Page 1

OMAKIINTEISTÖ

VARSINAIS-SUOMI 3 • 2017 12. vuosikerta

TALOYHTIÖN HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN AMMATTILEHTI

Väestönsuojan käyttöön ottaminen edellyttää osaamista ..... 6 Vastuunjako kylpyhuoneen kunnosta on taloyhtiöissä selkeä ..... 10 Asuntosijoittaja voi tuoda uutta näkemystä taloyhtiön kunnossapitoon ........... 14

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

1


- Se huollon verran parempi -

Suoritamme Turun talousalueella yli 30 vuoden kokemuksella kiinteistöhuolto- ja siivouspalveluja. Ammatitaidollamme kiinteistönne pysyy kunnossa ja säilyttää arvon, eikä budjettinne ylity!

» Kiinteistönhuolto » Konetyöt » Siivoustyöt » Vihertyöt » Remontit

24 h päivysty s

p. 02 6519 66 00

Pyydä tarjous!

» Otsonoinnit

Akselintie 14, 20200 Turku info@dominopalvelut.com www.dominopalvelut.com

Elohopealamput kielletty 4/2015

UUSI

Vastaava Relumina 50W, 80W, 150W

RELUMINA Ratkaisu elohopealamppujen korvaamiseen ● Korvaa suoraan elohopeahöyrylampun Relumina on edullisin ja valotehokkain tapa korvata kielletyt elohopealamput. monimetallitekniikalla Keraamista monimetallitekniikkaa hyödyntävät Relumina-lamput voidaan asentaa suoraan elohopealamppujen tilalle, joten olemassa olevia liitäntälaitteita ● Valaisinta ei tarvitse vaihtaa eikä muuttaa, ei tarvitse vaihtaa. pelkkä lampun vaihto riittää Relumina-lamput säästävät merkittävästi energiaa, maksavat itsensä nopeasti ● Energiansäästö >30% takaisin ja tarjoavat paremman valonlaadun helposti suoran vaihdettavuuden ● Jopa 14 000lm ansiosta. Sylvania – monimetallitekniikan edelläkävijä.

www.sylvania.fi

2

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

● Erittäin tehokas – jopa 93 lm/W ● Enemmän valoa +20% ● Yli kaksi kertaa parempi värintoisto, CRI 84


PÄÄKIRJOITUS

päätoimittaja

Petri Kaukonen

Hyväkuntoinen kylpyhuone nostaa huoneiston arvoa

Taloyhtiössä tasapainotellaan eri tarpeiden välillä

10

Taloyhtiö vastaa katolla työskentelyn turvallisuudesta

Olipa kyseessä sitten suuri tai pieni taloyhtiö, varmaa on se, että mukaan mahtuu jos jonkinlaista asukasta ja osakasta. Tuossa joukossa niin elämänvaiheet kuin tarpeetkin voivat vaihdella suuresti,

28 4

Ajankohtaista

6

Väestönsuojien ylläpito

joten taloyhtiön päätöksissä tulee ottaa huomioon monenlaisia näkökantoja. Vaihtoehtoja esimerkiksi suurten remonttien aikatauluttamiseen, rahoittamiseen ja toteuttamiseen sekä taloyhtiön päivittäisten asioiden hoitamiseen on nykyään tarjolla runsaasti. Niistä päätettäessä onkin tarpeen saada runsaasti myös punnittua ja ajantasaista tietoa.

10 Kuka vastaa kylpyhuoneen kunnosta? 14 Asuntosijoittajat taloyhtiössä

Kun kyse on kiinteistön kunnossapidosta ja sen arvon säilyttämisestä, pieniinkin asioihin kannattaa joskus kiinnittää huomiota: niiden kerrannaisvaikutukset voivat nimittäin muodostua varsinkin

18 Kolumni

suuremmissa taloyhtiöissä taloudellisesti tuntuviksi. Kiinteistön kor-

20 Suurten remonttien yhdistäminen

jaustarpeisiin pitäisikin voida vastata kuormittamatta osakkaita ylen-

24 Purkava lisärakentaminen

palttisilla vastikkeilla. Nuo tarpeet voivat ajan myötä muuttua, mutta samalla usein keksitään myös uusia, aiempaa kenties kustannuste-

28 Kattoturva kuntoon

hokkaampia ratkaisuja ja menetelmiä, joihin voi ja kannattaa tarttua.

36 Taloyhtiön lämmitysratkaisut

Taloyhtiön hallituksessa kannattaakin siis seurata silmä tarkkana kiinteistöalan kehitystä, eikä tuudittautua tekemään asioita välttä-

43 Lakipalsta

mättä sillä vanhalla ja totutulla tavalla.

44 Tuoteuutiset 47 Palveluhakemisto

Petri Kaukonen, päätoimittaja

OMAKIINTEISTÖ Julkaisija / Kustantaja Media Potentia Oy, Kuninkaankatu 21, 5. krs, 33210 Tampere puh: 0400 772 229 Kannen kuva Reija Kallio-Aromaa

VARSINAIS-SUOMI 3 | 2017

Vastaava päätoimittaja Petri Kaukonen puh: 0400 770 203 petri@mediapotentia.fi

Ilmoitusmyynti Arja Väätäinen puh: 040 481 8477 arja.vaatainen@mediapotentia.fi

Osoitteenmuutokset Media Potentia Oy, puh: 0400 772 229 toimisto@mediapotentia.fi

Toimitus Mari Pihlajaniemi puh: 045 276 5998 mari@mediapotentia.fi

Osoitelähde Media Potentia Oy:n asiakasrekisteri, Fonecta ProFinder

Painopaikka Forssa Print

4041 0428

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

3


AJANKOHTAISTA Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä on valmis Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Ympäristöministeriö on teettänyt selvityksen tiekartasta, jolla vähennetään rakentamisen ja erityisesti rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä sekä edistetään Suomen rakennus- ja kiinteistöalaa koskevia ilmastotavoitteita. Ministeriö arvioi jatkovaiheita selvityksen ja siitä saadun palautteen perusteella syksyllä. Selvityksen ”Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi rakentamisen ohjauksessa” on laatinut Bionova Oy. Rakennusmateriaalien osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista hiilipäästöistä on merkittävä ja se kasvaa rakennusten energiatehokkuuden parantuessa ja rakennuksen käytön aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentyessä. VTT:n selvityksen mukaan materiaalien aiheuttamat päästöt vastasivat lähes nollaenergiatasoisessa esimerkkikerrostalossa 74 vuoden käytön (lämmitys, käyttövesi, sähkö) aiheuttamia päästöjä. Pääosa rakennusmateriaalien ja -tuotteiden aiheuttamista päästöistä syntyy valmistusvaiheessa. Tällä hetkellä näitä päästöjä ohjataan pääasiassa vapaaehtoisilla rakennusten ympäristöarviointivälineillä, joita ovat esimerkiksi Green Building Council Finlandin Rakennusten elinkaarimittarit tai brittiläinen BREEAM. Selvityksen mukaan säädösohjaus kohdistuisi ensisijassa uudisrakentamiseen ja kytkeytyisi rakennuksen käytönaikaisen energiankulutuksen ohjaukseen. Rakennuksen koko elinkaaren

Pixabay

päästöjä tarkasteltaisiin eurooppalaista standardoitua laskentamenetelmää käyttäen. Sitovaan sääntelyyn ja rakennuskohtaisiin raja-arvoihin siirryttäisiin ehdotuksen mukaan asteittain vapaaehtoisen pilotoinnin, julkisten hankintojen, ilmoitusvelvollisuuden ja tärkeimpien rakennustyyppien kautta. Tiekartan toteutus edellyttää muun muassa, että kiinteistö- ja rakennusalan osaamista tulee kehittää. Rakennustuotteita koskevaa ympäristötietoa on lisättävä ja hiilijalanjäljen laskentaa on kehitettävä. Selvitys kuitenkin korostaa, että hyväksytyt standardit ja muut välineet tiekartan toteuttamiseksi ja lainsäädännön käyttöönottoon on pääosin olemassa. Apuvälineiden, muun mu-

assa tietomallinnuksen, kehittyessä myös rakennuksen hiilijalanjäljen laskennan arvioidaan helpottuvan merkittävästi. Rakennusten elinkaaren aikaisia päästöjä tai rakennusmateriaalien päästöjä säännellään jo muutamissa Euroopan maissa. Ranskassa sitova päästöohjaus astuu voimaan vuoteen 2020 mennessä. Myös Hollannissa ja Belgiassa ohjataan säädöksin rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia. Ympäristöministeriö on lisäksi teettänyt Rakennustarkastusyhdistyksellä selvityksen, jossa tarkastellaan tiekartan toteuttamisen reunaehtoja etenkin kunnallisen rakentamisen ohjauksen näkökulmasta.

Uusi asetus edistää esteetöntä rakentamista Valtioneuvosto hyväksyi toukokuussa asetuksen rakennusten esteettömyydestä. Esteettömyyttä koskevilla vähimmäisvaatimuksilla halutaan edistää ihmisten yhdenvertaisuutta. Uusi asetus selkeyttää esteettömään rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vähentää kuntien välisiä tulkintaeroja. Jatkossa rakentajat pystyvät paremmin ennakoimaan säännösten soveltamista, mikä sujuvoittaa koko rakennusprosessia. Uudella asetuksella täsmennetään useita esteettömään rakentamiseen liittyviä mittoja, jotka ovat olleet tähän saakka tulkinnanvaraisia. – Sekä asukkaat että rakennusala hyötyvät, kun kunnat tulkitsevat esteettömyysvaatimuksia samalla tavalla, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo. Esimerkiksi hissillisen kerrostaloasunnon wcja pesutilassa edellytettävän vapaan tilan mitoi-

4

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

tus on aiemmin ollut ohje ja sitä on sovellettu hyvin eri tavoin eri puolella Suomea. Nyt asetuksessa on annettu yksiselitteiset mitat toimimiseen tarvittavalle tilalle. Pientaloissa oven vähimmäisleveyttä koskeva vaatimus on rajattu selkeästi koskemaan sisäänkäyntikerroksen ovia.

Vain osa opiskelija- ja nuorisoasunnoista esteettömiksi Esteettömyysvaatimukset on kohdennettu kustannustehokkaasti erityyppisiin rakennuksiin niiden käyttötarkoituksen mukaan. Uusista opiskelija- ja nuorisoasunnoista 95 prosenttia on vapautettu wc- ja pesutilaa koskevasta mitoitusvaatimuksesta hallitusohjelman kirjausten mukaisesti. Opiskelija- ja nuorisoasunnoissa suurin osa asukkaista on liikkumis- ja toimimiskykyisiä, ja niissä asukkaiden vaihtuvuus on myös tavallisia asunto-

ja suurempaa. Viisi prosenttia opiskelija- ja nuorisoasunnoista on rakennettava esteettömiksi, jotta esteettömiä opiskelija-asuntoja on jatkossakin riittävästi. Lisäksi kohteiden yhteistiloissa on oltava esteettömät wc-tilat vierailijoille. Hyvin suunniteltu rakennus on esteetön, ja esteetön rakentaminen palvelee monenlaisia asukkaita. Esteettömyysasetuksessa on otettu huomioon myös väestön ikääntyminen. Jotta ihmiset voivat asua kotona entistä pidempään ja elää itsenäisesti, tulee asuntojen, muiden rakennusten ja rakennetun ympäristön olla nykyistä esteettömämpiä ja turvallisempia. Ehdotuksessa helpotetaan itsenäistä liikkumista esimerkiksi siten, että kynnykset ovat vaivattomia ylittää ja ovet helppoja avata. Asetus tulee voimaan 1.1.2018.


Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometri: Taloyhtiöt empivät remonttien aloittamista

Pelastussuunnittelu on parantanut taloyhtiöiden turvallisuutta

Taloyhtiöiden korjaushankkeissa ei näy kasvua tänä tai ensi vuonna, selviää Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrista. Taloyhtiöiden korjausrakentaminen kasvanee tänä vuonna vielä pääkaupunkiseudulla, mutta supistunee erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolisessa Etelä-Suomessa. Ensi vuonna korjausrakentamisen odotetaan vähenevän tulosten perusteella myös pääkaupunkiseudulla ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Sen sijaan muista poiketen Pohjois-Suomessa korjausrakentamisen odotetaan vastausten perusteella ensi vuonna kasvavan. – Takana on usean vuoden kasvujakso taloyhtiöiden korjaamisessa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Siinä mielessä tasaantumisvaihe on luonteva. Korjaustarpeen arvioidaan kuitenkin pysyvän vähintään ennallaan tulevina vuosina, sanoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Pelastussuunnittelu on parantanut taloyhtiöiden turvallisuutta. Tätä mieltä on lähes 70 prosenttia taloyhtiöiden edustajista Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tekemässä selvityksessä. Pelastussuunnittelun myötä on välitetty turvallisuustietoa asukkaille ja tehty parannuksia esimerkiksi opasteisiin, valaistukseen ja poistumisreitteihin. Toisaalta suunnitelmat jäävät myös liian usein dokumenttitasolle eikä niitä viedä käytännön toteutuksiksi. Kaikkiaan 68 prosenttia vastaajista katsoo pelastussuunnittelun parantaneen taloyhtiöiden turvallisuutta. Suunnittelun avulla on välitetty turvallisuustietoa asukkaille ja tehty parannuksia muun muassa opasteisiin, valaistukseen, poistumisreitteihin, lukituksiin, väestönsuojiin ja pelastusteihin. Lisäksi pelastussuunnitteluprosessi on innoittanut taloyhtiöitä hankkimaan palovaroittimia, sammutuspeitteitä ja väestönsuojan tarvikkeita. – Toisaalta reilut 20 prosenttia vastaajista pitää suunnittelua turhana, koska epäillään, ettei asukkaiden käyttäytymiseen voida suunnittelulla vaikuttaa, tutkija Heikki Laurikainen toteaa. – Osa katsoo, ettei suunnitelmien tekemisestä päästä konkreettisiin turvallisuustekoihin, jolloin suunnitelmien jalkauttaminen ei onnistu.

Yli puolet taloyhtiöistä remontoi

Pelastussuunnitteluprosessi kaipaa uudistamista

Edelleen yli puolet suomalaisista taloyhtiöistä tekee tai suunnittelee tänä vuonna korjaushanketta. Barometriin vastanneista taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajista ja isännöitsijöistä joka viides kertoi, että omassa taloyhtiössä on korjausvaihe meneillään tänä keväänä. Kerrostaloissa remontoidaan nyt eniten putkistoja, märkätiloja, piharakenteita ja julkisivuja. Rivitaloyhtiöissä korjataan yleisimmin piharakenteita ja ulkovaippaa. Piharakenteet sisältävät salaojien lisäksi pihakannet, paikoitusalueet ja kulkuväylät, joita koskevia toimenpidetarpeita on isolla osalla vähänkin vanhempia yhtiöitä. Urakkatarjouksia taloyhtiöt kertovat saaneensa vähintään yhtä hyvin kuin viime vuonna.

Laurikaisen mukaan nykyinen suunnitteluprosessi kaipaa uudistamista. Keskiössä pitäisi olla riskien ja vaarojen tunnistaminen ja niiden korjaaminen sekä turvallisuusviestintä taloyhtiöissä. – Nyt huomio suuntautuu liian usein itse suunnitelmadokumentin tekemiseen, joka näyttäytyy lisäksi turhan raskaana asukkaille. Kehittämällä taloyhtiöiden turvallisuusviestintää, kuten jakamalla asukkaille yksinkertaisia toimintaohjeita, onnettomuuksien ehkäisy tehostuisi taloyhtiöissä, Laurikainen sanoo. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön selvityksessä tehtiin kysely taloyhtiöiden hallituksille. Otosmäärä oli 2379, ja lisäksi haastateltiin 23 pelastusalan asiantuntijaa. Selvitys tehtiin yhteistyössä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen, Suomen Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton kanssa. Selvitystä on rahoittanut Suomen Väestönsuojelusäätiö.

Ennakkovarautuminen kannattaa

Pixabay

Alle puolet barometriin vastanneista taloyhtiöistä varautuu korjauksiin keräämällä varoja etukäteen. Yli puolet taloyhtiöistä rahoittaa korjaukset ensisijaisesti pankkilainalla. Lainarahaa on kyselyn mukaan ollut tarjolla hyvin. Lainamarginaalin keskiarvo on kyselyn perusteella tasan yksi prosenttiyksikkö. – Vaikka keskimääräinen lainansaantitilanne on nyt hyvä, taloyhtiöiden ja niiden osakkaiden ennakkovarautuminen on nousemassa entistä tärkeämpään asemaan, Kero toteaa. Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometriin vastasi maalis-huhtikuussa 1318 taloyhtiöiden hallituksen jäsentä, 166 isännöitsijää ja 201 muuta taloyhtiö-vastaajaa. Barometri toteutetaan kahdesti vuodessa, maalishuhtikuussa ja loka-marraskuussa.

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

5


Pixabay.com

lll

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Väestönsuojaa ei pidä jättää vain huoltomiehen vaivaksi Jotta taloyhtiön väestönsuoja saadaan tarvittaessa suojautumiskuntoon, sille on tehtävä säännöllisin väliajoin erilaisia hoitotoimenpiteitä ja tarkastuksia. Moni taloyhtiö on ulkoistanut suojan hoitamisen huoltoyhtiölle, mutta tiukan paikan tullen olisi hyvä, että joku paikan päällä osaisi myös tarvittavat toimenpiteet.

6

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017


Väestönsuojalla tarkoitetaan ”rakennukseen tai sen yhteyteen tehtyä erillistä tilaa tai erillistä rakennusta, jonka tehtävä on antaa ihmisille suoja räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennussortumilta, paineaalloilta, kemiallisilta taisteluaineilta sekä ionisoivalta säteilyltä”. Ei siis mikään ihme, että noin järeän ja raskaan tehtävän täyttäminen vaatii paljon niin tilalta kuin sen varustelultakin. Alun perin väestönsuojia tehtiin vain niin sanottuihin suojelukohdekuntiin, mutta vuoden 1991 alusta lähtien niiden rakentaminen ulotettiin koko maahan. Nyky-Suomessa suojilla onkin väestönsuojelussa tärkeä rooli, ja sekä niiden rakentamisesta, ylläpidosta että varustelusta on säädetty erikseen pelastuslaissa. Koska lain mukaan väestönsuojan ylläpidosta ja kunnostuksista vastaa väestönsuojan omistaja, asia koskettaa myös lukuisia taloyhtiöitä. Asuinrakennusten väestönsuojat toimivat usein esimerkiksi varastotilana. Taloyhtiöissä pitäisikin osata tehdä kirjava joukko toimenpiteitä, jotta väestönsuoja myös saataisiin käyttökuntoon ja sinne voisi tarvittaessa suojautua. Lain mukaan suoja nimittäin tulee voida ottaa käyttöön 72 tunnin sisään viranomaisten käskystä. Normaalioloissa suojaa tulisi siis käyttää niin, että sen rakenteet eivät vahingoitu ja suoja säilyy toimintakuntoisena. – Totta kai suojia saa ja täytyykin käyttää varastointiin. Rakenteellisestikin se on väestönsuojien kannalta toteutettavissa. Enemmän huolestuttaa, osataanko taloyhtiöissä ottaa suojia käyttökuntoon, toteaa ylitarkastaja Jarkko Häyrinen sisäministeriön pelastusosastolta. Väestönsuojalle pitää tehdä 10 vuoden välein laajempi huolto ja samalla tarkistaa, että se pitää tiiveytensä. Koska huoltoväli on niin pitkä,

taloyhtiöt antavat huollon yleensä huoltoyhtiön tehtäväksi. Se voi kuitenkin osoittautua ongelmaksi, jos suoja pitääkin saada äkillisesti käyttökuntoon: – Tänä päivänä ei enää juurikaan ole sellaisia talkkareita, jotka tietäisivät kaiken, mitä kiinteistöön kuuluu maan ja taivaan väliltä. Huoltoyhtiöidenkin resurssit ovat rajalliset, jos useita väestönsuojia lähdetään ottamaan käyttökuntoon samaan aikaan nopealla aikataululla. Väestönsuojat, joissa joudutaan tekemään isompia rakenteellisia purkutöitä käyttökuntoon saattamiseksi, ovat Häyrisen mukaan harvinaisia. Suurempi kysymys onkin juuri se, taidetaanko taloyhtiöissä ylipäätään suojan käyttökuntoon laittaminen: löytyykö esimerkiksi viemärin venttiili tarvittaessa ja osataanko suojautumisen kannalta tärkeitä laitteita käyttää oikein. Apua ylläpitoon saa väestönsuojan hoitajan kurssista

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) muistuttaa, että väestönsuojan suojausominaisuudet eivät saisi heiketä esimerkiksi huonon hoidon tai väärän käytön vuoksi. Etenkin kuorisuojaus, ilmanvaihto ja vesi- ja jätehuollon varusteiden kunto edellyttävät huomiota. Kiinteistön omistajan on huolehdittava, että suojan laitteet toimivat, metalliosat eivät ruostu ja muun muassa tiivisteet pysyvät ehjinä. – On päivänselvää, että vastuu väestönsuojan kunnosta on taloyhtiöllä. Pelastusviranomaiset sitten puolestaan tarkastavat ne päällisin puolin palotarkastusten yhteydessä. Viranomainen ei tee myöskään tiiveyskoetta, vaan juuri taloyhtiön täytyy tehdä se tai tilata se huoltoyhtiöltä, jotta

suojan tiedetään toimivan suunnitellusti, huomauttaa Häyrinen. Sisäministeriön asetuksen mukaan väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla siinä kunnossa, että sillä voidaan pitää väestönsuojassa vähintään 50 Pascalin ylipaine. Tämä varmistetaan suorittamalla väestönsuojassa vähintään 10 vuoden välein tiiveyskoe. Tämän osalta Häyrinen nostaa esiin SPEK:in järjestämän väestönsuojan hoitajan kurssin hyödyllisenä apuna taloyhtiöille. Kurssin käynyt henkilö osaa tiiveyskokeen suorittamisen lisäksi ohjeistaa myös muuten taloyhtiössä väestönsuojaan liittyen, mikä helpottaa suojan käyttökuntoon ottamista. – Tiiveyskoe edellyttää erityisosaamista, joten ei se kurssi kyllä hukkaan mene. Samalla kurssilla kerrotaan mitä tyyppivikoja laitteissa on ja miten tiiveyskokeen saa tehtyä kohtuullisella vaivalla, ja muita kikkoja. Usein taloyhtiöt käyttävät tiiveyskokeeseen huoltoyhtiötä tai erillisiä väestönsuojatarkastajia, mutta Häyrisen mukaan olisi parasta, että koe osattaisiin tehdä itse. Hän muistuttaa, että silloin, kun osaamista tarvitaan, apua ei ole välttämättä saatavilla. Vaikka väestönsuojan laitteet on suunniteltu toimintavarmoiksi ja helppokäyttöisiksi, nekin tarvitsevat säännöllistä huoltoa toimiakseen. SPEK suosittelee koekäyttämään tai huoltamaan väestönsuojan laitteet ainakin kerran vuodessa. Varsinaiset käyttö- ja huolto-ohjeet on kuitenkin toimitettu suojan laitteiden mukana ja ne tulee säilyttää laitteiden yhteydessä: ohjeista selviävät laitekohtaiset huoltotoimet ja valmistajan suosittelema tarkastus- ja huoltoväli, suojan kuntoonlaitto ja laitteiden käyttö eri tilanteissa. – Yleensäkin väestönsuojalaitteille >>

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

7


Mari Pihlajaniemi

täytyy olla huolto-ohje, joka saadaan valmistajalta, ja huolto tulee tehdä ohjeen mukaisesti. Tällä hetkellä säädöksissä ei ole määritelty pätevyysvaatimuksia siihen, kuka huollon saa tehdä, mutta se vaatii jonkin verran ammattitaitoa, joten on suositeltavaa käyttää laitteistoon perehtynyttä henkilöä. Huomiota myös riittävään varusteluun

Monipuolisesti ja riittävästi varustellussa väestönsuojassa suurikin henkilömäärä voi suojautua pitkään. Pelastuslaki säätelee myös sitä, mitä varustelua väestönsuojassa tulisi olla, jotta se todella palvelisi käyttötilanteessa – ja edellyttää pitämään nuo määrätyt varusteet ja laitteet toimintakunnossa huoltamalla ja tarkastamalla ne asianmukaisesti ja säännöllisesti. – SPEK on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan, mitä varusteita ja välineitä

8

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

suojassa olisi hyvä olla. Jos säilytetään vettä, tarvitaan veden säilytystabletteja. Lisäksi tarvitaan joditabletteja, sadevarusteita ja raivausvälineitä, luettelee Häyrinen esimerkkinä. Oppaaseen voisikin olla hyvä perehtyä: jos väestönsuojaa ei ole joutunut käyttämään suojautumistarkoituksessa, ainakaan maallikon mieleen ei välttämättä juolahda varmistaa, onko esimerkiksi käymälän hajunpoistoainetta saatavilla tai vuoteita riittävästi suhteessa suojattavien henkilöiden määrään. Lisäksi osa varusteista ei suinkaan säily ikuisesti tai se kaipaa ainakin ylläpitoa tai säännöllistä uusimista. Irtovarusteista esimerkiksi suojanaamarin patruunan käyttöikä on kymmenen vuotta, kunhan se on varastoitu omassa suojapakkauksessaan, ja itse naamariosan käyttöikä noin 25 vuotta. Elintärkeät joditabletit säilyvät vain kolmesta viiteen vuotta, ja vedensäilytystabletit puolestaan viisi

vuotta. Aivan kaikkea suojautumisen kannalta tarpeellista ei listoissa ole kuitenkaan välttämättä edes mainittu, jolloin myös asukkaiden oman kotivaran merkitys kasvaa. – Asetuksissa on mainittu väestönsuojan varusteita ja välineitä sillä tasolla, mitä asunnoista ei normaalisti löydy: esimerkiksi väestönsuojan käymälät, teltta, joka laitetaan oven eteen tai suuremmat vesisäiliöt. Mutta kun ajatellaan vielä mitä suojautumistilanteissa pitäisi voida tehdä, kuten vaikka pitää yhteyttä ulkomaailmaan, sitä varten suojassa olisi hyvä olla radio. Radiota ei ole kuitenkaan mainittu listassa, koska sen oletetaan löytyvän tarvittaessa jostain taloyhtiön asunnostakin. l Lähteet: Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK opastaa 33.


ISÄNNÖITSIJÄT VÄESTÖNSUOJIEN • vuosihuollot • kuntokartoitukset • tiiviyskokeet • varusteet

OMAKIINTEISTÖ Lisää luettavaa osoitteessa www.omakiinteisto.com

KIINTEISTÖJEN • turvakartoitukset • pelastussuunnitelmat • opastaulut ja -kilvet • kerrosnumerointi • ovet • liikennemerkit • sammuttimet ja palovaroittimet

Turun Väestönsuojahuolto Raimo Mäkilä 040 738 3343 info@tvsh.fi

VÄESTÖNSUOJELUTUOTTEET SULKUTELTAT

VARUSTEPAKIT

VEDENSÄILYTYS JA MUUT VSS-PERUSVARUSTEET

KUIVAKÄYMÄLÄT

ENSIAPUTUOTTEET

OPPAAT, TYÖKALUT JA MUUT VSS TUOTTEET

Suomen Turvakauppa kehittää, valmistaa ja maahantuo laadukkaat väestönsuojelutuotteet.

Meiltä saat myös kiinteistöjen turvatarkastukset.

• Tiiveyskokeet • Suojavarustuksen mitoitus

• Varustelu • Tarkastukset

• Merkintäkilvet ja opasteet • Putoamissuojaimet • Liikenteenohjaustuotteet

• Sammuttimet • Palopostit • Savunpoistoluukut

Suomen Turvakauppa Oy Asessorinkatu 13 20780 Kaarina

www.turvakauppa.com myynti@turvakauppa.com 02 438 4350

Ota yhteyttä! Myynti: Tarkastukset:

Kari Kultala 0440 606 420 Ismo Mettälä 040 1620 411 Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

9


Mari Pihlajaniemi

10

Omakiinteistรถ Varsinais-Suomi 3 | 2017


lll

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Kuka kustantaa kylpyhuoneremontin? Taloyhtiössä vastuu huoneiston kylpyhuoneen kunnosta jakautuu sekä osakkaalle että taloyhtiölle. Vaikka vastuunjako olisikin selvä, toisinaan hämminkiä voi syntyä siitä, milloin, miten paljon ja kenen kustannuksella kylpyhuonetta lopulta remontoidaan.

Yksittäisen huoneiston kylpyhuoneen kunto ei ole vain osakkaan – tai asukkaan – päänvaiva. Taloyhtiö vastaa omalta osaltaan kylpyhuoneen rakenteista ja vesieristeistä, siinä missä osakkaan vastuulle kuuluvat esimerkiksi sen pinnat. Hyväkuntoinen kylpyhuone sekä nostaa huoneiston arvoa että turvaa kiinteistön rakenteiden kunnon, joten onkin ymmärrettävää, että se kiinnostaa myös taloyhtiön tasolla. Vastuunjako huoneiston kylpyhuoneen kunnon ja sen remontoinnin osalta on yleisesti ottaen selkeä: jo asunto-osakeyhtiölaissa on määritelty, mistä kukin osapuoli vastaa. Joissain tapauksissa vääntöä voi tosin tulla esimerkiksi siitä, mikä on se taso, jolle kylpyhuone tulisi taloyhtiön kustannuksella remontoida, tai miten suuri lasku osakkaan maksettavaksi lopulta

jää. – Kyllähän se niin on, että vastuunjaosta on olemassa selkeä lainsäädäntö. Osakas vastaa itse huoneiston sisäosien kunnossapidosta. Pinnoitemateriaalit luetaan huoneiston sisäosiin, joten ne ovat osakkaan vastuulla, havainnollistaa Realia Isännöinnin Länsi-Suomen aluejohtaja Mikko Niskanen. Vesikalusteiden osalta esimerkiksi vuotavan WC-istuimen korjaaminen kuuluu lähtökohtaisesti taloyhtiölle, mutta jos istuin halutaan vaihtaa vain esteettisistä syistä, se on osakkaan vastuulla. Jos ei ole riskiä siitä, että kosteus pääsisi huonokuntoisten pintamateriaalien, kuten kuluneiden laattojen kautta rakenteisiin asti, kuuluvat ne osakkaan vastattavaksi. – Ulkonäköhaitta ei ole yhtiön ongelma. Osakas vastaa siitä, että pintamateriaali pysyy kunnossa, ja

yhtiö vastaa vedeneristeestä pintamateriaalin takana ja että rakenne toimii. On itse kunkin käyttäjän asia, minkä värinen jokin kaakeli on, huomauttaa Niskanen. Hän kuitenkin muistuttaa, että kun kiinteistössä korjataan jotain, hankkeeseen liittyy yleensä myös pintamateriaaleja ja rakenteita. Saneeraustilanteessa remontti kannattaakin käydä aina läpi etukäteen riittävän aikaisessa vaiheessa ja sopia vastuista vielä erikseen. Asunto-osakeyhtiölaki on selkeä ohjenuora

Asunto-osakeyhtiölain mukainen vastuunjako huoneiston kylpyhuoneen osalta pätee vain, jos taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole erikseen määrätty kunnossapitovastuista. Niskasen mukaan on kuitenkin harvinaista, että järjestyksessä olisi >>

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

11


Hyvä taloyhtiö tiedottaa osakkaita remonteista, esittelee ne asiakirjoineen ja kertoo niistä aktiivisesti.

Pixabay.com

jotain laista poikkeavaa: tavanomaisesti voidaan kyllä tukeutua asunto-osakeyhtiölakiin, jonka tulkintaa helpottaa vielä vastuunjakotaulukko. – Yhtiöjärjestys on yhtiön osakkaiden yhteinen tahtotila, joten se ajaa tietyissä tapauksissa lain ohi. Pientaloyhtiössä, jossa asutaan omakotimaisesti, on voitu tehdä poikkeavia määräyksiä, mutta isommissa asuntoosakeyhtiöissä niitä ei kovin näe. Pientalomuotoisessa asumisessa ne voivat kuitenkin olla perusteltuja. Peruslähtökohta on asunto-osakeyhtiölaki, jonka mukaan on toimittu Suomessa jo niin pitkään, ettei siitä ole enää juuri epäselvyyttä. Niskanen toteaa, että yleisesti onkin jo hyvin tiedossa, että on asioita, joista taloyhtiö vastaa, ja myös osakkaalle kuuluvia velvollisuuksia, eikä niistä juuri jouduta taistelemaan taloyhtiöissä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön vastuulla on esimerkiksi korjata kosteusvaurioremontissa kylpyhuone niin sanotusti yh-

12

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

tiön perustasoon, joka sisältää myös pinnoitteet ja vesikalusteet. Tuon perustason määrittelystä käydään Niskasen mukaan taloyhtiöissä kuitenkin jatkuvaa keskustelua. Varsinkin, jos kyseessä on jo kovin vanha kiinteistö, taloyhtiössä voi olla aiheellista päivittää perustason määritelmää, jotta huoneistoihin saadaan parhaiten kiinteistön kunnossapitoa edistävät ratkaisut. – Perustason määritelmä voi muuttua, mutta yleensä se on selkeästi aina kiinteistön rakentamishetken taso tai yhtiön päättämän saneerauksen jälkeinen taso, hän toteaa. Niskasen kokemuksen mukaan ei ole yleinen ongelma, että osakkaan ja taloyhtiön välille sukeutuisi kiistaa siitä, mille tasolle alkuperäiskuntoinen kylpyhuone pitäisi remontoida, tai mikä on ylipäätään kylpyhuoneen perustaso ja kenen kuuluisi kustantaa mitäkin. – Kyllä niistä joskus voidaan joutua keskustelemaan, ja vaikka vastuunjaon periaate

ymmärrettäisiin, voidaan remontissa joutua riitelemään sitten laskun summasta. Osakashan monesti ajattelee oman lompakkonsa kautta. Mutta pitäisi muistaa, että taloyhtiön lompakko ei ole yhtään eri asia, huomauttaa Niskanen. Kunnon seuranta on taloyhtiön ja osakkaan etu

Etenkin, jos joitain kiinteistön kylpyhuoneista ei ole vielä missään vaiheessa remontoitu ja kiinteistöllä alkaa olla jo ikää, kannattaa taloyhtiön kartoittaa kylpyhuoneiden kunto ennakoivasti. Kylpyhuoneen keskimääräinen elinkaari on kuitenkin vain noin 15–17 vuotta, huomattavasti vähemmän kuin itse kiinteistön. Niskanen korostaa tässä isännöitsijän päivittäistä tehtävää neuvoa kiinteistön kunnossapidossa ja keskustella taloyhtiön kanssa ratkaisuista. – Ammatti-isännöitsijät kyllä tietävät kyl-


Muuraukset I Laatoitukset Tulisijat I Hormien massaukset T:mi Kari Haapasalo Latokartanontie 45, 25500 Perniö 050 583 4697

ammattitaito

omistaja

taloyhtiö

säännöt

turvallisuus

asuminen tutkimukset

rappukäytävä

kaukolämpö

strategia

maalämpö

Oma Kiinteistö isännöitsijä

neuvontapalvelu

julkisivu energialasku yhtiökokous lämpöpumppu

hissi

vastike

energia laki

sopimusehdot hallitus

osake

piha-alue

talonmies kunnossapito

Oma-aloitteista remontointia ei juuri hyvitetä

Taloyhtiöt eivät lähtökohtaisesti remontoi yksittäisiä kylpyhuoneita. Jos osa osakkaista on remontoinut kylpyhuoneensa omalla kustannuksellaan jo hyvissä ajoin, ja taloyhtiö päättääkin ryhtyä laajempaan saneeraukseen – tai kustantaa kylpyhuoneremontit joihinkin huoneistoihin palauttaakseen ne perustasolle ja huolehtiakseen kiinteistön kunnosta – se voi pahimmillaan aiheuttaa kuitenkin eripuraa. Voisiko taloyhtiö sitten tarjota hyvitystä esimerkiksi pienemmän yhtiövastikkeen muodossa niille, jotka ovat remontoineet kylpyhuoneensa omalla kustannuksella? – Kyllä hyvityksiä joskus kysellään, mutta eivät ne oikein toteudu. Jos kiinteistöön tulee kokonaisvaltainen putkistosaneeraus, siinä saattaakin olla eri tasoisia kylpyhuoneita. Silloin kuitenkin katsotaan, että joku on saanut nauttia uusitusta kylpyhuoneesta ja on tavallaan saanut etua jo siinä, kertoo Niskanen. Olennaista on, että ison saneerauksen tekeminen olisi aina riittävän ajoissa suunniteltu ja että osakkaille olisi kunnossapitotarveselvityksessä ja kunnossapitosuunnitelmassa kerrottu jo 5–7 vuotta etukäteen remontin tulosta. Niskasen mukaan hyvä taloyhtiö tiedottaa osakkaita remonteista, esittelee ne asiakirjoineen ja kertoo niistä aktiivisesti. – Sehän on pahin tilanne, että osakas on tehnyt kylpyhuoneeseen remontin, ja sitten vuoden päästä yhtiö päättääkin tehdä ison saneerauksen, jossa viemärit puretaan. l

kunnossapitovastuu yritys sopimus

huoneistoremontti

Kiinteistö

www.muurausjalaatoitus.com

pihaparlamentti

pyhuoneiden elinkaaren, ja meiltä löytyy hyvät työkalut näihin, kuntoarviot ja katselmukset. Myös osakkaalla on kuitenkin velvollisuus tarkkailla huoneistonsa kuntoa ja ilmoittaa taloyhtiölle, jos esimerkiksi kylpyhuoneen muovimatossa on vikoja ja on syytä epäillä, että kosteutta pääsisi rakenteisiin. Jos ilmoitusta ei saada tehtyä ja siitä seuraa isompi vahinko, pahimmillaan osakas joutuu korvaamaan sen yhtiölle. Jokainen kylpyhuoneremontti on toki tapaus erikseen, muistuttaa Niskanen. Varsinkin äkillisten vahinkojen yhteydessä voidaan taloyhtiöissä joutua käymään keskustelua maksajasta. Jos osakas ylipäätään uusii omin päin taloyhtiön vastuulle kuuluvia käyttökelpoisia rakenteita tai eristeitä, hänen onkin kustannettava ne itse. – Jos on suunniteltu remontti, esimerkiksi osakas ostaa asunnon ja tekee siihen remontin, tilanne on vielä hyvä. Hankalaa on, jos tulee yllättävä vesivahinko ja kylpyhuoneeseen on tehty tasonparannuksia ja sitä lähdetään korjaamaan. Silloin voi olla vaikea ymmärtää, ettei yhtiö vastaa kaikesta perustason lisäämisestä, vaan perustasosta ja sen ennaltamisesta.

koti

kattoremontti

remontti

asunto

24h

Luotettava ammattilainen palveluksessasi jo 25v ajan!

0400 527971 • SÄHKÖASENNUKSET • KORJAUKSET, HUOLLOT • SUUNNITTELU • TUULI- JA AURINKOENERGIA • ILMALÄMPÖPUMPPUASENNUKSET

www.turunputkityö.fi

Vuodesta 1972

talotekniikkatyöt

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

13


lll

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Taloyhtiön kunto kiinnostaa asuntosijoittajaa Asuntosijoittamisen suosio on viime vuosina kasvanut suuresti, mikä myös näkyy taloyhtiöissä. Vaikka sijoitusasuntojen vaihtuvat vuokralaiset saattavat joskus harmittaa pitkäaikaisia asukkaita, ovat sijoittajaosakkaat yleensä tarkkoja ja kiinnostuneita taloyhtiön ylläpidosta ja kustannuksista.

14

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017


Olemme erikoistuneet Turun seudulla • salaojitustöihin ja pohjien tekoon • piha- ja viherrakentamiseen Meiltä myös ISODRÄN-salaojitus/eristyslevy • tuotteet ja asennukset Teemme kaikenlaiset maanrakennusurakat niin yrityksille kuin yksityisillekin!

✆ 050 566 2376

Ota yhteyttä!

www.aura-kaivuu.com aurakaivuu.gmail.com

Julkisivupesut, konepesut, öljysäiliöiden pesut, kuivaimutyöt ja graffitien poistot, kaivojen puhdistus...

(02) 435 4700, 044 700 2972

(02) 8232 711, 044 7002971 044 700 2970

myynti@pesujaimu.com timo.roos@raumantankkihuolto.com jorma.rantala@raumantankkihuolto.com helena.rantala@raumantankkihuolto.com

www.pesujaimu.com

24 H 024 362 400 Dreamstime.com

Kiinteistöjen korjausvelan ja ylläpitokulujen kasvaessa taloyhtiöt isännöitsijöineen ovat suurien päätösten edessä. Varsinkin 1970-luvulla rakennetuissa kiinteistössä joudutaan lähivuosina toteuttamaan suuria, hintavia ja kuormittaviakin saneerauksia. Koska vaihtoehtoja on paljon, taloyhtiöt tasapainottelevat sen suhteen, millaiset ratkaisut hyödyttäisivät parhaiten kiinteistöä – ja sen osakkaita ja asukkaita. Siinä missä joku osakas on saattanut asua taloyhtiössä sen rakentamisesta lähtien,

on toinen voinut saada huoneiston joko perintönä tai hankkinut sen sijoitusmielessä. Viime vuosina voimakkaasti kasvanut ryhmä taloyhtiöissä ja niiden hallituksissa ovatkin juuri asuntosijoittajat. Sijoittajaosakkaitakin on toki monenlaisia, mutta heitä yhdistävä tekijä on yleensä halu saada sijoitukselle tuottoa. Asuntosijoittaja voikin olla jopa asukasta kiinnostuneempi taloyhtiön kuluista sekä kiinteistön arvon säilyttämisestä – tai jopa nostamisesta – parantaakseen asuntonsa vuok>>

SUURTEHOIMUROINNIT: HIEKKA • PURU • VILJA • VILLA YM. VIEMÄREIDEN: AVAUKSET • TV-KUVAUKSET • SULATUKSET • JUURIEN POISTOT • JULKISIVUPUHDISTUKSET • PAINEPESUT • RASVA-, SADEVESI- YM. KAIVOJEN PUHDISTUKSET • IMUAUTOPALVELUT

www.raisionpesuhuolto.fi

TURUN KIINTEISTÖÄSSÄ OY Puh. 0400 521 258 /24h Riimukatu 12, 20380 TURKU Luotettavaa ja joustavaa kiinteistöhuolto- ja siivouspalvelua yli 25 vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla. huolto@kiinteistoassa.fi www.kiinteistoassa.fi Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

15


Kun osakkaille kerrotaan, että jokin iso hanke tulee viiden vuoden päästä, heillä on aikaa valmistautua siihen tavalla tai toisella.

ratasoa. – Sijoittajaosakkaat ovat pääsääntöisesti kiinteistöalan ammattilaisia, joiden kanssa on mielekästä asioida. Usein he tulevat myös valituksi hallituksiin. Mielestäni joskus on hyväkin, että hallituksessa on joku ulkopuolinen, joka näkee paremmin kokonaisuuden, toteaa Lännen Isännöintipalvelu Oy:n isännöintipäällikkö Susu Tossavainen, joka toimii vierailevana asiantuntijakouluttajana Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK). Hänen mukaansa asuntosijoittajille ei välttämättä riitä sama tieto mikä asukasosakkaille, vaan isännöitsijä voi joutua perustelemaan heille tarkemmin taloyhtiössä tehtäviä toimenpiteitä ja huomioimaan esimerkiksi verotuskysymykset yhtiön rahoitusasioissa eri tavoin. Isännöitsijän onkin osattava etsiä eri vaihtoehtoja niin taloyhtiön ylläpitoon kuin rahoitusvaihtoehtoihin. – Sijoittajat ovat kasvava ryhmä isännöinnin ammattitutkinnossakin. Heillä voi olla omistuksessaan kokonaisia kerrostaloja, ja he haluavat perehtyä isännöinnin tehtäväkenttään ja

16

samalla osoittaa osittain osaamisensa sijoituskohteissaan, toteaa myös isännöinnin vastuukouluttaja Anna-Maija Eskola TAKK:ilta. Esimerkiksi kiinteistöalaan vaikuttavat lait ja säännökset muuttuvat ripeässä tahdissa, joten isännöitsijät kaipaavatkin lisäkoulutusta ja -tietoa, olipa takana sitten jo miten pitkä kokemus alalta tahansa. TAKK:illakin on pyritty huomioimaan isännöinnin tämän päivän vaatimukset, ja suunnitteilla oleva uusi isännöinnin erikoisammattitutkinto tarjoaa mahdollisuuden päivittää osaamista ajan tasalle. Tutkinnossa painotetaan esimerkiksi erilaisten vaihtoehtojen etsintää asiakkaalle: vaikka taloyhtiön hallitus viime kädessä tekee päätökset, on isännöitsijän tehtävä tarjota juuri varteenotettavia vaihtoehtoja ja tietoa päätösten tueksi. Suurissa saneerauksissa on huomioitava paljon

Kasvava korjausvelka tuo haasteita varsinkin vanhempien taloyhtiöiden ylläpitoon: isännöitsijän on samalla kertaa mietittävä, miten säilyttää kiinteistön arvo

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

ja varmistaa sille pitkä elinkaari ja silti pitää asumiskustannukset siedettävinä tavallisille asukasosakkaille – asumismukavuudesta tinkimättä. Siinä missä asuntosijoittaja voi nähdä remontin järkevänä tapana parantaa sijoituksensa arvoa ja ottaa sen ilahtuneena vastaan, asukasosakasta voi puolestaan huolettaa, onko pitkäaikaisessa kodissa enää mahdollista asua, mikäli yhtiövastike nousee kohtuuttoman suureksi korjausten ja parannusten myötä. Joskus tilanne on toisinkin päin: jos huoneisto on esimerkiksi linjasaneerauksen vuoksi vailla vuokralaista puolikin vuotta, on se iso menetys sijoittajaosakkaalle. Hoitovastikkeet peritään samalla tavalla oli asukkaita tai ei, ja vesimaksu on pääsääntöisesti ainoa, josta voi saada vapautuksen. Tossavainen toteaakin, että isännöitsijän on osattava tehdä valintoja erilaisten vaihtoehtojen välillä pohtiessaan ratkaisuja. Olipa kyse sitten taloudesta tai korjauksista, nykyään ei ole enää vain yhtä ilmeistä vaihtoehtoa. Etenkin rahoituspäätösten suhteen isännöitsijän kannattaa olla tarkkana, jotta myös

mahdollisten sijoittajaosakkaiden tarpeet tulevat huomioiduiksi. – Sijoittajat huomioidaan taloyhtiön lainaa vaativissa hankkeiden rahoituspäätöksissä siten, että pääomavastikkeet tuloutetaan taloyhtiön kirjanpidossa tuloksi. Vähennysoikeutta ei toki menetä vaikka pääomavastikkeet rahastoidaan: rahoitusvastike lisätään osakkaiden hankintamenoon ja otetaan huomioon sitten aikanaan luovutusvoittoa laskettaessa. Tuloutus on toki mieluisampi, sillä kukapa niitä vuosia vanhoja rahoitusvastikkeita muistaa selvitellä sitten, jos omistusaika on useita vuosia, huomauttaa Tossavainen. Verotushyöty asuntosijoittajalle ei olekaan mikään aivan pieni: esimerkiksi linjasaneerauksessa rahoitusvastike voi olla vähänkin isomman asunnon kohdalla 200 euroa kuussa. Jos sijoittajan vuokratuotto asunnosta on 600 euroa, on hänelle suuri merkitys, saako siitä vähennettyä verotuksessa tuon 200 euroa vai ei. Yksittäisen talossa asuvan osakkaan osalta taas ei ole niin merkitystä tuloutetaanko pääomat vai rahas-


toidaanko ne. Suurten korjaushankkeiden osalta päätöksiin vaikuttaa kiinteistön teknisten tarpeiden ja taloudellisten asioiden lisäksi väistämättä myös asumisviihtyvyys. Asukasosakas tuskin haluaa elää vuodesta toiseen työmaan keskellä, ja myös sijoittajaosakasta voi huolettaa, löytyykö vuokralaista ollenkaan, mikäli kiinteistöön on lähiaikoina tiedossa suuria remontteja. – Onneksi hallituksen kunnossapitotarveselvitys on taloyhtiössä nyt pakollinen, se on tuonut hyvän lisän suunnitelmalliseen kunnossapitoon. Se oli erittäin tervetullut muutos, toteaa Tossavainen. Kun osakkaille kerrotaan, että jokin iso hanke tulee viiden vuoden päästä, heillä on aikaa valmistautua siihen tavalla tai toisella. Hyvä ennakkotiedottaminen palvelee myös asuntosijoittajia, sillä tulevat ostajatkin saavat näin helposti selville, mitä remontteja taloyhtiöön on tulossa ja mitä on jo tehty. Hyvä ylläpito pitää hoitovastikkeet kohtuullisina

Pitkäaikaiset asukasosakkaat eivät aina välttämättä ilahdu asuntosijoittajien haaliessa asuntoja taloyhtiöstä. Sijoitusasuntojen vuokralaiset aiheuttavat häiriötä useimmiten enemmän kuin osakkaat, myöntää Tossavainen. Kun isännöitsijä kirjoittaa häiriötapauksesta varoituksen vuokralaiselle, siitä menee tieto myös osakkaalle. Yleensä vuokralaisella, jolle annetaan varoituksia, voikin olla myös vuokrarästejä, joten kaikille osapuolille on tärkeää, että isännöitsijä tekee sijoittajaosakkaan kanssa yhteistyötä tilanteen selvittämiseksi. Häiriötä aiheuttavasta vuokralaisesta päästään eroon nopeiten ja omistajalle edullisimmin vuokranantajan päättäessä vuokrasuhteen.

Kaiken kaikkiaan asuntosijoittajilla on pääsääntöisesti myönteinen vaikutus taloyhtiön ylläpitoon. – Jos sijoittajaosakkaita on taloyhtiössä paljon, sen huomaa yleensä myös talousarviosta; käyttökorvaukset ovat lähempänä oikeaa tasoa ja niitä on useampia. Itselläni on osunut kohdalle yksi talo, jossa jopa kaukolämpö oli huoneistokohtaisessa mittauksessa, kertoo Tossavainen. Mitä enemmän taloyhtiössä on käytön mukaan laskutettavia asioita, sitä paremmin vastikkeet ja käyttökorvaukset kohdentuvat käyttökohteisiinsa ja maksajanakin on itse käyttäjä. Tossavainen toteaa, että huoneistokohtaisen mittauksen takana olevat vesi, sähkö ja lämpö myös pienentävät selkeästi energiankulutusta ja tuovat siis kustannussäästöjä koko taloyhtiölle: – Jos vesimittaus on käytössä, vedenkulutus putoaa vähintään neljänneksen. Lisäksi sen myötä ihmiset ilmoittavat vuotavista WC-istuimista ja hanoista huoltoyhtiölle huomattavasti ripeämmin. Sijoittaja voikin usein nähdä kokonaisuuden paremmin kuin yksittäinen osakas, joka on saattanut asua taloyhtiössä jo 30 vuotta. Jos taloyhtiössä on paljon sijoittajaosakkaita, se näkyykin yleensä myös hoitovastikkeiden suuruudessa: usein juuri sijoittaja on halunnut tuoda taloyhtiöön kulutusperusteisen laskutuksen esimerkiksi veden osalta. – Mitä hoitovastikkeeseen tulee, en ole henkilökohtaisesti törmännyt yhteenkään sijoittajaosakkaaseen, jonka intresseissä on pitää hoitovastike mahdollisimman alhaisena ja siten aiheuttaa taloyhtiölle korjausvelkaa. Sijoittajaosakkaat tietävät, että omaisuus täytyy pitää kunnossa, toteaa Tossavainen. l

• VAIHTOLAVAT • TALVIKUNNOSSAPITO • LUMEN POISAJOT • Nykyaikainen kalusto ja osaava henkilökunta • Paikallinen joustava palvelu 25 vuoden kokemuksella • Soita ja pyydä tarjous!

mkj.fi MKJ Palvelut Oy Telekatu 1, 20360 Turku, laskutus@mkj.fi Mika Alitalo puh. 050 586 0586 mika.alitalo@mkj.fi

Kim Alitalo puh. 050 530 8080 kim.alitalo@mkj.fi Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

17


KOLUMNI

Sirpa Pietikäinen Kirjoittaja on Euroopan Parlamentin jäsen. sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu

Kaatopaikan sijaan korjaamolle

18

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

Olen ostanut elämässäni kolme tu-

ja kulutustavoissamme tämän on

Tämä ei varsinaisesti kannusta

lostinta. Yksikään niistä ei elänyt

2050-luvulle tultaessa arvioitu

kuluttajia ostamaan laadukkaita tai

kovinkaan pitkään ikään ja ongel-

nousevan neljään maapalloon. Yh-

kestävämpiä tuotteita: kun hintaa

mien ilmetessä korjaus oli joko

tälössä on selkeä ongelma: meillä

ei voi suoraan verrata kestävyy-

mahdotonta, äärimmäisen vaikeaa,

ei ole kuin yksi maapallo.

teen, katoaa kannustin panostaa

kallista tai kaikkia kolmea yhtälail-

Vuoden 2014 Eurobarometri

tuotteisiin rahallisesti. Tämä vahin-

la. En ole murheideni kanssa yksin,

-tutkimuksen mukaan 77 prosent-

goittaa niitä tarvarantuottajia, jotka

eivätkä ongelmat rajoitu vain tulos-

tia eurooppalaisista haluaisi mie-

oikeasti panostavat kestävämpiin

timiin: tutkimusten mukaan iso

luummin korjata vanhat laitteensa

tuotteisiin. Juttelin hiljattain Philip-

joukko eurooppalaisia on sitä miel-

kuin ostaa uuden. Suurimmassa

sin edustajan kanssa. Häntä korpe-

tä, että sähköiset kodinkoneet ja

osassa tapauksista kaupoille kui-

si se, etteivät kuluttajat tartu val-

huipputekniset laitteet on varta

tenkin joudutaan, sillä vanhan lait-

mistajan pitkäkestoisiin lamppuihin

vasten suunniteltu niin, etteivät ne

teen korjaaminen ja huolto tulisi lii-

jotka ovat – myönnettäköön – kal-

kestä.

an kalliiksi. Ongelmana on myös

liimpia kuin useimmat verrokkinsa,

Kuluttajan näkökulmasta ennen

varaosien puute, laitteen suunnitte-

mutta tulevat kuitenkin käytössä

aikojaan rikkoutuvat kodinkoneet

lu niin, että pienikin vika johtaa

kestävyytensä vuoksi kuluttajalle

ovat eittämättä taloudellinen rasite;

koko laitteen toimimattomuuteen

kokonaisuudessaan halvemmaksi.

maapallomme näkökulmasta li-

tai ohjelmistopäivitysten puute. On-

Mutta käsi ylös: kuka meistä laskee

sääntynyt tuotekirjo yhdistettynä

gelmia on myös kuluttajille suun-

sen, onko olohuoneen lukulampun

tuotteiden lyhentyneeseen ikään on

natuissa tiedoissa: saatavilla ei ole

valo loistanut 5 000 vai 10 000

katastrofi. Käytämme jo tällä het-

tietoa laitteen odotetusta eliniästä,

tuntia. Aivan.

kellä noin puolentoista maapallon

ei sen sisältämistä materiaaleista,

Euroopan parlamentti vaati hil-

verran resursseja joka vuosi. Ilman

ei mahdollisuudesta korjata, muo-

jattain hyväksytyssä päätöslausel-

syvällekäyvää muutosta tuotanto-

kata tai päivittää tuotetta.

massa asiantilaan muutosta. EU-


KIINTEISTÖHUOLTO JA SIIVOUS 0400 525 741 | info@kiinteistohuoltotimovirta.fi www.kiinteistohuoltotimovirta.fi

peltisaari.fi

alueella olisi otettava käyttöön

myydä ainakin yhtä hyvin ja mie-

tuoteryhmittäin laadittavat kestä-

luummin huomattavasti parem-

vyyttä koskevat vähittäisvaati-

min kuin vanhojen. Erityisesti

mukset. Tuotesuunnittelussa tulisi

tämä logiikka näkyy matkapuhe-

kieltää keskeisten osien kuten pa-

linmarkkinoilla. Pidempi käyttöikä

ristojen tai akkujen kiinteää kiin-

ja tuotteen korjattavuus ja muo-

nitystä itse tuotteeseen. EU:ssa

kattavuus sotii tätä logiikkaa vas-

tulisi myös ottaa käyttöön testit,

taan. Tarvitaan koko ansaintalogii-

joilla voitaisiin havaita tuotteiden

kan uudelleenajattelua, askelta

suunniteltu vanheneminen eli

omistajuudesta kohti vuokrausta.

tuotteeseen tarkoituksellisesti si-

Tarvitaan myös lainsäädännölli-

säänrakennettu lyhyt käyttöikä.

siä keinoja, erityisesti tuotesuun-

Samalla kuluttajille suunnattavaa

nittelua koskevia sitovia sääntöjä.

tiedotusta tulisi parantaa esimer-

Niin kutsuttu ekodesign -direktiivi

kiksi uudella eurooppalaisella

on tässä keskeisessä osassa,

merkinnällä, josta selviäisi tuot-

mutta direktiivi kaipaa päivitystä

teen kestävyys, ekologinen suun-

erityisesti kattavuutensa osalta:

nittelu, mahdollisuus osien muut-

kestävyyttä ja korjattavuutta kos-

tamiseen sekä tuotteen korjatta-

kevien perusperiaatteiden tulisi

vuus.

kattaa kaikki tuoteryhmät.

Tuotevalmistajien koko kannat-

Tuloksena olisi moninkertainen

tavuuden pohjaksi on laskettu

win-win -tilaisuus: voittajia olisivat

myynnin jatkuva kasvu: yhä vain

niin kuluttajat, talous, yhteiskunta

uusien tuotteiden ja mallien pitää

kuin koko maapallo.

Myllyojankatu 8, 24100 Salo, p. 02 721 2300

Asfaltti Sarvo Oy • Asfaltointi • Laatoitus ja maisemarakennus • Maanrakennus • Viemäröintityöt • Lumityöt ja lumenpudotukset • Koneiden vuokraus • Maa-ainekset

Petterinpellontie 1, 21200 Raisio asiakaspalvelu@asfalttisarvo.fi | www.asfalttisarvo.fi Kari-Pekka Oksa puh. 0400 787 393 Jukka Nieminen puh. 050 448 5445 Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

19


Saukonmäen alue Tampereella on kokonaisuudessaan rakennettu 1960-70-lukujen taitteessa ja sen rakennukset ovat varsin tyypillisiä oman aikansa taloja. Alueen kahdeksassa yhtiössä on menossa isojen remonttien aika. Osa on jo saanut remontit tehtyä, osalla ne ovat vasta tulossa.

lll

Teksti: Elina Salmi

Monta remonttia yhdellä kertaa Kun talon on tullut siihen ikään, että linjasaneeraus – tutummin putkiremontti – on ajankohtainen, kannattaa hanketta suunniteltaessa miettiä, mitä muuta voidaan uusia samalla kertaa. Remontti aiheuttaa epämukavuutta ja kustannuksia joka tapauksessa, mutta remontteja yhdistelemällä saatetaan parhaassa tapauksessa säästää pitkä penni.

20

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017


Remontteja yhdistelemällä on parhaimmillaan saavutettu jopa useamman kymppitonnin säästö verrattuna siihen, että niitä tehtäisiin erikseen ja ripottelemalla.

Vuosittain parikymmentä tuhatta taloyhtiötä tulee siihen ikään, että käyttövesiputkisto ja viemäriverkosto ovat elinkaarensa loppupuolella. Edessä on siis talotekniikan saneeraus. Ison korjaushankkeen yhteydessä kannattaa teettää muitakin korjauksia ja parannuksia – erityisesti jos remontti tehdään perinteisin menetelmin eli putket uusimalla. Kun kerran kerrosten välillä olevat kuiturakenteet joudutaan joka tapauksessa avaamaan, on kätevää ja edullisempaa tehdä monta remonttia yhdellä riesalla. – Linjasaneerauksen yhteydessä on viisasta tarkastella ainakin pesuhuoneiden, ilmanvaihdon, sähkö- ja telejärjestelmän ja vaikkapa lämmitysjärjestelmän tilaa, toteaa isännöitsijä Matti Leminen. Hän isännöi monen muun yhtiön ohella tamperelaista Saukonmäen kokonaisuutta, johon kuuluu yhteensä kahdeksan itsenäistä taloyhtiötä. Yhtiöillä on yhteinen tontti, jonka ne omistavat Saukonmäki Oy:n kautta. Talot on rakennettu 1970-luvulla, joten jokaisessa alueen yhtiössä on isojen remonttien aika. Osassa ne on jo tehty, osassa vasta tulossa. – Itse käytän mieluummin ilmaisua talotekniikkaremontti, kun puhutaan kansankielellä putkiremontista. Ainakin näissä Saukonmäen yhtiöissä on isoon talotekniikkaremonttiin yhdistetty useita muita remontteja. Linjasaneerauksen kanssa yhtaikaa on Lemisen mu-

kaan järkevää uusia monia asioita – yhtiöstä riippuen. Sellaisia ovat esimerkiksi hissien uusinta ja yleisten tilojen, kuten porrasaulan ilmeen päivitys, tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen, liikkumisen helpottaminen ja vastaavantyyppiset asiat. Lämmitysjärjestelmää voidaan parantaa tai tarvittaessa uusia sähkö- tai telejärjestelmä. Ilmanvaihto ja siihen liittyvät parannukset ovat hyvin tyypillisiä ”kylkiäis”-remontteja. Myös poistoilman lämmön talteenotto sopii toteutettavaksi ison remontin yhteydessä, mikäli se todetaan laskelmin kannattavaksi investoinniksi. – Remontteja yhdistelemällä on parhaimmillaan saavutettu jopa useamman kymppitonnin säästö verrattuna siihen, että niitä tehtäisiin erikseen ja ripottelemalla. Suunnittelutyöt sekä purku- ja pintatyöt tarvitsee tehdä vain kertaalleen. Samoin hinnassa taloyhtiö saattaa säästää, kun asiat neuvotellaan yhdellä kertaa. Useamman yhtiön yhteisistä remonteista Lemisellä ei kuitenkaan ole erityisen hyvää sanottavaa. Niitäkin on Saukonmäessä kokeiltu. – Jokaisella yhtiöllä on kuitenkin oma hallinto ja jokainen joutuu hakemaan itse rahoituksen hankkeisiinsa. Lisäksi tulee herkästi vääntöä siitä, saavatko osallistuvat yhtiöt varmasti yhtä suuren hyödyn remonttien yhdistämisestä. Merkittävää säästöäkään ei ole saatu sillä keinolla syntymään. >>

Putkiremonttien ja muun korjausrakentamisen ammattilainen!

TILAA TALOYHTIÖSI PUTKIREMONTTI AVAIMET KÄTEEN -PERIAATTEELLA – KVR-URAKKANA!

010 504 0400 | www.jmartti.fi | Reivikatu 1, 20540 Turku

JULKISIVUSANEERAUKSET AMMATTITAIDOLLA VS:n RAPPAUS JA MAALAUS OY

www.vs-rappaus.fi Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

21


PTS:n ei tule perustua arvailuun Vuonna 2010 uudistunut asunto-osakeyhtiölaki toi hallitukselle velvoitteen esittää vuosittain yhtiökokouksessa selvitys kiinteistön kunnossapitotarpeesta. Tätä vaatimusta vastaava selvitys eli pitkän tähtäimen suunnitelma PTS on ollut ohjenuorana hyvässä kiinteistönpidossa aiemminkin. – Varsinkin pienissä taloyhtiöissä tapaa edelleen sellaista mentaliteettia, että hoidetaan asiat omin maallikkovoimin. Hallitus laatii isännöitsijän kanssa kunnossapitoselvityksen viideksi vuodeksi eteenpäin ja täyttää lain kirjaimen. Tällaiseen paperiin on yleensä vedetty ranskalaisin viivoin muutama korjaus. Ammattilaisesta tämä ei kuulosta hyvältä. Jos suuria korjauksia mitoitetaan ja ajoitetaan väärin, kuka on vastuussa?, kysyy aluejohtaja Tapio Kuurimo

22

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

Raksystems Anticimexistä. Suunnittelun puute saa korjaukset kasautumaan

VTT:n selvityksen mukaan taloyhtiö voi säästää korjauskuluissaan pitkän aikavälin tarkastelussa 25–30 prosenttia, jos korjaukset tehdään huolellisesti valmistellen ja suunnitellen sen sijaan, että annetaan korjausten kasaantua vaurioita odotellen. Huolellista valmistelua varten tarvitaan ammattilaisen tekemään arvioon perustuvaa todenmukaista tietoa kiinteistön kunnosta. – Usein kuntoarviot ja -tutkimukset nähdään ylimääräisenä kulueränä ja suoraan korjauksiin meneminen halvempana. Kiireellä tehtävät vauriokorjaukset ovat kuitenkin kalliimpia kuin ennakoivat korjaukset.


Kärsämäentie 35, 20360 Turku, puh. (02) 233 0840 Yrjönkatu 15 A, 28100 Pori, puh. 045 657 8008 Puuvillakatu 4 A 1, 30100 Forssa, puh. 040 756 8827

www.julkisivukonsultointi.fi

Kiinteistöarviointitoimisto R. Rehnberg Oy Ilman pitkäjänteistä suunnittelua suurten remonttien yhdistämiseen saatetaan ajautua tahattomasti.

0400 364 465

asiakaspalvelu@kiarto.�i

www.kiarto.�i

50 vuoden elinkaaritarkastelussa saadaan merkittäviä säästöjä, kun korjaukset tehdään ajallaan hyvin ennalta suunnitellen. Kuurimo sanoo liian myöhään korjaamisen olevan harmillisen tuttu ilmiö. Kalliiden yksittäisten hätäkorjausten ohella toinen suunnittelemattomuudesta aiheutuva ongelma on korjausten kasautuminen. Taloyhtiö joutuu puun ja kuoren väliin, kun useita välttämättömiä korjauksia osuu samaan saumaan ja rahoituksen saanti on kiven alla. Lyhytnäköisyys käy kalliiksi

Miten suunnitelmallisuus sitten toteutuu käytännössä? PTS:ää varten tarvitaan ammattilaisen tekemä kuntoarvio, jota täydennetään tarpeen mukaan perusteelli-

semmilla kuntotutkimuksilla. – Jos kiinteistön kunnosta ei ole muuta tietoa, lähdetään liikkeelle kuntoarviosta. Se on kohteessa tehtävä "yleislääkärikierros", jossa selvitetään rakennuksen kuntoa ja määritetään samalla kohtia, jotka vaativat tarkempaa perehtymistä, kuntotutkimusta eli "erikoislääkärin" tutkimusta, havainnollistaa Kuurimo. PTS:stä taloyhtiö näkee, mikä on arvio kiinteistön teknisestä kunnosta, koska kannattaa tehdä korjauksia ja mikä niiden kustannusarvio on. – PTS käsittää teknisen näkemyksen, toinen puoli asiaa on taloyhtiön taloudellinen tilanne. Kun PTS:n perusteella laaditaan korjausohjelmaa, siinä on huomioitava myös yhtiön resurssit hoitaa korjauksia. l

KOSTEUSVAURIOSANEERAUKSEN AMMATTILAINEN JO VUODESTA 1996

KUIVAUKSET KARTOITUKSET KOSTEUSMITTAUKSET RAKENNUSTYÖT HAJUNPOISTOT MÄRKÄTILAVALVONNAT VAHINKOPÄIVYSTYS 24 h

02 244 4060

www.vskiinteistokuivaus.fi

AUKTORISOITU VAHINKOALAN URAKOITSIJA Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

23


Pixabay.com

lll

Teksti: Elina Salmi

Purkava lisärakentaminen voi kannattaa kasvukeskuksissa 24

OmakiinteistĂś Varsinais-Suomi 3 | 2017


100% taloyhtiöasiakkaista suosittelee!

Kun vuosikymmenten aikana laiminlyödyt remontit lankeavat yhtä aikaa tehtäviksi, voi talon peruskorjaus tulla lähes yhtä kalliiksi kuin uuden rakentaminen. Talo on toisin sanoen tullut elinkaarensa päähän. Silloin kannattava vaihtoehto voi olla purkava lisärakentaminen.

Purkava lisärakentaminen tarkoittaa sitä, että tontilla oleva rakennus puretaan joko osittain tai kokonaan ja tilalle rakennetaan uusi, vanhaa kerrosalaltaan suurempi ja enemmän asuntoja sisältävä rakennus. Jos rakennus puretaan kokonaan, voidaan uusi suunnitella nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi niin tontin käytön kuin myös pohjaratkaisujen ja talotekniikankin osalta. Tämä voi olla kiinnostava ja varteenotettava vaihtoehto silloin, kun vanhan rakennuksen peruskorjaaminen tulee huomattavan kalliiksi verrattuna uuden rakentamiseen. Tällä hetkellä talon purkupäätös vaatii yhtiökokouksen yksimielisen päätöksen. Oikeusministeriössä on meneillään hanke, jossa selvitetään sitä, voitaisiinko ja pitäisikö asunto-osakeyhtiölakia lieventää tältä osin nykyisestä yksimielisyysvaatimuksesta määräenemmistövaatimukseen. VTT selvitti asiaa viime syksynä

VTT teki viime syksynä hankkeeseen liittyen selvityksen, jossa tarkasteltiin purkavan lisärakentamisen keinoja, mahdollisuuksia ja vaikutuksia ensisijaisesti asunto-osakeyhtiön näkökulmasta. Samoin selvitet-

tiin päätösvaatimuksen lieventämisen vaikutuksia moiseen ryhtyvän taloyhtiön hallintoon ja rahoitukseen. Samoin selvitettiin yleisemmällä tasolla purkavan lisärakentamisen vaikutuksia rakennusmarkkinoihin ja asuntokauppaan sekä asuntovarallisuuden ja maankäytön tehostumisesta saatavan hyödyn jakautumista yhtiön osakkaiden, sijoittajien ja kunnan kesken. Kasvukeskusten tiivistysrakentamisesta ja maankäytön tehostamisesta on keskusteltu jo pidempään ja purkava lisärakentaminen nähdään siinä oivallisena vaihtoehtona. On paljon ihmisiä, jotka haluaisivat asua keskustan tuntumassa lähellä palveluita, joten tilausta jo rakennettujen alueiden tiivistämiselle on.

Tiedätkö, missä kunnossa taloyhtiösi katto on? Tilaa ilmainen Kattokatselmus, se säästää aikaa ja rahaa.

20 000 100 %

toteutettua kattoremonttia aikataulussa taloyhtiöiden remonteissa

1

sopimus, tekijä, työkierros ja lasku

+

kestävimmät kattovarusteet

Kasvava, vetovoimainen kaupunkiseutu saattaa hyötyä

Meillä on paljon rakennuskantaa, joissa asuntojen koko ja tilankäyttö eivät vastaa enää väestöpohjaa tai nykypäivän vaatimuksia. Usein korjauksia on myös viivytelty ja sitten ollaankin tilanteessa, jossa rakennuksen korjauskustannukset nousevat korkeiksi. Silloin purkavaa lisärakentamista puoltavat

Paikalliset pojat!

Soita 019 211 3900

>>

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

25


Saneerausalan ammattilainen

SANEERAUSOSEAANI OY 0400 527 317 Jari Laine VTT-C-10825-33-14 Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

monet seikat. Ensinnäkin uusi rakennus voidaan suunnitella paremmin nykyajan vaatimuksia vastaavaksi esimerkiksi koon ja esteettömyyden osalta. Samoin talotekniikka saadaan jo alun alkaen nykypäivän vaatimusten tasalle. Kunnallistekniikka ja muu tarvittava infra on valmiiksi olemassa, joten sitä voidaan hyödyntää uutta rakennettaessa. Suurissa kasvukeskuksissa on väljästi kaavoitettuja, 1960-70-luvuilla rakennettuja alueita, joilla rakennukset ovat niin teknisen kuin taloudellisen elinkaarensa päässä. Purkava lisärakentaminen nähdäänkin keinona tiivistää kaupunkirakennetta, kehittää jo olemassa olevia asuinalueita kokonaisvaltaisemmin ja estää vanhojen

• • • • •

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset Materiaalien näytteenotot Asbestialan purkutyöt Pölyämättömät purkutyöt Ilmanmittaukset

www.asbestisaneerausturku.fi

lähiöiden rapistuminen. Lisärakennusoikeuden tuottama taloudellinen hyöty riippuu voimakkaasti kohteen sijainnista. Purkava lisärakentaminen on tutkimisen arvoinen vaihtoehto erityisesti kasvukeskuksissa hyvien julkisten liikenneyhteyksien tuntumassa. Huono puoli on hankkeen pitkä kesto, sillä kaavamuutoksineen koko prosessi voi kestää kuudesta kymmeneen vuotta. Hankkeita on jäänyt tästä syystä idea-asteelle. Selvityksen mukaan purkava lisärakentaminen saattaa olla taloudellisesti kannattavaa väljästi rakennetuilla, kasvavilla kaupunkiseuduilla, joissa asunnoille on jo valmiiksi kysyntää. Taloudellinen yhtälö on kuitenkin tapauskohtainen, koska kannattavuus riippuu kiinteistöstä

JULKISIVU-URAKOINTIA VUODESTA 1986

Pyydä tarjous »

tai soita: 02 646 4700 Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

Lähde: VTT Oy:n raportti asunto-osakeyhtiöiden purkavasta lisärakentamisesta

SAUMAUS - TIIVISTYS - MAALAUS JA MUUT JULKISIVUTYÖT KUN LAATU ON KRITEERI

26

itsestään, ympäröivästä alueesta ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Suomessa on toteutettu vasta muutamia tämäntyyppisiä projekteja, joten eduista ja haitoista on vielä kovin vähän tietoa. Koska nykyinen asunto-osakeyhtiölaki vaatii yksimielisen päätöksen rakennuksen purkamisesta, on se omiaan jarruttamaan hankkeiden suunnittelua. Toteutetuissa kohteissa asuntoosakeyhtiö on usein ollut pakkopäätöksen edessä esimerkiksi rakennuksen perustusten pettämisen takia. l


ILMOITUS

Asbestisaneerauksessa hyvä suunnittelu ja suojaus on tärkeää Purkava Oy puhdistaa haitta-aineet tarkasti ja luotettavasti. Yritys huolehtii myös tarvittavista luvista, ilmoituksista ja jälki-ilmamittauksesta. Asbestipurkutyöt saa luotettavasti ja tilat hyvin suojattuina. Länsi-Suomen alueella toimiva Purkava Oy on kokenut ja ammattitaitoinen asbestipurkuun erikoistunut yritys. – Asiakkaan ei tarvitse huolehtia mistään. Me hoidamme myös ennakkoilmoituksen aluehallintovirastolle ja teemme kohteen turvallisuussuunnitelman, asbestipurkutyönjohtaja Petri Grönqvist kertoo. Purkava Oy:n päätoimiala on asbestinpurku, mutta myös puhdaspurkua tehdään kohteissa, joissa pölynhallinta on erityisen tärkeää. Yrityksen voi tilata paikalle esimerkiksi kun vesivahingon jälkeen rakenteista löytyy haitta-aineita. Myös palokohteiden rakenteiden purkaminen kuuluu työalaan. – Palokohteissa poistamme erityisesti nokea sekä myös mahdollisen asbestin. Asiakkaina on rakennusyrityksiä, vahinkosaneerausyrityksiä, isännöitsijöitä, taloyhtiöitä ja yksityishenkilöitä. Tarjousta voi pyytää puhelimitse tai sähköpostitse ja työ suunnitellaan paikan päällä. Asbestin purkaminen on valvottua ja luvanvaraista työtä, joka vaatii ammattitaitoa.

montin suunnitteluvaiheessa. Monet kohteet ovat keittiöitä ja kylpyhuoneita, joiden laastit sisältävät asbestia. Saneerauskohteet voivat olla yksittäisiä huoneita tai koko taloyhtiön kattavia linjasaneerauksia. Länsi-Suomen alueella kohteet ovat pääosin 1950–70 -lukujen taloja, jotka ovat tulleet saneerausikään. Tilojen suojaus ja alipaineistus ovat tärkeä ensimmäinen työtehtävä ennen varsinaista asbestinpurkutyötä. Lyhimmällään saneeraustyö, kuten keittiön laatoituksen poisto eri työvaiheineen, tapahtuu kahdessa työpäivässä. Yleensä suositellaan asbestia sisältävien kaikkien putkieristeiden poistoa kokonaan ja esimerkiksi kylpyhuoneen rakenteiden purkamista betonipinnalle asti. Asbestia ei aina voi nähdä silmämääräisesti ja sen kotelointi siirtää ongelmaa eteenpäin. Puhdas betonipinta kuivuu hyvin ja siihen voi huolettomasti rakentaa uutta päälle. Purkava Oy suorittaa myös tarvittavan jälkisiivouksen sekä jälki-ilmamittauksen, jossa todetaan purkutilan puhtaus. Työn luovutusasiakirjaan tulee todistus ilmamittauksesta sekä alipaineistusta osoittava mittaustuloskäyrä.

Asbestiputkieristeet kokonaan pois

Työt tehdään laadukkaasti

Tilaajan pitää teettää asbestikartoitus jo re-

Rakennuksessa on mahdollista asua tai työs-

kennellä töiden ajan, mutta koneista tulee jonkin verran meteliä, minkä vuoksi monet ovat sen ajan muualla. Maltillista kasvua hakeva Purkava Oy työllistää tänään reilut kymmenen henkilöä. Rakennusliike Aspron tytäryhtiö on toiminut reilun vuoden ja töitä on paljon, mutta Purkava Oy pystyy toimimaan hyvin nopeallakin aikataululla. – Olemme panostaneet työhön ja välineistöön. Teemme työmme alusta loppuun laadukkaasti, Petri Grönqvist kertoo.

PURKAVA OY Purkava Oy Niemeläntie 3 B, 20780 KAARINA info@purkava.fi Työnjohtajat Petri Grönqvist, p. 050 595 5400, petri.gronqvist@purkava.fi Mikko Ehrlund, p. 040 755 2328 mikko.ehrlund@elisanet.fi

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

27


lll

Teksti: Elina Salmi

Kattoturva kuntoon Rakennuksen katolla liikkumiseen kohdistuu lukuisia turvallisuuteen liittyviä määräyksiä. Tuoreimmat löytyvät pelastuslaista, jota uusittiin vuonna 2011. Onhan teidän yhtiössänne asiat kunnossa? Kannattaa tarkistaa asia pikimmiten, sillä vastuu on määräysten mukaan taloyhtiön hallituksella ja isännöitsijällä.

28

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017


KATTOHUOLLOT JA -SANEERAUKSET

Katon turvavarusteet on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti. Tarkastuksen voi tehdä nuohooja, joka normaalikäynnin yhteydessä käy läpi varusteiden riittävyyden, kiinnitykset ja kunnon.

Talon katolla käy monen eri alan ammattilaisia. Nuohooja on ehkä säännöllisin vieras. Lisäksi sinne saattaa kiivetä antenniasentaja, kattoa huoltavat henkilöt tai lumenpudottajat. Kaikille on yhtä tärkeää, että katon turvavarusteet ovat kunnossa. Kattoturvallisuuteen liittyvät määräykset ovat yksiselitteisiä: kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla on huolehtia siitä, että rakennuksessa ja sen katolla on määräysten mukaiset, riittävät turvavarusteet ja että ne myös pidetään kunnossa. Vähintään yhtä tärkeä osa kattoturvaa ovat lumiesteet, joilla huolehditaan siitä, ettei rakennus aiheuta vaaraa maan tasalla liikkuville. Taloyhtiössä vastuun kantavat hallitus ja isännöitsijä. Jos katolle meneminen tai siellä työskentely on puuttuvien tai huonokuntoisten turvalaitteiden takia vaarallista, ei katolle pykälien mukaan saa mennä. Huolto- ja korjaustyöt joudutaan silloin tekemään esimerkiksi nostolava-auton avulla – ja siitähän syntyy turhia kustannuksia ja vaivaa. – Normaalin huoltokäynnin yhteydessä pitäisi tarkastaa kattoturvatuot-

Eristysliike Sarttila Oy | Torpankatu 4, 24100 Salo puh. 020 729 1600, 0400 503 078 | sarttila.fi

teiden kunto ja asianmukaisuus, muistuttaa Kattoliiton toimitusjohtaja Mikko Ahtola. – Jos siihen ei oma tai huoltomiehen osaaminen riitä, niin suosittelen, että katolla käy silloin joku kattoalan ammattilainen. Hän pystyy arvioimaan, ovatko katon kulkutiet siinä kunnossa, että nuohooja pääsee siellä turvallisesti kulkemaan ja että mahdollinen lumenpudottaja saa itsensä kiinni jonnekin. Toki myös normaalit huoltokäynnit pitää voida tehdä turvallisesti.

35v

• • • •

Tiilikattojen pesut Myrkytykset Maalaukset Julkisivumaalaukset

www.maalausturku.fi puh. 0400 533 611

Bitumiset vedeneristystyöt ammattitaidolla suorittaa

Kattoturvatuotteiden pitää kestää turvaköyden varaan putoavan paino

Kaikille katolla sijaitseville katon osille – esimerkiksi savupiipuille tai ilmanvaihtolaitteille – on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton ja yhtenäinen kulkutie. Katon kaikkien turvavarusteiden tulee asennettuna kestää niille tarkoitettu kuorma ja niiden pitää olla ilmaston rasituksia vastaan riittävän kestävät. Kun rakennuksen korkeus ylittää yhdeksän metriä, pitää siellä olla myös turvaköysien kiinnitysrakenteet. Lisäksi yli kaksikerroksisten rakennusten

SAUMATONTA KOURUA JA YHTEISTYÖTÄ

>>

jari.kapuinen@peltimies.fi

Pionikuja 5, 20320 Turku Puh. 040 769 0882 E-mail: kimmo.harjunen@skame.fi www.skame.fi

KATTOTURVATUOTTEET TIKASJÄRJESTELMÄT AIDOT KONESAUMAKATOT SADEVESIJÄRJESTELMÄT PELTILISTOJEN KANTTAUS max 6,5m, jopa odottaessa!

& 0400 785 185 0400 204 193 www.peltimies.fi

Kustavintie 1306, 21230 Masku

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

29


Markku Ojala

Ruukki

” 30

Jos katolle meneminen tai siellä työskentely on puuttuvien tai huonokuntoisten turvalaitteiden takia vaarallista, ei katolle pykälien mukaansaa mennä

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

katolle pitää päästä niin sisä- kuin ulkokauttakin. Luonnollisesti lumiesteet ovat tärkeä osa kattoturvallisuutta. Ne täytyy asentaa vähintään sisäänkäyntien, kulkuväylien, talvikäytössä olevien leikki- ja oleskelualueiden ja talotikkaiden kohdalle. Ympäristöministeriön ohjeistus rakennuksen käyttöturvallisuudesta – johon kattoturvakin liittyy – sanoo myös, että katon turvavarusteiden pitää soveltua rakennuksen ulkonäköön ja väritykseen. Erityisen tärkeää tämä on vanhoissa rakennuksissa. Kun sellaiseen lisätään kattoturvavarusteita, ne pitää suunnitella niin, ettei rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella. Kyseessä saattaa siis olla rakennuksen ulkonäköön vaikuttava toimenpide, joka vaatii luvan. Kannattaa tarkastuttaa kattoturva vuosittain

Katon turvavarusteet on tarkastettava ja huollettava säännöllisesti. Tarkastuksen voi tehdä nuohooja, joka normaalikäynnin yhteydessä käy läpi varusteiden riittävyyden, kiinnitykset ja kunnon. Hän sitten raportoi


Huolettaako taloyhtiösi kattoturva? Tilaa veloitukseton

Kattoturvakatselmus Taloyhtiöille suunnatulla Kattoturvakatselmuksella autamme kiinteistön omistajaa ja hallinnoijaa huolehtimaan, että kiinteistö on ympäristölleen ja ihmisille turvallinen. Katselmuksessa havainnoidaan ja dokumentoidaan mahdolliset lumen ja jään aiheuttamat riskit sekä muut mahdolliset katon turvallisuuteen liittyvät korjaustarpeet. Näin puutteet voidaan hoitaa kuntoon ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoa.

Soita

0 019 211 380 Piristeel

mahdollisista vioista ja puutteista kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja antaa ohjeita korjausten suunnittelussa. Jos katolle meneminen tai siellä liikkuminen on nuohoojan mielestä vaarallista, pitää nuohoojan lain mukaan ilmoittaa siitä kirjallisesti sekä nuohottavan kohteen edustajalle että pelastuslaitokselle. Jos taas pelastusviranomainen havaitsee puutteita, jotka aiheuttavat vakavan vaaran henkilöturvallisuudelle, hän määrää puutteet korjattaviksi. Havaitut puutteet on syytä korjata välittömästi. Pelastuslain mukaan viranomaisen määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Normaalin vesikattoremontin yhteydessä uusitaan usein myös kattoturvatuotteet nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi. Kattoliiton toimitusjohtaja Mikko Ahtola toivoo, että taloyhtiöt kiinnittäisivät huomiota urakkasopimukseen kattoremontteja teettäessään. – Kannattaa varmistua huolellisesti siitä, että urakoitsija on sopimuksessa merkinnyt itsensä päätoteuttajaksi. Jos näin ei ole, katsotaan rakennushankkeeseen ryhtyvä taloyhtiö päätoteuttajaksi ja vastuu työmaan turvallisuudesta siirtyy suurelta osin sille. l

Katselmuksen jälkeen taloyhtiö saa:

• Kuvallisen raportin toimenpidesuosituksilla. • Mahdollisiin korjaustarpeisiin liittyvän tarjouksen.

Paikalliset pojat! •Asennustakuu 5 vuotta • Valtakunnallinen palveluverkosto Toimitamme taloyhtiöösi tasokkaimmat kattotuotteet 30 vuoden kokemuksella. Tuotteemme tulevat suoraan tehtaaltamme, asentajina omat FI-sertifioidut peltisepät, ainoana Suomessa.

vesivek.fi

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

31


LA-KATTOHUOLTO.FI 100% suomalainen yritys

EN

ENN

EEN

JÄLK

ÄLÄ VAIHDA KATTOASI TURHAAN.

Monesti pelkkä huolto riittää. LA Kattohuollon täyspalvelu taloyhtiöille: - aina ilmainen kuntoarvio - oikein mitoitettu kattohuoltotarjous kirjallisena - kirjallinen sopimus - ammattikäsittely takuutyönä paikallisilla tekijöillä - takuutyö ja tyytyväinen asiakas

TILAA ILMAINEN KUNTOARVIO KATOLLESI! Soita 010 3220 240 tai katso lisää www.la-kattohuolto.fi

Kattopalvelumme: - kattojen puhdistukset ja sammalentorjuntakäsittelyt - tiili-, huopa- ja peltikattojen pesut ja maalaukset - vuositarkastukset ja -huollot - kattoturvatuotteet - korjaukset

Soita ja kysy lisää!

LA-KATTOHUOLTO OY

040 767 8828 myynti@la-kattohuolto.fi

Korkein luottoluokitus ©Soliditet

2016

UUSIMAA | VARSINAIS-SUOMI | HÄME | PIRKANMAA | KESKI-SUOMI | SAVO | KYMENLAAKSO | POHJANMAA | POHJOIS-POHJANMAA | LAPPI

32

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017


Omakiinteistö Varsinais-Suomi Media Potentia Oy Kuninkaankatu 21 33210 Tampere

Liimaa tähän postimerkki

Pienempi kuorma huomiselle.

OSOITTEENMUUTOS Taloyhtiön/yrityksen nimi

___________________________________________________

Vanhat tiedot

lisää luettavaa www.omakiinteisto.com

Yhteyshenkilön nimi _________________________________ Katuosoite _________________________________________ Postinumero ___________ Toimipaikka _________________

Uudet tiedot Yhteyshenkilön nimi _________________________________ Katuosoite _________________________________________

Postinumero _________ Toimipaikka ___________________

Voit tehdä osoitteenmuutoksen myös sähköisesti. Ilmoita nimesi, vanhat sekä uudet osoitetietosi osoitteeseen toimisto@mediapotentia.fi. Kirjoita sähköpostin aiheeksi ”Osoitteenmuutos Omakiinteistö Varsinais-Suomi”.

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

33


Nanopinnoitteella kylpyhuoneelle lisää vuosia Harvat tietävät, että kalliille kylpyhuoneremontille on olemassa vaihtoehto. Huolellinen, ammattilaisen suorittama puhdistus ja nanopinnoitus pidentävät kylppärin elinikää vuosia – ja kustannukset ovat murto-osa remontin kuluista.

Keski-Euroopassa ja muualla maailmassa kodin ja julkisten tilojen nanopinnoitus on jo tuttu juttu, mutta meille se on vasta tulossa. Nanopinnoituksen avulla voidaan suojata esimerkiksi kylpyhuoneen pinnat niin, etteivät likaavat aineet pääse tarttumaan ja imeytymään niihin. Samalla käyttöikä pitenee, puhdistus helpottuu ja ympäristölle ja pinnalle haitallisten puhdistusaineiden käyttö vähenee oleellisesti. Vahva toimija alalla on Nanoksi Oy. Kokemusta on kertynyt jo lähes neljästäsadasta kohteesta. – Eräs työntekijämme käyttää toiminnastamme sanontaa, että me teemme kylpyhuoneiden ehostuksia ilman kalliita remontteja, kertoo liiketoiminnasta vastaava Jukka Laks Nanoksi Oy:stä. – Ehostuksen ansiosta kylpyhuone saadaan uudennäköiseksi ja myös pysymään sellaisena. Nanopinnoite on vettä ja rasvaa hylkivä ja se antaa pitkäaikaisen suojan pinnalle. Elävässä elämässä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kalkki ja ruoste ovat paljon helpommin poistettavissa suojatulta pinnalta eikä home pääse tarttumaan pinnoitteen päälle. Pinnoitteen ominaisuudet myös vähentävät tehokkaasti mikrobien lisääntymistä suojatulla pinnalla. Pinnoite on hengittävä, joten sen alle mahdollisesti pääsevä kosteus haihtuu pois. Pinnoite kestää käytössä useita vuosia. Se kestää hyvin myös erilaisia puhdistusaineita, mutta useimmiten puhdistamiseen riittää lämmin vesi ja mikrokuitulii-

34

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

na. Kylpyhuoneesta tulee helppohoitoinen ja se säilyy hyvännäköisenä pitkään.

Ensin huolellinen puhdistus, sitten pinnoitus Nanoksi Oy:n ammattilaiset aloittavat kylpyhuoneen pintojen huollon perusteellisella puhdistuksella. Se on onnistuneen lopputuloksen kannalta oleellisen tärkeää. – Saamme lähes poikkeuksetta pinnat puhtaiksi, vaikka niissä olisi kalkkia, ruostetta, hometta tai muuta, hankalasti irrotettavaa likaa. Teemme myös puhdistustyön aina itse, koska vaatimustasomme on korkea. Siivousliikkeiden työn jälki ei riitä meidän kriteereihimme. – Tarvittaessa teemme puhdistuksen ja pinnoituksen yhteydessä muuta pientä huoltoa. Kiinnitämme irtolaatat ja vaihdamme tarvittaessa halkeilleet. Siistimme huolella ja tarvittaessa vaihdamme niin laatta- kuin silikonisaumatkin. Puhdistukset tehdään aina kohteen lian vaatimalla tavalla. Koska likaa on niin erityyppistä, niin menetelmätkin vaihtelevat sen mukaan. Puhdistuksen jälkeen levitetään kullekin pinnalle parhaiten sopiva nanopinnoite, jonka annetaan kuivua ja karkaistua rauhassa. – Pinnoitteiden välillä on todella isoja eroja ja olemmekin testanneet niitä erittäin paljon. Tämän tuotetestauksen ansiosta käytämme esimerkiksi laattasaumoissa vain yhtä tiettyä pinnoitetta, koska se on osoittautunut ylivoimaiseksi muihin verrattuna.

Muitakin tiloja kannattaa suojata nanopinnoitteilla Kuten jo aiemmin on todettu, ovat pinnoituksen kustannukset murto-osa remontin kustannuksista ja kylpyhuoneen saa vuosia lisää ikää. Erityisen hyödyllistä on pinnoittaa uudet märkätilat, joiden käyttöikä pitenee suojauksen ansiosta 10–15 vuotta. Nanopinnoitteilla voidaan toki suojata kaikenlaisia pintoja. Esimerkiksi keittiötiloissa välitila, tasot ja lattiat hyötyvät nanopinnoitteesta. Saunan lauteet kannattaa ehdottomasti pinnoittaa uusina. Nanoksi Oy tekee paljon myös julkisten tilojen suojauksia. Nanopinnoituksen avulla voidaankin nopeasti ja edullisesti parantaa esimerkiksi ravintoloiden, kahviloiden, huoltoasemien ja hotellien asiakastyytyväisyyttä, helpottaa siivousta sekä esimerkiksi parantaa asuntojen vuokratuottoa. Vähentynyt remontointitarve myös pienentää kiinteistön elinkaarikustannuksia. – Meidän asennuspäällikkömme onkin joskus tokaissut, että jos ihmiset todella tietäisivät, mitä meillä tehdään, niin meillä olisi ulkona pitkä jono.

Nanoksi Oy Myynti 050 564 2771 asiakaspalvelu@nanoksi.fi www.nanoksi.fi


ILMOITUS Ennen:

Jälkeen:

Ennen:

Jälkeen:

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

35


Pixabay.com

lll

Teksti: Elina Salmi

Tehoa talon lämmitykseen Lämmitys on taloyhtiön suurin yksittäinen kuluerä. Energiankulutukseen voi kuitenkin vaikuttaa ilman, että koko talonväki palelee. Perinteisten lämmitystapojen tueksi tai tilalle on tarjolla jo useita ratkaisuja, joilla voidaan pienentää energialaskua. Jo pelkkä patteriverkoston ja -venttiilien säätö tuo selvää säästöä kulutukseen, eikä maksa juuri mitään.

36

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017


aurinkosähköTUOTTEET mökille ja kotiin ‐ maailman parasta aurinkoenergiaa ‐ aurinkosähköjärjestelmät mökille Aurinkosähköjärjestelmät, aurinkopaneelit, akut, sää�inlai�eet ja muut aurinkosähkötarvikkeet eri�äin laajasta valikoimastamme

verkkoon kytketyt aurinkosähköjärjestelmät powered by

pyydä ! us tarjo

Aivan liian suuressa osassa nykyistä talokantaa perussäädön tekemistä on laiminlyöty joko osittain tai kokonaan.

Taloyhtiön hoitokuluista nelisenkymmentä prosenttia muodostuu energian- ja vedenkulutuksesta. Kulutukseen voi onneksi vaikuttaa monin eri tavoin. – Öljyllä lämpiäviä taloja on usein vaihdettu maalämmölle, tietää Sami Seuna Motiva Oy:stä. Hänen osaamisaluettaan ovat muun muassa lämpöpumput, maalämpö sekä energian käyttö ja energiatehokkuus. – Erilaisia hybridirat-

Katso lähin jälleenmyyjä: www.eurosolar.fi

kaisuja on myös asennettu enenevässä määrin. Esimerkiksi sähkölämmitteisissä pienehköissä rivitaloyhtiöissä on otettu lämmityksen avuksi ilmalämpöpumppuja ja kaukolämpötaloissa poistoilmalämpöpumppuja siirtämään lämpöä koneellisesta poistoilmasta käyttöveteen. Lämpö talteen jätevedestä

Haikankatu 1 ‐ Raisio puh. 02 ‐ 4398 611

info@eurosolar.fi

Tilaa puhtaasti palavat lämmitysöljyt meiltä! 0800 183 300

Uusimpana tulokkaana alalla on jäteveden muka>>

www.teboil.fi

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

37


Se, saavutetaanko perussäädöllä viihtyvyyden parantumisen lisäksi myös kustannussäästöjä, riippuu luonnollisesti kiinteistön lämmitysolosuhteiden lähtötilanteesta.

na karkaavan lämmön kiinteistökohtainen talteenotto. Asuinkäytössä lämmintä jätevettä tuottavat lähinnä peseytyminen sekä keittiön ja pyykin pesuvedet. Keskivertosuomalainen käyttää päivässä noin 140 litraa vettä, josta noin 40 prosenttia on lämmintä. Toki aiemminkin on puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöä saatettu ottaa talteen kunnallisissa jäteveden puhdistamoissa ja sitä on voitu hyödyntää osana kaukolämmön tuotantoa. Nyt on kuitenkin mahdollista ottaa lämpöä talteen kiinteistökohtaisesti jätevedestä – eli juuri noista suihkun, keittiön ja pyykin pesusta muodos-

tuvista vesistä. Suurissa kohteissa voidaan saada jätevesistä tasaisempaa lämpövirtaa ja muutenkin enemmän mittakaavaetua hankinnan kannattavuuden suhteen. Säädöt ja säätölaitteet ajoissa kuntoon

Asumismukavuuden parantamisen ohella samalla energiankulutusta alentava toimi on patteriverkon perussäädön tekeminen taloon. Siinä patteriverkoston ja -venttiilien säädöt asetetaan kohdilleen ja yleensä samalla uusitaan myös patteriventtiilit ja termostaatit. Aivan liian suuressa osassa nykyistä ta-

EKOLOGISTA JA EDULLISTA

LÄMMITYSENERGIAA

ILMAN ISOA INVESTOINTIA VALITSEMALLA THERMO HYBRID -JÄRJESTELMÄN

MAKSAT VAIN KÄYTTÄMÄSTÄSI LÄMPÖENERGIASTA! Enää ei tarvitse investoida kalliisiin laiieisiin. Me toimitamme järjestelmän ja tuotamme tarvitsemasi lämpöenergian nykyistä edullisemmin. Thermo Hybrid -lämmitysjärjestelmä soveltuu isoihin kiinteistöihin.

OTA YHTEYTTÄ JA KERROMME LISÄÄ

OMAKIINTEISTÖ Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän ammattilehti

38

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017


lokantaa perussäädön tekemistä on laiminlyöty joko osittain tai kokonaan. Seurauksena ovat liian suuret sisälämpötilaerot ja silloin joudutaan ajamaan patteriverkostoon tarpeettoman kuumaa vettä. Patterit myös toimivat usein tehottomasti. Myös patteriventtiilien, patteritermostaattien, paisuntasäiliöiden ja yli 15-vuotiaiden kiertovesipumppujen uusiminen perussäädön yhteydessä olisi erittäin suositeltavaa. Niiden vaihtamisessa vitkutellaan tarpeettoman pitkään, vaikka kyseessä on usein varsin kustannustehokas säästötoimi. Lämmitysverkoston perussäädöllä varmistetaan, että verkos-

ton vesi kiertää oikealla virtaamalla jokaisen lämmityspatterin kautta. Hyvin säädetyn ja tasapainossa olevan lämmitysverkoston ansiosta kiinteistön huoneistojen lämpötila pysyy tasaisena lämmityskaudella ja asukkaiden viihtyvyys paranee. Oikeilla säädöillä tuntuvaa säästöä

Taloyhtiön lämmitysenergiankulutuksen kannalta on tärkeää, että sisäilman lämpötilat ovat yleisten ohjearvojen mukaisia ja että eri asuntojen välillä ei ole merkittäviä lämpötilaeroja. Hyvä huonelämpötila löytyy useimmiten 20–22 asteen välil-

tä. Sitä lämpimämmässä lisääntyvät sisäilmaongelmat ja energiaa kuluu turhan ylilämmön tuulettamisen vuoksi hukkaan. Sopivan lämpötilan kokeminen riippuu muun muassa tottumuksista, vaatetuksesta, tekemisestä, vetoisuudesta, ilmanvaihdosta ja asukkaan omasta fysiologiasta. Viileä tai vetoisa asunto tuntuu epämukavalta ja johtaa tyypillisesti lisääntyneeseen lämmitysenergian kulutukseen, koska ongelmaa yritetään yleensä korjata nostamalla koko lämmitysverkoston lämpötilatasoa. Motivan arvioiden mukaan oikein tehdyllä perussäädöllä voidaan saavuttaa jopa 10–15

prosentin säästö energiankulutuksessa. Se, saavutetaanko perussäädöllä viihtyvyyden parantumisen lisäksi myös kustannussäästöjä, riippuu luonnollisesti kiinteistön lämmitysolosuhteiden lähtötilanteesta. Kaiken kaikkiaan hallittu, ennakoiva, määräaikainen ja huolto-ohjeen mukainen ylläpito kaikissa talon laitteissa säästää silkkaa rahaa. Säätöjen ja säätölaitteiden merkitys energiankulutukseen on yllättävän suuri. Niillä saadaan syntymään selviä säästöjä ilman, että taloyhtiön tarvitsee tehdä suuria investointeja. Parhaassa tapauksessa koko homma hoituu hyvinkin pienillä kuluilla. l >>

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

39


KERROSTALOJEN POISTOILMAN LÄMMÖNTALTEENOTTO Kerrostaloihin kehitetty tehdasvalmis poistoilman LTO kokonaisratkaisu valtuutetun paikallisen LVI-ammattilaisen käyttöönottamana takaa tuntuvat säästöt energiakustannuksissa nyt ja tulevina vuosikymmeninä. EI ENÄÄ LÄMPÖÄ HARAKOILLE – KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ JOKA HETKI VALVOTUSTI Jäspi LTO:ssa yhdistyvät Kaukora Oy:n vuosikymmenten kotimainen laitevalmistus, Talotohtorin reaaliaikainen korkeatasoinen etävalvonta omanetti-valvomopalveluin sekä LTO-asennukset ja huollot paikallisen ammattilaisen tekemänä. Kymmenien tyytyväisten taloyhtiöiden suosittelema takuuvarma LTO-ratkaisu kiinteistön lämmityskustannusten pudottamiseen pysyvästi. Jäspi LTO päästään jopa yli 40% vuotuiseen energiasäästöihin ja mikä parasta, tämä investointi maksaa itsensä takaisin nopeammin kuin uskotkaan! As Oy Sofianlinna Heikkilänkatu 2, 20100 Turku

KUINKA PALJON OMA TALOYHTIÖSI SÄÄSTÄISI Jäspi LTO–RATKAISULLA?

-50,1% KAUKOLÄMMÖN KULUTUKSEN MUUTOS

41,3% SÄÄSTÖ ENERGIANKULUTUKSESSA

Yhteystiedot

40

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

37,2% SÄÄSTÖ LÄMMITYSKUSTANNUKSISSA

Tipitek Oy Niko Lappalainen 0400 164 720 niko@tipitek.fi

Ota selvää, pyydä paikallisen Tipitek Oy:n (Puh. 0400 164 720) osaava ammattilainen ilmaiselle kartoituskäynnille, niin saat varmuuden.

Tipitek Oy www.tipitek.fi Jonkankatu 2 20360 TURKU


Mitä jos vaihdettaisiin lämmitysmuotoa? Taloyhtiön ei kannata ryhtyä mittaviin korjaushankkeisiin vain energiaa säästääkseen – se ei ole käytännössä kovinkaan kustannustehokasta toimintaa. Muiden talon elinkaaren aikana vastaantulevien remonttien yhteydessä sen sijaan kannattaa miettiä myös rakennuksen energiatehokkuuden parantamista. Korjausten kannattavuutta ei kuitenkaan voi eikä pidä arvioida vain energiansäästön perusteella. Jokaisen ylläpitokorjauksen yhteydessä on hyvä miettiä perusratkaisun rinnalla energiatehokkaampia toteutustapoja ja arvioida kannattavuutta kustannusten erotuksen ja saavutettavan energiansäästön avulla. Perusteellinen hankesuunnittelu rakennusalan ammattilaisen toteuttamana on onnistumisen edellytys myös energiatehokkuutta lisäävissä remonteissa. Yleisin lämmitysmuoto suomalaisissa kerrostaloissa on kaukolämpö. Sen piirissä on noin 75–85 prosenttia kerrostaloista ja lähes puolet rivitaloyhtiöistä. Kaukolämpö onkin energiatehokas ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto taajamissa. Toiseksi yleisin on öljylämmitys ja kolmantena tulee sähkö. Lämpöä maasta, auringosta ja ilmasta

Vaihtoehtoja toki on. Uu-

siutuvia energianlähteitä käyttävät ratkaisut nostavat suosiotaan ja pientaloissa yleistyneet maalämpö, aurinkoenergia ja erilaiset lämpöpumput tekevät tuloaan myös taloyhtiöihin. Esimerkiksi maalämpö voidaan asentaa suhteellisen helposti esimerkiksi öljylämmitys- tai kaukolämpötaloihin, joissa on olemassa vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Maalämpöjärjestelmään kuuluva lämpöpumppu tarvitsee sähköä. Sen tehokkuutta kuvaa lämpökerroin, joka kertoo, miten paljon pumppu tuottaa lämpöä verrattuna sen tarvitsemaan sähköenergiaan. Tyypillisesti maalämpöjärjestelmän lämpökerroin on kolme eli yhdellä kilowattitunnilla sähköä saadaan kolme kilowattituntia lämpöä. Aurinkoenergiaa voidaan käyttää lämmitykseen yhdessä jonkin toisen lämmitysmuodon kanssa. Lämmön ottaa talteen aurinkolämpökeräin, jonka mustaa pintaa aurinko lämmittää. Pinnasta lämpö siirtyy keräimen sisällä olevissa ohuissa putkissa virtaavaan nesteeseen, joista lämpö siirretään varaajaan ja sitä kautta rakennuksen lämmittämiseen. Aurinkolämpökeräin on eri asia kuin kymmeniltä tuhansilta kesämökeiltä ja pientaloista tutut aurinkosähköpaneelit, jotka luonnollisesti soveltuvat myös

KUN SÄÄSTÄT VETTÄ, SÄÄSTÄT MYÖS ENERGIAA

HUONEISTOKOHTAINEN VEDENMITTAUSJÄRJESTELMÄ Verto on yli 30 vuoden kokemuksella Suomen johtava huoneistokohtaisten vedenmittausjärjestelmien valmistaja. Mittaustulos on luotettava, lukema etäluettava ja järjestelmä helppokäyttöinen. VertoLive on älykkyydessään ylivertainen käyttöliittymä täsmälliseen, huoneistokohtaiseen vedenkulutuksen seurantaan. Se toimii verkkoselaimessa, ilman erillisiä ohjelmia ja siirtää tiedot automaattisesti pilvipalveluun.

WWW.VERTO.FI

>>

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

41


kerros- ja rivitaloihin. Aurinkosähköpaneelien tuottama sähkö korvaa osan rakennuksen tarvitsemasta ostosähköstä. Erilaiset ilmalämpöpumput yleistyvät hyvää vauhtia myös taloyhtiöissä. Esimerkiksi sähkölämmitteisissä rivitaloyhtiöissä huoneistokohtainen ilmalämpöpumppu alkaa olla jo enemmän sääntö kuin poikkeus. Poistoilmalämpöpumppuja puolestaan asennetaan suurempiin rakennuksiin. Ilmanvaihdon mukana poistuukin runsaasti lämmintä ilmaa, josta voidaan ottaa lämpö lämpöpumpulla talteen ja palauttaa se rakennuksen lämmitysjärjestelmän käyttöön tai käyttöveden lämmittämiseen. Poistoilmalämpöpumpun voi liittää vanhaan ilmanvaihtojärjestelmään, jolloin se korvaa vanhat ilmanvaihtokoneet ja –puhaltimet.

42

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

Poistoilmalämpöpumpulla saatetaan säästää noin 40 prosenttia rakennuksen lämmitysenergiasta. Koska lämmönlähteenä on aina noin 21-asteinen sisäilma, tuottaa pumppu lämpöä vuoden ympäri kelistä riippumatta kahden-kolmen kilowatin vakioteholla. Poistoilmalämpöpumppu usein kohentaa energialaskun lisäksi asunnon sisäilmaa ja viihtyvyyttä. Asukkaat mukaan säästötalkoisiin

Maalämpö, aurinkoenergiaan perustuva lämmitysjärjestelmä tai poistoilmalämpöpumppu on mittava investointi, mutta energia on edullista ja säästöä syntyy varmasti. Kuinka paljon energialasku pienenee ja millaiseksi laitteiden takaisinmaksuaika muodostuu, on monen tekijän sum-

ma ja riippuu kokonaisuudesta. Merkittäviä säästöjä on mahdollista saada aikaan myös olemattomin kustannuksin. Kun vaikkapa ilmanvaihdon käyntiaikoja säädetään tarpeenmukaisiksi, voi joissakin tapauksissa säästyä lämpöä ja sähköä. Olennainen rooli energian säästämisessä on myös talon asukkailla, jotka useinkaan eivät ole yhtä hyvin selvillä energian ja veden kulutuksesta kuin vaikkapa omakotiasuja. Asukkaat on mahdollista saada mukaan talkoisiin kertomalla kulutuksesta säännöllisesti ja riittävän usein. Samalla voi antaa säästövinkkejä. Tiedottamisen pitää olla jatkuvaa, koska uusien asioiden omaksuminen ottaa yleensä aikaa. Lähde: Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu ymparisto.fi


LAKIPALSTA Minna Romu asianajaja, osakas Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy minna.romu@lindblad.fi Puh. 020 749 8193

Lunastusmenettelystä ja etuosto-oikeuslausekkeista Lunastuslausekkeita näkee yhtiö-

umpeen.

lanteesta, jossa luovutus on jo ta-

järjestyksissä usein. Kyse voi olla

Lunastushinta maksetaan yhti-

kaikkia osakkeita koskevasta lu-

ön tilille määräajassa. Määräaika

nastusmahdollisuudesta tai lunas-

on lain mukaan kaksi viikkoa sen

Epäilemättä valtaosa näistä

tuslauseke voidaan rajoittaa kos-

määräajan päättymisestä, jonka

luovutuksista hoidetaan yhtiöissä

kemaan esimerkiksi pelkkiä auto-

kuluessa lunastusvaatimus on vii-

kuten lunastusmenettely yleensä-

paikkoja.

pahtunut ja siitä ilmoitetaan jälkikäteen yhtiölle.

meistään tehtävä. Tätä voidaan ly-

kin, eikä kukaan keksi riitauttaa

Yhtiön edustajan eli käytännös-

hentää yhtiöjärjestyksessä esi-

menettelyä. Oikeuskirjallisuuden

sä isännöitsijän tai hallituksen tu-

merkiksi sitomalla määräajan al-

kanta on kuitenkin, että näihin

lee olla lunastuksissa tarkkana.

kaminen konkreettisen lunastus-

etuosto-oikeuslausekkeisiin sovel-

Kun tieto asuntokaupasta tulee

vaatimuksen esittämiseen. Yhtiön

letaan vielä vanhaa lakia, mikä voi

yhtiölle, yhtiön tulee käytännössä

tulee huolehtia osakekirjan ja

tarkoittaa, että kyseeseen tulee

viipymättä ilmoittaa lunastusmah-

kauppahinnan luovuttamisesta

hankala reaalisumman tarjoami-

dollisuudesta osakkaille. Lain mu-

eteenpäin. Osakekirjaan tulee teh-

nen ostajalle osakekirjaa vastaan

kaan määräaika on kaksi viikkoa,

dä asianmukaiset siirtomerkinnät.

ja toissijaisesti summan talletta-

mutta yhtiöjärjestyksessä voi olla

Lunastuslausekkeet tulee pitää

minen Aluehallintovirastoon. Tie-

määrätty lyhyemmästä määrä-

erillään niin sanotuista etuosto-oi-

dossani ei ole tuomioistuinratkai-

ajasta. Varsinainen lunastusaika

keuslausekkeista, joita edelleen

suja tästä ongelmasta.

on lähtökohtaisesti kuukausi siitä,

näkee joissakin vanhoissa yhtiö-

Olisi toivottavaa, että yhtiöjär-

kun osakkeen siirtymisestä on il-

järjestyksissä. Niissä on kyse sii-

jestyksistä siivottaisiin tällaiset

moitettu yhtiölle, ellei tätäkin ole

tä, että jo ennen kauppaa osaket-

vanhat etuosto-oikeuslausekkeet

yhtiöjärjestyksessä lyhennetty.

ta on tarjottava muiden lunastet-

ja ne muutettaisiin vastaamaan

Mikäli yhtiö laiminlyö osakkaiden

tavaksi (esimerkiksi muodossa

nykyistä lunastusmenettelyä. Näin

tiedottamisen ajoissa, osakas voi

”Jos joku aikoo myydä osakkeet,

vältettäisiin hankalat tilanteet ja

menettää lunastusmahdollisuu-

on siirrosta ilmoitettava…”). Kyse

tulkintaongelmat menettelytavois-

den, jos lunastusaika ehtii kulua

ei ole siis perinteisestä lunastusti-

sa.

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

43


TUOTEUUTISIA WWW.ONE4ALL.FI

Digitaaliset ratkaisut taloyhtiön viestintätarpeisiin Kotimaisen One4allin digitaaliset porrasnäytöt ja uusi PNT®mobile -applikaatio helpottavat taloyhtiön päivittäistä toimintaa ja parantavat viestintää niin asukkaiden, taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän kuin huoltoyhtiönkin välillä. Monikanavainen ja reaaliaikainen viestintä edistää hyvää hallintoa ja lisää asumisviihtyvyyttä. Digitaaliset porrasnäytöt ja PNT®mobile toimivat saumattomasti yhdessä tai loistavasti erikseen omina palveluinaan. One4allin palvelua hallitaan etänä helppokäyttöisen selainpohjaisen hallintajärjestelmän kautta. Taloyhtiö saa palvelussa käyttöönsä myös varauskalentereita esimerkiksi saunan tai pesutuvan varauksiin. Uusi PNT®mobile mahdollistaa reaaliaikaisen tiedottamisen sekä kahdensuuntaisen viestinnän asukkaan ja taloyhtiön hallinnon välillä. Asukkailla on käytössään myös ilmoitustaulu, joka korvaa porraskäy-

tävän ”heippalaput”. Asukas voi määritellä itse, haluaako viestinsä näkyviin joko omaan rappuun, koko yhtiölle tai mahdolliseen yhteisöön. Lisäksi taloyhtiöön voidaan aktivoida virtuaalinen kirpputori, jonka kautta asukkaat voivat keskenään myydä ja vaihtaa itselleen tarpeettomia tavaroita. PNT®mobilen kautta voi lähettää helposti tiedotteita tai tallentaa dokumentteja joko kaikille asukkaille tai vain rajatulle asukasryhmälle. Palvelun kautta voidaan myös tehdä kyselyitä ja näin osallistaa asukkaat päätösten tekoon. Lisäksi ohjeet, säännöt ja pelastussuunnitelma ovat helposti luettavissa. Applikaation avulla asukkaalla onkin kaikki asumisen asiat yhdessä paikassa. Palvelun sisältö määritellään aina taloyhtiön tarpeen mukaan. PNT®mobile on ladattavissa Androidille ja iOSille ja käytettävissä myös selaimella.

WWW.SYLVANIA.FI

Elohopealampun voi korvata valaisinta vaihtamatta Niin kuntasektori kuin taloyhtiötkin miettivät kuumeisesti ratkaisuja ulkovalaistuksen kustannustehokkaaseen toteuttamiseen sen jälkeen, kun EU-direktiivi kielsi elohopealamppujen markkinoille saattamisen huhtikuussa 2015. Mahdollinen valaisinten vaihto on yleensä suurempi kustannuserä kuin uudet valonlähteet. Sylvanian uusi Relumina-monimetallilamppu mahdollistaa elohopealamppujen korvaamisen ilman valaisinten vaihtoa. Keraamista monimetallitekniikkaa hyödyntävät Relumina-lamput voidaan asentaa suoraan elohopealamppujen tilalle, joten olemassa olevia liitäntälaitteita ei tarvitse vaihtaa. – Ulkovalaisimet ostetaan 30 vuoden kustannustehokkuusajattelulla, mutta kokemukset esimerkiksi ledeistä ovat vielä melko vähäisiä. Kuntasektorille ja taloyhtiöille olennainen informaatio on, että heidän

44

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

ei tarvitse tehdä kymmenien tuhansien eurojen valaisinremonttia kiireessä, vaan on olemassa vaihtoehto, sanoo Feilo Sylvania Finland Oy:n toimitusjohtaja Tommi Erviö. Tuote on edullinen ja nopea ratkaisu elohopealamppuvalaisimiin, joita ei haluta vaihtaa. Esimerkiksi puisto-, pientie- ja pihavalaisimet voidaan varustaa Reluminalampulla ja näin muutoin hyväkuntoista valaisinta ei tarvitse turhaan vaihtaa uuteen. Käytössä olevat design-, tunneli-, pollari- ja seinävalaisimet voidaan Sylvanian mukaan varustaa Relumina-lampulla niin, että ne toimivat jatkossa moitteettomasti tuottaen tasaista hyvän värintoiston omaavaa valkoista valoa. Sylvania lupaa Relumina-lamppujen säästävän merkittävästi energiaa, maksavan itsensä nopeasti takaisin ja tarjoavan paremman valonlaadun helposti suoran vaihdettavuuden ansiosta.

RELUMINA-LAMPUN OMINAISUUDET • Korvaa suoraan elohopeahöyrylampun monimetallilampun tekniikalla • Energiansäästö yli 30 prosenttia • Valoteho jopa 93 lm/W • Korkea värintoistoindeksi (CRI 84) • Maksaa itsensä takaisin 4 000–10 000 tunnin kuluessa alkuperäisestä investoinnista • Lisää valotehoa ja parantaa värintoistoa • Valaisimeen ei tarvitse tehdä muutoksia – liitäntälaitteiden ja ohjausjärjestelmien vaihdosta ei koidu kustannuksia


WWW.LAKEA.FI

Lakean Sydänpuu-konsepti mullistaa puukerrostalorakentamisen Seinäjoelle nouseva Lakean Tuohi on ensimmäinen rakennus, jossa hyödynnetään uutta Sydänpuurakennusmenetelmää. Kohteen rakennustyöt alkavat vuoden 2017 syksyllä, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 aikana. Kohteen kehittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa Lakean kanssa yhteistyössä ovat Betoniluoma Oy, arkkitehti Marco Casagrande / Casagrande Laboratory Center of Urban Research Oy, rakennesuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja LVIS-suunnittelu Granlund Pohjanmaa Oy.

Lakea Oy on hakenut patenttia kehittämälleen innovaatiolle, joka yhdistää betoni- ja puurakentamisen ennennäkemättömällä tavalla. Ensimmäisen uudella menetelmällä rakennettavan kuusikerroksisen puukerrostalokohteen arvioidaan valmistuvan vuonna 2018. Puukerrostalorakentamisen edelläkävijä Lakea Oy on kehittänyt uudenlaisen, tilaelementeistä rakennettavan puukerrostalon. Talossa betonirakenteinen kostean tilan elementti ja talon muut, puurakenteiset osat rakennetaan aiempaa turvallisemmalla ja kustannustehokkaammalla tavalla. – Sydänpuu-konseptissa betoninen kylpyhuone-elementti asettuu rakennuksen keskelle, ja päällekkäin ladottuina elementit toimivat itsekantavana rakenteena. Perinteisesti moduulirakentamisessa kylpyhuoneelementti on sijoitettu puurakenteisen moduulin sisälle. Kahden tilaelementtituotteen päällekkäisyys vaikeuttaa moduulituotantoa ja nostaa rakentamisen kustannuksia, uuden konseptin ideoija ja Lakean tekninen johtaja Veikko Jokimäki sanoo.

Tasalaatuista rakentamista olosuhteista huolimatta Puurakenteisten tilaelementtien rakentaminen, kuljettaminen ja asentaminen helpottuvat, kun betoninen märkätila on oma erillinen moduulinsa. Betonielementti asennetaan en-

sin ja puurakenteiset osat sen ympärille. – Konsepti takaa rakentamisen tasalaatuisuuden, kun laadukkaat elementit valmistetaan sisätiloissa sääolosuhteiden ulottumattomissa. Malli luo myös lisämahdollisuuksia talojen ja huoneistojen muunneltavuudelle. Samoja moduuleja voi hyödyntää sijoittelemalla niitä eri tavoin. Huoneistoja voidaan myös yhdistää tai erottaa lisäämällä tai vähentämällä tilaelementtien välisiä kulkuaukkoja, Jokimäki tarkentaa.

Patentoimisen kannalta merkittävä innovaatio Lakea Oy on hakenut konseptilleen patenttia. Konsepti mahdollistaa moduulirakentamisen sarjatuotannon, luo elementtitehtaille uusia mahdollisuuksia ja yhdistää puu- ja betonirakentamisen uudella tavalla. Kahden erityyppisen tilaelementtituotteen yhdistämistä samassa kohteessa ei Sydänpuu-konseptin kaltaisesti ole markkinoilla. Patenttiasiamies Jorma Tuovinen immateriaalioikeuksien asiantuntijayritys Berggrenistä kuvaa Sydänpuu-konseptia patentoimisen kannalta ”herkulliseksi”.

– Patenttisuojan saamiseksi vaaditaan aina tietyt perusteet. Sydänpuu-konseptissa otetaan useampia teknisiä kehitysaskeleita samalla ratkaisulla, ja niiden myötä säästetään kustannuksia. Hyödyt ovat selkeästi osoitettavissa ja perusteet patentin myöntämiselle ovat olemassa. Kokonaisuus vaikuttaa patenttiasiantuntijan näkökulmasta kerrostalorakentamisen alueella uudelta ja keksinnölliseltä. Patentti- ja rekisterihallitus selvittää patentin saamisen mahdollisuudet noin 6–10 kuukaudessa. Patentin kohteen tarkat tiedot ovat salassapidettäviä puolentoista vuoden ajan hakemuksen jättämisestä. Patenttia haetaan ensin Suomessa, mutta Tuovinen ei pidä mahdottomana, että myöhemmin Sydänpuun patenttisuojaa laajennettaisiin kansainväliseksi. – Lakean tapauksessa hakemus kannatti ehdottomasti jättää. Kyse on merkittävästä innovaatiosta, ja jos suoja saadaan, tuo se Lakealle hyvin suuren markkinaedun. Mikäli nämä tekniset ratkaisut saadaan patentoitua, tulee niillä olemaan vaikutuksensa rakentamisen tapoihin laajemminkin, Tuovinen summaa.

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

45


TUOTEUUTISIA WWW.FLOWSOLUTION.FI

Linjasaneerauksia nopeuttava korjauskonsepti laajeni julkisivuihin ja lisärakentamiseen Seitsemän suomalaisen rakennusalan yrityksen vuonna 2014 yhdessä kehittämä Flowall-linjasaneerausmalli on laajentunut kattamaan koko kerrostalokorjaamisen kentän putkiremonteista julkisivuremontteihin ja lisäkerroksiin sekä hissien jälkiasennuksiin. Uusi kiinteistön arvon kasvattamiseen tähtäävä Flowsolution-malli pyrkii tuomaan korjausrakentamiseen nopeutta ja laatua teollista esivalmistusta hyödyntämällä sekä ohjaamaan hankkeet hallitusti tavoitteisiin hyvin johdetulla toimintamallilla. Flowsolutionin muodostava yritysryhmä on toteuttanut lukuisia modulaarisia korjausrakentamisen hankkeita, joiden nopeutta ja sujuvuutta on seurattu myös tutkimuksin. Ryhmä kehitti yhdessä 10 % tavanomaisia tapoja nopeamman tavan tehdä linjasaneerauksia vastauksena erityisesti Suomen 60-70 -lukujen kerrostalokannan massiiviseen putkiremonttitarpeeseen. Nyt yhteistyö on laajentunut kerrostalojen julkisivukorjauksiin sekä kiinteistön arvoa kasvattavaan lisärakentamiseen, kuten lisäkerroksiin ja hisseihin. Flowsolution-ryhmän muodostavat Uponor, Sto Haaslahti, Consti, Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit, Sweco ja Puustelli. Uponorin talotekniikan suunnittelun ja asentamisen asiantuntemus sekä Uponor Cefo -modulaarinen linjasaneerausjärjestelmä ovat olleet keskeisessä osassa Flowall-linjasaneerausratkaisun kehittämisessä. – Talotekniikan teollisesta esivalmistuksesta on saatu hyviä kokemuksia Flowall-hankkeissa, joissa kerrostalon ilmanvaihto,- käyttövesi-, lämmitys- ja viemäriverkoston uusivassa linjasaneerauksessa talotekniikkaelementtien asentaminen vie vain noin 1–3 tuntia per asunto määrästä ja mallista riippuen, sanoo Uponorin hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors.

Flowsolution lyhyesti Flowsolution on modulaarisuutta kerrostalojen korjaamisessa hyödyntävä palvelu ja toimintamalli. Flowsolution-mallissa Sweco toimii suunnittelutoimistona, Valvontakonsultit rakennuttajatoimistona ja rakennusurakasta vastaa Consti. Uponor toimittaa linjasaneerauksen talotekniikkaratkaisun, Sto julkisivusaneerauksen ratkaisut, Haaslahti lisärakenteet kuten hissitornit ja lisäkerrokset ja Puustelli kalusteratkaisut.

Flowsolution perustuu • Korjaustarpeen tunnistamiseen ja siihen vastaavan ratkaisun valintaan • Tavoiteohjattuun toimintamalliin, joka ohjaa hanketta kohti valittua maalia

46

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

• Teollisesti esivalmistettuihin ratkaisuihin, jotka nopeuttavat ja tehostavat rakentamista, lyhentävät remonttien läpimenoaikoja ja asukkaille koituvaa haittaa sekä parantavat rakentamisen laatua

• Lopputulokseen, joka kasvattaa kiinteistöjen arvoa ja vuokrakiinteistöjen tuottoa, parantaa asumiskokemusta sekä helpottaa tulevien remonttien tekoa ja säästää elinkaarikustannuksia.


WWW.FLAKTWOODS.FI/OPTIVENT-ULTRA/

PALVELUHAKEMISTO

VTT ja Fläkt Woods kehittivät älykkään virtaussäätimen tarpeenmukaiseen ilmastointiin Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Fläkt Woods Oy ovat kehittäneet virtaussäätimen, jonka ansiosta rakennusten ilmanvaihto mukautuu todellista kysyntää vastaavaksi ja parantaa siten sisäilmanlaatua ja energiatehokkuutta. Virtaussäädin hyödyntää ultraääneen perustuvaa virtausanturia, joka sopii hyvin esimerkiksi vaativiin sairaalaolosuhteisiin ja kouluihin. Nykyiset ilmanvaihtojärjestelmät perustuvat arvioituun keskimääräiseen käyttöasteeseen, eivätkä ne pysty mukautumaan käyttöasteen yllättäviin muutoksiin. Esimerkiksi kokoushuoneessa sisäilman laatu voi olla huono riittämättömän ilmastoinnin vuoksi arvioidun käyttäjämäärän ylittyessä tai vaihtoehtoisesti ilmastointi pauhaa täysillä tyhjässä tilassa, jolloin energiaa kuluu hukkaan. VTT ja Fläkt Woods kehittivät Tekes-rahoitteisessa ULVIyhteisprojektissa ratkaisuksi uuden virtausanturin, joka mahdollistaa luotettavan mittauksen koko nopeusalueella, myös pienillä virtauksilla. Ilmanvaihtojärjestelmässä ei tarvita likaa kerääviä eikä tilaa vieviä mittalaitteita. Huoltovapaa, hiljainen ja tarkka älyanturiratkaisu ei myöskään aiheuta painehäviöitä.

– Kehittämämme virtausanturi perustuu ultraäänitekniikkaan. Ultraäänipulssi lähetetään ilmastointikanavan säteen suuntaisesti ja mitataan differentiaalisesti. Tällä mittausjärjestelyllä eliminoimme monia virhelähteitä ja mittauksesta saadaan siten erittäin tarkka, kertoo tutkimustiimin vetäjä Anu Kärkkäinen VTT:ltä. – Uuden virtaussäätimen avulla huonetilaan saadaan juuri oikea ilmamäärä senhetkisen kuormituksen mukaan. Kiinteistön koko elinkaaren kustannukset laskevat, kun ilmanvaihto toimii tarkasti ja tarpeenmukaisesti, sanoo tuotepäällikkö Timo Kaasalainen Fläkt Woodsilta. – Tarpeenmukainen ilmastointi pienentää energiakustannuksia 45 - 50 prosenttia, hän arvioi. Tuote lanseerataan ensimmäisenä Suomen ja Ruotsin markkinoille syyskuussa. – ULVI-projekti on hyvä esimerkki kustannustehokkaasta teknologian soveltamisesta uuteen kohteeseen. VTT:llä on kehitetty piipohjaisia MEMSantureita (Micro Electro Mechanical System) 90-luvulta saakka ja meillä on nykyisin hyvät valmiudet vastata yritysten mittausteknisiin haasteisiin, Kärkkäinen toteaa.

Asbestitöitä TURUN

ASBESTITEKNIIKKA OY Soita ja kysy lisää!

ASBESTIKARTOITUKSET ASBESTI JÄLKIMITTAUKSET ASBESTIPURKUTYÖT 040 528 1253

turunasbestitekniikka@gmail.com

Elementtien saumausta

RUSKON SAUMAUS OY Vuodesta 1977

JULKISIVUJEN SAUMAUKSET JA KORJAUKSET Turun alueen vanhin saumausalan erikoisliike.

Stenlundintie 4, 21290 Rusko Fax (02) 4321301 Auto 0400 788959

Lasituksia

T E E TÄ L A S I T U S TOIMINTATAKUU!

PARVEKKEELLE, TERASSILLE, kaiteet, peililiukuovet, kaiderungot, terassirungot, ym. Saat lisätilaa, viihtyisyyttä, äänieristystä. Vesi ja lumi pysyy ulkosalla, jne. Mittaus/tarjous VELOITUKSETTA! oden

www.lasitus.com • 0400 745 181 • jukka.hellsten@kisko.salonseutu.fi

5 vu tatakuu! toimin

Mediatilaa

OMAKIINTEISTÖ -lehdet

www.asuntokiinteisto.fi

Varaa yrityksellesi ilmoitustilaa

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

47


ASUNTO-OSAKEYHTIÖSI HALLITUKSEN JÄSENELLE UUDELLEEN OHJATTAVAKSI

Toimiva jätepiste asumiseen Hannoalta

ISÄ Ä KYSY L TA L A O HANN

100%

www.hannoa.fi

Parannetaan pikkuisen maailmaa.

suomalainen tuote

4 1450 020 76ai t fi annoa. h @ info DÄ JA PYY LY. ESITTE

VAIHTAMALLA PARANEE!

5 askelta entistä parempaan autotallinoveen: 2

1

3

VANHAN OVEN PURKAMINEN

MITOITUS JA PITÄVÄ TARJOUS

4

UUSIEN OVEN PIELIEN TEKEMINEN

5 KÄYTTÖMUKAVUUTTA JA ARKI HELPOTTUU PARANTAA ENERGIATEHOKKUUTTA

OVEN / AUTOMATIIKAN ASENNUS

LOPPUSIIVOUS JA KÄYTTÖOPASTUS

HYVÄNNÄKÖINEN, ILO SILMÄLLE

Turner Door Oy | Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki | Puhelin 0207 330 330 | www.turner.fi 48

Omakiinteistö Varsinais-Suomi 3 | 2017

Omakiinteistö Varsinais-Suomi  

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän ammattilehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you