__MAIN_TEXT__

Page 1

Omakoti

VARSINAIS-SUOMI LÄNSI  NUMERO 3/2020     OMAKOTIASUMISEN ERIKOISLEHTI  12. vuosikerta  www.omakotilehdet.fi

Helppohoitoinen piha tuo iloa kesään Työmaasuunnittelu auttaa pysymään rakennusaikataulussa

Grillauksessa suositaan tänä vuonna lähituotteita

6

26


LS-MITTASANEERAUS

AMMATTITAITOISTA JA OSAAVAA PALVELUA VUOSIEN KOKEMUKSELLA

LUOTETTAVA, LAADUKAS JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN » » » » »

JULKISIVUMAALAUKSET JULKISIVUPESUT KATTOPINNOITUKSET KATTOPESUT PELTIKATON MAALAUKSET » SAMMALEEN POISTOT

viemärien avaukset viemärien pesut viemärien kuvaukset salaojalinjojen pesut ja kuvaukset

Ota yhteyttä myyntiimme ja varaa ILMAINEN kartoituskäynti!

PYYDÄ TARJOUS!

PESUT

✆ 0400 997 587 teemu@lsmittasaneeraus.fi www.lsmittasaneeraus.fi

IMUT

KUVAUKSE T

SUOMEN KAIVOSANEERAUS P. 044 0919 118 marko@suomenkaivosaneeraus.fi www.suomenkaivosaneeraus.fi

Omakotiasujan Apurit Mika Stenius  0400 529 897 mika.stenius@steniuspalvelut.fi

www.steniuspalvelut.fi

Ok-talon sadevesija salaojatyöt. a Muist ä ntä Perustukset ja pohjatyöt. hyödy uslo kotita ys! n Maisemointityöt, vähen puutarha- ja istutustyöt. Puunkaadot, kantojenpoistot ja harvennukset. Kaikki kiinteistöjen ulkopuoliset työt. Tunti- ja urakkatyönä.

MAA-AINEKSET, VAIHTOLAVAT, NOSTOT  0400 533 338 | raision-naantalinktk.fi

ASFALTOINTI, MAISEMAN- JA MAANRAKENNUS  0400 787 393 | asfalttisarvo.fi


3

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

Omakoti www.omakotilehdet.fi facebook.com/omakotilehti Ilmestyminen Nro 1/2020 Nro 2/2020 Nro 3/2020 Nro 4/2020 Nro 5/2020

vko vko vko vko vko

6 13 25 42 47

Jakelu ja levikki Jakelulevikki 12 000 kpl Pientalot Raision, Naantalin, Maskun, Ruskon ja Nousiaisten taajamissa.

Mari Pihlajaniemi p. 045 276 5998 toimitus@mediapotentia.fi Tiina Raatikainen p. 050 361 0261 tiina.raatikainen@mediapotentia.fi

Kevät oli meille kaikille tavallisuudesta poikkeava. Kun kotona tuli vietettyä aikaa tavallista enemmän, toiset saattoivat hyödyntää tilanteen tekemällä remonttia, kun taas toiset innostuivat leipomaan tai edistämään omia ”ikuisuusprojektejaan” – tai nauttivat muuten vain kotonaolosta. Myllerryksenkin keskellä jotkin asiat pysyvät sentään aina samana. Koti on tärkeä, ja siitä saa ja voi tehdä siksi aina juuri itselle

Mediamyynti

sopivan. Kevät toivon mukaan kirkasti siis itse kullekin, mitä ko-

Media Potentian toimisto p. 0400 772 229 toimisto@mediapotentia.fi

Taitto ja ilmoitusvalmistus Media Potentia Oy aineistot@mediapotentia.fi

Pixabay

Jos haaveissa on kesäiset grillijuhlat ystävien kanssa, miksei

Tässä lehdessä

Paino PunaMusta Oy

Etukannen kuvat Kansikuva: Dreamstime Kulma: Dreamstime

Lehti noudattaa ilmoitusten julkaisusääntöjä. Reklamaatiot on tehtävä 7 vrk:n aikana ilmoituksen julkaisemisesta Media Potentia Oy:lle. Suurin mahdollinen vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai poisjäämisestä sekä sen aiheuttamista vahingoista on ilmoituksen hinta. Mikäli ilmoitusmateriaali saapuu aineistopäivän jälkeen Media Potentia Oy ei ole velvollinen korvaamaan painovirheitä. Ilmoituksesta lähetetään oikovedos sopimuksen mukaan.Peruutukset viimeistään aineistopäivänä. Jos ilmoitus on ehditty valmistaa ennen peruutusta, veloitetaan siitä 50 % ilmoituksen hinnasta.

tiinsa ja elämäänsä todella kaipaa.

3 4 6 10 12 16 18 20 22 26 28 30

siis hankkisi jo sitä uutta, vähän paremmin varusteltua grilliä, tai aloittaisi isomman terassin nikkaroinnin? Tai jos kotona kököttäessä huomasi kirja- tai elokuvakokoelmansa riittämättömäksi, miksi ei raivaisi tilaa uudelle hyllylle, johon kokoelmaa voisi laa-

Pääkirjoitus

jentaa?

Ajankohtaista

Kunhan aika on vain sopiva, tartutaanpa siis tilaisuuteen ja to-

Rakennustyömaan hallinta Omakotitalon sähköremontti

teutetaan kevään aikana mieleen tulleita unelmia – olivatpa ne

Energiatehokkaampaa asumista

sitten pieniä tai suuria.

Helppohoitoinen kesäpiha Muuttuva mökkeily Pienen pihan tilaratkaisut

Lämpimin terveisin,

Palvelut asumisen avuksi

Petri Kaukonen

Kesän grillijuhlat

päätoimittaja

Tuoteuutisia Ajanviete

Koti kuntoon kerralla ja kunnolla! Katto-, ikkuna,- ovi,- ja ulkoverhousremontit Avaimet käteen -asennettuna ja joustavasti rahoitettuna.

AVAIMET KÄTEEN • TAKUUTYÖTÄ • (02) 435 8006 • KYMPPI-KATTO.FI

49 euroa/kk

TTISI • JOUSTAV AT M

Parhaa peasti! o n n a a varat

esim.

N EMO

006 8 5 3 4 (02) t asennusajat

KOKO IKKUN A- J HDOT A SUE AK Kymppi-Rahoitus

IR OV

ainen Tilaa Ilm skäynti rtoitu kuntoka

TTISI • JOUSTAV AT M

Toimitus

Mökkeilyn suosio säilyy – mutta mökkeilytavat muuttuvat

N EMO

Petri Kaukonen p. 0400 770 203 petri@mediapotentia.fi

Kotini on linnani

IR OV

Päätoimittaja

18

DOT KOKO IKKUNAJA

Media Potentia Oy Hämeenkatu 26, 4 krs. 33200 Tampere p. 0400 772 229 www.mediapotentia.fi

H SUE

Julkaisija ja kustantaja

AK

Jakelulevikit ilmaistaan vuosittaisen keskiarvon mukaisesti.

Petri Kaukonen Päätoimittaja


4

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

Ā LYHYESTI

Sisäilman hiilidioksiditaso vaikuttaa jaksamiseen Terveysilma

Ilmanvaihtoalan yritys Terveysilma muistutti maaliskuun lopussa, että etätyön ja -opiskelun lisääntyessä on tärkeää kiinnittää huomiota kodin ilmanvaihdon toimivuuteen.

neeseen? Suurimmasta osasta koteja korvausilmaventtiilien tulisi löytyä joko ulkoseinästä, puisesta tuuletusluukusta tai ik-

Jos ilmanvaihto ei toimi riittävän tehokkaasti, sisäilmas-

kunan karmista. Uudemmissa asunnoissa ilmanvaihto on

sa olevan hiilidioksidin määrä lähtee nopeasti kasvuun. Sen

usein järjestetty täysin koneellisesti. Silloin ilmaa johdetaan

aistii tunkkaisuutena, väsymyksenä, päänsärkynä ja hapen

sisään katosta tai sisäseinästä löytyvän tuloilmasäleiköin

loppumisen tunteena.

kautta.

– Sisäilman laatua voi helposti parantaa huolehtimalla,

– Jos korvausilmaventtiileitä ei löydy, silloin toimivaa il-

että asunnosta löytyy riittävä määrä toimivia korvausilma-

manvaihtoa ei ole. Talon rakenteiden ja tiivisteiden raoista

venttiilejä. Huonosta sisäilmasta kärsitään usein turhaan,

vuotava ilma ei ole puhdasta korvausilmaa, vaan se kuljet-

sillä korjauskustannuksissa puhutaan usein vain sadoista

taa sisäilmaan epäpuhtauksia, Mäkinen painottaa.

euroista, muistuttaa Terveysilman myyntipäällikkö Mar-

kus Mäkinen.

Huono suodatin heikentää ilmanvaihtoa Myös venttiilien sisältä löytyvät suodattimet on tärkeää

Tarkasta ilmanvaihdon toimivuus

vaihtaa säännöllisesti. Otollisia ajankohtia ovat alkukevät

Rikkinäiset ja elinkaarensa lopussa olevat korvausilmavent-

ennen siitepölykauden alkua sekä alkusyksy siitepölykau-

tiilit tulisi uusia, jotta ilmanvaihto toimii, kuten on tarkoitet-

den jälkeen.

tu. Jos kodin seinältä löytyvät vielä vanhat käsisäätöiset

Suodattimet tukkeutuvat nopeammin vilkkaasti liiken-

venttiilit, niiden päivittämistä uusiin kannattaa harkita. Ne

nöidyn tien tai paljon siitepölyä levittävien puiden lähellä.

vaativat asukkailta venttiilien säätämistä lämpötilan vaih-

Tukkeutunut suodatin on tärkeää vaihtaa uuteen, sillä li-

telun mukaan.

kaisena se heikentää ilmanvaihdon toimintaa ja sisäilman

suodattimen tunnistaa pakkauksesta löytyvästä suodatin-

laatua.

luokasta. Ne kertovat, minkä kokoisia hiukkasia suodatti-

– Moni kääntää venttiilit kiinni syksyllä, kun ilmat kylmenevät. Näin yritetään ehkäistä vetoa. Usein ne unohtuvat kiinni pitkäksi aikaa, jolloin asunnon ilmanvaihto ei toimi.

Suodattimen laatuun kannattaa Terveysilman mukaan

met nappaavat.

kiinnittää huomiota, sillä niin sanottujen tarvikesuodattimi-

Mikäli kotona on puiset tuuletusluukut, niiden ikkuna-

Mikäli oman kodin sisäilma mietityttää, ilmanvaihdon

en suodatusteho perustuu usein materiaalin paksuuteen.

aukkoon voi myös kiinnittää suojaksi harsomaisen ikkuna-

toimivuuden voi Terveysilman mukaan tarkastaa helpolla

Liian paksua suodatinta käytettäessä sisään tulevan ilman

suodattimen, joka estää ulkoilman epäpuhtauksien ja aller-

testillä: mitä kautta raitis ilma pääsee omaan makuuhuo-

määrä vähenee ja ilmanvaihdon toiminta heikkenee. Hyvän

geenien kulkeutumisen sisään tuuletettaessa.

Aurinkosähkön tarjoussivusto avattu Motivan Aurinkosähköä kotiin -kampanjasi-

Soveltuvuuden arvioinnissa on keskeis-

tykset löytyvät kampanjan tarjoussivulta

olla mukana tarjoamassa laajempia toimi-

vustolla on julkaistu järjestelmiä toimittavi-

tä, että paneeleiden sähkön tuotto ja koti-

Sertifioitu asentaja -luokittelun avulla sekä

tuksia kampanjan kautta. Se, näkyykö use-

en yritysten tarjoukset aurinkosähkön avai-

talouden sähkön kulutus osuvat samaan

Motivan verkkopalvelusta uusiutuvan ener-

amman järjestelmän kertatilaus myös hin-

met käteen -toimituksista.

ajankohtaan. Pelkästään kotitalouslaittei-

gian asentajahausta.

noittelussa, jää nähtäväksi. Kampanjan ker-

Sivustolla on kolmekymmentä mallikoh-

den sähkönkulutukseen verkkoon kytket-

teiden tarjousta pientaloihin mitoitetuista

tävä paneelisto on turhan järeä, mutta mo-

sekä taloyhtiöihin tai pk-yrityksille soveltu-

nessa sähköllä tai lämpöpumpulla lämpiä-

Naapurusto mukaan kimppahankintaan

vista aurinkosähköjärjestelmistä asennuk-

vässä omakotitalossa omalla pientuotan-

Kuluttajat kokevat usein epävarmuutta uu-

sineen. Tarjoukset kattavat koko Suomen,

nolla voi korvata noin viidenneksen sähkön

dentyyppisen teknologian hankinnassa. Eri

vaikka ainakin toistaiseksi tarjonta on laa-

vuosikulutuksesta.

puolilla Suomea toteutetuista yhteishankin-

jinta eteläisessä Suomessa. Uusia tarjouksia julkaistaan saapumisjärjestyksessä.

Vertailu kannattaa aina

noista saadut kokemukset osoittavat, että luotettava tieto ja hankintaringissä saatu

– Aurinkosähköä saa nyt edullisesti. Saa-

Vaikka kampanjan sivulla laatupisteitä ei

vertaistuki rohkaisevat mukaan heitä, jot-

missamme tarjouksissa pienten järjestel-

jaetakaan, kehottaa asiantuntija olemaan

ka eivät koe omaavansa riittävästi tietoja tai

mien keskihinta piikkikilowattia kohti on nyt

tarkkana järjestelmätoimittajan valinnan

taitoja hankinnan läpivientiin itsenäisesti.

1 560 euroa ja suurissa 1 290 euroa. Oma-

kanssa. Tarjousten yksityiskohtia voi sivus-

tatoimitusta edullisemmasta hinnoittelusta voi ainakin neuvotella, jos kimppahankintaan osallistuu isompi porukka samalta alueelta. Tutustu kampanjaan: https://aurinkosahkoakotiin.fi Kimppahankintaohjeet: https://aurinkosahkoakotiin.fi/kimppahankinta/ Alueelliset energianeuvojat: www.motiva. fi/alueelliset_energianeuvojat

– Koordinoituja yhteishankintoja järjes-

Motivan energianeuvonnan tavoittaa Fa-

tetään melko harvoin ja rajatuilla alueilla.

cebookissa Asiaa energiasta -sivun Mes-

on pudonnut vuodessa yli kymmenen pro-

– Kuluttajan on hankala perehtyä kaikki-

Uudella kimppahankintaohjeistuksella ak-

senger-pikaviestillä tai sähköpostitse kulut-

senttia, suuremmissa järjestelmissä lähes

en markkinoilla oleviin paneeleiden, invert-

tiiviset kansalaiset voivat naapurustossaan

tajaneuvonta@motiva.fi

neljä prosenttia. Samassa ajassa laitteis-

tereiden, asennustelineiden ja muiden osi-

muodostaa hankintaringin, jossa saa ver-

kotitaloon soveltuvissa järjestelmissä hinta

tolla vertailla omassa näkymässä.

tolle ja asennukselle annetut takuuajat ovat

en teknisiin yksityiskohtiin. Tämän vuoksi

taistukea ja helpon väylän tarjouspyyntö-

pidentyneet, asiantuntija Milja Aarni Mo-

kehotamme vertailemaan laitteiston osille

jen tekemiseen. Kampanjasivustolla olevat

tivasta sanoo.

ja asennukselle annettavia takuuaikoja, tu-

hankintaohjeet, mallikohteiden tarjoukset

– Omakotitaloihin asennetaan tavallisesti

tustumaan yrityksen toimintaan internetis-

ja tarjouspyyntölomakkeet ovat kimppa-

keskimäärin 25 neliömetriä paneeleita, joi-

sä sekä kysymään referenssejä toteutetuis-

hankkijoiden tukena. Opastusta voi pyytää

den yhteisteho on noin 4–5 kW. Etelä-Suo-

ta kohteista, Milja Aarni sanoo.

myös alueellisilta energianeuvojilta tai Mo-

messa suotuisassa paikassa nämä tuot-

Hyvää laatua voi odottaa yritykseltä, jos-

tavat sähköä 3 500–4 200 kilowattituntia

sa työskentelee aurinkosähkön sertifiointi-

Ennakkokyselyn monet järjestelmätoi-

vuodessa.

koulutuksen läpäissyt asentaja. Nämä yri-

mittajat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa

tivasta, Milja Aarni kertoo.

Sertifioitujen asentajien hakupalvelu: www.motiva.fi/sertifioidutasentajat

Motiva


5

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

Valtakunnallinen poistotekstiilinkeräys laajenee Pixabay

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Loimi-Hämeen

– Haluamme olla mukana kehittämässä poistotekstiilin

Jätehuolto Oy, Pirkanmaan Jätehuolto ja Rauman seudun

valtakunnallista keräystä ja jalostusta ja saada kokemuksia

jätehuoltolaitos ovat solmineet Lounais-Suomen Jätehuol-

poistotekstiilin jätehuoltoketjun järjestämisestä paikallises-

lon (LSJH) kanssa yhteistoimintasopimuksen poistotekstii-

ti. Alustavan suunnitelman mukaan kerääminen aloitetaan

lin käsittelyn pilottilaitoshankkeesta.

kesän 2020 aikana, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ympä-

Yhteistyöllä jätelaitokset valmistautuvat vaatimukseen järjestää keräys kotitalouksien poistotekstiilille EU-direktii-

ristöneuvoja Mirva Naatula sanoo.

vin mukaisesti vuoteen 2025 mennessä tai valmisteilla ole-

Lajitellut tekstiilit kuiduksi Paimiossa

van jätelakiesityksen mukaan Suomessa jo vuonna 2023.

Jätelaitosten esilajittelemat poistotekstiilit toimitetaan

Tavoitteena on, että pilottilaitoshankkeeseen osallistuvat

LSJH:n lajitteluhallille Turkuun jatkolajiteltavaksi. Jatkola-

vaiheittain kaikki kuntaomisteiset jätelaitokset. Poistoteks-

jittelun yhteydessä poistotekstiilit jaetaan eri kuituluokkiin

tiilin erilliskeräysverkosto laajennetaan valtakunnalliseksi

optista tunnistustekniikkaa apuna käyttäen. Näin varmiste-

vuosien 2020–2022 aikana.

taan käsittelylinjastolle tulevan raaka-aineen ja siitä valmis-

Keräys ja esilajittelu jätelaitosten alueilla

tettavien kuitutuotteiden laatu. Lajiteltu poistotekstiili jalostetaan kuiduksi LSJH:n pi-

Yhteistyössä mukana olevat jätelaitokset järjestävät koti-

lottivaiheen käsittelylinjastossa. Teollisuudessa kuitua voi-

talouksien poistotekstiilille keräyksen ja esilajittelun omilla

daan käyttää kierrätystuotteiden raaka-aineena. Kotitalo-

alueillaan. LSJH:nalueella poistotekstiiliä on kerätty vuo-

uksien poistotekstiilien käsittely ja jalostaminen kierrätys-

desta 2016 ja Rauman seudulla vuodesta 2017 lähtien. HSY

kuiduiksi on uutta Suomessa.

aloitti poistotekstiilin keräyskokeilun Sortti-asemillaan syk-

Mikä poistotekstiili?

– Pilottilaitoksessa kerätään kokemuksia ja kasvatetaan

Jätelaitosten poistotekstiilinkeräykseen vas-

osaamista täyden mittakaavan laitoksen suunnittelua var-

taanotetaan käytöstä poistetut ja rikkinäiset

– Pääkaupunkiseudulla kokeilu otettiin vastaan erittäin

ten. Tärkeänä tavoitteena on myös muodostaa kumppa-

vaatteet ja kodintekstiilit, kuten takit, housut,

hyvin, sillä sitä oli toivottu jo pitkään. Tekstiiliä tuotiin Sortti-

nuuksia ja asiakkuuksia kierrätyskuidun hyödyntämiseksi,

hameet, paidat, lakanat, pyyhkeet ja pöytälii-

asemille runsaasti, peräti yli 35 000 kiloa, kolmen kuukau-

LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä kertoo.

nat. Poistotekstiilit tuodaan keräyspaikkaan

syllä 2019.

den keräyskokeilun aikana, HSY:n käyttöpäällikkö Marjut

Mäntynen kertoo.

LSJH suunnittelee samanaikaisesti suuren kapasiteetin jalostuslaitosta Turun Topinpuiston kiertotalouskeskuk-

Pirkanmaan Jätehuolto ja Loimi-Hämeen Jätehuolto aloittavat keräyksen myöhemmin tänä vuonna. – Poistotekstiilien keräystä ja lajittelua pilotoidaan Tam-

suljetussa, tiiviissä muovipussissa tai jätesäkissä.

seen. Valmistuessaan se käsittelee ympäri Suomen kerät-

Suoraan uudelleenkäyttöön kelpaavat, hyvä-

tyä kuluttajien käytöstä poistamaa poistotekstiiliä ja jalos-

kuntoiset vaatteet kannattaa entiseen tapaan

taa siitä kierrätyskuitua teollisuuden tarpeisiin.

joko myydä tarvitseville tai lahjoittaa hyvänte-

pereella yhteistyössä kierrätystoimijoiden kanssa. Yhteis-

Poistotekstiilin jalostuslaitoksen käynnistämiseen täh-

työ käynnistyy syksyyn mennessä. Pilotin avulla valmiste-

tääviin hankkeisiin on saatu rahoitusta Työ- ja elinkeinomi-

lemme tekstiilinkeräyksen laajentamista lähivuosina, ker-

nisteriöstä (TEM), Ympäristöministeriöstä (YM), Business

too Pirkanmaan Jätehuollon toimintajärjestelmäasiantun-

Finlandilta, Varsinais-Suomen Liitosta sekä kuntien jätelai-

tija Saana Ojala.

toksilta.

keväisyysjärjestöjen keräyksiin. Jätelaitokset ohjeistavat asukkaita tarkemmin keräyksiin liittyen.

Hyönteishotellit2020-kampanja surahtaa käyntiin 1.4.2020 käynnistynyt Hyönteishotel-

täjäkanta vähenee uhkaavasti. Jos meillä ei

kossa kantaa kortensa kekoon pölyttäjien

seudulle kuin kaupunkeihinkin, Husu-Kallio

lit2020-kampanja kannustaa suomalaisia

ole pölyttäjiä, lautasiltamme katoavat pian

elinympäristön kohentamisessa. Hotellien

kannustaa.

pystyttämään hyönteishotelleja omistamil-

tutut marjat ja muut ruokakasvit, kertoo

nikkaroiminen sujuu hyvin omassa pihaym-

leen pihoille, parvekkeille ja poluille. Kam-

maa- ja metsätalousministerin kansliapääl-

päristössä.

panja on osa YK:n kansainvälistä kasvinter-

likkö Jaana Husu-Kallio.

– Hotelli syntyy vaikkapa korsilla täyte-

veysvuotta, ja sen taustalla on huoli maail-

Osana YK:n kansainvälistä kasvinter-

tystä maitopurkista tai rei’itetystä puupök-

manlaajuisesta hyönteiskadosta: ilman so-

veysvuotta maa- ja metsätalousministeriö

kelöstä. Pölyttäjien elinolosuhteita voi aut-

pivia majapaikkoja koloissa pesivät pölyt-

kumppaneineen käynnistää Hyönteishotel-

taa myös jättämällä osan pihanurmikon aja-

täjät eivät selviydy eivätkä lisäänny, jolloin

lit2020-kampanjan. Kampanjan tarkoituk-

matta, vinkkaa Husu-Kallio.

ruokakasvit katoavat.

sena on kannustaa suomalaisia nikkaroi-

Vinkkejä oman hotellin pystyttämiseen

maan hyönteishotelleja omaan lähiympä-

löytyy verkosta Hyönteishotellit2020-kam-

ristöönsä.

panjan verkkosivuilta www.hyönteishotel-

Uhkaavan hyönteiskadon takia hotelleille riittää kysyntää hyönteisten maailmassa enemmän kuin koskaan. Ilmastonmuutos

Yleisradio toteuttaa samaan aikaan Pe-

lit.fi. Oman hotellin voi jakaa sosiaalisessa

ja kaupungistuminen ovat kaventaneet pö-

lasta pörriäinen -hankkeen. Kukin hyönteis-

mediassa aihetunnisteilla #hyönteishotel-

lyttäjähyönteisten luontaista elintilaa, joten

ten ystävä voi ilmoittaa hyönteishotellinsa

lit2020, #pelastapörriäinen ja @hyonteis-

hyönteiset kaipaavat ihmisten apua maja-

Yle Luonnon verkkosivuille osoitteessa yle.

hotellit2020, jolloin koko Suomi pääsee

paikan löytämiseksi. Jos sopivia pesäkolo-

fi/luonto. Sivustolla voi seurata kampan-

seuraamaan uuden ”hotelliketjun” levittäy-

ja ei löydy, hyönteiskato voi johtaa ruoka-

joissa rakennettujen hyönteishotellien mää-

tymistä kevään ja kesän mittaan.

kriisiin.

rää.

– Ihmisten rakentamia keinopesiä eli

– Hotellinpitäjäksi ryhtyminen on käytännön ympäristöteko. Lisäksi sitä voi ajatel-

hyönteishotelleja tarvitaan, koska pölyttä-

Sinustako hotellinpitäjä?

jähyönteisten luontaiset elinpaikat käyvät

Hyönteishotellinpitäjäksi ryhtyminen on

voin edesauttaa, että lautaseltani löytyy jat-

vuosi vuodelta harvinaisemmiksi. Jos nämä

helppoa ja edullista. Hyönteishotellin perus-

kossakin marjapuuroa ja mansikkaista hil-

pörriäiset eivät löydä pesimiskoloja, pölyt-

taminen on yksi toimiva tapa muiden jou-

loa. Hyönteishotelleita kaivataan niin maa-

la oman navan kautta: hotellin avaamalla

On tärkeää muistaa, että hyönteishotelleja voi sijoittaa vain omistamalleen maalle, ei naapurin tontille eikä yleisille viheralueille tai kaupungin puistoihin.

Reima Leinonen


6

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020 Pixabay

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Hyvin suunnitellulla työmaalla rakentaminen sujuu Järkevästi hoidettu työmaalogistiikka ja rakennustarvikkeiden varastointi ovat yllättävän tärkeitä rakentamisen aikana. Jos työmaa on suunniteltu huonosti, pahimmillaan rakentaminenkin hidastuu – ja kustannukset nousevat. Omakotitalon rakentaminen on kaikkine työvaiheineen pitkä ketju, joka vaatii kirjavan joukon erilaisia ammattilaisia, rakennustarvikkeita ja materiaaleja edetäkseen jouhevasti. Rakennustyömaan hallinnalla on suuri merkitys siinä, pysyykö rakentaminen aikataulussaan – ja myös rakentamisen kustannukset suunnitelmien mukaisena. Peruskorjauksen ja rakentamisen kehittämiskeskus PRKK ry:n neuvontainsi-

nööri Timo Jokela toteaa, että monella pientalotyömaalla haaskautuu paljon aikaa rakennustarvikkeiden siirtelyyn. – Rakentaminen on tavaran siirtelyä paikasta toiseen, ja se pitäisi minimoida, hän tiivistää 40 vuoden kokemuksella. Paras keino välttää turha ajanhukka on yksinkertaisesti työn ja työvaiheiden suunnitteleminen hyvissä ajoin: – Ennakoi, ennakoi ja ennakoi. Aina pitäisi olla viikko tai kaksi mietittynä jo

valmiiksi, seurata koko ajan aikatauluja, mitä huomenna tehdään, ja varmistaa viimeistään tänään, että on huomisen tavarat valmiina että voidaan tehdä. Jokela huomauttaa, että jos kesken rakentamisen on lähdettävä hakemaan tarvikkeita, pahimmillaan kalliit timpurit joutuvat seisomaan sen aikaa työmaalla jouten. Omatoimirakentajien tyypillisiä virheitä talonrakentamisessa ovatkin hänen mukaansa juuri ennakkosuunnit-

telun unohtaminen ja liiallinen omatoimisuus: rakentamiseen ei oteta mukaan ammattilaisia joko säästösyistä tai koska sitä ei vain huomata tehdä.

Hyvä työmaasuunnitelma auttaa alkuun Mitä kaikkea sitten pitäisi huomioida jo omakotitalon rakennustyömaan perustamisessa, jotta itse rakentaminen sujui-


si hyvin? – Kun meillä on tontti olemassa, siihen pitää tehdä työmaasuunnitelma, aloittaa Jokela. Omakotitalon työmaasuunnitelma tehdään yhdessä ammattilaisen kanssa, olipa tämä sitten vastaava mestari tai valvoja, joka toimii myös projektinjohtajana. Suunnitelmaa varten tarvitaan asemapiirustus, johon on kuvattu yksityiskohtaisesti tontti ja rakennettavan talon paikka. Suunnitelmaan merkitään muun muassa kulkutiet, maamassojen ja rakennusmateriaalien varastointipaikat, työmaasuojien tai parakkien sijainnit sekä mihin jätelavat sijoitetaan. Jos tontilla on puustoa, jota halutaan säilyttää, myös se on merkittävä ja suojattava. – Tontilla saattaa olla myös purettavia rakennuksia, jotka pitää huomioida, Jokela lisää. Tärkeää on myös, että työmaasuunnitelmasta nähdään, mitä reittiä viemäri-, vesi- ja sähköliittymät tulevat tontille. Niiden kaivaminen on työmaan ensimmäisiä työvaiheita. Myös maamassat voivat viedä yllättävänkin paljon tilaa, joten niidenkin sijainti on mietittävä valmiiksi. – Maamassoja ei kannata hirveästi sinne jättää, etteivät ne jää tielle ja vie suurimman osan tontista. Talon ympäri pitää päästä hyvin pyörimään telineillä ja mahdollisesti nostimilla.

Kulkutiet kuntoon tavarantoimituksia varten Olennainen asia työmaasuunnitelmassa on kulkutie työmaalle, jotta rakennustarvikkeet ja muut materiaalit saadaan toimitettua perille ongelmitta. Jokela kertoo ison osan omakotitaloista olevan nykyään niin sanottuja valmistaloja. Koska niiden elementit ovat suuria, ne kuljetetaan rakennuspaikalle usein raskaalla täysperäkuorma-autolla. Kaikille tonteille ei sellaisella mahduta kuitenkaan edes ajamaan, jolloin elementit joudutaan nostamaan kuormasta tontin varastoalueelle nosturilla. Hän neuvookin miettimään varastopaikan sijaintia myös siltä osin, mihin kuljetusauto voi pysähtyä. – Ja totta kai jos ollaan ruuhkaSuomessa, katu varmaan joudutaan vähän sulkemaan. Täytyy olla mahdollisesti lippusiimoja, jopa kulun ohjausta. Tätä varten on kysyttävä mahdollisista luvista ELY-keskukselta ja ilmoitettava, että rakentaminen on menossa. Näin alueella liikkuvat hälytysajoneuvot tietävät tarvittaessa huomioida tilanteen. – Haja-asutusalueilla tulee varmistaa etukäteen, että rekkojen paino ei ylitä sitten tontille johtavien teiden painorajoituksia ja että tiet ovat ensinnäkin sellaisessa kunnossa, että ne kestävät rekan. Kulkutie raskaita kuljetuksia varten ja paikka nosturille tulee suunnitella ja perustaa huolellisesti jo ennen kuin työmaa alkaa.

7

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

– Pitää olla tiet rakennettu, nosturin aluset tehty, varastoalueet tasoitettu ja sorastettu hyvä pohja talon ympäri, luettelee Jokela. Hän lisää talotehtaiden ja muiden tavarantoimittajien sopimustenkin yleensä edellyttävän tilaajaa huolehtimaan purkupaikat tavarantoimitusta varten kuntoon jo etukäteen.

Meiltä saat mm. vaihtolavat, ongelmapuunkaadot, monipuoliset kuljetuspalvelut sekä polttopuut!

Työmaapäiväkirja auttaa aikataulun hallinnassa Työmaasuunnitelman lisäksi työmaapäiväkirja on hyödyllinen apuväline itse rakennusvaiheessa. Työmaapäiväkirjaan kirjataan muun muassa rakentamisen eteneminen, työmaalle saapuneet tavaraerät ja työvaiheiden valmistuminen. – Milloin talopaketti tulee työmaalle, milloin pitää olla perustukset valmiina, milloin on vesikatto tehty, milloin salaojat, milloin alkavat sisävalmistustyöt, mainitsee Jokela esimerkkeinä. Suuremmilla työmailla työmaapäiväkirjaa pitää yleensä vastaava mestari, mutta omakotityömaalla myös tilaaja eli rakennuttaja voi käydä työmaalla päivittäin ja pitää kirjaa rakentamisesta. Nykyisin työvaiheita dokumentoidaan Jokelan mukaan paljon valokuvin ja myös erilaiset työmaaseurantasovellukset ovat yleistyneet. – Esimerkiksi Kotopro on ihan hyvä juttu. Se on nimenomaan tätä varten luotu seurantajärjestelmä, jossa on myös sähköinen työmaapöytäkirja. Rakentajat, urakoitsijat ja muut voivat lisätä sovellukseen tiedon tekemistään työvaiheista ja myös valokuvia, jolloin on helppo seurata, eteneekö rakentaminen aikataulun mukaisesti. Tämä on tärkeää, sillä hankinta-aikataulu ja tavarantoimitusten ajankohdat on usein lyöty lukkoon talotehtaan ja tavarantoimittajien kanssa jo hyvissä ajoin. Jos työt eivät etene aikataulussaan, toimitusaikoja voidaan joutua siirtämään. – Hankinta-aikataulussa on hyvä olla myös kaikkien tavaroiden toimittajat puhelinnumeroineen ja sähköposteineen, jotta se H-hetki voidaan vielä varmistaa, vinkkaa Jokela. Jos työmaalle on tulossa esimerkiksi kuun 15. päivä rekallinen kipsilevyjä, hän kehottaa varmistamaan kahta viikkoa ennen toimitusta, onko aikataulu vielä voimissaan vai pitääkö sitä kenties siirtää, jotta tavara tulisi työmaalle oikeaan aikaan – ei liian aikaisin eikä liian myöhään.

p. 040 194 9189 | www.vaihtolavaturku.fi | www.kv-koneurakointi.fi

SAARISTOON!

Kohde 678839

www.lämpöpumpputurku.fi MUKAVAA LÄMPÖÄ VUODENAJASTA TOISEEN. Varaa lämpöpumppusi asennettuna ajoissa!

Työmaalle tulevat tavarat tarkistettava heti – Kun työmaalle tulee tavaraa, oli se mitä tahansa, se täytyy tarkastaa ja tarvittaessa reklamoida heti, painottaa Jokela. Tilaajan velvoittaman henkilön, olipa tämä sitten rakentaja tai kuka tahansa, onkin tarkastettava ainakin päällisin puolin, onko toimituksessa vaurioita ennen kuin kuittaa rahtikirjan. Kaikkia tiiviisti paketoituja

HUOM!

Verkkokauppa avattu!

Sähkö- ja kylmäasennus Valoin Oy toteuttaa kaikenlaiset energiaremontit. Edustamiamme merkkejä ovat esim: Mitsubishi Electric, Panasonic, Samsung, Toshiba, Fujitsu.

Pyydä tarjous: 050 5014 103 tai

lämpöpumpputurku.fi • Muista kotitalousvähennys!

LÄMMITYS • JÄÄHDYTYS • LÄMPÖPUMPUT • SUUNNITTELU • MYYNTI • ASENNUS • HUOLTO


8

www.omakotilehdet.fi 

Meiltä remonttiratkaisut Avaimet käteen -palveluna luotettavasti! Vesieriste ja laatoitustyöt Keittiö- ja kylpyhuonesaneeeraukset Saunaremontit Kaikki maalaustyöt Laminaattiasennukset Mökki- ja varastorakennukset

Vihtjärventie 65 Vinkkilä | 0400 823 904 okrakennus@gmail.com | www.okrakennus.com

Tuotekatu 7, 21200 Raisio Puhelin 0400 015 333 rakennuslaskenta@dnainternet.net Rakennuslaskentaa vuodesta 1987

www.rakennuslaskenta.com

A&K Omakoti 3/2020

pakkauksia ei kannata aukaista, vaan riittää, että ne tarkistetaan päällisin puolin. – Jos paketissa on kolhuja, voi katsoa onko sisälmys myös vaurioitunut. Kuljetusvauriot tai mahdolliset puutteet ovat Jokelan mukaan tyypillisiä, ja niiden selvittelyyn menee aikaa. – Näistä pitää tietysti tehdä sitten heti reklamaatio kyseiseen liikkeeseen, oli se sitten elementtitehdas tai rautakauppa. Reklamaatio tehdään yleensä sähköpostilla tai puhelimitse, kyseinen tavara tai rikkoutuminen valokuvataan ja merkitään se myös työmaapäiväkirjaan. Jokela huomauttaa, että osa virheistä on kuitenkin havaittavissa vasta asennustyön yhteydessä, kun ruvetaan purkamaan paketteja. Tällaisia ovat esimerkiksi kalusteet, parketit ja muut valmiit tavarat.

Rakennustarvikkeiden varastointi Kaikki rakennustarvikkeet pitää suojata säältä, korostaa Jokela. Varsinkin talvisin, jolloin voi sataa niin vettä, lunta kuin räntääkin, mitään tavaraa ei pitäisi tuoda liian aikaisin työmaalle lojumaan. Hankinta-aikataulu ja tavarantoimitukset kannattaa siksi suunnitella mahdollisimman oikea-aikaisesti. – Puutavaroita tai muita materiaa-

leja ei voi säilyttää ulkona kovinkaan kauan. Tarvikkeiden pitää tulla työmaalle silloin kun niitä tarvitaan, ja ne kannetaan välittömästi sisälle ja käytetään. Etenkin kosteudenherkät materiaalit tulisi suojata vähintäänkin pressuilla ja varastoida ne ilmavasti, jotta ne pääsevät tuulettumaan eivätkä homehdu niille sijoilleen. Jokela neuvoo rakentamaan niille esimerkiksi puusta tai kuljetuslavoista säilytyspaikan, joka on hyvin irti maaperästä. – Mahdollisesti voisi levittää vielä maan päälle muovin tai muun, ettei maaperästä tule hirveästi kosteutta. Ja tietysti valitaan paikka, johon vesi ei lätäköidy. Jokela toteaa suojausmateriaaleihin menevän helposti tuhatkin euroa, eikä sekään välttämättä riitä. Hän neuvoo käyttämään apuna esimerkiksi pressutelttoja ja muita sääsuojia. Kevytteltasta saa työmaalle kätevän sahausaseman, jonka lisäksi se on helppo pystyttää ja maksaa halvimmillaan vain pari sataa euroa. Jo vakuutusyhtiötä varten olisi hyvä, että työmaalla on myös lukittava työmaaparakki tavaroiden säilytykseen. Jokela muistelee erästäkin työmaataan, jossa lukittuihin työmaakontteihin murtauduttiin ja niistä vietiin arvokkaat sähkötyökalut. – Rosvot tulivat siitä vielä kahden viikon kuluttua uudestaan, kun tiesivät, että oli hankittu uudet työkalut tilalle.

Rakennusjätteet kierrätykseen Rakentamisen aikana työmaalle tulee paljon tavaraa, mutta syntyy myös paljon pois vietävää jätettä. Työmaasuunnitelman tulee siis sisältää myös jätepaikat. – Tämän päivän rakennustyömaalta tulee jonkin verran puutavaraa ja eristejäämiä, EPS:ää eli styroksia ja levyeristeitä, mainitsee Timo Jokela esimerkkeinä. Hän toteaa työmaalla syntyvän jätteen olevankin tyypillisesti erilai-

NTTIKATTAVAT REMO AMME! PALVELUT KAUTT • Saunat, pesuhuoneet ja keittiöt • Mikrosementtipinnat • Sisätilat • Ulko- ja sisämaalaukset • Terassit • Energiatodistukset ja -avustukset • Valvonnat ja vastaavan mestarin palvelut

YLISMÄKI OY

Kiinteistösaneeraus Uhrilähteenkatu 8, Turku MIKA SILTANEN  050 564 3152 mika@ylismakioy.fi ILPO YLISMÄKI  050 552 1587 ilpo@ylismakioy.fi

www.ylismakioy.fi

sia pakkausmateriaaleja, muovia, pahvia ja puutavaraa. Ne kelpaavat usein kuitenkin energiajätteeksi. – Se on tavallaan ilmaista jätettä, menee suoraan polttoon, hän kuvailee. Työmaalla tulisi olla tarvittaessa erilliset jätelavat poltettavalle eli energiajätteelle ja sekajätteelle, joka on Jokelan mukaan kalleinta jätettä. – Nyt kun kierrätys on niin pitkälle vietyä, kaatopaikalle ei mene enää mahdottomasti tavaraa. Suurin osa pystytään kierrättämään. Sekajätteeseen menevät ehkä nämä kivivillat, villaeristeet ja laastit, jos sellaisia tarvitaan. Jokela huomauttaa, että riippuu myös tontin koosta, miten monta jätelavaa sinne voidaan ottaa. Koska kaatopaikkajätettä syntyy työmaalla vain vähän, sille voi hänen mukaansa riittää jo pienempikin lava tai esimerkiksi muovinen jäteastia, jollaisia käytetään talon lopullisessakin jätejärjestelmässä .


Viimeistele pihasi JUPALCO-valurautakansistoilla Esimerkki 1. Rännisuppilon parannus

Viereisen esimerkkiratkaisun osat Valurautainen säädettävä kehys, laippa 480x480 Muovinen rännisuppilo ø315 PLUS

JUPALCO LVI-koodi 33261 05 33636 76

Lähtötilanne: Muovinen rännisuppilo on asennettu rakentamisen ensivaiheessa. Ongelmana on, että ratkaisu ei poista sadevesiä rännisuppilon ympäriltä. Tämä ratkaisu kaipaa viimeistelyä.

Viimeistelyvaihe: Suppilo on vaihdettu syvempään malliin. Samalla poistoputkea on lyhennetty. JUPALCO-valurautakehys on asennettu syöksytorven alle suojaamaan muovista rännisuppiloa. Rännivesien lisäksi sade- ja lumen sulamisvedet ohjataan samaan rännisuppilokaivoon.

Esimerkki 2. JUPALCO valurautakansiston asennus ø315mm salaojan tarkastuskaivoon

Esimerkkiratkaisun osat Umpikansi ø250, nappulapintainen Kehys ø330, muovikaivoille ø315

Lähtötilanne: Salaojan ø315mm tarkastuskaivo on rakennusvaiheessa tilapäisesti suojattu muovisella putkenhatulla. Tämä ratkaisu kaipaa viimeistelyä.

Viimeistely valmis: Salaojakaivon JUPALCO-valurautakansisto on avattavissa salaojien huoltotoimia varten.

JUPALCO LVI-koodi 33635 26 33635 05

Viimeistelyvaihe: Maat on tasoitettu.Tarkastuskaivo on lyhennetty oikeaan korkoon ja muovinen putkenhattu on vaihdettu valurautaiseen JUPALCO pihakansistoon.

Jupalco Oy Kylänportti 10 02940 Espoo Puh. 09 - 4250 560 myynti@jupalco.com www.jupalco.com

20 asti

0.9.20

Ta

sa 3 oimas rjous v


10

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020 Pixabay

Teksti: Tiina Raatikainen

Sähköremontti lähtee asiallisesta kartoituksesta Liian vähän pistokkeita, löystyneitä liitoksia, tee-se-itse -viritelmiä ja hiiriä sähkökeskuksissa. Vanhan talon sähköongelmat vaihtelevat epäkäytännöllisestä hengenvaaralliseen. Jos on epätietoinen oman talonsa sähkötöistä ja niiden turvallisuudesta, kannattaa tilata kuntokartoitus. Asiansa osaava sähköurakoitsija osaa selvittää paitsi korjaustarpeet myös arvioida kustannukset.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin tekninen asiantuntija Henrik Rousku on sitä mieltä, että sähköasennukset olisi syytä tarkistuttaa jo siinä vaiheessa, kun ostaa itselleen talon. – Sähköasennusten tarkastuksella varmistetaan talon sähköturvallisuus. Mitä vanhempi talo on kyseessä, sitä enemmän siellä saattaa olla omia virityksiä. Sähköammattilaiset törmäävät niihin säännöllisesti. Itse tehdyistä virityksistä on ollut seurauksena jopa kuolemantapauksia, joten hengenvaarallisista virityksistä on syytä hankkiutua eroon. Hengenvaarallisia virityksiä saattaa löy-

tyä esimerkiksi rintamiestaloista, mutta mitään vuosirajaa ei Rouskun mukaan voi kuitenkaan sanoa. Vaarallisia virityksiä löytyy nimittäin joskus myös kohtalaisen uusistakin taloista. – Riski on aina olemassa, joten tarkistuksen teettäminen on aina aiheellista, olipa kyseessä uudempi tai vanhempi talo.

Moraalittomiakin yrittäjiä liikkeellä Rousku haluaa kuitenkin korostaa, että omat viritykset ovat eri asia kuin se, että talossa on rakentamisaikakauden vaati-

musten mukaisesti tehdyt sähköasennukset. Oikein tehtynä ne ovat turvallisia, vaikka ne eivät täytäkään tämän päivän vaatimuksia. Jotkut yrittäjät käyttävät tätä kuitenkin Rouskun mukaan hyväkseen. – Tällaiset yritykset menevät omakotitaloihin tekemään kartoituksia. Mitään vikaan ei varsinaisesti löydy, sähkötyöt on tehty rakennusajankohdan vaatimusten mukaisesti ja siten turvallisia. Asiakas laitetaan silti teettämään kallis remontti tämän päivän vaatimuksilla. On hyvin ikävää, että ihmisiä, varsinkin iäkkäämpiä, johdatellaan tällä lailla harhaan. Rousku toteaa, että Sähkö- ja teleura-

koitsijaliitto STUL ry:n Löydä Sähkömies -palvelu on luotettava taho lähteä hakemaan urakoitsijaa kuntokartoituksen tekoon.

Tyypillisiä vanhan talon ongelmia Omien viritysten lisäksi omakotitalojen yleisimpiä ongelmia on muun muassa sähköpisteiden riittämättömyys. Niitä ei ole tarpeeksi tämän hetken laitetarpeisiin, ja pitkin poikin menevät jatkojohdot hankaloittavat asumista. Myös vanhat sähkökeskukset ovat usein tarkastuksen tarpeessa.


11

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

– Niissä saattaa olla aikaa myöten löystyneitä liitoksia. Monta kertaa niistä löytyy esimerkiksi kuolleita hiiriä. Itsellenikin on tullut niitä joskus vastaan. Vanhoissa kaapeleissa on jotakin, joka kiinnostaa hiiriä ja rottia ja saa ne jyrsimään niitä, Rousku kertoo. Vanhojen talojen yleinen sähkötekninen ongelma on Rouskun mukaan niin ikään se, että talon niin sanottu käyttömaadoitus on ollut sallittua tehdä taloon tulevan vesijohtoputken kautta. Kun on sitten myöhemmin uusittu putkia, putkistoon liitetty maadoitusjohdin on saatettu katkaista eikä sitä ole ikinä liitetty takaisin. Puuttuva maadoitus on turvallisuusriski ja voi aiheuttaa myös häiriöitä sähkölaitteiden toimintaan. Asukkaat saattavat tarvita myös pihalle uusia sähköratkaisuja: kaapeleita ulkovalaisimille ja liiketunnistimille, ulkopistorasioita, autolämmityspistorasioita, sähkölatauspisteitä ynnä muuta. Ulkopistorasioiden pitää nykyisin olla vikavirtasuojattuja, mikä saattaa aiheuttaa muitakin muutostöitä, esimerkiksi sähkökeskuksen uusimisen.

Sähköturvallisuus omistajan vastuulla Märkätilojen korjausten yhteydessä olisi syytä uusia tilojen sähkötkin ja lisätä pistorasioihin vikavirtasuojat. Myös lattialämmityskaapeleiden on nykyisin oltava vikavirtasuojattuja. Tämäkin sähkötyö tulisi teettää aina ammattilaisella. – Aika usein on tullut vastaan, että remonttimies on asentanut myös lattialämmityskaapelin ”mitäs siinä nyt on niin ihmeellistä” -asenteella. Itse kaapelin asentaminenkin on kuitenkin sähkötyötä, Rousku muistuttaa. Sähkötyöt on syytä teettää aina ammattilaisella, koska jos tapahtuu vaurioita tai vahinkoja, vakuutus ei ehkä korvaa, jos käy ilmi, että sähköasennukset on tehnyt joku muu kuin sähköalan ammattilainen. – Yksi asia, mikä kannattaa huomioida, on sähköturvallisuuslaki. Sen mukaan sähkölaitteiston haltija on vastuussa sähkölaitteiston turvallisuudesta. Käytännössä sähkölaitteiston haltija huolehtii vastuustaan siten, että teettää työt ammattilaisella, Rousku toteaa.

Kohdekokemus ratkaisevaa urakoitsijaa haettaessa Rouskun mukaan vanhan omakotitalon

AdobeStock

sähköremontin suunnittelussa ei välttämättä tarvita erityistä sähkösuunnittelijaa, ellei sitten haluta jotakin erityisen hienoa. – Perusremontin ollessa kyseessä sähköurakoitsija pystyy yleensä tekemään myös suunnitelman, ja sähkösuunnittelija saattaisi olla turha menoerä. Kannattaa yrittää löytää urakoitsija, joka on tottunut tekemään vastaavanlaisia kohteita ja osaa tunnistaa muun muassa rakennusajankohdan vaatimusten mukaisesti tehdyt sähkötyöt. Jotkut sähköurakoitsijat ovat saattaneet tehdä vain uudisrakennuksia eikä heillä ole kokemusta vanhemmista taloista, Rousku muistuttaa. – Perinteinen viidakkorumpu on tietenkin hyvä. Kannattaa kysellä ympäriinsä, kuka olisi hyvä juuri tähän työhön. Jos alueella on naapureita, joka ovat teettäneet sähköremontin ja ovat tyytyväisiä siihen, on se usein paras suositus. Rousku antaa vinkin tarjouksen arvioimiseen. Vanhasta talosta ei ole yleensä piirustuksia, joten tarjouksia ei voisikaan pyytää niiden pohjalta. Kannattaa pyytää urakoitsijaa käymään, näyttää tälle, mil-

Petri: 0400 829 249 Miikka: 0400 447 541 www.sahkotammisto.fi

lainen kohde on ja kertoa, mitä itsellä on mielessä. – Sellainen urakoitsija, joka on vastaavanlaisia remontteja tehnyt, pystyy sanomaan paikan päällä, paljonko remontti tulee suurin piirtein maksamaan. Jos taas siinä tilanteessa näyttää, että urakoitsijan on hirveän vaikeaa arvioida mitään, ei urakoitsija ole useinkaan tehnyt paljoa vastaavanlaisia kohteita. Ja kun pyytää tarjouksia, halvin ei yleensä ole paras.

Hintaneuvottelut Urakoitsijat eivät Rouskun mukaan ole useinkaan kiinnostuneita tekemään saneeraustöitä kiinteällä hinnalla. – Tämä ei useinkaan ole järkevää sen enempää tilaajan kuin tekijänkään kannalta, koska ei aina tiedä, mitä sieltä löytyy. Usein paras ratkaisu on, että pyydetään sähköurakoitsijalta esimerkiksi hinta-arvio ja seurataan toteutuneita tunteja. Kuluttaja-asiakkaan kanssa voidaan sopia, että hinta perustuu hinta-arvioon, kiinteään hintaan, suuntaa antavaan hintatie-

Kodin lämmitys kerralla kuntoon!

toon tai enimmäishintaan. Näissä kaikissa on erilaiset perusteet lopullisen kustannuksen muodostumiselle, joten kannattaa tutustua asiaan etukäteen. Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta www.kkv.fi löytyy tietoa ja ohjeita palvelun hinnasta sopimiseen. Kannattaa muistaa myös, että sähköremontista on mahdollista saada kotitalousvähennys ja urakoitsijalta sitä koskeva todistus kustannuksista. Asiakkailla on Rouskun mukaan usein ajatus, että he pääsisivät halvemmalla hankkimalla tarvikkeet itse. Tämä ei kuitenkaan ole hyvä vaihtoehto monessakaan mielessä. – Urakoitsija tietää tarkalleen, mitä työhön tarvitaan eikä tarvikkeiden laatukaan ole aina paras, jos asiakas ostaa halvinta. Täytyy muistaa myös, että yrittäjälle tarvikemyynti on osa liiketoimintaa eikä tätä useinkaan kiinnosta pelkän työn myyminen. STUL ry:n Löydä Sähkömies -palvelun löytää osoitteesta: www.loydasahkomies.fi.

www.thermwell.fi

JOHDONMUKAISTA PALVELUA KOTEIHIN JA TEOLLISUUTEEN! Sähkösuunnittelua ja sähköasennuksia uudis- ja remonttikohteissa. Ilmalämpöpumppujen asennus ja myynti.

KAIKKI LVI-TYÖT YHDESTÄ OSOITTEESTA! kimmo@thermwell.fi p. 010 504 9400 Päivystys 24/7 p. 050 411 1248


12

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

Pixabay

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Kasvava energiatietoisuus näkyy myös pientaloissa Energiatehokkaita, vähäpäästöisiä tai jopa energiaomavaraisia pientaloalueita on suunniteltu viime vuosina jo muutamiin kuntiin Suomessa. Samalla rakentamisen ohjeet ovat painottuneet entistä enemmän kohti energiansäästöä ja vähäpäästöisyyttä.

Energiatehokkuus ja vähäpäästöisyys ovat olleet näkyvästi esillä viime vuosina – myös asumisen osalta. Esimerkiksi Tekesin eli nykyisen Business Finlandin taannoinen Kestävä yhdyskunta -ohjelma kanavoi kuuden vuoden aikana kaikkiaan 100 miljoonaa euroa kestävien ja energiatehokkaiden alueiden ja rakennusten kehittämiseen. Muutamissa suomalaisissa kunnissa onkin aloitettu hankkeita joko energiaomavaraisten pientaloalueiden, nollaenergiakohteiden tai energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten pientaloalueiden rakentamiseksi. Mikä on kuitenkin näiden ero käytännössä, ja mitä ne tarkoittavat ensinnäkin pientalojen rakentamiselle ja toisekseen

niissä asumiselle?

Määritelmät kaipaavat tarkentamista Varsinkin puhekielessä käsitteet menevät helposti sekaisin, toteaa yliopettaja Veli-Matti Mäkelä Oulun ammattikorkeakoulusta. Esimerkiksi nollaenergiatalo ei käytä enempää ostoenergiaa kuin tuottaa itse. – Se ei ole kuitenkaan välttämättä energiatehokas tai tehokkaampi kuin niin sanottu tavanomainen matalaenergiatalo. Määritelmällisesti tämä onkin hänen mukaansa ongelmallista, sillä omaa tuotantoa ei tarvitse itse tai ke-

nenkään muunkaan pystyä hyödyntämään. – Esimerkiksi kesän aurinkolämmöllä voidaan tehdä nollaenergiatalo, vaikka lämpö ajettaisiinkin takaisin harakoille, ihmettelee Mäkelä. Energiatehokas rakennus käyttää puolestaan vähän sekä energiaa että – silloin kun toimii hyvin – myös tehoa, hän muotoilee. – Se ei ole mitenkään riippuvainen uusiutuvasta tuotannosta tai ole välttämättä vähäpäästöistä tai päästötöntä. Energiatehokas talo on aina vähäpäästöinen, koska se myös tarvitsee vähän energiaa, mutta voi toisaalta käyttää energialähteenään vaikka kivihiiltä, jonka hiilidiok-


13

www.omakotilehdet.fi 

KLUU

A&K Omakoti 3/2020

sidi- ja muut päästöt ovat merkittävät. Energiaomavarainen talo, joka tuottaa itse tarvitsemansa sähkön millä keinolla nyt tuottaakin, ei ole puolestaan aina välttämättä energiatehokas, vähäpäästöinen tai nollaenergiatalo: se on vain omavarainen. Vuodesta 1999

Energiatehokkuustrendin taustoja Miksi energiaomavaraisuus ja energiatehokkuus kiinnostavat pientalojen rakentamisessa? Mäkelä arvioi kyseessä olevan jossain määrin muoti-ilmiö, joskin erittäin hyvä ja tavoiteltava sellainen: – Usein näkee, että halu tällaiseen valitettavasti vähenee, kun nähdään, mitä se esimerkiksi kustannuksissa merkitsee. Hän kuitenkin toivoo ympäristökysymysten myös aidosti kiinnostavan ihmisiä. Lisäksi kasvaneeseen energiatietoisuuteen vaikuttaa osittain halu säästää rahaa esimerkiksi talon lämmityskuluissa. Mäkelä huomauttaa rahan olevan tosin usein ristiriitainen kysymys, kun asumiseen tavoitellaan parempaa energiatehokkuutta eri ratkaisuilla. – Investointi on usein niin kallis, että se ei koskaan maksa säästöinä itseään takaisin. Ulkomailla pientaloissa on toteutettu esimerkiksi maakaasua tai metaania hyödyntäviä polttokennoratkaisuja, joilla tuotetaan talon sähkö ja lämpö. Tällaisia on Mäkelän mukaan käytössä muun muassa Japanissa ja Saksassa, joiden olosuhteet eivät ole kuitenkaan aivan vertailukelpoisia Suomen vastaaviin. – Esimerkiksi Saksassa on olemassa kaasuverkkoja hyvin laajalti. Tällä hetkellä laitteistojen hinnat ovat niin korkeita, että Suomessa kannattaa ostaa sähköyhtiöiltä mieluummin kuin tehdä itse. Lisäksi maakaasu on fossiilista energiaa ja siten ei edusta vähäpäästöisyyttä parhaimmillaan.

Parempaa energiatehokkuutta monilla keinoilla Panostaminen energiatehokkuuteen ja vähäpäästöisyyteen näkyy myös pientalojen rakentamisessa. – Rakentamismääräykset – nykyään asetukset ja niihin liittyvät ohjeet – tiukentuvat koko ajan, toteaa Mäkelä. Niiden myötä uusissa pientaloissa on siirrytty entistä enemmän kohti nollaenergiaa ja pienempää energiankulutusta. – On lisätty eristystä, eristyspaksuusvaatimukset ovat kasvaneet ja vuotoilmavaatimukset tiukentuneet. Kaikki rakentamiseen liittyvä on mennyt kohti pienempää kulutusta. Tyypillisesti pientaloissa hyödynnetään myös erilaisia energialähteitä. Mäkelä mainitsee esimerkiksi aurinkoenergian passiivisen hyödyntämisen olevan yksi vaihtoehto, josta ei ole vain juurikaan puhuttu. Hän huomauttaa, että se voi kuitenkin vaatia runsaasti arkkitehtien pohdintaa muun muassa sen osalta, miten talo saadaan oikeaan asentoon tontille, ja saadaanko juuri asukkaan toivoma talomalli tästä näkökulmasta oikein tontille: – Talo rakennetaan sellaiseen asentoon ja sellaiseen paikkaan, että aurinkoenergia saadaan hyödynnettyä rakenteisiin. Yleisesti käytettyjä ovat myös esimerkiksi maalämpö ja muut lämpöpumppuratkaisut, aurinkokeräimet ja aurinkopaneelit. – Lämpöpumppu, edes maalämpö, ei ole aina energiaa säästävä tai vähäpäästöinen. Se riippuu siitä, miten käytetty sähkö on tuotettu, Mäkelä kuitenkin muistuttaa. Sähkölämmitteisessä talossa ilmalämpöpumppu voi hänen mukaansa vähentää sähkönkulutusta 25–30 % ja on siis kannattava ratkaisu, mutta jossain toisessa lämmitysmuodossa taas ei.

Vanhasta katosta uudenveroinen Tiilikatot | mineriittikatot | huopakatot | peltikatot

5 tähden palvelu 1. kuntokartoitus ja tarjous maksutta 2. tarvittavat korjaukset + pesu + pinnoitus 3. ei hankalaa purkutyötä 4. viiden vuoden täystakuu pinnoitteelle 5. murto-osalla kattoremontin hinnasta Pyydä tarjous!

Pohjolan Pintamestarit info@pintamestarit.fi - 0400 993 000 www.pintamestarit.fi Helsinki | Tampere | Turku | Oulu | Jyväskylä Joensuu | Lappeenranta | Kajaani | Kokkola | Kuopio

Pienennä sähkölaskuasi

aurinkosähköllä Tilaa huoletonta energiaa vuosikymmeniksi: hanki ekologinen aurinkosähköjärjestelmä ja tuota osa sähköstä itse. Hyvitämme ylijäävän sähkön sähkölaskussasi. KYSY LISÄÄ!

Hidasteena pula osaajista ja suppea tarjonta Pientaloalueista pyritään tekemään energiaomavaraisia hyödyntämällä esimerkiksi aurinkoenergia- ja maalämpöjärjestelmiä ja hybridilämmitystä. Hybridilämmityksen suurena ongelmana on Mäkelän mukaan kuitenkin ratkaisujen suunnittelu ja mitoittaminen. – Tätä ei juurikaan hallita eikä osata mitoittaa ja valita oikean kokoisia laitteita. Usein merkittävä osa energiasäästöpotentiaalista menetetään epäsopivien laitteiden kasvaneisiin häviöihin, toimintahäiriöihin ja huonontuneeseen hyötysuhteeseen. 

Kaivokatu 22, 21100 Naantali Puh. (02) 436 2900 • www.naantalinenergia.fi


14

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

Esteenä kehityksen tiellä on myös huutava pula osaajista. Mäkelä toteaa pientaloille suunnatun laitetarjonnan olevan vielä melko suppeaa ja osin käyttötarkoitukseensa huonosti sopivaa. – Laitteiden käyttö ja nimenomaan yhteiskäyttö vaatii osaamista tai hyvin toimivaa automaatiojärjestelmää, ja niitäkin on näkynyt aika vähän. Hän huomauttaa, että on myös erittäin vaikea ennustaa eri energiaratkaisujen hintoja niin investointi- kuin käyttökustannusten kannalta, ja millainen olisi siis paras tai edes kannattava ratkaisu myös tulevaisuudessa.

Järkienergiaa kotiin ja tien päälle.

Ongelmana tuotetun sähkön varastointi Totaalinen energiaomavaraisuus sopii Mäkelän mukaan lähinnä kohteisiin, joissa liittyminen esimerkiksi valtakunnalliseen sähköverkkoon ei ole mahdollista. Tällaisia ovat esimerkiksi syrjäseuduilla sijaitsevat kesämökit. – Energiaomavaraisuus esimerkiksi vuositasolla voi olla toimivaa, kun laitteet mitoitetaan oikein ja ylijäämäsähkö saadaan muualle käyttöön silloin kun sitä ei itse tarvitse. Kun vastaavasti omaa huipputarvetta varten saadaan ostettua sähköä ulkopuolelta, vuositase voi olla likimain yhtä suuri molempiin suuntiin. Kesän aikana saataisiin helposti tuotettua aurinkolämpöä sekä aurinko- ja tuulisähköä myös talveksi, mutta tällä hetkellä niiden varastoimiseen ei ole ratkaisuja. Tämä onkin Mäkelän mukaan iso ongelma. Hän esittää yhdeksi ratkaisuksi suhteellisen uuden konseptin, virtuaaliakun, jossa tuotettu sähkö siirretään sähköyhtiön käytettäväksi ja vastaava määrä otetaan takaisin, kun sitä tarvitaan. Sen avulla voitaisiin päästä omavaraisuuteen sähkön osalta ainakin vuositasolla. – Ja mikseivät energiayhtiöt ottaisi pientalojen katoilla olevia aurinkopaneeleja käyttöönsä ja vain vuokraisi katot talonomistajilta? pohtii Mäkelä. Yhtiöillä on sekä järjestelmät että osaaminen aurinkopaneelien tuotannon hallintaan valtakunnan tasolla, joten paneelien asennus, huolto ja operointi onnistuisivat niiltä helposti.

Pienillä ratkaisuilla suuria vaikutuksia

Kotimaisia energiaratkaisuja nyt avaimet käteen -paketteina! Hanki kotimaiset aurinkopaneelit ja sähköauton latauspisteet helposti ja luotettavasti kesän tarjoushintaan Turku Energialta!

Lue lisää: www.turkuenergia.fi/aurinkopaneelit www.turkuenergia.fi/latauspisteet

Energiaomavaraisiksi tai energiatehokkaiksi suunnitelluista pientaloalueista voivat ottaa mallia myös muut. Mäkelä huomauttaa, että yksittäisissä pientaloissa on käytössä hyvinkin paljon energiatehokkuutta ja energiaomavaraisuutta parantavia ratkaisuja aina varaavasta takasta ja leivinuunista alkaen. – Niillä on jo vuosikymmeniä pyritty vähentämään ostoenergian kulutusta ja siten parantamaan omavaraisuusastetta. Yksinkertaisimmillaan keinot ovat kuitenkin hänen mukaansa hyvin arkisia: – Käytetään energiaa tehokkaasti, eli säästetään ja ei tuhlata. Ja kun tehdään remontteja, huomioidaan myös energian kulutus. Mäkelä kehottaa kuitenkin myös miettimään, miten talo ja sen lämmityksessä tehdyt valinnat vaikuttavat yhteiskunnan tasolla. Suomen ilmastopaneelin vuonna 2013 julkaiseman raportin mukaan päästöt itse asiassa kasvavat, kun lämmitykseen käytetään lämpöpumppua kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa (CHP) tuotetun kaukolämmön sijasta. Esimerkiksi maalämpöön siirtyminen voikin joissain tapauksissa kasvattaa niin energiaresurssien kuin polttoaineen käyttöä. Tämä johtuu siitä, että maalämmön sähköntarve katetaan usein marginaalituotannolla, joka on tyypillisesti hiilitai kaasulauhdetta. Mäkelä nostaa esiin myös toisen tärkeän seikan, joka energiapohdinnoissa tulisi muistaa: – Suomessa on energiajärjestelmä kokonaisuutena erittäin tehokas ja siksi energian hinta on melko alhainen, mikä osaltaan tekee talokohtaiset järjestelmät kannattamattomiksi eli tarpeettomiksi. Lähteenä on käytetty Veli-Matti Mäkelän 31.1.2017 julkaistua blogikirjoitusta Miksi järkevä energiakeskustelu on niin vaikeaa – vai onko se? osoitteessa http://blogi.oamk. fi/2017/01/31/miksi-jarkeva-energiakeskustelu-on-niin-vaikeaa-vai-onko-se/.


15

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

MAA-, ILMAVESIJA ILMALÄMPÖPUMPUT - Kaikkien lämpöpumppujen myynti, asennus ja huolto - Viilennys - Lattialämmitys Lämpöpumput myy Turun talousalueella Lämpö & Kylmä. Koko lämmitysjärjestelmä meiltä. Varsinais-Suomen Lämpö & Kylmä Oy Turun seutu - Petri Rantala Puh. 044 7608768 Naantali - Vesa Salonen Puh. 0500 536 444 www.lämpökylmä.fi

alpha innotec maalämpöpumput Saksalaisella tarkkuudella valmistetut invertterimaalämpöpumput suomalaisiin koteihin. Huippuluokan hyötysuhde mahdollistaa energiapihit lämmityskulut. Toimitukset ja asennukset ”avaimet käteen” Scanvarm Oy Ab:n valtuutetuilta jälleenmyyjiltä koko Suomen kattavasti. Lähimmän Sinua palvelevan jälleenmyyjämme löydät osoitteesta:

Scanvarm kuuluu kotimaiseen Scanoffice Group yhtiöihin, joiden liikevaihto ylittää 55 miljoonaa euroa.

www.scanvarm.fi


16

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020 Dreamstime

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Helppohoitoinen puutarha kesäksi Jos kesä on täynnä rientoja ja mökkireissuja, puutarha jää helposti vähällä hoidolle. Paljon reissaavan puutarhurin unelmakasvit ovat helppohoitoisia, sietävät hetkittäistä kuivuutta, eivätkä tarvitse säännöllistä kitkemistä, lannoitusta tai leikkaamista.

Toisille kesän ihaninta antia on päästä hääräämään omassa puutarhassa. Jos kotona ei kuitenkaan tule vietettyä pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti, puutarhatyöt voivat jäädän kesän tehtävälistan hännille. Millaiset istutukset selviäisivät sitten satunnaisemmallakin hoidolla? Marttaliiton kotipuutarha-asiantuntija Tiina Ikonen kehottaa ensinnäkin tutustumaan pihan ympäristöön ja tonttiin ennen kuin sinne istuttaa mitään. Vaivattomuuteen pyrkiviä hän neuvoo istutta-

maan etenkin monivuotisia kasveja. – On monivuotisia kasveja, puita, pensaita ja perennoja, jotka on helpompihoitoisia kuin yksivuotiset kasvit, Ikonen kertoo. – Esimerkiksi pensaista angervot ovat sellaisia, jotka kestävät yllättävän hyvin kuivuutta. Perennoista varmaankin maksaruohot ja matalakasvuiset mehikasvit kestävät hyvin, hän pohtii ja lisää myös niittykasvien kestävän hyvin vähäisemmälläkin kastelulla.

Tutustu pihan ympäristöön ennen istutusta Uudelle pihalle ei Ikosen mukaan kannata ryhtyä heti ensimmäisenä kesänä tekemään suin päin mitään suuria perustustöitä. Hän kehottaa ensin seuraamaan, mitä maasta nousee ja millainen talon ympäristö on. – Tutkisi vähän tonttia ja miettisi, mitä itse haluaa pihalla tehdä: haluaako grillata, pelata pelejä, pitääkö olla nurmikkoa? Ikosen mukaan tärkeintä on miettiä itse,

milloin ja miten paljon kotona ollaan, ja miten paljon aikaa lomapäivästä halutaan käyttää puutarhan hoitoon. Vasta sitten, kun halutut toiminnot ja tontin olosuhteet ovat selvillä, on aika miettiä mitä kasveja pihalle haluaisi ja kannattaisi istuttaa. Lähtötilanteessa on kunnioitettava kasveja, joita tontilla kasvaa jo entuudestaan, hän painottaa. Ne on jo pärjänneet ja menestyneet tontilla, ja ovat siis oletettavasti kestäviä. Pihalla voi hyödyntää myös luonnon-


A&K Omakoti 3/2020

17

www.omakotilehdet.fi 

SEULOTTUA LANNOITETTUA

Vältä haitallisten vieraslajien istuttamista Tiina Ikonen huomauttaa, että kun tontille ostetaan ja istutetaan kasveja, on myös huolehdittava, etteivät vieraslajit leviä sieltä luontoon. Esimerkiksi pihlaja-angervo leviää helposti ympäristöön juuriensa avulla, eikä hän suosittelekaan istuttamaan sitä. – Sepä se näillä vieraslajeilla onkin, että ne ovat aika salakavalia leviämään. Esimerkiksi kurtturuusulla on syvä juuristo, joten sitä on vaikea torjua. Ikonen muistuttaa kurtturuusun kasvatuskiellon tulevan voimaan 1.6.2022. Kurtturuusua kannattaakin karsia pois mökki- tai kotipihalta hyvissä ajoin. Usein sen hävittäminen on työlästä, ja juuria joudutaan kaivamaan syvältä. Ikosen mukaan kaivaminen ja peittäminen ovat kuitenkin hyviä konsteja kurtturuusun hävittämiseen. Kurtturuusun lisäksi on muitakin vieraslajeja, joiden istuttamista tulisi nykyään harkita tarkkaan ja seurata niiden leviämistä visusti. – Lupiini on sellainen vieraslaji, joka on levinnyt laajalle. Toisena voi mainita erilaiset tatarit, muun muassa japanintatar ja tarhatatar, jotka ovat hyviä leviämään. Ikonen kertoo tatarien olevan näyttäviä – ja kestäviä. Vaikka niiden maanpäälliset osat paleltuisivat tai kasvi leikattaisiin alas, ne selviävät harmillisen usein siitäkin huolimatta.

varaisia kasveja helppohoitoisina istutuksina. Esimerkkinä Ikonen mainitsee maitohorsman ja harmittelee, ettei sitä osata käyttää koristekasvina.

Marjapensaista ja yrteistä satoa vähällä vaivalla Mikä olisikaan mukavampaa kuin poimia kesäiseen ruokapöytään tuoreita herkkuja suoraan omalta pihalta? Ikonen vakuuttaa, että hyötypuutarhaan löytyy hyviä istutuskasveja myös kuivalle pihalle ja sellaisellekin pihalle, jossa ei oleskella paljon. Hän mainitsee esimerkiksi marjapensaiden olevan pienitöisiä satokasveja. Pihalle voikin istuttaa esimerkiksi mustaherukkaa tai punaherukkaa, joiden hoitaminen käy suurpiirteisesti: – Ottaa huonoja oksia pois, heittää vähän lannoitetta, siinäpä se sitten onkin, hän toteaa. – Jos ei halua mahdollisimman suurta satoa joka vuosi, ne tulevat toimeen pienellä hoidolla ja niistä saa pientä satoa. Ikonen neuvoo kuitenkin vadelmapensaita istuttaessa rajoittamaan juuriston alueen, jotta helposti leviävä vadelma ei pääse valtaamaan pihaa. Jos kasvimaalle haluaa helppohoitoisia syötäviä hyötykasveja, kannattaa hänen mukaansa suosia monivuotisia yrttejä. – Siellä voisi olla ruohosipulia, saksankirveliä ja ehkä sitruunamelissaa, joka talvehtii aika usein. Ajuruoho talvehtii, ja siitä saisi sitten otettua syömistä jo aika hyvin, ja sitä olisi siellä aina. Ikonen lisää, että keväällä ruohosipulista saisi jo ensimmäistä satoa, ja kesän aikana satoa voisi sitten napsia lisää.

Lavakauluksilla helppohoitoinen hyötypuutarha Kasvupaikan valinta ja perustamistapa vaikuttavat siihen, miten työlästä istu-

tuksista on huolehtia. Ikonen painottaakin pihan huolellisen perustamisen merkitystä. Silloin istutusten kanssa pärjää vähällä vaivalla monta vuotta. – Aina kun kasvualusta on rajoitettu, on vaikka multaa ruukussa eivätkä juuret pääse maahan saakka, kasvi tarvitsee enemmän kastelua ja tarkempaa hoitoa. Hän neuvoo hyödyntämään kasvilaatikoita ja lavakauluksia, joita voi laittaa valoisaan paikkaan suoraan maapohjalle yksi tai kaksi päällekkäin ja täyttää ne sitten mullalla. Kun kasva-tusastia ei ole pohjallinen, kastelukaan ei ole niin tarkkaa. – Siihen kylvää salaattia ja istuttaa keväällä muutamia yrttien taimia, joista saa satoa kesällä. Jos pohjalla on jotain monivuotisia horsmia, kaivaa niitä pois, etteivät ne lähde heti leviämään. Laatikon pohjalle kannattaa Ikosen mukaan laittaa eristeeksi paksu kerros avattuja, kasteltuja sanomalehtiä tai puuvillakangasta, esimerkiksi vanhoja lakanoita tai räsymattoja, jotka pitävät muiden kasvien juuret loitolla. – Jos ympärillä kasvaa kasveja, jotka työntävät juuriaan laatikoon, se ei ole monivuotinen ilo, hän toteaa ja vinkkaa, että kompostimullasta saa vielä satokasveja varten erinomaista maanparannusainetta.

Heinäkuun kestävät kukkijat Monille heinäkuu on tyypillinen kesälomakuukausi. Mitkä kasvit tarjoaisivat sitten varmaa ihasteltavaa juuri heinäkuulle? Ikonen aprikoi suurimman osan pensasangervoista – esimerkiksi verhoangervo, rinneangervo, keijuangervo ja ruusuangervo – olevan varmoja kukkijoita lomakaudella. – Ne ovat kukkivia pensaita, jotka ovat

MULTAA

Kuorikatetta, erilaisia kiviaineksia toimitettuna ja noudettuna.

Otamme vastaan haravointijätettä veloituksetta. www.pihamulta.fi

044 988 9925 Palovuorentie 200 RAISIO Opastus perille.

Tutustu Ruskon TONTTITARJONTAAN

Löydät uudet tontit Ruskon verkkosivuilta

Ruskon kunta, Vanhatie 5

näyttäviä ja helppohoitoisia ja viihtyvät kuivissa ja karuissa olosuhteissa. Heinäkuussa kukintansa aloittavat myös mustilanhortensia ja kuutamohortensia, jotka viihtyvät Ikosen mukaan metsäympäristössä, jossa on hapan maaperä. Hän kehuu niiden valkoisia kukkia kauniiksi ja toteaa niiden sopivan hyvin metsäiselle tontille. – Niissä on kukinto, josta aukeaa aina muutama kukka kerrallaan. Kukinto alkaa jo heinäkuussa ja jatkuu syksyyn asti. Perennoista Ikonen mainitsee etenkin jaloakileijat, joista suurin osa kukkii heinäkuussa ja jotka ovat hieman luonnonkasvien oloisia. Päivänkakkarat, maitohorsma ja ukonhatut kukkivat heinäkuussa, kuin myös tuoksuva kasvi illakko, joka on vanhojen pihojen kasvi. Kesäpikkusydämet kukkivat puolestaan jo keväästä pitkälle syksyyn. Karumpiin olosuhteisiin Ikonen suosittelee esimerkiksi harjaneilikkaa, joka on vanha perinneperenna. – Sitten on eritoten helminukkajäkkärä, joka viihtyy karummallakin kasvupaikalla. Ja kurjenmiekoista idänkurjenmiekat sopivat hyvin vesistön lähelle.

p. 02 4393 511

rusko.fi

Huomioi kasvuvyöhykkeet kasvivalinnoissa Jotta puutarhaan tulisi istutettua kasveja, joilla on myös mahdollisuus kukoistaa, Ikonen neuvoo perehtymään menestymisvyöhykekarttaan. Hän huomauttaa, että esimerkiksi rannikolla on haastavammat olosuhteet, sillä kasvit eivät saa siellä välttämättä lumipeitettä suojakseen talven kylmyydeltä. – Vaasaan saakka ollaan kuitenkin kolmosvyöhykkeellä, sen mukaan voi kasveja valita. Kasvillisuusvyöhykkeiden lisäksi hän kehottaa huomioimaan pihan omaa ”mini-ilmastoa”: esimerkiksi tuulinen, alava piha on kylmempi kuin suojaisemmat pihat. Ikonen huomauttaa, että rannikkoseudulla on kaunista luontoa. Siellä kannattaa siis miettiä, millä tavalla pihaa on aihetta edes ryhtyä muuttamaan. Hän kehottaakin hakemaan puutarhaan esimerkiksi kauniita kasveja luonnosta. Luonnonkasveja etsiessä kannattaa kuitenkin aina varmistaa, etteivät kasvit ole suojeltuja, ja huomioida myös jokamiehenoikeudet.


18

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

Pixabay

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Mökkeilyn suosio pitää pintansa tulevaisuudessakin Sähkötön mökki luonnon helmassa, kantovesi ja ulkohuussi – vai kenties hirsihuvila kaikilla kodin mukavuuksilla? Mökkeilyssä vaihtoehtoja on monia. Yksi asia näyttää kuitenkin pysyvän samana vuodesta toiseen: suomalaiset ovat toden totta mökkeilijäkansaa.

Mökille kaipaa suuri osa suomalaisista – tavalla tai toisella. Suomalaisten tarpeet mökkeilyn osalta ovat kuitenkin vuosien mittaan hieman muuttuneet. Mökille saatetaan nykyisin haluta korkeampaa varustelutasoa, ja toisaalta mökinomistajat – niin vanhat kuin nuoretkin – eivät välttämättä halua tai pysty enää tekemään mökillä niin paljon ylläpitoa kuin aiemmin. Taannoinen Nuoret aikuiset mökkeilijöinä 2030 -selvitys kartoitti nuorempien

suomalaisten odotuksia ja näkemyksiä mökkeilystä ja sen tulevaisuudesta. Selvityksessä ilmeni, että mökkeilyn suosio on pitänyt pintansa myös nuorten parissa ja että sen voi odottaa jatkuvan myös tulevina vuosina. Vapaa-ajan asukkaiden Liitto VAAL ry:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Tervo toteaa mökkeilyn suosion pysyneen yllättävänkin suurena eri ikäpolvissa. – Suomalaiset ovat mökkiläiskansaa kaikilta osin, hän kertoo. Suurimmat

käyttäjäkunnat ovat vanhemmat ihmiset, jotka ovat usein eläkkeellä tai työuransa lopussa, sekä lapsiperheet. Nu o re m ma n i k ä l u o k a n – n o i n 20–35-vuotiaiden – mökkeily ei ole vähentynyt kuten voisi luulla, mutta Tervo toteaa heidän käyttävät mökkiä eri tavalla. Nuorille mökki on usein tukikohta, jolta käsin on helppo hyödyntää lähiympäristön harrastusmahdollisuuksia. – Käydään urheilemassa, laskettelemassa, ja illalla nautitaan mökin perus-

olemuksesta, saunasta ja tunnelmasta. Vanhemmille mökki itsessään on itseisarvo: siellä oleskellaan, haravoidaan, siivotaan ja tehdään kunnossapitoa.

Mökillä oleskellaan harvemmin – tai pysyvästi Vakituisen asumisen keskittyessä entistä enemmän kaupunkeihin, ajomatka mökin rauhaan on voinut samalla osalla mökkeilijöistä pidentyä tuntuvasti. Tämä


saattaa vähentää mökillä vietettyä aikaa, tai tehdä siitä ainakin harvinaisempaa herkkua. Tervo toteaa mökkien sijaitsevan yleensä kuitenkin kohtuullisen ajomatkan päässä vakiasunnoista. – Viimeisissä tutkimuksissa mökkimatka taisi olla keskimäärin noin 100 km. Toki kun kysymyksessä on vanha kotitalo, voidaan ajaa jopa Helsingistä Kuopioon. Vanhat, maaseudulla sijaitsevat vakiasunnot siirtyvät usein tyhjilleen jäätyään kesämökkikäyttöön. Tervo mainitsee, että näistä puhuttiinkin aikoinaan mummonmökkeinä, ja niitä käytetään usein kesämökin tapaisesti. Toisaalta on nähtävillä myös aivan toisenlaistakin kehitystä. Varsinkin työuran päätyttyä kaupungin vilinään kyllästynyt mökinomistaja saattaa kaivata pysyvästi mökkikuntansa rauhallisempaa elämänmenoa. Vuonna 2017 astui voimaan uusi lainsäädäntö vapaa-ajan asunnon muuttamisesta pysyväksi asunnoksi. Tervo toteaa lain jättäneen kunnille asiassa aika paljon päättämisen varaa. Luvan anomista varten on annettu kuitenkin tarkat ohjeet ja kriteerit. – Pitää olla korkeutta, eristeitä ja ilmanvaihtoa; kaikkea tällaista luetellaan, minkä pitää olla kunnossa. Varsinkin vanhempiin mökkeihin lupaa vakituiseen asumiseen ei siis välttämättä helly ilman melkoista kunnostamista. – Ne säännöt ovat aika tiukat, eli ihan helppoa se ei ole. Jos mökki on uudemmasta päästä, yleensä lupa saadaan.

Yhteisomistus ja mökin vuokraaminen kiinnostavat Nuoret aikuiset mökkeilijöinä 2030 -selvityksessä ilmeni, että osa nuorista ei välttämättä halua enää omistaa mökkiä yksin, vaan vuokrata sitä lyhyemmäksi aikaa. Myös yhteisomistus kiinnosti monia kyselyyn vastanneita. Jakamistalous ja yhteiskäyttö ovat yleistymässä pikku hiljaa jo esimerkiksi autoilussa. Tervo uskoo, että sama voisi tapahtua myös mökkeilyn suhteen. – Vuokramökkejä on jo olemassa pilvin pimein, ja on myös osaomistus-

19

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

mökkejä, hän huomauttaa. Esimerkiksi monilla perikunnan yhteisesti omistamilla mökeillä on sovittu, kuka tekee mökillä mitäkin ja milloin kukin saa viettää siellä aikaa. Perintömökit ovat kuitenkin luku sinänsä. Tervon mukaan ne ovat kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen kysymys: – Kun varsinainen omistaja kuolee, mökki menee jakamattomalle kuolinpesälle. Niissä tulee eniten ongelmia siitä, kuka hoitaa mökkiä ja miten kulut jaetaan, pidetäänkö se ryhmänä ja käytetäänkö sitä miten.

Mökinomistajat ostavat huoltopalveluita Vaikka moni asia on pysynyt ennallaan, suomalaisten mökkeilyssä on parhaillaan käynnissä suuri murros nykyisten mökinomistajien ikääntyessä. – Mökinomistajien keski-ikä on noussut selvästi yli 60 vuoteen, kertoo Tervo. – Ne mökit tulevat vaihtamaan lähivuosina omistajaa ja siirtymään seuraavalle sukupolvelle. Tervo toteaa, että jo muutaman vuoden ajan on ollut nähtävillä, että mökkiläiset ikääntyvät eivätkä jaksa enää tehdä kaikkea mökin ylläpitoa itse. – Mökkitalkkareita on tullut joka paikkakunnalle, mitä tiedän. Enemmän ja enemmän ostetaan palveluita ulkopuolelta. Hän muistuttaa jokaisen kiinteistön vaativan jatkuvaa huoltoa. Mökin kunnon voi pilata, jos sen jättää vuodeksikin tyhjilleen. Mökkitalkkareiden ja muiden ostopalveluiden käyttö todennäköisesti siis vain kasvaa jatkossa. Mökkejä siirtyy tulevina vuosina kokemattomampien mökkeilijöiden omistukseen ja mökkeilystä saattaa tulla satunnaisempaa. Jatkossa onkin siis entistä tärkeämpää, että mökkien ylläpidosta jaetaan tietoa. Tervo toteaa, että mökin ylläpitäminen voikin vaatia varsinkin nuoremmilta mökkeilijöiltä opiskelua, jos oppia ei ole saatu edeltävältä sukupolvelta. – Kuka opettaa mökillä olemisen? Se ei ole välttämättä helppoa kaikille ihmisille.

Mökin ostaminen Lapista Lappi vetoaa moniin suomalaisiin muun muassa kauniilla luonnollaan, monipuolisilla ulkoilumahdollisuuksillaan ja rauhallisella tunnelmallaan. Mitä tulisi siis huomioida, jos haluaa hankkia itselleen vapaaajan asunnon ruskan, lumihankien ja tuntureiden ääreltä? Lapin koti- ja mökkiyhdistys ry:n puheenjohtaja Jari Kokko toteaa, että tapoja omistaa ja hallita on monenlaisia. – Mökki voi olla kokonaan oma tai osaomistuksessa. Myös mökin vuokraus voi aluksi tulla kyseeseen, jos myyjä siihen suostuu. Jos mökkielämästä ei ole kokemusta, mutta siitä kuitenkin haaveilee, Kokko ehdottaa ottamaan ensin jonkin omia toiveita vastaavan mökin vuokralle muutamaksi viikoksi. Sen jälkeen on hyvä pohtia, oliko mökki ja mökkielämä sellaista kuin oli kuviteltu. – Oliko mökin varustetaso ja paikkakunnan palvelutaso riittävä? Olisiko kenties vähemmälläkin tullut toimeen? Puuttuiko ranta, mutta sitä kaivattiin esimerkiksi lasten toimesta?

Rahoitus hankittava jo hyvissä ajoin Nämä huomiot kirjataan ylös ja sen jälkeen aletaan katsella olisiko omia tarpeita vastaavaa mökkiä myynnissä. Katselemaan voi joutua pitkäänkin. – Rahoitus kannattaa olla mietittynä jo valmiiksi sillä moni muukin saattaa katsella juuri samanlaista mökkiä. Mökin ostossa huomioitavia asioita ovat Kokon mukaan muun muassa kiinteistön ja tontin omistussuhteet, tontin rasitteet ja voimassa olevat ja mahdollisesti suunnitteilla olevat kaavamääräykset myös naapuritonttien osalta. Kokko neuvoo myös selvittämään kiinteistön kunnon ja teetättämään tarvittaessa kuntotutkimuksen. Luotettavia kuntotutkimuksen tekijöitä voi etsiä FISE:n pätevyysrekisteristä osoitteesta www.fise.fi.

Lisäksi on tärkeää selvittää tontilla oleva rakennusoikeus, mahdolliset kiinteistön suojelumääräykset ja verotukselliset seikat. – Kannattaa myös etukäteen selvittää kaikki kiinteistöstä koituvat kiinteät kulut ja miettiä, onko mökkiä tarkoitus käyttää myös vuokraamiseen. Kiinteistön nykyinen omistaja voi olla tässä hyvä apu. Kokko huomauttaa, että vuokraamisesta ei välttämättä ole kuitenkaan apua rahoituksen hankinnassa, sillä rahoittajat eivät luota siihen, että mökin vuokrauksella voitaisiin maksaa lainaa pois. Hän kehottaa myös varautumaan siihen, ettei rahoittaja hyväksy kiinteistöä vakuudeksi kuin pienestä osasta arvoa tai ei ollenkaan.

Selvitä kaavamääräykset ennen rakentamista Jos haaveissa on ostamisen sijaan rakentaa tyystin uusi vapaa-ajan asunto Lappiin, Kokko neuvoo kiinnittämään ensimmäiseksi huomiota mihinkäs muuhun kuin pankkitilin saldoon. Hän huomauttaa, että rahoitusta voi olla hankalaa saada järjestymään ilman suurta omarahoitusosuutta ja uudisrakentamisen kustannukset ovat suurinpiirtein samanhintaiset paikkakunnasta riippumatta. – Kristallipalloa ei kenelläkään ole, mutta oletettavasti kasvukeskusten kuten suurten laskettelukeskusten läheisyyteen rakennetut mökit säilyttävät arvonsa ja jopa kasvattavat sitä, kun taas muualla mökin arvo voi olla ainoastaan mökin rakentavien silmissä ja kukkarossa. Kokko kehottaa myös ottamaan selkoa paikkakuntakohtaisista kaava- ja rakentamismääräyksistä sekä vireillä olevista asioista, jotka tulisivat jollain tavalla koskettamaan uutta kiinteistöä. – Näitä voivat olla kunnallistekniikan saatavuuden paraneminen, valokaapelin rakentaminen, kulkuyhteyksien parannukset, ynnä muut vastaavat.

Vesivisa Oy 0400 995 550

Ammattimaista kuljetuspalvelua yli 25 vuotta TOIMITAMME: Vaihtolavat / Roskalavat Sepelit, Hiekat ja mullat Kuormat: pikkuautosta kasettiin

TAVARAKULJETUKSIA umpikaapilla ja avolavalla

www.kuljetusliikeistovirtanen.fi | p. 040 556 7866 Raisio

• • • • •

LVI-ASENNUKSET KATTILANVAIHDOT ILMALÄMPÖPUMPUT ÖLJYPOLTINASENNUKSET SÄHKÖURAKOINTI 0400 419 341

Vintalantie 74, Lieto www.vesivisa.fi


20

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020 Pixabay

Teksti: Siru Perälä

Huolellisella suunnittelulla pienestäkin pihasta voi tehdä viihtyisän Pientalotontit etenkin taajama-alueilla saattavat nykypäivänä olla hyvinkin pieniä. Pihan pienestä koosta huolimatta oman kodin ympäristöön on kuitenkin mahdollista luoda miellyttävä ja viihtyisä piha, jossa viettää mielellään aikaa. Kun piha on pieni, tulee suunnitteluun ja eri elementtien sijoitteluun kiinnittää tavallista enemmän huomiota.

Pieni piha ei ole este viihtyisän pihan luomiselle oman kodin ympäristöön. Pienessä pihassa etukäteissuunnittelun ja pihan eri toimintojen järkeistäminen kuitenkin korostuu entisestään. Kun tilaa on vähän, tulee sen käyttö suunnitella huolellisesti, ettei sitä joudu hukkaan. Ensimmäisenä pihan suunnittelus-

sa kannattaa pohtia sitä, mitä pihaltaan tahtoo. Onko haaveissa piha, jossa lapsilla on tilaa leikkiä vai olohuone kesäksi? Kutkuttaako ajatus hyötypuutarhasta, josta kerätä antimia ruokapöytään satokaudella? Kun on miettinyt tarkkaan, mitä tarkoitusta palvelemaan pihaa suunnittelee, tulee myös sen toimin-

tojen suunnittelemisesta huomattavasti helpompaa.

Sijoittelu on kaiken a ja o Tampereella Ahlmanin opistossa kasvien käyttöä pihasuunnittelussa opettavan Helena Brunnilan mukaan pienen

pihan suunnittelussa paljon riippuu sijoittelusta ja siitä, mitä kaikkea pihaan halutaan. Koska tilaa on vähän, sen käyttö kannattaa suunnitella ja hyödyntää tarkkaan. – Asuin- ja muiden rakennusten hyvällä sijoittelulla tontille on suuri merkitys. Sen vuoksi olisi hienoa, jos piha-


suunnittelija voisi olla vaikuttamassa jo siihen, mihin kohtaan talo tulee tontille – varsinkin silloin, jos piha on pieni. Rakennusten huonolla sijoittelulla pihaa voi mennä ikään kuin hukkaan esimerkiksi silloin, jos talo on rakennettu ilmansuuntiin nähden väärään kohtaan eikä talon ympärille jää tilaa sille, mitä pihaan haluaisi. Ilmansuuntiin kannattaa myös pienen pihan suunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota, jotta terassi ei jää kokonaan varjoon ja jotta kasvien mahdollisuudet menestyä ovat suotuisat. – Talon asettelussa pitää ottaa huomioon esimerkiksi se, mitä talon ympärillä on. Ovatko naapurit ihan rajalla, onko vieressä iso tie tai synkkää metsää? Jos pienestä tontista jätetään tilaa pihalle vain pimeälle, pohjoiselle puolelle, se ei anna kovinkaan paljoa mahdollisuuksia ainakaan kasvatukseen. Ei oleskelualuekaan ole kiva, jos se on täysin varjossa, Brunnila sanoo.

Myös asemakaavalla on merkitystä Asemakaava määrittelee rakennuskorttelien rajat sekä rakennusoikeuden määrän. Brunnila kuitenkin sanoo, että asemakaavoissa on jonkin verran pelivaraa. Monella tilanne on kuitenkin se, että talo seisoo jo tontilla, eikä rakennusten sijoitteluun enää voi vaikuttaa. Tällöin on mentävä sillä mitä on, ja pyrittävä suunnittelemaan piha tavalla, joka palvelee omia tarpeita ja haluja parhaiten. Pienestä pihasta voi tehdä tilavammantuntuisen myös suunnittelussa tehtävillä valinnoilla. Sopivat mittasuhteet sekä oikeat kasvivalinnat ja sijoittelu voivat saada pihan vaikuttamaan avarammalta kuin se todellisuudessa onkaan. Myös terassi ja pihan kalusteet kannattaa pitää pihan mittasuhteisiin sopivana: suuri terassi pieneen pihaan ängettynä voi tuoda pihaan ahtauden tuntua. Lisäksi pihan pitäminen siistinä vaikuttaa siihen, kuinka tilavalta piha vaikuttaa. Esimerkiksi pieni puutarhavaja tai säilytyskaappi auttaa pitämään työkalut, multapussit ja muut pihan tavarat järjestyksessä.

Suunnittelijalta apu kasvien valintaan Moni omakotiasuja saattaa ajatella, ettei pihan suunnitteluun tarvita ammattilaista, vaan sen voi hoitaa itsekin. Tämä on toki totta, mutta pihasuunnittelijan avulla pihasta voi saada huomattavasti toimivamman, viihtyisämmän ja helppohoitoisemman kokonaisuuden. – Lähes kaikki sanovat, että pihan täytyy olla helppohoitoinen. Mutta jos taimikaupasta sitten ostetaan vähän kaikkea ja niitä ripotellaan pihassa sinne ja tänne, niin pihasta tulee kaikkea muuta kuin helppohoitoinen, Brunnila muistuttaa. Jos tahtoo pihaan helppohoitoisuutta ja runsautta, pihasuunnittelijan hankkiminen on paikallaan. Suunnittelija ottaa suunnitelmassaan huomioon sen, minkälaiset kasvit viihtyvät

21

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

milläkin paikalla, ja osaa sijoitella pihan eri toiminnot siten, että kasvit menestyvät eikä oleskelualue jää tontilla sijaitsevien rakennusten tai puuston varjoon. Jos piha on pieni, kannattaa kasvien, puiden ja pensaiden valinnassa miettiä sivusuunnassa kasvavien kasvien lisäksi myös pystysuunnassa kasvavia lajeja. Esimerkiksi köynnöskasvit sekä kapeakasvuiset puut ja pensaat eivät vie juurikana tilaa leveyssuunnassa, mutta tuovat monipuolisuutta pihaan pystysuunnassa. Puut ja pensaat toimivat myös niin näkö- kuin meluesteinäkin, ja luovat pihaan oikein aseteltuna myös miellyttäviä varjopaikkoja.

Ky sy

tar

jou

s!

NOSTOT • VAIHTOLAVAT • SEPELIT&MULLAT PARAKIT&KONTIT • KULJETUKSET • KAIVUUTYÖT JORMA SIIPOLA Raskaankaluston liikennöintiä vuodesta 1977

0400 525 855 • jorma@siipola.net • siipola.net

Hyvinvointia ja luonnonmukaisuutta Brunnila kertoo, että yhtenä trendinä pihasuunnittelussa on tällä hetkellä myös yleisesti hyvinvointi, ja pihaan halutaan kaikenlaisia hyötyjuttuja. Myös näiden menestymisen kannalta on oleellista, että eri kasvit on sijoitettu tontilla niille sopiville paikoille. Viime vuosina muita trendejä pihasuunnittelussa ovat olleet myös suuret terassit sekä luonnonmukaisuus. – On niitä, jotka haluavat selkeitä linjoja, mutta myös niitä, jotka haluavat kaiken mahdollisen. Pieneenkin pihaan on esimerkiksi viljelylaatikoiden avulla mahdollista luoda rajattuja alueita, joilla kasvattaa kesäkeittiön tarpeisiin vaikkapa perunaa, sipulia tai erilaisia yrttejä. Koska maanmyötäistä tilaa on pienessä pihassa rajoitetusti, kannattaa hyötykasvien kasvattamisessa suosia myös amppeleita, jotka tuovat pihaan monikerroksisuutta. Liian täyteen pientä pihaa ei kuitenkaan kannata laatikoilla, pihavajoilla ja amppeleilla täyttää, sillä muutoin piha voi tuntua ahtaalta ja sen pieni koko voi korostua entisestään.

KAIHTIMET JA MARKIISIT

SOITA 044 016 1170

Suunnittelu-, mittaus- ja asennuspalvelut.

Eerikinkatu 38, Turku p. 044 016 1170 www.johannakaihdin.fi myynti@johannakaihdin.fi

Avoinna ma–pe 9-17

PIHAKIVET SUORAAN TURUN

TEHTAANMYYMÄLÄSTÄ

Ilmastonmuutos luo omat haasteensa Myös lämpenevä ilmasto luo haasteita pihasuunnittelulle. Brunnilan mukaan monet isommat taimiliikkeet, jotka tuovat taimia ulkomailta, ottavat myyntiin sellaisia kasveja, jotka eivät edes viihdy kunnolla Suomessa. – Vuosien mittaan ilmasto kuitenkin on muuttunut, ja aremmatkin kasvit viihtyvät yhä pohjoisemmassa. Tietysti niissä on aina se riski, että tulee hankala talvi ja sitten kasvit ovat entisiä. Ulkomailta tuodut taimet ovat tuoneet mukanaan myös tuontituholaisia ja -tauteja, jotka voivat koitua kasvien riesaksi. – Ilmaston lämpenemisen myötä myös taudit ja tuholaiset viihtyvät täällä aiempaa paremmin. Brunnila painottaa, että pihasuunnittelijan hyödyntämisessä on se etu, että suunnittelija katsoo ja valitsee myös tontille tulevan kasvillisuuden. – Pihassa voi olla kasveja monipuolisesti, mutta suunnittelija varmistaa, että ne ovat paikkaansa sopivia ja siinä mielessä kestäviä.

TUOTTEET VALMISTETAAN TURUSSA!

Sorvarinkatu 3, 20360 Turku arkisin klo 7-18, lauantaisin 10-15


22

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

Dreamstime

Teksti: Tiina Raatikainen

Kaikki kotityöt voi ostaa myös palveluna Kotiin voi tänä päivänä ostaa kaikenlaisia palveluja siivouksesta pihatöihin ja kotieläinten hoitoon. Palvelun tarjoajaa valittaessa kannattaa kuitenkin varmistaa, että yrittäjä on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa ja että yritys on ylipäänsä olemassa.

Kotityöpalvelualat kattavat laajan kirjon erilaisia kotitalouksille tuotettuja palveluja: puhtauspalveluja, pihanhoitopalveluja, ruoanvalmistuspalveluja, lemmikkieläinten hoitopalveluja, talonmiespalveluja, remonttipalveluja, tekstiilien huoltopalveluja, asiointi- ja avustamispalveluja. Ylipäänsä kaiken, mitä kotitaloudessa tehdään, voi ostaa palveluna.

– Puhdistuspalvelut ovat yleisimmin käytettyjä palveluja, samoin remonttipalvelut. Myös pihatöitä teetetään paljon, toteaa Suomen kotityöpalveluyhdistys ry:n puheenjohtaja Eija Lenkkeri. Suomen kotityöpalveluyhdistys perustettiin kymmenen vuotta sitten, kun alalle alkoi tulla yrityksiä kuin sieniä sateella. Yhdistyksellä haluttiin korostaa yrittäjä-

SESLONKI verhoilua elina hilakari

Monipuolista verhoilua, vanhojen huonekalujen kunnioitusta, käsityötaitoa, kauniita kangasvaihtoehtoja jo vuodesta 1994 lähtien

0400 877 622 | www.seslonki.fi | seslonki@postipoika.com

mäistä yrityksen pyörittämistä ja tuoda tasalaatuisuutta alalle. Kymmenen vuotta sitten myönnettiin ensimmäiset kotityöpalvelun sertifikaatit. Ne myöntää Suomen kotityöpalveluyhdistyksen hallinnoima riippumaton kotityöpalvelun laatulautakunta. Lautakunta koostuu muun muassa niiden oppilaitosten edustajista, jotka ovat olleet kehittämässä sertifikaattiin liittyvää laatujärjestelmäkoulutusta ja laatuserfiointia. Laatusertifioinnissa varmistetaan esimerkiksi se, ettei yrittäjällä ole verovelkaa ja että lakisääteiset velvoitteet on hoidettu.

Tärkeää on yrittäjän luotettavuus Asiakkaan kannalta merkityksellistä on yrittäjän luotettavuus ja esimerkiksi se, että yrityksen vakuutukset ovat kunnossa: vastuuvakuutus on hoidettu ja työntekijät on vakuutettu tapaturmien varalta. Jos remontin tai siivouksen yhteydessä särkyy jotakin tai työntekijälle sattuu tapaturma,

kuka korvaa sen? Sertifikaatti on merkki siitä, että nämä asiat ovat olleet asianmukaisesti hoidetut ainakin sertifikaatin myöntämisen aikaan. – Muussa tapauksessa yrittäjän tiedot kannattaa tarkastaa ennen sopimuksen tekemistä. Jopa yrityksen olemassaolo on hyvä tarkastaa ennen palvelun ostoa, Lenkkeri sanoo. Koti on kaikille tärkeä paikka. Kun päästetään vieras ihminen kotiin ja annetaan hänelle avain, on tärkeää, että häneen ja hänen toimintatapoihinsa voidaan luottaa. Asiallisesti toimiva yritys ja sen työntekijät eivät esimerkiksi päästä asukkaan kotiin ketään ulkopuolisia remontin tai siivouksen aikana. – Asiakkaan avainten käsittelyn ja säilytyksen tulisi myös olla huolellista. Avaimia tulisi säilyttää niin, ettei kukaan ulkopuolinen saa niitä otettua. Ne eivät esimerkiksi saa olla laukun pohjalla niin, että jokaisessa on nimilappu ja osoite. Sopimukset tulisi Lenkkerin mukaan


23

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

aina tehdä kirjallisina. Kirjalliset sopimukset ovat molempien osapuolten etu mahdollisissa riitatilanteissa. Sopimuksessa tulisi sopia paitsi tehtävästä työstä myös palveluun käytettävästä ajasta ja hinnoista. Asiakkaan etu on myös se, että hän tietää palveluntuottajan laskutuskäytännöt ja laskutusajankohdan. – Joissakin tapauksissa on saattanut käydä niin, että lasku on tullut vasta vuoden päästä, kun ”on unohdettu laskuttaa”. Tämä ei asiakkaankaan kannalta ole aina mukavin vaihtoehto, Lenkkeri toteaa. Yrittäjän kanssa kannattaa sopia myös siitä, että tämä toimittaa asiakkaalle tämän maksamista palveluista tositteen erittelyineen kotitalousvähennyksen hakemista varten. Monet yrittäjät myös auttavat asiakkaitaan kotitalousvähennyksen hakemisessa.

Ketkä palveluja käyttävät? Lenkkerin mukaan nuoremmat ikäryhmät suhtautuvat palvelujen käyttöön luontevammin kuin vanhemmat ikäluokat. Heistä on luonnollisempaa ostaa palveluja kotiin ja työllistää siten muita. Vanhemmalla ikäpolvella esiintyy vielä ajattelua, että kotityöt pitäisi pystyä tekemään itse. Ruuhkavuosina nuoremmilla voi kuitenkin olla tilanne, että asumisvelkaa on niin paljon, ettei ole varaa ostaa palveluja, vaikka niille olisikin tarvetta. Lenkkeri toteaa, että kotitalousvähennystä on tällä hetkellä mahdollista käyttää paitsi itselle ostettuihin palveluihin myös vanhemmille ja isovanhemmille ostettuihin

palveluihin. – Olemme ajaneet sitä, että kotitalousvähennystä voisi hyödyntää myös aleneviin polviin. Toisin sanoen vanhemmat voisivat ostaa ruuhkavuosia elävän jälkeläisensä perheelle esimerkiksi siivouspalvelua. Vielä tämä ei siis kuitenkaan ole mahdollista. Vaikka nuoret suhtautuvatkin luontevammin palveluiden käyttöön, väestön ikääntyessä yhä useammat iäkkäät omakotitaloasujat ovat alkaneet käyttää palveluja. Lenkkerin mukaan he tarvitsevat apua esimerkiksi lumitöiden ja muiden raskaiden pihatöiden tekemiseen. Tutulla yrittäjällä on luontevaa teettää jatkossa muitakin töitä. – Palvelujen käyttö mahdollistaa omassa kodissa asumisen pidempään. Netissä asioinnin lisääntymisen myötä iäkkäämmät voivat tarvita myös digineuvontaa, verkon asiointipalvelujen käytön opettelua ja älypuhelimen käyttöä. Kaikki yrittäjämme osaavat yleensä auttaa myös näissä asioissa, Lenkkeri toteaa. Kotitalkkarit ovat yleistyneet omakotialueilla niin iäkkäiden kuin vähemmän iäkkäidenkin keskuudessa ja heitä palkataan usein viidakkorummun perusteella. – Naapuri palkkaa ja kehuu omaa kotitalkkariaan naapureille ja nämäkin innostuvat. Hyvin työnsä tekevän kotitalkkari voikin saada pian hyvän asiakaskunnan naapurustosta.

Kotitalousvähennys alalle tärkeä Lenkkeri näkee kotitalousvähennyksen ehdottoman tärkeänä asiana alan yritys-

Kotikaranteeni ei vähennä siivouspalvelujen tarvetta Kotien käyttöaste on noussut etätöiden ja -koulun myötä 100 prosenttiin. Normaalisti käyttöaste on 50 – 60 %, ja koti siivotaan noin kerran viikossa. Kun kotona ollaan nyt enemmän, myös siivousta tarvitaan enemmän. Näin keväisin kodeissa on lisäksi paljon ulkoa tulevaa pölyä, irtolikaa ja hiekkaa. Viruksen ollessa liikkeellä myös perussiivousta tehokkaampi siivous on tarpeen. Etenkin jos kotona on sairaita, olisi hyvä käyttää osaavaa ammat-

ten toiminnan jatkuvuuden kannalta. – Jos kotitalousvähennys poistetaan, yritykset kärsivät tästä, koska ihmiset vähentävät palvelujen ostamista. Vaarana on myös pimeän työn teetättäminen, mikä taas ei ole kenenkään etu, vähiten valtion. Lenkkeri tuo esiin myös ikäihmisiin liittyvän aspektin. Yhteiskunnan kannalta on parempi, jos ikäihmiset voivat asua pidempään kotonaan ostamalla palveluja kotitalousvähennyksen turvin. Se lykkää ikäihmisten yhteiskunnalta tarvitsemia palveluja, koska julkiset palvelut eivät rii-

tisiivousta, jotta haittamikrobeja saataisiin poistettua. – Ammattilainen on kuitenkin ammattilainen. Siivoojan käyntihetken voi käyttää vaikkapa ulkoiluun, Eija Lenkkeri Suomen kotityöpalveluyhdistyksestä toteaa. Ammattitaitoisia siivoojia löytää Suomen kotityöpalveluyhdistyksen sivuilta: https://kotityopalvelut.fi/ (Sertifioidut yritykset)

tä takaamaan iäkkäiden hyvinvointia. – Tosiasia on, etteivät kunnalliset palvelut riitä muutenkaan omakotitaloissa asuvan iäkkäämmän väestön auttamiseen. Lenkkeri ei usko, että kotitalouden töitä teetettäisiin enää tänä päivänä paljoa pimeänä. – Ehkä olen sinisilmäinen, mutta uskon, että yli 90 % alan yrittäjistä toimii virallisesti ja asianmukaisesti. Jos teetetään töitä pimeästi, vakuutus ei korvaa, jos sattuu jotakin, ja riitatilanteissa asiakkaalla ei käytännössä ole mitään oikeuksia puolellaan.

NYT ENNAKKOHINTAAN ALPINA AT3 98 HA HST AJOLEIKKURI

HUSQVARNA RIDER 213 C

3.299 € sh. 4.199€ Valmiina ajoon! Tankki täynnä ja kotiin kuljetus!

Tämä ajettava ruohonleikkuri voi joko puhaltaa leikatun ruohon sivulle tai silputa sen. Varustettu poljintoimisella hydrostaattivaihteistolla ja 98 cm leikkuuleveydellä.

1590 € TÄYDELLINEN ALOITUSPAKETTI MÖNKIJÄN HYÖTYKÄYTTÖÖN SISÄLTÄÄ:

STIGA MULTICLIP 47 QB B&S 125 cc moottori, teräsrunkoinen, työnnettävä biosilppuava/sivulle puhaltava leikkuri, 45 cm leikkuuleveys, keskuskorkeudensäätö ja kuulalaakeripyörät.

269 €

STIGA PARK 220 B&S P.B. 3130 AVS + PÖYT

Husqvarna AUTOMOWER robottileikkurit Sporttikoneesta Siisti piha ilman melua, päästöjä ja huolta! ASENNUSPALVELUMME takaa laitteen varman toiminnan. (sis. asennuksen , tarvikkeet, matkat, käyttöopastuksen)

HUOM ! Sporttikoneesta ostettuihin pienkoneisiin 2+2 vuoden takuu, koskee myös meidän asentamia robottileikkureita! Varma huolto ja varaosapalvelu !

MÖNKIJÄ + ALKUPERÄISET

ONKA TUODA RUOH NYT ON OIKEA AI N! OO THUOLT LEIKKURISI KEVÄ

Polaris-sähkövinssi, Testivoittaja, 2500 lbs (sh. 312,-) Polaris Glacier -pikakiinnitteinen puskulevysarja 152 cm (sh 976,-) Monikäyttöinen ja kestävä Polaris-peräkärry (sh. 799,-)

Uutta Parkia ei voi sanoin kuvata, se täytyy nähdä ja kokea itse! Runko-ohjaus Leikkuulaitteessa ei etuketjua Sähköinen leikkuulaitteen kytkentä RAC-työvälinepikaliitin Combi QF -leikkuulaite Teho 7,4 kW, 344 cc € Polttoainesäiliö 4,3 L Leikkuuleveys 95 cm, Leikkuukorkeus 25–85 mm

2990

STIGA SV 415 E 1500W ILMAAJA Sähkökäyttöinen SV 415 E ilmaaja on käytännöllinen, helppokäyttöinen ja kevyt sekä helppo varastoida. Ihanteellinen pienten puutarhojen hoitoon. Ilmaaja vähentää tuntuvasti keinotekoisen lannoitteen käyttöä ja bonuksena se hävittää sammalta. 20 terää ja 44-jousinen sammalenrepijä-akseli. Työleveys 38 cm, työsyvyys keskussäädettävä, -13 mm - +4,5 mm. Muovinen 50 litran keruusäiliö.

• LOIMAA, Lamminkatu 40 (02) 7211 300 • SALO, Joensuunkatu 5 (02) 7211 400

OHJAUSTEHOSTIN- 0, MALLI +100

189 €

markkinoiden paras nopeudenrajoitin MFD mittaristo, uusi suurempi näyttö sähkötoiminen kaasun ohjaus ergonominen istuin ohjauksen mukaan kääntyvä työvalo sähköpistoke peräkärrylle vakiovarusteena moninkertainen testivoittaja markkinoiden paras automaattinen 100% neliveto alhainen polttoaineen kulutus: 2,33l/h (Koneviesti 2/2015) kannellinen tiivis etutavaratila (24 l) ja tavaratila (8 l) vakiovarusteena

8990€ ETUSI 2087€ KYSY RAHOITUSTA!

• SOMERO, Ruunalantie 5 (02) 7489 300 • KAARINA, Hallimestarinkatu 4 (02) 7211 500

HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

VERKKOKAUPPA AVOINNA

24/7


ALLINEN N N U I! K A T VAL RUUNTU E P E M M IERTUEE A MESSUK VARATTU TOA N I H I I N E EVARAS T PURAMM S U L A K Ä ISTÄ KES ALLA!!! V L JÄTTIMÄ A H N HURJA

US T I M I O T ILMAINEINLLE KESÄKAIK LAUKSILLE! TI kset) E T S U L A K € tilau (yli 200

UUSI KESÄKALUSTEET.FI POP-UP MYYMÄLÄ AVATTU VANTAALLE!

KAIKKI KESÄKALUSTEET HETI VARASTOSTA! SUOMEN LAAJIN VALIKOIMA! Meiltä mahtava valikoima laadukkaita riipputuoleja!

Velvet

Flow

Pattaya

Blues recliner lepotuoli Hieno Natur-punos. Jalkarahi kääntyy ja selkänoja kallistuu. Muhkeat pehmusteet.

Pattaya Lux riipputuoli

299 € (590 €)

MINNE puutarhakeinu ruskea Sis. pehmusteet, keinu ja katto harmaa 319 €

229 €

Sisältää muhkeat pehmusteet ja telineen. Paljon eri värivaihtoehtoja.

299 €

399 €

(349€)

369 €

Aurora lepotuoli Rahi + 100 € Polyrottinki ja puuta!

349 €

249 €

(459 €)

West pöytä (1 349€) 90 x 200 + 6 kpl Tango tuolia 100% säänkesto, alumiinia ja nonwoodia

599 € (895€)

159 € (285 €)

Lindos pöytä 100x200 + 6 kpl tuolia 100% säänkesto

Upea luxusluokan COPACABANA kulmasohvasetti

599 €

Woodie pöytä (920€) 90 x 150 + 4 kpl Luna tuolia 100% säänkesto, alumiinia ja nonwoodia

(2490€)

Sis. kulmasohva + puolikorkean ruokapöydän + penkin + pehmusteet Alumiinia ja nonwoodia.

999 €

695 €

899 € (1 650 €)

(1190€)

Midnight sohvasetti sohva + 2 kpl lepotuolia + pöytä. Alumiinia.

Flamingo kulmasohvasetti kulmasohva + ruokapöytä + 2 rahia, polyrottinkia, harmaa tai natural

(1599€)

Flamingo divaanisohvasetti (890 €) Laadukas valmiiksi kasattu alumiinirunkoinen setti!

599 €

(1 690 €)

799 €

1795 €

Moderni Adelaide kulmasohvasetti Kulmasohva + pöytä, 100% alumiinia!

ALK.

Alberta ruokaryhmä Pöytä 120 cm + 4 Mikado tuolia (musta, harmaa tai luonnonväri) Mikado tuoli erikseen 89 € (129 €)

Golden Age keinutuoli

Pöytä 99 € (150 €) alumiinia

(370€)

899 €

30 kpl eruällisesti! huippued

279 € (390 €)

p. 020 769 9020 | info@lahdesmaki.fi Isot myymälämme Ilmajoella ja Vaasassa | Pop-Up myymälä Vantaan Viisarissa

Erittäin laadukas Roman aurinkovarjosarja Paljon eri kokoja ja malleja.

! SHOKKIERÄ

Tiana sohvasetti Sohva, 2 tuolia ja sohvapöytä!

Luotettava pohjalainen perheyritys jo vuodesta 1972

Yli 40 000 tuotetta

lahdesmaki.fi

nettimatto.fi

Upea Ibiza narutuoli Useita eri värejä

89 € (129 €)

199 € (399 €)

kesäkalusteet.fi


KATTOPALVELU

kattoremontit ● kattohuollot ● kattotuotteet

• Kattojen uusimiset • Kattokorjaukset • Kattotarkastukset • Kattomuutokset • Lämpöeristykset • Kirvesmiestyöt • Peltisepäntyöt • Kattojen harjaustyöt • Kattojen pesutyöt • Sammaleentuhokäsittelyt • Kattotiilien pintasuojaukset

MAALAUSPALVELU

ulkomaalaukset ● kattomaalaukset ● pohjatyöt

• Ulkomaalaustyöt • Kattomaalaustyöt • Ruosteenestomaalaukset • Sokkelimaalaukset • Pohja- ja pintamaalaukset • Pohjatyöt

RAKENNUSPALVELU

• Pelti- ja Tiili sekä Huopakatot • Piipunpellitykset • Piipunhatut • Savupiippujen korjaustyöt • Pieneläinesteet • Lintuesteet • Kattoikkunat • Kattoluukut • Kattojen läpivientikappaleet • Hengittävät harjatiivisteet • Lumiesteet • Tikkaat • Kattosillat • Vesikourujen uusimiset • Vesikourujen korjaukset • Vesikourujen puhdistukset

• Irtonaisten maalien poistamiset • Huonokuntoisten puuosien vaihto • Ruosteiden poistamiset • Homepilkkujen poistamiset • Huoltopesut ja homepesut • Panssaripesut ja peltipesut

ulkoverhousremontit ● remonttityöt ● rakennustyöt

• Ulkoverhousremontit • Lämpöeristystyöt • Ikkunat • Ulko-ovet • Korjaustyöt • Asennustyöt

• Huoneistoremontit • Keittiöremontit • Sisämaalaustyöt • Tasoitetyöt • Puusepäntyöt • Kaikki remontti- ja rakennustyöt


26

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020 Dreamstime

Teksti: Tiina Raatikainen

Grillijuhlat voi järjestää pienimuotoisestikin Grillijuhlia vietetään tänäkin vuonna, vaikka sitten oman perheen kesken. Tänä kesänä grillijuhlien järjestämisessä suositaan teemallisuutta ja haetaan tarjottavat mieluiten lähituottajilta.

Vaikka sosiaalisen eristäytymisen kausi jatkuisikin hieman pidempään kuin on toivottu, ei tämä tarkoita, että grillijuhlat olisi peruttu. Perhepiirissä, parin ystävän kanssa tai jopa ihan itsekseenkin voi ja kannattaakin järjestää grillijuhlia. Pienimuotoisemmatkin grillijuhlat piristävät ja tuovat mukavaa vaihtelua arkeen. Pienemmälläkin porukalla vietettyjä grillijuhlia voi myös laajentaa ottamalla vaikkapa tabletit ja kännykät pihalle ja jakamalla juhlatunnelmia muualla olevien ystävien ja sukulaisten kanssa, joilla on myös kekkerit omilla pihoillaan.

Teemabileet? Juhlan tunnelmaa grillijuhliin saa ensinnäkin kauniilla kattauksella. Pöytäliinoilla, servieteillä, värikkäilla astioilla tai paperilautasilla saa nopeasti loihdittua kauniin ja kutsuvan juhlatunnelman. Omalta pihalta tai lähiniityltä poimitut kukat ja muut kasvikoristeet kruunaavat juhlatunnelman. Kukkia voi tietenkin ostaa myös valmiina kaupasta. Etenkin gerberakimput ja neilikat ovat kestävyytensäkin takia hyviä valintoja kattauksiin. Jo jonkin aikaa on ollut trendikästä järjestää teemallisia grillijuhlia. Teemallisuus voi näkyä niin kattauksessa, tarjoi-

lussa kuin myös pukeutumisessa. Voi olla esimerkiksi merellistä teemaa merihenkisillä kuoseilla ja kalapainotteiseisella tarjoilulla, texmex-teemaa tacoilla, tulisilla lisukkeilla ja asianmukaisilla vermeillä, Italia-teemaa, elokuvateemaa, 80-luvun teemaa, hippiteemaa, sporttiteemaa... Auringonpaisteella pään suojaaminen on tärkeä asia, joten juhlien teemaksi voi ottaa vain hassut tai itse tehdyt hatut, eikä muuta välttämättä tarvitakaan, kun juhlat ovat jo astetta tavallisia grillijuhlia hauskemmat. Silloin, kun grillijuhliin voidaan kutsua useampiakin ihmisiä, teema voi näkyä myös paperisina tai sähköisinä lä-

hetetyissä kutsukorteissa, joissa ohjeistetaan myös pukeutumisen ja mahdollisten tuomisten suhteen.

Herkkuja terassipöytään Jos grillijuhlat järjestään teemalla, tämä voi vaikuttaa myös osaltaan tarjottaviin. Kaiken ei kuitenkaan tarvitse aina mennä täysin teeman mukaisesti. Etenkin kasviksia olisi hyvä olla tarjolla aina teemasta huolimatta. Pikkunaposteltaviksi voi laittaa vaikkapa porkkatikkuja tai babyporkkanoita, jotka maistuvat lapsillekin. Myös parsa- ja kukkakaalin kukinnot ovat


mukavaa ja erityisen terveellistä rouskuteltavaa juuri raakoina. Salaatit kuuluvat perinteisesti grillattavien kylkeen. Perinteisen fetasalaatin rinnalle voi tekaista raikkaan perunasalaatin kermaviilillä tai coleslaw-salaatin. Kasvikset sopivat hyvin myös grillattavaksi. Esimerkiksi vihreästä parsasta saa nopeasti hyvän lisukkeen liharuoille, kun sipaisee päälle öljyä ja grillaa noin kolme minuuttia. Myös muun muassa kesäkurpitsa, paprikat, munakoiso ja punasipuli sopivat hyvin grillattavaksi ja niitä voi laittaa vaikkapa kasvisvartaisiin sekoituksena. Kasvislisukkeen voi valmistaa myös helposti foliossa siten, että leikkaa ensin foliopaperista kutakin syöjää varten riittävän ison palan foliota, laittaa siihen päälle annoksen pakastevihannessekoitusta - esimerkiksi perinteistä hernemaissipaprikaa tai sekavihanneksia - minkä jälkeen täydentää kunkin annoksen tuorejuustolla tai muulla juustolla ja laittaa nyytit grilliin. Helppoa ja herkullista! Myös hedelmät sopivat hyvin grillattavaksi, sillä grillissä ne vain makeutuvat entisestään. Esimerkiksi grillatusta luonnollisestikin tuoreesta - ananaksesta tai banaanista saa grillattuna hyvän jälkiruoan, jonka voi tarjoilla vaikkapa vaniljajäätelön kera.

Lähituottajien tuotteita grilliin Se, grillataanko lihaa, kalaa, kanaa vai vegaanisia vaihtoehtoja, riippuu luonnollisestikin syöjistä. Nyt, jos koskaan, voisi olla kuitenkin korkea aika suosia kotimaisia vaihtoehtoja, etenkin lähi- ja pientilojen tuotteita ja ottaa selvää lähiseudun tuottajista ja heidän tarjonnastaan. Esimerkiksi hyvää luomulihaa voi löytyä yllättävänkin läheltä, ja monilla lihatuottajilla on tarjolla myös erilaisia tuotteita aina lihalajitelmista jauhelihaan ja jopa valmiisiin burgereihin ja makkaroihin. Miltä kuulostaisi esimerkiksi laadukkaan Hereford-pihvikarjan luomuliha sisä-, ulko-, tai entrecotepihvien raaka-aineena? Jo tilalla käyminen on elämys ja samalla pääsee yleensä myös katsomaan, millaisissa olosuhteissa eläimet siellä elävät. Lihan lisäksi lähituottajilta voi hakea kasviksia, kanamunaa, maitotuotteita, kalaa, äyriäisiä, hunajatuotteita ja niin edelleen. Lähituottajia löytää ruokaasuomesta.fi-

palvelusta. Vaikkei tilaostoksille lähtisikään, kannattaa joka tapauksessa suosia suomalaista ruokaa ja tukea siten omavaraisuuttamme jatkossakin. Grillijuhlien tarjoilussa kannattaa hyödyntää myös aina kotimaisia sesonkiherkkuja, kuten raparperia, varhaisperunaa ja mansikoita. Juomatarjoilussa raikkaat vaihtoehdot toimivat yleensä kesällä parhaiten. Esimerkiksi kivennäisvettä, omenatuoremehua ja jääpaloja sekoittamalla saa hyvän janojuoman helteisimpiinkin päiviin. Jos viitseliäisyyttä piisaa, voi myös hyödyntää alkukesän raparperisatoa tekemällä niistä ihanan raikasta raparperimehua. Boolin koristeeksi voi puolestaan laittaa jäisiä marjoja, jos niitä vielä edelliskesän jäljiltä pakastimesta löytyy.

Pelejä, ohjelmanumeroita ja musiikkia Jotta grillijuhlien tunnelma ei jossakin vaiheessa lätsähtäisi siihen, että kaikki tuijottavat omaa kännykkäänsä, on hyvä keksiä juhlille myös ohjelmaa. Erilaiset pelit, kuten perinteiset korttipelit sekä Alias, Afrikan tähti, Monopoli ja muut vastaavat seurapelit ovat aina hyvää ajanvietettä. Aktiivisempaa toimintaa haluavat voivat puolestaan heittää tikkaa, pelata mölkkyä, lentopalloa tai muuta pallopeliä, jos pihan koko vain sallii. Ohjelman järjestämisen voi antaa tehtäväksi myös lapsille, varsinkin jos lapset esiintyvät mielellään muutenkin. Perheenjäsenet voivat myös esiintyä vuorotellen toisilleen ja esimerkiksi pantomiimiesityksillään arvuutella toisiaan siitä, mitä esittävät. Arvuutteluleikkejä voi pelata myös eri teemojen mukaan, kuten mikä piisi tai televisiosarja tämä on. Musiikin kuunteleminen siten, että soitetaan teeman mukaista musiikkia ja tanssitaan, sopii hyvin etenkin 80-lukuteemaisiin tai hippiteemaisiin juhliin, mutta grillijuhliin yleensäkin. Ja mikäpä olisi sen mukavampaa kuin laulaminen yhdessä. Hyviä grillijuhlia teille kaikille! Kotimaisten lähituottajien myyntiportaali: www.ruokaasuomesta.fi Hae reseptejä esimerkiksi: www.martat.fi www.kotikokki.net/

Hyvää Suomesta -merkki helpottaa kotimaisen ruoan valintaa Elintarvikepakkauksista löytyvä Hyvää Suomesta -merkki tekee suomalaisen ruokavalinnan helpoksi ja nopeaksi. Hyvää Suomesta -merkki on alkuperämerkki, joka lupaa pakatuille elintarvikkeille suomalaisen raaka-ai-

27

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

neen ja työn. Merkin kriteerit ovat selkeät ja säännöt rakennettu niin, että järjestelmä toimii koko ruokaketjussa ja kaikissa tuoteryhmissä. Lisätietoa: www.hyvaasuomesta.fi

Kesä! Montpellier-lepotuoli Jalkatuki ja säädettävä selkänoja. Väri: musta. Sis. pehmuste.

12900 kpl

Landmann Grillchef 12380 kaasugrilli 5,5 kW

Detroit Café kalustesetti

Pöytä ja kaksi tuolia.

9900

5900 setti

kpl

Väri-Kallen Puuöljy Väritön tai ruskea.

alk. alk.

2690 6960

Fasad Solid -peittosuoja Fasad Classic -kuullote

3960 7340

2,7 l (9,96/l) alk. 9 l (7,73/l)

Uutuus!

alk.

3850 7380

2,7 l (14,67/l) alk.

2,7 l (14,26/l) Falu Vapen

9 l (8,16/l)

9 l (8,20/l)

Eurosprint Eco Kuparivapaa, kova kasvillisuudenestomaali.

3490

0,75 l (46,53/l)

alk.

punamultamaali 10 l

Raffaello Norseman Puolikova anti foulingmaali

2590

0,75 l (34,53/l)

3160

10 l (3,16/l)

Raffaello Eco Kuparivapaa, puolipehmeä kasvillisuudenestomaali

2390

0,75 l (31,87/l)

Hempel Hard Racing Xtra Kova antifouling-maali.

129

00

2,5 I (51,60/l)

Löydät lisää tarjouksia koteihin jaetusta RTV:n KESÄ!-kuvastosta!

VeneZ Venevaha

1590

500 ml (31,80/l)

Turku: Satakunnantie 162, p. 02 525 2400, palvelemme: ma–pe 9 –18, la 9.30 –15 Kaarina: Niemeläntie 2, p. 02 525 2700, palvelemme: ma–pe 9–18, la 9.30–15 Salo: Joensuunkatu 12, p. 02 413 3300, palvelemme: ma–pe 9–18, la 9–15

Hei lukija Askarruttaako kodin remontointi? Jaa remonttikokemuksesi tai toivo juttuaihetta osoitteessa:

omakotilehdet.fi/palaute


28

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

Ā TUOTEUUTISIA

Husqvarnalta uusi robottiruohonleikkuri pienille pihoille Husqvarna

Husqvarna Automower® 305 -robottiruohonleikkurissa

maailmaa tahansa sekä integroida osaksi kodin muita

on ominaisuuksia, jotka aiemmin ovat olleet saatavana

älylaitteita.

vain suurempien alueiden malleissa. Sen suorituskyky sopii enintään 600 neliön nurmikoille.

Moduuleista rakennetun leikkurin osat on tarvittaessa helppo irrottaa, korjata ja vaihtaa. Myös leikkuukotelon

Automower® 305 -leikkurin rinnehallintaominaisuu-

saa irti, jolloin ulkoiset osat voi puhdistaa kätevästi ve-

det varmistavat, että se liikkuu jumiutumatta monimuo-

siletkulla. Lisävarusteena leikkuriin on saatavana valkoi-

toisissa pihoissa selviten jopa 40 prosentin kaltevuudes-

nen tai oranssi värikuori.

ta. Rinnehallinta vähentää myös terien kulumista. Jos

– Automower® 305 -robottiruohonleikkuriin on pake-

alueella on ahtaita nurmikäytäviä, leikkuri vaihtaa auto-

toitu ison leikkurin suorituskyky ja ominaisuudet edul-

maattisesti satunnaisen leikkuutavan järjestelmälliseen

lisempaan hintaan. Se on älykäs vaihtoehto pienille ja

leikkaamiseen.

vaativille pihoille, joiden hoitaminen vie paljon omistajan

Robottiruohonleikkurissa on myös sääajastin, joka

aikaa. Automower® 305 tarjoaa täysin uuden teknolo-

mukauttaa leikkausmäärän nurmikon kasvunopeuteen.

gian nurmikon vaivattomaan hoitamiseen, kertoo Husq-

Pakkasanturi taas estää leikkuria työskentelemästä, kun

varnan robottileikkurikategorian johtaja Olle Markusson.

nurmikko on huurteinen.

Leikkuukorkeuden voi säätää puhelimella

Husqvarna Automower® 305:ssa on moderni muotoilu: selkeälinjainen etuosa, kapea vyötärö ja takapyörien lokasuojat nousevat korkealle. Sivusuojat lisäävät ra-

Automower® Connect@Home mahdollistaa leikkurin

kenteen lujuutta. Kompakti ja kevyt leikkuri soveltuukin

ohjaamisen älypuhelimella Bluetooth®-yhteyden ulot-

ohjattavuutensa ansiosta hyvin pieniin ja hankalanmuo-

tuvilla. Puhelimella voi esimerkiksi tarkistaa leikkurin ti-

toisiin puutarhoihin. Leikkurin ekotila vähentää energi-

lan, käynnistää, pysäyttää tai pysäköidä leikkurin sekä

ankulutusta

säätää leikkuukorkeutta. Lisävarusteena Automower® 305 -malliin on saatavana Automower® Connect, jolloin leikkuria voi seurata GPS:n avulla, etäohjata mistä päin

www.husqvarnagroup.com

Säädettävillä terassijaloilla isonkin terassin saa rakennettua suoraksi Terassin perustukset on perinteisesti tehty pilariharkoilla.

niin ulkorakennuksiin, kuten ulkovarastoihin, pihasaunoihin,

Haasteena on saada harkot tasatuksi samalle korkeudelle,

roskakatoksiin, halkosuojiin ja leikkimökkeihin. Yksi terassi-

ettei lopputuloksesta tule vino. Varsinkin ison terassin laidat

jalka kantaa enintään 800 kiloa pistekuormitusta. Siksi au-

voivat päätyä aivan eri tasoon.

totallia ei saa rakentaa terassijalkojen päälle.

Ongelmaa helpottamaan on kehitetty vaihtoehto, jolla maaston kaltevuuden ja korkeuserojen vaikutuksia saa ta-

Asennus suoraan betonilaattojen päälle

sattua. Viitasaarelainen Pisla toi huhtikuussa markkinoille

Asennuksessa terassijalkojen alle tarvitaan yleensä be-

säädettävät terassijalat. Ne nopeuttavat ja keventävät ra-

tonilaatat. Suoraan nurmikolle lasketut terassijalat voivat

kennustöitä, sillä asennuksen voi tehdä suoraan betonilaat-

vajota painon alla maahan. Maaperä ja maaston muodot

tojen päälle.

määrittävät, minkälaista pohjatyötä laatoille tarvitaan. Ta-

– Harvassa paikassa maa on tasainen. Rinteessä sijait-

Pi

sla

Oy

saiselle kalliolle terassijalat voi laskea sellaisenaan.

sevassa talossa maan kaltevuus lisää vaikeuskerrointa var-

Vankkoja terassijalkoja sijoitetaan noin 0,5–1 metrin vä-

sinkin suurten terassien rakentamiseen. Pilariharkoilla pe-

lein, jotta runkopuut eivät pääse notkumaan. Jokaisen jalan

rustuksia tehtäessä korkeuseroja joudutaan välillä tasoit-

voi säätää erikseen omalle korkeudelleen. Niiden päälle las-

tamaan esimerkiksi kaivamalla harkkoja osin maan sisään,

ketaan runkopuut, joihin terassilaudat kiinnitetään. Runko-

Routasuojauksessa ei kannata silti oikaista. Ruodan vai-

kuvailee Pislan myyntijohtaja Jarkko Kaartinen.

puun voi halutessaan kiinnittää ruuvilla terassijalan päällä

kutuksia voi vähentää laittamalla laattojen alle eristelevyt.

olevaan ulokkeeseen. Terassin saa ankkuroitua taloon kiin-

Esimerkiksi Finnfoamin eristelevyt sopivat tarkoitukseen.

nittämällä runkopuita talon perusmuuriin.

Samalla ne tanakoittavat laattoja tasaamalla alustaa. Ul-

Säädettävät terassijalat tuovat vaihtoehdon perustusten rakentamiseen. Ne ovat noin kahden kämmenen kokoisia muovijalkoja, joiden korkeutta voi säätää helposti rungon

– Jos maaperällä on taipumusta routia, se pitää ottaa

korakennusten perustuksia tehtäessä pintamaa kannattaa

kierteen avulla. Pislan terassijaloissa säätöväli on joko 70–

huomioon perustuksia tehdessä. Routiminen voi aiheuttaa

kuoria pois ennen eristelevyjen ja betonilaattojen asennus-

110 tai 110–190 millimetriä. Jalka pysyy itsestään valitus-

terassin painumista. Jos näin pääsee käymään, terassijal-

ta. Kun terassijalat asetetaan näin valmistellulle alustalle,

sa asennossa, mutta lisää mielenrauhaa tuo lukitusrengas,

kojen korkeutta voi säätää myöhemmin uudelleen. Näin

rakennus pysyy hyvin paikallaan.

joka lukitsee jalan valitulle korkeudelle.

painuneen kohdan saa suoristettua jalan korkeutta muutta-

Terassien lisäksi niillä voi tehdä perustukset pihan pie-

malla, Kaartinen vinkkaa.

www.pisla.fi


29

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

Osuuskunta-asumista pilotoidaan Asuntomessuilla Lohjalla 2021

David Reeves

Asunto-osuuskuntaa on suunniteltu jo parin vuoden ajan

pysyvä. Mallin on todettu rikastuttavan arkea yhteisöllisyy-

monipuolisia mahdollisuuksia on ideoitu yhdessä. Myös

Suomen Asuntomessujen ja Lohjan asuntomessuprojek-

den kautta.

ekologiset ratkaisut, kuten tiilikatteeseen integroidut aurinkopaneelit, ovat olleet potentiaalisten asukkaiden toivelis-

tin yhteistyönä. Suomen Asuntomessut toimii asunto-

− Asumisen menot muodostuvat todellisten kulujen

osuuskunnan perustajajäsenenä. Se päättää muun muassa

mukaan, ja kaikki tuotot käytetään osuuskunnan hyväksi.

osuuskunnan rakennuttamisesta ja vastaa rakentamisai-

Asukkaan omarahoitusosuus on huomattavasti pienempi

− Uskon Hiidenkodin kiinnostavan paitsi asumismuodon

kaisista rahoituskustannuksista sekä valvoo osuuskunnan

kuin perinteisessä omistus- tai asumisoikeusasumisessa,

vahvuuksien myös sijaintinsa takia. Talot rakentuvat hui-

etuja vähintään seuraavat 20 vuotta.

avaa Vuorenpää osuuskunta-asumisen etuja.

keisiin järvimaisemiin, kävelymatkan päähän Lohjan kes-

− Suomen Asuntomessut on kehittänyt suomalaisia asuinympäristöjä jo 50 vuotta, ja nyt se on etulinjassa edistämässä myös osuuskuntamuotoista asumista. Meille on

Osuuskunta Hiidenkodin asukashaku oli käynnissä maaliskuussa

tärkeää viedä eteenpäin tätä asukaslähtöistä ja laadukasta

Lohjalle rakentuva osuuskunta Hiidenkoti rakentuu kolmes-

asumisratkaisua, kertoo Suomen Asuntomessujen opera-

ta paritalosta ja yhteistiloista. KVR-urakan kilpailutuksessa

tiivinen johtaja Heikki Vuorenpää.

kohteen toteuttajaksi valittiin lahtelainen Unique-rakennus

Osuuskunta-asumiseen pääsee kiinni kohtuullisella pää-

tan kärkipäässä.

kustan palveluista. Helsinkiin pääsee alle tunnissa, joten osuuskunta sopii myös pääkaupunkiseudulla työssä käyville, kertoo Asuntomessut Lohjalla 2021 -projektin vetäjä Mirka Härkönen. Osuuskunnan rakennukset valmistuvat Lohjalle toukokuussa 2021.

Oy.

omalla eikä henkilökohtaista asuntolainaa tarvita. Asukkaat

Osuuskunta-asumisesta kiinnostuneet ovat antaneet

päättävät itse osuuskunnan asioista ja asumisoikeus on

tärkeän panoksensa suunnitteluun. Esimerkiksi yhteistilan

www.asuntomessut.fi/lohja

Kotilovahti avuksi lehtokotiloiden torjuntaan Kotilovahti on uusi, lehtokotiloiden torjuntaan kehitetty aitaamisratkaisu, joka estää kotiloiden pääsyn aidatulle alueelle.

– Kun kotilo kiipeää aitanauhalle ja koskettaa johtimia, se saa sähköiskun ja putoaa maahan, kuvailee Myllymäki. Myös aitanauha on tehdasvalmisteista. Siinä on johto-

– Torjuntamenetelmä toimii muillekin kotiloille ja etanoil-

säieniput, jotka liitetään sähköpaimenen + ja – -napoihin.

le, mutta esimerkiksi espanjansiruetanoilla en ole päässyt

Aitanauha puolestaan on ommeltu kiinni noin 15 cm leveään

sitä kokeilemaan, kun niitä ei tällä alueella ole ollut, kertoo

PVC-pressukangassuikaleeseen. Tämä asennetaan syrjäl-

Kotelovahdin kehittänyt Reino Myllymäki.

leen maata vasten joko kiinteästi lautarungolle tai tähän

Pirkanmaalla on ollut koekäytössä kaksi Kotelovahdin

tarkoitukseen muokattujen lasikuitukeppien varaan. Aidalle

protoversiota jo muutaman vuoden ajan. Molemmilla ton-

tuleva kotilo ei pääse PVC-suikaleen ali, vaan lähtee kiipeä-

teilla on rajanaapurina rehevä, hoitamaton alue, jossa koti-

mään sitä pitkin ylöspäin ja saa sähköiskun.

loita on todella paljon. Myllymäki toteaa aitaamisen lopettaneen lehtokotilo-ongelman tonteilta käytännössä kokonaan. Samaan aikaan tonteilta on poistettu avoimet lehti- ja ruohokompostit sekä muut kotiloiden lisääntymiselle otolliset kohteet. – Nykyisin tonteilta voi löytyä muutama yksittäinen kotilo kesäkauden mittaan. Aidan takana niitä voi poimia ruohikosta pieneltä alueelta satoja.

Sähköistetty aitanauha pitää kotilot loitolla Alue, jolle kotiloiden pääsy halutaan estää, rajataan aitanau-

Saatavilla kaksi eri aitaversiota Kotilovahtia on mahdollista toteuttaa kahtena eri versiona. Lautarungolle asennettu aita on syrjälleen tukikeppien varaan laitettu lauta, johon nauha on kiinnitetty esimerkiksi

ole vielä mahdollista toimittaa jokaiselle asiakkaalle tark-

hakasnaulaimella. Sen päälle laitetaan toinen lauta vaaka-

kaa metrimäärää, vaan se toimitetaan tiettyinä standardipi-

suoraan sadesuojaksi.

tuuksina, joita voidaan liittää helposti yhteen.

Lasikuitukeppien varaan tehdyssä aidassa nauha kiin-

Myllymäki toteaa tuotteen olleen alun perinkin täysin toi-

nitetään yläreunastaan kepeissä oleviin pidikkeisiin. Sade-

miva, mutta sen kehittäminen sarjavalmistukseen soveltu-

suojana toimii tähän tarkoitukseen suunniteltu peltiprofiili-

vaan muotoon on ottanut aikansa.

lista, joka painetaan kepeissä oleviin toisiin pidikkeisiin.

halla, johon johdetaan sähkövirta. Sähköimpulssin lähteenä

Molempien versioiden korkeus on alle 15 cm maan pin-

on pieneläinaitauksiin tarkoitettu tehdasvalmisteinen, pa-

nasta. Jos tonttia ympäröi valmiiksi esimerkiksi lauta-aita,

ristoilla tai akulla toimiva sähköpaimenyksikkö.

sitä voidaan hyödyntää nauhan asennuksessa. Nauhaa ei

– Nyt kehittely on siinä vaiheessa, että tämän torjuntaratkaisun voi levittää tarvitsijoiden tietoon.

www.kotilovahti.fi


30

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 3/2020

Ā AJANVIETE Unsplash

Virtuaalista viihdettä olohuoneeseen Virtuaalitodellisuus eli VR ei ole nykypäivänä suinkaan mitään tieteisfiktiota, vaikka se ei olekaan vielä laajemmin yleistynyt. Kotikäyttöön on tarjolla jo useiden eri valmistajien VR-laitteita. Samalla laitteiden hinnat ovat tulleet pikku hiljaa alaspäin ja tekniikasta tullut helppokäyttöisempää. Yleisistä VR-laitteista esimerkiksi Oculus Rift ja HTC Vive edellyttävät kotikoneelta jonkin verran tehoja, mutta tuoreempaa Oculus Questia pystyy käyttämään itsenäisesti ilman tehokasta

tietokonetta ja kaapeleita. Questin hinta pyörii noin 500–600 euron kieppeillä. Google Earth VR -sovellus vie hetkessä maailman ääriin, vaikka istuisi vain kotisohvalla. VR-pelaamisen tilantarve riippuu käytetystä laitteistosta, mutta jo 3,5 neliömetrin tyhjä alue riittää pelaamiseen varsin mainiosti. Joillain laitteilla pelialueeksi edellytetään vain 1,5 neliömetriä. Silti kannattaa aina varmistaa, ettei lähellä ole mitään särkyvää, jota voisi innostuksissaan huitoa – vaikkapa rytmipeli Beat Saberia pelatessa.

Ristikon ratkaisu edellisestä lehdestä.

facebook.com/omakotilehti


Raser EP414TR

ProForest RL510

- Erittäin kevyt vetävä/ keräävä leikkuri - 100 cm3 moottori - 39 cm työleveys - keruusäiliö 40L - Stigan valmistama

- 139 cm3 OHV moottori - 51 cm työleveys - biosilppuava tai ulospuhaltava, leikkuutyylin vaihto onnistuu ilman työkaluja

CGEP414TR

Greenteam Biomulc 625e

ProForest RL480S ruohonleikkuri

- 150 cm3 moottori Ready-Start - 51 cm työleveys - kuulalaakeripyörät

- ITSEVETÄVÄ/ takaveto - 139 cm3 moottori - 4-in-1

GTBIO625E

Stiga Multiclip 47SQH - ITSEVETÄVÄ/etuveto - 145 cm3 moottori - Erittäin helppokäynnisteinen HONDA-moottori STIGMULTICLIP47SQH

PFRL480S

PFRL510

Kam

Kam

panj

Greenteam Biomulc 51SK675

ProForest KL38 KELALEIKKURI

- ITSEVETÄVÄ/takaveto - 149 cm3 moottori - erittäin kevyesti käynnistyvä Kohler-moottori

Perinteinen kelaleikkuri pienemmille aloille. - 5-teräinen - kerääjä vakiona

Kam

249 ,

a

Agrati 211

Metallirunkoinen letkukärry. - max 100m ½” letkua - valmistettu Italiassa.

1/2” letkua.

STIGSCM440

a

Agrati 316

Metallirunkoinen letkukärry.

- leikkuuleveys 40 cm - 5-teräinen - paino 17,2 kg

pan

429 -ja ,

299 ,

a

Stiga SCM 440 KELALEIKKURI

Kam

panj

panj

189,-

169,-

GTBIO51SK675

Kam

panj

a

AG211

Agrati 320RG Ammattimallin letkukärry. - max 140 m ¾” letkua - ilmakumipyörät

AG316

AG320RG

PFKL38

Kam

Kam

panj

Kam

59,-

panj

429 ,

a

panj

139,-

a

a a

a

panj

panj

Kam

Kam

169,

89,-

49,-

a

panj

Kam

McCulloch M110-77X

Stiga Tornado 2098

Alpina AT3 98HA

Stiga Tornado 3098H

- 352 cm3 moottori, 77cm työleveys - 4+1 vaihteet

- 352 cm3 moottori, 98 cm työleveys - 5+1 vaihteet

- 432 cm3 moottori, 98 cm työleveys - hydrostaattinen, portaaton ajonopeus

- 500 cm3 moottori, 98 cm työleveys - hydrostaattinen, portaaton ajonopeus

ELMCM110-77X

STIGTORNADO2098

a

panj

1

a

panj

499,

090,

Kam

CGALAT398HA

Kam

1

STIGTORNADO3098H

a

595,

1

Stiga Park 120

Stiga Park 320PW

Stiga Park 340PWX

- 414 cm3 moottori - 85 cm leikkuulaite pikanostolla - hydrostaattinen, portaaton ajonopeus

-

-

STIGPARK120+ STIGPARK85COMBIQF

586 cm3 moottori/2-syl. 100 cm leikkuulaite pikanostolla hydrostaattinen, portaaton ajonopeus hydraulinen ohjaustehostin+ sähköinen leikkuukork.säätö STIGPARK320PW+ STIGPARK100COMBI3ELQF

a

499,

Pitkän heinän niittytrimmeri. Kevyt käyttää suurien pyörien ansiosta. - 160 cm3 moottori - työleveys 56 cm

990,

Stihl FSA56 akkutrimmeri

Itsevetävä pitkän heinän niittokone. - 159 cm3 moottori - 87 cm työleveys

Erinomaisella leikkuuteholla varustettu akkukone. - käyttöaika jopa 20’/lataus - säädettävä runkoputki

Kam

Efco DS2410T ruohoraivuri + EH48 kaislanniittopää

Efco DS2200T ruohoraivuri

459,

Kevyt, vaativan käyttäjän ruohoraivuri - 21,7 cm3/1,1 hv moottori - siima- ja ruohoterävarustus+kantohihna

a panj

a

Kam a

anj amp

729, K

49,-

2

anja

EFDS2200T

p Kam

89,1 kevyt ja suosittu Stihl FS38 ruohotrimmeri

polttomoottorikone - 27,2 cm3 / 0,9 hv - 2-siimainen trimmipää

,-

5199

STFSA56

panj

a

panj

a

ProForest NK87EV niittokone

PFNT56EV

Kam

4x4, 586 cm3 moottori/2-syl. 100 cm leikkuulaite pikanostolla hydrostaattinen, portaaton ajonopeus hydraulinen ohjaustehostin+ sähköinen leikkuukork.säätö

3

PFNK87EV

,-

1999

panj

Kam

2

ProForest NT56 niittytrimmeri

Kam

STIGPARK340PWX+ STIGPARK100COMBI3ELQF

panj

Kam

a

panj

panj

Kam

a

panj

Kam

,-

249

a

panj

259,

Kam

Laadukas ruohoraivuri vaativaan käyttöön, mukana kaislanniittoon veden alta soveltuva lisälaite. 3 - paino (peruskone) 4,5 kg - akselivoimansiirto EFDS2410T+EH48

Efco DSi30 Tehokas ja kevyt akkutrimmeri - 40 V/2,5 Ah akku - käyttöaika jopa 30’/lataus EFDSI30

KONETOIMI

Kam

pan

529,-ja

STFS38

Nuppulantie 7-9, Turku, puh. (02) 254 6600. Avoinna: ma-pe 9-17, la SULJETTU

Tarjoukset voimassa 30.6.2020 asti, tai siihen saakka kuin varatut erät riittävät.


SIIVOA VÄHEMMÄN, NAUTI ENEMMÄN Hohdepinnoituksen avulla kylpyhuoneen puhtaanapito helpottuu, remontin tarve siirtyy useilla vuosilla ja uutuuden hohde palaa vanhaankin kylpyhuoneeseen. Sinulle jää enemmän aikaa tehdä niitä asioita, joista oikeasti nautit. Hohdepinnoitus saa laatat ja laattasaumat hylkimään vettä, likaa, kalkkia, bakteereita ja muita epäpuhtauksia turvallisen nanoteknologian avulla. Työlästä mekaanista hankaamista ei enää tarvita ja kemikaalien käyttöä voidaan vähentää merkittävästi, sillä pinnat pysyvät tutkitusti hygieenisinä jopa pelkällä vesipesulla. Käsittelyn ansiosta myöskään homemikrobit ja bakteerit eivät viihdy pinnoilla. Pinnat eivät käsittelyn myötä muutu liukkaiksi, eikä niiden väriominaisuudet tai hengittävyys muutu.

Mittava remontti kylpyhuoneessa saattaa maksaa 8 000 – 30 000 €. Hohdepinnoituksen hinta sijoittuu 800 euron ja 3 000 euron välimaastoon.

RAIKKAAMPI ILME KYLPYHUONEESEEN JOPA PÄIVÄSSÄ Toteutamme työmme avaimet käteen periaatteella. Teemme tarvittavat puhdistus- ja pohjatyöt ennen pinnoitusta ja uusimme tarvittaessa huonokuntoiset silikoni- ja laattasaumat. Työmme kestää n. 1–3 päivää. Kartoituksessa teemme pintakosteusmittauksen ja arvioimme tarvittavat huoltotyöt. Pyydä maksuton hinta-arvio puhelimitse 044 234 8929 tai nettisivuiltamme www.hohdepinnoitus.fi www.hohdepinnoitus.fi | asiakaspalvelu@hohdepinnoitus.fi | 044 243 8929

Tilaa NYT ilmainen arviointikäynti!

Nykyaikainen öljylämmitys:

Luotettava ja helppohoitoinen! Uusi öljykattila tai öljykattila ja ilma-vesilämpöpumppu

Odottelu ei kannata. Vältä vesivahinko! Uponor KOTI -käyttövesiremontti poistaa vesivahingon huolen ja nostaa kiinteistösi arvoa.

Liitä hyväkuntoiseen öljylämmitykseen ilma-vesilämpöpumppu.

Remontti kestää yleensä 2–5 päivää ja voit asua kodissasi koko remontin ajan. Meiltä myös patteriverkostoremontit!

Paikallinen LVI-ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. LVI-huoltotyöt • öljypoltintyöt • kaukolämpötyöt • lämpöpumput ja kylmätyöt vuodonetsintä ja -paikannus • viemärien avaus, kuvaus ja pesu

LVI Elo Oy

Profile for Media Potentia Oy

Omakoti Varsinais-Suomi Länsi  

Omakotiasumisen erikoislehti

Omakoti Varsinais-Suomi Länsi  

Omakotiasumisen erikoislehti

Advertisement