Omakiinteistö Varsinais-Suomi

Page 1

OMAKIINTEISTÖ TALOYHTIÖN HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN AMMATTILEHTI

VARSINAIS-SUOMI 3 • 2022 16. vuosikerta

Miten säästää lämmityksessä jo ensi talvena?............ 6 Sähköasennuksia uusimalla energiansäästöä...................... 16

Lukituksen uudet tuulet...................... 30


PIKA-APUA pienkorjauksiin

Tilaa oma talkkari, siistijä tai puutarhuri tunniksi tai päiväksi!

ETEISAULAT JA PORTAIKOT TOIMIVAT TALOYHTIÖIDEN JA RAKENNUSTEN KÄYNTIKORTTINA. Säännöllisesti hoidettuna porrassiivous ehkäisee monia murheita, siksi siihen kannattaa panostaa. Porrassiivouksen yhteydessä meiltä myös: lattiapintojen peruspesu ja vahaukset ikkunoiden pesut parvekelasien puhdistukset ovien ja kahvojen puhdistukset

OTA YHTEYTTÄ TAI PYYDÄ TARJOUS Cleantime on osa Puhdas Group Oy:tä

www.puhdasgroup.fi

TÄYDEN

PALVELUN RAUTAKAUPPA PALVELUKSESSANNE

Lämpimästi tervetuloa ammattilaistemme palveltavaksi.

Myllyojankatu 11, Salo Arkisin 7-18, La 8-15, Su 10-14 P. 040 306 6200 k-rauta.fi/passeli

2

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

Pienimuotoisia nopeasti suoritettavia töitä kotonasi, kestoltaan tunnista päivään.

Pientyöt

Meillä on työkalut, pakettiautot ja hankimme tarvittaessa ja kuljetamme puolestasi tavarat ja tarvikkeet! Korjaukset ja asennukset

- TV-kanavien viritykset - Palovaroittimien asennukset ja paristojen vaihdot - Pienet asennukset kuten taulut, verhotangot ja lamput tms.

Puutarhapalvelut

- Rikkaruohojen kitkennät - Sammaleen poisto - Istutus- ja leikkuutyöt

Siivoukset

- Pienimuotoiset asennustyöt - Pienimuotoiset kunnostustyöt - Paikkaus ja maalaustyöt

Kuljetukset - Tavaroiden siirto- ja kuljetuspalvelut - Huonekalujen, kodinkoneiden ja muiden jätteiden kuljetus kaatopaikalle - Huonekalujen kasaukset

www.dominopalvelut.com

-Kotisiivoukset, ikkunoiden pesut - Kylpyhuoneiden ja laattasaumojen tehopesut ja desinfioinnit - Häkkikomeroiden ja varastojen tyhjennykset - Otsonointipalvelut


Freepik

PÄÄKIRJOITUS

päätoimittaja

Petri Kaukonen

Maailmantilanne pakottaa muutoksiin

Freepik

Paine energiansäästötoimiin on nyt kova. Energiansäästötoimet ovat tarpeen, jotta voimme irtautua nopeasti venäläisestä tuontienergiasta ja toisaalta vastata energian hinnan nousuihin, jotta elämisen kustannukset eivät nousisi kohtuuttomasti. Energiansäästötoimet ovat paitsi varautumista energian saatavuuden ja hinnan vaihteluihin myös huoltovarmuudestamme huolehtimista. Suomen työ- ja elinkeinoministeriöltä on elokuun aikana tulossa energiansäästökampanja, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa energiansäästötavoista. Ministeriö tekee kampanjan yhdessä valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan kanssa. Energian säästötoimia voidaan tehdä yksilötasolla esimerkiksi lämpimän veden kulutusta vähentämällä. Taloyhtiöt voivat osallistua energiatalkoisiin muun muassa huonelämpötiloja laskemalla ja lämmitysjärjestelmien huollolla ja oikeilla säädöillä. Kun jokainen kantaa kortensa kekoon, säästetään myös rahaa ja opitaan uusia, vähemmän energiaa vieviä kulutustottumuksia. Energian säästämiseen ohjaavat tässä lehdessä olevat artikkelit energiatehokkuudesta lämmityksessä ja lämmöntalteenotosta energian säästömuotona.

16 Pexels

3 4 6 9 10 16 20 24 30

24

Pääkirjoitus Ajankohtaista Lämmitys ja energiansäästö Lakipalsta Lämmöntalteenotto Valaistus ja sähkölataus Katon huolto Parvekkeiden ja ikkunoiden huolto Lukitus

Energiatehokasta syksyä kaikille taloyhtiöille!

OMAKIINTEISTÖ Julkaisija / Kustantaja Media Potentia Oy, Hämeenkatu 26, 4. krs, 33200 Tampere puh: 0400 772 229 Kannen kuva Kuva: Pexels

Varsinais-Suomi 3 | 2022

Osoitteenmuutokset Media Potentia Oy, puh: 0400 772 229 toimisto@mediapotentia.fi

Vastaava päätoimittaja Petri Kaukonen puh: 0400 770 203 petri@mediapotentia.fi

Ilmoitusmyynti Arja Väätäinen 040 481 8477 arja.vaatainen@mediapotentia.fi

Painopaikka Printall AS

Toimitus Tiina Raatikainen puh: 050 361 0261 tiina.raatikainen@mediapotentia.fi

Osoitelähde Media Potentia Oy:n asiakasrekisteri,


AJANKOHTAISTA Taloyhtiöiden etäkokouksien pitäminen helpottuu Koronapandemian myötä otettu digiloikka muuttaa pysyvästi taloyhtiöiden kokouskäytäntöjä. Taloyhtiöiden etäkokouksia helpottavan muutoksen asunto-osakeyhtiölakiin on ollut määrä astua voimaan kesän aikana. – Korona-ajasta muodostui eräänlainen tahaton pilottikokeilu, jonka myötä taloyhtiöissä opittiin vauhdilla hyödyntämään etäyhteyksiä yhtiökokousten järjestämisessä. Kokemusten mukaan etäkokoukset ovat helpottaneet osakkaiden osallistumista yhtiökokouksiin ja nostaneet yhtiökokousten osallistumisastetta, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama. Heinäkuun alusta todennäköisesti voimaan tulevat lakimuutokset helpottavat etä- ja hybridikokousten järjestämistä. Lakiehdotus on vielä eduskunnassa käsiteltävänä. – Lakimuutoksilla pyritään vahvistamaan sitä, että korona-ajan käytännöistä hyödyllisimmät vakiintuvat osaksi taloyhtiöiden arkea myös jatkossa. Merkittävää on muun muassa se, että vain 10% osakasvähemmistöllä voidaan vaikut-

taa kokouksen järjestämistapaan. Kynnys osakkaiden erilaisten tarpeiden huomioimiseen on pyritty tekemään matalaksi, Valkama arvioi.

Näin lakiehdotuksessa helpotetaan etäkokouksien järjestämistä • Hallitus voi päättää pitää yhtiökokouksen hybridikokouksena (paikan päällä ja etäosallistuminen), ellei yhtiöjärjestyksessä ole kokouksen muodosta määräyksiä. • Etäosallistujilta voidaan pyytää sitovaa ennakkoilmoittautumista suurissa, yli 30 osakehuoneiston yhtiöissä. • Etäyhteyksien häiriötilanteissa kokouksen puheenjohtajalla on jatkossa oikeus keskeyttää kokous. Kokousta tulee jatkaa neljän viikon kuluessa. • Osakkaiden vähemmistöllä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kokouksen järjestämis-

Vesihuollon myytit ja tutkittu tieto Vesihuolto on monella tapaa keskeinen osa arkeamme, ja sen myötä elämänlaatumme on kohentunut suuresti. Harvemmin tulemme ajatelleeksi, mitä kaikkea yhdyskuntien vesihuoltoon kätkeytyy. Vesihän tulee hanasta - vai olisiko totuus sittenkin monisyisempi? Todellisuudessa vesi ja vesihuolto ovat moninaisia ilmiöitä, joihin myös liitetään hyvin erityyppisiä merkityksiä. Välillä näistä voi muodostua myyttejä, eräänlaisia pinttyneitä puolitotuuksia. Vesihuollon myytit esittää 24 myyttiä suomalaisen vesihuollon tilasta. Teos nojaa vankasti tutkittuun tietoon ja pyrkii avaamaan niitä vesihuoltoon liittyviä kysymyksiä, jotka usein askarruttavat kansalaisia. Samalla teos pohtii, kuinka suomalaista vesihuoltoa voisi kehittää kestävämmäksi. Teoksen kirjoittajat, dosentit Tapio Katko, Petri Juuti ja Riikka Juuti toimivat Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa. Vuodesta 2012 lähtien he ovat hoitaneet UNESCO:n Kestävän vesihuollon oppituolia. Teosta elävöittävät valokuvat ja Pertti Väyrysen humoristiset piirrokset.

4

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

muotoon. Vaatimusten tulee olla esitetty hyvissä ajoin, että asia ehtii yhtiökokouskutsuun. • Taloyhtiön on tarjottava osakkeenomistajille mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen etäyhteydellä, jos yhtiössä on vähintään 30 osakehuoneistoa ja sitä vaativilla osakkailla on vähintään kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. • Jos taloyhtiö on yhtiöjärjestyksessä määrännyt mahdollisuudesta yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan etäkokouksena, voivat vähintään kymmenesosan yhtiön osakkeita omistavat vaatia hybridikokousta (eli myös kokouspaikalla osallistumista). • Yhtiöjärjestykseen voi jatkossa lisätä etäosallistumismahdollisuutta tai – oikeutta koskevan määräyksen tavallisella enemmistöpäätöksellä määräenemmistöpäätöksen sijaan. Enemmistöpäätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jota kannattaa yli puolet kokouksessa annetuista äänistä. Määräenemmistössä päätöstä kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.


Puurakentaminen hienoisessa kasvussa asuinkerrostaloissa Puukerrostaloasuntojen määrä ja kerrosala ovat hienoisessa kasvussa, kertoo ympäristöministeriön tilaama selvitys. Puukerrostaloasuntoja on mahdollisesti toteutumassa noin 14 340 kappaletta. Puukerrostalohankkeet keskittyvät erityisesti pääkaupunkiseudulle, muista maakunnista Pirkanmaa erottuu positiivisesti. – On hieno nähdä, että kerrostalojen rakentaminen puusta kiinnostaa monipuolisesti ympäri Suomea. Puu on uusiutuva materiaali ja rakennusmateriaalina se varastoi hiiltä pitkään. Puurakentaminen onkin hyvä tapa vähentää rakentamisen päästöjä ja luoda kaunista arkkitehtuuria, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo. Keväällä 2022 tehdyn selvityksen mukaan Suomeen on rakenteilla tai suunnitteilla yhteensä 61 puukerrostalohanketta, eli yksittäisiä puukerrostaloja, puukerrostalokortteleita tai suuren mittakaavan puurakenteisia toimistorakennuksia. Edellisessä selvityksessä marraskuulta 2020 niitä oli 72. Asuntojen määrä ja kerrosala ovat kasvaneet, vaikka hankkeiden määrä on vähentynyt. Puukerrostaloasuntoja on nyt toteutumassa noin 14 340 kappaletta, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 11 720 kappaletta. Varmoina pidettävien asuinkerrostalo- ja toimistotalohankkeiden keskimääräinen koko on kasvanut noin 10 000 kuutioneliömetristä 18 265 kuutioneliömetriin. Lukuihin on huomioitu vähintään kolmikerrok-

siset puukerrostalohankkeet, eli kaksikerroksiset luhtitalot eivät ole mukana, vaikka ne ovat tilastollisesti puukerrostaloja. – Tärkeä muutos on hankkeiden koon kasvu verrattuna aiempiin vuosiin. Puu materiaalina taipuu moneen tarpeeseen, siitä voidaan rakentaa myös miljöitä ja arkkitehtonisesti näyttäviä rakennuksia. Nytkin suunnitteilla on esimerkiksi puinen umpikortteli ja muita laajempia kokonaisuuksia, Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino sanoo.

Unsplash

13 maakuntaan suunnitteilla puukerrostaloja Hankkeista 83 prosenttia keskittyy Uudellemaalle ja Pirkanmaalle, mutta hankkeita on suunnitteilla tasaisesti ympäri Suomea, yhteensä 13 maakuntaan. Vain Lappiin, Etelä-Savoon, Etelä-Karjalaan, Kanta-Hämeeseen ja Ahvenanmaalle ei ole tällä hetkellä suunnitteilla yli kaksikerroksisia puukerrostalohankkeita. Huomioitavaa on, että kaikki hankkeet eivät mahdollisesti ole tulleet kartoituksen tekijän tietoon. – Erityisesti kasvukeskukset näyttävät heränneen puun käytön lisäämiseen rakentamisessa: peräti kaksi kolmasosaa hankkeista löytyy Uudeltamaalta, jossa eniten puurakentamista kaavaillaan Helsinkiin. Lähde: Ympäristöministeriö

Mitä vastikkeiden vastineeksi saadaan? Kiinteistöliiton Taloyhtiökupla-podcastin 28. jaksossa puhutaan taloyhtiön vastikkeista. Vastikkeiden maksaminen on yksi osakkeenomistajan tärkeimmistä velvollisuuksista. Vastikkeilla katetaan muun muassa taloyhtiön korjauksia, yhteisten tilojen ja piha-alueiden kunnossapitoa sekä isännöintiä.

Jokaisessa taloyhtiössä tilanne on hieman erilainen, ja vastikkeet voivat vaihdella suurestikin eri taloyhtiöiden välillä. Mihin vastikevaroja voidaan taloyhtiössä käyttää? Millaisia vastikkeita taloyhtiössä voidaan periä? Milloin osakas voi saada alennusta vastikkeen maksuun?

Näihin kysymyksiin vastauksia selvittävät Kiinteistöliiton lakimiehet Tiina Räsänen, Pauliina Haapsaari ja Minni Yli-Olli. Kiinteistöliiton Taloyhtiö-kupla on kuunneltavissa Spotifyssa nimellä Taloyhtiö-kupla. Lähde: Kiinteistölehti

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

5


Freepik lll

Teksti: Tiina Raatikainen

Energian hinta käy nyt taloyhtiön kukkarolle – mikä avuksi? Energian kallistuminen aiheuttaa taloyhtiöissä väistämättä kulujen nousua. Onko taloyhtiössä mahdollista saada energiakustannuksia kuriin ja jos niin, miten?

Pexels

6

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022


– Olemme joutuneet epävarmuuden ja ei-ennustettavuuden tilaan. Kukaan ei osaa sanoa varmasti, missä mennään ja millaisia yllätyksiä on mahdollisesti vielä edessä, energia-asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivalta kuvailee energian saatavuuteen ja sen hintaan liittyvää tilannetta tällä hetkellä. – Tiedämme jo kuitenkin sen, että ensi talvena energia tulee olemaan kallista. Taloyhtiöissä mietitäänkin nyt kuumeisesti, mitä tilanteelle olisi tehtävissä ja miten energiakustannuksissa voitaisiin säästää, etteivät taloyhtiön kulut nousisi liikaa. Joudutaanko kustannusten nousun vuoksi nostamaan vastikkeita tai tinkimään jostakin? Auttaisiko lämmitysjärjestelmän vaihto vai onko olemassa muita ratkaisuja, joilla kiinteistön energiatehokkuutta saataisiin parannettua? Samanaikaisesti kiihtyvä ilmastonmuutos saa miettimään energian hinnan lisäksi myös sen vähähiilisyyttä.

APUNASI SIIVOUKSESSA TALOYHTIÖILLE KOTITALOUKSILLE JA YRITYKSILLE

Lämmitysmuoto – onko sillä väliä?

Kaukolämpö on tällä hetkellä yleisin lämmitysmuoto taloyhtiöissä. Se on myös tänä päivänä kaikkialla Suomessa pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta hyvin vihreää. Suur-Uskin mielestä energian vihreys ei olekaan kysymys, mitä tarvitsisi enää tällä hetkellä kauheasti miettiä. – Energia-ala ratkaisee jäljellä olevat ongelma joka tapauksessa lähivuosina tai viimeistään seuraavalla vuosikymmenellä, jolloin kaikki tarjolla olevat ratkaisut tulevat olemaan vähähiilisiä. Myöskään hinnoissa ei Suur-Uskin mukaan ole merkittävästi eroja. Jos energian hinta nousee, se nousee kaikissa lämmitysmuodoissa, mitään edullisia vaihtoehtoja ei ole. Lämmitysjärjestelmän muutosta ei siis ole Suur-Uski mielestä syytä miettiä, jos käytössä oleva järjestelmä toimii vielä hyvin. Poikkeuksena on öljylämmitys, joka on vielä käytössä osassa kerros- ja rivitaloyhtiöitä, ja josta irrottautumista olisi korkea aika alkaa suunnitella. – Mutta jos taloyhtiö on esimerkiksi kaukolämmössä, ei ole mitään syytä miettiä sen vaihtamista. Siinä suorastaan kannattaa pysyä, sillä kaukolämpö on meidän energiajärjestelmänne todella tärkeä osa, joka mahdollistaa uusia tulevaisuuden ratkaisuja, joissa voidaan hyödyntää paikallisesti tuotettua energiaa. Esimerkiksi teollisuuden hukkalämpöjä ei voitaisi hyödyntää ilman kaukolämpöverkkoa, Suur-Uski toteaa. Energiatehokkuutta lisääviin remontteihin kuuluu myös lämmöntalteenoton asentaminen, joka voidaan tehdä niin kaukolämpö- kuin maalämpökiinteistöihinkin. Siinä ilmanvaihdon kautta poistuva energia – noin 25 -35 % – otetaan talteen sen sijaan, että sen annettaisiin mennä hukkaan. Lämmöntalteenotto onkin Suur-Uskin mukaan yleensä pitkällä tähtäimellä kannattava ratkaisu. – Nyt, kun remonttikustannukset ovat kallis-

SIIVOUSPALVELU

KARLSSONIT SIIVOUKSEN AMMATTILAISET

WWW.KARLSSONIT.FI >>

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

7


tuneet, lämmöntalteenotosta parhaat kannattavuudet saavat kuitenkin tällä hetkellä ne taloyhtiöt, joissa remontti on jo tehty. Huomio energiatehokkuuden parantamiseen

Olemassaolevaa toimivaa lämmitysjärjestelmä ei siis ole tarpeen lähteä vaihtamaan. Ennemminkin kannattaa satsata siihen, että käytössä oleva järjestelmä pidetään sen kuntoa seuraamalla ja huolloilla mahdollisimman energiatehokkaana. – Energiatehokkuus onkin noussut nyt arvoon arvaamattomaan ja siihen panostamalla taloyhtiö voi saada säästöjä jo ensi talvena, Suur-Uski korostaa. Monet taloyhtiöt ovat suurien säästöjen toivossa vaihtaneet kaukolämmöstä maalämpöihin ja saaneetkin suuria säästöjä lämmityskuluissa. Suur-Uskin mukaan nämä säästöt eivät kuitenkaan ole yleensä pelkästään maalämmön tuottamaa etua. – Kun on vaihdettu maalämpöön, on koko lämmitysjärjestelmä laitettu remontin yhteydessä kuntoon ja tehty isosti työtä lämmitysverkoston oikeiden asetusten eteen. Lämmitysjärjestelmän tasapainotusta, patteriverkoston säätöä ja muita energiatehokkuutta lisääviä toimia voi tehdä muutenkin kuin lämmitysmuotoa vaihdettaessa. – Energiatehokkuus ja säästöt saadaan varmistettua, kun järjestelmään lisätään vielä lämmitystä ohjaava taloautomaatio. Helpot ja tehokkaat keinot

Energiaa voi säästää lisäksi erilaisilla pienillä toimenpiteillä, kuten huonelämpötiloja alentamalla. Asuntoja ylilämmitetään vielä tällä hetkellä paljon, mikä ei ole ilmanlaadun eikä asumisterveydenkään kannalta hyvä asia. – Tutkimusten mukaan tiettyyn lämpötilaan myös tottuu. Monissa taloyhtiöissä saataisiin säästöä jo, kun huonelämpötiloja laskettaisiin 20-22 asteen tasolle. Lämpötilan korkealla pitämisen tarve voi johtua ilmanvaihdon puutteista, mikä saattaa tuntua vaikkapa vedon tunteena asunnoissa. Ilmanvaihtojärjestelmän säätöjen tarkistus ja niiden laittaminen kohdalleen sekä ovien ja ikkunoiden tiivistäminen auttavat ratkaisemaan tämän ongelman, jolloin huonelämpötilan alentaminen ei

• ilmastointijärjestelmien puhdistukset • mittaukset ja säädöt • huollot, myös vuosihuoltosopimukset

Aleksi Tiensuu 045 666 2844 Heikkiläntie 77 31500 Koski Tl info@ilmastointimega.fi ilmastointimega.fi

8

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

• ilmanvaihtokoneen suodattimien myynti • iv kanavien asennustyöt ja iv kanavien eristykset • ilmanvaihtokanavien kuvaukset

tunnukaan enää niin epämukavalta. Toinen asia, millä voitaisiin saada nopeasti säästöjä, on lämpimän veden kulutuksen vähentäminen. Käyttöveden lämmittämiseen kuluu tyypillisesti noin 20–30 % kiinteistön ostetusta lämmitysenergiasta. Eniten lämmintä vettä kuluu peseytymiseen. Suihkuaikoja lyhentäminen onkin yksi merkittävä asia, jonka jokainen asukas voi tehdä taloyhtiön energiansäästön eteen. Vesimittareiden käyttööntto on ollut yksi tehokas keino, jolla monissa taloyhtiöissä on saatu lämpimän veden kulutusta alennettua huomattavasti. Nykyään vesimittarit tulee lisätä huoneistoihin isompien korjaushankkeiden yhteydessä, mutta Suur-Uskin mukaa ilman vesimittareitakin voitaisiin taloyhtiössä saada säästöjä, kunhan vain yhteistä tahtoa löytyy. – Joissakin taloyhtiöissä on jo tehty kampanjointia asian suhteen ja saatu sillä myös hyviä tuloksia aikaiseksi. Jo tietoisuus siitä, miten paljon energiaa taloyhtiössä menee veden lämmitykseen, herättää monet miettimään omaa vedenkäyttöään. Myös painetason tarkistuksilla ja vettä säästäviin vesikalusteisiin vaihtamalla voidaan saada säästöjä veden kulutuksessa. l

Lämpötilat kohdilleen Taloyhtiössä kannattaa seurata eri tilojen huonelämpötiloja, jotta tiloja ei lämmitetä liikaa. Lisäksi lämpötiloja seuraamalla on mahdollista havaita vikaantuminen lämmitysjärjestelmässä. Lämmityskaudella yleisinä ohjearvoina voidaan pitää seuraavia lämpötiloja. Kannattaa kiinnittää huomiota myös muiden kuin asuintilojen lämpötilojen alentamiseen. Porraskäytävän ei tarvitse olla yhtä lämmin kuin asuintilan. • Asuintilat 20–22 °C • Porrashuoneet, varastotilat 15–18 °C • Autotallit noin 12 °C • Kylmäkellarit 4–6 °C Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa todetaan, että asuinhuoneen sisäilman lämpötilan välttävä taso on 18 °C. Lämmityskaudella sisäilman lämpötilan tulisi pysyä alle 23–24 °C:een. Taloyhtiössä on tärkeää, että jokaisessa huoneistossa on lämpömittari sisäilman lämpötilan mittaamista varten. Näin pystytään seuraamaan lämpötiloja lämmityskaudella ja havaitsemaan mahdolliset ongelmat lämmitysjärjestelmän toiminnassa. Lähde: Motiva


LAKIPALSTA Lasse Jelekäinen Lakimies, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Lindblad & Co Oy lasse.jelekainen@lindblad.fi Puh. 020 749 8170

Kunnossapitovastuun jakautuminen asunto-osakeyhtiössä Rivi- ja kerrostalot sekä yhtiömuotoiset paritalot kuuluvat asunto-osakeyhtiölain soveltamisalaan. Asunto-osakeyhtiölain 4. luvussa säädetään kunnossapitovastuusta yhtiön ja osakkaan välillä. Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiölaissa Lain sanamuodossa osakkaan kunnossapitovelvollisuus on ensisijainen ja koskee kaikkea, mitä ei ole erikseen laissa tai yhtiöjärjestyksellä yhtiölle siirretty. Voidaan karkeasti sanoa, että tavanomaisesti rakennusten rakenteet, sähköverkot, putkistot ja julkisivut kuuluvat yhtiölle, kun taas huoneiston sisäosat osakkaalle. Osakkaan kannattaa tutustua vastuunjakotaulukkoihin, joista näkee tarkemmin, mitä kaikkea yhtiölle kuuluu. Haluan nostaa tässä esimerkkeinä, että esimerkiksi sähköverkkoon kuuluvina osina pistorasiat ja kattorasiat ovat yhtiön vastuulla. Sähköturvallisuuden vuoksi näissä havaitut viat, kuten tummuminen, joka on merkki kipinöinnistä, tai pistotulppien löystyminen, kannattaa korjauttaa nopeasti ne havaittuaan. Vesijärjestelmissä osakas puolestaan on vastuussa huoneiston altaista, mutta toisaalta taas WC-istuin istuinrenkaineen on yhtiön vastuulla. Tietyissä huoneiston osissa niiden taustajärjestelmät sanelevat, ovatko ne yhtiön vai osakkaan vastuulla. Esimerkiksi liesituulettimet, joissa on oma moottori, kuuluvat osakkaan vastuulle, kun taas huippuimuria tai ilmanvaihtokojetta ohjaavat tuulettimet eli liesikuvut kuuluvat tämän järjestelmän osana yhtiölle. Yhtiön vastuu koskee myös sellaisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen, ja huoneistojen sisäosien korjaamista ajankohdan perustasoon yhtiössä. Perustasolla tarkoitetaan lähtökohtaisesti

yhtiön valmistumisajankohdan mukaista tasoa, mutta jos yhtiössä on esimerkiksi suoritettu peruskorjaus ja kaikkien huoneistojen taso on noussut rakentamisajankohdasta, perustasona pidetään peruskorjauksen myötä syntynyttä tilaa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos osakas haluaa, että jokin yhtiön vastuulla oleva kunnossapitoa edellyttävä osa vaihdetaan perustasoa parempaan, osakkaan on itse maksettava erotus kalliimpaan. Yhtiöjärjestyksen merkitys Asunto-osakeyhtiölaissa on mahdollisuus, että yhtiöjärjestyksellä voidaan määrätä kunnossapitovastuusta laista poikkeavasti. Tällöin osakkaan vastuuta voidaan kasvattaa yhtiön kustannuksella tai toisin päin. Hyvin tavallista on, että esimerkiksi yhtiömuotoisissa paritaloissa lähes kaikki kunnossapitotoimet on määrätty osakkaiden vastuulle jättäen esimerkiksi ainoastaan ulkomaalaukset tai muut rakennusta kokonaisuutena koskevat toimet yhtiölle. Jos kunnossapitovastuuta siirretään yhtiöltä osakkaalle tämä tietysti voi edesauttaa hoitovastikkeen pysymistä alhaisempana. Siinä voi kuitenkin olla riskinä, että yhtiön eri huoneistojen varustelu alkaa erota huomattavasti toisistaan tai, että ilmoitusvelvollisuudesta huolimatta esimerkiksi laajat muutostyöt voivat loppujen lopuksi alkaa vaikuttaa muiden osakkeiden mahdollisuuksiin tehdä muutostöitä. Hyvänä esimerkkinä on sähköautojen latauslaitteiden asennus. Vanhemman yhtiön sähköverkko voi kestää vielä muutaman laturin, muttei välttämättä jokaiselle autopaikalle tulevaa latauslaitetta. Jos ns. early adopters ovat ehtineet latauslaitteet asentaa ja myöhemmin paljastuu, etteivät kaikki osakkaat voikaan tätä tehdä, voidaan olla ongelmissa osakkaiden yhdenvertaisuuden kannalta.

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

9


LVI - TU

10

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022


lll

Teksti: Elina Salmi

Lämmityskausi lähestyy – on aika kytkeä LTO päälle Syksyn tullen on aika kytkeä lämmitys päälle. Samalla kannattaa varmistaa, että ilmanvaihdon lämmön talteenottolaite on käytössä. Näin estetään lämmitysenergian tuhlaus heti alkuunsa ja lisätään asumismukavuutta.

Kiinteistöissä, joissa on koneellinen tulo/poistoilmanvaihto, on ollut lämmön talteenotto- eli LTO-laite jo pitkään. Laite ottaa talteen lämmön ulospuhallettavasta ilmasta ja lämmittää sisäänpuhallettavan, viileän ulkoilman. Laitteen koosta, merkistä ja kunnosta riippuu, miten suuri on lämmön talteenotolla saatava säästö, mutta joka tapauksessa se parantaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuutta, kun kalliilla energialla lämmitettyä ilmaa ei puhalleta suoraan harakoille. Säästön lisäksi vedon tunne vähenee. – LTO-laite kannattaa pitää toiminnassa koko lämmityskauden ajan. Lämmitykseen käytetystä energiasta poistuu

noin 40 % poistoilman mukana, joten kyseessä on merkittävä osa energialaskua. Tämä on helppo tapa estää tuhlausta, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVITU ry:stä sanoo. – Vastaavasti rakenteiden kautta häviää 20 % rakennusten käyttämästä lämmitysenergiasta, mutta eristyspaksuuden kasvattaminen vaatii investointeja. Loppu eli 40 % käytetään lämpimään käyttöveteen, jolloin kulutuksen vähentäminen tarkoittaa käyttötapojen muuttamista. Pienemmissä, yhden talouden käyttöön suunnitelluissa ilmanvaihtokoneissa LTO-laitteena on useimmiten le-

vylämmönsiirrin. Siinä poisto- ja tuloilmavirrat kulkevat ristiin levyjen toisistaan erottamissa solissa, jolloin poistoilma lämmittää tuloilmaa koneen käydessä. Laite helpostikin puolittaa tuloilman lämmitystarpeen. Tämän tyyppinen LTO-laite ei tarvitse käytännössä huoltoa tai ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä. Tärkeintä on huolehtia, että laite on kytketty toimintaan. Se kytketään usein pois toiminnasta kesän ajaksi, koska silloin sisälle halutaan tuoda viilentävää ulkoilmaa Huolehdi koneen puhtaudesta

>>

Uudemmissa kohteissa LTO-laite on

Lämpöpumpulla säästöä ja helppoutta. Luonnollisesti. Etähallittavat, tehokkaat NIBE maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumput kerros- ja rivitaloihin. Koko projekti alusta loppuun. Myös huollot ja huoltosopimukset. Kysy lisää! 050 512 8008 | info@finlt.fi www.finlt.fi Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

11


LÄMMITYKSEN, JÄÄHDYTYKSEN JA ILMASTOINNIN RATKAISUT KYLMÄKELLAREIDEN HUOLLOT JA SANEERAUKSET Jukka Lehto puh. 050 309 8915 jukka.lehto@ach-system.fi Henri Virtanen puh. 040 684 0445 henri.virtanen@ach-system.fi

aika usein huoneistokohtainen kone ja se on käytännössä samanlainen kuin pientaloissa. Huoneistokohtaisen koneen huolto on usein jätetty asukkaan kontolle. Jos siis taloyhtiö ei huolehdi laitteiden puhdistuksesta, olisi hyvä patistella asukkaita hoitamaan asia kuntoon. LTO-järjestelmä voi olla myös keskitetty eli kaikkien asuntojen ilmanvaihto ja samalla lämmön talteenotto kulkee yhden koneen kautta. Silloin luonnollisesti huoltotoimet ovat kiinteistönhoitajan tai huoltoyhtiön harteilla. LTO-laitteen hyötysuhde heikkenee sen likaantuessa. Levylämmönsiirtimessä solien pintoihin kertyy epäpuhtauksia siirrettävän ilman mukana. Epäpuhtaudet muodostavat aikaa myöten eristävän kerroksen, joka hidastaa lämmön siirtymistä solien välillä. Varsinkin poistettava sisäilma sisältää runsaasti pölyä, kuituja ja rasvaa pieninä pisaroina. – Ilmanvaihtokone kannattaisi pestä sisäpuoleltaan keväisin, mutta sen ehtii hyvin hoitaa syksylläkin. Koneen sisäpuoliset pinnat pestään laimealla pesuaineliuoksella. Normaali astianpesuaine toimii tässäkin tarkoituksessa erittäin hyvin, Mäkinen toteaa. Jos ilmanvaihtokone jäi puhdistamatta keväällä, nyt on syytä tarkistaa myös suodattimet ja vaihtaa likaantuneet puhtaisiin. Oikean kokoisia suodattimia ja asiantuntijoiden neuvoja voi kysyä paikkakunnan LVI-liikkeistä.

Polttolaitoksenkatu 1, 20380 Turku | www.ach-system.fi

Bonuksena puhtaampi sisäilma

taajamateam.fi 0400 532 253

KIINTEISTÖNHUOLTOA TURUSSA JA LÄHIKUNNISSA Kiinteistöhuoltopalvelut • • • • •

Lumityöt Imulakaisukoneet Pihatyöt Remontit Siivous

Kiinteistö voi hyvin, kun Taajama Team on asialla! Pyydä tarjous kiinteistöhuollolle!

Jos kiinteistössä on koneellinen tulo/poistoilmanvaihto, mutta LTO-laite puuttuu, se kannattaa ehdottomasti hankkia. Sen avulla saatavaan energiansäästöön vaikuttaa moni asia – kuten vaikkapa talon ulkovaipan tiiveys – mutta joka tapauksessa saavutettava säästö on merkittävä. Usein LTO-laite asennetaan tai uusitaan linjasaneerauksen yhteydessä, mutta töinä ne ovat toisistaan riippumattomia. Molemmat suunnitellaan ja asennetaan erikseen ja kumpaakin hommaa tekemään tarvitaan oman alansa ammattilaiset. LTOlaitteen asennus jo olemassa oleviin kanavistoihin on melko vaivatonta eikä aiheuta juurikaan asumishaittoja. Jos taas kyse on vanhasta kiinteistöstä, jossa on vain koneellinen poisto, muuttuu urakka jo selvästi työläämmäksi, koska silloin on rakennettava myös kanavistot ilmanvaihtoa varten. Paljon riippuu siitä, voidaanko projektissa hyödyntää valmiita hormistoja. Jos kanavat rakennetaan asunnon ulkopuolisiin tiloihin, jäävät asumishaitat melko vähäisiksi. Määräysten mukaan asunnon ilman tulee vaihtua kokonaan kerran kahdessa tunnissa, joten ilman lämmön talteenottoa taivaalle karkaavan lämmön määrä on huomattava. Siksi koneellinen tulo/poistoilmanvaihto kannattaa taloon hankkia. Takaisinmaksuaika vaihtelee, koska siihen vaikuttavat hyvin monet seikat, mutta jo pelkästään sisäilman laadun paraneminen ja sen mukanaan tuomat terveysvaikutukset tekevät investoinnista ilman muuta järkevän. l

>>

12

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022


TÄYDEN PALVELUN TURVALLISUUDEN TAVARATALO

Väestönsuojelu

Kyltit ja opasteet

Liikenteenohjaus

Rakennamme, saneeraamme ja varustamme väestönsuojia. Laadukkaat väestönsuojelutuotteet takaavat korkealaatuisen varustetason yrityksenne tai taloyhtiönne tiloihin.

Oma kilpituotantomme takaa laadukkaat ja standardit täyttävät opasteet, sekä nopeat toimitusajat.

Kaikki liikenteenohjaukseen ja tilanrajaamiseen. Suorat suhteet valmistajiin mahdollistavat korkean laadun ja kilpailukykyiset hinnat.

FinnFort väestönsuojeluratkaisut Suomen Turvakauppa Oy Asessorinkatu 13, 20780 Kaarina 02 438 4350

myynti@turvakauppa.com www.turvakauppa.com Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

13


Lämmön talteenotto – lyhyt oppimäärä Nykyaikaisen ilmanvaihtojärjestelmän tärkeä osa on lämmön talteenotto asunnon poistoilmasta. Järjestelmä siirtää poistoilman sisältämää lämpöenergiaa takaisin rakennuksen lämmitykseen. Energia kerätään talteen erilaisten lämmönsiirtimien avulla. Yleisin on ns. kuutiolämmönsiirrin – nimi kertoo nimenomaan laitteen muodosta. Sen iv-koneen sisällä on levyt, joissa joka toisessa ilma menee ulos ja joka toisessa sisään. Ilma siis tavallaan risteää levyjen välissä. Levyt ovat useimmiten alumiinia, koske se on hyvin lämpöä johtava materiaali. Poistettavan ilman lämpö lämmittää levyn pinnan ja siirtyy levyn välityksellä toisella puolella virtaavaan viileään sisäilmaan. Poistoilmasta talteenotettua energiaa voidaan käyttää myös rakennuksen käyttö- tai lämmitysveden lämmittämiseen kohteesta ja sen taloteknillisistä ominaisuuksista riippuen. Lämmöntalteenottamiseen on kehitelty monenlaisia erilaisia tekniikoita ja laiteratkaisuita. Asennettavan laitteen ja tekniikan tyyppi riippuu asennuskohteen ja sen sijainnin ominaisuuksista. Poistoilman lämpöä hyödyntävää lämmön talteenottojärjestelmää on syytä käsitellä kuin yhtä laitetta, joka yhdistää eri lämmönlähteitä; lämmitysverkoston, käyttöveden ja ilmanvaihdon. Siispä on tärkeä ymmärtää, että tällaisen kokonaisuuden hallinta vaatii tuekseen myös laajan ohjausjärjestelmän. Järjestelmän asennuksen jälkeen kiinteistön hiilijalanjälki pienenee, kiinteistön energiatehokkuus kasvaa ja kiinteistö saa

paremman E-luvun. Myös kaukolämmön perusmaksuja on mahdollista saada pienennettyä. Poistoilman puhaltaminen lämpimänä taivaalle on yleensä suurin energiasyöppö vanhemmissa kerrostaloissa. Siitä otetun lämmön hyödyntäminen on äärimmäisen järkevää sekä kiinteistön energiakulutuksen että ympäristön kannalta katsottuna. Hankkeet ovat kuitenkin vaativia ja niiden suunnitteluun on siksi syytä kiinnittää erityistä huomiota. Hankittavan järjestelmän on oltava kokonaisuus, joka toimii yhtenä järjestelmänä saumattomasti koko elinkaarensa ajan ja jonka toiminnasta vastaa yksi taho. Lähteet: LVI Tekniset Urakoitsijat ry, talotekniikkainfo.fi, Motiva, opinnäytetyö Mikael Bragge, Lahden AMK, 2017

PORRASSIIVOUKSET , PERUS PESUT, VAHAUKSET JA IKKUNOIDEN PESUT www.kuurapalvelut.fi Mika Rantala, 050 5992 603 mika.rantala@kuurapalvelut.fi 14

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022


Taloyhtiön lämmityskulut kuriin maalämmöllä! Yhä useampi taloyhtiö Suomessa on vaihtanut öljy- ja kaukolämmityksen maalämpöön ja säästää huomattavasti lämmityskuluissa

Me toimitamme Gebwell maalämpöpumput avaimet käteen palveluna mukaan lukien järjestelmän suunnittelu, urakointi, valvomopalvelut ja huolto.

Muista ARA:n energia-avustus taloyhtiöille – hoidamme haun puolestanne!

Pyydä tarjous ja säästölaskelma jo tänään! 050 358 2323 info@ivtturku.fi | www.ivtturku.fi

www.gebwell.fi

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

15


Unsplash

16

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022


lll

Teksti: Marja Haavisto

Sähköasennuksia uusimalla energiansäästöä ja asumismukavuutta Kun valokatkaisija seinässä ei toimi tai pistorasioissa on vikaa, kannattaa tehdä ilmoitus taloyhtiölle eikä lähteä korjaamaan omin päin, sillä taloyhtiöllä on hyvä olla dokumentit kaikista huoneistossa tehdyistä sähköjen korjaus- ja muutostöistä.

Koska kodin sähköjärjestelmät kuluvat vuosien saatossa, niiden seurannasta ja huollosta on syytä huolehtia, jotta vältytään esimerkiksi sähköpaloilta tai sähkötapaturmilta. Sähkölaitteisiin kertyy ajan myötä pölyä ja likaa, joka lisää paloriskiä, ja sähköjohtojen vauriot sekä rikkinäiset sähkörasiat voivat aiheuttaa sähkötapaturman. Vanhoissa kiinteistöissä olevia sähköasennuksia ei Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivujen mukaan tarvitse muuttaa, jos ne ovat kunnossa

ja tehty aikanaan määräysten mukaisesti eikä ympäristöön ja asennusolosuhteisiin ole tullut muutoksia. Jos esimerkiksi rikkoutuneen osan tilalle vaihdetaan uusi, voidaan noudattaa alkuperäisen asennusajankohdan määräyksiä, mutta muutos- ja laajennustöissä on kuitenkin aina noudatettava niitä määräyksiä, jotka ovat voimassa asennushetkellä. Sähkötyöt vain ammattilaisille

Taloyhtiön sähköjärjestelmästä ja sähkötöistä vastaa aina taloyhtiö, ja uusia säh-

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän ammattilehti

köasennuksia tai vanhojen korjaustöitä saa Suomessa tehdä vain rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset, joilla on sähkötöihin tarvittava oikeus. Vain joitakin pieniä sähkötöitä voi tehdä itse, jos ne osaa tehdä oikein ja turvallisesti. Tällaisia ovat Tukesin verkkosivujen mukaan esimerkiksi sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli ”sokeripalalla” sekä kiinteässä asennuksessa ”sokeripalan” korvaaminen uuden järjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla. Neuvontainsinööri Matts Almgrén Kiinteistöliitosta kertoo, että taloyhti-

>>

24h

Soita meille, se on turvallista!

OMAKIINTEISTÖ

· SÄHKÖASENNUKSET · KORJAUKSET, HUOLLOT SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN JOHON VOIT LUOTTAA · SUUNNITTELU · TUULI- JA AURINKOENERGIA · ILMALÄMPÖPUMPPUASENNUKSET Salvelanlaaksontie 1, Piikkiö

0400 527 971

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

17


öissä sähköjä uusitaan pääasiassa märkätilaremonttien ja huoneistoremonttien yhteydessä. – Tyypillisimpiä asennuksia ovat pistorasioiden uusiminen ja lisääminen sekä uusien kattovalaisinpaikkojen asentaminen. 1960–70-luvulla ei tarvittu pistorasioita joka paikassa, mutta nykyään niitä asennetaan makuuhuoneisiinkin useampi. Vanhoissa rakennuksissa onkin suositeltavaa asentaa mieluummin uusia pistorasioita ja valopisteitä, jotta laitteita ei tarvitse liittää verkkoon jatkojohdoilla, sillä ne keräävät vuosien mittaan pölyä ja voivat aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran.

saattaa kysyä asiasta, jos huoneistossa on esimerkiksi himmennin, jonka edellinen asukas on saattanut asentaa omin päin. Sähköjärjestelmä on taloyhtiön vastuulla, joten omin päin ei saa lähteä tekemään mitään sähkötöitä, Almgrén muistuttaa. Hän pitää tärkeänä, että sähkötöistä ilmoitetaan aina taloyhtiölle ja ammattihenkilö tulee tekemään ne, koska silloin taloyhtiölle jää dokumentti huoneistossa tehdyistä muutostöistä. – On myös osakkaan etu, että kaikki muutostyöt ovat tiedossa, ja vakuutustenkin kannalta on tärkeää, että dokumentit ovat tallessa. Esimerkiksi valokatkaisijan hajoamisesta tai sähkökiukaan vaihdosta tulee tehdä ilmoitus taloyhtiölle.

Muutostöistä tieto taloyhtiölle

Energiansäästöä ja turvallisuutta valaistuksen uusimisella

Vikatilanteessa kannattaa tarkistaa oman taloyhtiön vastuumääräykset yhtiöjärjestyksestä tai isännöitsijältä. – Vaikka sähköasennuksia ei saisi itse tehdä, niitä tulee vastaan etenkin asunnon vaihtaessa omistajaa. Uusi asukas

Almgrén kertoo, että taloyhtiön porraskäytävien ja yleisten sisätilojen sähköjä uusitaan yleensä muiden remonttien yhteydessä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi linjasaneeraukset tai hissiremontit.

Piha-alueiden, porraskäytävien sekä muiden yleisten tilojen valaistuksella on tärkeä rooli turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta. Valaistuksella voidaan myös vaikuttaa energiankulutukseen esimerkiksi asentamalla porraskäytävään liiketunnistimella toimivat valot, jolloin energiaa ei kulu turhaan. – Liiketunnistin on hyvä siinäkin mielessä, että kun tulee vaikkapa kauppakassien kanssa sisälle, ei tarvitse etsiä katkaisijoita. Valaistusta uusimalla saadaan pienemmällä sähköenergialla tehokkaampi valo, jolloin rappukäytävästäkin tulee valoisampi, Almgrén sanoo. Kun taloyhtiössä alkaa olemaan tarvetta isommalle sähköremontille tai piharemontille, on hyvä suunnitella samalla myös ulkotilojen valaistus. – Uudet ledit antavat paljon mahdollisuuksia. Vanhat valaisimet ovat hyvinkin tehottomia ja kuluttavat paljon energiaa. Uusilla led-valaisimilla valo saadaan kohdistettua oikeaan paikkaan eli sinne, missä sitä tarvitaan, ja valaisinten vaihtamisen avulla saadaan lisättyä turvallisuutta.

Uudista taloyhtiösi ilmettä matoilla! Lindströmin designmatot mahdollistavat yksilöllisen ilmeen luomisen taloyhtiön tiloihin. Mattoihin on saatavilla lukuisia värejä, muotoja, kuvioita tai tekstejä. Tarjoamme suunnitteluapua värien valintaan ja maton ilmeen viimeistelyyn. Oikea mattoratkaisu oikealla vaihtovälillä mahdollistaa huomattavat säästöt siivouskustannuksissa ja luo viihtyisyyttä taloyhtiöön.

Kiinnostuitko? Lue lisää ja ota yhteyttä! myynti@lindstromgroup.com www.lindstromgroup.com/fi

p. 020 111 6115 18

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022


Jos valaisintolppa on hyvässä kunnossa, voidaan siihen vaihtaa vaikka vain valaisin ja säilyttää vanha tolppa. Autojen latauspaikkojen hankinta ajankohtaista

Autojen latauspaikoille taloyhtiön pihassa on entistä enemmän kysyntää ladattavien hybridien ja täyssähköautojen määrän kasvaessa. Jos taloyhtiössä aletaan suunnitella latauspaikkojen hankintaa, Almgrén kehottaa teettämään ensimmäiseksi latauskartoituksen, jossa selviää, miten piharasiat soveltuvat sähköautojen lataukseen ja mihin niiden kapasiteetti riittää. – Asiantuntija tarkistaa kaapelit, eli millaiset, minkä ikäiset ja missä kunnossa ne ovat. Siitä saadaan käsitys, kuinka paljon on nyt mahdollisuuksia ladata autoja, ja millaisia muutoksia vaaditaan, jos halutaan tehokkaampaa latausta tai enemmän latauspaikkoja. Hän muistuttaa, että myös vakuutuksen kannalta on tärkeää, että kartoitus on tehty ja latauspaikat toteutettu oikein.

– Vakuutusyhtiö saattaa muutoin evätä korvaustilanteessa osan korvauksista. Sähköautojen lataamisen kanssa on ollut hyvin vähän haasteita, mutta sähköpyörien ja sähköpotkulautojen kanssa ongelmia on ollut enemmän. Vaatiiko latausjärjestelmän hankinta sähköremontin?

Taloyhtiöiden sähköntarve on kasvanut vuosien saatossa ja etenkin vanhemmissa taloyhtiöissä saattaa olla tarvetta sähköremontille viimeistään silloin, kun autojen latausjärjestelmän hankinta on ajankohtainen. Kaikissa uudemmissakaan taloissa sähköverkon kapasiteetti ei välttämättä riitä autojen lataamiseen, jos ollaan toteuttamassa isompaa järjestelmää. Sähköremontti katsotaan tavanomaiseksi uudistukseksi, johon riittää asunto-osakeyhtiölain mukaan enemmistön päätös. Isännöintiliiton verkkosivujen mukaan taloyhtiö voi kuitenkin toteuttaa latauspisteitä muutamalle autolle ilman sähköjärjestelmän muutostöitä, mutta kapasiteetin

riittävyys on silloin tarkistettava. Lisäksi on selvitettävä, kuinka moni osakas haluaa hankkia latauspisteen. – Jos taloyhtiöön aiotaan hankkia vain muutama latauspaikka, helpointa on ostaa ne suoraan auton latausjärjestelmiä toimittavalta yritykseltä, Almgrén sanoo. Hän suosittelee kuitenkin sähkösuunnittelijan palkkaamista, jos ollaan toteuttamassa mittavampaa järjestelmää. – Ammattilaisen palkkaamisen tarve riippuu paljon taloyhtiön koosta ja tavoitteesta. Ulkopuolinen suunnittelija helpottaa latausjärjestelmän hankintaa ja auttaa järjestelmien ja tarjousten vertailussa. Jos latauskartoituksessa selviää, että autojen lataamista varten taloyhtiön sähköverkon kapasiteettia tarvitsee kasvattaa, ammattilaiselta saadaan tietoa latausjärjestelmien vaihtoehdoista ja sähköremontin ja latausjärjestelmien kustannuksista. Jos taloyhtiössä on suunnitteilla isompi pihatai sähköremontti, kannattaa latausjärjestelmä hankkia samalla. l Lähteet: tukes.fi, isannointiliitto.fi

Kuka kävi viimeksi katolla?

TODELLINEN TIETO KATOSTA

TARKASTUS ON KATON YLLÄPIDON PERUSTA! Kattotarkastuksessa selvitetään mm. vesikaton, sadevesijärjestelmän ja kattoturvatuotteiden nykytila sekä huolto- ja korjaustarpeet niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Tarkastuspalveluitamme ovat: VESIKATON PTS-KARTOITUS, KATON KUNTOTARKASTUS, TASAKATON SLD-TARKASTUS SEKÄ VUOTOTARKASTUS.

Valtakunnallinen palveluverkosto ammattilaisille kattotutka.fi OTA YHTEYTTÄ Kattotutka Turku, 010 680 4045, turku@kattotutka.fi Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

19


Freepik lll

Teksti: Tiina Raatikainen

Katon säännöllinen huolto tuo säästöä Kun kattoa huolletaan säännölllisesti, pidentää se katon elinkaarta ja tuo taloyhtiölle säästöjä.

20

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022


Katolla pitäisi käydä ja tehdä tarvittavat huollot minimissään kaksi kertaa vuodessa, kattotyypistä ja sijainnista riippuen joskus jopa useamminkin. – Jos lähistöllä on puustoja, esimerkiksi suuria mäntyjä ja muita isompia puita lähellä, on katto yleensä tarpeen puhdistaa useamman kerran vuodessa. Rannikkoseuduilla myös sääilmiöt koettelevat kattoja, ja kattoa olisikin hyvä käydä silmäilemäsä jokaisen isomman myrskyn jälkeen, Kattoliiton hallituksen puheenjohtaja Mikko Törvi sanoo. Törvi toteaa, että kiinteistöjen huoltosopimuksiin sisältyy yleensä lähtökohtaisesti vesikaton seuranta, huolto ja puhdistus. Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tulisi kuitenkin aktiivisesti valvoa asiaa ja huolehtia, että vuosittaisista huolloista tehdään asiaankuuluva dokumentti valokuvineen. Muuten voi käydä niin että katon seuranta ja huolto jää akuutimpien asioiden jalkoihin eikä taloyhtiö saa sitä palvelua, mistä se maksaa. Jos kattoa ei hoideta ja huolleta, vaarana on, että hyväkin katto menee ennen aikojaan pilalle. Talvella katolla saattaa esimerkiksi olla monen sentin jääpinta, joka pääsee vahingoittamaan vesieristeitä. Myös kattojen asennustakuut edellyttävät, että katto tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Katon huoltoa voidaankin verrata auton määräaikaishuoltoon. Autoissakinhan takuu edellyttää, että määräaikaishuollot on tehty. – Katon huolto pidentää katon ikää ihan ratkaisevalla tavalla. Vesikaton huoltoon sijoitetut eurot tulevat korkojen kanssa takaisin ja tuovat pidentyneen elinkaaren myötä säästöä, Törvi toteaa.

Kattojen ja rännien pesut ja syyshuollot

✆ 044 0400286 www.kiinteistopalvelulaaksonen.fi

Julkisivupesut, konepesut, öljysäiliöiden pesut, kuivaimutyöt ja graffitien poistot, kaivojen puhdistus...

(02) 435 4700, 044 700 2972

(02) 8232 711, 044 7002971 044 700 2970

myynti@pesujaimu.com timo.roos@raumantankkihuolto.com jorma.rantala@raumantankkihuolto.com helena.rantala@raumantankkihuolto.com

www.pesujaimu.com

Katon turvavälineiden hankinta ja asennus tulisi antaa ammattilaisille

Huoltokirja seurannan välineenä

Kiinteistöliitolta ja ja kattohuoltoliikkeistä on saatavissa sähköisiä huoltoasiakirjoja, joita voi tallentaa pilveen. Kattoliitolta löytyvät lisäksi ohjekirjat eri kattotyypeille siitä, mitä niiden tarkastukseen ja huoltotoimenpiteisiin kuuluu. Huoltokirjaan tulee kirjata kaikki huoltokierrokselta tehdyt havainnot ja toimenpiteet. Huoltokirjan avulla mahdolliset esiintyneet ongelmat tulevat dokumentoiduiksi, ja katon kunnon seuranta on helppoa. Pilveen tallennetusta huoltokirjasta isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus saavat helposti ajan tasalla olevan tiedon katon kunnosta, ja tarvittavista korjauksista ja toimenpiteistä voidaan päättää ajoissa ennen suurempia vahinkoja. >>

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

21


Katon huoltokierros onnistuu maallikoltakin

Vesikaton ensisijainen tehtävä on pitää vesi katon ulkopuolella eikä tämä onnistu, jos vesi ei pääse katolta hallitusti pois. Kourut ja vesikaivot ja niiden sihdit on puhdistettava, jotta vesi pääsee katolta oikealla tavalla pois. Katto tulisi ylipäänsäkin puhdistaa roskista. On myös tarkistettava, ettei katossa ole painaumia, joihon vesi pääsee lammikoitumaan ja altistamaan kattoa suuremmalle rasitukselle. Katon huoltoon kuuluvat yleisesti rännien puhdistus, läpivientien tiiviyden tarkistus ja tarvittaessa tiivistys sekä aikaa myöten löystyneiden ruuvien kiristys. Ruuvien alla oleva tiiviste on niin ikään saattanut hapertua ajan myötä ja vaatia sekin uudelleen tiivistämistä. Huoltokierroksella tulisi tarkastaa myös kattoturvatuotteiden kunto. Yleisohje on, että katolle mennessä otetaan mukaan harja, sanko ja tiivistemassaa läpivientien tiivistämiseen. Niillä päästään jo pitkälle, ja tällaisen huoltokierroksen voi tehdä kuka tahansa Kattotyyppien välillä on kuitenkin eroja, ja Kattoliiton eri kattotyypeille suunnatut ohjekirjat muistilistoineen auttavat siinä, mitä eri kattotyyppien tarkastuksessa ja huollossa pitää huomioida. – Kermikatot eli huopakatot ovat haasteellisia. Kermikatteen korjaus vaatii lähes aina tulitöiden tekemistä. Tulitöiden tekeminen on jätettävä suosiolla ammattimaisen eristys- tai katto-

huoltoliikkeen tehtäväksi. Pelkkä tulityökortti ei tuo ammattitaitoa kattotulitöiden tekemiseen. Mitään tiettyä ajankohtaa ei katon syys- tai keväthuollolle voi antaa. Törvin mukaan maalaisjärki on tässä paras ohjenuora. Yleisohje kuitenkin on, että katto tulisi tarkastaa ja huoltaa keväällä, kun lumet ovat sulaneet, ja syksyllä, kun lehdet ovat tippuneet puista. Turvavälineet kunnossa?

Taloyhtiöiden tulisi kiinnittää myös huomiota siihen, että huollot ja muut katolle tehtävät toimenpiteet voitaisiin tehdä turvallisesti. Monissa taloyhtiöissä näin ei Törvin mukaan valitettavasti ole. Vaikka turvallisuuspuoli onkin mennyt viime vuosina todella paljon eteenpäin ja etenkin uudemmassa rakennuskannassa kattojen turvavälineet ovat asianmukaisia, vanhemmassa rakennuskannassa turvavälineet voivat olla vielä hyvinkin puuttelliset. Törvi muistuttaa, ettei kyse ole vain pari kertaa vuodessa katolla tehtävän huollon turvallisuudesta. – Nykyään katoille tulee myös erilaisia jälkiasennuslaitteita, kuten aurinkopaneeleita, ja katoilla käy niin sähkömiehiä, ilmanvaihtoasentajiakin kuin muitakin asentajia. Myös heille olisi taattava turvalliset olosuhteet tehdä töitä. Mitä katolla liikkumisen turvallisuus sitten edellyttää? Vesikatolle täytyy olla ensinnäkin kulkutie, mielellään rakennuksen sisältä. Kiinteistöstä täytyy myös löytyä katolla liikkumista

varten turvavaljaat, turvakiskot ja kulkusillat. Myös tikapuiden kuntoon pitää kiinnittää huomiota. Jos heti alhaalla tuntuu, että tikapuut heiluvat, katolle ei ole mitään asiaa. Törvin mukaan turvaväline voi kuitenkin tuudittaa myös vääränlaisen turvallisuudentunteeseen. Turvavälineiden kohdalla onkin katsottava, että turvavälineet toimivat niin kuin pitääkin ja ovat siten oikeasti turvallisia. – On olemassa vaarallisia turvavälineitä, jotka kyllä näyttävät hyvältä, mutta eivät sitten kestäkään käytössä niihin kohdistuvaa kuormaa tai toimi muuten vaaratilanteen vaatimalla tavalla. Esimerkkinä voi mainita vaikkapa väärin sijoitetun turvaköyden kiinnityspisteen. Pahimmillaan henkilö on putoamistilanteessa jo pitkän matkaa menossa alaspäin ennen kuin köysi kiristyy ja putoaminen pysähtyy. Putoamissuojaus tulisikin suunnitella putoamisen estäväksi eikä ainoastaan putoamista pysäyttäväksi. Turvavälineet on Törvin mukaan onneksi mahdollista saada asennettua katolle jälkiasennuksena hyvin kohtuullisin kustannuksin. – Välineiden hankinta ja asennus tulisi antaa ammattilaisille, sillä kysymys on todellakin turvallisuudesta ja jopa ihmishengistä. Jos jotain sattuu, on se traagista paitsi uhrille ja hänen omaisilleen myös kyseisen taloyhtiön puheenjohtajalle. En toivoisi kenellekään sellaista kohtaloa. Kattoliiton huoltokirjat eri kattotyypeille: www.kattoliitto.fi/kaikki-julkaisut l

KATTOREMONTIT

ME ME HOIDAM JYRSIJÄONGELMAT HYÖNTEISTORJUNNAT AMPIAISET Antitec.fi 02 230 5673 toimisto@antitec.fi

22

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

T ilainaen ilmatoitus! kar

 040 588 6332

www.a-rakennusniemela.fi


LA-KATTOHUOLTO.FI

LA KATTOHUOLTO SÄÄSTÄ RAHAA - HUOLLATA KATTO • KATTOJEN VUOSIHUOLLOT • TIILI/MINERIITTI/HUOPAKATTOJEN PUHDISTUKSET JA PINNOITUKSET • PELTIKATTOJEN PUHDISTUKSET JA MAALAUKSET • VUOTO- JA MUUT KORJAUKSET • KATTOTURVATUOTTEIDEN ASENNUKSET • SIENEN, JÄKÄLÄN, SAMMALEEN, LEVÄN JA PINTAHOMEEN POISTO JA EHKÄISY KATOILTA, SEINILTÄ, LAATOITUKSILTA, BETONIKAITEILTA, ASFALTILTA • KUNTOTARKASTUKSET OTA YHTEYTTÄ!

HANNU RINTAMÄKI p. 040 767 8828

hannu.rintamaki@la-kattohuolto.fi

PASI RINTAMÄKI p. 040 135 6079 pasi.rintamaki@lakattohuolto.fi

Korkein luottoluokitus ©Soliditet

2013

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

23


Pexels

24

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022


lll

Teksti: Marja Haavisto

Viihtyisyyttä ja asumismukavuutta ikkuna- ja parvekehuollolla Taloyhtiön ikkuna- ja parvekeremontit ovat isoja investointeja, ja niiden toteutusaikatauluun vaikuttaa moni muukin asia kuin kiinteistön ikä. Rakennuksen kuntoarviossa sekä kuntotutkimuksessa saadaan tietoa rakenteiden kunnosta ja remonttitarpeista. Ikkunat saattavat vaatia monenlaista huoltoa, vaikka suuremmalle ikkunaremontille ei olisikaan vielä tarvetta. Jos ikkunoiden kanssa on ongelmia, asukas huomaa huollon tarpeen usein itse. – Asukkaille tulee usein ensimmäisenä ikkunoiden käytettävyysongelmia, eli ikkunat eivät esimerkiksi aukea helposti ikkunanpesun yhteydessä. Avausmekanismit voivat olla kärsineet tai puuikkunoissa on saatettu käyttää liikaa maalia. Silloin saattaa riittää, että avausmekanismeja säädetään ja poistetaan ylimääräistä maalia, Julkisivuyhdistys JSY ry:n hallituksen puheenjohtaja Stina Hyyrynen neuvoo. Lasin sumentuminen voi olla merkki tii-

vistysten pettämisestä. – Jos ikkunoissa on esimerkiksi eristyslasi- ja lämpölasielementtejä, ja kosteutta pääsee lasien väliin, voi tulla huurtumisongelmaa. Jos ikkunoista vetää, tiivisteet kannattaa uusia, mutta korvausilman saanti pitää myös miettiä. Ongelmista ikkunoissa kannattaa ilmoittaa isännöitsijälle. Urakkamaailman verkkosivuilla kerrotaan, että taloyhtiön vastuulle kuuluvat ikkunoiden karmit, ulkopuite ja ulkolasi. Osakkeenomistaja taas vastaa sisä- ja välipuitteesta, sisemmistä laseista ja tuuletusluukusta sekä sälekaihtimien kunnossapidosta ja ikkunapuitteiden tiivistyksestä.

Tarvetta ikkunaremontille?

Ikkunaremontti voi olla ajankohtainen siinä vaiheessa, kun ikkunoiden käytettävyysongelmia alkaa olla paljon ja pienillä kunnostuksilla ikkunoita ei saada enää korjattua. – Vanhoihin puuikkunoihin voi tulla lahovaurioita tai maali voi alkaa hilseillä. Maalin tarkoitus on myös suojata ikkunaa, Hyyrynen muistuttaa. – Jos ikkunoihin tehdään maalauskunnostusta tai perinteisempää puuikkunan kunnostusta, ikkunan ulko- ja sisäpuitteet irrotetaan kunnostamisen ajaksi ja tilalle laitetaan väliaikainen suoja. Jos ikkunat

>>

T E E TÄ L A S I T U S

Taloyhtiön tuki & turva Uniko - Isännöintipalvelut Oy Yliopistonkatu 18, 20100 Turku

www.uniko.fi

PARVEKKEELLE, TERASSILLE, kaiteet, peililiukuovet, kaiderungot, terassirungot, välitilalasitukset, ym. yli 28 vuoden kokemuksella TOIMINTATAKUU!

Saat lisätilaa, viihtyisyyttä, äänieristystä. Vesi ja lumi pysyy ulkosalla. Mittaus/tarjous 5 vuoden kuu! VELOITUKSETTA! intata toim

www.lasitus.com • 0400 745 181 • jukka.hellsten@kisko.salonseutu.fi Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

25


vaihdetaan kokonaan uusiin, se on helppo homma asukkaan kannalta, sillä yhden huoneiston ikkunat saadaan yleensä vaihdettua yhden työpäivän aikana. Kalusteita on hyvä siirtää metrin verran pois ikkunoiden edestä asentajien tieltä. Nykyaikaisissa ikkunoissa on monia asumismukavuutta parantavia ominaisuuksia, joten vanhojen ikkunoiden vaihtaminen uusiin parantaa myös viihtyisyyttä. Hyyrynen suosittelee yhdistämään remontteja, ja esimerkiksi julkisivu- ja ikkunaremontti on suositeltavaa tehdä yhtä aikaa, jotta ikkunan ja ulkoseinän liittymät saadaan tehtyä siististi. – Riippuu tietysti myös taloyhtiön tilanteesta, miten asiat saadaan hoidettua rahoitusmielessä.

LAADUKKAAT ELEMENTTISAUMAUKSET Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Elastiset saumaukset uudis- ja saneerauskohteissa Julkisivumaalaukset Betonipaikkaukset Muut julkisivutyöt

ydä meiltä Ota yhteyttä ja py

kilpailukykyinen

tarjous!

Kuntotutkimuksella tietoa korjaustarpeesta

Kiinteistölle tehtävässä kuntoarviossa katsotaan yleensä koko rakennusta, ja arvio antaa yleiskuvan kaikista rakenteista, kuten ikkunoista, parvekkeesta ja sisätiloista. Parvekkeiden huollon ja remontin tarve saadaan tarkemmin selville kuntotutkimuksella, joka kannattaa Hyyrysen mukaan tehdä ensimmäisen kerran noin 15-20 vuoden ikäiselle rakennukselle tai aikaisemminkin, jos vaurioita on havaittavissa. – Kuntotutkimuksessa selvitetään, mikä on riittävä korjaustaso eli mitä toimenpiteitä tarvitaan. Parvekkeissa ilmenee toisinaan teknisiä ongelmia, jotka eivät näy aina asukkaalle. – Esimerkiksi pakkasrapautuminen ei välttämättä näy asukkaalle ennen kuin se on jo pitkällä. Näkyvämpiä merkkejä ovat muun muassa repsottavat pintamateriaalit, jotka voivat ajan mittaan alkaa häiritsemään. – Jos pinnat alkavat lähteä irti, rakenteissa saattaa olla jotakin vikaa. Betonirakenteiden tutkimiseen erikoistunut ammattilainen voi ottaa silloin näytteitä, jotka lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Parvekkeita voidaan huoltaa esimerkiksi maalaamalla pintoja, tasoittamalla tai pinnoittamalla rakenteita tai tekemällä paikkauksia. – Jos parvekkeen lattian pinnoite alkaa olemaan huonossa kunnossa, siitä kannattaa laittaa viestiä isännöitsijälle. Pinnoite toimii myös vedeneristeenä, joka suojaa betonirakennetta, joten rakenteet pysyvät paremmin kunnossa, kun pinnoitteet ovat ehjiä, Hyyrynen kertoo. Hän suosittelee teettämään parvekehuollon aina ammattilaisella, joka osaa valita oikeanlaiset tuotteet. Milloin parvekeremontti on ajankohtainen?

✆ 040 744 2420

joonas@esasauma.fi www.esasauma.fi

26

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

Parvekeremontin ajankohtaa voidaan suunnitella säännöllisesti tehtävän kuntoarvion ja sitä tarkentavan kuntotutkimuksen perusteella. Siinä nähdään, onko rakenteiden kunnossa havaitta-


Remontin ajankohta riippuu myös siitä, ovatko rakenteet pakkasenkestäviä.

vissa muutoksia. – Isompia parvekeremontteja saatetaan joutua tekemään jo melko nuoriinkin kiinteistöihin, mutta näissä mennään aina kuntotutkimuksen mukaan. Remontin ajankohta riippuu myös siitä, ovatko rakenteet pakkasenkestäviä. Yleensä 90-luvulta lähtien rakenteiden pakkasenkestävyys on ollut hyvä, mutta poikkeuksiakin on, jos esimerkiksi rakentamisessa on tullut virheitä, Hyyrynen sanoo. – Ensimmäinen huoltokorjaus olisi syytä tehdä 15-20 vuoden ikäisiin taloihin ja perusteellisempi remontti noin 30 vuoden ikäisiin.

Parvekelaseilla suojaa

Parvekeremontteja tehdään Hyyrysen mukaan jonkin verran myös erillisinä hankkeina eikä niitä yhdistetä aina julkisivuremonttiin. – Riippuu paljon materiaaleista, eli onko talo eri materiaalia kuin parveke. Liittymäpintojen määräkin vaikuttaa. Ulokkeellisissa parvekkeissa on vähän vähemmin liittymäpintoja julkisivuun kuin sisäänvedetyissä parvekkeissa. – Kevyempi parvekkeen kunnostus on ehkä helpompi toteuttaa erillään julkisivuremontista. Isommat parvekeremontit kannattaa usein tehdä julkisivuremontin

yhteydessä, sillä aiemmin uudistetut julkisivut tarvitsisi muutoin suojata parvekkeiden purkamisen aikana, joten suojattavaa olisi silloin paljon. Parvekelasien avulla parveke pysyy yleensä pidempään hyvässä kunnossa, koska parvekkeelle tulee silloin vähemmän saderasitusta. Hyyrynen muistuttaa, että parvekelaseja hankkiessa kannattaa ottaa selvää mahdollisesta suunnitteilla olevasta parveke- tai julkisivuremontista. – Jos asukas on laittanut omalla rahalla parvekelasit ja parvekeremontin takia ne täytyy purkaa pois, ne eivät välttämättä enää sovi, jos remontissa on esimerkiksi jouduttu laittamaan ylitasoituksia. l

Ratkaisut taloyhtiöiden ovi- ja ikkunaongelmiin tarjoaa

VS:n RAPPAUS JA MAALAUS OY

Julkisivusaneeraukset yli 30 vuoden kokemuksella.

V-S Ikkunahuolto Oy Ikkunoiden ja ovien huoltotyöt Muut vuosihuoltotyöt

Toimimme koko Suomen alueella!

Ikkunoiden ja ovien huolto- ja korjauspalvelu Ikkunoiden ja ovien tiivistykset, huollot ja korjaukset.

vs-rappaus.fi

uusiminen vanhoihin ikkunoihin. Lisäpalveluna suoritamme myös ikkunoiden ja ovien kuntokartoituksia. Asentajiemme huoltoautosta löytyy kaikkien ikkuna- sekä ovivalmistajien varaosia.

jaa tietoa myös muihin taloyhtiöihin!

041 319 4927 myynti@vsikkunahuolto.fi

VS-Ikkunahuolto Oy Y-tunnus 2319590-4

www.vsikkunahuolto.fi

100%

suomalaista työtä

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

27


Paremman laadun puolesta Saumalaakso Oy on vuonna 1986 perustettu saumaukseen ja saumaustarvikkeiden maahantuontiin ja myyntiin erikoistunut yritys. Suoritamme ammattitaidolla myös betonikorjaukset, huoltomaalaukset, kuntokartoitukset, palokatkoasennukset sekä muut julkisivujen korjaustyöt. Tarjoamme urakoimiimme kohteisiin myös kattavat huoltosopimukset. Yrityksemme työllistää yli 50 ammattitaitoista asentajaa ja 11 toimihenkilöä. Luotamme ja olemme ylpeitä suomalaisesta työvoimastamme. Urakoissamme oman työn osuus on lähes 100%. Sen takia onkin luonnollista, että olemme Suomalaisen Työn Liiton -jäsenyritys. Merkkinä kotimaisesta palvelusta Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu-tunnusta. Liikevaihtomme on kasvanut viime vuosina merkittävästi. 28.2.2022 päättyneellä tilikaudella liikevaihtomme oli noin 7 milj. euroa. Yrityksemme on alan suurin Suomessa.

50+

Asentajaa

7 Mil

Liikevaihto

11

Toimihenkilöä

96%

Oman työn osuus urakoistamme

KUN LAATU ON KRITEERI

28

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

Saumalaakso Oy Länsi-Suomi Harmokatu 7 20380 Turku Puh: *010 209 7500 turku@saumalaakso.fi

Pasi Virtanen Aluejohtaja Puh: *010 209 7515 pasi@saumalaakso.fi

*Hinta soittaessa 0102 – alkuiseen numeroon on 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min

Henrik Hömppi Projekti-Insinööri Puh: *010 209 7505 henrik@saumalaakso.fi


Elementtisaumaus on korvaamaton osa hyväkuntoista kiinteistöä

Julkisivuelementti- ja ikkunakarmisaumat vaativat väliin joustavaa saumausainetta. Betonielementtejä ei voida panna tiiviiseen puskusaumaan toisiaan vasten. Elementtisaumaus estää sääolosuhteiden vaikutuksen talon rakenteisiin torjumalla kosteuden pääsyn elementtirakenteisiin ja lämpöeristeisiin. Pahimmassa tapauksessa pettäneen saumauksen seurauksena sisäpinnat kärsivät kosteusvaurioista seinäkupruina. Saumausta käytetään myös ikkunankarmien vieressä - tällöin puhutaan tiivistyksestä. Betonielementtijulkisivun tekninen käyttöikä on määritelty 50-100 vuoden pituiseksi. Julkisivut vaativat huoltoa Saumojen uusiminen pitää ajatella taloyhtiön huoltotoimenpiteenä. Elastiset liikuntasaumat kuluvat ajan, auringon ja rakennuksen sijainnin vaikutuksesta. Elementtisauma alkaa ajan myötä kovettua ja menettää elastisuutta. Tästä syystä saumat alkavat halkeilla ja tartunta heiketä. Mikäli saumausmassa irtoaa elementin pinnasta kokonaan tai osittain tai se on halkeillut, se päästää sade- ja sulamisveden rakenteisiin ja luo riskin vesivahingolle, betonivaurioille ja mahdollisille kosteus- ja sisäilmaongelmille. Lisäksi avoin sauma ja märät rakenteet huonontaa rakennuksen energiatehokkuutta. Ajoissa tehty saumaus tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin mittava vesivuotokorjaus. Vesivuotokorjaus voi olla järkevää korjata paikallisesti, jonka jälkeen alkaa varsinaisen uusintasaumaustyön suunnittelu.

Elementtitaloissa julkisivujen saumat kestävät keskimäärin 15-20 vuotta. Jos saumat alkavat silminnähden irrota, uusintasaumaus on talon toimintakuntoisuuden kannalta väistämätöntä suorittaa. Elementtisaumojen kestoikä riippuu lisäksi saumaustyön laadusta ja käytettävistä elementtisaumausmateriaaleista. Todellinen kestoikä voi siten vaihdella 10 ja 25 vuoden välillä. Uusinta- eli korjaussaumausrakka on syytä suunnitella huolellisesti Elementtitalon ensimmäinen uusintasaumaus ei välttämättä vaadi erillistä koko rakennuksen kattavaa kuntotutkimusta, mutta vanhempien rakennusten kohdalla elementtien kuntoa kannattaa tarkastella jo kriittisemmin. Uusintasaumaus kannattaa tehdä vain, mikäli elementit tai rappaus ovat edelleen hyvässä kunnossa. Usein elementtisaumaus yhdistetään julkisivun maalausurakkaan, jotka ovat kustannustehokkainta teettää samaan aikaan samalla luotettavalla urakoitsijalla. Nyrkkisääntönä on, että vanhaa saumaa ei kannata korjata, vaan toteuttaa julkisivujen uusintasaumaus ammattilaisilla. Ammattilainen ei myöskään suosittele uusintasaumausta, jos todellista tarvetta siihen ei esiinny. Vältä vesivuotokorjaus ja tilaa elementtisaumaus Etelä-Suomessa, Länsi-Suomessa ja Pirkanmaalla. www.saumalaakso.fi Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

29


Freepik

lll

Teksti: Elina Salmi

Lukituksen uudet tuulet Älykkäät lukot ovat jo monessa taloyhtiössä arkipäivää. Ja miksikäs ei – kadonneiden avainten kuumeinen etsintä ja lukkojen uudelleen sarjoitukset ovat niiden myötä historiaa. Myös vanha mekaaninen järjestelmä on melko helposti päivitettävissä älykkääksi.

30

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022


Freepik

- Uudiskohteisiin asennetaan lukitusjärjestelmiä laidasta laitaan, mutta esimerkiksi vuokrakohteissa valinta kohdistuu nykyään lähes poikkeuksetta älyjärjestelmään, toteaa lukkoseppämestari Katri Koskela. - Se on järkevää, koska vaihtuvuus on suurempi kuin vaikkapa osaketaloissa. Avaimia katoaa useammin ja älyjärjestelmässä niiden kulkuoikeuksien poistaminen on helpompaa ja edullisempaa kuin perinteisessä, mekaanisessa lukitusjärjestelmässä. Siten älykäs lukitusratkaisu maksaa itsensä aika nopeasti takaisin, vaikka onkin kalliimpi kuin perinteinen, mekaaninen lukitus. - Pienet osaketalot valitsevat usein mekaanisen lukitusjärjestelmän kustannussyistä, mutta esimerkiksi arvotalot – joissa ei välttämättä vähäisen vaihtuvuuden takia ole tarvetta älylukitukselle – vaihtavat siihen, koska hyvä lukitus ylläpitää myös asunnon arvoa suojauksen lisäksi. Kadonneet avaimet aiheuttavat päänvaivaa

Perinteisen, mekaanisen lukituksen akilleen kantapää on katoavat avaimet. Kun avain hukkuu, niin vaikka asunnon lukko sarjoitetaan uudelleen, pääsee mahdollisesti vääriin käsiin joutuneella avaimella edelleen kulkemaan talon yleisissä tiloissa.

Lukon uudelleen sarjoitus on myös hidas prosessi. Kuvittele tilanne, jossa kassisi varastetaan ja se sisältää sekä avaimet että sellaisia henkilötietoja, joiden avulla voi helposti yhdistää avaimet oikeaan osoitteeseen. Mekaanisessa järjestelmässä lukkoliike tilaa sarjamuutoksen ja odottaa joitakin päiviä tehtaalta tietoja kadonneesta avaimesta ja uusia avaimia. Sillä aikaa sinä turvaat kotiasi pysymällä kotona 24/7 ja odottelet lukkosepän tuloa. Jonkinasteinen riski on myös se, että mekaanisia avaimia pystyy kopioimaan, vaikkei se ihan yksinkertaista olekaan. Kun talossa on älykäs lukitusjärjestelmä, muuttuu tilanne huomattavasti helpommaksi ja lisäksi säästyy selvää rahaa. Kadonnut avain voidaan poistaa käytöstä samana päivänä ja kustannukset ovat yleensä noin kolmasosa uudelleen sarjoituksesta. Älyjärjestelmässäkin avain on edelleen avaimen näköinen

Pientaloissa avaimettomat ratkaisut ovat yhä suositumpia, mutta taloyhtiöissä luotetaan yhä avaimiin. Ne ovat usein talon senioriasukkaillekin helpompi ja tutumpi vaihtoehto. Elektromekaanisissa lukoissa – esimerkiksi iLOQ ja Abloy Pulse – avain on fyysisesti avaimen näköinen, mutta

sen sisällä on siru, jonka lukko lukee ja aukeaa. Jos huoneiston avaimista yksi katoaa, poistetaan vain kadonneen avaimen oikeudet. Huushollin muut avaimet toimivat edelleen normaalisti. Käytännössä homma toimii siten, että alkajaisiksi isännöitsijä saa tiedon kadonneesta avaimesta. Hän ilmoittaa asiasta lukkoliikkeelle, joka laittaa kyseisen avaimen niin sanotulle poistolistalle. Sen jälkeen lukkoliike käy kohteessa ja kiertää poistamassa oikeudet. Vielä edullisempi vaihtoehto on se, että lukkoremontin yhteydessä alaovelle on asennettu lukija. Kun tallessa olevaa avainta näytetään lukijalle, se ”imaisee” sirulle tiedot kadonneesta avaimesta, poistaa sen oikeudet ja levittää tiedon myös yleisten tilojen lukoille. Tällöin asukas itse voi hoitaa avaimen poiston järjestelmästä. Kustannussäästö on merkittävä. Mekaanisen lukon uudelleen sarjoittaminen maksaa noin 350 euroa. Elektromekaanisen – siis älylukon – avaimen poisto niin, että lukkoseppä käy kohteessa, maksaa noin 100 euroa. Jos poisto hoidetaan etänä ja asukas itse kiertää tallessa olevan avaimen kanssa lukot läpi, puhutaan enää muutamasta kympistä. Älylukko vain omaan oveen?

Uudet järjestelmät tuovat mukanaan

>>

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

31


järjestelmät ”Uudet tuovat mukanaan

myös skaalautuvuuden. Esimerkiksi saunavuorot voidaan antaa niin, että asukkaan avain toimii saunan ovessa vain hänen omalla saunavuorollaan.

ÄLÄ MUUTA – ANNA HISSIN MUUTTAA KIINTEISTÖÖSI Pystymme jälkiasentamaan hissin lähes kaikkiin hissittömiin taloihin asukkaiden arkea helpottamaan. Tilaa maksuton hankekartoitus. www.kone.fi/jalkiasennus

Täysin automatisoitu avauspalvelu helpottamaan taloyhtiön ja isännöitsijän arkea. CALLOCKmobiiliaukaisu avaa taloyhtiön ovet ja palvelut PUHELINSOITOLLA.

Turvallinen ja nykyaikainen palvelu jokaiseen taloyhtiöön. Kysy lisää: Mika Järvinen 040 905 2547 mika.jarvinen@turunlukko.fi

www.turunlukko.fi/callock 32

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

myös skaalautuvuuden. Esimerkiksi saunavuorot voidaan antaa niin, että asukkaan avain toimii saunan ovessa vain hänen omalla saunavuorollaan. Samoin niin sanottujen ”emännän avain”-järjestelmien käyttö tippuu kokonaan pois, kun tarvittaessa vain yhteen asunnon avaimeen voidaan liittää laajemmat oikeudet – kulku esimerkiksi pesutupaan, kuntosalille ja vastaaviin paikkoihin. Älykkäissä järjestelmissä on myös mahdollista painavalla syyllä (esimerkiksi pyörävarkaudet tai verkkokellarimurrot) laittaa lukkoihin kulunvalvonta päälle, jolloin lukko luo listaa käytetyistä avaimista ja poliisi voi käydä tarkistamassa, kenen avaimella tiloissa on viimeksi liikuttu. Lukoston ylläpito-oikeudet on uusissakin järjestelmissä aina lukkoliikkeellä ja isännöitsijä tai kiinteistönhuolto pyytävät muutoksia, kun on tarvetta niille. Näin siksi että lukitusjärjestelmään saa kajota vain sellainen yritys, jolla on poliisihallituksen myöntämä turvallisuusalan elinkeinolupa. Markkinoilla on myös lisälaitteita, joilla voi muuttaa oman asuntonsa perinteisen lukon älylukoksi. Laite asennetaan olemassa olevan lukkomekanismin päälle niin, että olemassa olevaan lukkorakenteeseen ei tarvitse tehdä muutoksia. Etäohjattava moottori vääntää lukkonuppia ja avaa oven – haluttaessa automaattisesti, kun lähestyt oveasi älypuhelimen bluetooth-yhteys päällä. Vempelettä ohjataan älypuhelinapplikaatiolla ja se maksaa joitakin satasia. Lukko toimii edelleen myös avaimella. Haastateltava toimii IHL Turva Oy:ssä toimitusjohtajana, on Turvaurakoitsijat ry:n ensimmäinen varapuheenjohtaja ja on maamme ensimmäinen lukkoseppämestarin vaativan tutkinnon suorittanut nainen.

>>


MAINOS

Tunnistatko turvallisuuden tarpeet taloyhtiössäsi? Hyvin toimiva lukitus lisää taloyhtiössä turvallisuuden tunnetta ja helpottaa jokaisen asukkaan arkea. Kun lukitus suunnitellaan perusteellisesti, varmistetaan asukkaiden toiveiden, isännöitsijän tarpeiden ja turvallisuusratkaisun yhteensopivuus. “Ei ole kahta täysin samanlaista taloyhtiötä, siksi sopivan turvallisuuskokonaisuuden rakentaminen alkaa aina taloyhtiön tarpeiden tunnistamisesta. Esimerkiksi asukkaiden keskuudessa tykätyn mekaanisen lukituksen rinnalle voidaan tuoda uusia digitaalisia ratkaisuja, joiden hyödyt näkyvät arjessa nyt ja pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo Markku Winberg, Abloy Oy:n liiketoiminnan kehityspäällikkö.

Mihin asioihin lukituksella voidaan vaikuttaa? • Esteettömyys: kaikkien asukkaiden kulkeminen helpottuu, kun ulko-oveen asennetaan automaattinen ovikoneisto. Ulko-oven automatisointiin voi hakea esteettömyysavustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aralta.

• Pakettitoimitukset: jos kodin ovessa on älylukko, asukas pystyy hallinnoimaan kulkuoikeuksia huoneistoonsa etänä, mikä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi kotitoimituksiin.

• Hygienia: oviautomatiikan ansiosta asukkaiden ei tarvitse koskea pöpöjä kerääviin oven painikkeisiin, vetimiin, vääntönuppeihin ja avainpesiin.

• Yhteiset tilat: digitaalisilla ratkaisuilla huolehditaan saunatilojen, pesuloiden ja muiden vastaavien tilojen varauksista ja kulkuoikeuksista – kulkeminen sujuu koodilla ja sähköiset lukot voidaan liittää varausjärjestelmään.

• Älykoti: kotiin voi kulkea avaimen lisäksi myös kännykällä, kun huoneistojen oviin asennetaan älylukko olemassa olevan lukituksen rinnalle.

Löydä lisää vinkkejä blogista Abloy.fi/koti.

MAINOS Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

33


Kaikki hyötyvät esteettömyydestä Esteettömyydestä ei ole haittaa, siitä hyötyvät kaikki. Jotkut hyötyvät enemmän ja joillekin se on välttämättömyys. Esteettömyyttä arvostaa silloin, kun liikkuu esimerkiksi muuttokuorman, painavan matkalaukun, lastenvaunujen tai liikkumisen apuvälineiden kanssa. Esteettömyys on myös yhdenvertaisuutta. Asumisen periaatteisiin kuuluu mahdollisuus valita asunto mieltymysten ja taloudellisten resurssien mukaan pientalosta tai kerrostalosta, ylimmästä tai alimmasta kerroksesta. Taloyhtiö on tässäkin asiassa paljon vartijana ja sen tulee huolehtia kiinteistön yleisestä esteettömyydestä pihaalueella ja yhteisissä tiloissa. Peruskorjauksen yhteydessä kannattaa parantaa rakennuksen esteettömyyttä. ARA antaa avustusta esteettömyysremontteihin, joihin kuuluvat myös hissiremontit, kaiteiden asennukset ja vaikkapa luiskien rakentamiset. Myös ovien esteettömyys eli oviautomatiikka asukkaan omassa kulkuavaimessa helpottaa kulkua ja kuuluu avustusten piiriin.

Esteettömyyttä pohdittaessa kannattaa miettiä muun muassa seuraavia asioita: Porraskäytävä

Taloyhtiön yhteiset tilat

Lukituksen uusiminen

Piha-alue

Onko tila valoisa ja kontrastit riittävän suuria? Voisiko värin valinnalla parantaa valaistustasoa? Ovatko käsijohteet sellaiset, että niistä saa pitävän otteen? Ulottuvatko ne portaiden koko matkalle? Minimoidaan oven avaamiseen tarvittava voima lukkotyypin ja painikkeen valinnalla ja ovitiivisteiden uusimisella. Ulko-ovissa ovipumpun säädöillä voidaan helpottaa ovien ja lukkojen avaamista. Oviautomatiikka aukaisee oven kyynärkytkimellä tai lukijalla.

Ovien uusiminen

Ovatko kynnykset välttämättömiä? Parantaisiko ovien kätisyyden muutos käytettävyyttä ja turvallisuutta?

Ikkunoiden uusiminen

Mieti ikkunapainikkeiden asennuskorkeuksia, painikkeen ja lukon tyyppiä sekä ikkunan avattavuutta.

Onko niihin pääsy sujuvaa talon kaikilla asukkailla? Jätekatosten, yhteisten säilytystilojen, pesutuvan, saunatilojen ja kerhohuoneiden esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota. Sisäänkäynnille, jätepisteelle ja autopaikalle on esteetön kulku.

Piha-alueen valaistus

Pihalle ei saa muodostua valaistuksen katvealueita. Turvallinen valaistus on mahdollisimman tasainen, pimeä piha voi tuntua pelottavalta.

Piha-alueen pintamateriaalit

Pihan kulkuväylien tulisi olla kovapintaisia ja tasaisia, jotta liikkuminen pyörällisten apuvälineiden kanssa olisi vaivatonta. Portaiden ja luiskien molemmin puolin tulisi olla tukikaiteet. Portaat eivät saa olla liian jyrkät. Piha-alueella olisi hyvä olla aktivoivia ja liikkumaan houkuttelevia alueita. Pihan leikkivälineet voivat olla yhteisiä talon lapsille ja ikääntyneille.

Asukkaiden turvallisuutta lisää, jos ulko-oven läheisyydessä katetulla alueella on istuin, jolle istahtaa, kun kenkiin laitetaan liukastumisesteitä. l Lähde: ymparisto.fi

34

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022


PÄIVYSTYS 24 h/vrk • puh. 044 2420 366

Kiinteistöhoidon ja rakentamisen monitoimialayritys KIINTEISTÖHOITO JA -HUOLTO SISÄ- JA ULKOTYÖT TALVI- JA KESÄKUNNOSSAPITO RAKENTAMINEN

Martti Koivunen Puh. 044 2420 366 martti.koivunen@erksaar.fi

Tommi Koivunen Puh. 0400 776 854 tommi.koivunen@erksaar.fi

Latokarinkatu 3, 20200 Turku • www.erksaar.fi

• JULKISIVUPESU • GRAFFITIN POISTO JA -SUOJAUKSET • JULKISIVUMAALAUS • JULKISIVUKORJAUS • PARVEKEKORJAUS • JULKISIVURAPPAUS • BETONIKORJAUS • RUISKUBETONOINTI • SISÄRAPPAUSTYÖT REFERENSSIKOHTEITA PIRKANMAALLA:

Ammattiopisto Tredu, Ratinan Kauppakeskus Vuoltsu, Satamakatu 17, Tampere, Pyynikin Patruuna, Pyynikin Mestari, Pyynikin Vartija, Pyynikin Trikoo, Asunto Oy Lokkiranta, As Oy Sompakallio

Survepesu OÜ 0400 281 242 | info@painepesu.com

www.painepesu.com

29 VUODEN KOKEMUKSELLA Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2022

35


ASUNTO-OSAKEYHTIÖSI HALLITUKSEN JÄSENELLE UUDELLEEN OHJATTAVAKSI

STS-TALOTEKNIIKKA Aika uusia pihaa?

Asfaltoitu piha on siisti eikä sitä tarvitse huoltaa Asfaltti sopii niin omakotitalojen kuin taloyhtiöidenkin pihaan. Hoidamme myös muita asfaltoinnin pientöitä sekä esimerkiksi yksityisteiden perusparannuksia. Peab Asfalt on Suomen suurin asfaltoija. Tarjoamme laadukkaat päällysteet sekä niihin liittyvät palvelut ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä ja kysy tarjous! https://peabasfalt.fi/ ota-yhteytta/

KIINTEISTÖNHUOLTOA TALOYHTIÖILLE

LVI-ASENNUSJA HUOLTOTÖIDEN AMMATTILAINEN KAIKKI ASUNTOOSAKEYHTIÖIDEN JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖIDEN PUTKITYÖT NOPEASTI JA LUOTETTAVASTI. LAADUKAS TYÖ, SAUMATON YHTEISTYÖ JA TYYTYVÄINEN ASIAKAS OVAT MEILLE KUNNIA-ASIA.

Täyden palvelun kiinteistöhuollon ammattilaisena huolehdimme pihojen kunnossapidosta sekä kiinteistöjen huoltotöistä. Autamme asukkaita saavuttamaan viihtyisän sekä turvallisen ympäristön ja saamaan parasta mahdollista apua muuttoilmoituksista muihiin asumiseen liittyviin tarpeisiin.

VIKAILMOITUKSET KIINTEISTÖNHUOLTO

MUUTTOILMOITUKSET www.kiinteistöjukka.fi

040 829 3723 info@sts-talotekniikka.fi Orikedonkatu 22 A 2, 20380 Turku

Juhankiinteisto Oy / Kiinteistojukka

sts-talotekniikka.fi

0409696056 | huolto@kiinteistojukka.fi