Wijkkrant de Maten - oktober 2021

Page 1

WIJKKRANT DE MATEN & GROOT ZONNEHOEVE

Jaargang 7 | Oktober 2021

NIEUWE GEBIEDSBOA IN ZUIDOOST AAN DE SLAG Als nieuwe gebiedsboa wil ik me graag in het kort even aan u voorstellen. Mijn naam is André Hendriks en ben sinds vier jaar aan het werk voor de gemeente Apeldoorn. Na al met al twaalf jaar als marktmeester te hebben gewerkt in Haaksbergen, Enschede, Nijmegen en Apeldoorn, was er toch de wens om iets anders te gaan doen. Het gesprek aangaan en het principe van hoor en wederhoor hanteren om vervolgens, daar waar nodig, gezamenlijk een passende oplossing te vinden, is waar ik graag mee bezig ben. Duurt zo’n proces te lang dan zal ik zeker de persoon zijn die knopen zal doorhakken. De rol van gebiedsboa, die ik met ingang van september mag invullen, is dan ook een rol die me op het lijf geschreven is. In deze rol is een samenwerking met al mijn collega’s vanuit de gemeente en ook de samenwerking met wijkagenten zeer van belang. Maar ook de samenwerking met ondernemers, jeugdinstellingen, inwoners, enz, enz. mag zeker niet onderschat worden. Ik vind het geweldig dat ik de gebiedsboa voor Zuidoost mag zijn waar ik in contact zal komen met nieuwe mensen en te maken zal krijgen met nieuwe uitdagingen. Allemaal bedoeld om “samen” de leefbaarheid zo optimaal mogelijk te laten zijn. Zijn er zaken waarvan gedacht zou kunnen worden dat een (gebieds)boa zich daarover zou moeten ontfermen, dan kan dat gemeld worden via telefoonnummer 14055 of via https://www.apeldoorn.nl/meldingklacht-of-bezwaar. Ik heb er zin in!

ECOLOGISCH BEHEER IN DE MATEN De wilde bloemrijke bermen in de Maten zijn u vast opgevallen. Als gemeente vinden we dit heel belangrijk. Het stimuleert de biodiversiteit, het verbetert de grond en het heeft een positief effect op het klimaat. Om de bermen bloemrijk te houden zaaien we soms bij met inheems zaad, zodat de wilde bloemen, die hier oorspronkelijk voorkomen hier ook kunnen blijven. Door deze manier van werken krijgt het ecologisch proces al een mooie start. Alleen we willen nu nog een stap verder gaan. Tot nu toe maaien we de bermen eind september en in oktober weer glad. Het geeft een opgeruimd gevoel en het oogt netjes... lees verder op pagina 14.

MONEY MULE

Money mules, geldezels of katvangers, zijn mensen die.... Lees meer op pagina 5

VERDUURZAMING

Bewoners wonen na de werkzaamheden duurzamer, betaalbaar... Lees meer op pagina 6

STUDIE KRINGEN 50 PLUS

Wilt u als 50-plusser breed actief blijven? Wilt u na of naast uw... Lees meer op pagina 12


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis + buitenlijn: 14 055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer De Maten: 088 - 3104630 Politie: 0900 8844 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gelre ziekenhuis (055) 581 8181

ALARMNUMMER

112

WIJKAGENTEN Algemeen nummer 0900 - 8844 Karin Brakke (Werkgebied: Matenveld en Matendreef) Lucia Hettelaar (Werkgebied: Matenhoeve, Matengaarde en winkelcentrum Eglantier, Wolthuis, Klarenbeek, de Hooilanden) John van Manen (Werkgebied: Matenhorst, Matendonk, Matenhoek, Groot Zonnehoeve, De Voorwaarts) SAMEN 055 DE STOLP Stimenz (088) 784 64 64 MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Don Bosco de Maten (055) 542 59 51 Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn

Uw bestrating onkruid vrij? Ik help u graag!

voor

na f Al vana € 0,502 per m

WIJKRAAD ZUIDOOST Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn info@wijkraadzuidoost.nl, www.wijkraadzuidoost.nl HUISARTSEN J.B. van Adrichem (055) 533 71 49 W.E.G.C. Beukers en E J Kuhlemaijer (055) 534 35 35 S.A. Faber en J. Elzink-Kersten (055) 533 52 25 S.J. Roelof-Oudsen (055) 533 49 53 J. Siegelaar (055) 533 86 41 De Gaarde (055) 533 32 31 Huisartsenpraktijk Matenpark (055) 200 2033 Oranje Praktijk (055) 533 87 00 De Velden (055) 541 25 62 APOTHEEK De Maten Apotheek (055) 533 08 64

Apotheek de Gaarde (055) 5422781 TANDARTSEN Wijsman & Koster Tandartsen (055) 534 63 50 Tandartsenpraktijk van Wayenburg (055) 534 63 52 Tandartspraktijk A. Todea (055) 533 21 05 J.J. Poort, tandarts, Gezondheidscentrum De Maten (055) 542 25 77 TM tandartsen (055) 541 21 41 Samenwerkende Tandartsen De Maten (055) 539 65 87 Tandartspraktijk Arnold (055) 542 13 96 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer/ riool Van der Velden: (026) 321 53 16 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst ONS HUIS Algemeen telefoonnummer 055) 526 25 00 Spoedeisende reparatie 055) 526 25 00 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst MOOILAND Reparaties en Storingen: 088 450 10 10 Glasherstel: 0800-0226688 (Service Glasherstel) Riolering: 0800-0991313 (RRS) BURENOVERLAST, BUREAU BUURTBEMIDDELING Theo Quist (06) 20 00 73 34

Anti Onkruid Wesley Ekamper 06 - 40 66 88 87

info@antionkruidapeldoorn.nl www.antionkruidapeldoorn.nl

COLOFON Wijkkrant de Maten wordt 10 maal per jaar huis aan huis verspreid zoals is weergegeven op de verspreidingskaart op www.wijkkrantdematen.nl en is gratis af te halen op diverse plekken in de wijk. Wijkkrant de Maten is de wijkkrant van de Maten en Groot Zonnehoeve. Uitgever: Mediabureau Apeldoorn Oplage: 12.000 stuks Verspreiding: All-Inn Verspreidingen Druk: Janssen Pers Vormgeving: YVONNE RECLAME Eindredactie: Corine Kapenga en Aart de Graaf

Informatie, data en verspreidingsgebied kunt u vinden op www.wijkkrantdematen.nl Voor meer informatie, redactie of mogelijkheden tot adverteren neem vrijblijvend contact op met: yvonne@wijkkrantdematen.nl Bezorgtijden: De krant wordt vanaf dinsdag bezorgd. Is de krant niet bezorgd? Geef het aan ons door. Mail uw klacht naar: yvonne@wijkkrantdematen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke onjuistheden in deze uitgave. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van Mediabureau Apeldoorn.


Oktober 2021

3.

wijkkrant de maten

IN WELKE GEVALLEN KUNT U DE WIJKRAAD TOT 31 DECEMBER 2021 NOG BENADEREN VOOR INITIATIEVEN OF MELDINGEN (GRIJS/GROEN/ OVERLAST ETC.) Zoals u wellicht nu weet wordt de Wijkraad per 31 december 2021 opgeheven als vereniging. Dit betekent dat het bestuur vanaf heden alleen nog waarneemt (vinger aan de pols houden) en bestaande projecten gaat afhandelen. Wat betekent het voor u, onze wijkbewoners? De Wijkraad neemt in principe geen nieuwe initiatieven meer aan of bijvoorbeeld verzoeken voor 'groen' (onderhoud/snoeien etc.) of 'grijs' (stoeptegels/ parkeerplekken etc.). De gemeente heeft duidelijk gemaakt dat burgers dit zelf kunnen melden bij de buitenlijn (14055) of initiatieven aan kunnen vragen bij de initiatievenmakelaar (Meri Ismirowa, initiatievenmakelaar@apeldoorn.nl of via 14055). Voor dit soort meldingen kunt u daar dus terecht. Kunt u dan niet meer bij de Wijkraad terecht? Jawel, u kunt ons tot 31 december 2021 nog steeds een mail sturen via info@wijkraadzuidoost.nl. Dit kan nog steeds voor meldingen over overlast bijvoorbeeld of indien u niet weet waar u terecht kan voor uw verzoek/aanvraag/ probleem. Er zal per melding bekeken worden of dit nog afgehandeld kan worden of dat mensen toch doorverwezen gaan worden naar de gemeente Apeldoorn. Ook aanvragen voor initiatieven kunt u nog sturen, maar daar geldt nu het volgende voor: Indien het budget het nog toelaat, zal de wijkraad het nieuwe initiatief mogelijk in behandeling kunnen nemen. Het bestuur neemt daar per aanmelding een besluit over. Het kan dus zijn dat uw verzoek alsnog in behandeling wordt genomen, maar houdt u er rekening mee dat het heel goed mogelijk is dat uw verzoek alsnog naar de gemeente Apeldoorn doorgestuurd gaat worden. Mocht u vragen hebben, kunt u deze sturen naar info@wijkraadzuidoost.nl.

WAT VINDT U BELANGRIJK IN UW BUURT? In de maand september mocht ik datgene doen wat ik het liefst doe: spontaan de wijk in, aanbellen bij adressen in de Horsten en Donken. Elke keer is het weer een verrassing als de deur open gaat. Aan de deur hebben we hele mooie ontmoetingen met inwoners in de Horsten en Donken. Soms wonen mensen nog maar kort in de wijk en soms heel lang. Laatst een ontmoeting met inwoner die al 49 jaar in de Horsten woont. Een schat aan informatie over de historie van de wijk en een indicatie dat iemand er met heel veel plezier woont. Samen met onderzoeksbureau Eurus gaat de gemeente Apeldoorn in gesprek met u over wat u belangrijk vindt in de wijk. Wat gaat goed, wat kan nog verbeteren? Maar bovenal wat vindt u belangrijk? Hoe beleeft u uw woonomgeving? De gemeente wil de informatie die zij ophaalt, gebruiken voor een vitaliteitsagenda. Nog een keer? Vitaliteit, heeft dat met gezondheid te maken? Deels wel. Het is toekomstplan voor uw buurt, zodat we de wijk leefbaar en vitaal houden voor de toekomst. We gaan met u het gesprek aan over hoe u woont, wat u vindt van het thema duurzaamheid? Hoe u de veiligheid ervaart en wat u van het openbaar groen vindt. U woont in de Horsten en Donken, u weet als geen ander wat nodig is om de buurt een beetje prettig te houden voor iedereen. Als u nu een heel goed idee heeft en u wil daar zelf een steentje aan bijdragen, geef dat dan aan ons door als we bij u langs komen. Of geef uw idee door op de website www. samendehorsten.nl of www.samendedonken.nl. Samen maken we de buurt. Aart de Graaf Buurtregisseur Stimenz a.degraaf@stimenz.nl 06-13 38 40 57

GEWOON OMDAT RECLAME WERKT! EN HET HOEFT NIET DUUR TE ZIJN...


Oktober 2021

4.

wijkkrant de maten

KERK IN ACTIE ZOEKT COLLECTANTEN Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een succes te maken, zoeken we collectanten. Doet u mee? Vorig jaar organiseerde Kerk in Actie de huisaan-huiscollecte voor het eerst. Deze collecte was een groot succes. Het collectedoel sprak erg aan en de collecte werd positief ontvangen. “Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien”, zeiden de gevers. Het doel van de collecte is, net als vorig jaar, is vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. Collectecoördinator Marijke van der Ende organiseert de collecte in Apeldoorn. Over haar motivatie om dit te doen, zegt zij: ‘Ook in de kleine dingen kunnen we iets voor

INDOOR EDITIE

anderen betekenen, juist in de drukte van het leven of van een jong gezin vind ik het fijn om ook op deze manier een steentje te kunnen bijdragen aan het werk en de missie van Kerk in Actie. Een leuke bijkomstigheid is dat kinderen het vaak ook leuk vinden om mee te gaan met collecte lopen’. Wilt u vluchtelingenkinderen in Griekenland ook helpen? Meld u dan aan als collectant bij de collectecoördinator Marijke van der Ende, vlietstramarijke@gmail.com. U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.n/ huisaanhuiscollecte. Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkactie.nl.

YUAN QIGONG “Yuan Qigong”. Dit is een methode met lichaamsbewegingen en aandachtsoefeningen. De oefeningen bestaan uit eenvoudige bewegingen die in een rustig tempo worden uitgevoerd. Je leert ook hoe je je aandacht erbij kunt houden. Het effect hiervan is dat je geest tot rust komt. Als je geest tot rust komt werkt die rust door in je lichaam . Ook je lichaam ervaart de rust en ontspanning. Grappig genoeg wordt je ook nog eens meer helder. Als je een bepaalde beweging niet meer kan maken ,is er altijd ruimte om de oefening te vereenvoudigen. De lessen worden gegeven door een gecertificeerde docente. De cursisten die het nu al verscheidene jaren volgen zijn zeer enthousiast. Wil je het ook eens ervaren wees dan gratis welkom op donderdag 7 oktober in “De Stolp”. Je kunt dan zelf met de cursisten en de docent praten. In multi-functioneel gebouw “De Stolp” wordt op donderdagmorgen om 10 uur les gegeven. Adres: Violierenplein 101. De kosten zijn €4,3- per les. De 1e les, de proefles is gratis. Meer informatie en opgeven bij: Inge van Dalen via telefoonnummer 06 – 53174984 of per mail via i.vandalen@stimenz.nl.

400 KRAMEN

6 & 7 NOVEMBER ZWITSAL FABRIEK APELDOORN

ONLINE KRAAM RESERVEREN À € 25,- PER KRAAM / PER DAG

RESERVEER UW KRAAM OP:

WWW.GELDERSEVLOOIENMARKT.NL


Oktober 2021

LINDEN AUTOMOVAN DER ZANDE

wijkkrant de maten

MONEY MULE

VASTE PRIJZEN, GEEN VERRASSINGEN!

Money mules, geldezels of katvangers, zijn mensen die geronseld worden om hun rekening te laten misbruiken door criminelen. Als mensen hun bankpas/rekening en pincode geven, storten slachtoffers van internetoplichting geld op de rekening van deze moneymules. Hiermee maakt een moneymule zich vaak onbewust schuldig aan het witwassen van illegaal geld en blijft de crimineel anoniem.

Extra (grote) beurt GRATIS APK! Plus (kleine) beurt GRATIS APK! APK keuring

Hoe gaan criminelen te werk? Criminelen proberen money mules op een sluwe manier te strikken. Het ronselen van moneymules is voor criminelen essentieel. Zij willen namelijk zelf anoniem blijven om niet gepakt te worden. Dit gebeurt veelal onderweg, op straat of op het schoolplein, maar ook steeds vaker via social media, bijvoorbeeld via Instagram, Facebook of Snapchat of via advertenties waar je op reageert. De criminelen proberen mensen (vaak jongeren) met allerlei beloftes en smoesjes over te halen om hun bankpas en pincode af te staan, zodat de criminelen op die manier het geld kunnen wegsluizen en vervolgens zelf anoniem blijven. Money mules zijn vaak jongeren Iedereen kan een money mule worden, maar we zien dat het vaak om jongeren en jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) gaat. Criminelen zoeken ook vaak doelbewust mensen op die kwetsbaarder zijn, doordat ze bijvoorbeeld in geldnood zitten of een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben. Wat zijn de gevolgen? Een geldezel werkt mee aan het plegen van strafbare feiten en maakt zich schuldig aan witwassen. Soms is de money mule ook slachtoffer van witwaspraktijken, wanneer criminelen misbruik maken van hun kwetsbaarheid. Als money mule moet je altijd het gestolen geld terugbetalen. De criminelen zijn vervolgens vaak spoorloos, zij kunnen over het weggesluisde geld beschikken zonder dat iemand weet dat zij erachter zitten. De kans is groot dat wanneer een money mule wordt gepakt, hij of zij: • Een strafblad krijgt • Geen bankrekening (meer) kan openen • Moeilijker aan een baan komt • Geen lening kan afsluiten voor het kopen van een huis • Hoe kan ik voorkomen dat ik een money mule word? • Geef nooit je bankpas en pincode aan iemand anders • Stel je rekening niet aan iemand anders beschikbaar. • Ook niet aan een bekende. Dit geldt ook voor het afsluiten van een telefoonabonnement • Ga niet zo maar in op vacatures waar je snel en makkelijk veel geld kan verdienen. Controleer of het (buitenlandse) bedrijf of persoon uit die mooie vacature wel echt bestaat en/of het niet vol taal- en spelfouten staat • Lijkt iets te mooi om waar te zijn? Dan is het dat vaak ook Ik ben een money mule geworden, wat nu? • Verzamel bewijs en neem contact op met je bank • Blokkeer je pas en verander je pincode(s) • Neem contact op met de politie • Wanneer je wordt afgeperst of bedreigd nadat je je bankpas hebt uitgeleend, doe dan aangifte: bel 0900-8844 of ga naar https:// www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen Uw wijkagenten John van Manen, Karin Brakke en Lucia Hettelaar.

€ 199,-* € 149,-* € 39,-

Onderhoud ook mogelijk op zaterdag tot 13:00 uur!

* Incl. 3,5 liter 10W-40 motorolie, oliefilter en ruitensproeivloeistof bijvullen.*

HYUNDAI IX20 1.4I I-DRIVE

Hét betaalbare adres voor alle automerken!

5.

WD EN VERTROUTBIJ! DICH U bent bij ons aan het juiste adres voor:

€ 7.940,Onbezorgd Airco, elektrische autorijden? ramen, hoge instap,

Onderhoud & reparatie APK

90.720 Benzine. Met trots laten wij ukm, weten als Vakgarage Voor al onze occasions zie onze website! Van der Zande voor u klaar te staan.

Banden

Bij ons bent u aan het juiste adres voor een nieuwe of gebruikte auto van welk merk dan ook. Wij nemen de tijd voor u en zorgen met de beste service voor uw auto. Wij zijn RDW erkend en Bovag gecertificeerd. Onze monteurs zijn goed opgeleide vakmensen, die met plezier aan alle merken auto’s werken. Ook aan de uwe. Dat komt omdat ze met de beste apparatuur werken. Bovendien worden onze monteurs regelmatig bijgeschoold.

VAKGARAGE PECHHULP € 39,95

Schadeherstel

NEDERLAND, EUROPA EN WOONPLAATSDEKKING Alle automerken zijn bij ons welkom voor APK keuringen, regulier onderhoud, Ruitreparatie liefst € 70,- goedkoper schadeherstel en reparaties. Maar Vakantie-, zomeren wintercontroles voeren wij ook graag dan de ANWB! voor u uit. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel, wij zullen uw auto op de best Kijk op onze site of kom langs voor meer informatie. mogelijke manier onderhouden. Accessoires

Kom snel eens langs en laat u informeren over de vele mogelijkheden van ons bedrijf.

Molenmakershoek 25 Apeldoorn T. 055- 539 6543 info@vakgaragevanderzande.nlDE KOFFIE STAAT VOOR U KLAA

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:30 uur, zaterdag 09:00 - 17:00 uur en elke op afspraak! Voor meer informatie enavond occasions

kijk op: www.vakgaragevanderzande.nl www.vakgaragevanderzande.nl

* Vraag naar de voorwaarden

Molenmakershoek 25 | 7328 JK Apeldoorn | T (055) 539 65 43 | info@vakgaragevanderzande.nl

Word jij onze nieuwe collega? Riwis Zorg & Welzijn is er voor iedereen die hulp nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te kunnen leven. Wij ondersteunen mensen met psychische, sociaal-maatschappelijke of lichamelijke hulpvragen waarbij geloof in eigen kunnen voorop staat. Samen werken we aan een gezond leven waarbij je prettig voelen, veilig en plezierig wonen en meedoen aan de samenleving belangrijke uitgangspunten zijn. We doen dit door ambulante begeleiding en beschermd wonen aan te bieden, maar ook ondersteunen wij ouderen op het gebied van verzorging, verpleging en thuiszorg. Hierbij zijn wij gespecialiseerd in dementie en intensieve langdurige zorg. Ons werkgebied is vooral gericht op de driehoek ApeldoornHattem-Doetinchem, Brummen en Eerbeek. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe collega’s. Ben jij of ken jij iemand die op zoek is naar een nieuwe baan in de zorg? Bekijk dan de vacatures op www.riwis.nl en reageer direct!

R


Oktober 2021

Eén van de grootste winkelcentradevan Apeldoorn en omstreken winkelcentrum eglantier

Ruim 50 winkels

Elke dinsdag markt

Wonen boven winkels straks comfortabeler en energiezuiniger De 63 woningen zijn gesitueerd boven de winkels in Gratis het winkelcentrum DeGezellige Eglantier, het winkelhart van de parkeren wijk De Maten. Deterrasjes woningen worden de komende maanden zowel binnen als buiten onder handen genomen. Zo worden onder meer de gevels van de woningen nageïsoleerd en de daken, dakkapellen, goten en hemelwaterafvoeren vervangen. Ook de voor- en achterdeuren en ramen worden inclusief beglazing en tochtwering vervangen. De woningen krijgen een CO2gestuurd ventilatiesysteem en worden aangesloten op het collectief verwarmingssysteem, en worden voorzien van zonnepanelen. Na de werkzaamheden zijn de woningen comfortabeler en energiezuiniger. Daarnaast worden er brandwerende maatregelen getroffen en worden de gevels gereinigd, daar waar nodig hersteld en worden de gevelkozijnen geschilderd.

Summer Beach weken op de Eglantier DE WOONMENSEN EN TREBBE STARTEN ak kans VERDUURZAMING 63 WONINGEN MaDE che EGLANTIER APELDOORN op fantastis

de prijzen met ’Bewoners wonen na de werkzaamheden duurzamer, spaaractie betaalbaarder en comfortabeler’ 13 september zijn woningcorporatie de Woonmensen en Trebbe gestart met de verduurzaming van 63 woningen in het winkelcentrum De Eglantier in Apeldoorn. Na de werkzaamheden wonen de bewoners comfortabeler in een energiezuinigere woning. De Woonmensen zorgt ook voor zonnepanelen op de daken. Naar verwachting worden de werkzaamheden in het voorjaar van 2022 afgerond.

Werken boven winkels; dat vraagt om goede afstemming Bijzonder is dat de woningen gesitueerd zijn boven de winkels van winkelcentrum De Eglantier; één van de grootste winkelcentra in Apeldoorn. De werkzaamheden worden uitgevoerd terwijl het winkelcentrum geopend is, dit vraagt om een uitgekiende bouwplaatslogistiek waarbij veel overleg en afstemming met de winkeliers plaatsvinden. eglantier.nl - facebook.com/winkelcentrum-eglantier Daarnaast zijn er verschillende voorzieningen getroffen Inge van de Pol, projectleider de Woonmensen: “Het zodat het winkelend publiek ongestoord veilig kan blijven is een ambitieus project, waarbij we met veel partijen winkelen. Een voorbeeld hiervan zijn de steigers. Deze samenwerken. Zo zijn er de verduurzamingsplannen worden zo opgebouwd en afgewerkt zodat het niet met Trebbe, maar gaan we daarnaast ook met andere mogelijk is voor onbevoegden om hierop te klimmen. Om eigenaren aan de slag om de woningen straks via een deze voorzieningen goed in te passen in de omgeving is elektrische warmtepomp te verwarmen waardoor de Trebbe nog op zoek naar kunstenaars. Interesse? Stuur woningen zelfs 5 labelstappen vooruit gaan. Fantastisch uw naam en contactgegevens naar info@trebbe.nl o.v.v. Kunst De Eglantier Apeldoorn. dat we met elkaar dit resultaat gaan boeken.” Eric van der Ploeg, hoofd productie bij Trebbe: “We zijn ontzettend blij met deze nieuwe uitdaging. Wonen, winkelen en bouwen, hier komt het allemaal samen de komende periode. Wij kijken uit naar een fijne samenwerking en bouwtijd.” Samen met de bewoners van de Eglantier Tijdens de planvorming is een klankbordgroep met bewoners samengesteld. Zij hebben actief meegedacht. In het definitieve plan is dan ook rekening gehouden met hun wensen en inbreng. Voordat de werkzaamheden van start konden gaan is door de Woonmensen en Trebbe een intensief communicatietraject met de bewoners opgestart. Verschillende inloopmiddagen, informatieboekjes en huisbezoeken maakten hier onderdeel van uit. Inmiddels is ruim 70% van de bewoners akkoord met de plannen en kunnen we starten.

Gezellige beachsfeer met een echt zandstrand

6.


Oktober 2021

7.

winkelcentrum de eglantier

Uw wijkmakelaar Eglantier 672 Apeldoorn

De Eglantier 603 7329 DN Apeldoorn

Winkel: De Eglantier 308 | digitaal@fotokuipers.nl Studio: Sutton 3 | studio@fotokuipers.nl

De Eglantier 300 055 207 9090 150

450

Logo Sillies Lettertype ; Eerste S ;

Printservice | Pasfoto's | Omzetten beeldmateriaal www.fotokuipers.nl

Abadi Extra Light Letter 3x zo groot als de rest Gespiegeld over het middelpunt Net zo hoog optrekken als de eerst S (niet de letter grootte aanpassen omdat de letters anders ook weer breder worden)

100

200

Twee ll' ;

Tekst Coffee Food Drinks Lettertype ;

Abadi Extra Light

Verhoudingen lettergroote en tussenruimte; zie de bemating

Project

Sillies - Logo De Eglantier 300 Apeldoorn

Schaal / Formaat

nvt

A3

Datum

rev 0

2018-01-31

Revisie / Datum

rev . rev .

Maten in het werk te controleren.

Wij hebben weer de mooiste badmode voor u in de winkel!

.. ... Op ontwerp en tekening rust auteursrecht. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of verstrekt aan derden in welke vorm dan ook.


Oktober 2021

wijkkrant de maten

8.

BESTE BEWONER VAN DE MATEN, De laatste dagen was er regelmatig nieuws over de hoge energietarieven en met name de hoge gasprijs. Voor heel wat mensen kunnen deze hoge tarieven problematisch worden, zeker als je energiecontract afloopt. Aan de tarieven zelf kun je niet veel doen. Je kunt nagaan of er een goedkopere energieleverancier is. Let daarbij wel op de addertjes onder het gras! Een andere mogelijkheid is om te kijken naar besparing. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt! En veel maatregelen kosten niets of maar weinig geld. Laat je inspireren op het Energiepunt aan de Paslaan, of laat je kosteloos coachen door een energiecoach van deA. Zo kun je ondanks de hogere energieprijzen toch een lagere energienota realiseren! Veel succes! Arjan van der Plas Arjanvanderplas@de-a.nl

IETS NIEUW KOPEN? HET KAN ANDERS Wist je dat we de meeste CO2 uitstoten doordat we nieuwe spullen kopen? Lees hier hoe het zit en wat je eraan kunt doen. Nieuwe spullen maken kost energie en grondstoffen. Een gemiddeld Nederlands huishouden stoot het meeste CO2 uit door de spullen die ze kopen. Als je een alternatief kunt vinden voor het kopen van je nieuwe spullen, ben je dus goed bezig!

WAT KUN JE DOEN TEGEN BESLAGEN RAMEN? Nu het ’s avonds weer meer afkoelt en het vochtiger wordt, krijgen veel mensen beslagen ramen. Is dit erg, en wat kun je eraan doen? Vocht aan buitenkant is normaal Heb je dubbel glas en zit het vocht ’s ochtends aan de buitenkant? Dat is geen probleem en is normaal. Er is niks mis met het glas, het is juist een teken dat het glas goed isoleert, want de buitenste glasplaat is namelijk niet opgewarmd door de warmte vanbinnen. De koude en vochtige lucht buiten is als condens zichtbaar op het glas en verdwijnt in de loop van de ochtend vanzelf weer zodra de temperatuur oploopt en de luchtvochtigheid afneemt. Is het ene raam beslagen en het andere niet, dan heeft dit enkel te maken met de hoeveelheid beschutting door bijvoorbeeld struiken en of de wind vrij spel heeft of niet. Vocht aan binnenkant, ventileer! Zit het vocht aan de binnenkant, dan komt dit meestal door te weinig ventilatie. In huis produceer je dagelijks veel vocht, alleen al door uit te ademen. In de nacht verliest een mens gemiddeld rond de 350 ml water door adem en zweet. Ventileer je te weinig, dan stijgt de luchtvochtigheid en beslaan de ramen. Een hoge luchtvochtigheid vraagt ook veel energie als je de lucht wilt verwarmen. Ventileer dus zo veel mogelijk al je ruimtes, inclusief de badkamer, droog je was zoveel mogelijk buiten, zet je afzuiginstallatie aan als je kookt en maak je ventilatieroosters regelmatig schoon.

Leen of ruil je spullen Veel spullen gebruik je maar af en toe. In plaats van ze te kopen, kun je je afvragen: heb ik dit echt zelf nodig, of kan ik het lenen? Met lenen ben je duurzaam bezig; er hoeven minder spullen gemaakt te worden en er wordt minder weggegooid. Dit scheelt grondstoffen, energie en afval. Bovendien scheelt het in je portemonnee. Een hogedrukspuit, kampeerspullen, kruiwagen, partytent; leen ze eens bij buren of familie. Probeer een elektrische deelauto Je kunt ook huren of lenen bij een verhuurbedrijf of leenwinkel. Zo kun je bij energiecoöperatie deA een elektrische deelauto huren. Ook heeft deA een Leenwinkel waar je apparaten om energie te besparen en speelgoed van Fischer Technik kunt lenen. Laat je kapotte radio repareren Als iets kapot gaat, hoef je het niet meteen te vervangen voor iets nieuws. Misschien kun je het (laten) repareren? Op YouTube staan veel filmpjes die je helpen. Ook kun je kleingoed met een stekker laten repareren bij het permanente Repaircafe in Foenix aan de Vlijtseweg. Wil je echt iets kopen, kijk dan of dit tweedehands kan.

Vocht tussen glasbladen, vervang Zitten er vochtdruppeltjes tussen de glasbladen van je dubbel glas, dan is je raam lek. Zo’n lek kan ontstaan door ouderdom, een fabricagefout of doordat het raam niet goed geïnstalleerd is. Het is dan tijd om het glas te vervangen. Enkel glas? Vervang! Heb je enkel glas, dan is beslaan normaal, maar vervang het snel voor dubbel glas: dat levert comfort op en scheelt jaarlijks wel tussen de 120 en 450 euro op je stookkosten!


Oktober 2021 MEJA VERLOSKUNDIGEN Een praktijk waar vertrouwen, rust, tijd en jouw behoeften centraal staan in onze begeleiding. Wij zijn Flora en Stephanie, jaren bekend in Apeldoorn als verloskundigen zijn nu gestart met onze eigen praktijk Meja Verloskundigen.

9.

wijkkrant de maten Je bent welkom om aan te melden voor zorg bij ons, ook als je al verder zwanger bent. www.mejaverloskundigen.nl

Bij Meja Verloskundigen geloven wij in begeleiding vanuit vertrouwen. Wij zien de zwangerschap en bevalling als natuurlijke en fysiologische processen. Vanuit dit vertrouwen zullen wij jou informeren, adviseren en ondersteunen in het maken van keuzes en beslissingen in deze bijzondere tijd. Wij streven ernaar jou (en partner) de ruimte te bieden en dit te bewaken zodat jij volledig in je kracht kunt staan. En hierdoor met vertrouwen aan het proces kunt overgeven die de zwangerschap, het bevallen en het ouderschap met zich meebrengt. Doordat het verloop van de zwangerschap en de bevalling beïnvloed wordt door het vertrouwen dat jij hebt in ons, hebben wij gekozen voor kleinschaligheid.. Een goede band op te bouwen met een aanstaande ouder(s) is hierbij het doel. Daarnaast is er dan ruim de tijd om alle vragen te beantwoorden en te voorzien in alle informatie.

RECTIFICATIE FOTO In de advertentie over de opening van De Drie Ranken in de vorige editie van Wijkkrant De Maten stond een foto van de toren van de kerk. Per abuis is de naam van de fotograaf niet genoemd. Deze foto is gemaakt door Mirjam Nieuwenhuizen.

Warm, Waardig & Waardevol Warm, Waardig Waardevol Warm, Waardig Waardevol Warm, Waardig &&& Waardevol in in uw eigen wijk De Maten Afscheidshuis eigen wijk Maten • •Afscheidshuis Afscheidshuis in uwuw eigen wijk DeDe Maten Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord • Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord • Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen • •Volledige Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen uitvaartverzorging Volledige uitvaartverzorging • •Elke Volledige uitvaartverzorging dinsdagmorgen inloopspreekuur van 9.00 tot 11.00 uur Wilt u uw wensen vastleggen? Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie advies? dan gerust: Informatie ofof advies? BelBel dan gerust:

055800 8001998 1998 055 062345 23459404 9404 06

WIJ ZOEKEN HUISHOUDELIJKEEN TUINHULPEN! Ben jij minimaal 4 uur per week beschikbaar, wil jij je eigen werkdagen en tijden bepalen en vind je het leuk om voor senioren te werken? Meld je dan nu aan en je kunt leuk bijverdienen!

Eglantierlaan Eglantierlaan 201201 7329 Apeldoorn 7329 APAP Apeldoorn Eglantierlaan 202 - 7329 Apeldoorn - 055 800 1998 Eglantierlaan 202 - 7329 APAP Apeldoorn - 055 800 1998 T. 055 800 1998 | info@ahdo.nl T. 055 800 1998 | info@ahdo.nl www.afscheidshuisdeoversteek.nl www.afscheidshuisdeoversteek.nl www.afscheidshuisdeoversteek.nl www.afscheidshuisdeoversteek.nl

055 3030628 Of kijk voor meer informatie op www.dienstenvoorthuis.nl Of stuur een mail naar info@dienstenvoorthuis.nl


Oktober 2021

10.

wijkkrant de maten

EVEN VOORSTELLEN…. PRAKTIJK DE MATENHOEK Praktijk de Matenhoek, Molenmakershoek 17 te Apeldoorn, biedt sinds 2016 onderdak aan diverse zorgverleners. Onlangs is de samenstelling veranderd en er zijn nieuwe praktijken bijgekomen. De dienstverlening is onder andere uitgebreid met het Echocentrum Apeldoorn (13 en 20 weken echo). Het Echocentrum is een samenwerkingsverband tussen de verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en de maatschap van gynaecologen van het Gelre ziekenhuis. Daarnaast is een nieuwe verloskunde praktijk gevestigd: Meja Verloskundigen. De kleinschalige verloskundigenpraktijk Meja staat voor een rustige aanpak met ruimte en tijd voor de persoonlijke wensen.

De hoofdlocatie van Logopediepraktijk Petra van der Werf en haar team zijn sinds 5 jaar gevestigd in Praktijk de Matenhoek. Zij bieden een brede dienstverlening binnen het logopedisch werkveld voor jong en oud. Er is een nauwe samenwerking met het Stottercentrum Stedendriehoek, gevestigd in Praktijk De Matenhoek, vertegenwoordigd door Liesbeth van Wijngaarden, stottertherapeut. Waar mogelijk zullen we de samenwerking met elkaar opzoeken. In die gevallen is het fijn dat dan de lijntjes kort zijn en dat je ook van elkaar kunt leren. Bijvoorbeeld verloskundigen kunnen als de pasgeborene moeite heeft met de borst- of flesvoeding

advies inwinnen van preverbaal-logopedisten welke baby’s behandelen met drinkproblemen. Buurtzorg en logopedie kunnen cliënten met slikproblemen in contact brengen met de diëtiste om de samenstelling van het de voeding te veranderen. Vanwege de centrale ligging, ook nabij het station, zijn wij behalve goed bereikbaar voor cliënten vanuit De Maten ook bereikbaar vanuit omliggende stadsdelen en voor wie aangewezen is op het openbaar vervoer. Meer weten? Bezoek onze website www. praktijkdematenhoek.nl.

Praktijk PsyTrans biedt vanuit een team van 3 psychologen en een landelijk multidisciplinair netwerk psychologische hulpverlening voor Transgenderpersonen. Praktijk M8 is de Diëtiekpraktijk en PowersSlim Center van Mirjam Achtereekte. Ook nieuw onder ons dak is Buurtzorg de Maten/ Klarenbeek. Dit is een thuiszorgorganisatie die verpleging en persoonlijke verzorging levert in de wijk.

INDOOR EDITIE

400 KRAMEN

6 & 7 NOVEMBER ZWITSAL FABRIEK APELDOORN

Helemaal over uw toeren van oude singles? Compleet van slag door een zeldzame koekkoeksklok? U krijgt kriebels in uw buik van oud speelgoed? Bezoek dan de Gelderse Vlooienmarkt in Zwitsal Apeldoorn. Want wat u ook zoekt; de kans is groot dat u het in één van de vele kraampjes vindt.

WWW.GELDERSEVLOOIENMARKT.NL


Oktober 2021

11.

wijkkrant de maten

LEGER DES HEILS ZOEKT COLLECTANTEN IN APELDOORN

WELKOM BIJ DE VUURPLAATS

Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Apeldoorn voor de jaarlijkse collecteweek van 28 november t/m 4 december. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden In deze complexe tijden is hulp voor veel mensen harder nodig dan ooit. Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Het Leger des Heils zet alles op alles om zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden, want de behoefte aan contact en directe hulp blijft enorm. Het Leger des Heils heeft door heel Nederland zo’n honderd buurthuiskamers; bedoeld voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Op steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo'n locatie vaak echt een vangnet. In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt. Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 28 november t/m 4 december. De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig. Aanmelden kan via: https://www.legerdesheils.nl/word-collectevrijwilliger.

De Vuurplaats is een plek voor inspiratie en verbondenheid voor mensen tot 45 jaar, die graag zin en betekenis aan hun leven geven. Een plek voor mensen die niet zijn van ‘het zeker weten’, maar voelen dat geloven en zingeving zoveel meer is dan ‘iets voor waar houden’, dat het ook te maken heeft met hoe je in het leven staat. Als je daarnaar op zoek bent, hopen we dat je bij ons inspiratie vindt. We experimenteren graag, om al doende te ontdekken wat ons goed doet. We organiseren activiteiten en bouwen aan een community, zodat je mensen leert kennen die hier ook warm van worden. Activiteiten zijn in De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 Apeldoorn. Dit is wat we doen: Het Open Vuur, een rustpunt midden in de week, elke woensdagavond om 19.30 uur. Het is een half uur met rustige muziek, korte inspiratieteksten en een wat langere stilte. Daarna ruimte voor ontmoeting. Het Kleine Vuur, een meespeelviering van een half uur voor peuters en kleuters en ouders. Zondag 7 november om 10.45 uur ben je welkom. We beginnen om 11 uur. Podcast de Vuurplaats, vier nieuwe afleveringen waarin dertigers in gesprek gaan over het leven. Iedere keer vertelt een gast wat haar inspireert. Te beluisteren via je favoriete podcast-app of onze website www.devuurplaatsapeldoorn.nl. Contact? Mail naar hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl of app naar 06-53207778.

Snel bijverdienen en tijd overhouden?

Haal het dikke Intertoys Speelboek op vanaf 5 oktober!

Startpremie € 200,-

Word krantenbezorger in Apeldoorn! • Verdienste afhankelijk van de wijkgrootte • Snel geld verdienen: je bent binnen een paar uur klaar! • Startpremie € 200,• Bezorgen kan van maandag t/m zaterdag! *alle leeftijden welkom vanaf 15 jaar

Maak kans op een t! kadokaar Lever deze bon in en maak kans op een Intertoyskadokaart van 25 euro. (trekking op 31 oktober) naam: ________________________________________________________ adres: ________________________________________________________

krantenbezorgen.nl

telefoonnnummer: ____________________________________________ Alleen inleveren bij: Intertoys Eglantier | de Eglantier 411 | 055-5416565


Oktober 2021

12.

wijkkrant de maten

LEDEN VAN STUDIE KRINGEN 50 PLUS BLIJVEN BIJ

een moment geworden om naar uit te kijken.

Wilt u als 50-plusser breed actief blijven? Wilt u na of naast uw actieve werk nieuwe mensen blijven ontmoeten? Wilt u ook geestelijk zo actief mogelijk blijven? Dan is een Studiekring misschien iets voor u. De reeds bestaande Studiekring hier in Apeldoorn heeft op dit moment mogelijkheden voor 6 nieuwe deelnemers. Er is plaats voor een aantal 50-plussers, mensen die er plezier in hebben om geestelijk actief bezig te blijven. Laat u overigens niet afschrikken door het woord studie. In de praktijk gaat het om het met elkaar bespreken van zelf gekozen onderwerpen, van eigen ervaringen en eigen inzichten. De onderwerpen hebben vaak betrekking op de actualiteit, op eigen hobby’s en interesses, of opgedane kennis en ervaring, die je met een ander wilt delen. Zo blijven we samen op een plezierige manier op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en zo “intellectueel actief” mogelijk.

Eén maal per twee weken is de kring bij elkaar. Een bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Heeft u belangstelling? Stuur dan een e-mail naar dhr. Bert Buwalda: buwalda22@upcmail.nl of bel: 06-1636 1025 Voor meer informatie zie ook: www.studiekringen50plus.nl. Graag ontvang ik uw e-mail. Wij hopen van u te horen. Namens de Studiekring Berghorst-De Maten

De studiekring kenmerkt zich door eigen inbreng, respect voor elkaars inzichten en interessante gedachtewisselingen. Daarnaast draagt zij bij aan een uitbreiding van uw sociale contacten. Het is voor veel deelnemers

Comfortabel blijven wonen in uw eigen huis Huishoudelijke hulp en ondersteuning in Apeldoorn

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw huishoudelijke taken? Bijvoorbeeld omdat u een dagje ouder wordt, of een beperking heeft waardoor sommige huishoudelijke taken wat lastiger uit te voeren zijn? Schakel dan de huishoudelijke hulp en ondersteuning van AtHomeFirst in. Onze huishoudelijke hulpen komen uit Apeldoorn en zorgen ervoor dat u prettig kunt blijven wonen in uw eigen huis.

Wat maakt AtHomeFirst zo uniek? Betrokken en persoonlijk

Bel ons op 088 - 321 01 55

www.athomefirst.nl

KOFFIECLUB Op woensdag 8 september 2021 hebben bezoekers van de koffieclub Gildenhove genoten van een heerlijke lunch (broodje kroket, krentenbroodje en melk/karnemelk). De kosten zijn uit de reservepot betaald. Vooraankondiging: Op woensdag 3 november 2021 is er geen koffieclub om 10.00 uur. In plaats daarvan wordt er van 14.00 tot 17.00 uur eerst theetijd en daarna hapjes en drankjes georganiseerd. De muziekgroep treedt belangeloos op. De bijdrage hiervoor is € 4.- p.p. (€ 1.50 voor de theetijd en € 2.50 voor hapjes en drankjes). Belangstellenden worden verzocht voor 27 okt. 2021 te reserveren en te betalen bij Mw. Riem op 06-41591990 of Hr. Singh 06-39790461.


Oktober 2021

wijkkrant de maten

WIE WOONT ER IN DE MATEN? In deze aflevering van de rubriek “wie woont er in de Maten?” een interview met schrijver Dirk van de Glind die sinds 1992 in onze wijk woont en zich hier thuis voelt. Dag Dirk, wat is je link met de Maten? Ik ben geboren aan de andere kant van de Veluwe en na wat omzwervingen weer teruggekomen in dit fraaie gebied, dat ik erg miste. Voor mijn pensionering was ik docent levensbeschouwelijke vorming aan het Christelijk Lyceum waar ik met veel plezier gewerkt heb. Hier in de Drie Ranken vond ik mijn lief. Ik denk dat menig lezer haar wel kent. Gertrudeke van der Maas was tot vorig jaar wijkpredikant in de Maten en nu is zij diaconaal ondernemer voor heel Apeldoorn.

13.

Vorig jaar ben ik zijn relaas over zijn jeugd in crisistijd gaan bewerken en dit boek is het resultaat. Het voelt alsof we het samen geschreven hebben en dat is pure rijkdom. Bedankt voor het interview Dirk, heb je nog een uitsmijter voor ons? Ik geloof heel sterk in het delen: ons geluk hangt wezenlijk samen met het geluk van anderen. Ps. Dirk van de Glind is zaterdag 16 oktober vanaf 10.00 uur aanwezig in de Readshop, de Eglantier 422. ‘Wie woont er in de Maten?’ is een terugkerende rubriek. Wil je zelf een keer geïnterviewd worden of ken je een inwoner met een bijzonder talent of hobby, beroep, bezigheid? Tip dan mij (Aart de Graaf) op a.degraaf@stimenz.nl. Reacties zijn welkom.

Ik zie een aantal boeken op tafel liggen, hoe ben je er toegekomen om te gaan schrijven? Ik heb altijd liefde voor schrijven gehad. In het schrijven maar ook in m’n lessen gaf ik graag iets mee waar mensen iets mee kunnen. Dat doe ik nu met m’n lezingen. Ik kom van het christelijke erf maar ben mij ook gaan verdiepen in andere religies. Iedere religie probeert antwoord te geven op grote vragen. We kunnen dan ook veel van elkaar leren. In mijn schrijverijen vertel ik daar graag over. Welke boodschap zou je dan je lezers mee willen geven? Durf te vertrouwen op je innerlijk kompas. Leef het leven dat bij jou past. Doe wat je werkelijk wilt doen. Wordt het dan geen zootje? Ik denk van niet. Ik denk juist dat het vaak een zootje is omdat we te bang zijn om te doen wat we echt willen. Het mag idealistisch overkomen maar ik geloof oprecht dat wat we ten diepste willen goed en betrouwbaar is. Kun je een boek dat je hebt geschreven toelichten? Het boek Boerenknechtje anno 1936 heb ik geschreven aan de hand van mijn vaders memoires. Mijn vader heeft ook veel geschreven en liet vele schriften en mappen na met teksten en dagboekaantekeningen. Na zijn overlijden in 2000 heb ik mijn broers en zussen voorgesteld dat we allemaal een deel van door zouden nemen om de pareltjes eruit te halen. Maar het kwam er niet van en dat begon me dwars te zitten .

YOGA START IN DE MATEN De Yoga cursus is weer gestart van 18.30 tot 19.30 uur en van 19.45 tot 20.45 uur. In de Gymzaal aan de Volderdreef 303 i.v.m. de corona maatregelen normaal gesproken vinden de lessen plaats in Ontmoetingsplek Berghorst in Apeldoorn. Bij yoga gaat het om de verbinding tussen lichaam en geest. Yoga is naast een filosofie ook een leefwijze en een oefen methode, die gaat over de verbinding en in evenwicht brengen van ons lichaam en geest. De laatste jaren is iedereen steeds drukker en wordt er meer van ons verwacht, waardoor ons lichaam en geest soms uit balans raken. Yoga biedt oefeningen om dit te herstellen en ons weer in evenwicht te brengen. Yoga is niet prestatiegericht, je hoeft er niet lenig voor te zijn maar het bevordert wel de soepelheid van het lichaam. In elke yogales doe je een aantal yogahoudingen. Alle houdingen hebben als doel de organen, de klieren, de gewrichten, het zenuwstelsel, de bloedvaten, het evenwicht, etc. beter te laten functioneren. Tijdens de yogahoudingen, rek,

strek en span je allerlei spieren. De houdingen zorgen voor een verbeterde doorbloeding van het hele lichaam.

ZUMBA, ZIN OM TE DANSEN EN TE BEWEGEN OP MUZIEK?

De cursus zal starten vanaf 1 september en zal elke woensdagavond plaats vinden uitgezonderd vakanties er zijn twee groepen van 18:30 tot 19.30 en van 19.45 tot 20.45 uur tot aan de kerstvakantie De cursus zal plaatsvinden bij Ontmoetingsplek Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30 in Apeldoorn. Let Op: i.v.m. de corona maatregelen vind de cursus tijdelijk plaats in de gymzaal aan de Volderdreef 303. De cursus wordt gegeven door een docent, die al veel groepen les heeft gegeven. Voor de yoga is het belangrijk dat je makkelijk zittende kleding aan hebt en een yoga matje, twee handdoeken en een klein kussen meeneemt. De kosten voor de les zijn €2,85 per uur. De kosten zullen per cursus betaald worden.

Er zijn veel manieren om fit te worden maar sommigen zijn gewoon leuker, zoals Zumba! Deze zomer kun je in een gezellige sfeer kennis maken met deze sport.

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan de yoga lessen of wilt u graag wat meer informatie, dan is dat zeker mogelijk. U kunt dan contact opnemen met Inge van Dalen, Sociaal Cultureel Werker bij Stimenz, via telefoonnummer 06 – 53 17 49 84 of i.vandalen@stimenz.nl.

Zumba combineert fitness met dansen. Bij deze groepsles train je je hele lichaam op vrolijke latijns-amerikaanse muziek. Plezier staat voorop, waardoor je niet eens door hebt dat je aan het sporten bent. De les is voor jong en oud en je hoeft geen danser te zijn om mee te kunnen doen. Woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur gymzaal Warenargaarde, Warenargaarde 230. kosten: € 2,85 per les. De docent is Malika Machouri Meer informatie en opgeven bij: Inge van Dalen via telefoonnummer 06 – 53174984 of per mail via i.vandalen@stimenz.nl Trek comfortabele kleding en sportschoenen aan; neem een handdoek en een flesje water mee. Je dient je van te voren op te geven.


Oktober 2021 ECOLOGISCH BEHEER IN DE MATEN

overal doen, maar eerst op de onderstaande locaties. We kunnen dan zien hoe de vegetatie zich ontwikkeld door de winter.

De wilde bloemrijke bermen in de Maten zijn u vast opgevallen. Als gemeente vinden we dit heel belangrijk. Het stimuleert de biodiversiteit, het verbetert de grond en het heeft een positief effect op het klimaat. Om de bermen bloemrijk te houden zaaien we soms bij met inheems zaad, zodat de wilde bloemen, die hier oorspronkelijk voorkomen hier ook kunnen blijven. Door deze manier van werken krijgt het ecologisch proces al een mooie start.

Om het toch netjes te laten ogen zullen we wel de randen rondom deze vakken maaien. Het krijgt dan een soort passe-partout uitstraling. Tot slot zullen wij ook rondom bomen het gazon niet meer bij maaien. Er zal een kraag van wilde bloemen en gras blijven staan. Duidelijk is geworden dat dit voor de groeicondities en gezondheid van de bomen erg belangrijk is. Op basis van de ervaringen, die we komend seizoen hiermee opdoen, zal bepaald worden of we dit op meerdere plekken kunnen toepassen.

Alleen we willen nu nog een stap verder gaan. Tot nu toe maaien we de bermen eind september en in oktober weer glad. Het geeft een opgeruimd gevoel en het oogt netjes. Echter met het maaien halen we ook het wintervoedsel weg voor veel vogels. Zij profiteren van de zaden van de bloemen. Door te maaien halen we ook de schuilplaatsen en overwinteringsplaatsen van talloze insecten en vlinders weg. Veel van deze dieren overleven de winter in de bloemrijke bermen als pop, larve of gewoon als eitje. We willen als gemeente hierop gaan inspelen door delen van de wilde bloemrijke bermen niet te maaien. Dit is voor ons ook nieuw en daarom gaan we het dit jaar niet meteen

Hoek Landrostlaan / Polderweg Dus als u denkt dat de Gemeente Apeldoorn een stuk vergeten is te maaien dan bent u ervan op de hoogte dat het hier gaat om een onderzoek/proef vanuit ecologisch beheer.

Laan van Kuipershof / Laan van Maten

Met vriendelijke groet, Dirk Strijk Wijkbeheerder De Maten (Zuidoost)

p Maak je afspraakaoak r Knipdeman.nl/afsp

U kunt vanaf oktober binnen lopen in één van de Samen055 locaties tijdens een inloopmoment. Er zit iemand voor u klaar om u te ontvangen en te ondersteunen met uw vraag. Bij Samen055 kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld opgroeien en opvoeden, werk, geld, sociale contacten en gezondheid. Medewerkers van Stimenz, MEE, Don Bosco, Zuid doet Samen, het CJG en de gemeente staan klaar om u te ondersteunen. Informatie over het maken van een afspraak is te vinden op de website. Samen055 is in vier locaties gevestigd: Noord Oost West Zuid

Strook bloemrijke grasland in Matenpark

Voor uw beeld de onderstaande locaties worden dit najaar niet gemaaid.

Wist u dat…

Samen055 Samen055 Samen055 Samen055

14.

wijkkrant de maten

Zilverschoon 4 Apeldoorn Violierenplein 101 Apeldoorn Molenstraat-Centrum 1 Apeldoorn 1e Wormenseweg 460 Apeldoorn

De inloopmomenten starten op drie locaties. U kunt binnenlopen in Noord, Oost en Zuid. De actuele tijden van de inloopmomenten staan vermeld op www.apeldoorn.nl/samen055. Wij zitten voor u klaar en helpen u graag.


Oktober 2021

15.

de drie ranken

WETHOUDER OPENT DE DRIE RANKEN Onder belangstelling van vele genodigden opende wijkwethouder Detlev Cziesso op vrijdagavond 24 september het nieuwe gebouw van De Drie Ranken. Met een druk op de knop startte hij een lichtshow die de toren van de kerk in vele kleuren zette. Met aansluitend een kort muzikaal optreden werd de openingshandeling afgesloten.

VERBONDENHEID Meer en meer zie ik hoe alle leven met elkaar verweven is. Als mens denk ik nog wel eens boven de natuur te staan en die te zien als hulpbron voor mijn leven. Maar steeds duidelijker zie ik de enorme afhankelijkheid van alles om ons heen om te kunnen leven als mens: schone lucht, gezond voedsel, voldoende rust, een gezond ecosysteem en goed klimaat. Die afhankelijkheid maakt ons kwetsbaar en tegelijk ook rijk, voel ik. Goed zorgen voor het leven op deze aarde is ook goed zorgen voor mezelf. En zo is alles met alles verbonden. Op het leven! Gertrudeke van der Maas

VRIJWILLIGER IN BEELD

ACTIVITEITEN VAN VONC Ook in oktober zijn er weer veel activiteiten die worden georganiseerd door VONC. De Verwondering: avonden over de Schepping De Verwondering wil mensen Bijbelverhalen laten beleven en verstaan in onze tijd. Op donderdag 7 oktober is er een meditatieve dans over de Schepping. Op maandag 25 oktober is er een Godly Play-vertelling met verwonderingsvragen en creatieve verwerking. Tijd: 19.30-21.15 uur. Locatie: De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn Kosten: € 5,00 per avond Aanmelden via: de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

Ik ben: ‘Mijn naam is Joke Immerzeel en ik ben 78 jaar. Van huis uit ben ik kraamverzorgster. Jan en ik (en vroeger de kinderen) wonen met veel plezier zo’n 48 jaar in De Maten. Naast de zorg voor mijn gezin was ik op school en binnen de diaconie van De Drie Ranken altijd in de weer met en voor mensen. Het zorgen voor mensen zit me nu eenmaal in het bloed.’ Ik doe: ‘In 1990 was ik betrokken bij de start van inloophuis ‘De Uitkijk’ in De Drie Ranken. Inmiddels is de naam veranderd in ontmoetingsplek ‘de druif’, maar wat niet veranderd is (al 31 jaar dus), is mijn gastvrouw zijn in De Huiskamer. Zo’n drie keer in de maand. Het ontmoeten van mensen, een gesprek aangaan, een luisterend oor bieden onder het genot van een kopje koffie of thee is me op het lijf geschreven. Al die ontmoetingen met een lach of traan en het samenwerken met collega’s… het zijn gouden uren en ze verrijken me als mens.’

Film Philomena Philomena Lee moet als tienermeisje haar zoontje ter adoptie afstaan op aandringen van de Iers-katholieke gemeenschap. Vijftig jaar later gaat ze op zoek naar haar zoon, samen met een BBC-journalist. Deze hartverwarmende, maar ook komische film kreeg in 2014 drie Oscarnominaties. Wanneer: woensdag 27 oktober, 19.30 uur. Locatie: De Drie Ranken Kosten: € 4,00 Opgeven via: vonc@3ranken.nl

De werkgroep Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) verzorgt in oktober weer een collegereeks in De Drie Ranken.

Mediteren Mediteren in de nieuwe stilteruimte van De Drie Ranken, hoe mooi is dat? Een meditatief klimaat kenmerkt zich door een sfeer van mildheid, aanvaarding en ruimte voor ieders eigenheid. Op zoek naar een verstilde omgang met God. Wanneer: dinsdag 12 en 26 oktober van 20.00-21.00 uur (daarna gelegenheid tot koffiedrinken) Aanmelden via: vonc@3ranken.nl

Thema voor oktober In een reeks van vier colleges wordt telkens één thema besproken. Voor oktober is het thema ‘De Europese Unie heeft dit besloten, klopt dat wel?’ De colleges worden gegeven door student/docent Kejan Beemer. De colleges zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk, maar bij te veel aanmeldingen krijgen senioren van 60 jaar en ouder voorrang. De colleges zijn, in tegenstelling tot de vorige colleges, weer fysiek toegankelijk.

Avond over drugspastoraat Luister- en meedenkactiviteit over drugspastoraat. Mark Lieshout, werkzaam bij het drugspastoraat Amsterdam, verkent wat drugsverslaving is aan de hand van de stelling ‘Mensen worden verslaafd door verkeerde keuzes’. Hij vertelt wat het drugspastoraat in Amsterdam inhoudt. Locatie: De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn. Wanneer: dinsdag 2 november, van 19.30 uur-21.30 uur. Toegang: gratis. Aanmelden via: vonc@3ranken.nl

Praktische informatie De colleges zullen worden gehouden op 7, 14, 21 en 28 oktober van 15.30-16.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur). U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum en maak € 20,00 over op rekeningnummer NL67 INGB 0008 5034 83 t.n.v. Stichting Huis van Ontmoeting o.v.v. OGJG oktoberreeks 2021. Ook kunt u zich telefonisch aanmelden via Gert Nijmeijer, tel.: 06-53 78 38 08.

NIEUWE COLLEGES VAN OGJG


Oktober 2021 WEEK VAN DE ONTMOETING De eerste week van november organiseert Stimenz en De Drie Ranken de Week van de Ontmoeting. In deze week organiseren wij verschillende activiteiten. U kunt hier mensen uit uw wijk ontmoeten en samen met hen iets leuks doen. Kookgroep Vindt u het leuk om te koken en andere mensen te ontmoeten? Wellicht is dan is een kookgroep misschien iets voor u. Het idee is dat wij groepjes van maximaal 6 personen bij elkaar brengen om samen een kookgroep te starten. De groep gaat één keer in de week of om de twee weken samen koken en eten. U kookt dan met elkaar en voor elkaar. Het idee: U gaat twee keer koken in de keuken van De Drie Ranken zodat u kennis met elkaar kunt maken en te kijken of het klikt. De derde keer gaat u om de beurt bij elkaar thuis koken. U bepaalt samen met uw groepje hoe vaak u dat gaat doen. Wekelijks of twee wekelijks. De eerste keer zorgt Stimenz/Drie Ranken voor de boodschappen en het menu. De tweede keer bepaalt u samen het menu en doen wij nog de boodschappen voor u. De derde keer regelt u alles in uw groepje. Wat u gaat koken en hoe u de boodschappen regelt. Wij vragen hiervoor een vrijwillige eigen bijdrage de eerste twee keer. De nadruk ligt op het samen iets gezelligs doen en samen eten. Niet op ingewikkelde maaltijden met dure ingrediënten. We willen graag dat de groepjes toegankelijk zijn voor iedereen. Als je niet zo goed kunt koken maar het wel

wijkkrant de maten wilt leren dan ben je ook van harte welkom om je aan te melden. De kookgroepen zijn voor alle leeftijden. Ben je vegetarisch dan ben je ook van harte welkom. Mochten er veel aanmeldingen komen dan wijken we uit naar andere data en locaties. Waar: Drie Ranken, ingang Violierenplein. Wanneer: maandag 1 en maandag 8 november Aanmelden voor: 25 oktober Tijd: 16.30 uur tot 19.00 uur. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Inge van Dalen via telefoonnummer 06 – 53174984 of mailen naar activiteitendematen@stimenz.nl Kaartenactie Vind u het ook zo leuk om een kaartje te krijgen? Wij staan op donderdag 4 novembertussen 12.30 en 16.00 uur op verschillende plekken met verschillende leuke kaarten. U kunt hier een kaartje uitzoeken en terplekke schrijven en wij versturen hem dan voor u. Omdat het week van de ontmoeting is lijkt het ons leuk als u een kaartje stuurt naar iemand die wel en opkikkertje kan gebruiken, u lang niet gezien of gesproken heeft of iemand die eenzaam of alleen is. Zien wij u dan bij Winkelcentrum Egelantier, Winkelcentrum de Maat en Winkelcentrum Gildenhof Activiteit ontmoetingsplek de Berghorst Bloemschikken Een gezellige instuif met als resultaat een mooi bakje mee naar huis. Wanneer: Maandag 1 november om 14.30 uur. Kosten: €2,50 Pizza’s bakken In de mooie keuken van de Berghorst gaat u samen kleine pizza-tjes maken en beleggen met verschillende soorten beleg. Een gezellige activiteit waarbij u gelijk lekker eet.

OOK WEL EENS MOEITE OM ROND TE KOMEN? Wist je dat in Nederland ruim 600.000 huishoudens in armoede leven? Dat kan iedereen overkomen. Heb je ook behoefte aan wat extra tips hoe rond te komen, informatie met betrekking tot geld, toeslagen of het aanbrengen van structuur in je financiën? Meld je dan aan voor de week van de geldzorgen van 23 tot en met 30 november. Je ontvangt in die week dagelijks adviezen en tips per mail, bijvoorbeeld hoe kun je zuiniger leven?, ontvang je alle toeslagen? (er zijn er namelijk best veel), ben je bekend met de stadspas?, weet je de weg naar het centenkwestie spreekuur? Aan het einde van de week is er voor wie dat wil een gezamenlijke afsluiting waarbij je vragen kunt stellen of waar wij kunnen kijken of we iets voor jou kunnen betekenen en om elkaar te ontmoeten. We maken hier een gezellig moment van met een hapje en een drankje. De afsluiting vindt plaats op 30 november tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de Stolp aan Violierenplein 101. Is mail lezen lastig voor je? Laat het ons dan weten, dan proberen we je op een andere manier te informeren. Bij vragen of om je aan te melden kun je een mail sturen naar ActiviteitenDeMaten@Stimenz.nl of telefonisch met Frank Wiersma, Sociaal Werker (06-29568012).

16. Wanneer: Dinsdag 2 november van 11.00 uur tot 14.00 uur Kosten: €3,50 Locatie: Woonzorgcentrum Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30 Aanmelden kan: via m.koolman@atlant.nl of bellen naar receptie 055 59 97 600 Berghorst Creatieve activiteit in ontmoetingsplek De Matenhof. Een egel maken uit oude boeken onder het genot van een hapje en een drankje. Wanneer: Dinsdag 2 november van 13.30 uur tot 15.30 uur. Waar: De Matenhof, Warenargaarde 775 Kosten: gratis. Aanmelden: kan door te bellen/appen/sms’en naar de Matenhof op nummer 06-31 54 04 97 Koffiegroep Veldhuus dinsdagmorgen De koffiegroep van het ’t Veldhuus Magistratenveld 613 nodigt u van harte uit om een gezellig kopje koffie te komen drinken. Deze groep komt iedere dinsdag ochtend bij elkaar van 10.00 uur tot 12.00 uur. Het is een gezellige groep die graag nieuwe bezoekers verwelkomt. Koffiegroep Gildenhoven woensdag U wordt van harte uitnodigt om deel te nemen aan de gezellige Tea Party met muziek groep “Alleen Hollands in Lederhose”. De muziekgroep treedt belangeloos op. Wanneer: Woensdag 1 november van 14.00 tot 17.00 uur Kosten: De bijdrage hiervoor is € 4.- p.p. (€ 1.50 voor de thee voorziening en € 2.50 voor hapjes en drankjes). Opgave: Belangstellenden worden verzocht voor 27 okt. 2021 te reserveren en te betalen bij:Mw. Riem op 06-41 59 19 90 of Hr. Singh 06-39 79 04 61. Adres: snijdersplaats 110, 7328 VJ Apeldoorn


Oktober 2021

wijkkrant de maten

WELGELEGEN

27-06-1984

Weer een stukje oud Apeldoorn. Iedere oudere Apeldoorner kent Welgelegen wel van vroeger jaren. Hier schrijven we dus 1984. Vanuit de lucht valt het slingerende patroon van het kanaal erg op. Onder dit gedeelte kanaal ligt dus Welgelegen. Het daar grootste gevestigde bedrijf aan het Kanaalpad was de Ekro Slachterijen, links in beeld. De directeuren ervan waren Han en Piet den Ouden. Kende ze persoonlijk. Het complex stond aan de westzijde van het Kanaalpad en aan de oostzijde was o.a. het parkeerterrein voor het personeel. Volgen we die, dan zien we een bedrijf met 4 hallen en witte daken. Dat was de B.A.C. Woningtextielgroothandel. Later werd hierin Ter Hoeven Verf gevestigd. Schuin naar boven loopt de Deventerstraat. Een gele VAD-bus rijdt richting markt en van rechts komt er nog een. De volledige naam

17.

VAD was Veluwse Autobus Diensten, welke oorspronkelijk gevestigd was in Ermelo maar vanaf 1970 in Apeldoorn. Links van de bus op de Deventerstraat is de Moriaanstraat met erboven de Halstraat. Volgen we de weg links van de EKRO, dan komen we langs de VAD-remise (bussen op het achterterrein)met net om de hoek Kwakkel Bouwstoffen met als directeur Willem Kwakkel. Ernaast onder andere Autobedrijf Dusseldorp en op de hoek van de Deventerstraat Garage Schimmel die Citroën verkocht. Gelegen aan de Deventerbrug het brugwachtershuisje. Nog steeds aanwezig! Gaan we tot slot nog even over het kanaal: geheel links, in de bocht van het kanaal, de Kanaalstraat. Erboven de Stationsstraat met nog net zichtbaar een stukje van de markt. Aan de rechterzijde van de Deventerbrug loopt de Vlijtseweg. Foto bestellen?: hansenmarsnelleman@gmail.com Foto en tekst: Hans Snelleman


BOKSEN BOKSEN VOOR IEDEREEN IN APELDOORN

Elke week staan onze boks instructeurs voor je klaar om een heerlijke bokstraining te geven. Voor deze training maken we gebruik van een bokszak. Dus je bent niet tegen elkaar aan het boksen. Boksen is een perfecte manier om je conditie te trainen en de kracht in je bovenlichaam te verbeteren. Door verschillende bokstechnieken werk je snel en effectief aan je conditie. Je hebt bij ons al een boks lidmaatschap vanaf € 30,50 p.m., je bent dan één keer per week van harte welkom. Wil je meer en vaker trainen, kan je voor € 40,50 p.m. onbeperkt bij ons terecht.

BOKSEN IN APELDOORN KAN JE VOLGEN BIJ:

Meer informatie vind je op tentijesport.nl

TENTIJESPORT.NL

Ten Tije sport & wellness beleving Heemradenlaan 101 7329 BZ Apeldoorn 055 - 5433266


Oktober 2021

19.

wijkkrant de maten

BURENHULP IN DE MATEN EEN TERUGBLIK De Burenhulp in de Maten bestaat inmiddels een half jaar. Hoogste tijd om dat te vieren. Woensdagavond 15 september jl. kwamen 20 deelnemers van de Burenhulp samen in jongerencentrum Don Bosco. Onder het genot van een hapje en drankje konden deelnemers van wie velen elkaar nog niet kenden, elkaar ontmoeten. Gestart in Coronatijd, was het omgekeerd ook leuk voor de initiatiefnemers van Stimenz om al die gezichten voor het eerst live te zien. Tegelijkertijd heeft het team van de Burenhulp de deelnemers gevraagd naar hun ideeën en tips voor de Burenhulp. Uit de reacties bleek dat deelnemers het een goed initiatief vinden. De snelheid en de eenvoud waarmee mensen met een kleine vraag door een buur geholpen kunnen worden, waarderen mensen enorm. Men was ook benieuwd wie hier nu allemaal deel vanuit maken. Eén van de deelnemers verwoordde het heel mooi: “Ik was gewoon benieuwd van welke club ik nu lid ben en wie de andere deelnemers zijn.” Hoe werkt het ook al weer? Stel we komen iemand tegen in de wijk die een (praktische) klus heeft en die dat alleen niet kan. Via een persoonlijke mail die naar alle

deelnemers uit de Burenhulp gaat, versturen we het verzoek: zou je willen helpen? Stel er zegt iemand ja, dan brengen wij de vrager en de aanbieder met elkaar in contact. Mochten er meer mensen interesse voor de klus hebben, dan maken wij een keus. Uiteraard mag je altijd nee zeggen op een klus, deelname aan de Burenhulp is op vrijwillige basis. Om wat voor soort klussen gaat het? Het gaat in principe om (kleine) klussen die een vrager niet alleen kan oplossen. Zo hebben wij vragen binnengekregen over ondersteuning bij computerproblemen tot vragen voor een klus in de tuin of in huis.

wijk en het omzien naar elkaar te bevorderen. Inmiddels hebben een bestand van 40 deelnemers. Het team van de Burenhulp heeft onlangs ondersteuning gekregen van twee deelnemers in de Burenhulp die ons helpen met de matching van de klussen. Heb je interesse om aan de leukste community in de Maten deel te nemen, neem dan contact met me op. Of misschien heb je een vraag voor de Burenhulp. Mail naar info@burenhulpindematen.nl of bel me op 06-13384057 Aart de Graaf buurtregisseur Stimenz.

Daarnaast hebben wij vragen gekregen voor sociale ondersteuning. Je kunt hierbij denken aan iemand die een maatje voor een ander wil zijn voor een bepaalde periode. Vrijwillig Goed om te weten is dat de Burenhulp geheel vrijwillig is. Deelnemers verlenen vrijwillig hun ondersteuning aan dit project. Mensen die hulp vragen hoeven niet te betalen voor hun vraag. Hoe verder? De Burenhulp in de Maten is een initiatief van Stimenz om onderlinge hulp te stimuleren in de

Puzzel mee en maak kans op een gratis schilderij naar keuze uit onze webshop! AFBEELDINGEN ALUMINIUM ARCHITECTUUR BLOEMEN CANVAS DIEREN EIGENFOTO ETENENDRINKEN FOREX HOUT LANDSCHAP NATUUR PLANTEN PLEXIGLAS SPEL SPORT VERKEER

www.wanddecobestellen.nl Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt. Trek een lijn over het gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet gebruikte letters vormen de oplossing. Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Wijkkrant de Maten, Houtsnijdershorst 1, 7328 VT Apeldoorn of stuur het antwoord via de website www.wijkkrantdematen.nl. Inzenden kan t/m 18 oktober 2021. De winnaar van deze puzzel krijgt persoonlijk bericht.


DE GOEDKOOPSTE VAN DE EGLANTIER! Wij

IJ K OO K Z A K EL

bezorgen graag je

boodschaPpEN OMDAT JIJ HET AL DRUK GENOEG HEBT

Like ons op Facebook Jumbo de Eglantier Gratis parkeren

Like ons op Instagram Jumbo.Eglantier.Apeldoorn Meld je aan voor onze nieuwsbrief via Jumbo.com

OPENINGSTIJDEN: Ma t/m za: Zo:

SAMEN DOEN WIJ ALLES VOOR DE KLANT

8.00 – 21.00 12.00 – 18.00

Apeldoorn, de Eglantier 606