__MAIN_TEXT__

Page 1

OMAKIINTEISTÖ TALOYHTIÖN HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN AMMATTILEHTI

VARSINAIS-SUOMI 1 • 2021 16. vuosikerta

Julkisivuremontin ensimmäinen askel on hyvä kuntokartoitus ....... 6 Parvekeremontti talvella? ........................... 12 Uudistuva jätelaki laajentaa taloyhtiöiden lajitteluvelvotteita ......... 36

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

1


Laadukasta ovi- ja porttiautomatiikkaa • porttikoneistot • puomikoneistot • ovikoneistot • kauko-ohjaimet • liikennevalot

lla

Kattoturvatuotteet verkkokaupasta

KATTOTURVA JA SAUMATON KOURU

TERÄSKATTEET Sicutec Oy, Kuparikatu 44, 20380 Turku www.sicutec.fi www.facebook.fi/SicutecOy

www.halikonkourujatikas.fi

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän ammattilehti

Saloon rakentuva UUSI EKOVOIMALA lämmittää kotisi entistä puhtaammin TALOYHTIÖPÄÄTTÄJÄ, ennen kuin vaihdat muuhun lämmitysmuotoon, pyydäthän tarjouksen kaukolämmöstä! Kaukolämmityksen etuja • Helppo ja edullinen liittyä • Vaivaton käyttää • Toimintavarma - lämpö ei lopu kesken

Lämmitysjärjestelmän muutokseen saatavissa tukea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustuksia taloyhtiön asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin

”Uusi ekovoimala puolittaa kaukolämmön hiilidioksidipäästöt.”

KATSO LISÄÄ www.kaukolampo.fi 2

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021

Joensuunkatu 7, 24100 Salo puh. 02 778 5601 tai 02 778 5603

Muutos öljylämmityksestä kaukolämpöön on EKOTEKO


freepik.com

PÄÄKIRJOITUS

päätoimittaja

Petri Kaukonen

Sopu yhteistyölle sijaa antaa

16

Uuden vuosikymmenen ensimmäinen vuosi on mennyt hyvin poikkeuksellisissa merkeissä. Korona muuttui keväällä pandemiaksi, ja Suomessakin pantiin toimeen kovat koronatoimenpiteet. Niiden seurauksena muun muassa suuri osa suomalaisia dreamstime

32

siirtyi etätöihin kotiin. Etätyöhön siirtyminen on näkynyt siinä, että naapurista kuuluvista äänistä on valitettu aiempaa enemmän. Naapurustosovittelun keskuksesta kerrotaan, että yhteydenottojen määrä on tä-

3

Pääkirjoitus

4

Ajankohtaista

6

Julkisivuremontti

12

Hyvin suunniteltu parvekeremontti

16

Huoneistoremontti asunto-osakeyhtiössä

22

Ilmanvaihto

olisi pystyttävä myös selvittämään, jotta taloyhtiössä olisi hyvä

25

Kolumni

asua ja yhteisiä päätöksiä voitaisiin tehdä hyvässä ja rakenta-

26

Kilpailuttaminen

vassa hengessä. Hyvää yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä kannat-

31

Lakipalsta

taa pyrkiä vaalimaan etenkin nyt, kun eletään edelleen poik-

32

Taloyhtiön piha toimivaksi

36

Jätelaki

män vuoden aikana kasvanut peräti 50%:lla. Konfliktit taloyhtiöissä eivät ole mikään uusia asia. Tästä lehdestä löydät aihetta käsittelevän jutun, jossa tuodaan esiin sitä,

Kannen kuva Kuva: freepik.com

niitä voidaan ratkaista. Erimielisyydet ihmisten välillä kuuluvat elämään, mutta niitä

keuksellisia aikoja. Sovinnollista ja yhteistyöhenkistä vuotta 2021 kaikille taloyhtiöille!

OMAKIINTEISTÖ Julkaisija / Kustantaja Media Potentia Oy, Hämeenkatu 26, 4. krs, 33200 Tampere puh: 0400 772 229

mistä konfliktit taloyhtiössä yleensä juontavat juurensa ja miten

VARSINAIS-SUOMI 1 | 2021

Osoitteenmuutokset Media Potentia Oy, puh: 0400 772 229 toimisto@mediapotentia.fi

Vastaava päätoimittaja Petri Kaukonen puh: 0400 770 203 petri@mediapotentia.fi

Ilmoitusmyynti Arja Väätäinen puh: 040 481 8477 arja.vaatainen@mediapotentia.fi

Painopaikka Printall AS

Toimitus Tiina Raatikainen puh: 050 361 0261 tiina.raatikainen@mediapotentia.fi

Osoitelähde Media Potentia Oy:n asiakasrekisteri, Fonecta ProFinder


AJANKOHTAISTA Hallitusten puheenjohtajat antoivat isännöitsijöille arvosanaksi 8+ Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat antoivat isännöitsijälleen kouluarvosanan 8+, selviää Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton teettämästä Isännöinnin laatu 2020 -tutkimuksesta. Hallituksilta isännöitsijät saivat arvosanaksi 8- ja osakkailta 7+ sekä toiminnantarkastajilta 6 ½. Tyytyväisimpiä isännöintiin ovat tutkimuksen mukaan isännöintiä lähimpää seuraavat. Miltei kaikkien toimijoiden antamat arvosanat paranivat hieman vuonna 2015 toteutetusta edellisestä kyselystä. Eniten paranivat osakkaiden antamat arvosanat. Tutkimuksella kartoitettiin taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiin ja isännöintipalvelujen laatuun sekä koottiin näkemyksiä taloyhtiöiden tarpeista ja odotuksista isännöinnin suhteen. Kyselytutkimukseen vastasi 6 010 taloyhtiön puheenjohtajaa, hallitusten jäsentä, osakasta sekä toiminnantarkastajaa syyskuussa 2020.

Aloitteellisuutta ja aikaansaavuutta kaivataan Taloyhtiöt olivat tyytyväisimpiä isännöitsijän kokoustoimintaan, luotettavuuteen ja hieman yllättäen myös tavoitettavuuteen. Eniten kohennustarvetta taloyhtiöiden mielestä koettiin olevan isännöitsijän aloitteellisuudessa, aikaansaavuudessa sekä kehityshakuisuudessa. Isännöintiin olivat tyytyväisimpiä pisimpään hallituksessa toimineet sekä taloyhtiöissä toimivat iäkkäät ihmiset. Kriittisimpiä puolestaan olivat ruuhkavuosia elävät 30-49 -vuotiaat. Uudellamaalla sekä Kainuussa suhtaudutaan alueista kriittisimmin isännöintiin. – Tyytyväisyys isännöitsijöihin oli parantunut hieman enemmän kuin isännöintiyrityksiin. Talo-

Pixabay

yhtiön kannalta on iso merkitys sillä henkilöllä, joka toimii taloyhtiön isännöitsijänä, sanoo Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo Tossavainen.

Asioiden loppuun saattaminen tärkeintä Kyselyn vastaajista yli 70 prosenttia arvioi, että isännöitsijän ominaisuuksista tärkein on asioiden loppuun saattaminen. Seuraavaksi tärkeimpinä vastaajat pitivät isännöitsijän talousosaamista sekä viestintää ja tiedottamista. Isännöitsijän toiminnassa tärkeimpinä taloyhtiöt pitivät isännöit-

sijän asiantuntemusta ja luotettavuutta. Seuraaviksi tärkeimpiä olivat aikaansaavuus ja vastuullisuus. Isännöintiyritysten osalta tärkeimmät tekijät olivat luotettavuus ja henkilöstön asiantuntemus sekä seuraaviksi tärkeimpinä asiakirjojen laatu ja palveluhenkisyys. Tyytyväisimpiä isännöintiyritysten osalta taloyhtiöt olivat asiakirjojen laatuun, yritysten luotettavuuteen sekä henkilöstön palveluhenkisyyteen ja asiantuntemukseen. www.kiinteistoliitto.fi

Vastikkeet maksetaan talousvaikeuksista huolimatta Osakkaat hoitavat säntillisesti maksuvelvollisuutensa taloyhtiöille. Isännöintiliiton jäsenilleen tekemä laaja kysely osoittaa, että vastikerästit eivät ole lisääntyneet taloyhtiöissä, vaikka korona olisi kiristänyt omaa taloutta. − Suomalaiset ovat tunnollisia vastikkeiden maksajia. Koronan aiheuttamista talousvaikeuksista huolimatta ongelmat vastikkeiden maksamisessa ovat vähäisiä tai samalla tasolla kuin aikaisemmin. Myöskään huoneistojen hallintaanotot eivät ole lisääntyneet, sanoo Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa. Osakkaan pitää aina maksaa vastiketta taloyhtiöille. Vastikkeiden perusteet on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Jos joku ei hoida omia vastikkeitaan, vaikuttaa se loppupeleissä kaikkien taloyhtiöissä asuvien elämään, Viljamaa muistuttaa. − Hoitovastikkeet ovat tärkeä hoitaa, koska

4

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021

niillä hoidetaan taloyhtiön lämmitys, hallinto, siivoukset, jätteet, pienet korjaukset ja muu kiinteistönhuolto. Rahoitusvastikkeilla hoidetaan puolestaan esimerkiksi taloyhtiön korjauslainojen lyhennykset ja korot.

Liiketilojen vuokralaisia autettu ahdingossa Taloyhtiöiden liiketilojen vuokralaiset ovat sen sijaan olleet koronan takia kovilla. Isännöitsijöiden mukaan taloyhtiöt ovat auttaneet ahdingossa olevia vuokralaisia antamalla jonkin verran vuokra-alennuksia ja tekemällä maksusuunnitelmia. − Taloyhtiöissä pidetään tärkeänä, että pien-

yrittäjät selviävät. Varsinkin keväällä taloyhtiövuokranantajan on kannattanut pitää vuokralaisesta kiinni, koska uutta vuokralaista olisi ollut käytännössä mahdoton saada, Viljamaa kertoo. Viljamaa muistuttaa, että taloyhtiöiden on nyt syytä seurata vastikesuorituksia erityisen tarkasti ja reagoida asioihin mahdollisimman nopeasti, jotta ongelmia ei pääse kertymään. − Hyvä isännöinti ja yhteistyö isännöitsijän sekä taloyhtiön hallituksen välillä on tässäkin olennaista. Taloyhtiön kannalta myös hyvä asiakassuhde pankkiin on erittäin tärkeä.

www.isannointiliitto.fi


Taloyhtiöklubeista vauhtia energiaremontteihin Asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteja vauhditetaan Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kunnianhimoisessa yhteishankkeessa, jonka päärahoittajana on ympäristöministeriö. Taloyhtiöklubi-hankkeessa kehitetään asunto-osakeyhtiöille kokonaan uusi alueellisen yhteistyön toimintamalli ja sitä pilotoidaan laajasti pääkaupunkiseudulla. Hankkeen tavoitteena on, että toimintamalli vakiintuu ja leviää jatkossa myös muihin kaupunkeihin. Taloyhtiöklubit tukevat kaupunkien ilmastotavoitteiden toteutumista laittamalla liikkeelle energiatehokkuustoimenpiteitä sekä energiaremontteja. Taloyhtiöklubi-toiminnan perusidea on yksinkertainen: kootaan yhteen naapuruston taloyhtiöiden hallitukset, perustetaan yhteistyöfoorumi ja ryhdytään tekemään ohjattua, tavoitteellista ja aktiivista yhteistyötä kiinteistöjen ja alueen kehittämiseksi. Klubitoiminnan päätavoite on ohjata ja tukea asunto-osakeyhtiöitä energiansäästötoimiin ja energiaremonttien käynnistämiseen. Tämä on paitsi taloyhtiöille strategisesti järkevää ja taloudellisesti kannattavaa, myös välttämätöntä, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. – Taloyhtiöiden yhteistyössä on paljon potentiaalia. Isompia energiaremontteja ja muita pienempiä hankkeita kannattaa miettiä yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jo pelkästään taloudellisista syistä, toteaa Taloyhtiöklubi-hankkeen projektipäällikkö Kimmo Karvinen.

Pääkaupunkiseudulle yhdeksän Taloyhtiöklubia Taloyhtiöklubi-hankkeen pilottialueet ovat Espoossa Matinkylä ja Suvela, Helsingissä Kannelmäki, Katajaharju (Lauttasaari), Mellunmäki, Myllypuro ja Pihlajisto sekä Vantaalla Koivukylä ja Myyrmäki. Jokaiselle pilottialueelle perustetaan oma Taloyhtiöklubi, joka toimii yhteistyöfoorumina alueen taloyhtiöiden hallituksille. Klubitapaamisis-

Pixabay

sa perehdytään asiantuntijoiden kanssa energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksiin ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkaluihin. Tavoitteena on pienentää kustannuksia, parantaa asumisolosuhteita ja yhteisöllisyyttä sekä nostaa kiinteistön ja koko alueen arvoa.

Ilmastotekojen edistämistä eurot ja asumismukavuus edellä Energiaremontit tarkoittavat taloyhtiöille paitsi ilmastotekoja, myös erityisesti kiinteistön hoito-

kuluissa säästämistä ja asumismukavuuden parantamista. – Energiatehokkuuden parantamisessa idealismi yhdistyy raadollisuuteen. Kun taloyhtiöt pelastavat maailmaa, ne säästävät samalla omia rahojaan. Taloyhtiöklubi-hanke on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää energiatehokkuusajattelun muutosta asunto-osakeyhtiöissä, toteaa Taloyhtiöklubi-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Sauri. HSY Ilmastoinfo

Vanha palovaroitin ei toimi luotettavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti ikääntyneiden palovaroittimien äänenvoimakkuutta ja erityisesti optisten palovaroittimien savuherkkyyttä. Tulosten perusteella vanhat palovaroittimet eivät enää toimi luotettavasti, vaan niiden savuherkkyys ja äänenvoimakkuus voivat heiketä ajan myötä. Palovaroittimen toimintakyky tulee testata säännöllisesti ja varoitin on hyvä vaihtaa uuteen 5–10 vuoden välein. Tukes testasi vuoden 2020 alussa 94 palovaroitinta, jotka olivat iältään 0–36 vuotta. Tutkimusten mukaan aikuinen herää 75 dB(A) ääneen. Nyt toteutetussa hankkeessa mitatut äänenvoimakkuudet olivat pääosin yli 85 d(B)A. Tutkituista palovaroittimista osa ei antanut ollenkaan äänihälytystä ja osassa äänenvoimakkuuden heikentyminen oli havaittavissa korvakuulolla ilman mittauksia. Tällaisia palovaroittimia oli 14 % tutkituista. – Palovaroittimen alentuneen äänenvoimakkuuden tai toimimattomuuden voi havaita jo testinappia painamalla. Siksi palovaroittimen säännöllinen testaaminen on tärkeää, sanoo Tukesin ylitarkastaja Karoliina Meurman.

Savuherkkyystestien ja erityisesti polyuretaanipalon perusteella optisten palovaroittimien reagointiajoissa oli enemmän hajontaa kuin ionisoivilla palovaroittimilla. Optisen palovaroittimen toiminta perustuu varoittimen sisällä olevan valonlähteen lähettämän valon mittaamiseen. Ionisoiva palovaroitin mittaa palovaroittimen sisällä olevaa sähkönjohtavuutta. Tukesin tekemien kyselyjen mukaan yli 70 % Suomessa myydyistä palovaroittimista on optisia. – Testitulosten perusteella ionisoivaan tekniikkaan perustuvat palovaroittimet kestävät paremmin aikaa ja reagoivat savuun tasaisemmin kuin optiset palovaroittimet, Meurman sanoo.

Huolehdi palovaroittimen kunnossapidosta ja hanki uusi varoitin ajoissa Huoneiston haltijan, eli asukkaan, on pidettävä palovaroitin toimintakunnossa. Palovaroittimen pariston ja äänihälytyksen toiminta on hyvä tarkastaa kerran kuukaudessa testinapista painamalla. Toimintavarmuuden takaamiseksi palovaroitin pitää uusia valmistajan ohjeiden mukaisesti yleensä 5–10 vuoden välein. Palovaroittimessa on oltava tieto valmistajan suosittelemasta uusimisajankohdasta. Tieto löytyy yleensä palovaroittimen pohjasta. www.tukes.fi Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

5


dreamstime.com

lll

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Julkisivuremontin aika koittaa väistämättä Julkisivuremontti voi olla taloyhtiössä mittava urakka, josta saadaan kuitenkin myös paljon hyötyä niin rakenteiden käyttöiän kuin kiinteistön energiatehokkuudenkin osalta. Putkiremontin ohella julkisivuremontti on monen taloyhtiön tulevaisuudessa häämöttävä murheenkryyni, onhan se laajimmillaan tehtynä yksi kalleimpia korjaushankkeita, joita kiinteistössä joudutaan toteuttamaan. Lisäksi vaikka julkisivuremontti ei varsinaisesti estä asumista huoneistoissa remontin ai-

6

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021

kana, se aiheuttaa kuitenkin väistämättä asumishaittaa. Esimerkiksi jos rakennus joudutaan huputtamaan remonttia varten, se varjostaa asuntoja viikosta toiseen ja varsinkin kesähelteillä lämpötilat saattavat nousta tuntuvasti. Parvekkeiden käyttö ja ikkunoiden avaaminen on estynyt, ja ikkunoiden suo-

jaaminen voi heikentää ilmanvaihdon toimintaa. Lisäksi työkoneet voivat aiheuttaa jatkuvaa ja voimakasta melua ja purkutyöt levittää kivipölyä sisälle huoneistoihin. Vaikka julkisivuremontti miten hirvittäisikin, sitä ei pysty lykkäämään loputtomiin. Julkisivuyhdistys ry:n toiminnanjoh-

taja Petri Annila huomauttaa, että kaikki rakenteet ja materiaalit tulevat jossain vaiheessa käyttöikänsä päähän, jolloin niiden peruskorjaaminen tulee ajankohtaiseksi. – Vanhemmassa rakennuskannassa ensimmäiset isommat julkisivukorjaukset tulevat eteen noin 20–30 vuoden iässä. Kivi-


rakenteissa – kuten betoni, tiili ja rappaukset – tyypillinen vaurioituminen on erilaista rapautumista, halkeilua tai betoniterästen ruostumisesta seurannutta materiaalin lohkeilua. Puurakenteissa taas lahoa tai muuta hapertumista. Monille julkisivurakenteille on Annilan mukaan ominaista, että ne tarvitsevat elinkaarensa aikana huoltoa ja ylläpitoa. Usein tyypillisin esimerkki on varsinaista rakennetta suojaavat pinnoitteet. Jos pinnoitteen kunnosta huolehtiminen laiminlyödään, voi rakenteen elinkaari jäädä keskimääräistä lyhyemmäksi. – Uusissa kohteissa tavoitellaan nykyisin pääsääntöisesti 50 vuoden käyttöikää. Vanhemmissa kohteissa käyttöikä on usein tätä lyhyempi ja toteutuvaan käyttöikään vaikuttavat hyvin monet asiat. Näitä ovat muun muassa rakennuksen sijainti, ylläpito ja huoltokorjaukset. Rakennuksen sijaitessa esimerkiksi meren rannalla ankarissa sääolosuhteissa, jää käyttöikä todennäköisesti lyhyemmäksi verrattuna sisämaassa sijaitsevaan kohteeseen. Julkisivukorjauksen ohella myös muuta parannusta

Julkisivuremontilla voidaan rakenteiden käyttöiän lisäksi tavoitella kiinteistölle myös esimerkiksi parempaa energiatehokkuutta ja arvonnousua sen ilmettä päivittämällä. – Vaikka korjaus olisi tehty rakenteen elinkaaren päättymisen aiheuttamasta pakosta ja lain velvoitteet energiatehokkuuden osalta olisi huomioitu, niin tämän minimitason lisäksi on tehtävissä paljon asioita. Niistä hyvä esimerkki on juuri julkisivun yleisilmeeseen ja arkkitehtuuriin panostaminen, joilla voidaan nostaa kiinteistön arvoa ja arvostusta, vahvistaa Annila. Nämä lisäarvoa tuovat asiat toki jonkin verran nostavat korjauskustannuksia, mutta maksavat hänen mukaansa todennäköisesti itsensä pidemmällä aikavälillä takaisin.

Annila neuvoo selvittämään kunnan rakennusvalvonnasta, mitä mahdollisuuksia tai rajoittavia tekijöitä julkisivun ulkonäön muuttamiseen on olemassa. Osassa rakennuksista täytyy ehdottomasti säilyttää vanha yleisilme, kun taas osan kohdalla kädet ovat lähes vapaat. Energiatehokkuus puolestaan tulee osaksi julkisivuremonttia jo lainsäädännön velvoitteista johtuen. – Yksistään energiatehokkuuden parantaminen on harvoin taloudellisesti kannattavaa, mutta kun tämä tehdään muiden korjausten yhteydessä, voidaan saavuttaa pidemmällä aikavälillä myös kustannussäästöjä. Julkisivukorjausten yhteydessä kannattaa ottaa huomioon myös parvekkeiden ja ikkunoiden korjaustarpeet, vesikaton korjaustarpeet sekä sokkelien ja kuivatusrakenteiden kuivatustarpeet. Annila lisää, että mittavassa julkisivukorjauksessa piha-alueelle aiheutuu aina jonkin verran vaurioita. Siksi kannattaisi myös miettiä, kunnostetaanko piha-alue vain korjausta edeltäneeseen tilaan, vai panostettaisiinko siihenkin julkisivuremontin yhteydessä. Tämä voisi tuoda omanlaista lisäarvoa kiinteistölle.

Kärsämäentie 35, 20360 Turku, puh. (02) 233 0840 Puuvillakatu 4 A 1, 30100 Forssa, puh. 040 756 8827

www.julkisivukonsultointi.fi

www.pjarvinen.fi

Kiinteistömaalaus

P.JÄRVINEN Oy • RAPPAUKSET • BETONIKORJAUKSET • PARVEKEKORJAUKSET • JULKISIVUMAALAUKSET • TUULETTUVAT JULKISIVURAKENTEET

Ennakoiva korjaus voi kannattaa

Kiinteistön julkisivun korjaamisessa on aina useita vaihtoehtoja: ääripäinä ei tehdä mitään ja seurataan tilanteen kehittymistä, tai korjataan heti perusteellisesti. Näiden kahden väliltä löytyy yleensä kuitenkin useita eritasoisia ja tilanteeseen soveltuvia korjausvaihtoehtoja. – Kevyeksi julkisivuremontiksi voidaan laskea vanhojen pintojen puhdistus ja uusien pintakäsittelyjen asentaminen. Raskaaksi voitaisiin laskea esimerkiksi vanhan lähiökerrostalon betonielementtien ulkokuoren ja lämmöneristeiden purkaminen, joita seuraa kokonaan uuden rakenteen rakentaminen, kuvailee Annila. >>

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

7


RUSKON SAUMAUS OY JULKISIVUJEN SAUMAUKSET JA KORJAUKSET

Turun alueen vanhin saumausalan erikoisliike. Vuodesta 1977.

ammattitaito

omistaja

taloyhtiö

säännöt

turvallisuus

asuminen tutkimukset

rappukäytävä

strategia

maalämpö

neuvontapalvelu

sopimusehdot hallitus

julkisivu energialasku yhtiökokous lämpöpumppu

osake

piha-alue hissi

vastike

energia laki

isännöitsijä

Oma Kiinteistö

talonmies kunnossapito pihaparlamentti

kaukolämpö

kunnossapitovastuu yritys sopimus

huoneistoremontti

Kiinteistö

Stenlundintie 4, 21290 Rusko 0400 788959

koti

kattoremontti

remontti

asunto

VS:n RAPPAUS JA MAALAUS OY

Julkisivukorjauksissa on hänen mukaansa tärkeää miettiä, miten pitkää elinkaarta korjatulla rakenteella lähdetään ensinnäkin tavoittelemaan. – Tämä voi olla tavanomainen 50 vuotta, mutta materiaalivalinnoilla ja suunnittelulla voidaan päästä myös pidempiin käyttöikiin. Korjaustapoja valittaessa on olennaista myös muistaa, että pääsääntöisesti mitä kevyempi korjaus, sitä suuremmat riskit rakenteeseen jää ja sitä lyhyempi käyttöikä on. Annila huomauttaa, että monissa tapauksissa ennakoiva korjaaminen on kannattavaa, koska ongelmien syntymisen jälkeen tulee aina väistämättä lisäkuluja. – Esimerkiksi voidaan ottaa perinteisen lähikerrostalon elementtisaumat. Ennakoivalla korjaamisella varmistetaan, että rakenne pysyy kosteusteknisesti toimivana uusittujen saumojen käyttöiän ajan. Jos korjausta päätetään lykätä, Annilan mukaan olisi hyvä tiedostaa se riski, että saumojen ikääntyminen voi johtaa esimerkiksi vesivuotoihin rakenteiden sisään. Vaikka korjausta saadaan siirrettyä muutamia vuosia eteenpäin, korjattavaa saattaakin olla lopulta huomattavasti enemmän alkuperäiseen tilanteeseen nähden. Kuntotutkimus auttaa korjausmenetelmän valinnassa

Julkisivusaneeraukset yli 30 vuoden kokemuksella. vs-rappaus.fi

8

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021

Julkisivuremontin ensimmäinen vaihe on palkata asiantuntijat, jotka selvittävät riittävin tutkimuksin rakenteiden nykyisen kunnon, niiden soveltuvat korjaustavat sekä korjausten ajankohdan. – Kuntotutkimusten jälkeen on syytä käyttää korjaushankkeen valmistelussa asiantuntijaa, joka osaa vaatia varsinaisessa korjaussuunnittelussa niitä asioita, joita kiinteistönomistaja haluaa. Tämä apu hankkeen valmisteluun voi tulla esimerkiksi kuntotutkimuksen suorittajalta. Kun rakenteen kunto tunnetaan ja korjauksen tavoitteet on asetettu, voidaan laatia korjaussuunnitelmat, kertoo Annila.

Rakenteiden kunnon tutkimiseen kannattaakin hänen mukaansa panostaa rahallisesti, sillä panostus maksaa yleensä itsensä takaisin sopivinta korjausmenetelmää ja sen toteutusajankohtaa pohdittaessa. – Perusteelliset kuntotutkimukset saadaan hankittua lähtötiedoksi yleensä parissa kuukaudessa, ja suunnittelu voidaan toteuttaa myös nopeasti. Kuntien rakennusvalvonnasta luvan saanti voi kestää joitakin kuukausia. Annila lisää, että julkisivukorjauksen osalta hitain vaihe saattaakin olla taloyhtiön päätöksenteko, johon voivat vaikuttaa muun muassa yhtiön taloudelliset valmiudet. Jos yhteistä näkemystä korjaamiseen ei löydy, voi päätös korjaukseen ryhtymisestä kestää kaikkeen muuhun verrattuna huomattavan pitkään. Korjaussuunnitelmien valmistumisen jälkeen urakat kilpailutetaan ja suoritetaan varsinainen korjaus. Rakennusalalla on korjausrakentamista varten paljon yleisiä laatuohjeita, joita myös Julkisivuyhdistys on ollut laatimassa. Annila painottaa, että laatuohjeita pitää vaatia noudatettavaksi heti hankkeen alusta lähtien: niihin ei voi vedota enää jälkikäteen, jos kyseistä laatutasoa ei ole vaadittu. Ohjeita on laadittu muun muassa eriste- ja levyrappausten sekä tuulettuvien julkisivurakenteiden osalta. Nämä ovatkin Annilan mukaan kenties selkeimmin viime vuosina kehittynyt julkisivurakentamisen osa-alue: – Tuulettuvien julkisivujen ulkonäölle ei tunnu olevan rajoja, ja nykyisellään julkisivuihin voidaan kytkeä huomaamattomasti esimerkiksi aurinkopaneeleita. Toki materiaalit ylipäätään kehittyvät koko ajan, mutta tämä kehitys ei välttämättä näy asukkaalle. l Lähde: Julkisivuyhdistys ry:n Julkisivujen korjausopas. Juttu on julkaistu aikaisemmin Omakiinteistö-lehdessä 1/2018.


Media Potentian kuvapankki

Parempia koteja

Omakiinteistรถ Varsinais-Suomi

1 | 2021

9


Paremman laadun puolesta Saumalaakso on vuonna 1986 perustettu saumaukseen ja saumaustarvikkeiden maahantuontiin ja myyntiin erikoistunut yritys. Suoritamme ammattitaidolla myÜs betonikorjaukset, huoltomaalaukset, kuntokartoitukset, palokatkoasennukset sekä muut julkisivujen korjaustyÜt. Tarjoamme urakoimiimme kohteisiin myÜs kattavat huoltosopimukset. Yrityksemme tyÜllistää yli 50 ammattitaitoista asentajaa ja 11 toimihenkilÜä. Luotamme ja olemme ylpeitä suomalaisesta tyÜvoimastamme. Urakoissamme oman tyÜn osuus on lähes 100%. Sen takia onkin luonnollista, että olemme Suomalaisen TyÜn Liiton -jäsenyritys. Merkkinä kotimaisesta palvelusta Suomalaisen TyÜn Liitto on myÜntänyt oikeuden käyttää Avainlippu-tunnusta. Liikevaihtomme on kasvanut viime vuosina merkittävästi. 28.2.2021 päättyvällä tilikaudella liikevaihto on noin 7 milj. euroa. Yrityksemme on alan suurin Suomessa.

50+

Asentajaa

7 Mil

Liikevaihto

11

ToimihenkilÜä

96%

Oman tyĂśn osuus urakoistammeKUN LAATU ON KRITEERI

Saumalaakso Turku Harmokatu 7 20380 Turku Avoinna: arkisin 07-16 puh: 02 646 4700

Pasi Virtanen Aluejohtaja Länsi-Suomi Puh: 0400 538 446 pasi@saumalaakso.fi

Henrik HÜmppi Projekti-InsinÜÜri Puh: 044 761 4705 henrik@saumalaakso.fi


Elementtisaumaus on korvaamaton osa hyväkuntoista kiinteistöä

Julkisivuelementti- ja ikkunakarmisaumat vaativat väliin joustavaa saumausainetta. Betonielementtejä ei voida panna tiiviiseen puskusaumaan toisiaan vasten. Elementtisaumaus estää sääolosuhteiden vaikutuksen talon rakenteisiin torjumalla kosteuden pääsyn elementtirakenteisiin ja lämpöeristeisiin. Pahimmassa tapauksessa pettäneen saumauksen seurauksena sisäpinnat kärsivät kosteusvaurioista seinäkupruina. Saumausta käytetään myös ikkunankarmien vieressä - tällöin puhutaan tiivistyksestä. Betonielementtijulkisivun tekninen käyttöikä on määritelty 50-100 vuoden pituiseksi. Julkisivut vaativat huoltoa Saumojen uusiminen pitää ajatella taloyhtiön huoltotoimenpiteenä. Elastiset liikuntasaumat kuluvat ajan, auringon ja rakennuksen sijainnin vaikutuksesta. Elementtisauma alkaa ajan myötä kovettua ja menettää elastisuutta. Tästä syystä saumat alkavat halkeilla ja tartunta heiketä. Mikäli saumausmassa irtoaa elementin pinnasta kokonaan tai osittain tai se on halkeillut, se päästää sade- ja sulamisveden rakenteisiin ja luo riskin vesivahingolle, betonivaurioille ja mahdollisille kosteus- ja sisäilmaongelmille. Lisäksi avoin sauma ja märät rakenteet huonontaa rakennuksen energiatehokkuutta. Ajoissa tehty saumaus tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin mittava vesivuotokorjaus. Vesivuotokorjaus voi olla järkevää korjata paikallisesti, jonka jälkeen alkaa varsinaisen uusintasaumaustyön suunnittelu.

Elementtitaloissa julkisivujen saumat kestävät keskimäärin 15-20 vuotta. Jos saumat alkavat silminnähden irrota, uusintasaumaus on talon toimintakuntoisuuden kannalta väistämätöntä suorittaa. Elementtisaumojen kestoikä riippuu lisäksi saumaustyön laadusta ja käytettävistä elementtisaumausmateriaaleista. Todellinen kestoikä voi siten vaihdella 10 ja 25 vuoden välillä. Uusinta- eli korjaussaumausrakka on syytä suunnitella huolellisesti Elementtitalon ensimmäinen uusintasaumaus ei välttämättä vaadi erillistä koko rakennuksen kattavaa kuntotutkimusta, mutta vanhempien rakennusten kohdalla elementtien kuntoa kannattaa tarkastella jo kriittisemmin. Uusintasaumaus kannattaa tehdä vain, mikäli elementit tai rappaus ovat edelleen hyvässä kunnossa. Usein elementtisaumaus yhdistetään julkisivun maalausurakkaan, jotka ovat kustannustehokkainta teettää samaan aikaan samalla luotettavalla urakoitsijalla. Nyrkkisääntönä on, että vanhaa saumaa ei kannata korjata, vaan toteuttaa julkisivujen uusintasaumaus ammattilaisilla. Ammattilainen ei myöskään suosittele uusintasaumausta, jos todellista tarvetta siihen ei esiinny. Vältä vesivuotokorjaus ja tilaa elementtisaumaus Etelä-Suomessa, Länsi-Suomessa ja Pirkanmaalla. www.saumalaakso.fi


freepik.com

lll

Teksti: Tiina Raatikainen

Hyvin suunniteltu parvekeremontti on vähin yllätyksin tehty Parvekeremontti on yksi taloyhtiön suurista remonteista. Jotta se onnistuisi mahdollisimman hyvin, on taloyhtiön lähdettävä remontin suhteen ajoissa liikkeelle ja panostettava parvekkeiden kunnon riittävän tarkkaan tutkintaan ja hankesuunnitelman tekemiseen.

12

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021


Parvekkeet suunnitellaan yleensä 50 vuotta kestäviksi, mutta tekniikan tohtori Arto Köliön mukaan parvekkeiden todellisessa käyttöiässä on hyvin paljon hajontaa. – Etenkin 60-70 -luvun betonielementtiparvekkeissa jäädään tästä käyttöiästä. Silloin on ollut käytössä rakenteita ja materiaaleja, joiden säilyvyysominaisuudet eivät olleet ihan kunnossa. Tuolloin ei vielä myöskään tiedetty, mitkä asiat vaikuttavat käyttöikään ja ajatusmaailmakin oli siihen aikaan vielä erilainen, säilyvyysominaisuuksia ei osattu vaatiakaan samalla tavalla kuin tänä päivänä. Nykyään esimerkiksi betoniraudoitteiden korroosiolta osataan Köliön mukaan suojautua paremmin. – Säilyvyys alkoi parantua pikku hiljaa tietämyksen ja normivaatimusten kautta jo 80-luvulta lähtien ja 90-luvulta lähtien enemmän. Parannuksia on tullut betonin valintaan ja materiaalien valintaan muutenkin sekä detaljien suunnitteluun. Esimerkiksi parvekkeiden vedenpoisto on nykyisin hallitumpaa kuin aiemmin. Parvekeremontin suunnittelu pitää Köliön mukaan aloittaa huolellisella kuntotutkimuksella. Pelkkä aistinvarainen kuntoarvio ei riitä. – Parvekkeissa voi olla silmin havaittavia viitteitä vaurioista, mutta vasta kuntotutkimuksella saadaan varmistus todellisesta tilanteesta. Kuntotutkimus on muutenkin oleellinen, koska siinä hankitaan tietoa päätöksenteon pohjaksi: kuinka laajasti parvekkeita pitää remontoida ja kuinka ajankohtainen remontti on. Kuntotutkimuksessa voi myös ilmetä, että remontoinnin tarvetta alkaa olla, mutta remontti kannattaa tehdä vasta 5-10 vuoden päästä. Tällöin taloyhtiölle jää aikaa ennakoida remonttia taloudellisesti sekä tehdä tarveselvitystä sen suhteen, halutaanko tulevassa parvekeremontissa parantaa myös käyttömukavuuteen liittyviä asioita.

Paljon vaihtoehtoja

Parvekeremonttien kohdalla puhutaan usein kahdenlaisista remonteista, toisaalta säilyttävistä ja toisaalta raskaammista tai järeämmistä remonteista, joissa parvekkeet uusitaan kokonaan. Arto Köliön mukaan vaihtoehtoja on kuitenkin paljonkin eikä kyse ole joko tai -vaihtoehdoista. – Korjauslaajuus voi vaihdella paljonkin, ja toteutustapoja on monia kevyistä toimista raskaampiin. Kevyimmillään parvekeremontti voi olla huoltomaalaus, mikä on sekin korjaushanke. Sitä vähän rankempi toimenpide on, kun rakenteiden pinnoitteet uusitaan kokonaan enemmän rakennetta suojaaviksi. Ja kun mennään vielä siitä pykälää raskaammaksi, rakennetta ylitasoitetaan ja tehdään samalla paikkauksia. Köliö kertoo, että paikkausten kohdalla nyrkkisääntö on, että jos korjauslaajuus ylittää 1/3 rakenneosien pinta-alasta, joihin kuuluu osina myös pieli- ja kaiderakenteita, parvekkeen uusiminen alkaa olla taloudellisesti kannattavampaa. – Uusiminen voi silloin olla edullisempi, koska sen toteutus on yksinkertaisempi kuin runsaasti paikkauksia vaativa korjaaminen, jossa työkustannukset tulevat helposti suuremmiksi. Parvekeremontissa voidaan myös uusia esimerkiksi vain kaiteet ja korjata paikkaamalla muut osat. Raskaamman korjauksen yhteydessä voidaan toteuttaa myös parvekkeiden leventämisiä, joissa voidaan asentaa uuteen osaan hallittu vedenpoisto ja saadaan samalla 20-30 cm lisää tilaa. – Laajennustoimenpiteet rinnastuvat laajempiin valukorjauksiin tai uusimiseen. Jos näitä tehdään hankkeessa myös teknisistä syistä, ei kustannusvaikutus ole merkittävä, Köliö toteaa. Myös käyttömukavuutta?

Lasituksen uusiminen ja muut >>

T E E TÄ L A S I T U S PARVEKKEELLE, TERASSILLE, kaiteet, peililiukuovet, kaiderungot, terassirungot, välitilalasitukset, ym.

TOIMINTATAKUU!

Saat lisätilaa, viihtyisyyttä, äänieristystä. Vesi ja lumi pysyy ulkosalla. Mittaus/tarjous VELOITUKSETTA!

5 vuoden kuu! toimintata

www.lasitus.com • 0400 745 181 • jukka.hellsten@kisko.salonseutu.fi

SAUMATONTA KOURUA JOPA 7” KATTOTURVATUOTTEET TIKASJÄRJESTELMÄT AIDOT KONESAUMAKATOT SADEVESIJÄRJESTELMÄT PELTILISTOJEN KANTTAUS max 6,5m, jopa odottaessa!

& 0400 785 185 0400 204 193 www.peltimies.fi

jari.kapuinen@peltimies.fi

Kustavintie 1306, 21230 Masku

Rakentamisen ja remontoinnin palvelut taloyhtiöille • JULKISIVUREMONTIT • PARVEKEREMONTIT • LINJASANEERAUKSET www.albi.fi 010 311 7200 toimisto@albi.fi Kuljuntie 1, 21420 Lieto

Pyydä tarjous!

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

13


SAMRAK TIILIKATON PUHDISTUS

SAMMALTA KATOLLA? BIO+

Biohajoava tuhokäsittely tuhoaa kaiken yksisoluisen kasvuston, sammaleen, levät, jäkälät, homeen jne. Käsittely antaa suojaa uutta kasvustoa vastaan!

BIO+COLOUR

Kun halutaan visuaalisesti kohentaa katon ulkonäköä. BIO+Colour antaa katolle uutta vastaavan värin unohtamatta sen antamaa suojaa.

BIO+SUOJA

Täydellinen ja tehokkaampi käsittely, BIO+ käsittelyn lisäksi suoritetaan painepesu sekä tiilen kyllästys kivisuoja-ainekäsittelyllä. Voidaan myös pinnoittaa jolloin katto saa uuttavastaavan värin.

sisältävät aina Kattohuoltotyömme PLUS-palvelut: myös nämä ilmaiset

in • Ilmaisen arviokäynn kistuksen tar n no un • Katon yleisk ihdon • Rikkinäisten tiilien va en ks ny jen tyh • Rännien a ollisista korjaustarpeist • Raportin katon mahd ! en ais keneen ammattil • Kattorakentamisen ko

Soita Sampolle: 0400 786 046

Puh. (02) 246 1046, Järveläntie 50, 20540 Turku www.samrak.fi, sampo.hokkanen@samrak.fi

14

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021

freepik.com

käyttömukavuutta parantavat toimenpiteet ovat myös nykyään osa parvekeremonttia. – Lasituksella parvekkeiden käyttöaika vuodessa pitenee niin keväästä kuin syksystäkin. Lasitus auttaa myös pidentämään parvekkeiden käyttöikää suojaamalla parvekkeen sisäpuolisia osia kosteusrasitukselta. Köliö muistuttaa kuitenkin tässä kohtaa, ettei mikään parveke ole huoltovapaa. – On tarkistettava, että pinnoitteet ovat kunnossa ja yhtenäisiä ja liitokset toimivia ja että vedenpoisto on hallittua. Lasitusten lisäksi on myös monia muita toimenpiteitä, kuten vedeneristyksien laittaminen, joilla saadaan kosteudesta johtuvaa vaurioitumismekanismia loivennettua ja parvekkeiden ikää pidennettyä. Parvekkeita uusittaessa on niin ikään vaihtoehtoja, on erilaisia betoniratkaisuja ja ns. kevytparvekkeita. Parvekkeiden kokonaan uusimisesta sanotaan joskus, että se kannattaisi tehdä aina julkisivuremontin yhteydessä. Köliön mukaan tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä. – Jos parvekkeet ovat rakennusten ulkopuolisia ”parveketorneja”, ne ovat aika itsenäisiä-

kin osia, joten ne voidaan uusia muutenkin kuin julkisivuremontin yhteydessä. Toki selkeitä hyötyjäkin on, jos parvekkeiden uusiminen voidaan yhdistää julkisivuremonttiin. Yhdistetystä hankkeesta saadaan mittakaavaetua, ja julkisivun ja parvekkeen raja tulee mietittyä silloin ehkä fiksummin kuin muuten. Kun kuntotutkimuksen tulos on selvillä ja käyttömukavuuteen liittyvät tarpeet on selvitetty taloyhtiössä, voidaan alkaa suunnitella itse hanketta. Hankesuunnitelma voidaan tehdä taloyhtiön omin voimin, jos isännöitsijältä löytyy siihen asiantuntemusta. Hankesuunnitelmasta edetään itse korjausten suunnitteluun ja urakoitsijoiden hankintaan. Jos hankkeeseen on otettu rakennuttajakonsultti mukaan, voi tämä auttaa suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailutuksessa. Täytyy muistaa myös, että parvekeremontit ovat aina myös luvanvaraisia hankkeita, koska niissä kosketaan kantaviin rakenteisiin ja tehdään julkisivua muuttavia töitä. Talviremontin edut

Hanketta suunnitellessa kan-


nattaa miettiä myös toteutusaikaa. Köliön mukaan tavallisinta on, että parvekeremontit tehdään hyvien säiden aikaan kesällä, mutta nyt korona-aikana, kun taloyhtiöiden päätöksenteko on hidastunut ja vuosikello on heilahtanut muutenkin, voitaisiin Köliön mukaan ottaa hieman aikalisää ja poiketa totutusta aikataulusta. – Jotta parvekeremontti voitaisiin tehdä ensi kesänä, olisi kuntotutkimus pitänyt olla tehtynä loppukesästä tai alkusyksystä. Jos parvekeremontti päätettäisiinkin tehdä sesongin sijaan loppusyksynä tai ensi talvena tarkoittaisi se sitä, että kuntotutkimus voitaisiin tehdä myöhemminkin ja kilpailutus kesällä. Talvitoteutuksessa on Köliön mukaan omat hyötynsä. Ensinnäkin rakenne on korjauksen alla juuri silloin, kun sillä on muutenkin vähiten käyttöä. Suojauksista ei ole myöskään pimeänä ja kylmänä vuodenaikana niin suurta haittaa kuin valoisana ja lämpimänä. Ikkunatuuletustakin on vähemmän, joten pölyhaitatkin jäävät pienemmäksi. Talvitoteutus palvelee myös urakoitsijoita, ja urakoitsijoilta saadut kokemukset ovat olleet Köliön mukaan pääasiassa positiivisia. Koska talvitoteutus ei ole kauhean yleistä, tekijöitäkin on paremmin saatavilla talvikaudella, ja taloyhtiöihin saatetaankin saada talvella juuri parhaat tekijät toteuttamaan korjauksia. Myös olosuhdehallinta on talvitoteutuksen vuoksi jo lähtökohtaisesti suunniteltava ja toteutettava huolellisemmin ja näin olosuhteet voivat olla paremmat kuin kesällä, jolloin lämpötila saattaa lämpimällä säällä suojausten alla nousta hallitsemattomiin lukemiin. – On kuitenkin huomattava, että talvikorjaus vaatii lämmitystä joten taloyhtiön kannattaa sopia urakoitsijan kanssa siitä, miten lämmityskustannukset jaetaan. Köliön mukaan on paljon töitä, joihin kylmät olosuhteet eivät vaikuta merkittävästi, kuten purku, ranka-asennukset,

eristeasennukset ja levytykset. Talvitoteutukseen löytyy myös korjaustuotteita, jotka sietävät matalampia lämpötiloja. – Maalaus- ja pinnoitustöitä en kuitenkaan lähtisi ensimmäisenä toteuttamaan talvella.

24 H 024 362 400 SUURTEHOIMUROINNIT: HIEKKA • PURU • VILJA • VILLA YM. VIEMÄREIDEN: AVAUKSET • TV-KUVAUKSET • SULATUKSET • JUURIEN POISTOT • JULKISIVUPUHDISTUKSET • PAINEPESUT • RASVA-, SADEVESI- YM. KAIVOJEN PUHDISTUKSET • IMUAUTOPALVELUT

Yllätykset minimiin

Suurin riski taloyhtiön parvekeremontissa on Köliön mukaan yleensä se, että lähdetään liian kevyillä lähtötiedoilla liikkeelle. Pieni satsaus lisää tutkinta- ja suunnitteluvaiheessa antaa varmuutta ja vähentää yllätysten riskejä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että parvekkeet tutkitaan riittävällä tarkkuudella ja tehdään samalla kustannussuunnitelma ja päätetään, missä menee urakkaraja korjausten suhteen. Tämä auttaa pitämään korjauskustannukset hallinnassa. – Hankkeen hahmottelussa ja suunnittelussa kiire on huono kaveri. Korjaustyön aikana tulee aina yllätyksiä ja vähintäänkin pieniä muutoksia työn sisältöön. Tällöin välttämättömiä lisätöitä voidaan joutua tekemään, ja yleensä tehdäänkin. Kun lähtötiedot ja lähtökohdat ovat selvillä, vältytään suurelta osalta huonoja yllätyksiä.

www.raisionpesuhuolto.fi

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ -

apua asumisviihtyisyyteen ja palvelujen saatavuuteen

Ota yhteyttä ja tilaa asiantuntijalta. » Esteettömyyskartoitukset taloyhtiöille Hissi- ja oviautomatiikkaremontit (ARA)

» Esteettömyysremontit, -apuvälineet

! KYSY LISÄÄ

✆ 050 300 7100 | info@arasmaa.fi | www.arasmaa.fi

Luotettava konepalvelun ja maanrakennusurakoinnin ammattilainen Turun seudulla.

Lisää arvoa?

Köliö arvioi, että parvekeremontin kustannusvaikutus on kevyimmillään siinä 50 €/asm2 ja raskaimpien korjausten 200-250 €/as-m2 luokkaa. Nostaako parvekeremontti sitten asunnon arvoa? Köliö toteaa, että parvekeremontti on yksi taloyhtiön suurista remonteista, ja on jo arvo sinänsä, että se on tehty. – Parvekeremontti poikkeaa kuitenkin esimerkiksi julkisivuremontista, että siinä tehdään usein myös asumismukavuutta parantavia muutoksia, mikä lisää parvekeremontoidun asunnon houkuttelevuutta markkinoilla. l

Arto Köliö on Insinööritoimisto Renovatekin toimitusjohtaja.

Palveluumme kuuluvat mm. Salaoja ja sadevesijärjestelmät Piha-alue rakentaminen Viemäri-ja vesijohtotyöt Rakennusten pohjatyöt Maanrakennus Vastuullisena tekijänä laitamme tekemisen laadun, kiireen edelle. Ota siis rohkeasti yhteyttä.

www.pelicat.fi janne@pelicat.fi / 040 732 6527 Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

15


freepik.com

lll

Teksti: Mikko Reinikka

Huoneiston remontit asuntoosakeyhtiössä Mitä osakkaan tulee huomioida Huoneistoissa tehtävät remontit yleensä hyödyttävät myös koko taloyhtiötä, koska jokainen remontti parantaa kiinteistön kuntoa. Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1.7.2010 ja sen mukana tuli osakkaalle ilmoitusvelvollisuus kaikista remonteista, jotka vaikuttavat taloyhtiön vastuulla oleviin kiinteistön rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Ilmoitusvelvollisuuden myötä remonttien suunnittelu, toteutus, valvonta ja dokumentointi ovat kehittyneet.

16

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021


InsinööritoimistoTiviran rakennusinsinööri AMK Timo Virkki on ollut valvojana sadoissa rakennusprojekteissa ja huoneistoremonteissa yli 30 vuoden aikana. Hän näkee paljon hyötyjä lain mukanaan tuomassa ilmoitusvelvollisuudessa. – Tee-se-itse rakentaminen ja villien urakkafirmojen käyttö on vähentynyt selvästi. Ilmoitukseen kirjataan osakkaan nimi, mitä ja milloin korjataan sekä kaikki remontin toteuttajat suunnittelijasta urakoitsijaan ja työnvalvojaan asti yhteystietoineen sekä Ytunnuksineen. Pimeä työ ja epäpätevät reiskat ovat vähentyneet markkinoilta, Virkki kertoo. Jos huoneistossa toteuttaa pieniä pintamaalauksia tai vaihtaa makuuhuoneen tapettia, ei niistä osakkaan tarvitse yleensä erikseen ilmoittaa taloyhtiölle. Mutta heti jos mennään pintaa syvemmälle, ilmoitus on tehtävä. – Kaikissa ennen vuotta 1993 rakennetuissa kiinteistöissä on varmuudella asbestia joissakin pintamateriaaleissa. Sitä voi löytyä lattiamatoista, liimoista ja putkieristeistä sekä laatoista sauma- ja kiinnityslaasteineen. Asbestin ja muiden haitta-aineiden varalta on tehtävä laboratorioanalyysit ennen kuin mitään purkutöitä voidaan aloittaa, Virkki muistuttaa. Näytteet pakataan hyvin suojattuna ja toimitetaan johonkin alan laboratorioon. Laboratoriosta saa nopeasti vastauksen myös kaikista muista rakenteiden haitta-aineista. Laki määrää haitta-aineet poistettavaksi niitä tavattaessa. Haitta-aineiden poistamiseen tarvitaan alan ammattilainen, jolla on viranomaisen lupa suorittaa tarvittavia töitä. – Ennen remonttia pitää myös suunnitella, mitä reittejä purkujäte kuljetetaan pois, mihin mahdollinen siirtolava purkujätteitä varten sijoitetaan pelastustietä haittaamatta ja miten ilmoitetaan naapureille meluhäiriöistä. Mitä tar-

kemmin ja mitä aikaisemmin huolehditaan ilmoittamisesta, sen vähemmän tulee riitoja myös naapuruston kanssa.

24h

Soita meille, se on turvallista!

Urakan dokumentointi

Kun taloyhtiöltä on saatu kirjallinen lupa remontin toteuttamiseen, työlle valitaan joko taloyhtiön tai isännöitsijän osoittama työnvalvoja. Osakas voi valita myös itse valvojan, jos taloyhtiöllä ei tästä ole omaa käytäntöä. Valvojan kulut ovat aina osakkaan maksettava. – Rakennusurakassa on hyvä käyttää valmista sopimuspohjaa. Esimerkiksi Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus RYS-9 1998 -sopimuspohjan voi ladata netistä. Sopimuspohjaa käyttämällä oleellisia asioita ei pääse unohtumaan ja vastuiden jako tulee tarkasti dokumentoitua, Virkki vihjaa. Kaikki urakan vaiheet, asennettavat materiaalit ja laitteet tulee dokumentoida tarkasti ja tallentaa käyttö- ja huolto-ohjeineen asuntokohtaiseen huoltokansioon sekä taloyhtiön tietokantaan, jotta muutostyöt kulkevat myös huoneiston isännöitsijätodistukseen asti. Isännöitsijän rooli

Isännöitsijä vaalii aina taloyhtiön kokonaisetua. Taloyhtiön isännöitsijäsopimuksesta riippuen asukkaan muutosilmoitukset ohjataan joko taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Muutosilmoituksen käsittelyyn kannattaa varata aikaa muutamia viikkoja ennen suunniteltua remontointia. Isännöitsijä vie muutostyön hallituksen käsiteltäväksi ja päätöksen synnyttyä hyväksyntä tai hylkäys kirjataan muutostyöilmoituksen tekijälle. Yhtiö voi myös asettaa vaatimuksia muutostyölle, esimerkiksi pyytää tekniset suunnitelmat työn toteuttamiseksi tai ohjeistaa ilmalämpöpumppujen ulkoyksikön sijainnin.

· SÄHKÖASENNUKSET · KORJAUKSET, HUOLLOT SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN JOHON VOIT LUOTTAA · SUUNNITTELU · TUULI- JA AURINKOENERGIA · ILMALÄMPÖPUMPPUASENNUKSET Salvelanlaaksontie 1, Piikkiö

0400 527 971

Taloyhtiön tuki & turva Uniko - Isännöintipalvelut Oy Yliopistonkatu 18, 20100 Turku

www.uniko.fi

Rakennus- ja saneerausliike

NUS- JA KATTAVAT RAKEN ! LUT KAUTTAMME REMONTTIPALVE • Saunat, pesuhuoneet ja keittiöt • Mikrosementtipinnat • Sisätilat • Ulko- ja sisämaalaukset • Terassit • Aidat • Roskakatokset • Energiatodistukset ja -avustukset • Valvonnat ja vastaavanmestarin palvelut MIKA SILTANEN  050 564 3152 mika@ylismakioy.fi

ILPO YLISMÄKI  050 552 1587 ilpo@ylismakioy.fi

www.ylismakioy.fi

Ulpukkasuontie 5, Turku

>>

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

17


Ilmoita aina näistä remonteista taloyhtiölle: ♦ parketin asennus muovimaton tilalle ♦ wc:n, kylpyhuoneen ja saunan remontointi, rakentaminen tai poistaminen ♦ keittiön allaskaappien vaihtaminen ♦ pesukoneen tai astianpesukoneen asentaminen, jos koneen ♦ vesi- ja viemäriletkulle tai sähköjohdolle ei ole liitäntävalmiutta ♦ hanan tai wc-istuimen vaihto ♦ hanan irrottaminen, veden katkaisemista edellyttävät työt ♦ kiinteiden sähköjohtojen asentaminen ja poistaminen ♦ viemäri-, käyttövesi-, sähkö-, lämmitys- tai ilmanvaihto järjestelmiin liittyvien laitteiden asentaminen, muuttaminen tai poistaminen (ilmalämpöpumppu, lämmitysjärjestelmään kuuluva lämmityspatteri tai lattialämmitys, integroitu liesi, liesikupu tai ilmanvaihtoon kytketty liesituuletin, lämminvesi varaaja) ♦ parvekkeen lattian pinnoitteen vaihtaminen (saattaa vaikuttaa vesieristykseen) ♦ muutokset kantaviin väliseiniin Lähde: isännöintiliitto

freepik.com

Kotitalousvähennystä saa esimerkiksi seuraavista remonttitöistä: ♦ ♦ ♦

18

keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden remontointi osakehuoneiston remonttityöt siltä osin kun asunto-osakeyhtiölain ja/tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat osakkaan vastuulle ja osakas maksanut suoraan urakoitsijalle turvalukon asennus

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021

Isännöitsijä ei hyväksy muutostöitä vaan taloyhtiön hallitus isännöitsijän avustuksella. Taloyhtiöllä saattaa olla ennalta sovittu menettelytapa pienille pintaremonteille tai esimerkiksi ilmalämpöpumpun asennukselle, jolloin muutostyön käsittelee isännöinti. – Jos muutoksiin tarvitaan rakennuslupa, käsittelyaika voi venyä pitkäksikin. Esimerkiksi jos kaadetaan kantavia väliseiniä tai muutetaan rakenteita. Rakennusluvat käsitellään oman kunnan rakennusvalvonnassa, isännöitsijä Kalle Linola Realia Isännöinti Oy:stä kertoo. Suuremmissa isännöitsijätoimistoissa on omat tekniset isännöitsijät, jotka tarkastavat muutosilmoituksen

kiinteistön rakenteiden kannalta., eli tarvitaanko rakenteisiin, ilmastointiin tai lämmitykseen mahdollisesti muutoksia. – Tarkempaa suunnittelua vaativia muutostöitä on vaikkapa huoneistoon jälkikäteen rakennettava sauna. Tai keittiön siirtäminen eri huoneeseen, Kalle Linola kertoo. Isännöitsijän on myös huolehdittava, että muutostöiden eri vaiheista ylläpidetään kirjallista dokumentaatiota, joka kulkee huoneiston tietojen mukana myös seuraavalle asukkaalle. – Taloyhtiön hallitus vaihtuu ja isännöitsijät vaihtuvat, joten on tärkeätä että asukkaan saama lupa muutostöihin on olemassa kirjallisena. Jos kirjallista muutoslupaa ja


Kiinteistöarviointitoimisto R. Rehnberg Oy 0400 364 465

asiakaspalvelu@kiarto.�i

www.kiarto.�i Julkisivupesut, konepesut, öljysäiliöiden pesut, kuivaimutyöt ja graffitien poistot, kaivojen puhdistus...

(02) 435 4700, 044 700 2972

(02) 8232 711, 044 7002971 044 700 2970

myynti@pesujaimu.com timo.roos@raumantankkihuolto.com jorma.rantala@raumantankkihuolto.com helena.rantala@raumantankkihuolto.com

www.pesujaimu.com

pexels.com

dokumentoituja työvaiheiden valvontapöytäkirjoja ei myöhemmin löydykään, voi vastuukysymyksistä tulla hankalia ongelmatilanteissa, Kalle Linola muistuttaa. Taloyhtiön kannalta on hyvä, kun remonttien purkutöiden yhteydessä päästään rakenteiden pintaan asti. Tällöin mahdolliset kosteusvauriot voidaan korjata, kosteiden tilojen vesieristeet saadaan uusittua ja lattiamateriaalien askeläänieristystä parannetaan. – Kiinteistön kunto kohenee remontti remontilta, Kalle Linola iloitsee. Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen

Omassa asumiskäytössä olevaan asuntoon tehtävistä re-

monteista saa hyötyä myös verotuksessa kotitalousvähennyksen muodossa. Kotitalousvähennystä saat esimerkiksi, kun ostat kotiisi remonttipalvelua, siivousta, lastenhoitoa ja tietokoneiden asennusta. Suunnittelutoimistossa tapahtuvaa suunnittelutyötä ei voi vähentää kotitalousvähennyksessä, mutta paikalla tapahtuva työnvalvonta on vähennyskelpoista. Kotitalousvähennystä saat myös töistä vapaa-ajan asunnollasi. Perusparannusremonttien kustannukset voi vähentää myös asunnon myyntitilanteessa. Perusparannusmenoja ovat kulut sellaisista toimenpiteistä, joilla omaisuus saatetaan parempaan ja arvokkaampaan kuntoon kuin missä se on aikaisemmin ollut saman >>

TALOYHTIÖN ENERGIATARKASTUS Taloyhtiöiden energiankulutuksesta jopa 30 % kuluu hukkaan. Se merkitsee euroja, joille varmasti löytyy parempaakin käyttöä.

LÄMMITYS

ILMANVAIHTO

VEDENKULUTUS

VALAISTUS

Taloyhtiön energiatarkastus tuottaa hallitukselle tietoa, jonka avulla pääsette energiahukan jäljille. LVI-asiantuntija käy paikan päällä, analysoi kulutustiedot ja antaa suosituksia jatkotoimista. Tukea taloyhtiöille energiatehokkuuden parantamiseen alueellisilta energianeuvojilta: www.motiva.fi/alueellinen_energianeuvonta

Tutustu Taloyhtiön energiatarkastukseen ja tekijöihin: www.motiva.fi/taloyhtion-energiatarkastus

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

19


omistajan hallussa. Perusparannusmenot luetaan omaisuuden hankintamenoon siitä huolimatta, että samojen menojen perusteella on mahdollisesti myönnetty kotitalousvähennys, kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Pirjo Mäkynen. – Jos asunto on ollut omistusaikana omassa tai perheen asumiskäytössä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta, myyntivoittohan on kuitenkin silloin verotonta, Pirjo Mäkynen jatkaa. Remontoinnin hyöty asunnon myynnissä

Asunnon ostajat haluavat nykyään muuttovalmiita, hyväkuntoisia kohteita. Villa LKV:n toimitusjohtaja Kari Salminen on huomannut muutokset remontoitavien kohteiden ostajissa. – Välttäväkuntoiset remontoitavat asunnot päätyvät nykyisin useammin rakennusliikeurakoitsijoille, jotka remontoivat asunnon ja myyvät sen sitten eteenpäin. Tavalliset asiakkaat ovat kiinnostuneita kohteista, jotka ovat hyvä kuntoisia ja täysin muuttovalmiita, Kari Salminen kuvailee. Remonttien tekeminen vaatii nykyisin monessa vaiheessa sertifioituja ammattilaisia. Kuka tahansa ei saa tehdä vesieristyksiä, putkitöitä tai sähkötöitä. Huonokuntoiset asunnot kiinnostavat ammattiurakoitsijoita, koska he voivat remontoimalla saada asunnoista hieman voittoa. Sijainti on kuitenkin edelleen

Toimitusjohtaja Kari Salminen / Villa LKV

Sijainti on kuitenkin edelleen tärkein hintaan vaikuttava asia asunnon myynnissä, Kari Salminen muistuttaa.

tärkein hintaan vaikuttava asia asunnon myynnissä, Kari Salminen muistuttaa. Jos asunto on hyvällä paikalla, siihen sijoitettu remonttikin yleensä nostaa hintaa. Mutta huonolla sijainnilla kalliskaan remontti ei välttämättä nosta asunnoa arvoa lainkaan. Toki se voi lyhentää myyntiaikaa tai vaikuttaa kiinnostavammalta asuntomarkkinoilla. Mahdollinen ostaja kiinnittää ensimmäisenä huomionsa keittiön, pesutilojen ja lattioiden

kuntoon. Kari Salminen ei näe viime aikoina suosituksi tulleella pikastailauksella olevan suurtakaan merkitystä, varsinkaan jos myyntiä varten asuntoon tuodaan sisustusesineitä, joista näkee että ne ovat aivan väärässä paikassa. Jos stailausta päädytään käyttämään, ei ostavaa asiakasta tule missään nimessä johtaa harhaan stailauksen avulla luodulla illuusiolla. Lopputilanteessa ostaja ostaa vain asuntoa, hyvin harvoin irtainta. – Tärkein stailaus on edel-

leenkin asunnon huolellinen siivous ja liiallisen oman irtaimiston karsiminen, Kari Salminen muistuttaa. Remontin laadulla on oleellinen merkitys. Jos kalliit kivilaatat ovat vinossa ja arvokas parketti rakoilee huonon mitoituksen takia, ei ostaja halua maksaa remontista lisähintaa. – Ammattilaisten käyttö remonteissa ja kaikkien muutostöiden tarkka dokumentointi ovat myös avain onnistuneeseen asuntokauppaan. l

Saneerausalan ammattilainen

SANEERAUSOSEAANI OY 0400 527 317 Jari Laine VTT-C-10825-33-14 Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

20

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021

• • • • •

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset Materiaalien näytteenotot Asbestialan purkutyöt Pölyämättömät purkutyöt Ilmanmittaukset

www.asbestisaneerausturku.fi


Korjauspartnerit Turku Oy Puutarhakatu 15 B, 20100 Turku etunimi.sukunimi@korjauspartnerit.fi

YlläpitoPartneri-sopimus - MAKSAA ITSENSÄ TAKAISIN YLLÄPITOPARTNERI-SOPIMUKSEN TARKOITUS Mukana kulkeva luotettava asiantuntijakumppani • Kiinteistöjen kehitysehdotukset ja ylläpidon hallittu suunnittelu ja budjetointi • Samalta kumppanilta koko kiinteistötekniikan osaaminen • Päätöksenteon helpottaminen selkeillä ehdotuksilla Kiinteistöjen huoltohistorian ja tulevien korjaussekä kehityshankkeiden asiantuntemus Kiinteistöjen ylläpitokustannusten aleneminen ja kiinteistöjen arvon nousu pitkällä aikavälillä Meiltä saatte kaikki palvelut ylläpidon ja korjausten toteuttamiseksi sekä kiinteistökehittämiseen • Suunnittelu • Rakennuttaminen • Valvonta • Takuuasiat • Tutkimukset Tarjoamme kokonaisvaltaista konsultointipalvelua kiinteistöjohtamiseen. Omistajille lisää aikaa keskittyä strategisiin tavoitteisiin!

Kysy lisää: 0400 218 811, jussi.roine@korjauspartnerit.fi www.korjauspartnerit.fi Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

21


freepik.com

lll

Teksti: Pia Tervo

Raitis sisäilma edellyttää säännöllisiä huoltotoimia Ilmanvaihdon perushuollot ovat yksinkertaisia ja edullisia toimenpiteitä, ja ne ovat luonnollinen osa onnistunutta kiinteistönhuoltoa.

22

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021


Pääpiirteissään ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa kiinteistöjen hengitysilmasta epäpuhtauksia, joita tulee rakennusmateriaaleista, irtaimistosta, sekä ihmisen omista toimista. Ilmanvaihdolla ei kuitenkaan yksinään pystytä ihmeisiin. Joskus esimerkiksi talon rakenteissa on vaurioita, jotka tuottavat sisäilmaan samaa tahtia epäpuhtauksia, kun niitä yritetään ilmanvaihdolla poistaa. Hyvän huoltamisen ja kunnossapidon lähtökohtana onkin se, että mahdolliset talon rakennevauriot tutkitaan ja korjataan viipymättä, kun niistä herää epäily. Ilmanvaihto ei siis kompensoi vaurioituneita rakenteita. On myös tärkeää muistaa, että taloyhtiön ilmanvaihtojärjestelmästä riippumatta sen tärkein tehtävä on taata riittävä määrä raitista ilmaa poistoilman tilalle. Hallitun korvausilman tuottamiseen vaaditaan riittävästi korvausilmaventtiileitä, ellei ilmanvaihtoa ole toteutettu kokonaan koneellisesti myös tuloilman osalta. Taloyhtiöissä ilmanvaihdon perushuoltotoimenpiteet riippuvat Sisäilmayhdistys ry:n toiminnanjohtajan Mervi Aholan mukaan ilmanvaihtojärjestelmän teknisistä ominaisuuksista. – Jos taloyhtiössä on sekä koneellinen tuloilma että poistoilma, niin huoltotoimet ovat erilaiset kuin pelkän poistoilman tai painovoimaisen ilmanvaihdon kohdalla. Perushuollon sisältö riippuu myös jonkin verran vastuunjaoista – kuuluuko esimerkiksi osa perushuollosta asukkaan itsensä tehtäväksi. llmanvaihdon ongelmat aiheuttavat epämukavuutta

Joskus ilmanvaihtoon liittyvät hämmentävät havainnot eivät osoittaudu oikeiksi ongelmiksi. Yksi varsin yleinen väärinkäsitys liittyy tähän:

– Kun pyöreän tuloilmaventtiilin ympärille kertyy tumma rinkula, niin sen saatetaan luulla johtuvan likaisesta tuloilmasta. Rinkula itse ei synny likaisesta tuloilmasta, vaan pöly on huoneilmassa olevaa pölyä, joka kertyy venttiilin ympärille ilmavirtauksista johtuen. Mahdolliset tuloilman epäpuhtaudet johtuvat alhaisesta suodatustasosta, suodattimen ohivuodoista tai molemmista. Ilmanvaihtokanavien puhtautta tulisikin tarkastella noin viiden vuoden välein. – Suoraan ulkoa tuleva korvausilma on yksi yleisimmistä ilmanvaihtoon liittyvistä ongelmista, koska se aiheuttaa vedontunnetta. Syksyn kosteudessa, kun lämmityskausi ei ole vielä käynnissä, ongelma korostuu entisestään. Myös koneellisesti huoneistoon tuotu ilma voi tuntua kylmältä. Näissä tapauksissa asiakas voi itse aiheuttaa haittaa huoneilmalle, jos menee omatoimisesti tukkimaan korvausilmaventtiilit. Silloin korvausilman tuloreitti voi vaihtua ja tunkeutua sisään esimerkiksi rakenteiden ilmaraoista. Ahola korostaa, että asukkaiden ei pitäisi koskea koneellisen ilmanvaihdon venttiilien säätöihin itse, sillä se saattaa aiheuttaa muutoksia koko rakennuksen ilmanvaihtoon. – Ilmanvaihdon venttiilien onkin hyvä olla lukittuja, jotta asukkaat eivät pääse säätöjä itse muuttamaan. Venttiilien lukitseminen helpottaa myös puhdistustyötä. Puhdistus voi olla asukkaan vastuulla, jolloin lukitseminen pitää säätöarvot kunnossa, vaikka venttiilit irrotettaisiin kanavasta.

HORMIT JA ILMANVAIHTO TOIMIVAKSI! Tilaa kiinteistöön asiantuntijan suorittama hormien ja ilmanvaihdon kuntokartoitus nyt! • Hormien kunnostus kaikilla tekniikoilla (massaus, putkitus, sukitus) • Ilmanvaihdon huollot, puhdistukset ja säädöt ammattitaidolla • Savupiippujen korjaustyöt • Uudet valmispiiput (tarvittaessa asennettuna) • Vedonparantajat ja savuimurit tehostamaan ilmanvaihtoa tai takan vetoa Toimimme yli 25 vuoden ja tuhansien kohteiden kokemuksella Etelä-Suomen alueella. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Puh. 050 3100 200 tai myynti@hormistokeskus.fi

Puh. 02 436 8700 Tasalanaukio 1, 21200 Raisio raisio@nakia.fi. Avoinna 9-15.00 www.nakia.fi

OMAKIINTEISTÖ MAINOSTAJA varaa näkyvyytesi Omakiinteistö lehtiin verkkokaupasta. https://mediapotentia.mediani.fi

Millainen huolto on riittävää?

Ilmanvaihdon poistokanavat ovat yleensä järjestelmän likaisimpia osia yhdessä poistoventtiilien kanssa. Kertyvä runsas lika on Aholan mu>>

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

23


” pixabay.com

Sähköinen ilmoitustaulu pitää ajan tasalla Ennen vanhaan asukastiedottamisen keskiössä toimivat porraskäytävän ovensuussa komeilleet korkki- tai magneettipohjaiset ilmoitustaulut. Niihin kiinnitetyt paperiset tiedotteet lepattivat ovista puhaltaneiden ilmavirtojen mukana ja irtoilivat helposti uusia lappuja kiinnitettäessä. Ilmoitustaulun päivittämisessä oli ongelmia, ja niihin saattoi ilmestyä asiatontakin viestintää peittäen tärkeämmät uutiset alleen. Kehityksessä on menty eteenpäin – hyvä niin. Nykyään monen kiinteistön tiedotuksesta suuri osa hoituu vaivattomasti sähköisten ilmoitustaulujen avulla. Niiden käyttö, päivittäminen ja ylläpito luonnistuu etäältäkin, kunhan käytössä on toimiva internetyhteys. Tiedotteita voi yksilöidä ja porrastaa

Sähköisen ilmoitustaulun etuna manuaaliseen verrattuna on sen reaaliaikaisuus. Viestintä tehostuu, kun sitä voidaan räätälöidä toimimaan tiettynä ajankohtana ja muokata reaaliajassa. Jos kiinteistössä on esimerkiksi meneillään huoltotoimia, niiden etenemisaikataulusta voidaan ilmoittaa tehokkaasti. Näin taloyhtiön asukkaat ovat koko ajan kartalla toimenpiteiden edistymisestä ja voivat aikatauluttaa arkea omalta osaltaan. Digitaalisen viestinnän reaaliaikaisuudella varmistetaan myös se, että tiedotteita todella katsotaan, koska ne ovat ajankohtaisia ja kohdennettuja. Mikäli taloyhtiösi kaipaa tiedottamisensa tehostamista nykyaikaisella digitaalisella järjestelmällä, niiden asentamisesta vastaavia yrityksiä löytyy internetistä omalta asuinalueeltasi esimerkiksi seuraavilla hakusanoilla: sähköinen ilmoitustaulu, digitaalinen porrasnäyttö, sisäopaste ja infotaulu.

24

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021

Ilmanvaihtokanavien puhtaus tulisi ainakin tarkistaa vähintään viiden vuoden välein ja tarvittaessa puhdistaa.

kaan myös paloturvallisuusriski. Perusteellisemmat huollot kanavien kunnollisine puhdistuksineen tulisi tehdä 5–10 vuoden välein riippuen kanavien likaisuudesta. – Jos ilmanvaihtokanavat ovat täynnä likaa ja venttiilit melkein ummessa, niin vaihtuva ilmamäärä yleensä pienenee. Tulokanaviin kertyvä lika ja pöly voi päästä myös huoneistoihin. Puhdistaminen vaikuttaa välittömästi ilman laatuun. Ilmanvaihtokanavien puhtaus tulisi ainakin tarkistaa vähintään viiden vuoden välein ja tarvittaessa puhdistaa. Ilmanvaihdon venttiileitä tulisi puhdistaa useammin esimerkiksi imuroimalla tai nihkeäpyyhinnällä. Ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihto tulee tehdä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Samalla on hyvä tarkistaa koneen kunto. – Joskus koneen rikkoutumista ei huomata ennen kuin huollon yhteydessä. Säännöllinen huolto on siitäkin syystä todella tärkeää, Ahola toteaa. Ilmanvaihdon ylläpitoon löytyy apua muun muassa RTja KH-kortistoista. – Kortistosta löytyy myös valmiita asiakirjapohjia työn tilaamiseen ja sopimiseen. Tarjouspyynnössä on oltava kaikki tarvittavat tehtävät lueteltuina, myös se, miten puhdistustyön laatu tarkastetaan – kuvataanko vai dokumentoidaanko muilla tavoin. Isoissa julkisissa kiinteistöissä käytetään joskus ulkopuolista tarkastajaa. Usein puhdistustyöhön liitetään myös sää-

tötyötä, jolloin säätökirjojen tarkastaminen voi olla aiheellista. Hyvään sisäilman huoltamiseen kuuluu toimiva asukasviestintä

Ahola pitää hyvää asukasviestintää tärkeänä muun muassa siitä syystä, että asukkaiden on syytä tietää, kuuluuko heidän tehdä jotain. – Esimerkiksi liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus on usein asukkaan vastuulla. Puhdistus tehdään tavallisella astianpesuaineella käsin tai astianpesukoneessa ilman muuta tiskiä. Asukkaat eivät aina tiedä, miten ilmanvaihto toimii eri aikoina ja miten tuleva huolto vaikuttaa juuri omaan arkeen. – Näiden asioiden selventäminen lisäisi asukkaiden ymmärrystä ja auttaisi heitä oikeanlaiseen toimintaan. Ennakolta on myös hyvä tietää, jos asuntoihin on tarvetta tulla yleisavaimella asukkaan poissa ollessa. Yleistä viestintää voisi Aholan mukaan toteuttaa esimerkiksi asukaskansioissa, joista tietoa on kaikkien löydettävissä etu- ja jälkikäteen. Alkavista toimenpiteistä voidaan informoida myös ilmoitustaululla tai jakaa lappuja postiluukkuihin. Hyvää asukasviestintää Ahola pitää yhtä tärkeänä kuin osaavaa ilmanvaihtohuoltoa, kun taas huonolla viestinnällä voidaan vesittää hyväkin työ. l Lähde: https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%205611014


KOLUMNI Sirpa Pietikäinen Kirjoittaja on Euroopan parlamentin jäsen. sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu

Rakennussektorilla suuri rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa Komission puheenjohtajan von der Leyenin visio ilmastoneutraalista Euroopasta vaatii kaikkien sektorien osallistumista, eikä rakennussektoria sovi unohtaa. Sillä on valtavasti potentiaalia ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, ja se on avainasemassa luomassa kestäviä ja kriisinsietokykyisiä sekä terveitä ja eläväisiä yhteisöjä. EU on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, ja komissio onkin esittänyt aloitteen eurooppalaiseksi ilmastolaiksi, joka tekisi tästä tavoitteesta laillisesti sitovan. Sekä parlamentti että neuvosto ovat tukeneet tavoitetta. Suomi on asettanut oman hiilineutraaliustavoitteensa vuodelle 2035 ja tavoittelee hiilinegatiivisuutta nopeasti sen jälkeen. Joidenkin tutkimusten mukaan hiilineutraalius tulisi saavuttaa jo vuonna 2030, jotta voisimme pysyä Pariisin sopimuksen 1,5 asteen lämpenemisen alapuolella. Eurooppa on ollut johtavassa asemassa rakennusten päästöihin puuttumisessa, mutta keskittyminen yksinomaan rakennuksen aktiivisen käytön aikana syntyviin päästöihin tarkoittaa, että huomioimme vain osaa alan vaikutuksista. Meidän mietittävä alan kokonaisvaiku-

tuksia. Tämä tarkoittaa kaikkia valmistus-, kuljetus-, rakennus- ja käyttöiän loppuvaiheessa tapahtuvien päästöjen huomioon ottamista. Kun otamme huomioon päästöt koko elinkaaren ajalta, voimme optimoida päästövähennykset ja välttää tahattomat seuraukset. EU:ssa on kehitetty hyviä työkaluja näiden mittaamiseen. Level(s) on Euroopan komission kehittämä työkalu kestävien rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen. Kestävät rakennukset käyttävät vähemmän energiaa ja materiaaleja ja ovat terveellisempiä ja mukavampia tiloja niiden käyttäjille. Pienempien ympäristövaikutusten ohella kestävät rakennukset säilyttävät pitkällä aikavälillä arvonsa paremmin, myös lainojen vakuutena. Ympäri Eurooppaa teollisuuden ja valtioiden johtajat tunnistavat elinkaariajattelun tärkeyden vähähiilisen rakennuskannan saavuttamisessa. Suomi ja muut maat ympäri Eurooppaa pyrkivät saamaan Level(s)in osaksi kansallista politiikkaa. Myös rakennusala on valmis muutokseen. Rakennusalan markkinajohtajat ovat toivottaneet EU:n Level(s) hankkeen tervetulleeksi. Myös BMI, eli rakennusten tietomalli tulee olemaan tärkeässä roolissa siirryttäes-

sä kohti kiertotaloutta. Tulevaisuudessa tarvitsemme kestävien rakennusten direktiivin, joka kokoaisi yhteen rakennuksiin liittyvät näkökulmat energiatehokkuudesta paloturvallisuutteen ja huoneilmanlaatuun. Direktiivi asettaisi vaatimukset rakennusten pitkäikäisyydelle, pitkäjänteiselle energiatehokkuudelle, rakennusten kemikaalivaikutusten vähentämiselle sekä pakollisille sumusammutusjärjestelmille. Direktiivissä otettaisiin huomioon kiertotalouden periaatteet ja korostettaisiin entistä enemmän rakennusten modulaarisuutta ja uudelleenkäytettävyyttä. Nykyinen Level(s) toimisi hyvänä pohjana tälle. Nyt on kunnianhimoisempien ja rohkeampien päätösten aika, koska ilman niitä emme tule saavuttamaan Pariisin sopimuksen tai Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita. Nykyinen ilmasto- ja terveyskriisi tekee vihreän kehityksen ohjelmasta tavoitteista entistä ajankohtaisempia ja tärkeämpiä. Edessämme on erittäin monimutkainen haaste, ja rakennusalalla on tärkeä rooli sen ratkaisemisessa. Vapauttamalla alan potentiaalin voimme toteuttaa vihreän kehityksen ohjelman vision ja rakentaa paremman Euroopan meille kaikille.

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

25


freepik.com

lll

Teksti: Tiina Raatikainen

Hei, me kilpailutetaan! – vai kilpailutetaanko sittenkään? Kilpailuttaminen ei koske vain urakoita. Taloyhtiöillä on myös palvelusopimuksia, joiden kilpailuttaminen saattaa tulla välillä mieleen. Milloin palvelusopimus olisi syytä kilpailuttaa ja mitä kilpailuttamisessa tulisi ottaa huomioon?

26

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021


– Tästähän puhutaan aika paljonkin, mutta tähän on myös aika vaikea vastata. Kun taloyhtiö teettää pienemmänkin urakan, on selvää, että silloin kannattaa kilpailuttaa. Jos taas mietitään vaikka isännöintiä, kilpailuttaminen ei ole yhtä itsestään selvää. Isännöinnissä on kyse myös laadusta, yhteistyön toimivuudesta ja luottamuksesta, toteaa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen. Pelkän kilpailuttamisen takia ei pitäisi Pynnösen mukaan kilpailuttaa. Jos on hyvä voimassa oleva sopimus, johon ollaan tyytyväisiä, kannattaa miettiä, onko vaivan arvoista, että lähdettäisiin yhtäkkiä kilpailuttamaan. – Jos kaikki on hyvin ja ollaan tyytyväisiä yhteistyöhön, ei mielestäni kannata lähteä väkisin kilpailuttamaan. Pynnösen mukaan eri asia tietenkin on, jos sopimukseen olla tyytymättömiä. Kilpailuttamisen paikka voi olla myös silloin, kun ollaan sinänsä tyytyväisiä sopimukseen, mutta sopimuskumppanin puolelta tulee joka vuosi hinnankorotus. – Luonteva kohta kilpailuttaa on, kun sopimuskumppani tekee hinnantarkistuksen, varsinkin, jos hinnantarkistukset ovat toistuvia. Silloin taloyhtiö voikin lähteä miettimään, voisiko meille löytyä joku muu palveluntarjoaja. Kaikesta ei kannata tinkiä

Pelkkää hintaa ei kuitenkaan kannata Pynnösen mielestä ajatella. – Tätä me yritämme meidän taloyhtiöillemmekin korostaa: älkää aina tuijottako pelkästään hintaa. Siinä käy helposti niin, että saadaan kyllä palvelua edullisemmin, mutta ollaan sitten tyytymättömiä palvelutasoon. Pitää myös miettiä sitä, mitä palvelusopimukseen sisältyy, kuinka usein meidän taloyhtiössämme käytäisiin esimerkiksi siivoamassa. Joku palveluntarjoaja voi pyytää siivouksesta

korkeampaa hintaa, mutta antaa sen, mitä taloyhtiö tahtoo. Ylipäänsäkään, jos maksaa suppeimman mukaan, ei voi odottaa saavansa laajinta palvelua. Palvelusopimuksiin liittyy Pynnösen mukaan myös muita asioita, joiden takia kilpailuttamiseen lähtemistä on syytä miettiä useammankin kerran. – Kiinteistöhuollon kohdallahan tilanne on se, että vie aikaa, ennen kuin uusi kiinteistöhuolto oppii tuntemaan taloyhtiön. Jos on löydetty sopiva kumppani ja kaikki sujuu hyvin, on syytä harkita asiaa kunnolla. Isännöinnissä taas vaikuttavat muun muassa henkilökemia ja tämäntyyppiset asiat. Ruoho ei ole välttämättä vihreämpää aidan toisella puolella. Pynnösen mukaan on ymmärrettävää, että kun asuminen kallistuu, taloyhtiöissä mietitään kaikkia kuluja. Pynnönen muistuttaa kuitenkin, että palvelut, kuten isännöinti ja talohuolto, eivät yleensä nosta taloyhtiön asumiskuluja mitenkään merkittävästi, vaan suuremmassa osassa ovat esimerkiksi kiinteistöverot ja vastaavat kulut. Joitakin suppeampia palveluja voi kuitenkin kilpailuttaa vaikka joka vuosi. Pynnönen ottaa esimerkiksi talvikunnossapidon, jos sitä ei oteta talohuollolta. – Se voi hyvinkin olla jokavuotinen prosessi. Mennään talvi kerrallaan ja aina seuraavan vuoden alkusyksystä tehdään sopimuskumppanin haku aina uudestaan. Mitä tarvitaan, mitä halutaan?

Joskus ongelmana voi olla, että voimassa oleva sopimus ei vastaa taloyhtiön tarpeita, se on joko on liian laaja tai suppea. Pynnösen mukaan tämä onkin yksi tyypillinen ongelma taloyhtiöissä, ja pätee ihan kaikkiin palvelusopimuksiin. – Tarjouksia pyydetään pohtimatta, millaista palvelua taloyhtiössä halutaan ja tarvi>>

- Se huollon verran parempi -

Suoritamme Turun talousalueella yli 30 vuoden kokemuksella kiinteistöhuolto- ja siivouspalveluja. Ammatitaidollamme kiinteistönne pysyy kunnossa ja säilyttää arvon, eikä budjettinne ylity!

» Kiinteistönhuolto » Konetyöt » Siivoustyöt » Vihertyöt » Remontit

24 h päivysty s

p. 02 6519 66 00

Pyydä tarjous!

» Otsonoinnit

Akselintie 14, 20200 Turku info@dominopalvelut.com www.dominopalvelut.com

PÄIVYSTYS 24 h/vrk • puh. 044 2420 366

Kiinteistöhoidon ja rakentamisen monitoimialayritys KIINTEISTÖHOITO JA -HUOLTO SISÄ- JA ULKOTYÖT TALVI- JA KESÄKUNNOSSAPITO RAKENTAMINEN

ERKSAAR Martti Koivunen Puh. 044 2420 366 martti.koivunen@erksaar.fi

Tommi Koivunen Puh. 0400 776 854 tommi.koivunen@erksaar.fi

Latokarinkatu 3 B 10, 20200 Turku • www.erksaar.fi

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

27


pixabay.com

ÄLÄ MUUTA – ANNA HISSIN MUUTTAA KIINTEISTÖÖSI Pystymme jälkiasentamaan hissin lähes kaikkiin hissittömiin taloihin asukkaiden arkea helpottamaan. Tilaa maksuton hankekartoitus. www.kone.fi/jalkiasennus 28

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021

taan. Tällöin sopimuskumppaniehdokkaille annetaan mahdollisuus tarjota mitä tahansa eikä taloyhtiössä kukaan välttämättä edes ymmärrä tarjouksen sisältöä. Se voi sisältää kaikenlaista, mitä taloyhtiö ei oikeasti tarvitse. Taloyhtiö voi joskus jopa maksaa palvelusta, jota se ei käytä lainkaan. Kun taloyhtiö lähtee kilpailuttamaan sopimuksia, taloyhtiön pitäisi siis tietää, mitä se tarvitsee ja myös ilmaista se selkeästi tarjouksia pyytäessään. – Jos taloyhtiö laittaa esimerkiksi isännöitsijäyrityksille pyynnön, että tehkää meille tarjous ilmaisematta, minkä laajuista isännöintiä taloyhtiössä halutaan ja tarvitaan, tarjousten vertaileminen voi olla todella hankalaa. Voi olla viisi erilaista tarjousta, jossa hinnat vaihtelevat hurjasti ja jossa on eri sisältöisiä palveluita. Isännöinnin palvelutarjouksissa

on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, mitä isännöinnin kiinteään palkkioon sisältyy ja mitkä palvelut ovat erillisesti ostettavissa. Olemassa oleva tilanne on aina lähtökohta kilpailuttamiselle. Pynnösen mielestä olemassa olevat sopimukset voitaisiin arvioida vaikka joka vuosi, kun hallitus valitaan, ja tarkistaa, millaiset sopimukset taloyhtiöllä on tällä hetkellä ja vastaavatko ne taloyhtiön tarpeita. Taloyhtiön tarpeethan voivat muuttua vuosien myötä. – Taloyhtiötkin vanhenevat ja esimerkiksi huoltotarpeet voivat kasvaa. Jos olemassa oleva sopimus ei vastaa nykyisiä tarpeita, niin silloin on aika lähteä kilpailuttamaan, jotta saadaan sen laajuista palvelua kuin tarvitaan. Jos nykyinen sopimus sen sijaan vastaa tarpeita ja on hinnaltaankin kilpailukykyinen, tarvetta kilpailuttamiselle ei ole. Mi-


pixabay.com

Kiinteistöhuolto

J. RUSANEN OY 010 836 0700 • Kiinteistöpalvelut • Puiden hoitoleikkaukset • Vaihtolavakuljetukset • Mullan ja sepelin toimitukset • Siivoukset • Harjakonepalvelut • Roskalavat info@kiinteistohuoltoturku.fi | www.kiinteistohuoltoturku.fi

KYSY S! TARJOU

Jos on hyvä voimassa oleva sopimus, johon ollaan tyytyväisiä, kannattaa miettiä, onko vaivan arvoista, että lähdettäisiin yhtäkkiä kilpailuttamaan.

tään ”viiden vuoden välein pitäisi kilpailuttaa” -sääntöä ei taloyhtiössä ole järkevää noudattaa. Vaikka sopimusten läpikäyminen joka vuosi hallituksen vaihtuessa voikin tuntua liialliselta, olisi se tärkeää siksi, että hallituksen jäsenet tietäisivät, mikä on sopimusten sisältö, mitä on tilattu ja pääsisivät siltä pohjalta arvioimaan sopimusten sisältöä. Vakuutuksien kilpailutukseen vakuutusmeklari

Palvelusopimukset taloyhtiö voi kilpailuttaa itse, mutta vakuutuksia Pynnönen ei suosittele taloyhtiöitä kilpailuttamaan. – Vakuutusmaailma on ihan oma maailmansa ja siinä on paljon omaa, erityistä lainsäädäntöä. Vakuutussopimuksia ei voi ollenkaan rinnastaa muihin sopimuksiin

Pynnönen suositteleekin taloyhtiötä ottamaan itselleen vakuutusmeklarin. Vakuutusmeklari löytää taloyhtiölle vakuutuksen, joka sille sopii, ja seuraa muutenkin vakuutusasioita taloyhtiön puolesta. – Jos taloyhtiössä tehdään esimerkiksi korjaushanke, on siksi aikaa otettava laajempi vakuutus, ja korjauksen jälkeen tietoja pitää muuttaa. Vakuutusmeklari osaa ammattilaisena hoitaa kaikissa tilanteissa vakuutusehdot, vakuutuksien sisällöt ja tarkistukset kuntoon. Vakuutusmeklarin palvelun käytössä on Pynnösen mukaan myös se hyvä puoli, että taloyhtiölle vakuutusmeklarin käyttö ei itse asiassa maksa mitään, vaan vakuutusmeklarin palkkio vähennetään vakuutusyhtiön palkkiosta. Vakuutusyhtiöllekin on nimittäin etua, jos taloyhtiöllä on vakuutusmeklari, joka pystyy selvittämään asioita. l

• Asbestisaneeraukset • Huoneistosaneeraukset • Vahinkosaneeraukset • Maalaustyöt • Mattotyöt • Laatoitukset • Saunaremontit • Pienkorjaukset • Vedeneristykset VTT:n sertifikaatti Puh: 010 567 2600 | www.helmisaneerauspalvelut.fi

ASUKKAIDEN PARHAAKSI Kaikki asumisen palvelut yhdestä paikasta

Runosmäen Lämpö on täyden palvelun isännöinti- ja kiinteistönhoitoyritys. Huolehdimme osakaskiinteistöjemme kunnosta ja asumisturvallisuudesta. Kauttamme saat tilattua myös esimerkiksi sähkömiehen palveluita ja kotisiivouksia. Paikallisena toimijana tunnemme hyvin niin alueemme kuin osakastaloyhtiömmekin.

     

Isännöinti Kirjanpito Huoltopalvelut Siivouspalvelut Lämmitys Kaukovalvonta

Tutustu Runosmäen uuteen lämpölaitokseen: runosmaenlampo.fi/ lampolaitos

Lue lisää  runosmaenlampo.fi Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

29


Kiinnostuitko? Lue lisää ja

Vaihtelevia säitä ei tarvitse tuoda sisälle!

ota yhteyttä! myynti@lindstromgroup.com www.lindstromgroup.com/fi

p. 020 111 6115

Vaihtelevat säät vaikuttavat mattojen vaihtoväliin

- onhan taloyhtiösi mattopalvelu optimoitu käyttöön sopivaksi? Asiakkaanamme voit muuttaa mattojen vaihtoväliä vaikka jokaiseen sesonkiin sopivaksi. Oikea mattoratkaisu oikealla vaihtovälillä mahdollistaa huomattavat säästöt siivouskustannuksissa ja luo viihtyisyyttä taloyhtiöihin.

Vuototarkastus kaikille katoille

VESIKATON VUOTOTARKASTUS TARKASTUS JA AKUUTTI PAIKKAUS EHDOTUS JATKOTOIMENPITEISTÄ

•SELKEÄ RAPORTTI

Joskus väliaikaisen paikkauksen sijasta katolle on järkevää tehdä suoraan pysyvä korjaus. Kattotutkan kattotarkastajan suorittama vesikaton vuototarkastus ja akuutti paikkaus onnistuu kaikille katemateriaaleille ja kattotyypeille.

Valtakunnallinen palveluverkosto ammattilaisille kattotutka.fi OTA YHTEYTTÄ Kattotutka Turku, 010 680 4045, turku@kattotutka.fi Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

30

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021


LAKIPALSTA Minna Romu asianajaja, osakas Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy minna.romu@lindblad.fi Puh. 020 749 8193

Lunastuslauseke yhtiöjärjestyksessä Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä lunastuslausekkeesta. Lunastuslausekkeet ovat varsin yleisiä ja niitä löytyy usein erityisesti vanhemmista yhtiöjärjestyksistä. Lunastuslauseke vaikuttaa osakkeenomistajan oikeuteen vapaasti luovuttaa asunto-osaketta toiselle. Pääsääntöisesti osakkeita voi luovuttaa eteenpäin täysin vapaasti. Ainoa luovutusrajoitus sisältyy mahdolliseen lunastuslausekkeeseen. Lunastuslausekkeessa tulee määrätä, kenellä on oikeus lunastaa osake. Lunastusoikeus voi olla osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä. Lunastus koskee tilanteita, joissa osake siirtyy toiselle muulta henkilöltä kuin yhtiöltä. Lain mukaan lunastusoikeutta ei kuitenkaan ole, jos osakkeen saaja on yhtiön nykyinen osakkeenomistaja, osakkeen luovuttajan perillinen tai testamentinsaaja. Tästä poikkeuksesta voidaan määrätä toisin yhtiöjärjestyksessä. Lunastuslausekkeeseen vetoavan on lunastettava samalla kaikki siirtyvät samaan osakeryhmään kuuluvat osakkeet. Lunastushinta on lain pääsäännön mukaan osakkeen käypä hinta, joka osakkeiden kaupassa tai vaihdossa on pääsääntöisesti sovittu hinta. Tästä voidaan yhtiöjärjestyksessä sopia toisinkin. Mikäli lunastushinta tuottaisi jollekin kohtuutonta etua, lunastushintaa voidaan sovitella.

Osakkeen siirtymisestä on ilmoitettava hallitukselle. Tästä kahden viikon kuluessa hallituksen on kirjallisesti ilmoitettava lunastusmahdollisuudesta niille, joilla on oikeus lunastaa osake. Mikäli asunto-osakeyhtiö on siirtynyt osakehuoneistorekisteriin, menettely on hieman erilainen. Tällöin kahden viikon määräaika alkaa kulumaan siitä, kun hallitus saa osakkeen siirtymisestä tiedon osakehuoneistorekisteristä sekä riittävät tiedot lunastusilmoituksen tekemiseksi. Riittävät tiedot hallitus saa siirronsaajalta. Riittävillä tiedoilla tarkoitetaan mm. tietoja saannon tyypistä, siirronsaajasta ja kauppahinnasta. Hallituksen ilmoitusvelvollisuudesta ei ole laissa tarkempia säännöksiä. Se täytyy kuitenkin tehdä kirjallisesti. Hallitus toimii varman päälle, mikäli toimittaa ilmoitukset todisteellisesti tiedoksi esimerkiksi saantitodistuskirjeellä. Hallituksen on tärkeä noudattaa lain suhteellisen lyhyttä kahden viikon ilmoitusaikaa, jota voidaan yhtiöjärjestyksen määräyksellä vielä entisestään lyhentää. Mikäli hallitus laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden ja osakkeenomistaja ei tämän vuoksi ehdi esittää lunastusvaatimusta ajoissa, lunastusmahdollisuus menetetään ja saanto tulee pysyväksi. Kyseeseen voi tulla hallituksen vahingonkorvausvastuu. Varsinainen lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun

edellä mainittu hallituksen noudatettava määräaika on alkanut. Lunastajalla on aikaa siis vähintään noin kaksi viikkoa toimia, mikäli hallitus ilmoittaa lunastusmahdollisuudesta vasta kahden viikon määräajan loppupuolella. Tätäkin määräaikaa voidaan lyhentää yhtiöjärjestyksessä. Mikäli yhtiö käyttää lunastusvaatimusta, se esitetään suoraan osakkeensaajalle. Mikäli yhtiö on osakehuoneistorekisterissä, hallituksen täytyy ilmoittaa sinne viipymättä lunastusoikeuden käyttämisestä. Mikäli lunastusvaatimuksen esittäjiä on useampia, yhtiöllä on etusija lunastaa osakkeet. Muiden lunastusvaatimuksen esittäjien kesken etuoikeus arvotaan. Näiltä osin voi olla eriäviä määräyksiä yhtiöjärjestyksessä. Yhtiö voi lunastaa osakkeen vain jakokelpoisilla varoilla. Lunastushinta suoritetaan kahden viikon kuluessa lunastusajan päättymisestä hallitukselle. Hallitus luovuttaa lunastushinnan sille, jolta osakkeet lunastetaan, sen jälkeen, kun tämä on luovuttanut osakekirjat hallitukselle. Hallituksen on tarkistettava, että osakekirjaan on tehty asianmukainen siirtomerkintä. Mikäli yhtiö kuuluu osakehuoneistorekisteriin, hallitus suorittaa lunastushinnan sille, jolta osake lunastetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun lunastajan oikeus on kirjattu osakehuoneistorekisteriin.

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

31


Dreamstime

lll

Teksti: Siru Perälä

Pihan suunnittelulla asumisviihtyvyyttä ja säästöjä Taloyhtiön pihan kunto vaikuttaa suuresti niin asumisviihtyvyyteen kuin kiinteistön arvoonkin. Pihasuunnittelulla pihan eri osien käyttötarkoitusta voidaan muuttaa paremmin asukkaiden tarpeita vastaavaksi.

32

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021


Kerta- tai kausisopimuksella!

ll

en

c e i n g a rd

e

ni

Ex

ng

ce

p. 010 2020 289

Oy

engarea s nu

n

ru

Kun pihan uudistamistarve on havaittu, ensimmäinen askel pihan uudistamista kohti on tehdä pihasuunnitelma. Ammattilaisen tekemä suunnitelma auttaa pitämään pihan kunnossa ja pitää huolen siitä, ettei pihalle tehdä toimenpiteitä, jotka eivät ole sille sopi-

TÄYDEN PALVELUN VIHERHOITOTYÖT TALOYHTIÖILLE!

Tu

Ammattilaisen suunnitelma kaiken perustana

via. Siten taloyhtiö säästää myös aikaa ja rahaa. Pihan suunnittelu ja uudistaminen kannattaa harkita tehtäväksi samalla kun kiinteistöllä tehdään muitakin saneerauksia tai korjauksia. Pihasuunnitelma pitää usein sisällään myös ohjeet pihan jatkohoidolle. Pelkkä pihan suunnittelu ja uudistaminen eivät riitä pitämään pihaa kunnossa, vaan piha tarvitsee myös hoitoa ja kunnossapitoa. Suunnitelman mukaista hoitoa noudattamalla piha pysyy kunnossa myös uudistusten jälkeen. Säännöllinen ja oikeaaikainen hoito on avaintekijä pihan kunnossapidossa. Sari Suomalaisen mukaan pihan suuremman uudistamisen sijaan voidaan tehdä myös kevyempi hoito- ja kehittämissuunnitelma, jossa kartoitetaan pihan lähtökohtia ja pohditaan sitä, mitä toimenpiteitä piha tulevaisuudessa tarvitsee. Hoito- ja kehittämissuunnitelma ei välttämättä vaadi maanmuokkausta eikä suuria uudistuksia.

By

Taloyhtiön pihan kunto vaikuttaa kiinteistöjen lisäksi suuresti siihen, minkä arvoinen kiinteistö on, ja kuinka hyvin asukkaat viihtyvät. Siisti ja hoidettu piha antaa taloyhtiöstä hyvän kuvan. Toimiva piha myös helpottaa asukkaiden elämää ja mahdollistaa helpon ja mielekkään arjen taloyhtiön tontilla. Usein taloyhtiön pihan suunnittelu on lähtöisin asukkaiden tarpeesta. Pihaa voidaan lähteä uudistamaan esimerkiksi siinä tilanteessa, jos asukkaiden tarve pysäköintipaikoille on muuttunut. Hämeen Ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön koulutusohjelman lehtori Sari Suomalaisen mukaan taloyhtiön pihan suunnittelutarve voi ilmetä monin eri tavoin. – Piha kuluu ajan myötä, ja jossain vaiheessa eteen tulee tarve pihan peruskorjaukselle. Piha saattaa tarvita esimerkiksi toiminnallisuuden muutoksia tai asukkaiden ikärakenne voi muuttua niin, ettei piha enää vastaa asukkaiden tarpeita. Lisäksi pihan suunnitteluun saattavat vaikuttaa ekologiset lähtökohdat, jolloin taloyhtiössä tunnistetaan ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ja siten tarve muuttaa pihaa. Esimerkiksi lisääntyneet rankkasateet aiheuttavat tulvia, ja tulvavedestä tulisi päästä eroon, ettei se aiheuttaisi vauriota pihan tai kiinteistön rakenteille. Pihaan voidaan esimerkiksi lisätä vettä läpäiseviä pintoja tai viherkattoja helpottamaan pihan vesikuormaa.

Re

un

akiv

i- ja Laat

ta-

as

en

info@engarea.fi • www.engarea.fi

Pihan rauhallisuus ja turvallisuus säilytettävä

Pihasuunnittelun tavoite on tarjota taloyhtiön asukkaille toimiva ja viihtyisä asuinympäristö. Suunnittelun lähtökohtana on asumisen helppous ja mukavuus. Siksi tulisi aina ottaa huomioon se, miten toiminnot sijoitetaan ja miten pihan hoito järjestetään. Sijoittelun suunnittelussa on tärkeää muun muassa se, miten ilta- ja aamuaurinko paistavat pihaan ja kiinteistölle, ja toisaalta mitkä paikat jäävät pihassa varjoon. Suomalaisen mukaan pihaa suunnitellessa tai uudistettaessa tulisi aina ottaa huomioon turvallisuuskysymykset, kuten leikkipaikkojen asianmukaisuus, pelastustiet sekä pihan valaistus. – Suunnitteluvaiheessa on tärkeä kuulla asukkaiden toiveita. Muutoksia tehdessä pitää ottaa huomioon, etteivät pihan rauhallisuus ja turvalli-

TASARAKENNUS OY Yli 40 vuotta ammattitaitoista maa- ja viherrakentamista. • • • • • •

Putkistojen saneeraukset Kaikki maarakennus- ja kaivutyöt Viher- ja kiveystyöt Kaivut katu- ja viheralueilla Myös LVI- / KVV-suunnitelmat Routavasaroinnit, putkirikkojen korjaukset ja muut hätätyöt

Verstaskatu 9, 20360 TURKU info@tasarakennus.fi | tasarakennus.fi 040 542 0384 | 040 565 5179

J Ä S E N Y R I T YS

>>

>>

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

33


Pihasuunnittelulla myös ilmastonmuutosta vastaan Ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuomat erilaiset sään ääri-ilmiöt luovat haasteita myös taloyhtiöiden pihasuunnittelulle. Erityisesti kaupunkialueilla hule- eli sadeja sulamisvedet aiheuttavat ongelmia, jos pihoissa ei ole tarpeeksi vettä läpäiseviä pintoja. – Hulevesiä voidaan ohjata esimerkiksi kasvillisuuden hyödyksi, jos ne sijoitetaan oikein. Kasvillisuus ja kasvualustat myös imevät kosteutta itseensä, Hämeen Ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön koulutusohjelman lehtori Sari Suomalainen kertoo. Erilaista kasvillisuutta voidaan myös istuttaa niin, että se toimii pöly-, melu- ja näköesteenä. Kun pihan kasvillisuutta kartoitetaan tai uudistetaan, kannattaa ensimmäisenä pohtia mitä halutaan säilyttää. Lisäksi kannattaa katsoa pidemmälle tulevaisuuteen: miten kasvillisuus voi tulevina vuosina esimerkiksi varjostaa ja siten viilentää rakennusta. Ilmastonmuutos voi myös muuttaa lajivalikoimaa. Pihoilla tulisi havainnoida, mihin sään ääri-ilmiöt, kuten auringon paahde ja rankkasateet, osuvat kovimmin. Näillä alueilla tulisi suosia kestävimpiä kasvilajeja. Suomalainen kuitenkin huomauttaa, etteivät taloyhtiöiden pihat ole vain yksiköitä, vaan osa kaupunkien ja kuntien viherrakennetta. – Asukkaiden hyvinvoinnin ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta olisi hyvä, että taloyhtiöt huomaisivat pihasuunnittelun ja ilmastonmuutoksen huomioon ottamisen tärkeyden. Juttu on julkaistu aikaisemmin Omakiinteistö-lehdessä 2/2019.

34

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021

Kun pihan uudistamistarve on havaittu, ensimmäinen askel pihan uudistamista kohti on tehdä pihasuunnitelma.

suus muutu. Esimerkiksi pihan leikkialueiden on vastattava niille säädettyjä turvallisuusstandardeja. Vastuu tästä on taloyhtiöllä. Jotkin pihan muutostyöt saattavat myös vaatia rakennustai toimenpidelupia. Useimmiten tavanomainen pihasaneeraus ei vaadi kaupungin tai kunnan rakennuslupaa. Jos pihalle taas ollaan asentamassa korkeampi aita tai piharakennuksia, lupa vaaditaan. Lupatarve kannattaa aina varmistaa kunnalta, koska niiden tarve määritellään asemakaavassa, ja ne ovat siten hyvin tapaus- ja kuntakohtaisia.

struktuuri, joka mahdollistaa sähköautojen latauspisteiden asentamisen myöhemmin. Pysäköintipaikkojen, kulkureittien ja virkistysalueiden lisäksi esimerkiksi tavat kerätä jätettä kiinteistöllä vaikuttavat arjen toimivuuteen. Maanpäälliset keräysastiat vievät pihasta melko paljon tilaa, ja jätteen syväkeräyksellä keräyspisteiden viemää tilaa voidaan vähentää. Aluetta suunnitellessa on kuitenkin otettava huomioon jätteen tyhjennykset, jotka tehdään usein raskailla ajoneuvoilla. Pihan perustuksen on oltava jätteen keräyspisteellä kestävä.

Autopaikkojen tarpeen mitoittaminen oleellista

Pihan pinnoitteissa on vaihtoehtoja

Taloyhtiön autopaikkojen vähimmäismäärä on määritelty rakennusluvassa, ja myös paikkojen mitoitus on tarkkaan säänneltyä. Pihan suunnittelussa autopaikkojen tarpeen mitoittaminen on kaiken a ja o. Myös esteettömyys on huomioitava ja invapaikat sijoitettava oikeille paikoille. Sähköautojen määrän povataan kasvavan reilusti tulevaisuudessa, ja siten myös latauspisteiden tarjoaminen asukkaille tulee ajankohtaiseksi taloyhtiöissä. Sähköautojen latauspisteet edellyttävät riittävää sähköjärjestelmää sekä oikeanlaisia kaapeleita. Jos autopaikat sijaitsevat ulkona ja latauspisteet asennetaan sinne, asennus- ja kaivuutyöt voivat nostaa kustannuksia merkittävästi. Helpointa latauspisteet olisi asentaa sisätiloihin. Latauspisteiden asentamista kannattaa kuitenkin harkita erityisesti siinä tilanteessa, jos taloyhtiössä uusitaan sähköjä osana esimerkiksi lämmitysremonttia. Remontin yhteydessä voidaan taloyhtiöön rakentaa infra-

Hyvin tehtyyn perustukseen kannattaa satsata, mutta tärkeää on kiinnittää huomiota myös pihan pinnoitevalintoihin. Asfaltti on pintamateriaalina kestävä ja edullinen. Se on perinteinen ratkaisu, joka monesti helpottaa pihan kunnossapitoa ja hoitoa. Asfaltti on kuitenkin läpäisemätön pintamateriaali, eli hulevedet ja mahdollisesti lisääntyvien rankkasateiden tulvavedet eivät pääse imeytymään maaperään. Pihan veden imukyvyn kannalta suunnitteluvaiheessa on tällöin hyvä miettiä, voitaisiinko esimerkiksi jalankulkuväylille asentaa uudenlainen kiveys, joka läpäisee vettä. Toisaalta asfaltilta vesi voidaan myös ohjata hyvin joko viemäreihin tai alueelle, josta se voi imeytyä maahan. Suunnitteluvaiheessa onkin hyvä miettiä pihan pintamateriaalit talvikunnossapidon, esteettömyyden ja turvallisuuden näkökulmista. Parhaimmillaan myös erilaiset pihan materiaalit luovat viihtyisyyttä ja omaleimaisuutta eri vuodenaikoina. l


TURUN REUNAKIVI- JA LAATTA-ASENNUS OY Meiltä mullat, maa-ainekset, ja katteet talkoisiin!

TÄYDEN PALVELUN pihaurakointi & pihanhoitopalvelu TALOYHTIÖILLE ja kotitalouksille!

Kaikki pihakivet ja -laatat.

010 2020 281 info@turunreunakivi.fi

• Laatoitustyöt • Maanrakennustyöt • Sulanapitojärjestelmät • Puu- ja metalliaidat • Asfaltoinnit • Vihertyöt

Jousitie 1, Piispanristi www.turunreunakivi.fi

Sähköautot yleistyvät – latauspisteet harkinnassa? Teemme monimutkaiselta kuulostavalta yksinkertaista. Lännen Omavoiman kiinteistökatselmus on kätevä apu, kun kaipaat asiantuntijan apua sähköautojen latausratkaisuihin liittyen.

Kiinteistökatselmus taloyhtiölle alkaen

300 € (+alv 24 %)

Kartoituksen avulla saat kokonaiskuvan taloyhtiösi tai kiinteistösi tilanteesta sekä asiantuntijan raportin ja vaihtoehtoja tulevaisuuden ratkaisuihin. Kiinteistökatselmus kuuluu ARA:n sähköautojen latausinfran rakentamiseen myönnettävän tuen piiriin. Lue lisää palvelusta Lännen Omavoiman nettisivuilta: lannenomavoima.fi  Sähköautoilu OTA YHTEYTTÄ Lännen Omavoiman asiakaspalvelu p. (02) 880 0 880

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

35


freepik.com

lll

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Uudet lajitteluvaatimukset edellyttävät taloyhtiöiltä toimia Uudistuva jätelaki tuo mukanaan tiukempia lajitteluvaatimuksia taajamissa sijaitseville vähintään viiden huoneiston taloyhtiöille.

36

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021


Euroopan Unionin jätedirektiivin tavoitteet kierrätyksen lisäämiseksi tiukentuivat vuonna 2018. Vuodelle 2025 kierrätystavoite on nyt 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä, mutta vuoteen 2035 mennessä tavoite nousee jo 65 prosenttiin. Ympäristöministeriön materiaalitalous-ryhmän neuvotteleva virkamies Sirje Stén kertoo EU:n kunnianhimoisten tavoitteiden taustalla olevan perimmiltään ajatus ilmastonmuutoksesta ja resurssien paremmasta hyödyntämisestä. Tarkoituksena on, että käyttöön otetut resurssit pidettäisiin kierrossa mahdollisimman pitkään ympäristön säästämiseksi. Suomi ei ole ollut tässä kuitenkaan aivan mallioppilas. Vuonna 2018 Euroopan komissio antoi Suomelle suosituksia yhdyskuntajätteen kierrätystä lisäävistä toimista. – Huomattavaa on, että viimeiset 10 vuotta kierrätysaste on ollut meillä noin 40 prosenttia, vähän päälle tai vähän alle. Se ei ole muuttunut mihinkään, vaikka biojätteen keräys on laajentunut ja muovinkeräystä tullut enemmän, toteaa Stén. Kierrätysprosentti on pysynyt samana, sillä kierrätyksen ohella valitettavasti myös jätteen määrä on kasvanut samaa tahtia. Kirittävää meillä siis riittää. Roskapusseistamme pitäisi saada jatkossa kierrätettyä suhteessa huomattavasti enemmän jätettä kuin mitä tähän mennessä. Uusi laki laajentaa lajitteluvelvoitteita

Parhaillaan valmistelussa oleva uusi jätelaki pyrkii kasvattamaan Suomessa kerätyn yhdyskuntajätteen kierrätystä. – Tällä hetkellä lajitteluvelvoitteet ovat olleet kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä, mutta nyt ne tulisivat lakiin, kertoo Stén. Laki on kuitenkin vasta luonnosvaiheessa, eikä sitä ole otettu vielä artikkelin kirjoitushetkellä eduskunnan käsit-

telyyn. Hän kommentoi lain sisältöä ja tulevia lajitteluvelvoitteita siis vain olemassa olevan luonnoksen pohjalta, mutta arvioi, ettei niihin ole enää odotettavissa merkittäviä muutoksia. Kun jätelaki aikanaan sitten tulee voimaan, se muun muassa velvoittaa kaikki taajamissa sijaitsevat, vähintään viisi huoneistoa sisältävät kiinteistöt lajittelemaan muovin, kartongin, lasin, metallin ja biojätteen. Tämän toteuttaminen tuottaa siis tulevaisuudessa varsinkin pienemmille taloyhtiöille uutta pähkäiltävää.

VIEMÄRIN VAIVOIHIN ON

MONET HOIDOT.

SOITA YKKÖSTOHTORI ASIALLE.

Samat lajitteluvelvoitteet kaikille

Aiemmin lajitteluvelvoitteet määriteltiin alueittain kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä, mutta uusi jätelaki tuo nyt samat tavoitteet kaikkiin kuntiin ympäri Suomen. Perussääntönä velvoitteet ovat siis kaikkialla samat, ja yksittäinen kunta voi saada niihin kevennystä vain erityistapauksissa ja tietyin laissa säännellyin ehdoin. Stén huomauttaa, että kiristyvät lajitteluvelvoitteet eivät koske vain kaupunkeja, vaan vähintään viiden asunnon kiinteistöjä kaikissa pienemmissäkin taajamissa. Lisäksi esimerkiksi biojätteen erilliskeräys tulee muutaman vuoden siirtymäajalla pakolliseksi kaikissa kiinteistöissä yli 10 000 asukkaan taajamissa. – Mutta kotikomposti kelpaa edelleen vaihtoehdoksi biojätteen erilliskeräykselle. Tavoitteisiin pääsyä ei sysätä kuitenkaan vain kotitalouksien niskaan. Stén kertoo tiukentuvien lajitteluvelvoitteiden koskevan myös yrityksiä. – Kaikkien laskelmien mukaan tälläkään ei vielä saavuteta kierrätystavoitteita, elleivät ihmiset oikeasti rupea tehokkaammin lajittelemaan jätteitään, hän muistuttaa. Lisälajittelusta myös lisää kustannuksia

L&T hoitaa ammattitaidolla kaikki viemäreiden ja kaivojen huoltoon liittyvät palvelut.

• Viemäriverkostojen kuntokartoitukset • Uusien viemäreiden vastaanottokuvaukset • Putkistojen pesut ja huuhtelut • Viemäreiden avaukset ja sulatukset • Kaivojen ja erottimien tyhjennykset • Märkäimupalvelut Pyydä tarjous L&T:n viemärihuollosta: www.lassila-tikanoja.fi/asioi Yritykset 010 636 7000 Yksityiset 010 636 5000 Kiireisissä tilanteissa voit soittaa ympäri vuorokauden päivystysnumeroomme 010 636 2000. www.lassila-tikanoja.fi JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS SIIVOUS JA TUKIPALVELUT KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA VAHINKOSANEERAUS VIEMÄRIHUOLTO YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN

Kasvaville lajitteluvelvoitteille >>

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

37


pixabay.com

on tarvetta, mutta ne aiheuttavat taloyhtiöille toki myös uusia kuluja. – Kun lajittelua tulee lisää, eihän se jätehuolto sinänsä halpene, toteaa Stén. Lisäämällä lajittelua taloyhtiö voi kuitenkin yrittää pitää jätehuoltonsa kustannukset edes osapuilleen samoissa lukemissa. Tämä riippuu kuitenkin muun muassa kunnasta ja siitä, miten laajasti taloyhtiössä on siihen mennessä lajiteltu jätteitä. – Aina, kun on enemmän keräyksiä, se tuo kustannuksia, mutta yleensä sekajäte on lajiteltua kalliimpaa, hän lisää. Lajitellun jätteen pitäisikin Sténin mukaan tulla jo tänä päivänä taloyhtiöille halvemmaksi kuin lajittelemattoman sekajät-

teen. Hän huomauttaa, että nyt asia tulee vielä vahvemmin mukaan myös jätelakiin. – Kunnallisen maksujärjestelmän pitää olla sellainen, että se kannustaa lajitteluun, hän painottaa. Useimmiten taloyhtiön jätehuoltokustannukset perustuvat jätteen tilavuuteen ja jäteastioiden tyhjennysväliin. Varsinkin kun muovi lajitellaan pois sekajätteestä, voidaan saada säästöjä. On siis myös taloyhtiön etu, että asukkaat lajittelevat jätteensä. Monilokerokeräys on pienen taloyhtiön ratkaisu

Uusi laki velvoittaa taloyhtiöitä sellaistenkin jätelajien erilliskeräykseen, jotka ovat niissä aiem-

min menneet muitta mutkitta sekajätteeseen. Varsinkin pienemmän taloyhtiön jätekatoksessa voi olla kuitenkin niukalti tilaa. Miten uusien jätelajien keräyksen voisi sitten toteuttaa? Stén mainitsee yhtenä ratkaisuna monilokerokeräyksen, jota on käytössä monin paikoin eri puolilla Suomea. – Samaan jäteastiaan saadaan erilaisia lokeroita, joihin saa eri jätelajeja. Ne tyhjennetään lokeroautoilla, joissa jätteet menevät eri lokeroihin autossakin. Näin eri jätelajeille ei tarvita erillisiä keräysastioita, joten tilaakaan ei paljoa tarvita. Stén kuitenkin huomauttaa tämän onnistuvan lähinnä pienemmissä, 5–9 asunnon kiinteistöissä, ei isoissa kiinteistöissä.

– Niissä tulee jätettä niin paljon, ettei yksi lokero riitä siihen. Yhteiskeräys ja korttelikeräys vaihtoehtona

Uusien jätelajien erilliskeräyksen järjestäminen vaatii taloyhtiöltä omaa aktiivisuutta ja paneutumista. Stén vinkkaa, että naapuritaloyhtiöt voisivat järjestää jätteenkeräyksen myös yhteistyössä keskenään. – Kiinteistöt voivat sopia naapuritalon kanssa, että teidän pihalle tulee biojäte ja meille metallijäte. Jos kaavoitus vain sallii, joillain asuinalueilla jätteidenkeräys on voitu toteuttaa myös niin sanottuna korttelikeräyksenä. Nämä ovat hänen mukaansa >>

38

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021


ILMOITUS

Muovinkeräys tulee – Enercet ja yhteistyökumppanit ovat valmiina Jyväskyläläinen jätehuollon innovaattori Enercet Oy tarjoaa ratkaisua myös pian pakolliseksi tulevaan muovinkeräykseen. Yhteistyökumppaneiden kautta taloyhtiöillä on mahdollista hankkia Enercetin jätepuristimella varustettuja muovinkeräysastioita, jotka vievät vähän tilaa ja säästävät kuljetuskuluja. Ilmaa ei kannata kuskailla Enercetin jätepuristinastialla huttuisen muovin saa puristettua pieneksi, mikä vähentää kuljetuksien tarvetta. – Tyhjennysvälit pitenevät, mikä tuo hyvin nopeastikin taloyhtiölle säästöä. Ilmaa ei kannata kuskailla, toteaa Pasi Hyytinen Enercetiltä. Astian ei tarvitse myöskään olla kooltaan suuri, mikä auttaa jätehuoneiden tilaongelmassa. – Kaikkiin astioihin on lisäksi saatavilla myös jalkakäyttöinen avausmekanismi. Se helpottaa astian käyttöä, koska molemmat kädet ovat vapaana. Samalla se on hygieeninen, koska astiaan ei tarvitse koskea käsin. Jalkapoljin avauksen saa kaikkiin astia-kokoluokkiin ja uutuutena myös biojäteastioihin. Hyytinen kertoo taloyhtiöstä, jossa oli ollut aiemmin tavallinen 360 litran muovinkeräysastia. Astia oli silloin tyhjennetty kerran viikossa. Kun yhtiö hankki itselleen 360 l Enercetin puristinastian, astia tarvitsi tyhjentää enää kerran kuussa. – Tyhjennystarve laski siis 52 kerrasta 12 kertaan vuodessa. Jo-

kainen voi laskeskella, millaista säästöä se merkitsee jätteenkuljetusmaksuissa. - Tuotteilla on ollut kova kysyntä myös kasvomaskien puristamiseen. Kasvomaskien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, ja ne ovat ongelmajätettä. Asiakas voi helposti avata puristinkannen jalkapolkimella ja heittää käytetyn maskin hygieenisesti puristinastiaan. Hyytinen kertoo, että puristinastioita on saatavilla eri kokoisina 120-660 litraan. Puristimet soveltuvat myös energia- ja sekajätteelle.

Enercet Oy Pasi Hyytinen 045 8671992 pasi@enercet.fi, www.enercet.fi

”Hankimme reilu vuosi sitten Enercetin puristimella sekä jalkakäyttöisellä poljinavauksella olevan 660 litraisen muovinkeräysastian. Muovinkeräysastia tyhjennettiin ennen puristinta kerran viikossa. Nyt astia tyhjennetään joka toinen viikko. Astian jalkakäyttöinen avausmekanismi helpottaa astian käyttöä koska molemmat kädet ovat vapaana ja se on myös hygieeninen. Samalla ratkesi myös jätehuoneen tilaongelma. Hankimme vastaavanlaisen puristinastian myös energiajätteelle”. AS. OY KASAKKANIITTY, LAHTI Rainer Hakia hallituksen puheenjohtaja

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

39


Hei lukija JÄIKÖ JOTAIN PUUTTUMAAN? HALUAISITKO JONKIN AIHEEN ESILLE? » EHDOTA JUTTUA. » ANNA PALAUTETTA. Lähetä terveiset osoitteella:

toimitus@mediapotentia.fi

OMAKIINTEISTÖ

kuitenkin usein uudempia alueita, sillä vanhoilla asuinalueilla tilaa ei yleensä ole siihen riittävästi. – Jätelaki sallii myös korttelikeräykset, vaikka ne eivät nyt olisi ihan siinä taloyhtiössä, mutta kuitenkin lähempänä kuin nykyiset Rinki-pisteet. Kiinteistöjen keräyspisteiden lisääntyessä uuden jätelain myötä alueellisten Rinki-keräyspisteiden määrä todennäköisesti vähenee. Stén huomauttaa, että ne tulee kuitenkin järjestää niin, että ne palvelevat hyvin niitä kiinteistöjä, joilla ei ole omaa kiinteistökohtaista keräystä. Mitä voi lajitella – ja mitä ei

Kierrätysaste ei kuitenkaan nouse, jos kotitaloudet eivät innostu lajittelemaan jättei-

40

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021

tään. Stén kehottaa taloyhtiöitä varustamaan jätepisteensä lajitteluohjeilla ja tarjoamaan asukkailleen jäteneuvontaa. Ohjeita voi saada myös kuntien jäteneuvonnasta. Harmillisen usein taloyhtiöiden jätekatokseen saattaa eksyä suuria esineitä tai jätettä, joka ei sinne alkuunkaan kuulu, kuten sähkö- ja elektroniikkalaitteita. – Sittenhän kaikki taloyhtiössä maksavat siitä, kun joku tuo sellaisen jätepisteeseen, Stén toteaa. Taloyhtiön kannattaisikin hänen mielestään informoida asukkaitaan siitä, mitä jätepisteessä lajitellaan, mutta myös siitä, mitä siellä ei lajitella. – Sellaisia vinkkejä, että mihin viedä ne laitteet, joita ei voi lajitella, tai huoneka-


unsplash.com

lut, joista halutaan eroon. Sitä esimerkiksi harvemmin tiedetään, että mikroaaltouunia pienemmät sähkölaitteet voi viedä marketteihin. Biojätteen lajittelu vähentää ruokahävikkiä

Ohjeistamisen lisäksi taloyhtiö voi auttaa asukkaita lajittelussa myös konkreettisillakin keinoilla. Pääkaupunkiseudulla Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on tehnyt yhteistyötä opiskelija-asuntosäätiö HOASin kanssa jakamalla säätiön asuntoihin biojätepusseja. Stén vinkkaa, että tavallisetkin taloyhtiöt voisivat ostaa biojätepusseja ja jakaa niitä asukkailleen. – Se ei ole kovin suuri kustannus. Jos on vaikka isokin taloyhtiö, vuoden pussit saa

aika pienellä summalla. Hän huomauttaa, että tutkimusten mukaan biojätteen lajittelu auttaa hahmottamaan, miten paljon taloudessa syntyy ruokahävikkiä. Se johtaakin usein myös ruokahävikin vähentämiseen. Ympäristöministeriö käynnisti lokakuussa valtakunnallisen Rakasta joka murua -kampanjan, jolla pyritään vähentämään ruokahävikkiä ja lisäämään biojätteen keräystä. Stén kertoo suomalaisilta tulevan ruokahävikkiä yllättävän paljon. Usein sen määrää ei edes täysin tiedosteta. Lajittelun lisäksi hänen mielestään olisikin hyvä kiinnittää huomiota jo siihen, että jätettä syntyisi ylipäätään vähemmän. – Sehän on se kaikkein suurin ympäristöteko, ettei tulisi sitä jätettä. l

OMAKIINTEISTÖ Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän ammattilehti

Omakiinteistö Varsinais-Suomi

1 | 2021

41


LA-KATTOHUOLTO.FI

LA KATTOHUOLTO SÄÄSTÄ RAHAA - HUOLLATA KATTO • KATTOJEN VUOSIHUOLLOT • TIILI/MINERIITTI/HUOPAKATTOJEN PUHDISTUKSET JA PINNOITUKSET • PELTIKATTOJEN PUHDISTUKSET JA MAALAUKSET • VUOTO- JA MUUT KORJAUKSET • KATTOTURVATUOTTEIDEN ASENNUKSET • SIENEN, JÄKÄLÄN, SAMMALEEN, LEVÄN JA PINTAHOMEEN POISTO JA EHKÄISY KATOILTA, SEINILTÄ, LAATOITUKSILTA, BETONIKAITEILTA, ASFALTILTA • KUNTOTARKASTUKSET

OTA YHTEYTTÄ! HANNU RINTAMÄKI p. 040 767 8828 hannu.rintamaki@la-kattohuolto.fi

Korkein luottoluokitus ©Soliditet

42

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 1 | 2021

2013


!

Omakiinteistรถ Varsinais-Suomi

1 | 2021

43


ASUNTO-OSAKEYHTIÖSI HALLITUKSEN JÄSENELLE UUDELLEEN OHJATTAVAKSI

KAIKKI MAALAUSTYÖT TALOYHTIÖILLE JULKISIVUT | #oleosatarinaa KATOT PORRASKÄYTÄVÄT SOITA 040 417 7313 tai jätä tarjouspyyntö

MEILTÄ OSTAMINEN ON AINA VAPAAEHTOISTA! Maalattu yli 3000 kohdetta

Maalattu yli 270 As Oy kohdetta

Yli 200 suomalaista työntekijää

Asiakastyytyväisyys 4,7/5

Putkiremontti, joka maksaa itsensä takaisin.

Miten se on mahdollista? Kokonaisedullisin putkiremontti kerrostaloihin Pilaster-järjestelmällä.

www.pilaster.fi

✆ 010 583 4100

VALOKUITUURAKOINTIA YRITYKSILLE JA TALOYHTIÖILLE

TEKNO-INNOVAATIO

- Valokuitujen hitsaukset ja vikatilanteiden korjaukset - ATK-kaapeloinnit - Konsultointi ja toteutus

LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN PARHAAKSI.

✆ 0400 365 330 www.ti.fi

Iso-Heikkiläntie 8, 20200 TURKU 041 544 7201• vertie@vertie.fi

www.vertie.fi

Profile for Media Potentia Oy

Omakiinteistö Varsinais-Suomi  

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän ammattilehti

Omakiinteistö Varsinais-Suomi  

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän ammattilehti

Advertisement