Issuu on Google+

OMAKIINTEISTÖ

KESKI-UUSIMAA 4 • 2016 8. vuosikerta

TALOYHTIÖN HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN AMMATTILEHTI

Älyavaimilla lisää turvallisuutta ............ 6 Valaistuksen mordernisointi kannattaa ................ 10

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

1


Elohopealamput kielletty 4/2015

UUSI

Vastaava Relumina 50W, 80W, 150W

RELUMINA Ratkaisu elohopealamppujen korvaamiseen ● Korvaa suoraan elohopeahöyrylampun Relumina on edullisin ja valotehokkain tapa korvata kielletyt elohopealamput. Keraamista monimetallitekniikkaa hyödyntävät Relumina-lamput voidaan monimetallitekniikalla asentaa suoraan elohopealamppujen tilalle, joten olemassa olevia liitäntälaitteita ● Valaisinta ei tarvitse vaihtaa eikä muuttaa, ei tarvitse vaihtaa. pelkkä lampun vaihto riittää Relumina-lamput säästävät merkittävästi energiaa, maksavat itsensä nopeasti ● Energiansäästö >30% takaisin ja tarjoavat paremman valonlaadun helposti suoran vaihdettavuuden ansiosta.

Sylvania – monimetallitekniikan edelläkävijä.

● Jopa 14 000lm ● Erittäin tehokas – jopa 93 lm/W ● Enemmän valoa +20%

www.sylvania.fi

● Yli kaksi kertaa parempi värintoisto, CRI 84

LVI-alan kokonaispalvelu tiivisteestä kokonaisvaltaiseen putkiremonttiin

(03) 424 66 900 www.vesinummela.fi

2

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016


PÄÄKIRJOITUS

päätoimittaja

Petri Kaukonen

Talvi tulee taloyhtiöön

24

Lehdet ovat varisseet kellastuneina puista ja joillakin alueilla lumi-

Ikkunatekniikka monipuolistuu

peite on jo verhonnut maan. Syksy väistyy vähitellen talven tieltä ja silloin tällöin tuntuu, kuin koko Suomi vaipuisi talvihorrokseen karhujen lailla. Kadut hiljenevät ihmisten kiiruhtaessa kotiin, suojaan kasvoja pieksevältä sateelta ja viiman riepottelulta. Jotta koti pysyisi edelleen suojaisena paikkana, kaikki eivät voi

Edustava saunaosasto tuo lisäarvoa

20

3

käpertyä koloon odottamaan talven väistymistä. Kiinteistöalan ammattilaiset ja taloyhtiöiden päättäjät jatkavat ympäri vuoden uurastusta sen eteen, että suomalaiset selviäisivät talven rasituksista kodeissaan. Kiinteistö lämmitysjärjestelmineen ja huoltotöineen on suuri savotta, joka vaatii jatkuvaa huolenpitoa.

Pääkirjoitus

Isännöitsijät, kiinteistönhuoltajat ja taloyhtiöiden hallitukset kanta-

4

Ajankohtaista

vat vastuun raskasta taakkaa vuodenajasta riippumatta. Yleensä tal-

6

Älykkäät lukitusjärjestelmät lisäävät turvallisuutta ja esteettömyyttä

tien hiekoitukset ja kattojen puhdistukset ovat tunnetusti niitä pakol-

10 Säästöjä valaistuksella

vikausi onkin se kaikkein työllistävin vuodenaika, sillä lumityöt, pihalisia ja tunteita herättäviä toimenpiteitä talvisessa taloyhtiöissä. Talvikauteen sijoittuu myös paljon seuraavan vuoden suunnittelua, sillä talven takana piileskelevä kevät on yhtiökokousten sesonkiaikaa.

14 Kulutuksen valvonnan työkalut 18 Asukkaan ja osakkaan vakuutustieto

Niinpä jo hyvissä ajoin tehdään suunnitelmia ja kilpailutetaan yrityksiä tulevan vuoden remontteja ja kunnossapitotöitä silmällä pitäen.

20 Taloyhtiön sauna

Omakiinteistö-lehti tarjoaa isännöitsijöille ja hallitusjäsenistölle hyödyllistä tietoa kätevästi kotiin jaetussa ja paperille painetussa

24 Ikkunoiden monet mahdollisuudet

muodossa. Lehtemme sivuilta löydät avuksi myös ison joukon kiin-

28 Tuoteuutiset

teistöalan ammattilaisia valmiina palvelukseen.

30 Lakipalsta

OMAKIINTEISTÖ Julkaisija / Kustantaja Media Potentia Oy, Kuninkaankatu 21, 5. krs, 33210 Tampere puh: 0400 772 229 Kannen kuva Pixabay.com

KESKI-UUSIMAA 4 | 2016

Vastaava päätoimittaja Petri Kaukonen puh: 0400 770 203 petri@mediapotentia.fi

Ilmoitusmyynti Arja Väätäinen puh: 040 481 8477 arja.vaatainen@mediapotentia.fi

Osoitteenmuutokset Media Potentia Oy, puh: 0400 772 229 toimisto@mediapotentia.fi

Toimitus Mari Pihlajaniemi puh: 045 276 5998 mari@mediapotentia.fi

Osoitelähde Media Potentia Oy:n asiakasrekisteri, Fonecta ProFinder

Painopaikka Forssa Print

4041 0428

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

3


AJANKOHTAISTA Viestintä, strategia ja teknologian hyödyntäminen toivat tunnustusta Isännöintiliiton vuotuisessa palkintojenjaossa 15.9. Jyväskylässä palkittiin isännöintialan parhaimmistoa. Entistä useampi isännöintiyritys pyrkii suomaan asiakkailleen kokemuksen hyvästä taloyhtiöasumisesta, jolloin tekninen seinien hallinnointi ei enää riitä.

4

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

Isännöintiliitto palkitsee vuosittain isännöintialalla ansioituneita nostaakseen esiin sitä monipuolista osaamista, innovatiivisuutta ja kunnianhimoista paneutumista, mitä alalta löytyy. Palkintojen saajat valitsi Isännöintiliiton hallitus yhdessä palkintotoimikunnan kanssa. Palkintotoimikuntaan kuuluivat Isännöintiliiton asiantuntijoiden ohella asuntorahoituspäällikkö Katariina Rautiainen Hyposta ja johtaja Peter Ström Talokeskuksesta. Vuoden 2016 isännöintiyritykseksi nimettiin turkulainen Turun Isännöintikeskus Oy, jolle asiakaskeskeisyys on osa suunnitelmallista arkea. Yritys muun muassa kouluttaa taloyhtiöasiakkaitaan säännöllisesti ja on kehittänyt asiakasviestintäänsä kunnianhimoisesti ja palkannut myös viestinnän asiantuntijan. Vuoden 2016 isännöitsijänä palkittiin turkulainen Härkämäen Huolto Oy:n toimitusjohtaja, isän-

nöitsijä Jari Nieminen poikkeuksellisen suuresta ponnistuksesta asiakkaidensa hyväksi. Hänen luotsaamansa koko Härkämäen lähiön yhteisen strategian luominen ja Suomen suurin yhteiskorjaushanke osoittavat, että hyvällä isännöinnillä on myös yhteiskunnallista merkitystä. Vuoden 2016 isännöintitekona palkittiin tamperelaisen Pirkan Isännöintikeskus Oy:n hanke, jossa luotiin viestintäkonsepti korjausrakentamiseen. Asiakkaat huomioiva viestintäkonsepti sisältää muun muassa vuorovaikutteisen mobiilisovelluksen ja se on toteutettu yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa. Vuoden 2016 Suomen parhaana taloyhtiön hallituksena palkittiin jyväskyläläinen Asunto Oy Jyväskylän Aatoksenkatu 6, jolle on ympäristöministeriön pilottikohteena luotu kirjallinen strategia. Suunnitelmallisesti toimiva taloyhtiö on panostanut turvallisuuteen ja eko-

logisuuteen. – Isännöitsijältä odotetaan nykyisin aloitteellista ja aktiivista otetta taloyhtiön kehittämiseen sekä valmentajamaista roolia suhteessa hallituksiin. Nämä asiat näkyvät myös tänään jaetuissa palkinnoissa. Projektit toteutetaan usein yhteistyössä monen toimijan kesken, jolloin mukana saattaa olla useampi taloyhtiö ja eri alojen kumppaniyrityksiä, kommentoi johtaja Kaisa Leiwo Isännöintiliitosta. – Asiakkaiden odotukset ovat kasvaneet, mikä näkyy isännöinnin työmäärissä. Taloyhtiöiden asukkaat kaipaavat enemmän esimerkiksi viestintäpalveluita, kuten taloyhtiöiden kotisivuja. Rakennuskannan ikääntyessä eteen tulevat isot korjaushankkeet ja muuttuvan lainsäädännön tuomat velvoitteet lisäävät myös vaatimuksia isännöintiä kohtaan, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä.


Alle 60 % taloyhtiöistä tehnyt lakisääteisen kunnossapitotarveselvityksen

Taloyhtiön hyvä hallintotapa

Kiinteistöliiton tekemä tutkimus paljastaa, että taloyhtiöiden kiinteistönpidon suunnitelmallisuudessa on paljon parantamisen varaa. Tutkimukseen vastasi 2021 taloyhtiöiden hallituksen puheenjohtajaa, hallituksen jäsentä sekä pää- tai sivutoimista isännöitsijää. Vaikka tutkimukseen osallistuneet päättäjät pitivät kiinteistönpidon työvälineitä toimivina, niiden hyödyntäminen oli alhaisella tasolla. Vastaajista alle 60 prosenttia ilmoitti laatineensa lakisääteisen kunnossapitotarveselvityksen tai kunnossapitosuunnitelman. Muita kiinteistönpidon työvälineitä hyödynnettiin vielä vähemmän. Hieman alle puolet taloyhtiöistä ilmoitti, että kiinteistönpidon työvälineet eivät ole käytettävissä verkossa. Sama määrä yhtiöistä ilmoitti käyttävänsä osittain verkkopohjaisia työvälineitä. Täysin verkkopohjaisilla työvälineillä toimi neljä prosenttia vastaajien edustamista yhtiöistä. – Suunnitelmallisuudessa on selvästi parantamisen varaa. Taloyhtiöiden mukaan kiinteistön-

Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset (AKHA) ovat julkaisseet yhteisen suosituksen taloyhtiöiden hyvästä hallintotavasta kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Suosituksen tavoitteena on edistää taloyhtiöiden avointa ja suunnitelmallista toimintaa, parantaa asumisviihtyisyyttä ja lisätä kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon. Asunto-osakeyhtiölain vähimmäisvaatimuksia täydentävässä suosituksessa annetaan taloyhtiöille konkreettisia ohjeita, malleja ja käytäntöjä hyvän hallintotavan noudattamiseksi. Vakiintuneet hyvät käytännöt lisäävät luottamusta taloyhtiön osakkaiden ja johdon kesken ja parantavat asumisolojen ja -kustannusten ennakoitavuutta. Oikeusministeriön kanssa yhteistyössä laadittu suositus on osa taloyhtiöiden toiminnan kehittämistä ja täydentää aiemmin julkaistuja taloyhtiöiden hyvää hallintotapaa ja viestintää koskevia suosituksia. Suosituksen taustalla ovat oikeusministeriön kiinteistöalan järjestöjen kanssa vuosina 2013-2016 toteuttamat verkkokyselyt ja -keskustelut asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeista. Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksesta järjestettiin yleisölle avoin verkkokeskustelu viime keväänä. Osakkaiden yhdenvertainen kohtelu, avoimuus ja suunnitelmallisuus ovat hyvän hallintotavan keskeisiä periaatteita. Yhdenvertaisuus ja osakkaiden keskinäinen huomaavaisuus kannustavat osakkaan oikeuksien käyttöön ja parantavat asumisviihtyisyyttä. Avoimuus vähentää epäselvyyksiä ja lisää luottamusta isännöinnin, hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden välillä. Avoimuuden eteen on taloyhtiössä tehtävä jatkuvaa ja suunnitelmallista työtä. Tärkeää on muun muassa viestiä osakkaille riittävästi ja oikea-aikaisesti yhtiön asioista. Taloyhtiön hyvän johtamisen kannalta tärkeitä ovat myös onnistuneet hallituksen, isännöinnin sekä tilinja toiminnantarkastuksen henkilövalinnat. Yhtä tärkeää on, että taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän työnjako ja toimintatavat on määritelty selkeästi ja että ne ovat kaikkien tiedossa.

pidon työvälineitä olisi helpompi hyödyntää, jos niitä olisi yhdistetty verkkopohjaiseksi kokonaisuudeksi, kertoo Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta tiedotteessa. Esimerkkiratkaisuista apua suunnitelmallisuuteen? Tutkimus toteutettiin keväällä 2016 osana Suunnitelmallinen kiinteistönpito (KIPI2) -hanketta. Hankkeessa tuotetaan käytännöllisiä esimerkkiratkaisuja asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistönpidosta vastaaville tahoille suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistämiseksi. Laadittavien esimerkkien avulla voidaan helpoimmin edistää kiinteistönpidossa käytettävien työvälineiden ja menetelmien käyttöä. – Hankkeessa tuotetaan esimerkkiratkaisu kunnossapitoohjelmasta, jossa yhdistyvät asukaskysely, strateginen ajattelu, tekninen kunto, tehdyt tutkimukset ja tulevat remontit. Toivottavasti tämä auttaa parantamaan suunnitelmallisuutta, Virta sanoo.

Asumisen verot ja maksut syövät ostovoiman Asumismenot kasvavat jatkuvasti nopeammin kuin tulot. Vuodesta 2010 lähtien kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on noussut noin 23 prosenttia vuoteen 2016 mennessä. Samaan aikaan vuokrat ovat nousseet keskimäärin 18 ja käytettävissä olevat tulot vain 10 prosenttia. – Veroja ja maksuja maksavien taloudelliset mahdollisuudet selvitä kasvavasta asumismenojen rasituksesta hiipuvat entisestään. Jo nyt korotusten seurauksena on monenlaisia sivuvaiku-

tuksia, kuten asumis- ja toimeentulotukien krooninen kasvu, ostovoiman kuihtuminen, talouskasvun hidastuminen, työvoiman saatavuuden pullonkaulat, toteaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero. Julkisen talouden tasapainotuksen ja ilmastopolitiikan nimissä asunnon omistajien ja vuokralaisten verotaakka jatkossakin vain kasvaa. Nykysuuntauksella yhä suurempi osuus kuluttajista, asujista ja asunnonomistajista ajautuu menolasteineen julkisten tukijärjestelmien piiriin.

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

5


kki pan u va nk Yal e

lll

Teksti: Heidi Häyrynen

Älyavaimilla lisää turvallisuutta Uudet älykkäät lukitusjärjestelmät parantavat kiinteistöjen turvallisuutta ja helpottavat kulkuoikeuksien hallintaa. Esimerkiksi yksittäisiä kadonneita avaimia saadaan poistettua nopeasti käytöstä.

6

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016


I S Ä N N Ö I T S I J Ä T O I M I S T O

HYVINKÄÄN TILIKESKUS OY Kauppalankatu 2 B 19, 05800 Hyvinkää Puh. 010 231 0390 etunimi.sukunimi@hyvinkaantilikeskus.fi www.hyvinkaantilikeskus.fi

• LVIA-suunnittelu • 3D-tietomallinnus

• Kuntoarviot

Älykkäät lukot toimivat kulkukorteilla, avainperätunnisteilla tai avaimen päähän sijoitetuilla etätunnisteilla ja kaukoavaimella.

Kiinteistön turvallisuus voi heikentyä kadonneiden avainten tai patentin umpeutumisen takia, koska tällöin kuka tahansa voi valmistaa käytössä olevia avaimia. Lisäksi yhteisissä tiloissa kulkua on vaikea seurata, jos niissä tehdään ilkivaltaa. Suosiotaan kasvattavatkin nyt älykkäät lukitusjärjestelmät, joiden avulla edeltä mainitut ongelmat voidaan ratkaista. Älykkäiden lukitusjärjestelmien turvallisuus perustuu digitaaliseen tunnistautumiseen. Niiden patentit eivät umpeudu ja lukitusjärjestel-

Kumitehtaankatu 5 04260 KERAVA puh. 010 321 2410

• Hankesuunnitelmat www.hevacplan.fi janne.sorjonen@hevacplan.fi

mät eivät vanhene. Älyavaimet sisältävät mikrosirun, johon pääsyoikeudet ohjelmoidaan. Ohjelmoinnin ansiosta esimerkiksi kadonneiden yksittäisten avainten oikeuksien poistaminen yhteisistä tiloista on nopeaa, eikä lukkoja tarvitse vaihtaa. Avaimet ohjelmoidaan erillisellä ohjelmointilaitteella uudelleen, joten silloin ei tarvita perinteistä mekaanista uudelleensarjoitusta eli avainpesän purkamista ja uudelleen kasaamista ja uusien avainten tilaamis- ja lähetysrutiineja, ja siten ylläpito on

>> Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

7


TALOYHTIÖN ANTENNITYÖT Asennus - huolto - suunnittelu

044 341 7735 ma-su klo 8-20 www.satelnet.fi

www.rakennustoimistopiipponen.fi

RAKENNUSTOIMISTO P I I P P O N E N OY • Uudisrakentaminen • Saneeraukset • Huoneistoremontit

Puh. (09) 279 1882 Ahti Piipponen 0400 493 359 Ankkapurontie 12, 04440 Järvenpää email: rakennustoimisto@rakennustoimistopiipponen.fi

edullisempaa, kertoo Ajan Lukko Oy:n toimitusjohtaja Ari Karjalainen. Älykkäät lukot toimivat kulkukorteilla, avainperätunnisteilla tai avaimen päähän sijoitetuilla etätunnisteilla ja kaukoavaimella. Älyavaimissa voi olla myös mekaaninen osuus, jolla voidaan kulkea tavallisista mekaanisella lukolla varustetuista asuntojen ovista. Tyypillisesti taloyhtiöissä on elektroninen lukitusjärjestelmä yhteiskäytössä olevissa ovissa ja asuntojen lukot ovat mekaanisia. Elektroniset lukot on kuitenkin mahdollista asentaa myös asuntojen oviin. Helppoa kulunvalvontaa

Elektroninen lukitusjärjestelmä mahdollistaa myös kulunvalvonnan yhteisissä tiloissa. Sen avulla pystytään näkemään, kuka on kulkenut yhteisistä ovista ja mihin aikaan. Jos taloyhtiöissä on tapahtunut vaikka ilkivaltaa, kulunvalvonnan avulla voidaan helposti tarkistaa, kuka on käynyt kyseisissä tiloissa. Turvallisuutta voidaan parantaa myös rajaamalla yhteisten tilojen käyttöoikeuksia tiettyyn aikaan. Avaimeen voidaan ohjelmoida voimassaoloaika, jonka jälkeen se lakkaa toimimasta. Älylukoilla ja automatiikalla esteetön kulku

OMAKIINTEISTÖ Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän ammattilehti

8

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

Ovien ja porttien älylukkoihin voidaan yhdistää automatiikkaa, joka tukee esteetöntä asumista. Automatiikka helpottaa kulkemista ja lisää turvallisuutta, kun oven avaaminen on jostain syystä hankalaa. Oviautomatiikkaan tai älylukkojen yhteyteen voi-

daan ovien ja lukkojen avaamiseksi myös asentaa etätunnistinlaitteet, jolloin ovi voidaan aukaista kaukoavaimella. – Kaukoavain on hyvä silloin, kun ihmisellä on liikuntarajoitteita. Esimerkiksi pyörätuolipotilailla on tyypillisesti kaukoavain käytössä, jolloin he pääsevät helposti lukijalaitteen lähelle. Heidän ei tarvitse silloin kaivaa avainnippua, vaan he painavat vain taskussa olevan laitteen nappia, ja ovi avautuu. Jos esteettömyyttä halutaan jatkaa sisätiloissa, voidaan oven avauksen jälkeen asentaa myös liiketunnistimet. Liiketunnistimen avulla valaisimet syttyvät ja sammuvat sitä mukaan, kun ihminen liikkuu tiloissa. Samaa periaatetta voidaan soveltaa myös taloyhtiön yhteisissä tiloissa ja autotalleissa. Tämä lisää kaikkien tiloissa liikkuvien turvallisuutta. Mobiiliaukaisu ja biometriset tunnisteet tulossa

Mobiiliaukaisu sopii erityisesti sellaisiin kohteisiin, joissa aukaisuoikeuksia pitää määräaikaistaa, käyttäjiä on paljon, lukkoja on laajalla alueella ja kulkemisen oikeuksia halutaan hallinnoida keskitetysti. Mobiiliaukaisulla toimivia lukituksia ei ole vielä taloyhtiöissä laajasti käytössä, mutta niitä käytetään jonkin verran taloyhtiöiden autotallien ovien aukaisussa. Käytännössä mobiililukitus toimii autotalleissa siten, että kun asukas on ajanut autotallin eteen, hän soittaa ovelle. Ovi tunnistaa soittajan numeron ja aukaisee oven. Sisäänajon jälkeen ovi


Kattorakentamisen asiantuntija palveluksessasi! Meiltä saat avaimet käteen -periaatteella uudiskatot, kattoremontit, korjaukset sekä huollot: • bitumi-, pelti-, tiili- ja viherkatot • sokkelien ja pihakansien vedeneristys • kuntoarviot, kattohuollot ja pienkorjaukset. Pyydä tarjous! KerabitPro Oy Vantaa | Puh. 010 851 1000 | info@kerabit.fi

sulkeutuu automaattisesti. Numeroita hallinnoidaan netissä ja suojaukset on hoidettu salasanoin ja käyttäjätunnistuksin. – Kotioven mobiiliaukaisut sopivat erityisesti omakotitaloasukkaille. Kännykkälukituksia on tulossa myös taloyhtiöihin, mutta niiden osalta tekniikka on vielä kehitysvaiheessa. Useita tuotteita on kuitenkin tulossa markkinoille, Karjalainen kertoo. Markkinoille on tulossa myös biometrisiä lukituslaitteita. Biometristen lukituslaitteiden ongelmana on erityisesti sormenjälkien ohjelmointi tunnistimelle. Ta-

loyhtiössä on paljon asukkaita, joten kaikkien sormenjälkien ohjelmointi erikseen laitteelle on haastavaa. – Haasteita on myös käyttökoulutuksen antamisessa. Sormi pitää asettaa lukijaan juuri oikealla tavalla, muutoin ei pääse sisään. Lisäksi talvella sormi voi myös olla kylmä, jolloin lukija ei tunnista sitä. Emme halua siihen tilanteeseen, että ihminen ei pääse kulkemaan sujuvasti ovesta. Biometrisiä tunnistimia onkin enimmäkseen yrityksissä ja omakotitaloissa, joissa ne toimivatkin erinomaisesti, toteaa Karjalainen. l

www.kerabit.fi

5

järkisyytä valita

vedenkäsittely 1. Lisää putkiston käyttöikää 2. Suojaa putkistojärjestelmää 3. Vähentää energiankulutusta

ete

ellisesti

TU TUTKIT t u Ti

Älykkäiden lukitusjärjestelmien turvallisuus perustuu digitaaliseen tunnistautumiseen. Niiden patentit eivät umpeudu ja lukitusjärjestelmät eivät vanhene.

t od i s t e t

4. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun 5. Tuo merkittävää kustannussäästöä Bauer Watertechnology Oy Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa puh. (09) 276 99 556 www.bauer-wt.com email: info@bauer-wt.com

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

9


10

Omakiinteistรถ Keski-Uusimaa 4 | 2016

Dreamstime.com


lll

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Taloyhtiön valaistus kuntoon Useissa taloyhtiöissä valaistus on jäänyt vielä vanhentuneen tekniikan varaan, jonka ylläpitokustannukset voivat olla suuret mutta valaistusteho riittämätön. Esimerkiksi energiatehokas led-valaistus tuo valoa helposti oikean määrän juuri sinne, missä asukkaat sitä tarvitsevat. Taloyhtiöiden valaistuksellisia puutteita voivat vielä nykyään olla tehottomat ja energiasyöpöt valonlähteet tai ylipäätään huonosti suunniteltu valaistuksen sijoittelu, jolloin valoa on liian vähän – tai liikaa – väärissä paikoissa. Päivittämällä valaistus kiinteistön valaistustarpeiden mukaan ohjattaviin led-valoihin, voidaan taloyhtiössä vähentää energiankulutusta mutta samalla lisätä valotehoa merkittävästi. Samalla kiinteistössä liikkuminen helpottuu ja yhteisten tilojen viihtyisyys paranee. – Kun kiertelee kerrostaloja ja rivitaloja niin varsinkin käytävätiloissa huomaa, että valaistus menee vielä taloyhtiöissä aika laidasta laitaan. Joissain taloyhtiöissä löytyy vielä vanhoja asennuksia ja rikkinäisiä ja ikääntyneitä kierrekantavalaisimia, toteaa Heikki Härkönen Suomen Valoteknillisestä Seurasta. – Hyvin yleisiä ovat vielä painonapit, joilla valo syttyy ja sammuu ajastimen avulla, mutta se on jo eilispäivän tekniikkaa. Kerrostalokiin-

teistöjen rappukäytäviin löytyy jo paljon parempia ratkaisuja, ja niitä näkeekin jo ihailtavan monessa paikassa. Yleensä valaistus on laitettu kuntoon peruskorjauksen yhteydessä. Käytössä vanhentunutta valaistustekniikkaa

Taloyhtiöiden valaistuksen ongelmakohtana on usein jo pahasti vanhentunut ja tehoton valaisintekniikka. – Aika paljon näkee vielä vanhoja elohopeahöyrylamppuja, joita voi olla pylväsvalaisimissa esimerkiksi ulkotiloissa, parkkialueilla tai autokatoksissa. Nyt kyllä alkaisi olla jo vääjäämättä edessä se, ettei niihin saa enää alkuperäislamppuja, toteaa Härkönen. EU-lainsäädännön myötä elohopeahöyrylamput poistuivat markkinoilta jo pari vuotta sitten, mutta vanhoja varastoja niistä saa vielä myydä pois. Vaihtolampun löytäminen viallisen tilalle voi olla kuitenkin haastavaa. Lisäksi elohopealamput ovat Härkö-

sen mukaan energiatehottomia ja kuumottavat vielä pitkään sammumisen jälkeen antaen kuitenkin vain hiukan valoa. – Hätäratkaisuna löytyy kyllä korvaavia elohopealampun paikalle kierrettäviä monimetallilamppuja, mutta ne ovat erikoisratkaisuja, joita ei monilla valmistajilla edes ole. Järkevintä onkin vaihtaa kokonaan uusi led-valaisin vanhan elohopealampun tilalle. Taloyhtiön pihalla ja parkkialueella liikuttaessa riittävä valaistus on etenkin talvella ja pimeän aikaan tärkeä turvallisuustekijä. Myös kiinteistön muiden yleisten tilojen, kuten käytävien, varastojen ja saunatilojen, toimiva ja turvallinen valaistus kuuluu taloyhtiön hallituksen vastuulle. – Huono valaistus voi olla liukastumisriski, varsinkin jos käytävä on huonosti hiekoitettu. Jos valaistus on hyvässä kunnossa niin riskit ovat pienempiä ja ilkivaltaakin yleensä vähemmän, toteaa Härkönen. – Sellaisia tapauksia kyllä

näkee, että jos kiinteistöä on hoidettu huonosti niin myös valaistus on jäänyt siellä vanhalle mallille. Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että kiinteistöllä pitäisi olla pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma. Sähkö ja valaistus on sen yksi osa-alue, eli taloyhtiön pitäisi arvioida milloin siihenkin olisi hyvä tehdä parannuksia. Tarpeenmukainen ja helposti huollettava valaistus

Taloyhtiö voikin saada paljon hyötyä valaistuksensa modernisoinnista: säästöä energiankulutukseen, enemmän käyttömukavuutta, turvallisuutta liikkumiseen ja vähemmän huoltotarvetta. – Valaistuksessa on paljon mahdollisuuksia, joilla taloyhtiön viihtyisyyttä ja ilmettä voi parantaa ja toiminnallisuutta lisätä. Vaikka valaistuksen energiansäästökin on tärkeä juttu, niin valaistus on käytössä juuri tarvetta varten eikä energiansäästöä varten, muistuttaa Härkönen.

>>

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

11


VALOA JA VIRTAA! Vaihda nyt pihojen ja portaiden lamput LED-valaisimiin. Pihalle tehokkaat ja energiaa säästävät LED-valaisimet. Opastamme ja asennamme.

Liiketunnistimella varustetut Airam Lumi Radar –porrasvalot 160 € / kpl. Sis. asennus ja kolmen vuoden STUL-takuu.

Sähköautot tulevat! Varaudu ajoissa asukkaiden lataustoiveisiin. Myös pikalatauksien pylonit ja kuormitusselvitykset. Kulutusmittauksien asennukset autokohtaisesti.

Teemme hitaalle lataukselle muutostyöt nykyisiin piharasioihin alk 100 € / auto.

Me neuvomme, myymme ja asennamme laitteistot.

Puh: 010 219 6520 | www.hyvinkaansahko.fi

12

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

Eniten vaakakupissa painaakin hänen mukaansa se, että valot saadaan toimimaan järkevällä tavalla myös esimerkiksi varastotiloissa. Jos kellari- tai vinttikomerossa on vanha valaisin väärässä paikassa, asukkaalla pitäisi olla melkeinpä oma valaisin mukana nähdäkseen siellä kunnolla. – Lisäksi jos kiinteistössä on ollut kierrekantaisia hehkulamppuja, niiden polttoikä on noin 1000 tuntia, joten niitä joudutaan vaihtamaan usein. Se tuo lisää huoltokustannuksia. Siirtymällä led-valoihin valaistuksen saa kuntoon pitkäksi aikaa. Monissa taloyhtiöissä valaisimet sijaitsevat hankalissa paikoissa, joihin ei yletä ilman tikkaita, joten lamppujen vaihtaminen niihin voi olla merkittävä kustannuserä. Koska led-lamppujen polttoiät ovat kymmeniä tuhansia tunteja, niiden vaihtoväli on huomattavasti harvempi kuin hehkulamppujen ja huoltokustannuksetkin näin pienemmät. – Jos kiinteistössä on ikääntyneet, vanhat valaisimet, niin kaupunkijärjellä ei voi mennä pahasti vikaan jos ne vaihtaa uudempiin. Kierrekantaisilla led-lampuilla pääsee jo pitkälle. Niiden hyötysuhde – eli paljonko valoa saadaan käytettyyn sähkötehoon nähden – on hyvä ja ne kuluttavat vain vähän sähköä: 10 watin led-lamppu vastaa valoteholtaan noin 60 watin hehkulamppua, kiteyttää Härkönen. – Ammattimaiset valaistussuunnittelijat voivat perehtyä tarkemmin taloyhtiön valaistuksen nykytilanteeseen, kuuntelevat kiinteistönomistajan toiveita ja tekevät sen pohjalta ehdotuksensa. He osaavat myös arvioida valaistuksen energiankulutusta asiakkaan puolesta. Ohjaus mahdollistaa toimivamman valaistuksen

Ledit ovatkin energiatehokas ratkaisu ja tuovat valaistukseen myös uusia käyttömah-

dollisuuksia. Niiden avulla taloyhtiön valaistusta voi säätää ja ohjata paremmin kuin vanhoja hehkulamppuvalaisimia, ja näin saada siihen merkittävästi lisää säästöä ja toiminnallisuutta. – Ledit ovat lyöneet itsensä läpi. Markkinamuutos on ollut todella nopea ja valaisinvalmistajat ovat jo valtaosin siirtyneet led-valaisimiin. Kun valaistus tehdään ledeillä, joka on optimaalinen säädön ja ohjauksen kannalta, niin erilaisia ratkaisuja alkaakin olla paljon saatavilla, kertoo Härkönen. Kiinteistön vanhat valaisimet voidaan vaihtaa helposti led-valaisimiin ja hallita niitä sitten juuri kyseiseen kohteeseen sopivilla valaistus- ja ohjausratkaisuilla. Uudet, älykkäät valaistusratkaisut osaavat vaikkapa ennakoida minne ihminen menee ja laittaa sinne valoa jo valmiiksi. – Esimerkiksi käytävillä voi olla niin, että liiketunnistin havaitsee kun joku tulee tilaan, jolloin valot syttyvät päälle ja menevät pienen viiveen jälkeen pois päältä itsestään. Valaistusta voi ohjata myös vuorokaudenajan mukaan ja asettaa vaikka niin, ettei se mene kokonaan pois päältä vaan aina on ainakin vähän valoa. Läsnäolo-ohjaukseen perustuva valaistus onkin helppokäyttöinen ja säästää myös energiaa: valoa on vain siellä, missä sitä tarvitaan ja silloin, kun sitä tarvitaan, eikä tulijan tarvitse haeskella erikseen valokatkaisijaa. Koko rappua ei tarvitse myös valaista turhaan, jos ihminen liikkuu vain tietyssä kerroksessa. – Markkinoilla on läsnäoloohjaukseen perustuvia ratkaisuja, joissa ihminen saa valoa tarpeen mukaan kulkiessaan kiinteistössä. Kun menee hissillä eri kerrokseen, valot jatkuvat siellä automaattisesti. Kaiken kaikkiaan ledejä käytettäessä ei kuitenkaan haittaa, vaikka koko kerros valaistuisi, sillä ne eivät kuluta paljon, toteaa Härkönen. l


ILMOITUS

LED-ratkaisuilla säästöä ja turvallisuutta kiinteistöön Wulff LED-ratkaisut tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita LED-valaistusratkaisuja taloyhtiöille ja yrityksille räätälöidystä suunnittelusta aina toteutukseen asti. Wulff-Yhtiöt Oyj on täysin kotimaisessa omistuksessa oleva 125-vuotias pörssiyhtiö. Monipuolinen konserni tunnetaan etenkin toimistotuotteista ja IT-tarvikkeista, joiden lisäksi se on toiminut nyt neljän vuoden ajan myös laadukkaiden LED-valaistusratkaisujen parissa. – Yrityksen pitää kehittyä eteenpäin. Ryhdyimme miettimään mitä voisimme vielä tarjota asiakkaillemme. LED-valaistus oli tuolloin rantautumassa Suomeen, ja näimme sen hyvänä vaihtoehtona tuoda asiakkaille säästöjä, kertoo Wulffin LED-ratkaisujen myyntipäällikkö Thomas Hudd. Wulff LED-ratkaisujen valtteja ovat korkealaatuiset tuotteet, henkilökohtainen palvelu, asiantunteva henkilöstö, suorat tehdastoimitukset ja koko Suomen kattava asennuspalvelu. Valaistusratkaisuissa korostuvat sekä energiatehokkuus että taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys. – Wulff tunnetaan kyllä yrityksenä mutta moni on tietämätön siitä, että meiltä saa myös valaistusta. Tarjoamme valaistusratkaisuja laidasta laitaan esimerkiksi taloyhtiöille, kunnille, teollisuuteen ja urheilualueille.

seuraamaan kuukausittain sähkölaskussaan. – Olemme tehneet taloyhtiöille valaistuksia kaikkiin yleisiin tiloihin, kuten pihoihin, parkkihalleihin ja rappukäytäviin. Varsinkin niissä on säästö ollut huikea, kertoo Hudd. – Eräässä taloyhtiössä energiankulutus tippui valaistusvaihdon myötä 24 %, vaikka lisäsimme valaisimien määrää entiseen verrattuna esimerkiksi parkkihallissa. Yleisten tilojen turvallisuus on tärkeä asia ja valaistuksen puute on siinä näkyvässä roolissa. Jos valaistus ei ole kunnossa, piha-alueella on ikävä liikkua. Wulff LED-ratkaisujen tuotteiden takuuajat ovat pitkiä, 3-5 vuotta tuotteesta riippuen. – LED-valaisimet ovat pitkäikäisiä ja niissä on hyvin vähän huollettavaa. Teimme esimerkiksi erääseen isoon taloyhtiöön valaistuksen kaksi vuotta sitten, ja kohteessa ei ole ollut tarvetta vaihtaa vielä ensimmäistäkään valaisinta. Laadukkailla tuotteilla on pitkä käyttöikä: Wulffin LED-valaisimien polttoiät ovat 25 000 tunnista 50 000 tuntiin, eli moninkertaisia vanhaan tekniikkaan verrattuna.

että oikea ratkaisu katsotaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Meillä on oma valaistussuunnittelija, joka laskee, piirtää ja suunnittelee joka kohteeseen oman valaistusratkaisun, kertoo Hudd. Yritys tarjoaa asiakkailleen vuoden loppuun asti kestävässä kampanjassa maksuttoman kartoituspalvelun. Kartoituksessa asiantuntija käy kohteessa paikan päällä ja asiakas saa käynnin pohjalta valaistussuunnitelman veloituksetta. Taloyhtiö voikin uusia nyt esimerkiksi pihavalaistuksensa kuntoon pienilläkin toimenpiteillä. – Se, että ratkaisumme säästävät reilusti sekä euroja että ympäristöä, on hyvä uutinen mm. taloyhtiöiden hallituksille. Tulemme mielellämme kertomaan lisää teidänkin yhtiönne hallituksen kokoukseen, lupaa Hudd.

Energiasäästöä ja huoltovarmuutta

Räätälöidyt valaistusratkaisut

Wulff Naxor Manttaalitie 12 , 01530 Vantaa Wulff Naxor&Wulff LED 020 749 6270 Wulff-Yhtiöt Oyj 09 5259 0050 thomas.hudd@wulff.fi www.naxor.fi • www.ledw.fi

Wulff LED -valaistusratkaisut kuluttavat vähän energiaa ja mahdollistavat konkreettiset kustannussäästöt, joita asiakas pystyy

Wulff LED-ratkaisut palvelee asiakkaitaan koko Suomen kattavalla myynti- ja asennusverkostolla. – Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja niin,

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

13


Dreamstime.com

lll

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Kulutusseuranta on energiansäästön apuväline Jotta taloyhtiön energiankulutukseen voidaan puuttua, sen lähtötilanne on ensin kartoitettava. Systemaattinen kulutuksen seuranta on tähän hyödyllinen apuväline. Kulutusseurannan avulla taloyhtiö voi myös todeta, ovatko tehdyt toimenpiteet vaikuttaneet kulutukseen halutulla tavalla.

14

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016


Taloyhtiöiden taloutta kuormittaa jatkuvasti tasainen virta erilaisia kuluja. Näistä etenkin kiinteistön huoltaminen ja ylläpito sekä energia ovat välttämättömyyksiä, joista ei ehkä edes uskota voivan saada säästöä. Isännöintiliiton mukaan taloyhtiöissä kuluu kaikkiaan noin 10 % Suomessa käytettävästä energiasta. Kiinteistön lämmön-, sähkön- ja vedenkulutukset aiheuttavatkin jopa noin 40-45 % sen ylläpitokustannuksista. Ilman kulutusseurantaa kiinteistöön ja sen energiajärjestelmiin voi myös vähitellen ja huomaamatta kehittyä vikoja, jotka lisäävät turhaan taloyhtiön energiankulutusta ja ylläpitokustannuksia. Esimerkiksi TARMO+ -hanke järjestää Tampereen alueella taloyhtiöille maksutonta ja puolueetonta neuvontaa energiatehokkaasta kiinteistönpidosta. Kulutusseuranta on tähän tehokas apuväline, jos taloyhtiö vain päättää itse tehdä konkreettisia ja järjestelmällisiä muutoksia toimintaansa energiatehokkuuden edistämiseksi – ja säästöjen saavuttamiseksi. – Noin puolet taloyhtiön kuluista koostuu sähköstä, vedestä ja lämmityksestä. Keskimäärin hyvällä kulutusseurannalla on saatu vähennyksiä kuluihin jopa 10 %. Jotta jotain voidaan parantaa pitää tietää lähtötilanne, joka kulutusseurannalla saadaan muodostettua, toteavat TARMO+ -hankkeen projektipäällikkö Tiina Sahakari ja energianeuvoja Ilari Rautanen rakentamisen ja asumisen energianeuvontapalvelu Ranesta. Rane tarjoaa puolueetonta ja maksutonta energianeuvontaa sekä taloyhtiöille että pientaloasujille Pirkanmaalla. Miten parantaa taloyhtiön energiatehokkuutta?

Taloyhtiön energiankulutukseen voi vaikuttaa niin re-

monteilla, taloteknisillä säädöillä kuin asukasviestinnällä. Vaikka taloyhtiöitä on monenlaisia ja monen ikäisiä, yleensä samojen perussäätöjen tarkistaminen ja kunnossa pitäminen tuo nopeasti säästöjä – eikä aiheuta juurikaan kustannuksia. – Tarkastettavia säätöjä ovat esimerkiksi paineet käyttövedessä ja lämmönjakoverkostossa sekä ilmanvaihdon säädöt. Myös ilmanvaihtokanaviston nuohous on hyvä muistaa hoitaa, mainitsevat Sahakari ja Rautanen. – Eri tilojen lämpötilojen tarkkailua kannattaa myös harrastaa ja tarvittaessa puuttua liian korkeisiin tai mataliin lämpötiloihin. Monta kertaa ainoa keino saada lämpötilat hallintaan on lämmönjakoverkon tasapainotus. Kulutusseurannalla voidaan todentaa tehtyjen muutoksien vaikutus kiinteistön energiankulutukseen. Uudenaikaiset sähköiset, etävalvottavat kulutusseurantajärjestelmät seuraavat taloyhtiön talotekniikan toimintaa kokonaisvaltaisesti lämmönjaosta ja ilmanvaihdosta aina saunan ja valojen ohjaukseen asti. – Lähtökohtaisesti kulutusseuranta voi olla exceltaulukko, johon kerätään laskuista ja mittareista mittadataa. Excel-muotoisen kulutusseurannan käyttöönotto ei maksa mitään, mutta vaatii jonkin verran panostusta esimerkiksi joltain taloyhtiön hallituksen jäseneltä. Pidemmälle kehitetyillä järjestelmillä kulutusseurannan voi halutessaan osittain ulkoistaa ammattilaisille, kertovat Sahakari ja Rautanen. Maksullisissa palveluissa ei makseta pelkästään ohjelmista, vaan myös ammattilaisavusta esimerkiksi valvomopalveluina, jolloin vikatilanteisiin kiinnitetään ajoissa huomiota. Kokemukset niistä ovat olleet Sahakarin ja

ASIAKKAANA KÄYTÖSSÄSI

Talovisio

ennakoivaan kiinteistönpitoon

sähköiseen asukasviestintään

ARVOSI MUKAISTA ISÄNNÖINTIÄ.

www.isarvo.fi

Hyvinkää, 019 439 383, hyvinkaa@isarvo.fi Riihimäki, 040 189 9868, riihimaki@isarvo.fi Vihti, 019 493 383, vihti@isarvo.fi

TEHOA LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMIIN • SUOJAA järjestelmää korroosiolta ja pidentää järjestelmän käyttöikää • POISTAA järjestelmästä sakkaa ja epäpuhtauksia • ELECTOR on ympäristöystävällinen ja toimii ilman ulkoista energiaa • LISÄÄ asumismukavuutta sekä pienentää kiinteistön lämmityskustannuksia ja huoltotarpeita • SOVELTUU taloyhtiöille, liike- ja toimistotiloihin sekä teollisuuteen .

ESIM

ELECTOR S10-B 30 huoneiston kiinteistöön 2467,60 € sis. alv 24 % Kustannus vain 83 € / huoneisto

www.elector.fi

.

ESIM

ELECTOR M25 70 huoneiston kiinteistöön 4898 € sis. alv 24 % Kustannus vain 70 € / huoneisto

Pyydä tarjous! 040 154 9200 | kalervo@kevox.fi

24h

LVI-TEKNIIKKA

CAVES OY 0400-813443

>> Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

15


Dreamstime.com

Rautasen mukaan erittäin hyviä. Tampereella esimerkiksi asunto-osakeyhtiö Haarakatu 10 on säästänyt jopa 50 % sähkökuluissa vuosittain parannettuaan kulutusseurantaansa investoimatta juuri yhtään. Kulutusseuranta on energianhallinnan työkalu

Monipuolisista kiinteistöpalveluistaan tunnettu Talokeskus on tuottanut kulutusseurantapalveluja jo 80-luvulta lähtien. Yrityksen kiinteistötietojärjestelmä Tampuuria on kehitetty jatkuvasti jo 14 vuoden ajan, ja se sisältää kattavan kulutusseurantapalvelun taloyhtiön energiankäytön hallintaa varten. – Energia-asiat ovat olleet paljon esillä tiukentuvien energiamääräysten ja päästötavoitteiden vuoksi. Energiatehokkuuspalvelut ja niiden tarve ovatkin ehkä jopa kasvaneet entisestään. Ja yhä enemmän käytetään laajempia energianhallintapalvelu-

16

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

ja, joissa kiinteistöä katsotaan kokonaisuutena, toteaa Talokeskuksen energiahallintayksikön päällikkö Päivi Pääkkönen. Pääkkösen mukaan kulutusseuranta koetaan taloyhtiöissä usein vielä vain lisäkustannuseräksi, eikä siihen panostamisesta saatavia kustannussäästöjä välttämättä tiedosteta. Tarkkaa seurantaa ei koeta perustelluksi ennen kuin sen konkreettiset hyödyt havaitaan. – Kulutusseuranta on ennen kaikkea työkalu kiinteistönhallintaan ja energianhallintaan. Sen avulla tulkitaan mitä kiinteistössä on tehty ja onko toimenpiteillä ollut haluttuja vaikutuksia. Mutta sellaisenaan se ei pelasta yhtäkään kiinteistöä. Taloyhtiössä pitääkin olla selvillä ja päätettynä se, mitä tietoa kiinteistöstä halutaan ja mitä tiedolla sitten halutaan tehdä. Energiankulutukseen voidaan puuttua tehokkaasti kun kiinteistö nähdään kokonaisuutena, sille asetetaan tavoitteita ja lähtötilannetta kartoitetaan käsillä

olevilla apuvälineillä. – Olennaista olisi suunnitelmallisuus kiinteistönpidossa ja se, että pyrittäisiin hyödyntämään nykyisiä välineitä ja käyttämään niistä saatua tietoa aktiivisesti ja pitkäjänteisesti, toteaa Pääkkönen. – Taloyhtiömaailmassa moni hyödyntää nykyään suoraan energialaitoksilta saatavaa tietoa, mutta vesilaitoksilta ei saada vastaavia raportteja. Kokonaiskuva kulutuksesta jää siis pilkkonaiseksi jos nojataan vain energialaitokselta saatavaan tietoon. Hyvin huollettu kiinteistö on energiatehokas

Siihen, miten energiatehokas kiinteistö on, vaikuttaa Pääkkösen mukaan moni asia: kiinteistön ominaisuudet, milloin se on rakennettu, miten se kuluttaa. Sen lisäksi on huomioitava kiinteistön käyttötavat, käyttäjien vaikutukset ja huoltoyhtiön te-

kemät toimenpiteet. – Jos autoa ajetaan epätaloudellisesti, niin se kuluttaa enemmän. Samalla tavalla jos kiinteistöä ei huolleta systemaattisesti, energiankulutus voi olla 20 % suurempi kuin keskimäärin. Hyvin käytettynä, seuraamalla kulutusta oikein ja suunnitelmallisen ylläpidon avulla kulutukseen voi puolestaan saada 10 % säästöä, toteaa Pääkkönen. – Palvelussamme on ollut mukana paljon isoja kiinteistönomistajia, jotka ovat saaneet kulutustaan laskemaan hyödyntämällä kulutusseurantaa ja tekemällä sen pohjalta suunnitelmallista kiinteistön ylläpitoa. Taloyhtiön onkin olennaista selvittää oma lähtötilanteensa energiankulutuksen suhteen ja päättää, mihin kulutuksen tasoon pyritään. Pääkkösen mukaan vielä tällä hetkellä juuri kiinteistön ylläpito-organisaatiolla on yksilöitä suuremmat vaikutusmahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa. Ku-


Olennaista olisi suunnitelmallisuus kiinteistönpidossa ja se, että pyrittäisiin hyödyntämään nykyisiä välineitä ja käyttämään niistä saatua tietoa aktiivisesti ja pitkäjänteisesti.

lutusseurantaa käytetään todentamaan erityisesti tehtyjen toimenpiteiden vaikutus laajemmin kiinteistön energiankulutukseen. Kuitenkin esimerkiksi huoneistokohtaisen vesimittarin asennus yleensä vähentää asukkaan omaa vedenkulutusta. – On tärkeää, että asukaskin näkee paljonko kuluttaa ja onko toiminnalla vaikutusta kulutukseen. Tulevaisuudessa ollaan menossa enemmän siihen, että kulutuksesta saadaan tarkempaa tietoa, Pääkkönen huomauttaa. Kulutusseuranta herättää vikatilanteisiin

Kuukausitasoisen kulutusseurannan lisäksi etäluentapalvelulla seuranta voidaan toteuttaa tuntitasolla. Tämä mahdollistaa tarkat poikkeamahälytykset ja nopeamman reagoinnin vikatilanteisiin, jolloin turhan kulutuksen lisäksi voidaan välttää kalliita vahin-

koja. Esimerkiksi vesivuoto voidaan havaita näin jo varhaisessa vaiheessa. – Tavallisesti kulutusseurannassa otetaan lukemia ylös kerran kuussa, mutta etäluentamme tuo tiedot kerran vuorokaudessa. Klassisena esimerkkinä eräässä kiinteistössä havaittiin rikkoutunut putki muutaman vuorokauden sisällä, sillä vedenkulutuksen huomattiin nousseen moneen sataan litraan vuorokaudessa, mainitsee Pääkkönen. – Palvelun kautta voidaan myös määrittää hälytysrajat ja laittaa järjestelmä valvomaan niitä. Jos taloyhtiössä on esimerkiksi alle 100 asukasta, niin vedenkulutuksen pitäisi mennä yöllä nollaan. Jatkuvaa kulutusta on silloin siis lähinnä vain jos jokin kaluste tai putki vuotaa. Heti jos vedenkulutuksen taso nousee yöllä nollatasosta muutaman sataan litraan tunnilta, tulee hälytys ja vikaa päästään kartoittamaan saman tien. l

KUN SÄÄSTÄT VETTÄ, SÄÄSTÄT MYÖS ENERGIAA

HUONEISTOKOHTAINEN VEDENMITTAUSJÄRJESTELMÄ Verto on yli 30 vuoden kokemuksella Suomen johtava huoneistokohtaisten vedenmittausjärjestelmien valmistaja. Mittaustulos on luotettava, lukema etäluettava ja järjestelmä helppokäyttöinen. VertoLive on älykkyydessään ylivertainen käyttöliittymä täsmälliseen, huoneistokohtaiseen vedenkulutuksen seurantaan. Se toimii verkkoselaimessa, ilman erillisiä ohjelmia ja siirtää tiedot automaattisesti pilvipalveluun.

WWW.VERTO.FI

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

17


Dreamstime.com

lll

Teksti: Antti Kekola

Osakkaan ja asukkaan vakuutustieto Vakuutusten maailma saattaa maallikosta välillä vaikuttaa vaikealta ja sekavalta viidakolta. Muutamalla muistisäännöllä ja papereihin perehtymällä pärjää kuitenkin hyvin.

Nyrkkisääntönä voi pitää, että taloyhtiö ottaa kiinteistövakuutuksen rakennuksille ja asukas vakuuttaa oman irtaimistonsa. Asukas voi olla joko osakkeenomistaja, joka asuu omistamassaan asunnossa, tai vuokralainen. Irtaimisto pitää sisällään esimerkiksi elektroniikan, huonekalut, vaatteet ja tekstiilit, kodinkoneet, korut sekä rahat ja arvopaperit. Lisäksi asunnon omistaja voi vakuuttaa kiinteän sisustuksen, eli esimerkiksi lattiapinnat, keittiön kaapistot ja kylpyhuoneen kiinteät kalusteet.

18

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

Vuokralainen

– Vuokralaisen kotivakuutuspaketin tulisi sisältää irtaimistovakuutus, vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus, tiivistää Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan myyntiesimies Jarkko Auvinen. Vuokralainen voi nimittäin joutua korvausvastuuseen esimerkiksi huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista myös taloyhtiölle tai osakkeenomistajille. Vastuuvakuutus korvaa niitä kustannuksia, jotka

lankeavat maksettavaksi vakuutuksenottajan vahingonkorvausvastuun myötä. Oikeusturvavakuutuksen avulla puolestaan saa katettua lakimiehen käytöstä aiheutuneita kustannuksia. Varsinkin vastuuvakuutus kiinnostaa vuokraisäntää ja taloyhtiöitä. Auvisella onkin esittää havainnollistavia esimerkkejä erilaisten vakuutusten ominaisuuksista ja käytännön merkityksestä. – Eteen voi tulla esimerkiksi tilanne, jossa vuokralaisella jää astianpesukoneen vesihana sul-

kematta kun hän lähtee viikonlopuksi pois. Letku halkeaa ja vettä ehtii valumaan valtavia määriä ennen kuin vahinko huomataan. Vesivahingon hintaluokka voi tällaisissa tapauksissa hyvinkin olla 50 000€, ja vastuu lankeaa vuokralaiselle jonka olisi pitänyt huolehtia hana kiinni. Kotivakuutuksessa oleva vastuuvakuutus pelastaa taloudelliselta katastrofilta. Sama kaava pätee myös tilanteeseen, jossa hyllyä seinään kiinnittävä asukas poraa esimerkiksi sähköjohdon poikki.


Vakuuttajan muistilista • Vuokralaisena ota ainakin kotivakuutus, johon sisältyy vastuuvakuutus. • Vertaile vakuutusten kattavuutta ja omavastuita. Karsi pois päällekkäiset vakuutukset.

Wärtsilänkatu 61, 04440 JÄRVENPÄÄ

Kilpailuta kiinteistövakuutukset vakuutusmeklarin kautta. www.tm-vakuutusvalitys.fi

• Maksa vakuutusmaksut ajoissa. Pidä vakuutukset ja tiedot ajan tasalla esimerkiksi muuton ja remontoinnin yhteydessä. • Sulje pesukoneen ja tiskikoneen hanat pesuohjelman päätyttyä ja noudata muitakin vakuutuksen suojeluohjeita. • Sammuta kynttilät kun poistut huoneesta. • Vahingon sattuessa tee vahinkoilmoitus mahdollisimman nopeasti. Se onnistuu joko vakuutusyhtiön verkkosivuilla tai puhelimitse korvauspalvelussa.

Osakas

Osakas voi itse asua omistamassaan asunnossa tai vuokrata sen eteenpäin. Vuokrasopimuksen ehtoihin kirjataan yleensä vuokralaisen velvollisuus hankkia kotivakuutus. Valitettavasti tämän ehdon täyttymisen varmistaminen on melko hankalaa. – Vuokranantajilla ei ole keinoa varmistua vakuutuksen olemassaolosta tai vakuutuksen todellisesta päättymispäivämäärästä. Näin ollen kyseessä on lähinnä luottamukseen perustuva järjestely. Matala korkokanta on myös tuonut vuokraustoiminnan pariin runsaasti uusia yksityisiä vuokranantajia, jotka eivät välttämättä huomaa kirjata kaikkia olennaisia vakuutusehtoja vuokrasopimukseen, huomauttaa Auvinen. Vuokranantaja voi täydentää vakuutusturvaa vakuuttamalla kiinteän sisustuksen ja irtaimistonsa omalla kotivakuutuksella. Etenkin jos asunnossa on tehty mittavia remontteja, lisäturva kannattaa. – Kiinteiden sisustusten lisävakuutuksen saa lisäksi ilmoitettua vuokraustoiminnan kuluksi verotukseen, Auvinen vinkkaa. Taloyhtiön vakuutus kattaa

vahinkojen korjauksen yleensä vain niin sanotusti alkuperäiselle tasolle, eli esimerkiksi kylpyhuoneessa tämä voi tarkoittaa vain alun perin lattiapäällysteeksi asennetun muovimaton kustannusten kattamista, mutta ei uutta laattapintaa vesivahinkokorjauksen alta pois puretun tilalle. – Kannattaa myös vakuutuksia miettiessä huomioida korvattava maksimisumma. Esimerkiksi jos asunnossa on asennettu muovimaton tilalle parkettilattia, tulee vakuutuksen korvaussumma suhteuttaa parketin kustannuksiin, Auvinen muistuttaa. Vakuutusyhtiölle kannattaa myös ilmoittaa asunnon vuokraamisesta. Vakuutusehdoissa saattaa nimittäin olla erityisiä rajauksia vuokralaisten aiheuttamien vahinkojen varalle, esimerkiksi mikäli vahingot on aiheutettu tahallisesti. Tavallinen kotivakuutus ei myöskään korvaa menetettyä vuokratuottoa esimerkiksi siltä ajalta, kun vahinkoja korjataan. – Erittäin keskeinen ja huomioitava asia tämän päivän vuokraustoiminnassa on Airbnb ja vastaavat palvelut, jossa yksityishenkilöt tarjoavat

omaa asuntoaan lyhytaikaisesti vuokralle. Esimerkiksi jos vuokrauksen aikana asunnosta häviää arvotavaraa eikä murtojälkiä ole, vakuutusyhtiö katsoo että vakuutettu on itse päästänyt henkilön asuntoon anastamaan omaisuutta. Tällaiset tilanteet eivät siis ole tavallisen kotivakuutuksen piirissä. Auvinen kehottaakin olemaan yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön ennen tällaisen vuokraustoiminnan aloittamista. Vakuutusyhtiö voi myös katsoa vuokraamisen olevan liiketoimintaa.

lineet, ruohonleikkurit, pihaalueen puusto ja istutukset. Taloyhtiö voi ottaa kiinteistövakuutuksen yhteyteen vastuuvakuutuksen niiden kustannusten varalta, joista taloyhtiö voi joutua korvausvastuuseen esimerkiksi puutteellisen kunnossapidon takia. Tällainen tilanne voi tulla eteen asukkaan liukastuessa hiekoittamattomalla pihamaalla tai jos asianmukaista lumenpudotusta on laiminlyöty ja katolta putoava lumi tai jää aiheuttaa vahinkoja. Ota myös nämä huomioon

Taloyhtiö

Taloyhtiön vastuukysymykset selviävät asunto-osakeyhtiölaista ja taloyhtiön yhtiöjärjestyksestä. Vastuunjakotaulukko selventää asunto-osakeyhtiölain mukaista kunnossapitovastuuta, johon myös vakuutusehdoissa viitataan. Rakennusten korjaaminen ja kunnossapito kuuluvat pääsääntöisesti taloyhtiölle. Taloyhtiö on velvollinen pitämään huolta esimerkiksi lämmitys-, sähkö-, ja ilmanvaihtojärjestelmistä. Kiinteistövakuutus on vakuutus, josta korvataan rakennukselle aiheutuneita vahinkoja. Vakuutettuna on rakennusten lisäksi lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmät, kiinteät lämmitys-, valaistus- ja ilmastointilaitteet, hissit ja liukuportaat, rakennukseen liittyvät sähköjohdot ja sähköpääkeskukset, asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitetut laitteet, auto- ja jätekatokset, aidat, portit ja tuuletuste-

Auvisen mukaan vakuutuksenottajilla on usein tapana aliarvioida ja vähätellä irtaimistonsa arvoa. Tulipalot ja vesivahingot ovat usein niin sanottuja totaalivahinkoja, joiden seurauksena joudutaan uusimaan usein esimerkiksi vaatekaapin sisältö tai kaikki petivaatteet. – On totta, ettei parin pyyhkeen hankinta vielä rasita taloutta, mutta uusi astiasto ja uusi vaatevalikoima kertaostoksena verottavat jo kukkaroa melkoisesti. Niinpä korvattavien summien tulisi vastata tuhoutuneiden tavaroiden tilalle hankittavien hankinta-arvoa. Auvinen haluaa erityisesti korostaa kotivakuutuksen merkitystä. – Kotivakuutus on asumiskuluihin suhteutettuna pieni kulu. Tuntuu hieman oudolta jos satsataan esimerkiksi television lisäkanaviin mutta jätetään kotivakuutus maksamatta, Auvinen tuumaa. l Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

19


Dreamstime.com

lll

Teksti: Antti Kekola

Sauna kertoo kiinteistöstä Sauna on ollut osa suomalaista kulttuuria jo siitä lähtien, kun esi-isämme lämmittivät asuntoina toimivissa maakuopissa kivikasoja nuotion avulla. Myös viimeisimmän vuosisadan aikana saunoja on rakenneltu ahkerasti suomalaiskiinteistöihin.

20

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016


Taloyhtiön saunan ei tarvitse edustaa viimeisintä designia, vaan usein siistinä pidetty perusmalli riittää. Toki viimeisen päälle hienoksi hiottu saunaosasto luo lisäarvoa koko kiinteistölle, joten kannattaa ennen suunnittelun aloittamista kysellä asukkaiden mielipiteitä asiasta.

Kun vuosina 1950-1970 rakennettiin kovalla tohinalla kerrostaloja, huoneistokohtaiset saunatilat olivat todella harvassa. Lähes poikkeuksetta taloyhtiöihin rakennettiinkin yhteiskäyttöön tarkoitetut saunatilat, yleensä kellariin. Useassa asunnonostajan ohjeessa kehotetaan tarkistamaan itse asunto-osakkeen lisäksi taloyhtiön yleiset tilat aina varastoa ja saunaa myöten. Saunan kunto kertookin paljon taloyhtiöstä ja sen hoidosta. Saunatilan ei tarvitse olla viimeisten trendien mukaisesti rakennettu ja puunattu, mutta perussiisti ja viihtyisä saunaosasto va-

kuuttaa potentiaalisen osakkeenostajan paremmin kuin pimeä kolo kellarissa, jossa puolimädät lauteet kiertävät ruostunutta kiuasta. Saunan siisteystaso viestii myös selvää sanomaa kiinteistönhoidon luonteesta ja laadusta. Ylös ja ulos

VTT:n tekemien tutkimusten mukaan talosaunoissa tulisi tehdä täydellinen peruskorjaus 30 vuoden välein. Lauteet tulisi uusia 3-5 vuoden välein. Vanhojen, kellariin sijoitettujen talosaunojen yleisimmät ongelmat ovat niiden rapistunut kunto ja erityisesti

>> Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

21


Saunan siisteystaso viestii myös ” selvää sanomaa kiinteistönhoidon luonteesta ja laadusta.

huono ilmanvaihto. Maanpinnan alapuolelle rakennetut tilat tuulettuvat huonosti, jolloin sauna ei kuivu riittävän hyvin ja saunojalle saattaa tulla tunne hapenpuutteesta. Nykyään talosaunoja suunniteltaessa ne rakennetaankin kiinteistön yläkerroksiin, kattotasanteille tai pihamaalle. Katolle tai ylimpään kerrokseen sijoitetussa saunassa on monia etuja. Ilmanvaihto on helpompi toteuttaa ja toisaalta kattojen yllä voi vilvoitella rauhassa katseilta piilossa. Myös maisemat ovat huomattavasti sisäpihan näkymiä paremmat. Edustava saunaosasto korkeuksissa toimii hyvänä houkuttimena ja lisäarvona asunnon ostajalle. Saunan vähäinen käyttöaste on hieman ontuva tekosyy remontin lykkäämiselle. Ensinnäkin epäsiistit saunatilat eivät varmasti houkuttelekaan kävijöitä löylyistä nauttimaan. Toiseksi, mikäli saunalla on niin kovin vähän käyttöä, eikö tilojen käyttötarkoitusta kannattaisi sitten muuttaa? Mikäli omassa huoneistossa on sauna tai ei muuten ole taloyhtiön saunatilojen vakikävijä, saattaa talosaunan kunto vaikuttaa täysin toissijaiselta. Kannattaa kuitenkin ajatella hieman laajemmin, sillä edustava sauna lisää koko kiinteistön houkuttelevuutta ja nostaa yksittäisten asuntojen arvoa. Saunavuorot nätisti netistä

Edelleen yleinen käytäntö taloyhtiöissä on se, että saunavuorot on jaettu yleisiin ja huoneistokohtaisiin vuoroihin. Yleinen saunavuoro eli niin sanottu lenkkisauna lämpiää kerran tai kaksi viikossa ja sinne on vapaa pääsy. Huoneistokohtaisten vuorojen varaaminen onnistuu yleensä vain tietyille viikonpäiville. Kysynnän kasvaessa runsaasti taloyhtiön hallitus voi päättää lisäpäivien tarjoamisesta. Yksittäisen saunavuoron varaaminen nopealla aikataululla on perinteisen systeemin parissa melko hankalaa. Esimerkiksi TalonSauna -niminen varausjärjestelmä on yksi helppo keino hallinnoida ja laskuttaa saunavarauksia. Järjestelmään voi ohjelmoida esimerkiksi asukkaiden varaamat vakivuorot vanhaan malliin, mutta väliin jääviä tyhjiä vuoroja voi varata vapaasti. Näin ollen kuumaksi lämmitetty kiuas ei hehku vakiovuorojen välissä turhaan ja saunan käyttöaste kasvaa.

22

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016


LUOTETTAVAA LVI-PALVELUA • HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT • SANEERAUKSET • UUDISRAKENNUKSET • HUOLTOSOPIMUKSET

puh. 040 563 8165 partcompany@kolumbus.fi

Huoneistoremontit Saunakokemuksia

Sisä- ja ulkomaalaukset. Tapetti- ja laattatyöt.

Muutimme vaimoni kanssa rivitalokolmiosta kerrostalokaksioon ryhtyessämme rakentamaan omakotitaloa. Tiheään saunomistahtiin tottuneina varasimme ehdottomasti perjantaisen saunavuoron taloyhtiön saunaan. Sauna sijaitsi asunnostamme katsottuna kauimmaisen rapun kellarissa, joten siirtyminen saunavuorolle ta-

jukka.valimaa@hotmail.com www.javmaalausjasaneeraus.fi

pahtui sujuvasti sandaaleissa ja saunatakeissa taloyhtiön pihamaan poikki.

S 00 oita 35 30 8

04

Täytyy myöntää, että taloyhtiön ikä huomioiden ja jostain lapsuusmuistoista kumpuavien kauhukuvien pohjalta odotin jotakin

2

todella paljon pahempaa. Kuvitelmissa oli betoninharmaa bunkkeri, muovimattoa, pahaa hajua ja kiikkerät lauteet. Ilahduin erittäin positiivisesti astuessani sisään valoisaan ja tilavaan pukuhuoneeseen. Paneeleista näki, että kyseessä ei ollut mikään viimeisten trendien mukaan remontoitu tila, mutta hyvin hoidettu ja siisti sau-

Pyydä AVUX ! tarjous

naosasto. Pesuhuone oli myöskin tilava ja lämpökäsitellyn puun tuoksu houkutteli hyppäämään lauteille. Tehokas kiuas antoi riittävästi löylyä. Toki saunan sijainti kellarissa aiheutti omat haasteensa muun muassa pukuhuoneen ilmanvaihdolle. Jouduinkin piipahtamaan ulkona haukkaamassa lisähappea löylytauolla. Tästäkin huolimatta perjantai-illan löylyttelytuokio pyyhki hyvin pois työviikon kiireet ja talotyömaan rasitukset. Pienehkön kaksion pesuhuoneeseen ei olisi mahtunut edes pyykinpesukone, vaikka se olisikin saatu kapeasta oviaukosta ahdettua sisään. Niinpä saunan sijoittaminen noihin neliöihin olisi ollut mahdottomuus. Lisäksi etenkin kesähelteillä löylyhuone olisi väistämättä lämmittänyt koko huoneiston entistä kuumemmaksi.

AVUX - SAUMATONTA KIINTEISTÖJEN TYÖNOHJAUSTA Kiinteistöhuolto - As Oy - Isännöitsijä: Miksi maksaa useammasta järjestelmästä, jotka eivät keskustele keskenään! Käytä yhtä järjestelmää kiinteistön työnohjaukseen ja viestintään. Ota AVUX! avux@kuparisolutions.fi

www.avux.fi

Tuossa tilanteessa koin taloyhtiön saunatilat todella suureksi lisäarvoksi, ja siistinä pidetty sauna antoi kuvan hyvässä hoidossa olevasta taloyhtiöstä. l Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

23


lll

Teksti: Heidi Häyrynen

Ikkunatekniikka monipuolistuu Ikkunoissa käytettävät uudet tekniikat ja materiaalit parantavat niiden energiatehokkuutta ja asumismukavuutta.

24

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016


Dreamstime.com

Älykkäät ilmanvaihtoikkunat yhdistävät ” energiatehokkaan ikkunan, automaattisen

ilmanvaihdon ja tehokkaan lämmön talteenoton.

Ikkunat ovat yleensä rakennuksen huonoimmin lämpöä eristävä osa, joten energiatehokkuus on ikkunoiden valinnassa tärkeää. Ikkunoiden energiatehokkuuteen vaikuttavat niiden lämmöneristyskyky, ilmanpitävyys, materiaalit, eristävät kaasut ja ikkunoiden läpi pääsevä auringon säteilyn määrä. Nykyään käytössä on erilaisia monitoimilaseja, jotka energiatehokkuuden lisäksi antavat esimerkiksi melusuojan ja itsepuhdistuvuuden ja tuovat siten lisää asumismukavuutta.

Energiatehokkuutta uusilla tekniikoilla

Ikkunatekniikoissa ja materiaaleissa on kiinnitetty paljon huomiota ikkunoiden läpi pääsevän auringon säteilyn määrään. Lämpösäteilyn ja UV-säteilyn määrää pystytään estämään esimerkiksi aurinkosuojaikkunoilla. Auringonsuojaikkunat heijastavat pois tai absorboivat osan auringon säteilyenergiasta. Ne päästävät näkyvän valon ikkunan läpi, mutta vähentävät asuntoon pääsevän lämpösätei-

lyn määrää. Kehitteillä on myös auringon lämpöenergiaa varastoivaa älykästä ikkunalasia. Älykkääseen ikkunaan on integroitu aurinkolämpökeräin, joka estää lämpösäteilyn pääsyn rakennukseen ja kerää säteilyenergian talteen muuta käyttöä varten. Kun asunto ei pääse kesällä ylikuumenemaan, tilojen jäähdytyskustannukset vähenevät. Lämmöneristystä pystytään parantamaan uudenlaisilla ikkunamateriaaleilla. Kehitteillä on muun muassa läpinäkyvää puukomposiitista tehtyä ikkunala-

sia. Puusta on poistettu ligniini, ja se on käsitelty epoksilla, joka tuo puulle kirkkautta ja vahvuutta. Puukomposiitista tehty ikkuna on vahva ja sen lämmöneristys on parempi kuin lasilla. Puun rakenne läpäisee hyvin näkyvän valon aallonpituuksia, mutta ei lämpösäteilyn aallonpituuksia. Puuikkunat estävät lämmön pääsyä sisään kesällä ja eristävät hyvin lämpöä talvella. Nykyiset energiatehokkaat ikkunat ovat myös erittäin ilmatiiviitä. Niissä voi olla jopa

>> Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

25


NUOHOUSLIIKE Vesa Puumalainen Oy ILMANVAIHDON PUHDISTUKSET, SÄÄDÖT JA KORJAUKSET 0400 461 929 | Myrtinmäenkuja 5, 04200 KERAVA

- sähköurakointi - vikakorjaukset

- suunnitelmat - tarvikemyynti

Tehtaankatu 1, 11710 Riihimäki p. 0400 965 284, 040 451 6175, 0400 680 433 info@launossahko.fi • www.launossahko.fi

TR Saumaus Oy Kaikki elementtisaumaustyöt uudis- ja saneerauskohteisiin

» » » » » » » » »

Elementtisaumaukset Uusintasaumaukset Elementtikorjaukset Uretaanisaumaukset Ontelosaumaukset Silikonisaumaukset Akryylisaumaukset Julkisivusaumaukset Julkisivu- ja maalaustyöt

Palvelemme koko Eteläisen Suomen alueella. Päätoimialueet Helsinki, Espoo, Lahti ja Kotka.

Saumaustöiden ammattilainen ja osaaja: Romppanen Timo ✆ 0400 840 931 trsaumaus.romppanen@phnet.fi Haverinen Kai ✆ 040 536 2274 trsaumaus.haverinen@kolumbus.fi Tilakatu 4, 15810 LAHTI www.elementtisaumaukset.com www.trsaumaus.fi

26

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

Korkein luottoluokitus ©Bisnode

2014

SUOMEN VAHVIMMAT 2014

neljä lasikerrosta, energiatehokkuutta parantava selektiivikalvo sekä lasien välissä lämpöä hyvin eristävä kaasu, jolloin ne estävät lämpöenergian karkaamisen ulos. Energiatehokkaat ikkunat, rakennusmateriaalit, rakennuksen sijainti ja ympäristö voivat kuitenkin estää matkapuhelimen kuuluvuutta sisällä. Ongelman ratkaisuksi on kehitetty uudenlaista teknologiaa, joka parantaa matkapuhelimen kuuluvuutta sisätiloissa. Uusi ominaisuus on käyttökelpoinen erityisesti heikon matkapuhelinkentän ympäristöissä. Älykkäät ilmanvaihtoikkunat yhdistävät energiatehokkaan ikkunan, automaattisen ilmanvaihdon ja tehokkaan lämmön talteenoton. Ikkunan rakenteeseen on integroitu te-

hokkaalla lämmön talteenotolla varustettu ilmanvaihtolaite. Ilmanvaihtoikkuna pystyy säätämään ilmanvaihdon voimakkuuden sopivaksi huoneiston lämmön, hiilidioksiditason ja ilmankosteuden perusteella. Tyhjässä asunnossa ilmanvaihdon taso on minimissä ja tarpeen mukaan ilmanvaihdon tehokkuus lisääntyy. Ilmanvaihtoikkuna pystyy säätämään ilman laadun sopivaksi huoneisto- ja huonekohtaisesti. Tehokas lämmön talteenotto ja älykäs ilmanvaihtojärjestelmä säästävät lämmitykseen kuluvaa energiaa. Huolettomuutta asumiseen

Ikkunoiden äänieristävyys on tärkeä, kun asunto si-


SISÄILMA KUNTOON!

Sisäilmaongelmien suurin syy ennen 1990-lukua rakennetuissa kiinteistöissä on tuloilman puute.

Me järjestämme puhtaan, meluttoman ja vedottoman tuloilman kaikkiin kohteisiin.

Lämpösäteilyn ja UV-säteilyn määrää pystytään estämään esimerkiksi aurinkosuojaikkunoilla.

Korvausilmaventtiilit: - ikkunaan - tuuletusluukkuun - vanhaan tuloilmakanavaan - uuteen läpivientiin Sisäilmatuotteitamme myös - ilmansuodattimet - ilmankostuttimet - ilmankuivaajat

Vuokraamme: - ilmanpuhdistimia - radonmittareita - lämpökameroita - otsonaattoreita hajunpoistoon (lämpökuvaus ja otsonointi myös palveluna)

Ammattitaitoinen ja edullinen asennuspalvelu!

Taloyhtiöt, pyytäkää ilmainen esittely- ja arviointikäynti! Allergia- ja Sisäilma-apu Oy Sturenkatu 43, 00550 HKI

Puh. 09-323 8962

www.allergia-apu.fi

joittuu alueelle, jossa on paljon melua johtuen tie-, juna- tai lentoliikenteestä. Melu on terveydelle haitallista ja voi aiheuttaa stressiä. Melun kulkeutumista sisätiloihin voidaan vähentää äänieristetyillä ikkunoilla merkittävästi. Äänenvaimennukseen vaikuttavat mm. materiaalit, lasin paksuus ja karmisyvyys. Avattava ikkuna on kiinteää ikkunaa tehokkaampi äänieriste, sillä lasien väliin jäävät erikokoiset ilmatilat lisäävät vaimennusta. Kehittyneet ikkunat vähentävät myös huoltotöihin kuluvaa aikaa. Esimerkiksi itsepuhdistavat ikkunalasit vähentävät ikkunoiden puhdistuskertoja. Itsepuhdistavien ikkunalasien erikoispinnoite hajottaa orgaanisen lian auringon

valossa, ja sadevesi huuhtoo sen pois lasin ulkopinnalta. Ikkunoiden pesutarve vähenee, ja ne näyttävät silti puhtailta. Itsepuhdistavat ikkunat toimivat hyvin esimerkiksi sellaisissa kohteissa, joissa ikkunoita on paljon. Lämmitettävien ikkunoiden ansiosta ei puolestaan tarvitse huolehtia ikkunoiden huurtumisesta. Sähkölämmitteinen lasi estää kondenssiveden tiivistymisen lasin pinnalle, vedon syntymisen, ja se sulattaa lunta ja jäätä. Lämmitettyä lasia voidaan myös käyttää sisätilojen lämmityslähteenä. Kun ikkunat toimivat lämmönlähteenä, sisälämpötilaa voidaan laskea, eikä lasien läheisyyteen välttämättä tarvitse asentaa lämpöpattereita. l

RAKENTAJAT Kaikki palvelut saman katon alta!

kattopalvelu

• Kattojen uusimiset, korjaukset, tarkastukset ja muutokset • Lämpöeristykset • Kirvesmiestyöt • Kattojen harjaus- ja pesutyöt • Sammaleenestokäsittelyt

• • • • • • •

Kattotiilien pintasuojaukset Peltisepäntyöt ja peltilistat Piipunpellitykset ja -hatut Lumiesteet Tikkaat Kattosillat Vesikourujen uusimiset, korjaukset ja puhdistukset

maalauspalvelu

• Ulko- ja kattomaalaustyöt • Ruosteenesto- ja sokkelimaalaukset • Pohja- ja pintamaalaukset • Pohjatyöt • Irtonaisten maalien poistamiset

• Huonokuntoisten puuosien vaihtotyöt • Ruosteiden ja homepilkkujen poistamiset • Huolto-, home-, panssari- ja peltipesut

• • • • • •

• Puusepäntyöt • Kaikki remontti- ja rakennustyöt

rakennuspalvelu

Ulkoverhousremontit Lämpöeristystyöt Ikkunat Ulko-ovet Korjaus- ja asennustyöt Huoneisto- ja keittiöremontit • Sisämaalaus- ja tasoitetyöt

Pyydä tarjous:

Koti t vähe alousnnys !

040 712 8888

myynti@plusrakentajat.fi

www.plusrakentajat.fi

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

27


TUOTEUUTISIA WWW.ST1MAALAMPO.FI

Maalämpöä ilman isoa investointia Siirtyminen uusiutuvaan energiaan koetaan taloyhtiöissä usein haastavaksi prosessiksi, vaikka kiinnostusta edullisemman uusiutuvan energian käyttöön löytyisikin. Myös lämmitysjärjestelmiin investointi ja ylläpito tiedetään vievän resursseja, joille olisi muutakin käyttöä. Tähän on nyt tarjolla uudenlainen ratkaisu. Uudessa St1 Lähilämpö -konseptissa St1 tekee investoinnin asiakkaan puolesta ja asennetun järjestelmän tuottamat säästöt hoitavat investoinnin takaisinmaksun. Lämmityskustannukset pienenevät heti asennuksesta alkaen 1030 %. Asiakas saa maalämpölaitteiston itselleen veloituksetta 5-15 vuoden käytön jälkeen, kun sen tuottamat säästöt ovat kattaneet investoinnin. Ratkaisu on

suunniteltu esimerkiksi niille, jotka eivät halua ottaa lainaa lämmitysjärjestelmän päivitykseen tai maksaa erikseen järjestelmän ylläpidosta. Myös energiankulutukseen perustuva sopimus on mahdollinen. St1 vastaa kaikista laitteiden ja maalämpökaivojen asennus- ja ylläpitokustannuksista koko sopimuskauden ajan. St1 Lähilämpöön kannattaa siirtyä silloinkin kun perinteistä maalämpöinvestointia ei muiden peruskorjausten takia vielä olisi mahdollista toteuttaa. St1 Lähilämmössä säästöt alkavat heti ja laitteisto on lunastettavissa ikävähennys huomioituna koska tahansa sopimuskauden aikana. Investoinnin kulut maksetaan lämmitysjärjestelmän saavuttamilla säästöillä.

Dreamstime.com

WWW.SYLVANIA.FI

Elohopealampun voi korvata valaisinta vaihtamatta Niin kuntasektori kuin taloyhtiötkin miettivät kuumeisesti ratkaisuja ulkovalaistuksen kustannustehokkaaseen toteuttamiseen sen jälkeen, kun EU-direktiivi kieltää elohopealamppujen markkinoille saattamisen huhtikuussa 2015. Mahdollinen valaisinten vaihto on yleensä suurempi kustannuserä kuin uudet valonlähteet. Sylvanian uusi Relumina-monimetallilamppu mahdollistaa elohopealamppujen korvaamisen ilman valaisinten vaihtoa. Keraamista monimetallitekniikkaa hyödyntävät Relumina-lamput voidaan asentaa suoraan elohopealamppujen tilalle, joten olemassa olevia liitäntälaitteita ei tarvitse vaihtaa. – Ulkovalaisimet ostetaan 30 vuoden kustannustehokkuusajattelulla, mutta kokemukset esimerkiksi ledeistä ovat vielä melko vähäisiä. Kuntasektorille ja taloyhtiöille olennainen informaatio on, että heidän ei tarvitse tehdä kymmenien

28

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

tuhansien eurojen valaisinremonttia kiireessä, vaan on olemassa vaihtoehto, sanoo Feilo Sylvania Finland Oy:n toimitusjohtaja Tommi Erviö. Tuote on edullinen ja nopea ratkaisu elohopealamppuvalaisimiin, joita ei haluta vaihtaa. Esimerkiksi puisto-, pientieja pihavalaisimet voidaan varustaa Relumina-lampulla ja näin muutoin hyväkuntoista valaisinta ei tarvitse turhaan vaihtaa uuteen. Käytössä olevat design-, tunneli-, pollari- ja seinävalaisimet voidaan Sylvanian mukaan varustaa Relumina-lampulla niin, että ne toimivat jatkossa moitteettomasti tuottaen tasaista hyvän värintoiston omaavaa valkoista valoa. Sylvania lupaa Relumina-lamppujen säästävän merkittävästi energiaa, maksavan itsensä nopeasti takaisin ja tarjoavan paremman valonlaadun helposti suoran vaihdettavuuden ansiosta.

RELUMINA-LAMPUN OMINAISUUDET • Korvaa suoraan elohopeahöyrylampun monimetallilampun tekniikalla • Energiansäästö yli 30 prosenttia • Valoteho jopa 93 lm/W • Korkea värintoistoindeksi (CRI 84) • Maksaa itsensä takaisin 4 000–10 000 tunnin kuluessa alkuperäisestä investoinnista • Lisää valotehoa ja parantaa värintoistoa • Valaisimeen ei tarvitse tehdä muutoksia – liitäntälaitteiden ja ohjausjärjestelmien vaihdosta ei koidu kustannuksia


97% taloyhtiö-

asiakkaista suosittelee!

WWW.PELASTUSVALVOJA.FI

Pelastusvalvojalla vaaroja vastaan Safetumin kehittämää Pelastusvalvoja-palvelua käyttää jo noin 6 000 taloyhtiötä ja yrityskiinteistöä, joissa asuu ja työskentelee yhteensä lähes puoli miljoonaa suomalaista. Oma Pelastusvalvoja -mobiilipalvelu tarjoaa isännöitsijälle mm. reaaliaikaisen näkymän kiinteistön turvallisuuteen sekä verkossa ylläpidettävän pelastussuunnitelman. Helppokäyttöistä palvelua voit käyttää omalla älypuhelimella, tablet-laitteella tai tietokoneella. – Kiinteistöjen pelastusturvallisuus on niin tärkeä asia, että kaikki tiedonkulun esteet ja hidasteet kannattaa poistaa. Mobiilisti toimiva pilvipalvelu on parempi ratkaisu kuin mapit, sähköpostit ja puhelinvastaajaan jätetyt viestit, Safetumin johtava turvallisuusasiantuntija Tuomas Jurvelin sanoo. Jurvelinin mukaan mm. liikenneturvallisuutta on pystytty parantamaan Suomessa jo pitkään, mutta taloyhtiöiden pelastusturvallisuus polkee paikoillaan. – Pelastusturvallisuutta voidaan parantaa tehokkaimmin julkisen keskustelun ja taloyhtiöissä tapahtuvan systemaattisen turvallisuustyön avulla, Jurvelin painottaa. Taloyhtiöiden digitaalista omavalvontaa täydennetään kerran meiltäsekämyös vuodessa toteutettavalla kartoituksella kiinteistön tiloissa kattotuotteet pelastussuunnittelulla.

Tiedätkö, missä kunnossa taloyhtiösi katto on? Tilaa ilmainen Kattokatselmus, se säästää aikaa ja rahaa.

15 000 100 %

toteutettua kattoremonttia aikataulussa taloyhtiöiden remonteissa

1

sopimus, tekijä, työkierros ja lasku

+

kestävimmät kattovarusteet

WWW.COOLCENTER.FI

Pakastava käymälä putkiremontin ajaksi Täysin kotimainen käymälä sopii erinomaisesti saneerauskohteisiin ja työmaille kuivakäymäläksi. Pakastava käymälä on sähkökäyttöinen, hygieeninen ja hajuton eikä sen käytössä tarvita seosaineita, tuuletuskanavia eikä kemikaaleja, joten se on toimintaperiaatteiltaan todella yksinkertainen. Käymälä on ominaisuuksiltaan erinomainen erityisesti kohteisiin, joihin viemäröinnin toteuttaminen olisi haasteellista. Käymälä tarvitsee ainoastaan normaalin pistorasian ja se on hetkessä käyttövalmis. Lisäksi kuivakäymälää on helppo liikuttaa. Pakastava käymälä jäähdyttää jätteen nopeasti n. -15 asteiseksi mikrobitoiminnan pysäyttämiseksi, jolloin hajujakaan ei pääse syntymään. Pakastavaa käymälä on myös esteettisesti edustava, sillä se muistuttaa erehdyttävästi tavallista vesivessaa. Pakastavia käymälöitä on mahdollisuus vuokrata väliaikaista käyttöä varten kuivakäymäläksi.

Paikalliset pojat!

Soita 03 3398 6722 Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

29


LAKIPALSTA Minna Romu asianajaja, osakas Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy minna.romu@lindblad.fi Puh. 020 749 8193

Toimivallan jako asunto-osakeyhtiössä Asunto-osakeyhtiössä on aina osakkeenomistajien lisäksi oltava hallitus. Tavallisesti hallinnosta vastaa myös isännöitsijä. Toimivallan jaosta näiden kolmen tahon välillä on säädetty asunto-osakeyhtiölaissa (AOYL). AOYL:n mukaan osakkeenomistajista koostuva yhtiökokous päättää asioista, jotka sille asunto-osakeyhtiölain mukaan kuuluvat. Yhtiökokouksella on eräänlainen yleistoimivalta asunto-osakeyhtiössä. Päätökset tehdään enemmistöperiaatteella. Jotkut päätökset vaativat 2/3 määräenemmistön tai tiettyjen osakkeenomistajien suostumuksen. Osakkeenomistajien ollessa yksimielisiä he voivat päättää myös hallituksen tai isännöitsijän yleisiin tehtäviin kuuluvista asioista. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokous päättää tietyistä isännöitsijän tai hallituksen yleisiin tehtäviin kuuluvista asioista. Jos hallitus tai isännöitsijä tekee päätöksiä yhtiökokoukselle siirretyissä asioissa, he ylittävät toimivaltansa ja saattavat joutua vahingonkorvausvastuuseen. Hallitus voi myös vapaaehtoisesti saattaa hallituksen tai isännöitsijän yleisiin tehtäviin kuuluvan asian yhtiökokoukselle päätettäväksi. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei yhtiökokoukselle voida yhtiöjärjestyksessä antaa päätettäväksi hallituksen ja isännöitsijän erityisiä AOYL:ssa säädettyjä tehtäviä. Hallituksen yleiset tehtävät on lueteltu AOYL:n 7 luvun 2 §:ssä. Hallitus huo-

30

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

lehtii asunto-osakeyhtiössä yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tarvitsee kuitenkin yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia tai jotka vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämiseen. Hallitus tarvitsee myös yhtiökokouksen päätöksen sellaisiin toimiin, jotka vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai muihin osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Esimerkiksi laajoista ja pitkäkestoisista korjauksista hallitus ei voi päättää yksin. Kouvolan hovioikeus on aikaisemmin ratkaissut tapauksen, jossa asemakaavaneuvotteluista ja LVIsuunnittelusta oli aiheutunut asuntoosakeyhtiölle yli 120 000 markan kustannukset. Hovioikeuden mukaan kustannusten suuruus ja toimenpiteiden laajuus huomioon ottaen kyseiseen toimeen olisi voitu ryhtyä vain yhtiökokouksen päätöksellä. Täytyy kuitenkin muistaa, että toimenpiteiden laajakantoisuus riippuu esimerkiksi siitä, minkä kokoinen asunto-osakeyhtiö on. Suurissa yhtiöissä hieman suuremmatkin remontit voivat olla sellaisia, joista hallitus on toimivaltainen päättämään. Hyvänä

nyrkkisääntönä on se, että jos hallitus joutuu vakavasti arvioimaan toimivaltansa riittävyyttä, on asia syytä saattaa yhtiökokouksen päätettäväksi. AOYL:n mukaan hallitus saa kuitenkin ryhtyä toimeen, jos yhtiökokouksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Tällöin osakkeenomistajille on kuitenkin ilmoitettava asiasta kirjallisesti mahdollisimman pian. Hallitus valitsee isännöitsijän. Isännöitsijän yleisenä tehtävänä on AOYL:n 7 luvun 17 §:n mukaan huolehtia kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijä saa ryhtyä epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta asunto-osakeyhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Tässä tapauksessa hallitukselle on kuitenkin annettava tieto mahdollisimman pian. Käytännössä hallituskin tarvitsee tällaisissa tilanteissa (esimerkiksi laajoista korjaustöistä päätettäessä) yhtiökokouksen päätöksen. Yleensä isännöitsijän tehtävät on kuitenkin määritelty tarkemmin isännöintisopimuksessa. Siihen liittyy usein tehtäväluettelo, johon isännöitsijän päivittäiseen hallintoon kuuluvat tehtävät on määritelty tarkemmin.


ILMOITUS

Vanhojen kiinteistöjen lämmönhuolto parantaa energiatehokkuutta Lämmönhuolto PRO Oy puhdistaa ja tasapainottaa vesikiertoiset lämmitysjärjestelmät. Kirkkonummelainen pienyrittäjä Tom Brygger on alansa uranuurtajia. Suomessa on hyvin vähän yrityksiä, joilta voi ostaa vastaavanlaisen palvelun. – Toimimme pääasiassa Uudellamaalla, mutta saamme tilauksia kauempaakin, koska meillä on niin erityisluontoinen palvelu, Brygger kertoo. Brygger on itse rakentanut yrityksensä Lämmönhuolto-palvelussa käytettävän laitteiston, joka on suunniteltu nimenomaan lämmitysverkostojen kertaluontoiseen puhdistukseen. – Markkinoilta ei voi samanlaista laitetta ostaa. Meidän puhdistustapamme on tehokkaampi ja nopeampi kuin mikään muu tarjolla oleva tapa. Bryggerin yritys tarjoaa siis Lämmönhuolto-palvelua, johon kuuluvat vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän huuhtelu, lämmitysventtiilien kunnostus, lämmitysjärjestelmän kunnon kartoitus, verkoston täyttö puhtaalla vedellä sekä raportointi järjestelmän kunnosta. Lisäpalveluina yritys tarjoaa myös venttiilienvaihtoa, ilmanpoistolaitteiden asennuksia sekä mittaus- ja säätötöitä. Lämmönhuolto voidaan tehdä kaikenlaisiin vesikiertolämmitteisiin verkostoihin. Puhdistuksen yhteydessä järjestelmä voidaan myös tasapainottaa, jonka jälkeen kiinteistössä on kaikkialla yhtä lämmintä ja asumisviihtyvyys paranee.

Sakka putkistoissa heikentää energiatehokkuutta Yritys tarjoaa palveluaan etenkin yli 30 vuotta vanhoille kiinteistöille, sillä ikääntyneeseen lämmitysverkostoon on usein kertynyt niin paljon epäpuhtauksia, että ne haittaavat merkittävästi lämmön siirtymistä verkostossa. Lämmitysverkoston veteen pääsee aina ajan myötä ilmaa. Ilman sisältämä happi puolestaan aiheuttaa putkissa korroosiota, jolloin putkien pinnoille syntyy kerrostumia ja pattereihin kertyy sakkaa. Korroosiotuotteet myös tukkivat venttiileitä ja aiheuttavat verkoston epätasapainoa.

– Mitä enemmän epäpuhtauksia on, sitä enemmän ne haittaavat vedenkiertoa ja lämmitysenergian tehokasta siirtymistä. Puhdistuksen ja mahdollisen tasapainottamisen myötä järjestelmän toiminta palautetaan alkuperäiselle tasolle, jolloin lämmitysenergiaa säästyy jopa 20 prosenttia, Brygger huomauttaa. Lämmönhuolto PRO Oy:n lämmitysjärjestelmän puhdistus on kertaluontoinen, kemikaaliton ja hellävarainen toimenpide, joka tehdään pattereita irrottamatta lämmönjakolaitteiston kautta. – Veden kova virtausnopeus aiheuttaa patteriverkostossa turbulenssia, jolloin hienojakoinen sakka, tukokset ja kerrostumat irtoavat pinnoilta ja poistuvat putkistosta virtaavan veden mukana. Verkosto puhdistetaan turvallisesti verkoston omalla paineella, Brygger kuvailee. Puhdistuksen aikana patterit tarkastetaan ja lämmitysjärjestelmän kunto kartoitetaan. Löydetyistä epäkohdista otetaan kuvat ja asiakkaalle toimitetaan kirjallinen raportti. – Olemme saaneet hyvää palautetta kuntokartoituksesta ja raportista, josta saa kattavan käsityksen siitä, mitä kannattaa tehdä viiden vuoden sisään tai kymmenen vuoden päästä. Brygger kehottaa myös asentamaan uudet lämmityslaitteet puhdistettuun ja tasapainotettuun verkostoon. – Meillä on ollut huollettavana yhtiöitä, joissa maalämpölaitteisto on usein hälytystilassa, koska se on asennettu likaiseen lämmitysverkostoon. Mutasihdin puhdistuskäynneistä aiheutuu kustannuksia, ja menevän veden lämpötilaa joudutaan pitämään korkeana. Tällöin kalliista lämmityslaitteistosta ei saada optimaalista hyötyä.

www.lammonhuolto.fi info@lammonhuolto.fi p. 045 841 6121

Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016

31


ASUNTO-OSAKEYHTIÖSI HALLITUKSEN JÄSENELLE UUDELLEEN OHJATTAVAKSI

LA-KATTOHUOLTO.FI 100% suomalainen yritys

ÄLÄ VAIHDA KATTOASI TURHAAN! Monesti pelkkä huolto riittää.

LA Kattohuollon täyspalvelu taloyhtiöille: - aina ilmainen kuntoarvio - oikein mitoitettu kattohuoltotarjous kirjallisena - kirjallinen sopimus - ammattikäsittely takuutyönä paikallisilla tekijöillä - takuutyö ja tyytyväinen asiakas

TILAA ILMAINEN KUNTOARVIO KATOLLESI! Soita 010 3220 240 tai katso lisää www.la-kattohuolto.fi

Kattopalvelumme: - kattojen puhdistukset ja sammalentorjuntakäsittelyt - tiili-, huopa- ja peltikattojen pesut ja maalaukset - vuositarkastukset ja -huollot - kattoturvatuotteet - korjaukset

Soita ja kysy lisää! LA-KATTOHUOLTO OY

044 285 1579 myynti@la-kattohuolto.fi 32

Korkein luottoluokitus ©Soliditet

2016

UUSIMAA | VARSINAIS-SUOMI Omakiinteistö Keski-Uusimaa 4 | 2016| HÄME | PIRKANMAA | KESKI-SUOMI | SAVO | KYMENLAAKSO | POHJANMAA | POHJOIS-POHJANMAA | LAPPI


Omakiinteistö Keski-Uusimaa