Zuidkrant Apeldoorn - Juni 2018

Page 1

Verschijnt s maandelauijgukstu s

Jaargang 20 - juni 2018

(uitgezonderd 2019) 2018 en januari

10 keer per jaar!

Van de Bunt JUMBOAPELDOORN.COM

YVONNERECLAME.NL

HET ADRES VOOR AL UW RECLAMEUITINGEN

“Een ‘echte’ wijkkrant waar verbinden, ontmoeten en inspireren centraal staan”

pagina 7

Jumbo van de Bunt tekent hoofdsponsorschap Wintercircus Apeldoorn pagina 13

Vaderdag special 2018 Verwen de liefste vader met een origineel kado! pagina 21

ACTEUR JUVAT WESTENDORP GEEFT STARTSEIN DAILY MILE EMMASCHOOL Gemeente Apeldoorn ook komende drie jaar JOGG-gemeente Voor de 220 leerlingen van de Emmaschool in Apeldoorn was het een bijzondere dag vandaag. Onder begeleiding van acteur en danser Juvat Westendorp – ambassadeur van JOGG - en wethouder Nathan Stukker

begonnen zij fit aan de dag met het lopen van de Daily Mile. Het vormde de symbolische aftrap van de verlengde samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Deze samenwerking betekent dat de gemeente zich ook de komende drie jaar blijft inspannen om een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Met plezier naar een gezonde leefstijl JOGG streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren,

recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. ‘Als gemeente delen we deze ambitie, daarom zijn we sinds oktober 2014 officieel JOGG-gemeente’, vertelt wethouder Nathan Stukker. De overeenkomst is onlangs verlengd tot 2020. ‘De afgelopen jaren hebben we mooie resultaten behaald, dat willen we graag voortzetten. Want als je op jonge leeftijd gezonde gewoontes aanleert heb je hier je hele leven profijt van’, aldus de wethouder. Lees het hele artikel op pagina 18.

VERFSHOP APELDOORN

SCHUBERTLAAN 4A

Wijkraad Apeldoorn Zuid is op zoek naar betrokken wijk bewoners pagina 26

ITEIT E KWAL RIJS! DE BEST AGSTE P A L E D VOOR

Italiaans schep ijs, koffiespecialiteiten, verse warme Luikse wafels en meer Arnhemseweg 153 | 055 301 7847 | ijssalongemelli.nl

Zuid Doet Samen, onze missie is het omzien naar elkaar te bevorderen


2

juni 2018 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis 14055 Het Werkplein Activerium (055) 580 2000 Brandweer (055) 548 3000/112 Politie: 0900 8844/112 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gelre ziekenhuis (055) 581 8181 SOCIAAL IN DE WIJK Sociaal wijkteam 14 055 gemeente@apeldoorn.nl Stimenz (088) 784 64 64 MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Zuid doet Samen 055 312 5076 http://zuiddoetsamen.nl

WANDELING BRUGGELEN EN HERENHUL In het kader van het Gelders Erfgoedfestival 2018 organiseert het Apeldoorns Gidsencollectief op zaterdag 23 juni a.s. een wandeling over het landgoed Bruggelen in Beekbergen naar het Herenhul. Het landgoed Bruggelen heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis met overblijfselen uit een ver verleden. Het Herenhul is een historische plek. Al ver vóór de middeleeuwen werd daar recht gesproken. Wist u dat er Noorse huizen op het landgoed Bruggelen staan? En weet u hoe oud de grafheuvels op dit terrein zijn?

INDONESISCHE MIDDAG IN WOONZORGCENTRUM SAINTE MARIE AAN DE ARNHEMSEWEG 279 Op woensdag 13 juni is er een gezellige Indonesische middag in Woonzorgcentrum Sainte Marie van 14.30 uur tot ca. 17.00 uur. Deze middag wordt georganiseerd door stichting Ben Heart Foundation en de Zorgmensen. We gaan onze uiterste best doen om iedereen te laten genieten van het geliefde Indonesië door kennis te laten maken met de muziek, geuren, kleuren en natuurlijk Indonesische hapjes.

Dit en meer vertelt de gids tijdens de wandeling.

Er is een live optreden van zanger/ indo rocker Danny Everett en van Ben Heart. De dansgroep “Bunga Melatie” laat u mooie

WIJKRAAD APELDOORN ZUID 1e Wormenseweg 460 (dok Zuid) 7333 GZ Apeldoorn 055-5339626 info@wijkraadapeldoornzuid.nl www.wijkraadapeldoornzuid.nl

Startpunt : parkeerplaats Manege “Riant” aan de Engelanderweg Datum : Zaterdag 23 juni 2018 Tijdstip : 14:00 uur Tijdsduur : Ongeveer 1,5 uur Deelname : GRATIS!!

INTERACTIEVE LEZING CHRONISCHE PIJN

DORPSRAAD UGCHELEN Voorzitter Harry Vos: (055) 541 29 46 info@dorpsraadugchelen.nl

Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: www.apeldoornsgidsencollectief.nl Telefoon: 06-39380517

DORPSRAAD BEEKBERGEN Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen (055) 506 1010 info@dorpsraadugchelen.nl HUISARTSEN Huisartsenpratijk Beekhuis, R.R Zeilstra en Versteeg (055) 538 0777 M. vd Velde (055) 533 2133 Van Bruggen (055) 533 3759 Zandkroon (055) 533 3288 Jens Gelegen (055) 055 533 2342 Bekel & Dijkzeul (055) 533 1250 Oosting en Flenter (055) 533 3361 Ugchelse kei (055) 533 1510 Struijk (055) 506 2555 Peters (055)c506 1221

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme. We zouden zonder pijn niet kunnen overleven. Als we bijvoorbeeld een hete pan langdurig vasthouden of in glas trappen, ervaren we dat als zeer onaangenaam. Door zulke ervaringen proberen we dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. Pijn is een noodzakelijk waarschuwingssignaal dat ons erop attent maakt dat er ergens iets niet goed gaat en dat ons ervoor behoedt om risico's te lopen. Deze pijn noemen we acute pijn. Als de pijn langer duurt, is er sprake van chronische pijn. Sommige definities vermelden daarbij een tijdsduur van drie of zes maanden, maar als we willen vaststellen of er sprake is van chronische pijn, moeten we in de eerste plaats naar de oorzaak kijken en niet naar de tijdsduur. Chronische pijn heeft geen signaalfunctie meer, maar belemmert ons in ons bestaan. Naast de beperkingen en het energiegebrek waarmee patiënten

dansen zien waarbij u zich in Indonesië waant. Ook krijgt u mooie klanken te horen van het Anklungorkest. Angklung is een muziekinstrument dat gemaakt is van bamboe wat een heel verrassend geluid geeft. De Ben Heart foundation zet zich in voor de kansarme gezinnen, kinderen en ouderen van Bali om hen weer een toekomst te geven d.m.v. educatie in het kinderhuis Grace en voedselpakketten. U bent van harte uitgenodigd om , met ons, een gezellige Indonesische middag te beleven. De kosten bedragen 3 euro, een gift voor de Ben Heart Stichting wordt ook gewaardeerd. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de activiteitenbegeleiding van Sainte Marie, tel. 055 5484500 moeten omgaan, is er ook het onbegrip uit de omgeving en de medische wereld. Dit kan als zeer belemmerend werken op het herstel. Tobt u ook al maanden, of misschien al wel jaren, met onbegrepen chronische pijn- en/of vermoeidheidsklachten? Mogelijk rugpijn, hoofdpijn, whiplash of fibromyalgie? OCA Apeldoorn gaat u aan de hand van praktijkvoorbeelden en nieuwe theorieën uitleggen welke succesvolle mogelijkheden er zijn op het gebied van behandelen. Ons doel is het vergroten van uw kwaliteit van leven. Wilt u werken aan mogelijk een verlichting van uw klachten, dan bent u van harte welkom. Inschrijven is kosteloos en kan eenvoudig via onderstaand emailadres of telefoonnummer. Datum : Woensdag 20 juni 2018 Tijdstip : Ontvangst 18.45 en 19.00 uur Locatie : OCA Apeldoorn, Oude Beekbergerweg 21 Apeldoorn (ingang Bos & Weide Fysiotherapie) Aanmelden: telefoonnummer 055-52788891 of emailadres info@oca-apeldoorn.nl

APOTHEEK Apotheek Apeldoorn Zuid Schubertplein (055) 533 2154 Gelre apotheek (055) 581 1840 Benu de Heeze apotheek (055) 533 0020 TANDARTSEN Tandartspraktijk Vervoorn (055) 533 1646 Van den Akker (055) 540 2936 Hartman en Mulder (055) 533 6916 Van Heijst (055) 533 3670 R.T. Thomson (055) 542 0741 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer/ riool Van der Velden: (026) 321 53 16 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst

Huishoudelijke hulp nodig? Huishoudelijke hulp nodig? Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen namelijk maar € 15,- per uur. Daarnaast heeft diensten voor namelijk maar € 15,- per uur. Daarnaast heeft diensten voor thuis thuisook ookvele veleandere anderediensten dienstendie dieuuhet hetleven levencomfortabeler comfortabeler kunnen kunnenmaken makenzoals: zoals:Tuinonderhoud, Tuinonderhoud,een eenklussendienst, klussendienst, een een kapper of pedicure aan huis maar ook een kwalitatief kapper of pedicure aan huis maar ook een kwalitatief hoogwaardige maaltijdservice. hoogwaardige maaltijdservice.

van Reinders KInderopvang

Waardebepaling van uw woning, een hypotheek gesprek èn een aankoopgesprek in één deal. En dat allemaal volledig vrijblijvend! 055-5 555 555 makelaarinapeldoorn.nl

Samen de wereld ontdekken WWW.DOOMIJN.NL

Goed Goedom omteteweten: weten: Huishoudelijke nodig? -u een en hulp - ukrijgt krijgt eenvaste, vaste,betrouwbare betrouwbarehulp engescreende gescreende hulp - er zijn Tuinonderhoud? Klussendienst? - er zijngeen geenlidmaatschapskosten lidmaatschapskosten -u veilig middels factuur - ubetaald betaald veiligachteraf achteraf middelseen eenaan factuur Kapper of pedicure huis? - minimale - minimaleafname afname11uur uur

Wij maken huishoudelijke hulp

socialer en prijsvriendelijker. Heeft Heeftuude dehulp hulpvan vandiensten dienstenvoor voorthuis thuisnodig? nodig?Wij Wijmaken maken graag en vrijblijvend een afspraak om de Voor maar € 16,uur er graag engeheel geheel vrijblijvend eenper afspraak omkomt de mogelijkheden tetebespreken. mogelijkheden bespreken. een vaste, betrouwbare en gescreende hulp bij u thuis.

Mathijs Mathijsvan vander derZande Zande

&&

Henk Henkvan vanVeldhuizen Veldhuizen

Mathijs van der Zande

Diensten Dienstenvoor voorthuis thuis 055-3030628 055-3030628 Henk info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl van Veldhuizen www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl

KINDERDAGVERBLIJF peuteropvang buitenschoolse opvang

055-3030628 info@dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl


3

juni 2018

OMA WEET RAAD

Oma weet raad: vlekken verwijderen

Schoonmaken is niet de meest duurzame klus in huis. Er zitten vaak veel chemische stoffen in schoonmaakmiddelen en je hebt geen idee van de precieze werking en het nut. Gelukkig zijn er ook nog de schoonmaaktips van vroeger waarmee je vlekken op een heel natuurlijke manier verwijdert. Oma weet raad! Rode wijnvlekken verwijderen Rode wijnvlek? Wist je dat spa rood en witte wijn prima helpen? Gooi er dus nog een glas achteraan! Doordrenk de plek daarna met water. Doe je dit niet dan is de rode kleur wel weg, maar zorgen de suikers in de wijn of sap voor nieuwe vlekken. Witte azijn is een ander

alternatief om rode wijnvlekken te verwijderen. Zout kun je beter vermijden. Het haalt de rode wijnvlek wel weg, maar trekt ander vuil aan, waardoor een nieuwe vlek ontstaat. En gooi je Spa Rood over de vlek, dan bruist het weg. Even deppen met een doekje en de vlek is verdwenen. Inktvlekken verwijderen Om een inktvlek van een balpen te verwijderen, kun je melk gebruiken. Melk of koffiemelk, het schijnt niets uit te maken. Doe de melk erop en wrijf het uit met een doek. Als het om kleding gaat, dan kun je ze hierna wassen. De inktvlek is na het wassen volledig verdwenen. Met een bloedvlek ga je hetzelfde te werk. Grasvlekken verwijderen Bij grasvlekken is het belangrijk dat je ze snel aanpakt. Hoe sneller je een grasvlek eruit haalt, hoe makkelijker het gaat. Groene grasvlekken haal je uit kleding door er groene zeep op te smeren. Laat dit even intrekken en was het daarna mee in de wasmachine. De vlek is na het wassen helemaal weg. Jumbo Schoonmaak Vloeibare Zeep 750ml € 0,85.

BESTE BEWONERS VAN APELDOORN,

ESDOORN DARTS OPEN 2018

Mijn naam is Petra Weulen-Kranenbarg en ik ben werkzaam als vrijwilligerstoeleider en ontspanningsbegeleider bij de Goede Zorg locatie Avondzon.

Zaterdag 23 Juni is een datum om in uw agenda te zetten. Dan organiseert café De Vrijbuiter (Schubertplein) het ESDOORN DARTS OPEN 2018. Voor de winnaar ligt een prijs klaar van maar liefst 250 EURO!!

Ik ben zelf nu bijna een jaar werkzaam op deze leuke locatie en heb het hier erg naar mijn zin. Maar voor verschillende activiteiten ben ik nog op zoek naar vrijwilligers, vandaar deze oproep.

Alsof dit nog niet genoeg is verloten we ook nog eens onder alle deelnemers een fantastische prijs in de vorm van 1 MINUUT GRATIS WINKELEN bij JUMBO van de BUNT in Apeldoorn.

We zoeken o.a. • Naar iemand die het leuk vindt om de tuin en het terras bij te houden. • Iemand die het leuk vindt om het ontbijt te begeleiden, tafel mooi te dekken, broodjes enz. klaar te zetten, eitje te koken of te bakken. Dit wordt 2 keer per week aangeboden en dit is altijd erg lekker en gezellig. • Cliënten wil bezoeken om samen te wandelen, koffie te drinken, spelletje te doen. • Voor de afdeling dementerende ouderen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die de huiskamer willen begeleiden. Ontbijt, spelletje doen enz. • Vrijwilligers die cliënten in de wijk aan huis willen bezoeken • Gastvrouw/ heer, het bezetten van de receptie, mensen te woord staan, evt. kopieerwerk verrichten enz. • Koffie schenken in het weekend • Bloemschikken. Ik zoek vrijwilligers die deze activiteit samen met mij willen opzetten

Om kans te maken op deze 1 minuut gratis winkelen hoef je je dus alleen maar in te schrijven voor dit mooie toernooi. Dit kan via 06-51967280 of op de toernooidag zelf. Let op!! Maximaal aantal deelnemers is 64. Vol=vol.

Lijkt het u leuk en denkt u hier kan ik wel iets in betekenen, dan kan u altijd contact met mij opnemen, Petra Weulen-Kranenbarg. pweulenkranenbarg@degoedezorg.nl of u kan me bellen op 0653525268

COLOFON

De Zuidkrant wordt 10 maal per per jaar huis aan huis verspreid zoals is weergegeven op de verspreidingskaart op www.mediabureauapeldoorn.nl en is gratis af te halen op diverse plekken in de wijk.

NIEUWE LOCATIE BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER APELDOORN Het onderzoekscentrum van het bevolkingsonderzoek borstkanker in Apeldoorn verhuist per 1 juli van De Sprengenweg 70 naar haar nieuwe locatie aan de Lange Amerikaweg 55, tegenover het Shell tankstation (schuin tegenover McDonalds) in Medisch Centrum de Veluwe. Bevolkingsonderzoek Alle vrouwen in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar ontvangen eens per twee jaar een schriftelijke uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Oost om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Vrouwen uit Apeldoorn en omgeving kunnen, na het ontvangen van de uitnodiging, vanaf 1 juli terecht op de nieuwe locatie aan de Lange Amerikaweg 55. Veel voorkomende vorm van kanker Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Eén op de acht vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. De kans op genezing wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van ontdekking. Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstbesparende operatie mogelijk. Bevolkingsonderzoek Oost Bevolkingsonderzoek Oost is een van de vijf screeningsorganisaties in Nederland en voert de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in de provincies Gelderland en Overijssel uit.

BELEEF HET KANAAL

De Zuidkrant is de wijkkrant van Apeldoorn Zuid, Ugchelen en Beekbergen.

23 t/m 30 juni 2018 Er is naast alle andere activiteiten die te maken hebben met het verbinden met het kanaal aan de stadskade een presentatie van een mogelijke jeugdzeilschool met zeilbootjes op het kanaal voor kinderen tussen de 8 en 13 jaar.

Uitgever: Mediabureau Apeldoorn Oplage: 16.000 stuks

O.a. kunstfestiviteiten en er is een roeitocht georganiseerd door de roeivereniging de Grift. Meer informatie is te vinden op de website www.beleefhetkenaal.nl.

Foto: Initiatiefnemer Guus in 't Veld, een oud wedstrijdzeiler nu nog steeds goed voor 1000 miles per jaar op oceaan noordzee enz.

Druk: Janssen Pers Vormgeving: YVONNE RECLAME

圀椀樀Ⰰ 戀椀攀搀攀渀 甀 最爀愀愀最 䜀漀攀搀攀 娀漀爀最

Informatie, data en verspreidingsgebied kunt u vinden op www.mediabureauapeldoorn.nl

伀渀搀攀爀猀琀攀甀渀椀渀最 戀椀樀 氀椀挀栀愀洀攀氀椀樀欀攀 瘀攀爀稀漀爀最椀渀最 嘀攀爀瀀氀攀攀最欀甀渀搀椀最攀 栀愀渀搀攀氀椀渀最攀渀 䄀氀愀爀洀猀礀猀琀攀攀洀 攀渀 漀瀀瘀漀氀最椀渀最 栀椀攀爀瘀愀渀

Voor meer informatie, redactie of mogelijkheden tot adverteren neem vrijblijvend contact op met: info@mediabureauapeldoorn.nl

伀渀搀攀爀猀琀攀甀渀椀渀最 戀椀樀 栀甀椀猀栀漀甀搀攀氀椀樀欀 眀攀爀欀 䐀攀攀氀渀愀洀攀 愀愀渀 愀挀琀椀瘀椀琀攀椀琀攀渀 嘀攀爀猀挀栀椀氀氀攀渀搀攀 瘀漀爀洀攀渀 瘀愀渀 眀漀渀攀渀Ⰰ  眀愀愀爀漀渀搀攀爀 琀椀樀搀攀氀椀樀欀 眀漀渀攀渀 唀眀 最攀氀甀欀 猀琀愀愀琀 瘀漀漀爀漀瀀

Klachten bezorging: yvonne@mediabureauapeldoorn.nl

䈀攀爀攀椀搀 洀攀攀 琀攀 搀攀渀欀攀渀 䐀椀挀栀琀 戀椀樀 甀 椀渀 搀攀 戀甀甀爀琀

Druk- en zetfouten voorbehouden.

㈀㐀 甀甀爀 戀攀猀挀栀椀欀戀愀愀爀  攀渀 戀攀爀攀椀欀戀愀愀爀 圀椀樀 稀椀樀渀 漀瀀 稀漀攀欀 渀愀愀爀 樀漀甀℀ 䐀攀 䜀漀攀搀攀 娀漀爀最 栀攀攀昀琀 爀攀最攀氀洀愀琀椀最 瘀愀挀愀琀甀爀攀猀 瘀漀漀爀  洀攀搀攀眀攀爀欀攀爀猀 稀漀爀最 攀渀 眀攀氀稀椀樀渀⸀ 䬀椀樀欀 漀瀀 漀渀稀攀 眀攀戀猀椀琀攀 漀昀 戀攀氀 洀攀琀 搀攀 娀漀爀最氀椀樀渀⸀

Verspreiding: Verspreidingsburo Armada

䌀漀渀琀愀挀琀 㠀  ⴀ  㘀 㐀 眀眀眀⸀搀攀最漀攀搀攀稀漀爀最⸀渀氀 稀漀爀最氀椀樀渀䀀搀攀最漀攀搀攀稀漀爀最⸀渀氀

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mediabureau Apeldoorn.


4

juni 2018

WELKOM OP ONS GASTVRIJE PLEIN, HET WINKELCENTRUM MET NOG ECHTE SPECIAALZAKEN

VERFSHOP APELDOORN

EMELY EN NORBERT TROTSE EIGENAREN VAN BROER BROOD EN BANKET

BRUNA DE ZUIDERPOST

Sinds kort is het voor de bewoners van Apeldoorn nog gemakkelijker om de overheerlijke producten van Bakkerij Berden te kopen zonder naar Wenum te rijden, want Norbert en Emely zijn sinds april de trotse eigenaren van Broer Brood & Banket. “We zijn benaderd door Rien Broer met de vraag of wij niet zijn winkel en bakkerij zouden willen overnemen. We waren eigenlijk meteen enthousiast, want we waren op zoek naar uitbreiding. In dat opzicht kwam hij op het juiste

moment met zijn vraag. We hebben genoeg capaciteit in de bakkerij om twee of meer winkels goed te beleveren. We zijn dan ook in gesprek gegaan en al snel waren we eruit. Nu hebben we in een ander deel van Apeldoorn een nieuw filiaal erbij en dat geeft een goed gevoel.” Naast de eerder genoemde omschakeling voor het personeel van Broer Brood & Banket, blijft de rest vooralsnog bij het

oude. “Het enige verschil is momenteel dat ons assortiment in de schappen ligt. Bakkerij Broer heeft een goede naam en de winkel is ook nog niet toe aan vervanging. Wellicht dat we over een paar jaar wel onze naam op de gevel plaatsen, maar nu nog niet. We hebben in april eigenlijk heel geruisloos de overdracht plaats laten vinden en de reacties zijn heel positief. Mensen zijn blij dat de winkel voortgezet wordt en wij zijn blij met deze uitbreiding.”

BROER BROOD EN BANKET

HAARSTUDIO ESMIRALDA

PERFECT PET STYLING

CLEMENS VIS

SNS

D.I.O. DROGISTERIJ BINCO


Kijk voor meer informatie over Tritan® Kristalglas en de actievoorwaarden op Jumbo.com/glazen

Voor de beste service én altijd lage prijzen.

lage prijzen.

5

juni 2018 september 2018. kan t/m di 11 volle spaarkaart Inleveren van je

Schott Zwiesel ®

® leseiwZ ttohcS

glazen naar keuze. of € 4,99 = een set bijbetaling van € 3,99 Volle spaarkaart +

.lohocla neeg ,81 neeG

spaarkaart. = volle glazenzegels Vijftien

Inleveren van je volle spaarkaart kan t/m di 11 september 2018.

2018. di 28 augustus wo 30 mei t/m Sparen kan van

Volle spaarkaart + ijbetaling van € 3,99 of € 4,99 = een set glazen naar keuze.

glazenzegel. = één gratis boodschappen Elke € 10,- aan

Schott Zwiesel ®

® leseiwZ ttohcS

Geen 18, geen alcohol.

JUMBO VAN DE BUNT

Inleveren van je Elke € 10,- aan Volle spaarkaart + Sparen kan van Vijftien SPAARACTIE GLAZEN BIJ JUMBO volle spaarkaart boodschappen bijbetaling van € 3,99 wo 30 mei t/m glazenzegels kan t/m dizegels 11 één gratis of gin€ 4,99 = eenklant set een zegel. di 28 augustus longdrinkglazen, waterglazen en Vijftien is een Woensdag 30 mei is=Jumbo van de Bunt = volle september glazenzegel. glazen naar keuze. 2018.tonic glazen.spaarkaart. De glazen, van marktleider volle spaarkaart. Bijeen2018. volle spaarkaart gestart met een spaaractie rondom

Schott Zwiesel glazen van restaurant kwaliteit. De klanten van Jumbo van de Bunt kunnen de hele zomer sparen voor 6 verschillende sets glazen; witte wijnglazen, rode wijnglazen, bierglazen,

ej nav nerevelnI traakraaps ellov 11 id m/t nak .8102 rebmetpes

Schott Zwiesel, zijn gemaakt van Tritan kristalglas.

+ bijbetaling van 3,99 of 4,99 ontvangt de klant een set glazen naar keuze.

Bij elke 10,- aan boodschappen en bij Jumbo Van de Bunt-Tiemes,ontvangt Apeldoorn, Schubertplein 1-5 diverse actieproducten de

Jumbo van de Bunt Schubertplein 1

HET KLETSKOPJE

CAFE DE VRIJBUITER

PLAZA DE MEERPAAL

Voor de beste service én altijd lage prijzen.

+ traakraaps elloV 99,3 € nav gnilatebji t e s n e e = 9 9, 4 € f o .ezuek raan nezalg

.nezjirp egal

Kijk voor meer informatie over Tritan® Kristalglas en de actievoorwaarden op Jumbo.com/glazen

Kijk voor meer informatie over Tritan® Kristalglas en de actievoorwaarden op Jumbo.com/glazen

Voor de beste service én altijd lage prijzen.

september 2018. kan t/m di 11 volle spaarkaart Inleveren van je

DEBUSSY BLOEMEN

VAN BAMBOE

Schott Zwiesel ®

® leseiwZ ttohcS

glazen naar keuze. of € 4,99 = een set bijbetaling van € 3,99 Volle spaarkaart +

.lohocla neeg ,81 neeG

spaarkaart. = volle glazenzegels Vijftien

Inleveren van je volle spaarkaart kan t/m di 11 september 2018.

2018. di 28 augustus wo 30 mei t/m Sparen kan van

Volle spaarkaart + ijbetaling van € 3,99 of € 4,99 = een set glazen naar keuze.

glazenzegel. = één gratis boodschappen Elke € 10,- aan

lage prijzen.

STARINK SCHOENEN EN TASSEN

WIJNHANDEL EN SLIJTERIJ KOK


6

juni 2018 AAN DE WANDEL! Met de komst van social media zitten we tegenwoordig steeds vaker en langer achter elkaar. Eigenlijk heel zonde, want bewegen heeft oneindig veel voordelen en het kost vaak maar een kleine moeite. Volgens verschillende onderzoeken zorgt regelmatig wandelen voor een verlenging van de levensduur en blijven fysieke en mentale aandoeningen langer op afstand. Heerlijk buiten in de natuur zijn, met veel groen om je heen, zorgt voor ontspanning en vermindering van geestelijke stress. Wandelen kan niet alleen afrekenen met bijvoorbeeld depressieve klachten, maar ook slapeloosheid en angsten kunnen er minder door worden. Door regelmatig te wandelen, blijkt er minder verlies van botweefsel te zijn. Ook bij Diabetes type 2 kan de bloedsuikerspiegel beter onder

controle gehouden worden door na het eten minimaal 15 minuten te wandelen. Elke dag minimaal 30 minuten wandelen zorgt voor een toename van de witte bloedcellen, welke een belangrijke rol spelen bij het sterk houden van het immuunsysteem. Wandelen is ook goed voor mensen met dementie. Mensen die voldoende bewegen hebben minder kans om dementie te krijgen. Uit onderzoek blijkt ook dat bewegen voor mensen met dementie goed is. Met bewegen kun je de dementie niet stoppen, maar wel lijkt het de dementie te vertragen. Zo verbetert het denkvermogen en verloopt het doen van alledaagse activiteiten beter. Ook voor mensen die willen afvallen is wandelen een uitstekend middel om in te zetten. Zorg hierbij wel voor een dieet waarbij het gebruik van suikers geminimaliseerd wordt en waarbij de nadruk ligt op plantaardige voeding met veel groentes. Om te beginnen met wandelen (en het te kunnen volhouden) is het belangrijk om

het langzaam op te bouwen om blessures te voorkomen. Af en toe het tempo iets opvoeren is goed om het hart/longsysteem te stimuleren, maar luister hierbij wel goed naar wat het lichaam aangeeft en forceer niets. Het dragen van goede schoenen en sokken is belangrijk, om blaren en andere klachten te voorkomen. Een stappenteller of wandelapp op de smartphone kan bij het wandelen gebruikt worden om doelen te stellen en te behalen.

Jacintha Bakkenes-Otten, sportfysiotherapeut Fysiotherapie Bos & Weide Oude Beekbergerweg 21 Tel: 055-5331941 e-mail: jacinthaotten@bosenweide.nl

Samen met een loopmaatje of met collega’s in de lunchpauze wandelen zorgt voor een stok achter de deur, waardoor het beter vol te houden is. Wilt u gezellig in een groep gaan wandelen? Er zijn in Apeldoorn Zuid verschillende wandelgroepen. Startplekken zijn o.a. dok Zuid, ’t Vogelnest en Gezondheidscentrum de Heeze. Bent u op zoek naar mooie wandelroutes, kijk dan eens op de website www.apeldoorntevoet.nl.

Bos & Weide

OP WOENSDAG 13 JUNI IS DE AFTRAP VAN HET NIEUWE HARINGSEIZOEN

Een nieuwe start kunnen maken met de hulp van een ‘maatje’(therapie-Hulphond). Clemens maakt van de start van het nieuwe haring seizoen graag een feestje.

Vanaf 9.00 ‘s morgens zijn ze weer volop verkrijgbaar bij Clemens Vis op het Schubertplein, een moment waar veel mensen reikhalzend naar uitkijken.

Onze winkel zetten wij deze dagen dan ook graag extra in de schijnwerpers zodat het bijna niemand kan ontgaan dat er wat te vieren valt.

Voorafgaand aan deze dag zal dinsdag 12 juni, het eerste vaatje nieuwe haring, traditioneel geveild worden in Scheveningen.De opbrengst van de veiling komt dit jaar ten goede van Hulphond Nederland. Het therapieprogramma van Hulphond Nederland heeft zich bewezen en is van waarde voor veel Nederlandse jongeren en hun omgeving.

WIJ ZOEKEN SUPER BEZORGERS! MELD JE AAN VIA BEZORGERS@VERSPREIDEN.NL OF BEL 038 - 3764050.

Ervaart u lichamelijke klachten tijdens het wandelen of heeft u vragen over hoe je het wandelen verstandig kunt opbouwen, neem dan contact op met één van onze fysiotherapeuten.

fysiotherapie

Dus vanaf woensdag 13 juni heerlijk happen maar, want dan zijn ze er weer. Ook leuk om te vermelden is dat wij mooie cadeaubonnen verkopen. Met vaderdag in het vooruitzicht, een cadeau wat zeker in de smaak gaat vallen. Wij verwelkomen u graag in onze kiosk op het Schubertplein.


7

juni 2018

Frits Reinders vertelt vijfendertig jaar met zijn vrouw Tjitske (58). Ze hebben klanten die al zestig, zeventig jaar bij hen komen. ‘Bejaarden die nog weten dat mijn opa destijds aan ze vroeg of ze een snoepje lusten.” Dat zijn ouders toentertijd besloten de nieuwlichterij aan zich voorbij te laten gaan, was een schot in de roos, zegt hij. “Er komt alleen maar meer vraag naar natuurproducten.” Natuurlijk kwamen er in de loop van de tijd collega’s langs die riepen: “gooi die bruine potten er eens uit joh”, of “breek eens een muur door.” Paul Visser heeft het nooit zelfs maar overwogen. “Die collega’s zijn al jaren failliet.” Ondertussen staat in Apeldoorn de vierde generatie klaar: dochter Sylvia. En ja, het zit in de familie, ook zij ziet de waarde van behoudzucht. Drogisterij J.F. Scheltinga Arnhemseweg 197, Apeldoorn

Hoe blijft de Nederlandse winkelier overeind, ingeklemd tussen grote ketens en internetshops? Op zoek naar middenstanders die kleur geven aan onze dorpen en steden. Natuurproducten- dat klink naar yoga, veganisme en ander hedendaags hip. Waren zijn ouders van die voorlopers? Integendeel, zegt Paul Visser (60). Behoudend waren ze, zeg maar

JUMBO VAN DE BUNT EN JUMBO WIEGMANS TEKENEN HOOFDSPONSORSCHAP WINTERCIRCUS APELDOORN VOOR 3 JAAR! Na een succesvolle samenwerking in 2017, hebben het Wintercircus Apeldoorn, Jumbo van de Bunt, Schubertplein en Jumbo Wiegmans, Korianderplein, ook voor de komende jaren een samenwerking afgesproken. Met als gezamenlijke doelstelling dat iedereen naar het circus moet kunnen komen, wordt ook dit najaar weer de flinke spaaractie ingezet, waarbij men kan sparen voor een flinke korting op de toegangskaarten. Met het tekenen van het contract als hoofdsponsor, tekent men ook voor de zichtbare fijne samenwerking. Met duidelijk doel om de komende jaren dit nog intensiever

gerust conservatief. Mensen die de zaken uit overtuiging bij het oude lieten. Dat was de reden waarom ze in de jaren 60 besloten door te gaan met de verkoop van losse kruiden en zich te specialiseren in plantaardige geneesmiddelen en geneeskrachtige kruiden, terwijl de ene na de andere traditionele drogisterij werd omgebouwd tot Dirx, Kruidvat of Etos. Daar was nog geen schep vers

gedroogde kamille of brandnetel te krijgen en dat was modern. Wie de winkel van J.F. Scheltinga aan de Arnhemseweg in Apeldoorn binnenkomt, kan zich nog altijd wanen in het jaar 1921, toen Joan François Scheltings en zijn vrouw er een drogisterij begonnen. Sinds zijn zestiende staat hun kleinzoon Paul Visser er achter de toonbank, alweer

uit te bouwen, en zoveel mogelijk mensen een fantastische show te gunnen. Ook dit jaar staat de, compleet vernieuwde, show weer voor topacts, spanning en sensatie. Daar waar vorig jaar al flink werd geïnvesteerd in sfeer en aankleding, word het komend jaar nog beter. Het Wintercircus Apeldoorn staat in de top 5 van beste voorstellingen, en daar is men trots op. Dit jaar biedt men een voorstelling met een gouden randje, want het Wintercircus Apeldoorn tekent dit jaar voor zijn 25e editie in Apeldoorn. Wederom op de Voorwaarts aanwezig van 23 tm 30 december. Een traditie dus, waar beide Jumbo’s graag deel van uitmaken. De spaaractie start dit jaar eerder, op 31 oktober en loopt langer door, tot 18 december. Op de facebookpagina van het Wintercircus Apeldoorn wordt het programma de komende weken act voor act kenbaar gemaakt, volg deze dus.

Comfortabel blijven wonen in uw eigen huis Huishoudelijke hulp en ondersteuning in Apeldoorn

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw huishoudelijke taken? Bijvoorbeeld omdat u een dagje ouder wordt, of een beperking heeft waardoor sommige huishoudelijke taken wat lastiger uit te voeren zijn? Schakel dan de huishoudelijke hulp en ondersteuning van AtHomeFirst in. Onze huishoudelijke hulpen komen uit Apeldoorn en zorgen ervoor dat u prettig kunt blijven wonen in uw eigen huis.

Wat maakt AtHomeFirst zo uniek? Betrokken en persoonlijk

Bel ons op 088 - 321 01 55

www.athomefirst.nl


8

juni 2018

JUMPING UGCHELEN

Ugchelen

Voor de een wel, voor de ander niet. De een praat er wat makkelijker over, de ander vindt het prettiger om er helemaal niet en ook nooit over te praten. Het delen van traumatische gebeurtenissen kan erg confronterend zijn. En wanneer dat niet goed begeleid wordt, zelfs gevaarlijk (voor jezelf of voor een ander). Het haalt herinneringen naar boven die je soms bewust of onbewust hebt weggedrukt. Té pijnlijk, té heftig of té verdrietig.

Op zondag 24 juni a.s. organiseert ponyclub de Bosruiters uit Ugchelen voor de 8e keer Jumping Ugchelen. Tijdens deze dag strijden de springruiters van ponyclub de Bosruiters om de hoofdprijs van de dag: de Gouden Cap. De Gouden Cap werd in 2017 gewonnen door Ryanne van Leur met Roxanne. De deelnemers aan Jumping Ugchelen rijden verschillende spectaculaire springparcoursen waaronder een derby. Deze dag komt het aan op rijstijl, techniek, snelheid, durf en springvermogen. Jumping Ugchelen wordt georganiseerd op het terrein van de Bosruiters aan de Zr. Meyboomlaan tegenover Randerode. Het programma begint om 10.30 uur, einde rond 15.00 uur. De toegang is gratis. Voor meer info over Jumping Ugchelen en over de Bosruiters: www.bosruiters.nl.

centrum dagelijks bezoeken hetzelfde. Er verandert ook niets aan de openingstijden. Vanaf de week van 28 mei is het Diagnostisch Centrum Apeldoorn tijdelijk gesloten vanwege de verhuizing. Patiënten kunnen dan ruim drie weken terecht op de afdeling radiologie en de poli bloedafname in Gelre Apeldoorn. Vanaf 20 juni zijn de patiënten voor bloedafname en het inleveren van urine en feces welkom op de nieuwe locatie. Het maken van een echografie, röntgenfoto’s en mammografie onderzoek komen hier in de loop van de nazomer bij. Er wordt o.a. een nieuw röntgenapparaat geïnstalleerd, dit vraagt enige tijd. Daarom kunnen patiënten tot nader bericht voor deze onderzoeken terecht bij Gelre Apeldoorn. Nieuwe locatie Gelre Diagnostisch Centrum Apeldoorn (adres: John F. Kennedylaan 32, ingang komt aan deze zijde: Waltersingel).

DIAGNOSTISCH CENTRUM APELDOORN NAAR NIEUWE LOCATIE De afgelopen jaren konden patiënten voor echografie, mammografie, standaard röntgenfoto’s, bloedafname (inclusief trombosedienst) en het inleveren van urine en feces terecht bij het Gelre Diagnostisch

HERSTELLEN IN PLAATS VAN WEGGOOIEN, ECONOMISCH VOORDEEL, HERGEBRUIK, CIRCULAIRE ECONOMIE SCOORT. Wij worden ons steeds meer bewust van het feit dat het niet langer kan op de manier waarop we nu leven. Goedkoop inkopen en als het kapot is dan maar weggooien. De mentaliteitsverandering gaat echter veel te langzaam. Het roer zal drastisch om moeten. Gelukkig raakt bijna iedereen er van overtuigd, dat we een schonere en leefbaardere wereld willen overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen. Bijna iedereen, want er zijn altijd nog mensen, die lak hebben aan het milieu. Mensen die vinden dat het best goed gaat met ons milieu. Mensen die meer denken aan hun eigen voordeel dan aan de vraag of anderen hiermee benadeeld worden. Gooi maar weg (desnoods in de berm aan de kant van de weg) en koop maar nieuw. Het kost toch bijna niets. Er is een krachtige oppositie aan het ontstaan tegen deze mentaliteit. Het kan ook niet langer. Er zijn steeds meer mensen die niet meer mee doen aan de verspilling en de weggooi - mentaliteit en aan het vergroten van ons afvalprobleem. Een voorbeeld hiervan zijn de vele “zwerfvuil acties”, die spontaan ontstaan en het oprichten van meerdere RepairCafé ’s in en rond Apeldoorn. Het enige en eerste ReparatieCafé in Ugchelen heeft een zeer succesvol jaar achter de rug.

DELEN IS HELEN,

Centrum Apeldoorn. Dit was een tijdelijke locatie op het parkeerterrein van het oude Juliana Ziekenhuis aan de Sprengenweg 70. Tot en met vrijdag 25 mei kunnen patiënten daar nog terecht. Daarna volgt de verhuizing naar de nieuwe locatie: John F. Kennedylaan 32. Dienstverlening blijft hetzelfde Op de nieuwe locatie blijft de dienstverlening voor de ongeveer 250 patiënten die het

Met recht kan gesproken worden over een zeer geslaagd experimenteel jaar. Veel mensen weten inmiddels de werkplaats te vinden. Elke 1e en 3e woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur staan een tiental zeer bedreven vakmensen klaar om vrijwillig de verschillende, vaak technische reparaties uit te voeren. Gratis en voor niets. Een vrijwillige bijdrage wordt echter zeer op prijs gesteld om de nodige onkosten te dekken en om af en toe het gereedschap te vervangen. Koffiezetapparaten, heggenscharen, naaimachines, mobile telefoons, cassetterecorders, je kunt het zo gek niet noemen of het is aangeboden voor reparatie. Belangrijke voorwaarden voor reparaties zijn. 1. Het aangebodene moet onder de arm kunnen worden meegenomen en 2. Men moet aanwezig blijven tijdens de reparatie. Iedereen kan zijn of haar defecte apparatuur aanbieden en indien mogelijk laten herstellen in het ReparatieCafé. Je hoeft hiervoor niet in Ugchelen te wonen. Het initiatief is zo’n twee jaar geleden genomen door een groep enthousiaste bewoners uit Ugchelen, met de bedoeling een actieve bijdrage te leveren aan het verminderen van de afvalberg, een zeer serieus alternatief willen bieden voor de weggooi mentaliteit en de gedachten over hergebruik te bevorderen. Bovendien kan het een voordeel zijn voor mensen met een bescheiden inkomen, omdat een reparatie vaak goedkoper is dan nieuw kopen. Tegenwoordig heet dit : Circulaire Economie. Het woord Reparatie Café is gekozen, omdat het sociale aspect een

Route en parkeren Het adres van de nieuwe locatie is John F. Kennedylaan 32, 7314 PS Apeldoorn, ingang aan de Waltersingel. Op het terrein is parkeren gratis, er worden invalideparkeerplaatsen ingericht en er is een bushalte voor de deur (lijn 2 en 6). Actuele informatie is altijd te vinden op de website: - Laboratorium: www.gelreziekenhuizen.nl/Prikpunten.html - Radiologie: www.gelreziekenhuizen.nl/Radiologie.html

belangrijk aandachtspunt is. Het ReparatieCafé is gevestigd in het Dorpshuis van Ugchelens Belang. Het begrip Dorpshuis zegt het al. Er is veel meer te doen dan alleen de reparaties. Er is een ontmoetingsruimte waar tijdens het wachten koffie kan worden gedronken. Er staan een TV en een computer. Ook staat er een biljart en het is er gezellig. Elke eerste en derde woensdag van de maand is het ReparatieCafé Ugchelen geopend van 10.00 tot 12.00 uur in Het Ugchelens Belang aan de Bogaardslaan 81. Circulaire Economie ten top. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Flierman j.flierman@chello.nl of bellen 06- 48822843.

We hebben vaak afweermechanismen ontwikkeld om te dealen met bepaalde emoties die op dat moment te zwaar waren. Parkeren voor een ander moment, het voor u uitschuiven, dat komt later wel. Of zoals het bagatelliseren van uw verhaal (Ik was niet de enige, het viel allemaal wel mee, wat gebeurd is, is gebeurd, sudah laat maar). Naarmate de jaren verstrijken ontwikkelen we gedragspatronen die ons ‘helpen’ om te gaan met emotie. Wat we eigenlijk doen is handelen uit angst. Bang om te voelen, bang om er niet meer uit te komen. Uiteindelijk kunt u daarin vastlopen. U kunt zich eenzaam gaan voelen in uw verhaal, u zou kunnen stuiten op onbegrip of u kan een behoefte gaan voelen om gehoord te worden. Twee bevlogen maatschappelijk werkers en één psycholoog van Nusantara zijn sinds 2016 een groep (met toen 9 deelnemers) gestart genaamd Delen is Helen. Zij vroegen zich af, hoe heeft u in uw leven het beste uit twee werelden kunnen verbinden? Samen met deelnemers zijn de begeleiders op onderzoek uitgegaan naar wat het is dat ons verbindt. Met de vraag of ik een stukje pr wilde doen voor de nieuwe groepen die in het najaar van start gaan; Delen is helen & de ondersteuningsgroep voor mantelzorgers, viel mij ook de uitnodiging ten deel om toeschouwer te zijn bij de generale repetitie voor de presentatie van de groep Delen is Helen. Op 23 juni 2018 zal de pilot-groep die in 2016 gestart is een presentatie geven aan mensen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een nieuwe werkgroep. Tevens willen zij laten zien en vertellen wat het hen gebracht heeft en hoe zij dit hebben ervaren. Ook de begeleiders van Nusantara die deze groep zijn gestart zullen hun ervaringen met u delen. Jerry Bochem, Shirley Coenraad en Monica Bouman hebben zich met hun expertise en deskundigheid de afgelopen twee jaar ingezet om deze groep te verbinden en te begeleiden. Met het bijwonen van de generale repetitie vielen mij een aantal dingen op. Na twee jaar zijn er zeven van de negen groepsleden overgebleven. Deze zeven verschilden in generatie, in culturele achtergrond, religie en gezinscultuur. Maar één ding hadden zij allen gemeen: De behoefte om samen te zijn en hun verhaal te delen. De groepsdynamiek was erg bijzonder. De saamhorigheid was tastbaar en ik kon voelen dat zij zich veilig voelden bij elkaar. Ondanks dat zij zo op het eerste gezicht zo van elkaar verschilden, kon ik merken dat zij één waren. De groep merkte op het ontzettend jammer te vinden om af te ronden. Zij hebben veel aan elkaar gehad, steun gevonden bij elkaar en coping strategieën aangereikt gekregen van de begeleiders. In hun geval was het delen van hun verhaal heel helend geweest. Bent u nieuwsgierig geworden naar de groep en wat zij hebben meegemaakt in hun samenzijn de afgelopen twee jaar of wilt u zich aanmelden voor een van de twee nieuw te starten groepen in het najaar? Delen is Helen Ondersteuning mantelzorgers Wij nodigen u graag uit op: Datum : 23-6-2018 Tijdstip : 13:30 Locatie: : Rumah saya – De Glatik Klein Hattem 34 7339 HJ Ugchelen-Apeldoorn Inschrijven voor deze middag kan alleen via: jerry.bochem@nusantara.nl


9

juni 2018

OPEN MIDDAG BUURTTUIN DE HEEZE

ontmoetingsplek de Graanhof

Vanaf half februari is er ook dagbesteding op De Graanhof. Dagbesteding De Graanhof is bedoeld voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Dat kan verschillende redenen hebben. De begeleiding maakt samen met de bezoeker een plan om het bezoek aan de dagbesteding zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en mogelijkheden van de bezoeker.

Buurttuin De Heeze is een biologische groenteen kruidentuin, waarin gewerkt, geplukt en geoogst kan worden. De buurtbewoners mogen ervan mee genieten. Op zaterdag 9 juni bent u van 14.00- 16.00 uur van harte welkom voor een kleine proeverij in Graanhof 2 ( in de bocht van de Hoge Dries ) U kunt dan gratis, onder het genot van thee/ koffie en een sapje, proeven van hapjes met producten uit onze tuin.

Openingstijden zijn: donderdag van 14.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 9.30 tot 13.30 uur. Als u zich wilt aanmelden of meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Sandra Dijkslag op telefoonnummer 06-82692387.

Er is ook gelegenheid om de tuin te bezichtigen en een praatje te maken met de vrijwilligers.

HANDWERKEN Iedere dinsdag middag handwerken zoals borduren, haken, breien, quilten, punniken of iets anders. Vanaf 14.00 tot 16.00 uur.Er zijn vrijwilligers aanwezig die u kunnen helpen als u er even niet uitkomt. U mag u eigen werkstuk meenemen en er zijn ook wat materialen aanwezig in de Graanhof. Komt u gerust binnenlopen. Hiervoor betaalt u 75 cent per keer en 50 cent voor een kopje koffie of thee. Als u vragen heeft of mee wilt doen, dan kunt terecht bij Inge van Dalen van Stimenz. Zij is bereikbaar via : 06-53174984 of per mail I.vanDalen@stimenz.nl Ontmoetingsplek De Graanhof: Graanhof 2, rechts van het gezondheidscentrum aan de Hoge Dries in wijk de Heeze.

JANTJE BETON EN NICKELODEON WILLEN VAN NEDERLAND ÉÉN GROTE SPEELPLEK MAKEN Op woensdag 13 juni staat de 11e Buitenspeeldag voor de deur. In het hele land hebben al meer dan 605 scholen, bedrijven, buurtverenigingen, ouders, gemeenten en kinderen een activiteit aangemeld. Ook in Gelderland wordt op 13 juni volop buiten gespeeld! In de provincie zijn al 85 activiteiten. Maar dat moeten er nog veel meer worden! Help mee deze 11e editie tot een nog groter succes te maken. Meld je speelactiviteit aan op www.buitenspeeldag.nl. Buitenspeeldag in Gelderland In Gelderland worden al 85 activiteiten georganiseerd. In Hengelo gaan kinderen spelen op het pontje, waterdiertjes vangen of spelen met de waterbaan! Daarnaast is in Harderwijk een Jenga spel in het groot maar je kan ook touwtrekken en springen op een springkussen. Dat zijn maar twee van de vele leuke activiteiten die georganiseerd worden in Gelderland. Kinderen vinden buitenspelen nog steeds het allerleukste! Al veel activiteiten zijn aangemeld maar dat moeten er nog veel meer worden. Want buitenspelen is vandaag de dag

DAGBESTEDING

SAMEN ETEN IN DE GRAANHOF Vindt u het ook niet zo gezellig om alleen te eten of om voor u zelf te koken? Iedere woensdag middag om 12.15 en iedere donderdag avond om 17.15 uur kunt u gezellig mee eten in De Graanhof. De maaltijden worden vers gekookt door een groep enthousiaste vrijwilligers. MAANDMENU JUNI 2018. Woensdag 6 juni: Stamppot raapstelen (onder voorbehoud) Donderdag 7 juni: Vis doperwtjes/worteltjes Woensdag 13 juni: Asperges Donderdag 14 juni: Zw. of It. gehaktballetjes, gemengde groente en aardappelpuree Woensdag 20 juni: Salade nicoise met gerookte kip Donderdag 21 juni: Groentepasta met kaas Woensdag 27 juni: Gehakt wellington en een salade

nog steeds niet vanzelfsprekend. Van de 1,2 miljoen kinderen op de basisschool zijn er meer dan 1 miljoen kinderen die niet meer dagelijks buitenspelen. Ondanks dat zij aangeven zich vrolijk en blij te voelen nadat zij een tijdje buiten hebben gespeeld (75%). Daarnaast geven kinderen aan dat zij buitenspelen één van de leukste vrijetijdsbestedingen vinden, maar toch vaker binnen dan buiten spelen. Genoeg reden om daar wat aan te doen! Organiseer daarom een Buitenspeeldag! Organiseer een Buitenspeeldag! Zet je straat af en organiseer samen met

kinderen een knikkertoernooi, tover de straat om tot een hindernisbaan, bouw hutten of ga stoepranden. Van grote tot kleine spelletjes en van knutselen tot hinkelen. Op de Buitenspeeldag is alles mogelijk! Iedereen die kinderen een waanzinnige dag boordevol plezier wil bezorgen kan meedoen. Meld nu je Buitenspeeldag aan en ontvang een gratis ‘Stop nooit met spelen' spandoek! Aanmelden kan tot 13 juni via www.buitenspeeldag.nl. Jantje Beton en Nickelodeon Juist in deze tijd is spelen nog steeds van groot belang. Spelen is niet alleen het

belangrijkste onderdeel van een gezond leven, het is ook nog eens het leukste. Daarom zegt Jantje Beton… STOP NOOIT MET SPELEN! Jantje Beton zet zich al 50 jaar in voor spelen door het creëren van speelplekken en het organiseren van speelactiviteiten. Ook kindertelevisiezender Nickelodeon vindt het belangrijk dat kinderen buitenspelen en gaat elk jaar op zwart tijdens de Buitenspeeldag. Daarom zetten wij ons ook dit jaar weer samen in om heel Nederland buiten te laten spelen op de Buitenspeeldag.


10

juni 2018

HET PROGRAMMA VOOR ZOMERJEUK IS BEKEND!!

Beekbergen

Het wordt een knaller!! Het spetterende programma van Zomerjeuk bij de Boerderij in Beekbergen met 3 bands danst de hele middag! We beginnen met de Reggae van Reggae Experience! Deze naam zegt al dat de muziek 'n verrukkelijke aanvulling bij de zomercocktails is om te dansen! Tussen de verschillende bands en optredens door draaien de mannen van Showtime, Lars en Sven, de muziek voor ons! Vervolgens vermaakt La Musica Rica ons met onder andere nummers van de Gipsy Kings! En we krijgen danslessen van danseressen van topniveau!! We hebben een brassband, die met hun trommels voor opzwepende muziek zorgen! Het hapje en drankje wordt verzorgd door de food trucks en de buitenbar! En de grote afsluiter, de finale van de avond zijn DJ Con Nalez & Mc Shizzeler!! Deze DJ's hebben inmiddels een reputatie opgebouwd dat ze voor groot feest zorgen en dus kan het niet mis!! Zet op 16 juni Zomerjeuk bij de Boerderij in je agenda! Zomerjeuk wil je beleven! Zorg dat je erbij bent!! Waar: Boerderij Beekbergen Tullekensmolenweg 22a 7361EN Beekbergen Meer info: telefoon 055 506 2239 Voor wie: iedereen kinderen gratis, v.a. 18 jaar entree â‚Ź 5,00 pp. Tickets aan de deur! Wanneer: 16 juni vanaf 16.00 uur!

Medio 1978 Hier een mooi overzicht van de omgeving Arnhemseweg, Ravenweg en Aluminiumweg. De Arnhemseweg lopend van onder in beeld naar boven met de kruising van de andere genoemde wegen. Geheel beneden een gedeelte van Huize Sainte Marie. Indertijd is het afgebroken en maakte het plaats voor een nieuw complex. Boven Sainte Marie zien we het Sebastiaanplein met de Fabianuskerk

en zijn typische torentje met klok. Erboven De Veste waar men o.a. feestjes kon geven in een lekkere sfeer en er ook rijexamens werden afgenomen. De school erachter is mij helaas niet bekend, u wel? Zo te zien niet meer in gebruik. Gaan we bijna naar de kruising dan zien we een opvallend witte woning. Daar was de praktijk van Dr. Pieter Jens, later opgevolgd door zijn zoon Jasper welke nu zijn praktijk heeft in Dok Zuid. Volgen we de Arnhemseweg dan zien we rechts

Huize Zuidzicht (rode dakbedekking). Eronder loopt de Eksterweg, kruisend de Buizerdweg. Aan de overkant van de Arnhemseweg Garage de Baar (wie kende hem niet?) met de verkoop en onderhoud van Renaults. Iets verder een aantal noodwoningen met erachter de Metaalbuurt. Zichtbaar zijn de Radiumweg, Plutoniumweg, Koperweg en IJzerweg. Eronder loopt de Aluminiumweg met geheel links een stukje Platinastraat met op de hoek een bloemenzaak wat eerder super De

Spar was met ernaast Chinees-Indisch Afhaalcentrum Sheng Li. Links onder in beeld de Kobaltstraat met eraan de Prot. Chr. Daltonschool Willem van Oranje. De rondlopende straat erboven is de Bariumstraat. Boven in beeld nog een klein stukje van het Westenenkerpark. Tot de volgende editie!

Foto en tekst: Hans Snelleman


11

juni 2018 AVONDVIERDAAGSE APELDOORN VAN MAANDAG 18 T/M DONDERDAG 21 JUNI 2018

niet doorgaat verwachten we 3200 betalende deelnemers van 29 scholen. Dit zijn 1.000 extra deelnemers en 10 extra scholen ten opzichte van 2017. Vanwege deze toename is het niet meer mogelijk om als nieuwe school deel te nemen aan de avondvierdaagse Apeldoorn.

Het Apeldoorns Wandel Comité organiseert in 2018 voor de 63e keer de avondvierdaagse. Vanuit het sportpark Orderbos, bij S.V. Orderbos afd. voetbal starten elke avond tussen 18:10 en 19:00 de wandelaars op de routes van 5 of 10 kilometer.

Onze sponsoren JUMBO van de Bunt en Wiegmans zorgen voor een versnapering onderweg. Na afloop kunt u bij de ijscowagen van Brouwer een lekker ijsje kopen. Via de Rabobank Clubkas Campagne hebben we dit jaar extra materialen kunnen aanschaffen om te zorgen voor een veilige avondvierdaagse. Via de actie Nederland Schoon zorgen wij voor een schone avondvierdaagse.

Op donderdag 21 juni 2018 is er een feestelijke intocht onder begeleiding van 5 muziekkorpsen vanaf de Joost van de Vondellaan. De intocht start om 19.45 uur, en gaat via de Waltersingel - John. F. Kennedylaan - Henri Dunantlaan - Asselsestraat naar het Sportpark Orderbos. Toeschouwers kunnen het beste terecht op de Asselsestraat. Doordat de avondvierdaagse Ugchelen dit jaar

KASSA'S BOODSCHAPPENMANDJE OPNIEUW GOEDKOOPST BIJ JUMBO Net als vorig jaar is Jumbo de goedkoopste supermarkt in Kassa's Boodschappenmandje. Bij de supermarkt kosten de 26 producten in het mandje 41,25 euro. En dat is verrassend,

Vrijwilligers die een helpende hand willen bieden zijn welkom, wij zijn op zoek naar extra medewerkers voor het uitzetten van het parkoers en naar verkeersregelaars. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.awc-avond4daagse.nl.

want uit een supermarktenquête blijkt dat een meerderheid denkt dat Lidl of Aldi het goedkoopst is. Traditiegetrouw is Kassa in vestigingen van 6 grote landelijke supermarkten op zoek gegaan naar de goedkoopste variant van de producten in het mandje. Dat is samengesteld uit 26 alledaagse producten zoals kaas, aardappelen, thee en brood.

AMERIKAANSE DIESELLOCOMOTIEF VOOR DE VELUWSCHE STOOMTREIN MAATSCHAPPIJ BEVRIJDINGSLOCOMOTIEF KEERT NA MEER DAN 70 JAAR TERUG IN NEDERLAND De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) uit Apeldoorn is er in geslaagd om een bijzondere Amerikaanse diesellocomotief te verwerven en naar Nederland te laten verschepen. Het gaat om een locomotieftype, dat met het Amerikaanse leger in de Tweede Wereldoorlog naar Europa is gekomen en vervolgens een aantal jaren in Nederland dienst deed in de tijd van de wederopbouw. Helaas is er destijds in Nederlands geen bewaard gebleven toen ze overbodig werden.

ZOMERDRIVES BRIDGECLUB ENTRE NOUS Vanaf 4 juni organiseert Entre Nous zomerdrives in het Denksportcentrum Apeldoorn, Dubbelbeek 24, en wel op maandagmiddag (aanvang 13.25) en dinsdagavond (aanvang 19.25). Kosten: 6,50 euro per paar. Aanmelden: in de zaal of via de website www.nbbclubsites.nl/club.1005

ALTIJD KEUZE UIT MEERDERE HYPOTHEEKAANBIEDERS Met een SNS Hypotheek krijg je goede rente en voorwaarden. Maar misschien is er wel een hypotheek die nog beter bij jou past. Daarom valt er bij ons wat te kiezen. Bij ons heb je keuze uit 7 hypotheekaanbieders de SNS Huisselectie. Zo kunnen we je altijd een hypotheek aanbieden die het beste past bij jouw wensen. Apeldoorn, Hofveld 121 Apeldoorn, Deventerstraat 14a

Een unieke collectie wordt compleet Naast vele stoomlocomotieven en rijtuigen, heeft de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij ook een grote collectie Nederlandse diesellocomotieven. Nagenoeg alle grotere series die in jaren 50 reden bij de Nederlandse Spoorwegen zijn in de VSM-collectie vertegenwoordigd. Er was alleen nog één gat wat opgevuld kon worden, een locomotief uit de serie 2000. De locomotieven van de serie 2000 zijn door de firma Whitcomb voor het Amerikaanse leger (USATC) gebouwd en in 1944/45 met de bevrijding van Europa meegekomen uit de VS. De meesten zijn na de oorlog weer teruggegaan, maar een 20-tal was aan de NS verkocht waarna deze in 1946 in dienst kwamen. De Whitcombs waren hiermee de eerste grote diesellocomotieven van de NS. Een bekende inzet van de locs was de voor de olietreinen vanuit Schoonebeek, onder andere met Amerikaanse ketelwagens waar de VSM er

ook enkele van bezit. Uiteindelijk zijn alle NS Whitcombs reeds rond 1960 gesloopt. Lang gekoesterde wens Al lang leefde bij de VSM de wens om een 2000 in de collectie op te nemen. De originele NS locomotieven zijn gesloopt, maar er waren nog enkele soortgelijke exemplaren in de Verenigde Staten beschikbaar. Rond 2008 zijn er contacten gelegd met de eigenaar van een Whitcomb locomotief die in Buffalo bij een gesloten staalfabriek stond. Na een lang traject is besloten tot koop over te gaan en is begonnen met het voorbereiden van het transport en het werven van fondsen. Op transport naar Nederland! Uiteindelijk kwam in januari 2018 alles bij elkaar. Het hele transport kon gedaan worden voor het bedrag wat bijeengebracht was. Opdracht voor het transport kon gegeven worden. Op 2 april is het transport van de locomotief in Buffalo begonnen. Op een spoorwagon is de locomotief naar de haven van Newark gereden en is daar ingeladen om per schip naar Zeebrugge te gaan. Na de aankomst aldaar, wordt de locomotief per vrachtauto naar haar nieuwe thuis, de museumspoorlijn van de VSM, worden gebracht. De machine is niet rijvaardig. In ieder geval is een uitgebreide restauratie nodig. De bedoeling is om de machine uiteindelijk te restaureren in de NS uitvoering. De aanschaf en het transport van de locomotief zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Zabawas, de Stichting Holland Spoor en een groep VSM medewerkers en sympathisanten. Daarnaast is dank verschuldigd aan de Nederlandse ambassade voor assistentie met exportdocumenten, het Spoorwegmuseum en de SGB voor het delen van hun ervaringen in de VS.


12

juni 2018

MOEDERDAGBRUNCH Zaterdag 12 mei werd er weer heerlijk genoten van de jaarlijkse en gezellige Moederdagbrunch, aangeboden door Jumbo van de Bunt. Met een muzikale omlijsting van Ladiezfirst en heerlijke ballen gehakt van Balllen Harry. Zo willen wij van Stichting Buurtmensen Jumbo van de Bunt heel hartelijk danken voor het promoten van Stichting Buurtmensen voor dit schitterende evenement. En natuurlijk, hartelijk dank naar onze vrijwilligers van Stichting Buurtmensen, wij zijn trots op jullie inzet en betrokkenheid. www.buurtmensen.nl

Stichting Buurtmensen

STICHTING BUURTMENSEN NOG BETER HERKENBAAR

bodywarmers zijn mogelijk gemaakt door Wijkraad Apeldoorn Zuid.

De vrijwilligers van de Stichting Buurtmensen zijn nu tijdens de activiteiten nog beter herkenbaar aan de prachtige bodywarmers met een opdruk van ons logo. Deze

De opdruk van ons logo is verzorgd door Yvonne Reclame. Tijdens diverse activiteiten zal ons nieuwe spandoek ook zichtbaar zijn. Dank Yvonne Reclame voor de opdruk, hulp en advies.

Buurtmensen Alleen kun je veel, samen kun je alles!

www.buurtmensen.nl

EEN KONINGSRIT MET STICHTING BUURTMENSEN Woensdagmiddag 23 mei hebben wij van Stichting Buurtmensen met een volle bus een ‘Koningsrit’ gehad met de bewoners van het Loohof. Wij gingen weer met de oude VAD bus van SVA - Stichting Veteranen Autobussen - en nu naar Nationale Park De Hoge Veluwe. Daar wachtte onze boswachter Richard van Vegte ons op bij de ingang in Hoenderloo. Richard is ook een vrijwilliger van Stichting Buurtmensen. Wij kregen prachtige en informatieve uitleg over dit prachtige park en hadden ook alles mee: de zon, we hebben wild gezien, zwijnen met hun jongen en edelherten.

MET BUURTMENSEN EEN MOOIE TOCHT LANGS DE IJSSEL Woensdagmiddag 16 mei hebben we weer met Stichting Buurtmensen met een bus vol een prachtige toer gemaakt, dit keer via Vaassen, Gortel, Terwolde, langs de IJssel, de Worp en via Bussloo, Klarenbeek en Beekbergen weer terug naar woonzorgcentrum St.Marie. Ook mensen van buitenaf zijn mee geweest. Wat hebben de mensen weer genoten. Wij danken deze rit aan het Kansfonds die dit weer voor ons mogelijk hebben gemaakt. En danken fysiotherapie Bos&Weide voor de versnaperingen in de bus. En onze dank gaat ook natuurlijk uit naar onze vaste chauffeur Ben Dekkers van SVA, Stichting Veteranen Autobussen. Zou u ook graag eens mee willen? Deelname is gratis U kunt u opgeven via info@buurtmensen.nl Let op, Vol = Vol www.buurtmensen.nl

Wat is er weer genoten door iedereen. Dit met dank aan het Kansfonds, fysiotherapie Bos&Weide voor een versnapering in de bus, SVA en natuurlijk niet te vergeten het prachtige Nationale Park De Hoge Veluwe, dank aan allen.


13

juni 2018

Vaderdag 2018

er d a v e t s f e i Verwen de l ! o d a k l e e n i met een orig VADERDAG JUMBOLLEN Doos 4 stuks

2

50

Van de Bunt

                   

Geldig van ma 11 juni t/m zo 17 juni 2018


14

juni 2018

Vaderdag 2018 tip 3

tip 1

Waar je niet meteen bij stilstaat is wat de mannenhuid bij een dagelijkse scheerbeurt te verduren heeft. Al scheer je nog zo voorzichtig, het vormt toch een belasting voor de huid. Door te scheren droogt de huid uit, raakt het geïrriteerd of er kunnen haartjes ingroeien. Ook is het haast niet te voorkomen dat je jezelf een keer snijdt. Om irritaties tegen te gaan is het belangrijk je huid goed te verzorgen na het scheren. Aftershave kennen we vooral om lekker te ruiken, maar nog fijner is het om voor een product te kiezen zonder alcohol en parfum. Een goede aftershave kalmeert, hydrateert en herstelt de huid. Daarnaast mag een hydraterende gezichtscrème voor mannen niet ontbreken in hun dagelijkse verzorgingsritueel. D.I.O. Drogisterij Binco Schubertplein 8

Schilder tips om te verven zoals de schilder schildert. Professioneel eindresultaat. Met de schilder tip van Hilda en Ron lukt dat!! Als je zelf aan het schilderen gaat in je huis, wil je natuurlijk een eindresultaat als een ervaren meesterschilder.

tip 2

Op zoek naar het perfecte vaderdagcadeau? Wat dacht je van de kookboeken van Smokey Goodness, samengesteld door Jord Althuizen? Deel 1 schoot in 2016 meteen naar de bovenste regionen van de top 10 en werd bekroond tot Kookboek van het jaar 2016. Deel 2 deed dat in 2017 moeiteloos na met de Gouden garde publieksprijs. En inmiddels staat deel 3 ook alweer te schitteren bovenaan de bestsellerlijsten.

Heel internet staat vol met tips en trucks waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Voor een goed advies kom je gewoon naar onze winkel. Wij adviseren je graag!

tip 4

Zo kun je rekenen op een langdurig mooi resultaat en dat je niet over een jaar weer terug bij af bent.

In 2010 begonnen met een webshop waar uitsluitend kleding en spullen die gemaakt zijn van bamboe werden verkocht, heeft Van Bamboe sinds 2014 haar intrek genomen in een winkel op Het Schubertplein.

Tot snel! Hilda en Ron Hamer

Van handdoeken, kussens, serviesgoed ,en kleding tot rompertjes en (yoga)broeken. Het assortiment is uitgebreid en varieert per maand. Zo heeft Van Bamboe inmiddels ook een eigen kledingmerk laten ontwerpen welke uitsluitend bij Van Bamboe te koop is. Veel van de kleding wordt gemaakt in fabrieken in Turkije, waar het productieproces en de werkomstandigheden beter gevolgd kunnen worden.

Verfshop Apeldoorn Schubertlaan 4a

Met deze prachtige boeken, voorzien van foto’s die wel kunstwerken lijken, haal je het beste uit je BBQ. Met alles over (voor)bereidingen en temperatuurbeheersing, gouden tips en inspirerende recepten: van whole hog tot pulled pork en van sushi roll tot kip op een bierblikje. Voor je het weet is je vader net zo verslingerd aan de grill, het vuur en de rook als Jord en eet jij altijd de lekkerste gerechten van de barbecue! Dus met deze vaderdagtip is het altijd win-win. Get your grill on!

Voor Vaderdag heeft Van Bamboe een speciale aanbieding; tegen inlevering van dit artikel of onze advertentie een paar bamboe sokken voor slechts € 5,00 of als je vader echt wil verwennen een bamboe horloge voor maar € 39,95. Deze aanbieding is geldig tot en met 22 juni 2018. Van Bamboe Schubertlaan 16B

Bruna de Zuiderpost Schubertplein 14

Koninginnelaan 87 Apeldoorn Schubertlaan 8 Apeldoorn

DROGISTERIJ | PARFUMERIE

Gillette Fusion

scheermesjes manual pack 8 stuks

37,99

19,99 mijn papa is de liefste Kneipp Douche gehele assortiment

1+1

gratis

Bijvoorbeeld: 2 x kneipp douchegel mint van € 10,99 voor: € 549

aanbiedingen zijn geldig t/m 16-06-18

Drogisterij Parfumerie

Geneesmiddelen Vitaminen

Reform Homeopathie

Fytotherapie Cadeau artikelen


15

juni 2018

Vaderdag 2018 tip 7

tip 5

Hoe houten tuinmeubelen behandelen: 1. Reinig het meubilair met warm zeepsop en een propere doek. Spoel daarna grondig af en laat het minstens 24 uur drogen alvorens enige producten aan te brengen. 2. Controleer het meubilair op scheurtjes of schilfers. Indien nodig mogen deze met een licht schuurpapiertje glad gezet worden. 3. Inoliën van hout mag 1 tot 2 keer per jaar. Breng de olie aan met een propere borstel en veeg de overtollige olie weg met een zachte en absorberende doek. 4. Reeds behandeld hout kan behandeld worden met een schimmelremmer zodat het verouderingsproces wordt vertraagd. 5. Schroeven en scharnieren die roesten geven ook kleur af aan het meubilair. Vervang deze dan ook tijdig. Om de scharnieren te smeren gebruik je best ook geen olie, maar een glijmiddel op basis van siliconen. Dit geeft geen kleur af waardoor er geen donkere vlekken ontstaan rond de scharnieren. 6. Tijdens de nacht en winterperiode is het best om de tuinmeubelen te bedekken met een plasticfolie of beschermhoes. RB Tuinhout Kayersdijk 131

Ideeën voor Vaderdag

Welke vader is er nou niet gek op lekker eten? Vooral een heerlijke burger van de BBQ zal hem goed smaken. Zet je vader in het zonnetje en verras hem daarom met een overheerlijke barbecue met het hele gezin.

tip 6

Verwen je liefste papa op deze Vaderdag met stoere cadeaus. Voelt ie zich helemaal ‘the man’, wedden? Welke papa is er nu niet gek op barbecueën? Dit schort knutsel je helemaal zelf! Wat heb je nodig voor dit coole schort: - groot vel bruin stevig karton + iets kleiner stuk lichtbruin karton (kan ook van een gebruik te doos zijn) - vel grijs stevig papier voor de barbecuetools (zoals tang en spatel) - gekleurd papier voor de barbecuehandschoen - zwarte markeerstift - perforator - lange leren veter of lang touw

Is je vader toch niet zo’n barbecue fan? Maak dan een lekkere lunch of vul de picknickmand met zijn favoriete gerechten voor een gezellige picknick in het park. Wil je je vader eens extra goed verwennen? Profiteer dan ook van de voordelige speciaalbieren bij Jumbo van de Bunt en laat je vader genieten van zijn lievelingsbiertje.

E

KAPSALON

EM Kapsalon is dé trendy kapsalon in Apeldoorn Zuid. Bij EM Kapsalon staat de klant centraal en kunnen dames, heren en kinderen terecht voor een trendy kapsel. In een zeer ontspannen en ongedwongen sfeer nemen wij de tijd om een advies te geven op het gebied van haarmode, kleur, styling en verzorging.

om de tuin of het balkon helemaal zomerklaar te maken? Verras je vader met een Praxis Cadeaukaart! minimaal 10.- tot maximaal 250.- . De cadeaukaart is in iedere Praxis winkel te besteden en bij elke aankoop blijft het resterende tegoed op de kaart staan. De Praxis Cadeaukaart is te koop bij Praxis Apeldoorn.

Praxis Apeldoorn Kayersdijk 109

LEVER DEZE BON IN EN PROFITEER VAN DEZE SPECIALE AANBIEDING VOOR VADER

Knippen met of zonder afspraak!

Op zoek naar een kapsalon?

Is er nog een klus te klaren in huis of is het tijd

Deze kaart kan worden opgewaardeerd van Jumbo van de Bunt Schubertplein 1-5

Wat moet je doen: - knip de vorm van het schort uit en knip een extra rechthoek voor het zakje op het schort - plak met lijm de rechthoek (zakje) aan drie zijden onderaan het schort, de bovenkant blijft open - teken met zwarte stift stiknaden langs de randen - maak met een perforator gaatjes aan de bovenkant voor de veter of het touw teken twee barbecuetools op het grijze papier en knip ze uit - teken op het gekleurde een barbecuehandschoen en knip deze uit - doe de barbecuetools in het zakje

E

tip 8

ag tip! Vaderd Een salon EM kap bon cadeau

Bamboe horloge NU € 39,95

TIP 1 voor vader!

per stuk

NU € 5,-

per paar

e.nl

amBo

Van B

e.nl

amBo

Van B Bamboe

nl

Boe. n Bam2 Va TIP

voor vader!

sokken

www.vanbamboe.nl www.vanbamboe.nl www.vanbam Schubertlaan 16B - 7333 CV Apeldoorn Schubertlaan 16B - 7333 CV Apeldoorn Schubertlaan 16B - 7333 C

Maasstraat 26 | 7333 JH Apeldoorn | 055 - 533 49 70

www.emkapsalon.nl

nl

mBoe.

a Van B

nl

mBoe.

a Van B

nl

mBoe.

a Van B


16

juni 2018

VERFSHOP APELDOORN • LAAGSTE PRIJZEN • ALLE KLEUREN • DIRECT KLAAR • PROF. KWALITEIT • DE BESTE SERVICE

G TIP:

A VADERD

ERPE NZE SCH T JE O N A V ER N LAA PROFITE IJZEN! E R EN P E G A AKMENS V E D VASTE L R ORN. EN DOO ADVISER FSHOP APELDO VAN VER

Kayersdijk 131 - Apeldoorn - 7332AP - Tel: 06 302 55 505 Naamloos-5 1

SCHUBERTLAAN 4A | 7333 CV APELDOORN 06 - 137 8523 5

02-05-18 11:30

25% KORTING

G A D ER D A V ! TIP

op al het elektrisch gereedschap

Twee 20 volt accu’s Worx accu schroef-/ klopboormachineset

Type WX 371-2. Twee 20 volt en 1,5 Ah Lithium-Ion accu's. Max. kracht 40 Nm. Incl. koffer met 158 accessoires. 5 jaar garantie.

239.-

159.134.-

Met 25.cashback*

*Kijk voor de actievoorwaarden op praxis.nl

Praxis Apeldoorn Kayersdijk 109 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag 9 - 21 uur , zaterdag 9 - 18 uur en zondag 12 - 17 uur.

Deze acties zijn geldig t/m zondag 17 juni 2018.

m.u.v. elektrisch tuingereedschap


17

juni 2018

ROYAAL GEVULDE SPIESEN

BBQ-gerecht • 20 min. (+ 1-2 uur wachten + 10 min BBQ’en) • 4 pers.

1 gele paprika 4 Nieuwe Standaard Kip kipdijbraadsticks (schaal 1 kg) gehalveerd 1 schaal gehaktballen kalf/rund (8 stuks) 3 el olijfolie 1 teentje knoflook geperst 3 takjes tijm alleen de blaadjes 1 tl komijnzaad gekneusd 2 rode uien in kwarten 1 bakje champignons (250 g) schoongemaakt curry- en/of kerriesaus naar smaak & 4 lange metalen spiesen barbecue 1 Maak de paprika schoon en snijd in 8 gelijke stukken. 2 Meng in een schaal de kipdij met de gehaktballen, paprika, olijfolie, knoflook, tijm, komijnzaad en peper naar smaak. Marineer en plaats het 1-2 uur afgedekt in de koelkast. 3 Steek de barbecue aan. Rijg de kip, gehaktballen, paprika, rode ui en champignons aan de spiesen. Ga door tot alle ingrediënten verwerkt zijn. 4 Gril de spiesen op de hete barbecue in 10 min. rondom bruin en gaar. Serveer de spiesen met de currysaus. Voedingswaarde p.p. 420 kcal, vet 24 g, waarvan verzadigd 9 g, koolhydraten 17 g, waarvan suikers 10 g, vezels 4 g, eiwit 32 g, zout 2,1 g, groente 150 g Tip: lekker met een groene salade.

Voor de kinderen

FEESTELIJKE WATERMELOENPIZZA’S

nagerecht • 15 min. • 4 pers.

1 gekoelde miniwatermeloen 8 bollen aardbeien-meringue-ijs slagroom deluxe naar smaak (spuitbus) 1 schaaltje blauwe bessen (125 g) 4 el minimarshmallows pink & white 1 Snijd 4 dikke plakken van de meloen en leg ze op 4 borden. 2 Verdeel het ijs over de meloen. Spuit er een royale toef slagroom op. Bestrooi met de bessen en marshmallows. Voedingswaarde p.p. 275 kcal, vet 7 g, waarvan verzadigd 5 g, koolhydraten 49 g, waarvan suikers 44 g, vezels 2 g, eiwit 3 g, zout 0,1 g

Hoe rijper de meloen, hoe zoeter de smaak


18

juni 2018

Buurthuis Maasstraat

14.30 - 15.30 uur M.B.V.O.-ouderengym info 06 305 75 295 19.00 - 22.00 uur Indonesisch koken info 055 541 22 19 19.00 - 22.30 uur Twilight Jongerencentrum straatgroepenavond 20.00 - 22.00 uur Biljartclub (competitie) 20.00 - 22.00 uur Bestuursvergadering, 1e dinsdag v.d. maand Stichting Buurthuis Maasstraat Maasstraat 4 7333 JG Apeldoorn T 055 533 13 77

WEEKOVERZICHT MAANDAG 08.00 - 09.00 uur Bloedprikken 10.00 - 15.00 uur Rijbewijskeuring 1 x in de maand info 055 533 13 77 09.30 - 11.30 uur Tekenen, aquarelleren en acryl schilderen info 055 541 78 72 13.30 - 16.00 uur Klaverjassen en jokeren info 055 750 56 32 13.30 - 16.30 uur Biljarten info 055 533 13 77 15.30 - 17.30 uur Vioolles info 055 53 13 77 17.45 - 19.45 uur Naailes info 055 521 29 29 18.30 - 20.00 uur Italiaans beginners & gevorderden info 06 155 20 190 20.00 - 21.30 uur Italiaans vervolg beginners info 06 155 20 190 20.00 - 22.00 uur Tekenen, aquarelleren en acryl schilderen info 055 541 78 72 DINSDAG 08.00 - 09.00 uur Bloedprikken 09.00 - 11.30 uur Interculturele koffieochtend voor vrouwen 06 457 20 317 09.00 - 12.00 uur Doe Het Zelf houtbewerking info 055 533 13 77 13.00 - 16.00 uur Doe Het Zelf houtbewerking info 055 533 13 77 13.15 - 15.15 uur Tekenen, aquarelleren en acryl schilderen info 055 541 78 72 13.30 - 16.30 uur Biljarten info 055 533 13 77 14.00 - 16.30 uur Inloopmiddag

ACTEUR JUVAT WESTENDORP GEEFT STARTSEIN DAILY MILE EMMASCHOOL Gemeente Apeldoorn ook komende drie jaar JOGG-gemeente Voor de 220 leerlingen van de Emmaschool in Apeldoorn was het een bijzondere dag vandaag. Onder begeleiding van acteur en danser Juvat Westendorp – ambassadeur van JOGG en wethouder Nathan Stukker begonnen zij fit aan de dag met het lopen van de Daily Mile. Het vormde de symbolische aftrap van de verlengde samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Deze samenwerking betekent dat de gemeente zich ook de komende drie jaar blijft inspannen om een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Met plezier naar een gezonde leefstijl JOGG streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. ‘Als gemeente delen we deze ambitie, daarom zijn we sinds oktober 2014 officieel JOGG-gemeente’, vertelt wethouder Nathan Stukker. De overeenkomst is onlangs verlengd tot 2020. ‘De afgelopen jaren hebben we mooie resultaten behaald, dat willen we graag voortzetten. Want als je op jonge leeftijd gezonde gewoontes aanleert heb je hier je hele leven profijt van’, aldus de wethouder.

WOENSDAG 08.00 - 09.00 uur Bloedprikken 09.00 - 11.30 uur Kunstschildergroep 09.30 - 11.30 uur Spaans gevorderden niveau 3 Info 055 533 08 90 13.00 - 17.00 uur Muziekstudio South Park vrije inloop 13.00 - 17.00 uur Twilight Tienercentrum 13.30 - 15.00 uur Houtbewerking voor kinderen* info 06 250 09 723 13.30 - 15.30 uur Kookclub voor kinderen* info 06 250 09 723 13.30 - 16.30 uur Biljarten info 055 533 13 77 19.00 - 22.00 uur Italiaans koken info 06 832 46 785 19.00 - 22.30 uur Twilight Jongerencentrum DONDERDAG 08.00 - 09.00 uur Bloedprikken 09.00 - 10.00 uur Keep Fit info 06 305 75 295 09.00 - 12.00 uur Doe Het Zelf houtbewerking info 055 533 13 77 09.30 - 11.30 uur Tekenen, aquarelleren acryl schilderen info 055 541 78 72 09.30 - 11.30 uur Biljarten info 055 533 13 77 09.45 - 10.45 uur Engels gevorderden info 06 832 46 785 10.30 - 11.30 uur Praktijkgericht Nederlands niveau A2 info 06-14116508 11.00 - 12.00 uur Engels vervolg gevorderden info 06 832 46 785 12.00 - 13.00 uur Warme maaltijd info 055 533 13 77 13.00 - 15.00 uur Spaans gevorderden niveau 2 info 055 533 08 90 13.00 - 16.00 uur Doe Het Zelf houtbewerking info 055 533 13 77 Initiatieven voor een gezonde samenleving Tegenwoordig zijn er veel verschillende initiatieven die inspelen op gezonde voeding en beweging voor jongeren. Zo kunnen scholen zich aanmelden voor de ‘Gezonde School’ aanpak of bijvoorbeeld de Daily Mile invoeren. De Emmaschool in Apeldoorn is een van de scholen die zowel gezonde voeding als voldoende bewegen stimuleert. ‘Bewegen is niet alleen goed voor je, het kan ook nog eens heel leuk zijn! Het rennen van de Daily Mile is hier een mooi voorbeeld van. Samen bewegen is veel leuker dan alleen, toch?’, aldus de wethouder. De Daily Mile is een

13.15 - 14.15 uur Cursus Engels info 06 832 46 785 13.30 - 16.00 uur Ouderensoos info 055 533 85 27 13.30 - 15.30 uur Naailes info 055 521 29 29 13.30 - 16.30 uur Biljarten info 055 533 13 77 16.00 - 17.00 uur Spreekuur Politie Componisten- en Rivierenbuurt 19.00 - 21.30 uur Twilight Jongerencentrum 19.00 - 21.30 uur Dialectkoor Apeldoorn 20.00 - 22.00 uur Country line dance volwassenen info 06 146 82 962 VRIJDAG 08.00 - 09.00 uur Bloedprikken 09.30 – 11.30uur Schilderen/aquarelleren/ tekenen 13.15 - 14.30 uur Knutselgroep voor kinderen info 055 533 21 07 14.00 - 17.00 uur Twilight Tienercentrum 19.30 - 23.00 uur Twilight Jongerencentrum 19.30 - 10.00 uur Bingo (Iedere 2e vrijdag van de maand) ZATERDAG Muziekstudio South Park op afspraak of workshopagenda ZONDAG Muziekstudio South Park op afspraak of workshopagenda

KLAVERJASSEN EN JOKEREN Gezellig samen klaverjassen of jokeren, we hebben een leuke groep waar altijd nog wel plaats is voor nieuwe spelers. Kom gezellig binnenlopen op een maandagmiddag en doe een keer een spelletje mee. De koffie is altijd klaar en gezellig aan de bar een drankje nemen kan natuurlijk ook. Neem gezellig uw partner, vriend, vriendin, buurman of buurvrouw mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Op maandag van 13.30 uur – 16.00 uur Voor info bel: 055-7505632

CURSUS TEKENEN/ AQUARELLEREN/ ACRYLSCHILDEREN Een gezellige groep waar wordt getekend en geschilderd naar de werkelijkheid. U kunt zich verschillende technieken eigen maken op deze cursus. Ook leren we uiteraard van elkaar. Nu ook op vrijdag van 9.30 uur – 11.30 Voor info bel: 06-46916816

* Activiteit Brede School, opgave en info Mw. Lyke Lagerwey 06 250 09 723

SAMEN ETEN Iedere donderdagmiddag om 12.00 uur kunt u hier in Buurthuis Maasstraat een warme maaltijd gebruiken voor € 3,50. Graag eenmalig opgeven via telefoonnummer 055-5331377 of bij onze beheerder. initiatief om kinderen iedere dag 15 minuten te laten (hard)lopen op school. De impact kan enorm zijn: niet alleen de conditie van de kinderen, maar ook hun concentratieniveau, stemming, gedrag en algehele welzijn kan vooruit gaan. JOGG is in Nederland initiatiefnemer en uitvoerend partner van The Daily Mile Foundation. Gezonde school Sinds 2015 mag de Emmaschool zich een 'Gezonde School' noemen. Dit is een school die effectief aandacht aan gezondheid besteedt. De Emmaschool verwacht binnen enkele weken het vignet voor gezonde voeding in

ontvangst te mogen nemen. ‘Wij vinden een gezonde leefstijl heel belangrijk. We gaan ervanuit dat gezonde voeding bijdraagt aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Juist in deze veilige omgeving willen we onze leerlingen heel graag helpen om gezonder te leven’, vertelt Judith Louter, coördinator 'Gezonde School' en leerkracht groep 7 van de Emmaschool. Om dit kracht bij te zetten deelde Juvat namens de gemeente vandaag bidons uit aan alle leerlingen. ‘Deze mogen natuurlijk alleen gevuld worden met water’, besluit de wethouder lachend.


19

juni 2018 SOCIAAL JURIDISCHE SPREEKUREN IN DE WIJK APELDOORN ZUID U hebt er in het dagelijkse leven mee te maken: belastingaanslagen, toeslagen, uitkeringen, subsidies, wetten, regelingen, enzovoort. Soms gaat er wat fout en komt u er niet meer uit. Het is dan vaak lastig om te bepalen hoe u uw probleem het beste kunt aanpakken. Daarnaast is het ook vaak moeilijk uit te zoeken bij welke instantie u moet aankloppen. De sociaal raadslieden van Stimenz kunnen u daarmee helpen. De sociaal raadslieden werken al ruim 40 jaar in Apeldoorn en hebben veel kennis en ervaring op het gebied van weten regelgeving. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Op de meeste vragen hebben we een antwoord. Wij weten veel van wetten en regels en kunnen zo nodig opzoeken hoe het precies zit. Als we zelf geen oplossing kunnen vinden voor uw probleem, dan weten we bijna altijd wel een instantie waar u heen kunt. U kunt op deze spreekuren terecht voor: • het vinden van de weg in het doolhof van instellingen; • samen bekijken of er aanvullende rechten op toeslagen of tegemoetkomingen zijn; • praktische hulp bij bv. het aanvragen van

• • • •

toeslagen of tegemoetkomingen; uitleg over wetten en regels (bv personenen familierecht, garantie, colportage, erfrecht); hulp of advies bij het opstellen van een bezwaarschrift of brief; hulp bij het invullen van formulieren (ook eenvoudige belastingaangiftes); het meedenken in het vinden van oplossingen voor uw problemen met bijvoorbeeld uw werkgever, verhuurder, overheid of andere instanties.

In Zuid zijn er 3 locaties waar we spreekuur hebben : • Ontmoetingsplek De Graanhof, Graanhof 2, elke dinsdag tussen 10.00-12.00 • Ontmoetingsplek Het Vogelnest, Spreeuwenweg 1a, elke woensdag en donderdag tussen 13.30-15.30 • Ontmoetingsplek De Vier Dorpen, Loenenseweg 39 Beekbergen, elke donderdag tussen 14.00-16.00

www.ambiancedekazon.nl

Het grote genieten begint bij de grootste zonweringspecialist van Nederland **

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Sociaal Raadslieden, op dinsdag-woensdag en donderdagochtend tussen 8.30-12.30 op 088 7846464 of via de mail info@stimenz.nl U bent van harte welkom om eens binnen te lopen op een van onze spreekuren.

Bezoek onze compleet vernieuwde showroom! Kom naar onze showroom voor een uitgebreid assortiment producten die:  U langer van het buitenleven laten genieten  Binnen sfeer en privacy creëren  Warmte binnen houden en energie besparen

ZONWERING ROLLUIKEN RAAMDECORATIE TERRASOVERKAPPINGEN HORREN

Europaweg 216, 7336 AR APELDOORN - T (055) 521 16 46 - E info@ambiancedekazon.nl

DE OLIJFTUIN Cafetaria

OOK VOOR SURINAAMSE ROTI! ‘T SCHIMMELTJE

HUISDIER VOORDEELSHOP

055-73 70 145

SAHIN MARKET

ASMIN KAPPERS

RADIO TELEVISIE HAMER

SLAGERIJ DE VELUWE

RAYMOND’S HAARMODE

KAYERSHOF WOON EN WINKELCENTRUM

TER STAL

ACCUWORLD

ALDI

WESTRA BOEK EN KANTOOR

PALLADINO

POLONEZ SUPERMARKT


20

juni 2018 WAS NU UW AUTO EXTRA VOORDELIG! Tegen inlevering van deze bon nu het meest uitgebreide wasprogramma voor slechts

€12,50

aanbieding van 4 t/m 10 juni

Alleen geldig bij onze carwash aan de Lange Amerikaweg Apeldoorn. Geldig t/m 30-6-2018

Was nu uw auto extra voordelig!

Was nu uw auto

Tegen inlevering

extra voordelig! van deze bon nu

zonnebrood waldkornbrood vikornbrood

het meest

het meest

uitgebreide

uitgebreide wasprogramma

wasprogramma BUY ONE, voorONE! slechts GIVE

STARBUCKS TRUE LOGOS. GENERATED BY CHI NGUYEN (CHISAGITTA)

€12,50 Alleen geldig bij onze carwash

2 frappuccino’s voor de prijs van 1!

aan de Lange Amerikaweg Apeldoorn. Geldig t/m 30-6-2018

VIER DE ZOMER MET SHELL!

MEERGRANEN BROOD

van deze bon nu

Tegen inlevering

voor slechts

AANBIEDING

BUY ONE, GIVE ONE! 2 frappuccino’s voor de prijs van 1!

VIER DE MET VIER DEZOMER ZOMER MET SHELL!

€12,50

Alleen in te leveren Alleen geldig bij onze carwash bij Starbucks aan de Lange Amerikaweg Apeldoorn. Geldig t/m 30-6-2018 Lange Amerikaweg Apeldoorn. Geldig t/m 30-6-2018

BUY ONE, GIVE ONE! SHELL!

Ook deze zomer is Shell u weer graag van dienst! Met de beste Alleen in te leveren bij brandstoffen, de lekkerste broodjes, de fantastische koffie en andere Amerikaweg Ook deze zomer is Shell uStarbucks weerLange graag van dienst! lekkernijen van Starbucks of een mooie schone auto. Zegt u het Apeldoorn. Geldig Met deLange beste brandstoffen, de lekkerste broodjes, de fantastische [Voeg hier meer maar! Welkom bij Shell Amerikaweg! t/m 30-6-2018

2 frappuccino’s voor koffie de auto. prijs van 1! goede en andere lekkernijen van Starbucks ofinformatie een mooie schone

3 STUKS NU VOOR

Zegt u het maar! Welkom bij Shelltoe!] Lange Amerikaweg!

Ook deze zomer is Shell u weer graag van dienst! Met de beste brandstoffen, de lekkerste broodjes, de fantastische koffie en andere lekkernijen van Starbucks of een mooie schone auto. Zegt u hetvoor [Er is plaats nog eentje!] maar! Welkom bij Shell Lange Amerikaweg!

Alleen in te leveren bij Starbucks Lange Amerikaweg Apeldoorn. Geldig [Voeg hier meer t/m 30-6-2018

goede informatie

€ 7,,50

Bakkerij Broer Schubertlaan 6, 7333 CV Apeldoorn

toe!]

[Er is plaats voor nog eentje!]

THE DRUM-BASED WORKOUT PROBEER DEZE LES UIT BIJ TEN TIJE SPORT Ten Tije sport & wellness beleving Heemradenlaan 101 7329 BZ Apeldoorn 055 - 5433266

NIEUW BIJ TEN TIJE

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

GRATIS PROEFLES Naam: Tel.: E-mail: MAAK EEN AFSPRAAK VOOR INLEVERING VAN DEZE BON VIA TEL. 055-5433266

tentijesport.nl


21

juni 2018 GESLAAGDE THEATERVOORSTELLING IN DOK ZUID Vrijdag 11 mei speelde Het Meemaaktheater in dok Zuid de theatervoorstelling “Donder en de draak”. Er waren 63 bezoekers die opgingen in het verhaal. Het verhaal was interactief; een paar kinderen en ouders hebben zelfs meegespeeld op het podium! Het verhaal Op een mooie dag wordt hoog in de bergen een lief klein draakje geboren met de naam Donder. Als hij straks groot is moet ie van zijn vader een mens verslaan. Dat is namelijk traditie bij de draken. En zo leert Donder vuurspuwen en groeit hij op tot een reusachtig beest. In het land van de mensen maken wij ondertussen kennis met Leopold, een verlegen jongen die als tuinman werkt aan het hof. Tot grote ergernis van de koning is Leopold smoorverliefd op de prinses. Wanneer de koning ter oren komt dat Donder de Draak een

mens moet verslaan bedenkt hij een sluwe list om Leopold voorgoed uit de weg te ruimen. In een spannende eindstrijd komen Donder en Leopold tegenover elkaar te staan. Maar dan gebeurt er iets wat niemand had verwacht… Door een list blijft Leopold leven en kan hij trouwen met de prinses. Organisatie theatervoorstellingen dok Zuid Regelmatig is er een theatervoorstelling in dok Zuid, dit wordt sinds 2013 georganiseerd door vrijwilligster Silvia Ratering in samenwerking met dok Zuid. De kinderen uit Apeldoorn Zuid kunnen op een laagdrempelige manier kennis te maken met een theatervoorstelling waarvan de entree gratis is. Sponsoren zoals de gemeente Apeldoorn, Accres, kinderopvang Doomijn, de Brede scholen in Zuid en de wijkraad Apeldoorn Zuid maken dit mogelijk. Meer info Wilt u ook een keer komen kijken naar een theatervoorstelling in dok Zuid, of kunt u ons ondersteunen als sponsor, neem dan contact op met dokzuidtheater@gmail.com Tevens zijn wij altijd op zoek naar theatergroepen die voor een redelijke prijs een voorstelling kunnen spelen.

Als wijkraad vormen wij de schakel tussen bewoners uit Apeldoorn Zuid en de gemeente Apeldoorn. Wij zetten ons in voor de leefbaarheid van onze wijk en komen op voor de belangen van onze bewoners. De belangenbehartiging heeft betrekking op verschillende maatschappelijke (beleids) terreinen, zoals bouwen en wonen, vrije tijd, verkeer en vervoer, communicatie, zorg, welzijn en veiligheid.

WORD LID EN PRAAT MEE OVER ONZE WIJK!

De Wijkraad Apeldoorn-Zuid zet zich in voor alle bewoners van Zuid met als doel het leefklimaat te verbeteren. Daarvoor is het belangrijk om uw mening te kennen. Als u lid wordt ontvangt u elk jaar een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Wijkraad. Tevens kunt u langskomen, bellen of een brief sturen. Het lidmaatschap is gratis.

Bezoekadres: 1e Wormenseweg 460 (dok Zuid), 7333 GZ Apeldoorn Telefoon: 055-5339626 E-mail: info@wijkraadapeldoornzuid.nl

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP: www.wijkraadapeldoornzuid.nl

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK BROEKHUIS

BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN AFSPRAAK: 055 - 5 341 941

dokZuid / GOED 1e Wormenseweg 324 7333 GZ Apeldoorn Tel. 055- 534 19 41 E-mail: info@tppbroekhuis.nl Internet: www.tppbroekhuis.nl

Bent u toe aan een nieuw kunstgebit of heeft u klachten met uw huidige prothese, komt u dan eens langs in mijn tandprothetische praktijk. Het vervangen van een kunstgebit is belangrijk wanneer: • het gebit verouderd is • het dragen van het gebit pijnlijk is • het gebit te los zit/ slecht passend is • er voedsel onder komt • het gezicht invalt (wangen, lippen)

Tandprothetische Praktijk Broekhuis Het adres voor: • nieuwe protheses • gedeeltelijke protheses (plaatje) • protheses op implantaten • reparaties

BLESSURE? Bos & Weide fysiotherapie

Kom dan naar het sportblessurespreekuur bij Bos & Weide fysiotherapie Elke maandag van 17.30 - 18.30 uur.

Locatie: Oude Beekbergerweg 21 055-5331941 - Afspraak maken is niet nodig -

GRATIS www.sportblessurespreekuur.nl

65E CANTHAREL INTERNATIONALE 4DAAGSE APELDOORN: Verrassende routes door uitgestrekte natuur Wandelen rond je woonplaats en toch nog onbekende plekjes tegenkomen. Deze kans is voor inwoners van Apeldoorn zeker aanwezig als ze deelnemen aan de 65e Cantharel Internationale 4Daagse Apeldoorn. Want de – dit jaar voor een groot deel vernieuwde – routes van dit wandelevenement voeren door de mooiste delen van de overdadige natuur rond de Veluwse plaats. Je hoeft niet direct vier dagen mee te doen, zo maar eens een dagje (of twee, of drie) lekker wandelen rond Apeldoorn kan ook. En als je geen doorgewinterde wandelaar bent hoeft het geen afstand van 30, 40 of 50 kilometer te zijn, er zijn ook routes van 12 en 20 kilometer. Angst om te verdwalen hoef je niet te hebben, want de routes worden met pijlen duidelijk aangegeven. De Apeldoornse Vierdaagse is van 10 tot en met 13 juli a.s. ‘De groenste vierdaagse van Nederland’ wordt het evenement wel genoemd. Terecht, want de start op het terrein van vv Victoria Boys aan de Berghuizerweg 153 garandeert dat de wandelaars vrijwel direct de bossen in gaan. Iedere dag gaat het een andere richting op: op de eerste dag – afhankelijk van de gekozen afstand - naar Ugchelen, Beekbergen en Loenen, op dag 2 richting Vaassen (met onder meer Berg en Bos en het Paleispark van Kroondomein Het Loo), op dag 3 richting Hoog Soeren en op de slotdag naar Hoenderloo. De deelnemer kan in betrekkelijke rust genieten van die mooie natuur. Hier geen grote mensenmassa, maar de mogelijkheid om ook nog wat ‘eenzaamheid’ te vinden, zeker op de langere afstanden. Om dit te garanderen en op de soms smalle paden geen opstoppingen

te krijgen, is per afstand een limiet gesteld aan het aantal deelnemers. De Apeldoornse Vierdaagse, die geheel wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers, kenmerkt zich behalve door de natuur, ook door de gezellige sfeer. Zowel bij de rustpunten langs de route als op het start- en finishterrein worden de deelnemers onthaald met een gevarieerd muziekprogramma. Extra sfeer biedt, op de laatste wandeldag, een streekproductenmarktje op de grote rustplaats bij Caesarea. Kortom: de Apeldoornse Vierdaagse is een gezellig evenement dat nu al voor de 65e maal de deelnemers onbezorgde wandeldagen biedt. Dus: schrijf je in en geniet. De voorinschrijving voor de 65e Cantharel Internationale 4Daagse Apeldoorn duurt tot 30 juni a.s. Aanmelden kan via www.4daagseapeldoorn.nl/deelnemen/ inschrijven-2018 Na 30 juni is het alleen nog mogelijk je op maandagmiddag 9 juli of op de wandeldagen bij de start in te schrijven, op het complex van de vv Victoria Boys. Het inschrijfgeld is dan wel verhoogd. Voor meer over de Apeldoornse Vierdaagse zie: www.4daagseapeldoorn.nl of www.facebook.com/vierdaagseapeldoorn/


22

juni 2018

4 DAGEN FEEST!

S I M R E K E I BRADER T K R A M S E J KLEED I N U J 6 1 M / T 13 WOENSDAG 13 JUNI Euro dag kermis 13-20 u Kleedjesmarkt 13-18 u Opgeven Kleedjesmarkt bij Primera Pijpers

DONDERDAG 14 JUNI

Kermis 13-20 uur Ben the Banjoman 13-18 uur Frozen meet&greet va 15.30 uur. Zij delen

gratis vrijkaarten & leuke prijsjes uit!

VRIJDAG 15 JUNI

BRADERIE

14-21 u Kermis 13-21 u Artiesten 18-21 u

VRIJDAG 15 JUNI ZATERDAG 16 JUNI

FEEST bij ‘t Poortje

Armand Fuchs, Enrico Moes en Robert Pater

ZATERDAG 16 JUNI

BRADERIE & kermis

10-17 u SOS Matrozenkoor 14-16 u

www.winkelcentrumhartvanzuid.nl

Like us on


23

juni 2018 DE ZONNEBLOEMLOTERIJ IS WEER IN VOLLE GANG Wij staan op de Braderie in het Hart van Zuid op zaterdag 16 juni 2018 van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur. Met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de Zonnebloem. Voor € 2,- speelt u al mee. Helpt u mee? Koop dan loten en steun het werk van de Zonnebloem in Apeldoorn Zuid. Met de opbrengst willen we ook dit jaar leuke activiteiten organiseren voor onze deelnemers. Bijvoorbeeld: bloemschikken, zandsculpturen, kerstshoppen Intratuin etc. Een lot kost € 2,per stuk.

Kunt u niet naar de braderie komen? Geen nood, ook uw loten kunt u online kopen via de link https://www.zonnebloem.nl/loten/p/ tjitskedewolf Kans op € 15.000,- en vele andere geldprijzen In de prijzenpot zitten meer dan 5.000 prijzen, waaronder de hoofdprijs van € 15.000,-. En we hebben weer leuke andere prijzen in het pakket dit jaar! Wat dacht u van een luchtballonvaart of een elektrische fiets? De trekking van de loterij vindt plaats op 8 oktober 2018. U kunt de uitslag vinden op www.zonnebloem.nl/loterij, teletekst of via het informatienummer 0900 0633 (€ 0,35 per minuut + uw gebruikelijke gesprekskosten).

BESTE BEWONERS VAN DE STAATSLIEDENBUURT Ik krijg geregeld klachten over snelheid en foutief parkeren op stoepen en kruising vlakken. De politie heeft thans minder personeel en zal een keuze moeten maken in wat we nog wel en wat we niet kunnen doen. Ook de wijkagenten moeten meer noodhulp diensten gaan draaien en dit zien te combineren met hun wijkzorg. Op locaties waar wij als politie menen dat het parkeren een gevaar voor voetgangers of spelende kinderen oplevert en/of als grote voertuigen, denk aan brandweer, vuilnisauto, moeite hebben om een bocht te kunnen draaien zullen we optreden. Op overige klachten van bewoners zullen wij daar waar de diensten het toelaten, steekproefsgewijs controleren. Het is overigens verboden om te parkeren binnen vijf meter

van een kruisingsvlak, ook op T-splitsingen!! Er mag dus niet op de splitsing of kruising geparkeerd worden. Parkeren met twee wielen op de stoep waardoor voetgangers, personen met kinderwagen, rollators niet eens meer fatsoenlijk kunnen passeren ook een bekeuring kan veroorzaken. Ik hoop op uw begrip. Bovenal wens iedereen een mooie zomer en een heerlijke vakantie toe. Met vriendelijke groet, Carl van Kasteel Wijkagent Staatsliedenkwartier/ Brummelhof-Oost

1,2 MILJOEN KILO HULPGOEDEREN Kofferbakverkoop langs het kanaal voor de 15e keer! Dit jaar organiseert de stichting W.H.O.E. (Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa) de Kofferbakverkopen langs het prachtige Apeldoorns-Kanaal voor de 15e keer. Dankzij de netto-opbrengst van de voorgaande 14 edities heeft de stichting 103 vrachtwagens met in totaal ruim 1,2 MILJOEN kilo hulpgoederen (tweede hands zeer bruikbare goederen) kunnen weggeven aan de hulpbehoevende medemens in OostEuropa. Vele duizenden kinderen en volwassenen, die leven onder de armoede grens, hebben kunnen profiteren van alle goederen die de stichting in al die jaren bij elkaar heeft gebracht en gestuurd. Honderden ziekenhuisbedden met afwasbare matrassen, duizenden school tafeltjes en stoeltjes, alle “oude” schoolborden uit Apeldoorn e.o., vrachtwagens vol gymmateriaal, zeker 60.000 dozen en zakken kleding, klein huisraad, keukengerei, schoenen, beddengoed, handdoeken, rollators en rolstoelen, tilliften, fietsen, honderden stoelen en kasten, bruikbare elektrische apparaten, ruim 500 kinderbedden met matrasjes, bij elkaar zeker een vrachtwagen vol incontinentie materiaal, eethoeken, schilderijen, 35.000 knuffels en ga zo maar door…… Allemaal gebracht dankzij de opbrengst van kofferbakverkopen! IS DE ARMOEDE DAN NU VOORBIJ ? Nee, de armoede in landen zoals Oekraïne, Roemenië, Albanië en Moldavië is nog lang niet voorbij! Maar de stichting heeft wel een heel klein beetje bij kunnen dragen aan een leefbaarder bestaan voor die miljoenen mensen.

KOFFERBAKVERKOOP

KOFFERBAKKANAAL - ZUID VERKOOP 30 JUNI +

ALLE IN JULI EN AUGUSTUS ZATERDAGEN: GRATIS

TOEGANG

JULI /INFO/ AUGUSTUS RESERVERINGEN: 15E EDITIE

KOFFERBAKVERKOPEN.NL

KANAAL-ZUID (oostzijde)

GAAT DE STICHTING DOOR NAAR DE 30 EDITIES ? Ja, dat is wel de bedoeling, al wordt het de organisatie elk jaar steeds moeilijker gemaakt door gemeente, buren, asociale verkopers en een tekort aan vrijwilligers. Misschien worden ze niet meer gehouden aan het Apeldoorns-Kanaal, maar ergens anders in Apeldoorn; we weten het nog niet! Wel staat vast dat de vrijwilligers van de stichting WHOE allen het “hulp aan de medemens virus” hebben opgelopen nadat ze de armoede en ellende van mensen in OostEuropa hebben gezien! Deze vrijwilligers zullen proberen er alles aan te doen om zo veel mogelijk hulpbehoevenden te helpen, mede door die heel gezellige en grootse KOFFERBAKVERKOPEN te organiseren! De voorverkoop van grondplaatsen voor de 9 kofferbakverkopen in deze 15e editie begint op internet vanaf 28 mei en de losse verkoop vanaf 29 mei 13.30 uur aan de Prinsenweide 14 te Apeldoorn. De ervaring is dat de grondplaatsen voor de eerste 3 zaterdagen al na 14 dagen zijn uitverkocht, dus wees er snel bij! Voor alle informatie over de Kofferbakverkopen en voorverkoop kaarten kijk op de site: www. kofferbakverkopen.nl

Komt uw kind ook naar onze kinderopvang? • • • • • •

(OOSTZIJDE)

30 juni + ALLE ZATERDAGEN

Ziekenhuizen en ouderen tehuizen hebben betere bedden die zowaar verstelbaar zijn, scholen hebben, voor hen, nieuw meubilair en bruikbare schoolborden, in gymzalen staan nu bruikbare toestellen en banken, kinderen kunnen spelen met gekregen spelletjes en knuffels / poppen, ouderen kunnen weer naar buiten dankzij een rolstoel of rollator, kinderen kunnen nu alleen in een bedje slapen i.p.v. met drie in een bed, iedereen heeft fatsoenlijke en keuze uit meerdere kleding en schoenen. Dat allemaal dankzij de opbrengst van de 126 gehouden Kofferbakverkopen!!

Speciaa voor uw l k van 0-4 ind jaar! Samen groot worden

Buiten spelen, buiten slapen en gezond eten Persoonlijke en huiselijke sfeer Gebruik van handige Prokino app Heel veel fl exibiliteit Betrokken en ervaren medewerkers Onze visie is: Spelend leren

De Imme biedt al meer dan 30 jaar kinderopvang op diverse locaties verspreid in Apeldoorn: Imme Zuid / locatie Ugchelen (óók Ugchelen Buiten!) in Apeldoorn Zuid (vlakbij het Gelre Ziekenhuis) Imme Osseveld Zuidbroek Deventerstraat/Tussen de Eiken Nieuw! Imme Apenstaart Sprengenweg 126

De Imme Kindercentra van Prokino

Kinderdagverblijf (KDV) | Peuterspeelzaal

055 - 355 19 27 | www.prokino.nl/apeldoorn | imme@prokino.nl


24

juni 2018

JULIANATOREN BESTE KINDERPARK VAN NEDERLAND Diamond ThemePark Award; de oscar voor dierentuin en pretpark De Diamond ThemePark Awards zijn een erkenning naar dierentuinen en pretparken toe, van enerzijds een samengestelde vakjury en anderzijds de reguliere bezoeker. Het worden ook wel de Benelux Oscars voor dierentuinen en pretparken in Europa genoemd. Ruim 35.000 personen brachten in de afgelopen maanden hun stem uit. Het Apeldoornse Kinderpretpark Julianatoren is uitgeroepen tot “Beste Kinderpark van Nederland”. Diamond ThemePark Awards Volgens Patrick Joossens, mede-initiatiefnemer van de Diamond ThemePark Awards, is het als pretparkfan enorm genieten wanneer je met je kinderen een pretpark kunt bezoeken. “In

Apeldoorn & omstreken Julianatoren is het alvast genieten geblazen voor de kinderen: er zijn niet alleen bijzonder veel attracties waarop zij zich kunnen uitleven, ook het show- en entertainment aanbod is fantastisch voor de kids”. Met deze lovende woorden nam de marketing afdeling van kinderpretpark Julianatoren deze speciale award in ontvangst.

MUZIKALE PROEVERIJ VAN KLASSIEK TOT POP HERINNERINGSCONCERT IN GEREFORMEERDE KERK IN LIEREN Muziek brengt vreugde en troost bij leven en sterven. Vanuit die gedachte organiseren Wenz Uitvaart en Instrument van Vrede op zaterdag 23 juni een groot Herinneringsconcert in de Gereformeerde Kerk in Lieren. Het is het eerste concert in een reeks van ‘muzikale proeverijen’ die zij in de toekomst in de regio willen gaan geven. Meer dan dertig professionele muzikanten verlenen hun medewerking aan de serie concerten, in wisselende samenstelling. Tijdens het Herinneringsconcert op zaterdag 23 juni treden de volgende bevlogen muzikanten op: Gospelkoor Alemet, onder leiding van Erik Korterink; concertorganist Gert van Hoef; concertpianist Manuel Sanguino, zangeres Deborah Olieman en een strijkersensemble, dat bestaat uit Peter van Essen, Kim Schutte, Myrthe van Hulst, Renske Beguin, percussie Coen Koenders. Zij brengen een afwisselend programma, van klassiek tot pop, en laten het publiek proeven van hun favoriete muziek.

uit Vaassen en uitvaartondernemer Onno van Andel uit Lieren koesterden beiden al langere tijd de wens om met muziek mensen te verbinden en zingeving te brengen. Hun gedeelde passie resulteert in dit eerste Herinneringsconcert. De Gereformeerde Kerk in Lieren is hiervoor een geschikte locatie. Vrij toegankelijk, wel opgeven Het Herinneringsconcert in de Gereformeerde Kerk, Lierderstraat 7 in Lieren is vrij toegankelijk. Het concert begint om 19.00 uur. Inloop vanaf 18.30 uur met koffie en thee. Na afloop van het concert is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje de muzikanten te ontmoeten in een informele sfeer. De ruimte in de kerk is beperkt. Wie het concert bij wil wonen, kan zich opgeven via e-mail: onno@wenz-uitvaart.nl. Over Instrument van Vrede Voor Kim Schutte, zelf violiste en inspirator en manager van Instrument van Vrede, betekent het Herinneringsconcert de officiële start van haar onderneming. Zij brengt met haar team van bevlogen beroepsmuzikanten mensen samen voor hartverwarmende muziek bij leven en sterven. Over Wenz Uitvaart Wenz Uitvaart is als uitvaartonderneming actief in Apeldoorn, Beekbergen, Vaassen, Epe en de omliggende plaatsen. Het motto van Onno van Andel en zijn vrouw Vera is: respect voor traditie, ruimte voor vernieuwing.

Gedeelde passie Kim Schutte van Instrument van Vrede

OP ZOEK NAAR JONGE HELDEN VAN APELDOORN Gemeente Apeldoorn reikt vanaf nu jaarlijks jeugdlintjes uit. Jonge Apeldoorners die zich belangeloos inzetten voor een ander of voor de stad, dat mag beloond worden. De gemeente Apeldoorn is trots op deze jonge inwoners die bijvoorbeeld een lange tijd vrijwilligerswerk doen, een heldendaad verrichten of een actie organiseren voor een goed doel. De gemeente Apeldoorn zet hen graag in het zonnetje en reikt daarom vanaf nu jaarlijks een jeugdlintje uit aan jonge helden van Apeldoorn. Aanmelden Deze jonge helden zijn inwoners van de gemeente Apeldoorn tussen de 0 en 21 jaar oud die iets bijzonders hebben gedaan of zich belangeloos en uitzonderlijk hebben ingezet. Iedereen die 21 jaar of ouder is, mag een jonge held aanmelden voor een jeugdlintje. Indien een familielid een jonge held aanmeldt, dient de aanmelding door twee andere personen (geen familieleden) bevestigd te worden. Aanmelden van een jonge held kan via www. apeldoorn.nl/jeugdlintje. Alle aanmeldingen worden beoordeeld door een vakkundige jury. Feestelijke uitreiking De jeugdlintjes worden jaarlijks uitgereikt door de burgemeester tijdens een feestelijke bijeenkomst. De lintjes worden uitgereikt in drie leeftijdscategorieën (0 t/m 12, 13 t/m 17 en 18 t/m 21 jaar). Ieder jaar worden zes jeugdlintjes uitgereikt, twee per leeftijdscategorie. De uitreiking vindt altijd plaats rond de Dag van de Rechten van het Kind, deze is ieder jaar op 20 november. In 2018 zal de uitreiking plaatsvinden op 16 november.

LINDEN AUTOMOVAN DER ZANDE

VASTE PRIJZEN, GEEN VERRASSINGEN! Extra (grote) beurt GRATIS APK! Plus (kleine) beurt GRATIS APK! AKP keuring

€ 199,-* € 149,-* € 29,-*

Onderhoud ook mogelijk op zaterdag tot 13:00 uur!

* Incl. 3,5 liter 10W-40 motorolie, oliefilter en ruitensproeivloeistof bijvullen.*

KIA CEE’D SPORTY WAGON 1.4 Daniëlle

Ik ben CVVT X-ECUTIVE, NAVIGATIE, CRUISE fde eadres i l t Hét betaalbare e m ter i€s11.435,Ik luvoor alle acht ndautomerken!

en aa

Onbezorgd autorijden? 2012, handgeschakeld, wenz-uitvaart.nl 06stationwagon, - 46 95 19 39 benzine, km Vakgarage Met trots laten wij u 74.880 weten als Voor al onze occasions zie onze website! Van der Zande voor u klaar te staan.

Bij ons bent u aan het juiste adres voor een nieuwe of gebruikte auto van welk merk dan ook. Wij nemen de tijd voor u en zorgen met de beste service voor uw auto. Wij zijn RDW erkend en Bovag gecertificeerd. Onze monteurs zijn goed opgeleide vakmensen, die met plezier aan alle merken auto’s werken. Ook aan de uwe. Dat komt omdat ze met de beste apparatuur werken. Bovendien worden onze monteurs regelmatig bijgeschoold.

WD EN VERTROUTBIJ! DICH U bent bij ons aan het juiste adres voor: Onderhoud & reparatie APK Banden

VAKGARAGE PECHHULP € 49,95

Schadeherstel

NEDERLAND, EUROPA EN WOONPLAATSDEKKING Alle automerken zijn bij ons welkom voor APK keuringen, regulier onderhoud, Ruitreparatie liefst € 70,- goedkoper schadeherstel en reparaties. Maar Vakantie-, zomeren wintercontroles voeren wij ook graag dan de ANWB! voor u uit. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel, wij zullen uw auto op de best Kijk op onze site of kom langs voor meer informatie. mogelijke manier onderhouden.

Ik ben Onno

Kom snel eens langs en laat u informeren over de vele mogelijkheden van ons bedrijf.

Accessoires

Molenmakershoek 25 Apeldoorn T. 055- 539 6543 info@vakgaragevanderzande.nlDE KOFFIE STAAT VOOR U KLA

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:30 uur, zaterdag 09:00 - 17:00 uur en elke op afspraak! Voor meer informatie enavond occasions

wenz-uitvaart.nl

06 - 46 95 19 39

kijk op: www.vakgaragevanderzande.nl www.vakgaragevanderzande.nl

AR

* Vraag naar de voorwaarden

Molenmakershoek 25 | 7328 JK Apeldoorn | T (055) 539 65 43 | info@vakgaragevanderzande.nl


25

juni 2018

KINDERDAGVERBLIJF DE IMME NOORD VERHUIST EN WORDT DE IMME APENSTAART Op 1 juli 2018 verhuist kinderdagverblijf De Imme Noord naar een “gewoon woonhuis” in Apeldoorn, op een steenworp afstand van de huidige locatie. De aanleiding voor deze verhuizing is de komst van het nieuwbouwproject Juliana Kwartier. Ondanks de verandering van locatie, zal de continuiteit van de dienstverlening voor kinderen, ouders en medewerkers worden gewaarborgd. De Imme Noord geeft het vertrouwen ook op Sprengenweg 126 kwalitatieve opvang te kunnen bieden in een huiselijke sfeer. Het kinderdagverblijf krijgt een nieuwe naam: De Imme Apenstaart en de verhuizing zal gefaseerd worden uitgevoerd, zodat kinderen en ouders hier geen overlast van ondervinden.

Apeldoorn & omstreken aanbieder van kinderopvang, jeugdzorg en gezins- en individuele begeleiding. In Apeldoorn heeft Prokino drie locaties: Imme Zuid in Ugchelen bij het Gelre Ziekenhuis en zorgcentrum Randerode, Imme Osseveld Zuidbroek en nieuwkomer Imme Apenstaart. Zie voor meer informatie over kinderopvang in de regio Apeldoorn www.prokino.nl/ apeldoorn.

Continuïteit De Imme heeft al meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van kinderopvang. Het team van betrokken en deskundige medewerkers verhuist mee naar de nieuwe locatie. Hierdoor komen kinderen en ouders nog altijd in contact met dezelfde vertrouwde gezichten. Al jaren wordt De Imme gekenmerkt als een kinderdagverblijf waar persoonlijke aandacht, gezelligheid en warmte niet weg te denken zijn. Ook in de nieuwe setting houdt de Imme Apenstaart vast aan deze kernwaarden.

VLIEGENDE START VOOR OPENLUCHTBAD BOSCHBAD

De deuren van het Boschbad in Apeldoorn zijn vanaf 29 april geopend. Dit jaar is het grootste openluchtbad van Nederland zeven dagen per week geopend, ongeacht de weersomstandigheden. De abonnementenverkoop is gestegen en met de mooie dagen van begin mei hebben al veel bezoekers genoten in en om het zwembad. De nieuwe openingstijden zorgen voor veel positieve reacties bij de gasten. Voor vertrek hoeft er nu niet eerst naar de thermometer gekeken te worden, het is elke dag mogelijk om bijvoorbeeld banen te trekken in de buitenlucht. Nieuwe vloer In de winterperiode zijn er veel vernieuwingen doorgevoerd in het Boschbad. Er is een nieuwe vloer in het recreatiebad gelegd. Maar liefst dertig vrachtwagens vol met beton waren hiervoor nodig. Daarnaast is er een nieuwe installatie geïnstalleerd om het water te

verwarmen. Met deze nieuwe warmtepompen wordt het bad verwarmd zonder gas, hiermee maakt het Boschbad een verduurzamingsslag en investeert het in milieuvriendelijke oplossingen. Abonnementen Tijdens de voorverkoop zijn er meer abonnementen verkocht dan in het hele zomerseizoen 2017. Dit is een stijging van 20%. Er loopt nog een aantrekkelijke actie om voordelig een abonnement voor het Boschbad aan te schaffen, de Vriendenkorting. Als een vriend of vriendin al een Boschbadabonnement heeft kan hij/zij kortingsvouchers van €15 weggeven aan vrienden. Mooi weer! Afgelopen week hebben we erg genoten van het mooie weer, dit resulteert ook in veel bezoek voor het Boschbad. De eerste topdag (meer dan 3200 bezoekers) is daarmee ook al geweest. Het Boschbad is na de vliegende start klaar om deze zomer nog meer gasten te verwelkomen!

Over kinderdagverblijven De Imme Kinderopvang De Imme, maakt deel uit van Stichting Prokino Kinderopvang. Een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, die landelijk actief is als

Warm, Waardig & Waardevol Afscheidshuis in uw eigen wijk De Maten Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen

Voor uw Dagelijkse warme Maaltijd

Volledige uitvaartverzorging

Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie of advies?

Bel dan gerust:

Soerenseweg 125 | 7313 EK | Apeldoorn 055 355 46 92 | www.freshfoodapeldoorn.nl

055 800 1998

of

06 2345 9404

Eglantierlaan 202 - 7329 AP Apeldoorn - 055 800 1998 www.afscheidshuisdeoversteek.nl


26

juni 2018

AGENDA ONS HONK • •

COLOFON

Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid (beter bekend als Zuid Doet Samen) is een bewonerscoöperatie in Apeldoorn-Zuid. Onze missie is het omzien naar elkaar te bevorderen. Onze buurtassistenten gaan in iedere buurt alle huizen langs om kennis met u te maken. Is uw buurtassistent nog niet bij u langs geweest? Bel ons dan voor een afspraak! Word lid (slechts €10 per jaar) en weet: samen staan we sterk! Buurthuis Ons Honk Sperwerlaan 18 7331 TX Apeldoorn Tel.: 055-3125076* Mail: info@zuiddoetsamen.nl Web: www.zuiddoetsamen.nl Facebook: Zuid Doet Samen

• • • • •

*Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:00. Buiten deze tijden kunt u altijd onze voicemail inspreken. Daarna nemen we dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Iedere dinsdag-, woensdagen donderdagochtend: 9:00-12:00 koffieochtend. Op dinsdag lunchen we samen tussen de middag (€2,50). Op woensdag en donderdag eten we warm om 12:00 uur (€4,00). Op dinsdag en donderdag is er nog plek om mee te eten. Eet u gezellig mee? Graag voor dinsdag 10:00 uur opgeven i.v.m. de boodschappen. Iedere tweede vrijdag van de maand: Geluid van Zuid. Wij presenteren dit radioprogramma live vanuit buurthuis Ons Honk op RTV Apeldoorn. U bent van harte welkom bij de opnames. Dit is tussen 11:30 en 13:30. De eerstvolgende uitzending is op vrijdag 8 juni. Om de week zijn er lessen zitdans op woensdagmiddag. 20 juni, 4 juli enzovoorts. 13:30 inloop, zitdans tussen 14:00 en 15:30. Kosten: €10 voor 5 lessen. Zuid zingt samen: eens in de vier weken gezellig samen zingen. Eerstvolgende keer is op woensdagmiddag 27 juni. 13:30 inloop, zingen tussen 14:00 en 16:00. De andere woensdagmiddagen zijn er wisselende gezellige activiteiten. Zo is er 13 juni een leuke workshop kleuren voor volwassenen. Meer informatie en opgeven voor maaltijden: 055 – 3125076 of info@ zuiddoetsamen.nl Is vervoer een probleem? Neem dan even contact met ons op; dan denken wij met u mee!

Heeft u zelf een leuk idee voor een activiteit? Laat het ons weten – dan pakken we het samen op!

WIJ ZIJN ZUID DOET SAMEN! Wij zijn Zuid Doet Samen; dat is de titel van ons jaarverslag 2017. Want: Zuid Doet Samen zijn we met elkaar! Samen zien we om naar elkaar. Eigenlijk zijn we een soort van grote familie: bij Zuid Doet Samen hoor je erbij en doe je mee. U vindt ons jaarverslag op www.zuiddoetsamen.nl of in Ons Honk. Desgewenst kunt u een exemplaar thuisgestuurd krijgen: bel dan 055 – 512 5076.

Het Leerbedrijf in de wijk van Zuid Doet Samen kreeg van het SBB (organisatie die erkenningen verleent aan leerbedrijven) een pluim. Daar zijn we heel blij mee!

BURENDAG IN DE METAALBUURT Vorig jaar organiseerde Georges Derop samen met buurtgenoten een gezellig feest voor Burendag. Dat was zo’n groot succes dat ook dit jaar (op 22 september) weer Burendag gevierd gaat worden in de Metaalbuurt.

Ilonka Oldenhof

Vincent van Nieuwland

DE BELEVENISSEN VAN… STAGEBEGELEIDER CHRISTINA “Mijn naam is Christina Wesselink en ik ben stagebegeleider bij Zuid Doet Samen. Mijn eerste kennismaking met Zuid Doet Samen was toen buurtassistent Mhamed bij mij thuis aanbelde en heel enthousiast vertelde over Zuid Doet Samen. Toen ik een paar maanden later ben gestopt met werken, ben ik daar als vrijwilliger aan de slag gegaan. Eerst op de inloop in Ons Honk en na verloop van tijd ben ik steeds meer betrokken geraakt bij het begeleiden van stagiaires. Op dit moment zijn er 19 studenten van het Hoornbeeck College en ROC Aventus die stagelopen bij Zuid Doet Samen; sommigen op de inloop, de meesten bij bewoners thuis. Samen met een aantal vrijwilligers en buurtassistenten zorg ik voor een goede begeleiding van de studenten. Het is namelijk best spannend om als jonge student zomaar een hele ochtend bij iemand thuis geplaatst te worden, want wat moet je zeggen en doen? Een goede begeleiding is dan heel belangrijk. Maar al na een paar weken zijn de meeste studenten gewend en heel enthousiast. De studenten en de bewoners vinden het dan ook erg jammer als de stage voorbij is, ze hebben echt een band opgebouwd. De studenten kijken terug op een leerzame periode, de bewoners hebben zich door de aandacht en het gezelschap van de studenten minder eenzaam gevoeld. Het is ook heel mooi om de studenten te zien groeien tijdens hun stage. Het begeleiden van studenten houdt ook in dat ik contact onderhoud met de bewoners en docenten van school, studenten en bewoners aan elkaar koppel, planningen maak voor gesprekken en examenopdrachten, verslagen en examenopdrachten beoordeel en afteken en, indien nodig, problemen probeer op te lossen. Om dit alles op professionele wijze te doen kost best veel tijd. Het zou heel fijn zijn als er vrijwilligers zouden zijn om ons team hierin te kunnen ondersteunen. Dus bent u enthousiast geworden na het lezen van mijn verhaal en bent u op woensdag beschikbaar, meldt u dan aan bij mij, via christina@ zuiddoetsamen.nl of 06 83550822.”

VERBOUWING ONS HONK

Georges zit al vol ideeën: ‘Ik had bedacht om een veldkeuken te huren en samen te gaan koken en eten in de vorm van een kookclinic. Maar andere ideeën zijn ook van harte welkom. Wat vindt u leuk om samen te doen? Dat hoor ik graag van buren.’

Zoals u wellicht al weet, wordt Ons Honk momenteel verbouwd. Inmiddels is er een nieuwe toiletgroep gerealiseerd, is er een prachtige nieuwe vloer aangebracht en is er een heuse woonkeuken gebouwd. Daar zijn we heel blij mee! Tijdens onze jaarvergadering op 29 mei hebben we dat gevierd met heerlijke hapjes en drankjes van onze koks Andre en Steven en met muziek van onze eigen Henny.

Dus: heeft u een leuk idee om te doen met Burendag in de Metaalbuurt? Laat het weten! Als u het leuk vindt om te helpen met organiseren van Burendag, dan hoort Georges het ook graag! Laat het weten via: derop01@ xs4all.nl of loop even langs bij Bronsweg 18.

Deze verbouwing is mogelijk gemaakt door: Gemeente Apeldoorn, Provincie Gelderland, VSB Fonds en Oranje Fonds. Wij danken hen hartelijk voor hun bijdrage. Kom zeker een kijkje nemen in Ons Honk om zelf te zien hoe prachtig het wordt!

Tomaz Pattiapon

Mhamed Elouardi

Rosalie Strampel

Andre v/d Nat

Aart Meiling

MANTELZORG In voor en tegenspoed belooft u voor elkaar te zorgen, is een stuk tekst uit de trouwbelofte. Het is mooi om te zien hoe veel mensen dat vanzelfsprekend doen. Zonder mopperen en met veel liefde. Als ik dan overheidsteksten hoor waar aangespoord wordt om mantelzorg te geven, dan denk ik: die snappen er geen barst van. Er wordt veel, heel veel mantelzorg gegeven. En als ik dan berekeningen zie waaruit blijkt dat de behoefte aan mantelzorg verdrievoudigd binnen 10 jaar, dan slaat de angst mij rond het hart. Kunnen we daar niet iets op verzinnen? Het is nog steeds zo dat als een van beide partners opgenomen moet worden in een verpleegtehuis, dat ze op hogere leeftijd uit elkaar moeten. De persoon die niet zorg-afhankelijk is, moet ‘s nachts op een andere plaats slapen. En daar zit je dan net op te wachten... Na 20 jaar mantelzorg, er dag en nacht voor elkaar zijn, wordt hetafgesloten met de simpele mededeling: lever uw partner maar in. Wij doen het nu wel. Dinsdag 29 mei hadden wij de jaarvergadering van Zuid Doet Samen. Daar werd een werkgroep mantelzorg opgericht die gaat kijken hoe dat anders kan. Hoe echtparen tot het eind toe bij elkaar kunnen blijven en hoe steun geboden kan worden aan echtparen die op elkaar aangewezen zijn. Dat vraagt even omdenken, maar er is genoeg creativiteit en betrokkenheid om er wat van te maken. Ik zal u op de hoogte houden van de voortgang. Ton Kunneman Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

BEL GERUST UW BUURTASSISTENT! Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt? Bijvoorbeeld over het vinden van de juiste zorg en ondersteuning? Wilt u graag zo lang mogelijk thuiswonen, maar heeft u vragen over hoe u dat kunt organiseren? Heeft u een idee voor uw buurt, maar weet u niet hoe dit te realiseren? Of wilt u gewoon even praten over hoe het met u gaat? Bel dan gerust uw buurtassistent! Staatsliedenbuurt: André van der Nat 0683550235 Metaalbuurt, Winkeweijert & Bouwhof-Noord: Ilonka Oldenhof 0683550928 Rivierenbuurt: Mhamed Elouardi 0683550560 Componistenbuurt: Aart Meiling 0683551251 De Heeze: Tomaz Pattiapon 0683547365 Brummelhof: Vincent van Nieuwland 0683550092 Vogelbuurt, Edelmetaalbuurt & Winkeweijert: Rosalie Strampel 0683550009


27

juni 2018

Zoek de 7 verschillen en maak kans op 4 entreekaartjes Kinderparadijs Malkenschoten

L I K E U R E N A SLIJTERIJ I O B O R R E L T J E D KOK J Z K U A L I U Q E T E DEBUSSYLAAN HOE LAAT JE HET ONS WETEN? Stuur de oplossing met je naam, adres, tel. nr, mailT U S J I R V L O H O C L A APELDOORN adres en leeftijd op naar: Mediabureau Apeldoorn, E I S H A R D A S U SCHUBERTPLEIN Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn of stuur het R D Y O C C A J B V SHARDA antwoord via de website mediabureauapeldoorn.nl I G L A Z E N H I E JACCO J E A K U E R GENIETEN Z A D B L O N D B I E R P WIJN WAT MOET JE DOEN? E N O N E Z I E W A GESCHENKEN Zoek de verschillen en schrijf deze op een briefje of W L W R K DRANKEN kaartje. Bijvoorbeeld: tand olifant, oor giraf of hand aap. We zoeken 7 verschillen, vind jij ze allemaal? K IJ L E D N E I R V T N A L K WODKA N I P E I RUMStuur dan het antwoord naar ons toe per post of via de website en maak kans op deze leuke prijs! G E N I E T E N L P N GIN H E C I V R E S I G TEQUILA Inzenden kan t/m 13 mei 2018. J winnaar E N van E deze V puzzel E Rkrijgt persoonlijk I R zalEbekend worden gemaakt in de volgende uitgave van de Zuidkrant. De bericht en I G I N T N D R A N K E N A P E L D O O R N M U R N E K N E H C S E G

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP EEN LUXE GESCHENKPAKKET VAN WIJNHANDEL EN SLIJTERIJ KOK

WIJN, BIER, GESCHENKEN EN MEER BIJ WIJNHANDEL EN SLIJTERIJ KOK 51

S L I J T E R I J E J K N E E A

I

K O Z K U E I D E G E E Z R E W L IJ L N I G E H J E S I D P E K

D E B U S S Y L A A N E E N L R L

W I U R E N O R R E R A L J I R V H A R D N K A Z E N K N D B L O O B N E W W D N E I N N I E T E C I E V E R I J A N K E D O O R N E K

J

C N L T I U L O A S O C E M N D Z I I R V H E N V R

A J Q H S C H U B E R T P L E I N

N B E E O C A E I W N D S N

G I N R I N K M N E H C

G O I E T G C L H J B N I E E R I J A L A E P L I R T T J U R S E

C A D E A U V E R P A K K I N G E N O G

58 ZWART

DIT ZIJN DE WINNAARS VAN DE VORIGE PUZZELS Annemijn Wallast heeft de kinderpuzzel uit de mei uitgave gewonnen!

Arnhemseweg 153 | Apeldoorn www.ijssalongemelli.nl

Mevrouw J. van Asperen heeft de woordzoeker uit de mei uitgave gewonnen! Oplossing: Laat u verrassen door Starink schoenen en tassen Helaas is het ons niet gelukt om contact met haar te krijgen, vandaar deze oproep; Mevrouw van Asperen uw prijs ligt voor u klaar bij Starink Schoenen en Tassen, Schubertlaan 28. Heel erg veel plezier gewenst met uw cadeaubon t.w.v. 25,00.

109

SLIJTERIJ DRANKEN WODKA KOK SLIJTERIJ DEBUSSYLAAN RUM KOK APELDOORN DEBUSSYLAAN GIN SCHUBERTPLEIN TEQUILA APELDOORN SHARDA SERVICE SCHUBERTPLEINBIER JACCO GENIETEN JENEVER SHARDA LIKEUREN WIJN JACCO GESCHENKEN ALCOHOLVRIJ

COGNAC GEZELLIGHEID BORRELTJE GLAZEN BLONDBIER TRIPEL WEIZEN ZUID CADEAUVERPAKKINGEN KLANTVRIENDELIJK

GENIETEN WIJN GESCHENKEN ZO LOST U DE PUZZEL OP DRANKEN Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. WODKA Sommige letters worden meermalen gebruikt. Trek een lijn over RUM het gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet GINgebruikte letters vormen de oplossing. TEQUILA

HOE LAAT U HET ONS WETEN?

Stuur de oplossing met uw naam, adres, tel. nr en mailadres op naar: Mediabureau Apeldoorn, Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn of stuur het antwoord via de website www.mediabureauapeldoorn.nl

Wijnhandel Slijterij

WIJN, BIER, GESCHENKEN EN MEER BIJ WIJNHANDEL EN SLIJTERIJ KOK Wijnhandel Slijterij Kok Jacco en Sharda Kok Debussylaan 45 51 109 7333DB Apeldoorn 58 ZWART 055-5331810 www.wijnhandelslijterijkok.nl Inzenden kan t/m 17 juni 2018. De winnaar van deze puzzel krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van de Zuidkrant.

Starink Schoenen en Tassen Schubertlaan 28 | 7333 CV Apeldoorn 055-5333063 www.starinkschoenen.nl


®

.lohocla

KASSA!!!

WIJ ZIJN OPNIEUW DE DE GOEDKOOPSTE Jumbo van de Bunt laat o.a. de discounters en Plus supermarkt ver achter zich!

Kassa prijsvergelijking is uitgezonden op 12 mei j.l.

2. Coop

Jumbo is in het tv-programma Kassa opnieuw uitgeroepen tot de goedkoopste supermarkt van Nederland. Kassa is voor deze steekproef supermarkten langs gegaan met een boodschappenlijstje en hieruit blijkt dat Jumbo niet alleen goedkoper is dan de Coop en Lidl, maar Jumbo laat zelfs Plus Supermarkt ver achter zich!

4. Plus 5. Aldi

Jumbo werkt altijd aan de laagste prijzen. Daarom hebben wij als enige supermarkt altijd onze laagste prijs garantie waar je altijd op kunt rekenen.

De uitkomst:

1.

3. Lidl

Schott Zwiesel ®

Geen 18, geen alcohol.

6. Albert Heijn

Elke € 10,- aan boodschappen = één gratis glazenzegel.

Sparen kan van wo 30 mei t/m di 28 augustus 2018.

Vijftien glazenzegels = volle spaarkaart.

Volle spaarkaart + bijbetaling van € 3,99 of € 4,99 = een set glazen naar keuze.

Inleveren van je volle spaarkaart kan t/m di 11 september 2018.

Van de Bunt-Tiemes, Apeldoorn, Schubertplein 1-5 Schubertplein 1-5,Jumbo Apeldoorn OPENINGSTIJDEN: Voor de beste service én altijd lage prijzen. Hallo WC Het Schubertplein (Zuid) MA T/M ZA 7.00 Kijk voor meer informatie over Tritan® Kristalglas en de actievoorwaardenjumboapeldoorn op Jumbo.com/glazen Van de Bunt Volg ons ook op ZO 12.00 - 18.00

21.00

www.jumboapeldoorn.com

Kijk voor meer informatie over Tritan® Kristalglas en de actievoorwaarden op Jumbo.com/glazen

Voor de beste service én altijd lage prijzen.