__MAIN_TEXT__

Page 1

Omatalo

10V 019

2009-2

PIRKANMAA  NUMERO 5/2019     OMAKOTIASUMISEN ERIKOISLEHTI  11. vuosikerta  www.omakotilehdet.fi

Talven selkä taittuu kotoillen 6

Turvallinen tulisija jälkiasennuksena

9

Hybridilämmityksellä säästöä lämmityskuluihin


ÄLÄ VAIHDA KATTOASI TURHAAN! MONESTI PELKKÄ HUOLTO RIITTÄÄ.

LA-KATTOHUOLTO.FI

LA Kattohuollon täyspalvelu: - aina ilmainen kuntoarvio - oikein mitoitettu kattohuoltotarjous kirjallisena - kirjallinen sopimus - ammattikäsittely takuutyönä paikallisilla tekijöillä - takuutyö ja tyytyväinen asiakas Kattopalvelumme: - kattojen puhdistukset ja sammalentorjuntakäsittelyt - tiili-, huopa- ja peltikattojen pesut ja maalaukset - vuositarkastukset ja -huollot - kattoturvatuotteet - korjaukset

LA-KATTOHUOLTO OY

010 3220 240 , myynti@la-kattohuolto.fi

VARAA AIKA ALUEESI EDUSTAJALTA! Lasse Niskanen 0400 159 817 lasse.niskanen@la-kattohuolto.fi

Korkein luottoluokitus ©Soliditet

2016

UUSIMAA | VARSINAIS-SUOMI | HÄME | PIRKANMAA | KESKI-SUOMI | SAVO | KYMENLAAKSO | POHJANMAA | POHJOIS-POHJANMAA | LAPPI

ILMASTA SÄÄSTÖÄ! Esimerkkejä tuotteistamme

Kotimaisillakin ilmanvaihtosuodattimilla voit säästää. Hintavahtimme pitää siitä huolen.

Meiltä myös Keskuspölynimurit, tarvikkeet ja varaosat sekä Beam ja Puzer valtuutettu huolto.

Asiakkaanamme et maksa liikaa!

Tilaa kätevästi verkkokaupasta » www.suodatinkeskus.com Puh. 010 279 0000 • myynti@suodatinkeskus.com Sammonkatu 50, Tampere


14

Omatalo www.omakotilehdet.fi facebook.com/omakotilehti Ilmestyminen Nro 1/2019 Nro 2/2019 Nro 3/2019 Nro 4/2019 Nro 5/2019

vko vko vko vko vko

3

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

5 15 25 38 51

Kalusteiden kosteudensieto koetuksella

Jakelu ja levikki 20 000 kpl Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala, Kuhmalahti, Lempäälä, MänttäVilppula, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sahalahti, Sastamala, Tampere, Valkeakoski, Viiala, Ylöjärvi

Julkaisija ja kustantaja

Petri Kaukonen Päätoimittaja

Tylsyyden ylistys

Media Potentia Oy Hämeenkatu 26, 4 krs. 33200 Tampere p. 0400 772 229 www.mediapotentia.fi

Päätoimittaja

Taas on päivästä toiseen kylmää, pimeää ja märkää. Väsyttää, ei viitsisi.

Petri Kaukonen p. 0400 770 203 petri@mediapotentia.fi

Näinä viikkoina monen suomalaisen jaksaminen on kortilla, eikä vuo-

Toimitus

denaika varsinaisesti innosta aktiivisuuteen. Kun kotiovesta astuu si-

Mari Pihlajaniemi p. 045 276 5998 toimitus@mediapotentia.fi

sään, houkuttelevin reitti johtaisi suoraan sohvalle – kenties jääkaapin kautta. Takaraivossa kolkuttavat kuitenkin tekemättömät kotityöt ja

Saara Pakaslahti p. 050 361 0261 saara.pakaslahti@mediapotentia.fi

kaikki se, mitä ”pitäisi” tehdä, vaikka ei oikein jaksaisi. Unsplash

Mediamyynti

tahtia? Jos jotain on tehtävä, ehkä sen voisi tehdä mukavasti yhdessä

Media Potentian toimisto p. 0400 772 229 toimisto@mediapotentia.fi

Taitto ja ilmoitusvalmistus Media Potentia Oy aineistot@mediapotentia.fi

Paino Alma Manu Oy

Etukannen kuvat Pääkuva: Designed by Freepik

Lehti noudattaa ilmoitusten julkaisusääntöjä. Reklamaatiot on tehtävä 7 vrk:n aikana ilmoituksen julkaisemisesta Media Potentia Oy:lle. Suurin mahdollinen vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai poisjäämisestä sekä sen aiheuttamista vahingoista on ilmoituksen hinta. Mikäli ilmoitusmateriaali saapuu aineistopäivän jälkeen Media Potentia Oy ei ole velvollinen korvaamaan painovirheitä. Ilmoituksesta lähetetään oikovedos sopimuksen mukaan.Peruutukset viimeistään aineistopäivänä. Jos ilmoitus on ehditty valmistaa ennen peruutusta, veloitetaan siitä 50 % ilmoituksen hinnasta.

Mutta entä jos tänä syksynä ja talvena vain hellittäisimme hieman

tai vaikka vähän löysäillen? Tai raskaan siivousurakan sijaan tilaisi kotiin

Tässä lehdessä

vihdoinkin sen siivoojan, josta on vähän jo haaveillutkin? Ja vaikka nykyään on helposti saatavilla virikkeitä joka lähtöön, jokai-

3 4 6 9 12 14 16 18 20 24 26 28 30

Pääkirjoitus

sella hetkellä ei tarvitse olla tekemässä jotain. Tylsät tuokiot ovat tärkei-

Ajankohtaista

tä aivojen palautumiselle, ja tylsyyden ennakoidaankin olevan seuraava

Tulisijan jälkiasennus

hyvinvointitrendi.

Hybridilämmitys Koti esteettömäksi

Eli kertauksena: Taas on päivästä toiseen kylmää, pimeää ja märkää.

Kestävät kalustemateriaalit

Väsyttää, ei viitsisi.

Asukkaiden yhteistyö pientaloalueilla Aika mukavaa siis.

Siivousta ekologisesti Omakotitalon rakentaminen Paloturvallista kynttilänpolttoa Huonekalujen verhoilu

Leppoisin terveisin,

Tuoteuutiset

Petri Kaukonen

Ajanviete

päätoimittaja

PUHDISTAMME KAIVOVETESI JUOMAKELPOISEKSI! NÄIN SAAT PUHDASTA JUOMAVETTÄ:

SUODATTIMIEN HYÖDYT:

1. Tilaa kotisivuiltamme vesianalyysi kaivovedestäsi! 2. Analyysin perusteella valitaan oikeat suodattimet. 3. Suodattimien asennus. 4. Nauti puhtaasta juomavedestä!

• Monipuolinen valikoima ja tehokas suodatuskapasiteetti. • Pystytään poistamaan vedestä mm. rauta, mangaani, arseeni, radon, rikkivety, humus, kalkki ja kloridi. • Koko kiinteistön (2-4 hlöä) rauta- ja mangaanisuodatin 1670 € sis. alv 24%.

Pirkanmaan Vedenkäsittely Oy hannu@pirkanmaanvedenkasittely.fi Puh. 044 367 6623

www.vesianalyysit.fi www.pirkanmaanvedenkasittely.fi


4

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

Ā LYHYESTI

Energianeuvontaa maakunnan omista lähtökohdista Energiavirasto on rahoittanut toukokuun

merkiksi energiansäästöön tai energiare-

alusta alkaen alueellista energianeuvontaa

monttiin liittyen ja yrityksiä kannustetaan

kaikissa Manner-Suomen maakunnissa ja

teettämään energiakatselmuksia. Myös

käytännön työ on hyvässä vauhdissa. Kus-

kestävistä hankinnoista, tukiasioista ja ra-

sakin maakunnassa on Energiaviraston kil-

hoituksesta kertominen on neuvonnan ar-

pailuttama toimija, joka edistää energiate-

kea.

hokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyn-

– Suureen energiankulutukseen voi puut-

tämistä neuvonnan keinoin neljän vuoden

tua vaikkapa laskemalla sisälämpötila läm-

kaudella.

mityskaudella 21 asteeseen ja panostamal-

Paikallinen toimija tuntee maakuntansa erityispiirteet ja voi tukea alueensa kuntia,

la ilmastoinnin älykkääseen ohjaukseen ja lämmön talteenottoon, Oikari vinkkaa.

yrityksiä ja kuluttajia energiatehokkuuden

Energia-asioiden lisäksi yrityksiä kiin-

parantamisessa ja uusiutuvan energian li-

nostavat myös materiaalitehokkuus ja si-

säämisessä sekä muussa ilmastonmuutok-

vuvirtojen saaminen hyötykäyttöön. Keski-

sen torjuntatyössä. Esimerkiksi Keski-Suo-

Suomessa Äänekoskella uusi Biotuoteteh-

messa toimijaksi valikoitui Keski-Suomen

das on myös merkittävä energiankäyttäjä

Energiatoimisto Benet Solutions Oy.

sekä Jämsässä paperitehdas. Maakunnan

Energiaremontteihin kaivataan rahallista tukea

alueella hyödynnetään paljon bioenergiaa. Vuonna 2016 maakunnassa kulutetusta energiasta nelisenkymmentä prosenttia oli

– Lämmitysjärjestelmän muutoksista ky-

paikallista uusiutuvaa energiaa. Kaikkiaan

sytään paljon ja siitä, mistä voisi saada ra-

uusiutuvan energian osuus Keski-Suomen

hallista tukea energiaremonttiin. Energian-

kulutuksesta oli puolet.

säästö ja uusiutuva energia ovat nyt trendikkäitä. Ennen isoa energiaremonttia kannattaa vertailla huolellisesti hintoja, muistuttaa projektipäällikkö Sanna Oikari Keski-Suomen Energiatoimistosta.

Pixabay

Energianeuvonnan merkitys korostuu ilmastonmuutoksen edetessä

Keskeinen osa neuvojien työtä on houku-

vat myös mahdollisten rahoituskanavien

tella kuntia ja pk-yrityksiä hyödyntämään

sekä tukien löytämisessä investointeihin,

energiakatselmuksia ja muita hyviä jo ole-

muistuttaa yli-insinööri Johanna Kirki-

massaolevia työkaluja. Kunnille tärkeä työ-

nen Energiavirastosta.

kalu uusiutuvan energian tilanteen kartoit-

Maakuntien neuvojat hyödyntävät työs-

Energiavirasto on osoittanut kokonaisuu-

tamiseen on Motivan mallin mukainen uu-

sään valtion kestävän kehityksen yhtiön

siutuvan energian kuntakatselmus.

Motivan materiaaleja ja koulutuksia. Lisäk-

Keski-Suomen kunnista väkiluvultaan

dessaan energianeuvontaan yhteensä 2,8

suurimmat ovatkin jo mukana kuntien ener-

miljoonaa euroa neljälle vuodelle. Neuvon-

– Neuvojan rooliin kuuluu myös auttaa

si Motivan asiantuntijoilla on pitkä koke-

giatehokkuussopimuksessa (KETS). Myös

nan rooli on yhä tärkeämpi, kun myös Suo-

energiatehokkuussopimuksien toimeenpa-

mus neuvonnan kehittämisestä ja toteu-

uusiutuvan energian kuntakatselmuksia on

messa joudutaan kohtaamaan ilmaston-

nossa jo liittyneitä kuntia ja yrityksiä sekä

tuksesta yhdessä neuvojaverkoston kans-

toteutettu alueella useita. Kuluttajille ja pk-

muutoksen tuomia haittoja, kuten sään ää-

rohkaista vielä uusia liittyjiä mukaan ener-

sa, joten tukea on tarjolla tilanteen ja tar-

yrityksille annetaan energianeuvontaa esi-

ri-ilmiöiden lisääntymistä.

giatehokkuussopimuksiin. Neuvojat autta-

peen mukaan.

neella HEVI kivitaloillakin:

Joutsenmerkki vauhdittaa vähähiilistä rakentamista Hiilijalanjälkilaskennasta voi jatkossa saada

Vaatimuksen avulla pyritään lisäämään vä-

kentamisen suosio on mukavassa kasvus-

pisteitä rakennuksen Joutsenmerkki-hake-

hähiilisten ja turvallisten materiaalien ky-

sa: merkkiä kantavien rakennusten määrä

– Ensivaikutelma Joutsenmerkin kritee-

mukseen. Uudella valinnaisella pistevaati-

syntää ja tuomaan esiin pullonkauloja, ku-

nelinkertaistui viimeisen kolmen vuoden ai-

ristöstä oli haasteellinen, mutta ehdotto-

muksella halutaan edistää hiilijalanjälkilas-

ten eri lähtötiedoista ja laskentatavoista ai-

kana Pohjoismaissa. Hiljattain myönnettiin

masti tavoittelemisen arvoinen. Ympäristö-

kelmien yleistymistä ja laskentamenetelmi-

heutuvia haasteita. Jatkossa voidaan myös

myös Suomen ensimmäinen omakotitalon

asiat, sisäilma, päästöttömyys ja energiate-

en kehitystä.

pilotoida tulevaa rakennusmääräysten hii-

Joutsenmerkki ja pientalovalmistajan pe-

hokkuus ovat asioita, joiden puolesta olem-

Joutsenmerkin kriteereihin sisältyy sekä

lirajaa, perustelee Joutsenmerkkiä hallin-

ruslupa.

me rakennusalalla toimineet alusta alkaen,

kaikille pakollisia kohtia että valinnaisia pis-

noivan Ympäristömerkintä Suomen kritee-

tevaatimuksia, joista hakijan on kerättävä

ripäällikkö Karin Bergbom.

Joutsenmerkin kriteereissä korostuvat esimerkiksi energiatehokkuus, hyvä sisäil-

kommentoi tuolloin HEVI kivitalojen luova johtaja Piia Pöyhönen.

vähintään tietty yhteispistemäärä. Hiilija-

Laskennassa käytetään ympäristöminis-

ma, kiertotalous, kemikaalikuormituksen

Joutsenmerkittyjen rakennusten hiilija-

lanjäljen laskemisesta ei ole aiemmin saa-

teriön elokuun lopussa julkaisemaa raken-

pienentäminen ja rakentamisen korkea laa-

lanjälkeä ja sisäilmaa on myös tutkittu. Asu-

nut pisteitä Joutsenmerkki-hakemukseen,

nusten vähähiilisyyden arviointimenetel-

tu. Moni rakennusyritys onkin löytänyt Jout-

misen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n

vaikka kriteereissä on runsaasti hiilijalanjäl-

mää.

senmerkistä työkalun sekä ympäristökuor-

julkaisemassa raportissa Joutsenmerkityn

mituksen pienentämiseen että rakentami-

asuinkerrostalon hiilijalanjälki oli vertailun

sen laadun ylläpitämiseen.

pienin. Ruotsissa julkaistussa väitöskirjassa

keä pienentäviä vaatimuksia. nyt vähähiilisyyteen, mutta CO2-laskelman

Ympäristön ja rakentamisen laadun puolesta

Joutsenmerkin arvot oli helppo ottaa

Joutsenmerkityn päiväkodin sisäilman laa-

sisällyttäminen kriteereihin tuo rakentami-

Lisääntyneen ilmasto- ja ympäristötietoi-

omaksi merkin perusluvan ensimmäisenä

tu puolestaan todettiin tavanomaisia raken-

sen ilmastovaikutukselle lisää näkyvyyttä.

suuden myötä myös Joutsenmerkityn ra-

suomalaisena pientalovalmistajana saa-

nuksia paremmaksi.

– Moni Joutsenmerkin vaatimus ohjaa jo


5

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

Viisi vinkkiä putkivaurioiden välttämiseksi Vakuutusyhtiö LähiTapiola muistuttaa, että

teen asennettujen putkistojen lämpötiloja

riittävän kova pakkanen voi jäädyttää asun-

säännöllisesti. Lämpötila ei saisi laskea alle

tojen putkistoissa olevan veden. Riski on

+ 10 C asteen.

erityisen suuri ennen kaikkea vähäisellä

- Lisää lämmityksen valvontaa ja säädä

käytöllä olevissa vapaa-ajan asunnoissa ja

lämpöä siten, että kaikissa tiloissa säilyy

talviteloille laitetuissa kesämökeissä, joiden

normaali huonetilojen lämpö.

putkistoihin on jäänyt vettä. Nopeasti laskeva lämpötila voi yllättää, jos jokapäiväisen tarpeeseen tottuneena aamulla ei saa hanasta edes kahvikeittovet-

- Huolehdi putkistojen läheisyydessä olevien erillisten varastojen lämpötilojen riittävyydestä. - Valvo ulko-ovien kiinni pitämistä.

tä. Jäätyessään putket voivat usein vielä rik-

- Virtaava vesi jäätyy seisovaa vettä hi-

koutua, mikä saattaa aiheuttaa jopa useita

taammin. Kovien pakkasten aikana käyttö-

kuukausia kestäviä kalliita korjaustöitä. Pa-

vesiputkiston jäätymistä voi estää jättämäl-

himmillaan koko perhe saattaa joutua asu-

lä vesi tiputtamaan hieman hanasta yön yli.

maan tilapäisesti muualla. varteen kotelotilaan tai kalusteiden taakse,

Jäätymisen ennaltaehkäisystä kannattaa huolehtia

jolloin sisältä tuleva ilma ei yllä niitä läm-

Pakkaskausina erityisesti vapaa-ajan käy-

mittämään, mutta ulkoa hohkava kylmä

tössä olevien rakennusten lämpötilaval-

pääsee vaurioittamaan putkistoja. Samoin

vontaa tulee lisätä niin, ettei rakennus pää-

erilaisissa varastotiloissa säilytettävät ir-

se kylmilleen, jos rakennuksen vesijärjes-

– Jos putkistot varotoimista huolimat-

usein muodonmuutoksia ja ne edellyttävät

taimistot voivat heikentää lämpimän ilman

telmiä ei ole tyhjennetty. Rakennuksen eri

ta pääsevät jäätymään, kannattaa turvau-

useammin korjaustoimia, Savolainen sa-

kiertoa huoneessa ulkoseinien varsilta ja ai-

huonetilojen väliset ovet kannattaa pitää

tua alan ammattilaisen apuun. Sulatukses-

noo.

heuttaa pakkaskausina jäätymisiä sekä ve-

ilmankierron vuoksi avattuina lämpötilan

ta syntyy erilaisia kustannuksia, jotka ovat

Jäätymisen ennaltaehkäisystä kannattaa

sivahinkoja, sanoo LähiTapiolan riskipäällik-

tasaantumisen vuoksi. Nykyään useimmis-

normaaliin kiinteistönhoitoon liittyviä ku-

huolehtia siitäkin syystä, että vakuutuksista

kö Juhani Savolainen.

sa kiinteistöissä lisälämmön tuojana oleva

lueriä. Yleensä muoviputket kestävät me-

ei yleensä korvata jäätymisestä aiheutunei-

ilmalämpöpumppu ei yksinään ole riittävä

talliputkia paremmin jäätymisestä aiheutu-

ta vahinkoja, ellei kyseessä ole kiinteistön

lämmityslaite kiinteistöille pakkaskauden

via rasituksia ja voivat sulatuksen jälkeen

lämmityslaitteiston äkillisen rikon seurauk-

aikana.

toimia normaalisti. Metalliputkissa ilmenee

sena aiheutunut vahinko.

– Usein putkistot on sijoitettu ulkoseinien

Savolainen listaa kiristyvän pakkaskauden varalle viisi vinkkiä: - Seuraa erityisesti ulkoseinien läheisyy-

Uudista koti maalaamalla Näppärälle tekijälle, mutta myös ensikerta-

Maalaamiseen tarvitaan maalin lisäksi:

laiselle, kodin värimaailma muuntuu syksyn

- maalarinteippiä

trendiväreihin nopeallakin aikataululla.

- saumauspistooli ja saumausainetta

Rakennus- ja maalaustyövälineiden

C.E. Lindgren

Vedä maalarinteippi paikalleen. Paina sormella teipin reunaa pitkin, jotta se varmasti kiinnittyy ja maalia ei pääse teipin alle.

- patterisivellin

asiantuntija C.E. Lindgren on koonnut maa-

- terävä veitsi

larimestarinsa vinkkejä sisäseinien maalaa-

- pieni ja iso tela sekä jatkovarsi

miseen.

- maalikaukalo

Lähtökohta kaikessa on tilan valmistelu.

Pixabay

Suojaa lattia ja etenkin maalatessa ne pin-

Näin maalaaminen sujuu:

nat, jotka ovat lähellä, mutta joita ei ole tar-

1. Puhdista

koitus käsitellä. Tähän ovat oivallisia suo-

Pese tarvittaessa seinät ja tasoita mahdolli-

jamuovi tai -paperi ja hyvä maalarinteippi.

set naulanjäljet ja muut epätasaisuudet.

Tekijälle suositellaan suojavaatteita, koska

2. Maalarinteipillä terävät maalireunat

4. Telalla onnistuu

Kun seinä on pohjamaalattu, voit maalata var-

työn touhussa maali tarttuu helposti myös

Vedä maalarinteippi paikalleen. Paina sor-

Levitä maali telalla rauhalliseen tahtiin. Varo,

sinaisen värisävyn kuvioidulla telalla.

muualle kuin seinään tai välineisiin.

mella teipin reunaa pitkin, jotta se varmasti

ettei maalia roisku kattoon. Maalaa puolen

5. Nurkat ja paikatut kohdat

kiinnittyy ja ettei maalia pääse teipin alle.

telan verran aina edellisen vedon päälle. Maa-

Viimeistele siveltimellä maalatut kohdat, jotta

3. Muista rajata

likaukaloa ei kannata täyttää liikaa, sillä kuvi-

saat ne näyttämään samalta kuin telalla maa-

Maalaa ensin seinien nurkat, listat ja johdot.

oidulla osalla on tarkoitus telata ylimääräinen

latut pinnat. ”Painele” maalia varovasti sivelti-

Maalia kannattaa aina testata etukäteen, jotta valittu sävy on juuri se oikea. Noudata aina maalipurkin kyljessä olevia ohjeita. Tuuleta riittävästi ja varmista, että ilma

Tätä kutsutaan rajaukseksi. Tähän sopii hy-

maali pois joka kerta, kun tela kastetaan maa-

men kärkiosalla.

pääsee kiertämään. Välineet kannattaa

vin patterisivellin. Jos käytät nurkkatelaa,

liin. Maalaa ensin pienet pinnat ja sitten vasta

6. Loppusilaus

puhdistaa kunnolla käytön jälkeen. Tauko-

muista teipata kohdat, joita et maalaa. Ra-

isommat pinnat. Maalaa seinä useaan ottee-

Poista maalarinteippi vielä kun maali on mär-

jen aikana telan ja pensselin voi kietoa muo-

jaaja tai sivellin käy tähän työhön myös yhtä

seen. Levitä maalia kunnolla joka paikkaan,

kää, niin se irtoaa helpommin. Puhdista lo-

viin, jotta ne eivät kuivu.

hyvin.

jotta maali varmasti peittää seinän tasaisesti.

puksi kaikki välineet.


Tulikivi Oy

6

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

Teksti: Saara Pakaslahti

Tulisijasta turvallinen ja kestävä kodin sydän Tulisijan jälkiasennus voi hyvinkin olla mahdollista, mutta tulisijan sekä savuhormin valinta vaatii ammattitaitoista suunnittelua ja niiden asentaminen suurta huolellisuutta.

Tulisija tuo kotiin sekä huoltovarmuutta sekä asumismukavuutta. Vanhempi opettaja Jani Jämsä Pelastusopiston onnettomuuksien ehkäisyn tiimistä kannustaakin hankkimaan puulla lämmitettävän tulisijan myös taloon, jossa sitä ei entuudestaan ole. – On kehitetty hyviä ja paloturvallisia elementtipiippuja, eikä tulisijan ja savuhormin tekeminen jälkikäteen ole niin hankalaa kuin voisi kuvitella. Suunnittelu ja asennus pitää kuitenkin hoitaa erittäin huolellisesti. Tärkeintä on varmistaa tulisijan ja savuhormin yhteensopivuus sekä savuhormin asennus asennusohjeiden mukaisesti. Ensimmäiseksi Jämsä suosittelee selvittämään jälkiasentamisen edellytyksiä nuohoojalta tai paikalliselta pelastuslaitokselta. – Nuohooja on tulisijojen ja savuhormien ammattilainen, joka osaa helpoiten ottaa kantaa niihin liittyviin asioihin. Jos ja kun nuohooja näyttää hankkeelle vihreää valoa, voi siirtyä varsinaiseen suunnitteluun ja toteutukseen. – Kun tulisijan ja savuhormin suunnitteluun varaa riittävästi aikaa ja ammat-

titaitoa, niiden soveltuvuuden ja hyväksyttävyyden varmistaa rakennustarkastajalta, antaa asennuksen ammattimiehen tehtäväksi, valvonnan vastuullisen ja osaavan vastaavan työnjohtajan hoidettavaksi ja kysyy tarvittaessa neuvoja pelastusviranomaiselta, välttyy ikäviltä yllätyksiltä ja kodin sydämestä tulee myös turvallinen ja kestävä, tiivistää Jämsä.

Rakennusvalvonnan pakeille heti ensimetreillä Ympäristöministeriön julkaiseman Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus -oppaan mukaan tulisijan ja savupiipun rakentaminen edellyttää yleensä rakennusvalvontaviranomaisen lupaa, oli kyse sitten uudesta rakennuksesta tai olemassa olevassa rakennuksessa jo olevasta tulisijasta ja savuhormista, niiden korjaamisesta tai lisäämisestä tai niihin vaikuttavasta muutostyöstä. – Korjausrakentamisessa yleinen käytäntö on, että jos rakennetaan kokonaan uusi savuhormi, se tarvitsee vähintään toimenpideluvan, ja silloin tarvittavat selvitykset – esimerkiksi hormin sijoituspiir-

rokset, yksityiskohtakuvat sekä suunnitelmat läpivienneistä – ovat samat kuin uudisrakentamisessa. Yleensä nämä toimenpiteet vaativat myös rakennusvalvonnan hyväksymän vastaavan työnjohtajan, kertoo Jämsä. Lupakäytännöissä on kuitenkin vaihtelua eri kuntien välillä, ja luvanvaraisuuden tulkinta kuuluu rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin. Paikallinen rakennusvalvonta onkin usein ensimmäisiä tahoja, johon tulee olla yhteydessä tulisijatoiveen osalta.

Erityistä tarkkuutta vanhojen hormien suhteen Talosta saattaa löytyä olemassa oleva hormi, johon voidaan liittää uusi tulisija, jos se siihen soveltuu. Tässä tilanteessa erillistä lupakäsittelyä ei aina Jani Jämsän mukaan välttämättä vaadita, mutta tämä täytyy toki selvittää kuntakohtaisesti ennakkoon. – Ja tietenkin kaikki samat asiat on huomioitava kuin uuden hormin rakentamisessakin, ja tulisijalle kannattaa pyytää käyttöönottotarkastus pelastusviran-

omaiselta. Jämsä korostaa, että jälkiasennuksissa on oltava erityisen tarkkana juuri vanhojen savuhormien suhteen, sillä niissä saattaa olla vanhoja ilmahormeja tai liian ohuita väliseinämiä, jotka eivät täytä tulisijan vaatimia paloturvallisuusvaatimuksia. Tai pahimmillaan ilmahormi on auki suoraan ullakolle. – Jos tällaista hanketta suunnittelee, kannattaa ehdottomasti konsultoida ainakin nuohoojaa sen suhteen, voiko hormiin kytkeä tulisijan turvallisesti. Näin kannattaa siis toimia, vaikkei jälkiasennushanke olisi luvanvarainenkaan.

Kosteuseristys ja kantavuus unohtuvat usein Luvituksen lisäksi täytyy selvittää rakenteiden edellytykset tulisijan jälkiasennukseen. Jos talosta ei löydy rakennepiirustuksia, kannattaa kääntyä pätevän rakennesuunnittelijan puoleen, joka selvittää vanhat rakenteet ja niiden kantavuudet ja tarvittaessa suunnittelee lisä- tai vahvistusrakenteet tulisijaa varten. Jani Jämsä sanoo, että savuhormin ja


tulisijojen perustusten riittävä kantavuus sekä kosteuseristys perustusten ja muurattujen rakenteiden välillä ovat niiden kestävyyden kannalta erittäin tärkeitä asioita. – Kosteustekniset asiat ja kantavuus tulisijojen ja savuhormien perustuksissa on huomioitava. Nämä unohtuvat monesti varsinkin korjausrakentamisessa. Myös ilmanvaihto on huomioitava jälkiasennusprojektissa. Jos tulisija tehdään taloon, jossa on alipainetta synnyttävä ilmanvaihto tai esimerkiksi liesituuletin kohdepoistona, täytyy huolehtia siitä, ettei savuhormi toimi tuloilmareittinä.

Läpiviennit avainasemassa paloriskin kannalta Paloturvallisuuden kannalta tärkeimpiä asioita tulisijan sekä savuhormin kokonaisuuden suunnittelussa ovat läpiviennit, suojaetäisyydet sekä oikea lämpötilaluokka. Suojaetäisyysvaatimukset palaviin rakenteisiin täytyy huomioida etenkin vaakarakenteiden läpivientikohdissa. Muuratuissa savuhormeissa sekä ympäristöministeriön asetuksen mukaisten rakenneohjeiden mukaan itse tehdyissä metallisissa kevythormeissa nyrkkisääntönä on 100 millimetrin suojaetäisyys paksumpiin palaviin tarvikkeisiin hormin ulkopinnasta mitattuna. – Tehdasvalmisteisilla hormeilla valmistaja määrittää suojaetäisyydet testien perusteella aina hormikohtaisissa asennusohjeissa. Kaikilla hormeilla tarvitaan aina kuitenkin lämpö- ynnä muun liikkumavaran mahdollistava vähintään 20 millimetrin rako viereisiin rakennusosiin, vaikka suojaetäisyysvaatimusta ei paloturvallisuusmielessä olisikaan, tarkentaa Jämsä. Suunnittelussa ja asennuksessa pitää pyrkiä varmistamaan myös valmishormin, ja etenkin metallisen kevythormin, riittävä jäähtyminen välipohja- sekä yläpohjaläpivienneissä. – On esiintynyt tulipalotapauksia, joissa metallihormi on kuumentunut liikaa, koska se on jäänyt asennusvaiheessa valmistajan asennusohjeita paksumman lämpöeristekerroksen väliin läpivientikohdassa. Näihin tilanteisiin suomalaiset valmistajat ovat kehittäneet erityisratkaisuja.

CE-merkintä ei suoraan takaa hormin soveltuvuutta Mitä hormin tyyppiin tulee, saneerauskohteessa valinta osuu usein juuri valmishormiin. – Korjausrakentamisen puolella tehdasvalmisteiset savuhormit ovat yleistyneet enemmän, johtuen varmaankin niiden nopeammasta ja joustavammasta asennuksesta työmaalla, Jämsä kertoo. Perinteiset muuratut savuhormit ja tulisijat ovat silti edelleen suosittuja etenkin uudisrakentamisessa. Hyvämaineisen ja ammattitaitoisen muurarin tekemä tulisija-hormikokonaisuus onkin hyvä vaihtoehto. Muurattujen tulisijojen sekä savuhormien suunnitteluun ja rakentamiseen on myös ole-

7

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

massa selkeät ohjeet, joita noudattaen voi varmistua siitä, että ne ovat turvallisia, pitkäikäisiä ja viranomaisten hyväksyttävissä. Valmistulisijojen sekä -savuhormien suunnittelun ja asennuksen suhteen on oltava tarkkana, jotta kokonaisuudesta tulee turvallinen. – Tehdasvalmisteisia tulisijoja ja savuhormeja on markkinoilla todella monia vaihtoehtoja, jotka vaihtelevat materiaaleiltaan ja rakenteiltaan hyvin paljon. Niiden soveltuvuus tulisijaan ja rakennukseen on aina suunniteltava ja varmistettava tapauskohtaisesti, jotta saavutetaan turvallinen ja kestävä lopputulos, Jämsä sanoo. Tehdasvalmisteisissa savuhormeissa voi olla CE-merkintä, jonka saaminen edellyttää, että piippu on testattu harmonisoitujen tuotestandardien mukaisesti. On kuitenkin tärkeä huomata, että CE-merkintä ei ole laatumerkki, eikä yksinään takaa tuotteen soveltuvuutta ja käytettävyyttä kohteessa. Hormin soveltuvuus suunnitellulle tulisijalle onkin aina varmistettava.

Täyttääkö hormi savuhorminormien vaatimukset? Jani Jämsä kertoo, ettei kaikkia metallirakenteisia kevytsavuhormeja ole edes suunniteltu ja tarkoitettu jatkuvasti lämmitettäviin tulisijoihin, vaan lähinnä loma-asutuskäyttöön. Kevytsavuhormin korroosionkestoominaisuuksista kannattaa myös pyrkiä varmistumaan ennen hormin valintaa. – On esiintynyt tapauksia, joissa Suomeen tuodun kevytsavuhormin korroosionkesto-ominaisuudet eivät ole riittäneet meidän olosuhteissamme, varsinkaan kohteissa, joita käytetään vain kesäisin. Kaikki hormit eivät välttämättä täytä myöskään suomalaisten savuhorminormien vaatimuksia nokipalonkestävyydestä ja lämpötilankestävyydestä. Asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta määrää, että kiinteää polttoainetta käyttävissä tulisijoissa sekä saunankiukaissa savuhormin yhdys- ja liitinhormeineen täytyy olla vähintään lämpötilaluokkaa T600. Tämä tarkoittaa, että standardin mukaisessa hormin T600-lämpötilakokeessa hormin alapäässä savukaasujen lämpötilana on noin 700 astetta. Ympäristöministeriön oppaan mukaan turvallisimpaan lopputulokseen pääsee käyttämällä aina vähintään T600-luokan savuhormia riippumatta tulisijan käyttötarkoituksesta tai polttoaineesta. Jämsän mukaan edes T600 ei ehkä kuitenkaan ole riittävä lämpötilaluokka kaikille savuhormi- ja tulisijayhdistelmille Suomessa, etenkään saunan kiukaiden hormeille. Niissä on nimittäin polttokokeissa mitattu jopa yli 1 000 asteen lämpötiloja. – Jos vaikkapa ulkomailta verkkokaupasta tilattu alhaisen lämpötilaluokituksen – esimerkiksi T100- tai T300-luokan – hormi laitetaan suomalaisen tulisijan tai kiukaan perään, tilanne on hurja – käytännössä se voi vertautua melkeinpä tulipalon sytyttämiseen, Jämsä havainnollistaa.

SAVUPIIPUT KUNTOON RMIT VALMISHO NA ASENNETTU DEN YLI 20 VUO LL A KOKEMUKSE

– vanhakin piippu turvalliseksi sisäpiipulla. uurtajat.fi Juha Elomäki 0400 164752 Oriniemi

• lyömätön kestävyys • puhtaat löylyt • 5 vuoden takuu • soveltuu kaikkiin kiuastyyppeihin

Katso lähin jälleenmyyjäsi ja tutustu www.kerkes.fi tai soita 050 373 1313

Aitoja perinteisiä pönttöuuneja Tarjous Pönttöuuni muurattuna:

2500,-

Halkaisija 68/61 cm Korkeus: 170 cm

Linnatuli myymälä, Mastontie 4, Ylöjärvi Ma-to 12-17, pe 12-16, peltiuuni.fi, puh. 0400 619 009


8

www.omakotilehdet.fi 

 Kattoremontit  Ulkoverhousremontit Tilaa ilmainen katon kuntotarkastus!

OTA YHTEYS suoraan yrittäjään! johannes@parke.fi tai 040 192 5775 www.parke.fi

A&K Omatalo 5/2019

Myös tiiviys ja nuohottavuus tulee huomioida

Nuohooja asiantuntijaksi kunnon seurantaan

Jälkiasenteisen savuhormin ja tulisijan suunnittelussa sekä asennuksessa on huomioitava myös tiiviys ja nuohottavuus. Hormien ja tulisijojen on oltava savutiiviitä, jotta haitallisia kaasuja ei pääse vapautumaan asuintiloihin. Esteetön nuohottavuus puolestaan on tärkeää riittävän vedon ja lämpötehokkuuden varmistamiseksi sekä nokipalon ehkäisemiseksi. Jämsä kertoo, että tiiviyden kannalta tärkeimmät kohdat ovat liittymät ja läpiviennit sekä tulisijan nuohous- ynnä muut luukut. – Näiden tiiviyden varmistamiseksi tulisija ja hormi tulee perustaa samalle perustukselle, ettei liikkumista pääse tapahtumaan. Liittymäkohdat täytyy tehdä huolella ja valmishormeissa kannattaa käyttää valmiita, hormi- ja tulisijakohtaisia liittymäkappaleita sopivuuden varmistamiseksi. Luukkuihin on olemassa yleismallin tiivistenauhaa ja valmistajien luukkukohtaisia tiivisteitä. Nuohouksen kannalta huomioitavia asioita ovat nuohousluukkujen sijoitus sekä vesikaton varusteet. Nuohousta varten on savuhormille päästävä turvallisesti säällä kuin säällä. Turvallinen kulku hormille tarkoittaa yleensä tukevasti kiinnitettyjä talotikkaita ja kulkusiltaa katolla. Tarvittaessa savuhormille on asennettava myös nuohousteline tai piipputikkaat.

Ennen käyttöönottoa rakennusvalvonta tekee luvanvaraisissa asennuksissa loppukatselmuksen, jossa tarkastetaan, että tulisija savuhormeineen on tehty kelvollisesti ja suunnitelman mukaisesti. Tulisijan ensimmäiset lämmityskerrat suoritetaan varovasti, valmistajan ja suunnittelijan ohjeita noudattaen. Näin vältetään tulisijan ja savupiipun vaurioituminen sekä tulipalon riski. Hyvä hankinta tuoreen tulisijan omaavaan taloon on häkävaroitin, joka sijoitetaan tulisijan läheisyyteen, ilman luonnolliseen liikkumissuuntaan valmistajan asennusohjeiden mukaisesti. Tulisijan sekä savuhormin kunnon tarkkailu kannattaa antaa ammattitaitoisen nuohoojan tehtäväksi. Säännöllinen nuohous on myös tärkein tulisijojen ja hormien huoltoon liittyvä asia. – Nykyisen nuohousasetuksen mukaan kaikki ympäri vuoden jatkuvassa käytössä olevat tulisijat savuhormeineen on nuohottava kerran vuodessa. Ainoastaan yksityiskäyttöisessä loma-asunnossa nuohousväli on kolme vuotta, muistuttaa Jämsä.

Artikkelin lähteinä Jani Jämsä sekä ympäristöministeriön opas Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus – esimerkkejä savupiippujen ja tulisijojen toteuttamisesta 31.1.2019.

TIILERI www.tiileri.fi AVOINNA: MA 9-17, PE 9-16

TEKIJÄNKUJA 6 33960 PIRKKALA 0400 745 222

TERVETULOA TUTUSTUMAAN MONIPUOLISIIN TULISIJA- JA PIIPPUVAIHTOEHTOIHIN NÄYTTELYSSÄMME!


A&K Omatalo 5/2019

9

www.omakotilehdet.fi 

Dreamstime.com

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Hybridilämmityksellä tavoitellaan säästöjä lämmityskuluihin Hybridilämmitys valikoituu nykyään entistä useamman pientalon lämmitysratkaisuksi. Sen avulla voidaan hyödyntää uusiutuvia ja edullisempia energiamuotoja, mutta myös laskea päästöjä.

Pellervon taloustutkimus PTT:n tämänvuotinen asumismenoselvitys arvioi suomalaisten asumismenojen kasvun jatkavan – joskin aiempaa hitaampana – vuosina 2019–2021. Asumisen suurin yksittäinen kuluerä on tavallisimmin lämmitys, ja sillä on ollut oma roolinsa myös asumismenojen kasvussa. Esimerkiksi Omakotiliiton taannoisen selvityksen mukaan suurin

osa asumismenojen alueellisista eroista selittyi juuri lämmityskuluilla. Liitto otti myös elokuussa kantaa Rinteen hallituksen kestävän kehityksen verouudistukseen ja huomautti lämmitysenergiaverojen korotuksen lisäävän asumiskustannuksia entisestään. Ei siis mikään ihme, että eri lämmitysmuotoja yhdistelevä hybridilämmitys kiinnostaa nykyään entistä enemmän

omakotitalonomistajia, jotka haikailevat pienempien lämmityskulujen perään. – Siinä voi olla kaksi tai useampi lämmitysmuotoa, jotka vuorottelevat esimerkiksi vuodenajan tai vuorokauden aikana siten, että hyödynnetään mahdollisimman edullista lämmitysmuotoa, joka useimmissa tapauksissa on uusiutuvaa energiaa ja laskee siten myös päästöjä, kuvailee Porin kaupungin energiain-

sinööri Marjo Kekki hybridilämmitystä. Hän toimii energianeuvojana Energianeuvonta Satakunnassa -hankkeessa sekä ILSA – Ilmastoviisas Satakunta -hankkeessa.

Hybridilämmitys yleistynyt viime vuosina Hybridilämmitys on Kekin mu-


10

www.omakotilehdet.fi 

Onko aika uusia kotisi LÄMMITYSLAITTEET TAI PUTKET? OTA YHTEYTTÄ JA SOVITAAN KATSELMUSKÄYNTI!

Lassi Saarikko 050-4334 800

Paikallisesti putkitöitä vuodesta 1952

Kangasalan Putkilämpö Oy/ Hanakat Vällintie 2, 36220 Kangasala (Lentola) p. 020 766 9270 | www.putkilampo.com

kaan viime vuosina yleistynyt ja muuttunut monimuotoisemmaksi, mutta sitä voidaan ajatella olleen jo pitkään. Hän mainitsee esimerkkinä puun polton tulisijassa sähkö- tai jonkin muun lämmityksen rinnalla lämmityskulujen leikkaamiseksi. Kekki huomauttaa, että erityisesti suosiotaan ovat kasvattaneet erilaiset lämpöpumppuratkaisut, joista etenkin ilmalämpöpumppujen myyntiluvut ovat nousseet voimakkaasti erityisesti niiden viilennysominaisuuden vuoksi. – Ilmalämpöpumppua voi käyttää tietenkin myös tilojen lämmitykseen – täydentämässä esimerkiksi sähkölämmitystä – jolle meidän oloissamme on suurempi tarve kuin jäähdytykselle. Vastoin urbaanilegendaa ilmalämpöpumpun käyttö kesäaikaiseen jäähdytykseen ei syö lämmityskauden aikana saatuja säästöjä, mikäli sitä käytetään oikein. Hybridilämmitystä hankitaan Kekin mukaan etenkin vanhempiin kohteisiin lämmitystaparemontin yhteydessä. Hän toteaa, että edessä on kuitenkin suuri muutos, kun öljyn lämmityskäytöstä ollaan hallituksen ohjelman mukaan luopumassa 2020-luvulla. – Käytännössä tämä tarkoittanee lämmitysöljyn verotuksen nostamista samalle tasolle dieselin kanssa.

Valitse toisiaan tukevat lämmitysmuodot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumput uusi LN-mallisarja

Ilmalämpöpumppujen uusi aikakausi on alkanut

Esittelyvideo osoitteessa

Rahoitusmahdollisuus!

Scanof�icen lämpöpumput alueellasi toimittaa Oriveden Kodinkonehuolto Koluntie 7 35300 Orivesi

Puh. 0400 234 327 oriveden.kkh@netti.fi www.orivedenkodinkonehuolto.fi

Hybridilämmityksessä voi sovitella yhteen useampia eri lämmitysmuotoja. Jotta siitä saataisiin kuitenkin suurin mahdollinen hyöty irti, olisi hyvä miettiä, mitkä lämmitysmuodot tukevat hyvin toisiaan niin teknisesti kuin taloudellisestikin. – Tapauksesta riippuen hybridilämmitys voi sisältää esimerkiksi aurinkoenergiaa, puulämmitystä joko kattilassa tai tulisijassa, pellettiä automaattisessa pellettitakassa tai kattilassa, tai lämpöpumppuratkaisuja, luettelee Marjo Kekki. Hän mainitsee esimerkiksi aurinkolämmön sopivan käytännössä kaikkiin vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin. Sitä voi käyttää tuottamaan lämmintä käyttövettä keväästä syksyyn ja kesällä hoitamaan märkätilojen lattialämmitys, mikä vaatii kuitenkin vesikiertoisen lämmönjaon ja oman lämmityskierron märkätiloille. – Suuremmalla keräinalalla saadaan hyötyä vielä myös muun asunnon lämmittämiseen keväisin ja syksyisin. Aurinkolämpö varastoidaan lämminvesivaraajaan, jonka mitoittaminen on tärkeä seikka aurinkolämmön kannattavuudessa, kertoo Kekki. Erityisen hyvä yhdistelmä hänen mukaansa on puu- tai pellettilämmitys aurinkolämmön rinnalla. Tällöin auringosta saadaan kaikki tarvittava lämmitysenergia keväästä syksyyn ja vältytään puun polttamiselta. – Myös öljylämmityksen rinnalle sopii monta täydentävää lämmitysmuotoa, mutta öljylämmittäjän kannattaa odottaa, miten hallitus linjaa öljylämmityksestä luopumisen eli voiko öljyä tulevaisuudessa käyttää yhtenä lämmitysmuotona muiden rinnalla.

A&K Omatalo 5/2019

Aurinkosähköllä, jota saadaan keväästä syksyyn, voi puolestaan tuottaa lämpöpumpun käyttämää sähköä kesälläkin. Ilmalämpöpumpun viilennyskäyttö kesällä ja aurinkosähkö kulkevatkin Kekin mukaan ajankohdallisesti hyvin käsi kädessä.

Nykyinen lämmitysjärjestelmä rajaa vaihtoehtoja Se, millaisiin pientalokohteisiin hybridilämmitys soveltuu, riippuu Kekin mukaan valitusta täydentävästä lämmitysmuodosta. Esimerkiksi vesikiertoinen lämmönjako joko patteri- tai lattialämmityksenä mahdollistaa lämmitysjärjestelmän täydentämisen lämmöntuottotavalla, joka myös siirtää lämmön veteen. – Niin sanotun kuivan lämmönjakojärjestelmän rinnalla, jossa on esimerkiksi sähköpatterit, voidaan tuottaa lämpöä tulisijalla, ilmalämpöpumpulla tai automaattisella pellettitakalla. Mikäli lämpöenergiankulutus on pientä, voi järjestelmän täydentäminen olla haastavaa taloudellisessa mielessä. Kekki huomauttaa, että olemassa olevan lämmöntuottotavan kunto ja ikä saattavat kuitenkin asettaa esteitä sen käytölle osana hybridilämmitysjärjestelmää. Hybridilämmityksen toteutusta suunniteltaessa onkin tärkeää tuntea olemassa oleva lämmitys ja lämmönjakojärjestelmä, sillä ne rajaavat vaihtoehtoja. – Vesikiertoisessa lämmönjakojärjestelmässä, jossa lämpö tuotetaan vaikka öljyllä, on vaihtoehtoja enemmän kuin esimerkiksi sähköpatterilämmityksessä. Joissain tapauksissa pannuhuoneen koko rajoittaa hybridilämmitykseen siirtymistä, hän toteaa.

Kannattavuus ohjaa järjestelmän suunnittelua Koska hybridilämmitykseen siirtymisen motiivina on yleensä lämmityskuluista säästäminen, sen kustannukset ja investoinnin kannattavuus ylipäätään kiinnostavat väistämättä. Mutta miten arvioida, mitkä lämmitysmuodot olisivat sitten pidemmän päälle juuri omalla kohdalla kustannustehokkaita? Marjo Kekki toteaa, että mikäli kohteessa on lämmitystapa, jossa ei ole perusmaksuja ja energia on kallista, voidaan järjestelmän täydennykseltä odottaa taloudellista kannattavuutta. – Sen sijaan, jos käytössä on esimerkiksi kaukolämpö, jossa energia on edullista ja perusmaksu korkea, lämmitysjärjestelmän täydentäminen ei kannata taloudellisesti. Koska niin toteutustavat kuin lähtötilanteetkin ovat kirjavia, hybridilämmitykseen siirtymisestä koituvat kustannukset ovat kuitenkin aivan tapauskohtaisia. – Halvimmillaan kyse voi olla ilmalämpöpumpun hankkimisesta sähkö- tai öljylämmityksen rinnalle, jolloin puhutaan reilusta 2000 eurosta. Jos öljylämmitystä lähdetään täydentämään esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpulla, voivat kustannukset nousta yli 10 000 euroon.


11

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

Hybridilämmityksen ohjaus olennaisessa roolissa

Toimiva lämmitys huomioi vuodenaikojen vaihtelut

Eri lämmitysmuotojen yhdistelmissä on olennaista, että lämmityksen ohjaus toimii suunnitellusti. Näin käytetään aina edullisinta lämmitystapaa tilanteessa kuin tilanteessa. – Ammattilaisen suunnitteluun kannattaa siis satsata, kiteyttää Kekki. Hän huomauttaa, että hybridilämmityksestä saatavat säästöt riippuvatkin hyvin paljon siitä, onko lämmitystapojen yhdistelmä järkevä ja toimiiko ohjaus. – Mikäli yhdistellään samalla lämpötilatasolla toimivia lämmönlähteitä, esimerkiksi aurinkolämpö ja poistoilmalämpöpumppu, voi takaisinmaksuaika venähtää pitkäksi. Ohjauksen rooli hybridilämmityksessä onkin ensiarvoisen tärkeä: – Hybridilämmityksen ohjaus on vaativampaa verrattuna yhden lämmitysmuodon järjestelmiin. Markkinoille on tullut viime aikoina hybridilämmityksen ohjaukseen erilaisia ratkaisuja samalla kun keskenään vuorottelevien tai toisiaan täydentävien uusien lämmitysmuotojen määrä on lisääntynyt.

Marjo Kekki huomauttaa lämmitystarpeen jakaantuvan hyvin vahvasti vuodenaikojen mukaan. Kesällä tarvetta on yleensä vain märkätilojen lämmitykselle. – Aurinkoenergiaa hyödynnettäessä tulee huomioida, että se on aina täydentävä järjestelmä, koska marras-, joulu- ja tammikuussa tuotto on hyvin lähellä nollaa. Hän kertoo, että aurinkosähköä voi syöttää myös lämminvesivaraajan vastuksille, mutta jos lämpimän käyttöveden tarve on suuri kesälläkin, kannattaa tarkastella sen tuottamista aurinkolämmöllä. – Sen tuotto neliömetriä kohti on jopa kolmin- tai nelinkertainen aurinkosähköön verrattuna. Tarkempia tietoja hybridilämmityksen hankkimisesta voi hakea Motivan nettisivuilta. Kekki kehottaa lisäksi ottamaan yhteyttä oman maakunnan energianeuvojaan, joiden yhteystiedot löytyvät myös Motivan sivuilta tai yksinkertaisesti googlaamalla ”maakunnalliset energianeuvojat”.

PELLETIT JA BRIKETIT lämmitykseen MESALgroup OY

mesalgroup.fi info@mesalgroup.fi 050 5944 789

PUHALLUSERISTYSTÄ Lämmöneristykset rakennuksiin Pirkanmaalla: • Ylä-/väli-/alapohjat • Seinäeristykset • Uudis-/remonttikohteet • Lisäeristykset

ProVilla Oy

050 556 4108 www.provilla.fi

MAANRAKENNUSJA VIHERTYÖT MAA-AINESKULJETUKSET KASETTIAUTOLLA STN-Maanrakennustekniikka Oy 050 534 0527 • seppo.niemela@stnmaanrakennus.fi

Säästöä lämmityskuluista myös käyttötottumuksia muuttamalla Hybridilämmityksen lisäksi lämmityskuluista voi – ja kannattaa – pyrkiä säästämään myös muilla keinoilla. Marjo Kekin mukaan ensisijaisena toimenpiteenä tulisi aina olla lämmitysenergiankulutuksen leikkaaminen esimerkiksi tiivistämällä, lisäeristämällä tai omia käyttötottumuksia tarkkailemalla. Eräs tehokas keino on lämpötilan pudotus suositellulle tasolle, joka on oleskelutiloissa 20–21 astetta ja makuuhuoneessa 18–19 astetta. – Kun nämä toimenpiteet on tehty, voidaan jopa välttyä kokonaan lämmitysjärjestelmän muuttamiselta tai päätyä tekemään kevyempi – ja usein myös edullisempi – täydennysratkaisu. Hän muistuttaa veden säästämisen säästävän myös energiaa, mitä moni ei tule ajatelleeksi. Vedenkulutuksesta lähes puolet lämmitetään ja lämpimästä vedestä suurin osa kulutetaan peseytymisessä. Lyhyemmät suihkussa vietetyt ajat näkyvät siis sekä lämmitys- että vesilaskussa. – Asukkaan tulisi myös edes jollakin tasolla ymmärtää asuntonsa lämmityksen perusasiat; esimerkiksi mitkä tilat lämpenevät millä ja mikä energia on halvinta. Hyvä olisi myös tietää oma kulutuksensa ja sen suhteellisuus muihin vastaaviin kohteisiin.

Kotimaiset öljypolttimet

Suodatus- ja ilmanpoistolaite parantaa palamista ja säästää ympäristöä Luotettava, Suomen suosituin omakotitalon poltin

HUOLLOT - ASENNUKSET - MYYNTI Säätöautomatiikat - kysy tarjous

Poltinhuolto

J. Peltonen

Puh. 044-317 3733 www.poltinhuoltopeltonen.fi poltinhuolto.peltonen@gmail.com

* Kodinkoneet - kylmälaitteet Valtuutettu takuu-keskushuolto

STERI

®

ENERGIAN SÄÄSTÄJÄ

24 h verkkokauppa piketa.com Kodinkone varaosat- ja tarvikkeet


12

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019 Invalidiliiton kuva-arkisto / Jyrki Heinonen

Keittiön muutostyöt mahdollistavat itsenäisen toimimisen keittiössä. Keittiössä on työpöydän alla polvitilaa. Hyllyyn, jääkaappiin ja uuniin ulottuu pyörätuolista.

Teksti: Pia Tervo

Esteettömässä kodissa arki onnistuu Kodin remontoiminen esteettömäksi alkaa pohtimalla tiloja liikkumisja toimimisrajoitteisen henkilön näkökulmasta. Tavoitteena on saada asuintilat, jotka sopivat myös muuttuviin elämänvaiheisiin.

Pientaloasuntoja suunnitellaan ja rakennetaan usein ihmisille, jotka täyttävät tietyt perusasujan normatiiviset vaatimukset. Suurin osa aikuisista omakotiasujista esimerkiksi liikkuu kahdella jalalla, on pituudeltaan 166 senttimetristä ylöspäin ja pystyy avaamaan ovia molemmilla käsillään. Tavallisen pientaloasunnon tilat muuttuvat usein toimimattomiksi heti, kun niihin muuttaa henkilö, joka turvautuu arjessaan apuvälineisiin tai avustajiin. Onneksi vammaispalvelulakiin on kir-

jattu vammaisen oikeudesta saada tarvittaessa avustusta kodin remontoimiseen esteettömäksi. Muutostöiden tavoitteena on se, että vammainen voi jatkaa mahdollisimman itsenäistä asumista kodissaan. Esteettömyyteen liittyvät ohjeet ja määräykset sekä tulevaisuuden tarpeetkin huomioiva koti soveltuu hyvin myös muun perheen käytettäväksi.

Ahtaus ja tasoerot tuottavat hankaluutta Asunnon muutostyöt tehdään aina vammaisen tarpeisiin perustuvan yksilöllisen suunnitelman pohjalta. Tavoitteena on saada toimiviksi ne tilat, jotka määritellään asumiselle välttämättömiksi ympäristöministeriön ohjeessa rakennuksen esteettömyydestä. Usein asunnon puutteet liittyvät yleiseen turvallisuuteen ja toimivuuteen liikuttaessa esimerkiksi pyörätuolin tai rollaattorin kanssa. – Tavallisin puute on se, että wc- ja peseytymistilat eivät täytä esteettömyyden vaatimuksia. Tämä riippuu toki pal-

jon siitä, minkä ikäisestä asunnosta on kysymys, kertoo Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija ja arkkitehti Satu Wäre-Åkerblom. – Usein tilat ovat ahtaita tai kulku niihin hankalaa – on kynnyksiä ja kapeita ovia, jolloin apuvälineillä kulku vaikeutuu tai estyy kokonaan. Esteettömyyteen liittyvät ongelmat alkavat usein jo ahtaan ulko-oven jälkeen tuulikaapissa, jossa ei esimerkiksi mahdu kääntymään ulkopyörätuolilla tai vaihtamaan sisäpyörätuoliin. Seuraavaksi tulevat vastaan muut kynnykset, tasoerot porrasaskelmineen tai parvekkeen liian kapea ovi. – Asuntokohtainen ulkotila katsotaan myös asumiselle välttämättömäksi tilaksi. Parveke tai terassi on asumiselle välttämätön tila, mutta saunaa ei sellaiseksi katsota. Asuntosaunat ovatkin lähtökohtaisesti niin pieniä, että niiden saaminen esteettömäksi on melkein mahdotonta, kuvailee Wäre-Åkerblom. – Sen sijaan peseytymistilojen pitää täyttää esteettömyysvaatimukset.

Asuntojen käyttötarkoituksenmukaisuus perustuu asetukseen Asuinhuoneiston ja asuinhuoneiden minimikoot, sekä huonetilojen vähimmäiskorkeudet määritellään asetuksessa asuintiloista. Remontoitaessa ja kalustettaessa esteetöntä kotia on lähdettävä niistä tekijöistä, joilla koti saadaan toimivaksi liikkumis- ja toimimisesteiselle asukkaalle, ja voidaan huomioida tekniset, toiminnalliset ja arkkitehtoniset vaatimukset. – Kaikki esteettömät ratkaisut ovat samalla asukkaiden turvallisuutta lisääviä. Esimerkiksi riittävä ja tasainen valaistus on kaikille asukkaille tärkeää, varsinkin silloin kun tiloissa on tasoeroja, portaita tai luiskia, kertoo Wäre-Åkerblom. Kaikkia asunnon tiloja remontoitaessa tärkeintä on miettiä, millaiset edellytykset erityisesti perheen liikkumisrajoitteisella jäsenellä on toimia tiloissa. Esimerkiksi pyörätuolissa istuvaa ajatellen on työtasojen alle jätettävä polvitilaa, jääkaapin avautumispuolelle laskutilaa ja mietittävä etäisyyksiä eri työpisteiden ja laitteiden


13

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

Invalidiliiton kuva-arkisto / Jyrki Heinonen

 Akkukäyttöisiä sähkömopoja, uusia sekä käytettyjä  Potkupyörät ja keinutuolit  Rollaattorit

TMI KARI MÄKINEN 0500 567 104 www.potkupyörä.fi - info@potkupyora.com

Muista tilata lämmitysöljyt ennen vuodenvaihdetta. Laadukkaat Shell-öljyt saat kauttani kampanjahinnoin. Tilaukset ilmaisnumerosta 0800 50 8000 tai gsm. 044 5922 075 (24h). Joustavat maksuajat, maksa erissä. Aina ilmainen toimitus. Lämmitysöljypalvelu yli 25 vuotta.

Muutostöiden avulla voidaan saada esteetön kulku parvekkeelle. Parvekkeen ovessa ei ole tasoeroa.

välillä, etteivät ne ole tarpeettoman pitkiä. Esteettömässä makuuhuoneessa on riittävästi tilaa liikkua pyörätuolilla, tai avustajan avustaa, ja lähellä oleviin wctiloihinkin pääsee helposti apuvälineillä. Vaatekomeroita suunniteltaessa täytyy miettiä, miltä korkeudelta asukas ylettyy vaatteisiinsa. Erilaiset ulosvedettävät hyllyt ja telineet ovat käytännöllisiä, ja koko vaatekaappi kannattaa valita niin, että sitä voidaan liikutella muuttuvien olosuhteiden myötä. – Tilojen selkeys auttaa esteettömyyden toteuttamisessa. Esimerkiksi muistisairas henkilö pärjää helpommin ympäristössä, jossa tavarat ovat järjestyksessä ja tilat avaria. Esteettömät kodit voivat olla kauniita ja siihen pyrimmekin, että esteettömyys ei tarkoittaisi laitosmaisen näköistä kotia. Nykyään on saatavana paljon sellaisia tuotteita, joissa on designia mukana, Wäre-Åkerblom iloitsee. Näkövammaisen kodissa sen sijaan avarat tilat voivat haitata liikkumista, ja esimerkiksi portaat tulee havaita ympäristöstään. Ratkaisut voivat vaihdella näkövammaisen mieltymyksen ja vamman asteen mukaan. Portaiden tummuuskontrasti voi toimia, mikäli näkövamman aste ei ole 100 %. Kun tiloissa liikkuu sokea, lattiassa olevalla korokkeella voidaan viestittää tulossa olevista portaista.

Muutostöihin voi hakea avustuksia Kodin muutostöiden lähtökohtana pidetään aina avustuksia hakevan ihmisen henkilökohtaista tarvetta, joka arvioidaan asumiskunnan tai -kaupungin sosiaalitoimessa. Remontilla pyritään saavuttamaan sellainen koti, joka täyttää asujan

minimitarpeen. Kunnalla on velvollisuus järjestää kaikki sellaiset apuvälineet, laitteet ja muutostyöt, jotka ovat välttämättömiä asujan mahdollisimman itsenäiseen arjessa pärjäämiseen. Euromääräisiä ylärajoja hankinnoille ei ole asetettu, eikä varallisuusharkintaa tehdä, mutta tavoitteena on korvata ainoastaan välttämättömät ja todelliset kulut. – Esimerkiksi apuvälinemessuilla voi myös kokeilla erilaisia apuvälineitä ja kalusteratkaisuja ennen hankintaa, mikä helpottaa kodin suunnittelua. Valtion korjausavustusta myöntää myös ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus), mikäli hakija asuu joko omakotitalossa tai asunto-osakeyhtiön asunnossa ja ruokakunnan tulot ovat riittävän pienet. ARA:lta avustusta voivat hakea kaikki sellaiset ruokakunnat, joissa on yli 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö. Aralla avustuksen suuruus on enintään 50 % korjauskustannuksista, mutta joskus harkinnanvaraisesti erityistapauksissa 70 %. Hakijan kannattaa muistaa, että korjaustöitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöksen saamista. – Vanhustyön keskusliitolla on 15 alueellista korjausneuvojaa eri puolilla Suomea, jotka avustavat muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Neuvonta on maksutonta ja ikääntyneetkin vammaiset voivat ottaa sinne yhteyttä. Invalidiliiton kotisivuilta www.invalidiliitto.fi löytyy vinkkejä ja lisätietoa esteettömästä asumisesta.

Lähteet: www.invalidiliitto.fi, www.finlex.fi, www.ara.fi

MAA-AINEKSET YLÖJÄRVELTÄ ÄLÄ LIUKASTELE! TILAA KUIVANA SÄKITETTYÄ HIEKOITUSSEPELIÄ

SOITA JA TILAA 0400 802 818 MEILTÄ MYÖS MAA-AINESSUURSÄKIT MAA-AINESVERKKOKAUPPA AVATAAN JÄLLEEN KEVÄÄLLÄ 2020

www.pienisoramonttu.fi

Pikitie 3, 33470 Ylöjärvi


14

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

Pixabay

Teksti: Pia Tervo

Kulutuksen ja veden kesto kalusteiden mittarina Kalusteiden materiaalivalinnoilla on erityisen suuri merkitys nimenomaan kylpytiloissa, joissa olosuhteet ovat jatkuvasti haastavat. Kaapistojen ovia auotaan päivittäin ja ne kostuvat tai peräti kastuvat usein.

Se, että kylpyhuoneen laatikoston ulkopinta irvistää jo kahden vuoden kuluttua ostosta, ei ole ainoastaan ärsyttävää. Se myös kielii käyttötarkoitukseen sopimattomista materiaalivalinnoista ja ehkä siitäkin, että kalusteen hinnalla on monen ostajan silmissä liikaa painoarvoa suhteessa sen käyttöikään. Heikosti kestäviä kylpyhuonekalusteita ei valmistettaisi, jollei niillä olisi riittäväs-

ti kysyntää. Hyvien kalustevalintojen voidaan kuitenkin perustellusti sanoa olevan ekotekoja tänä päivänä. Nykyään markkinoilta löytyy peruskalusteiden lisäksi uutta teknologiaa, esimerkiksi pinnoitteita, joiden ominaisuuksista asiaan huolella perehtyneet myyjät osaavat tarvittaessa kertoa enemmän. Kulutusta kestävien ja pitkäikäisten materiaalien ha-

luttavuus on lisääntynyt sitä mukaa, kun ekologista asumista on tuotu esille tiedotusvälineissä.

Kysyvä ei eksy kalustemateriaaliviidakossa Kalustealan yrittäjä Olli Päivärinta toivoo, että kuluttaja osaisi kysyä oikeat kysymykset kalusteostoksilla.


A&K Omatalo 5/2019

15

www.omakotilehdet.fi 

– Suihkun läheisyys sellaisessa tilassa, johon kalustetta hankitaan, vaatii ymmärrystä kuluttajalta. Ostohetkellä pitäisi olla konkreettista tietoa kalusteen todellisesta roiskeenkestävyydestä. Tieto kosteudenkestävyydestä ei riitä, koska se on kuluttajalle käsitteenä niin tulkinnanvarainen, tähdentää Päivärinta, jolle kalustemateriaalin elinkaari ja ekologisuuskin ovat tärkeitä ominaisuuksia. – Pitää tietää, saako kalusteen päälle roiskua vettä vai kestääkö se vain ilmankosteutta. Nykyään kalustemarkkinoilta löytyy myös erilaisia kvartsi- eli komposiittimateriaaleja, joiden käyttöominaisuudet vaihtelevat ja riippuvat käytettyjen aineiden määrästä. Komposiittitasoja ja -altaita voidaan tehdä kierrätysmateriaaleistakin, jolloin ne ovat ekologisimmillaan. Nanoteknologia on tullut kalusteidenvalmistukseen jäädäkseen. Sillä pyritään vakiinnuttamaan puun luontaisesti vaihtelevat ominaisuudet tietynlaisiksi. Kun puu reagoi liialliseen kosteuteen turpoamalla ja kuivuuteen kutistumalla, nanoteknologiakäsittelyn avulla puupinnan ominaisuudet saadaan vakioiksi ja tiedetään tarkasti.

Kuluttajansuojalaki ei ole aina puolella Tulisiko kuluttajien saada oikeaa tietoa kalusteen roiskeenkestosta ja voiko erilaisia kosteutta kuvaavia sanoja käyttää markkinoinnissa väärin? Kysymyksellä on sekä eettinen että laillinen painoarvo. Lain mukaanhan tuotteen on sovelluttava sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseensa. Jos kuluttaja ostaa kylpyhuoneeseen allaskaapin, hänellä on perusteltu syy odottaa kaapilta kosteudenkestoakin. Tähän kuluttaja usein luottaa tietämättä, mitä kosteudenkestolla tarkoitetaan. – On kuitenkin hyvin yleistä, että käytössä tuotteet eivät kestä. Riittää, että kylpytiloissa on kosteaa ja kuumaa, niin kaluste ei kestä olosuhteita. Usein myös lattialämmitys ja saunahöyryt tekevät tehtävänsä. Raja, milloin kaluste ei täytä enää kosteudenkestovaatimusta, on häilyvä. Yleensä halvemmilla kylpyhuonekalusteilla onkin vain kahden vuoden takuu. Tämä tarkoittaa sitä, että kalusteiden tulisi kestää takuuajan oikein asennettuna ennen kuin niissä on havaittavissa normaalista kulumisesta poikkeavaa rikkoutumista. – Takuuseen ei kuitenkaan aina voi luottaa reklamaatiotilanteissa. Asiaa selvitettäessä saatetaan havaita, että ongelma johtuu myös käyttäjästä. Vesiroiskeet täytyisi aina pyyhkiä kalusteen pinnalta. Toisella sama kaluste voi vaurioitua paljon nopeammin kuin toisella, Päivärinta huomauttaa. Ostotilanteessa kuluttajan kannattaa kysyä kalusteen soveltuvuuden lisäksi asennukseen liittyvistä seikoista. Niilläkin voi olla vaikutusta kulutuksenkestoon.

KAIKKI ISOT JA PIENET SISÄREMONTIT & ASENNUKSET -Helposti, nopeasti ja edullisesti!

Suomen Muuttoremontti

Varaa ilmainen mittausja kartoituskäynti

Avaimet käteen-periaatteella!

KAIKKI REMONTTIPALVELUT SAMAN KATON ALTA: • • • • • •

Huoneistoremontit Kylpyhuone- ja saunaremontit Keittiöremontit Lattian asennukset Maalaus ja tapetointi Ovien vaihdot, liukuovet

• • • • •

Vesieristys- ja laattatyöt Kosteuskartoitukset Asbestikartoitukset ja -purkutyöt Ulkoterassit Jne... Katso kuv ia valmistun eista kohteista mme

www.suomenmuuttoremontti.fi www.facebook.com/suomenmuuttoremontti

OTA YHTEYTTÄ:

TAI TULE PAIKAN PÄÄLLE:

045 174 9300

Juhansuonkatu 6 37150 Nokia

(Kodin Terran tiloissa Kolmenkulmassa)

Perinteiset luonnonmateriaalit säilyvät uusien rinnalla Suomalaiselle metsäkansalle ehkä tutuin keittiö- ja kylpyhuonekalustemateriaali on puu johtuen pitkälti sen erinomaisesta kestävyydestä. Puu on edelleen luonteva valinta sellaisiin kalusteisiin, joilta vaaditaan lujaa kulutuksenkestoa, hygieenisyyttä ja puhdistettavuutta. Se tarvitsee pintaansa kuitenkin hyvän suojauksen kestääkseen käyttöä. Suojauksen tulee olla sitä tuhdimpi, mitä vaativammista tiloista on kyse. Puu vaatii ajan saatossa myös hiomista ja uudelleen pinnoittamista, mutta sillä tavoin puinen kaluste kestää tarvittaessa sukupolvelta toiselle. – Jos ostetaan kestoltaan hyvä tuote, säästetään ympäristöä ja hankinta maksaa itsensä ajan mittaan takaisin verrattuna huonoon laatuun. Keskitason kylpyhuonekaluste kestää kosteutta jo hyvin. Googlesta löytyy varmasti ratkaisuja, jos viitsii etsiä, neuvoo Päivärinta.

Ekologisilla kalusteilla merkittävästi vähemmän jätettä Saton tuotekehityksen asiantuntijan, puuseppä Jonna Röynän, mukaan tavallisimpien kylpyhuonekalustemateriaalien valmistuksessa on käytetty lastulevyjä tai mdf-levyjä, jotka on maalattu. Tällaiset kalusteet eivät kestä kylpyhuoneiden kosteusrasitusta ja ovat juuri niitä, jotka joutuvat säännöllisin väliajoin vaihtoon. Röynä arvioi kylpyhuoneiden joutuvan nykyään kovemmalle rasitukselle kuin ennen, sillä ihmiset peseytyvät eri syistä useammin. Kaikenlaiset uudet liikuntaharrastukset ovat lisänneet suosiotaan ja hygieenisyysihanteet muuttuneet. Suihkuttelijat eivät kuitenkaan aina muista pyyhkiä kalusteiden pinnoille tiivistynyttä vesihöyryä pois. Näin annetaan heikkolaatuiselle materiaalille otolliset olosuhteet kupruilla jopa ennen aikojaan. Muutaman vuoden välein tehtävät kalusteiden vaihdot vievät rahan lisäksi myös aikaa, sekä haittaavat asumista. Ongelma oli olemassa myös Sato-yhtiön vuokra-asunnoissa. Asiasta suivaantuneena Satossa alettiin kehitellä uutta kestävämpää kylpyhuonekalustesarjaa. Jonna Röynä on äskettäin lanseerannut pirkanmaalaisen kalusteyrityksen kanssa kylpyhuonekalustesarjan, jolle on myönnetty Design from Finland -merkki ja avainlipputunnus. Tuotteiden materiaali on massiivilaminaattia ja niille luvataan peräti 25 vuoden takuu. Kylpyhuonemalliston myötä yksin Saton vaihtamien kylpyhuonekalusteiden määrästä syntyvää jätettä kertyy nyt vuodessa 12 500 kiloa vähemmän. Lähteet: TTS Työtehoseura, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto, Sato

• Sähköremontit, vanhat rakennukset osataan • Sähköasennukset, LED-valaistukset • Työt ammattitaidolla 35 vuoden kokemuksella Kun Hämärtää... SILLOIN VAIHTO LAADUKKAISIIN, ENERGIAA SÄÄSTÄVIIN LED-LAMPPUIHIN ON VALAISEVIN VAIHTOEHTO.

Jari Tunkkari 040 938 1400 www.kantam.fi


16

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019 Saara Pakaslahti

Nokialainen Lähdekorven-Hirsimäen Omakotiyhdistys järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia, kuten lasten olympialaisia, kirpputoreja, siivouspäiviä, pikkujouluja sekä teatterireissuja. Elokuussa yhdistys järjesti Lasten Sunnuntain. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Minna Tolonen sekä puheenjohtaja Kalevi Lindstedt iloitsivat tapahtuman runsaasta osanotosta.

Teksti: Saara Pakaslahti

”Kivaa yhteisöllisyyttä, jota on mukava vaalia” Pientaloalueen asukkaiden yhteistyössä on voimaa. Sen ansiosta asuinalue voi tuntua entistäkin mukavammalta, viihtyisämmältä ja turvallisemmalta.

Kun kyräilyn sijaan naapureiden kanssa vietetään jopa yhteistä vapaa-aikaa, alkaa pientaloalueen asukkaiden yhteistoiminnalla olla jo hyvinkin yhteisöllisiä piirteitä. Näin on tilanne muun muassa Nokialla sijaitsevalla Lähdekorven-Hirsimäen asuinalueella. Siellä toimii Lähdekorven-Hirsimäen Omakotiyhdistys ry, jonka jäsenet pyörittävät toimintaa alueen asukkaiden iloksi ja hyödyksi. Perinteikkäässä yhdistyksessä on jäseninä niin alueen alkuperäisiä asukkaita kuin naapurustoon myöhemmin muuttaneita talouksiakin. Myös nuoremmat perheet ja lapsitaloudet ovat tuoneet omakotiyhdistyksen toimintaan uutta

virtaa. Yhdistyksen tapahtumia aktiivisesti ideoimassa ja järjestämässä on ollut muun muassa varapuheenjohtaja Minna Tolonen. Kymmenkunta vuotta alueella asunut Tolonen on ollut omakotiyhdistyksen toiminnassa mukana nyt muutaman vuoden. Hän kokee asukkaiden yhteistyön olleen antoisaa. – Se on antanut mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Paljon tuttuja sekä ystäviä on tullut sitä kautta, kun naapuruston kanssa on järjestetty yhteisiä tapahtumia ja muuta aktiviteettia. Esimerkiksi kesällä naapuruston väkeä kokoontui alueen urheilukentälle pelaa-

maan perhepesistä. – Sen jälkeen meillä oli kentällä pitkä pöytä, jonka ääressä grillasimme ja söimme yhdessä. Tällainen on kivaa yhteisöllisyyttä, jota on mukava vaalia.

Kyläilykulttuuri kuihtui, mutta tapahtumat yhdistävät Minna Tolonen kokee asukkaiden yhteistyön vaikuttaneen myös omaan ja perheensä viihtyvyyteen alueella. – Onhan se sekä itselle että lapsille hienoa, että tuntee, ketä ympärillä asuu. Jos tarvitsee apua, sitä on myös helppo pyytää puolin ja toisin.

Yhteistoiminta esimerkiksi erilaisten tapahtumien tiimoilta madaltaa myös uusien asukkaiden kynnystä tulla ja kiinnittyä alueelle. – Ennen vanhaan mentiin ovelta ovelle ja istuttiin kahvilla naapurin kanssa. Tällainen on vähentynyt, samoin se, että mentäisiin tervehtimään, että hei, olen uusi naapurisi – nykyään kynnys siihen on korkeampi. Kun yhteisissä tapahtumissa tavataan muutamia kertoja, onkin jo matalampi kynnys ottaa kontaktia naapuriin, ja lainata sieltä vaikkapa pensasleikkuria tai muita yksinkertaisia juttuja, Tolonen kuvailee. Myös kriminologi, opintotoiminnan


č

Asukkaat sekä omakotiyhdistykset voivat olla myös vaikuttamassa alueensa asioihin ja puhua esimerkiksi alueen infran puolesta.

asiantuntija Regina Järg-Tärno Suomen Setlementtiliitosta kertoo asukkaiden yhteisen tekemisen tuottavan sosiaalista pääomaa sekä turvallisuuden ja luottamisen tunnetta. – Riippuen elämäntilanteesta se voi myös tuottaa tunnetta, että minä pärjään, ja jos tapahtuu jotain, naapurini auttavat minua – saan, voin ja uskallan pyytää apua tarvittaessa.

Naapuriapua tulisi pohtia poikkeustilanteidenkin varalta Regina Järg-Tärno kertoo naapuriavun olevan joissain maissa hyvinkin konkreettista ja arjessa koettua muun muassa ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden takia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Texasissa, Houstonissa tulva- ja myrskytuhoalueella naapureiden yhteistyö sekä naapuriavun organisointi on ollut ehto ihmisten selviytymiselle. Järg-Tärnon mukaan myös Suomessa olisi mahdollista jo ennakoivasti kerätä tietoa siitä, keitä alueella asuu, ja ketkä asukkaista olisivat mahdollisessa kriisitilanteessa niin sanotusti haavoittuvassa asemassa, eivätkä välttämättä pärjäisi itsenäisesti. Naapurus-

Rakennamme Messukylään

”Kosteusvaurioiden ehkäisy on meille tärkeä asia. Huomioimme riskit jo suunnitteluvaiheessa.” Aatu Koponen, tuotantoinsinööri

17

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

ton avun organisoinnin hyöty tulisi todeksi mahdollisen poikkeustilanteen sattuessa. – Kysymys kuuluu, miten yhteisöä organisoidaan ja autetaan poikkeustilanteissa? Nykyään tämä tarkoittaa poikkeavia sääilmiöitä ja niiden jälkeisiä tilanteita, kun normaalit infrat ja rakenteet ovat tilapäisesti pois toiminnasta esimerkiksi sähkökatkosten takia. Järg-Tärnon mukaan poikkeustilanteiden ennakoiminen tuottaisi asuinalueella myös luottamusta ja resilienssiä, uskoa siihen, että jos jotain tapahtuu, niin yhdessä siitä selvitään.

Yhdessä asukkailla on mahdollisuus myös vaikuttaa Regina Järg-Tärno näkee suomalaiset pientaloalueet ylipäätään upeina ja idyllisinä – ehdottomasti vaalimisen arvoisina. – Alueilta löytyy myös paljon osaamista ja tietoa, miten pitää huolta taloista ja alueista sekä niiden säilymisestä seuraaville sukupolville. Asukkaat sekä omakotiyhdistykset voivat olla myös vaikuttamassa alueensa asioihin ja puhua esimerkiksi alueen

infran puolesta. Nokialainen Lähdekorven-Hirsimäen Omakotiyhdistyskin on ottanut kantaa esimerkiksi alueen tieliikennejärjestelyihin sekä leikkikentän varusteluun. Yhdistyksen vuosikokouksiin on myös kutsuttu kaupungin toimihenkilöitä, jotka ovat kertoneet esimerkiksi asukkaisiin vaikuttavista hankkeista. Regina Järg-Tärno toteaakin asukkaiden välisen yhteistyön olevan tärkeää sekä yhteisöllisyyden että sosiaalisen kanssakäymisen kannalta, mutta siksikin, että yhdessä on myös mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat alueen hyvinvointia ja rakennussuunnitelmia. – Kuulin juuri vähän aikaa sitten, että jollain alueella on mietitty jopa sitä, että voidaan käyttää osallistavaa budjetointia – eli päättää itse osasta kunnan alueelle tarkoitetuista varoista ja niiden käytöstä, ja tehdä priorisointeja tai esittää toiveita rahoitettavan toiminnan suhteen. Voidaan toivoa vaikkapa digitaitojen opetusta omalle alueelle, sitä tarvitseville henkilöille paikallisen kansalaisopiston järjestämänä tai yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.

Asuinalueen yleinen siisteyskin kertoo huolenpidosta Vuodesta 1950 alkaen toiminut Lähdekorven-Hirsimäen Omakotiyhdistys halutaan jatkossakin säilyttää virkeänä. Uusia ideoita toimintaan haetaan tietenkin jäseniltä, joita on nykyisin noin 150 taloutta. Minna Tolosen mukaan jäsenten tarpeista riippuen jatkossa mietittäväksi voisivat jatkossa tulla esimerkiksi yhdistyksen tarvikehankinnat ja tarvikkeiden lainaus tai vuokraus jäsenille, tai jätteiden kimppa- eli yhteiskäyttöastiat. – Vielä ei ole kimppa-astioista keskustelu, mutta varmasti tulevaisuudessa voidaan ottaa asiaksi miettiä sellaisiakin. Roskienkeruukampanjoita alueella on ollutkin: olemme vuokranneet roskalavaa, johon on keväällä kerätty roskia teiden varsilta sekä omien pihojen ympäristöistä. Alueen siisteyteen on siis paneuduttu. Regina Järg-Tärno sanookin, että yleinen viihtyisyys ja siisteys, kuten roskattomat teiden ja katujen varret, kertovat myös osaltaan asuinalueen hyvinvoinnista – siitä, että omasta ja yhteisestä elinympäristöstä pidetään huolta.

Nyt tu! yllätyse

As Oy Tampereen Messukylän Lissu Messukylänkatu 30, 33700 Tampere

Messukylään valmistuu vuodenvaihteessa ihastuttavia uusia koteja. Omalle rinnetontilleen rakennettavassa sympaattisessa Lissussa on vielä vapaana haluttuja kolmioita. Nyt kannattaa tehdä unelmista totta, sillä kaupantekijöitä odottaa tuntuva yllätysetu, josta kuulet lisää ottamalla yhteyttä Peabiin. Huoneistoesimerkkejä 2–3h+kt+s+t, 1. krs, 69,5 m2, mh. 89.850 €, vh. 298.000 € 3h+kt+s+p, 2. krs, 77,0 m2, mh. 98.302 €, vh. 326.000 € Energialuokka B2018. Valmistuminen 9.1.2020.

Peab Asuntomyynti Riitta Kraneis, p. 040 159 1700 tai Katri Carstensen p. 0400 254 900, asuntomyynti.tampere@peab.fi


18

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019 Pixabay

Teksti: Saara Pakaslahti

Puhtautta pienemmällä ympäristökuormituksella Katsaus siivouskaappiin saattaa paljastaa suuren arsenaalin erilaisia puhdistusaineita ja muita siivoustarvikkeita. Siisteyttä syntyy silti myös vähäisemmin kemikaalein ja simppelein välinein.

Siivous on ekologista silloin, kun siivouksesta aiheutuva ympäristökuormitus pyritään minimoimaan. Marttajärjestön sivuille koostetuissa ekosiivouksen kultaisissa säännöissä kiteytetään, että kun siivoaa säännöllisesti, vettä säästäen, mahdollisimman miedoilla aineilla sekä nykyaikaisilla siivousvälineillä, siivous on myös ekologista. Ekologisen siivouksen ydintä on myös rationaalisuus; turhan tekemisen ja kemikaalikuormituksen karsiminen. – Siivousta ei kannata maksimoida. Esimerkiksi suursiivouksen voi jakaa kahdelle viikolle, tehdä pienen osan joka toinen päivä. Silloin ote siivoamiseen on rennompi, eikä siitä tule sellaista raivoamista, että käyttää paksua pesuainelitkua ihan sen raivon vuoksi, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton liittohallituksen jäsen Pertti Sundqvist. Ekologisen siivouksen periaatteita omassakin kodissaan hyödyntävä Sundqvist haluaa korostaa nimenomaan jär-

kevää siivoamista, jota tehdään aikaa, voimia sekä hermoja säästäen. – Asian voisi tiivistää: älä päästä likaantumaan, niin ei tarvitse siivota. Ja se älä päästä likaantumaan tarkoittaa, että pyyhkäisee liat pois usein tai heti, jos näkee jonkun kohdan likaisena.

Lika ei ehdi pinttyä, kun siivouksen optimoi Ekologista onkin juuri jokapäiväiseen arkeen kytkeytyvä aktiivinen ylläpitosiivous. Ekologista ei sen sijaan ole siivoamatta jättäminen tai siivouksen vähentäminen radikaalisti. Tästä seuraa vain lian pinttyminen ja se, että sotkun joutuu lopulta irrottamaan vahvoilla ja ympäristöä kuormittavilla puhdistusaineilla. Parempi on siis siivota vähän kerrallaan; siten, että perussiisteys pysyy hyvin yllä. Pertti Sundqvist kutsuu tätä siivouksen optimoinniksi. – Kun imuroi useammin, se vähentää

pölykuormitusta. Samoin muut pinnat, kuten hyllytasot, pöydät ja niin edelleen kannattaa pyyhkäistä kohtuullisen usein. Silloin lika ei kerry eikä pinty, jolloin niiden poistamiseen ei tarvita kemikaaleja. Kostea liina riittää. Sundqvist on havainnut, että kun siivouksesta tekee jatkuvaa ja kevyttä, välineetkin kestävät hyvin, ja usein pelkkä siivousliinalla pyyhkiminen todella riittää. Moni on kuitenkin saattanut oppia ja tottua siihen, että lähes kaikessa siivouksessa tarvitaan vahvoja puhdistusaineita. Näin ei siis kuitenkaan tarvitse olla, kun siisteydestä huolehtii säännöllisesti. – Pesuaineita tarvitaan hankaliin paikkoihin, kuten tietokoneiden näppäimistöihin. Nehän ovat kodin likaisimpia paikkoja. Mutta kyllä pesuaineiden käyttöä voi vähentää vaikka kaapin ovien pyyhkimisessä ihan sillä, että ei päästä niitä liian likaisiksi. Pyyhkäisy useammin vähentää olennaisesti kemikaalitarvetta.

Veden voima toimii myös puhtaanapidossa Pertti Sundqvistin mukaan pelkkä vesi on pätevä tapa pitää koti puhtaana. – Vesi riittää. Sen rinnalle voi hankkia kunnon suodattimilla varustetun pölynimurin ja tarvittaessa vielä pienen höyrypesurin. Vain tiskille ja pyykille tarvitaan kemikaaleja. Martat neuvovat suosimaan myös mikrokuituliinoja ja -moppeja. Niitä käyttäessä voi tosiaan pärjätä ilman pesuaineitakin, ja lisäksi niiden hankausteho on hyvä ja käyttöikä pitkä. Myös kemiantekniikan diplomi-insinööri, tietokirjailija ja bloggari Anja Nystén on arjessaan havainnut, että usein pelkkä vesi ja lian liotus sekä kevyt hankaus tekevät ihmeitä. – Siivouksen kemikaalikuormituksen pienentämisessä auttaa, ettei heti ensimmäiseksi kaiva esille puhdistusainetta, vaan kokeilee vaikkapa liotusta veden avulla. Jos esimerkiksi hellalle on kuivu-


nut kananmuna tai muu tahra, kostutan talouspaperin vedellä ja lätkäisen sen lian päälle, ja annan olla siinä puolesta tunnista tuntiin. Tuolla voi usein irrottaa tahroja ilman turhaa jynssäystä ja pesuainetta. Mikroaaltouunin Nystén puhdistaa vesihöyryn avulla. – Laitan lautaselle vettä ja lautasen mikroon minuutiksi tai pariksi, jotta vesi saa kiehua pitkin seiniä. Sehän on kuin höyrypesu, sillä lähtee mikrosta lika tosi hyvin.

Ei se määrä, vaan laatu – siivouskaapissakin Kun pinnat puhdistaa säännöllisesti, pääsee siis vähemmällä vaivalla, eikä voimakkaita puhdistusaineita välttämättä juurikaan tarvitse. – Ympäristökuormituksen kannalta olennaisin kysymys on, mitä aineita siivoukseen tarvitaan. Lopulta aika vähällä pärjää: astianpesuaine, yleispuhdistusaine ja pyykinpesuaine ovat välttämättömimmät, kertoo Nystén. Marttojen mukaan siivouskaapin perusaineiksi riittävät pH-arvon 6–8 omaavat eli neutraalit käsiastianpesuaine sekä yleispuhdistusaine. Näiden perusaineiden joukkoon Martat lukevat myös pHarvoltaan alle 6:n olevan, kalkinpoistoon tarkoitetun happaman puhdistusaineen sekä tarvittaessa käytettävän WC:n puhdistusaineen. Puhdistusaineissa kannattaakin satsata laatuun määrän sijaan. – Ostaa vain muutamia tuotteita, ja nekin ympäristömerkittyinä, niin sillä pääsee ekologisessa siivouksessa jo pitkälle, Nystén sanoo. WC- ja ilmanraikastimia kannattaa välttää, samoin pyykinhuuhteluaineen tarpeellisuutta on hyvä pohtia. Niin puhdistusaineiden kuin muidenkin siivoustarvikkeiden hankinnassa kannattaa pyrkiä huomioimaan myös elinkaari: kuinka paljon tuote kuormittaa ympäristöä esimerkiksi valmistukseen käytettyjen aineiden ja energian kulutuksen sekä kuljetuksen osalta.

Desinfioivia ja antibakteerisia aineita erityisen harkiten Joskus harvoin siivouksessa tarvitaan järeämpiä aineita. Marttojen mukaan näitä erikoistilanteita varten ovat emäksinen, eli pH-arvoltaan yli 8 oleva puhdistusaine, saunan puhdistusaine, lattioiden suoja- ja hoitoaineet, uuninpuhdistusaine, lasinpesuaine sekä kalustetekstiilien hoitoaine. Anja Nystén karttaa voimakkaita puhdistusaineita, mutta joskus hänenkin on täytynyt turvautua niihin. Erään yhteiskäytössä olevan mökin sähköuuni oli taannoin niin kauheassa siivossa, ettei sen puhdistukseen tepsinyt muu kuin toistuvat käsittelyt erittäin voimakkaalla emäksisellä uuninpuhdistusaineella. Toisen kerran eräs vaate oli värjääntynyt ja selvästi menossa pilalle. – Klooripitoisella aineella sain vaatteen pelastettua ja käyttöön jälleen. Arvioin, että tilanteessa parempi ratkaisu oli käyttää vahvaa puhdistusainetta ja näin jatkaa vaatteen käyttöikää, kuin laittaa se lumpuksi. Normaalissa siivouksessa on muutoin

19

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

syytä välttää kloorattuja desinfiointiaineita, antibakteerisia aineita sekä liuottimia sisältäviä aineita. Ne ovat haitallisia sekä ihmisten että ympäristön terveydelle. – Jättäisin desinfioivat ja antibakteeriset aineet siivouksesta kokonaan pois. Jos kotia käsittelee näillä aineilla, myös mikrobikannasta tulee kestävä. Mieluummin pitäisin kotona hyvän, normaalin mikrobikannan, jota sitten pidetään kurissa säännöllisellä siivouksella, sanoo Nystén.

Ympäristömerkit auttavat valitsemaan paremmin Jos miettii ekologisempia valintoja kodin pesuainehankinnoissa, selkeintä lienee suosia ympäristömerkittyjä – esimerkiksi pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin tai EU-ympäristömerkin eli niin sanotun EU-kukan – saaneita tuotteita. – Mielestäni ympäristömerkkien seuraaminen on ihan hyvä tapa tunnistaa ekologiset puhdistusaineet. Merkinnän saadakseen tuotteen on täytettävä kaikki kriteerit, joten tuote tutkitaan. Merkintöjen kriteereitä myös kiristetään aika ajoin, kertoo Anja Nystén. Yksi tapa siivota ekologisemmin voi olla se, että valmistaa puhdistusaineet itse. Siivouksessa voi kokeilla esimerkiksi etikkaa, ruokasoodaa ja sitruunaa. Etikkaa käyttäessä kannattaa kuitenkin muistaa, että happamat aineet voivat vahingoittaa emali-, kivi- ja metallipintoja sekä kaakeleiden saumauksia. Pyykinpesussa voi käyttää myös pesupähkinöitä, jotka sisältävät pinta-aktiivisia saponiineja. Nysténin mukaan pesupähkinät sopivat ehkä parhaiten hieman likaisen pyykin kevyeen pesuun ja raikastamiseen. – Jos katsoo, mitä nykyaikainen pyykinpesuaine sisältää, siellä on iso sekoitus erilaisia aineita, kuten entsyymejä ja valkaisuaineita, joilla on pesun kannalta monenlaisia tehtäviä. On selvää, ettei yksi ainesosa, saponiini, millään voi hoitaa kaikkia tehtäviä. Nystén neuvookin tehostamaan pesupähkinöillä tehtävää pyykinpesua esimerkiksi sappisaippuan avulla.

Koko toimialan paras asiakastyytyväisyys Älvsbytalon ostaneet asiakkaat ovat tutkitusti olleet koko 2000-luvun ajan toimialan tyytyväisimpiä talotoimitukseensa (Rakennustutkimus RTS Oy, 2019). Älvsbytalo on turvallinen valinta Toimivat tilaratkaisut Viimeistelty työn jälki Raikas, lämmin ja energiatehokas koti Muuttovalmiina, helposti ja edullisesti Ainutlaatuisen turvallinen kauppa: ei ennakkomaksuja

2000-luvun

PARAS tyytyväisyys talotoimituksiin R

A

KE

NN

UST

UTKIMUS

RT

S

O

Y

Kysy lisää omalta Älvsbytalomyyjältäsi: Kati Paunila, 050 555 1104 kati.paunila@alvsbytalo.fi

Koti täynnä elämää – alvsbytalo.fi

Vanhat pois ensin, sitten vasta uudet tilalle Moni varmasti siivoaa ympäristöystävällisesti jo nykyisellään, mutta toisten kohdalla ekologisempi siivous voi edellyttää uudelleenasennoitumista ja siivousrutiinien muuttamista. Jos päättää ryhtyä siivoamaan ympäristöystävällisemmin, on resurssien kannalta järkevintä käyttää siivouskaappiin jo hankitut tuotteet pois ensin – tietenkin oikeasta annostelusta huolehtien. – Ottaa sieltä pakkauksen kerrallaan ja käyttää loppuun, ja sitten taas seuraavan loppuun. Sen jälkeen voi katsoa puhdistusainevalikoimaa uusin silmin ja karsia kaikki turhat tuotteet pois ostoslistalta. Jotkut tekevät sen, että heittävät vanhat puhdistusaineet pois, ja ostavat uudet ekologiset tilalle. Sehän vasta hassua on! sanoo Anja Nystén. Artikkelin lähteinä Marttajärjestön verkkosivut, Anja Nysténin teos Kemikaalikimara (Kustannusosakeyhtiö Teos, 2008) sekä Siististi.com.

MONIPUOLISIA OHUTLEVYTÖITÄ jo vuodesta 1975, mm. laserleikkausta ja rakennusten peltilistat. www.levynelio.fi Kysy tarjousta tarvitsemillesi palveluille osoitteesta levynelio@levynelio.fi


20

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019 Petri Aho

Teksti: Pia Tervo

Kodin rakentaminen – miten valmistautua haasteeseen? Oma talo on monelle elämän tärkein ja kallein hankinta. Kaikki valinnat tontista lähtien sisältävät mahdollisuuksia ja vaaranpaikkoja. Onneksi hankkeen vaativuuteen ja loppuhintaan voi vaikuttaa monella tavalla itse.

Omakotitalon rakentamisesta liikkuu paljon kertomuksia. Väärinkäsitykset, sopimuserimielisyydet, ennalta arvaamattomat viivästymiset, sekä lukuisat muut ongelmatilanteet ovat monen rakentajan arkea. Niin ihanaa kuin uuteen kotiin muuttaminen lopulta onkin, matka siihen voi olla mutkikas. Helpoimmillaankin projekti vaatii valmistautumisen pitkään lupamenettelyyn, sekä riittävästi tietoa, jotta vältytään kalliilta yllätyksiltä. Asiantuntijan käyttämistä suositellaan jo tontin hankinnassa, sillä tontin asemakaava määrittää pitkälti suunnittelun ja rakentamisen rajat. Rakentajan ensimmäinen etappi onkin kaupungin rakennusvirasto.

Asemakaava kertoo, toteutuuko unelmatalo Rakennuttaja Petri Aho on pian muuttamassa toiseen

omakotitaloonsa ja pystyttelee parhaillaan sen eteen terassia. – Asemakaava määrittää aika paljonkin, kuten esimerkiksi katon värin, asunnon koon ja monia muita asioita. Kun rakensimme Jokelassa, niin ulkoseinien värin piti olla vihreästä värikartasta ja katon musta, mutta toisella puolella tietä katot olivat punaisia ja ulkoseinien värit keltaisesta värikartasta, hän muistelee. Jos on vahvoja mieltymyksiä tietyn tyyppiseen ja kokoiseen taloon, ennen tontin hankintaa kannattaa varmistaa, että unelmatalo voidaan rakentaa suunnitellulle paikalle. Ennen rakennuksen suunnittelua tulee varata keskusteluaika alueen lupasihteeriltä lupakäsittelijälle. Keskustelussa täsmennetään eri osapuolten rooleja ja tehtäviä hankkeessa. Samalla määritellään, kuinka haastava projektista tulee ja minkä alan suunnittelua se vaatii.

– Kokonaisbudjetista maaperä ratkaisee paljon. Savisen maan paalutus ei esimerkiksi ole kallista, mutta maaperän räjäyttäminen maksaa. Tonttikin kannattaa siis valita oikein, Aho huomauttaa. – Sijainti vaikuttaa aina hintaan. Joillakin alueilla tontit maksavat enemmän kuin omakotitalot. Pihaankin menee rahaa. Maapohjat, tukimuurit, istutukset, hiekat, soratiet, hän luettelee. – Jos pihasta haluaa oikein nätin, siihen saa varata ainakin 10 000 euroa.

Paperisota päättyy rakennusluvan myöntämiseen Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan mukaan sekä oman suunnitelman pohjalta tehtävälle talolle, että valmistaloprojektille on nimettävä koulutettu rakennus-


A&K Omatalo 5/2019

21

www.omakotilehdet.fi 

MAANRAKENNUS A. VIIALA suunnittelija, koska Helsingin pientalotonttien suunnittelu luokitellaan lähes aina vaativaksi. Rakennuslupahakemukseen liitetään aina useita selvityksiä, kuten energiaselvitys, selvitys ympäristöön sovittamisesta sekä pohjatutkimus. Oman kunnan rakennusvalvonnasta voi tarkistaa, mitä kaikkea rakennusprojekti edellyttää ja millaiset vaatimukset suunnittelijalle asetetaan. Esimerkiksi naapureiden kuulemisessa kaupunkien rakennusvirastot määrittävät eri tavoin sen, täytyykö naapureilta saada suostumus rakentamiseen vai asemakaavasta oleelliseen poikkeamiseen. Rakennuslupa myönnetään, kun sen saamiselle on riittävät edellytykset. Rakentaminen voi alkaa noin kahden viikon kuluttua päätöksestä, mikäli luvasta ei valiteta. Pääpiirustukset ovat ne nuotit, joiden mukaan edetään, eikä niistä saa rakentamisvaiheessa enää poiketa ilman lupakäsittelijän hyväksyntää. Omakotitalon rakentajan tulisi miettiä myös omaa rooliaan. – Ihan alkuvaiheessa on jo hyvä pohtia, kuinka paljon on itse valmis laittamaan paukkuja peliin ja mikä on budjetti, muistuttaa Aho. – Kannattaa myös miettiä, onko rakentaminen ylipäänsä mahdollista toteuttaa niin että on itse siinä mukana. Jos on valmis laittamaan omaa aikaansa, voi säästää huomattavasti kuluja. Työn muilla teettämisen kustannukset voivat olla yli puolet kokonaishinnasta.

TALOJEN SALAOJITUKSET JA KOSTEUSERISTYKSET • PIHATYÖT • MAANRAKENNUSTYÖT minikaivurilla ja tela-alustaisella koneella • JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT • PURKUTYÖT • RAKENNUSTEN PERUSTUSTYÖT • MAA- JA KIVIAINESTOIMITUKSET viialaaki@gmail.com

www.maanrakennusaviiala.net

P. 0400 627 483

Rappaus-, maalaus- ja pinnoitustyöt sekä remontit

Ennakoiva pessimisti ei pety Petri Ahon mukaan toimitusten viivästyminen ei ole tavatonta hankkijan puolelta. – Sopimukset voitaisiin tehdä niinkin, että jos talopakettitoimituksen aikataulu pettää, niin vastuu viivästymisestä edes puolitettaisiin rakennuttajan kanssa, hän toteaa. – Muutakin voi sattua. Olen kuullut tapauksesta, jossa rakennustarkastaja oli huomannut virheen, mutta virheestä vastuussa ollut pääsuunnittelija katosi jonnekin. Rakennusvalvonnassa muistutetaan useampaan kertaan, että lopulta vastuussa on aina rakennuttaja itse – ihan sama, kuka tekee ja kuinka kalliin virheen. Aho pohtii valvonnan merkitystä ja kehottaa rakennuttajaa harkitsemaan myös työmaavalvojan palkkaamista, jos itsellä ei ole aikaa tai taitoa valvoa työmaata hankkeen edetessä. – Työmaavalvoja on rakennuttajan luottomies. Hän toimii rakennushankkeessa rakennuttajan asiantuntijana ja edunvalvojana urakkasuorituksen aikana sekä huolehtii, että valittu urakoitsija suorittaa työn sopimuksen mukaisesti. Hän lisää, että työmaavalvoja voi myös suositella kustannustehokkaampia tapoja toteuttaa urakat. – Sitten ovat nämä eri valmisasteiset talot, joiden tehtävä on vapauttaa rakennuttaja päättämään, kuinka paljon haluaa itse työllistyä. Moni luulee, että asiakaslupauksen muotoon nimetty talopaketti, kuten ”viittä vaille valmis” tarkoittaa, että rakentaja pääsee nopeisiin sisähommiin haasteellisimpien ja pitkäveteisten perustustöiden jälkeen. Hän muistuttaa, että on tilaajan vastuulla ottaa selvää etukäteen ainakin sen verran, että tietää, mitä tuollaiset toimitukset oikeasti sisältävät, eikä vain luottaa sokeasti markkinoinnin sanamuotoihin.

Vasamajärventie 281, 33450 Siivikkala p. 040 503 2878, www.rappauspalvelu.fi seppo.syrja@rappauspalvelu.fi

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

Viimeinen 20 % vie 80 % aikaa Kokemuksistaan viisastuneena Aho rakentaisi nykyään niin, että hankkisi rungon urakoitsijalta. – Loppuosan talosta teettäisin sisustuksineen, laatoituksineen, keittiökalustuksineen kaikkineen eri alojen ammattimiehillä. Etenkin sisätyöt ovat hänen mukaansa hyvin hitaita ja työläitä. Rakentamisen alkuvaiheessa talo valmistuu todella nopeasti, mutta loppua myöten hidastuu. – Jokelan talon rakentamisessa meni viisi vuotta. Meillä oli runkovalmis talopaketti. Tein pohjat kaivinkonekuskin kaverina, autoin perustusten teossa, asensin ja raudoitin ontelolaatat, eristin ja raudoitin lattiat, pystytin kevyet väliseinät ja muurasin kosteiden tilojen väliseinät. Käytännössä tein ihan kaiken, mikä jäi ulkoseinien sisäpuolelle. Oman rakennuskokemuksensa myötä Aho toteaa, että vanhan talon remontoiminen vie rakentamiseen verrattuna vieläkin enemmän aikaa. – Valmiin talon on joku toinen suunnitellut ja remontoija joutuu esimerkiksi miettimään aikojen saatossa muuttuneita teknisiä ratkaisuja. Kun suunnittelee itse, saa mieleisensä huonejärjestyksen ja voi vaikuttaa moniin asioihin etukäteen. Ensikertalaista Aho rohkaisee valitsemaan joka vaiheeseen ammattilaisen ja esimerkiksi googlettamaan luotettavan talotoimittajan. – Urakkamaailma.fi-sivusto on näppärä työkalu etsittäessä luotettavia ammattilaisia rakentamisen eri vaiheisiin, sillä asiakkailla on ollut mahdollisuus arvostella toimijat jälkikäteen, vinkkaa Aho. – Ja ne kannattaa ehdottomasti kilpailuttaa, jos haluaa säästää rahaa!

viherrakentaminen perustustyöt maa- ja pohjarakentaminen kunnallistekniikka kaivuu ja maansiirtotyöt

0400 913 159

jarikniemela@gmail.com www.maanrakennusjariniemela.fi TAMPERE | ORIVESI | MÄNTTÄ | VILPPULA


Pirkanmaan Rakennuttamis- ja Valvontapalvelu

Oy

     

Urakkatarjouspyynnöt Kuntokartoitukset Hankesuunnitelmat Kilpailutukset Valvonta Vastaavan mestarin tehtävät

A&K Omatalo 5/2019

Laadukasta valvontaa lähellä Heikki Mäenpää, Rakennusmestari, 045 209 5300 heikki.maenpää@pmaanrv.fi Kangasalantie 921, 36200 Kangasala

Pahkasentie 35 33960 Pirkkala puh. 03 369 7054 fax 03 369 7557 peltikes@kolumbus.fi

• Katto- ja seinäprofiilia • Määrämittaisena, nopeasti toimitettuna • Sinkittynä tai väripinnoitettuna • Listoitukset max. yhtenäinen toimituspituus 6,2 m • Myös tiilikattoprofiili, kiinnitystarvikkeet yms.

www.pirkkalan-peltikeskus.fi

Ikkunat ja ovet asennettuna. Kysy edullinen talvitarjous! Erko Matikainen 044 372 0965

Timo Sjöman

Pixabay

044 239 2562

Kari Männistö 044 989 6909

OP-rahoitus alkaen 50 €/kk

Valitse energiatehokkuutta ikkunoihin Ikkunoiden laatu on energiatehokkuutta ajatellen parantunut huomattavasti ajan saatossa. Siitä huolimatta ikkunat ovat edelleen talon lämmöneristyksen heikoin lenkki, joten niiden sijoittamisella, koolla ja energiatehokkuudella on merkitystä. Vaikka valtavat ikkunat voivat näyttää upeilta, ne ovat energiansäästön kannalta huono valinta. Energiakuluihin voidaan kuitenkin tuoda balanssia sijoittamalla suurimmat ikkunat etelän suuntaan, jolloin pimeinäkin vuodenaikoina saadaan enemmän luonnonvaloa huoneeseen. Kannattaa kuitenkin miettiä samalla kaihtimien ja markiisien asentamista, jotta kesällä ei asunto kuumene ikkunoiden kautta liikaa. Mutta mitä energiatehokkaampaan suuntaan ikkunoiden valinnassa mennään, sitä enemmän on vapauksia valita isojen ikkunoiden sijainti koosta riippumatta omien mieltymysten mukaan.

Energialuokitus helpottaa vertailua Suomessa ikkunavalmistajat voivat niin halutessaan hakea valmistamil-

Jarno Nenonen p. 040 861 4836

leen ikkunoille energialuokitusta, jonka vertailuluvun avulla on mahdollista laskea ikkunarakenteen aiheuttama vuotuinen lämmitystarve. Energialuokitusten energiamerkit ovat tuttuja kylmälaitteista ja voivat olla A++ – G. Paras ja energiatehokkain ikkuna saa kylkeensä merkin A++. Mitä energiatehokkaampi ikkunalasi, sen todennäköisemmin falskaus tapahtuu ikkunanpuitteista ja karmeista. Energialuokituksen merkitys kuluttajalle on ainakin se, että ikkunoiden vertailu helpottuu. Lisäksi energialuokitusten miettiminen helpottaa talon muiden osien suunnittelua, kuten lämmityksen optimointia ikkunoiden lähistöllä. Hyvät ikkunat toimivat omalta osaltaan myös äänieristeinä. Talopaketteja valittaessa kannattaa pohtia mukaan tulevien ikkunoiden laatua ja varmistaa myös se, sisältyykö ikkunoiden asennus toimitukseen.

Lähteet: www.hel.fi, www.motiva.fi


A&K Omatalo 5/2019

23

www.omakotilehdet.fi 

Ā ILMOITUS

HMK Talotekniikka tekee tyytyväisiä asiakkaita Jos etsii kodin remonttiin hyvää LVI-osaajaa, yrityksen aiemmilla töillä ja asiakkaiden palautteilla on varmasti merkitystä. Putkiremontteja sekä lämmitysjärjestelmien uudistuksia tekevän HMK Talotekniikka Oy:n asiakkailla on yrityksestä vain hyvää sanottavaa. Silloin kun asioita tehdään antaumuksella ja aidolla innostuksella, se ei jää muiltakaan huomaamatta. Ylöjärveläisen HMK Talotekniikan motivaatiosta LVI-alan työhön sekä asiakaspalveluun todistavat hyvin hoidetut urakat sekä tyytyväisten asiakkaiden arvostelut ja suositukset yrityksen kotisivuilla, Facebookissa ja Googlessa. – Pyrimme hoitamaan kaikki kohteet mahdollisimman asiakasläheisesti. Täytyy kyllä kiittää asiakkaitamme hyvistä palautteista. Ne ovat osaltaan mahdollistaneet kaltaisemme pienyrityksen menestymisen, kertoo yrittäjä Henri Kestilä. HMK Talotekniikka tekee pientalojen putkiremontteja, lämmitysjärjestelmien uudistuksia sekä LVI-suunnittelua ja -huoltoa Pirkanmaalla. Yritys työllistää kahdeksan huippuosaajaa. – Porukassamme on putkimiesten lisäksi ilmastointeihin erikoistuvia asentajia sekä kylmä- ja sähköasentajia. Yritykseltämme löytyy sähkö- ja kylmäurakointiluvat. Hoidamme kaikki LVISK-työmme itse, joten asiakas voi olla varma, että saa työt siltä keneltä ne tilaa, Kestilä kertoo.

Putkiremontti säästää vesivahingolta ja lämpöpumppu rahanmenolta Putkiremontti on väistämätön menoerä jossain vaiheessa talon elinkaarta. Finanssiala ry:n vuotovahinkoselvityksen mukaan putkivuoto tapahtuu keskimäärin 28 vuoden iässä. Kun remontin teettää ajoissa, voi välttyä vesivahingoilta ja niiden kalliilta korjauksilta. Putkiremontin teettäminen on ennakoivaa säästämistä, mutta aktiivisempaa säästöä voi hakea uudistamalla lämmitysjärjestelmän. Talonomistajat ovatkin innostuneet lämpöpumpuista, joiden avulla lämmityskuluissa voi säästää tuntuvasti. – Energiansäästö voi lämmitysjärjestelmän uusimisen myötä olla jopa 70 prosenttia, mikä näkyy saman verran myös lompakossa. Säästö lämmityskustannuksissa maksaa uuden järjestelmän nopeasti takaisin. HMK Talotekniikan kautta asiakkaat voivat hakea lämmitysremonttiin myös OP:n rahoitusta. Tällöin laskut voi hoitaa erissä

samalla, kun säästää energiakustannuksissa. Parhaassa tapauksessa lainaa lyhentää tulevilla säästöillä. Ei kannata unohtaa myöskään kotitalousvähennystä. Sen voi saada sekä lämmitysjärjestelmän asennukseen liittyvästä työstä että putkiremontin työn osuudesta. – Opastamme mielellämme kotitalousvähennyksiin liittyvien asioiden kanssa, lupaa Kestilä. Jos aprikoi putkiremontin tarvetta tai lämmitysjärjestelmän uusimista, HMK Talotekniikka voi tehdä taloon kartoituksen. Sen perusteella saa yritykseltä rehellisen tarvearvion, sekä tarvittaessa tarjouksen urakasta. Kartoitus on maksuton, eikä velvoita mihinkään.

Tuleviin helteisiin voi varautua tilaamalla ilmalämpöpumpun jo nyt HMK Talotekniikan kautta saa kaiken tarvittavan talotekniikan kilpailukykyiseen hintaan. Yritys myy ja asentaa esimerkiksi Niben, Green sekä kotimaisen Kaukoran laadukkaita lämpöpumppuja. Jos taloon tulee lämpöpumppu, kannattaa samalla toteuttaa myös lämpöverkkoremontti, jossa vanhat patterit vaihdetaan uusiin. Tämä parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta ja energiatehokkuutta. – Myös lopulliset kustannukset ovat pienemmät, kun kaikki työ tehdään kerralla, saman porukan toimesta. Urakan hajottaminen eri osiin ja urakoitsijoihin usein lisää kustannuksia ja hämärtää vastuurajoja, Kestilä toteaa. HMK Talotekniikan kautta saa myös vesi-ilmalämpöpumppuja sekä ilmalämpöpumppuja asennuksineen. Molemmat pumpputyypit auttavat alentamaan lämmityskustannuksia. Jos kotiin haluaa myös lisää asumismukavuutta viilennyksen myötä, ilmalämpöpumppu on hyvä ratkaisu. – Viime kesä oli poikkeuksellisen lämmin, mistä johtuen useiden valmistajien ilmalämpöpumput loppuivat kesken. Kuluttajien kannattaakin olla hereillä ja tilata ilmalämpöpumppuasennukset silloin, kun ei ole sesonki. Näin ollen hinta sekä pumppujen saatavuus on huomattavasti parempi.

Työnjohto Henri Kestilä 040 197 5000 Myynti Toni Tammisto 0400 805 577 info@hmktalotekniikka.fi | www.hmktalotekniikka.fi Kivilähteentie 6, 33470 Ylöjärvi

Putkiremontin yhteydessä tarjoamme uudet vesikalusteet puoleen hintaan. Tarjous on voimassa 31.3.2020 asti.

Yrittäjä Henri Kestilän motivaatio LVI-alaa kohtaan kumpuaa lapsuudesta ja verenperinnöstä: hän on kulkenut isänsä mukana työmailla jo pienestä pitäen, ja veli on myös LVI-insinööri.


24

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019 Elisa Äijälä

Jos palavien kynttilöiden lähelle on sijoitettu syttymisherkkiä koristeita, kannattaa niitä valvoa sitäkin tarkemmin.

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Kodikkaasti kynttilänvalossa

– turvallisuudesta tinkimättä Vuosi vuoden jälkeen moni asuinrakennuksen tulipalo saa yhä vain alkunsa huolimattomasta kynttilänpoltosta. Pimenevät illat innostavat tunnelmoimaan kynttilän valossa, mikä näkyy myös tulipalotilastoissa. Pelastustoimen taskutilaston mukaan viime vuonna kaikkiaan 72 asuinrakennuksen tulipaloa sai alkunsa kynttilästä tai ulkotulesta. Sitä edeltävänä vuonna määrä oli 88. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön turvallisuusasiantuntija Jari Pouta toteaa, että kynttilöistä ja ulkotulista alkaneiden tulipalojen määrä kasvaa yleensä loppuvuodesta, jolloin niitä käytetäänkin enemmän. Vaikka yksikin asuinrakennuksen tulipalo on aina liikaa, asiassa on tapahtunut kuitenkin hieman positiivista kehitystä: vielä 1990-luvulla kynttilästä alkunsa saaneita tulipaloja saattoi joinain

vuosina olla yli sata. Pouta arvioi kehityksen taustalla vaikuttaneen monia tekijöitä, yhtenä niistä led-kynttilöiden ja itsestään sammuvien kynttilöiden yleistyminen. – Varmaan myös jatkuva tiedottaminen ja neuvominen on vaikuttanut, hän pohtii. Pelastuslaitokset ovatkin muistutelleet aktiivisesti turvallisesta kynttilänpoltosta etenkin syksyisin – onhan kertaus opintojen äiti tässäkin asiassa.

Palava kynttilä jää yhä valvomatta Harmillista kyllä, tavallisesti kynttilän tai ulkotulen aiheuttaman tulipalon taustal-

la on silkkaa huolimattomuutta. Usein tulipalon syyllinen löytyykin katsomalla peiliin. Pouta huomauttaa suurimman ongelman olevan ihmisten asenteissa ja tiedon puutteessa. Kaikki eivät esimerkiksi sisäistä sitä, että tulipalo voi saada alkunsa pienestä tuikkukynttilästäkin. – Olen ollut alalla nyt 36 vuotta ja puhunut näistä jo vuosikausia satojen ihmisten kanssa. Moni on väittänyt, että tuikkukynttilöihin ei liity mitään vaaraa. Pouta painottaa, että mitään kynttilää ei saa kuitenkaan jättää palamaan valvomatta. Silti monet saattavat jättää palavan kynttilän ”tuomaan tunnelmaa” yöksi, jopa syttymisherkän verhon viereen.

– Järkevä ihminen sammuttaa kynttilän kun menee nukkumaan tai poistuu huoneesta, hän toteaa ja mainitsee esimerkkinä, että juuri yöksi peilikaapin päälle palamaan jätetty tuikkukynttilä aiheutti taannoin Helsingissä kampaamon palokaasuräjähdyksen. Tuikkukynttilöiden polttamiseen liittyy Poudan mukaan myös muita ongelmia. Usein ei mielletä, että niitä ei saisi sijoittaa aivan lähekkäin. Muutamasta toisistaan kiinni olevasta tuikkukynttilästä tulee yhtäkkiä yksi isompi roihu, kun niiden yhteinen kuumuus aiheuttaa allaspaloilmiön. – Se koko steariinimäärä saattaa roihahtaa koko pinta-alaltaan. Tulee äkkiä


30-senttiset liekit, jotka jokainen saa kuitenkin sammutettua sammutuspeitteellä. Pouta suositteleekin tuikkukynttilöiden välille ainakin viiden senttimetrin eli noin reilun tulitikun mitan verran turvaväliä.

Alkusammutusvälineet käden ulottuville Turvallisen sijoittelun lisäksi on tärkeää, että kynttilän alusta on palamaton ja lämpöä johtamaton. Jos alusta pääsee kuumenemaan voimakkaasti, se voi aiheuttaa palovaaran. – Tuikkujakin on sellaisia, joissa ei ole nastoja pohjassa. Ne lämmittävät alustaa, kertoo Pouta. Hän muistelee eräässä työpaikassaan sattunutta tapausta, jossa pyöreä lasilautanen oli lastattu täyteen palavia tuikkukynttilöitä: – Kaikki tuikut yhdessä lämmittivät lasia niin, että se rasahti rikki. Pouta ei lämpene myöskään koristeellisille manseteille kynttilän juuressa. Materiaalista riippuen nekin voivat nimittäin olla melkoinen paloriski. – Jos haluaa välttämättä sellaisen tehdä, se ei ole kiellettyä, hän toteaa ja lisää, että jokaisen on kuitenkin oltava huolellinen tulen käsittelyssä. Koska koristemansettikin voi syttyä tuleen, kannattaa miettiä jo valmiiksi, miten se sammutetaan. Kunhan kynttilästä alkanut palo vain havaitaan nopeasti, se ei ole niin iso, etteikö sitä tavallinen ihminen sammuttaisi vaikka kahvipannullisella vettä, lohduttaa Pouta. Hän kehottaa kuitenkin painokkaasti hankkimaan kotiin alkusammutusvälineitä, esimerkiksi sammutuspeitteen.

Sijoita ulkotuli riittävän kauas rakennuksesta Etenkin joulun alla myös pihalle halutaan usein tuoda tunnelmaa erilaisilla lyhdyillä, roihuilla ja ulkotulilla. Ulkona niiden ei arvaisi aiheuttavan paloriskiä, mutta niidenkään kanssa ei saa heittäytyä huolimattomaksi. Kynttilöiden ja ulkotulien turvallisesta sijoittamisesta tulee olla ohjeis-

25

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

tus jo tuotepakkauksessa, ja se voi siis vaihdella tuotekohtaisesti. Jari Pouta neuvoo kuitenkin aina varmistamaan, että ulkotuli tai -roihu ei pääse liikkumaan, sen alusta ei ole syttymisherkkä ja että se sijaitsee riittävän etäällä, mielellään ainakin viiden metrin päässä rakennuksista. Jos ulkotuleen kehittyy allaspalo ja se roihuaa koko altaan mitalta, liekit nousevat korkeammalle ja voivat pahimmillaan osua talon ulkoverhoukseen. Pouta mainitsee esimerkkinä tapauksen, jossa ulkotuli oli polttaa mökin: – Ulkotuli oli paljaalla kalliolla, ja mereltä puhalsi kova tuuli. Se oli alumiininen, kevyt pömpeli, joka palaessaan kevenee, kun steariinia haihtuu. Tuuli olikin puhaltanut ulkotulen jo uhkaavan lähelle mökkiä. Tilanne päättyi kuitenkin onnellisesti, sillä mökin luokse ajautunut ulkotuli ehdittiin viime hetkellä havaita ja sammuttaa, eikä se ehtinyt sytyttää ulkoverhousta.

” Jätä lakikiemurat A SI A NA JOTOI MISTO

meidän huoleksemme

Soita ja kysy lisää. Asianajaja Maria Rintala Asianajaja Päivi Heinonen

050 575 5528 050 341 5860

Pirkanmaalla Otavalankatu 3 E 33, Tampere Helsinki Mikkeli

Tampere Jyväskylä Järvenpää Salo

www.fennolaw.fi

Rakennat uutta tai peruskorjaat vanhaa...

Palovaroitin on kynttilänpolttajan kaveri Kynttilöistä ei tarvitse suinkaan luopua tyystin osana syksyn ja talven tunnelmointia, kunhan niitä polttaessa pitää järjen päässään. Pouta toteaa itsekin käyttävänsä vielä led-kynttilöiden sijaan perinteisiä kynttilöitä. Hän tiivistää turvallisen kynttilänpolton nyrkkisäännöt seuraavasti: – Kynttilää ei jätetä palamaan valvomatta, ja ollaanpa sitten millaisessa tilassa hyvänsä, mökissä tai asunnolla, siellä täytyy olla palovaroitin. Myös alkoholilla on valitettavasti oma roolinsa monessa tulipalossa, joten senkin osalta kohtuullisuus edistää kodin paloturvallisuutta. Jos tulipalo kuitenkin syttyy, on tärkeää miettiä jo valmiiksi, millä se sammutetaan. Pouta muistuttaa, että kynttilät ja ulkotulet sammutetaan oikeaoppisesti tukahduttamalla. Hän neuvoo varautumaan alkusammutukseen – ja siihen, että myös hätäilmoitus osataan tarvittaessa tehdä ja tilasta poistua.

...tilaa taloosi Termexlämmöneriste puhallettuna!

PYYDÄ TARJOUS!

Eristyspalvelu

Omakotitalot ja taloyhtiöt – meiltä energiaa säästävä, ekologinen selluvillaeristys. Lisätietoa selluvillan eduista: www.termex.fi

Kupari Ky

Puh. 040 726 5295 juha@eristystampere.fi www.puhallusvillatampere.fi

Led-kynttilä on toimiva vaihtoehto Vannoutunut kynttilänpolttaja saattaa suhtautua led-kynttilöihin epäilevästi. Näyttävätkö ne muovisilta ja voivatko ne edes tuoda tunnelmaa samalla tavalla kuin aidot, vai jääkö niistä saatu valo väistämättä kalseaksi ja keinotekoisen näköiseksi? Ajatus pienhiukkaspäästöistä ja palovaarasta rohkaisi nihkeilijääkin kuitenkin kokeilemaan led-kynttilöitä, ja jo katsaus nykyiseen tarjontaan yllätti positiivisesti. Kauppojen hyllyiltä löytyy esimerkiksi vahapintaisia, hieman valuneen näköisiä versioita, jotka eivät pistä silmään ikävästi. Osan led-kynttilöistä voi asettaa toimimaan näppärästi ajastimel-

la ja myös niiden käyttöikä vaikuttaa mukavan pitkältä. Jotkin mallit toimivat jopa hämäräkytkimellä ja heräävät valaisemaan, kun ilta pimenee. Lisäksi niitä on nykyisin saatavilla myös ulkokäyttöön sopivina versioina tai vaikka kokonaisina kynttelikköinä. Lasisessa tuikkulyhdyssä testatessa led-kynttilän ”liekki” lepatti miellyttävästi ja sen valo oli väriltään kotoisan lämmintä. Se ei siis juurikaan eronnut sen puolesta aidosta. Huomioitavaa toki on, että aikanaan loppuun asti palvellut led-kynttilä kannattaa kierrättää oikeaoppisesti elektroniikkajätteenä.

Mittatilaus- ja erikoissisäovet www.ovesta.fi


26

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019 Pixabay

TekstI: Pia Tervo

Kodin voi nykyaikaistaa verhoilemalla huonekalut ja uusimalla tekstiilit

Vanhojen huonekalujen verhoilulla voidaan koti tuoda ekologisesti ja persoonallisesti tähän päivään. Lisäksi kun vaihdetaan ikkunaverhot, tyynynpäälliset, torkkutäkit ja matot, saadaan kodin uusi ilme viimeisteltyä täysin ilman remonttia.

Juuri, kun tummanharmaan kangasdivaanisohvan osamaksut on saatu kuitattua, tulvii sisustuslehdistä uusia kiehtovia trendejä, värejä ja pintamateriaaleja. Tuntuuko tutulta? Sisustusvärien ja kuosien vaihtumisen ei tarvitse kuitenkaan merkitä huonekalujen kantamista kierrätyskeskukseen. Vanhojenkin mööpeleiden ilmeen saa kokonaan uusittua puuosien hiomisella, uudelleen maalaamisella ja kangasosien vaihtamisella. Aivan kaikkein runkoviallisimpia ei ehkä kannata lähteä värkkäämään, vaan niistä voi luopua hyvällä omallatunnolla ja aikansa palvelleina. Verhoilu on koukuttavaa, koska sillä saa aikaan todella isojakin muutoksia. Verhoilumestariksi ei silti synnytä saman tien, vaan verhoilemisen niksit oppii vähitellen.

Verhoilu kannattaa aloittaa helposta kalusteesta Yksinkertaisimpien huonekalujen verhoilu on jopa nopeaa, jos ompelukone ei ole aivan vieras vehje. Suomen Verhoilijamestarien Liiton puheenjohtaja ja ajoneuvoverhoilijamestari Terhi Strengell kehottaa harjoittelemaan vaikka keittiön tuolien istuinosilla. – Ennen kuin tekee huonekalulle mitään, kannattaa vanha kaluste dokumentoida, eli ottaa siitä valokuva. Valoku-


A&K Omatalo 5/2019

27

www.omakotilehdet.fi 

vasta on helppoa myöhemmin tarkistaa, miten jokin kulma on verhoiltu aikaisemmin. Seuraavaksi tärkeysjärjestyksessä on käyttötarkoitukseen ja huonekalun ulkonäköön sopivan kankaan valinta. – Aina on viisasta ensin kartoittaa, kuinka kovalla kulutuksella huonekalu on ja valita kangas sen mukaan. Lapsiperheiden huonekalut joutuvat vaativaan kulutukseen, jolloin kankaan puhdistettavuuskin on mietittävä etukäteen. – Päivittäiseen käyttöön lapsiperheisiin sopivat parhaiten tummemmat sävyt, likaa hylkivät, sekä hyvin valoa ja hankausta kestävät kankaat, muistuttaa Strengell. Huonekaluille, jotka eivät joudu niin kovalle kulutukselle, eivätkä altistu kovalle auringonvalolle tai vaadi jatkuvaa hankausta, voidaan valita kevyempiä ja vaaleampia materiaaleja.

Verhoiluliike auttaa kankaan valinnassa Nimenomaan verhoiluun tarkoitettuja kankaita myyvät alan yritykset on listattu sivustolle www.verhoilijamestarienliitto.fi. – Helpoin tapa valita kangas on ottaa yhteyttä verhoiluliikkeisiin, joissa ammattitaitoinen verhoilija opastaa ja esittelee materiaalivaihtoehdot. Jokaisesta verhoiluliikkeestä löytyy kattavat mallistot verhoilukankaita. Verhoilija osaa myös laskea asiakkaalle tarkan kangasmenekin ja kangasta voidaan tilata juuri sen verran kuin tarvitaan, niin ei tarvitse maksaa turhista metreistä. Verhoiluliikkeistä löytyykin monenhintaisia verhoilukankaita, vinkkaa Strengell. Perusompelukoneella, jossa on oikein valittu neula ja lanka, voidaan ommella vain tiettyyn rajaan asti kankaita ja harjoitella verhoilua. Strengellin mukaan perusompelukone käy oikeastaan vain esimerkiksi tuolien irtopäällisten tai verhojen tekemiseen. – Kun kangas ja ompelulangat ovat paksumpia, tarvitaan teollista kolmisyöttökonetta. Muita verhoiluun erinomaisia työkaluja ovat niittipyssy sekä kunnon käsityökalut, kuten sivuleikkurit, vasara ja niitinnostaja, Strengell tietää. Aina ei uskalleta tarttua toimeen, vaikka ohjeet olisivat kuinka hyvät. Onneksi huonekalun voi useimmiten viedä verhoiltavaksi alan ammattilaiselle. – Kannattaa kuitenkin muistaa, että huonekalun vanhaa kangasta ei tule itse poistaa ennen verhoilijalle viemistä. Työ on verhoilijalle nopeampaa ja helpompaa, sekä asiakkaalle edullisempaa, kun huonekalu viedään purkamattomana teetettäväksi.

Perinteisten ja nykyaikaisten

HUONEKALUJEN VERHOILUTYÖT Verhoilijamestari

Katja Torvinen Puh. 050 330 9113 katja@verhoilijamestari.net verhoilijamestari.net

Vanhat tekstiilit joutavat kierrätykseen Huonekalujen kuosin päivittäminen johtaa usein koko huoneiston ilmeen tarkempaan pohtimiseen. Tai päinvastoin. Ensin on voitu aloittaa kodin ilmeen kohennus tekstiileistä, jonka jälkeen on katse hakeutunut vanhoihin ja nuhruisiin kalusteisiin. Sisustuksen muokkaamisen helpoin osuus on poistaa käytöstä vanhanaikaiset seinävaatteet, verhot, tyynynpäälliset ja matot. Jo pelkästään tekstiilien nykyaikaistamisella voidaan koti saada näyttämään varsin freesiltä, vaikka olohuoneen nurkassa keskustelisikin viisikymmentäluvun muotokielellä aikansa elänyt lepolasse. Kodin tekstiilien vaihtamisen ei tarvitse myöskään olla kallista. Kangaskaupoista löytyy usein hyvin trendikkäitä verhokankaita kympin tai kahden metrihintaan, jollei päärmeiden ompelu ole aivan mahdoton ajatus. Onneksi sisustusliikkeissä on toki tarjolla valmisverhoja niille, joiden ompelutaidot ovat jääneet alakouluaikojen tekstiilityötunneille. Myös valmistyynynpäällisiä saa joka makuun, mutta jos esimerkiksi jo verhoillusta sohvasta on jäänyt ylimääräistä kangasta, sen voi hyötykäyttää sisustustyynyihin. Tyynyjen ei tarvitse olla perinteisen neliskanttisia, vaan näppärä tekee niskatyynyistä muodikkaat ja mukavat putkilot! Lamppujen varjostimia voi tehdä itse, mutta mitä tahansa kankaita ei voi laittaa ainakaan kuumenevien hehkulamppujen ympärille. Vanhan lampunvarjostimen kankaan päälle voi kuitenkin liimata tekstiililiimalla uuden kankaan tai liimata varjostimen ympärille päärmätyn raidan sellaisesta kankaasta, jota on käyttänyt huoneen muussa sisustuksessa.

Mattojen valitsemisessa kannattaa olla tarkkana Merkittävimpiä sisustuksen ulkonäköön vaikuttavia asioita ovat maton materiaali, kuosi ja koko. Jos muun sisustuksen jättää melko yksinkertaiseksi, voi maton antaa tulvia värien ja muotojen sinfoniaa. Perinteisesti maton tehtäväksi jää huonekalujen kokoaminen ryhmäksi ja sisustuksen täydentäminen. Monesti matto-ostoksilla mennään metsään sijoittamalla rahaa liian pieneen mattoon, joka hukkuu sisustukseen. Esimerkiksi olohuoneen maton tulee olla niin iso, että se ulottuu sohvan reunojen ulkopuolelle noin 5–10 senttimetriä. Sekä maton että muidenkin tekstiilien värien valinnassa kannattaa miettiä kokonaisuutta niin, että kaikki hankinnat sopivat keskenään yhteen. Matto voisi esimerkiksi olla se sisustuselementti, joka kokoaa yhteen huoneen muut värit. Lähde: www.naintrading.fi

Tervetuloa nauttimaan kaffet perinteisten laivonnaisten kera.


28

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

Ā TUOTEUUTISIA

Anna auringon maksaa sähköäsi Aurinkorakennus Oy:n kehyksettömän Lasi/Lasi-aurinkopaneelin runkorakenteena käytetään kestävää ja pitkäikäistä karkaistua lasia. Lasi on optimaalinen valinta materiaaliksi, sillä se ei ruostu eikä haurastu. Lasi/Lasi-paneelit ovat pintamateriaaliltaan kauniita, ja näyttävyyden kruunaa kehyksettömyys sekä ohuen ohut paksuus (7,1 mm). Paneelit valmistetaan vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti Pohjois-Euroopassa ja ne on rakennettu kestämään Pohjolan rajutkin olot. Lasi/Lasi-paneelit ovat nappivalinta Suomen olosuhteisiin. Kehyksetön Lasi/Lasi-paneeli eroaa edukseen perinteisistä kehyksellisistä paneeleista. Siinä käytetään laminointikalvona laadukkaampaa POE-kalvoa, jonka etuna on parempi kosteuden- sekä UV-säteilynkestävyys. Lasi/Lasin tehoa lisää myös heijastuksenestopinnoite (AR-pinnoite), eli liki kaikki valo pääsee läpi piikennoille saakka. Tavallinen lasi menettää valoa jopa 20 % heijastumien vuoksi, mutta Lasi/Lasi mini-

Aurinkorakennus Oy

moi valohävikin peräti yhteen prosenttiin. Ylivoimaisuus johtuu myös lasin huomattavan pienestä lämpölaajenemisesta. Suoverrattuna perinteisiin paneeleihin. Perin-

paa, sillä sen pinta on likaa hylkivä ja siitä

kittäviä yhdenkin vuorokauden sisällä. Pe-

Lasi/Lasi-paneeli on pitkäikäinen sijoi-

teisissä tehokkuus laskee melkein 1 % ver-

puuttuu perinteisistä paneeleista tuttu ke-

rinteisissä paneeleissa lämpölaajeneminen

tus: sille myönnetään 30 vuoden tuoteta-

ran vuodessa, kun Lasi/Lasissa vastaava

hys, joka on omiaan keräämään epäpuh-

aiheuttaa mikromurtumia ja tehonalene-

kuu, ja myös 30 vuoden tehontuottotakuu

luku on vain 0,33 %.

tauksia.

mista. Lasi/Lasin materiaali suojaa vastaa-

(90 %). 90 prosentin tehontuottotakuu tar-

Kehyksetön Lasi/Lasi-paneeli on palotur-

valta, joten sen elinkaari on jopa 50 vuotta,

koittaa sitä, että Lasi/Lasi-paneelit tuotta-

vallinen. Se on markkinoiden ainoa A-palo-

perinteisen paneelin kestäessä maksimis-

vat runsaasti enemmän virtaa elinaikanaan

luokan paneeli. Paneeli on myös huoltova-

messa lämpötilavaihtelut voivat olla mer-

saan 25 vuotta.

www.aurinkorakennus.fi

Sisätilojen lämpö kuriin energiatehokkaasti Ikkunoihin asennettava kirkas ja huomaamaton 3M Presti-

heikkenemistä ja säästäen samalla jäähdytyskustannuksia.

ge -auringonsuojakalvo estää jopa 60 prosenttia auringon

– Sen lisäksi, että 3M Prestigen avulla estetään sisäläm-

aika on jopa alle viisi vuotta.

lämpösäteilyn pääsystä sisätiloihin. Jäähdytystä voidaan

pötilan liiallinen nousu, poistaa kalvo lähes sataprosentti-

näin vähentää tai välttyä siltä kokonaan samalla kun tilojen

sesti huonekaluja ja tekstiilejä haalistavan infrapuna- ja UV-

3M-energiasuojakalvot toimivat saneerauskohteissa lisä-

käyttömukavuus lisääntyy. Myös energiaa säästyy, sillä si-

säteilyn. Prestige ei kuitenkaan estä auringonvalon pääsyä

eristeen tavoin. Säilytettäväksi haluttavien ikkunoiden suo-

säilman jäähdyttäminen on neljä kertaa kalliimpaa kuin sen

sisään. Täysin metallittomana kalvo ei myöskään häiritse

ritusarvoa parannetaan rajoittamalla liian kuumuuden tai

lämmittäminen.

puhelinten ja mobiilidatan toimivuutta, selvittää Heikkilä.

kylmyyden pääsyä sisälle asentamalla kalvo ikkunan sisä-

Ikkunoiden suoritusarvon parantaja

3M-ikkunakalvojen asiantuntija Hannu Heikkilä ker-

Auringonsuojakalvot voidaan asentaa kaikille lasityypeil-

too, että Prestige on markkinoiden ainoa nanoteknologi-

le. 3M:n valtuuttaman asennusliikkeen koulutetut ammat-

3M:n ikkunakalvojen valikoimaan kuuluvat myös heijas-

aan perustuva, metalliton ja lähes kirkas monikerrospoly-

tilaiset käyvät aina mittaamassa ikkunat paikan päällä. Val-

tavat tai tummentavat ikkunakalvot, joilla voidaan muun

esterikalvo.

miiksi oikean kokoisiksi leikattujen kalvojen asennus sujuu

muassa yhtenäistää julkisivun ilme ja vähentää auringon

nopeasti tilojen käyttöä häiritsemättä.

haitallista häikäisyä.

– Erityisen hyvin 3M Prestige soveltuu toimistojen, liikeja toimitilojen, hotellien sekä julkisten rakennusten aurinko-

3M Prestige -kalvoille myönnetään 10 tai 15 vuoden ta-

suojaukseen vähentäen kuumuudesta aiheutuvaa työtehon

kuu. Jäähdytettävissä tiloissa 3M Prestigen takaisinmaksu-

pintaan.

www.ikkunakalvot3m.fi


29

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

Nilfisk

Imuroiva lattiapesuri puhdistaa lattian kerta vedolla Uusi Nilfisk Combi Washer pystyy imu-

ilman. Suulakkeen alla oleva kuivauslas-

roimaan ja pesemään lattian samanaikai-

ta ja tehokas imu varmistavat, että lattia

sesti, ja lattia on taas kuiva alle viiden mi-

kuivuu nopeasti. Lisäksi kompakti kone

nuutin päästä. Laite on tehokas ratkaisu

säästää tilaa korvaamalla imurin, ämpärin

kovapuisten, laminaatti,- laatta-, tiili-, vi-

ja mopin. Vesisäiliöiden tilavuus on 0,5 lit-

nyyli- tai linoleumilattioiden puhdistami-

raa, joten konetta on helppo ja kevyt käyt-

seen. Kun lattia ei kaipaa pesua, laite toi-

tää.

mii myös tavallisena pölynimurina.

Puhdistaa itsensä

Eroon mopin ja ämpärin kanssa sähläämisestä

Kone on nopea täyttää ja tyhjentää kah-

Mopin ja ämpärin kanssa sähläämisen

osta. Kun Combi Washer ei ole käytössä,

sijaan Combi Washer puhdistaa lattian

harja on helppo irrottaa lattiasuulakkeen

kertavedolla. Laite imuroi lian ja samalla

päältä ja työntää puhdistustelakan pidik-

pyörivä lattiaharja syväpuhdistaa lattian.

keeseen, jossa konetta säilytetään.

den irti napsautettavan vesisäiliön ansi-

Kone lisää automaattisesti pesuvettä ja

Lisäetuna Nilfisk Combi Washer puh-

-ainetta vesisäiliöstä. Siivousjäljen hygi-

distaa itsensä. Puhdistustelakan kauka-

eenisyyden varmistaa erillinen likavesisäi-

loon kaadetaan hieman vettä ja pesuai-

lö, johon pesuvesi ja lika imetään. Pesun

netta ja kone käynnistetään, jotta se imee

jälkeen likavesisäiliö on helppo tyhjentää.

pesuveden. Tällöin koneen sisäisten put-

Nilfisk Combi Washer käyttää tavallis-

kien ja suodattimien automaattipesu al-

ta hanavettä, jonka lämpötila on enintään 60 astetta, ja se pesee pesuaineella tai

kaa.

www.combi.nilfisk.fi

Hulevedet haltuun jo niiden syntypaikalla Putkiverkostojen rinnalla toimivat tehdasvalmisteiset imeytys- ja viivytysratkaisut ovat tehokas tapa hallita hulevesiä jo tontilla. Yksi uusimmista ratkaisuista on Uponor Rain Garden -hulevesisuodatin, joka kerää, viivyttää ja puhdistaa hulevedet. Ratkaisussa hyödynnetään biosuodatusmenetelmää, jossa roskat, mikromuovit, raskasmetallit, ravinteet ja öljy poistetaan hulevesistä erilaisten suodatinmateriaalien ja suodattimen kasvukerrokseen istutettavien kasvien avulla. Vain kolmen neliömetrin tilan vaativa suodatin soveltuu erinomaisesti kaupunkirakentamiseen ja tuo mukavasti vehreyttä kaupunkikuvaan. Yksi suodatin pystyy käsittelemään hulevedet 130–150 neliömetrin kokoiselta valuma-alueelta. – Hulevesiratkaisu on helppo mitoittaa ja rakentaa tarvittavalla määrällä suodattimia, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Ari Sillanpää Uponor Infrasta.

Järjestelmiä erilaisille hulevesimäärille moniin kohteisiin Uponor IQ -imeytysputkijärjestelmä soveltuu sekä pienten että suurten hulevesimäärien käsittelyyn. Kevyet ja kestävät sekä helposti asennettavat ja huollettavat IQ-imeytysputket on rei´itetty kauttaaltaan, joten vesi imeytyy putkista tasaisesti maaperään. Avoimen rakenteensa ansiosta putkilla on suuri hyötytilavuus, mikä takaa tehokkaan viivytyksen ja imeytyksen. Käyttökohteita ovat muun muassa omakotitalotontit, pysäköintialueet, liiketontit, tie- ja risteysalueet

Uponor

sekä teollisuusalueet. IQ-imeytysputket voidaan liittää myös valmiiseen hulevesilinjaan lisätilavuuden saavuttamiseksi. Moduulirakenteisella Uponor IQ -säiliö-

myös usealla eri halkaisijakoolla, mikä hel-

hatonteille kuin esimerkiksi liikekiinteistöille

järjestelmällä on helppo suunnitella ja koota

pottaa etenkin matalien asennusten tuomia

ja pysäköintialueille. Uponor IQ -säiliöt ovat

työmaalla juuri halutun kokoinen hulevesi-

haasteita. Nopeasti asennettavilla, valmiil-

varastotuotteita, joten ne ovat nopeasti saa-

en viivytyssäiliö. Säiliön pituudella ei ole ra-

la moduuleilla myös hulevesilinjan laajen-

tavilla muun muassa tukkuliikkeiden ja jäl-

joituksia ja säiliöitä voidaan asentaa myös

taminen on vaivatonta. Hyvin kuormitusta

leenmyyjien kautta.

useampi vierekkäin. Säiliöitä valmistetaan

kestävä järjestelmä soveltuu niin pienille pi-

www.uponor.fi


30

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omatalo 5/2019

Ā AJANVIETE Designed by prostooleh / Freepik

Kuusijuhlaa odotellessa Oikein hoidettuna joulukuusi pysyy pitkään kauniina ja vihreänä. Joulupuuseura ry antaa hyviä neuvoja kuusenhoitoon: Kaada joulukuusi aikaisintaan neljä viikkoa ennen joulua ja säilytä kaadettu kuusi tuulelta suojattuna esimerkiksi autotallissa tai parvekkeella. Jos kuljetusmatkaa kertyy yli 10 kilometriä, kannattaa kuusi suojata pressulla tai pussilla. Sulata jäätynyttä kuusta 1–2 vuorokauden ajan viileässä tilassa ja tyvi kylmässä vesiämpärissä ennen kuin asetat sen jalkaan. Jos viileää tilaa ei ole, puuta voi sulattaa pari tuntia esimerkiksi pesuhuoneessa. Suihkuttele silloin kuitenkin runkoa ja neulastoa kylmällä vedellä, jotta ne pysyvät kosteina sulatuksen

ajan. Mittaa huoneen korkeus ja lyhennä kuusta riittävästi. Sahaa tyvestä pois ainakin muutama sentti vaakasuoraksi, jotta se saa uuden imupinnan. Älä poista kuorta. Tyven pitää mahtua kuusenjalkaan ohentamattomana. Sisätiloissa tyven leikkauspinnan on oltava vedessä koko ajan, etteivät neulaset varise ennen aikojaan. Veden kulutus on suurinta ensimmäisen vuorokauden aikana. Aseta puu mahdollisimman etäälle lämmönlähteistä. Ja ennen kaikkea: nauti kuusen tuoksusta – ja koristele se mielesi mukaan! Lähde: www.joulupuuseura.fi

Ristikon ratkaisu edellisestä lehdestä.

facebook.com/omakotilehti


 Betonia

 Lakiaisiaintoimisto

PARHAAT BETONIT

LUOTETTAVA OPPAASI PYKÄLÄVIIDAKOSSA

Kuljetukset ja pumppaukset edullisesti! Aina onnistuu, kun soitat! Myös lauantaisin.

LAURILAN BETONI

FI

Turkkilanjärventie 6, Kyröskoski Puh. (03) 371 6106, 371 6536, 371 6756 laurilanbetoni@laurilanbetoni.fi

Tilaukset: (03) 371 6106, Lempäälä LEMPÄÄLÄN BETONI JA MURSKE OY Hulikanmäentie 11, Lempäälä Puh. (03) 371 5563, 375 5030. Fax. (03) 375 5031

Toivontie 2, 36200 Kangasala Keskustie 31, 3 krs., 35300 Orivesi Varatuomari Arto Mäkihannu, puh. 0400-630 683, arto@makihannu.fi Santeri Mäkihannu, puh. 040-757 9366, santeri@makihannu.fi

| www.makihannu.fi

 Puiden kaadot

 Homekartoituksia

Monipuoliset viher- ja metsäalan palvelut. Puiden kaato- ja hoitotyöt myös vaikeissa kohteissa erilaisilla tekniikoilla. Työmaakoot aina yksittäisestä pihapuusta suuriin kokonaisuuksiin.

Homekartoitusten asiantuntija yli 1000 kohteen kokemuksella!

• Puiden kuntotutkimukset/istutukset/hoidot/kaadot • Tonttihakkuut, Kantojyrsinnät, Metsurityöt, Vihertyöt

Työmme pohjautuu sekä laadukkaaseen homekoira ohjaamiseen että rakennustekniseen osaamiseen.

Suoritamme myös rikkaruohojen poistoa myrkyttömästi

Ota yhteyttä ja tilaa meidät varmistamaan kiinteistösi kunto!

040 968 1001 | www.hometutka.fi

Ei varoaikoja, käsitellyt alueet heti turvallisia ihmisille ja eläimille!

0400 322 135 / 045 230 6802 • www.smp-arboristit.fi • jari@smp-arboristit.fi

 Tapetit

 Kierrätyskeskus

Pirkanmaan Kierrätyksen myymälät NEKALA - Vihiojantie 26 LIELAHTI - Sellukatu 15 JANKA - Alasniitynkatu 28

MA–PE 10–18 LA 10–16

Kaikkea kotiin pikkurahalla! Tilaa nouto tavaroillesi numerosta 045 882 4066 Myös edullinen kaatopaikkapalvelu! WWW.PIRKANMAANKIERRATYS.FI

 Kiinteistövälitys

Tapetit, sisustuskankaat Tapetointipalvelu www.seinaruusu.fi 040 554 9894 info@seinaruusu.fi

Sammonkatu 13 33540 TAMPERE

 Vedensuodatus

PUHDASTA VETTÄ OMASTA KAIVOSTA!

OMAVESI • vedensuodatus • myynti • huollot • asennukset • käytetyt laitteet

Erikoisasennusliike

RISTO PITKÄNEN OY ristopitkanenoy@gmail.com www.ristopitkanenoy.fi

0400 733 992

A L A N S A P A R H A A T


Parempia koteja

Profile for Media Potentia Oy

Omatalo Pirkanmaa  

Omatalo Pirkanmaa 3/2015

Omatalo Pirkanmaa  

Omatalo Pirkanmaa 3/2015

Advertisement