Page 1

60 vuotta

yhdessä yritysten puolesta RIIHIMÄEN-HYVINKÄÄN

KAUPPAKAMARI


Menestyksen tekijät Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin 60-vuotisjuhlakirja Painosmäärä 5000 kpl Julkaisija Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari www.rihychamber.fi Kustantaja Media Potentia Oy, Tampere www.mediapotentia.fi Tekstit Advertoriaalit toimittaja Jani Heikkinen Historiasivut toimittaja Olavi Saarinen Kauppakamaritekstit venäjäksi Andres Pevkur Valokuvat Kauppakamarin hallitus, henkilökunta ja juhlaseminaari Hanna Tarkiainen, Kuvitelmia Taitto Kaisa Koskinen, Media Potentia Oy Hämeen Kirjapaino Tampere 2013


M

enestyksen tekij채t


4

9

12

14

S ISÄLTÖ 6

Kauppakamarin historia Alkuhetkistä tähän päivään

14

Kaikki hyvä tulee osaamisesta Kauppakamarin puheenjohtaja Pentti Puhakka

16

60 vuotta yhdessä yritysten puolesta Kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Wikström

18

Kauppakamari tänään Kauppakamarin visio, missio ja arvot

menest yksen tekijät


5

62

20

20

Kauppakamarin organisaatio Hallitus, valiokunnat ja henkilökunta

22

Menestyksen tekijöitä Yritykset, kunnat ja oppilaitokset esittelevät toimintaansa

65

Jäsenet Aakkosellinen jäsenluettelo 2013

74

Yrityshakemisto toimialottain Alueen osaajat

Riihimäen-Hy vinkään Kauppakamari


Vuosikymmenet aktiivista vaikuttamista 6

26.7.1986

23.11.1985 17.12.1989

7.10.1986 22.6.1989

14.2.199

3

19.1.1992

3.7.1985

30.7.19

96

9.2.1996

menest yksen tekij채t


7

12.4.2011

13.5.2010

9.3.1996

28.8.2010

19.6.1991

13.5.2010

10.10.2009 7.6.2007 23.5.2010 16.6.20

11

Riihim채en-hy vink채채n kauppakamaRi


1950

Tekstit Olavi Saarinen

Hyvinkään kaupunginmuseo

Hyvinkään kaupunginmuseo

8

TOIMIHENKILÖT/TOIMITUSJOHTAJAT

PUHEENJOHTAJAT Hyvinkään kaupunginmuseo

1953–58 1959–61

TOIMITUSJOHTAJA ISAC NEMES VARATUOMARI NIILO EEROLA

Työn touhua Yhdistyneet Villatehtaat Oy:n värjäämössä Hyvinkäällä.

Isac Nemes

1953–56 1956–58 1959–61

ASIAMIES OLLI SIIKONEN ASIAMIES LAURI LAUSMAA ASIAMIES VELI PYHÄLÄ

Viimeisessä sotakorvausjunassa Neuvostoliittoon 1952 lähti muun muassa nostureita Koneelta. Tavaroiden lastaus on menossa Hyvinkäällä.

1951

1953

Helsingin kauppakamarin alainen Riihimäen – Hyvinkään kauppakamariosasto perustettiin Hyvinkäällä 17.5.1951. Puheenjohtajaksi tuli Isac Nemes. Mukana kokouksessa oli myös Järvenpään kaupan ja teollisuuden edustajia hyvinkääläisten ja riihimäkeläisten lisäksi.

Tiedettiin, etteivät viranomaiset hyväksy osastolle kolmen paikkakunnan nimiyhdistelmää. Helsingin kauppakamarin asiamies ehdotti kahden kauppalan nimeä. Riihimäkeä ei asukasluvultaan suurimpana voinut jättää nimestä pois, mutta se ei voinut olla siinä yksin, koska osaston kotipaikka oli Hyvinkää. Tämä peruste hyväksyttiin nimessä, myös silloin kun itsenäinen kauppakamari perustettiin 29.10.1953. Toiminta-alue oli ”nimi-kauppaloiden” ohella Loppi, Hyvinkään maalaiskunta, Hausjärvi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula, Järvenpää ja Kerava.

EDUNVALVOJA OLI TARPEEN Viisikymmentäluvun alku oli nopean kehityksen aikaa. Korean sota kasvatti kysyntää. Viimeinen sotakorvausjuna lähti Neuvostoliittoon olympiavuonna 1952, mukanaan muun muassa nostureita Hyvinkäältä. Kilpailu oli entistä vapaampaa, kun säännöstely purkautui. Vastapainona elinkeinoelämän elpymiselle olivat rakennemuutos ja työväestön lakkoherkkyys. Hyvinkäällä työpaikoista yli puolet oli villateollisuudessa, valimoiden ja konepajojen osuus oli liki 30 prosenttia. Hyvinkää oli Helsingin jälkeen Uudenmaan merkittävin teollisuuskeskus. Kauppalassa olivat villa- ja verkatehtaat, Kone Oy, Renton kenkätehdas, Tuottajain Mylly ja VR:n konepaja. Koko Suomen lasiteollisuuden bruttoarvosta kolmannes tehtiin Riihimäen lasitehtaissa. Paloheimo oli merkittävä tekijä tiilisalaojaputkien valmistajana ja puunjalostajana. Sako teki aseita, ja Riihimäen varuskunnassa aseita käytettiin harjoituksissa. Olosuhteet olivat otolliset alueellisen Helsingin kauppakamariosaston perustamiselle 1951 ja sen itsenäistymiselle 1953. menest yksen tekijät

TODELLINEN TEHTAANPATRUUNA Isac Nemes (19121981) tuli omistamansa Helsingin Verkatehtaan kanssa Hyvinkäälle sodan jälkeen. Hänet muistetaan miehenä, joka sai paljon aikaan viidessätoista vuodessa. Nemes tarjosi työpaikan liki puolelletoista tuhannelle ihmiselle, rakennutti heille asuntoja, perusti päiväkodin, yhteiskoulun, musiikkiopiston ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin. Seudulla tarvittiin ammatillista opetusta. Hyvinkään kauppala teki päätöksen koulun aloittamisesta 1951, mutta hanke kesti sen verran kauan, että Nemesin johtama kauppakamariosasto ehti aloittaa yksityisen yleisen ammattikurssikoulun jo helmikuussa 1952. Oppilaita otettiin metalli-, puu-, lasi-, kutomo- ja kenkäteollisuuden ammattilinjoille. Kauppalan vanhan talousmahdin, Yhtyneiden Villatehtaiden, johto ei katsonut hyvällä silmällä kilpailijaa, joka houkutteli työväkeä paremmilla palkoilla ja muilla eduilla. Kisa päättyi siihen, että verkatehdas joutui maksuvaikeuksiin ja sulautettiin Yhtyneiden Villatehtaitten alaisena yksikkönä Villayhtymään 1959. Isac Nemes lähti jatkamaan bisneksiään muualle.


1960 Riihimäen kaupunginmuseo

Riihimäen kaupunginmuseo

9

PUHEENJOHTAJAT

TOIMIHENKILÖT/TOIMITUSJOHTAJAT

1962–67 1968–75

1961–63 1963–64

VUORINEUVOS ONNI K . RENTTO VARATUOMARI ARVI PALOHEIMO

Hyvinkää ja Riihimäki muuttivat kauppaloista kaupungeiksi vuoden 1960 alussa. Kyltit vaihtuivat juhlallisesti rajalla. Mukana olivat kaupunkien johtajat Eino Luukkonen ja Väinö J. Leino sekä kaupunginhallitukset.

ASIAMIES EERO TUNTURI ASIAMIES SIMO RAASIO

1964–68 1968–70

Salaojaputkia valmistui Riihimäen tiilitehtaalla. Paloheimo-yhtymä oli 1960-luvulla perheyritys ja yksi tärkeimmistä työnantajista Riihimäellä. Sillä oli kaupungissa muun muassa saha, sähkölaitos, parkettitehdas, talotehdas ja tiiliputkitehdas.

1964 Ulkomaank aupan edistämiseksi kauppakamari perusti vientijaoston 1964.

ASIAMIES HEIKKI AIROLA ASIAMIES JORMA INBERG

1967 Kauppakamarin toimialue supistui kuusikymmenluvun alussa, kun Kerava, Järvenpää, Tuusula ja Nurmijärvi liitettiin Helsingin kauppakamariin. Erityisesti nurmijärveläiset olivat tyytymättömiä, mutta enemmistön päätös voitti.

KEHITTYVÄT KAUPUNGIT Hyvinkää ja Riihimäki juhlivat kaupungiksi tuloaan neljän muun kauppalan kanssa uutena vuonna 1960. Se olikin tapaus, koska sitä ennen Suomen nuorin kaupunki, Lahti, oli saanut oikeudet jo 1905. Siihen aikaan kaupunki-nimityksellä oli vielä painoarvoa. Riihimäki ja Hyvinkää ottivat haasteen tosissaan. Uusia kaupunkeja alettiin rakentaa nimitystensä näköisiksi. Tämä piristi myös molempien kaupunkien elinkeinoelämää. Yritykset tarvitsivat osaavaa työvoimaa. Ammatillinen koulutus nousi entistä tärkeämmäksi asiaksi. Kummallakin paikkakunnalla oli aloiteltu ammattikoulutusta jo viisikymmentäluvulla. Se jatkui seuraavalla vuosikymmenellä. Kauppaopintoja aloitettiin jo viisikymmentäluvun puolivälin jälkeen riihimäellä. Hyvinkää sai oman oppilaitoksensa 1961. Kone Oy siirsi oman ammattikoulunsa Helsingistä Hyvinkäälle 1965. Hyvinkää meni väkimäärässä Riihimäen ohi kunnolla 1969, kun liitos Hyvinkään maalaiskunnan kanssa kohotti sen asukasluvuksi lähes 34 000.

Hyvinkään ja Riihimäen saatua kaupungin statuksen, kauppakamari suositti yhteistyötä sekä teollisuuden ja kaupan etujen huomioon ottamista kunnallisessa päätöksenteossa.

Kauppakamari oli tukemassa Hyvinkään messuja, jotka pidettiin 1967. Vieraiden joukossa oli myös presidentti Urho Kekkonen.

KAHDEN PATSAAN TARINAT Kone Oy juhli 50-vuotista toimintaansa 1960. Yritys oli siirtynyt Helsingistä väljempiin tiloihin Hyvinkäälle jatkosodan lopulla. Nosturitehdas valmistui 1943. Yhtiön läpimurto kansainvälisille markkinoille tapahtui kuusikymmentäluvulla. Pekka Herlin seurasi isäänsä Heikkiä Koneen toimitusjohtajana 1964. Moderni hissitehdas nousi Hyvinkäälle 1967. Käytännön syistä pääkonttori pysyi pääkaupungissa. Viisikymppisiään juhli samana vuonna myös Riihimäen Lasi Oy naapurikaupungissa. Lasin tuotannollinen toiminta päättyi Riihimäellä 1990. Muistona siitä on yhtiön juhlavuotenaan lahjoittama lasinpuhaltaja-patsas kaupungintalon kupeessa. Maailmalla menestyneen koneen lahjoittama hitsaajat-patsas on Hyvinkään Kirjastoaukiolla.

H

yvinkään villateollisuuden luoja Ossian Donner kuoli Englannissa 1957. Jo edellisenä vuonna Yhtyneet Villatehtaat pystytti hänelle 14 metriä korkean muistomerkin Hämeenkadun varrelle.

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


1970

Riihimäen Messut

Hyvinkään kaupunginmuseo

10

Tekstit Olavi Saarinen

PUHEENJOHTAJAT 1976–78 1979–82

TOIMIHENKILÖT/TOIMITUSJOHTAJAT

TOIMITUSJOHTAJA TIMO RENTTO KAUPPANEUVOS URHO KOSKINEN

Rentto Oy:n kenkätehdas vei runsaasti kenkiä Neuvostoliittoon idänkaupan vahvoina vuosina.

1970–75 1975–80

ASIAMIES ILKKA MÄKITALO TOIMITUSJOHTAJA MAURI ALITALO

Kansainvälisistä Erämessuista tuli menestys heti aloitusvuonna 1972. Metsästys, kalastus ja luonnossa liikkuminen kiinnostavat suomalaisia. Ensimmäisten messujen kunniavieraina olivat Itävallan liittopresidentti Franz Jonas (edessä vasemmalla) sekä taustalla keskellä asteleva presidentti Urho Kekkonen. Jonasta johdattelee messutoimikunnan puheenjohtaja Arvi Paloheimo. Kekkosen vierellä kävelevät kunnallisneuvos Hjalmar Elomaa (vasemmalla) ja messujen toimitusjohtaja Olli Korhonen.

1975

1976

1978

Kauppakamarin aseman vakinaistumista osoitti se, että 1975 palkattiin ensimmäinen päätoiminen toimitusjohtaja, majuri evp. Mauri Alitalo. Sitä ennen asiamiehet olivat johtaneet käytännön toimintaa. Heistä useimmat olivat alueen pankinjohtajia.

Vuonna 1976 säädettiin laki alueellisten kehittämissuunnitelmien laatimisesta. Ensimmäiset valmistuivat 1977 kauppakamarien avulla.

Vientiä harjoittavia yrityksiä varten syntyi 1978 vientikilta.

ERÄMESSUISTA VETONAULA Riihimäen Kansainvälisten Erämessujen neljäkymmenvuotinen menestyksekäs taival osoittaa, että metsästyksen ja kalastuksen ottaminen messujen alkuperäiseksi yhteisteemaksi 1972 oli onnistunut ratkaisu. Kun niihin vielä lisättiin luonnonsuojelu ja luonnossa liikkuminen, messuista kiinnostuneiden määrä lisääntyi. Kauppakamari on ollut alusta lähtien mukana messujen järjestelyissä. Suomalaiset söivät 1972 jo miljoona litraa jogurttia. Sitä maistettiin ensimmäisen kerran Osuuskunta Tuottajain Maidon meijerin vihkiäisissä kuusikymmentäluvun lopulla Herajoella. Suurmeijerin paikasta kilpaili myös Hyvinkää, mutta Riihimäki vei voiton. Rentto Oy teki kenkiä Hyvinkäällä yhdeksänkymmentäluvun alkuun asti. Kaapelitehdas irrottautui siitä omaksi yhtiökseen jo kuusikymmenluvun puolivälissä ja alkoi menestyä 1970-luvulla. Nykyään Reka Kaapeli Oy on sijoitusyhtiö Neo Industrialin kokonaan omistama tytäryhtiö ja yksi suurimmista kaapelinvalmistajista Suomessa. Tehtaat ovat Hyvinkäällä, Riihimäellä ja Keuruulla sekä Venäjällä. Molempia kaupunkeja rakentanut Teräskiila ja tytäryhtiö Peruskiila menivät konkurssiin 1971. Oikeusprosessit kestivät pitkälle 1980-luvulle. Teräskiila urakoi muun muassa Hyvinkään uuden kirkon. menest yksen tekijät

Teollisuuden edellytyksien parantamiseksi kauppakamari solmi siteitä kuntien, läänin ja valtion keskushallintoihin ja loi myös kansainvälisiä yhteyksiä.

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA Paloheimo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Arvi Paloheimo on ollut pitkäaikaisin kauppakamarin puheenjohtaja (1968 - 1975) ja kunniajäsen. Keskuskauppakamarin valtuuskunnan jäsenenä hän puolusti voimakkaasti kauppakamarialueensa merkitystä ja itsenäisyyttä. 70-vuotishaastattelussaan 1991 varatuomari Paloheimo korosti sitä, että Riihimäen ja Hyvinkään tulevaisuudet nivoutuvat tiiviisti yhteen. Kaupungit muodostavat vahvan talousalueen keskellä ruuhka-Suomea. Hän näki tulevaisuuden hyvänä, kunhan luovutaan keskinäisestä kissanhännänvedosta. Tuolloin Hyvinkäätä ja Riihimäen seutua erottava lääninrajakin oli Arvi Paloheimon mielestä ”vain köysi, jota voidaan nostaa tai poistaa kokonaan”. Paloheimo oli kaikki kaikessa, kun Riihimäen Erämessut perustettiin. Monipuolisena kulttuurivaikuttajana hän oli taustalla myös Suomen lasimuseon ja Metsästysmuseon synnyttämisessä.


Riihimäen kaupunginmuseo

Riihimäen kaupunginmuseo

1980

PUHEENJOHTAJAT

TOIMITUSJOHTAJA

1983–85 1986–88 1989–91

1980–92

KAUPPANEUVOS SEPPO TOIVIAINEN KAUPPANEUVOS JUKKA R . HEINO JOHTAJA MARTTI LÖF

Automaatti teki pullon poikineen, sekin sammui viimein Riihimäen Lasi Oy:ssä. Riihimäki tunnettiin vuosikymmenet kristallikaupunkina. Riihimäen Lasi ja Kumela pitivät lasiteollisuuden mainetta yllä vuosikymmenet. Kaupungille oli iso isku, kun molempien toiminta loppui, Kumelan 1985 ja Riihimäen Lasin 1990.

ANJA EERIKÄINEN

Ongelmajätelaitoksen, nykyisen Ekokemin, sijoittuminen Riihimäelle herätti aluksi suurta vastustusta 1980-luvun alussa. Epäilykset ovat vuosikymmenten kuluessa kaikonneet. 2013 Ekokemin jätevoimalat tuottivat yhdeksänkymmentä prosenttia Riihimäen ja seitsemänkymmentä prosenttia Hyvinkään kaukolämmöntarpeesta.

1980

1986

1988

Suomen ensimmäiseksi naispuoliseksi kauppakamarin toimitusjohtajaksi valittiin ekonomi Anja Eerikäinen.

Sähköinen paikallisviestintä teki tuloaan. Kauppakamari oli aktiivisesti perustamassa Hyvinkäälle kaapelitelevisioyhtiötä, joka syntyi 1986. Hyvinkää-Televisio Oy:ssä olivat mukana suurimpina osakkeenomistajina paikalliset lehtiyhtiöt, Hyvinkään Sanomalehti Oy ja Hyvinkään Uutiset Ky. Se yhdistyi pian Riihimäelle perustetun Riihimäki-Vision kanssa Hyvinkään ja Riihimäen Kaapeli-TV Oy:ksi. Toiminnasta ei tullut kannattavaa, ja omistajien ristiriidat johtivat yhtiön alasajoon ja kauppakamarin irtautumiseen siitä.

Talousalueella aloitti paikallisradio Pikku-Päkä.

TALOUSKUPLASTA LAMAAN Suomi eli talouden villejä vuosia 1980-luvulla. Vuosikymmenen lopun talouskupla puhkesi lamaan. Suomessa oli lähes puoli miljoonaa työtöntä. Rakennemuutos iski, ja kaupunkien savupiipputeollisuus alkoi olla vaikeuksissa. Tilanne johti siihen, että perinteikkäiden Riihimäen Lasin ja Hyvinkään villatehtaan tuotannollinen toiminta loppui 1990. Riihimäen toinen lasitehdas, Kumela, meni konkurssiin jo 1985. Paloheimo-yhtiöt luopui tiiliteollisuudestaan vuosikymmenen lopulla. Paloheimo joutui luopumaan Riihimäen Lasin pääomistajuudesta, kun korkein oikeus purki Arvi Paloheimon tekemät osakekaupat. Lasi siirtyi A. Ahlström Oy:lle, jonka lasivillatehdas käynnistyi Hyvinkäällä 1980-luvun alkupuolella. Ahlström lopetti vähän myöhemmin Riihimäellä toimintaan lähteneen kilpailijan, Lasin Ilvesvillan. Ongelmajätelaitos, nykyinen Ekokem, sijoittui Riihimäelle vuosikymmenen alussa, kiivaan vastustuksen säestämänä. Kaupunkien välinen radanvarsitie valmistui 1986, ja sen varrelle suunniteltiin vaikka mitä, kuten yhteistä paloasemaa, kaupallista keskusta ja rekkaterminaalia.

MUUTAMA VUOSI TULLAUSTA Kauppakamarin pitkään ajama hanke toteutui, kun Hyvinkään tulliterminaali avautui 1982. Järkevän toiminnan esteenä oli taas lääninraja. Tarvittiin byrokraattinen lausuntokierros, ennen kuin valtioneuvosto päätti siirtää Riihimäen, Hausjärven ja Lopen Tampereen tullipiiristä Helsingin piiriin. Kaupunki tuli pääomistajaksi Hyvinkään Tulliterminaali Oy:öön, jonka osakkaita olivat myös kauppakamari sekä huolinta- ja kuljetusliikkeitä. Ensimmäiset tulliterminaalin tilat olivat Koneen Heveksen kiinteistössä. Vuosikymmenen lopulla tuli siirto Hyvinkään rahtiaseman yhteyteen. Kovin kauan terminaali ei ehtinyt toimia, kun lamavuodet tulivat eteen. Huolintaliikkeet keskittivät toimintojaan raja- ja rannikkokaupunkeihin. Tulliterminaali-yhtiön toiminta päättyi 1994 lopussa. Tosin vielä syyskesällä kauppakamarin teettämä kysely osoitti, että omaa tullia tarvitsee kaksi kolmasosaa alueen yrityksistä. Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi

11


1990

Tekstit Olavi Saarinen

Aamupostin arkisto

Riihimäen kaupunginmuseo

12

PUHEENJOHTAJAT 1992–94 1995–99

TOIMITUSJOHTAJAT 1992–96 1996–2007

TEOLLISUUSNEUVOS JUHANI SYRJÄMÄKI TALOUSNEUVOS PENTTI SILVENNOINEN

Kolmosmoottoritien Riihimäen ja Hyvinkään välinen osuus valmistui loppuvuonna 1990 ja siitä Hämeenlinnaan asti 1992. Lempäälän Kuljuun saakka päästiin vuonna 2000. Tien valmistuminen oli iso asia elinkeinoelämälle.

RAINER WULFF HEIKKI KAUPPINEN

Nostureita valmistava KCI Konecranes alkoi toimia itsenäisenä 1994, kun Kone myi kaikki hisseihin kuulumattomat toimintonsa. Menestyneen kansainvälisen yrityksen pääkonttori on Hyvinkäällä.

1992

1996

1998

Laman kurjuus ravisteli myös kauppakamaria. Jäsenmaksut vähenivät, eivätkä yrityksille järjestetyt kurssit vetäneet väkeä. Vuoden 1991 talous jäi miinukselle. 1992 kauppakamari päätti ostaa palvelut Riihimäen Messut Oy:ltä. Toimisto siirtyi Riihimäelle, ja messuyhtiön toimitusjohtaja Rainer Wulff tuli myös kauppakamarin toimitusjohtajaksi Anja Eerikäisen tilalle. Kauppakamarin piti säästää. ”Johonkin oli ryhdyttävä, kun jäsenmaksujakaan ei voi nostaa”, puheenjohtaja Juhani Syrjämäki kommentoi tilannetta.

Vuonna 1996 kauppakamarin tilanne oli kohentunut, ja se saattoi palkata oman toimitusjohtajan, entisen pankinjohtajan Heikki Kauppisen.

Mäntsälän kunnan aloitteesta sen alue liittyi Helsingin kauppakamariin 1998. Uusi moottoritie oli olennainen syy muutokseen.

LAMASTA KOHTI PAREMPIA AIKOJA Talouslama koetteli Suomea kovin kourin vuosikymmenen alkupuolella. Lamaa oli hallituksessa taltuttamassa alueen oma, riihimäkeläinen valtiovarainministeri Iiro Viinanen. Kone Oy myi kaikki hisseihin kuulumattomat toimintonsa. KCI Konecranes alkoi tehdä nostureita itsenäisenä 1994. Sen pääkonttori on edelleen Hyvinkäällä. Talouden taantuma pani vauhtia pitkään vain puheissa olleeseen talousalueen kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistyön syventämiseen. EKES-kuntayhtymä, myöhemmin EKES-Yrityspalvelut, perustettiin 1996. Keravan ja Lahden oikoradan suunnittelu pelotteli kuntia ja elinkeinoelämää, jotka olivat markkinoineet aluetta hyvillä liikenneyhteyksillä. Kolmosmoottoritien Hyvinkään ja Riihimäen välinen osuus valmistui 1990 ja Klaukkalan liittymän ja Nurmijärven välinen osuus seuraavana vuonna. Suomen liittyminen Euroopan unioniin 1995 toi uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Ensimmäisessä EU-projektissa kauppakamari esitteli yrityksille IT-teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Se sai jatkoa ja johti seudullisen Hyrinet-tietoverkon perustamiseen vuosikymmenen lopulla. Matkailusta kauppakamari, talousalueen kunnat ja yrittäjät yrittivät kehittää kukoistavaa bisnestä muun muassa kesäpassin avulla. menest yksen tekijät

KAHDEN KERROKSEN VÄKEÄ Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi hätkähdyttivät 1990-luvun puolivälissä muita hämäläisiä lausunnollaan sisäministeriön aluehallintouudistuksesta. Kunnat halusivat siirtyä samaan elinkeinokeskukseen, maakuntaan ja lääniin kuin Hyvinkää. Kahteen lääniin ja maakuntaan kuuluminen ja lääninraja olivat olleet monen yhteisen toiminnan esteenä. Häme pani hanttiin, koska maakunta olisi jäänyt tyngäksi. Tämän takia valtiovaltakaan ei lämmennyt siirtoanomuksille. Riihimäen kaupunginjohtaja Esko Hanninen kevensi asiaa lehtikolumnissaan: ”Jos Riihimäki on kohta uusmaalainen kaupunki, niin miten käy hämäläisyytemme? Tuskin käy sen huonommin kuin Nurmijärven kunnan Jukolan kylässäkään. Saamme olla kaupunki Etelä-Suomen läänissä, eteläisessä Hämeessä.” Uudistus 1997 toi yhteisen Etelä-Suomen läänin ja maakuntien merkitys korostui. Lääninraja poistui, mutta Hyvinkään ja Riihimäen seudun väliin tulivat tilalle työvoima- ja elinkeinokeskusten rajat.


2000 Aamupostin arkisto

Aamupostin arkisto

13

PUHEENJOHTAJAT 2000–03 2003–06 2006–11 2012–

MYYNTIJOHTAJA CARL - JOHAN NUMELIN YMPÄRISTÖNEUVOS ESA TOMMILA KAUPPANEUVOS MARKKU NIHTI TOIMITUSJOHTAJA PENTTI PUHAKKA

Kauppakeskus Atomi Prismoineen avautui vuoden 2007 lopulla. Vastapäätä sitä nousi matkakeskus rautatieaseman kupeeseen.

TOIMITUSJOHTAJA

2007-

ANNE WIKSTRÖM

Teknologiakeskus TechVilla aloitti toimintansa 2000-luvun alussa Hyvinkään Wanhassa Villatehtaassa. Erikoistumisalaksi valittiin nosto- ja siirtoala, jolla on vahvat perinteet Hyvinkäällä.

2009 Hämeen ja Lahden kauppakamarien aloittaessa neuvottelut yhdentymisestä, ne houkuttelivat Riihimäen–Hyvinkään kauppakamaria mukaan. Se katsoi, ettei fuusioon ole tarvetta, yhteistyön tiivistäminen kauppakamarien kanssa riittää. Myös talousalueen kuntien houkutteleminen yhteistyöhön on ollut vuosikymmenien projekti, joka jatkuu edelleen.

2000LUKU

Kauppakamarilla on ollut alkuajoista lähtien puheenjohtajina alueen merkittäviä yritysjohtajia. Hyvinkään ja Riihimäen kaupunginjohtajat ovat olleet kauppakamarin hallituksessa, maalaiskuntien johtajat ovat vuorotelleet tehtävässä. Muun muassa Lopen Metallivalimoa johtanut talousneuvos Antti Kallionpää ja hausjärveläisen Metsi Oy:n toimitusjohtaja yli-insinööri Oiva Nurmi olivat aikansa tärkeitä henkilöitä kauppakamarin toiminnassa.

Talousalueen kuntien elinkeinopalveluyhteistyö alkoi rakoilla jo 2000-luvun alussa. Se alkoi Hyvinkään ja Riihimäen seudun kuntien riitelyllä EKESin hallituspaikoista. Yrittäjäyhdistykset vaativat kuntapoliitikoilta rakentavaa yhteistyötä. Hyvinkää satsasi paukkuja rakentuvaan TechVilla Oy:n teknologiakeskukseen. Hissi-, kuljetin- ja nosturiteollisuuteen perustuvassa osaamiskeskuksessa viranomaiset, kunnat ja suuryritykset toimivat yhdessä. Tiedotusvälineet näyttivät seudun kunnille yhteistyön mallia: Hyvinkään Sanomat ja Riihimäen Sanomat yhdistyivät Aamupostiksi vuoden 2003 lopulla. Paloheimon tuotannollinen toiminta päättyi Riihimäellä 2004, kun yhtiö myi sahansa Versowoodille ja Lundian Sinituotteelle. Asetehdas Sakon uusi menestys alkoi sen siirryttyä vuonna 2000 italialaiselle Berettalle. EKES lopetti ja sen tilalle perustettiin 2009 kuntien omistama yrityspalveluyhtiö YritysVoimala. Se hallinnoi koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa jatkona aluekeskusohjelmalle sekä Tutka-projektia. Kahdeksankymmentäluvulla kovasti vastustusta aiheuttaneen Ekokemin jätevoimalat tuottivat 2013 alussa Riihimäen kaukolämmön tarpeesta jo yli yhdeksänkymmentä prosenttia ja Hyvinkäänkin kaukolämmöstä reilut seitsemänkymmentä prosenttia.

Keskuskauppakamarin valtakunnallisessa jäsentyytyväisyyskyselyssä 2009 Riihimäen–Hyvinkään kauppakamari sijoittui kärkisijalle.

KAUPALLISTA VETOVOIMAA Hyvinkää ja Riihimäki kasvattivat kaupallista vetovoimaansa. Riihimäen Kauppakeskus Atomi avautui rautatieaseman kupeeseen vuoden 2007 lopulla. Hyvinkään keskustaan noussut Kauppakeskus Willa valmistui kahdessa vaiheessa vuonna 2012. Hyvinkään keskustassa oli tilaa rakentamisen tiivistämiselle, eikä kaupunki päästänyt päivittäistavaramyymälöitä moottoritien varteen, toisin kuin Riihimäki. Kauppakeskus Merkoksen rakentuminen 1990-luvun lopulla keskustan ulkopuolelle synnytti aiheellisen huolen Riihimäen ydinkeskustan kaupallisesta autioitumisesta. Kaupungissa uskottiin aluksi ydinkeskustan elämän viriävän pienten elävöittämiskonstien avulla. Autioitumisen vastaiskuksi aiotusta kävelykeskustasta toteutui vastustuksen takia vain Graniitin aukio. Vuodet ovat menneet ilman, että toivottua suurta parannusta olisi vielä tapahtunut. Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


Pentti Puhakka kauppakamarin puheenjohtaja

14

Kaikki hyvä tulee osaamisesta R

iihimäen-hyvinkään kauppakamari täyttää 60 vuotta markkinointikanavien hallintaa, huipputehokasta logistiikkaa, innovaerittäin vetreässä kunnossa. jäseniä on ennätyksellisen tiivista tuotantotekniikkaa, ekologista lisäarvoa. Osaaminen on ennen paljon, ja jäsenmäärän kasvu on ollut viime vuodet suokaikkea asennetta. se yritys, joka saa tässä mielessä keskivertoa paremmen nopeinta. seudun kauppakamarin talous on erinomaisessa kunmat ihmiset itselleen, menestyy vähintään keskivertoa paremmin. yrinossa ja jäsenistö on tutkitusti hyvin tyytyväistä toimintaan. tämä luot- tysten on pidettävä huolta maineestaan hyvänä työnantajana, mutta tamus on kuitenkin lunastettava joka päivä uudestaan. se onnistuu, unohtaa ei saa myöskään seudun omaa imagoa. alueellisella vetovoikunhan muistamme, että kauppakamari on olemassa palvellakseen ja malla on merkityksensä kilpailussa pätevän työvoiman saamisesta. auttaakseen jäsenyrityksiään. jokaisen menestyvän yrityksen on myös kyettävä jatkuvasti paranmuun maailman tavoin mekin elämme nyt epävarman ja haasteeltamaan reagointinopeuttaan ja ketteryyttään. tämän päivän maaillisen taloudellisen tilanteen keskellä. täällä elämassa ja markkinoilla tarvittavasta ketteryymistä on kuitenkin helpottanut seudun elinkeidestä hyvän esimerkin tarjoaa riihimäkeläinen noelämän monipuolinen rakenne. esimerkiksi tarkkuusvalimo sacotech. yritys on löytänyt kaupan palvelutarjonta on kasvanut viime aimarkkinarakonsa olemalla joustava ja ymmärOsaaminen on koina huomattavasti, ja myös vientiasiakirjojen tämällä, ettei kaikkea tarvitse tehdä itse, kun ihmisissä. vahvistusmäärä on ennätystasolla. vastatuulöytää maailmalta sopivia partnereita. tällaileen on kuitenkin syytä varautua. euroopan sen yhteistyön ja linkittymisen kasvava merHyvät ihmiset markkinat, joiden varassa tämänkin seudun kitys koskee erityisesti pienempiä yrityksiä. kykenevät melkein yrityksistä ylivoimaisesti suurin osa elää, ovat niiden pärjääminen esimerkiksi kunnallisissa mihin tahansa. vielä pitkään alamaissa. me emme voi näille hankintakilpailuissa vaatisi huomattavasti suhdanteille ja markkinatilanteille mitään. siksi nykyistä aktiivisempaa yhteistyötä ja verkosainoa tapa menestyä ja säilyä hengissä on patojen luomista. tässäkin mielessä kansallinen rantaa omaa osaamista kaikin tavoin. asennetaakkamme on yhä aivan liian raskas. Riihimäen-hyvinkään kauppakamari on olemassa auttaakseen seujoustavuutta ja yhteistyötä kaivattaisiin lisää myös työmarkkinoille. dun yrityksiä osaamisen kasvattamisessa. se voi kuitenkin auttaa vain nykymaailmassa ei ole vuotta aikaa neuvotella, vaan päätöksenteko niitä, jotka haluavat aidosti kehittyä ja kehittää toimintaansa. kukaan on vietävä sinne, missä asiat tapahtuvat. ulkopuolinen ei voi kantaa yrityksiin kilpailukykyä. mutta jos asenne ja päämäärät ovat kohdallaan, voidaan tavoitteisiin pääsemistä tukea yritysten tarpeet ovat yhä yksilöllisempiä. Riihimäen-hyvinkään monellakin tapaa. tärkeintä on ymmärtää, että osaaminen on ihmisis- kauppakamari edustaa laajasti alueen talouselämän osaamista. sen sä: hyvät ihmiset kykenevät melkein mihin tahansa. suomessa tämä erityinen vahvuus on valiokuntatoiminta, joka saattaa eri toimialojen tarkoittaa sitä, että asiat on tehtävä täällä fiksummin kuin muualla. Gloparhaat osaajat yhteen. näin varmistetaan, että elinkeinoelämän tobalisoituneessa maailmassa löytyy aina halvempi maa tai paikka, jossa delliset tarpeet nousevat esiin, ja jäsenyritysten toimintaedellytyksiä tehdä yksinkertaiset asiat. täällä ainoa tapa pärjätä on osata ja kehittää kyetään jatkuvasti kohentamaan. haluan kiittää kauppakamarin jäseosaamista. Osaaminen ei ole kuitenkaan vain tuotannollista ammatti- niä luottamuksesta ja sen henkilökuntaa loistavasta työstä. taitoa. se voi yhtä hyvin olla poikkeuksellisen hyvää henkilöstöpolitiikkaa, globaalin hankintaverkon hyödyntämistä, sähköisten myynti- tai menestyksekästä juhlavuotta kaikille!

menest yksen tekijät


15

Riihim채en-Hy vink채채n Kauppakamari


Anne Wikström toimitusjohtaja

16

60 vuotta yhdessä yritysten puolesta M

itä tuo kaunis otsikko tarkoittaakaan? se avau- nalle ja tarjoavat hyvän elämän eväät työntekijöilleen. näillä varmistuu parhaiten, kun luet tästä kirjasta historia- ja tetaan osaavan työvoiman sitoutuminen työnantajaan ja alueeseen. kauppakamari tänään -osat. kauppakamari perussillanrakentajan roolissa kauppakamari yhdistää osaavia ihmisiä ja tettiin tarpeeseen ajamaan yritysten asioita. tämä lähtökohta ei ole asioita saman pöydän ääreen. monta hyvää ideaa on vuosien varrella muuttunut piiruakaan kuudessakymmenessä vuodessa. uusia asioita kehkeytynyt todeksi. yksi konkreettinen esimerkki kulkee maan alla. on noussut keskusteluun, mutta moni asia on edelleen vaikuttamise on putki, jossa virtaa lämpöenergiaa ekokemiltä Riihimäen lisäksi sen keskiössä, joskin aika, ihmiset ja elinkeinoelämän rakenteet ovat myös hyvinkäälle. asia sai aikanaan alkunsa teollisuusvaliokunnassa muuttuneet ja vaihtuneet. kun kauppakamariosasto viisikymmentälusyntyneestä ajatuksesta. vulla aloitti räväkästi ammatillisen koulutuksen järjestämisen, oli tavoitteena saada nopeasti KAUPPAKAMARILAISET OVAT hyviä ammattilaisia alueen lasi-, kenkä-, metalMENESTYKSEN TEKIJÖITÄ Sillanrakentajan li- ja kutomoteollisuudelle. kauppakamarin ja valiokuntien mielenkiinto vaikutamme edelleen samalla innolla kouroolissa kauppakamari on juhlavuotena enemmänkin pilvissä kuin lutuksen kehittymiseen, jotta oppilaitoksemmaan alla. tavoitteena on edistää digitaalisen yhdistää me pystyisivät tuottamaan sopivaa työvoimaa suomen kehittymistä. keskustelun teemoina osaavia ihmisiä ja tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin, jotka on mm. kuntien ja muun julkisen sektorin iCtovat kovin erilaiset kuin sotakorvausten maksainfran kehittäminen ja lisäksi kannustamme asioita saman misen aikana. Oppilaitosten perustaminen ei yrityksiä ja yhteisöjä sähköisten työkalujen hyöpöydän ääreen. kuulu enää tavoitteisiimme. seisomme vahvasdyntämiseen. ajan kuluessa toimintatapojen ti olemassa olevien rinnalla, ja tuemme niiden on muututtava. tässä muutoksessa kauppakakehitystä tiivistyneen yhteistyön muodossa. marin on oltava rohkeasti etukenossa aallon samalla tavalla seisomme myös kuntiemme rinnalla kun kyseessä on harjalla nähdäkseen pitkälle ja pystyäkseen tekemään oikeita aloitteivaikkapa kaavoitus- tai liikenneasiat. teemme tärkeää työtä monilla eri ta yritysten ja alueen menestykseksi. rintamilla yhdessä ja yritysten puolesta. KAUPPAKAMARI ON ARVOSTETTU BRÄNDI KAUPPAKAMARI ON RAJOJEN YLITTÄJÄ kauppakamarijärjestön historiankirjoitus alkoi Ranskassa marseillessa tätä päivää kuvaa keskustelu erilaisista rajoista ja tarpeista muuttaa vuonna 1599. järjestö perustettiin turvaamaan kauppiaiden elinkeiniitä. kuntauudistukseen liittyvät karttaharjoitukset tuottavat vaihtonoa merirosvoutta vastaan. ajat ovat nyt toiset, mutta kauppakamarin ehtoisia ehdotuksia uusista kunnista. Rinnalla kulkee sosiaali- ja terperustehtävä on pysynyt samana: elinkeinoelämän toimintaedellyveyspalvelujen uudistus. kaiken tämän taustalla on suuri huoli siitä, tysten ja kaupan vapauden turvaaminen. kauppakamari on globaali miten tulevat sukupolvet selviytyvät haastavassa huoltosuhdetilan- järjestö, jonka brändi on arvostettu ja jonka jäsenyys avaa ovia uusiin teessa verotaakastaan. mahdollisuuksiin. kauppakamarimme on kautta historiansa nähnyt, että rajat on tarvaikka omalla kauppakamarillamme on lyhyt historia verrattuna koitettu ylitettäviksi tai alitettaviksi. yritykset eivät ole rajojen vanke- koko kauppakamarijärjestön historiaan, nauttii kauppakamarimme ja. tärkeintä on, että toimintaympäristö ja kunnat, olivatpa ne minkä laajaa luottamusta. yhdessä olemme vahva vaikuttaja, palveluntuotnimisiä tahansa mahdollistavat kilpailukykyiset puitteet yritystoimintaja ja arvostettu yhteistyökumppani sekä yritysten puolestapuhuja.

menest yksen tekijät


17

Riihim채en-Hy vink채채n Kauppakamari


18

Kauppakamari tänään Kauppakamarin visio Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari on koko talousalueen arvostetuin, luotettavin ja vaikutusvaltaisin elinkeinoelämän edunvalvoja, joka aktiivisella ja yhteistyökykyisellä toimintatavallaan edistää toimintaympäristönsä ja yritystensä menestymistä.

Kauppakamarin missio ja arvot Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari edistää yritysten menestystä ja kilpailukykyä proaktiivisesti ollen vahva yritysten etujen ajaja ja asiantuntijaverkosto.

menest yksen tekijät

Kauppakamari

Kauppakamarimme arvot

VAIKUTTAA yhteiskunnalliseen

JÄSENLÄHTÖISYYS

päätöksentekoon

- jäsenet viitoittavat tiemme

TARJOAA laadukkaita koulutus-,

LUOTETTAVUUS

neuvonta- ja asiantuntija-

- olemme luottamuksen arvoisia

palveluita

YHTEISTYÖKYKYISYYS

RAKENTAA yritystoimintaa tuke-

- rakennamme siltoja, ylitämme rajoja

via verkostoja ja edistää alueellista

INNOVATIIVISUUS

yhteistyön lisääntymistä

- miten voimme palvella vielä paremmin


Stillfix | D re a m

sti

m

e. c

om

Riihimäki-Hyvinkää Chamber Of Commerce The Finnish Chambers of Commerce promote the business environment and competitive position of Finnish companies both in Finland and in the European Community. The Chambers of Commerce have approx. 18 000 member businesses or organizations representing various fields and branches of trade and industry.

The nineteen Chambers of Commerce in Finland • influence e.g. regional, traffic and housing policies, town planning and education • offer training, advice and services • publish books and guides and establish networks Further information about Riihimäki-Hyvinkää Chamber of Commerce: Managing Director Anne Wikström Tel. +358 50 516 8912 E-mail: anne.wikstrom(at)rihychamber.fi www.rihychamber.fi

Торговая палата региона Риихимяки-Хювинкяя Торговые палаты Финляндии способствуют созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности и содействуют повышению конкурентоспособности финских предприятий как в Финляндии, так и в странах Европейского союза. В настоящее время членами региональных торговых палат являются около 18 тысяч организаций и предприятий, представляющих различные отрасли промышленности, сферу торговли и услуг.

19 торговых палат Финляндии • оказывают влияние на региональную, транспортную и жилищную политику, а также на градостроительство и образование • организуют обучение и подготовку кадров • предоставляют широкий спектр профессиональных услуг • выпускают различные печатные издания • занимаются поиском новых клиентов и деловых партнёров. Дополнительная информация о Торговой палате региона Риихимяки-Хювинкяя: Исполнительный директор Анне Викстрём тел. +358 50 516 8912 E-mail: anne.wikstrom(at)rihychamber.fi www.rihychamber.fi

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi

19


KAUPPAKAMARIN HALLITUS 2013

20

Puheenjohtaja l varapuheenjohtaja ll varapuheenjohtaja lll varapuheenjohtaja

Puhakka Pentti, toimitusjohtaja, KONE Industrial Oy Nihti Markku, kauppaneuvos, Skamaniko Oy Rantalainen Antti, OTK, Tilipalvelu Rantalainen Oy Brotherus Ilkka, KTM, Sinituote Oy

Jäsenet Heinimäki Marja, aluejohtaja, EK-Hyvinkää Oy Holm Markku, toimitusjohtaja, RTV-Yhtymä Huurtola Timo, aluejohtaja, Kesko Oyj Karjalainen Raimo, toimitusjohtaja, Sako Oy Keskiruokanen Seppo, kaupunginjohtaja, Riihimäen kaupunki Kotkasaari Eero, yrittäjäneuvos, toimitusjohtaja, Joutsen Finland Oy Kujala Pekka, General Manager, Konecranes Oyj

Lahti Raimo, kaupunginjohtaja, Hyvinkään kaupunki Mäkeläinen Risto, johtaja, Handelsbanken Rentto Markku E., hallituksen puheenjohtaja, Reka Oy Saarinen Raimo, hallituksen pj., Vepro Oy Terävä Päivi, kunnanjohtaja, Hausjärven kunta Vainikainen Markku, toimitusjohtaja, Suomen Terästekniikka Oy

Kauppakamarin hallituksen kokoukseen jälkeen yhteiskuvassa vasemmalla edessä Timo Huurtola, Anne Wikström (toimitusjohtaja), Markku Nihti ja Pekka Kujala. Vasemmalla takana Risto Mäkeläinen, Päivi Terävä, Eero Kotkasaari, Raimo Saarinen, Pentti Puhakka, Ilkka Brotherus, Marja Heinimäki, Markku Holm ja Markku Vainikainen.

menest yksen tekijät


VALIOKUNNAT 2013

21

Aluekehitysvaliokunta

Toimitusjohtaja Keijo Bragge, Lopen Osuuspankki

ICT-valiokunta

Toimitusjohtaja Ari Hätinen, Western Systems Oy

Kansainvälistymisvaliokunta

Head of ID Tero Laine, Konecranes Oyj

Kaupan ja palvelujen valiokunta

Kauppias Asko Kuusisalo, K-Citymarket Hyvinkää

Koulutus- ja työvoimavaliokunta

Koulutuspäällikkö Arto Halminen, Konecranes Service Oy

Liikenne- ja logistiikkavaliokunta

Sales Manager Pekka Salonen, Niinivirta European Cargo Oy

Teollisuusvaliokunta

Tuotekehitysjohtaja Kari Kuparinen, Sako Oy

Tilintarkastusvaliokunta

KTL Virpi Keskinen, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Vetovoimavaliokunta

Viestintäpäällikkö Maarit Konu, Reka Kaapeli Oy

Valiokuntien rooli ja tehtävät jokaisen valiokunnan ja sen jäsenen rooli on tärkeä. valiokuntiin on valittu asiantuntijoita, jotka rikastuttavat omalla osaamisellaan ja näkemyksillään valiokunnan työskentelyä ja vaikuttavuutta. niin koko kauppakamarin kuin myös valiokuntien rooli tulee olla proaktiivinen eli niillä tulisi olla kykyä nähdä tulevaisuuteen, ennakoida ilmiöiden vaikutuksia ja niihin liittyviä jäsenistön

tarpeita. tarpeet voivat liittyä koulutukseen, yrityspalvelujen tuottamiseen, kaavoitukseen, liikennejärjestelmiin, aluetunnettuuden parantamiseen, toimintatapoihin, hallintoon, hankintoihin eli asioihin, jotka ovat merkityksellisiä yritysten menestymiselle. valiokuntien tehtävänä on nostaa asioita esille ja keskusteluun, sekä vaikuttaa asioiden tilojen paranemiseen

KAUPPAKAMARIN HENKILÖKUNTA

Asiakaspalvelupäällikkö

Toimitusjohtaja

tuija hämäläinen

anne Wikström

Koulutuspäällikkö tiina saarinen

ulkomaankaupan asiakirjat, viestintä- ja jäsenpalvelut

edunvalvonta, kehittäminen ja hallinto

koulutuspalvelut, tilintarkastusvaliokunnan sihteeri

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


22

Y RITYKSET ESITTELEVÄT TOIMINTAANSA Ajan Optiikka

25

Hyvinkään kaupunki

DataPro Palvelut Oy Erlatek Oy

26

Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia

Hyria koulutus Oy

menest yksen tekijät

30

35 Hämeen ammattikorkeakoulu 37 Improlity Oy 39 Kallioinen Yhtiöt Oy 40 Kesko Oyj 42 Hyvinkään Lämpövoima Oy

27

Helsingin Osuuskauppa Elanto

32

29

28


23

Kone Oyj

44

Konecranes Oyj

46

Kuljetusliike A. Kaajaluoma Oy Lasiliiri Oy

50

Laurea Hyvinkää

54 Suomen Terästekniikka Oy 57 Sveitsinportin Auto Oy 5 9 Tilipalvelu Rantalainen Oy 61 Würth Oy 62 Suomen Kauppayhtiöt Oy

51

Riihimäen kaupunki

49

52

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


24

Onnittelemme 60-vuotiasta Riihimäen-Hyvinkään kauppakamaria!

Suomalaista osaamista, suomalaiselle metsästäjälle. www.sakosuomi.fi

menest yksen tekijät


Sebcz | Dreamstime.com

Silmälasiasiantuntija Unu Vilja

Silmälääkäri Olli Kantoluoto

Optikko Tiina Turpeenniemi

Optikko-opiskelija Vilma Pohjasniemi Optikko Harri Laine

Tiina Gört-Laine

AJAN OPTIIKKA

Kiitettyä asiakaspalvelua Asiakaspalvelu on hyvinkääläisen Ajan Optiikan yrittäjäpariskunta Tiina Gört-Laineelle ja Harri Laineelle sydäntä lähellä. Hintakilpailuun ei ketjuliikkeiden kanssa lähdetä, vaan yrityksessä panostetaan laatuun ja erinomaiseen asiakaspalveluun.

A

jan Optiikan miellyttävää ja asiantuntevaa asiakaspalvelua luovat myös optikko Tiina Turpeenniemi, silmälasiasiantuntija Unu Vilja, optikko-opiskelija Vilma Pohjasniemi ja silmälääkäri Olli Kantoluoto. Hyvinkäällä 31 vuotta toimineen yrityksen osaava henkilökunta sai tunnustuksena hyvästä asiakaspalvelustaan Todistetusti tyytyväisimmät asiakkaat -sertifikaatin 2012. Palkinto tuli yllätyksenä, mutta sen perustelut eivät. Tiina Gört-Laineen mukaan Ajan Optiikan kiitetyn asiakaspalvelun salaisuus on aitous. ”Saamme positiivista palautetta, kun löydämme asiakkaalle sopivammat kehykset kuin hän oli itse ajatellut ja kerromme mielipiteemme – se on sitä aitoutta.” Ketjuliikkeet ovat kasvattaneet osuuttaan silmälasien myynnistä, mutta asiakkaita on paljon myös palannut Ajan Optiikkaan. Syynä on Tiina Gört-Laineen mukaan juuri perusteellinen asiakaspalvelu.

Gört-Laine muistaa itse asiakkaiden linssien vahvuudet ja mieltymykset kehysten suhteen. Hän ei pidä onnistunutta asiakaspalvelutilannetta taikatemppuna. ”Asiakkaista täytyy oikeasti pitää ja käsistä päästetään joka kerta vain parasta. On kehdattava tervehtiä asiakasta jälkeenpäinkin.” Ajan Optiikassa linssit hiotaan liikkeessä. Näin asiakas voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, tuleeko liukuvärjäyksen tummuus lasien ylä- vai alaosaan. ”Koska tiedämme kenelle linssit hiotaan, voidaan niistä tehdä yksilölliset ja viimeistellä ne jokaiselle henkilökohtaisesti.” Reklamaatiotie on lyhyt. ”Vastuullinen henkilö on tiskin takana, joten palveluun ja laatuun täytyy panostaa.” Ajan Optiikan asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi paikallisia, mutta vakituisesti liikkeen palveluita käyttäviä tulee Sveitsistä, Hollannista ja jopa Yhdysvalloista saakka. ”Kyllä tässä meilläkin globaalia toimintaa on”, Gört-Laine naurahtaa.

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi

25


26

DATAPRO PALVELUT OY

Asiantuntijuutta ICT-hankintoihin DataPro tarjoaa yrityksille ICT-alan palveita. Yrityksen toimialaan kuuluu laitehankinnan konsultointi sekä ylläpito- ja tukipalvelut.

”E

mme myy sitä, mitä asiakas ensimmäisenä pyytää, vaan sparraamme asiakasta, jotta löytäisimme hänelle parhaiten sopivat ratkaisut”, kuvailee DataPron kehitysjohtaja Pertti Suutarinen yrityksen toimintaperiaatetta. ”Uudelle asiakkaalle tehdään tarvekartoitus. Siinä asiakas kertoo, mitä haluaa ja mihin tarkoitukseen. Meidän tehtävämme on valaista, jos jokin toimii asiakkaan toiveita paremmin”, Suutarinen lisää. DataPron nimellä yhtiö on toiminut Riihimäellä, Järvenpäässä ja Helsingissä kahden ja puolen vuoden ajan, mutta sen taustalla on kaksi jo 1990-luvulta saakka alalla ollutta yritystä. DataPron palveluksessa on nykyisin yli 30 ICT-alan ammattilaista. DataProssa asiakkaan etua haetaan elinkaariajattelun mukaisesti. ”Etsimme sopivia ratkaisuja sen perusteella, mihin suuntaan asiakkaan liiketoiminta on menossa”, Suutarinen kiteyttää. Asiakkuudet ovat erikokoisia, ja DataPron rooli niissä vaihtelee. ”Suurimmalle osalle asiakasyrityksiämme teemme kaiken tietotekniikkaan liittyvän, olemme ikään kuin

menest yksen tekijät

ulkoistettu IT-osasto.” Toisille yrityksille DataPro on puolestaan tavarantoimittajan tai jonkin osa-alueen asiantuntijan roolissa. DataProlta yritykset saavat asiantuntija-apua myös hankaliksi koettujen ja usein pirstaleisten ohjelmistolisenssien hallintaan. DataPro voi löytää asiakkaalle malleja, joilla lisenssiongelman voi välttää kokonaan. Pertti Suutarinen nostaa esimerkiksi pienille yritykselle sopivat pilvipalvelut, koska oman infran ylläpitäminen ei välttämättä ole järkevää. ”Jos jokaisella kannattaisi olla oma sähkögeneraattori takapihalla, niin varmasti olisi. Mutta on järkevämpää tuottaa sähköä keskitetysti kaikille.” DataProlla on myös service desk -palvelu, joka tarjoaa ympärivuorokautista tukea. ”Loppukäyttäjä ei voi aina tietää, onko vika laitteessa, yrityksen sisäverkossa, internetissä tai jossakin muualla.” DataProlla on niin ikään kattava yhteistyöverkosto. Se avustaa asiakkaan tarvittaessa oikeaan osoitteeseen hänen tarpeidensa mukaisesti.


Kuvat: Erkki Laaksonen

27

ERLATEK OY

Nostoapuvälineitä koukun ja taakan väliin Jokaisessa yrityksessä on esineitä, joita täytyy joskus nostaa. Pelkkä nosturin koukku ei aina riitä, vaan koukun ja taakan väliin tarvitaan apuvälineitä.

E

rlatek Oy on erikoistunut nostoapuvälineisiin. ”Kaikkialla, missä on teollista tuotantoa tai kunnossapitoa, tarvitaan meidän tuotteitamme”, sanoo Erlatek Oy:n toimitusjohtaja Erkki Laaksonen. Esimerkiksi tuulivoimalan koneistoja on koottu Erlatekin suunnittelemien välineiden avulla. ”Siinä on omat haasteensa, kun nostetaan 35 tonnin taakkoja 100 metrin korkeuteen. Mutta kaikki on saatu nostettua, mitä on tullut eteen.” Erlatek edustaa saksalaista RUD Ketteniä, joka valmistaa nostoapuvälineiden vakiokomponentit, kuten nostokettingit, -koukut ja -renkaat. Muilta toimittajilta taas tulevat nostomagneetit, tekokuituraksit, teräsköydet ja tarraimet. Jos sopivaa tuotetta ei hyllystä löydy, se suunnitellaan ja valmistetaan itse määräysten mukaisesti. Nurmijärvellä tytäryhtiö VM-vaijeri keskittyy teräsköysien valmistukseen ja kehittämiseen. Hyvinkäällä oma konepaja Kajato valmistaa Erlatekin suunnittelemat erikoistuotteet.

Erlatekin tuotteet suunnitellaan tarkkaan. Erkki Laaksosen mukaan vastuu tuotteen turvallisuudesta jatkuu takuuajan jälkeenkin, siksi suunnitteluun ja laskelmiin käytetään aikaa ja vaivaa. Suurten kappaleiden nostamiseen liittyy tarkat määräykset. Kaikki nostoapuvälineet, mitä yritys valmistaa, täytyy dokumentoida. ”Se voi vaikuttaa tiukkapipoiselta, mutta se on laadun ja turvallisuuden tae. Kaikki pitää varmistaa.” Konedirektiivin mukainen vakuutus lähtee tuotteen mukana asiakkaalle. ”20 vuoden aikana on lähtenyt tuhansia ja taas tuhansia nostoapuvälineitä asiakkaille, ja niissä kaikissa on ollut vakuutus mukana.” Erlatekillä on asiakkaana yhteensä 3 600 erikokoista yritystä ympäri Suomea, mutta sattumalta Erlatek ei ole juuri hyvinkääläinen yritys. ”Paras nostamiseen liittyvä tietämys on täällä.” Laaksonen kehottaa kysymään aina ensin Erlatekistä, kun kysymys on nostamisen apuvälineistä ja taakkojen kiinnittämisestä nosturiin.

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


28

KOULUTUS JA KEHITTÄMISKESKUS PALMENIA

Tuorein tieto yritysten hyväksi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia tarjoaa yritysten käyttöön Suomen suurimman yliopiston tiedot ja taidot. äydennyskoulutukset voidaan räätälöidä miltei mihin tahansa tarpeeseen, Helsingin yliopistolla on osaamista erittäin laajasti”, sanoo Palmenian Hyvinkään yksikön johtaja Mika Tuuliainen. Palmenia räätälöi koulutukset monimuotoisiksi. ”Panostamme työssä oppimiseen ja verkko-opintoihin, jotka tarjoavat joustavia tapoja opiskella. Suosimme työelämälähtöisiä opiskelumalleja, joissa huomioidaan aikuisten oppimiseen liittyvät erityispiirteet.” Tuuliainen korostaa Helsingin yliopiston laajaa tarjontaa: ” Toimimme tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston tiedekuntien ja ainelaitosten sekä muiden aikuiskoulutusyksiköiden kanssa.” Esimerkiksi Tuuliainen nostaa suunnitteilla olevan neurojohtamisen koulutusohjelman. ”Mietimme, mitkä ovat meidän vahvuutemme, joilla toisimme uusia ulottuvuuksia johtamiseen. Esille nousivat kognitiotiede ja aivotutkimus. Neurojohtamisen koulutus perus-

Palmenian Hyvinkään yksikön johtaja Mika Tuuliainen.

menest yksen tekijät

tuu neurotieteen viimeisimpiin tutkimustuloksiin, joita sovelletaan johtamiskoulutukseen.” Koulutusten lisäksi Palmenialla on kehittämis- ja tutkimustoimintaa. ”Tällä hetkellä olemme aloittamassa valtakunnallista tutkimusyhteistyötä pkyritysten rekrytointitarpeisiin ja osaamisodotuksiin liittyen yrittäjäjärjestöjen, maakuntaliittojen sekä TEM:n kanssa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnoissa korostuvat asiakkaiden tarpeista lähtevät alueelliset ja kansainväliset kehittämishankkeet, soveltava tutkimus ja erilaiset arvioinnit.” Myös eri alojen yliopistoharjoittelijoita voi etsiä Palmenian kautta. Ohjattuun harjoittelu- ja opinnäyteyhteistyöhön yritysten ja organisaatioiden kanssa panostetaan yhä enemmän. Palmenian Hyvinkään yksiköllä onkin meneillään projekti, jossa kehitetään toimivia malleja harjoittelija-yliopistoyritys -yhteistyön tehostamiseksi. ”Yrittäjä, ota meihin yhteyttä! Etsitään yhdessä sopivimmat ratkaisut yrityksesi haasteisiin”, Tuuliainen kehottaa.

Petarneychev | Dreamstime.com

”T


29

HOKELANTO

Taitoa, tulosta ja vastuullisuutta HOK-Elanto hallitsee Suomen päivittäistavarakaupan kenttää 10 prosentin markkinaosuudella. Merkittävään asemaan ovat kantaneet HOK-Elannon tarjoamat edullisuus, osaava henkilökunta, kyky muuttua ja vastata uusiin haasteisiin, vastuullisuus ja tuloksellisuus.

H

OK-Elanto toimii pääkaupunkiseudulla yhdeksän kunnan alueella ja työllistää yli 6 000 ihmistä. Osuustoiminnalla on Suomessa pitkä ja vahva historia. Hyvinkäällä HOK-Elannon toiminnan lasketaan alkaneen 1900-luvun alusta, jolloin Osuuskauppa Teho aloitti toimintansa. Teho fuusioitui HOK:n kanssa 1984, ja HOK puolestaan yhdisti vuonna 2004 voimansa jo 1905 perustetun Elannon kanssa. Nykyään hyvinkääläiset voivat käyttää kaikkia HOK-Elannon palvelutarjonnan konsepteja. Kaupungissa on Prisma, Alepa, S-Market, Emotion, ABC-liikennemyymälä ja polttonestemyynti sekä HOK-Elannon hautauspalvelut. ”Lisäksi Uudenmaankadun varrelta löytyy merkittävä HOK-Elannon tarjoama ravintolavalikoima”, kertoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi. ”Pidämme huolta, että hyvinkääläiset saavat hyvät, kattavat ja edulliset

palvelut. Asiakasomistajia on täällä paljon – 80 prosenttia kuntalaisista kulkee vihreä kortti taskussa. HOK-Elanto on investoinut Hyvinkäälle määrätietoisesti. Esimerkiksi Prisman laajennus vuonna 2012 oli menestys”, Niemi kertoo. Kattava valikoima on nykypäivän asiakkaalle erittäin tärkeää, mutta Niemen mukaan se on vasta pääsylippu markkinoille. HOK-Elannossa uskotaan, että kilpailukykyinen hinta ratkaisee asiakkaan toistuvan asioinnin ketjun liikkeissä. Siksi se pyrkiikin toimimaan koko ajan yhä edullisemmin. Asiakasomistajien määrä on kasvanut tasaisesti, ja nykyään HOK-Elannolla on yli puoli miljoonaa asiakasomistajaa. Niemen mukaan kasvavia yrityksiä moititaan helposti. ”Asiakas tekee kuitenkin valinnan. Teemme parhaamme asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi. Jos asiakas meidät valitsee, olemme strategiassamme onnistuneet.”

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


Koulutuksen työelämälähtöisyyttä vahvistetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

30

Menest yksen tekijät


HYRIA KOULUTUS OY

Alueen monipuolinen kouluttaja Hyria koulutus tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä useita koulutusvaihtoehtoja yritys- ja yhteisöasiakkaille. Hyvinkään ja Riihimäen seudun ammatillinen oppilaitos Hyria on siellä missä ovat asiakkaatkin. Oppilaitoksella on toimipisteitä Hyvinkään ja Riihimäen lisäksi Helsingissä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä ja Lahdessa.

H

yria kouluttaa osaavaa työvoimaa työelämän tarpeisiin. Oppilaitoksen toimipisteissä opiskelee vuosittain noin 11 000 nuorta ja aikuista. Osa piipahtaa päivittämässä tietojaan muutaman tunnin ajan, osa suorittaa muutamassa vuodessa kokonaisen tutkinnon. Laadukas opetus on Hyrian keskeisin strateginen tavoite. Koulutuksen työelämälähtöisyyttä, sekä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista vahvistetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Aikuiskoulutus on yksi Hyrian tukijalka, jota on kehitetty yrityslähtöisemmäksi. ”Meille, kuten muillekin oppilaitoksille on tärkeää vastata yritysten koulutustarpeisiin”, toimitusjohtaja Jarno Tuimala toteaa. Koulutuksia räätälöidäänkin yhä enemmän yrityksen tarpeita kuunnellen, ja yhä useammin oppimisjaksoja järjestetään yritysten omissa tiloissa ja omilla laitteilla. ”Myös nuorten koulutuksessa työelämäyhteistyö nousee merkittävästi esille. Pyrimme siihen, että opiskelun aikana tarvittavaa käytännön harjoitusta on mahdollisimman paljon,” jatkaa Tuimala. OPISKELIJAT OPPIVAT MYÖS TYÖTÄ TEKEMÄLLÄ Yhteiskunta ja työelämä kehittyvät nopeasti. Myös oppilaitokset kehittävät tarjontaansa sen mukaan, millaista osaamista työntekijöiltä odotetaan. Ammattiin opiskeleminen ei ole pelkästään koulun penkillä istumista. Yrityksissä suoritettavat käytännönläheiset työssäoppimisjaksot ovat nykypäivän opiskelua. Niiden kautta opiskelijat saavat konkreettisen käsityksen työnteosta. ”Opiskelijat haluavat päästä suoraan asiaan, koulutukselta vaaditaan työelämälähtöisyyttä ja käytännönläheistä otetta”, Jarno Tuimala kertoo. Tuimala rohkaisee yrityksiä ottamaan Hyrian opiskelijoita työssäoppimisjaksoille, sillä yhteistyö alueen yritysten kanssa hyödyttää opiskelijoita, mutta myös yrityksiä. Opiskelija saa arvokasta kokemusta ja kontakteja, joista voi olla hyötyä ennemmin tai myöhemmin. Yritykset saavat toimintaansa tuoretta näkökulmaa ja pääsevät tutustumaan

myös mahdolliseen tulevaan työntekijäänsä jo ennakolta. ”Työssäoppimisjaksolta tutun työnhakijan rekrytointi on riskitöntä ja varma tapa onnistua”, Jarno Tuimala huomauttaa. Työssäoppimisesta on paljon hyötyä, varsinkin jos opiskelijalle annetaan hänen kykyjään vastaavia tehtäviä. Jarno Tuimalalla on konkreettinen idea: ”Opiskelijalle voisi antaa vaikkapa jonkin projektin, johon hän hakisi ratkaisua osana opintojaan.” Lisäksi perustutkinnon näyttötutkintoa sekä ammattitutkintoa suorittavat tarvitsevat työpaikan, jossa suorittaa tutkintoon pakollisena kuuluvat näytöt. OPPIMINEN JATKUU LÄPI TYÖURAN Ammatillisen koulutuksen arvostus on noussut nuorten keskuudessa. ”Ammatillinen koulutus houkuttelee, koska mielenkiintoisia aloja on paljon, työllisyysnäkymät ovat hyvät ja jatkoopintomahdollisuudet voivat jatkua yliopistoon saakka”, Jarno Tuimala kertoo. Lukion ja ammattikoulutuksen välillä pähkäilevien on mahdollista suorittaa vaikka molemmat tutkinnot. Moni nykyinen Hyrian opiskelija varmasti jatkaa opintojaan jossakin vaiheessa työuraansa ja palaa Hyriaan tulevaisuudessakin. Opiskelu ei kuitenkaan ole pelkästään opiskelijoiden työtä, vaan myös opetushenkilöstö käy työelämäjaksoilla päivittämässä tietojaan ja verkostoitumassa. ”Esimerkiksi Hyrian tekniikan koulutusalan henkilöstö käy vuoden välein tekemässä noin viikon pestin jossakin alan yrityksessä,” Jarno Tuimala kertoo. Kouluttautuminen on arvokasta pääomaa, jota ei inflaatio pääse nakertamaan. ”Elinikäinen oppiminen ei ole pelkkää sanahelinää, vaan työntekijän on hyvä ylläpitää omaa markkinaarvoaan”, Jarno Tuimala muistuttaa.

Hyrian toimitusjohtaja Jarno Tuimala rohkaisee Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi yrityksiä ottamaan opiskelijoita työssäoppimaan.

31


32

Kytäjä Golfissa on kaksi maailmanluokan kenttää, jotka on suunnitellut arvostettu kanadalainen golfkenttäarkkitehti Thomas McBroom.

menest yksen tekijät

Hyvinkään kaupungin liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen kertoo, että yritykset siirtyvät kaupungin laidoilta hiljalleen keskustaa kohti.


HYVINKÄÄN KAUPUNKI

33

Tekemisen meininkiä ja toimivaa yhteistyötä Hyvinkää on saanut nauttia hyvän logistisen sijainnin eduista, mutta kaupunki ei ole laskenut menestystään pelkästään yhden kortin varaan. Vireässä kaupungissa uskotaan monipuolisuuden voimaan.

”H

yvinkäällä on hirveän hyvä pörinä”, hymyilee Hyvinkään kaupungin liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen. ”Vaikka puhutaan taantumasta, se ei täällä näy. Isoilta lomautuksilta on vältytty ja suurimmilla yrityksillä tilauskannat ovat entisestään vahvistuneet.” Yhtenä syynä Hyvinkään hyvälle draiville on kaupungin keskustan aktiivinen kehittäminen. Vastikään Vuoden Kauppakeskusteolla palkittu kauppakeskus Willa päätettiin rakentaa keskelle kaupunkia. ”Hyvinkään kaupungin politiikka on keskustan tiivistäminen ja elävöittäminen”, Lehtonen kertoo. Linja on kannattanut. Hyvinkään asukkaiden kaupalliset palvelut ovat parantuneet huomattavasti ja ihmiset oppineet käyttämään niitä. ”Näin mittava hanke ei olisi onnistunut ilman kaupungin ja liike-elämän yhteistyötä”, toteaa Lehtonen. ”Kaupunki ei kilpaile yksityisen sektorin kanssa, vaan edistää toimillaan liiketoimintaa esimerkiksi auttamalla etsimään sopivia tiloja yksityisiltä markkinoilta.” Hyvinkäällä yritysten muuttoliike on selkeästi kaupungin laidoilta keskustaan. Kauppakeskus Willan rakentaminen vapautti keskustasta liiketiloja, joihin nyt muuttaa kaupungin laidoilta yrityksiä. ”Viime toukokuussa kutsuimme keskustan kiinteistöjen omistajat palaveriin, kun keskustassa näytti olevan liiketiloja tyhjillään. Tapaamiseen tuli neljä asiasta kiinnostunutta. Selvisi, että suurimmassa osassa oli jo neuvottelut vuokralaisten kanssa käynnissä”, Lehtonen kertoo. Annukka Lehtonen kiittää kaupungin yritysten yhteistyökykyä, ja kiitosta saavat myös kaupungissa toimivat koulutuslaitokset. Laurea ja Hyria ovat Lehtosen mukaan erittäin tärkeitä alueen työpaikkojen kannalta. Elinvoimaa on kaikilla toimialoilla. HUS laajentaa Hyvinkään sairaalaa, ja kaupunki on hankkeessa mukana. Eikä kaupungin omissakaan palveluissa ole Lehtosen mukaan mitään moitittavaa. ”Hyvinkäällä on erittäin hyvät julkiset palvelut.

Esimerkiksi kaupungin päivähoito saa jatkuvasti hyvää palautetta toimivuudestaan.” Annukka Lehtonen on toiminut Hyvinkään liiketoimintajohtajana pian viisi vuotta. Hän on tuonut kaupungintalolle uusia ajattelumalleja. ”Haluan ymmärtää yrittäjien ajatusmaailmaa ja toimia yrittäjämäisesti, ripeästi ja innostuneesti.” Hän haluaisi myös päästä eroon byrokraattisesta ajattelutavasta ja löytää ratkaisuja esteiden sijaan. ”Jos elinkeinotoiminta ei voi hyvin, kaupunkikaan ei voi hyvin. Siitä kärsivät asukkaat.” Lehtonen perää monipuolisuutta kuntien elinkeinoelämään. ”Kunnan ei pidä kaatua yhden ison toimijan lopettamiseen alueella.” Lehtonen ylistää Hyvinkään vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Harrastaminen on kaupungissa helppoa, ja julkinen liikenne vie perille sujuvasti. ”Hyvinkäällä etäisyydet ovat lyhyitä. Laskettelurinne, hiihtoladut, jääliikuntapuitteet, purjelentomahdollisuus, moottoriurheilurata, ratsastusmaneesit ja kolme golfkenttää sekä monipuolinen kulttuuritarjonta ovat lähes keskustan alueella. En tiedä toista kaupunkia, jossa on näin paljon ja näin lähellä.” Hyvinkää on pientaloaluevaltaiseksi kaupungiksi tiivis. Se on säilyttänyt maaseutumaisuutensa, vaikka kolmen kilometrin säteellä asuu 40 000 ihmistä. Lehtonen odottaa lisää muuttajia kaupunkiin. Heitä houkutellakseen Hyvinkää järjestää asuntomessut Metsäkaltevan alueella. ”Koko alue on tarkoitus lanseerata asuinalueeksi. Sinne on vedetty jo kaukolämpö ja muu infrastruktuuri.” Alueelle tulee myös päiväkoti ja alakoulu. Kunta tukee asumisen edellytyksiä monipuolisesti. Säännöllinen bussiliikenne aloittaa pian ensimmäisten asukkaiden muuton jälkeen. Kaupunki suunnittelee asumisen suuntaa etelään. ”Ehkäpä Palopurossakin vielä juna pysähtyy säännöllisesti”, Lehtonen toivoo. Hyvinkään tekemisen meininki ja hyvä draivi ei ole jäänyt ulkopuolisiltakaan huomaamatta. ”Olen kuullut, miten Hyvinkäätä kehutaan dynaamisuudesta ja uudistumiskyvystä. Hyvinkää ei ole enää nukkumalähiö.” Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


TOIMITILARATKAISUILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA JA KANNATTAVUUTTA YRITYKSELLENNE

MITÄ TE JA YRITYKSENNE TOIVOTTE TOIMITILOILTANNE? Yrityksenne sijainti on tärkeässä roolissa asiakkaiden tavoitettavuuden ja työvoiman saatavuuden kannalta. Rentto Oy tarjoaa yrityksenne tarpeisiin mitoitettuja toimitiloja laajennusmahdollisuuksilla Hyvinkäällä.

Vapaat tontit mahdollistavat juuri teidän tarpeisiinne mitoitetut toimitilaratkaisut.

Toimitilanne ovat näyttävä osa yrityksenne yrityskuvaa.

Kauniit ja historialliset rakennukset lisäävät henkilöstönne työviihtyvyyttä.

Toimitilojen hankesuunnittelu käynnissä keskeisillä sijainneilla Hyvinkään keskustassa Suutarinkadulla sekä Sahanmäen teollisuusalueella.

Toimitiloja löytyy eri hintaluokissa eri kokoisille ja -ikäisille yrityksille.

Kysy lisää toimitilaratkaisuistamme! Niinistönkatu 8 05800 Hyvinkää www.rentto.fi

Mika Nurminen 040 77 999 90 mika.nurminen@rentto.fi


35

HYVINKÄÄN LÄMPÖVOIMA OY

Lämpöä asumiseen ekologisesti Hyvinkään Lämpövoima tuo ekologista lämpöä hyvinkääläisiin asuntoihin ja teollisuuskiinteistöihin. 80 prosenttia Hyvinkään lämpövoiman energiasta tulee Ekokemin tuottamasta jäteperäisestä energiasta.

K

aukolämpöverkko kattaa koko kaupungin. Kaukolämmityksessä on liikekiinteistöjen ohella yli 12 000 asuntoa, joissa asuu yli 35 000 asukasta, eli noin 80 prosenttia koko kaupungin asukasmäärästä. ”Hyvinkään Lämpövoimassa uusiutuvalla energialla on suuri painoarvo. Fossiilisten polttoaineiden osuus tulee lähivuosina jäämään alle 15 prosenttiin yhtiön jakaman lämmöntuotannon osuudesta. Nyt fossiilisten osuus on noin 20 prosenttia”, kertoo toimitusjohtaja Matti Laukkanen. Ekokemillä, Hyvinkään Lämpövoimalla ja Kiertokapulalla on pitkä sopimus jätteen keräyksestä, siitä syntyvän energian tuottamisesta ja jakelusta. ”Hyvinkään Lämpövoiman ja Ekokemin yhteistyösopimus mahdollisti myös Ekokemin lämmöntuotantolaitoksen rakentamisen nykyiseen mittakaavaansa. Pitkä sopimus tuo etua etenkin asiakkaillemme, joille voimme tarjota kaukolämpöä erittäin kilpailukykyiseen hintaan”, jo 35 vuot-

ta toimineen yrityksen nykyinen toimitusjohtaja toteaa. Hyvinkään Lämpövoima sai syksyllä 2012 ykköspaikan Energiateollisuus ry:n teettämässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Yhtiötä pidetään luotettavana, ympäristöystävällisenä ja nykyaikaisena yrityksenä. Myös hintojen kilpailukykyisyys sai erinomaiset arvosanat. ”Meille tärkeintä ovat tyytyväiset asiakkaat. Siksi haluamme pitää kaukolämmön hinnan edullisena ja energiantuotannon mahdollisimman ekologisena myös pitkällä aikavälillä” Hyvinkään Lämpövoiman jakama kaukolämpö on asiakkaalle huoletonta ja varmaa. ”Kaukolämpöverkkoon kannattaa liittyä niin uudisrakennusten asukkaiden kuin lämmitystavan muutosta harkitsevien – kaukolämpö on kestävä ratkaisu. Hyvinkään Lämpövoima on luotettava lämmön toimittaja. Meillä on apu aina puhelimen soiton päässä. Tavoitteenamme on olla toiminta-alueen paras energiakumppani”, Laukkanen lupaa.

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


36

Terveytesi

on meille

ykkös-

asia Lääkärikeskuksessamme saat ammattitaitoista apua vaivoihisi yleis- ja erikoislääkäripalvelujen lisäksi työterveyspalveluissa, sekä kuvantamisja laboratoriopalveluissa. Terveystalo Hyvinkäällä myös päiväkirurgisissa toimenpiteissä ja leikkauksissa.

Vahvat ammattilaiset - Kestävä osaaminen

www.sykli.fi

Kalevankatu 5-11 11100 Riihimäki

info@sykli.fi

Hausjärvi houkuttelee lapsiperheitä Hausjärven elinvoimaisissa taajamissa voit asua maanläheisesti ja väljästi. Kohtuuhintaiset tontit löytyvät osoitteesta www.hausjärvi.fi

huolto

Terveystalo Hyvinkää Ahjonkatu 1 05800 Hyvinkää

menest yksen tekijät

Kysy joustavia ratkaisuja henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Kiinteistö-

Saat ajan joustavasti, pääset hoitoon nopeasti!

Terveystalo Riihimäki Temppelikatu 10, 11100 Riihimäki

Ympäristöosaajien tekijä

Myös rakennussaneeraukset

VARAA AIKA terveystalo.com p. 030 6000*

T. R. TALOHUOLTO OY Puh. 040 524 7376 Nyynäistentie 99, 12640 Jokiniemi


Kapley | Dreamstime.com

37

HAMK

Huippututkimusta erikoisaloilla HAMKin Ohutlevykeskuksen tutkimustyön hyödyt kulkeutuvat myös maamme rajojen ulkopuolelle. Muiden muassa KONE Oyj luottaa HAMK Ohutlevykeskuksen kovaan ammattitaitoon.

H

ämeen ammattikorkeakoulu HAMK ei pelkästään kouluta osaajia monille aloille, vaan tarjoaa myös monipuolisia tutkimuspalveluja kaikenkokoisille yrityksille. HAMK:n vanhin osaamiskeskittymä on ohutlevyteollisuuden tarpeita palveleva Ohutlevykeskus, jonka kymmenen tutkijan ammattitaito ja vahva kokemus takaavat tutkimus- ja testauspalveluiden korkean laadun. ”Kehitämme vientituotteita teollisuuden kanssa. Tuotteiden mukana maailmalle lähtee suomalaista osaamista monella tavoin”, kertoo Lassi Martikainen, HAMK Teknologiaosaamisen koulutus- ja tutkimuskeskuksen johtaja. Teknologiaosaamisen KT-keskus vastaa tekniikan alan koulutuksesta HAMK:ssa. Ohutlevykeskuksen merkittävä ja pitkäaikainen asiakas on KONE Oyj, joka on käyttänyt HAMK:n palveluita mm. hissien johdekiinnitysten testaamiseen. Ohutlevykeskuksessa on tutkittu ja testattu mm. pilvenpiirtäjähisseihin liittyviä rakenteita, joihin kohdistuu erityisiä vaatimuksia rakennusten korkeuden ja hissien suurien nopeuksien vuoksi.

Pilvenpiirtäjän hissikuilun rakenteisiin kiinnitettävät hissien johdekiskot on asennettava kuiluun erittäin tarkasti ja tismalleen suoraan. ”Vertasimme erilaisia kiinnitysmenetelmien eroja ja haimme niistä parhaat. Etsimme myös vaihtoehtoisia menetelmiä”, Martikainen kuvailee tutkimusprosessia. KONE Oyj:n Chief Design Engineer Jaakko Kalliomäki on erittäin tyytyväinen HAMK Ohutlevykeskuksen testauspalveluihin. ”Yhteistyö on vastannut odotuksia. Olen saanut laadukasta, kiitettävästi raportoitua tutkimustietoa joustavasti ja nopeasti.” Lassi Martikainen puolestaan toteaa yritysyhteistyössä toteutettavien hankkeiden kehittävän opetusta. ”Saamme korkeatasoiselta yritykseltä haastavia aiheita, jotka haastavat meidätkin parantamaan työtämme aina uudelle tasolle ja pitämään ammattikorkeakouluopetuksen ajan tasalla.” ”Ammattitaitoista toimintaa alusta loppuun”, summaa Kalliomäki yhteistyötä. Lisätietoja Ohutlevykeskuksen palveluista: www.hamk.fi/ohutlevykeskus

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


38

JYNSSÄRI Laattasaumoille Pienten kolojen puhdistamiseen Napakka, hyvin käteen istuva harja

n i h i o l i t u s e p i r a p o h Te TRIPLATEH O

TRIPLAKUIVAIN KERÄÄ KUIVAA VIIMEISTELEE

menest yksen tekijät

SINILLÄ SIIVOUS SUJUU! Sinituote Oy, puh. (019) 7600 200, www.sini.fi


Toimitusjohtaja Kari Teräsniska.

Kuvat: KP Juurikkala

39

IMPROLITY OY

Ohjelmistoja ympäri maailmaa Mitä yhteistä on yli 200 000 työntekijällä eri puolilla maailmaa esimerkiksi IsoBritannian verohallinnossa tai KONE-konsernissa? He kaikki käyttävät hyvinkääläisen Improlity Oy:n kehittämiä johtamisen ja prosessienhallinnan ohjelmistotuotteita.

I

mprolity tuottaa ohjelmistotyökaluja projektien ja innovaatioiden toteuttamiseen sekä laadun ylläpitoon. Tuoteperhe on täysin yhtiön kehittämä ja omistama. ”Asiakas voi valita toiminnoista ratkaisut, joita tarvitsee”, toimitusjohtaja Kari Teräsniska kertoo. Yhtiö räätälöi tuotteet jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaan ja käy huolellisesti läpi toiminnallisuuden asiakkaan näkökulmasta. Tuoteperheen osat keskustelevat keskenään, ja esimerkiksi työntekijän ehdottamasta innovaatiosta syntynyttä projektia, sen laatua ja kehittymistä on tarvittaessa helppo seurata kaikilla asiakasyrityksen tasoilla. ”Tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja monipuolisia, ja niitä voi helposti laajentaa. Niiden perusajatus on organisoida tieto ja erityisesti ihmisten tai tehtäväroolien välinen kommunikaatio. Tuoteperheemme avulla kaikki organisaation jäsenet ovat napin painalluksella ajan tasalla projektien ja kokonaissalkkujen tilanteesta.” REKRYTOINNISSA PAINOTTUU INTO OPPIA UUTTA Teräsniska perusti yhtiön vuonna 2003 ja on siitä lähtien kasvattanut sitä määrätietoisesti. Alkuvaiheessa hän palkkasi muutaman osaavan tietotekniikan opiskelijan ja antoi heille mahdollisuuden näyttää kykynsä. ”Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskelleet nuoret miehet saivat rauhassa kasvaa ja kasvattaa osaamistaan. Heitä ohjasi oppilaitoksen puolesta Raimo Hälinen, joka nyttemmin on siirtynyt meille töihin. Osaamisen ja työhalun lisäksi tärkeä rekrytointikriteeri oli ennen kaikkea into oppia uutta.”

KIIKARISSA LAAJEMMAT ULKOMAIDEN MARKKINAT Teräsniskalla on yrittäjätausta, mutta Improlityssä hän halusi keskittyä sen johtamiseen ja kasvattamiseen. Nyt yritys on muutosten edessä. Tavoitteena on laajentaa ulkomaiden toimintoja ja avata uusia toimipisteitä nykyisten Hyvinkään, Oulun, Helsingin ja Bristolin konttoreiden lisäksi. Yhtiöllä on myyntikonttorit jo Italiassa ja Hollannissa. ”Uusien asiakkaiden kautta pyrimme vahvasti ulkomaiden markkinoille. Emme toki unohda jatkuvasti kasvavaa kotimaan toimintaa; esimerkiksi valtionhallinto on juuri ottamassa laajasti käyttöön tuotteemme samoin kuin useat kaupungit,” toimitusjohtaja jatkaa.

Vasemmalla uusimmat henkilöt mukana joukkueessa, Mari Jokiaho ja Ora Hanttu. Oikealla konkarit Kari Teräsniska ja Raimo Hälinen, joka onRiihimäen-hy mainittu myös tekstissä. vinkään kauppakamaRi


Municolash | Dreamstime.com

40

menest yksen tekij채t

Pwillitts | Dreamstime.com


41

KALLIOINEN YHTIÖT OY

Yhdestä kaivurista konserniksi Kallioinen-konsernin perustukset tehtiin 1973, kun yhtiö aloitti maanrakennustoiminnan yhdellä traktorikaivurilla. Kolme vuotta myöhemmin yritykseen hankittiin autonosturi ja laajeneminen alkoi. liiketoiminta, jotka toimivat lamassakin.” 2000-luvun taantumaa kahdesta pahasta lamasta selvinnyt Veijo Kallioinen ei pidä vakavana uhkana, vaan uskoo sen johtuvan osittain pessimismistä ja huonon ajan lietsonnasta. Globalisaatio on vaikuttanut Kallioisen mukaan tämänhetkiseen talouden tilanteeseen. ”Aikaisemmat lamat oli Suomen itse kärsittävä ja Suomi pystyi niistä nousemaan. Nyt koko Euroopan tilanne vaikuttaa Suomeen, ja maan omat vaikutusmahdollisuudet ovat huonommat.” YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET Pitkän linjan yrittäjänä Veijo Kallioinen kannustaa yrittäjyyteen, jos kiinnostusta siihen suinkin löytyy. ”Yrittäjällä on hyviä ja huonoja aikoja, mutta monesta kiinnostavasta kokemuksesta olisin jäänyt paitsi, jos en olisi yrittäjäksi ryhtynyt”, Kallioinen kiteyttää. Yrittämisen edellytykset ovat vuosikymmenten saatossa muuttuneet, ja nykypäivänä ammatin vastuut ja velvoitteet ovat lisääntyneet. Veijo Kallioisen mielestä ne pitäisi tuoda paremmin esille ja nuorille yrittäjille tulisi tarjota tukea ja neuvontaa. ”Monella on turhan ruusuinen kuva yrittämisestä. Heti alusta tulisi tietää, mihin ryhtyy.” Hyvinkäätä Veijo Kallioinen pitää hyvänä kaupunkina yrittää. ”Kaupunki on ymmärtänyt yrittäjien tarpeet ja tonttipolitiikka on onnistunutta.” Myös hyviä työntekijöitä seudulla riittää, ja työntekijät ovat Veijo Kallioisellekin kaiken onnistuneen toiminnan perusta. ”Työntekijöillämme on yrittäjähenkisyyttä ja vankkaa ammattitaitoa.”

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi

Hse0193 | Dreamstime.com

J

o viidellä vuosikymmenellä toiminut Kallioinen on kasvanut tasaisesti. ”1980-luvulla Ahlströmin villatehtaalle tarvittiin koneita, joten päätimme aloittaa koneiden vuokraustoiminnan”, hallituksen puheenjohtaja Veijo Kallioinen kertoo. Kallioinen luopui 1990-luvun taitteessa vuokraustoiminnasta, mutta osti sen takaisin uuden yrittäjän mentyä konkurssiin. Yrityksen palveluvalikoima pysyi laajana: tarjontaan kuului maanrakennusta, nostopalvelua ja rakennuskonevuokrausta. Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet suurten muutosten ja kasvun aikaa Kallioinen Yhtiölle. Muutos alkoi koneiden maahantuontiin ja myyntiin keskittyvän Artve Trading Oy:n perustamisesta 2002. Lisäksi laajeneva kiinteistösijoitustoiminta on vakauttanut yrityksen taloutta koko 2000-luvun. Kallioinen-konsernin tuorein hankinta on teollisuuden kunnossapitopalveluita sekä sähkö- ja elektroniikka-asennuksia tarjoava Elpro Oy. Konsernilla on myös enemmistöosuus Alfamodulista, joka tarjoaa väliaikaisia moduulitiloja. Tällä hetkellä yhtiössä on menossa sukupolvenvaihdos, ja toimitusjohtajaksi Veijo Kallioisen elämäntyötä jatkamaan on siirtynyt hänen poikansa Arto Kallioinen. Työntekijöiden määrä on kasvanut niin, että sesonkiaikoina yritys työllistää jo noin 200 ihmistä. Kovista ajoista selviytyminen ei ole itsestäänselvyys maanrakennusalallakaan. Kallioinen Yhtiöt Oy:n historiaan on sattunut niin talouden nousu- kuin laskusuhdanteita. ”Se, että yritys on säilynyt hengissä, ei ole yhden ihmisen ansiota”, Veijo Kallioinen toteaa ”siitä saan kiittää sitoutuneita ja ammattitaitoisia työntekijöitä, joita meillä on ollut onni pitää palveluksessamme. Pari huonoa aikaa sattui 70-luvulle ja 80–90-lukujen taitteeseen, mutta niistä selvittiin. Aina keksittiin jokin ala tai


42

Kauppiaspari Nina ja Asko Kuusisalo

menest yksen tekij채t


KESKO OYJ

43

Palvelua asiakasta kuunnellen Yli 20 K-ryhmän kauppiasta palvelevat Riihimäen, Hyvinkään, Hausjärven ja Lopen asukkaita kattavalla valikoimallaan ja asiakasta kuuntelevalla henkilökunnallaan. seuraamaan oppilaiden suoriutumista paikan päällä”, kertoo Asko Kuusisalo. K-KAUPPIAAKSI KOULUTUKSEN JA KÄYTÄNNÖN KAUTTA K-kauppiaat ovat pitäneet yhtä jo 1800-luvulta saakka. Vuonna 1900 Jyväskylässä pitivät tulevat K-kauppiaat kokouksen, joka johti sittemmin Kkauppiasliiton ja Keskon syntymiseen. Nykyään K-kauppiasliitossa on yli 1 200 jäsentä. Riihimäkeläinen Tomi Korpisaari on viime vuonna satavuotisjuhliaan viettäneen liiton puheenjohtaja. K-kauppiaaksi haetaan oikeanlaista tyyppiä. Koulutus on rakennettu mielenkiintoiseksi, harjoittelu ja opiskelut vuorottelevat sopivassa suhteessa. Omaa kauppaa saattaa joutua odottelemaan, mutta se kannattaa. ”Kauppiasreservissä odotellaan itselle sopivan paikan löytymistä. Vuosittain noin sadassa K-kaupassa kauppias vaihtuu. Kauppapaikka ei periydy, mutta kauppiuus periytyy”, sanoo Korpisaari. Kuusisalo valottaa kauppiaaksi kasvamista: ”Ensin aloitetaan pienemmän yksikön luotsaamisella, siellä pääsee tekemään kaikkia kaupan töitä. Pieni paikka kouluttaa enemmän, kun pääsee tekemään kaikkea. Isomman yksikön kauppiaana se ei enää ole mahdollista.” Sekä Korpisaari että Kuusisalo nauttivat työstään. ”K-ryhmän kauppias saa hyvän selkänojan konsepteista ja palveluista, kuten tilipalveluista ja muista tukevista perustoiminnoista. Voi keskittyä tärkeimpään eli asiakkaiden palvelemiseen”, Asko Kuusisalo sanoo. Hänen mukaansa K-kauppiaan tunnistaa uskosta huomiseen. Tomi Korpisaari myötäilee ja kannustaa lähtemään mukaan toimintaan. ”Kynnys lähteä K-kauppiaaksi on matala. Se ei vaadi paljon pääomaa, rahoitus löytyy tarvittaessa Keskon ja K-kauppiasliiton kautta. ”Moni vaihtaakin alaa, ja ryhtyy K-kauppiaaksi. ”K-kauppiaina toimivien tausta on laaja. Meitä on pankinjohtajista oopperalaulajiin”, Korpisaari naurahtaa.

Niclas Warius

K

esko luottaa paikallisten K-kauppiasyrittäjien taitoon ja näkemykseen saada asiakkaat tyytyväisiksi. K-kauppiaat päättävät itsenäisesti paikallisista valikoimista, näin paikallisuutta korostetaan kaupan tarjonnassa. Omat tuotemerkit luovat perustan asiakkaiden palvelemiseen. Tuoreen kauppakeskus Willan K-Citymarketin kauppias Asko Kuusisalo kertoo: ”Kun tulimme tänne, halusimme tarjota Hyvinkään monipuolisimman ruokatarjonnan. Kuuntelimme asiakkaiden toiveita ja kuuntelemme edelleen. Koko ajan pitää olla hereillä.” Kuunteleminen on tärkeää niin asiakas- kuin yhteistyösuhteissakin. Hyvinkään kaupunki saa Kuusisalolta kiitosta yrityksiä tukevasta toiminnasta. ”Hyvinkää on toimintaympäristönä erittäin mielenkiintoinen. Kaupunki on luonut yrittämiselle hyvät puitteet. Esimerkiksi kauppakeskus Willa rakennettiin kaupungin keskustaan, ei laitamille, kuten monessa muussa kaupungissa. Se valittiinkin juuri vuoden kauppakeskusteoksi.” Kuusisalon mukaan K-ryhmällä on paljon tarjontaa koko talousalueen asukkaille. Tyytyväiset kuntalaiset nauttivat monipuolisista palveluista, eikä hankintoja tarvitse lähteä tekemään muualle. Alueen yrityselämä kukoistaa ja kunnat voivat hyvin. Lisäksi kuntalaisten ovat tyytyväisiä yritysten ja kunnan tarjoamiin palveluihin. Rautia-Kmaatalous Korpisaaren kauppias Tomi Korpisaari on samaa mieltä: ”Asiakkaan kuuntelu on yhtä tärkeää niin isoissa kuin pienissäkin K-kaupoissa, kaupan alasta riippumatta.” Korpisaari on seurannut alueen maatalouden kehittymistä jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Alueen maatalous painottuu nykyään kasvinviljelyyn ja maatalousyrittäjillä on lisäksi paljon urakointitoimintaa. ”Alueen toimeliaisuus näkyy siinäkin, että tilakoot ovat kasvaneet.” K-kauppiaat uskovat omaan alueeseensa ja kantavat yhteiskuntavastuunsa. Esimerkiksi Hyrian opettajat saavat tuntumaa työelämään viikon työelämäjaksoilla alueen K-kaupoissa. ”Willan Citymarketin aloituksessa oli mukana 30 Hyrian oppilasta ja opettajaa. Oppilaat saivat ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua suuren kaupan avaamiseen ja opettajat pääsivät paitsi osallistumaan, myös

Rautia-K-maatalous Korpisaaren kauppias Tomi Korpisaari

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


44

menest yksen tekij채t


KONE OYJ

45

Innovatiivisuutta Hyvinkäältä maailmalle Hyvinkäällä toimii todellinen kansainvälinen suuryhtiö, joka on arvostettu edelläkävijyydestään ja rohkeasta tuotekehityksestään. Kone sijoittui 2012 Forbes-talouslehden innovatiivisin yritys -listan sijalle 42. ollen ainoa hissiyhtiö viidenkymmenen parhaan joukossa ja ainoa sadan parhaan joukkoon päässyt suomalainen yritys.

K

oneen historia on värikäs ja pitkä – yhtiön tarina ulottuu yli sadan vuoden taakse. Koko olemassaoloaikansa Kone on kuitenkin vahvasti keskittynyt ydinliiketoimintaansa, eli hissien ja liukuportaiden valmistukseen, asennukseen ja modernisaatioon. Yhtiö kasvu ja kansainvälistyminen sijoittuvat 1960-luvulle, jolloin Kone saavutti onnistuneiden yritysostojen ja kehitystyöhön panostamisen myötä merkittävän aseman markkinoilla. Suuruudestaan ja kansainvälisyydestään huolimatta Kone on säilynyt perheyhtiönä. Kone on maailman toiseksi suurin hissiasentaja, jolla on 40 000 työntekijää eri puolilla maailmaa ja toimintaa lähes kaikilla mantereilla. Koneen liikevaihto on yli kuusi miljardia euroa, ja yhtiön myynti suuntautuu erittäin vahvasti ulkomaille. Kone perustettiin Helsingissä, mutta sillä on pitkä historia myös Hyvinkäällä, jossa tehdään hissien ja liukuportaiden tuotekehitystä sekä valmistetaan erikoishissejä. Työntekijöitä tuotekehitysyksikössä on yli kolmesataa. Hyvinkään toimipiste on Koneelle tärkeä, sillä moni innovaatio ja patenttihakemus on saanut alkunsa juuri sieltä. ”Kone on investoinut paljon Hyvinkään tuotekehityskeskuksen toimintaan”, kertoo Kone Suomen teknologiajohtaja Tomio Pihkala. ”Hyvinkäällä on loistava logistinen sijainti sekä dynaaminen, yritystoimintaa tukeva yrityskulttuuri. Lisäksi alueelta saa Koneen tarpeisiin osaavaa työvoimaa”, listaa Pihkala kaupungin hyviä puolia. ”Hyvinkäällä on hyvä tekemisen meininki, ja se houkuttelee lisää yrittäjiä. On ilo nähdä, miten keskustaa ja tieliikennettä kehitetään.” Tomio Pihkala kiittelee kaupungin tekemiä yritystoimintaakin edistäviä päätöksiä, jotka lisäävät alueen työntekijöiden viihtyvyyttä. Koneelle työntekijöiden tyytyväisyys ja sitoutuminen työhönsä ovat erittäin keskeisiä asioita, ja Kone onkin halutuimpien työpaikkojen listalla korkealla. ”Koneella ihmisiä kohdellaan hyvin, yhtiöllä on terveet arvot.

Työntekijöillämme on vahva into saada aikaan, ja he pitävät haasteita tervetulleina – porukalla on sellainen kyllä onnistuu -asenne. Ideointiin ja tiedon jakamiseen kannustetaan, ja hyvistä suorituksista annetaan tunnustusta”, Pihkala kertoo. Tyytyväisyys myös lisää viihtyvyyttä: ”Kun Koneelle tulee töihin, urasta tuppaa tulemaan pitkä.” HISSI ILMAN KONEHUONETTA Kone on tunnettu innovatiivisuudestaan, mistä yksi esimerkki on yhtiön vuonna 1996 ensimmäisenä markkinoille tuoma konehuoneeton hissi. Tuotetta kehitettiin vuosien mittaan ja uusi, toisen sukupolven MonoSpace-hissi lanseerattiin 2012. MonoSpace-hissi vie vähemmän tilaa ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin perinteiset hissit. Koneen kehittämään EcoDisc-teknologiaan perustuva hissin koneisto ei tarvitse öljyä, joten ympäristölle haitallisia huoltojätteitä ei synny. Lähes kaikki MonoSpace-hissin materiaaleista voidaan kierrättää. Kone säästää kehitystyöllään ja asennustehokkuudellaan asiakkaittensa rahoja, mutta Koneelle on yhtä tärkeää saada tuotteidensa loppukäyttäjät nauttimaan miellyttävästä designista ja käyttökokemuksesta. Tyytyväiset hissimatkustajat saavat asiakkaatkin tyytyväisiksi. ”Kone toimittaa parasta people flow -kokemusta, ja käyttäjien palaute on meille tärkeää. Erotumme kilpailijoistamme muun muassa siinä, miten huomioimme loppukäyttäjän kokemuksen. Se on myös paras tapa saada maksava asiakaskin tyytyväiseksi. Meillä on visuaalisesti näyttäviä konsepteja, ja olemme saaneet positiivista palautetta ajomukavuudesta, designista, viihtyvyydestä ja käytettävyydestä.” Myös Koneen vanhat tuotteet ovat edelleen hyvin kilpailukykyisiä. Parhaan tarjoaminen on Koneelle haaste, johon he mielellään vastaavat: ”Uudelle tuotteelle on aina kovat odotukset, mutta niin saa ollakin”, Pihkala kiteyttää. Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


46

menest yksen tekij채t


KONECRANES OYJ

47

Nosturit 2000-luvulle Konecranes uudistaa innovatiivisesti ja yhä uudestaan palveluvalikoimaansa. Nostureiden etävalvonta ja laajeneva huoltoverkko luovat asiakkaalle turvaa keskittyä ydinosaamiseensa.

K

onecranes uudistuu kokemuksen tuomalla varmuudella. Kahdeksankymmenen vuoden ajan nostureita ja nostolaitteita valmistanut yritys on luonut järjestelmän, jolla asiakas ja Konecranes huoltohenkilöstö saavat reaaliaikaista tietoa nostureista. ”Nosturit voivat olla missä tahansa ja huoltomiehet tuhansien kilometrien päässä. Huoltotoimenpiteitä ja korjauksia voidaan tulevaisuudessa tehdä jopa etänä, kun tarkkaa tietoa saadaan etäyhteyden avulla suoraan asiantuntijoillemme”, kertoo liiketoimintamallien kehityksestä vastaava johtaja Pekka Kujala. Etävalvonnassa ei ole sinällään mitään uutta, mutta Konecranes on ottanut tekniikan käyttöön nostureissa. ”Voimme seurata nostureiden käyttöä ja lähettää huollon paikalle silloin, kun sen tarve on. Jos nosturia käytetään harvoin, voi huoltomies käydä harvemmin kuin silloin, kun kone on kovassa käytössä.” Nosturin käytön seuranta lisää myös yrityksen henkilöstön turvallisuutta. ”Jos laitetta ylikuormitetaan, voimme järjestää henkilöstölle sopivan koulutuksen.” Säännöllinen ja oikein ajoitettu huolto ehkäisee suuremmat vahingot sekä säästää rahaa. Eihän autoakaan kannata viedä katsastuskonttorille selvittämään sen vikoja ja katsastaa sitten uudelleen. Konecranes-konsernille ei riitä pelkästään huippulaatuisten nostureiden valmistaminen. ”Emme halua olla vain nosturivalmistaja, vaan asiakkaan kumppani. Haluamme karsia asiakkaan kustannuksia, mutta olla myös mukana tuottamassa arvoa asiakkaalle”, sanoo Pekka Kujala. Konecranes on siirtänyt painopistettä strategiassaan nostureiden huoltoon. Yritys on suurin toimija nostureiden huollon alalla. 12 100 työntekijää ympäri maailmaa, yli kuudessa sadassa huoltopisteessä, huolehtii lähes 420 000 laitteen toimivuudesta. Huoltokäyntejä kertyy yhteensä 1,7 miljoonaa vuodessa. Konecranes ei aio jäädä nauttimaan mahtavista luvuista, vaan yhtiö tähtää vahvasti kasvuun. ”Meillä on nyt 16 prosentin markkinaosuus, joka on hyvinkin mahdollista kasvattaa kaksinkertaiseksi.” Uusia markkina-alueita on vielä valloittamatta. Kiinassa Konecranes on toiminut jo pitkään, mutta esimerkiksi Afrikassa ja Etelä-Amerikassa yrityksellä on nopeasti kasvavaa liiketoimintaa.

Konecranes solmii yleensä pitkiä huoltosopimuksia. Ne kattavat joko yksittäisen laitteen tai koko huoltotoiminnon asiakkaan tarpeiden ja näkemyksen mukaan. Konecranes-konsernin teknikot huoltavat myös muiden valmistajien laitteita. Suurin osa yhtiön huoltamista laitteista on muiden valmistamia, mutta myös niitä voidaan valvoa etänä. ”Omat nosturit tehdään nykyään kokonaan etävalvonnan mahdollistamien komponenttien kanssa.” UUSIA ALUEVALTAUKSIA MATERIAALINHALLINNASSA Konecranes laajentaa palveluvalikoimaansa asiakkaiden tarpeen mukaan. Agilon® -materiaalinhallintaratkaisu on tuorein innovaatio. Agilon mahdollistaa teollisuuden materiaalihallinnan tehostamisen. Konecranes Oyj:n tarjoaman Agilonmateriaalinhallintaratkaisun avulla tuotannossa on muun muassa mahdollisuus vähentää työaikaa, joka kuluu tavaroiden keruuseen, etsimiseen, osien laskemiseen ja ostotilausten tekemiseen. Kun tuotannossa tarvitaan osia, Agilon tuo ne työpisteeseen turvallisesti ja nopeasti. Agilon on Konecranes-konsernin tarjoama patentoitu materiaalinhallintaratkaisu, jolla hallinnoidaan, varastoidaan, keräillään ja täydennetään korkeintaan 25 kg painavia ja 400x600x450 mm kokoisia tavaroita. Agilon-materiaalinhallintaratkaisu koostuu verkkoportaalista, hyllyjärjestelmästä ja sen sisällä liikkuvasta robotista, joka noutaa tarvittavat osat käyttäjän antaman noutokutsun perusteella ja tuo ne suoraan käyttöpisteelle. Selkeä käyttöliittymä kertoo tuotteiden saatavuuden ja näyttää tarvittavan tuotteen kuvan. Tarvittaessa Agilon osaa tilata lisää tarvikkeita, jos varasto alkaa ehtyä. Agilonin käyttäjät tunnistautuvat sormenjäljen perusteella tai pin-koodilla, joten jos tarvittava osa ei järjestelmästä löydy, se kertoo, kuka sitä viimeksi tarvitsi. Agilon myydään asiakkaalle kokonaispalveluna, ei investointihyödykkeenä. Asiakas voi vuokrata sen käyttöönsä. Myös Agilonia huolletaan etänä, aivan kuten Konecranes-nostureitakin. Laite on jo käytössä yrityksen omissa tehtaissa ja asiakkailla Suomessa. Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


LUOTU JOHTAMAAN. Reka-kaapeli on erityislaatuinen. Se on vahvalla ammattitaidolla ja yli 50 vuoden kokemuksella valmistettu kotimainen laatutuote.

Pidet채채n yht채 ja yhteyksi채. www.reka.fi


Antrey | Dreamstime.com

KULJETUSLIIKE A. KAAJALUOMA OY

Luotettavaa tavaraliikennettä jo 60 vuotta Kuljetusliike A. Kaajaluoma on ollut tiiviisti mukana Hyvinkään ja Riihimäen alueen kehityksessä. Kuljetusten sisältö on muuttunut, mutta kuljetettavaa on aina riittänyt.

A

rmas Kaajaluoma sai vuonna 1949 luvan kuljettaa kuorma-autolla maa-ainesta Hyvinkään alueella. Seuraava vuosikymmen kuluikin maa-ainesta kuljettaessa. Mutta 1960-luvun alussa Kaajaluoma laajensi yrityksen palveluvalikoimaa, aloitti tavaralinjaliikenteen ja laajensi toimintasädettään Hyvinkää–Turku-välin kuljetuksiin. 60-luvun kuluessa yhtiö kasvoi tasaisesti ja luopui maa-aineksen kuljettamisesta. Vuosien saatossa yhtiö on laajentanut toimintaansa koko Suomen alueelle. Yhtiössä tapahtui 1985 sukupolvenvaihdos, ja nykyään kuljetuksia luotsaa Armaan poika Erkki Kaajaluoma. Hän on seurannut yhtiön ja alueen kehitystä miltei alusta asti. ”Hyvinkään seutu on kehittynyt huomattavasti, mikä on tuonut meille lisää töitä.” Kaajaluoman kuljetusliike työllistää tänä päivänä 60 ihmistä, ja Hyvinkään–Riihimäen talousalueen yritysten tarpeisiin vastaaminen sopii heille hyvin. ”Olemme olleet alueen kehityksessä mukana

60 vuotta ja kasvaneet samassa suhteessa”, kertoo Erkki Kaajaluoma, joka on vaikuttanut alueen kehitykseen Hyvinkään kunnanvaltuuston jäsenenä jo vuodesta 1984. Työpaikkojen näkökulmasta Hyvinkää on muuttunut vuosikymmenten kuluessa savupiipputeollisuuskeskittymästä vilkkaaksi logistiikkakeskukseksi. ”Muutos on tuonut työmahdollisuuksia. Yhä useampi yritys on jo siirtänyt logistiikkakeskuksensa pääkaupunkiseudulta tänne. Ahlströmin lasivillatehtaalla laskettiin 1980-luvulla, että Suomen logistinen keskipiste on nimenomaan Hyvinkään ja Riihimäen välissä.” Kuljetusliike A. Kaajaluoma on osakkaana myös kolmostien liittymään kupeeseen Pohjoisen kehätien varrelle vastikään avatussa Rekka-Rastissa, joka on monipuolinen palvelupiste raskaalle liikenteelle. ”Keskustan ulkopuolinen sijainti ohjaa rekat pois kaupungin kaduilta. Aidattu ja vartioitu alue myös suojelee autoja ilkivallalta ja varkauksilta.”

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi

49


50 LASILIIRI OY

Teollisuuden erikoislasin toimittaja Riihimäkeläinen Lasiliiri juhli viime vuonna puolen vuosisadan mittaista taivaltaan. Toimitusjohtaja Ari Liiri ja talouspäällikkö Anu Talja ovat lasin jatkojalostukseen erikoistuneen yrityksen luotsaajia jo kolmannessa polvessa.

L

asiliiri on yksi Suomen suurimmista rakennuslasin jatkojalostajista. Yritys aloitti paikallisena lasiliikkeenä, ja 1980-luvulla se alkoi palvella myös teollisuuden toimijoita. 2006 liike muutti nykyisiin tiloihinsa Lahdentien varteen. Siitä lähtien yritys on keskittynyt pelkästään teollisuuden tarpeisiin. Kun eristyslasien käyttö yleistyi 1980-luvun puolivälissä, Lasiliiri lähti buumiin mukaan ensimmäisten joukossa. Yhtiö on kehityksen kärjessä edelleen. Eristyslasien lisäksi Lasiliirin valikoimaan kuuluu turva- ja palosuojalaseja. Yhtiö on satsannut myös tuotantolaitteisiin, jotka ovat alan huippuluokkaa ja kestävät vertailun Suomen ja Euroopankin tasolla. ”Lasiliirille on tärkeää palvelun laatu, kilpailemme toimitusvarmuudella ja toimitusajoilla. Lisäksi harvalla alan yrityksellä näin laaja valikoima”, Ari Liiri kertoo. Asiakkaat tarvitsevat erilaisia laseja eri tarpeisiin, ja Lasiliiri pystyy toimittamaan ne kaikki.

menest yksen tekijät

LASI ON MONIPUOLINEN RAKENNUSMATERIAALI ”Rakennusteollisuuden energiatehokkuusvaatimukset ovat kasvaneet, ja lasien pinnoitteet ovat pystyneet vastaamaan haasteeseen. Kun lasien eristävyys on parantunut, lasin käyttö rakentamisessa on kasvanut”, Ari Liiri kertoo. ”Lasille on kehitetty erilaisia pinnoitteita, esimerkiksi puhtaanapitoa helpottamaan ja auringon lämpösäteilyä vastaan.” Palolasia voidaan käyttää paloa eristävissä rakenteissa. ”Paljon olisi tiiliseinää nykyisillä määräyksillä, mutta onneksi palolasit täyttävät tiukatkin määräykset”, Ari Liiri naurahtaa. Lasien huurtuminen alkoi jossakin vaiheessa olla ongelma, kun rakentamisen energiatehokkuus lisääntyi. Nykyään lasit voidaan jo käsitellä huurtumattomiksi. Tekniikka kehittyy, samoin lasitekniikka ja sen laitteet ja koneet. Lasiliiri pysyy kehityksen kärjessä.


51

LAUREA HYVINKÄÄ

Pidempiä työuria Laurea Hyvinkää on viidentoista vuoden aikana kouluttanut 3 000 ammattilaista yrityselämän palvelukseen. P2P-opiskelijat tekevät monialaisissa ryhmissä projekteja yritysten tarpeisiin.

L

aurea Hyvinkää on vireä, ketterästi uudistuva, monialainen kansainvälisen opiskelun ja tutkimustoiminnan kampus. Etenkin liiketalouden koulutuksella on tiivis ja vastavuoroinen sidos alueen yrityksiin. Uudenlaisella peer-to-peer-mallilla juuri opiskelunsa aloittaneella on mahdollisuus päästä mukaan yrityksen tilaamaan projektiin ja suoraan kontaktiin yrittäjien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Mallissa kaikki ovat oppijoita, toimijoita ja kollegoita. Niinpä myös pitkään työelämässä toiminut oppii tämän päivän nuoren ajattelumalleja ja saa loistavia ideoita omalle kehitystoiminnalleen. ”Yrittäjät ovat P2P-opiskelumuodosta erittäin innoissaan”, kertoo Laurea Hyvinkään johtaja Seija Paasovaara. ”Projekteissamme työskennellään monialaisesti, aivan kuten työelämässäkin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla on paljon lakisääteisiä velvoitteita. Siksi sote-alan projekteihin usein tarvitaan

oikeustradenomiopiskelijoita, jotka osaamisellaan ottavat huomioon projektiin liittyvät lainsäädännölliset seikat. Opiskelijat myös oppivat, että kannattaa konsultoida sitä, jolla on paras tieto. Kukaan ei tiedä kaikkea”, Paasovaara toteaa. P2P-mallin opinnot sitouttavat: opiskelijat ja toimeksiantajat allekirjoittavat sopimuksen projektista ja sen sisällöstä. Viikoittaisissa tapaamisissa varmistetaan, että projektia viedään oikeaan suuntaan. Yritysmaailmaan läheisesti kosketuksissa olevat opiskelijat työllistyvät nopeasti, joten he haluavat myös valmistua ripeästi. Laurea Hyvinkää varmistaa, että osaavia yrittäjiä riittää tulevaisuudessakin. Opiskelijat ovat perustaneet yrityksiä ja ideoita on syntynyt valtavasti. Seija Paasovaara uskoo nuorten halukkuuteen ryhtyä yrittäjiksi. ”Puhutaan, että nuoret eivät halua ottaa riskiä. Kyllä he haluavat. Lopetetaan siis sellaisen puhuminen ja ryhdytään sen sijaan kannustamaan heitä!”

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


52

menest yksen tekij채t


RIIHIMÄEN KAUPUNKI

53

Suomen logistinen keskipiste Riihimäki on syntyajoistaan lähtien ollut liikenteen solmukohta, sillä jo vuonna 1869 Helsinki–Hämeenlinna-radalta avattiin Riihimäen kohdalta osuus Lahteen. Nykypäivänä Riihimäki on edelleen maan houkuttelevin logistiikka-alue.

R

iihimäellä on logistisesti optimaalinen sijainti, josta liikutellaan tavaroita keskeisiin osiin Suomea. Tuoreessa Kehä V -selvityksessä Riihimäki olikin ainoa kunta, jossa logistiikka-alueiden tarjonta ja kysyntä kohtasivat. Moni yritys on huomannut sijainnin tuomat edut. Esimerkiksi Valio ja Würth ovat jo pitkään toimineet Riihimäen Herajoella. Valio onkin parhaillaan rakentamassa alueelle uutta meijeriä, joka on yhtiön suurin hanke vuosikymmeniin ja myös suurin hanke Riihimäellä kautta aikojen. Riihimäeltä pääsee alle tunnissa Helsinkiin, Tampereelle ja Lahteen. Helsinki-Vantaan lentoasemalle matkaa on puoli tuntia. Junavuoroja on runsaasti, ja myös pikavuorot pysähtyvät Riihimäellä. Rautatien raideyhteydet paranevat entisestään, kun henkilöliikennemäärät kasvavat Riihimäelle suuntautuneen muuttoliikkeen myötä ja lisäraide rakennetaan. Riihimäki kasvattaa vetovoimaansa, ja kaupunkiin ja kaupungista pendelöivien määrä on kasvanut tasaisesti. Riihimäki houkuttelee yrityksiä jo pelkällä sijainnillaan, ja kiinnostuneet saavat kaupungilta paljon apua sijoittumiseen. Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy auttaa yrityksiä löytämään sopivat tilat kaupunkiin haluavalle yrityksille. ”Meillä on kaikki keinot käytettävissämme”, sanoo Riihimäen elinkeinojohtaja Mika Herpiö. ”Kattavasta tilarekisteristämme selvitämme, löytyykö yritykselle sopivaa tilaa kaupungin tai yksityisten tarjonnasta.” Yhtiöllä itsellään on noin 50 vuokralaista pääasiassa Mattilanpellon alueella. Mikäli yrityksen tarpeisiin sopivaa tilaa ei ole tarjolla, Riihimäen kaupungin omistama Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy tarjoaa muita keinoja sopivan toimitilan löytämiseksi. Tarjolla on erilaisia rakennuttamispalveluja ja rahoitusmalleja. Mikäli tilantarve on pieni, yksi vaihtoehto on saattaa useampi tilan tarvitsija saman katon alle. Yritys voi myös rakennuttaa tarvitsemansa tilat. ”Tontteja löytyy, ja rakentamaan pääsee heti”, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä Herpiö lupaa. Riihimäen alueen yritystontit ovat vielä hinnaltaan erittäin kilpailukykyisiä. Riihimäen Tilat ja Kehitys lainoittaa tilahankkeita ja voi myös rahoittaa uutta vuokrattavaa tilaa yritykselle, joka on valmis sitoutumaan vuokraukseen pitkäjänteisesti. Yhtiö toimii avaimet käteen

-periaatteella. Se analysoi tilan tarvitsijan tarpeet ja suunnitteluttaa tilat, hoitaa tarjouskilpailut, rakennuslupahakemukset ja urakoiden valvonnan kokonaisvaltaisesti. Viidentoista vuoden aikana on toteutettu yli 30 rakennusprojektia, ja tiloihin on syntynyt yli 450 uutta työpaikkaa. IHMISKASVOISTA YHTEISTYÖTÄ Yritysten yhteistyö kaupungin kanssa on helppoa. ”Riihimäki on pieni kaupunki, joten pienetkin yritykset saavat VIP-kohtelun. Kaupungin 30:nneksi suurin yritys työllistää vain 20 henkilöä. Suuressa kaupungissa hukkuu tuonkokoiset yritykset isompien jalkoihin”, Herpiö vertaa. Riihimäki kuuluu Hämeen ELY-keskuksen alueelle, joten investointitukia on huomattavasti helpompi saada kuin Uudenmaan alueella. ”Suurin investointiavustus on ollut 800 000 euroa yksittäiseen hallihankkeeseen”, Herpiö paljastaa. Ei siis ihme, että Riihimäki kiinnostaa yrityksiä. ”Riihimäki on Hämeen kasvukeskus, dynaamisin kaupunki.” Työvoiman saatavuus on luonnollisesti erittäin tärkeää yrityksille. ”Oletettavasti tarve vain kasvaa, kun suuret ikäluokat ovat jääneet eläkkeelle. Riihimäeltä on 20 kilometrin säteellä 93 000 asukasta, ja alle 40 minuutin työmatkan päässä ainakin 400 000 potentiaalista työntekijää.” Riihimäelle ajetaan ruuhkaa vastaan töihin ja kotiin – ja työmatkat voi välttää näppärästi muuttamalla työn perässä. ”Riihimäellä on runsaasti edullisia tontteja ja asuntoja. Arki on sujuvaa. Palvelut ovat viiden minuutin päässä, ja täällä pärjää vaikka polkupyörällä.” Kyllä järjestyy -asenne ja aito yrittäjäystävällisyys ovat Riihimäen valtteja. ”Kannattaa hypätä Riihimäen kasvuun mukaan, kun vielä on edullisia tontteja jäljellä. Sijoittajat ovat jo iskeneet silmänsä Riihimäen kiinteistöihin”, Herpiö muistuttaa.

Riihimäen elinkeinojohtaja Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi Mika Herpiö.


54

SUOMEN KAUPPAYHTIÖT OY

Rahoitusta ja tukea innovatiivisille yrityksille Tarjoustalo-ketjun perustaja Kari Hautanen jakaa oppejaan bisnesenkelinä. Hän uskoo vahvasti ruoan nettikaupan yleistymiseen Suomessa.

K

ari Hautanen ja Arja Hautanen myivät 2005 Tarjoustalo-ketjun liiketoiminnot ja aloittivat sijoitustoiminnan, kun Tarjoustalo-Yhtiöt Oy muutti nimensä Suomen Kauppayhtiöt Oy:ksi. ”Ennen meillä oli 1 000 työntekijää, nyt meillä on vain kymmenen työntekijää”, toimitusjohtaja

menest yksen tekijät

Kari Hautanen kertoo. Suomen Kauppayhtiöt Oy on konsernin emoyhtiö, jonka omistaa Hautasen perhe. Konttorilla työskentelee Karin lisäksi vaimo, talousneuvos Arja Hautanen, sekä lapset Jarkko Hautanen ja Hannele Lammervo. Konsernin talouspäällikkönä toimii Sirpa Kukkonen.

Suomen Kauppayhtiöt keskittyy pörssiyhtiöihin sijoittamiseen Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Se on yhtiön tärkein liiketoiminta ja Jarkon vastuulla. Hänellä on tutkinto arvopapereiden välittämisestä ja sijoittamisesta. ”Aikaisemmin ulkopuoliset sijoittajat hoitivat sijoitustoiminnan, mutta huomasimme, että


55

on hyvä pitää sijoitukset omissa käsissä”, Kari Hautanen sanoo. Sijoittamisen lisäksi Suomen Kauppayhtiöt omistaa kiinteistöjä, joita se vuokraa yritystoimintaan. Monet Tarjoustalot toimivat Suomen Kauppayhtiöiden omistamissa kiinteistöissä. Kiinteistö- ja pörssisijoitusten lisäksi Suomen Kauppayhtiöt Oy rahoittaa lupaavia kasvuyrityksiä. ”Bisnesenkelinä oleminen vaatii paljon työtä. Riskit ovat suuret ja tuotot epävarmoja, mutta joskus työ voi olla palkitsevaakin”, Kari Hautanen toteaa. Onnistuneesta sijoituksesta kauppaneuvos Hautanen nostaa esimerkiksi Markantalo-yhtiön, jonka myyntikuntoon preppaamisessa Suomen Kauppayhtiöt oli vahvasti mukana. Tuorein lainoituskohde on velkasaneerauksesta selvinnyt Poptori Oy. Sen toiminnan Kari Hautanen haluaa elvyttää siksi, että Poptori on yksi Suomen suurimmista musiikin tekijänoikeuksien omistajista Suomessa. ”Haluamme, että nämä tekijänoikeudet säilyvät Suomessa. Emme kuitenkaan mene mukaan Poptorin omistukseen, vaan pysymme lainoittajan roolissa.”

RUOAN NETTIKAUPPA YLEISTYY Kari Hautanen on selkeän innostunut ruoan nettikauppaan erikoistuneesta Kauppahalli24:stä. Hän näkee palvelussa suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia. ”Kauppahalli24:llä oli niin hyvä liikeidea, että lähdimme mukaan. Näemme, että ruoan nettikaupan lisääntymisen myötä myös kaupan keskittymä alenee ja syrjäseutujen palvelut paranevat. Vanhukset voivat asua pitempään kotonaan ja etätyö helpottuu. Onnistuessaan nettikauppa voi tuoda helpotusta myös kasvukeskusten asuntopulaan ja vähentää autoilua sekä liikenteen energiakulutusta. Isossa-Britanniassa ruoan nettikauppa on jo suurta bisnestä. Suomessakin palvelu on jo saanut kiitosta kuluttajilta. Myös vuorineuvos Kari Neilimo on vakuuttunut ruoan verkkokaupan vahvasta yleistymisestä tulevaisuudessa”, Hautanen sanoo. Suurista toimijoista ovat jo Tradeka ja Heinon Tukku mukana Kauppahalli24:ssä. Lukuisa joukko pientuottajia on löytänyt palvelun, josta ne saavat tuotteilleen toimivan jakelukanavan. Palvelu on kaikille tuottajille avoin, ketään ei suljeta pois. Elintarvikkeiden

myynnin lisäksi Kauppahalli24:stä kautta voi hankkia myös pesulapalveluja ja lainata kirjastoista kirjoja. Tuotteet toimitetaan tarvittaessa jopa kotiovelle. Palvelu toimii Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Keravalla, Tuusulassa, Järvenpäässä ja Mäntsälässä. Hyvinkäälle ja Riihimäelle palvelu laajenee vuoden–kahden sisällä. Vaikka bisnesenkelinä toimimisessa on tavallista sijoitustoimintaa suuremmat riskit, Kari Hautanen haluaa olla tukemassa suomalaisia innovaatioita. ”Suomessa syntyy paljon loistavia ideoita. Täällä osataan keksiä ja kehittää, mutta maassamme on ankara pula halukkaista riskipääoman sijoittajista. Siitä seuraa, että kekseliäät yrittäjät myyvät ideansa aikaisessa vaiheessa ulkomaille. Se taas ei juuri edistä Suomen työllisyyttä, vaikka osaavia työntekijöitä täältä löytyykin.” Kari Hautanen ei aio vielä jäädä eläkkeelle, vaikka pitääkin työtahtiaan jo jäähdyttelyvaiheessa olevana. ”Työnteko on vielä mielekästä. Voin pyörittää yritystä omaa tahtiani ja voin bisnesenkelin roolissa jakaa osaamistani nuorille ja innokkaille yrittäjille. Uskon, että monipuolisella työkokemuksellani on vielä käyttöä.”

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


VIIHTYISÄMPI TYÖYMPÄRISTÖ

56

Ota yhteyttä! Rakenne-Ahlfors Oy Puusepäntie 4 12700 Loppi puh (019) 485 205 fax (019) 485 206 info@rakenne-ahlfors.fi

Teollisuuden meluntorjuntaa • • • •

Teollisuusvalvomot Työnjohto- ja taukotilat Melu- ja laitesuojat Konekoteloinnit

Hyviä uutisia Nuorten tukeminen on meille tärkeää ja arvojemme mukaista toimintaa. Yrityksenä olemme työelämän näköalapaikalla ja voimme konkreettisesti vaikuttaa asioihin. Olemmehan nuorille usein se ensimmäinen oikea työpaikka, portti työelämään. Roolimme nuorten työllistäjänä on vahva, sillä yli 40 prosenttia työntekijäasiakkaistamme on alle 25-vuotiaita. Vuosittain kauttamme asiakasyrityksissämme työskentelee noin 6 000 nuorta. Toimimme Nuorten hyväksi -kampanjan pääyhteistyökumppanina. Kampanjan aikana aiomme tehdä suuria ja pieniä arkipäivän tekoja, joilla työllistämme, rohkaisemme ja tuemme nuoria. Tehdään hyviä uutisia yhdessä! Motivoituneet osaajat löydät meiltä. Henkilöstövuokrauksessa ja rekrytoinneissa sinua palvelee, VMP Group Hyvinkää, Hämeenkatu 25, puh. 040 307 5700 Riihimäki, Hämeenkatu 44, puh. 040 307 5705 vmp.fi

menest yksen tekijät

• Toimistotilat • Tupakkatilat • Laboratoriot ja mittalaitetilat

• Ääneneristysseinät • Meluntorjuntaelementit • Siirreltävät seinäkkeet

www.rakenne-ahlfors.fi


57

SUOMEN TERÄSTEKNIIKKA OY

Monipuolisesti palveleva konepajayritys Hyvinkään maaseudun rauhasta löytyy konepajayritys, joka palvelee asiakkaitaan monipuolisen konepajatoiminnan lisäksi myös tarjoamalla laadukkaita pintakäsittelyja kunnossapitopalveluita. Suomen Terästekniikka Oy panostaa imagoonsa ja huolehtii myös ympäristön hyvinvoinnista.

S

uomen Terästekniikka Oy lepää tukevasti neljän tukijalan varassa: Yritys hallitsee konepajatuotannon, metallien pintakäsittelyn sekä asiakkaidensa järjestelmien kunnossapidon. Lisäksi Suomen Terästekniikka Oy valmistaa Mavatech-tuotenimellä kemiallisten ja biologisten saasteiden puhdistamiseen tarkoitettuja emulsiolevittimiä, pelastussuihkuja sekä vedensiirtojärjestelmiä teollisuuden, pelastuslaitosten ja puolustusvoimien tarpeisiin. Yhtiön perusti Markku Vainikainen vuonna 1992. Se on perinteinen ja vakavarainen perheyritys. Vaimo Anneli Vainikainen työskentelee toimistolla osa-aikaisesti ja pojastaan Jannesta Markku koulii työlleen jatkajaa. Toimitusjohtaja Markku Vainikainen on rakentanut yritystään erikoistumalla asiakkaiden tarpeiden mukaan. ”Teemme asiakkaalle kaiken A:sta Ö:hön, mahdollisimman monipuolisesti ja mahdollisimman isoissa kokonaisuuksissa. Vahvuuksiamme

ovat laatu, joustavuus ja monipuolisuus.” Monen suuren asiakasyrityksen asiakkuudesta on vuosien myötä kehittynyt molempia osapuolia palveleva kumppanuus. Esimerkiksi VR, Itella, Puolustusvoimat sekä useat pelastuslaitokset ovat suunnanneet materiaalin ja kunnossapitopalveluiden hankintoja Suomen Terästekniikka Oy:lle. Yrityksen ja henkilöstön hyvinvoinnin lisäksi Markku Vainikaisen sydäntä lähellä on luonto ja ympäristön hyvinvointi. Yritys on muutama vuosi sitten tehnyt mittavan investoinnin nykyaikaiseen ympäristöä säästävään pintakäsittelylaitokseen ja on palkittu Hyvinkään Ympäristöpalkinnolla. Tänä vuonna yritys rakentaa ISO 14 000 ympäristölaatujärjestelmää. Suomen Terästekniikka Oy onkin hyvä esimerkki siitä, että konepaja- ja pintakäsittelytoiminta voi olla samaan aikaan tehokasta ja ympäristön huomioivaa teollisuutta.

Toimitusjohtaja Markku Vainikainen

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


Kun raha pyörii, pidetään huoli, että se pyörii oman kylän eduksi. 58

OP-Pohjola-ryhmä ei ole vain suomalainen yritys, se on vielä enemmän. Sen osuuspankit ovat kuin oman paikkakuntansa asukkaita. Ja siksi se jättää enemmän rahaa kotiseudulleen kuin useimmat kilpailijansa. Ja samoin tekevät tuhannet muutkin osaavat ja ahkerat paikalliset yritykset. Niin se vaan on, että mitä lähempänä se raha pyörii, sitä parempi se on meille kaikille. Lue lisää www.op.fi

Yhdessä hyvä tulee.

Kokousta näköalapaikalla KokousWilla tarjoaa viihtyisän ympäristön kokouksille ja tilaisuuksille. Willan saunassa voit rentoutua kokouspäivän päätteeksi ja ihastella Hyvinkään yli avautuvaa maisemaa.

KoKous- ja sau nati l at

myynti@kokouswilla.fi | www.kokouswilla.fi

menest yksen tekijät


59 Toimitusjohtaja Pertti Tiainen

SVEITSINPORTIN AUTO OY

Parasta teille Sveitsinportin Autosta ovat hyvinkääläiset ja muut talousalueen asukkaat ostaneet autoja jo 35 vuotta. Valikoima on vuosien varrella kasvanut, mutta merkkiuskollisia asiakkaitakin toki löytyy.

S

veitsinportin Auton historia alkaa vuodesta 1957, kun Tapio Vikman perusti Hyvinkään Moottoripyörähuollon. Vuosien varrella yritys on kasvanut ja hionut toimintaansa tehokkaammaksi. Hyvinkään toimipisteiden lisäksi yrityksellä on vauriokorjaamo Riihimäellä ja henkilökuntaa yhteensä 75 henkeä. ”Kasvu ei aina todellakaan ole ollut tasaista”, kertoo toimitusjohtaja Pertti Tiainen. Taloustilanteen lisäksi autokauppaan vaikuttaa aina viranomaispäätökset ja etenkin muutokset verotuksessa. ”Paras markkinoija on usein verottaja”, Tiainen naurahtaa. 1990-luvulla Sveitsinportin Auto päätti keskittyä nykyiseen liikkeeseen ja sen kehittämiseen. Päätös on kannattanut. Yritys on vakiinnuttanut asemansa talousalueella luotettavana autokauppana. Asiakkaista valtaosa on yksityisiä kuntalaisia, joilla monelle on kehittynyt pitkä asiakassuhde Sveitsinportin Autoon. Monet heistä ovat varsin merkkiuskollista. ”Eräs asiakas osti juuri 12. Opelinsa meiltä”, Tiainen

kertoo. Tiaisen mukaan pelkästään auton myyminen ei riitä pitämään nykypäivän asiakasta tyytyväisenä. ”Olemme satsanneet jälkimarkkinointiin, tyytyväinen asiakas tulee mielellään uudelleen. Miellän asiakassuhteen ympyränä, se ei pääty, vaan uudistuu jokaisen kaupan myötä.” Sveitsinportin Auton asiakaspalvelun juju on asiakkaan kuunteleminen. ”Ostotapahtuman pitää olla rauhallinen ja välitön. Asiakkaan päätöstä kunnioittava ja vahvistava”, Tiainen listaa. Auton ostamiseen vaikuttavat vahvasti mieliala ja tunteet, mutta harkinta ja asiantuntijoiden puoleen kääntymien vie parhaaseen lopputulokseen. ”Asiakkaan ohjaaminen ja väärän auton myyminen ei ole asiakkaan eikä meidän etu. Silloin emme ole kuunnelleet asiakasta. Hetken mielijohteesta ei autoa kannata ostaa, kannattaa tulla katsomaan ja kysymään”, toivottaa Pertti Tiainen asiakkaat tervetulleiksi.

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


60

VALTUUTETTU VOLVO KUORMA-AUTOJEN MERKKIKORJAAMO PALVELUMME • Volvo-huolto ja -varaosat • Katsastuspalvelu • Huollot ja varaosat kaikenmerkkisiin kuorma-autoihin HUOLTO JA KORJAAMO Työn vastaanotto 010 239 2050 Tommi Huhtala Veijo Zetterman Erkki Lepola Tommi Hiukka Arto Hietanen

010 239 2065

Huoltopäivystys

0800 113 202

PÄÄLLIRAKENTEET JA KOLARIKORJAUKSET Mikko Laakso Martti Pullinen

010 239 2064 010 239 2056

• Päällirakennevalmistus ja korjaus sekä kolarikorjaukset kaikkiin merkkeihin • Akselistosuuntaukset nykyaikaisin laittein

• Digipiirturi tietojentallennuspalvelu • Lumikko-huolto ja -varaosat • Valtra-huolto ja -varaosat

VARAOSAMYYNTI Varaosat Petri Koskinen Johan Vehmas Ahti Kalteva

HALLINTO

010 239 2060 Jukka Toivonen Mikko Salonen

Varaosapäällikkö Janne Kilpinen 010 239 2063

AUTOMYYNTI Volvo Truck Center Jari Saloranta 050 447 7780

VALTRA-HUOLTO Matti Ulvila

OSOITE

Korjaamopäällikkö Martti Pullinen 010 239 2056 (0400 428 403) Hallintojohtaja Pekka Sainio Toimitusjohtaja Harri Frankberg

010 239 2054 010 239 2055 (040 568 0370)

Reskontra Leena Saloranta

040 480 5057

Fax

010 239 2069

HF-Autohuolto Oy Tehtaankatu 17, 11710 Riihimäki

Olemme avoinna ma-pe klo 7.00-22.00. Tervetuloa!

0400 477 106

VOLVO ACTION SERVICE 0800 113 202

Taloushallinnon ja rahoituksen konsultointia

AKEBA

Akeba Oy Kaisa Kokkonen Konsultti, KTM Ollilankuja 4 05720 Hyvinkää Puh +358 45 874 9181

Allaolevat ovat esimerkkejä palveluistamme - ota yhteyttä niin keskustellaan Sinun haasteistasi. Kehityskohteiden tunnistus ja kehityssuunnitelmien teko

Kehityshankkeelle vetäjä tai tekijä

• Taloushallinnon nykytila-analyysi ja toimenpideehdotukset kehityksen pohjaksi. • Tilinpäätöstyön ongelmakohtien analysointi, kehityssuunnitelma ja toteuttaminen.

• Budjettiprosessien uudistus, järjestelmien kilpailuttaminen ja valinta, kehityshankkeen läpivienti organisaatiossa. • Johdon raportoinnin kehittäminen, projektin aikataulutus ja toteuttaminen.

Talousjohtajavuokraus

Apu yrityskaupoissa

• Talousjohtaja/controller yritykseesi määräajaksi esimerkiksi henkilövaihdoksen yhteydessä. • Talousjohtaja yritykseesi tarpeesi mukaan, vaikka kolmeksi päiväksi kuukaudessa.

• Yrityskaupan jälkeinen taloushallinnon integrointi. • Yrityksen due diligence -prosessin vetäminen myynti- / ostotilanteessa.

Palvelumme parantavat taloushallinnon toimintaa. Palvelujemme avulla asiakas säästää aikaa ja rahaa. Tulokset ovat mitattavia ja läpinäkyviä. kaisa.kokkonen@akeba.fi

menest yksen tekijät

info@akeba.fi

www.akeba.fi


Wrangler | Dreamstime.com

61

TILIPALVELU RANTALAINEN OY

Tilitoimistopalveluja jo kolmannessa polvessa Tilipalvelu Rantalainen Oy on palvellut Etelä-Suomen yrityksiä jo yli 40 vuotta. Perheyrityksen kolmas sukupolvi astui yrityksen johtoon 2012.

R

antalaisen tilitoimiston Hyvinkäälle perusti 1972 nykyisen toimitusjohtajan Elna Kyllösen isoäiti Marja Rantalainen. Perustaja myi tilitoimistonsa 1983 Ossi Sopen-Luomalle. 1992 Elnan vanhemmat Anne ja Antti Rantalainen ryhtyivät tilitoimistoyrittäjiksi ostamalla 5 tilitoimistoa, joihin tämä Hyvinkään toimistokin kuului. Anne ja Antti Rantalainen lähtivät kasvattamaan tilitoimistoa ja reilun kymmenen vuoden aikana yritys on kasvanut 30 työntekijän yrityksestä yli 300 ammattilaista työllistäväksi konserniksi. Kolmas sukupolvenvaihdos tapahtui 2012, kun Elna ja Juha Kyllönen astuivat yhtiön johtoon. Anne ja Antti Rantalainen toimivat edelleen aktiivisesti yhtiön johdossa, Anne emoyhtiön varatoimitusjohtajana, Antti konsernin johtajana. Hallituksen jäsen, partneri Ossi Sopen-Luoma on ollut mukana tilitoimisto Rantalaisen toiminnassa jokaisen sukupolven aikana. Tilipalvelu Rantalainen on luotettava ja palveleva perheyritys, joka hoitaa niin tilipalvelut, kirjanpidot, palkanlaskennat kuin viranomaisyhteydetkin. Yritys

on Suomen neljän suurimman tilitoimiston joukossa ainoa puhtaasti suomalainen perheyhtiö. ”Haluamme palvella yrittäjää – on helppo ymmärtää heitä, kun itsekin on yrittäjä”, Elna Kyllönen toteaa. Tilitoimisto Rantalaisen sydämeksi Elna Kyllönen mainitsee hyvän ja osaavan henkilökunnan. ”Henkilökuntamme kasvot ovat yrityksemme kasvot.” Tilitoimisto Rantalaisella räätälöidään palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan. ”Pienelle yritykselle teemme tarvittaessa vain sen lakisääteisen, joka kirjanpitoon liittyy. Silloin asiakas saa keskittyä ydinosaamiseensa ja perusbisnekseensä. Toisessa ääripäässä hoidamme isomman yrityksen koko taloushallinnon.” Sähköiset järjestelmät ovat tulleet vahvasti tilitoimistopalveluihin. Sähköisyys mahdollistaa reaaliaikaisempaa ajasta ja paikasta riippumatonta palvelua, ja Rantalaisen henkilökunnalla on aina hallussaan alan tuorein tieto ja taito. ”Sähköisiin järjestelmiin ei kuitenkaan ole pakko siirtyä. Meidän kanssamme voi tehdä kuten ennenkin ja tuoda kuitit ja tarvittavat paperit vaikka kenkälaatikossa”, Elna Kyllönen naurahtaa.

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


62

Toimitusjohtaja Pentti Rantanen menest yksen tekij채t


63

WÜRTH OY

Luotettavaa logistiikkaa Würthillä ollaan ylpeitä toimivasta logistiikasta – ja syystä. Riihimäen Herajoelta lähtee päivittäin kolmelle tuhannelle asiakkaalle tarvikkeita ja työkaluja lähes 100 prosentin toimitusvarmuudella ympäri Suomea ja lähialueita. Miten tällaisiin lukemiin on mahdollista päästä?

S

uomen Würth on toimittanut työkaluja ja tarvikkeita teollisuuden tarpeisiin jo vuodesta 1975. Würthillä on ymmärretty, että pientarvikkeiden hankinnassa kustannuksia aiheutuu usein paljon enemmän kaikesta muusta kuin itse tuotteesta. Pienenkin tarvikkeen, sopivan ruuvin tai mutterin, puuttuminen voi pahimmillaan aiheuttaa suuria turhia kustannuksia, jos niitä ei ole saatavilla silloin, kun työvaihe sitä vaatii.

TOIMIVAN LOGISTIIKAN SALAISUUS Würthin hallituksen puheenjohtaja Pentti Rantanen on ollut yhtiön palveluksessa lähes koko sen ajan, kun yhtiö on toiminut Suomessa. Rantanen ymmärsi, että toimiva logistiikka työkaluja pientarvikealalla on paras kilpailuvaltti, joten hän alkoi etsiä maantieteellisesti parasta paikkaa Suomessa. Se löytyi Riihimäen Herajoelta. ”Herajoelle muuton jälkeenkin mietimme joka toinen vuosi, kannattaisiko muuttaa muualle. Aina vastaus oli, että ei. Kolmostie menee vierestä, samoin tie Itä- ja Länsi-Suomeen, rautatie on lähellä, eikä satamiinkaan ole pitkä matka.” Asiakkaita on suuri toimitusvarmuus ihastuttanut. ”Lähes joka päivä meillä käy ryhmiä ja ihmisiä eri yrityksistä tutustumassa ja ihmettelemässä, miten logistiikka voi toimia näin varmasti.” Salaisuus on yksinkertainen: Tilauksen käsittelyssä sen jokaiseen kohtaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota, ja joka ikisen tilauksen jokainen rivi tarkastetaan ennen lähetystä. Rantasen ohjeena on, että on tehtävä kerralla valmista. ”Väärin tehdystä työstä tulee turhia kustannuksia. Organisaation resursseissa ei pitäisi olla varaa reklamaatioihin.” Rantanen tähdentää, että laadun täytyy olla kaikessa toiminnassa täydellistä sekä ammatti- ja etenkin asiakaspalvelutaitojen kohdillaan. Asiakkaiden kanssa tehdään todellista yhteistyötä, asiakasta autetaan säästämään rahaa. Se näkyy luonnollisesti myös tuloksessa: ”Tyyty-

väinen asiakas haluaa lisää. Tärkeintä on luoda kestävä ja luottamukseen perustuva suhde asiakkaaseen.” TYÖNTEKIJÄT TEKEVÄT YRITYKSEN Würthillä toimitusvarmuudesta ollaan ylpeitä mutta myös tiukkoja ja tarkkoja. Tarkkuuteen ei Rantasen mielestä päästä teknologialla, vaan ihmistyöllä. Hän pitääkin Würthin yhtenä tärkeimpänä voimavarana sen työntekijöitä. Vaihtuvuus on pientä, työntekijöiden pitkiä työuria juhlitaan neuvotteluhuoneen pöydän ääressä hyvin usein. ”Kaikki ovat tärkeitä. Ei toimitusjohtaja voi tehdä sadan ihmisen työtä. Hallituksen puheenjohtaja ja kaikki henkilöt ovat yhtä tärkeitä – jokaisen panosta tarvitaan.” Würthillä työntekijät viihtyvät. ”Würthin yrityskulttuuri koostuu lukuisista asioista, kuten rehellisyydestä, avoimuudesta, rehdistä tasaarvosta. Ismejä tulee ja menee, mutta yrityskulttuuri ei löydy johtamisoppaista.” Pentti Rantanen puhuu terveen järjen yrityskulttuurista. ”Täällä ei ole ketään, joka ei tietäisi, miten näitä hommia hoidetaan.” Alueen ihmiset saavat Rantaselta kehuja. Maaseutumaisuus on hänelle mieleen. ”Riihimäki, Hyvinkää, Loppi, Hausjärvi ja koko talousalue on ihmiskasvoinen ja ihmisen kokoinen. Alueelta saa hyviä työntekijöitä, terveitä ja ahkeria.” Rantasen mukaan alueella keskitytään perusbisnekseen, vaihtuvat trendit ja muodin oikut eivät ole vaikuttaneet alueen yritystoimintaan. Würthin tulevaisuus on vahvalla pohjalla. Taloja on rakennettu jo satoja vuosia, ja aivan varmasti jonkinlaisia asumuksia tullaan rakentamaan tulevaisuudessakin. Vasara ja naulat ovat jo vaihtuneet naulapyssyihin ja kemiallisiin liitosmenetelmiin. Tulevaisuuden työkaluista ei vielä tiedetä, mutta niistä kannattaa kysyä aikanaan Würthiltä, jos haluaa luotettavat tuotteet ja takuuvarman toimituksen.

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


64 C

Asiakkaat ovat jo verkossa – onko sinun liiketoimintasi?

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kaikki ovat verkossa ja verkko on kaikkialla. Nykyaikaiset IT- ja viestintäratkaisut mahdollistavat uudenlaisia työnteon tapoja ja toimintamalleja, jotka parantavat tuottavuutta ja helpottavat oman ajan hallintaa.

Elisa Oyj Yritysmyynti 010 80 8088 (ark. 8.00-16.30)

Yrityksesi kokoinen pankki tismalleen Sinun yrityksesi on meille juuri sopivan kokoinen asiakas. Ei liian suuri eikä liian pieni. Siksi haluamme tarjota sinulle tismalleen sellaista palvelua kuin yrityksesi tarvitsee. Ota yhteys ja sovi tapaaminen. Lupaamme, että asiointisi sujuu kanssamme reilusti ja mutkattomasti myös ensitapaamisen jälkeen. Hyvinkään, Riihimäen ja Tuusulan alueella sinua palvelee rahoitusjohtaja Hannu Lemmetti, puh. 040 503 2703 e-mail: hannu.lemmetti@saastopankki.fi

www.saastopankki.fi/lamminsp

menest yksen tekijät


65

Jäsenet tapaavat toisiaan kauppakamarin 60-vuotisjuhlaseminaarissa 23.5.2013.

J ÄSENET 4Ks Finland Oy, Hyvinkää 4TS Corporation Oy, Hyvinkää

a

Aamuposti, Hyvinkää Accountdata HS Oy, Riihimäki Adatto Oy, Riihimäki Adecco Finland Oy, Hyvinkää Ademarts Oy, Hyvinkää Akeba Oy, Hyvinkää AK-Kirjanpitopalvelut Oy, Riihimäki Alte Oy, Hyvinkää Alu-Releco Oy, Riihimäki AMC Advanced Management Consulting Oy, Hyvinkää Anatomia Finland Oy, FIT24-kuntoklubi, Hyvinkää Aripa Kaiverrus Pykälä-aho Oy, Hyvinkää Apricon Oy, Riihimäki Arkkitehtitoimisto Arkit Oy, Hyvinkää Arma Development Oy, Hyvinkää Artve Trading Oy, Hyvinkää Asianajotoimisto Ahti & Saukkonen Oy, Riihimäki

Asianajotoimisto Leena Kenttämies, Riihimäki Asianajotoimisto Mikko Salo Ky, Hyvinkää Asianajotoimisto Wejberg & Wejberg, Hyvinkää Atacon Oy, Hyvinkää Atlok Oy (Motocenter Riihimäki), Riihimäki Autiotalot LKV Oy, Hyvinkää Autotalo Laakkonen Oy, Hyvinkää Auvisen Kala Oy, Hyvinkää

b c

Bantra Oy, Riihimäki Beckhoff Automation Oy, Hyvinkää BRA Kiinteistöt Oy, Hyvinkää Bricatec Oy, Riihimäki Betoni-Lehto Oy, Launonen Betonipumppaus Laatikainen Oy, Hyvinkää Clockworks Oy, Hyvinkää Coater Service Oy, Riihimäki CXX-Asennus Oy, Riihimäki

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


LIIKUNTAA SISÄTILOISSA! 66

Viihtyisä Kuntosalimme on varustettu laadukkailla Technogymin laitteilla. Ei liittymismaksuja, ei pakollista sitoutumista. Katso hintatiedot nettisivuiltamme.

VAHVA OTE MAAHAN

PARANNA KUNTOASI OMAOHJAAJAN OPASTUKSELLA treenaten henkilökohtaisen ohjelman mukaan.

Pelivuorojen varaukset puh. 019-722422 Tennis, Sulkis, Squash ja Sähly Meiltä myös välinemyyntiä ja -vuokrausta.

Tervetuloa!

Maksuina käyvät myös erilaiset liikunta- ja kulttuurisetelit.

Peltosaarenkatu 21, 11130 RIIHIMÄKI, 019-722422

Katso voimassa olevat aukioloaikamme nettisivuiltamme:

www.jpjliikuntakeskus.fi

Maarakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy Kerkkolankatu 28, 05800 Hyvinkää Maarakennus Rasimus Oy Karoliinankatu 11, 11100 Riihimäki

Marskin Maja Tilausravintola • Museo Kelohuvila • Marskin sauna Ryhmäretket ja -ruokailut Perhejuhlat • Kokoukset Puh. 040 548 0525 ja 040 527 8087 Marskintie 216, 12700 Loppi www.osmocolor.com

menest yksen tekijät


Jäsenet

d

e

f

g h

Danske Bank Oy, Hyvinkää Danske Bank Oyj, Riihimäki Datait Oy, Riiihimäki DataPro Palvelut Oy, Riihimäki Deemec Oy, Hyvinkää Dir-Air Oy, Riihimäki Draiv’in Markkinointi Oy, Riihimäki Edustusliike J. Oinonen, Riihimäki

Hotcom Oy, Hyvinkää HR-Palvelut Oy, Hyvinkää HRT Yhtiöt Oy, Hyvinkää HUB logistics Packaging Oy, Hyvinkää Hyria koulutus Oy, Hyvinkää Hyvinkään Artemis Oy, Hyvinkää Hyvinkään Betoni Oy, Hyvinkää Hyvinkään HRP Oy, Hyvinkää Hyvinkään Hyvä Kunto Oy, Rajamäki Hyvinkään kaupunki, Hyvinkää Hyvinkään Kiinteistöisännät Oy, Hyvinkää Hyvinkään Kodintekniikka Oy, Hyvinkää Hyvinkään Konemyynti Oy, Hyvinkää Hyvinkään Konetalo Oy, Hyvinkää Hyvinkään kuumagalvanointi Oy, Hyvinkää Hyvinkään Lämpövoima Oy, Hyvinkää Hyvinkään Mikromet Oy, Riihimäki Hyvinkään Peltirakenne Oy, Hyvinkää Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö, Hyvinkää Hyvinkään-Riihimäen Seudun Uusyrityskeskus, Yrityspaja ry, Hyvinkää Hyvinkään Sähkö Oy, Hyvinkää Hyvinkään Tili- ja Yhtiöpalvelu Tmi, Hyvinkää Hyvinkään Tilivalikko Oy, Hyvinkää Hyvinkään Työtuki ry:n Työkeskus EPA, Hyvinkää Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Hyvinkää Hyvinkään Yrittäjät ry., Hyvinkää Hyvinkään Yrityskeskus Oy, Hyvinkää Hyvin Pesu Ky, Hyvinkää Häme 10 Oy, Hyvinkää Hämeen ammattikorkeakoulu, Riihimäki Hämeen liitto, Hämeenlinna Hämeen Monitoimitilit Oy, Riihimäki Häti Oy, Riihimäki

EK-Hy Oy (Eilakaisla Hyvinkää), Hyvinkää Ekokem Oy Ab, Riihimäki Ekokem-Palvelu Oy, Riihimäki Ekovoima Oy, Riihimäki Elektroskandia Suomi Oy, Hyvinkää Elfving Opasteet Oy Ab, Hausjärvi Elisa Oyj, Riihimäki Elkome Systems Oy, Hyvinkää Entepal Oy, Hyvinkää Erlatek Oy, Hyvinkää Eräloppi Oy, Loppi Esatesk Oy, Hyvinkää Etteplan Design Center Oy, Hyvinkää Evcon Oy, Hausjärvi Eventeam Oy, Hyvinkää Ex-treme Sideways Oy, Riihimäki Fabra Consulting, Hyvinkää Fenet Oy, Hyvinkää Fenix Sign Oy, Hyvinkää Fennia, Hyvinkää Ferrometal Oy, Nurmijärvi Fescon Oy, Hyvinkää Finnvera Oyj, Lahden aluekonttori, Lahti Fotoman Ky, Hyvinkää FRT Finland Road Transport Oy, Riihimäki Gothia Protection Finland Oy, Riihimäki Graham Packaging Company Oy, Hausjärvi Granlund Riihimäki Oy, Riihimäki Green Electronics Oy, Hausjärvi H.G. Paloheimo Oy, Riihimäki Haades Oy, Hyvinkää Hakalantori Oy (K-Market Hakalantori), Hyvinkää Handelsbanken, Hyvinkää Hausjärven kunta, Hausjärvi Hausjärven Tilitoimisto Oy, Hausjärvi Havu-Pakkaukset Oy, Hyvinkää Helo Oy, Riihimäki Helsingin Osuuskauppa Elanto, Helsinki Helsingin Tukkumyynti Oy, Hausjärvi Helsingin yliopisto / Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Hyvinkää, Hyvinkää Hertek Tekniikka Oy, Hyvinkää HF-Autohuolto Oy, Riihimäki

i

j

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Hyvinkää Ikme Oy, Riihimäki Ilveshalli Kiinteistöpalvelut Oy, Riihimäki Improlity Oy, Hyvinkää Infrastone Oy, Hyvinkää Insinööritoimisto JanaSystems Oy, Hyvinkää Intersport Riihimäki /Avoin yhtiö Pepe Sport, Riihimäki ISS Palvelut Oy, Lahti Isännöintitoimisto Peripet, Hyvinkää Isännöitsijäpalvelu Nordlund Oy, Hyvinkää JAT-Katsastuslinja Oy, Hyvinkää J & J Kolmos-Siivous Oy, Loppi J & M Eklund Oy vähittäiskauppa, Hyvinkää Jetlaser Oy, Hyvinkää Johacon Oy, Hyvinkää Joutsen Finland Oy, Riihimäki JPJ Liikuntakeskus Oy, Riihimäki

Riihimäen-Hy vinkään Kauppakamari

67


PE U RU US SN ITT ÄY U TT EL Y

tili ja konsultointi ilkka vairimaa oy

68

p. 0400 608 784 kauppalankatu 22 hyvinkää

Omasta uunista

ruodottomat savulohi- ja loimulohifileet

• Herkulliset kalamurekepihvit • Uunituoretta lohipiirakkaa ja

kalapizzaa

• Runsaat valikoimat tuoretta kalaa kokonaisena ja fileenä

AUVISEN KALA OY HYVINKÄÄ

www.auvisenkala.fi

Kauppakeskus Willa

Tervakoski Oy Vähikkäläntie 1, FI-12400 Tervakoski T +358 (0)19 771-1 tervakoski@delfortgroup.com www.delfortgroup.com

Palvelemme arkisin klo 20 asti ma-pe 9-20 la 9-16 su 12-16 (Prisman ollessa auki) Torikatu 9, (019) 475 7700 Hyvinkään Prisma-keskus menest yksen tekijät TervakoskiOy_Gelegenheitsinserat.indd 3

21.02.13 10:31


Jäsenet

k

l

Kaidata Ky, Hyvinkää Kallioinen Cranes Oy, Hyvinkää Kallioinen Infra Oy, Hyvinkää Kallioinen Rent Oy, Hyvinkää Kallioinen Yhtiöt Oy, Hyvinkää Kaluste-Kolmio Oy, Riihimäki Kantasäästöpankki Oy, Riihimäki Kartanoputiikki Punainen Tupa Oy, Topeno Kauppakeskus Willan yrittäjäyhdistys ry., Hyvinkää K-Citymarket Hyvinkää, Hyvinkää K-Citymarket Riihimäki, Riihimäki Keep the course Oy, Hyvinkää Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Hyvinkää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pohjantähti, Hyvinkää Kesko Oyj, Helsinki K-H Toimistopiste Oy, Riihimäki Kiertokapula Oy, Hyvinkää Kiinteistö Himberg Oy, Riihimäki Kiinteistömaailma Hyvinkää, Hyvinkää Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas, Hyvinkää Kiinteistö Oy Riihimäen Kynttilätie 8a, Riihimäki Kirjanpitopalvelu Peltola & Kuusela, Hyvinkää Kirjanpitotoimisto Eskelinen Oy, Hyvinkää Kitlax-Tuotteet Oy, Loppi Kivi-Arctic Oy, Mäntsälä Komtek Oy, Riihimäki KONE Hissit Oy, Hyvinkää KONE Industrial Oy, Hyvinkää KONE Oyj, Hyvinkää Konecranes Finland Oy, Hyvinkää Konecranes Oyj, Hyvinkää Konecranes Service Oy, Hyvinkää Konecranes Special Cranes Oy, Hyvinkää Konepaja Mankinen Oy, Riihimäki Konepaja Sihvo Oy, Hyvinkää Kopiopaja Oy, Riihimäki Kotileipomo Laine Oy, Turkhauta Kristallihiomo M. Okkolin Oy, Riihimäki K-Supermarket Keskuskatu, Riihimäki Kuljetus ja maansiirto Viita Oy, Riihimäki Kuljetuslenkki Oy, Hyvinkää Kuljetusliike Armas Kaajaluoma Oy, Hyvinkää Kuljetusliike E. Nousiainen Oy, Hyvinkää Kuljetusliike J & P Koskinen Oy, Hyvinkää Kuljetusliike Keski-Kastari Oy, Hyvinkää Kumera Drives Oy, Riihimäki Kumera Oy, Riihimäki Kytäjä Golf Oy, Hyvinkää Lajupek Oy, Hyvinkää Lakan Betoni Oy, Läyliäinen Lammin Säästöpankki, Hyvinkää Larmek Oy, Riihimäki Larson-Juhl Oy, Hyvinkää Laser Center Finland Oy, Riihimäki

Lasercoat Oy, Hausjärvi Lasiliiri Oy, Riihimäki Laurea-ammattikorkeakoulu, Hyvinkää Leitzinger Oy, Riihimäki Level 5 Oy / KokousWilla, Medicin Man, Medicin Woman, Hyvinkää Lin-Car Oy, Loppi Lopen kunta, Loppi Lopen Osuuspankki, Loppi LR-Laskenta Oy, Riihimäki LS-Betoni Oy, Hyvinkää Lundia Oy, Hausjärvi LVI-Lehtimäki Oy, Hyvinkää LähiTapiola Vellamo, Riihimäki LähiTapiola Vellamo, Hyvinkää

m

n

o

Maarakennusliike Raimo T.A Virtanen Oy, Hyvinkää Mainostoimisto Reaktio, Hyvinkää Majan Herrat Oy, Loppi Mandepo Oy, Riihimäki Marecap Oy, Hyvinkää Markku Hjelm Oy, Riihimäki Megaosa Oy, Hyvinkää MEGS-Tilit, Launonen Melaja Oy, Hyvinkää Metallivalmiste A. Laaksonen Oy, Hyvinkää MeTrade Oy, Hyvinkää Metsi Oy, Hausjärvi Mikropolix Oy, Riihimäki MiTek Finland Oy, Riihimäki Mona Lisa, Hyvinkää Morta Oy LKV, Hyvinkää MR Rauta Oy, Rautia Riihimäki, Riihimäki MR. Ristavaara Oy, Riihimäki Muoviura Oy, Riihimäki Muuttohaukat Ky, Hyvinkää Myllyn Paras Oy, Hyvinkää Männistön Puutarha Oy, Pilpala Nastakiekko Oy, Hyvinkää Nexia Oy, Riihimäki Niinivirta European Cargo Oy kuljetus, Vantaa Nivari Consulting Oy, Riihimäki Nordea Pankki Suomi Oyj, Hyvinkää Nordea Pankki Suomi Oyj, Riihimäki Nordic Caraway Oy, Riihimäki NOTE Hyvinkää Oy, Hyvinkää Oitti Tools Oy, Hausjärvi Okline Oy, Riihimäki Olavi Korpisaari Oy, Riihimäki Opum Invest Oy, Hyvinkää Osint Oy, Helsinki Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti Osuuskunta Tuottajain Maito, Riihimäki

Riihimäen-Hy vinkään Kauppakamari

69


70

Tilausbussit Tarvitseeko yrityksesi rahoitusta kasvuun tai kansainvälistymiseen?

9-58 hengelle KYSY TARJOUS!

Finnvera voi rahoittaa yritysten toiminnan laajentamista, viennin aloittamista tai uusille markkinoille suuntautumista.

Finnveran rahoituksella eteenpäin! Kysy lisää puhelinpalvelustamme 029 460 2580 tai katso www.finnvera.fi

(019) 439 690 www.hyvinkaanliikenne.fi

Martela keskus Häme 10 Oy | | Kankurinkatu 4-6 | 05800 Hyvinkää | Asiakaspalvelu 010 345

menest yksen tekijät


Jäsenet Oy Aga Ab, Riihimäki Oy East Trade Promotion Ltd, Hausjärvi Oy Eräkontti Ab, Riihimäki Oy Tihel Ltd., Hyvinkää

p

r

Palokatkotukku Parkkinen Oy, Hyvinkää Palvelukoti Huvikumpu Oy, Sajaniemi Parooninmäen Moukari Oy, Riihimäki Pedconsos Oy, Riihimäki Peilituote Oy, Riihimäki Perel Group Oy, Hyvinkää Perel Oy, Hyvinkää Pixoi Oy, Riihimäki Pivatic Oy, Hyvinkää Pneumacon Oy, Hyvinkää Pohjola-Yhtiöt, Hyvinkään konttori, Hyvinkää Premix Oy, Rajamäki PricewaterhouseCoopers Oy, Hyvinkää Prime Profit Oy, Hyvinkää ProLaser Oy, Riihimäki Proppa Oy, Hyvinkää Putki-Valtti Oy, Riihimäki Rakenne-Ahlfors Oy, Loppi Rakennuskemia Oy, Hyvinkää Rakennus Kilpeläinen Oy, Hietoinen Rakennuspalvelu Talokki Oy, Riihimäki Rantasipi Oy, Rantasipi Sveitsi, Hyvinkää Rasmix Oy, Riihimäki RAT-Invest Oy, Hyvinkää Raucell Oy, Riihimäki Rauta-Market Haaranen Oy, K-Rauta Hyvinkää, Hyvinkää RD Velho Oy, Hyvinkää Realplast Oy, Hyvinkää Reka Kaapeli Oy, Hyvinkää Reka Oy, Hyvinkää Rentto Oy, Hyvinkää Riihimäen Insinöörirakentajat Oy, Riihimäki Riihimäen Kaukolämpö Oy, Riihimäki Riihimäen kaupunki, Riihimäki Riihimäen Kirjapaino Oy, Riihimäki Riihimäen Konttorikone Ky, Riihimäki Riihimäen Lukkohuolto Oy, Riihimäki Riihimäen Messut Oy, Riihimäki Riihimäen Metallikaluste Oy, Riihimäki Riihimäen Nuorkauppakamari ry, Riihimäki Riihimäen Rauta-Metalli Oy, Riihimäki Riihimäen RJL-Tilipalvelu, Riihimäki Riihimäen Seudun Osuuspankki, Riihimäki Riihimäen Teatteri Oy, Riihimäki Riihimäen Teollisuuspalvelu Oy, Riihimäki Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, Riihimäki Riihimäen Tilitieto Oy, Riihimäki Riihimäen Tilitoimisto Oy, Riihimäki Riihimäen työ- ja elinkeinotoimisto, Riihimäki

Riihimäen Työterveys ry., Riihimäki Riihimäen Yrittäjät ry., Riihimäki Rimera Oy, Riihimäki RN-Tilit, Loppi RTV-Yhtymä Oy, Riihimäki

s

t

Sacotec Components Oy, Riihimäki Sacotec Kiinteistöt Oy, Riihimäki Sacotec Oy, Riihimäki Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, Hyvinkää Saint-Gobain Weber Oy Ab, Hausjärvi Sako Oy, Riihimäki Santelo Oy, Riihimäki Sarbon Woodwise Oy, Riihimäki S.A. Salo Oy, Riihimäki Satu-Koti Oy, Riihimäki Scandic Riihimäki, Riihimäki SE-Autohuolto Oy, Riihimäki Securitas Oy Riihimäki, Riihimäki Siivousliike M&M Laukkanen Oy, Riihimäki Simo Haaparanta Oy, Hyvinkää Sinituote Oy, Hausjärvi Sivukadun nuorisokoti Oy, Riihimäki Skamaniko Oy, Hyvinkää SKS Connecto Oy, Hyvinkää S & M Autofix Oy, Hyvinkää Stena Recycling Oy, Riihimäki ST Tilit Oy, Riihimäki Sunglobe Oy, Hyvinkää Sunlogix Components Oy, Riihimäki Suomalainen Kirjakauppa Oy, Hyvinkää Suomen Kauppayhtiöt Oy, Hyvinkää Suomen Kerta Oy, Havin kynttilätehdas, Riihimäki Suomen Metsästysmuseo, Riihimäki Suomen PQP Oy, Hyvinkää Suomen Printman Oy, Hyvinkää Suomen Terveystalo Oy / Hyvinkään Lääkärikeskus, Hyvinkää Suomen Terästekniikka Oy, Hyvinkää Suomen Tuotekehitysyhdistys, Riihimäki Suomen ympäristöopisto SYKLI, Riihimäki Sveitsinportin Auto Oy, Hyvinkää Sähköinsinööritoimisto Delta Oy, Riihimäki T-Print Ky, Hyvinkää Talonmies- ja Huoltopalvelu Ky Liljeberg & Rosell, Hyvinkää Tanreco Oy, Riihimäki Tape Art Oy, Hyvinkää TC Palvelut Oy, Loppi Tekira Oy, Hyvinkää Tekno-Forest Oy, Riihimäki Teknologiakeskus Techvilla Oy, Hyvinkää Telemerkki Oy, Jokela TeliaSonera Finland, Hyvinkää Teme Metalli Oy, Hyvinkää

Riihimäen-Hy vinkään Kauppakamari

71


A S S A P U KA ! N Ä Ä D H NÄ

72

Monipuoliset ja edustavat toimitilat

Idyllisellä Villatehtaalla yrityksesi käytössä on myös joustavat toimistohotellipalvelut sekä neuvottelu- ja kokoustilat. Tutustu vapaisiin toimitiloihin osoitteessa www.villatehdas.fi

menest yksen tekijät


Jäsenet Tervakoski Oy, Tervakoski Teräskolmio Oy, Hyvinkää Tilasiemen Oy, Hyvinkää Tili- ja hallintopalvelu Ilmola Oy, Hyvinkää Tili ja konsultointi Ilkka Vairimaa Oy, Hyvinkää Tili- ja toimistopalvelu Marja Rättö, Hyvinkää Tili- ja veroasiaintoimisto Jalo Heikkilä Oy, Riihimäki Tili-Lehti Ky, Hyvinkää Tilintarkastus Metsäterä Oy, Riihimäki Tilintarkastus Tarja Lindroth Oy, Hyvinkää Tilipalvelu Ardano Oy, Hyvinkää Tilipalvelu Irma Lehtinen Oy, Hyvinkää Tilipalvelu Rantalainen Oy, Hyvinkää Tilistar Oy, Hyvinkää Tilistep Ky, Rajamäki Tilitalli Oy, Loppi Tilitoimisto Arowa Ky, Hyvinkää Tilitoimisto Kuroset Oy, Hyvinkää Tilitoimisto R-Tilipiste Oy, Hyvinkää Tilitoimisto Safe Oy, Oitti Tilitoimisto Suonranta Oy, Hyvinkää Tilitoimisto Untala Oy, Riihimäki Tmi Hackamore, Hyvinkää Tmi Sauli J. Silfer (K-market Ukko-Pekka), Hyvinkää Toda Consulting Oy, Hyvinkää Torikadun Liikuntakeskus, Hyvinkää Trans Farm Oy, Riihimäki T.R Talohuolto Oy, Jokiniemi Tulosto Oy, Hyvinkää Tuotantoyhtiö Hihhihhii Oy, Riihimäki Tuusulan Seudun Tilipalvelu Oy, Jokela Tyco Thermal Controls Finland Oy, Hyvinkää Työ- ja elinkeinotoimisto, Hyvinkää

u v w

Western Systems Oy, Hyvinkää Willan apteekki, Hyvinkää WSValutec Oy, Riihimäki Würth Elektronik Oy, Nurmijärvi Würth Oy, Riihimäki Väriläiskä Oy, Hyvinkää

y z

YIT Kiinteistötekniikka Oy, Hyvinkää Yritysfakta Oy, Riihimäki YritysVoimala Oy, Hyvinkää Yucca Oy, Hyvinkää Zerust Oy, Hyvinkää Risto Hakala, Riihimäki Mauri Keinänen, Hyvinkää Pekka Miettinen, Hyvinkää Jyrki Makkonen, Hyvinkää Esa Tommila, Helsinki

Uudenmaan liitto, Helsinki Uudenmaan Seuramatkat Oy, Hyvinkää V Tolonen Oy, Riihimäki V. Leino Oy, Loppi Valio Oy, Riihimäki Valova, Kellokoski Vepro Oy, Riihimäki Verkonrakentaja Wire Oy, Hyvinkää Versowood Group Oy, Riihimäki Versowood Oy, Riihimäki Vetmixit Oy, Riihimäki Viafina Oy, Riihimäki Vihainen Talouspäällikkö Oy, Riihimäki Vihertaso Oy, Hyvinkää Vindea Oy, Jokela Vuoliainen Oy, Riihimäki Vuorinen & Vuorinen Oy, Riihimäki Väinö Ventoniemi Oy, Hyvinkää Wala Oy / Ajan Optiikka, Hyvinkää Webstor Oy, Hyvinkää Welltime Oy, Loppi

Riihimäen-Hy vinkään Kauppakamari

73


74

Y RITYSHAKEMISTO 77

79

Business directory

apteekkeja .................................................... Pharmacies arkistokalusteita ........................................ Storage cabinets asianajotoimistoja .................................... Law firms autohuoltoa ................................................... Maintenance of motor vehicles autokatsastusta ......................................... Vehicle inspections autoliikkeitä .................................................. Car dealers Betonin valmistusta ................................. Manufacturers of concrete elektroniikkateollisuutta ........................ Electronics industries elintarviketeollisuutta ............................. Food and drink industries elintarviketuotantoa .................................... Food and drink production energiaa ........................................................... Energy Golf-kenttiä .................................................. Golf courses Graafisen alan palveluita ....................... Graphic art: services harrastusvälineitä ..................................... Hobby equipment henkilöstöpalvelua .................................. Temporary employment agencies hissejä, liukuportaita ja automaattiovia.... Lifts, escalators and automatic doors hoivapalveluita .......................................... Social care services hotelleja ........................................................... Hotels huonekaluja ................................................... Furniture hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa ........ Hydraulics and pneumatics ikkuna- ja ovivalmistajia ........................ Manufacturers of windows and doors ilmanvaihtolaitteita ...................................... Ventilation systems it-palveluita ..................................................... Computing services julkisten tilojen sisustussuunnittelua .... Interior design for public premises jäte- ja ympäristöhuoltoa ......................... Environmental and waste management kartingtilaisuuksia ........................................ Karting events

menest yksen tekijät

kauppakeskuksia ............................... Shopping centers kaupunkeja ja kuntia ....................... Cities, towns and municipalities kemian tuoteteollisuutta .............. Chemical products industry kemianteollisuutta ........................... Chemical industry kierrätystä .............................................. Recycling

81

83

kiinteistöalan palveluja .................. Real estate services kiinteistöhuoltoa ................................ Property maintenance services kiinteistön hoitoa .............................. Building caretaking services kiinteistö- ja toimitilapalveluja .. Real estate and commercial property services kiinteistösijoitusta ................................. Real estate investments kiinteistö- ja sijoitusliiketoimintaa .. Real estate investments and investment services kiinteistönvälitystä ........................... Real estate agencies konepajateollisuutta ....................... Engineering industry konsultointia ........................................ Consultancy konsultointia ja tilintarkastusta ........ Consultancy and auditing koulutusta ............................................... Education kuljetusliikkeitä ................................... Transport services kuljetuspalveluita .............................. Transport services Laitevalmistajia - sahateollisuus .. Appliance manufacturers Linja-autoliikennettä ....................... Bus services Liikuntapalveluita .............................. Physical exercise Lukkoliikkeitä ....................................... Locksmiths Lvis-alan insinööritoimistoja ....... HPAC engineering maanrakennusta ................................ Earthworks mainos- ja liikelahjoja ..................... Advertising and business gifts


75

Juhlaseminaarissa 23.5.2013 tavattiin tuttuja ja luotiin uusia kontakteja.

Y RITYSHAKEMISTO

Business directory

mainospalvelua ...................................................Advertising mainostoimistoja ................................................Advertising agencies metalliteollisuutta ..............................................Metal industry mineraalivillan valmistajia .............................Mineral wool manufacturers moottoriajoneuvojen varastopalveluja ....Storage services of motor vehicles muoviteollisuutta ...............................................Plastic manufacturing

85

87

museoita ............................................................. Museums nostoapuvälineitä ......................................... Lifting equipment nostureita ja nostovälineitä ..................... Cranes and lifting equipment Ohjelmistopalveluita .................................... Software services Optikkoliikkeitä ................................................ Opticians pankkitoimintaa .............................................. Banking services paperiteollisuutta ........................................... Manufacturing of paper patenttitoimistoja ........................................... Patent offices puutarhakoneita ja -tarvikkeita .............. Garden machinery and equipment puuvahoja ja -öljyjä ....................................... Wood waxes and oils päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa .. Retail food shops Rahoitusta ............................................................ Finance services Rakennuslasi - jatkojalostusta ................. Building glass - upgrading Rakennusliikkeitä ............................................ Construction Rakennusmateriaaleja .................................. Building materials Rakennussaneerausta .................................. Renovations Rakennussuunnittelua ................................. Rakennustarkastusta .................................... Rakennustarvikkeita ...................................... Rakennustuotemateriaaleja ......................

Building design Building inspection Construction products Building product materials

Rakennusvälineitä .............................. Building equipment Raskaan kaluston huoltoa ja korjausta . Heavy equipment maintenance and repairs Ravintola- ja kokouspalveluita .... Dining and conference services siivoustarvikkeiden valmistusta . Manufacturing of cleaning equipment sijoitustoimintaa ................................. Investment services sisustustekstiilien tuotantoa ........ Production of decorative textiles suunnittelupalveluita ....................... Design services sähkösuunnittelua ............................. Electrical engineers tapahtumatuotantoa ....................... Event organisers teollisuuden meluntorjuntaa ...... Industrial noise abatement teollisuuden palveluita ................... Industrial services teollisuuden suunnittelupalveluita . Industrial design services teollisuustuotteita ............................. Industrial products terveydenhuoltopalveluita ........... Health services

89

terähuoltoa ............................................ Blade maintenance tilausravintoloita ................................. Catering tilintarkastuspalvelua ...................... Auditing services tilitoimistoja .......................................... Accountants toimitilojen vuokrausta .................. Business premises rentals tukkukauppaa ...................................... Wholesale businesses työterveysasemia ............................... Occupational health centers viestintää ................................................ Communication viherrakentamista .............................. Park construction yhdistyksiä ............................................. Associations ympäristötekniikkaa ......................... Environmental technology

Riihimäen-hy vinkään kauppakamaRi


Lopella viihdyt !

Keskellä kasvu-suomea

Lopen kunta,Yhdystie 5, 12700 Loppi, puh. (019) 758 6000 www.loppi.fi/matkailu

www.loppi.fi

76 ERIKOISALAAMME ON KAIKKI MISTÄ ASIAKKAILLEMME VAIN SUINKIN ON HYÖTYÄ. WWW.MOUKARI.COM

Onnittelemme Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamaria

Kohti seuraavaa menestyksekästä 60–vuotistaivalta!

AK-Kirjanpitopalvelut Oy Ammattitaitoista tilitoimistopalvelua Keskuskatu 10 A 16, RIIHIMÄKI Puh. 050 550 2081

www.ak-kirjanpitopalvelut.fi Tehdaskylänkatu 11A | FIN-11710 Riihimäki Tel +358 (0)19 760 440 | www.wsvalutec.fi

Morta Oy Lkv Kiinteistöjen ja asuntojen välitys ja vuokraus Kauppa- ja lahjakirjojen laatiminen Perunkirjoitukset

Yksilöllistä ja ammattitaitoista palvelua Marja-Leena Hurskainen

Ota

puh. 0400 874 311 Liutustentie 6, 05620 Hyvinkää

menest yksen tekijät

tulevat Eilakaislalta

yhte

yttä!


yrityshakemisto

Apteekkeja Pharmacies Willan Apteekki Torikatu 9 05800 Hyvinkää Tel. 019 4757 700 Fax 019 4757 720 info@willanapteekki.fi www.willanapteekki.fi

apteekkeja - hissejä, liukuportaita ja automaattiovia

Sveitsinportin Auto Oy

Riihimäen Kaukolämpö Oy

Helletorpankatu 1 05830 Hyvinkää Tel. 019 45 851 Fax 019 4585 242 etunimi.sukunimi@sveitsinportti.fi www.sveitsinportti.fi

Lopentie 15 11100 Riihimäki Tel. 010 4544 222 asiakaspalvelu@rkloy.fi www.rkloy.fi

Betonin valmistusta Manufacturers of concrete

Arkistokalusteita Storage cabinets Metallivalmiste A. Laaksonen Oy Pumppaamontie 32 05800 Hyvinkää Tel. 010 3970 300 Fax 010 3970 310 info@arkisto2000.fi www.arkisto2000.fi

Asianajotoimistoja Law firms Asianajotoimisto Ahti & Saukkonen Oy Temppelikatu 9 C 11100 Riihimäki Tel. 010 231 7150 etunimi.sukunimi@ahti-saukkonen.fi

Autohuoltoa Maintenance of motor vehicles S & M Autofix Oy Lukkokatu 8 05840 Hyvinkää Tel. 010 4225 701 sami.saarela@smautofix.fi www.smautofix.fi

Autokatsastusta Vehicle inspections JAT-KATSASTUSLINJA OY Tel. 0207 199 650 Hyvinkää Tel. 0207 199 655 Riihimäki www.katsastuslinja.fi

Betoni-Lehto Oy

Car dealers Autotalo Laakkonen Oy / Hyvinkää Veikkarinkatu 7 05840 Hyvinkää Tel. 010 309 2800 Fax 010 309 2809 etunimi.sukunimi@laakkonen.fi www.laakkonen.fi/autoliikkeet/hyvinkaa

Golf courses Draiv in Golf & Country Club Oy

Länsitie 7 12540 Launonen Tel. 0400 477 145 posti@betonilehto.fi

Pohjoinen asemakatu 10 11130 Riihimäki Tel. 050 3299 967 etunimi.sukunimi@draivin.fi www.draivin.fi

Elektroniikkateollisuutta

Graafisen alan palveluita

Electronics industries

Graphic art: services

NOTE HYVINKÄÄ OY

Suomen Printman Oy

Avainkierto 3 05840 Hyvinkää Tel. 019 426 6600 Fax 019 489 277 www.notehyvinkaa.fi

Avainkierto 5 05840 Hyvinkää Tel. 019 483 151 fax 019 483 153 etunimi.sukunimi@suomenprintman.fi www.suomenprintman.fi

Elintarviketeollisuutta Food and drink industries Nordic Caraway Oy Hatlammintie 2 11310 Riihimäki Tel. 019 779 630 www.caraway.fi

Trans Farm Oy Hatlammintie 2 11310 Riihimäki Tel. 019 779 620 www.kumina.fi

Rasmix Oy Kuusitie 2 11310 Riihimäki Tel. 019 734 061 rasmix@kolumbus.fi

Elintarviketuotantoa Food and drink production Auvisen Kala Oy

Autoliikkeitä

Golf-kenttiä

Viherkatu 6 05810 Hyvinkää Tel. 019 4757 200 posti@auvisenkala.fi www.auvisenkala.fi

Harrastusvälineitä Hobby equipment Sako Oy PL 149 11101 Riihimäki Tel. 010 8305 200 Fax 010 8305 380 etunimi.sukunimi@sako.fi www.sakosuomi.fi

Henkilöstöpalvelua Temporary employment agencies Eilakaisla Hyvinkää Wanha Villatehdas Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää Tel. 030 60900 www.eilakaisla.fi

VMP GROUP Hämeenkatu 25 05800 Hyvinkää Tel. 040 3075 700 Hämeenkatu 44 11100 Riihimäki Tel. 040 3075 705

Energiaa

Hissejä, liukuportaita ja automaattiovia

Energy

Lifts, escalators and automatic doors

Hyvinkään Lämpövoima Oy Kerkkolankatu 35 05800 Hyvinkää Tel. 019 45 801 hlv@hlv.fi www.hlv.fi

Kone Oyj PL 1000 05801 Hyvinkää Tel. 020 47 551 Fax 020 4755 800 asiakaspalvelu@kone.com www.kone.com Riihimäen-Hy vinkään Kauppakamari

77


78

Kylänraitti 1, 11710 Riihimäki Hyvää ystävääni ja yhteistyökumppaniani Vesa Vartiaista lainaten

Jokainen meistä nauttii lahjan saamisesta. Pieni lapsi meissä kaikissa herää hetkeksi, kun rauhallisen hillitysti pyrimme avaamaan lahjapapereita. Todellisuudessa moni meistä varmasti haluaisi riemuissaan repiä paketit auki välittömästi. Henkilökohtainen laadukas lahja lämmittää mieltä pitkään. Lahja ilahduttaa mieltämme, koska tunnemme että meitä arvostetaan ja välitetään. Lahjan antaminen lujittaa ihmissuhteitamme. Asiakassuhteemme eivät tule koskaan valmiiksi, ne muuttuvat jatkuvasti ja niitä on ylläpidettävä aktiivisesti. Pienikin lahja kertoo saajalleen, että ajattelemme heitä. Sen lisäksi, että lahjan saaja ilahtuu, saa lahjan antajakin itselleen hyvän mielen. Hyvin ajoitettu huomionosoitus laadukkaan liikelahjan muodossa kantaa asiakassuhteita eteenpäin.

www.mhoy.fi menest yksen tekijät

info@mhoy.fi


yrityshakemisto

hoivapalveluita - kierrätystä

Hoivapalveluita

Ilmanvaihtolaitteita

Kauppakeskuksia

Social care services

Ventilation systems

Shopping centers

Satu-Koti Oy Räiskylänkatu 12 11120 Riihimäki Tel. 010 423 4061 etunimi.sukunimi@satu-koti.fi www.satu-koti.fi

Hotelleja Hotels Rantasipi Oy / Rantasipi Sveitsi Härkävehmaankatu 4 05900 Hyvinkää Tel. 019 458 81 Fax 019 419 020 sveitsi.rantasipi@restel.fi www.rantasipi.fi

Scandic Hotels / Riihimäki Hämeenaukio 1 11100 Riihimäki Tel. 019 7721 Fax 019 729 027 riihimaki@scandichotels.com www.scandichotels.fi

Huonekaluja Furniture Lundia Oy Hikiäntie 1303 05320 Hyvinkää Tel. 010 5259 500 info@lundia.fi www.lundia.fi

Hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa Hydraulics and pneumatics Pneumacon Oy Palo-ojantie 5 05810 Hyvinkää Tel. 010 778 1400 fax 010 778 1401 info@pneumacon.fi www.pneumacon.fi

Ikkuna- ja ovivalmistajia Manufacturers of windows and doors IKME Oy Tehtaankatu 13 A 11710 Riihimäki Tel. 019 764 3121 fax 019 722 090 info@ikme.fi www.ikme.fi

Dir-Air Oy Kuoppakatu 10 11710 Riihimäki Tel. 010 4215 700 Fax 010 4215 701 asiakaspalvelu@dir-air.fi www.dir-air.fi

It-palveluita Computing services DataPro Palvelut Oy Hämeenkatu 1 11100 Riihimäki Tel. 020 1122 640 Fax 020 1122 698 etunimi.sukunimi@datapro.fi www.datapro.fi

Santelo Oy Hämeenkatu 31 11100 Riihimäki Tel. 045 130 8788 www.santelo.fi

Western Systems Oy Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää Tel. 020 7628 800 Fax 020 7628 809 info@western.fi www.western.fi

Julkisten tilojen sisustussuunnittelua Interior design for public premises Häme 10 Oy / Martela keskus Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää Tel. 010 345 7963 Mobile 050 362 7346 www.martela.fi

Jäte- ja ympäristöhuoltoa Environmental and waste management Ekokem Oy Ab Kuulojankatu 1 11200 Riihimäki Tel. 010 7551 000 Fax 010 7551 300 etunimi.sukunimi@ekokem.fi www.ekokem.fi

Kartingtilaisuuksia

Kauppakeskus Willa Hämeenkatu 9, Torikatu 7 05800 Hyvinkää www.kauppakeskuswilla.fi

Kaupunkeja ja kuntia Cities, towns and municipalities Hausjärven Kunta Keskustie 2-4 12100 Oitti Tel. 019 758 6500 hausjarvi@hausjarvi.fi www.hausjarvi.fi

Hyvinkään Kaupunki Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää Tel. 019 459 11 hyvinkaa@hyvinkaa.fi www.hyvinkaa.fi

Lopen kunta Yhdystie 5 12700 Loppi Tel. 019 758 6000 fax 019 758 6021 lopen.kunta@loppi.fi www.loppi.fi

Riihimäen kaupunki Kalevankatu 1 11100 Riihimäki Tel. 019 7584 000 etunimi.sukunimi@riihimaki.fi www.riihimaki.fi

Kemian tuoteteollisuutta Chemical products industry Suomen Kerta Oy / Havin Kynttilätehdas Kynttilätie 6 11710 Riihimäki Tel. 010 843 4000 www.havi.fi www.suomenkerta.fi

Kemianteollisuutta Chemical industry Tekno-Forest Oy www.pineline.fi

Kierrätystä

Karting events

Recycling

Simo Haaparanta Oy

Stena Recycling Oy / Riihimäen palveluyksikkö

Metsälammentie 21 05800 Hyvinkää Tel. 0400 763 732 posti@haaparanta.fi www.haaparanta.fi

Pajakatu 7-9 11130 Riihimäki Tel. 010 778 0147 jarkko.ventomaki@stenarecycling.fi www.stenarecycling.fi

Riihimäen-Hy vinkään Kauppakamari

79


80

Onnittelemme juhlivaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamaria!

H. G. PALOHEIMO OY SUOMALAINEN SIJOITUSYHTIÖ

W W W.PA LOHEIMO.FI

Säästämme luonnonvaroja Ekokemin tavoitteena on asiakkaan ympäristökuormituksen vähentäminen sekä talteenotettavan energian ja kierrätyskelpoisten materiaalien yhä tehokkaampi hyödyntäminen.

ekokem.fi www.ekokem.fi

menest yksen tekijät


yrityshakemisto kiinteistöalan palveluja - kuljetusliikkeitä

Kiinteistöalan palveluja

Kiinteistönvälitystä

Koulutusta

Real estate services

Real estate agencies

Education

Morta Oy LKV

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia / Hyvinkään alueyksikkö

Talonmies- ja Huoltopalvelu Ky liljeberg & rosell Hämeenkatu 25 05800 Hyvinkää Tel. 0400 401 195

Kiinteistöhuoltoa

Liutustentie 6 05620 Hyvinkää Tel. 0400 874 311 m-l.hurskainen@pp.inet.fi

Konepajateollisuutta Engineering industry

Hyria Koulutus Oy

Property maintenance services Siivousliike M & M Laukkanen Oy Tuulikinpolku 11 11120 Riihimäki Tel. 019 751 001 siivousliike.laukkanen@kolumbus.fi

Kiinteistön hoitoa Building caretaking services

Oravaharju Oy Oravaharjuntie 60 11710 Riihimäki Tel. 040 552 2043

Kiinteistö- ja toimitilapalveluita Real estate and commerial property services ISS Palvelut Oy Rajatorpantie 8 A / PL 100 01055 ISS Tel. 0205 155 Fax 020 515 0153 antti.niitynpaa@iss.fi www.iss.fi

Kiinteistösijoitusta

Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää Tel. 09 1911 Fax 019 8712 205 etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Konepaja Mankinen Oy Tehtaankatu 9, PL 3 11711 Riihimäki Tel. 010 835 8916 fax 010 835 8902 www.mankinen.fi

Riihimäen Rauta-Metalli Oy Kylänraitti 2-4 11710 Riihimäki Tel. 019 764 600 fax 019 721 506 rauta-metalli@kolumbus.fi www.rauta-metalli.fi

Konsultointia Consultancy Akeba Oy Ollilankuja 4 05720 Hyvinkää Tel. 045 8749 181 info@akeba.fi www.akeba.fi

Infrastone Oy Myllykatu 3 05830 Hyvinkää Tel. 020 7569 420 etunimi.sukunimi@infrastone.fi www.infrastone.fi

Torikatu 18 05800 Hyvinkää Tel. 019 7783 000 Fax 019 450 798 info@hyria.fi www.hyria.fi

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä /Hämeen Ammattikorkeakoulu PL 230 13101 Hämeenlinna Tel. 03 6461 HAMK@hamk.fi www.hamk.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu Uudenmaankatu 22 05800 Hyvinkää Tel. 09 8868 7700 Fax 09 8868 7740 hyvinkaa.info@laurea.fi www.laurea.fi

Suomen Ympäristöopisto SYKLI Oy Kalevankatu 5-11 11100 Riihimäki Tel. 019 764 200 etunimi.sukunimi@sykli.fi www.sykli.fi

Kuljetusliikkeitä Transport services

Real estate investments

Skamaniko Oy

Rentto Oy

Vaiveronkatu 6 A 1 05900 Hyvinkää Tel. 040 3547 237 etunimi.sukunimi@hotmail.com

Siltakatu 8-10 05900 Hyvinkää Tel. 040 523 7272 fax 019 416 830

Konsultointia ja tilintarkastusta

Kuljetusliike Armas Kaajaluoma Oy

Niinistönkatu 8 05800 Hyvinkää Tel. 040 779 9990 info@rentto.fi www.rentto.fi

Kiinteistö- ja sijoitusliiketoimintaa Real estate investment and investment services H. G. Paloheimo Oy Maantie 1 11130 Riihimäki Tel. 010 5259 300 info@paloheimo.fi www.paloheimo.fi

Consultancy and auditing Tili ja Konsultointi Ilkka Vairimaa Oy Kauppalankatu 22 05800 Hyvinkää Tel. 010 6661 030 ilkka.vairimaa@pp.inet.fi

Toda Consulting Oy Sillankorvankatu 21 05810 Hyvinkää Tel. 040 5036 110 info@todacon.fi www.todacon.fi

Kuljetuslenkki Oy

Arolamminkatu 2 05880 Hyvinkää Tel. 019 4605 000 etunimi.sukunimi@kaajaluoma.com www.kaajaluoma.com

Kuljetusliike J & P Koskinen Oy Kehäkuja 14 05460 Hyvinkää Tel. 0400 484 817 etunimi.sukunimi@pp.inet.fi www.kuljetusliikejpkoskinen.fi

Riihimäen-Hy vinkään Kauppakamari

81


82

MOOTTORIAJONEUVOJEN VARASTOINTIA Riihimäellä, erinomaisten yhteyksien varrella. Varaa ensi talven paikkasi ajoissa!

Roope 040 845 6178 Jaakko 040 738 4316

Infrastone Oy Myllykatu 3, 05830 Hyvinkää www.infrastone.fi puh. 020 756 9420 fax 020 756 9421 www.hati.fi

SIIRTO- JA KIINTOHYLLYT PIIRUSTUSLAATIKOSTOT TOIMISTOKAAPIT Suunnittelu Valmistus Asennus Pumppaamontie 32, 05800 Hyvinkää puh. 010 3970 300 fax 010 3970 310 info@ arkisto2000.fi www.arkisto2000.fi

JOHACON OY SUUNNITTELEE, RAKENTAA, REMONTOI, ASENTAA…

 Talot, asunnot, kylpyhuoneet, saunat…  Kosteusvauriot, muutostyöt…  Vesieristykset, laatoitukset, paneloinnit, maalaukset…  Kalusteasennukset… KYSY MEILTÄKIN.

Johacon Oy Tilhenkuja 8 05860 HYVINKÄÄ

menest yksen tekijät

Puh 0400-851108 jouko.hannukkala@johacon.fi jouni.mikkonen@johacon.fi

KAIKKI KONEET MITÄ PUUTARHAASI TARVITSET Helletorpankatu 3, 05830 HYVINKÄÄ Puh (019) 426 7100

www.konetalo.fi


yrityshakemisto

Kuljetuspalveluita Transport services S.A. Salo Oy Karoliinankatu 2 11100 Riihimäki Tel. 040 051 4337 seppo.salo@luukku.com

Laitevalmistajia: sahateollisuus Appliance manufacturers WSVALUTEC Oy Tehdaskylänkatu 11 A 11710 Riihimäki Tel. 0757 56 1401 Fax 019 760 4440 www.wsvalutec.fi

Linja-autoliikennettä Bus services Hyvinkään Liikenne Oy Muottikatu 3 05830 Hyvinkää Tel. 019 439 690 Fax 019 439 686 toimisto@hyvinkaanliikenne.fi www.hyvinkaanliikenne.fi

Liikuntapalveluita Physical exercise JPJ Liikuntakeskus Oy Peltosaarenkatu 21 11130 Riihimäki Tel. 019 722 422 jpj@jpjliikuntakeskus.fi www.jpjliikuntakeskus.fi

kuljetuspalveluita - muoviteollisuutta

LVIS-alan insinööritoimistoja HPAC engineering Granlund Riihimäki Oy Hämeenkatu 14 11100 Riihimäki Tel. 0400 564 255 riku.bitter@granlund.fi www.granlund.fi

Maanrakennusta Earthworks Maanrakennusliike Raimo T. A. Virtanen Oy Kerkkolankatu 28 05800 Hyvinkää Tel. 020 4568 110 Fax 020 4568 111 etunimi.sukunimi@rta-yhtiot.fi www.rta-yhtiot.fi

MR Ristavaara Oy Erkyläntie 306 11130 Riihimäki Tel. 050 5489 591 markku@ristavaara.fi www.ristavaara.fi

Torikatu 24 05900 Hyvinkää Tel. 040 487 1077

Lukkoliikkeitä Locksmiths Riihimäen Lukkohuolto Oy Valtakatu 4 11130 Riihimäki Tel. 019 722 020 fax 019 734 520 myynti@riihilukko.fi www.riihilukko.fi

Metal industry Reka Kaapeli Oy Niinistönkatu 8-12 05800 Hyvinkää Tel. 020 720 020 info@reka.fi www.reka.fi

Suomen Terästekniikka Oy Puhdistamontie 26 05840 Hyvinkää Tel. 019 4603 600 Fax 019 434 920 info@suomenterastekniikka.fi www.suomenterastekniikka.fi

Tanreco Oy

Konepajankatu 11 11710 Riihimäki Tel. 019 774 85 myynti@tanreco.fi www.tanreco.fi

Teme Metalli Oy Niinistönkatu 14 05800 Hyvinkää Tel. 0400 744 003 tenho.vartiainen@tememetallioy.fi www.tememetallioy.fi

Mainos- ja liikelahjoja Advertising and business gifts Markku Hjelm Oy Kylänraitti 1 11710 Riihimäki Tel. 0400 483 653 info@mhoy.fi www.mhoy.fi

Mainospalvelua Advertising

Torikadun Liikuntakeskus

Metalliteollisuutta

Fenix Sign Oy Kivikontie 1 05460 Hyvinkää Tel. 019 426 2500 fax 019 426 2550 myynti@fenixsign.fi www.fenixsign.fi

Mainostoimistoja

Mineraalivillan valmistajia Mineral wool manufacturers Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / ISOVER Kerkkolankatu 37-39 05800 Hyvinkää Tel. 020 775 511 www.isover.fi

Moottoriajoneuvojen varastopalveluja Storage services of motor vehicles Häti Oy Suosillantie 1 12350 Hausjärvi Tel. 040 7384 316 jaakko.hati@luukku.com www.hati.fi

Advertising agencies Mainostoimisto Parooninmäen Moukari Oy Pohjoinen asemakatu 10 11130 Riihimäki Tel. 019 733 800 fax 019 733 703 etunimi.sukunimi@moukari.com www.moukari.com

Muoviteollisuutta Plastic manufacturing Melaja Oy Viertolankatu 47 05800 Hyvinkää Tel. 010 3210 940 Fax 010 3210 941 info@melaja.fi www.melaja.fi

Riihimäen-Hy vinkään Kauppakamari

83


aikuisia aktiivista kaupunkiasumista ELÄMÄÄ kahviloita

84

työpaikat eräkaupunki ikäihmisiä lasia konsertteja ääntä lapsia lähellä LUONTO yrityksiä museoita nuoria Ragnar Granit kulttuuria ekologisuus Rock yritysmyönteisyys Riksu rautatie kesäteatteri lasinpuhaltaja

RIIHIMÄKI – Suomen Paras Kotikaupunki

PÄÄSIÄISKAUPUNKI vapaa-aikaa palveluita kulttuuria taidetta rautatie metsä musiikkia kuvataidetta Rock ikäihmisiä YSTÄVÄT Siisti Riksu kasvun keskellä tapahtumia puistot Peltosaari

Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää puh: 019 45881 email: sveitsi.rantasipi@restel.fi www.rantasipi.fi

KARTINGTILAISUUDET toiveiden mukaisesti! Simo Haaparanta Oy Puh. 0400 763 732 019 419 960 posti@haaparanta.fi

WWW.HAAPARANTA.FI

Tilistar Oy onnittelee 60-vuotiasta Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamaria!

Täyden palvelun autolasiketju

Onko yrityksesi taloushallinto järjestetty toivomallasi tavalla? Tuottaako taloushallinto raportteja juuri yrityksesi tarpeisiin? Kaipaatko yritystäsi varten nimettyä talous-/palkkahallinnon asiantuntijaa? Voimme tarjota tätä kaikkea yrityksellesi 25 v. kokemuksella ja 30 hengen tähtitiimillä. Asiantuntijamme ovat valmiita uusiin haasteisiin . Palveluihimme kuuluu mm. Talous-ja palkkahallinnon palvelut Sähköiset palvelut Tilintarkastuspalvelut IFRS- ja Konsernitilinpäätökset

Tilistar Oy Riihimäenkatu 87, 05880 Hyvinkää

Puh. 019-460 1500, www.tilistar.fi HYVINKÄÄ

menest yksen tekijät

HÄMEENLINNA

VANTAA

ark. 8–17

• Ajoneuvojen vahaukset • Koneelliset kiillotukset • Ajoneuvojen pesut ja sisäpesut • Autolasien myynti, asennukset ja korjaukset Larin Kyöstin katu 20, 13130 Hämeenlinna Puh. 010 422 5700 Lukkokatu 8, 05840 Hyvinkää Puh. 010 422 5701


yrityshakemisto

Museoita Museums Suomen Metsästysmuseo Tehtaankatu 23 A 11910 Riihimäki Tel. 019 722 294 Fax 019 719 378 info@metsastysmuseo.fi www.metsastysmuseo.fi

Nostoapuvälineitä Lifting equipment Erlatek Oy Lukkokatu 2 05840 Hyvinkää Tel. 019 4584 500 Fax 019 483 018 etunimi.sukunimi@erlatek.fi www.erlatek.fi

Nostureita ja nostovälineitä

Lammin Säästöpankki, Hyvinkää

Kauppiasko Oy / K-Citymarket Hyvinkää

Hämeenkatu 14 05800 Hyvinkää Tel. 010 4417 020 Fax 010 4417 029 etunimi.sukunimi@saastopankki.fi www.saastopankki.fi

Hämeenkatu 9 05800 Hyvinkää Tel. 020 7203 200 www.k-citymarket.fi

Lopen Osuuspankki Kauppatie 2 12700 Loppi Tel. 010 2563 304 lopen@op.fi www.op.fi

Paperiteollisuutta Tervakoski Oy Vähikkäläntie 1 12400 Tervakoski Tel. 019 771 258 tervakoski@delfortgroup.com www.delfortgroup.com

Patenttitoimistoja

Konecranes Oyj

Patent offices

Ohjelmistopalveluita

Leitzinger Oy Eteläinen asemakatu 2 A 11130 Riihimäki Tel. 040 533 9833 timo.sole@leitzinger.fi www.leitzinger.fi

Software services

Puutarhakoneita ja -tarvikkeita

Improlity Oy

Garden machinery and equipment

Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää Tel. 0400 730 630 info@improlity.com www.improlity.com

Optikkoliikkeitä

Hyvinkään Konetalo Oy Helletorpankatu 3 05830 Hyvinkää Tel. 019 4267 100 olli.penttila@konetalo.fi www.konetalo.fi

Opticians

Puuvahoja ja -öljyjä

Wala Oy / Ajan Optiikka

Wood waxes and oils

Kauppalankatu 2 05800 Hyvinkää Tel. 019 452 515 Fax 019 452 011 ajanopt@saunalahti.fi www.ajanoptiikka.fi

Pankkitoimintaa Banking services Handelsbanken / Hyvinkää Hämeenkatu 4 05800 Hyvinkää Tel. 010 4443 460 Fax 010 4443 461 hyvinkaa@handelsbanken.fi www.handelsbanken.fi

Kesko Oyj Satamakatu 3 00160 Helsinki Tel. 010 5311 etunimi.sukunimi@kesko.fi www.kesko.fi

Osuuskauppa Hämeenmaa Apilakatu 2 15610 Lahti Tel. 03 813 011

Manufacturing of paper

Cranes and lifting equipment Koneenkatu 8 05830 Hyvinkää Tel. 020 427 11 Fax 020 4272 099 etunimi.sukunimi@konecranes.com www.konecranes.fi

museoita - rakennussaneerausta

Rahoitusta Finance services Finnvera Oyj Eteläesplanadi 8 00100 Helsinki Tel. 029 46 011 etunimi.sukunimi@finnvera.fi www.finnvera.fi

Rakennuslasi jatkojalostusta Building glass - upgrading Lasiliiri Oy Lepistöntie 3 11310 Riihimäki Tel. 020 7410 770 lasiliiri@lasiliiri.fi www.lasiliiri.fi

Rakennusliikkeitä Construction Rakennus Kilpeläinen Oy Koivukehäntie 79 12170 Hietoinen Tel. 0400 482 242 fax 03 616 1088 etunimi.sukunimi@ rakennuskilpelainen.fi www.rakennuskilpelainen.fi

Sarbon Woodwise Oy Sepänkatu 5 11710 Riihimäki Tel. 019 2644 200 info@osmocolor.com www.osmocolor.com

Päivittäistavaroiden vähittäiskauppaa Retail food shops Helsingin Osuuskauppa Elanto Kaupintie 14 00440 Helsinki Tel. 010 76 600 etunimi.sukunimi@sok.fi www.hok-elanto.fi

Rakennussaneerausta Renovations T. R Talohuolto Oy Nyynäistentie 99 12640 Jokiniemi Tel. 040 5247 376 tapio.ronimus@trtalohuolto.fi

Welltime Oy Korpikuja 9 12700 Loppi Tel. 040 518 5501 welltime@elisanet.fi

Riihimäen-Hy vinkään Kauppakamari

85


Asiantuntijapalveluita kattavasti

TALO- JA KIINTEISTÖYHTIÖILLE sekä YRITYKSILLE

86

> Ohutputkirakenteet > Hitsaus > Pulverimaalaus > Valaisimien valmistus > Auditoriotuolit > Erikoistyöt Niinistönkatu 14 05800 Hyvinkää Puh. +358 400 744003

Yhteistyöterveisin, Satu ja Jussi

Toda Consulting Oy

Sillankorvankatu 21, 05801 Hyvinkää www.todacon.fi | satu.riikonen@todacon.fi | 040 1817950

info@tememetallioy.fi

www.tememetallioy.fi

SCANDIC RIIHIMÄKI Ma n o o o s o e li ä e lä a k ea Oma myyntipalvelumme räätälöi juuri sinulle sopivan tilaisuuden. Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä: p. 019-772219 tai riihimaki@scandichotels.com

scandichotels.fi/riihimaki

TILITOIMISTO SUONRANTA www.suonranta.fi raija.suonranta@suonranta.fi Erkkilänkatu 23 05820 Hyvinkää Puh. 019 2122 300

SUOJA-SÄHKÖ

Euroopan vahvin pankki Hyvinkäällä. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Handelsbanken on Euroopan vahvin pankki (2012).

www.sahkourakointihyvinkaa.fi janne.suonranta@suonranta.fi Puh. 040 514 3864 Fax 019 2122 333

Hyvinkää, Hämeenkatu 4. handelsbanken.fi/hyvinkaa

Menest yksen tekijät


yrityshakemisto rakennussuunnittelua - terveydenhuoltopalveluita

Rakennussuunnittelua Building design

Raskaan kaluston huoltoa ja korjausta

Johacon Oy

Heavy equipment maintenance and repairs

Tilhenkuja 8 05860 Hyvinkää Tel. 0400 851 108 etunimi.sukunimi@johacon.fi www.johacon.fi

Rakennustarkastusta

HF-Autohuolto Oy Tehtaankatu 17 11710 Riihimäki Tel. 040 4805 057 Fax 010 2392 069 etunimi.sukunimi@hf-autohuolto.fi www.volvotrucks.com

Building inspection Tekira Oy Temppelikatu 7 11100 Riihimäki Tel. 050 549 4293 marika.makkonen@tekira.fi www.tekira.fi

Rakennustarvikkeita / maali- ja pintamateriaalit Construction products / paint and surface materials RTV-Yhtymä Oy Riihimäki Mattilantie 1 11710 Riihimäki Tel. 019 7421 Fax 019 730 246 etunimi.sukunimi@rtv.fi www.rtv.fi

Rakennustuotemateriaaleja Building product materials Fescon Oy Myllykatu 3 05830 Hyvinkää Tel. 020 7895 900 Fax 020 7895 909 fescon@fescon.fi www.fescon.fi

Hyvinkään Betoni Oy Betonitie 7 05840 Hyvinkää Tel. 019 427 7500 hyb@hyvinkaanbetoni.fi www.hyvinkaanbetoni.fi

Rakennusvälineitä Building equipment Kallioinen Yhtiöt Oy Kalliokierto 11 05460 Hyvinkää Tel. 019 4266 000 Fax 019 468 104 etunimi.sukunimi@ kallioinenyhtiot.com www.kallioinenyhtiot.com

Tapahtumatuotantoa Event organisers Eventeam Oy Uudenmaankatu 8-10 05800 Hyvinkää Tel. 020 7459 710 eventeam@eventeam.fi www.eventeam.fi

Teollisuuden meluntorjuntaa

Ravintola- ja kokouspalveluita

Industrial noise abatement

Dining and conference services

Puusepäntie 4 12700 Loppi Tel. 019 485 205 info@rakenne-ahlfors.fi www.rakenne-ahlfors.fi

Level5 Oy Uudenmaankatu 1 05800 Hyvinkää Tel. 040 5908 366 jussi@level5.fi www.level5.fi

Rakenne-Ahlfors Oy

Teollisuuden palveluita Industrial services

Siivoustarvikkeiden valmistusta ja markkinointia Manufacturing and marketing of cleaning equipment

Komtek Oy Tehdaskylänkatu 8 11710 Riihimäki Tel. 040 7176 073 etunimi.sukunimi@komtek.fi

Sinituote Oy Erkylän kartano 50 05820 Hyvinkää Tel. 019 7600 200 Fax 019 7600 201 sinituote@sinituote.fi www.sinituote.fi

Sijoitustoimintaa Investment services

Teollisuuden suunnittelupalveluita Industrial design services Etteplan Design Center Oy Myllykatu 3 05830 Hyvinkää Tel. 010 3071 030 etunimi.sukunimi@etteplan.com www.etteplan.com

Suomen Kauppayhtiöt Oy Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää Tel. 0400 482 049 etunimi.sukunimi@suka.fi www.suomenkauppayhtiot.fi

Sisustustekstiilien tuotantoa

Teollisuustuotteita Industrial products Elkome Systems Oy Torpankatu 28, PL 230 05801 Hyvinkää Tel. 029 007 4410 info@elkome.fi

Production of decorative textiles Joutsen Finland Oy Petsamonkatu 83 11120 Riihimäki Tel. 020 749 5200 www.joutsen.com

Sähkösuunnittelua Electrical engineers Sähköinsinööritoimisto Delta Oy

Terveydenhuoltopalveluita Health services Suomen Terveystalo Oy / Hyvinkään Lääkärikeskus Ahjonkatu 1 05800 Hyvinkää Tel. 030 6000 Fax 030 6334 202 etunimi.sukunimi@terveystalo.com www.terveystalo.com

Mutkatie 4 11100 Riihimäki Tel. 0500 424 210 kari.nieminen@delta_kn.fi Riihimäen-Hy vinkään Kauppakamari

87


TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT

www.western.fi

88

Western Systems on kehittänyt asiakaslähtöisiä toiminnanohjausratkaisuja Suomessa jo 32 vuoden ajan.

Tämän mahdollistaa asiantunteva henkilöstömme, joka on sitoutunut jatkuvaan kehitystyöhön ja ylläpitopalveluiden hoitoon.

des

Tu o

ta 1 9 81

STEMS SY

v

uo

WESTER N

Sitoudumme voimakkaasti asiakkaisiimme, koska tarjoamamme järjestelmäratkaisut ovat syvästi integroituneet asiakkaidemme liiketoimintaketjuun ja näin onnistumisemme vaikuttaa suoraan asiakkaidemme menestykseen!

t e k e h it ys t ä

menest yksen tekijät

Puh. 0207 628800 myynti@western.fi


yrityshakemisto

Terähuoltoa Blade maintenance Entepal Oy Pillikorventie 40 05620 Hyvinkää Tel 019 476 952 kyosti.enqvist@entepal.fi www.entepal.fi

Tilausravintoloita Catering Majan Herrat Oy Marskintie 216 12700 Loppi Tel. 010 6172 395 info@marskinmaja.fi www.marskinmaja.fi

Tilintarkastuspalvelua Auditing services NEXIA OY KHT-Yhteisö Torikatu 12 B 14 11100 Riihimäki Tel. 019 724 300 Fax 019 724 500 etunimi.sukunimi@nexia.fi www.nexia.fi

Tilintarkastus Tarja Lindroth Oy Donnerinkatu 7-9 A 7 05800 Hyvinkää Tel. 0400 483 937 tarja.lindroth@bdo.fi

V Tolonen Oy Hämeenkatu 18 11100 Riihimäki Tel. 019 721 071 etunimi.sukunimi@vtolonen.fi www.vtolonen.fi

Tilitoimistoja Accountants AK-Kirjanpitopalvelut Oy Keskuskatu 10 A 16 11100 Riihimäki Tel. 050 550 2081 www.ak-kirjanpitopalvelut.fi

Hämeen Monitoimitilit Oy Hämeenaukio 4 11100 Riihimäki Tel. 010 422 6102 etunimi.sukunimi@ hameenmonitoimitilit.fi www.hameenmonitoimitilit.fi

Riihimäen RJL-Tilipalvelu Temppelikatu 9 B 11100 Riihimäki Tel. 0400 693 022 raili.jaalisalo@elisanet.fi

terähuoltoa - ympäristötekniikkaa

Tilipalvelu Rantalainen Oy Sahakuja 4 05800 Hyvinkää Tel. 019 4601 200 etunimi.sukunimi@rantalainen.fi www.rantalainen.fi

Tilistar Oy Riihimäenkatu 87 05880 Hyvinkää Tel. 019 4601 500 Fax 019 4601 515 tilistar@tilistar.fi www.tilistar.fi

Työterveysasemia Occupational health services

RIIHIMÄEN TYÖTERVEYS RY Hämeenkatu 25-27 11100 Riihimäki Tel. 019 716 770 etunimi.sukunimi@ riihimaentyoterveys.fi

Tilitalli Oy Jylhäntie 5 12540 Launonen Tel. 010 666 4510 Fax 010 666 4519 info@tilitalli.fi www.tilitalli.fi

Tilitalli Oy Kiljavantie 3 05200 Rajamäki Tel. 010 666 4515 Fax 010 666 4518 info@tilitalli.fi www.tilitalli.fi

Tilitoimisto Suonranta Oy Erkylänkatu 23 05820 Hyvinkää Tel. 019 2122 300 etunimi.sukunimi@suonranta.fi www.suonranta.fi

Toimitilojen vuokrausta

Viestintää Communication Elisa Oyj PL 40 00061 ELISA Tel. 010 26 000 Fax 010 26 060 etunimi.sukunimi@elisa.fi www.elisa.fi

Viherrakentamista Park construction Vihertaso Oy Haapasaarentie 541 05510 Hyvinkää Tel. 019 470 362 Fax 019 470 372 etunimi.sukunimi@vihertaso.fi www.vihertaso.fi

Business premises rentals Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää Tel. 019 8712 200 info@villatehdas.fi www.villatehdas.fi

Rentto Oy Niinistönkatu 8 05800 Hyvinkää Tel. 040 779 9990 Fax 019 485 530 info@rentto.fi www.rentto.fi

Yhdistyksiä Associations

Yrittäjät ry Riihimäki c/o Bantra Kynttilätie 17 11710 Riihimäki Tel. 0500 506 136 juha.tikander@bantra.fi www.bantra.fi

Ympäristötekniikkaa Tukkukauppaa Wholesale businesses Würth Oy Hyvinkääntie 1 11710 Riihimäki Tel. 019 7701 Fax 010 3086 470 wurth@wurth.fi www.wurth.fi

Environmental technology Bricatec Oy Usvatie 7 12400 Tervakoski Tel. 0400 480 818 Fax 019 754 085 bricatec@bricatec.fi www.bricatec.fi

Riihimäen-Hy vinkään Kauppakamari

89


90

Suurkiitokset teille kaikille, jotka osallistuitte panoksellanne yhteiseen ponnistukseemme, Menestyksen tekijät -juhlajulkaisun toteutukseen.

Riihimäen-hyvinkään kauppakamari

anne Wikström toimitusjohtaja

menest yksen tekijät


HYVIN TEHTY TYÖ ANSAITSEE KIITOKSEN Keskuskauppakamarin ansiomerkit ovat elinkeinoelämän virallinen tunnustus ja arvostettu perinne vuodesta 1929 lähtien. Keskuskauppakamarin ansiomerkki viestii yrityksen olevan ylpeä työntekijästä ja kertoo sen saajalle, että hänen panostaan ja sitoutumistaan arvostetaan.

Lisätiedot ja hakemukset:

www.ansiomerkit.fi

Elina Witt, Eliko Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja, Naisyrittäjyyskeskus ry:n perustaja, hopeinen elämäntyömerkki vuonna 2011. Toiminut tiettävästi maailman ainoana naispuolisena golfklubin kapteenina.


92

Menest yksen tekij채t

Menestyksen Tekijat 2013  

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin 60-vuotisjuhlakirja