Page 1

Seniori

Kuvapuheluista apua yksinäisyyteen sivu

OMApalvelu turvallinen annosjakelupalvelu helpottaa arkeasi

OMApalvelu on apteekista saatava annosjakelupalvelu kaikille niille, joilla on säännöllinen lääkitys. Se toteutetaan yhdessä asiakkaan, hoitavan lääkärin ja farmaseutin kanssa.

Mitä apteekin OMApalvelu pitää sisällään? Lääkkeet on pakattu nimellä ja päivämäärällä merkittyihin pieniin annospusseihin. Asiakas saa OMA annos -kansion, jossa tiedot kulkevat mukana.

5

Apteekki tarkistaa lääkitysten mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteisvaikutukset. Apteekki huolehtii reseptien uusimisesta, säilytyksestä ja KELA:n korvauskatosta. Kotiin ei kerry käyttämättömiä lääkkeitä.

OMAannos-palvelua tarjoavat apteekit: Suoraman apteekki Sahalahden apteekki Lempäälän Keskus apteekki Apteekki Ikioma Apteekki Ideapark Vilppulan apteekki Nokian Ι apteekki Nokian Härki apteekki Oriveden apteekki Pirkkalan Ι apteekki Pirkkalan Itä-apteekki Punkalaitumen apteekki Pälkäneen apteekki Ruoveden apteekki Vammalan Ι apteekki Haka-apteekki, Tampere Hervannan apteekki, Tampere Kaukajärven apteekki, Tampere Kirkko-apteekki, Tampere Tampereen Tammelan apteekki Länsi apteekki, Tampere (Lielahden Citymarket) Walkiakosken apteekki Koskikaran apteekki, Valkeakoski Ylöjärven apteekki Kurun apteekki

www.Pharmac.


2

Seniori Forum

KOLUMNI Jaakko Mäkelä asianajaja, varatuomari Asianajotoimisto Alfa Oy www.alfalaw.com

Edunvalvontavaltuutus – valtakirja pahan päivän varalle Omien asioiden hoitamista ei useinkaan tule pohdittua niin, että ajatukset ulottuisivat jopa kymmenien vuosien päähän. Asiathan voi aina hoitaa sitä mukaan, kun ne tulevat eteen. Myönnän ainakin itse ajattelevani näin, vaikka jäljempänä kehotankin kaikkia toimimaan toisin. Terveydentila voi joskus äkillisesti muuttua, minkä seurauksena omista asioista päättäminen ei ole enää mahdollista samalla tavalla kuin aikaisemmin. Jotta laskujen maksu ja muut juoksevat taloudelliset asiat tulevat hoidetuiksi silloinkin, kun oma terveys pettää, henkilölle tarvitaan tällöin edunvalvoja huolehtimaan omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Edunvalvonnan tarve tulee usein yllättäen. Jos terveydentilan muutosta ei ole osattu ennakoida, omaisilla ei välttämättä ole tarkkaa käsitystä, miten sairastunut perheenjäsen olisi itse halunnut asioistaan huolehdittavan. Omaisilla ei ole automaattisesti valtuuksia hoitaa sairastuneen tarpeellisia asioita, mikä aiheuttaa käytännön ongelmia esimerkiksi pankkiasioinnissa. Tilanteeseen voidaan varautua laatimalla etukäteen edunvalvontavaltakirja. Valtakirjalla voidaan melko vapaasti määrätä, miten omia asioita tulee hoitaa, kun valtakirjan antaja ei enää kykene itse niistä päättämään esimerkiksi vaikean sairauden vuoksi. Edunvalvontavaltakirjassa voidaan määrätä taloudellisten asioiden ja oman hoidon järjestämisestä. Olennaisin valtakirjamääräys koskee kuitenkin sitä, kuka tai ketkä halutaan määrätä edunvalvojaksi. Selvää on, että tällaisen henkilön tulee olla edunvalvojan tehtävään kykenevä ja halukas sekä luotettava. Jos valtakirjaa ei ole tehty, edunvalvojaksi määrätään useimmiten joku lähiomainen tai sitten maistraatin määräämä edunvalvoja. Ei tässäkään vaihtoehdossa mitään vikaa ole, jos se vain vastaa omaa tahtoa. Edunvalvontavaltakirjan laatiminen ei ole monimutkaista, ja siihen löytyy valmiita malleja. Ennen kuin sellaisia käyttää, on hyvä tuntea tarkasti laissa mainittujen eri käsitteiden merkitys, kuten ”valtuutettu”, ”varavaltuutettu” ja ”toissijainen valtuutettu”. On hyvä tuntea tarkkaan myös, mistä kaikista asioista edunvalvontavaltakirjassa voidaan määrätä ja mistä ei sekä millaisia muodollisuuksia edunvalvontavaltakirjan laatimiseen ja sen voimaantuloon liittyy. Edunvalvontavaltakirja on epäilemättä hyödyllinen ja tärkeä asiakirja, jollainen iäkkäämmällä henkilöllä olisi hyvä olla terveydentilan yllättävän heikkenemisen varalle. Valtakirjan laatiminen pöytälaatikkoon on tavallaan myös palvelus omaisia kohtaan, koska valtakirja antaa heille selkeät toimintaohjeet pahan päivän varalle. Jos tämän asian kokee tärkeäksi, edunvalvontavaltakirja on aiheellista tehdä ajoissa kuntoon. Kolumnisti on tamperelaisessa Asianajotoimisto Alfa Oy:ssä työskentelevä asianajaja, joka on keskittynyt perintöoikeuteen, testamentteihin ja avioehtoihin sekä asuntokauppa- ja kiinteistökauppariitoihin. Lisätietoja: www.alfalaw.com

 Akkukäyttöisiä sähkömopoja, uusia sekä käytettyjä  Potkupyörät ja keinutuolit  Rollaattorit

TMI KARI MÄKINEN 0500 567 104 www.potkupyörä.fi - info@potkupyora.com

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Etuuksista apua eläkepäiviin Eläkkeelle jäädessä madaltunut tulotaso voi yllättää. Jos eläkekertymä on jäänyt vähäiseksi, kannattaa muistaa lukuisat muut etuudet, joita eläkkeensaajille on tarjolla.

Eläketurvakeskuksen tilaston mukaan Suomessa on eläkeläisiä tällä hetkellä noin 1,5 miljoonaa. Suomen väkiluku kokonaisuudessaan on noin 5,4 miljoonaa, joten eläkeläiset ovatkin meillä merkittävä väestönosa, jonka joukkoon mahtuu myös kirjavasti erilaisia tilanteita, taustoja ja olosuhteita. – Tämä joukko ei ole missään nimessä ole homogeeninen ryhmä, vaan joukko yksilöitä joiden elämäntilanne ja toimintakyky vaihtelevat. Joukossa on aktiivisia liikunnan ja kulttuurin harrastajia, joista osa varmaan on tietoinen etuuksistaan ja osa taas ei. Osa ei edes ole oikeutettu kaikkiin sosiaaliturvaetuuksiin, joiden jokaisen saamiseen on omat määritellyt kriteerinsä, kertoo Anssi Kemppi Eläkeliitosta. Eläkeliitto on Suomen suurin eläkeläisjärjestö, joka valvoo ikäihmisten etuja ja järjestää jäsenistölleen toimintaa yli 400 paikallisyhdistyksen voimin. Muita valtakunnallisia eläkeläisjärjestöjä ovat esimerkiksi Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. Ne tarjoavat jäsenilleen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamiskanavan että järjestävät paikallistasolla muun muassa harrastustoimintaa. Suhteessa eläkeläisten kokonaismäärään eläkkeensaajien järjestäytymisaste on Suomessa silti vielä melko alhainen. Kuitenkin samanaikaisesti heistä useilla voi olla konkreettista tarvetta sekä edunvalvonnalle että tiedonsaannille muun muassa erilaisista etuuksista. – Eläkeläisten joukossa on monia, joilla on jokin pitkäaikaissairaus ja joilla on paljon lääkekuluja, jotka vievät muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kanssa merkittävän osuuden eläkkeestä. Tietoa varmasti tarvitaan eikä sitä ole koskaan liikaa. Meillä Eläkeliitossakin on pohdittu, että meidän olisi kenties tulevaisudessa syytä panostaa enemmän jäsenistön sosiaali- ja terveyspalveluihin ja sosiaaliturvakysymyksiin liittyvään neuvontaan, toteaa Kemppi.

Tuet täydentävät pientä eläkettä Eläkkeiden tarkoitus on turvata toimeentulo niin vanhuuden kuin työkyvyttömyyden aikana. Esimerkiksi työeläke muodostuu työuran aikaisista ansioista, joiden lisäksi vuodesta 2010 alkaen eläkkeen suuruuteen on vaikuttanut elinaikakerroin, jolla varaudutaan väestön eliniän pitenemiseen. Työssä kertynyttä työeläkettä maksavat työeläkelaitokset. Jos työeläke jää pieneksi tai sitä ei ole kertynyt lainkaan, maksaa Kela sen sijaan eläkeläiselle kansaneläkettä tai takuueläkettä. Vaikka eläkettä ei olisikaan karttunut muhkeita määriä, eläkeläinen voi saada toimeentulon helpottamiseksi Kelalta myös erilaisia tukia. Näitä ovat esimerkiksi lapsikorotus, rintamalisä, ylimääräinen rintamalisä, hoitotuki ja eläkkeensaajan asumistuki. Tuen saamiseen vaikuttavat sekä hakijoiden elämäntilanne että tuen tarve, jonka vuoksi myös tukien määrä vaihtelee. Itse eläkkeen ja sen hakemisen kohdalla ei Kempin mukaan ole esiintynyt juurikaan tiedonpuutetta. Silti niin asumis- kuin elämiskulujen kallistuessa toimeentulo edellyttää useilla eläkkeen lisäksi myös muiden tukimuotojen hyödyntämistä. – Suomessa on monia sosiaalivakuutuksen ja sosiaaliturvan tukimuotoja, jotka ovat tärkeitä myös monille eläkeläisille. Esimerkiksi asumisen kalleus muun muassa pääkaupunkiseudulla aiheuttaa sen, että moni eläkeläinen turvautuu eläkkeensaajan asumistukeen – jota nykyinen hallitus suunnitteli leikattavaksi mutta onneksi peräytyi suunnitelmistaan, Kemppi huomauttaa. Myös omaishoidon tuki on noussut jatkuvasti entistä merkittävämmäksi tukimuodoksi. – Siinä ajatuksena on se, että puoliso tai muu läheinen antaa niin sanotusti lähimmäisenrakkauden voimalla hoivaa joko ikääntyneelle tai vammaiselle, joka tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa. Tämä on yhteiskunnan kannalta edullisempaa kuin perinteiset sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut, ja omaishoito perustuu myös varmasti pääsääntöisesti aitoon sitoutumiseen ja va-


3

Seniori Forum

paaseen valintaan. Kemppi kuitenkin muistuttaa, että on myös tilanteita, joissa eläkeläisetkin tarvitsisivat jo omaishoitoa raskaampia palveluita. Pahimmillaan omaishoitaja voi ajan myötä olla yhtä huonossa kunnossa kuin hoidettavansa.

Kuntakohtaista vaihtelua etuuksissa Usein 65 vuotta täyttänyt saa eläkeläisalennuksia esittämällä ihan vain henkilötodistuksensa. Nuorempi eläkeläinen voi saada alennuksia esittämällä henkilötodistuksensa ja työeläkekortin. Alle 65-vuotias, joka ei saa työeläkettä, saa puolestaan Kelalta erillisen kansaneläkkeensaajan kortin, jolla voi todistaa olevansa oikeutettu alennuksiin. Eläkeläinen voi saada Suomessa alennusta esimerkiksi junamatkoista, linja-automatkoista ja lentomatkoista. Joissakin kaupungeissa alennusta saa myös paikallisliikenteen lipuista. Esimerkiksi Tampereen seudun joukkoliikenteen busseissa kaikki 65 vuotta täyttäneet ovat oikeutettuja 50 prosentin alennukseen kello 9-14 välisenä aikana. Eläkeläisen on mahdollista saada kotiin myös kunnallista apua, jota kutsutaan yleisesti nimellä kotihoito. Kotiin saatava kunnallinen kotihoito tarkoittaa Kelan mukaan hoitoa ja arkielämän toimintojen avustamista sekä terveyden- tai sairaanhoitoa kotona. Kotihoitoon kuuluvia tukipalveluita ovat esimerkiksi ateria-, siivous-, kauppa- ja kuljetusapu, joita antavat yleensä kunnan tai yksityisten palveluyritysten työntekijät. Lain mukaan jokaisella 75 vuotta täyttäneellä ihmisellä on oikeus saada arvio kotiapunsa tarpeesta. Kotipalvelu ja sairaanhoito ovat kuitenkin kunnan tarveharkintaisia palveluita, joten kaikilla kotona asuvilla ikäihmisillä ei ole lähtökohtaisesti niihin oikeutta. Tältä osin merkittäväksi nousevatkin juuri kuntien omat linjaukset niin tukien antamisessa kuin niiden tarpeenmukaisuuden arvioinnissa. – Nyt kun sote- ja maakuntauudistus on kovassa vauhdissa ja kuntien tehtäväksi jää terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, olisi hyvinvointi ja terveys tärkeää nähdä kokonaisvaltaisesti. Eli ihmisten – mukaan lukien ikääntyneiden – hyvinvointia ja terveyttä voidaan edistää jopa kaavoituksella eli huolehtimalla siitä, että tarjolla on riittävästi esteetöntä asuntokantaa. Samaten liikunta- ja kulttuuripalveluissa tulee ottaa huomioon eri ikäiset kuntalaiset, toteaa Kemppi. Eläkeläinen voikin saada alennuksia myös esimerkiksi pääsymaksuista kunnan liikuntapaikkoihin ja useisiin tapahtumiin. Koska alennusten laajuus ja saatavuus saattavat kuitenkin vaihdella kuntakohtaisesti, voivat eläkkeensaajat olla valitettavan eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden kotikunnasta riippuen. Lähteet: www.kela.fi, www.suomi.fi

Syda Productions | Dreamstime.com

Oivaltavaa ongelmanratkaisua. Asianajotoimisto Alfa Oy Hämeenkatu 20 A, 33200 TAMPERE 03 3142 9000 | toimisto@alfalaw.com alfalaw.com


LISÄÄ AKTIIVISIA VUOSIA KOTONA: Armi Aktiivituoli auttaa tuolista ylös ja harjoittaa lihaksia Armi Aktiivituoli auttaa ylös, kun selkä, lonkka tai polvet vaivaavat. Ainutlaatuisen mekanisminsa vuoksi tuoli vahvistaa alaraajojen lihaksia sekä parantaa tasapainoa. Erinomaisten ristiselän tuen ja käsinojien ansiosta tuolissa on myös mukava istua. Ergonominen tuoli ennaltaehkäisee liikkumattomuudesta johtuvia tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja antaa lisää aktiivisia vuosia kotona. Armi Aktiivituolin idean ”isä”, fysioterapeutti Jorma Eerola kertoo, että Armi harjoittaa aktiivisesti lihaksia,

joita oikeaoppiseen tuolista ylösnousemiseen tarvitaan. Käyttäjänsä mittojen mukaan valmistettu ja ergonominen Aktiivituoli ohjaa nousemaan alaraajoja rasittamatta oikein ja kivutta ylös. Tuolin ”moottorina” toimii käyttäjä itse, jolloin tuolin avulla voi myös jumpata ylösnousuun tarvittavia lihaksia ja tasapainoa, jota tarvitaan arjessa selviytymiseen, hän kertoo. Jalkojen hyvä lihaskunto parantaa tasapainoa ja kävelykykyä sekä pienentää kaatumisriskiä, hän muistuttaa.

Soita ja kysy lisää Armista tai katso videot netistä. Kysy myös maksuttomasta kotiesittelystämme! www.armi-aktiivituoli.fi | Puh: 040 350 7117

Armi Aktiivituolia valmistavan ja myyvän TamErgo Oy:n toimitusjohtaja Petri Palo-oja kertoo, että fysioterapeuttien suosittelema Armi on patentoitu suomalainen keksintö, joka helpottaa myös hoitohenkilökunnan ja omaishoitajien työtä. Käyttäjäkokemukset ovat erittäin myönteisiä. ”Armi tuoli on ollut erittäin suuri apu ja arki on helpottunut huomattavasti. Nyt mieheni pääsee itse tuolista ylös rollaattoriin, eikä minun tarvitse enää olla kampeamassa häntä ylös. Tuoli

on auttanut myös minua itseäni kovasti. Tuolin selkänoja on mahtavan hyvä selälleni ja pystyn siinä katsomaan kahden tunnin elokuvan ilman kipuja.” Omaishoitaja Porvoosta ”Tuolin nerokas mekanismi mahdollistaa tuolilta nousun vaivattomasti ja kuitenkin omat voimasi hyödyntäen. Suosittelen lämpimästi Armi Aktiivituolia.” Lääkäri Petri Karvonen

ANNA LAHJAKSI AIKAA Kylpylän lahjakortti on arvostettu ja henkilökohtainen lahja – ilahduta läheistäsi paketoimalla elämyksiä ja hyvää oloa. Osta ja tulosta lahjakortti kätevästi netistä:

NAANTALISPA.FI | RUISSALOSPA.FI


5

Seniori Forum

Teksti: Emma Karki

Kuvapuhelu tuo läheisyyttä yksinäiseen arkeen Jeanette Teare | Dreamstime.com

Senioreiden yksinäisyys on yhä kasvava ongelma, vaikka teknologia voi tarjota helpotusta siihen. Tietotekniikka-alan ammattilaiset ovat työssään huomanneet, ettei ikä ole este uuden tekniikan oppimiselle. Alati digitalisoituvassa maailmassa lapset ja nuoret tuntuvat syntyneen älypuhelin, tabletti ja tietokone kourassa, niin hyvin he osaavat käyttää uusimpiakin teknologisia innovaatioita. Samaan aikaan ikääntyneempi väestö kokee putoavansa kehityksen kelkasta sitä mukaa, kun uusia laitteita ja ohjelmistoja tulee markkinoille. Teknologian tarjoamat mahdollisuuden ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisen avuksi ovat kuitenkin kiistattomat. Terveysteknologia onkin yksi Suomen nopeiten kasvavista aloista. Esimerkiksi erilaisia voinnin seurantaa tekeviä rannekkeita on jo paljon ja niiden avulla saadaan tärkeää tietoa esimerkiksi verenpaineesta. Laitteiden käyttö on usein sellaista, että ikäihminen vain pitää ranneketta ja joku muu, omainen tai hoitaja, tulkitsee sen antamia tietoja. Terveyden seuranta toki on erittäin tärkeää, mutta ikääntyneille suunnatusta teknologiasta usein unohdetaan henkinen hyvinvointi lähes täysin. Yksi suurimmista ikäihmisten ongelmista on nykyään yksinäisyys, kun moni jää asumaan kotiin vanhainkodin sijaan, mutta lapset, lapsenlapset ja muut sukulaiset ja läheiset asuvat kaukana.

Samanhenkisiä ikätovereita tapaa virtuaalisessa kahvituvassa Pieni piiri on tabletilla käytettävä palvelu, jonka avulla ikäihmisen on helppo pitää yhteyttä läheisiinsä ja tuttaviinsa videopuheluin. Palvelun kehittäjä Matti Kari kertoo, että idea palveluun lähti oman isoäidin tarpeesta. – Ukkini kuoli vuonna 2010 ja hyvin nopeasti sen jälkeen huomasin, että mummille vertaiskontaktien vähyys oli ongelma, joka alkoi hänen kohdallaan muodostua hyvin suureksi. Kari kertoo, että läheisten kanssa tekemisissä ollessaan ikäihminen kokee usein, että hän on puhtaasti huolenpidon kohteena. Tämä tuo negatiivista kokemusta päivään, kun ilo vuorovaikutuksesta muuttuu tunteeksi, että on jollekin taakka tai velvollisuus. Aina eivät myöskään kohtaa ikäihmisen ja hänen läheisensä kiinnostuksen kohteet, vaikka siinä missä kenelle tahansa muulle, myös ikäihmiselle sosiaaliset kontaktit samanhenkisten ihmisten kanssa ovat hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeitä. Juuri tähän ongelmaan Kari alkoi kehittää Pientä piiriä ratkaisuksi. Pieni piiri vaikuttaa aluksi puhtaasti kuvapuhe-

luyhteydeltä, mutta sen ydin on Kahvitupa-nimisessä toiminnossa. Kahvituvassa Pieni piiri yhdistää samanhenkiset ihmiset ”kahvipöydän” ääreen. Tarkoituksena on keskustella, verkostoitua ja pitää yhteyttä aivan samaan tapaan kuin kasvotusten. – Kun uusi käyttäjä haluaa mukaan Kahvitupaan, juttelemme hänen kanssaan noin vartin verran ja kartoitamme, mikä häntä kiinnostaa. Haastattelun avulla löydämme seuraa muista käyttäjistä, joita kiinnostavat samat asiat. Näin keskustelijat ovat tasavertaisia toisiinsa nähden, eikä käyttäjälle tule tunnetta, että tässä ollaan sukulaisen riesana ja nimenomaan tämä on ollut palvelun lähtökohtana, Kari kertoo.

Yksinkertainen tekniikka on kenen tahansa opittavissa Kari alkoi kehittää Pientä piiriä, kun huomasi oman isoäitinsä olevan yhä yksinäisempi ja kun prototyyppi oli valmis, isoäiti pääsi luonnollisestikin ensimmäiseksi testaajaksi. On enemmän sääntö kuin poikkeus, että ikääntynyt luulee, ettei voi oppia käyttämään uutta teknologiaa. Niin luuli myös Karin isoäiti. – Eihän mummi missään nimessä halunnut edes yrittää palvelun käyttöä, mutta Pieni piiri on tehty niin helpoksi, että käytännössä kuka tahansa voi oppia sen käytön. Jos kykenee keskustelemaan kasvotusten, kykenee käyttämään Pientä piiriä. Mummi soitti ensimmäisen kuvapuhelunsa parin minuutin harjoittelun jälkeen. Myös LinkkiTiimi Oy:n toimitusjohtaja Marko Torppala kertoo, että tekniikka on täysin opetettavissa kenelle tahansa. LinkkiTiimi opettaa tekniikan käyttöä ikäihmisille aina ihmislähtöisellä otteella ja henkilökohtaisesti opastaen. – Kaikki väittävät olevansa keskimääräistä hitaampia oppimaan, enkä suostu uskomaan sitä. Digi ei ole niin vakava asia, jos sitä lähestyy ihmisläheinen kärki edellä. Olen huomannut, että ikäihmisen suurin pelko on, että hän epäonnistuu oppimisprosessissa, eikä sen takia halua edes yrittää, Torppala sanoo. Myös Torppala käyttää ikäihmisten kanssa aina tablettia. Tietokone monimutkaisine toimintoineen ja näppäimistöineen on liian uhkaava ihmiselle, joka on elänyt kahdeksankymmentä vuotta ilman nykyaikaista teknologiaa. Tablet-

ti sen sijaan on helpommin lähestyttävä ja yksinkertainen. – Illuusio huonosta oppijasta pitää saada murrettua. Moni ajattelee, että kun minulla on sitten se tabletti kädessä, en osaakaan sitä käyttää ja sen takia näytän tyhmältä. Lopulta ihminen ahdistuu sen pelkonsa kanssa. Uskon, että pelko lieventyy hyvillä esimerkkitarinoilla, Torppala kertoo.

Senioreissa piilee huima potentiaali Kuvapuhelua saatetaan myös herkästi pitää turhakkeena. Ajatellaan, että voihan sitä aina soittaa ihan tavallisella puhelimella. Kari kuitenkin kertoo, että tutkimuksissa on verrattu yhtä pitkiä kuvapuheluita tavallisiin puheluihin. Kuvapuhelun jälkeen koetaan sen kestäneen pidempään kuin tavallisen puhelun, vaikka aikaa kuluikin täsmälleen yhtä paljon. – Kuvapuhelulla saadaan läsnäolon ja vuorovaikutuksen tunne. On ihan mahtava juttu, että ihmiselle, joka ei pääse omatoimisesti ulos, saadaan vuorovaikutuksen kokemuksia, Kari sanoo. Torppala kertoo esimerkin vanhasta rouvasta, joka on hyvin eristäytynyt ulkomaailmasta. Lähihoitaja vetää rouvalle säännöllisesti tuolijumppaa videopuhelun välityksellä. – Hänellä on tapana kertoa läheisilleen, että hoitaja on tulossa kylään. Niin läheiseksi vuorovaikutus voidaan kokea. Torppala painottaa, että on valtava yhteiskunnallinen ongelma, että palvelu toisensa jälkeen siirtyy verkkoon, vaika suomessa on puoli miljoonaa senioria, jotka eivät osaa lainkaan teknisiä laitteita. Yhtenä ratkaisuna hän pitää sitä, että ikäihmiset rohkaistuisivat oppimaan toistensa hyvistä kokemuksista. Hän soimaa kansalaisopistojen ryhmäoppitunteja, joissa ohjaaja opettaa koko luokallista ihmisiä. Lopputuloksena on joukko entistäkin eksyneempiä ihmisiä. Torppala ei koskaan opeta ryhmiä, vaan keskittyy aina yhteen oppijaan kerralla. – Jos Suomen seniorit saataisiin innostumaan tietotekniikasta, meillä olisi käsissämme ihan valtava potentiaali. Se loisi loistavan alustan luoda uusia tuotteita soten, kuntien ja itse senioreiden avuksi. Se oli samalla huima kilpailuvaltti, koska kaikkialla muuallakin maailmassa on samat haasteet kuin meillä. Abraham Lincoln sanoi aikoinaan, että paras tapa luoda tulevaisuutta, on luoda se itse.


ILMOITUS

h

Suruviestin saavuttua Pirkanmaan Hautaustoimisto tarjoaa kokonaisvaltaista ja ammattitaitoista hautauspalvelua yli 30 vuoden kokemuksella. Asiakkaita palvellaan laajasti koko Pirkanmaan alueella. Läheisen menettäminen on raskas kokemus, jolloin voi tuntua vaikealta lähteä hoitamaan hautaukseen liittyviä käytännön asioita. Pirkanmaan Hautaustoimisto auttaa järjestämään hautajaiset ammattitaitoisesti vankalla kokemuksella. Pirkanmaan Hautaustoimiston palveluihin kuuluvat esimerkiksi arkut, hautakivet, perunkirjoitukset ja muistotilaisuuden järjestelyt. Lisäksi yritys huolehtii hautaukseen liittyvien aikojen varaukset ja hautausluvat seurakuntiin ja sopii vainajan kuljetukset sairaalan kanssa. Saatavilla on valmiita palvelupaketteja perinteiseen hautaukseen ja tuhkaushautaukseen tai asiakkaan toivoessa Pirkanmaan Hautaustoimisto voi hoitaa kaikki hautausjärjestelyt. – Tarjoamme palveluja moneen eri tarpeeseen. Kes-

kustelemme asiakkaan kanssa, mitä hän tarvitse, ja muokkaamme palvelujamme sen mukaan. Annamme neuvontaa ja tarjoamme erilaisia vaihtoehtoja ja pyrimme etsimään asiakkaalle sopivimmat vaihtoehdot. Meillä on pitkä yli 30 vuoden kokemus alalta, joten osaamme neuvoa, miten asiat kannattaa toteuttaa, MARKO MIELONEN kertoo. Pirkanmaan Hautaustoimiston lähtökohtina ovat asiakaslähtöisyys ja luotettavuus. Asiakkaan toivomuksia kuunnellaan ja toteutetaan. Hautausjärjestelyt hoidetaan ammattitaidolla, jolloin omainen voi keskittyä hautajaistilaisuuteen. – Pidämme sovituista asioista kiinni. Asiakas voi luottaa siihen, että kaikki hautajaisjärjestelyt sujuvat, kukat

ovat paikallaan, vainaja on kappelilla ja kuljetustapahtumissa toimitaan ammattitaidolla omaisia ja vainajaa kunnioittaen. Yrityksen kaikessa toiminnassa pyritään avoimuuteen, mistä esimerkkinä ovat yrityksen verkkosivut, joissa kerrotaan kattavasti yrityksen palveluvalikoimista ja hinnoitteluista. – Perinteisesti hautauspalvelut ovat aika kalliita, joten hinnoittelu on asiakkaille tärkeää ja sitä kysellään. Meillä hinnoittelu on esillä netissä. Ihmiset hakevat sieltä nykyään kaiken tiedon, niin miksipä he eivät etsisi tietoa hautausasioistakin. Hyvällä suunnittelulla ja omalla tuotannolla hautauksen kuluihin pystytään vaikuttamaan erittäin paljon.

0,00€ /HLÖ/2-hh

lö/2-hh 9,00€/hlö/2-hh h

/hlö/2-hh

Tilausliikenne Timo Tuomisto Ky

Pirkanmaan Hautaustoimisto 050-5022044 Näsilinnankatu 15 33210 Tampere www.pirkanmaanhautaustoimisto.fi

10.–11.2. Hotellimatka TALLINNAAN, 2 yötä

189€ /hlö/2-hh

18.–19.3. Hotellimatka TALLINNAAN

130€ /hlö/2-hh

25.3.–1.4. Keväthangille LEVILLE

535€ /hlö/2-hh

1.-8.4.2016 Keväthangille SAARISELÄLLE,

499€ /hlö/2-hh

16.–23.4. HOLLANTI, TULPPAANIMATKA

965€ /hlö/2-hh 1295€ /hlö/2-hh 1550€ /hlö/2-hh

MAMMA MIA-musikaali, paluussa uusi MEGASTAR (lippu 36,-), Sokos-hotelli Viru OOPPERAN KUMMITUS-musikaali (liput 36,- / 44,-), hotelli Radisson Blu Sky Break Sokos hotelli Levi

Holiday Club Saariselkä

29.4.–11.5. ITALIA, Garda-järvi, Castelfidardo, Verbania jne. 20.–31.5. TSEKKI – KROTIA

Meiltä myös tilausajot laadukkailla turistibusseilla. Lisätietoa:

TILAUSLIIKENNE TIMO TUOMISTO KY puh. 03 558 9000 tilausliikenne@timotuomisto.fi www.timotuomisto.fi


TURVALLISESTI KOTONA Tarvitsetko apua arkeen, kotisairaanhoitoa tai turvaa ympäri vuorokauden? Tutustu kotiin vietäviin palveluihimme, jotka auttavat sinua elämään omannäköistä elämää omassa kodissasi. Kun tuen tarve kasvaa, tarjoamme viihtyisää asumista ja hyvää huolenpitoa Validia-kodeissa.

www.validia.fi/asuminen Asiakaspalvelu p. 020 33 1200 (0,0835 €/puhelu + 0,169 €/min) Validia Asuminen tarjoaa asumispalveluita ja kotiin vietäviä palveluita vammaisille henkilöille ja ikäihmisille. Kokonaan kotimainen Validia Asuminen on yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia.

yritys- ja yksityiskäyttöön

NIITTAAJANTIE 9, 26820 RAUMA puh. 02 8387 2480 asiakaspalvelu@sairaalatukku.com www.sairaalatukku.com


8 ILMOITUS

Seniori Forum

Voimia ja vireyttä vuosi toisensa jälkeen BEMER-hoito vahvistaa kotona asumista Ikäihmisten kotihoitoon panostetaan nykyisin entistä enemmän. Kotona asuminen mahdollisimman pitkään olisi viihtyisämpi ja edullisempi ratkaisu. Terveysteknologian erilaiset uudet laitteet ja järjestelmät helpottavat kotiasumista. BEMER-hoito ei ole enää aivan uusi keksintö, sillä se on kehitetty Saksassa jo vuonna 1998. Mikroverenkiertoon puhtia 84-vuotias TERTTU SUHONEN asuu yhä kotona ja viettää talvet Espanjan lämmössä. Tytär kehuu, kuinka jaksava ja hyvinvoiva äiti yhä on. ”Äitini saa BEMER-hoidosta energiaa sekä tukea lääkehoidoille. Hoito on ollut meillä käytössä noin 4 vuotta”, Kirsi-tytär kuvailee. Tämä johtuu BEMER-hoidon eli fysikaalisen verisuoniterapian solujen toimintaa aktivoivasta vaikutuksesta. Ihmisen mikroverenkierto heikkenee iän, stressin ja sairauksien myötä. Hoitoja ottavat myös nukkuvat syvemmin. Hyvä uni jos mikä, pitää ihmisen kunnossa. Vaivat hävisivät vaikka ikää tuli Kun Terttu Suhonen neljä vuotta sitten aloitti BEMER-hoidot, hävisivät pitkään vaivanneet vatsavaivat ja olo tuli energisemmäksi. Kun mikroverenkierto eli verenvirtaus pienimmissä suonissa paranee, elimistö pystyy korjaamaan itse itseään. Eräänä talvena joulunvietto Suomessa katkaisi BEMER-hoidon muutamaksi viikoksi, koska laite oli jäänyt Espanjaan. ”Silloin äidille alkoi tulla erilaisia vaivoja, mm. vanhat vatsakivut palasivat ja yleistila heikkeni. Äiti näyttikin kalpealta ja väsyneeltä. Su-

kulaisilla oli onneksi laite, jolla äiti sai sitten käydä ottamassa hoitoja ja olo koheni taas”, tytär sanoo. Nyt laite kulkee aina mukana. Terttu jaksaa liikkua Espanjassa ja nauttia elämästä. Mieskin käyttää nyt fysikaalista verisuoniterapiaa polvileikkauksesta toipumiseen. BEMER tukee myös muiden hoitojen tuloksia BEMER –hoitoa voidaan käyttää terveyden tukemiseen ja sairauden tai vamman paranemisen edistämiseen. Hoito tukee muita hoitomuotoja, kuten fysioterapiaa. BEMER-terapian on todettu parantavan mikroverenkiertoa yli 30 %. Tällä hetkellä BEMER-terapiaa käyttää jo yli 10.000 ihmistä Suomessa ja koko maailmassa miljoona. Laite on lääketieteellinen ja sitä myydään yli 40 maassa. ”Hyviä tuloksia on saatu esimerkiksi lonkka- ja polvileikkausten jälkihoidossa sekä haavojen paranemisessa. Säärihaavat ovat myös vaikea, huonosta mikroverenkierrosta johtuva vaiva esimerkiksi diabeetikoilla”, sairaanhoitaja HELI JURVANEN BEMER Nordicilta kuvailee. Mikroverenkierron elvyttämisen avulla lihakset tuntuvat joustavammilta. Joustavat lihakset vähentävät esimerkiksi kaatumisriskiä. Sairauksien ennaltaehkäisy on elämänlaadun kannalta tärkeää ja terapia vahvistaakin myös immuunijärjestelmää. ”BEMER-hoito on helppokäyttöisyytensä ansiosta erinomainen apuväline kotikuntoutuksessa. Sen avulla tehostetaan erilaisia kuntouttavia toimenpiteitä ja iäkkäätkin pysyvät paremmin toimintakykyisinä kotona”, Heli Jurvanen toteaa.

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Hyvä arki on toimintakykyä, jaksamista, elämästä nauttimista. BEMER-hoidolla voit tukea terveyttäsi ja ennaltaehkäistä sairauksia helposti kotona. Soita ja kysy lisää. Katsotaan yhdessä, miten BEMER voi auttaa Sinua voimaan paremmin. SOITA 0400 713 293

www.minna.bemergroup.com


TUNNISTUSKILPAILU

Seniori Forum

ETSI VASTAUS JA VOITA! 2.

1.

3.

Agrimarket ja Multasormi ovat nyt Hankkija, mutta tiedätkö mitä kaikkea Hankkija tarjoaa? Kuinka monta tuoteryhmää löydät Hankkijan pääsivulta hankkija.fi?

Mikä on Kotivahti 2.1? www.genel.fi

5.

4.

Montako paikallista keliakiayhdistystä Suomessa toimii? www.keliakialiitto.fi

6.

P. Kirstua Ky

7.

8.

Mitä joka kodin pinnoilla näkyviä materiaaleja voi hankkia Pukkilasta? www.pukkila.com

Mikä on Tampereen konttorin katuosoite? www.pohjantahti.fi

Mitä kuuluu yrityksemme palveluihin? www.kuljetuskirstua.com

Mitä palveluita kuuluu yrityksen toimintaan? www.louhintaliike.com

9.

Missä sijaitsee Tampuri? tampere.punainenristi.fi

Keitä maalinvalmistajia Welran sivuilla esiintyy? www.welra.fi

TEHTÄVÄNÄSI ON ETSIÄ VASTAUKSET RUUDUISSA ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN YRITYSTEN VERKKOSIVUILTA. Kilpailu on täytettävissä osoitteessa www.yritysforum.com/tunnistuskilpailu 6.1.2017 saakka. Oikeat vastaukset ja voittajat julkaisemme osoitteessa www.yritysforum.com/tunnistuskilpailu Henkilötietoja käytämme vain mahdollisesta voitosta ilmoittamiseen.

Palkintona Acer tablettitietokone (arvo n. 250€)

Valitsemme voittajan eniten oikeita vastauksia löytäneiden kesken.

9


63 ESITYSTÄ AJALLA 26.1.-13.5.2017

OHJAUS: CHRISTIAN LINDROOS

ENSI-ILTA PORIN ENTISELLÄ OLUTTEHTAALLA 28.1.2017

LIPUT: 38/34/31 €

HALLITUSKATU 14, PORI

Sam

mo

nka

Ta k o j a n k a t u

VUODEN 2016 VARASTON

n in e ä lä

le v

an

ps

Ka

t ie

Ve

Sisäänkäynti yläpihalta

Sisäänkäynti yläpihalta

Su Sä omen tuknk yku

Takojankatu 8

Samassa talossa Vepsäläinen ( Entinen Pelkosen talo)

PORINTEATTERI.FI

Huom! Kotimaiset

TAMPERE / Kaleva

Takojankatu 8, 33540 Tampere ma-pe 10–19, la 10–16, su 12-16 puh: 040 632 6467

sohvat & sängyt

Jouluksi

Tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen: tampere@suomensankytukku.fi

AAN! HETI MUK

AAN! HETI MUK

LOPPUUNMYYNTI AAN! HETI MUK

|

LIPUT: 02 6344 840

POP UP-myymälä

tu

Takojankatu 8

TAMPEREELLA / KALEVA

|

kotiin! 22 12

ONNI-PETAUSPATJA Koko: 80x200cm Alk.

ONNI-PETAUSPATJA Koko: 160x200cm Alk.

SUURMYYMÄLÄ! SATOJA SOHVIA & SÄNKYJÄ HETI MUKAAN!

änky Moottoris vartaloa llä vä myötäile a! jousituksell

AAN! HETI MUK

SATOJA SOHVIA & SÄNKYJÄ

KAIKKI

Muhkeaan

s alennu

-65%

oleiluun!

Manhattan -kulmasohva

299

(942,-)

Alk. Sinuhe -kankaalla.

KAIKKI

-50%

299

188 s alennu

(998,-)

88

Koko: 120x200cm

99

Koko: 160x200cm (498,-)

Väri: sin. Petauspatja myydään erikseen. Saatavana muita kokoja.

usitus!

Kaksoisjo

-70%

Lux-jenkkisänky koko: 160x200cm

167

(598,-)

Väri: sin. Petauspatja myydään erikseen. Sängynpäädyt koko: 160x200cm alk.59€ (249€)

lla ikoispaksu HUOM! Er usituksella! 2,2 mm jo takuu

Sohvasta ode + tukeva vu tevuodevaa laatikko!

SENATOR 3-ist. 299,- (990,-) / 1-ist. 249,- (598,-) Alk. kankaisena. Saatavana useilla nahkaväreillä.

Vuokatti Saaga Plus -moottorisänky. 90x200cm. Väri: sin. Petauspatja myydään erikseen.

-80%

varastoerät

MEKANISMISOHVAT

-80%

Lux-runkosänkypaketti

s alennu

-50-80% AAN! HETI MUK

s alennu

(990,-)

s alennu

-70%

s alennu

-77%

Alk. Sara-kankaalla.

Minna vuodekulmadivaani

20 vuotta

s alennu

Ruka Luxus-runkosänky

219 198 (995,-)

20

takuu

Koko: 160x200cm (798,-)

249

Koko: 180x200cm

Petauspatja myydään erikseen.

vuotta

-70%

(898,-)

s alennu

-70%

Ruka Diamond -jenkkisänky + Kotimainen Lux petauspatja Koko: 160x200cm

479

PAKETTIHINTA! (1798,-)

SenioriForum Pirkanmaa  

SenioriForum Pirkanmaa

Advertisement