Apeldoorn Zuidkrant - November 2018

Page 1

Verschijnt maandelijuakrisen

P

Jaargang 20 - november 2018

(uitgezonderd jan augustus 2019)

10 keer per jaar!

Van de Bunt JUMBOAPELDOORN.COM

YVONNERECLAME.NL

HET ADRES VOOR AL UW RECLAMEUITINGEN

“Een ‘echte’ wijkkrant waar verbinden, ontmoeten en inspireren centraal staan”

pagina 17

De schakel tussen bewoners uit Apeldoorn Zuid en de gemeente Apeldoorn pagina 19

Zorg en Welzijnspecial 2018 Zorg voor elkaar... pagina 30 De gratis interactieve voorstelling is voor “DE JONGENS TEGEN DE kinderen tot en met 10 jaar. Graag verneemt de MEISJES” www.ambiancedekazon.nlSint hoeveel cadeautjes hij moet meenemen. www.ambiancedekazon.nlSchrijf je daarom in op de website www.

Sinterklaas bezoekt Schubertplein en viert feest in buurthuis Maasstraat, kom jij ook?

Op zaterdag 1 december is Sinterklaas uitgenodigd op het Schubertplein. Rond 13:15 Het grote Het grote start er op het Plein een gezellige dynamische genieten Sinterklaasshow “De jongensbegint tegen meisjes”. genieten bij de de grootste zonweringspecialist begint gezelschap bij de grootste Rond 14:00 uur vertrekt het in van Nederland zonweringspecialist optochtvorm richting het buurthuis van Nederlandom daar nog 45 minuten een uitbundig sinterklaasfeest te vieren en waar ruimte is om te dansen, gezelligheid en kadootjes voor kinderen. **

**

hetschubertplein.nl. Uiteraard vind je daar ook alle informatie. Het Sinterklaasfeest wordt mogelijk gemaakt door Stichting Buurthuis Maasstraat, Verfshop Apeldoorn, DA Binco, Haarstudio Esmiralda, Van Bamboe, Clemens vis, Bijzondere bonen, Bloemenmagazijn Margriet, Bakkerij Broer, wijnhandel en slijterij Kok, Bruna Zuiderpost, Jumbo van de Bunt, YVONNE RECLAME en de Zuidkrant.

Bezoek onze compleet Bezoek onzeshowroom! compleet vernieuwde vernieuwde showroom! Kom naar onze showroom voor een uitgebreid assortiment producten die: voor een uitgebreid Kom naar onze showroom  U langer van het buitenleven laten genieten assortiment producten die:  sfeer creëren Binnen U langer vanen hetprivacy buitenleven laten genieten  Warmte binnen houden en energie besparen  Binnen sfeer en privacy creëren  Warmte binnen houden en energie besparen

Zuid Doet Samen, onze missie is het omzien naar elkaar te bevorderen pagina 31

ZONWERING R ON L LWUEI RK IENNG ZO R RA O AL LMUDI EKCE ON R A T I E TR EA RA RM ADSE- C O R A T I E O T EV RE RR AK SA -P P I N G E N H OO V ER RR KE AN P P I N G E N HORREN

Europaweg 216, 7336 AR APELDOORN - T (055) 521 16 46 - E info@ambiancedekazon.nl Europaweg 216, 7336 AR APELDOORN - T (055) 521 16 46 - E info@ambiancedekazon.nl

Arnhemseweg 153 | 055 301 7847 | ijssalongemelli.nl

oliebollen

10 oliebollen/ krentenbollen voor € 5,-

Puzzel mee en win 2 vrijkaarten voor Wintercircus Apeldoorn


2

november 2018 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis 14055 Het Werkplein Activerium (055) 580 2000 Brandweer (055) 548 3000/112 Politie: 0900 8844/112 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gelre ziekenhuis (055) 581 8181 SOCIAAL IN DE WIJK Sociaal wijkteam 14 055 gemeente@apeldoorn.nl Stimenz (088) 784 64 64 MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Zuid doet Samen 055 312 5076 http://zuiddoetsamen.nl Riwis zorg en welzijn (055) 539 45 35 Zorggroep Apeldoorn 055 - 549 52 49

CADEAUTJESMARKT RANDERODE Op zoek naar leuke cadeautjes voor de feestdagen? Donderdag 29 november a.s. organiseert het UIT-bureau op locatie Randerode aan de Zuster Meyboomlaan 10 in Apeldoorn haar jaarlijkse cadeautjesmarkt. De markt is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Vanaf 10.00 uur kunt u een bezoek brengen aan onze gezellige cadeautjesmarkt. U kunt op de markt onder andere terecht voor zelfgemaakte cadeautjes, creatieve materialen, handwerkkraam, een lotenboom met leuke prijsjes, 2e handskleding, boeken enz. Natuurlijk hebben wij ook weer de verkoop van onze overheerlijke poffertjes. Op zoek naar leuke cadeautjes voor de feestdagen? Kom dan naar Randerode. Zuster Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn

COLLECTE VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP VRIJWILLIGERS NSGK COLLECTEREN VAN 12 T/M 17 NOVEMBER

de arbeidsmarkt. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. Dankzij de hulp van vele donateurs en vrijwilligers, die zich daarvoor belangeloos inzetten, helpt NSGK deze drempels uit de weg te ruimen. Zodat zij gewoon kunnen spelen, leren, wonen en werken, sámen met nietgehandicapte leeftijdgenoten.

Duizenden vrijwilligers gaan van 12 t/m 17 november weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij komen aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Collectant gemist? Heeft u geen collectant aan de deur gehad maar wilt u toch een bijdrage doen? Dat kan door de letters NSGK te sms-en naar nummer 4333 (eenmalige gift van 3 euro) of met een online donatie via www.nsgk.nl. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt.

Gewoon kind zijn In onze samenleving zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen, zij gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen. Of ze gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, de theatercursus of

NSGK kinderambassadeur Merijn: “Door mijn handicap zijn er dingen die ik niet kan. NSGK zorgt voor aanpassingen zodat kinderen zoals ik toch gewoon mee kunnen doen en daar word ik heel blij van.”

Randerode is een locatie van Zorggroep Apeldoorn en omstreken.

WIJKRAAD APELDOORN ZUID 1e Wormenseweg 460 (dok Zuid) 7333 GZ Apeldoorn 055-5339626 info@wijkraadapeldoornzuid.nl www.wijkraadapeldoornzuid.nl DORPSRAAD UGCHELEN Voorzitter Wineke Blom: 06 - 41816541 info@dorpsraadugchelen.nl DORPSRAAD BEEKBERGEN Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen (055) 506 1010 HUISARTSEN Huisartsenpratijk Beekhuis, R.R Zeilstra en Versteeg (055) 538 0777 M. vd Velde (055) 533 2133 Van Bruggen (055) 533 3759 Zandkroon (055) 533 3288 Jens Gelegen (055) 055 533 2342 Bekel & Dijkzeul (055) 533 1250 Oosting en Flenter (055) 533 3361 Ugchelse kei (055) 533 1510 Struijk (055) 506 2555 Peters (055)c506 1221 APOTHEEK Apotheek Apeldoorn Zuid Schubertplein (055) 533 2154 Gelre apotheek (055) 581 1840 Benu de Heeze apotheek (055) 533 0020 Apotheek Ugchelen (055) 533 9994 TANDARTSEN Tandartspraktijk Vervoorn (055) 533 1646 Van den Akker (055) 540 2936 Hartman en Mulder (055) 533 6916 Van Heijst (055) 533 3670 R.T. Thomson (055) 542 0741 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer/ riool Van der Velden: (026) 321 53 16 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst

KOMT U HET TEAM VAN STICHTING ‘KLEEF! VERSTERKEN? Als kanker je treft, wordt alles anders. Niet alleen voor degene die kanker heeft maar ook voor zijn of haar omgeving. Stichting ´kLEEF! is de plaats in Apeldoorn waar je je verhaal kwijt kunt. Volgens gasten een warm huis waar je je welkom voelt, waar aandacht is voor verhalen van ontreddering en onzekerheid. Dit warme welkom en deze aandacht krijgen gasten van gastheren en –vrouwen. Stichting ´kLEEF! heeft op dit moment ruimte voor enkele gastheren en –vrouwen. Gastvrouwen en –heren zeggen: “Het is fijn om er voor onze gasten te zijn en ze te ondersteunen.” Kijk op de site van ´kLEEF! www.stichtingkleef. nl voor de gehele beschrijving van deze zinvolle functie.

RIWIS ZORG & WELZIJN PROMOOT AFVALSCHEIDEN MET LUDIEKE AFVALRACE Campagne ‘Scheid je Fit’ op de Dag van de Duurzaamheid gelanceerd

presenteerden een groot aantal bedrijven en instellingen op het Zwitsalterrein hun duurzame producten en lieten ze zien hoe hun organisatie bezig is met het thema duurzaamheid. Ook Riwis Zorg & Welzijn werkt samen met onze medewerkers en cliënten er hard aan om steeds duurzamer te worden.

Op 10 oktober, de De dag van de Duurzaamheid, heeft Riwis Zorg & Welzijn haar campagne ‘Scheid je fit’ gelanceerd. Met een spectaculaire afvalrace georganiseerd met ons vitaliteitsteam Rivit op het Zwitsalterrein konden jongeren oefenen in afvalscheiden. Tegelijk lieten we met de afvalrace op ludieke manier zien dat je door goed te recyclen ook direct kunt werken aan je persoonlijke gezondheid en vitaliteit. Riwis Zorg & Welzijn promoot met de campagne ‘Scheid je Fit’ Riwis afvalscheiden op al haar locaties. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid Huishoudelijke hulp nodig? Huishoudelijke hulp nodig?

Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen namelijk maar € 15,- per uur. Daarnaast heeft diensten voor namelijk maar € 15,- per uur. Daarnaast heeft diensten voor thuis thuisook ookvele veleandere anderediensten dienstendie dieuuhet hetleven levencomfortabeler comfortabeler kunnen kunnenmaken makenzoals: zoals:Tuinonderhoud, Tuinonderhoud,een eenklussendienst, klussendienst, een een kapper of pedicure aan huis maar ook een kwalitatief kapper of pedicure aan huis maar ook een kwalitatief hoogwaardige maaltijdservice. hoogwaardige maaltijdservice. Goed Goedom omteteweten: weten: Huishoudelijke nodig? -u een en hulp - ukrijgt krijgt eenvaste, vaste,betrouwbare betrouwbarehulp engescreende gescreende hulp - er zijn Tuinonderhoud? Klussendienst? - er zijngeen geenlidmaatschapskosten lidmaatschapskosten -u veilig middels factuur - ubetaald betaald veiligachteraf achteraf middelseen eenaan factuur Kapper of pedicure huis? - minimale - minimaleafname afname11uur uur

Wij maken huishoudelijke hulp

Wacht niet en bel voor een afspraak naar 06-41281595. De koffie en thee staan altijd klaar en parkeren kan voor de deur. Roodborstweg 32 7331 EJ Apeldoorn 06- 41281595 info@ilonasknipgarage.nl www.ilonasknipgarage.nl

socialer en prijsvriendelijker. Heeft Heeftuude dehulp hulpvan vandiensten dienstenvoor voorthuis thuisnodig? nodig?Wij Wijmaken maken graag en vrijblijvend een afspraak om de Voor maar € 16,uur er graag engeheel geheel vrijblijvend eenper afspraak omkomt de mogelijkheden tetebespreken. mogelijkheden bespreken. een vaste, betrouwbare en gescreende hulp bij u thuis.

Mathijs Mathijsvan vander derZande Zande

&&

Henk Henkvan vanVeldhuizen Veldhuizen

Mathijs van der Zande

Diensten Dienstenvoor voorthuis thuis 055-3030628 055-3030628 Henk info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl van Veldhuizen www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl

055-3030628 info@dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl

Toe aan een uitdaging?

Wil je iets doen voor een ander? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij verwelkomen je graag als vrijwilliger!

www.dekap / T.055 5295520


3

november 2018 BALANS TUSSEN BELASTING EN BELASTBAARHEID BIJ LANGDURIGE PIJNKLACHTEN Pijnklachten in het bewegingsapparaat (je spieren, banden en gewichten) worden deels in stand gehouden door een verstoring van de balans tussen je dagelijkse belasting en je belastbaarheid. Bij mensen met langdurige pijnklachten aan het bewegingsapparaat is deze balans op een of andere manier verstoord. Werken aan een gezonde balans begint met inzicht. Je moet meer inzicht krijgen en gevoel krijgen voor je maximale belastbaarheid en leren om de zwaarte van de belasting beter in te schatten. Op basis van dat inzicht kun je gaan werken aan het herstellen van de balans. Dat kan enerzijds door het verminderen van de belasting van de dingen die je doet en anderzijds door het optimaliseren van de hoeveelheid belasting die je aankan. Belasting is als het ware de druk die van buitenaf op je wordt uitgeoefend. Belasting kan fysiek of psychisch van aard zijn. Zware fysieke arbeid, maar ook dagelijks terugkerende handelingen zoals het tillen van een boodschappentas, geeft belasting van je lichaam. Ook het uitvoeren van steeds

dezelfde bewegingen (waaronder typen en muizen) is een belasting. Psychisch belastend zijn zaken als werkdruk, moeilijke situaties thuis en relatieproblemen. Maar ook spannende en leuke gebeurtenissen zoals het organiseren van een feest, een verhuizing of verandering van baan vormen een belasting. Alle uitdagingen waar je voor komt te staan zijn een belasting, ook de leuke. Zolang de belasting, maar niet hoger is dan wat je aan kunt, is er niks aan de hand. Belastbaarheid is wat je aan kunt. Dat is geen vast gegeven. Hoe fitter je je voelt, des te groter is je belastbaarheid. Dat kan wisselen van dag tot dag, van uur tot uur zelfs. Het kan ook zo zijn dat een deel van je lichaam ‘minder fit’ is en dus minder belastbaar. Belastbaarheid vergroten is een belangrijk onderdeel op de weg naar succes. Er zijn veel mogelijkheden om een grotere belastbaarheid te bereiken. Sporten, en dan met name het verbeteren van je algehele conditie en het versterken van bepaalde spiergroepen is heel belangrijk. Fietsen, zwemmen, fitnessen, allemaal goed. Tenminste, zolang je niet over je grenzen gaat. Want ook hier geldt: eerst bepalen hoe lang je een activiteit uit kan voeren door de tijd te meten. En vervolgens een schema opstellen om dit tijdgebonden op te bouwen. Niet alleen sportactiviteiten maar ook andere belastende activiteiten zoals bijvoorbeeld typen, kun je trainen. Veel mogelijkheden dus om aan het herstellen van de balans en het verbeteren van je functioneren te werken. Bij OCA Apeldoorn kijken we hoe je deze balans zelf kunt gaan vinden en weer met minder klachten je dagelijkse activiteiten op kan pakken!

COLOFON

De Zuidkrant wordt 10 maal per per jaar huis aan huis verspreid zoals is weergegeven op de verspreidingskaart op www.mediabureauapeldoorn.nl en is gratis af te halen op diverse plekken in de wijk.

Mocht het je niet lukken om zelfstandig in balans te komen, bel ons dan voor een kennismakingsgesprek. Dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn en waar we je mee kunnen helpen.

Druk: Janssen Pers

Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mediabureau Apeldoorn.

Als verzorgende-IG/verpleegkundige (Verzorgende A) draag je zorg voor het welzijn van de cliënten en het uitvoeren van ondersteunende, verzorgende en verpleegkundige handelingen waartoe bevoegd. Wil jij aan de slag in de prachtige groene omgeving van Eerbeek? Bekijk dan de vacatures op onze website www.riwis.nl en reageer direct.

Voor alle ontdekkers

Verspreiding: Verspreidingsburo Armada

Klachten bezorging: yvonne@mediabureauapeldoorn.nl

Verzorgende A/Verpleegkundige

Kinderdagverblijf - Peuteropvang - Bso

Oplage: 16.000 stuks

Voor meer informatie, redactie of mogelijkheden tot adverteren neem vrijblijvend contact op met: info@mediabureauapeldoorn.nl

Voor onze woonzorglocatie De Beekwal en voor team Thuiszorg in Eerbeek zoeken we

Een wereld te ontdekken

Uitgever: Mediabureau Apeldoorn

Informatie, data en verspreidingsgebied kunt u vinden op www.mediabureauapeldoorn.nl

Riwis Zorg & Welzijn begeleidt jongeren, volwassenen en ouderen met psychische en sociaal maatschappelijke hulpvragen bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. Vanuit onze twee woonzorglocaties Brummen en Eerbeek biedt Riwis tijdelijke of langdurige zorg met wonen, welzijn, psychische begeleiding en ondersteuning aan ouderen en thuiszorg.

Marieke Steenbruggen OCA Apeldoorn onderdeel van Bos & Weide Fysiotherapie Oude Beekbergerweg 21, Apeldoorn apeldoorn@oca.nl / 055-5788891

De Zuidkrant is de wijkkrant van Apeldoorn Zuid, Ugchelen en Beekbergen.

Vormgeving: YVONNE RECLAME

Word jij onze nieuwe collega?

Kinderdagverblijf Wonderlief biedt kinderopvang waar kinderen op een liefdevolle en deskundige manier worden ondersteunt in hun ontwikkeling.

Bij Doomijn is er genoeg te beleven, in de speel- en ontdekkingsruimtes en met het uitdagende activiteitenaanbod voor klein en groot.

altijd in de buurt

Verder bieden wij: - opvang op maat - warme maaltijden - vertrouwde omgeving - huiselijke sfeer

Met meer dan 25 locaties in Apeldoorn zijn we altijd dichtbij. Ontdek ons flexibele aanbod!

Kinderdagverblijf Wonderlief Maasstraat 4 - 7333 JG Apeldoorn T: 055 303 41 38 E: info@kdvwonderliefapeldoorn.nl I: www.kdvwonderliefapeldoorn.nl

Uw wonder is ons lief

www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl

/doomijn

t

(038) 421 45 21


4

november 2018

WELKOM OP ONS GASTVRIJE PLEIN, HET WINKELCENTRUM MET NOG ECHTE SPECIAALZAKEN kerstvakantie”. Wintercircus Apeldoorn brengt al 25 jaar lang de meest spraakmakende artiesten samen in een verwarmde en comfortabele circustent. Met meer dan 15.000 toeschouwers, van heel jong tot respectabel oud, is het festival uitgegroeid tot hét feest van het jaar in de ruime regio. De jubileumeditie van 2018 overtreft ongetwijfeld opnieuw alle vorige edities. 15 acts van wereldklasse worden aan je gepresenteerd: vliegende trapeze, té gekke clowns, een carrousel van 18 paarden, charmerende katten, verbazingwekkende acrobaten…

VERFSHOP APELDOORN

VOORDELIG NAAR HET WINTERCIRCUS MET JUMBO VAN DE BUNT

BRUNA DE ZUIDERPOST

Van woensdag 31 oktober tot en met dinsdag 18 december kan er bij Jumbo van de Bunt gespaard worden voor een fikse korting voor kaartjes naar het Wintercircus in Apeldoorn.

Bij iedere 10,- aan boodschappen en bij aankoop van geselecteerde actieproducten ontvangt de klant een Wintercircusspaarzegel. Plak deze zegel op een spaarkaart, bij 12 spaarzegels is de spaarkaart vol; wissel deze in voor een kortingsvoucher en ga voor slechts 10,- naar het Wintercircus. Wouter van de Bunt; “We vinden het leuk om voor onze klanten iets extra’s te doen in de

Beleef dit jaar de absolute spanning en sensatie met een adembenemende wandelende piramide van 7 personen, hoog in de lucht! Kortom, verbluffend klassiek circus in een modern jasje, met prachtige kostuums, een sprookjesachtige belichting en een fantastisch live orkest. De show duurt ongeveer 2,5 uur Voor jong en oud. Verrassender dan ooit, oftewel een spektakel dat je niet wilt missen!

BROER BROOD EN BANKET

HAARSTUDIO ESMIRALDA

PERFECT PET STYLING

CLEMENS VIS

SNS

DA DROGISTERIJ BINCO


5

november 2018

MARCEL’S OPTIEKHUIS IS GEOPEND! Vrijdag 2 november was het zover; Marcel’s Optiekhuis is geopend! Komen jullie even binnen kijken?

E

JUMBO VAN DE BUNT

HET KLETSKOPJE

MARCEL’S OPTIEKHUIS

CAFE DE VRIJBUITER

PLAZA DE MEERPAAL

DEBUSSY BLOEMEN

VAN BAMBOE

WIJNHANDEL EN SLIJTERIJ KOK


6

november 2018

AGENDA t/m 12 december Nieuwe expositie kunst Dok zuid vanaf 13.00 uur 9 november Old Ni-js Boerderij Beekbergen 20.30 uur 10 november Jubileumconcert Toonkunst Nederlandse Hervormde Kerk Beekbergen 15.30 uur 10 november Najaarsconcert muziekvereniging Ugchelen Ugchelens belang 20.00 uur 12 november Kerstmarkt Terre Des Hommes Schubertplein tijdens openingstijden 13 november Italiaanse lunch Ons Honk 12.00 uur 17 november Kerstmarkt De Hofstad 10.00 uur 17 november Sinterklaasintocht Ugchelen 13.30 uur 20 november Uitstapje Intratuin Ons Honk 13.30 uur 21 november Sintactiviteit Dok Zuid 14.00 uur 24 november Najaarsconcert De Hofstad 19.30 uur 24 november Sinterklaas ’t Vogelnest 13.30 uur 27 november Sinterklaasbingo Ons Honk 27 november Cadeautjesmarkt Het Zonnehuis 10.00 uur 29 november Cadeautjesmarkt Randerode 10.00 uur 1 december Sinterklaasfeest Het Schubertplein 13.30 uur 1 december Kledingverkoop Buurtcentrum ’t Vogelnest 10.00 uur 4 december Pepernoten / speculaar bakken Ons Honk 8 december Kerststukjes maken ’t vogelnest 13.30 uur 8 december Wintermarkt TV Vego 10.00 uur 8 december Winterfair Kinderparadijs Malkenschoten tijdens openingstijden 9 december Wintermarkt TV Vego 10.00 uur 9 december Winterfair Kinderparadijs Malkenschoten tijdens openingstijden 11 december Lezing Vereniging Oud Apeldoorn De Graanhof 19.00 uur 14 december Kerststukje maken Dok zuid 14.00 uur 14 december Kerstherberg Ons honk 16.00 uur 17 december Kerststukje maken Hoge Weye Beekbergen 13.30 uur 21 december Kerstdiner ’t Vogelnest 17.30 uur 24 december Wintercircus Apeldoorn Winkelcentrum de Voorwaarts 14.00 uur 25 december Wintercircus Apeldoorn Winkelcentrum de Voorwaarts 13.00 uur 26 december Wintercircus Apeldoorn Winkelcentrum de Voorwaarts 13.00 uur & 16.15 uur 27 december Wintercircus Apeldoorn Winkelcentrum de Voorwaarts 13.00 uur & 16.15 uur 28 december Wintercircus Apeldoorn Winkelcentrum de Voorwaarts 13.00 uur & 16.15 uur 29 december Wintercircus Apeldoorn Winkelcentrum de Voorwaarts 13.00 uur & 16.15 uur 30 december Wintercircus Apeldoorn Winkelcentrum de Voorwaarts 13.00 uur & 16.15 uur Dit is een agenda gemaakt op basis van ingezonden berichten. Wilt u uw activiteit ook op deze kalender? Mailt u dit dan naar yvonne@mediabureauapeldoorn.nl en wij mailen u de mogelijkheden.

P

EEN BETAALBARE WEBSITE NODIG? YVONNERECLAME MAAKT HET!

ontwerp

websites

drukwerk

YVONNERECLAME.NL

buitenreclame


7

november 2018

Frits Reinders vertelt KISJES TRANSPORT EN VERHUUR B.V. De drie zoons van Jan Kisjes en Els KisjesBruchner: Roelof, Pim en Han werden respectievelijk in 1947, 1949 en 1954 in het witte huis aan het Apeldoorns Kanaal, Kanaal Noord 101, geboren. Of zoals het adres nu luidt: Vlijtsekade 101. Samen met de Vlijtseweg vernoemd naar het gebied ‘De Vlijt’; een drukke omgeving vol met bedrijven en hardwerkende ondernemers. Ook in ons expeditiebedrijf aan huis was het druk. Die drukte was letterlijk overal; in de groene houten schuur achter het huis met de paardenstallen en de opslag van wagens en karren, in de garage voor de vrachtwagens, in het kleine kantoor naast de eetkamer, op het garageplein met zanderig landje ernaast en met

steeds meer voerlui en chauffeurs om ons heen. Het was een tijd van hard werken, tussen de middag snel warm eten en ’s avonds een boterham. Het bedrijf groeide en de paarden, we hadden er ooit twaalf op stal, maakten geleidelijk aan plaats voor vrachtwagens. Hoewel de ‘de paarden van Kisjes’, het tweespan met voerman Jaap Karreman op de bok, nog tot ver in de jaren zeventig de autoveren van Weweler en de papieren zakken van Koldewijk bij Van Gend & Loos naast het station zouden afleveren. De paarden werden ook hobby; vader ging bij de rijvereniging en deed mee aan springen dressuurwedstrijden. Jaren later deden wij hetzelfde. De vooruitgang was echter niet te stoppen. Technische ontwikkelingen maakten het mogelijk om de vrachtwagens te voorzien

van hydraulische kranen, tussen cabine en laadbak opgebouwd. Zo kon een chauffeur met een vrachtwagen voortaan zelfstandig een vracht opladen, wegbrengen en lossen. Desgewenst op de centimeter nauwkeurig. In 1964 gingen wij samen met vader en opa naar de Vrachtwagen RAI in Amsterdam, waar een 3-tons HAIB-kraan werd aangeschaft die daarna op een van onze vrachtwagens werd gebouwd. Het bleek het begin van een specialisatie die tot de dag van vandaag voortduurt en door de grote klantenkring wordt gewaardeerd. Inmiddels werkt Kisjes Transport met kranen met een hefvermogen van 80 ton en meer. Nadat Roelof in 1990 vader opvolgde en de leiding op zich nam, verkeerde het bedrijf in zwaar weer. Een moeilijke periode die alleen dankzij de enorme inzet van Roelof en zijn vrouw Ditje Kisjes-van Lom kon worden overwonnen, waarbij de stap naar verhuur van de eerste tien containers in 1991 van doorslaggevende betekenis was. Dankzij die containers en de aantrekkelijke economie groeide Kisjes Transport & Verhuur B.V. naar ruim 800 containers, een vloot ultramoderne vrachtwagens, kranen met steeds grotere hefvermogens, meer chauffeurs en meer mensen op kantoor. De noodzaak om naar een grotere bedrijfsruimte om te zien nam toe. Die werd gevonden in het voormalig Werklust-pand met groot buitenterrein aan Kanaal Zuid 114 te Apeldoorn.

dat zo nauw verwikkeld is met het wel en wee van onze familie. Fam. Kisjes Kisjes Transport & Verhuur B.V.

Met de verhuizing van Kanaal Noord naar Kanaal Zuid bleef Kisjes een echt Apeldoorns bedrijf. Wel zo overzichtelijk en tevens het startsein om nu eindelijk eens een boek te schrijven over de historie van ons bedrijf,

We horen graag van je! Werken op verschillende locaties, met verschillende doelgroepen. Lijkt jou dat leuk? Kom dan in onze flexpool werken! Wij zijn op zoek naar verzorgenden IG.

Comfortabel blijven wonen in uw eigen huis Huishoudelijke hulp en ondersteuning in Apeldoorn

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw huishoudelijke taken? Bijvoorbeeld omdat u een dagje ouder wordt, of een beperking heeft waardoor sommige huishoudelijke taken wat lastiger uit te voeren zijn? Schakel dan de huishoudelijke hulp en ondersteuning van AtHomeFirst in. Onze huishoudelijke hulpen komen uit Apeldoorn en zorgen ervoor dat u prettig kunt blijven wonen in uw eigen huis.

Wat maakt AtHomeFirst zo uniek? Betrokken en persoonlijk

Solliciteer nu via www.zorggroepapeldoorn.nl Bel ons op 088 - 321 01 55

www.athomefirst.nl


8

november 2018

Ontmoetingsplek de Graanhof GASTVROUWEN- HEREN GEZOCHT Voor ontmoetingsplek De Graanhof zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Bent u een goede sfeermaker of een groepsmens? Waarschijnlijk zijn we dan op zoek naar u! Wij zoeken: Gastvrouwen of gastheren op de maandag, dinsdag en de woensdagmiddag vanaf van 13.00 tot 16.30 uur. Op de dinsdagmiddag wordt er gehandwerkt en het zou mooi zijn als u dit ook zou kunnen maar is geen vereiste.

BENT U BENIEUWD HOE HET VROEGER WAS IN APELDOORN? De Buurtraad De Heeze nodigt u van harte uit voor een interessante en leuke lezing verzorgd door de Vereniging Oud Apeldoorn.

De taken zijn onder andere spullen klaar leggen voor de activiteiten, zorgen voor koffie en thee en deze uitserveren aan de bezoekers en een praatje met ze maken om te zorgen dat mensen zich welkom bij ons voelen. Als u ook graag een bijdrage zou willen leveren, dan kunt u contact opnemen met Inge van Dalen van Stimenz. Zij is bereikbaar via: 06-53174984 of per mail I.vanDalen@stimenz.nl.

KOOKVRIJWILLIGERS GEZOCHT Voor ontmoetingsplek De Graanhof zijn wij op zoek naar kookvrijwilligers. Voor onze gezellige en goed bezochte maaltijden zijn wij op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers. Als u graag kookt en graag mensen laat genieten van uw maaltijden dan zijn wij op zoek naar u! Wij zoeken: Iemand die het leuk vindt om te koken. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die graag koken voor de donderdag avond. Ze beginnen rond 15.00 uur met koken. Op De Graanhof wordt er twee keer per week gekookt voor bezoekers. Op de woensdag kunnen bezoekers om 12.15 uur en op donderdag om 17.15 uur genieten van een zelfgemaakte maaltijd die wordt gekookt door de vrijwilligers. De taken zijn onder andere het samen vaststellen van het menu, boodschappen doen, koken en de maaltijd uit serveren en daarna opruimen en afwassen. De kookgroep bestaat uit 3 leden en ze zoeken er een vierde lid bij.

Oefentherapie Mensendieck

Als u ook graag een bijdrage zou willen leveren, dan kunt u contact opnemen met Inge van Dalen van Stimenz. Zij is bereikbaar via: 06-53174984 of per mail I.vanDalen@stimenz.nl.

Op dinsdagavond 11 december bent u welkom in De Graanhof vanaf 19:00 uur, zodat we om 19:30 kunnen beginnen. In de pauze is er gelegenheid voor een kopje koffie en kunt u ook mee doen aan een korte quiz.

WEEKOVERZICHT DE GRAANHOF Maandag 09.30 tot 12.00 uur: Koffie drinken en inloop 10.00 tot 12.00 uur: Biljarten voor vrouwen 10.00 tot 12.00 uur: cursus tekenen en schilderen 13.30 tot 16.30 uur: Koffie drinken en inloop 14.00 tot 16.30 uur: Biljarten 14.00 tot 16.00 uur: Tekenen/schilderen 19.00 tot 20.00 uur: Inloop buurtraad De Heeze Dinsdag 09.30 tot 12.00 uur: Koffie drinken en inloop 09.30 tot 12.00 uur: cursus tekenen/schilderen 10.00 tot 12.00 uur: spreekuur sociaal raadslieden 13.30 tot 16.30 uur: Koffie drinken en inloop 14.00 tot 16.30 uur: Biljarten 15.00 tot 16.15 uur: Gespreksgroep alle even weken vanaf 11 november 14.00 tot 16.00 uur: Handwerken Woensdag 09.30 tot 12.00 uur: Koffie drinken en inloop 10.00 tot 12.00 uur: Biljarten 12.15 tot 13.15 uur: Gezellig samen eten (€4,50) 13.30 tot 16.30 uur: Koffie drinken en inloop 14.00 tot 15.30 uur: Cursus bloemschikken (2e en 3e van de maand) 14.00 tot 16.00 uur: Haken is hip (1e van de maand)

14.00 tot 16.00 uur: Wol vilten (4e van de maand) Donderdag 09.00 tot 11.30 uur: Speksteen snijden 09.30 tot 12.00 uur: Koffie drinken en inloop 10.00 tot 12.00 uur: Informatiepunt 10.30 tot 11.00 uur: Wandelen met De Graanhof 11.15 tot 12.00 uur: Computerhulp 13.30 tot 16.30 uur: Koffie drinken en inloop 14.00 tot 18.00 uur: Dagbesteding, op de 3e verdieping 14.00 tot 16.00 uur: Koersbal 17.15 tot 19.15 uur: Gezellig samen eten (€4,50) 19.00 tot 20.30 uur: Creatieve avond 19.30 tot 21.30 uur: Biljarten en darten

Het adres van De Graanhof is Graanhof 2 (in de bocht van de Hoge Dries), 7335 AV Apeldoorn. Parkeren is nooit een probleem. De Buurtraad heet u van harte welkom.

Vrijdag 09.30 tot 12.00 uur: Koffie drinken en inloop 09.00 tot 17.00 uur: dagbesteding op de 3e verdieping 10.00 tot 12.00 uur: Samen werken in de buurttuin 10.00 tot 11.30 uur: Biljarten 13.30 tot 16.30 uur: Koffie drinken en inloop 19.30 tot 21.30 uur: Bingo (3e van de maand) Zaterdag 09.30 tot 13.30 uur: koffie dringen en inloop 09.30 tot 13.30 uur: dagbesteding in de ontmoetingsruimte 12.00 tot 13.00 uur: samen lunchen (€2,50)

foto:www.mtbarchitecten.nl

Graanhof 2, rechts van het gezondheidscentrum aan de Hoge Dries in wijk de Heeze. 055-5400319

In Beweging

In Beweging naar balans


9

november 2018

bewoners die in een rolstoel zitten, zodat u ook mee konden gaan, een prachtig initiatief van Berghorst. Ook was er een oud chauffeur van de OAD en ook nog eens jarig met een hoge leeftijd van 96 jaar en mocht vanmiddag als verrassing nog eens achter het stuur zitten voor de foto, wat genoot deze man hiervan.

BLESSURE? Kom dan naar het sportblessurespreekuur bij Bos & Weide fysiotherapie

Bos & Weide fysiotherapie

Elke maandag van 17.30 - 18.30 uur. Locatie: Oude Beekbergerweg 21 055-5331941 - Afspraak maken is niet nodig -

GRATIS www.sportblessurespreekuur.nl TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK BROEKHUIS dokZuid / GOED 1e Wormenseweg 324 7333 GZ Apeldoorn Tel. 055- 534 19 41 E-mail: info@tppbroekhuis.nl Internet: www.tppbroekhuis.nl

Buurtmensen Alleen kun je veel, samen kun je alles!

www.buurtmensen.nl

EEN MOOIE NAZOMERSE BUSRIT OVER DE VELUWE MET STICHTING BUURTMENSEN.

Na afloop was de wens van Berghorst of ze volgend jaar nog eens mee mochten. Natuurlijk gaat dat gebeuren. Dit alles werd weer mede mogelijk gemaakt door Kansfonds. Alleen kun je veel, samen kan je alles.

Woensdagmiddag 17 oktober hebben wij weer, na uitstel van 2 maanden ivm het warme weer, met een volle bus vanaf woonzorgcentrum de Berghorst een mooie rit over de Veluwe gemaakt met prachtige Herfstkleuren. Er werd weer volop genoten. Ook ging er een bus achter ons aan met 6

BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN AFSPRAAK: 055 - 5 341 941

Bent u toe aan een nieuw kunstgebit of heeft u klachten met uw huidige prothese, komt u dan eens langs in mijn tandprothetische praktijk. Het vervangen van een kunstgebit is belangrijk wanneer: • het gebit verouderd is • het dragen van het gebit pijnlijk is • het gebit te los zit/ slecht passend is • er voedsel onder komt • het gezicht invalt (wangen, lippen)

Tandprothetische Praktijk Broekhuis Het adres voor: • nieuwe protheses • gedeeltelijke protheses (plaatje) • protheses op implantaten • reparaties

INLOOPSPREEKUUR COMPUTER, TABLET EN/OF MOBIELE TELEFOON IN DOK ZUID

NAJAARSCONCERT CKV NOVO-CANTARE EN DE KONINKLIJKE STEDELIJKE HARMONIE

Wekelijks is er in dok Zuid aan de 1e Wormenseweg 460 op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een inloopspreekuur voor al uw vragen over uw computer, tablet en/ of mobiele telefoon. Het inloopspreekuur is een initiatief van Accres in samenwerking met computerclub HCC. Wekelijks zitten de vrijwilligers voor u klaar om kleine vragen over computer, tablet en/of mobile telefoon te beantwoorden, gewoon om u op weg te helpen, dit advies is gratis!

Op zaterdag 24 november a.s. geven CKV Novo-Cantare en de Koninklijke Stedelijke Harmonie een najaarsconcert in De Hofstad, Hofveld 52 te Apeldoorn. De aanvang van het concert: 19.30 uur; entree: € 10,-.

Omdat wij merken dat er steeds meer vragen komen over Apple producten zijn wij op zoek naar een vrijwilliger met genoeg kennis hierover om maandelijks aan te sluiten op deze middag om de mensen op weg te helpen. Wilt u ons hierbij ondersteunen neem dan contact op met de Sociaal Beheerder van dok Zuid: ilith@accres.nl | 06 – 13 144 371.

De Koninklijke Stedelijke Harmonie (De KSH) is Apeldoorns oudste (blaas)orkest. Het werd opgericht op 20 december 1850 met de naam “Harmonie”. De optredens variëren van openbare gelegenheden tot tehuizen en kerken. Het instrumentarium bestaat uit koperen- en houten blaasinstrumenten, gitaren en alle soorten slagwerk. Het repertoire van de KSH is zeer gevarieerd: van Bach tot Borsato, van barok tot rock, dit alles onder leiding van dirigent Henk van den Berg.

Ik ben Onno

wenz-uitvaart.nl

CKV Novo-Cantare is in 2017 voortgekomen uit het samengaan van het A.C.G.K. en CKV Sonabilé en telt nu ruim 90 leden. Beide koren hadden een breed repertoire bestaande uit o.a. cantates en internationale koormuziek. Nu, na de samenvoeging, wordt er hard gewerkt dit repertoire te verbreden. Novo-Cantare verleent medewerking aan kerkdiensten en geeft regelmatig concerten. Ook kunnen nieuwe zangers zich melden en eventueel meedoen aan een project (concert). Tot nu toe was Fred de Vries dirigent van Novo-Cantare, aan het eind van dit najaarsconcert zal hij het dirigeerstokje overgeven aan Jan Willem Docter, die vanaf december dirigent van NovoCantare wordt.

06 - 46 95 19 39

Tijdens dit najaarsconcert zullen NovoCantare en de KSH hun eigen nummers ten gehore brengen, maar u kunt ook beluisteren hoe mooi en verrassend het is om een koor te horen zingen onder begeleiding van een harmonieorkest.


10

november 2018

STARTEN met Reinders

Laat ons uw woning verkopen, aankopen en/of uw hypotheek regelen en krijg een Dinerbon voor: Sizzles, Spicebrush, Kokkie Kweekweg of Le Baffon.

055-5 555 555 www.reinders.eu


november 2018

10 NOVEMBER, WAT VOOR DAG IS DAT EIGENLIJK? Martin Luther, de theoloog werd 535 jaar geleden op 10 november geboren. 10 november is ook sinds een aantal jaar Dag van de mantelzorg, mensen die mantelzorg verlenen voor iemand in hun omgeving worden even in het zonnetje gezet. 10 november 2018 is een belangrijke dag voor Ugchelen. Dan geeft namelijk de muziekvereniging haar najaarsconcert. Het is zoals iedere keer weer, een uitdaging om mooie muziek bij elkaar te zoeken en de volgende uitdaging is natuurlijk om die muziek ook in te studeren. Gelukkig is het dit jaar ook weer gelukt: de muziekcommissie heeft een aantal zeer verschillende muziekstukken bij elkaar weten te vinden en de afgelopen weken hebben de muzikanten de stukken fanatiek ingestudeerd. Wat wel toepasselijk is op deze Dag van de Mantelzorg is dat er een mars op de lessenaar komt waarin Johan Wichers, de componist, de medici bedankt die voor zijn herstel hebben gezorgd. Deze mars heet Mars der Medici. Filmthema’s mogen natuurlijk niet ontbreken. Met La vita è bella (Het leven is mooi), brengt de muziekvereniging een prachtig thema van een bekende film ten gehore. Ook het prachtige thema van de film Dances with wolves wordt

GOEDE START BOSRUITERS TIJDENS SELECTIEWEDSTRIJDEN SPRINGEN Leden van ponyclub de Bosruiters zijn goed begonnen aan de kwalificatiewedstrijden die uiteindelijk tot deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen moeten leiden. Tijdens de eerste springselectiewedstrijd die in Wezep werd verreden vielen enkele Bosruiters in de prijzen. In de klasse B behaalde Shayen Veenstra verrassend een 6e plaats met haar pony Lieke. Het was pas de eerste keer dat deze combinatie deelnam aan de selectiewedstrijden in de discipline springen. Olivia Braaksma was in de klasse M succesvol met haar pony De Hofstede’s Brujan: Ze behaalde met haar ervaren pony, die bezig is aan zijn tweede jeugd, een eervolle 4e plaats. De zusjes Klopman waren beiden in topvorm naar Wezep afgereisd.

Ugchelen door de muzikanten met plezier gespeeld. Om in de stijl van najaar en herfst te blijven komt Yellow Mountains van Jacob de Haan langs. De bergen rond St. Moritz zijn getooid in schitterende herfstkleuren. Jacob de Haan raakt in deze omgeving geïnspireerd door de kleuren, de rust en de natuur en componeert vervolgens deze lyrische compositie. Muziek maken is natuurlijk niet altijd een serieuze aangelegenheid, dat blijkt wel met het stuk Spassvogel-Variationen, dit betekent letterlijk Grapjas-variaties en is een thema uit een mini-opera. Dit is natuurlijk niet alle muziek, maar verrassingen moeten er blijven. Dus kom allen naar ons concert en geniet van de verschillende stukken. Na de pauze geeft het dweilorkest van muziekvereniging VIOS uit Hoenderloo: de Buntbloasers en optreden. Vrolijke, meeslepende nummers nodigen uit tot meezingen of -neuriën. Het mag allemaal. Zoals altijd in het najaar is er weer een verloting met mooie prijzen. Zaterdag 10 november 2018 Najaarsconcert Muziekvereniging Ugchelen Ugchelens Belang Bogaardslaan 81 7339 AN Ugchelen Aanvang: 20.00 uur Zaal open: 19.30 uur Het concert is zoals altijd gratis toegankelijk.

barrage en was zij alle tegenstanders te snel af. Zowel Kyra als Lisa wonnen met hun prachtige prestaties tevens de Heuveltrofee 2018. De komende maanden zijn er nog selectiewedstrijden in Hierden en Hulshorst waarbij de beste combinaties zich kwalificeren voor de Kampioenschappen van Gelderland en Flevoland. Op dat kampioenschap kan plaatsing voor de Nederlandse Kampioenschappen worden afgedwongen. Meer weten over ponyclub de Bosruiters? Kijk op www.bosruiters.nl.

Vanuit ons eigen Ugchelen kwam het verzoek om eens wat aandacht te schenken aan het vrijhouden van de trottoirs. Door overhangend groen is het voor onze minder mobiele dorpsgenoten met rollator of rolstoel moeilijk om vrij te bewegen. Ook jonge gezinnen met kinderwagen ondervinden hier hinder van . Het is voor deze groep niet altijd makkelijk om maar even de weg op te gaan om hun weg te vervolgen. Het vriendelijke verzoek dus vanuit ons zelf aan ons zelf is om hier een beetje op te letten en bij tijd en wijle de snoeischaar even op te pakken. Dit niet omdat er in de Algemene Plaatselijke Verordening staat dat “het

SAMEN055

thema’s.

In het stadsdeelplatform (een overleg tussen de gemeente en wijk-/dorpsraden) kwam wel eens de vraag aan de orde waar mensen met vragen op het vlak van zorg, welzijn, werk, etc. terecht kunnen.

13 oktober is onder de naam “Samen055” de campagne gestart om de dienstverlening in het sociale domein nog beter onder de aandacht te brengen. Deze campagne wordt o.a. ondersteund door reclameborden in de stad.

De afgelopen periode is er bij de gemeente achter de schermen hard gewerkt aan een nieuw onderdeel op de website over deze

TIJDELIJKE AFSLUITING SPOORWEGOVERGANG Van de gemeente kreeg de Dorpsraad de mededeling over de tijdelijke afsluiting van de spoorwegovergang aan de Laan van Spitsbergen. In week 48 van 2018 zal ProRail werkzaamheden uitvoeren aan het spoor ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Laan van Spitsbergen. Hiervoor zal de spoorwegovergang van vrijdag 30 november 2018 om 23.00 uur tot maandag 3 december 2018 om 05.00 uur afgesloten worden. Volgens de CROW-richtlijn zoals benoemd in publicatie 96 (Werk in uitvoering) zullen ter inleiding op de afsluiting diverse verkeersmaatregelen genomen worden om het verkeer op een veilige wijze te attenderen op de afsluiting. De verkeersmaatregel is vanaf 26 oktober 2018 vastgesteld door middel van een verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit wordt door de gemeente gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen vervolgens binnen zes weken na bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de maatregel een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Apeldoorn.

Nadat Kyra Klopman de klasse L springen had gewonnen met haar pony Roseta wilde grote zus Lisa niet voor haar onderdoen in de klasse ZZ. Met haar machtige ruin Prodise’s Varro bleef zij foutloos in zowel en de manche als de

DAT IS OOK NOABERSCHAP...

R

11

verboden is beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of dat het op andere wijze hinder of gevaar oplevert”, maar gewoon omdat we er voor elkaar willen zijn. Je eigen beplanting snoeien en bijhouden is dus ook gewoon Noaberschap.

Via www.apeldoorn.nl/samen055 komt u op de website van Samen055.

O, KOM ER EENS KIJKEN... Op zaterdag 17 november gaan we Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen in Ugchelen. We beginnen de feestelijkheden met een intocht. Om 13.30 uur begint de intocht aan de Zuster Meyboomlaan vanaf de locatie Randerode. Met de muziekvereniging voorop lopen Amerigo, Sint, de Pieten en zijn gevolg vervolgens de volgende route: Z. Meyboomlaan, rechts af de A. Sweitzerlaan, linksaf de Kruisvoorde, rechtsaf de Doddendaal, rechtsaf de Nijenbeek, rechtsaf de Bazemolenweg, vervolgen over de M. Orgeslaan, linksaf de Gerrit Palmweg, vervolgen op de D. Kamphuisweg. Rond de klok van 14.00 uur worden de Sint en zijn gevolg in het centrum welkom geheten. Na het welkom gaat de intocht verder en lopen ze de volgende route: Begin Ugchelsegrensweg, linksaf dr. Piekemalaan, links aanhouden en dan rechtsaf de Ugchelseweg, linksaf G.P. Duringlaan tot aan het verenigingsgebouw Ugchelens Belang (UB). We hopen op veel bezoekers langs de route en in het centrum.


12

november 2018 CYBERCRIME – BESCHERM UW BELANGRIJKE DATA De computer en internet zijn niet meer weg te denken. Computertechnologie vernieuwt zich razendsnel, hiermee is ook de cybercrime onderdeel geworden van onze dagelijkse wereld. Steeds meer mensen worden getroffen door cybercrime. De politie werkt samen met de overheid en het bedrijfsleven om cybercrime op te sporen en te bestrijden. U kunt ons daarbij helpen door aangifte te doen en uzelf te beschermen.

WIL JIJ EEN TOF KAPSEL OF JE BAARD STRAK IN MODEL DAN BEN JE BIJ ROCHUS AAN HET JUISTE ADRES. RUIME OPENINGSTIJDEN TOT 22.00

EEN RT KNIPBEU AL VOOR € 17,50

GEEN LANGE WACHTTIJDEN, MAKKELIJK JE AFSPRAAK INPLANNEN VIA DE FB PAGINA, HET BOEKINGSSYSTEEM OF SCAN DE QR CODE!

WIELINGEN 12, 7333 HS APELDOORN 06 39363157

OMA WEET RAAD

Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. U hoeft geen computer of internetaansluiting te hebben om er slachtoffer van te worden. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips, die kunnen worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime. Voor het plegen van cybercrime gebruiken criminelen speciale apparatuur en software. Daarom hanteert de politie voor de opsporing van cybercrime op haar beurt ook geavanceerde middelen en technieken.

Met een ui naast je bed slapen als je verkouden bent, een glas melk drinken wanneer je een hap te pittig eten naar binnen hebt gewerkt en twee rauwe knoflooktenen eten als je een griepje voelt opkomen; het zijn allemaal typische ‘tips van oma’. Sommige adviezen klinken misschien wat gek, maar ze werken meestal wel.

Tips van uw wijkagent Uw digitale veiligheid is niet te garanderen, maar u kunt zich wel wapenen tegen veelvoorkomende cybercrime. • Zorg dat uw computer goed beveiligd is en dat u de benodigde updates downloadt en installeert. • Maak gebruik van een virusscanner, firewall, anti-spyware, advertentieblockers (apps die advertenties tegenhouden die mogelijk een virus bevatten) en veilige websites. • Gebruik een goed wachtwoord van minimaal acht tekens, met hoofdletters en kleine letters, cijfers en bijvoorbeeld symbolen als een vraagteken of uitroepteken erin. • Maak een back-up van uw documenten, klik niet op onverwachte linkjes en geef nooit uw inlog- of pincode af.

NOVEMBER TIP

Hoe doe ik aangifte van cybercrime? Van alle criminaliteit kunt u aangifte doen via het telefoonnummer 0900-8844 of bij uw lokale wijkteam. Bij aangifte van cybercrime is het goed om te vragen of een digitaal expert aanwezig kan zijn bij uw aangifte. Zorg dat u geen digitale sporen verloren laat gaan: zet de computer niet uit en bewaar zoveel mogelijk informatie of breng deze mee. Van een aantal delicten kunt u ook online aangifte doen via www.politie.nl Uw wijkagent Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.

Grootmoeders hebben niet alleen handige tips op het gebied van gezondheid, maar ook als het gaat om het huishouden.

Moderne oma weet raad: Waarom je je telefoon véél vaker zou moeten schoonmaken. We halen met regelmaat een stofdoek door het huis, wassen grondig onze handen na elk toiletbezoek en verschonen eens per week het beddengoed. Maar hoe vaak is onze telefoon nu eigenlijk aan de beurt? Hoewel je smartphone misschien wel het voorwerp is dat je het meest gebruikt, maak je ’m waarschijnlijk alleen schoon wanneer die zichtbaar vies is. Maar liefst 31 procent van de Nederlanders haalt bijna nooit een doekje over zijn of haar telefoon, zo blijkt uit onderzoek van hygiëne- en gezondheidsbedrijf. Dit houdt in dat deze mensen ’m eens per halfjaar of minder schoonmaken. In dit onderzoek zegt elf procent van de ondervraagden hun telefoon zelfs nog nooit te hebben schoongemaakt. Miljoenen bacteriën Geen goede zaak, want je mobiele telefoon is een broeihaard van bacteriën. “Als je bedenkt dat mensen hun smartphone gemiddeld zo’n honderd keer per dag ontgrendelen, kun je je voorstellen hoeveel bacteriën zich erop verzamelen,” aldus Gertie Eikenaar, communicatiedirecteur bij Essity Benelux. “Ook als-ie niet zichtbaar vuil is, kan je mobiel miljoenen van die piepkleine krioelende beestjes bevatten.” Het gevolg: de bacteriën verplaatsen zich naar onze handen, iets wat mensen zich vaak niet realiseren. Maak je je telefoon niet vaak genoeg schoon, dan kan al het handen wassen van de wereld daar niet tegenop. Volgens Oma is het handig om een brillendoekje te gebruiken voor de wekelijkse schoonmaak. Deze schuiven het vuil namelijk niet voor zich uit, maar nemen het op. Om de bacteriën werkelijk te verwijderen is het handig om een anti-bacteriële spray te gebruiken. Maak je het doekje licht vochtig en wrijf je telefoon schoon.


13

november 2018 het door u gespaarde bedrag en de daarover opgebouwde rente worden gebruikt om uw uitvaart te bekostigen. Welke kosten komen erbij kijken? Uw inschrijving is kosteloos; er worden geen administratiekosten of andere kosten in rekening gebracht. Het uitvaartfonds is een depositofonds en dus geen verzekeringsvorm. Om die reden worden er dus ook geen poliskosten, provisiekosten of andere kosten in rekening gebracht.

UITVAARTFONDS DE OVERSTEEK OPGERICHT EN OFFICIEEL VAN START Een Uitvaartfonds, wat is dat? Een begrafenis of crematie brengt de nodige kosten en financiële afhandelingen met zich mee. Sommige mensen vinden het een prettig idee om hun uitvaart alvast te betalen, zodat hun nabestaanden niet met (onverwachte) kosten worden opgezadeld. We kregen dan ook regelmatig de vraag van mensen of het mogelijk was om de uitvaartkosten vooraf alvast te betalen. In die behoefte wilden wij graag voorzien, omdat we goed begrijpen dat het mensen rust kan geven als ze de zekerheid hebben dat alles goed is geregeld. We hebben onderzocht wat de beste manier zou zijn om aan deze behoefte te voldoen en daaruit is Stichting Uitvaartfonds De Oversteek ontstaan. Hoe gaat het Uitvaartfonds in zijn werk? Eigenlijk is het uitvaartfonds een spaarfonds. U spaart als het ware voor uw uitvaart. Op basis van uw wensen stellen wij een kostenbegroting op en kunnen wij de hoogte van de maximale storting bepalen. Dit bedrag kan vervolgens worden gestort op een geblokkeerde depositorekening. Dit bedrag mag in één keer worden gestort, maar dat mag ook gerust in termijnen. Na uw overlijden zal

Voor wie is het uitvaartfonds geschikt? Eigenlijk voor iedereen die het een prettig en geruststellend idee vindt dat zijn of haar uitvaart er zo uit komt te zien, zoals hij of zij dat wenst en dat zijn of haar nabestaanden niet worden geconfronteerd met (onverwachte) kosten. Voor mensen die vanwege hun leeftijd of gezondheid geen verzekering kunnen afsluiten, is het uitvaartfonds een heel geschikt alternatief. Er is geen leeftijdsgrens en er zijn ook geen medische verklaringen nodig; iedereen kan deelnemen aan ons uitvaartfonds. Het uitvaartfonds kan ook uitkomst bieden aan mensen die een uitvaartverzekering hebben waarbij het uit te keren bedrag te laag is om de kosten voor de uitvaart te dekken. Meer weten? Of wilt u advies of hulp bij het invullen van het wensenformulier? Belt of mailt u ons even om een afspraak te maken? Dan zorgen wij ervoor dat we op dat moment alle tijd voor u hebben. Stichting Uitvaartfonds De Oversteek Mariastraat 18 • 7311 HL Apeldoorn telefoon: 055-8001995

“Uw specialist in de wijk”

Kom langs en profiteer van de openingsaanbieding: Een gratis goodiebag, boordevol leuke attenties en waardebonnen! (op=op)

Debussylaan 35, winkelcentrum het Schubertplein, Apeldoorn 055-7630563

VERWEN UW VOETEN DEZE HERFST/WINTER De Herfst is volop in het land met wind, regen en af en toe koude dagen. Een heerlijke periode om u zelf te verwennen met een paar schoenen, boots, laarsjes of lange laarzen. Middels de SafeSize 3D scan meten we uw voeten in 3D en adviseren we u de exacte lengte- en breedtemaat. KOM GAUW MAAR EENS PASSEN.

VOETWINKEL APELDOORN Heeft u pijnlijke voeten, moeite met lopen en/of bewegen, sporten? Maak nu kennis met de Bodytronic 300 scan. Gratis 3D scan en analyse bij onze podologe.

Alles onder 1 dak: medisch pedicure, podologie, podotherapie, orthopedische schoentechniek, compressietherapie

VOETWINKEL APELDOORN | HOOFDSTRAAT 53, 7311 JV APELDOORN | 055-3125332 | www.voetwinkel-apeldoorn.nl


14

november 2018

Kom je schoentje zetten bij Jumbo van de Bunt! Vanaf 17 november kun je het knutselschoentje halen...

Rinkel de kinkel. Sint en Piet komen naar onze winkel. Daarom mogen alle kinderen een schoentje komen zetten. Tussen zaterdag 1 december en dinsdag 4 december zullen wij goed op jullie schoentjes letten. Op woensdag 5 december mag je je schoentje weer komen halen. Wat er dan in zit... blijft een verrassing. Dit kan alleen Piet bepalen.

Wijnhandel Slijterij OP ZOEK NAAR EEN CADEAU DAT ECHT IN DE SMAAK VALT? PROBEER EENS EEN VAN DE HEERLIJKE APELDOORNSE DRANKEN!

Van de Bunt

Schubertplein 1-5, Apeldoorn WC Het Schubertplein (Zuid) www.jumboapeldoorn.com Volg ons ook op

Wijnhandel Slijterij Kok | Debussylaan 45 | 7333DB Apeldoorn 055-5331810 | www.wijnhandelslijterijkok.nl

De tip van Sint Sinterklaas is bijna weer in het land en gaat dan al op zoek naar de leukste cadeautjes voor iedereen! Van een schoencadeautje tot een leuk cadeautje voor pakjesavond... Sint heeft alvast een aantal cadeautips verzameld!!! Tot snel...

Liefs Sinterklaas


15

november 2018

interklaas apeldoorn.nl/s

Agenda van Sinterklaas 2018

E

bron: www.uitin

APELDOORN eldoorn SINTERKLAASINTOCHT 2018 - Kanaaloevers Ap r be vem no 17 ag erd Zat BEEKBERGEN SINTERKLAASINTOCHT 8 - VSM stoomdepot 201 r be vem Zaterdag 17 no UGCHELEN SINTERKLAASINTOCHT 8 - Ugchelen 201 r be vem no 17 Zaterdag KLARENBEEK n SINTERKLAASINTOCHT 8 - Dokter Blokplantsoe 201 r Zaterdag 17 novembe LOENEN SINTERKLAASINTOCHT 8 - Loenen 201 r be vem no Zaterdag 17 EERBEEK SINTERKLAASINTOCHT 8 - Eerbeek 201 r be vem no 17 ag Zaterd RKLAAS AVONDINTOCHT SINTE 2018 - Vaassen Zaterdag 17 november

TERKLAAS LOGEERHUIS VAN SIN 25 november 2018 - Het Woldhuis dag zon en Zaterdag 24 LANTIER antier SINTERKLAAS OP DE rEG 2018 - Winkelcentrum Egl be vem no 24 ag erd Zat L MEGA SINT SPEK TAKE 25 november 2018 - Julianatoren Zaterdag 24 en zondag OTEN EXPRESS SINTERKLAAS PEPERN 8 - Beekbergen 201 r be vem no 24 Zaterdag OW rn DE MEGA PIET TOBY SH - Monkeytown Apeldoo Zaterdag 24 november ASFEEST rel HET GROTE SINTERKLA Der Valk Hotel De Cantha Van r be vem Zondag 25 no HUBERTPLEIN SINTERKLAASSHOW SC ubertplein Sch r be cem de 1 ag Zaterd T ER SINTERKLAASFEES ende Hemel” TENTOONSTELLING OV “In de Zev m seu Mu 8 201 r be Tot en met 6 decem

Woensdag 28 november van 17.00 tot 20.30 uur

“WINTEREVENT”

Als opvolger van de traditionele “kerst-inspiratieavond” evenals vorig jaar een gezellige en interessante avond bij 2 zaken, die nog ambachtelijk werk maken! Met Sinterklaas en Kerst in aantocht hebben wij u veel te bieden. U bent van harte welkom.

ATELIER

AD

FFI

ETHE E

EA

KO

BIJZONDERE BONEN.NL

US

E - CHOCOLAD

-C

• • •

Onder het genot van Glühwein, eigengemaakte chocolademelk en heerlijk krentenbrood kunt u kijken naar demonstraties bloemschikken en verschillende koffiezetmethoden. Tijdens deze avond leuke aanbiedingen. Voor iedere betalende klant hebben wij een leuke attentie. De mannen van het Dialectkoor Apeldoorn zijn er ook weer.

Schubertlaan 18-20, winkelcentrum Het Schubertplein Deze avond wordt georganiseerd door Bloemenmagazijn Margriet en Atelier Bijzondere bonen.


16

november 2018

ISCHE M A N Y D E GEZELLIG HOW

SINTERKL

AASS

R E B M E C E 1D

Buurthuis Maasstraat

DE DE

JONGENS

TEGEN

Stichting

MEISJES

KOM JIJ OOK? ZATERDAG 1 DECEMBER 2018 OM 13:30 OP HET SCHUBERTPLEIN. WE GAAN NA EEN SPANNENDE “JONGENS TEGEN DE MEISJES” LOPEND NAAR BUURTHUIS MAASSTRAAT WAAR HET FEEST VERDER GAAT TOT ONGEVEER 15:15 UUR!

Mediabure

MELD JE NU AAN OP WWW.HETSCHUBERTPLEIN.NL ZODAT SINTERKLAAS REKENING KAN HOUDEN MET JE KOMST! VERFSHOP APELDOORN

Wijnhandel Slijterij

APELDOO HAARSTUDIO ESMIRALDA

De Zuiderpost

oe

Van Bamb

Bakkerij Broer

Van de Bunt

Apeldoorn

WESTKRANT

Kleding en Textiel

Omgeving Winkewijertlaan-Schoterweg 24-08-1999 Vorige maand nam ik u mee naar de omgeving Winkewijertlaan-Schoterweg. Dat was een luchtopname uit het jaar 1982. Nu, 17 jaar later een enorme verandering in de wijk. De woningen aan de Winkewijertlaan en Schoterweg uit 1982 zijn volledig verdwenen en hebben plaats gemaakt voor moderne woningen. De typerende rode daken zijn

weg en de wijk is vernieuwd. Tevens weer voorzien van mooie ruime tuinen. Aan de zuidwestzijde van de Winkewijertlaan zijn ook een aantal woningen gebouwd, passend bij de wijk. Kijken we bovenin beeld dan zien we een gedeelte van de Voetbalvereniging Columbia. Eronder een kleine woonwagenlocatie. Daaronder weer de voormalige MAVO, nu behorend bij de Politieacademie. Terug naar boven, naast het voetbalveld de woningen aan het Pieter Puypeplein en de

Arie Liemanlaan. Het verlengde hiervan, net over de beek heet ook Winkewijertlaan. Dat was vroeger de Methusalemlaan en komt uit op de Hoenderparkweg. Op dat stukje Winkewijertlaan staat nog steeds op de luchtopname de woning van autoverhuurbedrijf Gerard Warburg met kleurige auto’s voor de deur. Onderin beeld een gedeelte Mangaanstraat en middenin een gedeelte Goudstraat uitkomend op de Hoenderparkweg, welke naar rechts uitkomt

op de Aluminiumweg en deze kruist. Aan de overzijde van de Aluminiumweg een gedeelte Carrouselweg met een grotere woonwagenlocatie. Vanuit de Aluminiumweg loopt naar boven de Beeklustweg. Tot de volgende editie! FOTO BESTELLEN?: HANSENMARSNELLEMAN@GMAIL.COM Foto en tekst: Hans Snelleman

N


17

november 2018

Wijkraad Zuid KERSTSTUKJE MAKEN IN DOK ZUID Zet het alvast in u agenda vrijdag 14 december van 14:00 Tot 16:00 krijgt u de gelegenheid een kerststukje te maken… OOK DE KINDEREN KUNNEN EEN KERSTSTUKJE MAKEN, AL HET MATERIAAL IS AANWEZIG EN ER ZIJN GEEN KOSTEN AAN VERBONDEN. In de Zuidkrant van december komen we er op terug. Niet vergeten vrijdag 14 December!

HET WAS EEN VROLIJKE BOEL TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE IN DOK ZUID! Afgelopen herfstvakantie werden er drie leuke gratis activiteiten voor de kinderen uit de wijk georganiseerd in dok Zuid. Deze activiteiten werden mogelijk gemaakt door een mooie samenwerking tussen dok Zuid, CODA, Accres, DOOMIJN, wijkraad Apeldoorn Zuid en een aantal enthousiaste vrijwilligers uit de wijk. Robot speelmiddag Op dinsdag was er Robot speelmiddag, daar konden de kinderen met LEGO mindstorm een robot bouwen en leren programmeren. Leuk om de verschillende robots door het gebouw te zien rijden! Herfstknutselmiddag Woensdagmiddag konden de kinderen meedoen met de herfstknutselactiviteit, hiervoor waren verschillende materialen aanwezig. Er zijn mooie spinnenwebben, pompons, herfstkettingen en andere mooie creaties gemaakt! Ook werd er samen met de kinderen pompoensoep gemaakt en daarna natuurlijk lekker opgegeten

VRIJWILLIGER VALÉR MATUS VAN STICHTING DE BUURTMENSEN IN DE SCHIJNWERPER “Het is heel dankbaar werk” De wijkraad zet graag een lokale vrijwillig(st) er in de schijnwerper op deze pagina. Hij of zij ontvangt hierbij een goodiebag, met lekkers en leuks aangeboden door ondernemers van Zuid. Vorige keer stond Ina Geertsema in de schijnwerper. Dit keer is Valér Matus uit de Metaalbuurt aan het woord, vrijwilliger bij De Buurtmensen. Wéér een vrijwilliger in hart en nieren uit Zuid. Aan vrijwilligerswerk doet de in 1956 uit Hongarije gevluchte Valér al tientallen jaren. “Het begon bij Groot Schuylenburg in de jaren 80, waar ik een betaalde baan had in de stoffeerderij en later bij de technische dienst. Bij de zogenaamde videoclub van Groot Schuylenburg maakten ik en een aantal

T collega’s na werktijd programma’s voor de cliënten van Schuylenburg.“ Valér vervolgt: “Tevens deed ik er hand en spandiensten wat betreft het cliëntenvervoer, organiseerde evenementen en floot regelmatig voetbalwedstrijden. Hele leuke jaren beleefd bij Groot Schuylenburg. Als werknemer. En zeker als vrijwilliger.” Na zijn pensioen kon Valér verder ‘vrijwilligen’. De laatste jaren is dat bij Stichting De Buurtmensen. Een stichting die onder meer bustochten organiseert voor bejaarden. “Het is heel dankbaar werk om deze activiteiten te mogen (mede)organiseren voor deze mensen”, aldus Valér. “Natuurlijk is het soms ook wel een hele prestatie om alles in kannen en kruiken te regelen. Maar: de lach en de blijdschap van de mensen tijdens en na de activiteit…daar doe je het voor!” De goodiebag, mogelijk gemaakt door: Jumbo van de Bunt, Slijterij Kok, Bloemisterij Margriet, ABBO Computers en Cafetaria De Boemel.

Voorstelling voor jong en oud Vrijdagmiddag was er een voorstelling voor de kinderen en ouderen uit de wijk. Mooi om de jong en oud te zien genieten van de voorstelling “Anja, de onderstebovenachterstevoren nicht van Annie M.G. Schmidt”. Door de inzet van een vrijwilligster en de crowdfundingcampagne op het platform VoorApeldoorn is deze voorstelling mogelijk gemaakt. Fijn dat het bedrag is behaald, onze dank aan alle donateurs! KOMENDE ACTIVITEITEN Sintactiviteit, woensdag 21 november van 14.00 tot 16.00 uur Kerststukjes maken, vrijdagmiddag 14 december

BRIEF VAN DE MAAND Beste Sociaal Raadslieden, Mijn buurman wil tussen onze tuinen een houtenschutting van 2.5 meter zetten. Een schutting vind ik goed, maar met de hoogte ben ik het niet eens. Ik wil liever een lagere schutting. Moet de buurman rekening houden met mijn wensen? Met vriendelijke groet, De heer G. uit Beekbergen --Dag meneer G, Iedere eigenaar/ huurder kan vorderen dat de buurman meewerkt aan het bouwen van een scheidsmuur van maximaal 2 meter hoogte op de grenslijn, tenzij de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte van een

afscheiding anders regelt. Dit geldt niet als een erf grenst aan de openbare weg of aan openbaar water. Met vriendelijke groet, Sociaal Raadslieden van Stimenz. Voor meer informatie over dit onderwerp of andere juridische vragen kunt u terecht op één van onze spreekuren. Voor Apeldoorn Zuid zijn dat de spreekuren in ’t Vogelnest, De Graanhof en de Vier dorpen. Het spreekuur in ’t Vogelnest (Spreeuwenweg 1a) is elke woensdagmiddag van 13:3015:30 en elke donderdagmiddag van 13:30 – 15:30 uur. Het spreekuur in de Graanhof (Graanhof 2) is elke dinsdagochtend van 10:00- 12:00 uur. Het spreekuur in de Vier dorpen (Loenenseweg 39 in Beekbergen) is elke donderdagmiddag van 14:00- 16:00 uur. www.stimenz.nl


18

november 2018

Buurtcentrum ‘t Vogelnest VUL NU JE GARDEROBE AAN MET LEUKE TWEEDEHANDS KLEDING!

KERSTDINER BIJ ‘T VOGELNEST Binnenkort komen de feestdagen er weer aan. Kijkt u ook uit naar een avond vol gezelligheid, lekker eten en vermaak? Loop dan op 21 december vanaf 17:30 uur het ’t Vogelnest binnen! U zult ontvangen worden met een hapje en een drankje. Rond 18:15 uur zullen we met elkaar aan tafel gaan.

Zaterdag 1 december is het weer zo ver: in Buurtcentrum ’t Vogelnest kunt u uw slag slaan voor de leukste tweedehands kleding! Kom eens geheel vrijblijvend kijken en wie weet scoort u een paar leuke items voor de komende winter! Goed voor uw portemonnee én voor het milieu … die kans laat u toch niet lopen?

Er wordt een heerlijk 3-gangen diner voor u geserveerd door MenuService Van der Weijden (bezorgen ook vers bereide maaltijden aan huis). Verder zullen de Dialectkerels voor u optreden en maken we er met elkaar een gezellige avond van!

Onze collectie bevat dames- heren- en kinderkleding. De kleding wordt vooraf met zorg geselecteerd en gewassen, zodat alles wat wij verkopen van gegarandeerd goede kwaliteit is.

Wij hopen u te zien! U kunt u tot uiterlijk 16 december opgeven via 055-5331336 of tvogelnest@live.nl. Heeft u een allergie of dieetwensen? Geef dit aan ons door, dan houden wij hier rekening mee.

U bent zaterdag 1 december welkom tussen 10 en 12 uur. De koffie staat klaar! Noteer ook alvast de volgende data: 2 februari en 6 april 2019 Deze kledingverkoop gaat uit van Gereformeerde Gemeente te Apeldoorn.

BEWEEG JE FIT – OP MUZIEK

de

KOERSBAL Koersbal is een balspel dat lijkt op jeu-deboules, maar met grotere ballen, die een afwijking naar links/rechts hebben. Daardoor is het belangrijk om goed na te denken over de koers die de bal zal gaan volgen om zo dicht mogelijk bij de ‘jack’ te komen. Doet u gezellig met ons mee op de donderdagen van 14:0016:00 uur? Naast mensen die gezellig willen koersballen, zoeken we ook nog mensen die het leuk vinden om dit spel elke week te begeleiden. Bent u bekend met de regels of wilt u deze leren? Laat het ons weten! Wilt u meer weten over deze activiteit? U kunt contact opnemen met Lilian Wolters via:  l.wolters@stimenz.nl of 06-13392488. De activiteit vindt plaats in ’t Vogelnest, Spreeuwenweg 1A. Kosten zijn €1,50 incl. koffie en thee.

SINTERKLAAS BIJ ’T VOGELNEST

KERSTSTUKJES MAKEN BIJ ’T VOGELNEST

Op zaterdag 24 november a.s. is het weer zover. Sinterklaas komt met zijn pieten op bezoek bij Ontmoetingsplek ’t Vogelnest! Wij verwachten hem van 13.30 uur tot ongeveer 15.00 uur.

Het duurt nog een tijdje, maar binnenkort is het weer kerst. Op zaterdag 8 december a.s. van 13.30 uur tot 15.00 uur mogen uw kind of kinderen komen knutselen bij Ontmoetingsplek ‘t Vogelnest.

Wilt uw kind of kinderen het sinterklaasfeest bijwonen? Dat kan!! U kunt uw kinderen opgeven bij ’t Vogelnest. Wij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 055-533 13 36. U krijgt informatie over het cadeautje wat uw kind of kinderen krijgen van Sinterklaas. Wij vragen hier een kleine eigen bijdrage voor. U kunt uw kind of kinderen opgeven tot en met 11 november. Daarna is het absoluut niet meer mogelijk in verband met de bestelling van de cadeaus. Heeft u wat leuks te vertellen over uw kind of kinderen, schrijf het op, dan zorgen wij dat het in het grote boek van Sinterklaas komt!

Wilt uw kind of kinderen graag een kerststukje komen maken? Dat kan!! U kunt uw kinderen opgeven bij ’t Vogelnest tot en met 30 november. Daarna is het niet meer mogelijk. Wij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 055-533 13 36. Wij vragen een kleine bijdrage voor het maken van de kerststukjes. De kosten voor deelname zijn €1,50 per persoon.

Wij zien u en uw kind of kinderen graag op 24 november! Tot dan!

Wij zijn heel benieuwd wat uw kind of kinderen voor een mooie creaties maken! Tot snel!

N

’t Vogelnest Spreeuwenweg 1A 7331 GV Apeldoorn 055-5331336 Voor een overzicht van al onze wekelijkse activiteiten: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl Wilt u deelnemen aan 1 van de vele activiteiten meld u dan van te voren aan.

De kinderen mogen hun creativiteit de vrije loop geven bij het maken van een leuk kerststukje!

Bewegen en actief blijven is erg belangrijk. Wilt u ook vitaal en fit blijven? Bij voldoende aanmeldingen wordt er vanaf januari op dinsdagmiddag (13.30-14.30 uur) een les “ beweeg je fit” gegeven door een docent in ’t Vogelnest, Spreeuwenweg 1a. De lessen zijn op muziek! De kosten zijn €25 voor 10 lessen. U kunt ook de RegelRecht-strippen inleveren. Wilt u meer weten over deze lessen of u alvast aanmelden? Dit kan door contact op te nemen met Lilian Wolters via: l.wolters@stimenz.nl of 06-13392488.


19

november 2018

Zorg en Welzijn Special 2018

. . . ar a k l e Zorg voor


20

november 2018

Wie werken bij Match!: Match! is een leerwerkbedrijf voor passend werk en heeft plek voor ruim zestien (jong)volwassenen vanaf 18 jaar. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken er vijf dagen per week aan producten en opdrachten. Ze leren nieuwe en ontwikkelen bestaande vaardigheden en werken aan werknemersvaardigheden.

Zet ons gerust aan het werk! Match! Atelier & Kadowinkel werkt ook in opdracht. Onze medewerkers maken bedankjes of kleine presentjes. Samen kijken we naar wat mogelijk is voor een uniek en persoonlijk cadeau. Door het uit te besteden aan Match! staat maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen voorop. Het biedt onze medewerkers bovendien de kans om zich te ontplooien. Benieuwd? Informeer gerust naar alle mogelijkheden.

Bij Match! staat samenwerking voorop. Met persoonlijke doelen werk je aan je ontwikkeling. Je kunt zo lang blijven als je zelf wilt. Maak je een goede ontwikkeling door of heb je persoonlijke wensen? Dan zijn er mogelijkheden om door te stromen naar een andere arbeidsplaats. Er werken momenteel 9 cliënt medewerkers, 2 werkbegeleiders per dag en op sommige dagen worden we aangevuld door een vrijwilliger.

Vrijwilligers Bij Match! zijn wij heel blij met onze enthousiaste vrijwilligers. Pluryn is altijd op zoek naar vrijwilligers en maatjes voor onze doelgroep. Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u kijken op www. werkenbijpluryn.nl of contact opnemen met Dick de Graaf 06-20497538.

Markten Sinds dit jaar organiseren wij onze eerste winterfair bij ons op het terrein aan de Reuweg 21d te Loenen. Vrijdag 14 december van 15.00-20.00 uur en zaterdag 15 december van 13.00-18.00 uur. Tevens staan wij ook bij de winterfair bij Malkenschoten.

Match!

Atelier & Kadowinkel Wij bieden jou een werkplek met afwisseling! Match! is een leerwerkbedrijf voor passend werk en heeft plek voor ruim zestien (jong)volwassenen vanaf 18 jaar.

Materialen Voor onze producten zijn wij altijd op zoek naar gebruikt of overtollig materiaal. Bv oma’s theekopje kun je terug vinden gevuld met kaarsvet bij ons in de winkel.

Gezocht: Enthousiaste cliënt medewerkers vanaf 18 jaar. Wij bieden jou een werkplek met afwisseling. Bij Match! leer je oude en nieuwe technieken en ambachtelijke werkwijzen. In het Atelier maak je nieuwe producten van gebruikte grondstoffen. Je werkt met collega’s aan opdrachten of maakt producten voor in de Kadowinkel. Door contact met bezoekers en samenwerken met je collega’s werk je bovendien aan je sociale ontwikkeling. Stap voor stap leer je bij Match! het organiseren, plannen en uitvoeren van werkzaamheden. Je kunt onder andere aan de slag met: • Papier scheppen • Kaarsen gieten • Decoreren • Beton gieten • Inpakken • Mozaïek maken • Klein hout bewerken • Schilderen • Textiel bewerken Ben je nieuwsgierig geworden??!! Kom eens kijken…


21

november 2018

Zorg en Welzijn Special 2018 Tip 2 Bij een verzorgd uiterlijk, hoort een mooie lach! Uw uitstraling wordt voor het grootste deel bepaald door een gezonde, stralende lach! Heerlijk om weer voluit te kunnen lachen en vrijuit te praten, je zeker te voelen.

ETISCHE JK

Tip 1 HUIS

Verloskundigenpraktijk Lievelle levert persoonlijke verloskundige zorg, met aandacht en tijd voor jullie als (aanstaande) ouders. We werken met een klein team, zodat je ons goed leert kennen. Daardoor bouwen we een vertrouwensband met jullie op, zodat we jullie op VAN: de juiste manier kunnen begeleiden. De EN MAKEN persoonlijke wensen van de cliënt zijn altijd bespreekbaar. Lievelle is hier een verklaring van: Liefde (Lieve) voor de vrouw (elle). Door onze kleinschaligheid heb je altijd direct contact met de verloskundige. Je vindt Verloskundigenpraktijk Lievelle aan de Anna Paulownalaan 2 (ingang Van Haersma de Withlaan), tegenover het Verzetstrijderspark. Parkeren kan gratis, langs de weg.

W KUNSTGEBIT

erecht

Alle werkzaamheden vinden plaats in eigen huis. Of u nu kiest voor een stralend witte lach of een meer natuurlijke uitstraling, door dit persoonlijk contact kunnen we samen uw wensen bespreken en hier zoveel mogelijk rekening mee houden. De oorzaak van een ingevallen mond, het verdwijnen van lippenrood ligt vaak bij een weggezakt, te laag kunstgebit. Dit is meestal met een nieuwe prothese op te lossen. Een mooie stralende lach maakt het pas echt af! Bel vrijblijvend voor een afspraak; 055 - 5 341 941 Tandprothetische Praktijk Broekhuis B.V. Goed / Dok Zuid 1e Wormenseweg 324 7333 GZ Apeldoorn (Zuid) Tel. 055-5341941

Kijk eens op onze website www.lievelle.nl voor meer informatie of neem gerust contact met ons op: info@lievelle.nl of telefonisch via 055 – 303 49 93.

Tip 3

Even voorstellen: Match! Atelier & Kadowinkel is een arbeidsmatig dagbesteding waar cliënten , met een afstand tot de arbeidsmarkt, producten maken die een match zijn van nieuwe en gebruikte grondstoffen. De basis voor die producten wordt gevormd door technieken van oude ambachten zoals handgeschept papier, kaarsen gieten en hout bewerking. Maatwerk is ook mogelijk. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.30 tot 16.30 uur Match! Atelier & Kadowinkel Reuweg 21 d 7371 BX Loenen 06-83514463 match@pluryn.nl

MPLANTEERD

Verloskundigenpraktijk Lievelle Anna Paulownalaan 2 7316 CT Apeldoorn Tel: 055 – 303 4993 SPOED: 06 – 1396 8396

MATIEF GESPREK

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

BROEKHUIS WAT DOEN WIJ ….. WIJ ZIJN SPECIAAL VOOR HET AANMETEN EN MAKEN VAN: - nieuwe gebitsprotheses - gedeeltelijke gebitsprotheses (plaatje/frame) - gebitsprotheses op implantaten (klikgebit) - reparaties van gebitsprotheses - opvullen van gebitsprotheses

VOOR REPARATIES VAN UW KUNSTGEBIT - voor de reparaties van het kunstgebit kunt u bij ons terecht - indien tijdig gebracht, dezelfde dag klaar

Persoonlijke verloskundige zorg: - Laagdrempelig

ER WORDT OOK IN ONZE PRAKTIJK GEÏMPLANTEERD Wij werken samen met een tandarts/implantoloog die in onze praktijk implanteerd.

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN INFORMATIEF GESPREK Tel.nr. 055-5341941 WAAR KUNT U ONS VINDEN …… 1e Wormenseweg 324 7333 GZ APELDOORN - ZUID info@tppbroekhuis.nl www.tppbroekhuis.nl

- Betrokken - Aandacht - Vertrouwen

Verloskundigenpraktijk Lievelle - Anna Paulownalaan 2 7316 CT Apeldoorn - Tel: 055 – 303 49 93 Email: info@lievelle.nl - www.lievelle.nl


22

november 2018

Tip 4

Zorgsaam is een kruisvereniging met 24.000 leden in Apeldoorn en omgeving. De ledenvereniging heeft aandacht voor uw vragen op het gebied van gemak, welzijn, gezondheid. Dat is van oudsher de taak van het Kruiswerk. Zorgsaam neemt de tijd voor uw vragen. Een fijne stoel of comfortabel slapen in een goed bed? Aanpassingen voor een veilige badkamer? De beste rollator voor u? Hulp bij het huishouden, kleine klusjes in huis of in uw tuin? We helpen u graag. U bent van harte welkom in de winkel van Zorgsaam aan de Regentesselaan 2 in Apeldoorn. Of bel met 055 588 9858. Verdere informatie vindt u ook op www.zorgsaam.nl. Vier dat feestje mee op de Zorgsaambeurs Kennis maken met Zorgsaam kan ook tijdens de Zorgsaambeurs op 21 november van 10.00 tot 17.00 uur in Theater Orpheus te Apeldoorn. Zorgsaam bestaat 25 jaar. Dat vieren we met een feestelijke beurs. De entree is gratis. U bent welkom! Kruisvereniging Zorgsaam Regentesselaan 2 7316 AC Apeldoorn 055 - 588 98 58 info@zorgsaam.nl

Zorg en Welzijn Special 2018

Tip 6

Hallo, wij zijn de Apeldoornse zorgorganisatie KleinGeluk! Dat is de nieuwe naam voor De Zorgmensen en De Goede Zorg samen. In de ouderenzorg vinden we kleine dagelijkse geluksmomentjes van onschatbare waarde. Het gaat om dat hart van goud en die klik met de cliënt. Een cliënt die zichzelf kan zijn en zelf kan kiezen. Bij KleinGeluk woon je kleinschalig en zijn de zorgmogelijkheden veelzijdig. We hebben ook thuiszorg en specialistische zorg. Ouderenzorg moet echt persoonlijke zorg zijn, vinden we. Mensen die zich lekker thuis voelen, daar doen we het voor. Een stralende lach maakt onze dag. Doe jezelf een groot plezier, ontdek KleinGeluk.

Tip 5

ZORGGROEP APELDOORN

Zorggroep Apeldoorn en omstreken heeft 18 locaties. Er is er altijd wel één bij jou in de buurt.

Bel de zorglijn: 0800-0604 of stuur een mail naar zorglijn@kleingeluk.nl.

Wij bieden deskundige zorg en behandeling. Van verpleging en verzorging tot geriatrische revalidatie, van crisisopname tot dagactiviteiten; bij ons vinden cliënten de zorg die ze nodig hebben. Die bieden we met toewijding en plezier, op een liefdevolle wijze. Bij cliënten thuis, in de buurt en, als dat niet meer kan, in één van onze locaties. Wil jij ons helpen om cliënten de zorg te bieden die ze verdienen? Wacht dan niet langer en kijk op onze website www.zorgroepapeldoorn.nl en solliciteer! Zorggroep Apeldoorn en omstreken Zr. Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn Postbus 313, 7300 AH Apeldoorn Casa Bonita: 055 - 526 04 00 Randerode: 055 - 549 51 49 Zonnehuis: 055 - 506 61 00 Zorgservicebureau: 055 - 549 52 49

Kom, kijk en geniet op de Zorgsaam Beurs 2018!

Gratis Toegang

‘De vrijheid om zelf te bepalen waar en wanneer je werkt geeft mij privé veel rust’

25

jaar!

Tanja werkt in de Flexpool

Wil jij ook werken op verschillende locaties met verschillende doelgroepen?

Vier dat e! feestje me

Datum: 21 november 2018 10.00 - 17.00 uur Locatie: Theater Orpheus, Churchillplein 1, Apeldoorn

Dat kan, ik zoek collega’s voor de flexpool!

Check: www.zorggroepapeldoorn.nl advertentiebeurs.indd 1

22-10-18 15:20


november 2018

23

KleinGeluk is elkaars dag maken KleinGeluk is de nieuwe naam voor De Goede Zorg en De Zorgmensen samen. Kleine dagelijkse geluksmomentjes zijn voor ouderen van onschatbare waarde. KleinGeluk betekent ook: nog zoveel mogelijk zelf kunnen doen en de vrijheid om eigen keuzes te maken. Bij onze zorgorganisatie kan dat. Wil je hier ook aan bijdragen, kom dan bij ons werken. Wij zijn met regelmaat op zoek naar nieuwe medewerkers en vrijwilligers.

www.kleingeluk.nl zorglijn@kleingeluk.nl 0800–0604

017_A4_Adv_KleinGeluk_Samen055_v1.indd 1

01-11-18 14:00


24

november 2018 BANAANLOLLY’S MET POPCORN

tussendoortje • 10 min. (+ afkoelen) • 4 pers. 1 zakje duo choco glazuur (125 g) 2 bananen handvol zoete popcorn & 4 satéprikkers bakpapier

1 Verwarm het glazuur volgens de aanwijzingen op de verpakking. 2 Pel en halveer de bananen. Prik de stukken banaan in de lengte aan de prikkers enleg op een bord met een vel bakpapier. 3 Knip een puntje van het zakje glazuur en schenk royaal glazuur over de bananen. Bestrooi meteen, wanneer het glazuur nog nat is, met de popcorn. Leg op een schaal en laat het glazuur afkoelen en hard worden. Voedingswaarde p.p. 272 kcal, vet 14 g, waarvan verzadigd 8 g, koolhydraten 34 g, waarvan suikers 29 g, vezels 1 g, eiwit 2 g, zout 0g

O FRUITSUSHI tussendoortje • 40 min. (+ afkoelen) • 4 pers.

125 g blauwe bessen in dunne plakjes 2 el geraspte kokos

250 g sushirijst 2 el rijstazijn 3 el gembersiroop 1 kiwi in halve maantjes 1 mango in dunne plakjes

1 Bereid de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Meng de rijstazijn met de gembersiroop en schep door de rijst. Laat de rijst afkoelen. 2 Vorm met natte handen blokjes van de rijst

van 3 x 4 cm. Leg fruit naar keuze op de sushi. 3 Bestrooi de sushi met kokos en serveer er en aantal op een schaal. Bewaar de overige sushi in de koelkast en vul tussendoor aan. Voedingswaarde p.p. 359 kcal, vet 5 g, waarvan verzadigd 4 g, koolhydraten 71 g, waarvan suikers 19 g, vezels 3 g, eiwit 6 g, zout 0,3 g


25

november 2018 NIEUWE EXPOSITIE KUNST IN DOK ZUID

Daar gebeurt het!

KOM JE SOLLICITEREN? Speciale sollicitatie inloopavond Donderdag 15 november van 19:00 tot 21:00 uur Buurthuis Maasstraat, Maasstraat 4

Wij zoeken een:

HULPKRACHT VERSAFDELING

1 a 2 avonden en weekend, MBO-niveau werk- en denkniveau

BEZORGER

16 uur overdag, MBO-niveau werk- en denkniveau 2 avonden 16:30-21:00 uur, MBO-niveau werk- en denkniveau

HULPKRACHT KASSAMEDEWERKER

Beschikbaar op de avonden en in het weekend, MBO-niveau werk- en denkniveau Is dit jou op het lijf geschreven? Kijk dan op www.jumboapeldoorn.com en solliciteer of kom naar de sollicitatie inloopavond.

Hallo Van de Bunt

           

t/m 12.12.2018 | dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, Apeldoorn | reguliere openingstijden | gratis toegang In dok Zuid is tot en met 12 december werk van verschillende kunstenaars te zien in de expositie Kunst in dok Zuid. Deze expositie is tijdens de reguliere openingstijden van dok Zuid gratis te bezichtigen. Stella Abraas hanteert de dotpaintingtechniek, een schildertechniek van de Aboriginals waarbij het werk dat je maakt hoofdzakelijk uit puntjes (‘dots’) bestaat. Ze schildert op doek en hout waarbij haar gevoel voor kleur, vorm en techniek in haar werk goed samenkomen. Naast zelf schilderen, verzorgt ze ook workshops en werkt ze in opdracht voor bijvoorbeeld kinderkamers. Onder leiding van Minie Appelboom komen twee teken- en schildergroepen bij elkaar in De Graanhof (ontmoetingsplek) waarbij ze aan de hand van wisselende thema’s aan de slag gaan. Voor de expositie in dok Zuid is het thema Oude meesters in het nieuw gekozen: Bij een bestaand meesterwerk mochten de deelnemers iets toevoegen of weglaten of mocht het werk in een andere

kleurstelling geschilderd worden. Zo onstaat een nieuw werk dat voor de kijker toch nog steeds herkenbaar is. Het tegelplateau dat geëxposeerd wordt, is geïnspireerd op dat van het tegelmuseum in Otterloo. De Paraguyaanse Bettina Regeling-Cabrera woont sinds 2004 in Nederland. Zij ziet het als een uitdaging om zoveel mogelijk technieken te onderzoeken en toe te passen. Hierbij onderzoekt ze niet alleen verschillende schildertechnieken maar ook materiaalsoorten. Regeling-Cabrera heeft zich gespecialiseerd in decorative painting; in Paraguay had ze haar eigen lijn handgeschilderde decoratieartikelen voor kinderen. In dok Zuid exposeert zij met beelden van koud porselein, beschilderd hout en gegraveerde eierschalen. Met haar werk heeft ze al enkele prijzen gewonnen. “In de loop der jaren heeft deze ontdekkingsreis mij tot een aantal technieken en materialen gebracht die een deel van mijn kunst vormen. Ze zijn voor mij als de letters in een woord die me het gereedschap geven om mijn gevoelens op doek, papier of op vogelveren te zetten", aldus Cabrera. U vindt dok Zuid aan de 1e Wormenseweg 460 in Apeldooorn. Voor onze openingstijden kunt u kijken op www.coda-apeldoorn. nl/openingstijden of op http://accres.nl/ wijkcentra/wijkcentra-apeldoorn/dok-zuid.

KERSTMARKT BIJ TERRE DES HOMMES

KERSTMARKT DE HOFSTAD ZATERDAG 17 NOVEMBER

Maandag 12 november start de verkoop van Kerstartikelen in de winkel van Terre des Hommes, Schubertlaan 24 Apeldoorn. Vrijwilligers hebben de winkel sfeer vol ingericht met allerlei Kerstartikelen;, beeldjes, ballen, slingers, kerststallen, kerstverlichting, cd's, lp's en kunstkerstbomen en nog veel meer. Dagelijks wordt er aangevuld. Mooie feestkleding voor jong en oud.

Op zaterdag 17 november zal het weer gezellig druk worden in kerkelijk centrum De Hofstad, Hofveld 52, want dan wordt daar van 10.0014.30 uur de jaarlijkse kerstmarkt gehouden . Het is de 69e markt die wij organiseren. Dit jaar gebruiken we de grote zaal, omdat we vorig jaar fileproblemen hadden bij de zaal met kerstartikelen, zo hebben we voldoende ruimte om het assortiment goed te presenteren en zijn er brede paden voor de doorloop.

Terre des Homme heeft regelmatig leuke weekacties met wel 50%korting. De opbreng gaat volledig naar één van de projecten van Terre des Hommes, voor Tdh Apeldoorn is dit WATCH NEDERLAND. WATCH Nederland is tegen seksuele uitbuiting en misbruik van minderjarigen in Nederland. Spoort loverboys op, werkt samen met de politie, het OM en zorgorganisatie Fier. Samen proberen zij de gruwelijke handel in Nederlandse tieners kapot te maken en zorgen ze dat de tieners weer een normaal en vrolijk leven kunnen leiden. Vrijwilligers worden? Wij zoeken; winkelmedewerkers, Pr-man/ vrouw, secretaresse, chauffeur met auto. Vraag in de winkel voor info. of bel 055-2049009 Tot ziens in de winkel

ANNEKE BOUWMEESTER NIEUWE BESTUURSVOORZITTER ZORGGROEP APELDOORN De raad van toezicht van Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.) heeft Anneke Bouwmeester met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de zorggroep. Anneke Bouwmeester (51) heeft een brede bestuurlijke ervaring als interim bestuurder bij diverse opdrachtgevers in de sector zorg en welzijn. Zij was voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Sint Maarten en daarvoor o.a. lid raad van toezicht Dorenweerd College en bestuurslid Stichting Vitesse Betrokken. Mevrouw Bouwmeester is een authentieke en ondernemende bestuurder, maatschappelijk bewogen, gericht op resultaat, samenwerking en synergie. De raad van toezicht van ZGA e.o. is verheugd dat mevrouw Bouwmeester bereid is zich aan

Ook dit jaar is er weer een ruime keuze in: kerstartikelen, winterkleding, sieraden, boeken en puzzels. De artikelen zijn laag geprijsd en dat nodigt uit om te kopen. Doe er uw voordeel mee!! Bovendien worden er loten verkocht waarmee u een fiets kunt winnen, en als u het gewicht van het krentenbrood of de rollade raadt mag u die mee naar huis nemen. De ZWO-groep verkoopt Fair Trade artikelen. Wie met sjoelen het hoogste aantal punten scoort wint een leuke prijs. In de hal kunt u gezellig een kopje koffie, een glas alcoholvrije Glühwein of fris drinken met een oliebol (oliebollen zijn uiteraard ook buiten bij de bakkers te koop), een heerlijke kop soep of een broodje worst nuttigen. Het is de moeite waard om dus even bij De Hofstad langs te gaan, want u ontmoet er vast vele bekenden! Vanaf 18.00 uur worden de diverse uitslagen vermeld op de website van De Hofstad: www.dehofstadapeldoorn.nl.

de organisatie te verbinden. Met haar veelzijdige werkervaring kan zij een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de zorggroep. Zij zal op 1 december met haar werkzaamheden beginnen. De maand december wordt gebruikt om samen met de huidige interim bestuurder Jan van den Bosch te zorgen voor een goede kennismak ing en overdracht. Op 1 januari 2019 zal zij het stokje overnemen van de heer Jan van den Bosch.


26

november 2018

Beekbergen

JUBILEUMCONCERT TOONKUNST

MUURSCHILDERING OBS BEEKBERGEN

Het is feest bij de Gemengde Zangvereniging Toonkunst. Op 9 november a.s. bestaan zij 95 jaar en ter gelegenheid daarvan wordt er op zaterdagmiddag 10 november het jubileumconcert gehouden.

Op woensdag 10 oktober 2018 werd door de leerlingen van OBS Beekbergen de muurschildering op de betonnen wand aan het eind van het parkeerterrein achter de Hoge Weye en het schoolplein die zij, in nauwe samenwerking met de kunstschilder Stephen Peters hadden ontworpen, onthult.

Uiteraard heet de jubilerende zangvereniging u van harte welkom op dit concert, welke gehouden zal worden in de Nederlands Hervormde kerk van Beekbergen. De aanvang is 15.30 uur. Kerk is open 15.00 uur en de toegang is vrij Door het behalen van de hoge leeftijd van 95 jaar, heeft het koor een schat aan muziekwerken veroverd. Het was moeilijk om uit de vele muziekwerken een keuze te maken voor het concert. In overleg met de leden is er een programma tevoorschijn gekomen waarvan wij ook hopen dat u daar met plezier naar kunt komen luisteren.

Het was al geruime tijd een wens van Yolanda Klaaysen (directeur van OBS Beekbergen) om die kale betonwand wat op te fleuren. Zij vertelde de aanwezige ouders en andere belangstellenden hoe het project het afgelopen jaar vorm had gekregen en het resultaat nu aan iedereen kon worden getoond. Gedurende het rijpingsproces werd het steeds duidelijker dat de leerlingen een belangrijke rol in het beschilderen van de betonwand

zouden moeten hebben. Contact werd gelegd met Stephen Peters, een kunstschilder die ervaring heeft met dit soort projecten, onder andere in Apeldoorn. De samenwerking met de leerlingen sprak hem zeer aan. Natuurlijk moest er eerst toestemming worden verkregen om de muurschildering aan te brengen. De directeur van de school benaderde het bestuur van de dorpsraad en toen die positief reageerde op het plan en door wist te verwijzen naar de verantwoordelijken bij de gemeente Apeldoorn en men ook daar positief reageerde werd het steeds concreter. Toen in het schooljaar 2018 – 2019 er ook financiële ruimte kwam kon men aan de slag. Stephen Peters heeft groepsgewijs (mix van groep 1 tot en met groep 8) op een voor de leerlingen begrijpelijk niveau uitgelegd dat muurschilderingen al heel lang onderdeel zijn van de leefomgeving en met tekeningen/ schilderingen je gevoelens/gedachten kan

De intermezzo’s worden verzorgd door Gerard Rijken van Olst op zijn panfluit. Heel blij zijn we nog steeds met onze dirigente Ingeborg van Dokkum. Het koor zal onder haar vakkundige leiding de gekozen nummers ten gehore brengen. We vinden het fijn dat Fons Kronenberg weer voor de begeleiding van het koor, op de piano, zorg zal dragen.. Nogmaals nodigen wij u van Harte uit en hopen u op de 10e november te ontmoeten. Graag zeggen we u: Tot Ziens?

WATERRAD RUITERSMOLEN VERVANGEN Al een aantal dagen is een bedrijf uit Aalten bezig geweest om het oude waterrad te verwijderen en te vervangen door een splinternieuwe waterrad. Onder toezicht van Marinus Zegers, die zelf ook een handje meehielp, werd het klusje geklaard. In een van volgende Nieuwsbrieven wordt hier nader op ingegaan.

BLADKORVEN

OLD NI-JS IN DE BOERDERIJ!

Er wordt al volop gebruikt gemaakt van de bladkorven aan de Wolterbeeklaan en de Papenberg.

Op 9 november vieren we feest met de mannen van Old Ni-js! De aankondiging is 't oude nieuws van het vertrouwde feest vol goede muziek, lekker bier, vet genieten, leuk gezelschap en frikandellen. Waar: Boerderij Beekbergen Tullekensmolenweg 22A Wie: 18+ Wanneer: 9 nov. 2018 - zaal open 20.30 uur Meer informatie: 055 506 2239. Tickets: € 12,50 in de voorverkoop ( Ticketprovider) of op de avond zelf aan de kassa.

HIGH TEA EN KERSTSTUKJE MAKEN IN DE HOGE WEYE

CADEAUTJESMARKT HET ZONNEHUIS Op zoek naar leuke cadeautjes voor de feestdagen? Dinsdag 27 november a.s. organiseert het UIT-bureau op locatie Het Zonnehuis aan de Dorpstraat 49 in Beekbergen haar jaarlijkse cadeautjesmarkt. De markt is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Vanaf 10.00 uur kunt u een bezoek brengen aan onze gezellige cadeautjesmarkt. U kunt op de markt onder andere terecht voor zelfgemaakte cadeautjes, creatieve materialen, handwerkkraam, een lotenboom met leuke prijsjes, 2e hands kleding, boeken enz. Natuurlijk hebben wij ook weer de verkoop van onze overheerlijke poffertjes. Op zoek naar leuke cadeautjes voor de feestdagen? Kom dan op 27 november naar Het Zonnehuis. Dorpstraat 49, 7361 AR Beekbergen. Het Zonnehuis is een locatie van Zorggroep Apeldoorn en omstreken.

In de Hoge Weye aan de dorpstraat 34 in Beekbergen kunt u maandag 17 december van 13.30 tot 16.30 uur een kerststukje maken en genieten van een High Tea. Deze middag wordt georganiseerd door twee stagiaires in samenwerking met de Sociaal Beheerder van De Hoge Weye. Activiteit Tijdens deze gezellige kerstmiddag zijn er materialen aanwezig om uw eigen kerststukje te maken, zelf extra materiaal of een onderbord meenemen voor uw kerststukje mag natuurlijk ook. Gezamenlijk gaat iedereen aan de slag met het maken van een eigen kerststukje, en waar nodig zal een hulp worden geboden. Daarna kunt u bij de High Tea genieten van lekkere hapjes. Aanmelden U kunt zich voor deze activiteit aanmelden bij de Sociaal Beheerder van De Hoge Weye, Ingvild Lith | Ilith@accres.nl | 06 13 144 371. Deze activiteit wordt gratis aangeboden door sponsoren, de stagiaires zijn nog op zoek naar extra sponsoren voor materiaal voor de kerststukjes en hapjes voor bij de High Tea, ook hiervoor kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersoon.

uiten. Hij heeft de ontdekkingstocht van de kinderen hierbij als inspirerend ervaren. Iedere leerling mocht op een A4tje een tekening maken. Dat lukte bij de een wat sneller dan bij een ander. Maar mooi was het, volgens Stephen om te zien hoe de leerlingen uit groep 7 en 8 spontaan de leerlingen uit groep 1 en 2 gingen helpen. Alle tekeningen zijn door Stephen verwerkt in de muurschildering. En die werd op 10 oktober onthuld. Om het wat spannend te houden stonden alle leerlingen met een uitgeklapte paraplu voor de wand en onttrokken zo de muurschildering aan het oog van de ouders/belangstellenden. Toen op commando van Yolanda Klaaysen de paraplu’s werden ingeklapt kon men, onder applaus voor de leerlingen en voor Stephen Peters, de muurschildering bewonderen. Het is een muurschildering geworden waar de leerlingen best trots op mogen zijn.


27

november 2018 VOLOP HERST/ WINTERNIEUWS BIJ VOETWINKEL APELDOORN Voetwinkel Apeldoorn is een schoenspeciaalzaak waar alles draait om voeten, voetgezondheid en het oplossen van voetproblemen. Sinds april van dit jaar is de Voetwinkel gevestigd op de Hoofdstraat 53 ( voorheen Dirk Blok). Rene van Essen en zijn medewerksters en podologen van Voetwinkel Apeldoorn zijn zeer ervaren en met een passie voor voeten en schoenen.

ALLES ONDER 1 DAK Naast de uitgebreide schoenencollectie werken de medewerksters van de Voetwinkel nauw samen met de behandelaars. Medisch pedicure, podologie, podotherapie, orthopedische schoentechniek en compressie therapie, kortom alles onder 1 dak bij Voetwinkel Apeldoorn. Voetwinkel Apeldoorn, Hoofdstraat 53 Apeldoorn Email: info@voetwinkel-apeldoorn.nl Telefoon: 055 3125332

Met uiterste zorg hebben ze een uitgekiende collectie comfortschoenen samengesteld. Een collectie in Voetwinkel Apeldoorns eigen stijl: kwaliteit, comfort, een modieuze uitstraling en vernieuwing. In de winkel staan een groot aantal vertrouwde merken gepresenteerd. Rieker, JOYA, JJ Footwear, Solidus, Finn Comfort, Wolky, Durea, Mephisto, New Feet en nog veel meer. Middels de Safe Size 3D scan worden de voeten, voor het schoenen passen, in 3D opgemeten zodat de exacte lengte/breedte maat gekoppeld wordt aan ons schoenenaanbod.

INDOOR CYCLE STUDIO

je je helemaal voldaan!

De temperaturen gaan naar beneden en weer wordt slechter. Tijd om weer binnen te gaan fietsen. Zo blijft je conditie op peil en bereid je je weer voor op de aankomende zomer. Bij Cycle Studio Ten Tije Sport worden per week 16 verschillende fietslessen gegeven. Van high intensity interval trainingen tot wattage trainingen, maar ook rpm.

Vanaf 5 november starten we met een nieuw fietsprogramma: Wattage training. In de zomervakantie hebben wij nieuwe indoor cycle fietsen binnen gekregen. Met deze nieuwe fietsen kun je meten hoe snel je fiets, hoeveel wattage (power die je geeft) je fietst, aantal kilometers etc. Hierdoor meet je wat je aan het doen bent. En dit is de leidraad voor dit programma. Zo train je op jouw eigen niveau en zie je of jouw niveau omhoog gaat.

De high interval training SPRINT is een 30 min training waar hoge snelheid afwisselt met rust momenten en dit geldt ook voor de weerstand. Dus een prefecte manier je snelheid en uithoudingsvermogen te trainen. En een mooie bijkomstigheid: je verbandt rond de 400 calorieën in dit half uur.

VOET- EN BEENGEZONDHEID IS MEETBAAR EN OPLOSBAAR....MEETTECHNOLOGIE Bij Voetwinkel Apeldoorn staan we graag vooraan bij de nieuwste ontwikkelingen op voetengebied. Zo ook met meettechnologie... we zijn er best trots op dat we in Apeldoorn de allernieuwste vormen van meettechnologie inzetten. Altijd zijn we op zoek naar naar betere, modernere oplossingen om voetklachten te signaliseren en te behandelen. Middels een 3-tal nieuwe meettechnologieen hebben we instrumenten in handen om voeten en benen op een uiterst nauwkeurige manier in kaart te brengen. Onze meettechnologie is en heeft de toekomst.

Rpm is een indoor cycling les op het ritme van motiverende muziek. Je verbrandt veel calorieën en je wordt snel fit. Rpm is gebaseerd op wielrennen en bestaat uit een aantal beklimmingen en sprints. Je bepaalt zelf de intensiteit van je workout met een weerstandsknop op de fietsen. Zo kun je de trainingsintensiteit na een tijdje verhogen. Instructeurs doen alle basis fietsbewegingen voor, zoals staand fietsen, in het zadel zitten, het veranderen van de handposities, snelheid verhogen en verminderen. Na een rpm les voel

Bij een SPRINT les fiets je korte intervallen, bij rpm zijn de intervallen wat langer en bij wattage training worden lange blokken gefietst. Bijvoorbeeld bij Sprint fiets je interval van 20 sec, rpm intervallen van anderhalve minuut en wattage training 5 min. Benieuwd naar onze cycle studio en wil je een van onze lessen uitproberen? Kijk op onze website om een proeftraining aan te vragen. www.tentijesport.nl Naast ons onbeperkte abbo van Ten Tije sport hebben wij nu ook een abbo. alleen voor onze cycle studio voor € 37,50 per maand maak je onbeperkt gebruik van ons cycle studio. Uiteraard kan je ook 1 x per week (€ 28,50 per maand).

DE OLIJFTUIN Cafetaria

OOK VOOR SURINAAMSE ROTI! ‘T SCHIMMELTJE

HUISDIER VOORDEELSHOP

055-73 70 145

SAHIN MARKET

ASMIN KAPPERS

RADIO TELEVISIE HAMER

SLAGERIJ DE VELUWE

RAYMOND’S HAARMODE

KAYERSHOF WOON EN WINKELCENTRUM

TER STAL

ACCUWORLD

ALDI

WESTRA BOEK EN KANTOOR

PALLADINO

POLONEZ SUPERMARKT


28

november 2018 SEB@STIAANSCHOOL EET EEN WEEK LANG GEZONDE PAUZESNACK DANKZIJ JOGG Woensdag 31 oktober was het zo ver. De Seb@stiaanschool mocht hun welverdiende gezonde JOGG snack via Jumbo van de Bunt in ontvangst nemen. De school won in september de Accres/Bos & Weide Kidsrun en kreeg de JOGG aanmoedigingsprijs: een week lang een gezonde pauzesnack! Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) wil de kinderen én hun ouders hiermee laten zien dat ze altijd een ‘gezonde keuze’ kunnen maken, ook tijdens de ochtendsnack en lunch. Gezond is namelijk hartstikke lekker. Een goede gewoonte waar ze de rest van hun leven voordeel van gaan hebben! De gemeente Apeldoorn streeft er ook naar om alle kinderen en jongeren te laten wonen, leren, spelen en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Daarom is Apeldoorn ook officieel aangesloten bij JOGG. Dit betekent

dat de gemeente zich inspant om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

KEN JIJ APELDOORN PAKT AAN AL?

Wethouder Nathan Stukker hecht veel waarde aan een initiatief als JOGG: “Een gezonde leefstijl lijkt zo voor de hand te liggen, maar dat is het niet. Het aanbod aan snoep, frisdrank en fastfood is zo groot, dat het best moeilijk is om daar nee tegen te zeggen. Maar als je van kind af aan leert dat groente en fruit eten, water drinken en veel bewegen heel gewoon is, dan blijf je dat als volwassene ook wel doen.”

Apeldoorn Pakt Aan is zowel on- als offline een breed en interactief platform. We zijn er voor iedereen die te maken heeft met vrijwilligerswerk in Apeldoorn. Op welke manier dan ook. Voor vrijwilligers, voor vrijwilligersorganisaties, voor mensen die met ons willen samenwerken om het vrijwilligerswerk in Apeldoorn te versterken. Ook leerlingen die een maatschappelijke stage zoeken en organisaties die een stageplaats aanbieden kunnen bij Apeldoorn Pakt Aan terecht.

Meer weten? Kijk eens op www.apeldoorn.nl/jogg

Apeldoorn Pakt Aan: • biedt een laagdrempelige plek waar vrijwilligers en organisaties elkaar kunnen vinden, zodat er een match kan ontstaan. • staat open voor individuele behoeften van vrijwilligers en organisaties, zodat we kunnen bemiddelen tussen vraag en aanbod. • helpt potentiële vrijwilligers een plek te vinden die daadwerkelijk bij hen past door hun wensen en vaardigheden centraal te zetten. • faciliteert de ontwikkeling van vrijwilligers in Apeldoorn door organisaties trainingen, activiteiten en evenementen te laten delen. • draagt met een afwisselend scholingsaanbod actief bij aan de ontwikkeling van bestuurlijke vrijwilligers in Apeldoorn.

Foto: Rob Voss

WINTERMARKT ‘n Sfeervolle wintermarkt wordt op a.s. zaterdag 8 en zondag 9 december gehouden op het tennispark Malkenschoten, Dubbelbeek 2 van TV VEGO. Dit ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van deze vereniging in het komende jaar. Deze markt begint beide dagen om 10.00 uur en eindigt om ca. 16.00 uur. Bezoekers van deze markt, met name uit Zuid kunnen dan op een andere wijze (opnieuw) kennismaken met deze gezellige tennisvereniging, waar eenieder van harte welkom is. Onze buren het Kinderparadijs Malkenschoten houden op die data ook een winterfair, dus een reden temeer om op zaterdag 8 of zondag 9 december beide locaties op de Dubbelbeek te bezoeken!

Website: www.apeldoornpaktaan.nl E-mail: info@apeldoornpaktaan.nl Telefoon: 055-5270581

O

Foto: Rob Voss

CIRCUIT-ZAAL

YOGA STUDIO

ONTDEK TEN TIJE DE UNIEKE SPORTSCHOOL IN APELDOORN DE MATEN BIEDT ONTSPANNING, PLEZIER IN GEZOND BEWEGEN IN EEN MODERNE EN RELAXTE OMGEVING.

Ten Tije sport & wellness beleving Heemradenlaan 101 7329 BZ Apeldoorn 055 - 5433266

SPORTEN DOE JE BIJ TEN TIJE

CYCLE STUDIO

tentijesport.nl GROEPSLESSEN


29

november 2018

Warm, Waardig & Waardevol Eigen afscheidshuis meerdere kamers Afscheidshuis in uwmet eigen wijk De Maten Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen Volledige uitvaartverzorging

Voor uw Dagelijkse warme Maaltijd

Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie of advies? Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie of advies? Bel ons dan gerust.

Bel dan gerust:

Soerenseweg 125 | 7313 EK | Apeldoorn 055 355 46 92 | www.freshfoodapeldoorn.nl

055 800 1998

of

06 2345 9404

.

Warenargaarde 225 202Bel nu voor 06-23459404 Eglantierlaan - 7329 APvrijblijvend Apeldoornadvies - 055 800 1998 7329 GC Apeldoorn www.ahdo.nl info@ahdo.nl 055-8001998 www.afscheidshuisdeoversteek.nl

VAN DER ZANDE

Voordelig en dichttbij!

zullen wij een winterinspectie dag organiseren, waarbij uw auto gecontroleerd wordt op de 20 belangrijkste punten voor deze periode. Deze keuring is geheel gratis! Op deze dag zullen er ook aantrekkelijke aanbiedingen worden gedaan gerelateerd aan de herfst/winterse omstandigheden.

De complete mobiliteitspartner bij u in de buurt. Vakgarage Nederland heeft bijna 300 vestigingen in Nederland en is daarmee een van de grootste onafhankelijke garageformules van Nederland. De gebundelde inkoop- en marketingvoordelen worden rechtstreeks doorberekend aan U als klant van Vakgarage van der Zande. Daardoor is het mogelijk veel voordeliger te zijn dan bijvoorbeeld dealerbedrijven. Zonder in te leveren op service en kwaliteit worden wij bij “Klanten Vertellen” met een 8,9 gewaardeerd, wat aangeeft dat de klanten zeer tevreden met ons zijn.

schade herstellen, zo nodig uw voorruit vervangen en kunnen wij u een aantrekkelijk voorstel doen voor het vervangen van uw winter en/of zomerbanden. Zonodig kunt u bij ons beschikken over een fiets, auto of de haal-en brengservice. Onze receptiemedewerker is u graag van dienst met het maken van een persoonlijk prijsvoorstel. Regelmatig onderhoud aan uw auto verkleint de kans op pech aanzienlijk en zorgt ervoor dat u de komende herfstachtige maanden altijd met een gerust hart op pad kunt.

U als klant profiteert doordat het onderhoud en of de reparatie welke u uit laat voeren altijd tegen de scherpst mogelijke prijs berekend wordt. Bovendien overleggen wij altijd met u en geeft u zelf de goedkeuring voor een reparatie of onderhoudsbeurt eventueel met APK. Voor onze pakketprijzen verwijzen wij u graag naar onze internetsite www.vakgaragevanderzande.nl. of belt u ons! Onze werkplaats is dagelijks geopend van 08.15 uur tot 17.00 uur, óók op zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur

Mocht er onderweg toch iets met uw auto zijn, dan biedt de Vakgarage Pechhulp Pas uitkomst. Deze zeer uitgebreide service biedt Vakgarage aan haar klanten voor slechts € 49,95 bovendien biedt deze pas standaard meer servicecomponenten dan haar concurrenten (bijv. ANWB) en is ook nog eens goedkoper! Wanneer u besluit zelf een auto te kopen via internet of anders, dan kunt u bij ons een aankoopkeuring uit laten voeren voor €149,- (normaal €199,- zie ook www.vakgarage.nl/aankoopkeuring) ook op zaterdag!

Op onze locatie aan de Molenmakershoek 25 in Apeldoorn hebben wij een full-service bedrijf d.w.z. dat wij al het onderhoud en reparaties bieden onder één dak. Zo voeren wij de APK uit, kunnen wij uw auto uitlijnen, de automatische bak (preventief) spoelen, uw airco afvullen, de distributie vervangen, eventuele

De herfst komt eraan met de omstandigheden die daarbij horen; mist, regen, laat licht en vroeg donker. Denkt u eraan op tijd uw auto na te laten kijken op verlichting, remmen, banden etc. In alle gevallen staan wij voor u klaar en doen u een interessant voorstel voor die zaken die noodzakelijk zijn! 10 November

Chevrolet Spark 1.2 16V LT AIRCO, DAKRAILS, COMPLEET Bouwjaar: Maart 2011 Km stand: 64.926 km Brandstof: Benzine Prijs € 5.840,-

Ford Focus 1.6 Comfort AIRCO, LICHTMETALEN VELGEN! Bouwjaar: Mei 2011 Km stand: 99.696 km Brandstof: Benzine Prijs € 8.390,-

Wellicht wilt U overgaan tot aanschaf van een andere auto. In dat geval bent u bij ons natuurlijk ook van harte welkom. Wij beschikken altijd over een snel wisselende voorraad in alle prijsklassen. Hebben wij niet de gewenste auto voor u op voorraad, dan kunt u ook kosteloos een zoekopdracht bij ons neerleggen. Nog steeds staan niet alle auto’s op internet en hebben wij relaties met voorraden die u als consument niet ziet, maar waar wij wel over kunnen beschikken. Wellicht zit de juiste match voor u daartussen! U kunt bij ons zelf bepalen of u een auto koopt tegen een internetmeeneemprijs of dat u kiest uit één van de garantie pakketten. In alle gevallen geldt bij ons de regel dat u altijd 25%korting krijgt gedurende 6 maanden na de aflevering, ook al heeft u gekozen voor de meeneemprijs! Vandaag de dag is private lease zeer in trek en ook voor onze auto’s mogelijk. Of misschien wilt u uw auto per maand betalen, ook dat kan. Vraag ons naar de mogelijkheden. De verkoop is iedere dag geopend van 09.00 uur tot 17.30 (zaterdag 17.00). Vanzelfsprekend stopt de service niet wanneer uw auto de showroom of werkplaats uit is gereden. Vakgarage van der Zande is lid van BOVAG en biedt u ook de garantie mogelijkheden. De door ons aangeboden auto’s hebben allemaal een gegarandeerde kilometerstand! Naast onze “normale” occasions hebben wij ons de afgelopen jaren ook gespecialiseerd in de verkoop van YOUNGTIMERS. Deze auto’s zijn aantrekkelijk voor de zakelijke rijder i.v.m. de BIJTELLING. Voor de aantrekkelijke details verwijzen wij u AUTOMAAT

Volkswagen Golf Plus 1.6 FSI OPTIVE AUTOMAAT, UNIEKE KMSTAND, NIEUWSTAAT! Bouwjaar: 2008 Km stand: 49.609 km Prijs € 9.440,-

graag naar onze speciale site www.youngtimertekoop.nl Met het kopen van een youngtimer komt voor menig volwassen man een jongensdroom tot leven. Omdat de bijtelling gunstig is en een aanschafprijs relatief laag, kopen veel van onze YOUNGTIMER klanten een goed uitgeruste volle auto met iets extra pk’s. Wij ontvangen u graag in onze showroom voor al uw vragen op gebied van mobiliteit. Wij zijn ook te volgen op facebook! Vakgarage van der Zande BV. Molenmakershoek 25 7328JK Apeldoorn 055-5396543 Hyundai i30 CW 1.4i Blue Dynamic, AIRCO, STOELVERWARMING! Bouwjaar: januari 2010 Km stand: 91.404 km Prijs € 7.790,-


30

november 2018 ‘JE KUNT HET VERSCHIL MAKEN!’ In Apeldoorn-Zuid wonen veel mensen die iets betekenen voor hun buren of buurt. Wij laten ze graag hun verhaal vertellen in deze krant. Deze keer is de beurt aan Maria, woonachtig aan de Scheldestraat. ‘Al jarenlang ruim ik zwerfafval op in mijn buurt. Erg leuk om zo iets bij te dragen en de buurt beter te leren kennen!’

COLOFON Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid (beter bekend als Zuid Doet Samen) is een bewonerscoöperatie in ApeldoornZuid. Onze missie is het omzien naar elkaar te bevorderen. Onze buurtassistenten gaan in iedere buurt alle huizen langs om kennis met u te maken. Is uw buurtassistent nog niet bij u langs geweest? Bel ons dan voor een afspraak!

‘Ik begon jaren geleden met links en rechts wat zwerfafval op te ruimen. Henk Schut van de gemeente Apeldoorn zag dat en sprak me aan. Sindsdien zorgt de gemeente voor vuilniszakken en halen zij de volle zakken op. Mensen reageren heel leuk als ze me bezig zien. Ik zie vaak duimpjes omhoog gaan. Een bakker ging een keer spontaan op de rem staan. Van hem kreeg ik een doosje bonbons; helemaal leuk!’ ‘Het prikken van afval is niet alleen een

manier om gezond buiten bezig te zijn, het is ook een leuke manier om je buurt beter te leren kennen. Ik woon al dertig jaar hier, maar ontdek nog steeds nieuwe plekken. Ik voel me sterk verbonden met Apeldoorn-Zuid. Het is een kleine wereld op zich, waar je van alles tegen kunt komen. Soms zijn de mensen hier op zichzelf, soms zijn het mensen met het hart op de tong. Dat maakt het een kleurrijke buurt. Je komt ook de schaduwkanten van de maatschappij tegen, bijvoorbeeld slaapplekken van zwervers. Maar je maakt ook veel leuke dingen mee, zoals uitgenodigd worden voor een kop koffie.’ ‘Regelmatig ga ik samen met mijn partner René de straat op om afval te prikken. Erg goed voor je relatie kan ik zeggen!’ Ze zegt het met een grote glimlach, die volgens buurtassistent Mhamed typerend is voor haar karakter. Maria is een krachtige dame met een positieve levenshouding. ‘Als ik me ergens aan erger, dan kijk ik wat ik zelf kan doen om het te veranderen. Je kunt zelf het verschil maken!’

Word lid (slechts €10 per jaar) en weet: samen staan we sterk!

*Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:00. Buiten deze tijden kunt u altijd onze voicemail inspreken. Daarna nemen we dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ruim 2 jaar ben ik nu buurtassistent in Bouwhof-Noord en Westenenk/Metaalbuurt. In gesprek met de bewoners komt het regelmatig ter tafel, dat er in deze buurt geen winkels en ontmoetingspunten zijn. De bewoners zijn, wat dat betreft, aangewezen op de aangrenzende buurten. Voor bewoners die niet (meer) mobiel zijn, is dat vervelend. Ze vertellen mij dat er lieve buren en zorgzame kinderen zijn die regelmatig komen en vragen of ze je ergens mee van dienst kunnen zijn. Daar zijn ze ook erg blij mee. De buren en kinderen doen echt wat ze kunnen om te helpen. Maar de ouderen of degenen die om andere redenen minder

KERSTHERBERG ONS HONK Op vrijdag 14 december (16:00-21:00 uur) organiseert Zuid Doet Samen een heuse kerstherberg bij Ons Honk (Sperwerlaan 18)! In een grote verwarmde tent op het plein vindt het jaarlijkse kerstspektakel van Zuid Doet Samen plaats. Met doorlopend mooie muziek, lekker eten en drinken voor een betaalbare prijs, optredens en vooral veel gezelligheid! Viert u het feest met ons mee?

Ilonka Oldenhof

Vincent van Nieuwland

Op dit moment is er weer veel publiciteit voor al die mensen die in de verpleging werken. Belangrijkste aandachtspunt is dat er te weinig zijn en dat ze bovendien voor zichzelf beginnen. Zuchtende directeuren van zorgleveranciers kreunen dat ze te duur worden en bij deze schaarste hun eigen prijs kunnen bepalen. Schande, hoe durven ze, zeggen ze. Voor het gemak wordt even vergeten dat die verpleegkundigen die voor zichzelf beginnen, dat veelal niet om het geld doen, maar omdat ze door de dodelijke regelgeving hun vak niet goed kunnen uitoefenen. En dat geeft stress en veel ongenoegen. Ze staan nu eenmaal dicht bij de cliënt en willen het graag goed doen voor die cliënt. En dat is lang niet altijd het doel van de organisatie waar ze werken.

Buurthuis Ons Honk Sperwerlaan 18 7331 TX Apeldoorn Tel.: 055-3125076* Mail: info@zuiddoetsamen.nl Web: www.zuiddoetsamen.nl Facebook: Zuid Doet Samen

BELEVENISSEN VAN… BUURTASSISTENT ILONKA

LANG LEVE DE VERPLEGING!

zelfredzaam zijn, willen zo lang mogelijk onafhankelijk blijven. “Want ze hebben het al zo druk”, hoor ik vaak. Er zijn zelfs bewoners die het bezoek aan arts of specialist daardoor uitstellen of zelfs afzeggen! Waar zouden ze mee geholpen zijn, vraag ik dan. Soms komt de herinnering boven aan de SRV-wagen. Er komt een grote bus in de straat, met de boodschappen die net zo duur zijn als in de supermarkt. Zou zo’n initiatief helpen om mensen langer zelfstandig te kunnen laten wonen? En eenzaamheid verlichten? Zijn er bewoners/ ondernemers/bestuurders die hier een uitdaging in zien? Tot ziens in de buurt en een hartelijke groet van mij! Ilonka Oldenhof, 06 83550928

STEL UW VRAGEN OVER UW ZORGVERZEKERING Wilt u weten welke zorgverzekering het beste bij u past? Of weten welke aanvullende verzekering handig is om te hebben? Wilt u onderzoeken of overstappen loont? Kom dan op maandag 19 november naar Ons Honk (Sperwerlaan 18). Van 15:00 tot 20:00 is er iemand van verzekeringskantoor BeInsured aanwezig voor deskundig antwoord op al uw vragen. BeInsured geeft dit advies gratis. Aanmelden is niet nodig.

Tomaz Pattiapon

Mhamed Elouardi

AGENDA ONS HONK Iedere dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend: 9:00-12:00 koffieochtend. • Op dinsdag lunchen we samen tussen de middag (€2,50). Op woensdag en donderdag eten we warm om 12:00 uur (€4,00). Graag voor dinsdag 10:00 uur opgeven i.v.m. de boodschappen. • Iedere dinsdagmiddag is Ons Honk open voor leuke activiteiten: 13-11: Italiaanse lunch (12:00 uur), 20-11: uitstapje Intratuin (aanmelden bij ons Honk tot 13 nov, vertrek 13.30 uur), 27-11: sinterklaas bingo (€5), 4-12: pepernoten/speculaas bakken • Iedere tweede vrijdag van de maand: Geluid van Zuid. Wij presenteren dit radioprogramma live vanuit buurthuis Ons Honk op RTV Apeldoorn. U bent van harte welkom bij de opnames. De eerstvolgende uitzending is 9 november. • Iedere woensdagmiddag (14:00-16:00; 13:30 inloop) zijn er leuke activiteiten. In de even weken (14 november enz.) kunt u meedoen met ons befaamde Zuid Zingt Samen koor. In de oneven weken (21 november enz.) kunt u meedoen met zitdans. • Is vervoer een probleem? Neem dan even contact met ons op; dan denken wij met u mee! Heeft u zelf een leuk idee voor een activiteit? Laat het ons weten – dan pakken we het samen op!

Rosalie Strampel

Andre v/d Nat

Aart Meiling

Veel verpleegkundigen branden af door dit dilemma. Gelukkig zijn er ook een aantal verpleegkundigen die hebben geleerd hoe ze regels creatief kunnen interpreteren of zoveel mogelijk ombuigen in het belang van de klant. Ook is er een tendens gaande om de verpleging naar de wijk te brengen, in plaats van de instituties te laten uitdijen. En dat kan goed werken. Je moet dan wel zo slim zijn als bedrijf, dat je de klanten zoveel mogelijk dezelfde gezichten laat zien. Er ontstaat dan een band en die band op zich kan de genezing bevorderen. Wij horen regelmatig inwoners van zuid verzuchtten: dat bedrijf is een puinhoop, maar de verpleging is zo lief, dat maakt alles goed. En dat is een heel belangrijk onderdeel van het verplegen: liefdevolle aandacht kunnen geven, en niet als truc maar gewoon van mens tot mens. Ton Kunneman Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

KOFFIEOCHTEND OP VRIJDAG Sinds kort is Ons Honk ook op vrijdagochtend geopend! U bent iedere vrijdag vanaf 9:30 van harte welkom voor een kop koffie en gezelligheid in Ons Honk. Doet u gezellig mee?

BEL GERUST UW BUURTASSISTENT! Staatsliedenbuurt: André van der Nat 06-83550235 Metaalbuurt, Westenenk & Bouwhof-Noord: Ilonka Oldenhof 06-83550928 Rivierenbuurt: Mhamed Elouardi 06-83550560 Componistenbuurt: Aart Meiling 06-83551251 De Heeze: Tomaz Pattiapon 06-83547365 Brummelhof: Vincent van Nieuwland 06-83550092 Vogelbuurt, Edelmetaalbuurt & Winkeweijert: Rosalie Strampel 06-83550009


31

november 2018

ZOEK DE PAKJES, ZET ZE IN DE JUISTE VOLGORDE EN MAAK KANS OP EEN LEUKE VERRASSING VAN SINTERKLAAS!

...

...

...

...

...

...

...

...

DIT ZIJN DE WINNAARS VAN DE PUZZEL IN DE OKTOBER UITGAVE

... Rosalie Becht heeft de prijs met de kinderpuzzel uit de oktober uitgave gewonnen! Superleuk! dat is het woord waarmee Rosalie reageerde toen ze hoorde dat ze de prijs heeft gewonnen. Als fan van alle apen in Apenheul heeft ze zelfs al eerder een mooie foto in Apenheul gemaakt met haar broertje. Ze heeft maar liefst 4 seizoenskaarten gewonnen waarmee ze samen met haar broertje en ouders mega van gaat genieten in 2019. Heel erg veel plezier met je prijs Rosalie!

WAT MOET JE DOEN?

Zoek de pakjes in de krant en plaats ze op de juiste plek hierboven. Als je de pakjes op de juiste plek zet vormt er een woord. Stuur dit woord naar ons toe per post of via de website en maak kans op een leuke verrassing van Sinterklaas.

HOE LAAT JE HET ONS WETEN? Stuur de oplossing met je naam, adres, tel. nr, mailadres en leeftijd op naar: Mediabureau Apeldoorn, Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn of stuur het antwoord via de website mediabureauapeldoorn.nl

Inzenden kan t/m 26 november 2018. De winnaar van deze puzzel krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van deze krant.

W I N T E R C I R C U S I

S

E E G 25 A P E L D O O R R N M T D M E I S P G

R

P

G N A J A U O M B E O W V S A T N N D E E C B E U O N B T A A A R O I

M E K R A C H T N N N C T R G S R O

A A R Z E S I V O R T G L D D L A A M E T T E M U S N E O M N I N E A C T E

R E L U A R I N R G S E B N T A N S T N

E B L O C A M E I

B M I L R D L R

H I I R E R E D S U N C N A E I E K L E E

M E E C G H E O B I T A C E V G V O W O T R W A R A C R E T P S L O E I

C E E E A I H O N E B A I A I J O D N

E D 24 D 30 T/M I D N N T E N E K R K O T E B A W M K U M U J W R T C D E N M P I G C N U I A P T O R R O N M

&

Mevrouw Beij heeft de prijs met de woordzoeker uit de oktober uitgave gewonnen! APELDOORN

PRESENTEREN:

WINTERCIRCUS APELDOORN VOORWAARTS 25 JAAR TRADITIE JUMBO VAN DE BUNT JUMBO WIEGMANS CLOWN SPANNING SENSATIE DECEMBER PAARDEN ARTIESTEN INDRUKWEKKEND

A AK M N E E E M L E Z Z PU N E T R A A K J I R V 2 KANS OP

DUO ROMANCE WINTERCIRCUS 25 JAAR TRADITIE ACROBATEN APELDOORN JUMBO VAN DE BUNT MET JUMBO APELDOORN SPAAR MEE EN GA VOORDELIG NAAR HET WINTERCIRCUS GLIMLACH VOORWAARTS JUMBO WIEGMANS BETOVEREND CLOWN INDRUKWEKKEND LOUIS KNIE SPANNING NDER 24 DECEMBER KRACHT SENSATIE A ARTEN WEG O K 30 L A TA TO EN ANT T/M 30 DECEMBER GEZELLIGHEID DECEMBER LET OP! WE GZEV VAN DE ZUIDKR SPAARACTIE PAARDEN GROOT EN KLEIN DE IN ENDINGEN CIRCUS TENT ARTIESTEN KORTING MET JUMBO

Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt. Trek een lijn over het gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet gebruikte letters vormen de oplossing.

Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Wijkkrant de Maten, Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn. of stuur het antwoord via de website www.wijkkrantdematen.nl Inzenden kan t/m 26 november 2018. De winnaar van deze puzzel krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van deze krant.

Oplossing: DA Drogisterij & Parfumerie Binco, de drogist met aandacht Mevrouw Beij heeft inmiddels haar prijs opgehaald bij DA Binco op winkelcentrum het Schubertplein. Heel erg veel plezier gewenst met uw prijs!


&

APELDOORN

PRESENTEREN:

JUBILEUM

Bij 2 pakken Knorr maaltijdgerechten (alle varianten) 1 GRATIS circusspaarzegel

SPA AR MEE! Bij 2 potten Chicken Tonight (alle varianten)

1 GRATIS circusspaarzegel

Bij 2 kuipjes Blue band

(goede start en halvarine, kuip 500 gram)

EXTRA ! S L E G E SPA ARZ 1 GRATIS circusspaarzegel

ze actie is e d n a v jd ti p o De lo ber 2018 m e c e d 19 m t/ 2018 van 31 oktober

Bij 2 blikken Knaks

(rund, mager en regular, blik 400 gram)

1 GRATIS circusspaarzegel

VOORDELIG NAAR HET WINTERCIRCUS MET JUMBO VAN DE BUNT

Bij iedere 10,- aan boodschappen en bij aankoop van geselecteerde actieproducten ontvang je een circusspaarzegel. Plak deze circusspaarzegel op de spaarkaart, bij 12 circusspaarzegels is de spaarkaart vol, wissel deze in de winkel in voor een kortingsvoucher en ga voor slechts €10,- naar het Wintercircus! (normaal €22,-)

Hallo Van de Bunt

           

OPENINGSTIJDEN: MA T/M ZA 7.00 - 21.00 ZO 12.00 - 18.00

www.jumboapeldoorn.com