__MAIN_TEXT__

Page 1

Apeldoorn

Verschijnt s maandelauijgukstu s

Jaargang 1 - september 2018

(uitgezonderd 2019) 2018 en januari

10 keer per jaar!

WESTKRANT “Een ‘echte’ wijkkrant waar verbinden, ontmoeten en inspireren centraal staan”

Apeldoorn

Apeldoorn JUMBO.COM

YVONNERECLAME.NL

HET ADRES VOOR AL UW RECLAMEUITINGEN

pagina 3

NOORDKRANT Ondernemerspaar start met de Westkrant!

pagina 9

Vacature Special, klaar voor de nieuwe uitdaging in de buurt? Geachte lezer, Vanaf deze editie van Wijkkrant West zal er voorlopig iedere maand een luchtopname worden geplaatst van uw wijk. Het gaat vaak om oudere luchtopnamen alsmede meer recente. De luchtopnamen worden beschikbaar gesteld door Hans Snelleman welke tot nu toe ruim 42 jaar luchtfotograaf is. Tevens zal hij de luchtopnamen van teksten voorzien. Veel lees- en kijkplezier! Omgeving Jachtlaan-Zanderijweg 15-07-2009 Een min of meer driehoek van wegen t.w. de Jachtlaan, Zanderijweg en Asselsestraat. Kenmerkend voor de Jachtlaan zijn de vele grote bomen aan beide zijden van de weg. Beginnend bij de rotonde onderin beeld zien we naar rechts de PWA-laan met een

klein stukje Van Brerostraat behorend bij het de Orderparkweg tot aan de Jachtlaan. Links woongebied het Witte Dorp genaamd. Links aan het begin van de Laan van Orden zien we onderin het begin van de Laan van Orden en een bedrijfspand. Dat is het voormalige bedrijf naar rechts de Eburonenstraat. Nemen we na van de fa. Draisma welke nu gevestigd is op de rotonde de eerste weg rechts dan komen het Industrieterrein Malkenschoten. Tot de we uit op de Zanderijweg. Bij de tweede volgende editie! witte cirkel in de Zanderijweg zien we een www.ambiancedekazon.nl u-vormige buurt. Dat zijnwww.ambiancedekazon.nl de Kruisakkerweg Foto bestellen?: hansenmarsnelleman@gmail.com en Daalakkerweg en daarboven ook een u-vormige buurt met witte woningen. Dat Foto en tekst: Hans Snelleman was de voormalige bekende Wielerbaan die vanaf 1950 bijna vijftig jaar lang terrein was van Wielervereniging De Adelaar. Aan het einde van de Zanderijweg komen we uit op de Asselsestraat. Rechts de vijver aan de Henri Dunantlaan. Links ervan, in een driehoek, de woningen aan de Scheperweg, Melkweg en Wolweg. Kenmerkend voor deze buurt zijn de begint bijbijdedegrootste begint grootste vorm en rode daken ervan. Er tegenover loopt

Het Hetgrote grote genieten genieten zonweringspecialist zonweringspecialist van vanNederland Nederland

pagina 13

Creatief bezig zijn in wijkcentrum Orca

**

**

pagina 19

Het grote genieten

begint bij de grootste zonweringspecialist van Nederland

Bezoek Bezoekonze onzecompleet compleet vernieuwde showroom! vernieuwde showroom! Kom Komnaar naaronze onzeshowroom showroomvoor vooreen eenuitgebreid uitgebreid assortiment assortimentproducten productendie: die: langervan vanhet hetbuitenleven buitenlevenlaten latengenieten genieten UUlanger Binnensfeer sfeeren enprivacy privacycreëren creëren Binnen Warmtebinnen binnenhouden houdenen enenergie energiebesparen besparen Warmte

ZZOONN W W EE RR II NN GG RROO LL LL UU II KK EE NN RRAAAA MM DD EE CC OO RR AA TT II EE TTEERR RR AA SS -N OOVVEE RR KK AA PP PP II NN GG EE N

HHOO RR RR EE NN

Europaweg216, 216,7336 7336AR ARAPELDOORN APELDOORN- -TT(055) (055)521 52116 1646 46--EE info@ambiancedekazon.nl info@ambiancedekazon.nl Europaweg

Puzzel mee en win een jaar abonnement van Kinderpretpark Julianatoren


Apeldoorn

september 2018 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis: 14055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer: (055) 548 3000/112 Politie: 0900 8844/112 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gelre ziekenhuis (055) 581 8181 SOCIAAL IN DE WIJK Sociaal wijkteam 14 055 gemeente@apeldoorn.nl Stimenz (088) 784 64 64 MEE-Veluwe (055) 526 92 00

SOOSREUNIE 2018 GAAT NAAR ANDERE LOCATIE De SOOSREUNIE 2018 gaat weer terug naar waar het ooit begonnen is. Zaterdag 10 November wordt de 13e editie gehouden in het Sprengeloo (Sprengenweg 81 Apeldoorn, ingang Prinses Beatrixlaan) Rond de jaren ‘60/’70 speelde het uitgaansleven in Apeldoorn zich af in diverse sociëteiten,waaronder SOOS ’59, Waterloo Station, Cavern Club, Top 66, De groene Fles en Poort van Kleef. Tijdens de Soosreunie krijgen deze oud bezoekers de kans om weer eens ouderwets uit te gaan en de gelegenheid om hun oud buren, stapvrienden en klasgenoten te ontmoeten. Natuurlijk is iedereen die nog kan genieten van de oude blues, rock en merseybeat welkom. De organisatie is volop bezig met de programmering. Kijk voor informatie even op SOOSREUNIE.NL en houd ook facebook in de gaten.

Riwis zorg en welzijn (055) 539 45 35 Zorggroep Apeldoorn 055 - 549 52 49 WIJKRAAD Wijkraad Centrum www.wijkraadapeldoorncentrum.nl Wijkraad Berg en Bos www.wijkbergenbos.nl Wijkraad de Naald www.wijkraaddenaald.nl Wijkraad de Parken www.deparken.nl/contact Wijkraad Brink & Orden 055- 355 57 96 Wijkraad De Sprengen (055) 355 65 71 HUISARTSEN Huisartsenpraktijk Berg en Bos 055 355 3216 Huisartsenpraktijk C F Zegers - Botta 055 521 2120 Huisartspraktijk Van den Berg 055 521 4071 Huisartsenpraktijk De Parken 055 521 2055 APOTHEEK SAL Apotheek Orden 055 355 9332 Boots apotheek Berg en Bos 055 355 4333 Apotheek De Asselsestraat 055 521 6117 Boots apotheek Loolaan 055 522 0522 TANDARTSEN Praktijk voor mondhygiëne 055 355 8478 Tandartspraktijk Willem Bosma 055 355 1285 Koster Tandheelkunde 055 843 5741 Lodewijkveste Tandartsen 055 356 3773 Tandartspraktijk Dehue 055 355 2395 TandCare Apeldoorn 055 312 1575 TopClass Mondzorg 088 030 0700 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer/ riool Van der Velden: (026) 321 53 16 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag)

DAG SOCIAAL RAADSLIEDEN, Mijn partner en ik willen van elkaar scheiden. We wonen inmiddels al een tijdje niet meer bij elkaar. Ons gezamenlijke inkomen was vrij hoog, maar nu ik alleen ben, leef ik van een minimum inkomen. Heb ik nu recht op toeslagen van de Belastingdienst? Met vriendelijke groet, Mevrouw de V. ---Dag mevrouw de V, Bedankt voor uw vraag. Nu uw financiële en leef situatie is veranderd, heeft u mogelijk recht op toeslagen. Omdat u gehuwd bent, bent u toeslagpartners voor de Belastingdienst. Een echtscheidingsverzoek en een verhuizing naar een ander adres zorgen ervoor dat u geen toeslagpartners meer bent van elkaar. Dit moet u digitaal doorgeven aan de Belastingdienst. De gemeente doet dit niet voor u. Om recht te hebben op toeslagen geldt er ook een inkomens- en vermogensgrens. Wij kunnen voor u een berekening maken of er recht is en wat de hoogte wordt van de toeslagen. U kunt daarvoor één van onze wijkspreekuren bezoeken. Met vriendelijke groet, Sociaal Raadslieden van Stimenz

30 SEPTEMBER: QUALITY HOUR Op 30 september, om 16:00 uur is er in de Goede Herderkerk weer een Quality Hour: dé dienst voor de middengeneratie (vanaf 25 tot 55 jaar). Thema dit keer: geluk. Als gelukszoekers onder elkaar gaan we op zoek naar de ‘logica van geluk’.

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere juridische vragen kunt u terecht op één van onze spreekuren. Voor Apeldoorn West zijn dat de spreekuren in de Berkenhove, Ontmoet en co en de Veenkamp. Het spreekuur in de Berkenhove (Koning Lodewijklaan 387a) is elke donderdag van 14:00-16:00 uur. Het spreekuur in Ontmoet en co (Roggestraat 35) is elke vrijdag van 14:00- 16:00 uur. Het spreekuur in de Veenkamp (Gemzenstraat 9) is elke dinsdagmiddag van 13:30- 15:30 uur. www.stimenz.nl.

Een wereld te ontdekken

Kinderdagverblijf - Peuteropvang - Bso

VACATURE GASTVROUWEN/ GASTHEREN BIJ STICHTING ‘kLEEF! Stichting ‘kLEEF! is een inloophuis voor mensen die kanker hebben of hebben gehad. Ook hun naasten en nabestaanden zijn bij ons welkom. Er werken ruim 25 gastvrouwen en gastheren bij ‘kLEEF naast ongeveer 25 professionele docenten/activiteitenbegeleiders. Op dit moment is er ruimte voor enkele nieuwe, bevlogen gastvrouwen en gastheren. De gastvrouwen/gastheren zijn oprecht betrokken bij de gast en de leefwereld van de gast. De gastvrouw/gastheer is iemand die samen met de gast zaken op een rijtje kan zetten en samen met hen kijkt waar een behoefte ligt. De gastvrouw/gastheer loopt als het ware een stukje mee op het pad. Zij informeren gasten over de diverse activiteiten die binnen ons huis georganiseerd worden. Kijk dan op de site www.stichtingkleef.nl/overkleef/vacatures voor de gehele beschrijving van deze mooie en waardevolle functie. Voor meer informatie over Stichting ‘kLEEF! zie: www.stichtingkleef.nl en facebook www.facebook.com/stichtingkleef.

ACTIVITEITEN BIJ STICHTING ‘KLEEF! Inloophuis Stichting ‘kLEEF! biedt activiteiten voor iedereen die met kanker wordt geconfronteerd. Veel verschillende activiteiten waarbij u kunt ontspannen, elkaar kan ontmoeten, creatief bezig bent, in gesprek gaat of juist niet. Maar u kunt ook een afspraak maken voor huidverzorging bij kanker, een van de spreekuren, gespreksgroepen of voor een individueel gesprek. Binnen lopen tijdens de openingstijden voor een luisterend oor en een kop koffie kan altijd. Vanaf maandag 3 september is Stichting ‘kLEEF! op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 16.30 uur geopend en op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur (tot 3 september is het huis van maandag tot en met vrijdag geopend tot 13.00 uur). Kijk voor actuele informatie op de website www.stichtingkleef.nl. U kunt de stichting ook bellen op telefoonnummer 055-5762676 of mailen via info@stichtingkleef.nl.

Voor alle ontdekkers Bij Doomijn is er genoeg te beleven, in de speel- en ontdekkingsruimtes en met het uitdagende activiteitenaanbod voor klein en groot.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT KONINGSDAG 2019

altijd in de buurt

DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst ONS HUIS Algemeen telefoonnummer (055) 526 2500 info@onshuisapeldoorn.nl

2

WESTKRANT

Met meer dan 25 locaties in Apeldoorn zijn we altijd dichtbij. Ontdek ons flexibele aanbod!

www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl

/doomijn

t

(038) 421 45 21

Koningsdag in de Apeldoornse binnenstad; wie kent het niet? Jaarlijks bezoeken 60.000 tot 80.000 mensen dit grote eendaags evenement. Om ook in 2019 weer een fantastisch programma te kunnen presenteren is de Stichting Oranjefeesten op zoek naar projectmedewerkers (vrijwilligers) die willen helpen bij het samenstellen van het programma en op Koningsdag aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Je gaat samen met een van onze ervaren programmamakers aan de slag. Over de taakverdeling en beschikbare tijd maak je zelf afspraken met de programmamaker. Heb je belangstelling of een vraag neem dan contact op met Hans Peters via secretaris@ k055.nl of via onze contactpagina www.k055. nl/contact


september 2018 HANDIGER WORDEN OP DE COMPUTER Een afspraak maken bij de gemeente, berichten versturen of iets opzoeken. Dat kan allemaal op de computer. Denkt u wel eens: “Was ik daar maar wat handiger in?” Doe dan mee met de cursus Digiwijzer in de Spitsbergenschool. Zes lessen De cursus Digiwijzer begint op dinsdag 9 oktober en duurt zes weken. U heeft één keer per week les van 9-10.30 uur en er kunnen tien mensen meedoen. Heeft u kleine kinderen? Neem ze mee! Wij zorgen voor oppas. Meedoen De cursus is voor iedereen, of u van Nederlandse of buitenlandse afkomst bent. U mag meedoen als u niet aan het inburgeren bent. We houden rekening met wat u kan op de computer en wat u wil leren. Informatie en aanmelden De cursus is in de Spitsbergenschool, Morinistraat 6, 7312 KC in Apeldoorn. Bel of mail voor informatie en aanmelding naar Khadija Ben Azzouz, coördinator Opstap bij Stimenz, telefoon 088-78 46 464, k.benazzouz@ stimenz.nl.

COLOFON

De Westkrant wordt 10 maal per jaar huis aan huis verspreid zoals is weergegeven op de verspreidingskaart op www.mediabureauapeldoorn.nl en is gratis af te halen op diverse plekken in de wijk.

De Westkrant is de wijkkrant van Apeldoorn West en het centrum. Uitgever: Mediabureau Apeldoorn Oplage: 16.000 stuks Verspreiding: Verspreidingsburo Armada Druk: Janssen Pers Vormgeving: YVONNE RECLAME Informatie, data en verspreidingsgebied kunt u vinden op www.mediabureauapeldoorn.nl Voor meer informatie, redactie of mogelijkheden tot adverteren neem vrijblijvend contact op met: info@mediabureauapeldoorn.nl Klachten bezorging: yvonne@mediabureauapeldoorn.nl Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Mediabureau Apeldoorn.

Apeldoorn

3

WESTKRANT

APELDOORNERS KIEZEN STRAKS ‘EIGEN’ MARKTPLEIN UIT VIER ONTWERPEN Bureaus aan de slag met ontwerpen voor vernieuwd ‘plein van de stad’ Ze zijn in de maak: de ontwerpen voor een vernieuwd Marktplein. Het plein is aan een flinke opknapbeurt toe en gaat volledig op de schop. Deze week zijn de vier bureaus bekendgemaakt die allen met een idee voor het nieuwe plein komen. Als de vier ontwerpen bekend zijn, mag elke Apeldoorner stemmen op zijn of haar favoriet. Wethouder Mark Sandmann: “Het Marktplein is van iedereen: het plein van onze stad. Daarom vind ik het belangrijk dat Apeldoorners zelf het beste ontwerp kunnen kiezen. Een verkiezing dus. Ik ben heel benieuwd naar de favoriet van de Apeldoorners”. In het voorjaar van 2021 is het nieuwe Marktplein klaar. De afgelopen maanden is er uitvoerig gesproken met belanghebbenden zoals bewoners, ondernemers aan het Marktplein, vertegenwoordigers van de warenmarkt en de gemeente. De gesprekken hebben geresulteerd in een nota van uitgangspunten die de gemeenteraad in juli heeft vastgesteld. Deze uitgangspunten nemen de bureaus mee in hun ontwerpen. Verkiezing: één stem voor elke Apeldoorner De bureaus Landlab, West8, BplusB en Karres en Brands (in willekeurige volgorde genoemd) zijn aan de slag met de ontwerpen. Vanaf eind november kunnen de ideeën bekeken worden en van 7 tot 17 december kan er tien dagen lang gestemd worden. Elke Apeldoorner, jong en oud, kan stemmen op zijn of haar favoriet. Eind december volgt de bekendmaking van het winnende ontwerp. Dit ontwerp kan nog wel iets afwijken van het uiteindelijke resultaat: het wordt namelijk van idee doorontwikkeld tot een ‘voorlopig ontwerp’ en ‘definitief ontwerp’.

ONDERNEMERSPAAR YVONNE TIEMES EN WOUTER VAN DE BUNT STARTEN MET DE WESTKRANT “Het is ontzettend gaaf om samen met de bewoners, bedrijven en organisaties uit de wijk een krant te maken” In april jl. hebben Yvonne en Wouter Mediabureau Apeldoorn opgericht. Zij kennen Apeldoorn als geen ander. Ze wonen en ondernemen in Apeldoorn, de kinderen zitten hier op school en voetbal. Met passie voor het vak zullen onder de vlag van Mediabureau Apeldoorn wijkkranten uitgegeven worden waarin ontmoeten en verbinden in de wijk centraal staat. Inmiddels geven zij 4 kranten uit gericht op de wijk; De Noordkrant, De Zuidkrant, wijkkrant de Maten en nu ook de Westkrant. De Zuidkrant kent de langste historie van de 4 kranten en bestaat dit jaar maar liefst 20 jaar. De Noordkrant gaat het vierde levensjaar in, de Wijkkrant de maten het tweede jaar. Het zijn allemaal unieke kranten die vol staan met informatie over de wijk. Yvonne: “Ik maak met passie voor het vak een echte wijkkrant. In mijn jaren als zelfstandig ondernemer heb ik een aantal kranten en magazines uitgegeven. In Apeldoorn breng ik sinds 2016 Wijkkrant de Maten met succes uit samen met o.a. Stimenz, Gemeente Apeldoorn en wijkraad Zuidoost. Mijn hart ligt bij geprinte media en verbind graag mensen met elkaar. Samen met mijn man Wouter van de Bunt heb ik Mediabureau Apeldoorn opgericht. Naast het mediabureau blijf ik uiteraard onze reclamebureau YVONNE RECLAME runnen. “De lucht van een krant, vers van de pers, de inkt nog amper droog. Heerlijk! Ik geloof dat print altijd blijft. Het lezen van een krant is een beleving. Dat krijg je niet als je op je iPad of iPhone ‘bladert’. Met een kopje koffie op de bank of waar dan ook met een échte krant in handen, elke bladzijde omslaan,

“Met een beetje hulp kom ik er wel”

Als je alledaagse dingen als wonen, werken, leren of vrije tijd ingewikkeld vindt, dan helpen wij je graag weer op weg. Riwis Zorg & Welzijn begeleidt jongeren, volwassenen en ouderen met psychische en sociaal maatschappelijke hulpvragen bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. Riwis Zorg & Welzijn T 0900 – 24 24 241 E zorgservice@riwis.nl W www.riwis.nl

Riwis Zorg & Welzijn beste leerbedrijf 2017 van Gelderland! het papier tussen je vingers voelen, dat leest gewoon lekkerder. Naast het runnen van onze Jumbo Supermarkt aan het Schubertplein help ik Yvonne zoveel mogelijk mee”, aldus Wouter.

Voor meer informatie, redactie aanleveren of adverteren kunt u altijd contact met ons opnemen via de website: www.mediabureauapeldoorn.nl.


Apeldoorn

september 2018

4

WESTKRANT

BUN KOOPT VOORMALIG STADSKANTOOR WESTPOINT VAN 10.000 M2 IN APELDOORN BUN heeft het kantoorgebouw Westpoint aan de Handelstraat gekocht uit de failliete boedel van de Westermeijer groep. Het voormalige stadskantoor van ca. 10.000 m2 zal worden getransformeerd tot circa 98 betaalbare huurwoningen. Het nu door BUN gekochte kantoorgebouw dat op een prominente locatie in Apeldoorn gelegen is, staat al bijna 10 jaar leeg en heeft in het verleden voor veel overlast gezorgd. Inmiddels is de ergste overlast onder controle, maar het pand maakt nog steeds een desolate indruk. Nadat eerdere plannen om een boodschappencentrum op de plek van het kantoorgebouw te realiseren tijdens het vaststellen van het bestemmingsplan in de raad sneuvelde, was er lange tijd onduidelijk wat er met het gebouw zou gebeuren. De gemeente heeft in 2017 besloten om het beperkt beschikbare extra woningcontingent voor het transformeren van kantoren naar woningen toe te wijzen aan het Westpoint gebouw. In maart 2018 heeft ook de provincie Gelderland groen licht gegeven voor het vrijgegeven van het contingent. Dit is voor BUN het startschot voor het verder uitwerken van de plannen.

“We zijn blij dat wij het kantoorgebouw nu officieel hebben overgenomen en onze plannen verder kunnen uitwerken. We zijn erg enthousiast over de mogelijkheden om het pand weer een nieuwe invulling te geven, die past in zijn omgeving en bij te dragen aan het invullen van de huidige grote vraag naar betaalbare huurappartementen binnen de gemeente Apeldoorn”, aldus Bernard Sinnema, projectontwikkelaar bij BUN. Het nu verpauperde kantoorpand is momenteel een doorn in het oog van buurtbewoners. In overleg met de gemeente en de buurt zullen de plannen de aankomende tijd verder uitgewerkt worden door BUN. “We zijn er van overtuigd dat wij in samenspraak met gemeente en de buurtbewoners het huidige pand kunnen transformeren naar een appartementencomplex met voorzieningen dat weer een prachtig markant punt zal vormen in de wijk.” Over BUN Het project wordt geheel gecoördineerd en begeleid door Bun. De exploitatie van supermarkten, projectontwikkeling en het beheren en renoveren van vastgoed, dat is waar we goed in zijn bij BUN en waar we ons dagelijks met groot enthousiasme voor inzetten. Op elk project dat gerealiseerd wordt, willen we vol trots op kunnen terugkijken. Dit wordt bereikt door te gaan voor kwaliteit, te kiezen voor toekomstbestendige oplossingen en door altijd de klant centraal te stellen. Meer over BUN kan gelezen worden op www.bun.nl.

Q-MUSIC FOUTE PARTY KOMT WEER TERUG NAAR APELDOORN! Na 3 uitverkochte edities, is het tijd voor een nieuwe editie Q-Music Foute Party! Op zaterdag 27 oktober komt de Q-Music Foute Party opnieuw naar Fletcher Hotel-Restaurant Apeldoorn te Apeldoorn. Het thema van deze avond is ‘Cowboys en indianen’. Dus kom en verras ons met een een fout outfit! Dansen, feesten en (her)beleven van de allergrootste foute hits die eigenlijk best goed zijn! Y-M-C-A! No no no no no! Una paloma blanca, Sex on the beach, We are the children of the night… Confetti het publiek in, handjes in de lucht en zingen… Al jaren lang is de Foute Party een begrip in Nederland. 100% Fout! 100% Feest! Wilt u deze kans niet missen en hierbij zijn? Bestel dan nu uw kaarten of geheel arrangement inclusief diner en/of overnachting via Fletcher Hotel-Restaurant Apeldoorn op de Soerenseweg 73, via 055 355 4555, of via www.fletcherevents.nl. Neem ook een kijkje op de site voor meer informatie over de vele evenementen van Fletcher Events.

KOOK-EN KNUTSELCLUB De knutselclub vanaf 7 jaar (vanaf groep 4): wekelijks op de dinsdag van 18.30 -19.30 uur in de Lammerenhut, achter de Goede Herderkerk. (Voor kinderen uit de buurt/ omgeving van de kerk) De kookclub vanaf 11 jaar: 2 x per maand op dinsdag van 17.30 -19.30 uur in de Goede Herderkerk. (Voor kinderen uit de buurt/ omgeving van de kerk) Bij de knutselclub wordt er iedere dinsdag door de kinderen geknutseld in de Lammerenhut (het gebouwtje achter de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat). De kookclub maakt om de week op de dinsdag een recept klaar welke door de kinderen zelf is bedacht. Rondom speciale dagen wordt er altijd iets speciaals gedaan, met Kerst bijvoorbeeld wordt er vaak een kerstdiner bereid door de beide clubs waar we dan met zijn allen van genieten!

OMA WEET RAAD

Magnetron schoonmaken Geurtjes in de magnetron zijn niet zo fijn. Maar hoe krijg je die vervelende luchtjes er uit? Zet een aantal dagen achter elkaar een schaaltje met bakpoeder, houtskool, tapijtpoeder of gemalen koffie in de magnetron. De geurtjes trekken hierin. Let wel: elke dag verversen! Afhankelijk van je magnetron kun je ook het sap van meerdere citroenen, azijn of een aantal theezakjes in een flinke laag water aan de kook brengen en zo de magnetron schoonmaken. Zodra de vloeistof kookt, zet je de magnetron uit. Laat de magnetron afkoelen met de deur dicht. Haal daarna de dampaanslag van de wanden en je magnetron ruikt weer als nieuw.

Daarnaast zijn er regelmatig extra activiteiten zoals Sirkelslag, bij dit spel doen teams uit heel Nederland mee en voeren dan allerlei verschillende opdrachten uit. En we gaan natuurlijk voor een eerste plaats! Ook wordt er af en toe een filmavond of een spelletjesavond georganiseerd waarbij de kinderen van beide clubs welkom zijn, samen wordt hier altijd een gezellige avond van gemaakt. Mochten uw kind(eren) ook zin hebben om een keer te komen kijken of mee te koken of te knutselen? U bent van harte welkom op de openingsavond van het nieuwe clubseizoen a.s. dinsdag 18 september om 18.30 uur. De clubs worden financieel ondersteund door de stichting Go4it-Apeldoorn. Groeten en tot ziens? Elsa, Jet, Lusanne, Marjo en Martijn. Informatie over de (geringe) kosten etc. van beide clubs bij: Martijn Foppen 06-30412371 of per e-mail: martijnfoppen@outlook.com

HET WELLNESSHUIS HUIDVERBETERING - MASSAGE - PEDICURE

van Reinders

Waardebepaling van uw woning, een hypotheek gesprek èn een aankoopgesprek in één deal. En dat allemaal volledig vrijblijvend! 055-5 555 555 makelaarinapeldoorn.nl

ACTIE

! Ter inlevering van deze bon een GRATIS nagellakje t.w.v. 4,95 bij een pedicure- of manicure behandeling.

Toe aan een uitdaging?

Wil je iets doen voor een ander? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij verwelkomen je graag als vrijwilliger!

www.dekap / T.055 5295520

. Wees welkomag bij Ik zie u gra shuis Het Wellnes

BEEKSTRAAT 5, 7311 LD APELDOORN Salon gevestigd in de Ariane Inden Beauty Store & Salons

06-42517343 | HETWELLNESSHUIS@OUTLOOK.COM WWW.HETWELLNESSHUIS.NL

BEAUTY STORE & SALONS APELDOORN BEEKSTRAAT 5 - 055 - 82 00 990 ARIANEINDEN.COM


Apeldoorn

september 2018

WESTKRANT

PREI-NASI MET VEGASCHNITZEL EN PINDA’S hoofdgerecht • 25 min. • 4 pers. 300 g zilvervliesrijst 4 el zonnebloemolie 750 g prei in ringen 1 el kerrie 2 schalen Veggie Chef krokante schnitzel (à 200 g) 50 g ongezouten pinda’s grofgehakt 1 Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verhit in een wok 2 el olie. Schep de prei erdoor en bak al omscheppend 6 min. Voeg de kerrie toe en bak nog 1 min. 2 Verhit intussen in een koekenpan de laatste 2 el olie. Bak de vegaschnitzels 6 min., keer ze halverwege. 3 Giet de rijst af en laat goed uitlekken. Bak de rijst 3 min. op hoog vuur met de prei mee. Breng op smaak met peper (of sambal). 4 Schep de nasi op 4 borden. Halveer de schnitzels, leg ze bij de nasi en bestrooi met de pinda’s. Tip: lekker met gebakken plakjes banaan of maak ‘m smeuïg met satésaus

ROMIGE TIRAMISU VAN AVOCADO

nagerecht • 30 min. • 6 pers.

• • • • • • • • • • • •

500 g aardbeien 60 g poedersuiker ½ limoen schoongeboend 1 avocado 125 ml slagroom 2 el suiker 250 g mascarpone 150 g lange vingers 100 ml limoncello & staafmixer 6 glaasjes rasp

5

1 Maak de aardbeien schoon. Snijd de helft van de aardbeien in plakjes en houd apart. Pureer voor de saus de rest van de aardbeien met de staafmixer. Roer de poedersuiker erdoor. 2 Rasp de schil van de limoen en pers de vrucht uit. Pureer met de staafmixer het vruchtvlees van de avocado met 2 el limoensap en de limoenrasp. Klop de slagroom met de suiker bijna stijf. 3 Doe de mascarpone in een ruime kom en schep het avocadomengsel erdoor. Spatel de slagroom er luchtig door. 4 Schenk de limoncello in een diep bord. Doop de lange vingers in de limoncello en maak in glaasjes lagen van de lange vingers (eventueel doormidden gebroken, zodat ze in de glaasjes passen), avocadocrème en een paar lepels aardbeiensaus. Eindig met een laag crème en bewaar de rest van de aardbeiensaus gekoeld tot serveren. Bewaar ook de tiramisu tot serveren in de koelkast (max. 1 dag van tevoren). 5 Maak bij het serveren de tiramisu af met wat aardbeiensaus en de plakjes aardbei. Serveer de rest van de saus apart erbij. Tip: bestrooi de tiramisu nog met 50 g geraspte witte chocolade.


Apeldoorn

september 2018

6

WESTKRANT

THEATER ORPHEUS BIEDT BASISSCHOLEN GRATIS THEATERACTIVITEITEN AAN Eerste vijf scholen aangemeld voor Vriendjes van Orpheus - schoolprogramma Al vijf basisscholen in Apeldoorn willen hun leerlingen komend schooljaar, zonder extra kosten, meer cultuureducatie aanbieden. Via het Vriendjes van Orpheus – schoolprogramma sparen scholen punten die zij kunnen gebruiken om gratis theateractiviteiten te boeken uit het educatieprogramma van Theater Orpheus. De Vriendjes van Orpheus is een theaterclub voor kinderen van 2 tot 12 jaar, waarbij kinderen de wereld van theater ontdekken. De kosten van het programma worden grotendeels gefinancierd door het Ondernemerspodium van Orpheus. De opbrengsten van de Vriendjes van Orpheus worden volledig geïnvesteerd in cultuureducatie op Apeldoornse basisscholen. De eerste vijf Apeldoornse basisscholen die zich hebben aangemeld zijn OBS De Mheen, PCBO Prinses Margriet, KBS Anne Frank School, PCBO De Korenaar en PCBO De Wegwijzer. Deze enthousiaste basisscholen sparen voor gratis theateractiviteiten voor het komende schooljaar. Hoe meer leerlingen Vriendje worden, hoe meer activiteiten deze scholen kunnen reserveren.

“Ik ben ontzettend trots dat er al vijf scholen meedoen met ons Vriendjes van Orpheus - schoolprogramma,” aldus Patricia van der Meulen, Coördinator Vriendjes van Orpheus. “Bij de start van het nieuwe schooljaar hopen we nog meer scholen te kunnen enthousiasmeren. Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen een mooie theaterervaring aan te bieden.” Vriendjes van Orpheus - schoolprogramma Elke deelnemende basisschool spaart punten voor iedere leerling die is aangemeld als Vriendje van Orpheus. Rond de herfstvakantie krijgt de school een overzicht van het aantal punten en als cadeautje een mooi startkapitaal. Met deze punten kunnen voorstellingen, workshops en rondleidingen kosteloos uitgezocht worden uit het educatieprogramma van Theater Orpheus. “Wij vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen dat zij meerdere malen in aanraking komen met theater,” aldus Tamar Blijdestein, locatiedirecteur Anne Frankschool Apeldoorn. “Wij waren dan ook direct enthousiast over de Vriendjes van Orpheus. Fantastisch dat we op deze manier extra theater activiteiten kunnen aanbieden.” Wilt u meer informatie ontvangen over het Vriendjes van Orpheus - schoolprogramma? Neem dan contact op met Patricia van der Meulen via vriendjes@orpheus.nl of 055 527 03 00.

DIRECTEUR ARJEN DAVIDSE VERTREKT BIJ GIGANT Na een succesvolle fusie van Gigant en Markant en de daaropvolgende reorganisatie bij de nieuwe Gigant, gaat directeur Arjen Davidse vanaf 1 oktober voor een nieuwe uitdaging. Hij is sinds 1 juli 2017 betrokken bij Gigant, het poppodium, filmhuis en dé plek voor kunsteducatie in Apeldoorn. Davidse wordt vanaf oktober directeur van het Cultuurgebouw in Haarlemmermeer. “Gigant staat inmiddels stevig op de rails. De organisatie is gezond, het programma diverser dan ooit. Bezoekers- en omzetcijfers stijgen en het sinds de fusie samengevoegde en gereorganiseerde team is inmiddels weer helemaal in balans en klaar voor een mooie toekomst,” aldus Davidse. “Ik ga daarom nu voor een nieuwe uitdaging bij het ook recent gefuseerde Cultuurgebouw in Haarlemmermeer. Dat kent naast een centrum voor cultuur, filmhuis en poppodium, net als Gigant dus, ook nog een schouwburg, bibliotheek en architectuurcentrum. Hopelijk kan ik daar een zelfde positieve ontwikkeling nogmaals gaan ondersteunen en begeleiden” Dirk Schut, voorzitter van de Raad van Toezicht van Gigant: “De Raad van Toezicht betreurt het vertrek van Arjen Davidse zeer. Hij is er in geslaagd de oude Gigant en Markant goed te integreren en de nieuwe Gigant met een ambitieus programma op de kaart te zetten. Deze ingeslagen weg zal in de toekomst door de medewerkers van Gigant en Arjens opvolger verder worden voortgezet en uitgebouwd. Wij begrijpen dat Arjen de hem geboden uitdaging heeft aangenomen en wensen hem daarbij veel succes.” Gigant zal in de komende periode een geschikte opvolger gaan werven.

VRIJWILLIGERSGROEP “SOERENSEWEG” ZOEKT NIEUWE VRIJWILLIGERS!

Altijd dichtbij www.zorggroepapeldoorn.nl Van verpleging en verzorging tot geriatrische revalidatie, van crisisopname tot dagactiviteiten.

Op 13 april 2010 werd gestart met een vrijwilligersgroep voor het opknappen van oude graven. Door verschillende omstandigheden zijn er de laatste jaren een aantal afgevallen, zodat wij nieuwe vrijwilligers(-sters) zoeken. Wilt U onze gezellige groep komen versterken? Wat doen wij? Wij maken van april t/m oktober op geheel vrijwillige basis iedere woensdagmiddag bij droog weer graven met een hoge funeraire waarde en/of waar geen nabestaanden meer van zijn, schoon. Dat wil zeggen, ontdoen van mos, groene aanslag, overtollig groen bijknippen, schoonvegen/boenen, teksten opnieuw schilderen en kleine reparaties. Wij starten rond 13.00 uur en stoppen rond half vier, met natuurlijk een koffiepauze. Even vrijblijvend langskomen en de sfeer proeven om te zien of het iets lijkt? U bent van harte welkom. Meldt U aan bij: Hans Kaal 055- 5220824 of mail: ljhkaal@hetnet.nl of b.g.g. André Staal 055-3556571 of mail : andreasstaal@gmail.com

Voor meer informatie, of een persoonlijke kennismaking belt u met het Zorgservicebureau 055 - 549 52 49

PROGRAMMA MUZIEKFESTIVAL POPRONDE APELDOORN BEKEND Het grootste gratis rondreizende festival van Nederland doet dit jaar 41 steden aan, Popronde Apeldoorn maakt vandaag haar programma bekend. O.a. Tape Toy, SNARESKIN en Mr. Weazley komen op 14 september naar het centrum van de stad. Dit jaar dienen 16 verschillende plekken in Apeldoorn als podium voor nieuw talent. Nieuwe locaties Tijdens de Popronde vormen locaties in het centrum van de stad een etalage voor opkomend Nederlands talent. In Apeldoorn zijn David's Unieke Concepten, Café Dimi's, Hifi Versnel, Statie, het Raadhuis en Humphreys de nieuwe locaties. Daarnaast keert Popronde terug naar Gigant, Ozzy, De Flierefluiter (OOR podium), Finnegan’s, ACEC (3voor12 podium), Den Olifant, Mansion24, Graaf van Vlaanderen, Stadscafé en Sandmann Optiek. Programma Popronde Apeldoorn op 14 september Voor het eerst tijdens de Popronde in Apeldoorn trappen we af in de late middag. Om 16:00 uur gaan we op station Apeldoorn Centraal van start bij Statie, om vervolgens via David's Unieke Concepten het centrum in te gaan. Het avondprogramma zal vanaf 20:00 uur plaats gaan vinden. De acts van Popronde Apeldoorn 2018: Aestrid, AVA NOVA, Bourbon Avenue, Carmen Forbes, Coolboxer, Dan Hair & the Extensions, Dési Ducrot, Donkey Kung Fu, Elsa Lester, Eva van Pelt, Faradays, G.O.D., Gyo Kretz, HoppaH!, I'm With Stupid, Juneville, Karel, Katie Koss, Kita Menari, Kitchenette, Lorren Nine, MORADO, Mr. Weazley, Nona, Roel Pothoven, Sam & Julia, SNARESKIN, Snow Coats, Sophia, START/OVER, Supersonic Blues, TAPE TOY, The Tambles, THE TEN BELLS, Van Common en Yip Roc. Vanaf 00:30 is Ozzy de plek waar de afterparty losbarst. Met HoppaH! wordt er gedanst tot in de late uurtjes. Voor de bezoekers die eerder afhaken vanwege het halen van de laatste trein, staat Mr. Weazley bij Statie klaar om ze feestelijk uit te zwaaien. Alle concerten zijn gratis toegankelijk! Over de Popronde De Popronde is hét reizende muziekfestival van Nederland. Vanaf donderdag 13 september tot en met zaterdag 24 november reizen de ruim 130 geselecteerde Poprondebands en acts – de nieuwe generatie popmuzikanten - langs 41 steden door het hele land. Singer/ songwriters, rappers, rockers en producers, de Popronde is niet aan een muziekstijl gebonden en alle concerten zijn gratis toegankelijk. Popronde tourt 10 weken door Nederland. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vindt in 4 verschillende steden een Popronde plaats, met elk een unieke programmering. In iedere stad is het centrum het festivalterrein en vormen de vele deelnemende locaties de etalage voor de nieuwe generatie popmuzikanten, die in de voetstappen treden van oud-deelnemers als Kensington, Racoon, De Staat en Dotan. Kijk voor informatie over de Popronde, de selectie van 2018 en het programma van de steden op www.popronde.nl.


september 2018

Apeldoorn

7

WESTKRANT

DIENST MET BELANGSTELLENDEN

GRATIS LIMITED EDITION MODELAUTO

Iedere laatste zondag van de maand wordt er in de Grote Kerk Apeldoorn een speciale avonddienst gehouden.

Klanten van Jumbo Apeldoorn kunnen vanaf woensdag 5 september sparen voor een gratis limited edition modelauto van de Red Bull Racing Formule 1- bolide van Max Verstappen. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvangen klanten van Jumbo van de Bunt en Jumbo Wiegmans een spaarzegel. De uitgifte van de spaarzegels vindt plaats zolang de voorraad raceauto’s strekt of uiterlijk tot en met dinsdag 25 september 2018.

Vele Apeldoorners en bezoekers uit de wijde omgeving ervaren deze diensten als bijzonder. Deze diensten zijn bedoeld om toegankelijk te zijn voor alle mensen die belangstelling hebben voor het geloof. Regelmatig versterken koren uit de omgeving de samenzang en worden liederen gezongen die bekend en gemakkelijk mee te zingen zijn.

De volle spaarkaart met 33 spaarzegels kan ingeleverd worden op het Schubertplein of het Korianderplein. Met een eenmalige bestelcode kan gratis – zolang de voorraad strekt – een schaalmodel raceauto van Max Verstappen besteld worden op www.Jumbo. com/spaaractiemaxverstappen

De diensten beginnen om 19.00 uur en vanaf 18.45 samenzang. De eerst volgende dienst is Zondag 30 september 2018 met als voorganger ds. P.M. van der Meulen, organist Wim Magré en het Christelijk mannenkoor Looft den Heere uit Vaassen.

JEUGDLEDEN GEZOCHT VOOR DE RAMS, RUGBYCLUB VAN APELDOORN! APELDOORN - Rugby is hot en momenteel een van de snelst groeiende sporten van Nederland! Daarom zijn de RAMS op zoek naar nieuwe jeugdleden, vooral voor de categorie 5 tot 8 jaar. Ga je na de zomer naar groep 3 of 4 en ben je op zoek naar een (nieuwe) teamsport? Kom dan meetrainen! Plezier en respect, samenwerken op basis van gelijkheid. En het principe van landje veroveren. Dat is waar het bij Rugby om draait. Wie denkt dat rugby alleen geschikt is voor ruige krachtpatsers heeft het mis. Bij rugby is juist plaats voor iedereen. Kort, dik, lang of dun, ongeacht cultuur of afkomst. Voor elk teamlid is wel een bepaalde rol. Zo kan de één snel en behendig met een bal rennen, en is iemand anders juist goed in het passen (overgooien) van de bal. Omdat allerlei talenten aan bod komen, is er voor iedereen plaats! De RAMS RFC, de rugbyclub van Apeldoorn, is momenteel op zoek naar versterking van het Turven team, ofwel het jongste team van de rugby. De Turven spelen een aangepast spel, er is van fysiek contact nauwelijks sprake. In plaats van elkaar te tackelen (zoals op latere leeftijd aangeleerd wordt) dragen kinderen twee linten (‘tags’) bij zich die ze van elkaar af moeten pakken. Heb je de bal en wordt de tag afgepakt, dan moet de bal afgespeeld worden. Spelenderwijze, aan de hand van een soort tikkertje dus, worden zo de basisprincipes van de rugby aangeleerd. Sandra, moeder van Finn (7) en Melle (6) hierover: “De eerste keer dat we meetrainden merkte ik al dat deze spelvorm perfect aansluit voor de levensfase en interesse van mijn zoontjes. Ze moeten elkaars tags afpakken wat erg uitdagend is, maar ook moet er samengewerkt worden. Daarnaast is het natuurlijk ook nog gewoon een stoer spelletje. Echt ontzettend leuk om de kinderen zo samen bezig te zien!” Wedstrijden worden gespeeld in steeds ongeveer 2x 7minuten op een veld van 20x30 meter. Vaak worden er per wedstrijddag 3 a 4 wedstrijden gespeeld, dus de Turven zijn met

De limited edition modelauto, schaal 1:24, is gebaseerd op de RB14 van Red Bull Racing en een wereldprimeur. Dit is een Limited Edition van de raceauto waarmee Max de GP in Oostenrijk won. En deze is exclusief verkrijgbaar bij Jumbo Van de Bunt trots op Max Wouter van de Bunt van Jumbo van de Bunt, over de nieuwe campagne met Verstappen: ‘Vorig jaar konden onze klanten al een schaalmodel racewagen bemachtigen. Dit jaar bieden we alle klanten, online en in de winkels wederom de kans om te sparen voor een gratis schaalmodel raceauto. We zijn erg trots op Max en weten dat heel veel klanten dat ook zijn. Met deze spaaractie brengen we de Formule 1 weer bij de mensen thuis.’ Wil jij ook zo’n exemplaar bemachtigen? Race dan snel naar de Jumbo………

tussenpozes zo’n anderhalf uur bezig. En, ook niet onbelangrijk, de wedstrijden starten vaak pas om 10u. Een uitkomst voor ouders die niet voor dag en dauw aan de kant willen staan. Daarnaast heerst er een hele prettige sfeer rondom de wedstrijden. Rugby is nog niet zo massaal en draait om respect, dat wordt de spelertjes ook ingegeven. Respect voor de scheidsrechter, maar ook voor de ouders die de kinderen altijd brengen. Bij rugby wordt er dan ook nauwelijks “meegecoached” door ouders langs de lijn. Na het bereiken van het 8e levensjaar, schuiven de Turven op naar de Benjamins (8 en 9 jaar) en daarna naar de Mini’s (10 en 11 jaar). Vanwege dit doorschuiven zijn de Turven nu hard op zoek naar enthousiaste nieuwe spelertjes! Maar ook de Benjamins en Mini’s verwelkomen graag nieuwe leden! Handig om te weten: de Turven, Mini’s en Benjamins reizen altijd naar dezelfde locatie voor de uitwedstrijden. Ideaal voor het gezin met veel rugby-spelers. Met name wordt er voor de Turven dus een oproep gedaan aan de kinderen die na de zomervakantie naar groep 3 of naar groep 4 gaan. Zij kunnen dan eerst eens kijken of het spelletje bevalt en voorlopig nog met het afpakken van tags oefenen. Meetrainen mag de eerste 4x gratis! De Turven trainen op dinsdagavond van 18:30u tot 19:30u. Als er geen wedstrijd is, wordt er ook op zaterdag van 10:00u tot 11:00u getraind (eerst even informeren dus of de Turven er zijn!) De Benjamins en Mini’s trainen op dinsdag en vrijdag van 19:00u tot 20:00u. Speciaal voor belangstellenden is er op woensdag 19 september ook nog een Vriendjesdag. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn die dag vanaf 14:00u welkom bij de RAMS (check de site nog even voor de exacte tijd). Er wordt een demo gegeven, kinderen mogen zelf meedoen aan een trainingsclinic en er is limonade en wat lekkers. Kortom; genoeg te doen en te beleven!

TOT SNEL BIJ SMUL APELDOORN

De RAMS RFC zitten op het Verzetsstrijderspark 24 in Apeldoorn. Bezoek de website op www. ramsrfc.nl of mail voor informatie over de teams, trainingen of Vriendjesdag naar tbm@ ramsrfc.nl.

Smul Apeldoorn | Asselsestraat 29 | 7311 EC Apeldoorn Openingstijden: Di: 12.30 uur - 19.00 uur, Wo: 10.00 - 18.30 uur, Do/Vr: 10.00 uur - 19.00 uur, Za: 09.00 uur - 17.30 uur en Zo / Ma: Gesloten


Apeldoorn

september 2018

WORD COLLECTANT VOOR DE KLUP EN HANDICAP.NL OF GEEF GUL? De Klup en Handicap.nl gaan van 24 september t/m 29 september collecteren voor mensen met een beperking. Helpt u ook mee met collecteren? Of wilt u uw gulle bijdrage in onze collectebus doen? De collectanten bellen bij u aan om zoveel mogelijk geld op te halen. Geld dat voor 50 % ten goede komt aan de Klup in Apeldoorn en 50% voor andere waardevolle projecten voor mensen met een beperking. Alle hulp is welkom. Waar mogelijk kunt u ook collecteren in eigen straat of buurt. Helpt u mee als collectant? De KLUP en Handicap.nl organiseren in Apeldoorn deze jaarlijkse collecte en vragen daarom alle inwoners van Apeldoorn om mee te werken om een groot bedrag voor de Klup op te halen.

De Klup

MEER BEWEGEN BIJ DE KLUP VOOR IEDEREEN

Bij de Klup, in het centrum van Apeldoorn, worden veel activiteiten georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Niet iedereen weet dat we ook voor mensen in de buurt en de wijk activiteiten aanbieden. Zo is er wekelijks een Chinese damesgroep actief in ons Kluphuis en kan iedereen met ons wandelen onder begeleiding op de woensdagavond van 19.00- 20.30 uur en de vrijdagmiddag van 14.00-15.30 uur. Kosten zijn € 1,- per keer. Ook een aanrader voor de buurtbewoner die actief wil bewegen is: Meer Bewegen voor Iedereen. De begeleiding is in

handen van Elbert van Mourik van wandel- en beweegschool 4 Fun Fit. De oefeningen zijn gericht op lenigheid, spierkracht, coördinatie, evenwicht en conditie. Er wordt met diverse materialen gewerkt. De oefeningen zijn staand, zittend of lopend en gedeeltelijk op muziek. Er is aandacht voor ieders mogelijkheden. Na afloop wordt gezellig samen koffie of thee gedronken. Kosten: € 3,- per keer (incl. koffie/thee) Wanneer: Maandagmiddag 14:00-15:00 uur Waar: Mariastraat 52 Apeldoorn (locatie de Klup) Voor vragen of aanmelden: 055-5218613 info@4funfit.nl, info@deklupapeldoorn.nl.

De Klup is een ontmoetingsplek. Wekelijks bezoeken ruim 600 mensen de 30 activiteiten in het Kluphuis aan de Mariastraat. De Klup heeft 140 enthousiaste vrijwilligers.

Na een prachtig zomerseizoen waarin, met wat extra water, vele planten letterlijk groeiden en bloeiden gaan we nu richting de herfst. Dit betekent dat vele nieuwe buren hun intrek nemen in een fraaie woning midden in het centrum van Apeldoorn. Als alle meubels een mooie plek hebben gekregen, hopen wij ook een ieder eens in de moestuin te zien. We hebben ook gehoord dat er ook een aantal kinderen in de buurt komt wonen, een moestuin in je achtertuin biedt natuurlijk een verkenning in het groen. De maand september brengt ook gezelligheid, zo is er het 10 jarig jubileum van Omnizorg en eind september doen we ook mee met de landelijke burendag. Een drankje, een hapje en muziek maken elkaar ontmoeten compleet. In ut Huussie gaan de activiteiten ook gezellig door en kijken de dames van het handwerken naar u uit. Tussen het koekjes proeven door ook een gezellig praatje. Komt u ook eens op de koffie bij ons?

De Klup groeit en bloeit. Vanaf september gaan we ons activiteitenaanbod in Apeldoorn verder uitbreiden.

Zie onze website : deklupapeldoorn.nl/site/nieuwe-vacatures

Moestuin Havenpark

MOESTUIN NIEUWS

Ontwikkelingen in de moestuin Havenpark Centrum Apeldoorn. De moestuin is volop in ontwikkeling. Er worden veel soorten groente, kruiden, bloemen en fruit gekweekt. De manier waarop al dat lekkers gekweekt wordt is aan het veranderen. Zo zie je strakke, rechte bedden maar ook bedden met glooiende rondere lijnen. Ook zijn er bedden met maar 1 soort groente, maar ook stukken waar verschillende soorten door elkaar staan. Sommige soorten onkruid zijn zo mooi dat we ze laten staan. Sommige soorten, zoals kamille, rode melde en borage (komkommerkruid) mogen zich naar hartenlust uitzaaien. Anderen worden kort gehouden of dulden we niet of alleen in hun eigen bedje. We zijn aan het experimenteren met permacultuur. Een teeltwijze waar de gewassen op een gereguleerde wijze door elkaar staan en elkaar versterken. De bedden worden omkaderd met houten latten en iets opgehoogd. De grond wordt afgedekt met stro of houtsnippers. Ook de zorg voor de fauna hoort bij deze teeltwijze. We hebben al een prachtig insectenhotel en een aantal vogelbroedhokjes, maar er komt ook water in de tuin, want al die beestjes moeten ook drinken. Door de dierenwereld te binden aan de tuin zullen ze voor ons plagen bestrijden en de planten en bomen bestuiven. En dat midden in het centrum van een midddelgrote stad. We willen u graag meer vertellen als u dat leuk vindt en/ of uw vragen beantwoorden. Kom dan eens langs op woensdagochtend of maak een afspraak met Mart op 06-54270820 of martnederhof@planet.nl

MEE DOEN? Loop eens binnen voor een kennismaking en een praatje. Helpende handen en ideeën voor activiteiten zijn altijd welkom. Wilt u een afspraak, dan kunt u bellen met: Suzanne Valk 06-25009727 of per mail s.valk@stimenz.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE KLUP

Daarom zoeken we vrijwilligers voor de Jongerensoos (maandagavond), Ontspannings / Ontmoetingsklup(dinsdagavond), KidsKlup (woensdagmiddag), meezingkoor Piekobello (woensdagavond), Wandelklup (vrijdagmiddag), zwemmen (vrijdagavond), Hobbyklup (zaterdagmiddag en maandagavond) en de nieuwe Schilderklup voor kinderen en jongeren (in overleg).

Geef gul,uw bijdrage vergroot hun wereld! Informatie: info@deklupapeldoorn.nl www.deklupapeldoorn.nl, 055-5218613. Contactpersoon zijn Greetje van Woudenberg en Wilma Hartman.

BESTE (NIEUWE) BUURTBEWONERS EN BELANGSTELLENDEN,

8

WESTKRANT

BURENDAG 22 SEPTEMBER Burendag op 22 september van 14.00- 17.00 uur. Gratis entree. Een drankje en een hapje en een muzikaal optreden van Bert Louissen.

SUCCESVOLLE CROWDFUNDING ACTIE!

De crowdfunding actie voor de moestuin is inmiddels met succes afgesloten. De gelden die we hoopten op te halen zijn gehaald. Vele mensen en bedrijven dragen de moestuin een warm hart toe. Hier zijn we hartstikke blij mee en dit laat de tuin letterlijk groeien en bloeien. Komende periode zullen de mensen de attenties die tegenover de donaties staan uitgereikt krijgen. Mede namens alle vrijwilligers, betrokkenen en partners, hartelijk dank voor alle giften!!

AGENDA WEKELIJKSE ACTIVITEITEN Dinsdag 09.30 - 11.30 uur Koffie inloop/ Handwerken Woensdag 09.30 - 13.00 uur Moestuin morgen/ soep eten MAAND ACTIVITEITEN september Vrijdag 07 september 15.30- 19.00 uur 10 jaar jubileum Omnizorg Dinsdag 11 september 10.00- 11.00 uur Koekjes proeven Woensdag 19 september 12.00- 13.00 uur Samen eten Zaterdag 22 september 14.00- 17.00 uur Burendag oktober Dinsdag 09 oktober 10.00- 11.00 uur Koekjes proeven Woensdag 17 oktober 12.00- 13.00 uur Samen eten Donderdag 18 oktober 15.00- 16.00 uur Open dag ontmoetingsplek

HEERLIJK LOKAAL Onze buren van Heerlijk Lokaal plukken dagelijks verse kruiden uit de moestuin. Bij het opmaken van mooie en smaakvolle gerechten door de kok, proeft u de smaak van met zorg geteelde kruiden. U bent welkom bij Heerlijk Lokaal, Molenstraat-centrum 1.

SAMENWERKING Het project Groen Verbindt is een samenwerking van het Oranjefonds, Groei&Bloei, Wijkraad centrum, Omnizorg, Stimenz, Buurt commissie Zuid Oost en de gemeente Apeldoorn.

Als u mee wilt eten, zetten wij om 12.00 uur de pannen op tafel, u mag kosteloos mee eten. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, zonder vooraanmelding, inclusief thee/ koffie en het koekje.


september 2018

Apeldoorn

WESTKRANT

Vacature Special 2018

? t ur u b e d n i g n i g a d t i u e w u e i n e d r Klaar voo

P O N J I Z J I W ! U O J R A A N ZOEK

9


september 2018

Vacature 1

Apeldoorn

10

WESTKRANT

Vacature Special 2018

ASSISTENT-MANAGER KASSA BIJ JUMBO VAN DE BUNT, SCHUBERTPLEIN 1

DIENSTEN VOOR THUIS IS OP ZOEK NAAR HUISHOUDELIJKE HULPEN DIE HET LEUK VINDEN OM BIJ SENIOREN SCHOON TE MAKEN.

24-32 UUR, MBO-NIVEAU 4 WERK- EN DENKNIVEAU Jouw kassa’s lopen op rolletjes De kassastroom en klantenservice samen met de kassamanager zo runnen dat het voelt als een natuurlijk proces. Je team zo inspireren dat ze jouw drive en ondernemerszin overnemen. En je klanten zo goed servicen dat ze keer op keer terugkomen. Dat is jouw doel als assistent-manager kassa. Als assistent-manager kassa ben je samen met de kassamanager verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het resultaat van je afdeling. Daarbij gaat het om de verkoop van bloemen, tijdschriften en bijproducten zoals sigaretten en loten, en de personeelsinzet van de kassa’s en de klantenservice. Je streeft naar de beste klantbeleving en de hoogste klanttevredenheid, en speelt met promotieactiviteiten in op de behoefte van je klanten en het moment van het jaar. Onder jouw leiding zorg je met je team voor een aantrekkelijke afdeling waarin de schappen en vitrines altijd gevuld zijn en de kassadoorstroming goed is. Ben jij deze aanvoerder, ondernemer en winnaar die wij zoeken? Kijk dan snel op onze website: www.jumboapeldoorn.com voor meer informatie over deze vacature!

Van de Bunt

Vacature 3

Vacature 2 ORTHODONTIE ASSISTENTE

Wij bieden een interessante functie aan binnen een inspirerende organisatie, waarbij eigen initiatief en zelfstandigheid een belangrijk deel van het beleid vormen. Wij vragen van de Orthodontie assistente: • Minimaal MBO+ werk- en denkniveau. • Goede contractuele vaardigheden. • Enthousiaste ervaren collega. • U heeft een flexibele opstelling, gedegen vakkennis en een gezonde dosis stressbestendigheid. • Ervaring, in een soortgelijke functie , is een pre.

Diensten voor thuis is prijsvriendelijk voor senioren en wij hebben een sociale insteek, dus bij diensten voor thuis is er nog wel tijd en ruimte voor een sociaal praatje wanneer daar de behoefte aan is. Opleiding zegt ons niks, enige ervaring met huishoudelijk werk, enthousiasme en een groot verantwoordelijkheidsgevoel vinden wij het belangrijkst! Wil je iets betekenen voor senioren en ben je minimaal 4 uur per week beschikbaar neem dan contact met ons op. PS WIJ ZOEKEN OOK NOG EEN TUINMAN OF -VROUW DIE HET LEUK VIND OM BIJ SENIOREN TUINEN TE ONDERHOUDEN!

Wij bieden de Orthodontie assistente: Wij bieden mogelijkheden tot vervolgopleiding binnen het vak als orthodontisch assistent met prima arbeidsvoorwaarden volgens NMT. Heb je een afgeronde mbo-opleiding en ben jij enthousiast, flexibel en gemotiveerd om in teamverband klaar te staan voor onze patiënten, dan zijn wij op zoek naar JOU! Werktijden: 24-32-36 uur, part- of fulltime. Kijk op onze website of bel met 055 57 664 80

Dagelijks Leven is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met geheugenverlies. Wij kiezen daarbij bewust voor écht kleinschalig wonen. Voor het bieden

Wil jij werken op een plek waar mensen met geheugenverlies weer kunnen genieten? Waar welzijn en kwaliteit van leven voorop staan? Samen met je team geef je meer dan alleen de beste zorg aan onze bewoners: je betrekt ze ook bij de dagelijkse taken en er is voldoende tijd voor persoonlijke aandacht. Spreekt dit je aan? Kom dan ons team versterken!

van een vertrouwde en sociale plek, waar niets moet en alles mag. Een plek waar het prettig wonen is: gewoon, als thuis. En net zo belangrijk:

Wij zoeken voor onze locaties in Apeldoorn:

Verpleegkundige (uren in overleg) Verzorgende IG (uren in overleg)

betaalbaar voor

Ben jij overtuigd van onze aanpak?

iedereen.

Dan zien we graag jouw sollicitatie voor 10 september tegemoet via:

Kijk op onze site voor meer info.

werken@dagelijks-leven.nl

werken@dagelijks-leven.nl

055 - 576 6676

www.dagelijks-leven.nl/vacatures


september 2018

Apeldoorn

11

WESTKRANT

Vacature Special 2018 Vacature 5 WIJ ZOEKEN BEZORGERS VAN 8 TOT 30 UUR PER WEEK!

Een 9 voor klantvriendelijkheid. Als jij denkt dat het nog beter kan, dan zoeken we jou.

Vacature 4 WERKEN BIJ DAGELIJKS LEVEN

Dagelijks Leven is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met geheugenverlies. Wij kiezen daarbij bewust voor écht kleinschalig wonen. Voor het bieden van een vertrouwde en sociale plek. Een plek waar het prettig wonen is: gewoon, als thuis. Wil jij werken op een plek waar mensen met geheugenverlies weer kunnen genieten? Waar welzijn en kwaliteit van leven voorop staan? Samen met je team geef je meer dan alleen de beste zorg aan onze bewoners: je betrekt ze ook bij de dagelijkse taken en er is voldoende tijd voor persoonlijke aandacht. Wij zoeken voor onze locaties in Apeldoorn: Verpleegkundige (uren in overleg) Verzorgende IG (uren in overleg) Ben jij overtuigd van onze aanpak? Dan zien we graag jouw sollicitatie voor 10 september tegemoet via: werken@dagelijks-leven.nl

Bij alles wat jij doet, zorg jij dat de bezorging volledig in dienst staat van die ene persoon waar het bij Jumbo altijd om draait: de klant. Jij bent het visitekaartje van Jumbo helemaal tot aan de voordeur. Jij wilt voor klantvriendelijkheid geen 9 scoren, maar een 9,5. Jij denkt elke dag dat het nóg beter kan. BEN JIJ ZO IEMAND? DAN ZOEKEN WE JOU. Als bezorger coördineer je de dagelijkse werkzaamheden van thuisbezorging. Jij bent de laatste schakel in onze service en het gezicht van Jumbo bij de klant thuis. Jij bezorgt de boodschappen vanuit de winkel naar de klant. Natuurlijk heb je altijd oog voor de 7 Zekerheden. Je staat altijd voor de klanten klaar, zorgt dat ze snel worden geholpen, vervult hun wensen en regelt passende oplossingen voor bijvoorbeeld breuk. Je rekent de boodschappen elektronisch af bij de klanten thuis. Je geeft het aan als er vervangende producten bij de zending zitten en neemt retourproducten en emballage mee terug. Dankzij jou loopt de bezorging helemaal op rolletjes!

Vacature 6 WERKEN IN DE BUURT

Zorggroep Apeldoorn en omstreken heeft 18 locaties. Er is er altijd wel één bij jou in de buurt. Wij bieden deskundige zorg en behandeling. Van verpleging en verzorging tot geriatrische revalidatie, van crisisopname tot dagactiviteiten; bij ons vinden cliënten de zorg die ze nodig hebben. Die bieden we met toewijding en plezier, op een liefdevolle wijze. Bij cliënten thuis, in de buurt en, als dat niet meer kan, op één van onze locaties. Wil jij ons helpen om cliënten de zorg te bieden die ze verdienen? Wacht dan niet langer en kijk op onze website www.zorgroepapeldoorn.nl en solliciteer!

Vraag dan een sollicitatieformulier bij de servicebalie of stuur een mail met je gegevens en CV naar APK@jumbo.com.

Wiegmans

Wil jij ook werken in een jonge, dynamische en klantvriendelijke praktijk? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Heb je nog wat vrije tijd in de week over? En wil je in de huishouding iets betekenen voor senioren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bel of mail ons... we kunnen je hulp goed gebruiken! Burg. Jhr. Quarles van Uffordlaan 103, 7321 ZN Apeldoorn 055 57 664 80 info@apeldoornorthodontie.nl www.apeldoornorthodontie.nl

055-3030628 | info@dienstenvoorthuis.nl | www.dienstenvoorthuis.nl


Apeldoorn

september 2018

12

WESTKRANT

Daar gebeurt het!

Werken bij een bedrijf dat van jou een winnaar maakt? Werken bij de Jumbo in Apeldoorn is meer dan zomaar een baan. Je wordt onderdeel van een bijzondere familie van mensen die samen willen ondernemen en winnen. Die durven te dromen en grote stappen nemen zonder vrees. Heb jij het Jumbo DNA in je? SAMEN Respect en aandacht voor elkaar. We zijn open en eerlijk. Samenwerken en elkaar helpen wanneer nodig. ONDERNEMEN We zien en benutten kansen, nemen graag initiatief. Werken met passie en gedrevenheid, maar ook kostenbewust. WINNEN We willen de beste zijn en er alles aan doen om van onze klanten echte fans te maken. VERWACHTINGEN OVERTREFFEN Bij Jumbo willen we verwachtingen overtreffen. Iedere dag, overal, voor elke klant. Daarom bieden wij een formule die verder gaat. Een winkel die álles voor elkaar heeft. De allerbeste service, het grootste assortiment en de allerlaagste prijs. Op alle vlakken willen wij onze klant het beste bieden. Gegarandeerd en zonder ook maar één compromis te hoeven doen. Zo maken wij van Jumbo klanten echte Jumbo fans. Voel jij je hiertoe aangetrokken? En voldoe je ruimschoots aan het profiel? Dan zijn we heel benieuwd naar jouw sollicitatie! Kijk voor de vacatures van Jumbo van de Bunt op: www.jumboapeldoorn.com en van Jumbo Wiegmans op: www.jumbowerkt.nl. De uitdagingen bij Jumbo zijn enorm. Net als de kansen.

Hallo Van de Bunt            

PICK Zondag 12.00 - 18.00 uur

UP

ELKE MAANDAG T/M ZATERDAG OM 7 UUR OPEN!

Hallo Wiegmans            


september 2018

CREATIEF BEZIG ZIJN IN WIJKCENTRUM ORCA

Apeldoorn

13

WESTKRANT

Wijkcentrum Orca

Vanaf donderdag 6 september van 13.30 tot 15.30 uur gaan we wijkcentrum Orca weer van start met “Creatief en Koffie”. Om de week op donderdagmiddag kunt u aanschuiven bij deze activiteit. Naast “Creatief en Koffie’ kunt u elke eerste maandagochtend van de maand creatief bezig zijn in wijkcentrum Orca bij “Tussen Kunst en Koffie’.

WORKSHOP KAARTEN MAKEN IN WIJKCENTRUM ORCA Dinsdag 25 september van 10.00 tot 12.00 uur kunt u in wijkcentrum Orca meedoen met een workshop kaarten maken. Trudie Buitenhuis gaat samen met u aan de slag om naar voorbeeld een mooi kaart te maken. Tijdens deze workshop gaat u een gestanste kaart maken en deze bewerken met een afbeelding en/of deze borduren met garen. Het wordt een gezellige workshop, waar u samen met de andere deelnemers creatief bezig bent onder het genot van een kop koffie/thee met een lekkere versnapering, en ondertussen is er tijd voor een goed gesprek.

Iedereen is welkom, neem eigen hobbymaterialen mee, en ga daarmee aan de slag. De één is dan bijvoorbeeld aan het schilderen of tekenen en de ander is aan het handwerken of kaarten aan te maken. Elkaar ontmoeten en inspireren staat centraal, samen creatief bezig zijn onder het genot van een kop koffie/thee en ondertussen een goed gesprek.

Meedoen De kosten voor deze activiteit zijn € 4,50 , dit is inclusief alle materialen en onbeperkt koffie/ thee. Lijkt het u leuk om mee te doen, meld u dan vooraf aan bij de Sociaal Beheerder van wijkcentrum Orca, Ingvild Lith | Ilith@accres.nl 06 13 144 371

Meedoen De kosten voor deze activiteit zijn € 1,50 per keer, dit is inclusief onbeperkt koffie/thee. Lijkt het u leuk om samen creatief bezig te zijn, loop dan vrijblijvend binnen of neem vooraf contact op met de Sociaal Beheerder van wijkcentrum Orca, Ingvild Lith | Ilith@accres.nl | 06 13 144 371 Workshops Naast deze activiteiten gaan we ook verschillende workshops organiseren in het wijkcentrum, zo kunt u zich aanmelden voor een workshop kaarten maken op dinsdag 25 september van 10.00 tot 12.00 uur. heeft u interesse voor een bepaalde workshop of kunt u er zelf één geven dan horen wij dit graag!

“TUSSEN MUZIEK EN KOFFIE” IN WIJKCENTRUM ORCA Vanaf maandag 10 september van 09.30 tot 12.00 uur gaan we in wijkcentrum Orca weer van start met “Tussen Muziek en Koffie”. Elke tweede en vierde maandagochtend van de maand kunt u aanschuiven bij deze activiteit. Iedereen is welkom, neem uw eigen muziekinstrument mee, en ga samen met de andere deelnemers muziek maken. Wilt u zelf geen muziek maken, maar vindt u het wel leuk om te luisteren naar de muziek dan bent u ook van harte welkom. Elkaar ontmoeten en inspireren staat centraal.

Meedoen De kosten voor deze activiteit zijn € 1,50 per keer, dit is inclusief onbeperkt koffie/thee. Lijkt het u leuk om samen muziek te maken, loop dan vrijblijvend binnen of neem vooraf contact op met de Sociaal Beheerder van wijkcentrum Orca, Ingvild Lith | Ilith@accres.nl | 06 13 144 371 Muziek voor de Jeugd van Vroeger Naast deze activiteiten gaan we ook in het najaar weer een gezellige middag met “Muziek voor de Jeugd van Vroeger” organiseren, tijdens deze middag kunt u luisteren naar de muziek en wellicht ook nog een dansje maken. Wilt u op de hoogte blijven hiervan, stuur ons dan een e-mail met uw contactgegevens of hou de website accres.nl/wijkcentra/agenda in de gaten.

Ik ben Onno

wenz-uitvaart.nl

06 - 46 95 19 39


Apeldoorn

september 2018

WESTKRANT

VAN DONDERDAG 27 SEPTEMBER T/M ZATERDAG 6 OKTOBER IS HET DE WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID.

WIJK DE SPRENGEN ORGANISEERT OP 22 SEPTEMBER BURENDAG 2018:

Ontmoetingsplek Berkenhove organiseert in deze week 3 activiteiten om buurtbewoners en bewoners van Berkenhove met elkaar in contact te brengen.

Terug naar toen

Vrijdag 28 september is er in ons gezellige Grand Café een creatieve middag (van 13.30 tot 16.00 uur) met de mogelijkheid om kaarten te maken die dan naar familie en/of bekenden gestuurd kunnen worden. Deelname is gratis, wij zorgen voor de materialen en een gezellig muziekje. Wel weten wij graag hoeveel mensen er komen dus bij voorkeur vooraf aanmelden. Dit kan per mail; y.siemelink@atlant.nl of telefonisch: 055-3694400. Woensdag 3 oktober is er Pannenkoekenrestaurant tijdens lunchtijd (van 11.30 tot 13.30 uur) met de actie; 2 pannenkoeken halen; 1 betalen. Dus neem gerust iemand mee! Donderdag 4 oktober verzorgen wij een Nostalgische Snoep en Koek presentatie. Met uitleg over oudhollands snoep met een proeverij. Het begint om 19.45 uur en het Grand Café is vanaf 19.30 uur open. De toegang is gratis. Wel prettig als u zich van tevoren wilt aanmelden. Dit kan telefonisch: 055-3694400 of per mail; y.siemelink@atlant.nl. U bent van harte welkom op Berkenhove, Koning Lodewijklaan 387b, 7314 AZ in Apeldoorn

Wat zijn zwerfboeken? Kinderzwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen, Kinderzwerfboek-Stations, enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het gelezen of ongelezen in een kast achterblijven. De afgelopen jaren zijn al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Maar dat kunnen er nog véél meer zijn!

Programma: Berkenhove: 14.00-15.00 Muzikale theatervoorstelling van Pandora over ouder worden en dementie.

Stuur boeken op een spannende tocht Doe mee met Kinderzwerfboek, omdat alle kinderen moeten kunnen lezen! Duik in je boekenkast en laat boeken uit zwerven. Zamel boeken in en breng ze op vrijdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur naar ontmoetingsplek +Punt Orden. Daar krijgt je boek een speciale zwerfstickers met code. Hierna kan hij beginnen met zijn zwerftocht, welke jij door middel van de code kan volgen.

De Loohof: 14.00-16.00 Gouwe Ouwe, live muziek met verzoeknummers. September: 14.00-16.30 Theetuin met oudHollandse spelen. Koning Lodewijklaan: 14.00-16.30 Braderie met oud-Hollands snoepgoed, haring en roggebrood, knuffels pimpen, kleine kadootjes, springkussen, gezellig zitje,… Waarom? In onze wijk werken we samen aan een sociale, veilige wijk, dat vinden we belangrijk omdat iedereen zich veilig en prettig moet voelen in zijn directe leefomgeving. Samen, omdat ieder zijn expertise heeft en elkaar kan versterken. Dit jaar staat onze oudere buur in de spotlight, er is nog veel te winnen in het begrip en omgaan met mensen met dementie. De opbrengst van deze middag gaat daarom naar stichting Alzheimer. Voor wie en waar? De Burendag is voor iedereen, daarom hebben we activiteiten voor jong en oud, op verschillende lokaties! Berkenhove: Koning Lodewijklaan 387B Loohof: Koning Lodewijklaan 2 September: Loolaan 59 Braderie: Hoek Koning Lodewijklaan/Bosweg

JT2018-Gezinsabonnement-Ad-MediabureauApeldoorn-v3-PRINT.pdf 1 29-08-18 17:24:42

14

KINDERZWERFBOEKEN IN ONTMOETINGSPLEK +PUNT ORDEN: ALLE KINDEREN MOETEN KUNNEN LEZEN! Met al meer dan een miljoen zwervende kinderboeken krijgt Kinderzwerfboek, een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp, echt voet aan de grond. Bij Ontmoetingsplek +Punt Orden in Apeldoorn is ook een Kinderzwerfboek-Station opgericht. Want alle kinderen moeten toch kunnen lezen? Kinderzwerfboek stimuleert lezen. Lezen is namelijk leuk, avontuurlijk én leerzaam. Hoe meer kinderen lezen, hoe beter ze hun talenten kunnen ontwikkelen. 15% van de kinderen verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand. Dat zijn er ruim 40.000 per jaar! Kinderzwerfboek wil daarom alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Want zonder taalachterstand gaan ze een betere toekomst tegemoet.


Apeldoorn

september 2018 ONTMOETINGSPLEK MANDALA Graag willen wij ons even voorstellen. Wij zijn de ontmoetingsplek Mandala. Deze is gevestigd in het appartementencomplex Mandala aan de Sportlaan 2. Het is een mooie ruimte waar mensen vrijblijvend binnen kunnen lopen voor activiteiten en dagbesteding. Verspreid over Apeldoorn zijn er verschillende ontmoetingsplekken. Iedere ontmoetingsplek organiseert zijn eigen activiteiten. Het is zo mooi omdat er verschillende organisaties onder één dak samen werken. En onze vrijwilligers zetten zich in voor 100%. Iedere dag zijn we open van 9.00 uur tot 17.00 uur. De deur staat altijd voor u open en u kunt vrijblijvend binnen lopen voor een kopje koffie/thee, een praatje, een spelletje of

15

WESTKRANT voor een activiteit. Dagelijks hebben wij een aanbod van verschillende activiteiten.

BREI EN HAAKCLUB

Bezoekers vinden het fijn om elkaar te ontmoeten. Even samen een praatje maken onder het genot van een kopje koffie. Soms voor een half uurtje, maar ook voor een ochtend of middag activiteit. De kosten zijn beperkt en een kopje koffie/ thee kost 0,50 cent. Voor enkele activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Op woensdagochtend van 10.00- 11.30 uur hebben we op de ontmoetingsplek Mandala een brei/handwerkclub. Een aantal enthousiaste dames breien ( heren zijn ook welkom natuurlijk) onder het genot van een kopje koffie en een praatje dekens voor mensen in Roemenië. Er zijn al heel wat dekens gebreid en zo steunen we tevens een goed doel.

Bent u nieuwsgierig geworden, dan bent u van harte welkom! We geven u dan graag informatie over onze ontmoetingsplek. Ook kunt u terecht op de website www. ontmoetelkaarinapeldoorn.nl of op onze Facebookpagina Ontmoetingsplek Mandala. Ons adres is Sportlaan 2 en we zijn telefonisch bereikbaar op 055-357 91 07

We zijn op zoek naar enthousiaste deelnemers die met ons mee willen breien of haken maar ook zoeken we bolletjes wol. Graag vrolijke kleuren en de wol dikte voor pennen 4. U bent van harte welkom!

Tot gauw!

Telefoonnummer 055-357 91 07.

START NORDIC WALKING CURSUS BIJ AV ‘34 De beginnerscursus nordic walking gaat weer van start en wel op zaterdag 15 september 2018. We starten om 9.00 uur vanaf onze atletiekbaan op het sportpark Orderbos. Je bent dan ruim een uur bezig om de techniek van het nordic walking onder de knie te krijgen. Wil je na deze mooie zomer meer bewegen dan is nordic walking de sport die jou daar zeker bij helpt. De cursus duurt 10 weken en gedurende deze tijd mag je het materiaal gratis gebruiken. Het aanmelden kan via email: nordicwalking@av34.nl of via 055-8442229

Apeldoorn & omstreken

THEATERSTRAAT GEEFT SFEER IN UGCHELEN

Op zaterdag 22 september zijn er topartiesten in zestien huiskamers, garages en schuurtjes te zien aan de Ugchelseweg in Ugchelen. Er kan gekozen worden uit vier voorstellingen in diverse genres: muziek, theater, cabaret, drama, verhalen, toneel en acrobatiek. Het evenement start om 18.30 uur met artiesten op straat. Om 19.00 uur is de eerste voorstelling van een half uur, gevolgd door een pauze, eveneens van een half uur. Deze cyclus wordt om 20.00 uur, 21.00 uur en 22.00 uur herhaald. Om 22.30 uur begint de Afterparty: de Guus Essers Band speelt muziek van toen en nu. Een toegangskaartje voor het evenement kost €17,50 en kan worden gekocht via www.theaterstraatugchelen.nl .


Apeldoorn

september 2018

16

WESTKRANT

hen Een ritje naar Zutp waard! is altijd de moeite n John Bardale va ie ct le ol lc be eu m De Nederland! is beslist uniek in ice Atmosphere & Serv orop! bij John Bardale vo Gastvrijheid staat st! en di n deskundig va We zijn u graag en op de u nt kel in Zutphen ku In de belevingswin -, es m genieten van da diverse afdelingen ge lli eubels. In de geze herenkleding en m koffie “ er is er altijd gratis Engelse koffiekam ers! of thee met iets lekk

KentXL vanaf € 750,-

Lazy vanaf € 500,-

d!*

ag geopen

Elke zond

John Bardale Zutphen

Openingstijden: Dinsdag, woensdag: 11.00 – 17.00 uur Donderdag, vrijdag, zaterdag: 10.00 – 17.00 uur Zondag: 12.00 – 16.00 uur *

Spittaalstraat 6-8 7201 ED Zutphen tel. 0575-515131

KIJK OP WWW.JOHNBARDALE.NL VOOR MEER INFORMATIE

GRATIS BIJPASSENDE IERSE WOLLEN PLAID T.W.V. € 119,95 BIJ AANKOOP VAN EEN BANK!

CLOTHING

• • • • • • • • • •

Originele kleding uit Engeland, Ierland en Schotland Tweedcolberts en ribcord pantalons Tartan shawls Ierse throws, capes en poncho’s Dames- en herenshirts Vesten en sweaters Jacks en Coats voor dames en heren Raincoats, Montycoats en waterproof jassen Cashmere, Alpaca, Lambswool, Merino, Tweed, Ribcord en Cotton

MAATVOERING

• • •

Dames: 36 t/m 48 Heren 48 t/m 60 en 25 t/m 30 Comfortabele pasvormen

HATS & CAPS

Nergens zoveel hoeden en petten

Kijk op johnbardale.com voor INTERESSANTE SETPRIJZEN

Zutphen

Spittaalstraat 6 en 8 ELS 4 WINKG OPEN A D N OP ZO

G ZONDAEN T O L S E G

Ootmarsum Bronkhorst Lage Vuursche Kerkplein 15

Onderstraat 8a

Dorpsstraat 26

Zwolle

Sassenstraat 18

KIJK VOOR OPENINGSTIJDEN OP WWW.JOHNBARDALE.NL


BEWEGEN BIJ STICHTING ‘KLEEF! Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat een bewegingsprogramma voor mensen met kanker bijdraagt aan de fysieke fitheid en het afnemen van bijvoorbeeld vermoeidheid. Door onder begeleiding te bewegen kan uw conditie verbeteren en als gevolg daarvan wellicht ook uw levenskwaliteit. Bij Stichting kLEEF! kunt u laagdrempelig bewegen o.l.v. professionele bewegingscoaches. In kleine groepjes (maximaal 4 mensen) krijgt u een programma op maat aangeboden. U betaalt € 40,- voor 10 keer bewegen. Voor meer informatie kunt u tijdens de openingstijden binnen lopen (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn), mailen (info@stichtingkleef.nl) of bellen op telefoonnummer 055 – 5762676. www.stichtingkleef.nl

DE GOEDE HERDERKERK: WIE ZIJN WIJ Dit gebouw: je kent het vast wel! Fiets, loop of rijd je wel eens langs de Asselsestraat 199? Het is het gebouw van de Goede Herderkerk (een gemeente behorend tot de Protestantse Kerk Nederland), en we zijn gevestigd in het centrum van Apeldoorn-West. In dit gebouw, achter deze bakstenen, bevindt zich een plek van ontmoeting. Mensen komen er elke week samen met hun vragen, hun verdriet en hun vreugde. In een open kring zoeken we elkaar op, en zoeken we naar ontmoeting met God in ons midden. Want bij God en dus ook in de Goede Herderkerk is iedereen welkom: wie je ook bent, waar je ook mee rondloopt. Omdat ons gebouw midden in onze mooie wijk Brink en Orden staat, willen we er ook graag zijn voor onze wijkgenoten. Je bent van harte welkom om een keertje vrijblijvend binnen te stappen. We ontmoeten je graag! Vrijdagmiddagspreekuur Elke vrijdagmiddag is de kerk geopend tussen 14.00 en 16.00 uur. Kom een kopje koffie of thee drinken, zoek de rust op in de kerkzaal, steek een kaarsje aan als je wil, of voer een open gesprek over zaken die je bezighouden met de dominee (elke 2de en 4de vrijdag van de maand aanwezig) of iemand anders die naar je luistert (op de overige vrijdagen). Een luisterend oor is er voor iedereen (of je jezelf nu gelovig noemt of niet). Startzondag: 16 september Op zondag 16 september, om 10:00 uur, starten we als protestantse wijkgemeente Goede Herderkerk het nieuwe seizoen. Een mooi instapmoment! Het thema van de dag is ‘een goed gesprek aan tafel’. De kerkdienst ’s morgens is anders dan anders. We nemen plaats aan tafels in de kerkzaal, er is een moment van bezinning, en we gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een heus vragenrad. Ook voor kinderen is de dienst leuk! Hierna zijn er verschillende activiteiten voor jong en ouder in de ontmoetingsruimten van de kerk – van spelletjes tot mountainbiken tot… Laat je verrassen. We sluiten om 13.15 uur af met een gezamenlijke maaltijd (we nemen zelf lekkers mee). De deuren van ons kerkgebouw staan wagenwijd open voor iedereen! Zet je de stap over de drempel? Concert: om al vast te noteren Het duurt nog even, maar 12 oktober is er een concert in onze kerkzaal, van het Apeldoorns renaissance en barok ensemble Ensuite. Aanvang om 20:00u. Tot ziens in de Goede Herderkerk! dominee Annelies Jans

Apeldoorn

17

WESTKRANT

ARIANE INDEN BEAUTY STORE & SALONS APELDOORN BESTAAT 5 JAAR! Ariane Inden Beauty Store & Salons, hét adres voor alles op het gebied van luxe schoonheidsbehandelingen en hoogwaardige cosmetica. 5 jaar geleden opende Elske van den Bussche de vestiging aan de Beekstraat 5. Inmiddels weten veel mensen de Beauty Store & Salons te vinden en komen zij regelmatig ontspannen door een gezichtsbehandeling te ervaren. Elske: “Nog iedere dag sta ik met ontzettend veel plezier in de winkel. Het blijft mooi om de klant te zien genieten van een ontspannende gezichtsbehandeling, welke vaak even een moment van rust is in hun drukke leven. Ondertussen wordt de huid mooier en door alle extra gratis services zoals make-up na de behandeling gaan klanten uitgerust én zelfverzekerder de deur uit!”

allergene) parfums, sieraden en designer tassen & laarzen in het assortiment. Vanwege het 5 jarig bestaan heeft Ariane Inden een speciaal jubileum arrangement. Iedere klant mag gebruik maken van het 5 jarig jubileum arrangement ter waarde van €116,50, nu voor onze lezers voor €55! Met dit arrangement krijgt u een sprankelende gezichtsbehandeling van 60 minuten en specialistisch huidadvies op basis van 48 verschillende huidtypen. Dames worden naar wens opgemaakt en ontvangen bovendien leuke make-up tips & tricks. Na afloop van de behandeling krijgt u ook nog eens een Lip Laquer Gloss ter waarde van €21,50 mee naar huis! (Geldig in de maand september)

Voor meer informatie over de Ariane Inden Beauty Store & Salons kunt u bellen naar 055-82 00 990 of neem een kijkje op www.arianeinden.com / www.facebook.nl/ ArianeIndenApeldoorn. Openingstijden zijn dinsdag-woensdag en vrijdag van 9.30-17.30 uur, donderdag van 9.30-20.00 uur en zaterdag van 9.30-17.00 uur. (Startende) Ondernemer en op zoek naar een praktijkruimte? Aan de Beekstraat 5 is er praktijkruimte vrij voor gemotiveerde ondernemers die hun eigen praktijk willen beginnen in de gezondheid- en/ of beauty branche. Veel is mogelijk, bel voor meer informatie naar 055-82 00 990 en vraag naar Elske van den Bussche.

Actieweek in september Om het 5 jarig bestaan van de salon te vieren is er in de week van 18 september een speciale actieweek! U bent van harte welkom voor een gratis make-up touch-up, u ontvangt 5 euro korting op alle luxe producten van Ariane Inden en u ontvangt een luxe goodiebag bij besteding vanaf 25 euro (op=op). Vier het 5 jarig bestaan van de salon mee van 18 tot en met 22 september! Ariane Inden Vegan Cosmetics In de Ariane Inden Beauty Store & Salons wordt het volledige concept van het luxe cosmetica merk Ariane Inden doorgevoerd. Ariane Inden bevindt zich in het luxere segment dat natuurlijk is, dier- & milieuvriendelijk, geen dierlijke grondstoffen bevat en niet op dieren is getest. De verpakkingen zijn 100% recyclebaar en multifunctioneel. Naast de huidverzorgingsproducten heeft Ariane Inden ook een uitgebreide make-up lijn, (hypo-

WORKSHOP: MAAK JE EIGEN CLUBBLAD In het hedendaagse digitale tijdperk zou je denken dat verenigingen en clubs kiezen voor een digitaal clubblad. Toch zijn er nog steeds verenigingen die een papieren versie van hun clubblad verkiezen. Belangrijke data zijn in een oogopslag te bekijken en/of worden op een prikbord geprikt. Maar hoe maak je nu een mooi en overzichtelijk clubblad? Tijdens de workshop zullen er oplossingen gegeven worden voor het communicatievraagstuk binnen je vereniging/ organisatie. In de workshop ontdekken bladenmakers in spé wat er allemaal komt kijken bij het maken van een mooi clubblad. De deelnemers krijgen een paar simpele handvatten en tips aangereikt waarmee hun communicatie snel sprongen vooruit maakt. • Hoe maak ik een pagina op? • Waar gebruik ik welke foto? • Gedrukt of digitaal? • Welke communicatie waar? • Hoe levert ons blad geld op? Wanneer: woensdag 12 september 2018 Waar: Brinklaan 268 Tijd: 19.30 – 21.30 uur Kosten: geen Trainer: Robbie Veldwijk Aanmelden: info@apeldoornpaktaan.nl

SNS Huisselectie Altijd keuze uit meerdere hypotheekaanbieders Met een SNS Hypotheek krijg je goede rente en voorwaarden. Maar misschien is er wel een hypotheek die nog beter bij jou past. Daarom valt er bij ons wat te kiezen. Bij ons heb je keuze uit 7 hypotheekaanbieders: de SNS Huisselectie. Zo kunnen we je altijd een hypotheek aanbieden die het beste past bij jouw wensen.

Apeldoorn, Deventerstraat 14a Apeldoorn, Hofveld 121

1B01-1711

september 2018


september 2018 ‘LEKKER ALS HET WEER LUKT’ Mevrouw Bep Ploeger is bijna vier jaar vrijwillige wijkcoördinator bij de Kap. ‘Na mijn eerste kennismaking met de Kap was ik gelijk enthousiast,’ vertelt ze. ‘Ik stapte in een nieuwe, heel andere wereld dan ik gewend was. Ik ontmoette veel bijzondere mensen. Tot op de dag van vandaag haal ik er veel voldoening uit.’ ‘Hoe ik zo bij de Kap ben gekomen? Ik heb jarenlang op een basisschool voor de klas gestaan. Toen ik met pensioen ging, wilde ik actief blijven, maar wist ik nog niet precies op welke manier. Op een donderdagmorgen ben ik naar een informatiebijeenkomst van de Kap gegaan om eens te horen wat daar allemaal kon. Ik wilde eigenlijk iets bij mensen thuis gaan doen, maar aan het eind van de bijeenkomst had ik een andere keuze gemaakt. Vrijwillige wijkcoördinator Iemand met een hulpvraag neemt contact op met de Kap. Uiteindelijk komt die vraag dan bij mij. Ik bel de hulpvrager op en maak een afspraak voor een intake. Tijdens mijn bezoek bespreken we wat precies nodig is. Ik zoek dan bij mijn vrijwilligers wie het beste bij deze hulpvraag past. Zei ik dat? Zei ik ‘mijn vrijwilligers’? Ik heb zeker een band met de vrijwilligers, met de een wat meer dan met de ander. Dat komt doordat de ene vrijwilliger een paar uurtjes per week iets kan doen, de ander meerdere dagdelen. Dan heb je ook heel ander contact. Minimaal twee keer per jaar bespreek ik met de hulpvrager en vrijwilliger hoe het gaat. Heel soms kan ik geen passende vrijwilliger vinden. In zo’n geval kan ik er een ‘lenen’ uit een andere wijk of we gaan te rade bij een collega-instelling. Eén keer heb ik echt geen match kunnen maken. Dat is dan niet fijn voor alle betrokkenen, net zoals wanneer ik echt geen vrijwilliger kan vinden. Dat zijn dan ook de enige dingen die niet leuk aan dit werk zijn. In het begin wist ik nog niets, Ik heb toen veel advies gevraagd aan de beroepskracht van de Kap. Nu weet ik bij wie ik moet zijn. Laatst heb ben ik in een bijzondere situatie zelf contact op gaan nemen met een ouderenadviseur van de gemeente. Ik kreeg ook een opleiding. Eerst een algemene cursus over vrijwilligerswerk, later meer gericht op mijn werkzaamheden. De Kap begeleidt mij heel goed en zorgvuldig. Het is een vriendelijke en warme organisatie, met altijd een luisterend oor. Ik mag aangeven wat ik moeilijk vind en waar ik hulp nodig heb. Die krijg ik dan ook! Met de andere vrijwillige coördinatoren heb ik maandelijks een bespreking. Daarin blikken

Apeldoorn

18

WESTKRANT we terug op de afgelopen tijd, wat loopt er goed en waar loop ik tegenaan. We kijken naar openstaande hulpvragen: waar kan ik nog geen passende vrijwilliger vinden, heeft een ander er eentje die vrij is? En we hebben het over bijzondere situaties. Bijzondere situaties Want die zijn er zeker. Een enkele keer ben ik onder de indruk van wat ik tegenkom, van wat mensen kan overkomen in het leven. Ik kom in situaties bij mensen die geen netwerk hebben. Ik kreeg bijvoorbeeld te maken met een alleenstaande, dementerende mevrouw. Er was een mantelzorger die niet zo veel begreep van deze mevrouw. Ik koppelde hen aan een vrijwilliger die langzaam een vertrouwensrelatie met mevrouw opbouwde. Nu gaan ze samen eens per week boodschappen doen. En dat terwijl deze mevrouw twee jaar niet buiten de deur was geweest. Soms kom ik schrijnende gevallen tegen. Dan kom ik ook bij de grens: waar eindigt het vrijwilligerswerk en waar begint het werk van een beroepskracht? De Kap doet bij een hulpvraag in het eerste contact daarin al veel, maar soms kom ik het in de praktijk tegen. Dit vrijwilligerswerk heeft me zo veel geleerd. Ik wil zelf zo lang mogelijk zelfstandig en actief zijn. Het is belangrijk om zo lang mogelijk positief in het leven te staan. De vele eenzaamheid die ik zie, verbaast me soms. Ik kom bijvoorbeeld wel eens in een wooncentrum voor ouderen. Daar wonen honderd mensen en wij gaan er bij mensen op bezoek omdat ze eenzaam zijn. Dat is toch vreemd? Daarom is het zo belangrijk dat je belangstelling blijft houden voor wat er om je heen gebeurt, zodat je in gesprek kunt blijven. Binnenkort stop ik met mijn werkzaamheden van vrijwillige coördinator voor de Kap. Waarom? Ik heb er geen tijd meer voor. Maar ik blijf vrijwilliger: ik ga iedere week bij twee mensen op bezoek om te helpen. Dat blijf ik doen. Daarnaast ga ik twee keer per week op bezoek bij iemand uit mijn schoonfamilie. En binnenkort word ik oma en onze zoon heeft gevraagd of ik wil gaan oppassen. Dat ga ik zeker doen! Het betekent wel dat de Kap nu op zoek is naar een nieuwe vrijwillige coördinator. Wat ik zeker zal gaan missen, is dat heerlijke gevoel als ik na een gesprek met een hulpvrager naar huis fiets en denk: ‘Lekker, het is weer gelukt om een mooie koppeling te maken!’ Belangstellenden voor vrijwilligerswerk bij de Kap kunnen contact opnemen, door te mailen naar info@dekap.nl. Bellen kan ook 0 55/5 295 520. Meer informatie over de Kap is te vinden op www.dekap.nl.

COLLECTANTEN GEZOCHT VOOR DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON Het kan iedereen overkomen, ook jou en mij. De ziekte van Huntington, een mensonterende ziekte die qua symptomen een combinatie van Alzheimer, Parkinson en ALS lijkt. Onderzoek is nodig, veel onderzoek. In week 42 (maandag 15 t/m zaterdag 22 oktober 2018) heeft het Campagneteam Huntington een vergunning gekregen om in de Gemeente Apeldoorn te mogen collecteren. Om te collecteren zijn uiteraard collectanten nodig. Jetske de Pijper is namens de stichting op zoek. “Wil jij een steentje bijdragen door een paar uurtjes of een paar avonden mee te lopen? Op deze manier help je mee in de strijd tegen deze vreselijke ziekte, die iedereen kan krijgen. Dankzij de afgelopen acties van de stichting Campagneteam Huntington is er al geld opgehaald en met de collecte hoopt de stichting natuurlijk op een mooi bedrag, dat voor 100% naar onderzoek van de ziekte van Huntington gaat.” Wil je mee collecteren? Meld je dan aan bij Jetske de Pijper, telefoon 06-27653031 of via jetskedepijper@gmail.com

KOM OOK HELPEN ‘Bijzonder dat ik een bijdrage kan leveren aan het leven van anderen.’ (Vrijwilliger) ‘De steun van de vrijwilliger geeft mij het gevoel dat ik er niet alleen voor sta.’ (Hulpvrager) Onze hulpvragers willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Een vrijwilliger kan daarbij helpen. Wij zoeken enthousiaste mensen die van betekenis willen zijn en hun steentje willen bijdragen aan deze veranderende samenleving. Wil jij: een paar uurtjes per week jouw hulp aanbieden, zodat een mantelzorger even tijd voor zichzelf krijgt? Bezoek brengen aan iemand die behoefte heeft aan gezelschap of er even uit wil? Dit samen doen met een andere vrijwilliger of een vriend of vriendin, zodat je per toerbeurt de zorg op je neemt? Kom dan helpen! Betrokkenheid en motivatie zijn belangrijk, maar wij vragen ook: affiniteit of ervaring met mensen, die extra aandacht nodig hebben. Dit vanwege bijvoorbeeld een beperkt sociaal netwerk, ouderdom, beginnende dementie, andere beperkingen een open, respectvolle houding en een warm hart voor mensen goede contactuele eigenschappen. Enthousiast? Wij komen graag met jou in contact en zorgen voor persoonlijke begeleiding. Bel of mail naar i.lely@dekap.nl of j.scheers@dekap.nl / T. 055 5295520 Voor meer informatie zie www.dekap.nl of bezoek vrijblijvend onze voorlichtingsochtend (derde donderdag van de maand) bij de Kap, Regentesselaan 2b, 7316 AC Apeldoorn.

BEGINNERSCURSUS HARDLOPEN BIJ A.V.’34

plaatsvinden in het clubhuis van AV ‘34. Verder wordt er afwisselend op en buiten de baan getraind.

Nieuwe 10-weekse beginnerscursus hardlopen Start: Maandag 17 september 2018, op de prachtige nieuwe kunststofbaan in het Orderbos.

Het e.e.a. hangt ook af van de samenstelling van de groep. Verder is er veel aandacht voor techniek. * De trainingen starten op maandag 17 september en vrijdag 21 september om 19.00 uur en duren ong. 1 tot 1,15 uur. en er wordt hardgelopen op en rond de kunststofbaan in het Orderbos * Er wordt 2x keer in de week training aangeboden zowel op de maandag en de vrijdag. * De trainingen worden door gediplomeerde trainers gegeven * Er is ruime douche en kleedruimte aanwezig bij de kunststofbaan in het Orderbos * Na de cursus kan er doorgestroomd worden naar de loopgroepen binnen AV ‘34

De vakantie is weer voorbij en de Midwinter Marathon van Apeldoorn is nog ver weg maar bij AV ’34 beginnen ze op maandag 17 september met een nieuwe 10-weekse beginnerscursus hardlopen. In deze cursus is het de bedoeling dat we binnen 10 weken een half uur aaneengesloten kunnen hardlopen. Het doel van deze cursus is om op een plezierige manier kennis te maken met de loopsport waarbij blessurepreventie hoog in het vaandel staat. Dat is dan ook de reden waarom we op de 1e avond van de cursus een inloopspreekuur houden voor lopers met beginnende klachten. Dat zal

* Prijs € 40,- p.p. Meld je snel aan. De cursussen bij AV ’34 zijn altijd bijzonder snel volgeboekt. Maximale deelname 40 personen. Voor verdere info kunt u zich richten tot: Zie ook onze website av34.nl wimvanbeek@av34.nl.


Apeldoorn

september 2018

19

WESTKRANT

DIT ZIJN DE WINNAARS VAN DE PUZZEL IN DE JULI UITGAVE Tobias Jansen op de Haar heeft de kinderpuzzel uit de juli uitgave gewonnen! Helaas hebben wij er geen foto van ontvangen maar wij hopen dat Tobias met vriendjes, vriendinnetjes of broertje, zusje en papa en mama heerlijk heeft genoten van deze leuke prijs!

N A T U U R V R I E N D E L I J K

N T T A W R E I S A T N K E R I A N N D T E N

I P N A I M A K E U P

N O I H S A F

Y T U A G E S B C O S M E V O O R A

E R I G M R K D S I G I W N N O I A R G T K R U S O R H Z E O R 3 P E 6 S V 5 S M A A C H E C T I C L L E

O E I K N

W E L L N E S S N

T N U I G N I G R O Z R E V D I U H K

S T Z N

A

A H U I

E S S

Y A C C E S S O I R E S

T T E A

U I K R B E L E V I N G E N

A E B E E S L E E K S T A O N R P O A E O A L R T D D O N K O I R R K A N S N T T E D A C E N F M U F R A P R E D E O P D T Y P E

Aquacentrum Malkander Dubbelbeek 56 7333 NJ Apeldoorn

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP ONTSPANNEND BEAUTYARRANGEMENT T.W.V. €95! !

Kom langs en maak kennis met ARIANE INDEN BEAUTY STORE & SALONS APELDOORN

63

N A T U U R V R I E N D E L I J K R A

N M A R I A N E I N D E N I D E

D C O V O

K T T W E S T K R A N T M E T & G O S O

O I P N A L I N O M I A H K S E A U F P N I E Y A T U Y A S E S B O M E R A

E I G R K A I G W N O I R G K R S O H Z O R P E S V N S N M S A A C H R C T I L L

R M D S I N A T U R E 3 6 5 E

O E I K N N

T N U I G N I G R O Z R E V D I U H K

103

S T Z N S M

Y A C C E S S O I R E S S A I E E

T T E A N A P E L D O O R N

A W K E L E L N T E S B T S A D A L O E N E N P N S M U C A S R E E H U I D T

U I K R B E L E V I N G E N N A A N E F D Y

A E B E E S L E E K G S E T O N R O A A O A R T K D N K N I R K A R S N T T U C O E S F L R A P E O P P E

ZUIDKRANT NOORDKRANT WESTKRANT ARIANE INDEN ELSKE APELDOORN MAKE-UP BEAUTY COSMETICA SKIN CARE

PARFUMS CADEAUS FASHION ACCESSOIRES REINIGING INATURE365 PERFECT SKIN WELLNESS BELEVINGEN WORKSHOPS

VOOR ALLE HUIDTYPE BEAUTY STORE GESCHENKEN POEDERS ANTI PIGMENTATIE LICHAAMSVERZORGING NATUURVRIENDELIJK HUIDVERZORGING SALON BEEKSTRAAT

Mevrouw Liesbeth Berndsen heeft de woordzoeker uit de juli uitgave gewonnen! Oplossing: Met zilvervloot sparen geef je je kind een vliegende start Mevrouw Berndsen heeft samen met haar man de prijs in ontvangst genomen van Allan van Laar. Wij wensen u veel plezier met het mooie prijzen pakket van SNS.

ZO LOST U DE PUZZEL OP

ALLE WOORDEN ZITTEN KRISKRAS VERBORGEN IN HET VELD MET LETTERS. SOMMIGE LETTERS WORDEN MEERMALEN GEBRUIKT. TREK EEN LIJN OVER HET GEHELE WOORD EN DOE DIT BIJ ALLE BOVENSTAANDE WOORDEN. DE NIET GEBRUIKTE LETTERS VORMEN DE OPLOSSING.

HOE LAAT U HET ONS WETEN?

STUUR DE OPLOSSING MET UW NAAM, ADRES, TEL. NR EN MAILADRES OP NAAR: MEDIABUREAU APELDOORN, HATTEMSEZIJWEG 32, 7335 JN APELDOORN OF STUUR HET ANTWOORD VIA DE WEBSITE WWW.MEDIABUREAUAPELDOORN.NL

SNS Deventerstraat 14a 7311 BJ Apeldoorn &

BEAUTY STORE & SALONS APELDOORN - BEEKSTRAAT 5 - 055 - 82 00 990 - ARIANEINDEN.COM INZENDEN KAN T/M 16 JULI 2018. DE WINNAAR VAN DEZE PUZZEL KRIJGT PERSOONLIJK BERICHT EN ZAL BEKEND WORDEN GEMAAKT IN DE VOLGENDE UITGAVE VAN DEZE KRANT.

SNS Hofveld 121 7333 BK Apeldoorn


LAAGSTE

PRIJS GARANTIE

De laagste prijzen van Apeldoorn, daar kunt u op rekenen! VINDT U ERGENS EEN PRODUCT TOCH G OEDKOP Dan krij ER gt u het product ? een room én b t.w.v. €3 oter appeltaart ,99 grat is. Wij p je onze pri assen js direct aan.

Deze actie loopt de gehele maand september. Uiteraard blijven wij achter onze Jumbo’s laagsteprijsgarantie staan. Dus vind je, ondanks onze zorg, tóch bij een andere supermarkt bij jou in de buurt een product voor een lagere vaste prijs, dan passen wij zo snel mogelijk de prijs aan en krijg jij als dank het product gratis mee.

Hallo Van de Bunt            

PICK

UP

Jumbo, Apeldoorn, Schubertplein 1-5

Zondag Kijk voor de spelregels op Jumbo.com 12.00 - 18.00 uur

ELKE MAANDAG T/M ZATERDAG OM 7 UUR OPEN!

Hallo Wiegmans            

Profile for Mediabureau Apeldoorn

Westkrant - september 2018  

Westkrant - september 2018  

Advertisement