__MAIN_TEXT__

Page 1

Omakoti POHJOIS-POHJANMAA  NUMERO 1/2015   OMAKOTIASUMISEN ERIKOISLEHTI

www.omakotilehdet.fi

Temosista vuoden energiaperhe 2014 6

Kaivovedestä juomakelpoista

16

Sisusta kotimaisella

Valitse ekologinen, luontoa säästävä lämmitysmuoto! Tuotevalikoimastamme löydät Maalämpöpumput • Ilmalämpöpumput • Ilmavesilämpöpumput • Uusiutuvat energiamuodot • Kaukolämpöratkaisut

Palveluihimme kuuluvat myös LVIS-urakointi ja KVV-valvonta

Kysy tarjous !

Myynti & asennus: Janne Stenroth +358 45 2681 609 janne.stenroth@nordicekolampo.fi

Myynti & mitoitus: Taavi Oksanen +358 44 9889 320 taavi.oksanen@nordicekolampo.fi

www.nordicekolampo.fi


TKR Kivieristelevy on valmis elementtilevy sokkelien lämmöneristykseen ja verhoukseen. Eristeenä TKR Kivieristelevy on täysin yhtenäinen suljettu solurakenne, joka ei vety tai homehdu. Kestää hyvin Suomen vaihtelevat sääolosuhteet.

TKR Kivieristelevyn ominaisuudet • Hyvä lämmöneristyskyky

• Lisää asumismukavuutta

• Säästää energiakustannuksissa

• Kotimainen tuote

• Eristää kosteutta ja ääntä

• Helppo ja nopea asentaa

valm Helppo ja ista läm nopea pöe ristä asenta a vää kivip int

aa

• Parantaa kiinteistön ulkonäköä Levyn koko: 2600 mm x 600 mm Nurkkakappaleen koko: 600 mm x 300 mm Paksuudet: 40, 30, 20 mm Saatavana myös muilla paksuuksilla ja viistetyllä yläreunalla Värit: Harmaa / Valkoinen Punagraniitti, Tumma harmaa

Valmistaja: TKR-Marketing Oy Myynti: rautakaupat www.tkr.fi

Olemme mukana Oulun Rakentajamessuilla 17.-19.4.2015. Tervetuloa osastollemme!

Keittiö on Keittiö kotisi sydän, sydän, kotisi miksi tyytyisit tyytyisit miksi valmispaketteihin? valmispaketteihin?

Valmistamme Valmistamme unelmien keittiön unelmien keittiön juuri juuri Teidän Teidän tarpeisiinne tarpeisiinne mittojen mittojen mukaan. mukaan. Se yhden Se on on vain vain yhden soiton soiton päässä, päässä, joten joten soittele. soittele.

Martive Oy Kuormatie 1 91900 Liminka

myynti 050 598 4118 myynti@limosa.fi


3

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

Omakoti www.omakotilehdet.fi facebook.com/ omakotilehti Ilmestyminen Nro 1/2015 Nro 2/2015

vko 13 vko 39

Jakelu ja levikki Jakelulevikki 20 800 kpl. Omakotitalot Alavieskan, Kalajoen, Oulaisen, Pyhäjoen, Raahen, Sievin, Siikajoen ja Ylivieskan taajamissa.

Julkaisija ja kustantaja Media Potentia Oy Kuninkaankatu 21 33210 Tampere Puh 0400 772 229 www.mediapotentia.fi

Päätoimittaja Petri Kaukonen petri@mediapotentia.fi p. 0400 770 203

Toimitus Milja Mansukoski p. 03 273 0061 milja@mediapotentia.fi

22

Mediamyynti Juha Hurske

Talokauppaa, mainetta ja kunniaa

LAATTAKUOSEILLA ILMETTÄ SISUSTUKSEEN

Kun kiinteistönvälitysala uudistuu, koskevat sen seurauk-

Nina Hurme p. 045 276 5998 nina@mediapotentia.fi Pauli Seppälä toimitus@mediapotentia.fi

Petri Kaukonen Päätoimittaja

Starkki

set kaikkia, jotka myyvät tai ostavat asuntoa. Tällä kertaa

Tässä lehdessä

uudistus kuitenkin nostaa luottamusta alaa kohtaan, sillä pätevyysvaatimusten kiristyminen johtaa käytännössä suoraan kiinteistönvälittäjien osaamisen paranemiseen.

p. 045 872 3761 juha@mediapotentia.fi

Taitto ja ilmoitusvalmistus Media Potentia Oy aineistot@mediapotentia.fi

Paino Kaleva Oy

3

Pääkirjoitus

4

Ajankohtaista

6

Kaivovedestä juomakelpoista

9

Kiinteistönvälittäjien LKV-pätevyys yleistyy

10

Vuoden energiaperhe

Pääkuva: Vattenfall Oy

12

Autotalliin uusi ovi

Yläkulma: www.finnishdesignshop.fi

14

Paritalon lämmitysmenot kuriin

16

Sisusta suomalaisella

18

Sisätilojen muutostyöt

20

Yksityistien osakkaalla velvollisuutensa

22

Laatat sisustuselementteinä

24

Ensivaikutelma tehdään pihalaatoilla

26

Keittiön siivousniksit

28

Tuoteuutisissa luonnonkivipinnoite

29

Lakipalsta

30

Ajanviete

Etukannen kuvat

Lehti noudattaa ilmoitusten julkaisusääntöjä. Reklamaatiot on tehtävä 7 vrk:n aikana ilmoituksen julkaisemisesta Media Potentia Oy:lle. Suurin mahdollinen vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai poisjäämisestä sekä sen aiheuttamista vahingoista on ilmoituksen hinta. Mikäli ilmoitusmateriaali saapuu aineistopäivän jälkeen Media Potentia Oy ei ole velvollinen korvaamaan

painovirheitä.

lähetetään

oikovedos

Ilmoituksesta sopimuksen

mukaan.Peruutukset viimeistään aineistopäivänä. Jos ilmoitus on ehditty valmistaa ennen peruutusta, veloitetaan siitä 50 % ilmoituksen hinnasta.

Tykkää Omakodista Facebookissa! facebook.com/Omakotilehti

Lakiuudistuksen myötä toimistoissa puolella asuntokauppaa hoitavasta henkilökunnasta pitää olla LKV-pätevyys. Lyhenne LKV tulee sanoista laillistettu kiinteistönvälittäjä, mikä jo itsessään on melko kunnioitusta herättävä titteli. Kunnioitus onkin se, mitä kiinteistönvälitysala luultavasti haluaa, sillä alan maine on vaatimuksiinsa nähden surullisen huono. Vaatimalla itse itseltään enemmän, on sen mahdollista kiillottaa julkisivuaan ihmisten silmissä. Vaatimalla itseltään enemmän se lupaa asiakkailleen parempaa ja turvallisempaa palvelua, mistä saattaa hyvinkin kasvaa koko alalle parempi maine.


4

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

ĀĀLYHYESTI

Suomi hoitaa pitkäaikaisasunnottomuutta parhaiten

Kansainvälisen arviointiryhmän mukaan Suomen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma on yksi maailman parhaimmista esimerkeistä, joissa pitkäaikaisasunnottomuuteen sovelletaan asunto ensin -periaatetta. Eurooppalaisen asunnottomuustyön kattojärjestö Feantsan mukaan Suomi on myös ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus laskee edelleen. Ympäristöministeriön koordinoimaa Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa 2008-2015 (PAAVO I & II) arvioivan tutkimuksen mukaan hyvien tulosten perusta on ollut erinomainen yhteistyö. Saman pöydän ääressä ongelmia ovat ratkoneet ministeriöiden kanssa kaupungit, kolmannen sektorin palvelutuottajat, raha-automaattiyhdistys ja Y-säätiö. Suomessa tehty ohjelmatyö on ollut laaja-alaista, suunnitelmallista ja aitoa. Toimia on tehty pitkäjänteisesti niin paikallisesti kuin valtakunnan tasolla. Valtion rooli asioiden edistämisessä on ollut keskeinen. Suomalaisen asunnottomuuspolitiikan punainen lanka on ollut asunto ensin -periaate. Periaate tarkoittaa, että asunnottomalle etsitään ensin katto pään päälle ja vasta sen jälkeen ryhdytään ratkomaan muita ongelmia. Onnistumisessa avainasemassa on ollut tukihenkiöiden riittävä määrä ja oikein kohdennettu tuki: asunnoton ratkoo yhdessä tukihenkilön kanssa käytännön elämän ongelmia ja käy myös läpi mahdollisuuksia esimerkiksi koulutukseen, työhön tai muuhun toimintaan. Malliin kuuluu paljon käytännön lähityötä: tukihenkilö voi esimerkiksi saattaa asunnottoman terveyskeskukseen. Tutkijoiden mukaan on selvää, että juuri yksilön normaali kanssakäyminen muun yhteiskunnan kanssa on paras väylä sekä asunnottomuuden ehkäisyyn että vähentämiseen. Pitkäaikaisasunnoton on henkilö, joka on ollut sosiaalisten tai terveydellisten syiden vuoksi yli vuoden ajan asunnoton tai joka

emospada/freeimages.com

Tietomallinnus ratkaisee sisäilmaongelmat? A-Insinöörien mukaan tietomallinnuk-

lä esimerkiksi betonin sisään voidaan

sella eli rakennuksen kokonaisvaltaisel-

asentaa anturit, jotka mittaavat betonin

la digitaalisella kuvantamisella on tule-

kosteutta rakentamisen ja rakennuksen

vaisuudessa mahdollista ehkäistä kos-

käytön aikana. Poikkeamat mittaukses-

teusvauroita erittäin tehokkaasti. Tieto-

sa aiheuttavat hälytyksen ja tarvittaviin

mallinnus estää kosteusvaurioiden syn-

toimenpiteisiin voidaan ryhtyä heti.

tymisen kokonaan, sillä rakentamisen

Alkavat kosteusongelmat pystytään

laatuun pystytään kiinnittämään huo-

tunnistamaan jo varhaisessa vaihees-

miota aivan uudella tavalla.

sa, ja useista projekteista kertyvän tie-

– Tulevaisuudessa esimerkiksi muo-

don avulla rakentamisen olosuhteet

vimattoa ei yksikertaisesti enää pääse

pystytään optimoimaan niin, että jat-

asentamaan märän betonin päälle, A-

kossa seulasta pääsee läpi vain tervei-

Insinöörien korjaussuunnitteluyksikön

tä taloja.

johtaja Mikko Tarri sanoo.

Rakennuksen elinkaarikustannuksis-

Kansantaloutta ja -terveyttä rasit-

ta säästetään arviolta 5 prosenttia, kun

tavien kosteusvaurioiden korjaami-

merkittävät kosteusvauriot saadaan

seen käytetään vuosittain miljardeja

estettyä.

euroja. Vaikka yleisenä tahtotilana on

– Esimerkiksi koulujen ja sairaaloi-

jo pitkään ollut kosteusvaurioiden eh-

den kohdalla tämä tarkoittaa veron-

käiseminen niiden korjaamisen sijaan,

maksajien rahojen investoimista toimi-

tarvittava tekniikka on puuttunut. Tie-

vaan ja tuottavaan rakentamiseen. Ei

tomallit tarjoavat jatkossa reseptiikan

jatkuviin home- ja kosteusvauriokorja-

terveen rakennuksen rakentamiseen.

uksiin, summaa A-Insinöörien toimitus-

– Tietomallinnusta hyödyntämäl-

johtaja Jyrki Keinänen.

on ollut kolmen viime vuoden ajan toistuvasti ilman asuntoa.

Asuntorakentajien odotukset varovaisia Vaimea kuluttajakysyntä pitää asuntora-

puolet uusista asunnoista, Rakennusteol-

kentamisen hiljaisena tänäkin vuonna. Ra-

lisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakari-

kennusteollisuus RT:n helmikuisen asunto-

nen toteaa.

tuotantokyselyn mukaan vuokra-asuntojen

Sijoittajien mielenkiinto asuntoihin on ol-

urakointi yksityisille sijoittajille on noussut

lut jo pari viime vuotta korkealla vaihtoeh-

entistäkin suurempaan rooliin.

toisten sijoituskohteiden matalien tuotto-

Rakennusteollisuus RT:n asuntotuotta-

jen vuoksi.

jat aloittivat viime vuonna yhteensä vajaan

Kyselyyn vastanneet yritykset arvioivat

9 200 rivi- ja kerrostaloasunnon rakennus-

käynnistävänsä tänä vuonna 10 400 asun-

työt. Näistä 5 640 oli rakennusyhtiöiden

non rakentamisen. Se on lähes 1 500 asun-

omaa perustajaurakointia ja loput 3 515 va-

toa vähemmän kuin viime helmikuussa en-

paarahoitteisia vuokra-asuntoja, jotka teh-

nakoitiin vuodeksi 2014. Heikentynyt suh-

tiin niin sanottuina neuvottelu-urakoina.

dannekuva on siten madaltanut yritysten

Aloitusmäärä toteutui selvästi viime vuo-

odotuksia entisestään. Luvut ovat arvioi-

den alun arvioita pienempänä ja jäi vielä

ta ja markkinatilanteen muutokset vuoden

runsaat 1 200 asuntoa siitä mitä syyskuus-

kuluessa heittelevät Pakarisen mukaan to-

sa ennakoitiin.

teutumaa usein suurestikin.

– Silmiinpistävää kyselyssä on, että

Kaikkiaan Suomessa aloitettiin viime

markkinaehtoisen vuokra-asuntotuotan-

vuonna noin 24 500 asunnon rakentami-

non osuus on noussut lähes 40 prosenttiin

nen, ja määrä pysynee samalla tasolla tänä

aloituksista ja sen ennakoidaan jopa kas-

vuonna. Luvussa on mukana myös omako-

vavan tänä vuonna. Koska asuntorahastot

titalot, valtion tukema vuokra-asuntotuo-

ostavat myös osan omaperusteisesta tuo-

tanto sekä muiden kuin RT:n jäsenyritysten

tannosta, rahastoille menee käytännössä

vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto.


5

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

Invalidiliitto vaatii tiukempia esteettömyysmääräyksiä Vuoteen 2030 mennessä Suomessa tarvitaan miljoona esteetöntä asuntoa väestön ikääntyessä. Ikääntyvien ja liikkumisesteisten ihmisten tulee pystyä elämään, asumaan ja liikkumaan itsenäisesti. Seuraavan hallituksen yksi keskeisistä haasteista on vastata esteettömien asuntojen tarpeeseen. Omat vaaliteesinsä julkaissut Invalidiliitto vaatiikin seuraavaa hallitusta ottamaan tiukemman otteen kaikille saavutettavan ympäristön varmistamiseksi. – Suomella ei ole varaa siihen, että vammaiset ja ikäihmiset yritetään mahduttaa jvangalen/freeimages.com

palvelutaloihin asumaan. Sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta on mielekästä, että ihmiset voivat asua omissa kodeissaan

muulla toimimattomalla ratkaisulla, esteet-

mahdollisimman pitkään, toteaa järjestöjohtaja Anssi Kemppi Invalidiliitosta.

tiot esteettömyysmääräysten rikkomisesta.

ehdokkaat pohtimaan päätöksentekoa ja

tömyysmääräysten rikkomisesta ei kuiten-

Kevään 2015 eduskuntavaaleissa mää-

päätösten vaikutuksia myös fyysisesti vam-

kaan seuraa käytännössä mitään. Saavu-

ritetään Suomen suunta seuraaviksi nel-

maisten ja toimintakyvyltään erilaisten kan-

Jos esteettömäksi suunniteltu rakennus

tettava ympäristö toteutuu vain siten, että

jäksi vuodeksi. Invalidiliitto haluaa haastaa

salaisten näkökulmasta. Useimmiten kysy-

tärvellään liian korkealla kynnyksellä tai

Suomessa säädetään asianmukaiset sank-

vaaleihin valmistautuvat puolueet ja niiden

mys on tahdosta ja asenteista, ei rahasta.

Valitse vähäpäästöiset materiaalit Kodin sisustus- ja remonttikuume kasvaa ke-

ilmanvaihto on tärkeä myös päästöjen vähentä-

vään edetessä. Näin on huomattu Allergia- ja

miseksi sisäilmasta.

astmaliiton ja Hengitysliiton sisäilma- ja korjaus-

Sisäilma-asiantuntijan mukaan kotia ei tarvit-

neuvonnassa. Sisäilma-asiantuntija kehottaa

se remontoida materiaalien vaihtamisen vuoksi,

valitsemaan vähäpäästöisiä materiaaleja kodin

ellei rakenteissa, pinnoissa tai sisäilmassa ole

kunnostukseen, jotta sisäilma ei kuormittuisi lii-

muutoin ongelmia. Vähäpäästöisyys kannattaa

kaa materiaalipäästöjen vuoksi.

kuitenkin ottaa huomioon remontin tullen. Al-

Rakennus- ja remonttimateriaaleissa käyte-

lergia- ja astmaliiton myöntämän Allergiatun-

tään voimakkaita kemikaaleja. Pahimmillaan

nuksen kriteereissä edellytetään vähäpäästöi-

niistä voi haihtua ilmaan jopa syöpää aiheutta-

syystestejä kaikissa niissä tuoteluokissa, joissa

via yhdisteitä. Tuotteita on kehitetty vähäpääs-

testejä tehdään.

töisemmiksi, jolloin myös päästöjen aiheutta-

Materiaalivalinnoissa pitää huomioida myös

mia terveysriskejä on saatu pienennettyä. Täy-

tuotteen käyttötarkoitus. Sisäilma- ja korjaus-

sin päästöttömiä tuotteita ei ole mahdollista val-

neuvonta muistuttaa, että esimerkiksi kylpy-

mistaa.

huoneissa voidaan käyttää vain märkätiloihin

– Vähäpäästöisen tuotteen tunnistaa esimer-

valmistettuja maaleja. Jos tuote on tarkoitettu

kiksi kotimaisesta M1 rakennusmateriaalin pääs-

sisätiloihin, sitä ei kannata käyttää ulkona – ja

töluokitus -merkistä. Se on Rakennustietosäätiön

päinvastoin.

myöntämä merkki materiaaleille, joiden päästöt

– Huomioi tuotevalinnoissa myös helppo-

on mitattu puolueettomassa laboratoriossa, sa-

käyttöisyys. Nihkeäpyyhintää kestävät pinnat

noo Tuula Syrjänen Allergia- ja astmaliiton ja

helpottavat siivousta. Kun valitset tuotteet huo-

Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvonnasta.

lella ja käyttötarkoituksen mukaisesti, todennä-

– Vaikka päästöjä ei voi aina havaita aistinvaraisesti, ne heikentävät sisäilman laatua. Toimiva

köisesti olet myös pidempään tyytyväinen valintoihisi.


6

www.omakotilehdet.fi 

Teksti: Nina Hurme

Kankkulan kaivoon vai kaivo kuntoon? Jos omakotitalo ei kuulu kunnalliseen vesijohtoverkostoon, ovat ongelmat vedessä yleensä talonomistajan omalla vastuulla. Vesi voidaan useimmiten kuitenkin käsitellä juomakelpoiseksi.

A&K Omakoti 1/2015


Jos oman kaivon vesi maistuu tai haisee kummalliselta, on syytä ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Ennen kuin ryhdytään toimenpiteisiin pitää kuitenkin tehdä perusteellinen selvitys siitä, mikä ongelma oikeastaan on. – Ennen kuin aletaan tehdä mitään toimenpiteitä, pitää olla tehtynä vesianalyysi, jotta tiedetään mitä vedelle pitää tehdä, huomauttaa Hannu Haanpää Pirkanmaan Vedenkäsittelystä. Ongelmia vesissä on monenlaisia, mutta Haanpää muistuttaa, että vastuu kaivoveden laadusta on ensikädessä talon omistajalla. – Monet ongelmat johtuvat siitä, että kaivojen huolto on ollut puutteellista. Huoltohan pitäisi kaivoon tehdä kolmen vuoden välein, jotta kaivoon ei ala vuotaa pintavesiä ja sen kunto pysyy ajantasaisena. Samalla oikeastaan kannattaisi tehdä suppea vesianalyysi, jotta kaivon kunto tulee tarkistettua myös niiltä osin, mitkä eivät näy silmälle.

Mitä juomakelvottomalle vedelle voi tehdä?

Hannu Haanpää

Kun vettä aletaan tutkia, kannattaa ensin olla yhteydessä tutkimuslaboratorioon, opastaa kemisti Jaana Virtanen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:stä. – Laboratorio antaa yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten näytteet tulee ottaa ja asiakas voi ottaa näytteet itse. Astiat kannattaa hakea laboratoriosta, mutta omiakin pulloja voi käyttää, mikäli ne steriloi ensin. Mikrobiologiset näytteet tulee ottaa mahdollisimman steriilisti. Joistain laboratorioista on myös mahdollista tilata paikalle näytteenottaja. Mikäli vesi on mikrobiologiselta laadultaan huonoa, pitää alkajaisiksi tarkistaa kaivon kunto. – Erityisesti rengaskaivojen tapauksessa pitää tarkistaa, että kaivon saumat, seinämät ja kannet ovat tiiviit. Jatkotoimenpiteitä varten annamme asiakkaille neuvoja, mineraaliongelmia voidaan korjata suodattimilla ja mikrobiologiset ongelmat voidaan poistaa desinfioimalla. Tarjolla on ohjeita desinfioinnin tekemiseen itse, mutta sitä varten on olemassa myös desinfiointipalveluja, Virtanen kertoo.

Onko kaivo kunnossa?

čč

7

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

Monet ongelmat johtuvat siitä, että kaivojen huolto on ollut puutteellista.

Kaivon kunnon tarkistuksen suorittaa ammattilainen, joka tekee kuntoarvion ja antaa toimenpide-ehdotukset. Erilaiset ongelmat pitää luonnollisesti ratkaista eri tavoin, mutta lähtökohtaisesti kaikkeen löytyy keinot. – Mineraalien poistoon käyvät mekaaniset patruunasuodattimet, mikäli kyseessä ei ole ympärivuotisessa käytössä oleva kiinteistö, muussa tapauksessa suosittelemme käyttöön massasuodattimia. Massasuodattimen huoltoväli on pidempi, jopa 10-12 vuotta, kun taas mekaaniset patruunasuodattimet pitää huoltaa vuosittain. Bakteereja varten voidaan kaivon desinfiointiin käyttää esimerkiksi UVC-valoa, mutta veden tarpeen ollessa pienempi, voidaan käänteisosmoosikalvolla saada jopa järvivedestä juomakelpoista. Tällainen kalvo voi kohtuullisin laitekustannuksin suodattaa jopa 200 litraa vettä vuorokaudessa, kertoo Haanpää.

Suodattimella eroon rautaongelmasta – ja kylpyhuone pysyy valkoisena Esimerkkikohteemme on pieni omakotitalo Lempäälässä. Talossa on porakaivo, jonka vesi on hyvin rauta- ja mangaanipitoista. Vanhan suodattimen teho ei enää riittänyt veden puhdistamiseen. – Rauta oli kaikkein suurin ongelma alusta alkaen, lukemat olivat huomattavasti yli suositusrajoista. Vesi värjäsi kaiken mihin koski, mutta lisäksi se haisi ja maistui pahalle, kertoo talon omistaja Marika Tolonen. Helmikuussa 2014 Tolonen päätti asennuttaa taloon uuden vedensuodattimen. Asennus ei häirinnyt normaalia elämää. – Asennusmiehet tulivat paikalle ja noin puolen tunnin kuluttua suodatin oli jo toiminnassa. Suodattimen teho havaittiin lähes välittömästi asennuksen jälkeen. – Rautavärjäytymiä ei enää tullut, eikä vesi haissut pahalle. Koska vesi oli ollut niin huonolaatuista niin pitkään, halusimme varmistua sen juomakelpoisuudesta ja lähetimme puhdistetusta vedestä näytteen tutkittavaksi KVVY:n laboratorioon. Kun tuloksista selvisi veden olevan erittäin hyvää talousvettä, on sen jälkeen ollut mukava juoda oman kaivon vettä janoonsa, kuvailee Tolonen. Myös laitteen helppokäyttöisyys saa Toloselta kiitosta. – Laite puhdistaa itsensä automaattisesti joka toinen päivä. Puhdistukseen kuluu noin viisitoista minuuttia ja vettä voi käyttää puhdistuksen aikanakin aivan normaalisti. Vanhaan suodattimeemme piti vaihtaa vuosittain suodatusmateriaalit, mutta tämän pitäisi kestää neljästä kahdeksaan vuotta ennen huoltotoimenpiteitä. Myös asentaja kommentoi pitkän huoltovälin olevan ammattiylpeyttä hivelevä asia.

Miten suodatin toimii? Suodattimen tekninen toimintaperiaate on varsin yksinkertainen. – Kohteeseen asennettu raudan- ja mangaaninpoistolaite neutraloi suodatettavan veden happoja ja nostaa veden pH:n 7,5:een samalla, kun se puhdistaa veden raudasta ja mangaanista. Laitteessa on kaksi suodatinta, joista ensimmäinen nostaa veden pH:ta, mikä helpottaa raudan ja mangaanin poistoa seuraavalla, katalyyttisellä suodatinmassalla. Mangaanidioksidista valmistettu massa hapettaa suodatettavasta vedestä raudan ja mangaanin, jotka sitten kiinnittyvät suodatinmassaan, kertoo Haanpää. Suodattimeen kertynyt rauta ja mangaani poistetaan vastavirtahuuhtelulla, jolloin massa pysyy pitkäikäisempänä. – Vastavirtahuuhtelussa puhdistettu vesi virtaa suodatinmassan läpi niin sanotusti taaksepäin ja irrottaa suodattimeen tarttuneen raudan ja mangaanin, selittää Haanpää. Muita huoltotoimenpiteitä ovat lähinnä suodatusmassan täyttäminen laitteeseen ja suodatusmassan virkistäminen pH:n laskiessa liian alas. – Mitään lisäkemikaaleja ei erikseen tarvita kumpaankaan toimenpiteeseen, vaan täyttö tapahtuu samalla massalla, jota suodattimessa on valmiiksi ja virkistäminen tapahtuu vastavirtahuuhtelun avulla, Haanpää kuvailee.


8

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

Tykkää meistä Facebookissa!

makotilehti

facebook.com/o

Oletko jo tutustunut? omakotilehdet.fi Hannu Haanpää

Kaivoveden tyypillisimmät ongelmat Hannu Haanpää Pirkanmaan vedenkäsittelystä kertoo, että tyypillisimpiä ongelmia ovat erityisesti raudan ja mangaanin korkeat pitoisuudet sekä mikrobiologiset ongelmat. – Maaseudulla pintavesien mukana voi huonokuntoiseen kaivoon päästä jopa lannoitekemikaaleja pelloilta, hän painottaa. Vesiongelmat ovat erilaisia kaivotyypeittäin, korostaa kemisti Jaana Virtanen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:stä. – Mikrobiologiset ongelmat ovat tyypillisiä erityisesti rengaskaivoissa. Tämä johtuu useimmiten kaivon huonosta rakenteesta, jonka seurauksena kaivoon on päässyt pintavesiä. Kaikkien kaivojen yhteydessä esiintyviä ongelmia ovat yleensä maaperän mineraaleista johtuvia. Tavallisimpia ongelmia ovat matalan pH:n aiheuttamat korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet. Alueellisia ongel-

Omakoti OMAKOTIASUMISEN ERIKOISLEHTI

mia ovat muun muassa korkeat arseeni- ja fluoripitoisuudet, listaa Virtanen. Vesiongelmat kannattaa ottaa vakavasti, sillä monissa tapauksissa kyse on terveydelle haitallisista tekijöistä. – Varsinkin mikrobiologisten ongelmien kohdalla rajaarvot ovat ehdottomat, eikä veden käyttämistä suositella, mikäli ne ylittyvät. E.coli ja suolistoperäiset enterokokit voivat aiheuttaa vatsatautioireita. Näiden läsnäolo vedessä viittaa usein joko pinta- tai jäteveden aiheuttamiin epäpuhtauksiin kaivossa, Virtanen painottaa.


A&K Omakoti 1/2015

9

www.omakotilehdet.fi 

Teksti: Nina Hurme

Kiinteistönvälitysalan pätevyysvaatimukset muuttuvat vuoden vaihteessa

Siru Väisänen

KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila on tyytyväinen lakiuudistukseen.

Vuoden 2013 keväällä astui voimaan uusi välitysliikelaki, jonka seurauksena jokaisessa kiinteistönvälitysfirmassa puolella välitystoimintaan osallistuvista työntekijöistä on oltava LKV-pätevyys. Lakiin sisältyvä siirtymäaika päättyy vuoden vaihteessa.

Lakiuudistuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden luottamusta välitysalaa kohtaan. Lain astuessa voimaan KVKL oli tyytyväinen tiedossa olevaan muutokseen. Nyt, kun siirtymäajan loppu alkaa häämöttää on luottamus alan kehittymistä kohtaan edelleen kova. – Lakiuudistus lisää alalla toimivien LKV-koulutettujen määrää. Odotettavissa on, että välitysalan, yritysten ja ammattilaisten tarjoama palvelu on laadultaan entistä parempaa ja turvaa sitä kautta entistä paremmin turvallisen asuntokaupan toteutumisen Suomessa, pohtii toimitusjohtaja Jukka Malila Kiinteistönvälitysalan keskusliitosta. Monissa välitysyrityksissä on kuitenkin vielä runsaasti tehtävää pätevyyksien saavuttamiseksi. – Valmistelevat toimet monet välitysyritykset aloittivat välittömästi, mutta aktiviteetti vuoden 2016 alkuun valmistautumisessa on ollut kasvavan aktiivista etenkin vuodesta 2014 alkaen. Kun välityskenttää tarkastelee, niin meillä on kentällä vielä melko paljon yrityksiä, joissa henkilökunnasta ei tuo vaadittu puolet ole LKV-pätevyyttä suorittanut, Malila arvioi.

Eroja paikkakunta- ja toimistokohtaisesti Myös ketjujen sisäisiä, paikkakunta- ja jopa toimistokohtaisia, eroja saattaa olla odotettavissa. – Vaikka ketjuissa olisi puolella LKV, voi paikkakuntaisia eroja tai niin, että jossakin yksittäisessä toimistossa ei 50 % tavoitetta ole välttämättä saavutettu. Miten LKV:n suorittaneiden määrä jakaantuu eri välitysketjuissa ja välitysketjujen yksittäisissä välitysliikkeissä vaihtelee var-

masti suuresti 30-70 % välillä, arvioi koulutuspäällikkö Esa Heikkinen Kiinkosta. Pirkanmaalla Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton jäsenyrityksissä tilanne on jo valmiiksi hyvä. – Pirkanmaan kaikilla Tampereen Seudun Kiinteistönvälittäjät ry:n jäsentoimistoilla lain vaatimukset täyttyvät jo nyt. Tilannetta kartoitettaessa välitystyötä tekevistä 59 henkilöstä jopa 46:lla on jo LKV-pätevyys, kertoo varapuheenjohtaja Kari Kaitasuo Tampereen Seudun Kiinteistönvälittäjät ry:stä.

Miten kiinteistönvälittäjä saa pätevyyden? Pätevyyteen oikeuttaa Keskuskauppakamarin järjestämän välittäjäkokeen läpäiseminen. Koulutuslaitoksiin tämä on vaikuttanut valmentavien kurssien kysynnän lisääntymisenä. – Keskuskauppakamarin LKV-kokeeseen valmentavat kurssit ovat olleet entistä suositumpia etenkin vuoden 2013 lopussa ja vuonna 2014, ja koulutuskysyntä näyttäisi jatkuvan myös tänä vuonna, sanoo Malila. – Tänä vuonna järjestämme kolme ylimääräistä, neljä päivää kestävää, LKVvalmennusta, myös viime vuonna oli kaksi ylimääräistä valmennusta. Myös LVV valmennuksiin osallistuvien määrä on tuplaantunut, Heikkinen huomauttaa. Valmennusta koetta varten järjestetään useiden tahojen toimesta. Myös KVKL ja SKVL:n alueelliset jäsenliitot lisäävät järjestämiään valmennuksia kokeeseen osallistuville. – Omaa koulutustarjontaamme olemme lisänneet vuodelle 2015 noin 30 prosentilla aiempaan verrattuna ja uskomme, että muutkin koulutuksen tarjoajat

tekevät vastaavia muutoksia, jotta kysyntä saadaan hoidettua, Malila kertoo. – Kiinkon järjestämissä valmennuksissa kävi vuonna 2014 lähes 140 kokelasta, vahvistaa Heikkinen.

Koulutuslaitoksiin luvassa ruuhkaa Koulutuslaitokset odottavat kuluvalle vuodelle lisääntyvää ruuhkautumista. – Nyt ovat heränneet asialle esimerkiksi vuokravälitystä tarjoavat isännöintifirmat ja vuokravälitystä harjoittavat tahot. En usko, että kaikki halukkaat saavat pätevyyden suoritettua. Mielenkiinnolla seuraan miten aluehallintoviranomaiset asiaa alkavat valvoa, spekuloi Heikkinen. Aikaisemman kahden kokeen sijasta Keskuskauppakamari järjestää tänä vuonna kasvaneen kysynnän vuoksi kolme koetta. – En usko, että nämä riittävät kaikille halukkaille, mutta hyvä, että edes yksi ylimääräinen saatiin järjestettyä, Heikkinen arvioi. Näkemys vahvistetaan myös Tampereen Seudun Kiinteistönvälittäjät ry:stä. – Kaikki halukkaat eivät luultavasti pääse kokeisiin, joista pääsee läpi yleensä noin 40 prosenttia kokelaista. Tämä tarkoittanee sitä, että joukko asuntomyyjiä menettää vuoden 2016 alussa oikeutensa toimia laillisesti asuntomyyntitehtävissä, miettii Kaitasuo. – Tämä on tietenkin hyväksi niille, jotka alalle jäävät, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Esko Vesasto.

Hyvä maine, parempi ala Uudistuksen myötä asiakkaiden mielenrauha on asuntokauppojen yhteydessä

turvatumpi. – Vahva ammattitaito ovat virheiden vihollinen. Uskon, että asiakas saa jatkossa entistä laadukkaampaa palvelua alan yrityksiltä ja ammattilaisilta. Asuntokaupan turva lisääntyy ja välitysyritysten henkilöstön tekemien virheiden suhteellinen määrä vähenee, Malila uskoo. LKV-pätevyydellä varmistetaan kiinteistönvälittäjän ymmärrys myös asuntokaupan laillisista asioista. – Juridisten asioiden hallinta on kiinteistönvälityksessä osaamisen ydintä. Jos näitä asioita ei hallita, on toiminta hataralla pohjalla. Kouluttamattomat ja osaamattomat henkilöt ovat yritykselle ja yrityksen asiakkaalle riski, joka voi tuottaa epäonnistumisia palveluprosessissa, Malila korostaa. Myös Tampereen Seudun Kiinteistönvälittäjät ry:ssä uskotaan tiukemman vaatimustason parantavan asiakkaiden tilannetta. – LKV-pätevyyden suorittanut henkilö pystyy varmasti paremmin valvomaan asiakkaiden etua. Koulutuksella varmistetaan myös kiinteistönvälittäjän parempi vastuunkantokyky kaikissa kaupan vaiheissa, toteaa Kaitasuo. Kokonaisvaltaisimpina vaikutuksena voidaan nähdä koko alan maineen paraneminen niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin silmissä. – Kyllä tällä uudistuksella rakennetaan entistä laadukkaampaa kiinteistönvälitystä, parempaa ammattilaisuutta ja sitä kautta sivutuotteena saattaa kohentua myös vaikkapa välitysalan työnantajaimago tai julkinen kuva, Malila visioi. – Alan arvostus ja koulutus voisi kasvaa samaa tahtia asiakkaiden asettamien vaatimusten mukana, Kaitasuokin toteaa.


10

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

Temoset nipistivät energiankulutuksestaan peräti 43 prosenttia.

Vattenfall Oy

Teksti: Pauli Seppälä ja Vattenfall Oy

Temoset parhaita pihistäjiä Vuoden Energiaperhe 2014 -tittelin nappasi näyttelijä-tuottaja Olga Temonen perheineen. Temoset vähensivät kotinsa sähkönkulutusta vuoden aikana liki puolella. Tuomaristo arvosti ennen kaikkea sitä, että Olga toi energiansäästöviestiä esiin monissa kanavissa aktiivisesti.

Vattenfallin järjestämässä Vuoden Energiaperhe 2014 -kilpailussa käytiin loppuun asti kiivasta taistelua laulaja Marita Taavitsaisen, näyttelijä-tuottaja-bloggaaja Olga Temosen sekä näyttelijä Kai Lehtisen kesken. Kisan tuomaristo joutui puimaan kilpailijoiden saavutuksia huolellisesti, ennen kuin voittajaksi ratkesi jo superemännän tittelin kisassa saanut Olga Temonen. Temosen perheessä päästiin peräti 43 prosentin energiansäästöön.

Kilpailijat saavuttivat huikeita säästösummia Olga Temonen vähensi ison kotinsa lämmityskuluja, mutta tuomaristo kiinnitti

huomiota ennen kaikkea Olgan aktiiviseen tiedottamiseen energiansäästöstä monissa eri kanavissa. Vanhassa maalaistalossa asuminen järkevästi vaatii jo sinänsä paljon työtä, mutta iso työmäärä näkyy myös erittäin suurena, 1 500 euron säästönä. Kilpailun tuomaristo piti Kai Lehtisen 350 euron säästöä merkittävänä. Säästö syntyi pelkästään taloussähkön kulutuksen vähentämisestä, johon osallistui koko perhe, teini-ikäisiä lapsia myöten. Marita Taavitsaisen suoritus puolestaan osoitti, ettei merkittävän säästön aikaansaaminen välttämättä vaadi luopumista arjen mukavuuksista. Maritan yli 800 euron säästössä tärkeässä osassa olivat ilmalämpöpumpun ja muiden talo-

teknisten järjestelmien oikea käyttö.

Muutokset tulivat jo osaksi Temosten perheen arkea Temosen perhe asuu yli 100 vuotta vanhassa maalaistalossa, jossa neliötä on noin 400. Lämmityksen merkitys tällaisessa talossa on huima. Sisälämpötila on pidettävä matalana jo senkin takia, että maalaistalossa ulos pitää poiketa vähän väliä, eikä aina ole aikaa pukea ja riisua koko vaatekertaa. Lämpötilan lisäksi lämpöä tuotetaan vain siellä, missä sitä tarvitaan ja silloin kun sitä tarvitaan – joka neliötä on turha pitää jatkuvasti lämpimänä. Temosen kodissa tehtiinkin paljon muutoksia. Jokainen ikkuna tarkastet-

tiin huolellisesti ja lisättiin eristystä tarpeen mukaan, ilmalämpöpumput pestiin ja huollettiin sekä yksi iso sali pidettiin kylmänä muutamaa juhlahetkeä lukuun ottamatta. – Olen sen verran kilpailuhenkinen, että kaikkea on kokeiltu. Mutta lopulta säästötoimenpiteet ovat tulleet niin kiinteäksi osaksi normaalia arkea, ettei muutoksia edes huomaa, Olga Temonen sanoo. – Jokainen kilpailija ylitti tavoitteet kirkkaasti ja kaikkien kolmen säästöt ovat yhteensä useita tuhansia euroja. Se on erittäin hieno tulos, Malkus Lindroos Vattenfallilta kiittelee.


11

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

Eri perheillä erilaiset säästökeinot Vattenfallin Vuoden Energiaperhe 2014 -kilpailussa oli mukana kolme hyvin erilaista perhettä. Tuomaristolla ei ollut helppo tehtävä valita voittajaa, sillä jokaisella kilpailijalla oli vahvuutensa. Kain taloudessa on hakelämmitys, joten säästöjä ei voinut lähteä etsimään lämmityksestä, vaan ne oli löydettävä muualta: laitteet sammutetaan kun niitä ei tarvita, valoja käytetään vain tarvittaessa, kylmälaitteet säädetään oikein, viihde-elektroniikasta sammutetaan stand-by-virrat jne. Usein luullaan, ettei tällaisilla keinoilla ole juuri merkitystä, mutta noin 3 200 kilowattitunnin ja 350 euron säästö vastaa pienen kerrostaloasunnon vuosikulutusta.

Säästöjä muun muassa ilmalämpöpumpun huolenpidolla Maritalla pohdittiin kilpailun alussa muun muassa ulkoaltaan sekä lattialämmitysten kulutuksia. Kilpailun aikana muun muassa puhdistettiin ilmalämpöpumppu sekä optimoitiin ilmalämpöpumpun ja kattolämmityksen suhdetta energiatehokkaaksi. Energiasyöpöksi epäilty ulkoallas osoittautui pieneksi kuluttajaksi verrattuna ilmalämpöpumpulla saavutettavaan säästöön. Säästöä syntyi Maritalla arjen pienistä teoista sekä varaavan takan käytöstä, mutta mukavuudesta ei missään vaiheessa tingitty. Marita saavutti yli 800

euron säästöt ja kilpailun aikana syntyi monia hyviä vinkkejä perheelle, joka on muuttamassa omakotitaloon.

Löysät pois salin lämmityksestä Olgan haasteena oli yli 100-vuotias perinteinen maalaistalo: 400 neliötä lämmitettävää tilaa vanhoine eristeineen. Säästöjä lähdettiinkin hakemaan pitämällä talvella osaa talosta kylmillään. Isoa salia lämmitettiin vain tarpeen mukaan. Talon muiden huoneiden sähköpattereihin lisättiin ajastimia, jotta lämpöä saatiin juuri silloin kun sitä tarvittiin, eikä tiloja lämmitetty turhaa esimerkik-

Vattenfall Oy

Olga Temosen perhe voitti Vuoden Energiaperhe 2014 -kilpailun.

si öisin. Olgan kaikki ilmalämpöpumput ja niiden huoltotoimenpiteet käytiin läpi, mutta laskuvaraa laitteiden lämpötilassa ei juuri ollut. Puulämmityksellä onnistuttiin saamaan lisäsäästöjä sähkölaskuun ja vuoden lopputuloksena Olgan perheen säästöt oli huikeat 1 500 euroa. Kilpailun lopputulokset ovat lämpötilakorjattuja, eli niissä on otettu huomioon se että kilpailuvuoden talvi oli merkittävästi edellistalvea lauhempi. Absoluuttiset säästöt kilpailussa olivat siis jopa tuloksissa kerrottuja lukuja suurempia, mutta tuloksista on lämpimän talven vaikutus siivottu siis pois.

Vattenfall Oy

Yksi säästökeino oli ilmalämpöpumpun puhdistus ja optimointi.

Vattenfall Oy

Lehtisen perheessä pihistettiin taloussähköstä.

Energia-asiantuntija Malkus Lindroosin kommentit Olga Temosella helppous ei ollut päällimmäisenä mielessä, kun säästöjä vanhassa maalaistalossa lähdettiin hakemaan. Vanha talo vaatii asujaltaan jatkuvaa tekemistä ja lämmöstä siellä ei pääse nauttimaan kuin korkeintaan kesähelteillä. Vanha ja iso talo vaatiikin aktiivista otetta ja tarkkaa mietintää siinä, missä lämpöä tarvitaan ja milloin. Olgalla säästökeinoina oli muun muassa talon ison salin pitäminen talvella kylmillään silloin, kun sitä ei tarvita. Tietysti tätä keinoa käytettäessä on varmistettava, ettei vesijohtoja kulje kylmänä pidettävässä tilassa. Muita Olgan käyttämiä säästökeinoja olivat muun muassa puiden hyödyntäminen lämmityksessä, ajastimet sähköpattereissa, verhojen hankinta sekä äärimmäinen tarkkuus sähkönkäytössä kesän aikana.

Saavutettu yli 1 500 euron säästö kertoo siitä, että monia säästökeinoja on ollut käytössä. Olgallakaan mukavuudesta ei tingitty koska tinkausvaraa ei lähtötilanteessakaan ollut.

Marita säästi mukavuudesta tinkimättä Marita Taavitsainen onnistui säästämään noin 25 prosenttia sähkönkulutuksestaan mukavuudesta tinkimättä, kuten kilpailun mottona oli. Marita osoitti säästöllään, että omakotitalossa tekniikalla on merkitystä ja ilmalämpöpumpun oikeaan käyttöön kannattaa kiinnittää huomiota. Kesäaikana Maritalla oltiin erityisesti tarkkana laitteiden käytössä ja talvella käytettiin myös varaavaa takkaa lämmönlähteenä. Lämmityksen osalta oleellisinta oli kat-

tolämmityksen ja ilmalämpöpumpun tasapaino. Ilmalämpöpumpun teho säädettiin niin, että sen tavoitelämpötila on 2–3 astetta korkeampi kuin kattolämmityksessä. Niiden huoneiden ovet, joihin ilmalämpöpumpun lämpö ei riittänyt, pidettiin kiinni, jotta niissä oleva kattolämmitys ei pyri lämmittämään samaa tilaa ilmalämpöpumpun kanssa. Maritan saavuttama yli 800 euron säästö osoittaa, että merkittäviä säästöjä voi saavuttaa, vaikka nauttiikin helposta ja mukavasta sähkölämmityksestä.

Kai nipisti hurjasti taloussähköstä Kai Lehtinen saavutti yli 20 prosentin säästön pelkästä taloussähköstä, eli kyseessä olivat todelliset arjen säästöt. Kain koti lämpiää hakkeella, joten sähköläm-

mityksestä saavutettavaa säästöpotentiaalia ei ollut siis käytössä. Samalla Kaille haastetta tuovat teiniikäiset lapset, joiden myötä sähköä helposti kuluu niin viihde-elektroniikassa kuin vedenkäytön myötä. Näistä haasteista huolimatta Kai sai koko perheen lähtemään kisaan tosissaan ja kiinnittämään huomiota sähkön käyttöön. Vuoden aikana säästökohteita etsittiin moneen otteeseen. Keskeisessä roolissa oli tietysti laitteiden sammuttaminen silloin kun ne eivät olleet käytössä, ja Kai kertoikin juoksevansa lasten perässä sammuttelemassa valoja ja laitteita. Lisäksi pakastin säädettiin tavoitelämpötilaan (–18). Kai saavutti sähkömäärällä mitattuna pienen kerrostaloasunnon vuosikulutuksen verran, noin 3 200 kilowattituntia ja 350 euroa säästöjä.


12

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015 Pauli Seppälä

Sinikka Lemetyisen autotallin uusi ovi avautuu kaukosäätimen napista.

Teksti: Pauli Seppälä

Ovi onneen Vanha talli on tämän päivän autolle niin ahdas, että sivupeilit, suksiboksit ja antenni viistävät karmeja. Oven vaihdolla saa usein lisää hyötykorkeutta tai -leveyttä – ja aina lisää käyttömukavuutta.

Pirkkalassa asuva Sinikka Lemetyinen hankki muutama vuosi sitten kulkupelikseen Honda CRV:n. Uusi katumaasturi oli jonkin verran aiemmin käytössä ollutta henkilöautoa korkeampi, ja 1970-luvulla rakennetun talon autotallin ovella odotti ikävä yllätys. – Talli oli käytännössä tyhjillään kaksi talvea, koska vanha kippiovi oli niin matala. Auto olisi juuri mahtunut sisään, mutta antenni olisi pitänyt irrottaa.

Ovi oli muutenkin jo melko huonossa kunnossa, joten aika uusimiselle oli otollinen. Lemetyinen otti yhteyttä Turner Doorin myyntiedustajaan Tapani Haapaan, joka kävi kartoittamassa tilanteen paikan päällä. Haapa kertoo, että Lemetyisen talo oli varsin tyypillinen remonttikohde. – Tämän ikäisissä taloissa tallit ovat matalia ja kapeita. Tässäkin huonekorkeus on 2 120 milliä. Uuden nosto-oven ylätilan tarve on 120 milliä, jo-

ten hyötykorkeudeksi saatiin kaksi metriä.

Karmit kaulassa? Ahdas autotalli on tuttu ongelma monelle omakotiasujalle. Jos talli on rakennettu 70-luvulla, tila on kortilla, sillä tavalliset perheautot ovat kasvaneet 40 vuodessa huomattavasti. Seinien siirtäminen on kallis hanke. Kukkaroystävällisempi keino lisätä tilaa ja kohentaa tallin


čč

13

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

Pauli Seppälä

Uusimmissa malleissa on myös mobiilisovelluksia ja oven pystyy avaamaan älypuhelimella tai tabletilla.

käytettävyyttä on uusia ovi. Lemetyisen talliin asennettiin kippioven eli yhtenä kappaleena ylös kääntyvän oven tilalle nosto-ovi, joka taas kelautuu nivelöityinä osina kiskoja pitkiin ensin ylös ja sitten vaakasuuntaisesti katonrajaan. Talliin saatiin lisää hyötykorkeutta, koska vanha kippiovi vei ylätilaa enemmän. Jos talossa on sivuille aukeavat ovet, ne eivät syö ylhäältä katonrajasta. Sen sijaan leveyssuunnassa senttejä saattaa tulla nosto-oveen vaihtamalla parikymmentäkin lisää. Hyötykorkeuden kasvattaminenkin saattaa olla mahdollista karmia nostamalla, mutta tämä tuo lisää työtä ja kustannuksia.

Tilakysymykset selvitettävä tapauskohtaisesti Haapa sanoo, että oven uudistamista harkitsevien ihmisten kysymykset liittyvät yleisimmin juuri oviaukon kokoon ja ylätilan tarpeeseen. – Usein omakotitalojen tallit ovat niin matalia, että ollaan epävarmoja, sopiiko auto oven vaihdon jälkeen sisään suksiboksi katolla. Henkilöauto menee boksin kanssa hieman alle kaksimetrisestä aukosta, mutta katumaasturi boksin kanssa tarvitsee mieluummin 2 100 milliä. – Se, voidaanko aukkoa korottaa tai levittää, on aina selvitettävä tapauskohtaisesti. Asiaan vaikuttaa muun muassa kantavien rakenteiden sijainti.

Sisään kuivin jaloin Uudesta tallinovesta pääsee auton oveen koskematta, sillä ovi avautuu sähkömoottorin käyttämänä kaukosäätimen napista painamalla. – Nyt on mahtavaa, kun saan ajettua suoraan sisään. Vanha ovi oli käsikäyttöinen, sanoo Lemetyinen. Avausautomatiikan hinnan suuruus tai pienuus saattaa yllättää monet. Moottorointi nostaa hintaa vain kolmisen sataa euroa. Tämän vuoksi automatiikka on standardiratkaisu ja jätetään pois omakotitalokohteissa vain satunnaisissa tapauksissa. – Nostoautomatiikalla varustetun oven avaimet käteen -toimitus omakotitaloon maksaa keskimäärin 2 600 euroa. 45 prosentin kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työn osuutta hinnasta on noin 700 euroa, sanoo Haapa. – Ani harva omakotitaloasukas

hankkii uuden oven ilman automatiikkaa, ehkä kaksi tai kolme sadasta.

Mobiilikäyttö tulee myös tallinoviin Tavallisin tapa avata automaattiovi on perinteinen kaukosäädin. – Uusimmissa malleissa on myös mobiilisovelluksia ja oven pystyy avaamaan älypuhelimella tai tabletilla. Sovellus mahdollistaa myös monitoroinnin, jolloin voi tarkastaa asunnosta käsin, että ovi on tullut suljettua kunnolla. Jonkin verran myydään myös koodinäppäimistöjä, jolla talliin pääsee koodin avulla, listaa Haapa automatiikan käyttömahdollisuuksia. Uuden oven lämmönläpäisykerroin eli U-arvo on 1,0, mikä on sama kuin voimassa olevissa rakennusmääräyksissä asunnon ovelle asetettu raja-arvo. Lemetyisen tallin entisessä ovessa oli kyllä jonkinlainen eristys, mutta sen tiivisteet olivat menneet huonoiksi ja raoista veti. Jos lämpimässä autotallissa on vanha vetoisa ja heikosti, jos ollenkaan, eristetty ovi, pinta-alaltaan suuren oven vaihdolla voidaan säästää lämmitysenergiaa huomattavastikin.

Mitat Suomessa, valmistus Saksassa Lemetyiselle uusittiin samalla kertaa tallin sivustalla sijaitseva kulkuovi. Siihen valittiin sama kuosi kuin tallin nosto-oveen, joten ovet sopivat tyylillisesti yksi yhteen. Ovi on paikan päällä tehtyjen mittausten perusteella tehtaalla valmistettu mittatilaustuote. Haapa kertoo, että tyypillinen toimitusaika tämäntyyppisissä hankkeissa on noin kaksi kuukautta tilauksesta. – Meidän toimintatapamme on, että lamelleja ei sahailla paikan päällä mittoihinsa, vaan ovi tehdään mittojen mukaan tehtaalla Saksassa, jolloin laatu on parempi. Asennus paikan päällä on työpäivän mittainen projekti. – Asentaja oli fiksu ja teki siistiä työtä, myös Tapani myyjänä oli ystävällinen ja miellyttävä. Ovi valmistui tammikuun alussa, se oli paras joululahja, naurahtaa Lemetyinen. Viimeisen silauksen projekti saa myöhemmin keväällä, kun viimeisetkin pielilistat maalataan ja sivuoven kynnyslista asennetaan, kunhan säät sen sallivat.

Nyt katumaasturi mahtuu talliin kunnolla. Vanhaan kippioveen otti antenni kiinni.

Pauli Seppälä

Nosto-ovi avautuu katonrajaan kiskoja pitkin nivelöityinä elementteinä.

DOORWAY DOORWAY DOORWAY Toteutamme nosto-oviremontit,

Toteutamme nosto-oviremontit, asennukset ja huollot ammattitaidolla asennukset ja huollot ammattitaidolla tuhansienkohteiden kohteiden kokemuksella. tuhansien kokemuksella.

Soita 040773 773 0010 Doorway.fi Soita 040 0010 tai tai Doorway.fi Toteutamme nosto-oviremontit, asennukset ja huollot ammattitaidolla tuhansien kohteiden kokemuksella.

Soita 040 773 0010 tai Doorway.fi


14

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

Teksti: Pauli Seppälä

Paritalossa laitettiin lämmitys uusiksi

Öljystä ilma-vesilämpöön ja aurinkoon

Katolle asennetut aurinkokeräimet tekevät käyttöveden lämpimällä vuosipuoliskolla. Talvella paritalon lämmityksestä vastaa ilmavesilämpöpumppu.

Halikkolaisen paritalon puoliskot laittoivat aiemmin öljy- ja vesilaskut tasan. Viime vuonna tehdyn remontin jälkeen kumpikin maksaa omat laskunsa toteutuneen kulutuksen mukaan. Samalla lämmitysmenot saatiin kuriin vaihtamalla öljy ilma-vesilämmön ja aurinkoenergian yhdistävään hybridiin.

Vuonna 1975 valmistunut halikkolainen paritalo lähestyi viime vuonna vauhdilla 40 vuoden rajapyykkiä. Talolle tuo ei ole ikä eikä mikään, mutta alkuperäiskuntoinen öljylämmitys alkoi vedellä viimeisiään ja lämmitysremontti oli edessä. Samassa yhteydessä oli hyvä hetki eriyttää eri puoliskojen talotekniikka toisistaan. Öljylämmitys oli nimittäin yhteinen. Öljykattila sijaitsi toisella puolella ja öljysäiliö toisella. – Kun öljyä tilattiin, laskut laitettiin puoliksi. Sama koski vesilaskuja. Alun perin vesimittarin ja lämmityksen lisäksi ilmastointikin oli talon eri puolilla yhteinen, mutta se oli eriytetty aiemmin vesikaton uusimisen yhteydessä, kertoo talon toisella puolella asuva Mauri Hanhisalo.

Suunnitelma vaihtui maalämmöstä ilma-vesilämpöön Kummallakin puolella asuu pääluvun mukaan samankokoiset perheet, joten sen kummempaa vääryyttä järjestelystä ei syntynyt ja yhteiselo oli sopuisaa. Kun kuitenkin saneeraus siinsi joka tapauksessa näköpiirissä, oli selvää, että samalla on sopi-

va sauma purkaa talon eri puolien yhteistalous. – Ainahan kulutuksessa jotain eroja on. Meidän puolellamme asuu kaksi eläkeläistä ja toinen puoli on päivät töissä, ja käyttää vettä vähemmän kuin me. On selkeämpää, että jokainen maksaa omasta kulutuksestaan. Ensin öljylämmityksen tilalle ajateltiin maalämpöä. Anomukset kaivonporausta varten laitettiin vireille alkuvuodesta 2014. – Tämä on pohjavesialuetta ja lupa-asiat eivät olleet selvinneet vielä juhannukseenkaan mennessä, joten päätimme muuttaa suunnitelmaa ilma-vesilämmön ja aurinkoenergian suuntaan.

lutuksen mukaan. Lisäksi toiselle puolelle tehtiin täydellinen patteriputkiremontti. Hankkeen toteutuksesta kokonaisuudessaan vastannut Markku Gerdström Putki-Make Oy:stä arvioi, että rakennetun hybridijärjestelmän vuosihyötysuhde yhteenlaskettuna asettuu samalle tai jopa hieman paremmalle tasolle kuin ensimmäisenä vaihtoehtona mietityn maalämmön. – Aurinkokeräinten ja ilma-vesilämmön hintakin on yhteenlaskettuna hyvin lähellä maalämpöä ja kuoletusaika samaa tasoa, eli alle kymmenen vuotta. Tarkka takaisinmaksuaika riippuu laskentavasta. Nyt öljy maksaa euron litralta, vuoden päästä jotain muuta.

Lämmitysjärjestelmän lisäksi käyttövesiputket uusiksi

Säästöä toista tonnia vuodessa

Talon molemmille puolille asennettiin kesällä ilma-vesilämpöpumput ja katolle aurinkokeräimet. Lämpövarastoina toimivat 500 litran hybridivaraajat. Samassa yhteydessä tehtiin käyttövesiputkiremontti, jossa kummallekin puoliskolle tuli oma vesimittari. Nyt myös vedestä maksetaan itsenäisesti toteutuneen ku-

Hanhisalo laskee, että energiakustannuksissa tulee säästöä hyvän matkaa toista tuhatta euroa vuodessa molemmille talouksille. – Öljyä kului koko talossa 3 000–4 000 litraa vuodessa eli vajaat 2 000 litraa per puoli. Laitehuoneen sähköön menee laskelmien mukaan karkeasti 700 euroa vuo-


A&K Omakoti 1/2015

15

www.omakotilehdet.fi 

821 7940 NIKKI &  040 040 501 4616 TOPPILA www.lvinikkitoppila.fi Tarvitsetko LVI-asennusta? Meiltä se onnistuu!

čč

Aurinkokeräinten ja ilmavesilämmön hintakin on yhteenlaskettuna hyvin lähellä maalämpöä ja kuoletusaika samaa tasoa, eli alle kymmenen vuotta.

Meiltä ammattitaidolla: Lämmitys-, ilmanvaihto- ja käyttövesijärjestelmien asennukset ja huoltotyöt

KATTOPINNOITUKSET

- Pelti-, tiili- ja mineriittikatot

KATTOASENNUKSET

- Pelti-, tiili- ja huopakatot

KATTOVUODOT JA KORJAUKSET dessa. Luvussa on mukana kiertovesipumppu, joka haukkasi jo öljylämmityksen aikaan sähköä noin satasella vuodessa. Lisäksi talon molemmilla puolilla on aiemmin asennetut ilmalämpöpumput, jotka ovat alentaneet energiankulutusta pelkkään öljylämmitykseen verrattuna. Jatkossa ne ovat jäähdytyskäytössä kesäisin. Samoin asunnoissa on varaavat takat.

Ilma-vesilämpö kutistaa alkuinvestointia Ilma-vesilämpöpumppu on laite, joka ottaa lämpöä ulkoilmasta ja siirtää ilmasta irrottamaansa lämpöenergiaa keskuslämmityksen vesikiertoon. Se valitaan usein maalämmön sijaan, jos tontilla ei ole mahdollista porata tai jos energiankulutus on sen verran pientä, että maalämpöön investointi ei ole järkevää. Ilma-vesilämpöpumppu on yleensä lämpökaivon tekemisen verran eli viitisen tuhatta euroa maalämpöä edullisempi hankkia. Toisaalta hyötysuh-

teessa se häviää maalämmölle jonkin verran, joten sähkölasku on hieman suurempi.

Auringolla käyttövesi kesäksi Halikkolaistalossa ilma-vesilämmön tueksi asennettiin aurinkokeräimet. Lämpöpumppulaitteisto saa levätä puolisen vuotta. Lisäksi varajärjestelmänä on sähkövastus. – Aurinkoenergia sopii hyvin yhteen ilma-vesilämmön kanssa. Fujitsun ilma-vesilämpöpumpun mukana tuli eri lämmitykset yhdistävälle automatiikalle valmis ohjainpaketti, joten käsin sellaista ei tarvinnut ryhtyä rakentamaan, sanoo Gerdström. Hanhisalo kertoo, että aurinkokeräinten lämpömittareita on tullut vilkuiltua ahkerasti. – Aurinkoisena helmikuun päivänä katolta on saatu yli 40-asteista vettä. Kevättalvella päivät pitenevät nopeasti, ja kesäkaudella aurinko vastaa käyttöveden tekemisestä, ja lämpöpumppu saa levätä puolisen vuotta. Molemmat lämpöpumput.

P. 044 363 6844 toni@oulunkattopalvelu.fi • www.oulunkattopalvelu.fi

PELLETTIÄ Toimitus irtona tai suursäkeissä

HILAKIVI KY Asemantie 11, Vihanti

Puh. 044 0280 083

Ilma-vesilämpöpumppu ja aurinkokeräimet on kytketty yhdessä toimivaksi hybridijärjestelmäksi. Asukkaiden ei tarvitse valita manuaalisesti järjestelmien välillä, vaan automatiikka hoitaa asian.

Jalostajantie 18 (PL 707) Seinäjoki Puh. 010 4838 300 Fax 010 4838 301 info@bruggpema.fi www.bruggpema.fi


16

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

Jaana Wahlsten suunnitteleman Finlaysonin Aika-satiinipussilakanasetin pinnassa herkkä siveltimenjälki yhdistyy graafiseen kuviomaailmaan. Aika tuo mieleen nuottiviivaston, jolla muodostuu iloisia sävelkulkuja. Tuote on saanut Allergiatunnuksen® käyttöoikeuden.

Teksti: Milja Mansukoski F in la y s

on

Sisusta sinivalkoisilla tarinoilla Suomalaista designia arvostetaan kodeissa ja maailmalla. Kotimainen sisustustuote on investointi, joka kestää aikaa ja käyttöä sukupolvelta toiselle.

Suomalaisten tuotteiden ja palveluiden puolesta liputtava Sinivalkoinen jalanjälki -kampanja laajenee toisena toimintavuonnaan vuonna 2015 K-rauta ja Rautia -myymälöihin. Suomalaisen Työn Liiton teettämien tutkimusten perusteella 10 lisäeuron käyttäminen kotimaisiin tuotteisiin kuukaudessa tietää 10 000 uutta työpaikkaa vuodessa, jos jokainen suomalainen toimisi niin. Sisustamisessa lisäeurot on hyvä käyttää laatuun ja pitkäaikaisiin investointeihin kertakäyttöajattelun sijaan. – Pelkän omantunnon perusteella ei kannata ostaa, sen verran henkilökohtaisia sisustusvalinnat ovat, mutta mielestäni on hyvä valita tuotteita, joihin voi sitoutua. Suomalaisten yritysten valmistamissa tuotteissa on usein huomioitu laatu ja kestävyys lyhytnäköisen trendiajattelun sijaan. Itselleni on tärkeää myös se, että tunnen tuotteiden ja valmistajan taustalla olevan tarinan, silloin esineetkin saavat sielun, sanoo Design Forum Finlandin projektipäällikkö Tanja Sipilä.

Ei pelkkiä koristeita Kotimaisen tuotteen kohdalla on helpompi varmistua siitä, että sen tuottamisessa on huomioitu myös ympäristön ja ihmis-

ten hyvinvointi. Sipilän mukaan kuluttajan on hyvä pohtia, haluaako olla ylpeä tavaroista, joihin rahansa laittaa, ja varmistua kotimaisten tekijöiden menestyvän myös jatkossa. Toisaalta erityisesti monet suuremmat valmistajat ovat siirtäneet tuotannon ulkomaille kilpailun pakottamana. – Tuotantoketjun pitäisi tällöin olla mahdollisimman läpinäkyvä. Suomalaisilla yrityksillä on toki kovat paineet tehostaa tuotantoaan, kun asiakkaat toivovat edullisia hintoja ja isommat kilpailijat myyvät halvemmalla. Jos tuote valmistetaan Suomessa, on hinnoilla vaikea kilpailla. Tuotekehitykseen, markkinointiin ja uusien kuluttajaryhmien tarpeisiin parhaiten vastaavat valmistajat pärjäävät parhaiten. Sipilää harmittaa, että muotoilultaan korkeatasoisia kotimaisia taideteollisia tuotteita ei aina osata ottaa osaksi arkea, vaan niitä saatetaan pitää enemmän kuriositeettityyppisenä lahjatavarana tai pelkkinä koristeina. – Näkisin ne ennemminkin käyttöesineinä. Tuntemattomampaa Suomessa on Arts & Crafts -tyyppinen omien tuotteiden myyminen esimerkiksi verkossa, jossa ostaminen on tehty helpoksi. Myös taideteollinen design saisi tulla yhä lähemmäksi kuluttajan arkea.

Posti on esimerkillisesti myynytkin jo pidempään kotimaista designia palvelupisteissään.

Ostoksia jälkipolville Sipilän arvostama ajaton huonekalu tai sisustusesine kuulostaa hyvältä, mutta haastavaksi hyvät aikeet tekee se tosiasia, että oma maku muuttuu helposti iän myötä ja vallitsevien trendien vaikutuksesta. – Tunnetun kotimaisen design-tuotteen jälleenmyyntiarvo on kuitenkin yleensä hyvä. Erityisen arvossaan ovat 1950–1970-lukujen tuotteet, ja moni on keräilytavaraa. Aina hyvää investointia ei osaa ennustaakaan. Muumimukit ovat esimerkki hankinnoista, jotka ovat jopa monikymmenkertaistaneet arvonsa. – Pitkäikäisiä ja ajattomia tuotteista tekee myös niiden periytyminen sukupolvelta toiselle. Designtuotteen hyviin puoliin kuuluu myös sen mukana tuleva parempi palvelu. Jos tavara tai sen osa hajoaa, on valmistaja helppo jäljittää, ja uuden voi saada parhaassa tapauksessa jopa veloituksetta tilalle. Entä jos ei ole varaa kotimaiseen laatuun? Käytettynä tavaraa saa aina halvem-

malla, ja onnekas tekee uskomattomia löytöjä kirpputoreilla. Myös poistomyynnissä olevia tuotteita ja mallikappaleita voi saada edullisesti. – Kodin sisustaminen on yksilöllinen prosessi. Osa hankkii kaiken kerralla, mutta pitkäjänteinen sisustaja voi hankkia vaikka yhden designtuolin kerrallaan. Löytöjä voi tehdä mistä vain, verkosta, kivijalkaliikkeistä, messuilta ja antiikkiliikkeistä.

Yhdistelemällä toimiva kokonaisuus Tanja Sipilä seuraa itse tällä hetkellä mielenkiinnolla muun muassa sveitsiläisomistukseen siirtynyttä Artekia, pienempiä merkkejä, kuten Saanaa & Ollia sekä Viveron ja Innon kaltaisia merkkejä, joiden kohderyhmänä ovat kotien sijaan ennemminkin julkiset tilat. – Upeiden julkitilakalusteiden soisin ulottuvan myös yksityisasiakkaiden saataville. Sipilä on itsekin toteuttanut useita sisustuksia, joissa hän katsoo aina kokonaisuutta. – Tykkään yhdistellä klassikoita, antiikkia ja nykymuotoilua. On ihanaa, että sisustus on sekoitus erilaisia kerroksia.


17

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

w w w.fi nn

is hd es ig ns

ho p.fi

w w w.f in

Verso Designin valmistama ja Tuttu Sillanpää ja Tuuli Burmanin suunnittelema Lastu on moderni versio perinteisestä pärekorista. Se sopii monenlaiseen säilytykseen ja kaksinkertainen koivusta tehty päre tuo lisävahvuutta. Kantokahvat ovat kaunista nahkaa.

n is h d es ig n sh o p

www.finnishdesignshop.fi

.f i

Ilmari Tapiovaaran vuonna 1946 suunnitteleman Domustuolin alkuperäisenä kohderyhmänä olivat Domus Academican opiskelijat, joille se ajateltiin lukutuoliksi ja yleistuoliksi yhteisiin tiloihin asuntolassa, josta haluttiin luoda uudenlainen, innostava ja hienostunut paikka opiskelijoille. Ergonomisesta tuli myöhemmin Artekin kansainvälinen menestystuote.

Lontoossa asuvan kuvittaja ja muotoilija Klaus Haapaniemen metsänvihreästä villasta ja silkistä valmistettu Rabbitpeitto on saanut vaikutteita perinteisistä koristekuvioista, mutta toteutus on moderni. Haapaniemi on luonut yhdessä muotoilija Mia Walleniuksen kanssa uniikin sarjan sisustustekstiilejä. Tuotteita on tehty rajallinen määrä, ja kokoelma täydentyy uusilla malleilla vuosittain.

Avainlippu-merkki kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu tuotettu Suomessa. Avainlippu-tuotteet ja palvelut löytyvät Suomalaisen Työn Liiton verkkopalvelusta http://www.sinivalkoinenvalinta.fi. Design from Finland -merkki on Avainlipun sisarmerkki, joka korostaa suomalaista muotoilua ja aineettoman työn merkitystä Suomen menestymisen ja työllisyyden kannalta. Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka avulla ostajia ohjataan tekemään ympäristön kannalta viisaita valintoja. Samalla valmistajia ja palveluntarjoajia kannustetaan tarjoamaan ympäristön, laadun ja terveyden kannalta parempia vaihtoehtoja.

• VERHOSUUNNITTELU • OMPELUPALVELU • ASENNUSPALVELU

UUDISTA KOTISI ILME UUSILLA VERHOILLA

Uusia mallistoja saapunut! Ompeluhinnat -20%

Tmi Maarit Lyytikäinen p. 040 734 2654 Lentokatu 2, Pilotti 1 • Soita ja sovi tapaaminen!


18

www.omakotilehdet.fi 

Teksti: Nina Hurme

Lisää tilaa omakotitaloon Omakotitalon sisätilojen muutostyöt ovat pintaremontteja lukuunottamatta luvanvaraisia. Kun remontoidaan terveys ja turvallisuus huomioiden, pysyy virkamieskin tyytyväisenä.

Omakotitalon sisätilojen muutoksille voi tulla tarvetta esimerkiksi silloin, kun taloon muuttavat uudet asukkaat tai vanhoille asukkaille tulee perheenlisäystä. Ennen kuin alkaa perustavanlaatuisiin remonttihommiin, pitää hoitaa paperityöt pois alta. Rakennus- ja maankäyttölain mukaan rakennuslupa tarvitaan sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Lisäksi rakennuslupa tarvitaan, mikäli muutostyöt vaikuttavat merkittävästi asunnon turvallisuuteen. – Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat huoneen käyttötarkoitukseen tai pintaalaan, pitää hakea rakennuslupaa. Tällöin pitää ottaa huomioon se, että kaikissa rakennuslupaa vaativissa remonttitoimenpiteissä vaaditaan nykyään rakennuksen energiatehokkuuden parantamista, muistuttaa energianeuvoja Antero Mäkinen Rane Energianeuvonnasta. – Lupaprosesin läpivienti tietenkin aiheuttaa kuluja: viranomaismaksuja, palkattavien ammattilaisten palkkioita sekä saattaa venyttää aikataulua. Tähän perustuen moni saattaa todellisuudessa mieluummin oikaista suoraan purkutöihin kulkematta rakennusvalvonnan kautta, huomauttaa rakennusinsinööri Liisa Selkämö.

Kantavat seinät ja kantava suunnitelma Suunnitelmia tekemään tarvitaan ammattilainen, sillä kevyempienkin seinien purkaminen saattaa olla luvanvaraista. – Ei riitä, että itse miettii muutoksia, sillä nykyään rakennuslupaa vaativista muutostöistä pitää olla piirustukset rakennusvalvontaa varten. Erityisesti kantavat rakenteet pitää tarkistaa ja tämän hoitaa parhaiten alan ammattilainen, esimerkiksi rakennusinsinööri, kertoo Mäkinen. Myös rakennusinsinöörin näkökulmasta on tärkeää, että remonttitöissä tiedetään mitä ollaan tekemässä. – Omakotimittakaavassa tyypillisesti ulkoseinät ovat kantavia ja lisäksi osa si-

säseinistä saattaa olla kantavia, rakennustyypistä riippuen. Lähtökohtaisesti täytyy siis todellakin käsittää, millainen on rakennuksen kantava runko ja miten se on jäykistetty, ennen kuin purkaa mitään. Mikäli asian kanssa on jotakin epäselvää, kannattaa luonnollisesti turvautua ammattilaisen apuun, Selkämö korostaa.

Remontoi turvallisesti Selkämön mukaan purkutöitä tehtäessä pitää huomioida niiden vaikutus rakennuksen turvallisuuteen ja muut mahdolliset vaikutukset asukkaiden terveyteen. – Myös kantavia rakenteita saatetaan pystyä siirtämään, mutta niihin koskeminen edellyttää aina laskelmia kuormituksista, rakenteiden kantavuudesta sekä rakennuksen kokonaisvakauden hallintaa. Uudet rakenteet sekä muutostyön aikaiset väliaikaiset tuennat määrittelee pätevä rakennesuunnittelija. Terveysvaikutuksia on muun muassa rakennusten materiaaleilla, vesi- ja sisäilmatöillä sekä valaistus- ja kosteusolosuhteilla. – Purettavat materiaalit ja niiden ominaisuudet on hyvä tuntea. Mikäli joukkoon kuuluu erityishuomioita vaativia materiaaleja, tulee ne käsitellä säädösten mukaan. Niin purku- kuin rakennustöidenkin osalta on tärkeää huolehtia rakentamisen aikaisesta suojauksesta suunnitelmallisesti, jotta pöly- ja kosteusolosuhteet saadaan hallintaan, hän listaa. Useimmiten omakotiremontoinnissa suojauksesta on vastuussa remontin tekijä itse, mutta työn voi myös teettää ulkopuolisella. – Mikäli töitä teettää, on hyvä sopia suojauksen yksityiskohdista ja vastuista urakoitsijan kanssa. Samoin työn valmistumisen suunniteltu aikataulu ja myöhästymisestä aiheutuvat seuraamukset on hyvä kirjata sopimukseen, hän muistuttaa.

Millaisia ovat tyypillisimmät muutostyöt? Laissa vaaditaan rakennukselta sitä, että

se on käyttötarkoitukseensa sopiva ja rakennettu siten, että sen käyttö ja huolto on turvallista. Käytännönläheisestä näkökulmasta rakennussuunnitelma kannattaa tehdä tulevaisuutta ajatellen. Selkämön mukaan hyvää suunnittelua on, että rakennus on muunneltavissa, kun aika ja tarpeet muuttuvat. Muunneltavuutta ei tule muutostöillä tuhota, vaan jättää mahdollisuus vielä seuraavallekin sukupolvelle. Usein muutostöille tulee tarve erityisesti, kun uudet asukkaat muuttavat vanhaan rakennukseen. – Muutostyötarpeita aiheuttavat usein mm. nykyaikaiset vaatimukset täyttävien pesu- ja kodinhoitotilojen lisääminen vanhempiin asuinrakennuksiin, halu avartaa yksittäisistä huoneista yhtenäisempää isoa tilaa tai muuten muuttaa huonelukua asukasmäärää paremmin vastaavaksi. Rakennuslaissa vaaditaan myös, että rakennuksen tulee sopia ympäristöönsä, jolloin vanhaa rakennusta modernisoitaessa tulee ottaa huomioon myös ympäristön rakennuskanta, hän huomauttaa. – Asunnon arvoon vaikuttaa suuresti sen sijainti. Mikäli vanha rakennus sijaitsee halutulla paikalla, eikä sen purkaminen ole luvallista tai taloudellisesti järkevää, saatetaan päätyä suureenkin muutostyöhön. Tällöin toimenpide on verrattavissa uudisrakentamiseen vanhojen raamien sisällä, mikä ei aina olekaan helpompaa tai halvempaa, kuin ryhtyä kokonaan uuteen rakentamiseen, hän korostaa.

Mikä remontissa maksaa? Selkämön mukaan remontin kustannukset riippuvat paljolti siitä mittakaavasta, jossa remontti toteutetaan. – Pienimmillään kustannukset muodostuvat pienestä määrästä runkotavaraa ja pintamateriaaleja, jolloin puhutaan satasista. Luvanvaraisessa prosessissa satasia menee jo lupamaksuihin. Suuremmassa muutoksessa suunnitelmien valmistuttua on todennäköisesti käytetty tuhansia ja sitten vasta alkavat kertyä materiaali- ja toteutuskulut.

A&K Omakoti 1/2015


A&K Omakoti 1/2015

19

www.omakotilehdet.fi 

Sensay | Dreamstime.com

» ENERGIATODISTUKSET » RAKENNUSSUUNNITELMAT » VAST. TYÖNJOHTAJAN TEHTÄVÄT www.kotinet.com/hr 044 345 1662

Saunat, kylpyhuoneet, maalaustyöt, tapetoinnit, kalusteasennukset ja muut remonttityöt Jarkko Alasaarela 040 822 6545 jarkko@alasaarela.fi www.alasaarela.fi

Työstään tekijä tunnetaan.

Tykkää Omakotilehdestä Facebookissa! facebook.com/omakotilehti

Dreamstime.com | ilona75

Huopakatot ammattitaidolla yli 40 vuoden kokemuksella

• vesikatto- ja vedeneristystyöt • koneurakointi • kuorma-autopalvelut www.raahenbitumikate.fi

Harjukatu 5, Raahe, p. 0400 914 018

KOTIMAISET

LAATUKALUSTEET HELPOSTI, NOPEASTI JA VAIVATTOMASTI! pattijoki@keittiokeidas.fi Puh. (08) 266 160 www.keittiokeidas.fi


20

Jennthompson | Dreamstime.com

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

Teksti: Elina Kasteenpohja

Yksityistien osakkaan velvollisuudet Yhä useampi pariskunta, varsinkin lapsiperheet, kaipaavat omaa rauhaa kaukana kaupungin ja taajaman hälystä. Jos heillä ei ole aikaisempaa käsitystä siitä, mitä tämä käytännössä merkitsee, yksityistiet yhtenä asiana nousevat helposti esille. Perheelle voi olla suuri yllätys, että yksityistien osakkaana oleminen tarkoittaa käytännössä vastuuta tienpidosta sekä myös maksuvelvollisuutta.


www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

Yksityisteitä on kaikkiaan noin 360 000 kilometriä. Pysyvän asutuksen käytössä olevia teitä on noin 90 000 kilometriä, rakennettuja metsäautoteitä arviolta 120 000 kilometriä sekä muita autolla ajokelpoisia metsä- ja mökkiteitä on noin 110 000 kilometriä. Näiden lisäksi on vielä huomattava määrä pääasiassa kiinteistökohtaisia kevyempirakenteisia ajouria, pihateitä yms. Liikenteellisesti merkittävimpiä ovat valtion apuun oikeutetut tiet, joita on noin 55 000 kilometriä. Niiden varrella asuu puoli miljoonaa ihmistä ja kesämökkejä näiden teiden vaikutusalueella on lähes 190 000, joka on noin 40 % koko loma-asuntokannasta.

Mitä kiinteistöä ostettaessa pitäisi tietää yksityisteistä? Kiinteistön kaupan yhteydessä kannattaa perehtyä huolellisesti merkintöihin, jotka ovat kiinteistöllä kiinteistötietojärjestelmässä (KTJ). Rekisteriotteen saa maamittauslaitoksen palvelupisteestä. Rekisteriotteessa voi näkyä, onko kiinteistöllä tieoikeus jonkin toisen tilan alueella sekä tieoikeuden sijainti- ja leveystiedot. Tieoikeus voi olla myönnetty myös tiekunnan tiehen. Jos tieoikeutta koskevia merkintöjä ei ole, silloin kannattaa ehdottomasti kysyä myyjältä, mitä tietä pitkin kiinteistölle kuljetaan. Voi hyvinkin olla, että tieoikeus perustuu ns. ikimuistoiseen nautintaan ja sitä ei ole koskaan maanmittaustoimituksessa todettu. Tämä on tärkeä tieto vastaisuuden varalle, jos toimitusta joskus joudutaan hakemaan. Kulkeminen voi myös perustua erilaisiin sopimuksiin. Tällaiset sopimukset tulee huolellisesti lukea läpi ja tarvittaessa niiden tulkinnassa on käytettävä asiantuntija-apua.

Kiinteistö tieosakkaana – mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Jos kiinteistö on tieosakkaana, silloin se on myös yksityistielain (Laki yksityisistä teistä 358/1962) mukaan vastuussa tienpidosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Tienpidon kustannukset jaetaan tieosakkaiden kesken sen hyödyn perusteella, jonka he tiestä saavat. Yleensä tämä hyöty lasketaan tien käytön perusteella. Yksinkertaisesti ajatellen: Se kuka käyttää tietä eniten, se myös osallistuu kustannuksiin eniten. Hyödyn mittaamista varten Maanmittauslaitos on julkaisut suosituksen ”Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta”. Julkaisu on saatavissa sähköisenä Maanmittauslaitoksen internetsivuilta.

Kuinka yksittäinen tieosakas voi vaikuttaa asioihin? Yksityistie voi olla järjestäytynyt eli sille on perustettu tiekunta tai se voi olla järjestäytymätön. Tällä on merkitystä päätöksenteossa. Tiekunta on järjestäytynyt tapa hoitaa tienpitoa. Sen toimintaa ohjaa yksityistielaki. Tiekunta päättää tienpitoa koskevista asioista säännöllisesti pidettävissä kokouksissa, tarvittaessa enemmistöpäätöksillä, jolloin ne sitovat jokaista tieosakasta. Järjestäytymättömässä tiessä kaikkien tieosakkaiden on periaatteessa oltava yksimielisiä tehtävistä ja sovittava tienpidosta keskenään. Mikäli tienpidosta aiheutuu riita, sen ratkaisee kunnan tielautakunta tai sen tehtäviä hoitava muu toimielin.

Tiekunta kannattaa perustaa, jos tieosakkaita on paljon ja tie vaatii säännöllistä kunnossapitoa. Tieosakkaat eivät voi perustaa tiekuntaa keskinäisellä sopimuksella, vaan se perustetaan Maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa tai kunnan tielautakunnan pitämässä toimituksessa.

Kuinka yhteiskunta tulee yksityisteitä? Vaikka tieosakkaat lähtökohtaisesti vastaavat tienpidon kustannuksista itse, on liikenteen ja asutuksen kannalta merkittäville yksityisteille saatavilla erilaisia avustuksia. Yksityistielain mukaisia valtion avustuksia haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Valtion avustuksia voi saada perusparannushankkeisiin, kuten tien kantavuuden ja kuivatusjärjestelmän parantamiseen sekä siltojen ja rumpujen uusimiseen. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä yksityisteille on varattu 3 milj. euroa. Tästä rahasta valtaosa menee kuitenkin yksityistiesiltojen ja -lossien parantamiseen. Pääasiassa metsätaloutta palvelevien teiden rakentamiseen ja perusparantamiseen on mahdollista saada Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukaista tukea. Tämän tuen myöntää Metsäkeskus. Kunnat voivat avustaa harkintansa mukaan. Lähtökohtaisesti kaikki kunnat avustavat ainakin vakituisesti asuttujen teiden osalta tiekuntia jollakin tavalla. Kunnittaiset avustusmäärät ja -tavat vaihtelevat suuresti. Avustusten saamisen edellytyksenä on yleensä se, että yksityistielle on perustettu tiekunta. Viranomaiset auttavat omaan toimivaltaansa liittyvissä kysymyksissä tiekuntaa avustusmahdollisuuksien selvittämisessä, mutta tiekunnan on itse oltava aloitteen tekijänä.

Mistä saa lisätietoa? Yksityistielaki ja –asetus löytyvät mm. finlex.fi –tietokannasta. laki on kuitenkin hyvin vanha ja lähes 30 kertaa täydennetty, joten sen tulkinta voi olla todella haastavaa. Markku Markkulan Yksityiset tiet –julkaisu on alan perusteos. Tiekunta tutuksi ja toimivaksi –esite on hyvä perusopas uudelle tieosakkaalle. Siihen on kerätty tieosakkuuteen liittyviä keskeisiä asioita, kuten esim. tiekunnan kokouksen koollekutsumisesta. Esite on tehty yhteistyössä Liikenneviraston, Maanmittauslaitoksen ja Suomen Tieyhdistyksen kesken. Esite on ladattavissa pdf-muotoisena kolmella eri kielellä (su, ru, eng) esim. Tieyhdistyksen internetsivuilta www.tieyhdistys.fi/yksityistiet. Yksityisteiden hallinto - Tiekunta ja tieosakas 2013 –kirja on kattava ja helppolukuinen teos tiekunnan hallintoon liittyvistä asioista. Kirjan on kirjoittanut Esko Hämäläinen. Kyseinen kirja samoin kuin muutakin parantamiseen ym. liittyvää yksityistieaiheista kirjallisuutta on ostettavissa Suomen Tieyhdistyksestä. Jos kirjoista ei löydy vastausta kysymykseen, silloin on mahdollista soittaa myös Yksityistieasioiden neuvontapuhelimeen 0200 345 20 (arkisin 9-18, 0.92 euroa/min + pvm). Palvelua ylläpitää yhdessä Liikenneviraston kanssa Suomen Tieyhdistys. Suomen Tieyhdistys järjestää helmi-maaliskuussa 2015 yksityistieaiheisen tilaisuussarjan 15 eri paikkakunnalla. Tilaisuudessa käsitellään mm. tienpidon rahoitusta, tiekunnan hallintoa sekä yksityistielain mahdollista uudistusta. Lisätietoja ja ohjelma: www.tieyhdistys.fi.

21


22

www.omakotilehdet.fi 

Teksti: Nina Hurme

Ilmettä lattioihin ja seiniin laatoilla Laatta tekee tuloaan suomalaisiin koteihin sisustuselementtinä. Muotisuuntauksia ja ideoita seurataan mediasta. Loppujen lopuksi on vain kuluttajan mieltymyksistä kiinni, miltä lopputulos näyttää, sillä villeimmätkin ideat ovat toteutettavissa.

A&K Omakoti 1/2015


23

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015 Laattapiste

Sisustuksen suuntaukset muuttuvat siinä, missä muukin muoti. Muutoksen tuulet vaikuttavat myös sisustuksessa käytettäviin materiaaleihin, kuten laattoihin. Nykyään käytännöllisyyden ohella tavoitellaan näyttävyyttä. – Monesti laattaan päätyminen on ensisijaisesti varsin pragmaattinen ratkaisu sen hyvien ominaisuuksien vuoksi, mutta kun siihen on päädytty niin yhä enemmän käytetään aikaa ja vaivaa, jotta myös sisustuksellinen aspekti tulee kuvaan mukaan, kertoo tuotepäällikkö Hannu Jussila RTV:stä.

Ammattilaiset näyttävät suuntaa sisustuksessa – Vanhanaikaiset boordit ja tehosteseinät ovat jo poistuneet ammattilaisten laattamaailmasta, kertoo sisustusarkkitehti Petra-Miisa Juusenaho Interiorista. Kuluttajien sisustuksessa suuntaus on samankaltainen. – Yksityisille menee vielä jonkin verran tehosteseiniä, esimerkiksi kylpyhuoneisiin, mutta näyttää siltä, että korostuksia halutaan tehdä yhä enemmän pienemmillä yksityiskohdilla. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi käyttämällä kuviollista laattaa samasta laattasarjasta, kuvailee sisustussuunnittelija Kirsi Hacklin Pukkilasta. – Jo pidemmän aikaa on suomalaisten laattamaku ollut hyvin minimalistinen, sekä seinissä että lattioissa. Seinälaattapuolella valkoisia laattoja piristellään erilaisilla tehostelaatoilla kuten vaikka mosaiikkilaatoilla. Perinteiset vaakasuuntaiset boordit ovat jääneet jo taka-alalle, vahvistaa Jussila. Mosaiikkilaatat ovat suuressa suosiossa tällä hetkellä, sillä kaikki haastatellut nostavat ne esille. – Tällä hetkellä todella suosittuja ovat itämaiset ja marrakech-tyyliset kuvioinnit, mutta hillityissä maanläheisissä sävyissä, kertoo esimerkiksi Laattapisteen markkinointipäällikkö Iiris Keinänen. Hacklin kuitenkin huomauttaa, että jatkuvasti kysytään myös rohkeampia sävyjä, erityisesti lattialaattoihin.

sopivat käytännössä kaikkiin huoneisiin. – Kestosuosikkeja ovat edelleen betonimaiset ja luonnonkiviä jäljittelevät laatat, mutta niiden rinnalle ovat kovassa nousussa puukuosiset laatat. Uusina luonnonkivisinä kuoseina on tarjolla voimakkaampia, eri kivilajien kuviointeja, Keinänen kuvailee. – Euroopassa suositut puulattiaa taitavasti jäljittelevät rouheat lattialaatat tekevät meillä vielä tuloaan, ja sopivat kodin kaikkiin tiloihin, Flink mainitsee. – Puu- ja kivikuosiset seinät ovat suosittuja erityisesti takkahuoneissa, mutta ovat yleistymässä muissakin tiloissa, Hacklin huomauttaa. – Muodissa ovat myös metallilaatat, kuten kupari, mutta se trendi väsähtää pian, epäilee Juusenaho.

Laatasta on moneksi Laatoituksen käyttö kuivissa tiloissa onkin yleistynyt, erityisesti lattioissa käytetään laattoja, mutta innovatiivisempi sisustaja löytää laatoille paikkoja aivan ympäri asuntoa. – Erilaiset struktuuripinnat ovat Laattapisteellä kysyttyjä. Sisustuselementtinä esim. olohuoneessa käytetään veistoksellisia pintoja, Keinänen kertoo. – Tilasuunnitelmia tehdessäni hyödynnän paljon laattoja. Tykkään kikkailla tekstuureilla, 3D-pinnoilla ja erilaisilla ladontakuoseilla. Laattoja käytetään perinteisten kosteiden tilojen lisäksi takkojen pinnoituksessa, portaissa, keittiön kalustevälissä, baaritiskien pinnoilla, julkitiloissa seinäpinnotteina ja miksei vaikka rakennusten julkisivuissa ja ulkoportaikoissa., listaa Juusenaho. – Leikittelyyn voidaan käyttää erilaisia ladontamalleja ja ilmettä saadaan aikaan yhdistelemällä erikokoisia laattoja keskenään. Erityisesti seinissä saadaan aikaan aivan omanlaistaan ilmettä käyttämällä erilaisia saumavärejä. Tällöin käytetään usein vaaleaa laattaa, joka saumataan tummalla saumavärillä, kuvailee Hacklin. – Pinnoissa vaihtoehtoja on useita, joista voi valita mieleisensä. Löytyy kiiltävää ja mattaa sekä sileää ja rosoista, joilla saadaan huoneeseen omanlaistaan ilmettä, mainitsee Flink.

Suuria laattoja ja maanläheisiä värejä Sekä RTV:n, Pukkilan että Laattapisteen mukaan tällä hetkellä kuluttajat toivovat suuria laattoja ja maanläheisiä värejä. – Yksiväristen laattojen suosio on vieläkin korkealla, mutta yhä enemmän löytyy valistuneita kuluttajia, jotka rohkenevat käyttää mielikuvitusta valitessaan laattoja. Laattojen koko sekä seinälaatoituksessa että lattialaatoituksessa on jo useita vuosia kasvanut, sanoo Jussila. – Märkätilojen laattakoot ovat kasvaneet huomattavasti, lisäksi halutaan pois kliinisestä, kylmästä, valkoisesta väristä, ja tilalle tulee lämpimiä maanläheisiä sävyjä, kertoo Keinänen. Kaikessa muussakin muodissa parhaillaan esillä oleva retrohenkisyys ulottuu myös laattatrendeihin. – Märkätiloissa käytettävät perinteiset, pienemmät koot ovat tekemässä tuloaan takaisin seiniin. Myös hyvin retrohenkinen 6-kulmaisuus houkuttelee kuluttajia tällä hetkellä, kertoo Hacklin. Myös Starkin kategoriapäällikkö Pia Flink nostaa kuusikulmaiset laatat esille. – Ne ovat kokeneet uuden tulemisen ja viehättävät kuluttajien silmää, hän sanoo.

Inspiraatiota sisustukseen luonnosta Luonnonmateriaaleja jäljittelevät laatat ovat tällä hetkellä nousevin trendi laattakuoseissa ja ne

Ideoita mediasta – vain taivas rajana Odotettavissa on uusien kuosien ja innovatiivisten käyttökohteiden lisäksi nopeammin muuttuvia trendejä. – Tänä päivänähän media suoltaa ulos mitä moninaisempia sisutusohjelmia, joista kuluttajat saavat varsin helposti ja nopeasti informaatiota uusista trendeistä ja tuotteista, Jussila huomauttaa. – Ihmiset kyllä hakevat aktiivisesti ideoita sisustusohjelmista ja -lehdistä. Lisäksi kysytään jonkin verran ratkaisuja, joihin on saatu idea jostakin, mitä on nähty ulkomailla matkaillessa, Hacklin kommentoi. Luovan sisustusarkkitehdin näkökulmasta meneminen siitä, missä aita on matalin, on huono ratkaisu. – Eniten inhoan uudisrakennustuotannon tapaa suosia tylsiä ja markkinoiden halvimpia laattavaihtoehtoja, Juusenaho huomauttaa. Juusenahon mielipide on perusteltu, sillä vaihtoehtoja on runsain mitoin taivaan ja maan väliltä. – Tämän päivän valmistustekniikka sekä laattavalmistajien tarjonta antavat mielikuvitukselle tilaa lähes rajattomasti, Jussila kertoo. – Uudet valmistustekniikat ja tuotannon digitalisoituminen on mahdollistanut aivan uudenlaisten pintojen, kuosien ja efektien tulon laattamallistoihin, Flink vahvistaa.


24

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015 Ruud Glasbergen | Dreamstime.com

Käyttämällä eri värisiä ja -muotoisia laattoja, saadaan pihasta näyttävän näköinen.

Teksti: Nina Hurme

Kivipihaa tekemässä Pihakivet ja –laatat ovat ihanteellinen pintamateriaali patioille ja terasseille, mutta käyvät hyvin myös autotallien edustoille. Kiveyksellä pihasta saadaan paitsi näyttävä, myös helppohoitoinen.

Laattojen koossa on aikaisempaa enemmän vaihtelua, sillä suuret laatat ovat kasvattaneet suosiotaan pienempien laattojen ohella. Kotipihoissa yleisimpiä ovat neliön ja suorakaiteen muotoiset. –Sileäpintaisten betonikivien- ja laattojen rinnalle on tullut niin profiloituja kuin rummutettujakin vaihtoehtoja. Näillä saadaan kiveykseen luonnollisempaa ilmettä, kun ei haluta graniittia. Rummutetut pihakivet, niin kutsutut antiikkikivet, näyttävät kuluneilta ja niissä on usein hyvin hienostuneet luonnolliset värit. Keskieuroopassa suositut piha-

ja katutiilet ovat tekemässä tuloaan Suomeenkin, kertoo pihasuunnittelija Eva Wuite. Pihalaatoitusta tehtäessä ei tarvitse taipua kompromisseihin käytännöllisyyden ja näyttävyyden välillä. – Kiviä valitessa huomioon pitää ottaa kiveyksen käyttötapa. Mikäli pihassa liikutaan autolla, pitää kivien olla noin 50100 millimetriä paksuja, jotta ne kestävät auton painon. Näyttävyyttä tavoittelevalle laatoituksessa on useampiakin vaihtoehtoja. Vain mielikuvitus on rajana.

– Nykyään laattoja saa monissa väreissä sekä eri kokoisina ja muotoisina, joita yhdistelemällä saadaan aikaan hyvinkin näyttäviä kuvioita. Pihakivien käyttö ei rajoitu vain patioiden tai autotallien edustoihin. – Pihakiviä voidaan käyttää esimerkiksi istutusten reunoilla, jotta saadaan aikaan siisti ja huoliteltu kuva, Wuite sanoo. Jotta kiviä voi käyttää uudelleen, on ne puhdistettava huolellisesti. – Puhdistaminen on hidasta ja ulkopuolisella taholla teetettynä hintakin

saattaa kohota odottamattomasti. Näin ollen säästöä välttämättä synnykään halutulla tavalla, vaan samalla hinnalla saa uudet laatat. Kaatopaikalle ei käytettyjä laattoja kuitenkaan kannata toimittaa, sillä muuta uusiokäyttöä niille löytyy. – Käytetyt betonilaatat voi toimittaa murskattavaksi betoniteollisuuteen, jossa niistä valmistetaan betonimursketta maanrakennustöitä varten. Mikäli pihalaatoitus tehdään esimerkiksi autotallin eteen, voi laatat pintasuojata asentamisen jälkeen.


25

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

Viherrakentaminen Mustasaari Seppo Vanhatie 134, 85160 Rautio | seppo.mustasaari@hotmail.com

4 174 0500 28

čč

Kiviä valitessa huomioon pitää ottaa kiveyksen käyttötapa. Mikäli pihassa liikutaan autolla, pitää kivien olla noin 50-100 millimetriä paksuja, jotta ne kestävät auton painon.

• Pihalaatoitukset pohjatöineen • Nurmikot ja niiden perustustyöt • Vanhojen pihojen korjaukset / muutokset • Muut viheraluiden ja pihojen rakennustyöt

Viheralan palvelut

✆ 0500 584 845 | www.viherluovi.com

UUDISRAKENNUKSET PERUSKORJAUKSET ELEMENTTIASENNUKSET

www.pyhajoenrakennus.fi – Autoista saattaa päästä laatoille valumaan öljyä ja käsittely estää sen imeytymisen laattoihin sisälle, Wuite huomauttaa.

Pohjassa sen salaisuus Hyvän pihalaatoituksen salaisuus on huolellisesti tehty pohjatyö. Ennen kuin pohjatöitä aletaan tehdä pitää selvittää pihassa vallitsevat rakenteet. – Jotta yllätyksiä ei tulisi, pitää olla tiedossa pihassa kulkevat putkistot ja kaapelit. Lisäksi pitää tietää vallitsevat keliolosuhteet ja tuleva käyttö, selittää maanrakennuksen osastopäällikkö Esa Martonen JAKK:sta. Suomessa tyypillisimpiä pihaongelmia on routiva pohjamaa. Routaisuuteen vaikuttaa kolme tekijää, hienorakeinen maalaji, vetisyys ja pakkanen. – Mikäli näistä poistetaan yksi, routaongelma poistuu. Esimerkiksi salaojittamalla laatoituksen alle tuleva maa, saadaan poistettua vesi, eikä routa pääse rikkomaan laatoitusta. sanoo Martonen. Routivaan ympäristöön kannattaa ennen muita pohjatöitä asentaa myös suodatinkangas, joka estää kiviaineksen ja pohjamaan sekoittumisen. – Kerrosten rakennusmateriaaliksi kannattaa valita karkearakeisia maalajeja, jotta vesi suodattuu helpommin maaaineksen läpi, eikä pääse aiheuttamaan routimista. Pohjustusten tekemisen laajuuteen vaikuttaa myös pihan käyttötarkoitus. – Autotallien edustalle kannattaa tehdä paksummat rakennekerrokset, kuin muualle pihaan. Lisäksi pitää muistaa, että pohjustusten tulee ulottua vähintään 30 senttimetriä laatoituksen ulkopuolelle. Kerroksittain tehty pohjustus varmis-

taa sen kestävyyden. – Suodatinkankaan päälle lisätään noin 40 senttimetrin kerros kivetöntä soraa. Tätä kerrosta voidaan ohentaa lisäämällä väliin 5-10 senttimetriä solumuovia. Tämän päälle levitetään 10-20 senttimetrin murskekerros, jossa raekoko on 0-32 millimetriä, ja viimeisenä lisätään asennushiekka tai kivituhka.

Timo Impola 0400 668758 • pyhajoen.rakennus@omanetti.fi

p. 040 960 7664 | www.palvelutnikula.fi

VIHERRAKENTAMINEN

Oikeat työkalut varmistavat halutun lopputuloksen Kun kunnon pohjatyöt on tehty, voidaan aloittaa itse kiveyksen asentaminen. – Kivien latominen kannattaa aloittaa jostain kiinteästä kohdasta, kuten talon seinustalta. Asennukseen paras väline on kumivasara. Linjalangan avulla voi helpottaa suorien reunojen tekemistä ja pintojen tasaisuuden voi varmistaa vatupassilla. Kivitoimittajilta on saatavana asennusoppaita, joissa kaikki työvaiheet neuvotaan varsin hyvin, Martonen kertoo. Joskus pihaan on aiheellista tehdä kallistuksia käyttömukavuuden varmistamiseksi. – Kallistuksilla saadaan pintavedet ohjattua pois pihasta, mutta muuta vaikutusta asukas ei juuri havaitse. Kestävyyden varmistamiseksi kiveys kannattaa reunustaa. – Kevyet reunatuet voidaan asentaa kiveyksen teon jälkeen, mutta raskaat maahan upotettavat reunatuet asennetaan maakostean betonin avulla jo ennen kiveyksen asentamista. Kiviä käsiteltäessä täytyy pitää huoli asianmukaisesta suojauksesta. – Varsinkin, jos leikataan kiviä timanttiterällä, pitää käyttää silmä-, kuulo- ja hengityssuojia, mutta ne ovat suositeltuja kivitöissä muutenkin, muistuttaa Martonen.

Yksityisille kotitalousvähennys!

- Pihojen ja kivialueiden suunnittelu ja rakentaminen - Mullan levitys, painaumien korjaus, nurmikon kylväminen - Puiden ja pensaiden istutus - Perennapenkkien suunnittelu ja rakentaminen - Ahtaiden paikkojen kaivuu ja maansiirtotyöt

YLLÄPITOTYÖT - Nurmikon leikkaus/niitto ja trimmaus - Pensas- ja kuusiaitojen leikkaus, haketus - Omenapuiden leikkaus - Hoitosopimukset - Puutarhajätteiden ja roskien poiskuljetus

Ilmanvaihtourakointi - saneeraus - kanaviston puhdistus Rakennuspellitys

Yli 30 vuoden - yritysten ja yksityisasiakkaiden tarpeisiin koke- Kynnykset - Ikkunapenkkipellit - piipunjuuret, kuoret ja hatut muksella Konesaumakatot - uudiskohteisiin sekä saneerauksiin - myös purku ja rakennustyöt Avoinna Erikoistyöt arkisin - Ilmanvaihdon kanavaosat mm. muuntokartiot 7.00- Takaneduspellit - Liesikuvut - Uuninkuoret mm. pönttöuunit 16.00 - Timanttiporaus 500 mm asti

Peltisepänliike T.Nissinen Oy, Holmantie 93, 85100 Kalajoki 044 5810 701 Teemu, 0400 587 909 Timo

Ota yhteyttä!


26

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

Artikkeli on kodin siivousniksit -juttusarjan kolmas osa

Marco Cifuentes | Dreamstime.com

Teksti: Milja Mansukoski

Rasvasota käydään keittiössä Ihminen tarvitsee rasvaa ravintona ja iholle, mutta keittiössä sitä soisi löytyvän lähinnä elintarvikepakkauksista, eikä esimerkiksi kuorrutteena liesituulettimesta, tai sormenjälkikuviointina kaappien ovista. Säännöllisesti siistityssä keittiössä säästyy jämähtäneen lian lisäksi hajuhaitoilta ja pieniltä kutsumattomilta ruokailijoilta.

Toisen keittiö on puhdas kuin valmisteltu leikkaussali, kun taas toisessa ääripäässä se on ruokien ja astioiden valtaama kaaostila, jossa tilaa vievät ihan muualle kuuluvat tavarat. Päivittäinen pieni askare on usein helpompi suorittaa, kuin tiskivuoren tai tavararöykkiön purkaminen. – Keittiössä tehdään ruokaa, syödään ja vietetään muutenkin aikaa, joten onhan se tärkeä tila hygienian kannalta. Riittävän siistiä ja turvallista tulee, kun pikasiivoaa jälkensä samantien, toteaa Marttaliiton kehittämispäällikkö Teija Jerkku. Suursiivouksen voi Jerkun vinkistä ajoittaa vaikka päivään, jolloin ulkona on huono sää. Kaapit on hyvä käydä kerran vuodessa läpi, jotta hamstraajakin pysyy selvillä elintarvikevarastonsa sisällöstä. – Siivoamisen määrään vaikuttaa keittiötä käyttävien ihmisten määrä. Mitä enemmän siellä tehdään ruokaa, sitä enemmän syntyy siivottavaa.

1. Jääkaappi ei ole laboratorio Jääkaapin puhtaana pitäminen on keittiön tärkeimpiä siivoustöitä, koska jääkaapissa on tarkoitus saada ruoka säilymään. Turhan usein sinne kuitenkin unohtuu syötävää, joka alkaa elää omaa elämäänsä. Muoviin käärityt ruoat muhiintuvat helposti pilalle. – Jääkaappi likaantuu nopeasti, koska maito- ja jogurttipurkeista tarttuu helposti tahroja ja juureksista karisee multaa. Likainen jääkaappi myös haisee epämiellyttävältä. Helpoiten hajuhaittoja ehkäisee, kun ei osta ruokaa liikaa varastoon. Jos vahinko on jo päässyt syntymään, kannattaa jääkaappi pestä erityisen huolellisesti. Pinttynyttä hajua kokeilla poistaa laittamalla jääkaappiin kahvinpuruja, etikkaa tai kasteltua sanomalehtipaperia.


27

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

čč

Riittävän siistiä tulee, kun pikasiivoaa jälkensä samantien.

4. Rosteripinta kiiltämään Rosteripintaiset kaapit ovat tyylikkäitä, jos ne vaivautuu pitämään siistinä. Pinttyneeseen likaa voi käyttää teräksen puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta. – Itse saan rosterikaappini kiiltämään pyyhkimällä pinnan pystysuoraan syiden mukaisesti ja kuivaamalla kaapin heti perään toisella liinalla. Jos vain vähän pyyhkäisee, ei saa pintaa näyttämään hyvältä.

Mauro77photo | Dreamstime.com

2. Käsiastianpesuaine käy kaikkeen Ruokaa laittaessa keittiön pinnoille kertyy helposti erityisesti rasvapitoista likaa, johon pölykin tarkertuu helposti. Käsiastianpesuaine on Jerkun mukaan usein ihan riittävä puhdistusaine. Se on myös turvallinen valinta, koska neutraalilla aineella ei saa pintoja pilalle. – Kannattaa aloittaa puhdistaminen aina miedoimmalla vaihtoehdolla, joka on samalla ihoystävällisin. Keittiösuihkeetkin ovat hyviä, mutta myös ruokasooda irrottaa monet tahrat. Uunia voi kokeilla puhdistaa mäntysuovalla.

3. Tahrat tuoreeltaan pois Tahran vaikeusaste riippuu pinnoitteen materiaalista. Suosittu puu voi olla herkkä imemään muun muassa viini- ja mehutahroja. Puupinnan säännöllinen öljyäminen kannattaa. – Uutta rakentaessa on hyvä huomioida sekä pintojen hoidettavuus että omat tavat. Tyypillisiä tahrankerääjiä keittiössä ovat liesi, kädensijojen ympäristöt, välitilat ja lattialistojen yläpuoliset paikat. Roskakaapin alue ja työskentelytason alapuoliset ovet ottavat myös paljon roiskeita vastaan. – Helpoimmalla pääsee ja hankaamiselta välttyy, kun pyyhkii pinnat aina, kun on tehnyt ruokaa.

5. Liesi on usein kompastuskivi Oli kodissa sitten valurautainen tai keraaminen liesi, on sen sotkeentuminen väistämätöntä. Vaikka likainen liesi on vaikeimpia keittiön tahrapaikkoja, antaa moni roiskeiden mieluummin palaa tiukasti kiinni, kuin hangata ne tuoreina pois. – Liesituuletin on toinen paikka, johon erityisesti rasva pinttyy huomaamatta. Osa suodattimista on pestäviä, osa vaihdettavia. Liesituuletin kerää myös pölyä, ja jos keittiön poistoilmahormi on integroitu liesituulettimeen ja venttiili tukossa, ei hormi vedä.

6. Ruoka ei parane pakkasessa Viimeistään keväällä on hyvä muistaa tyhjentää pakkanen, koska ruoan laatu ei pakkasessa parane, eivätkä esimerkiksi marjat säily ikuisesti hyvinä. Leivonnaisten lisäksi marjavarasto tyhjenee helposti smoothieihin ja puuron päällisiin. – Kannattaa käyttää pakasteet loppuun ennen uuden satokauden alkua.


28

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

ĀĀTUOTEUUTISIA

OptiWatti pienentää sähkölämmittäjän laskua ja hiilijalanjälkeä Opti Automation

Vuonna 2013 perustetun Opti Automation Oy:n

käyttäytymisen eli sen kuinka kauan huonetta

lanseeraama OptiWatti auttaa laskemaan säh-

pitää lämmittää, jotta haluttu lämpötila saavu-

kölämmittäjän energiankulutusta. Sen avulla

tetaan halutulla kellonlyömällä. Optimoinnissa

on saavutettu jopa 40 % säästöjä lämmitys-

huomioidaan myös sääennuste ja sähkön hinta

energian kulutuksessa, mikä keskikokoisessa

niille asiakkaille, jotka ostavat sähkönsä tunti-

omakotitalossa tarkoittaa vuositasolla yli 500

hinta-perusteisesti.

euron säästöjä. Palvelun ytimessä on känny-

Suorat vaikutukset energiankulutukseen tu-

köillä, tableteilla tai internetselaimella käytet-

levat lämmityksen optimoinnin ja automatisoin-

tävä sovellus, jonka avulla asukas voi automa-

nin kautta, epäsuorat käyttäjän käyttäytymi-

tisoida kodin lämmityksen huonekohtaisesti.

sen muututtua. OptiWatti tarjoaa kiinnostuneel-

Palvelu on tehty kuluttajalle mahdollisimman

le tietoa energiankulutuksen muodostumises-

helpoksi siten, ettei se vaadi käyttäjältä liikaa

ta, raportoiden lämmitykseen kuluvan energian

huomiota. Kerran tehdyillä säädöillä saa jo mer-

tarkasti.

kittäviä säästöjä aikaiseksi, eikä sovellukseen-

– Reaaliaikaisen raportoinnin seuraaminen

kaan tarvitse näin välttämättä jatkuvasti kajota.

on mielenkiintoista jo itsessään, sillä siitä ilme-

Hallintajärjestelmän asennus käy muutamas-

nee paljon tietoa omista asumistottumuksis-

sa tunnissa, eikä olemassa olevaa lämmitysjär-

ta. Raportit tarjoavat myös erinomaisen kei-

jestelmää tarvitse muuttaa lainkaan. OptiWatin

non löytää kohtia, missä lämmitystä voisi hilli-

avulla lämmitystä voi säädellä vuorokauden eri

tä. Myös ongelmakohdat, kuten lämpövuodot

hetkille kunkin asukkaan toiveet huomioiden.

käyvät niistä ilmi, sanoo yhtiön perustajaosakas

OptiWatti myös oppii kunkin huoneen lämpö-

Juha Marjeta.

OptiWatin käyttö onnistuu tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella.

www.optiwatti.fi

Teknos

Luonnonkivipinnoite käsityönä Ranskasta Suomeenkin rantautunut Decopier-

on käsityötä, jossa ei käytetä muotteja tai vas-

re-luonnonkivipinnoite on niin sisä- kuin ul-

taavia välineitä, joten asiakkaalle syntyvä lop-

kotiloihinkin soveltuva pinnoite, joka koostuu

putuote on aina ainoa laatuaan. Ranskassa te-

murskatusta kalkkikivestä, marmorijauheesta

kijöitä nimitetään taiteilijoiksi ja määrätynlaista

sekä luonnollisista pigmenteistä.

taidettahan se onkin, kun tehdään uniikki tuote

Massa levitetään ensin seinälle, pigmentoi-

käsityönä.

daan ja kaiverretaan käsin. Menetelmällä syn-

Pigmentoimattomana luonnon kalkkikiven

tyy luonnonmukainen kivipinnoite kokonaan ki-

väri on aavistuksen sinertävä valkoinen. Pig-

vistä rakennetta keveämpänä ratkaisuna.

menttejä lisäämällä sävy voidaan muuntaa toi-

– Materiaali soveltuu moneen paikkaan. Se

votuksi.

saadaan kiinnitettyä tarvittaessa vaikka metal-

– Kyseessä on vedenpitävä mutta samalla

lille tai lasille. Tavallisesti ihmisille tulee käyttö-

hengittävä luonnonmateriaali. Myös pigmentit

kohteista mieleen kivijalka, takan pinta tai sau-

ovat luonnonmateriaaleja, joten kyseessä on

nan seinä, usein myös julkisivu. Menetelmällä

kokonaisuudessaan luonnonmukainen tuote.

voi muuntaa vaikkapa kevyen gyproc-seinän

Mäkynen kertoo, että hinta on kiinni mones-

graniittilohkareiksi, kertoo Tero Mäkynen De-

ta asiasta, mutta suurimmassa osassa tarjouk-

copierre Finlandista.

sista kaiken työn ja materiaalin sisältävä neliö-

Materiaalin pääraaka-aineet, kalkki ja marmori, ovat ikiaikaisia rakentamisessa käytettyjä materiaaleja. – Kyseessä on perinteinen materiaali tämän päivän tekniikoilla hyödynnettynä. Valmistus

hinta asettuu 100 ja 200 euron väliin.

Satu meni saunaan

– Aineiden osuus hinnasta on 20–30 pro-

Saunaa tehokkaasti suojaava Satu

ta hengittävän pinnan saunan puu- ja

senttia ja loput on kotitalousvähennykseen oi-

Saunavaha täydentää Teknoksen

hirsipinnoille, tekninen asiantuntija

keuttavaa työn osuutta.

saunasuojasarjaa. Saunavahalla sau-

Petri Sirviö Teknokselta sanoo.

www.decopierre.fi

nasta saa joko perinteisen puunväri-

Saunan käsittely Satu Saunavahal-

sen, kuultavan harmaan tai trendik-

la suojaa uutta saunaa ja kohentaa

kään valkoisen.

vanhan saunan ilmeen hetkessä.

Saunan puupintojen käsittelyyn

– Sadusta on saatavilla puun omaa

tarkoitettu Satu Saunavaha on täs-

värisävyä kauniisti syventävän värit-

mätuote saunan kokonaisvaltaiseen

tömän vahan lisäksi paljon kysytyt

huoltamiseen ja suojaamiseen. Katto-

kuultosävyt harmaa ja valkoinen.

ja seinäpaneelien sekä lauteiden kä-

Satu Saunavaha täydentää Teknok-

sitteleminen vesiohenteista luonnon-

sen saunasuojasarjan, johon kuuluvat

vahaa sisältävällä Satu Saunavahalla

Satu Saunasuoja ja Satu Laudesuoja.

on helppoa. – Satu Saunavaha muodostaa vahamaisen likaa ja vettä hylkivän, mut-

www.teknos.fi


29

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

ĀĀLAKIPALSTA Tikkurila Oyj

Minna Romu, OTM, lakimies Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy minna.romu@lindblad.fi Puh. 020 749 8193

Urakkasopimukset Omassa kodissa asuvalle tulee tasaisin väliajoin tarvetta ammattimaiselle rakennusmiehelle. Kyseessä voi olla esim. katto- tai kylpyhuone- tai muu vastaava laaja remontti. Remontin tilaajan tulee kiinnittää huomiota moniin seikkoihin.

Tapetin ja maalin liitosta sisustuskonsepti Tikkurila Oyj tuo markkinoille tapettimallis-

sä 18 mallia. Jokaiselle kuosille ja värille on

ton, johon liittyy olennaisena osana maali.

valittu valmiiksi sävytetty, täyshimmeä si-

Tämä uusi Duett-niminen sisustuskonsep-

säseinämaali. Duett-tapetissa on sametti-

ti lanseerataan vuoden 2015 alkupuolella

nen, täyshimmeä mattapinta. Siksi laaduk-

samansisältöisenä Suomessa, Venäjällä ja

kaan tapetin ja samettisen maalin värisä-

Puolassa. Suomessa mallisto tulee kaup-

vyt sointuvat täydellisesti yhteen.

poihin asteittain vuoden 2015 aikana.

Tikkurilan Duett-mallisto on venymätön-

Värisävyjen valinta on sisustajan suu-

tä non-woven-kuitutapettia, joka on helppo

rimpia haasteita. Suunnittelijat ja urakoit-

asentaa. Tapettiliima levitetään seinään ja

sijat voivat nyt auttaa asiakkaitaan tarjo-

tapetti nostetaan seinälle, mikä helpottaa

amalla heille tarkkaan mietittyjä kokonai-

työtä huomattavasti. Tapetti täyttää tiukat

suuksia valmiista konseptista. Tikkurilan

ympäristövaatimukset, ja sen kaikki pai-

Duett tarjoaa monia erilaisia vaihtoehtoja,

novärit ovat vesiohenteisia. Duett-tape-

joilla ilmentää makuaan ja tyyliään.

tit eivät sisällä PVC:tä, raskasmetalleja tai

Duett on pohjoismaisten suunnittelijoiden luoman moderni, selkeä ja värikäs ta-

muita ympäristölle haitallisia aineita. Värien valonkesto on erittäin hyvä.

petti- ja maalimallisto. Konseptia on kehi-

Duett-sisäseinämaali on vesiohentei-

tetty yhdessä Pentagon Design Oy:n kans-

nen, täyshimmeä ja heijastamaton akry-

sa. Mallisto uusitaan kahden vuoden vä-

laattimaali. Sen korkean laadun ja ympä-

lein.

ristöystävällisyyden takeena ovat pohjois-

Tapeteista on tarjolla kuusi kuosia: Joy, Flow, Woods, Mosaic, Stitch ja Dream, jois-

mainen Joutsenmerkki ja Euroopan ympäristömerkki.

www.tikkurila.fi

ta kustakin saa kolmea eri väriä eli yhteen-

Ryobi 36V Fusion hybrid -ruohonleikku-

Vertebrae-työntöaisan muotoilu mah-

rissa yhdistyvät valmistajan mukaan ak-

dollistaa monta eri otetta sekä säädettä-

kukäyttöisyyden sekä verkkovirran par-

vän aisankorkeuden lisäten käyttömuka-

haat puolet.

vuutta pitkäkestoiseenkin nurmikon leik-

si 18 voltin akkua tai verkkovirta. Näin nur-

kaamiseen.

Kuluttajasopimukset ovat suhteellisen laajasti säännelty kuluttajansuojalaissa, joka on pääsääntöisesti kuluttajan kannalta pakottavaa oikeutta. Kuluttajalla on siis oikeus vedota lain säännökseen, vaikka osapuolten välisessä sopimuksessa olisi sovittu toisin. Kuluttajan kannattaa joka tapauksessa sopia asioista etukäteen mahdollisimman tarkasti. Mikäli sopimukseen liitetään urakoitsijan vakiosopimusehdot, kuluttajan tulee ehdottomasti tutustua näihin etukäteen ennen sopimuksen tekemistä. Allekirjoituksellaan kuluttaja hyväksyy sopimusehdot osaksi sopimusta. Urakkasopimuksella ei ole varsinaisia muotovaatimuksia. Urakasta voidaan sopia siis myös suullisesti. Suullisen sopimuksen toteennäyttäminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta, jos osapuolet ovat eri mieltä siitä, mitä on sovittu. Kirjallinen ja selkeä urakkasopimus on molempien osapuolten etu riitatilanteessa. Toisaalta sopimus saattaa koostua monesta osasta, esim. sähköpostiviesteistä, joissa urakasta on keskusteltu. Kuluttajalla on oikeus saada sovittua hintaa vastaan sovitun sisältöinen urakka. Yleensä tuomioistuimeen kulkeutuvat riidat koskevat urakan lopputulosta, johon kuluttaja on syystä tai toisesta tyytymätön. Pahimmassa tapauksessa urakassa on merkittäviä rakennusvirheitä. Tällaisessa tilanteessa kuluttajan on tärkeä reagoida ajoissa ja tehdä kirjallinen reklamaatio urakoitsijalle. Reklamaatiossa tulee yksilöidä urakan virheet mahdollisimman tarkasti. Mikäli kuluttaja epäilee urakan jälkeä, voi olla viisasta hankkia mahdollisimman pian ulkopuolinen asiantuntija katsomaan urakan lopputulosta ja kertomaan oman näkemyksensä.

Akku- ja verkkovirtaleikkuri samassa

Leikkurissa on virranlähteenä joko kak-

Urakasta kannattaa sopia kirjallisesti. Sopiminen voi tapahtua siten, että urakoitsija antaa tarjouksen, jonka kuluttaja hyväksyy. Toisaalta voidaan laatia erillinen urakkasopimus. Sopimuksessa tulee kiinnittää huomiota ainakin urakan kohteeseen eli mitä urakka pitää sisällään. Sisältyvätkö kaikki tarpeelliset materiaalit urakkahintaan? Kuluttajan kannalta tärkeää on myös urakan hinta ja maksuehdot. Kuinka monessa osassa ja milloin urakka maksetaan? Urakan valmistumisella on erityisen suuri merkitys silloin, kun esim. kylpyhuonetta ei remontin vuoksi voi käyttää. Milloin urakan pitää viimeistään olla valmis ja mitä tapahtuu, ellei urakka ole valmis? Saako kuluttaja korvausta viivästymisestä ja kuinka paljon?

fi.ryobitools.eu

menleikkuuseen voidaan valita joko akun

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä toimeksisaajalle eli urakoitsijalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaatiossa tulee olla ripeä ja reklamaatioaika kuluu silloinkin, kun kuluttaja ei vielä tiedä virheestä, jos hänen olisi huolellisena henkilönä pitänyt se havaita. Kuluttajan tulee tarkastaa urakan lopputulos huolellisesti urakan valmistuttua. Mikäli virheitä havaitaan jo urakan aikana, näistä tulee ilmoittaa urakoitsijalle viipymättä. Kohtuullisen ajan käsite on tulkinnanvarainen. Kohtuullisena aikana voidaan pitää pikemminkin viikkoja kuin useita kuukausia. Reklamaatiota voi tarvittaessa täydentää myöhemmin, jos virheitä ilmenee pikkuhiljaa.

takaama vapaus tai verkkovirran teho ja loputon käyttöaika. Akut ovat ONE+sarjaa ja niitä voi käyttää myös muissa saman

Virhetilanteessa kuluttajalla on oikeus pidättyä urakkahinnan maksusta, paitsi jos jäljellä oleva urakkahinta ylittää ne vaatimukset, joihin kuluttajalla virheen perusteella olisi oikeus. Lisäksi kuluttajalla on oikeus vaatia urakoitsijalta virheen oikaisua. Urakoitsijalla on myös oma-aloitteisesti oikeus korjata virhe. Mikäli virheen oikaisu ei syystä tai toisesta tule kyseeseen, kuluttajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai viime kädessä sopimuksen purkua. Kuluttajalla on myös oikeus vahingonkorvaukseen. Urakkasopimusriidat saattavat paisua suuriksi ja oikeudenkäyntikulut useisiin tuhansiin euroihin puolin ja toisin. Kohtuulliseen sopimukseen pääseminen on usein molempien osapuolten etu.

sarjan sähkö- sekä puutarhatyökaluissa. Laitteen leikkuuleveys on 34 senttiä ja se on varustettu EasyEdge -reunojenleikkuutoiminnolla, joka leikkaa nurmikon aivan reunojen sekä seinien vierestä ja varmistaa tasaisen sekä siistin lopputuloksen. Ryobi


30

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2015

ĀĀAJANVIETE

Lähetä kuvasi kilpailuun! Julkaisemme jokaisessa numerossa toimituksen parhaaksi arvioiman lukijakuvan. Parhaan kuvan lähettäjä palkitaan kahdella

Tampereen

Sydänyhdistys

ry:n

Avainlippu-

tyynyliinalla (arvo 40€). Lähetä omakoti-aiheinen kuvasi osoitteeseen

toimitus@asuntokiinteisto.fi.

Liitä

mukaan

kuvaajan nimi, osoite, s-posti ja puhelinnumero sekä lyhyt sanallinen kuvaus kuvastasi. Kuvan minimitarkkuus on 1600 x 1200 pikseliä resoluutiolla 200 dpi. Voittajan nimi

Marraskuun lopulla satoi jo sen verran lunta, että tuli huoli katosta, jos hyvinkin luminen talvi edessä. Siksi piti hankkia oikea lumenpudotin ja tässä sitä heti kokeillaan. Hyvin toimi! – Vielä ei ole ollut huolta liiasta lumesta.

julkaistaan seuraavassa numerossa. Hänelle ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti. Lähettämällä kuvan kilpailuun luovutat Media Potentia Oy:lle oikeuden käyttää sitä

Tällä kertaa voittajaksi valikoitui

julkaisuissaan.

Terttu Rantalaisen kuva.

Täytä ristikko ja lähetä se osoitteeseen Media Potentia Oy, toimitus, Kuninkaankatu 21, 33210 Tampere 4.5.2015 mennessä. Merkitse kirjekuoren päälle sana ”Ristikko”. Voittaja saa kaksi Tampereen sydänyhdistys ry:n Avainlippu-tyynyliinaa (arvo 40€).

Nimi

Ristikon ratkaisu edellisestä lehdestä.

Osoite

Muista myös nettiristikko osoitteessa www.omakotilehdet.fi/ristikko

Puh.

H I N T A

Osallistuaksesi arvontaan kirjoita bonuskysymyksen vastaus ruudukkoon. Millä nimellä kutsutaan sähköpörssi Nord Poolissa määrittyvää sähkön pörssihintaa? Vastauksen löydät osoitteesta www.omakotilehdet.fi.


A&K Omakoti 1/2015

www.omakotilehdet.fi 

REMONTTISI IDEAT JA PAIKALLISET TOTEUTTAJAT: www.omakotilehdet.fi/ palveluhakemisto Remonttireiska haussa tai tarvetta putkimiehelle? Palveluhakemistostamme löydät alueellasi palvelevat yritykset.

p. 040 594 0000

31


Rakentamisen laatua -kipsilevyt

-eristeet

-maalit ja tasoitteet

-sadevesijärjestelmät

Muista joustava sahauspalvelumme - liukuovet, autojen vaneroinnit, kalusteet - vanerit, kalustelevyt, työtasot, välitilalaminaatit

Palvelu on puolet kuormasta Rudukselta saat betonit, pumppaukset ja kuljetukset. Sekä palvelun, joka kestää vertailun. Rudus toimittaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia Vihreitä betoneita, jotka suunnitellaan kohdekohtaisesti vastaamaan asiakkaan tarpeita. Tulevaisuus on hyvissä käsissä, kun rakennat Ruduksen kanssa – tutustu toimintaamme tarkemmin osoitteessa rudus.fi/vihreabetoni

Betonia ja betonin pumppausta Kalajoki Ylivieska Pyhäsalmi Viitasaari

p. 020 447 5030 p. 020 447 5050 p. 020 447 5130 p. 020 447 5070

Avoinna ark. 7–18, la 8.30–14 Puh. 044 745 1700 | Tulolantie 21 Ylivieska

www.rudus.fi

Kodin ja maailman välissä

Meiltä saat laadukkaat ja energiatehokkaat puu- ja puualumini-ikkunat yli viidenkymmenen vuoden kokemuksella. Valmistamme ikkunat asiakkaan toiveita ja tarpeita kuunnellen. Saatavana myös vakiokokoisena MS suojakäsitellyt ja MSEAL valkoiset nopeasti varastosta.

ww.hrikkunat.. • myynti@hrikkunat.. • Puh 08-466 320 • Rautiontie 344, 85140 TYNKÄ

Profile for Media Potentia Oy

Omakoti Pohjois-Pohjanmaa  

Omakotiasumisen erikoislehti

Omakoti Pohjois-Pohjanmaa  

Omakotiasumisen erikoislehti

Advertisement