Page 1

Omakoti

10V 019

2009-2

itä-uusimaa  Numero 1/2019   Omakotiasumisen erikoislehti  11. vuosikerta  www.omakotilehdet.fi

Sähkön kulutusjousto kannattaa

12

Uusia ratkaisuja kierrätyksen helpottamiseksi

14

Talon pohjaratkaisun uusiminen riippuu rakenteista

Asennus Helén • Konesaumakatot • Rakennuspeltityöt • Sadevesijärjestelmät • Rännit • Kattoturvatuotteet • Kanttaus- ja hitsauspalvelut • Invalidirampit

Kaikki kattotyöt samasta osoitteesta ammattitaidolla KONESAUMAKATOT KATTOSANEERAUSTYÖT RAKENNUSPELTITYÖT JA MUUT KATTOTYÖT PIIPUN PELLITYKSET PROFIILIKATOT KATTOTURVATUOTTEET sekä SADEVESIJÄRJESTELMÄT • Talotikkaat • Turvatikkaat • Kattotikkaat • Putkilumiesteet • Verkkolumiesteet • Kattosillat

Soita ja pyydä tarjous! Juha Helén / P. 0400 494 395 juha.helen@phnet.fi Anssi Helén / P. 040 778 9335

www.porvoonpelti.fi

www.asennushelen.fi


Sukitus on järkevä tapa saneerata kodin viemäriputket Viemärin sukitus on usein nopein ja edullisin tapa uudistaa viemäriputket. Saneerauksen voi suorittaa rakenteita ja pihaa rikkomatta, joten menetelmä säästää aikaa ja rahaa. Pyydä ilmainen kartoituskäynti, jossa selvitämme minkälainen putkiremontti kiinteistössäsi on tarpeen, vai onko remontille edes tarvetta.

Isot ja pienimmätkin putkityöt onnistuu kokeneilta putkimiehiltämme Putkihaka tekee myös kaikki kiinteistöjen lämmitykseen, käyttöveteen ja viemäröintiin sekä ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät asennukset ja korjaukset. Meiltä saat aina nopeaa palvelua, laajan ammattiosaamisen sekä järkevän ja avoimen hinnoittelun.

Käytämme sertifioitua sukitusmenetelmää. Omakotitalon viemärien sukitus alk. 6000€. MONTA HYVÄÄ SYYTÄ VALITA PUTKIHAKA KUTEN:

Tutustu monipuolisiin palveluihimme osoitteessa putkihaka.fi ja pirauta putkimies paikalle 044 058 7777.


3

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019

Omakoti www.omakotilehdet.fi facebook.com/omakotilehti Ilmestyminen Nro 1/2019 Nro 2/2019 Nro 3/2019 Nro 4/2019 Nro 5/2019 Nro 6/2019

vko vko vko vko vko vko

6 11 19 26 37 46

Jakelu ja levikki

Petri Kaukonen Päätoimittaja

Jakelulevikki 13 400kpl Pientalot Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon taajamissa.

Julkaisija ja kustantaja Media Potentia Oy Hämeenkatu 26, 4 krs. 33200 Tampere p. 0400 772 229 www.mediapotentia.fi

Kylpyhuoneelle uusi ilme remontilla

Päätoimittaja Petri Kaukonen p. 0400 770 203 petri@mediapotentia.fi

18

Toimitus Mari Pihlajaniemi p. 045 276 5998 toimitus@mediapotentia.fi Saara Pakaslahti p. 050 361 0261 saara.pakaslahti@mediapotentia.fi

Mediamyynti Toimisto p. 0400 772 229 toimisto@mediapotentia.fi

Taitto ja ilmoitusvalmistus Media Potentia Oy aineistot@mediapotentia.fi

Aulikki Järvinen-Nummi

Etukannen kuvat Pääkuva: Dreamstime

Lehti noudattaa ilmoitusten julkaisusääntöjä. Reklamaatiot on tehtävä 7 vrk:n aikana ilmoituksen julkaisemisesta Media Potentia Oy:lle. Suurin mahdollinen vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä tai poisjäämisestä sekä sen aiheuttamista vahingoista on ilmoituksen hinta. Mikäli ilmoitusmateriaali saapuu aineistopäivän jälkeen Media Potentia Oy ei ole velvollinen korvaamaan painovirheitä. Ilmoituksesta lähetetään oikovedos sopimuksen mukaan.Peruutukset viimeistään aineistopäivänä. Jos ilmoitus on ehditty valmistaa ennen peruutusta, veloitetaan siitä 50 % ilmoituksen hinnasta.

Vuodet vierivät, ja niiden myötä omakotitalon asukasmäärä ja asumisen tarpeet saattavat vaihdella. Lapset kasvavat, ja äkkiä vanha satutapetti makuuhuoneen seinässä ei enää teiniä miellytäkään, tai tämä jo kohta muuttaa kokonaan ”pois pesästä”. Tai sitten kodin tärkeät toiminnot ja niiden sijoittelu huomataan ajan mittaan epäkäytännöllisiksi: esimerkiksi keittiön ruokapöydän äärellä ei enää juurikaan aterioida, vaan yhteinen ruokailu on saattanut siirtyä enemmän vaikkapa olohuoneeseen. Miten vanhan talon asumismukavuutta saisi parannettua niin, että se vastaisi vielä asukkaidensa nykytarpeisiin? Remontointi toki maksaa

Tässä lehdessä

aina, ja aivan valtavat muutokset vanhaan taloon eivät ole välttämättä enää taloudellisesti järkeviä – tai ylipäätään rakenteellisesti toteutetta-

Paino Alma Manu Oy

Uusia ideoita uudelle vuodelle

3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23

vissa.

Pääkirjoitus Ajankohtaista

Siksi usein apuun tarvitaan kokeneita ammattilaisia, joiden avulla voi-

Pohjaratkaisu uusiksi

daan ensinnäkin selvittää vanhan talon uudistamisen mahdollisuudet

Asbestikartoitus remontissa Pientalon energiatodistus

ja toteuttaa ne kustannustehokkaasti. Ensin on toki hyvä saada jostain

Sähkön kulutusjousto

se ajatuksen kipinä, jonka pohjalta sitten herää katsomaan kotiaan uu-

Apuvälineitä kierrätykseen

sin silmin. Tässä lehdessä tarjoammekin siis jälleen uusia ideoita uuden

Lastenhuoneen sisustus

vuoden kunniaksi!

Kylpyhuoneremontti Tuoteuutiset Ajanviete

Terveisin

Kolumni: Tuulahduksia Euroopasta

Petri Kaukonen Päätoimittaja

Tervetuloa uuteen myymäläämme osoitteeseen Teollisuustie 15. (Pihaan ajo Mestarintieltä.)

Glasshouse tapettimallisto

Helmi-kalustemaalit Joutsen-merkitty, korkealaatuinen, kestävä ja turvallinen kalustemaali, joka ei kellastu.

65 26 00 rll

alk.

90

0,9 l (29,89/l) Porvoo: Teollisuustie 15, puh. (019) 548 1750 Palvelemme: ma–pe 8–18, la 9–14


4

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019

ĀĀlyhyesti

Kompostori rakastaa lämmintä rasvaa Biolan

Joulun aikoihin moni pähkäili taas vuotuisen

postin lämpö syntyy pieneliöiden hajottaessa

kinkunrasvaongelman kanssa. Biolan totesi tie-

tuoretta jätettä.

dotteessaan, että kinkun paistorasvasta koituu

– Kompostori rakastaa lämmintä joulukin-

pulmia, jos sen kaataa viemärin tukkeeksi ja

kun rasvaa. Laitteen toimivuuden edellytys on

rottien iloksi. Työläs vaihtoehto on jäähdyttää ja

lämpöenergia. Kompostorin pieneliöillä on oma

paketoida rasva erilliseen purkkiin laitettavaksi

jouluruoka, kun ne pääsevät hajottamaan tuo-

sekajätteeseen.

retta rasvaa. Ainoa asia mikä kannattaa muu-

Sen sijaan kompostorin pieneliöt odottavat

toinkin muistaa talvikompostoinnissa, on että

joulukinkun rasvaa vesi kielellä. Samalla läm-

kompostia ei saa päästä liian märäksi, Havukai-

min rasva tuo kompostoriin talvella tarvittavaa

nen muistuttaa.

lämpöenergiaa. Valitettavan moni yhä edelleen,

Talvella kompostoriin kannattaa viedä uut-

kaikesta tiedotuksesta huolimatta, kaataa ras-

ta jätettä 3–4 kertaa viikossa. Kompostin pitää

vat kuitenkin viemäriin.

olla kostea, mutta ei liian märkä. Mitä märempi

– Rasva ei kuulu viemäriin. Se voi jäähtyes-

komposti, sitä herkemmin se jäähtyy ja jäätyy.

sään tukkia putkistoja ja pahimmassa tapauk-

Siksi riittävä kuivikkeen lisääminen on tärkeää.

sessa nostaa jätevesiä lattiakaivoista, pesual-

Kun kinkun paistorasva on kaadettu komposto-

taista ja vessanpytyistä lattioille, Biolanin tuote-

riin, kannattaa sen päälle laittaa uutta kuiviket-

asiantuntija Katja Havukainen toteaa.

ta. Se toimii eristeenä ja suojaa lämmintä kom-

Kinkun paistorasvan voi laittaa myös sekajätteeseen. Moni jättää kuitenkin rasvan lait-

postimassaa.

den vuoksi. Ensin kuuma rasva pitää varovai-

Joulun kinkkurasvasta saa jo ensi keväänä multaa

sesti kaataa erilliseen astiaan. Tiiviinä astiana

Kompostoria pitää tyhjentää myös talvella. Jat-

voi käyttää vaikkapa maitopurkkia, joka pitää

kuvatoimisen kompostorin pohjalla on vanhin

sulkea teipillä. Tällä varmistetaan, että rasva py-

osa kompostimassaa. Se on käynyt läpi kuu-

syy purkin sisällä eikä leviä jäteastiaan pitkin ja

man vaiheen ja on jo jäähtynyt. Kun kompostis-

poikin. Paistorasvan voi laittaa myös biojäteas-

ta tyhjennetään jäähtynyttä massaa, kompos-

tiaan, mutta siinäkin tapauksessa se tulee ensin

tin toiminta yleensä piristyy. Kerralla tyhjenne-

jäähdyttää.

tään korkeintaan kolmasosa tilavuudesta.

Kompostori rakastaa lämmintä rasvaa

katekompostia noin kahden kuukauden kulut-

Paistorasvan hyvä kaveri on kompostori. Kun

tävä katekomposti sopii levitettäväksi esimer-

muilla hävitystavoilla rasva pitää ensin jäähdyt-

kiksi marjapensaille ja isoille, lehteville peren-

tää, kompostorin kanssa toimitaan päinvastoin.

noille. Ensi kesänä kuunlilja ja nauhukset aloit-

Kun lämpimän rasvan nakkaa suoraan paisto-

tavat vahvan kasvun tämän joulun kinkun ansi-

pelliltä kompostoriin, pieneliöt kiittävät. Kom-

osta, Biolanin Katja Havukainen päättää.

tamatta sekajäteastiaan käsittelyn hankaluu-

Nopeimmillaan kompostorista saa karkeaa tua täytöstä. Lämpökompostorista tyhjennet-

Patteri kylmänä? LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry tarjosi tiedotteessaan

kostoon ei pitäisi päästä ilmaa. Usein toistuva patterin

neuvoja tilanteeseen, jossa patteri hohkaa kylmää, vaikka

ilmaaminen kertoo ongelmasta järjestelmässä. Silloin

sen nupit ovat jo kaakossa – tai yksi pattereista on kylmä-

kannattaa kysyä apua paikkakunnan LVI-liikkeestä.

nä, vaikka muut patterit lämmittävät mukavasti. Kylmä

– Mikäli ilmaaminen ei auta ja muu lämmitysverkos-

lämmityspatteri ei aina tarkoita vikaa lämmitysjärjestel-

to toimii normaalisti, todennäköinen syy on jumittunut

mässä; ongelma voi johtua patteriin kerääntyneestä il-

patteriventtiilin kara. Tässä tapauksessa ota yhteys LVI-

masta tai jumiutuneesta termostaattiventtiilistä.

ammattilaiseen tai huoltoyhtiöösi, he hoitavat asian kun-

Yksittäinen patteri ei lämpene Mikäli yksittäinen patteri ei lämpene, kyseessä on usein

toon.

Lämpötilan automaattinen ylläpito

patteriin kerääntynyt ilma, joka estää lämpimän veden

Jos huoneeseen tulee paljon ylimääräistä lämpöä esi-

virtauksen. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimiala-

merkiksi ihmisten tai sähkölaitteiden aiheuttamana, pat-

päällikkö Arvo Ylönen vinkkaa seuraavasti:

terin tuloputkessa oleva termostaattiventtiili sulkee tar-

– Pääset eroon ongelmasta ilmaamalla patterin. Avaa patterin ilmaruuvi, niin ilma pääsee poistumaan. Sulje ilmaruuvi, kun siitä alkaa tulla ulos vettä. Normaalisti ver-

koituksella lämpimän veden virtauksen patteriin. – Kun huoneen lämpötila laskee, termostaatti avaa venttiilin ja patteri lämpiää uudelleen, Ylönen toteaa.

Suositeltava huonelämpötila Asiantuntijoiden suosittelema huonelämpötila on 20–22 astetta. Liian korkea lämpötila lisää muun muassa energiankulutusta: yhden asteen lisäys lämpötilassa kasvattaa lämmityslaskua jopa 5 prosenttia. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry


5

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019

Uusi älylaite voi olla tietoturvariski Pixabay

Digitaaliset joululahjat voivat altistaa kodin

kotitietokoneen ja yrittää kiristää sen omis-

tietoturvallisuusriskeille, varoittaa Ifin tie-

tajaa kiristyshaittaohjelman avulla. Kaikki

toturvallisuusasiantuntija vakuutusyhtiön

internetiin kytketyt laitteet ovat tietynlainen

tiedotteessa.

tietoturvariski, hän jatkaa.

Viime jouluna monen suomalaisen lahjakapuhelin, tabletti, tietokone, pelikonsoli tai

Käytä turvallisia, uniikkeja salasanoja

aktiivisuusranneke. Monen perinteisen ko-

Uudet laitteet olisi tietysti hauska ottaa

dinkoneenkin voi nykyään liittää kotiverk-

käyttöön saman tien, mutta Ifin Granlund

koon.

kehottaa malttamaan hetken ja tutustu-

paketista paljastui uusi älylaite, kuten mat-

– Lahjoissa saattaa piillä tietoturva-auk-

maan käyttöohjeisiin huolellisesti. Aluksi

koja, joita hakkerit voivat hyödyntää pääs-

kannattaa perehtyä siihen, miten laitteen

täkseen kotien tietoverkkoihin. Digitaaliset

tietoturvasta pitäisi huolehtia.

joululahjat ovat monen toivelistalla, mutta

– Käytä turvallisia, uniikkeja salasano-

on hyvä olla hereillä tietoturva-asioissa, va-

ja, asenna tietoturva-asetukset perusteelli-

kuutusyhtiö Ifin kyberriski- ja tietoturval-

sesti ja suhtaudu hieman kriittisesti siihen,

lisuusasiantuntija Peter Granlund sanoo.

mitä tietoja annat itsestäsi palveluntarjoajil-

Hakkerit tarttuvat mahdollisuuksiin

le, Granlund sanoo. Tietoturvallisuusasiantuntijan paras

tietoja sinusta kerätään käyttäjäsopimuk-

automaattiset järjestelmäpäivitykset ja var-

vinkki turvallisten salasanojen muodosta-

sessa ja millä perusteilla. Miten tietoja mah-

muuskopiot pilvipalveluun, kuten iCloud,

Peter Granlund muistuttaa, että hakkerit ei-

miseen ja muistamiseen on yhdistää vähin-

dollisesti jaetaan muiden kanssa? Mitä oi-

Google Drive tai OneDrive, jolloin sähköpos-

vät ole ensisijaisesti kiinnostuneita kenen-

tään neljä tavallista sanaa, joista on helppo

keuksia sinulla on? Mieti kaksi – ehkä kol-

tit, asiakirjat, kuvat ja asetukset säilyvät, jos

kään yksityishenkilön digilaitteista tai hen-

muodostaa muistiin jäävä mielikuvakuva:

mekin – kertaa, ennen kuin rekisteröit käyt-

jotakin yllättävää sattuu.

kilötiedoista, vaan siitä digilaitteiden koko-

– Esimerkiksi sanoista «KoiraPalloKissa-

täjätilin nimelläsi ja osoitteellasi, erityises-

Tietokone: Käy tarkasti ja ajan kanssa läpi

naisuudesta, jonka he voivat ottaa hallin-

Kännykkä» on helppo muodostaa oma mie-

ti jos se ei ole välttämätöntä laitteen käyt-

turvallisuusasetukset ja luo turvalliset sa-

taansa kodin tietoverkkoon murtautumalla.

likuva, hän toteaa.

töönottamiseksi. Käytä vaikeaa ja uniikkia

lasanat. Aktivoi automaattiset järjestelmä-

salasanaa.

päivitykset ja varmuuskopiot pilvipalveluun,

Jos hakkeri pääsee kotiverkon yhteen laitteeseen, pääsee hän helposti kaikkiin muihinkin.

Ota digilaitteet käyttöön tietoturvallisesti

Matkapuhelin ja tabletti: Aktivoi salasa-

kuten iCloud, Google Drive tai OneDrive tai

nasuojaus, PIN-koodi tai sormenjälkitun-

minimissään ulkoiselle kovalevylle. Muista käyttää viruksentorjuntaohjelmia.

– Kodin digilaitteiden kapasiteettia hak-

Kodin älylaitteet: Lue käyttöohjeesta huo-

nistus, joilla varmistat, että ulkopuoliset ei-

kerit voivat hyödyntää esimerkiksi krypto-

lellisesti asennus- ja tietoturvallisuusohjeet.

vät pääse käyttämään laitetta. Salaa tieto-

Kannattaa muistaa, että kotivakuutus ei

valuuttojen louhimiseen tai palvelunesto-

Tarkista automaattisten tai manuaalisten

si, että kukaan ei pääsee niihin käsiksi, jos

yleensä korvaa tiedostojen palauttamista

hyökkäyksiin. Hakkerit voivat myös lukita

päivitysten mahdollisuudet. Tarkista, mitä

hukkaat laitteen tai se varastetaan. Aktivoi

rikkoutuneesta tietokoneesta.

Valaistuksen parantaminen on ilmastoteko ja säästökeino Pixabay

Kiinteistöjen energiankulutuksesta valaistus haukkaa lämmityksen jälkeen suurimman osan ja kuntien sähkönkulutuksesta jopa kolmasosan, muistuttaa Motiva tiedottees-

vat ja energiankulutus sekä siten myös päästöt vähenevät. Jos kiinteistöstä löytyy jo ledit, seuraavaksi huomio kannattaa kiinnittää valaistuksen ohjaukseen.

saan. Valaistuksen parantaminen onkin erityisen helppo ja

– Ohjatulla valaistuksella parannetaan nimenomaan tur-

kustannustehokas energiansäästötoimenpide ja ilmastote-

vallisuutta ja saavutetaan säästöjä, kun valot ovat päällä

ko kiinteistön omistajille ja taloyhtiöille.

vain silloin kun niitä tarvitaan, Suur-Uski muistuttaa.

Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uskin mukaan valaismoneen muuhun energiatehokkuutta parantavaan korjaus-

Kustannuksia kannattaa vertailla huolellisesti

hankkeeseen.

Tarjousten vertailu valaistusuudistuksen yhteydessä ei ole

tuksen parantaminen on vaivaton toimenpide verrattuna

– Samalla valaistuksen laatukin yleensä paranee, SuurUski sanoo. Eniten Motivasta kysellään valaistusinvestointien kustan-

helppoa, sillä tarjoukset voivat vaihdella niin valaistuksen laatuominaisuuksien kuin erilaisten laskennassa käytetty-

nassa huomioidaan muun muassa investointi-, energia-,

jen taustatietojen ja lukujen osalta.

huolto- ja kunnossapitokustannukset. Laskuri on kaikille

nuksista ja kannattavuudesta. Suur-Uskin mukaan valais-

Motivan tuottama VALTTI-elinkaarikustannuslaskuri on

avoimesti saatavilla Valaistustieto.fi -sivustolta ja kehitetty

tuksen parantaminen kannattaa moninaisten hyötyjen ta-

tarkoitettu valaistushankinnan kokonaiskustannusten ver-

yhteistyössä ammattihankkijoiden ja valaistusalan asian-

kia; uudistettu valaistus vaatii yleensä vähemmän huoltoa,

tailuun, kun käytettävissä on tarjouksia tai alustavia hin-

tuntijoiden ja yritysten kanssa. Laskuri onkin sivuston hae-

valaistuksen laatu, turvallisuus ja käyttömukavuus parane-

tatietoja valaistavan kohteen valaistusratkaisusta. Lasken-

tuin ja käytetyin sisältö, Päivi Suur-Uski kertoo.


6

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019 Dreamstime

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Seinät alas, asumismukavuus ylös? Jos talolla alkaa olla jo ikää, sen alkuperäinen pohjaratkaisu ei välttämättä vastaa enää nykytarpeisiin. Huonejärjestystä voidaan kuitenkin tarvittaessa muuttaa – ainakin siinä määrin, mitä talon kunto ja rakenteet antavat myöten.

Elämäntilanteet muuttuvat, ja niiden ohella myös asumistarpeet. Asukasmäärä ja sen myötä tilantarve voi ajan myötä vaihdella, tai nykyinen pohjaratkaisu on käynyt arjen sujumisen kannalta hankalaksi. Toki asumismieltymyksetkin ovat vuo-

sien saatossa muuttuneet. Takavuosien kapeiden käytävien sijaan kotiin saatetaan haluta avaria, yhtenäisiä tiloja, jolloin ei jää turhia hukkaneliöitäkään. Avarat pohjaratkaisut ja suuret ikkunat ovatkin olleet jo joitain vuosia rakentamisen trendinä. Nykyisin montaa

SÄHKÖASENNUKSET VALAISINMYYMÄLÄ ELINSTALLATIONER BELYSNINGSARMATURER Aleksanterinkatu 5, LOVIISA Alexandersgatan 5, LOVISA (019) 532 037 www.loviisanelsahko.fi

omakotitaloa hallitsee suuri oleskelutila, joka yhdistää olohuoneen ja keittiön, ja erillinen keittiö ruokapöytineen ei ole enää yhtä yleinen näky kuin takavuosina. Korjausrakentamisen asiantuntija Timo Jokela Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus PRKK ry:stä toteaa, että mitä vanhempi talo on kyseessä, sitä varmemmin asumis- ja tilatarpeet ovat sen rakentamisen ajoista muuttuneet. – Vanha talo on vanha talo; tarpeet muuttuvat, huomataan, että keittiön tai peseytymistilojen olisikin hyvä olla jossain muualla, ja niitä sitten muutellaan. Tehdään isompia olohuoneita purkamalla seiniä sun muuta, hän mainitsee esimerkkeinä. Jokela kuitenkin painottaa, että ennen kuin huonejärjestystä ryhdytään muuttamaan, vanhassa talossa tulisi aina tarkastaa ensin koko talon peruskunto aina ve-

sikattoa, salaojia, eristyksiä, vesi- ja lämmitysputkia ja ikkunoita myöten. Vasta sitten selviää, kannattaako taloon ryhtyä edes tekemään esimerkiksi 20 000 euron kylpyhuoneremonttia, ja voidaan välttyä hintavilta yllätyksiltä.

Uudistusten pohjaksi koko talon kuntotutkimus Kun vanhaan taloon lähdetään tekemään muutoksia, niiden suunnittelussa tulee huomioida koko talo. Timo Jokela muistuttaa, että aluksi tulisi myös olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja selvittää, millaisia lupia ja suunnitelmia muutos vaatii. Rakennusvalvonnan lupa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun keittiö halutaan sijoittaa uuteen paikkaan tai kylpyhuonetta suurentaa, mikä on tavallinen toive varsinkin vanhoissa taloissa. Kevyen seinän


7

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019

IKKUNALASIT, TUULILASIT & PEILIT LOVIISAN ALUEELLA

saa useimmiten purkaa ilman lupaa tai kevyellä toimenpideilmoituksella, rakenteita kannattelevaa ei. Jokela kuitenkin toteaa, että lupa-asiat selviävät parhaiten viranomaisen kanssa keskustelemalla: jos tilajärjestys muuttuu, saattaa ei-kantavan väliseinänkin muutos edellyttää lupaa. Pienetkin muutokset kannattaa ilmoittaa viranomaiselle, jotta aikanaan kiinteistöä myytäessä on käytössä viranomaiskuvat, jotka vastaavat toteutusta. Näin ostajalle ei synny epäilystä, että taloon on tehty omatoimisesti muutoksia, joista voi joutua vaikeuksiin kaupan jälkeen. – Sen jälkeen ammattilaisia mukaan ja talon perusteellinen kuntotutkimus savupiipusta ja vesikatosta aina perustuksiin ja salaojiin asti, vaikka oltaisiin tekemässä vain huoneistomuutosta, siirtämässä keittiötä tai muuta. Jokela painottaa, että nämä kaikki täytyy selvittää, ettei työtä tulisi tehtyä turhaan: – Aina kun ruvetaan tekemään jotain, se lisii sitten muutakin. Se on ihan selvä. Kun ryhdytään tekemään keittiöremonttia, huomataan, että ei hitto, vesikatto onkin aivan märkä tai alapohja lahovaurioitunut. Pohjaratkaisua uusittaessa mukana tulisikin olla ammattilaisia – etenkin sellaisia, jotka ovat tehneet aiemminkin vastaavanlaisia remontteja. Vastaava mestari tai projektipäällikkö on usein arvokas apu jo siinäkin, kun remonttiin etsitään aliurakoitsijoita, pyydetään tarjouksia ja tehdään sopimuksia. Jos remontoijalla ei ole omasta takaa tietoa ja ammattitaitoa, liikkeelle saatetaan lähteä kuitenkin aivan liian heppoisin ajatuksin. Jokela muistuttaa, että aina kun jotain puretaan, se koskee koko rakennusta. Yllätyksiä tulee siis helposti vastaan, ja niihin saa uppoamaan sekä aikaa että vaivaa. – On nähty sellaista, että homma jää kesken ja sitten asutaan keskellä remonttia vuosikaudet, rahat loppuvat ja motivaatio kärsii, kun ei ymmärretty, miten iso juttu se on. Pahimmillaan remontoijan omaisuuden huvettua talo joudutaan lopulta myymään eteenpäin keskeneräisenä, jolloin siitä voi jäädä vielä velkaakin.

Remontti paisuu helposti matkalla Kun taloon tehdään uusia huonejärjestelyitä ja kaadetaan pois väliseiniä, samalla täytyy yleensä tehdä myös muutakin uudistusta esimerkiksi sähköistyksen osalta – varsinkin jos korjausvelkaakin on päässyt jo kertymään. – Kun vesi- ja lämpöputket tehdään uusiksi, pitäisi vanhassa talossa uusia kokonaan myös sähköt, että saadaan nykyaikaiset vikavirtasuojaukset ja päästään eroon vanhoista huonokuntoisista johdoista ja pistorasioista, kertoo Timo Jokela. On myös tyypillistä, että vanhan ta-

lon alkuperäinen kylpyhuone remontoidaan ennen pitkää suuremmaksi ja käytännöllisemmäksi. Usein tuollaisissa rakennuksissa ilmanvaihtokin on kuitenkin puutteellinen, ja sitä joudutaan samalla uudistamaan. Jokela kertoo, että joissain tapauksissa vanhaan taloon voidaan joutua suunnittelemaan kokonaan uusi ilmanvaihto. – Kun on vanha talo, kyse on rakenneratkaisuista, joita on hankala suunnitella, hän toteaa. Varsinkin vanhassa talossa rakenteet ovat usein ahtaita, jolloin uusien ilmanvaihtokanavien vetäminen on hankalaa. Kosteiden tilojen remonteissa ja keittiöremonteissa kajotaan vääjäämättä myös vesijohtoihin. Jokela huomauttaa, että jos ne alkavat olla käyttöikänsä päässä, kannattaisi nekin uusia samassa yhteydessä kokonaan: – Sinne ei ole mitään järkeä jättää mitään vanhaa, joka tulee viiden vuoden päästä käyttöikänsä päähän.

Rakenteet voivat rajoittaa muutoksia Timo Jokela toteaa, että vanhoissa rintamamiestaloissa – ja vanhoissa pientaloissa ylipäätään – tilat ovat rajalliset, eikä niitä paljon muutella ilman isoja remontteja. Ja mitä vanhemmasta talosta on kyse, sitä tärkeämpää on selvittää sen korjausvelka ennen kuin ryhdytään muutostöihin. – Vanhat rakennukset ovat kaikki yksilöitä. Se, mitä niissä voi tehdä ja mitä kannattaa lähteä tekemään, on rajattua, hän toppuuttelee. – Eikä vanhoissa taloissa tietenkään kannata välttämättä mitään järin isoa ruveta tekemään. Hyvin äkkiä sillä on hintaa niin paljon, että samalla hinnalla saisi jo uuden talon. Pohjaratkaisun uudistamista saattavat rajoittaa esimerkiksi kantavat seinät ja vesipisteiden sijainti. Usein etenkin yhteisiä tiloja avarretaan kaatamalla olohuoneen ja keittiön välisiä seiniä. Jokela muistuttaa, että kantavien seinien purkaminen vaatii kuitenkin jo rakennesuunnittelua. – Se, mikä seinä on sitten kantava ja mikä ei, selviää viimeistään pyytämällä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta talon piirustukset. Helpoimmillaan pohjaratkaisun uudistamisessa voi olla kyse pienestä tilamuutoksesta, jossa esimerkiksi muutetaan portaikon suuntaa. Jokela kertoo tehneensä itsekin rintamamiestaloon vastaavan muutoksen. Alun perin talon yläkertaan johti suora portaikko perinteisesti ulkoterassilta. Yläkerta oli aikoinaan ollut vuokra-asuntona, ja sinne oli oma kulku. – Purin ne pois ja tein kiertävät portaat eteisestä samaan porrasaukkoon. Hän kuitenkin korostaa, että muutoksia voi tehdä vain niissä puitteissa, mitä talon rakenteet antavat myöten: – Jos mitään järisyttävää muutosta ei voi tehdä, pitää vanhan rakennuksen tilaratkaisut vain hyväksyä.

Varastostamme löytyy tavallisimmat lasi- ja muovituotteet, erikoistuotteet toimitamme tilauksesta.

• TERASSILASITUKSET

• Lasiasennus • Lasituotteet • Tuulilasit • Kehystämö • IKKUNOIDEN KUNNOSTUS Lasikissat Oy:lle on myönnetty AA luottokelpoisuus.

Hoidamme työt aina ajallaan ja ammattitaidolla.

Insinöörintie 1 | 07900 LOVIISA 040-5577465 | lasikissat@sulo.fi

www.lasikissat.fi

LILJENDAL EL-SÄHKÖ J.R. NYGÅRD • Sähköasennuksia • Elinstallationer • ROBERT NYGÅRD GSM: 040 502 8032 robert.nygard@liljendal-el.inet.fi Krogisvägen 18, 07880 LILJENDAL www.liljendal-el.fi

Laatu ennen kaikkea

Vaihto-, roska -ja talkoolavat Vaihtolavakuljetukset Maa-ainekset (multa, sora, jne) Viherrakennus Kappaletavarakuljetukset Pikakuljetukset Puh. +358 (0)400 - 99 67 69 info@wiigo.fi www.wiigo.fi


8

www.omakotilehdet.fi 

Teksti: Mari Pihlajaniemi

Älä unohda asbestia kodin remontissa Asbestia käytettiin aikoinaan yleisesti rakennusmateriaalina, mutta nykyisin se tiedetään terveydelle haitalliseksi. Koska asbestipölyä ei havaitse silmin, sille voi altistua salakavalasti, kun kotona tehdään remonttien yhteydessä purkutöitä.

A&K Omakoti 1/2019


A&K Omakoti 1/2019

9

www.omakotilehdet.fi  Pixabay

tin purkaminen on luvanvaraista toimintaa.

Milloin asbestikartoitus on tehtävä?

Asbesti on kuitumineraalia, jota käytettiin hyvän palonkestävyytensä ja lujuutensa vuoksi yleisesti rakennusmateriaalina 1920-luvulta aina vuoteen 1992 asti. Sitä hyödynnettiin laajasti muun muassa lämpö- ja putkieristeenä, joten sitä löytyykin vielä hyvin todennäköisesti ennen vuotta 1994 rakennetuista rakennuksista. – Asbestia voi tulla vastaan muun muassa laatoituksien purkujen yhteydessä, eristeissä, lattiapinnoituksissa, ulkoverhouksissa ja vesikatemateriaaleissa. Lyhyesti sanottuna sitä voi tulla vastaan kaikkialla, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Niin kauan, kun asbesti on koskemattomana rakenteissa, se ei

aiheuta ongelmia. Kun rakenteita puretaan remonttien yhteydessä, se kuitenkin pölyää herkästi, jolloin tilanne muuttuu täysin. Sisään hengitettynä asbestipöly on petollisen huomaamatonta, mutta sille altistuminen aiheuttaa syöpäriskin. Salakavalaa asbestissa on myös se, että hengitetyt asbestikuidut varastoituvat keuhkoihin pysyvästi ja aiheuttavat oireilua vasta vuosikymmenten päästä. Asbestin myyminen ja käyttöönotto kiellettiinkin vuoden 1994 alusta, ja vuonna 2016 uudistunut asbestilainsäädäntö tiukensi vielä vaatimuksia. Nykyisin kodin remonteissa tuleekin selvittää ensin perusteellisesti sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet asbestia, ja asbes-

Uudistetun asbestilain käytännön toteuttamisessa on kuitenkin ollut vielä jonkin verran toivomisen varaa, kun kuluttajat remontoivat kotejaan. – Varmasti osa kuluttajista on tiedostanut, että asbestilainsäädäntö on muuttunut ja toimii sen mukaan, mutta koko ajan tulee myös esille tapauksia, joissa asbestilainsäädännöstä ei ole tiedetty mitään, tai sitten ei ole tietoisesti tehty niin kuin pitää, toteaa Mikko Koivisto. Osa remontteja teettävistä kodinomistajista ei olekaan välttämättä edes sisäistänyt, että asbestikartoitus kuuluu heidän vastuulleen, eikä esimerkiksi urakoitsijan toteutettavaksi. – Usein tulee vastaan, että maallikot luulevat, että eihän tämä asia heille kuulu. Jos kotona haluaa teettää remontin, mistä sitten voisi tietää, milloin asbestikartoitus kuuluu asiaan ja milloin ei? – Kun on kyse yhteisestä rakennustyömaasta. Eli kun työmaalla työskentelee yhtä aikaa tai peräkkäin vähintään kahden eri työnantajan työntekijää tai itsenäisiä työnsuorittajia, on kyse yhteisestä rakennustyömaasta, tarkentaa Koivisto. Hän lisää, että kun kyseessä on yhteinen rakennustyömaa, remonttia teettävälle kodinomistajalle tulee samalla rakennuttajan vastuut. Eli kun omassa omakotitalossa tehtävästä remontista muodostuu yhteinen rakennustyömaa, on asbestikartoitus tehtävä. – Tämä tilanne toteutuu varsin usein pienissäkin saneerauksissa, koska laatoittajan lisäksi tarvitaan ainakin sähkömies ja putkimies. Toki suosittelemme, että asbestikartoitus tehtäisiin, vaikka työmaa ei olisikaan yhteinen.

Asbestipurku edellyttää osaamista Jos talon rakenteista löydetään kartoituksessa asbestia, se on purettava pois hallitusti. Asbestipurkutyö voidaan toteuttaa esimerkiksi osastointimenetelmällä, purkupussimenetelmällä, kokonaisena irrottamalla, upotusmenetelmällä tai märkäpurkuna. Mikko Koivisto huomauttaa, että työsuojeluviranomainen ei ole kuitenkaan erikseen täsmentänyt siihen soveltuvia työmenetelmiä. – Asbestipurku on luvanvaraista toimintaa, koska asbestihiukkaset ovat vaarallisia ihmisten terveydelle, jolloin luvanvaraisuudella yritetään varmistaa

se, että asbestipurkutyö tapahtuu turvallisesti ja se, että kukaan ei altistuisi asbestihiukkasille, painottaa Koivisto. Hän lisää, että koska asbestipurku on luvanvaraista ja vaatii urakoitsijalta erityiskalustoa ja koulutettuja työntekijöitä, on se suhteessa kalliimpaa kuin normaali purkutyö. – Työmaalla on huolehdittava, että asbestia sisältävät jätteet poistetaan työpaikalta niin nopeasti ja tehokkaasti kuin mahdollista suljetuissa pakkauksissa, jotka on varustettu asbestista varoittavin merkinnöin. Asbestijäte tulee lopuksi kuljettaa kaatopaikalle, joka ottaa vastaan asbestipitoista jätettä. Koivisto korostaa, että jätelainsäädäntöä pitää noudattaa kaikissa tapauksissa. Asbestikartoituksia tekevät muun muassa insinööritoimistojen haitta-ainekartoittajat sekä asbestipurkuyritykset. Tyosuojelu.fi-sivustolla on puolestaan julkinen asbestipurkutyöluparekisteri, josta löytyvät kaikki asbestipurkua tekevät yritykset, jotka ovat antaneet luvan laittaa sinne yhteystietonsa.

Huolettomuus asbestipurussa vaikuttaa vuosikausia Omakotitaloa remontoiva saa periaatteessa purkaa itse asbestia sisältäviä rakenteita, kunhan suojautuu asianmukaisesti. Harvalla on tähän kuitenkaan niin hyvää osaamista tai varusteita, että se olisi mitenkään suositeltavaa. Mikko Koivisto kertoo, että jos omakotitalon omistaja purkaa itse rakenteita omassa kodissaan, työsuojelutarkastajat eivät voi siihen puuttua, jos kyseessä ei ole työsuhde tai yhteinen työpaikka. Tällöin työturvallisuuslakia ei sovelleta, jolloin ei sovelleta myöskään asbestiasetusta. – Mutta jos työmaalla työskentelee yksikin työsuhteinen työntekijä, tilanne muuttuu heti. Ja vaikka työsuojelutarkastaja ei voisi talonomistajan työhön puuttua, niin ehdottomasti suosittelemme myös näissä tapauksissa sitä, että työ tehtäisiin asbestipurkutyöluvan omaavan yrittäjän toimesta. Koivisto huomauttaa, että vaikka työsuojelutarkastaja ei voisi puuttua talonomistajan omassa talossa tehtäviin töihin, niin kunnallinen virkamies voi, jos asbestia on levinnyt talon ympäristöön eri muodoissa remontin aikana. – Ja vaikka omakotitalon omistaja ei rikkoisi lainsäädäntöä, niin lainsäädännön vastaisilla asbestipitoisien materiaalien purkutavoilla aiheutuu tilanne, että omakotitalon hengitysilma saattaa sisältää vuosien ajan asbestikuituja.


10

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019

Dreamstime

Teksti: Saara Pakaslahti

Hyötyä hyvästä energiatodistuksesta Rakennusten ja asumisen energiatehokkuuden merkitys vain kasvaa jatkossa. Uudet talot voidaan rakentaa lähes energianeutraaleiksi, mutta vanhankin talon energiatehokkuutta voi parantaa korjaamalla. Parjatusta energiatodistuksestakin on hyötyä vanhan talon energiaremontissa, kunhan todistuksen teettää pätevällä tekijällä sekä oikealla ajoituksella.

Uudelle talolle tehdään energiatodistus jo rakennuslupavaiheessa, mutta eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta jokainen vanhakin talo tarvitsee energiatodistuksen, jos se aiotaan myydä tai vuokrata. Kunnollisesta energiatodistuksesta saa helposti maksaa useamman satasen, joten asiakirjasta kannattaa ottaa irti kaikki mahdollinen. Pirkanmaalla toimivan rakentamisen ja asumisen energianeuvonta Ranen palveluksessa työskentelevän Antero Mäkisen mukaan energiatodistuksesta on hyötyä etenkin kuntokartoitukseen yhdistettynä. – Suosittelemme, että talolle tehtäisiin ensin kuntokartoitus ja sen jälkeen energiatodistus. Sama laatija pystyy tekemään molemmat. Varsinkin talon myyntitilanteessa nämä asiakirjat ovat vahva paperi, energia-

neuvoja Mäkinen kertoo. Kuntokartoitus ja energiatodistus antavat talokaupan osapuolille kallisarvoista tietoa kohteesta. – Kun myyjä on sidottu taloon vielä viisi vuotta myynnin jälkeen ja kun valtio pyrkii vielä pidentämäänkin tuota vastuuaikaa, hyvin tehty kuntokartoitus ja energiatodistus turvaavat myyjän selustaa ja ehkäisevät ikäviä yllätyksiä.

Todistuksesta suosituksia energiatehokkuuden parantamiseksi Energiatodistuksen ensisijainen tarkoitus on helpottaa samantyyppisten rakennusten energiatehokkuuden vertailua. Ironista kyllä, energiatodistusten vertai-

lu voi käytännössä olla hankalaa. Energiatodistukseen liittyvä lainsäädäntö on nimittäin muuttunut useampaan otteeseen, ja uusien säännösten myötä myös todistusten tekotapa on muuttunut. Eri asetusten mukaan laaditut energiatodistukset eivät siis ole suoraan vertailukelpoisia. Energiatodistusten taustalla on kuitenkin myös toinen tavoite: niillä halutaan edistää rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Antero Mäkisen mukaan huolellisesti tehty energiatodistus onkin hyvä apu esimerkiksi pientalon energiakorjaussuunnitelmia ja -laskelmia varten. – Vaikka energiatodistusta välillä pidetään huuhaapaperina, sellainen se ei ole. Energiatodistus on hyvä todistus siitä, missä kunnossa talo oikeasti on.


11

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019

Energiatodistuksesta kannattaa vaatia vastinetta rahalle • Pätevät energiatodistusten tekijät löytyvät ARA:n energiatodistusrekisteristä www.energiatodistusrekisteri.fi/laatijahaku

ONKO ANTENNEISSA VIKAA?

Antennien korjaukset, asennukset sekä valokuitu-datakaapelointi. Hälytysjärjestelmät, turvallisuusratkaisut ja turvakamera-asennukset.

• Energiatodistusten laatijoilta voi ja kannattaa pyytää tarjouksia. Jos energiatodistuksen hinta on kovin alhainen, se saattaa tarkoittaa, ettei laatija välttämättä tee edes havaintokäyntiä taloon. • Huolellisesti laadittu pientalon energiatodistus voi maksaa 200–400 euroa.

SOITA: 040 746 5001

WWW.ASD-SYSTEMS.FI

• Jos laatija ei ehdota energiatehokkuutta parantavia toimia, asia kannattaa tarkistaa häneltä ja pyytää, että syy ehdotusten puuttumiseen kirjataan todistuksen lisätieto-osaan. • Tilaaja voi halutessaan tarkistuttaa valmiin energiatodistuksen asianmukaisuuden energiatodistuksia valvovalla ARA:lla. • Jos energiatodistuksessa ilmenee puutteita, laatijan tulee korjata energiatodistusta takuutyönä. Jos laatija ei pysty tähän, ARA voi määrittää energiatodistuksen toisen laatijan tehtäväk-

čč

si. Tällöin työ tulee alkuperäisen laatijan maksettavaksi.

Energiatodistus on hyvä todistus siitä, missä kunnossa talo oikeasti on.

Lähde: Energianeuvoja Antero Mäkinen

Todistuksen laatija listaa energiatodistukseen myös konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla talon energiatehokkuutta voi parantaa. Jotta laatija osaa tehdä pätevän energiatodistuksen ja antaa suosituksia energiatehokkuuden parantamiseksi, hänen täytyy tutustua huolellisesti talon lähtötietoihin. Etätyönä ei energiatodistusta voi laatia, vaan lainmukainen energiatodistus vaatii aina myös laatijan havainnointikäynnin taloon.

Pientalon havainnointikäynti kestää yhdestä kahteen tuntia Havainnointikäynnillä todistuksen laatija tutustuu talon rakenteisiin ja varusteluun ja dokumentoi tietyt rakenteet valokuvaamalla. – Paikan päällä käydessään laatijan pitää käydä läpi rakenteiden U-arvot yläpohjasta, seinistä, ikkunoista ja alapohjasta. Laatijan tulisi käydä tarkistamassa myös esimerkiksi yläpohjan villapaksuudet, missä kunnossa ne ovat, ja onko yläpohjassa tarvetta ja tilaa puhallusvillan lisäämiselle, Mäkinen kertoo. Talon rakenteiden lisäksi energiatodistuksen laatijaa kiinnostavat muun muassa ilmanvaihdon tyyppi ja huolto sekä lämminvesivaraaja huoltohistorioineen. Laatija huomioi myös esimerkiksi talon mahdolliset tulipesät, aurinkopaneelit sekä ilmalämpöpumpun. – Jos laatija ei tarkista taloa kaikilta tarvittavilta osin, ei hän voi heittää parannusehdotuksiakaan hihasta. On suositeltavaa, että talon omistaja kulkee itse mukana havainnointikäynnillä ja kertoo ja kysyy samalla asioista, toteaa Antero Mäkinen. Motivan mukaan kohdekäyntiin käytettävä aika on yleensä hyvä osoitus siitä, kuinka hyvin laatija paneutuu tehtäväänsä. Kohdekäyntiin käytetään pientalossa tavallisesti 1–2 tuntia.

Todistuksesta eväitä myös talon lämpöremonttiin Energiatodistuksen suositukset ovat enemmän tai vähemmän kustannustehokkaita tapoja parantaa talon energiatehokkuutta. Todistuksen laatija voi esimerkiksi suositella, että talon ikkunoiden ja ovien tiivisteet

vaihdettaisiin. – Ikkunatiivisteiden vaihtamisella voi olla dramaattinenkin vaikutus. Kun vuodot saadaan kuriin ja rakennus tiiviimmäksi, talo voi hetken päästä olla aivan hyväkin, ilman että sinne on tehty paljon mitään, Mäkinen kertoo. Energiatehokkuuden parantamisessa kannattaa siis lähteä liikkeelle tekemällä ensimmäiseksi kaikki helpot ja edulliset toimet. – Tehdään pienet asiat ensin, ja katsotaan mihin niillä päästään. Jos tilanne vaatii ja rahkeet riittävät, otetaan järeämmät toimet käyttöön. Lämmitysmuoto vaikuttaa talon kokonaisenergiankulutukseen huomattavasti, joten lämmitysjärjestelmän vaihdolla talosta voi saada tuntuvasti energiatehokkaamman. Jos aikeissa on lämpöremontti, kuntokartoituksen ja energiatodistuksen teettäminen on Mäkisen mukaan hyvä startti suunnittelulle. – Suosittelen että näiden dokumenttien pohjalta lähdettäisiin miettimään, mikä vaihtoehto sopii taloon parhaiten. Voi olla, että maalämpöä ei taloon saa, koska hiekkaharju tai pohjavesialue estää sen – tai tontti on yksinkertaisesti niin pieni, etteivät lämpökaivot mahdu sinne.

Energiakorjaukset asumisterveyden ja vanhan talon ehdoilla Antero Mäkinen korostaa, että pientalon lämmitysjärjestelmän vaihto on operaatio, joka vaatii sekä aikaa että selvitystyötä. Lämmitysjärjestelmän muutokset ovat aina luvanvaraisia töitä. Myös esimerkiksi hybridijärjestelmien mahdollisuudet monipuolistuvat koko ajan, joten omaan taloon sopivinta lämmitystapaa kannattaa todella selvittää huolellisesti. – Öljylämmitteisessä talossa voisi vanhaan öljykattilaan vaihtaa polttimen, ja alkaa käyttää bioöljyä. Jos taloon lisätään aurinkopaneelit, ja karsitaan vielä rakennuksen ilmavuodot pois, saadaan talosta hyvä, Mäkinen havainnollistaa. Myös ilmanvaihdolla on suuri merkitys talon energiankulutukseen, mutta ilmanvaihdon ja sisäilma-asioiden suhteen on oltava erityisen tarkkana, jotta talon asumisterveys säilyy.

Korjaustoimiin katsomatta taloa tulee aina remontoida rakennusaikakauden edellytykset ja rajoitukset huomioiden, vanhaa kunnioittaen. – Jos talo on rintamamiestalo tai muu vastaava, sitä on turha yrittää muuttaa 2020-luvun tasolle. Vaarana voi olla, että tehdään vääriä asioita ja talosta tulee huono.

Energiatodistusta voi päivittää puolen vuoden sisällä Jos haluaa parantaa talonsa energiatehokkuutta ja saada tehdyn remontin vaikutukset todennettua myös virallisesti, kannattaa energiatodistuksen ajoitusta suunnitella yhdessä laatijan kanssa. Energiatodistus on nimittäin voimassa 10 vuotta, ja siihen on kuusi kuukautta aikaa tehdä muutoksia laadintapäivästä lukien. – Energiatodistuksen päivittäminen on periaatteessa helppoa ja nopeaa, koska kaikki tiedot ovat koneella. Asiasta pitää kuitenkin sopia laatijan kanssa: jos ja kun energiaremontin tekee, saako energiatodistuksen päivityksen takuutyönä, vai ottaako laatija siitä pienen korvauksen? Koko todistustahan ei tarvitse tehdä uusiksi, vaan todistusta muutetaan vain niiltä osin, mitä remontti koskee. Mäkisen mukaan kannattaa harkita myös vaihtoehtoa, jossa energiatodistuksesta tulostetaan väliaikainen versio talonomistajalle, tehdään remontti ja sen valmistuttua korjataan myös energiatodistusta. – Tuon päivitetyn ja päivätyn, virallisen version todistuksen laatija sitten lähettää energiatodistuksia valvovalle ARA:lle. Järjestely antaa remontoijalle itselleen lisäaikaa. – Jos energiatodistuksen muutokset menevät päivänkin yli puolesta vuodesta, koko rumba on edessä uudelleen. Puolessakin vuodessa voi tulla seisokkeja, materiaalipulaa tai muita esteitä, joiden takia remontin kesto saattaa venyä. Remontin kanssa ei kuitenkaan välttämättä tarvitse laittaa itselleen tiukkaa deadlinea – siinä voi äkkiä verenpaine nousta aivan turhaan. Lähteenä myös energiatodistus.motiva.fi


12

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019 Fingrid Oyj

Teksti: Saara Pakaslahti

Automaatio auttaa sähkön kulutusjoustossa Kun säästä riippuva sähköntuotanto yleistyy, myös kodeissa täytyy joustaa sähkönkulutuksessa. Jousto ei kuitenkaan tarkoita asumismukavuudesta tinkimistä. Sen sijaan kulutusjousto tuo omakotiasujalle etuja, joista hyötyy eniten, jos kodissa on pörssisähkösopimus sekä energiankäyttöä ohjaavaa automaatiota. Sähkön kulutusjousto eli kysyntäjousto on monille uusi käsite. Siihen on nyt alettu herätellä etenkin omakotiasujia, sillä pientaloissa on hyvät mahdollisuudet toteuttaa kulutusjoustoa. Kulutusjousto tarkoittaa kodin sähkönkulutuksen ajallista ohjausta eli hallintaa. Säästä riippuvan energiantuotannon eli muun muassa tuuli- ja aurinkosähkön lisääntyessä myös kodeissa on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota sähkön kulutukseen. – Tulevaisuudessa ja osittain jo tällä hetkellä sähköjärjestelmässä on enemmän tuotantoa, joka seuraa säätilaa. Kun säästä riippuva tuotanto yleistyy, koko säh-

köjärjestelmältä vaaditaan yhä enemmän joustavuutta, kertoo voimajärjestelmän käytön kehityspäällikkö Jonne Jäppinen kantaverkkoyhtiö Fingridistä. Koska hetkittäin sähkön kysyntä ylittää tuotannon, sähkön hintaerojen vaihtelu tulee todennäköisesti lisääntymään. – Tämä antaa kuluttajalle mahdollisuuden säästää rahaa. Jos energiankulutuksessa pystyy joustamaan silloin kun sähkö on kallista, ja keskittämään kulutusta hetkiin jolloin sähkö on halvempaa, saa kulutusjoustosta selkeää hyötyä. Jos sähkön siirrossa siirrytään tehoperusteiseen hin-

noitteluun, se todennäköisesti kasvattaa kuluttajien innokkuutta kulutusjoustoon. Onnistunut jousto pienentää sähkönkulutuksen huipputehoa ja näin ollen myös siirtomaksua.

Kotitalouksilla on merkittävä rooli kulutusjouston lisäämisessä Fingridiltä ilmestyi syksyllä 2018 opas sähkönkulutuksen hallintaan. Opas tarjoaa tietoa siitä, miten kotitaloudet voivat vaikuttaa energiankulutukseensa ja sen kustannuksiin kulutusjouston avulla.


Oppaalla halutaan herätellä kotitalouksia varautumaan tulevaisuuteen jo nyt. Sähkön järkevällä käytöllä varmistetaan, että sitä riittää kaikille myös tulevaisuudessa. Kotitaloudet ovat merkittävä sähkönkuluttajaryhmä ja keskeisessä roolissa kulutusjouston lisäämisessä. Yksittäisen asunnon osuus energiankäytöstä on pieni, mutta yhteisvaikutus on suuri. Fingridin mukaan asumiseen kuluu Suomessa noin 20 prosenttia energiankäytöstä. Luvussa ovat mukana niin pientalot kuin kerrostalot. – Kerrostaloasukkaalla on kuitenkin melko pienet mahdollisuudet kulutusjoustoon, koska sähköä kuluu lähinnä ruoanlaittoon ja valaistukseen – niistä on huono joustaa. Suurin säästöpotentiaali on kohteissa, joissa sähkönkulutus on kohtalaisen suurta, eli rivitaloissa ja pientaloissa. Ylipäätään sellaisissa kohteissa, missä sähköllä lämmitetään joko rakennus tai käyttövettä tai molempia, Jäppinen kertoo.

Huomio laitteiden energiatehokkuuteen ja kulutustottumuksiin Kulutusjoustossa kodin sähkönkäyttöä säädellään käytännössä siten, että kaikki toiminnot eivät käytä sähköä samanaikaisesti. Kotiin kannattaa lähtökohtaisesti valita mahdollisimman energiatehokkaita laitteita ja miettiä omia kulutustottumuksia niiden suhteen. Monissa uusissa kodinkoneissa käyttöä on myös mahdollista ohjata ajastimella. Sähkölaitteiden manuaalinen säätö huipputehon rajoittamiseksi ei kuitenkaan välttämättä ole mielekästä. – Se, että kotona kulkee sammuttelemassa valoja tai sähköuunia kesken kaiken, ei ole järkevää. Suurin potentiaali kulutusjoustossa liittyy talon tilojen, käyttöveden tai ilman lämmittämiseen. Esimerkiksi sähköuunin tai pesukoneiden toiminnan ohjaus ja katkominen voi myös heikentää asumismukavuutta, ja toisaalta tällaisessa ohjauksessa säästö jää kuitenkin hyvin pieneksi, toteaa Jonne Jäppinen. Hän ottaa esimerkin omasta kodistaan, jossa käytetään pörssisähköä. – Tässä taannoin seurasin pörssisähkön tuntihintaa ja katsoin että on kallis tunti menossa. Sauna oli tuolloin päällä ja ruoanlaitto oli juuri alkamassa. Mietin, pitäisikö joustaa ja siirtää ruoanlaitto saunomisen jälkeen, ja laskin paljonko tästä tulisi säästöä. Lopputulos oli, että joustolla olisi säästänyt 20 senttiä.

Kulutusjousto ei tarkoita asumismukavuudesta tinkimistä Jäppinen toteaakin, että automaatio on paras tapa ohjata kodin energiankulutusta ja sen ajoitusta. – Kun sähkötehoa ohjataan automaation avulla, säästöä syntyy joka

13

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019

päivä, läpi vuoden, ja automaatio hoitaa kaiken. 20 sentistä tulee 20 euroa ja ajan kanssa 200 euroa. Jos yhtenä hetkenä yrittää säätää jotain manuaalisesti, harvoin siitä suuria säästöjä tulee. Automaation avulla esimerkiksi talon lämmitys voidaan tauottaa hetkellisesti, kun energiaa käytetään paljon muuhun, kuten vaikkapa saunan lämmitykseen. – Jos taloa ei hetkellisesti lämmitetä, sillä ei ole suurta vaikutusta asumismukavuuteen, Jäppinen toteaa. Kulutusjoustoa ei siis tarvitse tehdä asumismukavuuden tai kotirauhan kustannuksella. – Automaation ansiosta päästään jopa parempaan asumismukavuuteen. Missään nimessä se ei ole tavoite, että jouston takia hytistään kylmässä talossa, ja säästetään sillä 50 senttiä. Automaation avulla voi saada aikaan paitsi kulutusjoustoa, myös laajempaa energiansäästöä. – Jos talon lämmitysjärjestelmä on varustettu älykkäillä termostaateilla, nekin voi säätää toimimaan automaation avulla. Esimerkiksi arkityöpäivinä huonelämpötilat voisivat olla alhaisemmat talonväen ollessa poissa. Lämmitykset voisivat tulla päälle tuntia ennen kuin asukkaat palaavat kotiin. Näin saataisiin aikaan kokonaisvaltaista energiansäästöä.

Suoritamme: - Sähköasennukset, - Huoltotyöt - Omakotitalojen antenniasennukset, - Aurinkosähköjärjestelmät, - Mittauskeskuksien asennus (”pääkeskus”), - Sähkösuunnittelu, - Ilmalämpöpumppujen myynti ja asennus

Soita ja kysy lisää:

KAJ 0400 462 059 / OVE 0400 462 016 www.sipoonsahkoasennus.fi

KIVIAINESMYYNTI • MURSKEENJA MAANAJOT • KAIVINKONETYÖT • PYÖRÄKUORMAAJAPALVELUT

Sähkön huipputehoa on hallittu taloissa ennenkin Nyt puhutaan sähkönkulutuksen älykkäästä ohjaamisesta, mutta sähkönkulutuksen huipputehon hallinta teknisten ratkaisujen avulla ei sinällään ole uusi idea. – Ennen vanhaanhan monien omakotitalojen ja rivitalojen sähköistykseen asennettiin vuorottelu. Kun talossa kytkettiin paljon sähkötehoa päälle, joku toinen laite estettiin – esimerkiksi sähkökiukaan ollessa päällä patterit eivät olleet. Tällainen oli aikoinaan yleistäkin, mutta sittemmin asennuksista on luovuttu. Jonne Jäppinen uskoo, että modernilla automaatiolla tehonhallinnan ratkaisuja saadaan rakennettua aiempaa fiksummin. Joitain ratkaisuja sekä palveluja sähkönkulutuksen älykkääseen ohjaamiseen on jo markkinoilla, mutta ala kehittyy vielä. Jäppisen mukaan vanhempaankin taloon on mahdollista saada kulutusjoustoa automatisoiva ohjausjärjestelmä. – Se vaatii kuitenkin jonkinlaisen investoinnin ja asennuksia. Mahdollisesti monista eri osista koottavan järjestelmän rakentaminen vaatii myös suunnittelijalta laajaa ymmärrystä kokonaisuudesta. Paras hyödynnettävyys tällaiselle järjestelmälle on nimenomaan taloissa, joissa on sähkölämmitys tai käyttövettä lämmitetään sähköllä. Artikkelin lähteenä Opas kulutusjoustoon: Hallitse kotisi sähkönkulutusta (Fingrid)

Rakennus- ja peltiurakointi Torniainen Ky Konesaumakatot, Sadevesikourut, Kattosillat Lumiesteet, Talotikkaat, Piipunpellitykset Ikkunavesipellit, Kanttauspalvelu

0400 592 048 Suutalantie 9, Porvoo

peltiurakointi@pp4.inet.fi

Kantojen ja risujen noutopalvelu Tonttien raivaukset Haketuspalvelut Energiapuun osto

Helkamäentie 15, 07230 Monninkylä puh. 019-643 055 | www.hakevuori.fi


14

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019 Dreamstime

Teksti: Saara Pakaslahti

Jätteet jämptisti järjestykseen ja ketterästi kiertoon Kotitaloudet kokoon katsomatta kohtaavat saman haasteen: minne kerätä ja kätkeä kierrätykseen menevät hyötyjätteet? Kätevä tekee kotiinsa sopivan kierrätysratkaisun vaikka itse, mutta markkinoille on tullut myös uusia kaupallisia ratkaisuja, jotka helpottavat materiaalien lajittelua ja säilytystä.

Kun kierrätyskärpänen pääsee kunnolla puraisemaan, lajittelusta tulee hyvä rutiini ja arjen automaatio. Kierrätyskelpoisten materiaalien lajittelua sekä säilytystä voi kuitenkin edelleen helpottaa uusien säilytysratkaisujen ansiosta. Saatavana on esimerkiksi kierrätysastioita, joita voi kiinnittää seinään, pinota päällekkäin ja jakaa sisusteilla eri jakeita varten. Parhaimmillaan lajitteluratkaisu sointuu osaksi kodin sisustusta. Kierrätettävät jakeet voi kätkeä vaikkapa kankaisiin säilytyspussukoihin, tai isoihin astioihin, jotka eivät päällepäin näytä edes kierrätysastioilta. Jotkin kierrätys- ja lajitteluastiat toimivat myös kalusteina, esi-

merkiksi pöytänä tai tuolina. – Keittiökalustefirmoilla on myös hyvin tarjolla erilaisia perinteisiä allaskaappiratkaisuja. Lisäksi tarjolla on joitakin hieman kalliimman hintaluokan designtuotteita. Markkinoilla olisi kuitenkin tilaa vielä hyvin uusillekin toimijoille ja ratkaisuille, toteaa projektipäällikkö Helen Reijonen Lajitin-hankkeesta. Liiketoimintaa jätteen lajittelun ratkaisuista (Lajitin)-hanke on vuonna 2017 aloittanut ja tämän vuoden maaliskuussa toimintansa päättävä Itä-Suomen yliopiston sekä Pohjois-Karjalan Marttojen yhteinen hanke. Sen tavoitteena on ollut edistää uusien, kotitalouksien jätteen la-

jittelua helpottavien ratkaisujen kehittämistä sekä yritysten liiketoimintaa.

Lajittelijan vaivannäkö palkitaan lopulta Lajitin-hankkeessa kartoitettiin kotitalouksien jätteen lajitteluun ja kierrätykseen liittyviä esteitä ja haasteita. Hankkeen selvitysten perusteella lajittelussa koettiin hankalaksi erityisesti tilanpuutteeseen sekä hyötyjätteen kuljettamiseen liittyvät asiat. Kotona ei monestikaan ole sopivia astioita saati tilaa kaikkien eri jätelajien astioille, joten kierrätyskelpoisen materiaa-

lin säilyttäminen voi tuottaa päänvaivaa. Hyötyjätteiden kuljetus keräyspisteeseen kysyy kierrättäjältä myös viitseliäisyyttä. Toisaalta vaivannäkö palkitaan: – Erityisesti omakotitaloissa asuvat kiinnittävät huomiota siihen, että lajittelemalla säästää myös jätemaksuissa. Lajittelusta onkin tullut monille tapa, jota kautta raaka-aineet saa kiertoon ja kaupan päälle hyvän mielen, Lajitin-hankkeen kehittämisasiantuntija Henna Kokkonen sanoo. Tilanpuute hankaloittaa lajittelua etenkin vanhoissa pientaloissa. – Rakennusvaiheessa ei useinkaan ole huomioitu, että lajiteltavia jätelajeja on


15

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019

KAIKKI LVI-TYÖT www.aromaenputki.fi

Pakkausjätteet talteen siististi

Päivystys 24H

• Kotona syntyy paljon etenkin elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden pakkausjätettä. Lajiteltujen pakkausjättei-

040 509 3037

den tulee lähtökohtaisesti olla puhtaita. Tällöin niitä on myös helppo säilyttää ja kuljettaa siististi ja hajuttomasti. • Jos puhtaaksi saaminen edellyttää, että pakkaus olisi

Hampräskintie 64, 01150 Söderkulla markku@aromaenputki.fi

jynssättävä astianpesuaineella ja kuumalla vedellä, voi olla ympäristöystävällisempää laittaa pakkaus sekajätteeseen. Käsin tiskaava voi tosin puhdistaa pakkauksia astianpesuvedellä varsinaisen pesun jälkeen.

24h

• Kartonkipakkaukset on hyvä litistää ja pistää sisäkkäin,

LVI

jotta tilaa säästyy niin kotona säilytyksessä kuin keräys-

Öljypoltin- ja lvi-huoltoa

pisteen astiassakin. • Muovipakkauksia sen sijaan ei saa laittaa sisäkkäin,

Öljypolttimet, kattilanvaihdot, säätöautomatiikka, patteriventtiilit, paisunta-astiat, kiertovesipumput.

- Täydellinen öljypoltinhuolto/säätö

elleivät ne ole tismalleen saman tuotteen pakkauksia.

040 965 2000

• Myös esimerkiksi muovipakkausten kannet on irrotettava, sillä eri pakkaukset ja kansi-pakkausyhdistelmät saattavat olla eri muovilaaduista valmistettuja. Lähde: Liiketoimintaa jätteen lajittelun ratkaisuista (Lajitin)-hanke

LÄMPÖKAIVOT

Putket, huoltokaivot ja tarvittaessa kaivuutyöt

PORAKAIVOT

Myös puhdistukset ja paineaukaisut nykyään useita ja niille jokaiselle tarvittaisiin oma astiansa, toteaa Helen Reijonen. Miten kodin jätteiden lajittelua ja kierrätystä voisi sitten helpottaa? – Tarvetta olisi kätevälle ratkaisulle, johon eri jätelajit voisi lajitella yhteen paikkaan ja josta jätteet olisi myös helppo kuljettaa yleisille keräyspisteille tyhjennettäväksi. Helpommaksi lajittelun ja kierrättämisen tekisi myös se, että yleisiä keräyspisteitä olisi enemmän myös pientaloasujien lähettyvillä, Reijonen vastaa.

Uudesta vaunuratkaisusta apua vanhaankin allaskaappiin Keittiö on kodin sydän sekä useimpien jätteiden syntysija, ja sellaisena myös luonnollisin paikka lajittelulle. Keittiön säilytysratkaisut eivät kuitenkaan välttämättä tue lajittelua parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi allaskaappiin mahtuu vain rajallinen määrä tavaraa, ja pahimmassa tapauksessa jätteet pursuilevat kaapista sikin sokin. Allaskaapin kaaoksen voi kuitenkin saada hallintaan. – Kannattaa tutustua tarjolla oleviin uusiin allaskaappiratkaisuihin. Sieltä voi löytyä vanhaankin kaappiin sopiva, eri jätelajit paremmin huomioiva vaunuratkaisu, Kokkonen vinkkaa. Kannattaa myös miettiä, tarvitseeko kaikkia jätteitä säilyttää juuri keittiössä. Biojäteastian on järkevintä olla jätteiden syntypaikalla, mutta esimerkiksi keräyspaperin, lasin ja muiden hyötyjätteiden paikka voisi olla muuallakin talossa. – Jos keittiöön ei kuitenkaan mahdu astioita joka jätelajille, niin voisi miettiä, voisiko lajittelupisteen joi-

denkin jätelajien osalta sijoittaa jonnekin muualle, esimerkiksi eteiseen, varastoon tai autotalliin, Kokkonen huomauttaa. Logistisesti järkevästä paikasta jätteet voisi myös kätevästi napata mukaan keräyspisteeseen vietäväksi vaikkapa kauppareissulle tai iltalenkille lähtiessä.

PUMPUT

Myynti - Asennus - Huolto

A N T E N N I H U O LT O

|KEISALA OY| • A n te n n i t kun to o n ja H D - a i ka an : - kerros- ja rivita lot

Omaan kotiin sopiva kierrätysratkaisu löytyy vertailemalla Jos talossa on tarpeeksi tilaa tai sitä voi raivata muun säilytyksen kustannuksella, voisi jopa harkita kokonaista erillistä kierrätyskomeroa, joka voisi sijaita vaikkapa eteisessä tai kodinhoitohuoneessa. Työtehoseuran Heli Mäntylä suunnitteli jo puolenkymmentä vuotta sitten kierrätyskaapin, jossa on tilaa useille jätejakeille. Jos näin radikaali ratkaisu ei tule kyseeseen, voi omaan kotiin sopivan pienemmän tai osista koostuvan kierrätysratkaisun löytää erilaisia tuotteita vertaillen. – Jokainen tekee lopulliset ratkaisut omista lähtökohdistaan, ja mieltymyksiä on yhtä monta kuin on ostajaa. Kaupassa kannattaa kuitenkin hypistellä ja testata tuotetta ennen ostopäätöstä, neuvoo Helen Reijonen. Eri tuotteita voi vertailla esimerkiksi ratkaisun puhdistettavuuden ja kuljetettavuuden perusteella. – Materiaali-, puhdistettavuus- ja kuljetettavuuskysymyksiä tärkeämpiä pointteja ostopäätöstä tehtäessä on kuitenkin usein se, miten hyvin kotitaloudessa syntyvät jätteet mahtuvat kierrätysastiaan, ja miten itse astia mahtuu kodin tiloihin. Monesti myös hinta ratkaisee.

• • • • -

- omakotita lot

- koul u t ja l a i to k s et

C an a l D i g i ta l - s o pi m u k s et + a s e n n u k s et DN A V H F P R O - v a l t u u t e tt u a s e n t a j a D i g i t a P r o - v a l t u u t e tt u a s e n t a j a Myynti ja asennus te l ev i s i ot , d i g i b o k s i t s a t e l l i i tt i k a n a v a t j a - v a s t a a n o tt i m e t k o t i t e a tt e r i t , v i d e o t y k i t j a ä ä n e n t o i s t o l a i tt e e t

| 0 4 0 0 4 9 6 7 5 4 | P u s s i l a n t i e 3 7, 0 7 6 0 0 M y r s k y l ä | | i n fo @ an te n n i h u o l to ke i s a l a .f i | | f a c e b o o k . c o m /a n t e n n i h u o l t o k e i s a l a |

ILMASTOINTILAITTEIDEN ASENNUKSET • huollot • ilmalämpöpumput ja asennukset • IV-kone vaihdot • kanaviston puhdistus • korjaukset • mittaukset • säädöt

HOTULUFT OY

Nurmijärvi 0400 302 963 posti@hotuluft.fi • www.hotuluft.fi

• Pihapuukaadot • polttopuun teot • aitaleikkaukset • kantojyrsintä Puh. 0400 687 831


16

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019 Dreamstime

Käytännöllinen lastenhuone mukautuu lapsen kulloiseenkin tarpeeseen


A&K Omakoti 1/2019

17

www.omakotilehdet.fi 

Teksti: Taru Horsma-aho

Lastenhuoneessa tärkeää on sekä turvallisuus että käytännöllisyys. Huoneen tulisi sekä palvella lapsen tarpeita, kasvaa lapsen mukana että olla viihtyisä. Sisustamisella voi vaikuttaa näihin kaikkiin.

Lapset kasvavat nopeasti ja heidän tarpeensa omassa huoneessa muuttuu. Lastenhuoneen sisustaminen voi tämän vuoksi tuntua haastavalta, ja moni varmasti pohtiikin helppoja keinoja päivittää lastenhuoneen ilmettä sitä mukaa kun lapsi kasvaa ja mielenkiinnon kohteet vaihtuvat. Lastenhuoneen sisustukseen ja suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Hyvin suunnitelluilla ideoilla huoneen päivittäminen muuttuu helpommaksi ja säästää myöhemmin aikaa ja vaivaa. Pitkäikäiseen sisustamiseen panostaminen voi tulla myös huomattavasti edullisemmaksi kuin huoneen uudelleensisustaminen useampaan kertaan.

Huomioi lastenhuoneen koko elinkaari Kun tieto perheenlisäyksestä on tullut ja on aika pohtia lastenhuoneen sisustamista ensimmäistä kertaa, kannattaa pohtia jo vauva-aikaa pidemmälle. Sisustussuunnittelija Tuija Talvitie kehottaa miettimään ensimmäisenä huoneen koko elinkaarta. – Jos ei valitsekaan heti kovin lapsellista tapettia. Maali voi olla värikäs ja siihen voi lisätä lapsellisuutta sisustustarroilla, tauluilla, julisteilla, joilla saadaan pienen lapsen maailma huoneeseen, Talvitie sanoo. Kun lapsi kasvaa, tarrat voi irrottaa ja tauluja ja julisteita vaihtaa. Se vaatii huomattavasti vähemmän toimenpiteitä kuin seinän uudelleen tapetoiminen tai maalaaminen, ja tulee myös edullisemmaksi. – Tarrojen poistamisella voi jatkaa samalla värimaailmalla, mutta poistaa vain lapselliset elementit, Talvitie tiivistää. Lastenhuoneen sisustuksessa voi hyödyntää paljon samoja ohjeita kuin muussakin sisustuksessa: koko huonetta ei ole pakko maalata tai tapetoida, vaan pelkkä tehosteseinä usein riittää. Tehosteseinän voi maalata halutessaan kokonaan, mutta helppoa piristystä saa maalaamalla esimerkiksi seinän ylä- ja alaosat eri väreillä. Kaksivärisestä seinästä saa helposti hauskan ja näyttävän, kun ylä- ja alaosan välisestä rajasta ei teekään viivasuoraa, vaan raja voi olla vino, siksakmainen tai vaikkapa vuorten huippujen muotoinen. Myös koko huoneen kiertävä tehosteraita on helppo toteuttaa. Tekstiilit ovat toinen yksinkertainen tapa päivittää huoneen yleisilmettä. Verhot, matot ja lakanat vaihtamalla huoneen ilme muuttuu helposti pienen lapsen huoneesta isomman lapsen huoneeksi, kun Nalle Puh vaihtuu vaikka Pokémoneihin tai bändijulisteisiin.

Pitkäikäiset kalusteet maksavat itsensä takaisin Huonekalut voivat olla lastenhuoneen kinkkisin valinta, sillä monet lastentarvikkeet ja -kalusteet on suunniteltu vain tietynlaiseen tarpeeseen. Kalusteiden valinnassa kannattaa suosia monikäyttöisiä ja pitkäikäisiä kalusteita, joita on mahdollista muokata ja yhdistellä tarpeen mukaan. Muuntautuvilla moduulikalusteilla lastenhuoneen ilmettä voi päivittää hyvin pienellä vaivalla. – Esimerkiksi Muurame-kalusteet muuntautuvat helposti. Vaikka kalusteet ovat kerralla iso satsaus,

niiden käyttökustannukset per päivä ovat edulliset, Talvitie sanoo. – Moduuli, joka tänään toimii säilytyskalusteena, voi olla viiden vuoden päästä yöpöytänä. Koululaiselle saa kahdesta moduulista ja kannesta vastaavasti työpöydän, eli sama kaluste toimii monessa eri funktiossa. Kun kalusteen käyttö on monipuolista, käyttökustannukset laskevat. Talvitie vinkkaa, että esimerkiksi päiväkotien sisustuksesta voi poimia hyviä vinkkejä. – Hyviä kalusteita askarteluun ja myöhemmin vaikka ruokailuun saa esimerkiksi Artekista. Pöydän jalat vaihtamalla saa isommalle lapselle sopivan pöydän. Laadukkaissa ja muotokieleltään yksinkertaisissa kalusteissa ei näin ollen ole vuosilukua kyljessä, vaan ne voi ottaa mukaan vielä kotoa muuttaessakin. Talvitie huomauttaa, että pienet ja värikkäät lastenkalusteet voivat olla mukavan näköisiä, mutta valitettavan usein ne ovat myös muovisia, ja kun lapsi kasvaa, ei niille jää enää käyttöä ja taas pitää ostaa uutta. – Kun ostaa kerralla kunnolla kestävää ja laadukasta, se on myös huomattavasti ekologisempaa kuin turha ostaminen. Ja tietenkin Muuramelle ja Artekille löytyy myös hyviä, edullisempiakin vaihtoehtoja. Hän neuvoo myös kyseenalaistamaan tarpeita. Esimerkiksi pinnasängyn ja hoitopöydän ostamista omaksi kannattaa harkita, sillä ne ovat verrattain lyhytikäisiä kalusteita. Vauvalle voi vuokrata ensisängyn, ja hoitopöydän sijasta voi harkita esimerkiksi puhallettavaa alustaa, jonka voi siirtää tarpeen mukaan paikasta toiseen ja ottaa vaikka matkalle mukaan. Kun pinnasänkyä ei enää tarvita, lapselle voi hankkia jatkettavan lastensängyn. Siihen voi asentaa reunoille turvalaidat, jotka saa myös irrotettua lapsen kasvettua. Sänkyä saa jatkettua ja sängynalustilan hyödynnettyä. Parvisänky on helppo ja monikäyttöinen kaluste, ja sen ehdoton etu on lisätila huoneessa. Sängyn korkeutta nostamalla vapautuu enemmän lattiapinta-alaa leikkikäyttöön tai muuhun puuhaan. Parven alle voi sijoittaa lapsen tarpeista ja iästä riippuen leikkitilan, vaatehuoneen, kirjoituspöydän, tietokoneen tai pelikonsolin – tai miksipä ei rakentaisi parven alle vaikka majaa.

Lapsen tarpeiden huomioiminen Lastenhuoneessa oleellista on se, että huone on turvallinen ja lapsen on helppo leikkiä siellä. Lelujen ja käyttötavaroiden tulee olla lapsen korkeudella, minne ylettyy helposti. Säilytysratkaisuissa tämä kannattaa ottaa huomioon leikkien sekä siivoamisen helpottamiseksi. – Ensin tulee miettiä mitä lapsen on helppo käyttää, jos haluaa huoneen pysyvän siistinä. Lapsen pitää pystyä itsekin siivoamaan, Talvitie sanoo. – Vuoteenaluslaatikot ovat käteviä. Ne on helppo vetää ulos sängyn alta ja laittaa tavarat sinne. Asioita ei saa tehdä liian vaikeaksi eikä sijoittaa liian ylös. Talvitie nostaa lastenhuoneen sisustuksesta esiin myös turvallisuusnäkökulman. – Lapset usein heittelevät tavaroita. Kun tyynyt, sukat ja pehmolelut lentävät, ne voivat jäädä valaisimeen kiinni. Valaisimien kannattaa olla umpinai-

sia, ettei synny tulipalovaaraa, jos sukka lentää lamppuun, hän neuvoo. Valaisimen valinnassa on toinenkin tärkeä huomioon otettava seikka, joka ei heti ensimmäisenä tule mieleen. Siinä missä aikuinen ajattelee, että ”kiva valaisin”, hän ei välttämättä tajua, että se saattaakin häikäistä lasta. Ammattilaisen näkökulmasta valaistuksessa täytyy huomioida myös se, että lapsen perspektiivi on matalammalla kuin aikuisen, ja lapset myös usein makaavat lattialla leikeissään. Pohjastaan umpinainen valaisin ei häikäise leikeissä. – Muutenkin turvallisuus kannattaa huomioida. Ei kannata hankkia esimerkiksi ohuita mattoja, mitkä lipeävät jalan alta juostessa. Suosittelen jämäköitä ja paikallaan pysyviä pohjattuja mattoja, tai ainakin liukuesteitä mattojen alle. Neuvona voisikin olla, että aikuinen käy sisustusvaiheessa polvilleen lattialle ja testaa asioiden toimivuutta lapsen näkökulmasta: häikäiseekö lamppu, kuinka korkealle yletyn. – Pieneltäkin tuntuvat asiat voivat vaikuttaa käytännöllisyyteen. Esimerkiksi pitkäkarvainen nukkamatto voi olla kaunis, mutta epäkäytännöllinen, jos legot ja muut pienet lelut hukkuvat lankojen sekaan. Jos lastenhuone on pieni, ja on tarkoitus käyttää tilaa mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi, voi harkita myös korkean, lattiasta kattoon ulottuvan hyllyn hankintaa. Ylähyllyillä voi säilyttää esimerkiksi tauluja tai muita tavaroita, joilla lapsi ei vielä leiki, mutta jotka otetaan käyttöön myöhemmin. Lapsen kasvettua ulos esimerkiksi pehmoleluleikeistä voi pehmot laittaa ylähyllylle koristeeksi ja vastavuoroisesti siirtää ylähyllyjen tavarat sopivammalle käyttökorkeudelle. Alimmat hyllyt voi korvata myös lattialla säilytettävillä laatikoilla, jotka lapsen on helppo ottaa ja laittaa takaisin.

Ei vain käytännöllinen, mutta myös mieluisa Vaikka lastenhuoneen sisustamisessa turvallisuus ja käytännöllisyys ovat tärkeitä, myös lapsen viihtyvyyden ja toiveiden tulisi olla etusijalla. Lapsella pitäisi siis olla mahdollisuus vaikuttaa ja esittää mielipiteitään. Lapsen toiveet voivat kuitenkin olla joskus turhan räikeitä tai yliampuvia, joten lapsen päätöksentekoa kannattaa helpottaa antamalla valmiita vaihtoehtoja. Lapsi voi osallistua valitsemaan esimerkiksi maalisävyä seinään. – Lapselle voi esivalita värejä ja karsia ne räikeimmät pois. Esitellään lapselle vaikka kolme värivaihtoehtoa ja kysytään mikä niistä on kiva, eli annetaan mahdollisuus vaikuttaa. Lapsi voi myös sanella millaisia tauluja tai lakanoita haluaa, ja mitkä ovat mukavat. Tuija Talvitien mukaan lastenhuone ei poikkea muusta sisustuksesta, johon hän antaa kolmen K:n vihjeen. – Kauneus, kestävyys ja käytännöllisyys kun otetaan huomioon, myös lapsilla, niin ollaan hyvillä vesillä. Käytännöllisyys tarkoittaa myös turvallisuutta.


18

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019 Aulikki Järvinen-Nummi

Teksti: Aulikki Järvinen-Nummi

Hyvä suunnittelu saa kylpyhuoneremontin sujumaan Tampereen Atalassa sijaitsee aviopari Anne Kemppaisen ja Toomas Heikkisen valoisa kaksikerroksinen rivitaloasunto, jossa on vastikään tehty kylpyhuoneremontti. Perheeseen kuuluu kaksi lasta ja koira, joten kylpyhuone on ahkerassa käytössä. Suihku- ja saunatilat on uudistettu täysin, ja rivitalossa asuu nyt erittäin tyytyväinen perhe.

Anne Kemppainen on asunut Atalassa jo 15 vuotta, Toomas Heikkinen vasta viisi. Yhteiseen, nykyiseen kotiin muutettiin runsas vuosi sitten. Pariskunta katseli ympärilleen ja mietti, että aluksi on saatava hyvä, toimivampi keittiö. Sitten olikin aika alkaa suunnitella kylpyhuoneremonttia. Entinen kylpyhuone ei miellyttänyt etenkään talon emäntää. Kylpyhuone oli myös epäkäytännöllinen. Suunnitteluvaiheesta ei kauan kestänyt, kun kylpyhuoneremonttia päästiin toteuttamaan: vain parisen kuukautta siihen, että urakka valmistui. Vaikka välissä oli joulu, jonka pyhien

aikana työt seisoivat, remontti sujui hyvin. – Olen tottunut remonttien teettämiseen. Pari vuotta aiemmin teetin keittiön edelliseen asuntooni. Siinäkin sain kokemusta siitä, että hyvin suunniteltu on todellakin puoliksi tehty. Meidän perheessä ei remontointia pelätä, sanoo Anne Kemppainen.

Hyvästi ankeus, pimeys ja harmaus Kylpyhuonetilassa oli ennen vaalea kaakelilattia, jonka saumat näyttivät puhdistamisesta huolimatta lähes harmah-

tavanlikaisille. Seinissä oli yläosassa valkoiset ja alaosassa vihreät, toisiinsa hieman epäsopivat kaakelilaatat, jotka eivät enää miellyttäneet silmää. Niiden välissä kulki sinivihreä pikkuneliökuvioinen laattaboordi. Shampoot ja suihkuaineet oli säilytettävä nurkkahyllykössä, joka itsekseen seisovana oli Kemppaisen mielestä myös aika ruma. Tavallisen valkoisen wc-istuimen päällä oli lämpöpatteri, sekin valkoinen. Wcpaperiteline oli puinen, lattialla seisova malli, sekin hiukan epäkäytännöllinen. Yksi pitkä, kaksiosainen kaappi istuimen vasemmalla puolella ei meinannut millään riittää kaikkeen säilytettävään pesu-

aine- ja muuhun tavarapaljouteen. Pesukoneen ja wc-istuimen välissä säilytettiin likapyykkikoria, joka oli yhtenään tiellä, ja jota piti siirrellä. Pyyhkeet roikkuivat ties missä. Lavuaarin päällä oleva peili ja valaisin olivat auttamattomasti vanhentuneet. Käyttömukavuuden kannalta ikävintä oli lattialämmityksen puuttuminen. Anne Kemppainen kun oli jo tottunut lattialämmitykseen edellisessä kodissaan. Hyvää oli suihkuseinä, joka jakoi tilaa, ja onneksi tilassa oli tuo lavuaarin viereinenkin pesuaineille omistettu kaappi. Joka tapauksessa kylpyhuone tuntui ahtaalle ja tunkkaiselle. Valaistus oli lä-


19

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019 Toomas Heikkinen

Saman katon alta lämpö, vesi, ilmastointi ja sähkö Under samma tak värme, vatten, ventilation och el OY LVIS-

-VVSEL AB

BORGÅ ELEKTRISKA AFFÄR

(019) 529 6000

Teollisuustie 24 Industrivägen Porvoo - Borgå

la, että siellä sitä keittiötä nyt puretaan. Se olikin se ”pahin” vaihe.

Remontin vaivattomuus yllätti

Aulikki Järvinen-Nummi

Kemppaisen ja Heikkisen remontissa kaikki toimi lopulta kuin rasvattuna. – Se oikeastaan yllätti, sillä minulla on huonojakin kokemuksia joistain aiemmista remonteista edellisissä asunnoissa. Esimerkiksi eräässä remontissa aikataulut eivät pitäneet, koko ajan kävi eri työmiehiä, ei oikein tiennyt kuka tekee ja mitä, ja kaikki jätettiin sotkuisesti ja tavarat pitkin pihoja. Nyt kaikki työvälineet oli jätetty siististi ja lattiat putsattu joka kerta remonttivaiheiden jäljiltä. Yhdessä remontin tehneen yrityksen kanssa suunniteltiin, mitä tehtäisiin, mitä materiaaleja valittaisiin, ja mitä uutta tarvittaisiin. Ovien ja kaappien kahvojakaan asukkaiden ei tarvinnut valita itse, vaan ne saatiin valmiina ratkaisuina. Kylpyhuoneen ja saunan uudistuneet tilat ovat viihtyisät ja toimivat. – Meillä on suihkutilassa nyt valoisaa, tilaa on mukava käyttää ja tila on helpompi pitää siistinäkin, Anne Kemppainen summaa tyytyväisenä. Budjetissa ja aikataulussa pysyttiin koko ajan. Remontin kokonaishinta oli 32 000 euroa, ja se sisälsi kaiken. Töiden osuus oli vähän vajaa 20 000 euroa.

Pientä fundeeraamista

hes olematon – se oli peilin päällä olevan yhden valon varassa. Saunatila sinänsä vaikutti hyväkuntoiselta, tosin Kemppaisen mielestä sekin näytti nuhjuiselta. Sauna päätettiin saneerata samanaikaisesti, koska kylpyhuoneremontin yhteydessä jouduttiin kuitenkin työstämään samaa lattiapinta-alaa. Pariskunta uusi kerralla koko saunan, ja siitä tulikin upea.

Alku aina hankalaa, vai onko? Talossa on wc-tila sekä ylhäällä että alhaalla, ja alakerran tilat olivatkin kylpyhuoneremontin aikaan kovassa käy-

tössä. – Ilman joulua remontti olisi saatu valmiiksi nopeamminkin. Mutta on turha pelätä, etteikö joulun aikaan voisi elää hetken remontin keskelläkin. Minulla on sukulaisia tässä lähellä, ja pystyimme käyttämään heidän ja työpaikkojen kylpy- ja saunatiloja sillä aikaa, kun omia ei voinut käyttää. Pyykkikin pestiin muualla, Kemppainen kertoo. Keittiöremontin aikana perhe oli jonkin aikaa jopa Kreikassa ”maanpaossa”. – Se oli silloin, kun purkamisvaihe alkoi. Siinähän tunnetusti tulee pölyä, ja pieniä lapsia on hankala pitää koko ajan tieltä pois. Oli hienoa lomailla ja ajatel-

Kun Anne Kemppaiselta kysyy, mitä remontissa piti tehdä itse, hän joutuu oikein miettimään vastausta. – Nuo laatat taisin valita ihan itse. Tiesimme, että haluamme vaaleaa, harmaata tai mustaa. Sitten vain katsoimme, mitä on saatavana ja valitsimme. Suihkutilaa vasten oleva tumma seinä on laattaa. Aluksi tilaan kaavailtiin jotain pientä yksityiskohtaa, kuten mosaiikkilaattaa johonkin. Tilassa on paljon kulmia, joten päätös siitä, mihin kohtaan yksityiskohta tulisi, aiheutti päänvaivaa. Niinpä päätettiin päällystää yksi tehosteseinä kokonaan tummalla laatalla. Talon rouvan silmä lepää seinää katsoessa, ja hän on erittäin tyytyväinen hyvin onnistuneeseen ratkaisuun.

Pyykkäys, kuivatus ja suihku – kaikki toimivat Vaalea kylpyhuonekalusto näyttää hyvältä tummaa seinäpintaa vasten. Iso sadesuihku on käytössä lähes koko ajan, siitä pitää koko perhe. Suihkutilan erottamiseksi muusta kylpyhuonetilasta on laatoista tehty välisermi, jonka päällä on iskunkestävä lasi. Sermin toisella puolella on upotettu hyllyosa, johon voi laskea suih-

kutuotteita. Tilassa kuivatetaan myös paljon pyykkiä. Pesukoneessa on hyvä kuivausjärjestelmä, mutta lapsiperheessä tulee paljon muutakin kuivateltavaa. Silloin kylpyhuoneeseen kannetaan erillinen kuivausritilä, johon pyykit asetetaan kuivumaan. Saunasta hohkaava lämpö ja lattialämmitys pitävät huoneen lämpimänä niin, että talvellakin pyykki kuivuu todella nopeasti. Perhe on kokenut lattialämmityksen muutenkin tärkeäksi mukavuustekijäksi. – Olen todella tyytyväinen lattialämmitykseen. Myös edellisessä asunnossani oli kylpyhuoneen lattialämmitys. Enää en osaisi olla ilman sitä, Kemppainen sanoo. Hellekesänä lattialämmitys napsautetaan pois päältä seinässä olevan säätimen avulla. Talvella on kuitenkin mukavaa tulla kylmästä kotiin ja lämpimään saunaan. – Talviaikaan etenkin arvostaa lämpöistä lattiaa, ja se kuivuukin nopeasti. Remontin myötä saatiin myös riittävästi kaappitilaa pesu- ja puhdistusaineille. – Arvostan tilan helppohoitoisuutta. Erityisesti tykkään kuivatustangosta, jota entisessä kylpyhuoneessa ei ollut. Toisinaan laitamme siihen kuivumaan saunapyyhkeet tai vaatteita, mitä milloinkin. En enää kestäisi katsella mitään pyykkinaruja kylpyhuoneessa, Kemppainen sanoo. Laattalattia on helppo puhdistaa laatoille tarkoitetuilla pesuaineilla. Lattiaan haluttiin tarkoituksella valita karhein mahdollinen laatta, jotta liukastumisvaara olisi mahdollisimman vähäinen. Kattoon on upotettu ledvalaisimia. – Mietimme ensin kovastikin, minkä värisiä valaisimia haluamme. Valaistus toimii nyt hyvin lapsiperheen arjessa, vaikka on tyylikkään ja hienon näköinen. Ja valaistus toimii sittenkin, kun lapset ovat isompia.

Uuden saunan löylyt ovat arjen luksusta Perheellä on tapana saunoa kerran viikossa, yleensä viikonloppuisin. – Parasta koko remontissa oli kai, kun pääsi ensimmäisen kerran uuteen saunaan, ja nauttimaan siitä ylellisestä tunteesta, miltä tuntuu kävellä lämmitetyillä laatoilla. Koirammekin oppi heti tulemaan saunaan. Siellä se läähättää, mutta saunaan se vain haluaa tulla, Kemppainen kertoo. Tulevaisuudessa Anne Kemppainen ja Toomas Heikkinen aikovat remontoida alakerran wc-tilat, ja sitten onkin etupihan suunnittelu edessä. – Tässä täytyy nyt hetken aikaa saada katsella noita lasten leluja pitkin pihaa, Kemppainen nauraa ja näyttää mietteliäältä. Mahtaako uusi remonttikohde jo siintää silmissä?


20

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019

ĀĀtuoteuutisia

AIROC läpivientisuoja estää teräspiipun ylikuumenemisen AIROC

AIROC teräspiipun läpivientisuoja estää terässavuhormien läpivientien aiheuttamat tulipalot. Suoja estää läpiviennin ylikuumenemisen hallitulla ilmankierrolla sekä siirtämällä lämmön pois läpiviennistä. Läpivientisuojan sisäpinnan urat tehostavat jäähdyttävää ilmankiertoa ja lisäävät lämpöä haihduttavaa pinta-alaa. Tällä estetään läpivientisuojan ulkopinnan kuumeneminen ja rakenteiden syttyminen. Samalla estyy teräspiipun eristeiden ylikuumeneminen, eivätkä eristeet vaurioidu normaalissa käytössä. Tuotteen toimivuus on testattu aidoissa olosuhteissa yhteistyössä Centrian ammattikorkeakoulun kanssa sekä Tampereen Teknillisellä yliopistolla SFS-EN 1859:2009 -standardin mukaisesti kovennetulla käyttötestillä. Läpivientisuojan ulkopinnan lämpötila jäi 20 ºC alle sallitun kuusi tuntia kestäneessä testissä.

Helppo ja nopea asennus AIROC teräspiipun läpivientisuoja valmistetaan palamattomasta ja kuumuutta kestävästä kevytsorasta. Roskien ja muiden palavien materiaalien pääsy piipun pintaa vasten on estetty roskasuojalla. Tuote täyttää kaikki teräspiipun läpiviennille asetetut vaatimukset. Läpivientisuoja koostuu puoliympyrän muotoisista eriste-elementeistä, jotka liittyvät toisiinsa ponttiliitoksilla. Näitä elementtejä asennetaan 2–4 päällekkäin yläpohjaeristeen vahvuuden mukaan. Suunnittelussa on otettu huomioon kaikki teräspiipun läpiviennissä tunnetut paloriskit asennushelppoudesta

tinkimättä. Suoja voidaan asentaa helposti ja nopeasti lä-

AIROC teräspiipun läpivientisuoja on patentoitu ja palkittu

hes kaikille käytössä oleville ja uusille teräspiipuille. Asen-

Palosuojarahaston innovaatiopalkinnolla 2016.

nus on täysin ympäröivistä rakenteista riippumaton.

www.airoc.fi

SolarThor Teho lämmittää älykkäästi ja ekologisesti Biolan Ekoasuminen tuo markkinoille helpon, pakettimallisen lämmitysratkaisun, joka hyödyntää uusiutuvaa energiaa. SolarThor Tehon päälämmönlähde on vesi-ilmalämpöpumppu, joka saa sähköä aurinkopaneeleista. Tuotteen modulaarisuus minimoi asennuskustannukset. − Energiainvestoinneilta toivotaan helppoutta, ekologisuutta ja kustannustehokkuutta. Haluamme tarjota tämän kaiken kerralla yhdestä paikasta. SolarThor Teho on hybridijärjestelmä, joka tuottaa lämmitysenergiaa vähemmillä CO2-päästöillä. Energian älykäs ohjaus maksimoi itsetuotetun energian

SolarThor Teho sisältää: Biolan Ekoasuminen Oy

Vesi-ilmalämpöpumppu Lämminvesivaraaja Aurinkopaneelit Energiamittari Invertteri Tehosäädin

SolarThor Teholla säästöjä jo rakennusaikana

hyödyntämisen, kertoo Biolan Ekoasumisen toimitusjohtaja

SolarThor Teho kannattaa asentaa uudiskohteeseen jo raken-

Matti Hakala.

tamisen alkuvaiheessa. Se voi säästää jopa 3 000 euroa ra-

SolarThor Teho on tehtaalla valmiiksi koottu kokonaisuus ja

kentamisajan energiakustannuksissa verrattuna rakentamis-

rakennuspaikalla riittää pelkkä kytkentä. SolarThor Teho so-

aikaiseen lämmittämiseen ostosähköllä. SolarThor Teho no-

veltuu uudisrakentamisen lisäksi myös saneerauskohteisiin.

peuttaa myös rakenteiden ja valujen kuivumista.

www.biolan.fi/ekoasuminen/


21

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019

Ufox-ilmankostutin poistaa kuivan sisäilman haitat Allaway Oy

Useissa kodeissa sisäilman kosteus on talvisin liian alhainen. Kuiva sisäilma voi aiheuttaa hengitysteiden, limakalvojen ja ihon oireita. Ufox on suomalainen ilmankostutin, joka helpottaa kuivan sisäilman aikaansaamia oireita. Ufox on luotettava, pitkäikäinen ja helppokäyttöinen.

Sopiva sisäilman kosteus on tärkeä osa elämisen laatua Sopiva ilmankosteus on tärkeää hyvinvointimme kannalta. Sisäilman kosteus vaihtelee vuodenaikojen mukaan ja siihen vaikuttavat ulkoilman kosteus ja lämpötila. Suositeltavaa ilmankosteutta on vaikeaa saada aikaan talvella, jolloin ulkoilma on usein hyvin kuivaa.

Nykykotien sisäilman kosteus on usein alhainen Terveellisen sisäilman suhteellisen kosteuden tulisi olla 30– 45 prosenttia, mutta useimmissa nykykodeissa sisäilma on talviaikaan huomattavasti kuivempaa. Moderneissa asunnoissa ilmankosteuteen vaikuttavat monet tekijät: erityisesti tehokas ilmanvaihto poistaa kosteutta. Myös koneellistunut pyykinkuivaus ja ruuanlaiton väheneminen asunnoissa alentavat ilmankosteutta. Lämmityskaudella huoneilman suhteellinen kosteus keskuslämmitystaloissa voi olla hyvin alhainen, jopa alle 10 %.

Kuiva sisäilma voi aiheuttaa monia oireita

Liian kuiva huoneilma voi aiheuttaa kodeissa huonekalujen ja parkettilattioiden halkeilua sekä osien irtoamista liitoksista. Myös tekstiilit sähköistyvät, kukat ja viherkasvit

Asiantuntijoiden mukaan kuiva sisäilma aiheuttaa ja lisää

kärsivät ja pöly leijailee ilmassa. Myös taideteokset ja soit-

hengitysteiden, limakalvojen ja ihon ärsytysoireita. Paikal-

timet, kuten piano ja kitara, kärsivät liiallisesta kuivuudesta.

laan pysyvä lima on hyvä kasvualusta bakteereille ja viruk-

Ufox-ilmankostutin kostuttaa huoneilman höyrystämäl-

sille, jotka pääsevät näin rauhassa lisääntymään ja aiheut-

lä ja se siksi on bakteeriton. Ufox-ilmankostutin on äänetön

tamaan tauteja.

eikä se häiritse yöunta.

Pitkäikäinen tuote Ufox on pitkäikäinen tuote, koska siinä ei ole käytössä kuluvia osia. Huoltaminen on helppoa Ufox-puhdistusaineella, jolla voidaan poistaa vedestä tiivistynyt kalkkikerrostuma sekä muut mineraalit vesisäiliöstä ja vastuksista.

www.allaway.fi/ufox-ilmankostutin

Valesokkelikengän avulla eroon ongelmarakenteesta Suomen Valesokkeli / Transpordix OÜ

Valesokkelirakennetta käytettiin rakentamisessa yleisesti

tuote, joka valmistetaan ruostumattomasta teräksestä.

1960-luvulta aina 1990-luvun puoleenväliin asti. Ulkoapäin

Korkeussäädettävän valesokkelikengän avulla seinää

valesokkeli näyttää normaalilta perustukselta, mutta sisä-

voidaan suoristaa tai nostaa, ja vanha valesokkelirakenne

puolella rakennuksen puurunko alkaa maanpinnan tasosta

poistuu kokonaan, toisin kuin muilla korjaustavoilla. Va-

tai sen alapuolelta.

lesokkelikengällä korjatusta seinästä tulee niin sanotusti

Valesokkelirakenne on kuitenkin monin tavoin ongelmal-

normaaliperustus.

linen: Esimerkiksi kosteus- ja homeongelmat ovat vaikeasti

Yksittäinen valesokkelikenkä kantaa kuormaa jopa yli

havaittavissa, ja rakennuksen sisäilma voi olla tunkkaista ja

8 000 kg, joten sitä voidaan käyttää yhtä lailla ulkoseinissä,

siinä voi olla maakellarimainen tuoksu. Nämä aiheuttavat

kantavissa seinissä kuin väliseinissäkin. Se on myös helppo

puolestaan asukkaille terveysongelmia, kuten jatkuvaa nu-

ja nopea verrattuna muihin korjausmenetelmiin, koska sei-

haa, päänsärkyä, korvatulehduskierteitä, hengityselinsaira-

nää avataan asennettaessa vain 1 200 mm.

uksia sekä ihottumaa. Valesokkelirakenne johtaa usein myös lahonneisiin ja homehtuneisiin alaohjauspuihin tai runkotolppiin, joiden kor-

Valesokkelikenkää käytettäessä sisäkatto ja lattiamateriaali säilyvät ehjänä, eikä lisätukia tarvita. Lisäksi betonirakenteet voidaan puhdistaa ja desinfioida.

jaaminen on kallista ja vaivallosta. Myös salaojitus ja sade-

Valesokkelikengällä onkin korjattu niin omakotitaloja, ri-

vesiviemäröinti voidaan joutua uusimaan, ettei ongelmia

vitaloja, päiväkoteja, terveyskeskuksia, kaksikerroksisia

tulisi lisää.

pien- ja rivitaloja, kuin kuntien ja julkishallinnon kiinteistöjäkin.

Vaivaton menetelmä poistokorjaukseen

Valesokkelikengällä on CE-merkintä ja ISO-standardisointi.

Valesokkelikenkä on erinomainen ratkaisu valesokkelirakenteen poistokorjaukseen. Se on patentoitu, kotimainen

www.valesokkeli.fi


22

www.omakotilehdet.fi 

A&K Omakoti 1/2019

ĀĀAJANVIETE Kahvin historiaa Suomessa rien varustamissa laivoissa. Kahvia juotiin aluksi eniten rannikolla ja säätyläiskodeissa. Vähitellen kahvi levisi koko kansan nautintoaineeksi. Ruotsi-Suomessa 1685 kahvin käyttöä rajoitettiin veroilla ja ylellisyystuotteen tuonti- ja käyttökielloilla kolmeenkin eri otteeseen, kunnes kuningas Kustaa IV Aadolf kumosi sen vuonna 1802: ”Koska te, minun alamaiseni, olette sellaisia lurjuksia, ettette voi tulla toimeen ilman kahvia, niin tahdon sallia tämän juoman käyttämisen toistaiseksi.” Lähde: www.baristat.fi

Ristikon ratkaisu edellisestä lehdestä.

Ristikko Islamissa

VAHVOJA JOILLAKIN ELÄIN

RÄTTI JUURI POIMITTU

facebook.com/omakotilehti OSATA Voida pahoin

x2

Ristikko

Keskeyttävä

MÄTIVÄ

Epäpuhtaudet Unelmoiva Turvavälineitä

JÄNÖT

joki

LOPUT

Uusi- ja POPP Minun vanha Virta ALUS

KARENINA

A N N A YKSIN O R P O -sänky O L A V I LehL UKA M P U A dessä A ÄäniSIT O V E T levy kutinaan S L A R I Apu AAA L A A T U T A S ? ITA KEÄ P O R A T A SANKAT A R I REITA R I Odottava H O P E A T S V Muki T I I N NAISIA -TUOMARI V A R A GersE R I K A T MUONA G win E Ihan liian TORIMAALAkallis AALTO A - O P I S T O KIN U RILLA T E L Ei S A I T U R I edessä T A K A O V E LottoP E L POLJENTA T A L L A U S voitto Ä “HeiLAItot” L E T K A U K S E T K U KALA HAA L I JOUKKUE Räppääjä L U Kivat Ä S S Ä T E ELIN N Näytelmässä D -1. Huonot TAUTI JuoS A R S PIILI E NAPPA T mat A H E R R U BIKISIEA NIÄ S E I T I K I T NEISSÄ A L A O S P A T S A I T A E S I MU O T ANE TOISIA A U L I I T E Juoksevia M A H L A A U T T A A I S T U A RajaaT va A I Näyt. Halme

Suomen Baristayhdistys ry kertoo nettisivuillaan, että Ruotsi-Suomeen ensimmäinen kahvilasti lienee saapunut jo niinkin varhain kuin vuonna 1685. Ensimmäinen kahvila perustettiin Tukholmaan vuonna 1708. Kahvin voittokulku jatkui, kun Pultavan taistelussa vuonna 1709 tappion kärsinyt Kaarle XII pelastautui Turkkiin joukkojensa rippeiden kanssa. Kahvi maistui kuninkaalle, ja palatessaan viisi vuotta myöhemmin hän toi mukanaan turkkilaisen kahvinkeittäjän. Suomeen kahvia alkoi tulla 1720-luvulta lähtien turkulaisporva-

Pixabay

R I E P U Musaa A Lanteet G O S T U O R E A U T O I Aasia5 HV M PIENI laisia T T A I T A E T O A Urh. H Firma N I K O P I T

T U O T E POIKIA

A T E T Liueta

S A O T A

LIND TAUKOPAIKKA LEHTINEN

Pitää tasapainon

Kaup.

Hiekkaisia

Mennä ekaksi

PartaTämä on totta

NAISIA Juhlapäiviä

2x...4x...8x

ViitaHEDELMÄ Taikunen Palkittujakin rikin Perässä Kelloverbi vedettäviä MIES

Vilpas Nätit

Poliisin tutkima

Nimet KIPEÄ

Vajaa HAKE

TYÖSSÄ

Koululaisella

Teellekin

VALTIO Blomin kaimat

Rokotuksilla estetetyt todistus

Sakissa Etuoikeudet

Käännettäviä

+t

VAIVA

Patun kaveri

Kuustonen

RIITA

MAINIO

Lapsellisia

Korjuulaite

Kansa Kylmästä Rahajuusto

ZZZ ZZZ

Kuvia Kirjastoverbi

KYYDEISSÄ

LUVATTU

Saturenki


 Hiontapalveluita

ĀĀKolumni Tuulahduksia Euroopasta

Hionnan ja Koneistuksen ammattilainen. Sirpa Pietikäinen Kirjoittaja on Euroopan parlamentin jäsen sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu

Elämän vesi Puhdas ja hyvälaatuinen vesi on yksi

tarvitsisimme neljä maapalloa vuoteen

tärkeimmistä

raaka-aineistamme.

2040 mennessä. Lähes kaikki toiminta

Suomessa vesijohtovesi ja kaivovesi

vaatii vettä. Siksi vesi ei ole vain rajalli-

ovat erittäin hyvälaatuisia.

nen resurssi, vaan siitä tulee päivä päi-

Suomen vesijohtovesi on maail-

vältä rajallisempi.

man parhaimpia. Se on puhdasta ja

Suomen maatalous käyttää vettä

raikasta. Tästä tulee pitää huolta myös

säästeliäästi, mutta maailmanlaajui-

jatkossakin. Vaikka veden laatu tai saa-

sesti viljelmien kastelu muodostaa yli

tavuus ei meillä ole akuutti ongelma,

70 % vedenoton kokonaismäärästä.

emme kuitenkaan ole muiden maiden

EU:n on kiinnitettävä huomiota siihen,

vesipulan vaikutusten ulottumattomis-

mitä viljellään ja missä, mutta myös sii-

sa. Veden puutteen vaikutukset ja sään

hen millaista vettä käytetään. Maatalo-

ääri-ilmiöt näkyvät täällä meillä saakka

udella on vaikutus niin veden määrään

selvästi.

kuin sen laatuunkin.

Vesi on rajallinen resurssi. Sen

Myös ilmastonmuutos vaikuttaa

niukkuus voi johtua joko fyysisestä

veden saatavuuteen ja vaikeuttaa sen

veden puutteesta tai hyvän hallinnon

ennustamista. Äärimmäiset sateet,

puutteesta, mikä voi osaltaan vaikut-

tulvat ja kuivuus yleistyvät ja pahene-

taa infrastruktuurien laatuun negatii-

vat. Tämä taas vaikuttaa ruokaturvaan

visesti ja johtaa huonoon vesivarojen

ja terveyteen, mutta sillä voi olla myös

hallintaan.

epäsuora vaikutus poliittiseen tilantee-

Vesi kattaa 70 % planeetastamme,

seen.

mutta vain 3 % maailman vesistä on

Ratkaisu tähän ongelmaan voisi

makeaa. Siitä suuri osa on jäätiköis-

löytyä veden käytön ja kulutuksen in-

sä tai muulla tavoin käyttämättömis-

novaatioista. Euroopan komission mu-

sämme. Yli miljardilla ihmisellä ei ole

kaan Euroopassa keskimäärin 23 %

pääsyä veteen ja yli 2,5 miljardia kärsii

käsitellystä vedestä vuotaa. Vesihukka

veden niukkuudesta osan vuodesta.

johtuu huonokuntoisista vesiputkista,

Vesi on elämän lähde. Se on luon-

muusta infrastruktuurista ja vesijärjes-

nonvarana monimutkainen ja liittyy lä-

telmien huonosta hallinnasta. Vuodot

hes kaikkeen maailmassa. Tarvitsem-

täytyy saada loppumaan.

me vettä selviytyäksemme. Puhdas

Vesihuoltojärjestelmien ongelmat

vesi edistää terveyttä. Elintarviketuo-

Euroopassa ovat suuret ja niihin on

tantomme riippuu vedestä. Ilman vettä

puututtava nopeasti. EU:n tulee aset-

ei olisi mitään.

taa vuodoille maksimimäärät ja tieto

Pohjavedet hupenevat ja pilaantu-

vuotojen määrästä pitäisi olla kulut-

vat. Ilmastonmuutos kiihdyttää poh-

tajille avointa. Sillä ei ole merkitystä,

javeden vähenemistä. Pohjavettä on

tapahtuuko hukka julkisessa vai teolli-

pidetty pitkään luotettavana ja jousta-

suuden käytössä, koska loppupeleissä

vana vesilähteenä. Ja sitä on saatavilla

kuluttaja joutuu maksamaan hukatus-

lähes kaikkialla. Pohjaveden laatu on

ta vedestä. EU-lainsäädännön pitäisi

yleisesti ottaen hyvä, koska se sijaitsee

tehdä pakolliseksi vuotojen korjaami-

syvällä maan alla, kaukana pilaantumi-

nen, jotta vuotomäärät pysyisivät alle

sen aiheuttajista. On kuitenkin erittäin

10 prosentin.

Ota yhteyttä!

KK-Teräpalvelu Oy 050 3500 012

kk.terapalvelu@gmail.com

 LVI-alan palveluita

LVI-TYÖT, AURINKOENERGIA, LÄMMÖNSÄÄTÖTYÖT. 34 vuoden kokemuksella. Myös arvokiinteistöissä.

JIL-Putki p. 0400 158 940 jukiputki@gmail.com

 Rakennuspeltityöt ja sadevesijärjestelmät

• • • •

KATTOREMONTIT PELTITYÖT KATTOTURVATUOTTEET RÄNNIT

040 849 6226 | www.peltikattotyot.fi

 Ruoppaus

ITÄ-UUDENMAAN

RUOPPAUS ruoppaukset ponttoonilta / maista laitureiden myynti / asennus veneiden nostot ja talvisäilytykset autonosturipalvelut 35–100 ton.

www.ruoppaus.com ✆ 0500 568 041

 Pesulapalvelut ja pöytäliinavuokraus

Nopea täyden palvelun pesula Askolassa!

tärkeää varmistaa, että pohjavettä

Tämän lisäksi meidän tulee muis-

käytetään kestävällä tavalla. Jos vesi-

taa, että vesi on ihmisoikeus – me kaik-

varoja käytetään liikaa, vesiekosystee-

ki tarvitsemme vettä selvitäksemme.

mit eivät kykene toipumaan.

Meidän on turvattava järjestelmä, jos-

ASKOLAN PUHTI OY

sa kaikilla on pääsy kohtuuhintaiseen,

w w w. a s k o l a n p u h t i . fi

puhtaaseen ja turvalliseen veteen.

Mäntyrinteentie 4 , Askola | 045 138 2303

Maailman väestö ja kulutus jatkavat kasvuaan. Nykyisellä vauhdilla

ähennys!

Muista kotitalousv

VUOKRAA PÖYTÄLIINAT JUHLIISI!

A l a n s a p a r h a a t


op-koti.fi

Kevytstailaus kuvauksen yhteydessä helmikuussa! JACK ADOLFSSON kiinteistönvälittäjä LKV, LVV, MMJ 050 377 6077 jack.adolfsson@op.fi

Ensivaikutelma on tärkeä! Kun annat asuntosi meille myyntiin viimeistään 28.2.2019, saat kevytstailauksen ilmaiseksi. Stailauksen meille toteuttaa sisustussuunnittelija Milla Ek.

SARA KARLSSON kiinteistönvälittäjä LKV, LVV 040 567 5592 sara.karlsson@op.fi

kiinteistönvälittäjä LKV, YKV 040 543 9270 pauli.kinnunen@op.fi

OP:n omistajaasiakkaana saat

250 euron alennuksen välityspalkkiosta.

ANN-CHRISTIN NYHOLM

Sisustussuunnittelija Milla Ek

PAULI KINNUNEN

kiinteistönvälittäjä LKV, LVV 040 186 1298 ann-christin.nyholm@op.fi

TUIJA ORAVA

myyntineuvottelija 040 190 8135 tuija.orava

KATJA KOKKINEN

toimitusjohtaja OTK, LKV, kaup.vahv. 040 521 6969 katja.kokkinen@op.fi

ULLA SORJONEN kiinteistönvälittäjä LKV, LVV 040 900 6448 ulla.sorjonen@op.fi

Oman kodin vaan tuntee, kun sen näkee. OP Ryhmän 010- ja 020-yritysnumerot: kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/puhelu + 0,167 €/min. Numerot 0100 0500 ja 0100 05151 (ppm/mpm) sekä numerot 0303 0303 ja 0304 0506 0,00835 €/puhelu + 0,12 €/min. Kaikki hinnat sisältävät alv. 24 %.

Porvoon Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy LKV

P. 010 256 3160, Rauhankatu 27, Osuuspankin talo, Porvoo

Älykäs koti alkaa jo ovelta. Nyt Yale Doorman tarjoushintaan. Valitse kahdesta värivaihtoehdosta.

450 €

(sis. Alv 24 %) (svh 520 €)

Harmaa, hinta sisältää asennuksen.

480 €

(sis. Alv 24 %) (svh 553 €)

Valkoinen, hinta sisältää asennuksen. Karasiirrin tarvittaessa 40 € (sis.Alv 24 %) Tarjous voimassa 30.4.2019 saakka.

Unohda kotiavaimet. Älylukko. Uudistunut Yale Doorman -älylukko • sopii mitoitukseltaan lähes kaikkiin suomalaisiin oviin * • helppo asentaa • nyt myös valkoisena.

*Uudistunut Yale Doorman on

asennettavissa ilman oven muokkaamista yleisimpien Suomessa käytettyjen lukkorunkojen tilalle, kuten ABLOY LC100, 4190, LC102 ja LC190.

Kauppakartanonkatu 20, 00930 Helsinki,

Profile for Media Potentia Oy

Omakoti Itä-Uusimaa  

Omakotiasumisen erikoislehti

Omakoti Itä-Uusimaa  

Omakotiasumisen erikoislehti

Advertisement