Apeldoorn Zuidkrant - juni 2020

Page 1

Verschijnt maandelijks

Jaargang 22 - juni 2020

uari

(uitgezonderd jan en augustus)

10 keer per jaar!

Van de Bunt JUMBOVANDEBUNT.NL

“Een ‘echte’ wijkkrant waar verbinden, ontmoeten en inspireren centraal staan”

pagina 4/5 SINDS

1952

Winkelcentrum

Het Schubertplein

Klinkt als muziek in uw oren

Het winkelcentrum met nog echte speciaalzaken pagina 6

De schakel tussen bewoners en de gemeente Apeldoorn pagina 14

KINDEROPVANG ZORGGROEP APELDOORN WAS SUCCES Met veel creativiteit, doorzettingsvermogen én gewoon doen, ontstond er een mooi initiatief bij Zorggroep Apeldoorn toen landelijk alle scholen dicht gingen i.v.m. Corona. Een kinderopvang speciaal voor medewerkers van de organisatie. Zodat de zorg door kan gaan. Kinderen, ouders en de begeleiders waren enthousiast. Want nu de scholen weer gedeeltelijk open zijn, is de opvang gestopt. In één van de huisjes, achter op het terrein van locatie Randerode, werd in sneltreinvaart de werkplek van een aantal collega’s uit de ondersteuning ‘omgebouwd’ tot kinderopvang. Er werden tablets geregeld

om huiswerk te kunnen maken en er werd speelgoed, spelletjes en knutselspullen gezocht. Collega’s die tijdelijk de begeleiding op de opvang wilden doen, waren ook snel gevonden. En zo startte dinsdag 17 maart jl. de kinderopvang van Zorggroep Apeldoorn! Even wennen Bart van Gurp, die EVB-er bij de Viermaster is, is één van de collega’s die aan het werk was op deze bijzondere opvang. ‘We stelden een leuk en creatief programma samen en begeleidden de kinderen ook bij huiswerkopdrachten als ze dat wilden. Het was even wennen in het begin. Ineens heb je hele andere taken maar ook een andere benadering en omgang als wat ik gewend ben. Meerdere keren hoorden we de kinderen zeggen dat ze nog niet naar huis wilden, dit gaf ons vertrouwen en zo weet je meteen dat je goed bezig bent en op de goede weg zit.’ Eén van de ouders vult aan:

‘Mijn kinderen startten wel met wat buikpijn omdat het natuurlijk nieuw voor ze was. Maar uiteindelijk raakten ze niet uitgepraat over het feit dat ze de hele dag mochten spelen waar mama ook werkt.’ Complimenten Bart vertelt dat ze van ouders en kinderen een hoop complimenten hebben gekregen over hoe Zorggroep Apeldoorn dit heeft opgepakt. Reacties van ouders: ‘Wat hebben mijn kinderen genoten zeg! School en BSO valt in het niets. Ze willen liever bij jullie blijven.’ ‘Toppers! Bedankt! Onze zoon vond elke dag een feestje op de opvang!’ Allerlei onderdelen van de organisatie hebben een bijdrage geleverd vertelt Bart. ‘Samen maakten we het mogelijk de kinderopvang op een gezellige en toch veilige manier mogelijk te maken. We hebben echt een prachtige tijd gehad samen’, sluit Bart trots af.

LAAT ZIEN WAAR JE GOED IN BENT! drukwerk

ontwerp

Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren

Betrokken, adviserend en verantwoordelijk! pagina 16

Gezellig winkelgebied met horeca en winkels pagina 32

websites

YVONNERECLAME.NL

Onze missie is het omzien naar elkaar te bevorderen


2.

Juni 2020

VOOR ALTIJD IN ONS HART it meer kwijt

noo Wat je in je hart bewaart, raak je

Ineke Reinders-Hardick

In gesprek met Frits Reinders, de grote liefde van Ineke, een bijzonder gesprek over zijn vrouw.

20 september 1939

60 jaar geleden toen Ineke en Frits elkaar leerden kennen was het liefde op het eerste gezicht. Ineke werkte in het ziekenhuis op de verloskamers waarna ze secretaresse werd op het makelaarskantoor van Frits.

† 3 mei 2020

“Een prachtige vrouw” In 1964 gaven ze elkaar het ja-woord en een jaar later werd deze liefde bekroond met een dochter, Marjolein. Het geluk kon niet op, wat was zij een geweldige moeder. Ze had zo veel geduld en liefde voor Marjolein. 5 jaar later werd Frank geboren en weer 4 jaar later kwam Jeroen. “Wat hebben we mooie kinderen” zegt Frits met een grote glimlach. Ineke genoot er ook heel erg van om moeder te zijn. “Weet je wat leuk was; We hebben een tamme kastanje boom in de tuin en als de jongens die gingen rapen stond Ineke in de deuropening te kijken. Ik liep dan naar de boom om aan de takken te schudden en dan vielen de kastanjes op het hoofd van de kinderen. Ze schoot dan in de lach, want dat vond ze geweldig. Ze had veel humor hoor en genoot van deze kleine dingen.” Herinneringen: De reizen, dat was ook een grote liefde van Ineke. “Ze ging dan in de safariauto staan en ze wees elk mooi dier aan die ze maar kon vinden. Toch was de giraffe haar lievelingsdier, want die zijn zo onschuldig, lief en doen niemand kwaad”, wijzend naar de mooie foto’s van een olifant en giraffe op de muur vult Frits aan ;“Wat hebben we ervan genoten”. Samen met het gezin en later ook met de kleinkinderen erbij naar Disneyland in Florida, wat een mooie reis. Dat was een reis waar ze nog lang over na hebben gepraat. Ze hield ervan om samen met de kinderen en kleinkinderen te zijn. Ze deed dan spelletjes met ze, koekjes bakken, in de speeltuin spelen.

“Ze was een geweldige oma” De laatste herinnering wat echt mooi was, vertelt Frits, dat was vorig jaar. “We zijn met ons hele gezin naar Scheveningen gegaan. Lekker een paar dagen op het strand en genieten van elkaar.”

“We hebben het heel erg fijn samen gehad”

en bben moeten nem he id he sc af e w t rs, omda ste moeder en de leuk vanaf nu heel ande dt on or ho w sc ’ en en r m de sa oe ijn m “F tische ouw, onze fantas van mijn liefste vr lemaal altijd voor ons al d. d el on er st w is de hu n ijk va rl a om Het oude voor haar leven. es. We zijn dankbaar a vele familietraditi n va t un lp elkaar naar Florid de et id m m s t ie he nt as ka w va en open gezin, de les voor genoten van haar inderen waren al nk ei kl r aa H . Mama heeft intens ia nzan Zuid-Afrika en Ta en de reizen naar ar t. ofd goed voor elka j oma was een fees lo bi n be re ar ge ha lo en en bb ar ha n en he haar verder moete We zullen zonder te zorgen.

Tekst van de kaar

t:

akkelijk m s a w n e d u o h r Van haa k moeilijk ij fl o lo e g n o is n e Haar miss mogelijk” n o is n te e rg e v r Haa


3.

Juni 2020 BEHANDELING NA CORONA

COLOFON

De Zuidkrant wordt 10 maal per jaar huis aan huis verspreid zoals is weergegeven op de verspreidingskaart op www.mediabureauapeldoorn.nl en is gratis af te halen op diverse plekken in de wijk.

De Zuidkrant is de wijkkrant van Apeldoorn Zuid, Ugchelen Buiten, Ugchelen, Beekbergen en Lieren. Uitgever: Mediabureau Apeldoorn Oplage: 18.000 stuks Verspreiding: All-Inn Verspreidingen Druk: Janssen Pers Vormgeving: YVONNE RECLAME Informatie, data en verspreidingsgebied kunt u vinden op www.mediabureauapeldoorn.nl Voor meer informatie, redactie of mogelijkheden tot adverteren neem vrijblijvend contact op met: yvonne@mediabureauapeldoorn.nl Bezorgtijden: De krant wordt op dinsdag en woensdag bezorgd. Is de krant niet bezorgd? Geef het aan ons door. Uw melding zal rechtstreeks worden doorgestuurd naar de verspreider, zodat deze direct in behandeling kan worden genomen. Mail uw klacht naar: klachten@mediabureauapeldoorn.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke onjuistheden in deze uitgave. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Mediabureau Apeldoorn. Foto’s zijn mede mogelijk gemaakt door Freepik.

De afgelopen maanden heeft het coronavirus veel invloed gehad op ons dagelijks leven. Langzamerhand mag er weer wat meer en komt ons land uit de ‘intelligente lock down’. Fysiotherapie was mogelijk, maar vooral op afstand, middels beeldbellen of telefonische consulten. Alleen in gevallen, waarbij onherstelbare schade zou ontstaan mocht ‘face to face’ behandeld worden. In de praktijk betekende dit dat het aantal behandelingen drastisch afnam. De afgelopen weken mogen fysiotherapeuten stap voor stap weer behandelingen in de praktijk of aan huis gaan uitvoeren. Naast de reguliere klachten is er opeens een groep patiënten met restklachten na een hele nieuwe aandoening. Het coronavirus kan milde tot zware klachten veroorzaken, maar blijkt voor iedereen in meer of mindere mate restverschijnselen te kunnen veroorzaken. In Nederland kon 80% van de patiënten thuis behandeld worden, 15% belandde op een verpleegafdeling in het ziekenhuis en 5% op de intensive care (IC). Bij patiënten opgenomen op de IC is het bekend, dat er lichamelijke en geestelijke klachten kunnen optreden. Hoe langer iemand op de IC ligt, hoe groter de kans op het ontstaan van het post IC-syndroom (PICS). Als gevolg van langdurige beademing bestaat er een grote kans op het ontstaan van longklachten. Het liggen op bed zorgt voor een sterke afbraak van spierweefsel, waardoor de meest simpele handelingen in het dagelijks leven niet of zeer moeizaam mogelijk zijn. Naast de lichamelijke klachten is er vaak sprake van mentale problemen, depressie of een post traumatische stress stoornis. Slikken en eten kunnen daarnaast ook een probleem vormen. Een groot deel van de patiënten, die op de IC hebben gelegen zal na opname in het ziekenhuis tijdelijk naar een revalidatiecentrum of revalidatie afdeling in een verpleeghuis gaan. De behandeling bestaat uit fysiotherapie, waarbij de nadruk ligt op het oefenen van bijvoorbeeld het zitten, lopen, traplopen en het zelfstandig aan- en uitkleden en douchen. Naast de fysiotherapeut kan ook een diëtist, logopedist, ergotherapeut, longverpleegkundige of psycholoog worden ingezet. Bij restklachten na het doormaken van een corona infectie, zoals verminderde spierkracht, moeite met traplopen, opstaan uit een stoel, balansproblemen of een verminderde conditie en/of longklachten kan de fysiotherapeut u helpen. Dit geldt voor alle patiënten, die een corona infectie hebben doorgemaakt thuis of in het ziekenhuis. Omdat COVID-19 nog zo’n nieuwe aandoening is, is er nog veel onduidelijk. Er is inmiddels een protocol gemaakt voor fysiotherapie na een coronabesmetting. Wat we nu al wel weten is dat coronapatiënten erg laag belastbaar zijn, waardoor het trainen van spierkracht en uithoudingsvermogen pas geadviseerd wordt na 6 weken. Te snel, te veel trainen kan leiden tot overtraining, waarbij het herstel langzamer verloopt. In veel gevallen is er sprake van een lage saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) bij inspanning. In eerst instantie ligt de nadruk dan ook op het oefenen van de dagelijkse handelingen en ademhalingsoefeningen bij de patiënt thuis of eventueel in de praktijk. In een later stadium wordt overgegaan op oefeningen in de oefenzaal, waarbij het belangrijk is om de saturatie in de gaten te houden. Gezien de aard van de klachten na een corona infectie zal de fysiotherapiebehandeling veelal worden uitgevoerd door fysiotherapeuten, die gespecialiseerd zijn in long- of hart- en vaatproblemen. Kom in beweging, maar doe dit verantwoord. Voor begeleiding kunt u natuurlijk terecht bij de longtherapeuten van Fysiotherapie Bos & Weide. De longtherapeuten hebben nascholing gevolgd op het gebied van fysiotherapie na corona en werken samen met andere zorgverleners om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Bianca van Brink, Fysiotherapie Bos & Weide Oude Beekbergerweg 21, tel: 055-5331941 e-mail: biancavanbrink@bosenweide.nl

Word jij onze nieuwe collega? Riwis Zorg & Welzijn is er voor iedereen die hulp nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te kunnen leven. Wij ondersteunen mensen met psychische, sociaal-maatschappelijke of lichamelijke hulpvragen waarbij geloof in eigen kunnen voorop staat. Samen werken we aan een gezond leven waarbij je prettig voelen, veilig en plezierig wonen en meedoen aan de samenleving belangrijke uitgangspunten zijn. We doen dit door ambulante begeleiding en beschermd wonen aan te bieden, maar ook ondersteunen wij ouderen op het gebied van verzorging, verpleging en thuiszorg. Hierbij zijn wij gespecialiseerd in dementie en intensieve langdurige zorg. Ons werkgebied is vooral gericht op de driehoek Apeldoorn-Hattem-Doetinchem, Brummen en Eerbeek. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s. Ben jij of ken jij iemand die op zoek is naar een nieuwe baan in de zorg? Bekijk dan de vacatures op www.riwis.nl en reageer direct!

MONDHYGIENEPRAKTIJK

ONDERBERG Mondhygiënepraktijk Onderberg neemt nog patiënten aan. Voor professionele gebitsreiniging en preventieve zorg van uw gebit en tandvlees kunt u op korte termijn bij Mondhygiënist Milou Onderberg terecht. In mijn praktijk maak ik gebruik van geavanceerde apparatuur, wat een aangename behandeling biedt bij mensen met extra gevoelige tandhalzen. Kinderen onder 18 jaar worden gratis behandeld! ! een eerste bezoek Ik zie u graag voor mondhygiënist Milou Onderberg,

Arnhemseweg 23, Apeldoorn (maandag t/m donderdag) info@mondhygienepraktijkonderberg.nl 055-3034329


4.

Juni 2020 SPAAR VOOR HOGE KORTING OP JBL ARTIKELEN! Vanaf woensdag 10 juni t/m dinsdag 11 augustus kun je sparen voor hoge korting op JBL artikelen. Bij iedere €10,00 aan boodschappen bij Jumbo van de Bunt en deelnemende* bedrijven aan het Schubertplein ontvang je een zegel en bij 8 zegels is de spaarkaart vol. Je kunt je volle spaarkaarten t/m dinsdag 18 augustus 2020 inleveren bij Jumbo van de Bunt. Je kunt sparen voor draadloze ear-buds, draadloze on-ear en over-ear hoofdtelefoons, de GO2+ speaker en de CHARGE4 waterproof speaker. *Zie voor deelnemende bedrijven de poster op de ramen of www.hetschubertplein.nl Deze spaaractie klinkt als muziek in de oren!

WIJNHANDEL EN SLIJTERIJ KOK

HAARSTUDIO ESMIRALDA

PLAZA DE MEERPAAL

TERRE DES HOMMES

MARGRIET

HET KLETSKOPJE

BIJZONDERE BONEN


5.

Juni 2020

EVEN BINNEN KIJKEN BIJ...

Haarstudio Esmiralda

HAARSTUDIO ESMIRALDA DEBUSSYLAAN 27, 7333 DB APELDOORN 055 541 7927 WWW.HAARSTUDIOESMIRALDA.NL

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG: DI, DO, VR: WOENSDAG : ZATERDAG :

GESLOTEN 09:00 – 17:00 09:00 – 12:00 08:30 – 14:00

Haarstudio Esmiralda Met veel passie en toewijding ben ik bezig met mijn vak. Ik vind het erg leuk om lekker bezig te zijn met bedenken van de mooiste kapsels, de haren voorzien van een leuk model, kleur of een compleet andere stijl. Heren, dames en kinderen zijn altijd welkom en de koffie staat klaar. Maak wel even een afspraak van te voren, zo weet u dat ik alle tijd voor u heb. Ik ben tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar voor het maken van een afspraak. Liefs Esmiralda

CLEMENS VIS

JUMBO VAN DE BUNT

PERFECT PET STYLING

MARCEL’S OPTIEKHUIS

DE KLEDING DOKTER

VAN BAMBOE

SNS


6.

Juni 2020 SPEELTOESTELLEN HUP ZUIDERPARK

BEZOEKADRES: Maasstraat 4 (Buurthuis Maasstraat) 7333 JG Apeldoorn 055-5339626, info@wijkraadapeldoornzuid.nl www.wijkraadapeldoornzuid.nl Inloop spreekuur, woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en 1e dinsdagavond van de maand van 19.00 - 20.00 uur.

SNELHEIDSDISPLAYS TEGEN TE HARD RIJDEN IN ZUID Bij de wijkraad wordt door buurtbewoners regelmatig geklaagd over het te hard rijden in de straten in Zuid. Vaak is een gebied wel aangewezen als 30 km zone, maar zonder dat hierop de straat is ingericht door versmallingen of drempels. Daarnaast moeten we ons echter ook realiseren dat veel hardrijders gewoon buurtbewoners zijn. Dus zelf kunnen we ook een steentje bijdragen. Om autorijders meer bewust te maken van de snelheid waarmee ze door de buurt rijden, heeft de wijkraad Apeldoorn Zuid in2019 twee snelheidsdisplays aangeschaft. Deze worden ingezet naast de displays van de gemeente Apeldoorn. De displays van de wijkraad zijn op ons voorstel en in overleg met de gemeente (verkeerskundige, maar ook in verband met het ophangen aan lantaarnpalen inclusief stroomvoorziening) in eerste instantie geplaatst op de 1e Wormenseweg en de Hoenderparkweg. In het najaar van 2019 hebben we gevraagd om locaties in Zuid door te geven waar te hard wordt gereden en waar de displays zouden kunnen helpen om de mensen te wijzen op de (hoge) snelheid waarmee wordt gereden. Uit alle aanmeldingen hebben we een keuze gemaakt. Voor de rest van 2020 komen de displays vanaf

HUP staat voor honden uitlaat plaats. In de gemeente Apeldoorn geldt een algemene aanlijnplicht voor honden, maar door de gemeente zijn ongeveer 140 plaatsen aangelegd waar je de hond onaangelijnd mag uitlaten en ook de hondenpoep niet hoeft op te ruimen. De gemeente reinigt de grasvelden op een HUP, maar niet tussen de struiken. Ook in het Zuiderpark is zo’n omheinde HUP door de gemeente aangelegd en een aantal hondenbezitters hebben enige tijd geleden hun waardering hiervoor uitgesproken. Wel kwam toen al snel de vraag naar speeltoestellen om op een plezierige manier oefeningen te kunnen doen met de honden. In samenspraak met de gemeente en met financiële ondersteuning van de wijkraad is dit nu tot stand gebracht. De gemeente heeft met hun ervaring gekeken welke toestellen geen problemen geven voor het reinigen/ maaien van de grasvelden, de aanschaf is door de wijkraad gefinancierd waarna de gemeente de plaatsing heeft verzorgd. De nieuwe speeltoestellen in de HUP worden volop en met veel plezier gebruikt door de hondenbezitters rondom het Zuiderpark. Hiermee zijn we weer een stap verder met het aankleden van ons mooie langgerekte park. De komende tijd worden er door de gemeente nog meer werkzaamheden verricht om de aankleding verder af te ronden.

de maand juli te hangen op de Kraaienweg bij het inrijden van vanaf de Arnhemseweg en op de 1e Wormenseweg bij het inrijden vanaf de Marchantstraat. In oktober worden ze verplaatst naar de Schimmelpennickstraat bij de kinderspeelplaats en de Kraaienweg bij het inrijden vanaf het Hofveld. Wordt er in jouw straat ook te hard gereden, mail dit dan naar info@wijkraadapeldoornzuid. nl. Samen met de gemeente bekijken we dan of jouw straat volgend jaar in aanmerking komt voor plaatsing van één van onze snelheidsdisplay.

VANUIT JE HUIS MET WETHOUDER JEROEN JOON IN GESPREK Als het niet kan op de markt of in het buurthuis, dan maar via internet! Normaal gesproken is stadsdeelwethouder Jeroen Joon voor Zuid en Ugchelen regelmatig in onze wijk en ons dorp te vinden. Hij komt sfeer proeven en is beschikbaar voor iedereen die een praatje wil maken. Door de maatregelen rondom corona kan dit niet. Daarom is hij op woensdag 13 mei vanuit huis met buurtbewoners in gesprek gegaan via Facebook Live. Iedereen kon zelf meedoen en via de chat vragen stellen en opmerkingen maken. Die zijn meteen besproken door de wethouder en stadsdeelmanager Harriët Althof, met wie hij samen de sessie hield. Er kwamen

onderwerpen voorbij zoals de bibliotheek, het Zuiderpark, bomen en groenonderhoud en de veiligheid voor fietsers en voetgangers. De bewoners hebben laten merken dat ze het leuk vinden om op deze manier in contact te komen en in gesprek te zijn met de wethouder. De sessie is terug te kijken via de Facebook pagina van Wijkraad A’doorn Zuid. Veel vragen kon de wethouder direct beantwoorden, maar niet alles. Dat gaat de gemeente alsnog doen en alle vragenstellers krijgen daar rechtstreeks een bericht over via dezelfde Facebookpagina. Jeroen Joon is van plan Facebook vaker op deze manier te gebruiken. “Het is anders dan mensen echt ontmoeten in de buurt, maar op deze manier hebben we toch contact. En zoals we in de uitzending ook zeiden: mailen kan altijd, naar j.joon@apeldoorn.nl of h.althof@apeldoorn.nl!”


7.

Juni 2020 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

LINDEN AUTOMOVAN DER ZANDE

VASTE PRIJZEN, GEEN VERRASSINGEN!

Het Stadhuis 14055 Het Werkplein Activerium 14055 Brandweer (055) 548 3000/112 Politie: 0900 8844/112 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gelre ziekenhuis (055) 581 8181

NIEUWS VAN DE A.S.V. APELDOORNSE BOYS

WIJKRAAD APELDOORN ZUID Maasstraat 4 (Buurthuis Maasstraat) 7333 JG Apeldoorn info@wijkraadapeldoornzuid.nl www.wijkraadapeldoornzuid.nl

Na een periode van grote stilte is er eindelijk wat levendigheid bij de Apeldoornse Boys. Sinds de overheid toestemming heeft gegeven wordt er weer volop getraind zowel bij de jeugd als bij de senioren. Dit alles binnen de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat de kleedkamers en clubhuis gesloten zijn. Spelers kleden zich thuis om en douchen zich na afloop ook thuis. Ouders kunnen hun kind begeleiden tot het hek en mogen verder niet het terrein op om te kijken. Ook geven we bij ouders aan niet bij het hek te blijven hangen. 1,5 meter afstand! Dit allemaal om onze leden veilig te laten sporten. En hoe mooi is het om die blijde gezichten van de spelers weer te zien. Niet alleen dat ze weer kunnen voetballen maar ook om elkaar weer te zien. Natuurlijk zijn vriendjes/vriendinnetjes altijd welkom om mee te trainen mits het van te voren is aangegeven bij de leider.

DORPSRAAD UGCHELEN Voorzitter Wineke Blom: 06 - 41816541 info@dorpsraadugchelen.nl

Achter de schermen wordt volop gewerkt aan het nieuwe seizoen. Bij de jeugd worden elftallen weer samengesteld en trainers/leiders gezocht.

SOCIAAL IN DE WIJK Sociaal wijkteam 14 055 gemeente@apeldoorn.nl Stimenz (088) 784 64 64 MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Zuid doet Samen 055 312 5076 http://zuiddoetsamen.nl Riwis zorg en welzijn (055) 539 45 35 Zorggroep Apeldoorn 055 - 549 52 49

Wilt u eens kijken of de Boys wat voor uw zoon/dochter is? Neem contact met ons op. (Jeugdvoorzitter@apeldoornse-boys.nl). We hebben nu ook een leuke actie. Naast het volgen van een 3-tal proeftrainingen, wordt er onder iedere 5 leden die zich aanmelden en één jaar lid blijven, een echte leren wedstrijdbal verloot. De balactie loopt tot 1 juli 2020.

DORPSRAAD BEEKBERGEN Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen (055) 506 1010 HUISARTSEN Huisartsenpratijk Beekhuis, R.R Zeilstra en Versteeg (055) 538 0777 M. vd Velde (055) 533 2133 Van Bruggen (055) 533 3759 Zandkroon (055) 533 3288 Jens Gelegen (055) 055 533 2342 Bekel & Dijkzeul (055) 533 1250 Oosting en Flenter (055) 533 3361 Ugchelse kei (055) 533 1510 Struijk (055) 506 2555 Peters (055)c506 1221

TANDARTSEN Tandartspraktijk Vervoorn (055) 533 1646 Van den Akker (055) 540 2936 Hartman en Mulder (055) 533 6916 Van Heijst (055) 533 3670 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer/ riool Van der Velden: (026) 321 53 16 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag)

Old School is een verbouwde oude school waar twee families en een aantal jonge moeders wonen en een samensmelting van buurthuis, woonkamer “Old “Old School School Apeldoorn Apeldoorn is is een een verbouwde verbouwde oude oude school school waar waar een een samensmelting samensmelting en zorgboerderij gerealiseerd wordt. van buurthuis, woonkamer en zorgboerderij gerealiseerd van buurthuis, woonkamer en zorgboerderij gerealiseerd wordt.” wordt.”

DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer AGENDA Waar vind je Welkom een bak koffie of een goed gesprek! AGENDA Waar vind je ons ons (055) 369 69 69 “Old School Apeldoorn is een verbouwde oude school waar eenvoor samensmelting Buurtborrel Old School Adres van buurthuis, woonkamer en zorgboerderij wordt.” Buurtborrel Oldgerealiseerd School Adres | bitterballen | kaasjes | rode wijn | gezelligheid Oude Beekbergerweg 151 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 Borrel Borrel bitterballen | kaasjes | rode wijn | gezelligheid Oude Beekbergerweg 151 Datum:| Vrijdag 7 september (voormalige Sebastiaanschool) Datum: Vrijdag (voormalige Sebastiaanschool) Tijd: 16:30 - 18:007 september uur pappa Tijd: 16:30Alle - 18:00 uur mammons? pappajeen Leeftijd: leeftijden AGENDA (24 uur per dag) Waar vind a even social media je enons mamma Leeftijd: Alle leeftijdenwaar vind 2 uu Social Media ev rtj en es 2 uurtjes rust! Social Media rus t! oldschoolapeldoorn Buurtborrel Old School Adres oldschoolapeldoorn Kinderparty -Adres Proefje doen? oldschoolapeldoorn Buiten kantooruren wordt u Kinderparty -Oude Proefje doen? 151 Borrel | bitterballen | kaasjes | rode wijn | gezelligheid Panakooi | gezelligheid Beekbergerweg | theater | kampvuur | broodjes bakken oldschoolfamilie Panakooi | gezelligheid | theater |2018 kampvuur | broodjes bakken 151 oldschoolfamilie Datum: Vrijdag 7 september oldschoolfamilie Oude Beekbergerweg Datum: Woensdag 26 september (voormalige Sebastiaanschool) www.oldschoolapeldoorn.nl Datum: Woensdag 26 september 2018 Tijd: 16:30 18:00 uur Tijd: 15:00 - 17:00 uur www.oldschoolapeldoorn.nl pappa en doorverbonden naar de storingsdienst 15:00Groep - 17:003 uur mamma ev Tijd: (voormalige Sebastiaanschool) Leeftijd: Alle leeftijden oldschoolapeldoorn.nl Leeftijd: t/m 8 en 2 uurtjes Social Media rust! Leeftijd: Groep 3 t/m 8

Panakooi | gezelligheid | theater | kampvuur | broodjes bakken Datum: Woensdag 26 september 2018 Tijd: 15:00 - 17:00 uur Leeftijd: Groep 3 t/m 8

€ 199,-* € 149,-* € 39,-

Onderhoud ook mogelijk op zaterdag tot 13:00 uur!

* Incl. 3,5 liter 10W-40 motorolie, oliefilter en ruitensproeivloeistof bijvullen.*

HYUNDAI I30 WAGON

1.4 CLIMA, PDC, LED, NIEUW MODEL, ZUINIG!

€ 12.440,-

Hét betaalbare adres voor alle automerken! Onbezorgd Alarm, 72.765 km,autorijden? benzine, metallic lak,

Lichtmetalen elektrische ramen. Met trots laten velgen, wij u weten als Vakgarage Voor al onze occasions zie onze website! Van der Zande voor u klaar te staan. Bij ons bent u aan het juiste adres voor een nieuwe of gebruikte auto van welk merk dan ook. Wij nemen de tijd voor u en zorgen met de beste service voor uw auto. Wij zijn RDW erkend en Bovag gecertificeerd. Onze monteurs zijn goed opgeleide vakmensen, die met plezier aan alle merken auto’s werken. Ook aan de uwe. Dat komt omdat ze met de beste apparatuur werken. Bovendien worden onze monteurs regelmatig bijgeschoold.

WD EN U O R T R E V DICHTBIJ! U bent bij ons aan het juiste adres voor: Onderhoud & reparatie APK Banden

VAKGARAGE PECHHULP € 39,95

Schadeherstel

NEDERLAND, EUROPA EN WOONPLAATSDEKKING Maar liefst € 70,- goedkoper dan de ANWB! Ruitreparatie Kijk op onze site of kom langs voor meer informatie.

Alle automerken zijn bij ons welkom voor APK keuringen, regulier onderhoud, schadeherstel en reparaties. Vakantie-, zomer- en wintercontroles voeren wij ook graag voor u uit. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel, wij zullen uw auto op de best mogelijke manier onderhouden. Kom snel eens langs en laat u informeren over de vele mogelijkheden van ons bedrijf.

Accessoires

Molenmakershoek 25 Apeldoorn T. 055- 539 6543 info@vakgaragevanderzande.nlDE KOFFIE STAAT VOOR U KLA

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:30 uur, zaterdag 09:00 - 17:00 uur en elke op afspraak! Voor meer informatie enavond occasions

kijk op: www.vakgaragevanderzande.nl www.vakgaragevanderzande.nl

oldschoolapeldoorn

Ben je nieuwsgierig naar Old school? Je bent van harte welkom voor een Ben je nieuwsgierig naaroldschoolfamilie Oldhuiskamer. school? JeOfbent hartenaar welkom voor in eende bak koffie in onze gezellige komvan kijken de pony’s bak in onze gezellige huiskamer. OfOok komkan kijken naar de pony’s in de wei, koffie konijnen knuffelen of kippen voeren. je meehelpen in onze www.oldschoolapeldoorn.nl wei, konijnen knuffelen kippen voeren. Ook kan je meehelpen onze grote moestuin of gratisofgroenten meenemen. Kortom, kom snelinlangs! grote moestuin of gratis groenten meenemen. Kortom, kom snel langs!

Ben je nieuwsgierig naar Old school? Je bent van harte welkom voor een bak koffie in onze gezellige huiskamer. Of kom kijken naar de pony’s in de wei, konijnen knuffelen of kippen voeren. Ook kan je meehelpen in onze

AR

* Vraag naar de voorwaarden

Molenmakershoek 25 | 7328 JK Apeldoorn | T (055) 539 65 43 | info@vakgaragevanderzande.nl

APOTHEEK Apotheek Apeldoorn Zuid Schubertplein (055) 533 2154 Gelre apotheek (055) 581 1840 Benu de Heeze apotheek (055) 533 0020 Apotheek Ugchelen (055) 533 9994

Kinderparty - Proefje doen?

Extra (grote) beurt GRATIS APK! Plus (kleine) beurt GRATIS APK! APK keuring


Juni 2020

Apeldoorn Zuid krijgt

glasvezel kpnnetwerk.nl

8.


9.

Juni 2020 Zorgwerkplaats Kraam90 presenteert:

ZORGATELIER KRAAM90 We hebben mooi nieuws: per 1 juni 2020 is ZorgAtelier Kraam90 open gegaan! Voor iedereen een passende werkplek Het ZorgAtelier is een zelfstandige ruimte binnen de locatie van Zorgwerkplaats Kraam90, waar maximaal 7 mensen tegelijk aanwezig zijn. Je kunt werken aan de grote tafel, of in een eigen hoekje als je liever wat meer op jezelf zit. Zo kunnen we voor iedereen een passende plek maken. Een werkplek om elke week weer naar uit te zien!

APELDOORNSE TENNISCLUB VEGO GROEIT ALS KOOL DOOR CORONA Ook andere sportclubs profiteren van Zomer Challenge Tientallen nieuwe leden heeft tennisvereniging Vego in Apeldoorn-Zuid de afgelopen weken mogen verwelkomen. Door corona zijn veel sporten nog niet of slechts in beperkte mate toegestaan, maar tennissen mag wel. En dat zorgt voor een ongekende toestroom van kinderen en volwassenen naar het tennispark naast Kinderparadijs Malkenschoten. “Onze secretaris kan het bijna niet meer aan, zoveel pasjes moet ze aanvragen bij de tennisbond’’, vertelt bestuurslid Eric van Bruggen. “En onze tennisleraar Joey Joosten geeft heel veel proeflessen.’’ Van de eerste reeks van zestien kinderen die een proefles volgden, werden er twaalf direct lid. Maar ook volwassenen melden zich aan, waaronder opvallend veel oud-leden van Vego. Het bestuur van Vego is uiteraard blij met de toestroom van leden na een periode waarin het met tennis wat minder ging. Tegelijk vindt

ze het spijtig dat veel andere sporten een moeilijke fase doormaken. Daarom heeft Vego een constructie bedacht waar ook andere verenigingen van profiteren. Van Bruggen: ,,Wij bieden een Zomer Challenge aan voor 40 euro. Mensen mogen daarvoor in de maanden juni, juli en augustus onbeperkt tennissen bij Vego. We vragen andere Apeldoornse sportclubs deze Zomer Challenge op hun website te zetten. Als een van hun leden zich aanmeldt, betalen wij 10 euro aan die club.’’ Voetballers, hockeyers en volleyballers hebben zich al aangemeld voor de Zomer Challenge. Zij kunnen zo mooi hun conditie op peil houden nu het beoefenen van hun eigen sport nog beperkingen heeft. Rackets en ballen zijn bij Vego te leen, dus mensen hoeven geen extra kosten te maken. “Toen omnivereniging WSV de actie op haar site zette waren er binnen de kortste keren vier aanmeldingen’’, vertelt Van Bruggen. “Dat vonden wij leuk, maar WSV ook.’’ Kinderen of volwassenen die een proefles willen aanvragen, kunnen bellen met tennisleraar Joey Joosten 06 15965336. Vego heeft acht banen en daarmee genoeg ruimte om nieuwe leden een plekje te geven. Het clubhuis is gesloten. Vego onderzoekt of het mogelijk is begin juni het terras te openen voor een drankje of hapje na het sporten.

Altijd een scherpe hypotheekrente door meerdere aanbieders Apeldoorn, Hofveld 121 Apeldoorn, Deventerstraat 14a

Aantrekkelijk tarief voor starters!

2019_122_Winkel_Apeldoorn_Hypotheken Citydisplay poster.indd 1

17-09-19 15:50

Ben jij of ken jij iemand met indicatie dagbesteding, in PGB of in samenwerking met zorginstellingen (onderaanneming), die graag creatief bezig is, in een leuke, veilige en beschermde werkomgeving? Of iemand die graag contact met collega’s wil en die behoefte heeft aan dagritme, structuur en zorg/begeleiding op maat? Kom dan eens een kijkje nemen bij ZorgAtelier Kraam90!

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK IN CORONATIJD Vertwijfeld zat ik naar mijn agenda te staren toen bekend werd dat we thuis moesten werken. Hoe ga ik dat doen met al mijn afspraken met ouders en kinderen. Het is juist zo fijn om elkaar goed in de ogen te kunnen kijken en, als een kind verdrietig is, het op schoot te kunnen nemen. Even een hand over de rug, een High Five of samen een tekening maken over iets dat lastig of juist leuk is. En toch lukt het. Het is even zoeken geweest hoe dat werkt met beeldbellen. Hoe laat ik iets zien, zittend op mijn bed, want voor mijn man hebben we een vaste werkplek gemaakt in de woonkamer. Mijn gesprekken

Samen creatief bezig zijn In het ZorgAtelier zijn we samen creatief bezig. Of je nu wilt schilderen, tekenen of kleuren, of liever wilt knutselen of wat grotere dingen wilt maken: in het Atelier van Kraam90 kan het allemaal. We werken veel met hergebruikt materiaal, bijvoorbeeld met restmateriaal van bedrijven. Daar maken we samen toffe dingen van. Voor jezelf, om cadeau te geven of voor in de winkel van Kraam90. Samen kijken we naar mogelijkheden Binnen ZorgAtelier Kraam90 mag je doen wat je al goed kunt en graag doet én je kunt er dingen leren die nieuw voor je zijn. Daar helpt de begeleiding je bij. Samen kijken we naar je mogelijkheden. Wie weet wat je allemaal nog meer kunt! Kom je een kopje koffie drinken in ons Atelier? Ben je benieuwd hoe ons nieuwe ZorgAtelier er uit ziet en wat je er allemaal kunt doen? Je bent van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken en kennis te maken met onze begeleiders. Dan kun je alles vragen wat je weten wilt! Voor vragen over plaatsing, beschikbaarheid of voor een rondleiding, neem contact op met Loes via 055-207 1559 Of stuur een mailtje naar loes@kraam90.nl

zijn vertrouwelijk dus ik verdwijn dan naar de slaapkamer. Zo sleep ik een paar keer per dag laptop, agenda, pen en potlood, schrift, telefoon en kaartspellen mee naar het bed, en weer terug. Het leuke is dat je een inkijkje in ieders huis krijgt. En dat er meer mensen wonen, af en toe loopt er een persoon of een kat door het beeld of een vader schuift even aan bij een gesprek om zijn zegje te doen. En dat kan omdat hij ook thuis werkt. Al met al redden we ons, in dit digitale tijdperk met een vreemd virus dat zomaar een hele maatschappij plat kan leggen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. En ondanks de voordelen kijk ik alweer vol verlangen uit naar het echte contact met ouders en kinderen!


10.

Juni 2020

I-Cycle Dealer Keola Elektrische transportfiets Noordzee dames

€ 1699,-

€ 1099,-

C&G timmer Curaçao 30 Apeldoorn Tel: 06- 44 38 64 72

Handig transportrek voorop, ideale fiets voor scholieren, krachtige voorwielmotor

Hoge g n i t r o k l i inru r van maa liefst

Openingstijden Ma t/m vr : 9.00 tot 18.00 uur Za : 9.00 tot 16.00 uur

600,-

www.ambiancedekazon.nl

Thuis comfortabel wonen en werken. Het textieldak Dè tuintrend van 2020

 Persoonlijk advies op maat  Beste prijs-kwaliteitverhouding

ZONWERING

 Vakkundig inmeten en monteren  Inspirerende showroom  Altijd maatwerk BUITENJALOEZIEËN

LAMELLENDAK

LUXAFLEX® RAAMDECORATIE

Ambiance zoekt jou: COMMERCIEEL TECHNISCH MEDEWERKER EN (HULP)MONTEUR ZONWERING ROLLUIKEN RAAMDECORATIE TERRASOVERKAPPINGEN

Europaweg 216, 7336 AR APELDOORN - T (055) 521 16 46 - E info@ambiancedekazon.nl

HORREN


11.

Juni 2020 GLASVEZEL WERKZAAMHEDEN IN APELDOORN; EEN UPDATE

Een derde van Apeldoorn aangesloten op glasvezelnetwerk KPN Amersfoort, 15 mei 2020 – KPN NetwerkNL is in het eerste kwartaal van 2019 begonnen met de aanleg van glasvezel in het binnenstedelijke netwerk van Apeldoorn. De werkzaamheden in Apeldoorn Noordoost en Anklaar zijn afgerond en Apeldoorn-Zuid wordt op dit moment aangesloten. Inmiddels zijn circa 19.000 huishoudens in heel Apeldoorn voorzien van een glasvezelaansluiting. Apeldoorn Zuidoost is het volgende gebied wat aangesloten wordt op het glasvezelnetwerk: vanaf 6 mei jl. zijn de graafwerkzaamheden gestart. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden in Apeldoorn Zuidoost is gezamenlijk met bewoners het aansluitpunt in de woning en de beste aansluitroute bepaald. De graafwerkzaamheden in het gebied zijn de eerste week van mei gestart, de werkzaamheden worden vervolgens straat voor straat ingepland. Het gaat om zogenoemde fiber to the home aansluitingen: van de wijkcentrale tot aan de meterkast van de consument. “Ik ben blij met deze ontwikkeling,” aldus wethouder Wim Willems. “In een hoog tempo worden woningen en bedrijven aangesloten op het glasvezelnet. Steeds meer huishoudens en bedrijven kunnen op deze manier profiteren van snel en stabiel internet. Juist nu veel mensen thuiswerken, wordt het belang van een goed werkend internet nog eens extra onderstreept.” Jeroen van der Jagt, Regiodirecteur NoordOost Nederland van KPN: “We zijn een jaar geleden begonnen met de uitrol van glasvezel in Apeldoorn, waarbij nu ruim een derde van

de aansluitingen is gerealiseerd. Er is een goede samenwerking met de gemeente, waardoor we ook nu tijdens de coronacrisis, met inachtneming van de richtlijnen van de overheid en het RIVM, consumenten en bedrijven kunnen aansluiten. Hierdoor kan straks iedereen in Apeldoorn gebruik maken van het glasvezelnetwerk, wat belangrijk is voor de ontwikkeling van de gemeente als IT-stad. Met Apeldoorn lopen we voorop in onze ambitie om tot 2021 één miljoen nieuwe glasvezelaansluitingen voor huishoudens te realiseren in heel Nederland.” Voordelen van glasvezel Glasvezel levert de beste kwaliteit netwerk. Het is de meest stabiele technologie, omdat het gebruikmaakt van lichtsignalen in plaats van stroomsignalen. Daardoor verliest het signaal onderweg minder tot geen snelheid. Uiteindelijk zal KPN NetwerkNL overal zijn kopernetwerk vervangen door glasvezel. Met twee derde van alle gemeenten is KPN NetwerkNL in gesprek over de aanleg van glasvezel en het is op dit moment in ruim 70 gebieden bezig met de aanleg. Als het glasvezelnetwerk er eenmaal ligt, staat het open voor de diensten van verschillende providers. Richtlijnen Coronavirus KPNNetwerkNL volgt tijdens de werkzaamheden strikt de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Op basis daarvan bekijken we elke dag opnieuw of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Voor de meest actuele informatie kunnen bewoners terecht op www.kpnnetwerk.nl/corona. Meer informatie Bewoners van het aansluitgebied hebben een brief ontvangen met een toestemmingscode en kunnen toestemming geven voor hun eigen aansluitpunt op kpnnetwerk.nl/toestemming. Voor alle vragen rondom aanleg, planning en voordelen van glasvezel kunnen de bewoners terecht op kpnnetwerk.nl.

UW

WONDER

IS

ONS

LIEF

Inschrijven? Wiltmeer u ookinformatie de beste zorg en website. Kijk voor op onze opvang voorbeperkt uw kinderen? Let op: er zijn een aantal plekken beschikbaar. Kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Binnen ons kinderdagverblijf worden zowel binnen als buiten alle mogelijkheden volop benut om te kunnen spelen, ontdekken, leren, rusten enWonderlief jezelf zijn! Kinderdagverblijf Apeldoorn

Adres

Maasstraat 4 Kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn dankt haar naam aan uw kind. UwApeldoorn kind is immers een wonder op zich en het meest kostbare bezit wat u heeft. 7333 JG Wij zorgen niet alleen voor de tijdelijke vervanging van de thuisomgeving,

T: 055 - maar 303 bieden 41 38ieder kind afzonderlijk wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. E: info@kdvwonderliefapeldoorn.nl Wij bieden:

Openingstijden Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

•Warme maaltijden •Veilige en liefdevolle omgeving •Opvang op maat (flexibel) 07:30 - 18:30 •Aandacht voor ontwikkelingsgebieden 07:30 - 18:30 •Veilige en ruime buitenspeelruimte 07:30 - 18:30 •Een vertrouwde, huiselijke sfeer •Educatieve en persoonlijke aandacht

07:30 - 18:30

Vrijdag

07:30 - 18:30

Zaterdag en zondag

gesloten

www.kdvwonderliefapeldoorn.nl

W UUW

WO ONNDDEERR W

I ISS

ONNSS O

LLIIEEFF

www.kdvwonderliefapeldoorn.nl

Inschrijven? Inschrijven? Wilt u ook de beste zorg en Kijk voor meer informatie op onze website. Kijk voor meer informatie op onze website. opvang uw kinderen? Let op: er voor zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Let op: er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn biedt opvang aan kinderen in de Adres leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Binnen ons kinderdagverblijf worden zowel binnen Adres als buiten alle mogelijkheden volop benut om te kunnen spelen, ontdekken, Kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn Kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn leren, rusten en4 jezelf zijn! Maasstraat

Maasstraat 4 7333 JG Apeldoorn Kinderdagverblijf Wonderlief Apeldoorn dankt haar naam aan uw kind. 7333 JG Apeldoorn

Uw kind is immers een wonder op zich en het meest kostbare bezit wat u heeft.

VAN DE BUURTREGISSEUR Beginnen met een sociaal beroep in een periode van sociale onthouding. Veel moeilijker kan het haast niet. Toch tracht ik zoveel mogelijk ingewerkt te raken door me te laten bijpraten over lopende en nieuwe initiatieven, plannen voor de wijk voor de toekomst, bloemetjes brengen bij ouderen om hen een hart onder de riem te steken, en telefonisch of per mail contact leggen met partners en u, de bewoners van ZW. Onlangs heb ik een Facebook account aangemaakt om een live sessie van wethouder Jeroen Joon met bewoners te kunnen bijwonen. Hier kwamen signalen en vragen van buurtbewoners naar voren waar direct

op gereageerd is. Een goede manier in deze periode van sociale onthouding toch met u te kunnen meedenken over mogelijkheden en oplossingen. Toch gaat mijn voorkeur uit naar een vertrouwd gesprek op straat, in de buurt. Ik hoop dat we snel weer terug kunnen naar de samenleving waarin contact met elkaar niet ingegeven is door angst of restricties, dat we elkaars verhaal en ervaring kunnen aanhoren en elkaar als troost weer een arm over de schouder kunnen leggen, uit verzoening de hand kunnen reiken en zeker de hand schudden uit respect voor elkaars kwetsbaarheid en inzet. Ama Mual – buurtregisseur ZW a.mual@stimenz.nl 06-25010470

T: 055 - 303 41 38 T:E:055 - 303 41 38 info@kdvwonderliefapeldoorn.nl Wij zorgen niet alleen voor de tijdelijke vervanging van de thuisomgeving, E: info@kdvwonderliefapeldoorn.nl

maar bieden ieder kind afzonderlijk wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Openingstijden Openingstijden Maandag Maandag Dinsdag Dinsdag Woensdag Woensdag Donderdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Zaterdag en zondag Zaterdag en zondag

Wij bieden:

07:30 - 18:30 07:30 - 18:30 07:30 - 18:30•Warme maaltijden 07:30 - 18:30 •Veilige en liefdevolle omgeving 07:30 - 18:30 07:30 - 18:30 •Opvang op maat (flexibel) 07:30 - 18:30 07:30 - 18:30 •Aandacht voor ontwikkelingsgebieden 07:30 - 18:30 07:30 - 18:30 •Veilige en ruime buitenspeelruimte gesloten •Een vertrouwde, huiselijke sfeer gesloten

•Educatieve en persoonlijke aandacht

www.kdvwonderliefapeldoorn.nl www.kdvwonderliefapeldoorn.nl www.kdvwonderliefapeldoorn.nl


12.

Juni 2020 BESTE BEZOEKERS VAN ST. BUURTHUIS MAASSTRAAT

DE EIKENPROCESSIERUPS RUKT OP

Allereerst hopen wij natuurlijk dat het goed met jullie gaat, want wat lijkt het lang geleden dat we mekaar gezien en gesproken hebben en wat missen wij al onze "normale" contacten. Het Corona virus houdt ons nu al een tijdje bezig en net als velen van jullie missen wij de gezelligheid van het buurthuis enorm.

De eerste eikenprocessierupsen zijn weer gesignaleerd. Deze harige rupsen kunnen de komende weken voor gezondheidsklachten zorgen.

Graag willen wij jullie even bijpraten, want het buurthuis staat niet stil! Wij als bestuur zijn trots u te mogen mededelen dat het goed gaat met Stichting Buurthuis Maasstraat. Inmiddels is vanaf maandag 25 mei het bloedprikken van het Gelre ziekenhuis weer gestart. Wel in een iets andere vorm dan u gewend bent. Waarschijnlijk heeft u tijdens een wandeling of een heerlijke fietstocht wel gezien dat er een verbouwing plaats vindt aan het buurthuis, omdat er een BSO (buitenschoolse opvang) van start gaat. Natuurlijk hopen wij u als vrijwilliger en bezoeker ook weer te mogen ontvangen. Wanneer dat zal zijn is nog niet met zekerheid te zeggen. Dit zal helaas met kleine stapjes moeten gebeuren. Achter de schermen werken wij hard aan een... ook voor het buurthuis "nieuw normaal": de anderhalve meter, de hygiëne en het aantal personen dat wij binnen ons gebouw mogen toelaten. Met als belangrijkste uitgangspunt het beschermen van onze kwetsbare mensen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Dat houdt in dat wij heel kritisch moeten kijken naar ons weekoverzicht. Dit betekend dat ons bekende/huidige weekoverzicht van al onze activiteiten wordt herzien/ opnieuw worden gepland.Hier gaan wij de komende weken mee aan de slag. U begrijpt dat dit een hele organisatie is en hopen dan ook op uw begrip. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte. Wij zijn telefonisch 055 533 13 77 of per E-mail stbuurthuismaasstraat@chello.nl bereikbaar. Met vriendelijke groet, Het bestuur Stichting Buurthuis Maasstraat

De eikenprocessierups kan tot half augustus voor ongemak zorgen. Bent u in aanraking gekomen met de brandharen van de rupsen? Dan kunnen klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen ontstaan. Ziet u een rups? Meld dit dan De afgelopen weken hebben we plekken

waar veel rupsen verwacht worden preventief behandeld. Toch kunnen we niet helemaal voorkomen dat de rupsen zich ontwikkelen en brandharen krijgen, die voor klachten zorgen. Heeft u de eikenprocessierups ergens gezien? Meld dit dan bij voorkeur via de Buitenlijn met het formulier dat op www.apeldoorn.nl/ eikenprocessierups staat, of bel met 14 055. Als u de rups ziet in een boom met een gele stip, hoeft u dit niet meer te melden. Die boom is dan al bij de gemeente bekend. Rupsen in bomen op eigen terrein Als u een nest van de eikenprocessierups op eigen terrein ziet, bel dan een gespecialiseerd bedrijf in. Dat geldt voor particulieren, bedrijven en instellingen. Probeer de rupsen

BUURTBEMIDDELING IN TIJDEN VAN CORONAMAATREGELEN We leven in bijzondere tijden door de maatregelen rondom corona. Het normale leven staat even stil. Veel mensen werken thuis en de kinderen zijn meer thuis dan anders. Anderen moeten werken in moeilijke omstandigheden. Er is onzekerheid en soms ook wel angst. Tegelijkertijd brengt deze tijd ook nieuwe kansen. Conflicten worden even aan de kant gezet om voor elkaar te kunnen zorgen. Buren doen boodschappen voor elkaar en er ontstaan initiatieven om elkaar te helpen. Mooi om te zien dat we elkaar weten te vinden. Maar je hoort en ziet elkaar ook meer dan in normale tijden en je kunt misschien wat minder verdragen van elkaar. Waardoor irritaties tussen buren kunnen toenemen. Om burenruzies te voorkomen, hebben we wat tips voor je op een rijtje gezet. TIPS

Als je weet dat je een klus gaat doen die

niet zelf weg te halen en raak ze vooral niet aan, dit levert gezondheidsklachten op. Wegens het grote aantal eikenprocessierupsen haalt de gemeente alleen nesten op openbaar terrein weg. Op www.apeldoorn.nl/ eikenprocessierups leest u meer informatie over de rups.

geluidsoverlast kan veroorzaken, laat dit dan de buren weten (schrijf een briefje of stuur een appje) zodat ze weten hoe lang het duurt. En houd rekening met thuiswerkende buren. Realiseer je dat geluiden van dichtslaande deuren, harde muziek, blaffende hond, draaiende wasmachine of de trap oprennen meestal voor de buren net zo hard te horen zijn. Hou hier waar mogelijk rekening mee: kleine aanpassingen in gedrag (zachtjes op de trap, zachtjes met de deuren, sloffen aan in huis) of materialen (viltjes onder de meubels, koptelefoon op in plaats van de boxen gebruiken, deurdrangers) kunnen al veel uitmaken. Als je boos bent of geïrriteerd raakt, nemen je emoties gemakkelijk de overhand. Wacht tot je rustig bent voordat je de buren aanspreekt, dan komt de boodschap veel beter over. Blijf vriendelijk en rustig. Boosheid roept boosheid op en brengt je niet verder. Normaal gesproken adviseren wij de buren persoonlijk te spreken als de irritaties oplopen. In deze situatie is dat lastiger. Je kunt in ieder geval je

telefoonnummers uitwisselen en elkaar uitnodigen. Wanneer je er toch niet uitkomt met de buren, zou Buurtbemiddeling kunnen helpen. Met de inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars kan er een gesprek komen met de buren en wordt geprobeerd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In deze tijd vinden de gesprekken zoveel mogelijk telefonisch plaats. Wanneer het weer mogelijk is zullen we bemiddelingsgesprekken volgens de richtlijnen van het RIVM organiseren. Wil je een telefonisch adviesgesprek, om te overleggen wat je in jouw situatie zou kunnen doen of wanneer je je verhaal kwijt wilt, dan kan je bij Buurtbemiddeling terecht. Daar zijn we voor! Stuur een mail naar apeldoorn@ buurtbemiddeling.nu of spreek een bericht in op telefoonnummer 06 2000 7334, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op Buurtbemiddeling Apeldoorn is open op maandag, dinsdag en donderdag. Kijk ook op de site www.buurtbemiddeling.nu als je wilt weten hoe wij werken en voor tips.

In Beweging

in ere

hersteld

Slaapoefentherapie

In Beweging naar balans TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK BROEKHUIS dokZuid / GOED 1e Wormenseweg 324 7333 GZ Apeldoorn Tel. 055- 534 19 41 E-mail: info@tppbroekhuis.nl Internet: www.tppbroekhuis.nl

BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN AFSPRAAK: 055 - 5 341 941

Bent u toe aan een nieuw kunstgebit of heeft u klachten met uw huidige prothese, komt u dan eens langs in mijn tandprothetische praktijk.

Paramariboweg 9 7333 PA Apeldoorn 055 54 22 7 24 06 24 77 31 67

mohlmannschade.nl

Het vervangen van een kunstgebit is belangrijk wanneer: • het gebit verouderd is • het dragen van het gebit pijnlijk is • het gebit te los zit/ slecht passend is • er voedsel onder komt • het gezicht invalt (wangen, lippen)

Tandprothetische Praktijk Broekhuis Het adres voor: • nieuwe protheses • gedeeltelijke protheses (plaatje) • protheses op implantaten • reparaties


Juni 2020

“Nieuws uit Beekbergen en Lieren gebundeld in het DorpsVizier, de krant waarin ontmoeten, verbinden en inspireren centraal staan”

Foto: Maarten Sprangh. APELDOORN HELPT INITIATIEFNEMERS GRAAG OP WEG MET INITIATIEVENMAKELAAR EN SUBSIDIEREGELING

voor een maatschappelijk initiatief. Onze nieuw aangestelde initiatievenmakelaar Meri Ismirowa kijkt en denkt graag met u mee.

Als gemeente juichen we het natuurlijk toe als inwoners zich inzetten voor Apeldoorn. Zeker als het gaat om initiatieven die Apeldoorn nog mooier, beter en socialer maken. We streven ook naar een gemeente waar iedereen mee kan doen. Dat geldt in het bijzonder voor volwassenen en kinderen voor wie dit minder vanzelfsprekend is.

SAMENHANGEND PAKKET Met de combinatie van een crowdfunding platform, de inzet van een initiatievenmakelaar en de lancering van de nieuwe subsidieregeling biedt de gemeente een samenhangend pakket aan ondersteuning aan initiatiefnemers. Streven is dat hiermee nog meer mooie en waardevolle Apeldoornse initiatieven van de grond komen.

Heeft u een idee voor een mooi initiatief? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. Of wellicht is het crowdfunding platform Voor Apeldoorn juist wel de beste plek om uw plan te introduceren. Via dit platform kunt u geld maar ook hulp en/of materialen inzamelen

Dat kunnen allerlei uiteenlopende initiatieven zijn. Denk aan de aanleg van een moestuin voor een hele buurt of specifieke doelgroep, of initiatieven gericht op doelgroepen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben in onze samenleving. Veel van dit soort

initiatieven komen al van de grond zonder extra geld, bijvoorbeeld omdat sponsoren helpen. Maar het kan zijn dat er extra geld nodig is. Om dit soort initiatieven te ondersteunen heeft de gemeente een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen: de sudsidieregeling voor inwonersinitiatieven. Alle informatie over de regeling vindt u op www.apeldoorn.nl/ inwonersinitiatieven Hier kunt u natuurlijk ook een aanvraag digitaal indienen. INITIATIEVENMAKELAAR Initiatievenmakelaar Meri Ismirowa toetst de plannen en helpt mensen op weg. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een initiatief ook voldoen aan enkele voorwaarden. Daarbij gaat het met name om eigen inzet en maatschappelijk draagvlak. Meri is te bereiken

via initiatievenmakelaar@apeldoorn.nl Meri: “Ik geloof in de kracht van het grote zien in de kleine dingen. Met deze regeling willen we ook de kleine initiatieven die een grote impact kunnen hebben voor een groep inwoners een steuntje in de rug bieden.” Wethouder participatie Wim Willems: “Ik ben er heel trots op dat we met een initiatievenmakelaar, een subsidieregeling en het crowdfunding platform Voor Apeldoorn laten zien dat we goeie en mooie initiatieven van onze inwoners maximaal proberen te ondersteunen. Onze inwoners kunnen ook écht een verschil maken. Immers: mensen maken de stad! Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze nieuwe regeling mooie projecten kunnen helpen opstarten die er echt toe doen.”

HOUD JE DIER SOEPEL EN IN BEWEGING!

10%G KORTIN

Frama visolie capsules. Frama vloeibare groenlipmossel formule 30 capsules & 90 capsules Aanbieding zowel online op www.via-natura.nl als in de winkel: Dorpstraat 40, Beekbergen. Alleen geldig in de maand juni 2020.


14.

Juni 2020

Vereniging Dorpsraad Beekbergen en Lieren AANWIJZINGSBESLUIT ALCOHOLGEBRUIK IN BEEKBERGEN

HEMELVAARTSDAG In de Dorpstraat in Beekbergen was het op Hemelvaartsdag druk met de dagjestoeristen

BEREIKBAARHEID WIJKAGENT Sinds het vertrek van Theo Simmelink nemen Alex Meijer en Jaqueline Berkelder-Pol waar. Voor de zorginstellingen is Frans Jan Derks het eerste aanspreekpunt. Onbekend is wanneer de definitieve opvolging zal zijn geregeld. 112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900 88 44 = geen spoed; wel politie.

REINIGING HONDENUITLAATPLAATS Vorige week werd voor het eerst de hondenuitlaatplaats (hup) in het park aan de Wolterbeeklaan in Beekbergen met een speciale machine gereinigd. De werkzaamheden gedurende het gehele jaar bestaan uit het borstelen en het zuigen van de hondenuitwerpselen. Gedurende het groeiseizoen van het gras komt daar het maaien van het gras bij. De maximale maaihoogte bedraagt circa 5 cm. Ook verzorgt de gemeente die delen van de uitlaatplaatsen waar de grote machine niet kan komen. Verder verzorgt de gemeente het minimale bijmaaien rondom obstakels op de uitlaatplaatsen.

maar ook veel mensen uit de regio van Apeldoorn die op de fiets kwamen. Bij de IJstijd stond een lange rij mensen en bij de supermarkt was het ook druk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, overwegende dat: het op grond van artikel 2.48 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Apeldoorn (APV) mogelijk is een gebied aan te wijzen waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt op een openbare plaats verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben; vanwege het tegengaan van overlast een gebied wordt aangewezen te weten: de bebouwde kom van Beekbergen, waar het verboden is om op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben; hierover met partijen overleg is geweest en instemming is verkregen; Gelet op artikel 2.48 lid 1 van de APV

BESLUIT: 1. Het volgende gebied wordt aangewezen als gebied waar het voor de duur van 1 jaar verboden is alcohol te drinken op een openbare plaats: de bebouwde kom van Beekbergen 2. de grenzen van het gebied zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaarten; 3. dit besluit op de dag na bekendmaking in werking treedt. Aldus vastgesteld op 28 april 2020 Het college van burgemeester en wethouders de secretaris de burgemeester T.J.H.M. Berben A.J.M. Heerts Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Dat kan online via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift of naar dit postadres: Gemeente Apeldoorn, t.a.v. eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Desgewenst kunt u hiertoe een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter: Rechtbank Gelderland, t.a.v. afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. N.B. Het bestuur van de dorpsraad juicht het toe dat na vele jaren discussie het college van B en W nu het besluit heeft genomen om de bebouwde kom van Beekbergen aan te wijzen als gebied waar geen alcohol mag worden gebruikt of aangebroken flessen/blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN NIEUWE VOORWEG 23 LIEREN Van 22 mei 2020 tot en met 2 juli 2020 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Nieuwe Voorweg 23 Lieren met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1395-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft het in overeenstemming brengen van de bestemming met de feitelijke situatie (reparatie bestemming), de verplaatsing van de veestal en de landschappelijke inpassing en versterking van het plan op het perceel Nieuwe Voorweg 23 Lieren. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen. Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren: • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Voorweg 23 Lieren'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten. • mondeling: maak een afspraak met mevrouw J. Tol op telefoonnummer 14055. • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/ reactiebestemmingsplan (inloggenmet DigiD). Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn. nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. Vanwege het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus willen wij het aantal afspraken in het stadhuis beperken. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om (online) een fysieke afspraak te maken bij het Omgevingsloket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Tol op telefoonnummer 14 055 of viamail j.tol@apeldoorn.nl.

Het volgende gebied wordt aangewezen als gebied waar het voor de duur van 1 jaar verboden is alcohol te drinken op een openbare plaats: de bebouwde kom van Beekbergen. De grenzen van het gebied zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaarten.


15.

Juni 2020

OMA WEET RAAD

Als je vroeger wat had, dan wist oma altijd raad. Grootmoeders wijsheid hielp je er zo weer bovenop. Hier krijg je de handigste tips uit grootmoeders tijd.

VANDAAG: WAT HELPT TEGEN ZONNEALLERGIE? De belangrijkste oorzaak van zonneallergie is overgevoeligheid voor UV-stralen. Daarnaast kan het ook veroorzaakt worden bepaalde medicatie of het gebruik van crèmes en cosmetica in de zon. Allergie voor de zon lijkt vaker voor te komen bij mensen met een lichte huid en ook kinderen zijn extra kwetsbaar. Het is dan ook belangrijk om jonge kinderen, ook wanneer er geen sprake is van zonneallergie, goed in te smeren met zonnebrandcrème. Verbranding door de zon op jonge leeftijd kan op latere leeftijd namelijk ernstige gevolgen hebben, zoals het ontstaat van melanomen.

GROOTMOEDERS TIPS BIJ ZONNEALLERGIE

Er zijn natuurlijk allerlei crèmes en pilletjes verkrijgbaar waardoor de klachten minder worden, maar met deze twee tips van oma hoef je de deur niet uit. Het helpt tegen de jeuk en je zult direct verbetering zien.

Snij een komkommer of aardappel in plakjes en leg deze op de huid. Je kunt de komkommer of aardappel ook pureren en er een soort creme van maken. Wrijf je huid in met een mix van kokosmelk en yohurt.

Is er sprake van een ernstige zonneallergie, dan is een bezoekje aan de huisarts een goed idee. Lichttherapie of behandeling met medicatie behoort tot de mogelijkheden.

YVONNE RECLAME.NL

! ! E I T C A VISITEKAARTJES 500 STUKS € 14,50*

PRODUCT: VISITEKAARTJES | FORMAAT: 85 X 55 MM BEDRUKKING: DUBBELZIJDIG BEDRUKT PAPIER: 400 GRAM PAPIER

FOLDERS 1000 STUKS € 51,00* PRODUCT: FOLDER (STAAND) | FORMAAT: A5 FORMAAT (A4 FORMAAT GEVOUWEN NAAR A5 FORMAAT) AANTAL PAGINA’S: 4| BEDRUKKING: DUBBELZIJDIG BEDRUKT PAPIER: 170 GRAM PAPIER

NIEUWE BEMIVO PLATTEGROND 2020 VERSCHENEN In verband met het Corona-virus zijn diverse activiteiten afgelast. Tijdens het ter perse gaan van deze plattegrond was nog niet bekend wanneer de maatregelen versoepeld worden. Daar wordt onze agenda op aangepast. Kijk voor de actuele www.beekbergengastvrij.nl

agenda

op:

De plattegronden zijn o.a. verkrijgbaar bij Primera de Damper en Boekhandel Beekbergen.

GESLAAGD ANNO 2020.. 4 juni weet je officieel of je geslaagd bent of niet...tenminste, dat dacht ik. De officiële datum zal vast 4 juni zijn, op facebook zie ik al veel geslaagd foto's voorbij komen, dus heel veel weten nu al of ze geslaagd zijn. Maar ach...nu of straks....wij zijn voorbereid en hebben de geslaagd kaarten en cadeau's in de winkel staan. Kom eens langs bij Primera de Damper aan de Dorpstraat in Beekbergen.

FLYERS 1000 STUKS € 22,00* PRODUCT: FLYER (STAAND) | FORMAAT: A5 FORMAAT BEDRUKKING: DUBBELZIJDIG BEDRUKT PAPIER: 170 GRAM PAPIER

ANSICHTKAART 500 STUKS € 27,00* PRODUCT: ANSICHTKAART | FORMAAT: A6 FORMAAT BEDRUKKING: DUBBELZIJDIG BEDRUKT PAPIER: 300 GRAM PAPIER + ENKELZIJDIG GLANSLAMINAAT

* BOVENGENOEMDE TARIEVEN ZIJN EXCL. BTW, BESTANDSCONTROLE EN ONTWERPKOSTEN. NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.


16.

Juni 2020

Foto: Hans Snelleman

EEN MOOI STUKJE BEEKBERGEN Een schitterend beeld van het mooie dorp Beekbergen. Met de veelzijdige winkelstraat in het hartje van Beekbergen en de gezelligheid van de inwoners is het een plezier om een rondje Beekbergen te doen.

Op deze foto zie je links boven in de Englanderweg met daaronder Restaurant De Smittenberg. Boven in het midden vind je een mooi gebied met de naam Engeland. In het hart van het centrum staat de Hervormde Kerk Beekbergen vol trots te stralen. Deze vind je tegenover o.a. Primera de Damper, Bakker Zoet, De Brillenkamer en Via Natura.

Verderop in de straat staat Het Zonnehuis, dit is een verpleeghuis van Zorggroep Apeldoorn. Aan het eind van de straat vind je naast Gezondheidscentrum Papenberg de boekenwinkel van Beekbergen en omgeving; Boekhandel Mooiboek. Foto bestellen?: hansenmarsnelleman@gmail.com

Drogisterij en Parfumerie Beekbergen Eyelove Brillen Dorpstraat 39, 7361 AR Beekbergen 055-5064545 / www.dabeekbergen.nl

ma. t/m zat. van 8:00 tot 21:00 uur zo. van 12:00 tot 18:00 uur

Bakker Zoet Dorpstraat 48 7361 AW Beekbergen 055 506 0951 info@bakkerzoet.nl

BHV een veilig gevoel BHV, EHBO, E-learning kinder EHBO reanimatie met AED Dorpstraat 54, 7361 AW Beekbergen

www.anitameekel.nl

Ook voor de leukste cadeautjes kunt u bij ons terecht!

Anita Meekel


17.

Juni 2020 ACHTER DE SCHERMEN IN TIJDEN VAN CORONA BIJ DE BOERDERIJ BEEKBERGEN Hoewel de deuren van De Boerderij Beekbergen tijdelijk gesloten blijven voor gasten, wordt er niet stil gezeten door onze vrijwilligers!

Het DorpsVizier is onderdeel van Mediabureau Apeldoorn en zal maandelijks als bijlage worden verspreid in de Zuidkrant.

Zo werd er laatst nog naar alle koelingen gekeken. Niet alleen gunstig voor De Boerderij, maar ook voor de kinderen uit de buurt die op deze manier een lekker ijsje konden krijgen uit de diepvries. Ook zijn laatst alle bomen gesnoeid door Dellepoort Boomverzorging, wat aardig wat snoeiafval opleverde. Wie weet kunnen we het paasvuur, wat helaas geannuleerd moest worden, binnenkort alsnog aansteken.. Tot die tijd blijven de vrijwilligers bij De Boerderij hard doorwerken om iedereen weer feestelijk te ontvangen wanneer het virus zich volledig heeft gestabiliseerd.

WERELDWINKEL BEEKBERGEN WEER OPEN Na zes weken gesloten te zijn geweest is de Wereldwinkel in Beekbergen weer gedeeltelijk open. De openingstijden zijn nu: Woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. We mochten al weer veel klanten verwelkomen in de winkel en we hopen dat dit er de komende tijd nog weer veel meer worden.

HOUD VOL HOUD AFSTAND Dat is de tekst die de gemeente Apeldoorn heeft laten drukken op de spandoeken die in Apeldoorn en binnenkort ook in de dorpen het straatbeeld zullen bepalen. Corona beheerst ons leven. Zowel in het publieke domein als in de huiselijke omgeving. In menig huisgezin wordt enkele malen per dag de opgroeiende jeugd aangespoord de handen te wassen. “HANDEN WASSEN” galmt er dan door het huis dat vaak beantwoord wordt met wat gemurmel “DOE ‘K AL” waar uit moet blijken dat de oproep is gehoord. Kon je als ouder (vaak moeder) toen de jeugd nog aan brommers sleutelde nog vragen “laat eens zien” en dan kwam maar al te vaak het vernietigende oordeel “noem je dat schoon” en kon het wassen opnieuw beginnen. Het coronavirus is onzichtbaar en dat weet de jeugd maar al te goed, dus is het controle moment volledig ondergraven en dat is jammer want het virus zit liever op een toetsenbord of mobiele telefoon en de deurklink dan op

Informatie, data en verspreidingsgebied kunt u vinden op www.mediabureauapeldoorn.nl

motorolie, heb ik begrepen. Kan een tekst op een spandoek bijdragen aan bewustwording? Ja en nee. Nee wanneer het blijft bij een tekst, Ja wanneer het aanzet tot dialoog, voor actie om aan te sporen de basis principes serieus te nemen.

• • • • • • •

houd afstand (1,5 m; dat is vijf stoeptegels) houd rechts (dat voorkomt dat men elkaar aanstoot) was (ontsmet) je handen wanneer je apparaten hebt aangeraakt die ook anderen gebruiken vermijd grote groepen mensen (en dieren) volg aanwijzingen van overheid op en geef het goede voorbeeld ben je bewust van je verantwoordelijkheid (voor jezelf en voor een ander) HOUD VOL

Voor meer informatie, redactie of mogelijkheden tot adverteren neem vrijblijvend contact op met: yvonne@mediabureauapeldoorn.nl

PRIJSWINNAARS MEI UITGAVE Hartelijk dank voor het meepuzzelen met de puzzel van Ondernemersvereniging Bemivo. MARIA VAN DEN BERG JETHS HEEFT GEWONNEN! WIJ HEBBEN HAAR GETROKKEN UIT DE VELE INZENDINGEN, HARTELIJK DANK VOOR HET MEEDOEN! Print de woordzoeker

Naar aanleiding van een van een melding van een betrokken dorpsbewoner die vanuit zijn woning zicht heeft op de bankjes voor de kerk (hoek Dorpstraat/Kerkweg) en in het plantsoen waar de 1,5 m niet wordt gerespecteerd, werd melding gedaan bij de gemeente Apeldoorn.

27-04-2020 11:12

D

G

B

V

I

A

N

A

T

U

R

A

L

E

K

K

E

B

A

K

K

E

R

Z

O

E

T

E

B

R

E

E

Z

B

R

G

E

N

E

N

K

L

K

I

I

T

E

V

E

O

R

R

K

E

N

E

Z

N

S

I

H

J

E

L

V

N

I

T

I

O

W

I

E

T

E

Z

C

O

L

I

E

D

L

B

R

W

K

A

O

U

L

A

I

H

I

M

R

P

I

L

D

E

B

E

I

N

I

R

R

R

G

E

M

O

E

L

E

E

T

D

T

E

E

K

E

E

H

B

O

E

E

M

S

N

K

S

N

G

R

N

T

D

E

M

E

R

A

S

Z

R

K

E

E

L

E

O

S

R E

E

I

L

D

W

I

B

N

S

I

L

A

E

W

E

E

E

N

E

C

A

B

D

R

E

P

M

A

I

Oplossing AH WESTERIK

L

J

T

E

I

A

G

W

A

I

W

N

R

I

L

N

N

K

E

L

G

M

E

H

B

G

T

E

D

E

N

H

O

E

R

A

O

N

Z

U

I

T

V

A

A

R

T

R

E

E

K

B

E

R

G

E

N

D

D

E

D

A

R

E

M

I

R

P

DE BRILLENKAMER

MOOI BOEK

ANITA MEEKEL

DE LIERDERHOEVE

PRIMERA DE DAMPER

BAKKER ZOET

DROGISTERIJ

VIA NATURA

BEEKBERGEN

GEZELLIGHEID

WENZ UITVAART

BEMIVO

KRISTA BESSELSEN

woordzoekerfabriek.nl woordzoeker BRONKRACHT - maak je eigen LIEREN

AHWESTERIK ANITAMEEKEL BAKKERZOET BEEKBERGEN BEMIVO BRONKRACHT DEBRILLENKAMER DELIERDERHOEVE DROGISTERIJ GEZELLIGHEID KRISTABESSELSEN LIEREN MOOIBOEK PRIMERADEDAMPER VIANATURA WENZUITVAART WERELDWINKEL ZUIDKRANT

Puzzel mee en maak kans op een waardebon t.w.v. 25,Deze waardbon is in te leveren bij: De Brillenkamer, Boekhandel Beekbergen, Drogisterij en Parfumerie Beekbergen, Via Natura, Eeterij De Lierderhoeve, Albert Heijn Westerik, Wereld Winkel, Bakker Zoet, Primera de Damper* * Bij Wenz Uitvaart, Centrum Bronkracht, Besselsen Makelaardij en Anita Meekel is het niet mogelijk een waardebon in te leveren maar hebben deze puzzel wel mede mogelijk gemaakt.

WERELD WINKEL ZUIDKRANT

Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt. Trek een lijn over het gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet gebruikte letters vormen de oplossing. Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Mediabureau Apeldoorn, Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn. Of stuur het antwoord via de website www.mediabureauapeldoorn.nl Inzenden kan t/m 18 mei 2020. De winnaar van deze puzzel krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van deze krant.

DE WINNAAR VAN DE PUZZEL IN DE APRIL UITGAVE IS: MARIANNE KERSTEN. VAN HARTE GEFELICITEERD, BOEKENHANDEL IN BEEKBERGEN HEEFT EEN MOOI PAKKET VOOR U KLAAR STAAN! https://woordzoekerfabriek.nl/printen/TKuWLSaFjevE3EtIspIMd2k4EBu0GGEH.html

Print de woordzoeker

Pagina 1 van 1

25-05-2020 15:43

V

O

D

O

R

A

L

U

W

D

O

V

I

M

E

B

K

D

A

I

G

E

A

H

W

E

S

T

E

R

I

K

R

R

E

V

E

O

H

R

E

D

R

E

I

L

E

D

I

O

L

B

I

H

J

Z

K

S

T

E

L

B

W

O

S

G

V

O

R

D

G

S

U

H

N

E

R

E

I

L

T

I

I

B

C

I

H

I

C

I

K

A

N

P

B

E

A

S

A

P

E

E

L

A

L

N

D

Z

N

A

K

K

B

T

N

K

U

E

R

L

I

L

U

K

K

N

T

E

E

E

A

U

E

K

K

W

E

I

E

K

R

T

E

E

S

R

T

R

N

O

D

B

T

N

E

Z

E

A

C

M

S

I

U

O

H

L

B

V

E

R

K

T

E

I

N

A

E

J

R

N

E

D

A

I

Z

R

E

A

D

G

O

T

L

B

A

R

R

A

P

O

O

S

G

S

M

T

R

I

S

A

E

A

R

T

E

V

A

O

N

E

B

E

E

N

E

W

E

T

K

T

B

E

R

G

M

E

N

N

R

A

N

R

E

P

M

A

D

E

D

A

R

E

M

I

R

P

Oplossing AH WESTERIK

DE BRILLENKAMER

MOOI BOEK

ANITA MEEKEL

DE LIERDERHOEVE

PRIMERA DE DAMPER

BAKKER ZOET

DROGISTERIJ

VIA NATURA

BEEKBERGEN

GEZELLIGHEID

WENZ UITVAART

BEMIVO

KRISTA BESSELSEN

WERELD WINKEL

woordzoekerfabriek.nl woordzoeker BRONKRACHT - maak je eigen LIEREN

ZUIDKRANT

AHWESTERIK ANITAMEEKEL BAKKERZOET BEEKBERGEN BEMIVO BRONKRACHT DEBRILLENKAMER DELIERDERHOEVE DROGISTERIJ GEZELLIGHEID KRISTABESSELSEN LIEREN MOOIBOEK PRIMERADEDAMPER VIANATURA WENZUITVAART WERELDWINKEL ZUIDKRANT

Puzzel mee en maak kans op een waardebon t.w.v. 25,Deze waardebon is in te leveren bij: De Brillenkamer, Boekhandel Beekbergen, Drogisterij en Parfumerie Beekbergen, Via Natura, Eeterij De Lierderhoeve, Albert Heijn Westerik, Wereld Winkel, Bakker Zoet, Primera de Damper*

* Bij Wenz Uitvaart, Centrum Bronkracht, Besselsen Makelaardij en Anita Meekel is het niet mogelijk een waardebon in te leveren maar ze hebben deze puzzel wel mede mogelijk gemaakt.

s groot Wegen e mei in d succes , geven v a uitg e ns een ee we nog t.w.v. 25,n o b waard eg! w zier

zel ple

z Veel pu

Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt. Trek een lijn over het gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet gebruikte letters vormen de oplossing. Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Mediabureau Apeldoorn, Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn. Of stuur het antwoord via de website www.mediabureauapeldoorn.nl Inzenden kan t/m 15 juni 2020. De winnaar van deze puzzel krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van deze krant.

DE WINNAAR VAN DE PUZZEL IN DE MEI UITGAVE IS: MARIA VAN DEN BERG JETHS.

Het juiste antwoord van de vorige puzzel was: Beekbergen en Lieren zijn twee dorpen met een gezellig winkelgebied en horeca

https://woordzoekerfabriek.nl/printen/RZUdQyCTQ3xx6UQNk3jT5NGaSvq5WjkY.html

Pagina 1 van 1


18.

Juni 2020

BIEFSTUKSPIES STROGANOFF MET PAPRIKASALADE

hoofdgerecht • 30 min. • 4 pers.

700 g verse friet, 1 schaal biefstukken (2 stuks, ca. 300 g) 1 zak paprikamix (3 stuks), 2 rode uien, 2 el olijfolie, 1 bakje peterselie (30 g), 1 el crema balsamico (flesje, 250 ml), 1 bakje champignons (250 g), 125 ml slagroom, & bakplaat, bakpapier, 4 spiesen of satéprikkers 1 Verwarm de oven voor tot 200 °C. Bekleed de bakplaat met bakpapier. Verdeel de friet over de bakplaat en bak in 30 min. goudgeel. Schep halverwege de baktijd om. 2 Snijd intussen de biefstukken in stukken van 2 x 2 cm. Snijd de rode paprika in stukken van 3 x 3 cm. Snijd 1 ui in partjes. Rijg het vlees, de paprika en stukjes ui aan 4 spiesen. Besprenkel de spiesen met 1 el olie. 3 Maak de resterende paprika’s schoon en snijd ze in dunne reepjes. Snipper de 2e ui heel fijn en hak de peterselie fijn. Meng ½ van de gesnipperde ui en ¾ van de peterselie met de reepjes paprika. Besprenkel met de dressing. 4 Verhit de grillpan en gril de biefstukspiesen 5 min. Keer regelmatig. Neem de spiesen uit de pan en laat rusten op een bord onder een deksel of een stukje aluminiumfolie. 5 Snijd intussen de champignons in kwarten. Verhit de resterende olie in een koekenpan en bak op hoog vuur de rest van de ui en champignons 4 min. Voeg de slagroom toe en laat 3 min. inkoken tot saus. Breng op smaak. 6 Verdeel de friet, salade en spiesen over 4 borden. Schep de saus over de spiesen en bestrooi met de rest van de peterselie.

GEEF JE OPA, OMA, VADER, MOEDER, ZOON, DOCHTER, BROER OF ZUS EEN PERSOONLIJK CADEAU!

€ 14,99

€ 21,99

€ 21,99

€ 14,99

€ 12,99

€ 32,49

€ 21,49

€ 14,99

€ 13,99

€ 13,99

€ 14,99

€ 13,99

€ 21,99

€ 21,99

€ 21,99

€ 16,49

€ 21,99

€ 21,99

€ 36,49

€ 14,49

€ 21,99

€ 15,99

€ 21,99

el Kijk snop online is.nl le drukpa kijk en be ke alle leu s! design

Drukpaleis.nl

De leukste producten met unieke teksten en opdrukken! Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen...

een Heb je idee? erp of w t n o eigen ook uurlijk t a n n Dat ka eb rden! H o w t k gedru ar Mail na ? n e g a je vr .nl kpaleis u r d @ info


19.

Juni 2020 HOTEL SPELDERHOLT IS WEER OPEN EN KASTEEL SPELDERHOLT VANAF 1 JUNI A.S. WIJ ONTVANGEN U GRAAG! Voor u en onze veiligheid passen wij de landelijke maatregelen en RIVM-richtlijnen met betrekking tot de 1,5 meter-samenleving en hygiëne-maatregelen toe. ALGEMEEN Uit hygiënisch oogpunt dragen onze medewerkers plastic handschoenen. Desinfectiemiddel is op verschillende punten in het hotel en het kasteel aanwezig. Wij zijn zeer alert op het extra schoonmaken van liftknoppen, deurknoppen, lichtknoppen en trapleuningen. Het toilet is toegankelijk, waarbij slechts één persoon tegelijk in de toiletruimte aanwezig is. De bestaande maatregelen, zoals geen handen schudden, vaak de handen wassen en in de elleboog hoesten of niezen blijven ongewijzigd. Hotel Spelderholt is geopend. Vanaf 1 juni 2020 ontvangen wij graag ook weer gasten van buitenaf, op ons terras en op reservering

in ons restaurant. Onze check-in en check-out procedures zijn aangepast, rekening houdend met de 1,5 meter-maatregel. Het restaurant is geopend voor hotelgasten voor ontbijt, lunch en diner (uitsluitend op basis van reservering). Er is een host aanwezig die de gasten ontvangt en begeleidt. Een ontbijt- of lunchpakket en roomservice zijn uiteraard ook mogelijk. Kasteel Spelderholt: Geopend vanaf 1 juni a.s. De vergaderzalen zijn opnieuw ingericht waarbij rekening is gehouden met de 1,5 meter-maatregel. Dagelijks is er een host aanwezig om de veiligheid te waarborgen Koffie en thee staan in de zaal in kannen. Lekkernijen zijn verpakt en liggen op de tafels in de zaal. In het restaurant zal geen lunchbuffet geserveerd worden, maar gasten ontvangen een uitgebreide broodjeslunch, inclusief warme snack en vruchtensappen, op zaal. Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Per telefoon op nummer 055-5068805 of per mail: info@parcspelderholt.nl.

VAKANTIEPARK HET LIERDERHOLT Ben jij benieuwd wat er op dit moment allemaal te doen is op ons vakantiepark? Nou.... gelukkig heel veel!

• • •

Fietsverhuur Gratis wandel- en fietsroutes Zwemmen in het buitenzwembad

DE BUURTMENSEN BLIJVEN DE OUDEREN EN ZICHZELF VERRASSEN Aan de rand van het dorp Beekbergen ligt het verzorgingshuis De Vier Dorpen. Woensdagmorgen 13 mei mochten wij een bloemenboeket van de lokale bloemist en een attentie voor bij de thee/koffie bezorgen. Nu waren het niet de bewoners van het hoofdgebouw die met een bloementje werden verrast, maar de bewoners van de aanleunwoningen. Dit alles in overleg met de dames van het AB – team: Judith en Ingrid. De bewoners hadden vooraf een briefje gekregen waarop ons bezoek werd aangekondigd. Aan het verzoek om een bloemenvaas bij de voordeur te plaatsen was door alle bewoners gehoor gegeven. Een grote verassing voor ons dus en bijna iedereen had de vaas ook al voorzien van voldoende water. Vazen ophalen, boeket plaatsen en samen met een pak koeken bij de voordeur plaatsen, aanbellen en iedereen was even gelukkig en blij tegelijk. Voor de

• • • • • • •

Aangepast animatieprogramma met Hemelvaart & Pinksteren Midgetgolf Voetbalveld & pannakooi Tennisbaan Giga airtrampoline en buitenspeeltuinen Recreatiemarkt Afhaalservice bij Restaurant "Eeterij de Lierderhoeve" met o.a. friet, snacks, plate gerechten, borrelplanken en ijsjes

bewoners en ons een leuke onderbreking in deze quarantaine tijd. Onderstaande briefje waren aan de bewoners uitgedeeld: “Dag bewoners van het aanleungebied nabij De Vier dorpen, Stichting Buurtmensen uit Apeldoorn verzorgt o.a. busritten voor ouderen. I.v.m. de Corona maatregelen kunnen deze busritten niet plaats vinden. Zij hebben daarom een nieuwe actie bedacht: Zeker nu! Denken wij aan U! Zij willen u als bewoner van een aanleunwoning nabij De Vier Dorpen op Woensdag 13 mei een boeket bloemen aanbieden. Wilt u daarom zorgen dat u op deze datum om 10.00 uur een bloemenvaas naast uw buitendeur heeft staan? Stichting Buurtmensen gaan dan buiten in de buurt van de aanleunwoningen zorgen dat de bloemen op de vaas geschikt worden. Zij houden rekening met de richtlijnen van RIVM en blijven daarom in ieder geval 1,5 meter afstand. Doet u dat alstublieft ook?” Namens Stichting Buurtmensen de hartelijke groeten! AB-team ZGA e.o. locatie De Vier Dorpen.

Ik ben Onno

wenz-uitvaart.nl

06 - 46 95 19 39


Juni 2020

20.


21.

Juni 2020

Frits Reinders vertelt

omgaan met materialen en gereedschappen en sparen. RIENK

HOUTKUBUS RUIM 50 JAAR BEGRIP IN APELDOORN

Wat is de reden geweest om Houtkubus (toen nog een bedrijf dat kort bestond) over te nemen? Het bedrijf waar ik werkzaam was moest inkrimpen en dat was de reden dat diverse mensen die als overbodig werden gezien waar onder ikzelf moesten afvloeien en toen had ik ineens tijd om thuis ook de vloer eens op de schuren en lakken. Houtkubus verhuurde schuurmachines e.d. en zo kwam ik in contact en ik kon met mijn jarenlange ervaring op vaktechnisch terrein genoeg adviseren als daarom gevraagd werd. Tot de eigenaar te kennen gaf Houtkubus te willen verkopen om zich meer te kunnen richten op het andere bedrijf wat hij nog had, toen heb ik mijn interesse getoond als overnamekandidaat.

Inmiddels is Leen de Jager (oud eigenaar) degene die Houtkubus in een vroeg stadium al overnam. Echter ook alweer 15 jaar uit het bedrijf. Toch leuk om zijn verhaal te lezen om vervolgens af te sluiten met de visie van Rienk den Hollander die inmiddels sinds 2005 het bedrijf samen met zijn zwager Ruud, Houtkubus overnam. Inmiddels is Rienk den Hollander sinds september 2018 de enige eigenaar. Rienk is een ware ondernemer die binnen no time Houtkubus een nieuw enerverend hoofdstuk in duwt. Alleen al door te zien dat vlak na zijn overname een complete nieuwe locatie is gerevitaliseerd en ingericht, omdat Houtkubus samen met Rienk ‘ruimte’ nodig heeft. Hoe was toen je verwachting, hoe het zich zou gaan ontwikkelen? LEEN DE JAGER De verwachtingen waren niet zo hoog omdat de naam Houtkubus wel te lijden had gehad. Dus wisten wij dat het met hard en serieus werken zou moeten lukken, om zelf een boterham te verdienen.

DENK

HOLLANDER,

HUIDIGE

een volgende stap kan een locatie erbij zijn binnen een straal van 30 km. Dat zal binnen twee jaar vast zijn gerealiseerd. We blijven bij vloeren, waarvan we de kennis hebben. Daarnaast is de koers dat we voornamelijk werken met eigen vloerleggers om kennis te houden en intern met elkaar te kunnen blijven delen, dat houdt een bedrijf sterk. Welke invloed heeft coronavirus op Houtkubus? Gelukkig merken wij er erg weinig van maar ja, je kunt allerlei mooie dingen verzinnen die zomaar door zoiets om zeep kunnen worden geholpen. Wat dat betreft maak ik me oprecht zorgen om sommige bedrijven. Die moeten we echt gezamenlijk helpen.

EIGENAAR VAN HOUTKUBUS Wat is er allemaal gebeurd bij Houtkubus? Hahaha, ja we gaan lekker door. In 2005 is Houtkubus overgegaan naar mijn zwager Ruud en naar mij. Beide 50% eigenaar tot september 2018. Als zwagers heb je vaak andere ideeën en ambities met een bedrijf. Daarom is het dan goed om niet samen verder te gaan. Tijdens de periode had het zomaar andersom uit kunnen pakken. Maar ik ben blij om zelf verder te mogen met Houtkubus. En het gaat nergens over… ; we blijven heel lekker doorgaan.

Wat wilde je dan voornamelijk anders dan je zwager? Nou ja ik wil zelf vooral investeren en inzetten op groei. De wereld om ons heen verandert en als we niet zelf een koers bepalen varen we met te veel winden mee. Nu is de eerste Welk plan hadden jullie gemaakt? Het geleende kapitaal wilden wij zo vlug aanzet gegeven. mogelijk aflossen en we hielden er rekening mee dat de belasting ook om de hoek zou Welke koers pak je dan? komen kijken, dus werd het werken, zuinig Zien hoe deze eerste zet zich ontwikkelt en

Velen houden van Houtkubus en het is aan ons de taak om ervoor te zorgen dat er nog meer mensen van Houtkubus gaan houden.

Frits Reinders

Met trots kan ik u vertellen dat ik vanaf 1 maart jl. de nieuwe eigenaar ben van deze prachtige ijssalon. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. In mijn jeugd heb ik met veel plezier in een ijssalon gewerkt. Ik ben dit nooit vergeten en dit heeft mij doen besluiten om jaren later nog een particuliere opleiding te volgen aan het Rijn IJssel college in Wageningen. Ook ben ik weer terug in de gezellig wijk Apeldoorn Zuid. In deze wijk ben ik geboren en heb ik mijn jeugd doorgebracht. Ik zag al snel veel bekende gezichten. De warmte en gezelligheid van deze buurt voelt als een warm welkom. Dank jullie wel!! Met een leuke actie wil ik iets terug doen.

Bij inleveren van deze actie uiting betaald u geen € 2,60 maar slechts € 2,- voor een ijsje met 2 bollen.

ACTIijEk ijsje

rl een hee en ll metnu 2voorbslecohts

Met vriendelijke groet, Ruud Denies

Arnhemseweg 153 | 7331 BG Apeldoorn | 055-3017847 | www.ijssalongemelli.nl

€ 2,,60

i.p.v. € 2


22.

Juni 2020 meezingend alvast ’n voorschot nam op de aanstaande bruiloft.”

HEMELVAARTCONCERT DUO DIJON BIJ AVONDZON:

“Groot succes” bij “Klein Geluk” in Zuid

De muzikanten Dies Nicolai en John de Winter, die al 15 jaar met veel plezier en succes door het hele land optreden, geven na het leeglopen van hun agenda door Corona –met altijd hondje Zsazsa bij zich- volop “raamconcerten” van Brabant tot in Twente en van de Achterhoek tot in Amsterdam maar ook vaak in en rondom Apeldoorn.

Dies en John treden belangeloos op en genieten telkens weer van hun belangrijkste ‘beloning’ : het enorme plezier, de afleiding van Corona en de geluksmomenten van bewoners. Aan het einde van het concert ontstond ’n samenzang “a capella” met ’n bejaarde bewoner van Avondzon, afkomstig uit het (zwaar getroffen) Heerde. Hij zong uitbundig samen met John de Winter spontaan, tweestemmig, het ‘Heerder Volkslied’ helemaal uit het hoofd, breed lachend EN onvermijdelijk ook met ’n paar tranen… Petra Loman: “Ze praten hier nog steeds heel enthousiast na over ’n prachtige Hemelvaart en ‘n ontzettend leuk optreden van Duo DiJon”. Tot slot zegt John: “We werden volkomen verrast door de grote belangstelling na onze facebook-oproep in maart, maar voor ’n bijzondere gelegenheid komen we nog steeds graag muziek maken. Mail: info@duodijon.nl of bel 06.53884989.

SAMEN AFVAL RAPEN KAN NOG NIET. ‘ADOPTIE’ VAN JE STRAAT WEL! De maandelijkse gezamenlijke opruimacties van zwerfvuil (op zeven locaties in Apeldoorn) zijn nog niet toegestaan. Zwerfvuil heeft echter geen corona-pauze. Wil je wél iets doen? Dan kan dat met een groepje van maximaal drie personen en liefst in je eigen buurt.

het beste laten liggen. Blijf uit de buurt van kwetsbare mensen, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Gooi zwerfafval direct weg in een afvalbak. Deel geen handschoenen, grijper of drinkfles met anderen. Maak je handen vaak en goed schoon. Was ze minimaal 20 seconden met zeep. Trudy Krook en Anja Straathof

Mijn straat adopteren, hoe doe ik dat? Wie zwerfvuil wil opruimen (graag!), kan de eigen ‘straat adopteren’. Op internet staat een kaart (https://bit.ly/adopteer-je-straat) met de straten die al geadopteerd zijn. Stuur een bericht naar zerowasteapeldoorn@gmail. com en geef aan welke straat/welk gebied je met enige regelmaat wilt opruimen. Laat ook weten hoeveel opruimsetjes je wilt hebben en wanneer je het kunt ophalen bij de receptie van de Gemeentewerf Zuid, Aruba 4 (vanaf 2 juni). Eén opruimset = 1 hesje+1 grijper+1 rol afvalzakken van Heel Apeldoorn Rein. Let op: zorg zelf voor wegwerphandschoenen of werkhandschoenen tijdens het opruimen van zwerfafval.

Aan het woord is Petra Loman, coordinator vrijwilligers en welzijnsbemiddelaar van Avondzon: “Toen ik van ’n collega hoorde over ’n zeer geslaagd optreden van het Duo DiJon, heb ik hen meteen gevraagd voor Hemelvaart. Door het prachtige weer en bijna alle bewoners in onze binnentuin werd het ’n intieme en zeer bijzondere sfeer en wat hebben we allemaal ontzettend genoten!”

De actuele richtlijnen voor het opruimen NederlandSchoon heeft in mei -samen met het RIVM- de richtlijnen voor het oprapen van zwerfafval aangepast. De belangrijkste wijziging is dat wegwerphandschoenen en mondkapjes niet bij het plastic afval mogen, maar bij het restafval horen. En zeker niet in de natuur!

John de Winter vertelt: Dit was al weer ons 30e “Coronaconcertje” met in Avondzon ook nog ’n heel speciaal tintje: op 14 mei zou ’n bewoonster gaan trouwen, maar dat kon vanwege Corona niet doorgaan. Achter haar kamerraam ’n enthousiast zwaaiende ‘bruid’ terwijl haar toekomstige echtgenoot, aan de buitenkant van de tuin achter ’n hek, bij onze muziek helemaal “los” ging en dansend en luid

Afval rapen mag met het gezin én met anderen. Maar: maximaal drie personen. Ben je met mensen van buiten je huishouden? Hou dan 1,5 meter afstand van elkaar. Raap afval in je eigen buurt, om drukte te voorkomen. Zwerfafval dat je niet vertrouwt, kunnen rapers

Hoofdlocatie: Oude Beekbergerweg 21

Bos & Weide fysiotherapie

Dok Zuid: 1e Wormenseweg 338

Wij zijn weer open! U bent weer van harte welkom op onze locaties aan de Oude Beekbergerweg en in dok Zuid. Indien nodig kunnen wij ook aan huis behandelen. We werken op een verantwoorde, aangepaste wijze volgens een strikt hygiëneprotocol. Alle informatie hierover vindt u op onze website www.bosenweide.nl. Graag zetten wij ons weer 100% in voor goede en veilige zorg voor onze patiënten.

Als u een afspraak wilt maken, wilt u dit dan per telefoon (055-5331941) of per mail (info@bosenweide.nl) doen?


23.

Juni 2020

JURYLEDEN GEZOCHT Om in deze periode van Corona mentaal fit te blijven start per 1 juni een nieuwe activiteit, de ‘30 dagen fotochallenge’. Voor iedere dag is er een gerichte opdracht waar je actief mee aan de gang kunt. De challenge is voor iedereen toegankelijk. Heb je een camera of een camera op je telefoon... ga de uitdaging dan aan. Elke week wordt de beste / mooiste, meest sprekende foto door een jury gekozen. Na 30 dagen kiest de jury de beste foto van de maand. Naast een eervolle vermelding krijgt de winnaar een prijsje. Je doet het immers voor jezelf. Tip: maak het voor jezelf spannender en nodig een bekende uit om mee te doen. Voor informatie over de ‘30 dagen fotochallenge’ ga je vanaf eind mei naar: www.stimenz.nl/fotochallenge-apeldoorn. Je kunt natuurlijk ook per dag meedoen.

WINKEWIJERTLAAN

04-08-1980

Weer eens een luchtopname uit de oude doos! Betreft hier het (voormalig) gebied van de Winkewijertlaan. Mijn ouderlijk huis (zie inzetje) stond nagenoeg op de plaats van de witte stip rechts. Het huis moest plaatsmaken voor de aanleg van de Laan van Westenenk. De sloop was al in 1976. Een mooi stukje natuur verdween daardoor. Vanaf die plek ging de weg door de Rijksdennen uitkomende op de

Arnhemseweg. Naar links afbuigend liep de Winkewijertlaan richting Marten Orgeslaan. De Laan van Westenenk is op de luchtfoto al zichtbaar met geheel links een afslag naar de Middachten. De wasserij was van Oom Ernst en Tante Sien Middelbeek. Het grote huis zat vast aan de wasserij. Ervoor was een grote vijver waar veel vis inzat waaronder karpers. Links van de wasserij de boerderij van de

familie Visser. Schuin tegenover liep een pad welke eindigde bij de boerderij van Hans en Riek Wilbrink. Net iets zichtbaar onderin beeld met het rode dak het huis van de familie van Lohuizen. Wellicht leuk om te weten: het weilandje links van Visser en rechts boven in beeld is er nog steeds. Tot de volgende editie! Foto bestellen?: hansenmarsnelleman@gmail.com Foto en tekst: Hans Snelleman

Voor de jury hebben we vrijwilligers nodig die 1x per week via Teams jureren. Heb je een passie met fotografie of juist niet maar lijkt het je wat om als jurylid deel te nemen? Stuur dan een mailtje naar a.mual@stimenz.nl – buurtregisseur Apeldoorn ZW.


24.

Juni 2020

’T ACHTERHUUS, DIVERS EN MET EEN GAVE COLLECTIE WOONACCESSOIRES

Het assortiment hebben we uitgebreid met o.a. een dameskledingcollectie voor een maatje meer vanaf maat 40 t/m 54 van de merken Magna, Ivy Bella en Ivy Beau.

Miranda Buitenhuis en Sandra Hanskamp zijn de eigenaars van ’t Achterhuus in Ugchelen.

Daarnaast hebben wij een stoere zuil met leuke accessoires zoals oorbellen, kettingen en armbanden.

Wij zijn bijna 10 jaar geleden onze winkel met een shop in shop gedeelte achter de Primera in Ugchelen op zo’n 120 m2 gestart.

Onze tassencollectie is mooi in combinatie met een fleurige shawl.

Na 5 jaar hadden we ruimte tekort en verhuisden we naar een groter pand aan de Molencatenlaan 4a, midden in het mooie dorp Ugchelen.

’t Achterhuus staat bekend om zijn diversiteit en heeft ook een gave collectie woonaccessoires. Hoe leuk en fijn is het om je huis om te toveren tot een gezellige plek om samen te zijn onder het genot van een heerlijk geurend kopje thee.

Vanuit onze theekast kunt u kiezen uit een assortiment van 25 soorten losse thee, die men kan ruiken en zien in de doorzichtige bakken en die door ons wordt verpakt in mooie zakjes. Kortom wij hebben te veel om allemaal op te noemen. U bent van harte welkom in ’t Achterhuus aan de Molencatenlaan 4a in Ugchelen. Doordat wij een ruime winkel hebben van 450 m2 kunnen wij ons houden aan de 1,5 meter afstand. Dus kom gezellig langs en ontdek ons mooie en uitgebreide assortiment die met veel zorg wordt samengesteld. Wij ontvangen u met veel plezier en warmte.


25.

Juni 2020

Ugchelen BOOTCAMP IN UGCHELEN Sportdocente Heleen Treur start op donderdagochtend 14 mei weer met haar spierversterkende trainingen op ’t Leesten in Ugchelen. Haar wekelijkse les van 9.00 tot 10.00 uur is bedoeld voor iedereen die op zijn eigen niveau wil sporten. ‘De huidige deelnemers houden vooral van sporten in de buitenlucht’, zegt Heleen. ‘Met plezier sporten zij buiten met elkaar om fit te worden en lekker hun vel zitten.’ Natuurlijk houdt Heleen zich daarbij aan de regels van het RIVM: op 1,5 meter afstand van elkaar. Heleen haar lessen zijn heel afwisselend. Ze geeft verschillende type trainingen waarbij er aandacht is voor het gehele lichaam. Zo werkt zij aan het verbeteren van spierkracht en uithoudingsvermogen van haar deelnemers. Daarbij goed lettend op het in de juiste houding uitvoeren van een oefening. Ieder op zijn eigen niveau. Als je onder professionele begeleiding wilt sporten, liefst met anderen omdat dit meer plezier geeft, dan passen deze bootcamp lessen bij jou. Aanmelden kan via heleentreur@outlook.com of ga naar Heleensportgezond.nl.

DIO JEUGD SPORT BUITEN BIJ V.V. ALBATROSS Onlangs maakte premier Rutte bekend dat de jeugd weer mag buitensporten. Daarom leeft de jeugd van de Ugchelse voetbalvereniging Albatross zich sinds woensdag 29 april weer uit op de sportvelden. Heerlijk voor de leden, maar ook niet-leden mogen een balletje mee trappen, als zij zich hebben aangemeld. Want sporten en bewegen is gezond voor alle kinderen. Uiteraard gebeurt dit alles onder de strikte regels van het RIVM. Maar wat als je niet op voetbal zit en een zaalsport beoefent? Zoals de jeugd die op volleyballen of gymnastiek zit? Ook die jeugd wil het liefst van hun sport genieten, maar dat mag nog niet volgens de huidige regels. Daarom staken Herman Holtkamp en Bastiaan Bakker, respectievelijk de voorzitters van DIO Ugchelen en van v.v. Albatross, de koppen bij elkaar. En dat gesprek leverde een mooi resultaat op. Want vanaf 11 mei 2020 stelt Albatross de deuren van haar sportcomplex open voor de jonge jeugd van DIO Ugchelen. Zodat zij daar kunnen komen volleyballen en gymnastieken tijdens de corona-tijd. Bastiaan Bakker over deze samenwerking: “Gezien de goede band en het gezamenlijke belang (dat zoveel mogelijk jeugd kan sporten) die wij met DIO Ugchelen hebben, werken wij hier graag aan mee”. Herman Holtkamp is ook enthousiast: “We zijn ontzettend blij dat de ballen, pionnen en de netten weer uit het materiaalhok kunnen komen, zodat onze jeugd weer lekker kan gaan bewegen in de open lucht”. Uiteraard hebben DIO en V.V. Albatross de richtlijnen op elkaar afgestemd om te zorgen dat tijdens het buitensporten de veiligheid van jeugd en trainers gewaarborgd blijft. Daarom wordt er met gepaste afstand getraind en blijven de ouders buiten het complex. Zowel DIO als Albatross hebben hun leden reeds geïnformeerd over de regels van het sporten tijdens deze bijzondere tijd. “Sporten is gezond voor de jeugd. Bewegen is goed voor de conditie, voor het gewicht, voor het zelfvertrouwen en voor vriendschappen. Dat gunnen wij alle kinderen uit Ugchelen en omstreken”, aldus Bakker. “Daarom heten wij de jeugdleden van DIO Ugchelen van harte welkom bij Albatross!”

CORONATOUR Sinds het Coronavirus zijn entree heeft gedaan, hebben wij de muzikanten van THA-Ugchelen, een paar weken daarna het instrument opgepakt en zijn we voor de zorginstellingen gaan spelen. Dit onder het hoofdstuk coronatour. Wij zijn gestart bij Talma-Borgh, daarna naar de Sprengenhof, Staatsliedenhuis, de Veenkamp/de Arkel, Veldhuis en Sainte Marie 1x in de voortuin en 1x in de achtertuin.

wij staan nog aanvragen van de

open voor zorginstellingen.

Dit doen wij van THA-Ugchelen geheel belangeloos. Wij ontvangen als club ook geen subsidie. Maar het plezier in muziekmaken, is bij ons het hoofddoel. Op een enkele speler na, zijn we allemaal boven de 70, dus horen we in de risicogroep thuis, maar daar merk je totaal niets van. We houden ons aan de afspraken van de RIVM en toestemming van de gemeente.

EERSTE ANSICHTKAART OUD APELDOORN UITGEREIKT In het centrum van Apeldoorn is reeds tweemaal het festival Apeldoorn 1900 gehouden, met thema’s als 100 jaar Hoofdstraat en Werk & Ambacht. Dit festival is een samenwerking van cultuurpartners CODA, ACEC, Gigant en Centrummanagement Apeldoorn. Ook in 2020 hebben we een festival in voorbereiding, met het thema 75 jaar vrijheid: de bevrijding van Apeldoorn door het Canadese leger. Dit zal later dit jaar alsnog, hetzij met vertraging, worden uitgevoerd.

Woensdag 13 mei is om 14.30 het eerste setje met ansichtkaarten aangeboden aan mevrouw Klopman-Bijsterbosch. Zij is 93 jaar en woonachtig te Ugchelen. Mevrouw Klopman is Apeldoornse van geboorte en heeft haar hele leven in onze stad gewoond. Het setje kaarten werd haar aangeboden door wethouder van cultuur Detlev Cziesso en directeur Gerrit Steenbergen van ACEC. Mevrouw Klopman ontving naast de kaarten ook een boeket bloemen en haar woning werd feestelijk versierd met slingers. Een aantal medewerkers van Vérian was aanwezig tijdens de uitkering. Ondanks het afstand houden was het een leuke bijeenkomst die zeer gewaardeerd werd.

Verleden jaren zijn als onderdeel van het festival Apeldoorn 1900 ansichtkaarten uitgedeeld met afbeeldingen van Oud Apeldoorn. Recentelijk ontvingen wij de vraag van zorginstelling Vérian of wij dergelijke ansichtkaarten over hadden, om te geven aan verpleeghuizen en bewoners die anderszins aan huis gekluisterd zijn. De ansichtkaarten waren schoon op, maar wij vonden het zo’n leuk idee dat we besloten een nieuwe serie van 9 kaarten te maken met specifiek dit doel: ze uitdelen aan zorginstellingen, bewoners van verpleeghuizen, en ouderen die anderszins het huis niet kunnen verlaten. In totaal zijn er 3.000 setjes van 9 kaarten verspreid.

HUIS 56 GEOPEND VANAF DONDERDAG 4 JUNI Wij staan te springen om onze deuren te openen. Om te gaan doen waar we zoveel van houden. Onze gasten, u vanaf deze dag in de watten te leggen. Vergeet niet een tafeltje te reserveren in ons restaurant. * reserverenhuis56@gmail.com* Reserveren voor ons terras in de binnentuin is niet nodig. Zoals u weet zijn er veel restricties en regels, maar met gezond verstand en een fijne dosis sfeer, maar vooral met uw aanwezigheid, weten wij zeker dat Huis 56 gaat bruisen.

Gezelschappen groter dan 2 personen mogen alleen bestaan uit personen met wie u een gezin vormt. Bent u dit niet dan mag u met maximaal 1 tafelgenoot zijn. Met in achtname van de vereiste afstand. Uiteraard verzorgen wij voor u alle omschreven Hygiënemaatregelen en volgens de geldende protocollen. Onze openingstijden: Maandag gesloten Dinsdag 9.30 uur tot 18.00 uur Woensdag t/m zondag vanaf 9.30 uur de keuken is dan open tot 21.30 uur. Wij verheugen ons u te mogen ontmoeten. Vriendelijke groet van Bert Wolthuis, Peter Driehuis en het gehele Huis 56 team.


26.

Juni 2020

Een verwen momentje

MNP e in l n o K O O U N T N U JE K ! N E K A M K A A R P S F A JE

Jaaa het is zover,het geduld werd beloond! Vanaf 11 Mei mochten de kappers weer van start. En ik dus ook,en wat heeft het al storm gelopen,al heel veel klanten blij gemaakt. De 7 weken van sluiting goed benut om de salon helemaal tot in de puntjes af te werken. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle lieve berichtjes,kaartjes en het meeleven tijdens de weken van sluiting. Overweldigend en heel dankbaar daarvoor. Daarom vier ik de heropening van de salon nog een keer met een knipbehandeling voor €15,- inplv. €17,50. In de maand Juni. Ik ben er klaar voor om U weer van een mooi kapsel te voorzien en hou me aan de gestelde eisen zodat we samen gezond de kapsalon kunnen gebruiken. Dus voel je je fit, je bent niet verkouden en heb je geen koorts, dan bent U van harte welkom in Sylvia’s Haarsalon. Geknipt voor elkaar


27.

Juni 2020 }

Wacht niet en bel voor een afspraak naar 06-41281595. De kofďŹ e en thee staan altijd klaar en parkeren kan voor de deur.

DANK U WEL! We zijn weer open! Hartelijk dank voor uw geduld en vertrouwen... hopelijk zie ik u snel! Roodborstweg 32 7331 EJ Apeldoorn 06- 41281595 | info@ilonasknipgarage.nl www.ilonasknipgarage.nl

n e p p i n k 17,50, nu voor van

15,-

nd juni

ig in de maa

alleen geld

kayersdijk 24 - 7332 AT apeldoorn (Parkeren op eigen terrein)

06-21605227 www.sylviashaarsalon.nl

Even relaxen...

e j b e Dat h ! d n e i verd29.

Juni 2020 ENERGIEREGISSEUR APELDOORN ZUID Heb je de afgelopen weken ook zo genoten van de mooie heldere luchten? Intussen komt de normale wereld weer een beetje op gang. Een mooi moment om eens te bedenken wat we van deze wereld willen maken. En waarom zou je dan niet starten in je eigen huis en je eigen tuin? Hierbij wat tips en ideeën. Heb je vragen, kun je hulp of meedenken gebruiken? Mail mij en ik neem snel contact met je op: floriskevangeest@de-a.nl.

TIP: MAAK VAN JE TUIN EEN GROENE OASE! Deze zomer is het extra fijn om ook in eigen tuin te genieten van een vakantiesfeertje. Met deze aandachtspunten wordt je tuin nog mooier én draag je bij aan een gezonde leefomgeving:

INDELING : Kies de juiste plek voor je planten qua zon & schaduw. Planten in een pot zul je elke dag water moeten geven bij droogte, terwijl planten in de volle grond veel diepere wortels kunnen kweken. Een gemengde bloemenborder ziet er niet alleen mooi uit, maar ruikt ook nog eens heerlijk. Let erop dat de bloemen niet allemaal tegelijkertijd bloeien of een lange bloeitijd hebben. Creëer geen stilstaand water, dan krijg je extra last van muggen. Een regenton met deksel kan natuurlijk wel. GROEN!: Met minder stenen en meer groene bodembedekkers heb je gegarandeerd een goede afwatering ook als het wat harder regent de komende jaren. VOGELS: In een groene haag in plaats van een schutting kunnen vogels leven die schadelijke insecten eten. Hier willen ook nog weleens krekels ’s avonds hun

ISOLEREN EN ZONNEPANELEN ZIJN ALTIJD ZINVOL Vraag je je af wat je aan je huis kunt doen als je nog niet weet hoe je je huis in de toekomst gasloos gaat verwarmen? Isoleren en zonnepanelen zijn altijd zinvol! Daarmee hoef je niet te wachten.

• •

zomerse geluid laten horen. SAMEN: Maak met de kinderen een bijenhotel om de bijen te helpen of maak samen een bak met lekkere verse kruiden voor het avondeten. LOUNGEN MAAR: Maak een loungeplek om helemaal tot rust te komen: met een leuke rotanstoel en een paar kleden op een beschaduwd plekje heb je een heerlijke leesplek. CONTACT!: Op bijvoorbeeld marktplaats kun je ook veel stekjes kopen in plaats van complete planten of… stel eens een stekjesruil voor in een burenapp! Leuk om elkaar zo weer verder te helpen toch?

Foto: www.anitahome.blog

Isoleren: je gaat minder energie verbruiken, dus hoef je minder op te wekken. Met name spouwmuurisolatie kan snel uit! Maar andere isolatie ook. Zonnepanelen: zelf je elektriciteit opwekken blijft zinvol. Niet alleen omdat het duurzaam is, maar ook omdat je binnen een jaar of 8 je panelen hebt terugverdiend. Dat blijft ook na 2020 zo.

BEWONER NA WARMTESCAN: “IK WAS VERBAASD TOEN IK AL DAT ROOD ZAG”

met een speciale radiator met lamellen die de warmte omhoog stuwt en die niet weg kan doordat er gordijnen voor de verwarming hangen”, bedenkt hij.

Tim Pol is één van de bewoners van het componisten- en rivierenkwartier die de warmtescan van zijn voorgevel kreeg. “Ik was in eerste instantie wel verbaasd toen ik al dat rood rond mijn net vervangen kozijnen zag”, vertelt hij. Inmiddels zint hij op verdere actie.

VERDER MET ISOLEREN Is het nu zo dat de warmtescan voor hem leuke informatie is, maar onder in een la verdwijnt? “Nee, zeker niet”, antwoordt hij. “Het is de moeite waard eens met een energiecoach te praten over hoe het kan dat de kozijnen rood zijn. Misschien moeten we de gordijnen afknippen, maar dat is denk ik geen optie”, zegt hij lachend. “Dat staat zo raar. Misschien moet ik wel terug naar de leverancier. Ook wil ik kijken of we de gevel moeten isoleren en misschien de vloer. Want ik heb vaak koude voeten en mijn vriendin is een koukleum. En ik wil meer weten over geschikte isolatiematerialen, want is het wat betreft vocht verstandig om een spouw vol te spuiten en zijn er goede alternatieven voor pur-schuim die net zo’n hoge isolatiewaarde hebben? Ook heb ik gehoord over subsidiemogelijkheden, misschien kunnen we daar gebruik van maken.”

NET VERVANGEN KOZIJNEN KNALROOD Tim woont samen met zijn vriendin in een twee-onder-een-kapwoning uit 1955. “We hebben dit huis in 2017 gekocht”, vertelt hij. Ons gasverbruik was redelijk hoog, vandaar dat we in 2018 de ketel hebben vervangen en overal dubbel glas hebben laten plaatsen en de kozijnen hebben vervangen voor kunststof kozijnen. Het dak was al geïsoleerd.” Toen hij de warmtescan in handen kreeg, verwachtte hij wat de ramen betreft, goede resultaten. “Maar dit was niet zo”, vertelt Tim. “De kozijnen waren knalrood, dat verbaasde mij. De voorgevel op de benedenverdieping was geel, maar dat is niet zo gek want de muren zijn niet geïsoleerd. Verder zagen we nog een openstaand raampje dat rood was. Het rood bij de kozijnen heeft misschien te maken

ALLE DAKEN ZON ZONNEPANELENACTIE VOOR APELDOORN De gemeente Apeldoorn krijgt in 2020 extra geld van het Rijk om huiseigenaren te helpen met energie besparen. Ook voor bewoners van Apeldoorn Zuid en de dorpen zijn er dit jaar veel kansen om geld en energie te besparen. Op 1 juni start de zonnepanelenactie. Daarna volgen nog andere acties en activiteiten. Tijdens de zonnepanelenactie krijgen mensen een scherp aanbod voor zonnepanelen op hun huis. De actie wordt georganiseerd door energiecoöperatie deA, in samenwerking met de gemeente Apeldoorn. De panelen worden geleverd door Apeldoornse bedrijven. Met zonnepanelen wek je zelf elektriciteit op. Heb je een gemiddeld energiegebruik en ga je je eigen energie opwekken, dan voorkom je al gauw een CO2-uitstoot van zo’n 1600 kilo. Je bent dus duurzaam bezig. Maar dat niet alleen, zonnepanelen zijn ook financieel een slimme investering. Zonnepanelen verdien je in ca. 7 jaar terug en gaan ca. 30 jaar mee. Zonnepanelen kopen geeft meer rendement dan het geld op de bank zetten. 18 juni online informatiebijeenkomst Is mijn dak geschikt? Wat leveren de zonnepanelen als het salderen gaat stoppen? En hoe zit het met de btw? Tijdens een online informatiebijeenkomst op 18 juni krijgen belangstellenden informatie en kunnen ze vragen stellen over de zonnepanelenactie. Deelname gaat eenvoudig via computer, tablet of telefoon. De gemeente, deA en de installateur zijn aanwezig voor uitleg. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan op: www.de-a.nl/ zonnepanelenactie. Deelnemers krijgen vooraf een link toegestuurd waarmee ze aan de bijeenkomst kunnen deelnemen.

Kijk voor meer informatie over de isolatie actie op www.de-a.nl/ warmtescan

Cadeaubon Later dit jaar volgen ook andere acties en activiteiten. Doel is om woningeigenaren te helpen om hun huis klaar te maken voor de toekomst. Deze worden georganiseerd door de gemeente Apeldoorn, Energiek Apeldoorn, energiecoöperatie deA en het Regionaal Energieloket. Zo staan er een isolatieactie en persoonlijk energieadvies op de planning. Ook kunnen bewoners een cadeaubon aanvragen waarmee ze in het najaar gratis energiebesparende producten kunnen bestellen ter waarde van 45,euro. Zoals LED-lampen, tochtstrips, radiatorfolie etcetera.Hiervoor geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Aanmelden kan via de website www. energiekapeldoorn.nl/jouw-huistoekomstklaar. Hier staat ook meer informatie en een overzicht van alle energie-activiteiten in 2020.


30.

Juni 2020 ONS HONK OP AFSTAND Omdat Ons Honk gesloten was, zijn we afgelopen tijd met iets nieuws gestart: Ons Honk op afstand. Mevrouw Everts kwam met het idee om te videobellen met andere bezoekers van Ons Honk om zo toch samen op de koffie te kunnen. Dat zijn we gaan doen. Inmiddels zijn de eerste groepen al druk aan het beeldbellen en samen spelletjes via de computer aan het doen. Lijkt u dit ook leuk? Bel dan even met Paula op 055 – 312 5076. Zij geeft ook les in hoe u met een computer of tablet kunt werken. Heeft u geen computer of tablet, geen probleem: we lenen u er een uit. Voor dat laatste hebben we subsidie gekregen van ZonMW en van de provincie Gelderland. Via deze weg bedanken wij hen hartelijk!

COLOFON Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid (beter bekend als Zuid Doet Samen) is een bewonerscoöperatie in ApeldoornZuid. Onze missie is het omzien naar elkaar te bevorderen. Onze buurtassistenten gaan in iedere buurt alle huizen langs om kennis met u te maken. Is uw buurtassistent nog niet bij u langs geweest? Bel ons dan voor een afspraak! Word lid (slechts €10 per jaar) en weet: samen staan we sterk! Buurthuis Ons Honk Sperwerlaan 18, 7331 TX Apeldoorn Tel.: 055-3125076* Mail: info@zuiddoetsamen.nl Web: www.zuiddoetsamen.nl Facebook: Zuid Doet Samen *Wij zijn iedere dag, ook in het weekend, bereikbaar van 8 uur ‘s ochtends tot 8 uur ‘s avonds.

BUURTASSISTENT WORDEN… IETS VOOR U?

HULP BIJ BOODSCHAPPEN Voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, kan een boodschapje doen in deze tijden een stuk minder onbezorgd zijn dan gebruikelijk. Vandaar dat onze buurtassistent Tomaz, samen met vrijwilligers, met de buurtmobiel van

buurtraad De Heeze boodschappen doet voor mensen die dat niet zelf kunnen. Dit is een samenwerking tussen de Buurtraad De Heeze, Wijkraad Apeldoorn-Zuid en Zuid Doet Samen. Mocht u boodschappen nodig hebben, neemt u dan contact op met buurtassistent Tomaz Pattiapon via 06 – 8354 8507.

GEEN BEZOEK, WEL EEN KAARTJE!

me dat ik wel kaarten kon maken voor mensen in verzorgingstehuizen en dat ben ik gaan doen.”

Toen de overheid besloot dat we zoveel mogelijk thuis moesten blijven, begon Klaas uit de Talingweg zich al snel te vervelen. “De eerste week keek ik veel naar de televisie, maar daar raakte ik vlug op uitgekeken. Gelukkig kwam ik de hobbyspullen van mijn overleden vrouw tegen en toen ben ik begonnen om kaarten te maken. Het eerste kaartje was voor mijn huishoudelijke hulp Willeke. Ik bedacht

Zijn buurvrouw Rina doet mee: ‘ik vond het meteen een leuk idee. Samen met mijn man Michel en zoontje Tim schrijft ik in iedere kaart wat leuks.” Inmiddels hebben ze samen al 1600 kaarten gemaakt en bezorgd bij onder andere Avondzon, Casa Bonita en het Zonnehuis. “We proberen zo een glimlach te bezorgen aan mensen die veel alleen zijn in deze tijd. Geen bezoek, maar wel een kaartje!”

Wilt u als inwoner een luisterend oor zijn voor andere inwoners in de wijk, verbindingen leggen en mensen op weg helpen? Niet vanuit een professionele benadering, maar als mede-buurtbewoner, die begrijpt wat mensen kunnen meemaken in hun leven, die belangstelling voor hen heeft en hen helpt hun eigen wensen te ontdekken? Doe dan mee aan onze cursus buurtassistent! De cursus combineert de volgende onderdelen: burgerkracht, de gezondheidsgerichte benadering, wmo, en de inhoud van de functie van buurtassistent. Tijdens deze cursus krijgt u de nodige achtergrondkennis, leert u de specifieke inhoudelijke aanpak en oefent u in de functie van buurtassistent. Deze cursus start in september en duurt 10 weken. Deelname is voor u als buurtbewoner van Zuid gratis, wel betaalt u €7 per cursusdag voor eten en drinken. Interesse? Neem dan contact op met Aart Meiling voor meer informatie: 06 – 8355 1251.

BEL ONS GERUST! U kunt ons elke dag bellen van 8.00 tot 20.00 uur, ook in het weekend. Om iets te bespreken, hulp te vragen, hulp aan te bieden of het maken van een praatje. Bel ons gerust! Ons nummer is 055 - 312 50 76. Tot snel!

Jeroen Krijt

FF KLETSEN MET… Iedere dinsdag en donderdag van 11:30 tot 12:30 uur gaan onze Jeroen en Paula live op Facebook om even gezellig met u te kletsen. Zij nodigen ook elke keer een gast uit om mee te praten en waar u eventueel vragen aan kunt stellen. Een van de onderdelen van het programma is “raad het straatje” met oude foto’s uit Apeldoorn-Zuid. Ook kunt u een selfie filmpje maken om de groetjes te doen aan iemand anders. U kunt het filmpje opsturen naar paula@zuiddoetsamen.nl. Vindt u het ook leuk om met ons te kletsen en om bij ons aan tafel te komen zitten, bel 055 – 312 5076 of mail naar paula@zuiddoetsamen. nl. Kletst u gezellig mee?

Vincent van Nieuwland

Tomaz Pattiapon

BEL GERUST UW BUURTASSISTENT! • • • • • • •

Staatsliedenbuurt: André van der Nat 06 – 8355 0235 Metaalbuurt, Westenenk & BouwhofNoord: Kees van Buchem 06 - 1728 4301 Rivierenbuurt: Mhamed Elouardi 06 – 8355 0560 Componistenbuurt: Jeroen Krijt 06 – 1766 7733 De Heeze: Tomaz Pattiapon 06 – 8354 7365 Brummelhof: Vincent van Nieuwland 06- 8355 0092 Vogelbuurt, Edelmetaalbuurt & Winkeweijert: Rosalie Strampel 06 – 8355 0009

Mhamed Elouardi

Rosalie Strampel

WE ZIJN WEER BEGONNEN Op 2 juni is Ons Honk weer opengegaan. Voorzichtig aan. Wij hebben 120 mensen uitgenodigd en afspraken gemaakt wanneer ze kunnen komen. We controleren bij binnenkomst of iemand koorts heeft of anderszins ziek is en ook mondkapjes zijn voorlopig verplicht. En bij het ophalen kan er maar één persoon per keer meegenomen worden. Maar open kunnen we weer! En dat is het belangrijkst, want veel mensen hebben het echt gemist. Wilt u ook komen maar heeft u geen uitnodiging gehad, bel Paula dan even (055 – 312 5076). We kijken dan hoe we u kunnen inpassen. We hebben de afgelopen maanden bepaald niet stil gezeten. We koken voor onze leden, we doen boodschappen voor mensen die helemaal niet naar buiten kunnen, we brengen bloemetjes rond, bij mooi weer doen we tuinbezoeken en soms helpen wij mensen met het tuinonderhoud. We hebben iedere week met iedereen gebeld. En daarnaast hebben we nu Ons Honk op afstand. Gezellig samen van huis uit een kopje koffie drinken. Je ziet de mensen uit jouw groep via de computer. En zo kunnen we ook op afstand klaverjassen. Heeft u geen computer of tablet, geen probleem; we lenen u er een uit en geven u ook les hoe u die kunt gebruiken. We zijn ook super actief op radio, tv en op facebook geworden. Het Geluid van Zuid is nu iedere 14 dagen in plaats van één keer per maand en daarnaast doen we 2 x per week een live tv-programma op facebook. Zo blijven wij met elkaar in contact. De feestweek die we gepland hadden vanwege ons 5-jarig bestaan is voorlopig gecanceld. In september organiseren wij wel een optreden met het SOS-matrozenkoor. Toch nog een beetje feest. De jaarvergadering wordt ook verzet. En ja, er zijn meer leden overleden dan anders. We hebben geprobeerd de nabestaanden te ondersteunen. Kortom: een roerige periode. Maar we hebben ook gemerkt dat het omzien naar elkaar flink is toegenomen en daar zijn we allemaal blij mee. Ton Kunneman Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

JAARVERGADERING UITGESTELD Vanwege de coronacrisis stellen we onze ledenvergadering uit tot het najaar. Alle leden ontvangen te zijner tijd de uitnodiging.

Andre v/d Nat

Kees van Buchem


31.

Juni 2020

Voor onze helden!

Een mooi boeket of plant voor alle geslaagden en voor alle papa’s en opa’s om ze te vertellen hoe trots we op hen zijn op vaderdag. #stoer #lief #sterk #dapper #slim #knap #geslaagd #geweldig

Bloemen een geslaagd idee!

Voor alle geslaagden die hun diploma hebben gehaald in dit bijzondere jaar! En denk ook op 21 juni ( vaderdag) aan alle vaders, die verwennen we toch ook met een bloemetje of mooie plant op deze dag. Bestellingen kun je makkelijk en snel plaatsen via de website: www.flowerserviceapeldoorn.com. Het gemak voor u van bloemenmagazijn “Margriet”. Schubertlaan 20, 7333CV Apeldoorn | Tel. 055-5332655 (wij zijn op zondag gesloten en bezorgen ook niet op zondag)

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur Print de woordzoeker

25-05-2020 15:38

A

D

L

A

R

I

M

S

E

O

I

D

U

T

S

R

A

A

H

W

I

N

K

E

J

P

O

K

S

T

E

L

K

T

E

H

S

E

L

C

P

N

E

M

E

N

R

E

D

N

O

G

I

L

I

E

V

E

N

I

E

L

P

T

R

E

B

U

H

C

S

N

U

N

T

R

U

P

M

S

R

E

M

E

N

R

E

D

N

O

H

H

E

E

T

S

L

C

H

E

F

U

B

E

N

R

S

T

K

T

P

N

J

M

G

A

L

E

T

S

E

I

N

I

I

S

E

K

H

V

O

U

U

E

Z

E

M

K

P

T

C

O

E

U

I

R

O

D

A

B

M

R

Z

A

S

A

O

E

T

E

T

L

T

W

R

K

I

N

E

B

T

E

D

A

R

D

C

N

K

N

P

E

L

E

J

C

B

R

O

N

L

E

P

G

G

I

E

N

O

E

E

T

D

I

R

A

E

V

E

L

M

E

R

N

A

U

S

B

T

M

T

E

R

V

M

D

A

C

I

E

L

I

I

A

A

E

S

N

A

S

E

P

B

N

N

L

G

E

D

E

D

L

E

L

D

D

D

O

H

T

O

O

O

D

E

H

R

O

T

E

Z

R

N

R

U

M

E

O

J

Y

E

Z

E

K

E

P

O

C

L

A

T

Z

A

O

E

L

M

I

F

L

J

B

N

I

A

R

S

K

K

T

A

A

N

D

I

M

L

G

E

I

U

I

D

A

N

O

E

E

N

D

W

E

R

N

E

S

E

M

B

N

W

M

L

E

R

D

N

C

L

E

M

E

N

S

V

I

S

S

T

G

Puzzel mee en maak kans op waardebon t.w.v. 25,Deze waardebon is in te leveren bij: Wijnhandel en Slijterij Kok, Plaza de Meerpaal, Het Kletskopje, Haarstudio Esmiralda, Terre des Hommes, Bloemenmagazijn Margriet, Bijzondere Bonen, Clemens Vis, Perfect Pet Styling, De Kledingdokter, Jumbo van de Bunt, Marcel’s Optiekhuis, Van Bamboe en SNS.

van Het oudsnte aplslein enige met e rn o o ld e p A l zaken! nog echte speciaa s groot Wegen e mei in d succes , geven uitgave ns een ee we nog t.w.v. 25,n o waardb eg! w

Apeldoorn Marcel’s Optiekhuis Sns APELDOORN BIJZONDEREBONEN Bijzondere Bonen Margriet speciaalzaken CLEMENSVIS Clemens Vis ondernemers Terre des Hommes DEKLEDINGDOKTER De Kledingdokter oudsteplein Van Bamboe GEZELLIGHEID gezelligheid Perfect Petstyling veilig ondernemen HAARSTUDIOESMIRALDA Haarstudio Esmiralda Plaza de Meerpaal waardebon HETKLETSKOPJE Winkelcentrum JUMBOVANDEBUNT Het Kletskopje Schubertplein winkelcentrum MARCEL’SOPTIEKHUIS Jumbo van de Bunt Slijterij Kok MARGRIET Klinkt als muziek in uw oren ONDERNEMERS OUDSTEPLEIN PERFECTPETSTYLING Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt. Trek een lijn over het gehele PLAZADEMEERPAAL woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet gebruikte letters vormen de oplossing. Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Mediabureau Apeldoorn, SCHUBERTPLEIN Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn. Of stuur het antwoord via de website www.mediabureauapeldoorn.nl SLIJTERIJKOK

zzel Veel pu

https://woordzoekerfabriek.nl/printen/TQzc4FKnEYo4w24vqMis4H5DYIi2b4Nj.html

plezier

SINDS

1952

Het Schubertplein

Pagina 1 van 2

Inzenden kan t/m 15 juni 2020. De winnaar van deze puzzel krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van deze krant.

DE WINNAAR VAN DE PUZZEL IN DE MEI UITGAVE IS: JOLITA WILBRINK.

Het juiste antwoord van de vorige puzzel was: Winkelcentrum het Schubertplein is het gezelligste plein van Apeldoorn met nog echte speciaal zaken


Geen 18, geen alcohol

Geen 18, geen alcohol

Geen 18, geen alcohol

à 30-35,5 cl of losse blikken à 33-50 cl

a14,37 - a15,51

a3,87 - a4,71

3 VOOR

3 VOOR

2 HALEN

10.–

3.–

*CORONA DUBBELFRISSS OF GATO NEGRO WIJNEN DUB DUBBELFRISSS OF NEGRO WIJNEN ALLE RADLERS, HOLLANDSE KIES &RADLERS, MIX FRUIT GATO NEGROAARDBEIEN WIJNEN ALLE CORONA GATO 1 BETALEN 3 flessen à 750 ml 3 flessen à 750 ml 3 flessen à 750 ml 3 flessen à 750 ml Blauwe bessen bakje à 125 gram, frambozen 2 bakken à 400 gram BUBBELFRISSS BUB BUBBELFRISSS OF DESPERADOS OF DESPERADOS Land van herkomst: Chili rood of wit pitloos Land van herkomst: Chili Land herkomst: Chili bakjevan à 125 gram, druiven multipacks àà 30-35,5 30-35,5 cl, cl, losse losse flessen flessen 22 multipacks 2 multipacks à 30-35,5 cl, losse flessen bak à 500 gram of galiameloen per stuk 30-35,5 cl cl of of losse losse blikken blikken àà 33-50 33-50 cl cl àà 30-35,5 à 30-35,5 cl of losse blikken à 33-50 cl

Land van herkomst: Chili 3 verpakkingen à 1,5 liter verpakkingen àà 1,5 1,5 liter liter 33 verpakkingen

2a14,37 VOOR - a15,51 a3,87 a4,71 aa3,87 3,87 --aa4,71 4,71

4 .– 10 3 3.–..–

VOOR 33 VOOR

4 ..– 10

GATO NEGRO WIJNEN

geen alcohol

3.–

2 VOOR

Geen 18, geen alcohol

BRAND 2 HALEN* AMSTEL, OF GROLSCH

10.–

1 BETALEN

KIES & MIX FRUIT

Alle combinaties mogelijk Amstel 24 x 30 cl, Blauwe bessen bakje à 125 gram, frambozen Brand 24 x 30 cl, bakje à 125 gram, druiven rood of wit pitloos geen alcohol GeenGeen 18, alcohol Geen 18, 18, geen geen alcohol alcohol Geen Geen 18, geen alcohol Geen 18,geen geen alcohol alcohol Geen Geen 18, geen alcohol 18, geen bak à18, 500 gram of galiameloen per stuk Grolsch 24 x 30 cl of Grolsch beugel 16 x 45 cl

4 50 50 00 99 4 4 5 4. – 3 50

2 multipacks à 30-35,5 cl, losse flessen Geen 18, geen alcohol à 30-35,5 cl of losse blikken à 33-50 cl

Geen 18, geen alcohol

3 VOOR

HOLLANDSE AARDBEIEN

3

ALLE RADLERS, CORONA OF DESPERADOS

a14,37 - a15,51

3 VOOR

2 bakken à 400 gram

10.– *

3 flessen à 750 ml Land van herkomst: Chili

a3,87 - a4,71

3 V

1 BETALEN

1 BETALEN

Geen 18, geen alcohol

a3

3 2 VOOR HALEN

2 HALEN 99 *

DUBBELFRISSS OF BUBBELFRISSS 3 verpakkingen à 1,5 liter

a14,37 - a15,51

a14,37 a15,51 a 14,37 -- a 15,51

VOOR 3 3 VOOR 3 VOOR 50

3 verp

3 VOOR

4

99

BIJ AANKOOP VAN

2 OF KRATTEN DUBBELFRISSS OF NEGRO WIJNEN HOLLANDSE AARDBEIEN KIES & MIX FRUIT HOL HOLLANDSE AARDBEIEN KIES & MIX ROBIJN MET CARE SERUM DREFT, SUNFRUIT OF FINISH GATO HEINEKEN 6-PACKS EN KIES & MIX FRUIT AMSTEL, BRAND 3 flessen à 750 ml bessen bakje à 125 gram, framboz Blauwe bessen bessen bakje bakje àà 125 125 gram, gram, frambozen frambozen Blauwe Blauwe Blauwe bessen bakje à 125 gram, frambozen 2 bakken 400 gram 2 bakk bakken 400 gram 22 bakken ààà 400 gram BUBBELFRISSS OF ROBIJN CAPSULES, VAATWASTABLETTEN AFFLIGEM BELGISCH WIT OF GROLSCH Land van à herkomst: bakje 125 gram,Chili druiven rood of wit pitlo bakje àà 125 125 gram, gram, druiven druiven rood rood of of wit wit pitloos pitloos bakje bakje à 125 gram, rood of wit pitloos 3 verpakkingen àdruiven 1,5 liter Alle soorten 2 verpakkingen met 6 flesjes WASVERZACHTER OF HALVE combinaties 35 mogelijk bak à Alle 500 gram of galiameloen per stuk bak àà 500 500 gram gram of of galiameloen galiameloen per per stuk stuk bak bak à 500 gram of galiameloen per stuk 2 verpakkingen of blikjes à24 25-50 PRIJS* x 30cl cl, GEURSTOKJES 2 2 VOOR 2 V VOOR a14,37Amstel - a15,51 PER STUK a3,87 - a4,71

3 VOOR 3 VOOR

2 flacons Color, Black Velvet of Stralend wit met care serum à 735 ml, alle wasverzachters, alle capsules of alle geurstokjes

11

Geen 18, geen alcohol

+

3 KRATTEN

7 VOOR a7,38 - a14,36 3 3 VOOR

11 4

3 VOOR

Brand 24 x 30 cl, Grolsch 24 x 30 cl of Grolsch beugel 16 x 45 cl

4899 . – 10

+99

2 VOOR 99

Geen 18, geen alcohol

GRATIS

* HOLLANDSE AARDBEIEN GRATIS 2 bakken à 400 gram

45 2 KRATTEN

7

35

Blauwe bessen bakje à 125 gram, frambozen STUK bakje à 125 gram, druiven rood of wit PER pitloos bak à 500 gram of galiameloen per stuk

4

50

3 VOOR

499

8

ROBIJN MET CARE SERUM DREFT, SUN OF FINISH 45 PER STUK OF ROBIJN CAPSULES, VAATWASTABLETTEN Alle soorten WASVERZACHTER OF Geen 18, geen alcohol Geen 2 verpakkingen GEURSTOKJES 2 flacons Color, Black Velvet of Stralend wit met care serum à 735 ml, alle wasverzachters, Geldig van of wo 20geurstokjes mei t/m di 16 juni 2020 alle capsules alle

HALVE PRIJS*

1+1

3 KRATTEN

8

50% KORTING

**

AMSTEL, B OF GROLS

3 KRATTEN

8

BIJ AANKOOP VAN 50

PER STUK 3 KRATTEN

50% 8 KORTING

3 KRATTEN

4

BIJ AANKOOP VAN

3 KRATTEN

PER STUK

3 KRATTEN

KIES & MIX FRUIT

2 VOOR

62e

Geen 18, geen alcohol 3 KRATTEN BIJ AANKOOP VAN

*

2

e

HEINEKEN 6-PACKS OF AFFLIGEM BELGISCH WIT 2geen verpakkingen met 6 flesjes ** 18, Geen 18, geen alcohol 35alcohol of blikjes à 25-50 cl 3 KRATTEN

PER STUK

Alle combinatie Amstel 24 x 30 Brand 24 x 30 c Grolsch 24 x 30 Grolsch beugel BIJ AANKOOP

P 2 KRATTE

a7,38 - a14,36

2 VOOR

28 e

50 HOLLANDSE AARDBEIEN KIES &NEGRO MIX FRUIT ROBIJN MET CARE SERUM DREFT , SUN OF FINISH ROB DUBBELFRISSS OF GATO WIJNEN ROBIJN MET CARE SERUM DREFT, SUN6-PACKS OF FINISH HEINEKEN 6-PACKS OF RUM DREFT, SUN OF FINISH HEINEKEN OF PER DU STUK HALV 35 3 flessen à 750 ml Blauwe bessen bakje à 125 gram, frambozen * bakken à 400 gram OFOF ROBIJN CAPSULES, VAATWASTABLETTEN OF BUBBELFRISSS PRIJR ROBIJN CAPSULES, VAATWASTABLETTEN AFFLIGEM BELGISCH WIT , 2 VAATWASTABLETTEN AFFLIGEM BELGISCH WIT BU ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER GRATIS PER STUK Land herkomst: Chili rood bakje van à 125 gram, druiven of wit pitloos Alle soorten 3 verpakkingen à 1,5 liter Alle soorten 2 verpakkingen met 6 flesjes Alle soorten 2 verpakkingen met 6 flesjes Alle soorten 2 verpakkingen met 6 flesjes WASVERZACHTER OF WAS WASVERZACHTER OF Geen 18, geen alcohol 4 bak à 500 gram of galiameloen per stuk 3 ve 2 verpakkingen 2 verpakkingen verpakkingen of blikjes blikjes àà 25-50 25-50 cl cl 2 of 2 verpakkingen of blikjes à 25-50 cl GEU GEURSTOKJES BIJ AANKO 2GEURSTOKJES VOOR a14,37 - a15,51 PER S a3,87 - a4,71 *Black Color, Black Velvet of Stralend wit 2 flaco flacons Color, Color, Black Velvet Velvet of Stralend Stralend wit 22 flacons of wit end wit 2 flacons 3 VOOR a14,36 aa7,38 7,38 -- a 14,36 a7,38 - a14,36 GRATIS 35 care serum àalle 735 ml, alle wasverzachters, ca 3met KRA met care serum 735 ml, alle wasverzachters, care serum àà 735 ml, wasverzachters, zachters,met * 2met halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs alle capsules of alle geurstokjes alle ca alle capsules of alle geurstokjes alle capsules of alle geurstokjes PER STUK van 2 producten. Alle combinaties mogelijk. 45 Jumbo van de Bunt, Apeldoorn, Schubertplein 1-5

+1 1 3 VOOR 50 +1 1 4 . – 3 + + 11 11

1 199

2 VOOR +

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2

* ** ROBIJN MET CARE SERUM GRATIS GRATIS OF ROBIJN CAPSULES, WASVERZACHTER OF GEURSTOKJES 2 flacons Color, Black Velvet of Stralend wit met care serum à 735 ml, alle wasverzachters, Geldig van of wo 20 mei t/m di 16 juni 2020 alle capsules alle geurstokjes

1+1

6

GRATIS

GRATIS

*

**

3 KRATTEN

Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding. Alle combinaties mogelijk. Max. 8 kratten per transactie.

7

GRATIS

*

3 KRATTEN

8

PER STUK

Geldig van wo 20 mei t/m di 16 juni 2020

DREFT, SUN OF FINISH Geen 18, geen alcohol VAATWASTABLETTEN Alle soorten 2 verpakkingen

1+1

Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding. Alle combinaties mogelijk. Max. 8 kratten per transactie.

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER GRATIS*

Geen 18, alcohol Geengeen 18, geen alcohol

GRATIS*

6 juni

99

8 3 VOOR 2 VOOR

Geldig van wo 20 mei t/m di 16 juni 2020

* 2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs Geldig van wo 20 t/m Geldig Geldig van wo mei t/m di mei 16 juni 2020 2020 van 2 producten. Alle20 combinaties mogelijk. 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2

6 +1 99 1 4 99 . – 10 6

3 KRATTEN

3 KRA

3

50 1+ KORT

Jumbo, Apeldoorn, Schubertplein 1-5

HEINEKEN 6-PACKS OF AFFLIGEM BELGISCH WIT 50 3 KRATTEN

8

2 verpakkingen met 6 flesjes Geen 18, geen alcohol of blikjes à 25-50 cl

3 KRATTE

835

PER STUK

a7,38 - a14,36

2 VOOR

6

99

GRA

PER ST 3 KRATTEN

835

Jumbo, Apeldoorn, Schubertplein 1-5

Geen 18, Geen geen alcohol Geen 18, geen geen alcohol 18, alcohol

PER STUK

Geen 18, geen alcohol

di 16 juni 2020

Geldi

Jumbo van& de,Bunt, Apeldoorn, Schubertplein 1-5 ROBIJN MET CARE SERUM DREFT SUN OF FINISH HOLLANDSE AARDBEIEN KIES MIX FRUIT HO Geen 18, geen alcohol Blauwe bessen bakje à 125 gram, frambozen 2 bakken à 400 gram OF ROBIJN CAPSULES, 2 b ELKE DAG EURO’S ELK ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER GOEDKOPERVAATWASTABLETTEN EDKOPER bakje à 125 gram, druiven rood of wit pitloos Alle soorten WASVERZACHTER OF bak à 500 gram of galiameloen per stuk Schubertplein 1-5, Apeldoorn 2 verpakkingen LET OP: AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN GEURSTOKJES Geldig van wo 20 mei t/m di 16 juni 2020 2 VOOR 2 Hallo Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding. Alle combinaties mogelijk. Max. 8 kratten per transactie.

4+

50

WC Het Schubertplein (Zuid)

n2

1 1 4

3 MA VOOR T/M ZA 7.00 - 20.30 Van de Bunt ZO van 10.00 - 18.00 Jumbo de18,Bunt, Apeldoorn, Schubertplein 1-5 Jumbo van de Bunt, Geen geen alcohol 1+1 gratis: korting op van de van 2Apeldoorn, Schubertplein 1-5 1+1 gratis: gratis:50% 50% korting korting op de de totaalprijs 1+1 50% op 2 totaalprijs

2 flacons Color, Black Velvet of Stralend wit jumboapeldoorn met care àkorting 735 ml, alleop wasverzachters, * 2 halen 1serum betalen: 50% korting de totaalprijs halen betalen: 50% 50% korting op de de totaalprijs ** 22 halen 11 betalen: op totaalprijs prijs alle capsules of alle geurstokjes Volg ons ook op van 2van producten. Alle combinaties mogelijk. van producten. Alle Alle combinaties combinaties mogelijk. 22 producten. mogelijk. k.

1 1

+ 99

Deze Seizoensaanbieding kan per Jumbowinkel verschillen. Kijk voor de deelnemende biermerken in jouw winkel of op Jumbo.com/bieraanbieding. Alle combinaties mogelijk. Max. 8 kratten per transactie.

GRATIS*

Geldig van wo 20 mei t/m di 16 juni 2020

www.jumbovandebunt.nl

Geldig van wo 20 mei t/m di 16 juni 2020

GRATIS*

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

* 2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk. 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2

Jumbo van de Bunt, Apeldoorn, Schubertplein 1-5

4

* 2 halen 1 van 2 pr 1+1 gratis

Jumbo, Apeld