__MAIN_TEXT__

Page 1

OMAKIINTEISTÖ TALOYHTIÖN HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN AMMATTILEHTI

OULU 4 • 2020 20. vuosikerta

Mittarointia ja vuotojen tarkkailua – vedenkulutus kuriin ...................... 10 Lämmön talteenotossa huomioitava koko rakennus ....... 14

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

1


GRANLUND TALOYHTIÖPALVELUT

KORJAUSRAKENTAMISTA OSAKKAITA KUUNNELLEN Huolehdimme korjausrakentamisen palveluista aina kuntoselvityksistä peruskorjauksiin. Toimimme isännöitsijän ja taloyhtiön tukena kaikissa taloyhtiön korjaustarpeissa vuosikymmenten kokemuksella.

PÄIVYSTYS 24H/VRK ✆ 0400 685 302

Ota yhteyttä » granlund.fi/taloyhtio

www.lumorakennus.fi

SAMMUTTIMIEN JA PALOPOSTIEN TARKiSTUKSET • PALOKATKOASENNUKSET • VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTUKSET JA TIIVEYSKOKEET • PALO- JA PELASTUSSUUNNITELMAT • ALKUSAMMUTUSKALUSTO JA KYLTITYKSET • SAVUNPOISTOLUUKKUJEN TARKISTUKSET JA KOESTUKSET •

TALOSI ON TÄRKEÄ OSA ELÄMÄÄSI JA KATTO ON ELINTÄRKEÄ OSA TALOASI KATTOREMONTIT, ULKOVERHOUKSET SEKÄ MUUT KODIN REMONTIT LAATUTAKUULLA TOTTAKAI! PYYDÄ ILMAINEN TARJOUS!

Kaikki paloturvallisuuteen liittyvät palvelut samasta paikasta.

Paloturvallisuus Pyhäjärvi Oy 8

LUMO RAKENNUS OY

Matias Luokkanen 045 276 6254 | info@lumorakennus.fi

2

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

✆ 044 519 0053

mika@ptpyhajarvi.fi | www.ptpyhajarvi.fi | Oulu


Unsplash.com

PÄÄKIRJOITUS

päätoimittaja

Petri Kaukonen

Remontit ajallaan koronasta huolimatta Pixabay

Tikittääkö taloyhtiöissä remonttipommi, kyseli Isännöintiliitto aiem-

22

min tänä syksynä. Liitto ilmaisi huolensa siitä, että monien yhtiökokousten siirryttyä syksyyn myös remontit saattavat lykkääntyä hamaan tulevaisuuteen. Sen seuraukset taas voivat olla taloyhtiöille kalliita. Jos tarpeellisia remontteja lykätään liian pitkälle eikä rakennusta huolleta tarpeeksi, remonteista tulee vain kalliimpia, Isännöintiliitosta muistutetaan. Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja

28

Tuomas Viljamaa huomautti myös, että taloyhtiöremonttien huippuvuodet ovat vasta edessä. Kun isojen korjausten buumi iskee,

4

Ajankohtaista

saattavat remonttien hinnat nousta kysynnän mukana. Korjaami-

6

Kuntoarviointi ja valvonta

sesta voi siis tulla yhä kalliimpaa.

10

Järkevä vedenkäyttö taloyhtiössä

14

Lämpö talteen poistoilmasta

18

Putkiston huoltaminen

22

Sähköautojen latausvalmiuden toteutus – miten uusi laki vaikuttaa?

vielä keväällä, kannattaa yhtiökokouksia pyrkiä pitämään jo silloin

27

Lakipalsta

28

tiön päättäjien olisi myös hyvä pyrkiä osallistamaan osakkaita ja

Tuholaistorjunta

avaamaan heille mahdollisimman selkeästi taloyhtiön tilannetta,

32

Muraalit lisäävät viihtyvyyttä

jotta osakkaat ymmärtävät, miksi remontteja pitää tehdä.

Kannen kuva Maikki Rantalan ja Henna Halmeen muraali Tampereen Vuoreksessa. Kuva: Maikki Rantala.

mennessä pidetty ja niissä on uskallettu myös tehdä tarpeellisia päätöksiä. Kevään yhtiökokouksiin ei onneksi ole enää hirveän pitkä aika niihinkään. Vaikka koronan aiheuttama erityistilanne jatkuisi

OMAKIINTEISTÖ Julkaisija / Kustantaja Media Potentia Oy, Hämeenkatu 26, 4. krs, 33200 Tampere puh: 0400 772 229

Yhtiökokoukset on nyt toivottavasti syyskuun lopun määräaikaan

joko etäyhteyksiä käyttäen tai ainakin avarammissa tiloissa. Taloyh-

OULU 4 | 2020

Osoitteenmuutokset Media Potentia Oy, puh: 0400 772 229 toimisto@mediapotentia.fi

Vastaava päätoimittaja Petri Kaukonen puh: 0400 770 203 petri@mediapotentia.fi

Ilmoitusmyynti Pasi Lehmus puh: 040 356 9937 pasi@mediapotentia.fi

Painopaikka Printall AS

Toimitus Tiina Raatikainen puh: 050 361 0261 tiina.raatikainen@mediapotentia.fi

Osoitelähde Media Potentia Oy:n asiakasrekisteri, Fonecta ProFinder

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

3


AJANKOHTAISTA Ulkopuolista asiantuntijaosaamista taloyhtiön hallitukseen Taloyhtiön yhtiökokouksen yksi tärkeimmistä päätöksistä on hallituksen valinta. Hallitus valitaan useimmiten osakkaiden keskuudesta, mutta joskus taloyhtiössä voi olla tarve valita hallitukseen myös yhtiön ulkopuolinen asiantuntija. Taloyhtiö voi löytää hallitukseen yhtiön ulkopuolista osaamista Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry:n asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusammattilaisten rekisteristä. Jatkuvasti kasvava rekisteri koostuu AKHAn hallituksen hyväksymistä asiantuntijoista.

Monen alan asiantuntijoita AKHA ylläpitää hallitusammattilaisten rekisteriä, jossa on monen alan asiantuntijoita. Kaikilla hallitusammattilaisilla on vankka kiinteistöalan kokemus tai pitkäaikainen hallitustyöskentelytausta. Lisäksi AKHA ylläpitää hallitusjäsenrekisteriä, johon voivat liittyä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksen jäsenet, puheenjohtajat ja muutoin hallitustyöskentelystä kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat vaikuttaa, kehittää hallitustyöskentelyä ja kouluttautua ottamaan vastuuta omassa

taloyhtiössään. AKHA ry yleisenä tavoitteena onkin lisätä hallitustyön arvostusta ja parantaa sen tuloksia kehittämällä osaamista sekä yhdistämällä ja jakamalla alaa koskevaa tietoa.

Apua riitojen ratkaisuun AKHA ry on perustanut myös riidanratkaisulautakunnan, jonka jäseninä toimivat VT Ben Grass, VT Roy Rantanen ja VT Keijo Kaivanto. Riidanratkaisulautakunta on laatinut asuntoyhtiösovittelujärjestelmän, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä, sovitella ja ratkaista sisäiset ja ulkoiset asuntoyhtiöerimielisyydet. Järjestelmä mahdollistaa nopean, asiantuntevan ja taloudellisen ratkaisun saamisen erimielisyyteen. Asuntoyhtiösovittelu on vapaaehtoinen, mutta voi perustua myös osapuolten tekemään sopi-

mukseen, urakka- tai palvelusopimukseen tai yhtiöjärjestyksen määräykseen. Sovitteluratkaisu voi myös olla osaratkaisu laajassa erimielisyysasiassa. Sovittelutoiminnassa hyödynnetään AKHAn asiantuntijoiden monipuolista asiantuntemusta kuten oikeudellista, hallinnollista, taloudellista ja teknistä asiantuntemusta. Asuntoyhtiösovittelijoina toimivat AKHAn hallituksen hyväksymät asiantuntijat. Riidanratkaisulautakunta nimeää sovittelijat eri tapauksiin. AKHAn rekisteristä taloyhtiö voi valita omiin tarpeisiinsa sopivan asiantuntijan ja lähettää tarjouspyynnön suoraan valitsemilleen hallitusammattilaisille tai AKHAn asiamiehelle Keijo Kaivannolle keijo.kaivanto@kak-laki.fi. Kaivanto on AKHAn yhteyshenkilö myös sovitteluasioissa. Lisätietoja: www.akha.fi

Pixabay

Energia-assari opastaa energia-asioissa Vesi- ja energiakustannukset ovat varsin suuri siivu taloyhtiön hoitokuluista, joten niiden kulutustasoja on hyvä seurata säännöllisesti. Taloyhtiöiden päättäjien ei onneksi tarvitse pähkäillä energia-asioita yksikseen, sillä tukea on paljon saatavilla. Motivan näppärä tekoälybotti Energia-assari opastaa alkuun energiatehokkuuden parantamisessa. Taloyhtiön hallituksen tehtäviin kuuluu seurata kulutustasoja säännöllisesti. Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa kannattaa vastuuttaa yksi hallituksen jäsen tai vaihtoehtoisesti isännöitsijä seuraamaan kulutustasoja ja raportoimaan hallituksen kokousten yhteydessä kulutuksessa tapahtuvista mahdollisista poikkeamista. Näin havaitaan nopeasti vaikkapa sulanapitolämmityksen vikaantumisesta aiheutuva roima kulutuksen kasvu tai osataan lähteä etsimään muita kulutuksen kasvun syitä. Motivan tekoälybotti Energia-assari opastaa, miten energiatehokkuutta voidaan parantaa. Energia-assari löytyy motiva.fi/taloyhtiot-verkkosivuilta, ja se vastaa muun muassa lämmityk-

4

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

seen ja ilmanvaihtoon, energia-avustuksiin ja energiatodistuksiin liittyviin kysymyksiin sekä ohjaa kysyjät tarkemman tiedon lähteille. Taloyhtiöiden hallituksen jäsenille Motiva suosittelee myös maksuttoman energiaeksperttikurssin käymistä verkkokurssina, jotta taloyhtiön energia-asiat tulevat tutuiksi. Energiaeksperttimateriaalit ovat myös vapaasti käytettävissä omatoimiseen asioihin perehtymiseen.

Taloyhtiön korjaussuunnitelma ajan tasalle Kuluja on mahdollista leikata energiaremontilla. Yhtiökokouksessa on syytä keskustella myös sii-

tä, onko taloyhtiön korjaussuunnitelma ajan tasalla ja onko siinä riittävästi huomioitu energiatehokkuuden parantaminen suunniteltujen korjausten yhteydessä. – Jos taloyhtiössä on ollut mietinnässä energiatehokkuutta parantavia korjauksia, on nyt aika tarkistaa niiden ajankohtaisuus. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustusta, jolla voi pienentää korjauskustannuksia, asiantuntija Päivi Suur-Uski valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta toteaa. ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. www.motiva.fi/taloyhtiot


Isännöinnin mainetta pyritään kohottamaan Isännöintialan maine kärsii edelleen vanhasta painolastista. Isännöintiliiton mukaan pelkkä imagotyö ei riitä parantamaan isännöinnin mainetta, vaan eri tahojen väliseen yhteistyöhön ja osaamisen kehittämiseen pitää jatkossa panostaa entistä enemmän. Yksi Isännöintiliiton lähitulevaisuuden tärkeimmistä tehtävistä on isännöinnin ja taloyhtiöiden hallitusten yhteistyön parantaminen. Parannusta pyritään saamaan aikaan muun muassa tiivistämällä yhteistyötä Kiinteistöliiton ja muiden asumiseen keskittyvien järjestöjen kanssa. – Vastakkainasettelu isännöinnin ja hallitusten kanssa pitää lopettaa. Eripuraa syntyy välillä väistämättä, kun pitää ottaa huomioon hyvinkin erilaisten asukkaiden tarpeita ja toiveita ja kehittää samalla kiinteistöä ja asumista. Tällöin voi unohtua, että isännöitsijä ajaa ja hänen pitääkin ajaa osakkaiden, asukkaiden ja koko taloyhtiön etua, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia KoroKanerva sanoo. Esimerkki alan kehittämisestä ja yhteistyöstä on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa syksyllä 2020 toteutettava Isännöinnin laatu 2020 -tutkimus-

hanke. Tutkimuksen tavoitteena on saada monipuolista tietoa isännöinnin onnistumisista ja haasteista sekä yhteistyön toimivuudesta taloyhtiöiden kanssa. Tiedon avulla liitot, isännöintiyritykset ja taloyhtiöt voivat jatkossa kehittää entistä parempaa asumista.

Mainetta voi parantaa avoimuudella Isännöinnin maineeseen vaikuttaa se, että alalta löytyy edelleen huonoja ja kankeita toimintatapoja. Kehittämistä vaativat erityisesti asiakaspalvelu, asukasviestintä, taloushallintojärjestelmät sekä digitaaliset palvelut. Ratkaisu moniin alan ongelmiin on Koro-Kanervan mukaan avoimuus. – Kaikkien toimintatapojen pitää kestää päivänvaloa, ja niistä pitää voida kertoa asiakkaalle. Esimerkiksi taloushallintajärjestelmien pitää olla

avoimia hallituksille ja osakkaille ja sidonnaisuuksien palveluntarjoajiin läpinäkyviä. Isännöintiliiton kesäkuun alussa hyväksytyn uuden strategian yhtenä tehtävänä on edistää kaikin tavoin rehtiä, avointa ja luotettavaa isännöintialaa. Siksi Isännöintiliitto haluaa käynnistää alan eettisten ohjeiden päivittämisen yhdessä Kiinteistöliiton, RAKLI:n ja Isännöinnin Auktorisointiyhdistys ISA:n kanssa. – Vastuullisuuden pitää näkyä paitsi Isännöintiliiton, myös alan toimijoiden arjen työssä monin eri tavoin. Liitto panostaa jatkossa entistä enemmän myös isännöinnin ammatillisen kouluttautumisen ja osaamistason nostamiseen, Koro-Kanerva sanoo. Lähde:Isännöintiliitto

Tuusulan Asuntomessuilla puukerrostaloja ja yhteisöllisyyttä Tuusulan Asuntomessuilla esiteltiin tänä vuonna kylämäistä kaupunkiasumista, jossa palvelut, naapurit ja luonto ovat lähellä, ja asuminen on terveellistä ja turvallista. Yhteisöllisyyden syntyä oli haluttu tukea asuntomessualueella monin tavoin. Alueelle oli suunniteltu muun muassa aukiomaisia katuja, jotka ovat ihmisten eivätkä autojen käytössä. Messualueen laidalle oli tehty puisto, joka pitää sisällään muun muassa lasten leikkipaikan ja lihaskuntolaitteita aikuisille sekä hiekka- ja nurmialueita pelien pelaamiseen. Messuilla tuotiin esiin myös sitä, ettei kaikkea asumiseen liittyvää tarvitse omistaa itse. Messujen jälkeen kerrostalokohteet saavat omat viljelypalstansa, ja niiden käytössä on yhteisiä pihasaunoja sekä kerho- ja etätyötiloja. Toiveiden Kortteli -nimisessä palvelukorttelissa yhdistyvät varhaiskasvatus ja ikäihmisten asuminen sekä hoivapalvelut. Kortteliin on tulossa myös koirien päiväkoti ja deli-ravintola, josta voi ottaa mukaan pientä purtavaa tai nauttia päiväkahvit. Korttelin rakennuksiin lukeutuvat kaksikerroksinen, ikäihmisille suunnattu tuetun asumisen palvelutalo ja palvelurakennus, joka yhdistää ympärivuorokautista tukea tarvitsevien hoivakodin ja päiväkodin monisukupolviseksi kokonaisuudeksi.

Puukerrostalokorttelit tulevat Messuilla näkyi myös toinen, kerrostaloasumiseen liittyvä kasvava trendi: puukerrostalot. Tämän vuoden messuilla Skanskan ja IKEAn BoKlok ja Cu-

Kari Kohvakka / Asuntomessut 2020

bestan Woodcube kerrostalokonsepteissa puurakentaminen, yhteisöllisyyden huomioiminen ja luonnon läheisyys edustivat nykyaikaista asukaslähtöistä rakentamista. Tuusulan Tähtipolku -asuntoyhtiössä BoKlokkonsepti yhdistää kerros- ja pientaloasumisen parhaat puolet. L-kirjaimen muotoiset puutalot muodostavat suojaisan asuinkorttelin, jonka keskelle kätkeytyy viehkeä piha leikkipaikkoineen, istutuksineen ja pihasaunoineen. BoKlokkodissa asukas saa puutalon kotoisan tunnelman, toimivan ja tyylikkään uuden kodin sekä viihtyisän asuinympäristön piha-alueineen,

omenapuineen ja viljelypalstoineen. Tuusulan Metsänkuningas -asuntoyhtiön Woodcube-kodin materiaaleissa on paljon aitoa suomalaista luonnonpuuta. Talojen rakennuttajan Cubestan tarkoituksena on ollut luoda eheyttävä ympäristö, joka edesauttaa asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä kunnioittaa luontoa. Puutalokortteliin kuuluu vihreä sisäpihan ja sen puutarhan kasvihuoneessa asukkaat voivat viljellä itse haluamiaan vihanneksia ja yrttejä. www.boblok.fi, www.cubesta.fi Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

5


Freepik.com

lll

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Kuntoarvio ja valvonta – avaimet onnistuneeseen kiinteistönpitoon Taloyhtiön hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vaihtuessa saattaa myös tieto kiinteistön kunnossapidosta katketa. Tulevat kunnossapitotarpeet eivät kuitenkaan katoa mihinkään. Kuntoarvio auttaa pitämään kiinteistönpidon suunnitelmallisena ja pitkäjänteisenä.

6

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020


Vuonna 2010 voimaan tullut asunto-osakeyhtiölain uudistus edellytti taloyhtiöitä selvittämään tulevat remonttitarpeensa osakkaille vuosittain yhtiökokouksissa. Lakiuudistuksen myötä kuntoarvioiden ja tutkimusten kysyntä kasvoi voimakkaasti, ja alalle tuli jos jonkinlaisia toimijoita. Suomen Kiinteistöliitto kehotti jo varhaisessa vaiheessa taloyhtiöitä olemaan tarkkaavaisia kuntoarvion tilaamisessa ja käyttämään kuntoarvioiden laadintaan vain pätevöityneitä tekijöitä. Tarkkaavaisuus kannattaa, sillä asianmukaisesti tehty kuntoarvio tukee taloyhtiön tulevien remonttihankkeiden suunnittelua ja toteutusta. Isännöintiliiton jäsenpalvelupäällikkö Anne Murtomäki toteaa kuntoarviolla olevan tärkeä rooli kiinteistön järjestelmällisessä ylläpidossa ja kunnossapidossa. – Sen avulla tiedetään, mitä siellä pitäisi ylläpitää ja miten kiinteistöä pitäisi huoltaa, että se pysyy kunnossa, hän tiivistää. Kuntoarvio kymmenen vuoden välein

Murtomäki toteaa taloyhtiöiden kiinteistönpidossa olevan kärjistettynä kaksi ääripäätä: toisessa päässä ovat hyvin hoidetut taloyhtiöt, joissa rakennuksia pidetään ajan tasalla ja kehitetään eteenpäin, ja toisessa päässä taloyhtiöt, joita ei enää ylläpidetä, vaan ne jossain vaiheessa puretaan pois kokonaan. Kiinteistön kunnossapidon lähtökohdat voivat olla siis taloyhtiöstä riippuen hyvinkin erilaisia. Kuntoarvio tarjoaa kuitenkin kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta ja siitä, mitä suuria tai pieniä hankkeita taloyhtiössä pitäisi tehdä, millä aikataululla ja mitä ne maksavat. – Se antaa osakkaille tietoa ja aikaa valmistautua erilaisiin hankkeisiin myös rahallisesti, kertoo Murtomäki. Kuntoarviota ei pidä sekoit-

taa kunnossapitotarveselvitykseen eli KPTS:ään, jonka taloyhtiön hallitus esittää yhtiökokouksessa joka vuosi. Siinä missä KPTS on taloyhtiön hallituksen laatima, kuntoarvion tekee puolestaan ulkopuolinen ammattilainen. – Kuntoarvio tehdään ehkä kerran kymmenessä vuodessa. Se on pidemmän ajan kuntoarvio. Murtomäki huomauttaa, että kuntoarviossa esitetään toki eri toimenpiteitä ja usein sen liitteenä on PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma. – Siinä PTS:ssä on kerrottu juurikin se, missä ajankohdassa mitäkin ehdotettuja toimenpiteitä kannattaisi tehdä ja hintaarvio niille.

Laadukasta remontointipalvelua Oulussa

SISÄREMONTIT KOSTEUS- JA HOMEVAURIOREMONTIT

www.rskrakennus.fi

010 325 3750 info@rskrakennus.fi

• Kuntotarkastukset • Kuntoarviot ja -tutkimukset • Rakennuttajakonsultin tehtävät • LVIAS-suunnittelut • Valvonnat

Aistinvarainen kartoitus rakenteita rikkomatta

Kuntoarvio ei ole myöskään sama asia kuin kuntotutkimus, huomauttaa Murtomäki. Kuntoarvio tehdään aistinvaraisesti, rakenteita tai materiaaleja rikkomatta, ja siinä käydään kattavasti läpi kiinteistön ja sen eri järjestelmien kunto: – LVI- ja sähköjärjestelmät, erilaiset rakenteet, talon katto ja alapohja. Piha-alueita katsotaan myös, hän luettelee esimerkkeinä. Kuntoarvion laatimiseen tarvitaan kirjavaa osaamista – se ei ole siis mikään yhden asiantuntijan tuotos. – Riippuu vähän osaajien osaamisalueista, että montako siellä on sitten paikan päällä. Tarvitaan joka tapauksessa rakennustekninen osaaja, joka tarkistaa niitä rakenteita: kattoja, alapohjia, julkisivua, parvekkeita. Lisäksi tarvitaan LVIja sähköalan osaajia ja automaatio-osaajia. Murtomäki vinkkaa, että moniin taloyhtiöihin on tulossa sähköautojen latauspisteitä, joten kuntoarviossa tulisi myös selvittää, riittääkö sähköteho niihin. Jos kuntoarviossa havaitaan suurempia korjaustarpeita, ne vaativat tavallisesti vielä erillisen kuntotutkimuksen. Kun>>

puh. 044 741 5171

Ratakatu 14, Ylivieska

KATTOPAKETIT

suoraan tehtaalta • Konesaumarivit • Lukkosaumarivit • Tiilikuvioprofiili • Katto- ja seinäprofiilit • Sadevesijärjestelmät • Listat • Kattoturvat • Tarvikkeet

takuuteräs Gneissikuja 11, OULU

Teräspalvelukeskus

040 686 9893 050 594 0464 040 556 9063 www.janla.fi

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

7


toarviossa voidaan kuitenkin esittää myös pienempiä ja helpompia toimenpiteitä, jotka taloyhtiö voi tehdä saman tien: – Esimerkiksi kasvillisuutta pitää harventaa, että pihalta näkyy paremmin autotielle. Siihen ei tarvita enää tarkempia kuntotutkimusta. Kuntoarvio ei ole salainen asiakirja

Murtomäki huomauttaa, että kuntoarvio ei ole suinkaan mikään salainen asiakirja. Hän kehottaa taloyhtiötä kuitenkin noudattamaan sen osalta varovaisuutta ja huolellisuutta. – Se on taloyhtiön asiakirja, joka on hyväkin jakaa osakkaille, jotta he saavat tietoa, missä kunnossa yhtiö on ja mitä ovat tulevat kunnostustarpeet. Osakkaat saavat toki usein riittävästi tietoa jo kunnossapitotarveselvityksestä, jonka laatimisessa hyödynnetään usein kuntoarviota. Murtomäki toteaa, että aina on kuitenkin heitä-

www.talotuki.fi oulu@talotuki.fi p. 08 4154 3300

8

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

esittämä kunnossapitotarveselvitys sitten pohjautuu? – Hyvä kysymys! naurahtaa Murtomäki. – Siellähän voi olla oikeasti niitä osaajia, jotka tuntevat tämän tyyppiset asiat – tai luulevat tuntevansa. Hän kuitenkin arvioi, että vaikka taloyhtiön hallituksen jäsen olisikin esimerkiksi LVIalan osaaja, monet muut kuntoarviossa olennaiset asiat jäisivät helposti selvittämättä. – Kyllä kuntoarvio kannattaa ehdottomasti tehdä, ettei olla ihan tuuliajolla. Helposti se unohtuu, jos taloyhtiössä ei ole suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Jos taloyhtiö on tilaamassa tai edes harkitsee kuntoarvion teettämistä tai esimerkiksi valvojan hankkimista remontilleen, Murtomäki neuvoo perehtymään FISEn pätevyysrekisteriin osoitteessa www.fise.fi. Hän kehottaa myös perehtymään korjaushankkeista kirjoitettuihin oppaisiin ja muuhun kirjallisuuteen, jota on runsaasti saatavilla.

Kuntoarvion laatimiseen tarvitaan kirjavaa osaamista – se ei ole siis mikään yhden asiantuntijan tuotos.

kin, jotka haluaisivat tarkempaa tietoa taloyhtiön kunnosta. – Minäkin olen omassa taloyhtiössäni kysynyt tässä keväällä, että milloin on tehty kuntoarvio. Kuntoarvioissa ei ole hänen mukaansa yleensä mitään niin yksityiskohtaisia tietoja yksittäisistä huoneistoista, että niiden katsottaisiin loukkaavan yksityisyyden suojaa. – Kun kylpyhuoneitakin tarkistetaan kuntoarviota varten, kaikkia huoneistoja ei käydä läpi, vaan sattumanvaraisesti muutamia huoneistoja. Kuntoarvio tulee mainita isännöitsijäntodistuksessa, ja Murtomäen mukaan asunnon

-

ostaja pyytää sen usein myyjältä. Sinänsä kuntoarviota ei hänen mielestään kannata lähteä jakamaan yleisesti, vaan osakas voi pyytää sen isännöitsijältä ja jakaa ostajaehdokkaalle itse. Kuntoarvioijan löytää pätevyysrekisteristä

Murtomäki toteaa, että on paljon taloyhtiöitä, joissa kuntoarviota ei tehdä lainkaan. Joissain tapauksissa sitä ei joko huomata tehdä tai sen katsotaan maksavan liikaa. Kunnossapitotarveselvitys on kuitenkin laadittava vuosittain: jos taloyhtiö ei ole teettänyt kuntoarviota, mihin hallituksen

kuntotutkimukset rakennusterveysasiantuntijapalvelut kosteusmittaukset rakennekuivaukset korjaussuunnittelu

-

rakennuttaminen valvonta asbestikartoitukset lämpökuvaukset energiatodistukset


Valvoja pitää remontin raiteillaan Taloyhtiö maksaa sievoisen summan remonteista, joilla pidetään yllä sekä kiinteistön kuntoa että sen arvoa. Jos remontin lopputulokseen ei kuitenkaan syystä tai toisesta olla jälkikäteen tyytyväisiä, harmi on suuri. Remontin valvonnalla onkin oma tärkeä roolinsa taloyhtiön suurten korjaushankkeiden onnistumisessa. Anne Murtomäki kertoo, että remontin valvonnan lisäksi valvoja seuraa myös sitä, että koko hanke toteutuu sovitusti aina budjettia ja aikataulua myöten: – Että pysytään sovitussa suunnitelmassa, remontti etenee ja työn laatu on sitä mitä pitäisi, hän kuvailee. Kaikki taloyhtiöt eivät kuitenkaan hanki remonteilleen valvojaa. Taloyhtiössä voi olla myös omasta takaa osakas, jolta löytyy valvonnan osaamista tai kuvittelee löytyvän tällaista osaamista. Tai sitten ei ymmärretä valvonnan merkitystä. – Joissain pienemmissä taloyhtiöissä ei aina hoksata ottaa sitä valvojaa, tai oletetaan, että kyllä isännöitsijä sen valvonnan hoitaa, kertoo Murtomäki.

sää, että olemassa kuitenkin myös isännöitsijöitä, joilla on valvontapätevyyksiä tai joiden katsotaan muuten olevan päteviä valvomaan töitä. Paljon riippuu myös hankkeen suuruudesta. – Jos vain yksi pieni kylpyhuoneremontti, isännöitsijä voi valvoa. Muuten kannattaisi aina käyttää ulkopuolista valvojaa. Murtomäki kertoo ulkopuolisen valvojan olevan ensinnäkin puolueeton ja valvovan nimenomaan taloyhtiön etua. Hän ei siten suosittelisi ottamaan remontille valvojaa urakoitsijan kautta. Valvojat ovat erikoistuneet eri asioihin, kuten LVI- tai sähköjärjestelmiin. Murtomäki huomauttaa, että hyvällä isännöitsijällä on yleensä verkosto, josta on helppo löytää hankkeille oikeanlainen valvoja. Päteviä valvojia voi etsiä myös FISEn ylläpitämästä pätevyysrekisteristä. l

TASOITE- JA MAALAUSTYÖT AMMATTITAIDOLLA 040 963 1269 Risto Mustonen 040 534 6693 Jarkko Aspegren asiakaspalvelu@oulunmaalaus.fi • www.oulunmaalaus.fi

Tiedätkö mikä on talosi pitkän iän salaisuus? Tietysti oikein hoidettu vesikatto. Nyt käsi sydämelle, milloin viimeksi olet käynyt katollasi?

Valvoja turvaa taloyhtiön edun

Ennakoi ongelmat ja säästä selvää rahaa. Pyydä tarjous saneerauksesta tai uudesta kohteestasi aidolta kattoammattilaiselta.

On kuitenkin tyystin kiinni isännöitsijästä ja tämän osaamisesta, suostuuko tämä remontin valvojaksi. – Jos ei ole mikään insinööri, en isännöitsijänä lähtisi valvontahommin, toteaa Murtomäki. Hän li-

Lue lisää: Prorakenne.fi Puh. 040 746 6231 toimisto@prorakenne.fi Pixabay.com

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

9


Pixabay.com

lll

Teksti: Tiina Raatikainen

Mittarointi hillitsee vedenkäyttöä taloyhtiöissä – lakiuudistus tulossa

Kun laskutus perustuu jokaisen huoneiston omaan kulutukseen, motivoi se yleensä asukkaita hillitsemään omaa vedenkäyttöään. Vedenkulutuksessa tärkeää on kiinnittää huomiota etenkin lämpimän veden kulutukseen.

10

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020


Kun puhutaan veden säästöstä, ei puhuta pelkästään vedestä, jolla silläkin on oma hintansa, vaan etenkin lämpimästä vedestä. Vedenkulutuksesta lämpimän veden osuus on lähelle 40 %. – Ei kylmääkään vettä kannata tuhlata älyttömästi, maksaa sekin. Suomessa makeaa vettä riittää toistaiseksi, mutta sen tuottaminen ja jäteveden puhdistus kuluttavat luonnonvaroja. Lämpimän veden kulutus on kuitenkin energiankulutuksen vuoksi oleellisempi asia, toteaa johtava asiantuntija Jaakko Ketomäki Motivasta. – Jos vedenkulutusta ei mitata taloyhtiössä huoneistokohtaisesti, esimerkiksi suihkussa tulee helposti oltua pitkään, mikä kasvattaa taloyhtiön yhteistä pottia niin vesi- kuin energialaskussakin. Tulossa oleva vesimittareita koskeva lakiuudistus liittyy juuri tähän. EU:n energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että uusiin moniasuntoisiin rakennuksiin on asennettava huoneistokohtaiset etäluettavat vedenkulutusmittarit, jotka mittaavat vedenkäyttöä ja sen lämmitykseen käytettyä energiaa. Olemassa olevia rakennuksia tämä vaatimus koskee, jos asentaminen on teknisesti toteutettavissa ja kustannustehokasta. Nyt tulossa oleva lakiuudistus edellyttää myös, että laskutuksen on sen jälkeen perustuttava tähän mittaukseen.

Vuotojen tarkkailu on yksi ” tärkeä toimenpide, sillä vuodot saattavat kuluttaa hirvittävän määrän vettä.

jatkossa entistä tarkempaa tietoa omasta kulutuksestaan. Tiedonsaannin lisäämisellä pyritään parantamaan laskutuksen läpinäkyvyyttä, mutta toisaalta myös kannustetaan kuluttajia miettimään omaa vedenkäyttöään ja etenkin lämpimän veden käyttöään. – Kun tietoa saa aiempaa paremmin, kunkin asukkaan on helpompi tehdä informoituja ratkaisuja oman kulutuksensa suhteen. Toisaalta kenenkään ei huoneistokohtaisessa laskutuksessa tarvitse enää maksaa naapurin kulutuksesta, toteaa erityisasiantuntija Eriika Melkas työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta. Taloyhtiössä veden laskutuksesta tulee siten oikeudenmukaisempaa kaikille asukkaille. Myös energiankulutus taloyhtiössä tulee erittäin todennäköisesti laskemaan, mikä on lakiuudistuksen perimmäinen tarkoituskin.

Tarkempaa tietoa omasta kulutuksesta

Keitä velvoitteet koskevat?

Rakentamismääräysten mukaisesti taloyhtiöihin on asennettu asuntokohtaiset vesimittarit linjasaneerausten yhteydessä jo vuodesta 2013 alkaen. Monissa taloyhtiöissä mittarit ovat kuitenkin raksuttaneet tyhjää, koska niitä ei ole ollut pakko käyttää laskutuksen perusteena. Jos mittareita on käytetty, ne ovat perustuneet yleensä huoneistoissa paikan päällä tehtyihin mittauksiin. Uutta lakiuudistuksessa ovatkin etäluettavuus ja laskutuksen perustuminen huoneistokohtaiseen kulutukseen. Lisäksi kuluttajien tulee saada

Uudet velvoitteet tulevat koskemaan niitä olemassa olevia taloyhtiöitä, joissa tullaan tekemään rakennuslupaa edellyttävä putkisaneeraus. Tämä tarkoittaa, että jo olemassa olevia mittareita ei tarvitse vaihtaa uusiin eikä mittareita myöskään tarvitse käyttää laskutuksen perusteena. Velvoitteet eivät myöskään koske remontteja, joihin haetaan rakennuslupaa ennen kuin uusi lainsäädäntö on tullut voimaan. – Jos rakennuslupaa haetaan sen jälkeen, ollaan jo sääntelyn piirissä. Direktiivin täytäntöön-

panon määräaika on 25.10., mutta vaikuttaa todennäköiseltä, että lainsäädäntö saadaan meillä voimaan vasta vähän myöhemmin, Melkas kertoo. Mikään ei kuitenkaan estä taloyhtiötä myöskään siirtymästä uuden mallin mukaiseen käytäntöön, vaikkei putkisaneerausta olisi tulossakaan. Jos olemassa olevia mittareita aletaan hyödyntää laskutukseen, mittarien mittaustarkkuus on kuitenkin selvitettävä eli niiden on oltava varmennettuja Tukesin edellyttämällä tavalla. Vedenkulutus vähentynyt

Työtehoseura on yhdessä Motivan ja älymittaritoimijoiden kanssa tehnyt vastikään selvityksen, jossa tutkittiin vedenkulutusta. Tähän asti yleisesti käytössä ollut suomalaisten keskikulutusluku 155 litraa vuorokaudessa per henkilö on jo vuodelta 1977. Nyt tehdyssä selvityksessä keskimääräiseksi vedenkulutukseksi saatiin noin 121 litraa henkilöä kohden vuorokaudessa. Suotuisan kehityksen taustalla tekijät arvelevat olevan erilaiset vettä säästävät tekniset ratkaisut, mutta myös sen, että osa kuluttajista on järkevöittänyt veden käyttötapojaan. Kotitalouksissa eniten vettä kuluu hygienian hoitoon, joka voi muodostaa jopa puolet vedenkulutuksesta. WC:n ja pyykinpesun vedenkulutukset ovat molemmat 15 %. Vesikalusteiden tekniset ratkaisut, kuten kosketusvapaat hanat, virtaaman rajoittimet ja vettä säästävät suihkupäät ovat toimivia ratkaisuja, joilla saavu-

tetaan merkittäviä säästöjä vedenkulutuksessa. Myös energiatehokkaat kodinkoneet, kotiautomaatio ja vesivuodoista ilmoittava teknologia hillitsevät vedenkulutusta. Käyttäjä on kuitenkin edelleen ratkaisevassa roolissa. Omiin vedenkäyttötapoihin, kuten suihkuttelun pituuteen ja veden tarpeettomaan juoksutukseen esimerkiksi astioiden käsinpesun yhteydessä, kannattaa selvityksen mukaan kiinnittää huomiota. Vuodot kuriin

Vuotavat vesikalusteet aiheuttavat merkittävää veden hukkaa. Vesivuotojen havaitsemiseen on kehitetty teknisiä innovaatioita, kuten älyvesimittareita hälytystoimintoineen. Niiden avulla voidaan ehkäistä merkittävästi tahatonta vedenkulutusta. – Vuotojen tarkkailu on yksi tärkeä toimenpide, sillä vuodot saattavat kuluttaa hirvittävän määrän vettä. Jos WC:ssä on esimerkiksi tulitikun paksuinen jatkuva vesivirta, kuluttaa se 3 000 kuutiota vettä vuodessa. Vuotoihin pitäisikin puuttua ajoissa. Harvoin ne itsestään korjaantuvat, pikemminkin ajan saatossa pahenevat, Ketomäki toteaa. – Vuoto saattaa myös tihkuttaa rakenteisiin, mikä voi olla kiinteistön kunnon kannalta tuhoisaa. Taloyhtiössä vuotoja voi havainnoida seuraamalla vedenkulutusta aamuyön tunteina. Mikäli kiinteistön vesimittari aamuyölläkin useina öinä liikkuu, jossain voi olla vuoto tai vuotava vesikaluste. – Lisäksi on syytä tehdä vesikalusteiden tarkastuskierroksia, koska asukkaat selvästikin jättävät ilmoittamatta erilaisia vesikalusteiden vikoja. Lähteet: Kestävä vedenkäyttö – vedenkäyttöselvitys. Anne Korhonen, Minna Kuusela, Sari LiskiMarkkanen ja Tarja Marjomaa, TTS Työtehoseura, Nurmijärvi 2020. www.motiva.fi/taloyhtiot

>>

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

11


Ei syyllistämistä Se, että Suomessa tuhlattaisiin vettä, on dosentti Tapio S. Katkon mukaan myytti. – Esimerkiksi amerikkalaiset käyttävät vettä kaksi kertaa enemmän kuin suomalaiset, mikä saattaa johtua siitä, että siellä asutaan enemmän omakotitaloissa ja joudutaan kastelemaan nurmikkojakin enemmän. Ei vettä pitäisi tietenkään järjettömästi tuhlata, mutta ihmisten syyllistäminen vedenkäytöstä, mihin törmään jatkuvasti uusien opiskelijoiden huolestuneiden kysymysten muodossa, on turhaa. – Suomen yhdyskuntien veden käyttö on huomattavasti tehostunut viime vuosikymmenien aikana. Enää sitä ei voida mielestäni hirveästi vähentää. Katko toteaa vuonna 2013 ilmestyneessä kirjassaan Hanaa!, että liiallinen veden säästö saattaa olla yhdyskunnissa osin jopa ongelmallinen asia. – Jos yhdyskuntien verkosto on ylimitoitettu, kuten monin paikoin on

asian laita, vesi ei virtaa verkostossa riittävän nopeasti ja tämä voi johtaa laatuongelmiin. Vastaavasti viemäreiden osalta pienempi vesimäärä huuhtoo sakkoja huonommin ja saattaa aiheuttaa ongelmia, Katko kirjoittaa. Katko on kuitenkin sitä mieltä, että lämpimän veden käyttöön tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Myös vesimittarit saavat häneltä kannatusta. – On havaittu, että mitä suorempi suhde kuluttajalla on vesilaskuun ja mitattuun kulutukseen, sitä vastuullisemmin tämä käyttää vettä. Infraa saneerattava

Tampereen yliopiston Vesihuoltopalveluiden tutkimusryhmässä CADWES pitkään toiminut toiminut Katko tuo esiin myös sen, että vedenkäyttöön liittyviä asioita pitäisi tarkastella nykyistä enemmän vesihuollon kokonaisuuden kannalta. – Vesihuollossa ehdottomasti suurimmat kulut ovat putkistossa. Vedenkäsittely ja jäteveden puhdistus

tulevat niihin verrattuina halvaksi. Riippumatta siitä, miten kotitalouksissa käytetään vettä, 80 % vesihuoltolaitoksen kuluista on kiinteitä kuluja, jotka liittyvät verkostoihin ja niiden ylläpitoon. Osuus, johon voidaan kotitalouksien käytöllä vaikuttaa, on siis 20 %. Vuotoja tulee olemaan vesihuollon putkistoissa aina, mutta ne eivät saisi olla dramaattisia. – Vuotojen määrä on vähentynyt, mutta verkostojen saneeraukseen pitäisi silti panostaa nykyistä enemmän. Päättäjät pitäisi saadaan tajuamaan infran uudistamiseen tärkeys. – Vesilaitokset pyörivät omilla tuotoillaan, eivät siis verorahoilla. Ongelmana onkin, että kaupungit vaativat liikaa vesilaitosten tuottoja itselleen sen sijaan, että nämä voisivat käyttää tuottoja infran uudistamiseen. Tapio S. Katko: 2013. Hanaa! Suomen Vesihuolto – kehitys ja yhteiskunnallinen merkitys. VVY. l www.finnishwaterservices.fi/blank-1

Toteutunut säästö vuodessa 5200 € Esimerkkikohde Lahdessa, 34 huoneistoa Taloyhtiön vedenkulutus (m 3 )

ekovirtaus asennettu!

250

-33,7 %

-31,1 % Marraskuu

300

-34,8 %

-29,4 %

350

Lokakuu

400

200

Vastuullisen kiinteistönomistajan kumppani ekovirtaus.fi

12

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

2015

Joulukuu

Syyskuu

Elokuu

Heinäkuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

0

Maaliskuu

50

Helmikuu

100

Tammikuu

150

2016

Ekovirtaus tarjoaa kokonaisratkaisun kiinteistön vedensäästötavoitteiden toteuttamiseen. Kartoitamme nykytilanteen, tutkimme säästöpotentiaalin ja teemme optimoidut toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi.


• Katto- ja seinäpellit • Itsekantavat profiilit • Sadevesijärjestelmät • Tikkaat ja lumiesteet

Nopeat toimitukset!

Asiantuntevaa palvelua jo 30 vuotta

Kaikki kiinteistön turvallisuuteen, avainhallintaan ja turvatekniikkaan tarvittavat kokonaisratkaisut

profiilikeskus.fi Teppolantie 4, Kempele, p. (08) 5634 700

OE_LÄMPÖPALVELUT_Omakiinteisto_185x130mm_3mmbleedit_2020.indd 1

Omakiinteistö Oulu 13.21.19 4 | 2020 29.9.2020

13


lll

Teksti: Tiina Raatikainen

Lämmön talteenotossa huomioitava koko rakennus Miksi antaa ilmastoinnin puskea energiaa harakoille, kun sen voisi ottaa takaisin kiinteistön energian tuottoon? Lämmön talteenotto on järkevää, mutta järjestelmää hankittaessa on otettava huomioon rakennus kokonaisuutena, jotta laitteisto toimisi niin kuin pitäisi eikä ikäviä yllätyksiä tulisi.

14

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020


Lämmön talteenotto ilmanvaihdon poistoilmasta tuli pakolliseksi vuonna 2002. Sitä ennen valmistuneissa taloissa sitä ei siis vielä välttämättä ole, vaikka ilmanvaihto toimisikin koneellisesti. Tällöin asunnoista poistuva lämmin ilma menee hukkaan sen sijaan, että sen energia hyödynnettäisiin uudelleen. Käytännössä lämmöntalteenottojärjestelmiä asennetaan vain kiinteistöihin, joissa on koneellinen ilmanvaihto. Painovoimaiseen ilmanvaihtoon lämmöntalteenottoa ei voida laittaa. – Painovoimainen ilmanvaihto perustuu luonnonlakeihin. Jos sinne laitetaan lämpööntalteenottolaitteita, ilmavirralle tulee esteitä ja ilmavirta lakkaa kulkemasta, sanoo talotekniikan lehtori Jussi-Pekka Juvela Tampereen ammattikorkeakoulusta. – Suomessa on joitakin painovoimaisia ilmanvaihtojärjestelmiä, joiden yhteydessä on jonkinnäköinen lämmöntalteenotto, mutta ne ovat yhden käden sormilla laskettavissa ja niissäkin on yleensä puhallin auttamassa eli kyse on hybridiratkaisusta. Puhdasoppisen painovoimaisen ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon ei sen sijaan ole olemassa teknis-taloudellisesti järkeviä ratkaisuja. Koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa lämmöntalteenotto on jo lähtökohtaisesti mukana. – Ennen 2002 rakennetuissa kiinteistöissä voi vielä löytyä joitakin koneellisia tulo- ja poistoilmanvaihtoja, joissa sitä ei ole, mutta ne ovat todella harvinaisia. Kun koneelliseen poistoilmanvaihtojärjestelmään lisätään lämmön talteenotto, lisätään huippuimureiden yhteyteen lämmöntalteenottopatteri. Lämmöntalteenottopatterissa poistoilman lämpöenergia siirretään lämmönsiirtonesteeseen, joka johdetaan putkistossa teknisessä tilassa olevaan lämpöpumppuun, joka lataa varaajaa, josta se käytetään joko lämmitykseen tai käyttö-

veden esilämmitykseen, järjestelmästä ja vuodenajasta riippuen. Kohdekohtainen arviointi aina tarpeen

Koneellisessa poistoilmanvaihdossa lämmöntalteenotto on jo itsessään järkevä vaihtoehto, koska muuten ilmanvaihto puskee energiaa harakoille. Se, miten kannattavaa se on taloudellisesti, riippuu kuitenkin Juvelan mukaan kiinteistöstä. Lämmöntalteenoton tuomille säästöille annetaan usein tiettyjä prosenttilukuja, kuten 30–40 %. Juvelan mukaan pitäisi kuitenkin tietää, mistä tämä prosenttiosuus on laskettu. – Korvausilman lämmittämisestä se voikin olla 30–40 % luokkaa. Jos taas puhutaan kokonaisenergian kulutuksesta, siihen vaikuttaa moni asia, kuten onko kiinteistön alakerrassa esimerkiksi ravintola, onko kiinteistössä huoneistokohtaiset vesimittarit, jotka hillitsevät lämpimän veden kulutusta, minkä vuosikymmenen rakennuksesta on kyse, millaiset ikkunat siellä on ja niin edelleen. Lämmön talteenottoon investoimisen kannattavuus riippuu Juvelan mukaan myös siitä, millä kiinteistön energia tuotetaan ja millä hinnalla eli mistä säästetään. Kaukolämmön hinta esimerkiksi vaihtelee paikkakunnittain. Jos lämmöntalteenotolla saadaan huomattavaa säästöä lämmityskuluissa, se tulee tietysti helpommin kannattavaksi. – Mitään yleispäteviä lukuja siitä, miten paljon säästetään, ei voi kuitenkaan antaa vaan kohdekohtainen arviointi on aina tarpeen, Juvela korostaa. – Yleisesti ottaen energiakustannukset kuitenkin tippuvat. Joissakin kohteissa tilausvesivirtamaksu eli kaukolämmöstä otettavan huipputehon maksukin voi tippua. Rakenteiden läpi tulevassa ilmassa epäpuhtauksia

KATTAMISEN AMMATTILAINEN

020 729 1400 www.katterla.fi

Lisää luettavaa osoitteessa www.omakiinteisto.com

Asiantuntevat LVI-työt ammattitaidolla

Soita p. 010 311 1100

Lämmöntalteenottoa kiinteis>>

info@lvixpert.fi

Ilma- ja maalämpöpumppuasennukset, IV-nuohoukset sekä viemärikuvaukset Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

15


unsplash.com

töön hankittaessa on äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon ilmanvaihto. – Usein kompastutaan siihen, että mietitään vain sitä, miten saadaan energiaa talteen. Lämmöntalteenotossa puututaan kuitenkin ilmanvaihtoon, joten ilmanvaihtoa täytyy miettiä kokonaisuutena. Jos lämmöntalteenottojärjestelmä asennetaan oikein – ja sehän pitää asentaa oikein – tulisi aina tutkia korvausilmareitit ja tarkastaa, että asuntoihin tulee riittävästi korvausilmaa hallitusti. Ilma tulee sieltä, mistä se helpoiten pääsee.

Jos korvausreitit eivät toimi, ilma tulee kiinteistöön rakenteiden läpi ja rakenteista saattaa tulla epäpuhtauksia sisäilmaan, Juvela toteaa. Sisäilman korvausreittejä on suorastaan tukittu niin remontoijien kuin asukkaidenkin toimesta. Joitakin vuosia sitten, kun asiasta ei oltu niin tietoisia, korvausilmareittejä tukittiin julkisivu- ja ikkunaremonttien yhteydessä paljonkin. Nykyään tätä ei Juvelan mukaan onneksi urakoitsijoiden tietoisuuden parannuttua juurikaan tapahdu. Monissa taloyhtiöissä saattaa

kuitenkin olla edelleen vanhojen remonttien jäljiltä huonosti toimivia tai täysin tukittuja korvausilmareittejä. – Myös asukkaat itse ovat saattaneet tukkia reittejä tapetoimalla venttiilien päältä tai tunkemalla ne täyteen villasukkia. Siksi jokainen asunto pitäisi tutkia systemaattisesti ja tehdä tarvittaessa puuttuvat karmiventtiilit tai korvausilmaventtiilit. On tärkeää, että ilma tulisi tiedossa olevaa reittiä pitkin eikä rakenteiden läpi tuoden epäpuhtauksia mukanaan, Juvela painottaa.

Juvela kertoo olleensa mukana muutamissa taloyhtiön kokouksia, joissa on käsitelty lämmöntalteenottoon investoimista. – Sen enempää hanke- kuin kustannussuunnitelmissa ei ollut mitään mainintaa sen tarkastamisesta, että korvausilma tulee asuntoihin hallitusti. Olen jutellut tästä joidenkin toimijoiden kanssa, jotka ovat vakuuttaneet, että totta kai se tarkastetaan, mutta kyllä sen pitäisi näkyä myös tarjouksissa ja sopimuksissa. – Tämä on saanut jopa välillä

ASIANTUNTIJA KÄYTÖSSÄSI SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN Taitoplan Oy on täyden palvelun talotekniikka-suunnittelutoimisto, joka toimii LVIA-suunnitelu ja -asiantuntijatehtävissä koko Suomessa.

16

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020


Jos säästetään suunnittelussa, ” investointikustannus jää hieman pienemmäksi, mutta se saattaa myöhemmin kostautua ylläpidossa ja laitteiston tehossa.

miettimään, ovatko meidän kerrostalomme kenties seuraava kohde, missä tulee olemaan sisäilmaongelmia, Juvela miettii huolestuneena. Suunnittelija avuksi

Toinen asia, mikä lämmöntalteenottojärjestelmää hankittaessa pitää ottaa huomioon, on Juvelan mukaan kiinteistön sähköliittymän koko. – Lämmöntalteenottojärjestelmä vaikuttaa aika usein sähköliittymän kokoon ja sähköliittymän perusmaksuihin. Siksi myös tämä puoli pitää ottaa tarkasteluun. Kolmanneksi pitää tehdä rakenteellinen tarkastelu. Lämpöpumpun kompressori pitää samanlaista matalataajuista ääntä kuin jääkaappi. Jottei kompressori häiritsisi asumista, täytyisi varmistaa, ettei ääni johdu rakenteiden kautta asuntoihin. Hanke- ja toteutussuunnittelmissa tulisi lisäksi tutkia, ovatko putkireitit kunnossa ja mistä löytyy sellainen reitti, että koko taloyhtiö sen hyväksyy. Jos putkireitti viedään rappukäytävään, se saattaa vaikuttaa pelastustoimiin ja esimerkiksi ambulanssin paareille ei ehkä ole enää riittävästi tilaa. Juvela suosittelee taloyhtiöille ulkopuolisen konsultin tai suunnittelutoimiston käyttöä lämmöntalteenottojärjestelmää hankittaessa. – Suunnittelijan palkkaa-

minen on erittäin suositeltavaa, jotta kokonaisuus tulee varmasti huomioiduksi hankesuunnittelussa. Tässä kohtaa kannattaa siis panostaa suunnittelijaan ja kunnolliseen hankesuunnitelmaan, että saadaan sellainen laitteisto, jonka kanssa pystytään elämään. Jos säästetään suunnittelussa, investointikustannus jää hieman pienemmäksi, mutta se saattaa myöhemmin kostautua ylläpidossa ja laitteiston tehossa. Rakennus on kuitenkin kokonaisuus, ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Juvelan mukaan ei voi syyttää toimijoita, jos tilaus on tehty väärin, sillä toimijat tarjoavat annettujen speksien mukaan. – Ei suunnittelijakaan kaikkitietävä ole, ja rakenteiden sisältä voi tulla yllätyksiä. Röntgenkatsetta kun ei parhaimmallakaan suunnittelijalla ole. Kokeneet suunnittelijat tietävät kuitenkin esimerkiksi eri aikakausien rakenteista asioita, joilla voi olla vaikutusta kokonaisuuden kannalta. Juvela toteaa, että mitä paremmat suunnitelmat tehdään, sitä parempia hintoja myös urakoitsijoilta saadaan ja sitä helpommin rahoituksetkin järjestyvät. – Ja mitä varmemmat suunnitelmat ovat ja mitä tarkemmat tarjoukset saadaan, sitä paremmin ne myös pitävät ja hallituskin voi nukkua yönsä rauhassa. l

Vesikatteiden ja lattioiden polyureapinnoitukset uuden ajan teknologialla Polyureapinnoituksen etuja perinteisiin menetelmiin verrattuna • • • • •

Ei tulitöitä Erittäin nopeasti kuivuva n. 10 sekuntia Täysin saumaton, myös läpivientien juuresta Äärimmäisen luja Soveltuu kaikenlaisille alustoille

Jukka Jokipii 044 980 4362 jukka.jokipii@kestopinta.fi | www.kestopinta.fi Joukonrinne 17, 90830 Haukipudas

RAKENNUKSIEN SADEVESI, SALAOJA JA PIHAREMONTIT

avaimet käteen -periaatteella Kysy Tarjous » Maaurakointi Huhtala & Kiviniemi www.maaurakointi.com maaurakointi@maaurakointi.com Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

17


pexels.com

lll

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Toistuvat viemäritukokset herättävät toimimaan Vesi- ja viemärijärjestelmän elinkaari on rajallinen, ja tukokset ja vuodot putkistossa ovat jo selvä merkki ongelmista. Taloyhtiö voi välttää kalliit vesivahingot parhaiten kunnostamalla tai uusimalla kuluneet putkistot hyvissä ajoin.

18

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020


Asuinrakennusten oikea-aikaisen putkiremontin merkityksestä on toitotettu moneen otteeseen. Silti taloyhtiöissä saatetaan tyytyä vain availemaan tukkeutuneita viemäreitä vähän väliä, ja suuremmat toimenpiteet lykätään vielä pariksi vuodeksi eteenpäin – kerta toisensa jälkeen. Jos viemärissä on rakenteellista vikaa, painumia tai irronneita tiivisteitä, siihen kertyy helposti ajan mittaan lietettä, joka tukkii lopulta viemärin. Myös vanhoista valurautaisista viemäreistä irtoava ruoste aiheuttaa tukoksia. Yksittäisen viemäritukoksen avaaminen voi maksaa satasia. Toistuvasti tehtynä niistä kertyykin taloyhtiölle lasku, joka olisi parempi välttää. Pahimmillaan tukokset voivat aiheuttaa myös kalliita vesivahinkoja sekä rakenteisiin että asuntoihin. Toiminnallisia virheitä viemäreissä

Kiinteistöliitto Uusimaan LVI-asiantuntija Arto Kemppainen kertoo viemäriverkoston teknisen käyttöiän olevan yleisesti 40–50 vuotta. – Järjestelmään voi tulla toiminnallisia häiriöitä, esimerkiksi painaumia ja kaatovirheitä, jotka voivat olla peräisin jo rakennusaikana tehdyistä asennusvirheistä. Toiminnalliset virheet esiintyvät hänen mukaansa yleensä vaaka- ja pohjaviemäreissä. Niiden seurauksena viemäri voi vetää huonosti tai putkistoon muodostuu tukoksia. Toiminnalliset ongelmat voivat aiheutua kuitenkin myös viemärimateriaalin heikkouksista. Kemppainen kertoo esimerkiksi ruostumisen aiheuttavan valurautaviemäreihin tukkeutumia ja vuotoja. Valurautaviemäreissä on havaittu myös huonosta laadusta ja asennusvirheistä johtuvia ennenaikaisia ruostumisia ja vuotoja. Niitä on ollut Kemppaisen mukaan jopa 2000-luvulla asennetuissa viemäreissä. – Viemäreihin tehdyissä siir-

tokorjauksissa, kuten sukituksissa ja pinnoituksissa on havaittu myös toiminnallisia ongelmia ja vuotoja, hän mainitsee.

VIEMÄRIKUVAUKSET - Talotekniikan moniosaaja • • •

Viemärikuvaus selvittää tukosten syyt

Kemppainen toteaa, että oikein rakennettu ja hyvässä teknisessä kunnossa oleva viemärijärjestelmä ei juurikaan tarvitse kunnossapitoa. – Kun järjestelmään tulee häiriöitä, esimerkiksi tukos, tukoksen syy tulee ehdottomasti selvittää, eikä ainoastaan avata viemäriä ja huuhdella huuhtelemisen ilosta. Epämääräisten tukosten selvittämiseksi viemäriverkosto tulee ensinnäkin kuvata. Kuvauksesta tulisi myös saada hyvä dokumentaatio, jonka pohjalta korjaustoimenpide voidaan suunnitella. Kemppainen kertoo viemärin kuvaamisen edellyttävän sitä, että viemäri ensin huuhdellaan. – Viemärikuvauksessa käytetään myös vettä, jotta saadaan viemärin kaato ja toiminta selville. Viemäreille ei ole kuitenkaan Kemppaisen mukaan kirjattu varsinaista huoltotarvetta esimerkiksi LVI- ja KH-kortteihin. – Mielestäni huuhtelu ei saa olla automaatio, vaan toiminnallisen häiriön yhteydessä tehtävä, ja silloinkin ongelman syy tulee selvittää, hän painottaa. – Toki viemäreihin kertyy rasvaa, ja jos se on tukkeuman syy, niin olisi hyvä tiedottaa osakkaita ongelman aiheuttajasta ja muistuttaa hyvistä tavoista rasvan käsittelyssä. Heikosti vetävä viemäri on merkki ongelmista

Kerrostaloissa jätevedet on yhdistetty pystyviemäriin, eli samassa viemärilinjassa on useita asuntoja eri kerroksissa. Kun linjaan tulee tukos, patoutunut jätevesi pyrkii tulemaan ulos tavallisesti lattiakaivon

LAADUNVALVONTA KUVAUKSET VIEMÄREIDEN PAIKANNUS CAD-AJANTASPIIRUSTUKSET

• VIEMÄRISANEERAUSTEN VAIHTOEHTOISET SOVELTUVUUS SELVITYKSET • AUTOMAATTI LASER MITTASUHTEILLE JA EPÄMUODOSTUMILLE • PUTKIKOOT Ø 30-500mil -RAPORTOINTI EN 13508-2

Kellotie 1, MUHOS | 010 322 7070 | myynti@muhoksenlvi.fi

ISÄNNÖINTI- JA TILITOIMISTOPALVELUT Yli-Ii os. Kirkkokuja 3 L 4 Nyt myös Haukiputaalla os. Revontie 18 Katso lisää www.talep.fi

Sukitus on kustannustehokas vaihtoehto ja se soveltuu kaikille putkimateriaaleille. Väliaikaisviemäröinnin ansiosta normaali arki saa jatkua ja pintarakenteet säilyvät asunnoissa ehjinä.

Säästä aikaa, rahaa ja asukkaiden hermoja! Laita nyt kerrostalosi

VIEMÄRIPUTKET KUNTOON SUKITTAMALLA! PYYDÄ TARJOUS: +358 40 584 5121 info@pstec.fi – www.pstec.fi

>>

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

19


kautta jonkin epäonnisen asukkaan huoneistossa. Vesivahinkoja voikin tapahtua yleisimmin juuri kerrostaloissa. Missä vaiheessa taloyhtiön olisi sitten syytä ryhtyä tutkimaan viemäriputkiston kuntoa tarkemmin? Varoitusmerkit ovat Kemppaisen mukaan selkeät: – Mikäli viemäri ei vedä hyvin tai tukkeutuu, eli tulee toiminnallisia häiriöitä, viemärit on syytä kuvauttaa. Viemärikuvauksen tekijäksi hän neuvoo valitsemaan ammattilaisen, jolla on LVV- eli lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien kuntotutkijan pätevyys. – Häneltä saa myöskin kunnollisen raportin viemäreiden kunnosta. Ennen pitkää viemäri tulee kuitenkin väistämättä saneerausikään. Kemppainen muistuttaa, että putkiremontin tarve tulee vastaan putkiston teknisen käyttöiän lopussa. – Eli noin 50-vuotias putkisto on uusimiskunnossa, hän sa-

Epämääräisten tukosten selvittämiseksi viemäriverkosto tulee ensinnäkin kuvata. Kuvauksesta tulisi myös saada hyvä dokumentaatio, jonka pohjalta korjaustoimenpide voidaan suunnitella.

noo. – Jos järjestelmässä on materiaalivikojen tai muiden syiden vuoksi jatkuvia toiminnallisia ongelmia, niin silloin tietysti joudutaan viemäreitä uusimaan. Myös asukkailla vastuu viemärin kunnosta

YLE uutisoi keväällä koronapandemian aiheuttaneen ongel-

mia myös viemäreille. Ihmiset heittivät surutta käytetyt nenäliinansa ja desinfiointipyyhkeensä viemäriin, jossa ne sitten tukkivat putkistoja ja jätevesipumppaamoja liki päivittäin. Valitettavan moni asukas saattaa käyttää viemäriä henkilökohtaisena jätemyllynään, mikä vaikeuttaa putkistotilannetta entisestään. Vanhassa kerrostalossa, jonka viemäri on jo valmiiksi

tukossa, ollaan pian ongelmien edessä. Kemppainen toteaa tukosten poistamisen olleen aina taloyhtiön tehtävä. Kiinteistöliitto uudisti kuitenkin vuonna 2019 vastuunjakotaulukkoa siten, että putkiston korjauksen ja uusimisen lisäksi taloyhtiön vastuulla on putkiston puhdistus ja tukoksen poistaminen, mikäli se vaatii asennuksen purkamista. Asukkaan vastuulla on puolestaan ilmoittaa tukoksesta taloyhtiölle. Esimerkiksi lattiakaivon puhdistaminen kuuluu edelleen asukkaan tehtäväksi. Taloyhtiön asukkaiden toiminnalla onkin suuri merkitys viemärin kunnossapidolle. – Viemäröintipisteiden oikeanlainen käyttö on se, mitä yksittäinen asukas voi tehdä, toteaa Kemppainen. – Suomen vesilaitosyhdistys on tehnyt pytty.fi-sivustolle hyvää materiaalia, jossa kerrotaan mitä viemäriverkkoon ei kannata laittaa, hän vinkkaa.

TIILIKATON PINNOITUSTA 10 VUODEN KOKEMUKSELLA Tiilikaton suojapinta häviää ajan kuluessa pois ja tiilestä tulee huokoinen ja altis lialle sekä sammaleelle. Isonit-kattopinnoitteella katosta saadaan uutta vastaava. Teemme myös peltikatteiden pinnoitukset 5 vuoden takuulla. Tiilikaton pinnoituksen edut: - Edullinen ja kustannus tehokkain vaihtoehto tiilikatolle . - Pitkäikäinen suojapinta, kestää jopa 15-20 vuotta. - Nostaa koko talon ulkonäköä ja arvoa. - Lopettaa tiilen rapautumisen ja rikkoutumisen, ei vuotoja. - Hylkii vettä ja likaa.

Kysy lisää tai pyydä tarjous meiltä! Oulun kattopalvelu Oy | Riihiraitti 11, Oulu | 044-363 6844 | 20

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020


info@vppurku.fi 0400 821 072

Asbestikartoitus on tärkeä osa remonttia Työterveyslaitoksen mukaan asbestia käytettiin eniten rakennusmateriaaleissa 1960- ja 1970-luvuilla. Monet noina vuosina rakennetuista taloyhtiöistä ovat parhaillaan putkiremontin edessä, joten asbestikartoituskin tulee niissä ajankohtaiseksi. Rakenteita purettaessa hengitysilmaan vapautuu asbestihiukkasia, jotka ovat vaarallisia niin remonttityöntekijöiden kuin asukkaidenkin terveydelle. Vuonna 2016 voimaan tullut uusi asbestilaki tekikin asbestikartoituksesta pakollisen vanhempien kohteiden rakennushankkeissa. – Asbestikartoitus tulee tehdä aina ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa, tarkentaa Arto Kemppainen. Asbestilainsäädännön kiristyttyä alan toimijat varoittelivat sen nostavan myös putkiremonttien hintaa. Eräiden arvioiden mukaan suuressa putkiremontissa asbestikartoitus aiheuttaisi jopa 10 000 euron ylimääräiset kustannukset. Asbestipurku myös pidentää remontin aikatauluja. – Putkiremonttien yhteydessä asbestikartoitus ja asbestinpurku ovat arkipäivää ja osa remonttia. Kulupuolta ei voi erotella, koska kyseessä on lakisääteinen tehtävä, painottaa Kemppainen. Asbestikartoitus onkin hyvä teettää pätevällä ammattilaisella jo putkiremontin suunnitteluvaiheessa. Kartoituksessa selvitetään asbestin sijainti, määrä, laatu ja pölyävyys. Kemppainen toteaa, että asbestia sisältävät materiaalit on aina purettava asbestipurkuna ja osastoituna. Vaikka kohteessa ei olisikaan asbestia, voidaan silti miettiä, tehdäänkö purku niin sanotusti asbestipurkuna. Se helpottaa purkutöissä olennaista pölynhallintaa, josta on urakassa joka tapauksessa laadittava aina oma suunnitelmansa muun muassa alipaineistuksen ja osastoinnin osalta. l Lähde: Työterveyslaitos

• Purkutyöt • Timanttisahaus ja -poraus • Asbestipurku • Haitta-ainekartoitukset • Salaojitukset

apsilon oy Kumppanisi rakentamisessa. 040 525 5398 | www.apsilon.fi

Veljekset Paupek Oy PAUPEK

AMMATTITAITOISTA ASBESTI- JA PURKUURAKOINTIA 35 VUODEN KOKEMUKSELLA!

www.paupek.fi Rakennamme uutta, korjaamme vanhaa ja pidämme tekemästämme huolen! ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦

LEIKKIVÄLINEIDEN TURVATARKASTUKSET LEIKKIVÄLINEET JA TURVA-ALUSTAT VIHERSUUNNITTELU VIHERHOITOTYÖT KIVI- JA VIHERRAKENNUSTYÖT MAANRAKENNUSTYÖT

044 0344 882 | Välirinne 9, Jäärli

www.jarkimo.fi Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

21


Pixabay

lll

Teksti: Tiina Raatikainen

Sähköautojen latausvalmiuden toteutus voi onnistua helpostikin 22

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020


Laki sähköautojen latausvalmiuden toteuttamisesta laajempien remonttien yhteydessä tulee voimaan vuoden 2021 alusta. Laki antaa kuitenkin tulkinnanvaraa taloyhtiöillekin eikä latausinfran toteutus vaadi välttämättä suuria investointeja. Latausvalmiuden toteuttamiseen on myös mahdollista saada ARAlta tukea.

Hallitus hyväksyi keväällä lakiesityksen, joka velvoittaa taloyhtiöt lisäämään sähköautojen latausmahdollisuuksia. Laki on osa EU:n energiadirektiiviä, joka edellyttää kiinteistöiltä energiatehokkuustoimenpiteitä. Lakiin liittyvät velvoitteet tulevat voimaan vuodesta 2021 lähtien. Lain myötä latausvalmius tulee toteuttaa uudiskohteisiin ja kaikkiin laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa. Valmius tulee tällöin toteuttaa jokaiselle pysäköintipaikalle. Latauspistevalmius tarkoittaa pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan asentaa sähköauton latauspiste myöhemmin. Velvoitetta varsinaisen latauspisteen asentamiseen ei ole, vaan siitä päättää taloyhtiö. Uudessa laissa tulkinnan varaa

Sekä Kiinteistöliitto että Isännöintiliitto ovat kritisoineet lakia. Sitä on pidetty liian tiukkana ja toisaalta epämääräisenä. Isännöintiliiton mukaan uuden lain määritelmä remontin laajamittaisuudesta on vaikeasti tulkittava. Sen perusteella on vaikea päätellä, millaisissa remonteissa latausvalmius täytyy toteuttaa. – Remonttihan voi olla laajamittainen, mutta ei silti ulotu sellaisiin rakennuksen osiin, että latausvalmiuden toteuttaminen olisi helposti tehtävissä tämän remontin yhteydessä, Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius huomauttaa liiton keväällä julkaistussa

kannanotossa. Sekä Isännöintiliitto että Kiinteistöliitto on olleet myös huolissaan pienemmistä taloyhtiöistä etenkin kasvukeskusten ulkopuolella. Niissä on ollut jo muutenkin ongelmia remonttien rahoitusten kanssa, ja nyt pitäisi mahdollisesti toteuttaa myös latauspistevalmius sähköautoille. Toisaalta lain epämääräisyys antaa taloyhtiölle mahdollisuuden käyttää omaa harkintaa. – Ymmärtääkseni lakia voi tulkita aika väljästi, jolloin latausvalmiuden tekeminen laajamittaisempien remonttien yhteydessä riippuu paljolti asiakkaan eli taloyhtiön päätöksenteossa tehtävistä valinnoista, arvelee sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksiköstä. Piharemontti, salaojaremontti ja viemäröintien muuttaminen ovat muun muassa sellaisia laajamittaisempia remontteja, joiden yhteydessä latausvalmiuksen tekeminen on Kauhaniemen mukaan luontevaa. – Jos parkkipaikalla tehdään muusta syystä kaivuutöitä, voi samalla tehdä myös tarvittavan kaapeloinnin sähköautojen latausta varten. Ja jos kiinteistön sähköverkkoon tehdään muutenkin kunnostustöitä, kannattaa laittaa myös sähköautojen latausvalmiudet kuntoon pääkeskukselta lähtien. Valmiuksien tekemisen kustannuksia on Kauhaniemen mukaan vaikea erotella, jos tehdään muutenkin saneerausta sähköjärjestelmässä. Hän >>

SÄHKÖAUTOJEN LATAUSMAHDOLLISUUKSIEN KARTOITUKSET TALOYHTIÖILLE LATAUSASEMIEN MYYNTI JA ASENNUKSET SÄHKÖURAKOINTI

Oulu 08 4152 4400 • toimisto@korpisahko.fi • www.korpisahko.fi

NIIN PIENET KUIN ISOTKIN SÄHKÖALAN TYÖT JA SÄHKÖASENNUKSET YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA. SOITA 044 711 6694 www.sahko-optima.fi jarmo@sahko-optima.fi

KAIKKI SÄHKÖ- JA TELETEKNIIKAN RATKAISUT YHDEN KATON ALTA • • • • • •

Sähkötyöt • Sähkösuunnittelu Sähköhuolto • Sähköasennus Paloilmoitinjärjestelmien myynti, asennus ja huolto Teleasennukset • ATK- ja valokuitutyöt ESD-työt ja suojaus Av-tekniikka suunnittelu, asennus ja huolto

» 050 582 3056 | www.ostt.fi Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

23


SÄHKÖSUUNNITELMAT kaiken kokoisiin kohteisiin yli 20 vuoden kokemuksella. Jani Jaako | jani.jaako@tateplan.fi P. 040 5800 562 | OULU | www.tateplan.fi

TULE TUTUSTUMAAN mallistudioomme! OSOITE: HILTUSENTIE 20 A 5 I 90620 OULU Aurinkopaneelit Kodin ja toimitilan sähkötyöt Sähköurakointi I Sähkösuunnittelu Sähkösaneeraukset Huoltokeikkatyöt Energiansäästöratkaisut Clebox-kodinohjausjärjestelmät Äänentoistojärjestelmät LED-valaistukset

arvioi kuitenkin, etteivät latausvalmiuksien tekemiseen liittyvät kustannukset ole kuin muutamasta satasesta pariin tonniin latauspistettä kohti varustetasosta riippuen. Kustannuksia tulee kuitenkin enemmän, jos joudutaan tekemään kaivuutöitä kaapeloinnin uusimiseksi. – Tämä riippuu ihan siitä minkälainen kaapelointi siellä jo on. Latausvalmiuden toteutus lähtee muutenkin nykytilan kartoituksesta. Sen perusteella voidaan arvioida tarvittavat muutokset, jotta saavutetaan halutut lataustehot pisteille. Nykyisten kaapeleiden kapasiteetti voi riittää, jos lähdetään minimivaatimuksilla liikkeelle. Kun sopivat putkitukset ovat valmiina, kaapeloinnin muutokset ja latausjärjestelmien asennus kiinteistön autopaikoille onnistuvat helpommin. Pidemmän tähtäimen ratkaisut

Sähköalan ammattilainen johon voit luottaa

Luotettavaa sähkötyötä myös taloyhtiöille! 0400 960 342 I asiakaspalvelu@oulunsahkotek.fi www.oulunsahkotek.fi

24

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

Latausjärjestelmien teknisenä haasteena on Kauhaniemen mukaan se, miten varautua tulevaan kehitykseen niin, että ne ratkaisut, joita nyt tehdään, kantaisivat myös pi-

demmälle. – Pitkällä aikajänteellä tarvitaan lisää kapasiteettia, kun tulee lisää sähköautoja. Järjestelmän kasvattamisen pitäisi olla helposti ja edullisesti toteutettavissa. Alussa voidaan lähteä hyvin yksinkertaisilla järjestelmillä liikkeelle. Kun sähköautojen määrä lisääntyy, täytyy kiinnittää huomiota myös kuormanhallintaan, ettei ylitetä kiinteistön sähköliittymän suurinta sallittua tehoa. Kiinteistöllä on tietynkokoinen liittymä sähköyhtiön verkkoon eli pääsulakkeiden mukainen määrä ampeereita käytössään, mikä määrää, miten paljon niissä on kuormitusvaraa. – Riippuu ihan liittymän mitoituksesta ja kiinteistön kulutuksesta, milloin rajat tulevat vastaan. Isot kiinteistöt ovat usein reilusti ylimitoitettuja eli niissä rajat eivät tule ihan heti vastaan, Kauhaniemi toteaa. Jos kiinteistöliittymää joutuu kasvattamaan, on se Kauhaniemen mukaan suhteellisen iso kustannus. Älykkäät tekniset ratkaisut, jotka hyödyntävät liittymän koko kapasiteetin, ovatkin parempi


ratkaisu kuin se, että liittymän kokoa kasvatettaisiin. Niissä automaatio huolehtii latausten vuorottelusta, jolloin pysytään liittymän rajoissa. Kuormanhallinnalla saadaan siis rajoitettua kiinteistön kokonaishuipputehoa, jolloin nykyistä sähköjärjestelmää voidaan hyödyntää mahdollisimman pitkälle. – Se tarkoittaa automaatioon panostamista, mutta tulee kuitenkin pidemmällä tähtäimellä edullisemmaksi. Mitä latauslaitteisiin tulee, peruslataus eli lataustapa 3, on kiinteistössä yleisin. Pikalatauslaitteissa, joita on esimerkiksi huoltoasemilla, on liian isot tehot kiinteistöjen liittymille eikä kiinteistöissä ole tarvettakaan niin isoille tehoille, koska autot seisovat autopaikoilla pidempään. Lämpötolppien pistorasiat on myös mahdollista uudistaa hitaan latauksen kestäviksi. Tällöin latausaika on kuitenkin huomattavasti pidempi.

Latauspistevalmius ” tarkoittaa pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan asentaa sähköauton latauspiste myöhemmin.

– Niitä käytettäessä pitää autoa ladata vähintään yön yli, 12 tai 16 tuntia. Sähköautot virtapankkeina?

Kuormanhallintaan liittyvä tulevaisuuden näkymä on, että auton akkua käytettäisiin säätele-

mään sähkönkäyttöä ja tasaamaan kuormaa sähköverkossa. Kun on tarvetta säätää sähkönkäyttöä, voidaan rajoittaa autojen lataustehoa tai tehoa voidaan jopa syöttää autojen akuista sähköverkkoon päin. Sähköautot toimisivat siten virtapankkeina, joista saataisiin sähköä silloin, kun sitä tarvitaan eniten.

– Tämä on vahvasti esillä tulevaisuuden ratkaisuissa ja tulee varmasti toteutumaan aika nopeastikin, sillä tällä olisi merkitystä myös isommassa mittakaavassa sähkömarkkinoiden kapasiteetin hallinnassa. Sähköverkkoyhtiöt ovatkin olleet tästä hyvin kiinnostuneita ja voisivat olla valmiita jopa korvaamaankin siitä kiinteistöille jotakin sen sijaan, että joutuisivat tekemään kalliita investointeja muuntamoille. Tästä voisi siis saada jopa rahallistakin hyötyä, Kauhaniemi kertoo. Mitä sähköautojen latausvalmiuden toteuttamiseen tulee, Kauhaniemi näkee, että siihen kannattaa satsata. – Ennemmin tai myöhemmin kehitys nopeutuu, ja tarve tulee lisääntymään kiinteistöissä. Kukin kiinteistö tekee tietysti ratkaisut omien priorisointiensa mukaan, ja raha on aina toisessa vaakakupissa. Näkisin kuitenkin, että kehityssuunta on väistämätön. l

Sähköautojen ja ladattavien hybridien latauslaitteet ja tarvikkeet sekä asennukset ja tarvittavat sähkötyöt ✓ kiinteistöjen kohdekartoitukset ja sähkökapasiteetin selvitys ✓ latauspisteiden suunnittelu ja asennus ✓ sähkökeskuslaajennukset ja kaikki tarvittavat sähkötyöt ✓ vikakorjaukset ja määräaikaishuollot ✓ sähköjärjestelmän lämpökuvaukset ✓ myös aurinkosähkölatausjärjestelmät

Asennuskohteet

✓ omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot ✓ taloyhtiöt ✓ yritysten kiinteistöt ja pysäköintialueet ✓ julkiset rakennukset ja pysäköintialueet ✓ parkkihallit Kotitalousvähennys mahdollista saada myös latauslaitteiden asennustöistä

Suomen Latausasennus Oy Kuormatie 17, 91900 Liminka 0400 211963 info@suomenlatausasennus.fi www.suomenlatausasennus.fi

Building a Cleaner Environment Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

25


Pixabay

ARAlta tukea latausinfran toteuttamiseen ARAlta on mahdollista saada avustusta latausvalmiuden toteuttamiseen. Tuen saamisen edellytyksenä on kuitenkin, että taloyhtiössä on 5 autopaikkaa. Tuen saamiseen riittää valmius latauslaitteen asentamiselle heti tai myöhemmin, yhtään latauslaitetta ei tarvitse ottaa käyttöön. Valmiudeksi katsotaan se, että autopaikalta on yksinkertaisin toimin saatavissa käyttöön latauslaitteen vaatima sähkön syöttö. Avustusta myönnetään enintään 45 % hyväksytyistä, toteutuneista kustannuksista. Avustuksen voi saada korotettuna, jos vähintään puolella

ut lasiratkais Tyylikkäät los sisälle ja u

avustuksella toteutettavista latauspisteistä on mahdollista ladata vähintään 11 kW:n teholla. Tällaisen hankkeen avustus on 55 % koko hankkeen hyväksytyistä, toteutuneista kustannuksista. Kuormanhallintajärjestelmän käyttö latauskuorman tasaamisessa on sallittua tarpeen mukaan. Korotettuna haettavasta avustuksesta on tehtävä merkintä hakulomakkeelle sille varattuun paikkaan. Hakemuksen liitteistä on selvittävä, että järjestelmä täyttää korotetun avustuksen ehdot. Avustuksen euromääräinen yläraja on molemmissa tapauksissa 90 000 €. l

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

• tarvekartoitus • hankesuunnittelu, jos hanke toteutuu • sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt • sähköliittymän tyypin muutos • putkitukset ja kaapeloinnit ja niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt • latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa • Avustus kuuluu ARAn energia-avustuksiin, joita myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaus hankkeisiin vuosina 2020-2022. Lisätietoja hakemiseen löytyy ARAn sivuilta: www.ara.fi (Lainat ja avustukset – > Sähköautojen latausinfra-avustus)

Kaiteet Lasiseinät Liukuovet Kattolasit Suojalasit Tarvikkeet Profiilit

sales@lasilipponen.fi | 08 5355 300

26

Avustettavia kustannuksia:

Suoraan tehtaaltamme Nuottasaaresta tai ammattilaisten asentamana Oulussa ja lähialueilla


LAKIPALSTA Topi Heinänen Varatuomari, OTM Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy topi.heinanen@lindblad.fi Puh. 020 749 8176

Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan Tietyissä tilanteissa asunto-osakeyhtiö voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva osakehuoneisto on enintään kolmen vuoden ajaksi otettava yhtiön hallintaan. Kyseessä on merkittävä osakkeenomistajan oikeuksiin puuttuva päätös, eikä hallintaanottoon voi ryhtyä vähäisen rikkomuksen perusteella. Päätös hallintaanotosta tehdään aina yhtiökokouksessa, vaikka asia tulee vireille yleensä hallituksen aloitteesta. Huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan, jos osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta tai varoituksen antamisesta aiheutuneita kuluja. Vastikkeen laiminlyönti lienee yleisin hallintaanoton peruste. Pieni yksittäinen laiminlyönti ei voi kuitenkaan aiheuttaa hallintaanottoa, vaan puhutaan vähintään muutaman kuukauden vastikerästeistä. Toiseksi yhtiöllä voi olla oikeus ottaa huoneisto hallintaan, jos osakehuoneistoa hoidetaan niin huonosti, että yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle aiheutuu siitä haittaa. Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneiston sisäosat ja hoidettava osakehuoneistoaan huolellisesti. Toisaalta osakkeenomistajalla on laaja oikeus pitää huoneisto siinä kunnossa kuin itse haluaa. Huonosta

hoidosta täytyy konkreettisesti aiheutua haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. Kolmas hallintaanottoperuste on osakehuoneiston käyttäminen oleellisesti vastoin yhtiöjärjestyksestä ilmenevää käyttötarkoitusta tai muuta määräystä tai vastoin yhtiön hyväksymää tai muuten vakiintunutta käyttötarkoitusta. Asuinhuoneistoa ei saa esimerkiksi käyttää liiketilana. Osakehuoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan myös, jos osakehuoneistossa vietetään häiritsevää elämää tai osakkeenomistaja tai muu asukas ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi tiloissa on tarpeen. Tämä on suhteellisen yleinen hallintaanottoperuste. Häiritsevän elämän viettämiseen voivat syyllistyä paitsi osakkeenomistaja tai huoneistoa hallitseva vuokralainen, mutta myös näiden vieraat. Mikäli asunto-osakeyhtiö tahtoo ottaa huoneiston hallintaan tällä perusteella, yhtiön tulee varautua näyttämään väitteensä toteen. Käytännössä yhtiön täytyy kerätä todistusaineistoa häiritsevän elämän viettämisestä. Kovin matalalla kynnyksellä hallintaanottoon ei pidä ryhtyä näilläkään perusteilla. Hallintaanottomenettelyssä yhtiö eli käytän-

nössä hallitus antaa osakkeenomistajalle varoituksen tämän menettelystä. Mikäli osakkeenomistaja ei korjaa menettelyään, yhtiö voi päättää huoneiston hallintaanottamisesta yhtiökokouksessa. Toisaalta, mikäli tilanne korjaantuu, hallintaanottomenettelyä ei voi jatkaa. Yleensä hallintaanottoa varten joudutaan järjestämään ylimääräinen yhtiökokous. Usein asiassa joudutaan äänestämään muiden osakkeenomistajien kesken. Osakkeenomistajalla on mahdollisuus saattaa hallintaanottoa koskeva asia moitekanteella tuomioistuimen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan on nostettava moitekanne 30 päivän kuluessa siitä, kun hän sai päätöksen tiedoksi. Kun osakehuoneisto on otettu yhtiön hallintaan, hallituksen on viipymättä vuokrattava se käyvästä vuokrasta sopivalle vuokralaiselle hallinnassaolon ajaksi. Saaduilla vuokratuloilla katetaan esimerkiksi maksamatta jääneet yhtiövastikkeet ja hallintaanottomenettelystä aiheutuneet kulut sekä vastike-erät, jotka erääntyvät osakkeenomistajan maksettaviksi hallinnassaolon aikana. Yli jäävä osa on viivytyksettä tilitettävä osakkeenomistajalle.

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

27


lll

Teksti: Mikko Reinikka

Luteita, rottia, metsähiiriä ja muita syöpäläisiä Kiinteistöjen rakenteissa sekä varasto- ja märkätiloissa voi pesiä monenlaisia tuholaisia. Rotat viihtyvät kellareissa ja viemäreissä, hiiret kiipeävät ullakkorakenteisiin ja keittiökaappien sokkeleihin. Hyönteiset viihtyvät kuivissa ja lämmitetyissä tiloissa. Kiusallisimpia hyönteislajeja ovat vyöturkiskuoriainen, lutikka, keittiökoisa, museokuoriainen, riisihärö, sokeritoukka, paperitoukka ja muurahaiset.

28

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020


Hyvä hygienia ja säännöllinen siivous riittävät yleensä hyönteisten torjunnassa, mutta esimerkiksi Suomessa lutikat ovat päässeet nykyisin leviämään lisääntyneen matkailun vuoksi. Lutikkaongelmaan on syytä pyytää heti ammattilaisen apua, sillä kuluttajien käyttöön tarkoitetut torjuntaaineet eivät tehoa lutikoihin. Lasse Jansson vetää ammattilaisille suunnattuja tuholaistorjunnan kursseja Koulutuskeskus Salpauksessa, jossa voi myös suorittaa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoja. Hän on ollut mukana myös kirjoittamassa kirjaa Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta (Kasvinsuojeluseura 2012). Tuholaistorjunnan koulutusta on järjestetty Suomessa viisi vuotta osittain EU-rahoituksella. Suomessa tuholaistorjunta työllistää parisen sataa ammattilaista. Lasse Jansson näkeekin koulutuksen tarpeellisena. Ruotsissa ollaan tässäkin asiassa edellä. Siellä on tuholaistorjunnan koulutusta järjestetty jo vuosia. Suomessa on menossa ammatillisten koulutuksien osalta nyt viides vuosi. Hiiret menevät helposti loukkuansoihin, kun taas rotat ovat Janssonin mukaan paljon ovelampia. Uusien rakennusten suunnittelussa osataan Janssonin mukaan jo huomioida tuholaisten mahdollisuus ja ennaltaehkäistä jyrsijöiden pääsy rakenteisiin. Hyönteisongelmiin Jansson suosittelee säännöllistä imurointia, siivousta pesuaineilla ja muutenkin hyvää hygieniatasoa. Lutikoiden suhteen on syytä pyytää heti ammattilaisten apua. – Lutikat leviävät nopeasti naapuristossa, ja ongelma on äkkiä räjähtänyt käsiin koko kiinteistössä, Jansson varoittaa. Rottatutkimus selvittää rottien liikkumista

Tuomas Aivelo on ekologi ja

evoluutiobiologi, joka tällä hetkellä tutkii Suomen akatemian rahoituksella rottien levinneisyyttä pääkaupunkiseudulla. – Rotat viihtyvät kaupunkialueella, kerrostalojen kellareissa, jätekatoksissa ja viemäreissä. Kaikkialla missä ravintoa ja suojaa on hyvin saatavissa. Aivelo kertoo. – Tärkeintä on sulkea jäteastiat ja kompostit niin hyvin, että rotat eivät pääse niihin kiipeämään. Ruoantähteitä ei pitäisi myöskään kaataa viemäriin, koska siellä ne kerääntyvät rottien makupaloiksi. – Lintujen talviruokinta houkuttelee myös rottia, Aivelo muistuttaa. Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kaupunkirottatutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten rottalaumat liikkuvat ja missä ne majailevat talvella. Tuomas Aivelon työryhmä on ottanut kiinni rottia loukuttamalla. Rottiin on kiinnitetty seurantasiru, minkä jälkeen ne on päästetty vapauteen. – Rotat lisääntyvät nopeasti. Rottanaaras on sukukypsä kahden kuukauden ikäisenä ja voi sen jälkeen synnyttää kolmen viikon välein 8 – 12 jälkeläistä. Yhdellä rotalla voi olla sata jälkeläistä, Aivelo kertoo. Tutkimusryhmän tavoitteena on siruttaa parikymmentä rottalaumaa, jotta niiden liikkeistä saataisiin kunnon kuvaus. Suuri osa rotista kuolee nuorina, 3 – 6 kk ikäisinä, joten seurantatutkimus on haastavaa. Vanhat parivuotiaat rotat ovat varovaisia eivätkä liiku laajalti. Kaupunkialueella rottien ilmestyminen vaihtelee suuresti. Välillä rottien ruokahuollossa voi olla tilapäisiä muutoksia, joten laumat joutuvat siirtymään uusille alueille. Suuret rakennusprojektit, tietyöt, metro- ja raidetyöt häiritsevät rottien rauhaa, jolloin ne myös saattavat vaeltaa toisiin kaupunginosiin. >>

TEHOKASTA TUHOLAISTORJUNTAA POHJOIS-SUOMESSA Ota yhteyttä!

040 587 9661

www.pesttorjunta.fi

Vaihtolavat kätevästi paikalliselta jätehuollolta!

Vaihtolava-autoilla 08 5400 409

• vaihtolavat • likakaivojen ja roskaastioiden tyhjennykset |

- Nosturi- ja vaihtolavapalvelut - Maa- ja pohjarakennustyöt - Purkutyöt - Kiviainestoimitukset Poikkimaantie 18, 90400 OULU Puh. 044 712 5005, www.oak.fi

VAIHTOLAVAPALVELUT TALOYHTIÖILLE LUMITYÖT OULUSSA, MYÖS PIENKOHTEET www.lumiliike.fi

p. 0400 234 007 Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

29


Veikko Somerpuro

Kodin kiusallisia kuokkavieraita VYÖTURKISKUORIAINEN piileskelee lattialistoissa ja vaatekomeroissa. Sen toukka syö turkiksia, villa-, puuvilla- ja pellavavaatteita. LUTIKKA liikkuu öisin ja piileksii päivisin huonekalujen raoissa, seinätaulujen takana, patjan saumoissa ja runkopatjan rakenteissa. Lutikka imee verta nukkujasta ja jättää ulosteita sekä veripilkkuja lakanoihin. Salomo Rauthovi

Pahasti lutikoiden saastuttama sängyn runko.

SOKERITOUKKA elää viemäreissä, kylpyhuoneessa, kosteiden tilojen hajulukoissa. Toukat syövät hiuksia, ihokarvoja ja hilsettä. Ne voivat myös käydä tapettiliiman, kirjansidontaliiman ja jopa valokuvien kimppuun. KEITTIÖKOISAN munat kulkevat koteihin kuivahedelmien, manteleiden ja pähkinöiden mukana. Sen toukat syövät pähkinöitä, jauhoja ja kuivahedelmiä. FAARAOMUURAHAINEN leviää pieninä yhdyskuntina. Kaukolämpökanavien kautta ne pääsevät taloyhtiöstä toiseen ja voivat aiheuttaa oikosulkuja sähkölaitteissa. RIISIHÄRÖ on myllyjen, suklaatehtaiden ja leipomoiden haitallisimpia tuholaisia. Se kulkeutuu koteihin tuotepakkauksien mukana. Riishärön toukat pilaavat elintarvikkeet. Lähde: Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut Salomo Rauthovi

Tuomas Aivelo selvittää tutkimusryhmänsä kanssa rottien liikehdintää pääkaupunkiseudulla.

Rotilla on huono maine tautien ja virusten levittäjinä, mutta Aivelo ei täysin allekirjoita tätä. Suomessa rotat eivät ole merkittävä tautiriski. – New Yorkissa on ollut tapauksia, joissa rottien tiedetään levittäneen leptospiroosia, joka on vakava kuumetauti, Aivelo muistelee. – Näissä tapauksissa bakteeri oli levinnyt rotasta lemmikkikoiraan ja sitä kautta isäntään. Tuomas Aivelon mielestä tärkeintä onkin estää lemmikkieläinten pääseminen kosketuksiin rottien tai yleensä minkään villieläimen kanssa. Näin vältetään turhat tartuntariskit. Milloin kannattaa kutsua ammattilainen apuun?

Rotankolo omakotitalon pihassa.

30

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

Rautakaupat myyvät erilaisia

kemikaaleja ja välineitä tuholaisten torjuntaan, mutta esimerkiksi rotanmyrkkyä ei saa EU:ssa myydä kuin valtuutetuille ammattilaisille, joilla on vaadittava koulutus. Koulutus pitää uusia viiden vuoden välein. Tuholaistorjuntakeskus Oy:n Salomo Rauthovi kohtaa päivittäin asiakkaiden erityyppisiä tuholaisongelmia. Pääsääntö Rauthovin mukaan on, että torjunnan kanssa ei kannata vitkutella. – Jos pihapiirissä näkyy yksi tai kaksi rottaa, on aivan varma, että niitä on alueella kymmeniä. Torjunta-ammattilainen kannattaa tilata välittömästi. Rottien, hiirien ja jyrsijöiden torjunta on Rauthovin mukaan alaa eniten työllistävä alue. Seuraavaksi eniten tilataan hyönteisten, kuten vyö-


Lasse Jansson

oulu@kotikatu.fi • 010 420 000 • kotikatu.fi

Maalaus- ja tasoitetyö

M. Suojanen Oy • Uudis- ja korjausmaalaus • Tasoitetyöt • Rappaukset • Parvekesaneeraukset • Julkisivutyöt Pyydä tarjous!

✆ 0400 682 581

www.maalausjatasoitetyo.fi

Tuholaistorjunnan kouluttaja Lasse Jansson tutkii hyönteisnäytteitä.

MAA- JA VIHER-

Jos pihapiirissä näkyy yksi tai kaksi rottaa, on aivan varma, että niitä on alueella kymmeniä. Torjuntaammattilainen kannattaa tilata välittömästi.

RAKENNUSURAKOINTI · SALAOJAT JA SADEVESIJÄRJESTELMÄT

· PIHAKIVET · SIIRTONURMIKOT · ASFALTIT

OULUNPIHARAKENNUS [ 040 586 1591]

WWW.OULUNPIHARAKENNUS.COM

turkiskuoriaisten, sokeritoukkien ja lutikoiden, hävittämisiä. Kesäisin muurahaiset ja ampiaiset saattavat aiheuttaa riesaa. Niistäkin ammattilainen suoriutuu varsin helposti. – Kun käyttää ammattilaisten palveluja, ongelma tulee yleensä kerralla hoidetuksi.

Harvoin täytyy palata samaan kohteeseen uudelleen, Salomo Rauthovi lupaa. Kiinteistön iällä ei ole Rauthovin mukaan merkitystä. Tuholaisongelmia esiintyy aivan uusissakin rakennuksissa ja kaikissa kaupunginosissa. l

www.remonttimylly.fi Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

31


Maikki Rantala

Maikki Rantala ja Laura Lehtinen, Malskin ja tulevan Lahden taidemuseon LAD:n muraali.

lll

Teksti: Tiina Raatikainen

Muraalit lisäävät viihtyvyyttä ja hyvinvointia Kerrostalon koko päätyseinän peittämä kuva iäkkäästä pariskunnasta suutelemassa. Tai metsänneidosta istumassa luonnon keskellä. Muraalit tuovat taiteen keskelle jokapäiväistä elämää, lisäävät viihtyvyyttä ja luovat jopa turvallisuuden tunnetta. Niillä on mahdollista myös peittää ongelmakohtia tai esteettisesti vähemmän onnistuneita rakennusratkaisuja.

32

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

>>


Muraalit ovat seinätaidetta, joka on yhä enenevässä määrin löytänyt tiensä myös asuinkerrostaloihin. – Suomessa oli vuonna 2016 oikea muraalibuumi. Siitä innostus on hiukan laantunut, mutta niitä tehdään edelleenkin paljon ja nyt myös uudiskohteisiin. Muraaleista onkin alkanut tulla vähitellen osa rakentamista. Myös muraalien kirjo on viime vuosina monipuolistunut, kertoo katu- ja yhteisötaitelija Maikki Rantala, joka on tehnyt kerrostalomuraaleja muun muassa Vantaalla Martinlaaksoon, Helsingissä Kannelmäkeen ja Tampereella Vuorekseen. Rantala toimii myös kaupunkitaiteen suunnittelijana lukuisissa muraalihankkeissa. Helsinki Urban Art -yhdistyksen kanssa Rantala on ollut mukana muun muassa Pasilan taidehankkeessa, jossa kaupunginosan harmaaksi ja ankeaksi koettua ilmettä yhdistys on tähän mennessä kohottanut peräti 80 teoksella. Pasilassa muraaleja ja muuta katutaidetta on muun muassa betonisissa portaikoissa, rampeissa, siltojen alla ja betonimuureissa. Taloyhtiössäkään koko seinän korkuiset muraalit eivät ole ainut ratkaisu, vaan muraaleja voidaan tehdä myös sokkeleihin, pihaluiskiin, tukimuureihin, piharakennuksiin ja porttikongeihin. Jos taloyhtiössä on huoltamisen kannalta ongelmallisia kohtia, muraaleja voidaan käyttää myös suojaamaan niitä. – Nämä taloyhtiöille ongelmalliset paikat voivat pysyä vuosiakin hyvässä kunnossa taiteen avulla ja niistä tulee asukkaille merkityksellisiä paikkoja. Muraalit eivät ole ikuisia, sillä maalilla on maalinpituinen elinkaari. Rantala näkeekin, että asukkailla pitäisi olla 10-20 vuoden välein mahdollisuus luoda uusi kuva asuinalueelleen ja muokata muutenkin omaa ympäristöään. Aina luvan kanssa

Rantala korostaa, että muraalit

ovat aina laillisia, vaikka ne tehtäisiinkin graffittimaisesti spraymaalilla. Muraali vaatii aina vähintäänkin pinnan omistajan luvan. Jos haluaa esimerkiksi teettää muraalin taloyhtiön kohdalla olevaan sähkökaappiin, pitää pyytää verkkoyhtiöltä lupa. Tämän lisäksi lupakäytännöt vaihtelevat kaupungeittain. Joissakin edellytetään, että hankkeella on pääsuunnittelija ja lupaa pitää hakea kaupungin rakennusvalvonnan lisäksi myös kaupungin julkisivulautakunnalta. – Toista äärilaitaa edustaa Vantaa, jossa taiteen tekijöihin ja taidetta toivoviin taloyhtiöihin luotetaan. Vantaalla voi pelkästään kiinteistön omistajan luvalla tehdä koko seinän kokoisen muutoksen, mutta se on kyllä aika harvinaista. Yleensä pitää olla vähintäänkin kaupungin rakennusvalvontaan yhteydessä. Oma lupansa tarvitaan usein kadunkäyttöön ja nostimeen. Riippuu ihan siitä, voiko työn tehdä pihan puolella vai pitääkö työskennellä kadulta käsin ja tarvitaanko esimerkiksi liikenteen ohjausta. Pienemmillä paikkakunnilla kaupungin viranomaiset ovat usein todella avuliaita, jotta paikkakunnalle saadaan taidetta. Lupaprosessiin liittyy naapureiden kuulemisen osaprosessi, jossa naapurustolla on tietyn aikaa oikeus valittaa hankkeesta. Tämäkin vaihtelee kaupungeittain. – Nämä ovat kaupunkikuvallisia asioita. Joissakin paikoissa suhtaudutaan hyvin rennosti tähänkin, mutta aina on tärkeää pitää naapurusto ja asukkaat hyvin tiedotettuna ja perillä projektista. Jo syksyllä liikkeelle

Lupien hakemisen ja toisaalta taloyhtiön päätöksentekoprosessin vuoksi kannattaakin olla jo ajoissa syksyllä liikkeellä, jos haluaa seuraavana keväänä tai kesänä päästä seuraamaan muraalin valmistumista omaan taloyhtiöön. – Aika usein pyyntöjä tulee >>

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

33


Maikki Rantala

Maikki Rantala

Asukkaat tekemässä Kannelmäessä yhteisöllisen muraalin alaosaa 2017. Teos Tuubapolulla ja asukkaiden toiveesta siihen lisättiin soittimen kuva, mitä he tässä värittävät. Maikki Rantala taiteilijana.

keväällä, mutta ehdottomasti jo syksyllä tai viimeistään alkuvuodesta, kun taloyhtiöillä on kokoukset, olisi hyvä hetki aloittaa prosessi. Lupaakaan kun ei voi hakea ennen kuin luonnos on tehty. Rantala suosittelee, että päätökset muraaleista tehtäisiin aina yhtiökokouksessa. – On hirveän loukkaavaa asukkaita kohtaan, jos tällaisia päätöksiä tehdään kertomatta heille mitään. Muutenkin tulisi viestiä mahdollisimman avoimesti. Olisi hyvä, jos pidettäisiin tapaamisia, joissa asukkaat saavat kommentoida luonnosta ja värivalintoja. Tiedottamista pitäisi muistaa jatkaa myös maalaamisen ajan. Vaikka sen pitäisi olla perusasia taloyhtiössä, sekin voi joskus unohtua.

34

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

Laboratorion tarkkaa työtä

Koko prosessiin kannattaa Rantalan mukaan pyytää apua ammattilaistaholta. – Näitä juttuja pystyy asioihin perehtymätön harvoin riittävässä määrin googlaamalla selvittämään. Street Art Vantaa, Helsinki Urban Art ja Upeart ovat esimerkiksi sellaisia tahoja, joille voi ulkoistaa projektin aikatauluttamisen, taidetoiveiden keräämisen ja taiteilijan buukkaamisen. Taiteilijan valinnassa on otettava huomioon taloyhtiön toiveet ja toisaalta pinta, jolle muraali tullaan tekemään. Esimerkiksi spraymaali ei sovi kaikille pinnoille ja jotkut tekevät vain sillä. Muraalihankkeissa on huo-

Hollantilaisen Mr. Junen eli David Louf Hiirakkotien muraali vuodelta 2017 Vantaan Hakunilassa. Värit sovitettu Hakunilan talojen sävyihin ja ympäristöön.

lehdittava myös välineiden ja nostinten hankinnoista. Lisäksi paikalle voidaan pyytää maalivalmistajan edustaja arvioimaan, mikä maalilaatu millekin pinnalle sopii ja miten se pitää pohjustaa. Maalinäytteen voi lähettää maalilaboratorioon, jos esimerkiksi talon kirjoista ei selviä, mitä maalilaatua seinässä on aiemmin käytetty. – Jos seinä on esimerkiksi hengittävä, sen pitää jatkossakin hengittää. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja siksi maalilaboratoriolta pyydetäänkin ohjeet. Muraalien tekemisessä pitää ottaa huomioon myös taloyhtiön muut remontit. Jos kiinteistön saumoja ollaan uusimassa kahden vuoden kuluttua, muraalia tuskin kannattaa tehdä nyt vaan vasta sitten remontin

päälle. Saumausmassoja on myös kahdenlaisia: sellaisia, joihin maali ei tartu ja sellaisia, joiden päälle voi maalata. – Sama juttu on julkisivuremonttien suhteen, ja niiden päälle niitä on muutenkin järkevää tehdä, kun nostimet ja muut ovat jo paikalla. Pohja ja teos ikääntyvät silloin myös samassa rytmissä. Rantalan mukaan muraalin teettäminen taloyhtiöön ei ole kallista suhteessa kaikkeen muuhun. – Esimerkiksi sokkelitaide ei maksa kauheasti. Nyrkkisääntö on, että koko talonpäädyn teosten hinnat lähtevät kymppitonnista ylöspäin. Muraalien tekemisen kulut koostuvat muun muassa materiaalikuluista, nostimen vuokrasta, taiteilijan


Maikki Rantala

Maikki Rantalan pihamuurin viihtyistys Helsingin Alppilasta taloyhtiön tilaamana sisäpihalle.

Ammattitaidolla uusitut ja käsityönä viimeistellyt saumat pidentävät rakennuksen elinkaarta ja parantavat energiataloutta – eli nostavat rakennuksen arvoa.

luonnospalkkiosta, taiteen toteuttamispalkkiosta ja mahdollisista luonnoskierroksista ja lupamaksuista. Ei se siis ihan ilmaistakaan voi olla. Betonin uusi värikäs elämä

Yleisilmettä synkentäviin ankeisiin betonirakennelmiin saadaan luotua aivan erilainen tunnelma, kun niissä on värikkäitä ja taidokkaita teoksia. Etenkin asemat ja alikulkupaikat tuntuvat usein myös turvattomilta. Aihetta on tutkittukin ja todettu, että muraaleilla saadaan luotua, jos nyt ei lisää turvallisuutta, niin ainakin lisää turvallisuuden tunnetta. Alikulkukäytävät ja portti-

kongit eivät ole ehkä niitä arvostetuimpia taiteen sijoituspaikkoja. Rantala muistuttaa, ettei taiteen aina tarvitse päästäkään paraatipaikalle. – Tärkeämpää on se, että värit vaikuttavat hyvinvointia lisäävästi, ja ympäristö koetaan humaanimpina ja tasaarvoisempana, ihmiset paremmin huomioon ottavana. Vantaan Hakunilassa tutkittiin sitä, miten asukkaat kokevat siellä olevat julkiset teokset. Yli 90 % vastanneista oli neutraaleja tai positiivisia. – Joukko, joka ei pidä, että ympäristössä on taidetta, on todella pieni. Taiteilijalle mahdollisuus tehdään julkiseen tilaan ja suuren kokoon tuo tietenkin myös suuren vastuun. l

Aurinko ja lämpötilan vaihtelut kuluttavat ajan saatossa rakennusten saumauksia. Viimein saumausmassa antaa periksi ja se repeää keskeltä tai irtoaa elementin reunasta. Tämän jälkeen sadevesi ja kosteus pääsee rakenteisiin. Jatkuva kosteuden pääsy seinärakenteisiin aiheuttaa homevaurioita ja betonin karbonatisoitumista. Saumaset toteuttaa elementtien uusintasaumauksia kaikkiin rakennuskohteisiin. Korjausprosessin aikana tarkistamme elementtien kunnon, niiden väliset villoitukset ja teemme tarvittaessa lisävilloituksen. Oikeaoppinen betonirakenteiden korjaaminen on myös oleellinen osa saumaustyötä.

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

35


ASUNTO-OSAKEYHTIÖSI HALLITUKSEN JÄSENELLE UUDELLEEN OHJATTAVAKSI

Ykkösluokan laatua ja palvelua

ylläpitosiivous perussiivous ikkunanpesu

Viherpalveluja taloyhtiöille Tiesitkö, että hyvin suunniteltu piha lisää taloyhtiön asukkaiden yleistä viihtyvyyttä ja piha-alueiden kohentaminen osakkeiden arvoa jopa 8-12% Kauttani:

• • • •

Suunnittelu Neuvonta Hoitosuunnitelmat Leikkialueiden turvatarkastukset • Vihervalvonta

serviceone.fi A&A Palvelut Oy Oulun seutu - Raahe - Ylivieska 0405647179

GreenDreams Oy p. 040 7188 870 | minna@greendreams.fi Puutarhakatu 17 as 1, 90130 Oulu www.greendreams.fi

✆ 08 2238 250 • • • • • • •

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset Asbesti- ja homepurkutyöt Timanttiporaus- ja -sahaustyöt Betonin hiontatyöt Saneerauspurkutyöt Hiekkapuhallus- ja pintakäsittelytyöt Salaojitukset ja muut maanrakennustyöt

www.maanrakennusmajava.fi | arto.alapere@maanrakennusmajava.fi 36

Omakiinteistö Oulu 4 | 2020

Profile for Media Potentia Oy

Omakiinteistö Oulun seutu  

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän ammattilehti

Omakiinteistö Oulun seutu  

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän ammattilehti

Advertisement