Zuidkrant - Juli 2018

Page 1

Verschijnt s maandelauijgukstu s

Jaargang 20 - juli 2018

(uitgezonderd 2019) 2018 en januari

10 keer per jaar!

Van de Bunt JUMBOAPELDOORN.COM

YVONNERECLAME.NL

HET ADRES VOOR AL UW RECLAMEUITINGEN

“Een ‘echte’ wijkkrant waar verbinden, ontmoeten en inspireren centraal staan”

pagina 4

Bedankt voor alles en hopelijk tot ziens!

pagina 13

Beauty Special, even tijd voor je zelf!

pagina 21

www.ambiancedekazon.nl www.ambiancedekazon.nl

Een vrolijk onthaal van Jorien Pasterkamp bij de viering van haar 25-jarig jubileum in het kinderevangelisatiewerk

JUBILEUM JORIEN PASTERKAMP Op zaterdag 2 juni werd in buurtcentrum ‘t Vogelnest in Apeldoorn Zuid het jubileum

Het grote Het grote genieten van Jorien Pasterkamp gevierd. Ze is als genieten begint bij de grootste

zonweringspecialist leidinggevende 25 jaar begint verbonden aan bij de grootste van Nederland zonweringspecialist het Kinderevangelisatiewerk van de van Nederland gereformeerde gemeente Apeldoorn. **

**

Het werk begon in de wijk Zevenhuizen, later

Woudhuis en vindt nu al weer ruim tien jaar plaats vanuit het buurtcentrum ‘t Vogelnest. Wekelijks op zaterdagmiddag komen daar kinderen bij elkaar om samen leuke dingen te doen en te luisteren naar een Bijbelverhaal.

Bezoek onze compleet Bezoek onzeshowroom! compleet vernieuwde vernieuwde showroom! Kom naar onze showroom voor een uitgebreid assortiment producten die: voor een uitgebreid Kom naar onze showroom  U langer van het buitenleven laten genieten assortiment producten die:  sfeer creëren Binnen U langer vanen hetprivacy buitenleven laten genieten  Warmte binnen houden en energie besparen  Binnen sfeer en privacy creëren  Warmte binnen houden en energie besparen

Wijkraad Apeldoorn Zuid is op zoek naar betrokken wijkbewoners pagina 26

ZONWERING R ON L LWUEI RK IENNG ZO R RA O AL LMUDI EKCE ON R A T I E TR EA RA RM ADSE- C O R A T I E O T EV RE RR AK SA -P P I N G E N H OO V ER RR KE AN P P I N G E N HORREN

Europaweg 216, 7336 AR APELDOORN - T (055) 521 16 46 - E info@ambiancedekazon.nl Europaweg 216, 7336 AR APELDOORN - T (055) 521 16 46 - E info@ambiancedekazon.nl

Italiaans schep ijs, koffiespecialiteiten, verse warme Luikse wafels en meer Arnhemseweg 153 | 055 301 7847 | ijssalongemelli.nl

Zuid Doet Samen, onze missie is het omzien naar elkaar te bevorderen


2

juli 2018 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis 14055 Het Werkplein Activerium (055) 580 2000 Brandweer (055) 548 3000/112 Politie: 0900 8844/112 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gelre ziekenhuis (055) 581 8181 SOCIAAL IN DE WIJK Sociaal wijkteam 14 055 gemeente@apeldoorn.nl Stimenz (088) 784 64 64 MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Zuid doet Samen 055 312 5076 http://zuiddoetsamen.nl WIJKRAAD APELDOORN ZUID 1e Wormenseweg 460 (dok Zuid) 7333 GZ Apeldoorn 055-5339626 info@wijkraadapeldoornzuid.nl www.wijkraadapeldoornzuid.nl DORPSRAAD UGCHELEN Voorzitter Harry Vos: (055) 541 29 46 info@dorpsraadugchelen.nl DORPSRAAD BEEKBERGEN Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen (055) 506 1010 info@dorpsraadugchelen.nl HUISARTSEN Huisartsenpratijk Beekhuis, R.R Zeilstra en Versteeg (055) 538 0777 M. vd Velde (055) 533 2133 Van Bruggen (055) 533 3759 Zandkroon (055) 533 3288 Jens Gelegen (055) 055 533 2342 Bekel & Dijkzeul (055) 533 1250 Oosting en Flenter (055) 533 3361 Ugchelse kei (055) 533 1510 Struijk (055) 506 2555 Peters (055)c506 1221 APOTHEEK Apotheek Apeldoorn Zuid Schubertplein (055) 533 2154 Gelre apotheek (055) 581 1840 Benu de Heeze apotheek (055) 533 0020 Apotheek Ugchelen (055) 533 9994 TANDARTSEN Tandartspraktijk Vervoorn (055) 533 1646 Van den Akker (055) 540 2936 Hartman en Mulder (055) 533 6916 Van Heijst (055) 533 3670 R.T. Thomson (055) 542 0741 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer/ riool Van der Velden: (026) 321 53 16 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst

RUST ROEST, OEFENEN BIJ ARTROSE IN KNIE EN HEUP

leidt artrose aan de knie het meest tot uitval op het werk. Veel meer dan bijvoorbeeld artrose aan heup of hand.

Artrose is een veelvoorkomende aandoening waarbij de kwaliteit van het kraakbeen in de gewrichten (langzaam) achteruit gaat en op den duur zelfs helemaal kan verdwijnen. De aandoening komt voornamelijk voor in de gewrichten van de handen, knieën en heupen. In de volksmond wordt artrose ook wel slijtage genoemd. Artrose komt steeds meer voor in Nederland. De vergrijzing van de bevolking en het verhogen van de pensioenleeftijd zorgen ervoor dat er ook meer werkenden last hebben van artrose.

Aan artrose ga je niet dood, maar door artrose kun je wel invalide raken waardoor de kwaliteit van leven vermindert. Essentieel bij artrose is om te blijven bewegen. Uit onderzoek blijkt dat bewegen bij artrose leidt tot een verminderde kans op invaliditeit. In dit onderzoek werd niet gekeken naar intensief bewegen, zoals een paar keer per week een stevige wandeling, maar juist naar bewegen met een lage intensiteit. Uit het onderzoek bleek dat ook bewegen met een lage intensiteit effectief was om invaliditeit door knie artrose te voorkomen. Wel is de duur van het bewegen van belang. Iemand die 4,5 uur per dag laag intensief beweegt, scoorde beter dan een proefpersoon die 3,5 uur per dag bewoog. Het aloude “Rust roest” is hier van toepassing. Oefenen bij artrose en met name knie artrose leidt tot vermindering van pijn en verbetering van het functioneren in het dagelijks leven.

In 2016 waren er naar schatting 1.251.000 mensen bij wie de huisarts de diagnose artrose heeft gesteld: 432.300 mannen en 818.700 vrouwen; dat komt overeen met 51,2 artrosepatiënten per 1.000 mannen en 95,4 per 1.000 vrouwen. Artrose komt vooral voor bij mensen van boven de 50 jaar, dus ook bij werkenden boven de 50. Het kan veroorzaakt worden door het werk en is daarom een erkende beroepsziekte. Knieartrose is één van de meest genoemde aandoeningen aan het been. Van de verschillende soorten artrose

GROEIEND AANTAL HUISHOUDENS VOOR INBRAAKPREVENTIE AANGESLOTEN BIJ WHATSAPPGROEP 7 van de 8 weten niet hoe zich aan te sluiten Whatsappgroepen zijn de laatste jaren in opmars. Voor vrijwel alles wordt wel zo’n groep in het leven geroepen. De whatsappalertgroep voor inbraakpreventie, samen met buurtgenoten, blijkt een groeiend succes. Was in september 2016 nog iets minder dan een kwart (24,7%) aangesloten bij een whatsappalertgroep, zo’n anderhalf jaar later, in maart dit jaar, was dit aantal al toegenomen tot 26,7%. Zo komt naar voren uit onderzoek van de stichting NIPW. Circa 45% van de ondervraagden die nog niet bij een whatsappbuurtpreventiegroep zit, zou zich graag aansluiten. Frappant is daarbij wel dat 7 op de 8 (86,1%) geen idee hebben hoe dat te doen. Effectief preventiemiddel Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) zegt: “Een whatsapp-alertgroep met buurtbewoners blijkt een zeer effectief middel tegen inbraken in de wijk. De universiteit van Tilburg onderzocht dit in enkele Tilburgse wijken en wat bleek: het aantal woninginbraken nam met ongeveer de helft af. Ook in de Delftse wijk Tanthof is een dergelijke whatsappgroep effectief: cijfers van de politie laten zien dat inbrekers de wijk tegenwoordig veel vaker links laten liggen.” Benieuwd hoeveel inbraken er recent bij u in de buurt zijn gepleegd? Bekijk het op de Mijn-Buurtpagina van de politie.

Sinds 1 januari 2018 wordt fysiotherapeutische behandeling van artrose aan knie en heup vergoed uit de basisverzekering. De

Aansluiten een probleem Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat ongeveer de helft (45%) zich graag bij een alertgroep zou aansluiten, maar het merendeel weet niet hoe dat te doen. Staal: “Men denkt al gauw dat je de hele buurt langs moet lopen en bij iedereen moet aanbellen om zo’n groep te starten. Er zijn intussen al ruim 8.000 van die groepen, waarbij je je, als ze jouw buurt betreffen, zo kunt aansluiten.” Een kaart op wabp.nl laat zien of er in jouw buurt al een alertgroep actief is. Bij elke groep wordt een e-mailadres weergegeven waarmee je je kunt aanmelden. Ervaring van deelnemers Gemiddeld zijn de deelnemers in de whatsapp-alertgroepen die de stichting NIPW onderzocht, ruim anderhalf jaar deelnemer. Over het algemeen heeft men positieve ervaringen: het gevoel van veiligheid is toegenomen en het geeft een goed gevoel samen met je buurtbewoners waakzamer te zijn in de wijk. Slechts een klein deel maakt mee dat voor inbraakpreventie ongepaste berichten, zoals het kwijtraken van poes of hond en het aanbieden van tweedehands spullen, in de groep worden gepost.

zorgverzekeraar vergoedt 12 behandelingen voor een oefenprogramma bij artrose aan knie en heup. Dus ook als u geen aanvullend pakket heeft krijgt u de behandelingen vergoed. Heeft u vragen over artrose of heeft u vragen over hoe u bewegen verstandig kunt opbouwen, neem dan contact op met één van onze fysiotherapeuten. Arnout Bos Fysiotherapie Bos & Weide Oude Beekbergerweg 21 Tel: 055-5331941 e-mail: arnoutbos@bosenweide.nl

Bos & Weide fysiotherapie

Over de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie. Om zo bij te dragen aan de doelstelling van het ministerie van Veiligheid en Justitie het aantal inbra­ ken en inbraakpogingen substantieel te verlagen. Werd in 2012 nog 91.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan in 2017 was dit gedaald naar 50.000. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in mei en november. Partners in de stichting zijn de bedrijven Assa Abloy, Nauta Veilig en Zo Veilig in nauwe samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars. Kijk voor meer informatie over o.a. inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl 1) Onderzoek van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken onder 788 huishoudens in maart 2018

Huishoudelijke hulp nodig? Huishoudelijke hulp nodig? Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen namelijk maar € 15,- per uur. Daarnaast heeft diensten voor namelijk maar € 15,- per uur. Daarnaast heeft diensten voor thuis thuisook ookvele veleandere anderediensten dienstendie dieuuhet hetleven levencomfortabeler comfortabeler kunnen kunnenmaken makenzoals: zoals:Tuinonderhoud, Tuinonderhoud,een eenklussendienst, klussendienst, een een kapper of pedicure aan huis maar ook een kwalitatief kapper of pedicure aan huis maar ook een kwalitatief hoogwaardige maaltijdservice. hoogwaardige maaltijdservice.

van Reinders KInderopvang

Waardebepaling van uw woning, een hypotheek gesprek èn een aankoopgesprek in één deal. En dat allemaal volledig vrijblijvend! 055-5 555 555 makelaarinapeldoorn.nl

Samen de wereld ontdekken WWW.DOOMIJN.NL

Goed Goedom omteteweten: weten: Huishoudelijke nodig? -u een en hulp - ukrijgt krijgt eenvaste, vaste,betrouwbare betrouwbarehulp engescreende gescreende hulp - er zijn Tuinonderhoud? Klussendienst? - er zijngeen geenlidmaatschapskosten lidmaatschapskosten -u veilig middels factuur - ubetaald betaald veiligachteraf achteraf middelseen eenaan factuur Kapper of pedicure huis? - minimale - minimaleafname afname11uur uur

Wij maken huishoudelijke hulp

socialer en prijsvriendelijker. Heeft Heeftuude dehulp hulpvan vandiensten dienstenvoor voorthuis thuisnodig? nodig?Wij Wijmaken maken graag en vrijblijvend een afspraak om de Voor maar € 16,uur er graag engeheel geheel vrijblijvend eenper afspraak omkomt de mogelijkheden tetebespreken. mogelijkheden bespreken. een vaste, betrouwbare en gescreende hulp bij u thuis.

Mathijs Mathijsvan vander derZande Zande

&&

Henk Henkvan vanVeldhuizen Veldhuizen

Mathijs van der Zande

Diensten Dienstenvoor voorthuis thuis 055-3030628 055-3030628 Henk info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl van Veldhuizen www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl

KINDERDAGVERBLIJF peuteropvang buitenschoolse opvang

055-3030628 info@dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl


3

juli 2018 BUURMANNEN LEGGEN PANELEN OP DOK ZUID De buurmannen Paul Sinnema en Ilan Cohen wonen niet alleen naast elkaar, binnenkort komen hun zonnepanelen ook op hetzelfde dak te liggen. Ze doen mee met Buurtstroom dok Zuid, een collectief zonnedak. Zodra er genoeg deelnemers zijn, komen op dok Zuid 300 panelen te liggen voor mensen uit de omgeving. Aantrekkelijk geld terug Zonnepanelen zijn bezig aan een opmars. Natuurlijk omdat ze schone stroom leveren. Maar ook omdat het financieel best aantrekkelijk is zelf energie op te wekken. Niet iedereen kan of wil panelen op zijn eigen dak. Daarvoor heeft de overheid de zgn. ‘Postcoderoosregeling’ in het leven geroepen. Met die regeling heb je samen met je buurtgenoten een gezamenlijk zonnedak. Via je energierekening krijg je de opbrengst

weer terug. Buurtstroom in Apeldoorn In Apeldoorn is Buurtstroom zo’n initiatief. Door heel Apeldoorn heen zijn er daken beschikbaar gesteld, waarop buurtbewoners zonne-energie kunnen opwekken. Het eerste dak is inmiddels gerealiseerd: op vmbo-school Sprengeloo. Ook de daken op het Kristal en Foenix Molenmakerhoek zijn uitverkocht. Nog 145 panelen Op dok Zuid is meer dan de helft van de panelen nu verkocht. Op dit moment zijn er nog 145 panelen beschikbaar voor mensen die zonne-energie willen opwekken op een collectief dak. Zodra er genoeg deelnemers zijn, kan het dak gerealiseerd gaan worden. Met het dak op dok Zuid kun je meedoen als je woont of een bedrijf heb met de postcode 7311, 7312, 7331, 7333, 7334, 7335, 7336 of 7339. Meer info: buurtstroomapeldoorn.nl

WELZIJNSSUBSIDIES VERLENGD MET OOG OP KWALITEIT

CIRCUSVOORSTELLING OP DE OBS MEESTER LUGTMEIJER

De organisaties die in de gemeente Apeldoorn inwonersondersteuning, vrijwilligersondersteuning, ontmoetingsplekken en andere welzijnsvoorzieningen verzorgen, houden hun subsidie voor 2019 en in sommige gevallen ook nog voor 2020. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor gekozen om de organisaties de tijd en de rust te bieden om de afgesproken veranderingen goed vorm en inhoud te kunnen geven.

Ieder jaar geven de kleuters van de obs Meester

De verlenging houdt in dat de huidige aanbieders hun diensten ook in 2019 en (deels) in 2020 blijven leveren, tegen dezelfde voorwaarden. Pas daarna kunnen nieuwe aanbieders weer subsidie aanvragen. Concreet gaat het om de zogeheten algemene voorzieningen: maatschappelijke opvang, ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorg (met twee jaar verlengd) en ontmoeting en dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en inwonersondersteuning (1 jaar verlengd). Dit zijn bijvoorbeeld de ontmoetingsplekken in de wijk, diverse vormen van dagbesteding en ondersteuning door organisaties zoals Stimenz, MEE, De Buurtcoöperatie ApeldoornZuid, Don Bosco en de Kap. Basisvoorzieningen De voorzieningen waarover het hier gaat, vormen de basis in de buurten, wijken en dorpen binnen de gemeente. Hiermee probeert de gemeente te bereiken dat meer mensen in een buurt, wijk of dorp elkaar helpen. Actieve professionals en vrijwilligers kunnen problemen vroeg herkennen en daardoor erger voorkomen. Als dit systeem van laagdrempelige ondersteuning goed functioneert is er minder gespecialiseerde, individuele hulp nodig. Doorontwikkeling Om dit te bereiken is samen met de betrokken instellingen de Transformatieagenda Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd opgesteld, met daarin de koers voor de algemene voorzieningen voor 2018-2020. Doel is kwalitatief nog betere voorzieningen, die binnen hun stadsdeel samenwerken met andere relevante organisaties, flexibel en ondernemend zijn en efficiënt werken. De verantwoordelijke wethouders Nathan Stukker en Detlev Cziesso: “Het kost tijd en energie om daaraan te werken. Om die reden hebben we ervoor gekozen het de organisaties daarmee nu niet te belasten en de subsidies te verlengen.”

Lugtmeijer een voorstelling samen met de peuters van peuterspeelzaal Ratjetoe.

Dit jaar was dat een echte circusvoorstelling. In een circuspiste in de gymzaal van de school werd een uitvoerig programma gepresenteerd. Twee kleuters kondigden als directeur en directrice de acts aan: circuspaarden, acrobaten, panda’s, olifanten, clowns en een goochelaar lieten hun kunsten zien. Het publiek heeft genoten!

COLOFON

RECORD-RESULTAAT ACTIE VAKANTIEGELD SAMEN DELEN In de afgelopen maanden werd voor de achtste keer de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Deze actie is een initiatief van meer dan twintig kerken en geloofsgemeenschappen in Apeldoorn. Mensen die in mei hun vakantiegeld ontvingen, werden door de deelnemende kerken uitgenodigd (een deel van) dat geld te delen met mensen in Apeldoorn die het minder hebben. Resultaten De actie leverde dit jaar het recordbedrag van

€ 104.410. Dat is ruim € 10.000 meer dan vorig jaar. Ruim 650 mensen droegen aan de actie bij. Ook waren er nog nooit zoveel aanvragen: 819. Na toetsing van de aanvraag aan de criteria van de actie werden 727 aanvragen toegekend. Vorig jaar deden 604 mensen een aanvraag, waarvan er 541 werden toegewezen. Het opgehaalde geld wordt in zijn geheel verdeeld over de aanvragers. Daarbij wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling. Bewustwording Voor het begin van de zomervakantie krijgen de aanvragers persoonlijk bericht. We hopen als kerken dat de actie mensen een klein steuntje in de rug geeft. Maar ook dat het bijdraagt om het bewust-zijn van het bestaan van armoede en de impact ervan te vergroten.

BLESSURE? Bos & Weide fysiotherapie

Kom dan naar het sportblessurespreekuur bij Bos & Weide fysiotherapie Elke maandag van 17.30 - 18.30 uur.

Locatie: Oude Beekbergerweg 21 055-5331941 - Afspraak maken is niet nodig -

GRATIS www.sportblessurespreekuur.nl

De Zuidkrant wordt 10 maal per per jaar huis aan huis verspreid zoals is weergegeven op de verspreidingskaart op www.mediabureauapeldoorn.nl en is gratis af te halen op diverse plekken in de wijk. De Zuidkrant is de wijkkrant van Apeldoorn Zuid, Ugchelen en Beekbergen. Uitgever: Mediabureau Apeldoorn Oplage: 16.000 stuks Verspreiding: Verspreidingsburo Armada Druk: Janssen Pers Vormgeving: YVONNE RECLAME

Informatie, data en verspreidingsgebied kunt u vinden op www.mediabureauapeldoorn.nl Voor meer informatie, redactie of mogelijkheden tot adverteren neem vrijblijvend contact op met: info@mediabureauapeldoorn.nl Klachten bezorging: yvonne@mediabureauapeldoorn.nl Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mediabureau Apeldoorn.


4

juli 2018

WELKOM OP ONS GASTVRIJE PLEIN, HET WINKELCENTRUM MET NOG ECHTE SPECIAALZAKEN

VERFSHOP APELDOORN

BEDANKT VOOR ALLES EN HOPELIJK TOT ZIENS! De gezelligste ‘huiskamer’ van zuid krijgt 2 nieuwe eigenaressen. Alles blijft gelukkig gewoon zoals het is! Er komen alleen een uitgebreidere kaart en langere openingstijden.

BRUNA DE ZUIDERPOST

De reden dat ik er nu al mee stop is dat het in combinatie met een baan bij de Passerel en 2 jonge zoontjes een stuk moeilijker te combineren is dan

verwacht. Ik denk dat ik wel iets heb neergezet waar behoefte aan is en waar veel mensen plezier aan gaan beleven. Ik heb in korte tijd super leuke en lieve mensen leren kennen. Ik hoop jullie nog vaak te zien als ik zelf als klant een bakkie kom doen! Allemaal hartstikke bedankt voor de vele

bezoekjes aan mijn Kletskopje. Mam, ontzettend bedankt voor al je hulp en het bakken van de verrukkelijke appeltaart! Pap, jij voor al het kluswerk dat je verricht hebt en Corinterieur voor de fantastische inrichting/aankleding!! Lieve groet Sien van Het Kletskopje

BROER BROOD EN BANKET

HAARSTUDIO ESMIRALDA

PERFECT PET STYLING

CLEMENS VIS

SNS

D.I.O. DROGISTERIJ BINCO


5

juli 2018

JUMBO VAN DE BUNT

TRIMSALON PERFECT PET STYLING Complete professionele vachtverzorging voor alle rassen. Sinds ruim twee jaar zijn wij, Trimsalon Perfect Pet Styling gevestigd op het Schubertplein. Onze trimsalon is voorzien van de meest moderne apparatuur, en werkt volgens de nieuwste methoden en technieken. Hierdoor hebben wij, als een van de weinige, ook mogelijkheid om zonder problemen grote honden te kunnen

behandelen. Ook voor het alleen laten wassen of nagels knippen bent u natuurlijk welkom. In ons winkeltje vindt u diverse vachtverzorgingsproducten, de nodige snacks, maar ook riemen en halsbanden, speeltjes etc. Volg ons op Facebook voor leuke acties/ aanbiedingen.

Benieuwd naar wat wij voor u en uw huisdier kunnen betekenen? Loop gerust eens binnen om advies of informatie voor uw huisdier te vragen. Bellen mag natuurlijk ook! Behandelingen uitsluitend op afspraak (ma t/m za). U bent van harte welkom!

HET KLETSKOPJE

STARINK SCHOENEN EN TASSEN

CAFE DE VRIJBUITER

PLAZA DE MEERPAAL

DEBUSSY BLOEMEN

VAN BAMBOE

WIJNHANDEL EN SLIJTERIJ KOK


6

juli 2018 DE ENIGE ECHTE KOFFERBAKVERKOPEN VAN APELDOORN ZIJN WEER GESTART!

Dit jaar voor de 15e keer!!

Op zaterdag 30 juni was het weer zover, de ENIGE ECHTE Apeldoornse Kofferbakverkopen zijn van start gegaan aan het Apeldoorns Kanaal. Vaak geïmiteerd, maar nooit geëvenaard. (Het klinkt wat arrogant, maar is wel waar!) Negen zaterdagen vanaf 9.30 - 15.00 uur struinen langs 250 standhouders die tweedehands goederen aanbieden voor heel lage prijzen.

Bezoekers van de Kofferbakverkopen hoeven ook dit jaar geen parkeergeld en entree te betalen! Parkeren kan nog steeds aan de WEST-kant van het Kanaal, maar NIET in wijk ‘Schatkamer van Zuid’, volg de borden vanuit alle windstreken. De netto-opbrengst van de Kofferbakverkopen wordt gebruikt om de hulptransporten die de stichting W.H.O.E. organiseert te betalen, afgelopen seizoen 13 combinatie vrachtwagens! Alle info over deze landelijk bekende Kofferbakverkopen kunt u vinden op bovengenoemde site. Voor vragen mail naar info@whoe.nl

Net dat ene boek scoren of dat laatste poppetje voor je verzameling, een nieuwe stofzuiger of dat speelgoed uit het verleden, dat leuke truitje kopen of net die juiste afstandbediening vinden. Dan even uitrusten op een terrasje bij de cateraars. Vanaf 28 mei is de kaartverkoop gestart en de eerste twee zaterdagen zijn al uitverkocht. Reserveren kan via de website www.kofferbakverkopen.nl of op dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur aan de Prinsenweide 14 in Apeldoorn. Vanaf de eerste kofferbakverkoop kunnen ook grondplekken gereserveerd worden bij de opgepimpte caravan van de organisatie halverwege het terrein. Nieuw dit jaar is dat er i.v.m. veel breuk helaas geen goederen met glas (glazen, asbakken, vazen, schilderijen met glas enz. enz.) meer mogen worden verkocht!

BRANDWEER LOGISTIEKE EENHEID WEST ZOEKT NIEUWE COLLEGA’S! Er is een grote brand of ernstig ongeval en de brandweer snelt er naar toe om te helpen. Een bekend en zo vanzelfsprekend beeld. Binnen een mum van tijd staan er vele wagens op de incidentlocatie om het incident te bestrijden. Soms zijn ze wel uren bezig! De Logistieke Eenheid West biedt vanuit Post Zuid, Saba 6, Apeldoorn, bij (grote) incidenten de logistieke ondersteuning. Deze eenheid rukt uit in het westelijk deel van onze regio (globaal het gebied Harderwijk, Apeldoorn, Zutphen). De vrijwilligers die hiervoor paraat staan, doen dit naast hun reguliere werk. Om op sterkte te blijven, zijn we op zoek naar collega’s! Heb jij affiniteit met teamwork, veiligheid en houd je wel van een uitdaging? Ben je een man of vrouw tussen de 18-50 jaar, ben je bij voorkeur ook overdag beschikbaar, kun je binnen 10 minuten na alarmering op de kazerne zijn en heb je rijbewijs B (C is een pré)? Meld je dan bij de Logistieke Eenheid West! Wij zoeken ook mensen die (eventueel) alleen overdag beschikbaar zijn. Ben je overdag slechts enkele uren beschikbaar (bijvoorbeeld als de kinderen naar school zijn, of als je in ploegendienst werkt), dan is een nieuwe uitdaging bij de brandweer ook mogelijk en ben je van harte welkom om de mogelijkheden te bespreken. Vergoeding Als brandweervrijwilliger bied je vanuit de Logistieke Eenheid ondersteuning aan de ingezette eenheden die bijvoorbeeld mensen of dieren in noodsituaties proberen te redden of een grote brand bestrijden. Dat doen

we middels bijvoorbeeld een waterwagen, grootwatertransport of door het bieden van verzorging (eten, drinken, etc.). Dat kost inzet en kracht, maar het geeft ook heel veel voldoening om samen met een team de klus te klaren. Maar we bieden meer. Op de eerste plaats krijg je bij de Logistieke Eenheid een goed inwerktraject. Daarnaast krijg je een financiële vergoeding voor de scholing, oefeningen en het uitrukken. Ook zorgt de brandweer voor een goede verzekering voor de werknemers. Wat neem jij mee Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid staan voorop. Verder is het een pré wanneer je, als je in loondienst bent, toestemming hebt van je werkgever om in geval van een alarmering je werkplek te verlaten. Wij gaan eventueel graag in gesprek met je werkgever om dit te realiseren. Neem contact met ons op Ben je enthousiast en nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op via Facebook of per mail met wervinglogistiekwest@vnog.nl. Kom bijvoorbeeld eens kijken tijdens een oefenavond. Is er iemand in je omgeving die ook aan het profiel voldoet, niet in Apeldoorn woont maar wél werkt en overdag inzetbaar is, dan is hij of zij ook van harte welkom bij de Logistieke Eenheid West! Kijk ook voor informatie op www. logistiekeeenheidbrandweer.nl of bezoek onze Facebookpagina Logistieke Eenheid VNOG-West. Ook andere brandweerposten in onze regio zoeken nieuw talent, kijk voor meer informatie op www.bijdebrandweer.nl

Door het overlijden van de hoofd-cateraar, zijn er dit jaar nieuwe cateraars met meer producten om te eten en drinken!

GESLAAGD DARTTOERNOOI MET GELUKKIGE WINNAAR 1 MINUUT GRATIS WINKELEN Op zaterdag 23 juni werd onder de darters van het Esdoorn toernooi een minuut gratis winkelen bij Jumbo van de Bunt verloot. Ondanks het prachtige weer was de opkomst uitstekend en werden er leuke wedstrijden gespeeld. Fred van Kommer is de gelukkige winnaar en heeft het fantastisch gedaan tijdens het minuutje gratis winkelen. Er is voor maar liefst € 211,95 bij elkaar geshopt!

avondvierdaagse, het Moederdagontbijt, het Koningsontbijt, het grote Sinterklaasfeest en het Wintercircus. Onze klant moet erop kunnen vertrouwen dat we zoveel mogelijk energie steken in de laagste prijzen, het breedste assortiment en perfecte service. Sponsoren we verenigingen, dan moeten onze prijzen omhoog. We hebben daarom besloten geen verenigingen te sponsoren, hoge uitzonderingen daargelaten. Zo blijven we gegarandeerd de goedkoopste supermarkt van Nederland.” Café de Vrijbuiter is het dart café van Apeldoorn. Ook voor diverse feesten, bruiloften, verjaardagen kun je bij de vrijbuiter terecht. Neem gerust eens contact op en maak kennis met de vele mogelijkheden en aantrekkelijke tarieven; 055 – 534 43 02 / tokanata@hotmail.com

Buurtraad de Heeze

DE WEEK VAN HET GROEN

Buurtraad de Heeze

Help de Heeze mooier te maken Kleine moeite, groot plezier! Voor, door en met bewoners uit de wijk

Met bewoners, gemeente en Ons Huis

Deze minuut gratis winkelen is mogelijk gemaakt door Wouter en Yvonne van Jumbo van de Bunt aan het Schubertplein. “Wij zitten met onze winkel recht tegenover de Vrijbuiter en vonden het leuk het toernooi een extra geel tintje te geven.” Zo denkt Wouter van de Bunt over sponsoring; “ Vanuit betrokkenheid bij de mensen om ons heen heeft Jumbo van de Bunt een aantal vaste goede doelen geselecteerd. Die steunen we voor de langere termijn. Bij het steunen van goede doelen leggen we de nadruk op kinderen, ontspanning en beweging. Wij sponsoren onder andere de

Buurtraad de Heeze

24 T/M 28 SEPTEMBER Samen met buurtbewoners niet alleen meebeslissen maar ook meedoen om De Heeze een mooiere groene wijk te maken. Gemeente en Ons Huis doen mee, u toch ook Laten we samen we buurt mooier, leuker en veiliger maken. Buurtraad De Heeze - Ontmoetingsplek De Graanhof Wilt u ons, het liefst voor 1 juli 2018, uw wensen of ideeën doorgeven? Dit kan via WhatsApp 06-31152233 of per mail buurtraad_de_heeze@outlook.com.

Elke maandag van 19.00 tot 20.00 uur spreekuur


7

juli 2018

Frits Reinders vertelt

foto’s: collectie Vereniging Oud Apeldoorn www.verenigingoudapeldoorn.nl

APELDOORN COÖP FABRIEK MARIËNDAAL HOFLEVERANCIER VAN H.M. DE KONINGIN DER NEDERLANDEN Voor mij ligt een boek uit 1942 getiteld: ‘Verslag prachtijktijd op A.C.F.M. “Mariëndaal” te Apeldoorn.’ Het is het stageverslag van H.S.Th. Kers over het ketelhuis, de botermakerij en het laboratorium van de coöperatieve melkfabriek, die van 1922 tot in de jaren zestig op de hoek Deventerstraat/ Trekweg stond en plaatsmaakte voor woningen. Al bladerend kom ik zelf een aantal vertederende, oude Mariëndaal -reclamefoldertjes voor melk, room, babyvoedsel, karnemelkspap, Madro chocolademelk, yoghurt, havermout- en rijstepap, grasboter en zacht, romige pudding tegen. IJs maakten ze trouwens ook bij Mariëndaal, dat in 1963 opging in Gelria en in 1969 in Coberco. ‘Melk!’ Het was de tijd van glinsterende melkbussen die door melkrijders met paard en wagen bij boeren werden opgehaald en naar de melkfabriek gebracht om te worden gepasteuriseerd en verwerkt tot melkproducten die door geüniformeerde melkventers werden rondgebracht met hun handkarren, bakfietsen en de latere gemotoriseerde melkkarretjes. Velen zullen zich hun kreet

‘Melk!’ nog herinneren. Van ’los’ naar fles en pak Die melk werd ‘los’ geleverd, waarbij de melkventer de melk met een litermaat in een pan of wat dan ook voorhanden was, uitschonk. Begin jaren vijftig kwam de melkfles in zwang. De introductie van melk in pakken verliep echter moeizaam met veel tegenstand. Koploper Mariëndaal doorbrak de impasse door in 1957 schoolmelk in papieren verpakking te introduceren en het bewerkelijke retoursysteem en reinigen van flessen te beëindigen. Een stap met positieve

gevolgen voor de detailhandel waar naast erkende zuivelhandelaren ook kruideniers voortaan verpakte melk mochten gaan verkopen.

Zaterdag 14 juli 2018

Kinderkleedjesmarkt Sainte Marie van 10.00 uur tot 13.00 uur

Comfortabel blijven wonen in uw eigen huis Huishoudelijke hulp en ondersteuning in Apeldoorn

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw huishoudelijke taken? Bijvoorbeeld omdat u een dagje ouder wordt, of een beperking heeft waardoor sommige huishoudelijke taken wat lastiger uit te voeren zijn? Schakel dan de huishoudelijke hulp en ondersteuning van AtHomeFirst in. Onze huishoudelijke hulpen komen uit Apeldoorn en zorgen ervoor dat u prettig kunt blijven wonen in uw eigen huis.

Zakgeld verdienen voor je vakantie?? Zoek dan thuis je speelgoed eens uit en verkoop wat je niet meer gebruikt op de kinderkleedjesmarkt van Sainte Marie op zaterdag 14 juli 2018. Je kunt je vanaf nu gratis inschrijven, tot 8 juli a.s.

Wat maakt AtHomeFirst zo uniek? Betrokken en persoonlijk

Als jij je spullen en een goed humeur meeneemt, dan zorgen wij voor iets te drinken en iets lekkers.

Geef je snel op! Meld je voor 8 juli a.s. aan en mail je gegevens naar: info@zorgmensen.nl. Wij zien uit naar je komst!

Bel ons op 088 - 321 01 55

www.athomefirst.nl


8

juli 2018

Ugchelen

KAARTEN THEATERSTRAAT UGCHELEN 2018 NU TE KOOP!

KYRA KLOPMAN WINT MET ANGELA JUMPING UGCHELEN 2018

Het is de vrijwilligers van de Theaterstraat Ugchelen weer gelukt! Op 22 september wordt de zevende editie van de Theaterstraat gehouden.

Al weer voor de 8e keer stond Jumping Ugchelen op de agenda bij ponyclub de Bosruiters uit Ugchelen. De deelnemers aan Jumping Ugchelen rijden verschillende springparcoursen: een progressief parcours om de Herman Bos Trofee, de Derby van Ugchelen en tot slot de Grote Prijs van Ugchelen.

Met tientallen vrijwilligers is hard gewerkt zodat nu bekend is welke artiesten gaan optreden in de 16 mini-theaters (huiskamers, garages, carports of schoollokaal). Via de website www.theaterstraatugchelen. nl kunnen vanaf nu de passe-partouts worden besteld. De prijs per passe-partouts is €17,50. Elke passe-partouts bestaat uit 4 voorstellingen. Elke voorstelling duurt een half uur, de eerste begint om 19.00 uur en de laatste om 22.00 uur. Daarnaast zijn er in de pauzes optredens op straat. U kunt kiezen uit de volgende artiesten. Muziek: Sopraan Céline Janssen, Jaap van der Slunt zingt liedjes van Frank Sinatra, Miriam Moczko met altviool en zang en Michiel Teijgeler met de didgeridoo. Cabaret: Frédérique Arnold – De levensgenieter, Jasper van Kuijk - Janus, Rouxlala – Trekt aan de bel! en Wessel en Younes – Meer dan dit wordt het niet!. Theater: Plezier! Theater - MindfullMess, Aerial Studio – The elements, Rebecca Schoolmeesters - Elijah, Ella en Jade – Oppervlakkige vriendschappen. Interactief: Michel van Zeist – goochelaar, Emmertrommelen – workshop trommelen, Vertelgenootschap – verhalen vertellen, Graficus – toneel. In de pauzes treden Laroux en Lotte de Jong op en als band voor de afterparty (vanaf 22.30 uur) is Guus Essers Band gevraagd. U kunt in de pauzes gezellig een praatje maken onder het genot van een hapje en een drankje. U ziet het, het belooft weer een hele unieke avond te worden.

DOE MEE MET EEN TEAM VAN 6 PERSONEN EN SCHRIJF JE NU IN VOOR DE PRIMERA WESTRA TOUWTREKKAMPIOENSCHAPPEN OP ZONDAG 2 SEPTEMBER 2018 Tijdens de Därpsdoagen Ugchelen van 31 augustus 2018 vinden er op zondag 2 september 2018 op het evenemententerrein achter Ugchelens Belang in Ugchelen de Primera Westra Touwtrekkampioenschappen 2018 plaats. Deelnemersreglement : * Uw team bestaat uit minimaal 6 personen * Gewichtsklasse tot 450 KG of 600 KG * Denk aan goed schoeisel, noppen zijn niet toegestaan * Er wordt eerst in poules gespeeld, daarna is er een winnaars- en verliezersronde, kwart-, halve- en tenslotte de finale * Een partij beslaat het beste van 3 pogingen * Bij vragen : ugchelensetouwtrekkampioen schappen@hotmail.com * Alle deelnemers van het team doen automatisch mee aan de AH Dorpsbrunch, dus brood smeren is niet nodig * Het inschrijfgeld bedraagt € 36,- per team (dit is dus inclusief deelname aan de AH Dorpbrunch), te voldoen bij inschrijving Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Regel zelf je supporters en laat je zo fanatiek mogelijk aanmoedigen. LET OP: Er is een originaliteitsprijs voor het team met de meest originele uitdossing! Schrijf je nu in bij de servicebalie van AH van den Heuvel en/of bij Primera Westra in Ugchelen.

Tijdens deze parcoursen komt het aan op rijstijl, techniek, snelheid, durf en springvermogen. Aan het eind van de dag werd er een totaalklassement opgemaakt van de verschillende onderdelen en dat leverde de volgende winnaars op: Klasse Groen: Shayen Veenstra met Lieke Klasse B: Kyra Klopman met Angela Klasse L/M: Ryanne van Leur met Roxanne De overall winnaar van Jumping Ugchelen 2018 was de 10 jarige Ugchelse amazone Kyra Klopman met Angela. Zij ontving de hoofdprijs van de dag: de Gouden Cap. Voor meer info over de Bosruiters: www.bosruiters.nl

DOE MEE EN SCHRIJF JE NU IN VOOR DE FIFA18 GAME TOERNOOI OP ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018

DIO UGCHELEN De zomer komt eraan en dat betekent voor het bestuur en de leden van DIO-Ugchelen dat er geen trainingen zijn. Iedereen gaat hopelijk genieten van een welverdiende zomer. Het nieuwe sportseizoen start in de week van 3 september. Op onze website is het lesrooster van alle afdelingen te vinden. Wil je een keer komen kijken of meedoen? Je bent van harte welkom. De eerste 3 lessen zijn altijd gratis. Sporten bij DIO is voor iedereen. Van jong tot oud, van ervaren tot beginner. Plezier in het sporten staat bij ons voorop. Wat wij bieden: freerunnen voor de durfal, gymnastiek om lekker lenig te worden, volleybal om gezellig samen te sporten, jazzdance zodat de voetjes van de vloer komen en judo om je lichaam te leren beheersen. En, overal een keer meedoen, dat kan natuurlijk ook. Kijk op www.dio-ugchelen.nl.

Tijdens de Därpsdoagen Ugchelen van 31 augustus 2018 vindt er op zaterdag 1 september 2018 in het Jeugdhonk (onder het dorpshuis Ugchelens Belang te Ugchelen) een FIFA18 toernooi plaats. In de ruimte staan verschillende Playstations opgesteld, waarmee dit toernooi gespeeld gaat worden. Er zal gespeeld worden in 2 leeftijdscategorieën : Kinderen tot en met 11 jaar Iedereen vanaf 12 jaar In dit knock-out toernooi, wat wordt mogelijk gemaakt door het Jeugdhonk Ugchelens Belang en in samenwerking met Stimenz, wordt er eerst gespeeld in een poule van 4

(waardoor iedereen ten minste 3 wedstrijden speelt -> in de juiste leeftijdscategorie), waarna er een aantal doorgaan naar het knock-out toernooi. Degenen die uiteindelijk overblijven spelen een finale voor de winst. Uiteraard kun je leuke prijzen winnen. De kosten bedragen € 5,- (te voldoen bij inlevering van het inschrijfformulier), dit is voor de deelname en is inclusief een blikje drinken en snoepjes. Schrijf je nu in bij de servicebalie van AH van den Heuvel en bij Primera Westra in Ugchelen. Ook kun je, je op dinsdag- en woensdagavond vanaf 19.30 uur inschrijven bij het Jeugdhonk Ugchelens Belang (achterzijde van Ugchelens Belang, trap naar beneden) Voor meer informatie mail naar stanny.schapendonk@hotmail.com of bel met 06 30 76 13 33


9

juli 2018

Ontmoetingsplek de Graanhof OPENINGSTIJDEN JULI EN AUGUSTUS 2018 DE GRAANHOF

GASTVROUWEN / - HEREN GEZOCHT Voor ontmoetingsplek De Graanhof zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Bent u een goede sfeermaker of een groepsmens? Waarschijnlijk zijn we dan op zoek naar u!

In de maanden juli en augustus is ontmoetingsplek De Graanhof iedere ochtend geopend van 9.30 tot 12.00 uur van maandag tot en met zaterdag.

Graag uiterlijk maandag van te voren opgeven: 055-5400319 bij de vrijwilligers van De Graanhof. Op donderdag middag voor de koersbal van 14.00 tot 16.00 uur. De dagbesteding gaat wel gewoon door in de zomer.

Op maandagavond is er de inloop van buurtraad De Heeze van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Het infopunt is de maanden juli en augustus gesloten. Vanaf maandag 3 september gaat ons normale programma weer starten.

Op de woensdag middag kunt u blijven eten in de Graanhof om 12.15 uur. De kosten zijn €4,50 inclusief soep of een toetje.

We wensen u een hele fijne zomer. Graanhof 2 7335 AS Apeldoorn 055-5400319 of 06-53174984

Wij zoeken: • Gastvrouwen of gastheren op de maandagochtend en de dinsdag en de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag vanaf september. Op de dinsdagmiddag wordt er gehandwerkt en het zou mooi zijn als u dit ook zou kunnen. De taken zijn onder andere spullen klaar leggen voor de activiteiten, zorgen voor koffie en thee en deze uitserveren aan de bezoekers en een praatje met ze maken om te zorgen dat mensen zich welkom bij ons voelen. Als u ook graag een bijdrage zou willen leveren, dan kunt u contact opnemen met Inge van Dalen van Stimenz. Zij is bereikbaar via: 06-53174984 of per mail I.vanDalen@stimenz.nl. Adres locatie: Graanhof 2, rechts van het gezondheidscentrum aan de Hoge Dries in wijk de Heeze.

Stichting Buurtmensen

BUSTOCHT JUNI 2018

Woensdag 13 juni is er wederom een bustocht door Stichting Buurtmensen georganiseerd. Deze keer was Talma Borgh aan de beurt.

Buurtmensen Alleen kun je veel, samen kun je alles!

www.buurtmensen.nl

HET BESTUUR VAN STICHTING BUURTMENSEN HEEFT ZICH UITGEBREID Door onze groeiende activiteiten was er vraag naar voor versterking binnen ons bestuur. Welkom Frans Weyland en Adri Bosma.

V.l.n.r. Adri Bosma, Astrid Roukema, Elly Rouwenhorst-Martin, Frans Weyland en Elisa-Ria Mulder

Iedereen stond kant-en-klaar toen de bus aankwam. Het instappen ging zo snel mede dankzij onze vrijwilligers die weer met veel plezier en liefde hielpen. De bus vertrok daarom een half uur eerder dan gepland. De rit ging via de Europaweg naar Radio Kootwijk waar 1 van onze gasten, “95 jaar oud”, vroeger 40 jaar heeft gewerkt. Ben onze

vaste chauffeur is zo ver mogelijk het terrein opgereden en de meneer genoot ervan om alle oude plekken weer eens te zien. Vanuit daar zijn we o.a. in Hoenderloo, het Leesten, Hoog Soeren, Asselt, Loenen, Klarenbeek en Beekbergen geweest. Onderweg veel mooie dingen gezien wat veel herinneringen opriep bij de bewoners van Talma Borgh, bijv. het oorlogsmonument en de erebegraafplaats in Loenen. Ook een mooi bedrijf gezien, “Breedingfarm” waar kangoeroes rondsprongen en diverse vogels werden gekweekt. In Lieren langs het station van de Veluwse Stoomtrein Maatschappij.

Er werd weer goed gezorgd voor onze gasten met diverse lekkere traktaties. In de bus werden wij nog hartelijk bedankt namens de bewoners van Talma Borgh met als dank een leuke donatie voor onze Stichting. Bij Talma Borgh hebben we nog even nagenoten onder het genot van een kopje koffie. Nog gezellig nagepraat over de mooie busreis. Ook deze rit is wederom financieel mogelijk gemaakt door het Kansfonds en de versnaperingen door Fysiotherapie Bos en Weide in Apeldoorn.


10

juli 2018

BELEEF ZOMERSTOOM OP DE KONINGSLIJN BIJ DE VSM De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij VSM staat weer klaar om haar reizigers een onvergetelijke dag te bezorgen! In juli en augustus rijden de statige stoomlocomotieven met een sleep aan historische rijtuigen over een deel van de vroegere Koningslijn. Elke dag, behalve zaterdag, brengen de stoker en de machinist hun machtige machines onder stoom voor een unieke en nostalgische belevenis. Zodra de stationschef de overwegbomen heeft gesloten en de hoofdconducteur het vertreksein geeft, komt de trein met veel gesis op gang. Tijdens de rit door het afwisselende Veluwse landschap beleven de reizigers de stoomtreindagen van weleer.

Beekbergen Veluwe-IJssel-Boemel Ook deze zomer biedt de VSM een dagvullend arrangement; de Veluwe-IJssel-Boemel! Deze schitterende dagtocht combineert de stoomtreinrit over de Koningslijn met een vaartocht per luxe salonboot over de kronkelende IJssel tussen de historische Hanzestad Zutphen en Dieren. Als beginpunt en eindpunt kan gekozen worden voor Zutphen, Apeldoorn of Beekbergen. De Arriva trein tussen Apeldoorn en Zutphen maakt het rondje compleet. De Veluwe-IJssel-Boemel vaart iedere dinsdag, woensdag en donderdag van 10 juli tot en met 23 augustus. Alle rijdagen en vertrektijden staan op de website www.stoomtrein.org, onder arrangement Veluwe IJssel Boemel. Het stoomdepot verkennen Tijdens de treinreis op zondag, maandag en

DE VELUWSE AVONDMARKT IN BEEKBERGEN KOMT ER WEER AAN!

duizenden bezoekers die jaarlijks op de Veluwse avondmarkt af komen. Tevens zijn er gezellige terrasjes voor een drankje en een hapje.

Geniet van de oude Hollandse ambachten en struin langs de kraampjes gevuld met diverse producten. Of kom kijken bij demonstraties van de spinster, bezem binder of een papierschepper. Kortom, de gezelligste markt van de Veluwe, die mag je niet missen.

Tijdens de markt zal de grote kerk op het dorp open zijn voor bezichtiging en of rondleiding. De toegang is gratis! Parkeren kan in het weiland van het Hoogeland aan de Ruitersmolenweg.

Op donderdagavond moet je in Beekbergen zijn. Elke donderdagavond in juli en augustus wordt de Veluwse Avondmarkt gehouden in het centrum van Beekbergen. Van 18.00 tot 21.15 uur worden diverse oude ambachten gedemonstreerd.

5 juli 12 juli 19 juli 26 juli 2 aug 9 aug 16 aug 23 aug 30 aug

De kantkloster en klompenmaker zoeken hun plekje. De stoelenmatter geeft een demonstratie. Bij de huisvrouwen aan de Papenberg is het wasdag en de Midwinterhoornblazers laten van zich horen, er zijn diverse kraampjes met etenswaar waar u een ambachtelijk frietje of echt Italiaans ijsje kunt kopen. In de Dorpstraat vind je o.a. een mandenvlechter en een papierschepper. Ook kun je diverse streekgerechten proeven . Op het podium treden regelmatig diverse gezelschappen op: boerendansers laten hun danskunsten zien en de koren zingen gezellige liedjes, bij beide kunt u vrolijk meedoen. Het dialect koor zingt in de streektaal hits van toen en nu. Dorsmachine van de Dörsclub houd de historie van het graandorssen levend. Bovendien zijn alle deelnemers aan de markt, gekleed in Veluwse kostuum, hetgeen het geheel iets authentieks geeft aan de vele

Data 2018 Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag

vrijdag is een extra lange stop opgenomen in station Beekbergen. Daar hebben de bezoekers de gelegenheid om het historisch stoomdepot te bekijken. De reiziger maakt er van dichtbij mee, hoe het er aan toe ging in het stoomtijdperk. Nadat de trein is gestopt bij het originele stationnetje uit 1886, wordt de machtige stoomlocomotief losgekoppeld om vervolgens in het stoomdepot kolen te laden en water te nemen. Voordat de reis hervat wordt is er genoeg tijd om de draaischijf en de indrukwekkende collectie historische locomotieven te bewonderen. De uitgebreide verzameling historische stoom- en diesellocomotieven in het depot is uniek in Europa. Uiteraard is ook de stationsrestauratie met gezellig terras en de VSM-souvenirshop geopend. De depotstop is opgenomen in de dienstregeling op alle zondagen, maar óók op alle maandagen en vrijdagen tussen 9 juli tot en met 24 augustus.

ZOMERAVONDZANG IN DE DORPSKERK VAN BEEKBERGEN Deze zomer is er op 6 woensdagavonden in juli en augustus een zomerzangavond in de Dorpskerk van Beekbergen. Er wordt medewerking verleend door verschillende solisten en musici uit de omgeving. Ook is er iedere avond een korte meditatie. De avonden beginnen om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis evenals de koffie of thee na afloop. Een ieder is van harte welkom! Z O M E R A V O N D Z A N G in de dorpskerk van Beekbergen

Alle rijdagen en vertrektijden staan op de website www.stoomtrein.org vermeld als de ‘groene dienstregeling’. De kaartjes voor alle uitstapjes zijn te koop in het station Beekbergen, in de trein bij de conducteur, aan boord van de salonboot en op de website www.stoomtrein.org. Lunchen in een stoomtrein Elke zondag tot en met 28 oktober serveert de VSM een uitgebreide lunch in een historisch luxe restauratierijtuig uit 1927. Terwijl de reizigers van het voorbijtrekkende Veluwse landschap genieten, wordt voor hen een overheerlijke lunch geserveerd. Nieuw dit jaar is de Pannenkoekenlunch op elke laatste zondag van de maand; een smakelijke belevenis voor het hele gezin. Plaatsen voor de zondagse lunch moeten vooraf gereserveerd worden op de website www.stoomtrein.org. Goede reis!


11

juli 2018

OMA WEET RAAD

Voor de een is het wassen van de auto een noodzakelijk kwaad, de ander beschouwt het als pure ontspanning. Feit is dat jouw auto er baat bij heeft wanneer je hem geregeld schoonmaakt. Na de winter kunnen er dan bijvoorbeeld geen pekelresten aan blijven plakken. Bovendien houdt een poetsbeurt je lak in conditie en daar heb je weer profijt van wanneer je de wagen ooit wilt verkopen.

EVEN KENNISMAKEN: WETHOUDER JEROEN JOON Elk stadsdeel van Apeldoorn heeft een eigen wethouder. Voor Zuidwest is dat Jeroen Joon (52), die ook het thema ‘Ruimte, Economie en Ondernemende Stad’ onder zijn hoede heeft. “Een ‘buitenstaander’ als wethouder, is dat wel handig? Die vraag heb ik de afgelopen tijd regelmatig gehoord. En eerlijk is eerlijk: bij mijn aantreden woonde ik nog in Overbetuwe. Nóg, want vanaf 4 juli is deze mooie stad mijn thuis. Ik kan gerust zeggen dat Apeldoorn mijn hart gestolen heeft. Een groene en tegelijk bruisende en ondernemende stad: die combinatie maakt deze gemeente uniek.”

De voorruit van je auto is dikwijls niet goed zuiver te maken vanwege de aangekleefde dode insecten. Je neemt een plastieken gaasnetje (waarin sinaasappels of dergelijke verpakt waren) en wikkelt dit rond je spons. Als je hiermee poetst - uiteraard gedrenkt in autoshampoo - heb je een beter resultaat en alle dode vliegjes zijn in een wip van de voorruit verdwenen! Was je auto tussen twee buien dan heb je hem gratis in de voorweek en afgespoeld. Na het afspoelen met bui 2 hoef je de auto niet te drogen met een zeem, hij droogt streeploos op. Heeft u last van vogelpoep op uw auto? Gebruik een oude panty of pantykous bij het wassen. Dompel de pantykous even in het sopwater, wrijf over de vogelpoep en weg is het! Hars en honingdauw Hars en honingdauw zijn lastig van de auto te verwijderen. Zeker wanneer het kleverige goedje is uitgehard, omdat het al een tijdje op jouw auto zit. Hars is afkomstig van bepaalde boomsoorten, honingdauw wordt door bladluizen aangemaakt. Vers gevallen hars of honingdauw kun je proberen te verwijderen met lauwwarm water, wat autoshampoo en een zachte doek of spons. Vermijd grote krachten bij het verwijderen van vuil op je lak, om krassen te voorkomen. Lukt het niet met water en zeep, gebruik dan geen agressieve middelen zoals terpentine. Dat kan de lak aantasten. Gebruik een middel dat ervoor is gemaakt, zoals harsverwijderaar van bijvoorbeeld Valma of Sonax. Dat werkt goed en is niet schadelijk voor de lak. Parkeren onder de bomen kun je niet altijd vermijden. Bij een auto die goed in de was zit of is behandeld met een lakbeschermer, is hars gemakkelijker te verwijderen omdat het minder goed hecht.

HALLO MAMA BABYKADO Ben je onlang trotse ouder geworden van een prachtig kindje? Vraag dan nu het Hallo JUMBO mama Babykado aan. Een leuke bewaardoos vol met producten voor mama, papa en de nieuwe baby. Wat moet je hiervoor doen? Vul binnen 3 maanden na de geboorte van jullie kindje het formulier in dat je vindt via de onderstaande link. Vervolgens kun je de voucher uitprinten en met een geboortekaartje of geboorte akte, een doos ophalen in de winkel aan het Schubertplein in Apeldoorn Zuid. www.whysonline.nl/hallo-mama-babykado

“Het wethouderschap is niet nieuw voor me. Afgelopen jaren werkte ik als wethouder in Cuijk en in Grave. Relatief kleine gemeenten – een uitdagende stap dus om nu ‘in het groot’ in Apeldoorn aan de slag te gaan. Mijn thema ‘Ruimte, Economie en Ondernemende Stad’ is me op het lijf geschreven. Ik houd ervan om samen met bewoners en ondernemers te bouwen aan de samenleving en de economie. Er zit zoveel creativiteit en energie in mensen! In mijn vorige woonplaats heb ik samen met anderen een hockeyclub opgezet en een winterfestijn georganiseerd. Mijn ervaring is dat je mét elkaar bijzondere dingen voor elkaar kunt krijgen.” “De afgelopen weken ben ik regelmatig op de fiets gestapt om Apeldoorn te leren kennen en met inwoners te praten over de toekomst

van de stad. Dat gesprek voer ik ook graag met jullie, de bewoners van Zuidwest. Pas was ik met gedeputeerde Bea Schouten op bezoek in Apeldoorn Zuid. De levendigheid van deze wijk spreekt me aan. Ik was onder de indruk van initiatieven zoals Zuid Doet Samen, dat een sleutelrol speelt bij zorg en welzijn in deze buurt. Het dorp Ugchelen, dat ook onder mijn stadsdeel Zuidwest valt, heeft weer een heel ander karakter: een hechte gemeenschap met een actieve dorpsraad die de mouwen opstroopt voor het dorp. Zo zie ik het graag.” “Ik ga ervoor om Apeldoorn – en speciaal Zuidwest – te laten bloeien. Wilt u me spreken over een idee, een knelpunt of een droom voor de stad? Trek gerust aan de bel. Met elkaar maken we Apeldoorn een stukje mooier.”


12

juli 2018

SAMEN ETEN Geen zin om zelf in de keuken te staan, of om altijd alleen te eten? In onze ontmoetingsplek wordt er elke dag een overheerlijke maaltijd voor u gekookt. Op maandag koken wij Halal. De tafel is gedekt voor max 15 personen. Voor €3,50 uit eten gaan, wie wil dat nu niet. Iedere Donderdag verzorgen wij van 9.00-11.30 een Brunch (Hallal), hiervoor betaalt u €3,Schuift u gezellig eens bij ons aan.

Buurtcentrum ‘t Vogelnest

KOERSBAL VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

ACTIVITEITEN ‘T VOGELNEST ZOMER 2018

In september gaan we elke donderdagmiddag in ’t Vogelnest starten met koersballen. Nu zoeken we 2 vrijwilligers die deze activiteit vorm willen gaan geven. Houdt u van koersballen en vindt u het leuk om hierin te ondersteunen, dan komen we graag in contact met u. Ook als u gezellig mee wilt doen aan deze activiteit bent u van harte welkom op ’t Vogelnest!

Maandag 10:00 tot 11:30 uur: Dagbesteding: Bloemschikken even weken 10:00 tot 11:15 uur: Country line dance, stopt in de zomer, start september 09:00 tot 17:00 uur: Spreekuur met ontmoeting 13:00 tot 17:00 uur: Schaken 13:30 tot 16:00 uur: Dagbesteding Creatief 18:00 tot 19:00 uur: Samen eten (halal) 18:30 tot 21:30 uur: Naaigroep, stopt in de zomer, start september 19:00 tot 20:30 uur: Spelletjes, gezelschapsspelen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerjanne van Middendorp van Stimenz. Zij is bereikbaar via: 06-52048564 of per mail g.vanmiddendorp@stimenz.nl .

CREATIEF BEZIG ZIJN Maandagmiddag om 13.30-16.00 en vrijdag. morgen om 9.00-13.00 uur kunt u deel nemen aan verschillende workshops. In kleine groepjes van max. 10 personen maken we iets moois.

ONTMOETINGSPLEK ’T VOGELNEST SLAAT HAAR DEUREN OPEN!

U bent elke week welkom, maar mag ook aan 1 v/d workshops deelnemen.

In de week van 9 tot en met 15 juli slaat ’t Vogelnest haar deuren open. Elke dag bent u welkom tussen 11.00 en 15.00 om een kopje koffie/thee te drinken met wat lekkers erbij! Zo kunt u ook zien wat voor activiteiten er de hele week worden aangeboden in ’t Vogelnest! Tot dan. Adres: Spreeuwenweg 1A

VOOR DE 29E KEER VAKANTIE BIJBEL CLUB Zin in een leuke en mooie activiteit aan het einde van de zomervakantie? Kom naar de Vakantie Bijbel Club. De vakantieclub is dit jaar voor de 29e keer. In de laatste week van de zomervakantie is er van dinsdagmiddag 21 augustus donderdagmiddag 23 augustus 2018 Vakantie Bijbel Club. Voor kinderen vanaf 4 jaar in een witte tent bij het buurtcentrum ‘T Vogelnest in Apeldoorn-Zuid.

BLOEMSCHIKKEN Op maandagmorgen en donderdagmorgen is er bloemschikken van 9.30-11.30. De groepen bestaan uit 8 à 10 deelnemers. Voor bloemen en Oasis wordt gezorgd. Neem zelf een leuk bakje of schaaltje mee. Samen heeft u een gezellige morgen met koffie en thee. voor maar €4,-. En je gaat naar huis met een vrolijk bloemstukje.

Er is een programma met een Bijbelverhaal, zingen en leuke dingen doen… De Vakantie Bijbel Club begint om 14.00 uur. Het thema is ‘Vrienden van het Leven’. Je hoeft niets te betalen, alles is gratis! Iedere dag maak je kans op een verrassing en je krijgt drinken met wat lekkers. Op donderdagmiddag eten we met z’n allen pannenkoeken. Let op de flyer in

Dinsdag 09:00 tot 11:00 uur: Opstap, leer en spel programma voor ouders met kinderen, in de leeftijd van 4 tot 6 jaar, stopt in de zomer, start september 09:30 tot 10:30 uur: Zumba 13:00 tot 17:00 uur: Dagbesteding: Spelletjesmiddag, gezelschapsspel 13:00 tot 16:00 uur: Spreekuur met ontmoeting 14:00 tot 16:00 uur: Cursus Vitaliteit 17:00 tot 19:00 uur: Samen eten (met uitzondering 1e dinsdag van de maand) 17:00 tot 19:00 uur: Samen eten Vogelzaad (1e dinsdag van de maand) 19:00 tot 22:00 uur: Jongerencentrum Blitz 20:00 tot 23:00 uur: Toneelgroep, stopt in de zomer, start september Woensdag 09:00 tot 13:00 uur: Spreekuur met ontmoeting 09:30 tot 11:00 uur: Nederlandse les, vrouwengroep 10:00 tot 11:30 uur: Vrouwenochtend, (3e van de maand creatieve workshop) 12:30 tot 14:30 uur: Wandelgroep 13:30 tot 15:30 uur: Sociaal raadslieden spreekuur 13:30 tot 15:00 uur: Stoppen met roken cursus 13:30 tot 16:30 uur: Kind en gezin: Creatief, bezig zijn voor jong en oud 15:30 tot 19:00 uur: Samen koken 19:00 tot 22:00 uur: Jongerencentrum Blitz 19:30 tot 21:30 uur: Effe Anders oneven

weken en Dialek gelegenheidskoren

Keerls

even

weken,

Donderdag 09:00 tot 10:30 uur: Nederlandse les 09:30 tot 12:00 uur: Dagbesteding: Bloemschikken 09:00 tot 17:00 uur: Spreekuur met ontmoeting 13:30 tot 15:30 uur: Sociaal raadslieden spreekuur 17:00 tot 19:00 uur: Samen eten 19:00 tot 00:00 uur: Biljarten, stopt in de zomer, start september Vrijdag 09:00 tot 13:00 uur: Dagbesteding: Handwerkgroep 10:30 tot 12:30 uur: Nederlandse taalles en inloop 13:00 tot 14:30 uur: Handletteren 13:00 tot 16:00 uur: Dagbesteding: Tuin/ klussendienst/fietsreparatie 15:00 tot 19:00 uur: Samen eten Aanvang 20:00 uur: Bingo, stopt in de zomer, start oktober 19:00 tot 22:00 uur: Soos, stopt in de zomer, start september Zaterdag 10:00 tot 12:00 uur: Kledingverkoop, weer in het najaar van 2018 14:00 tot 15:30 uur: Kinderbijbelweek 21 t/m 24 augustus 19:30 tot 23:00 uur: Klaverjassen, Klavertje vier 01-08 en 01-09 Zondag 11:00 tot 14:00 uur: Spelletjes en ontmoeting 12:00 tot 14:00 uur: Lunch en ontmoeting, 1507 en 19-08 12:30 tot 15:30 uur: Muziekgroep Informatie Kijk voor de juiste openingstijden op www. ontmoetelkaarinapeldoorn.nl of op onze facebookpagina Heeft u vragen over de activiteiten in ‘t Vogelnest: 055-5331336 of per mail tvogelnest@live.nl. Ontmoetingsplek ’t Vogelnest, Spreeuwenweg 1A Stadseel ZuidWest

de brievenbus of haal ‘m bij buurtcentrum ’t Vogelnest. Heb je er al zin in? Kom ook! En breng je vriendje, vriendinnetje, buurjongen of buurmeisje mee. We vinden het fijn als jullie komen! Op www.tvogelzaad.nl is van alles te vinden over de activiteiten van Bijbelcentrum ’t Vogelzaad in buurthuis 't Vogelnest. Voor vragen kun je bellen met Jorien Pasterkamp, tel. 055 3662137.

’t Vogelnest Spreeuwenweg 1A

WANDELEN IN APELDOORN ZUID Op woensdag middag vanaf 12.30-14.30u gaan we de paden op en lanen in in ons mooie Apeldoorn zuid. We sluiten af met koffie en thee in ‘t Vogelnest. Sla 2 vliegen in 1 klap: Lekker bewegen en ondertussen een praatje met elkaar.

7331 GV Apeldoorn 055-5331336 Voor een overzicht van al onze wekelijkse activiteiten: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl Wilt u deelnemen aan 1 van de vele activiteiten meld u dan van te voren aan.


13

juli 2018

Beauty Special 2018

. . . f l e z e j r Even tijd voo Een zachte en verzorgde huid voor jong en oud. Heerlijke verzorgingsproducten voor een scherpe prijs! Kijk voor meer producten op www.jumboapeldoorn.com.

Van de Bunt


14

juli 2018

Beauty Special 2018

tip 1

Ontdek het nieuwe schoonheidsgeheim Serum met een hoog hyaluronzuur gehalte, crème die 8 uur uw vocht verzorgt en een masker dat u de hele nacht laat zitten, opdat u wakker wordt met een zachte gevoede huid. Eigenaresse Hélène heet u van harte welkom in haar Beautycenter. Mocht u nog vragen hebben mail naar info@schoonheidssalonhelene.nl, schrijf of belt u dan naar 055-5411288.

tip 3

tip 2

Zeker in de zomer is het belangrijk om je haar goed te verzorgen, daarvoor hebben wij het perfecte product.

Beautycentrum Apeldoorn Arnhemseweg 137

Het is weer tijd voor slippers en dat betekent mooi gelakte teennagels. Maar hoe zorg je ervoor dat de lak onbezorgd blijft zitten deze zomer?

De Créasoin One 12 spray. Deze spray bevat keratine, argan olie, macademia olie, nyamplung olie en UV-filter, en is het ideale antwoord op elke behoefte van het haar.

Voordat je kan lakken moeten de nagels schoon en vetvrij zijn. Gebruik het liefst nagellak remover zonder aceton, dit voorkomt uitdroging van de nagels. Voor een goede basis om te lakken gebruik je een base coat. Het beschermt de nagel tegen verkleuring van de lak en zorgt voor betere hechting.

Het verzorgt droog/geverfd/behandeld haar en werkt vochtinbrengend. Elimineert pluizend haar en werkt anti-statisch. Beschermt de haarkleuring en geeft extra glans. Verzegelt en voorkomt gespleten haarpunten.

Vervolgens 2 lagen kleurlak. Belangrijk is om het goed te laten drogen voordat je een volgende laag aanbrengt. Wanneer het droog is, breng je als laatste een top coat aan. Dit zorgt ervoor dat het lang blijft zitten en zijn glans behoudt.

Je hoeft de spray niet uit te spoelen en het is makkelijk mee te nemen op vakantie. De One 12 spray is verkrijgbaar bij Ilona’s knipgarage.

Met deze tips kun je zo op vakantie! Drogisterij Binco Schubertlaan 8

Ilona’s knipgarage Roodborstweg 32

BEAUTY CENTRUM

Schubertlaan 8 7333 CV Apeldoorn

- APELDOORN -

INNOVATIE ENDERMOLOGIE VOOR HET HELE LICHAAM

DROGISTERIJ | PARFUMERIE

ZICHTBARE RESULTATEN VANAF DE 3DE SESSIE • VERLIES VAN TAILLEOMTREK • DE HUID WORDT 100% GERESPECTEERD • GLADSTRIJKEN VAN CELLULITIS • VESTEVIGT DE HUID

Gratis zwemband XL bij aankoop van 2 Louis Widmer zonneproducten

WIMPERNWELLE KLASSIEK, DE BEHANDELING VOOR HET LIFTEN VAN DE WIMPERS

VOOR

NA

HEEFT U VRAGEN OVER ONZE BEHANDELINGEN MAIL, SCHRIJF OF BEL GERUST! BEAUTY CENTRUM APELDOORN, ARNHEMSEWEG 137, 7331 BG APELDOORN TELEFOON (055)5411288, E-MAIL INFO@SCHOONHEIDSSALONHELENE.NL


15

juli 2018

Beauty Special 2018 tip 5

tip 4

Jumbo introduceert eigen verzorgingslijn

Welkom bij De Beautyfabriek! De Beautyfabriek is een allround beautyconcept, waar je voor al je bijzondere schoonheidsbehandelingen terecht kunt en altijd geholpen wordt door topspecialisten. De Beautyfabriek maakt gebruik van de laatste geavanceerde technieken uit de wereld van cosmetica, beauty en haarmode en wij lopen graag vooruit op de laatste trends.

Tip! De parfumvrije dagcrème met onder andere lotusbloem-extract en vitamine E. Er zit 50ml in de tube en kost slechts €1,89. Hoe ze het ervoor kunnen maken weet ik niet, want het is echt een meer dan prima basis dagcrème. Verwacht geen wonderen qua bestanddelen en werking, maar als je een normale huid hebt dan is dit een prettig aanvoelende, snel intrekkende, fris ruikende en verzachtende dagcrème.

Onder één dak vind je een kapsalon, beautysalon en nagelsalon en sinds kort ook kleding voor een totale look!

Jumbo van de Bunt Schubertplein 1-5

Wij zijn gespecialiseerd in wimperextensions, hairextensions, spraytan en (brazilian) waxing. Beauty is onze passie en we adviseren je graag om tot een oplossing te komen voor jouw beautyprobleem. Of dit nou om je fijne, breekbare haar gaat of om een probleem huid. Laat je bij ons vrijblijvend adviseren en kijk wat wij voor jou kunnen doen!

!? Fabels

Er zijn veel fabeltjes die gaan over zonnen. Kleding beschermt volledig tegen UVstraling. Dit is niet waar. Zonlicht kan door lichte kleding heen dringen, donkere kleding beschermt iets beter. Ook het materiaal van de kleding kan verschil maken. Zo geeft een katoenen shirt minder bescherming dan een t-shirt van een high-tech materiaal. In de schaduw kun je niet verbranden. Nee! Ook wanneer je in de schaduw zit kun je verbranden. Het is niet de warmte, maar de UV-straling die schadelijk is voor je huid. Wolken en je parasol beschermen de huid tegen een gedeelte van de stralen, maar niet tegen alle stralen. En wanneer deze straling je huid bereikt is er dus kans op verbranding, ook in de schaduw.

De Beautyfabriek Arnhemseweg 211

Hoe hoger de SPF, hoe minder zonnebrandcrème je nodig hebt. Helaas. Zonnebrandcrème, ongeacht welke factor, helpt alleen wanneer je hem royaal op de huid aanbrengt. En heb je net een duik genomen en je daarna afgedroogd? Dan verwijder je daarmee ook de crème, dus opnieuw insmeren is een must. bron: gezondheidsnet.nl en gezondheidsplein.nl

“Ilona’s knipgarage: de gezelligste kapper in Apeldoorn en omstreken. De gezellige inrichting, gemoedelijke gesprekken en een heerlijk kopje koffie of thee zorgen voor een huiselijke sfeer.”

Hier is iedereen van jong tot oud welkom, we nemen graag de tijd om een advies te geven op het gebied van haarmode, kleur, styling en verzorging. Naar de kapper gaan is niet alleen maar je haar laten doen, maar ook even een moment voor jezelf buiten de hectiek van alledag. Dus heb je een feestje, wil je geknipt worden, een nieuwe coupe of kleur? Neem dan snel contact met ons op!

Wacht niet en bel voor een afspraak naar 06-41281595.

Openingstijden Maandag van 9.00 tot 12.00 uur Dinsdag van 9.00 tot 14.30 uur en van 19.00 tot 22.00 uur Woensdag GESLOTEN Donderdag van 9.00 tot 14.30 uur en van 19.00 tot 22.00 uur Vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur

De koffie en thee staan altijd klaar en parkeren kan voor de deur.

Zaterdag GESLOTEN Zondag GESLOTEN Als u op zaterdag een feestje heeft kan er altijd in overleg een afspraak gemaakt worden

Ilona's knipgarage | Roodborstweg 32 | 7331 EJ Apeldoorn 06- 41281595 | nfo@ilonasknipgarage.nl | www.ilonasknipgarage.nl


AFSPAAK juli 2018

de

yf

abriek

MAAK SIMPEL t

JE AFSPAAK Beau

UW VOORDELEN:

Plan zelf gemakkelijk je afspraak

Bestel simpel je beautyproducten

UW VOORDELEN:

Direct onze prijslijst beschikbaar Plan zelf gemakkelijk je afspraak

Ontmoet ons beauty-team Bestel simpel je beautyproducten Direct onze prijslijst beschikbaar Mis nooit een aanbieding

KNIP DE BON UIT, LEVER DEZE Ontmoet ons beauty-team BIJ ONS IN EN LAAT JE HAAR GRATIS KNIPPEN BIJ EEN Mis nooit een aanbieding KLEURBEHANDELING VANAF 50,-

DOWNLOAD

DEDA EP APPP DOWNLOAD

DOWNLOAD OOGLE PLAYSTORE IN DE GOOINGDLEEGP YASPTPOSTRE OF DE ITULNA ES ORE DE APP NU OF DE IT IN DE GOOGLE PLAYSTORE UNES APP OF DE ITUNES APPSTORE

STORE

JE KUNT ONLINE JE AFSPRAKEN INZIEN EN WIJZIGEN.

www.debeautyfabriek.nl

ARNHEMSEWEG 211, 7332 BJ APELDOORN, 055 - 533 24 59, INFO@DEBEAUTYFABRIEKAPELDOORN.NL

16


17

juli 2018

TREND BROODJE PULLED PORK

snack • 15 min. (+15-20 min. BBQ’en) 4 pers.

• • • • • • •

1 zak slowcooked malse procureur (200 g) 4 witte petit pains ½ zakje fijngesneden ijsbergsla (à 100 g) 2-3 el piccalilly 2 el zoetzure augurkenblokjes & BBQ 4 servetten

1 Steek de barbecue aan. Neem de procureur uit de verpakking en gril 1520 min. op een matige hete barbecue warm en krokant. Keer regelmatig. 2 Snijd de broodjes door of in. Verdeel de sla en het vlees over de broodjes. 3 Maak af met de piccalilly en de augurken blokjes en leg de broodjes op 4 servetten. Voedingswaarde p.p. 287 kcal, vet 7 g, waarvan verzadigd 2 g, koolhydraten 39 g, waarvan suikers 4 g, vezels 2 g, eiwit 16 g, zout 1,4 g, groente 13 g Liever vegetarisch? Gebruik dan 1 schaal plantaardige pulled veggie (240 g).

Ook heel geschikt voor een buurtof straatfeest.

VAKANTIE KNAPPERIGE UIENPIZZA MET RICOTTA EN GEROOKTE KIP

lunchgerecht • 20 min. (+ 15 min. oventijd) • 4 pers.

• • • • • • • • •

1 emmer snacktomaatjes (1 kg) gehalveerd 50 ml La Place honing-mosterddressing 1 rol vers pizzadeeg (uit de koeling, à 400 g) 125 g ricotta 250 g rode uien in dunne ringen 1 schaal Nieuwe Standaard Kip gerookte kipfiletreepjes (175 g) 2 bollen buffelmozzarella (à 125 g) in repen gescheurd 2 takjes rozemarijn grofgehakt & 2 bakplaten

1 Verwarm oven voor tot 220 °C. Meng de tomaatjes met de dressing. 2 Rol het pizzadeeg met het bakpapier uit en leg op de bakplaten. Roer de ricotta los en verdeel gelijkmatig over het deeg. Beleg de ricotta met de uienringen, kipreepjes en mozzarella. Bestrooi met de rozemarijn en peper naar smaak. 3 Bak de pizza’s in de voorverwarmde oven in 15 min. goudbruin en gaar. 4 Leg de pizza’s op een grote plank en snijd ze in driehoekige stukken. Schep de tomatensalade in 4 kommetjes en serveer bij de pizza. Voedingswaarde p.p. 676 kcal, vet 32 g, waarvan verzadigd 16 g, koolhydraten 64 g, waarvan suikers 17 g, vezels 8 g, eiwit 29 g, zout 4,3 g, groente 375 g Nog meer groente? Neem bloemkoolpizzabodems als basis.


18

juli 2018

Buurthuis Maasstraat

MAANDAG 08.00 - 09.00 uur Bloedprikken 10.00 - 15.00 uur Rijbewijskeuring 1 x in de maand info 055 533 13 77 09.30 - 11.30 uur Tekenen, aquarelleren en acryl schilderen info 055 541 78 72 13.30 - 16.00 uur Klaverjassen en jokeren info 055 750 56 32 13.30 - 16.30 uur Biljarten info 055 533 13 77 15.30 - 17.30uur Vioolles info 055 53 13 77 17.45 - 19.45 uur Naailes Info 055 521 29 29 18.30 - 20.00 uur Italiaans beginners & gevorderden info 06 155 20 190 20.00 - 21.30 uur Italiaans vervolg beginners info 06 155 20 190 20.00 - 22.00 uur Tekenen, aquarelleren en acryl schilderen info 055 541 78 72 DINSDAG 08.00 - 09.00 uur Bloedprikken 09.00 - 11.30 uur Interculturele koffieochtend voor vrouwen 06 457 20 317 09.00 - 12.00 uur Doe Het Zelf houtbewerking info 055 533 13 77 13.00 - 16.00 uur Doe Het Zelf houtbewerking info 055 533 13 77 13.15 - 15.15 uur Tekenen, aquarelleren en acryl schilderen info 055 541 78 72 13.30 - 16.30 uur Biljarten info 055 533 13 77 14.00 - 16.30 uur Inloopmiddag 14.30 - 15.30 uur M.B.V.O.-ouderengym info 06 305 75 295 19.00 - 22.00 uur Indonesisch koken info 055 541 22 19 19.00 - 22.30 uur Twilight Jongerencentrum straatgroepenavond 20.00 - 22.00 uur Biljartclub (competitie) 20.00 - 22.00 uur Bestuursvergadering, 1e dinsdag v.d. maand WOENSDAG 08.00 - 09.00 uur Bloedprikken 09.00 - 11.30 uur Kunstschildergroep 09.30 - 11.30 uur Spaans gevorderden niveau 3 Info 055 533 08 90 13.00 - 17.00 uur Muziekstudio South Park vrije inloop 13.00 - 17.00 uur Twilight Tienercentrum 13.30 - 16.30 uur Biljarten info 055 533 13 77 19.00 - 22.00 uur Italiaans koken info 06 832 46 785 19.00 - 22.30 uur Twilight Jongerencentrum DONDERDAG 08.00 - 09.00 uur Bloedprikken 09.00 - 10.00 uur Keep Fit info 06 305 75 295 09.00 - 12.00 uur Doe Het Zelf houtbewerking info 055 533 13 77 09.30 - 11.30 uur Tekenen, aquarelleren acryl schilderen info 055 541 78 72 09.30 - 11.30 uur Biljarten info 055 533 13 77 09.45 - 10.45 uur Engels gevorderden info 06 832 46 785 11.00 - 12.00 uur Engels vervolg gevorderden info 06 832 46 785 12.00 - 13.00 uur Warme maaltijd info 055 533 13 77 13.00 - 15.00 uur Spaans gevorderden niveau 2 info 055 533 08 90 13.00 - 16.00 uur Doe Het Zelf houtbewerking info 055 533 13 77 13.15 - 14.15 uur Cursus Engels info 06 832 46 785 13.30 - 16.00 uur Ouderensoos info 055 533 85 27 13.30 - 15.30 uur Naailes info 055 521 29 29 13.30 - 16.30 uur Biljarten info 055 533 13 77 16.00 - 17.00 uur Spreekuur Politie Componisten- en Rivierenbuurt 19.00 - 21.30 uur Twilight Jongerencentrum 19.00 - 21.30 uur Dialectkoor Apeldoorn 20.00 - 22.00 uur Country line dance volwassenen info 06 146 82 962

VRIJDAG 08.00 - 09.00 uur Bloedprikken 09.30 – 11.30uur Schilderen/aquarelleren/ tekenen 13.15 - 14.30 uur Knutselgroep voor kinderen info 055 533 21 07 14.00 - 17.00 uur Twilight Tienercentrum 19.30 - 23.00 uur Twilight Jongerencentrum 19.30 - 10.00 uur Bingo (Iedere 2e vrijdag van de maand) ZATERDAG Muziekstudio South Park op afspraak of workshopagenda ZONDAG Muziekstudio South Park op afspraak of workshopagenda

BUURTHUIS MAASSTRAAT BESTAAT 60 JAAR

ZOMERVAKANTIE BUURTHUIS De zomervakantie staat weer voor de deur. De meeste activiteiten en cursussen sluiten het cursusjaar af. Het buurthuis zal van 16 juli tot en met 5 augustus 3 weken gesloten zal zijn voor o.a. onderhoud van de vloeren. Vanaf 6 augustus zijn onze deuren weer open. Deze zomerperiode geeft u de kans om naar het programma te kijken of er iets voor u bij zit. Ook is het mogelijk om in september te starten met nieuwe activiteiten die u zou willen aanbieden. Neem contact met ons op als u iets leuks te bieden heeft. Bingo: Vrijdag 8 juni was onze laatste bingo van dit seizoen. Er gingen vele bezoekers met mooie prijzen naar huis. De eerstvolgende bingo staat gepland op 14 september, dus zet deze vast in uw agenda.

Wij zoeken standhouders voor de braderie op 6 oktober van 10.30 – 16.00 uur. info en/of opgave buurthuismaasstraat4@outlook.com

Betaalbare zomerkampen voor kinderen op de Veluwe Met dit jaar als thema ‘Het Wilde Westen’ organiseert Stichting Jeugd- en jongerenvakanties Don Bosco, bij velen beter bekend als DeeBeetje-kampen, in de periode van 22 juli t/m 11 augustus 2018 weer een viertal kampweken voor kinderen en tieners die er behoefte aan hebben lekker op vakantie te gaan in de prachtige omgeving van Assel, nabij Apeldoorn. Voor tieners is er van 19 t/m 21 oktober een najaarskampweekend. Volg het spoor naar het Wilde Westen: ga mee op zoek naar de goudmijn, volg het spoor langs het woeste water van de Mississipi naar een verlaten mijnwerkersstadje. Maak een kampvuur om bizons en ander wild op de prairie op afstand te houden. Vrijwilligers De stichting draait volledig met vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om de kampweken voor de kinderen tot een succes te maken. De prijzen voor de kampweken en weekenden worden zo laag mogelijk gehouden, om zoveel mogelijk deelnemers de gelegenheid te geven mee te gaan. Een kampweek kost slechts 125 euro. Maar juist in deze tijd kan dit bedrag voor sommigen nog te hoog zijn. Dat mag nooit een belemmering vormen om een kind mee te laten gaan op kamp. Daarom

Contact en informatie De activiteiten van Stichting Buurthuis Maasstraat zijn te vinden op www. ontmoetelkaarinapeldoorn.nl of like onze facebookpagina. Heeft u vragen dan is Buurthuis Maasstraat te bereiken via tel: 055-533 13 77 of per mail: stbuurthuismaasstraat@chello.nl. Stichting Buurthuis Maasstraat Maasstraat 4 7333 JG Apeldoorn 055 – 533 13 77 www.buurthuismaasstraat.nl

(4 meter kraam € 25,00 incl. btw)

WILDE WESTEN THEMA DON BOSCO JEUGDKAMPEN 2018

60 jarig bestaan Op zaterdag 6 oktober 2018 vieren we het 60 jarig bestaan van Stichting Buurthuis Maasstraat zoals u al eerder heeft kunnen lezen. Het programma voor die dag zal in de volgende uitgave van deze krant verder uitgelegd worden. Wel kunnen we alvast vertellen dat we een braderie gaan houden. We zijn dan ook op zoek naar standhouders. De braderie is van 10.30 -16.00 uur en een kraam van 4 meter kost €25,00 voor informatie en opgave: buurthuismaasstraat4@outlook. com

kunnen gezinnen die de eindjes aan elkaar moeten knopen voor hun kinderen reductie krijgen op het kampgeld of, als er helemaal geen geld voor een vakantie beschikbaar is, mogen kinderen zelfs gratis mee. “Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.” Al sinds 1967 biedt de organisatie kinderen de kans op een onbezorgde vakantieweek. De afgelopen vijftig jaar genoten duizenden kinderen uit heel Nederland van de jeugdkampen die altijd bol staan van creativiteit, sportiviteit en speelsheid. Op de website jeugdkampendonbosco.nl en www.facebook.com/deebeetjekamp staat meer informatie over de kampactiviteiten evenals een aanmeldingsformulier. Laagdrempelige prijzen Stichting Jeugd- en jongerenvakanties Don Bosco heeft als doelstelling het organiseren van vakantieweken voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar. Kinderen die het leuk vinden om er een weekje lekker tussenuit te zijn, maar vooral ook voor die kinderen en jongeren voor wie een weekje vakantie niet zo vanzelfsprekend is vanwege sociaal en/of financiële problemen. De stichting streeft naar een relatief lage kampprijs zodat het ook voor minder draagkrachtige jongeren mogelijk is om een week of weekend op vakantie te gaan. De kampen werken volgens het gedachtegoed van Don Bosco.

Don Bosco Bij de DeeBeetje-kampen staat het gedachtegoed van Don Bosco centraal. Hij werkte aan het eind van de 19de eeuw met jeugd en jongeren in de arme wijken van Turijn. Centraal binnen zijn jeugd- en jongerenwerk zijn de volgende punten: • Aansluiting zoeken bij de belevingswereld van kinderen. • Een ontspannen en veilige sfeer bieden waarin kinderen zichzelf mogen zijn. • Duidelijk aangeven wat de mogelijkheden en grenzen zijn. • Kinderen laten weten dat je in ze bent geïnteresseerd. • Niet voor kinderen, maar mét kinderen werken en er vanuit gaan dat kinderen inspraak hebben en eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen. • Initiatieven van kinderen aanmoedigen en hen daarbij ondersteunen om zo hun zelfstandigheid te bevorderen.


19

juli 2018 UITNODIGING THEMABIJEENKOMST VOOR VRIJWILLIGERS

KLEINGELUK VOOR OUDEREN IN APELDOORN

WAT TE DOEN MET SPOEDEISENDE HULP? Als vrijwilliger kan je onverwacht in een situatie terecht komen waarin adequaat handelen van levensbelang kan zijn. In deze korte praktijkgerichte workshop wordt je geen verpleegkundige maar weet je wel de situatie te overzien en weet je in de basis hoe te handelen. Wat moet je wel doen en wat juist niet. Zo voorkom je panieksituaties en geeft het je een houvast in noodsituaties. De volgende onderwerpen worden behandeld: • Reanimatie voor volwassenen met gebruik van de AED • Rautek (ondersteunend verplaatsen) • Slikken en stikken (Heimlich manoeuvre) • Stabiele zijligging (wanneer) • Epilepsie (vaardigheid)

De Apeldoornse zorgorganisaties De Goede Zorg en De Zorgmensen bundelen hun krachten en gaan samen verder als ‘KleinGeluk’. De focus ligt op de kleine maar waardevolle geluksmomenten die je oude dag kwaliteit geven.

Datum: donderdag 20 september 2018 Tijd: 18.30 – 21.30 uur inloop vanaf 18.15 uur Locatie: Aventus, lokaal F3.18, Laan v/d Mensenrechten 500 Kosten: geen Trainer: Nienke Braakhuis (docent sector Zorg en Welzijn) Informatie en opgave bij Anja Kleinendorst van Stimenz / Apeldoorn pakt aan via het mailadres a.kleinendorst@stimenz.nl onder vermelding van je naam en de organisatie waar je vrijwilligerswerk verricht of via info@apeldoornpaktaan.nl Voor informatie kun je contact opnemen via boven vermelde contactpersoon.

Positieve kijk Bij KleinGeluk gaat het om de kleine en intieme persoonlijke geluksmomenten die je oude dag kunnen kleuren. Als je ouder wordt kun je niet alles meer en is je leefwereld kleiner, reden waarom de dagelijkse fijne ogenblikken en menselijke contactmomenten bij KleinGeluk de volle aandacht krijgen. KleinGeluk kiest daarmee welbewust voor een aanpak met een positieve kijk op de oude dag en respect voor wat een oudere nog wel kan in plaats van niet. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg ziet KleinGeluk als een randvoorwaarde voor deze aanpak. Deze benadering biedt de cliënt ook veel vrijheid, bijvoorbeeld bij de keuze van een -kleinschalige- woonoplossing en de manier waarop de zorg georganiseerd wordt. Breed pakket Door de krachtenbundeling kan KleinGeluk een persoonsgericht en divers zorgpakket bieden, dat aansluit op de individuele

cliënt en zijn sociale netwerk. Daarnaast biedt de samenwerking meer ruimte om te kunnen blijven innoveren, haar aanbod aan gespecialiseerde zorgverlening verder te verbreden en meer ontwikkelmogelijkheden aan haar medewerkers te bieden. De zorg varieert van zorgwoningen voor zelfstandig wonen, maar met alle faciliteiten van een woonzorgcentrum, tot kleinschalig wonen wanneer thuis wonen door dementie minder goed mogelijk is. KleinGeluk biedt ook uitgebreide specialistische zorg, thuiszorg en hulp in het huishouden. Tot de wooncomplexen van KleinGeluk behoren de locaties Avondzon, De Veenkamp, De Matenhof, Het Kristal, De Groene Hoven en Sainte Marie. In het najaar van 2019 worden twee nieuwe locaties gerealiseerd op het Julianaterrein (voormalige Julianaziekenhuis) en het Veldhuisterrein (Molenstraat-Centrum). Ontdek KleinGeluk via www.kleingeluk.nl of neem contact op met de Zorglijn via 08000604. Vind jij jouw geluk in het creëren van geluksmomenten voor anderen, bekijk dan ook eens onze vacatures! 2 juli was een feestelijke introductiedag Op maandag 2 juli organiseerde KleinGeluk een introductiedag. De bestuurders maakten een tour langs vijf locaties en hebben op feestelijke wijze de vlag met de nieuwe naam zien hijsen en er werd samen een gebakje gegeten.

Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep deskundigheidsbevordering vrijwilligers Apeldoorn. Hierin participeren: Apeldoorn pakt aan / Stimenz, de Zonnehoek, de Kap, ‘s Heeren Loo, de Klup, Riwis en MEE Veluwe. Gezamenlijk organiseren we jaarlijks vier bijeenkomsten voor vrijwilligers uit Apeldoorn die werken met mensen met een beperking binnen vrijetijdsactiviteiten.

STUDENTEN WAARDEREN HUN OPLEIDING OP AVENTUS MET EEN DIKKE 7 De mbo-studenten van Aventus hebben in de JOB-monitor 2018 hun opleiding gewaardeerd met een 7,1. Dit is gelijk gebleven in vergelijking met de meting van twee jaar geleden. Aventus scoort hiermee op het landelijke gemiddelde. De studenten zijn het meest tevreden over hun docenten en de begeleiding door hen, de stage, de onderwijsfaciliteiten en de examens. Ook voelen de studenten zich veilig op school. JOBmonitor is een tweejaarlijks onderzoek onder mbo-studenten, georganiseerd door JOB, de belangenbehartiger van mbo-studenten. Het onafhankelijk onderzoek geeft een helder en betrouwbaar beeld van de tevredenheid van de mbo’ers. Klaar voor de toekomst Gideon Alewijnse, voorzitter college van bestuur van Aventus, is ontzettend blij met dit goede resultaat. ‘We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de onderwijskwaliteit en de sfeer op school en het is fijn te merken dat studenten dit ook waarderen. Zij plukken hier de vruchten van. Goed onderwijs, een goede stage en een school waar je je veilig voelt. Allemaal ontzettend belangrijk!’ Toch gaat de school niet tevreden achterover leunen, maar gaat door met kwaliteitsborging én het vernieuwen van het onderwijs. ‘De arbeidsmarkt in de regio vraagt meer dan vakkennis. We hebben zelfbewuste vakmensen nodig die mee kunnen bewegen met de snelle ontwikkelingen in de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat we samen het onderwijs maken. Met de bedrijven en instellingen, met de gemeenten en met de studenten zelf, in co-creatie met elkaar.’ Twee jaarlijkse JOB-monitor JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenvereniging van een half miljoen mbo-studenten. De organisatie voert voor de tiende keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten over hun onderwijs. Met de resultaten kunnen school en studenten samen werken aan onderwijsverbetering.

DE OLIJFTUIN Cafetaria

OOK VOOR SURINAAMSE ROTI! ‘T SCHIMMELTJE

HUISDIER VOORDEELSHOP

055-73 70 145

SAHIN MARKET

ASMIN KAPPERS

RADIO TELEVISIE HAMER

SLAGERIJ DE VELUWE

RAYMOND’S HAARMODE

KAYERSHOF WOON EN WINKELCENTRUM

TER STAL

ACCUWORLD

ALDI

WESTRA BOEK EN KANTOOR

PALLADINO

POLONEZ SUPERMARKT


20

juli 2018 BUURT EN BEHOEFTE ONDERZOEK DE HEEZE Op 11 en 17 juli zullen in de middag Sociaal cultureel werkers Gerjanne en Inge van Stimenz de wijk De Heeze in gaan om bij mensen een korte enquête af te nemen over de ontmoetingsplekken en hun wensen en behoefte op het gebied van sociale contacten. Daarnaast willen wij graag op dinsdag 24 juli om 14.00 uur met mensen uit de wijk de Heeze en iedereen die zich er betrokken bij voelt, door praten over de wensen en behoeften van u als wijkbewoner, hoe kunnen wij de ontmoetingsplekken verbeteren en wat zijn u wensen. Wij willen graag al uw vragen en wensen hierover horen. Vindt u het leuk om mee te denken dan kunt u zich voor 16 juli opgeven op i.vandalen@ stimenz.nl of op telefoonnummer 0653174984. Wij zorgen voor de koffie en iets lekkers bij de koffie.

BOODSCHAPPEN ONLINE DOEN: GEMAKKELIJK EN SNEL BESTELD BIJ JUMBO VAN DE BUNT! De zomer is het seizoen van het buiten eten, bbq'en, frisse salades en zomerfruit. Lekker genieten van het mooie weer en meer vrije tijd met het gezin. Kortom, er staat ons weer een hoop moois te wachten. Bij Jumbo van de Bunt haal je alle ingrediënten in huis voor de zomer. Ook als je terugkomt van vakantie, kun je het jezelf makkelijk maken en alvast je boodschappen bestellen. En heb je even geen tijd om uitgebreid boodschappen te doen? Bestel dan heel gemakkelijk je boodschappen online en laat ze thuisbezorgen of haal ze op bij het Pick Up Point aan het Schubertplein in Apeldoorn Zuid.

Ik heb er heel veel zin in om in deze wijk te werken. Als wijkagent ben ik het aanspreekpunt voor de wijk. Samen met u wil ik werken aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Schroom niet om verdachte situaties of situaties waarbij u een vreemd onderbuikgevoel krijgt te melden. Ik heb liever dat u te veel meldt dan te weinig!

Beste Wijkbewoners, Op 16 juni ben ik als wijkagent begonnen in het Vogelkwartier en Brummelhof-West. Ik heb de wijk overgenomen van Machiel van de Ven. Een mooie gelegenheid om mij aan u voor te stellen in de Zuidkrant. Ik ben in 1994 bij de politie gaan werken. Na mijn opleiding heb ik eerst 5 jaar in Doorn gewerkt. In 2001 ben ik

Vertrouwd gezicht De supermarkt organiseert thuisbezorging vanuit de winkel. Een vertrouwd gezicht uit de winkel brengt de boodschappen bij de

Mocht u een strafbaar feit op heterdaad zien gebeuren, dan kunt u direct 112 bellen. Gaat het om een strafbaar feit dat wat langer geleden gebeurd is, dan mag u dit aan mij doorgeven. Doe ook zeker aangifte als u slachtoffer bent van een strafbaar feit. Wij lossen helaas niet alles op, maar als u geen aangifte doet, lossen we het zeker niet op. Ik hoop op een goede samenwerking! Met vriendelijke groet, Jaap Zandvliet 0900-8844, www.politie.nl (U kunt op deze site het contactformulier wijkagent invullen.) twitter: @polvogelbuurt

APELDOORNER BEGELEID DOOR PRAKTIJK UIT UGCHELEN DOOR NAAR DE LANDELIJKE FINALE Cambridge Weight Plan Benelux organiseert jaarlijks de unieke verkiezing Afslanker en Gewichtsbehouder van het Jaar onder haar cliënten. Erik Lenters, die onder begeleiding van Cambridge consulent Miranda Berenschot uit Ugchelen is afgevallen, staat in de finale. Hij hoopt op 7 september tijdens de finaleavond in Hilton Royal Parc te Soestduinen de felbegeerde titel te winnen voor Afslanker Man van het Jaar 2018. Categorieën Cambridge Weight Plan consulenten konden hun cliënten opgegeven om kans te maken op de felbegeerde titel in één van de drie categorieën. Deze bestaan uit: Afslanker Vrouw, Afslanker Man en Gewichtsbehouder van het Jaar. In de voorselectie is er per categorie een top 4 van finalisten gekozen. Impact op het leven Bij de verkiezing en jurering wordt niet alleen gekeken naar het aantal kilo’s dat iemand is afgevallen, maar ook naar de impact die het afslanken op iemands leven heeft gehad. Daarnaast is het een belangrijk criterium om na het afslanken niet weer terug te vallen in oude gewoontes, het bekende jojo-effect. Maar om juist door het aannemen van een nieuwe en gezonde levensstijl op gewicht te blijven. Finalist Erik Lenters is 25 kilo afgevallen met het Cambridge dieet. Hij komt in de finaleavond uit in de categorie Afslanker Man van het Jaar. Erik: Als 18 jarige heb ik 2 hernia operaties gehad. Voetballen, skiën, etc mocht ik niet meer. Juist de sporten die ik zo leuk vond. Er werd nog een hernia ontdekt en ik kwam niet in aanmerking voor een operatie. Langzaam kwam ik telkens wat meer aan. Steeds verder naar een hoger gewicht. Ik had door mijn overgewicht nergens zin in.

WIJ GAAN VERHUIZEN

klant. Wouter legt uit: “Jumbo van de Bunt garandeert naast de laagste prijs en het grootste assortiment ook de beste service. De bezorging van boodschappen geven we dan ook niet zomaar uit handen. Onze collega’s zijn goed getraind en zo krijgen onze klanten ook aan huis de service die zij van ons gewend zijn.” www.jumboapeldoorn.com

Hoe werkt online boodschappen doen? Je boodschappen bestel je gemakkelijk en snel online. Op Jumboapeldoorn.com en in de

in Apeldoorn (Noord-West) komen werken. In deze tijd heb ik voornamelijk in de noodhulp gewerkt, ben ik motorrijder geweest en heb ik enkele jaren bij de mobiele eenheid gezeten. Sinds 2008 ben ik wijkagent. Eerst in De Heeze en Metaalbuurt en daarna in Woudhuis en Osseveld-Oost.

EVEN VOORSTELLEN

app vind je het ruime online assortiment van Jumbo. Selecteer alle producten die je nodig hebt, kies een ophaal- of bezorgmoment en wacht je bestelling af. Super handig!

Wij van Linedance Apeldoorn gaan verhuizen van Stichting Mudanthe, Eksterweg 71 te Apeldoorn naar Veldbrugweg 26 te Lieren.

Wij dansen niet het klassieke country line dance maar we dansen op moderne muziek hierdoor worden er in allerlei stijlen gedanst bijv, de wals, chachacha, jive, disco, rumbe enzo komen allemaal aan bod.

Hier worden op dinsdagavond de beginnerscursus Linedance gegeven van 18.30- 20.00 uur en de gevorderden dansen van 20.00-21.30 uur.

Op dinsdag 4 september starten daar de lessen en we kunnen nog leden gebruiken. Voor meer informatie verwijs ik naar: www.linedanceapeldoorn.nl.

voor

Het werd tijd om ondersteuning te zoeken. Deze vond ik bij Miranda Berenschot. Zij motiveerde mij op een persoonlijke manier. No-nonsense zowel tijdens, als buiten de consulten om. Consulten waarin we keken naar mijn life-style. Ook de sfeer heb ik als zeer plezierig ervaren. Voor mij blijkt wielrennen een ware ontspanning te zijn. Ik krijg complimenten van mensen die ik lang niet heb gezien: “Wat zie jij er goed uit!” Ik voel me gelukkiger, energieker en fitter. Miranda Berenschot van Blijf Krachtig Slank uit Ugchelen is heel trots op haar finalist. “Erik heeft de afgelopen periode hard gewerkt in zijn strijd tegen de kilo’s en in mijn ogen is hij al een grote winnaar! De overtollige kilo’s is Erik in ieder geval kwijt. Het lekker in zijn vel zitten dat is het belangrijkste.” Engeland reis, makeover en internationale verkiezing De finalisten en hun consulenten krijgen eind augustus een reis naar Engeland aangeboden. Ze gaan daar o.a. een bezoek brengen aan de fabriek van Cambridge Weight Plan en het universiteitsterrein Downing College van de universiteit van Cambridge, waar de oorsprong ligt van het Cambridge dieet. In oktober krijgen de winnaars ook een makeover en een fotoshoot cadeau. De winnaar van de categorie Afslanker Vrouw of Afslanker Man neemt in november tevens deel aan de International Slimmer of the Year verkiezing in Engeland, met deelnemers uit de hele wereld. Over Cambridge Weight Plan Benelux Het bedrijf, gevestigd in Amersfoort, is al circa 20 jaar succesvol actief in Nederland en helpt jaarlijks zo’n 100.000 vrouwen en mannen naar een gezond gewicht. Dit gebeurt d.m.v. het succesvolle Cambridge dieet, afkomstig uit Engeland en haar 400 Cambridge consulenten in Nederland. Met het Cambridge Weight Plan Stappenplan ga je van verantwoord afvallen naar bewust genieten. Wereldwijd wordt Cambridge Weight Plan gevoerd in meer dan 35 landen.

na


21

juli 2018 werk dat ik met heel veel plezier deed en waarvan ik toen dacht ”Ik krijg er ook nog voor betaald!”. Helaas heb ik die carrière na 10 jaar moeten beëindigen, ik kreeg chronische rugklachten waardoor ik niet meer inzetbaar was als militair. Na een revalidatieperiode en zoektocht rolde ik destijds in mijn eerste kantoorbaan. Mijn liefde voor het buitenleven raakte op een tweede plan.”

HOE WAKKER BEN JIJ? Als je loopt, voel je dan je voeten? Als je eet, proef je dan ook wat je eet? En slapen, wanneer werd jij voor het laatst echt uitgeslapen wakker? Is jouw agenda bepalend voor jouw dagen, altijd bij de hand, want, zo handig opgeslagen in je telefoon. En ook in het weekend is er zoveel te doen, ritjes te maken, familie te bezoeken en boodschappen te halen. Hoe WAKKER ben jij nu? En leid jij je leven of is het andersom? Het gevoel om niet de stuurman van je eigen leven te zijn kent Marko Bijsterbosch van BIJSTER-BOSCH maar al te goed: “De afgelopen drie jaar heb ik er erg hard aan gewerkt om me weer echt levend te voelen. De jaren daarvoor had ik verschillende kantoorbanen, een enorme uitdaging voor een actief buitenmens zoals ik. Om zo lang tegen mijn natuur in te werken, met een telefoon praktisch vastgeplakt aan mijn oor en mijn blik op twee beeldschermen tegelijk. Het gevoel van richting in je eigen leven kwijt te zijn komt bij veel jongeren en (jong) volwassenen voor en uit zich in verschillende vormen.” Kruispunt Marko: “Ik was me bewust van het kruispunt waarop ik beland was. Wist alleen niet welke richting ik op wilde, een vraag die me, achteraf bekeken, al jaren bezighield. De laatste 3 jaar, in tijd van relatieve rust droomde ik steeds vaker over mijn militaire tijd. In de jaren voor mijn kantoorbanen was ik namelijk beroepsmilitair,

Liefde voor het bos Is dat het waardoor we het gevoel van richting kwijt raken? Van je pad afraken en steeds minder tijd maken voor de dingen die je energie en richting geven? De dingen die als vanzelf gaan en die je heel graag doet? Marko: “Voor mij is de natuur, het bos, sinds mijn jonge kindertijd de allerfijnste plek om te zijn. Om me echt weer levend te voelen en om mijn gevoel van richting te vinden was daar het bos. Onvoorwaardelijk, geduldig en in ieder seizoen beeldschoon. Het bos is, en was altijd al, mijn natuurlijke habitat. Ik zou er zo kunnen wonen, het biedt alles wat ik echt nodig heb. De puzzelstukken vielen in elkaar tijdens de vele boswandelingen. Kon het echt zo zijn dat ik deze grote liefde kon delen met mensen die hier behoefte aan hadden? Kon ik mensen helpen om zich weer beter te voelen door ze mee te nemen in mijn passie? Ik ben me gaan oriënteren, heb opleidingen tot buitensportinstructeur en natuurgids gevolgd. In deze periode ontstonden ook mooie, hechte vriendschappen. Ik durf te zeggen dat ik nu, drie jaar later, veel sterker uit deze intensieve zoektocht gekomen ben. Met mijn bedrijf BIJSTER-BOSCH neem ik mensen, alleen of samen met anderen, mee de natuur in om dat gevoel wat ik zo goed ken te delen. Het kan op zoveel verschillende manier met zo weinig middelen. Wanneer ga jij een keer mee?”

WELKOM BIJ ILONA’S KNIPGARAGE

stylingbehoefte vervuld en de Créasoin is de verzorgingsserie voor stralend en gezond haar. Ook voor het verzorgen van bruidskapsels ben je bij Ilona’s knipgarage aan het juiste adres. Klassiek, trendy, modern of juist romantisch, de keuze is aan jou.

Na 20 jaar in een kapsalon te hebben gewerkt was ik toe aan een nieuwe uitdaging en nu kan ik vol trots vertellen dat na een half jaar verbouwen onze garage is omgetoverd tot een mooie gezellige kapsalon genaamd “Ïlona’s knipgarage”.

Naar de kapper gaan is niet alleen maar je haar laten doen, maar ook even een moment voor jezelf buiten de hectiek van alle dag.

Hier is iedereen van jong tot oud welkom, we nemen graag de tijd om een advies te geven op het gebied van haarmode, kleur, styling en verzorging.

Dus heb je een feestje, wil je geknipt worden, een nieuwe coupe of kleur? Maak dan een afspraak bij Ilona’s knipgarage, de koffie en thee staan voor je klaar.

Ik werk met het merk Trinitey haircare, met de Reload styling serie wordt iedere

Tot ziens hartelijke groet Ilona Maessen-Bosch Voor meer info zie www.ilonasknipgarage.nl

Kijk voor de verschillende vormen van natuurbeleving met Marko Bijsterbosch op: www.bijs-ter-bosch.nl en facebook/met.bijster-bosch.nl

THE DRUM-BASED WORKOUT PROBEER DEZE LES UIT BIJ TEN TIJE SPORT Ten Tije sport & wellness beleving Heemradenlaan 101 7329 BZ Apeldoorn 055 - 5433266

NIEUW BIJ TEN TIJE

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

GRATIS PROEFLES Naam: Tel.: E-mail: MAAK EEN AFSPRAAK VOOR INLEVERING VAN DEZE BON VIA TEL. 055-5433266

tentijesport.nl


22

juli 2018

OMGEVING BRINKLAAN-VEENWEG

Voorjaar 1977

Toen ik vroeger op de fiets naar school ging kwam ik meestal door de Brinklaan. Onderin beeld een flauwe bocht van de Brinklaan met een afslag naar rechts de Hezeweg in. Naar boven gaan we door de Veenweg en komen uit op de Jachtlaan. Aan het zichtbare gedeelte van de Brinklaan stonden in die tijd verschillende bedrijfjes en winkels zoals bv. een viszaak, garagebedrijf, drogisterij de Bruin, fietsen bromfietsenwinkel de Bie, groenteboer

Koopmans en de slijterij van V.d. Zwam. Op de foto rechts van de Brinklaan aannemingsbedrijf Mulder. De geschiedenis van dit bedrijf gaat terug tot vóór 1900! Nog steeds aanwezig aan het nu genaamde Holthuis. Gaan we terug naar de hoek met de Veenweg dan zien we een sloopterrein. Daar stond Machinefabriek Loog Landaal, een familiebedrijf, later hernoemd in Apeldoornse Machinefabriek. Gerrit Johan (Gep) Landaal was de eerste directeur ervan. Volgen we de Veenweg richting Jachtlaan dan zien we rechts wasserij Karreman. De Veenweg loopt helemaal door tot aan de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort. De Jachtlaan splitst zich bij de Veenweg en loopt door tot aan de

KOFFERBAKVERKOOP

KOFFERBAKKANAAL - ZUID VERKOOP 30 JUNI + (OOSTZIJDE)

30 juni + ALLE ZATERDAGEN

ALLE IN JULI EN AUGUSTUS ZATERDAGEN: GRATIS

TOEGANG

JULI /INFO/ AUGUSTUS RESERVERINGEN: 15E EDITIE

KOFFERBAKVERKOPEN.NL

KANAAL-ZUID (oostzijde)

Eendrachtstraat. De andere kant van de splitsing gaat als Brouwersmolenweg verder. Richting spoor zien we links wasserij Meijer. Parallel aan de spoorbaan loopt links de Johannes Bosboomstraat. Vanaf het begin ervan zien we rechts de Zanderijweg, waar we tevens komen in de wijk Orden. Aan de rechterzijde van de spoorwegovergang hebben we de Koningslijn vanuit de Blekersweg komende. In de Blekersweg zien we op de luchtfoto staan de (BLO) Van Toledoschool. Volgen we nu de Jachtlaan naar boven, dan zien we de toen bekende zeepfabriek De Haas en Van Brero, later N.V. Zeepfabrieken genaamd. Bekende zeepsoorten waren o.a. Swift, Edelweiss, Condor, Reinal

en werden wereldwijd afgezet. Op dit voormalig fabrieksterrein staan nu diverse “witte” woningen waardoor het ook wel Het Witte Dorp wordt genoemd. Ook de straatnamen zijn gekozen vanuit het verleden van De Haas en Van Brero nl. De Haasstraat en Van Brerostraat. Boven in beeld nog geen rotonde maar een kruising van de Jachtlaan, PWA-laan en Laan van Orden. (Stadsbus VAD nadert de kruising) Geheel rechts boven in beeld een houthandel. Tot de volgende editie! Foto en tekst: Hans Snelleman

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK BROEKHUIS dokZuid / GOED 1e Wormenseweg 324 7333 GZ Apeldoorn Tel. 055- 534 19 41 E-mail: info@tppbroekhuis.nl Internet: www.tppbroekhuis.nl

BEL VRIJBLIJVEND VOOR EEN AFSPRAAK: 055 - 5 341 941

Bent u toe aan een nieuw kunstgebit of heeft u klachten met uw huidige prothese, komt u dan eens langs in mijn tandprothetische praktijk. Het vervangen van een kunstgebit is belangrijk wanneer: • het gebit verouderd is • het dragen van het gebit pijnlijk is • het gebit te los zit/ slecht passend is • er voedsel onder komt • het gezicht invalt (wangen, lippen)

Tandprothetische Praktijk Broekhuis Het adres voor: • nieuwe protheses • gedeeltelijke protheses (plaatje) • protheses op implantaten • reparaties


23

juli 2018 ASV APELDOORNSE BOYS ASV Apeldoornse Boys heeft op 23 juni een slotdag georganiseerd voor de eigen jeugd en ook voor de kinderen uit Zuid. Hierbij had de jeugd veel plezier op een gigantische waterglijbaan en een ander water element met erg veel zeepsop. Ook kregen de kinderen versnaperingen, onder andere ijsjes. Ondanks dat het zonnetje niet echt doorkwam, hadden de kinderen veel plezier. Omwille van het 100 jarig bestaan heeft de wijkraad dit mogelijk gemaakt.

AANLEG KAYERSBEEK De gemeente Apeldoorn en het Waterschap Vallei & Veluwe werken al een aantal jaren samen aan het herstel van diverse beken als uitwerking van het Apeldoorns Waterplan. Daarmee bieden zij ruimte aan duurzaam waterbeheer, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. Op verschillende plekken in Apeldoorn zijn al resultaten zichtbaar. De aanleg van de Kayersbeek is een onderdeel van de herinrichting van het Zuiderpark. De Kayersbeek gaat een verbinding vormen

tussen de Zwaanspreng en de bestaande visvijver. De Zwaanspreng zal het nieuwe beektraject van water voorzien. Het ontwerp voor de Kayersbeek Zuiderpark is gereed en in september gaan we in uitvoering! Om inwoners die in de nabijheid van het Zuiderpark wonen de gelegenheid te geven om kennis te nemen van het ontwerp en de uitvoering wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd. Wij nodigen u van harte uit om op maandag 9 juli a.s. aanwezig te zijn in Dok Zuid (grote zaal) aan de 1e Wormenseweg 460.

Het programma: 18.15 uur - Inloop met koffie en thee. 18.30 uur - Welkomstwoord en presentatie van de plannen voor de Kayersbeek door het projectteam 19.30 uur - Gelegenheid om de tekeningen te bekijken 20.00 uur - Einde Tijdens de bijeenkomst zijn er medewerkers van het waterschap, de gemeente en aannemer Dura Vermeer aanwezig die een toelichting kunnen geven en uw vragen kunnen beantwoorden.

PLEZIER IN KLAUTEREN? Op 15 augustus om 14:00 uur kan de jeugd weer terecht op het grasveld aan de Zichtweg om zijn talenten bot te vieren op vier verschillende springkussens, waaronder een heuse stormbaan. Ouders en andere volwassenen zijn daarbij van harte welkom om gezellig met elkaar te praten of kennis met elkaar te maken. Voor drinken wordt gezorgd! Aan het eind van de middag kunt u gratis genieten van een smakelijk hapje. Indien u van dit laatste gebruik wilt maken, geeft u zichzelf dan op voor 10 augustus. Dan noteren wij uw naam en krijgt u hiervoor een bon. U kunt zich opgeven via WhatsApp 06-31152233 of per mail buurtraad_de_heeze@outlook.com.

VLIEGVELD DE HEEZE Op 8 augustus bent u allemaal welkom te komen kijken naar een geweldige roofvogelshow op het grasveld voor Vrijzicht, aan de Zichtweg. Deze show – georganiseerd door de buurtraad – zal worden gehouden om 14:00 uur. De roofvogelhouder zal u het een en ander vertellen over zijn geliefde vogels en u bijzondere vluchtmanoeuvres tonen.


24

juli 2018

Apeldoorn & omstreken

VERKOELING OP HET MARKTPLEIN MET GROOT WATERSPEKTAKEL!

speciale rol deze middag. Hij had de eer om alle kinderen van een waterpistool te voorzien. De leerlingen maakten er samen met Spike een echt waterfestijn van.

Wie vrijdagmiddag 29 juni op het Marktplein was, liep het risico op een nat pak! Ruim 200 basisschoolleerlingen maakten er namelijk een spetterende middag van. De groepen 5 tot en met 8 van PCBO Koningin Wilhelmina School vonden er verkoeling in een groot watergevecht. De waterstunt is een extra moment om het EK Beachvolleybal en Beach in the City bij iedereen onder de aandacht te brengen.

Wethouder Nathan Stukker waagde ook nog even een bezoekje op het Marktplein. “Ik moest mijn best doen om droog te blijven! Met deze zomerse temperaturen is niets leuker dan spelen met water en de verkoeling zoeken. Voor ons een mooi moment om de verbinding te zoeken met het DELA EK Beachvolleybal en Beach in the City deze zomer." Jumbo van de Bunt Apeldoorn regelde na afloop een ijsje voor alle kinderen.

Spike, mascotte van het EK Beachvolleybal, kon natuurlijk ook niet ontbreken en had een

DELA EK Beachvolleybal en Beach in the City Het EK Beachvolleybal 2018 belooft net zo’n

succes te worden als het WK Beachvolleybal 2015, dat ook op het Marktplein was. Van 15 tot en met 21 juli speelt de Europese top van het beachvolleybal in Apeldoorn, de volleybalhoofdstad van Nederland. Naast Apeldoorn worden wedstrijden gespeeld in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De Apeldoornse binnenstad haakt op dit event met Beach in the City! Dit is een beachfestijn voor en door de stad met activiteiten, evenementen en meer. Er worden festiviteiten voor jong en oud georganiseerd door verschillende Apeldoornse ondernemers en organisaties. Iedereen is van harte welkom in de binnenstad tijdens Beach in the City. Samen luiden we de zomer in! Foto: Rob Voss

KOM NAAR HET KINDERVAKANTIESPEL DE MATEN! Het Kindervakantiespel de Maten organiseert van 13-17 augustus 2018 een spelweek voor alle kinderen van basisschoolleeftijd om samen te speuren, te rennen en te ontdekken. Dit jaar zullen de kinderen samen met het team van vrijwilligers een week beleven in het teken van het Wilde Westen. Opgeven is niet nodig; kom maandagochtend 13 augustus naar Basisschool de Bongerd (Muntersdonk 13) en geniet de hele week! Het Kindervakantiespel is toegankelijk voor alle kinderen van 5-12 jaar. Het programma gaat van start om 09:00, en eindigt om 11:45. Het middagprogramma start om 13:15, tot 15:15. Overblijven is mogelijk voor €1,- per dag. Voor een hele week plezier kan er een weekkaart aangeschaft worden voor €17.50 maar ook losse dagen zijn mogelijk voor €3,00. Eén van de dagen gaan we met de kinderen een dagje weg naar een speciale locatie. Iedereen mag mee, maar zonder weekkaart kost dat wel €7,50. Regelrechtstrippen kunnen ook gebruikt worden. Het team draait al jaren, met ondersteuning van Stimenz, en elk jaar mogen we steeds meer kinderen verwelkomen! Daar zijn wij heel blij mee, dus kom vooral kennismaken op de maandagochtend! Er worden spellen gespeeld als speurtochten, vossenjachten, levende spellen, estafetteraces, sport en waterspelletjes en nog veel meer! Voor vragen zijn wij te benaderen via kvsdematen@gmail. com of via facebook op Kindervakantie Spel de Maten.

LINDEN AUTOMOVAN DER ZANDE

VASTE PRIJZEN, GEEN VERRASSINGEN! Extra (grote) beurt GRATIS APK! Plus (kleine) beurt GRATIS APK! APK keuring

€ 199,-* € 149,-* € 29,-*

Onderhoud ook mogelijk op zaterdag tot 13:00 uur!

* Incl. 3,5 liter 10W-40 motorolie, oliefilter en ruitensproeivloeistof bijvullen.*

NISSAN QASHQAI 1.6 VISIA, 1E EIGENAAR, FACELIFT

Hét betaalbare adres voor alle automerken! € 13.925,Onbezorgd autorijden? 2013, handgeschakeld, 6 versnellingen,

SUVtrots / terreinwagen, benzine, km Met laten wij u weten als115.104 Vakgarage Voor al onze occasions zie onze website! Van der Zande voor u klaar te staan. Bij ons bent u aan het juiste adres voor een nieuwe of gebruikte auto van welk merk dan ook. Wij nemen de tijd voor u en zorgen met de beste service voor uw auto. Wij zijn RDW erkend en Bovag gecertificeerd. Onze monteurs zijn goed opgeleide vakmensen, die met plezier aan alle merken auto’s werken. Ook aan de uwe. Dat komt omdat ze met de beste apparatuur werken. Bovendien worden onze monteurs regelmatig bijgeschoold.

WD EN U O R T R E V DICHTBIJ! U bent bij ons aan het juiste adres voor: Onderhoud & reparatie APK Banden

VAKGARAGE PECHHULP € 49,95

Schadeherstel

NEDERLAND, EUROPA EN WOONPLAATSDEKKING Maar liefst € 70,- goedkoper dan de ANWB! Ruitreparatie Kijk op onze site of kom langs voor meer informatie.

Ik ben Onno

Alle automerken zijn bij ons welkom voor APK keuringen, regulier onderhoud, schadeherstel en reparaties. Vakantie-, zomer- en wintercontroles voeren wij ook graag voor u uit. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel, wij zullen uw auto op de best mogelijke manier onderhouden. Kom snel eens langs en laat u informeren over de vele mogelijkheden van ons bedrijf.

Accessoires

Molenmakershoek 25 Apeldoorn T. 055- 539 6543 info@vakgaragevanderzande.nlDE KOFFIE STAAT VOOR U KLA

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:30 uur, zaterdag 09:00 - 17:00 uur en elke op afspraak! Voor meer informatie enavond occasions

wenz-uitvaart.nl

06 - 46 95 19 39

kijk op: www.vakgaragevanderzande.nl www.vakgaragevanderzande.nl

AR

* Vraag naar de voorwaarden

Molenmakershoek 25 | 7328 JK Apeldoorn | T (055) 539 65 43 | info@vakgaragevanderzande.nl


25

juli 2018

ZEER GESLAAGD OPEN HUIS AFSCHEIDSHUIS DE OVERSTEEK Op vrijdag 15 juni jongstleden heeft Uitvaartverzorging en Afscheidshuis De Oversteek een open huis georganiseerd in verband met de nieuwe huisvesting aan de Warenargaarde 225 wat een zeer geslaagde bleek te zijn, zo zegt Arthur Brinkman. Middels een persoonlijke brief vooraf hebben we onze tijdelijke buren op de hoogte gebracht van onze komst en ook voor het open huis ontvingen zij allen een persoonlijke uitnodiging. Vele buren, mensen uit de wijk en andere belangstellenden kwamen een kijkje nemen en reageerden vooral positief. ‘Heel fijn dat er weer bewoning is in het reeds 2 jaar leegstaande pand’, vertelde een buurman. Op de foto een impressie van een van de kamers. De Oversteek is tijdelijk verhuisd in verband met de verbouwing en uitbreiding van het pand aan de Eglantierlaan 201. Als deze verbouwing gereed is, verdubbelt het aantal opbaarkamers (altijd met eigen woonkamer) van 2 naar 4 en krijgt De Oversteek ook de beschikking over een kleine ontmoetingsruimte voor kleinere condoleances.

Apeldoorn & omstreken In de aankomende periode blijven we dus gewoon onze werkzaamheden uitvoeren en beschikken we ook nu over een eigen Afscheidslocatie. Wilt u alsnog een bezoek brengen aan ons Afscheidshuis of wenst u informatie, bel of mail ons en maak een afspraak. Ons telefoonnummer is ongewijzigd 055-8001998. Mailen kan ook naar info@ahdo.nl

CENTENKWESTIES VERHUIST NAAR DE MATENHOF Met ingang van 3 juli verhuist het spreekuur van Centenkwesties van De Drie Ranken naar De Matenhof. Centenkwesties is een inloopspreekuur voor inwoners van de gemeente Apeldoorn met vragen over geld en schulden. Ze krijgen advies of ondersteuning, passend bij hun vraag. Het spreekuur is een initiatief van de gemeente Apeldoorn, Stimenz, MEE Veluwe en de Matenhof. Wat doen ze bij Centenkwesties? Ze helpen mensen (weer) grip te krijgen op hun geld. Dat kan op verschillende manieren. Besproken wordt welke ondersteuning iemand nodig heeft. Misschien is deze al geholpen met het ordenen van de financiële administratie. Misschien heeft men meer aan een inkomenscheck of heeft men hulp nodig om schulden op te lossen. Als het nodig is wordt een nieuwe afspraak gepland. Een volgende afspraak kan ook bij het Activerium zijn als iemand dat prettig vindt. Wanneer en waar? Men kan gewoon binnen lopen bij het spreekuur van Centenkwesties en hoeft geen afspraak te maken. Het spreekuur is elke dinsdag van 14:00 tot 16.00 uur in De Matenhof, Warenargaarde 775, 7329 GR Apeldoorn.

JULIANATOREN PRESENTEERT “OP AVONTUUR MET DE KAASSCHUIT”

Agaath op een groot schip de wereld rond. Het schip “De Kaasschuit” nam het drietal mee en samen beleefden zij de spannendste avonturen. Gedurende hun reizen ontmoeten zij keer op keer nieuwe vrienden.

Nieuw Tv-programma vanaf 1 juli te zien bij RTL Telekids De Tv-serie Jul & Julia, van Kinderpretpark Julianatoren, is zo’n daverend succes dat er de afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuw TV concept “Op Avontuur met de Kaasschuit”. In dit nieuwe tv-programma vertelt meneer Kaasgaaf vanuit het geanimeerde boek aan een aantal kinderen, mevrouw Suikerspin en Jul & Julia over spannende verhalen. Op Avontuur met de Kaasschuit Meneer Kaasgaaf, ooit een jonge matroos, voer samen met Kapitein Julius en zijn vrouw

Rond 7:20 uur bij RTL Telekids Op zondag 1 juli wordt het verhaal met “Een Prinselijke Nacht” verteld. Het tv-programma “Op Avontuur met de Kaasschuit” is elke zondag rond 7:20 uur te zien op RTL Telekids. Op de zaterdag er op wordt het programma op het zelfde tijdstip herhaald. Voorlezen Bij het Apeldoornse pretpark zelf wordt ook voorgelezen uit het boek “Op Avontuur met de Kaasschuit”. Meneer Kaasgaaf of mevrouw Suikerspin lezen, voordat het park geopend wordt, één van de spannende verhalen voor aan de bezoekers in het restaurant. De show is bij de toegang van het pretpark inbegrepen.

Warm, Waardig & Waardevol Eigen afscheidshuis meerdere kamers Afscheidshuis in uwmet eigen wijk De Maten Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen Volledige uitvaartverzorging

Voor uw Dagelijkse warme Maaltijd

Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie of advies? Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie of advies? Bel ons dan gerust.

Bel dan gerust:

Soerenseweg 125 | 7313 EK | Apeldoorn 055 355 46 92 | www.freshfoodapeldoorn.nl

055 800 1998

of

06 2345 9404

.

Warenargaarde 225 202Bel nu voor 06-23459404 Eglantierlaan - 7329 APvrijblijvend Apeldoornadvies - 055 800 1998 7329 GC Apeldoorn www.ahdo.nl info@ahdo.nl 055-8001998 www.afscheidshuisdeoversteek.nl


26

juli 2018

COLOFON Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid (beter bekend als Zuid Doet Samen) is een bewonerscoöperatie in Apeldoorn-Zuid. Onze missie is het omzien naar elkaar te bevorderen. Onze buurtassistenten gaan in iedere buurt alle huizen langs om kennis met u te maken. Is uw buurtassistent nog niet bij u langs geweest? Bel ons dan voor een afspraak! Word lid (slechts €10 per jaar) en weet: samen staan we sterk!

• •

*Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:00. Buiten deze tijden kunt u altijd onze voicemail inspreken. Daarna nemen we dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

AGENDA ONS HONK

• • • •

Iedere dinsdag-, woensdagen donderdagochtend: 9:00-12:00 uur koffieochtend. Op dinsdag lunchen we samen tussen de middag (€2,50). Op woensdag en donderdag eten we warm om 12:00 uur (€4,00). Eet u gezellig mee? Graag voor dinsdag 10:00 uur opgeven i.v.m. de boodschappen. Iedere tweede vrijdag van de maand: Geluid van Zuid. Wij presenteren dit radioprogramma live vanuit buurthuis Ons Honk op RTV Apeldoorn. U bent van harte welkom bij de opnames. Dit is tussen 11:30 en 13:30. Let op! De uitzending van juli is op 6 juli (eerste vrijdag van de maand). De daaropvolgende uitzending is vrijdag 10 augustus. Iedere woensdagmiddag zijn er leuke activiteiten. Zie elders op deze pagina voor meer informatie. Meer informatie en opgeven voor maaltijden: 055 – 3125076 of info@ zuiddoetsamen.nl Is vervoer een probleem? Neem dan even contact met ons op; dan denken wij met u mee! Heeft u zelf een leuk idee voor een activiteit? Laat het ons weten – dan pakken we het samen op!

Ilonka Oldenhof

Vincent van Nieuwland

ZOMER BOORDEVOL LEUKE ACTIVITEITEN! De hele zomer organiseren we op woensdagmiddag leuke activiteiten. Van zingen en dansen tot eten en creatief bezig zijn. Doet u gezellig mee?

Buurthuis Ons Honk Sperwerlaan 18 7331 TX Apeldoorn Tel.: 055-3125076* Mail: info@zuiddoetsamen.nl Web: www.zuiddoetsamen.nl Facebook: Zuid Doet Samen

BUREAUCRATIE EN BRIEVENBUSSEN

4 juli: Kleuren met Marianne (gratis) 11 juli: Presentatie Bart en Julius over vergeten groenten (gratis)

BEL GERUST UW BUURTASSISTENT!

Staatsliedenbuurt: André van der Nat 0683550235 Metaalbuurt, Winkeweijert & Bouwhof-Noord: Ilonka Oldenhof 0683550928 Rivierenbuurt: Mhamed Elouardi 0683550560 Componistenbuurt: Aart Meiling 0683551251 De Heeze: Tomaz Pattiapon 0683547365 Brummelhof: Vincent van Nieuwland 0683550092 Vogelbuurt, Edelmetaalbuurt & Winkeweijert: Rosalie Strampel 0683550009

MAAND VAN BEWEGEN In september organiseren wij een maand van bewegen! Alle activiteiten op woensdagmiddag staan dan in het teken van gezellig samen bewegen. Bijvoorbeeld dansen, wandelen, gymnastiek etc. Het volledige programma kunt u lezen in de volgende Zuidkrant. Heeft u zelf een idee voor een leuke beweegactiviteit? Laat het ons weten via info@ zuiddoetsamen.nl of 055 – 312 5076.

Mhamed Elouardi

• • •

18 juli: schilderen met Emmelie (gratis) 25 juli: Zuid Zingt Samen met Henny (€2) 1 augustus: barbecue (€4, graag opgeven!) 8 augustus: bezoek aan een molen met High Tea (prijs volgt nog, graag opgeven!) 15 augustus: tassen maken met Marijke (prijs volgt nog, graag opgeven!) 22 augustus: Zuid Zingt Samen met Henny (€2) Inloop is om 13:30, activiteiten van 14:0016:00. Koffie/thee kosten €1.

BELEVENISSEN VAN BUURTASSISTENT ANDRÉ

Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt? Bijvoorbeeld over het vinden van de juiste zorg en ondersteuning? Wilt u graag zo lang mogelijk thuiswonen, maar heeft u vragen over hoe u dat kunt organiseren? Heeft u een idee voor uw buurt, maar weet u niet hoe dit te realiseren? Of wilt u gewoon even praten over hoe het met u gaat? Bel dan gerust uw buurtassistent!

Tomaz Pattiapon

• • • •

“Voor velen ben ik een bekend gezicht in de Staatsliedenbuurt. Dat concludeer ik tenminste door de vele ‘hoi, morgen, hallo en hé André’ opmerkingen die mij toe komen waaien. Dat doet me natuurlijk goed en geeft me energie en motivering om te doen waar we als “Zuid Doet Samen” voor staan. Namelijk het verbinden van mensen en het vinden van mensen die wel een extra steuntje kunnen gebruiken of juist kunnen leveren. Dit bereik ik simpelweg door aan te bellen bij iedereen en info in te winnen wat er leeft bij de bewoners. Vervolgens verbind ik deze bewoners met een buurtgenoot of vrijwilliger en/of leid ik toe. Velen hebben op deze manier hun weg naar instanties of naar Ons Honk aan de Sperwerlaan gevonden. Daar ben ik trots op. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren in de buurt en blijft omzien naar elkaar een speerpunt. Maar aangezien de samenwerking met allerlei instanties steeds beter verloopt en de gemeente een revitaliseringsproject is gestart voor een gedeelte van de buurt, ben ik zeer positief over de nabije toekomst van ons buurtje. Jullie als bewoners zijn voor mij daarin het belangrijkst! Dus, ziet u me lopen of rijden, spreek me aan, laat horen wat er bij u leeft en samen kijken we dan wat we kunnen doen! Als ik u nog niet gesproken heb, dan toch zeker binnenkort. Tot snel.” André, Buurtassistent Staatsliedenbuurt

Rosalie Strampel

Andre v/d Nat

Aart Meiling

Een van onze leden meldde ons dat de brievenbus op de hoek Waalstraat-Rijstraat wordt weggehaald. De gewijzigde postwet (per 1 januari 2016) maakt het mogelijk dat de loopafstand naar een brievenbus verhoogt mag worden van 500 naar 1000 meter. Je vraagt je dan af: waarom 1000 meter. Ik weet nog uit de tijd dat ik bij Bos en Weide een looptraining deed, omdat ik etalagebenen had, dat zelfs 500 meter al een flink eind lopen is. De gedachte aan 1000 meter zou mij in die tijd het zweet hebben doen uitbreken. Inmiddels ben ik van die etalagebenen af, maar toch. Het zijn niet alleen etalagebenen, maar ook moeilijke heupen en knieën die dat een lange afstand maken. Of gewoon en zwak hart of de een of andere spierziekte. De jeugd heeft geen brievenbus nodig, maar de helft van onze leden wil liever info op papier van ons hebben dan via de computer. En als je geopereerd wordt aan knie of heup wordt je vrij snel het ziekenhuis uit gekieperd en lopen moet je dan oefenen, maar niet op deze afstanden. Ik denk dan: er zitten toch ook mensen achter dit soort beslissingen? Zij hebben misschien wel het geld en de conditie om de halve marathon van New York te lopen, maar dat gaat niet op voor een belangrijk deel van onze leden. Ze schrijven graag een brief en zijn niet al te mobiel. Maar ja, dat is het kenmerk van bureaucratie, het staat ver van de leefwereld. Maar in de leefwereld worden mensen al maar ouder en moeten ook als ze slecht ter been zijn thuis blijven wonen. PostNL zegt dat ze advies aanvragen bij de gemeente, maar ook de ANBO, Unie KBO en de PCOB. En die vinden het allemaal prima. Het zegt meer over de afstand tot de leefwereld die deze organisatie hebben dan over de kwaliteit van hun adviezen! Ton Kunneman Voorzitter Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid


27

juli 2018

Zoek de 7 verschillen en maak kans op 4 entreekaartjes Aquacentrum Malkander

DIT ZIJN DE WINNAARS VAN DE PUZZEL IN DE JUNI UITGAVE Lucas heeft de kinderpuzzel uit de juni uitgave gewonnen!

HOE LAAT JE HET ONS WETEN?

Stuur de oplossing met je naam, adres, tel. nr, mailadres en leeftijd op naar: Mediabureau Apeldoorn, Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn of stuur het antwoord via de website mediabureauapeldoorn.nl Dubbelbeek 56 7333 NJ Apeldoorn (055) 533 32 17 | www.malkander.nl

WAT MOET JE DOEN?

Zoek de verschillen en schrijf deze op een briefje of kaartje. Bijvoorbeeld: tand olifant, oor giraf of hand aap. We zoeken 7 verschillen, vind jij ze allemaal? Stuur dan het antwoord naar ons toe per post of via de website en maak kans op deze leuke prijs! Inzenden kan t/m 16 juli 2018. De winnaar van deze puzzel krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van deze krant. S

L

I

M

D R O O W T

N A

R E

V

Dubbelbeek 4, 7333 NJ Apeldoorn 055-5332803, www.binky.nl

Mevrouw Marianne Schoep heeft de woordzoeker uit de juni uitgave gewonnen! Oplossing: Wijn bier geschenken en meer bij Wijnhandel en Slijterij Kok Mevrouw Schoep heeft de prijs afgehaald en is waarschijnlijk al erg aan het genieten van een heerlijk geschenkenpakket van Wijnhandel en Slijterij Kok.

Met Zilvervloot Sparen geef je je kind een vliegende start

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP EEN PRIJZENPAKKET VAN SNS! 49

16 ZWART

Z I L V E R V L O O T R E K E N I N G T T S

M S P R O L S N E R K E E H N T E O R P E Y K H E Z E R E L V T R E A A L I

B A N K R E K E N I N G G J E E N R M

E R V S S C H U B E R T P L E I N N I T T T

D E L B P B E T A L E N E F E K E E D E S D

L N V A N A F 1 8 1 7 E X T R A S N E K R R

E G I O N K G A N K I W R E E R K E E L Z D R P E A V S S I I N E L R K O R E T O O

65

K L

A U T O V E R Z E K E R I N G N V

Z V O T C R E D I T C A R D J D

T J O N G E R E N R E K E N I N G E

C O M S B E I I N V A D T A I K E E V E O H O T R O D P E Y E H I L E N D E T I N G A N E V E D W T N A R

Z E G N I R E K E Z R E V L E D E O B N I E

O V E R S T A P P E N N E N E O I S N E P V

L E E I C N A N I F L E X I B E L G S R

VOLKSBANK HYPTOHEKEN BETALEN VERZEKEREN SPAREN PENSIOEN EXTRA’S LENEN FINANCIEEL SLIM

OVERSTAPPEN SCHUBERTPLEIN VERANTWOORD VANAF 1817 BANKIEREN RENTEKORTING ZAKGELD CREDITCARD WERELDPAS BANKREKENING

INBOEDELVERZEKERING REISVERZEKERING AUTOVERZEKERING KREDIET COMBINATIEVOORDEEL HYPOTHEEKADVIES FLEXIBEL JONGERENREKENING DEVENTERSTRAAT ZILVERVLOOTREKENING

ZO LOST U DE PUZZEL OP

Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt. Trek een lijn over het gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet gebruikte letters vormen de oplossing.

HOE LAAT U HET ONS WETEN?

Stuur de oplossing met uw naam, adres, tel. nr en mailadres op naar: Mediabureau Apeldoorn, Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn of stuur het antwoord via de website www.mediabureauapeldoorn.nl

Met Zilvervloot Sparen geef je je kind een vliegende start

16 ZWART

49 65

Inzenden kan t/m 16 juli 2018. De winnaar van deze puzzel krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van deze krant.

Wijnhandel Slijterij Debussylaan 45, 7333DB Apeldoorn 055-5331810 www.wijnhandelslijterijkok.nl


KERSEN

HOLLANDSE AARDBEIEN

2 bakken à 500 gram

2 bakken à 400 gram

2 VOOR

2 VOOR

4

4

00

00

KERSEN

KERSEN

2 bakken à 500 gram 2 bakken à 500 gram

2 VOOR2 VOOR

400400 Geldig van wo 27 juni t/m di 24 juli 2018

KIES & MIX FRUIT

Blauwe bessen bakje 125 gram Nectarines kilobak Wilde perziken kilobak Witte druiven bak 500 gram Galia meloen per stuk

3 VOOR

4

00

KIES & MIX KIES FRUIT& MIX FRUIT HOLLANDSE AARDBEIENAARDBEIEN HOLLANDSE

Blauwe bessen bakje 125 gram Blauwe bessen bakje 125 gram Nectarines kilobakNectarines kilobak Wilde perziken kilobak Wilde perziken kilobak Witte druiven bak Witte 500 gram druiven bak 500 gram Galia meloen per stuk Galia meloen per stuk

2 bakken à 400 gram 2 bakken à 400 gram

2 VOOR2 VOOR

400400

Geldig van wo 27 juni t/m di 24 juli 2018

3 VOOR3 VOOR

400400

Geldig van wo 27 juni t/m di 24 juli 2018

KIES & MIX BARBECUE

DUBBELFRISSS

4 bakjes vlees, vis, vega of groenten met de

4 pakken à 1,5 liter

sticker ‘kies mix 4 voor 10,00’ Geldig van wo 27 juni t/m & di 24 juli27 2018 Geldig van wo 27 juni t/m di 24wo juli27 2018 Geldig van wo 27 juni t/m di 24wo juli27 2018 Geldig van wo juni t/m di 24 juli 2018 Geldig van juni t/m di 24 juli 2018 Geldig van juni t/m di 24 juli 2018

4 VOOR

3

4 VOOR

50

DUBBELFRISSS DUBBELFRISSS

10 3 3

00 4 VOOR4 VOOR 50 50 4 pakken à 1,5 liter 4 pakken à 1,5 liter

KIES & MIX KIES BARBECUE & MIX BARBECUE

4 bakjes vlees, vis, 4vega of groenten bakjes vlees, vis,met vegadeof groenten met de sticker ‘kies & mix 4 voor 10,00’ sticker ‘kies & mix 4 voor 10,00’

4 VOOR4 VOOR

10001000

Spaaractie geldig van wo 30 mei t/m di 28wo augustus Spaaractie geldig van 30 mei2018 t/m di 28 augustus 2018

Mix t/m barbecue geldig vanbarbecue wo 30 mei t/m di 2 oktober 2018 Kies & Mix geldig van wo 30 mei t/m di 2 oktober 2018 Spaaractie geldig van wo Kies 30 &mei di 28 augustus 2018 Kies & Mix barbecue geldig van wo 30 mei t/m di 2 oktober 2018

ZOMERWIJNEN ZOMERWIJNEN WIT OF ROSÉ WIT OF ROSÉ

ZOMERWIJNEN WIT OF ROSÉ

CRYSTAL CLEAR

Ducale verdicchio, Tussock Jumper pinot grigio, Jumbo sauvignon blanc, Canepa chardonnay, Jumbo cabernet merlot rosé, Roche Mazet rosé of Waterval rosé 3 flessen à 750 ml

3 VOOR

CRYSTAL CLEAR CRYSTAL CLEAR

4

3 VOOR

00 00 10 10 00

2 schalen à 400-450 gram à 400-450 gram 2 schalen

e e HALVE HALVE

JUMBO MAALTIJDSALADES 4 VOOR4 VOOR 2 schalen à 400-450 gram

Ducale verdicchio, Ducale Tussockverdicchio, Jumper pinot Tussock Jumper pinot grigio, Jumbo sauvignon grigio, blanc, Jumbo sauvignon blanc, 4 pakken of flessen à 1,5 litercabernet merlot Canepa chardonnay, Jumbo cabernet Canepa chardonnay,merlot Jumbo rosé, Roche Mazet rosé, rosé Roche of Waterval Mazetrosé rosé of Waterval rosé 3 flessen à 750 ml 3 flessen à 750 ml

4 VOOR 3 VOOR

JUMBO MAALTIJDSALADES JUMBO MAALTIJDSALADES

400400 e 2 2 4 pakken of flessen4 àpakken 1,5 literof flessen à 1,5 liter

2

PRIJS*

PRIJS*

HALVE PRIJS*

1000 Geen 18, geen alcohol Geen 18, geen alcohol

We houden We de prijzen houdenlaag. de prijzen laag.

Jumbo Apeldoorm, Apeldoorn, Schubertplein 1-5 Jumbo Apeldoorm, Apeldoorn, Schubertplein 1-

Geen 18, geen alcohol

Hallo Van de Bunt

* 2e halve prijs: 25% korting op prijs: de totale vanop 2 producten. Allevan combinaties mogelijk. * 2e halve 25% prijs korting de totale prijs 2 producten. Alle combinaties mogelijk. Geldig van wo 30 mei t/m di 21 wo augustus Geldig van 30 mei2018 t/m di 21 augustus 2018

           

OPENINGSTIJDEN: MA T/M ZA 7.00 - 21.00 ZO 12.00 - 18.00

www.jumboapeldoorn.com