Page 1

KIINTEISTÖRATKAISUT PIRKANMAA VUOSIKIRJA 2017

LAADUKASTA TIETOA RATKAISUJEN JA HANKINTOJEN POHJAKSI


Kiinteistöratkaisut pIRKANMAA 2017 Painosmäärä 4 000 kpl Osoitteisto: Omakiinteistö -lehden osoiterekisteri Julkaisija ja kustantaja Media Potentia Oy, Tampere www.mediapotentia.fi Tekstit Advertoriaalit Mari Pihlajaniemi, Heidi Häyrynen, Emma Karki, Antti Kekola, Laura Myllymäki Artikkelit Mari Pihlajaniemi, Antti Kekola, Susanna Takamaa, Laura Myllymäki Taitto ja graafinen suunnittelu Media Potentia Oy Forssa Print Forssa 2017


PIRKANMAA Vuosikirja 2017


Sisältö 5

Kiinteistöratkaisut vuodelle 2017 Päätoimittaja Petri Kaukonen

7

Lakikolumni Toimivallan jako asunto-osakeyhtiössä

8-58

Kiinteistöalan ammattilaiset esittäytyvät Yritykset esittelevät kiinteistöalan osaamistaan toimialoittain

59

Osakkaan ja asukkaan vakuutustieto

62

Taloyhtiön valaistus kuntoon

66

Julkisivuremonttien eri asteet

69

Isot saneeraukset kuormittavat taloyhtiöitä

72

Muista kiinteistöjen sähkötarkastukset

74

Hissi tekee taloyhtiöstä tasa-arvoisen

Vakuutukset taloyhtiössä

Valaistuksen modernisointi kannattaa

Pienikin korjaus voi pidentää julkisivun käyttöikää

Rahoitushaasteet huomioitava suunnitteluvaiheessa

Lakisääteinen tarkastus osa kiinteistön kunnossapitoa

Hissi esteettömyyden takeena


Tamperelainen Pro-inssit Oy

Ammattitaitoinen lvi-suunnittelu ja -konsultointi Pirkanmaalla Toimimme pääsääntöisesti Pirkanmaalla ja Etelä-Suomessa, sopimuksesta myös muualla Suomessa. Ota yhteyttä ja kysy lisää, tai pyydä tarjous jo tänään!

Saunatalo valmistaa saunat • Elementtisaunat • Paikalla rakennetut saunat • Talo- ja yhteisösaunat • Uudis- ja saneerauskohteet • Saunan ja pukuhuoneen kalusteet • Alakattojen paneloinnit

Juuso Sivula I Pro-inssit Oy Tulli Business Park p. 050 379 6015 juuso.sivula@pro-inssit.fi www.pro-inssit.fi

www.saunatalo.fi | myynti@saunatalo.fi 2

ÄN KYLM

ERIKO

ISLIIK

E

Hiidenkatu 6, 33240 Tampere | Puh. 03 212 7789 jaaratas@kolumbus.fi | www.jaaratas.fi 0400 235 949 | 0400 624 670

Nyt MAALÄMPÖ jopa 20% pienemmällä sähkölaskulla. -invertterimaalämpöpumpulla verrattuna nykyisiin on-off-pumppuihin  Talouskellareiden saneeraus  Vuositarkastukset (muuttuvat vuonna 2017 tarkemmiksi)  Pienemmät jäähdykemäärät tulevat tarkastuksen piiriin vuonna 2017  Kylmä- ja pakkasvarastot  Kaikenkokoiset kylmäkoneet ja -laitteet asennettuna  Ilmalämpöpumput  Ilma-vesilämpöpumput  Kylmämestarin pätevyytemme käsittää kaikki alan laitteet  Tukes-pätevyydellämme on oikeus tehdä kaikki sähköasennukset toimittamiimme laitteisiin  LVI-työt, LVI-teknikon pätevyys


Kiinteistöratkaisut vuodelle 2017 Kevät on taloyhtiöissä usein suurten päätösten aikaa. Päätöksenteon tueksi tuomme jälleen taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijöiden saataville Kiinteistöratkaisut-vuosikirjan. Kirja jaetaan useampana eri aluepainoksena taloyhtiövaikuttajille Oulusta aina Uudellemaalle asti. Haasteet, joiden kanssa taloyhtiöt painivat, ovatkin usein samoja taloyhtiön koosta ja sijainnista riippumatta. Taloyhtiön hallituksen jäsenillä on vastuullinen ja painava tehtävä taloyhtiön asioiden hoitamisessa ja kiinteistön arvon turvaamisessa. Tämän tehtävän hoitamiseen tarvittavaa tietoa harvalla on kuitenkaan omasta takaa. Varsinkin suurista hankinnoista päätettäessä hallituksen onkin hankittava riittävästi asiantuntijatietoa, punnittava huolellisesti eri vaihtoehtoja ja huomioitava laadun lisäksi myös hinta. Näin taloyhtiössä voidaan taata pitkälläkin aikavälillä sekä osakkaiden että asukkaiden etu ja turvata hyvä asumisen laatu. Kiinteistöratkaisut esittelee alueellisesti eri toimialojen yrityksiä, jotka liittyvät olennaisesti kiinteistöalaan ja taloyhtiön asukkaiden arkeen. Alan toimijat saavatkin julkaisussa mahdollisuuden tuoda esille osaamistaan ja tuoretta tietoa talo- ja kiinteistöyhtiöiden hyödynnettäviksi. Haluammekin samalla nostaa esiin myös kotimaista osaamista ja alan uusia innovaatiota. Tiedonhankinnan helpottamiseksi mukaan on koostettu lisäksi joukko kiinteistöalalle merkityksellisiä ja mielenkiintoisia artikkeleita vuoden 2016 varrelta. Toivommekin, että Kiinteistöratkaisut-vuosikirja auttaa omalta osaltaan hallitusta perehtymään taloyhtiöön ja sen toimintaan vaikuttaviin tekijöihin.

Petri Kaukonen Päätoimittaja Kiinteistöratkaisut, Media Potentia Oy


tuloksellista juridiikkaa

Hyödynnä kokemustamme kiinteistö- ja asunto-oikeusasioissa Meillä kiinteistö- ja asunto-oikeusasioihin on keskittynyt kokonainen tiimi. Se avustaa teitä mm. • asunto-osakeyhtiön ongelmatilanteissa

• korjaus- ja kunnossapitovastuuasioissa

• riita-asioissa Soita, me autamme ammattitaidolla. Tiimiä vetää asianajaja ja osakas Minna Romu.

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy Hämeenkatu 18 A 6, 33200 Tampere puhelin 020 749 8190, tampere@lindblad.fi www.lindblad.fi

Helsinki ∙ Mikkeli ∙ Lappeenranta ∙ Imatra ∙ Joensuu ∙ Tampere Kiinteistöratkaisut mainos-0916 v2.indd 1

9.9.2016 14.18

KERAAMILAATTAPINNOITTEELLA UUSI ILME Keraamihybridipinnoitteessa yhdistyy kovuus, sitkeys, tartunta, ulkonäkö ja kestävyys. Pinnoitetyö suoritetaan aina asennettuna ja koulutetuilla asentajilla.

DECOPINTA Ky

www.decopinta.fi Samoojantie 2, 33480 Ylöjärvi p. 044 0270 005, info@decopinta.fi


Toimivallan jako asunto-osakeyhtiössä Asunto-osakeyhtiössä on aina osakkeenomistajien lisäksi oltava hallitus. Tavallisesti hallinnosta vastaa myös isännöitsijä. Toimivallan jaosta näiden kolmen tahon välillä on säädetty asunto-osakeyhtiölaissa (AOYL). AOYL:n mukaan osakkeenomistajista koostuva yhtiökokous päättää asioista, jotka sille asunto-osakeyhtiölain mukaan kuuluvat. Yhtiökokouksella on eräänlainen yleistoimivalta asunto-osakeyhtiössä. Päätökset tehdään enemmistöperiaatteella. Jotkut päätökset vaativat 2/3 määräenemmistön tai tiettyjen osakkeenomistajien suostumuksen. Osakkeenomistajien ollessa yksimielisiä he voivat päättää myös hallituksen tai isännöitsijän yleisiin tehtäviin kuuluvista asioista. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokous päättää tietyistä isännöitsijän tai hallituksen yleisiin tehtäviin kuuluvista asioista. Jos hallitus tai isännöitsijä tekee päätöksiä yhtiökokoukselle siirretyissä asioissa, he ylittävät toimivaltansa ja saattavat joutua vahingonkorvausvastuuseen. Hallitus voi myös vapaaehtoisesti saattaa hallituksen tai isännöitsijän yleisiin tehtäviin kuuluvan asian yhtiökokoukselle päätettäväksi. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei yhtiökokoukselle voida yhtiöjärjestyksessä antaa päätettäväksi hallituksen ja isännöitsijän erityisiä AOYL:ssa säädettyjä tehtäviä. Hallituksen yleiset tehtävät on lueteltu AOYL:n 7 luvun 2 §:ssä. Hallitus huolehtii asunto-osakeyhtiössä yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tarvitsee kuitenkin yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia tai jotka vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämiseen. Hallitus tarvitsee myös yhtiökokouksen päätöksen sellaisiin toimiin, jotka vaikuttavat olennaisesti osakkeenomistajan velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai muihin osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Esimerkiksi laajoista ja pitkäkestoisista

Minna Romu asianajaja, osakas Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy minna.romu@lindblad.fi Puh. 020 749 8193

korjauksista hallitus ei voi päättää yksin. Kouvolan hovioikeus on aikaisemmin ratkaissut tapauksen, jossa asemakaavaneuvotteluista ja LVIsuunnittelusta oli aiheutunut asunto-osakeyhtiölle yli 120 000 markan kustannukset. Hovioikeuden mukaan kustannusten suuruus ja toimenpiteiden laajuus huomioon ottaen kyseiseen toimeen olisi voitu ryhtyä vain yhtiökokouksen päätöksellä. Täytyy kuitenkin muistaa, että toimenpiteiden laajakantoisuus riippuu esimerkiksi siitä, minkä kokoinen asunto-osakeyhtiö on. Suurissa yhtiöissä hieman suuremmatkin remontit voivat olla sellaisia, joista hallitus on toimivaltainen päättämään. Hyvänä nyrkkisääntönä on se, että jos hallitus joutuu vakavasti arvioimaan toimivaltansa riittävyyttä, on asia syytä saattaa yhtiökokouksen päätettäväksi. AOYL:n mukaan hallitus saa kuitenkin ryhtyä toimeen, jos yhtiökokouksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Tällöin osakkeenomistajille on kuitenkin ilmoitettava asiasta kirjallisesti mahdollisimman pian. Hallitus valitsee isännöitsijän. Isännöitsijän yleisenä tehtävänä on AOYL:n 7 luvun 17 §:n mukaan huolehtia kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Isännöitsijä saa ryhtyä epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, mikäli hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta asunto-osakeyhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Tässä tapauksessa hallitukselle on kuitenkin annettava tieto mahdollisimman pian. Käytännössä hallituskin tarvitsee tällaisissa tilanteissa (esimerkiksi laajoista korjaustöistä päätettäessä) yhtiökokouksen päätöksen. Yleensä isännöitsijän tehtävät on kuitenkin määritelty tarkemmin isännöintisopimuksessa. Siihen liittyy usein tehtäväluettelo, johon isännöitsijän päivittäiseen hallintoon kuuluvat tehtävät on määritelty tarkemmin.


Kiinteistöalan osaajat 10

Pirkanmaan Painepesu Oy – Uudenveroinen katto nopeasti ja vaivattomasti

11

Maanrakennus Kuljetus-Ojakoski – Maarakennustyöt ammattitaidolla ja kokemuksella

12

Digiantenni Toni koskinen Oy – Digiajan teleammattilainen ratkoo ongelmat nopeasti

13

Proline Group – Viemärisaneeraus päivässä

14

Ojares Oy – Ojares Oy – eturivin korjausrakentaja

16

DRY ICE FINLAND – Kuivajää: kiinteistöjen monipuolinen puhdistusmenetelmä!

18

Hämeen Laaturemontti Oy – 100% taloyhtiöasiakkaistamme suosittelee Laaturemonttia. Miksi?

20

Vesivek Oy – Kattoturvallisuuden edelläkävijä Suomessa

22

Insinööritoimisto Jouni Ruuska Oy – Jeti-korjausikkuna haastaa perinteisen ikkunaremontin

23

Vercon Oy – Huoneistokohtainen vedenmittaus helposti

24

Muovityöstö Kivelä Oy – Kestävät muovikomponentit suojaavat vahingoilta

25

Thermo Power Finland Oy – Siirtyminen edulliseen lämmitysenergiaan ei vaadi isoa investointia

26

Kupari Solutions Oy – AVUX yhdistää taloyhtiön kaikki osapuolet toisiinsa

27

OPP-Kiinteistöpalvelu Oy – Palvelevaa kiinteistönhoitoa

28

Pirkanmaan Duo Siivouspalvelut Oy – Kokonaisvaltaista siivouspalvelua

29

Sähkö J. Salo Ky – Säästöä ja hyötyä uudella lämmitysjärjestelmällä

30

Tampereen Pirkka-Hitsi Oy – Laadukkaat hitsaustuotteet kaikkialle Suomeen

31

Hämeen Kiinteistöhoiva – Kiinteistölle lisää käyttöikää ja arvoa

32

Hämeenkyrön Ikkunatehdas Oy – Laatuikkunat kestävät aikaa ja vaihtelevia sääolosuhteita

33

Ylö-Asbest Oy – Asbestityöt turvallisesti kaikkiin kohteisiin

34

IV-Säätö J Pajunen – Paremman ilman puolesta

35

Puutavaraliike KM Tuote Oy / Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio – Nopea ja luotettava asbestianalyysi


36

PirkkaClean Oy – Luotettava siivousalan yhteistyökumppani

38

Kangasalan rakennus, saneeraus ja hitsaustyö – Kokonaisvaltaiset remonttipalvelut

39

Teletaito Ky Ilkka Jutila – Tele- ja sähköalan osaamista suunnittelusta ylläpitoon

40

LVI Antti Keskinen Oy – Hyvä putkimies on taloyhtiölle kullanarvoinen

41

Pirkanmaan rakennuttamis- ja valvontapalvelu Oy – Rakennustyöt turvallisesti

42

Sewerex Oy – Perinteistä parempi putkiremontti

43

Lammin Ikkuna Oy – Kotimaista laatua ja luotettavaa palvelua

44

Domus Yhtiöt Oy – Kotimainen ikkunoiden ammattilainen

45

Remonttitalo Oy – Pitkäikäiseen laatukattoon panostaminen kannattaa

46

JK Mikrobitekniikka – Kokonaisvaltaista palvelua kiinteistöjen pulmatilanteisiin

47

KL-Lämpö Oy – Ratkaisu taloyhtiöiden lämmönsiirtohuoliin

48

Maalaus- ja pinnoitustyö M. Kivistö Oy – Julkisivu kerralla kuntoon

49

Nokian Putkiasennus Oy – Putkiasennukset asiantuntevasti ja kokemuksella

50

Pirkanmaan Hissitekniikka Oy – Hissihuollot ammattitaitoisesti ja luotettavasti

51

Petri Mäkinen – Hyvä sähköasentaja joustaa asiakkaan tarpeisiin

52

RKM-Kuivaustekniikka Oy – Ennakoiva tutkiminen ja kunnossapito tuovat taloyhtiölle säästöjä

53

Tampereen LVI-Palvelu Oy – Asiakaslähtöistä LVI-palvelua

54

Kiinteistöpalvelut Vehmas Oy – Palvelua kiinteistön parhaaksi

55

Moision Rakennuspalvelu – Ojasen suvussa kulkee hyvän kirvesmiehen geeni

56

Kiinteistötahkola – Laadukasta isännöintiä perheyrityksen mentaliteetilla

57

Finn Epox Oy – Katseen ja kulkemisen kestäviä lattioita

58

Turun Kattopinnoite – Polyurea, pinnoitusratkaisu kaikille katoille


painepesuja toimiala

Pirkanmaan Painepesu Oy

Uudenveroinen katto nopeasti ja vaivattomasti Ammattilaisten suorittama säännöllinen korkeapainepesu ja värisuojaus pidentävät tiilikaton käyttöikää ja tekevät katosta jopa uudenveroisen.

ja erittäin kestävä suojaus. – Tiilikatosta saa värikyllästeellä käytännössä niin kuin uuden. Värisuojia saa eri väreillä ja sävyillä. Päävärit ovat kuitenkin punainen, musta ja harmaa, sillä harvemmin väriä halutaan vaihtaa vaikkapa pinkkiin. Useimmiten laitetaan alkuperäinen väri. Pirkanmaan Painepesu huolehtii siitä, että projekti on mahdollisimman ripeä eikä aiheuta häiriötä asukkaille. Isokin kohde saadaan valmiiksi alle viikossa ja pienemmät kohteet parissa päivässä. Laadukkaasta toiminnasta kertoo sekin, että yritys ei ole saanut historiansa aikana yhtään reklamaatiota suoritetuista urakoista.

Vuonna 2004 perustettu Pirkanmaan Painepesu Oy on puhdistuksen vankka ammattilainen. Yritys hoitaa ripeästi ja laadukkaasti tiilikattojen, julkisivujen ja pihakivetysten puhdistukset ja suojakäsittelyt. Kokemusta löytyy myös kylpyhuoneiden liukkaudenestokäsittelystä sekä graffitien poistoista. Erikoisosaamista yrityksellä on tiilikattojen puhdistuksista ja suojauksista, jotka hoidetaan Pirkanmaalla takuutyönä. – Saadakseen valmistajan lupaaman käyttöiän tiilikatolle, sitä pitää pestä, hoitaa ja suojata. Muuten katon käyttöikä voi hyvinkin puolittua. Tiilikatto kestää hoitamattomana 20–30 vuotta olosuhteista riippuen ja hyvin hoidettu jopa 50–70 vuotta, kertoo toimitusjohtaja Henri Petro. Tiilikaton kuluminen voimistuu, kun tehtaalla kattotiiliin laitettu alkuperäinen pintakäsittelyaine on kulunut pois. Paljas tiili imee helpommin vettä, joka murentaa tiiltä jäätyessään. Suojaamaton pinta on myös otollinen kasvupaikka sammalille ja jäkälille, jotka tehostavat tiilen rapautumista. Ammattilaisen suorittama tiilikaton pesu ja suojauskäsittely ovat kustannustehokas vaihtoehto vanhan tiilikaton remontille. Suojaustoimet vähentävät tiilikaton huoltotarvetta ja tuovat sille lisää käyttöikää. Rakennukselle saadaan myös uusi ilme, mikä nostaa kiinteistön arvoa.

Väriainesuojauksella näyttävyyttä Pirkanmaan Painepesu suorittaa puhdistuksen ammattilaislaitteilla. Myrkytykseen käytetään Soledon SammalPois-ainetta ja suoja-aineena Soledon värikyllästettä. Tiilisuoja-aine imeytyy kivien sisään, mikä estää kosteuden imeytymisen kattoon. Käsittely vähentää sammalien ja jäkälien kasvua sekä pakkasrapautumista. Yritys tarjoaa työt kokonaispalveluna, johon kuuluvat kaikki kuntotarkastuksista jälkisiivoukseen asti. Asukkaille tämä on helpoin ja vaivattomin ratkaisu. Pirkanmaan Painepesu tekee myös räätälöityjä kattohuoltoja, mikä on edullisempi vaihtoehto, jos taloyhtiö haluaa esimerkiksi tehdä loppusiivoukset itse talkoilla. – Katsomme vesikaton kunnon läpivienneissä ja suojaamme kasvit ja terassit. Sitten puhdistamme mekaanisesti irtoroskat, myrkytämme katon, pesemme rännit ja katon sekä teemme suojauksen. Lopuksi huolehdimme, että katto ja ympäristö ovat siistejä. Haravoimme katon irtoroskat pois ja tyhjennämme sadevesiritilät ja varmistamme, että rännit toimivat. Työn jälki tarkistetaan yhdessä taloyhtiön hallituksen jäsenten kanssa. Suojauskäsittelyjä tehdään noin 10 vuotta ja sitä vanhemmille katoille. Yritys tekee Pirkanmaalla yksinoikeudella tiilikattojen suojauksia Soledon-värikyllästeellä. Värisuojausta kannattaa käyttää, jos katon oma väri on lähtenyt ajan saatossa ja haluaa säästää maalauskustannuksissa. Toimenpiteen ansiosta kattoa ei tarvitse maalata, ja katon saa juuri sen väriseksi kuin haluaa. Samalla katolle saadaan hyvälaatuinen

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

Pirkanmaan Painepesu Oy p. 040 4177 708 info@pirkanmaanpainepesu.fi www.pirkanmaanpainepesu.fi

10


maanrakennustyöt

Maanrakennus Kuljetus-Ojakoski

Maarakennustyöt ammattitaidolla ja kokemuksella Kuljetus-Ojakoski Oy tekee monipuolisesti erilaisia maarakennustöitä. Yrityksen periaatteena on tehdä työt niin laadukkaasti, että niiden jälkiä voi katsella useita vuosia.

kosteusvaurioita koska salaojat on tehty huonosti. Hyvin tehdyillä pohjatöillä onkin suuri merkitys talon ja sen pihan kunnolle myös uudiskohteissa. – Pohjan rakentamisessa on tärkeintä, että jo kaivuupohja kaivetaan niin, että vesi ohjautuu luonnostaan saven pinnassa salaojille ja pois talon rakenteista, sanoo Ojakoski. Koska työt suunnitellaan ja toteutetaan ajatuksella, tilanne käydään katsomassa aina ensin paikan päällä ennen kuin urakalle määritellään hinta. – Se, mitä talon kierto maksaa, on niin tilannekohtaista ettei hintaa pysty vetämään hatusta, toteaa Ojakoski. – Jälkeenpäin ei arvostella kuin hetken sitä mitä työ maksoi ja miten kauan siihen meni aikaa. Tärkeintä on viime kädessä se, miltä työn jälki näyttää, sillä sitä katsellaan sitten vuosia. Teemme työmme niin, että kehtaamme sanoa sen tehneemme.

Perheyritys Kuljetus-Ojakoski Oy on palvellut asiakkaita ammattitaidolla Pirkanmaan talousalueella jo vuodesta 1945. – Teemme omakotitalon maanrakennustyöt kokonaisvaltaisena palveluna. Se pitää sisällään kaiken ihan uudiskohteiden pohjarakentamisesta vanhojen omakotitalojen salaojitukseen ja kosteuseristämiseen, kertoo Jyrki Ojakoski. Yrityksen erikoisosaamista ovat etenkin kaivinkonetyöt, mutta asiakkaille tehdään myös piharakentamista, multa- ja kiviainestoimituksia, vaihtolavojen vuokrausta ja kuljetusta sekä aurausta ja hiekotusta. – Vihertöitäkin on ollut tänä vuonna paljon. Olemme tehneet pihoja, kaataneet risuja ja vieneet niitä pois ihan kouratyönä. Teemme ja toimitamme myös multaa ja kuoriketta. Multa tehdään itse Kangasalan seulomollamme. Kuljetus-Ojakoskella on tiivis noin kymmenen hengen tiimi ammattitaitoisia ja luotettavia työntekijöitä, jotka ovat olleet jo useita vuosia yrityksen palveluksessa ja näyttäneet taitonsa. – Tärkeintä on, että oman työn laatu ja jälki on niin hyvää, että sen myös kehtaa sanoa tehneensä. Porukan täytyy olla luotettava, että homma toimii, toteaa Ojakoski. Myös kalustoon on panostettu ja sitä uusitaan jatkuvasti tarpeen mukaan. – Meillä on neljä erikokoista kaivinkonetta ja autoja yhtä lailla 4-5. Pienin on 8 tonnin kaivinkone, mutta sitä pienemmät olisivat mielestäni jo liian pieniä töiden kannalta. Jos tarvitaan Bobcatia tai vielä pienempää peräkärryllä vedettävää kaivuria, käytämme siihen yhteistyökumppaneita. Uutena hankintana yrityksen kalustoon kuuluu pieneen kaivinkoneeseen kiinnitettävä energiakoura, jolla katkaisee helposti 250-millisenkin puun. Puun voi jättää kouraan, karsia pystyssä ja kaataa sitten hallitusti alas ahtaissakin tiloissa.

Hyvät pohjatyöt on tehtävä ajatuksella Ojakoski on törmännyt uransa aikana varoittaviin esimerkkeihin huonosti tehdyistä salaojista ja pohjatöistä. – Monet 50-luvun talot on tehty savikuoppaan, joten ne ihan luonnollisista syistä täytyy tehdä uusiksi. 70-luvulla oli jo koneet käytössä ja muovisalaojaakin, mutta niiden asentamisessa on tehty yllättävän paljon virheitä, jotka tulevat nyt vastaan, hän kertoo. – Olin juuri korjaamassa yhtä kohdetta, jossa ei ollut ajateltukaan että salaojissa kulkisi mitään, vaan pistetty vain putket ja sitten maata päälle. Maarakentaja ottaa siinä ison vastuun, jos talossa ilmenee isoja

Kuljetus-Ojakoski Oy Mattilanmäki 2 33610 TAMPERE kuljetusok@gmail.com Jyrki Ojakoski p. 0400 620 620 jyrki.ojakoski@gmail.com Raine Ojakoski p. 0400 626 111

11

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


tele- ja antennityöt

Digiantenni Toni koskinen Oy

Digiajan teleammattilainen ratkoo ongelmat nopeasti TV-kanavien määrän kasvu, teräväpiirtokuvan yleistyminen ja nopeat internet-yhteydet ovat nostaneet ihmisten vaatimustasoa viime vuosina. Ammattilaiset hoitavat taloyhtiön yhteydet ajan tasalle, joten asukkaiden ei tarvitse kärsiä pätkivästä kuvasta tai hidastelevasta internetistä. Digiantenni Toni Koskinen Oy on alallaan tunnettu toimija yli 40 vuoden kokemuksella. Yrityksen toimialaa ovat tele-, tietoverkko- ja antennityöt, mutta sen palveluihin kuuluvat myös muut heikkovirta-asennukset. – Yrityksen perustaja Esko Saarinen on tehnyt yhteisantennijärjestelmiä jo 70-luvun alusta asti omalla toiminimellä. Toiminta on laajentunut vuosien mittaan ja tällä hetkellä meillä on töissä kaikkiaan yhdeksän asentajaa. Koska liiketoimintamme kasvoi, siirryimme vuonna 2014 osakeyhtiöön, kertoo yrittäjä Toni Koskinen, joka on itsekin tehnyt antenniasennuksia jo vuodesta 2001 lähtien. Koskisen mukaan eräs iso muutos kuluttajien kannalta on alalla ollut se, että TV-kanavien määrä on viime vuosina kasvanut rajusti. – Samalla vaatimustasokin on noussut ja ihmiset eivät enää hyväksy toimimatonta antennisignaalia, mikä on ihan oikein – ei sitä pidäkään hyväksyä. Koskinen muistuttaa, että kaikki häiriöt ovat korjattavissa tavalla tai toisella. Kuluttajan on vain otettava ongelma puheeksi, että se voidaan korjata. – Kerran meille soitti eräs henkilö, että hänen televisionsa kuva pätkii jatkuvasti. Tuttu oli sanonut hänelle ettei se ole vika, vaan että on ihan normaalia, että kuva pätkii koko ajan. Mutta kun laitteet ovat toimivat, niin kuva ei saisi pätkiä. Vika pitää silloin korjata, toteaa Koskinen. Toinen suuri muutos on ollut HD- eli teräväpiirtokuvan yleistyminen. Niin kutsutun siirtovelvoitteen mukaan HD-kanavien tulee näkyä, jos se vain on kyseisellä alueella mahdollista. Taloyhtiö onkin sen pohjalta velvoitettu hoitamaan HD-kanavat näkyviin asukkailleen. – Asia järjestyy ottamalla yhteyttä paikalliseen antenniurakoitsijaan. Yleensä muutostyöt ovat pieniä: esimerkiksi suunnataan antennia tai lisätään yksi antenni lisää, huomauttaa Koskinen.

raattorin kanssa yhteydessä ja selvitämme mille välille ongelma jää. Jos ongelma koskee koko taloyhtiön tietoverkkoa, lähdemme neuvottelemaan operaattoreiden kanssa siitä, miten se saataisiin kuntoon. Toisinaan häiriöitä saattaa aiheuttaa esimerkiksi vuosikymmeniä sitten tehty kytkentä, jonka liitos on päässyt hapettumaan. – Yhteydet toimivat taas, kun ne vain kytketään uudestaan ja hapettunut liitos vaihdetaan. Voikin olla, että ongelmista on kärsitty jo parin vuoden ajan, mutta ne selviävät parinkymmenen euron korjauksella. Koskinen kehottaakin taloyhtiöitä olemaan rohkeasti yhteydessä. Asentaja voi käydä toteamassa tilanteen paikan päällä ja antaa korjauksesta heti kustannusarvion. – Pieni työ voidaan tehdä heti alta pois, mutta jos kyseessä on suurempi homma, pitää taloyhtiön kanssa miettiä mitä he haluavat tehdä. Jos tulossa on jokin isompi remontti, tietoverkot voidaan uusia sen yhteydessä hyvin edullisesti. Rakennustyöt ovat aika suuri osa kokonaiskustannusta, joten taloyhtiö säästää paljon jos antenni- ja tietoverkkotyöt tehdään samalla kun vaikkapa sähkösaneeraus. Kuva Jari Hemmilä

Tietoverkko kuntoon remontin yhteydessä Jos television kuva pätkii, vika voi Koskisen mukaan olla missä tahansa asukkaan kuvaruudun ja antennin välissä. Taloyhtiön vastuu häiriöiden osalta ylettyy antennista aina huoneistojen antennirasioihin asti. – Jos jostain asunnosta ilmoitetaan, että kuva pätkii koko ajan, sitä ei voi jättää korjaamatta vaikka samassa talossa jollain muulla kuva näkyisi normaalisti. Kaapeleissa voi olla hapettumia ja rikkinäisiä antennirasioitakin vaihdetaan useita vuodessa. Jos osassa asunnoista TV-signaali pätkii mutta osassa ei, tiedetään että ainakin antenni on kunnossa. Sitten vain selvitetään missä kohdassa antenniverkkoa ongelma ilmenee. Digiantenni Toni Koskinen ratkoo myös taloyhtiöiden tietoverkkoongelmia. – Asukas on voinut hankkia internet-yhteyden tietyllä nopeudella, mutta se ei toimi ollenkaan, on hidas tai pätkii. Olemme sitten ope-

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

Digiantenni Toni Koskinen Oy p. 0500 889 039 digiantenni@gmail.com www.digiantenni.com

12


lvi Proline Group

Viemärisaneeraus päivässä Proline Groupin perustajan, Sten Edströmin päässä syntyi idea sade- ja jätevesiviemäreiden korjaamisesta muovin avulla jo vuonna 1989. Innokkaana veneilijänä hän huomasi, että sama muovi joka pitää veden ulkona veneestä, sopii käytettäväksi myös vanhojen viemärijärjestelmien korjaamiseen. Edström innostui ideasta ja työskenteli vuosia menetelmän kehittämisen parissa. Patentin saamisen jälkeen ensimmäinen Proline-korjaushanke toteutettiin Gävlessä vuonna 1995. Tänä päivänä Proline Group on alansa markkinajohtaja Euroopassa. Vankka osaaminen, itse kehitetty tekniikka ja jatkuvalle tuotekehitystyölle omistautuminen ovat yrityksen menestyksen salaisuus. – Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan työtapojamme sekä käyttämiämme tekniikoita, kiteyttää johtaja Risto Heiniemi.

PROLINE-ruiskuvalumenetelmässä käytettävä materiaali on polyesteripohjainen muovi, joka kestää hyvin liuottimia ja happoja. Muovi on styreenitöntä ja vahvistettu lasijauheella. Se tekee putkista vahvoja, itsekantavia ja kestäviä mekaanista kulutusta vastaan. Polyesteri omaa myös erinomaiset korroosiota vastustavat ominaisuudet. – Samaa polyesterimuovia käytetään muun muassa. öljynporauslautoilla teräsrakenteiden ruostesuojaukseen, Heiniemi vertaa. Yleensä sade- ja jätevesiviemäreiden kuntoon ei kiinnitetä huomiota niiden toimiessa hyvin. Vasta ongelmien tai varsinaisten vuotojen puhjettua herätään siihen, että jotakin pitäisi tehdä. – Vuotokorjauksetkin on menetelmämme ansiosta mahdollista tehdä rakenteita rikkomatta. Toki ennaltaehkäisy on parempi vaihtoehto kuin vuotojen korjaaminen yksi kerrallaan vasta niiden ilmaantuessa, Heiniemi muistuttaa.

Menetelmä valitaan kohteen mukaan Proline Groupin kehittämien PROLINE- ja PROSOC-menetelmien ansiosta vanhoja viemäreitä ei tarvitse repiä auki tai rakenteita purkaa saneerauksen yhteydessä. Viemäriputket puhdistetaan veden ja pyörivän erikoispuhdistustyökalun avulla. Puhdistettu viemäri kuvataan kauttaaltaan viemärikameran avulla. Kuvauksella tarkastetaan viemärin kunto sekä havainnoidaan mahdolliset jatkotoimenpiteitä vaativat poikkeamat viemärin rakenteessa tai kunnossa. Vanhan putken sisään ruiskuvaletaan polyesterimuovista uusi putki, jonka paksuudeksi muodostuu useamman kerroksen jälkeen noin 3mm. – Menetelmä on tämän hetken nopein ja asukasystävällisin tapa uusia viemärit. Olemme urakoineet tällä sertifioidulla menetelmällä jo yli sadan tuhannen kerrostaloasunnon viemärit. Yhden asunnon viemäreiden saneeraus kestää vain yhden päivän. Proline-menetelmällä viemäreitä on saneerattu lisäksi muun muassa sairaaloissa, liikekiinteistöissä ja hotelleissa, Heiniemi luettelee. Sertifioitu elinikä uudelle putkelle on noin 50 vuotta. Vaihtoehtoisesti ruiskuvalun sijaan voidaan käyttää erikoisvalmisteista ProSoc-viemärisukkaa. Sukittamalla tehdään pääasiassa pohja- ja tonttiviemäreitä. Molemmissa menetelmissä valmis putki tarkistetaan viemärikameralla Kuvamateriaali saneeratuista putkiosuuksista ja haarakohdista tallennetaan muistitikulle ja luovutetaan tilaajalle lopputarkastuksen yhteydessä. Kiinteistön omistaja tai työn tilaaja saa myös perusteellisen työmaadokumentaation ja 10 vuoden takuun. Viestintä on yksi Proline Groupin toteuttamien saneerausprojektien kivijaloista. Ennen työn aloittamista pidetyssä infotilaisuudessa projektin pääkohdat ja vaikutukset saneerauskohteen asukkaiden elämään käydään läpi. Urakan aikana tiedottaminen tapahtuu kirjallisesti suoraan asukkaille.

www.proline-group.fi info@proline-group.fi p. 010 239 00 60

Ruiskuvalu tai sukitus PROSOC-viemärisukka ja haaravahvikkeet valmistetaan polyesterikuituhuovasta, jonka sisällä on polyuretaanikalvo. Ennen asennusta sukka kyllästetään korkealaatuisella epoksihartsilla. Viemärisukka ja haaravahvikkeet asennetaan vanhaan, puhdistettuun viemäriin ja kovetetaan uudeksi, tiiviiksi ja itsekantavaksi putkeksi.

13

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


Putkiurakat/ korjausrakentaminen

Ojares Oy

Ojares Oy – eturivin korjausrakentaja Neljännesvuosisadan alalla ollut Ojares Oy on ennen muuta luotettava ja varma kumppani, kun puhutaan linjasaneerauksista ja korjausrakentamisesta. Uuttakin toki tehdään jatkuvasti. Vuonna -91 perustettu Ojares Oy on keskittynyt ennen muuta korjausrakentamiseen. Valtaosa työmaista on linjasaneerauskohteita – kotoisammin sanottuna kerrostalojen putkiremontteja. Jonkin verran yrityksellä on myös uudistuotantoa ja julkisten kohteiden saneerauksia. Työmaat ovat pääosin Tampereen talousalueella. Pitkän linjan rakentaja ja kokenut perheyritys on nähnyt monta muutosta laeissa ja määräyksissä. Viimeisimpänä töihin ja aikatauluihin vaikuttaa asbestilain muutos, joka astui voimaan vuoden 2016 alussa. – Aiemmin näytteitä otettiin pistokokeina, mutta nyt vuoden alusta alkaen pitää ottaa näyte jokaisesta kylpyhuoneesta ja vessasta erikseen. Tila on eristetty, suojattu ja puhdistuslaitteisto käynnissä siihen saakka, että tämän niin sanotun puhdasnäytteen tulokset saadaan. Etukäteen pelkäsimme, että lakimuutos pidentää aikatauluja huomattavasti. Näin ei kuitenkaan onneksi käynyt, kertoo Jukka Ojares. – Meille se on erityisen tärkeää koska pidämme tiukasti kiinni siitä, että annettu aikataulu pitää, muistuttaa Heikki Ojares, yrityksessä alusta saakka mukana ollut yrittäjä. – Tällä hetkellä vedetön aika asuntoa kohti on noin kahdeksan viikkoa. Koko talon putkiremonttiin menee normaalisti sellaiset 6-12 kuukautta, hän lisää.

Pihaan tuotavat parakit helpottavat vedetöntä aikaa Aikatauluissa pysymistä auttaa huomattavasti se, että lähes kaikki tarvittava kalusto löytyy omista halleista. Myös suurin osa töistä tehdään omalla väellä. Vain asbestisaneeraus ostetaan alihankintana siihen erikoistuneilta yrityksiltä, samoin osa laatoitus- ja mattotöistä. Alihankkijat ovat luotettuja ja tuttuja jo vuosien takaa. Yhtiössä on myös mietitty paljon putkiremonttiin liittyviä yksityiskohtia. Putkiremontti kun on valitettavasti aina enemmän tai vähemmän hankala asukkaan kannalta. Onneksi Ojares Oy:llä on tarjota vedetöntä aikaa helpottava ratkaisu yhtenä harvoista rakennusliikkeistä Tampereen talousalueella. He pystyvät tuomaan taloyhtiön pihaan parakit, joista toisessa mallissa on wc-tilat ja suihkut ja toisessa wc- ja suihkutilojen lisäksi mahdollisuus pyykinpesuun ja tiskaukseen.

Vesieristykseen kiinnitettävä erityistä huomiota Talo kaikkinensa on vähän kuin auto – sitäkin pitää huoltaa säännöllisesti. Tietyt remontit tulevat vastaan talon elinkaaren aikana määrävälein. Vähemmällä vaivalla ja edullisemmin selviää, kun tekee remontit ja huollot ajallaan. Tällä hetkellä työn alla ovat pääsääntöisesti 70-luvun puolivälin talot. Niissäkin omat haasteensa aiheuttaa jo aiemmin mainittu asbesti. Sitä kun on aina 80-luvun loppupuolelle saakka käytetty muun muassa liimoissa ja tasoitteissa täyteaineena. Sitä poistetaan seinistä ja lattioista nyt ja vielä pitkään tulevaisuudessa tehtävissä putki- ja kylpyhuo-

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

14

neremonteissa. – Esimerkiksi vesieristeiden tekninen käyttöikä on ollut ja on edelleen noin viisitoista vuotta. Osaa vain on käytetty jo 35 vuotta ja väkisinhän se aiheuttaa ongelmia kosteuden torjunnassa, muistuttaa Jukka Ojares. Eräs tärkeä seikka, josta molemmat herrat muistuttavat, on juuri vesieristyksen vaihtaminen nykymääräyksiä vastaavalle tasolle. Vaikka putkisto voitaisiin hoitaa kuntoon kevyemmillä menetelmillä, on vesieristys kuitenkin jossain vaiheessa päivitettävä nykypäivän vaatimusten tasalle. Juuri kunnollinen vesieristys suojaa kosteusvaurioilta ja -ongelmilta.

Huolellinen ennakkosuunnittelu säästää kustannuksissa – Haluaisin muistuttaa, että huolellinen ennakkosuunnittelu putkiremontin yhteydessä tekee työstä sujuvaa ja tuo säästöjä, painottaa Heikki Ojares. – Suosittelemmekin taloyhtiöille, että he satsaisivat ennakkosuunnitteluun ja palkkaisivat osaavan konsulttitoimiston tehtävään – vaikka se vähän maksaakin. He osaavat hoitaa suunnitteluttamisen ja työmaan valvonnan. Silloin kun on ammattilaiset molemmilla puolilla, niin homma sujuu ilman viime hetken muutoksia, jotka aina tuovat lisäkustannuksia, hän jatkaa. Esisuunnitteluvaiheessa on tehtävä vähintäänkin asbestikartoitus. Myös rakenteet pitää selvittää kunnolla, koska esimerkiksi välipohjia on kovin monenlaisia talon rakennusvuodesta riippuen. Myös tiedottaminen on tärkeää, että taloyhtiön väki tietää selvästi, mitä he ovat saamassa.

Ojares Oy osaa laadun Ojares Oy:llä on oma laatukäsikirja, joka myös löytyy yrityksen kotisivuilta. Sen mukaan Ojares Oy pyrkii kaikessa työssään toteuttamaan laatujärjestelmän vaatimukset hyvän ja asiakasta tyydyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi. Viranomaismääräykset otetaan luonnollisesti huomioon ja henkilökunnalla on muun muassa voimassaolevat tulityökortit, työturvallisuuskortit ja ensiapukortit. Yhtiö valvoo työn laatua sekä toteuttamisen että suunnitelmien osalta. Myös ympäristö otetaan Ojares Oy:n toiminnassa huomioon. Kaikki työmailta vapautuva materiaali lajitellaan ja toimitetaan kaatopaikalle lajiteltuna. Kierrätyskelpoinen materiaali toimitetaan asiaankuuluviin kierrätyspisteisiin ja hyödynnettävissä oleva materiaali varastoidaan asianmukaisesti ja käytetään omassa tuotannossa mahdollisuuksien mukaan. Mainittakoon vielä, että Ojares Oy on saanut myös julkista tunnustusta. Heikki Ojares oli vuonna 2005 maakunnallinen Vuoden Yrittäjä – tunnustus, joka on ollut rakennusliikkeille harvinaista herkkua. Vuonna 2007 hänet valittiin Ylöjärven Vuoden Yrittäjäksi.


Vanha Vaasantie 16 33470 Ylöjärvi p. 0500 636 214 www.rakennusliikeojares.fi ojares@rakennusliikeojares.fi

Ojares Oy helpottaa putkiremontin sujumista tuomalla taloyhtiön pihaan asukkaiden käyttöön varta vasten suunnitellut ja rakennetut parakit. Toisessa on wc- ja suihkutilat erikseen miehille ja naisille ja toisessa wc- ja suihkutilojen lisäksi pyykinpesu- ja tiskausmahdollisuus. Ojares Oy on Tampereen talousalueella yksi harvoista, jolla on tällainen palvelu. Kuvan työmaa sijaitsee Saarenvainion kadulla Tampereella. As Oy Saarenaura, As Oy Saarenkarhi ja As Oy Saarenkuokka.

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


puhdistuspalvelut

Ympäristöystävällisen puhdistuksen edelläkävijä DRY ICE FINLAND

Kuivajää: kiinteistöjen monipuolinen puhdistusmenetelmä! MITÄ ON KUIVAJÄÄ?

että kuivajääpuhdistuksessa rakennusta, kuten ikkunoita tai parvekkeita, ei tarvinnut suojata lainkaan, koska mitään toissijaista jätettä ei synny. Aikaa ja rahaa säästettiin myös, kun piha-alueille ja ympäristölle ei tarvinnut suorittaa loppusiivousta. Aatoksenkatu 6 on taloyhtiönä ollut aikaisemminkin esimerkkinä muille ympäristöystävällisten innovaatioiden hyödyntäjänä. Tästä ovat esimerkkinä taloyhtiössä käyttöön otetut aurinkopaneelit, vedensäästösuuttimet sekä pihan LED-valaistus. Kuivajääpuhalluksen ympäristöystävällisyys tuki näin ollen tätä taloyhtiön linjausta. Julkisivun sammaleen poisto suoritettiin nostimelta parissa päivässä, ja lopputulos oli juuri niin onnistunut kuin odotettiinkin. Koska kuivajään kylmyys tappaa kasvustoa, sammal ei pääse valtamaan seinäpintoja uudestaan niin nopeasti kuin perinteisen pesun jäljiltä. Kohteessa puhdistettu pinta käsiteltiin vielä myrkyttömällä suoja-aineella, jolloin puhdistusväli pitenee vielä oleellisesti. – Myös nämä seikat tukivat ympäristöystävällistä strategiaamme, toteavat Niemelä ja Peltovuori.

Kuivajää on kiinteään olomuotoon saatettua hiilidioksidia. Kuivajääpuhdistuksessa kuivajääpellettejä puhalletaan paineilmalla puhdistettavalle pinnalle. Puhallettaessa kuivajää muuttuu suoraan kiinteästä olomuodosta kaasuksi ja haihtuu ilmaan. Näin puhdistuksesta ei synny mitään siivottavaa jätettä, kuten vettä, hiekkaa, soodaa tai muuta vastaavaa. Tämä antaa ihan uudenlaisia mahdollisuuksia haastavienkin kohteiden puhdistamiseen.

KUIVAJÄÄ ON MONIPUOLINEN Kuivajäällä puhdistettavan pinnan materiaali voi olla lähes mikä vain. Menetelmää voidaan käyttää ympärivuotisesti, niin sisätiloissa kuin ulkonakin esimerkiksi julkisivuissa. Huomionarvoista on myös se, että kuivajäällä voidaan turvallisesti ja siististi puhdistaa sellaisetkin kohteet, jotka eivät niin sanotuilla perinteisillä menetelmillä, kuten hiekkapuhalluksella tai soodalla, onnistu. Kuivajääpuhallus ei hio, eikä vahingoita puhdistettavaa pintaa, ja koska siinä ei ole lainkaan kosteutta, soveltuu se muun muassa sähkölaitteiden puhdistamiseen.

ASIAKASKOKEMUS As Oy Jyväskylän Aatoksenkatu 6:n isännöitsijä Anni Niemelä Jyvässeudun Kiinteistöpaletti Oy:stä ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Peltovuori valitsivat kiinteistön julkisivun puhdistusmenetelmäksi kuivajääpuhalluksen. Ensisijaisesti haluttiin välttää kaikki kosteusvaurioiden riskit, joita perinteisessä vesipesussa aina piilee. Lisäksi valintaa puolsi myös se,

DRY ICE FINLAND

Ympäristöystävällisen puhdistuksen edelläkävijä

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

16


KESKEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET KIINTEISTÖISSÄ

MIKSI KUIVAJÄÄ?

ÜÜ Sammalen poisto mm. julkisivuista ja piha-alueilta

ÜÜ Ilman vettä ja kosteutta, ei kosteusvahinkojen vaaraa!

ÜÜ Vahan ja pinttyneen lian poisto porraskäytävistä

ÜÜ Ilman liuottimia ja kemikaaleja

ÜÜ Homeiden ja kasvustojen poisto

ÜÜ Ei jätettä (vain irrotettu lika)

ÜÜ Graffitien ja töhryjen poisto

ÜÜ Ei esikäsittelyä tai jälkihuuhtelua

ÜÜ Betonijäämien ja roiskeiden poisto

ÜÜ Vähäinen/olematon suojauksen tarve

ÜÜ Kalkkijäämien poisto kivi-, kaakeli- ja lasipinnoilta (mm. kylpyhuoneet, uima-altaat)

ÜÜ Soveltuu kaikille pinnoille ÜÜ Desinfioiva vaikutus

ÜÜ Öljy-, piki-, uretaani- ja bitumijäämien poisto

ÜÜ Turvallinen ihmisille ja ympäristölle

ÜÜ Tiilirakenteiden saumojen puhdistus

ÜÜ Ympäristöystävällinen

ÜÜ Noki- ja savuvahinkojen puhdistus

ÜÜ Voidaan puhdistaa myös sähkölaitteet

ÜÜ Maalinpoisto puu-, betoni- ja metallipinnoilta

ÜÜ Ei vahingoita tiivisteitä, lasia ym. herkkiä pintoja

ÜÜ Sähköpääkeskuksien ja muun kiinteistötekniikan kuten IV-koneiden puhdistus

ÜÜ Voidaan työskennellä henkilönostimilta ÜÜ Liikuteltavan kompaktin laitteiston avulla päästään myös haastaviin paikkoihin.

ÜÜ Hissien ja liukuportaiden puhdistus ÜÜ Lämmitysjärjestelmien ja kanavien puhdistus

Katso lisää kuivajääpuhdistuksesta kotisivuiltamme www.dryice.fi ja pyydä tarjous. Löydät meidät myös Facebookista!

Pääkaupunkiseutu: Jaakko Soratie 050 597 7030 jaakko.soratie@dryice.fi

Pohjois-Suomi: Jaakko Jussila 0400 147 209 jaakko.jussila@dryice.fi

Keski-Suomi: Lauri Kinnunen 0400 667 614 lauri.kinnunen@dryice.fi

Länsi-Suomi: Dennis Fallenius 040 560 2667 dennis.fallenius@dryice.fi

Itä-Suomi: Lauri Soratie 045 132 0092 lauri.soratie@dryice.fi

www.dryice.fi | www.facebook.com/dryicefinland

17

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


KATTOURAKOINTI

Hämeen Laaturemontti Oy

100 % taloyhtiöasiakkaistamme suosittelee Laaturemonttia. Miksi? Pitkä kokemus, tehokas koneellinen asennuskonsepti sekä omalta Pirkkalan tehtaalta mittatilaustyönä tulevat profiilit takaavat laadukkaan ja helpon kattoremontin.

Taloyhtiön kattoremontti on tärkeää tehdä oikeaan aikaan ja turvallisuudesta huolehtien. Hämeen Laaturemontti on 23 toimintavuotensa aikana tehnyt lähes 1000 taloyhtiön kattoremonttia. Olemme turvallinen ja vastuullinen kumppani ja huolehdimme siitä, että kattoremontista koituu taloyhtiön asukkaille mahdollisimman vähän häiriötä.

Tinkimätöntä laatua, omalla suomalaisella työvoimalla Valmistamme kattoprofiilit taloyhtiönne katon mittoihin Pirkkalan tehtaallamme. Oma tuotanto ilman välikäsiä takaa nopeammat toimitukset, järkevämmän hinnan ja laaduntarkkailun sekä tehtaalla että asennettaessa. Kattopeltimme valmistetaan SSAB:n MattaNova-pinnoitetusta teräksestä, joka on pinnaltaan erittäin kova ja naarmunkestävä. Käyttämämme tiilikatteet ovat kotimaista laadukasta Ormax-betonitiiltä, jolla on 30 vuoden materiaalitakuu. Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet tulevat suoraan Vesivekin tehtaaltamme Orimattilasta. Asunto-osakeyhtiön kattoremonttia helpottaa, kun kattoremontista vastaa yksi tekijä, ilman alihankkijoita. Näin hinnoittelu on selkeää ja vastuu aikatauluista, työn jäljestä ja turvallisuudesta yhdellä toimijalla. Olemme ylpeitä suomalaisesta työvoimastamme emmekä käytä aliurakoitsijoita. Omat, paikalliset asennusmiehemme tekevät työt alusta loppuun itse. Annamme asennustyölle 5 vuoden takuun ja materiaaleille 20-30 vuoden materiaalitakuun. Hämeen Laaturemontti on RALA-pätevä remonttiyritys ja vuodesta 2011 Isännöintiliiton jäsen. Vuonna 2016 saimme ensimmäisenä alan yrityksenä ISO 9001:2015 -sertifioinnin asennuksellemme.

Laaturemontin Avaimet käteen -konsepti on vaivaton ja säästää rahaa KVR eli kokonaisvastuuremontointi on erinomainen vaihtoehto varsinkin isommissa hankkeissa. KVR on eräänlainen avaimet käteen -urakka: me hoidamme kaiken tarvekartoituksesta suunnitteluun, toteutukseen ja rahoitukseen asti. Tästä on tilaajalle monenlaista etua. Projekti sujuu nopeammin, kun yksi sopimuskumppani hoitaa kaikki vaiheet. KVR säästää myös rahaa: asiakkaamme ovat parhaimmillaan säästäneet jopa 20 000 € kokonaiskustannuksissa. Jos taloyhtiösi on harkitsemassa kattoremonttia, ota yhteyttä Laaturemontin taloyhtiövastaavaan alueellasi. Teemme kartoituksen, jonka pohjalta saat: - yleiskatsauksen ja luettelon havainnoista - kuvamuistion katon sekä rakenteiden kunnosta - toimenpidesuositukset Jos remonttitarve todetaan, saat myös kattavan tarjouksen. Kattokuulumisiin!

Pitävä aikataulu ja kiinteä hinta Remontille laaditaan ensin selkeä aikataulu ja siinä pysytään. Tutkimuksen mukaan taloyhtiöremonttimme ovat valmistuneet aikataulussa 100 % varmuudella! Onnistuneen aikataulutuksen takaa kokemuksemme ja konseptoitu, koneellinen asennusmenetelmämme. Remontille lasketaan etukäteen kiinteä hinta ja laskutamme vasta, kun kattoremontti on valmis ja työmaa siivottu. Taloyhtiönne kattoremontille järjestyy kauttamme myös kilpailukykyinen rahoitus.

Taloyhtiövastaava

Antero Raikamo puh. 043 211 3455

antero.raikamo@laaturemontti.fi

Helsinki • Tampere • Turku • Oulu • Pori • Jyväskylä • Seinäjoki • Joensuu • Kokkola

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

18


Yli 20 vuotta yrittäjyyttä Hämeen Laaturemontin yli 23-vuotiseen tarinaan mahtuu rohkeutta, inhimillisyyttä ja sinnikkyyttä. Alkuajat eivät olleet otollisimmat; yrityksen perustaja, Kimmo Riihimäki, aloitti toiminnan syvän laman pohjalta. - Olin vain nuori mies, jolla oli sukurasitteena työhulluus ja into yrittämään, Kimmo kertoo. Yritys polkaistiin pystyyn vähäisin resurssein. Firman ensimmäinen akkuporakone ostettiin lainarahalla. Velipojalta Kimmo sai jo liki tiensä päähän kulkeneen Toyota Hiacen. Laman hellittäessä työt kuitenkin lisääntyivät nopeasti ja Kimmo saattoi pestata avukseen ensimmäisen työntekijän. - Työskentelin tuolloin ja työskentelen yhä katoilla päivittäin osana asennusporukkaa. Yrityksen merkittäväksi siirroksi muodostui nosturilla varustetun kuorma-auton hankinta vuonna 2005. Nosturi sekä nopeutti että kevensi raskasta työtä. Työmenetelmiä uudistamalla hiottiin toimintamalli, ”katto 2 päivässä”, joka on edelleen käsite. Tänä päivänä Laaturemontti on kappalemäärissä laskettuna Suomen suurin kattoremonttien tekijä. Toimipisteitä on jo yhdeksän ja niiden toimialueet kattavat suurimman osan Suomea. Sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden pitkäaikainen toimija Vesivek siirtyi Hämeen Laaturemontin omistukseen vuoden 2016 alussa. Tämä toi yritykseen lisää osaamista, kun kattoremonttien yhteydessä kohteisiin voidaan asentaa lisäksi esimerkiksi lumiesteet ja kattosillat. Myös Vesivekin tuotteet tulevat omalta tehtaalta Orimattilasta. - Kun ainutlaatuiseen konseptiimme liitetään tekijöidemme asenne ja korkea ammattietiikka, on kokonaisuus jopa ainutlaatuinen. Olemme saaneet tunnustusta Vuoden Rempparyhmänä ja Pirkanmaan Vuoden Yrittäjänä. Nämä tunnustukset jaan jokaisen tekijämme kesken, Kimmo kiittää.

<< Toyota Hiacella tavara siirtyi ja pysyi jopa kyydissä, kunhan peräluukun ja puskurin väliin kiilattiin maalisuti.

19

Paikalliset pojat!

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


SADEVESIJÄRJESTELMÄT, KATTOTURVATUOTTEET

Vesivek Oy

Kattoturvallisuuden edelläkävijä Suomessa Vuosittain tulee ilmi lukuisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet kattoturvatuotteiden käytön laiminlyömisestä. Erityisesti putoava lumi aiheuttaa vaaratilanteita ja pahimmissa tapauksissa vaatii jopa ihmishenkiä talviaikaan. Vastuu kiinteistön turvallisuudesta on aina kiinteistön omistajalla.

Jukka Immonen perusti Nesco Oy:n vuonna 1981. Nestekonteista aloittaneen yrityksen painopiste siirtyi myöhemmin sadevesijärjestelmiin ja kattoturvatuotteisiin. Vesivekin tuotemerkin ja tuotantokoneet Nesco osti vuonna 1986, jolloin Vesivek-ketju levisi itsenäisten yrittäjien toimesta valtakunnalliseksi. Tuolloin luotiin tarkkojen analyysien pohjalta Vesivekin konsepti yhteisine toimintatapoineen ja koulutuksineen. Vuosien saatossa sadevesijärjestelmien vanavedessä kehitettiin myös kattoturvatuotteiden laatua ja toimintaperiaatteita. Esimerkiksi uudenlaisen kattosillan avulla nuohoojien, antenniasentajien ja muiden katolla liikkujien työ kohteissa helpottuu ja on turvallisempaa, kun turvaköyttä ei tarvitse irrottaa missään vaiheessa katolla liikkuessa. Köysi seuraa katolla työskentelevää kattosiltaan kiinnitetyn turvakiskon ansiosta. Valitettavan useassa yli 10 vuotta vanhassa kerrostalossa kattoturva-asioihin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Tunnetuin ja Suomen keliolosuhteita ajatellen tärkein Vesivekin kattoturvatuotteiden kehitystyön tulos on Varma-lumieste, joka on suunniteltu erityisesti konesaumatyyppisille peltikatoille.

Laadukkaat tikkaat ovat luonnollinen osa turvallista katolla liikkumista. Vesivekin valikoimasta löytyy erilaiset tikastyypit kaikenlaisiin tarpeisiin, myös kiipeämissuojilla varustetut tikkaat. Ne estävät turhaa kiipeilyä esimerkiksi koulujen läheisyydessään ja ennaltaehkäisevät tästä aiheutuvia vaaratilanteita.

Intohimona jatkuva kehittyminen Alalla kuin alalla on aina suunnannäyttäjiä ja jäljittelijöitä. Vesivek, joka kuuluu nykyään Hämeen Laaturemontti -konserniin, on sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden saralla Suomessa ehdoton edelläkävijä. Sen laadukkaat ja kestävät tuotteet ovat hyviä esimerkkejä pitkäjänteisestä kehitystyöstä: sen perusoivallukset kehitettiin jo 1980-luvulla. Kehitystyö ei silti ole päättynyt. Maailma ei taida tulla koskaan valmiiksi, edes sadevesijärjestelmien ja kattoturvatuotteiden osalta.

Varma-lumieste on nimensä mukainen Katolta putoava lumi vaatii vuosittain ihmishenkiä, kun katon ns. jalkaränni ei olekaan pysäyttänyt sulavaa lunta. Vesivek suunnitteli sen rinnalle Varma-lumiesteritilän, joka on nykyään osa RT-kortteihinkin kirjattua hyvää rakentamistapaa. Varma-lumieste erottuu muista, esimerkiksi perinteisestä putkilumiesteestä siten, että sen asentaminen on mahdollista aivan katon pintaan. Kun kyseessä on ritilälumieste, tarkoittaa tämä myös sitä, että katolta putoavat jäälautat eivät luiskahda esteen ali ja tipahda alas vaan pysyvät katolla sulamiseen asti. Vastuu tämän asian huolehtimisesta on rakennuksen omistajalla, haltijalla tai toiminnanharjoittajalla. Vesivek suosittelee ritilälumiesteen käyttämistä kaikissa kerrostalokohteissa.

Turvatuotteet säästävät ihmishenkiä Moni Vesivekin innovaatio on syntynyt ratkaisuna arkielämän haasteisiin. 2000-luvun alussa traagisessa kerrostalopalossa kuoli tyttö, kun palokunnan tikasauto ei ulottunut yläkerrokseen. Vesivek kehitti hätäpoistumiseen alaspäin aukeavilla tikkailla varustetun parvekeluukun, joita rakennetaan nykyään useisiin kerrostaloihin.

Soita heti

019 211 7390

tai pyydä tarjous: vesivek.fi

vesivek.fi

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

20


Tilaa ilmainen Kattoturvakatselmus Taloyhtiöille suunnatussa Kattoturvakatselmuksessa käydään läpi kiinteistön omistajan ja hallinnoijan vastuuseen sekä ympäristön turvallisuuteen liittyvät seikat. Samalla havainnoidaan ja dokumentoidaan mahdolliset lumen ja jään aiheuttamat riskit sekä korjaustarpeet, jolloin ne voidaan hoitaa kuntoon ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoa. Katselmuksen jälkeen saatte kuvallisen raportin toimenpidesuosituksilla ja mahdollisiin puutteisiin liittyvällä tarjouksella. Raportista selviää täyttääkö rakennuksen kattoturva nykyajan määräykset. • Onko lumiesteet turvalliset ja kiinnitykset ehjät? • Samoin tarkistetaan nousukiskot, vaakakiskot/vaijerit sekä turvaköyden kiinnityspisteet. • Ovatko kulkutiet huollettaville pisteille turvalliset? • Helppolukuisesta raportista selviää silmäyksellä, millainen on kattoturvallisuustason yleisarvio. • Selkeät kuvat ja tekstit tuovat ilmi kattoturvatuotteiden nykytilan.

Valitse kokenein

• Suomen suosituin – vuosittain tuhansia asennuskohteita, takana miljoonia metrejä laatutyötä • Yli 30 vuoden kokemus • Tuotteet FI-hyväksyttyjä ja VTT:llä testattuja • FI-hyväksyntä myös asennukselle – ensimmäisenä Suomessa • Vesivek on vahvasti mukana RT-kortiston ja kansallisten laatustandardien kehityksessä • Oma tehdas ja tuotekehitys • Keskeiset tuotteet patentoituja • Meiltä myös yksilöllinen suunnittelu kohteeseesi

PUHKIRUOSTUMATTOMUUS-

TAKUU

ASENNUSTAKUU

sadevesijärjestelmän alumiinimateriaalilla

21

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


insinööritoimisto

Insinööritoimisto Jouni Ruuska Oy

Jeti-korjausikkuna haastaa perinteisen ikkunaremontin Innovatiivinen Jeti-korjausikkuna on kehitetty vuosikymmenien kokemuksen kautta huomatun tarpeen myötä. Neljän vuosikymmenen kokemus ikkuna-alalta opetti Jeti-ikkunoita valmistavan Insinööritoimisto Jouni Ruuska Oy:n toimitusjohtaja Jouni Ruuskalle, että puuikkunoita vaihdetaan kokonaan uusiin aivan turhaan. Puuikkunoiden ongelmat keskittyvät usein vain ulkopuitteeseen. Ratkaisuksi Ruuska kehitti Jeti-korjausikkunan. – Säätilojen vaihtelun kanssa tekemisissä olevat puuikkunat ovat yleensä vain ulko-osilta huonossa kunnossa. Kun sisäosa on jo ennestään hyvässä kunnossa, vain ulko-osat uusimalla syntyy selvää säästöä. Jeti-korjausikkuna on kokonaisuus, jossa ulkopuitteen tilalle asennetaan kokonaan uusi, helppohoitoinen, alumiininen ulkopuite sekä karmiosa. Uusi alumiini-ikkuna suojaa pysyvästi nykyisen ikkunarakenteen, joka säilyy käyttökunnossa rakennuksen käyttöiän. Nykyisen ikkunan huoltaminen ja tiivisteiden uusiminen kuuluvat menetelmään. Jatkossa ulkopinta ei kaipaa erityistä huoltoa. Sisäosia huolletaan kuten puuikkunaa yleensä. Samalla, kun ulkopuitteet vaihdetaan, saavat myös ikkunan sisäpuitteet uudet tiivisteet ja helat huolletaan. Lopputuloksena on aiempaa tiiviimpi ja mukavampikäyttöinen ikkuna.

rauksen yhdistämiseen. Jeti-tuloilmalaitteisto on kehitetty parantamaan ilmanvaihtoa kerrostaloissa, joissa on pelkkä poistopuhallin. Se asennetaan Jeti-ikkunan yhteydessä ja kokonaisuus toimii tuloilmaikkunan periaatteella, eli korvausilma johdetaan huonetilaan lasivälien kautta, jossa se lämpenee ikkunan lämpöhäviöiden vaikutuksesta. Asuinkerrostalojen poistoilmanvaihto toimii hyvin vain siinä tapauksessa, että poistettavan ilman tilalle johdetaan uutta ulkoilmaa poistoa vastaava määrä. Yleinen tilanne on se, että korvausilmareittejä ei ole erikseen järjestetty. Poistopuhaltimen aikaansaama alipaine imee ilmaa sieltä mistä sitä helpoimmin tulee; postiluukusta, kaikista saumoista ja pahimmillaan jopa viemärin kautta. Rakenteiden läpi pienistä raoista virtaavan ilman nopeus on suuri ja se tuntuu vetona. Ilma ei vaihdu ja huono sisäilma heikentää asumisviihtyvyyttä. Jeti-ikkunoita asennetaan kaikenkokoisiin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin koko Suomen alueella. Asennus kestää jotakuinkin työpäivän verran huoneistoa kohden, joten työn haitta asukkaalle on minimaalinen. Ruuska tiivistääkin palvelunsa ja tuotteensa erinomaisuuden hyvin: – Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä ja reklamaatioiden määrä on ollut mitätön. Meidän työmiehemme tietävät, mitä tekevät ja tekevät kaiken huolella. Lisäksi tuote on niin ensiluokkainen, ettei siinä ole moitteen paikkaa.

Ikkunaremontti vanhaa tyyliä vahingoittamatta Jeti-korjausikkunat voidaan asentaa koskematta ikkunanpieliin, mikä on erityisesti historiallisissa kohteissa tärkeää. Jalorapattuun Halmstadin taloon Hangossa ikkunaremontin tultua ajankohtaiseksi valittiin Jeti-korjausikkunat. Ruuska kertoo, että juuri jalorappausta on todella vaikeaa korjata enää kauniiksi, jos se kerran vaurioituu. Hangossa, kuten lukuisilla muillakin Ruuskan työmailla oltiin erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Erityisesti Halmstadin talossa työskentelevät kiittelivät sitä, että ikkunoiden vanhat tammiset sisäosat saivat jäädä paikoilleen säilyttäen talon hengen entisellään. Ulkopuitteen alumiini sai tammijäljitelmäpinnoitteen, joten rakennuksen historiallinen tyyli säilyi vahingoittumattomana. Jeti-ikkunoita asentavat pitkään alalla olleet ammattilaiset, jotka ovat tottuneet työskentelemään vaativissakin kohteissa. Ruuska korostaakin, että hän tarjoaa asiantuntijapalvelua, jossa kartoitetaan asiakkaan tarpeet tarkkaan. – Käymme paikan päällä tekemässä ikkunakatselmuksen, jonka perusteella voi antaa selvityksen siitä, mitä kohteessa voi ja kannattaa tehdä ja minkälainen lopputulos on mahdollista saavuttaa. Paikan päällä käynti on erittäin tärkeää, koska kohteet ja ikkunat ovat niin erilaisia keskenään.

p. 0500 603 953 jouni.ruuska@jeti-ikkuna.fi www.jeti-ikkuna.fi

Jeti-korvausilmaikkuna huolehtii sisäilman laadusta Insinööritoimisto Jouni Ruuska on kehittänyt myös Jeti-tuloilmaikkunan, joka on kustannustehokas ratkaisu ikkuna- ja ilmanvaihtosanee-

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

22


vesimittareiden valmistus toimiala

Vercon Oy

Huoneistokohtainen vedenmittaus helposti Vercon Oy myy ja valmistaa huoneistokohtaista Verto-vedenmittausjärjestelmää. Kun asukas voi seurata omaa vedenkulutustaan jopa päiväkohtaisesti, on myös veden säästäminen helppoa. VertoLive-palvelusta isännöitsijä voi seurata useiden eri talojen ja taloyhtiöiden kulutustietoja asuntokohtaisesti laskutuksen lisäksi myös huoltotarpeita varten. Lisäksi järjestelmässä on mukana asuntokohtainen vuotohälytys. – Hälytykset menevät automaattisesti isännöitsijälle ja huoltoyhtiölle. Ja pian vesivuotojen osalta hälytys menee myös suoraan asukkaan matkapuhelimeen, kertoo Paasu. Käyttäjille julkaistaan Verto Mobile -mobiiliapplikaatio, jolla asukkaat voivat seurata helposti vedenkulutustaan kylmän ja lämpimän veden osalta päiväkohtaisesti. Jatkossa seurantaa helpottaa myös se, että mittalaitedirektiivin uudistuttua kaikkiin asuntoihin pitää sen mukaisesti asentaa nyt huoneistonäyttö. – Järjestelmä tuottaa tietoa siitä, kuluuko jonain päivänä vettä keskimääräistä enemmän. Näin voi heti kiinnittää huomiota siihen, mihin vettä menee ja millaisissa tilanteissa sitä kuluu paljon.

Vercon on kotimainen perheyhtiö, jolla on takanaan 30-vuotias historia vedenmittausjärjestelmien valmistuksesta. Ensimmäiset järjestelmänsä yritys toimitti jo 80-luvulla. – Meillä on vakaa ja pitkäaikainen kokemus vedenmittauksesta ja kulutustiedosta. Olemme myös 65 prosentin markkinaosuudella Suomen johtava mittausjärjestelmien toimittaja, kertoo liiketoimintajohtaja Marko Paasu. – Vesi oli jo 80-luvulla suuri kuluerä taloyhtiöille. Tunnistimme, että huoneistokohtaisen vedenmittauksen avulla taloyhtiössä voidaankin saada merkittäviä säästöjä. Vielä tänä päivänä vesi on vuositasolla taloyhtiöiden suurin yksittäinen kuluerä, joten siinä on myös helpoin säästöpotentiaali. Verto on kehitetty mahdollistamaan huoneistokohtainen vedenkulutuksen etäluenta vaivattomasti ja tarkasti. Kulutustiedot kerätään huoneistokohtaisilta mittausantureilta keruulaitteelle, josta tieto siirtyy internetin yli isännöitsijälle. Koska vedenkulutusta voidaan seurata luotettavasti etänä, vedestä voidaan laskuttaa kiinteän kuukausimaksun sijaan todellisen kulutuksen mukaan.

Huoneistokohtainen vedenmittausjärjestelmä

Vedenkulutus voi yllättää

VERTO SÄÄSTÄÄ VETTÄ, VAIVAA JA RAHAA

Huoneistokohtaisen vedenmittausjärjestelmän avulla vedenkäyttöä on helppo seurata ja näin myös muuttaa kulutustottumuksia. Yleensä vasta kun huoneistokohtaiset mittarit on asennettu ja vedestä laskutetaan kulutuksen mukaan, asukkaat havahtuvatkin oman vedenkulutuksensa määrään. – Suomessa yleinen tilanne on se, ettei oikeasti tiedetä missä vettä käytetään. Suihkussa voi mennä reilu 120 litraa helposti 10 minuutissa. Keskimäärin suomalainen kuluttaa 156 litraa vettä päivässä, muistuttaa Paasu. – Yleensä vedestä maksetaan kiinteästi 20 euroa kuussa per henkilö, joten veden todellista kulutusta ei osata tunnistaa. Sähkö on kallista, mutta vesi on kuitenkin neljä kertaa kalliimpaa kotitaloudelle taloyhtiössä. Jo veden lämmittämisen kustannus on merkittävä, ja keskimäärin taloyhtiöissä veteen menee 30 euroa kuukaudessa henkilöä kohden – eli paljon asukkailta tavallisesti perittyä kiinteää vesimaksua enemmän. Huoneistokohtainen järjestelmä tuo taloyhtiöille siis kustannussäästöjä.

Vaivaton etäluenta VertoLivellä p. 010 7340 700 verto@verto.fi www.vercon.fi

Internet-selaimella käytettävä VertoLive-käyttöliittymä siirtää kulutustiedot automaattisesti pilvipalveluun, jolloin laskutuksen perusteena voidaan käyttää aina todellista vedenkulutusta.

23

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


muovityöstö

Muovityöstö Kivelä Oy

Kestävät muovikomponentit suojaavat vahingoilta Pitkäikäiset ja keveät muovikomponentit ovat erinomainen ratkaisu suojaamaan kiinteistön herkkiä materiaaleja ja sähkölaitteita. Ne soveltuvat hyvin myös säänkestäviksi pihakatoksiksi ja tuulensuojiksi. Muovityöstö Kivelä Oy on Tampereen alueella toimiva perheyritys, joka valmistaa laadukkaita muovikomponentteja yli 30 vuoden kokemuksella. Pitkä kokemus sekä haasteelliset valmistusprojektit ovat tehneet yrityksestä alan ammattilaisen, jonka laatuun luottavat niin isot kuin pienet pk-yritykset. – Tarjoamme muovien työstöpalveluja nykyaikaisella ja monipuolisella konekannalla. Tuotannossa pystytään toteuttamaan muun muassa liukupaloja, kulutusosia, laakereita, tiivisteitä ja pumppujen osia räätälöidysti. Välttämättä ei tarvita edes valmista piirustusta vaan malliosan toimittaminenkin riittää. Suunnittelemme komponentteja myös paikan päällä tarpeiden mukaan, kertoo toimitusjohtaja Marko Kivelä. Muovityöstö Kivelä valmistaa myös isompia muovikomponentteja, kuten sähkölaitteiden ja lamppujen suojia ja säänkestäviä kennolevyjä, joita voidaan käyttää muun muassa pihakatoksissa, tuulensuojina ja näköesteinä. Kennolevyillä saadaan aikaan tasomainen valokatto, joka on helppo asentaa ja puhdistaa. Se pitää hyvin myös lämpöä. Tällä tavoin saadaan taloyhtiössä jatkettua kesää pitkälle syksyyn. Yrityksen kysytyimpiä tuotteita ovat kuitenkin läpinäkyvästä pleksistä tehdyt ikkunat. – Polykarbonaatista tehty pleksi on erittäin iskunkestävä, joten se on hyvä ratkaisu korvaamaan usein rikki menevä ikkuna. Kaikki meidän materiaalimme ovat UV-suojattuja ja kestävät vähintään 10 vuotta. Pleksi-ikkunat ovat nopeita asentaa, ja ne saa meiltä heti mukaansa. Kovapintainen pinnoitettu polykarbonaatti sopii erinomaisesti myös kiinteistöhuollon työkoneiden suojalaseiksi. Palveluihin kuuluvat myös rikki menneiden muovikomponenttien korjaukset ja paikkaukset hitsaamalla tai liimaamalla. Muovihitsausta tehdään useaan eri materiaaliin. Niin pienet kuin isotkin hitsaustyöt onnistuvat. Paikan päällä voidaan hitsata esimerkiksi vuotavat säiliöt, muoviset bensatankit, laatikot ja paljon muuta. Muovityöstö Kivelä Oy:n vahvuuksia ovat ammattitaitoinen ja ystävällinen palvelu sekä joustavuus. Laajan varaston ja monipuolisen konekannan ansiosta erilaisiin projektitarpeisiin voidaan vastata nopeasti. Tuotteiden valmistus hoidetaan luotettavasti suunnitelmasta toteutukseen saakka. Tarpeen mukaan onnistuu asennuskin. – Meillä on erittäin hyvä asiakaspalvelu ja pienenä yrityksenä olemme myös joustavia. Hätätyyppiset ratkaisutkaan eivät ole ikinä poissul-

jettuja. Olemme olleet muovien kanssa tekemisissä niin kauan, että tietotaitoa on ehtinyt kertynyt paljon. Puoleemme on turvallista kääntyä niin pienten kuin isojen töiden kanssa. Otamme selvää, mihin käyttötarkoitukseen tuote tulee ja ehdotamme siihen sopivaa materiaalia. Näin syntyy paras lopputulos.

Muovityöstö Kivelä Oy myynti@muovityosto.fi p. 03 364 1255 www.muovityosto.fi

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

24


Siirtyminen edulliseen lämmitysenergiaan ei vaadi isoa investointia

Thermo Power Finland Oy on yhdessä Elite Varainhoito Oyj:n kanssa tuonut markkinoille innovatiivisen energianmyyntikonseptin, jonka myötä asiakas pääsee nauttimaan edullisesta ja ekologisesta lämmitysenergiasta ilman kertarysäyksellä tulevaa isoa investointia. Äly ja eko siirtyvät hiljalleen matkapuhelimista ja autoista kiinteistöihin. Ekologisuuteen panostaminen on usein myös panostamista taloudellisuuteen, kun ympäristöystävällinen vaihtoehto on monissa tapauksissa myös kukkarolle edullisempi. Myös kalliilta alkuinvestoinneilta voi säästyä kokonaan, jos valitsee lämmitysjärjestelmäksi Thermo Hybrid -lämmitysjärjestelmän. Thermo Power Finland Oy on Thermo-älyenergiaratkaisujen kehittämiseen, kartoitukseen ja markkinointiin erikoistunut asiantuntijayritys. Yritys toimittaa energiatehokkaita hybridilämmitysjärjestelmiä ja niiden älykkäitä ohjauksia kiinteistöjen lämmönohjauksen ja -tuotannon parantamiseen. Hybridilämmitysjärjestelmät ovat kahden tai useamman lämmönlähteen yhdistelmiä. Thermo Hybrid vaatii toimiakseen vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän ja sitä voidaan hyödyntää kerros- ja rivitaloissa, teollisuus- ja toimistorakennuksissa, maatalous- ja liikekiinteistöissä, kauppakeskuksissa ja julkisissa rakennuksissa. Saneerauskohteissa hyödynnetään olemassa olevaa laitteistoa liittäen se osaksi hybridilämmitysjärjestelmää.

teet itselleen. Pakkoa siis energianmyynnistä laitteiden lunastamiselle ei ole, vaan sopimuskauden lopussa energiamyynnistä voidaan tehdä myös jatkosopimus. Saneerauskohteissa asiakkaan lämpöenergian hinta on myös jatkossa alhaisempi kuin ennen Thermo Hybridin asennusta. Tämä siis näkyy suoraan säästönä asiakkaan kukkarossa. – Koska me olemme vastuussa energian tuottamisesta, niin tietysti me myös vastaamme siitä, että järjestelmät toimivat tehokkaasti. Thermo Hybrid on asiakkaalle helppo ja vaivaton tapa kiinteistön lämmitysenergian tuotantoon. Merkittävien lämmityskulusäästöjen lisäksi Thermo Hybrid säästää luontoa. Yrityksen toimitusjohtaja Jukka Rinta-Koski kertoo, että Thermo Hybrid -lämmitysjärjestelmä alentaa öljylämmitteisissä saneerauskohteissa öljyn kulutusta parhaimmillaan neljännekseen, jonka seurauksena myös hiilidioksidipäästöt laskevat huomattavasti. Monienergiajärjestelmän päälämmönlähteenä ovat uusiutuvaa energiaa käyttävät ilmavesilämpöpumput, maalämpö tai aurinkokeräimet. Myös näiden yhdistelmiä on mahdollista asentaa. Thermo Power -hybridilämmitysjärjestelmä paketoidaan yleensä älyenergiakonttiin, joka nopeuttaa järjestelmän asentamista sekä säästää tilaa asiakaskohteessa. Järjestelmä voidaan myös asentaa asiakkaan tiloihin. Jos asiakas kokee, että omaan laitteistoon investoiminen on hänen tarpeisiinsa sopivampi, Thermo Power toki myy ja asentaa myös sellaisen ratkaisun. Rinta-Koski kuitenkin pitää heidän tarjoamaansa ratkaisua niin hyvänä, ettei omaan laitteistoon panostaminen ole välttämättä kannattavaa. – Ja jos asiakas haluaa tilata meiltä ihan tavallisen maalämmön hybridijärjestelmän sijaan, totta kai sekin onnistuu, Rinta-Koski lupaa. Thermo Power Finland Oy on osa Elite Varainhoito Oyj -konsernia. Rinta-Koski kertookin, että liittyminen osaksi Eliteä oli se tekijä, joka alun alkaenkin mahdollisti Thermo Powerin innovatiivisen energianmyyntikäytännön.

Edullista lämmitysenergiaa ilman isoa investointia Thermo Hybrid -lämmitysjärjestelmä kuitenkin eroaa ratkaisevasti monista muista nykyaikaisista lämmitysjärjestelmistä siinä, mitä asiakas lopulta ostaakaan yritykseltä. Tavallisesti asiakas tekee kalliin alkuinvestoinnin, joka kattaa uudet laitteet ja niiden asennuksen. Thermo Hybrid -lämmitysjärjestelmä kuitenkin rikkoo perinteisen kaavan. – Jutun jujuna on energianmyyntikonsepti, jonka olemme lanseeranneet. Asiakas ei investoi enää laitteisiin, vaan me teemme sen ja asiakas ostaa meiltä lämmitysenergiaa. Asiakas sitoutuu 5-8 vuodeksi ostamaan lämmitysenergiaa Thermo Power Finlandilta, jonka jälkeen asiakas voi halutessaan lunastaa lait-

www.thermopower.fi jukka.rinta-koski@thermopower.fi Jukka Rinta-Koski p. 0400 477 224 25

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017

energiaratkaisut

Thermo Power Finland Oy


Huollon ja isännöinnin ohjelmistot

Kupari Solutions Oy

AVUX yhdistää taloyhtiön kaikki osapuolet toisiinsa Älykäs työnhallintajärjestelmä helpottaa niin asukkaan, taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän kuin huoltoyhtiönkin arkea. Hinnoittelu ottaa huomioon taloyhtiön koon

Elämään kerrostalossa vaikuttaa niin moni taho, että ilman sujuvaa kommunikointia luvassa on ongelmia – ja siitä valitettavan monella kerrostaloasukilla on myös henkilökohtaista kokemusta. Joku ilmaa patterit itse, kun ei saa huoltomiestä puhelimella kiinni, toinen jää ilman aamukahvia, kun ei ole huomannut ilmoitustaulun lappua vesikatkosta ja kolmas yllättyy, kun oven takana on kartoituskäynnillä oleva työmies. Eivätkä epäselvyydet lopu asukkaisiin, vaan myös huoltoyhtiöiden, isännöitsijöiden ja hallitusten välillä on merkittäviä kommunikaatioongelmia, kuin myös kunkin tahon sisällä. Ongelman juuret eivät kuitenkaan missään nimessä ole viitseliäisyydessä, vaan osapuolilta puuttuu järjestelmä, joka mahdollistaa töiden sujuvuuden.

Asukkaatkin voivat kommunikoida huoltoyhtiön kautta asukasinfo “chat” -palvelussa. Siellä voi ilmoittaa esimerkiksi etukäteen, jos aikoo porata seiniä tai järjestää juhlat seuraavana viikonloppuna tai kysellä onko kukaan nähnyt pihalle tippuneita avaimia. – Voin liioittelematta sanoa, että joidenkin huoltoyhtiöiden tulos on kasvanut peräti neljänneksellä, kun työntekijöiden ei tarvitse ravata edestakaisin erilaisten lippulappusten kanssa, joista osa vielä hukkuu sinne Hiacen jalkatilaan. Huoltoyhtiöt saavat myös lisätyötä, kun asukkaiden on helppo tilata AVUXin kautta työntekijä kytkemään pesukone ja jo tilatessaan hän näkee, kuinka paljon taloyhtiön vastuuseen kuulumaton työ maksaa. AVUXin suosio onkin kasvanut räjähdysmäisesti. Helekorpi kertoo, että käyttäjiä on tällä hetkellä noin 8000, yhteensä pian 200 yrityksessä ympäri Suomea. – Aina joskus törmää sellaisiin vanhoihin jääriin, jotka ajattelevat, etteivät he tällaista tarvitse. On ilo huomata, kun ne samat ihmiset tulevatkin sitten nykimään hihasta ja sanovat, että tämähän on ihan paras juttu ikinä, kun lupaukset kannattavuuden kasvusta toteutuivat oikeasti.

Sujuvaa tiedonkulkua koko palveluverkossa Kupari Solutions on vuonna 1976 perustettu insinööritoimisto, joka on yhteiskunnan murroksen mukana muuttanut muotoaan useaan otteeseen. Nykymallisen toiminnan juuret ovat vuodessa 1998, kun yritys alkoi kiinteistösijoitusbuumin aikaan kehittämään vakuutusyhtiö Pohjolalle vuokrauksenhallintajärjestelmää. Vahva vuokrauksenhallinta ja asiakkaat mahdollistivat AVUXin tulemisen. – AVUX-järjestelmässä on lähdetty liikkeelle siitä näkökulmasta, että tiedon pitää liikkua koko palveluverkon sisällä nopeasti ja ketterästi. Ensimmäiset versiot kehitettiin itse asiassa jo 90-luvun puolella mustavalkoisille Nokian Communicatoreille, yrityksen toimitusjohtaja Janne Helekorpi kertoo. Tietoyhteiskunnan myötä Suomessa on kehitetty lukuisia työnohjaus- ja ammattilaisjärjestelmiä, mutta niiden ongelma on, että ne toimivat vain hyvin kapeilla segmenteillä. AVUXissa on yhdistetty Kupari Solutionsin kaikki osaamisalueet yhteen järjestelmään, joten taloyhtiöllä ei tarvitse olla useita eri järjestelmiä, maksaa niistä kaikista erikseen ja kaiken lisäksi pähkäillä niiden välistä tiedonsiirtoa.

info@kuparisolutions.fi p. 0400 353 082 www.kuparisolutions.fi

Puhelinrumba on valmis jäämään historiaan Käytännössä AVUX siis yhdistää taloyhtiön kaikki osapuolet toisiinsa. Asukas voi nappia painamalla tilata huoltoyhtiön. Huoltomiehet taas näkevät kaikki omilla kännyköillään, kuka tarvitsee apua ja missä. Samalla työ kuitataan järjestelmästä hoidettavaksi, jolloin vapaana oleva huoltomies pääsee lähtemään kohteeseen ilman puhelinsoittorumbaa ja muut tietävät, että voivat keskittyä muihin asioihin. Kohteessa oleva huoltomies saa AVUXin kautta päivittyvän tarvikelistan ja voi tarvittaessa tilata tukkurilta lisää tarvikkeita. Isännöitsijä taas voi lähettää koko taloyhtiölle tiedotteen yhdellä napinpainalluksella, samoin hallitus. Näin tieto esimerkiksi vesikatkosta, talkoista tai yhtiökokouksesta tulee varmasti perille, eikä huku eteisen lattialla olevan ilmaisjakelulehti- ja mainospinon väliin.

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

26


Palvelevaa kiinteistönhoitoa OPP-Kiinteistöpalvelu Oy on Pirkanmaalla toimiva kiinteistöhoitoalan yritys, joka huolehtii kohteistaan samalla omistautumisella kuin talonmies. Hyvin hoidetun kiinteistön arvo ei laske, ja laadukkaasta palvelusta kiinteistön omistaja saa rahalleen parhaan vastineen. OPP-Kiinteistöpalvelu tarjoaa asiakkaan toiveiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja kiinteistönhoitoon kaikille kiinteistöille. – Pienenä organisaationa selviä etujamme ovat asiakaslähtöisyys ja joustavuus. Panostamme siihen, että asiakkaan ääni ei hautaudu puhelinvaihteeseen, vaan puhelimeen vastaa lähes aina sama työntekijä, joka työn tulee tekemäänkin. Menemme laatu edellä ja siitä tyylistä on myös pidetty, kertoo yrittäjä Olli-Pekka Pietarinen. OPP-Kiinteistöpalvelulla huoltomies on helposti asiakkaan tavoitettavissa työaikana, ja kiireellisissä tapauksissa päivystysnumero palvelee 24 tuntia vuorokaudessa. Kohteelle nimetty huoltomies huolehtii kiinteistön kunnosta, tietää mitä taloyhtiössä on meneillään ja puuttuu epäkohtiin ripeästi kuin oma talonmies. – Kun suunnittelimme toimintaamme, kuulimme paljon siitä että huoltomiestä on vaikea saada kiinni tai mitään ei tapahdu kun soittaa. Vaikka emme olisikaan kiinteistössä koko päivää paikalla, pyrimme säilyttämään omassa toiminnassamme talonmieshenkisyyden ja olemaan nimenomaan asukkaita varten. Neuvomme asukkaita asiassa kuin asiassa, jotka liittyvät kiinteistönhuoltoon. Jos asukas ei saa itse esimerkiksi lamppua vaihdettua, huoltomies voi vähintäänkin neuvoa vaihdossa tai aikataulun salliessa tulla vaihtamaan lampun asukkaalle. – Nuo pienetkin korjaukset ja lisähommat kuuluvat työhömme ja teemme niitä mielellämme, toteaa Pietarinen.

Huoltomies asukkaan apuna OPP-Kiinteistöpalvelu toteuttaa ammattitaidolla kaikki kiinteistönhoidolliset työt. Monipuolisiin palveluihin kuuluvat niin kiinteistön perushuolto, pihojen ja viheralueiden hoito, huolto- ja korjaustyöt kuin pienet rakennustyötkin. – Työmme on paljolti ihan perus huolto- ja korjaustoimintaa kuten vesikalusteiden huoltoa tai sulakkeiden vaihtoa. Teemme paljon myös niin sanottua näkymätöntä työtä: vaihdamme lamppuja, siistimme pihaa, tyhjennämme tuhkakuppeja. Kesäisin tehdään ruohonleikkuut, syksyllä lehtien keruut, talvisin auraukset ja lumenpudotukset. Yrityksessä on osaamista myös korkeanpaikan töistä, joten voimme tehdä esimerkiksi räystäskourujen puhdistukset ja ikkunoiden pesut hankalistakin paikoista, kertoo Pietarinen. OPP-Kiinteistöpalvelulle voikin antaa tehtäväksi jonkin yksittäisen huolto- tai kunnossapitotyön tai sitten taloyhtiön koko kiinteistönhoidon varmalla laadulla. Pietarisen mukaan taloyhtiöt ovatkin jo nykyään pääsääntöisesti kiinnostuneita kiinteistön kunnosta ja sen arvon säilyttämisestä, mutta yksittäiset asukkaat voisivat nykyistä rohkeammin ottaa yhteyttä havaitessaan epäkohtia. – Vaikka kierrämmekin taloissa, niin kaikkia asioita ei välttämättä ensimmäisellä kierroksella heti nähdä. Asukkaat voivat ihmetellä miksei huoltoyhtiö ole korjannut jotain, mutta asiasta ei ole välttämättä edes tullut vielä tietoa. Meille saa kyllä soittaa rohkeasti tai tulla juttelemaan vaikka pihalla, niin asiat saadaan kuntoon.

OPP-Kiinteistöpalvelu Oy Toimisto/Päivystys 24h p. 050 414 5037

Olli-Pekka Pietarinen p. 050 911 1720 olli-pekka.pietarinen@oppkp.fi

www.oppkp.fi

27

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017

kiinteistöhuoltopalvelut

OPP-Kiinteistöpalvelu Oy


siivousplavelut

Pirkanmaan Duo Siivouspalvelut Oy

Kokonaisvaltaista siivouspalvelua Pirkanmaan Duo siivouspalvelut Oy on kokonaisvaltaisesti palveleva yritys, jolle on tärkeää laadukas työn jälki ja kiinteistön ennakoiva kunnossapito.

Pirkanmaan Duo siivouspalvelut Oy on vuonna 2011 perustettu tamperelainen siivousliike, joka tarjoaa ylläpito- ja perussiivoukset sekä niihin liittyvät tukipalvelut luotettavasti ja pitkällä asiantuntemuksella. Yrityksessä työskentelee yhteensä 35 asiantuntevaa työntekijää. Paikallisena yrityksenä asiakkaat tunnetaan hyvin ja siivouspalvelut pystytään tarjoamaan joustavasti kunkin taloyhtiön yksilölliset tarpeet huomioiden. – Meillä on siivousyrityksenä laaja palvelutarjonta. Siivoamme laidasta laitaan erityyppisissä asiakaskohteissa ja tarjoamme tukipalveluja siivoukselle ja kiinteistön ylläpidolle. Taloyhtiöille teemme porraskohteen ylläpitosiivousta, joissa käydään läpi portaat, yleiset, tilat ja saunat. Sovitusti teemme myös vahauksia ja ikkunoiden pesua. Meillä on muunkin tyyppistä siivousta. Teemme esimerkiksi taloyhtiöissä ikkunanpesuja nostimilla ja rakennusloppusiivouksia, kertoo yrittäjä Mari Männistö.

Ammattitaitoista siivousta ja kunnossapitoa Pirkanmaan Duo siivouspalvelujen kulmakiviä ovat luottamus ja hyvä yhteistyö. Kaikki siivoukset hoidetaan luvatusti ja asiantuntemuksella ja työn laatua valvotaan. Yrityksen johdon ja työntekijöiden ammattitaitoon kuuluu, että jos jokin asia vaatii taloyhtiöissä enemmän panostusta, niin tarpeisiin pystytään reagoimaan nopeasti. Yrityksessä kiinnitetään huomiota erityisesti hyvään esimiestyöhön. Tämä näkyy työntekijöiden arvostuksena ja osaamisesta huolehtimisena. Kaikki työntekijät perehdytetään hyvin työtehtäviinsä ja heitä kannustetaan jatkuvaan oppimiseen. – Meidän vahvuutemme on ammattitaitomme ja työntekijöiden perehdyttäminen hyvin tehtävään. Työntekijämme tietävät, mitä tekevät. Kaikissa kohteissa on työnohjaajat, ja jokainen tietää, mitä on sovittu, jolloin laatu pysyy kunnossa. Käymme myös tapaamassa työntekijöitä, valvomme laatua ja pidämme hyvää huolta työntekijöistä. Meille työntekijä on todella tärkeä. Hänen viihtyvyytensä näkyy laatuna asiakkaalle. Siivouksessa yksi henkilö hoitaa aina yhtä aluetta, joten kussakin taloyhtiössä käy sama vakituinen siivooja. Työntekijät tuntevat kohteen ja sen erityistarpeet hyvin. Vakituiset työntekijät käyvät siivotessa viikoittain koko talon läpi, joten kiinteistön mahdolliset viat havaitaan nopeasti ja niistä ilmoitetaan eteenpäin, ettei vahinkoja pääse sattumaan. Kiinteistö pysyy siistinä ja hyvässä kunnossa, kun sitä hoidetaan aktiivisesti. Työn laatu pysyy hyvänä myös vakituisen työntekijän sairastuessa. Yrityksen johto ja palveluesimiehet toimivat tarvittaessa itse sijaisena kohteissa, jos työntekijä on sairaana. Kun kaikki kohteet tunnetaan hyvin, asiakas voi olla huolettomalla mielellä siitä, että asiat hoidetaan sovitusti.

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

Pirkanmaan Duo siivouspalvelut Oy Mari Männistö p. 044 555 2412 mari.mannisto@duosiivouspalvelut.fi Sanna Kananen p. 044 555 2414 sanna.kananen@duosiivouspalvelut.fi

28


sähköasennus

Sähkö J. Salo Ky

Säästöä ja hyötyä uudella lämmitysjärjestelmällä Monissa vanhemmissa kiinteistöissä lämmitysjärjestelmät alkavat tulla jo tiensä päähän. Sähkö J. Salo Ky asentaa nykyaikaiset ja toimivat lämmitysratkaisut ja aurinkopaneelit, joilla taloyhtiö voi saada suuria säästöjä lämmityskuluihinsa.

Käyttöveden lämmittämiseen aurinkopaneelit ovatkin edullinen ja toimiva ratkaisu, jota voi hyödyntää suurimman osan vuodesta, myös osan talvea. Juuri veden lämmitys voi olla merkittävä osa kiinteistön energiakustannuksia. Aurinkopaneeleiden avulla taloyhtiö voikin säästää tuntuvasti myös kesäisin, jolloin lämmityskustannukset muuten jäävät pienemmiksi. Lämmitetty vesi varastoidaan lämminvesivaraajaan, joita on saatavilla useita eri vaihtoehtoja: esimerkiksi Aurimelta löytyy laadukkaita 300-1500 litran varaajia, ja jos tarvitaan isompia siirrytään Akvatermin tai Scanofficen varaajiin. Kohteen koosta riippuen taloyhtiölle asennetaan yksi tai useampi varaaja, joten lämmintä vettä riittää mukavasti suuremmankin kiinteistön asukkaiden käyttöön.

Sähkö J. Salo Ky:n monipuolisiin palveluihin kuuluvat etenkin maalämpö-, ilma-vesilämpö- ja ilmalämpöpumppujen asennukset vankalla kokemuksella ja ammattitaidolla. Yrityksen asiakkaita ovat niin kotitaloudet, taloyhtiöt, yritykset kuin teollisuuskin. – Toiminta alkoi vuonna 2011, jolloin tehtiin vielä enimmäkseen sähkö- ja kunnossapitotöitä. Vuonna 2013 hankin sitten kylmäluvat ja siirryimme lämmitysjärjestelmiin. Nykyään emme teekään enää oikein sähkötöitä, vaan enimmäkseen lämmityspuolta eli maalämmön ja ilmalämpöpumppujen asennusta, kertoo Juha Salo yrityksensä kehityskulusta. Monet kiinteistöt alkavatkin olla jo siinä iässä, että niiden vanhat lämmitysjärjestelmät on aika vaihtaa uuteen, käyttökustannuksiltaan edullisempaan ratkaisuun. – Niitä tulee nyt vastaan koko ajan. Ja taloyhtiöt ottavat tänä päivänä selvää asioista ja ovat yleensä jo hyvin tietoisia esimerkiksi maalämmön eduista, toteaa Salo. Maalämpö voidaan vaihtaa kiinteistön vanhan öljylämmityksen, sähkölämmityksen, kaukolämmön ja puu- tai pellettikattiloiden tilalle. Vaikka maalämpöön siirtyminen voi olla kertainvestointina suuri, ajan saatossa sen etuja ovat merkittävästi alhaisemmat käyttökustannukset ja ympäristöystävällisyys. – Laskentaohjelmalla selvitetään porakaivojen syvyydet ja tarvittu määrä. Samalla saadaan myös selkeät laskelmat siitä, paljonko maalämmöllä voidaan kohteessa säästää. Maalämpö on mahdollista asentaa kaikkiin kiinteistöihin, joissa vain on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Ja jos taloyhtiössä ei sitä ole, voidaan sinne kyllä ensin uusia myös patterit tai lattialämmitys vesikiertoiseksi maalämpöä varten. Suunnittelusta ja järjestelmän mitoituksesta vastaa myyntipäällikkömme Mika Lehto. Lämmitysjärjestelmän uusiminen mahdollisimman toimivaksi ja kustannustehokkaaksi edellyttää kattavaa suunnittelua, jossa kannattaa kääntyä alan ammattilaisen puoleen. Sähkö J. Salo tekee työt laadukkaasti, luotettavasti ja nopeasti vuosien tuomalla ammattitaidolla. Oikein mitoitetusta ja asennetusta maalämpöpumpusta taloyhtiö saa hyötyä ja säästöä vuosiksi eteenpäin.

Sähkö J. Salo Ky Puronsuuntatie 2, 39200 Kyroskoski p. 040 557 0537 p. 050 566 2999 info@sahkojsalo.fi www.sahkojsalo.fi

Lämmintä vettä aurinkoenergialla Sähkö J. Salolta saa myös monipuolisesti erilaiset lämpöpumpputarvikkeet ja huollot. Lisäksi yritys tekee asiakkailleen käyttövesi- ja lämpöverkkoremontteja sekä asentaa lattialämmityksiä ja aurinkopaneeleja. – Aurinkopaneelien kysyntä on kasvanut ihan viime vuoden aikana. Yleensä taloyhtiöt käyttävät niitä veden lämmittämiseen, sillä siihen ei tarvita paneeleja niin paljon kuin sähkön tuottamiseen, mainitsee Salo.

29

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


hitsauslaitteita

Tampereen Pirkka-Hitsi Oy

Laadukkaat hitsaustuotteet kaikkialle Suomeen Tampereen Pirkka-Hitsi Oy palvelee kaikissa hitsauslaitteisiin ja -tarvikkeisiin liittyvissä tarpeissa. Paikan päällä myymälässä asiakas saa asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua, verkkokaupasta tilatessa puolestaan nopeat toimitukset ja laajan valikoiman. Tampereen Pirkka-Hitsi Oy on jo 30 vuotta toiminut hitsausalan erikoisliike. Perheyritys tunnetaan monipuolisesta hitsaustuotteiden ja -laitteiden valikoimastaan, edullisista hinnoista sekä asiantuntevasta ja ystävällisestä asiakaspalvelusta. – Isäni perusti yrityksen vuonna 1986 ja olemme nyt veljeni kanssa kehittäneet toimintaa edelleen. Isoin muutos tapahtui kolme vuotta sitten, kun muutimme uusiin toimitiloihin Pirkkalaan. Rakensimme isomman hallin ja kasvatimme samalla huoltotoimintaamme, kertoo Tapio Pirilä, joka on toinen yrityksen osakkaista. – Toinen uusi asia toiminnassamme on kaasuvarikko. Woikosken palvelupiste lopetti toimintansa alueella, joten kaasuvarikko tuli sitten meille, kun olimme naapurissa jo entuudestaan. Asiakkaat saavat siis edelleen kaasupullojen vaihdot, käyttöoikeussopimukset ja kaasun myynnin ihan saman tien varresta. Pirkka-Hitsin vahvuuksia ovat valtakunnallisuus ja syvä erikoistuminen hitsausalaan. – Valttejamme ovat uudet toimivat tilat, todella laaja varasto ja sen ansiosta myös nopea toimitus. Nyt vuonna 2016 perustimme myös verkkokaupan, johon satsaamme jatkossa vielä enemmän, mainitsee Pirilä. Pirkka-Hitsin myymälästä ja verkkokaupasta löytyvät uudet ja käytetyt hitsauskoneet, hitsaustarvikkeet, hitsauslisäaineet sekä hitsausvarusteet kaikilta alan tunnetuimmilta merkeiltä. Yritykseltä saa myös erilaiset suojavaatteet ja -tarvikkeet. Pirkka-Hitsi voikin tarjota asiakkailleen ennen kaikkea helppoutta: monipuolisen ja helposti saatavilla olevan valikoiman hitsausalan laatutuotteita sekä asiantuntevaa palvelua. – Henkilökuntamme on perehtynyttä ja osaa auttaa. Olemme palkanneet tasaiseen tahtiin lisää väkeä, joten voimme tehdä huollot entistäkin nopeammin. Tällä hetkellä toimipisteissämme Pirkkalassa ja Varkaudessa on kaikkiaan yhdeksän työntekijää. Pirkka-Hitsi palvelee sekä yksityis- että yritysasiakkaita sijainnista riippumatta, sillä tuotteita toimitetaan verkkokaupan kautta kaikkialle Suomeen. Oma maahantuontiverkosto ja kattava tukkuvarasto takaavat tuotteiden nopean ja edullisen saatavuuden. Laitteita on mahdollista myös vuokrata joustavasti joko lyhyeksi tai pitkäksi ajanjaksoksi.

seen, toteaa Pirilä. Pirkka-Hitsi suorittaa myös hitsauskoneiden validoinnit EN 50504-standardin mukaisesti. Validoinnin yhteydessä virta-arvoista täytetään pöytäkirja, joka tallennetaan yrityksen sähköiseen järjestelmään, josta se on helposti saatavilla. Lisäksi asiakas saa validoinnista aina konekohtaisen todistuksen sekä päivitetyn validointitarran koneeseen. Validointi voidaan tehdä myös huollon tai korjauksen yhteydessä. Lisäksi yrityksen palveluihin kuuluvat hitsauskaapeleiden ja TIGpolttimien valmistus. – Olemme kehittäneet polttimia vuosikymmenten kokemuksen pohjalta. Ammattikäytössä suositaan yleensä kevyempiä, notkeampia ja kestäviä polttimia. Voimme ne tehdä juuri asiakkaiden toivomusten mukaan räätälöityinä, eri pituisina ja konekohtaisilla liitännöillä.

Osaava huolto ja korjaus Pirkka-Hitsi suorittaa kaikenmerkkisten hitsauskoneiden huollot, korjaukset, validoinnit ja turvallisuustestaukset vakaalla ammattitaidolla Pirkkalassa ja Varkaudessa. Nykyaikaiset ja monipuoliset testilaitteet sekä pitkä kokemus takaavat nopean palvelun laajoissakin huoltotöissä. Yritys tekee vuosihuollot, korjaukset sekä validoinnit myös asiakkaan omissa tiloissa. – Huoltoa tulee laajalti muualtakin kuin Pirkanmaalta. Yritykset ja myyntiedustajat lähettävät meille paljon koneita ja kaapeleita korjauk-

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

Pirkka-Hitsi Oy Vesalantie 20, 33960 Pirkkala p. (03) 3141 4200 Myymälä ja huolto ark. klo 8–16, Web 24h pirkkahitsi@pirkkahitsi.fi www.pirkkahitsi.fi

30


kiinteistönhoito

Hämeen Kiinteistöhoiva

Kiinteistölle lisää käyttöikää ja arvoa Hämeen Kiinteistöhoiva Oy hoitaa tarpeelliset huoltotoimenpiteet katoille, seinille ja pihakivetyksille edullisesti ja tehokkaasti perheyrityksen voimin. tiileen. Jos tiiliä alkaa kuitenkin napsua poikki jalan alla, on jo myöhäistä huoltaa katto ja voidaan suositella vain kattoremonttia, toteaa Linna. – Selvitämme aina ensin aluskatteiden kunnon, että asiakas saisi täyden hyödyn huollosta. Jos aluskatteet ovat huonot, suosittelemme kattoremonttia tai sovimme eri urakan aluskatteiden paikkauksesta mikäli niiden vauriot ovat lieviä. Hämeen Kiinteistöhoiva tekee asiakkaille tarvittaessa myös kattoremontit yhteistyökumppaneiden avulla.

Hämeen Kiinteistöhoiva on Lempäälästä käsin toimiva perheyritys, jonka erikoisosaamista ovat pesut, sammaleentorjunta ja tarpeenmukaiset suoja-ainekäsittelyt, pinnoitukset ja maalausurakat. Yritys työllistää kesäisin perheen isän lisäksi 3–4 poikaa. – Isossa perheessä lapset tottuvat työntekoon jo pienestä pitäen. Jos mielii ajokorttia, mopoa tai muita omia hankintoja, niin rahat on itse tienattava, toteaa yrittäjä Vesa Linna. – Se kannustaa yritteliäisyyteen. Monet asiakkaat ovatkin ihmetelleet sitä ahkeruutta ja työtahtia, mitä nuoret miehet pitävät yllä. Kerran ehdotin katonmaalaustyömaalla taukoa, niin pojalta tuli vastaus että ei missään tapauksessa, tämä tehdään ensin valmiiksi! Asiakkaat ovat antaneet kiitosta myös työn jäljestä ja loppusiivouksesta, sillä urakkaamme kuuluu usein myös pesujätteiden siivous urakan lopuksi. Tavoitteena onkin tehdä työt aina niin hyvin, että asiakkaat voivat suositella yritystä muillekin. Sanan levitessä töitä on tullut jatkuvasti lisää niin Helsingin kuin Tampereenkin seuduilta. – Töitä on tehtävä laajalla alueella, sillä tällä alalla on paljon yrittäjiä ja kilpailu kovaa. Lisäksi haasteena on töiden kausiluonteisuus ja säiden vaikutus työn kulkuun. Talvisin Hämeen Kiinteistöhoiva tekeekin lisäksi erilaisia sisäremontteja, jotka hoituvat yritykseltä myös mallikkaasti.

p. 040 5431 431 vesa.linna@kiinteistohoiva.fi www.kiinteistohoiva.fi

Käsittelyllä suojaa ja kaunis pinta Tekemällä oikeat huoltotoimenpiteet ajallaan, isompaa kattoremonttia saadaan taloyhtiössä lykättyä vuosia eteenpäin edullisin kustannuksin. Kun huoltoa tehdään säännöllisesti, tiilikatto kestää jopa 60–70 vuotta. – Jos tiilikatto on päässyt likaiseksi ja sammaleiseksi, teemme sille tarkan pesun ja sammaleentorjuntakäsittelyn. Tiilen haurastumisen ja pakkasrapautumisen hidastamiseksi on oleellista levittää katolle pesun jälkeen jokin suoja-aine. Pintakäsittelyllä tiili pysyy puhtaampana, uutta kasvustoa tulee hitaammin ja mikä parasta, se näyttää hyvältä. – Pintakäsittelyyn löytyy meiltä 3 vaihtoehtoa: väritön tiilen suojaainekäsittely, värillinen suoja-ainekäsittely sekä tiilikattomaali. Kun joku näistä on tehty, riittää että 3–5 vuoden välein tehdään sammaleentorjuntaruiskutus niin katto pysyy siistinä. Katon suoja-ainekäsittely uusitaan noin 10–20 vuoden välein olosuhteista ja pintakäsittelystä riippuen, kuvailee Linna. – Väritön suoja-aine on kustannustehokkain ratkaisu, mutta jos kiinteistölle halutaan lisää arvokkuutta, kannattaa satsata vähän enemmän ja käyttää värillistä käsittelyä tai maalia.

Lumi ja jää koettelevat kattoja Suomen ilmasto on kattotiilelle haastava. Huonokuntoiset tiilet imevät itseensä vettä, jäätyvät ja sulavat taas ja haurastuvat ajan myötä. Katon tekninen käyttöikä pitenee kuitenkin pesulla ja suojakäsittelyllä. – Suoja-aine estää veden imeytyminen pintansa menettäneeseen 31

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


IKKUNAT

Hämeenkyrön Ikkunatehdas Oy

Laatuikkunat kestävät aikaa ja vaihtelevia sääolosuhteita Hämeenkyrön Ikkunatehdas Oy tunnetaan korkealaatuisista ja kestävistä tuotteistaan. Suunnittelussa on panostettu erityisesti ikkunoiden kauneuteen ja arjen toimivuuteen.

Tutustumiskierrokselle tehtaalle

Vuonna 1992 perustettu yritys työllistää yhteensä 20 henkilöä. Tehdasrakennus tuhoutui kuitenkin viime vuonna tulipalossa lähes täysin, joten se on pitänyt rakentaa kokonaan uudelleen. – Käynnistimme tehtaamme samalla paikalla uudelleen 2016 Suomen moderneimpana ikkunatehtaana. Siinä on hyödynnetty puuntyöstöalan parhaita ratkaisuja ja digitalisaatiota, kertoo toimitusjohtaja Olli Toiviainen.

Yrityksen tuotteita toimitetaan ympäri Suomen, mutta toiminta on vahvasti painottunut erityisesti Pirkanmaalle ja Etelä- ja Länsi-Suomeen. Yritys on päättänyt aukaista ovensa vierailijaryhmille, eli jatkossa asiakkailla on on mahdollisuus päästä Hämeenkyrön Ikkunatehtaalle tutustumisvierailulle. – Järjestämme taloyhtiöille ja ryhmille tutustumiskierroksia Suomen moderneimpaan ikkunatehtaaseen. Niistä voi kysyä suoraan minulta, Toiviainen vinkkaa.

Laatua, tyyliä ja energiatehokkuutta Hämeenkyrön Ikkunatehdas valmistaa CE-merkittyjä HIT-NORDIC-ikkunoita. Ne kestävät hyvin aikaa ja vaihtelevia sääolosuhteita ja niillä voi säästää energiaa jopa satoja euroja vuodessa. – Tuotteemme ovat korkealaatuisia, ja ne ovat testeissä menestyneet erittäin hyvin. Ikkunamme ovat rakenteeltaan erilaisia kuin kilpailijoilla ja tarjoavat paremman veden- ja lämmöneristyskyvyn. Ne myös ehkäisevät huurtumista. Ikkunoiden helppokäyttöisyyteen ja tyylikkyyteen on kiinnitetty erityishuomioita. – Olemme panostaneet erittäin vahvasti ikkunoidemme ulkonäköön. Niistä on rakennettu hyvin ilmeikkäitä ja kauniita, sillä ikkunoiden hankinta on useiden kymmenien vuosien ratkaisu. Yrityksen valmistamista ikkunoista tuleekin paljon positiivista palautetta asiakkailta.

Mittatilaustyönä asiakkaan tarpeisiin Kaikki HIT-NORDIC-ikkunat valmistetaan mittatilaustyönä asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Ikkunoita tehdään taloyhtiöille, yksityisille asiakkaille, saneeraajille ja rakennusyhtiöille. – Meillä ei ole valmiita moduuleja, vaan asiakkaat saavat räätälöidyn tuotteen. Oli tarve mikä hyvänsä niin voimme sen toteuttaa hyvinkin laajasti, Toiviainen sanoo. Tuotteisiin kuuluu alumiiniverhoiltuja, puuverhoiltuja, avattavia ja kiinteitä ikkunoita. Värit, mitat ja mallit ovat asiakkaan vapaasti valittavissa yrityksen omasta valikoimasta. Ikkunat valmistetaan asennusvalmiiksi elementeiksi tehtaassa ja niihin voi myös halutessaan ostaa erilaisia lisävarusteita, kuten sälekaihtimia, hyttyspuitteita ja muita arkea helpottavia ratkaisuja. Hämeenkyrön Ikkunatehdas on kokonaan suomalaisessa yksityisomistuksessa oleva yritys. Kotimaisuus onkin yritykselle tärkeää. – Käytämme mahdollisimman paljon kotimaisia kumppaneita ja raaka-aineen toimittajia. Näistä suurin osa on suomalaisia perheyrityksiä.

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

Hämeenkyrön Ikkunatehdas Oy Olli Toiviainen, p. 040 351 1072, olli.toiviainen@hit-nordic.com www.hit-nordic.com

32


Asbestityöt turvallisesti kaikkiin kohteisiin Uuden asbestilainsäädännön mukaan kaikissa 1994 vuotta vanhemmissa rakennuksissa on saneerausten yhteydessä suoritettava asbestikartoitus asbestin olemassaolon poissulkemiseksi. Kaikkiin asbestitöihin tarvitaan alan ammattilainen turvallisuuden takaamiseksi. Vuodesta 2003 asti toiminut Ylö-Asbest Oy tekee asbestikartoituksia ja asbestipurkutöitä turvallisesti ja laadukkaasti koko Pirkanmaan alueella. Asbestipurkua tehdään saneerattavissa ja purettavissa rakennuksissa niin taloyhtiöiden, yksityisten, yritysten kuin julkishallinnon tarpeisiin. Yrityksessä työskentelee parikymmentä ammattitaitoista työntekijää, joilla on kaikilla asianmukainen asbesti-, työturvallisuus- ja pätevyyskoulutus sekä pitkä kokemus alalta. Asbesti on kuitumaista silikaattimineraalia, jota on käytetty aiemmin varsin laajasti rakennusmateriaalina. Purettaessa asbesti on pölyävää ja terveydelle ja ympäristölle erittäin haitallista. Asbestin käyttö on lopetettu 1988, mutta materiaalia on edelleen vanhoissa rakenteissa. Uuden asbestilain mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 tehdyissä rakennuksissa on vastedes pakollista suorittaa asbestikartoitus ennen rakenteiden purkamista tai saneeraamista. Asbestityöt saa suorittaa vain siihen valtuutettu ammattilainen. Tämä on hyvä muistaa varsinkin vanhempia rakennuksia remontoidessa. – Aika monet yksittäiset ihmiset eivät tiedä tätä. Moni ostaa uuden asunnon ja haluaa vaikka uusia kylpyhuoneen siellä. Useimmille tulee yllätyksenä isännöitsijän kertoessa, että pitääkin tutkia asbesti, suorittaa asbestityö ja asbestin jälkimittaus. Ne nostavat kustannuksia jo aika paljon, kun purkutyö ja jälkityötkin muuttuvat oleellisesti uuden lainsäädännön myötä, kertoo Ylö-Asbestin toimitusjohtaja Pentti Saloniemi. Asbestikartoituksella selvitetään asbestin mahdollinen esiintyminen purkukohteessa, asbestin määrät ja esiintymisalueet. Kartoituksen pohjalta laaditaan raportti ja tehdään toimenpidesuositukset tai purkutyösuunnitelma asbestipurkutyön toteuttamiseksi. – Asbestia voi olla esimerkiksi kiinteistöjen putkieristeissä, lattiamateriaaleissa, keittiön välilaatoissa, maaleissa, levykatoissa ja laasteissa. Aika laajasti sitä on, jopa liimoissa ja kylpyhuoneiden kaakeleiden kiinnitys- ja saumalaasteissa. Rakenteiden rakennusvuotta ja asbestin olemassaoloa ei pysty silmämääräisesti sanomaan, kun kaikki näyttää samannäköiseltä, joten aina on hyvä tutkia ja varmistaa, onko asbestia vai ei. Ylö-Asbest on valtuutettu asbestitöiden tekijä. Yrityksen kokeneet ammattilaiset hoitavat asbestin tutkimuksen, purkutyöt ja jätteiden käsittelyn saneerattavissa ja purettavissa rakennuksissa lakien ja asetusten mukaisesti. Asbestinpurku tehdään aina huolellisesti ja oikeanlaisilla työvälineillä. Henkilökunnan ja kaluston turvallisuus on tärkeää ja siihen panostetaan työn kaikissa vaiheissa. Asbestipölyn leviäminen estetään eristämällä ja alipaineistamalla purkukohde. Työntekijät suojautuvat pukeutumalla asianmukaisiin suojavarusteisiin ja hengityssuojaimiin ja laitteiden toimivuutta ja purkutöiden laatua mitataan koko työn ajan. Kun työt on suoritettu, tehdään vielä jälkimittaus, jossa todetaan tilojen puhtaus. Purkujätteet toimitetaan Tarastenjärven kaatopaikalle tai tarvittaessa ongelmajätteen käsittelijälle loppusijoitukseen.

NYKYAJAN SOTURIT PUHTAUDEN PUOLESTA

Ylö-Asbest Oy p. 0400 740 319 pentti.saloniemi@yloasbest.com www.asbestipurkutampere.fi

33

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017

Asbesti purku ja kartoitus palvelut

Ylö-Asbest Oy


ilmanvaihto

IV-Säätö J Pajunen

Paremman ilman puolesta Hyvällä ilmanvaihdolla on suuri vaikutus kiinteistön asumismukavuuteen. IV-Säätö J. Pajunen on IV-alan mittaus- ja säätötyöhön erikoistunut yritys, joka tarjoaa palveluitaan sekä alan IV-urakoitsijoille, isännöintitoimistoille ja huoltoyhtiöille että yksityisille asiakkaille. – Taloyhtiön pitäisi kiinnittää niihinkin huomiota, ja asukkaan oman koneen huolto kannattaisi ehkä laittaa taloyhtiön piikkiin. Muuten koneet jäävät huoltamatta. Kun suodattimet ovat jossain tapauksissa olleet 3–5 vuottakin vaihtamatta, niin eihän siinä enää ilma liiku ollenkaan, toteaa Pajunen. Kiinteistö kannattaisikin huomioida kokonaisuutena jo pienen remontin yhteydessä ja tehdä samalla myös tarkistuksia ilmanvaihtoon. – Ikkunaremonttien yhteydessä pitäisi nykyään mitata ilmanvaihto jo energiatodistustakin varten. Ja ennen ikkunaremonttia taloyhtiöiden tulisi olla yhteydessä asiantuntevaan yritykseen ja selvittää, kuinka paljon huoneistoihin tarvitaan raitista ilmaa ja minkä kokoiset ikkunaaukot pitäisi tehdä sen pohjalta.

Jotta kiinteistön ilmanvaihto toimisi halutulla tavalla, tulee sen olla oikein asennettu ja suunnitelmien mukaan säädetty. IV-Säätö J. Pajunen tekee ilmastoinnin säädöt ja huollot tehokkaasti ja ammattitaidolla. Yrityksen perustajalla Jarkko Pajusella on takanaan pitkä kokemus ilmanvaihdon mittaus- ja säätötöistä. – Lähdin vuonna 2006 tekemään ensin itsekseni mittaussäätöä ja pientä huoltoa lähinnä ilmanvaihtolaitteisiin. Ajan myötä toiminta alkoi laajentua, kysyntää tuli lisää ja nyt meillä on jo 11 työntekijää. Olemme ottaneet mukaan lisää huoltotöitä ja myös pientalojen ilmanvaihtolaitteistojen puhdistuksia, kertoo Pajunen. Vaikka IV-Säätö J. Pajusen päätyötä ovatkin juuri ilmanvaihdon säätö ja mittaus, yritys tekee pienimuotoisesti myös asennuksia ja on jatkossa lisäämässä työvoimaa etenkin huoltotöihin. Ilmanvaihtolaitteiden korjausten ja huollon ohella yrityksen palveluihin on tullut mukaan myös viemäriputkistojen kuvaaminen ja tilojen otsonointi. – Viemärikuvaukset vaaditaan nykyään ennen kuin rakennus luovutetaan. Kuvaamalla voidaan varmistaa, että viemärit ovat kunnossa ja ongelmia ei tule. Jo 60–70-luvunkin rakennuksissa viemärit olisi hyvä kuvata, niin tiedetään onko siellä vuotoja.

Ilmanvaihto vaikuttaa asumismukavuuteen Ilmanvaihtolaitteiston hyötysuhde heikkenee, jos sen säätämistä on laiminlyöty. Pajusen mukaan ilmanvaihdon säätäminen on valitettavasti jäänyt retuperälle monilla taloyhtiöillä, eikä laitteistoja ole usein edes huollettu kunnolla. Tämä voi näkyä suoraan kiinteistön asumismukavuudessa. – Tänä päivänä talojen sisäilmaongelmat ovat usein puheena. Kosteus pakkautuu sieniin, jos ilmanvaihto on väärin säädetty. Ja jos suodattimet ovat tukossa, ilma ei liiku ja epäpuhtaudet ja homeet pääsevät sisäilmaan, hän muistuttaa. Pajunen neuvookin taloyhtiöitä tarkistuttamaan ilmanvaihdon säädöt esimerkiksi horminuohouksen yhteydessä, jota suositellaan tehtäväksi asuintaloissa vähintään 10 vuoden välein. Pelkästään jo ilmanvaihtokoneen suodattimet olisi hyvä vaihtaa kaksi kertaa vuodessa. Helppo ensiaskel ilmanvaihdon suhteen on kysyä taloyhtiön asukkailta heidän kokemuksiaan huoneistojen sisäilmasta. – Asukkaita kannattaisi kuunnella. Jos joku kertoo, että huoneistossa ei ilma vaihdu, on tunkkaista ja päätä särkee, voidaan käydä katsomassa, onko ilmanvaihdon suhteen kaikki kunnossa. Tarkistus ei kestä kauaa, huomauttaa Pajunen.

Huomio kiinteistöön kokonaisuutena IV-Säätö J. Pajunen p. 050 3361 422 jarkko@ivpajunen.fi www.ivpajunen.fi

Kiinteistöissä voi Pajusen mukaan olla jo paljon tekniikkaa, joiden toimintaa asukkaat eivät kuitenkaan välttämättä tunne. Huoneistossa voi olla esimerkiksi oma ilmastointikone, mutta asukas ei joko osaa tai uskalla katsoa sen sisälle. Asukkaiden omat koneet jäävätkin sitten usein huoltamatta, jolloin niistä ei saada parasta hyötyä irti.

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

34


asbestianalyysi

Puutavaraliike KM Tuote Oy / Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio

Nopea ja luotettava asbestianalyysi Asbestia käytettiin Suomessa monipuolisesti erilaisissa rakenteissa 1910-luvulta 1990-luvulle asti, kunnes sen haitat terveydelle huomattiin. Terveysvaikutusten vuoksi laki edellyttääkin nykyään tekemään remonttien yhteydessä asbestikartoituksen.

Palvelu helposti saatavilla

Asbestin käyttö oli yleisintä 50–80-luvuilla, jolloin myös suurin osa Suomen rakennuskannasta on valmistunut. Sen käyttö tuli luvanvaraiseksi vuonna 1988 ja kiellettiin kokonaan vasta vuonna 1993. Vuoden 2016 alussa voimaan tullut laki edellyttääkin asbestikartoitusta kaikissa vuonna 1994 tai sitä aiemmin valmistuneissa rakennuksissa, jotka aiotaan remontoida tai purkaa. Kartoituksen yhteydessä tulee selvittää sekä asbestikuitujen laatu että määrä, ja vasta materiaalianalyysien jälkeen on luvallista lähteä purkamaan rakenteita. Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio perustettiin vuoden 2016 elokuussa vastaamaan lakimuutoksen luomaan kartoitustarpeeseen. Yrityksessä yhdistyvät sekä vuosikymmenten kokemus laboratorioalalta että saneerausosaaminen, ja sen palveluja käyttävät monipuolisesti niin yritykset kuin yksityishenkilötkin. – Noin viidesosa meille tulevista tapauksista on taloyhtiöitä. Joskus saamme esimerkiksi isännöitsijältä analysoitavaksi näytteen ihan vain yhdestä asunnosta, jos kyseessä on yksittäisen asunnon remontti, kertoo laboratorianalyytikko Tiina Siukola. Siukola muistuttaa kuitenkin, että näytteet on otettava lain mukaan jokaisesta huoneistosta, jos remontti koskee koko kiinteistöä. – Meille on tullut näytteitä jopa aivan vierekkäisistä huoneistosta, joista toisesta ei löydy asbestia mutta toisesta kuitenkin löytyy.

Asbestinäytteet voi tuoda helposti suoraan paikalle laboratorion ollessa auki, toimittaa ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon tai lähettää analysoitavaksi postitse. – Asiakkaat voivat ottaa näytteet itse. Jos on kyse useammasta näytteestä tai koko taloyhtiöstä, monet tilaavat paikalle ammattimaisen kartoitusyrityksen, joka tuo meille näytteet. Otamme myös itse jonkin verran näytteitä pienemmissä kohteissa, kertoo Siukola. Lisäpalveluna Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio tarjoaa myös ilmanäytteenottopumppujen vuokrausta. Lisäksi yrityksen palveluvalikoimaan on vuoden 2017 alussa tulossa materiaalinäytteiden PCB- ja PAH-analyysit.

Tehokas analyysi urakoitsijoiden tukena Tampereen asbesti- ja kuitulaboratoriolla on käytössään alan uusin tekniikka. Analyyseissa hyödynnetyllä polarisaatio- ja elektronimikroskopialla voidaan määrittää asbestikuidut ja niiden laatu erittäin tarkasti. Laboratorio osallistuu myös kansainväliseen AIMSiin, joka järjestää ja arvioi asbestilaboratorioiden laadunvarmistustestejä. – Meiltä saa analyysin tulokset nopeasti, tehokkaasti ja luotettavasti. Helpotamme tällä merkittävästi purkajien, urakoitsijoiden ja remontoijien toimintaa, toteaa Siukola. Jos asbestia löytyy, purun saa suorittaa vain yritys, jolla on asbestipurkutyöluvat. Laki on tässä kansalaisen puolella, sillä asbestikuitujen hengittämisestä voi koitua vakavia terveyshaittoja, kuten asbestoosia, asbestiplakkitautia, keuhkosyöpää tai kasvaimia keuhkoihin tai vatsaan. – Asbestianalyysien tulokset tulevat meiltä aina samana päivänä, vaikka ihan tunnin sisällä asiakkaan odottaessa. Jos tilanne on kiireellinen, voimme laittaa tulokset asiakkaalle myös heti tekstiviestitse ja virallisen raportin sitten myöhemmin päivällä. Koska tulokset saa ripeästi, asiakas voi ryhtyä oitis kartoittamaan asbestipurkufirmoja – tai suunnittelemaan remonttia, jos näytteessä ei havaittu asbestia.

Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Kuokkamaantie 2, 33800 Tampere ma–pe 8.00–17.00 p. 050 320 4458 tampereen@asbestilaboratorio.fi www.asbestilaboratorio.fi

35

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


siivouspalveluita

PirkkaClean Oy

Luotettava siivousalan yhteistyökumppani PirkkaClean tunnetaan luotettavana siivousalan yrityksenä, rehtinä ja ammattitaitoisena yhteistyökumppanina sekä työntekijöitään arvostavana työnantajana Helppoa ja välitöntä asiointia

PirkkaClean Oy on vuonna 2009 perustettu kasvava siivousalan yritys, jonka palveluksessa on lähes 40 siivousalan ammattilaista. Yrityksen palveluihin kuuluvat kohdesiivoukset sekä erikois- ja keikkasiivoukset yrityksissä ja taloyhtiöissä koko Tampereen alueella. PirkkaClean on varma ja luotettava yhteistyökumppani, joka hoitaa tilojen puhtaanapidon asianmukaisesti ja pitää sovitusta siivousrytmistä kiinni. Yritystä on helppo lähestyä ja asiointi on luontevaa. – Isännöitsijä tavoittaa meidät helposti. Me myös tunnemme jokaisen kohteen ja työntekijät. Tiedämme heti puhelimessa, mistä puhutaan. Se helpottaa isännöitsijän toimintaa ja viestintää meidän kanssa, kertoo PirkkaCleanin toimitusjohtaja Ilse Lahdenpohja. Kaikilla taloyhtiöillä on myös oma nimikkosiivooja, jonka kanssa taloyhtiön edustajat voivat kommunikoida suoraan. Tämä tekee viestinnästä ja kommunikoinnista taloyhtiön ja yrityksen välillä nopeaa ja helppoa. Oma nimikkotaloyhtiö lisää myös työntekijän viihtyvyyttä työssään. PirkkaCleanille työntekijöiden hyvinvointi onkin erittäin tärkeää, sillä työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara ja laadun tae. – Työntekijälle on mielekästä olla samassa taloyhtiössä töissä. Se nostaa työmotivaatiota. Taloyhtiöön on mukava mennä, kun sieltä tuntee asukkaita, ja heidän kanssaan on hyvä olla ja työskennellä. Asiakaskin saa kasvot. Olemme saaneet tästä käytännöstä työntekijöiltä paljon hyvää palautetta. Työn laadun pysymistä tasaisena arvioidaan erilaisilla mittareilla. Työnjohto tekee muun muassa kohdekäyntejä ja yrityksen käytäntöihin kuuluu asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen sähköisesti kerran vuodessa. Kyselyyn voi vastata nimettömästi, vastaukset analysoidaan ja ehdotukset ja kommentit otetaan huomioon siivouksen laadun perustana. Vastaukset ovat jo useiden vuosien ajan olleet erittäin positiivisia.

As Oy Tampereen Pohjolankatu 18–20 taloyhtiön puheenjohtaja Pertti Vesterinen ja isännöitsijä Harri Vilonen HM-Isännöintipalveluista vahvistavat asiakastyytyväisyyden tutkimuksen tulokset. Yhteistyö PirkkaCleanin kanssa on toiminut hyvin. Siivoja on ehtinyt tekemään sopimuksessa sovitut työt, hinta ja laatu ovat olleet tasapainossa, ja myös asukkaat ovat olleet tyytyväisiä. – Arvostan yhteistyössämme erityisesti helppoa ja välitöntä asiointia. Kommunikointi on luontevaa ja asiallista. Koska taloyhtiössä on paljon hoidettavia asioita ja on ajateltava talon hoitoa pitkällä aikajänteellä, niin arjen on sujuttava nopeasti ja luontevasti, sanoo Vesterinen. Vilonen on Vesterisen kanssa samoilla linjoilla. Hän on pitänyt yhteistyössä erityisesti luontevasta ja nopeasta palvelusta. – Hyvä yhteistyön merkitys on isännöitsijälle suuri, koska asioiden pitää toimia helposti ja vaivattomasti. Yhteistyö on sujunut esimerkillisesti. Kun olen yrittänyt tavoittaa PirkkaCleania, niin olen onnistunut ja asiat hoituvat niin sanotusti ”yhdellä soitolla”, hän kertoo. Myös oma siivooja on ollut taloyhtiössä erittäin tärkeä, koska hän tuntee talon ja sen tavat. Isännöitsijä on voinut olla omaan siivoojaan suoraan yhteydessä, mikä on ollut tehokas tapa toimia. – Siivooja tuntee talon ja talon asukkaat tuntevat siivoojan. Tämä merkitsee paljon. Tutun henkilön kanssa on helppo kommunikoida siivoukseen liittyvistä asioista, eikä aikaa mene turhaan, Vesterinen toteaa. Kiitosta saa myös kiinteistön erityistarpeiden huomiointi. Esimerkiksi vuosittaiset vahaukset on kysytty ja sovittu aina hyvissä ajoin, mikä on helpottanut isännöitsijän työtä. – Palveluntuottaja kysyy asiaa soittamalla tai sähköpostilla. Mielestäni on erittäin hyvä asia, että asiaa tiedustellaan. Saamme siten pidettyä käytävät kunnossa. Loppujen lopuksi, kun esimerkiksi rappuja vahataan ja pidetään kunnossa, niin sanottua ”raskasta siivousta” ei tarvita niin usein, Vilonen sanoo. Tavoitteena onkin jatkaa yhteistyötä PirkkaCleanin kanssa. Vesterinen ja Vilonen suosittelevat yrityksen palveluja lämpimästi myös muille taloyhtiöille.

PirkkaClean Oy p. 010 3200 731 ilse.lahdenpohja@pirkkaclean.fi www.pirkkaclean.fi Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017 Toimitusjohtaja yrittäjä Ilse

36


Hallituksen puheenjohtaja Pertti ja työntekijä Henna.

Työnjohtaja Sanna, työntekijä Henna, hallituksen puheenjohtaja Pertti ja toimitusjohtaja yrittäjä Ilse.

37

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


Remontointipalvelut

Kangasalan rakennus, saneeraus ja hitsaustyö

Kokonaisvaltaiset remonttipalvelut vankan työkokemuksen turvin Siisti työnjälki ja ripeä toiminta ovat Kangasalan rakennus-, saneeraus- ja hitsaustyön hyvän palvelun perusta.

Rakennusalan ammattilaisille lienee enemmän kuin tuttua se, ettei kahta samanlaista kohdetta ole. Varsinkin korjausrakentamisessa huomaa päivittäisessä työssä, että jokainen rakennus on yksilö. Työkokemusvuosien mukanaan tuoma ongelmanratkaisukyky onkin alalla kultaa. Heti täysi-ikäistyttyään rakennusalan työt aloittanut Vesa Knuuttila on yli 20-vuotisen uransa aikana ehtinytkin kohdata työmaillaan jos jonkinlaista tilannetta, joita ei helppojen oppikirjaesimerkkien avuin niin vain laiteta kuntoon. Mitä vanhempi rakennus on, sen enemmän siinä yleensä on eri aikakausien remontointi- ja rakennuskäytäntöjen tuomaa kerrostumaa. – Niin monipuolisesti on tullut hommia tehtyä, että kyllä sieltä on kaikenlaista tullut vastaan. Vaikka yllätyksiä aina tuleekin, niin sellaisia ei kyllä enää tule, mistä menisi pasmat ihan sekaisin. Hyvä ammattitaito ja kokemus takaavat, että pulmallisimmatkin työt saan tehtyä, Knuuttila toteaa. Knuuttilan yritys Kangasalan rakennus-, saneeraus- ja hitsaustyö tekee Knuuttilan ja hänen kolmen työntekijänsä voimin niin uutta kuin vanhan korjaustakin, aina omakotitaloista yritysten toimi- ja liiketiloihin, teollisuushalleihin ja asuntosaneerauksiin. Yritys on tunnettu myös monenlaisista metallitöistään, sillä näihinkin törmää yllättävän usein sekä teollisuudessa että ihan perus rakennustyömaillakin. Sisäremonteista Kangasalan rakennus-, saneeraus- ja hitsaustyö tekee kaiken, paitsi parkettien hionnat ja lakkaukset. Niihinkin Knuuttilalla on vakiintunut yhteistyökumppani, jonka työnjälkeen hän voi luottaa kuin omaansa. Myös sähkö- ja putkitöissä hän käyttää kumppaneita, joiden kanssa töitä on tullut paiskittua pitkään. – On todella iso etu, että voi luottaa kumppaniensa toimintatapoihin ja siihen, että työ tehdään ensiluokkaisesti. En ikinä hyväksyisi sitä, että omiin nimiini tehtäisiin sekundaa.

leet tutuiksi, asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vaikka yritys sinänsä on pieni, pystyy se ottamaan vastaan isompiakin urakoita. Viimeisimpänä valmistui yhdeksän omakotitalon asunto-osakeyhtiön uudiskohde Nokialla. Tarpeen vaatiessa Knuuttila käyttää vuokratyövoimaa, josta hänellä on erinomaisia kokemuksia. Lisäksi myös rakennusalan yhteistyökumppaneita on vuosien varrella kertynyt paljon. – Enimmillään minulla oli 13 työmiestä, joista edelleen osa tulee tarpeen vaatiessa hommiin. Vuokratyövoimasta joillain on huono käsitys, mutta oman kokemukseni mukaan sieltä saa aina nopeasti ammattitaitoisen tekijän. Vuokrafirmojen etu on myös se, että tietää varmasti kaiken hoituvan lakien ja hyvien tapojen mukaan. Kun Knuuttilalla oli viimeksi kaksi vuokratyöntekijää, oli hän toisen ammattitaidosta niin vakuuttunut, että otti hänet yrityksensä palkkalistoille vakituisesti, kun tarve pysyvälle lisämiehitykselle ilmaantui. – Vuokraamon kautta voi myös kysyä töihin samaa kaveria, joka on ollut aiemminkin. Se on iso etu, kun tietää varmasti, että kaveri osaa hommansa.

Joustoa asiakkaan tarpeiden mukaan Kilpailuvalteikseen Knuuttila mainitsee ripeyden ja erittäin laadukkaan, siistin työnjäljen. Usein virheellisesti luullaan, ettei nopeasti saa hyvää, mutta Knuuttila tyrmää väitteen. Hän korostaa, että rakennusalalla hyvä organisointi mahdollistaa sen, ettei työmailla mene aikaa hukkaan, kun työntekijät seisoskelevat työmaalla odottamassa, että seuraavan työvaiheen voi aloittaa. – Hyvän organisoinnin lisäksi tietysti vankka ammattitaito on hyvän rakennusfirman perusta, samoin joustoa pitää olla. Meillä ei niin kelloa kytätä, että koskas tästä pääsisi kotio lähtemään, vaan tarpeen tullen tehdään pidempää päivää. Myös ilta-, yö- ja viikonlopputyöt ovat tul-

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

Kangasalan rakennus, saneeraus ja hitsaustyö p. 040 419 3411 vesa.knuuttila@wippies.fi

38


Tele- ja sähköalan osaamista suunnittelusta ylläpitoon Jos television kuva ei näy tai internetyhteydet ovat hitaat, voi vika löytyä heikkokuntoisesta sähkö- tai teleliikenneverkosta. Ongelmista ei kannata jäädä kärsimään, sillä ammattilaisen avulla verkot saa kerralla kuntoon. Teletaito on vuonna 1991 perustettu yritys, joka palvelee asiakkaita laajasti sähkö- ja televerkkojen konsultointi-, suunnittelu-, asennus- ja ylläpitotehtävissä koko Pirkanmaan alueella. Yrityksen henkilöstöllä on yli 40 vuoden kokemus sähkö- ja telesuunnittelusta erilaisiin yksityisen ja julkisen puolen kohteisiin. Teletaito on panostanut vahvasti erityisesti vanhojen ja uudistettavien kiinteistöjen sähkö- ja telesuunnitteluun.

Yleensä viat voidaan korjata helposti, jos digiboksi on rikki tai johdot ovat poikki. Muussa tapauksessa vika paikallistetaan tarkastuskäynnillä, jossa tarkastetaan taloyhtiön sähkö- tai televerkot mittaamalla ne sekä todetaan taloyhtiön dokumenttien ajantasaisuus. Asianmukaisesti hoidetut dokumentit helpottavat suunnittelu- ja korjaustyötä, vanhojen asennusten uudistamista sekä nykyisten ylläpitoa. – Olemassa olevat päivitetyt dokumentit olisi hyvä olla saatavilla, sillä ne helpottavat vikojen etsintää. Vaihtoehtona on vikojen etsiminen ilman dokumentteja, jolloin kulut voivat olla jopa tuhansia euroja, neuvoo Teletaito Oy:n Vesa Yli-Marttila. Teletaito tekee konsultoinnin jälkeen taloyhtiöön yksityiskohtaisen kuntotarkastuksen, jossa selviää antenni-, puhelin- tai sähköverkkojen kunto ja tarvittavat korjaukset ja uudistukset kustannusarvioineen. Kun taloyhtiö on tehnyt hankepäätöksen, Teletaito tekee suunnitelman, jonka perusteella voidaan toteuttaa korjausurakka. Hankkeen toteutuksessa on hyvä myös pohtia korjausten ajoitusta, sillä verkkouudistusten toteuttaminen putkiremontin yhteydessä tulee taloyhtiöille kustannustehokkaammaksi kuin useat erilliset remontit. – Putkilinjasenaarauksen suunnittelun yhteydessä kannattaisi aina tehdä sähkö- ja televerkkojen uudistaminen, sillä molemmissa operaatioissa hyödynnetään samoja linjareittejä. Kokonaisuutena molempien uudistaminen tulee edullisemmaksi kuin niiden erillinen teettäminen.

Terävä tv-kuva ja nopea netti Sähkö- ja televerkot kestävät yleensä taloyhtiöistä riippuen noin 40–50 vuotta. Toimiviin ja häiriöttömiin sähkö- ja televerkkoihin kannattaa panostaa, sillä nopea nettiyhteys, häiriöttömät televisioyhteydet ja sähköturvallinen talo nostavat asuntojen arvoa. – Vanhoissa kiinteistöissä, jossa ei ole tehty sähköverkkojen saneerausta tai uudistamista, vanhat sähköverkot ovat palo- ja henkilöturvallisuuden kannalta vaarallisia. Lisäksi televerkkojen suorituskyky ei riitä nykytekniikalla, jolloin netti on hidas ja ilmenee tv-häiriöitä, kertoo Teletaito Ky:n Ilkka Jutila. Puhelin-, antenni- ja sähköasennuksien kunnossapitoasioissa kannattaakin olla hyvissä ajoin liikkeellä. Jos taloyhtiön netissä ilmenee häiriöitä, vikaa lähdetään selvittämään vikakäynnillä asukkaiden luona.

Teletaito Ky Suunnittelu ja projektit p. 0400 731 076 teletaito@teletaito.fi Teletaito Oy Asennus ja huoltokäynnit p. 040 3524 424 www.teletaito.fi

Toiminnan laajentuessa Teletaito Ky Ilkka Jutilan (vas.) rinnalle on perustettu Teletaito Oy Pirkanmaa, jonka toimintaa vetää Vesa Yli-Marttila (oik.). Teletaito Ky Ilkka Jutila keskittyy konsultointiin, suunnitteluun ja projekteihin ja Teletaito Oy urakointi- ja ylläpitotoimintaan.

39

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017

sähkö- ja telesuunnittelu ja urkointi

Teletaito Oy


LVI

LVI Antti Keskinen Oy

Hyvä putkimies on taloyhtiölle kullanarvoinen Sukupolvenvaihdos isältä pojalle takaa sen, että LVI Antti Keskiseltä saa samaa hyvää palvelua, mihin asiakkaat ovat ehtineet tottua jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

Kun isä on putkimies, voiko pojasta tulla muuta kuin putkimies? Mikko Keskinen ei ainakaan osannut kuvitella itseään muussa ammatissa ja onkin nyt vuoden verran toiminut LVI Antti Keskisen toimitusjohtajana. Putkitöistä hänellä on kuitenkin jo kunnioitettava 15 vuoden kokemus, isän yrityksessä tietysti. LVI Antti Keskinen tekee kiinteistön kaikki putkityöt salaojista ja sadevesiviemäreistä aina ilmastointeihin asti. Lisäksi yritys tekee radonremontteja ja päivystysluontoista huoltopalvelua. LVI Antti Keskinen tarjoaa kaikenkattavaa putkityöpalvelua koko Pirkanmaan alueella kaikenkokoisille taloyhtiöille.

Työt tehdään loppuun kellosta piittaamatta Suhteellisen kilpaillulla alalla pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat pienen yrityksen toiminnan kulmakivi. Keskinen kertoo, että heidän valttinsa alalla on panostaminen palvelun laatuun. – Ilman hyvää palvelua ei tällä alalla pärjää. On tärkeää, että asiakkaan kotia kunnioitetaan siellä ollessa. Joustavuus on myös yksi vahvuutemme. Ei oikein sovi luonteelle sellainen, että työkalut tiputetaan käsistä, kun kello tulee puoli neljä ja lähdetään kotiin, vaan työt hoidetaan kerralla loppuun kellosta piittaamatta. Hyvä ja luotettava putkimies onkin taloyhtiölle kullanarvoinen. Asukkaiden mitta täyttyy nopeasti, jos asunnossa joutuu hytisemään kylmissään hetkenkään liian pitkään toimimattomien pattereiden takia, tai jos tiputtava hana vie jo toiset yöunet peräkkäin.

Salaojan huolto säästää pitkän pennin Perinteisten huoltotöiden lisäksi LVI Antti Keskinen tekee radonmittauksia ja radonremontteja, viemärikuvauksia, sade- ja salaojajärjestelmiä, LVI-kuntoarvioita, LVI-suunnittelua ja energiatodistuksia. Myös KVV-valvonnat, maa- ja kaukolämpötyöt hoituvat LVI Antti Keskiseltä ammattitaidolla. Keskinen kertoo, että erityisesti salaojatöitä on viime aikoina tullut tehtyä paljon. – Rakennuskannalla alkaa olla sen verran ikää, että salaojat alkavat tulla käyttöikänsä päähän, jolloin uudet on rakennettava. Keskinen suosittelee, että etenkin vanhemmissa taloyhtiöissä harkittaisiin salaojien kuvaamista. Kuvauksesta taloyhtiö saa tärkeää tietoa salaojien sen hetkisestä kunnosta, jolloin edessä oleviin remontteihin ja muihin salaojien kunnostustöihin on helpompi varautua. Pienemmät tukokset lähtevät salaojituksen huuhtelulla. – Siinä säästää pitkän pennin, kun korjaa jo vasta alkavan tukoksen. Kameran avulla se saadaan paikannettua todella tarkasti, jolloin työnkin voi tehdä sujuvammin. Jos tukoksen jättää kokonaan korjaamatta, onkin taloyhtiö pulassa, kun vesi pääsee valumaan talon rakenteisiin.

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

LVI Antti Keskinen Oy p. 040 552 4494 myynti@lvi-keskinen.fi www.lvi-keskinen.fi

40


rakennustyöt

Pirkanmaan rakennuttamis- ja valvontapalvelu Oy

Rakennustyöt turvallisesti Pirkanmaan Rakennuttamis- ja Valvontapalvelu Oy hoitaa uudisrakennusten ja remonttien valvontatyöt luotettavasti vuosien kokemuksella.

Pirkanmaan Rakennuttamis- ja Valvontapalvelu Oy tekee taloyhtiöille rakennusurakoiden suunnittelua, kuntokartoituksia, kilpailutuksia sekä valvontatöitä. Yritys on toiminut vasta maaliskuusta 2016 alkaen, mutta aiempaa kokemusta valvonnasta ja rakennuttamisesta on yli viisi vuotta. Työnjohto ja rakennusmestarin tehtävistä kokemusta on vuodesta 1995 lähtien ja kaikkiaan rakennusalan kokemusta on liki 30 vuoden ajalta. Osaamista täydentää myös vuonna 2016 suoritettu Rakennustyön valvojan RAV pätevöityskoulutus. – Eniten teen tällä hetkellä pikkuremonttien, kuten kylpyhuoneremonttien, valvontaa. Niissä teettää lisähommaa tänä vuonna voimaan tullut uusi asbestilaki, joka vaatii pikkuremonteissakin turvallisuuskoordinaattorin ja turvallisuusasiakirjan muun dokumentaation lisäksi, kertoo rakennusmestari ja yrittäjä Heikki Mäenpää. Uuden asbestilain mukaan kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kiinteistöissä pitää jatkossa selvittää rakenteiden asbestipitoisuudet ennen rakennusurakkaa. Jos kohteesta löytyy asbestia, rakennuttajan pitää hankkia asbestipurku-urakoitsija. Mäenpää valvoo, että asbestin purkutyöt tehdään lakien ja asetusten mukaan. – Purkutyö on asbestille altistavin vaihe. Asbesti on kevyttä kuitua, joka leijuu ilmassa pitkään. Asbestia ei tarvitse kuitenkaan pelätä, kun se on rakenteessa. Se on vain huomioitava siinä vaiheessa, kun rakenteita puretaan.

taa hyvinkin lyhyessä ajassa. – Huonosti ja väärillä menetelmillä tehdyt remontit aiheuttavat huoneistoissa kosteusongelmia ja yhdessä huonon ilmastoinnin kanssa sisäilmaongelmia. Rakennusvirheistä aiheutuvista mikrobikasvustoista tulee aika pian altistuksia. Sen huomaa esimerkiksi nuhana ja jatkuvana sairastamisena. Valvontaan kannattaakin panostaa, sillä esimerkiksi väärin tehty vastavalmistunut kylpyhuone voidaan joutua ongelmien vuoksi purkamaan ja tekemään kokonaan uudelleen. Rakennuttaja voi ottaa avuksi vastaavan mestarin, joka johtaa rakennustyötä. Vastaava mestari varmistaa, että työt tulee tehtyä sääntöjen ja määräysten mukaan ja ettei rakentaessa tapahdu virheitä. Kun rakennus- tai saneeraustyömaan valvonta on asianmukaisesti hoidettu, voi asiakas nukkua yönsä rauhassa. – Kannattaa käyttää ammattimiehiä, jotka ovat saaneet koulutuksen. Esimerkiksi ammattitaitoiset kirvesmiehet tietävät aika hyvin asiat, eli silläkin voi jo pelastaa paljon. Ja projektissa, jossa urakoitsija toimittaa vastaavan mestarin, kannattaa ottaa rakennustyönvalvoja turvaamaan projektin toteutuminen, Mäenpää vinkkaa.

Ammattilainen varmistaa töiden laadun

Pirkanmaan rakennuttamisja valvontapalvelu Oy p. 045 209 5300 heikki.maenpaa@pmaanrv.fi www.pmaanrv.fi

Mäenpään mukaan asbestia enemmän harmia asukkaille aiheuttavat ammattitaidottomasti tehdyt rakennustyöt. Ne voivat aiheuttaa hait-

41

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


putkiremontit

Sewerex Oy

Perinteistä parempi putkiremontti Sewerex Oy on erikoistunut putkistojen ja viemäreiden korjauksiin ja saneerauksiin sukkasujuttamalla. Sukittamalla voidaan korjata lähes mistä tahansa materiaalista valmistettu viemäri mahdollisimman vähäisellä haitalla asukkaille. Sewerex Oy on vuonna 2007 perustettu kasvava ja vakavarainen yritys, jonka toimialueena on koko eteläinen Suomi. Sewerexin asiakkaita ovat niin taloyhtiöt, rakennusliikkeet, teollisuus kuin omakotitaloasukkaat. Henkilöstöllä on pitkä kokemus viemärihuoltoalalta ja viemärisaneerauksista. Sewerexin palveluksessa on lähes 40 työntekijää ja myös työnjohto sekä yrittäjät osallistuvat aktiivisesti päivittäisiin työtehtäviin itse tehden ja työntekijöitä opastaen ja valvoen. Tällä varmistetaan jokaisen työvaiheen onnistuminen ja laadukas lopputulos. Tavoitteena ovat ennen kaikkea tyytyväiset asiakkaat ja luotettavuus. Se mitä luvataan, pidetään.

sä asennukset tehdään olemassa olevista viemäripisteistä, eikä erillisiä rakenneavauksia yleensä tarvitse tehdä lainkaan. Tämä on asukkaalle siinä mielessä helpompi, kun hänen ei ole välttämätöntä muuttaa putkiremontin ajaksi kotoa pois. Ja tietysti jos kustannuksia ajatellaan, niin jos on tarkoitus saneerata ainoastaan viemärit, niin uusi menetelmä on edullisempi tapa kuin perinteinen. Sukkasujuttamalla tehtävät saneeraukset kasvattavat suosiotaan, sillä sukkasujutuksen avulla saavutetaan pitkä käyttöikä ja hyvät virtausominaisuudet vähäisillä työ- ja investointikustannuksilla.

Sukkasujuttamalla onnistunut lopputulos

Sukkasujutusmenetelmällä tehtyjen remonttien ansiosta asukkaan ei tarvitse muuttaa muualle asunnosta, joten haitta asukkaalle on mahdollisimman vähäinen. Kun rakenteita ei avata, työmaahaittoja ei myöskään synny niin paljon. – Pyrimme siihen, että remontti on asukkaalle mahdollisimman turvallinen ja vaivaton, ja että työt tulee tehtyä kerralla oikein ja kunnolla. Huolellisen suunnittelun ja kokemuksen avulla pystytään takaamaan se, että hanke menee asukkaan kannalta mahdollisimman tehokkaasti ja vaivattomasti läpi. Tärkeää on myös tiedottaminen ja asukkaiden huomioiminen koko saneerauksen ajan. Asukkaille kerrotaan, missä vaiheessa saneerauksessa ollaan menossa ja milloin asukkaan huoneistossa työt etenevät. – Tiedottamisessa huomioidaan asukkaat ja heidän tarpeensa. Tiedote voi olla perinteinen paperilappu, tekstiviesti tai sähköposti. Käymme taloyhtiön kanssa aina tapauskohtaisesti läpi, miten ja mistä asioista ja kuinka usein tiedotetaan. Mutta mielellämme tiedotamme liikaa kuin liian vähän.

Sewerex Oy on erikoistunut sukkasujuttamalla tehtäviin viemärisaneerauksiin. Yritys on saneerannut sukittamalla tuhansia asuntoja sekä kymmeniä kilometrejä runkoviemäreitä. – Saneeraamme kaikki viemärit ensisijaisesti sukkasujutus-menetelmällä. Olemme hyviä juuri tässä menetelmässä ja tällä kyseisellä spesifisellä alalla. Meillä on sukkasujutuksesta pitkä kokemus ja osaaminen, kertoo myynnistä ja markkinoinnista vastaava Niko Helkearo. Sukituksessa uusi huopaputki, eli sukka, sujutetaan paineilman avulla saneerattavan putken sisään, johon se kovettuu pysyvästi. Näin vanhan putken sisään syntyy uusi putki, joka takaa tehokkaan toimivuuden vuosikymmeniksi eteenpäin. Myös viemäreiden haarakohdat sukitetaan. Uusi putki on siten kauttaaltaan tasavahva ja tiivis. – Uusi tapa on nopeampi tehdä, kun rakenteita ei tarvitse avata, kuten perinteisessä putkiremontissa. Käyttämässämme menetelmäs-

Asukkaalle vaivattomampi

Logon värimääritykset

Niko Helkearo p. 050 385 7690 niko.helkearo@sewerex.fi info@sewerex.fi www.sewerex.fi Sewerex Orange M=63 Y=91 (CMYK ) PMS 158C (Pantone) 238-118-36 (RGB) #ee7624 (HTML)

Sewerex Green C=73 Y=100(CMYK) PMS 361C (Pantone) 61-175-44 (RGB) #3daf2c (HTML)

Fonttiperhe Fira Sans https://fonts.google.com/specimen/Fira+Sans

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

42


ikkunat ja ovet

Lammin Ikkuna Oy

Kotimaista laatua ja luotettavaa palvelua Lammin Ikkuna Oy on valmistanut suomalaiseen makuun ja ilmastoon sopivia ikkunoita ja ovia jo yli neljänkymmenen vuoden ajan. Yritys on profiloitunut pitkälti erikoisikkunatehtaana ja toimittaa ikkunoita ja ovia pientaloista aina tuhansien yksiköiden kohteisiin, kuten esimerkiksi uuteen lastensairaalaan.

Lammin Ikkuna Oy p. 044 0822 622 kasimir.totterman@lammin.fi www.lammin.fi

Ikkunat ja ovet valmistetaan tilaajan vaatimusten mukaan jokaista yksiikkunat ja ovet tyiskohtaa myöten. Asiakkaan toiveita ja suunnittelijan laatimia malleja noudatetaan pilkuntarkasti. – Tuotteet valmistetaan suunnitelmien mukaan. Myös asennusvaiheessa kiinnitetään huomiota siihen, että ikkunat asennetaan paikalleen sovitusti ja suunnitellusti, vakuuttaa aluepäällikkö Kasimir Tötterman. Lammin Ikkuna kiinnittää projekteissaan erityistä huomiota asukasviestintään. – Työtä tehdään ihmisten kodeissa, joten on tärkeää että jokainen asentaja tiedostaa tämän tosiasian ja toimii sen mukaan. Olemme kehittäneet myös uusia tiedotuskanavia asukasviestintään. Tekstiviestit, sähköposti sekä erillinen sähköinen portaali on otettu käyttöön parantamaan tiedonkulkua. Ikkunaremontin aikana Lammin Ikkunan edustajat vastaavat erikseen perustetulla keskustelupalstalla asiakkaita askarruttaviin kysymyksiin. Perustetussa portaalissa on tarjolla lisätietoja ja ohjeita. Taloyhtiön tilaamiin ikkunoihin on myös mahdollista valita omakustanteisesti erilaisia lisävarusteita näppärästi verkkokaupassa. – Esimerkiksi sälekaihtimet ja hyönteisverkot saa lisättyä tilaukseen parilla napin painalluksella, Tötterman vakuuttaa.

Lastensairaala luottaa Lammin ikkunoihin Hyvänä esimerkkinä Lammin tuotteiden tasosta ja mahdollisten urakoiden laajuudesta on uuden lastensairaalan ikkunatoimitus. Lammin Ikkuna vastaa Helsingin Meilahteen 2017 valmistuvan uuden lastensairaalan ikkunaurakasta kokonaisuudessaan. Urakka on yritykselle kunnia-asia, etenkin kun valintakriteereissä painottui nimenomaan ikkunoiden vahvuus, kestävyys sekä miellyttävä ulkonäkö. – Lastensairaala on tämä vuoden isoin projektimme ja hyvä esimerkki siitä, miten suuria projekteja Lammin Ikkuna toteuttaa, Tötterman vahvistaa. Perheyhtiössä palvelun ja tuotteiden laatu onkin ykkösasia. Myös kotimaisuus on erittäin tärkeä arvo, siitä kertoo kotimaisuusprosentti 97. Näissä tavoitteissa onnistuminen on nostanut asiakastyytyväisyyden huippuunsa ja minimoinut reklamaatioiden määrän. Lammin kaikilla tuotteilla on myös markkinoiden parhaat takuut. Lammin Ikkuna Oy:llä on myös täydellinen ulko-ovimallisto sisältäen niin ulko-, parveke-, terassi- kuin palo-ovetkin.

43

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


ikkunat

Domus Yhtiöt Oy

Kotimainen ikkunoiden ammattilainen Domus Yhtiöt Oy on todellinen ikkunoiden ammattilainen, jolle asiakas on aina tärkein! Domus on kotimainen perheyritys, jolla on takanaan jo yli 60 vuoden historia ja osaaminen ikkunarakentamisesta. Pitkän menestyksen salaisuutena ovat laadukkaat tuotteet, osaava ja erittäin motivoitunut henkilökunta, luotettavat ja ammattitaitoiset asentajat sekä asiakkaista välittäminen. – Olemme pysyneet ajan hermolla ja valmistaneet aina tarpeiden mukaiset laadukkaat tuotteet, sekä luoneet tuotekehityksemme avustuksella uusia merkkipaaluja koko toimialalle. Teemme niin myös tänä päivänä sekä jatkossakin, toteaa projektimyynnistä vastaava Karri Valkamo. – Periaatteemme on, että sovitut asiat tehdään laadukkaasti ja sovitussa aikataulussa, ja että annetut asiakaslupaukset lunastetaan. Tärkeintä on kuitenkin asiakas, jolle ikkunoita asennetaan tai toimitetaan. Uusien ikkunoiden myötä asumisen viihtyvyys paranee merkittävästi. – Uudet ikkunat eristävät merkittävästi paremmin ääntä ja lämpöä, joten saneerauskohteiden lämmönkiertoa onkin saanut useasti säätää pienemmälle remontin jälkeen, Valkamo huomauttaa.

dottaminen. – Asiakkaasta välittäminen on tärkeintä, siihen menestyksemme on perustunut. Pyrimme vapaaehtoisesti informoimaan asukkaita mahdollisimman paljon. Näin projekti kulkee kitkattomammin alusta loppuun. Jo ennen projektin alkua on asukkaiden hyvä saada tietoa ja päästä vapaasti kyselemään projektin eri vaiheista ja myös tuotteista, Valkamo toteaa. Tämän vuoksi Domus järjestää usein taloyhtiön asukkaille infotilaisuuden, jossa hanke käydään avoimesti läpi kohta kohdalta, sekä tuodaan esille mahdolliset erityispiirteet, joita asukkaiden tulee ottaa huomioon projektin aikana. Asennusten jälkeen varmistetaan vielä erillisellä tyytyväisyyskyselyllä, että kaikki mahdolliset puutteet on korjattu. Asukkaille jaetaan myös ikkunoiden ja ovien käyttö- ja huolto-ohje ennen kuin hanke on lopullisesti valmis.

Ammattitaidolla työt sujuvat ripeästi – Merkittävin asiakaskuntamme projektipuolella on taloyhtiöt. Projektipuolemme on myös tehnyt useiden vuosien ajan yhteistyötä eri julkisivu- ja rakennusfirmojen kanssa, joiden kanssa teemme hyvinkin tiiviisti yhteistyötä. Kun samanaikaisesti toimitaan työmaalla, korostuu aikataulutuksen, projektinhallinnan ja osaamisen merkitys entisestään, kertoo Valkamo. – Meillä on ollut lukuisia suuria hankkeita, joista yhtenä merkittävimmistä mainittakoon Härkämäki -hanke Turussa. Hanke toteutettiin monen taloyhtiön yhteishankkeena ja tarkoitti käytännössä yli 2500 aukon asentamista. Valmistimme ja asensimme samanaikaisesti puolen vuoden sisällä kuuden taloyhtiön ikkunat ja parvekeovet. Suuri projekti saatiin jopa kuukauden etuajassa valmiiksi ja isännöitsijä antoikin Domukselle kiitosta jopa odottamattoman hyvin menneestä projektista. – Hanke kosketti yli tuhatta ihmistä, eivätkä he voineet kuvitellakaan, että se menisi niin kitkattomasti.

Kotimaista osaamista ja tuotantoa Domuksen laaja tuoteperhe kattaa kaikki tarpeet. Valikoimaa löytyy taloudellisista, korkealaatuisista perusikkunoista aina nykyaikaisiin energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Yritys tarjoaa myös kaikille ikkunoilleen sekä asennustyölle kattavan takuun. – Olemme avainlippuyritys ja tuotantomme on ollut jo vuosikymmeniä Loimaalla. Lisäksi asentajamme ovat luotettavia aliurakoitsijoita, joiden kyvyt tiedämme ja tunnemme. Jokainen asennusryhmämme omaa pitkän kokemuksen ja on tehnyt meille töitä jo vuosia, kertoo Valkamo. Kotimaisuuden lisäksi olennaisena osana Domuksen toimintaan kuuluu asukkaiden asumismukavuuden huomioiminen ja kattava tie-

Domus Yhtiöt Oy Puusepänkatu 1 PL 6, 32201 Loimaa p. 0207 100 200 info@domus.fi www.domus.fi

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

44


peltikatot Remonttitalo Oy

Pitkäikäiseen laatukattoon panostaminen kannattaa Konesaumattu peltikatto on kiinteistön arvoa nostava sijoitus, jonka käyttöikä on oikein hoidettuna jopa yli sata vuotta. Siisti ja hyväkuntoinen katto vaikuttaa rakennuksen ulkonäköön yhtä paljon kuin julkisivut. Huonokuntoinen katto myös tuhoaa muuten hyvin hoidetun rakennuksen alta aikayksikön. Ei siis ole yhdentekevää, millaisen katon rakennus on saanut suojakseen. Aiemmin julkisivu- ja parvekekorjauksiin keskittynyt, Pirkanmaalla ja sen lähialueilla toimiva Remonttitalo Oy on laajentanut konesaumakattojen tekemiseen. Työ ei kuitenkaan ole tekijöille uutta, vaan työntekijät remontoivat kattoja jopa kolmenkymmenen vuoden kokemuksella. Työvoiman kotimaisuusaste on täydet sata, eikä Remonttitalossa tyydytä muuhun kuin parhaaseen mahdolliseen laatuun.

sä vakavasti. Kaikki jätteet lajitellaan asianmukaisesti, eikä työllä muutenkaan aiheuteta ylimääräistä kuormaa ympäristölle. Vanhan katon jätemetalli pääsee uusiokäyttöön ja puujätteestä valmistetaan talojen lämmitykseen käytettävää haketta. Peltikattoremontissa myös säästää pitkän pennin, kun turhaa sekajätettä ei pääse syntymään. Tunnollisen kierrättämisen tuoma säästö näkyy suoraan asiakkaalle projektin hinnassa.

Asiakkaan tarpeet edellä Remonttitalo teki hiljattain Sastamalan kaupungintalon kattoremontin. 1600-neliöisen katon remontti tehtiin pohjatöitä myöten ja samalla yläpohjat eristettiin. Valmista tuli kaksi viikkoa aikatauluista edellä. – Kokonaisuudessaan aikaa meni reilut neljä kuukautta. Pienemmän kohteen, esimerkiksi keskikokoisen kerrostalon, kattoremontti kestää karkeasti arvioituna pari kuukautta. Kattoremontti ei haittaa normaalia asumista. Työn ääniä toki kuuluu, mutta meluisimpien työvaiheiden ajoittamisessa Remonttitalo pyrkii aina ottamaan huomioon asiakkaan toiveet. Rakennustelineet joudutaan toki pystyttämään, mutta taloa ei huputeta kuin enintään aivan katon rajasta. Asukkaiden näköala ei siis peity ja asunnossa voi pitää ikkunoita auki normaalisti. – Konesaumattu peltikatto on myös asumismukavuudeltaan muita peltikattovaihtoehtoja parempi. Käytämme 0,6 millimetriä paksua peltiä, joka ei ole läheskään niin äänekäs kuin ohuemmasta pellistä tehdyt katot, Saarinen huomauttaa. Saarinen painottaa, että he lupaavat asiakkailleen pitkäikäisen laatukaton, jonka tekevät alansa ammattilaiset, unohtamassa ihmisläheistä asiakaspalvelua ja läpinäkyvää hinnoittelupolitiikka.

Laatukatto hyvällä ammattitaidolla Konesaumakatto on varmasti vesitiivis laatukatto, jonka ominaisuuksiin eivät muut kattotyypit yltä. Remonttitalo antaakin tekemilleen katoille kymmenen vuoden takuun ja kertoo sen käyttöiän olevan oikein hoidettuna jopa yli sata vuotta. Tarvittaessa asiakas voi sopia Remonttitalon kanssa myös katolleen säännöllisen huollon. Sinkitystä teräksestä valmistettu katto tehdään paikan päällä työmaalla. Kaksinkertaiset, tiivistetyt saumat takaavat vedenpitävyyden ja työn touhussa on aina pitkän ammattitaustan peltisepät, jotka tekevät jokaisen yksityiskohdan huolella ja vedenpitävästi. – Huippulaadun lisäksi asiakaslähtöisyys on yksi tärkeimmistä arvoistamme. Otamme aina huomioon asiakkaan toiveet esimerkiksi meluisampien työvaiheiden ajoittamisesta, toteutamme mahdollisuuksien puitteissa toiveita ulkonäön suhteen ja pidämme työmaan aina ehdottoman siistinä, kertoo Sauli Saarinen Remonttitalo Oy:stä. Saarinen huomauttaa, että myös ympäristöasiat otetaan yritykses-

sauli.saarinen@remonttitalo.com p. 040 729 0957 www.remonttitalo.com

45

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


sisäilma ja rakennetutkimukset

JK Mikrobitekniikka

Kokonaisvaltaista palvelua kiinteistöjen pulmatilanteisiin JK Mikrobitekniikka Oy tekee vahinkokartoitukset- ja siivoukset, hajunpoistot, desinfioinnit, asbestikartoitukset, sekä lämpökamerakuvaukset avaimet käteen -periaatteella Pirkanmaan ja Länsi-Suomen alueella.

Uudistuneen asbestilainsäädännön mukaan tulee jokaisen rakennusurakan jälkeen suorittaa asbesti-ilmapölymittaus. Asbestin, kosteusvauriomikrobien ja vesivahinkojen kartoitus- ja jälkityöt ovat kotimaisen JK Mikrobitekniikan erikoisalaa. Kattava palvelu käsittää haitta-ainetutkimukset, laboratorionäytteet ja puhdistustyöt kokonaisvaltaisesti. – Esimerkiksi homesaneerauksen jälkeen on tehtävä homepölysiivous, sillä pelkkä rakennussiivous ei riitä poistamaan mikrobeita tai sädesientä rakenteista ja sisäilmasta. Työ muistuttaa tarkkuudessaan asbestipurkutyötä, kertoo Jani Koskela JK Mikrobitekniikasta. Varsinaisiin asbestipurkutöihin yritykseltä löytyy yhteistyökumppani. JK Mikrobitekniikka keskittyy asbestin osalta kartoituspuoleen sekä työmaavalvontaan. – Tarkistamme, että asbestipurku tehdään lain ja asetusten mukaisesti.

Palvelut taloyhtiöille: ÜÜ vahinkokartoitukset, kosteuskartoitukset ja muut tutkimukset ÜÜ lakisääteiset asbestikartoitukset ja haitta-aineiden näytteidenottotyöt ÜÜ irtaimistojen mikrobipuhdistukset, hajunpoistot ja desinfioinnit

Haittoja ei kannata vähätellä

ÜÜ homepölypuhdistukset

Tilanteessa, jossa on havaittu ongelma, mutta sen lähde ei ole selvillä, selvitetään ensin kiinteistön taustaa, kuten remonttihistoriaa ja mahdollisia aikaisempia vikatilanteita. Tietyn ikäkauden taloissa toistuvat usein samat ongelmat. – Lämpövuoto on yllättävän usein seurausta tiivistysten ja eristevillojen puuttumisesta. Ilmastointijärjestelmät kaipaavat usein säätämistä ja alkuperäiskunnossa olevat tilat kuntokartoitusta. Ongelmien vähättely ei kannata, sillä rakenteissa muhivat mikrobit tai materiaalipäästöt, kuten haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat terveydelle haitallisia. Asbestipurkutöitäkin osa ryhtyisi Koskelan mukaan tekemään ilman minkäänlaista suojautumista, vaikka tietoa asbestin vaarallisuudesta on runsaasti. – On kaikkien etu, että vastikkeiden maksajat pysyvät terveinä kiinteistön arvon säilymisen lisäksi, Koskela toteaa.

ÜÜ kalmapuhdistukset ÜÜ vahinkosaneeraukset ÜÜ rakennusten tiiviysmittaukset, lämpökamerakuvaukset, ilmapölymittaukset

Henkilökohtaista palvelua, nopea reagointi

Rattikatu 2, 37150 Nokia Jani Koskela p. 044 978 1884 jani.koskela@mikrobitekniikka.fi

Koskelalla on itsellään 22 vuoden kokemus vesivahingoista, saneerauksista ja uudisrakentamisesta. JK Mikrobitekniikan henkilöstö koostuu monipuolisesti erilaisista osaajista. Mukana on niin vesivahinkoihin erikoistuneita, siivousalan ammattilaisia kuin kirvesmieskin. – Koulutamme henkilökunnan itse suorittamaan puhdistuksia parhaiden työmenetelmien takaamiseksi. Lisäksi pienenä yrityksenä pääsemme nopeasti asiakkaan ongelmaan kiinni ja pystymme tarjoamaan henkilökohtaista palvelua kilpailukykyisillä hinnoilla. Tästä olemmekin saaneet hyvää palautetta. Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

Puhdistuskeskus Pirkanmaa: p. 044 978 1884 Puhdistuskeskus Etelä-Karjala: p. 044 977 6229 24H päivystys: p. 044 980 3878 Olemme myös Facebookissa! www.mikrobitekniikka.fi

46


cleantech KL-Lämpö Oy

Ratkaisu taloyhtiöiden lämmönsiirtohuoliin KL-Lämpö Oy on energiatehokkuutta edistävä vedenkäsittelyn asiantuntijayritys, jonka toiminta edustaa vastuullista Cleantech-liiketoimintaa. Yritys tunnetaan erityisesti teollisuuden ja voimalaitosten arvostamana luotettavana yhteistyökumppanina. KL-Lämpö valjastaa 20 vuoden kokemuksensa ja osaamisensa nyt myös taloyhtiöiden käyttöön. Yritys tuo taloyhtiöille uuden Kemlankiinteistöpalvelukokonaisuuden, jossa yhdessä asiakkaiden kanssa etsitään energiansäästöön ja kiinteistön pitkän tähtäyksen kunnossapitoon vaikuttavia kehityskohtia. – Saamamme luottamuksen takeena on asiantunteva henkilökuntamme, jolla on monivuotinen ammatillinen kokemus energiatalouden ratkaisuista. Toimintamme perustuu laboratoriossamme suoritettavaan korkealaatuiseen vesianalytiikkaan ja perusteelliseen tutkimukseen, toimitusjohtaja Olli Edgren tiivistää yrityksen toiminta-ajatuksen.

remmin, lämpö jakautuu tasaisemmin, ennakoimattomat huoltokäynnit vähenevät sekä asumis- ja oleskelumukavuus paranevat. Huoltotoimenpiteet ehkäisevät putkistojen ja laitteiden rikkoutumista, mikä lykkää kalliiden uusinvestointien tarvetta kauemmas tulevaisuuteen. – Kemlan antaa työrauhaa isännöitsijälle ja huolettomuutta asukkaalle, tiivistää Edgren.

Kaikki alkaa kartoituksesta Olennainen osa Kemlan-kiinteistöpalvelua on taloyhtiön nykytilanteen läpikäynti. Suppeassa kartoituksessa selvitetään sekä dokumentoidaan nykyisten järjestelmien ja laitteistojen kunto. Kartoituksen perusteella laaditaan toimintasuunnitelma taloyhtiön energiatehokkuuden parantamiseksi. Suunnitelma voi koskea lämmönsiirtojärjestelmän uusimista tai vanhan järjestelmän kunnostamista. Laaja-alaisessa kartoituksessa perehdytään tarkemmin järjestelmän tilaan ja käyttökokemuksiin. Haastattelukierroksella selvitetään esimerkiksi taloyhtiön isännöitsijän ja hallituksen puheenjohtajan näkemyksiä lämmönsiirtojärjestelmien toimivuudesta. Kiinteistön putkistojen kunto selvitetään putkiston näytepalatutkimuksella. Tällöin selvitetään muun muassa putkistomateriaalin vahvuus ja lämmönsiirtopinnoille kertyneet epäpuhtaudet. Kuntokartoituksen avulla voidaan määrittää putkiston jäljellä oleva käyttöikä sekä putkistoa eniten rasittavat ongelmat. – Kartoituksen perusteella annamme asiakkaalle järjestelmäkohtaiset toimenpidesuositukset ja kustannusarvion toteutettavista toimenpiteistä. Teemme myös takaisinmaksuaikoja koskevia laskelmia, jotka liittyvät energiamuodon vaihtamiseen.

Seuranta ja ennakointi Kemlan-palvelu varmistaa järjestelmien toimivuuden myös tehtyjen toimenpiteiden jälkeen. Säännöllisellä seurannalla ja kunnossapidolla varmistetaan, että kiinteistöjen lämmönsiirtojärjestelmät toimivat ilman ongelmia ja energiatehokkaasti pitkälle tulevaisuuteen. – Järjestelmien kunnossapito ja kunnonseuranta on tarvittaessa hoidettavissa vaivattomasti kiinteällä kuukausihinnoittelulla, Edgren korostaa. Kunnossapidon myötä järjestelmien säätöautomatiikka toimii pa-

Kemlan-palvelut tarjoaa KL-Lämpö Oy kl-lampo@kl-lampo.com p. 020 761 9900 Golfkentäntie 8, 33690 Pirkkala

47

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


julkisivuremontit

Maalaus- ja pinnoitustyö M. Kivistö Oy

Julkisivu kerralla kuntoon Maalaus- ja pinnoitustyö M. Kivistö Oy toteuttaa taloyhtiöiden julkisivutyöt ja huoneistoremontit varmalla otteella sovitusta aikataulusta tinkimättä.

Vuonna 2003 perustettu Maalaus- ja Pinnoitustyö M. Kivistö Oy tarjoaa kokonaisvaltaisvaltaista julkisivu-urakointia ja porrashuonesaneerauksia Pirkanmaan alueella. – Teemme kaikkea ihan pienistä maalauksista isoihin remontteihin. Kesäaikana teemme ulkomaalauksia ja ulkoremontteja ja talvella porrashuoneremontteja, kertoo projekti-insinööri Joni Maijala. Yritys työllistää vakituisesti kymmenkunta remontointialan ammattilaista ja lisäksi tukena on vuosien aikana hyväksi kehittynyt alihankintaverkosto.

Laadukas julkisivu suojaa pitkään Maalaus- ja Pinnoitustyö M. Kivistö Oy on keskittynyt pääasiallisesti taloyhtiöiden julkisivutöihin. Huoliteltu julkisivu lisää asumisviihtyvyyttä ja nostaa talon arvoa. Lisäksi se suojaa rakenteita vaurioilta. Julkisivuremontin kanssa kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin, sillä ajoissa toteutettu remontti säästää suuremmilta korjauksilta myöhemmin. – Julkisivuremonttien sopiva ajankohta määräytyy paljolti talorakenteiden kunnon mukaan. Pienemmillä korjauksilla rakennukseen saa jatkoaikaa, mutta jossain vaiheessa isompi remontti alkaa olla ajankohtainen. Yleensä 1970-luvun rakennuksissa korjauksia alkaa tarvita eniten, Maijala sanoo. Maalaus- ja Pinnoitustyö M. Kivistö Oy toteuttaa julkisivutyöt aina kohteen erityispiirteet huomioiden. Julkisivusaneeraus lähtee yksityiskohtaisesta suunnittelusta, johon kuuluu olennaisena osana rakenteiden arviointi. Huolellisen suunnittelun ja arvioinnin perusteella kohteeseen valitaan rakenteen erityisvaatimuksiin parhaiten soveltuvat työmenetelmät, jolloin lopputuloksesta tulee mahdollisimman laadukas. – Tarvittavan remontin laajuus riippuu taloyhtiöstä. Rakennuksessa voidaan tarvita ylläpitoa, jolloin maalataan pintoja. Isommissa remonteissa vanhat, näkyvät seinärakenteet puretaan kokonaan, tehdään lisälämmöneritys ja verhoillaan rakennus rappaamalla tai levyverhoilulla. Yleensä kunnostetaan myös parvekerakenteita hiekkapuhalluksilla ja betonirakenteiden ylitasoituksella, jolla saadaan betoniraudoille lisää käyttövuosia kohteesta riippuen. Tänä päivänä halutaan myös laittaa lasikaiteita ja parvekelaseja ja tehdä ovi- ja ikkunanvaihtoremontteja julkisivuremontin yhteydessä. Maalaus- ja Pinnoitustyö M. Kivistö Oy pyrkii aina tekemään urakasta asiakkaalle mahdollisimman helpon, ja työt tehdään avaimet käteen -periaatteella. Yritys hoitaa niin urakan suunnittelun, tiedottamisen, toteutuksen kuin viimeistelytkin. Joustava ja asiakaslähtöinen palvelu on yrityksen kaiken toiminnan lähtökohta. Maalaus- ja Pinnoitustyö M. Kivistö Oy on tavoitettavissa remontin jokaisessa vaiheessa ja tiedottaa remonttiin liittyvistä asioista taloyhtiölle ja asukkaille aktiivisesti. Vakituiset ja pitkän työkokemuksen omaavat työntekijät varmistavat, että työt sujuvat aikataulussa ja laadukkaasti. – Haluamme olla ylpeitä omasta työstämme. Tämä korostuu työmaillamme, joilla tavoitteenamme on, että työmme jälki kestää vielä pitkään takuuajan jälkeenkin.

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

Maalaus- ja pinnoitustyö M. Kivistö Oy Mika Kivistö p. 0400 737 298 Joni Maijala p. 050 433 4801 info@maalausjapinnoitustyo.fi www.maalausjapinnoitustyo.fi

48


LVI-työt Nokian Putkiasennus Oy

Putkiasennukset asiantuntevasti ja kokemuksella Vuonna 1995 perustettu Nokian Putkiasennus Oy tarjoaa ammattitaitoista LVI-asennusta, huoltoa ja korjauksia koko Pirkanmaan alueella. Nokian Putkiasennus Oy palvelee taloyhtiöitä, yrityksiä ja yksityisasiakkaita jo 38 vuoden asiantuntemuksella. – Palveluihimme kuuluvat perushuolloista lähtien kaikenlaiset putkityöt pienistä korjauksista isompiin rivitalojen ja kerrostalojen putkistosaneerauksiin. Teemme lämmitystapamuutokset, öljy-, maalämpö- ja kaukolämpösaneeraukset, poistoilmalämpöpumpun, maalämpöpumpun ja kaukolämpövaihtimien saneeraustyöt sekä tarvittaessa pelletti- ja hakelämpökeskuksien asennukset, automaatiosäädöt, viritykset ja huollot sekä ilmastointimäärien mittaukset. LVI-saneerauksien lisäksi teemme ulkopuolisten urakoiden valvontaa ja konsultointia taloyhtiöille, kertoo yrittäjä Vesa Jokipii. Aluelämpöverkoston ulkopuolella lämpö voidaan tuottaa kiinteistöihin pelletti- tai hakelämpölaitoksessa. Lämpölaitos toimitetaan konttina, mihin on kaikki asennettu valmiiksi. Laitosten etuna on edullisuus ja uusiutuvan polttoaineen käytön myötä ympäristöystävällisyys. – Uutena palveluna yritykseltämme saa kiinteistöjen automaatio- ja sähkötyöt, asennukset ja huolto sekä tarvittavat varaosat, kuten venttiilit, anturit, venttiilimoottorit sekä kiertovesipumput. Nokian Putkiasennuksen edustamia tuotemerkkeihin kuuluvat muun muassa Gebwell, Ouman, Grunfoss, Wilo, Ariterm, Gustavsberg, Ido, Oras, Roth ja Virsbo.

Yrittäjä Vesa Jokipii Nokian Putkiasennus Oy:stä virittää ja tarkistaa kerrostaloon saneeratun lämmönvaihtimen venttiilien sulkeutumisajat ja lämpökäyrät kohdilleen.

Putkiremontit ajankohtaisia Tällä hetkellä taloyhtiöt kyselevät paljon muun muassa pienhuoltoja, korjauksia ja putkistosaneerauksia. – Varsinkin 60–70-luvuilla rakennetut ja jopa 80-luvulla rakennetut talot tarvitsevat käyttövesiverkostojen suhteen saneerausta, sillä sen aikaiset putket ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Vanhojen putkien elinkaari on noin 35–45 vuotta, joten saneerauksen tarve on lähes välttämätön. – Nykyään toteutetaan kovasti lämpö- ja käyttövesijärjestelmiä sekä saneerauksia etenkin komposiittiputkilla. Pitkään alalla toimineena kallistun kuitenkin enemmän perinteiseen kupariputkiasennukseen. Kupariputkien koot ovat muuttuneet hiukan suuremmiksi. Myös käyttövesikiertopumppujen säädettävyys ja tiedon lisääntyminen verkostojen tasapainotuksen suhteen ovat muuttuneet parempaan suuntaan, joten kupariputkien niin sanotut kulumiset ovat jääneet minimiin. Lisäksi laadukkaaseen asennukseen päästään, kun käyttövesi- ja lämmitysverkosto tasapainotetaan virtauksien ja lämpötilojen mukaan. Putkistosaneeraus on yleensä asunto-osakeyhtiön asukkaille iso asia, ja Nokian Putkiasennus pyrkiikin saneerauksien yhteydessä pitämään tiedottamista asukkaille tärkeimpänä tekijänä saneerauksen parhaalle onnistumiselle. – Jokapäiväinen suojaus ja siivous työtä tehdessä kuuluvat rutiineihimme. Saneerauksen valmistuttua käytäntöihimme kuuluu myös henkilökohtainen käynti jokaisen asukkaan luona, keskustelu, tarkastus ja hyväksymiskaavakkeen allekirjoitus ennen lopullista loppukatselmusta.

NOKIAN PUTKIASENNUS OY p. 040 540 4670

49

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


hissitekniikka

Pirkanmaan Hissitekniikka Oy

Hissihuollot ammattitaitoisesti ja luotettavasti Hissi pysyy toimintavarmana ja turvallisena, kun sitä huolletaan säännöllisesti. Asianmukaisesti huolletulle hissille saa myös useita vuosia lisää käyttöikää.

Joskus kustannustehokkain ratkaisu on asentaa vanhan hissin tilalle kokonaan uusi hissi. Hissin uusiminen on järkevää, mikäli kuntokartoituksessa havaitaan hissin päässeen niin huonoon kuntoon, että perusparannustarve on suuri. Pirkanmaan Hissitekniikan palveluihin kuuluvat myös uusien hissien myynnit ja asennukset. Uusi hissiratkaisu saattaa mahdollistaa jopa suuremman hissikorin asentamisen vanhan hissin tilalle.

Vuonna 2007 perustettu Pirkanmaan Hissitekniikka Oy tekee hissien, nosto-ovien ja nostolavojen huoltoja ja korjauksia kokeneella ja koulutetulla henkilöstöllä. Yrityksen asiantuntemus kattaa useiden eri hissivalmistajien laitteet ja hissityypit. Osaamista löytyy niin invahissien, erikoishissien kuin kaitahissienkin huolloista ja korjauksista. – Tarjoamme hissien, nosto-ovien ja nostolavojen kunnossapitopalveluja kaikkiin merkkeihin. Palveluihimme kuuluvat myös uusien hissien myynnit ja asennukset. Pirkanmaalaisena paikallisena yrityksenä pystymme tarjoamaan nopeat ja joustavat palvelut, kertoo yrittäjä Samuli Reinvall. Hissin toimintavarmuus laskee tyypillisesti, kun sillä on ikää noin 25–30 vuotta. Ylläpito- ja korjauskustannukset voivat nousta ja käyttökatkot yleistyä. Hissin osien kuluminen ilmenee erilaisina toimintahäiriöinä. Hissi saattaa pysähtyä kerrosten väliin, hissi voi pitää enemmän ääntä, tai se ei vastaa kutsuihin. Säännöllisillä huoltopalveluilla hissille saadaan huomattavasti lisää käyttöikää, ja hissi pysyy kunnossa ja toimintavarmana. Taloyhtiö tekee hissin huollosta sopimuksen hissihuoltoliikkeen kanssa. Hissille laaditaan huolto-ohjelma, jossa otetaan huomioon muun muassa hissien käyttömäärät, hissin ikä ja laitevalmistajan ohjeet. Yleensä hissien kunnossapito edellyttää 2–8 suunniteltua huoltokäyntiä vuodessa ja lisäksi tulee erilaisia vikapäivystyksiä. Pirkanmaan Hissitekniikka hoitaa hissien huollot ja korjaukset alan uusimmilla kunnossapitovälineillä ja erikoistyökaluilla. Lisäksi korjauksissa käytetään aina alkuperäisten valmistajien luotettavia ja turvallisia hissikomponentteja. Huoltokäynnillä tarkastetaan muun muassa hissien kuluvat osat, yleiskunto, hissien ovien toiminta ja turvalaitteet, valaisimien toiminta sekä hissin liikkuminen ja pysähtyminen.

Hissien modernisoinnit ja uusimiset Modernisoinnilla hissille saadaan lisää luotettavuutta, käyttömukavuutta ja toimintaturvallisuutta. Modernisointi myös maksaa itsensä takaisin energiankulutuksen pienenemisellä sekä vikakäyntien poistumisella. Pirkanmaan Hissitekniikka tekee hissien modernisointeja räätälöidysti asiakkaan toiveiden mukaan. – Minimissään modernisointi sisältää hissin tekniikan, ohjauskeskuksen ja moottorin vaihdon. Lisäksi voidaan ehostaa hissin näkyviä osia. Modernisointeja tehdään aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. Monessa tapauksessa hissin modernisoinnilla saadaan myös niiden elinkaarta pidemmäksi.

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

Pirkanmaan Hissitekniikka Oy p. 020 759 7590 www.hissitekniikka.com

50


Hyvä sähköasentaja joustaa asiakkaan tarpeisiin Toimivat sähköt kiinteistössä ovat yhtä lailla mukavuus- kuin turvallisuustekijäkin. Kiinteistön sähkökytkennät kannattaakin tarkistuttaa ammattilaisella säännöllisesti.

aamuun asti. – Ja muillakin työmailla mentaliteetti on ihan sama, emme me lähde kotiin, kun kello tulee puoli neljä, jos päivän hommat ovat kesken. Myös urakoiden hinnoittelu on heillä asiakasystävällistä. Kun asiakkaan kanssa tehdään sopimus urakasta, siinä sovitussa hinnassa pysytään. Ammattitaito on se, mikä takaa osaamisen myös työn hinnoittelussa. – Jos emme ole itse osanneet hinnoitella työtä oikein, se on sitten meidän tappiomme. Ei asiakkaan pidä siitä maksaa. Tuntitöiden hintaarvio on tietysti eri asia, mutta eipä niistäkään ole tarvinnut juurikaan poiketa, Mäkinen tuumaa.

Kiinteistön sähköihin kiinnitetään yleensä huomiota vasta siinä vaiheessa, kun edessä on ongelma. Moni ajattelee virheellisesti, että sähköissä on kaikki kunnossa niin kauan, kun lamppuun syttyy valo ja pistorasiasta tulee sähköä. Suomen rakennuskanta on kuitenkin niin vanhaa, että viimeistään nyt olisi aika tehdä monen kohteen sähkösaneeraus, jos sitä ei ole vielä tehty. Vialliset sähköasennukset ovat suurin yksittäinen tekijä, josta kaupunkialueen tulipalot syttyvät. Samoin ajan saatossa löystyvät liitokset ovat paloturvallisuusriski. Sähkökeskuksiin kerääntyvä pöly on oma vaaranpaikkansa ja joskus keskuksiin on päätynyt lämmittelemään jopa hiiriä, jotka osaltaan lisäävät turvallisuusriskejä. – Siinä vaiheessa, kun keskukset, rasiat ja kytkimet avataan, niin karu todellisuus paljastuu. Sähköjen kanssa ei kannata todellakaan alkaa leikkiä ja kiinteistön sähköt kannattaisi tarkistuttaa säännöllisesti ammattilaisella, kertoo Tmi Petri Mäkisen sähköasentaja, yrityksen perustajan poika Petteri Mäkinen. Tänä päivänä myös sähkölaitteita on moninkertaisesti siihen nähden, mitä vielä muutama vuosikymmen sitten oli. Joissain asunnoissa pistorasioiden puute on ratkaistu siten, että pistorasiaan kytketystä jatkojohdosta lähtee toinen ja ehkä vielä kolmaskin jatkojohto. Se kuormittaa talon sähköjä kestämättömästi. Pirkanmaan alueella toimiva sähköliike Tmi Petri Mäkinen tekee kiinteistöjen kaikki sähkötyöt. Mäkinen kertoo, että heiltä onnistuvat kaikki sähköalan työt aina polttimon vaihdoista tehdashallien sähkötöihin saakka ja kaikki siltä väliltä. Ja mikä parasta, erittäin joustavalla aikataululla. Yksi tamperelaisittain hyvin näkyvä kohde, jonka Mäkinen on työtovereineen tehnyt, on hotelli Tornin Skybarin ulkoterassien sähkötyöt. – Siellä meiltä painoi duunia kahden viikon ajan neljä miestä suurin piirtein yötä päivää, että saatiin urakka valmiiksi hotellin toivomassa aikataulussa. Jos asiakkaalla on kiire, me teemme työt hänen toivomallaan aikataululla. Se on se meidän juttumme, millä erottaudumme monesta muusta.

Sähkömies paikalle vaikka keskellä yötä Joustavat aikataulut eivät Mäkisen tapauksessa ole missään nimessä korulauseita eivätkä poikkeustapauksia, vaan yrityksen vakiintunut käytäntö. Heillä on 24/7-päivystys, eli tarvittaessa sähkömiehen saa paikalle vaikka keskellä yötä. Vaikka työn alla olisi isompikin urakka, joustavasta ja hyvästä palvelusta ei yrityksessä tingitä, vaan sähkömiehen saa paikalle erittäin nopealla aikataululla tilanteessa kuin tilanteessa. Mäkinen kertoo, että he tekevät paljon huoltokeikkoja vanhainkoteihin. Erityisesti heitä ajatellen ympärivuorokautinen päivystys on tärkeää, kun vakituista sähköhuoltokumppania haetaan. Jos sähköihin tulee ongelma keskellä yötä, ei sen korjaamisen kanssa voida odottaa

p. 040 517 2808 petteri.makinen@petrimakinen.fi www.petrimakinen.fi

51

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017

sähköasennuksia

Petri Mäkinen


kiinteistön tutkimuksia

RKM-Kuivaustekniikka Oy

Ennakoiva tutkiminen ja kunnossapito tuovat taloyhtiölle säästöjä RKM Group on asiantunteva ja kokenut kumppani – tarvitseepa taloyhtiö ennakoivaa kunnossapitotarpeen selvitystä tai apua esimerkiksi vesivahingon sattuessa. RKM Group Oy on auttanut jo toistakymmentä vuotta asiakkaita muun muassa vesi- ja palovahingon sattuessa alkutoimissa, tutkimuksissa ja jälkikorjauksessa. RKM:n päätoimipaikka sijaitsee Pirkanmaalla, mutta yritys tarjoaa asiantuntevaa ja laadukasta palvelua asiakkaille koko maan alueella. Vahinkosaneeraustöissä yritys on osa valtakunnallista Kuivaustekniikka Ryhmää. Vesivahingot ja niiden korjaus ovat olleet se pohja, jolle RKM Group aikanaan rakennettiin. Ne yritys hoitaa luonnollisesti edelleen suvereenilla ammattitaidolla. Laajassa palvelutarjonnassa on myös paljon muuta osaamista: yritykseen kuuluvat nykyään aputoiminimet RKM Kuivaustekniikka, RKM Engineering sekä RKM Rakennus. Lisäksi RKM Group pystyy tarjoamaan laajat asiantuntijapalvelut – olipa kyse sitten asbesti- tai haitta-ainetutkimuksista, sisäilma- tai putkistotutkimuksista, korjausvelan määrittämisestä tai asunto-osakeyhtiölain edellyttämästä kunnossapitotarpeen selvityksestä.

sitä on kymmenesosa koko rakennuskannan arvosta. Korjausvelkaa syntyy, kun ennakoivasta kunnossapidosta tingitään ja tehdään vain välttämättömiä, akuutteja korjauksia. Rakenteet rapistuvat silloin pikkuhiljaa ja se ilmenee esimerkiksi huonona sisäilmana ja rikkoutuvina vesijohtoina. Tämä luonnollisesti maksaa ajan saatossa enemmän kuin asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti tehdyt kunnossapitotyöt. Esimerkkinä voisi käyttää vaikkapa julkisivuelementin saumaa. Jos se syystä tai toisesta rikkoutuu, voi eristeisiin päästä kosteutta ja ne alkavat kerätä haitallista kasvustoa. Sauman pikainen korjaaminen on halpaa hupia verrattuna märkien eristeiden vaihtamiseen. RKM Groupin asiantuntijat ovat taloyhtiölle kokeneita ja asiantuntevia kumppaneita juuri ennakoivan vahinkokartoituksen tekemiseen. Yleisen kuntoarvion lisäksi voidaan tehdä tarpeen mukaan syventäviä tutkimuksia esimerkiksi kuvaamalla putkisto viemärikameralla tai vaikka ottamalla julkisivusta lieriönäyte, josta voidaan selvittää eristeiden kunto tai betonin vetolujuus. Myös monenlaisia tutkimuksia – kuten lämpökamerakuvausta tai tiiveysmittauksia – voidaan käyttää apuna.

Säästöä ennakoinnilla ja oikea-aikaisilla korjauksilla – Kartoitukset ja tutkimukset ovat aina edullisia korjauksiin verrattuna, toteaa toimitusjohtaja Ismo Penttilä RKM Groupista. – On myös tärkeää, että tutkitaan tarpeeksi ja oikein. Muuten voi käydä niin, että tehdään kalliit korjaukset ja silti varsinainen korjaustarpeen aiheuttaja jää piiloon – ja hetken päästä tarvitaan lisää korjauksia. RKM Groupin palkkalistoilla onkin useiden eri alojen asiantuntijoita, joiden avulla voidaan kartoittaa ja tutkia esimerkiksi sisäilman laatu, putkistojen kunto, mahdollisen asbestin ja haitta-aineiden olemassaolot tai vaikka julkisivujen korjaustarpeet. Yritykseltä asiakas saa myös niin halutessaan korjausratkaisut sekä korjauksen löydettyihin tarpeisiin. Haluamme palvella asiakasta mahdollisimman laajalla skaalalla. Meiltä taloyhtiö saa samasta paikasta koko ketjun kartoituksesta korjauksiin. Olemme myös muun muassa Tampereen kaupungin puitesopimuskumppani erilaisissa asumiseen liittyvissä arvioissa ja tutkimuksissa.

Ilmanäytteiden ottamiseen tarkoitettu mittalaitteisto.

Kunnossapitotarpeen selvitykset asiantuntemuksella Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan rakennuskannassa on korjausvajetta – eli siis korjausvelkaa – erittäin paljon. Heidän arvionsa mukaan

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

52

RKM Group Oy RKM Kuivaustekniikka, RKM Engineering, RKM Rakennus Koivistontie 1, 33960 Pirkkala Päivystys p. 050 403 6432 info@rkmgroup.fi www.rkmgroup.fi www.kuivaustekniikkaryhma.fi


lvi-palvelu Tampereen LVI-Palvelu Oy

Asiakaslähtöistä LVI-palvelua Paikallinen toimija tekee LVI-työt huolella ja ammattitaidolla, ilman turhia lisäkustannuksia. Tuttu lähiputkimies on helposti tavoitettavissa ja auttaa asiakkaita pienissäkin pulmissa.

Tampereen LVI-palvelu on aloittanut toimintansa alun perin jo 1980-luvulla kaukolämmön jakokeskuksen suunnittelijana. Nykymuodossaan yritys starttasi kuitenkin vuonna 2014, jolloin sen toiminta keskittyi aluksi putkiasennustöihin. – Teimme ensimmäisenä vuonna lähinnä huoltotöitä taloyhtiöihin: vaihdoimme hanoja ja patteriventtiileitä lämmönjakokeskuksista ja korjasimme vuotoja, kertoo Bjarne Lehtonen. Hän on aloittanut itse uransa alalla jo vuonna 1979 ja kerännyt pitkän kokemuksen sekä putki- että ilmanvaihtotöistä. Vuonna 2015 Tampereen LVI-palvelun toiminta laajeni myös lämmitysjärjestelmien huoltotöihin. Lehtosen mukaan useissa taloyhtiöissä lämmitysjärjestelmät ovatkin jo siinä kunnossa, että ne tarvitsevat korjausta. – Kohteitamme ovat kuitenkin kiinteistöt ihan vanhoista uusiin. Puutteet niissä voivat olla moninaisia ja pieniä vikoja tulee aina. Vahvuuksiamme onkin juuri ongelmanratkaisu: etsimme syyn, mistä jokin häiriö johtuu ja selvitämme, miten se korjataan. Minulla on suhteita monen eri toimialan osaajiin, joilta voin kysyä neuvoa ja joiden kanssa teemme tarvittaessa yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi. Yritys asentaa lisäksi taloyhtiöille vedensuodattimia, joiden kysyntä on pikku hiljaa kasvanut. Taloyhtiön luvalla yksittäisille asukkaille voidaan asentaa myös ilmalämpöpumppuja, joilla huoneiston saa viilennettyä tukalillakin kesähelteillä.

lun suunnitteluineen. Emme vaihda lämmityskeskusta sen perusteella mikä vanha keskus on ollut, vaan niin, että ratkaisu on ajanmukainen. Jos kiinteistössä on tehty muutoksia, esimerkiksi lisätty eristyksiä, siellä ei tarvita välttämättä enää niin paljon lämmitystä, kuvailee Lehtonen. Tampereen LVI-palvelu tutkii kohteensa aina suunnittelijan kanssa. Ongelmakohtaan katsotaan ensin teoreettinen ratkaisu, joka sitten todennetaan ja asiakkaalle annetaan sen pohjalta tarjous. Näin asiakkaalle ei tule turhia kustannuksia, vaan työt tehdään huolellisen suunnittelun pohjalta. – Vastaan on tullut esimerkiksi rivitaloja, joissa käyttövesipatterit eivät ole ikinä lämmenneet kunnolla. Kartoituksessa voi ilmetä, että kohteessa oli alun perinkin liian pieni pumppu, joten asennamme isomman pumpun ja korjaamme säädöt paikalleen.

Hyvää palvelua huolellisella suunnittelulla Taloyhtiöt ovat löytäneet luotettavan toimijan ja myös useat isännöitsijät suosittelevat yritystä niihin tehtäviin, joita esimerkiksi huoltoyhtiö ei pysty tekemään. Tällä hetkellä Tampereen LVI-palvelu työllistää jo yhdeksän asentajaa ja heillä on käytössään kuusi huoltoautoa. – Asiakaspalveluhenkisyys on toiminnassamme tärkeää. Kaikki asentajamme ovat hyväkäytöksisiä ja ammattitaitoisia, ja työt tehdään säntillisessä ajassa ja kohtuullisella veloituksella. Hyvään palveluun kuuluu myös se, että kun lähetämme asiakkaalle laskun, siinä lukee selvästi mitä kohteessa on tehty. Silloin taloyhtiön hallituksen ei tarvitse ihmetellä laskua ja myös isännöitsijän työ helpottuu, toteaa Lehtonen. Tampereen LVI-palvelu pyrkii kasvattamaan palveluntarjontaansa kysynnän mukaan. Yritys onkin avannut uuden toimipisteen Valkeakoskelle voidakseen palvella asiakkaitaan entistä joustavammin ja laajemmalla alueella. Myös Valkeakoskella yritystä ovat työllistäneet etenkin vesiputkisaneeraukset ja lämmönjakokeskusten vaihdot. – Olemme vaihtaneet lämmönjakokeskuksia ihan kaiken kokoisille asunto-osakeyhtiöille. Asiakas saa meiltä halutessaan kokonaispalve-

Tampereen LVI-palvelu Kaskitie 14, 33540 Tampere p. 040 163 1804 info@tamperelvi.fi www.tamperelvi.fi

53

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


kiiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut Vehmas Oy

Palvelua kiinteistön parhaaksi Ostaessaan asunnon ihminen tekee yhden elämänsä isoimmista ostoista. Niinpä ei ole yhdentekevää, miten tuota omaisuutta hoidetaan. Kiinteistöpalvelut Vehmas Oy tarjoaa kattavia kiinteistönhoitopalveluita Tampereen ja Kangasalan alueella. Vuonna 1995 perustetulla yrityksellä on pitkät perinteet ja halu hoitaa kiinteistöjä hyvin. Kiinteistöpalvelut Vehmas hoitaa kiinteistönhoidon aina lumitöistä ja nurmikonleikkuusta isoihin remontteihin asti. Toimitusjohtaja Mikko Frilander pitääkin monipuolisuutta yrityksen ehdottomana vahvuutena. – Lähtökohtana kaikelle toiminnallemme on pitää kokonaisvaltaisesti huolta ihmisten omaisuudesta, Frilander linjaa. Kiinteistöjen kunnossapidosta pitää tätä nykyä huolen kuusi alan ammattilaista ja kattava kalusto. Erityisosaamista vaativiin tehtäviin voimme aina lähettää ammattilainen paikalle. – Timpurin hommia meillä hoitaa puuseppä, eli työn jälki on poikkeuksetta laadukasta. Putkimiehen saamme esimerkiksi putkivuodon yhteydessä paikalle nopeasti, Frilander tuumaa. Pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden avulla Kiinteistöpalvelut Vehmas selviytyy haastavistakin tilanteista. Lisäksi isompia projekteja varten kaikki palvelut saa tilattua kätevästi yhdestä numerosta. – Etenkin pitkäaikaisemmat asiakkaamme ovat tottuneet soittamaan suoraan meille, oli kyseessä sitten kylpyhuoneremontti tai aidan rakentaminen. Hoidamme urakan alusta loppuun eikä asiakkaan tarvitse tilailla erikseen tekijöitä eri työvaiheisiin.

– Asiakaspalveluhenkinen asenne on tarpeen, kun töitä tehdään ihmisten kodeissa tai niiden takapihoilla. Asukkaiden huomioiminen on helpompaa, kun kohteessa on käyty jo vuosien ajan ja nähty esimerkiksi vuodenaikojen vaikutukset.

Pitkät sopimukset ovat taloyhtiön etu Kiinteistöpalvelut Vehmaksen toimintaan luottaa iso liuta pitkäaikaisia asiakkaita. Sopimukset räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja hoidettavan kohteen mukaan. – Olemme huolehtineet joistakin kiinteistöistä yli kymmenen vuotta. Siinä ajassa oppii tuntemaan kiinteistön todella hyvin ja ennakoimaan huoltotarpeita ennen ongelmien ilmaantumista. Frilander korostaakin pitkien huoltosopimusten merkitystä kiinteistölle. Vuosien varrella kertynyt niin sanottu hiljainen tieto kun ei tallennu mihinkään järjestelmään. – Mikäli huoltopalvelut kilpailutetaan joka vuosi ja vaihdetaan heti hieman halvemman tarjouksen ilmaantuessa, ei lopulta saavuteta säästöä. Uusi huoltoyhtiö ei tunne kiinteistöä, eli aina ehtii kulua hetki ennen kuin huoltotoimenpiteet pyörivät taas normaalisti, Frilander muistuttaa. Kun asiakassuhteet ovat pitkiä, taloyhtiö säästyy sekä ylimääräiseltä rahanmenolta että muulta mielipahalta.

Mikko Frilander p. 040 501 6841 vehmas@kpvehmas.fi www.kpvehmas.fi

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

54


Ojasen suvussa kulkee hyvän kirvesmiehen geeni Luotettavuus, tarkkuus, ripeys ja ensiluokkainen työnjälki ovat asioita, jotka Moision rakennuspalvelun yrittäjä Ismo Ojanen on oppinut jo isältään ja opettanut ne myös omalle pojalleen.

Rakennusliikkeen laatu on usein pitkän kokemuksen ja ammattitaitoisten tekijöiden summa. Ei ole tavatonta, että kirvesmies kertoo tehneensä rakennushommia aina siitä saakka, kun armeijasta pääsi. Harvinaisempaa onkin löytää rakennusliike, jossa rakennusalan töitä paiskitaan peräti kolmannessa ja neljännessä polvessa. Moision rakennuspalvelun yrittäjän Ismo Ojasen isä ja isoisä olivat kirvesmiehiä. Tänä päivänä Ojanen toimii yrittäjänä omassa rakennusliikkeessään, jossa hänellä on ollut jo kymmenen vuoden ajan työntekijänään oma poika. – Me olemme vanhan koulukunnan kirvesmiehiä, jotka uskovat rehtiin toimintaan. Minulle on aina ollut tärkeää olla sanani mittainen mies. Sovituista asioista pidetään kiinni ja työt tehdään aina niin hyvin, että voi ylpeänä sanoa tehneensä. Ojanen korostaa, että oli urakka mikä tahansa, kannattaa aina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tarkastaa yrityksen tilaajavastuuasiat. Jos perusasiat eivät ole kunnossa, tuskin yritykseen kannattaa luottaa muissakaan asioissa. Ojanen antaa asiakkaille aina tarjouksen kirjallisena, jotta ei myöhemmin tule epäselvyyksiä siinä, mitä on sovittu.

riaaleista. Niin huopa-, pelti- kuin tiilikattojenkin vaihto ja kunnostus onnistuvat yritykseltä vankan ammattitaidon turvin. Ojanen korostaa, että katosta kannattaa pitää huolta, jotta se pysyy kunnossa. – Materiaalien takuut ovat tyypillisesti 10–15 vuotta, mutta se ei tarkoita silti sitä, että sen voi jättää oman onnensa nojaan. Katolla pitäisi käydä kerran vuodessa katsomassa, että kaikki on kunnossa ja samalla putsata katto ja rännit sinne tippuneista lehdistä ja neulasista. Ojanen on jokaisella työmaallaan tarkka siitä, että se luovutetaan asiakkaalle ensiluokkaisessa kunnossa. Loppusiivouksesta ei luisteta ja töiden aikanakin huolehditaan siitä, että asukkaat viihtyvät kodeissaan remontista huolimatta. – Tätä työtä tehdään asiakasta varten, Ojanen korostaa.

Vesikatto- ja ikkunaremontit luotettavalta tekijältä Vanhaa korjatessa yllätysten mahdollisuus on aina pidettävä mielessä. Se, mikä erottaa luotettavan ja epäluotettavan yrityksen toisistaan, on tapa, jolla yllätyksiin suhtaudutaan. Kirjallisessa sopimuksessa näkyy selvästi, mikä urakkaan kuuluu ja mikä ei, samoin lisätyön hinta. On myös reilua kertoa asiakkaalle etukäteen, mitä piilevää työn edetessä saattaa tulla esiin. – Jos yrityksellä on pelkkä prepaid-numero, eikä tarjousta suostuta antamaan kirjallisena, kannattaa perääntyä heti. Jos nettisivuihin on panostettu, sieltä löytää referenssikohteita ja ainahan kannattaa kysyä myös tuttavilta kokemuksia. Omaa asiakaskuntaani olen kasvattanut aika lailla ihan puskaradion avulla. Moision rakennuspalvelu tekee uudisrakentamista ja remontteja, remonteissa keskittyen vesikatto- ja ikkunaremontteihin. Yritys on Pihla-ikkunoiden ja ovien jälleenmyyjä. Ojanen kertoo, että on itse 30-vuotisen uransa aikana todennut juuri Pihlat niin laadukkaiksi tuotteiksi, että ne täyttävät hänen kaikki laatukriteerinsä. Kotimaiset Pihla-ikkunat ja -ovet on suunniteltu pohjoisen oloihin, joten ne kestävät Suomen sääolosuhteita. Nykyisissä ikkunoissa on myös huomattavan paljon enemmän ominaisuuksia ja varusteluja vanhoihin verrattuna. Ikkunoiden lämmöneristys on parantunut roimasti, eivätkä ne päästä enää katupölyä sisään niin kuin ennen vanhaan. Myös äänieristys on aivan toista luokkaa nykyaikaisissa laatuikkunoissa, mitä se oli vielä muutama vuosikymmen sitten. Vesikattoremontteja Moision rakennuspalvelu tekee kaikista mate-

Moision Rakennuspalvelu p. 0400 634 511 www.moisionrakennuspalvelu.fi

55

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017

saneeraus ja vesikattotyöt

Moision Rakennuspalvelu


isännöinti

Kiinteistötahkola

Laadukasta isännöintiä perheyrityksen mentaliteetilla Kiinteistötahkolalla on toimintaa ympäri Suomen, mutta valtakunnan laajuiseksi suuryritykseksi he eivät toimintansa puolesta halua profiloitua. Työt tehdään asiantuntijuuden, paikallistuntemuksen ja perheyrityksen työmoraalin voimin. Turvallista asuntosijoittamista Tahkolan kautta

Isännöitsijän rooli on usein tyypilliselle kerrostaloasukkaalle näkymätön. Niin kauan, kun taloyhtiön asiat sujuvat ongelmitta, ei isännöitsijän olemassa oloa tule edes liiemmin ajateltua. Se ei kuitenkaan missään nimessä tarkoita, että isännöitsijä olisi taloyhtiölle merkityksetön, päin vastoin. Kuka huolehtii siitä, että taloyhtiön sähkösopimus on hinnoiteltu kilpailukykyisesti? Entä kenen vastuulla on, että huoltoyhtiön sopimus kattaa kaiken tarvittavan? Keneltä asukas saa tietoa tulevista ja jo aiemmin tehdyistä remonteista? Miten autopaikat jaetaan tasapuolisesti asukkaiden kesken? Niinpä, pulassa oltaisiin ilman isännöitsijää.

Kiinteistötahkola tarjoaa myös vuokranvälityspalvelua. Helpoimmillaan asuntosijoittajan ei tarvitse miettiä sijoitusasuntoaan muulloin kuin silloin, kun vuokrarahat tulevat tilille. Kiinteistötahkola hoitaa kaiken muun aina ilmoituksesta esittelyn kautta luottotietojen tarkistamiseen, sopimuksen tekemiseen ja vuokranmaksun valvontaan saakka. Kiinteistötahkola toimii asuntosijoittajan tukena, turvana ja asianhoitajana. He toimivat vuokranmaksun valvojina ja auttavat myös siinä, jos vuokralaisen kanssa tulee ongelmia. Tahkola kertoo esimerkkinä, että vaikka kolme vuotta moitteettomasti asunut vuokralainen aiheuttaisikin yhtäkkiä vuokranantajan omaisuudelle taloudellista vahinkoa, he auttavat asunnon omistajaa asian selvitystyössä. Se kuuluu välityspalkkioon riippumatta siitä, kuinka kauan kohde on ollut jo vuokralla. – Joskus on sellaisiakin tilanteita, että asuntosijoittaja antaa meille avaimet käteen ja sanoo, että tehkää kaikkenne, jotta asunto tuottaisi mahdollisimman paljon ja hänen tarvitsee itse tehdä mahdollisimman vähän. Ja mehän teemme, vaikka remonttien teettämisestä alkaen, jos se on sitä, mitä asiakas haluaa.

Isännöitsijä on asiantuntija Isännöinti on ollut Kiinteistötahkolan toiminnan perustukijalka sen perustamisesta saakka. Se on kasvanut 40 toimintavuotensa aikana yhden miehen kotitoimistosta yli 200 kiinteistöammattilaisen yhteisöksi. Yrityksen toimitusjohtaja Seppo Tahkola kuitenkin korostaa, ettei kyseessä ole missään nimessä kasvoton suuryritys. – Jokaisella paikkakunnalla, missä toimimme, meillä on oma paikallinen osakeyhtiö. Perheyrityksen mentaliteetti on meille tärkeä ja haluamme, että laadukas toimintamme henkilöityy alueellisiin toimijoihin. Jokaisen toimipisteen tukena on kuitenkin yhteisön tuki. Näistä asioista emme tingi. Tahkola painottaa, että isännöitsijä on asiantuntija, jonka tehtävänä on kaikissa tilanteissa toimia taloyhtiön edun mukaisesti. Kiinteistötahkola on profiloitunut siten, että heillä on eri alojen erikoisosaamista ja ongelmanratkaisukykyä. Lisäksi heillä on käytössään uusimmat välineet nykyaikaisten isännöintipalveluiden tuottamiseen. – Tärkeintä isännöitsijän työssä on viestintä. Asukkaiden on saatava tietää, mitä taloyhtiössä tapahtuu, eikä heidän pidä joutua itse etsimään tai lypsämään tietoa mistään. Kaiken asukkaille kuuluvan tiedon pitää olla helposti saatavilla. Olemmekin jatkuvasti kehittäneet erilaisia tapoja hyvän viestinnän toteuttamiseksi ja nykyään hyödynnämme perinteisten menetelmien lisäksi laajasti esimerkiksi some-kanavia. Isännöitsijä on myös se, joka istuu taloyhtiön kirstun päällä. Ei ole tippaakaan merkityksetöntä, miten taloyhtiön varoja käytetään. Pitkän isännöintiuran aikana yhteistyöverkostot kasvavat laajoiksi, jolloin moniin töihin on helppo löytää jo ennestään hyväksi havaitsemansa tekijä. Toisaalta myös huonot tekijät karsiutuvat omien ja tuttujen isännöitsijöiden kokemusten kautta. – Halvin tie ei aina ole paras, vaan voi lopulta tulla korjaus- ja lisätöineen kalliimmaksi. Esimerkiksi putkiremonttiin ei voi ketä tahansa ottaa. Jos jollain toimijalla ei ole edellisessä urakassa homma toiminut, ei häntä varmasti oteta enää mukaan edes tarjouskilpailuun. Taloyhtiön rahoja tulee aina käyttää vielä tarkemmin kuin omiaan.

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

TAMPERE * 11 isännöitsijää * 5 kirjanpitäjää Kuokkamaantie 4 33800 Tampere p. 0207 488 300 www.kiinteistotahkola.fi ISÄNNÖINTIÄ. VUOKRAVÄLITYSTÄ.

56


Katseen ja kulkemisen kestäviä lattioita Finn Epox on erikoistunut lattiapinnoituksiin akryyli-, epoksi- ja polyuretaanipinnoitteilla. Yli 20 vuoden kokemus, laadukkaat välineet ja ensiluokkaiset pinnoiteaineet takaavat kestävän lopputuloksen.

Kestävää ja helppoa

Mikäli taloyhtiössä kaivataan kestävää ja helposti puhtaana pidettävää lattiaa, ratkaisu löytyy Finn Epoxin laajasta valikoimasta ja työkohteetkin hoituvat kattavasti koko Suomen alueella. Esimerkiksi putkiremontin lähestyessä kannattaa uhrata pari ajatusta myös lattiamateriaalille, sillä vaikkapa varastotiloissa lattiapinnoite on kestävä ja toimiva ratkaisu. Muita tyypillisiä työkohteita ovat esimerkiksi pesutilat, pannuhuoneet ja pyykkituvat. – Kun kiinnostus lattiapinnoitusta kohtaan herää, kannattaa rohkeasti pyytää meidät vierailulle. Kohteeseen tutustuttuamme osaamme kertoa, mikä vaihtoehto juuri kyseiseen tilaan olisi se paras ratkaisu, kertoo toimitusjohtaja Tero Alankoja. Oikean pinnoitteen valintaan vaikuttaa aina tilan ja sen käytön asettamat vaatimukset. Epoksi- ja akryylipinnoitteet kestävät molemmat hyvin kulutusta, mutta tiettyihin tilanteisiin ratkaisuksi sopii parhaiten polyuretaani. Merkitystä on myös sillä, pitääkö lattiapinnoitteen hengittää. Toisinaan pintoja uudistetaan myös hiomalla, lakkaamalla tai maalaamalla. – Oikean pinnoitteen tai toimenpiteen valinta kannattaakin suosiolla jättää ammattilaisille, Alankoja painottaa. Lattiatöissä Finn Epox käyttää Tikkurilan ja BASF Oy:n hyväksi todettuja tuotteita.

Lattian pinnoitusta pohtiessa ei tarvitse tyytyä vertailemaan harmaan eri sävyjä, sillä laaja väriskaala erilaisine variaatioineen tarjoaa kattavan valikoiman mahdollisuuksia. Uuden ilmeen ja kestävän pinnan loihtiminen käy Finn Epoxin ammattilaisilta suhteellisen nopeasti. – Urakka kestää kolme päivää ja neljäntenä päivänä tila on normaalissa käytössä, vakuuttaa Alankoja. Kuten taloyhtiön muissakin huoltotoimenpiteissä, myös lattiapinnan huoltamisessa kannattaa olla ajoissa liikenteessä. – Toisinaan tulee vastaan tilanteita, joissa taloyhtiö on kiireessä tehnyt päätöksen jostakin lattiapinnoitteesta, ilman riittävää tietoa sen sopivuudesta käyttötarkoitukseen. Alankoja muistuttaa myös lattian säännöllisestä huollosta ja puhdistuksesta. – Toimitamme lattiapinnoitteen mukana huolto- ja pesuohjeet, joiden noudattaminen on enemmän kuin suositeltavaa. Samalla tavoin kuin auton säännöllinen pesu pitää pellit kunnossa, ei lattiahuoltoakaan tule unohtaa.

Tero Alankoja: p. 044 558 7606 alankoja@finnepox.fi Arto Ylitalo: p. 040 546 3008 ylitalo@finnepox.fi www.facebook.com/finnepox www.finnepox.fi

57

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017

lattiapinnoitteet

Finn Epox Oy


kattopinnoitteet

Turun Kattopinnoite

Polyurea, pinnoitusratkaisu kaikille katoille Mikäli huopakatto vuotaa, ei kannata välittömästi tilata roskalavaa purkujätteelle ja tilata uutta kallista vesikatetta.

Turun Kattopinnoite pesee ja pinnoittaa kaikenlaiset katot kaikkialla Suomessa. Monikäyttöinen polyureapinnoite sopii kaikille kattopinnoille, mutta eniten sitä käytetään huopakatoilla, johtuen sen elastisuudesta ja kulutusta kestävästä pinnasta. Huopakatto vuotaa yleensä läpivienneistä ja saumoista, sekä rakenteiden liikuvuuden vuoksi aiheutuneista repeämistä. – Koska Polyurealla saadaan aikaiseksi täysin saumaton, elastinen ja vesitiivis pinta, on se tällä hetkellä varmin ja kustannustehokkain tapa korjata vuotava vesikate, painottaa Turun Kattopinnoitteen Pasi Kujala. Pinnoitus on menetelmänä nopea, ja aine kuivuu sekunneissa mahdollistaen kaikenmuotoisten kohteiden pinnoituksen. Saumaton ja tiivis pinta ei anna kasvupohjaa esimerkiksi sammaleelle, joten pinta pysyy vapaana kasvustosta pinnoituksen jälkeen. Valmis pinta voidaan tarvittaessa maalata mieleisen väriseksi lähes kaikilla RAL-väreillä. Polyureaa käytetään yleisesti esimerkiksi uima- ja valuma-altaiden, parvekkeiden, parkkihallien, lattioiden sekä kaikkien teräs- ja betonirakenteiden pinnoitukseen. – Käytämme pinnoitukseen Prokol Rocanthaan -polyureaa. Se on paloturvallinen ja Suomen rakennusmääräysten mukainen pinnoiteaine, jolla on valmistajan myöntämä 20 vuoden takuu, Kujala kertoo. – Saatte meiltä polyureapinnoituksen huopa-, pelti- ja mineriittikatteille vaivattomasti ja vuosien kokemuksella. Uusinta mallia oleva Graco H-XP2 Polyurea reaktorimme tekee kaunista jälkeä kaikille pinnoille, asianmukaisella takuulla. Yrityksellä on Asbestipurkutyölupa ASBYRI-000199. Se on vaadittu vuoden 2016 alusta alkaen pestessä mineriitti-, ym. katteita, jotka sisältävät asbestia. – Henkilökuntamme on koulutettua ja kokenutta, ja saammekin paljon positiivista asiakaspalautetta hyvin suoritetusta työstä, joka on tehty luonnollisesti aina sovitussa aikataulussa. Erityisesti kiitosta saamme rakennuksen ja asukkaiden omaisuuden suojauksesta sekä huomioon ottamisesta sillä periaatteella, että lähtiessä on puhtaampaa kuin tullessa. – Meiltä saa aina kuntoarvion ja sen perusteella laaditun tarjouksen veloituksetta. Meiltä saatte myös kattoturvatuotteet asennettuna ja tulemme mielellämme tilaajan luokse esittelemään eri pinnoitusvaihtoehtoja, Kujala muistuttaa.

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

Pasi Kujala p. 0400 010 919 info@turunkattopinnoite.fi www.turunkattopinnoite.fi

58


Dreamstime.com

Teksti: Antti Kekola

Osakkaan ja asukkaan vakuutustieto Vakuutusten maailma saattaa maallikosta välillä vaikuttaa vaikealta ja sekavalta viidakolta. Muutamalla muistisäännöllä ja papereihin perehtymällä pärjää kuitenkin hyvin.

Vuokralainen

Nyrkkisääntönä voi pitää, että taloyhtiö ottaa kiinteistövakuutuksen rakennuksille ja asukas vakuuttaa oman irtaimistonsa. Asukas voi olla joko osakkeenomistaja, joka asuu omistamassaan asunnossa, tai vuokralainen. Irtaimisto pitää sisällään esimerkiksi elektroniikan, huonekalut, vaatteet ja tekstiilit, kodinkoneet, korut sekä rahat ja arvopaperit. Lisäksi asunnon omistaja voi vakuuttaa kiinteän sisustuksen, eli esimerkiksi lattiapinnat, keittiön kaapistot ja kylpyhuoneen kiinteät kalusteet.

– Vuokralaisen kotivakuutuspaketin tulisi sisältää irtaimistovakuutus, vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus, tiivistää Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan myyntiesimies Jarkko Auvinen. Vuokralainen voi nimittäin joutua korvausvastuuseen esimerkiksi huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista myös taloyhtiöl

»

59

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


le tai osakkeenomistajille. Vastuuvakuutus korvaa niitä kustannuksia, jotka lankeavat maksettavaksi vakuutuksenottajan vahingonkorvausvastuun myötä. Oikeusturvavakuutuksen avulla puolestaan saa katettua lakimiehen käytöstä aiheutuneita kustannuksia. Varsinkin vastuuvakuutus kiinnostaa vuokraisäntää ja taloyhtiöitä. Auvisella onkin esittää havainnollistavia esimerkkejä erilaisten vakuutusten ominaisuuksista ja käytännön merkityksestä. – Eteen voi tulla esimerkiksi tilanne, jossa vuokralaisella jää astianpesukoneen vesihana sulkematta kun hän lähtee viikonlopuksi pois. Letku halkeaa ja vettä ehtii valumaan valtavia määriä ennen kuin vahinko huomataan. Vesivahingon hintaluokka voi tällaisissa tapauksissa hyvinkin olla 50 000€, ja vastuu lankeaa vuokralaiselle jonka olisi pitänyt huolehtia hana kiinni. Kotivakuutuksessa oleva vastuuvakuutus pelastaa taloudelliselta katastrofilta. Sama kaava pätee myös tilanteeseen, jossa hyllyä seinään kiinnittävä asukas poraa esimerkiksi sähköjohdon poikki.

Kotimaiset ulkokalusteet vuodesta 1960

Osakas Osakas voi itse asua omistamassaan asunnossa tai vuokrata sen eteenpäin. Vuokrasopimuksen ehtoihin kirjataan yleensä vuokralaisen velvollisuus hankkia kotivakuutus. Valitettavasti tämän ehdon täyttymisen varmistaminen on melko hankalaa. – Vuokranantajilla ei ole keinoa varmistua vakuutuksen olemassaolosta tai vakuutuksen todellisesta päättymispäivämäärästä. Näin ollen kyseessä on lähinnä luottamukseen perustuva järjestely. Matala korkokanta on myös tuonut vuokraustoiminnan pariin runsaasti uusia yksityisiä vuokranantajia, jotka eivät välttämättä huomaa kirjata kaikkia olennaisia vakuutusehtoja vuokrasopimukseen, huomauttaa Auvinen. Vuokranantaja voi täydentää vakuutusturvaa vakuuttamalla kiinteän sisustuksen ja irtaimistonsa omalla kotivakuutuksella. Etenkin jos asunnossa on tehty mittavia remontteja, lisäturva kannattaa. – Kiinteiden sisustusten lisävakuutuksen saa lisäksi ilmoitettua vuokraustoiminnan kuluksi verotukseen, Auvinen vinkkaa. Taloyhtiön vakuutus kattaa vahinkojen korjauksen yleensä vain niin sanotusti alkuperäiselle tasolle, eli esimerkiksi kylpyhuoneessa tämä voi tarkoittaa vain alun perin lattiapäällysteeksi asennetun muovimaton kustannusten kattamista, mutta ei uutta laattapintaa vesivahinkokorjauksen alta pois puretun tilalle. – Kannattaa myös vakuutuksia miettiessä huomioida korvattava maksimisumma. Esimerkiksi jos asunnossa on asennettu muovimaton tilalle parkettilattia, tulee vakuutuksen korvaussumma suhteuttaa parketin kustannuksiin, Auvinen muistuttaa. Vakuutusyhtiölle kannattaa myös ilmoittaa asunnon vuokraamisesta. Vakuutusehdoissa saattaa nimittäin olla erityisiä rajauksia vuokralaisten aiheuttamien vahinkojen varalle, esimerkiksi mikäli vahingot on aiheutettu tahallisesti. Tavallinen kotivakuutus ei myöskään korvaa menetettyä vuokratuottoa esimerkiksi siltä ajalta, kun vahinkoja korjataan. – Erittäin keskeinen ja huomioitava asia tämän päivän vuokraustoiminnassa on Airbnb ja vastaavat palvelut, jossa yksityishenkilöt tarjoavat omaa asuntoaan lyhytaikaisesti vuokralle. Esimerkiksi jos vuokrauksen aikana asunnosta häviää arvotavaraa eikä murtojälkiä ole, vakuutusyhtiö katsoo että vakuutettu on itse päästänyt henkilön asuntoon anastamaan omaisuutta. Tällaiset tilanteet eivät siis ole tavallisen kotivakuutuksen piirissä. Auvinen kehottaakin olemaan yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön ennen tällaisen vuokraustoiminnan aloittamista. Vakuutusyhtiö voi myös katsoa vuokraamisen olevan liiketoimintaa.

Taloyhtiö Taloyhtiön vastuukysymykset selviävät asunto-osakeyhtiölaista ja taloyhtiön yhtiöjärjestyksestä. Vastuunjakotaulukko selventää asunto-osakeyhtiölain mukaista kunnossapitovastuuta, johon myös vakuutusehdoissa viitataan. Rakennusten korjaaminen ja kunnossapito kuuluvat

Jaakonkuja 1, Ilmajoki p. (06) 424 6394 | gsm. 0400 366 332 www.terasputkikaluste.fi | info@terasputkikaluste.fi

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

60


Ykköstapahtuma rakennusalan ammattilaisille Pirkanmaalla

Vakuuttajan muistilista • Vuokralaisena ota ainakin kotivakuutus, johon sisältyy vastuuvakuutus.

Tervetuloa n ä ä v i ä p s i a l i t Ammat 17

• Vertaile vakuutusten kattavuutta ja omavastuita. Karsi pois päällekkäiset vakuutukset. • Maksa vakuutusmaksut ajoissa. Pidä vakuutukset ja tiedot ajan tasalla esimerkiksi muuton ja remontoinnin yhteydessä.

10o l k 7 1 0 2 . 2 pe 3.

• Sulje pesukoneen ja tiskikoneen hanat pesuohjelman päätyttyä ja noudata muitakin vakuutuksen suojeluohjeita.

UT LIP € 12

• Sammuta kynttilät kun poistut huoneesta. • Vahingon sattuessa tee vahinkoilmoitus mahdollisimman nopeasti. Se onnistuu joko vakuutusyhtiön verkkosivuilla tai puhelimitse korvauspalvelussa.

Tule messuille päivittämään

TYÖKALUPAKKISI

pääsääntöisesti taloyhtiölle. Taloyhtiö on velvollinen pitämään huolta esimerkiksi lämmitys-, sähkö-, ja ilmanvaihtojärjestelmistä. Kiinteistövakuutus on vakuutus, josta korvataan rakennukselle aiheutuneita vahinkoja. Vakuutettuna on rakennusten lisäksi lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmät, kiinteät lämmitys-, valaistus- ja ilmastointilaitteet, hissit ja liukuportaat, rakennukseen liittyvät sähköjohdot ja sähköpääkeskukset, asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitetut laitteet, auto- ja jätekatokset, aidat, portit ja tuuletustelineet, ruohonleikkurit, piha-alueen puusto ja istutukset. Taloyhtiö voi ottaa kiinteistövakuutuksen yhteyteen vastuuvakuutuksen niiden kustannusten varalta, joista taloyhtiö voi joutua korvausvastuuseen esimerkiksi puutteellisen kunnossapidon takia. Tällainen tilanne voi tulla eteen asukkaan liukastuessa hiekoittamattomalla pihamaalla tai jos asianmukaista lumenpudotusta on laiminlyöty ja katolta putoava lumi tai jää aiheuttaa vahinkoja.

Asta Rakentaja -messuilla näet yhdessä päivässä alan trendit ja uudet ratkaisut, uutuustuotteet ja -palvelut. Samalla kartoitat myös yhteistyökumppaniverkostoasi jälleenmyyjien, tavarantoimittajien ja alihankkijoiden osalta. Seminaareissa, tietoiskuissa ja työnäytöksissä kuulet alan asiantuntijoilta tuoreita näkemyksiä sekä vinkkejä ja tietoa alan uusimmista standardeista. VINKKI: Hyödynnä messupäivä verotuksessa koulutuksena: www.asta.fi/koulutusvahennys

YHTEISTYÖSSÄ

Ota myös nämä huomioon

PE 3. 2. 2017

Auvisen mukaan vakuutuksenottajilla on usein tapana aliarvioida ja vähätellä irtaimistonsa arvoa. Tulipalot ja vesivahingot ovat usein niin sanottuja totaalivahinkoja, joiden seurauksena joudutaan uusimaan usein esimerkiksi vaatekaapin sisältö tai kaikki petivaatteet. – On totta, ettei parin pyyhkeen hankinta vielä rasita taloutta, mutta uusi astiasto ja uusi vaatevalikoima kertaostoksena verottavat jo kukkaroa melkoisesti. Niinpä korvattavien summien tulisi vastata tuhoutuneiden tavaroiden tilalle hankittavien hankinta-arvoa. Auvinen haluaa erityisesti korostaa kotivakuutuksen merkitystä. – Kotivakuutus on asumiskuluihin suhteutettuna pieni kulu. Tuntuu hieman oudolta jos satsataan esimerkiksi television lisäkanaviin mutta jätetään kotivakuutus maksamatta, Auvinen tuumaa. ■

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus www.asta.fi #AstaRakentaja

Muista myös kiinteistöjen huoltoon ja puhtaanapitoon liittyvä ammattimessutapahtuma Finnclean 10.–12.5.2017

www.finnclean.fi #Finnclean

61

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


Teksti: Mari Pihlajaniemi

Taloyhtiรถn valaistus kuntoon

Kiinteistรถratkaisut | Pirkanmaa 2017 Dreamstime.com

62


Ralitek Finland Oy, 0400 100 405 Ylikoskenkatu 2, 39700 Parkano

Useissa taloyhtiöissä valaistus on jäänyt vielä vanhentuneen tekniikan varaan, jonka ylläpitokustannukset voivat olla suuret mutta valaistusteho riittämätön. Esimerkiksi energiatehokas led-valaistus tuo valoa helposti oikean määrän juuri sinne, missä asukkaat sitä tarvitsevat.

Julkisivuremontit Sisäremontit

Taloyhtiöiden valaistuksellisia puutteita voivat vielä nykyään olla tehottomat ja energiasyöpöt valonlähteet tai ylipäätään huonosti suunniteltu valaistuksen sijoittelu, jolloin valoa on liian vähän – tai liikaa – väärissä paikoissa. Päivittämällä valaistus kiinteistön valaistustarpeiden mukaan ohjattaviin led-valoihin, voidaan taloyhtiössä vähentää energiankulutusta mutta samalla lisätä valotehoa merkittävästi. Samalla kiinteistössä liikkuminen helpottuu ja yhteisten tilojen viihtyisyys paranee. – Kun kiertelee kerrostaloja ja rivitaloja niin varsinkin käytävätiloissa huomaa, että valaistus menee vielä taloyhtiöissä aika laidasta laitaan. Joissain taloyhtiöissä löytyy vielä vanhoja asennuksia ja rikkinäisiä ja ikääntyneitä kierrekantavalaisimia, toteaa myös Heikki Härkönen Suomen Valoteknillisestä Seurasta. – Hyvin yleisiä ovat vielä painonapit, joilla valo syttyy ja sammuu ajastimen avulla, mutta se on jo eilispäivän tekniikkaa. Kerrostalokiinteistöjen rappukäytäviin löytyy jo paljon parempia ratkaisuja, ja niitä näkeekin jo ihailtavan monessa paikassa. Yleensä valaistus on laitettu kuntoon peruskorjauksen yhteydessä.

PAIKALLISTA JA SINIVALKOISTA VARTIOINTIA

DEFENTOR VARTIOINTI

p. 010 3200 758 myynti@defentor.fi www.defentor.fi

❯❯

KIINTEISTÖJEN AVAINPALVELU 24H

❯❯

KIINTEISTÖJEN LIPUTUKSET

❯❯

TURVATEKNIIKAN MYYNTI JA ASENNUKSET

Käytössä vanhentunutta valaistustekniikkaa Taloyhtiöiden valaistuksen ongelmakohtana on usein jo pahasti vanhentunut ja tehoton valaisintekniikka. – Aika paljon näkee vielä vanhoja elohopeahöyrylamppuja, joita voi olla pylväsvalaisimissa esimerkiksi ulkotiloissa, parkkialueilla tai autokatoksissa. Nyt kyllä alkaisi olla jo vääjäämättä edessä se, ettei niihin saa enää alkuperäislamppuja, toteaa Härkönen. EU-lainsäädännön myötä elohopeahöyrylamput poistuivat markkinoilta jo pari vuotta sitten, mutta vanhoja varastoja niistä saa vielä myydä pois. Vaihtolampun löytäminen viallisen tilalle voi olla kuitenkin haastavaa. Lisäksi elohopealamput ovat Härkösen mukaan energiatehottomia ja kuumottavat vielä pitkään sammumisen jälkeen antaen kuitenkin vain hiukan valoa. – Hätäratkaisuna löytyy kyllä korvaavia elohopealampun paikalle kierrettäviä monimetallilamppuja, mutta ne ovat erikoisratkaisuja, joita ei monilla valmistajilla edes ole. Järkevintä onkin vaihtaa kokonaan uusi led-valaisin vanhan elohopealampun tilalle. Taloyhtiön pihalla ja parkkialueella liikuttaessa riittävä valaistus on etenkin talvella ja pimeän aikaan tärkeä turvallisuustekijä. Myös kiinteistön muiden yleisten tilojen, kuten käytävien, varastojen ja saunatilojen, toimiva ja turvallinen valaistus kuuluu taloyhtiön hallituksen vastuulle. – Huono valaistus voi olla liukastumisriski, varsinkin jos käytävä on huonosti hiekoitettu. Jos valaistus on hyvässä kunnossa niin riskit ovat pienempiä ja ilkivaltaakin yleensä vähemmän, toteaa Härkönen. – Sellaisia tapauksia kyllä näkee, että jos kiinteistöä on hoidettu huonosti niin myös valaistus on jäänyt siellä vanhalle mallille. Asuntoosakeyhtiölaki edellyttää, että kiinteistöllä pitäisi olla pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma. Sähkö ja valaistus on sen yksi osa-alue, eli taloyhtiön pitäisi arvioida milloin siihenkin olisi hyvä tehdä parannuksia.

Taloyhtiöiden putkistosaneeraukset ja muut LVI-palvelut 30 vuoden kokemuksella. Energiatekniikka Oy Valtatie 46, 35820 Mänttä 03 474 8338 www.energiatekniikka.fi

Idman Vilén Grant Thornton Oy, tilintarkastusyhteisö Puh: 0207 940 480 Hatanpään valtatie 26, 33100 Tre idman-vilen@fi.gt.com www.grantthornton.fi

»

63

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


Tarpeenmukainen ja helposti huollettava valaistus Taloyhtiö voikin saada paljon hyötyä valaistuksensa modernisoinnista: säästöä energiankulutukseen, enemmän käyttömukavuutta, turvallisuutta liikkumiseen ja vähemmän huoltotarvetta. – Valaistuksessa on paljon mahdollisuuksia, joilla taloyhtiön viihtyisyyttä ja ilmettä voi parantaa ja toiminnallisuutta lisätä. Vaikka valaistuksen energiansäästökin on tärkeä juttu, niin valaistus on käytössä juuri tarvetta varten eikä energiansäästöä varten, muistuttaa Härkönen. Eniten vaakakupissa painaakin hänen mukaansa se, että valot saadaan toimimaan järkevällä tavalla myös esimerkiksi varastotiloissa. Jos kellari- tai vinttikomerossa on vanha valaisin väärässä paikassa, asukkaalla pitäisi olla melkeinpä oma valaisin mukana nähdäkseen siellä kunnolla. – Lisäksi jos kiinteistössä on ollut kierrekantaisia hehkulamppuja, niiden polttoikä on noin 1000 tuntia, joten niitä joudutaan vaihtamaan usein. Se tuo lisää huoltokustannuksia. Siirtymällä led-valoihin valaistuksen saa kuntoon pitkäksi aikaa. Monissa taloyhtiöissä valaisimet sijaitsevat hankalissa paikoissa, joihin ei yletä ilman tikkaita, joten lamppujen vaihtaminen niihin voi olla merkittävä kustannuserä. Koska led-lamppujen polttoiät ovat kymmeniä tuhansia tunteja, niiden vaihtoväli on huomattavasti harvempi kuin hehkulamppujen ja huoltokustannuksetkin näin pienemmät. – Jos kiinteistössä on ikääntyneet, vanhat valaisimet, niin kaupunkijärjellä ei voi mennä pahasti vikaan jos ne vaihtaa uudempiin. Kierrekantaisilla led-lampuilla pääsee jo pitkälle. Niiden hyötysuhde – eli paljonko valoa saadaan käytettyyn sähkötehoon nähden – on hyvä ja ne kuluttavat vain vähän sähköä: 10 watin led-lamppu vastaa valoteholtaan noin 60 watin hehkulamppua, kiteyttää Härkönen. – Ammattimaiset valaistussuunnittelijat voivat perehtyä tarkemmin taloyhtiön valaistuksen nykytilanteeseen, kuuntelevat kiinteistönomistajan toiveita ja tekevät sen pohjalta ehdotuksensa. He osaavat myös arvioida valaistuksen energiankulutusta asiakkaan puolesta.

Huoneisto- ja kylpyhuoneremontit • Putkiurakointi • Ilmanvaihto

DETECPRO OY Turuntie 705, 37120 Nokia Jonas 040 190 5601 jonas@moisala.fi www.detecpro.fi

9 kW, 12 kW, 16 kW

Energiaa

koko vuodeksi!

★★★★ TESTIVOITTAJA 12/13 Panasonic HE12PKE

LÄMPÖPUMPUT

ilma-ilmavesi-maalämpö-poistoilma Tilaa ilmainen esittely kotiisi!

a öä jop Lämp

0°seC –3 sta pakka

KYLMÄ- JA KUUMAHUOLTO MATIKKA OY KODINKONEHUOLTO Myllyvainiontie 33, Lempäälä vmatikka@kolumbus.fi, www.vmatikka.fi Puh. 03 375 2484, 0400 628 870

23 VUODEN

KOKEMUKSELLA

Ohjaus mahdollistaa toimivamman valaistuksen

IDEAT VÄHISSÄ?

Ledit ovatkin energiatehokas ratkaisu ja tuovat valaistukseen myös uusia käyttömahdollisuuksia. Niiden avulla taloyhtiön valaistusta voi säätää ja ohjata paremmin kuin vanhoja hehkulamppuvalaisimia, ja näin saada siihen merkittävästi lisää säästöä ja toiminnallisuutta. – Ledit ovat lyöneet itsensä läpi. Markkinamuutos on ollut todella nopea ja valaisinvalmistajat ovat jo valtaosin siirtyneet led-valaisimiin. Kun valaistus tehdään ledeillä, joka on optimaalinen säädön ja ohjauksen kannalta, niin erilaisia ratkaisuja alkaakin olla paljon saatavilla, kertoo Härkönen. Kiinteistön vanhat valaisimet voidaan vaihtaa helposti led-valaisimiin ja hallita niitä sitten juuri kyseiseen kohteeseen sopivilla valaistusja ohjausratkaisuilla. Uudet, älykkäät valaistusratkaisut osaavat vaikkapa ennakoida minne ihminen menee ja laittaa sinne valoa jo valmiiksi. – Esimerkiksi käytävillä voi olla niin, että liiketunnistin havaitsee kun joku tulee tilaan, jolloin valot syttyvät päälle ja menevät pienen viiveen jälkeen pois päältä itsestään. Valaistusta voi ohjata myös vuorokaudenajan mukaan ja asettaa vaikka niin, ettei se mene kokonaan pois päältä vaan aina on ainakin vähän valoa. Läsnäolo-ohjaukseen perustuva valaistus onkin helppokäyttöinen ja säästää myös energiaa: valoa on vain siellä, missä sitä tarvitaan ja silloin, kun sitä tarvitaan, eikä tulijan tarvitse haeskella erikseen valokatkaisijaa. Koko rappua ei tarvitse myös valaista turhaan, jos ihminen liikkuu vain tietyssä kerroksessa. – Markkinoilla on läsnäolo-ohjaukseen perustuvia ratkaisuja, joissa ihminen saa valoa tarpeen mukaan kulkiessaan kiinteistössä. Kun menee hissillä eri kerrokseen, valot jatkuvat siellä automaattisesti. Kaiken kaikkiaan ledejä käytettäessä ei kuitenkaan haittaa, vaikka koko kerros valaistuisi, sillä ne eivät kuluta paljon, toteaa Härkönen. ■

SOITA MEILLE!

Sauna- ja terassirakentamisen ammattilainen palveluksessasi!

www.saunarakentaminen.fi

Kuinka voimme auttaa? Markus 050 467 6511 Jarmo 040 564 5095 asiakaspalvelu@pumatek.fi

RAKENNUSPALVELU LIUKKU  Ikkuna- ja ovihuolto  Lämpökuvaus  Korvausilmaventtiilit

040 532 5004  rakennuspalveluliukku.fi

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

64


100% suomalainen yritys

LA-KATTOHUOLTO.FI

A K A A L P TU

la-kattohuolto.fi | vaihde 010 322 0240

! Ä K I Ö T T Y Ä K I S O T T

NÄMÄ KATOT ON PINNOITETTU

Huollamme yli 1000 kattoa vuodessa. Säästä sinäkin huoltamalla ajoissa! Kattojen puhdistukset » Sammalentorjuntakäsittelyt » Pesut ja pinnoitukset » Vuositarkastukset ja -huollot »

ENNEN

JÄLKEEN

LA-KATTOHUOLTO OY

ILMAINEN KUNTOARVION TALOYHTIÖILLE. Kysy lisää!

Lasse Niskanen p. 0400 159 817, lasse.niskanen@la-kattohuolto.fi 65 Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa UUSIMAA | HÄMEENLINNA | LAHTI | KOTKA | HAMINA | TURKU | TAMPERE | JYVÄSKYLÄ | VAASA | PORI | KUOPIO | OULU | 2017 ROVANIEMI


© Mikael Damkier | Dreamstime.com

Teksti: Mari Pihlajaniemi Lähteet: Julkisivuyhdistys.fi, Tekes.fi

Julkisivuremonttien eri asteet Julkisivun käyttöikää voidaan usein pidentää jo pienilläkin korjauksilla ja parannuksilla. Oikean korjaustavan valintaan vaikuttavat julkisivun kunto sekä korjaukselle asetetut tavoitteet. Julkisivukorjaukseen ryhdytään pääasiassa rakennuksen teknisten vaurioiden vuoksi. Yleisesti korjauksen taustalla voi olla haalistuneita maalipintoja, kosteusvaurioita tai ongelmia elementtien betonilaadussa tai raudoituksessa. Myös puutteellinen energiatehokkuus on nykyään merkittävä julkisivuremontin taustatekijä. Näitä korjattaessa taloyhtiöllä on samalla hyvä mahdollisuus nostaa

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

rakennuksen laatutasoa huomattavasti. Onnistunut julkisivukorjaus voi pidentää rakennuksen käyttöikää ja parantaa sen energiatehokkuutta, mutta myös sen yleisilmettä ja näin nostaa asuntojen arvoa. Vastaavasti jos julkisivuremontissa ei huomioida esteettisiä tekijöitä ja kiinteistön arkkitehtuurista ilmettä riittävästi, remontti voi pahimmillaan laskea asuntojen arvoa.

66


KIINTEISTÖRATKAISUT LAADUKASTA TIETOA RATKAISUJEN JA HANKINTOJEN POHJAKSI WWW.KIINTEISTORATKAISUT.FI

Mittavat julkisivukorjaukset voivatkin olla taloyhtiölle suuri kuluerä. Onnistuneen korjauksen edellytyksenä on, että julkisivun kunto tutkitaan ensin perusteellisesti ja että varsinaiset korjaustoimenpiteet suunnitellaan ja mitoitetaan kuntotutkimuksen pohjalta. Esimerkiksi väärillä materiaaleilla tehty pinnoittaminen voi pahimmillaan turmeltua nopeasti ja on siten erittäin huono investointi. Oikeilla korjaustoimenpiteillä puolestaan voi saada merkittäviä säästöjä myös kiinteistön energia- ja huoltokustannuksiin.

Korjaustarpeet ja -tavoitteet Korjausvaihtoehto tulisi aina valita julkisivun kunnon sekä olemassa olevien rakenteiden ja tavoiteltujen teknisten ominaisuuksien perusteella. Korjaustavan valintaan vaikuttavat korjauksen tekninen tarve, eli miten pahasti rakenne on vaurioitunut, sekä tilaajan resurssit ja tavoitteet korjaukselle, kuten esimerkiksi korjauksen pitkäikäisyys, kokonaistaloudellisuus, arkkitehtuuri ja laatutason parannus. Julkisivuyhdistys ry:n laatima Julkisivujen korjausopas ohjeistaa perusteellisesti erilaisten julkisivujen kunnostamisessa. Opas käsittelee kattavasti betoni- ja puujulkisivujen sekä muurattujen ja rapattujen julkisivujen korjaustarpeita ja itse korjaushankkeen vaiheita ja vaihtoehtoja. Myös kyseinen opas korostaa, kuinka onnistunut lopputulos edellyttää ennen kaikkea julkisivun kunnon ja korjaustarpeen selvittämistä ja korjausvaihtoehtojen vertailua, jossa huomioidaan juuri pitkän aikavälin arvot ja kustannukset. Julkisivukorjaukseen voi kohdistua myös ulkopuolista sääntelyä, »

67

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


joka on otettava huomioon. Ympäristöministeriö antoi vuonna 2013 asetuksen, joka määritteli kuinka paljon rakennusten energiatehokkuutta on vähintään parannettava julkisivuremonteissa. Sen seurauksena monet taloyhtiöt ovat joutuneet lisäämään seinien eristystä julkisivuremonttien yhteydessä. Julkisivujen lisälämmöneristäminen ja ikkunakorjaukset parantavat toki asuntojen viihtyisyyttä tasaamalla huo-nelämpötilaa ja vähentämällä vedon tunnetta. Julkisivukorjauksella haetaan kuitenkin usein ensisijaisesti pitkää käyttöikää.

www.hh-kate.com

Ratkaisun pohjana kuntotutkimus Julkisivun korjausmenetelmän valinta ei ole helppoa, jonka vuoksi korjaussuunnittelu kannattaa tehdä ammattimaisen kuntotutkijan ja korjaussuunnittelijan avulla. Korjaustekniikat kehittyvät koko ajan ja väärä valinta voi pidemmän päälle aiheuttaa rakennukselle lisää ja jopa entistä vaikeampia julkisivuvaurioita. Julkisivun vaurioiden laatu, aste ja laajuus määrittävät sen, mikä korjaustoimenpide kannattaa valita. Vanhan julkisivun kuntoa selvitettäessä silmämääräinen havainnointi ei välttämättä riitä. Esimerkiksi betonisandwich -rakenteiselle julkisivulle on tehtävä karbonatisoitumismittauksia ja peitepaksuusmittauksia sen selvittämiseksi, miten suuri osa raudoitteista on korroosiotilassa. Tulosten avulla voidaan arvioida julkisivun tuleva käyttöikä ja korjaustarpeen laajuus. Betonisandwich-julkisivuelementtien korjaamiseksi onkin kehitetty useita menetelmiä vaurioitumisasteesta riippuen. Korjausmenetelmä valinta riippuu ensisijaisesti korroosio- ja pakkasvaurioiden kehittymisasteesta ja laajuudesta. Kevyempiä korjausvaihtoehtoja ovat muun muassa julkisivun uusintapinnoitus, betonipaikkaus tai lisälämmöneristys ja verhous. Raskaampi vaihtoehto on julkisivukorjaus, jossa alkuperäisen betonisandwich-elementin ulkokuori puretaan pois ja korvataan kokonaan uudella julkisivurakenteella. Lisäksi elementtitaloissa julkisivujen saumat kestää yleensä keskimäärin vain 15-20 vuotta. Elementtisauma menettää joustoaan ajan ja auringon vaikutuksesta ja alkaa ajan myös kovettumaan ja menettää elastisuuttaan. Uusintasaumausta tulisikin ryhtyä suunnittelemaan kun vanhat saumat alkavat halkeilla tai irrota kokonaan paikoiltaan, jolloin voidaan välttää laajemmat vesivuotokorjaukset.

BITUMIERISTYSTYÖT AMMATTITAIDOLLA PIRKANMAALLA HH-Kate / Hannu Hepokorpi 0400 730 308 hhkate@live.fi

TERASSIT JA JULKISIVUT KUNTOON KESÄKSI

Huomio hintaan

- markiisit - kankaiden vaihdot - huollot

Käytettävän korjaustavan valitsee lopulta kuntotutkimuksen ja korjaussuunnittelun perusteella kiinteistön omistaja eli korjaustyön tilaaja. Riippumatta kuntotutkimuksessa ilmenneistä korjaustarpeista, ratkaisun hinta ja tilaajan resurssit vaikuttavat yleensä suuresti lopputuloksen valintaan. Taloudellisinta on kuitenkin valita se vaihtoehto, joka täyttää parhaiten korjaukselle asetetut tavoitteet. Osassa rakennuksia ei ole tarpeellista tehdä varsinaista julkisivua muuttavaa korjausta. Vanhojen pintojen korjaaminen ja ehostaminen ovat usein riittäviä toimenpiteitä, ja myös elementtisaumauksella saadaan julkisivulle lisää käyttöikää. Korjauksen kustannukset pitäisikin suhteuttaa aina siitä saatavaan hyötyyn ja välttää niin sanottua ylikorjaamista, ettei remontista muodostu suhteettoman suuria kuluja taloyhtiölle. Kustannuksia vertailtaessa on huomioitava myös rakennuksen käytön aikaiset huolto-, korjaus- ja energiakustannukset pelkkien rakennuskustannusten sijasta. Julkisivukorjausta pohdittaessa on kyse myös siitä strategiasta, millä rakennusta halutaan pitää kunnossa sen elinkaaren aikana. Taloyhtiö voi päättää tehdä halpoja, mutta usein toistuvia pintakorjauksia, tai uusia koko pintarakenne kerralla, joka voi maksaa paljon mutta olla pitkäaikainen ratkaisu. Ennen kaikkea oikein valituilla toimenpiteillä ja huolellisella suunnittelulla voidaan rakennuksen arvoa ja laatutasoa kohottaa merkittävästi. ■

- kaidekankaat - parvekekaihtimet

Kysy tarjous paikalliselta luotettavalta valmistajalta:

TAMPEREEN MARKIISI OY Nuutisarankatu 35, 33900 Tampere Puh. 010 292 2400, faksi 010 292 2409 myynti@tamar.fi www.tamar.fi

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

68


Isot saneeraukset kuormittavat taloyhtiöitä Teksti: Mari Pihlajaniemi

Suurten saneerausten osuminen samaan ajankohtaan kuormittaa taloyhtiöitä taloudellisesti. Varsinkin muuttotappiokunnissa huonokuntoisen taloyhtiön vaihtoehdot voivat käydä vähiin, kun lainaa hankkeiden toteuttamiseen ei välttämättä ole saatavilla.

Reija Kallio-Aromaa

69

»

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


Taloyhtiöt huomio!

ONKO OMA KIINTEISTÖ KUNNOSSA?

Pixabay

Toteutamme ammattitaidolla mm.: SOKKELEIDEN VESIERISTYKSET, JULKISIVUT, VESIKATOT, PARKKIRUUTUMAALAUKSET

Suomessa on paljon 1960-70 -luvuilla rakennettuja kiinteistöjä, jotka tarvitsevat tässä vaiheessa elinkaartaan jo vähintään linjasaneerauksen sekä julkisivun peruskorjauksen. Myös ilmanvaihto, salaojat ja vesikatot voivat aiheuttaa ongelmia, joihin on puututtava sekä kiinteistön kunnon että sen arvon säilyttämiseksi muiden juoksevien kulujen ohella. Jos kiinteistön huoltoa ja ylläpitoa on laiminlyöty ja taloyhtiössä on teetetty vuosikymmenten ajan vain pieniä korjauksia, ongelmia saatetaan vain korkeintaan lykätä eteenpäin. Näin korjaustarpeet kasautuvat ja kasvavat ajan mittaan suuremmiksi hankkeiksi, joista selviäminen tuottaa haasteita taloyhtiön taloudelle. Liian pitkään lykätystä korjauksesta voi muodostua hoitamattomana suuri ja kallis urakka. – Taloyhtiön kannattaa panostaa suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja tehdä korjaukset ajallaan, jotta yhtiö pystyy välttämään suurten saneerausten osumisen samalle ajankohdalle, toteaa apulaispäälakimies Kristel Pynnönen Suomen Kiinteistöliitto ry:stä. – Jos taloyhtiö on päässyt todella huonoon kuntoon ja lainantarve on suuri, pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, ettei lainaa myönnetä korjaushankkeisiin. Taloyhtiön kunto ja lainantarve muutenkin vaikuttavat lainaehtoihin. Taloyhtiön hankkeet voivatkin tulla tällaisissa tapauksissa kalliimmaksi kuin jos yhtiössä tehtäisiin hankkeet ajallaan ja suunnitelmallisesti. Suunnitelmallinen toiminta säästää myös taloyhtiön osakkaiden kukkaroa.

www.omakiinteisto.fi

OTA YHTEYTTÄ Puh. 045 123 6986 Puh. 050 431 8116 Vaittintie 15 B 1-2 33960 Pirkkala

PALVELEVA LASILIIKE

Hyvä hallinto on perusedellytys lainan saannille Vuonna 2015 muun muassa Rakennuslehti raportoi Nilsiällä sijaitsevasta taloyhtiöstä, joka käytti peruskorjaushankkeensa suunnitteluun 70 000 euroa, mutta ei saanut lopulta yhdeltäkään pankilta rahoitusta hankkeeseen. Osa pankeista oli valmis rahoittamaan taloyhtiön remonttia ainoastaan 50 prosentin omarahoitusosuudella, joten remontti jäi lopulta kokonaan tekemättä. Purkukuntoisen kiinteistön kohdalla taloyhtiö voi tarjota lainan vakuudeksi vain tontin, joka ei välttämättä riitä lainoittajille esimerkiksi muuttotappiokunnissa. Vaikka lainarahoitusta on nykyään tarjolla edullisestikin, vastaava tilanne voisi olla edessä esimerkiksi taloyhtiöillä, jotka sijaitsevat kasvukeskusten ulkopuolella tai muuttotappiokunnissa. Valtaosa remonteista rahoitetaan edelleenkin lainalla, ja harva taloyhtiö säästää niitä varten etukäteen. Myös yhtiövastikkeita ei yleensä mielellään koroteta hankkeiden rahoitusta varten. – Käytännössä sellaisia tilanteita, joissa lainatarjousta ei annettaisi, ei ole tullut vastaan. Vain ne pienet asuntoyhtiöt, joissa osakkaita on vähän, esimerkiksi viisi, ohjataan useimmiten osakkaiden oman rahoituksen ja lainoituksen varassa tehtäviksi, toteaa johtaja Heikki Peltola OP Yrityspankista. Asuntoyhtiöiden peruskorjauslainat myönnetään käytännössä aina kohteena olevan kiinteistön kiinnityksiä vastaan. – Lainan saantiin ja lainaehtoihin vaikuttavista asioista voisi tode-

• LASITUSTYÖT • ERISTYSLASIT • TERASSIT • TERASSI KAIHTIMET JA LÄMMITTIMET • IKKUNAT • LASIKATOT • LAITURIT LASITALO OY Pikkukorventie 17 B, 37150 NOKIA Avoinna arkisin 7-16 Toimisto 03 455 2610 Päivystys 0400 850 957 toimisto@lasitalo.fi

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

24 h

KORJAUS PÄIVYSTYS

70


Ke pö säk s i maalä m

Maalämpöön ilmaiseksi?

ön !

Maalämmön säästöillä se onnistuu!

010 420 4040

www.ekolampo.fi

ta, että hyvä ja ammattimainen hallinto on perusedellytys. Sen jälkeen tärkeimpiä arvioitavia asioita ovat osakkaiden lukumäärä, sekä se, mitä nyt käsillä oleva remontti kattaa ja mitä peruskorjaustarpeita vielä jää. Pankki kiinnittää huomiota myös saneerausprojektin suunnittelun ja johtamisen ammattimaisuuteen. Lisäksi lainaehtoihin voi vaikuttaa aikaisempi asiakkuus tarjousta antavassa pankissa. – Pankki selvittää korjausinvestointien suhteen kiinteistön käypään arvoon, ja tekee arvion siitä, miten investointi vaikuttaa asuntojen myytävyyteen. Täytyyhän omistajien ja asukkaiden saada investoinnista merkittävä hyöty seuraavaan asunnonvaihtotilanteeseen, Peltola toteaa.

KATOT JA MUUT RAKENNUSPELTITYÖT Soita ilmainen arviointikäynti/tarjous

PELTITYÖ KORVENPERÄ

041 444 3949 • Asemakatu 5, Sastamala peltityokorvenpera@hotmail.com • www.peltityökorvenperä.com

Vitkastelu ei kannata Asuntoyhtiöiden korjausvelkaa on pyritty hahmottamaan rakennuskannan iän ja kuutioiden perusteella. – Rakentamisen huippu osui 1970-luvulle, joten asuntoihin kohdistuu sekä teknistä korjaustarvetta että muutostarvetta asumismukavuuden ja -tottumusten takia, kertoo Peltola. Pelkästään pääkaupunkiseudulla arvion mukaan peruskorjaustarve on vuositasolla arvoltaan reilusti yli 500 M€. Alueella on hieman yli 400 000 kerrostaloasuntoa, eli kaikkiaan kolmasosa koko Suomen kerrostaloasunnoista. Peruskorjaukset eivät tule enää taloyhtiöille yllätyksenä, sillä yhtiöillä on velvoite laatia korjaussuunnitelma tuleville vuosille. Tämä antaa Peltolan mukaan myös osakkaille tilaisuuden suunnitella ja sopia omarahoituksesta sekä lainanotosta ajoissa. – Kun velkarahoituksen saatavuus on tällä hetkellä hyvä, ennakkosäästämistä ei juurikaan tapaa. Yhtiön kannattaa teettää hyvissä ajoin ennen remonttia huolellinen suunnitelma tulevasta remontista. Myös suunnitteluun haetaan yleisesti lainaa. Jo suunnittelun yhteydessä pankki käy isännöitsijän kanssa läpi suunnitelmaa mahdollisten nykyisten lainojen ja remonttiin tarvittavan rahoituksen tarpeesta ja asuinkustannusvaikutuksesta. Aikaisemman remontin jäljellä oleva velka ei Peltolan mukaan yleensä ole esteenä uuden myöntämiselle. – Asukkaiden kannalta on tärkeää saada mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käsitys omaan asuntoonsa kohdistuvasta suunnitellusta lainaosuudesta ja sen rahoitusvastikevaikutuksesta. Silloin sekä päätöksenteko on sujuvaa että suhtautuminen remontin tuomiin tilapäisiin mukavuushaittoihin mahdollisimman ongelmatonta. Nykyisen matalan korkotason aikana – ja kotitalouden asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden ansiosta – suuri osa taloyhtiöiden rahoitustarpeesta katetaankin osakkaiden oman rahoituksen varassa. Varsinkin jos taloyhtiöllä on haasteita velkarahoituksen saamisessa, henkilökohtaiset asuntolainat voivatkin olla huomattavasti helpompia järjestää. ■

Rakennusterveysasiantuntijamme auttavat, teemme mm.  Sisäilmatutkimukset  Kuntotarkastukset/-tutkimukset  Kosteusmittaukset  Lämpökuvaukset  Tiiviysmittaukset  Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset Meiltä myös korjausrakentamisen palvelut ja pintojen puhdistukset kuivajääpuhalluksella. www.rateku.fi harri.kaartinen@rateku.fi (VTT-C-8434-26-12) p. 044-5848 288 mirja.laajoki@rateku.fi (VTT-C-8468-26-12) p. 044-5848 287

• lyömätön kestävyys • puhtaat löylyt • 5 vuoden takuu • soveltuu kaikkiin kiuastyyppeihin

71

Katso lähin jälleenmyyjäsi ja tutustu www.kerkes.fi tai soita 050 373 1313

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


Dreamstime

Teksti: Susanna Takamaa

Lähteet: Tukes tiedote 4/2009

Muista kiinteistöjen sähkötarkastukset Suomessa on markkinoilla noin 100 000 erilaista sähkölaitetyyppiä, jotka yleisimmin ovat pistotulpalla verkkoon kytkettäviä. Vaikka valmistajalla, maahantuojalla tai jakelijalla on velvollisuus toimittaa tarvittavat ohjeet ja tiedot, jotta laitteen käyttö ja huolto olisi mahdollisimman turvallista ja tarkoituksenmukaista, vastuu sähkölaitteen käytöstö on viime kädessä loppukäyttäjällä. Myös kiinteistöjen sähkölaitteiden määräaikaistarkastukset ovat kiinteistön haltijan vastuulla. Tarkennuksia lainsäädäntöön

Tilastojen mukaan sähköpalojen määrä Suomessa on lisääntynyt viime vuosina. Palojen syttymisen syyt vaihtelevat, mutta karkeasti jaoteltuna noin puolet paloista johtuvat teknisistä vikaantumisista ja puolet ihmisen virheellisestä toiminnasta. Kaiken kaikkiaan kuolemaan johtaneiden sähkötapaturmien määrä on Suomessa laskenut pakollisten ennakkotarkastusten kaudella vuosina 1980-1993 alle viiden tapauksen keskimääräiselle vuositasolle, jossa se on pääasiassa säilynyt. Virallisten tilastojen mukaan Suomessa on sattunut vuosittain 3000-3500 rakennuspaloa. Viimeaikaisten sähkön aiheuttamien tulipalojen määrän arvioidaan olevan noin kolmasosa kaikkien rakennuspalojen määrästä. Vuosittain tulipalon aiheuttamia kuolemantapauksia on noin 100 joista peräti 90 % tapahtuu asuinrakennuksissa.

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

Paloturvallisuuteen on kiinnitetty viime vuosina entistä enemmän huomiota perinteisessä suomalaisessa sähköturvallisuustyössä. Sähkölaitteiden yleistymisestä johtuen sähköön liittyvät palovaarat ovat nykyisin läsnä lähes kaikkialla. Säännölliset ja lakisääteiset sähköasennusten tarkastukset ovatkin tärkeä osa kiinteistöjen kunnossapitoa ja määräajoin tehtävällä tarkastuksella varmistetaan sekä asennusten turvallisuus, että sen mahdolliset puutteet ennen kuin ne aiheuttavat sähköiskuja tai tulipaloja. – Sähköturvallisuuslaissa on määritelty, että sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia siitä, että määräaikaistarkastukset tulevat tehdyksi,

72


Ville Huurinainen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) ylitarkastaja muistuttaa. Määräaikaistarkastusten suorittamista valvotaan Tukesin toimesta muun valvonnan yhteydessä. Itse tarkastuksen tekemistä valvotaan valtuutettujen tarkastajien ja laitosten valvonnalla. Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus on lakiin kirjattu velvoite joka kuuluu laitteiston haltijan tehtäviin. Tällä hetkellä sähköturvallisuuslaki on uudistettavana ja sen on tarkoitus tulla voimaan tämän vuoden huhtikuussa. Nykyinen sähköturvallisuuslaki on annettu vuonna 1996 jonka jälkeen Suomen perustuslaki on uusiutunut. Nykyinen perustuslaki edellyttää entistä tarkempaa säätämistä jo lain tasolla eikä vasta asetuksissa ja ministeriön päätöksissä. – Uudesta sähköturvallisuuslaista on vasta luonnos eikä lakia ole vielä hyväksytty, Huurinainen huomauttaa. – Jos esitetyt muutokset tulevat sellaisenaan voimaan kuten tällä hetkellä lain luonnoksessa on esitetty, oleellisempia muutoksia tulee kiinteistöjen haltijoiden osalta olemaan sähkölaitteistoluokkien yksinkertaistaminen. 1-luokan laitteistojen määräaikaistarkastusten väli tulee muuttumaan viidestätoista vuodesta kymmeneen vuoteen. Mikäli laki tulee siis tämänhetkisen luonnoksen mukaisena voimaan, tulee kaikkien sellaisten kiinteistöjen määräaikaistarkistus suorittaa kymmenen vuoden välein, joihin määräaikaistarkistus on lain mukaan velvoitettu suorittamaan.

Edullista lippujen pesua kiinteistöille. Pyydä tarjous!

Mattopesu EKO

Turvallisuus vaatii tarkastukset

Mattopesu Eko 040 709 6971 (03) 3434 734 www.pesulatampere.fi Sileesuonkatu 21 G-H, Kolmenkulma, Tre

Tarkastuksen laiminlyönti saattaa paitsi aiheuttaa vaaratilanteita, myös vaikuttaa vakuutusturvaan mahdollisissa onnettomuustapauksissa. Vakuutusyhtiöt edellyttävätkin suojeluohjeessaan asiakasta huolehtimaan tarvittavat tarkastukset kuntoon. Sähkölaitteiston määräaikaistarkistus on tehtävä yli 35 ampeerin sulakkeella varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä vaativammille sähkölaitteistoille. Asuinrakennuksia velvoite ei varsinaisesti koske ellei kyseessä ole yli 35 ampeerin sulakkeilla suojattuja laitteistoja sisältävä asuintila, esimerkiksi päiväkoti. Pientalojen sähköturvallisuus jääkin usein varmistamatta. Asia selviää Tukesin vuonna 2012 tehdyssä selvityksessä, jossa valvottiin 131 pari- ja omakotitalon sekä kesämökin sähköasennusten ja käyttöönottotarkastusten säädöstenmukaisuutta. Tarkastetuista kohteista joka kolmannessa oli puutteita sähköturvallisuuden valmistamisessa. Sähköurakoitsijan tekemä käyttöönottotarkoitus on ainoa pakollinen sähkötarkastus pientaloille ja sen tarkoituksena on varmistaa, että sähköasennukset ovat vaatimusten mukaiset ja että suojalaitteet toimivat. Mikäli sähköurakoitsija ei huolehdi käyttöönottotarkastuksen tekemisestä, sähkölaitteiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä. Paikalle voi kutsua vaikkapa puolueettoman osapuolen eli valtuutetun tarkastajan tai laitoksen.

Nosturityhjenteisten jäteastioiden pesut ja huollot erikoiskalustolla Pirkanmaalla

ten Kotimais ien k k ä s to s no myynti

Varmistu turvallisuudesta jatkossakin Jopa hyvin tehdyt sähköasennukset kuluvat ajan myötä ja vaativat sekä huoltoa että kunnossapitoa, kuten muukin kiinteistötekniikka. Käyttötarpeet ja -olosuhteet muuttuvat kiinteistön elinkaaren aikana jolloin asennukset ja laitteet eivät välttämättä enää säily asetusten ja vaatimusten mukaisina - sähkötarkastuksella uudistamista vaativat paikat voi havaita ajoissa. – Kiinteistöjen ja sähkölaitteiston haltijalle kuuluu myös määräaikaistarkastuksen lisäksi huolehtia siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan, ja että havaitut viat ja puutteet poistetaan riittävän nopeasti, Huurinainen muistuttaa. – Pahimmassa tapauksessa sähköasennuksiin voi tulla sähköiskun tai tulipalon vaara mikäli laitteiston osia vikaantuu tai hajoaa. Määräaikaistarkastuksissa varmistaudutaan siitä, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja että laitteistoa on pidetty asianmukaisessa kunnossa. Tarkastus yksistään ei välttämättä takaa laitteiston turvallisuutta, vaan tarvitaan jatkuvaa asennusten kunnon seurantaa jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin. ■

Katso kotisivuiltamme nosturityhjenteisten jäteastioiden pesuvideo! Toteutamme myös graffitien poistot ja säiliöiden modernisoinnit. Tiedustelut: 0400 620 256 Elina Pohjanheimo tai 040 726 6215 Tiina Törmä

www.tormaoy.net 73

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


Dreamstime


Teksti: Laura Myllymäki

Hissi tekee taloyhtiöstä tasa-arvoisen Hissin rakentaminen on tärkein askel kohti esteetöntä asumista, ja hissin rakentamisen myötä myös kiinteistön arvo nousee ja taloyhtiön kaikkien asukkaiden kulkeminen helpottuu.

Vaikka hissistä onkin hyötyä kaikille asukkaille, vanhuksille ja muille liikuntarajoitteisille hissi on kuitenkin tärkein, jotta he voivat asua esimerkiksi palvelutalon sijasta kotonaan ja jotta he ovat myös helpommin kotona asumista tukevien palveluiden saavutettavissa. – Sitä kuulee valitettavasti tarinoita, että vanhus on kotinsa vanki, kun talossa ei ole hissiä. Hissin avulla kotiapukin pääsee paremmin paikalle, kun heillä on aina niin paljon kannettavaa, Koskela toteaa.

Suomen väestö ikääntyy tällä hetkellä voimakkaimmin koko Euroopassa, ja vuonna 2030 Suomessa on jo noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta asukasta. Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 tähtää asumisolojen parantamiseen siten, että ikääntyneet voivat asua omassa kodissaan niin pitkään kuin vain on heidän terveydentilansa kannalta mahdollista. Hissittömyys, tasoerot ja muut esteellisyyttä aiheuttavat tekijät ovat rakennuskannassamme hyvin yleisiä, joten taloyhtiöille tämä tietysti tarkoittaa mittavia esteettömyyskorjauksia. Hankkeen tavoitteena onkin saada Suomeen vuoteen 2030 mennessä miljoona esteetöntä asuntoa. Esteetön Suomi 2017 -hanke on puolestaan osa kyseistä Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa, ja sen tavoitteena on saada vuosittain 500 uutta hissiä taloyhtiöihin, jotta asuintaloista saataisiin mahdollisimman esteettömiä ja kaikille asukkaille tasa-arvoisia. Esteetön ja turvallinen koti on jokaiselle paras paikka asua, ja hissi voi tutkitusti pidentää ikääntyneiden kotona asumista jopa kahdeksalla vuodella. Kotona asuminen on lisäksi huomattavasti edullisempaa kuin palveluasuminen tai laitoshoito.

Hissin saa lähes taloon kuin taloon Hissin rakentaminen jälkikäteen onnistuu lähtökohtaisesti minkälaiseen kerrostaloon tahansa. – Sellaiset porrashuoneet, joihin ei hissiä saisi, ovat hyvin harvinaisia. Vanhat arvotalot ovat hissiasiassa harvoja poikkeuksia, sillä museovirasto voi asettaa hissin rakentamiselle rajoitteita. – Muuten hissin rakentaminen onnistuu lähes kaikenlaisiin kohteisiin, ja on luhtitaloihinkin tehty hissejä iäkkäille liikuntarajoitteisille, Koskela jatkaa. Suurin este hissin hankinnalle on yleensä hissihankkeen korkea hinta. Hissin hankintahinta tavalliseen 3-4-kerroksiseen kerrostaloon on Koskelan mukaan keskimäärin noin 180 000 - 200 000 euroa. – Hissi itsessään on yleensä vakiohintainen, ja rakennustöiden määrä ratkaisee lopullisen hinnan. Hinnan ei kuitenkaan pitäisi olla este hissin jälkiasennukselle, sillä esteettömän asumisen edistämiseksi ARA ja monet kaupungit antavat avustusta hissin hankintakustannuksiin. – Tämän vuoden alusta avustusrahaa on mennyt jo 15 miljoonaa. ARA avustaa hissihankintaa tänä vuonna enintään 50 prosentilla, ja ensi vuodelle esitetään muutosta niin, että avustus on enintään 45 prosenttia, Koskela kertoo.

Hissi hyödyttää kaikkia Hissin rakentamisella on useita hyviä vaikutuksia, eikä vain ikääntyneille ja muille liikuntarajoitteisille. – Hissin rakentamisen myötä helpottuu sekä ihmisten kulkeminen että tavaroiden kuljettaminen, kun jokainen pääsee vaivatta oman asuntonsa ovelle ja taloyhtiön yhteisiin tiloihin. – Hissi helpottaa siis kaikkien elämää, sillä vaikka omat jalat kantaisivatkin hyvin portaissa, kaikkien tarvitsee silti kuljettaa joskus myös tavaroita, huomauttaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn johtava ylitarkastaja Hanna Koskela.

»

75

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


Portaita voidaan kaventaa, muuttaa tai uusia. – Kun hissi rakennetaan, se on aina kompromissi tilankäytön kannalta. Silloin pitää pohtia, kumpi on tärkeämpää, että on hissi ja mahdollisesti kapeammat portaat, vai ei hissiä ja leveämmät portaat. – Hissiprojekti kannattaa suunnitella huolella, jotta tilahaitat jäävät minimiin. On siis hyvä miettiä tarkkaan tarjolla olevia vaihtoehtoja, Koskela muistuttaa. Hissiprojektiin on hyvä ryhtyä ennemmin kuin myöhemmin, sillä vaikka varsinaiseen hissin rakennus- ja asennusprojektiin ei menekään kovin kauan, hanke etenee usein hitaasti. Osa asukkaista saattaa vastustaa hissihanketta, ja päätöksenteko äänestyksineen, rakennuttajien kilpailutus sekä tarvittavan rakennusluvan ja avustusten hakeminen vievät myös oman aikansa. – Kannattaa varautua siihen, ettei hissi tule taloon saman tien. Nopeimmillaan hissinhankintaprojekti on kestänyt vuoden päätöksestä hissin valmistumiseen, mutta tiedän myös tapauksia, joissa on kymmenenkin vuotta pohdittu, hankitaanko hissi vai ei. – Olen kuullut kentältä myös sellaista, että vaikka jossain on ensin vastustettu hissiä, ei kukaan ole koskaan sanonut, että pahus kun tuo hissi tuli, Koskela toteaa huvittuneena. ARAlta voi, ja kannattaa, hakea esteettömyysavustusta myös hissiä pienempiin kohteisiin. – Avustusta saa esimerkiksi luiskien, automaattiovien ja tukikaiteiden, sekä joskus myös porrashissin hankintaan. Nämä ovatkin hissin lisäksi tärkeitä esteettömyystekijöitä, sillä pelkkä hissi ei riitä, vaan myös esteetön pääsy hissille tulee taata. – Tällaisia esteettömyysavustuksia kannattaa ehdottomasti hakea, sillä korjaussummat ovat pieniä ja korjauksista on suurta hyötyä esteettömyydelle.

– Käytännössä katsoen Suomen 14 suurinta kaupunkia, eli melkein kaikki maakuntakeskukset, myöntävät 5-15 prosenttia avustusta. Tampereella tukea voi saada tuon suurimman prosentin mukaan, ja Turussa myönnetään 5 000 euroa per hissi. Lisäksi Lahti ja Mikkeli ovat tehneet aloitteen avustuksen antamisesta. Koskela kehottaakin taloyhtiöitä hakemaan avustusta, jottei käy niin, että jatkossa avustusmäärärahaa ei enää myönnetä. Hissin jälkiasennuksesta aiheutuvat kustannukset jaetaan taloyhtiössä huoneiston sijaintikerroksen perusteella, joten ne, jotka hyötyvät hissistä eniten, myös maksavat siitä enemmän. – Uusi asunto-osakeyhtiölaki teki hissinrakentamisesta oikeudenmukaista, eli mitä korkeammalla asut, sitä enemmän maksat, ja päinvastoin, Koskela kuvailee. Korkeamman hinnan positiivisena kääntöpuolena on kuitenkin ylempänä sijaitsevien asuntojen suurempi arvonnousu, eli mitä korkeammalla asunto sijaitsee, sitä enemmän hissin asennus nostaa sen arvoa. Hissitalossa asunnot käyvät myös nopeammin kaupaksi.

Hiljaiset hissit, hitaanlaiset hissiprojektit Vastikkeen nousun lisäksi myös hissistä rappukäytävään aiheutuvan melun määrä saattaa mietityttää hissin asentamista pohtivia asukkaita. Hissit ovat nykyään kuitenkin hiljaisia ja energiatehokkaita. – Nykyhissit ovat aivan toisenlaisia, kuin vanhat veräjähissit, joiden ovi pamahtaa niin, että siihen herää yöllä. Konehuoneet tehdään sellaisiksi, että ne ovat hiljaisia, joten uudesta hissistä ei aiheudu merkittäviä meluhaittoja, Koskela vakuuttaa. Hissi rakennetaan porrashuoneen mukaan, ja se voidaan jälkiasennuksena sijoittaa joko porrashuoneeseen tai rakennuksen ulkopuolelle.

HISSIT LIUKUPORTAAT JA -KÄYTÄVÄT AUTOMAATTIOVET

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Suomen Hissiurakointi on suomalainen perheyhtiö ja täyden palvelun hissitalo, joka toimii koko Suomen alueella. Huollamme ja modernisoimme vanhoja hissejä sekä asennamme uusia hissejä myös hissittömiin taloihin. Huollamme kaikki merkit ja mallit yli 30vuoden kokemuksella; hissit, liukuportaat ja automaattiovet.

MODERNISOINTI

ENNEN

Täyden palvelun hissitalo

JÄLKEEN

Ota yhteyttä ja kysy hisseistä sekä huoltopalveluista.

UUDET HISSIT

Suomen Hissiurakointi Oy Puhelin (09) 5306 0460 myynti@hissiurakointi.com www.hissiurakointi.com Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

76


Kiinteistö- ja Tilitoimisto Sydän-Häme

ISÄNNÖINTI- JA KIRJANPITOPALVELUT

Valaistus on myös oleellinen osa esteettömyyttä

› ammatinharjoittajat › maataloudet › taloyhtiöt Sahantie 14, 36600 Pälkäne isännöinti@sydanhame.fi (03) 534 2052 Riitta Iivonen 040 548 2997

www.sydanhame.fi Hyvä isännöinti kannattaa!

• Ollakseen esteetön, on valaistuksen oltava riittävän voimakas ja melko tasainen. Valaisimien tulee toistaa värit luonnonmukaisi- na ja korostaa kontrasteja.

myynti - asennus - huolto

040 727 8886

• Sopiva valaistusvoimakkuus on vähintään 300 lx (luksia). Tärkeää on valaista hyvin kriittiset kohteet kuten kulkureitit, sisäänkäynnit, portaat, luiskat, hissit ja opasteet. Näissä valaistusvoimakkuuden tulisi olla 400-500 lx.

www.digiasennus.fi

Antennityöt

harava- ja satelliitti

Antennitarvikemyynti Jälleenmyynti ja asennus

• Yleisvalaistusta täydennetään kohdevalaisimilla. Sekä suora että epäsuora häikäisy estetään käyttämällä häikäisemättömiä valaisimia. On myös vältettävä kiiltävien materiaalien käyttöä sellaisissa paikoissa, joissa valo saattaa heijastua niiden kautta.

VALTUUTETTU ANTENNIASENTAJA

• Sisäänkäyntien ja niihin johtavien mahdollisten portaiden tulee erottua hämärässä ja pimeässä selkeästi muusta ympäristöstä. Sisäänkäynti siis valaistaan hyvin siten, että opasteiden, ovipuhelimen, summerin tai lukon kohdalle ei muodostu varjoja.

Sisäänkäyntien valaistuksessa tulee kiinnittää erityistä huomio- ta valon suuntaukseen. Ulko-oven ja sen välittömän lähistön pitää erottua selkeästi, mutta valo kuitenkaan ei saa häikäistä sisäänkäyntiä kohti kulkevaa henkilöä. Häikäisysuojauksessa tulee ottaa huomioon myös lapset ja pyörätuolia käyttävät, jotka katsovat sisäänkäyntiä alempaa kuin seisovat aikuiset.

Suuret valaistuserot ulko- ja sisätilojen välillä aiheuttavat heikkonäköisille hankaluuksia, kun silmät eivät ehdi sopeutua suureen valaistuseroon. Ero on tasattava valaisemalla välittömästi ulkotilaan liittyvät sisätilat riittävän voimakkaasti.

Väylien valaistuksen tulee olla tasainen. Pylväsväli ja valaisinten valonjako-ominaisuudet pitää sovittaa yhteen niin, ettei synny pimeitä alueita valaisinten välille.

Valaisimet tulee sijoittaa kulkuväylän samalle puolelle. Valaisintyyppejä valittaessa pitää kiinnittää huomiota etenkin valaisimen valonjako-ominaisuuksiin ja hyvään häikäisysuojaukseen. Suositeltava valaistusteho kulkuväylillä voi vaihdella välillä 10-20 lx.

Piha-alueella paras ratkaisu olisi sellainen, jossa valon määrä lisääntyy asteittain rakennuksen sisäänkäyntiä lähestyttäessä.

Ohjeet on koottu Esteettömyystiedon keskuksen internetsivuilta.

UT JULKISIV

N

KUNTOO

OVIREMONTTEJA JO YLI 20 VUOTTA! • VALMISTUS • ASENNUS PYYDÄ TARJOUS!

Pirkkalan Alumiini ja Lasi 0400 851 395 | alumiinijalasi@netti.fi

KIINTEISTÖRATKAISUT LAADUKASTA TIETOA RATKAISUJEN JA HANKINTOJEN POHJAKSI

77

Kiinteistöratkaisut | pirkanmaa 2017


ÜÜ LVI

Jarko Viikari puh: 050 468 2105 Mika Kostiainen puh: 050 468 2106 lvitalli@lvitalli.com, www.lvitalli.com

YRITYSHAKEMISTO

ÜÜ Putki- ja poltinhuolto

ÜÜ Antennipalvelu

MÄKELÄN PUTKI JA POLTINHUOLTO OY

ANTENNI J. LAMMI OY

Vesiroineenkatu 4, 33720 Tampere p. 0400 766 009 I www.makelanputki.com

Kalevan puistotie 11 0451116565 info@antenni-lammi.fi www.antenni-lammi.fi

ÜÜ Mökkipalvelut ÜÜ Asianajotoimistot

HEIKIN MÖKKIPALVELU TMI 050 524 6709 heikkivjuhe@gmail.com

Asianajotoimisto

Suojanen & Alanen ÜÜ Puunkaadot

Koulutetut arboristit Pirkanmaan alueella

Aleksanterinkatu 33 B, Tampere P. 03 223 6311 toimisto@suojanen-alanen.fi www.suojanen-alanen.fi

Puiden kaadot ja hoitotyöt turvallisesti, tehokkaasti ja ammattitaidolla.

ÜÜ Lipputangot

KYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ TARJOUS! PUU- JA PIHAPALVELU TIKKA OY www.puujapihapalvelutikka.fi p. 044 300 6199 tikka@puujapihapalvelutikka.fi

LIPUTUSPALVELU OY Jyrki Molin 0400 733 668 jyrki.molin@liputuspalvelu.com | www.liputuspalvelu.com

ÜÜ Uima-allashuolto

ÜÜ Lukkoseppä

NIKISET OY p. 0400 630 663, Syylarikatu 5 LH 5, 37150 Nokia uima-allashuolto@kolumbus.f i, www.uima-allashuolto.fi

ORIVEDEN LUKKO 0400-454102 | Koulutie 44, 35300 Orivesi info@orivedenlukko.fi | orivedenlukko.fi

ÜÜ Viemärikuvausta SASTAMALAN LUKKO JA AVAINPALVELU SALPA OY Puistokatu 21, 38200 SASTAMALA puh. 03-514 1010 lukko.avainpalvelu@salpaoy.fi www.salpaoy.fi

Kiinteistöratkaisut | Pirkanmaa 2017

VIEMÄRIKUVAUS JN Suutalankatu 12, 33820 TAMPERE Puh. 050 3301 191

78


Uudet nettisivut tai yritysilmeen päivitys? Valmistamme nettisivut avaimet käteen -toimituksena, jossa ulkonäkö, löydettävyys ja tekninen toimivuus ovat samassa edullisessa paketissa.

Tilaa uusi ilme meiltä.

Tutustu hinnastoon:

www.magentia.fi

magentia info@magentia.fi | 0400 770 203


LAADUKKAAT NOSTO-OVET, IKKUNAT JA ULKO-OVET w w w. p i h l a . f i

Kysy ”avaimet käteen” -toimituksistamme!

w w w. c r a w f o r d a u t o t a l l i n o v e t . f i

Meiltä myös Crawford teollisuusovet mm.parkkihalleihin

myynti - asennus - huolto Oviasennusta yli 10 vuoden kokemuksella.

info.hemugroup@gmail.com puh. 040 566 6148 www.facebook.com/hemugroup Käy tykkäämässä! :)


Tiiviysmittaukset | Lämpökuvaukset | Kosteus- ja kuntotutkimukset | Työmaiden kosteudenhallinta

KOSTEUSTUTKIMUSTEN, KUIVAUSTEN JA VESIVAHINKOSANEERAUSTEN VAHVA AMMATTILAINEN

MP-Yhtymä on kosteustutkimusten ja rakennusten kuivausten ammattilainen. Palveluvalikoimaamme kuuluu myös vesivahinkojen ja kosteusvaurioiden kartoitukset sekä saneeraukset. Kosteusmittaukset ja kosteuskartoitukset hoidamme vahvalla kokemuksella aikailematta tarpeittesi mukaan.

Soita meille p. 010 3244 320 ja pyydä tarjous!

MP-Yhtymä Oy | Viinikankatu 51, 33800 Tampere | www.mp-yhtyma.fi | matti.puranen@mp-yhtyma.fi

Kiinteistöratkaisut Pirkanmaa  

Laadukasta tietoa ratkaisujen ja hankintojen pohjaksi.