Nyhedsbrev oktober 2015

Page 1

NYHEDSBREV Nr. 27 Oktober 2015

FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

Foto: Torben Jensen, Amager Fotoklub


Kr yds i kale n

deren:

Søndag den 8. november Meld dig som indsamler til Landsindsamlingen 2015, søndag d. 8. november. I år samler vi bl.a. ind til Syrien, da det er et af de mest udsatte områder lige nu. En indsamler får typisk 1000 kr. i indsamlingsbøssen - og for de penge kan vi give varmt vintertøj og tæpper til en syrisk familie, som snart går en kold vinter i møde. Du kan deltage som enkeltperson, par, sammen med børnene eller måske endnu bedre lade foreningen deltage, og så får I alle en rigtig god, sjov og anderledes dag ud af det!! Vi starter på Tårnby Skole ved ti-tiden, og slutter i Arbejdernes Landsbank på Kastrupvej, hvor de indsamlede beløb bliver talt op med det samme, så man kan få resultatet med i hånden sammen med et diplom som tak for hjælpen.

Kære Sprællere! Med Spræl i Havnen lidt på afstand står det lysende klart, at arrangementet overordnet var et rigtig godt arrangement. Vi har på Fælleskontoret også fået sporadiske meldinger om de enkelte foreningers oplevelser og udbytte. Ved at kigge i klubblade kan vi se, at der ligefrem er opstået venteliste på medlemskab – og det var vel også et af målene, ikke venteliste, men kontakt til potentielle nye medlemmer. Det er ingen hemmelighed, at det har været en stor opgave, som faktisk blev løst på relativ kort tid. Fra idé til produkt gik der kun otte måneder endda med to feriemåneder i midten. Vi har (de fleste af os) prøvet sprælkonceptet før, men at rykke til havnen var en helt ny faktor, der gav nye udfordringer – men alt i alt var det en god dag og de mange gå-hjem-møder har givet idéer og har peget på områder, som vi skulle være opmærksom på. Fed inspiration ville det have heddet for 30-40 år siden.

RØDE KORS LAVEDE 25 MILLIONER: HVAD KAN VI OPNÅ!? Ring og tilmeld dig til Fælleskontoret på 3250 5290 Skriv til Fælleskontoret på tfr@ tfr.dk Tjek hjemmesiden www.vier-der.dk hvor man også kan tilmelde sig.

Selvom vi fra TFR’s forretningsudvalg og KTIS’ bestyrelse forsøgte at komme hele vejen rundt og danne os indtryk af den næsten en sømil lange spræl-fest oplevede vi jo bestemt ikke alt. Vi vil derfor bede hver enkelt forening om at komme med en vurdering af, om man opnåede det, man havde håbet på. Lykkedes jeres arrangement, fik I de kontakter I havde håbet på, fik I præsenteret jeres forening for tilstrækkelig vis. Og vi vil da også godt have at vide, hvordan I oplevede den overordnede indsats. Vi ved, vi manglede praktiske hænder til fællesopgaverne, vi ved, at udstrækningen af Spræl fra Nord til Syd var at strække ambitionen lige lovlig langt. Send jeres betragtninger til os på tfr@tfr.dk – inden Spræl i Havnen ender som et sløret minde om en udmarvende arbejdsdag i 2015. I løbet af januar/februar 2016 inviterer vi til et Spræl-træf, hvor vi samler op på gode og mindre gode oplevelser – mest med henblik på, at det kan jo være vi i fællesskab finder på at gøre noget tilsvarende igen. På sådan et lørdagsmøde smider vi nogle af Amager Fotoklubs billeder på storskærm – dels for at friske op på hukommelsen og dels så I kan se, hvor godt Spræl i Haven tog sig ud, dér, hvor I ikke nåede hen. Fælleskontoret

Foto: Torben Jensen, Amager Fotoklub


INITIATIVPULJEN ændringer & ansøgningsfrist FOLKEOPLYSNINGSPULJER I TÅRNBY KOMMUNE Tilskud fra Initiativpuljen 2016 Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget godkendt at der i Tårnby Kommune er oprettet en Initiativpulje til lokale foreningsformål med en samlet tilskudspulje på 200.000 kr. årligt. • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune – men ikke af enkeltpersoner. • Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter. • Der kan ydes materialetilskud m.m. – dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år.

Tilskud fra Udviklingspuljen 2016 I forbindelse med den nye folkeoplysningslov fra 2011 har Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget besluttet at oprette en Udviklingspulje med en samlet tilskudspulje på 50.000 kr. årligt. Tilskud til aktiviteter fra denne pulje skal være forankret i Tårnby Kommune. • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m. • Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter. • Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper. • Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet

Ansøgninger til begge puljer skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. november 2015. Næste ansøgningsrunde for begge puljer er den 1. marts 2016. Ansøgningsskema kan hentes på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under Sport og Fritid. Budget for ansøgningen og foreningens sidst godkendte regnskab skal medsendes. Tilskudsmodtagerne skal efterfølgende fremsende dokumentation for de modtagne tilskud sammen med en eventuel rapport. Ansøgninger med bilag sendes elektronisk til følgende mailadresse: sfp.hb.bk@taarnby.dk TÅRNBY KOMMUNE

OG SÅ DE N KORTE Initiativpu UDGAVE ljen er sat n : Ansøgning e d m e d k r. 100.000,sfristen til ! begge pulje r er 1. nove mber! Så kom nu i gang med at søge!

ENDNU EN FRIST....1/11!

 Kender du en forening eller foreningsleder i Tårnby som har ydet en ekstraordinær indsats i det forgangne år, eller måske endda gennem rigtigt mange år, og faktisk fortjener en påskønnelse for dette, et vaskeægte skulderklap, så søger vi faktisk indstillinger til sådan nogen, så vi kan fejre og ære dem ved et flot arrangement på rådhuset. MEN - MEN - MEN, du skal skynde dig lidt! Der er deadline søndag d. 1. november!! Så fat blyanten eller PCen og skriv - der er ingen krav om ansøg-

  Har DU et forslag til hvem det skal være? Så send straks din indstilling samt en begrundelse herfor til Priskomiteen, som består af formanden for Kultur- & Fritidsudvalget, Einer Lyduch, samt Tårnby Forenings Råds forretningsudvalg. Indstillingen sendes til: • Fælleskontoret, Englandsvej 290, Postboks 34, 2770 Kastrup ELLER • tfr@tfr.dk

ENDNU ENDNU EN FRIST - 1/11! GT: A S T R O K ber 1. novem

en Husk ind e en undernd at fremse ring - uanset klæ skrevet er ontakt med k om I har ler ej! børn el

Vær opmærksom på, at foreninger, som låner kommunale faciliteter eller/og får tilskud fra kommunen, hvert år inden 1. november skal indsende en underskrevet erklæ-

ring om indhentelse af børneattest gældende for det kommende år. Erklæringen kan hentes på kommunens hjemmeside samt på www.taarnbynet.dk.

SPORTSPLADSER Ansøgning om benyttelse af kommunens sportspladser i sommersæson 2016 (15/4 – 31/10) skal være Foreningsudvalget i hænde senest den 1. november 2015.

Foreningerne vil kunne forvente svar på ansøgningerne medio december måned. I forbindelse med ovenstående

ansøgning bedes foreningerne indsende medlemstal fordelt mellem børn/unge over og under 25 år pr. 1.11.2015.


GENBRUG AF EFFEKTER og mulig pengeindtjening ARC driver genbrugspladserne i københavnsområdet, nærmere betegnet i kommunerne: Dragør, Tårnby, Hvidovre, Frederiksberg og København (i alt 10 genbrugspladser og 5 nærgenbrugsstationer). Der er byttecentre på fire af ARCs genbrugspladser: Borgervænget, Vermlandsgade, Kulbanevej og Bispeengen, hvor brugerne helt gratis kan komme og aflevere/afhente forskellige ting til genbrug. Byttecentrene har dog været forbundet med udfordringer, idet der er kommet en form for ”superklunsning”, hvor klunsere nærmest har flået tingene ud af hænderne på folk. Dette har bevirket, at vi nu undersøger forskellige alternativer.

digt byttecenter på kommunens genbrugsplads (Kirstinehøj). Derfor er jeg i gang med at undersøge, om der i Tårnby kunne være organisationer, der ville være interesserede i et samarbejde med os a la det, der nu kører på Bispeengen Genbrugsstation. På Bispeengen køres nu forsøg med samarbejde med tre frivillige organisationer (Folkekirkens Nødhjælp, Frelsens Hær og Svalerne), der afhenter genbrugelige effekter, som bliver indsamlet på genbrugsstationen. Organisationerne sælger så de effekter, som de henter, i deres butikker.

På Bispeengen har vi opsat en skibscontainer til indsamling af I Tårnby Kommune er der pt intet de effekter, som fremgår af nedenstående liste. byttecenter. Men vi er af Tårnby Kommune blevet bedt om at Effekter, der typisk indsamles i undersøge mulighederne for at indgå et samarbejde med frivillige containeren • Møbler og indbo organisationer om et evt. fremti-

• • • • • • •

Bøger og blade Fritids- og sportsudstyr Serviceudstyr og køkkengrej Legetøj CD´er , DVD´er og LP´er Billeder Værktøj og redskaber

Tøj og sko bliver ikke indsamlet i containeren. Tømning af container • Containeren til effekterne er placeret centralt på pladsen i nærheden af personalehuset, for således at give containeren de optimale forhold i forhold til opsyn og vejledning af kunder. • Tømning af container skal foregå i åbningstiden (primært hverdage kl. 10-18. Der vil endvidere være mulighed for tømning i weekend og helligdage kl. 10-17) og vi forventer at den skal tømmes 2-3 gange pr. uge.

• Pladsens kunder kommer primært i weekenden og derfor er det optimalt at den mindst tømmes fredag og mandag. • ARC stiller ikke vogn eller andet til rådighed for tømning af containeren, så organisationerne skal selv tømme containeren og køre effekterne bort. • Det er vigtigt at der altid er kapacitet til at kunderne kan aflevere effekter, for at få det optimale ud af ordningen. • Ved tømning lånes en trafikvest af genbrugsstationen, for at signalere at håndteringen er i orden. • Når containeren er tømt afleveres en ”vejeseddel” med anslået vægt på de medtagne effekter til personalet på genbrugsstationen, for at kunne følge udviklingen af direkte genbrug.

Som sagt, er min henvendelse på et undersøgende stade, idet der som sagt endnu ikke er indsamling af genbrugelige effekter fra genbrugspladsen i Tårnby Kommune. Men det er essentielt, at interesserede organisationer kan forpligte sig til at komme og tømme containeren 2-3 gange om ugen og køre effekterne væk. Lyder det interessant, eller ønsker du det uddybet så kontakt endelig: Linda Rebien Udviklingskonsulent 3268 9354 eller 3047 2851 lre@a-r-c.dk Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S T +45 32 68 93 00 www.a-r-c.dk

• Vejesedlen udleveres af genbrugsvejlederne.

Fra Kultur til Katastrofe v. Mark Schiller.

FOREDRA G

Tårnby Hovedbiblioteket Onsdag d. 11. november kl. 1900 Entré: gratis billetter som kan printes på www.kultunaut.dk & www.taarnbybib.dk. Japan er et fantastisk rejseland, der er super flot kultur, lækker mad, sikkert OG tog til tiden. I dette foredrag hører man både om det sikre flotte Japan, med alle dets mange muligheder for besøgende, man hører også om Marks tur ud i det ukendte. Besøget i den lukkede zone ved Fukushima Daiichi værket, besøget og samtalerne hos nogle af de evakuerede fra atomkatastrofen, alt i alt et fotofordrag som bevæger sig "Fra kultur til katastrofe"


JULEMÆRKEMARCHEN I TÅRNBY - Deltager din forening? Vi har et STORT ønske om at endnu flere lokale foreninger har lyst til at støtte Julemærkehjemmene i Danmark. Derfor har vi taget initiativ til at arrangere Julemærkemarchen i Tårnby. Ved at deltage i Julemærkemarchen giver I børnene på Julemærkehjemmene en ny chance i livet. Hver dag kæmper mange danske børn med ensomhed, social angst og vægttab. Men på et Julemærkehjem får de hjælp til at ændre deres liv og deres udfordringer. Og det syntes vi er værd at støtte op om! Derfor håber vi at I vil stille et hold til marchen for at vise, at I også støtter op om børns ret til livet. Marchen er på 5 eller 10 km og går igennem Tårnby, med mulighed for at se dejlig natur, strand, villakvarterer og byens travlhed. Samtidigt med at I som forening støtter et godt formål og får et par hyggelige timer sammen med kollegaerne og lokale beboere. Julemærkemarchen i Tårnby løber af stablen Søndag d. 6 December 2015 med fællesstart kl. 10 sammen med Julemanden. Marchen går fra Korsvejens Skole, Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup Vi glæder os til at gå sammen med jer, og I er meget velkomne til at tage familie, venner og hund med. Læs mere på Kastrupspejder.dk/march eller facebook.dk/julemaerkemarchentaarnby Mange hilsner ‘

Hold BEMÆR tilm K! 14 N eldning ovem se ber 2 nest 015

Simon Brøns Gruppeleder, KFUM-Spejderne Kastrup Arrangør af Julemærkemarchen i Tårnby Info@kastrupspejder.dk +45 31 23 40 35 Julemærkemarchen i Tårnby arrangeres af KFUM-Spejderne Kastrup

EN SJOV IDE - til inspiration En vandhusbåd med sauna er blevet fortøjet i Ishøj Strandpark og har vakt glæde blandt de mange vinterbadere på egnen. Vandhusbåden, som Lokale og Anlægsfonden har udviklet i samarbejde med Waterliving International og Ishøj Kommune, er 90 m² ren glæde for badegæsterne i Ishøj Strandpark og i særdeleshed for kuldegyselskende medlemmer af strandbadeforeningen Isbjørnen, der har savnet gode faciliteter og ikke var længe om at tage springet fra den nye vandhusbåd. Vandhusbåden kan som udgangspunkt bruges hele året rundt, men med den indbyggede sauna er der taget et stort og velkomment hensyn til de badegæster, der ikke holder sig tilbage, når himlen og havet bliver mere gråt end blåt. Som vinterbader kan man benytte saunaen før og efter det kolde gys og dvæle i en

stemning af varmende lettelse, hyggesnakke med ligesindede og beskyttet mod vinterens rasen iagttage det råkolde danske vintervejr. Men vandhusbåden har dog mere end en funktion. Den er også et tilbud til de selvorganiserede motionister på landjorden, der kan bruge vandhusbådens indre badefaciliteter efter en løbetur i området omkring Ishøj Strandpark og Ishøj Havn. Med de fine udsigtsmuligheder fra vandhusbåden vil den derudover være et naturligt mål for mange naturvandringer i det fuglerige område. Endelig vil vandhusbåden kunne bruges som base eller opholdssted i forbindelse med de mange kulturbegivenheder og koncerter, der afholdes i strandparken. (sakset fra www.loa-fonden.dk)

COMPUTERE FORÆRES VÆK! På Tårnby Bladet har man skiftet ud i det elektroniske krimskrams og har nu 5 PCere stående som blot skal afhændes, så står du/I og mangler en PC så er det bare med at slå til. Det er naturligvis ikke nye maskiner, så behovet skal være ikke være til spil og videoredigering på højeste niveau. Er det derimod til at surfe på nettet, tjekke mail og almindeligt kontorarbejde, så er de helt fine. Maskinerne er installeret med

Windows XP, Office pakke og lidt ekstra programmer. Har det interesse så skriv til Fælleskontoret på tfr@tfr.dk.

TRYK AF PLAKATER! Prøv vores nye plotter. Vi kan trykke op til A1 størrelse, svarende til cirka 60 x 85 cm! Ring eller skriv til Fælleskontoret på 3250 5290 eller tfr@tfr.dk.


TJEN PENGE TIL FORENINGEN Penge kan man aldrig få nok af i foreningen. Her er en række muligheder man kan benytte sig af.

BØRNEHJÆLPS DAGENS JULELOTTERI 2015 I perioden den 31. oktober til den 24. december 2015 sælger foreninger, idrætsklubber og skoleklasser julelodder over hele landet. Din forening, idrætsklub eller skoleklasse kan også være med i Julelotteriet 2015 og derved tjene penge til jeres aktiviteter. I tjener 8,50 kr. pr. solgt lod til 20 kr. og I har fuld returret af usolgte lodder. Det er gratis at tilmelde sig, den eneste omkostning I har, er ved returnering af usolgte lodder. (www.bhd.dk)

FYRVÆRKERI Sælg fyrværkeri til Nytår - og lav en god indtjening til din klub på kun fem dage! Bright Star Fireworks tilbyder en færdig pakke, hvor der er tænkt på det hele og tilpasset jer lokalt. Og der er naturligvis levering hver dag mens sæsonnen står på. Bright Star Fireworks kan kontaktes på: 7218 5551 eller info@brightstar.dk.

JULEKALENDER MED SKRAB JULESUCCESEN fra sidste år! I kan igen i år bestille vores kvalitets-julekalender med ekstra Adventsskrab – jeres eget billede på forsiden giver julekalenderen et personligt præg. Vores populære A4 juleskrab er nu her i en version med et ekstra, spændende adventsskrab! Her skrabes 2 pakker i løbet af de 4 søndage for gevinst. Men adventsskrabet er ikke den eneste ændring på dette juleskrab - der er nu også flere gevinstsymboler (juletræer) på nittelodderne så spændingen holdes, helt til den 24. december! Tjek muligheder og priser ud på www.je.dk.

4.400 FORENINGER ER MED I KLUBLIV DANMARK

SÆLG TOILETRULLER!

SÅDAN HAR ANDRE FORENINGER GJORT

Foreningspapir er et koncept, som gennem salg af toilet og husholdningspapir hjælper foreninger med at tjene penge. Produkter som alle anvender hver dag. Danmark har et fantastisk udbud af forskellige foreninger rundt om i landet. De fleste drives af ildsjæle som ligger deres fritid ned, for at få dem til at fungere. Ofte savnes der økonomiske ressourcer. Vi på foreningsrullen syntes at der skal skabes noget nyt til foreninger i Danmark der kan bidrage økonomisk. Vi tilbyder nu at sælge vores kendte kvalitets papir til foreninger, som kan sælge videre til venner, familie, bekendte og/ eller andre. Foreninger og skoleklasser har allerede gjort dette i Sverige og væsentligt forbedret deres økonomi med dette oplæg. Tjek muligheder og priser ud på www.foreningspapir.dk.

Sydsjællands Automobil Klub har lagt en guide til, hvordan man tilmelder sig KlubLiv Danmark på foreningens facebook og hjemmeside

I sidste nummer blev Klubliv Danmark omtalt. Her er 9 tips til hvordan I får flere til at støtte jeres forening: 1. Send en mail til medlemmer og andre tilknyttede foreningen. Folk skal høre flere gange, hvordan KlubLiv Danmark støtter foreningen, før det bider sig fast. 2. Start internt: Informer trænere og bestyrelsesmedlemmer, som skal være med til at sprede budskabet. 3. Opfordr ved forældremøder og fællesspisninger til at tilmelde sig KlubLiv Danmark. 4. Omtal KlubLiv Danmark i foreningsbladet og den lokale avis.

5. Grib mikrofonen til store arrangementer og fortæl om KlubLiv Danmark. Hav brochurer og tablet med, så folk kan skrive sig op. 6. Få trykt et KlubLiv Danmarklogo på klubbens tøj. 7. Fortæl folk, hvad de er med til at støtte, hvis I har et konkret ønske, I sparer sammen til. 8. Brug online platforme. Hav et logo på foreningens hjemmeside og læg artikler om KlubLiv Danmark op. Del videoen om KlubLiv Danmark på facebook og like KlubLiv Danmarks facebookside. 9. Giv opgaven til et bestyrelsesmedlem eller en frivillig, som har sin daglige gang i foreningen og som brænder for opgaven.

- Ørslev G&IF har sendt mails rundt til samtlige medlemmer med en opfordring til at melde sig - Sabro IF lavede klassisk ansigt til ansigt-rekruttering til årets byfest i Sabro - Ilskov Gymnastikforening har til alle holdopstarter spredt budskabet og opfordret medlemmerne til at gøre det samme - Vejen Håndboldklub deltog i Foreningernes Dag på byens torv, stod klar med en tablet således at nye medlemmer kunne skrive sig op med det samme.

MANGE ER TILMELDT ALLEREDE

4.400 foreninger har tilmeldt sig Klubliv Danmark. Nu skal danskerne tilmelde Dankortet så sponsorkronerne finder vej fra butikkerne og ud i foreningerne.


GRATIS IDRÆTSKURSER Tilskuddet til vores idrætskurser fortsætter, så vi tilbyder alle idrætsledere i Region Hovedstaden gratis deltagelse i nedenstående kurser. Læs mere om kurserne på www.kaisport.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Endvidere kan I låne hoppepuder, hoppeborge, popcornmaskiner, telte, musikanlæg, højttaleranlæg mv., læs mere på www.kaisport.dk A Aldersrelateret træning for børn og unge, 3 timer, DIF-kursus. Kursussted: Lyngby Dameroklub Chr. Winthersvej 24, 2800 Lyngby Tirsdag 27.okt 1 Idrætspsykologi – ja tak, 3 timer, KAI-kursus. Kursussted: Tårnby Rideklub Ugandavej 13- 21 2770 Kastrup. Torsdag 29. okt. 2 Idrætsmassage, 12 timer, DIFkursus. LUKKET FOR TILMELDING, fyldt op. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev. Se kursus 27. Fredag 30. og lørdag 31. okt. 3 Førstehjælp, 6 timer, KAI-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev. Søndag 1. nov. 4 Ernæring, 3 timer. Træning. DIFkursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev. Mandag 2. nov. 5 Følelsesregulering i idrætsliv, 3 timer, KAI-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev. Onsdag 4. nov.

6 Styrketræning, 6 timer, DIFkursus. Kursussted: Herlev Byskole, Afd. Elverhøj, bygningen Dybet, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev. Lørdag 7. nov. 7 Konditionstræning, 7 timer, DIFkursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev. Søndag 8. nov. 8 Klubbens regnskab. 3 timer. KAIkursus. Kursussted: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup. Mandag 9. nov. 9 Stressreduktion med hjertekohæren. 3 timer, KAI-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev. Tirsdag 10. nov. 10 Idrætspsykologi – ja tak, 3 timer, DIF-kursus. Kursussted: Blovstrødhallen, Sortemosevej 20, Blovstrød, 3450 Allerød Onsdag 11. nov. 11 Idrætsskader, 3 timer. DIF-kursus Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev Torsdag 12. nov.

12 Tekniktræning, 8 timer, DIFkursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev Lørdag 14. nov. 13 Idræt og Træning (niveau 1) 9 timer, DIF-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev Søndag 15. nov. 14 Sundhed i hverdagen, 3 timer. KAI-kursus, 3 timer, DIF-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev. Mandag 16. nov. 15 Spændingsregulering, 3 timer, KAI-kursus. Kursussted: Hillerød Stadion, Selsskovvej 76, 3400 Hillerød Tirsdag 17. nov. 16 Bestyrelsens ansvar, de formelle regler, forsikringer mm, 3 timer, KAI-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev. Onsdag 18. nov. 17 Idrætspsykologi – ja tak, 3 timer, DIF kursus. Kursussted: Hillerød Stadion, Selsskovvej 76, 3400 Hillerød. Torsdag 19. nov.

18 Trænerrollen, 5 timer, DIF-kursus. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev Søndag 22. nov. 19 Klubbens hjemmeside med Sitecore Foundry, 5 timer, KAIkursus. Kursussted: Herlev Byskole, Afd. Elverhøj, bygningen Dybet, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev. Søndag 22. nov. 20 Træningsplanlægning, 4 timer, DIF kursus. Kursussted: Gladsaxe Sportshal, Mødelokale B, Vandtårnsvej 57, 2880 Søborg. Mandag 23. nov. 21 FLOW i idræt og fritidsliv, idrætspsykologi. 3 timer, KAIkursus.

Kursussted: Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre. Tirsdag 24. nov. 23 Idrætsskader, 3 timer. DIF-kursus. Kursussted: Blovstrødhallen, Sortemosevej 20, Blovstrød, 3450 Allerød Torsdag 26. nov. 24 Teen Coach, 10 timer, DIF-kursus. Kursussted: Herlev Byskole, Afd. Elverhøj, bygningen Dybet, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev. Fredag 27. og lørdag 28. nov. 25 Idrætsmassage, 12 timer, KAIkursus. LUKKET FOR TILMELDING, fyldt op. Kursussted: Herlev Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

Se kursus 27. Fredag 27. og lørdag 28. nov. 26 Førstehjælp, 6 timer, KAI-kursus. Kursussted: Hillerød Stadion, Sels skovvej 76, 3400 Hillerød. Lørdag 28. nov. 27 Idrætsmassage, 12 timer, KAIkursus. Kursussted: Herlev Byskole, Afd. Elverhøj, bygning Dybet, Ederlandsvej 23 2730 Herlev. Fredag 4. og lørdag 5. dec.

TIPSMIDLERNE JUSTERES Regeringen lover evaluering af spilleloven Siden 2010 har der været usikkerhed omkring en vigtig del af folkeoplysningens finansiering, som stammer fra overskuet i Danske Spil. Nu iværksætter regeringen en evaluering af spilleloven og afsætter knap 50 mio. kr. til en midlertidig løsning Baggrund I årtier er en del af overskuddet fra det, der i dag hedder Danske Spil, gået til folkeoplysning, idræt, ungdomsarbejde og kultur – under betegnelsen tipsmidler. I 2010 blev spillemarkedet liberaliseret.

Det betød, at det kun er overskuddet fra en bestemt del af Danske Spils aktiviteter, der udløser tilskud til foreningerne. Lige netop omsætningen på dette områder er faldet drastisk, så der er blevet et meget mindre beløb til foreningerne i 2015. Ved lovændringen blev det skrevet ind i loven, at den skulle evalueres i 2014 med henblik på at ændre den med virkning i 2015. Dette arbejde er blevet forsinket, og i maj i år lovede den daværende regering at kompensere organisationerne med 63 mio. kr. Regeringen nåede ikke at virkeliggøre løftet inden valget. Efter valget gennemførte regeringen en

ny beregning, der tog højde for nye tal fra Danske Spil. Permanent løsning Da den foregående regering lovede 63 mio. kr., sagde DFS’ formand, Per Paludan Hansen: ”Der er ikke tale om en fuld kompensation, men vi er glade for, at regeringen vil løse de mest akutte problemer. Hvis det bliver vedtaget, giver det os i det frivillige foreningsarbejde og folkeoplysningen mulighed for at fortsætte vores vigtige arbejde. (sakset fra www.dfs.dk)


ger af

NY BOG som foreningsliv og folkeoplysning mødes med i disse år i form af samfundsudvikling, administrative rammer, m.m. Der gives relevante anvisninger på, hvordan foreningen kan tage de politiske rammer i form af kulturministerens vision for folkeoplysning, frivilligcharteret fra 2013 og folkeoplysningsloven fra 2011. Bogen her sætter fokus på samarbejde og partnerskaber mellem foreninger og den lokale kommune. Hvad gør den frivillige ressource i de folkeoplysende foreninger til et særligt aktiv, som både forening og kommune kan få stort udbytte af at sætte i spil i velfærdssamfundet? Bogen beskriver DNA’et i de folkeoplysende foreninger, hvordan en kommune er skruet sammen og hvordan disse to parter gennem partnerskaber kan skabe forandring i forening.

Er du en engageret foreningsleder, der ønsker at holde din forening i samklang med nyere foreningsteori, er Torben Stenstrups bog ”Forandring i forening” den rigtige helt rigtige håndbog for dig. ”Forandring i forening” er en god blanding af fakta, konkrete eksempler og forfatterens personlige oplevelser i foreningslivet og som konsulent. Det er forfatterens ambition, at læserne bliver bevidste om den værdi, foreningen allerede skaber inden for folkeoplysningens rammer, og at man bliver bedre til at fortælle om det.

At inspirere til at skabe værdi i lokalsamfundet og opfordre til at foreningerne samarbejder med kommune eller andre aktører i lokalsamfundet. Gnisten Over de 208 sider behandles emner som: Foreningernes værdiskabelse i kommunen, aktuelle samfundstendenser, der har betydning for foreningslivet. Frivillighed. Kommunale partnerskaber – inkl. konkrete eksempler til inspiration. Hvordan fastholdes gnisten i foreningen? Det er en kompetent og omfangsrig bog, der forholder sig til de mange bud om forandringer,

Forfatteren er en erfaren praktiker i spændingsfeltet mellem forening og kommune, og bogen er spækket med konkrete anvisninger og ideer til temaer for partnerskaber, motivation af foreningsfrivillige og hvordan kommunen fyrer op under frivilligheden. Format: Paperback Pris: 298,- kr. Antal sider: 208 Foreningsforlaget 2015

Hvad er BROEN? BROEN – en forening, der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv BROEN har som formål at støtte udsatte børn med kontingenter og udstyr til idræt- eller andre fritidsaktiviteter. Målet er at få socialt udsatte børn og unge ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. BROEN ønsker at hjælpe børn fra ressourcesvage familier – det kan være enlige mødre/fædre, sygdomsramte familier og familier med sociale problemer, hvor familiens situation betyder, at barnet ikke har mulighed for at deltage i et aktivt fritidsliv sammen med andre børn eller unge. Antallet af børn, der lever i fattigdom, er ifølge Red Barnet steget kraftigt i perioden 2006-2011. I 2011 havde i alt 56.264 børn levet i fattigdom i et eller flere år. Desuden viser en undersøgelse af danskernes alkoholvaner, at 122.000 børn vokser op i en familie med alkoholproblemer. (Kilder: Red Barnet: Child poverty and social exclusion in Europe, 2014; Sundhedsstyrelsen: Børn i familier med alkoholproblember, 2010) Historien kort BROEN er startet i Horsens på privat initiativ af Hans Søgaard i 2002. BROEN Horsens har dannet model for en række andre afdelin-

BROEN, som hjælper børn og unge med betaling af kontingent og udstyr, så de kan have et aktivt fritidsliv med positive oplevelser sammen med andre børn og unge i lokale fritidstilbud. I sommeren 2014 startede BROEN Silkeborg som afdeling nummer 20. Ved udgangen af 2014 hjalp BROENs i alt 20 lokalafdelinger samlet 2.511 børn og unge. Siden starten af den første afdeling er der blevet hjulpet omkring 3.000 børn og unge. Ved udgangen af 2014 var der i alt 137 frivillige ildsjæle i BROENs 20 lokafdelinger. BROEN Danmark – udbreder en god idé Kulturministeriet har bevilget støtte til, at BROEN Horsens har kunnet udvikle og udbrede idéen bag BROEN. Det sker i regi af BROEN Danmark, som koordinerer de lokale afdelinger og skaffer økonomisk grundlag for den fortsatte indsats. Der er nu oprettet flere afdelinger af BROEN rundt om i landet. Den lokale afdeling af BROEN består af en række frivillige ildsjæle, der koordinerer støtten til det enkelte barn i tæt samarbejde med de lokale tilbud og lokale nøglepersoner med indgående kendskab til barnets og familiens forhold, for eksempel sagsbehandlere eller andre medarbejdere i

den kommunale enhed. BROEN Danmark leverer konsulentbistand og startkapital til de nye lokalforeninger. Derefter er det op til den nyvalgte bestyrelse at organisere sig og tage kontakt med deres lokale samarbejdspartnere, såsom kommunens skoler, sundhedsplejersker og socialforvaltning. Derudover skal bestyrelsen arbejde på at skaffe penge til foreningens arbejde. For uden penge eksisterer muligheden for at hjælpe børnene ikke. I BROENs lokalafdelinger har man efterhånden god erfaring med at skaffe penge til at støtte børn, der har behov for hjælp. Pengene skaffes fra puljer, fonde, velgørenhedsorganisationer og private støttebidrag. Eksempelvis har en lokal virksomhed i Hadsund valgt i 2009 at donere penge fra frugtsalget til deres ansatte ubeskåret til BROEN Mariagerfjord. Børnene finder man frem til gennem et samarbejde med lærere, pædagoger, sagsbehandlere og sundhedsplejersker. Et eksempel kan være fra en skole: En lærer har kendskab til et barn, der har et behov for et aktivt fritidsliv, men familien har ikke økonomisk mulighed for at dække udgiften. Derefter henvender læreren sig til BROEN og formidler kontakten. Hvis forældrene giver deres samtykke, er det herefter kun et spørgsmål om tid, før barnet med BROENs støtte kan påbegynde en aktiv fritid i en lokal forening. BROEN Danmark udgør samtidig et netværk til at dele erfaringer og viden på tværs af lokalafdelingerne. (Sakset fra www.broen-danmark.dk)


DBU lancerer nyt skolesite For at hjælpe lærere, pædagoger og skoleledere med at koordinere fodboldaktiviteter for børn på alle niveauer har DBU oprettet sitet ’Fodbold i skolen’. Sitet er lavet i forbindelse med den nye folkeskolereform, som indeholder et krav om minimum 45 minutters motion om dagen for eleverne. På sitet er der inspirationsøvelser, som kan være med til at give lærerne et større billede af, hvad fodbold i skolen kan bruges til ud over den kendte formation 11 mod 11 til flest mål. For det er ikke ligegyldigt, hvilke akti-

viteter der tænkes i, når eleverne skal have et afbræk fra engelsk grammatik eller fysikforsøg. Det

siger Caroline Hegelund, specialkonsulent ved Kommunernes Landsforening. ”Lærere og pædagoger skal være opmærksomme på at få brugt motion og bevægelse, så det har en effekt på læring og trivsel for børnene. Skolerne kan blandt andet samarbejde med de lokale idrætsforeninger om at skabe en mere aktiv dag, for det er vigtigt, at aktiviteterne er mere end blot en løbetur rundt om skolen.” (Sakset fra ”Idrætsliv”)

OTTEÅRIG HÆDRET FOR FAIR PLAY En lille bitte, men hyggelig, episode, førte i foråret til, at den kun otteårige Anton Hassinggaard Poulsen i den grad kom i vælten. Under en fodboldkamp stoppede Anton op for at binde en modstanders snørebånd, og det øjeblik blev ikke alene fanget. Det blev også delt i stor stil på de sociale medier. Den otteårige knægt er nu blevet hædret. DBUs Fair Play-udvalg har sendt Jakob Poulsens landsholdstrøje med autograf samt et Fair Play-håndklæde til den unge Vinding-spiller, ifølge VSF Fodbolds Facebookside.

Siden episoden udspillede sig ved et stævne Store Bededag tidligere på året, har den samlet mere end 30.000 likes og omkring 8.000 delinger på Facebook, og medier i både Danmark, Sverige, Finland

og Island har omtalt den gode gerning. Fair Play betaler sig tydeligvis. (Sakset fra ”Idrætsliv”)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.