykyään kuitenkin ennen kaikkea palvelua, jonka avulla laitteista voi saada entistä enemmän hyötyä. Huoltosopimuksella voi hoitaa laitteiden ylläpidon aina huoltoa, tietoturvapäivityksiä ja värikasetin vaihtoa myöten aikaa ja resursseja säästäen. Suorien kustannussäästöjen lisäksi yritys säästää näin myös laitteiden oheiskuluissa. – Monet eivät osaa arvioida, millaisia kokonaiskustannuksia siitä tulee, kun joku yrityksestä lähtee toistuvasti ostamaan tulostimeen väriä tai jotain muuta osaa, huomauttaa Yli-Kivistö. Hän lisää, että huoltosopimus onkin käytännöllinen tapa pitää yllä laitteita ja siihen on viime vuosina siirrytty entistä voimakkaammin.

Dayton Tampere Oy Kuokkamaantie 4 A (sisäpiha) 33800 Tampere puh. (03) 3143 5800 info@daytontampere.fi www.daytontampere.fi


35

ILMOITUS

2/2018 YritysForum Pirkanmaa

Mikko Joona

Ellivuori kutsuu kokoukseen ja virkistäytymään Valtteja ovat hyvä tunnelma, luonnon läheisyys sekä kiinnostavat aktiviteetit. Maistuvia elämyksiä tarjoaa lähiruokaan erikoistunut ravintola.

Ellivuoressa voi irrottautua arjesta, sopivan kaukana kaupungin houkutuksista. – Tarjoamme yrityksille täyden palvelun paketin luonnon keskellä. Asiakasryhmä pysyy koossa ja keskittyy hyvin asian äärelle. Samalle voimme tarjota hyvää ruokaa ja mahtavia luontoelämyksiä, markkinoija Minna Kurttila kertoo. Ryhmävarausta tekevän on hyvä olla liikkeellä viimeistään kuukautta aiemmin. Kun tilaisuuden alustava ohjelmarunko on tehty, se kannattaa lähettää Ellivuori Resortille, jossa suunnitellaan asiakkaalle tilaisuuteen sopivia ruokailuvaihtoehtoja, kokoustilat, majoitus ja mahdolliset aktiviteetit. – Tarjoamme mielellämme ideoita siitä, miten kokous- tai juhlapäivä saadaan sujumaan hyvin. Mietimme asiakkaan kanssa sellaisen kokonaisuuden, että se palvelee tilaisuuden tarkoitusta mahdollisimman hyvin. Tärkeää on esimerkiksi se, ettei kenellekään tule päivän aikana liian kova nälkä. Esimerkiksi lounaan ja illalla tapahtuvan päivällisen välissä on hyvä olla purtavaa, varsinkin jos ohjelmassa on kokoustamisen lisäksi liikunta-aktiviteetteja. Ruoka onkin Ellivuoren ravintolassa todella maittavaa. Uusittu à la carte -lista sisältää muun muassa kalaa lähijärvistä sekä Herkkujuustolan juustoja. Pirkanmaan maakuntakala toutainkin on päässyt listalle. – Keittiömestarimme kokee lähiruoan kunnia-asiaksi. Kantava linjamme on, ettei ruoan laadusta tingitä. Kaloja – kuten kuhaa, haukea ja toutainta – tarjoamme modernilla tvistillä. Arvostamme myös lähitilojen laadukasta lihaa. Kokoustiloja on valmistunut lisää Hotelli Ellivuori on rakennettu 1960-luvulla erityisesti kokousvieraita silmällä pitäen. Remontoituja tiloja on monen kokoisia. Suurimpaan yhtenäiseen tilaan voi järjestää jopa 500 hengen tilaisuuden. Tänä keväänä on hotellirakennuk-

seen remontoitu lisää uudenaikaisia kokoustiloja. Monipuoliset tilat ovat Ellivuoren valtti. Nykyomistajat ovat satsanneet edustavaan ulkoasuun. – Kaikki rakennukset on muutettu maalämmölle ja sähkötekniikka on uusittu nykyaikaiseksi. Keittiö ja hotellin kaikki 56 huonetta on remontoitu. Kaikki pinnat on uusittu ja huoneet ovat nyt kivan näköisiä. Alueelle myös rakennetaan koko ajan lisää, muun muassa chalet-huoneistoja. Lyhyen kävelymatkan päähän hotellilta on kaavoitettu puutarhamökkialue ja monitoimihalli. Rakentaminen toteutetaan luontoa kunnioittaen. – Kaavoitustakin on muutettu niin, että voimme mahdollisimman hyvin ottaa huomioon näkymät järvelle ja sijainnin luonnonsuojelualueen vieressä, Kurttila kertoo. Alueella on monia aktiviteetteja Ellivuoressa voi lomalla tai kokouksen välissä virkistyä erilaisten aktiviteettien parissa. Myös ulkoilumahdollisuudet ovat erinomaiset. Ski Center Ellivuoren laskettelukeskuksessa on kuusi valaistua rinnettä. Lisäksi alueella on HighPark-kiipeilypuisto, keilaradat sekä kuntosali ja tulossa on erilaisia hyvinvointipalveluita. Aktiviteetit räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan ja ryhmälle voidaan järjestää vaikkapa leikkimieliset olympialaiset tai kalastusretki. Monet ottavat lisäksi saunomisen ja rennompaa ohjelmaa. Myös saunalla voi ruokailla. – Kiipeilypuisto on hauska kokemus. Jokainen pääsee yrittämään omalla taitotasollaan ja kiipeily on täysin turvallista. Lähistöltä löytyy korkeatasoiset Lakeside Golfin kentät sekä Emil Danielssonin taiteilija-ateljee. Ensi kesänä nähdään kesäteatterissa Heikki Vihisen käsikirjoittama ja ohjaama musiikkikomedia Vetokoukku, jonka pääosissa on muun muassa Maria Lund. Ajoaikaa esimerkiksi Tampereelta on noin 45 minuu-

tin verran ja alueelle johtavan tien remontointi on aloitettu tänä keväänä. Junalla pääsee Karkkuun, josta muutaman kilometrin loppumatkan pääsee näppärästi taksilla. – Suurin osa suomalaisista asuu kahden tunnin ajomatkan säteellä Ellivuoresta. Sijaintimme on huikea. Kannattaa olla kuulolla, sillä Ellivuori kasvaa ja kehittyy monella saralla.

www.ellivuoriresort.fi Ellivuorentie 131 38130 Sastamala p. 03 51921 Myynti p. 03 51922 sales@ellivuori.fi


Näyteikkunoita ja näköalapaikkoja Asunto Oy Tampereen Vuoreksen Eetu Vuoreksen puistokatu 77 / Asuntamaanrinne 2 33870 Tampere

LIIKETILA

1:100 Liikehuoneistot B27, B28 ja B29

PRSH B L (APK) (MU)

HK

H13

WC

on tehokas ja luotettava kumppani liike- ja toimitilarakentamisessa.

Rakennamme seuraavien vuosien aikana useita tuhansia neliöitä kiinnostavia liiketiloja mm. ratikkapysäkkien varrelle Santalahteen.

WC

WC H11

Omaamme vuosikymmenten kokemuksen toimisto- ja liikerakentamisesta sekä tuotamme vuositasolla merkittävän määrän liiketiloja asuinrakentamisen yhteydessä.

SK

JK/PA

SK

HK

SK

Pohjola Rakennus Oy Hämeen toimitilayksikkö

TK

B29 LIIKEH 3 54,0 m2

B58

X

B28 LIIKEH 2 32,5 m2

B27 LIIKEH 1 33,0 m2

B57

IRT.VAR B56

B55

Myyty! RK

B54

RK

Vuores Vuoreksen puistokatu 77

RK

Tiedustelut:

HUONELYHENTEET: IRT.VAR KERHOH KUIV LIIKEH LJH SK SPK TALOVAR UVV VSS

irtaimistovarasto kerhohuone kuivaushuone liikehuoneisto lämmönjakohuone siivouskomero sähköpääkeskus talovarasto ulkoiluvälinevarasto väestönsuoja

Liiketiloja Vuoreksen huippupaikalla! Asunto Oy Vuoreksen Eetussa on vapaana vielä kaksi modernia kivijalassa sijaitsevaa liiketilaa Vuoreksen vilkkaan pääväylän varrella. 0

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN 6.5.2015 KOTELOINTIEN JA ALASLASKETTUJEN KATTOJEN TARKKA SIJAINTI JA KOKO MÄÄRÄYTYVÄT RAKENTAMISVAIHEESSA

1

2

3

4

MITTAKAAVA 1:100

#pohjolarakentaa pohjolarakennus.fi

5

Tommi Terho Toimitilayksikön johtaja 050 323 8475

YritysForum Pirkanmaa  

Täyttä asiaa alueellisesti yrittämisestä ja liiketoiminnasta.

YritysForum Pirkanmaa  

Täyttä asiaa alueellisesti yrittämisestä ja liiketoiminnasta.

Advertisement