__MAIN_TEXT__

Page 1

Omakoti

10V 019

2009-2

NURMIJÄRVI  NUMERO 6/2019     OMAKOTIASUMISEN ERIKOISLEHTI  11. vuosikerta  www.omakotilehdet.fi

Talven selkä taittuu kotoillen 6 14

Edullinen kotimainen yksityinen asema.

Palvelemme kaikissa KATSASTUS- JA REKISTERÖINTIASIOISSA.

35€

39€

Turvallinen tulisija jälkiasennuksena Toimiva liesituuletin taltuttaa käryt

KAIPAATKO LUMITÖITÄ? Mikäli lumitöiden tekeminen ensi talvena ei houkuttele soita tai pyydä meidät käymään!

HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOT

AIKA ON RAHAA! KATSASTUS ENNAKKOVARAUKSELLA

+ päästömittaus:

+ päästömittaus

Raskaskalusto ajanvarauksella puhelimitse.

KLAUKKALAN AJONEUVOKATSASTUS OY Avoinna: ma–pe 8–17 Järvihaantie 6, Klaukkala Puh. 050 560 0910

TERVETULOA!

www.klaukkalanajoneuvokatsastus.fi

Kiinteistömaailma Nurmijärvi Klaukkala p. 044 757 5075, nurmijarvi@kiinteistomaailma.fi Kauppakeskus Viiri 2 krs. Klaukkalantie 55, 01800 Klaukkala


Vartti Katsastus on yksityinen hyvän palvelun katsastusasema! Katsastamme kaikenkokoiset ja -näköiset ajoneuvot. Lisäksi teemme muutos- ja rekisteröintikatsastuksia sekä yksittäishyväksyntöjä. Emme tee rekisteröintejä.

www.varttikatsastus.fi Yrityspuistontie 2 05200 RAJAMÄKI

ma–to 8–18, pe 8–16 tai sopimuksen mukaan

VARMA NIBE MAALÄMPÖ NIBE F1255 | VAIVATONTA SÄÄSTÖÄ. LUONNOLLISESTI. Invertteriohjaus säätää lämmöntuotannon aina optimaaliseksi. Helppokäyttöinen ja varma lämpöpumppu pieniin ja suuriin koteihin, uudis- ja saneerauskohteisiin. NIBE maalämpöratkaisuun luotetaan. Siksi se on Suomen ostetuin. Pyydä tarjous Sinun kotisi NIBE lämmityksestä. Asennus Koski & Saloranta Oy Martinsyrjäntie 14, 05810 Hyvinkää puh. 044 729 1299 IT’S IN OUR NATURE

WWW.NIBE.FI

010 206 0380 info@varttikatsastus.fi


3

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Omakoti www.omakotilehdet.fi facebook.com/omakotilehti Ilmestyminen Nro 1/2019 Nro 2/2019 Nro 3/2019 Nro 4/2019 Nro 5/2019 Nro 6/2019

vko vko vko vko vko vko

4 14 25 38 44 51

Jakelu ja levikki

Petri Kaukonen Päätoimittaja

Jakelulevikki 13 000 kpl Pientalot Nurmijärven alueella. * Jakelulevikit ilmaistaan vuosittaisen keskiarvon mukaisesti.

Julkaisija ja kustantaja Media Potentia Oy Hämeenkatu 26, 4 krs. 33200 Tampere p. 0400 772 229 www.mediapotentia.fi

Päätoimittaja Petri Kaukonen p. 0400 770 203 petri@mediapotentia.fi

Toimitus Mari Pihlajaniemi p. 045 276 5998 toimitus@mediapotentia.fi Saara Pakaslahti p. 050 361 0261 saara.pakaslahti@mediapotentia.fi

Tylsyyden ylistys

16

Taas on päivästä toiseen kylmää, pimeää ja märkää. Väsyttää, ei viitsisi. Näinä viikkoina monen suomalaisen jaksaminen on kortilla, eikä vuodenaika varsinaisesti innosta aktiivisuuteen. Kun kotiovesta astuu si-

Kotoilu ja arjen luksus

sään, houkuttelevin reitti johtaisi suoraan sohvalle – kenties jääkaapin kautta. Takaraivossa kolkuttavat kuitenkin tekemättömät kotityöt ja kaikki se, mitä ”pitäisi” tehdä, vaikka ei oikein jaksaisi. Pexels.com

Mediamyynti

Mutta entä jos tänä syksynä ja talvena vain hellittäisimme hieman

Media Potentian toimisto p. 0400 772 229 toimisto@mediapotentia.fi

tahtia? Jos jotain on tehtävä, ehkä sen voisi tehdä mukavasti yhdessä

Taitto ja ilmoitusvalmistus

vihdoinkin sen siivoojan, josta on vähän jo haaveillutkin?

Media Potentia Oy aineistot@mediapotentia.fi

tai vaikka vähän löysäillen? Tai raskaan siivousurakan sijaan tilaisi kotiin

Tässä lehdessä

Ja vaikka nykyään on helposti saatavilla virikkeitä joka lähtöön, jokaisella hetkellä ei tarvitse olla tekemässä jotain. Tylsät tuokiot ovat tärkei-

Paino PunaMusta Oy

Etukannen kuvat Pääkuva: Designed by Freepik

Lehti noudattaa ilmoitusten julkaisusääntöjä. Reklamaatiot on tehtävä 7 vrk:n aikana ilmoituksen julkaisemisesta Media Potentia Oy:lle. Suurin mahdollinen vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai poisjäämisestä sekä sen aiheuttamista vahingoista on ilmoituksen hinta. Mikäli ilmoitusmateriaali saapuu aineistopäivän jälkeen Media Potentia Oy ei ole velvollinen korvaamaan painovirheitä. Ilmoituksesta lähetetään oikovedos sopimuksen mukaan.Peruutukset viimeistään aineistopäivänä. Jos ilmoitus on ehditty valmistaa ennen peruutusta, veloitetaan siitä 50 % ilmoituksen hinnasta.

3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23

Pääkirjoitus

tä aivojen palautumiselle, ja tylsyyden ennakoidaankin olevan seuraava

Ajankohtaista

hyvinvointitrendi.

Tulisijan jälkiasennus Hybridilämmitys Kestävät kalustemateriaalit Koti esteettömäksi Liesituulettimet

Väsyttää, ei viitsisi. Aika mukavaa siis.

Kotoilu ja arjen luksus Joulua sisustukseen Tuoteuutiset

Leppoisin terveisin,

Ajanviete

Petri Kaukonen

Lakipalsta

päätoimittaja

HANKI UNELMIESI OMAKOTITONTTI HYVINKÄÄLTÄ Hyvinkää kaupungilla on vapaita omakotitontteja, joita voi ostaa tai vuokrata. Tutustu tontteihimme:

Eli kertauksena: Taas on päivästä toiseen kylmää, pimeää ja märkää.

Yrittäjäntie 9, Klaukkala Yli 500 myyntipaikkaa. Varaa omasi 09-290 3830

www.viirinkirppis.fi ma-pe 10-19 la 10-16 su 11-16

Kestävää kierrätystä jo 21v.


4

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Ā LYHYESTI

Energianeuvontaa maakunnan omista lähtökohdista Energiavirasto on rahoittanut toukokuun

merkiksi energiansäästöön tai energiare-

alusta alkaen alueellista energianeuvontaa

monttiin liittyen ja yrityksiä kannustetaan

kaikissa Manner-Suomen maakunnissa ja

teettämään energiakatselmuksia. Myös

käytännön työ on hyvässä vauhdissa. Kus-

kestävistä hankinnoista, tukiasioista ja ra-

sakin maakunnassa on Energiaviraston kil-

hoituksesta kertominen on neuvonnan ar-

pailuttama toimija, joka edistää energiate-

kea.

hokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyn-

– Suureen energiankulutukseen voi puut-

tämistä neuvonnan keinoin neljän vuoden

tua vaikkapa laskemalla sisälämpötila läm-

kaudella.

mityskaudella 21 asteeseen ja panostamal-

Paikallinen toimija tuntee maakuntansa erityispiirteet ja voi tukea alueensa kuntia,

la ilmastoinnin älykkääseen ohjaukseen ja lämmön talteenottoon, Oikari vinkkaa.

yrityksiä ja kuluttajia energiatehokkuuden

Energia-asioiden lisäksi yrityksiä kiin-

parantamisessa ja uusiutuvan energian li-

nostavat myös materiaalitehokkuus ja si-

säämisessä sekä muussa ilmastonmuutok-

vuvirtojen saaminen hyötykäyttöön. Keski-

sen torjuntatyössä. Esimerkiksi Keski-Suo-

Suomessa Äänekoskella uusi Biotuoteteh-

messa toimijaksi valikoitui Keski-Suomen

das on myös merkittävä energiankäyttäjä

Energiatoimisto Benet Solutions Oy.

sekä Jämsässä paperitehdas. Maakunnan

Energiaremontteihin kaivataan rahallista tukea

alueella hyödynnetään paljon bioenergiaa. Vuonna 2016 maakunnassa kulutetusta energiasta nelisenkymmentä prosenttia oli

– Lämmitysjärjestelmän muutoksista ky-

paikallista uusiutuvaa energiaa. Kaikkiaan

sytään paljon ja siitä, mistä voisi saada ra-

uusiutuvan energian osuus Keski-Suomen

hallista tukea energiaremonttiin. Energian-

kulutuksesta oli puolet.

säästö ja uusiutuva energia ovat nyt trendikkäitä. Ennen isoa energiaremonttia kannattaa vertailla huolellisesti hintoja, muistuttaa projektipäällikkö Sanna Oikari Keski-Suomen Energiatoimistosta.

Pixabay

Energianeuvonnan merkitys korostuu ilmastonmuutoksen edetessä

Keskeinen osa neuvojien työtä on houku-

vat myös mahdollisten rahoituskanavien

tella kuntia ja pk-yrityksiä hyödyntämään

sekä tukien löytämisessä investointeihin,

energiakatselmuksia ja muita hyviä jo ole-

muistuttaa yli-insinööri Johanna Kirki-

massaolevia työkaluja. Kunnille tärkeä työ-

nen Energiavirastosta.

kalu uusiutuvan energian tilanteen kartoit-

Maakuntien neuvojat hyödyntävät työs-

Energiavirasto on osoittanut kokonaisuu-

tamiseen on Motivan mallin mukainen uu-

sään valtion kestävän kehityksen yhtiön

siutuvan energian kuntakatselmus.

Motivan materiaaleja ja koulutuksia. Lisäk-

Keski-Suomen kunnista väkiluvultaan

dessaan energianeuvontaan yhteensä 2,8

suurimmat ovatkin jo mukana kuntien ener-

miljoonaa euroa neljälle vuodelle. Neuvon-

– Neuvojan rooliin kuuluu myös auttaa

si Motivan asiantuntijoilla on pitkä koke-

giatehokkuussopimuksessa (KETS). Myös

nan rooli on yhä tärkeämpi, kun myös Suo-

energiatehokkuussopimuksien toimeenpa-

mus neuvonnan kehittämisestä ja toteu-

uusiutuvan energian kuntakatselmuksia on

messa joudutaan kohtaamaan ilmaston-

nossa jo liittyneitä kuntia ja yrityksiä sekä

tuksesta yhdessä neuvojaverkoston kans-

toteutettu alueella useita. Kuluttajille ja pk-

muutoksen tuomia haittoja, kuten sään ää-

rohkaista vielä uusia liittyjiä mukaan ener-

sa, joten tukea on tarjolla tilanteen ja tar-

yrityksille annetaan energianeuvontaa esi-

ri-ilmiöiden lisääntymistä.

giatehokkuussopimuksiin. Neuvojat autta-

peen mukaan.

neella HEVI kivitaloillakin:

Joutsenmerkki vauhdittaa vähähiilistä rakentamista Hiilijalanjälkilaskennasta voi jatkossa saada

Vaatimuksen avulla pyritään lisäämään vä-

kentamisen suosio on mukavassa kasvus-

pisteitä rakennuksen Joutsenmerkki-hake-

hähiilisten ja turvallisten materiaalien ky-

sa: merkkiä kantavien rakennusten määrä

– Ensivaikutelma Joutsenmerkin kritee-

mukseen. Uudella valinnaisella pistevaati-

syntää ja tuomaan esiin pullonkauloja, ku-

nelinkertaistui viimeisen kolmen vuoden ai-

ristöstä oli haasteellinen, mutta ehdotto-

muksella halutaan edistää hiilijalanjälkilas-

ten eri lähtötiedoista ja laskentatavoista ai-

kana Pohjoismaissa. Hiljattain myönnettiin

masti tavoittelemisen arvoinen. Ympäristö-

kelmien yleistymistä ja laskentamenetelmi-

heutuvia haasteita. Jatkossa voidaan myös

myös Suomen ensimmäinen omakotitalon

asiat, sisäilma, päästöttömyys ja energiate-

en kehitystä.

pilotoida tulevaa rakennusmääräysten hii-

Joutsenmerkki ja pientalovalmistajan pe-

hokkuus ovat asioita, joiden puolesta olem-

Joutsenmerkin kriteereihin sisältyy sekä

lirajaa, perustelee Joutsenmerkkiä hallin-

ruslupa.

me rakennusalalla toimineet alusta alkaen,

kaikille pakollisia kohtia että valinnaisia pis-

noivan Ympäristömerkintä Suomen kritee-

tevaatimuksia, joista hakijan on kerättävä

ripäällikkö Karin Bergbom.

Joutsenmerkin kriteereissä korostuvat esimerkiksi energiatehokkuus, hyvä sisäil-

kommentoi tuolloin HEVI kivitalojen luova johtaja Piia Pöyhönen.

vähintään tietty yhteispistemäärä. Hiilija-

Laskennassa käytetään ympäristöminis-

ma, kiertotalous, kemikaalikuormituksen

Joutsenmerkittyjen rakennusten hiilija-

lanjäljen laskemisesta ei ole aiemmin saa-

teriön elokuun lopussa julkaisemaa raken-

pienentäminen ja rakentamisen korkea laa-

lanjälkeä ja sisäilmaa on myös tutkittu. Asu-

nut pisteitä Joutsenmerkki-hakemukseen,

nusten vähähiilisyyden arviointimenetel-

tu. Moni rakennusyritys onkin löytänyt Jout-

misen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n

vaikka kriteereissä on runsaasti hiilijalanjäl-

mää.

senmerkistä työkalun sekä ympäristökuor-

julkaisemassa raportissa Joutsenmerkityn

mituksen pienentämiseen että rakentami-

asuinkerrostalon hiilijalanjälki oli vertailun

sen laadun ylläpitämiseen.

pienin. Ruotsissa julkaistussa väitöskirjassa

keä pienentäviä vaatimuksia. nyt vähähiilisyyteen, mutta CO2-laskelman

Ympäristön ja rakentamisen laadun puolesta

Joutsenmerkin arvot oli helppo ottaa

Joutsenmerkityn päiväkodin sisäilman laa-

sisällyttäminen kriteereihin tuo rakentami-

Lisääntyneen ilmasto- ja ympäristötietoi-

omaksi merkin perusluvan ensimmäisenä

tu puolestaan todettiin tavanomaisia raken-

sen ilmastovaikutukselle lisää näkyvyyttä.

suuden myötä myös Joutsenmerkityn ra-

suomalaisena pientalovalmistajana saa-

nuksia paremmaksi.

– Moni Joutsenmerkin vaatimus ohjaa jo


5

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Viisi vinkkiä putkivaurioiden välttämiseksi Vakuutusyhtiö LähiTapiola muistuttaa, että

teen asennettujen putkistojen lämpötiloja

riittävän kova pakkanen voi jäädyttää asun-

säännöllisesti. Lämpötila ei saisi laskea alle

tojen putkistoissa olevan veden. Riski on

+ 10 C asteen.

erityisen suuri ennen kaikkea vähäisellä

- Lisää lämmityksen valvontaa ja säädä

käytöllä olevissa vapaa-ajan asunnoissa ja

lämpöä siten, että kaikissa tiloissa säilyy

talviteloille laitetuissa kesämökeissä, joiden

normaali huonetilojen lämpö.

putkistoihin on jäänyt vettä. Nopeasti laskeva lämpötila voi yllättää, jos jokapäiväisen tarpeeseen tottuneena aamulla ei saa hanasta edes kahvikeittovet-

- Huolehdi putkistojen läheisyydessä olevien erillisten varastojen lämpötilojen riittävyydestä. - Valvo ulko-ovien kiinni pitämistä.

tä. Jäätyessään putket voivat usein vielä rik-

- Virtaava vesi jäätyy seisovaa vettä hi-

koutua, mikä saattaa aiheuttaa jopa useita

taammin. Kovien pakkasten aikana käyttö-

kuukausia kestäviä kalliita korjaustöitä. Pa-

vesiputkiston jäätymistä voi estää jättämäl-

himmillaan koko perhe saattaa joutua asu-

lä vesi tiputtamaan hieman hanasta yön yli.

maan tilapäisesti muualla. varteen kotelotilaan tai kalusteiden taakse,

Jäätymisen ennaltaehkäisystä kannattaa huolehtia

jolloin sisältä tuleva ilma ei yllä niitä läm-

Pakkaskausina erityisesti vapaa-ajan käy-

mittämään, mutta ulkoa hohkava kylmä

tössä olevien rakennusten lämpötilaval-

pääsee vaurioittamaan putkistoja. Samoin

vontaa tulee lisätä niin, ettei rakennus pää-

erilaisissa varastotiloissa säilytettävät ir-

se kylmilleen, jos rakennuksen vesijärjes-

– Jos putkistot varotoimista huolimat-

usein muodonmuutoksia ja ne edellyttävät

taimistot voivat heikentää lämpimän ilman

telmiä ei ole tyhjennetty. Rakennuksen eri

ta pääsevät jäätymään, kannattaa turvau-

useammin korjaustoimia, Savolainen sa-

kiertoa huoneessa ulkoseinien varsilta ja ai-

huonetilojen väliset ovet kannattaa pitää

tua alan ammattilaisen apuun. Sulatukses-

noo.

heuttaa pakkaskausina jäätymisiä sekä ve-

ilmankierron vuoksi avattuina lämpötilan

ta syntyy erilaisia kustannuksia, jotka ovat

Jäätymisen ennaltaehkäisystä kannattaa

sivahinkoja, sanoo LähiTapiolan riskipäällik-

tasaantumisen vuoksi. Nykyään useimmis-

normaaliin kiinteistönhoitoon liittyviä ku-

huolehtia siitäkin syystä, että vakuutuksista

kö Juhani Savolainen.

sa kiinteistöissä lisälämmön tuojana oleva

lueriä. Yleensä muoviputket kestävät me-

ei yleensä korvata jäätymisestä aiheutunei-

ilmalämpöpumppu ei yksinään ole riittävä

talliputkia paremmin jäätymisestä aiheutu-

ta vahinkoja, ellei kyseessä ole kiinteistön

lämmityslaite kiinteistöille pakkaskauden

via rasituksia ja voivat sulatuksen jälkeen

lämmityslaitteiston äkillisen rikon seurauk-

aikana.

toimia normaalisti. Metalliputkissa ilmenee

sena aiheutunut vahinko.

– Usein putkistot on sijoitettu ulkoseinien

Savolainen listaa kiristyvän pakkaskauden varalle viisi vinkkiä: - Seuraa erityisesti ulkoseinien läheisyy-

Pixabay

C.E. Lindgren

Uudista koti maalaamalla Näppärälle tekijälle, mutta myös ensikerta-

Maalaamiseen tarvitaan maalin lisäksi:

laiselle, kodin värimaailma muuntuu syksyn

- maalarinteippiä

trendiväreihin nopeallakin aikataululla.

- saumauspistooli ja saumausainetta

Rakennus- ja maalaustyövälineiden

- patterisivellin

asiantuntija C.E. Lindgren on koonnut maa-

- terävä veitsi

larimestarinsa vinkkejä sisäseinien maalaa-

- pieni ja iso tela sekä jatkovarsi

miseen.

- maalikaukalo

Lähtökohta kaikessa on tilan valmistelu.

Vedä maalarinteippi paikalleen. Paina sormella teipin reunaa pitkin, jotta se varmasti kiinnittyy ja maalia ei pääse teipin alle.

Suojaa lattia ja etenkin maalatessa ne pin-

Näin maalaaminen sujuu:

nat, jotka ovat lähellä, mutta joita ei ole tar-

1. Puhdista

koitus käsitellä. Tähän ovat oivallisia suo-

Pese tarvittaessa seinät ja tasoita mahdolli-

jamuovi tai -paperi ja hyvä maalarinteippi.

set naulanjäljet ja muut epätasaisuudet.

Tekijälle suositellaan suojavaatteita, koska

2. Maalarinteipillä terävät maalireunat

4. Telalla onnistuu

Kun seinä on pohjamaalattu, voit maalata var-

työn touhussa maali tarttuu helposti myös

Vedä maalarinteippi paikalleen. Paina sor-

Levitä maali telalla rauhalliseen tahtiin. Varo,

sinaisen värisävyn kuvioidulla telalla.

muualle kuin seinään tai välineisiin.

mella teipin reunaa pitkin, jotta se varmasti

ettei maalia roisku kattoon. Maalaa puolen

5. Nurkat ja paikatut kohdat

kiinnittyy ja ettei maalia pääse teipin alle.

telan verran aina edellisen vedon päälle. Maa-

Viimeistele siveltimellä maalatut kohdat, jotta

3. Muista rajata

likaukaloa ei kannata täyttää liikaa, sillä kuvi-

saat ne näyttämään samalta kuin telalla maa-

Maalaa ensin seinien nurkat, listat ja johdot.

oidulla osalla on tarkoitus telata ylimääräinen

latut pinnat. ”Painele” maalia varovasti sivelti-

Maalia kannattaa aina testata etukäteen, jotta valittu sävy on juuri se oikea. Noudata aina maalipurkin kyljessä olevia ohjeita. Tuuleta riittävästi ja varmista, että ilma

Tätä kutsutaan rajaukseksi. Tähän sopii hy-

maali pois joka kerta, kun tela kastetaan maa-

men kärkiosalla.

pääsee kiertämään. Välineet kannattaa

vin patterisivellin. Jos käytät nurkkatelaa,

liin. Maalaa ensin pienet pinnat ja sitten vasta

6. Loppusilaus

puhdistaa kunnolla käytön jälkeen. Tauko-

muista teipata kohdat, joita et maalaa. Ra-

isommat pinnat. Maalaa seinä useaan ottee-

Poista maalarinteippi vielä kun maali on mär-

jen aikana telan ja pensselin voi kietoa muo-

jaaja tai sivellin käy tähän työhön myös yhtä

seen. Levitä maalia kunnolla joka paikkaan,

kää, niin se irtoaa helpommin. Puhdista lo-

viin, jotta ne eivät kuivu.

hyvin.

jotta maali varmasti peittää seinän tasaisesti.

puksi kaikki välineet.


6

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Tulikivi Oy

Teksti: Saara Pakaslahti

Tulisijasta turvallinen ja kestävä kodin sydän Tulisijan jälkiasennus voi hyvinkin olla mahdollista, mutta tulisijan sekä savuhormin valinta vaativat ammattitaitoista suunnittelua ja niiden asentaminen suurta huolellisuutta.

Tulisija tuo kotiin sekä huoltovarmuutta sekä asumismukavuutta. Vanhempi opettaja Jani Jämsä Pelastusopiston onnettomuuksien ehkäisyn tiimistä kannustaakin hankkimaan puulla lämmitettävän tulisijan myös taloon, jossa sitä ei entuudestaan ole. – On kehitetty hyviä ja paloturvallisia elementtipiippuja, eikä tulisijan ja savuhormin tekeminen jälkikäteen ole niin hankalaa kuin voisi kuvitella. Suunnittelu ja asennus pitää kuitenkin hoitaa erittäin huolellisesti. Tärkeintä on varmistaa tulisijan ja savuhormin yhteensopivuus sekä savuhormin asennus asennusohjeiden mukaisesti. Ensimmäiseksi Jämsä suosittelee selvittämään jälkiasentamisen edellytyksiä nuohoojalta tai paikalliselta pelastuslaitokselta. – Nuohooja on tulisijojen ja savuhormien ammattilainen, joka osaa helpoiten ottaa kantaa niihin liittyviin asioihin.

Jos ja kun nuohooja näyttää hankkeelle vihreää valoa, voi siirtyä varsinaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. – Kun tulisijan ja savuhormin suunnitteluun varaa riittävästi aikaa ja ammattitaitoa, niiden soveltuvuuden ja hyväksyttävyyden varmistaa rakennustarkastajalta, antaa asennuksen ammattimiehen tehtäväksi, valvonnan vastuullisen ja osaavan vastaavan työnjohtajan hoidettavaksi ja kysyy tarvittaessa neuvoja pelastusviranomaiselta, välttyy ikäviltä yllätyksiltä ja kodin sydämestä tulee myös turvallinen ja kestävä, tiivistää Jämsä.

Rakennusvalvonnan pakeille heti ensimetreillä Ympäristöministeriön julkaiseman Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus -oppaan mukaan tulisijan ja savupiipun rakentaminen edellyttää yleensä rakennusvalvontaviranomaisen lupaa, oli kyse

sitten uudesta rakennuksesta tai olemassa olevassa rakennuksessa jo olevasta tulisijasta ja savuhormista, niiden korjaamisesta tai lisäämisestä tai niihin vaikuttavasta muutostyöstä. – Korjausrakentamisessa yleinen käytäntö on, että jos rakennetaan kokonaan uusi savuhormi, se tarvitsee vähintään toimenpideluvan, ja silloin tarvittavat selvitykset – esimerkiksi hormin sijoituspiirrokset, yksityiskohtakuvat sekä suunnitelmat läpivienneistä – ovat samat kuin uudisrakentamisessa. Yleensä nämä toimenpiteet vaativat myös rakennusvalvonnan hyväksymän vastaavan työnjohtajan, kertoo Jämsä. Lupakäytännöissä on kuitenkin vaihtelua eri kuntien välillä, ja luvanvaraisuuden tulkinta kuuluu rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin. Paikallinen rakennusvalvonta onkin usein ensimmäisiä tahoja, johon tulee olla yhteydessä tulisijatoiveen osalta.

Erityistä tarkkuutta vanhojen hormien suhteen Talosta saattaa löytyä olemassa oleva hormi, johon voidaan liittää uusi tulisija, jos se siihen soveltuu. Tässä tilanteessa erillistä lupakäsittelyä ei aina Jani Jämsän mukaan välttämättä vaadita, mutta tämä täytyy toki selvittää kuntakohtaisesti ennakkoon. – Ja tietenkin kaikki samat asiat on huomioitava kuin uuden hormin rakentamisessakin, ja tulisijalle kannattaa pyytää käyttöönottotarkastus pelastusviranomaiselta. Jämsä korostaa, että jälkiasennuksissa on oltava erityisen tarkkana juuri vanhojen savuhormien suhteen, sillä niissä saattaa olla vanhoja ilmahormeja tai liian ohuita väliseinämiä, jotka eivät täytä tulisijan vaatimia paloturvallisuusvaatimuksia. Tai pahimmillaan ilmahormi on auki suoraan ullakolle. – Jos tällaista hanketta suunnittelee,


A&K Omakoti 6/2019

kannattaa ehdottomasti konsultoida ainakin nuohoojaa sen suhteen, voiko hormiin kytkeä tulisijan turvallisesti. Näin kannattaa siis toimia, vaikkei jälkiasennushanke olisi luvanvarainenkaan.

Kosteuseristys ja kantavuus unohtuvat usein Luvituksen lisäksi täytyy selvittää rakenteiden edellytykset tulisijan jälkiasennukseen. Jos talosta ei löydy rakennepiirustuksia, kannattaa kääntyä pätevän rakennesuunnittelijan puoleen, joka selvittää vanhat rakenteet ja niiden kantavuudet ja tarvittaessa suunnittelee lisä- tai vahvistusrakenteet tulisijaa varten. Jani Jämsä sanoo, että savuhormin ja tulisijojen perustusten riittävä kantavuus sekä kosteuseristys perustusten ja muurattujen rakenteiden välillä ovat niiden kestävyyden kannalta erittäin tärkeitä asioita. – Kosteustekniset asiat ja kantavuus tulisijojen ja savuhormien perustuksissa on huomioitava. Nämä unohtuvat monesti varsinkin korjausrakentamisessa. Myös ilmanvaihto on huomioitava jälkiasennusprojektissa. Jos tulisija tehdään taloon, jossa on alipainetta synnyttävä ilmanvaihto tai esimerkiksi liesituuletin kohdepoistona, täytyy huolehtia siitä, ettei savuhormi toimi tuloilmareittinä.

Läpiviennit avainasemassa paloriskin kannalta Paloturvallisuuden kannalta tärkeimpiä asioita tulisijan sekä savuhormin kokonaisuuden suunnittelussa ovat läpiviennit, suojaetäisyydet sekä oikea lämpötilaluokka. Suojaetäisyysvaatimukset palaviin rakenteisiin täytyy huomioida etenkin vaakarakenteiden läpivientikohdissa. Muuratuissa savuhormeissa sekä ympäristöministeriön asetuksen mukaisten rakenneohjeiden mukaan itse tehdyissä metallisissa kevythormeissa nyrkkisääntönä on 100 millimetrin suojaetäisyys paksumpiin palaviin tarvikkeisiin hormin ulkopinnasta mitattuna. – Tehdasvalmisteisilla hormeilla valmistaja määrittää suojaetäisyydet testien perusteella aina hormikohtaisissa asennusohjeissa. Kaikilla hormeilla tarvitaan aina kuitenkin lämpö- ynnä muun liikkumavaran mahdollistava vähintään 20 millimetrin rako viereisiin rakennusosiin, vaikka suojaetäisyysvaatimusta ei paloturvallisuusmielessä olisikaan, tarkentaa Jämsä. Suunnittelussa ja asennuksessa pitää pyrkiä varmistamaan myös valmishormin, ja etenkin metallisen kevythormin, riittävä jäähtyminen välipohja- sekä yläpohjaläpivienneissä. – On esiintynyt tulipalotapauksia, joissa metallihormi on kuumentunut liikaa, koska se on jäänyt asennusvaiheessa valmistajan asennusohjeita paksumman lämpöeristekerroksen väliin läpivientikohdassa. Näihin tilanteisiin suomalaiset valmistajat ovat kehittäneet erityisratkaisuja.

CE-merkintä ei suoraan takaa hormin soveltuvuutta Mitä hormin tyyppiin tulee, saneerauskohteessa valinta osuu usein juuri val-

7

www.omakotilehdet.fi 

mishormiin. – Korjausrakentamisen puolella tehdasvalmisteiset savuhormit ovat yleistyneet enemmän, johtuen varmaankin niiden nopeammasta ja joustavammasta asennuksesta työmaalla, Jämsä kertoo. Perinteiset muuratut savuhormit ja tulisijat ovat silti edelleen suosittuja etenkin uudisrakentamisessa. Hyvämaineisen ja ammattitaitoisen muurarin tekemä tulisija-hormikokonaisuus onkin hyvä vaihtoehto. Muurattujen tulisijojen sekä savuhormien suunnitteluun ja rakentamiseen on myös olemassa selkeät ohjeet, joita noudattaen voi varmistua siitä, että ne ovat turvallisia, pitkäikäisiä ja viranomaisten hyväksyttävissä. Valmistulisijojen sekä -savuhormien suunnittelun ja asennuksen suhteen on oltava tarkkana, jotta kokonaisuudesta tulee turvallinen. – Tehdasvalmisteisia tulisijoja ja savuhormeja on markkinoilla todella monia vaihtoehtoja, jotka vaihtelevat materiaaleiltaan ja rakenteiltaan hyvin paljon. Niiden soveltuvuus tulisijaan ja rakennukseen on aina suunniteltava ja varmistettava tapauskohtaisesti, jotta saavutetaan turvallinen ja kestävä lopputulos, Jämsä sanoo. Tehdasvalmisteisissa savuhormeissa voi olla CE-merkintä, jonka saaminen edellyttää, että piippu on testattu harmonisoitujen tuotestandardien mukaisesti. On kuitenkin tärkeä huomata, että CEmerkintä ei ole laatumerkki, eikä yksinään takaa tuotteen soveltuvuutta ja käytettävyyttä kohteessa. Hormin soveltuvuus suunnitellulle tulisijalle onkin aina varmistettava.

Täyttääkö hormi savuhorminormien vaatimukset? Jani Jämsä kertoo, ettei kaikkia metallirakenteisia kevytsavuhormeja ole edes suunniteltu ja tarkoitettu jatkuvasti lämmitettäviin tulisijoihin, vaan lähinnä loma-asutuskäyttöön. Kevytsavuhormin korroosionkestoominaisuuksista kannattaa myös pyrkiä varmistumaan ennen hormin valintaa. – On esiintynyt tapauksia, joissa Suomeen tuodun kevytsavuhormin korroosionkesto-ominaisuudet eivät ole riittäneet meidän olosuhteissamme, varsinkaan kohteissa, joita käytetään vain kesäisin. Kaikki hormit eivät välttämättä täytä myöskään suomalaisten savuhorminormien vaatimuksia nokipalonkestävyydestä ja lämpötilankestävyydestä. Asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta määrää, että kiinteää polttoainetta käyttävissä tulisijoissa sekä saunankiukaissa savuhormin yhdys- ja liitinhormeineen täytyy olla vähintään lämpötilaluokkaa T600. Tämä tarkoittaa, että standardin mukaisessa hormin T600-lämpötilakokeessa hormin alapäässä savukaasujen lämpötilana on noin 700 astetta. Ympäristöministeriön oppaan mukaan turvallisimpaan lopputulokseen pääsee käyttämällä aina vähintään T600-luokan savuhormia riippumatta tulisijan käyttötarkoituksesta tai polttoaineesta. Jämsän mukaan edes T600 ei ehkä kuitenkaan ole riittävä lämpötilaluokka kaikille savuhormi- ja tulisijayhdistelmille Suomessa, etenkään saunan kiukaiden hormeille. Niissä on nimittäin polttokokeissa mitattu jopa yli 1 000 asteen lämpötiloja. – Jos vaikkapa ulkomailta verkkokau-

24h

HÄTÄPÄIVYSTYS

Öljypoltin- ja LVI-huoltoa Öljypolttimet, kattilanvaihdot, säätöautomatiikka, patteriventtiilit, paisunta-astiat, kiertovesipumput.

- Täydellinen öljypoltinhuolto/säätö

040 965 2000

NUOHOUSPALVELUT IV-KANAVIEN PUHDISTUKSET HORMITARKASTUKSET

050 466 9381

WWW.NUOHOUSAHVENHARJU.FI

pasta tilattu alhaisen lämpötilaluokituksen – esimerkiksi T100- tai T300-luokan – hormi laitetaan suomalaisen tulisijan tai kiukaan perään, tilanne on hurja – käytännössä se voi vertautua melkeinpä tulipalon sytyttämiseen, Jämsä havainnollistaa.

Myös tiiviys ja nuohottavuus tulee huomioida Jälkiasenteisen savuhormin ja tulisijan suunnittelussa sekä asennuksessa on huomioitava myös tiiviys ja nuohottavuus. Hormien ja tulisijojen on oltava savutiiviitä, jotta haitallisia kaasuja ei pääse vapautumaan asuintiloihin. Esteetön nuohottavuus puolestaan on tärkeää riittävän vedon ja lämpötehokkuuden varmistamiseksi sekä nokipalon ehkäisemiseksi. Jämsä kertoo, että tiiviyden kannalta tärkeimmät kohdat ovat liittymät ja läpiviennit sekä tulisijan nuohous- ynnä muut luukut. – Näiden tiiviyden varmistamiseksi tulisija ja hormi tulee perustaa samalle perustukselle, ettei liikkumista pääse tapahtumaan. Liittymäkohdat täytyy tehdä huolella ja valmishormeissa kannattaa käyttää valmiita, hormi- ja tulisijakohtaisia liittymäkappaleita sopivuuden varmistamiseksi. Luukkuihin on olemassa yleismallin tiivistenauhaa ja valmistajien luukkukohtaisia tiivisteitä. Nuohouksen kannalta huomioitavia asioita ovat nuohousluukkujen sijoitus sekä vesikaton varusteet. Nuohousta varten on savuhormille päästävä turvallisesti säällä kuin säällä. Turvallinen kulku hormille tarkoittaa yleensä tukevasti kiinni-

tettyjä talotikkaita ja kulkusiltaa katolla. Tarvittaessa savuhormille on asennettava myös nuohousteline tai piipputikkaat.

Nuohooja asiantuntijaksi kunnon seurantaan Ennen käyttöönottoa rakennusvalvonta tekee luvanvaraisissa asennuksissa loppukatselmuksen, jossa tarkastetaan, että tulisija savuhormeineen on tehty kelvollisesti ja suunnitelman mukaisesti. Tulisijan ensimmäiset lämmityskerrat suoritetaan varovasti, valmistajan ja suunnittelijan ohjeita noudattaen. Näin vältetään tulisijan ja savupiipun vaurioituminen sekä tulipalon riski. Hyvä hankinta tuoreen tulisijan omaavaan taloon on häkävaroitin, joka sijoitetaan tulisijan läheisyyteen, ilman luonnolliseen liikkumissuuntaan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Tulisijan sekä savuhormin kunnon tarkkailu kannattaa antaa ammattitaitoisen nuohoojan tehtäväksi. Säännöllinen nuohous on myös tärkein tulisijojen ja hormien huoltoon liittyvä asia. – Nykyisen nuohousasetuksen mukaan kaikki ympäri vuoden jatkuvassa käytössä olevat tulisijat savuhormeineen on nuohottava kerran vuodessa. Ainoastaan yksityiskäyttöisessä loma-asunnossa nuohousväli on kolme vuotta, muistuttaa Jämsä. Artikkelin lähteinä Jani Jämsä sekä ympäristöministeriön opas Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus – esimerkkejä savupiippujen ja tulisijojen toteuttamisesta 31.1.2019.


8

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Dreamstime.com

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Hybridilämmityksellä tavoitellaan säästöjä lämmityskuluihin Hybridilämmitys valikoituu nykyään entistä useamman pientalon lämmitysratkaisuksi. Sen avulla voidaan hyödyntää uusiutuvia ja edullisempia energiamuotoja, mutta myös laskea päästöjä.

ILMASTOINTILAITTEIDEN ASENNUKSET • huollot • ilmalämpöpumput ja asennukset • IV-kone vaihdot • kanaviston puhdistus • korjaukset • mittaukset • säädöt

HOTULUFT OY

Nurmijärvi 0400 302 963 posti@hotuluft.fi • www.hotuluft.fi

Pellervon taloustutkimus PTT:n tämänvuotinen asumismenoselvitys arvioi suomalaisten asumismenojen kasvun jatkavan – joskin aiempaa hitaampana – vuosina 2019–2021. Asumisen suurin yksittäinen kuluerä on tavallisimmin lämmitys, ja sillä on ollut oma roolinsa myös asumismenojen kasvussa. Esimerkiksi Omakotiliiton taannoisen selvityksen mukaan suurin osa asumismenojen alueellisista eroista selittyi juuri lämmityskuluilla. Liitto otti

myös elokuussa kantaa Rinteen hallituksen kestävän kehityksen verouudistukseen ja huomautti lämmitysenergiaverojen korotuksen lisäävän asumiskustannuksia entisestään. Ei siis mikään ihme, että eri lämmitysmuotoja yhdistelevä hybridilämmitys kiinnostaa nykyään entistä enemmän omakotitalonomistajia, jotka haikailevat pienempien lämmityskulujen perään. – Siinä voi olla kaksi tai useampi lämmitysmuotoa, jotka vuorottelevat esimer-


kiksi vuodenajan tai vuorokauden aikana siten, että hyödynnetään mahdollisimman edullista lämmitysmuotoa, joka useimmissa tapauksissa on uusiutuvaa energiaa ja laskee siten myös päästöjä, kuvailee Porin kaupungin energiainsinööri Marjo Kekki hybridilämmitystä. Hän toimii energianeuvojana Energianeuvonta Satakunnassa -hankkeessa sekä ILSA – Ilmastoviisas Satakunta -hankkeessa.

Hybridilämmitys yleistynyt viime vuosina

MU

O VA L M

lämmitystaparemontin yhteydessä. Hän toteaa, että edessä on kuitenkin suuri muutos, kun öljyn lämmityskäytöstä ollaan hallituksen ohjelman mukaan luopumassa 2020-luvulla. – Käytännössä tämä tarkoittanee lämmitysöljyn verotuksen nostamista samalle tasolle dieselin kanssa.

Valitse toisiaan tukevat lämmitysmuodot Hybridilämmityksessä voi sovitella yhteen useampia eri lämmitysmuotoja. Jotta siitä saataisiin kuitenkin suurin mahdollinen hyöty irti, olisi hyvä miettiä, mitkä lämmitysmuodot tukevat hyvin toisiaan niin teknisesti kuin taloudellisestikin. – Tapauksesta riippuen hybridilämmitys voi sisältää esimerkiksi aurinkoenergiaa, puulämmitystä joko kattilassa tai tulisijassa, pellettiä automaattisessa pellettitakassa tai kattilassa, tai lämpöpumppuratkaisuja, luettelee Marjo Kekki. Hän mainitsee esimerkiksi aurinkolämmön sopivan käytännössä kaikkiin vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin. Sitä voi käyttää tuottamaan lämmintä käyttövettä keväästä syksyyn ja kesällä hoitamaan märkätilojen lattialämmitys, mikä vaatii kuitenkin vesikiertoisen lämmönjaon ja oman lämmityskierron märkätiloille. – Suuremmalla keräinalalla saadaan hyötyä vielä myös muun asunnon lämmittämiseen keväisin ja syksyisin. Aurinkolämpö varastoidaan lämminvesivaraajaan, jonka mitoittaminen on tärkeä seikka aurinkolämmön kannattavuudessa,

kertoo Kekki. Erityisen hyvä yhdistelmä hänen mukaansa on puu- tai pellettilämmitys aurinkolämmön rinnalla. Tällöin auringosta saadaan kaikki tarvittava lämmitysenergia keväästä syksyyn ja vältytään puun polttamiselta. – Myös öljylämmityksen rinnalle sopii monta täydentävää lämmitysmuotoa, mutta öljylämmittäjän kannattaa odottaa, miten hallitus linjaa öljylämmityksestä luopumisen eli voiko öljyä tulevaisuudessa käyttää yhtenä lämmitysmuotona muiden rinnalla. Aurinkosähköllä, jota saadaan keväästä syksyyn, voi puolestaan tuottaa lämpöpumpun käyttämää sähköä kesälläkin. Ilmalämpöpumpun viilennyskäyttö kesällä ja aurinkosähkö kulkevatkin Kekin mukaan ajankohdallisesti hyvin käsi kädessä.

Nykyinen lämmitysjärjestelmä rajaa vaihtoehtoja Se, millaisiin pientalokohteisiin hybridilämmitys soveltuu, riippuu Kekin mukaan valitusta täydentävästä lämmitysmuodosta. Esimerkiksi vesikiertoinen lämmönjako joko patteri- tai lattialämmityksenä mahdollistaa lämmitysjärjestelmän täydentämisen lämmöntuottotavalla, joka myös siirtää lämmön veteen. – Niin sanotun kuivan lämmönjakojärjestelmän rinnalla, jossa on esimerkiksi sähköpatterit, voidaan tuottaa lämpöä tulisijalla, ilmalämpöpumpulla tai automaattisella pellettitakalla. Mikäli lämpöenergiankulutus on pientä, voi järjestel-

män täydentäminen olla haastavaa taloudellisessa mielessä. Kekki huomauttaa, että olemassa olevan lämmöntuottotavan kunto ja ikä saattavat kuitenkin asettaa esteitä sen käytölle osana hybridilämmitysjärjestelmää. Hybridilämmityksen toteutusta suunniteltaessa onkin tärkeää tuntea olemassa oleva lämmitys ja lämmönjakojärjestelmä, sillä ne rajaavat vaihtoehtoja. – Vesikiertoisessa lämmönjakojärjestelmässä, jossa lämpö tuotetaan vaikka öljyllä, on vaihtoehtoja enemmän kuin esimerkiksi sähköpatterilämmityksessä. Joissain tapauksissa pannuhuoneen koko rajoittaa hybridilämmitykseen siirtymistä, hän toteaa.

Kannattavuus ohjaa järjestelmän suunnittelua Koska hybridilämmitykseen siirtymisen motiivina on yleensä lämmityskuluista säästäminen, sen kustannukset ja investoinnin kannattavuus ylipäätään kiinnostavat väistämättä. Mutta miten arvioida, mitkä lämmitysmuodot olisivat sitten pidemmän päälle juuri omalla kohdalla kustannustehokkaita? Marjo Kekki toteaa, että mikäli kohteessa on lämmitystapa, jossa ei ole perusmaksuja ja energia on kallista, voidaan järjestelmän täydennykseltä odottaa taloudellista kannattavuutta. – Sen sijaan, jos käytössä on esimerkiksi kaukolämpö, jossa energia on edullista ja perusmaksu korkea, lämmitysjärjestelmän täydentäminen ei kannata taloudellisesti.

I S

U

Hybridilämmitys on Kekin mukaan viime vuosina yleistynyt ja muuttunut monimuotoisemmaksi, mutta sitä voidaan ajatella olleen jo pitkään. Hän mainitsee esimerkkinä puun polton tulisijassa sähkö- tai jonkin muun lämmityksen rinnalla lämmityskulujen leikkaamiseksi. Kekki huomauttaa, että erityisesti suosiotaan ovat kasvattaneet erilaiset lämpöpumppuratkaisut, joista etenkin ilmalämpöpumppujen myyntiluvut ovat nousseet voimakkaasti erityisesti niiden viilennysominaisuuden vuoksi. – Ilmalämpöpumppua voi käyttää tietenkin myös tilojen lämmitykseen – täydentämässä esimerkiksi sähkölämmitystä – jolle meidän oloissamme on suurempi tarve kuin jäähdytykselle. Vastoin urbaanilegendaa ilmalämpöpumpun käyttö kesäaikaiseen jäähdytykseen ei syö lämmityskauden aikana saatuja säästöjä, mikäli sitä käytetään oikein. Hybridilämmitystä hankitaan Kekin mukaan etenkin vanhempiin kohteisiin

TT

9

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

to Oy Asun rven ijä Nurm te Lois

Jouluksi uuteen kotiin Asunto Oy Nurmijärven Loiste / Mahlamäki 2, 01900 Nurmijärvi Miltä kuulostaisi muuttovalmis koti Nurmijärven keskustasta lähellä palveluita ja upeita ulkoilumaastoja? Nurmijärven Loiste on juuri oikea paikka sinulle. Alueen rauhallisuus yhdistettynä kerrostaloasumisen vaivattomuuteen tekevät arjesta sujuvaa. Tarjolla on koteja yksiöistä kolmioihin. Koska uudessa asunnossa kaikki on valmiiksi kunnossa, sinä voit rauhassa keskittyä itseesi ja läheisiisi. Muuta vaikka heti ja aloita uusi vuosi uudessa kodissa! Tutustu lisää asuntoihin osoitteessa lapti.fi/nurmijarvenloiste.

TO M I KO S U N E N Myyntipäällikkö, LKV puh. 040 668 6192 tomi.kosunen@lapti.fi

m2 27,5 45,5 65,0 82,5

Mh alk. 27 707 33 857 89 458 116 335

Vh alk. 139 700 168 350 229 450 297 825

Tekemällä kaupat viimeistään 20.12.2019 saat merkittävän jouluedun! Kysy lisää edusta myyjiltämme.

Esittely su 15.12. klo 12.00–12.30 Mahlamäki 2, 01900 Nurmijärvi

Kysy lisätietoja myyjiltämme: M I N N A TU O H I M A A-TI R I Asuntomyyjä puh. 050 477 2121 minna.tuohimaa-tiri@lapti.fi

Huoneistoesimerkit: Asunto Tyyppi A17 1h+kt B22 2h+kt B21 3h+kt B40 3h+kt+s

Rakennusliike Lapti Oy, Äyritie 8 B, Vantaa Katso lisätietoja Lapti-kodeista lapti.fi/etelasuomi


10

www.omakotilehdet.fi 

Koska niin toteutustavat kuin lähtötilanteetkin ovat kirjavia, hybridilämmitykseen siirtymisestä koituvat kustannukset ovat kuitenkin aivan tapauskohtaisia. – Halvimmillaan kyse voi olla ilmalämpöpumpun hankkimisesta sähkötai öljylämmityksen rinnalle, jolloin puhutaan reilusta 2000 eurosta. Jos öljylämmitystä lähdetään täydentämään esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpulla, voivat kustannukset nousta yli 10 000 euroon.

Hybridilämmityksen ohjaus olennaisessa roolissa Eri lämmitysmuotojen yhdistelmissä on olennaista, että lämmityksen ohjaus toimii suunnitellusti. Näin käytetään aina edullisinta lämmitystapaa tilanteessa kuin tilanteessa. – Ammattilaisen suunnitteluun kannattaa siis satsata, kiteyttää Kekki. Hän huomauttaa, että hybridilämmityksestä saatavat säästöt riippuvatkin hyvin paljon siitä, onko lämmitystapojen yhdistelmä järkevä ja toimiiko ohjaus. – Mikäli yhdistellään samalla lämpötilatasolla toimivia lämmönlähteitä, esimerkiksi aurinkolämpö ja poistoilmalämpöpumppu, voi takaisinmaksuaika venähtää pitkäksi. Ohjauksen rooli hybridilämmityksessä onkin ensiarvoisen tärkeä: – Hybridilämmityksen ohjaus on vaativampaa verrattuna yhden läm-

A&K Omakoti 6/2019

mitysmuodon järjestelmiin. Markkinoille on tullut viime aikoina hybridilämmityksen ohjaukseen erilaisia ratkaisuja samalla kun keskenään vuorottelevien tai toisiaan täydentävien uusien lämmitysmuotojen määrä on lisääntynyt.

Toimiva lämmitys huomioi vuodenaikojen vaihtelut Marjo Kekki huomauttaa lämmitystarpeen jakaantuvan hyvin vahvasti vuodenaikojen mukaan. Kesällä tarvetta on yleensä vain märkätilojen lämmitykselle. – Aurinkoenergiaa hyödynnettäessä tulee huomioida, että se on aina täydentävä järjestelmä, koska marras-, joulu- ja tammikuussa tuotto on hyvin lähellä nollaa. Hän kertoo, että aurinkosähköä voi syöttää myös lämminvesivaraajan vastuksille, mutta jos lämpimän käyttöveden tarve on suuri kesälläkin, kannattaa tarkastella sen tuottamista aurinkolämmöllä. – Sen tuotto neliömetriä kohti on jopa kolmin- tai nelinkertainen aurinkosähköön verrattuna. Tarkempia tietoja hybridilämmityksen hankkimisesta voi hakea Motivan nettisivuilta. Kekki kehottaa lisäksi ottamaan yhteyttä oman maakunnan energianeuvojaan, joiden yhteystiedot löytyvät myös Motivan sivuilta tai yksinkertaisesti googlaamalla ”maakunnalliset energianeuvojat”.

Säästöä lämmityskuluista myös käyttötottumuksia muuttamalla Hybridilämmityksen lisäksi lämmityskuluista voi – ja kannattaa – pyrkiä säästämään myös muilla keinoilla. Marjo Kekin mukaan ensisijaisena toimenpiteenä tulisi aina olla lämmitysenergiankulutuksen leikkaaminen esimerkiksi tiivistämällä, lisäeristämällä tai omia käyttötottumuksia tarkkailemalla. Eräs tehokas keino on lämpötilan pudotus suositellulle tasolle, joka on oleskelutiloissa 20–21 astetta ja makuuhuoneessa 18–19 astetta. – Kun nämä toimenpiteet on tehty, voidaan jopa välttyä kokonaan lämmitysjärjestelmän muuttamiselta tai päätyä tekemään kevyempi – ja usein myös edullisempi – täydennysratkaisu. Hän muistuttaa veden säästämisen säästävän myös energiaa, mitä moni ei tule ajatelleeksi. Vedenkulutuksesta lähes puolet lämmitetään ja lämpimästä vedestä suurin osa kulutetaan peseytymisessä. Lyhyemmät suihkussa vietetyt ajat näkyvät siis sekä lämmitys- että vesilaskussa. – Asukkaan tulisi myös edes jollakin tasolla ymmärtää asuntonsa lämmityksen perusasiat; esimerkiksi mitkä tilat lämpenevät millä ja mikä energia on halvinta. Hyvä olisi myös tietää oma kulutuksensa ja sen suhteellisuus muihin vastaaviin kohteisiin.

Kulutuksen ja veden kesto kalusteiden mittarina


materiaalien haluttavuus on lisääntynyt sitä mukaa, kun ekologista asumista on tuotu esille tiedotusvälineissä.

Kysyvä ei eksy kalustemateriaaliviidakossa Kalustealan yrittäjä Olli Päivärinta toivoo, että kuluttaja osaisi kysyä oikeat kysymykset kalusteostoksilla. – Suihkun läheisyys sellaisessa tilassa, johon kalustetta hankitaan, vaatii ymmärrystä kuluttajalta. Ostohetkellä pitäisi olla konkreettista tietoa kalusteen todellisesta roiskeenkestävyydestä. Tieto kosteudenkestävyydestä ei riitä, koska se on kuluttajalle käsitteenä niin tulkinnanvarainen, tähdentää Päivärinta, jolle kalustemateriaalin elinkaari ja ekologisuuskin ovat tärkeitä ominaisuuksia. – Pitää tietää, saako kalusteen päälle roiskua vettä vai kestääkö se vain ilmankosteutta. Nykyään kalustemarkkinoilta löytyy myös erilaisia kvartsi- eli komposiittimateriaaleja, joiden käyttöominaisuudet vaihtelevat ja riippuvat käytettyjen aineiden määrästä. Komposiittitasoja ja -altaita voidaan tehdä kierrätysmateriaaleistakin, jolloin ne ovat ekologisimmillaan. Nanoteknologia on tullut kalusteidenvalmistukseen jäädäkseen. Sillä pyritään vakiinnuttamaan puun luontaisesti vaihtelevat ominaisuudet tietynlaisiksi. Kun puu reagoi liialliseen kosteuteen turpoamalla ja kuivuuteen kutistumalla, nanoteknologiakäsittelyn avulla puupinnan ominaisuudet saadaan vakioiksi ja tiedetään tarkasti.

Kuluttajansuojalaki ei ole aina puolella

Pixabay

Teksti: Pia Tervo

Kalusteiden materiaalivalinnoilla on erityisen suuri merkitys nimenomaan kylpytiloissa, joissa olosuhteet ovat jatkuvasti haastavat. Kaapistojen ovia auotaan päivittäin ja ne kostuvat tai peräti kastuvat usein.

Se, että kylpyhuoneen laatikoston ulkopinta irvistää jo kahden vuoden kuluttua ostosta, ei ole ainoastaan ärsyttävää. Se myös kielii käyttötarkoitukseen sopimattomista materiaalivalinnoista ja ehkä siitäkin, että kalusteen hinnalla on monen ostajan silmissä liikaa painoarvoa suhteessa sen käyttöikään. Heikosti kestäviä kylpyhuonekalusteita ei valmistettaisi, jollei niillä olisi riittävästi kysyntää. Hy-

11

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

vien kalustevalintojen voidaan kuitenkin perustellusti sanoa olevan ekotekoja tänä päivänä. Nykyään markkinoilta löytyy peruskalusteiden lisäksi uutta teknologiaa, esimerkiksi pinnoitteita, joiden ominaisuuksista asiaan huolella perehtyneet myyjät osaavat tarvittaessa kertoa enemmän. Kulutusta kestävien ja pitkäikäisten

Tulisiko kuluttajien saada oikeaa tietoa kalusteen roiskeenkestosta ja voiko erilaisia kosteutta kuvaavia sanoja käyttää markkinoinnissa väärin? Kysymyksellä on sekä eettinen että laillinen painoarvo. Lain mukaanhan tuotteen on sovelluttava sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseensa. Jos kuluttaja ostaa kylpyhuoneeseen allaskaapin, hänellä on perusteltu syy odottaa kaapilta kosteudenkestoakin. Tähän kuluttaja usein luottaa tietämättä, mitä kosteudenkestolla tarkoitetaan. – On kuitenkin hyvin yleistä, että käytössä tuotteet eivät kestä. Riittää, että kylpytiloissa on kosteaa ja kuumaa, niin kaluste ei kestä olosuhteita. Usein myös lattialämmitys ja saunahöyryt tekevät tehtävänsä. Raja, milloin kaluste ei täytä enää kosteudenkestovaatimusta, on häilyvä. Yleensä halvemmilla kylpyhuonekalusteilla onkin vain kahden vuoden takuu. Tämä tarkoittaa sitä, että kalusteiden tulisi kestää takuuajan oikein asennettuna ennen kuin niissä on havaittavissa normaalista kulumisesta poikkeavaa rikkoutumista. – Takuuseen ei kuitenkaan aina voi luottaa reklamaatiotilanteissa. Asiaa selvitettäessä saatetaan havaita, että ongelma johtuu myös käyttäjästä. Vesiroiskeet täytyisi aina pyyhkiä kalusteen pinnalta. Toisella sama kaluste voi vaurioitua pal-

jon nopeammin kuin toisella, Päivärinta huomauttaa. Ostotilanteessa kuluttajan kannattaa kysyä kalusteen soveltuvuuden lisäksi asennukseen liittyvistä seikoista. Niilläkin voi olla vaikutusta kulutuksenkestoon.

Perinteiset luonnonmateriaalit säilyvät uusien rinnalla Suomalaiselle metsäkansalle ehkä tutuin keittiö- ja kylpyhuonekalustemateriaali on puu johtuen pitkälti sen erinomaisesta kestävyydestä. Puu on edelleen luonteva valinta sellaisiin kalusteisiin, joilta vaaditaan lujaa kulutuksenkestoa, hygieenisyyttä ja puhdistettavuutta. Se tarvitsee pintaansa kuitenkin hyvän suojauksen kestääkseen käyttöä. Suojauksen tulee olla sitä tuhdimpi, mitä vaativammista tiloista on kyse. Puu vaatii ajan saatossa myös hiomista ja uudelleen pinnoittamista, mutta sillä tavoin puinen kaluste kestää tarvittaessa sukupolvelta toiselle. – Jos ostetaan kestoltaan hyvä tuote, säästetään ympäristöä ja hankinta maksaa itsensä ajan mittaan takaisin verrattuna huonoon laatuun. Keskitason kylpyhuonekaluste kestää kosteutta jo hyvin. Googlesta löytyy varmasti ratkaisuja, jos viitsii etsiä, neuvoo Päivärinta.

Ekologisilla kalusteilla merkittävästi vähemmän jätettä Saton tuotekehityksen asiantuntijan, puuseppä Jonna Röynän, mukaan tavallisimpien kylpyhuonekalustemateriaalien valmistuksessa on käytetty lastulevyjä tai mdf-levyjä, jotka on maalattu. Tällaiset kalusteet eivät kestä kylpyhuoneiden kosteusrasitusta ja ovat juuri niitä, jotka joutuvat säännöllisin väliajoin vaihtoon. Röynä arvioi kylpyhuoneiden joutuvan nykyään kovemmalle rasitukselle kuin ennen, sillä ihmiset peseytyvät eri syistä useammin. Kaikenlaiset uudet liikuntaharrastukset ovat lisänneet suosiotaan ja hygieenisyysihanteet muuttuneet. Suihkuttelijat eivät kuitenkaan aina muista pyyhkiä kalusteiden pinnoille tiivistynyttä vesihöyryä pois. Näin annetaan heikkolaatuiselle materiaalille otolliset olosuhteet kupruilla jopa ennen aikojaan. Muutaman vuoden välein tehtävät kalusteiden vaihdot vievät rahan lisäksi myös aikaa, sekä haittaavat asumista. Ongelma oli olemassa myös Sato-yhtiön vuokra-asunnoissa. Asiasta suivaantuneena Satossa alettiin kehitellä uutta kestävämpää kylpyhuonekalustesarjaa. Jonna Röynä on äskettäin lanseerannut pirkanmaalaisen kalusteyrityksen kanssa kylpyhuonekalustesarjan, jolle on myönnetty Design from Finland -merkki ja avainlipputunnus. Tuotteiden materiaali on massiivilaminaattia ja niille luvataan peräti 25 vuoden takuu. Kylpyhuonemalliston myötä yksin Saton vaihtamien kylpyhuonekalusteiden määrästä syntyvää jätettä kertyy nyt vuodessa 12 500 kiloa vähemmän. Lähteet: TTS Työtehoseura, Kilpailuja Kuluttajavirasto, Sato


12

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019 Invalidiliiton kuva-arkisto / Jyrki Heinonen

Keittiön muutostyöt mahdollistavat itsenäisen toimimisen keittiössä. Keittiössä on työpöydän alla polvitilaa. Hyllyyn, jääkaappiin ja uuniin ulottuu pyörätuolista.

Esteettömässä kodissa arki onnistuu Kodin remontoiminen esteettömäksi alkaa pohtimalla tiloja liikkumis- ja toimimisrajoitteisen henkilön näkökulmasta. Tavoitteena on saada asuintilat, jotka sopivat myös muuttuviin elämänvaiheisiin.

Teksti: Pia Tervo

Pientaloasuntoja suunnitellaan ja rakennetaan usein ihmisille, jotka täyttävät tietyt perusasujan normatiiviset vaatimukset. Suurin osa aikuisista omakotiasujista esimerkiksi liikkuu kahdella jalalla, on pituudeltaan 166 senttimetristä ylöspäin ja pystyy avaamaan ovia molemmilla käsillään. Tavallisen pientaloasunnon tilat muuttuvat usein toimimattomiksi heti, kun niihin muuttaa henkilö, joka turvautuu arjessaan apuvälineisiin tai avustajiin. Onneksi vammaispalvelulakiin on kirjattu vammaisen oikeudesta saada tarvittaessa avustusta kodin remontoimiseen esteettömäksi. Muutostöiden tavoitteena on se, että vammainen voi jatkaa mahdollisimman itsenäistä asumista kodissaan. Esteettömyyteen liittyvät ohjeet ja määräykset sekä tulevaisuuden tarpeetkin huomioiva koti soveltuu hyvin myös muun perheen käytettäväksi.

Ahtaus ja tasoerot tuottavat hankaluutta Asunnon muutostyöt tehdään aina vammaisen tarpeisiin perustuvan yksilöllisen suunnitelman pohjalta. Tavoitteena on saada toimiviksi ne tilat, jotka määritellään asumiselle välttämättömiksi ympäristöministeriön ohjeessa rakennuksen esteettömyydestä. Usein asunnon puutteet liittyvät yleiseen turvallisuuteen ja toimivuuteen liikuttaessa esimerkiksi pyörätuolin tai rollaattorin kanssa. – Tavallisin puute on se, että wc- ja peseytymistilat eivät täytä esteettömyyden vaatimuksia. Tämä riippuu toki paljon siitä, minkä ikäisestä asunnosta on kysymys, kertoo Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija ja arkkitehti Satu WäreÅkerblom. – Usein tilat ovat ahtaita tai kulku niihin hankalaa – on kynnyksiä ja kapeita ovia, jolloin apuvälineillä kulku vaikeutuu tai estyy kokonaan. Esteettömyyteen liittyvät ongelmat al-

kavat usein jo ahtaan ulko-oven jälkeen tuulikaapissa, jossa ei esimerkiksi mahdu kääntymään ulkopyörätuolilla tai vaihtamaan sisäpyörätuoliin. Seuraavaksi tulevat vastaan muut kynnykset, tasoerot porrasaskelmineen tai parvekkeen liian kapea ovi. – Asuntokohtainen ulkotila katsotaan myös asumiselle välttämättömäksi tilaksi. Parveke tai terassi on asumiselle välttämätön tila, mutta saunaa ei sellaiseksi katsota. Asuntosaunat ovatkin lähtökohtaisesti niin pieniä, että niiden saaminen esteettömäksi on melkein mahdotonta, kuvailee Wäre-Åkerblom. – Sen sijaan peseytymistilojen pitää täyttää esteettömyysvaatimukset.

Asuntojen käyttötarkoituksenmukaisuus perustuu asetukseen Asuinhuoneiston ja asuinhuoneiden

minimikoot, sekä huonetilojen vähimmäiskorkeudet määritellään asetuksessa asuintiloista. Remontoitaessa ja kalustettaessa esteetöntä kotia on lähdettävä niistä tekijöistä, joilla koti saadaan toimivaksi liikkumis- ja toimimisesteiselle asukkaalle, ja voidaan huomioida tekniset, toiminnalliset ja arkkitehtoniset vaatimukset. – Kaikki esteettömät ratkaisut ovat samalla asukkaiden turvallisuutta lisääviä. Esimerkiksi riittävä ja tasainen valaistus on kaikille asukkaille tärkeää, varsinkin silloin kun tiloissa on tasoeroja, portaita tai luiskia, kertoo Wäre-Åkerblom. Kaikkia asunnon tiloja remontoitaessa tärkeintä on miettiä, millaiset edellytykset erityisesti perheen liikkumisrajoitteisella jäsenellä on toimia tiloissa. Esimerkiksi pyörätuolissa istuvaa ajatellen on työtasojen alle jätettävä polvitilaa, jääkaapin avautumispuolelle laskutilaa ja mietittävä etäisyyksiä eri työpisteiden ja laitteiden välillä, etteivät ne ole tarpeet-


13

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Invalidiliiton kuva-arkisto / Jyrki Heinonen

POLTTOPUUTA

Kuiva klapi, kotiin tuotuna 4 m³:n lava 200€

SOITA 0400 452

509

RAKENNUTTAMIS- JA VALVONTATEHTÄVÄT VUOSIEN KOKEMUKSELLA

CGH

Timo Halonen 0500 403 606

timo.asuintalo.halonen@gmail.com

WWW.CGH.FI

MAANRAKENNUSTYÖT OSAAMISTA VUOSIEN KOKEMUKSELLA!

Muutostöiden avulla voidaan saada esteetön kulku parvekkeelle. Parvekkeen ovessa ei ole tasoeroa.

• Pohjakaivuut • Teiden kunnossapito • Salaojat • Purkutyöt

Jyrki Moijanen, Riuskantie 17, 01830 Lepsämä, puh. 0400 880 518 jyrki.moijanen@elisanet.fi • www.moijaset.fi

toman pitkiä. Esteettömässä makuuhuoneessa on riittävästi tilaa liikkua pyörätuolilla, tai avustajan avustaa, ja lähellä oleviin wctiloihinkin pääsee helposti apuvälineillä. Vaatekomeroita suunniteltaessa täytyy miettiä, miltä korkeudelta asukas ylettyy vaatteisiinsa. Erilaiset ulosvedettävät hyllyt ja telineet ovat käytännöllisiä, ja koko vaatekaappi kannattaa valita niin, että sitä voidaan liikutella muuttuvien olosuhteiden myötä. – Tilojen selkeys auttaa esteettömyyden toteuttamisessa. Esimerkiksi muistisairas henkilö pärjää helpommin ympäristössä, jossa tavarat ovat järjestyksessä ja tilat avaria. Esteettömät kodit voivat olla kauniita ja siihen pyrimmekin, että esteettömyys ei tarkoittaisi laitosmaisen näköistä kotia. Nykyään on saatavana paljon sellaisia tuotteita, joissa on designia mukana, Wäre-Åkerblom iloitsee. Näkövammaisen kodissa sen sijaan avarat tilat voivat haitata liikkumista, ja esimerkiksi portaat tulee havaita ympäristöstään. Ratkaisut voivat vaihdella näkövammaisen mieltymyksen ja vamman asteen mukaan. Portaiden tummuuskontrasti voi toimia, mikäli näkövamman aste ei ole 100 %. Kun tiloissa liikkuu sokea, lattiassa olevalla korokkeella voidaan viestittää tulossa olevista portaista.

Muutostöihin voi hakea avustuksia Kodin muutostöiden lähtökohtana pidetään aina avustuksia hakevan ihmisen henkilökohtaista tarvetta, joka arvioidaan asumiskunnan tai -kaupungin sosiaalitoimessa. Remontilla pyritään saavuttamaan sellainen koti, joka täyttää asujan

minimitarpeen. Kunnalla on velvollisuus järjestää kaikki sellaiset apuvälineet, laitteet ja muutostyöt, jotka ovat välttämättömiä asujan mahdollisimman itsenäiseen arjessa pärjäämiseen. Euromääräisiä ylärajoja hankinnoille ei ole asetettu, eikä varallisuusharkintaa tehdä, mutta tavoitteena on korvata ainoastaan välttämättömät ja todelliset kulut. – Esimerkiksi apuvälinemessuilla voi myös kokeilla erilaisia apuvälineitä ja kalusteratkaisuja ennen hankintaa, mikä helpottaa kodin suunnittelua. Valtion korjausavustusta myöntää myös ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), mikäli hakija asuu joko omakotitalossa tai asunto-osakeyhtiön asunnossa ja ruokakunnan tulot ovat riittävän pienet. ARA:lta avustusta voivat hakea kaikki sellaiset ruokakunnat, joissa on yli 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö. Aralla avustuksen suuruus on enintään 50 % korjauskustannuksista, mutta joskus harkinnanvaraisesti erityistapauksissa 70 %. Hakijan kannattaa muistaa, että korjaustöitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöksen saamista. – Vanhustyön keskusliitolla on 15 alueellista korjausneuvojaa eri puolilla Suomea, jotka avustavat muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Neuvonta on maksutonta ja ikääntyneetkin vammaiset voivat ottaa sinne yhteyttä. Invalidiliiton kotisivuilta www.invalidiliitto.fi löytyy vinkkejä ja lisätietoa esteettömästä asumisesta.

Lähteet: www.invalidiliitto.fi, www.finlex.fi, www.ara.fi

Rakennuspalvelu A. Kyllönen Tmi REMONTTIPALVELUT Aarre Kyllönen  040 739 7894 Lopentie 38 01860 PERTTULA

facebook.com/omakotilehti

omakotilehdet.fi


14

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Dreamstime.com

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Liesituuletin pitää keittiön käryt kurissa Liesituulettimen tehtävänä on tehostaa paikallisesti kodin ilmanvaihtoa ja poistaa ruuanlaitossa syntyvät hajut, rasva ja höyry sisäilmasta.

Monet viime vuosina rakennetuista omakotitaloista ovat pohjaratkaisuiltaan avaria, ja keittiö ja oleskelutilat on niissä sijoitettu samaan yhteyteen. Kun ruokaa laitetaan samassa tiloissa kun oleskellaan, on kuitenkin tärkeää, että keittiöstä löytyisi riittävän tehokas liesituuletin. Ilmanvaihtoalan ammattilainen Petri Valve kertoo, että liesituulettimella saadaan tehostettua talon ilmanvaihtoa hetkellisesti ja paikallisesti silloin, kun ilmaan aletaan tuottaa – yleensä ruokaa laitettaessa – enemmän epäpuhtauksia: – Käryjä, kaasuja, vähän sitä rasvaakin. Siinä tilanteessa tietenkin halutaan, että sisäilman laatu ei kärsi ja että käryt eivät jää pyörimään sisäilmaan, hän tiivistää liesituulettimen tarpeellisuuden. Valve huomauttaa, että uudiskohteissa tyypilliset avarat pohjaratkaisut parantavat kyllä asumisviihtyvyyttä, mutta niillä on eräs varjopuoli: – Likaisen ilman ja kosteuden, jota tuotetaan ruuanteon yhteydessä, kaappaaminen on haasteellisempaa. Myös TTS Työtehoseura painotti taan-

noisessa Toimiva keittiö -tiedotteessaan keittiön hyvän ilmanvaihdon edellyttävän liesituuletinta tai -kupua ja kehotti valitsemaan etenkin avokeittiöön tehokkaan liesituulettimen. Liesituulettimet ovatkin kuuluneet jo vuosia uudiskohteiden vakiovarusteisiin, mutta vanhempaankin taloon laitteen saa kyllä asennettua myös jälkikäteen. Olipa kyseessä sitten uusi tai vanha rakennus, kannattaa kuitenkin niin liesituulettimen toteutustapaa, asennusta kuin ylläpitoakin pohtia tarkkaan.

Liesituuletin vai liesikupu? Pääsääntöisesti liesituulettimet ovat joko ilmanvaihtokanavaan kytkettäviä tai sitten aktiivihiilisuodattimella toimivia kiertoilmapuhaltimia. Siinä missä ensin mainitussa tuuletin on varustettu omalla moottorillaan ja poistaa käryt poistokanavaa pitkin ulkoilmaan, jälkimmäinen ohjaa ilman puhdistettuna takaisin sisätiloihin. – Se vain kierrättää sitä samaa ilmaa,

ja tietenkin poistaa ilmasta rasvaa ja hajuja aktiivihiilisuodattimella, tarkentaa Valve. Ilmanvaihtoalan ammattilaisena hän kertoo olevansa kuitenkin enemmän hormiin kytkettävien liesituulettimien kannalla: ne todella vaihtavat ilmaa ja poistavat jäteilman sisätiloista taivaan tuuliin. – Kun tehdään ruokaa tai paistetaan lettuja, niillä saadaan nopeasti tehostettua ilmanvaihtoa ja johdettua jäteilmaa katolle. Kolmas vaihtoehto on liesikupu, jota käytetään usein nykyaikaisten koneellisten ilmanvaihtojärjestelmien yhteydessä. Liesikupu ei ole kuitenkaan yhtä tehokas kuin liesituuletin, ja niillä onkin Valveen mukaan vissi ero: – Ulkoasultaan liesikupu on samanlainen kuin liesituuletin, mutta siinä ei ole moottoria, vaan puhallin on kiinteistön katolla tai ilmanvaihtokoneessa. Liesikuvussa on vain säätöpelti tai -läppä, ja kun se avataan, se tehostaa ilmanvaihtoa.

Laitevalmistaja ohjeistaa asennuksessa Liesituulettimen voi asentaa esimerkiksi saarekkeeseen tai upottaa seinälle, jolloin se ei ole ruuanlaittajan tiellä ja voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa. Petri Valve muistuttaa, että muun muassa sähköasennuksia koskevat ohjeistukset vaikuttavat kuitenkin asentamiseen ja kehottaa noudattamaan sen osalta laitevalmistajan suosituksia. Esimerkiksi hellalta on oltava riittävä etäisyys liesituulettimeen tai -kupuun. Lisäksi liesituuletin vaatii luonnollisesti toimiakseen pistorasian: jos sellaista ei ole sopivasti saatavilla, sen asentaminen ja kytkentä edellyttävät apuun sähköalan ammattilaista. – Myös kaapistot ohjaavat jo aika hyvin sitä asentamista, hän huomauttaa. Jos kotiin hankitaan hormiin kytkettävä liesituuletin, ennen asennusta kannattaa lisäksi varmistua siitä, että hormi on tiivis ja kunnoltaan kelvollinen. Hormista tulee helposti ylipaineinen, kun puhallin sen alapäässä puskee sinne il-


A&K Omakoti 6/2019

maa kovalla virtauksella. Jos hormin seinämät vuotavat hormista toiseen, onkin vaarana, että hajut tulevat takaisin huoneeseen. – Alan ammattiliikkeet tekevät tiiveyskokeita ja tarvittaessa hormin korjauksen ja tiivistämisen, mainitsee Valve. Jos talossa on painovoimainen ilmanvaihto, ja sinne asennetaankin vielä liesituuletin eli koneellista ilmanvaihtoa, ilmanvaihdon toiminta muuttuu väistämättä. Valve suositteleekin, että liesituulettimen asennuksen vanhaan taloon tekisi IV-alan ammattilainen, jolla on kokemusta vastaavista kohteista. Tilanteesta kannattaa vähintäänkin keskustella alan asiantuntijan kanssa. – Kun ollaan laittovaiheessa, on vielä helppo tehdä jotain, kuten korjata hormeja. Muuten voi tulla jälkikäteen hajuhaittaa ja ongelmia.

Oikea teho oikeaan tarpeeseen Vain riittävän tehokkaasti toimiva liesituuletin pitää keittiön käryt kurissa. Eräiden alan liikkeiden suositus liesituulettimen imutehoksi on noin kymmenen kertaa keittiön tilavuus kuutioina. Avokeittiössä imutehon tarve voi olla kuitenkin vielä suurempi, noin 600–700 kuutiota tunnissa. Petri Valve huomauttaa, että liesituulettimista on tarjolla runsaasti erilaisia malleja ja valmistajia. Yleensä niissä kuitenkin mennään aika samoilla tehoalueilla, joten mitään tarkkaa haarukointia tehon osalta ei hänen käsityksensä mukaan tarvitse juuri tehdä. – Ei ole tarpeen miettiä käyttöä ja tilaa. Perusominaisuudet löytyvät kyllä kaikista, ja mikä on ykkösteho milläkin valmistajalla. Tyypillisesti liesituulettimissa on muutama tehoalue, joista kannattaa valita käyttötilanteeseen sopiva: kun jotain paistetaan suurella lämmöllä ja käryä syntyy enemmän, käytetään suurempaa tehoa. Liesituulettimen toimintaa voi Valveen mukaan silloin vielä tehostaa vaikka avaamalla ikkunaa, jolloin saadaan tuuletusta ja korvaavaa ilmaa. Valittu teho vaikuttaa myös laitteen melutasoon. Varsinkin avokeittiöissä liesituulettimen melu voikin ajan mittaan muodostua häiritseväksi etenkin kun sitä käytetään suurimmalla teholla. – Kun käytössä on liesituuletin ja puhallin sijaitsee hormin alapäässä, melua

15

www.omakotilehdet.fi 

on ja sitä pitää vain sietää, Valve toteaa ja lohduttaa liesituulettimen melun olevan kuitenkin vain väliaikaista. Jos hurina kuitenkin häiritsee, hän ehdottaa vaihtoehdoksi liesikupua, jolloin melua aiheuttava puhallin sijaitsee katolla eikä keittiössä.

Ongelmat usein yhteyksissä ilmanvaihtoon Kun liesituuletin toimii suurimmalla teholla, se alipaineistaa kiinteistöä huomattavasti. Tuulettimen kautta talosta poistuu kymmeniä, jopa satoja litroja ilmaa sekunnissa. Vaikka sitä pidetään yleensä päällä vain puoli tuntia tai vartti, tuona aikana poistetaan useita tuhansia litroja ilmaa. Taloon on siis myös tultava jostain vastaava määrä korvaavaa ilmaa. – Silloin on tärkeää muistaa, että joko raottaa vähän ikkunaa tai riippuen siitä, millainen ilmanvaihtojärjestelmä on, huolehtii että korvaavaa ilmaa tulee jostain. Se tehostaa sitä poistoa. Muuten voi äkkiä käydä niin, että takan hormi voi toimia korvausilman reittinä, ja sisätiloihin kulkeutuu sen tai viemärin hajua, kertoo Valve. Jos liesituulettimesta virtaa kylmää ilmaa talon sisätiloihin, sekin on hänen mukaansa tavallisesti merkki ilmanvaihdon ongelmasta. – Asunto on alipaineinen, ja kun puhallinta ei käytetä eikä ole ilmanvirtausta huoneistosta ulospäin, hormi antaa myöten ja alkaa toimia korvausilman reittinä, havainnollistaa Valve ja huomauttaa, että kyse voi olla ilmamäärien säätämisestä. – Kun puhallinta ei käytetä, ilmanvaihto toimii painovoimaisesti huoneistosta ulospäin. Liesituulettimeen kerääntyvä kondenssineste puolestaan liittyy tavallisesti ilmanpoistoon ja siihen, että hormin yläpää pääsee huurustumaan tai jopa jäätymään. Esimerkiksi perunoiden keittämisestä muodostuu paljon kosteutta, joka kerääntyy hormin yläpäähän ja alkaa sieltä sitten mahdollisesti valua. Ongelmaa ilmenee tavallisesti vain tietyillä keleillä, mutta jos kondenssia muodostuu jatkuvasti, Valve vinkkaa pitämään puhallinta pidempään päällä pienellä teholla.

Dreamstime.com

Puhdista liesituulettimen rasvasuodatin säännöllisesti Onpa liesituuletin malliltaan sitten hormiin kytketty tai ilmaa kierrättävä, siinä tulisi olla joko metallinen tai jostain muusta materiaalista valmistettu rasvasuodatin. Suodattimen tehtävä on kaapata rasva ja pöly pois ilmasta, jotta ne eivät ajan myötä kertyisi hormiin aiheuttamaan ylimääräistä palokuormaa. Petri Valve toteaa rasvasuodattimen vaikuttavan palokuorman lisäksi liesituulettimen suorituskykyyn siinä missä sen tehokin. – On tärkeää huolehtia, että suodattimet ovat puhtaat ja että ne vaihdetaan, kun ne tulevat käyttöikänsä päähän. Suodattimen puhdistustarpeeseen vaikuttaa se, miten usein ja millaista ruokaa keittiössä kokataan: suuremmilla lämpötiloilla kokattaessa käryäkin syntyy tavallisesti enemmän. Valve kuvailee likaisen ja rasvaisen suodattimen ikään kuin tukkivan ja heikentävän ilmanvaihtoa. Suodattimen puhdistustarpeen huomaa siis ennen pitkää kyllä hajustakin. Hän kehottaa aluksi kiinnittämään asiaan huomiota ja seuraamaan, milloin liesituuletin ei vaikuta enää kaappaavan käryjä yhtä tehokkaasti. – Näin oppii oman käyttönsä kautta, mikä on oikea puhdistusväli. Helpoimmalla pääsee, kun tekee sen säännöllisesti muutaman kuukauden välein. Metallinen rasvasuodatin on yleensä konepestävä, joten sen puhdistaminen sujuu helposti. Ilmaa kierrättävissä malleissa on lisäksi aktiivihiilisuodatin, jolla saadaan kaasut talteen. Sekin tulee puhdistaa tai vaihtaa säännöllisin väliajoin laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. – Kun metallisen suodattimen laittaa vaikka koneeseen tai pesee ja liottaa sen käsin, se pysyy kunnossa ja ilmanvaihto hyvällä tasolla, vinkkaa Valve. Lähteet: Toimiva keittiö; Heli Mäntylä, Tarja Marjomaa ja Minna Kuusela, TTS Työtehoseura 2014.

Petri Valve toimii Cervi Talotekniikka Oy:n toimitusjohtajana.

IDY REKISTERÖ ke las ja pankkitunnuksilla ullinen itsellesi erittäin ed rjous! sähkönmy yntita

Oletko jo

ONLINE?

Säästä!

Online-palvelussamme asioit silloin kun se itsellesi parhaiten sopii. Sähkönkulutus, -sopimukset ja monet muut hyödylliset tiedot ovat saatavillasi ajantasaisesti missä ja milloin vain!

Nurmijärven Sähkö Oy ✆ (09) 8780 7300 (asiakaspalvelu) ✆ (09) 878 071

Palveleva - Paikallinen - Ympäristövastuullinen


16

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019 Pixabay

Teksti: Saara Pakaslahti

Parasta aikaa ja arjen luksusta kotona Missä sitä ihminen elämästä nauttisi, jos ei kotonaan? Vaikka kotoilu ei käsitteenä tuntuisi tutulta tai edes omalta, moni meistä iloitsee kodin toiminnoista ja tunnelmasta tälläkin hetkellä.


Kenties nytkin istut rennosti sohvalla tai nojatuolissa lukemassa tätä lehteä. Tai vietät kiireetöntä tuokiota kuuman kupposen ja painomusteelta tuoksuvan lehden ääressä. Hienoa! Todennäköisesti teet tämän vieläpä kotonasi. Koti onkin paikka, jossa perimmiltään nautitaan elämästä ja arjesta – kutsuttakoon sitä sitten vaikkapa kotoiluksi. Yliopistonlehtori Piia Pyrstöjärvi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta, sisustus- ja tekstiilimuotoilun alalta tulkitsee kotoilun kotona oleilemiseksi, ja siellä itselle tärkeiden asioiden parissa tapahtuvaksi toiminnaksi – oli se vaikkapa käsitöiden tekemistä, leipomista tai lukemista. Pyrstöjärvi on havainnut, että kotoiluun voi liittyä vahvasti myös turvallisuuden tunne. – Kotona voi olla juuri sellaisena kuin haluaa ja siellä voi hallita ympäristöä, jossa oleilee. Esimerkiksi voi vaikuttaa materiaalivalinnoilla huoneilman laatuun ja valmistamalla ruoan itse, tietää mitä ravinnokseen saa. Myös kotitalousasiantuntija Viivi Maskulin Marttajärjestöstä korostaa turvallisuuden merkitystä: kodin on oltava paikka, jossa voi olla oma itsensä. – Tärkeintä kodissa on, että se on viihtyisä turvasatama – kodissa on omat tapansa ja käytäntönsä, jotka kertovat sen asukkaista.

Villasukat – suomalaisen kotoilun symboli Suomalaisen kotoilun pioneeriksi voisi luonnehtia nyt jo 120-vuotiasta Marttajärjestöä. – Marttojen vinkkejä käydään ahkerasti lukemassa Martat.fi-sivustolla sekä sosiaalisen median kanavilla. Erityisesti kädentaidot, ekologisen siivouksen vinkit, reseptit ja puutarhanhoito ovat aihealueita, jotka kiinnostavat kotoilun näkökulmasta, kertoo Maskulin. Hän sanoo puutarhan sekä viherkasvien hoitamisen kasvattaneen suosiotaan valtavasti viime vuosina. – Myös ilmastonmuutoskeskustelun myötä erilaiset ruoan hankintaan, valmistukseen ja säilömiseen liittyvät vinkit ovat löytäneet takaisin kotikeittiöihin. Luonnonantimet halutaan oppia tuntemaan sekä käyttämään hyödyksi. Maskulinin mukaan Martoilta haetaan toki vinkkejä ja inspiraatiota myös kädentaitoihin, kuten neulomiseen. Oikeastaan suomalaisen kotoilun symboliksi voisikin nostaa vaikkapa villasukat. – Villasukat kuvastavat suomalaista kotoilua hyvin, ovat ne sitten jalassa tai tekeillä.

Myös arjen helpottaminen voi olla luksusta Yleensä kotoilu liitetäänkin juuri itse tekemiseen ja kotona puuhasteluun. Mutta laajemmin tulkiten kotoilu voi tarkoittaa myös arjen luksusta ja elämästä nautiskelua sekä rentoutumista kotioloissa. Kotoilua voi siis olla esimerkiksi kunnon löhökeidas tai tasokkaat AV-laitteet ja valkokangas olohuoneessa, loihakka laiskanlinna lukunurkkauksessa, poreallas terassilla, palju tai pihasauna tai kotioloihin sovitettu spa-osasto saunan yh-

17

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

teydessä. – Mielestäni kotoiluun liittyy myös elämästä nautiskelu. Itse käytän kodin suunnitteluun ja arjen toimivuuteen liittyvien asioiden yhteydessä mielelläni myös termiä ”arjen luksus”. Arkeen voi ja kannattaakin tuoda juuri itselleen soveltuvaa luksusta, eli esimerkiksi jotain sellaista, josta nauttii ja joka voi tuntua ylelliseltä ja josta on haaveillut, sanoo Piia Pyrstöjärvi. Hänen mukaansa luksus voi syntyä yksittäisistä pienistäkin asioista, kuten ilahduttavasta kukkakimpusta. – Arjen luksus voi olla myös arjen helpottamista erilaisilla asioilla, kuten siivouspalvelun käytöllä tai robottipölynimurilla. Toisaalta arjen luksusta voi olla ihan myös kiireetön aamu-, iltapäivä- tai vaikka iltakahvin tai -teen nautiskelu. Tai kaikessa yksinkertaisuudessaan vaikkapa tuore, itse leivottu leipä tai sämpylät. Pyrstöjärvi pohtii, että luksus voi löytyä myös oman harrastuksen kautta: jos tykkää esimerkiksi käsitöiden harrastamisesta, laadukkaat materiaalit ja tarvikkeet voivat lisätä onnistumisen iloa.

Talven selkäkin taittuu kotoillen Kotoilua on mediassa nostettu ilmiönä esille vähän väliä, vaikka sinällään kyse on aivan luonnollisesta asiasta. Me suomalaiset kun olemme varmasti olleet jossain määrin aina – etenkin pimeämpään vuodenaikaan – kotona viihtyvää kansaa. Piia Pyrstöjärvi uskoo kotoilun merkityksen korostuvan juuri kylmänä ja pimeänä vuodenaikana. – Kotiin halutaan tuoda kaamosta karkottavia asioita, rentoutua ja sallia vaipuminen ”karhun uneen”, josta heräillään aktiivisempaan elämäntapaan auringon noustessa horisontin yläpuolelle. Pakkasen paukkuessa ulkona aikaa vietetään enemmän sisätiloissa oleillen ja puuhastellen mukavia, iloa tuottavia ja mieltä virkistäviä asioita. Pyrstöjärvi kertoo itsekin kotoilevansa paljon. Koti on hänelle tärkeä paikka hektisen ja sosiaalisen työelämän sekä muun kodin ulkopuolella tapahtuvan arjen vastapainoksi. Hän uskoo kotoilun merkityksen kasvaneen muidenkin suomalaisten keskuudessa, vaikka ilmiötä ei niin tarkkarajaisesti hahmotettaisikaan, saati määriteltäisi kotoiluksi. – Kotona viihdytään ja koteja sisustetaan persoonallisemmin. Sisustustrendit enemmänkin antavat vinkkejä kuin ohjailevat tarkasti kodin tyyliä. Luulen, että konmari-ilmiö on myös osakseen vaikuttanut suomalaistenkin koteihin ja elämäntyyliin. Uskalletaan rohkeammin ja ilman syyllisyydentuntoja tehdä juuri niitä asioita, joista nauttii, ja valita kotiin juuri niitä asioita joista pitää, ilman että säilyttää kodissaan tavaroita, jotka eivät tuota iloa.

Sopivan rento koti sallii kotoilunkin Toisaalta mediassa esiin on noussut sellainenkin sana kuin kotihäpeä. Jos oma koti ei näytä ihan siltä kuin sisustuslehdissä tai sosiaalisessa mediassa, sisustusryhmien kuvavirrassa, saatetaan kodista kokea häpeää.

Pixabay

č

Kodissa saa näkyä arki ja muistot.

– Ehkä juuri konmari-ilmiön tai siivousohjelmien kautta tuli välillä tunne, että ihmiset häpeävät kotejaan tai pelkäävät pyytää sinne ystäviään, jos kotona on sotkuista ja paljon tavaraa. Mutta pitääkö kodin olla edustuskoti, eikö se saa olla juuri sellainen kuin on, ja silti sinne uskaltaa pyytää kavereita? Tässäkin asiassa toivoisi ihmisten suhtautuvan armollisesti, hyväksyen itsensä ja toisensa, sekä myös kotinsa, sanoo Piia Pyrstöjärvi. Myös kotoilua voisi edesauttaa suhtautumalla kotiin ja asumiseen sallivasti. – Kodikkuuteen liitetään usein rentous ja lämminhenkisyys. Kodikkaassa kodissa eletään rakkaiden ihmisten ja tärkeiden asioiden ympärillä. Kodissa saa näkyä arki ja muistot. Kodin ei tarvitse olla täydellisen siisti vaan sopivan rento, mikä mahdollistaa luonnollisen oleilun ja sallii kodin muuttua erilaiseen kotoiluun tarvittavaksi tilaksi, Pyrstöjärvi pohtii. Viivi Maskulin muistuttaa, että muutamalla perusvinkillä koti pysyy järjestyksessä, eikä kaaoksesta tarvitse kantaa stressiä. Näin vapautuu voimavaroja kenties siivoamistakin mielekkäämpiin puuhiin. – Kun kotityöt jakaa niihin, joita tekee päivittäin, viikoittain sekä kuukausittain, siivouspäivät eivät näyttäydy ylitsepääsemättöminä urakoina. Tällöin myös koti pysyy viihtyisänä, vaikka pyykkikori olisikin täynnä tai villakoiria olisi muutama sohvan takana.

Tietoinen läsnäolo tuo kotoiluun enemmän Piia Pyrstöjärvi kannustaa kotoilemaan tietoisesti ja nauttien. – Tee kodissasi arjen askareiden lisäksi myös niitä asioita, joista nautit, ja hanki kotiisi jotain sellaista josta todella pidät, jotain, josta olet pitkään haaveillut – unohtamatta arjen luksusta. Myös Viivi Maskulin rohkaisee ottamaan kotoilusta ilon irti. – Arkena kotona vietetty aika voi olla suhteessa hyvinkin lyhyt ihmisen hereilläoloajasta, ja siksi sitä kannattaa vaalia. Tietoinen läsnäolo lisää kotona vietetyn ajan laadukkuutta, asuipa sitten itsekseen tai isommassa taloudessa. – Tutkimusten mukaan esimerkiksi yhdessä syöminen lisää hyvinvointia ja on etenkin perheen nuorten kannalta tärkeää. Päivällisen äärellä on luonteva kertoa ja kuunnella kuulumiset sekä nauttia yhdessäolosta, Maskulin sanoo. Aina ei tarvitse antaa muun maailman hälyn tulla kotiin asti, vaan olostaan voi nauttia vaikka ihan hiljaisuudessakin. – Rauhoita ainakin osa ajasta kokonaan sosiaaliselta medialta, sähköpostilta ja uutisvirralta. Järjestä aikaa asioille, joista nautit, olivat ne sitten pelaaminen, urheileminen, lukeminen, käsityöt tai puutarhanhoito. Ja mikä tärkeintä, vietä aikaa sohvannurkassa viltin alla tekemättä tai ajattelematta sen ihmeempiä!, suosittelee Maskulin.


18

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019 Freepik.com

Teksti: Pia Tervo

Kodin joulusisustus kuvastaa itselle tärkeitä asioita On olemassa joitakin perusohjeita, joilla jokainen joulustailaus saadaan parhaimmilleen, olivatpa tavarat ja tyyli kuinka yksilöllisiä tahansa. Usein kodin jouluestetiikka seuraa samaa tyyliä kuin sisustuksen yleisilme muina vuodenaikoina. Jokainen tuntee ainakin yhden nostalgikon, jolle joulu ei ole koskaan täydellinen, jollei kuusi ole ehtaa puutavaraa suoraan kotimaisesta metsästä. Tuon sisustajan ikkunoissa kellertyvät tänäkin vuonna kauan sitten leikatut paperilumihiutaleet, pöydälle levittäytyy puna-

vihreä kaitaliina, jonka päällä koreilee steariinin kuorruttama ikivanha kynttelikkö. Kuten amerikkalainen sisustussuunnittelija ja joulusisustuskirjailija Coral Nafie sanoo, sentimentaaliselle sisustajalle tärkeintä on kunkin yksityiskohdan tunnearvo, eivät niinkään yhteensopivuus tai esteettiset pelisäännöt. Luonto ja uusvanha tunnelma nä-

kyy monen joulusisustuksessa edelleen. Myös stailaaja Milla Rinta-Jaskari arvostaa metsästä löytyviä sisustuselementtejä. – Luonnosta voi etsiä käpyjä, havunoksia tai muita kauniita joulukoristeita. Metsässä samoillessaan voi törmätä myös rustiikkisuuden ystäviin. Heidän mottonsa on: kulunut on kaunista. Kuluneen sisustuksen syliin luonnolliset,

rouheat elementit uppoavat viehättävästi. Rustiikkiset materiaalit henkivät vanhaa aikaa, eikä mikään uutuuttaan kiiltävä täytä vaadittua tunnelmaa. Tarpeen vaatiessa hieno hiekkapaperi taikoo tavarasta sisustukseen sopivan ja kankaan kuivattaminen ryppyisenä tuo toivotun wau-efektin. Modernin sisustuksen ystäväkään ei yleensä tee poikkeusta tapoihinsa – edes


A&K Omakoti 6/2019

19

www.omakotilehdet.fi 

Pixabay

jouluna. Hän vetää askeettista linjaansa yhtä eleettömästi kuin ennen Hoosiannaa ja taas loppiaisen jälkeenkin. Överiksi ei mennä – ei, vaikka vähän tekisi mieli. Koti hohtaa vaaleutta, eteerisyyttä ja vahvaa itsehillintää. Vain harvat, tarkoin harkitut yksityiskohdat ilmoittavat tulijoille juhlavuodenajasta.

Värillä on väliä joulustailauksessa Sisustusta kannattaa ammattilaisten mielestä jouluistaa niistä lähtökohdista, jotka ovat jo olemassa. Värimaailman jatkuvuus ja yhtenäisyys jopa huoneesta toiseen on suositeltavaa. Tavaroiden ja huonekalujen ei tarvitse olla samanlaisia, vaan värien yhteen nivominen riittää. Esimerkiksi yksi värikäs sisustuselementti voi olla se kiintopiste, josta poimitaan sisustuksen muut värit. Värit tuovat esiin voimakkaita tunteita ja muistoja, jonka vuoksi niiden merkitys joulutunnelmassa voi olla jopa suurempi kuin yksittäisten tavaroiden. Ihmisille, joiden on vaikea päättää, mitä värejä haluaa joulusisustukseensa, Nafie neuvoo valitsemaan esimerkiksi niitä värejä, jotka tuovat esiin mukavia muistoja lapsuuden jouluista. Kaiken ei tarvitse olla samanlaista, jo sinne suuntaan valitut koristeet ja sävyt voivat palauttaa kauniin joulutunnelman henkiin. Koko stailauksen keskiöön voi Nafien mielestä valita yhden upean kankaan, jonka kuviot, värit ja materiaali muokkaavat koko muun huoneen yksityiskohdat symbioosiin. Rinta-Jaskarilla on vinkki, joka sopii melkein kaikille: – Joulusisustukseen kannattaa valita vain yksi tai kaksi tehosteväriä. Maalaisromanttisessa tyylissä esimerkiksi punainen näyttää hyvältä kattausliinoissa, tyynyissä ja kynttilöissä hillitysti käytettynä.

Joulustailaus tehdään sydämellä Jokainen joulusisustus on verraton, koska into laittaa kotia omannäköiseksi ei tunne pakkoa tai velvoitteita. Perinteet ja niistä tinkimättömyys voi olla se juttu, jota ilman joulun tuntu jää syntymättä. Joulun syvin merkitys on usein hyvin henkilökohtainen, ja joulukoti värivalintoineen voi ilmentää niitä tunteita, ihmisiä ja arvoja, joita ajankohta on aina kantanut mukanaan. Monelle joulun merkitys on edelleen hengellinen ja silloin koristeet voivat muistuttaa Jeesus-lapsen syntymästä. Nafiella on joulusäätäjille muitakin hyviä uutisia. Vaikka oma sisustustaito olisi kuinka hukassa, eikä olisi intoa tehdä mittavia investointejakaan asian hyväksi, on olemassa muutama kaikille kodeille sopiva triviaali sisustusohje: Jos koti on esimerkiksi jo sisustettu valkoisella, mustalla ja kromilla, sinne ei kannata tuoda rustiikkista tunnelmaa varvuilla tai linnunpesillä. Ja toisaalta, jos koti on jo lämpimän sävyinen ja estottomasti sisustettu, sitä ei hyödytä yrittää saada näyttämään hienostuneelta hopeisilla ja valkoisilla sisustuselementeillä. Rinta-Jaskari sen sijaan pitää kontrasteista, eikä pidä jonkin vanhan yksittäisen huonekalun tuomista moderniin sisustukseen huonona ajatuksena: – Esimerkiksi mummon vanha jakkara tai puutuoli voi tuoda kokonaisuuteen persoonallisuutta ja olla se kaivattu pieni yksityiskohta.

Kaikille yhteistä on elävä valo Kynttilät ovat kuuluneet suomalaiseen kulttuuriin vain noin kaksisataa vuotta, kun parafiini keksittiin 1830-luvulla. Kynttilöiden merkitys arkipäivän valonlähteenä siirtyi vähitellen osaksi kirkollista perinnettä, jonka myötä ne ovat olleet osana joulutraditioita suurimmassa osassa suomalaiskoteja. Elävän liekin koetaan juhlistavan ja kohottavan tunnelmaa kris-

tillisen merkityksensä lisäksi. Joulunvieton ajankohta onkin aikoinaan hyvin valittu keskelle pimeintä vuodenaikaa, jolloin elävä tuli pääsee parhaiten esiin sisustuksessakin. Kynttilöiden väreilevät liekit leikkivät tiloissa esineiden kanssa luoden valojen ja varjojen partituureja. Elävä tuli on kenties se kaikkia sisustusmakuja ja tyylisuuntia eniten yhdistävä tekijä. Kynttilät kuuluvat myös Rinta-Jaskarin joulustailaukseen. – Mieleeni tulevat myös kausivalot, lämpimät viltit ja taljat, hän lisää. Kauneinta kaikenlaisissa joulusisustuksissa on niiden yksilöllinen kokemuksellisuus. Se, että luodaan kotiin tunnel-

ma, jossa kaikki viihtyvät ja jota voi jälkikäteen muistella. Kodin ilmeessä voi silloin näkyä piirteitä jokaisen sukupolven mieltymyksistä: perintökoristeita tai tärkeiltä ihmisiltä saatuja muistoja. Monen joulussa parasta onkin se, kun kotiin kokoontuvat vanhemmat ja isovanhemmat, joiden syleissä viihtyvät perheen pikkutaaperot. Tunnelma syntyy suurelta osin sukupolvien vuorovaikutuksesta. Muistot menneistä sukujouluista kytkeytyvät yhteen värien, naurun ja keskustelujen kautta ja tuovat mausteensa seuraaviinkin jouluvalmisteluihin. Lähteet: www.thespruce.com, www.avoinmuseo.fi

OK-KIRPPIS Nurmijärven keskusta, Ihantolantie 2 www.okkirppis.com p. 045 168 6441

Avoinna ma–pe 10–18, la 10–16, su 12–16

Tervetuloa!

JOULUKUKKIA MAHKOSEN PUUTARHA Leinonkuja 33, Röykkä P. 09 276 5884 Ark. 8–19, la–su 10–16 TERVETULOA!


20

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Ā TUOTEUUTISIA

Anna auringon maksaa sähköäsi Aurinkorakennus Oy:n kehyksettömän Lasi/Lasi-aurinkopaneelin runkorakenteena käytetään kestävää ja pitkäikäistä karkaistua lasia. Lasi on optimaalinen valinta materiaaliksi, sillä se ei ruostu eikä haurastu. Lasi/Lasi-paneelit ovat pintamateriaaliltaan kauniita, ja näyttävyyden kruunaa kehyksettömyys sekä ohuen ohut paksuus (7,1 mm). Paneelit valmistetaan vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti Pohjois-Euroopassa ja ne on rakennettu kestämään Pohjolan rajutkin olot. Lasi/Lasi-paneelit ovat nappivalinta Suomen olosuhteisiin. Kehyksetön Lasi/Lasi-paneeli eroaa edukseen perinteisistä kehyksellisistä paneeleista. Siinä käytetään laminointikalvona laadukkaampaa POE-kalvoa, jonka etuna on parempi kosteuden- sekä UV-säteilynkestävyys. Lasi/Lasin tehoa lisää myös heijastuksenestopinnoite (AR-pinnoite), eli liki kaikki valo pääsee läpi piikennoille saakka. Tavallinen lasi menettää valoa jopa 20 % heijastumien vuoksi, mutta Lasi/Lasi mini-

Aurinkorakennus Oy

moi valohävikin peräti yhteen prosenttiin. Ylivoimaisuus johtuu myös lasin huomattavan pienestä lämpölaajenemisesta. Suoverrattuna perinteisiin paneeleihin. Perin-

paa, sillä sen pinta on likaa hylkivä ja siitä

kittäviä yhdenkin vuorokauden sisällä. Pe-

Lasi/Lasi-paneeli on pitkäikäinen sijoi-

teisissä tehokkuus laskee melkein 1 % ver-

puuttuu perinteisistä paneeleista tuttu ke-

rinteisissä paneeleissa lämpölaajeneminen

tus: sille myönnetään 30 vuoden tuoteta-

ran vuodessa, kun Lasi/Lasissa vastaava

hys, joka on omiaan keräämään epäpuh-

aiheuttaa mikromurtumia ja tehonalene-

kuu, ja myös 30 vuoden tehontuottotakuu

luku on vain 0,33 %.

tauksia.

mista. Lasi/Lasin materiaali suojaa vastaa-

(90 %). 90 prosentin tehontuottotakuu tar-

Kehyksetön Lasi/Lasi-paneeli on palotur-

valta, joten sen elinkaari on jopa 50 vuotta,

koittaa sitä, että Lasi/Lasi-paneelit tuotta-

vallinen. Se on markkinoiden ainoa A-palo-

perinteisen paneelin kestäessä maksimis-

vat runsaasti enemmän virtaa elinaikanaan

luokan paneeli. Paneeli on myös huoltova-

messa lämpötilavaihtelut voivat olla mer-

saan 25 vuotta.

www.aurinkorakennus.fi

Sisätilojen lämpö kuriin energiatehokkaasti Ikkunoihin asennettava kirkas ja huomaamaton 3M Presti-

heikkenemistä ja säästäen samalla jäähdytyskustannuksia.

ge -auringonsuojakalvo estää jopa 60 prosenttia auringon

– Sen lisäksi, että 3M Prestigen avulla estetään sisäläm-

aika on jopa alle viisi vuotta.

lämpösäteilyn pääsystä sisätiloihin. Jäähdytystä voidaan

pötilan liiallinen nousu, poistaa kalvo lähes sataprosentti-

näin vähentää tai välttyä siltä kokonaan samalla kun tilojen

sesti huonekaluja ja tekstiilejä haalistavan infrapuna- ja UV-

3M-energiasuojakalvot toimivat saneerauskohteissa lisä-

käyttömukavuus lisääntyy. Myös energiaa säästyy, sillä si-

säteilyn. Prestige ei kuitenkaan estä auringonvalon pääsyä

eristeen tavoin. Säilytettäväksi haluttavien ikkunoiden suo-

säilman jäähdyttäminen on neljä kertaa kalliimpaa kuin sen

sisään. Täysin metallittomana kalvo ei myöskään häiritse

ritusarvoa parannetaan rajoittamalla liian kuumuuden tai

lämmittäminen.

puhelinten ja mobiilidatan toimivuutta, selvittää Heikkilä.

kylmyyden pääsyä sisälle asentamalla kalvo ikkunan sisä-

Ikkunoiden suoritusarvon parantaja

3M-ikkunakalvojen asiantuntija Hannu Heikkilä ker-

Auringonsuojakalvot voidaan asentaa kaikille lasityypeil-

too, että Prestige on markkinoiden ainoa nanoteknologi-

le. 3M:n valtuuttaman asennusliikkeen koulutetut ammat-

3M:n ikkunakalvojen valikoimaan kuuluvat myös heijas-

aan perustuva, metalliton ja lähes kirkas monikerrospoly-

tilaiset käyvät aina mittaamassa ikkunat paikan päällä. Val-

tavat tai tummentavat ikkunakalvot, joilla voidaan muun

esterikalvo.

miiksi oikean kokoisiksi leikattujen kalvojen asennus sujuu

muassa yhtenäistää julkisivun ilme ja vähentää auringon

nopeasti tilojen käyttöä häiritsemättä.

haitallista häikäisyä.

– Erityisen hyvin 3M Prestige soveltuu toimistojen, liikeja toimitilojen, hotellien sekä julkisten rakennusten aurinko-

3M Prestige -kalvoille myönnetään 10 tai 15 vuoden ta-

suojaukseen vähentäen kuumuudesta aiheutuvaa työtehon

kuu. Jäähdytettävissä tiloissa 3M Prestigen takaisinmaksu-

pintaan.

www.ikkunakalvot3m.fi


21

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Nilfisk

Imuroiva lattiapesuri puhdistaa lattian kerta vedolla Uusi Nilfisk Combi Washer pystyy imu-

ilman. Suulakkeen alla oleva kuivauslas-

roimaan ja pesemään lattian samanaikai-

ta ja tehokas imu varmistavat, että lattia

sesti, ja lattia on taas kuiva alle viiden mi-

kuivuu nopeasti. Lisäksi kompakti kone

nuutin päästä. Laite on tehokas ratkaisu

säästää tilaa korvaamalla imurin, ämpärin

kovapuisten, laminaatti,- laatta-, tiili-, vi-

ja mopin. Vesisäiliöiden tilavuus on 0,5 lit-

nyyli- tai linoleumilattioiden puhdistami-

raa, joten konetta on helppo ja kevyt käyt-

seen. Kun lattia ei kaipaa pesua, laite toi-

tää.

mii myös tavallisena pölynimurina.

Puhdistaa itsensä

Eroon mopin ja ämpärin kanssa sähläämisestä

Kone on nopea täyttää ja tyhjentää kah-

Mopin ja ämpärin kanssa sähläämisen

osta. Kun Combi Washer ei ole käytössä,

sijaan Combi Washer puhdistaa lattian

harja on helppo irrottaa lattiasuulakkeen

kertavedolla. Laite imuroi lian ja samalla

päältä ja työntää puhdistustelakan pidik-

pyörivä lattiaharja syväpuhdistaa lattian.

keeseen, jossa konetta säilytetään.

den irti napsautettavan vesisäiliön ansi-

Kone lisää automaattisesti pesuvettä ja

Lisäetuna Nilfisk Combi Washer puh-

-ainetta vesisäiliöstä. Siivousjäljen hygi-

distaa itsensä. Puhdistustelakan kauka-

eenisyyden varmistaa erillinen likavesisäi-

loon kaadetaan hieman vettä ja pesuai-

lö, johon pesuvesi ja lika imetään. Pesun

netta ja kone käynnistetään, jotta se imee

jälkeen likavesisäiliö on helppo tyhjentää.

pesuveden. Tällöin koneen sisäisten put-

Nilfisk Combi Washer käyttää tavallis-

kien ja suodattimien automaattipesu al-

ta hanavettä, jonka lämpötila on enintään 60 astetta, ja se pesee pesuaineella tai

kaa.

www.combi.nilfisk.fi

Hulevedet haltuun jo niiden syntypaikalla Putkiverkostojen rinnalla toimivat tehdasvalmisteiset imeytys- ja viivytysratkaisut ovat tehokas tapa hallita hulevesiä jo tontilla. Yksi uusimmista ratkaisuista on Uponor Rain Garden -hulevesisuodatin, joka kerää, viivyttää ja puhdistaa hulevedet. Ratkaisussa hyödynnetään biosuodatusmenetelmää, jossa roskat, mikromuovit, raskasmetallit, ravinteet ja öljy poistetaan hulevesistä erilaisten suodatinmateriaalien ja suodattimen kasvukerrokseen istutettavien kasvien avulla. Vain kolmen neliömetrin tilan vaativa suodatin soveltuu erinomaisesti kaupunkirakentamiseen ja tuo mukavasti vehreyttä kaupunkikuvaan. Yksi suodatin pystyy käsittelemään hulevedet 130–150 neliömetrin kokoiselta valuma-alueelta. – Hulevesiratkaisu on helppo mitoittaa ja rakentaa tarvittavalla määrällä suodattimia, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Ari Sillanpää Uponor Infrasta.

Järjestelmiä erilaisille hulevesimäärille moniin kohteisiin Uponor IQ -imeytysputkijärjestelmä soveltuu sekä pienten että suurten hulevesimäärien käsittelyyn. Kevyet ja kestävät sekä helposti asennettavat ja huollettavat IQ-imeytysputket on rei´itetty kauttaaltaan, joten vesi imeytyy putkista tasaisesti maaperään. Avoimen rakenteensa ansiosta putkilla on suuri hyötytilavuus, mikä takaa tehokkaan viivytyksen ja imeytyksen. Käyttökohteita ovat muun muassa omakotitalotontit, pysäköintialueet, liiketontit, tie- ja risteysalueet

Uponor

sekä teollisuusalueet. IQ-imeytysputket voidaan liittää myös valmiiseen hulevesilinjaan lisätilavuuden saavuttamiseksi. Moduulirakenteisella Uponor IQ -säiliö-

myös usealla eri halkaisijakoolla, mikä hel-

hatonteille kuin esimerkiksi liikekiinteistöille

järjestelmällä on helppo suunnitella ja koota

pottaa etenkin matalien asennusten tuomia

ja pysäköintialueille. Uponor IQ -säiliöt ovat

työmaalla juuri halutun kokoinen hulevesi-

haasteita. Nopeasti asennettavilla, valmiil-

varastotuotteita, joten ne ovat nopeasti saa-

en viivytyssäiliö. Säiliön pituudella ei ole ra-

la moduuleilla myös hulevesilinjan laajen-

tavilla muun muassa tukkuliikkeiden ja jäl-

joituksia ja säiliöitä voidaan asentaa myös

taminen on vaivatonta. Hyvin kuormitusta

leenmyyjien kautta.

useampi vierekkäin. Säiliöitä valmistetaan

kestävä järjestelmä soveltuu niin pienille pi-

www.uponor.fi


22

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 6/2019

Ā AJANVIETE Designed by prostooleh / Freepik

Kuusijuhlaa odotellessa Oikein hoidettuna joulukuusi pysyy pitkään kauniina ja vihreänä. Joulupuuseura ry antaa hyviä neuvoja kuusenhoitoon: Kaada joulukuusi aikaisintaan neljä viikkoa ennen joulua ja säilytä kaadettu kuusi tuulelta suojattuna esimerkiksi autotallissa tai parvekkeella. Jos kuljetusmatkaa kertyy yli 10 kilometriä, kannattaa kuusi suojata pressulla tai pussilla. Sulata jäätynyttä kuusta 1–2 vuorokauden ajan viileässä tilassa ja tyvi kylmässä vesiämpärissä ennen kuin asetat sen jalkaan. Jos viileää tilaa ei ole, puuta voi sulattaa pari tuntia esimerkiksi pesuhuoneessa. Suihkuttele silloin kuitenkin runkoa ja neulastoa kylmällä vedellä, jotta ne pysyvät kosteina sulatuksen

ajan. Mittaa huoneen korkeus ja lyhennä kuusta riittävästi. Sahaa tyvestä pois ainakin muutama sentti vaakasuoraksi, jotta se saa uuden imupinnan. Älä poista kuorta. Tyven pitää mahtua kuusenjalkaan ohentamattomana. Sisätiloissa tyven leikkauspinnan on oltava vedessä koko ajan, etteivät neulaset varise ennen aikojaan. Veden kulutus on suurinta ensimmäisen vuorokauden aikana. Aseta puu mahdollisimman etäälle lämmönlähteistä. Ja ennen kaikkea: nauti kuusen tuoksusta – ja koristele se mielesi mukaan! Lähde: www.joulupuuseura.fi

Ristikon ratkaisu edellisestä lehdestä.

facebook.com/omakotilehti


Ā LAKIPALSTA

Topi Heinänen Varatuomari, OTM Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy topi.heinanen@lindblad.fi puh. 020 749 8176

Kiinteistö tai asunto-osake kuolinpesässä Merkittävä osa perittävän varallisuudesta koostuu usein

ottaa tehtävää hoitaessaan ja perinnönjakoa toimittaessaan

kiinteästä omaisuudesta tai asunto-osakkeesta. Suomessa

huomioon osakkaiden mielipiteen, mikäli he ovat jostain asi-

omistusasumista suositaan ja omistajan kuoleman jälkeen

asta samaa mieltä.

tällainen omaisuus jää kuolinpesään. Kuolinpesän osakkaat

Kuolinpesän omaisuuden myynnissä on huomioitava

voivat jakaa perinnön keskenään, mikä yleensä edellyttää

lesken oikeus jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin

kiinteistön myyntiä, ellei sitten joku osakkaista halua lunas-

ja pitää hallussaan tavanomainen asuinirtaimisto. Edellytys

taa sitä itselleen.

on, että kodiksi sopivaa asuntoa ei löydy lesken omasta va-

Perinnönjakoa ei ole kuitenkaan pakko tehdä. Kuolinpe-

rallisuudesta. Lesken hallintaoikeuden vuoksi kiinteistöä tai

sän osakkaat voivat yhteisellä päätöksellä jättää kiinteistön,

asunto-osakkeita rasittaa luovutuskielto, eivätkä kuolinpe-

asunnon tai muun omaisuuden kuolinpesään, jolloin pesän

sän osakkaat voi myydä tällaista omaisuutta ilman lesken

osakkaat yhdessä päättävät kiinteistön käytöstä tai esimer-

suostumusta.

kiksi vuokraamisesta. Suvun yhteinen kesämökki on esi-

Kun kuolinpesään kuuluva kiinteistö myydään, kuolin-

merkki tällaisesta omaisuudesta, joka usein tahdotaan pitää

pesä on myyjänä samassa asemassa kuin kuka tahansa

yhteisessä omistuksessa perittävän kuoleman jälkeen.

myyjä. Normaalit maakaaren ja asuntokauppalain mukaiset

Kuolinpesän osakkaat hallitsevat kuolinpesän omai-

velvollisuudet ja virhesäännökset koskevat myös kuolinpe-

suutta yhdessä ja tekevät yhdessä kuolinpesää koskevat

sää eli sen jokaista osakasta. Kuolinpesän on huomioitava

päätökset. Perintöoikeus ei tunne enemmistöpäätöksiä,

mm. tiedonantovelvollisuus eli ostajalle on annettava kaikki

vaan kaikkien osakkaiden tulee olla esimerkiksi omaisuu-

kiinteistöä tai asuntoa koskevat tiedot, joiden voidaan olet-

den myynnistä samaa mieltä. Käytännössä yksimielisyy-

taa vaikuttavan kauppaan. Kuolinpesä saattaa joutua tie-

den katsotaan vallitsevan pesän asioita hoidettaessa, mikäli

donantovelvollisuuden laiminlyönnistä vastuuseen ostajaa

joku osakkaista ei nimenomaisesti ilmoita muille osakkaille

kohtaan.

vastustavansa pesää koskevaa päätöstä. Yleensä osakkaat

Kuolinpesä on muutenkin normaalin myyjän tavoin vas-

etenevät sovinnossa ja yleinen käytäntö on, että yksi osakas

tuussa kiinteistön virheistä. Ostaja voi virhetilanteessa vaa-

valtuutetaan huolehtimaan kuolinpesän juoksevista asioista.

tia kuolinpesältä mm. kaupan purkua tai hinnanalennusta.

Elleivät osakkaat etene sovinnossa, on kuolinpesään

Kuolinpesän myydessä omaisuutta osakkaat ovat har-

käytännössä haettava pesänselvittäjä ja -jakaja. Perinnönja-

voin itse asuneet kiinteistöllä tai asunnossa ainakaan vuo-

koa ei ole yleensä järkevää pitkittää tilanteessa, jossa kuo-

sikausiin. Kaupan kohteena on usein vanha talo tai asunto,

linpesän osakkaiden välille on tullut erimielisyyksiä pesän

jonka osalta huoltotoimenpiteet on saatettu laiminlyödä.

hoidosta, vaan kuolinpesä kannattaa yleensä tällaisissa ti-

Osakkaiden tulee muistaa, että heidän todellisista kaupan

lanteissa jakaa. Perinnönjaon viivästyminen riitatilanteissa

kohdetta koskevista tiedoista huolimatta lain mukaista vas-

johtaa yleensä siihen, että kuolinpesä on vaikeampi selvit-

tuuta ei voi siirtää kolmannelle. Tietämättömyyteen ei voi

tää, joka puolestaan nostaa pesänselvityksestä ja perinnön-

vedota, ellei kyse ole ns. piilevistä virheistä. Näissäkin tilan-

jaosta aiheutuvia kustannuksia.

teissa ostajalla on lähtökohtaisesti oikeus hyvitykseen.

Pesänselvittäjä ja -jakaja on määrättävä yhdenkin osak-

Jotta kuolinpesä voi mahdollisimman tehokkaasti sel-

kaan hakemuksesta. Pesänselvittäjällä ja -jakajalla on oikeus

vittää kaupan kohteen todellisen kunnon ja välttyä riidoilta,

huolehtia kuolinpesää koskevista toimista itsenäisesti lain

kaupan kohteesta on syytä tehdä kuntotarkastus ennen

sallimissa rajoissa. Pesänselvittäjän ja -jakajan määräämi-

kauppaa. Kuntotarkastus saattaa paljastaa kiinteistöstä tai

sen jälkeen kuolinpesän osakkailla ei ole oikeutta määrätä

asunnosta seikkoja, joita ei yleisellä tarkastelulla ole huomat-

kuolinpesän omaisuudesta.

tu. Toisaalta huolellinen kuntotarkastus saattaa tehokkaasti

Pesänselvittäjän tehtävänä on saattaa kuolinpesä jako-

estää ostajaa vetoamasta tiettyihin seikkoihin virheinä, jos

kelpoiseen kuntoon. Kun pesänselvittäjä on saanut selvitet-

nämä seikat on kuntotarkastuksessa huomioitu. Kauppakir-

tyä kuolinpesän jakokelpoiseen kuntoon, toimittaa pesänja-

jaan tulee ottaa mukaan vastuunrajoituslausekkeet myyjän

kaja kuolinpesässä perinnönjaon. Pesänselvittäjä ja -jakaja

turvaksi.


LÄMPÖPUMPPUJEN -ASIANTUNTIJA NIBE F750

• HAASTAA TEHOKKUUDELLAAN MAALÄMMÖN • PARAS ENERGIALUOKKA A+++

6

VAIHDA VANHA MAALÄMPÖPUMPPU UUTEEN! KOKEMAAN ERILAINEN

LA A

Meiltä uudet nykyaikaiset, energiatehokkaat mallit.

TERVETULOA

TILAA KORJAUS TAI HUOLTO! Olemme Nibe-maalämpöpumppujen asiantuntijaliike.

JA TUNNELMALLINEN

JOULUAATTOAAMU

ASENNU S TU

I M r. LV

TILAA ILMAINEN KARTOITUS TAI PYYDÄ PÄIVÄN

TARJOUS!

ALK. LÄMPÖPUMPUN PERUSHUOLTO ON HUOLLOT TEHTÄVÄ 1 - 4 VUODEN VÄLEIN!

199,00

N AMM IKA AT NI

INEN LA TI

TALOT EK

24.12. KLO 6.00 - 10.00

www.rajamaen-uh.fi • Asiakaspalvelu 09 276 6720

lämpöpumppuhuolto.com MYYNTI, ASENNUKSET, HUOLLOT, KORJAUKSET, KÄYTTÖÖNOPASTUKSET, VARAOSAT, TARVIKKEET PUH. 010 666 72 82, info@mrlvi.fi Noutomyymälä: Muuntotie 1, Vantaan Tammistossa.     Š

 

VUODEN NIBETURVA

 

  

š 

ŒŽ ‚ ‹ ‚ ‚Š ‚„

 

€€ƒ  ­€„ 

 Žƒˆˆ‘  

ƒ „„ €’

„”Ž‰†˜„”˜‘„‘† ˜‡› œ˜ ””‰•‘

 

 

   ‚ 

Œ

  €€ 

…†‡ˆ‰„“Š–  

 

‹€

ƒ  ­€„ 

—‘ˆˆ‘†‰† ‚ ƒ  ­€„ 

ƒ „„€’

  ’Š  

“€”

‘˜‡ƒ „‘ˆˆƒ™”…ƒ€ Ž† ‚„  ­ ‚ ‡ ‚‚ˆ 

“”•ŽŠ–

€

…

 

 

ƒ „„€’

ƒ  €„ 

‚‚  ‰

€

 

 ‹‘Ž‚ ‚ ‹ ‚ 

 

 

  

‚ Š€ 

   

  ­­  €€

‚ƒƒ € ‚ ƒ ‚ „

ž‚…—œ•‡

 €€  ‚  ƒ„…ƒ†…‡‡ˆˆ‰

ƒ  ­€„ 

 ­

‹

ƒ  €„ 

€

“€”

 

 

€

 €€

… ƒƒŠ

­ ƒƒ ‹ŒŽ  ‘ ‰ €   ‘ €€ ƒ‚ ‚ ­    ‰‰ˆˆ„ ’ŠŒ“

      ­  ‡ ‚‚ˆ    ‚

 Š ‚ ‹ ‚

     

 

“‹–

€

…

ƒ  €„ 

 

  ”…‰‘ˆˆ‰ ‚ “ƒ•’”–

   



      

  Profile for Media Potentia Oy

Omakoti Nurmijärvi  

Omakotiasumisen erikoislehti

Omakoti Nurmijärvi  

Omakotiasumisen erikoislehti

Advertisement