Page 1

OMAKIINTEISTÖ

HELSINKI 2 • 2018 6. vuosikerta

TALOYHTIÖN HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN AMMATTILEHTI

Suunnittelu ja valvonta ovat avain onnistuneeseen putkiremonttiin ................ 6 Hyvä hissihuolto turvaa taloyhtiön arkea ............. 24 Aurinkoenergian kannattavuus on aina tapauskohtaista .............. 34

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

1


JULKISIVUJEN HELLÄ JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN SOODAPUHALLUS Soodapuhalluksella voidaan poistaa erilaisia lika-, ja pinnoitekerroksia tai melkein mitä tahansa kerrostumia tehokkaasti ilman liuottimia tai muita kemikaaleja. » » » » » »

Puhdistaa graffitit Poistaa puun pinnalta maalin Puhdistaa ja uudistaa tiilen pinnan Puhdistaa lasipinnat samentamatta Palojälkien poistaminen Betonipintojen puhdistus

Soodapuhalluspalvelu, soodapuhalluspalvelu.fi Veli-Matti Kukkola 044 329 7390 veli-matti.kukkola@soodapuhalluspalvelu.fi

www.pk-ikkunat.fi 0400 14 14 20 myynti@pk-ikkunat.fi 050 43 92 662 2

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018


PÄÄKIRJOITUS

päätoimittaja

Petri Kaukonen

Taloyhtiöissä hillitään ilmastonmuutosta Suuri osa suomalaisten hiilijalanjäljestä muodostuu asumisesta. Siksi onkin luontevaa aloittaa hiilijalanjäljen pienentäminen asunnoista. Tä-

24

ten myös taloyhtiöt ovat merkittävässä roolissa kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Pixabay

Taloyhtiöt hillitsevät ilmastonmuutosta ennen kaikkea energiare-

Dreamstime

monteilla. Saneeraukset maksavat itsensä takaisin pitkällä aikavälillä, kun rahaa säästyy esimerkiksi pienempien lämmityskulujen ansiosta. Taloyhtiöt voivat huomioida ympäristöä muutenkin: suomalaisissa

6

asunto-osakeyhtiöissä nousussa ovat esimerkiksi aurinkosähköratkaisujen ja viherkattojen rakentaminen sekä jätteiden lajittelun tehostaminen. Merkittävää on, että taloyhtiöt eivät välttämättä päädy näihin investointeihin niinkään rahallisten säästöjen, vaan ympäristöystävällisyyden vuoksi. Ekologisuus ja vihreät arvot nousevat osakkaista ja

4

Ajankohtaista

6

Putkiremontti ei aina suju ongelmitta

asukkaista. Taloyhtiöissä tuntuukin asuvan ahkeria kierrättäjiä sekä uusiutuvan energian ystäviä.

10 Korvausilma tärkeintä ilmanvaihdossa

Lajittelun tehostaminen ja esimerkiksi muovipakkausten keräys-

16 Katon uudistaminen

mahdollisuus taloyhtiön omassa jätehuoneessa onkin aito ekoteko,

24 Hissihuoltoon kannattaa satsata

sillä mitä helpompaa lajittelu on, sitä suurempi on materiaalin kierrä-

30 Muovipakkausten keräys taloyhtiössä

tysaste. Kyse on samalla talon asukkaiden hyvästä palvelusta. Esimerkiksi aurinkovoimala nähdään myös monesti taloyhtiön imagoa

33 Lakipalsta

parantavana sekä kiinteistön arvoa kasvattavana hankintana.

34 Aurinkosähkön kannattavuus

Fiksuja valintoja tekevällä taloyhtiöllä onkin loistava mahdollisuus

38 Kolumni

sekä pienentää hiilijalanjälkeä että parantaa asumisen laatua, mukavuutta ja talon houkuttelevuutta.

OMAKIINTEISTÖ Julkaisija / Kustantaja Media Potentia Oy, Hämeenkatu 26, 4. krs, 33200 Tampere puh: 0400 772 229 Kannen kuva Pixabay.com

HELSINKI 2 | 2018

Vastaava päätoimittaja Petri Kaukonen puh: 0400 770 203 petri@mediapotentia.fi

Ilmoitusmyynti Heikki Tuomela puh: 045 888 9085 heikki@mediapotentia.fi

Osoitteenmuutokset Media Potentia Oy, puh: 0400 772 229 toimisto@mediapotentia.fi

Toimitus Saara Pakaslahti puh: 050 361 0261 saara.pakaslahti@mediapotentia.fi

Osoitelähde Media Potentia Oy:n asiakasrekisteri, Fonecta ProFinder

Painopaikka Arkmedia Oy

4041 0428

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

3


AJANKOHTAISTA Taloyhtiöissä selvä kahtiajako kiinteistön ylläpidossa Suomalaiset taloyhtiöt ovat jakautuneet kiinteistön ylläpidossa kahteen ryhmään: vajaa puolet taloyhtiöistä ennakoi remontteja ja reilu puolet ei. Tämä käy ilmi Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrista 2018. 46 prosenttia taloyhtiöistä ryhtyi putkiremontin valmisteluun, koska pitkän tähtäimen suunnitelmassa oli otettu kantaa remontin ajankohtaan. Osittain taustalla olivat myös putkiston kuntotutkimukset sekä putkivuodot. 54 prosenttia taloyhtiöistä sen sijaan ei turvautunut pitkän tähtäimen suunnitelmaan, vaan käynnisti putkiremonttihankkeen esimerkiksi siksi, että rakennuksen putket vuotivat tai märkätilat olivat vaurioituneet. Isännöintiliiton kehityspäällikkö Pekka Harjunkosken mukaan erityisesti iäkkäillä kiinteistöillä pitäisi olla kiinteistön teknisten järjestelmien korjaussuunnitelma. – Hyvä nyrkkisääntö on 50 vuotta. Jos kiinteistöön ei ole tehty putkiremonttia, on jo kiire alkaa valmistella sitä, sanoo Harjunkoski. Hän kehottaa osakkaita menemään yhtiökokouksiin tutustumaan taloyhtiön tilanteeseen. – On mahdollista, että asut kiinteistössä, jossa muhii valta-

va korjausvaje. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos vanhan kiinteistön korjaussuunnitelmassa on vain hankkeita, jotka eivät vaadi minkäänlaisia rahoitussuunnitelmia.

Isännöintiliitto

Taloyhtiöiden putkisaneeraukset

Kylpyhuoneita ei aina korjata Putkiremontti tarkoittaa yleensä käyttövesiputkien uusimista ja sen yhteydessä tehtyjä muita remontteja, kuten viemäreiden, kylpyhuoneiden ja sähköjärjestelmien uusimista. Putkiremontin sisällöstä päätetään yhtiökokouksessa. Barometri paljastaa, että putkiremonteissa lähes kolmasosa kylpyhuoneista jää korjaamatta. – Jos taloyhtiö haluaa karsia kustannuksia, kylpyhuoneet jätetään usein korjaamatta. Tämä on asukkaiden kannalta harmillista, koska asumismukavuus ei parane. Lisäksi puutteelliset vesieristeet muodostavat merkittävän riskin talon rakenteille, Harjunkoski huomauttaa. Isännöintiliiton Putkiremonttibarometria on tehty vuodesta 2009, ja se on kattavin tutkimus suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden putkiremontteihin. Tutkimukseen vastasi 174 isännöitsijää ympäri Suomea.

PÄÄTÖKSENTEKO SYYT PUTKIREMONTIN KÄYNNISTYMISEEN:

65 % Esille tulleet vuodot

53 % Havainnot kuntotutkimuksessa

46 % Sisältyy kunnossapitosuunnitelmaan

SUUNNITTELU MITÄ PUTKIREMONTISSA KORJATAAN?

MITÄ MUUTA REMONTOIDAAN PUTKIREMONTIN YHTEYDESSÄ?

Tietoliikennekaapelointi /antennijärjestelmä 58 %

Käyttövesi 92 % Kylpyhuoneet 71 %

Sähköjärjestelmät 55 %

Talon sisäpuoliset viemärit 70 % Pohjaviemärit 62 %

Lämmitysjärjestelmä 45 %

Tonttiviemärit 50 % URAKOINTI

KUSTANNUKSET

URAKOINTIVAIHEESTA HYVIÄ KOKEMUKSIA

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN:

Urakointi 83 %

Hinnoittelu piti 88 %:ssa hyvin tai erinomaisesti

Työn jälki oli 84 %:ssa

hyvä tai erinomainen

Yhteistyö urakoitsijan kanssa toimi 79 %:ssa hyvin tai erinomaisesti

Rakennuttaminen 9 %

Aikataulut pitivät 76 %:ssa hyvin tai erinomaisesti

Suunnittelu 8%

Lähde: Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri 2018

Energiahankkeen taloyhtiökohteen ostoenergian tarve pieneni 56 prosenttia Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Tampereen kaupungin EU-GUGLEprojektin energiakohde, asunto-osakeyhtiö Pohjolankatu, sai Lähienergialiiton Vuoden lähienergiaratkaisu -kilpailussa kunniamaininnan kaksisuuntaisesta kaukolämpöratkaisusta. Tamperelainen asunto-osakeyhtiö Pohjolankatu 18–20 on yksi EUGUGLE-projektin kahdeksasta yhtiöstä, jotka saavat projektilta teknistä tukea sekä yhteensä 1,4 miljoonaa euroa EU-rahoitusta rohkei-

4

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

siin ja innovatiivisiin energiaremontteihin. Tähän mennessä taloyhtiö on vähentänyt ostoenergiantarvettaan 56 prosenttia. Kaikkien kahdeksan taloyhtiön yhteinen energiansäästö on ollut 40 prosenttia.

Energiaratkaisujen rohkea edelläkävijä Asunto-osakeyhtiö Pohjolankatu on ollut EU-GUGLE-projektin rohkea

edelläkävijä vuodesta 2013 ja kokeillut erilaisia energiateknologioita. Hallituksen puheenjohtaja Pertti Vesterisen ansiosta taloyhtiö on tehnyt kaksi erillistä remontointikierrosta projektin aikana. Yhtiössä on otettu käyttöön kaksisuuntaisen kaukolämpöjärjestelmän lisäksi aurinkokeräimet ja -paneelit, poistoilma- ja maalämpöpumppu, jäteveden lämmöntalteenotto, tehokkaat LED-valaistusratkaisut sekä uudenaikainen auto-

maatio- ja etävalvontajärjestelmä. Taloyhtiössä uusittiin myös ikkunat ja ovet vastaamaan uusia standardeja sekä asennettiin viilennysyksiköt asuntoihin. EU-GUGLE-projektissa mukana olevien taloyhtiöiden energiankulutusta ja järjestelmiä monitoroidaan sekä teknisten järjestelmien toiminta varmistetaan vuoden 2019 alkuun mennessä. Projektin tuloksia seurataan mielenkiinnolla Euroopan laajuisesti.


Tietoja rakennusten energian kulutuksesta ja energiansäästämisen mahdollisuuksista nyt avoimena datana Helsingin kaupunki

Helsingin älykkäällä 3D-kaupunkitietomallilla toteutettu Energia- ja ilmastoatlas on uusi työkalu ilmastonmuutoksen hillintään ja energiatehokkuuden parantamiseen. Atlaksessa on suuri määrä rakennusten energiatietoja: muun muassa tietoja lämmitystavoista, tehdyistä peruskorjauksista ja energiatodistuksista. Lisäksi siinä on tiedot Heka Oy:n vuokrakerrostalojen kiinteistösähkön, kaukolämmön ja veden kulutuksesta. – Näitä lukuja hyödyntämällä esimerkiksi taloyhtiöt tai isännöitsijät voivat verrata kiinteistön kulutusta muiden vastaavan ikäluokan rakennusten kulutuksiin, mikä kannustaa selvittämään erojen syitä, kertoo ympäristösuunnittelija Petteri Huuska Helsingin kaupungin ympäristöpalveluista.

Työkalu kaikille energia-asioista kiinnostuneille Atlakseen sisältyy VTT:n arvioima rakennusten laskennallinen energiankulutus, jota voi käyttää vertailuarvona oman rakennuksen peruskorjausta tai energiatehokkuusremonttia suunniteltaessa. VTT on laskenut Merihaan alueelle myös tyy-

Aurinkoenergialaskenta paljastaa esimerkiksi Olympiastadionin aurinkoisimmat paikat.

pillisempien energiansäästötoimien tehokkuuden sekä näiden kustannusarviot. Näitä arvioita voidaan hyödyntää muissa vastaavan aikakauden, 1970–80-luvun, kerrostaloissa. Atlaksesta löytyy myös rakennuskohtainen aurinkoenergiapotentiaali, josta saa hyvän lähtötason säästömahdollisuuksien tarkasteluun.

Atlas on työkalu tiedon visuaaliseen esittämiseen ja havainnollistamiseen. Energiatietojen tarkastelu koko kaupungin laajuudelta käy helposti, mutta myös yksittäisten kohteiden tietojen tutkiminen on mahdollista. Atlas on oiva työkalu niin energiasektorilla toimiville tahoille kuin kenelle tahansa energia-asioista kiinnostuneelle.

Pakettiautomaatin tulosta taloyhtiöön päättää yhtiökokous Taloyhtiöille markkinoitava oma pakettiautomaatti voi tuoda helpotusta asukkaiden arkeen, mutta kuka tahansa asiasta innostunut ei kuitenkaan voi tilata automaattia taloyhtiöön. Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen muistuttaa, että automaatin hankkiminen vaatii taloyhtiöltä asianmukaista päätöksentekoa. – Yhtiö voi halutessaan tilata pakettiautomaatin, mutta tilaamisesta päätetään yhtiökokouksessa. Päätös voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä eli niin, että yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa automaatin hankkimista, kertoo Pynnönen.

Sisätiloissa automaatti vaatii oman palo-osaston Ennen pakettiautomaatin hankintaa taloyhtiössä tulee selvittää, onko asukkailla sille tarvetta eli vastaako hankinta asukkaiden toiveita. Myös automaatin sijoituspaikka on harkittava huolella. Harkinnassa tulee huomioida erityisesti pa-

loturvallisuus ja kulkureitit. – Ennen pakettiautomaatin tilaamista on hyvä selvittää automaatin sijoittamista säätelevät määräykset ja ohjeet sekä hyväksyttää suunnitteluratkaisu paikallisella pelastusviranomaisella, korostaa Pynnönen. Automaatti tulee sijoittaa omaan palo-osastoon, kuten esimerkiksi varastotilaan tai kerhohuoneeseen. Poistumistielle automaattia ei voi sijoittaa, eikä se saa muutenkaan haitata liikkumista.

Posti

Sopivan sijoituspaikan löytäminen voi olla vaikeaa Kiinteistöliiton lakineuvontaan on toistaiseksi tullut vain vähän automaatteihin liittyviä kysymyksiä. Näkyvän markkinoinnin ansiosta pakettiautomaatit todennäköisesti kuitenkin yleistyvät taloyhtiöissä, joten Kristel Pynnönen odottaa kasvua myös niihin liittyvien kysymysten määrään. Uusiin taloyhtiöihin pakettiautomaatit tekevät

jo vahvasti tuloaan. Uudiskohteessa automaatin sijoitteluun voi kiinnittää huomiota jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. – Jo olemassa olevissa rakennuksissa sopivan sijoituspaikan löytäminen pakettiautomaatille voi olla paljon vaikeampaa, jopa mahdotonta, Pynnönen toteaa. Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

5


Media Potentian kuvapankki

Onnistunut linjasaneeraus edellyttää hyvää suunnittelua ja valvontaa 6

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

Dreamstime


lll

Luotettavaa, ammattitaitoista ja kustannustehokasta palvelua!

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Sukittamalla tehtyjen viemärisaneerausten suunnittelua ja -valvontaa sekä putkiremonttien hankesuunnittelua.

Taloyhtiön linjasaneerauksessa esiselvityksillä, suunnittelulla ja valvonnalla on valtava merkitys siihen, että hanke pysyy sekä aikataulussa että budjetissa ja voidaan viedä laadukkaasti loppuun asti. Putkiremontti eli linjasaneeraus herättää monessa taloyhtiössä jo etukäteen huolta niin kestonsa, kustannustensa kuin asumiselle koituvan haitankin vuoksi. Tavallisesti se on kuitenkin väistämättä edessä, kun kiinteistölle on kertynyt ikää 30–50 vuotta. Eräässä pirkanmaalaisessa kahden kerrostalon taloyhtiössä linjasaneeraushankkeeseen ryhdyttiin kaikin puolin niin huolellisesti, kuin vain voisi kuvitella. Kyseiset talot on rakennettu 1970-luvun alkupuoliskolla ja huoneistoja niissä yhteensä 61 kappaletta, joten putkiremontti oli taloyhtiössä jo kovasti ajankohtainen – eikä mikään aivan vähäinen hanke. Taloyhtiö lähti hankkeessa liikkeelle suunnitelmallisesti. Ensin tehtiin hankesuunnitelma, jonka jälkeen tarjouksia pyydettiin useammalta urakoitsijalta. Valittu urakoitsija ei ollut tarjouksista halvin, ja tällä oli hyvät referenssit aikaisemmista kohteista. Itse remontti ja LVI-työt annettiin yhden pääurakoitsijan toteutettavaksi, ja kahdelle aliurakoitsijalle puolestaan sähkö- ja saneeraustyöt sekä asbestityöt. Linjasaneerauksessa on kuitenkin ollut hankkeen aikana melkoisia mutkia matkassa, joista kenties suurin on ollut aikataulujen pitämättömyys. Lisäksi remontin aikana suoritetut tarkastukset ovat jälkikäteen osoittautuneet puutteellisiksi. Ensimmäinen tarkastus tehtiin WC-tilojen ja kylpyhuoneiden alakattojen osalta. Tarkastaja oli luottanut niiden kohdalla kuitenkin vain urakoitsijan sanaan, eli varsinaista

tarkastusta ei ollutkaan tehty. Kävikin ilmi, että kylpyhuoneiden alakatossa sijaitsevissa putkissa oli liian vähän kannakkeita. Lisäksi osassa asunnoista sijaitseva sadevesiputki oli väärin eristetty eikä palokatkoja ollut asennettu. Näiden puutteiden korjaaminen jälkikäteen on aiheuttanut hankkeeseen ennen kaikkea tarpeettomia viivästyksiä, mutta myös lisäkuluja. Kuten monessa muussakin taloyhtiössä, tässä tapauksessa kaikki taloyhtiön hallituksen jäsenet ovat maallikoita, jotka eivät osaa huomioida kaikkea saneerauksen onnistumisen kannalta tarvittavaa oman osaamisensa pohjalta. Hanke on parhaillaan vielä kesken, ja urakoitsija tarjoaa siihen innokkaasti hintavia lisätöitä, jotka eivät kuulu sopimuksiin. Esimerkiksi kellarin käytävien maalaus ei sisältänytkään tasoite- ja pohjatöitä, mikä näkyi myös lopputuloksessa. Tilanne onkin opettanut kyseisessä taloyhtiössä vähintään sen, että sopimuksissa täytyy olla tarkkana – ja että linjasaneerauksen onnistumisen vuoksi on tärkeää, että hankkeessa olisi mukana ainakin aktiivinen valvoja. Laajaan hankkeeseen on varattava valmisteluaikaa

Kuten edellä mainitun taloyhtiön tapaus osoittaa, toisinaan linjasaneerauksissa aikataulut venyvät ja budjetti kasvaa remontin aikana suunniteltua suuremmaksi. Ongelmia, hidastuksia ja lisäkustannuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi puutteellinen valvonta tai toimijoiden osaaminen. Mutkia >>

Puh. 045 358 2526 www.sukitusvalvonta.com heikki.jyrama@sukitusvalvonta.com

• LVIA-suunnittelu • 3D-tietomallinnus • Kuntoarviot

Kumitehtaankatu 5 04260 KERAVA puh. 010 321 2410

• Hankesuunnitelmat www.hevacplan.fi janne.sorjonen@hevacplan.fi

IKME Oy on alumiinirakenteita, -ovia, -ikkunoita ja -julkisivuja valmistava yritys

IKME Oy on luotettava yhteistyökumppani alumiiniovissa ja –ikkunoissa Tutustu IKME Oy:n alumiinioviin ja ikkunoihin. Valmistamme ne laadukkaista materiaaleista mittojen ja toiveiden mukaan. Tarvitsetpa sitten yhden oven tai koko rakennuksen ikkunat ja ovet niin ota yhteyttä meihin.

Lisätietoja www.ikme.fi Keijo Lahtinen keijo.lahtinen@ikme.fi p. 050-352 0063 IKME OY Tehtaankatu 13 A 11710 Riihimäki

Jari Paukkola jari.paukkola@ikme.fi p. 045-134 4134 puh. (019) 764 310 e-mail: etunimi.sukunimi@ikme.fi

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

7


voi kuitenkin tulla myös matkaan, jos taloyhtiö on laiminlyönyt linjasaneerauksen esiselvitysten teettämistä. – Yleensä taloyhtiöltä puuttuu kiinteistöstrategia. Tämä tarkoittaa, että lähtötilanne on epäselvä eivätkä tavoitteetkaan ole täysin kirkkaita. Se heijastuu suoraan urakka-asiakirjojen sisältöön, kertoo lehtori Martti Hekkanen Oulun ammattikorkeakoulun rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelmasta. Jos taloyhtiössä uusitaan pelkästään käyttövesiputkisto, hankkeen läpivienti on Hekkasen mukaan kohtalaisen yksinkertaista. Kun hankkeeseen liitetään viemäreiden korjaaminen tai uusiminen, projekti kuitenkin mutkistuu. Tällöin on mietittävä myös sähköjärjestelmän ja ilmanvaihtojärjestelmän korjaustarpeita. Ne on usein järkevää sisällyttää laajaan linjasaneeraushankkeeseen mukaan. – Kiinteistöstrategiassa laajan taloteknisen korjaushankkeen ajallinen kesto on 5–10 vuotta. Tällöin lähtökohtaselvitykset ehditään tehdä kunnollisesti, projektinvetäjän valintaan voidaan paneutua ja kuntotutkimuksille ja suunnittelulle saadaan riittävästi aikaa. Myös osakkeenomistajilla on aikaa miettiä omia tavoitteitaan. Lähtökohtaselvityksillä vältetään yllätykset

Jotta saadaan selville, mitä ja milloin kiinteistön putkistossa pitäisi ylipäätään korjata, taloyhtiön on tavallisesti teetettävä aluksi kuntotutkimus. Siinä selvitetään putkiston kunto ja korjaustarpeet, joiden pohjalta voidaan miettiä putkiremontin aikataulua ja toteutustapaa – ja välttyä mahdollisesti hinnakkailta yllätyksiltä toteutusvaiheessa. Hekkasen mukaan linjasaneerauksen lähtökohtaselvityksistä tärkein on inventointipiirustusten tekeminen, eli rakennuksesta laaditaan ajan tasalla olevat tekniset suunnitelmat. Toinen tärkeä asia on haitta-aineselvitys. Usein haitta-aineena tarkastellaan pelkästään asbestia, mutta rakentamisessa on käytetty myös muita materiaaleja, jotka voivat korjausvaiheessa aiheuttaa yllätyksiä. Haitta-aineselvitys kannattaa teettää henkilösertifikaatin omaavalla henkilöllä, joista VTT Expert Services pitää yllä rekisteriä. – Jos lähtökohtaselvitykset tehdään huonosti, ei projektin aikana ole oikeastaan enää mitään tehtävissä. Yllätyksiä tulee enemmän tai vähemmän. Yllätyksistä maksetaan hinta, joka määräytyy yleensä

8

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

YSE 1998 -periaatteiden mukaisesti ellei urakkasopimuksessa muuta sovita. Yleensä ei sovita, toteaa Hekkanen. Käyttövesiputkiston kohdalla kuntotutkimuksia ei Hekkasen mukaan yleensä tarvita. Jos putkisto on riittävän vanha ja vedenpaine ei riitä kaikissa huoneistoissa, päätös uusimisesta ei vaadi kuntotutkimuksia. – Viemäreiden kohdalla kuntotutkimukselle voidaan asettaa kysymys: onko viemäri uusittava vai voidaanko harkita korjausta esimerkiksi sukittamalla? Ajallisesti sukitus on paljon nopeampi vaihtoehto ja kustannuksiltaan selvästi alhaisempi, kun rakenteita ei uusita. Hankesuunnitelma on putkiremontin perustana

Hankesuunnitelma on koko putkiremontin alustava suunnitelma, jonka tekee taloyhtiön palkkaama hankesuunnittelija, esimerkiksi LVI-alan ammattilainen tai rakennuttajakonsultti. Se onkin linjasaneerauksen tärkein asiakirja. Hekkanen korostaa, että koko hanke perustuu juuri hankesuunnitelmaan, ja sen tekemiseen pitää varata riittävästi aikaa ja ammattitaitoa: – Kokenut projektinvetäjä, joka osaa myös esitellä hankesuunnitelman yhtiökokouksessa, on onnistumisen avain. Myös osakkeenomistajien tahdon selvittäminen kuuluu olennaisesti kuntoarvioon ja on siten osa hankesuunnitelmaa. Hekkanen toteaa, että vastuu tästä kannattaa jättää projektinvetäjälle. Asiantunteva projektinvetäjä pitää hankkeen langat käsissään ja toimii taloyhtiön parhaaksi. – Perusteellisissa korjauksissa hyvä toimintatapa voisi olla, että osakkeenomistajille kerrotaan yhtiökokouksessa muutamia vaihtoehtoisia korjaustapoja ja niiden hintaluokka. Tällöin osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä päätöstä täysin pimeässä. Hekkanen kuitenkin muistuttaa, että paikallisella rakennusvalvonnalla voi olla linjasaneeraukseen liittyviä kuntakohtaisia ohjeita ja toimintatapoja. Nekin pitää siis selvittää ja huomioida. Saneerauksen valvonnassa ei kannata kitsastella

Hekkanen korostaa, että linjasaneerauksessakin on hyvä lähteä siitä, että mikään ei ole varmaa: – Edes hyvin tehdyt nykytilaselvitykset eivät yksin riitä onnistuneeseen lopputulokseen. Tarvitaan ammattitaitoinen suun-

nittelija, tekijä ja valitettavasti myös peräänkatsoja eli valvoja. Hän lisää, että linjasaneeraushankkeen valvonnasta ei ole kuitenkaan tehty kunnollista yleisohjetta esimerkiksi sen suhteen, miten sukituksen onnistuminen valvotaan tai voiko asentaja itse suorittaa valvontaan liittyviä tarkastuksia. Työmaavalvonnan yleiset tarkastuslistat eivät Hokkasen mukaan ole kaikilta osin riittäviä. Valvojan valinnassa hinnan merkitystä ei tule korostaa, vaan valintaperusteina kannattaa käyttää ennen kaikkea kokemusta, referenssejä ja toimintatapaa. Rakennusteknisiin töihin ja taloteknisiin töihin tarvitaan erilliset valvojat. – Valvonnan osuus projektin kokonaiskustannuksista on muutaman prosentin luokkaa. Myrskyyn ei kukaan halua lähteä sellaisen kipparin veneellä, joka on vain nähnyt veneen ja lukenut veneilyn ohjekirjan, huomauttaa Hekkanen. FISE on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyysjärjestelmä, josta löytyy Hekkasen mukaan sellaisia pätevyyksiä, jotka soveltuvat myös linjasaneeraushankkeisiin. – FISEn todistus ei tietenkään yksin riitä valvojan valinnan perusteeksi, mutta yhtenä valintakriteerinä sitä mielestäni voi hyvin käyttää. Myös RALAn tietoja kannattaa käyttää, kun valitaan toteuttajaa tai pohdintaan hankkeen läpivientiä. Referenssit painavat urakoitsijan valinnassa

Laajassa linjasaneeraushankkeissa riittää monenlaisia eri osa-alueita, eikä yllätyksiltäkään aina voi välttyä. Onkin tärkeää, että valvoja seuraa aktiivisesti hankkeen etenemistä ja urakoitsijan työn laatua taloyhtiön puolesta. – Virheisiin puuttuu valvoja. Kun virhe havaitaan, toimitaan YSE 1998 -toimintatavalla. Urakoitsijalle pitää antaa tilaisuus korjata virheensä, Hekkanen toteaa. Hän painottaa myös hyvän projektisuunnitelman merkitystä, jossa urakoitsijalle on määritelty sakolliset välitavoitteet. Toisaalta urakoitsijaa tulee myös palkita onnistumisesta ja kannustimien pitää olla selvästi määriteltyjä. Hekkanen huomauttaa, että urakoitsijan valinnassa hintaa tärkeämpiä valintaperusteita ovatkin urakoitsijan maine, referenssit, työnjohdon koulutus ja kokemus, sekä hankkeessa mukana olevien työntekijöiden ammatillinen osaaminen ja myös henkilösertifioinnit. l


• • • • •

LVI

SÄHKÖPALVELU

paremman palvelun putkiliike

paremman palvelun sähköliike

LINJASANEERAUKSET KAUKOLÄMPÖTYÖT JÄÄHDYTYSTYÖT ILMASTOINTITYÖT 24H PUTKIHUOLTO

010 320 4330 lvi@neloset.fi

• LINJASANEERAUKSET • TOIMITILAMUUTOKSET • ATK-, ANTENNI- JA KUITUVERKOT • HUOLTO • VIKAKORJAUKSET

010 326 3530 sahkopalvelu@neloset.fi

www.neloset.fi RAU

RAKENNUS

paremman palvelun rakennusautomaatioliike

paremman palvelun rakennusliike

• LÄMMÖNJAKOLAITTEISTON JA AUTOMAATION VUOSIHUOLTOPALVELUT • AUTOMAATION VIKAKORJAUKSET • ENERGIANHALLINTAPALVELUT

• LINJASANEERAUKSET • TOIMITILAMUUTOKSET

010 311 2380 rau@neloset.fi

010 337 2712 rakennus@neloset.fi Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

9


lll

Teksti: Saara Pakaslahti

Kaikki lähtee korvausilmasta Vaikka kehittyvä tekniikka tuo mahdollisuuksia ilmanvaihdon ja sisäilman parantamiseen, olennaisin kysymys on, riittääkö kiinteistön korvaus- eli tuloilma.

Dreamstime

10

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018


Eräs taloyhtiön tyypillisimmistä remonteista tänä päivänä on, että koneellisella poistoilmanvaihdolla varustettuun kiinteistöön asennetaan poistoilmalämpöpumppu sekä korvausilmaventtiileillä varustetut ikkunat, mahdollisesti myös lisälämmöneristys. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n erikoistutkija Terttu Vainio toteaa, että tällaisessa kohteessa olisi ehdottomasti suunniteltava kokonaisuus toimivan ilmanvaihdon ja riittävän korvausilman ehdoilla. Vainion mukaan vastaavien saneerausten kohdalla olisikin iso oppimisen paikka. – Korvausilmaventtiilit pitää mitoittaa riittävän isoiksi, ettei alipaineesta synny ongelmaa. Parasta olisi, jos pumppujärjestelmän suunnittelija olisi myös ilmanvaihdon suunnittelija. Myös ikkunat ja ilmanvaihto kytkeytyvät yhteen, joten ilmanvaihdon suunnittelijan olisi vähintäänkin kerrottava ikkunasuunnittelijalle, kuinka paljon korvausilmaventtiilejä tarvitaan. Makuuhuoneiden raitisilmansaanti huolenaiheena

Ilmanvaihtoon liittyvää osaamista ja tietoa löytyy Suomesta kosolti, mutta silti ilmanvaihto on vaikeasti hahmotettava aihe. – Niin on myös kysymys siitä, mikä on hyvä sisäilma ja mikä huono. Olisi hienoa, jos sen jotenkin pystyisi havainnollistamaan jollain mittarilla, kuten lämpötilan. Sitä mittaria vielä odotetaan. Tätä varten tarvittaisiin suunnilleen kenttälaboratorio, joka haistelisi ilman hiilidioksidipitoisuutta. Vainion mukaan asia, johon asukkaiden itsensä kannattaisi kiinnittää huomiota, on makuuhuoneiden ilmanvaihto. – Makuuhuoneen riittävästä raitisilman saannista pitää olla huolissaan. Makuuhuoneissa ollaan pitkän aikaa ja niissä on pölyäkin paljon, joten tilan ilmanvaihtoa pitää tehostaa. Kyse ei ole niinkään taloyhtiön

tai isännöitsijän asiasta, vaan asukkaiden itsensä pitäisi huomioida tämä. Jo se, että makuuhuoneen ovi pidetään auki, voi parantaa ilmanlaatua. Korvausilman otto on usein hallitsematonta

SISÄILMA KUNTOON! Yleisin ja merkittävin syy huonoon sisäilmaan ennen 1990-lukua rakennetuissa kiinteistöissä on tuloilman puute. Me järjestämme puhtaan, meluttoman ja vedottoman tuloilman kaikkiin kohteisiin!

Erittäin vanhoissa asuinosakeyhtiöissä saattaa edelleen olla painovoimainen ilmanvaihto, mutta yleisimmin taloyhtiöstä löytyy vähintään koneellinen poistoilmanvaihto. Näitä ryhdyttiin rakentamaan 1960-luvulla. Terttu Vainion mukaan etenkin koneellisessa poistossa isoin ongelma on korvausilman otto. Jos korvausilman saannista ei ole huolehdittu riittävästi tai ollenkaan, ilma ei vaihdu. Poistoilmanvaihto aiheuttaa myös alipaineen, jolloin raitis ilma tulee tilaan hallitsemattomasti, sieltä mistä se pääsee helpoimmin läpi. Esimerkiksi rakenteiden tai viemäreiden läpi kulkiessaan ilma voi tuoda mukanaan epäpuhtauksia, ei-toivottuja hajuja tai vetoa. – Joissain tapauksissa tuloilman otto voi olla ratkaistu esimerkiksi venttiilein, mutta usein korvausilman otto on täysin hallitsematonta. Asuntoon voi virrata korvausilmaa esimerkiksi rappukäytävästä. Alipaineen havaitsee esimerkiksi siitä, etteivät ovet mene kiinni tai postiluukut lonksuvat. – Tämä tarkoittaa, ettei korvausilmaventtiileitä ole riittävästi. Jotain teknisiä ratkaisuja on ehdottomasti mietittävä, jotta korvausilmaa saadaan helpommin kuin porraskäytävästä.

Meiltä korvausilmaventtiilit:

• ikkunaan • tuuletusluukkuun • vanhaan tuloilmakanavaan • uuteen läpivientiin Muita palvelujamme:

• ilman suodatus • ilman puhdistus • ilman viilennys • hajunpoisto Meillä on ammattitaitoinen ja edullinen asennuspalvelu!

Taloyhtiöille ilmainen esittelyja arviointikäynti! Allergia- ja Sisäilma-apu Oy



Sturenkatu 43, 00550 HKI

Puh. 09-323 8962

www.allergia-apu.fi

YMPÄRIVUOTISTA HUOLENPITOA

HT-KIINTEISTÖPALVELU OY

Aloitimme toimintamme vuonna 2005 ja olemme kasvattaneet kymmenessä vuodessa toimialuettamme merkittävästi. Asiakkaamme luottavat työmme laatuun ja meidät on valittu Menestyjäyritykseksi vuonna 2015. Toimintamme on vastuullista ja palvelumme joustavat juuri teidän kiinteistönne tarpeiden mukaisesti. Oman laajan laitteistovalikoimamme avulla voimme tarjota juuri oikeata palvelua niin pienille taloyhtiöille kuin suurille kiinteistöillekin pääkaupunkiseudulla.

MIKSI VALITA MEIDÄT? Hyvä luottokelpoisuus 100% Kotimainen huoltoyhtiö Ammattitaitoa jo vuodesta 2005 Päivystämme koko vuoden 24h Laaja ja monipuolinen palvelu Henkilökohtaisempi palvelu

Korvausilmaventtiilienkin suodattimista huolehdittava

Korvausilmaventtiilien jälkiasennukseen on erilaisia vaihtoehtoja. Korvausilmaventtiili voidaan esimerkiksi asentaa uuteen seinän läpivientiin, ikkunoiden puuosiin rakoventtiilinä tai ikkunan vieressä ole-

Ulkoalueiden hoito Porrashuoneiden siivous ja vahaus Ikkunoiden pesut Korjaukset ja huollot Maanrakennustyöt Viheralueiden hoito Lumityöt ja liukkauden torjunta Ovenavauspalvelu ja pääsynhallinta Putkitie 4, 00880 Helsinki Puhelin 045 863 8388

Kattolumityöt ja lumen poiskuljetus Energianseuranta Valaisinhuolto Sisäilman laadunvalvonta ja säätö Kiinteistövalvomoiden hoito

Päivystys 24h joka päivä

0400 700 611

www.htkiinteistopalvelu.fi myynti@htkiinteistopalvelu.fi

>>

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

11


JOSKUS SOPIVUUS

MERKITSEE KAIKKEA ENERVENT NEO A B C D E F G

A+

A+ A B C D E F G

45 dB

244 m3/h

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2016

NEO LIVEPRINT

Enervent Neo | A I N OA S O P I VA |

Vie ilmanvaihtolaitteisto piiloon katseilta helposti ja kustannustehokkaasti rakennuskohteissasi. Kevyt ja linjakas Enervent Neo on markkinoiden ainoa 60 cm standardikaappiin mahtuva ilmanvaihtolaite. Jäätymätön, turvallinen ja energiatehokas Neo uudistaa ilmanvaihdon suunnittelun ja asennuksen.

Suunnittelija, arkkitehti ja rakentaja! Lue lisää Neon hyödyistä rakennusprojektillesi: www.neo.enervent.com

Lataa maksuton LIVEPRINT by Prigi -sovellus.

12

Kokeile sovellusta yllä olevaan Liveprint-merkkiin ja katso kuinka printti herää eloon!

arkkitehti ja rakentaja! Lue lisää Neon hyödyistä rakennusprojektillesi: www.neo.enervent.com OmakiinteistöSuunnittelija, Helsinki 2 | 2018

1254/2014


Dreamstime

vaan tuuletusluukkuun. Korvausilmaventtiileissä on suodattimet, jotka estävät siitepölyn ja pienhiukkasten pääsyn sisätiloihin raittiin ilman mukana. Myös nämä suodattimet pitää puhdistaa tai vaihtaa säännöllisesti. Hengitysliiton mukaan venttiilien puhdistusväli vaihtelee parista kuukaudesta puoleen vuoteen. Valmistajat suosittelevat vaihtamaan tai ainakin tarkistamaan suodattimet kaksi kertaa vuodessa. Asuinkerrostalojen ilmanvaihtolaitteistot puolestaan tulee puhdistaa vähintään 10 vuoden välein. – Jos asukkaat alkavat valittaa ilmanvaihdosta, on syytä ryhtyä

toimenpiteisiin jo aiemmin. Jos yksikin asukas tekee jotain, mikä tukkii tuloilmaventtiilit, tilanne saattaa vaikuttaa kaikkiin muihinkin. Koneellisen poistoilmanvaihdon rakennuksessa tulee kyseeseen korvausilmaventtiilien aukinaisuuden varmistaminen sekä ilmanvaihtokanavien nuohous. Uudemmissa rakennuksissa tuloilman otto on paremmin kontrolloitu. Hallittu tulo- ja poistoilmanvaihto tuli asuinkiinteistöihin 2000-luvun puolella. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon omaavassa rakennuksessa huoltotoimiin kuuluu tuloilmakanavien nuohous ja suodatinten vaihto.

Jäähdytystä kaukokylmästä tai viilennystä lattiasta

Jos ilmanvaihtoon yhdistetään myös ilman käsittelyä, kuten kostutusta, jäähdytystä tai viilennystä, puhutaan ilmastoinnista. Yleensä ilmastointia hyödynnetään liike- ja toimistorakennuksissa. Asuinkiinteistöissä ilmastointi on melko harvinainen. – Jos ilmanvaihdossa on jäähdytys mukana, kyseessä on huippupaikalla sijaitseva ja hintava prime-luokan kiinteistö. Uusiin ja kalleimpiin asuntoihin rakennetaan joko kiinteistökohtaisesti tuotettu jäähdytys tai kaukojäähdytys. Esimerkiksi Helsingin Kalasataman uusiin

asuinkiinteistöihin tai Tampereen kansiareenan asuntoihin jäähdytys melko varmasti tulee. Uusi innovaatio on, että tilaa voi viilentää myös vesikiertoisen lattialämmityksen kautta, mikäli kylmää saadaan esimerkiksi kaukojäähdytysverkosta tai maalämpökaivoista. – Esimerkiksi Helsingin Töölönlahden arvoasuntoihin on tehty viilennystä lattialämmöillä hyvin kokemuksin. Toisin kuin jäähdytyksessä, lattiaviilennyksessä lämpötilaero on pieni ja jakelupinta-ala suuri. Perinteisessä jäähdytyksessä jäähdytysilman ja huoneilman lämpötilaero on suuri ja jakelu pistemäinen. Lähde: Hengitysliitto >>

Uuden PULSE-lukitusjärjestelmän avulla voit tuntea olosi turvatuksi ja keskittyä elämään elämääsi kuten haluat. Lue lisää: abloy.fi/pulse Malminkartanonkuja 1-3, Helsinki | Puh. 010 480 3612* amsecurity.fi | valtakunnallinen palvelunumero 010 480 3500* HELS INK I | LO HJA | NO K IA | RAUMA | T URK U | VALK EAKO SK I *010-alkuiset puhelut 8,4 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24%)

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

13


Poistoilmasta lämpö talteen ja eurot jemmaan

Sekä erilaisia soratuotteita Soita! 09-276 8971 040 589 2375

 Vaihtolavoja  Umpikontteja  Lumenajoa  Hiab-auto palvelua

 Mullan ja hiekan toimitusta  Kappaletavarakuljetusta  Loka-auto palvelua  Myös pikkulavat

Kiinteistön poistoilman mukana pihalle puhalletaan myös lämpöä. Lämmön talteenotto poistoilmasta on kuitenkin koko ajan yleisempää. 2000-luvulta eteenpäin rakennetuissa kiinteistöissä lämmöntalteenotto on integroitu koneelliseen tulo- ja poistoilmanvaihtoon. Laitteen sisään rakennettu yksikkö lämmittää tulevaa sisäilmaa. – Jos lämmöntalteenotto tulee tiensä päähän, sen voi vaihtaa uuteen, tehokkaampaan yksikköön. Alun alkaen rakennusmääräysten mukainen lämmöntalteenotto on vähintään 45 prosenttia ilmanvaihdon tarvitsemasta lämmitysenergiasta. Nykyisin puhutaan 70–80 prosentista, kertoo Terttu Vainio VTT:ltä. 1960–1990-luvuilla rakennetuissa, koneellisen poistoilmanvaihdon kaukolämpötaloissa lämmöntalteenotto toteutetaan sen sijaan usein poistoilmalämpöpumpuilla. Pumppu toimii kuin patteri, joka kerää lämpöä poistuvasta ilmasta. Lämpö käytetään tilojen lämmitykseen tai käyttöveden esilämmitykseen. Oikein tehty pumppujärjestelmä on avain säästöihin

VTT:n tutkimusten mukaan poistoilmalämpöpumppu vähentää kaukolämmön kulutusta 10–50 prosenttia. Vainio pitää pumppua pääsääntöisesti järkevänä investointina vanhempaan taloyhtiöön, jossa on koneellinen poistoilmanvaihto ilman lämmöntalteenottoa. – Järkevyys riippuu toki rakennuksesta, minkä muotoinen se on. Toisissa taloissa investointi on suorastaan kannattava, toisissa se voi olla kiikun kaakun. Tärkeintä on oikein tehty ja onnistunut toteutus. Vainiolla on tiedossaan sellainenkin tapaus, jossa komponentit on ostettu sieltä mistä ne on halvimmin saatu, ja kuviteltu että niistä osataan tehdä toimiva järjestelmä, mutta ei osattukaan. – Jos tekijänä on taitamaton taho, on mahdollista että poistoilmalämpöpumppu kuluttaa enemmän kuin säästää. Oikein suunniteltuna ja asennettuna järjestelmä säästää. Täysin huoltovapaa laite pumppu ei kuitenkaan ole, vaan sitäkin pitää puhdistaa, seurata ja löytää laitteelle oikeat asetukset. l

-

Arto Hujanen Tomi Hujanen Paavo Mörk

0400 857 974 040 532 4848 040 6681666

asfalttihuolto@kolumbus.fi www.asfalttihuolto.fi

14

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018


ILMOITUS

Puhdas sisäilma on tärkeä terveysasia Säännöllinen ilmanvaihtokanavien ja ilmastointilaitteiden puhdistus, säätö ja huolto on tärkeää, koska ilmanvaihdolla ja sen toimivuudella on suuri merkitys ihmisten terveydelle. Huollettu järjestelmä toimii myös pitkään, energiatehokkaasti ja riskittömästi.

I

lmanvaihtojärjestelmien puhdistukset, säädöt ja huollot ovat ammattilaisten töitä. Asukkaiden kannattaa kuitenkin seurata tarkkaan järjestelmien toimivuutta ja vaihtaa riittävän usein suodattimia sekä puhdistaa raitisilmaverkkoja. Ehkä koneenkin puhdistus onnistuu, mutta kanavat vaativat erikoisosaamista ja -työkaluja. – Säännöllinen puhdistus on tarpeen, sillä ulkoilmasta tulevat epäpuhtaudet, kuten saasteet, pölyt ja lika jäävät tuloilmakanaviin. Ne voivat aiheuttaa jopa mikrobikasvustoa. Asumisen aiheuttamat epäpuhtaudet, kuten kotieläimet sekä takka- ja vaatepölyt taas jäävät poistoilmakanaviin, kuvailee yrittäjä Iikka Hyttinen IVKymppi Oy:stä.

Säännöllinen puhdistus on tarpeen Epäpuhtaiden IV-järjestelmien seurauksena sisäilman laatu heikkenee ja aiheuttaa jopa terveysriskejä. Lisäksi IV-koneiden energiakulutus kasvaa, teho heikkenee, huoltotarve kasvaa ja käyttöikä lyhenee. – Esiin nousevat myös paloturvallisuusriskit. Pahimmassa tapauksessa rakenteiden kunto kärsii, jos niihin pääsee tulemaan home- ja kosteusvaurioita, Hyttinen toteaa. Puhdistus on tarpeellinen, jos edellisestä on aikaa viisi vuotta tai enemmän, tai kun käytössä on pelkästään poistokanavia ja puhdistuksesta on kulunut kymmenen vuotta. Uuden talon kanavissa voi myös olla rakennusaikaista pölyä. Puhdistus on Hyttisen mukaan tarpeen myös, jos venttiileissä näkyy pölyä ja likaa, IV-koneen suodattimet ovat poikkeuksellisen likaiset, on tehty rakennus- tai remonttitöitä tai jos sisäilma tuntuu raskaalta aiheuttaen esimerkiksi astmaoireita. – Mikäli kanava on kauttaaltaan pölyssä, puhdistuksella on jo kiire. Pieni määrä pölyä kanavien pohjalla on aina. Suodattimet ammattilainen neuvoo vaihtamaan 2–3 kertaa vuodessa, mieluiten keväisin ja syksyisin.

IVKymppi puhdistaa erikoislaittein • IV-koneet,-kanavat ja venttiilit • huippuimurit • poistoilmalämpöpumput • liesituulettimet • kanavapuhaltimet • ilmakeskuslämmittimet • painovoimaiset järjestelmät

Omakotitalon ilmastointijärjestelmän puhdistus vie kahdelta ammattilaiselta puoli päivää ja maksaa 400–600 euroa.

Kuva ennen IV-järjestelmän puhdistusta.

Soita ja pyydä tarjousta!

Yhteystiedot

Mittaukset ja säädöt ovat tärkeitä Ilmanvaihdon tehtävä on huolehtia siitä, että sisäilma pysyy hyvänä ja puhtaana. Epäpuhtaan ilman pitää päästä ulos ja puhtaan sisään. IV-koneiden toiminta perustuu paine-eroihin. – Sisätilan pitää olla vähän alipaineinen, jotta järjestelmä toimii oikein. Mittaukset ja säädöt ovat todella tärkeitä. Jos nimittäin

painetilanne on toisin päin, kosteus jää rakenteisiin. Jos asunnossa saa helposti päänsärkyä, ilmaa ei tule riittävästi. Epätyydyttäväksi tilanne muuttuu, jos säätöasteikoltaan 1–4 kone on säädetty arvolle 3, mutta sitä käytetään 1-arvolla, Hyttinen kertoo. IVKymppi tekee kotimaisin ammattilaisvoimin ilmastointikanavien ja -laitteiden puhdistukset ja huollot pääasiassa pientaloissa Uudenmaan alueella. Yrityksellä on asiakaskohteina myös kerrostaloja, liikehuoneistoja, teollisuushalleja sekä julkisia rakennuksia. Ammattilaiset auttavat mielellään myös sopivan järjestelmän valinnassa.

Kuva IV-järjestelmän puhdistuksen jälkeen Ero on huomattava.

IVKymppi Oy Keinutie 9 C 53 00940 Helsinki Asiakaspalvelu (klo 8-17) puh. 010 281 0990 ivkymppi@ivkymppi.fi www.ivkymppi.fi

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

15


STARK

Kattoremontti käynnistyy kuntotutkimuksesta lll

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Katolle saadaan pidempi elinkaari ja edullisemmat ylläpitokustannukset säännöllisellä huoltamisella. Tarkastamatta ja huoltamatta jäänyt katto voi pahimmillaan johtaa hintaviin vesivahinkokorjauksiin kiinteistön ylimmissä kerroksissa. Kun kiinteistön katto lähestyy elinkaarensa päätä, on taloyhtiössä varauduttava sen peruskorjaukseen jo hyvissä ajoin. Korjaus tulee toteuttaa ennen kuin mahdolliset kattovuodot alkavat aiheuttaa vahinkoja muille rakenteille – ovathan vesivahingot usein työläitä ja hintavia korjata. Katon keskimääräinen käyttöikä riippuu muun muassa kattomateriaalista, asennusolosuhteista sekä asennustyön suorituksesta. Yksittäisten kattojen

16

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

elinkaaret saattavatkin vaihdella suuresti, ja katon käyttöikää voi pidentää jo sen säännöllinen tarkastaminen ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ajallaan. Ne myös alentavat katon kokonaiskustannuksia merkittävästi. Tunnollisesti huollettuna 50 vuotta vanhat katotkin toimivat hyvin, mutta paljon toki riippuu myös katon käyttöolosuhteista. Jos kiinteistön läheisyydessä on korkeita puita, kattokaivojen puhdistus on laiminlyöty ja ne ovat tukkeutuneet

sammaleesta tai puista varisevista roskista, tasakatolle voi kertyä suuria sadevesilammikoita. Tästä voi seurata jopa kosteusvaurioriski ylimmän kerroksen asuntojen kattoihin. Pahimmillaan katon tilannetta mennään kuitenkin tutkimaan vasta siinä vaiheessa, kun kosteuden jo epäillään päässeen ylimmän kerroksen asuntoihin asti. Jos katolle ei tehdä ajoittaisia kuntotarkastuksia, rakenteisiin hiljalleen tihkuva kosteus saatetaan havaita vasta ongel-

man muodostuttua jo niin suureksi, että sen korjauskustannuksetkin ovat mittavat. Taloyhtiön päätöksenteossa ja sopivimman korjausmenetelmän valinnassa saattaa kuitenkin tunnetusti kestää. Lisäpainetta aiheuttaa se, että kattoremontti voisi olla hyvä ajoittaa sellaiseen vuodenaikaan, jolloin auki olevista rakenteista ei koidu pahimmillaan vielä ylimääräistä kosteusvaurion riskiä. Sääsuojaus helpottaa toki työn suoritusta ja antaa mahdollisuuden


korjata katto myös huonojen säiden aikana, mutta sääsuojan alla tehty kattokorjaus maksaa yleensä selvästi enemmän kuin ilman suojaa tehty. Kattovuotojen jäljille on hyvä päästä pian

Vesikaton perimmäinen tehtävä on erottaa toisistaan rakennuksen ylin kerros ja ulkoilma. Se koostuu muun muassa kantavasta rakenteesta, lämmöneristeestä, vedeneristeen alusrakenteesta ja varsinaisesta vedeneristeestä, veden poistosta ja läpivienneistä. Näiden kaikkien rakenneosien tulee toimia yhdessä, jotta katto on toimiva ja kestää mahdollisimman pitkään olosuhteiden armoilla. Varsinkin jos katon huoltoa ei ole suoritettu asianmukaisesti, vanhoille katoille voi syntyä vuototilanteita. Yksittäinen äkillinen vuoto voi olla vielä korjattavissa paikallisella korjauksella, ja kunhan se tehdään mahdollisimman nopeasti, vuoto ei pääse aiheuttamaan vaurioita muihin rakenteisiin tai ongelmia asumisterveyteen. Vuodon syy täytyy kuitenkin selvittää ja samalla tutkia, onko katolla muita vastaavia ongelmakohtia. Pienet vuodot voivat olla kuitenkin ammattilaisellekin vaikeita havaita, etenkin jos katetta ei voida tutkia alapuolelta ilman rakenteiden purkamista. Monissa tapauksissa katto onkin vuotanut useammasta kohdasta jopa vuosien ajan. Tällaisessa tilanteessa täytyy korjausta harkita tarkemmin, ja työhön kannattaa palkata ammattilainen, joka miettii sitten yhdessä taloyhtiön kanssa taloudellisen ja toimivan ratkaisun katon korjaukselle. Kattoliitto ry on vuonna 1964 perustettu katto- ja vedeneristysalan työnantaja- ja elinkeinopoliittinen yhdistys, joka pyrkii edistämään hyvää kattorakentamista ja esimerkiksi opastamaan kattourakan tilaajaa ammattitaitoisen urakoitsijan löytämisessä. Kattoliiton laatima Toimivat Katot -julkaisu ohjeistaa kattavasti

siitä, miten kiinteistöön saadaan toimiva katto. Julkaisussa muistutetaan, että kattojen peruskorjauksessa päämääränä tulee olla toimiva ja kestävä kateratkaisu. Siinä, missä uuden katon alkuvaiheen ongelmista selvitään yleensä yksittäisillä korjaustoimenpiteillä, vanhemman katon korjaus edellyttää usein jo laajempia toimenpiteitä. Kuntotutkimus on korjauksen pohjana

Kattoliiton opas muistuttaa, että ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee selvittää perusteellisesti katon kunto, mahdolliset vauriot ja korjaustarve. Kuntotutkimus on syytä tehdä, kun on havaittu vuoto, vesikaton muu kosteusongelma tai rakennuksen kattoratkaisuun suunnitellaan peruskorjausta jostain muusta syystä. Kuntotutkimus tulee aloittaa katosta saatavilla olevien tietojen kokoamisella ja sen jälkeen selvittää katon mahdollisesti tiedossa olevat ongelmat. Näin varsinaisessa tarkastuksessa osataan kiinnittää huomio oleellisiin asioihin. Tässä apuna on esimerkiksi katon huoltokirja, johon on kirjattu katolle vuosien saatossa tehdyt toimenpiteet. Katon tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös vedeneristyksen ja kattorakenteen kunto. Tarkastus suoritetaan oppaan mukaan ensin silmämääräisesti, jolloin huomiota kiinnitetään esimerkiksi katon kallistuksiin, räystäsrakenteisiin, katteen pinnan kuntoon ja saumoihin, veden poiston toimivuuteen, kattokaivoihin sekä läpivienteihin ja suojapellityksiin. Samalla tarkastetaan vesikattorakenteen tuuletuksen toimivuus. Toimivat Katot -julkaisu ohjeistaa kiinnittämään tarkastelussa huomiota myös tuuletusrakojen leveyteen, tuuletusventtiilien ja alipainetuulettimien määrään sekä puurakenteiden ja lämmöneristeiden kuntoon. Jos raken>>

Lämpökuvaus Tiiveysmittaus Merkkiainekokeet Ilmalämpökuvaus Ilmakuvaus

UUDENMAAN LÄMPÖKUVAUS LÄMPÖKUVAUKSET – ILMAVUOTOPAIKANNUKSET TIIVEYSMITTAUKSET – MERKKIAINEKOKEET • RT 14-11239 mukaiset sisälämpökuvaukset • Julkisivu- ja vesikattokuvaukset tarvittaessa LÄMPÖlämpökamerakopterilla (UAV) KAMERA• RT 80-10974 mukaiset tiiveysmittaukset KOPTERI ja ilmavuotopaikannukset • RT 14-11197 mukaiset merkkiainekokeet Sertifioidulla ammattitaidolla ja kilpailukykyisin hinnoin. Pyydä tarjous! www.uudenmaanlampokuvaus.fi | puh. 041 517 1370

Huoneistoremontit Sisä- ja ulkomaalaukset. Tapetti- ja laattatyöt.

jukka.valimaa@hotmail.com www.javmaalausjasaneeraus.fi

Kysy nyt ILMAINEN KUNTOTARKASTUS (09) 294 0100 0400 453 959 www.kattosi.fi

Paikallinen kotimainen perheyritys, jo vuodesta 1987. Koko Uudenmaan alueella.

KAIKKI KATTOTYÖT ›› KATTOREMONTIT ›› HUOLTO JA KORJAUS ›› SADEVESIJÄRJESTELMÄT ›› RAKENNUKSEN PELTITYÖT ›› KATTOTURVATUOTTEET ››

– 15%

ALENNUS MATERIAALEISTA, kun mainitsette koodin: OK2018 (kourut ja kattoturvatuotteet)

3

UUDENMAAN PELTITYÖ OY

|

INFO@KATTOSI.FI

|

WWW.KATTOSI.FI

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

17


TR Saumaus Oy Kaikki elementtisaumaustyöt uudis- ja saneerauskohteisiin

» » » » » » » » »

Elementtisaumaukset Uusintasaumaukset Elementtikorjaukset Uretaanisaumaukset Ontelosaumaukset Silikonisaumaukset Akryylisaumaukset Julkisivusaumaukset Julkisivu- ja maalaustyöt

STARK

Palvelemme koko Eteläisen Suomen alueella. Päätoimialueet Helsinki, Espoo, Lahti ja Kotka.

Saumaustöiden ammattilainen ja osaaja: Romppanen Timo ✆ 0400 840 931 trsaumaus.romppanen@phnet.fi Haverinen Kai ✆ 040 536 2274 trsaumaus.haverinen@kolumbus.fi Tilakatu 4, 15810 LAHTI www.elementtisaumaukset.com www.trsaumaus.fi

7

teiden kuntoa halutaan selvittää tarkemmin, avataan kattoa sitten tarpeen mukaan ja otetaan näytteitä sekä lämmöneristeestä että rakenteesta sekä tutkitaan tarvittaessa höyrynsulun kunto. Kuntotutkimuksen antamien tietojen perusteella tehdään korjaussuunnitelma, johon tulee sisältyä työselitys ja riittävästi detaljipiirustuksia. Korjaussuunnitelmassa tarkastellaan koko rakenteen toimivuutta, mutta erityistä huomiota tulee kiinnittää vanhan ja uuden rakenteen liittymäkohtiin. Katon kaltevuus kuntoon

Korjaamme, huollamme ja uudisrakennamme laadukkaat huopaja tiilikatteet sekä sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet. Lisää nettisivustoltamme www.helsinginkattopalvelu.fi Helsingin Kattopalvelu Oy Mikko Laurikainen puh. 040 537 3621 mikko@helsinginkattopalvelu.fi

18

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

Eräässä taloyhtiössä vanha tasahuopakatto päädyttiin selvitysten ja pohdinnan jälkeen muuttamaan pulpettikatoksi. Uudeksi katteeksi valikoitui konesaumattu peltikatto, jonka lisäksi katolle asennettiin myös uudet kattoturvavarusteet ja sadevesikourut. Kaltevuuksia suositellaan korjattavaksi aina kun katolla esiintyy lätäköitymistä tai katto on alun perin tehty loivemmaksi kuin 1:80. Kallistusten korjaus on toteutettava riittävän suurilla yhtenäisillä alueilla, jotta lätäköityminen ei ainoastaan siirtyisi paikasta toiseen. Kallistusten korjaus aiheuttaa usein myös räystäiden ja ylösnostojen korotustarpeen.

Kattoliitto ohjeistaa uusimaan kattokaivot katon korjauksen yhteydessä tai asentamaan saneerauskaivot vanhojen kattokaivojen sisään. Saneerauskaivojen suositeltava minimihalkaisija on 75 mm. Mikäli kaivojen halkaisija on tätä pienempi, suositellaan kaivojen uusimista. Veden esteetön kulku kattokaivoihin varmistetaan tarvittaessa lisäkallistuksilla. Korjaustoimenpiteiden jälkeen katolla saa esiintyä vain lähinnä kermien saumoista johtuvia enintään 15 mm syviä lätäköitä. Toimivat Katot -julkaisussa tähdennetään, että kattoremontin purkutöissä on kiinnitettävä huomiota myös mahdollisen home- tai rakennuspölyn leviämisen estämiseen muihin tiloihin. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, mistä rakennukseen otetaan raitista ilmaa tai missä on ilmanpoistolaitteita, jotta rakennuksen normaalia käyttöä ei haitata tarpeettomasti. Asialla on merkitystä myös korjaustyön turvalliselle suorittamiselle. Mikäli on perusteltua epäillä, että rakenteissa – esimerkiksi katolla olevissa ilmastointikanavissa – on käytetty asbestia, on purkutöistä tehtävä asbestikartoitus. l Lähde: Toimivat Katot 2013 -julkaisu (Kattoliitto)


ILMOITUS

Katolla liikkujan turvallisuus on taloyhtiön vastuulla Taloyhtiöt ovat huonosti perillä siitä tosiasiasta, että pelastuslain 379/2011 pykälän 13 mukaan vastuu kattotikkaiden ja muiden kattoturvatuotteiden tarkastuksesta ja kunnossapidosta on taloyhtiöllä. Turvavarusteet pitää tarkastaa vuosittain ja tarkastuksen saa tehdä vain valtuutettu tarkastaja. Talon katolle on joidenkin ammattimiesten pakko mennä. Ainakin huoltomiehet, nuohooja ja mahdollisesti lumia pudottavat henkilöt työskentelevät siellä säännöllisesti. Kattotyöskentelyn pitää sujua turvallisesti ja siksi katolla on oltava riittävä ja standardinmukainen turvajärjestelmä. Kiinteistönomistaja on vastuussa tikkaiden, kattokulkuteiden ja muiden turvavarusteiden kunnossa pysymisestä. Lain mukaan kattoturvatuotteet pitää tarkastaa vuoden välein. Katolle kiipeävän omalla vastuulla on putoamissuojatuotteiden – kuten vaikkapa valjaiden – silmämääräinen tarkastus ennen ja jälkeen jokaisen käytön. Jos suojaimen varaan on pudottu, se pitää poistaa käytöstä välittömästi ja tarkastuttaa ennen uutta käyttöä. Espoolainen VHT-Palvelut on vankan ammattitaidon omaava ja luotettava kumppani kattoturva-asioissa. Nimen kirjaimet VHT on lyhenne sanoista Valmistajien Hyväksymä Tarkastuspalvelu ja sen mukaisesti yrityksellä on oikeus suorittaa lakisääteiset tarkastukset. Luonnollisesti yritys myös myy ja asentaa kattoturvatuotteita ja putoamissuojaimia. – Palvelemme yrityksiä, kuntia ja yksityisiä asiakkaita koko Suomen alueella, kertoo yrittäjä Janne Järvelä VHT-Palveluista. – Meiltä asiakas saa kokonaisvaltaisen palvelun. Putoamissuojainten lisäksi myymme ja asennamme muun muassa vaijeri- ja kiskojärjestelmät, lumiesteet, lumirallit ja kulkutasoja. Yrityksen palveluihin kuuluu myös kattava tarkastuspalvelu. Kokonaisten putoamissuojainjärjestelmien lisäksi VHT-Palvelut tarkastaa myös turvatarraimet, kelautuvat turvatarraimet, taakkatarraimet, valjaat, köydet ja kulkusillat.

Putoamissuojaimen tarkoitus on estää putoaminen korkealta tai pysäyttää putoaminen turvallisesti. Suojaimia on käytettävä aina, kun putoamisvaara on olemassa. Jo parin metrin korkeudessa oleva kaiteeton paikka on niin vaarallinen, että suojaimen käyttö on perusteltua. Putoamissuojaimia on monenlaisia. Oikeantyyppisen suojaimen valintaan vaikuttavat monet seikat. Vaaraa katolla kannattaa ensisijaisesti torjua rakenteellisin keinoin – kuten vaikkapa suojakaiteilla. Katolla olisi hyvä olla putoamissuojainjärjestelmä tai kiinnityspiste köyden kiinnitystä varten, jos kaiteita ei ole mahdollista laittaa. Kaikissa kattoturva-asioissa parhaan avun saa kuitenkin kääntymällä suoraan ammattilaisen puoleen. VHT-Palveluiden Janne Järvelä odottaa yhteydenottoasi ja on valmiina auttamaan taloyhtiötä ammattitaidolla ja luotettavasti.

VHT-Palvelut Aallonkohina 8 D 71, 02320 ESPOO 040-5904 592, 040-0420 427 janne.jarvela@vht-palvelut.fi

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

19


Kokonaisvaltaisia rakennusratkaisuja t Pääkaupunkiseudun taloyhtiöt voivat luottaa kaikki rakennusprojektinsa TeRas Groupin haltuun. Yrityksen osaaminen kattaa koko rakennusalan, joten tilaaja saa TeRaS Groupin kautta tarvittaessa koko urakan.

20

TeRas Group urakoi pääsääntöisesti KVR- eli kokonaisvastuumallilla, jossa urakoitsija ottaa vastuun urakan suunnittelusta ja koko toteutuksesta. KVR-malli on kustannustehokkaampi ja vaivattomampi sekä tilaajalle että urakoitsijalle. Tällä mallilla urakat pystytään myös koordinoimaan ja toteuttamaan ripeämmin. – Meillä on omat suunnittelijat, jotka tekevät suunnitelmat käyttämiemme menetelmien mukaan. Urakat päästään siis heti suunnittelemaan siten, miten ne on kannattavinta toteuttaa. Yksi taho vastaa siitä että asiat menevät oikein, sen sijaan että olisi monta eri tahoa ja syntyisi kustannuksia kustannusten perään, kertoo TeRas Groupin toimitusjohtaja Bleron Kllokoqi.

ja parantamaan rakenteita samalla kun teemme läpivientejä. Samalla pääsemme päivittämään palokatkot. Niissä käytämme uusinta tekniikkaa, jolla saadaan varmistettua, että palon leviäminen osastosta toiseen estyy mahdollisimman pitkän ajan. TeRas Group tekee linjasaneerauksia myös sukittamalla. Hybridimenetelmä, eli eri työtapojen yhdistelmä on nykyään suosittu. – Vaikeat, maan alla olevat kohdat, joiden purkaminen ja rakenteiden avaaminen olisi turhaa, voidaan tehdä sukittamalla. Jos esimerkiksi kerrostalokohteessa ei ole tarvetta lähteä avaamaan pohjalaattoja sekä muita rakenteita, käytetään sukitusta. Asioita ei suotta kannata tehdä vaikeimman kautta.

Paloturvallisuuskin paremmaksi putkiremontissa

Nuori yritys täynnä kokeneita ammattilaisia

TeRas Group tekee taloyhtiöille laaja-alaisesti saneeraustöitä, esimerkiksi julkisivu- ja parvekekorjauksia. Yrityksen erikoisalaa ovat kuitenkin linjasaneeraukset. – Teemme linjasaneerauksia enimmäkseen perinteisellä tavalla. Tykkäämme perinteisestä tavasta, koska siinä pääsemme tarkastamaan

Vuonna 2015 perustettu TeRas Group tähtää varmaan, mutta hallittuun kasvuun. Tässä TeRas Group on onnistunutkin, sillä yritys kolminkertaisti liikevaihtonsa vuonna 2017. Toimitusjohtajan mukaan liikevaihto tulee tänä vuonna edelleen kolminkertaistumaan. – Tämä vuosi on nykyresursseilla jo lähes-

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

tulkoon loppuunmyyty. TeRas Groupin toiminta perustuu malliin, jossa saman sateenvarjon alle on muodostettu laaja ja laadukas alihankkijaverkosto, jota pystytään koordinoimaan joustavasti. Alihankkijat mukaan lukien yritys työllistää nyt noin 100 henkilöä. – Työntekijöistä vanhin on 60-vuotias ja nuorin hieman alle 30. Henkilöstön keski-ikä on reilusti lähemmäs 40 vuotta. Se kertoo, että tekijöillämme on takana paljon kokemusta. Taloyhtiöiden lisäksi TeRas Groupin asiakkaita ovat muun muassa yritykset sekä kotitaloudet. Tänä vuonna TeRas Group aloitti uudisrakennustoiminnan: yritys rakentaa omakoti- ja pienrivitaloja yhteistyössä sijoittajien ja tontinomistajien kanssa. Ensi vuonna TeRas Group aloittaa myös kerrostalojen rakentamisen.

Rakennusalan tuorein teknologia käytössä TeRas Group Oy on täysin suomalaisomisteinen, mutta yrityksellä on sukulaissuhteita sveitsiläiseen rakennusalan suuryhtiö Mabe-


ILMOITUS

taloyhtiön tarpeisiin tex Groupiin. Yhteistyön ansiosta TeRas Group pääsee esimerkiksi hyödyntämään rakennusalan tuoreinta teknologiaa. – Mabetex Group on avannut ikkunatehtaan, jonka kautta saamme uusimman teknologian alumiini-ikkunoita mittatilauksesta ja tarvittaessa isompiinkin kohteisiin. Suurin lasi, joka tehtaassa pystytään tekemään, on kooltaan 28 neliömetriä, kertoo Kllokoqi. Kontaktiensa ansiosta TeRas Group pystyy tarjoamaan rakennuskohteisiin kaikki ratkaisut aina nupinauloista lukitusjärjestelmiin. Yrityksellä on myös oma kalustetehdas, joka valmistaa muun muassa laadukkaita keittiökalusteita. – Pystymme tarjoamaan asiakkaille kokonaisuuden todella kilpailukykyiseen hintaan ja vaivattomasti.

TeRas Groupin kanssa on ilo tehdä töitä Yksi TeRas Groupin tyytyväisistä yhteistyökumppaneista on RE/MAX Vision kiinteistönvälittäjä Sari Saurus. Hän myy TeRas Groupin rakentamia omakoti- ja paritaloja, ja vastaavasti rakennusliike saa Saurukselta tiedot

uusista tonteista. Saurus kokee TeRas Groupin toimintatavan hyvin asiakaslähtöiseksi. – Yhteistyömme alusta asti TeRas Group on luottanut näkemykseeni ja kokemukseeni välittäjänä ja tietää minun olevan asiakkaiden toiveista hyvin tietoinen. Yritys huomioi mielipiteeni suunnittelun alkumetreiltä asti. Usein rakennusliikkeet eivät ota projektin suunnittelun alussa välittäjiä mukaan, koska heillä on oma konseptinsa rakentamiseen, mutta pienemmän toimijan kanssa asiakaslähtöinen suunnittelu on helpompaa. Sauruksen mukaan TeRas Groupin laadukkaassa työnjäljessä näkyy ammattiylpeys. – Yritys on myös innovatiivinen. Se ei tarjoa samaa peruslaatua, mitä markkinoilla usein näkee, vaan keittiöiden, kylpyhuoneiden sekä sisustusmateriaalien valinnoista lähtien TeRas Group etsii koko ajan uusia malleja sekä ratkaisuja maailmalta. Silti yrityksen asiakkaalle tarjoama hintataso on järkevä. Saurus toteaa, että TeRas Groupin kanssa on ilo tehdä töitä. – He tekevät työtään suurella sydämellä. Asiakkaat ovat yritykselle aidosti tärkeitä, ja heitä kuunnellaan.

www.terasgroup.fi 040 844 9993, info@terasgroup.fi Vitikka 2, 02630 Espoo

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

21


RT 38937

tuotetieto – 1

RT 38937

tuotetieto maaliskuu 2018 korvaa RT B/10-38907 RT tuotetieto RT CAD/BIM

999 Talo 2000 10 Talo 90 B SfB F31, F32, F33, F34.1 Hoito- ja huoltokoodi

1 (2)

Elementtitalojen uusintasaumaus Saumalaakso Oy KUN LAATU ON KRITEERI

Saumalaakso Oy on erikoistunut elementtien uusintasaumaukseen. Yritys hoitaa koko korjaustyön: suunnittelun, materiaalitoimitukset ja urakoinnin. Saumalaakso Oy:n edustaja arvioi kunnostettavan kohteen ja tekee yksityiskohtaisen tarjouksen koko saumaustyön läpiviennistä sekä vastaa siitä, että työ etenee laaditun aikataulun ja budjetin mukaisesti onnistuneeseen lopputulokseen saakka.

Saumausvaurioiden syyt Yksi yleisimmistä vaurioista elementtisaumoissa on saumausmassan irtoaminen tartuntapinnasta. Syynä tähän saattaa olla: − tartuntapintojen epäpuhtaudet − liiallinen kosteus − saumausmassan osittainen kovettuminen − liian paksu massakerros − väärän mallinen sauman rakenne (tasapaksu) − suunnitteluvirhe (liian kapeat saumat) Toinen yleinen vauriotyyppi on saumausmassan repeäminen. Repeämisen syynä voi olla: − saumausmassan vanheneminen − massan päällä oleva maali tai pinnoite − liian ohut massakerros − sopimaton saumausmassa (huono UVsäteilyn tai ilmastorasituksen kesto) − suunnitteluvirhe (liian leveät saumat)

Yleisimpiä virheitä

Tartuntapinnoilla on muottiöljyn jäänteitä ja muuta tartuntaa haittaavia tekijöitä.

Maalihalkeillut sauman päällä, eikä saumausmassa ole saavuttanut tarpeeksi lujaa tartuntalujuutta.

Saumausmassa ei ole saavuttanut tarpeeksi lujaa tartuntalujuutta rapatulle tartuntapinnalle.

Massa on väärän tyyppinen ja se on päässyt kovettumaan.

Sauma on liian kapea.

Pellit on asennettu liian aikaisin.

Vaurioituneen sauman haitat Sadevesi pääsee kulkeutumaan vaurioituneesta saumasta lämmöneristyskerrokseen saakka, mistä se voi valua sisätiloihin esimerkiksi katonrajasta. Korkeissa rakennuksissa ja tuulisilla paikoilla vesivahinkojen syynä saattaa olla räystäspellityksen tai ikkunan vesipellin alitse päässyt vesi. Pitkään jatkuessaan vesivuoto aiheuttaa kosteusvaurioita rakenteille. Huonokuntoinen sauma aiheuttaa myös lämpövuotoja ja heikentää rakennuksen ulkonäköä.

22

Taustatilan tuuletus on tukittu uretaanivaahtomassalla.

Elementin asennuspalat on poistamatta.

Uusintasaumauksen edut • säästää lämmityskustannuksissa • ehkäisee kosteusvaurioiden syntymistä • parantaa sisäilman laatua

• parantaa rakennuksen ulkonäköä • lisää asumisviihtyvyyttä

AN/Grano Oy/Rakennustieto Oy/Rakennustieto Oy Oy www.rakennustieto.fi www.rakennustieto.fi ©©Rakennustietosäätiö RakennustietosäätiöRTS RTS2018 2018 Tämän Tämänkortin kortinasiatiedoista asiatiedoistavastaa vastaatoimeksiantaja. toimeksiantaja.

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018


ILMOITUS RT 38937

tuotetieto – 2

Oikein tehdyssä lisävilloituksessa villan tuuletusuria ei tukita. Saumaan asennetun umpisoluisen polyeteeninauhan avulla saadaan saumalle oikea muoto. Tämän jälkeen suoritetaan primerkäsittely.

Vanha saumausmassa poistetaan alustavasti mekaanisesti. Avatun sauman tartuntapinnat hiotaan huolellisesti vanhasta saumausmassasta.

Sauman korjaaminen

Primerin kuivuttua, sekä tuuletuskoteloiden tai -putkien asentamisen jälkeen, massa pursotetaan saumaan ja painetaan tasoituslastalla tiiviisti tartuntapintoja vasten. Monien käsityönä suoritettujen työvaiheiden jälkeen lopputuloksena on valmis vedenpitävä sauma.

Työselitys

• Sauman vaurioiden aiheuttajat ja rakenteille jo mahdollisesti aiheutuneet vahingot on selvitettävä. • Vaurioitunut elementtisauma on korjattava viipymättä. • Suositeltavin tapa on saumauksen täydellinen uusiminen. Vanha saumausmassa poistetaan kokonaan siten, että tartuntapinnat ovat täysin puhtaita. • Saumojen osittainen korjaaminen on kannattavaa silloin kun vauriot ovat hyvin paikallisia ja vaurion syyt voidaan samalla korjata. • Vaurioitunutta elementtisaumaa ei saa korjata pursottamalla saumausmassaa vaurioituneen sauman päälle. Uuden saumauskerroksen aiheuttama rasitus kohdistuu aiemmin vaurioituneeseen kohtaan ja aiheuttaa helposti uuden, ohuen massakerroksen halkeamisen.

− vanhan saumausmassan ja alusnauhan poisto − sauman tartuntapintojen hionta − sauman tartuntapintojen puhdistus − sauman villatilan tarkistus ja tarvittaessa lisäys − sauman reunojen pohjustus primerilla − alusnauhan asennus; käytetään vettä imemätöntä nauhaa − tuuletusputkien tai -koteloiden asennus − massan pursotus ja tasoitus Saumattaessa talviolosuhteissa on noudatettava materiaalitoimittajien antamia erityisiä talvisaumausohjeita. Jos vanhan saumausmassan PCB- tai lyijypitoisuudet ylittyvät (PCB 50 mg/kg, Pb 1500 mg/kg), on työssä noudatettava erityisiä viranomaismääräyksiä.

URAKOINTI, MYYNTI JA TEKNINEN NEUVONTA

Saumalaakso Oy Kääpätie 7 Harmokatu 7 00760 Helsinki 20380 Turku 09-4761 4700 02-646 4700

info@saumalaakso.fi urakointi@saumalaakso.fi www.saumalaakso.fi

SUOME N RAKENNUS SAUMAUS YHDISTYS Saumausmassavalitsin.app

JÄSENLIIKE

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018 AN/Grano Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2018 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

23


Š KONE Corporation

Hissihuollossa pihistely ei kannata

24

OmakiinteistĂś Helsinki 2 | 2018


lll

Teksti: Saara Pakaslahti

Hissin haltijan vastuu on painava. Viime kädessä taloyhtiön hallitus on vastuussa siitä, että hissi on turvallinen käyttää. Hissin toimivuus ja turvallisuus edellyttävät säännöllistä ja asiantuntevaa huoltoa, joten siitä ei kannata säästää. Hissin haltijan velvollisuus on huolehtia käytössä olevan hissin turvallisuudesta. Taloyhtiössä hissin haltijaa edustavat tyypillisesti hallituksen puheenjohtaja sekä isännöitsijä. Hissiasioiden osalta taloyhtiön arki on huomattavasti huolettomampaa ja helpompaa, kun hissille on hyvä, laadukas huoltosopimus sekä huolto-ohjelma. Suomessa on arviolta 60 000 henkilöhissiä, joista jokaisella on oma huolto-ohjelmansa. – Hissiturvallisuuslaki vaatii, että hissille on laadittu huolto-ohjelma. Lain mukaan hissiä pitää myös huoltaa ohjelman mukaisesti siten, että hissi pidetään jatkuvasti turvallisena käyttäjilleen huolto-ohjelman mukaisin toimenpitein ja erillisin korjauksin, sanoo Helsingin kaupungin hissiasiamies Simo Merilä. Hissikonsulttien osaamista kannattaa hyödyntää

Hissihuollon järjestämisessä kannattaa tarvittaessa turvautua ulkopuoliseen osaamiseen. Merilä suosittelee käyttämään apuna esimerkiksi hissikonsulttia. Hissikonsultit auttavat muun muassa hissin huolto-ohjelman määrittelyssä sekä huollon kilpailuttamisessa. – Osa taloyhtiöistä osaa toiminnassaan hyödyntää tehokkaasti puolueettoman hissikonsultin asiantuntemusta. Toisaalta iso osa taloyhtiöistä pystyy myös omin voimin hoitamaan olemassa olevan hissin huoltoon ja korjauksiin liittyvät päivittäiset kysymykset ja haasteet. Merilä toteaa, että kumpikin tapa toimii, mutta etenkin isommissa kus-

tannuserissä kannattaa kysyä puolueettoman asiantuntijan mielipidettä asiaan. – Tehtyä päätöstä on sitten paljon helpompi perustella osakkeenomistajille sitä kysyttäessä. Kuntoarvio hissin huoltoohjelman perustaksi

Kun hissin huoltosopimusta lähdetään laatimaan, hissin huolto-ohjelma kannattaa päivittää vastaamaan laitteen nykykuntoa. Hissin nykykunto puolestaan kannattaa usein selvittää hissin kuntokartoituksella ja -arviolla. Laki ei velvoita omistajaa tekemään hissin kuntoarviota, mutta arvio on hyvä teettää, jotta sekä taloyhtiö että uusi hissihuoltaja tietävät, mistä lähtökohdista huolto aloitetaan. Kuntokartoitus kannattaa usein teettää, jos taloyhtiö pohtii hissin peruskorjaamista tai uusimista. Joissain tilanteissa hissi kannattaa jopa peruskorjata tai uusia ennen hissihuollon kilpailuttamista, jolloin hissiä pystyy oikeasti huoltamaan huolto-ohjelman mukaisesti. – Olemassa olevan hissin kuntokartoituksen ja -arvion voi tehdä taloyhtiön erikseen pyytäessä ja sovittaessa hissihuoltajan edustaja, hissiurakoitsija tai hissikonsultti. Hissin laajennettu perushuoltosopimus on järkevä

Vaikkei hissin kuntoarviota tehtäisikään, huolto-ohjelman sekä huoltokäyntien lähtökohtana ovat valmistajan ohjeet. Lisäksi huoltokäyntien sisältö ja määrävälit täytyy määritellä hissityyppikohtaisesti, olosuhteet huo-

mioiden. Huolto-ohjelman lisäksi taloyhtiön kannattaa laadituttaa kirjalliset tarjouspyyntöasiakirjat ennen kilpailutukseen ryhtymistä. – Itse kilpailutusta varten kannattaa selvittää etukäteen, että hissihuoltajaehdokas haluaa tehdä tarjouksen, toimii taloyhtiön alueella ja pystyy vikatilanteessa tulemaan paikalle tilanteen vaatimassa aikataulussa. Tärkeää on myös, että hissihuoltaja haluaa, osaa ja pystyy huoltamaan sekä korjaamaan kyseistä hissityyppiä. Hissihuoltajan pitää siis oikeasti tietää mitä on tekemässä kussakin hissin huolto- tai korjaustilanteessa. Merilä suosittelee laatimaan hissin huoltosopimuksen laajennettuna perushuoltosopimuksena. Etukäteen sopimalla huoltosopimukseen on mahdollista sisällyttää sekä huollon että pienkorjausten kustannukset ja parhaimmillaan isommatkin vika- ja korjauspalvelut. Tällöin hissin kustannukset pystytään ennakoimaan paremmin. – Tässä laajennetussa mallissa ainoastaan määräaikaistarkastuksen ja mahdollisen ilkivallan aiheuttamat kustannukset laskutetaan erillisveloituksen mukaan. Laajennettu huoltosopimus on luonnollisesti kalliimpi, mutta vastaavasti korjauskustannukset ovat paremmin hallittavissa. Tulkintaongelmia hissin korjauksesta tai laskutuksesta

Hissilaskutuksessa syntyy aika ajoin ongelmia juuri silloin, jos huoltosopimus on laadittu liian suppeaksi. – Taloyhtiön edustaja ei aina ymmärrä riittävästi, miksi hissiin on jou>>

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

25


KAIKKI ASIANTUNTIJAPALVELUT: ◆ Kuntokartoitukset (PTS) ja kustannusten arviointi ◆ Korjausten ja huoltosopimusten kilpailutukset ◆ Huoltosopimuksen sisällön laatiminen ◆ Huollon laaturaportit ja huoltojen toteutumisen seuranta ◆ Korjausten tarpeellisuuden arviointi ◆ Modernisaatioprojektien kilpailutus ja valvonta ◆ Takuuajan tarkastukset ja kunnossapidon valvonta ◆ Hissittömien talojen projektit ◆ Hissitilojen asbestikartoitukset

www.hissitaito.fi | 0400 609 802 | janne@hissitaito.fi

www.lukkonikkari.com

Huoltopäiväkirjan kirjaukset isännöitsijän tietoon

KABA EVOLO joustavin lukitusratkaisu taloyhtiöille ✆ 09 587 1532

Kauppalantie 14, 00320 Helsinki lukkonikkari@lukkonikkari.com

duttu juuri nyt tekemään määrällisesti tai rahallisesti paljon korjauksia. Hissin haltijan sekä huoltajan välillä voi syntyä tulkintaongelmia huolto-ohjelman noudattamisesta tai siitä, ovatko korjaukset olleet tarpeellisia, oikeaoppisia tai oikea-aikaisia. – Joskus on perusteltua, että puolueeton asiantuntija analysoi hissin huolto- ja korjauslaskutuksen. Analysointi voi olla jatkuvaa tai aika-ajoin tehtävää. Näin taloyhtiö saa riittävästi tietoa siitä, että hissin huolto-ohjelmaa noudatetaan, mahdolliset korjaukset on tehty oikea-aikaisesti ja että aiheutuneet kustannukset ovat oikealla tasolla.

ATUT PATENTTISUOJ N 2033 EE OT VU ET M AVAI

Hissin haltija vastaa kokonaisuudessaan siitä, että hissi toimii ja huolletaan kuten pitääkin. Maallikko voi toki tarkkailla, että hissi toimii moit-

teetta, mutta asianmukaisen huollon arviointi on jo vaikeaa. Hissin huolto- ja korjaustöiden, muutostöiden sekä tarkastusten suorittajien nimet ja päivämäärät merkitään aina hissin huoltopäiväkirjaan. Huoltopäiväkirjaa ei kuitenkaan kuka tahansa pääse lukemaan, sillä päiväkirja tulee säilyttää hissin konehuoneessa tai jos hissi on konehuoneeton, hissin ohjauskaapissa. Näihin tiloihin pääsevät vain valtuutettu hissitarkastaja ja -huoltaja. – Suosittelen, että isännöitsijä sopii hissihuoltajan kanssa, että huoltopäiväkirjaan kirjatuista huolto- ja korjaustöistä annetaan isännöitsijälle tieto yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Hissihuoltaja voi esimerkiksi ottaa valokuvan huoltopäiväkirjan kyseisistä sivuista.

Lähde: Tukes

HISSIT LIUKUPORTAAT JA -KÄYTÄVÄT AUTOMAATTIOVET

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Suomen Hissiurakointi on suomalainen perheyhtiö ja täyden palvelun hissitalo, joka toimii koko Suomen alueella. Huollamme ja modernisoimme vanhoja hissejä sekä asennamme uusia hissejä myös hissittömiin taloihin. Huollamme kaikki merkit ja mallit yli 30vuoden kokemuksella; hissit, liukuportaat ja automaattiovet.

MODERNISOINTI

ENNEN

JÄLKEEN

Ota yhteyttä ja kysy hisseistä sekä huoltopalveluista.

UUDET HISSIT

Suomen Hissiurakointi Oy Puhelin (09) 5306 0460 myynti@shu.fi, www.shu.fi

26

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018


© KONE Corporation

Mitä hissin perushuoltosopimuksessa tulee olla?

Huollamme ja korjaamme

Hissin perushuoltosopimuksen tulee sisältää huolto-ohjelman mukaiset, säännölliset huoltotoimet, joita ovat esimerkiksi hissin olennaisten toimintojen tarkastaminen ja testaaminen, osien voiteleminen sekä turvallisuustarkastuksen tekeminen. Huoltosopimukseen kannattaa sisällyttää myös • kunto- ja vikaseuranta huoltokäyntien yhteydessä • konehuoneen ja muiden hissilaitetilojen puhdistus • nopea pelastamispalvelu 24/7 • vasteaika hätä- ja korjaustapauksissa • varaosapalvelun kattavuus • turvapuhelimen toiminnan testaus säännöllisin välein Lähde: Helsingin kaupungin hissiasiamies Simo Merilä

>>

• Kaikenmerkkiset ja -ikäiset hissit • Korkealla ammattitaidolla • Varmalla ja nopealla palvelulla

Modernisoimme • Parantaaksemme hissin turvallisuutta • Uusimalla vain tarpeelliset osat • Myös ilman kertainvestointia

Espoon Hissi Oy Olarinluoma 16 A, 02200 Espoo Puh. 020 7811 888 espoon.hissi@espoonhissi.fi www.espoonhissi.fi Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

27


© KONE Corporation

Esteettömyysavustusta voi hakea myös hissipysäkin lisäämiseksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) esteettömyysavustuksen myöntäminen laajeni vuoden alusta siten, että esteettömyysavustusta on mahdollista saada olemassa olevan hissin hissipysäkin lisäämiseen kellarikerrokseen, ullakkokerrokseen, asuinkerrokseen tai porrashuoneen sisääntulokerrokseen. Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 45 prosenttia hyväksytyistä hankintakustannuksista. ARAn varsinainen hissiavustus on tarkoitettu jälkiasennushissin rakentamiseen. ARA voi myöntää hissiavustusta enintään 45 prosenttia hyväksytyistä jälkiasennushissin tai jälkiasennushissien rakentami-

28

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

seen liittyvistä hankintakustannuksista. Hissien lukitusratkaisuilla on paikkansa

Helsingin kaupungin hissiasiamies Simo Merilän mukaan riittävän esteetön sekä avustuskelpoinen jälkiasennushissi on aina haastava projekti taloyhtiölle ja sen asukkaille. – Taloyhtiön kannattaa jo alkuvaiheessa selvityttää, onko jälkiasennushissin rakentaminen ylipäänsä mahdollista toteuttaa. Apuna voi käyttää hissiasiamiestä, alueellista hissityöryhmää, hissikonsulttia, jälkiasennushisseihin erikoistunutta hissiurakoitsijaa tai -suunnittelijaa.

Hyvin suunniteltu, riittävän esteetön hissi palvelee kaikkia ja lisää liikkumisen vapautta. Toisaalta hisseihin voidaan haluta rakentaa myös ratkaisuja, joilla rajoitetaan hissin osittaista käyttöä taloyhtiön turvallisuuden parantamiseksi. – Joskus on perusteltua, että kaikki hissin käyttäjät eivät pääse ilman erillistä valtuutusta kaikkiin asuinkerrostalon hissipysäkkikerroksiin, esimerkiksi kellari- ja ullakkokerrokseen. Merilän mukaan kerroksen lukitusratkaisuna voi olla hissikorin napistossa oleva avaimella tai numerokoodilla toimiva lukko tai hissikorissa oleva, napistosta erillinen numerokoodi- tai lukijalaite. l


ILMOITUS

Viemärisaneeraus päivässä Proline Groupin perustajan, Sten Edströmin päässä syntyi idea sade- ja jätevesiviemäreiden korjaamisesta muovin avulla jo vuonna 1989. Innokkaana veneilijänä hän huomasi, että sama muovi joka pitää veden ulkona veneestä, sopii käytettäväksi myös vanhojen viemärijärjestelmien korjaamiseen. Edström innostui ideasta ja työskenteli vuosia menetelmän kehittämisen parissa. Patentin saamisen jälkeen ensimmäinen Proline-korjaushanke toteutettiin Gävlessä vuonna 1995. Tänä päivänä Proline Group on alansa markkinajohtaja Euroopassa. Vankka osaaminen, itse kehitetty tekniikka ja jatkuvalle tuotekehitystyölle omistautuminen ovat yrityksen menestyksen salaisuus. – Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan työtapojamme sekä käyttämiämme tekniikoita, kiteyttää johtaja Risto Heiniemi.

lyesteripohjainen muovi, joka kestää hyvin liuottimia ja happoja. Muovi on styreenitöntä ja vahvistettu lasijauheella. Se tekee putkista vahvoja, itsekantavia ja kestäviä mekaanista kulutusta vastaan. Polyesteri omaa myös erinomaiset korroosiota vastustavat ominaisuudet. – Samaa polyesterimuovia käytetään muun muassa öljynporauslautoilla teräsrakenteiden ruostesuojaukseen, Heiniemi vertaa. Yleensä sade- ja jätevesiviemäreiden kuntoon ei kiinnitetä huomiota niiden toimiessa hyvin. Vasta ongelmien tai varsinaisten vuotojen puhjettua herätään siihen, että jotakin pitäisi tehdä. – Vuotokorjauksetkin on menetelmämme ansiosta mahdollista tehdä rakenteita rikkomatta. Toki ennaltaehkäisy on parempi vaihtoehto kuin vuotojen korjaaminen yksi kerrallaan vasta niiden ilmaantuessa, Heiniemi muistuttaa.

Menetelmä valitaan kohteen mukaan Proline Groupin kehittämien PROLINE- ja PROSOC-menetelmien ansiosta vanhoja viemäreitä ei tarvitse repiä auki tai rakenteita purkaa saneerauksen yhteydessä. Viemäriputket puhdistetaan veden ja pyörivän erikoispuhdistustyökalun avulla. Puhdistettu viemäri kuvataan kauttaaltaan viemärikameran avulla. Kuvauksella tarkastetaan viemärin kunto sekä havainnoidaan mahdolliset jatkotoimenpiteitä vaativat poikkeamat viemärin rakenteessa tai kunnossa. Vanhan putken sisään ruiskuvaletaan polyesterimuovista uusi putki, jonka paksuudeksi muodostuu useamman kerroksen jälkeen noin 3 millimetriä. – Menetelmä on tämän hetken nopein ja asukasystävällisin tapa uusia viemärit. Olemme urakoineet tällä sertifioidulla menetelmällä jo yli 200 000 kerrostaloasunnon viemärit. Yhden asunnon viemäreiden saneeraus kestää vain yhden päivän. Proline-menetelmällä viemäreitä on saneerattu lisäksi mm. sairaaloissa, liikekiinteistöissä ja hotelleissa, Heiniemi luettelee. Sertifioitu elinikä uudelle putkelle on noin 50 vuotta. Vaihtoehtoisesti ruiskuvalun sijaan voidaan käyttää erikoisvalmisteista ProSoc-viemärisukkaa. Sukittamalla tehdään pääasiassa pohja- ja tonttiviemäreitä. Molemmissa menetelmissä valmis putki tarkistetaan viemärikameralla. Kuvamateriaali saneeratuista putkiosuuksista ja haarakohdista tallennetaan muistitikulle ja luovutetaan tilaajalle lopputarkastuksen yhteydessä. Kiinteistön omistaja / työn tilaaja saa myös perusteellisen työmaadokumentaation ja 10 vuoden takuun. Viestintä on yksi Proline Groupin toteuttamien saneerausprojektien kivijaloista. Ennen työn aloittamista pidetyssä infotilaisuudessa projektin pääkohdat ja vaikutukset saneerauskohteen asukkaiden elämään käydään läpi. Urakan aikana tiedottaminen tapahtuu kirjallisesti suoraan asukkaille.

www.proline-group.fi info@proline-group.fi puh. 010 239 0060

Ruiskuvalu tai sukitus PROSOC-viemärisukka ja haaravahvikkeet valmistetaan polyesterikuituhuovasta, jonka sisällä on polyuretaanikalvo. Ennen asennusta sukka kyllästetään korkealaatuisella epoksihartsilla. Viemärisukka ja haaravahvikkeet asennetaan vanhaan, puhdistettuun viemäriin ja kovetetaan uudeksi, tiiviiksi ja itsekantavaksi putkeksi. PROLINE-ruiskuvalumenetelmässä käytettävä materiaali on po-

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

29


Muovipakkausten keräys tekee tuloaan taloyhtiöihin Kotitalouksien muovipakkausjäte halutaan nyt laajasti kiertoon ja hyötykäyttöön. Taloyhtiöt ovat tärkeässä roolissa kierrätysasteen nostamisessa, sillä muovipakkausten keräys on helpointa silloin, kun sen voi tehdä omassa kiinteistössä. Suomen Uusiomuovi Oy

30

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018


lll

Teksti: Saara Pakaslahti

Taloyhtiöiden on hyvä varautua siihen, että muovipakkausten keräys tulee kiinteistöihin. Muovipakkauksia kerätään kiinteistöistä jo useilla jätehuoltoalueilla. Keräys voi perustua vapaaehtoisuuteen, tai paikallisten jätehuoltomääräysten kautta siitä voidaan tehdä kiinteistönomistajaa velvoittavaa. – Monessa seutukunnassa valmistellaan parhaillaan jätehuoltomääräyksiä muovipakkausten keräyksestä. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni kansalainen asuu kiinteistössä, jossa on muovijätteen erilliskeräys, ei ole. Mutta arvelisin, että tämän vuoden aikana määrä alkaa olla suuruusluokkaa miljoona suomalaista, sanoo Suomen Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtaja Vesa Soini. Kerättävä muovi on muovipakkauksia, eli esimerkiksi elintarvikkeiden ja pesuaineiden pakkauksia. Jos omassa asuinkiinteistössä ei ole keräystä, vaihtoehtona on viedä muoviroskat pakkausten tuottajien ylläpitämiin Rinki-ekopisteisiin. Näitä muovipakkausten keräyspisteitä on yli 500 eri puolilla Suomea. – Kiinteistökeräyksen osuus kasvaa kuitenkin voimakkaasti. On selvää, että muovin kierrätys on asukkaille helpompaa silloin kun sen voi tehdä omassa jätekatoksessa, sen sijaan että muovipakkaukset kiikutettaisiin ekopisteeseen, olkoon se vaikka kuinka lähellä. Valtaosa pakkauksista kerätään vielä ekopisteissä

Vielä toistaiseksi suurin osa kotien muovipakkauksista kerätään talteen Rinki-ekopisteiden kautta. Koko Suomen kuluttajapakkausjäte päätyy Riihimäelle Fortumin muovijalostamoon, jossa muovi lajitellaan ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään uusiotuotteiden raakaaineeksi.

VAIHTOLAVAN VUOKRAUS

Jätehierarkian kannalta kehnoin, mutta tällä hetkellä yleisin tapa hankkiutua muovipakkauksista eroon on heittää ne sekajätteeseen. Tällöin muovi ei päädy uusien tuotteiden raakaaineeksi, vaan energiaksi. Kaatopaikoille muovijätteitä ei ole saanut viedä enää vuoden 2016 alun jälkeen.

100

+ALV

Yleinen kierrätysinto iskenyt myös taloyhtiöihin

Osalla jätehuoltoalueista muovipakkausten kiinteistökeräykset ovat jo vakiintuneet, toisilla alueilla keräykset ovat vielä kokeiluasteella. Esimerkiksi Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY aloitti vuonna 2016 muovipakkausten keräyksen kokeiluna noin 3 200 kiinteistöltä. Kiinteistöt saavat liittyä kokeiluun vapaaehtoisesti, sillä muovinkeräystä ei ole kirjattu alueen jätehuoltomääräyksiin. – Kokeiluun liittyi saman tien yli 3 000 kiinteistöä, joista suurin osa taloyhtiöitä. Tällä hetkellä mukana on 3 740 kiinteistöä, kertoo HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti. Hän arvelee, että taloyhtiöiden muovinkeräysmotivaation takana on enemmän yleinen kierrätysinto kuin tavoite säästää kiinteistön jätekuluissa. – Muovipakkauksia syntyy kodeissa paljon, ja se on jätelaji, jota ihmiset ovat jo pitkään halunneet kierrättää. Keräys palvelee taloyhtiön asukkaita

Toimitamme vaihtolavat pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan aluella erilaisiin tarpeisiin nopeasti ja edullisesti. Hintaan sisältyy lavan toimitus kohteeseen, lavavuokra 1-5 vrk (tämän jälkeen 5 /vrk), lavan nouto sekä tyhjennys. Veloitamme jätemaksut kaatopaikan kuitin mukaan. Ei muita lisäkuluja! Vaihtolavan koko: 2m x 4m x 1/1,5m 8-12m Lavan normaali toimitus- ja noutoaika arkisin klo 07.00-18.00, muina aikoina sopimuksen mukaan erillisveloituksella. Tilaukset puhelimitse 044 0404 261 tai sähköpostitse info@herayhtiot.fi

Koivurinne 13, 01680 Vantaa www.loka-veto.fi

Putken tai viemärin avaus, puhdistus tai sulatus › Likakaivon, erotuskaivon tai kaivon puhdistus ja tyhjennys › Putken sulatus › Putkistojen kuvaukset ›

Minna Partin mukaan muovipakkausten keräys saattaa joillain taloyhtiöillä laskea jätekuluja hieman, mutta toisilla jopa nostaa jätekuluja. Säästö on aina tapauskohtaista riippuen taloyhtiön jäteastiaratkaisuista. – Valtaosalle taloyhtiöistä kustannuksilla ei kuitenkaan sinällään ole kovin suurta merkitystä, jos hintaero ei ole merkittävä. Kiinteistöt ja asukkaat ha>>

Päivystys 24h (09) 855 5001 Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

31


Suomen Uusiomuovi Oy

Tehokas lajittelu voi säästää taloyhtiön euroja Kun kiinteistön jätteet lajitellaan oikein ja tehokkaasti, jätekulut voivat pienentyä. – Sekajäte on kallein jäte. Jos sekajäteastioiden määrää tai tyhjennystiheyttä voi vähentää, se heijastuu aina positiivisesti taloyhtiön talouteen, HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti sanoo. Sekajätteeseen päätyy yleensä paljon kierrätyskelpoista ainesta. Jopa puolet sekajätteestä on sellaista, mitä voisi hyödyntää materiaalina. Kierrätysastetta voisi siis nostaa helposti. – Mahdollisuudet lajitteluun ovat nykyään hyvät. Asukkaiden neuvonta ja kannustaminen on silti tärkeää. Esimerkiksi taloyhtiön muun asukassisältöisen tilaisuuden yhteydessä voisi jakaa myös jäteinfoa ja muistuttaa miksi lajittelu on tärkeää. Silmät tarkkana taloyhtiön jätetilassa

Partti suosittelee myös seuraamaan taloyhtiön jäteastioita. Joskus sekajätteellä voi olla liikaa keräyskapasiteettia. – Kun ihmiset innostuvat lajittelusta, sekajäteastioiden määrä tai tyhjennysväli saattaa olla väärin mitoitettu. Eli astioita on liikaa tai ne tyhjennetään liian usein. Kun tähän puututaan, se pienentää heti kustannuksia. Kannattaa myös varmistaa, ettei taloyhtiön jätehuoneessa tai -katoksessa ajelehdi irtojätteitä. – Jos tilassa on asukkaiden dumppaamia isoja esineitä, se on kustannuskysymys, sillä huoltoyhtiö joutuu erikseen kuljettamaan tavarat pois. Asukkaita kannattaa muistuttaa tästä. Taloyhtiössä voi myös järjestää oman sisäisen kierrätyksen käyttökelpoisille tavaroille. Jos taloyhtiöllä on vaikkapa omat Facebook-sivut, asukkaat voivat tarjota tavaroita siellä. – Myös yhteisiä tempauksia kannattaa järjestää. Taloyhtiössä voisi olla vaikkapa hyvä tavara kiertoon -päivä. Sinne voisi tilata kierrätyskeskuksen tai vastaavan organisaation auton, joka ottaisi tavaraa vastaan ja ihmiset saisivat tavarat pois nurkistaan.

32

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

luavat muovipakkausten keräyksen kierrätysmielessä. Kyse on asukkaiden palvelusta. Ja kun lajittelumahdollisuus on omassa taloyhtiössä, se madaltaa lajittelukynnystä. Mitä helpommaksi lajittelu tehdään, sitä enemmän materiaalia saadaan kerättyä. Partin mukaan muovipakkausten vapaaehtoinen keräys sopii parhaiten kiinteistöön, jossa kierrätysinto on jo valmiiksi suuri: asukkaat haluavat keräyksen taloyhtiöön ja ovat motivoituneita ja vastaanottavaisia lajitteluohjeille. Näin saadaan varmistettua, että keräykseen päätyy vain oikeanlaisia ja puhtaita muovipakkauksia. Taloyhtiön on päätettävä keräyksen aloittamisesta

Keräyksen aloittaminen taloyhtiössä ei välttämättä vaadi suuria järjestelyjä, mutta jonkinlainen päätös asiasta tarvitaan. Taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous voi ottaa asian käsittelyyn asukkaiden ehdotuksesta. – Oma taloyhtiömme esimerkiksi otti asian käsittelyyn tällä tavalla. Hallitus selvitti hintoja ja päätti, että lähdetään keräykseen. Varmaan isännöitsijäkin voi roolista riippuen tehdä päätöksen ja keskustella asiasta taloyhtiön hallituksen kanssa, Minna Partti sanoo. Isännöitsijä ottaa yhteyttä jätehuollon toimijaan, joka hoitaa keräilyn kiinteistöstä. Vaikkei oma jätehuollon tarjoaja vielä hoitaisikaan muovipakkausten keräystä kiinteistöistä, voi asiaa silti tiedustella. – Saattaa olla, että toimijalla on joka tapauksessa suunnitelmia aloittaa keräys lähitulevaisuudessa. Kannattaa siis kartoittaa tilannetta, onko erilliskeräys tulossa omalle alueelle. Sekajäteastioiden määrää tai tyhjennysväliä voi muuttaa

Valtaosassa kiinteistöjä jätehuolto on toteutettu pintakeräysastioilla. Parhaimmillaan järjestely on niin yksinkertainen, että pintakeräysjärjestelmästä voidaan vapauttaa sekajäteastia muovipakkausten keräykseen.

– Sekajätteen tilavuudesta reilu puolet on muovipakkauksia. Jos taloyhtiö käyttää pintaastioita, muovinkeräyksen aloitus ei välttämättä vaadi astiainvestointeja. Jos käytössä on vain yksi syväkeräysastia sekajätteelle, samalla astialla ei voi alkaa kerätä muovia, sanoo Soini. Kun muovipakkaukset kerätään omaan astiaansa, sekajätteen määrä voi vähentyä. Sekajäteastioita voi tarvittaessa vähentää tai tyhjennysväliä harventaa. – Myös muovipakkausten keräyksen alku voi olla kokeilevaa. Kannattaa tarkkailla miten taloyhtiön lajitteluinto kehittyy, täyttyykö keräysastia ja onko yksi astia riittävä, vai tarvitaanko toista? Partti sanoo. Kovat vaatimukset muovin kierrätykselle

Muovin kierrätys on tehostunut ja tulee jatkossakin tehostumaan kansallisen ja EU-lainsäädännön takia. Jätelain pakkausasetus edellyttää, että 16 prosenttia kaikista muovipakkauksista kierrätetään. Vuonna 2020 luku on 22 prosenttia. EU:n jäte- ja pakkausdirektiiviin sekä kiertotalouspakettiin muovipakkauksille on suunnitteilla vähintään 50 prosentin kierrätysvaatimus vuonna 2025. – Jotta EU:n vaatimukseen päästään, on toivottavaa tai oikeastaan välttämätöntä, että muovipakkausten kiinteistökeräys laajenee, sanoo Vesa Soini. Kun keräys järjestetään kiinteistöihin laajamittaisesti, keräysmäärissä päästänee huippulukemiin. – Ensimmäiset kokemukset ovat antaneet viitteitä siitä, että kun keräys on omassa katoksessa, muovipakkauksia saattaa kertyä toistakymmentä kiloa asukasta kohti. Kukaan muu ei ole missään Euroopan maassa eikä millään aluekeräysjärjestelmällä päässyt lähellekään vastaavia lukuja. Taloyhtiöiden kannattaakin olla mukana tekemässä Suomesta muovin kierrätyksen mallimaata. l


LAKIPALSTA

Lunastuslauseke yhtiöjärjestyksessä Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä lunastuslausekkeesta. Näitä lausekkeita löytyy usein erityisesti vanhemmista yhtiöjärjestyksistä. Lunastuslauseke vaikuttaa osakkeenomistajan oikeuteen vapaasti luovuttaa asunto-osaketta toiselle. Pääsääntöisesti osakkeita voi luovuttaa eteenpäin täysin vapaasti. Ainoa luovutusrajoitus sisältyy mahdolliseen lunastuslausekkeeseen. Lunastuslausekkeessa tulee määrätä, kenellä on oikeus lunastaa osake. Lunastusoikeus voi olla osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä. Lunastus koskee tilanteita, joissa osake siirtyy toiselle muulta henkilöltä kuin yhtiöltä. Lain mukaan lunastusoikeutta ei kuitenkaan ole, jos osakkeen saaja on yhtiön nykyinen osakkeenomistaja, osakkeen luovuttajan perillinen tai testamentinsaaja. Tästä poikkeuksesta voidaan määrätä toisin yhtiöjärjestyksessä. Lunastuslausekkeeseen vetoavan on lunastettava samalla kaikki siirtyvät osakkeet. Lunastushinta on lain pääsäännön mukaan osakkeen käypä hinta, joka osakkeiden kaupassa tai vaihdossa on pääsääntöisesti sovittu hinta. Mikäli lunastushinta tuottaisi jollekin kohtuutonta etua, lunastushintaa voidaan sovitella. Osakkeen siirtymisestä on ilmoitettava hallitukselle. Tästä kahden viikon kuluessa hallituksen on kirjallisesti ilmoitettava lunastusmahdollisuudesta niille, joilla on oikeus lunastaa osake. Hallituksen ilmoitusvelvollisuudesta ei ole tarkempia säännöksiä. Hallituksen on tärkeä noudattaa lain suhteellisen lyhyttä ilmoitusaikaa, jota voidaan yhtiöjärjestyksen määräyksellä vielä entisestään lyhentää. Mikäli hallitus laiminlyö ilmoitusvelvollisuuden ja osakkeenomistaja ei tämän vuoksi ehdi esittää lunastusvaatimusta ajoissa, lunastusmahdollisuus menetetään ja saanto tulee pysyväksi. Kyseeseen voi tulla hallituksen vahingonkorvausvastuu. Varsinainen lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Lunastusvaatimukselle on aikaa siis vähintään kaksi viikkoa, mikäli hallitus ilmoittaa lunastusmahdollisuudesta vasta kahden viikon määräajan loppupuolella. Tätäkin määräaikaa voidaan lyhentää yhtiöjärjestyksessä. Mikäli yhtiö käyttää lunastusvaatimusta, se esitetään suoraan osakkeensaajalle. Mikäli lunastusvaatimuksen esittäjiä on useampia, yhtiöllä on

Minna Romu asianajaja, osakas Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy minna.romu@lindblad.fi Puh. 020 749 8193

etusija lunastaa osakkeet. Muiden lunastusvaatimuksen esittäjien kesken etuoikeus arvotaan. Yhtiö voi lunastaa osakkeen vain jakokelpoisilla varoilla. Lunastushinta suoritetaan kahden viikon kuluessa lunastusajan päättymisestä hallitukselle. Hallitus luovuttaa lunastushinnan sille, jolta osakkeet lunastetaan, sen jälkeen, kun tämä on luovuttanut osakekirjat hallitukselle. Hallituksen on tarkistettava, että osakekirjaan on tehty asianmukainen siirtomerkintä. Käytännössä asia hoidetaan lunastustilaisuudessa pankissa, jossa osakekirja on usein ostajan velan vakuutena. Ostaja saa rahat takaisin ja osakekirja luovutetaan lunastajalle. Lunastuslauseke on tärkeä erottaa ns. etuosto-oikeuslausekkeista, joissa lunastusmahdollisuus ei ole sidottu osakkeen siirtymiseen, vaan myyjän on tarjottava osaketta jo ennen kauppaa muiden lunastettavaksi. Näihin lausekkeisiin ei sovelleta uuden asunto-osakeyhtiölain lunastusta koskevia säännöksiä, vaan vanhaa lakia ja sen mukaisia menettelytapoja. Käytännössä tämä saattaa johtaa vielä tänäkin päivänä hankalaan menettelyyn, jossa rahoja tarjotaan käteisenä ostajalle ja toissijaisesti talletetaan Aluehallintovirastoon. Olisi erittäin toivottavaa, että vanhemmissa yhtiöissä tällaiset vanhat lausekkeet poistetaan ja muutetaan vastaamaan nykyistä lakia, jotta hankalilta tilanteilta ja tulkintaongelmilta vältytään.

Asianajopalvelua kiinteistöasioissa

Helsinki p. 020 749 8160 Helsinki · Mikkeli · Lappeenranta · Imatra · Joensuu · Tampere

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

33


Pixabay

lll

Teksti: Saara Pakaslahti

Taloyhtiön aurinkovoimala on mitoitettava harkiten Jotta aurinkovoimala olisi taloyhtiölle kannattava sijoitus, järjestelmän tuotanto on järkevintä mitoittaa taloyhtiön omaan kulutukseen sopivaksi. Aurinkosähkön pitkäaikainen varastointi tai myynti verkkoon eivät ainakaan vielä nykyisellään kannata.

34

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018


Aurinkopaneelien osalta on kova hypetys käynnissä, ja aurinkovoimaloita markkinoidaan paljon taloyhtiöillekin. Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet, joten aurinkopaneelit yleistyvätkin hiljalleen myös taloyhtiöissä. Aurinkosähkön kannattavuus ja mitoitus ovat kuitenkin aiheita, joita kannattaa harkita huolellisesti ennen taloyhtiön oman aurinkovoimalan perustamista. – Suomessa sähkö on vielä aika halpaa, ja sähkö on pieni osa taloyhtiön kustannuksista. Yleensä taloyhtiön huoneistoissa on omat sähkösopimukset ja kiinteistössä oma kiinteistösähkösopimus, joten taloyhtiön sähkönkulutus jakautuu pieniin osiin. Tämä heikentää aurinkosähkön kannattavuutta, sanoo Suomen Ympäristökeskus SYKEn suunnitteluinsinööri Pasi Tainio. Aurinkoenergian kannattavuus taloyhtiössä on aina tapauskohtaista. Jos aurinkosähköllä korvataan suhteessa kalliimpaa ostosähköä, aurinkosähkö on kannattavaa. Aurinkovoimalan mitoituksessa hyvä nyrkkisääntö on, että taloyhtiö voi valoisimpinakin päivinä käyttää kaiken tuottamansa aurinkosähkön itse. Näin säästyy sähköenergiaa ja samalla vältytään maksamasta ostosähköön sisältyvät energiansiirtomaksut ja -verot. Sähkön myynti energia-yhtiölle kannattamatonta

Tavallisimmin taloyhtiöt hyödyntävät aurinkoenergiansa kiinteistösähkössä. Oman talon aurinkosähköä ohjataan siis muun muassa hissien ja ilmanvaihdon toimintaan sekä rappukäytävien ja ulkoalueiden valaistukseen. Kun taloyhtiö liittää aurinkosähköjärjestelmän kiinteistösähköön, voimala vähentää ostosähkön osuutta

kiinteistösähkön käytössä. Kerrostalossa tämä onkin helpoin tapa tuoda aurinkosähköä kiinteistöön kannattavasti. – Kulutus on kiinteistösähköliittymässä pientä, joten voimalakin pitää mitoittaa aika pieneksi. Se, että taloyhtiö tuottaisi aurinkosähköä yli oman tarpeensa ja myisi sen sähköyhtiölle, ei ole kannattavaa. Pasi Tainion mukaan verkkoon myydystä sähköstä saa noin 3 senttiä kilowattitunnilta. Jos omalla sähköllä korvaa verkkosähköä, säästöä syntyy noin 10 senttiä kilowattituntia kohden. Koko taloyhtiön voimala olisi kustannustehokkain

Aurinkosähköjärjestelmän kytkemiseen kiinteistössä on erilaisia tapoja. Kytkentätavan valinta riippuu muun muassa siitä, onko kyseessä kerrostalo, rivitalo, omakotitalo tai erillistalo ja minkälaiset sähköliittymät talossa on. Kerrostaloissa aurinkosähköä voidaan hyödyntää kolmella eri kytkentätavalla. Yleisimmin taloyhtiöt liittävät aurinkosähköjärjestelmän kiinteistösähköön, jolloin aurinkovoimala siis vähentää ostosähkön määrää kiinteistösähkön käytössä. Tämä tapa vaatii reiluhkoa kiinteistösähkön kulutusta, eli esimerkiksi koneellista ilmanvaihtoa. Toinen vaihtoehto on kytkeä järjestelmä yksittäisen asukkaan sähköliittymään. Kyseinen tapa on hyvin harvoin taloudellisesti perusteltavissa. Kolmas kytkentätapa on takamittarointi, jossa taloyhtiön tuottamaa energiaa voidaan hyödyntää sekä kiinteistösähkössä että asukkaiden asunnoissa. Näin taloyhtiöstä tulee tavallaan kaikkien asukkaiden sähköntoimittaja. Tulevaisuudessa voi olla neljäskin tapa, virtuaalimittarointi. Pasi Tainion mukaan aurinkosähkö-

järjestelmän kannattavuutta voisi parantaa juuri takamittaroinnilla. Tämä kytkentätapa mahdollistaa suurimman energiantuotannon, koska taloyhtiön tuottamaa sähköä voidaan kiinteistösähkön lisäksi hyödyntää asukkaiden huoneistoissa. Taloyhtiö voisi näin rakentaa teholtaan suuremman voimalan. – On taloyhtiöitä, joissa osakkailla ei ole omaa sähkösopimusta, vaan he ostavat sähkön taloyhtiöltä, ja ainoastaan taloyhtiö tekee sähkösopimuksen energiayhtiön kanssa. Tämä on toki mahdollisuus, mutta en tiedä kuinka paljon se kiinnostaa osakkaita. Takamittaroinnin järjestäminen taloyhtiöön, jossa osakkailla on nykyisellään omat sähkösopimukset voi olla muutenkin visaista: takamittarointi vaatii yksimielisen päätöksen yhtiökokouksessa, koska asukkaat luopuvat sähkömarkkinalain mukaisesta oikeudestaan valita sähköntoimittaja, ja yhtiöjärjestykseen tulee yksi maksuperuste lisää. Akkujen hinta on vielä miljoonaluokkaa

Myös aurinkoenergian varastointi on toistaiseksi haaste. Akkujen avulla aurinkopaneelien tuotannon voi säästää omaan käyttöön, mutta akut ovat vielä nykyisellään kalliita. Esimerkkinä kerrottakoon, että jos omakotitaloon asennetaan esimerkiksi 5 kilowatin aurinkovoimala, se maksaa noin 7 000 euroa. Tämän kokoiseen järjestelmään akut maksaisivat miljoona euroa tai ylikin, jos akut mitoitettaisiin niin, että kesällä tuotettu sähkö riittäisi yli talven. – Akkujen hinta suhteessa järjestelmiin on vielä huonolla tasolla. Jos sähköä haluaisi varastoida koko talveksi, tarvittaisiin lottovoitto. Lisäksi akut kestäisivät noin 10 >>

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

35


Pixabay

Aurinkovoimalan hyötyjä taloyhtiössä • Aurinkosähköllä voi korvata ostosähköä kiinteistösähkössä. Näin säästyy sähköenergiaa ja samalla vältytään maksamasta ostosähköön sisältyvät energiansiirtomaksut ja -verot. • Kiinteistön energialuokitus voi parantua. Aurinkopaneelit voivat kääntää kiinteistön energialuokituksen parempaan, jos luokitus kiikkuu parin kirjaimen rajalla. • Taloyhtiön imago voi parantua ja kiinteistön arvo kasvaa. Uusiutuvaa energiaa tuottava ja hyödyntävä taloyhtiö voi houkutella ympäristöasioista tietoisia ostajia. • Katon ikä saattaa pidentyä. Auringonpaiste kohdistuu aurinkopaneeleihin, joten kattomateriaalia ei tarvitse esimerkiksi maalata niin usein kuin muutoin olisi tarve. • Ylimpien asuntojen lämpötila voi kesäaikaan laskea. Jos kerrostalossa on ullakkoasuntoja, niiden lämpötila voi kesällä laskea, koska paneelit toimivat lämpöä eristävinä elementteinä. Lähde: Suomen Ympäristökeskus SYKEn suunnitteluinsinööri Pasi Tainio

36

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

On taloyhtiöitä, joissa osakkailla ei ole omaa sähkösopimusta, vaan he ostavat sähkön taloyhtiöltä, ja ainoastaan taloyhtiö tekee sähkösopimuksen energiayhtiön kanssa.

vuotta, minkä jälkeen ne täytyisi uusia. Akkuteknologia kuitenkin kehittyy koko ajan, ja hinnatkin ovat laskusuunnassa. – Akkujen hinnat laskevat samalla kun aurinkovoimaloita kehitetään. Hinta laskee hyvinkin kovaa vauhtia, tosin akkujen kysyntäkin kyllä kasvaa. Taloyhtiöt eivät saa tukia aurinkovoimaloihin

Tällä hetkellä taloyhtiöiden aurinkovoimaloiden kannattavuus syntyy nimenomaan siitä, että kiinteistön omalla sähköntuotannolla pystyy leikkaamaan ostosähkön osuutta. – Valitettavasti taloyhtiöt eivät saa minkäänlaista tukea aurinkovoimaloiden asennuksiin. Tämä tekee aurinkosähköstä huonosti kannattavan investoinnin, ja järjestelmien takaisinmaksuaika venyy. Esimerkiksi kauppakeskukset saavat voimaloihin 25 prosentin investointituen, mikä tekee siitä aika kannattavaa.

Pasi Tainio toivoo taloyhtiöiden aurinkovoimaloiden hankintaan joustavampia ratkaisuja ja tuotteita, joilla kannattavuuttakin voisi lisätä. Taloyhtiö voisi esimerkiksi vuokrata kattonsa energiayhtiölle, joka tulee asentamaan paneelit ja myy sähkön taloyhtiölle. – Myyntihinta voisi olla esimerkiksi prosentin verran pienempi kuin normaali myyntihinta, eli karvan verran edullisempi kuin verkosta ostettava sähkö. 15 vuoden kuluttua paneelit siirtyisivät taloyhtiölle. Tällaisissa tapauksissa taloyhtiöiden ei tarvitsisi maksaa voimalasta mitään. Ainakin Etelä-Suomessa tällaisia ratkaisuja on toteutettu julkisissa kiinteistöissä. l Lähteenä käytetty FinSolarhankkeen sivustoa sekä Ilmastokatu-hankkeen julkaisua Aurinkosähköä kerrostaloon – Opas asukkaille, hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille.


ILMOITUS

Uima-altaiden luotettava erikoisosaaja Kattavan palvelun Vesilaite huoltaa ja asentaa uima-allaslaitteet sekä toimittaa kaiken tarvittavan altaan ylläpitoa varten. Pitkällä kokemuksella niin uudet kuin vanhatkin laitteet pysyvät kunnossa, joten allasta on miellyttävää käyttää. Taloyhtiö, jonka varustukseen sisältyy oma uima-allas, erottuu edukseen ja vetää puoleensa niitä, jotka arvostavat elämän mukavuuksia. Kuitenkin vain hyvin huollettu allas ja puhdas vesi houkuttelevat asukkaita nauttimaan uintihetkistä: laiminlyötynä uima-allas jää pahimmillaan tyhjän pantiksi. Uima-altaiden erikoisliike Vesilaite myy, maahantuo ja asentaa korkealaatuisia uima- ja porealtaita sekä toimittaa allaskemikaaleja ja -tarvikkeita ympäri Suomen. Yritys tarjoaa myös kattavia allasja laitehuoltopaketteja Espoon, Vantaan ja Helsingin alueilla. Taloyhtiö saakin helposti yhdeltä toimijalta kaiken tarvitsevansa uima-altaan kunnossapitoon. – Suunnittelemme myös allasasennuksia. Uusimme juuri Hangossa erään hotellin uima-altaan koko vedenkäsittelylaitteiston. Meillä on myös käyttökoulutuksia ja sopimushuoltoa, ja teemme paljon pieniä korjauksia putkiin ja venttiileihin, kertoo Juha Kiukas. Monet yrityksen kohteista ovat 1960-luvun rakennuksia, joiden allas kunnostetaan esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä. Insinööriosaamisen ansiosta Vesilaite pystyykin tavanomaisen allashuollon lisäksi ratkomaan myös haastavampia tapauksia. – Ihmiset eivät enää halua kerrostaloaltaissa 20-asteista vettä, joka tuntuu saunan jälkeen kylmältä. Mutta kun lämpöä nostetaan, altaasta haihtuu enemmän vettä ja tilaan tulee kosteusongelmia. Ilmanvaihtokaan ei ole vanhassa kiinteistössä välttämättä tarvitulla tasolla. Voimme laskea kosteuskuorman ja tarjota ratkaisun, jotta rakenteet eivät kärsi kosteudesta. Teemme myös putkistokuvauksia uima-altaan putkille ja selvitämme, onko niiden uusimiselle tarvetta. Vesilaite on toiminut alalla jo 40 vuotta, ja yritys onkin ollut uima-allaslaitetekniikan uranuurta-

jia Suomessa. Kokeneet asentajat ovat olleet alalla pitkään ja tuntevat erikoisemmatkin laitteet. – Vuosien saatossa tekniikka on kehittynyt, laitteistot vaihtuneet ja maahantuodut merkit muuttuneet, joten kohteissa ei koskaan tiedä mitä löytyy. Olemme kuitenkin luoneet hyvän verkoston, joten löydämme varaosat suurimpaan osaan allaslaitteista, vakuuttaa Kiukas. Vaikka vanhastakin laitteesta olisi vioittunut vain pieni osa, se voidaan siis korjata, eikä koko laitetta tarvitse välttämättä vaihtaa uuteen.

huoltavat altaita. Vastavirtahuuhtelu unohdetaan myös usein, vaikka se olisi hyvä tehdä kerran 2–4 viikossa altaan kuormituksesta riippuen, toteaa myös Pekka Nurmi Vesilaitteelta. Ammattitaitoisen huollon ja

asennusten lisäksi Vesilaitteen palvelua täydentää oma myymälä, josta taloyhtiö saa kaiken tarvitsemansa uima-altaan ylläpitoon allaskemikaaleja, puhdistusrobotteja ja mittalaitteita myöten myös paikan päälle toimitettuna.

Unohdukset altaan huollossa huomataan Säännöllinen huolto ylläpitää uima-altaan viihtyisyyttä ja pidentää myös laitteiden käyttöikää. Vesilaite tarjoaa asiakkailleen edullisia määräaikais- ja sopimushuoltopaketteja, joiden sisältö räätälöidään tarpeen mukaan. Veden laatu testataan säännöllisesti ja allas imuroidaan vaikka viikoittain, käyttöasteesta riippuen. Kun allashiekat vaihdetaan tarpeeksi usein, veden laatu pysyy kunnossa eikä klooriakaan tarvitse lisätä ylen määrin. – Monilla ei ole varaa enää pitää omaa huoltomiestä imuroimassa uima-altaan pohjaa paria tuntia viikossa, vaan ylläpito halutaan automatisoida. Robotteja onkin myyty altaiden puhdistukseen tänä vuonna aika paljonkin, mainitsee Kiukas. Allaslaitteistolle kannattaa teettää tarvittaessa kuntokartoitus ja suodatin huoltaa perusteellisesti 3–5 vuoden välein. Jos uima-altaan ylläpitoa on laiminlyöty, se havaitaan yleensä harmillisen selvästi. – Joissakin harvoissa taloyhtiöissä on huomattu, että altaita pestään todella harvoin. Myös veden kemikaaliarvot voivat olla pielessä, vaikka huoltoyhtiöt

Martinsillantie 2, 02270 Espoo puh. +358 (0) 9 6844 700 myynti@vesilaite.fi

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

37


Kun on kyse

KORJAUSRAKENTAMISESTA

ASBESTI

RENEVO.FI Laadun takaa ihmiset.

-KARTOITUKSET -PURKUTYÖT

LINJASANEERAUKSET // PERUSKORJAUKSET VAHINKOKORJAUKSET // TILAMUUTOKSET

Asbesta Oy | puh. (09) 670 038 info@asbesta.net | www.asbesta.net

HELSINKI • LAHTI • JYVÄSKYLÄ • JOENSUU SOITA MEILLE: 020 734 9910 // INFO@RENEVO.FI

www.suomenpaineautot.fi

Viemärit tukossa? Sadevesikaivot täynnä? Työmaa jäässä?

• Viemärin avaukset • Viemäreiden kuvaukset • Höyrytykset • Pumppaamo- ja erotinkaivohuollot • Sadevesikaivojen tyhjennykset

Suomen Paineautot Oy | Puh. 09 461 044 | toimisto@suomenpaineautot.fi 38

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018


LA-KATTOHUOLTO.FI

EN

ENN

EEN

JÄLK

ÄLÄ VAIHDA KATTOASI TURHAAN.

Varaa kevään kattotarkastus ajoissa. LA Kattohuollon täyspalvelu taloyhtiöille: - aina ilmainen kuntoarvio - oikein mitoitettu kattohuoltotarjous kirjallisena - kirjallinen sopimus - ammattikäsittely takuutyönä paikallisilla tekijöillä - takuutyö ja tyytyväinen asiakas

AINA ILMAINEN ARVIOINTIKÄYNTI. Soita 045 877 6732 tai katso lisää www.la-kattohuolto.fi

Kattopalvelumme: - Kattovuotojen paikannukset ja -korjaukset - Kattokorjaukset kaikille katemateriaaleille - Kattojen puhdistukset ja sammalentorjuntakäsittelyt - Tiili- ja peltikattojen pesut ja maalaukset - Vuositarkastukset ja -huollot - Kattoturvatuotteiden asennukset

Soita ja kysy lisää!

LA-KATTOHUOLTO OY

010 322 0240 myynti@la-kattohuolto.fi

Korkein luottoluokitus ©Soliditet

2016

UUSIMAA | VARSINAIS-SUOMI | HÄME | PIRKANMAA | KESKI-SUOMI | SAVO | POHJANMAA | POHJOIS-POHJANMAA Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

39


ASUNTO-OSAKEYHTIÖSI HALLITUKSEN JÄSENELLE UUDELLEEN OHJATTAVAKSI

PIDÄMME KIINTEISTÖJEN IKKUNAT JA OVET KUNNOSSA

Kaikki liittyvät työt samasta paikasta, luotettavasti.

Toimialueemme: HELSINKI ESPOO VANTAA

IT

REMONT

SALAOJA

Obrero toteuttaa omalla kalustolla ja vahvan ammattitaidon omaavilla omilla työntekijöillään salaojaremontit kaikkiin, myös erittäin haastaviin kohteisiin.

 Ikkunoiden ja ovien kunnostukset  Huollot  Tiivistykset  Palotiivistykset  Puusepäntyöt  Maalaustyöt

www.ikkunasaneeraus.fi Huollot 040 560 1491 Kunnostukset 040 740 9549 Tarjouspyynnöt info@ikkunasaneeraus.fi

ONTIT

PUTKIREM

Obrero LVI-asentajat toteuttavat putkiremontit asiakkaan kohteisiin sovitetuilla parhailla mahdollisilla ratkaisuilla alle 25 asunnon taloyhtiöihin.

Mikäli taloyhtiönne suunnittelee salaojaremonttia, ole yhteydessä Obreron myyntiin maksuttoman kartoituksen ja kuvauksen järjestämiseksi.

Putkiremonttien sisältö voi olla pelkkä käyttövesiputkien uusiminen joko valmiiksi eristetyillä ja palosuojatuilla käytävään asennettavilla moduleilla tai rakenteissa olevat putkistot uusimalla jolloin remontoidaan samalla myös kylpyhuoneet.

Kuvaamme salaojat HD-kameralla, jonka perusteella laadimme raportin suositeltavista toimenpiteistä. Raportin perusteella voitte tarvittaessa pyytää tarjouksen työstä meiltä tai muilta salaojaurakoitsijoilta. Kartoitus ei velvoita teitä mihinkään.

Viemäripuolella voimme uusia putkiston tai sukittaa olemassa olevan kunnosta riippuen. Mikäli remontti on vasta suunnitteilla, tulemme mielellämme mukaan jo alkuvaiheessa suunnittelemaan siitä kustannustehokkain ja laadukkain ratkaisu juuri teidän taloyhtiönne tarpeisiin!

MONTIT

KATTORE

Kymmenien vuosien kokemuksen omaava kattoporukkamme toteuttaa ammattitaidolla isotkin kattopinnat. Olemme erikoistuneet konesaumapeltikattoihin, mutta yhtälailla onnistuu myös muut kattorakenteet kuten tiili- ja huopakatot. Kattoremontin yhteydessä asennetaan usein myös uudet kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmä. Toteutamme myös tasakatosta harjakatoksi muunnokset, joka monessa tapaa on turvallinen investointi tulevaisuuteen. Mikäli kattoremontti on ajankohtainen, ota yhteyttä niin sovitaan ilmainen arviokäynti!

www.obrero.fi | asiakaspalvelu@obrero.fi | +358 9 4272 0900

40

Omakiinteistö Helsinki 2 | 2018

Omakiinteistö Helsinki  

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän ammattilehti

Omakiinteistö Helsinki  

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän ammattilehti

Advertisement