Wijkkrant de Maten - juni 2022

Page 1

WIJKKRANT DE MATEN & GROOT ZONNEHOEVE

Jaargang 5 | Juni 2022

pagina 5

Samen055 helpt je op weg pagina 6/7

Winkelcentrum de Eglantier pagina 17

‘ s Heeren Loo Laat uw huis weer een thuis zijn! COACHING IN OPRUIMEN, ORDENEN, PLANNEN, ORGANISEREN

GEBOORTEGOLF BIJ KINDERBOERDERIJ DE MATEN De dwerggeitjes zijn onlangs allemaal bevallen en de jonge geitjes hebben de leeftijd dat ze geknuffeld mogen worden op de knuffelwei. Ook zijn de ezels en koe bevallen. Het wachten is nog op onze shetlander Melle want die loopt op de laatste dagen van haar drachtigheid.

Kom snel van het jonge spul genieten, want voor je het weet zijn ze al weer groot. Dit alles kan natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of een lekker ijsje uit ons winkeltje. We heten jullie graag welkom. Het team van kinderboerderij De Maten

Uw opruimcoach Elvira Boonen 06 82 83 72 45 www.georganiseerdthuis.nl

Persoonlijk advies op maat Beste prijs-kwaliteitsverhouding Vakkundig inmeten en monteren Europaweg 216

Eigen montageteam Inspirerende showroom Altijd maatwerk

Textieldak

De tuintrend van dit moment

7336 AR Apeldoorn T (055) 521 16 46 info@ambiancedekazon.nl

Bezoek onze website! Scan de QR code


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis + buitenlijn: 14 055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer De Maten: 088 - 3104630 Politie: 0900 8844 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gelre ziekenhuis (055) 581 8181

ALARMNUMMER

112

WIJKAGENTEN Algemeen nummer 0900 - 8844 Karin Brakke (Werkgebied: Matenveld en Matendreef) Lucia Hettelaar (Werkgebied: Matenhoeve, Matengaarde en winkelcentrum Eglantier, Wolthuis, Klarenbeek, de Hooilanden) John van Manen (Werkgebied: Matenhorst, Matendonk, Matenhoek, Groot Zonnehoeve, De Voorwaarts)

Uw bestrating onkruid vrij? Ik help u graag!

voor

na

SAMEN 055 DE STOLP Stimenz (088) 784 64 64 MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Don Bosco de Maten (055) 542 59 51 Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn

f Al vana € 0,502 per m

BUURTRAAD DE HORSTEN buurtraaddehorsten@gmail.com HUISARTSEN J.B. van Adrichem (055) 533 71 49 W.E.G.C. Beukers en E J Kuhlemaijer (055) 534 35 35 S.A. Faber en J. Elzink-Kersten (055) 533 52 25 S.J. Roelof-Oudsen (055) 533 49 53 J. Siegelaar (055) 533 86 41 De Gaarde (055) 533 32 31 Huisartsenpraktijk Matenpark (055) 200 2033 Oranje Praktijk (055) 533 87 00 De Velden (055) 541 25 62 APOTHEEK De Maten Apotheek (055) 533 08 64

Apotheek de Gaarde (055) 5422781 TANDARTSEN Wijsman & Koster Tandartsen (055) 534 63 50 Tandartsenpraktijk van Wayenburg (055) 534 63 52 Tandartspraktijk A. Todea (055) 533 21 05 J.J. Poort, tandarts, Gezondheidscentrum De Maten (055) 542 25 77 TM tandartsen (055) 541 21 41 Samenwerkende Tandartsen De Maten (055) 539 65 87 Tandartspraktijk Arnold (055) 542 13 96 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer/ riool Van der Velden: (026) 321 53 16 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst ONS HUIS Algemeen telefoonnummer 055) 526 25 00 Spoedeisende reparatie 055) 526 25 00 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst MOOILAND Reparaties en Storingen: 088 450 10 10 Glasherstel: 0800-0226688 (Service Glasherstel) Riolering: 0800-0991313 (RRS) BURENOVERLAST, BUREAU BUURTBEMIDDELING Theo Quist (06) 20 00 73 34

Anti Onkruid Wesley Ekamper 06 - 40 66 88 87

info@antionkruidapeldoorn.nl www.antionkruidapeldoorn.nl

COLOFON Wijkkrant de Maten wordt 10 maal per jaar huis aan huis verspreid zoals is weergegeven op de verspreidingskaart te vinden op de website www.wijkkrantdematen.nl en is gratis af te halen op diverse plekken in de wijk. Wijkkrant de Maten is de wijkkrant van de Maten en Groot Zonnehoeve. Uitgever: Mediabureau Apeldoorn Oplage: 12.000 stuks Verspreiding: All-Inn Verspreidingen Druk: Janssen Pers Vormgeving: YVONNE RECLAME Eindredactie: Corine Kapenga en Aart de Graaf

Informatie, data en verspreidingsgebied kunt u vinden op www.wijkkrantdematen.nl Voor meer informatie, redactie of mogelijkheden tot adverteren neem vrijblijvend contact op met: yvonne@wijkkrantdematen.nl Bezorgtijden: De krant wordt vanaf dinsdag bezorgd. Is de krant niet bezorgd? Geef het aan ons door. Mail uw klacht naar: yvonne@wijkkrantdematen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke onjuistheden in deze uitgave. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Mediabureau Apeldoorn.


Juni 2022 Snijdersplaats 110 7328 VJ Apeldoorn Info: 06-39790461 of 06-41591990

3.

wijkkrant de maten Later werd er geproost op ieders gezondheid. De kosten van de bovengenoemde activiteiten werden uit de reservepot betaald.

Vooraankondiging: Op 15 Juni is er geen koffieclub. Er staat dan Muziek middag op het KOFFIECLUB GILDENHOVE programma van de koffieclub. Dit wordt van 14:00 uur tot 17:00 uur gehouden. Voor de De Koffieclub Gildenhove is sinds 2 februari drankjes en hapjes wordt er een bijdrage van weer open op weer elke woensdag vanelke sinds 22022 februari 2022 open op woensdag van 10.00 tot € 5.00 p.p. gevraagd. 10.00 tot 12.00 uur. De bezoekers van de n de koffieclub hadden genoten van: De muziekgroep “Alleen Hollands In Leder koffieclub hadden genoten van: In februari Boerenkool met worst. Hosen” treedt belangeloos op. Hiervoor In maart kippensoep met brood. wordt van de aanwezigen een vrijwillige orst. bijdrage gevraagd. Viering Koningsdag: od. 20 bezoekers van de Koffieclub Gildenhove Met de opbrengst wordt het goede doel hebben op 27 april de Koningsdag gevierd “Wens Ambulance” ondersteund. met Oranje tompouces bij de koffie/thee. Er waren 3 nieuwe bezoekers bij. Ze vonden Belangstellenden kunnen zich aanmelden het gezellig hebben en willen de vaker bij mw. Riem (Sylvia) op 06-41591990 of lub Gildenhove opkoffieclub 27 april de Koningsdag gevierd met Oranje bezoeken. hr. Singh (Gurdev) op 06-39790461.

Er waren 3 nieuwe bezoekers bij. Ze vonden het gezellig en willen n.

ders gezondheid.

oemde activiteiten werden uit de reservepot betaald.

eclub.

g op het programma van de koffieclub. Dit wordt van 14:00 uur tot e drankjes en hapjes wordt er een bijdrage van € 5.00 p.p. gevraagd.

llands In Leder Hosen” treedt belangeloos op. Hiervoor wordt van e bijdrage gevraagd. Met de opbrengst wordt het goede doel “Wens

zich aanmelden bij mw. Riem (Sylvia) op 06-41591990 of 9790461.

VERSCHIL MAG ER ZIJN We zijn allemaal verschillend en toch lijken we ook als mensen op elkaar. In het dagelijks leven houden we elkaar in het contact vaak (onbewust) een spiegel voor. Zelf ben ik een helft van een eeneiige tweeling. Toen we klein waren was het heel moeilijk om ons uit elkaar te houden. We werden dan ook voor het gemak vaak aangesproken als ‘de tweeling’. Ook was de verwachting van mensen dat we alles precies hetzelfde zouden doen, wat natuurlijk lang niet altijd het geval was. In onze puberteit vonden we het belangrijk om vooral als individu te worden gezien en deden we ons best om zo min mogelijk op elkaar te lijken. De buitenwereld vond dat vaak eerder jammer, en bleef ons vooral vergelijken. Mijn zus en ik wilden juist vooral ontdekken wie we zelf zijn los van de ander. Nu ben ik me ervan bewust dat mijn zus juist een prachtige spiegel voor mij is geweest en nog is van de vele kanten van mijzelf. Ook de kanten van mezelf, die ik anders niet zo makkelijk had kunnen zien. Door haar heb ik mezelf juist beter leren kennen. Zo is het ook in het dagelijks contact .Met elkaar in gesprek gaan en naar elkaar luisteren biedt kansen om niet alleen de ander maar ook jezelf beter te leren kennen. Het helder hebben waarin je van elkaar verschilt biedt vervolgens openingen om gezamenlijk te kijken naar overeenkomsten. En dan blijken we als mensen veel meer met elkaar gemeen te hebben dan dat we op het eerste gezicht van elkaar dachten. Dan blijk je bijvoorbeeld allebei fan te zijn van dezelfde voetbalclub, of ben je allemaal bonusouder, of ben je alle drie vroeger gepest op school. Dit, terwijl je dit aan de buitenkant niet aan elkaar kunt zien en je beeld van de ander hierdoor verandert en je hierdoor verrast kan zijn. Mijn motto is dan ook dat verschil er mag zijn. Juist dat kan leiden tot meer zelfinzicht en ook tot meer verbinding. Corine Kapenga Gebiedsmanager Zuidoost


Dè Maten makelaar Van huis kopen of verkopen tot financieren, alles onder 1 dak. Bel ons voor een GRATIS waardebepaling en/of een onafhankelijk hypotheekgesprek.

RSH MAKELAARS

FINANCIEEL ADVISEURS

“Wat onze klanten over ons zeggen”

Kijk dan naar onze laatste beoordelingen op Funda.nl met gemiddeld een

9.0

Bekijk ook onze beoordelingen m.b.t financieel advies

(9,8) op:

Bron: Funda april. 2022 op basis van meer dan 261 beoordelingen.

RSH Makelaars & Financieel adviseurs | De Eglantier 603 | 7329 DN Apeldoorn | 055-5431207 | info@rshmakelaars.nl | www.rshmakelaars.nl


Juni 2022

5.

wijkkrant de maten

KOM LANGS, SAMEN055 HELPT JE OP WEG! Soms zit je met vragen over hoe om te gaan met eenzaamheid of maak je je zorgen over geld. Of misschien heb je een andere vraag waar je even niet uit komt. Wil je met iemand praten over hoe dit aan te pakken? Kom bij ons langs op een van de locaties van Samen055. Eén van de locaties zit in de Stolp (Violierenplein 104), hier word je tijdens het inloopspreekuur op dinsdag van 10.00 – 12.00 uur ontvangen door Nanette. Het andere inloopspreekuur in De Stolp is op maandagmiddag van 14:00 - 16:00 uur. Nanette is één van de enthousiaste en kundige vrijwilligers werkzaam in De Stolp die Samen055 rijk is. Voor Nanette is de keuze om als vrijwilligster bij Samen055 aan de slag te gaan een mooi vervolg op eerdere banen als interviewster bij het NIPO, demo-demonstrator en als vrijwilligster bij het informatiepunt. De rode draad? Contact met mensen. Iets dat ook weer centraal staat bij haar rol als vrijwilligster voor Samen055. Nanette voelt goed aan wat voor een type mens ze voor zich heeft en hoe ze met hen contact kan maken. Iets dat soms best lastig kan zijn bij Samen055, zeker wanneer je inwoners voor je hebt die de Nederlandse taal niet eigen zijn. Gelukkig is Nanette niet voor één gat te vangen en de knop van Google translate is dan ook altijd snel gevonden. “Tijdens de inloopspreekuren op dinsdagochtend is het altijd behoorlijk druk. Veel vragen die ik krijg hebben iets te maken met belastingen of over wat je allemaal moet regelen rondom financiën als je gaat scheiden. De laatste tijd komen er ook veel inwoners langs die hulp nodig hebben met het indienen van de aanvraag voor de energietoeslag. Ze doen hun verhaal en ik help ze of ter plekke of ik koppel ze aan een deskundige. Veel vragen hebben te maken met geld, maar laatst had ik ook een gesprek met een jonge vrouw over hoe zij de regie weer meer kon terugkrijgen over haar leven, die ze door ziekte was kwijtgeraakt. De mensen die langskomen gaan altijd ‘geholpen’ weer weg. Hun hulpvraag is of helemaal opgelost, of ze hebben een naam en telefoonnummer van een persoon of instantie die hen verder kan helpen. Het is fijn om mensen weer op weg te helpen met kleine of grotere hulp.” Heb jij nou ook hulp nodig bij vragen op het gebied van geld, zorg, opvoeden of werk kom langs bij één van de vier locaties van Samen055, tijdens de inloopspreekuren zit er altijd iemand voor je klaar om te helpen. Voor meer informatie over de locaties en tijden van de inloopspreekuren bezoek onze website op www.samen055.nl. Binnen Samen055 werken de gemeente Apeldoorn, MEE Veluwe, Stimenz, Centrum voor Jeugd en Gezin, Zuid doet Samen en Don Bosco samen om de inwoners van Apeldoorn met een hulpvraag bij te staan.

LINDEN AUTOMOVAN DER ZANDE

VASTE PRIJZEN, GEEN VERRASSINGEN! Extra (grote) beurt GRATIS APK! Plus (kleine) beurt GRATIS APK! APK keuring

€ 199,-* € 149,-* € 39,-

Onderhoud ook mogelijk op zaterdag tot 13:00 uur!

* Incl. 3,5 liter 10W-40 motorolie, oliefilter en ruitensproeivloeistof bijvullen.*

FIAT 500 1.2 LOUNGE SCHUIF/ KANTELDAK

Hét betaalbare adres € 12.750,voor alle automerken! Onbezorgd autorijden? 2017, Cruise Control, Handgeschakeld,

Elektrische ramen, km,Vakgarage Benzine. Met trots laten wij u 91.895 weten als Voor al onze occasions zie onze website! Van der Zande voor u klaar te staan. Bij ons bent u aan het juiste adres voor een nieuwe of gebruikte auto van welk merk dan ook. Wij nemen de tijd voor u en zorgen met de beste service voor uw auto. Wij zijn RDW erkend en Bovag gecertificeerd. Onze monteurs zijn goed opgeleide vakmensen, die met plezier aan alle merken auto’s werken. Ook aan de uwe. Dat komt omdat ze met de beste apparatuur werken. Bovendien worden onze monteurs regelmatig bijgeschoold.

WD EN VERTROUTBIJ! DICH U bent bij ons aan het juiste adres voor: Onderhoud & reparatie APK Banden

VAKGARAGE PECHHULP € 39,95

Schadeherstel

NEDERLAND, EUROPA EN WOONPLAATSDEKKING Alle automerken zijn bij ons welkom voor APK keuringen, regulier onderhoud, Ruitreparatie liefst € 70,- goedkoper schadeherstel en reparaties. Maar Vakantie-, zomeren wintercontroles voeren wij ook graag dan de ANWB! voor u uit. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel, wij zullen uw auto op de best Kijk op onze site of kom langs voor meer informatie. mogelijke manier onderhouden. Kom snel eens langs en laat u informeren over de vele mogelijkheden van ons bedrijf.

Accessoires

Molenmakershoek 25 Apeldoorn T. 055- 539 6543 info@vakgaragevanderzande.nlDE KOFFIE STAAT VOOR U KLAA

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:30 uur, zaterdag 09:00 - 17:00 uur en elke op afspraak! Voor meer informatie enavond occasions

kijk op: www.vakgaragevanderzande.nl www.vakgaragevanderzande.nl

* Vraag naar de voorwaarden

Molenmakershoek 25 | 7328 JK Apeldoorn | T (055) 539 65 43 | info@vakgaragevanderzande.nl

R


Juni 2022

winkelcentrum de eglantier Eén van de grootste winkelcentra van Apeldoorn en omstreken

KUNST & CULTUUR VOORJAARSMARKT 2022

Elke Ruim 50 Gratis Gezellige De Eglantier was gezelliger dan ooit. Tussen de dinsdag kraampjes in vond je zo’n 25 kunstenaars die hun mooiste werken laten zien. winkels en andere leuke activiteiten. Uiteraard parkeren terrasjes Voor de kids was er een springkussen was er muziek en kon je lekker eten en drinken. markt Kortom, zeer geslaagd!

Summer Beach weken op de Eglantier Maak kans che op fantastis de prijzen met spaaractie

Gezellige beachsfeer met een echt zandstrand eglantier.nl - facebook.com/winkelcentrum-eglantier

6.


Juni 2022

OEDKOOPSTE E EGLANTIER!

ALLES LANT

Wij

7.

winkelcentrum de eglantier

Uw wijkmakelaar

bezorgen graag je

boodschaPpEN OMDAT JIJ HET AL DRUK GENOEG HEBT

Eglantier 672 Apeldoorn

Eglantie

De Eglantier 603 7329 DN Apeldoorn

verse sushi

gewoon bij jouw jumbo! OPENINGSTIJDEN: Like ons op Facebook Jumbo de Eglantier Gratis parkeren

Ma t/m za: Zo:

Like ons op Instagram Jumbo.Eglantier.Apeldoorn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief via Jumbo.com

Winkel: De Eglantier 308 | digitaal@fotokuipers.nl Studio: Sutton 3 | studio@fotokuipers.nl

8.00 – 21.00 12.00 – 18.00

Apeldoorn, de Eglantier 606

De leukste badmode vindt je bij Lingeriezaak Annebra

Printservice | Pasfoto's | Omzetten beeldmateriaal www.fotokuipers.nl


Juni 2022

8.

wijkkrant de maten

WELGELEGEN

27-06-1984

Weer een stukje oud Apeldoorn. Iedere oudere Apeldoorner kent Welgelegen wel van vroeger jaren. Hier schrijven we dus 1984. Vanuit de lucht valt het slingerende patroon van het kanaal erg op. Onder dit gedeelte kanaal ligt dus Welgelegen. Het daar grootste gevestigde bedrijf aan het Kanaalpad was de Ekro Slachterijen, links in beeld. De directeuren ervan waren Han en Piet den Ouden. Kende ze persoonlijk. Het complex stond aan de westzijde van het Kanaalpad en aan de oostzijde was onder andere het parkeerterrein voor het personeel. Volgen we die, dan zien we een bedrijf met 4 hallen en witte daken. Dat was de B.A.C. Woningtextielgroothandel. Later werd hierin Ter Hoeven Verf gevestigd. Schuin naar boven loopt de Deventerstraat. Een gele VAD-bus rijdt richting markt en van rechts komt er nog een. De volledige naam VAD was Veluwse Autobus Diensten, die oorspronkelijk gevestigd was in Ermelo maar vanaf 1970 in Apeldoorn. Links van de bus op de Deventerstraat is de Moriaanstraat met erboven de Halstraat. Volgen we de weg links van de EKRO, dan komen we langs de VAD-remise (bussen op het achterterrein) met net om de hoek Kwakkel Bouwstoffen met als directeur Willem Kwakkel. Ernaast onder andere Autobedrijf Dusseldorp en op de hoek van de Deventerstraat Garage

Schimmel, die Citroëns verkocht. Gelegen aan de Deventerbrug het brugwachtershuisje. Nog steeds aanwezig! Gaan we tot slot nog even over het kanaal: geheel links, in de bocht van het kanaal, de Kanaalstraat. Erboven de Stationsstraat met nog net zichtbaar een stukje van de markt. Aan de rechterzijde van

p Maak je afspraak poraak Knipdeman.nl/afs

de Deventerbrug loopt de Vlijtseweg. Tot de volgende editie! Foto en tekst: Hans Snelleman Foto bestellen?: hansenmarsnelleman@gmail.com Foto en tekst: Hans Snelleman


Juni 2022 VEERKRACHT NA VERLIES, VERDERGAAN NA TEGENSLAG Ieder mens heeft in zijn leven te maken met verlies. Dat kunnen recente of oude ervaringen zijn. Bij verlies denken wij snel aan het overlijden van een dierbare. Maar de impact van het verlies van je baan, je relatie of je gezondheid (jezelf of naaste), kan ook een grote rol in je leven spelen. Deze verlieservaringen kunnen u bewust of onbewust beïnvloeden. Herkent u dit? Hoe ga je verder na bijvoorbeeld verlies van relatie, gezondheid (jezelf of naaste), verlies van je baan. Waar put je kracht uit en hoe ga je met je emoties om, hoe vind je weer perspectief? Je kunt elkaar als lotgenoten ook inspireren vanuit de herkenning. In 5 bijeenkomsten bieden wij aandacht en ondersteuning voor uw verlies. Wij gaan in de groep met elkaar in gesprek, delen ervaringen, maken gebruik van rituelen. Zo ontdekt u welke veerkracht u heeft om met uw verlies om te gaan. Docenten: Marion van Ogtrop en Daphne Mensink. Kosten: 14,75 betalen met Stadspas is mogelijk. Ontmoetingsplek De Berghorst Startdatum: Dinsdagmiddag 28 juni, 14:00 tot 16:00 uur: levend verlies door Marion van Ogtrop

9.

wijkkrant de maten Een Power-Point Presentatie van de heer Richard Oostwal met als onderwerp:

OORLOGSMONUMENTEN IN EN OM APELDOORN

Via zijn vrouw is Richard geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp. Zijn vrouw heeft een plakboek bijgehouden met allerlei krantenknipsels over de oorlog en de Canadese bevrijders. Vanaf 1990 heeft Richard Canadese veteranen in huis opgenomen die tijdens de herdenkingen onderdak zochten en Richard heeft inmiddels meerdere keren Canada bezocht en heeft een warme band met Canadese organisaties, en via hen kreeg hij een boekje waarin allerlei oorlogsverhalen opgetekend waren. Een ander verhaal is van de 13-jarige Agatha van Viersen uit Apeldoorn, dochter van chirurg Van Viersen die actief was met de medische behandeling van Engelse gewonden uit de slag bij Arnhem. Dit verhaal heeft Richard vertaald en gegeven aan het archief van CODA. Inmiddels heeft Richard heel veel oorlogsmonumenten in en rond Apeldoorn getraceerd. Dit zijn er op dit moment 65, maar hij ontdekt nog steeds nieuwe monumenten. De monumenten zijn herinneringen aan executies die hebben plaatsgevonden, vliegtuigen die zijn neergestort, mensen die door bombardementen (vaak van geallieerden) om het leven zijn gekomen en veel bevrijdingsmonumenten. Richard is een multimedia talent. kan de wetenswaardigheden van

Hij 65

oorlogsmonumenten laten zien en gelijktijdig een aantal gebeurtenissen wat verder toelichten. Op de één of andere manier stopt de presentatie dan toch weer bij het onderwerp waarover hij vertelt. Richard besteedt dan wat extra aandacht aan: • Agatha van Viersen • 2 oktober 1944 toen 8 Apeldoorners geëxecuteerd werden en die nu jaarlijks herdacht • worden in het Verzetsstrijderspark, • het Sluisje • Herdenkingsstenen (Stolpersteine) voor huizen waar joden gewoond hebben • het Apeldoornsche Bosch – daar is hij vrijwilliger (meest op woensdagmorgen of op zondag) Tenslotte heeft Richard ook fietstochten langs oorlogsmonumenten uitgezet. Belangstellenden kunnen contact met Richard opnemen en hij fietst graag met u mee om onderweg de verhalen achter de monumenten te vertellen. E-mail: ricoost@gmail.com, telefoon: 06 205 23 775. Bel hem rustig voor een afspraak. Gebruikte Websites: Apeldoorn in de oorlog: Monumenten en Gedenktekens Traces of War (Engelstalig, juiste filter instellen op Nederland, Gelderland en Apeldoorn) Oorlogsgraven Apeldoorn Burlington Comité Apeldoornse herinneringen aan evacuatie uit Arnhem (1944-’45) Het Apeldoornsche Bosch

Ontmoetingsplek Talmaborgh Woensdagochtend 7 september, 10:00 tot 12:00 uur: levend verlies door Daphne Mensink Voor informatie en opgeven: Wies Nieuwenhuis 06-52048735 of Gerjanne Middeldorp 06-52048564 scwinschrijvingen@stimenz.nl.

In de locaties van Samen055 is meerdere keren per week een inloopspreekuur. Er zit iemand voor u klaar om u te ontvangen en te ondersteunen met uw vraag. Bij Samen055 kunt u als inwoner van Apeldoorn terecht met vragen over opgroeien en opvoeden, werk, geld, sociale contacten en gezondheid. Medewerkers van Stimenz, MEE, Don Bosco, het CJG, Zuid doet Samen en de gemeente staan klaar om te ondersteunen. Samen055 is in vier locaties gevestigd: Samen055 Samen055 Samen055 Samen055

Noord Oost West Zuid

Zilverschoon 4 Apeldoorn Violierenplein 101 Apeldoorn Molenstraat-Centrum 1 Apeldoorn 1e Wormenseweg 460 Apeldoorn

Op dit moment kunt u binnen komen lopen in de locaties Oost en Zuid en binnenkort ook in Noord. Mocht u in Noord of West wonen dan bent u ook van harte welkom op de locaties in Oost en Zuid. De actuele tijden en locaties van de inloopspreekuren staan vermeld op www.samen055.nl. Mocht u ondersteuning nodig hebben: meer informatie over Samen055 is te vinden op www. samen055.nl.


Juni 2022 VANUIT GOEDE DOELEN KRINGLOOPWINKEL DE HOFSTAD! Het "goede doel" Afgelopen maand is de opbrengst van het, op 8 april door de kerk en kringloopwinkel gehouden, pannenkoekenrestaurant (€ 1500,) omgezet in heel veel flesjes water, houdbare levensmiddelen, dozen paracetamol, verbandmiddelen, e.d. en via de stichting W.H.O.E. geschonken aan vluchtelingen uit Oekraïne. Een gevluchte Oekraïense pianiste die momenteel in het oude Loo verblijft, wilde heel graag haar vingers soepel houden en miste haar piano heel erg. Wij hebben er een heen gebracht en ze speelde met tranen in haar ogen prachtige liederen!

25.000 ZWERF-BLIKJES BIJ ELKAAR VERZAMELD VOOR EEN AED In september 2021 begon Louis Bouwmeester aan zijn actie om 1200 euro aan blik bij elkaar te rapen voor het bekostigen van een AED in zijn wijk. De blikjes leverde hij in bij de R1 emballage-automaat op het kantoor van TOMRA in Apeldoorn. Nu, een half jaar later, mocht TOMRA de AED overhandigen. 25.000 blikjes van de Apeldoornse straten Veel van de zwerfblikjes zijn opgeraapt op straat in samenwerking met de actiegroep van Heel Apeldoorn Rein. Dit is een groep die zich al jaren inzet voor het schoonmaken van Apeldoorn. “Zo’n grote actie slaagt alleen als je het écht samen doet. En iedereen heeft er profijt van, want je doet het voor je eigen wijk”, aldus initiatiefnemer Louis. Naast straatafval is een deel van de blikjes ook bij Louis thuisgebracht en hebben verengingen en buurthuizen meegeholpen. Samen kwam dit op een totaal van 25.000 blikjes. Een veiligere wijk De AED was ook een idee van Louis: “De buurt vergrijst en dan weet je dat de kans steeds groter wordt dat je een AED nodig gaat hebben. De dichtstbijzijnde was voor mij 7 minuten fietsen en dat is in een noodsituatie

wijkkrant de maten

10.

Acties in de maand juni. Op zondag 19 juni is het VADERDAG! Zoekt u/jij voor vader nog een boek, gereedschap, kampeer of auto goederen, een bierglas (groot of klein), een leuke mok of kleding? In onze kringloopwinkel hebben wij van dat alles heel erg veel, en de komende weken in de actie, dus extra goedkoop! De tweede actie in de maand juni zijn (sier) KUSSENS, kleedjes en tafelkleden in alle maten en soorten! Ze krijgen in de winkel extra aandacht en zijn super laag geprijsd. Het schooljaar loopt al weer ten einde. Zoekt jij nog een cadeautje voor je juf of meester? Kom dan eens bij ons kijken! Onze kringloopwinkel volgen? Dat kan via: Facebook: kringloopwinkel de Hofstad Internet: www.kringloopwinkel-dehofstad.nl

veel te lang”. De nieuwe AED komt bij Louis zijn buren te hangen aan de zijkant van een hoekhuis. Enigszins beschermd, maar wel voor iedereen toegankelijk. Om de buurt op de hoogte te brengen wil hij flyers rondbrengen waarop hij ook een cursus aanbiedt om de AED te leren gebruiken. De bijdrage van TOMRA Net als Louis, wil ook TOMRA de straten vrijhouden van zwerfafval. In aanloop naar de invoering van statiegeld op blik per 31

december van dit jaar, doneerde TOMRA daarom 5 cent per ingeleverd blikje aan Louis. “We vinden het belangrijk om lokale initiatieven zoals deze te ondersteunen. Louis en de andere vrijwilligers kregen voorheen een vergoeding van de Gemeente Apeldoorn, maar toen dat wegviel wilden we inspringen om het werk toch op gang te houden en te belonen. Een AED is hiervoor een perfect doel omdat er zo veel mensen belang bij – kunnen – hebben” aldus René Hissink, Algemeen Directeur TOMRA.


Juni 2022 WIE WOONT ER IN DE MATEN? AFLEVERING 18 INTERVIEW MET TOM CLETON Een tijdje terug mocht ik mee op huisbezoek met collega Marlies Hammer bij inwoner van de Maten Tom Cleton. Hier onder het verslag van een bijzondere ontmoeting. Allereerst de plek van de ontmoeting: Tom woont in één van de boerderijen die nog in de Maten staan en wel aan het Kanaal. Als je daar naar binnengaat, waan je je een tijdmachine. Aangenaam Tom, wat is je link met de Maten? Ik woon al meer dan 60 jaar in deze boerderij. Toen ik er destijds kwam te wonen met mijn gezin was de Maten zoals we die nu kennen nog niet gebouwd. Op een paar boerderijen na was alles nog weilanden.

wijkkrant de maten Hoe ben je aan deze boerderij gekomen? Ik woonde destijds in het centrum van Apeldoorn. We waren op zoek naar andere woonruimte. Op een gegeven moment werd ik gebeld door de woningstichting. Ze hadden wel wat voor me maar het was deze boerderij en er moest wel nog wat aan gebeuren.

trainen. Ik heb mezelf het vak aangeleerd en ben blij dat ik dit jaren heb mogen doen.

Was je een beetje handig dan? Mijn beroep was woninginrichter/ stoffeerder en ik maakte alles zelf. Ik had voldoende in huis om de boerderij op te knappen en in te richten naar onze zin. De ronde openhaard in het midden van de woonkamer heb ik zelf ontworpen en gemaakt. Daar ben ik wel trots op.

Dankjewel voor Tom voor de hartelijke ontvangst op de boerderij en dit interview.

Het viel me op dat het een heel groot terrein is en dat er ook nog een schuur staat. Kan je daar iets meer over vertellen? De schuur is in 1963 opnieuw opgebouwd nadat de eerste was afgebrand.

Hoe oud is deze boerderij dan inmiddels? De boerderij is in 1906 gebouwd dus reken maar uit: hij staat er dus dit jaar 116 jaar.

In de schuur heb ik jarenlang gymnastiek en trampoline springen gegeven. Verscheidene kampioenen heb ik mogen begeleiden en

POSTZEGEL(RUIL)BEURS ZATERDAG 11 JUNI

DO 16 JUNI REPARATIECAFÉ DE MATEN IN DE DRIE RANKEN

Op zaterdag 11 juni organiseert Postzegelclub "BOV de Maten" weer haar vertrouwde Postzegel(ruil)beurs in het Wijkcentrum "Op Dreef" aan de Kooikersplaats 35 in Apeldoorn. De aanvang is om 13:30 uur en om 16:00 uur sluit de beurs. De toegang is gratis en bij het Wijkcentrum is voldoende parkeergelegenheid. Maar ook met het openbaar vervoer is de locatie goed te bereiken. Met buslijn Keolis RRReis 4 komt u tot 5 minuutjes lopen van de locatie (uitstaphalte Imkersdreef).

Op donderdag 16 juni gaan we ons laatste ReparatieCafé voor de zomer houden in De Drie Ranken. In september gaan we weer verder.

Om 14:15 uur hebben we ook weer onze vertrouwde loterij voor het Goede Doel: "Het Sukabirus-schoolproject in Bandung Indonesië". Kom dus nog even gezellig zegelen voor de zomerstop (in juli en augustus is er geen beurs) onder het genot van een drankje en wat lekkers. Dus.. tot ziens op onze Postzegel(ruil)beurs.

11.

U bent weer welkom met kleine defecte toestellen/apparaten. Wij denken aan een mixer, fruitpers, snijmachine, [schemer] lamp, koffieapparaat, föhn, boormachine. Ook een snoertje vernieuwen doen we graag voor u. Op deze manier voorkomen we dat apparaten onnodig op de afvalberg belanden. Ons ReparatieCafé past in het platform “Heel Apeldoorn Repareert”. Het is toch van de gekke om spullen zo maar weg te gooien, als het nog te maken is. Het is niet duurzaam want dat afval moet verwerkt worden en er zijn weer grondstoffen nodig voor vervangend apparatuur. Wij zien het als een milieuvriendelijke, laagdrempelige, kosteloze hobby met uitzondering van nieuwe onderdelen. Het geeft ons en u veel voldoening als het lukt.

Heb je nog andere bezigheden Tom? Ja ik mag graag de natuur fotograferen. De hobby is een beetje uit de klauwen gegroeid. Ik heb nog dozen vol met dia’s staan.

‘Wie woont er in de Maten?’ is een terugkerende rubriek. Wil je zelf een keer geïnterviewd worden of ken je een inwoner met een bijzonder talent of hobby, beroep, bezigheid? Tip dan mij (Aart de Graaf) op a.degraaf@stimenz.nl. Reacties zijn welkom.

Ons team bestaat uit zeer gemotiveerde ervaren vrijwillige reparateurs. Voor het repareren van stofzuigers raden wij u aan naar Foenix, Vlijtseweg 136 te gaan. Daar is een gespecialiseerde reparateur aanwezig. U bent zeer welkom in De Drie Ranken, Eglantier 202, van 9.30 tot 11.30 uur. Als u even moet wachten tijdens de reparatie; er is koffie tegen een geringe vergoeding.


Juni 2022

12.

wijkkrant de maten Werkgroep Duurzaamheid van Ranken organiseert workshop

De

Drie

BESPARING ELEKTRICITEITSVERBRUIK In deze turbulente tijd is ons energieverbruik volop in het nieuws. Met de torenhoge energieprijzen is het nog niet eerder zo lonend geweest om met energiebesparing aan de slag te gaan. Toch is het voor velen lastig om ermee te starten. Daarom gaan we over tot actie! Om te laten zien hoe het allemaal werkt en hoe simpel het is om uit te voeren, organiseren we op woensdagavond 15 juni een korte en laagdrempelige workshop.

GRATIS ENERGIEBESPARENDE PRODUCTEN MET DE CADEAUBON VOOR HUURDERS GEMEENTE APELDOORN In 2021 en 2022 zijn de energieconciërges van energiecoöperatie deA bij alle huurders van sociale huurwoningen in de gemeente Apeldoorn langs geweest. Heeft u hier geen gebruik van gemaakt? Of was u niet thuis toen de energieconciërge langskwam? Dan heeft u mogelijk al een cadeaubon ontvangen of ontvangt u hem binnenkort. De cadeaubon heeft een waarde van € 50,-. U kunt hier zelf kleine energiebesparende producten mee kopen. Meer informatie over de energieconciërge en andere activiteiten vindt u op: energiekapeldoorn.nl/jouwhuistoekomstklaar.

NIEUW INITIATIEF VAN STIMENZ IN DE MATEN: HET POP UP TERRAS DE MATEN Het pop up terras stond afgelopen maand aan de Straatmakershoeve. Het pop up terras is een tijdelijke ontmoetingsplek voor buren in een straat/ complex / hofje. Medewerkers van Stimenz nemen koffie en thee mee. Bewoners neem een stoel mee. Onder motto: kom een praatje maken, leer je je buren (opnieuw) kennen. Wil je zelf een keer een pop up terras in je straat/hofje of complex en wil je hier zelf ook een rol inspelen. Neem dan contact met ons op: Aart de Graaf, a.degraaf@stimenz.nl Hoe werkt het? Van te voren kondigen we onze komst aan: kom een praatje maken met je buren, medewerkers van Stimenz zorgen voor koffie en thee. Als we mensen al kennen dan benaderen in de

De cadeaubon kunt u gebruiken voor het kopen van energiebesparende producten, zoals tochtstrips, LED-lampen of een waterbesparende douchekop. Uw cadeaubon inwisselen De cadeaubon wordt binnenkort bij u thuisbezorgd. Houd uw brievenbus daarom goed in de gaten! Ga met de cadeaubon snel naar de aangesloten bouwmarkten of webshops om uw gratis producten te halen. Wilt u weten waar u de bon kan inleveren? Ga dan naar www.regionaalenergieloket.nl/ apeldoorn.Het Regionaal Energieloket voert de actie voor de gemeente Apeldoorn uit. Let op: De cadeaubonnen hebben een einddatum. Deze datum staat op de cadeaubon. Lever dus voor die tijd uw cadeaubon in bij de aangesloten bouwmarkten en webshops. straat of complex benaderen we die natuurlijk nog even apart zodat zij het verhaal verder kunnen verspreiden. Als we een pop up terras organiseren nemen we onze tuintafel, parasol en tuinstoelen mee. We zetten het terras op een strategische plek voor het complex of in de straat zodat het goed opvalt. Hoe verloopt zo’n middag? Als we starten, is het altijd even afwachten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Deze keer hadden we 16 huishoudens op bezoek. We stellen ons voor en vertellen wat over de dienstverlening van Stimenz en Samen 055. Het gesprek verloopt over het algemeen heel natuurlijk. Buren onderling kletsen met elkaar en we knopen een gesprekje aan. Waar hebben jullie het dan over? Een open deur: maar over van alles en nog wat. Rode draad in de gesprekken is natuurlijk het wel en wee in het complex of de straat . Er komen een aantal onderwerpen steevast

Je hoeft deze avond zelf niets mee te nemen. Wat gaan we doen? Na een korte inleiding gaan we lekker aan de slag. Je leert hoe je het energieverbruik van een apparaat meet en in concrete stappen kunt gaan besparen. Daarna is er de mogelijkheid om een energieverbruiksmeter te lenen en er thuis mee aan de slag te gaan. Je krijgt een gebruiksaanwijzing mee. Globale tijdsindicatie (afhankelijk van het aantal deelnemers). • 19.30 – 19.45 Korte inleiding • 19.45 – 20.15 Oefenen met de energiemeter en bespaartips • 20.15 – 20.30 Vragen stellen Locatie: De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 Aanmelden voor deze workshop uiterlijk zondag 12 juni door te mailen naar: duurzaamheid@3ranken.nl. Deze workshop kan vanzelfsprekend alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. terug: • Welke buren hebben contact met elkaar? • Over welke huishoudens heeft men zorg? • Wat is Stimenz? Of beter wat doet Stimenz en wat heb ik daar persoonlijk aan?


Juni 2022

GRIFFIERSVELD KLAAR VOOR DUURZAME TOEKOMST

Bewoners geïnformeerd over circulaire renovatie tijdens Duurzame Doedag

Op woensdag 25 mei vond de Duurzame Doedag plaats voor bewoners van het Griffiersveld (De Maten). Tijdens deze gezellige, informatieve middag werden tips gegeven voor een duurzamer huis en tuin en werd het projectplan voor de geplande renovatie gepresenteerd. Deze zomer wordt de in De Maten gelegen straat Griffiersveld volledige gerenoveerd. In het kader van het Europese subsidieproject CityLoops gebeurt dit zo circulair mogelijk. In deze straat wordt 3000 m2 aan bestrating, trottoirs, groen en parkeerplaatsen opnieuw ingericht en aangelegd. De oude stenen en andere materialen worden niet weggegooid, maar grotendeels opnieuw gebruikt.

13.

wijkkrant de maten

Duurzame Doedag Om inwoners te informeren over de geplande renovatie, en tips te geven om zelf duurzamere aanpassingen te maken aan huis en tuin, organiseerde de gemeente samen met partners als o.a. De Woonmensen, Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn (deA) en Zero Waste Apeldoorn, de Duurzame Doedag. Danny Huizer, de nieuwe wethouder voor Veluwe, Klimaat en Energie, opende het evenement. Bewoners kregen de kans om tegels te vervangen door groen in het kader van het NK Tegelwippen. Griffiersveldbewoner Gert Scherff overhandigde symbolisch de eerste gewipte tegel aan de wethouder, in ruil voor een pakket planten en zaden. Adriaan Hellemans, Projectleider CityLoops bij de gemeente Apeldoorn: “Het was mooi om te zien hoe we nuttige informatie konden delen tijdens een gezellige buurtbijeenkomst. Zo werden inwoners niet alleen geïnformeerd

ONTMOETINGBIJEENKOMST VOOR PARTNERS VAN MENSEN MET KANKER BIJ ‘KLEEF! Partners van mensen met kanker, een vergeten groep? Donderdag 23 juni organiseert Stichting Kleef een ontmoetingsbijeenkomst voor partners van mensen met kanker. Deze begint om 15.30 uur en is tot ongeveer 17.00 uur Als de diagnose kanker valt, raakt het leven ontregeld. Alles staat in het teken van onderzoeken, behandelingen en uitslagen. De partner beweegt mee. Maar juist ook als het ziekteproces een langdurig karakter krijgt, wordt er veel van de partner gevraagd. Teveel soms! De omgeving heeft er vaak te weinig oog voor. Daarom is het belangrijk om er met elkaar over te kunnen praten. Dat kan bij Stichting ‘kLEEF! Ben je geïnteresseerd of wil je op de hoogte gehouden worden, neem dan contact met ons op via info@ stichtingkleef.nl of telefonisch 055-5762676. Bij ons binnenlopen kan natuurlijk ook: Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.

over de circulaire projectplannen, maar kregen ze ook direct tips voor het verduurzamen van hun eigen huis en tuin.” Meer informatie over dit project vindt u op www.apeldoorn.nl/cityloops.


Juni 2022 CODA GRATIS GEOPEND TIJDENS VERHAAL VAN GELDERLAND ZOMERTOERDAG OP 18 JUNI Beleef de Gelderse geschiedenis tijdens de Verhaal van Gelderland Zomertoerdag op 18 juni in CODA en het prehistorisch kamp HAPS met re-enactment, lezingen en andere historische activiteiten voor jong en oud. De dag zal volledig in het teken staan van archeologie en de prehistorie. Alle activiteiten zijn gratis te bezoeken en ook bij CODA kun je de hele dag kosteloos naar binnen. Dagprogramma Om 10:00 start de dag bij CODA met een opening. Hierna vinden vanaf 11:00 uur diverse activiteiten plaats zoals workshops voor kinderen en volwassenen, lezingen en meer. Laat je rondleiden door de nieuwe tentoonstelling Inside the outside, maak samen met het gezin kennis met archeologie bij de ArcheoHotspot. In het prehistorisch kamp HAPS, een nagebouwd IJzertijddorpje verscholen in de bossen van Apeldoorn, vindt een prehistorische markt plaats, waar je allerlei ambachten kan uitproberen zoals boogschieten en bronsgieten. Tussen CODA en HAPS rijden van 11.00 tot 17.00 uur pendelbussen.

14.

wijkkrant de maten

VOORJAAR Alle bomen lopen weer mooie uit met frisse groene blaadjes. Hier worden mensen vaak weer vrolijk van. Ook zijn er bomen die nu uitbundig bloeien waar mensen overlast van ervaren. Het gaat in De Maten dit voorjaar om de iep. Elk voorjaar, nog voor het uitlopen van het blad, vormen iepen hun onopvallende bloesems. In de meeste jaren verloopt de bloei normaal maar regelmatig treden jaren op waarin bepaalde iepencultivars (vaak uit de hybride x hollandica-groep) extra uitbundig bloeien.

Het klantencontactcentrum van de gemeente krijgt hierover meldingen binnen van bewoners dat zij dit als overlast ervaren. Helaas kan Beheer en Onderhoud hier niets mee doen. Dit wordt gezien als tijdelijke overlast. Bomen om die reden kappen is geen optie en snoeien heeft geen zin. Het is de natuur. Over een paar weken is dit over en zullen de iepen langzaam weer groen worden. Met vriendelijke groet, Dirk Strijk Wijkbeheerder ZuidOost /De Maten

Vanaf 18 juni loopt de Verhaal van Gelderland Zomertoer acht zaterdagen lang op verschillende erfgoedlocaties in de provincie, met een afsluitend finaleweekend op 13 en 14 augustus. Voor meer informatie en het dagprogramma kijk je hier: www.verhaalvangelderland.nl/zomertoer of www.codaapeldoorn.nl.

Cursusaanbod digitale vaardigheden

Hulp nodig bij het online contact met de overheid? CODA biedt hulp met een cursus of inloopspreekuur.

“WAAROM NIEUW, ALS JE HET OOK HEEL GOEDKOOP 2eHANDS KUNT KOPEN!?”

Cursusdata & inloopspreekuren in juni 1 en 8 juni: DigiVitaler in CODA Centrale Bibliotheek 8 juni: 10 – 12 uur, Informatiepunt Digitale Overheid in Uddel Samen 9 juni: 14 – 16 uur, inloopspreekuur in Samen055 aan de Zilverschoon 23 juni: 14 – 16 uur, Informatiepunt Digitale Overheid in Samen055 aan de Zilverschoon 13, 20, 27 juni en 4 juli: DigiSterker in buurthuis Maasstraat Informatiepunt Digitale Overheid Iedere maandag: 14 – 16 uur in CODA de Maten en buurthuis Maasstraat Iedere dinsdag: 14 – 16 uur in CODA Centrale Bibliotheek Iedere donderdag: 10 – 12 uur en 18.30 – 20.30 uur in CODA Centrale Bibliotheek Meer informatie, cursusdata, tijden en locaties vindt u op www.coda-apeldoorn.nl, of haal de informatieflyer bij de bibliotheken. Meld u aan via k.schut@coda-apeldoorn.nl.

Kayersdijk 9, Apeldoorn. kringloopwinkel-dehofstad.nl

Kringloopwinkel de hofstad


Juni 2022 GESPREKSGROEP Heeft u zin in een goed gesprek met andere wijkbewoners en wilt u daardoor nieuwe mensen leren kennen? Heeft u belangstelling voor maatschappelijke ontwikkelingen en wilt u daar met anderen over in gesprek op een veilige manier? In ontmoetingsplek de Matenhof wordt een nieuwe gespreksgroep opgericht die werkt met de Dialoog methode. Volgens de richtlijnen hiervan wordt een onderwerp in samenspraak onderzocht

15.

wijkkrant de maten en besproken waar bij iedere inbreng telt. U hoeft daar niet iets speciaals voor te kunnen, iedereen kan meedoen. Start: op maandag middag eens in de 14 dagen, bij voldoende inschrijvingen. Kosten: bijdrage voor koffie en thee en vrijwillige bijdrage Bent u enthousiast geworden en wilt u zich aanmelden voor de gespreksgroep? Of wilt u meer informatie? U kunt contact op nemen met Wies Nieuwenhuis 06-52048735 of een email sturen naar scwinschrijvingen@stimenz.nl.

KIJK UIT MET GELUID Geluidsoverlast kan een flinke bron van stress of ergernis zijn. De meeste klachten komen in het algemeen bij mooi weer ’s zomers, op plaatsen waar veel mensen dicht bij elkaar wonen. Bijvoorbeeld flats, waar mensen met z’n allen op balkons zitten. Een veel gehoord misverstand is dat je tot tien uur ’s avonds zo veel geluid mag maken als je zelf wilt. Geluidsoverlast kan zich in vele vormen aandienen. Een feest bij de buren, een klussende flatbewoner die tot laat in de nacht aan het boren is, een blaffende hond of te harde muziek. Wanneer anderen echt last hebben van (te) hard geluid, kan er al sprake zijn van geluidsoverlast.

Wat kunt u zelf doen? Bij deze vormen van geluidsoverlast, waarbij u de veroorzaker kent, kunt u het in veel gevallen prima zelf oplossen door uw buren erop aan te spreken en eventueel afspraken te maken. Meestal leidt dit tot een oplossing. Lukt dit niet, dan kunt u de politie bellen. Anders ligt het wanneer de overlast veroorzaakt wordt door groepen jongeren op knetterende brommers bij u in de buurt. Om te voorkomen dat u als klager tot zondebok wordt verklaard, kunt u in zo’n geval het beste onmiddellijk contact opnemen met de politie via 0900-8844. Boete of inbeslagname geluidsapparatuur Bij een eerste melding wordt de veroorzaker van de geluidsoverlast meestal gewaarschuwd,

Timmer E-Bike Center Ketelboetershoek 50, 7328 JE Apeldoorn 06 57309823

tenzij er sprake is van extreme vormen van geluidsoverlast. Dan kan er proces-verbaal worden opgemaakt, waarbij een boete van 150 Euro opgelegd wordt. Bij herhaling kan zelfs de geluidsapparatuur in beslag worden genomen en bepaalt justitie de hoogte van de boete. Maar liever laten we het niet zo ver komen en doen we een beroep op u. Houd een beetje rekening met elkaar: kijk uit met geluid. Uw wijkagenten Karin Brakke, John van Manen en Lucia Hettelaar Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.

I-Cycle Dealer

Openingstijden Ma t/m vr : 9.00 tot 18.00 uur Za: 9.00 tot 16.00 uur

I-cycle vibe 1.5 elektrische dames fiets midden motor

Votani GF7 elektrische dames fiets nieuw bafang

50 cm frame hoogte 7 versnellingen nexus shimano 5 standen ondersteuningen 280 km 650wh accu Bafang M300 midden motor

Verkrijgbaar in 48 en 53 cm frame hoogte Uitgevoerd met 7 versnellingen nexus shimano 9 standen ondersteuningen Uitgevoerd met de nieuwe bafang voorwiel motor Inclusief een 522wh accu

€ 2599,00,-

€ 1899,incl. inruil

Hoge ting inruilkor ar van ma liefst

600,-

Hoge ting u inr ilkor ar a van m liefst

700,-

€ 1699,-

€ 1099,incl. inruil


Juni 2022

16.

de drie ranken

FEEL-CONCERT

PINKSTERVUUR

De concerten van FEEL zijn zeer gevarieerd en allemaal de moeite waard om te beluisteren. Op zondag 12 juni is het laatste concert van dit seizoen. Singer-songwriters Op zondagmiddag 12 juni verzorgen singer-songwriters Lisa Bleijenberg en Daniël Tempelman een sfeervol concert. Lisa zingt in haar dromerige liedjes over verlangen, verlies en thuiskomen. Daniël heeft zich in zijn songs over de country side laten inspireren door onder andere Bill Callahan en Leonard Cohen. Ze begeleiden zichzelf daarbij op de gitaar.

‘Pas op voor vuur en dingen’, zei mijn oma als we na een bezoek weer weggingen. En ‘dingen’ dat was al het andere wat gevaarlijk was, dat begrepen we wel. Vuur kent twee kanten: het beheerste vuur om je aan te warmen, om op te koken. Maar ook die gevaarlijke kant: het verwoestende vuur van een brand, of de vuurkracht van een leger, zoals we nu weer in Oekraïne zien. Maar er is nog een derde kant: het vuur dat in ons hart wakkert, dat ons aanspoort om in actie te komen. Pinkstervuur. Gert Jan Luiten

Met dit concert sluit de werkgroep FEEL een mooie reeks af. U kunt zich voor dit concert aanmelden via feel@3ranken.nl. Aanvang concert: 15.00 uur Locatie: De Drie Ranken Kosten: gratis, maar een vrijwillige bijdrage van € 10,- wordt op prijs gesteld.

EVENSONG VAN CON PASSIONE Op donderdag 16 juni zal het koor Con Passione een zogeheten evensong ten gehore brengen in De Kerkzaal van De Drie Ranken. Con Passione Con Passione is een kleinkoor van geoefende zangers dat met kerkelijke muziek mede invulling geeft aan vieringen. Hun thuisplaats is De Drie Ranken, maar ze zingen bijvoorbeeld ook in de Onze Lieve Vrouwekerk.

SACRALE DANS Op donderdag 9 juni verzorgt Els Lagerweij in De Drie Ranken een sacrale dans, een vorm van meditatie in beweging. Meditatieve vorm van bewegen Sacrale dans is een meditatieve vorm van bewegen, waarbij plezier en beleving vooropstaat. De passen zijn eenvoudig te leren. Met een thema als uitgangspunt wordt er gedanst op inspirerende muziek uit diverse muzikale tradities, nu eens uitbundig, dan weer verstillend. Danservaring is niet nodig. Deelnemen Datum en tijd: donderdag 9 juni, van 19.45-21.00 uur, inloop om 19.30 uur. Locatie: De Kerkzaal van De Drie Ranken. Kosten: € 5,-. Aanmelden: via vonc@3ranken.nl.

VRIJWILLIGER IN BEELD Ik ben: ‘Ik ben Ab Kiers, ik ben geboren op 12 augustus 1942 in de gemeente Emmen. Al bijna 54 jaar ben ik getrouwd met Marry en samen hebben we twee dochters. In 1973 zijn we in Apeldoorn komen wonen. We waren toen zo ongeveer de eerste bewoners van De Maten. Sindsdien ben ik betrokken bij de kerk die later De Drie Ranken zou worden.’ Ik doe: ‘Ik heb eerst bij TNO gewerkt en later bij een ingenieursbureau in Deventer. In 2004 ben ik gestopt met werken en vanaf dat moment heb ik vrijwilligerswerk voor De Drie Ranken gedaan. Zo ben ik bijvoorbeeld vier jaar scriba (= secretaris) van de kerkenraad geweest. Momenteel maak ik onder andere deel uit van de werkgroep OGJG Apeldoorn (Oud Geleerd Jong Gedaan). Hiervoor verzorg ik de pr en de financiën. Ik wil hiermee mijn steentje bijdragen aan

Evensong Een evensong komt voort uit de Anglicaanse traditie. Het is een muzikale viering die meestal in de avond wordt gehouden, te vergelijken met een vesper. De evensong, die een vaste opbouw kent, zal vrijwel geheel vierstemmig worden gezongen, onder leiding van dirigent Ronald van Drunen. Organist is Fons Kronenberg. Voorganger van deze muzikale viering is ds. Ad Wijlhuizen. De evensong begint om 19.30 uur.

de kerkgemeenschap en dat doe ik met veel plezier en voldoening.’

OUDIJZERACTIE Op 11 juni kunt u tussen 9.00 en 13.00 uur weer uw oude metalen spullen inleveren bij de container van Van Gerrevink, op de hoek van De Drie Ranken. De opbrengst is voor een goed doel. Van spijkers tot fietsen U kunt spullen van oud ijzer, aluminium, lood en dergelijke inleveren, of ze nu groot zijn of klein. Te denken valt aan elektronica, bestek, kranen, bouten, spijkers, deurbeslag, gordijnrails, radiatoren, gereedschap, snoeren, fietsen, wasmachines, enzovoort. Graag zoveel mogelijk metalen waar geen hout, kunststof of andere materialen aan vastzitten. Verder is koper en aluminium heel welkom. Let op: beeldschermen, printers, koelkasten, diepvriezers en accu’s worden niet ingenomen. Die kunt u inleveren bij de kringloop. Opbrengst voor De Maten De opbrengst van de oudijzeractie is bestemd voor het organiseren van allerlei activiteiten voor bewoners van de wijk De Maten. Helpt u mee de container weer afgeladen vol te krijgen? Info: oudijzer@3ranken.nl.


Juni 2022

's Heeren Loo Woonzorgpark Groot Schuylenburg Regenboogbrink 12 7325 BA Apeldoorn

17.

CLIËNTMEDEWERKERS VAN ’S HEEREN LOO VERZORGEN SPORTCOMPLEX WSV APELDOORN VAN BINNEN ÉN BUITEN

SLUITING SPAR GROOT SCHUYLENBURG

Wie het terrein van WSV Apeldoorn oploopt ziet strakke lijnen, geborstelde velden en gemaaid gras voor een perfect potje voetbal. Maar ook geschoffelde perkjes, schone kleedkamers, heerlijke verse koffie en een goed geregelde bardienst voor de derde helft. De club waar Ajax voetballer Steven Berghuis ooit startte wordt zowel binnen als buiten perfect bijgehouden door cliëntmedewerkers van ’s Heeren Loo.

We hebben helaas moeten besluiten om de Spar op ons woonzorgpark te sluiten. Dat vinden we heel erg jammer, maar het kan helaas niet anders. De Spar biedt een te krap assortiment voor onze cliënten. Ook op het gebied van allergenen waar de cliënten veel mee te maken hebben. Bovendien is het zo dat de producten bij de Spar duurder zijn dan bij andere supermarkten.

Renate Kerkdijk, begeleider bij ’s Heeren Loo, startte in 2001 met een groep cliënten als dagbesteding bij de oude locatie van WSV. Sinds 2004 zorgt zij samen met haar team voor zowel het ‘innerlijk als het uiterlijk’ van het Sportcomplex aan de Voorwaarts waar je kunt voetballen, volleyballen, basketballen, badmintonnen, dynamictennis én bowls kunt spelen.

Hoe nu verder? Vanaf 1 september 2022 kunnen er geen boodschappen meer worden gedaan op het woonzorgpark. Ook worden er vanaf dan geen boodschappen meer bezorgd. In de toekomst komt er waarschijnlijk een alternatief. De verschillende mogelijkheden zijn we nu aan het uitwerken. Zodra daar meer over bekend is, informeren wij u hierover. Kom in de tussentijd vooral nog langs op ons woonzorgpark. Voor een lekkere wandeling, een kop koffie bij Brasserie de Zon of om te shoppen bij cadeauwinkel Lookado.

‘ZONDER HEN ZOU DIT ALLEMAAL NIET LUKKEN’ Het werk van Renate en haar team is hard nodig volgens Jack Wegerif. Hij is 7 jaar geleden gestart als parkmanager bij WSV. ‘Zonder hen zou dit allemaal niet lukken. Ik heb hen echt nodig, het is ongelofelijk hoeveel werk zij verrichten. De cliëntmedewerkers zijn in de afgelopen jaren heel zelfstandig geworden en hebben hun eigen taken. De één verzorgt de koffie, de ander maakt de frituurhapjes en weer een ander weet met precisie hoe de velden erbij horen te liggen. Ze gaan er allemaal vol overgave voor’, zegt Jack trots. ‘En daarom kan ik mijn focus ook op andere bestuurlijke en organisatorische zaken richten. En dat is fijn én nodig.’

0800 - 355 55 55

Vijf dagen per week wordt er hard gewerkt. Op maandag begeleidt Nathalie Lentink het team, de andere dagen doet Renate dit. Renate begeleidt inmiddels al meer dan twintig jaar cliëntmedewerkers bij WSV. ‘Het samenwerken is het leukste. Dat we er samen iedere week weer voor kunnen zorgen dat de velden, banen en kantine er tiptop uit zien voor de nieuwe week.’ Grapjes, eerlijkheid en hard werken. Een unieke combinatie die ervoor zorgt dat niet alleen Renate en Jack met plezier naar hun werk gaan iedere dag, maar ook ‘de jongens’, zoals Jack het team noemt. Het team van cliëntmedewerkers staat dan ook midden in de vereniging. Ze komen ook in hun vrije tijd om aan de zijlijn hun favoriete team aan te moedigen. Net als Sander. Hij werkt inmiddels 10 jaar bij WSV. En is echt één van hen. Hij is gebombardeerd tot hoofd maaier en dat is ook wat hij het leukste vindt. ‘Ik vind het heel leuk om hier te werken, ik heb veel vrijheid, de taken vind ik leuk en het is een fijne en gezellige werkplek.’ Cliëntmedewerkers Wicher & Sander Ken jij of ben jij iemand die interesse heeft in een werkplek bij WSV Apeldoorn? Er zijn nog 2 open plekken. Wij zoeken cliëntmedewerkers die zelfstandig kunnen werken, enthousiast zijn én de handen uit de mouwen willen steken binnen en buiten. Heb je vragen of wil jij je aanmelden? Neem dan contact op met Klantcontact van ’s Heeren Loo Apeldoorn voor meer informatie: Klantcontact.apeldoorn@sheerenloo.nl | 06 29 36 99 83


Juni 2022

(l) Jan en (r) Paul - Foto Rob Voss

WILDE DIEREN IN MIJN STRAAT. WAT NU!? Apeldoorn groeit. De vraag naar woningen neemt alleen maar toe. Een mooie ontwikkeling voor Apeldoorn als stad. Maar het zorgt tegelijkertijd voor een spanningsveld tussen natuur en bebouwing. Flora en fauna komen in het gedrang en overlast van bepaalde diersoorten in woonwijken neemt gevoelsmatig toe. Wat is de rol van Gemeente Apeldoorn in de balans tussen mens en natuur? En wat kunnen wij, als inwoners, hier zelf aan bijdragen? ‘We moeten als mensen misschien ook accepteren dat we moeten samenleven met dieren.’ Last Een wc-blokje onder je motorkap weert steenmarters. Fabel of feit? Volgens beleidsmedewerker en adviseur Natuur bij Gemeente Apeldoorn, Paul Ganzevles valt het te proberen. ‘Het is een bekend huismiddeltje; de steenmarter zal de geur niet fijn vinden maar het is niet zeker of het langdurig helpt.’ Last van spreeuwen, ganzen of steenmarters in de buurt? Gemeente Apeldoorn krijgt er met enige regelmaat meldingen over. Maar wanneer is er sprake van overlast? We nemen als mensen steeds meer ruimte in, waardoor de natuur lijkt te moeten schikken. En nieuwe gebouwen bieden vaak weinig plekken waar een huismus of een gierzwaluw kan broeden. ‘Het is dus belangrijk dat we zeker bij nieuwbouw rekening houden met voldoende groen én ruimte voor dieren’, aldus Paul. ‘Groen helpt bovendien bij de vermindering van hittestress. Ook willen we bewuster omgaan met water, door het op te vangen of te leiden naar beken en sprengen. We werken daar al langer aan.’ Buitengebied Apeldoorn ligt op de flank van de Veluwe. Als inwoners van Apeldoorn zijn we in een mum van tijd op de prachtige heidevelden of genieten we van een wandeling in de bosrijke omgeving. Wat een rijkdom! Maar als we ergens van mogen genieten, moeten we er ook goed voor zorgen, vindt faunabeheerder en Jan Hagen: ‘Het is drukker geworden in de buitengebieden. Het is fijn dat mensen hier meer verblijven, maar het zorgt ook verstoring van dieren. Blijf netjes binnen de openstellingstijden die vermeld staan op bebording bij een natuurgebied, dat helpt al enorm.’ Hagen bevindt zich dag en nacht in de binnen-

18.

wijkkrant de maten en buitengebieden van Apeldoorn, in uniform. ‘Dan ben ik herkenbaar’, vertelt Jan. ‘Ik ben faunabeheerder bij Gemeente Apeldoorn. Ik houd toezicht op de openstellingsregels in de gemeentelijke bossen en buitengebieden. En als Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) kan ik bij een overtreding optreden.’ Naast controleren of er niet gestroopt wordt en mensen zich na zonsondergang niet in het bos bevinden, houdt Jan gezamenlijk met het groennetwerk handhavingsacties en voert controles uit voor een veilig buitengebied. Ook houdt hij het wild in de gaten. ‘Wilde zwijnen kunnen flink in de grond wroeten, waardoor de bosbodem mogelijk uitdroogt. En jonge boompjes zijn heerlijke snacks voor edelherten en reeën, wat nieuwe bosverjonging tegenwerkt. Daar houd ik zicht op, zodat niet de hele bosstructuur kapot gaat en het bos voor de volgende generatie toekomstbestendig is.’ Stedelijk beheer Jan’s collega Paul werkt, als beleidsmedewerker, meer vanuit zijn kantoor. ‘Een stuk minder spannend dan Jan’, zegt hij lachend. Ze hebben wel een gemene deler: zorgdragen voor een goede harmonie tussen mens en (wilde) dieren. Jan: ‘Ik ben verantwoordelijk voor onder andere stedelijk faunabeheer. Ik handel meldingen over dieren af.’ Paul: ‘En ik ben mede betrokken bij bestemmingsplannen voor ruimtelijke projecten. We hebben als gemeente de opgave om nieuwe woningen en andere ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren. Daarmee moeten we wel rekening houden met bescherming en liefst ook bevordering van flora en fauna in de omgeving. Dat is mijn afdeling.’ Toekomst: ruimte voor dieren Nieuwbouw en renovatie en verduurzaming van bestaande woningen dreigen een negatieve invloed te hebben op dierenpopulaties in de stad. ‘Doordat we kieren dichten en spouwen vullen met isolatie, verdwijnen verblijfplaatsen van huismussen en vleermuizen. In nieuwbouwwijken blijkt nu dat er veel minder mussen zitten. Dit ondervang je bijvoorbeeld met inbouwkasten. Deze kasten worden bij renovaties nu al op grote schaal geplaatst. Zo bouwen we naar de toekomst toe. ‘We willen er ook voor zorgen dat er dus voorzieningen in nieuwe gebouwen komen waar vleermuizen en vogels kunnen wonen, om te voorkomen dat die stadsdieren uit beeld raken. In die voorzieningen zijn ze ook niemand tot overlast’. Daarnaast juichen we burgerinitiatieven enorm toe! Er zijn diverse groeninitiatieven waar je als buurtbewoners samen met de gemeente in kunt optrekken. Een mooie manier van samenwerken! Samenleven De natuur gaat zijn eigen gang en valt niet altijd te sturen. De vraag is ook hoever we hierin moeten ingrijpen. Verantwoord beheer is cruciaal, maar ook best ingewikkeld. Dierenoverlast is vervelend, maar afname van bepaalde dierenpopulatie of verstoring van het leefgebied van dieren is ook onwenselijk. Spreeuwen die zorgen voor stank en geluidsoverlast kun je moeilijk een boete

opleggen. Paul: ‘Het zijn beschermde vogels die aan het einde van de zomer rustplekken opzoeken. Dit doen ze voornamelijk in buitengebieden, maar ook in toenemende mate in woonwijken. Dit leidt bij mensen tot overlast. Maar we kunnen en mogen ze niet zomaar wegschieten of verjagen. Bovendien: waar komen ze dan terecht, bij de buren? We moeten als mensen soms ook accepteren dat we moeten samenleven met dieren’, vindt Paul. ‘Maar bij extreme overlast, zoals in het geval van een neerstrijkende spreeuwenzwerm probeert de gemeente wel te helpen, bijvoorbeeld met schonen van de straat of te kijken of auto’s tijdelijk anders zijn te parkeren’. Oplossingen zitten soms ook bij jezelf. ‘Wees niet kwistig met afval, zorg juist dat een marter in een zelfgebouwde kast kan en sluit dan kieren af naar je zolder. En met vleermuizen valt vaak prima samen te leven, het zijn fascinerende beestjes.’ Jan beaamt dit: ‘Dezelfde tip geldt ook voor steenmarters, eveneens een beschermde diersoort. De auto is een ideale rustplek voor steenmarters. Parkeer je auto een straat verder, dan treedt er verandering op in zijn gebied. Doe dit een paar weken lang. Het kost wat moeite, maar het helpt wel. Een dier vangen is veel lastiger.’ Oplossing Gemeente Apeldoorn neemt klachten van dierenoverlast serieus en denkt mee om dit voor haar inwoners op te lossen. Met daarbij de kanttekening dat veel dieren bij wet beschermd zijn en ook de gemeente die wet moet naleven. Vaak ligt die oplossing ook in kleine aanpassingen. En als mensen hebben we een beter aanpassingsvermogen dan dieren. Een vermogen waar zowel Paul als Jan een beroep op doen. Jan: ‘De afgelopen jaren is het een stuk drukker geworden in bosgebieden. Het is goed dat mensen buiten recreëren, maar het verstoort tegelijkertijd het leefgebied van reptielen, vogels en amfibieën.’ Jan adviseert dan ook om dieren rust te gunnen en je netjes aan de openstellingsregels van de buitengebieden te houden. ‘Dan is er niets aan de hand!’ Tips van Jan en Paul: Ervaar je overlast van wilde dieren? • Houd je straat schoon! • Steenmarter, gans of spreeuw die voor overlast zorgt? Meld dit via https:// www.apeldoorn.nl/buitenlijn-dieren-enongedierte?highlight=dieren

• •

Een initiatief voor meer groen (en dus fauna) in jouw buurt? Laat het weten aan Gemeente Apeldoorn! Fietsen of wandelen in het bos? Top! Maar niet na zonsondergang. Wilde dieren hebben hun rust nodig.

Vragen of opmerkingen? Gemeente Apeldoorn staat graag in nauw contact met haar bewoners. Heb je een vraag over faunabeheer? Neem dan contact op met de gemeente via tel: 14 055 of ga naar de website apeldoorn.nl om een bericht achter te laten.


Juni 2022

19.

wijkkrant de maten

NA VEEL VOORBEREIDING, WAS HET DAN ZOVER

Om 8 uur ’s morgens staan de vrijwilligers van de Buurtraad De Horsten, Gildehove en vrijwiligers uit de buurt fris en fruitig klaar om aan de slag te gaan. De betrokkenheid van de bewoners van de Gildehoven en de catering waren wederom uitstekend! De vrijwilligers met gele hesjes checken wat er in de container mag en regelen het verkeer, want dit keer kwam men met aanhangers vol, Er zijn 2 containers vol afgevoerd.

Alles wat herbruikbaar was is apart gezet op tafels. Deze gebruikte spullen mocht men gratis meenemen en daar is veel gebruik van gemaakt. Veel bewoners kwamen even langs voor een praatje. Wethouder Danny Huizer (GroenLinks) heeft ook de moeite genomen om langs te komen. Hij heeft afval in zijn portefeuille dus dit evenement paste precies in zijn straatje. Leuk dat hij ook aanwezig was.

Deze dag was een groot succes en wij kunnen terug kijken op geslaagde en tevens een sociale dag die voor herhaling vatbaar is! Wij willen U erop attenderen dat wij het op prijs stellen wanneer bewoners van de Horsten met ons meedenken en ideeën aan ons door mailen, zodat wij leuke activiteiten voor onze buurt kunnen organiseren. Dit kan op buurtraaddehorsten@gmail.com Wij zijn er voor jullie!

Spullen waar een stekker aan zat is apart gezet. Basisschool de Horst bezig met project E-waste Race en heeft zodoende de eerste verzameling oude en kapotte elektrische apparaten binnen. Het restant van de elektrische apparaten en bruikbare spullen zijn opgehaald door Foenix.

Onze eerstvolgende activiteit is: Buitenspeeldag op woensdag 8 juni 2022 van 14.30 – 17 uur. Er zijn nog een paar plekken vrij.

Wij zoeken voor diverse locaties

SCHOONMAAKMEDEWERKERS m/v Voor 20 uur per week

Kom je uit Apeldoorn of omgeving en ben je opzoek naar een baan dicht bij huis? Ben je beschikbaar vanaf 11:30 uur? Dan is dit de baan voor jou! De werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag in overleg vanaf 11:30 uur en op basis van 4 uur per dag Schoonmaakbedrijf Aalbers is al 45 jaar een regionaal familiebedrijf. Wij werken met én voor elkaar. Je komt te werken in een hecht team met leuke collega’s. Op het werk wordt je ingewerkt door jouw leidinggevende. Op jouw eigen tempo leren wij jou het vak Schoonmaken. De communicatie is laagdrempelig, je kan jouw leidinggevende altijd appen of bellen. Goede resultaten worden met het team gevierd!

Het uurloon wordt bepaald aan de hand van CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. Het uurloon voor 20 jaar en ouder staat weergegeven met het aantal jaren ervaring: 0 jaar = € 11,83 / 1 jaar = € 12,25 / 2 jaar = € 12,70 / 3 jaar = € 13,09 / 4 jaar = € 13,50 8% vakantiegeld en conform CAO 4,5% eindejaarsuitkering Opleidingen en persoonlijke begeleiding Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden Heb je nog vragen? Bel of mail vrijblijvend: 0481-46 31 47 / info@smb-aalbers.nl


Juni 2022

20.

wijkkrant de maten

ZOMERACTIVITEIT Het is weer zomer! Mooie, lange dagen met veel zon en verschillende kleuren en geuren om ons heen. Tijd voor genieten en ontspanning. Wij hebben een zomeractiviteit voor jullie bedacht: de Zomerchallenge. Een activiteit voor alle inwoners van Apeldoorn. Een boek met verschillende, interessante en uitdagende activiteiten. 30 in totaal, voor elk dag één activiteit. Alles wat je in de zomer kan doen, zonder veel te investeren.

CURSUS: “GENIET”, ZOALS JE ZOU WILLEN!

geloof hebt in je eigen kunnen en dat je het heft in eigen handen neemt. Daarmee groeit je zelfvertrouwen en hoe je naar jezelf kijkt

Elke levensfase kent zijn eigen ontwikkeling en onderwerpen die aandacht vragen. Als we ouder worden zijn we meer gerijpt door alles wat we hebben meegemaakt en hoe we ons zelf hebben gevormd. Zijn we voldoende tevreden over onszelf, kunnen we oogsten wat we hebben gezaaid? Willen we ons ook verder blijven ontwikkelen zodat we ervoor zorgen dat we van het leven genieten?

De cursus start op donderdag 9 juni van 14.00 tot 16.00 uur. Alle volgende bijeenkomsten zijn op de maandagen gepland van 13.00 tot 15.00 uur.

Deze cursus is ontwikkeld voor vrouwen vanuit de gedachte dat er behoefte is naar meer welbevinden en het besef wat waardevol is. Om dat te voelen is het belangrijk dat je

Data: 9 en 27 juni; 4, 11, 18 en 25 juli. Plek: ontmoetingsplek Het Huussie, adres: Molenstraat 4 Apeldoorn Kosten: 3 euro per bijeenkomst / totaal: 18 euro Voor meer informatie en aanmelden: Yanka Dineva, telefoonnummer: 06-11321299.

Wees snel en meld je aan! Na het uitdelen van de eerste 100 tasjes met de Zomerchallenge, wordt de challenge alleen online verspreidt. Kom op 21 juni om je zomertas op te halen en genieten van een gratis ijsje van de ijsmeisjes. De zomertas met de zomerchallenge en de benodigde materialen en een lekker ijsje, kan op dinsdag 21 juni op de parkeerplek van de hoofdkantoor van Stimenz opgehaald worden. Tijd: van 13.00 tot 14.00 uur Adres: Prins Willem-Alexanderlaan Apeldoorn Kosten: geen kosten Voor meer informatie en zomerchallenge@stimenz.nl.

1419,

aanmelden:


Juni 2022

21.

wijkkrant de maten

PANNENKOEKEN ETEN IN DE MATEN Wij nodigen u van harte uit om op maandag 1 augustus a.s. tussen 14.00 uur en 16.00 uur een pannenkoek te komen eten op het terras aan de zijkant van woonzorgcentrum Berghorst. Wij hebben heerlijke naturel pannenkoeken met stroop of poedersuiker en er zijn spek- en appelpannenkoeken. Het adres van de Berghorst is Gijsbrechtgaarde 30, u kunt er ook komen via het Matenpark. Daarnaast is er voor de kinderen een speurtocht met aan het einde een leuk prijsje voor de kinderen. Graag vooraf even opgeven als u het leuk vindt om langs te komen op: activiteitendematen@stimenz.nl De activiteit is gratis, we vinden het leuk om u te ontmoeten. Deze activiteit gaat alleen door bij droog weer.

BUURT PICKNICK, DINSDAG 16 AUGUSTUS MATENPARK Leer jouw buren deze zomer beter kennen tijdens de Buurt picknick op dinsdag 16 augustus van 12.00 tot 14.30 uur. Een picknick is leuk voor jong en oud. Deze zomer organiseert Stimenz in samenwerking met wijkbewoners in iedere wijk een Buurt picknick. Kom kennismaken of lekker bijkletsen! Wij zorgen voor hapjes en wat te drinken. Neem je zelf een kleedje of stoel mee? Wil je jezelf opgeven, dan kan dit op mailadres: activiteitendematen@stimenz.nl. De picknick gaat alleen door bij droog weer.

Zo maak je jouw sociaal leven

weer leuk

• Zie jij op tegen nieuwe sociale situaties, zoals een borrel bij je nieuwe baan of een verjaardagsfeestje waar je niet veel mensen kent? • Vind je het lastig om met onbekenden in gesprek te raken? • Weet je niet wie je moet bellen als je ergens over wilt praten?

Dan is ons programma ‘Meer Contact’ misschien iets voor jou. Je leert dan hoe je makkelijker met mensen omgaat en ook hoe je meer (betekenisvolle) relaties krijgt.

Fietst u ook mee met Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken? In en rondom de gemeente Apeldoorn is het heerlijk fietsen. De wind door de haren. Uw favoriete route. Een kopje koffie op een terrasje. Op onze duofietsen wordt een fietstocht voor (bijna) iedereen mogelijk! U zit veilig en door de trapondersteuning fietst u allebei naar eigen vermogen. Onderweg gezellig contact met uw fietsmaatje die naast u zit. Samen geniet u van de Veluwse omgeving. Duofietsen is plezier voor twee. Na kennismaking en een proefrit koppelen we u aan een vast fietsmaatje waarmee u samen afspraken maakt over de fietsfrequentie. U kunt natuurlijk ook met een familielid of vriend fietsen. U kunt zich aanmelden via www.fietsmaatjesapeldoorn.nl of info@fietsmaatjesapeldoorn.nl, als gast - als u niet meer zelfstandig kan fietsen - of als fietsvrijwilliger. Liever telefonisch aanmelden? Dan kan: 06- 4563 7777.

www.stimenz.nl


BOKSEN BOKSEN VOOR IEDEREEN IN APELDOORN

Elke week staan onze boks instructeurs voor je klaar om een heerlijke bokstraining te geven. Voor deze training maken we gebruik van een bokszak. Dus je bent niet tegen elkaar aan het boksen. Boksen is een perfecte manier om je conditie te trainen en de kracht in je bovenlichaam te verbeteren. Door verschillende bokstechnieken werk je snel en effectief aan je conditie. Je hebt bij ons al een boks lidmaatschap vanaf € 32,- p.m., je bent dan één keer per week van harte welkom. Wil je meer en vaker trainen, kan je voor € 42,- p.m. onbeperkt bij ons terecht.

BOKSEN IN APELDOORN KAN JE VOLGEN BIJ:

Meer informatie vind je op tentijesport.nl

TENTIJESPORT.NL

Ten Tije sport & wellness beleving Heemradenlaan 101 7329 BZ Apeldoorn 055 - 5433266


Juni 2022

23.

wijkkrant de maten en vrijwilliger fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning.

FIETSMAATJES APELDOORN Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken gaat starten in de Maten! Fietst u mee? Duofietsen is plezier voor twee!

Natuurlijk is bekend dat er al zulke fietsen zijn bij zorgcentra, maar er zijn ook veel mensen die thuis wonen en er graag gebruik van willen maken. Juist op deze doelgroep richten we ons. Onze missie is om zo veel mogelijk gasten mee te laten fietsen. De coördinatoren bekijken voor een ieder wat de mogelijkheden

en wensen zijn. De eerste fietsen worden gestald in de Maten en Ugchelen. Dus een extra reden om u nu op te geven! Wilt u meer informatie of zich aanmelden als vrijwilliger of gast? Dat kan. Website: www.fietsmaatjesapeldoorn.nl Mail: info@fietsmaatjesapeldoorn.nl Telefoon: 06- 4563 7777.

Vorig jaar is het burgerinitiatief “ Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken” gestart. En intussen is het bijna zover: er zijn drie fietsen aangeschaft, het regelen van de stalling is bijna rond en het werven van vrijwilligers en gasten is in volle gang! Fietsmaatjes er Fietsmaatjes voor mensen Apeldoorn die door een Fietst u ook mee is met en Omstreken? lichamelijke of verstandelijke beperking niet

In en rondom de gemeente Apeldoorn het heerlijk fietsen. De wind door de haren. meer zelfstandig kunnen isfietsen, maar er graag Uw favoriete EenZij kopje op gasten. een terrasje. Op onze duofietsen wordt een op uitroute. gaan. zijnkoffie onze fietstocht voor (bijna) iedereen mogelijk! U zit veilig en door de trapondersteuning Na kennismaking en een proefrit koppelen we fietst u allebei naar eigen vermogen. Onderweg gezellig contact met uw fietsmaatje de ugast aan een die naast zit. Samen genietvast u vanfietsmaatje. de Veluwse omgeving. Duofietsen is plezier voor twee.

Onze vrijwilligers krijgen eerst een gedegen

DE GOEDKOOPSTE VAN DE EGLANTIER!

Na kennismaking en een proefrit we u aan vast fietsmaatje instructie, zodat zekoppelen veilig met eeneengast op pad waarmee u samen afspraken maakt over de fietsfrequentie. U kunt natuurlijk ook met een familielid of vriend kunnen. fietsen.

onze vrijwilligers zijn van alleofleeftijden U kuntOok zich aanmelden via www.fietsmaatjesapeldoorn.nl info@fietsmaatjesapeldoorn.nl, als gast - als u niet meervan zelfstandig kan fietsen als fietsvrijwilliger. en houden beweging en- ofhet leggen vanLiever telefonisch aanmelden? Dan kan: 064563 7777. Samen maken de gast persoonlijke contacten.

N

L K

bezorgen graag je

OMDAT JIJ HET AL DRUK GENOEG HEBT Fietst u ook mee met Fietsmaatjes Apeldoorn en Omstreken? K Z A K ELIJK

eglantier O

Wij

boodschaPpEN

OO

N

T

N

V

E

L

A

E

E

E

R

E

C

R

D

E

K

G

L

A

M

A

,

M

P

B

A

G

L

7ZEKERHEDEN APELDOORN BIER BIGSHOPPER BLOEMEN BROODJES DUURZAAM EGLANTIER FOODCOACH FRUIT GEBAK GEGRILDEKIP GEZOND GLIMLACH GROENTE JUMBO MAALTIJDEN PICKUPPOINT PIZZA SERVICE SUSHI THUISBEZORGEN TROTS VERS ZELFSCAN

Puzzel mee en maak kans op een boodschappen pakket van Jumbo de Eglantier

S

E

B

E

N

S

Z

E

U

Z

O

R

N

P

R

F

M

O

D

E

O

P

U

I

B

L

L

R

O

O

U

D

O

C

D

E

N

E

D

E

H

R

E

K

E

N en T rondom I E R K de gemeente Apeldoorn is het heerlijk fietsen. De wind door de haren. In J V G Z E R Uw favoriete route. Een kopje koffie op een terrasje. Op onze duofietsen wordt een G R S F Z E fietstocht voor (bijna) iedereen mogelijk! U zit veilig en door de trapondersteuning I E H O M A fietst u allebei naar eigen vermogen. Onderweg gezellig contact met uw fietsmaatje L I O O A N die U Bnaast P D u A zit. R Samen geniet u van de Veluwse omgeving. Duofietsen is plezier voor Z 7 P C L O twee.

C

G

J

T

E

K

N

T

U

V

A

E

O

T

O

D

R

E

C

I

V

R

E

S

P

N

R

A

IJ

D

N

O

S

P

J

O

U

U

M

O

E

O

D

T

E

S

E

G

A

Z

N

A

S

N

H

F

R

U

Na kennismaking en een proefrit koppelen we u aan een vast fietsmaatje waarmee u samen K P B C D L afspraken maakt over de fietsfrequentie. U kunt natuurlijk ook met een familielid of vriend L A O H E E fietsen. I T B I N P

E

T

H

U

I

S

B

E

Z

O

R

G

E

N

G

E

T

I

E

R

H

C

A

L

M

I

L

G

7ZEKERHEDEN FRUIT APELDOORN GEBAK Oplossing BIER GEGRILDEKIP BIGSHOPPER GEZOND BLOEMEN GLIMLACH woordzoekerfabriek.nl je eigen woordzoeker BROODJES - maak GROENTE DUURZAAM JUMBO EGLANTIER MAALTIJDEN FOODCOACH

T U kunt zich aanmelden via www.fietsmaatjesapeldoorn.nl of info@fietsmaatjesapeldoorn.nl, alsPICKUPPOINT gast - als u niet meer zelfstandig kan fietsen - of als fietsvrijwilliger. Liever telefonisch PIZZA aanmelden? Dan kan: 06- 4563 7777. OPENINGSTIJDEN: SERVICE

SUSHI THUISBEZORGEN TROTS VERS ZELFSCAN

SAMEN DOEN WIJ ALLES VOOR DE KLANT

Like ons op Facebook Jumbo de Eglantier Gratis parkeren

Ma t/m za: Zo:

Like ons op Instagram Jumbo.Eglantier.Apeldoorn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief via Jumbo.com

8.00 – 21.00 12.00 – 18.00

Apeldoorn, EglantierDN 606 Apeldoorn De Eglantier 606,de7329 www.jumbo.com

Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt. Trek een lijn over het gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet gebruikte letters vormen de oplossing. Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Wijkkrant de Maten, Houtsnijdershorst 1, 7328 VT Apeldoorn of stuur het antwoord via de website www.mediabureauapeldoorn.nl. Inzenden kan t/m 20 juni 2022. De winnaar van deze puzzel krijgt persoonlijk bericht.


S

DEonze GOEDKOOPSTE versafdeling VANisDEonze EGLANTIER! trots! bezorgen

#sushi #maaltijden #pizza’s #broodjes #gegrilde Wij graag je kip

IJ K OO K Z A K EL

Like ons op Facebo boodschaPpEN Jumbo de Eglantie OMDAT JIJ HET AL DRUK GENOEG HEBT

Gratis € 2,99 per stuk!parkeren

OPENINGS Ma t/m za: Zo:jij onze Heb

bigshopper al? Like ons op Facebook Jumbo de Eglantier Gratis parkeren

Like ons op Instagram Jumbo.Eglantier.Apeldoorn Meld je aan voor onze nieuwsbrief via Jumbo.com

OPENINGSTIJDEN: Ma t/m za: Zo:

SAMEN DOEN WIJ ALLES VOOR DE KLANT

8.00 – 21.00 12.00 – 18.00

Apeldoorn, de Eglantier 606

Apeldoorn


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.