Page 1

Omakoti pirkanmaa  Numero 4/2017   Omakotiasumisen erikoislehti  9. vuosikerta   www.omakotilehdet.fi

Ammattilaisen avulla saa talohaaveet toteutettua Karsi pois riskialttiit oksat ennen syysmyrskyjä

6 34

Parhaita paikkoja maailmassa! Kodit On.

Koti vetten päällä SYYSISTUTUSKAUSI PARHAIMMILLAAN! Tervetuloa ostoksille!

SYYSKU

U N TA R J

OUS

10-vuotiaat

OMENAPUUT (ovh. 220,-)

SYYSKU

U N TA R J

OUS

13-vuotiaat

LUUMUPUUT (ovh. 500,-)

Kiinteistönvälitystä Pirkanmaalla Päivi Kuuttinen LKV p. 050 351 7031 Aakkulantie 38, 2.kerros, 36220 Kangasala www.koditon.fi

175,-

375,-

AVOINNA: Ma-pe 9-17, La 10-14, su ja pyhät suljettu.

Tampereentie 294, 37630 VALKEAKOSKI Puh. (03) 58 84 840, barkholtin.taimisto@co.inet.fi www.barkholtintaimisto.com


Toimitila muutoksessa? Keskity itse olennaiseen, anna meidän hoitaa muutto logistiikka kierrätys varastointi l l l l

Soita e l l e e r e p Tam 0 2 6 5 4 5 020 5

NIEMI PALVELUT OY

www.niemi.fi

Helsinki • Jyväskylä • Kuopio • Lahti • Oulu • Tampere • Turku


3

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Omakoti www.omakotilehdet.fi facebook.com/omakotilehti Ilmestyminen Nro 1/2017 Nro 2/2017 Nro 3/2017 Nro 4/2017 Nro 5/2017 Nro 6/2017

vko vko vko vko vko vko

5 12 22 36 42 48

Jakelu ja levikki

Petri Kaukonen Päätoimittaja

Jakelulevikki 32 000 kpl Tampereen Ykkösjakelut Oy Pientalot Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Ylöjärven alueilla.

Tee-se-itse -hankkeet tuovat iloa – kunhan riskit on huomioitu

Julkaisija ja kustantaja Media Potentia Oy Kuninkaankatu 21 33210 Tampere p. 0400 772 229 www.mediapotentia.fi

26

Päätoimittaja Petri Kaukonen p. 0400 770 203 petri@mediapotentia.fi

Toimitus Mari Pihlajaniemi p. 045 276 5998 mari@mediapotentia.fi

On kuin kesä olisi hädin tuskin vasta päässyt alkamaan, kun aja-

Kuiva koivuklapi sopii hyvin tulisijaan

Heidi Häyrynen Emma Karki Elina Salmi

Mediamyynti

tukset kääntyvät jo syksyä kohti. Kohtapuoliin on jo aika varmistaa, että polttopuita on riittämiin takkatulta varten ja että kotona tarkenee koleat illat ilman villasukkiakin.

Juha Luhtala p. 040 170 4699 juha.luhtala@mediapotentia.fi

Taitto ja ilmoitusvalmistus Media Potentia Oy aineistot@mediapotentia.fi

Paino

Pixabay.com

Näihin aikoihin monen mieli lepää marjastaessa, sienestäessä ja kalastaessa, ja varsinkin syksyllä puuhaa riittää myös kesän sadon säilömisessä. Joku iloitsee – tai tuskailee – runsasta omenasatoa

Tässä lehdessä

tai notkuvia viinimarjapensaita, kun taas toinen kerää pakastimen täyteen mustikoita talven herkuksi.

Alma Manu Oy

Etukannen kuvat Pääkuva: Marina Housing/ Marinetek Yläkulma: Pexels.com

Lehti noudattaa ilmoitusten julkaisusääntöjä. Reklamaatiot on tehtävä 7 vrk:n aikana ilmoituksen julkaisemisesta Media Potentia Oy:lle. Suurin mahdollinen vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai poisjäämisestä sekä sen aiheuttamista vahingoista on ilmoituksen hinta. Mikäli ilmoitusmateriaali saapuu aineistopäivän jälkeen Media Potentia Oy ei ole velvollinen korvaamaan painovirheitä. Ilmoituksesta lähetetään oikovedos sopimuksen mukaan.Peruutukset viimeistään aineistopäivänä. Jos ilmoitus on ehditty valmistaa ennen peruutusta, veloitetaan siitä 50 % ilmoituksen hinnasta.

3 4 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 44 45 46

Pääkirjoitus

Omavaraisuus ja kotoilu ylipäätään kiinnostavat ihmisiä taas

Ajankohtaista

muutenkin kuin välttämättömyytenä. Olipa sitten innokas nikkaroi-

Talo omasta pohjapiirustuksesta

ja, säilöjä tai neuloja, omin käsin tekeminen voi palkita monin tavoin.

Kelluvat talot ja asuntoveneet

Innokkaimpien tee-se-itse -remontoijien kannattaa kuitenkin pitää

Rakentaminen kierrätysmateriaaleista

maltti mielessä ja perehtyä asiaan hyvin, ennen kuin tekevät kotona

Kosteusvauriot pientalossa Maltti mukana tee-se-itse -remontissa

suuria tai pieniäkään tuunauksia. Harkitsemattomien pintaremont-

Polttopuut puulämmitykseen

tien jälkiä voidaan joskus joutua korjailemaan jälkikäteen ammatti-

Kaivonporaus ja puhdas kaivovesi

laisten avulla, jolloin itse tekemisen ilo ja säästöt karisevat ikävästi.

Pihapuiden hoito Huonekalujen verhoilu Kotieläimet omalla pihalla

Terveisin,

Tuoteuutiset

Petri Kaukonen

Tarmo

päätoimittaja

Ajanviete

Tämän voimme taata:

Miehet ja tuotteet

samaa maata! Ainoa 100 % suomalainen toimitusketju, ilman välikäsiä

• Varaudu syksyyn, katto 2 päivässä! • Laadukas ja tehokas asennus, joka pitää pihasikin siistinä • Markkinoiden parhaat takuut • Vesivekin kestävät kattovarusteet

SOITA

03 3390 0401

www.laaturemontti.fi Pirkanmaan yksikkö

Paikalliset pojat!


4

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

ĀĀlyhyesti

Aurinkolämmityksellä voidaan Suomessa kattaa jopa 81 prosenttia kotien lämmitystarpeesta mityksen avulla voidaan sopivin järjestelmin tuot-

Taloudellisesti järkevä ekovaihtoehto

taa jopa neljä viidesosaa suomalaisten kotitalo-

Rakennusten lämmittäminen on yksi suurimpia

uksien lämmitysenergiasta. Tutkijoiden laskelmat

hiilidioksidilähteitä Euroopassa. EU:ssa siihen ku-

osoittivat, että kotitalouksien lämmitysenergian

luu 40 prosenttia kaikesta energiankulutuksesta.

Aalto-yliopiston tutkijoiden mukaan aurinkoläm-

vuosikulutuksesta saadaan katettua teknisestä to-

– Suomessa yli 80 prosenttia kotitalouksien

teutustavasta riippuen 53–81 prosenttia niin, että

energiankulutuksesta menee rakennusten ja ve-

auringosta saatavan lämmitysenergian hinta on

den lämmittämiseen, ja osuus on edelleen kasvus-

myös kilpailukykyinen nykyisten lämmitysvaihto-

sa. Aurinkoenergia tarjoaa taloudellisesti järkeviä

ehtojen kanssa.

mahdollisuuksia tämän käytettävän energian ke-

Tutkijat laskivat hyötykäyttöön saatavan läm-

räämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

mön määrän, kun energia kotitalouksien lämmi-

erityisesti Etelä-Suomessa, missä suurin osa vä-

tykseen saatiin auringosta ja kerättyä lämpöä va-

estöä asuu, sanoo professori Kai Sirén Aalto-yli-

rastoitiin kylmiä aikoja varten. He kokeilivat laskel-

opistosta.

missa sekä lämmön lyhytaikaiseen varastointiin

Hintojen lasku on jo tehnyt aurinkoenergiasta

tarkoitettujen maanpäällisten vesivaraajien että

energiamarkkinoilla kilpailukykyisen vaihtoehdon

kausivarastointiin sopivan porareikävaraston käyt-

myös Pohjoismaissa. Esimerkiksi Tanskassa aurin-

töä. Tulokset riippuivat siitä, miten lämpöpumppu-

koenergian käyttö kaukolämmöntuotannossa on

ja ja lämpöenergian varastoimiseen tarvittavia ve-

nopeasti lisääntynyt.

sivaraajia ja porareikävarastoja käytettiin yhdessä.

Sirén pitää tärkeänä tutkimuksen jatkamista,

– Tämä tulos pätee periaatteessa myös Ruot-

mikä edellyttää mittaustuloksia Suomessa raken-

sissa, Norjassa ja muualla samalla leveyspiirillä.

netusta ja toteutetusta järjestelmästä.

Toki paikalliset olosuhteet vaikuttavat siihen jonkin

– Kyseessä on laskennallinen tulos, jossa on

verran, sanoo väitöskirjaa aiheesta tekevä tohto-

epävarmuustekijöitä, vaikka alkuarvot on valittu

rikoulutettava Hassam ur Rehman Aalto-yliopis-

ja simuloinnit tehty erittäin huolellisesti, Sirén ko-

tosta.

rostaa.

Kansalaishavainnot avuksi marjasatoseurantaan Luonnonvarakeskus (Luke) kehittää marjahavainto-

tut marjahavaintometsät ja toimittavat tarkoitukseen

jen joukkoistamista yhdessä Suomen 4H -liiton kans-

kehitetyn tiedonkeruusovelluksen avulla havainnot

sa. Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä jo-

Lukelle. Toiminnassa on mukana viisikymmentä 4H-

kaisella suomalaisella on mahdollisuus osallistua

paikallisyhdistystä.

luonnonmarjojen satotiedon keruuseen.

– Suomen 4H on aiemminkin osallistunut marja-

Marjastus on yksi suosituimmista luonnon virkis-

havaintojen tekoon, joten uudesta asiasta ei ole kyse.

tyskäytön muodoista Suomessa. Marjasatojen määrä

Tässä mittakaavassa emme kuitenkaan aiemmin ole

sekä sadon kypsyminen ovat suosittuja aiheita myös

toimineet. Havaintoverkostossa on nyt mukana noin

kesäisessä uutisoinnissa. Luotettavan satoseuran-

150 nuorta. Havaintoja tekevät nuoret aktivoituvat

nan ehdottomana edellytyksenä on kattava seuran-

luonnon itsenäiseen tarkkailuun, samalla he saavat

taverkosto.

pienen korvauksen. Toiminta sopii siis oikein hyvin

– Suomessa on lähes kolme miljoonaa marjanpoimijaa. Kattavaan seurantaverkostoon riittää hyvinkin

4H:n nuorisokasvatuksen tavoitteisiin, kertoo ItäSuomen 4H:n aluejohtaja Kari Kuokkanen.

pieni osa tästä joukosta. Havaintojen teko on yksin-

Hankkeen seuraava vaihe on havaintoverkoston

kertaista, lyhyt perehdytys ja huolellisuus riittävät.

laajentaminen 4H:n ulkopuolelle. Tavoitteena on että

Älypuhelinten aikakaudella havaintodatan siirtämi-

vuoteen 2019 mennessä verkostossa on mukana 500

nen Lukelle käy näppärästi, visioi erikoistutkija Rai-

vapaaehtoista marjahavaintojen tekijää. Samalla ote-

ner Peltola.

taan käyttöön kaikille avoin havainnoista tiedottava

Joukkoistettujen havaintojen tekemistä kehitetään kesällä 2017 Suomen 4H -liiton kanssa. 4H-nuoret perustavat maanomistajien suostumuksella niin sano-

Helen Oy

karttasivusto. Hanketta (DigiMasi) rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Pixabay


5

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Omakotitalon kunto ylivoimaisesti tärkein kriteeri talokaupoilla SKV Kiinteistönvälityksen Pientalo-baro-

muutta molemmille kaupan osapuolille

vanhentunut eikä lopputarkastusta ole teh-

Välittäjien mukaan ostajat eivät yleensä

tajalle selkeästi tärkein kriteeri talokaupoil-

ole halukkaita ryhtymään mittaviin remont-

– Lisäksi myyjän kannattaa tehdä lis-

että kaupan molemmat osapuolet ovat pai-

la. Hyväkuntoiset omakotitalot menevätkin

ti- tai kunnostustoimenpiteisiin, vaan halua-

ta tehdyistä remonteista ja samoin myös

kanpäällä tarkastuksessa, ostaja saa tärke-

tällä hetkellä hyvin kaupaksi. Omakotitalon

vat mieluusti muuttovalmiin kodin.

myyjän on hyvä valmistautua huolellisesti talon kuntoa koskeviin kysymyksiin. Perinteisesti kevät ja kesä ovat omakotitalokauppojen vilkkainta aikaa. Tänä kevää-

ty.

molemmille osapuolille.

metrin mukaan omakotitalon kunto on os-

– Kun tarkastus tehdään yhdessä niin,

suunnitteilla olleista remonteista. Tämä

ää tietoa asunnon kunnosta ja tarkastaja

– Remonttikohteille on täysin oma osta-

auttaa usein ostajaa tekemään päätöstä ja

voi kertoa selväkielisesti, mitä mikäkin vika

jaryhmänsä, joka hakee vanhojen asuntojen

suunnittelemaan, mitä kunnostuksia taloon

oikeasti tarkoittaa ja vaatiiko se ostajalta

remontoinnista selkeää taloudellista hyö-

kannattaisi kauppojen jälkeen tehdä, Pitkä-

toimenpiteitä.

tyä, Pitkänen huomauttaa.

nen neuvoo.

nä talokauppa onkin käynyt pirteästi: van-

Omakotitalon myyjän on hyvä huoleh-

Myös yhdessä suoritettu omakotitalon

hoja omakotitaloja myytiin Suomessa kulu-

tia rakennuslupa-asiat kuntoon, jos lupa on

kuntotarkastus tuo varmuutta kauppaan

van vuoden tammi–huhtikuussa lähes 2,6

Pixabay

% enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana*. SKV Kiinteistönvälityksen kiinteistönvälittäjilleen teettämän Pientalobarometrin mukaan omakotitalot ovat tällä hetkellä rivitaloasuntoja kysytympiä. Omakotitalon kunto on ostajien tärkein kriteeri talokaupoilla, vastasi kolme neljästä välittäjästä SKV-barometrissä. Toiseksi tärkein ominaisuus oli välittäjien mukaan palveluiden kuten koulujen, kauppojen ja harrastusmahdollisuuksien läheisyys. Kodin lämmitysmuoto oli kolmanneksi tärkein ostokriteeri; lämmitysmuodoista maalämpö ja kaukolämpö olivat suosituimmat. – Muita toivottuja ominaisuuksia omakotitalolle ovat toimivat liikenneyhteydet ja autotalli. Moni ostaja toivoo myös, että omakotitalo olisi yhdessä tasossa, SKV Kiinteistönvälityksen myyntijohtaja Kari Pitkänen kertoo. Kooltaan ostajia kiinnostavat SKV:n välittäjien mukaan eniten 120–150 neliöiset omakotitalot. Myös alle 120 neliöiset omakoti- tai rivitaloasunnot ovat kysyttyjä. Yhdessä teetetty kuntotarkastus tuo var-

Raidat sopii paitaan, muttei rännin laitaan Soita heti 03 3390 0312 tai pyydä tarjous: vesivek.fi

Paikalliset pojat!

INOA

KO UR

U

5 vuoden asennustakuu Tuotteet omalta tehtaalta, ei välikäsiä 100 % kotimainen toimitusketju Omat, sertifioidut asentajat, ainoana Suomessa

A

Valitse Vesivekin Arvo-kouru, se pysyy puhtaana! • • • •

*Luku perustuu KVKL:n ylläpitämän Hintaseurantapalvelun tietoihin.


6

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Teksti: Elina Salmi

Oma suunnitelma talonrakennuksen perustana Kun haluaa rakentaa oman unelmiensa talon, kannattaako se suunnitella itse mahdollisimman valmiiksi vai ottaa ammattilainen mukaan jo alkumetreillä? Tässä erään projektin tarina.

Elin

aS

alm

i


7

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Elina Salmi

Oleskelukerrosta jatkaa koko julkisivun mittainen parveke. Elina Salmi

Koko talon sydän on avara tilaryhmä, jossa yhdistyvät olohuone, ruokailutila ja avokeittiö. Keittiöön rouva oli aluksi suunnitellut lasiseinät, mutta ne jätettiin lopulta pois. Niin arkkitehti kuin talon asukkaat ovat nyt sitä mieltä, että ratkaisu oli ehdottomasti oikea.

 Tamperelainen yrittäjäpariskunta oli jo pitkään haaveillut omasta talosta. Tontti oli valmiina ja tilan tarve mietittynä. Talon suunnitelmakin oli siirtynyt ajatuksista paperille saakka, kun ammattilainen otettiin mukaan. – Piirsin taloa ruutupaperille ainakin kaksi vuotta, muistelee rouva. – Niitä sitten ruodittiin yhdessä arkkitehdin kanssa. Joitakin muutoksia piti tehdä, mutta lopputulos on lähes sellainen kuin halusimmekin. Puolitoistakerroksisessa, tiiliverhoillussa talossa on viisihenkisen perheen tarpeisiin mukavasti tilaa. Neliöitä on kolmessa kerroksessa reilut 300. Kellarikerroksessa on rouvan työtilat, herran toimisto, sauna ja tekniset tilat. Keskimmäisessä on avara tilaryhmä, jossa yhdistyvät olohuone, ruokailutila ja avokeittiö. Lisäksi kerroksessa on vanhempien makuuhuone ja wc. Ylimmässä on kaksi makuuhuonetta ja wc. Lisäksi talossa on kaksi tilavaa päällekkäistä parveketta, joista alempi - oleskelukerroksen parveke - on koko julkisivun mittainen. Talo on tehty kokonaisuudessaan paikan päällä niin sanotusti pitkästä tavarasta. – Ihan aluksi selasin moneen kertaan myös talopakettiesitteitä ja löysinkin muutaman sopivan. Kun sitten laskimme kustannuksia, niin hinnat nousivat niin huimiksi, että päätimme tehdä talon alusta saakka paikan päällä. Ja voin vakuuttaa, että tällä tavalla talo tuli selvästi edullisemmaksi.

Jamar Oy

NAUTINNOLLISIA TERASSIHETKIÄ ARJEN KESKELLÄ

www.jamar.fi

Ota suunnittelija mukaan heti alussa Talon varsinaiset piirustukset syntyivät arkkitehti Jorma Ursinuksen pöydällä rouvan piirustusten perusteella. Ursinuksella on yli neljänkymmenen vuoden kokemus. Oman toimiston lisäksi hän on lähes koko uransa ajan toiminut myös opettajana. – Rouvan piirustukset oli suunniteltu todella tarkasti, oikeassa mittakaavassa ja varustettu tarkoilla mitoilla! Totta kai yritin toteuttaa hänen ajatuksensa mahdollisimman pitkälle, kertoo Ursinus. – Muutoksiakin silti piti tehdä. Muun muassa portaita eri kerrosten välillä siirreltiin paperilla useampaan otteeseen. Keittiön ympärillä oli alkuvaiheessa vielä seinät, mutta ne päätettiin sitten jättää pois. Näin syntynyt tilasarja sijoittui eteläiselle ikkunaseinälle, josta aukeaa huikea näköala yli alapuolisen asuinalueen. – Suosittelen kuitenkin, että suunnittelija otetaan mukaan heti alkuvaiheessa. On paljon sellaisia rakentamiseen liittyviä, alati muuttuvia määräyksiä, joita harrastelija ei voi tietää. Esimerkiksi tässä tapauksessa ylimpään kerrokseen oli kaavailtu kolmea makuuhuonetta. Talo piti kuitenkin tehdä kaavamääräysten vuoksi puolitoistakerroksisena ja siitä seurasi oitis, että ullakkokerroksessa saa olla asuinkäytössä vain kaksi kolmasosaa rakennuksen pohja-alasta. Ne kolme makuuhuonetta eivät siis olisi

Ota yhteyttä!

puh. 044 015 9887

/

www.jamar.fi


8

www.omakotilehdet.fi 

KAIKKI ISOT JA PIENET SISÄREMONTIT & ASENNUKSET -Helposti, nopeasti ja edullisesti!

A&K Omakoti 4/2017

Suomen Muuttoremontti

Varaa ilmainen mittausja kartoituskäynti

Avaimet käteen-periaatteella!

KAIKKI REMONTTIPALVELUT SAMAN KATON ALTA: • • • • • •

Huoneistoremontit Kylpyhuone- ja saunaremontit Keittiöremontit Lattian asennukset Maalaus ja tapetointi Ovien vaihdot, liukuovet

• • • • •

Vesieristys- ja laattatyöt Kosteuskartoitukset Asbestikartoitukset ja -purkutyöt Ulkoterassit Jne... Katso kuv ia valmistun eista kohteista mme

www.suomenmuuttoremontti.fi www.facebook.com/suomenmuuttoremontti

OTA YHTEYTTÄ: 045 174 9300

TAI TULE PAIKAN PÄÄLLE: Juhansuonkatu 6 37150 Nokia

(Kodin Terran tiloissa Kolmenkulmassa)

Elina Salmi

Oleskelukerroksen eteinen.

www.ttrakennus.fi

čč Laadukkaat kotimaiset kattoremontit!

Tärkeintä on tietysti toimiva ja onnistunut lopputulos, johon asiakas on tyytyväinen.

Ota meihin yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä elämäsi vaivattomin remontti. Kysy lisää paikallisilta myyjiltäsi!

Antti Lipasti Henri Tiusanen p. 045 639 3550 p. 045 121 5526

sinne mahtuneet laillisesti. Ursinus yritti neuvotella kaavoittajan kanssa, että talon saisi tehdä kaksikerroksisena, mutta tämä oli järkähtämätön. Niinpä ylhäältä siirrettiin yksi makuuhuone oleskelukerrokseen ja siihen suunniteltu sauna vaihdettiin kellariin.

Tiiliverhous auttoi äänieristyksessä Talon takana on jyrkkä rinne, johon rakennus toisaalta sulautuu hyvin, mutta joka myös rajoittaa asuinhuoneiden ikkunoiden suuntausta. – Kellarikerros piti määräysten vuoksi upottaa riittävän syvälle rinteeseen. Siksi jouduttiin tekemään keinotekoisesti maan korotuksia seinillä, että saatiin talosta laillinen, muistaa Ursinus. Ongelmaksi olisi voinut muodostua myös äänieristys. Talo nimittäin sijaitsee Tampereella vilkasliikenteisen ka-

dun varrella ja liikennemelusta on olemassa viralliset mittaukset. Tiiliverhous oli onneksi suunnitelmissa alusta saakka, sillä puuverhouksella ei olisi normaalirakentein päästy vaadittuihin desibeliarvoihin. Lisäksi talon ja kadun välissä oleva autokatos suodattaa osaltaan melua. – Kyllähän tällä tavalla suunnitteluun menee työtä enemmän kuin siinä tilanteessa, että arkkitehti lähtee liikkeelle puhtaalta pöydältä. Toisaalta tällaiset asiakkaan itse piirtämät pohjat ovat hyviä lähtökohtia. Ne kertovat arkkitehdille nopeasti, mitä tavoitellaan. Tärkeintä on tietysti toimiva ja onnistunut lopputulos, johon asiakas on tyytyväinen. Tässä se kyllä saavutettiin. Talon rouva sanoo samaa ja kiittelee Ursinusta vuolaasti: - Hän oli aivan uskomattoman kärsivällinen ja perusteli kaikki muutostarpeet huolellisesti. Lopputulos on kaikin puolin onnistunut ja se on kyllä pitkälti hänen ansiotaan.


A&K Omakoti 4/2017

9

www.omakotilehdet.fi 

Syksyn remontit nyt edullisesti! Kylppärit, vessat, saunat ja kaikki kodin remontit laadukkaasti & luotettavasti

Hormiturvallisuuden asiantuntija Tarkastamaton hormi on paloturvallisuusriski. Hormiturvamies tekee savupiippujen kuntotarkastukset, korjaukset, massaukset, putkitukset ja pellitykset.

PYYDÄ MAKSUTON TARJOUS

SOITA JA PYYDÄ MAKSUTON TARJOUS PIIPUN KUNNOSTUKSESTA!

Antti Naukkarinen 044-977 8460 tarjous.krp@gmail.com Kotitalousvähennys max 2400€/hlö/v

Tutustu lisää ja ota yhteyttä:

www.hormiturvamies.fi 0440 328 000 | myynti@hormiturvamies.fi LAHTI | TAMPERE | TURKU | OULU

PARHAAT BETONIT

Kuljetukset ja pumppaukset edullisesti! Aina onnistuu, kun soitat! Myös lauantaisin.

LAURILAN BETONI

FI

Kuokkamaantie 2, Tampere 03 214 0606 www.mrt-kalusteet.net

Turkkilanjärventie 6, Kyröskoski Puh. (03) 371 6106, 371 6536, 371 6756 laurilanbetoni@laurilanbetoni.fi Tilaukset: (03) 371 6106, Lempäälä

LEMPÄÄLÄN BETONI JA MURSKE OY Hulikanmäentie 11, Lempäälä Puh. (03) 371 5563, 375 5030. Fax. (03) 375 5031

AVANT VUOKRAUS

facebook.com/omakotilehti

Nurmikoiden pohjat Pihojen tasaukset Murskeiden levitykset Ruuvipaalujen väännöt

040 146 7777 www.avantkonevuokraus.fi


Marina Housing/Bluet

10

www.omakotilehdet.fi 

Teksti: Elina Salmi

Koti vetten päällä Hollannissa ja Kanadassa on rakennettu kelluvia tai uivia taloja jo pitkään. Meillä koto-Suomessa aletaan vasta lämmetä ajatukselle vedessä kelluvasta kodista.

Vuonna 2015 valmistunut yksityiskoti Tukholma, Ruotsi.

A&K Omakoti 4/2017


Tähän mennessä kelluvia taloja on rakennettu vasta muutamia. Porin Reposaareen rakennettiin loma-asuntomessuille vuonna 2008 kaksi kelluvaa huvilaa. Niitä oli tarkoitus tehdä enemmänkin, mutta lama muutti suunnitelmia. Huvilat ovat nykyään paikallisen hotelliyrittäjän omistuksessa ja majoituskäytössä. Espoon Keilalahdessa on kaksi kelluvaa klubitaloa, Villa Helmi ja Villa Tähti, jotka on yhdistetty toisiinsa kattoterassin kautta. Lappeenrannassa on myös kelluva huvila – sekin muutama vuosi sitten lomaasuntomessuille rakennettu. Lappeenrannan kaupungilla oli suunnitelma laajemmasta kelluvasta asuntoalueesta ja kaavoitustyö oli jo pitkällä, mutta se kaatui vesiosuuskunnan muiden osakkaiden vastustukseen. Hanke on siis toistaiseksi jäissä. Turussa on sen sijaan valmis kaava Hirvensaloon Lauttarantaan rakennettavalle, kelluvalle pientaloalueelle. Rakennusoikeutta on kaavoitettu reilut 3 000 neliötä ja paikalle on tarkoitus rakentaa noin 37 asuntoa. Jos kaikki menee hyvin, valmistuvat ensimmäiset talot syksyllä 2018. Myös Hämeenlinnassa suunnitelmat Engelinrannan kelluvista taloista ja kahvilasta etenevät. Helsingissä on päätetty jo aikaa sitten rakentaa Verkkosaareen kelluva asuinalue, mutta aloitus on lykkääntynyt kaupungin rantarakentamisen aikataulumuutoksista johtuen kerta toisensa jälkeen. – Meillä ollaan vähän jäljessä muista Pohjoismaista, mikä johtuu ennen kaikkea siitä, ettei kelluville taloille ole vielä

11

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

kaavoitettu alueita, toteaa toimitusjohtaja Tytti Sirola Bluet Oy:stä, joka on erikoistunut juuri kelluvaan rakentamiseen. – Alkuun pääseminen kestää vielä hetken, koska kaavoitusprosessi on meillä tunnetusti kohtalaisen hidas. Uskon kuitenkin, että vuoden 2020 jälkeen kelluvia asuinalueita ja yksittäisiä taloja alkaa tulla lisää kiihtyvässä tahdissa.

Kelluva talo vaatii suojaisan paikan Veden päälle rakentamisessa pätevät monelta osin samat lainalaisuudet kuin maallekin rakentamisessa. Rakennuslupa luonnollisesti tarvitaan. Se voikin olla projektin haasteellisin vaihe, koska kelluva rakentaminen on meillä uutta, ja monessa kunnassa saatetaan arastella luvan myöntämistä. Vesiluvan tarve on myös kartoitettava. Oma maatontti sen sijaan ei ole välttämättömyys. Vesialueen voi vuokrata vesialueen omistajalta samoin kuin maa-alueen maanomistajalta, jonka kanssa voi sopia talon tarvitseman infran – siis veden, sähkön ja viemärin – tuomisesta rantaan saakka. – Maan puolella tarvitaan todella vähän infraa, painottaa Sirola. – Varastotilat ja vaikka parkkipaikankin voi rakentaa kelluvana, mikäli maa-alueelta ei vaadittavia tiloja löydy. Useimmiten ne kuitenkin sijaitsevat maalla, samoin jätehuollon piste. Ihan joka niemen nokkaan ei kelluva talo sovellu. Paikan pitää olla suojaisa, esimerkiksi lahti tai paikka, jossa luonto

muodostaa muun valmiin suojan tai vaimentimen aalloille. Syvyyttä pitää olla minimissään noin kaksi metriä. Jos niin ei ole, voidaan taloa työntää laituria jatkamalla kauemmas rannasta. Se on nimittäin selvästi halvempi ratkaisu kuin ruoppaaminen. Paikka vaikuttaa myös siihen, miten talo ankkuroidaan paikalleen. Yleisimmin käytetään kumikaapeliankkurointia, joka on hieman kalliimpi ratkaisu, mutta erittäin kestävä ja vakaa. Jos paikka on poikkeuksellisen suojaisa, voi käyttää halvempaa ketjuankkurointia. Yhtenä vaihtoehtona on rakennuksen ankkurointi rantaan kiinni. Veteen rakennettaessa täytyy tehdä vesialuetutkimus, joka vastaa maalle rakennettaessa tehtävää maaperätutkimusta. Siinä tutkitaan vesialueen olosuhteet, kuten esimerkiksi syvyydet, virtaukset, aallot ja tuulet ja vesialueen pohjaolosuhteet. Tutkimus ohjaa sitten rakentamisen ratkaisuja ja kustannuksia. Kelluvan perustuksen rakentaminen on jonkin verran kalliimpaa kuin maalle rakennettavan talon perustusten teko. Toisaalta talo itsessään maksaa saman kuin maallekin rakennettaessa. Kustannuksiin vaikuttavat lähinnä materiaalit ja haluttu mukavuustaso. Talon suunnittelussa on otettava huomioon painopisteet ja koko rakennuksen kokonaispaino, sillä mitä painavampi ja isompi talo halutaan, sen enemmän tavaraa sen alle tarvitaan ja kelluvan perustuksen koko kasvaa. Se tietysti maksaa. Joissain tapauksissa kelluva perustus ja

talo voidaan ja pitää rakentaa kokonaan toisessa paikassa ja hinata sitten valmiina paikalleen. Mutta summa summarum: aivan kuten maalle rakennettaessa, talon lopullinen hinta tiedetään vasta sitten, kun kaikki rakentamiseen liittyvä on selvillä.

Ekologisesti järkevä ratkaisu Kelluvan talon jätevesihuoltoon on parikin ratkaisua. Talo voidaan liittää ihan normaalisti kunnan vesi- ja viemäriverkkoon ja kelluvaan perustukseen sijoitetaan pumppaamo, jonka kautta jätevedet kulkevat. Toisessa vaihtoehdossa talolla voi olla septitankki, joka aika ajoin tyhjennetään. Ratkaisu on samanlainen kuin esimerkiksi veneissä tai asuntovaunuissa, mutta mittakaava on suurempi. Energia taloon kannattaa tuottaa ennen muuta vedestä, kun kerran veden päällä ollaan. Lisäenergia saadaan aurinkokennoista ja silloin sähköä tarvitaan vain vähän tai ei ollenkaan. – Toteutimme puolitoista vuotta sitten Ruotsiin 214-neliöisen kelluvan talon, jossa on vesilämmitys. Sähkölämmitys on varajärjestelmänä mukana. Kaiken kaikkiaan kelluva talo on ekologisesti kestävä ratkaisu. Se antaa hyvät mahdollisuudet hyödyntää uusiutuvia energianlähteitä ja sen energiaomavaraisuus on korkea. Se on myös vähäpäästöinen. Elinkaarensa lopussa talosta ei jää pysyvää jälkeä ympäristöön ja tarvittaessa se voidaan hinata muualle. Jos painopiste siirtyisi kelluvaan rakentamiseen, säilyisivät ranta-alueetkin koskemattomina. 

Siro wc-paketti

Wc-istuin 325 € niukkoihin neliöihin Seinälle nostettu wc on järkevä valinta ahtaaseen pikkuvessaan. Se on helppo päivittää myös vanhan lattialla seisovan tilalle.

Siro-seinä-wc-paketti 530 NS (LPPOS2001) sis. istuin, wc-elementti, helposti irroitettava vaimennettu kansi ja painike

Arkiwc-paketti

ALOITA REMONTTI,

JOTA ET KADU. Seinä-wc koteloidaan kätevästi wedi-rakennuslevyllä, jonka päälle laatat voidaan suoraan asentaa.

Varaa palveluaika Kolme varttia kylppärille -tapaamiseen osoitteessa

laattapiste.fi

Miksi seinämallinen wc-istuin?

466 €

vie perinteistä lattialla seisovaa istuinta vähemmän tilaa helpompi siivota nykyaikainen ja pitkäikäinen valinta Lisätietoja: laattapiste.fi/tampere

Arki-seinä-wc-paketti 530 NSR (LPPOS2003) sis. rimless-istuin, wc-elementti, vaimennettu kansi ja painike

Rimless-istuimissa ei ole lainkaan likaa keräävää huuhtelureunusta. Wc-istuimilla on 10 vuoden takuu.

www.laattapiste.fi/perhe

®

LAATTAPISTE KYLPYHUONEET TAMPERE

Sellukatu 20, Lielahti. P. 03 3142 3300. Ma-pe klo 8 – 18, la klo 10 – 15. Tervetuloa! *Puheluhinnat yritysnumeroon: kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min


12

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Vili Mäkinen

– Sähköremontit, vanhat omakotitalot osataan – Sähköasennukset – LED-valaistukset – Työt ammattitaidolla 35 vuoden kokemuksella maalla, Toimimme Pirkan asala ja Lyly g n a K t e te is ip im to

Erilaiset saunalautat ovat meillä Suomessakin jo melko yleisiä. Vuokrakäytössä olevaa saunalauttaa koskevat tiukemmat määräykset.

Jari Tunkkari 040 938 1400

Sauna ja palju laineilla

SISUSTUSKAIHTIMIEN ERIKOISLIIKE myös taite- ja liukuovet sekä kaapistot

• Sälekaihtimet • Parveke- ja terassikaihtimet • Paneeli, rulla- ja laskosverhot • Verhokiskot ja -tangot • Liuku-, taite- ja tilanjako-ovet • Aurinkosuoja- ja turvakalvot • Markiisit ja screenit ym. alan tuotteet Suuri valikoima on esillä myymälässämme, tervetuloa!

Kaihdin Pukkila Oy Viinikankatu 36, 33800 Tampere Puh. (03) 3122 0900

Kevyempi versio kelluvasta rakentamisesta on saunalautta, joita on rakennettu omaan käyttöön innolla jo vuosikaudet. Osa lautoista on myös vuokrakäytössä. Määräykset muuttuvatkin selvästi, jos lautta tulee kaupalliseen käyttöön. Tämän tietää kokemuksesta myös tamperelainen Mikko Mäkinen. – Rakensimme veljeni Villen kanssa vuosia sitten omaan käyttöön saunalautan, joka rekisteröitiin venerekisteriin. Satamapäällikkö tarkasti sen Tampereella vallitsevan käytännön mukaisesti ulkonäön, vakauden, turvallisuuden ja moottoritehon osalta. Valitettavasti sitten tuli pitkä työkomennus eikä järvelle juurikaan ehditty. Myimme lautan pois. – Se jäi kuitenkin kaivelemaan ja päätimme tehdä uuden, selvästi isomman lautan kesänviettopaikaksi. Päätimme laittaa siihen kylpypaljun ja oitis tutut alkoivat kysellä, että kai tuosta tulee vuokrattava. Siitä se ajatus lähti. Veljesten paljulautta valmistui vuonna 2016. Koska lautta on pääosin kaupallisessa käytössä, ovat määräykset tiukemmat. Lautta kävi läpi vaadittavat testit, jotta se sai CE-merkinnän. Lautan kuljettajalta vaaditaan saaristolaivurin tutkinto ja vuokraveneen kuljettajan tutkinto. Lisäksi lautta pitää tarkastaa määräajoin. – Ensimmäisen lautan kanssa tuli paljon oppia vakaudesta ja ponttonien päälle rakentamisesta, muistelee Mäkinen. – Netistäkin löytyi paljon tietoa ja kuvia. Tässä paljulautassa juurikin tuo palju pisti miettimään vakautta aika lailla. Kun se on tyhjä, kulkee lautta vähän perä pystyssä, mutta kun palju on täynnä, niin kaltevuus tasaantuu. Lauttaa kannattelee melkein sata metriä halkaisijaltaan 50-senttistä muoviputkesta tehtyä ponttonia. Paino ei sitä kallistele, mutta kovalla tuulella lautta keinahtelee sen verran, ettei vesi tahdo pysyä paljussa eikä purjehduskokemus ole enää mukava. Saunalautta ei välttämättä tarvitse rakennuslupaa, mutta kannattaa kuitenkin olla yhteydessä oman kunnan rakennusvalvontaan asian varmistamiseksi. Trafin sivuilta voi lisäksi tarkistaa, mitä säännöksiä rakentajan on huomioitava ja millaisia turvavälineitä lautalla tulee olla – vaikka lautta tulisikin vain omaan käyttöön.


ĀĀ ilmoitus

Itsepalvelupesula helpottaa arkea Itsepalvelupesulassa peseminen on helppo keino saada isot kodintekstiilit ja matot puhtaiksi, jos kotona ei ole tarpeeksi tilaa pestä ja kuivattaa.

24 Pesula tarjoaa isoja pesukoneita ja kuivareita kaikkien käyttöön kauppareissun ohessa. Perheyritys palvelee tällä hetkellä 14 eri toimipisteessä Suomen alueella. – Nykyään kodeissa asutaan entistä pienemmissä perheyksiköissä ja asunnoissa. Kaikissa niissä ei ole välttämättä tarpeeksi tilaa kuivaukseen tai edes pyykkikoneelle. Myöskään taloyhtiöiden pyykkituvat eivät välttämättä tarjoa laadultaan kaikkia palveluja. Siinä vaiheessa, kun kotona loppuu tila, ja tarvitaan lisäapua, 24 Pesula on yksi mahdollisuus, toimitusjohtaja Asko Nevala kertoo. 24 Pesulassa voi pestä vaatteet, kodintekstiilit ja matot ilman ajanvarausta. Suurin osa itsepalvelupesuloista sijaitsee kauppakeskusten yhteydessä, joten pesulaan on kätevä poiketa omalla autolla tai julkisilla kulkuvälineillä. Asiointi on helppoa ja nopeaa. Pyykinpesun voi hoitaa muun asioinnin yhteydessä. Vaivatonta asiointia Itsepalvelupesulan koneet on jaettu pyykki- ja mattokoneisiin. Korkeateholinkoavat pyykkikoneet ja tehokuivausrummut pesevät ja kuivaavat pyykit tunnissa. Asiointi itsepalvelupesuloissa on hyvin ohjeistettua ja tarvittaessa apua saa huoltopuhelimesta. Pesu maksetaan puhelimella tai kolikoilla. Kevään aikana tullaan lisäämään myös korttimaksumahdollisuus.

Pyykinpesukoneissa löytyy kolme eri kokoa: peruskoko, iso koko ja jättikoko isoille pyykkimäärille. Neljästä pesuohjelmasta löytyy kaikille tekstiileille sopiva ohjelma. Untuvatekstiileille on oma ohjelmansa. Hintaan kuuluu allergisoimaton ja hajusteeton pesuaine, jonka kone lisää pyykin joukkoon automaattisesti pesun yhteydessä.​​​​​​​​​​​​ Matot pestään erikseen omissa matonpesukoneissa. – Matonpesukoneeseen mahtuu kerralla kaksi isoa olohuoneen mattoa. Kahteen olohuoneen mattoon menee puoli tuntia pesu. Matot saa pyykkikuivana, jolloin niitä on helppo käsitellä. Mattojen kuivaus onnistu​​​​​​​​​​​​u kätevästi kuivauskaapeissa. Kuivausaika on vuorokausi. Seuraavan päivän asioinnin yhteydessä matot otetaan kuivana ja raikkaana mukaan. Pesulan koneiden käyttö on turvallista, sillä pesukoneet ja kuivauskaapit ovat käytön aikana lukittuja, ja tilat ovat videovalvottuja. Haasteellisille matoille tasopesukone 24 Pesulan uusin innovaatio tuo helpotusta haasteellisten mattojen pesuun. Yritys on kehittänyt itsepalvelukäyttöön maailman ensimmäisen tasopesukoneen kovapohjaisille matoille. Patentoidulla tasopesukoneella voit pestä isot kovapohjaiset matot, kuten karvalankamatot, 20 minuutissa. Pesun

jälkeen matto on kerralla puhdas ja käyttökuiva. – Tällä hetkellä meillä on tasopesukone pilottikäytössä Helsingin Konalassa, Kauppakeskus Ristikossa. Se on ollut erittäin kysytty laite. Tasopesukoneita on tulossa tuotantoon 2017 aikana jokaiseen kaupunkiin, joissa on 24 Pesula. Tiedotamme ajankohdista tarkemmin kotisivuilla ja Facebookissa, pysy kuulolla!

24 Pesula Oy www.24pesula.fi www.facebook.com/24Pesula

Tampere, Tullintori Tullintorin kauppakeskus Tullikatu 6 33100 Tampere

Pirkkala K-Citymarket Pirkkala Palmrothintie 2 33950 Pirkkala

Tampere, Turtola Turtolan kauppakeskus Martinpojankatu 4 33710 Tampere

Tampere, Epilä Pispalan valtatie 91 33270 Tampere

Ylöjärvi Kauppakeskus Elo Elotie 1 33470 Ylöjärvi


14

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017 Claus Asam

Teksti: Heidi Häyrynen

Rakennusjätteistä tuli raaka-ainetta

Omakotitalo, jossa runko on rakennettu kokonaan puretun kerrostalon betonielementeistä. Ensimmäisessä kuvassa vanhat elementit näkyvät, toisessa runko on jo eristetty ja rapattu, jolloin uudelleenkäyttöä ei voi enää silmällä erottaa.

Rakennusten elinkaaren aikaista ympäristökuormaa pyritään vähentämään uusiomateriaalien käytön lisäämisellä. Tulevaisuudessa kokonaiset rakennusosat voidaan hyödyntää uudelleen, kun talo suunnitellaan jo alun perin kierrätykseen.

Rakennusala on suuri luonnonvarojen ja energian kuluttaja. Rakentamisesta aiheutuu myös runsaasti erilaisia ympäristökuormia rakennuksen koko elinkaaren ajan: rakennustuotteiden valmistuksessa, rakentamisessa, käyttövaiheessa sekä käytöstä poistuessa. Rakentamisessa ollaan kuitenkin jo menossa kohti energiatehokkuuden jälkeistä kehitysvaihetta, resurssitehokkuutta. Resurssitehokkuuden lähtökohtana on käyttää rajallisia luonnonvaroja kestävällä tavalla ja vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. – Resurssitehokkuus tai resurssiviisaus tarkoittavat luonnonvarojen järkevää ja tehokasta käyttöä. Se on tutkimuksessa nyt pinnalla voimakkaasti. Käytännön rakentamisessa se ei vielä kovin paljon

ALK. 4 8 (+alv. 2 06 € 4%1 153,55 Perusp €) uu (sis. ulk osatoimitus oseinä t elem enttein ä)

näy. Vielä mennään aika voimakkaasti energiatehokkuus edellä, joka tuli kymmenen vuotta sitten, ei niinkään resurssitehokkuus. Se on seuraava askel sitten, kertoo kierrätysmateriaaleihin ja tuotteisiin perehtynyt tutkijatohtori Satu Huuhka Tampereen teknilliseltä yliopistolta. – Sen käytännön toteuttamiseksi pohditaan rakentamismääräyksiä, muun muassa hiilijalanjälkitarkastelua rakennusluvan ehtona ja käytäntöjä. Materiaaleihin kiinnitetään enemmän huomiota, eikä pelkästään käytön aikaiseen energian kulutukseen. Rakennuksen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia pyritään hallitsemaan materiaali- ja energiatehokkuudella. Rakentamiseen valitaan sellaisia materiaaleja ja rakenneosia, jotka ovat

helposti kierrätettäviä, turvallisia ja pitkäikäisiä. Jätteiden määrää vähennetään edistämällä materiaalien ja rakennusosien uusiokäyttöä ja uudelleenkäyttöä. Rakennusjätteiden määrän vähentämiseen on puututtu myös lainsäädännön tasolla. EU:n antaman jätedirektiivin tavoitteena on saada rakennus- ja purkujätteestä kierrätykseen 70 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Uusiomateriaalit säästävät luonnonvaroja Uusiokäytössä vanhaa rakennusmateriaalia käytetään uusiotuotteen raaka-aineena. Talonrakentamisen jätteitä syntyy korjausrakentamisesta, uudisrakentamisesta ja rakennusten purkamisesta. Ra-

AUTOTALLI- JA HALLIPAKETIT Kotimainen SF-elementtijärjestelmä 10 vuoden takuulla. Monipuolinen ja laaja valmismallisto alk. 2990 € +alv. Tarjoamme myös räätälöidyt ratkaisut omista piirustuksistasi. Myös asennettuna 10 vuoden asennustakuu.

kentamisen uusiomateriaaleissa olisikin järkevää hyödyntää alalla jo syntyviä jätteitä. Aitojen uusiotuotteiden valmistusta Suomessa on kuitenkin hyvin vähän. Kierrätysraaka-aineen käyttökelpoisuuteen vaikuttavat ennen kaikkea sen saatavuus, tasainen laatu ja kannattavuuskysymykset. Arvokkaille raaka-aineille löytyy helpommin toimivat kierrätysjärjestelmät. – Suosituimpia uusiomateriaaleja rakentamisessa ovat selluvilla, lasivilla ja teräs. Selluvillassa on 80 prosenttia keräyspaperia. Lasivillassa on 60–80 prosenttia uusioaineista. Teräs on myös tärkeä uusiomateriaali. Esimerkiksi Ruukki ilmoittaa sen teräksen seassa olevan keskimäärin 25 prosenttia uusioterästä. – Sitten on tämmöisiä vähän uudempia

2 4m 4.5 m) 5. TE-HO 20 (sisäkorkeus m 0,40 €) 12.1 m x 16.9 83 3 % 24 € (+alv. ALK. 15 960 oimitus Peruspuuosat nä) ät elementtei (sis. ulkosein


A&K Omakoti 4/2017

tuotteita myös. Sellaisia ovat vaahtolasi, jota on joitakin vuosia valmistettu. Sitten on erilaisia muovikomposiittituotteita ja puumuovikomposiittia. Lastulevyä voitaisiin tehdä purkupuusta. Murskattua betonia käytetään Keski-Euroopassa uusioraaka-aineena, mutta ei vielä Suomessa. Vaikka materiaali olisi kierrätettävä, itse materiaali ei välttämättä ole ympäristöystävällinen. Huuhkan mukaan raaka-aineiden ekologisuudelle ei olekaan yhtä määritelmää tai mittaustapaa. Yleensä eri rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksia vertailtaessa nostetaan kuitenkin esille uusiomateriaalin valmistukseen kuluva energia ja ilmastovaikutus. Myös luonnonvarojen säästäminen painaa vaakakupissa. – Hiilidioksidipäästöt on yksi hyvä ja ymmärrettävä indikaattori. Laajempi elinkaariarviointi huomioi useampia näkökulmia, kuten uusiutumattomien luonnonvarojen kulutuksen, tuotteen kierrätettävyyden ja vaikutuksen vesistöjen happamoitumiseen. Lasivillan uusiovalmistuksessa hyödynnetään keräyslasia ja teollisuudessa syntyvää tasolasisirua. Sen valmistus vaatii kuitenkin paljon energiaa. Teräksen pääraaka-aine on rauta, jota saadaan luonnon rautamalmista tai kierrätysromusta. Lähes kaikki Suomessa käytöstä poistettu teräs saadaan kiertoon. Valmistusprosessit aiheuttavat kuitenkin runsaasti päästöjä. Kokonaisvaikutukseltaan molempien kierrätys kuitenkin kannattaa, sillä kierrätysraaka-aineen käyttö säästää koskemattomia luonnonvaroja ja pienentää valmistusprosessin energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Uudelleenkäyttö edellyttää lajittelevaa purkamista Rakennustuotteen uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tuotteen tai sen osan käyttöä muussa kuin alkuperäisessä kohteessa tai käyttötarkoituksessa. Rakennusosien uudelleenkäyttö on toistaiseksi vähäistä, sillä purettavien rakennusosien kierrätys vaatii lajittelevaa purkamista tai ehjänä purkamista. Myös rakennusosien liitokset ja purkumenetelmät vaativat vielä kehittämistä. Uudelleen käyttöön soveltuvat esimerkiksi ikkunat, ovet ja betonielementit ja puurakenteet. Betonirakenteiden purkaminen kokonaisena ja uudelleenkäyttö rakentamisessa on jo mahdollista, vaikkakin vielä Suomessa harvinaista. Betonirunkoiset rakennuselementit ovat usein kiinnitetty lujasti betonilla ja raudoitteilla yhteen, mikä vaikeuttaa ehjänä irrottamista. Betonirakenteita voidaan kuitenkin leikata uudelleenkäyttöön sopiviksi paloiksi. Puurakenteista parhaiten uudelleenkäyttöön soveltuvat tällä hetkellä hirsirungot, ovet ja ikkunat sekä puuosat, joita voidaan käyttää sisä- ja ulkoverhouksessa ja lattialankkuina. Myös puiset elementti- ja runkorakenteet soveltuvat uudelleenkäyttöön. Teräsrakenteiden liitokset ovat lähtökohtaisesti helposti aukaistavia ja teräsrakenteisten hallien siirtoja on tehty Suomessa jonkin verran.

Haasteena muuttuvat rakennusmääräykset Kierrätettyjen rakennusmateriaalien ja

15

www.omakotilehdet.fi 

uudelleenkäytettyjen elementtien on pystyttävä täyttämään viranomaisvaatimukset, kuten lämmöneristystä, lujuutta, huonekorkeutta ja paloturvallisuutta koskevat lainsäädännön määräykset. Myös säädösten muuttuminen vuosien varrella aiheuttaa omat haasteensa rakennusosien uudelleenkäytölle. Huuhkan mukaan kuluttaja voi kuitenkin luottaa siihen, että uusiomateriaalit ovat testattuja ja turvallisia kuten muutkin rakennusmateriaalit. – Ne ovat hyvin tutkittuja ja täyttävät viranomaisten edellytykset. Muuten niitä ei saa myydä ja markkinoida. Enemmän riskejä näkisin homemikrobivaurioissa, jos eristeitä uusiokäytettäisiin. Sama koskee betonielementtejä, jos puhutaan ulkoseinäelementeistä. Tällöin on vaarana, että eristeessä oleva mikrobivaurio siirtyisi uuteen rakennuksen vanhan elementin mukana. Riskien hallintaan on kuitenkin olemassa erilaisia tapoja. Uudelleenkäyttöön voidaan esimerkiksi valita vain eristämättömiä, rakennusrungon sisäosasta peräisin olevia elementtejä. Uudelleenkäytettyjen tuotteiden rakennuskelpoisuuden tutkiminen ja puutteiden kompensointi tapahtuu pääosin samalla lailla kuin vanhojen rakennustenkin. Esimerkiksi vanhojen ovien ja ikkunoiden lämmöneristyspuutteet voidaan korvata suuremmilla eristepaksuuksilla muualla talossa. Kysymyksiä voi herättää samoin tuotteiden laatu, kestävätkö muutama vuosikymmen sitten käyttöön otetut tuotteet rakennuksen koko eliniän. – Ennen 1980-lukua betonia ei ole yleisesti tehty pakkasenkestäväksi ja vanhassa betonissa on rapautumisongelmaa. Sitäkin voidaan hallita. Vanhoja betonielementtejä voidaan vaikka käyttää autotalliin, jonka ei tarvitse olla yhtä hyvin eristetty kuin talon. Jos vanha betoni jäisi rakenteen ulkopinnaksi, rapautuminen kuitenkin jatkuu. Se voidaan pysäyttää laittamalla vanhojen betonielementtien ulkopintaan uusi verhouskerros. Helpoiten ympäristönäkökulman huomioiminen onnistuukin, kun rakennus suunnitellaan jo alun alkaen kierrätettävyys huomioiden osana rakennushankkeen kokonaissuunnittelua. Tällöin rakennus voidaan purkaa osiin ja hyödyntää tuotteita uusissa käyttökohteissa. Hyvän purettavuuden ansiosta myös rakennuksen ja talotekniikan huollettavuus ja korjausmahdollisuudet paranevat. Huuhka uskookin resurssitehokkuuden olevan tulevaisuuden suunta rakentamisessa. Ihmiset ovat ekologisesti valveutuneita ja kierrättäminen kiinnostaa. – Tulevaisuudessa taloja purkaessa niiden osat ja materiaalit otetaan hyötykäyttöön, eikä niitä viedä enää kaatopaikalle tai matala-asteisiin hyödyntämiseen kuten tällä hetkellä. Siihen on kuitenkin vielä vähän matkaa. Vaikka purettavuuden huomioimiseen siirryttäisiin nyt, menee vielä monta vuosikymmentä, että nämä rakennukset tulevat purettaviksi eli niiden osat uudelleen hyödynnettäviksi. Kunnes siihen päästään, täytyy kehitellä myös uusia keinoja nykyisten rakennusten materiaalien ja osien hyödyntämiseen.

NOUDAMME/ OSTAMME KAIKKI METALLIROMUT (myös akut)

Lisäksi purkutyöt, koneiden-, soran-, risujen/puun-, erikois- ja vaihtolavakuljetukset, sekä nostotyöt. Toimialueena koko Suomi.

SOITA 044 3366490

romulife@gmail.com

UUTTA JA VANHAA! Puretut rakennustarvikkeet alk.

40%

uusien hinnoista

www.tampereenrakennustori.fi Ahlmanintie 72, 33800 Tampere, p. 03 3141 6600 Avoinna: Ark 10-18 ja La 10-15. Tervetuloa!

AMPERLA THERMO

Kivipintainen elementtilevy sokkelin lisäeristykseen ja verhoukseen TKR-Marketing Oy 040 554 2112 | www.tkr.fi

Pirkanmaan Kierrätyksen myymälät NEKALA - Vihiojantie 26 LIELAHTI - Sellukatu 15 KALEVA - Takojankatu 11

MA–PE 10–18 LA 10–16

Kaikkea kotiin pikkurahalla! Tilaa nouto tavaroillesi numerosta 045 882 4066 Myös edullinen kaatopaikkapalvelu! WWW.PIRKANMAANKIERRATYS.FI


16

www.omakotilehdet.fi 

Ter-Mite murtolaasti Haluatko eroon ongelmakivistä pihallasi? Ter-Mite -murtolaasti on oiva ja turvallinen tee se itse -ratkaisu! Et tarvitse ammattimiehiä, lupia tai rakenteiden suojausta.

Katso lisätietoja ja ostopaikat osoitteesta

www.ter-mite.fi

MAA-AINEKSET YLÖJÄRVELTÄ MAA-AINESSUURSÄKIT VERKKOKAUPASTA verkkokauppa-pienisoramonttu.fi

SOITA JA TILAA KARI LAHTI 0400 802 818

Pikitie 3, 33470 Ylöjärvi

A&K Omakoti 4/2017

Perinteinen olkipaalitalo on monikäyttöinen Maatalouden sivutuotteena syntyvä olki on hyvin lämpöä eristävä seinärakenne, joka elinkaarensa loppupuolella voidaan hävittää kompostoimalla.

Ekologinen rakentaminen on saanut monet kiinnostumaan perinteisestä rakennustavasta ja suosimaan erilaisia kierrätys- ja luonnonmateriaaleja. Yksi mielenkiintoinen esimerkki ekologisesta rakentamisesta on olkipaalirakentaminen. Menetelmällä on rakennettu Suomessa viime vuosina muun muassa vierasmajoja, asuinrakennuksia sekä majoitusmökkejä. Olki on uusiutuva materiaali, jota syntyy maataloudessa viljelyn sivutuotteena. Oljen käytöllä rakentamisessa on pitkät perinteet. Sitä on hyödynnetty muun muassa kevytsavi- ja olkipaalirakenteissa. Rakennusmateriaalina se on käytössä monessa Euroopan maassa. Olkipaalitaloja voidaan rakentaa monella tavalla. Olkipaaliseiniä voidaan käyttää joko kantavana rakenteena tai eristävänä seinärakenteena kantavan puurungon välissä. Seinärakenne koostuu kerroksittain pinotuista olkipaaleista, jotka kiinnitetään yhteen rauta- tai puusauvoilla tai muuraamalla. Olkipaalin pinta suojataan rappaamalla. Rappaamisessa käytetään joko kalkki-, sementti- tai savilaastia. Pinnoite suojaa olkea kulumiselta, kosteudelta ja tulelta. Seinärakenne voidaan myös laudoittaa tai levyttää. Olkipaaliseinän lämmöneristyskyky on hyvä. Myös sisäilma pysyy laadukkaana, sillä savi sitoo itseensä ilman kosteutta ja epäpuhtauksia. Rappaus pitää oljen kosteuden alhaisena, joten seinä ei tarjoa sopivaa elinympäristöä mikrobeille. Olkipaalitalo ei myöskään synnytä ongelmajätettä ja elinkaarensa loppupuolella olkiseinät voi kompostoida.

il tu n L ii s a H

en


ĀĀ ilmoitus

Viisas säästää suunnittelemalla, tyhmä suunnittelusta Antero Mäkinen

Rakennushankkeessa on lukuisia vaiheita ja se tehdään monien osapuolien kanssa. Vain ammattimaisten suunnittelijoiden avulla voi onnistua - ei itse netistä katsomalla. Suunnittelussa kannattaa noudattaa periaatetta aikaisemmin, enemmän ja yhdessä. Omatoiminen rakentaminen tai rakennuttaminen ei ole tätä päivää.

Jos haluaa välttää virheitä ja kompromisseja, tulee pienistäkin asioista päättää ennalta. Päätökset kannattaa viedä suunnitteludokumenteiksi, varsinaisen rakentamisen perustaksi ja ohjeeksi. Lisäksi energiatehokkuudelle, lämmitysjärjestelmälle, jäähdytykselle ja muille ratkaisuille tulee määritellä tavoitearvot tai toiminnallinen lopputulos. Nykypäivän rakentamisessa monia huolettavat vaikeudet teknisten järjestelmien yhteensovittamisessa. Usein niitä onkin mahdoton säätää yhteensopiviksi, ellei niitä ole suunniteltu niin.

Saunan ulkoseinään asennettu eristeeksi vain styroksinen kattolevy. Ei tuulensuojaa tai muuta eristettä. Hieno pesä hiirille! Antero Mäkinen

Suunnittelu ja suunnitelmat eivät ole sama asia. Suunnittelu käsittää kokonaisuudessaan valintaprosessin tavoitteiden täyttymisen edellyttämistä ratkaisuista, suunnitelmat lähinnä suunnittelun dokumentaation. Työn valvonta ei ole epäluottamuslause Nykyisin rakennuttajalla on melkoinen määrä vastuita. Kaikilla työmaan toimijoilla on oltava y-tunnus ja veroasiat kunnossa. Hankkeeseen on nimettävä työturvallisuuskortin suorittanut työturvallisuuskoordinaattori ja kaikkien rakennustarvikkeiden on oltava CE-merkittyjä… ja niin edelleen. Vastaava mestari valvoo työmaata, mutta vastuu työmaasta on lopulta rakennuttajalla - eli sinulla! Pääsuunnittelija ja vastaava mestari ovat rakennuttajan luottopelaajat, välillä nämä ovat sama henkilö. Keskustelu vastuista ja työnjaosta heidän kanssaan on ensiarvoisen tärkeää. Pienemmässäkin projektissa ollaan ongelmissa, jos urakoija valvoo omaa työtään. Mukava ja luotettavan tuntuinen tekijä voi tuottaa karvaan ja kalliin pettymyksen. Tekijän tiedot kannattaa y-tunnuksen avulla aina tarkistaa osoitteessa www.ytj.fi. Valvonnalla varmistetaan, että työmaalla tehdään kuten on suunniteltu. Ammattilaisen ei tulisi loukkaantua työnsä valvomisesta. Jos sen sijaan tukee harmaata taloutta, on aivan turha huudella työn laadun perään.

Samainen seinä korjattuna. Antero Mäkinen

Onnea rakentamiseen ja remontointiin - ja suunnittelua myös!

Antero Mäkinen energianeuvoja Rane - rakentamisen ja asumisen energianeuvonta www.neuvoo.fi Haluatko saada ulkolaudoituksesi vihertämään? Ei kukkapenkkiä sokkeliin kiinni, kiitos!


18

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Dreamstime.com

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Osa kodin kosteusvaurioista on estettävissä Kosteusvauriot aiheuttavat paljon huolta ja kalliita korjauksia, aiheutuvat ne sitten äkillisestä laite- tai putkirikosta tai kehittyvät hiljalleen rakenteellisten ongelmien vuoksi.

Olipa kyseessä sitten julkinen tila tai yksityiskoti, kosteusvauriot ja niiden myötä home- ja sisäilmaongelmat ovat herättäneet paljon keskustelua viime vuosina. Kyse onkin monia koskettavasta aiheesta, sillä kosteusvaurioiden korjaamisen osuus lohkaisee vuosittain jo merkittävän osan koko talonrakentamisen arvosta Suomessa.

VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu tutkivat vuonna 2016 kaikkiaan 431 eri kosteusvauriotapausta. Laajassa selvityksessä todettiin, että noin puolessa tapauksista kosteusvaurion aiheuttama vahinko olisi voitu estää, tai ainakin vähentää vaurion aiheuttamia vahinkoja. Lukumääräisesti eniten kosteusvaurioita aiheuttivat putkirikot sekä laitteiden

tai kalusteiden ja putkien väliset vuotavat liitokset. Monissa tapauksista vauriot johtuivat kuitenkin virheellisistä rakenteista: rakennuksesta saattoi puuttua kokonaan oikeanlainen vedeneristys, korvausilman saanti, aluskate, salaojitus tai alapohjan kapillaarisen veden nousun estävä maaaines. Selvityksen lopputuloksena VTT ja

TAMK totesivat, että merkittävä osa kosteusvaurioita olisi voitu ehkäistä hyvällä hoidolla, kunnossapidolla ja oikealla käytöllä. Vaikka äkillisiä laite- tai putkirikkoja rakenteiden sisällä on hankala estää, kannattaa vanhenevia kodinkoneita ja taloteknisiä laitteita pitää silmällä. Esimerkiksi turva-altaan asentaminen astianpesukoneen alle voi auttaa ainakin havait-


semaan vesivuodon nopeammin koneen rikkoutuessa äkillisesti. Myös niinkin yksinkertaiset toimenpiteet kuin asianpesukoneen liitosten tarkastaminen, jääkaapin sulattaminen säännöllisesti, vesikourujen ja kattoviemäreiden puhdistaminen tai putkien suojaaminen jäätymiseltä olisivat monissa tapauksissa ehkäisseet vahingot.

Virheellisiä rakenteita, puuttuvia vesieristyksiä Kimurantimmaksi kosteusvaurioiden ennakoiminen menee kuitenkin silloin, kun kyseessä ovat rakenne- ja materiaalivauriot, jotka tapahtuvat hitaasti tai piilossa rakenteiden sisällä. VTT:n ja TAMKin selvityksen mukaan kosteusvaurioiden taustalla piilee usein suunnittelu- ja rakentamisvirheitä, esimerkiksi eräitä 60–80-lukujen tyypillisiä, mutta vaurioherkkiä rakenteita ja ylipäätään liian kireitä rakentamisaikatauluja. Vauriot eivät kuitenkaan rajoitu vain vanhempiin pientaloihin: ongelmat voivat johtua korjausten lykkäämisen lisäksi myös rakennuksen puutteellisesta kunnossapidosta ja vääränlaisesta käytöstä. Vastoin yleistä käsitystä, kosteusvaurioita voikin tulla kaikenikäisiin rakennuksiin, vahvistaa Juha Lappalainen. Hän on korjausrakentamiseen perehtynyt insinööri (YAMK) ja rakennusterveysasiantuntija RTA, jonka alaan kuuluvat juuri rakenteiden toiminnasta johtuvat pidempiaikaiset kosteus- ja homevauriot ja niihin liittyvät korjaustarpeet. – Uusin kohde, jossa olen käynyt kosteusvaurion vuoksi, oli asuttu vasta kolme kuukautta. Rossipohjaan oli jäänyt märkiä lehtipuun lehtiä, ja sieltä oli ilmayhteys sisälle. Perinteisesti kosteusvaurio käsitetään sellaisena, että talossa olisi vaikka seinä märkä ja homehtunut. Vauriot voivat kuitenkin olla myös syvemmällä rakenteissa, eikä ainoastaan suoraan sisäilmaan kiinni olevissa rakenteissa. Jos rakenteista on vielä ilmayhteys sisätiloihin, se hyvin todennäköisesti aiheuttaa ongelmia. Lappalainen huomauttaa, että jos vain höyrynsulku olisi tiivis, ongelma ei välttämättä leviäisi sisälle asti.

Valesokkeli on yleinen murheenkryyni Monesti vaurioiden taustalla ovatkin takavuosina yleisesti hyväksytyt käytännöt, jotka on nykytiedon valossa jo todettu haitallisiksi. Vesieristyksenkin osalta ohjeistuksissa on edellytetty vasta vuodesta 1998 lähtien kunnollista vesisulkua: sitä ennen riitti pelkkä kosteussively, jolla pyrittiin estämään kosteuden leviäminen rakenteisiin ”haitallisissa määrin”. – Esimerkiksi 70-luvulla öljykriisin myötä talot rakentamisen yhteydessä painotettiin rakenteiden tiiviyttä ja siirryttiin käyttämään muovikalvoa höyrynsulkuna. Tiiviin kalvon tarkoitus oli estää ilman liikeitä rakenteissa ja parantaa sitä kautta rakenteiden lämpimyyttä. Ongelmaksi tuli rakentajien suhtautuminen ja tiedon puute, joka johti tiivistysten laiminlyönteihin ja pahimmillaan tarkoitukselliseen höyrynsulun puhkomiseen rakentamisen aikana. On myös monia muita ongelmallisia rakenneratkaisuja, kuten 70- ja 80-luvulla tehdyt ulkoseinät, joissa on käytetty lastulevytystä sisäver-

19

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

houksessa, ja joiden takana ei ole ollenkaan höyrynsulkua, kertoo Lappalainen. – Ja siinä 70-luvulta aina 90-luvun alkupuolelle käytettiin paljon valesokkelia, joka kondensoi kosteutta herkästi ja vaurioituu nopeammin kuin oli alun perin suunniteltu. Kuitenkin jo vuodelta 1957 on olemassa RT-kortti, jossa todetaan, että valesokkelirakenne on herkkä kastelemaan itsensä ja ettei seinän alaosiin saisi jättää puupurua, koska se lahoaa. Missään ei kuitenkaan kerrottu, miksi alajuoksupuun saa silti jättää vaurioherkkään kohtaan. Valesokkelirakenne ei tuuletu riittävästi, joten kosteus ei pääse poistumaan rakenteesta ja siihen kehittyykin helposti kosteusvaurio. Ajan mittaan kosteus saattaa aiheuttaa myös näkyviä vaurioita seinän alaosaan.

Homekartoitusta pintaa syvemmältä ja pintoja rikkomatta Olemme Pirkanmaalla sijaitseva hometutkimukseen homekoirien avulla erikoistunut yritys. Toimimme kattavalla säteellä eri puolilla Suomea. Ota yhteyttä ja tilaa meidät varmistamaan kiinteistösi kunto!

Hometutka

P. 040 968 1001 | hometutka@gmail.com

Ongelmien korjaamiseksi on mentävä syvälle Jotta rakenteellisiin ongelmiin päästään käsiksi ja kosteusvaurio korjattua perusteellisesti, pitäisikin Lappalaisen mukaan aivan ensimmäisenä katsoa, millainen rakenne talossa on. – Jos talossa on valesokkelirakenne ja talo sijaitsee vielä vähän kosteammalla paikalla, korjauksiin ei ole juurikaan muuta pitkäkestoista keinoa alajuoksupuun korotuskorjauksen lisäksi, hän toteaa. Valesokkelirakenteessa alajuoksupuu kulkee tyypillisesti urassa 15–20 senttiä lattiapintaa alempana. Jotta siihen päästään käsiksi, pitää kaivaa seinä ensin pois urasta, katkoa kantava runko ja poistaa seinän alemmat osat. Lopuksi seinän alaosa täytyy vielä täyttää esimerkiksi täyttövalulla, että alajuoksupuu saadan oikeaan kohtaan rakennetta. Korjaus on työläs, mutta jos tilannetta yritetään korjata pelkästään paikallisilla tiivistyksillä, ongelma yleensä vain siirtyy. Lappalainen kertoo, että hankaluuksia voi aiheuttaa myös huonosti tehty salaojitus: se on voitu asentaa väärään syvyyteen tai muuten väärään paikkaan, kallistukset olla pielessä tai ympäröivä maaaines vääränlaista. Puutteellinen salaojaverkosto ei kuivata rakennuksen alueella olevaa maaperää tarpeeksi ja lisää perustusrakenteiden kosteusrasitusta, aiheuttaen samalla seinärakenteiden homehtumisriskin. Tämän lisäksi etenkin 60–70-luvuilla tehtiin paljon valesokkeliratkaisua, jossa betonisokkeli nousee suoraan kalliosta. Jos kallio viettää maan alla taloon päin, se ohjaa vedet suoraan perustuksiin ja seinän alaosaan. – Salaojaputkella ei tee mitään, jos vesi menee sen alta kalliota pitkin. Veden kulku pitäisi ohjata pintakallistuksilla tai kallion pintaan tehtävillä vastakallistuksilla tai urilla talon ohi, toteaa Lappalainen. Myös sadevesijärjestelmällä on tärkeä rooli kosteusvaurioiden estämisessä. Lappalainen kehottaa miettimään, miten paljon sadevettä katolta virtaa rännien kautta talon juurelle, jos vesiä ei ole ohjattu kulkemaan hallitusti pois talon perustuksista. – Jos sataneliöiseltä vesikatolta kertyvä vesimäärä ohjautuu vaikka neljään kohtaan talon kulmille, 10 millimetrin sademäärä tekee 250 litraa vettä per kulma. Vedet pitäisi kerätä sadevesiviemäriin ja

Kattavaa peltisepän palvelua | 040 672 7867

AKB-RAKENNUS JA MAALAUS OY Täyden palvelun huoneistoremontit takuutyönä lattiasta kattoon ammattitaidolla. Myös sähkö- ja putkityöt. Avaimet käteen -periaatteella sovitussa ajassa! VTT-sertifikaatti. Hyödynnä kotitalousvähennys. Kysy tarjousta! P. 040 548 2038 posti@akb.fi • www.akb.fi

SÄHKÖMIES AVUKSESI, TALLENNA TIEDOT! 010 3225 777, 040 5732 832 (NIKO) KARI LAUTAMÄKI OY Irjalankatu 7, 33560 Tampere www.sahko.org

✆ 0500 787 888 Jesse jesse@lvivirpinen.fi www.lvivirpinen.fi

PUHALLUSERISTYSTÄ Lämmöneristykset rakennuksiin Pirkanmaalla:

• Ylä-/väli-/alapohjat • Seinäeristykset • Uudis-/remonttikohteet • Lisäeristykset

ProVilla Oy

050 556 4108 www.provilla.fi


20

www.omakotilehdet.fi 

tusurak

kuiva stusten

eru

Myös p

altavanti.fi

RAKENTAJA!

A&K Omakoti 4/2017

at

elmällä

- menet

Rakennatpa sitten uutta kotia, jätevesijärjestelmää tai remontoit vanhan talosi salaojia, kannattaa valita luotettava ja takuuvarma Maarakennus T.Haavisto Oy. Kysy lisää tai lähetä asemapiirroksesi Jussille tarjouspyynnot@thaavisto.fi tai 010 323 3390 Laskemme sinulle nopeasti hyvän tarjouksen.

Dreamstime.com

yli 45 vuotta maata muokaten Putkimiehentie 5, 36100 KANGASALA Puhelin 010 3233 390

www.thaavisto.fi

čč

Ongelmat voivat johtua korjausten lykkäämisen lisäksi myös rakennuksen puutteellisesta kunnossapidosta ja vääränlaisesta käytöstä.

• KOSTEUSMITTAUKSET JA -KARTOITUKSET • ASBESTIKARTOITUKSET • PURKU- JA RAKENNUSTYÖT • SISÄILMATUTKIMUKSET » www.hameenvahinkotekniikka.fi » 040 847 4833, 050 462 0409 johtaa pois perustuksista.

Pidä talon runkokin mielessä

Mikrobitekniikka Oy Tutkimusmenetelmät Jani Koskela p. 044 9781 884 jani.koskela@mikrobitekniikka.fi

Varsinkin omakotitaloa ostettaessa olisikin syytä pitää silmät auki. Jos perustukset ovat huonot, niiden päälle on turha rakentaa mitään ja laittaa vain maalia päälle. Pahimmillaan huolettomasti hankitussa homepesässä on lopulta voitu asua vain yksi päivä. Lappalainen harmitteleekin, että usein talon ulkoasuun kyllä satsataan, julkisivu kunnostetaan ja sisätiloihin tehdään näyttävät pintaremontit, mutta runkoon ja sen kuntoon ei uhrata ajatustakaan. – Kaikki mitä näkyy, pysyy hyvin mielessä, mutta koska runko on piilossa, niin suurin osa ei kiinnitä siihen huomiota eikä ymmärrä että sitä pitäisi huoltaa.

Siinä ei hymyilytä, kun taloon on tehty ensin kallis sisäremontti, ja sen jälkeen kaikki pitääkin repiä uudelleen auki. Lappalaisen mukaan ainoa tehokas tapa päästä kiinni mahdollisiin ongelmiin on tehdä vuotoilmareittien kartoitus, eli alipaineistaa asunto ja katsoa mistä kohdista ilmaa tulee sisälle, sekä tutkia perusteellisesti niin alajuoksun kunto kuin yläpohjan villat ja höyrynsulkukin. Koska ongelmiin ei päästä käsiksi avaamatta rakenteita, harva kuitenkaan viitsii ryhtyä näihin toimenpiteisiin pelkän epäilyksen vuoksi. Esimerkiksi sisäilman laadun suhteen ainoa todellinen mittari on loppujen lopuksi asukas itse. Tosin moni saattaa sivuuttaa täysin vikojen mahdollisuudenkin ja laiminlyödä talon kunnossapitoa sen varjolla, ettei asukkailla ole oireita – vielä.


Hyvän Kaupan Paikka

21

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

juhlavuoden

JUHLAVUODEN KUNNIAKSI PIHARAKENNUKSET VALTAKUNNAN POHJAHINTA AN!

suomi

100 tarjous

TÄYSIN KOROTTOMALLA RAHOITUKSELLA alk. 84,50 €/kk JUHLAVUODEN MYYDYIN KYLPYTYNNYRI

LUXUSTUPA 10 m2

TEE OSTOPÄÄTÖS LUXUSTUVASTA NYT TAI VIIMEISTÄÄN 30.9.2017, saat kaupan päälle Lapinkeittiögrillauslaitteen (arvo 299 €), savupiipun ja huuvan (arvo 249 €), pehmustetut istuintyynyt ja verhot (arvo 390 €). LISÄETUJEN YHTEISARVO 938 €

täydellisenä

3990 €

LUXUSTUPA 7 m2 täydellisenä

100 % KOTIMAINEN

PE-MUOVIKYLPYTYNNYRI

Täydellisenä 7 henkilölle ø 1,8 m, toimitettuna ympäri Suomen (norm. 2190 €)

LUXUSTUVAN saa höylä- tai pyöröhirrellä!

3490 €

200 kpl SUPERERÄ

1590 €

KOMBIKOTA 17 m2

Lämpöpuuverhous, EPS-eristys, kestävä muovikansi nostokahvalla, iso ulkopuolinen n. 35 kW merialumiinilämmitin, savupiippu 2 m sadehatulla, rahtivapaasti ympäri Suomen!

ECODESIGN-KYLPYALLAS Integroidulla lämmittimellä

2490 €

Metallinhohtoharmaan värinen lujitemuoviallas täydellisenä, integroitu RST-lämmitin, piippu ja piipunsuojaritilä. Ulkovuoraus lämpökäsiteltyä puuta. 30.9.2017 mennessä tilattuihin Ecodesignkylpyaltaisiin suojakansi (299 €), nousuportaat (199 €) ja toimitus rahtivapaasti ympäri Suomen (200 €) kaupan päälle. Etujen arvo yht. 698 €!

PALJUVAUNU Täydellisenä ja rekisteröitynä

UUTUUS

GRILLIKOTA CLASSIC + LISÄETUPAKETTI

2390 €

Lapinkeittiö-grilli + savupiippu ja huuva + Lisäetupaketti + puunsuoja-aine

2690 €

GRILLIKOTA DELUXE + LISÄETUPAKETTI

GRILLIKOTA JA SAUNA YHDESSÄ!

Lapinkeittiö-grilli + savupiippu ja huuva + Lisäetupaketti + puunsuoja-aine

TEE OSTOPÄÄTÖS GRILLIKODASTA viimeistään 30.9.2017 mennessä, saat kaupan päälle Lisäetupaketin (arvo 398 €), savupiipun + huuvan (249 €) ja puunsuojaaineen (arvo 49 €). Lisäetujen yhteisarvo 696 €. Toimi heti! LISÄETUPAKETTI: isommat ikkunat, avattava ikkuna lukolla ja vetimellä, massiiviovi lukolla vetimellä ja isolla ikkunalla, Grillikota: +1 lisähirsikerta (yht. 9) ja Grillikota Deluxe +2 lisähirsikertaa (yht. 10), koko kodan alan peittävät lattiaelementit, vahvempi seinämateriaali 45 x 145 mm (norm. 40 mm), erikoisleveä kattopaneeli ja musta palahuopakate.

SUPERTARJOUS

SUPERRAHOITUSTARJOUS!

3190 €

UUTUUS

5490 €

TYNNYRISAUNA DELUXE

TYNNYRISAUNA DELUXE 4 m MAISEMAIKKUNALLA

Etuterassilla ja pukuhuoneella täydellisenä. Sis. LED-valaistuksen, lasiluukullisen Harvian kiukaan ja lämpöeristetyn piippupaketin. Valmistettu lämpöpuusta. Pit. 4,0 m ø 2,3 m.

Etuterassilla, pukuhuoneella ja maisemaikkunalla. Sis. LED-valaistuksen, Harvian Legend -kivikorikiukaan ja lämpöeristetyn piippupaketin. Pit. 4,0 m ø 2,3 m.

UUTUUS

OVAALISAUNA ETUTERASSILLA JA PUKUHUONEELLA

3 790 €

Etuterassilla ja pukuhuoneella täydellisenä. Sis. lasiluukullisen Harvian kiukaan ja lämpöeristetyn piippupaketin. Pit. 3,3 m ø 2,0 m.

2 990 €

TYNNYRISAUNA

Etuterassilla täydellisenä. Sis. lasiluukullisen Harvian kiukaan ja lämpöeristetyn piippupaketin. Pit. 2,4 m ø 2,0 m.

DESIGN-KYLPYALLAS

2790 €

LÖYLYVALMIINA 4990 €

Allas täydellisenä lujitemuovia, rst-piippu, piipunsuojaritilä, lasiluukullinen lämmitin, komposiittimuovi ulkovuoraus. 30.9.2017 mennessä tilattuihin Design-kylpyaltaisiin suojakansi (299 €), nousuporras (149 €) ja toimitus ympäri Suomen (200 €) kaupan päälle. Etujen arvo yht. 648 €!

KYLPYTYNNYRI DELUXE

2 990 €

Luxusta ja tyyliä kylpytynnyreihin! Huippu-uutuus, led-valaistu, akryylipinnotteinen todellinen DeLuxe-kylpytynnyri suurella ulkopuolisella n. 35 kW lämmittimellä. 30.9.2017 mennessä tilattuihin DeLuxe-kylpytynnyreihin paksu lämpöeristetty kansi (299 €) ja toimitus kotiosoitteeseen (200 €) kaupan päälle. Etujen arvo yht. 499 €!

TYYTYVÄISYYS-

TAKUU Hyvän pan Kau Paik ka

LÖYLYVALMIINA 3990 €

3490€

2890 €

VÄRIT sininen ja musta

LUJITEMUOVI-KYLPYTYNNYRI

HUVIMAJAN saa höylä- tai pyöröhirrellä!

PETER PAN -LEIKKIMÖKKI

LII-LEIKKIMÖKKI 4 m2

FELIX-ULKOVARASTO 5,7 m2

890 €

TEE OSTOPÄÄTÖS HUVIMAJASTA NYT TAI VIIMEISTÄÄN 30.9.2017, saat kaupan päälle Lapinkeittiö-grillauslaitteen (arvo 299 €), savupiipun ja huuvan (arvo 249 €). LISÄETUJEN YHTEISARVO 548 €

KYLPYTYNNYRIT HETI VARASTOSTA!

”TEE SE ITSE” KYLPYTYNNYRI SISÄPUOLISELLA LÄMMITTIMELLÄ TÄYDELLISENÄ

UUTUUS

799 €

1,7 m

30.9.2017 MENNESSÄ TILATUT KYLPYTYNNYRIT JA -ALTAAT TOIMITETAAN RAHTIVAPAASTI YMPÄRI SUOMEN! ETUSI n. 200 €

1 990 €

30.9.2017 mennessä tilattuihin lujitemuovitynnyreihin lujitemuovinen kansi (249 €) ja toimitus kotiosoitteeseen (200 €) kaupan päälle. Etujen arvo yht. 449 €!

590 €

2990 €

ø 1,6 m

2,0 m

BELLA-LEIKKIKESKUS

Lapinkeittiö-grilli + savupiippu ja huuva

Suurella ulkopuolisella n. 35 kW lämmittimellä

1 890 €

30.9.2017 MENNESSÄ TILATUT LADOT TOIMITETAAN TERMINAALIRAHDIN HINNALLA KOTIOSOITTEESEESI! ETUSI n. 350 €. TOIMI HETI!

HUVIMAJA 9 m2

PERINTEINEN HIRSISAUNA ETUTERASSILLA Sis. lasiluukullisen Harvian kiukaan ja lämpöeristetyn piippupaketin.

UMPISEINÄLADOT: 6 m2 1140 € 10 m2 1190 € 14 m2 1740 € 20 m2 2190 €

3990 €

2990

Sis. lasiluukullisen Harvian kiukaan ja lämpöeristetyn piippupaketin.

UUTUUS

täydellisenä • Peltikate • Liukulasiseinä • Etuterassi

€ PYSTYTYNNYRISAUNA

PERINTEINEN HIRSISAUNA ETUTERASSILLA JA PUKUHUONEELLA

Integroidulla lämmittimellä

RAKOSEINÄLADOT: 10 m2 1040 € 14 m2 1590 € 20 m2 1990 €

Sis. LED-valaistuksen, lasiluukullisen Harvian kiukaan ja lämpöeristetyn piippupaketin. Valmistettu lämpöpuusta.

MYÖS RUSKEANA

Täydellisenä. Sis. lasiluukullisen Harvian kiukaan ja lämpöeristetyn piippupaketin.

LATOTARJOUS

4990 €

KESÄKEIDAS

TYNNYRISAUNA

HIRSILADOT 950 €

Rahoitustarjouspäätös heti puhelimessa.

Toimitamme TYNNYRISAUNAT ja OVAALISAUNAN LÄHES LÖYLYVALMIINA!

Sis. Kotagrillin, savuhuuvan ja -piipun, lauteet, lasiluukullisen Harvian kiukaan etuvesisäiliöllä ja lämpöeristetyn piippupaketin.

HIRSILATO 6 m2 RAKOSEINÄLLÄ

TARJOAMME 2–20 KK KOROTONTA MAKSUAIKAA!

4 990 €

UUTUUS

6990 €

täydellisenä

590 €

DESIGN PUUCEE

Sisältää Kekkilä 100 l -kompostoivan käymälän + kuivikeaineen

VARASTO-PUUCEE 5 m2

1490 €

590 €

UUTUUS

1490 €

PUUCEE

790 €

Nämä tuotteet ja paljon muuta verkkokaupastamme valtakunnan pohjahintaan! VERKKOKAUPPA

www.hyvankaupanpaikka.fi

Krouvintie 1, Oulu - Ark. 9–17, la 10–14 - p. 08 378200, 044 595 2100, 040 564 6205, 0400 700 653, 040 673 3800

Korkein luottoluokitus © Soliditet

2012


22

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017 Decorsliof

© Nyul | Dreamstime

Decorsliof

Teksti: Emma Karki

Pidä järki päässä tee-se-itse -hankkeissa Esimerkiksi useimmat kodin sähkötyöt tiedetään jo laajasti luvanvaraisiksi, eikä niihin ryhdytä noin vain omin päin. Tee-se-itse -pintaremontti voi olla kuitenkin monille houkutteleva pienen budjetin ratkaisu, jota tehdessä kannattaa silti olla tarkkana.

Moni käsistään näppärä tee-se-itse-mies tai -nainen saattaa katsella vanhaa keittiötään tai kylpyhuonettaan ja haaveilla uudesta, raikkaammasta ilmeestä. Budjetti ei kuitenkaan välttämättä anna periksi kymmenen- tai kahdenkymmenentuhannen euron keittiö- tai kylpyhuoneremontille. Esimerkiksi erilaiset sisustuskalvot ovatkin viime vuosina nostaneet suosiotaan edullisena vaihtoehtona piristää kodin ilmettä halvalla, nopeasti ja ilman ammattilaisen apua. Sisustuskärpäsen puremat kalvojenliimaili-

jat saattavat kuitenkin silloin tällöin unohtaa, mihin kalvoja todellisuudessa voi käyttää ja mihin ei.

Uusi ilme keittiöön minibudjetilla Sisustuskalvot ovat käytännössä kontaktimuovia – siis samaa kamaa, jolla koululaisten kirjojen kansia päällystetään – mutta erilaisin kuvioin varusteltuja. Väri- ja kuviovaihtoehtoja on lukuisia, joten tyylejä löytyy makuun kuin makuun.

Sosiaalisessa mediassa on yhteisöjä ja ryhmiä, joissa jaetaan kokemuksia kalvojen käytöstä. Parhaimmillaan tuloksena on nuhjuisen keittiön päivittäminen nykyaikaan minibudjetilla, vaikka lopputulos näyttääkin siltä, että aikaa ja rahaa on uponnut rutkasti. Pääroolissa onnistuneeseen lopputulokseen onkin kalvon ohjeenmukainen käyttö. Puusta tai kalustelevystä tehtyjen ovien pinnoittaminen on hyvä esimerkki siitä, miten kalvoilla saa aikaan täysin uuden ilmeen keittiöön ja joissain tapauk-


čč

23

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Parhaimmillaan tuloksena on nuhjuisen keittiön päivittäminen nykyaikaan minibudjetilla, vaikka lopputulos näyttääkin siltä, että aikaa ja rahaa on uponnut rutkasti.

sissa myös kylpyhuoneeseen. Kun ovista vaihtaa vielä vetimet uusiin ja pinnoittaa myös vanhat työtasot, saadaan vanha kasari-look parhaimmillaan uudistettua kokonaan.

Hengittämätön muovi märkätilassa on homeriski Kylpyhuone on sen sijaan hieman hankalampi paikka sisustuskalvoin tehdylle tilan ehostukselle kuin keittiö. Jos kalvoja käyttää kosteissa tiloissa väärin, pahimmillaan onnistuu homehduttamaan kotinsa rakenteita myöten. Kylpyhuoneen kaappien ovet sopivat pinnoitettavaksi siinä missä keittiönkin, mutta vaarallisia esimerkkejä muista kalvolla päällystetyistä pinnoista valitettavasti tapaa säännöllisesti. Rajuin vastaan tullut esimerkki on lattiakaivollisen ja suihkullisen kylpyhuoneen lattian pinnoittaminen kalvolla. Vaikka kaivon kohdalle onkin tehty asianmukainen reikä, pääsee sen reunoilta kosteus kalvon ja laatan väliin. Laatta itsessään ei ime kosteutta, mutta huokoiset saumat kyllä. Varsinkin, jos pyritään piristämään vanhan kylpyhuoneen ilmettä, vesieristykset eivät ole nykymittapuun mukaisia. Tällöin lattiakaivoa ja esimerkiksi WC-istuinta ympäröivien kalvojen reunoilta kertyy hiljalleen kosteutta kalvon ja lattian väliin ja huokoinen laattasauma imee sitä hiljalleen itseensä. Mitä enemmän kosteaa tilaa käytetään, sen enemmän kosteutta laattojen saumat myös pääsevät imemään itsestään.

Edes nykyaikainen vesieristys ei pelasta kosteusvauriolta Myös nykyaikaisesti vesieristetyssä kylpyhuoneessa se on ongelma, koska home- ja sienikasvustot löytävät kyllä kasvualustansa jo pelkästään laattasaumoista, mutta vanhanaikaisemmissa kylpyhuoneissa rihmastot ujuttautuvat hiljalleen niin syvälle kuin vain ikinä pääsevät – pahimmillaan siis esimerkiksi yläkerran kylpyhuoneesta alakerran kattoon saakka tai pohjakerroksessa talon perustuksiin. Ketään tuskin houkuttelee myöskään ajatus hiljalleen kerääntyvästä veden, saippuan, ihosta irtoavan lian ja muun ryönän muodostamasta liejusta, joka muhii laatan ja kontaktimuovin välissä. Muovimattoinen lattia kylpyhuoneessa ei myöskään saa aiheuttaa helpotuksen huokausta; hengittämättömän muovin ja muovimaton väliin jäävä kosteus aiheuttaa ihan samaa tuhoa kuin kontaktimuovin ja laatankin välissä! Laattapinnan tuunaaminen sisustusmuovilla ei kuitenkaan ole täysin tuhoontuomittu ajatus – se vain vaatii hieman viitseliäisyyttä ja sitä, että kosteat

tilat maltetaan olla tuunaamatta.

Paloherkkä muovi ei sovi kuumiin sähkölaitteisiin Mutta kuten sanottu, sisustuskalvoilla ja -muoveilla on kuitenkin paikkansa; kunhan niiden käytön kanssa käyttää järkeä. Kodin isojen pintojen lisäksi niillä voi päällystää myös kaikenlaista pientä. Värimaailmaltaan muuhun sisustukseen sopimaton tuoli voi saada uuden elämän päällystettynä, arkkupakastimen saa sopimaan sisustukseen paremmin, kunhan muistaa jättää laitteen ilmanvaihdon kannalta olennaiset osat päällystämättä ja jopa jääkaapin oven voi päällystää. Hurjia esimerkkejä löytyy kuitenkin myös erilaisten pientavaroiden päällystämisestä. Sosiaalisesta mediasta on voinut bongata, että erään kahvinkeitinmallin päällystämisestä on tullut jonkinasteinen trendi. Kahvinkeittimen levy kuitenkin kuumenee polttavaksi, joten turvallisuuden nimissä olisi viisainta tyytyä keittimen alkuperäiseen väriin tai keksiä jokin muu tuunaustapa. Sähkölaite ja sulava, palonarka muovi yhdessä ovat merkittävä paloturvallisuusriski, eli pahimmillaan koko asunto tai talo voi palaa, jos sisustusmuovi on liian lähellä polttavan kuumia pintoja. Periaatteessa sisustusmuovit lähtevät irti pinnoilta hyvin, mutta on aina hyvä muistaa, että ne saattavat joko jättää liimajälkiä, joiden puhdistaminen on hankalaa tai pahimmillaan kalvon poistaminen repii vanhan maalipinnan rikki.

Vuokralainen tarvitsee aina luvan Vuokralaisen onkin tärkeää muistaa, että asunnon kaikki vauriot, jotka eivät johdu normaalista kulumisesta, on korvattava vuokranantajalle. Jos omistusasunnossa keittiön työtaso menee pilalle, on omistajan oma valinta, kuinka paljon käyttää rahaa sen korjaamiseen, vai käyttääkö ollenkaan. Vuokralainen taas kaivaa kuvetta juuri niin paljon kuin uuden vastaavan tason hinta on – eikä kyse todellakaan ole pikkurahoista. Halvimmat laminaattitasot maksavat viitisenkymmentä euroa metriltä. Kaikkein ohuinta voi saada halvemmallakin. Jos keittiö on yhtään pikkiriikkisen yksiön juuri ja juuri neliön kokoista keittiönurkkausta suurempi, tason mitta on yllättävän pitkä. Massiivipuutasojen hinnat sen sijaan alkavat reilusta satasesta metriltä aina useiden satojen eurojen metrihintoihin saakka. Massiivipuu ottaa myös luonnonmateriaalina herkemmin itseensä kuin synteettisellä aineella pinnoitettu laminaattitaso.

PAIKALLINEN PERHEYRITYS

Meiltä asbestianalyysin tulos aina saman päivän aikana. Kuokkamaantie 2, 33800 Tampere ma–pe 8.00–17.00 puh. 050 320 4458 tampereen@asbestilaboratorio.fi www.asbestilaboratorio.fi Asbestianalyysit • PAH- ja PCB-analyysit • Raskasmetallianalyysit

Valtuutettu takuu-keskushuolto

Kodinkonevaraosat-ja tarvikkeet

24 h verkkokauppa ja asiakaspalvelu piketa.

KT-Saneeraustyö Oy Joko tehdään kunnolla tai sitten ei tehdä ollenkaan! • Padas-keittiöiden kalustemyynti • Suunnittelu ja asennus • Huoneisto- ja tilaremontit • Muut rakennustyöt

Juha Taipale : 0400 630 953 juha.taipale@kt-saneeraustyo.fi www.kt-saneeraustyo.fi


24

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Meiltä löydät laajan ja edullisen valikoiman suosittuja

D-C-FIX SISUSTUSKALVOJA suoraan maahantuojalta.

Verkkokauppa www.decorsliof.fi

info@decorsliof.fi P. 045 675 0542

PUUTAVARALIIKE

NOKIAN S-PUU OY • laudat, lankut • paneelit • listat • ulkoverhouslaudat • lattialaudat • liimapuut • yms. puutuotteet

Hallitie 7 (Harjuniitty), 37140 NOKIA Puh. (03) 342 0205 www.spuu.fi

Tmi Nikkariniilo Janne Rokkanen

SANEERAUSTYÖT KELLARISTA KATTOON: • Perinteiset saneeraustyöt • Pienimuotoiset muuraus-, metalli-, ym. työt ✆ 0400 657 006

www.nikkariniilo.fi

• lyömätön kestävyys • puhtaat löylyt • 5 vuoden takuu • soveltuu kaikkiin kiuastyyppeihin

TAMPERE

Katso lähin jälleenmyyjäsi ja tutustu www.kerkes.fi tai soita 050 373 1313

Asianajopalvelua kiinteistöasioissa

Tampere p. 020 749 8190 www.lindblad.fi Helsinki ∙ Mikkeli ∙ Lappeenranta ∙ Imatra ∙ Joensuu ∙ Tampere

APUA ONGELMAPUIHIN JA PUIDEN ONGELMIIN!

www.puulanssi.fi 050 320 4893 | tuomas.helenius@puulanssi.fi

Decorsliof

Sisustuskalvojen käyttökohteet Kalusteet: Kirjahyllyt, pöydät, seinähyllyt, lipastot, tuolit, puusohvat, porrasjakkarat Keittiö: Keittiön tasot ja kaapinovet, tiskikone WC/suihku ja sauna: Pesukoneet, suihkun ja saunan ovet Pientavara: Valokuvakehykset, taulut, laatikot, kellot Elektroniikka: Kaiuttimet Muut: Ovet, ikkunat Kierrätys: Kenkälaatikot, muropaketit, vanhat ikkunat, pahvilaatikot yms. Lähde: Decorsliof

Käyttöohjeet ja työvälineet Hiustenkuivaaja tai kuumailmapuhallin: Lämmön avulla saa kuplat pois kalvon alta. Pyöreät kulmat ja reunat saa pyöristettyä tai terävät reunat muotoiltua, ja uurteiset kaapinovet ja tasot pinnoitettua, kun kalvo on hieman lämmennyt. Kalvon voi varovasti kuumentamalla pehmentää reunojen yli ja leikata sen jälkeen ylimääräiset pois. Näin pitäisi tulla siisti reuna ilman kulmien leikkelyä. Mattopuukolla tai vastaavalla terällä saat ylimääräisen leikattua reunoilta. Sitkeät ilmakuplat puhkeavat nuppineulalla. Pehmeäreunaisella ja tasaisella lastalla (esimerkiksi taikinalastalla) kalvon saa kiinnitettyä hyvin. Lähde: Decorsliof


A&K Omakoti 4/2017

25

www.omakotilehdet.fi 

ĀĀ ilmoitus

Elämäntarinakuvat kertovat tärkeistä harrastuksista Markku Rintala kuvaa perhejuhlat ja tärkeät hetket paikan päällä. Henkilökuviin hän pyrkii taltioimaan kuvattavan persoonallisuuden. Ammattivalokuvaaja Markku Rintalalle on tärkeää, että kuvattavat viihtyvät kuvaustilanteessa. Itse valitsemassaan miljöössä kuvattavat ovat usein rentoja ja katseista välittyvät tunteet. – Henkilökuviin pyrin aina löytämään kuvattavan persoonallisuuden. Minulle on tärkeää, että kuvissa näkyy jokin tunne, esimerkiksi iloisuus, varmuus, rakkaus, hyvä olo ja onnellisuus, Rintala kertoo. Hän nostaa esille elämäntarinakuvat, joissa asiakkaat kuvataan työn tai harrastuksen ääressä. Mukava tilaus olisi myös sellainen, jossa Rintala pääsisi seuraamaan jonkin perheen elämää vaikkapa päiväksi. Huolella valmistetuissa ja viimeistellyissä valokuvissa tärkeä tekeminen tulee paremmin esille, jolloin valokuva nousee parempaan arvoon. Ideointia jo ennen hääpäivää Valokuvauspalvelu Markku Rintalan palveluihin kuuluu myös koekuvaus. Vihkiparien kanssa hän pyrkii tapaamaan ennakkoon, katsomaan miljöön ja ideoimaan asennot. Ennakkoideointi nopeuttaa varsinaisen hääpäivän kuvausta. – Usein parhaat kuvat syntyvät kuvauksen loppupuolella, kun ideat jalostuvat ja minä opin tuntemaan kuvattavat. Rintala kertoo kuvaustilanteissa etsivänsä kuvattavan olemusta. Valokuvat syntyvät kuvaajan ja asiakkaan välisessä yhteistyössä. – Kun huomaan hänen tekevän jonkin sopivan eleen, asennon tai muun, ryhdyn usein kehittelemään

kuvaa juuri siitä. Kuvaustilanteeseen kannattaa heittäytyä niin täysillä kuin suinkin uskaltaa. Asiakkaat ovat sydämenasia Tärkeimmät palvelut ovat henkilö- ja juhlakuvaukset yksityisille ja yrityksille sekä yritysten tuote- ja markkinointikuvaukset. Suosittuja ovat esimerkiksi perhekuvaukset sekä toisinnot lapsuudenaikaisista kuvista. Valokuva on valmis vasta paperilla ja kuvia voi vedostaa myös alumiinille. Värikylläiset ja raikkaat perhekuvat sopivat moneen sisustukseen. Ammattilaisen valtteja ovat sitoutuminen työtehtäviin sekä kuvien hyvä ja tasainen laatu. Rintala pyrkii jatkuvasti kehittymään ja luomaan uusia näkökulmia. Kunnolla suunnitellut ja toteutetut kuvat saavat muistot elämään. – Kuvien täytyy olla aikaa kestäviä. Asiakkaiden menestyminen on minulle sydämenasia.

Valokuvauspalvelu Markku Rintala Matti Tapion katu 1 D 11 33720 TAMPERE +358 45 8579 845 markku@kuvauspalvelurintala.fi www.kuvauspalvelurintala.fi

Maata rakentavaa palvelua. Kaikki kulkee kumipyörillä. Meillä on 350 autoa valmiina lähtöön. Kaikki kulkee ja onnistuu.

• Muuttokuljetukset • Tavarakuljetukset • Erikoiskuljetukset • Nosturit • Vaihtolavat

Meiltä saat myös kaikki maa-ainekset. Toimitamme tavaraa talorakentamisen perustuksiin ja pihoille, kunnille ja yrittäjille.

Lämmitysöljytilaukset: • Sora • Hiekka • Murske • Sepeli • Multa

Lämmitysöljyt yhdellä soitolla. Kaikki yhdestä numerosta:

03 38 38 200

www.tampereenktk.fi


26

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Dreamstime.com

Teksti: Heidi Häyrynen

Tulisijalämmitys on taitolaji Puulämmitys luo mukavaa tunnelmaa kylmeneviin ja pimeneviin syysiltoihin. Lämmittäjän on kuitenkin hyvä opetella tulisijan oikeanlaiset lämmitystavat, sillä huonosti toteutetun puunpolton päästöt ovat moninkertaiset verrattuna puhtaaseen, korkeaan hyötysuhteeseen perustuvaan polttoon.


27

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Polttopuuta käytetään monissa kodeissa lisälämmönlähteenä, tunnelman luomiseen ja mökillä saunan lämmitykseen. Puu onkin suosittu lämmityslähde sen kohtuullisten käyttökustannusten ja hyvän saatavuuden ansiosta. Lisäksi puun poltossa syntyvä hiilidioksidi sitoutuu takaisin kasvavan metsän biomassaan. Polttoprosessissa syntyy kuitenkin aina myös erilaisia terveydelle ja ympäristölle haitallisia päästöjä, jonka takia on tärkeä opetella oikeanlaiset lämmitystavat, joilla voi vähentää päästöjen määrää. – Lämmityksessä on tärkeää käyttää oikeanlaista puuta, sytyttää se oikealla tavalla ja tuntea takan metkut, että osaa säätää niin että puut palavat hyvin tulisijassa. Jos haluaa ottaa ympäristön huomioon, kannattaa ottaa oikeat lämmitystekniikat käyttöön, metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Leevi Heikura Suomen Metsäkeskuksesta neuvoo. Tulisijaa lämmitettäessä tulee kiinnittää huomiota erityisesti tulisijan tehokkuuteen, puun laatuun ja palamisen puhtauteen. Puhtaassa poltossa lämmöntuottokin on tehokasta.

Puulajilla ja laadulla on väliä Puulajin valinta on keskeinen vaihe onnistuneessa tulisijalämmityksessä. Kaikki kotimaiset puulajit sopivat lämmitykseen, mutta eri lajeista saa eri määrän lämpöä. Erot ovat pienet verrattuna lämpöarvoon painoyksikköä kohden. Puun tiheys vaikuttaa kuitenkin siihen, paljonko energiaa saadaan tilavuusyksikköä kohden. Koivu on polttopuista tihein, joten siitä saatu lämpöarvo tilavuutta kohden on suurin. Ympäristön kannalta koivu onkin hyvä valinta, sillä samaan energiamäärään tarvitaan vähemmän puuta, jolloin päästöjäkin syntyy vähemmän. – Koivu on paljon tiiviimpää kuin esimerkiksi leppä, haapa ja mänty. Tiiviyden vuoksi sen energia-arvo on parempi verrattuna muihin puulajeihin. Koivuklapi onkin suosittu ja pääsääntöisesti paras vaihtoehto sen hyvän lämmitysarvon, tehon ja hyötysuhteen ansiosta. Polttopuun laatuun vaikuttaa myös sen kuivuus. Mitä kuivempaa puuta, sitä paremmin se palaa, päästöt ovat

pienemmät ja energiaa saadaan paremmalla hyötysuhteella. Heikura kertoo, että puun kosteuden on hyvä olla keskimäärin 15–25 prosenttia. Jos kuivassa puussa on kosteutta 20 prosenttia ja tuoreessa puussa 40 prosenttia, kymmenestä kilogrammasta tuoretta puuta joutuu höyrystämään kaksi kiloa enemmän vettä kuin kuivasta, mikä vaikuttaa palamistulokseen. Lämpöarvo jää heikoksi, eikä puu pala niin hyvin. Kuiva puu säästää sytyttämiseen kuluvaa aikaa ja vaivaa, ja poltto on myös puhtaampaa.

Tervetuloa tutustumaan kattavaan laadukkaaseen valikoimaamme!

Kuivatus ja säilytys vaativat hyvän ilmankierron Puut voi hankkia esimerkiksi suoraan valmistajalta valmiiksi kuivattuina tai omasta metsästä itse tekemällä ja kuivaamalla. Puiden kuivatukseen kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä juuri kaadetussa puussa on kosteutta noin puolet sen painosta. Puut kaadetaan yleensä talvella ja niiden annetaan kuivua keväällä ja kesällä. Kuivumisaikaan vaikuttavat muun muassa puulaji, paksuus, ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus. Polttopuut tulisikin halkaista tai pienemmät puut aisata kuivumisen nopeuttamiseksi. Tuoreet pilkkeet pinotaan ilmavasti aluspuiden päälle irti maasta. Polttopuut sijoitetaan tuuliseen ja aurinkoiseen paikkaan kuivumaan. Puut peitellään päältä sateelta suojaan, jotta kosteus ei pääse puihin. Lisäksi ne kannattaa pinota siten, että ilma pääsee kulkemaan joka puolelta. Ilman kiertäminen on kuivatuksessa ja varastoinnissa erittäin tärkeää. – Ilman tulee kiertää puiden yltä, päältä ja alta. Halot eivät saa olla tiivisti maan pintaa varten. Jos on useampi pino, niin ilman pitää kiertää myös pinojen välissä. Parempi mitä pienemmässä kasassa puita kuivattaa. Jos puut ovat liian tiiviisti ja liian isona kasana, ne eivät tahdo kuivua kunnolla ja alimmat puut kostuvat ja homehtuvat. Ennen syksyä puut tulee siirtää kuivaan ja hyvin tuulettuvaan, polttopuille tarkoitettuun varastotilaan. Sopivan kokoiseen puuvajaan mahtuu puolen vuoden tai vuoden polttopuutarpeet. Varastopaikan valinnassa tulee muistaa kuitenkin myös paloturvallisuus:

Pispalan valtatie 120, 33270 Tampere • p. 044 2099686 • www.tampereentakka.com

Meiltä puuta ympäri vuoden, silloin kuin sinulle sopii! POLTTOPUUT EDULLISESTI Tampereen alueelle ja lähiseudulle. Toimitamme polttopuut halutessasi myös kotiisi. Katso lisää ja tilaa osoitteesta: www.suomenpuusydan.fi Nyt saatavilla myös edullista sekapuuta!

Tuo lämmön kotiisi! Puh. 050 369 7967 Säijärventie 251, LEMPÄÄLÄ

Joka vuodenaikaan. Jokaiseen tulisijaan. Energiatehokas Aalto-Arina

• puut syttyvät

• Puut syttyvät paremmin • Tehokkaampi palotapahtuma • Puhtaammat savukaasut • Puun säästö noin 15-30% Valmistus ja myynti: Metallitekniikka Hannu Laajala Puh. 040 543 8706, arinatilaus@aaltoarina.fi, www.aaltoarina.fi

Leikkaa talteen ✁

PÄIVITÄ TULISIJASI AALTO-ARINALLA!


28

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Nunn a Raho Uuni itus

Aito Nunnauuni. Se lämmittää. NunnaUunin ainutlaatuinen Mammuttivuolukivilaji takaa puhtaan palamisen ja miellyttävän lämpönautinnon. Takkaremontti kokonaispalveluna – pyydä ilmaiselle mitoituskäynnille! www.nunnauuni.com

Aito NunnaUuni. Se lämmittää.

Takkavisio Kenkätie 4 Pirkkala (S-marketin talo) p. 044 506 0206 Avoinna ma–pe klo 10–17, muulloin sop. mukaan

Dreamstime.com

omakotilehdet.fi paloriskin takia puuta ei saa kuivata eikä varastoida terassin alla tai räystään suojassa. Polttopuuvajan täytyykin olla aina riittävän etäällä asuinrakennuksesta.

Puhdas polttoprosessi säästää ympäristöä

halkoliiteri.com Polttopuut netistä

Pääosa puun sisältämästä hiilestä vapautuu palaessa hiilidioksidina. Mikäli palaminen on epätäydellistä, syntyy myös nokea, hiilimonoksidia ja hiilivetyjä. Mahdollisimman onnistunut palotapahtuma edellyttää riittävän korkeaa lämpötilaa, viipymäaikaa ja hyvää kaasujen ja paloilman sekoittumista. Puhtaalla palamisella voidaan vähentää merkittävästi ympäristölle ja terveydelle haitallisten päästöjen syntymistä. Palamisen hyötysuhteeseen vaikuttavat useat eri tekijät. Tärkeintä puhtaassa polttamisessa on ennen kaikkea onnistunut polttoaineen valinta. Tulisijassa tulee polttaa pelkästään kuivaa ja puhdasta puuta. Tällöin lämmityksen hyötysuhde kasvaa ja tulisija pysyy kunnossa ja kestää pidempään. – Tulisijassa ei saa polttaa muovia tai muita jätteitä, kuten märkää, maalattua ja kyllästettyä puuta. Märkä puu ei pala kunnolla vaan kituuttamalla ja aiheuttaa nokeentumista. Muovista tulee haitallisia jäämiä ja maalatusta tai kyllästetystä puusta syntyy poltettaessa myrkyllisiä kaasuja. Ne tarttuvat hormin seinämiin ja ovat ympäristölle haitallisia. Päästöjä voi vähentää oikeanlaisilla sytytystavoilla. Puhtaan palamisen kannalta paras on yleensä päältä sytyttäminen. Sytyttämisessä käytetään vain pieni määrä kuivia sytykkeitä ja pilkkeitä. Tällöin puun kaasuuntuvat aineosat syttyvät ja palavat tehokkaasti ja korkea lämpötila saavutetaan nopeammin. Puita ei saa myöskään laittaa liikaa, ja niiden tulee olla samankokoisia, jotta palaminen on tasaista. Jos polttopuita lisätään kerralla paljon, tulisijan happimäärä ei riitä polttamaan kaikkia puista syntyviä kaasuja. Epätäydellisen palamisen tunnistaa muodostuvasta mustasta savusta. – Tärkeintä on, että puut palaisivat mahdollisimman puhtaasti. Niin tulee mahdollisimman vähän hiukkaspäästöjä ympäristöön, Heikura opastaa. Huomiota kannattaa kiinnittää lisäksi itse tulisijaan, sen hyötysuhteeseen ja tehokkuuteen. Kehittyneet tulisijat ovat nykyisin huomattavasti vähäpäästöisempiä kuin perinteiset mallit. Myös säännöllinen nuohous ja huolto auttavat säilyttämään tulisijan ja savuhormien lämmönvarauskyvyn ja paloturvallisuuden.


29

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Kuivalla puulla paras lopputulos

D re

am

stim

e.c

om

Oikealla lämmitystekniikalla tulisijan puut syttyvät helpommin ja lämmitys on tehokasta. Tulisijan lämmityksessä käytetään vain kuivaa polttopuuta, joten puut on hyvä tuoda ulkoa sisään pari vuorokautta ennen niiden käyttöä. Sopivan kuiva puu on kovaa ja sen tunnistaa äänestä. Kun kahta klapia kopsautetaan yhteen, puu soi. Puuta tarvitaan tulisijan lämmitykseen yhteensä noin yksi kilo puuta sataa tulisijan painokiloa kohden. Jos uunin massa on 1000 kg, sopiva puumäärä on 10 kg. Esivalmisteluissa avataan hormipelti ja varmistetaan, että viimeisimmät tuhkat on poistettu takasta ja tuhkaluukusta. Tulisijan tulee olla puhdas, jotta ilma pääsee kiertämään siellä hyvin. Tulisijasta otetaan vanhat tuhkat pois ja laitetaan ne palamattomasta materiaalista tehtyyn kannelliseen ja jalalliseen astiaan, jolloin ei aiheuteta tulipalon vaaraa. Jos tulisija on ollut käyttämättä hieman pidempään, varmistetaan savupiipun veto. – Tulisijan vedon voi testata sytyttämällä tulitikun tai kynttilän ja viemällä sen uunin likelle. Liekin pitäisi alkaa vetämään uuniin päin ja savun lähteä nousemaan hormiin. Ennen kuin sytyttää isomman määrän puita, kannattaa polttaa pieni määrä rutistettua paperia ja varmistaa tulisijan vedon toimiminen, metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Leevi Heikura Suomen Metsäkeskuksesta neuvoo. Varaavassa uunissa puita poltetaan 3–5 kilon panoksina. Yleensä tehokkaaseen lämmittämiseen riittää kahdesta kolmeen panosta. Mikäli tulisija on ollut pitkään käyttämättä, kannattaa sitä lämmittää alussa varovasti, ettei aiheuta tulisijalle vaurioita. Ensimmäiseen pesälliseen laitetaan pienempiä puita, jolloin optimilämpötila saavutetaan nopeammin. Toiseen pesälliseen voi jo lisätä isompia puita. Puita ladotaan uuniin väljästi vaakatasoon, jotta ilma pääsee kiertämään niiden välistä. Puiden päälle jätetään tilaa sytykkeille. Hyviä sytykkeitä ovat esimerkiksi sanomalehtipaperi, tuohi ja pienet lastut. – Ei laiteta liian isoa pinoa, vaan jätetään ilmatilaa yksi kolmasosa pesän korkeudesta. Muuten sytyttäminen on hankalaa. Palaminen vaatii ilmaa.

Kun puut ovat syttyneet, suljetaan uunin luukku ja vetoa säädetään ilmanottoluukulla sopivaksi. Uusia puita lisätään vasta, kun entiset ovat palaneet lähes hiillokselle, mutta palavat kuitenkin vielä liekillä. Puusta vapautuva lämpöenergia siirtyy tulisijan rakenteiden kautta hiljalleen lämmittämään ympärillä olevaa tilaa. Kun lopettaa lämmittämisen, peltien oikea-aikainen sulkeminen on tärkeää, jottei epätäydellisessä palamisessa syntyvä häkä eli hiilimonoksidi pääse huoneilmaan. – Pellit saa sulkea vasta, kun hiillos ei hehku enää ja on sammunut, Heikura toteaa. Lämmitetty tulisija luovuttaa takan tyypistä ja massasta riippuen lämpöä tyypillisimmin päivän tai pari. Tarvittava lämmityskertojen määrä riippuu talon takasta, rakenteista ja kunnosta, ulkolämpötilasta ja muista lämmitysmuodoista. Jos tulisija toimii lisälämmön lähteenä esimerkiksi sähkölämmityksen lisäksi, lämmityskertoja tarvitaan luonnollisesti vähemmän.

Suomen kauneimmat varaavat takat Luotettava kumppani jo vuodesta 1983

Tilaa ilmainen ti! kotikäyn

Tutustu tarjouksiimme – www.uunisepat.fi – TULISIJAN VAIHTO ON NYT HELPPOA, meiltä kokonaisratkaisu kotiin tai mökille! Suunnittelu - kokonaistarjous - vanhan takan purku - hormikatselmus uuden takan asennus - opastus ja käyttöönotto

MYYMÄLÄMME: Viinikankatu 36, 33800 Tampere Tulisija-asiantuntija: Marko Strömsholm puh: 0500 622 416


30

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

PUHDASTA VETTÄ OMASTA KAIVOSTA!

OMAVESI • vedensuodatus • myynti • huollot • asennukset • käytetyt laitteet

Erikoisasennusliike

RISTO PITKÄNEN OY ristopitkanenoy@gmail.com www.ristopitkanenoy.fi

0400 733 992

Punkalaitumen Sementtivalimo

- kaivonrenkaita P. 050 569 6941

AUTOHUOLLOT HINAUKSET KIERRÄTYSPALVELUT Kolsopintie 4, YLÖJÄRVI puh. 0500-635 350 | www.valtokoivula.fi

IRONPAPP OY

Saviselänkatu 4, 37100 Nokia.

• Mökkitalkkarin työt: Kaikki palvelut • Rakennustyöt: Remontit ja muut rakennustyöt, sekä projektinjohto • Kiinteistönhoidon työtehtävät • Edustukset: Molok-jätejärjestelmä pienkiinteistöille. Molok-laiturien asennus

pauno.pitkaniitty@ironpapp.fi www.ironpapp.fi 040 5004286

Maanrakennustyöt Tonttihakkuut Kiviainestoimitukset Tiehoitotyöt

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Juha Nätkin 044 591 6090 kaanaankaivin.fi

omakotilehdet.fi

Kaivon paikka löytyy ilman taikavarpujakin Omalla kaivolla saa tontin maaperän vesivarat hyötykäyttöön, mikäli maasto vain soveltuu sen kaivamiseen. Kaivo voikin olla hyvä ratkaisu, halusipa sitten lisävarmuutta veden saantiin tai vain nauttia ilmaiseksi hyvälaatuisesta suomalaisesta pohjavedestä.


31

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

SÄÄSTÖÄ JA ENERGIATEHOKKUUTTA KOTIIN JA KIINTEISTÖÖN MAALÄMPÖPUMPULLA muutettiin lämmitysmuoto kalliista öljylämmityksestä edulliseen maalämpöön. Vanhat lämmityskulut olivat öljyllä 2750€ ja nyt maalämmöllä 800€ vuodessa. Säästö maalämmöllä 1950€ / vuosi.

Kysy muita huikeita tarjouksia!

VARUSTEPAKETTI 0 €, ETUSI JOPA 1000 €. NOPEAN PÄÄTTÄJÄN ETUNA LAHJAKORTTI!

Myös Hämeen Maalämpö -rahoituksella.

Viemärihuolto • avaukset ja huuhtelut • kuvaukset ja kuntokartoitukset • kaivojen tyhjennykset

Pumppaamotyöt Hannu Haanpää

• huollot • korjaukset

Rengas- ja porakaivojen puhdistukset Kuljetuspalvelut Suomessa on paljon haja-asutusalueita, joissa ei ole kunnan vesijohtoverkostoa. Niissä ainoa vaihtoehto talousveden hankkimiseen onkin oma kaivo. Kaivo voidaan rakentaa kuitenkin myös täydentämään vedensaantia, tai tilanteen niin salliessa vaihtoehtona kunnan vesilaitoksen vedelle. Jos kaivo rakennetaan omalle maalle, sen rakentaminen ei edellytä lupaa. – Alueilla, joissa on vesijohtoverkosto ja harkitaan siihen liittymistä, kannattaa vertailla vesijohtoverkostoon liittymisen ja esimerkiksi oman porakaivon porauttamisen kustannuksia. Lisäksi on hyvä selvittää millainen on pohjaveden laatu alueella. Liittymisvelvoite kunnan vesijohtoverkostoon on kunta- ja vesiosuuskuntakohtaista, kertoo Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n eli Poratekin hallituksen jäsen Tuija Saarela. – Kaivovesi on puhdasta, raikasta ja ilmaista. Ja oman porakaivon tuottama pohjavesi täyttää useimmiten juomavedelle asetetut laatuvaatimukset ilman vedenkäsittelyä, hän lisää. Jos talousvetensä haluaa hankkia omasta kaivosta, kan-

www.kaivopumppu.fi • Päivystys 24h 0400 232 640

Suurtehoimuroinnit • eristeiden imu • kellareiden syvennykset

Painepuhallukset • sepelin ja leca-soran puhallukset

Nosturityöt www.teknopuhto.fi • 0400 620 211


32

www.omakotilehdet.fi 

ÖLJYSÄILIÖTARKASTUKSET Tarkastukset, puhdistukset, korjaukset ja käytöstäpoistot kaikenlaisille säiliöille ammattitaidolla ja laatutakuulla. Puh. 0400 254 412 | vexi@sailiotarkastajat.fi

Viialan Vesi ja Lämpö Oy

Päivystämme 24/h vuoden jokaisena päivänä!

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS!

A&K Omakoti 4/2017

nattaa hanke suunnitella huolellisesti jo ennakkoon ja tarvittaessa pyytää sitä varten paikalle pätevä urakoitsija. Kaivon toteutuksessa on kuitenkin huomioitava ja selvitettävä paljon: niin vedenottotarve kuin kaivon sijainti, sen läpimitta, pumppujärjestelmät ja kustannukset. Myös kaivon ja kiinteistön välisen vesiputken kulkureitti, sen routasuojaus ja pumppulaitteiden sijoituspaikka on mietittävä valmiiksi, jotta kaivo sitten myös toimisi päivittäiskäytössä. Etenkin kaivon sijainti vaikuttaa olennaisesti veden saantiin – ja myös sen laatuun. – Kaivo sijoitetaan paikkaan, josta vesi on helppo ottaa käyttöön. Maastollisesti sen pitää olla ei-toivottujen vesien, kuten jäteveden imeytyskenttien yläpuolella. Myös riittävät turvaetäisyydet on syytä huomioida. Kaivon paikan valintaan kannattaakin käyttää asiantuntijan apua, kertoo Saarela. Kaivon sijainti koituu hänen mukaansa ongelmaksi paikoissa, joissa kaivo on porattu esimerkiksi navetan läheisyyteen. Vaikka navetassa ei olisi ollut karjaa vuosikymmeniin, saattaa maaperässä olla vielä epäpuhtauksia. Kaivoveden voikin saada pilattua tahattomasti valitsemalla kaivolle alun alkaenkin väärän sijainnin tai laiminlyömällä sen ylläpidon. Tärkeimpänä ylläpitotoimenpiteena Saarela mainitsee vielä suojakaivon salaojittamisen, joka kannattaakin muistaa jo kaivoa suunniteltaessa.

Kaivotyyppi valitaan ympäristön ja vesitarpeen mukaan

044 567 9219 / Veli Niemi 040 063 2310 / Harri Niemi

Toteutamme vuosikymmenten kokemuksella ja ammattitaidolla

ÖLJYSÄILIÖN TARKASTUS- JA HUOLTOTYÖT sekä MONIPUOLISET LVI-TYÖT • öljysäiliöiden asennustyöt • öljypontintyöt • öljysäiliön huollon • öljysäiliön tarkastus ja puhdistus • vanhojen säiliöiden käytöstä poistot ja purkutyöt • raskasöljysäiliötyöt • myös öljyn hätätoimitus

www.viemarikuvausjn.com

Viemärikuvaus JN p. 050 330 1191 | viemarikuvausjn@gmail.com » Putkistojen, viemärien ja hormien kuvaukset » Huuhtelupesut, viemärien avaukset » Viemärilinjojen kokonaishuuhtelut » Putkirikkojen paikannus radiolähettimellä » Asianmukaiset raportit ja kuvat DVD:lle tai muistitikulle » Kevyt kuntokartoitukset » Myös timanttiporaukset

Sopivan kaivotyypin valintaan vaikuttavat muun muassa maaperän ominaisuudet sekä kaivon rakennus- ja huoltokustannukset. Rengaskaivo on perinteinen kaivotyyppi, jonka syvyys vaihtelee pohjaveden pinnan tasosta riippuen parista metristä yli 20 metriin ja halkaisija 1–5 metrin välillä. Se onkin toimiva ratkaisu, kun halutaan hyödyntää maaperässä olevaa pohjavettä, mutta ei välttämättä sovellu kaikille alueille. Esimerkiksi savi- ja moreenimaan vedenjohtavuus on huono, joten veden saanti kaivoon voi olla pahimmillaan heikkoa tai maakerroksiin varastoitunut vesi huonolaatuista. Silloin parempi vaihtoehto saattaakin olla kallioporakaivo, jonka syvyys voi olla 20–150 metriä. Se onkin usein ainoa toimiva ratkaisu pohjaveden saamiseksi myös kallioisilla alueilla tai saaristossa. Yksi kaivotyyppi on myös niin sanottu lähdekaivo, jossa esimerkiksi rengaskaivon renkaat on upotettu lähteeseen ja ylimenevä vesi johdetaan pois putkella, tai lähde on vain katettu niin, ettei veteen pääse roskia. Luonnontilaiseen lähteeseen ei kuitenkaan saa nykyään rakentaa kaivoa niin, että sen luonnontilaisuus vaarantuisi. Kun kaivotyyppi on oikein valittu ja kaivon sijaintikin otollinen, vesi riittää yleensä useamman talouden yhtäaikaiseen käyttöön. Esimerkiksi naapurit voivatkin rakennuttaa keskenään vaikka yhteisen kaivon. – Kimppakaivo on hyvä ratkaisu. Kustannukset puolittuvat ja porakaivosta riittää yleensä hyvin vettä kahteen talouteen. Useimmilla porakaivoja tekevillä yrityksillä on vedentulotakuu. Kimppakaivoissa rasite- ynnä muut sopimusasiat on hyvä kuitenkin hoitaa kuntoon, huomauttaa Saarela.

PUHDISTAMME KAIVOVETESI JUOMAKELPOISEKSI NÄIN SAADAAN PUHDASTA JUOMAVETTÄ:

SUODATTIMIEN HYÖDYT:

1. Teetä vesianalyysi kaivovedestäsi! 2. Analyysin perusteella valitaan suodattimet. 3. Suodattimien asennus järjestelmään. 4. Nauti puhtaasta juomavedestä!

» Monipuolinen valikoima ja tehokas suodatuskapasiteetti » Poistaa vedestä raudan, mangaanin, arseenin, radonin, haju- ja makuhaitat » Koko talouden (2–5 hlöä) raudan ja mangaanin poisto -> 1 495 € sis. alv. 24 %

Pirkanmaan Vedenkäsittely Oy hannu@puhdastakaivovetta.fi Puh. 044 367 6623

www.puhdastakaivovetta.fi


A&K Omakoti 4/2017

33

www.omakotilehdet.fi 

Kaivon rakentaminen voi edellyttää erikoiskalustoa Rengaskaivon tulee olla yleensä vähintään kolme metriä syvä, jotta siitä saadaan varmasti vettä myös hellekausina. Sen vuoksi rakentaminen kannattaisikin ajoittaa kuivalle kaudelle, jolloin pohjaveden pinta on matalimmillaan ja tiedetään, miten syvälle kaivo on kaivettava vedensaannin turvaamiseksi. Tämä tuo kuitenkin omat haasteensa rakentamiseen ja siihen vaadittuun kalustoon, varsinkin jos kustannukset halutaan pitää vielä kohtuullisina. Esimerkiksi tavallisella traktorikaivurilla ei välttämättä päästä tarvittuun syvyyteen, jolloin saatetaan tarvita erikoiskalustoa. Huomattavasti suuremman syvyytensä vuoksi porakaivo puolestaan edellyttää yleensä aina ammattitekijää niin poraustöihin kuin oikeanlaisen pumpun valintaankin. – Kaivo porataan tela-alustan tai kuorma-autoalustan päälle rakennetulla kaivonporausyksiköllä. Paikoissa, joissa vedetään kaivolta painevesi taloon, tarvitaan lisäksi erillinen huoltokaivo. Huoltokaivo rakennetaan tavallisimmin betonirenkaista. Kallioisille pihoille on olemassa muita, maan yläpuolelle rakennettavia ratkaisuja, kuten kaivokoppeja, kertoo Saarela. Huoltokaivo helpottaa suuresti kaivon kunnossapitoa ja suojaa samalla porareikää. Sen ohella tärkeä osa kaivonporausta on etenkin riittävä pintavesieristys. Tiivistysmenetelmiä on käytössä useita, mutta tavoite on Saarelan mukaan niissä kaikissa sama: kaivoon ei saa päästä humuspitoisia pintavesiä esimerkiksi keväällä sulamisvesien mukana. Myös suojakaivoon kertyvä vesi pitää johtaa pois salaojittamalla.

Lisätietoja: Jarno Oravasaari 050 330 6914, jarno.oravasaari@tamk.fi www.tamk.fi/rakennuslaboratorio

www.kvvy.fi

Seuraa veden laatua säännöllisesti Kaivonrakennusurakoitsijat antavat kaivoille yleensä vedentulotakuun, mutta kaivon omistajan vastuulla on selvittää, että vesi täyttää laatunsa puolesta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 vaatimukset ja suositukset talousvedelle. – Heti porauksen jälkeen kaivon vettä kannattaa juoksuttaa reilusti. Vesi kannattaa vielä tutkituttaa muutamien viikkojen kuluttua. Laboratorioilla on olemassa tähän omat tutkimuspaketit, kaivojen käytettävyysanalyysit. Aistinvaraisesti veden laatua tulee väkisinkin seurattua päivittäin, toteaa Saarela. Myös kemisti Jaana Prihti Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistyksestä suosittelee tutkituttamaan kaivoveden ennen uuden kaivon käyttöönottoa tai veden värin, hajun ja maun muuttuessa. Vaikka vedessä ei olisikaan maku- tai hajuhaittoja, sen laatua tulisi seurata säännöllisesti ja tutkia kaivon kunto ja teettää sille vesianalyysi vähintään 3–5 vuoden välein. – Vesi olisi hyvä tutkia myös kun kiinteistöä myydään tai ostetaan, sekä vedenkäsittelylaitteita hankittaessa ja ennen lähellä tehtävien maanrakennustöiden aloittamista ja niiden lopettamisen jälkeen, lisää Prihti. Jos kaivon vesi on syystä tai toisesta pilaantunut, ei edessä ole kuitenkaan välttämättä uuden kaivon poraaminen, vaan joissain tapauksissa kaivo voidaan puhdistaa taas käyttökuntoon. Pohjavedessä voi olla myös jo luonnostaan suuri happamuus tai korkeat rauta-, mangaani- tai radonpitoisuudet, jolloin veden laatua voidaan parantaa erilaisilla käsittelymenetelmillä. Lisäksi veteen voi päästä epäpuhtauksia jos kaivon renkaat tai kansi ovat huonossa kunnossa, pohja liettynyt tai kaivo tiivistetty huonosti, jolloin kaivoon pääsee pintavettä. – Jos vedessä ilmenee bakteereja, on epäpuhtauden lähde aina selvitettävä. Jos taas kaivon rakenteissa on puutteita, on ne korjattava. Porakaivon painepesulla saadaan vanhan kaivon pohjasakka ja seinämät tehokkaasti puhdistettua, mikäli tarvetta pesulle ilmenee. Kaivon vesi pystytään myös desinfioimaan korjaustoimien päätteeksi, kertoo Saarela. Vanhoissa kaivoissa voi ilmetä kunnostustarpeita esimerkiksi kaivojen pintavesieristyksissä, joiden kunnostamiseen voidaan käyttää erilaisia putki- ja tiivistysmateriaaleja. Saarela toteaa, että parasta huoltoa porakaivolle on kuitenkin veden reipas käyttäminen. Esimerkiksi kesämökeillä, joissa kaivo on ollut koko talven käyttämättömänä, kannattaakin vettä muistaa juoksuttaa ennen käyttöönottoa.

Kaivovesipullot palvelupisteistämme tai verkkokaupastamme

kauppa.kvvy.fi

Kurkkaa kaivoon Kaivon kunto kannattaa tarkastaa säännollisesti - niin myös kaivoveden laatu. Palvelupisteemme näillä paikkakunnilla Tampere

I Hämeenlinna I Sastamala I Pori I Rauma Yhteystietomme www.kvvy.fi

• sisäremontit • kylpyhuoneet ja saunat • uudisrakennukset • vesivahinkokorjaukset • huoneistosaneeraukset

Rakennusurakointi J Häkkinen Oy 0400 440 155 Nikintie 6, Kyröskoski

Lähteet: Ympäristöministeriö, Poratek, Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry

www.laaturakentaja.com


34

www.omakotilehdet.fi 

Suomen Puunhoidon Yhdistys

A&K Omakoti 4/2017

Suomen Puunhoidon Yhdistys

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Pihapuista saa silmäniloa vuosiksi Hyvin hoidettuina puut kasvavat kauniiksi, niiden elinkaari pitenee, eivätkä ne aiheuta pihalla turhia hankaluuksia tai vaaratilanteita.

Metsiä riittää Suomessa kirjaimellisesti silmän kantamattomiin asti. Miksi siis nähdä vaivaa puiden hoidon osalta, kun männyt, kuuset ja koivut kerran kasvavat luonnossa ilman minkäänlaista huolta tai ylläpitoa? Kaikki luonnonvaraisena kasvavat puulajikkeet eivät ole kuitenkaan toivottuja tai edes toimivia pihamaalla rakennuksen välittömässä läheisyydessä: liian suureksi kasvava puu voi varjostaa haitallisesti ja saattaa pahimmillaan jopa vaurioittaa talon perustaa juurillaan. Jos kotimaisemaan haluaa luoda tunnelmaa ja silmäniloa muillakin kuin luonnonvaraisilla lajeilla, puut kannattaa valita ajatuksella ja hoitaa niitä siinä missä muutakin pihaa. Harva puu kuitenkaan kasvaa aivan oman onnensa nojaan jätettynä kauniiksi ja rakenteeltaan terveeksi olosuhteista riippumatta. Mikä puu sitten voisi olla helppohoitoinen, mutta myös näyttävä valinta omaan pihaan? – Pienelle tontille kannattaa valita puuja pensaslajeja, jotka eivät kasva niin suureksi. Toimivia ovat esimerkiksi tuurenpihlaja, pilvikirsikka, sateenvarjojalava, katajat, tuivio, ruusuorapihlaja, koristeomenapuut, syreenit ja alppiruusu, luette-

lee Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY:n puheenjohtaja Tuomas Helenius. – Suuret koivut imevät maasta veden ja ravinteet tehokkaasti, eivätkä jätä oheislajeille elinmahdollisuuksia. Kuusi taas varjostaa suureksi kasvaessaan ja valtaa näin alaa muilta kasveilta. Helenius muistuttaa, että puulajin valinnassa on hyvä ottaa huomioon tulevan istutuspaikan maaperä, valoisuus ja tuuliolosuhteet, jotta istutukset onnistuvat ja palvelevat toivotulla tavalla. Hiekkaisten maiden lajit eivät viihdy kosteissa ja savisissa olosuhteissa ja eksoottiset puut kärsivät tuulisista olosuhteista. – Puiden kasvatus on kuitenkin intohimoista puuhaa, ja kokeilun myötä eteläistenkin kasvuvyöhykkeiden lajeja kasvatetaan vaihtelevin tuloksin pohjoisimmilla kasvuvyöhykkeillä. Ilmaston lämmetessä saattaa onnistumisiakin tulla, ja kokeilunhalu palkitsee.

Älä istuta liian lähelle rakennusta Esimerkiksi taimea istutettaessa kokemattoman voi olla hankalaa arvioida, miten suureksi puu lopulta kasvaa ja mikä olisi riittävä istutusetäisyys rakennuksis-

ta. Helenius huomauttaa, että varsinkin pienillä tonteilla tilan tarpeen hahmottaminen on vaikeaa, kun etäisyys rakennuksiin ja naapurin rajalle voi olla vain muutaman metrin. – Rakennusten läheisyyteen istutettaessa tulisikin huomioida, kuinka laajaksi puu vuosien saatossa voi kasvaa. Jos oksisto kasvaa rakenteisiin kiinni, aiheuttaa se ongelmaa rakenteille ja itse puullekin. Tällöin puuta joudutaan leikkaamaan rajusti ja se altistuu herkästi taudeille sekä tuholaisille. Puun pienennysleikkaus aiheuttaa myös toistuvaa leikkaamisen tarvetta ja kasvattaa näin puun ylläpitokustannuksia. Kookkaaksi kasvavia puita ei tulisikaan istuttaa kuutta metriä lähemmäksi rakennuksia. Helenius muistuttaa, että myös naapuri saattaa vaatia liian suureksi kasvaneen ja paljon roskaavan puun pienennystä omalle puolelleen tulevien oksien osalta. – Vaikka istutusvaiheessa naapuri olisikin myötämielinen kookkaaksi kasvavan puun istuttamiselle, saattaa mieli vuosien saatossa muuttua, tai asukkaat naapurissa vaihtua. Puuistutuksia suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon myös esimerkiksi

maan alla kulkevat viemärit, vesijohdot ja kaapelit, joita saatetaan joutua huoltamaan puun elinikää lyhyemmällä aikavälillä. Helenius nostaa esiin myös kiinteistön kunnossapidon huomioimisen istutuspaikkaa valitessa, ettei vaikkapa talvella lunta auratessa puita kolhittaisi tai kasattaisi lunta puiden ja pensaiden päälle.

Puu kaipaa hoitoa eri kasvuvaiheissa Jo heti istutuksen jälkeen on tärkeä huolehtia puun riittävästä kastelusta ja tuennasta, muistuttaa Helenius. Kun puu on juurtunut tukevasti maahan, tuennan voi poistaa. Hoitoleikkauksilla voidaan ohjata nuoren puun kasvua ja näin varmistaa, että puu kasvaa rakenteeltaan oikean malliseksi. – Havupuut harvemmin tarvitsevat hoitoleikkausta, mutta varsinkin jaloja lehtipuita on hyvä alkaa seurata ja tehdä tarpeelliset hoitoleikkaustoimet niiden rakenteellisia ominaisuuksia silmällä pitäen. Nuorelle puulle on myös hyvä tehdä oksakorkeuden nostoa, jotta vältytään isojen oksien poistoilta. Oksia kannattaa kuitenkin poistaa vain yksi tai kaksi kerrallaan, jotta puu ei rasitu


35

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

liiasta leikkaamisesta, ja antaa sille myös aikaa parantaa leikkuuhaavat. Puiden tullessa noin 30–40 vuoden ikään rakenteelliset leikkaukset alkavat Heleniuksen mukaan olla jo tehtynä, ja tällöin puututaan enää toisiinsa hankaaviin oksiin. Helteisinä, kuivina kesinä puun lisäkastelu voi olla tarpeen, jos se on istutettu paikkaan, jossa juuristo ei pääse ottamaan vettä luontaisesti, koska ympäristö on rakennettu vettä hyvin läpäiseväksi, tai istutuslaatikkoon, jossa juuristo ei saa vettä maaperästä. – Puun juurella kasvavien rikkaruohojen kitkeminen ja kuorikatteen lisäys onnistuvat varmasti jokaiselta, kun vain muistaa pitää siimaleikkurin pois puun läheltä, kuorikatteen paksuuden 5–7 sentin paksuisena sekä ilmaraon rungon ja katteen välissä, huomauttaa Helenius. Etenkin oikeaoppinen huoltoleikkaus on tärkeää puun kasvaessa. Puita leikataan, jotta ne olisivat ennen kaikkea turvallisia kasvuympäristölleen. – Puista poistetaan heikot haaraliitokset, toisiaan hankaavat oksat, kilpalatvat, näköesteitä aiheuttavat sekä vaurioituneet oksat. Jotta puille ei aiheuteta tarpeettomia lisäongelmia, on hyvä tietää kuinka paljon ja miten niitä voi leikata. Ajoissa ja maltilla leikattu puu voi hyvin ja näyttää hyvältä, mutta liika leikkaus voi johtaa runsaaseen vesiversojen syntyyn. Liian suurten oksien poisto puolestaan altistaa puun lahottajille ja heikentää nestevirtausta puussa. Jos oksankaulus on vieras käsite, Helenius suosittelee jättämään puun leikkaukset kuitenkin ammattilaiselle. Myös käsikorkeutta ylempänä olevat hoitotoimet voi olla hyvä jättää puunhoidon ammattilaiselle, jolla löytyy sekä asianmukaiset putoamissuojaimet että taito käyttää niitä. Kun puulla alkaa olla jo rutkasti enemmän kokoa, leikkaamisesta voi kotivälineillä tulla muutenkin hankalaa. – Ylempää varrellisella oksasahalla poistettujen oksien leikkauspinnat menevät usein vinoon ja oksan kaulus on vaarassa vaurioitua, kun oksaa ei pysty tukemaan sitä leikatessa. Tällöin kyljestyminen hidastuu ja leikkauspinnat paranevat hitaammin altistaen puun ulkopuolisille uhille.

Varaudu putoaviin oksiin ajoissa Varsinkin vanhempien puiden kuntoa kannattaa seurata, jotta kovilla syysmyrskyillä voidaan välttää kaatuvien puiden tai suurten, putoavien oksien aiheuttamat vahingot. Etenkin vaahtera on ongelmallinen puu, toteaa Helenius. Sen jyrkät oksakulmat, avoimet haaraliitokset ja kova puuaines ovat alttiita repeämiselle. Tyypillisin ongelman aiheuttaja hänen mukaansa on kuitenkin ihminen itse. – Taitamattomat leikkaustoimet, puuta kuristavat pyykkinarut ja linnunpönttöjen asentaminen tiukalla narulla tai rautalangalla, tai vaikka rungon kolhiminen esimerkiksi päin ajettaessa ja maan täyttötai kaivuutyöt juuriston alueella lyhentävät todennäköisimmin puiden elinikää. Jos komean puuvanhuksen tila huolettaa, Helenius kehottaa ottamaan yhteyttä arboristiin, joka arvioi puun kunnon, tekee tarvittavat hoitotoimet ja antaa myös seurantasuositukset ja ohjeet jatkoa varten. Arboristi tuntee puun rakenteelliset ominaisuudet, tietää puiden lahottajat sekä hyönteistuholaiset ja hallitsee välineistön, jolla määritellään puun lahotilanne. Näin voidaan selvittää, onko puu jo kaatokuntoinen vai onko sillä vielä ikää jäljellä. Jos vanhasta, mutta kauniista pihapuusta ei kuitenkaan haluaisi luopua ja antaa sitä kaadettavaksi, mitä puun eteen voisi tehdä? – Arboristi osaa kuntoarvion pohjalta myös suositella tarvittavia toimia puun tulevaisuutta ajatellen. Puun kunnon heikentyessä sitä voidaan saattohoitaa pienennysleikkauksin ja latvustuennalla antaa tukea, jos puulla on repeämiselle alttiita haaroja, lohduttaa Helenius. Mikäli puu on kuitenkin jo liian huonokuntoinen tai kasvanut esimerkiksi haitallisen lähelle taloa ja joudutaan kaatamaan, varsinkin ahtailla pihoilla se kannattaa jättää ammattilaisen kaadettavaksi. – Puun kaadossa käytettävä moottorisaha on taitamattoman käsissä vaarallinen väline ja sopivan kaatotilan arvioiminen on hankalaa. Ammattilainen hallitsee turvalliset työtekniikat ja osaa hahmottaa tarvittavan tilan.

PUUNKAADOT turvallisesti 20-vuoden ammattikokemuksella

Myös tonttiraivauksia, sähkölinjojen myrskytuhoja, kannon jyrsinnät, jne. Tarvittaessa kuljetamme puut ja risut pois. Toimimme koko Pirkanmaan ja ! ÄHENNYS Hämeen alueella. TITALOUSV UISTA KO M

0400 768 635 | www.puunpoisto.fi

PUUNKAADOT KOKONAISPALVELUNA KAADOSTA JYRSINTÄÄN Puh. 040 762 2857 pihapalvelu.saarinen@gmail.com www.pihajakantopalvelusaarinen.fi

Ammattitaitoinen ja luotettava puutarhuri käytettävissä AIDANNE kaikenlaisiin pihatöihin PUUTARHAPALVELU

• Puiden ja pensaiden hoitoleikkaukset (myös aidat) • Rikkakasvien kitkentä, haravointi, lannoitus • Istutus- ja kunnostustyöt • Nurmikonleikkuu • Istutus- ja pihasuunnitelmat • Raivaukset Ota yhteyttä maksutonta käyntiä varten! Sirpa Kalliomäki p. 040 748 9648 (Tampere)

NYT EROON KANNOISTA! Jyrsintä on nopea, edullinen ja ympäristöystävällinen tapa päästä eroon häiritsevistä kannoista. Myös pihapuiden sahaus laudoiksi ja lankuiksi siirrettävällä sahalaitoksella! Ota yhteyttä: 0400 692 984 mailis.holm@kantojyrsin.info / www.kantojyrsin.info

Tilaa netistä ! Tampereen talousalueelle

Puutarhamulta, Kuorikate, Kiviainekset

vain

110,-

1 m suursäkki toimitettuna 3

a. Myös lavatoimituksen .fi pa up ka rra te : Katso Mursketie 15, Kangasala (toimitus 50 km säteellä) puh. 040 771 8366, terrakauppa@terrawise.fi

Risuista ja puutarhajätteistä helposti eroon:

P. Kirstua Ky Kuljetamme pois kaadetut pensaat ja erilaiset puutarhajätekasat, jotka nostamme kouralla kyytiin.

Palvelumme sinulle:

• Tuomme multaa tai kiviaineksia HUOM! Kuormanpurku mahdollinen kauhalla esim. aidan yli • vaihtolavakuljetukset • nostotyöt • puunkaato henkilönosturin avulla

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Kysy kotitalousvähennyksestä.

P. Kirstua Ky • Pertti Kirstua • 0400 734 549 p.kirstua.ky@elisanet.fi • www.kuljetuskirstua.com


ĀĀ ilmoitus

Kuntotutkimus auttaa ennakoimaan puiden ongelmat Vanha, kaunis lehtipuu tai jykevä mänty on arvostettu ja vaalittu koristus monen kodin pihamaalla. Ammattitaitoinen arboristi tulee apuun, kun puun kunto ja jäljellä oleva elinikä arveluttavat.

Rakkailla puilla on voinut kestää vuosikymmeniä kasvaa täyteen kukoistukseensa, ja samalla ne ovat tarjonneet silmäniloa ja olleet pysyvä osa tuttua kotimaisemaa. Niistä ei moni hentoisikaan luopua silloinkaan, kun painavat oksat kurottelevat jo liian lähelle rakennuksia tai iän puolesta on jo aihetta epäillä, että puu olisi sisältä laho. Arboristilla on asianmukainen koulutus sekä puiden hoitoon että niiden kaatamiseen hallitusti ahtaillakin pihoilla. Vanhan puun kunto voidaan kartoittaa kokeneella silmällä ja asianmukaisilla välineillä, jolloin selviää, onko puu kaatokunnossa vai voiko sen elinikää vielä lisätä. Usein kaatamisen sijaan tarjolla on nimittäin muitakin ratkaisuja. – Puuta ei ole aina pakko kaataa. Jos sille voidaan esimerkiksi tehdä latvustuenta, puu voi kestää hyvin vielä 10 vuotta, vahvistaa useita vuosia arboristina ja metsurina toiminut Jari Virtanen. – Puiden kuntotutkintaa ja hoitoa osataan jo tilata aika paljon. Jos pihalla on vaikkapa paljon nuoria vaahteroita, pienen rakenneleikkauksen tekeminen niille ei ole suuri kustannuserä oikeaan aikaan tehtynä, mutta auttaa säästymään ongelmilta. Puiden kuntotutkimus säästää myrskytuhoilta Arboristeille ja metsureille syksyn myrskytuhojen korjaus on tuttua työtä. Myrskyjen jäljiltä raivataan paljon juuri vaahteroita, jotka liian avaralle paikalle istutettuina ja ilman rakennetta ohjaavia leikkauksia kasvavat haaroittuen ja rakenteeltaan heikoiksi. – Kun käymme perkailemassa myrskyn tuhoja, valtaosan tapauksista olisi voinut ennaltaehkäistä todella pienellä satsauk-

sella, Virtanen toteaa. Puuston kuntotutkimus voisikin olla hyvä teettää jo alkusyksystä, mutta äkillinen myräkkä voi tehdä pihalla tuhojaan toki muinakin vuodenaikoina. Jos kotipihan puuston tilanne arveluttaa, se voidaan kartoittaa paikan päällä silmämääräisesti tai tutkia puiden kunto tarvittaessa syvemmin esimerkiksi hellävaraisella mikroporalla: – Ensin katsotaan yleisvaikutelma siitä, mikä on puun tilanne, ja sitten etsitään vähän niitä ongelmakohtia. Puun rakenteessa voi olla ongelmaa, tai sitten etsitään muita merkkejä, jotka voisivat olla osviittana lahosta puun sisällä. Tavanomaisesti kuntotutkimus tilataan vanhalle puulle, josta näkyy jo päälle päin, ettei se ole enää täysissä voimissaan. Suuresta, iäkkäästä puusta on voinut jo pudota oksiakin, ennen kuin arboristiin otetaan yhteyttä. Silloinkaan moni ei ole vielä valmis kaatamaan huonokuntoista puuta. – Usein tontti haluttaisiin säilyttää puustoisena. Varsinkin arvokkaammat, pitkäikäiset puut, kuten vaahterat ja tammet halutaan yleensä hoitaa.

Jalojen lehtipuiden lisäksi kevennysleikkauksia tehdään männyillekin, jotka voivat olla yleisempi näky omakotitalon pihassa joillain alueilla. Talven raskaalla lumikuormalla männystäkin voi pudota suuria oksia, joten ne edellyttävät toimenpiteitä. Isommallekin puulle saadaan Virtasen mukaan tavallisesti 10 vuotta lisää elinaikaa kuitenkin pelkästään jo latvustuennalla. Tuentoja voidaan myös uusia: yleensä latvustuenta kestää noin 8–10 vuotta, jonka jälkeen se voidaan puun tilanteen vielä salliessa korvata uudella tuennalla. – Vaahtera on hyvä esimerkki siitä. En muista, olisinko ikinä joutunut kaatamaan vaahteraa lahovian vuoksi. Lähestulkoon aina niissä kyse on ennemmin rakenneviasta, jolloin yksi tai useampi haara on vaarassa pudota alas. Jos esimerkiksi puutarhan kruununa jo 200 vuotta olleelle tammelle saadaankin vielä jatkoaikaa, se ilahduttaa kodinomistajaa suuresti – ja tuo iloa kenties vielä jälkipolvillekin.

Latvustuennalla puu saa jatkoaikaa Jos tyveltään lahoksi todettu puu halutaan vielä säilyttää, eräs vaihtoehto on keventää siitä osa pois tai huoltoleikata sitä hieman joka puolelta niin, että se pysyy vielä kuitenkin lajilleen tyypillisen näköisenä. – Kaupungin puistoissa voi nähdä, että puita on käyty vähän nipsaisemassa, jos ne ovat lahoja mutta ne halutaan vielä pitää. Sitä tehdään paljon varsinkin isoille, arvokkaille tammille, mainitsee Virtanen.

SMP Arboristit Oy Kässälänkatu 11 33560 Tampere Virtanen Jari, 0400 322 135 Enroos Henri, 045 230 6802 jari@smp-arboristit.fi www.smp-arboristit.fi


A&K Omakoti 4/2017

www.omakotilehdet.fi ď„

37


38

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

SUOMEN VERHOILIJAMESTARIEN LIITTO RY W W W.V E R H O I L I J A M E S TA R I E N L I I T T O . F I

Teksti: Suomen Verhoilijamestarien Liitto Ry Kuvat: Suomen Verhoilijamestarien Liitto Ry

Verhoilemalla oman näköinen huonekalu Kun huonekalu halutaan verhoilla, syitä voi olla monia. Verhoiltavaksi tuleva tuoli tai sohva voi olla aikojen saatossa likaantunut, kangas voi olla kulunut tai nyppyyntynyt, pehmusteet ovat kärsineet tai jousitus on pettänyt. Joskus taas halutaan uudet päälliset yksinkertaisesti siksi, että huonekalun väri ei vain sovi muihin kalusteisiin. Silloin selvitään ehkä vain kankaan vaihdolla. – Kunnostettu huonekalu on aina yksilöllinen: se on juuri sellainen kuin omistaja haluaa. Verhoilemalla huonekalusta saadaan käyttökuntoinen, ja samalla siitä tuunataan omannäköinen, kertoo verhoilijamestari Antti Oksanen.

Verhoilutyön eteneminen Kun verhoilutyön laajuudesta ja materiaaleista on sovittu, työ alkaa purkamalla kalusteesta vanhat kankaat ja mahdollisesti toppaukset. Tarvittaessa korjataan, liimataan ja pintakäsitellään kalusteen puuosat. Perinteisessä verhoilussa perustuksen materiaaleina voidaan käyttää meriheinää, jouhia, kookoskuitua, kuituhamppua, puulastua tai flokkivanua. Täytteet laitetaan kerroksittain ja kerroksia tarvitaan paljon. Verhoilija saa siis olla neula kädessä todella pitkään. Kalusteissa on jo 60-luvulta saakka käytetty myös vaahtomuovia pehmusteena, kunnostuksen yhteydessä

vaihdetaan tarvittaessa tilalle uudet vaahtomuovit. Lisää yksilöllisyyttä saadaan erilaisin, tyylinmukaisesti valittavin somistein. Sauma voi olla tavallinen, katesauma tai teresauma – se voi myös peittyä koristenyörillä.

Miten homma toimii? Yleisin verhoiltava huonekalu on yksittäinen tuoli. Sillä on usein suuri tunnearvo: se saattaa olla vaikkapa isovanhempien kalustosta. Kun verhoilua alkaa miettiä, on mielessä monia kysymyksiä. Voiko tämän huonekalun


ylipäätään kunnostaa? Kauanko se kestää? Mitä verhoilu maksaa? Ja mistä sitten aloitetaan? Ensimmäinen vaihe on ottaa yhteyttä ammattitaitoiseen verhoilijaan. Esimerkiksi Verhoilijamestareiden liiton nettisivulta (www. verhoilijamestarienliitto.fi) näkee, keitä verhoilijoita omalla alueella toimii ja ovatko he mahdollisesti erikoistuneet johonkin. Jos huonekalu on pieni, sen voi ottaa mukaan kun lähtee tapaamaan verhoilijaa. Muutoin mukaan kannattaa ottaa valokuva verhoiltavasta huonekalusta. Sen perusteella verhoilija arvioi huonekalun kunnostustarpeen ja mahdollisuudet. Puuosat pystyy yleensä kor-

39

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

jaamaan, mutta jos lastulevy menee rikki, korjaus ei useinkaan ole järkevää eikä aina onnistukaan. Kuvan perusteella voidaan suunnitella myös kankaan ja muiden tarvikkeiden menekki. Silloin ovat myös kustannukset selvillä. Verhoilun hinnan määrittäminen on nimittäin varsin hankalaa tuotetta näkemättä ja etenkin sen kuntoa kokematta. Kun päätös huonekalun kunnostamisesta on tehty, olisi hyvä solmia kirjallinen työtilaussopimus, joka vahvistaa asiakkaan ja verhoilijan välillä sovitut asiat, kuten verhoilumateriaalit ja päälliset sekä toimitusajan.

čč

– Myös huonekalun muotokieli vaikuttaa valintaan: jos muodot ovat kovin kaarevia, ei kangas saa olla liian jäykkä.

Kankaan valinta – Kankaan valinta tuottaa usein paljon päänvaivaa. Lähtökohtana ovat asiakkaan sisustusmieltymykset ja kodin nykyiset värit. Verhoilijoilla on yleensä tarjota todella paljon kangasmalleja, joista asiakas voi valita mieleisensä. Malleja voi lainata kotiin katsottavaksi, jolloin värejä voi tarkastella vaikka tapetteja vasten. Myös kodin valaistus vaikuttaa asiaan, toteaa verhoilijamestari Tapio Tahvanainen. Kankaan valintaan vaikuttaa huonekalun tyyli, mutta myös kankaan käyttäytyminen verhoiltaessa ja sen kestävyys. Ammattitaitoinen verhoilija osaa esitellä tyylinmukaiset

kankaat, olipa kyse sitten rokokoosta tai 1940-luvusta. Asiakas kuitenkin ratkaisee, haluaako hän noudattaa tyyliä vai hakeeko hän sisustukseen selvästi poikkeavaa huutomerkkiä. Hänen täytyy pohtia mitä haluaa: yksiväristä vai kuviollista, koristeellista vai yksinkertaista. – Myös huonekalun muotokieli vaikuttaa valintaan: jos muodot ovat kovin kaarevia, ei kangas saa olla liian jäykkä, Tahvanainen muistuttaa. Olohuoneen rokokoosohvaan valitaan erilainen kangas kuin vaikkapa kesähuvilan funkkistuoliin. Myös huonekalun käyt-

tötarkoitus vaikuttaa: perheen pääsohvan, jolla katsellaan televisiota illat pitkät, on kestettävä jatkuvaa istumista ja usein myös lasten leikkejä ja kotieläimiä. Kulutuksenkesto on silloin erittäin tärkeää. Makuuhuoneen sohvalle laitetaan ehkä vain vaatteet yöksi, joten sen ei tarvitse kestää kulutusta ollenkaan samalla tavalla. – Ruokailutilan kalusteissa taas puhdistettavuus on tärkeää. Kankaan on kestettävä hankausta. Kissankestävää kangasta sen sijaan ei ole olemassa, mutta suosittelisin tiukkaan kudottua, kuviollista kangasta.

Tampereen

VERHOILIJAMESTARIT RY

Katso lisää osoitteessa: www.tampereenverhoilijamestarit.fi

Ajoneuvoverhoilu Stailaaja.com Ahola Aarne Kiskokatu 3 33730 Tampere 041 535 9006 stailaaja@stailaaja.com www.stailaaja.com

Verhoomo Pii-Kettilä Piensalo Sari Saarenvainionkatu 3 33710 Tampere 044 744 5895 verhoomo@pii-kettila.fi www.pii-kettila.fi

Verhoomo Ekholm Ekholm Hannu Kuhmalahdentie 46 36810 Kuhmalahti 0400 170 113 info@verhoomoekholm.fi www.verhoomoekholm.fi

Akaan Verhoomo Strengell Terhi, Ajoneuvoverhoilijamestari Satamatie 37, rak. 2 37800 Akaa 040 834 6522 terhi.strengell@akaanverhoomo.fi www.akaanverhoomo.fi

Verhoomo Aniver Hackman Anne Pekkalantie 70 34450 Jäminkipohja 040 773 4308 anne.hackman@pekkalankartano.fi www.pekkalankartano.fi

Verhoilijamestari Katja Torvinen Torvinen Katja Kuusistontie 6 33480 Ylöjärvi 050 330 9113 katja@verhoilijamestari.net www.verhoilijamestari.net

Verhoomo Sinikka Mäkelä Mäkelä Sinikka Hatanpään valtatie 34 H 33710 Tampere 040 589 8511 verhoomo.sinikka.makela@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/verhoomo.sinikka.makela

Verhoomo Mööpelivaatturi Verho Jenni, Verhoilijamestari Viljapellontie 11 33820 Tampere 050 326 2274 jenni.verho@suomi24.fi www.moopelivaatturi.webs.com


40

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Verhoilijan laaja työsarka Kotien lisäksi verhoilijoita tarvitaan myös julkisten tilojen kalustuksessa ja kalusteiden huollossa. Kalustuksen suunnittelevat yleensä arkkitehdit ja ammattisisustajat. – Verhoilijan taitoja tarvitaan muun muassa kuntosaleilla, lääkärikeskuksissa, kouluissa, päiväkodeissa, virastoissa, yrityksissä ja kirkoissa. Isojen kohteiden kunnostuksen yhteydessä tarvitaan myöskin verhoilijoita: esimerkiksi Presidentinlinnan, eduskuntatalon ja teattereiden kunnostukset työllistävät verhoilijoita, kertoo verhoilijamestari Katariina Steuer Suomen Verhoilijamestareiden liitosta. Steuer sanoo, että Ruotsin ja Tallinnan laivoillakin kunnostustyötä tehdään koko ajan. Myös telakoilla tehtäviin risteilijöihin tarvitaan verhoilijoita. Jotkut verhoomot ovat erikoistuneet juuri tähän, ja verhoilijat muun muassa matkustavat laivojen mukana. Lähes kaikki verhoomot tekevät veneiden patja- ja istuinverhoiluja. Veneen sisustan verhoiluun ja kuomujen valmistamiseen on erikoistunut osa verhoomoja. Ajoneuvoverhoilu voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan, entisöintija tuning-verhoiluun. Yksi tärkeä osa on museoajoneuvot. Museoautolta vaaditaan alkuperäistä vastaavaa kuntoa tai ajoneuvon uudelleenverhoilu jäljittelee mahdollisimman lähelle sen alkuperäistä ulkoasua. Tuning-verhoilussa mielikuvituksen saa päästää valloilleen, ja eri verhoilumateriaaleja, muotoja ja kuvioita yhdistellään näyttävän kokonaisuuden saavuttamiseksi.

ĀĀ ilmoitus

Ihanat värit ja materiaalit esillä Tallipihan putiikissa Sisustusputiikista löytyy vinkkejä viihtyisään kotiin. Noora Viitaniemi neuvoo tuunaajia mielellään.

Kotiin saa väriä ja tunnelmaa esimerkiksi rakkaan nojatuolin verhoilulla tai itse maalatulla kynttilänjalalla. Sisustusalan yrittäjä Noora Viitaniemi kannustaa kokeilemaan kodin sisustuksessa väriläiskiä ja toivoo rohkeutta, oma maku huomioiden. – Myös perintöhuonekaluja on lupa verhoilla piristävillä kankailla. Itselle mieluisa tulee varmasti käyttöön. Jokaisella on omanlainen koti, jossa haluaa viihtyä.

Noora kuvailee. Chalk paint on hyvin peittävää ja nopeasti kuivuvaa. Mattamainen himmeä pinta on kaunis ja tarvittaessa maalia voi ohentaa vedellä. Yrittäjän tietotaito on valttikortti, sillä tekniikasta ja työmenetelmistä saa putiikissa aina kysyä. Noora järjestää myös kursseja, joilla opetellaan erilaisia Annie Sloan -tekniikoita.

Putiikissa esillä mallikappaleita

Pienillä tavaroilla uutta ilmettä

Nooralla on sisustusputiikki Tallipihalla Tampereen keskustassa. Putiikki ja verstas pääsevät syyskuun alusta alkaen uusiin tiloihin Tallimestarin taloon. Siellä asiakas pääsee vertailemaan ja valitsemaan sopivia kankaita huonekaluihinsa. – Putiikissa on myynnissä verhoiltuja huonekaluja, joista voi saada ideoita ja vinkkejä, millaista itse haluaisi. Yrittäjä antaa työstä hinta-arvion sähköpostilla, mutta tekee myös tarvittaessa kotikäyntejä. Kangasmallejakin saa putiikilta lainaksi kotiin.

Putiikista löytyy paljon sisustustuotteita, kuten erilaisia naulakoita, koukkuja, nuppeja, valaisimia ja tyynyjä sekä hyvä valikoima kotimaisia saippuoita, pesuaineita ja pyyhkeitä. Yrittäjää itseään kiehtovat erityisesti vanhat naulakot ja vaa´at. – Hieman haikailen mennyttä aikaa. Pidän vanhasta tavarasta ja kuluneista pinnoista ylipäätään. Nooran putiikki, niin kuin muutkin Tallipihan puodit ja kahvila, on avoinna ympäri vuoden. Tallipihalle on mukava tulla viihtymään ja viettämään kiireetöntä aikaa. – Asiakkaat ovat hyväntuulisia. Se on paikan ehdoton plussa.

Kalkkimaalit sopivat moneen Putiikissa on hyvä valikoima Annie Sloan -kalkkimaaleja, jotka sopivat myös lasten kanssa työskentelyyn. Myrkyttömillä ja vesiliukoisilla maaleilla voi maalata sekä huonekaluja että pieniä esineitä. Värisävyjä on kymmeniä ja niitä voi vertailla puodissa. Maalattuja esimerkkejä on useita. – Monelle käy niin, että maalaaminen ryöstäytyy käsistä ja tulee katsottua kotona, mitä seuraavaksi maalaisi,

Nooran Verhoomo ja Sisustus Tallipiha, Kuninkaankatu 4 33100 Tampere www.nooran.info nooran@nooran.info


41

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

ĀĀ ilmoitus

HYI! Tuliko juomavesi tuosta putkesta? Huonoon kuntoon päässeet käyttövesiputket voivat olla yllättävän karua katsottavaa. Putkiasennus Oikarainen Oy:n yrittäjä Erkki Oikarainen kertoo tehneensä käyttöremonttia Tampereen Ikurissa alkuvuodesta. Kohteessa oli jo tapahtunut pieni vesivahinko. Työn purkuvaiheessa talon asukas tuli katsomaan vanhaa katkaistua putkea ja järkyttyi. – Tuliko juomaveteni todella tuosta putkesta? oli asiakas parkaissut. Kohteen putkisto oli nelisenkymmentä vuotta vanha. Oikarainen kertookin, että 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuihin taloihin käyttöremontti tulisikin tehdä pian jotta vanha putkisto ei pääse tekemään isoja vahinkoja talolle. 1960- ja 1970-luvuilla käytettiin paljon sinkittyjä putkia, joiden käyttöikä on vain noin kolmekymmentä vuotta. Siitä huolimatta niitä näkee melko usein sen ajan omakotitaloissa. – Jos ei tiedä talon historiaa ja rakennus- ja remonttivaiheita, kannattaa kuitenkin vähintään selvittää putkien kunto ammattilaisen avustuksella. Järkevän hintainen putkiremontti Putkiremontti on sanana melkoinen mörkö monelle. Mielikuva kuukausia kestävästä remontista, johon kuluu säästötilin lisäksi myös lainarahaa, ei kuitenkaan päde omakotitaloon. Siinä missä kerrostalon putkiremontissa puretaan niin kylpyhuone kuin keittiökin, uusitaan putkien lisäksi myös viemäriverkosto ja useimmiten myös koko talon sähköt, omakotitalon käyttövesiremontissa työmaana ovat usein pelkät käyttövesiputket. Toki putkien uudistuksen voi ajoittaa kylpyhuoneremontin kanssa samaan aikaan, jolloin uusien putkien lisäksi pääsee nauttimaan myös modernista kylpyhuoneesta. Kerrostalon putkiremonttien hinta pyörii kuudensadan ja tuhannen euron paikkeilla neliöltä, eli maksettavaa tulee huoneistoa kohden kymmeniä tuhansia. Omakotitalossa kustannukset ovat huomattavasti maltillisemmat. – Käyttövesiremontin hinta on noin 3500–5500 euroa, riippuen siitä, kuinka vesipisteiden määrästä ja putkiston laajuudesta. Aikaa kuluu kuukausien sijaan kolmesta viiteen päivää. Hinta- ja aikaarviot perustuvat toteutuneisiin urakoihini keskikokoisissa omakotitaloissa. Uudet putket ovat kestävää komposiittia, jolle valmistaja antaa käyttöikäarvioksi jopa viisikymmentä vuotta. Joissain tapauksissa käytetään myös kromattuja kupariputkia. Vesikalusteet, joita Oikarainen käyttää, ovat aina tehdastakuisia ja kaikki tarvikkeet ja työvälineet laadukkaita.

Sinkitty/galvanoitu käyttövesiputki omakotitalossa näyttää sisäpuolelta 40 vuoden jälkeen tältä.

Monipuoliset putkipalvelut kokeneelta ammattilaiselta Pelkkää käyttöremonttia Oikaraisen työ ei kuitenkaan ole, vaan hän tekee kodin ja kiinteistön kaikki putkityöt vankalla ammattitaidolla. Erikoisin kohde on ollut moderni navetta. – Isäntä tilasi 5000 litran maitosäiliöön lämmön talteenoton. Lämpimässä maidossa on paljon energiaa, joten maitokeittiö viileni huomattavasti, kun maidon jäähdytyksestä syntynyt lämpö otettiin talteen. Talteen otettua energiaa käytetään nyt navetan käyttöveden lämmittämiseen. Suunnittelin ja toteutin urakan itse, koska varsinaisia LVI-suunnitelmia ei ollut saatavilla. Myös nopeat huoltotyöt, kuten astianpesukonekytkennät, WC-istuinten ja hanojen vaihdot ja asennukset hoituvat Oikaraiselta pitkän kokemuksen turvin. Lisäksi hän tekee pannuhuoneiden putkitöitä, vesikiertoisia lattialämmityksiä ja patteriventtiilien vaihtotyöt myös jäädyttämällä putket, jolloin koko verkostoa ei tarvitse tyhjentää ja työ nopeutuu huomattavasti. Kotitalouksien LVI-remonttien lisäksi Oikarainen tekee paljon uudisrakennusten putkiurakointeja, isännöintiyritysten kautta rivi- ja kerrostaloasuntojen putkitöitä sekä alihankkijana hommia muille putkialan yrityksille. Itse yritys on nuori yritysmuodon muututtua viime vuonna toiminimestä osakeyhtiöksi, mutta kokemusta yrittämisestä Oikaraiselta on 15 vuoden ajalta ja monipuolisia asennustöitä hän on tehnyt yli 30 vuotta. Vuosien varrella Oikarainen on löytänyt erinomaisia yhteistyökumppaneita niin laattamiehistä, kaivinkonekuljettajista kuin rakennus- ja sähköfirmoista. – Hyvän verkoston avulla työt saadaan nopeammin käyntiin. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä, jos jokin LVI-asia kotona askarruttaa tai vaatii jotain toimenpiteitä. Katsotaan yhdessä, mitä kannattaa tehdä ja miten!

040 830 9948 www.putkiasennusoikarainen.fi erkki@putkiasennusoikarainen.fi

Omakotitalon käyttövesiremontti Nokialla tehtiin pääosin komposiittiputkilla. Kromattuja kupariputkia käytettiin kylpyhuone ja wc-tiloissa.

Erkki Oikaraisella on kokemusta vaativista putkitöistä kuten uudessa ambulanssihallissa kaukolämmönsiirtimen asennus ja hallin kaikki vesi-, viemäri- ja lämpöjohtotyöt.


42

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017 Sari Mikkonen/ Jalostuslampola Suosaaren Texel

Texel on maailmalla käytetyimpiä lammasrotuja monien hyvien ominaisuuksiensa ansiosta. Suomeen tämän ystävällinen ja lempeä rotu tuli 60-luvun lopulla.

Teksti: Elina Salmi

Kesälammas takapihalla Kesälampaat, -kanat ja puput ovat suosittuja vuodesta toiseen. Niiden kanssa puuhaillessa aika kuluu rattoisasti ja voisi kuvitella, että nurmikkokin pysyy lyhyenä ihan itsekseen. Oikeassa elämässä mikään ei kuitenkaan ole ihan näin yksinkertaista.

Lampaat ja kanat luokitellaan meillä tuotantoeläimiksi. Siksi niiden pitoon – vaikka vain kesän ajan – liittyy monenmoista byrokratiaa. Kesäkanin ottamiseen ei sen sijaan tarvita mitään lupia, koska kyse on lemmikkieläimestä. Viime aikoina maahamme on kuitenkin citykanien mukana levinnyt tappava virustauti, joka tarttuu erittäin herkästi, ja se hankaloittaa kanin ottamista. Toden-

näköisesti kasvattaja ei suostu ottamaan pupua syksyllä takaisin taudin pelossa, jolloin eläin jää pysyväksi asukkaaksi ostajalleen tai päätyy lopetettavaksi. Aivan alkajaisiksi kesälampaasta tai –kanasta haaveilevan on syytä ottaa selvää eläimen perustarpeista ja niistä vaatimuksista, joita viranomaiset ja eläimen hyvinvointi asettavat. Esimerkiksi lammas ja kana ovat mo-

lemmat laumaeläimiä ja silloin minimimäärä eläimiä on kolme-neljä, jotta kesäkaverit viihtyvät ja voivat hyvin. – Jos ajatus kesälampaista kovasti kutkuttaa, kannattaa pyytää joku lampuri katsomaan omaa paikkaa, valistaa Suomen Lammasyhdistyksen toiminnanjohtaja Marjo Simpanen. – Hän pystyy arvioimaan, onko paikka ylipäätään lampaiden pitoon sopiva. Samalla selviää


čč

Lampailla ei myöskään ole hortonomin koulutusta, joten ne syövät erottelematta kaiken mihin ylettyvät - myös koristepensaat ja marjapuskat. Ja nehän ylettyvät.

paljon siitä, millainen lammas on eläimenä ja mitä vaatimuksia sillä on ruoan ja suojan suhteen.

Aloita mieluummin vuokraamalla katras Jos on ottamassa lampaita ensimmäistä kertaa, kannattaa aluksi vuokrata katras kesäksi tai vaikka lyhyemmäksikin aikaa. Vaikka kuinka ottaisi selvää eläinten hoidosta, lukisi oppaita ja uskoisi pärjäävänsä, voi todellisuus olla kuitenkin toisenlainen. Vuokraajana on helpompaa löytää sisäinen lampurinsa tai havaita, että juttu ei sittenkään ole itseä varten. Lammastiloilta voi kysellä vuokrausmahdollisuutta. Jos taas uskoo lujasti omiin kykyihinsä ja sitoutumishaluunsa ja päätyy ostamaan muutaman lampaan katraan, on heti kesän alussa oltava selvillä, minne eläimet laitetaan syksyllä. – Moni lampuri on aloittanut kesälampailla eli jos ostaa lampaat, kannattaa oitis hankkia jalostuskelpoisia eläimiä, naurahtaa Simpanen. Jos sen sijaan suunnittelee saavansa syksyllä pakastimen täyteen ravitsevaa lampaanlihaa, on otettava selvää teurastamiseen liittyvistä määräyksistä. Teurastamot eivät hae muutamaa lammasta matkojen takaa eikä kotiteurastuskaan ole ongelmaton vaihtoehto. Halvemmalla ja helpommalla pääsee ostamalla lihat kaupasta tai suoramyyntitilalta. Jos piha on kovin pieni, pitää varautua lisäruokintaan tai vuokrata eläimet lyhyemmäksi aikaa. Laitumen kokoa ei voi suoraan määrittää, koska se riippuu paljon esimerkiksi kasvillisuudesta. Karkeasti voi kuitenkin sanoa, että hehtaarin laidun riittää ruokkimaan muutaman lampaan koko kesän ajan. Lampailla ei myöskään ole hortonomin koulutusta, joten ne syövät erottelematta kaiken mihin ylettyvät - myös koristepensaat ja marjapuskat. Ja nehän ylettyvät. Lammas on kuulemma kovin kekseliäs, jos sitä kiinnostava vihreä herkku on aidan toisella puolella.

Määräykset koskevat myös kesälampuria Niin Simpanen kuin Evirakin muistuttavat, että eläinten pitoon liittyvien määräysten on täytyttävä riippumatta lukumäärästä tai pitoajan pituudesta. Laidunaitojen pitää olla turvalliset ja asianmukaiset, eläimillä pitää olla sääsuoja sadetta ja kuumuutta vastaan ja raikasta vettä on oltava aina tarjolla. Jos lähellä ei ole hyvävetistä puroa tai järveä, pitää vesi vaihtaa riittävän usein. Kuumana aikana sitä kuluu pienelläkin katraalla todella pal-

43

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

jon. Määräysten mukaan eläinten kunto on myös tarkistettava päivittäin eli pitkät kesälomareissut voi saman tien unohtaa. Kesälampurinkin pitää rekisteröityä lampaanpitäjäksi oman kuntansa maaseututoimeen. Myös pitopaikka pitää rekisteröidä. Rekisteröinti pitää hoitaa hyvissä ajoin ennen eläinten saapumista. Asemakaava-alueilla kannattaa lisäksi ottaa yhteyttä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen ja tarvittaessa rakennusvalvontaan. Lampaanpitäjän on pidettävä kirjaa eläinten lukumäärästä ja niille mahdollisesti annetuista lääkkeistä.

Kanalla on omat tarpeensa Kanoja koskevat hyvin pitkälti samat määräykset kuin lampaitakin. Kana on laumaeläin ja miniminä voi pitää neljän laumaa, joka muodostuu kukosta ja kolmesta kanasta. Muniakseen kana ei tarvitse kukkoa, mutta kukko lisää kanojen viihtyvyyttä ja tuo niille turvaa. Kuten kaikki muutkin kotieläimet tarvitsevat kanat yhtä lailla suojaa, raikasta vettä, sopivaa ruokaa ja virikkeitä. Kanat viihtyvät päiväsaikaan ulkosalla ja voivat olla vapainakin, mutta lienee kuitenkin viisainta rakentaa niille ympäriinsä verkotettu ulkotarha petoeläinten varalta. Jos tarhaan rakentaa lisäksi katon, voi siellä pitää kanoja jo keväällä, jolloin muuten on voimassa rajoittavia määräyksiä lintuinfluenssan varalta. Yönsä kanat viettävät mielellään suojassa orrella nukkuen. Vanha leikkimökki tai pihavaja muuntuu melko vähällä vaivalla kanalaksi. Kanalan lattialla pitäisi olla sahanpurua tai kuiviketurvetta. Myös olkea voi käyttää. Lisäksi kanat kylpevät mielellään turpeessa, hiekassa tai kuivassa maassa. Niihin sekoitettu koivutuhka auttaa ulkoloisten torjunnassa. Teollinen valmisrehu on oivallista evästä ja sitä antamalla voi olla aika varma siitä, että kana saa kaiken tarvitsemansa. Lisäksi tarjolla pitää olla pienirakeista soraa ja ruokintakalkkia. Muuten kana on vaatimuksiltaan melko vaatimaton ja helppohoitoinen. Oman kanalan munia saa kotitaloudessaan käyttää vapaasti, mutta jos niitä luovuttaa tai myy muille, on kanalasta otettava salmonellanäytteet säännöllisesti. Salmonella voi levitä rehun välityksellä ja siksi rehuhygieniaan pitää kiinnittää riittävästi huomiota.

Lähteet ja lisätietoja: Evira, www.evira.fi Suomen Lammasyhdistys ry, www.lammasyhdistys.fi Suomen Kanayhdistys ry, www.suomenkanayhdistys.fi

MONIRAKENNUS JOKELA

RAKENNUS-, SANEERAUS- SEKÄ REMONTOINTIPALVELUT Sami Jokela 0400 680 756

sami.jokela@monirakennusjokela.fi Arontaustankatu 4 B 7 33580 TAMPERE

OMAKOTIRAKENTAJA PIHAT JA PUUTARHAT KUNTOON!

KAIVUUTYÖT, SORAT, HIEKAT, MURSKEET,

SEULOTTUA PELTOMULTAA edullisesti ja nopeasti

Kuljetusliike Aimo Sulin Ky Puh. 0400 638 501

Muuttoja yli 40 vuoden kokemuksella MONIPUOLISET MUUTTOPALVELUT KOTI- JA YRITYSMUUTTOIHIN – AURINKOISELLA JA AMMATTITAITOISELLA ASIAKASPALVELULLA! SOITA JA KYSY TARJOUS.

Muuttopalvelu Rantanen

Puh.044 314 0270 asiakaspalvelu@muuttopalvelurantanen.fi

www.muuttopalvelurantanen.fi


44

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

ĀĀtuoteuutisia

Hörmannin autotallinovissa yhdistyvät saksalainen laatu ja viimeistelty design Mesvac

Autotallin nosto-ovi RenoMatic on laadukas uutuus Euroopan johtavan ovivalmistajan, saksalaisen Hörmannin valikoimasta. Tiiviin RenoMaticin ominaisuuksiin kuuluvat Z-nostotapa, 42 millimetrin teräslamelli ja molemmin puolin polyuretaanivaahdolla eristetyt ovipaneelit. M-vaakauritettu lämpimän tilan autotallinovi on saatavilla useassa eri koossa ja puujäljitelmän lisäksi myös näyttävillä Decocolor GoldenOak tai DarkOak -pinnoilla. Tarvittaessa RenoMaticin saa myös ProMatic BS-automatiikalla varustettuna. Autotallinovea valittaessa kannattaa miettiä, millaisessa käytössä autotalli on: riittääkö käsikäyttöinen ovi vai tarvitaanko kenties konekäyttöinen ovi, joka toimii radio-ohjauksella. Jos autotallissa kuljetaan useita kertoja päivässä, hyvä ratkaisu voi olla käyntiovellinen autotallinovi, josta voidaan kuljettaa myös ruohonleikkurit ja polkupyörät helposti. Hörmannin autotallinovien valikoima sisältää useita eri pintamateriaaleja, värejä ja kokoja asiakkaan tarpeen mukaan. Saksalaiselta valmistajalta saa niin eristetyt ja energiataloudelliset nosto-ovet, rullaovet kuin kippiovetkin. Jälleenmyyjä Mesvacin mallistosta löytyy myös autotallin nosto-ovi käyntiovella. Ovilla on 10 vuoden ovilevytakuu ja viiden vuoden koneistotakuu.

www.mesvac.fi

Uudistuneet HajuveX-mallit sopivat kaikenlaisiin tuuletusputkiin Tiheä yhdyskuntarakentaminen, pohjavesien

rempi ja suuremman hiilimäärän ansiosta hii-

suojeleminen ja ympäristön ääri-ilmiöt tuovat

lipanoksen käyttöikä pidempi kuin vanhoissa

haasteita LVI-suunnittelulle ja -toteutukselle.

malleissa.

Esimerkiksi haju- ja sadevesiongelmat saattavat olla omakotitaloissa hyvinkin yleisiä ja hankalia: ikävää hajua voi kulkeutua sisätiloi-

Tuiskulumi riesana ilmanottokanavissa

hin kiinteistön viemärin, jätevesijärjestelmän

IV-koneen ilmanottokanavaan päässyt lumi ja

tai keittiön rasvanerottimen tuuletusputkesta.

sadevesi pilaavat kanavan, ja tavanomaiset ul-

Useat omakoti- ja rivitaloasukkaat ovat rat-

kosäleiköt eivät välttämättä suojaa sitä riittä-

kaisseet ongelman helposti ja kustannustehok-

vän hyvin Suomen haastavissa olosuhteissa.

kaasti tuuletusputkeen asennettavan HajuveX-

VeX Solutions on tuonut HajuveX-tuotteidensa

suodattimen avulla. HajuveX suodattaa aktiivi-

rinnalle nyt kuitenkin myös kotimaisen uutuus-

hiilen avulla kaikenlaiset viemäreistä tulevat ja

tuotteen LumiveXin, joka on uudenlainen lumi-

ympäristöön leviävät hajut nopeasti, kustan-

ja vesisuoja ilmanottokanaville.

nustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Perinteistä ulkosäleikköä tehokkaamman ja

Suodattimen takana on kotimainen VeX So-

esteettisemmän suojan voi maalata itse halu-

lutions, joka tuotteistaa talotekniikkainnovaati-

tun väriseksi, tai tilata jo valmiiksi oikean väri-

oita pitkäaikaisen LVI-kokemuksensa pohjalta.

senä. Seinän tai katon värisenä ja yhtenäisen

Asiakkaiden kanssa yhteistyössä on kehitet-

etukantensa ansiosta se ei pistä silmään, mutta

ty myös uudet HajuveX-mallit suurempien il-

tarjoaa kaivattua suojaa.

mavirtojen käyttökohteille. Isomman hiilipesän ansiosta ilmavirran läpäisykyky on niissä suu-

www.vex.fi vex.mycashflow.fi

Vex Solutions


45

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

Säästä energiaa yläpohjan eristyksellä

ISODRÄN – salaojittava lämmöneriste hyvä lämmöneristyskyky. Erikoisliima suojaa

Rakentaminen Suomessa on huippuluokkaa, ja kotimaiset kattotuolit

Maanalaisen seinän lämpimänä ja kuivana

ja käytettävät eristeet ovat korkealaatuisia. Ajan myötä puhalluseris-

pysymisen edellytys on kunnollinen kosteus-

palloja vettymiseltä. Isodrän -levyt valmiste-

teissä tapahtuu kuitenkin luonnollista painumaa – merkistä riippuen

suoja, joka koostuu salaojituksesta, kapillaa-

taan painemuottitekniikalla.

jopa 20 prosenttia. Vinosauvojen alle jää näin ollen naulalevyihin asti

risesta katkaisusta ja lämmöneristyksestä.

Tasaisesta rakenteesta ja suuresta huokos-

reilut, kiilamaiset tunnelit, joista vuotaa lämpöä yläpohjaan aiheuttaen

ISODRÄN-rakenne ratkaisee nuo kaikki kol-

tilavuudesta johtuen levy päästää kosteuden

energiahukkaa. Jos höyrynsulkumuovissa on reikiä, myös kosteus- ja

me asiaa kerralla ja siirtää kastepisteen ulos

ja vesihöyryn lävitseen ja varmistaa raken-

homeongelmien riski kasvaa.

seinärakenteesta. Se onkin oivallinen kos-

teiden nopean kuivumisen. Liimakäsitellyn

teussuoja ja lämmöneriste rakennuksiin.

rakenteensa ansiosta levy puolestaan takaa

Tunneleita ei synny, kun kattotuolin vinosauvojen alla olevat negatiiviset kulmat täytetään LÄSÄ-lämmönsäästäjillä, jotka toimivat ”oh-

Monikäyttöisyytensä ja ominaisuuksien-

tehokkaan kapillaari-ilmiön katkaisun. Yhdes-

jaavana materiaalina”. Tämä takaa puhallusvillan tasaisen painumisen

sa ansiosta Isodrän onkin eri sarjassa kuin

sä nämä kaikki ominaisuudet antavat levylle

kattotuolin molemmin puolin.

perinteiset eristelevyt. Järjestelmä sopii ra-

tehokkaan pysty- ja vaakasuoran salaojitus-

LÄSÄ-lämmönsäästäjät parantavat lämmöneristyksen ilmatiiviyt-

kennusten perusmuureille ja maanvaraisille

ominaisuuden. Isodrän-levy on kuitenkin aina

tä. Samalla ne ehkäisevät kosteuden tiivistymistä ja homeen kasvulle

betonilaatoille uudis- ja saneerauskohteis-

suojattava suodatinkankaalla, joka estää le-

otollisten olosuhteiden syntymistä rakenteeseen. LÄSIEN käyttö op-

sa sekä radonin poistoon. Se on saatavissa

vyn huokostilan tukkeutumisen. Tämä turvaa

timoi yläpohjan eristyksen tehden yläpohjasta tiiviimmän ja huoltova-

myös irrallisina KROSS-rakeina ryömintätilo-

myös hyvän salaojitustehon.

paamman vähentäen mahdollista kosteuden tiivistymistä yläpohjan

jen eristämiseen.

rakenteisiin.Optimoitu yläpohjan eristys on suoraa säästöä lämmityskustannuksiin.

www.lasat.fi

Ainutlaatuinen rakenne ja valmistustekniikka Isodrän-levy koostuu bitumilateksiemulsiolla pinnoitetuista ja yhteen liimatuista, pyöreistä 5-10 millimetrin EPS-solumuovipalloista, joilla on kokonsa ja tasalaatuisuutensa vuoksi

LÄSÄ-lämmönsäästäjät Oy

ĀĀtarmo

Kun rakennuksen perusmuuri ja laatta vuorataan ulkopuolelta Isodrän -levyillä, saadaan varmatoiminen ”kaikki yhdessä” -kokonaisratkaisu. Oleskelu- ja asumisviihtyvyys paranevat. Samalla säästyy lämmitysenergiaa ja -kustannuksia.

www.isodran.fi

Muottikolmio Oy


46

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

ĀĀAJANVIETE Kekri, vanha suomalainen sadonkorjuujuhla malla ja herkkuja valmistaen. Satokauden päättymisen kunniaksi ruokia tarjottiin runsain mitoin niin omalle väelle, palkollisille, vieraille kuin vainajille. Uuden sadon antimilla herkuteltiin ylenpalttisesti juomia nauttien ja tulevan vuoden menestykseksi uhraten. Ruokaa pitikin olla paljon, sillä ruoan loppuminen ja nälkäiseksi jääminen merkitsi laihaa satovuotta. Lähde: www.kekri.fi

Ristikon ratkaisu edellisestä lehdestä.

Täytä ristikko ja lähetä se osoitteeseen Media Potentia Oy, toimitus, Kuninkaankatu 21, 33210 Tampere, 30.9.2017 mennessä. Merkitse kirjekuoren päälle sana ”Ristikko”.

Ristikko

PORUKAT

Laatinut: Aikakuva, www.aikakuva.fi

Voittaja saa kaksi Tampereen sydänyhdistys ry:n Avainlippu-tyynyliinaa (arvo 40 €).

Yokaupunki

NAISET Eemelin kaveri +t

Nimi

“Pelisäännöt” AMMUNTAA Hienonnettua

L A A Naarmu LINTU I V T A PEKKA R MI MUKAVA I S HuutoSLOGANI E miehen kaimat ILTAA JUTTU S

Osoite

VIHAPUHEET

Puh.

Rinne VALTIO Ruuskanen Kantelija Ristikko

KUUN EDESSÄ Tansseissa

Neste- Kaatuneet säiliöitä? puut Napata Mehiläisverbi -ravinne VIATON

Laskusta Työstä

ME H T E R Ä I Sattua O T Osavaltio U U T T A SahanpuA rukin H E R S I U S U T T E Jäätelö

Ennen juhlia

-SANA

ARJA

Uskonto

Velanperintää Vähäinen TYÖT

POSTISSA Olotila

TAPAS TAVANOMAISET KURA Huijausta

Syötti

Tapaninen

Ilmakin

KUVA

A1

Vaipua

VÄKI Eivät uskalla OK Tien laidoilla KO

Keisarin kaimat Sukupuussa

Liikkuvia Omistaa

Jaakot?

Mela

Kohde

Loppusana

Ohtamaa

UUSI

Taikurin Ylikaimat otekin

Soitin

Ihotauti

Vanhoja PALO

AJAA

313

ME- AloiTELI tukset VÄRI

KAATUA Kukka Avaruutta

AUTO

Rytmi

Kaveri

+t

Teettää Yrityksellä

Suomi LAULAJA YLPPÖ LAITELA Ruotsi

Mutaisia

Huikat

Kotipaikka

Netistä Gallupeissa

U A U H J Asunto T AATE O E T T MolliABC123 E Käteenjäävä E L E K K U S A A K I T T U “Puupää” E

Sadonkorjuupaikka

Yrtti

Haudutettu juoma

T R A P

Työkalu

NIMI I Ä K Ä S Tauno J A R MO I L Lehti K I Sopia A P U EKA A A T A M I Aita K U MI H A N S K A T E S U P P S A L A O S A MÄ Ä HAIMA N E A T O T A T T A A Lapsen vaiva Ruohosen T E A A T U T Temonen N P O kaimat HOMMA N A A T O S E MA L I Peittely P E A JÄRVET S A L A U S Hir- L I P “KOVA vonen E MENO” S V E N G I Printti T Autossa A N I ValiS A K E tukset K A N T E E T Sarkola Kelalta Tapa I Taitaa A S K O -paikka T U E T Kassit P A Pajunköysi J O R I T U R I L10 Loat P A L Ä S poliisi S A L A O V E I T N A T I I A S I E P P A PiT Y Ö K A L U T poissa T U P S LuonS A T A T U nollinen E K O T U O

PINNOITE

Kekri oli suomalainen syysjuhla, jonka juuret ovat vuosituhansia vanhassa eurooppalaisessa maatalouskulttuurissa. Entisaikaan kekrinä juhlittiin sadonkorjuuta ja vuoden vaihtumista. Sen aika koitti, kun karja oli tuotu sisätiloihin, jyvät laarissa, juurekset maakuopassa ja syysteurastukset tehty. Kekri oli samalla myös maatalousyhteisön työvuoden päätös ja palkollisten vapaaviikko. Juhlaan valmistauduttiin siivoa-

Riitta Ilvonen

Auringonlaskun, usvan ja kypsyvän viljan on kuvannut lukijamme Riitta Ilvonen kotitiensä varrelta.

IDEA

Tolsa

Opiskelijat

Tilannekin

Mistä tulet?

Sukulaisia


47

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 4/2017

MESOPOTAMIA & PALLASKALTIO

Mökkitontti Mesopotamiasta! Pallaksen kupeesta, Mesopotamian kaava-alueelta on tarjolla 12 tonttia. Rakennusoikeutta tonteilla on 150 m2. Esimerkiksi paritalon rakentaminen on mahdollista. Tontit ovat myytävänä.

Mesopotamiassa on kelohongasta rakennettu Piilopirtti, jossa on tupakeittiö, kolme makuuhuonetta, parvi sekä rantasauna ja saunatupa. Rantasaunan terassilla on kylpytynnyri. Rannassa on myös laavu ja laituri. Mesopotamiaa vuokrataan yksityisille ja yrityksille Siellä voi viettää rentouttavan loman tai järjestää esimerkiksi kokouksia, häitä, syntymä- ja virkistyspäiviä. Tiloihin voidaan majoittaa n. 15 henkilöä ja lisämajoitusta löytyy lähialueelta.

Pallaskaltiossa asut tilavassa ja viihtyisässä mökissä kalaisan Särkijärven rannalla Tunturi-Lapin kainalossa. Pallaskaltiossa on kolme 62 neliön mökkiä: Noitarumpu, Kuunsilta ja Revontuli. Asukkaiden käytössä on myös grillikota, laituri ja vene.

4 tunturia – 8 vuodenaikaa

Pallaskaltion mökit Särkijärventie 43, 99300 Muonio

www.pallaskaltio.fi Pallas, Olos, Ylläs ja Levi lähellä!

Mesopotamia Piilopirtti Pallaksentie 300, 99300 Muonio

www.spedemesopotamia.fi

Tied. puh. 045 1122 395 kyosti.rantamaa@suomi24.fi

Mökkitontti myytävänä myös Ylläksellä Äkäslompolossa Kaupinjärventien varrella, 1 km keskustaan. Rakennusoikeus 150 m2. Tied. 045 1122 395/Kyösti Mesopotamian asemakaava

Kyösti Rantamaa Mesopotamian ”elokuvaportailla”

Mesopotamia

Etäisyyksiä: Olos 8 km Pallashotelli 14 km Ylläs 45 km Levi 46 km Jerishotelli 4 km Pallaskaltioon, Särkijärvelle 3km Muonio 14 km

To r

as

sie

pin tie

Pallaksentie

Suomi-viihteen suurmiehelle Pertti ”Spede” Pasaselle (19302001) Mesopotamia oli luomispaikka, jossa syntyivät lukuisat tv-sketsit ja elokuvakäsikirjoitukset, tunnetuimpina niistä Uuno Turhapurot.


Lämpöä koteihin jo vuodesta 1949

Säästäminen lämmittää

Jäspi Tehowatti Air Ilma-vesilämpöpumppu uusiin ja vanhoihin omakoti- ja rivitaloihin.

Tiesitkö, että energiaremontin voi tehdä myös vähitellen? Iso osa ilma-vesilämpöpumpuista asennetaan vanhan öljykattilan rinnalle ja säästöä syntyy jopa 1 000 euroa vuodessa. Jäspi Basic Split on saneeraajan vaihtoehto öljy- tai sähkökattilan rinnalle.

Kotimaiset Jäspi-tuotteet suunnittelee ja valmistaa Raisiossa toimiva Kaukora Oy. Jälleenmyyjät löydät osoitteesta www.jäspi.fi.

Omakoti Pirkanmaa  

Omakotiasumisen erikoislehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you