Issuu on Google+

OMAKIINTEISTÖ

HELSINKI 1 • 2017 5. vuosikerta

TALOYHTIÖN HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN AMMATTILEHTI

Lisäkerrosten rakentamisen taloudellinen hyöty on epävarmaa ................. 6 Parvekelasit suojaavat talon rakenteita ......................... 22 Arvokiinteistö on arkkitehtuurinen helmi ................................... 36

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

1


Ei enää. Löysimme vian ja korjasimme sen.

Puhelut kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

Vuotaako katto?

ALUMIINISET RATKAISUT TALOYHTIÖILLE • Ulko-, sisäovet • Palo-ovet • Ikkunat • Savunpoistoikkunat • Huolto, asennus ja korjaus

Soita ja kysy lisää! Tehtaankatu 13 A, 11710 Riihimäki info@ikme.fi / www.ikme.fi / 019 764 310

KIVIHIONNAN AMMAT TILAINEN KATON TARKASTUS, KORJAUS JA HUOLTO KAIKENLAISILLE KATOILLE - KYSY TARJOUS!

Hiomme porraskohteet ja kivilattiat kuntoon tehokkaasti ja ammattitaidolla Ennen

Jälkeen

Ennen

Jälkeen

Tiesitkö, että aina ei tarvitsekaan uusia koko kattoa? Usein riittävät oikein tehdyt täsmäkorjaukset. www.kattotutka.fi

Ota yhteyttä

010 680 4010 2

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

puh.

044 9916 171

rakennuspalvelu@jannevilen.com

www.jannevilen.com


PÄÄKIRJOITUS

päätoimittaja

Petri Kaukonen

Ylpeänä juhlavuoteen

6

Satavuotias Suomemme on ylpeyden aihe – eikä suotta. Kun isämme, isoisämme, äitimme ja isoäitimme rakensivat tätä maata, siinsi heidän edessään tulevaisuus, jossa seuraavat sukupolvet saavat

32

kasvaa turvallisessa ja alati kehittyvässä maailmassa. Haaveet olivat suuria, mutta osasiko kukaan aavistaa, kuinka paljon kehitystä oikeasti tapahtuisikaan sadassa vuodessa? Maailmaa tunnistaa nykyään enää hädin tuskin samaksi paikaksi

3

Pääkirjoitus

kuin mitä se oli itsenäisyytemme alussa. Myös Suomi on antanut

4

Ajankohtaista

titaan – milloin liian vaatimattomiksi, milloin huonoiksi markkinoi-

6

Lisäkerrosrakentaminen

panoksensa kehitykselle vuosikymmenien varrella. Usein meitä moimaan – mutta voisiko tänä vuonna moitteiden sijaan keskittyä kehumiseen?

12 Yhteisöllinen piha

Suomalaiset innovaatiot ovat vuosisadan mittaan nostaneet mei-

18 Rappukäytävä ja aula

dät maailman kehittyneimpien maiden joukkoon, vaikka lähtökohdat

22 Parvekelasitus

olivat muita Pohjoismaita huomattavasti heikommat. Kärkijoukkoon

28 Taloyhtiön palvelut

dät maailmalla tunteekin.

ei pääse tuurilla, eikä sattumalla, vaan kovalla työllä. Siitä moni meiMe Media Potentialla arvostamme suomalaista osaamista ja an-

32 Sisäilma

namme sille mahdollisuuden näkyä julkaisuissamme. Palvelemme

36 Arvokiinteistön piirteet

niin yrityksiä kuin lehden kohderyhmääkin saattamalla yhteen palvelun tarjoajan ja tarvitsijan. Samalla lukija saa ajankohtaista tietoa

40 Lakipalsta

alojensa ammattilaisten kertomana. Kun muistamme jatkossakin

42 Kolumni

hyödyntää kotimaista osaamista, pääsevät tulevat sukupolvet viettä-

44 Tuoteuutisia

OMAKIINTEISTÖ Julkaisija / Kustantaja Media Potentia Oy, Kuninkaankatu 21, 5. krs, 33210 Tampere puh: 0400 772 229 Kannen kuva Pixabay.com

mään Suomen kaksisataavuotisjuhlia.

HELSINKI 1 | 2017 Vastaava päätoimittaja Petri Kaukonen puh: 0400 770 203 petri@mediapotentia.fi

Ilmoitusmyynti Heikki Tuomela puh: 045 888 9085 heikki@mediapotentia.fi

Osoitteenmuutokset Media Potentia Oy, puh: 0400 772 229 toimisto@mediapotentia.fi

Toimitus Emma Karki puh: 050 361 0261 emma@mediapotentia.fi

Osoitelähde Media Potentia Oy:n asiakasrekisteri, Fonecta ProFinder

Painopaikka Forssa Print

4041 0428

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

3


AJANKOHTAISTA Isännöinnin hinnoissa edelleen reippaasti nousupainetta Dreamstime.com

Taloyhtiön osakkaat maksavat yhä enemmän taloyhtiön hallinnosta. Isännöinnin osuus hallintokuluista on kuitenkin laskenut vuosien 2009–2015 aikana, paljastaa Isännöintiliiton teettämä selvitys. Kokonaisuudessaan hallintokulut ovat selvityksen mukaan kasvaneet 38 prosentilla kuuden vuoden aikana. Isännöinnin osuus hallintokuluista on 82 prosenttia. Vuosina 2009–2015 isännöinnin osuus on laskenut kuudella prosenttiyksiköllä, vaikka samaan aikaan palvelut ovat lisääntyneet. Isännöinnin työmäärä on lisääntynyt vuoden 2010 jälkeen tulleiden lukuisten lainsäädännöllisten velvoitteiden takia. Samaan aikaan asukkaat kaipaavat yhä parempia palveluja. Kun taloyhtiöiden korjaustarve on kasvanut, hallitukset tarvitsevat yhä enemmän isännöintiä. Muun muassa nämä tekijät ovat lisänneet isännöitsijöiden työmäärä lähes 10 prosentilla viimeisen vuoden aikana, selviää Isännöintiliiton työmäärää tarkastelevasta selvityksestä. – Näyttää siltä, että isännöinnin työmäärä ja vastuu ovat lisääntyneet merkittävästi enemmän kuin hallintokulujen nousu osoittaa. Työmäärä jatkaa kasvuaan vähintään samaa vauhtia myös ensi vuonna, joten isännöinnin hinnoissa on merkittävää nousupainetta, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä. Kokonaisuudessa hallintokulut ovat noin 15 prosenttia kiinteistön hoitokuluista. Hallintokuluissa

eniten ovat kasvaneet pankkikulut (+165 %) ja asiantuntijapalkkiot (+156 %). Asiantuntijapalkkiot koostuvat pääasiassa juristien käyttämisestä, mikä viittaa riitojen kasvuun taloyhtiöissä. Isännöintiliitto tilasi lokakuussa hallintokuluselvityksen tilintarkastus- ja neuvontapalveluja tarjoavalta BDO:lta. Mukana on 83 taloyhtiötä

42 isännöintiyrityksestä. Otokseen valittiin tyypillisiä taloyhtiöitä eri puolelta maata. Tulokset saatiin tutkimalla taloyhtiöiden tuloslaskelmia tai pääkirjoja tarkasteluvuosilta. Syyskuussa Isännöintiliitto selvitti alan työmäärän kehitystä edellisten ja tulevien 12 kuukauden aikana. Kyselyyn vastasi 243 isännöinnin ammattilaista.

Uusi merkki varoittaa katolta putoavasta lumesta Kansainväliseen turvallisuusmerkkien standardiin on lisätty katolta putoavasta lumesta varoittava merkki. Merkissä on keltaisella pohjalla musta ihmishahmo, talo ja hahmon päälle katolta putoavaa lunta. Merkin yhteyteen on lisättävä selittävä teksti viestin perillemenon varmistamiseksi. Varoitusmerkit ovat kolmion muotoisia. Kansainvälisen kaupan, liikenteen ja työvoiman liikkuvuuden jatkuva lisääntyminen on tehnyt kansainvälisesti standardisoiduista turvallisuusmerkeistä entistäkin tärkeämpiä. Turvallisuusmerkkien kokoamisen yhteen kansainväliseen standardiin toivotaan helpottavan turvallisuusohjeiden lukua maasta riippumatta ja vähentävän merkkikirjavuutta eri maissa.

4

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

Kansainvälisessä turvallisuusmerkkien standardissa ISO 7010 esitetään onnettomuuksien torjuntaa, palontorjuntaa, terveysvaaroja ja hätäpoistumista koskevat turvallisuusmerkit. Merkit on jaettu kielto-, määräys-, palotorjunta-, pelastus- ja varoitusmerkkeihin. Merkkejä voidaan käyttää, kun ihmisten turvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota. Merkkejä käytetään turvallisuusmerkkeinä muun muassa työpaikoilla ja julkisilla paikoilla, turvallisuusoppaissa ja -tiedotteissa, tuotemerkinnöissä ja poistumissuunnitelmissa. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on vahvistanut standardin ISO 7010 kansalliseksi standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 7010.


Teollisuuden jätelämmöstä energiaa kaukolämpöön

Korjausavustukset siirtyvät kunnilta ARAan vuoden 2017 alusta

Energiatehokkuus leikkaa päästöjä ja sähkölaskua sekä tarjoaa kilpailuedun. Teknologian tutkimuskeskus VTT kokosi uusia tapoja hillitä energiankulutusta. Teollisuuden ylilämpöä voidaan hyödyntää kaukolämpöverkostossa. Tämä vähentää keskitetyn lämmön tarvetta ja päästöjä merkittävästi.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan uuden korjausavustuslain myötä siirtyy korjausavustusten myöntäminen kunnista ARAan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Uudessa laissa myönnetään vain ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustusta, avustusta jälkiasennushissin rakentamiseen sekä esteettömyysavustusta. Avustusmuotojen määrä siis vähenee ja selkeytyy. Kyse ei ole ihan pienestä muutoksesta, sillä vuosittain käsitellään noin 4000 korjausavustushakemusta. Tämän lisäksi toimintaan sisältyy hakijoiden ohjausta ja neuvontaa. ARAn historiassa ei ole ollut aiemmin näin suurta määrä henkilöasiakkaita. Jotta neuvonta ja ohjaus varmistetaan, tarvitaan yhteistyötä sekä kuntien että kolmannen sektorin, erityisestä Vanhustyön keskusliiton kanssa.

Teollisuuden ja tutkimuksen asiantuntijat hakivat energiatehokkuudesta tulevaisuuden energiajärjestelmien visioita VTT:n johdolla. Painopiste oli lämmitysjärjestelmissä ja alueellisissa tarkasteluissa. Tutkimusohjelmassa tärkeään rooliin nousi kaukolämpö, koska se on Suomessa laajasti käytössä. Teollisuuden jätelämpö -skenaarion mukaan kaukolämmön energiatehokkuutta on mahdollisuus lisätä reilusti. Vaikka rakennuskannan energiatehokkuuden oletetaan paranevan, keskitetysti tuotetun lämmön tarvetta on mahdollista pienentää noin 30 prosenttia, kun 20– 25 prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan teollisuuden ylilämmöllä. Tämä pienentää päästöjä peräti 50 prosenttia. Skenaariolaskelmista jätelämmön hyödyntäminen pienensi päästöjä eniten. Kaukolämpöön kohdistuu tällä hetkellä myös runsaasti muutospaineita. Rakennukset muuttuvat tehokkaammiksi. Uusiutu-

van energian rooli on kasvussa, kuten aurinkoenergia ja erilaiset lämpöpumput, jotka ovat tulleet jäädäkseen. Tämän myötä kaukolämmön lämmitysveden lämpötilat laskevat ja järjestelmän tehokkuus paranee. Lämmitysmarkkinat ovat muuttumassa, kun eurooppalaiseen uuteen lainsäädäntöön on tullut uusia vaatimuksia, kuten lähes nollaenergiarakennukset. Markkinoille on tullut ja tulossa uusia toimijoita, jotka sekä kuluttavat että tuottavat energiaa. Tukholma on jo avannut kaukolämpöverkon tällaisille toimijoille. Se hyödyntää esimerkiksi kauppojen kylmälaitteiden tuottamaa lämpöä. Suomessa Jorvin sairaala Espoossa aloitti juuri ensimmäiset kokeilut. Datakeskukset ovat hyvin potentiaalisia kaukolämpöverkon kumppaneita. Niiden on poistettava liikalämpöä, joka voidaan ohjata kaukolämmön menovesiputkeen. Lisäksi hyötynä on datakeskuksen tuotannon tasaisuus, eikä niillä ole kausivaihtelua.

Korjausavustukset verkkoasiointiin Asiakaspalvelun parantamiseksi ARAssa otetaan käyttöön helmikuussa 2017 verkkoasiointi. Asiakas voi hakea korjausavustuksia digitaalisesti kirjautumalla ARAn verkkosivuilla verkkoasiointiin. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri määrä avustushakemuksia pystyttäisiin käsittelemään sähköisessä järjestelmässä, jolloin hakemusten käsittely nopeutuu ja asiakkaan mahdollisuus seurata hakemustaan paranee. Henkilöasiakkaat voivat edelleen jättää avustushakemuksensa paperisena. Myös avustusmääriin tulee muutoksia: vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustuksen enimmäisprosentti nousee 40 prosentista 50 prosenttiin, erityisestä syystä jopa 70 prosenttiin. Tämä on merkittävä muutos avustuksensaajalle, sillä usein avustuksen hakeminen on kaatunut siihen, että hakija ei pienituloisena ole voinut vastata suuresta omasta rahoitusosuudesta. Hissiavustusta voidaan myöntää enintään 45 prosenttia hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

5


Consti Yhtiรถt

6

Omakiinteistรถ Helsinki 1 | 2017


lll

Teksti: Emma Karki

Lisäkerrosrakentaminen lääkkeeksi pulaan tonttimaasta Asuintalon kasvattaminen korkeussuunnassa lisäkerroksella on mahdollista, muttei välttämättä taloudellisesti kannattavaa. Se voi kuitenkin olla ratkaisu asuntopulaan, jos kehitys kulkee suotuisaan suuntaan. Asuminen keskittyy Suomessa muutamaan muuttovirtaa houkuttelevaan suureen kaupunkiin, joista vielä aivan omaa lukuaan näyttelee pääkaupunkiseutu ja erityisesti Helsinki. Työpaikkojen ja palvelujen keskittyminen pienelle alueelle aiheuttaa jatkuvaa painetta asumisen hinnan nousuun, kun asuntoja havittelevia on enemmän kuin tarjolla olevia asuntoja. Ongelmaa ratkaistaan tälläkin hetkellä isoilla täydennysrakennushankkeilla, joista isompien joukossa ovat esimerkiksi Helsingissä Kalasataman ja Keski-Pasilan ja Tampereella Ranta-Tampellan uusien kaupunginosien rakennustyömaat. Vaikka isoistakin kaupungeista on tähän mennessä löytynyt tai pysty-

nyt infrastruktuuria uudistamalla luomaan tilaa jopa kokonaisille kaupunginosille, ei vajaakäytössä aiemmin ollutta maata ole käytettävissä loputtomiin. Valmista ratkaisua ei ole

Kun tonttimaasta on pulaa, on kaupungeissa ja rakennusliikkeissä alettu ajatella ylöspäin – kirjaimellisesti. Vanhan rakennuskannan peruskorjausbuumi on kestänyt jo reilun vuosikymmenen ja jatkuu vielä vähintään toisen samanlaisen. Tällä hetkellä korjausurakan alla alkavat olla 1960- ja 1970-lukujen talot. Tuohon aikaan asuintaloista harvoin rakennettiin yhtä korkeita kuin nykyään ja paljon on lähiöitä,

joissa suurin osa kerrostaloista on vain kolmekerroksisia. Osittain kolmekerroksisten talojen suosio selittyy sillä, että aikansa rakennusmääräysten mukaan vasta nelikerroksiseen taloon oli tehtävä hissi. Kun kaupungistuminen oli kiivasta, piti uutta saada tehtyä nopeasti ja halvalla. Nyt, kun samaan aikaan asuntokanta on peruskorjauksen tarpeessa ja uusista asunnoista on huutava pula, on peruskorjausten yhteyteen alettu toteuttaa lisärakennushankkeita kasvattamalla rakennuksen kokoa ylöspäin täydennysrakentamisen sijaan. Jo toteutuneita hankkeita on ympäri Suomen ja lisää suunnitellaan ja valmistuu erityisesti suuremmissa kaupungeissa. >>

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

7


100% taloyhtiöasiakkaista suosittelee!

Tiedätkö, missä kunnossa taloyhtiösi katto on? Tilaa ilmainen Kattokatselmus, se säästää aikaa ja rahaa.

20 000 100 %

toteutettua kattoremonttia aikataulussa taloyhtiöiden remonteissa

1

sopimus, tekijä, työkierros ja lasku

+

kestävimmät kattovarusteet

Paikalliset pojat!

Soita 019 211 7390

8

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

Lisäkerrosrakentaminen on kuitenkin ratkaisu, jossa jokainen kohde täytyy käsitellä täysin uniikkina yksilönä, jossa valmiita ratkaisuja ei ole ja joka kannattaa ajoittaa järkevästi. ARAn kehittämisjohtaja Vesä Ijäs huomauttaa, että lisäkerroksen rakentaminen kannattaa vain taloissa, joissa tehdään laajamittainen peruskorjaus joka tapauksessa. Joissain taloyhtiöissä lisäkerroksen rakentamista on harkittu myös peruskorjauksesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen, mutta Ijäs suhtautuisi tähän varauksella. – Tämän hetkisen tiedon valossa näyttäisi siltä, että vanhan talon purkaminen ja uuden rakentaminen tilalle voisi olla pitkällä tähtäimellä edullisempaa kuin lisäkerroksen rakentaminen, jos otetaan huomioon myös peruskorjaustarve tulevaisuudessa.


Consti Yhtiöt

Ei varmuutta taloudellisesta hyödystä

Ympäristöministeriön vuonna 2011 julkaisemassa raportissa tarkasteltiin lisäkerrosrakentamista kolmekerroksiseen taloon kahdella eri tavalla; rakentamalla yhden tuhannen kerrosneliön lisäkerroksen tai rakentamalla kaksi lisäkerrosta, joissa kussakin olisi tuhat kerrosneliötä. Raportissa kerrotaan, että pysäköinnin järjestäminen voi aiheuttaa yhtiölle huomattavia kustannuksia. Pysäköinnillä on merkittävä vaikutus kustannuksiin varsinkin silloin, kun vanhoja pysäköintipaikkoja joudutaan sijoittamaan paikoitushalliin. Lisäkerroksissa nettohyötyyn vaikuttaa oleellisesti myös hissien rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Ympäristöministeriön mukaan parhaisiin tuottoihin lisäkerrosrakenta-

misessa päästään, mitä suurempi lisäkerroksesta tulee, koska tällöin hissien rakentamisen aiheuttamat kustannukset saadaan jaettua suuremmalle neliömäärälle. Pääsääntöisesti Ympäristöministeriön selvityksen mukaan kuitenkin yhden lisäkerroksen rakentaminen on taloudellisesti kannattavaa vain, jos lisääntynyt pysäköinnin tarve voidaan toteuttaa ulkona maantasaisena ratkaisuna. Myös tontin omistussuhde vaikuttaa hankkeen taloudelliseen hyötyyn. Ympäristöministeriön laskelmien mukaan tuhannen ja kahdentuhannen kerrosneliön kohteissa nettohyöty voi olla suhteessa huomattavasti hyödyllisempää, jos talo sijaitsee vuokratontilla sen sijaan, että taloyhtiö omistaisi tontin. Projektissa on myös huomioita huoneistokohtaisten säilytystilojen, kuten vintti- ja kellarikomeroiden

riittävyys. Jos joudutaan rakentamaan uusia varastotiloja, hankkeen taloudellinen hyöty luonnollisestikin pienenee. – Korostan kuitenkin sitä, että on aina tarkasteltava tapauskohtaisesti, onko hanke järkevä. Perusrakennuksen kunto pitää selvittää perusteellisesti. Kiinteistön on oltava hyvässä kunnossa ja asianmukaisesti ylläpidetty, jotta lisäkerroksen rakentaminen voidaan toteuttaa, Ijäs huomauttaa. Onnistuneita esimerkkejä on jo

Lisäkerroksen rakentaminen tarkoittaa aina perusteellista saneerausta. Ijäs kertoo, että sellaista tilannetta, jossa talon katolle rakennetaan pelkästään uusi kerros, mutta muuta ei tehdä, ei ole olemassa. – Lisäkerrosrakentamisessa kohde

>>

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

9


www.lukkonikkari.com

Samaan aikaan, kun ” asunto-kanta on perus-

KABA EVOLO joustavin lukitusratkaisu taloyhtiöille ✆ 09 587 1532

Kauppalantie 14, 00320 Helsinki lukkonikkari@lukkonikkari.com

ATUT PATENTTISUOJ N 2033 EE OT VU AVAIMET

Huoneistoremontit Sisä- ja ulkomaalaukset. Tapetti- ja laattatyöt.

jukka.valimaa@hotmail.com www.javmaalausjasaneeraus.fi

Icopal – täyden palvelun kattohuolto palvelutarjontaamme kuuluvat mm. kausihuollot kattokuntotarkastukset korjaustyöt sammaleenpoistot kattoturvatarkastukset ja -asennukset lumenpudotukset

uusimmat palvelumme:

vuotojen sähköinen paikannus lämpövuotojen kartoitus polyurea ruiskupinnoitukset

Katso alueesi Icopal Katto Oy:n yhteystiedot nettisivuiltamme icopal.fi/huolto

10

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

korjauksen tarpeessa ja uusista asunnoista on huutava pula, on peruskorjausten yhteyteen alettu toteuttaa lisärakennushankkeita kasvattamalla rakennuksen kokoa ylöspäin täydennysrakentamisen sijaan.

saneerataan niin perusteellisesti, että paljoakaan ei jää jäljelle vanhasta talotekniikasta tai pinnoista. Käytännössä ainoa, mikä säilyy, on rakennuksen runko. Uusi vesikatto on luonnollisesti osa lisäkerrosrakennusprojektia ja jos hissi päätetään jatkaa lisäkerroksiin saakka, on myös sen uusiminen väistämättä edessä. Vaikka lisäkerrosrakentamisen taloudellinen kannattavuus on epävarmaa, isojakin projekteja toteutetaan parhaillaan. Tampereen keskustassa Hämeenpuiston reunassa rakennetaan kahta lisäkerrosta kokonaiseen kerrostalokortteliin. Kiinteistö on vanha Suomen Trikoon tehdaskiinteistö, joka on historiansa aikana kokenut monta muutosta. Myös tässä projektissa kohde saneerataan täysin ja osa siitä puretaan kokonaan pois ja tehdään uutta tilalle. Lisäkerrokset tehdään puuelementeistä. Myös ARA on teettänyt lisäkerrosrakennusurakan omaan kohteeseensa Hyvinkäälle. Aiemmin viisikerroksinen Hyvinkään Hakapaavo peruskorjattiin ja samalla siihen rakennettiin yksi lisäkerros. Asuntojen määrä kasvoi aiemmasta neljästäkymmenestä 64 asuntoon. Myös Hakapaavon rakennusmateriaalina oli puu. – Kun rakennustekniikka tässä jatkuvasti kehittyy, ja jos yrityksiä erikoistuu tähän aiheeseen, voi menetelmien kehityksen myötä lisäkerrosrakentamisesta tulla paljonkin järkevämpää kuin nyt. On kuitenkin hyvä muistaa, miten kahtia jakautunut Suomi on muuttovoiton ja -tappion suhteen. Syrjäisillä alueilla en näe tästä tulevan ikinä kannattavaa, kun taas erityisesti pääkaupunkiseudulla lisäkerrosrakentaminen voi olla hyvinkin houkutteleva vaihtoehto. l


Kattorakentamisen asiantuntija palveluksessasi! Meiltä saat avaimet käteen -periaatteella uudiskatot, pihakannet, kattoremontit, korjaukset sekä huollot: • bitumi-, pelti-, tiili- ja viherkatot • pihakansien rakentaminen • sokkelien vedeneristykset • kuntoarviot, kattohuollot ja pienkorjaukset.

Korjaamme, huollamme ja uudisrakennamme laadukkaat huopaja tiilikatteet sekä sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet. Lisää nettisivustoltamme www.helsinginkattopalvelu.fi

Pyydä tarjous!

Helsingin Kattopalvelu Oy Mikko Laurikainen puh. 040 537 3621 mikko@helsinginkattopalvelu.fi

KerabitPro Oy Vantaa | Puh. 010 851 1000 | info@kerabit.fi

ww w.kerabit.fi

HISSIT LIUKUPORTAAT JA -KÄYTÄVÄT AUTOMAATTIOVET

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Suomen Hissiurakointi on suomalainen perheyhtiö ja täyden palvelun hissitalo, joka toimii koko Suomen alueella. Huollamme ja modernisoimme vanhoja hissejä sekä asennamme uusia hissejä myös hissittömiin taloihin. Huollamme kaikki merkit ja mallit yli 30vuoden kokemuksella; hissit, liukuportaat ja automaattiovet.

MODERNISOINTI

ENNEN

Täyden palvelun hissitalo

JÄLKEEN

Ota yhteyttä ja kysy hisseistä sekä huoltopalveluista.

UUDET HISSIT

Suomen Hissiurakointi Oy Puhelin (09) 5306 0460 myynti@hissiurakointi.com www.hissiurakointi.com Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

11


© Jjayo | Dreamstime.com

12

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017


lll

Teksti: Emma Karki

Yhteisöllinen piha on taloyhtiön sydän Viihtyisän pihan rakentaminen ei välttämättä vaadi suurta budjettia, vaan alkuun pääsee jo pienelläkin panostuksella. Suunnitteluun kannattaa ottaa talonväen lisäksi mukaan myös ammattitaitoinen pihasuunnittelija.

Oma piha, jossa voi grillata, viettää aikaa ystävien kanssa, hoitaa istutuksia ja pitää kasvimaata ja josta saa kesäisin tuoreet salaatit, yrtit ja vihannekset ruoanlaittoa varten, on monen kerrostaloasujan unelma. Yhdelle unelman esteenä on taloudellinen tilanne, toinen taas ei halua omakotitalon mukanaan tuomaa vastuuta ja työläyttä ja kolmas haluaa asua alueella, jossa omakotitaloja ei ole. Oman pihan ilot varmasti maistuisivat monelle, mutta kerrostalojen pihat ovat valitettavan usein käyttämättömiä voimavaroja, jotka voisi hyödyntää talon asukkaiden yhteisinä olohuoneina. Toki osa pihoista on niin ahtaita, ettei sinne mahdu lakisääteisten pelastusteiden ja kaavassa määrättyjen parkkipaikkojen lisäksi mitään muuta,

mutta toisaalta monella pihalla tilaa riittäisi paljon muullekin. Leikin lisäksi aikuisten oleskelua

Maisemasuunnittelijat ry:n puheenjohtaja, hortonomi Eeva Blomberg kertoo, että monen talon pihalta löytyy lasten leikkipaikka, joka onkin usein kaavassa määrätty leikki- ja oleskelutila. – Kaavassa ei yleensä ole määritelty, mitä leikki- ja oleskelualueen tulisi sisältää, joten monessa taloyhtiöissä voisi lähteä liikkeelle leikkipaikan kunnostamisella ja muutostöillä. Monestihan ne keinut ja kiipeilytelineetkin seisovat käyttämättöminä pihan perällä. Blomberg korostaa, että pihaalueen suunnittelussa pitäisi

aina huomioida koko talon väki. Ahtaammissa pihasaneerauskohteissa se onnistuu helpoiten vähentämällä leikkiin varattua tilaa ja korvata se osittain kaikille sopivalla oleskelutilalla. Tilavammalle pihalle taas voi hyvin mahtua totutun kokoisen leikkialueen lisäksi myös oleskelutila. Viihtyisän oleskelun alkuun pääsee Blombergin mukaan todella pienin kustannuksin. Jo pelkästään penkit lisäävät paljon tunnetta, että tällä pihalla saa oleskella ja viihtyä. – Miten paljon kuuleekaan sitä, että eihän tässä meidän pihallamme kukaan vietä aikaa, että ei tähän mitään oleskelualuetta tarvita. No ei varmasti vietäkään, kun ei siellä ole edes mitään, missä istua! Etenkään vanhempi väki ei varmasti mene

nurmikolle syömään eväitä, vaan ne olosuhteet, joissa asukkaat viihtyvät, pitää luoda. Monessa taloyhtiössä pelätään oleskelutilan joko jäävän käyttämättä tai houkuttelevan paikalle ulkopuolisia. Blombergin mukaan molempiin ongelmiin toimii sama ratkaisu. Tilan sijoittelu vaikuttaa paljon siihen, kuka sitä käyttää. Jos oleskelutila on liian syrjässä, se saattaa houkutella ulkopuolisia kaljottelijoita, ja samalla se tuntuu asukkaista hankalasti sijoitellulta, jolloin koko tila todennäköisesti jää käyttämättä. Se ei myöskään saisi olla niin lähellä taloa, että joku asukkaista kokisi, että oleskelualue on tehty suoraan hänen ikkunansa alle. Oleskelutilan tulisi myös olla selkeästi kaikkien yhteistä tilaa, jonka käyttöä varten ei pitäisi >>

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

13


yli 10 vuoden Palvelemmeme uksella! kok

elu Oy v l a p o t a a aan Puunk

Vant

• PIHOJEN PUUNKAATO • ONGELMAPUIDEN KAATO • KANTOJYRSINTÄ • PENSASAITOJEN LEIKKUU

050 533 9159

veikko.jalava@vantaanpuunkaatopalvelu.com

www.vantaanpuunkaatopalvelu.com

Sekä erilaisia soratuotteita Soita! 09-276 8671 040 589 2375

-

joutua kyselemään avaimia keneltäkään. Blomberg sanookin, että hän on todennut erilaiset puoliavoimet ratkaisut kaikkein toimivimmiksi vaihtoehdoiksi. Katos suojaa niin sateelta kuin katseiltakin, eikä porottava aurinkokaan häiritse katoksen suojassa oleskelevaa. Grillauspaikasta talon yhteinen tila

Vaikka jo pelkkä oleskelualue lisää pihan viihtyisyyttä paljon, miksei kerrostalon pihassa voisi harrastaa ihan samoja asioita kuin omakotitalossakin? Grillausmahdollisuus on huomattu suosituksi niissä taloyhtiöissä, joissa sellainen jo on. Grillipaikkaa suunniteltaessa tietysti ensimmäinen huomioon otettava asia on paloturvallisuus: grillin etäisyydeksi rakennuksesta suositellaan kahdeksaa metriä ja ehdoton vähimmäisetäisyys on neljä metriä.

14

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

– Se kahdeksankin metriä on kuitenkin loppujen lopuksi melko lyhyt matka. Jos grillipaikan vaan saa vielä kauemmaksi, niin aina parempi, Blomberg muistuttaa. Kun paloturvallisuus on huomioitu, voi grillauspaikkaa suunniteltaessa toteuttaa omia mieltymyksiään melko hyvin. Mikään laki tai säädös ei esimerkiksi määrittele, tuleeko taloyhtiöiden grillauspaikalla käyttää tietynlaista grilliä, vaan sen voi valita asukkaiden mieltymysten mukaisesti. Kaasugrillin etu on helppo käytettävyys, mutta puu- tai hiiligrilli antaa ruoalle ominaismaun, josta kaasu-grilliä käyttäessä voi vain haaveilla. Oli taloyhtiön valinta kumpi tahansa, pitää niiden käytöstä olla selkeät ohjeet asukkaille. – Puugrillien ystäville tulee varmasti iloisena uutisena, että markkinoille on tullut valurautaisia puugrillejä, joita esimerkiksi Helsingin kau-


» Vihersuunnittelu » Viherrakentaminen » Viheralueiden hoito

0400 705 123, (09) 8364 4343, POSTI@ALLIUM.FI KYSY TARJOUS WWW.ALLIUM.FI

 Vaihtolavoja  Umpikontteja  Lumenajoa  Hiab-auto palvelua

punki on hankkinut puistoihin yhteiskäyttöön ja jotka kestävät hyvinä myös paljaan taivaan alla. Valurauta on materiaalina lyömätön, koska sen hieman suurempi hankintahinta maksaa itsensä takaisin vuosien mittaan, sillä valuraudasta valmistettu grilli on käytännössä ikuinen. Tavallisesti katoksessa olevassa puugrillissä on oltava savupiippu, jota pitkin savu kulkeutuu pois katoksesta. Blombergin mainitsemat valurautagrillit eivät kuitenkaan tarvitse katosta, joten savupiippua ei tarvita. Savun ja muiden katkujen vuoksi grillauspaikka tulee kuitenkin miettiä huolella ennen toteuttamista. Viherpeukaloille puuhaa viljelylaareilla

Kaikkia ei toki grillailu kiinnosta, mutta yhteisestä pihasta olisi silti mukava nauttia. Kaupunkiviljely on ollut jo pari vuotta trendi etenkin pää-

kaupunkiseudulla ja alkaa hiljalleen kasvattaa suosiotaan myös muualla Suomessa. Pienellekin tontille mahtuu viljelylaari tai pari, ja jos tilaa on enemmän tai vanhaa pensaikkoa ja puustoa ollaan valmiita korvaamaan uusilla, voi taloyhtiön pihalla kasvattaa marjapensaita ja hedelmäpuita aivan yhtä lailla kuin omakotitalotonteillakin. – Marjapensaissa on hyvä ottaa huomioon, että niitä on tarpeeksi. Jos yksi asukas kerää pihan ainoan pensaan kaikki marjat, muut asukkaat närkästyvät, ja ihan aiheesta. Pensaita kun on pihoilla muutenkin, niin voisiko vaikka harkita, että osa vanhoista pensaista korvattaisiin kokonaan syötäviä marjoja tuottavilla, Blomberg ehdottaa. Koko talven mehuja kaikille halukkaille kerrostalon pihan marjapensaista ei välttämättä saa keitettyä, mutta jos vanhan pensasaidan tai -ryhmän talon seinustalta korvaisi he-

 Mullan ja hiekan toimitusta  Kappaletavarakuljetusta  Loka-auto palvelua  Myös pikkulavat

Huoletta paras

Me pidämme talojen viestintäverkot kunnossa emmekä vain juokse vikojen perässä.

taloverkko@taloverkko.fi p. 010 548 2810

TALOYHTIÖN ANTENNI- JA TELEALAN AMMATTIPALVELUT

>>

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

15


KUN SÄÄSTÄT VETTÄ, SÄÄSTÄT MYÖS ENERGIAA

rukka- tai karviaispensailla, riittäisi siitä vitamiinirikasta naposteltavaa kaikille ja jotain saattaisi jäädä myös pakkaseen. – 1970-luvulla vielä oli melko yleistä, että kerrostalojen pihoille istutettiin omena- ja luumupuita, mutta 1990-luvulle tultaessa trendi näytti kaikonneen täysin. Nyt ehkä kiinnostusta on taas tullut lisää. Laariviljely on kasvattanut suosiotaan jo useamman vuoden. Jopa joissain puistoissa on nykyään yhteishoidossa ja -käytössä olevia viljelmiä, eikä kiinnostus näytä hiipuvan. Blomberg rohkaisee edes kokeilemaan: jos homma ei toimikaan, hukkaan ei ole mennyt kovinkaan suurta rahallista satsausta. Viljelylaatikon voi hyvin sijoittaa asfalttitai sorapinnalle, kunhan paikkaan paistaa aurinko. Kaikkien viherpeukaloiden sydän ei kuitenkaan syki hyötykasveille, mutta moni kaipaa kukkia elinympäristöönsä. Monessa taloyhtiössähän kukkapenkki toki on, mutta kun nurmikon hoidosta vastaa huoltoyhtiö, aiheuttaa se tiettyjä rajoituksia toteuttamiseen. Kun kukkapenkkiä hoitavat ihmiset, jotka nauttivat siitä, voi koko talon asukkaiden ilona olla todella näyttävät istutukset. Kukkapenkin sijoittelusta on silti aina hyvä sopia huoltoyhtiön kanssa. Valaistuksella säästöä ja viihtyisyyttä

HUONEISTOKOHTAINEN VEDENMITTAUSJÄRJESTELMÄ Verto on yli 30 vuoden kokemuksella Suomen johtava huoneistokohtaisten vedenmittausjärjestelmien valmistaja. Mittaustulos on luotettava, lukema etäluettava ja järjestelmä helppokäyttöinen. VertoLive on älykkyydessään ylivertainen käyttöliittymä täsmälliseen, huoneistokohtaiseen vedenkulutuksen seurantaan. Se toimii verkkoselaimessa, ilman erillisiä ohjelmia ja siirtää tiedot automaattisesti pilvipalveluun.

WWW.VERTO.FI

16

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

Vaikka pihalla olisi kuinka paljon istutuksia tai aktiviteetteja, huono valaistus on viihtyvyyden pahin vihollinen. – Heikko valaistus luo turvattomuuden tunnetta, kun taas sellaiset valonheittimen oloiset erittäin kirkkaat lamput tekevät pihasta ankean ja kolkon. Kun valaistus on kunnossa, on vähemmänkin varusteltu piha viihtyisä myös pimeän aikaan. Tälle vuosituhannelle tuotu valaistus myös pienentää huomattavasti taloyhtiön sähkönkulutusta pitkällä tähtäimellä. LED-valot kuluttavat sähkö vain murto-osan siitä, mitä vanha valaistusteknologia. Alkuinvestointi maksaa itsensä ajan saatossa takaisin. Haluttiin pihalle tehdä sitten iso tai pieni muutos, Blomberg korostaa, että asukkaat kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun. Tekemisen henki myös hälventää tiettyjä pelkoja, joita osalla ihmisistä on. – Lopputulos on aina sitä onnistuneempi, mitä enemmän se voidaan toteuttaa paikan lähtökohdat ja asukkaiden toiveet huomioiden. Yhdessä tekeminen myös lisää yhteisöllisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Nautitaan siis pihasta ja otetaan siitä enemmän irti! l


0400 369 330 | info@helsinginkiinteistopalvelu.fi

HELSINGIN KIINTEISTÖPALVELU OY Laadukasta, nopeaa ja henkilökohtaista kiinteistöpalvelua Helsingissä ja Vantaalla.

- KIINTEISTÖHUOLTO - SIIVOUSPALVELUT - PIHOJEN PESUT - LUMITYÖT - LUMENPUDOTUS

www.helsinginkiinteistopalvelu.fi

24 H -PÄIVYSTYS: 0400 870 081

Palvelua vuoden ympäri! KEVÄISIN JA KESÄISIN vaihdamme hiekat lasten hiekkalaatikoihin, toimitamme turvahiekat leikkikentille sekä noudamme kerätyt hiekoitussepelit. SYKSYISIN JA TALVISIN pidämme huolen, että hiekkasiiloista virtaa hiekoitussepeli. Meiltä saa myös kuorma-autoja ja pyöräkuormaajia lumenajoon. PIHAN KUNNOSTUSTÖITÄ VARTEN meiltä on saatavissa maa-aineksia sekä irtotavarana että k��tevissä suursäkeissä! MYÖS VAIHTOLAVOJA talkoo- ja rakennusjätteiden poisviemiseksi.

SEPELI.

Urpiaisentie 1 A, 01450 Vantaa puh: 0400 458 505, info@satusepeli.fi Katso lisää: www.sepeli.fi

IAKKAAT

UUDET AS

-10 %

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

17


Pixabay.com

lll

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Arvonnousua ja viihtyisää asumista Edustava aula sekä toimiva ja siisti porraskäytävä ovat taloyhtiön käyntikortti, johon kannattaa satsata. Ne lisäävät kiinteistön viihtyisyyttä ja viestivät niin asukkaille kuin vieraillekin, että taloyhtiötä arvostetaan ja siitä pidetään hyvää huolta.

Taloyhtiön yhteisissä, julkisissa tiloissa ei välttämättä viivytä pitkään, mutta niissä väistämättä kuljetaan päivässä useitakin kertoja. Hyvin suunnitellut ja ylläpidetyt aula ja porraskäytävä parantavatkin merkittävästi kiinteistön asumisviihtyvyyttä – ja

18

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

nostavat sen arvoa. – Porraskäytävät – aivan kuten piha-alueetkin – ovat taloyhtiöiden käyntikortti. Asukkailla on vahva side omaan kotiinsa. Yhteisiltä tiloilta toivotaan samoja asioita kuin omalta kodilta: niiden tulisi olla siistit ja

viihtyisät, jopa kodikkaat. Olisi ihanteellista, että asukas voisi ulko-oven avattuaan tuntea saapuneensa kotiin, toteaa sisustusarkkitehti SIO, muotoilun lehtori Annaleena Lahtinen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Kun asukkaat kokevat koko

taloyhtiön yhteiset tilat oman kotinsa jatkeeksi, he sitoutuvat myös pitämään niistä hyvää huolta yhteisvoimin. – Yhdessä toimien voidaan huolehtia siitä, että taloyhtiön piha-alueet ja yhteiset tilat pysyvät siisteinä ja viihtyisinä. Yh-


teisten tilojen kunnossapitoon sitoutuminen vahvistaa myös yhteisöllisyyden tunnetta taloyhtiön asukkaiden kesken. Lahtinen korostaa myös huoltoyhtiöiden tärkeää roolia taloyhtiön julkisten tilojen yleisilmeen ja viihtyvyyden ylläpidossa. Niiden tehtävänä on muun muassa huolehtia ulkoroskisten tyhjentämisestä, porraskäytävien ja ulkotilojen valaisimien toimivuudesta sekä yhteisten tilojen siivouksesta. Juuri jatkuva, tunnollisesti tehty huolenpito pidentää isompien ja hintavampien kunnostustarpeiden väliä rakennuksissa. Suunnittelussa huomioidaan myös arkkitehtuuri

Sisustusarkkitehdit suunnittelevat tyypillisesti sisätilojen peruskorjauksia ja käyttötarkoituksen muutoksia sekä julkisissa että yksityisissä hankkeissa. Taloyhtiön julkisia tiloja kunnostettaessa ammattitaitoinen sisustusarkkitehti pystyykin huomioimaan tasapuolisesti sekä kiinteistön käytännön toimivuuden että sen tunnelman. – Sisustusarkkitehdilla on herkkyys tunnistaa rakennuksen toimivuuteen ja tunnelmaan liittyvät vahvuudet ja heikkoudet. Ammattitaitoinen suunnittelija tekee parhaansa saadakseen tiloista toimivat, mutta myös viihtyisät, kuvailee Lahtinen. Esimerkiksi taloyhtiön aulassa ja porraskäytävässä värivalintojen tulisi Lahtisen mukaan olla ennen kaikkea sellaiset, ettei niissä näy lika helposti. Porraskäytävien seinät saavat helposti osumia kengistä, lasten rattaista, rollaattoreista, pyörätuoleista sekä muuttojen aikana kalusteista. Niiden jälkien korjaaminen voikin olla taloyhtiölle harmillisen usein toistuva ja ylimääräinen kustannuserä. – Mielestäni taloyhtiön porraskäytävien ja muiden yhteis-

ten tilojen tulisi olla myös kiinnostavat. Valkoiseksi maalatut ja tyhjäksi jätetyt seinät voivat tuntua asukkaiden mielestä kolkoilta ja ankeilta. Valkoinen väri myös likaantuu herkästi, hän huomauttaa. Porraskäytävissä käytettävien materiaalien tulisi olla myös sellaiset, että käytävässä ei kaiu, ja että esimerkiksi ovien sulkemiset eivät kuulu häiritsevästi. – Ihmisten askeleita ja puhetta, lasten itkua ja muita elämisen ääniä vaimentavat pehmeät, huokoiset materiaalit. Katto- ja seinäpinnoissa tulisikin käyttää akustoivia materiaaleja. Väri- ja pintamateriaaleja valitessa pätevä suunnittelija osaa huomioida myös kiinteistön rakennusajankohdan ja -tyylin ja tehdä korjaussuunnitelmat alkuperäiseen ilmeeseen ja tunnelmaan sopivaksi. Niin ikään toimimattomaan akustiikkaan tai valaistukseen liittyvien korjaustoimenpiteiden tulisi olla rakennuksen arkkitehtuuriin sopivia. Ikä tuo kunnostustarpeita yhteisiin tiloihin

Julkisivun kunnon ja ulkoasun merkitys kiinteistön arvolle ja sen elinkaarelle on havaittu jo useissa taloyhtiöissä. Rakennusten julkisivujen kunnosta huolehditaan jo siksi, etteivät erilaiset sääolosuhteet pääsisi vaurioittamaan pintamateriaaleja ja mahdollisesti jopa rakenteita. Ikkunoiden kunnolla on puolestaan merkitystä kiinteistön energiankulutuksen ja sisätilojen vetoisuuden tunteen kannalta. Niiden lisäksi kuitenkin myös kiinteistön sisäpuolella olevilla julkisilla tiloilla on suuri rooli siinä, millaisena taloyhtiö koetaan. – Aivan kuten julkisivut ja piha-alueetkin, myös porraskäytävät kertovat siitä, miten hyvin taloyhtiöstä huolehditaan, toteaa Lahtinen. Lisähaastetta taloyhtiön au>>

L

- neloset

paremman palvelun putkiliike

puh. 010 320 4330 www.lvineloset.fi

Linjasaneeraukset Kaukolämpötyöt | Rakennuspalvelut Jäähdytystyöt | Ilmastointityöt 24h putkihuolto

Monipuolinen siivousyritys Helsingissä Meiltä hoituvat muun muassa: » Porrassiivoukset » Ikkunoiden pesu » Vahanpoisto ja vahaus » Höyrypesut sekä muut erikoispuhditukset Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä!

✆ 029 170 0510

Mekaanikonkatu 3 A, 00880 HELSINKI Puh. 029 170 0510 tehopro@tehopro.fi www.tehopro.fi

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

19


Hyvin suunnitellut ja ylläpidetyt aula ja porraskäytävä parantavatkin merkittävästi kiinteistön asumisviihtyvyyttä – ja nostavat sen arvoa.

Sadevesijärjestelmät Tikkaat ja kattoturvatuotteet • Huoltopalvelut Toimitamme taloyhtiöösi tasokkaimmat kattotuotteet 30 vuoden kokemuksella. Tuotteemme tulevat suoraan tehtaaltamme, asentajina omat FI-sertifioidut peltisepät, ainoana Suomessa.

•Asennustakuu 5 vuotta • Valtakunnallinen palveluverkosto

Soita

019 211 7390

PUHKIRUOSTUMATTOMUUS-

TAKUU

sadevesijärjestelmän alumiinimateriaalilla

vesivek.fi 20

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

Vesivek_90x270_300dpi.indd 1

20.12.2016 8.46

lan ja porraskäytävän kunnostamiseen voivat aiheuttaa rakennuksen korkea ikä tai poikkeuksellisen omaleimainen tyyli, jotka saattavat rajoittaa mahdollisia ratkaisuja merkittävästi. Sisustusarkkitehdit tuntevat kuitenkin eri rakennusvuosikymmeninä yleisemmin käytetyt väri- ja materiaalipaletit ja osaavat tehdä sellaiset korjausrakennussuunnitelmat, jotka kunnioittavat rakennuksen henkeä. Vanhojen, niin sanottujen arvokiinteistöjen kunnostaminen voi silti edellyttää sisustusarkkitehdiltäkin vielä erikoisosaamista, varsinkin jos kyseessä on suojeltu kohde. – Vanhojen, suojeltujen arvokiinteistöjen korjaustöitä valvovat eri viranomaiset. Niiden korjaussuunnittelu vaatii erityistä tietotaitoa, joten kokemus on tietysti suunnittelijalle eduksi. Vanhojen arvokiinteistöjen porraskäytävät voivat olla suojeltuja, joten niiden kunnostussuunnitelmiin tarvitaan lausunto museovirastolta. Toisaalta iän ja asukkaiden muuttuvien tarpeiden myötä niissäkin voi esiintyä jo kirjavasti erilaisia kunnostustarpeita, jotka taloyhtiön on voitava huomioida, kertoo Lahtinen. – Kunnostustarpeita voi tulla vastaan monesta syystä. Ta-

loyhtiö voi esimerkiksi päättää rakentaa hissin rakennukseen, jossa sitä ei ole entuudestaan ollut. Hissin rakentaminen tuo mukanaan monenlaisia haasteita muun muassa tilankäyttöön liittyen, hän lisää. Kunnostustarpeita voi ilmetä esimerkiksi silloin, kun porraskäytävän akustiikkaa tai valaistusta halutaan parantaa asuinviihtyvyyden lisäämiseksi tai materiaalit ovat huonossa kunnossa ja kaipaavat kunnostusta. Samassa yhteydessä voidaan yleensä arvioida myös porraskäytävien väritystä, jos se koetaan liian tummaksi tai vanhanaikaiseksi. Viihtyisyyttä voidaan lisätä myös pienilläkeinoilla

Hyvin suunnitellun kunnostuksen ja säännöllisen ylläpidon lisäksi taloyhtiö voi kohentaa ilmettään myös kevyemmillä toimenpiteillä. Mikäli aulaan tai porraskäytävään tulee runsaasti luonnonvaloa, voi niiden viihtyisyyttä lisätä helposti esimerkiksi viherkasveilla. – Tämä edellyttää toimivaa systeemiä kastelun ja mullanvaihdon osalta. Viherkasvit ilahduttavat yleensä kaikkia asukkaita eivätkä ne aiheuta vastustusta, mainitsee Lahtinen.


Pixabay.com

Myös seinä- tai kattomaalaukset ovat mahdollinen tapa tuoda taidetta porraskäytäviin ja parantaa niiden yleisilmettä. Ne ovat kuitenkin taloudellisena satsauksena yleensä huomattavia, eivätkä siksi vielä kovin yleisiä. Edullisempi vaihtoehto viihtyisyyden lisäämiseksi toiminnallisuuden ohella voisikin Lahtisen mukaan olla yhteisten tilojen valaistukseen panostaminen. – Porraskäytävissä voisi luoda kiinnostavan tunnelman valaistuksella. Taloyhtiöiden porraskäytävien sekä muiden yhteisten tilojen valaistuksen tulisi ylipäätään olla riittävän tehokas, jotta myös ikäihmiset näkevät hyvin. Valaistus ei kuitenkaan saisi olla liian kirkas tai aiheuttaa häikäisyä. Lisäksi valaisinten tulee olla sellaiset ja sijoitettu niin, etteivät

ne saa kolhuja esimerkiksi muuttojen yhteydessä. Erilaisten somisteiden kohdalla Lahtinen kehottaa taloyhtiöitä olemaan varovainen, sillä ne voivat ärsyttää ja houkuttaa pahimmillaan ilkivaltaan. Lisäksi hän muistuttaa, että paloturvallisuussyistä aulassa tai porraskäytävillä ei saisi säilyttää irtotavaroita tai lastenrattaita. – On kuitenkin hienoa, jos taloyhtiössä löytyy joustoa lyhytaikaisten erikoistilanteiden kohdalla. Vierailin joulun alla kerrostalossa, jossa porraskäytävään oli tuotu joulukuusi ja eri kerrosten seiniin oli kiinnitetty kartongista leikattuja tonttuja ja muita joulukoristeita. Minulle tuli tunne, että taloyhtiön asukkaat viihtyvät aidosti talossaan. l

Moneks-Siivous Oy

Moneks Meistä on moneksi.

SOITA 040 737 1339 Horsmakuja 8 A 2, 01300 VANTAA www.moneks.fi

Palvelumme: Sopimussiivous • toimistoissa • porraskohteissa • kiinteistöissä • halleissa • asunnoissa Rakennussiivous Ikkunanpesut Muuttosiivoukset

Pidämme taloyhtiöt siisteinä! Siivoamme satoja asunto-osakeyhtiöitä pääkaupunkiseudulla! Taloyhtiöiden puhtaanapitoon kuuluu monenlaisia tilakokonaisuuksia aina saunaosastoista kattoterasseihin ja uima-allasosastoista perinteisiin rappukäytäviin. Näiden tilojen puhtaanapito on ehdottoman tärkeää tilojen käyttömukavuuden säilyttämiseksi. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

21


Dreamstime.com

lll

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Lasitettu parveke hyödyttää koko kiinteistöä Parvekelasitus lisää asumismukavuutta, mutta suojaa myös kiinteistön rakennetta ja säästää energiaa. Kun taloyhtiö vastaa koko kiinteistön parvekkeiden lasittamisesta, on vastuunjako niiden ylläpidon suhteen selkeä ja hyötymahdollisuudet mahdollisimman suuret.

22

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017


Lumon

Lumon

Lumon

Lasituksen ansiosta parveke ” voidaan ottaa käyttöön aikaisemmin keväällä ja jatkaa siellä oleskelua pidemmälle syksyyn.

Parveke voi olla parhaimmillaan ylimääräinen huone, joka tuo ahtaaseen asuntoon lisää kaivattua tilaa viihtymiseen. Etenkin sääolosuhteet rajoittavat kuitenkin sen käyttöä ja varustelua tuntuvasti. Talven lumilla ja pakkasilla parvekkeella oleskelu houkuttelee tuskin ketään, jonka lisäksi muina vuodenaikoina suojaa tarvitaan niin sateelta, tuulelta, pölyltä, melulta kuin auringoltakin. Parvekelasituksella voidaan samalla kertaa laajentaa parvekkeen käyttömahdollisuuksia ja pidentää sen käyttöaikaa – sekä säästää energiaa. Myös remonttivälit pitenevät, kun lasitus suojaa parvekkeen pintoja. Parvekkeiden lasittaminen al-

koi Suomessa 1980-luvulla ja yleistyi 1990-luvun aikana. Nykyään parvekelasit asennetaan jo pääsääntöisesti kaikkiin uusiin rakennuksiin ja myös suureen osaan korjauskohteista. Lukumäärällisesti tämä tarkoittaa noin 500 000 lasitettua parveketta. Arviolta jo noin 70 prosenttia Suomen asuntokohtaisista parvekkeista on siis lasitettuja. – Käytännössä ihmiset alkoivat lasittaa parvekkeita, jotta saisivat niiden asumiseen liittyvät hyödyt paremmin käyttöön ja pidemmäksi aikaa vuodessa. Parvekkeet pystytään myös kalustamaan paremmin, kun kalusteet ovat suojassa säältä ja säilyvät siten parempana, kertoo

tohtorikoulutettava Kimmo Hilliaho Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan laitokselta. Lasituksen ansiosta parveke voidaan ottaa käyttöön aikaisemmin keväällä ja jatkaa siellä oleskelua pidemmälle syksyyn. Hyötyjen lisäksi parvekelasituksen mahdollisista haitoista on Hilliahon mukaan puhuttu kuitenkin vähänlaisesti. Esimerkiksi keskikesän helteissä parvekelasitus voi tehdä parvekkeesta tukalan kuuman pitkälle iltaan asti. Ongelmaan on kuitenkin saatavilla valmis ratkaisu. – Kuumentumista voidaan hallita laittamalla parvekkeelle aurinkosuojaverhot. Lasituksia voi myös aukaista, ja kun tuule-

tuksen lisäksi lasketaan verhot alas, saadaan parvekkeelle viihtyisä ilmasto. Aurinkosuojaverhot estävät häikäisyn ja viilentävät parveketta huomattavasti. Energiansäästöä ja suojaa rakenteille

Asumismukavuuden lisäksi parvekelasitus vaikuttaa myös kiinteistön rakenteiden kuntoon ja voi jossain tapauksissa myös säästää energiaa. – Vanhassa rakennuskannassa, jossa on koneellinen poistoilmanvaihto ja korvausilma tulee parvekkeen kautta, hyöty on selkeästi osoitettavissa. Hyviä kohteita lasittamisen kannalta ovat juuri sellaiset vanhat kiinteistöt, >>

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

23


joissa on kohtuullisen heikko lämmöneristystaso seinissä, ikkunoissa ja ovissa. Uudiskohteessa, jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja korvausilma ei tule suoraan olohuoneeseen, ei voida suoraan hyödyntää parvekeilman esilämmittävää vaikutusta, havainnollistaa Hilliaho. Koska uudiskohteiden lämmöneristystaso on jo valmiiksi hyvä, parvekelasituksilla onkin sen osalta suurin hyötypotentiaali 60–70-luvun rakennuksissa. Parvekelasitus parantaa kuitenkin lisäksi myös parvekkeen ja asunnon äänieristystä. Parempaa äänieristävyyttä osataan vaatia jo varsinkin vilkkaiden teiden varsilla. – Ensin ihmiset halusivat vain parantaa oman asumisensa laatua lasittamalla parvekkeensa, ja vasta sitten huomattiin, että parvekelasitus säästää myös rakenteita ja energiaa. Ja nyt viime aikoina on ryhdytty puhumaan lisäksi lasituksen ääneneristävyydestä, toteaa Hilliaho. Asukkaatkin osaavat jo vaatia parvekkeen lasittamista juuri kasvavan käyttömukavuuden vuoksi. Parvekelasituksen merkitys parvekkeiden rakenteellisessa suojaamisessa on kuitenkin jo niin suuri, että useat kiinteistöyhtiöt asentavat lasitukset jo lähtökohtaisesti varsinkin uudisrakentamisen, mutta myös suurempien korjausten yhteydessä. Vanha, lasittamaton parveke kestää yleisesti noin 35 vuotta, mutta tutkimuksen mukaan uusi, lasitettu parveke jo vähintään 60 vuotta. Parvekelasit tuovatkin vanhalle parvekkeelle lisää käyttöikää varsinkin yhdistettynä laajamittaiseen korjaukseen. Ne suojaavat ennen kaikkea parvekkeen sisäpuolisia, mutta myös ulkopuolisia rakenteita. – Tekniikan tohtori Jussi Mattila totesi jo 90-luvulla väitöskirjassaan, kuinka

24

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

muutaman vuoden käyttökokemuksen jälkeen huomattiin, että rakenteet säilyvät paremmassa kunnossa parvekelasituksen avulla. Hän lähti tutkimaan, miten parvekelasitus vaikuttaa korroosion etenemiseen. Yksi syy on se, että lasitus estää suurimmaksi osaksi sadeveden pääsyn suoraan parvekkeelle. Tämä myös pienentää parvekkeen jäätymis- ja sulamisrasitusta ja edistää sen kuivumiskykyä, koska lasitus nostaa parvekkeen lämpötilaa vuositasolla noin 1,5–2,5 astetta. Parvekelasitus parantaa parvekkeen sääsuojausta merkittävästi, muttei kuitenkaan korvaa toimivaa vedenpoistojärjestelmää. Parvekkeiden korjaamisen yhteydessä parvekkeet tulisikin lasittaa mahdollisimman pian, jolloin korjaamisesta saadaan paras hyöty käyttöikää pidentävänä toimenpiteenä. Kehitystä materiaaleissa ja mekanismeissa

Sekä parvekelasitusten lasit että niiden mekanismit ovat kehittyneet huomattavasti sitten 80- ja 90-luvun, jolloin ne yleistyivät Suomessa. Nykyään niissä käytetty lasi on paksumpaa ja kestävämpää, ja mekanismit käyttäjäystävällisempiä ja siten myös pitkäikäisempiä. – Lasitukset ovat parantuneet huomattavasti. Kaikilla valmistajilla mallit ovat kehittyneet ja esimerkiksi Lumonilla on menossa jo viides parvekelasituote, huomauttaa Hilliaho. Alan kehittyessä myös vaatimuksia on Hilliahon mukaan tullut kuitenkin lisää. Vanhoja kevytrakenteisia parvekekaiteita ei ollut alun perin suunniteltukaan siihen, että niitä lasitettaisiin. – Esimerkiksi 80-luvun kerrostalon kaiderakenteita ei suunniteltu laseja varten, koska ne yleistyivät vasta


noin vuodesta 1985 alkaen. Rakentamiseen on kuitenkin ajan myötä luotu parvekkeita koskevia vaatimuksia, jotka huomioivat myös lasituksen. Kevytkaiteisiin parvekkeisiin asennettiinkin aiemmin pystytolpallisia parvekelasituksia, joissa lasit kiinnitettiin erillisiin alumiinitolppiin. Valmistajilta on kuitenkin tullut viime vuosina myös pystytolpattomia malleja, joissa lasitus asennetaan tukemalla se seinään. – Nykyiseen arkkitehtoniseen trendiin kuuluu se, että halutaan aineettoman näköinen julkisivu. Lasia ja alumiinia on yhä, mutta tuotteet ovat muotoilultaan sirompia ja avautumismekanismeja on päivitetty. Uudet tuotteet on myös huoltovapaampia. Esimerkiksi avautumismekanismit ovat kehittyneet helpommin käsiteltäviksi ja voidaan jo usein avata yhdellä kädellä, mikä osaltaan vähentää myös parvekelasituksen huoltotarvetta. Yhteishankintana lasitusten hyödyt kasvavat

Kun koko kerrostalon parvekkeet lasitetaan samalla kertaa yhteishankintana, taloyhtiö saa niihin usein tuntuvia määräalennuksia kuluttajahintoihin verrattuna ja voi vastata myös niiden ylläpidosta. Parvekelasituksista saadaankin kiinteistön kannalta suurimmat hyödyt, kun kaikki

parvekkeet lasitetaan samalla kertaa. – Jos lasituksia laitetaan yksitellen, ja kiinteistöön jää parvekelinja, jota ei lasiteta, sekin voi riittää laukaisemaan korjaustarpeen. Näin lasituksilla ei saavuteta kaikkia hyötyjä. Parvekeremonttien yhteydessä ei kuitenkaan sitten korjata vain yhtä huonoa linjaa, vaan kaikki kerralla, kertoo Hilliaho. Kun parvekelasitukset asennetaan joka huoneistoon esimerkiksi remontin yhteydessä ja kiinteistön lämmitysjärjestelmä säädetään samalla sen mukaisesti, voidaan niistä saatava energiansäästö hyödyntää tehokkaimmin. Yksittäiseen asuntoon asennettuna parvekelasien hyöty realisoituu kiinteistön kannalta vain kyseisen asunnon hieman korkeampana sisälämpötilana eikä energiansäästönä. – Lisäksi kun lasitukset ovat taloyhtiön vastuulla, niiden huolto ja kunnossapito on helpompi hoitaa taloyhtiön puolesta. Käyttöturvallisuudenkin vuoksi parvekelasitukset tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin. Mikään muukaan ei pysy hyvänä ilman säännöllistä huoltoa ja kunnossapitoa, Hilliaho muistuttaa. Säännöllisellä huollolla parvekelasitukselle saa useita vuosia lisää käyttöikää, kun taas huoltamattomana se voi olla hankala käyttää tai jopa turvallisuusriski. Esimerkiksi Lumon ilmoittaa parvekelasien lasken-

nalliseksi iäksi huollettuna 25– 30 vuotta ja suosittelee, että ensimmäinen huolto tehtäisiin 5–7 vuotta asennuksen jälkeen. Ensihuollon jälkeen huoltoväliksi suositellaan viittä vuotta. – Peruselementit lasi ja alumiini ovat todella pitkäikäisiä. Vaikka valmistajat antavat yleensä parvekelaseille noin 25 vuotta käyttöikää, ovat niistä ensimmäiset Suomessa jo 35 vuotta van-

hoja. Niille tarjotaan myös huoltopalveluita ja uusitaan etenkin avausmekanismeja ja muoviosia. Jos jokin niissä vanhenee, niin se on juuri mekanismit, huomauttaa Hilliaho. Hyvissä olosuhteissa parvekelasit mekanismeineen voivat kuitenkin kestää pitkään aivan perushuollon voimin, ja näin niistä saadaan iloa ja hyötyä useiksi vuosiksi. l

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

25


IKKUNAHUOLTO Vahvaa ikkunahuollon ammattitaitoa jo 25 vuotta Ikkunahuolto Oy Karttunen perustettiin vuonna 1992 lähinnä ikkunanpesutöitä varten. Asiakkaiden toiveiden myötä palvelu on vuosien varrella kehittynyt kattamaan laajasti erikoissiivouspalveluita ja ikkunoiden huoltotöitä. Yrityksen osaava henkilökunta tekee työnsä ja palvelee asiakkaansa aina parhaalla mahdollisella ammattitaidolla ja sovituista aikatauluista kiinni pitäen.

PALVELUT TALOYHTIÖILLE: • • • • • •

Ikkunoiden pesut Ikkunoiden tiivistykset Ikkunoiden huoltotyöt Parvekelasien pesut Portaiden ylläpitosiivous Portaiden peruspesut

• Lumenpudotukset • Rännien puhdistukset Muista palveluista löydät lisätietoa osoitteesta www.ikkunahuolto.fi

Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä taloyhtiöllenne sopiva palvelu tai palvelupaketti!

Puh. 0400 665 838 | www.ikkunahuolto.fi joni.laitinen@ikkunahuolto.fi | Linnanpajantie 24, 00950 Helsinki 26

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017


ILMOITUS Ennen:

Jälkeen:

Kestävät ja tyylikkäät parvekeratkaisut Balco on erikoistunut suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia parvekeratkaisuja. Noin neljäkymmentä patenttia koskien pieniä parvekerakentamisen yksityiskohtia parantavat huomattavasti koko suurta kokonaisuutta ja antavat Balcon parvekejärjestelmille ainutlaatuisia etuja.

Balco on juuriltaan ruotsalainen, vuonna 1987 perustettu yritys, joka toimii tällä hetkellä useassa Euroopan maassa. Parvekerakentamisen markkinajohtajalla on vahvat perinteet parvekkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Parvekkeiden kokonaan uusiminen ja parvekelasitus ovat kannattavia investointeja monesta syystä. Meluhaitat vähenevät ja turvallisuus paranee, kun parvekkeella on Balcon toteuttama tyylikäs lasitus. Myös energiankulutus pienenee parvekelasien ansiosta, joten säästöjä syntyy koko taloyhtiölle. Kun katupöly ja liikennesaasteet pysyvät lasien ansiosta ulkopuolella, huoneiston sisäilma säilyy parempana. Lasitetusta parvekkeesta saa myös näppärän lisähuoneen. Kaiken kaikkiaan Balcon parveke- ja lasitusjärjestelmä on investointi, joka tekee asumisympäristöstä houkuttelevamman.

Architectural Advisor ja avaimet käteen Balcon lasitetut parvekejärjestelmät ja -ratkaisut tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia koskien muotoilua, vedenpoistoa, laseja, vä-

rejä ja materiaaleja. Avaimet käteen -palvelu parvekkeiden uusinnassa ja lasituksessa käsittää kaiken suunnittelusta toteutukseen, sekä takaa erinomaisen lopputuloksen ja korkean asiakastyytyväisyyden. Balco myös kokoaa kaikki tiedot, laskelmat ja huomioon otettavat yksityiskohdat rakennuslupia ja muita tarvittavia esityksiä varten. Balcossa työskentelee kokopäivätoiminen Architectural Advisor, joka toimii arkkitehdin, projektivetäjän, myyjän ja asiakkaan välisenä linkkinä. Sen lisäksi, että Architectural Advisor tuntee kaikki Balco-järjestelmät läpikotaisin, hän voi avustaa ajankohtaisissa projekteissa tarpeen vaatiessa 3Dvisualisoinneilla. Vuosien kehitystyön tuloksena on syntynyt myös monta ainutlaatuista patenttia. Erinomaisena esimerkkinä tästä toimii muun muassa Balco Cleanline -ratkaisu. Patentin ansiosta vesi valuu alumiinirakenteen kanavia pitkin maahan pitäen julkisivun puhtaana, vapaana rumista vesiraidoista. Kun valitset Balcon yhteistyökumppaniksesi, saat patentoituja ratkaisuja mahdollistamaan parhaan mahdollisen parveke-elämän.

Balcon parvekejärjestelmille myönnetyt sertifikaatit kertovat selväsanaisesti tunnustetusta laadusta ja vastuunkantamisesta. ISO 9001 -sertifikaatti osoittaa, että tuote ja palvelu on laatuvarmistettu, ja ISO 14001-standardi viestii siitä, että Balcon tuotanto on ympäristöystävällistä. Lisäksi Pohjoismaisen parvekeyhdistyksen jäsenenä Balco on sitoutunut noudattamaan yhdistyksen ohjeita parvekkeiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.

raimo.tuominen@balco.fi puh. +358 40 728 9938 anssi.aaltonen@balco.fi puh. +358 45 668 6424 www.balco.fi

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

27


Pixabay.com

lll

Teksti: Heidi Häyrynen

Palveluiden hankinta haltuun Taloyhtiön palveluita hankkiessa tärkeintä on olla selvillä siitä, minkälaisia palveluja taloyhtiössä tarvitaan ja mitä ollaan tilaamassa.

28

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017


Asunto-osakeyhtiölain mukaan hallituksen tehtävänä on vastata taloyhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukselle kuuluu myös yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta. Välttämättömien palveluiden hankinnalle ei ole kuitenkaan annettu laissa tarkkoja ohjeita vaan käytäntö riippuu taloyhtiöstä. – Hallitus voi itse kilpailuttaa tai antaa isännöintisopimuksessa palveluiden kilpailuttamisen isännöitsijöille ja tarkkailla, että annettuja mandaatteja noudatetaan, kertoo Suomen Kiinteistöliiton päälakimies Jenni Hupli. Tavanomaista on, että hallitus antaa palveluiden kilpailutuksen isännöitsijän vastuulle, mutta lopullinen valinta tapahtuu hallituksen päätöksin. Taloyhtiön etu ratkaisee

Taloyhtiön palveluita hankittaessa on oltava perillä siitä, minkälaisia palveluja taloyhtiö tarvitsee ja minkälaista palvelutasoa voi kilpailutuksessa vaatia. Usein palvelujen hankinnassa turvaudutaan kilpailutukseen. Markkinoiden tarjonnan voi tarkistaa muutaman vuoden määräajoin. Yhtiön johdon on kuitenkin mietittävä tässä ennen kaikkea taloyhtiön etua. – Yksi sen osa-alue on, että kiinteistönpito on suunniteltu tavoitetasolla kiinteistöstrategiassa, ja että se on hankittu kilpailukykyisin hinnoin. Yhtiön edun turvaamisen ja toteutumisen yksi näyttö on se, että kilpailutetaan. Se ei ole kuitenkaan itseisarvo. – Kilpailutus ei ole välttämättä järkevää, jos alueella on vain muutama alan toimija, jonka tarjoaman palvelun laatu ja hintataso tiedetään jo ennen kilpailutusta, ja on saatu muitakin tarjouksia. Jos nykyiseen palvelun

tarjoajaan on valtaisaa tyytyväisyyttä, ei välttämättä kannata juosta halvimman hinnan perässä. Myös laadulle pitää antaa merkitystä. Palveluiden hankintaan vaikuttavat yhtiökokouksen vahvistaman talousarvion puitteet. Talousarviossa määritellään euromääräisellä tasolla muun muassa hallintoon, huoltoon ja kiinteistönpitoon liittyvät kulut. Vahvistetun talousarvion puitteissa hallituksella ja isännöitsijällä on omien tehtäviensä mukaisia mandaatteja, joilla he edistävät kiinteistön pitoa.

Sähköpuoti Oy •

SÄHKÖURAKOINTI JA ASENNUKSET Korjausrakentaminen • Talotekniikan ja laitteiden huollot • Sähkölaitteiden huolto ja korjaukset • Ilmastointi • Sähkötyöt • Valaisinkorjaukset

✆ (09) 2534 0100 | Linnanpajantie 7, Helsinki | www.sahkopuoti.net

Prine Palvelut Oy KOKONAISVALTAISIA SIIVOUSPALVELUJA

Isännöitsijän rooli tärkein

Ammattitaitoisen isännöitsijän valitseminen on hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä. Isännöitsijän vastuulla on hallituksen ja yhtiökokouksen päätösten toimeenpano ja päivittäisestä hallinnosta huolehtiminen hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi isännöitsijä huolehtii yhtiön kirjanpidon asianmukaisesta järjestämisestä. Kiinteistön isännöinnin tuleekin olla osaavissa käsissä. – Hallituksen henkilökohtaisten vastuiden kannalta tärkein hankinta-asia on isännöintipalvelu. Ammattitaitoinen ja laadukas isännöitsijä tukee hallitustyöskentelyä, Hupli toteaa. Isännöintipalvelu valitaan taloyhtiöön tarjouspyyntöjen kautta. Tarjouspyyntöön määritellään palvelulle selkeät valintakriteerit, että saadaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Valintakriteerien tulee perustua taloyhtiön tarpeisiin ja tavoitteisiin, taloyhtiön kokoon, ikään ja kuntoon. Esimerkiksi vanhemmassa taloyhtiössä, jossa on korjausvelkaa, isännöitsijän tekninen osaaminen on tavanomaista tärkeämpää. Isännöintipalvelujen tarpeen arvioinnissa aut>>

• • • •

Viikkosiivoukset Kertasiivoukset Yritys- ja kotisiivoukset Muutto- ja remonttisiivoukset

asiakaspalvelu@prine.fi puh. 0500 111 999 www.prine.fi

TR Saumaus Oy Kaikki elementtisaumaustyöt uudis- ja saneerauskohteisiin

» » » » » » » » »

Elementtisaumaukset Uusintasaumaukset Elementtikorjaukset Uretaanisaumaukset Ontelosaumaukset Silikonisaumaukset Akryylisaumaukset Julkisivusaumaukset Julkisivu- ja maalaustyöt

Palvelemme koko Eteläisen Suomen alueella. Päätoimialueet Helsinki, Espoo, Lahti ja Kotka.

Saumaustöiden ammattilainen ja osaaja: Romppanen Timo ✆ 0400 840 931 trsaumaus.romppanen@phnet.fi Haverinen Kai ✆ 040 536 2274 trsaumaus.haverinen@kolumbus.fi Tilakatu 4, 15810 LAHTI www.elementtisaumaukset.com www.trsaumaus.fi

Korkein luottoluokitus ©Bisnode

2014

SUOMEN VAHVIMMAT 2014

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

29


Koivurinne 13, 01680 Vantaa www.loka-veto.fi

› Putken tai viemärin avaus, puhdistus tai sulatus › Likakaivon, erotuskaivon tai kaivon puhdistus ja tyhjennys › Putken sulatus › Putkistojen kuvaukset

Päivystys 24h (09) 855 5001

• LVIA-suunnittelu

Kumitehtaankatu 5

• 3D-tietomallinnus • Kuntoarviot

04260 KERAVA puh. 010 321 2410

• Hankesuunnitelmat www.hevacplan.fi janne.sorjonen@hevacplan.fi

OMAKIINTEISTÖ Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän ammattilehti

30

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

taa taloyhtiön strategia, jossa on määritelty haluttu asumisen taso. Lainsäädännössä ei ole määritelty erillisiä pätevyysvaatimuksia isännöitsijäksi valittavalle henkilölle. Valinnassa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota isännöitsijän koulutukseen ja kokemukseen. Tutkintonimikkeet kertovat, millaisen ammatillisen koulutuksen isännöitsijä on suorittanut. Luotettava isännöintiyritys on yleensä tunnettu alallaan, käyttää osaavia työntekijöitä ja alihankkijoita ja noudattaa hyvää isännöintitapaa. Hyvää isännöintitapaa ovat sitoutuneet noudattamaan esimerkiksi ISA-auktorisoidut isännöitsijät ja Isännöintiliiton isännöintiyritykset. Isännöintipalvelun sisällöstä ja laajuudesta sovitaan isännöintisopimuksessa, jonka taloyhtiön hallitus tekee isännöintiyrityksen kanssa. Vertailukohtana voi käyttää esimerkiksi Suomen Kiinteistöliiton isännöinnin tehtäväluetteloa, jossa on määritelty isännöintiin normaalisti kuuluvat tehtävät ja niiden sisältyminen kiinteän tai erillisveloituksen piiriin. Keskeisimpiä isännöintisopimuksessa huomioitavia asioita ovat isännöitsijän tehtävät, sopimuksen voimassaolo, irtisanoutumisen ehdot ja veloitusperusteet. – Tärkein juridinen ehto sopimuksessa on sen voimassaolo, ja miten siitä pystyy irtautumaan. Tyypillistä toimialalla ovat automaattisesti sopimuskausittain jatkuvat sopimukset. Jos sopimusta ei irtisanota tiettyyn päivämäärään menneessä, niin voi mennä pitkä aika ennen kuin siitä voi seuraavan kerran irtautua. Toinen tärkeä kohta ovat veloitusperusteet. Kiinteään kuukausihintaan kannattaa sisällyttää tietyt tyypilliset perustehtävät ja harvinaisemmat tehtävät voi sopia tehtäväksi erillisveloituksena. Kannattaa myös tarkistaa hinnankorotusehdot, Hupli ohjeistaa.

Palvelusopimuksissa määritellään laatutaso

Isännöinnin lisäksi taloyhtiöön on järjestettävä muut palvelut, kuten kiinteistönhuolto, siivouspalvelut ja jätehuoltopalvelut. Hallitus voi hoitaa palveluiden kilpailutuksen itse tai antaa prosessin isännöintisopimuksessa isännöitsijöille hoidettavaksi. Silloin isännöitsijä huolehtii kilpailutuksesta ja saattaa asiat hallituksen päätettäväksi, ellei hallitus valtuuta isännöitsijää tekemään itsenäisiä hankintoja. Kiinteistöpalveluiden yleisissä laatuvaatimuksissa (KiinteistöRYL) on kuvattu taloyhtiön palvelujen yleiset laatuvaatimukset ja tyyppisisällöt palveluille. Hallituksen pitää arvioida, vastaako niiden tyyppimääritys sitä, mitä yhtiössä palveluilta halutaan. – Tärkeintä tietysti kaikessa toiminnassa on, että saadaan palvelu, joka on taloyhtiön tahtotilan mukainen kustannustasoltaan ja laatutasoltaan. Sen pitäisi olla kiinteistöstrategian mukainen. Toisille riittää palvelun karvalakkiversio. Toisille yhtiöille suppea peruspalvelu ei riitä. Hallituksen jäsenillä on vastuu isännöitsijän kanssa taloyhtiön asioiden huolellisesta hoitamisesta. Hallituksen kannattaa olla selvillä siitä, mitä isännöintisopimuksessa ja palveluntuottajien sopimuksissa on sovittu. – Palveluihin liittyvät ongelmat johtuvat usein siitä, että ei ole perehdytty sopimuksiin. Jos ei tiedä, mitä on tilattu, on vaikea arvioida palvelun laadukkuutta. Taloyhtiön hallituksella pitää olla yleiskuva siitä, mitä ollaan hankkimassa, mitä tehtäviä palveluihin voi sisältyä ja miten hankintaprosessi etenee. Sopimukset tulee ottaa haltuun, jotta voidaan valvoa, onko palvelu sovitun mukaista. Jos poikkeamia ilmenee, kannattaa hallituksen ja isännöinnin puuttua niihin viivytyksettä. l


Kokeneet VTT-sertifioidut asiantuntijat Ammattitaitoinen alan kokonaispalvelu

Katso lisää: www.ramopro.fi • ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUKSET • MATERIAALITUTKIMUKSET • ILMAN ASBESTIPITOISUUSMITTAUKSET

Pixabay.com

Isännöintiala murroksessa Isännöintiliitto ennakoi isännöintialan muuttuvan tulevaisuudessa

Täyden palvelun remonttiliike

voimakkaasti. Alalla vaikuttaa useita muutosvoimia, jotka tuovat

Helsinki | Espoo | Vantaa | muu pääkaupunkiseutu

isännöintiin haasteita. Lainsäädännöllinen ja tekninen kehitys edellyttävät isännöitsijältä yhä kasvavaa osaamista. Kiinteistöjen korjauksia lisäävät taloyhtiöiden peruskorjaustarve ja energiatehokkuustavoitteet. Samalla osakkaiden ja asukkaiden erilaiset tarpeet tulevat lisääntymään. Haasteita tuovat muun muassa asukkaiden ikääntyminen ja monikulttuurisuus. Resurssit alalla kuitenkin niukkenevat. Isännöitsijöiden keski-ikä on Isännöintiliiton mukaan 52 vuotta. Jopa puolen isännöitsijöistä

Kunnostamme KYLPYHUONEET, SAUNAT ja KEITTIÖT, kaikki tilat ja pinnat lattiasta kattoon. Soita ja varaa ilmainen suunnittelukäynti

✆ 010 423 7050

arvioidaan jäävän seuraavan 10 vuoden aikana eläkkeelle. Samalla, kun kokeneita isännöitsijöitä on entistä vähemmän, osaavien ja aktiivisten henkilöiden saaminen taloyhtiöiden hallituksiin vaikeutuu. Myös taloyhtiön korjauksiin ja investointeihin tarvittavien varojen riittävyys näyttää epävarmalta. Positiivisiakin muutosvoimiakin on liikkeellä. Asukkaiden ja

Idea Remontit Oy Von Daehnin katu 1 A 21, 00790 Helsinki 010 423 7050 | myynti@idearemontit.fi www.idearemontit.fi

osakkaiden kiinnostus hyvään asumiseen on kasvussa. Asumisen ja arjen ympäristöjen toimivuus on yhä tärkeämpää, ja jatkuva kaupungistuminen tuo uudenlaista kysyntää kasvukeskusten isännöintiin. Isännöinnin ulkoistuksen odotetaan jatkuvan, koska kiinteistönomistajat pyrkivät keskittymään ydintehtäviinsä. Isännöinnin merkitys tulee kasvamaan. Isännöintiyritysten arvioidaan rekrytoivan tulevina vuosina ahkerasti. Kehittyvälle alalle tarvitaan uusia osaajia kasvavassa määrin. Isännöintiala työllistää 2 500 isännöitsijää ja 5 000 asiantuntijaa. Isännöitsijät pitävät huolta 2,7 miljoonan kerros- ja rivitaloissa asuvan ihmisen kodista.

Työtilaukset:

010 288 6500 LVI-HUOLTO PALVELUT AMMATTITAIDOLLA Consti tarjoaa palvelukseesi parhaat • korjausurakoinnin • talotekniikan • linjasaneerauksen • julkisivusaneerauksen • pihojen ja ympäristöjen rakentajat Uudistamme mm. asunto- osakeyhtiöitä ja toimistokiinteistöjä sekä julkisen sektorin kohteita.

Lähteet: Suomen Isännöintiliitto, Taloyhtiö.net

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

31


© Andrey Popov | Dreamstime.com

lll

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Hengitys helpoksi taloyhtiössä Säännöllisesti huolletulla ja oikein säädetyllä ilmanvaihdolla on valtava merkitys taloyhtiön sisäilman laatuun. Sen lisäksi mahdollisiin asuntokohtaisiin sisäilmaongelmiin voi vaikuttaa kuitenkin myös asukkaiden omilla toimenpiteillä.

32

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017


Pixabay.com

Pixabay.com

Pixabay.com

Sisäilman merkitys hyvinvoinnille on saanut viime vuosina paljon huomiota. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan juuri epäpuhdas hengitysilma, esimerkiksi ulkoilman pienhiukkaset, on syynä moniin ympäristön aiheuttamista terveyshaitoista. Huono sisäilma voi aiheuttaa muun muassa ylähengitystieoireita, silmien ärsytystä, nuhaa sekä yleisoireita, kuten väsymystä ja päänsärkyä. Koska Suomessa väestö viettää melkein 90 prosenttia ajastaan sisällä, tapahtuu myös pääosa ulkoilman pienhiukkasille ja ilmansaasteille altistumisesta nimenomaan sisätiloissa. – Sisäilman aiheuttamien oireiden tunnistamisessa auttaa, kun tarkkailee ilmaantuvatko oireet aina

samassa paikassa. Mikäli oireet ilmaantuvat aina kotona ja poistuvat, kun kodista poistuu, voi se olla merkki kodissa olevasta sisäilmaongelmasta, kertoo sisäilma-asiantuntija Kirsi Säkkinen Hengitysliitto ry:stä. Taloyhtiössä rakenteiden ja järjestelmien kunto kuuluu taloyhtiön vastuulle. Sisäilmaongelmien ilmetessä asukkaan tuleekin olla yhteydessä taloyhtiön edustajaan, yleensä siis isännöitsijään. Asukas ei saa teettää esimerkiksi pintoja rikkovia rakennetutkimuksia omin päin tai tehdä itse muutoksia järjestelmiin. Mikäli taloyhtiö ei kuitenkaan ryhdy toimenpiteisiin sisäilmaongelman suhteen silloin, kun se on osoittautunut aiheelliseksi, voi asukas viime kädessä olla asiasta yhtey-

dessä kunnan terveystarkastajaan. Tarvittaessa terveydensuojeluviranomainen voi antaa kiinteistön omistajalle velvoittavan korjausmääräyksen terveyshaitan poistamiseksi. Toimiva ilmanvaihto on kattavasti suunniteltu

Kiinteistön ilmanvaihdolla on suuri merkitys sisäilman laatuun. Ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa sisäilman epäpuhtauksia sekä kosteutta ja tuoda asuntoon riittävä määrä puhdasta ilmaa tilalle. Kausittaisissa siitepöly- ja katupölyongelmissa on tämän lisäksi tärkeä huolehtia myös ulkoilman epäpuhtauksien suodattamisesta, että huoneiston sisäilma pysyisi puhtaana. Ilmanvaihdon toiminta perustuu >>

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

33


Jos ilmanvaihto on taloyhtiön osalta kunnossa, mutta yksittäisen ” huoneiston sisäilma aiheuttaa jatkuvasti asukkailleen oireita, voidaan apuvälineenä kokeilla myös erillistä ilmanpuhdistinta.

paine-eroihin: ilma virtaa kiinteistössä suuremmasta paineesta pienempään. Tämä paine-ero voidaan saada aikaan puhaltimilla, jolloin kyseessä on koneellinen ilmanvaihto, tai lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuksella, jota kutsutaan painovoimaiseksi ilmanvaihdoksi. Mikäli tuloilma puhalletaan koneellisesti tilaan, on kyseessä tulo- ja poistoilmanvaihto, muussa tapauksessa vain poistoilmanvaihto. Ilmanvaihdon toimiminen halutulla tavalla edellyttää sitä, että ilmanvaihtokanavisto on säädetty suunnitelmien mukaan. Varsinkin poistoilmanvaihdon toteutuksessa korvausilmareitit on suunniteltava ja toteutettava huolellisesti esimerkiksi ulkoilmaventtiilien avulla, sillä hallitsemattomasta korvausilman sisäänotosta voi seurata vetoa ja hajuhaittoja. Pahimmillaan paine-erot aiheuttavat sen, että korvausilma tulee huoneiston esimerkiksi viemärin kautta, jos muut tuloväylät ovat syystä tai toisesta tukossa. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto mahdollistaa tuloilman suodatuksen kiinteistössä. Tuloilmakanaviston säännölliseen huoltamiseen ja puhdistamiseen kannattaa kuitenkin taloyhtiössä panostaa, sillä ajan kuluessa kanavistoon kerty-

34

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

vä lika voi levittää epäpuhtauksia huoneistojen sisäilmaan. Ilmanvaihdon säännöllinen huolto kannattaa

Varsinkin uudemmissa kerrostaloissa sisäilmasta huolehtii asuntokohtainen ilmanvaihtokone. Isännöintiliitto muistuttaa, että huoneistokohtaista ilmanvaihtokonetta on tärkeää säätää ja huoltaa säännöllisesti. Väärin säädetty kone voi pahimmillaan kasvattaa asunnon sähkölaskua merkittävästi. – Ilmanvaihtokoneen suodattimet tulisi vaihtaa pari kertaa vuodessa. Kun suodattimet vaihdetaan juuri ennen katu- ja siitepölykautta, on suodatusteho silloin parhaimmillaan. Samoin tuloilmaventtiilit ja niiden suodattimet tulisi puhdistaa säännöllisesti, kertoo Säkkinen. Asuntokohtaisesta ilmanvaihtokoneesta saa parhaan hyödyn, kun se muistetaan säätää kesäasentoon jo keväällä ja talviasentoon syksyllä hyvissä ajoin ennen lämmityskautta. Taloyhtiössä ilmanvaihtokoneen säätäminen saattaa kuulua asukkaan tai taloyhtiön vastuulle. Ennen kuin innokas asukas ryhtyy säätämään konetta omatoimi-

sesti, kannattaakin varmistaa tarvittaessa isännöitsijältä, kenen vastuulle se kuuluu. Myös suodattimien vaihdon osalta on hyvä tarkentaa, onko asukkaiden tehtävä se itse vai onko taloyhtiö sopinut suodattimien hoidosta huoltoyhtiön kanssa. – Jotta ilmanvaihto toimii mahdollisimman hyvin, tulee asukkaan kuitenkin huolehtia tietyistä perusasioista. Esimerkiksi ilmanvaihtoventtiilit tulee pitää puhtaana imuroimalla ja pyyhkimällä, muistuttaa Säkkinen. Tarvittaessa venttiilit voi pestä kauttaaltaan veden alla. Myös liesituulettimen rasvasuodatin on pestävä vähintään kaksi kertaa vuodessa sekä mahdollinen aktiivihiilisuodatin vaihdettava uuteen riittävän usein, esimerkiksi kerran vuodessa. Ilmanpuhdistin apuna asuntokohtaisissa ongelmissa

Jos ilmanvaihto on taloyhtiön osalta kunnossa, mutta yksittäisen huoneiston sisäilma aiheuttaa jatkuvasti asukkailleen oireita, voidaan apuvälineenä kokeilla myös erillistä ilmanpuhdistinta. – Ilmanpuhdistimet poistavat ilman epäpuhtauksia kuten pölyä tai hajua erilaisin menetelmin. Ne eivät kuitenkaan


SISÄILMA KUNTOON!

Sisäilmaongelmien suurin syy ennen 1990-lukua rakennetuissa kiinteistöissä on tuloilman puute.

Me järjestämme puhtaan, meluttoman ja vedottoman tuloilman kaikkiin kohteisiin. Korvausilmaventtiilit: - ikkunaan - tuuletusluukkuun - vanhaan tuloilmakanavaan - uuteen läpivientiin Sisäilmatuotteitamme myös - ilmansuodattimet - ilmankostuttimet - ilmankuivaajat

Vuokraamme: - ilmanpuhdistimia - radonmittareita - lämpökameroita - otsonaattoreita hajunpoistoon (lämpökuvaus ja otsonointi myös palveluna)

Ammattitaitoinen ja edullinen asennuspalvelu!

Taloyhtiöt, pyytäkää ilmainen esittely- ja arviointikäynti! Allergia- ja Sisäilma-apu Oy Sturenkatu 43, 00550 HKI

Puh. 09-323 8962

www.allergia-apu.fi

poista varsinaista epäpuhtauslähdettä tai korvaa toimivaa ilmanvaihtoa tai huolellista siivousta, huomauttaa Säkkinen. Ilmanpuhdistimen valinta ja vertailu on Säkkisen mukaan hankalaa, sillä etukäteen on mahdotonta sanoa, auttaako mikään laite vähentämään esimerkiksi allergian oireita. Lisäksi laitteiden hyödyn ja toimivuuden arviointi on vaikeaa, koska vertailevaa puolueetonta tutkimustietoa on vasta vähän saatavilla. – Kokemuksen mukaan osa kokee saavansa hyötyä ilmanpuhdistimista, mutta toiset eivät, toteaa Säkkinen. Hän muistuttaa, että myös ilmanpuhdistinta tulee huoltaa ja puhdistaa säännöllisesti, jotta siitä olisi todellista apua. Lisäksi erilaisten suodatinkankaiden kiinnittäminen tuuletusikkunaan ja korvausilmaventtiiliin on melko helppoa. Korkean erotusasteen suodatinkankailla voi estää siitepölyn ja katupölyn lisäksi myös pienhiukkasten pääsyn asuntoon. – Varsinkin jos käyttää ikkunatuuletusta ilmanvaihdon hetkellisenä tehostuskeinona, tulee tuuletusikkunoihin hankkia suodatinkangas. Kannattavinta on toki pyrkiä estämään sisäilmaongelmien syntyminen jo ennakolta. Sitä varten taloyhtiössä on tärkeää tarkkailla ilmanvaihdon ja laitteiden kuntoa ja huoltaa ne säännöllisesti – tarvittaessa myös yksittäisten huoneistojen osalta. l

Korkein luottoluokitus Bisnode 2017

©

Yritysten ja taloyhtiöiden laadukkaat siivouspalvelut jo vuodesta 2009!

Meiltä saat myös laadukkaat

peruspesut ja vahaukset vahvalla ammattitaidolla!

Lähteet: hengitysliitto.fi, thl.fi, isannointiliitto.fi, sisailmayhdistys.fi Daxxon Yhtiöt Oy | 010 583 2727 | www.daxxon.com Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

35


lll

Teksti: Heidi Häyrynen

Uusien arvoasuntojen piirteet Uuden asunnon arvon määräytyminen on monen tekijän summa, johon vaikuttavat niin asunnon sijainti, asuntoon liitetyt mielikuvat kuin arkkitehtuuriset ratkaisutkin.

36

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017


Kuvat: Antti Luutonen

Vanhana arvoasuntona pidetään jollakin tavalla uniikkia kohdetta, joka erottuu muista esimerkiksi hinnaltaan, hyvältä sijainniltaan tai poikkeuksellisen tyylikkäältä arkkitehtuuriltaan. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjä on myös lainsäädännön perusteella suojeltu. Ovatko kiinteistöjen arvon muodostumiseen vaikuttavat tekijät vuosien saatossa sitten muuttuneet? Miten nykyään ilmaistaan uuden kiinteistön arvokkuus? Hyvä ympäristö nostaa arvoa

Uusi rivitalo- ja kerrostaloasunto mielletään helposti arvoasunnoksi, kun sen hinta on tarpeeksi korkea. Arvoasuntojen hinnat ovatkin usein miljoonaluokkaa,

ja neliöhinnat voivat liikkua 9000–20000 euron tienoilla. Hinta onkin yksi asunnon arvoon merkittävästi vaikuttava tekijä. Laatuasuntoja suunnitelleen arkkitehtiprofessori Jyrki Tasan mukaan uuden arvoasunnon hinnan muodostuminen on prosessi, johon vaikuttavat useat tekijät, kuten markkinoiden kiinnostus ja arvostus asuntoa kohtaan. – Markkinat määrittelevät hinnan asunnon ominaisuuksien perusteella. Hintahaitari voi olla melko suurikin. Arvorakennus ei aina näytä kovin kalliilta syntyessään. Rakennuskustannuksetkaan eivät välttämättä ole paljoa tavanomaista korkeammat. Kiinteistön arvoon vaikutta-

vat merkittävästi myös tontti ympäristöineen ja asuinalueen maine. Jos huonoon ympäristöön rakennetaan hyvä talo, asunnot eivät saa parasta arvoaan. Markkinoiden arvostamia ominaisuuksia ovat esimerkiksi erinomainen sijainti ja kaunis ympäristö. – Hyvä saavutettavuus on aina keskeinen asia hyvissä asunnoissa, niin arvokiinteistöissäkin. Erityisesti näköalat ja rannan läheisyys nostavat huomattavasti asunnon arvoa. Tyylikästä ja näyttävää arkkitehtuuria

Arvokiinteistöjen suunnittelussa keskeistä ovat tyylikkäät, teknisesti korkeatasoiset ja kestävät ratkaisut. Suunnittelussa käyte-

tään hyviä materiaaleja ja haetaan ihanteellisia mittasuhteita. Laadukas asunto on rakennustaidetta. – Arvokiinteistössä toteutuvat hyvän arkkitehtuurin perusteet. Pitää olla kaunista, kestävää ja toimivaa. Pyritään varmasti vielä osaavampaan ja huolellisempaan suunnitteluun kuin tavallisesti. Materiaalikysymykset ovat myös yksi tekijä, jolla laatua nostetaan. Osaaminen on tässäkin asiassa keskeistä ja suunnittelijoissa on eroja. Kokemuksella ymmärtää, mitä laadulta odotetaan arvokiinteistön osalta, Tasa kertoo. Näyttävyyttä ja juhlavuutta asuntoihin saadaan erilaisilla tilaratkaisuilla ja muodoilla. Asuntoon voidaan luoda erilaisia tilasarjoja ja näköakseleita. >>

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

37


Pixabay.com

Laatuasunnossa on kiinnostavia ja taidokkaita yksityiskohtia, kuten perinteinen takka.

Heti sisääntulo-ovesta saattaa avautua näyttävä maisema olohuoneen ikkunasta ulos, ja keittiö on usein suorassa yhteydessä olohuoneeseen. Huoneistot ovat avaria ja täynnä luonnonvaloa. Koko talossa on isompi kerroskorkeus. Kerroskorkeus voi olla esimerkiksi 3,6 metriä, kun se tavallisissa asunnoissa on 2,6 metriä. Huonekorkeudet myös vaihtelevat, jolloin tilat näyttävät mielenkiintoisilta. Asunnon persoonallisuus ja yksilöllisyys vaikuttavat osaltaan asunnon arvoon. Persoonallisuutta saadaan helposti sisustuksella ja kalustamisella. Usein arvoasuntojen sisustuksessa käytetäänkin sisustussuunnittelijaa. – Arkkitehti voi antaa tiettyjä puitteita, kuten korkeampia tiloja, ja asukas voi sitten sisustamalla ja kalustamalla tuoda persoonallisuutta asuntoon. Sisustus voi olla puhdaspiirteistä, niukkaa ja vaikuttavaa, tai hyvinkin runsasta. Myös materiaalien ja värien käytöllä saa korkeatasoisuutta. Mahdollisuuksia on paljon. Huoliteltuja yksityiskohtia

Pixabay.com Dreamstime.com

Luksusta tuo ylellinen kylpyhuone näköalaseinällä ja poreammeella.

38

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

Tyylikkyyttä asuntoon tuovat myös tasokkaammat varusteet, materiaalit ja viimeistellyt yksityiskohdat. Asuntoihin voidaan suunnitella tunnelmallisia tiloja, kuten viinikellarinomainen tila hirsi- ja puuseinillä tai ylellinen pienoiskylpylä näköalaseinällä ja poreammeella. Tilavissa asunnoissa voi lisäksi olla taidokkaasti suunniteltuja portaita ja takka. – Takka on tärkeä yksityiskohta, jossa näkyy asunnon laatu hyvinkin. Takat ovat uustuotannossa melko harvinaisia, sillä ne tarvitsevat savuhormit. Ne ovat myös teknisesti hiukan kalliimpia ja hankalampia. Perinteisesti takat ovat hienoja tunnelmanluojia, Tasa kertoo. Huoneistossa käytetään luonnollisesti korkeatasoisia materiaaleja, kuten puuta, kiveä, metalleja ja keraamisia

materiaaleja. Hinta ei kuitenkaan ole valinnassa oleellisin tekijä. Suuri merkitys on materiaalien käytöllä, hyvällä käsittelyllä ja huolellisella suunnittelulla. Siitä tulee laadukkuuden tunne parhaiten esille. Mielellään käytetään helppohoitoisia materiaaleja, jotka puolustavat paikkaansa. Se on suunnittelijan taitoa, että kokonaisuus saadaan laadukkaaksi ja persoonalliseksi. Tekniikka helpottaa elämää

Tekniset perusratkaisut ovat arvoasunnoissa aika lailla samanlaisia kuin muissakin asunnoissa, mutta pidemmälle vietyjä. Tarkoituksena on tehdä elämästä hieman mukavampaa. Valaistusjärjestelmissä on erilaisia himmentämismahdollisuuksia. Usein asuntoihin kuuluvat myös jäähdytysjärjestelmät, jolloin asunto saadaan pidettyä kesälläkin mukavan viileänä. Sähköistä varustelutasoa on enemmän. Sähkölaitteet ovat lisäksi helposti kauko-ohjattavissa asunto- ja huonekohtaisesti - jopa toiselta puolelta maapalloa. – Kaukovalvottavuus ja kaukosäädettävyys ovat hyvin pitkällä. Verkon kautta saadaan säädettyä sähköisiä verhoja, ohjelmoitavia valoja, lämpötilaa ja turvallisuusasioita. Tekniikan puolella tulee koko ajan monenlaista lisää. Kotistudiot ja televisionkatseluhuoneet valtavine kankaineen ovat arkipäivää. Jos niitä halutaan laittaa, ne on helppo tehdä. Äänentoisto on myös aika hieno. Vaikka asuntoihin saakin halutessaan paljonkin tekniikkaa, se pyritään pitämään helppokäyttöisenä. Lämmityksen ja ilmanvaihdon pitää toimia automaattisesti ja tehokkaasti siten, ettei niitä tarvitse seurata jatkuvasti, vaan kotona voi ottaa rennosti ja asukas voi keskittyä olemiseen ja asumiseen. l


Meille kiinteistösi kunto on kunnia-asia Tarjoamme yhden katon alta kaikki kiinteistöpalvelualan työt aina siivouksesta ja kiinteistöhuollosta vaativiin teknisiin palveluihin - rtkpalvelu.fi

RTK-Palvelu Oy puh. 029 029 4000 | yritysmyynti@rtkpalvelu.fi

attaa n n a äk s! Meilt ä tarjou ä py y t

Luotettava ja laadukas kattojen ja julkisivujen pesuihin, maalauksiin ja pinnoituksiin erikoistunut perheyhtiö. Tarjoamme myös timpurintöitä ulko- ja sisätiloissa. puh: 0401804811 email: asiakaspalvelu@tupamaalarit.fi Tupamaalarit Oy, Takkatie 27, 00370 Helsinki

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

39


LAKIPALSTA Minna Romu asianajaja, osakas Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy minna.romu@lindblad.fi Puh. 020 749 8193

Uusi tupakkalaki taloyhtiöiden näkökulmasta Tupakointi on vuodesta toiseen yksi

40

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

sellä.

mahdollisuus omilla toimenpiteillä ehkäistä savun kulkeutuminen.

suurista riitelyn aiheista taloyhtiöissä.

Uusi tapa puuttua tupakoinnin ai-

Uudistetusta tupakkalaista taloyhtiö

heuttamiin haittoihin on hakea kun-

Tupakointikiellon hakemisessa tu-

saa lisämahdollisuuksia tupakointiin

nalta tupakointikieltoa. Taloyhtiö voi

lee muistaa yhdenvertaisuus. Jos tu-

puuttumiseen.

hakea tupakointikieltoa huoneiston

pakointiongelma koskee yhtä osak-

Uuden tupakkalain seurauksena

parvekkeelle tai pihalle ja jopa huo-

keenomistajaa yhdellä parvekkeella,

tupakointi tuli ensinnäkin suoraan lain

neiston sisätiloihin. Edellytys on, että

mutta talossa on savun kulkeutumi-

nojalla kielletyksi taloyhtiön yhteisissä

tiloista voi niiden rakenteiden tai mui-

sen näkökulmasta viisi täysin ident-

ja yleisissä sisätiloissa. Lisäksi talo-

den olosuhteiden vuoksi muutoin kuin

tistä parveketta, tupakointikielto tulisi

yhtiö voi kieltää tupakoinnin yhtiön pi-

poikkeuksellisesti kulkeutua tupakan-

hakea koskemaan kaikkia parvekkei-

ha-alueella rakennuksen sisäänkäyn-

savua toiselle parvekkeelle, toisen

ta.

tien ja ilmanottoaukkojen läheisyy-

huoneiston pihalle tai huoneistoon si-

Laissa ei ole säännöksiä siitä, mi-

dessä, lasten leikkialueella ja yhteisil-

sälle. Sähkösavukkeen käyttämistä

ten päätöksentekovalta tupakointi-

lä parvekkeilla. Taloyhtiön kannattaa

tupakointikielto ei koske.

kieltoasiassa jakautuu, mutta näin

kirjata nämä kiellot järjestyssääntöi-

Sisätiloihin kielto voidaan myöntää

merkittävä asia tulee saattaa yhtiöko-

hin, joissa jo vanhastaan on saattanut

vain, jos savun kulkeutumista ei ole

koukseen. Osakkaat päättävät siis

olla tupakointia koskevia määräyksiä.

mahdollista poistaa rakenteellisilla

joko varsinaisessa tai ylimääräisessä

On suositeltavaa, että järjestyssään-

korjaustoimenpiteillä. Myös kyseiselle

yhtiökokouksessa siitä, haetaanko tu-

nöt vahvistetaan yhtiökokouspäätök-

tupakoivalle osakkaalle on annettava

pakointikieltoa vai ei. Laki edellyttää,


Laadulla ja ammattitaidolla! • • • • • • • •

Pääurakointi rakennus- ja saneeraus projekteissa Linjasaneeraus Huoneisto sekä toimitila remontit Kylpyhuone ja sauna remontit Tasoitus ja maalaustyöt Kosteusmittaus ja kuivaus palvelut Vesivahinko saneeraus us! Kysy tarjo Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi akselilla

Omakiinteistö Helsinki Media Potentia Oy Kuninkaankatu 21 33210 Tampere

Liimaa tähän postimerkki

I&N Rakennus Oy | 050 370 7312 | www.inrakennus.fi Teerisuonkuja 1 B, 00700 Helsinki urakointi@inrakennus.com HELSINKI - ESPOO - VANTAA

että hakemuksessa tarkoitettujen ti-

komiseen ottamalla huoneiston yh-

lojen haltioita kuullaan ennen hake-

tiön hallintaan varoituksen jälkeen.

muksen tekemistä. Tämä on suosi-

Menettelystä päätettäessä tulee

teltavaa tehdä erillisellä kuulemislo-

huomioida näyttö mahdollisessa rii-

makkeella kirjallisesti. Yhtiökokous

tatilanteessa. Jos osakas saattaa

OSOITTEENMUUTOS

päättää normaalilla enemmistöpää-

asian tuomioistuimeen, yhtiön pitää

Taloyhtiön/yrityksen nimi

töksellä kiellon hakemisesta. Käy-

pystyä todistamaan se, että kieltoa

tännössä tämän jälkeen isännöitsijä

on rikottu. Kynnys hallintaan ottami-

tai hallitus tekee hakemuksen kun-

selle on melko korkealla.

___________________________________________________

Vanhat tiedot

Mikäli tupakointikielto määrä-

sestä hakemuksesta, jos olosuhteet

Yhteyshenkilön nimi _________________________________ Katuosoite _________________________________________ Postinumero ___________ Toimipaikka _________________

tään, kunta valvoo kiellon noudatta-

ovat muuttuneet siten, että kiellolle

Uudet tiedot

mista. Kunta voi jopa määrätä kiel-

ei ole enää perusteita.

nalle.

Kunta voi peruuttaa kiellon erilli-

toa rikkovalle huoneiston haltijalle

Mikäli taloyhtiöllä on vuokralaisia,

uhkasakon. Käytännössä valvonta

täytyy muistaa, että heidän osalta

on sidoksissa naapurien ilmoituksiin

tupakointikiellosta voidaan sopia

kunnalle. Kunta ei oma-aloitteisesti

vuokrasopimuksessa, eikä siis tar-

valvo kiellon noudattamista.

vita kunnan tupakointikieltomenettelyä.

Katuosoite _________________________________________

Postinumero _________ Toimipaikka ___________________

Voit tehdä osoitteenmuutoksen myös sähköisesti. Ilmoita nimesi, vanhat sekä uudet osoitetietosi osoitteeseen toimisto@mediapotentia.fi. Kirjoita sähköpostin aiheeksi ”Osoitteenmuutos Omakiinteistö Helsinki”.

Taloyhtiö voi reagoida kiellon rik-

Yhteyshenkilön nimi _________________________________

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

41


KOLUMNI Sirpa Pietikäinen Kirjoittaja on Euroopan Parlamentin jäsen. sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu

Kohti jätteetöntä yhteiskuntaa

42

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

Niukentuvien luonnonvarojen maail-

Loppu päätyy kaatopaikoille, jätteen-

ta. Uudistuksen alla olevaan direktii-

massa nykyinen jätepolitiikkamme on

polttoon ja meriimme. Samainen tut-

viin parlamentti haluaisi nykyistä

nurinkurista: hautaamme kallisarvoi-

kimus arvioi, että jos meno jatkuu

kunnianhimoisemmat kierrätystavoit-

sia resursseja kaatopaikoille tai tup-

samanmoisena, on merissämme

teet: yhdyskuntajätteestä tulisi kier-

ruttelemme ne jätteenpolttolaitoksis-

vuonna 2050 enemmän muovia kuin

rättää vähintään 70 prosenttia vuon-

sa taivaan tuuliin. Järkevämpi jätepo-

kaloja.

na 2030. Samalla jäsenmaita patis-

litiikka on kiinteä osa EU:n kiertotalo-

Kysymys ei ole vain ympäristö- ja

tellaan eri jätejakeiden tehokkaam-

usagendaa – muutosta kohti yhteis-

ilmastopolitiikasta – ajattelun taus-

paan erilliskeräykseen. Tärkeää on

kuntaa jossa koko termi ”jätepolitiik-

talla on kylmä taloudellinen järki. Pla-

esimerkiksi biojätteen erilliskeräys,

ka” jää hiljalleen historiaan. Tavoit-

neettamme fyysiset rajat määrittele-

josta parlamentti toivoisi pakollista

teena on jätteetön yhteiskunta, jossa

vät toiminnan tarpeen. Tällä hetkellä

ympäri unionin. Samalla jäsenmaita

tuotteet elinkaarensa lopussa toimi-

kulutamme 1,5 maapallon verran re-

kehotetaan laittamaan täytäntöön

vat raaka-aineena uusille tuotteille.

sursseja joka ikinen vuosi. Saman

keinoja, joilla tuettaisiin uusioraaka-

Kiertotalous tarkoittaa yksinker-

tahdin jatkuessa kuluttaisimme vuo-

aineiden käyttöä. Näihin keinoihin lu-

taistettuna sitä, että luonnonvaroja

teen 2050 tultaessa 4,5 maapallon

keutuvat muun muassa kaatopaikka-

käytettäisiin nykyistä huomattavasti

verran luonnonresursseja. Kilpailu

ja jätteenpolttomaksut ja verot, vihre-

tehokkaammin. Resurssienkäyttöm-

niukentuvista resursseista vain kiih-

ät julkiset hankinnat ja uusioraaka-

me on edelleen tuhlailevaa. Esimer-

tyy – voittaja on se, joka osaa tehdä

aineita koskevat verohelpotukset.

kistä käy muovi: tuoreen tutkimuksen

vähemmästä enemmän.

Parlamentti haluaa kiristää myös

mukaan vuonna 2014 tuotetusta

Parlamentin ympäristövaliokunta

pakkausjätteen kierrätystavoitteita ja

311 miljoonasta tonnista muovia

äänesti tammikuun lopulla kauan

vaatii, että pakkauksista tulisi vuonna

kierrätetään pahaiset viisi prosenttia.

odotetusta jätepolitiikan uudistukses-

2030 kierrättää 80 prosenttia. Yksi


Uudenmaan

KUIVAUSPALVELU » Vesivahinkojen kartoitukset » Kosteusmittaukset » Rakenteiden kuivaukset

sy lisää!

Ky Puh: 045 1200 420 toimisto@kuivaus.com | www.kuivaus.com

SIIVOUSPISTE

Laatua ammattitaidolla vuodesta 1966 » » » » » »

hankalimmista ja samalla moni-

surssien käyttöön vaatii lainsää-

käyttöisimmistä pakkausmateriaa-

däntötyötä, aikaa ja rahaa; mutta

leista on muovi, jota koskisi 60

siirtymän tuottopotentiaali ylittää

prosentin kierrätystavoite.

kuitenkin kustannukset moninker-

Jätepolitiikan uudistuksen ohel-

taisesti. Voittajiin ei lukeudu vain

la parlamentti muistuttaa, että val-

ympäristö, vaan myös taloutem-

taosaltaan resurssien tehokkaam-

me: esimerkiksi McKinseyn laati-

pi käyttö on myös kysymys tuote-

ma tutkimus paljastaa, että jos

suunnittelusta ja materiaalivalin-

pystymme Euroopassa paranta-

noista. Esimerkiksi puupohjaisille

maan resurssitehokkuutta kolmen

pakkausmateriaaleille löytynee uu-

prosentin vuosivauhtia vuoteen

sia käyttökohteita. Elektroniikka-

2030, kasvattaisi se BKT:tä jopa

laitteet taas tulisi suunnitella kor-

seitsemällä prosentilla nykyiseen

jattaviksi, tuunattaviksi, päivitettä-

kehitysskenaarioon verrattuna.

viksi ja kierrätettäviksi. Tähän liitty-

Työllistämispotentiaali olisi jopa

en komissio julkaisi aivan hiljattain

kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa.

päivitetyn kiertotalousstrategian,

Ympäristövaliokunnan äänes-

joka sisältää muun muassa lupa-

tyksen jälkeen paketti äänestetään

uksen eri EU-finanssityökalujen

vielä täysistunnossa, minkä jäl-

kasvavasta taloudellisesta panos-

keen parlamentti aloittaa neuvot-

tuksesta kiertotalouteen.

telut paketista jäsenmaista koos-

Siirtyminen tehokkaampaan re-

tuvan neuvoston kanssa.

Rappusiivoukset Toimistosiivoukset Pesuainetäydennykset Kotisiivoukset Muuttosiivoukset Verhoilupesut

» » » » »

Remonttisiivoukset Suursiivoukset Peruspesut Vahaukset Ikkunoiden pesut

Puh. (09) 765 200 | www.siivouspiste.fi

JULKISIVUJEN HELLÄ JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN SOODAPUHALLUS Soodapuhalluksella voidaan poistaa erilaisia lika-, ja pinnoitekerroksia tai melkein mitä tahansa kerrostumia tehokkaasti ilman liuottimia tai muita kemikaaleja. » » » » » »

Puhdistaa graffitit Poistaa puun pinnalta maalin Puhdistaa ja uudistaa tiilen pinnan Puhdistaa lasipinnat samentamatta Palojälkien poistaminen Betonipintojen puhdistus

Soodapuhalluspalvelu, soodapuhalluspalvelu.fi Veli-Matti Kukkola 044 329 7390 veli-matti.kukkola@soodapuhalluspalvelu.fi

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

43


TUOTEUUTISIA WWW.EG-TRADING.FI

WWW.UPONOR.FI

Kattopuutarhalla viheralue tontin koosta riippumatta

Vesikiertoinen lattialämmitys on järkivalinta kaukolämpökohteen kosteisiin tiloihin

DIADEM on kokonaisvaltainen kattopuutarhajärjestelmä katoille, kattoterasseille ja kansipihoille. Viherkatoilla on pitkä historia osana rakennuskantaamme ja viime vuosina kiinnostus viherkattoihin on lisääntynyt niiden erinomaisten ominaisuuksien vuoksi. Viherkatot ovat luoneet uusia viheralueita kaupunkialueille. Kattopuutarha tai kattoterassi voi olla kasvimaana, pensasistutuksena, monimuotoisena viheralueena tai kukkivana maksaruohokenttänä. DIADEM kattopuutarhajärjestelmässä on useita eri vaihtoehtoja. Yksinkertaisimmillaan se on maksaruohomatto tai niittykatto kehittyneillä teknisillä rakenteilla.

Siihen voidaan halutessa yhdistää kauniit kulkukäytävät ja muuta istutusta. DIADEMIN kattopuutarhajärjestelmä jaetaan neljään eri osaalueeseen. Puhutaan ekstensiivisistä ja intensiivisistä ratkaisuista. Ekstensiiviset ratkaisut (maksaruohomatto) ovat viherkattoja, joissa ei ole jatkuvaa kulkua. Intensiiviset ratkaisut ovat viherkattoja tai kattopuutarhoja, joihin voidaan rakentaa istutusalueita viheralueiden tapaan, kuten normaaleissa pihoissa. Viherkattoon sijoittaminen maksaa itsensä takaisin kustannussäästöinä muutamassa vuodessa.

Uponor-lattialämmitys on sähkökäyttöistä järjestelmää energia- ja kustannustehokkaampi vaihtoehto kaukolämmitteisten kerrostalojen kylpyhuonerakentamisessa. Vesikiertoinen lattialämmitys maksaa itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa alhaisten käyttökustannusten ansiosta. Lämmön ja sähkön yhteistuotantona energiatehokkaasti syntyvä kaukolämpö on Suomessa yleisin rakennusten lämmitystapa. Kaukolämmöllä voidaan toteuttaa kätevästi myös kosteiden tilojen mukavuuslämmitys, mikäli talon rakennusvaiheessa laattalattian alle asennetaan vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Ratkaisu on käyttökustannuksiltaan selvästi sähkökäyttöistä lattialämmitystä edullisempi.

Elinkaaritehokas ja käytössä edullinen – Sähkölämmitys on perinteisesti mielletty helpommaksi ja halvemmaksi ratkaisuksi kos-

teisiin tiloihin, mutta meillä on tarjota rakennuttajalle varsin kilpailukykyinen vaihtoehto. Vesikiertoinen lattialämmitys on moderni, ympäristöystävällinen ja elinkaaritehokas ratkaisu; on vanhanaikaista miettiä pelkkiä investointikustannuksia, toteaa Uponorin tuotepäällikkö Mikko Nieminen. Uponorin vesikiertoisella järjestelmällä lattia pidetään aina +23–25 asteessa, mikä on kylpyhuonetilojen käyttömukavuuden ja kuivumisen kannalta optimaalinen lämpötila. Mukavuuslattialämmitystä voidaan ohjata vaivattomasti rakennuksen automaatiojärjestelmällä tai asuntokohtaisilla termostaateilla. Vaikka lattialämmitys on jatkuvasti käytössä, ovat sen käyttökustannukset alhaiset käytettävän energian hinnasta johtuen. Vesikiertoisessa järjestelmässä voidaan energiamuotona käyttää esimerkiksi kauko- tai maalämpöä ja energiamuotoa voidaan vaihtaa rakennuksen elinkaaren aikana.

WWW.LAMMONHUOLTO.FI

Putkiston tehopuhdistus Ikääntyessään lämmitysverkoston sisälle kertyy korroosiosta johtuvia epäpuhtauksia. Kerrostumat, sakka ja tukokset estävät veden virtausta ja lämmön tasaista välittymistä huoneistoihin. Jotta lämmitysjärjestelmä toimisi hyvin, sen tulisi olla puhdas ja oikein säädetty. Epäpuhtauksien aiheuttamiin ongelmiin on etsitty yleensä ratkaisua suodatinlaitteista tai kemikaaleista vaihtelevalla menestyk-

44

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

sellä. Lämmönhuolto on uusi palvelu lämmitysverkostojen puhtaanapitoon. Lämmitysverkoston tehopuhdistusta varten rakennettu laitteisto ja sen käyttöön optimoitu menetelmä huuhtelee kaikenlaiset epäpuhtaudet suljetusta lämmitysverkostosta kerralla. Puhdistuksessa hyödynnetään kuplakavitaatiota ja korkeaa veden virtausnopeutta käyttämättä ylipai-

netta. Järjestelmään ei kytketä kiinteitä laitteita, vaan tehopuhdistuslaite kytketään väliaikaisesti esimerkiksi pumpun tilalle ja puhdistus suoritetaan lämmönjakohuoneesta käsin. Lämmönhuolto soveltuu omakotitalosta kerrostaloon, eikä sen toteutus ole riippuvainen käytetystä lämmitysmuodosta tai ulkona vallitsevista sääolosuhteista. Kertyneet epäpuhtaudet voi-

daan puhdistaa lämmönjakolaitteiston kautta 1-2 päivässä. Samalla lämmitysverkostoa huolletaan ja sen kunto raportoidaan kirjallisesti. Lämmönhuoltotyön yhteydessä voi verkoston säätää mikäli kiinteistössä on esisäädettävät venttiilit. Lämmönhuolto parantaa lämmitysverkoston toimintakuntoa, energiatehokkuutta ja asuinviihtyvyyttä lämmön välittyessä paremmin huoneistoihin.


S 00 oita 35 30 8

04

2

WWW.ECOTALE.FI

Huomattavia säästöjä LED-valaistuksella Ulkovalaistus on olennainen osa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön viihtyvyyttä. Yleisesti käytetyt elohopealamppujen valmistus ja markkinointi kiellettiin EU-alueella vuoden 2015 huhtikuussa voimaan tulleessa ErP-direktiivissä. Vanhat lamput saa toki käyttää vielä loppuun, mutta monessa taloyhtiössä ollaan jouduttu jo miettimään korvaavaa tuotetta tutulle elohopealampulle. Ecotale Cosmo LED -lamput ovat markkinoiden eniten myyty ratkaisu, jolla vanhan elohopealampun voi korvata suoraan Cosmo LED-lampulla ilman, että itse valaisimeen tarvitsee tehdä mitään teknistä muutosta. Cosmo LED-lamppujen vaihtaminen katuvalaistuksessa laajasti käytettyihin suurpainenatriumvalaisimiin vaatii liitäntälaitteiden ohituksen, tai kokonaan poistamisen. – Suurpainenatriumlamput tullaan myös kieltämään jossain vaiheessa, joten niiden vaihtaminen jo tässä vaiheessa on järkevää, kertoo Suomen Valojakelu Oy:n toimitusjohtaja Ari Varjonen.

Pyydä AVUX ! tarjous

AVUX - SAUMATONTA KIINTEISTÖJEN TYÖNOHJAUSTA Kiinteistöhuolto - As Oy - Isännöitsijä: Miksi maksaa useammasta järjestelmästä, jotka eivät keskustele keskenään! Käytä yhtä järjestelmää kiinteistön työnohjaukseen ja viestintään. Ota AVUX! avux@kuparisolutions.fi

www.avux.fi

Energiansäästö jopa 70 % perinteiseen valaistusteknologiaan verrattuna LED-tekniikka on monellakin tavalla ylivertainen kaasupurkauslamppuihin verrattuna. LED-valaisimien ja valolähteiden tekniikka on viime vuosina kehittynyt vauhdikkaasti ja sen tunnettuuden myötä monelle onkin jo selvää, että sen energiatehokkuudelle ei pärjää mikään muu valaistukseen liittyvä tekniikka. Se, kuinka hyvä LED-teknologian energiatehokkuus on, on monelle maallikolle kuitenkin vielä epäselvää. Esimerkiksi 125 W elohopealamppu vaatii palaakseen ottotehona sähköverkosta noin 150 W, kun taas 36 W Ecotale Cosmo LED-lamppu antaa vastaavan valotehon. Se tarkoittaa yli 70 prosenttia pienempää energiankulutusta. – Jos asia yksinkertaisestaan, voisi sitä verrata kodin sähkölaskuun. Jos ennen sähkölasku on ollut sata euroa kuukaudessa, niin enää se onkin vain 30 euroa kuukaudessa. Säästö on kiistaton, Varjonen summaa. LED-lamppu/valaisin on tekniikaltaan ylivoimainen myös käyttöikänsä puolesta. Kun elohopealamppu on palanut 7000–10000 tuntia, on sen valoalenema huomattava. LEDlamppu sen sijaan palaa 50000 tuntia ennen vastaavaa valoalenemaa, eli LED-lampun käyttöikä on viisinkertainen elohopealamppuun verrattuna

TALOYHTIÖIDEN ISÄNNÖITSIJÖIDEN AMMATTILEHTI

LISÄÄ LUETTAVAA www.omakiinteisto.com

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

45


ILMOITUS

Digiajan viestintäratkaisuilla sujuvuutta kattourakoihin Edelläkävijämäisesti viestintäänsä panostavassa Pelti-Ässät Oy:ssä uskotaan, että kehno viestintä on monen ongelman ja väärinkäsityksen aiheuttaja. Koko Uudenmaan alueella toimiva, kattoremontteja ja -huoltoja tekevä Pelti-Ässät Oy on perustettu jo 15 vuotta sitten, mutta yrityksen toimintamallit ovat kehittyneet pitkälle siitä, mikä vuosituhannen alussa oli edes mahdollista. Yrityksen kehitysjohtaja Jorma Laakkonen kertoo, että oli projekti kuinka suuri tai pieni tahansa, onnistuneen lopputuloksen kannalta viestintä on yksi tärkeimmistä asioista. Siksi Pelti-Ässät on kehittänyt viestintäänsä jatkuvasti sitä mukaa, kun teknologia tuo uusia keinoja saataville. – Pyrimme olemaan edelläkävijöitä palvelukehityksessä. Kun perinteisesti työstä toimitetaan raportti paperille printattuna, me toimitamme sen aina myös sähköisenä. Sähköisessä raportoinnissa havainnollistavien työkalujen käyttö on ylivertaista paperilla tehtyyn raportointiin verrattuna. Esimerkiksi siinä missä paperiseen kuntoarvioraporttiin on liitetty muutama kuva, Pelti-Ässien sähköiseen raportointijärjestelmään lisätään kaikki kuvat ja videot, jotka tarkastusta tehdessä otetaan. Havainnoinnissa katolla suoritettavan tarkastuksen lisäksi hyödynnetään myös drone-lennokkeja, joilla katosta saadaan huipputarkat ilmakuvat. Näin asiakas saa huomattavasti realistisemman kuvan katon kunnosta ja siellä mahdollisesti todetuista korjaustarpeista. Kuvat saa avattua raportista halutessaan koko näytön kokoisiksi ja täydellä resoluutiolla. Havainnollistavuuden taso on aivan toista luokkaa kuin muutaman sentin levyiseksi pienennetty ja paperille tulostuksen myötä suttuiseksi muuttuneella printtiraportin kuvalla. Kuvia Pelti-Ässät ottaakin aktiivisesti useista työvaiheista, mutta tarvittaessa

46

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

myös videota hyödynnetään läpi projektin. Digitaalisen viestinnän käyttö jokapäiväisessä työssä on parhaimmillaan asiakkaan taloudellinen etu. – Jos katolla tulee eteen ongelma, johon työntekijät tarvitsevat työnjohdon tai asiakkaan neuvoja tai mielipidettä, ei kenenkään välttämättä tarvitse lähteä ajamaan pahimmillaan toisesta kaupungista paikan päälle ihmettelemään tilannetta. Videoyhteyden avulla voidaan selvittää ongelman laajuus ja sopia toimenpiteistä. Se ensinnäkin vähentää kokonaistyöaikaa, kun työmaalle ei tule tyhjäkäyntiä ohjeita odotellessa ja toisaalta säästää asiakkaalta joko itselleen koituvat tai työnjohdolle maksettavat matkakulut. – Palvelu on meille tärkeä laadunvarmistaja. Sähköisen raportoinnin lisäksi perustamme aina urakalle projektinseurantasivuston, josta asiakas voi halutessaan seurata projektin etenemistä jopa päivätasolla. Haluamme vastata asiakkaidemme kysymyksiin jo ennen kuin heille tulee edes tarvetta kysyä.

Huolto pidentää katon elinkaarta Pelti-Ässät tekee kattosaneerauksia ja uudiskohteiden kattourakoita niin bitumikuin peltikatteillekin. Peltikatteista työvalikoimissa ovat konesauma- ja lukkosaumakatteet. Yrityksen ammattitaitoinen henkilökunta osaa suunnitella jokaisen kiinteistön tarpeisiin sopivan katon rakennusten yksilöllisyys huomioiden. Kattourakka mielletään usein ainoastaan kesällä tehtäväksi työksi, mutta Laakkonen on toista mieltä. – Työn voi sääsuojauksen avulla tehdä

ihan yhtä hyvin myös talvella. Kannattaisi aina miettiä, onko juuri siinä kiinteistössä jotain syytä, miksi urakkaa ei voisi toteuttaa talvella. Jos ei ole, niin urakka saattaa olla jopa edullisempi kuin kesäaikaan tehty. Pelti-Ässät tekevät kattourakoiden lisäksi laajaa huoltotoimintaa kaikentyyppisille katoille kaikenkokoisissa kiinteistöissä. Laakkonen painottaa, että huollon ensisijainen tehtävä on pidentää katon elinkaarta. Hän kertoo, että Pelti-Ässien työhön kuuluvat kaikki toimet, joilla voi ehkäistä saneerauksen tarvetta. – Se pitää sisällään kaiken aina vesivuotojen korjauksesta, katon kuntoarvoista ja muutostöistä kourujen ja kattokaivojen putsaukseen. Huoltomme tekee laajasti ennaltaehkäisevää työtä kattojen kunnossapitämiseksi. Myös huoltotoiminnassa Pelti-Ässät hyödyntää digitaalisia palveluja. Ympäri vuoden ja vuorokauden toimivalle huoltopalvelulle voi varata ajan internetin varausjärjestelmästä, joka näyttää asiakkaalle suoraan vapaat ajat. Lisäksi myös kattohuolloista toimitetaan asiakkaalle aina ennen ja jälkeen -kuvat. – Yleensä taloyhtiön hallitus näkee pelkät laskut, mutta meidän urakoistamme heille jää myös konkreettinen näyttö siitä, mitä katolla on tehty.

Mutkakuja 2, 05200 Rajamäki uusimaa@peltiassat.fi www.peltiassat.fi 020 775 1212


KATTOPALVELU

kattoremontit ● kattohuollot ● kattotuotteet

• Kattojen uusimiset • Kattokorjaukset • Kattotarkastukset • Kattomuutokset • Lämpöeristykset • Kirvesmiestyöt • Peltisepäntyöt • Kattojen harjaustyöt • Kattojen pesutyöt • Sammaleentuhokäsittelyt • Kattotiilien pintasuojaukset

MAALAUSPALVELU

ulkomaalaukset ● kattomaalaukset ● pohjatyöt

• Ulkomaalaustyöt • Kattomaalaustyöt • Ruosteenestomaalaukset • Sokkelimaalaukset • Pohja- ja pintamaalaukset • Pohjatyöt

RAKENNUSPALVELU

• Pelti- ja Tiili sekä Huopakatot • Piipunpellitykset • Piipunhatut • Savupiippujen korjaustyöt • Pieneläinesteet • Lintuesteet • Kattoikkunat • Kattoluukut • Kattojen läpivientikappaleet • Hengittävät harjatiivisteet • Lumiesteet • Tikkaat • Kattosillat • Vesikourujen uusimiset • Vesikourujen korjaukset • Vesikourujen puhdistukset

• Irtonaisten maalien poistamiset • Huonokuntoisten puuosien vaihto • Ruosteiden poistamiset • Homepilkkujen poistamiset • Huoltopesut ja homepesut • Panssaripesut ja peltipesut

ulkoverhousremontit ● remonttityöt ● rakennustyöt

• Ulkoverhousremontit • Lämpöeristystyöt • Ikkunat • Ulko-ovet • Korjaustyöt • Asennustyöt

• Huoneistoremontit • Keittiöremontit • Sisämaalaustyöt • Tasoitetyöt • Puusepäntyöt • Kaikki remontti- ja rakennustyöt

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

47


ASUNTO-OSAKEYHTIÖSI HALLITUKSEN JÄSENELLE UUDELLEEN OHJATTAVAKSI

Toimiiko lämmityksenne hyvin ja energiatehokkaasti?

Lämmönhuolto Pa lve lu

yt

öd Hy

Tasaisempi lämmitys

Tehopuhdistus

Parempi toimintakunto

Huolto

Energiatehokkuus

Kunnonkartoitus

Viihtyvyys

Tasapainotus

Kysy käynnil le tai pyy dä tarjous !

Yli 30-vuotiaalle verkostolle huoltotyönä Tavanomaisen säätötyön sijaan Ennen uusien laitteiden asentamista Energiatehokkuuden parantamiseksi

lammonhuolto.fi Lämmönhuolto PRO Oy

48

Omakiinteistö Helsinki 1 | 2017

045 841 6121 info@lammonhuolto.fi


Omakiinteistö Helsinki