Nyhedsbrev Fælleskontoret

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

Så er der taget hul på Spræl i Byen 2013!

Se mere på side 4

Nr. 15 Marts 2013


FRIVILLIGHED FOR 17 MIA KR.! DIF-idrættens 344.000 frivilliges indsats har en årlig værdi på 17 mia. kr., hvis de frivillige skulle have en gennemsnitsløn for deres træner- og ledergerninger i idrætsforeningerne.

at forholde sig til. Men brudt ned dækker det eksempelvis over, at i en fodboldforening med 464 medlemmer og 75 frivillige trænere og ledere er værdien af det frivillige arbejde 4,3 mio. kr. årligt.

17.120.149.476 kr. Præcis så meget er indsatsen fra DIF’s 344.732 frivillige trænere og ledere værd, viser en ny undersøgelse foretaget af DIF og Hans Bay, der er ekstern lektor ved Københavns Universitet. De mange frivillige timer, som dagligt lægges i landets DIF-foreninger, svarer til 29.610 fuldtidsstillinger.

”Når 344.000 trænere og ledere i DIF-idrætten yder en frivillig indsats, som er 17 mia. kr. værd, så gælder det om at styrke deres vilkår, så de forbliver frivillige. Det er en af DIF’s kernesager at afbureaukratisere, forenkle og lette arbejdet for de frivillige. For de fleste frivillige er ikke mødt op i den lokale forening, fordi de ønsker at bruge deres fritid på at udfylde blanketter til kommunen. Tværtimod. Derfor forsøger vi i DIF at påvirke politikerne både på nationalt og lokalt niveau til at skabe bedre rammer og vilkår for de frivillige. Og jeg håber, at det med dokumentation på 17 mia. kr. i hånden fremover bliver nemmere at overbevise dem om værdien af de frivilliges indsats,” siger DIF’s formand Niels Nygaard.

”Vi har altid vidst, at de 344.000 frivillige i DIF-idrætten yder en kæmpe indsats, som er uvurderlig for det danske foreningsliv. Og nu kan vi så også sætte beløb på. Jeg er dybt imponeret over det store beløb og vil gerne takke de mange frivillige ildsjæle for at holde forenings-hjulene i gang,” siger DIF’s formand Niels Nygaard. 17 mia. kr. er et beløb i en størrelsesorden, som det kan være svært

konference for politikere, embedsmænd, specialforbund og andre med interesse for idrættens sociale og samfundsmæssige værdi. På konferencen ’Vi sætter pris på idræt’ blev værdien af det frivillige arbejde debatteret samtidig med, at der blev sat fokus på, hvordan idrætten bruges til at løse problemer på fx sundheds- integrationsog undervisningsområdet. Beregningerne i undersøgelsen om de frivilliges værdi bygger på en række tidligere analyser om de frivilliges vilkår, timeforbrug samt fakta fra Danmarks Statistik. (Sakset fra www.dif.dk)

Den 28. januar afholdt DIF en

POPULÆRT KASSERERKURSUS! Der var så stor søgning på kassererkurset i marts at en ekstra dag måtte arrangeres! Arbejdernes Landsbank som stillede instruktører var heldigvis med på ideen, således at de mere end 40 tilmeldte alle kunne komme med. De deltagende spændte vidt og kom fra såvel store som små klubber, og havde alt fra ingen viden om regnskab til masser af viden! Ban-

ken medbragte et simpelt regnskab med 16 poster, som skulle bogføres i fællesskab, således at alle fik helt styr på hvad debet og kredit var for nogle størrelser, og hvorfor det er, at man ind i mellem sætter minus foran indtægterne. Da alle poster var bogført kunne man så lave et driftsregnskab og derefter et statusregnskab. Der var en rigtig god ping-pong

dialog deltagerne imellem, og mange kunne supplere med relevante kommentarer og spørgsmål, som gjorde at alle fik tingene helt på plads. Alt i alt et par rigtigt gode dage, og har det interesse kan man på www.al-bank.dk se en række interessante sider om foreninger, bestyrelser og hvordan man driver en forening.


NY FOND DER KAN SØGES! I anledning af Odd Fellow Loge nr. 23 Christian den 4. har 125 års jubilæum, har logen oprettet en fond som kan søges til det lokale ungdomsarbejde på Amager. Fonden har en startkapital på kr. 125.000,-, så der skulle være basis for en række portioner a kr. 5.000,- og 10.000,-. Helt præcis så er fondens formål at ”uddele pengemidler til støtte for værdigt trængende indenfor

frivilligt ungdomsarbejde på Amager, f.eks. rejsestipendier, enkeltstipendier, ungdomslederlegater, initiativer for unge i klubber eller udarbejdelse af materialer til ungdomsarbejde. Ansøgningsfristen er 1. maj og ansøgninger stiles til: Loge 23 Chr den IV, Fonden for frivilligt ungdomsarbejde, Jacob Holmsgade 2, 2300 København S.

GRATIS WEB KURSER Kender du eKurser? Man kan idag få styrket sine IT evner (eller mangel på samme!) på bibliotekets side for online kurser. Siden hedder www.eKurser.nu og tilbyder blandt andet kurser i NemID, Smartphones, brug af

netbank, slægtsforskning, SMS, sociale medier, E-bøger samt brug af film og musik på computeren. Kurserne er enten sider med simpel forklaring samt forskellige henvisninger til at underbygge disse eller også er det meget pædagogiske og letforståelige videofilm,

som virkelig tager seeren i hånden og guider een igennem emnet. Prøv det som sagt her: www.eKurser.nu


Lørdag d. 16. marts tog man hul på efterårets omgang Spræl i Byen ved en ”Lørdagsskole” som blev afholdt i ”Postkassen” på Amager Landevej. Kirsten Smidt Hansen og Lars Holz Hansen, hhv. DDS-spejder og FDFer, er primus motor for et tilsvarende arrangement i Næstved som hedder Foreningernes Dag, og de mødte derfor frem med et super foredrag om deres arrangement. De delte vidt og bredt

ud af deres erfaringer på godt og ondt, baseret på de 11 gange arrangementet har været afviklet ind til videre. De kører på igen d. 7. september i år. Der er mere end 60 foreninger som troligt stiller op hver gang. Der blev vist en mase billeder der underbyggede de ting de fortalte om. Efterfølgende blev der svaret på en række spørgsmål fra forsamlingen, og slutteligt blev en række ting vendt de fremmødte foreninger

imellem. Blandt andet blev en række mødedatoer aftalt, således at der holdes et månedligt møde fra nu og frem til afvikllingen af selve arrangementet, startende d. 18. april, hvor et udspil vil blive fremlagt. Arrangementet denne dag holdes kl. 1900 hos FDF Korsvejen på Gemmas Alle 100. Alle foreninger og klubber fra såvel TFR som KTIS er velkomne til at deltage.


Møderække omkring Spræl i Byen: ------------------------------------- Torsdag d. 18. april kl. 1900 Herefter er det tanken at de efterwfølgende møder henlægges til omkring kl. 1700 - og af cirka en times varighed: - Mandag d. 13. maj - Onsdag d. 19. juni - Tirsdag d. 6. august - Onsdag d. 11. september Er der behov kan evt. yderligere møder klemmes ind inden den store dag: Lørdag d. 21. september - SPRÆL I BYEN!

Besøg os selv på www.spraelibyen.dk Besøg dem på www.foreningernesdag.dk


IDRÆT FOR ALLE BØRN Få økonomisk hjælp til at dit barn kan dyrke idræt! Alle børn fortjener at få mulighed for at dyrke idræt og være med i det sociale fællesskab i foreningerne. ”Idræt for ALLE børn” hjælper børn af økonomisk vanskeligt stillede forældre. Børn skal kunne dyrke idræt i fritiden, selvom forældrene ikke har råd. Tusindvis af børn står lige nu udenfor og ønsker at komme ind i idrætsforeningerne og være aktive sammen med kammeraterne. Ligesom nogle børn, der allerede er i foreningerne, skal hjælpes økonomisk for at kunne blive i idrætten. Kun idrætsforeningerne kan ansøge. Økonomisk vanskeligt stillede forældre skal kontakte den lokale idrætsforening, hvis de ønsker hjælp til at betale barnets medlemskab eller andet gennem projekt ”Idræt for ALLE børn”. Kun idrætsforeningen kan søge om støtte hos Danmarks Idræts Forbund (DIF). Ikke enkeltpersoner. Foreningen skal være medlem af et specialforbund i DIF for at søge støtte til nuværende eller nye børne og ungemedlemmer. Der er 11.000 foreninger i DIF og mere end 90 forskellige idrætsgrene.

Her kommer pengene fra: For hvert Procter & Gamble produkt (bleer, shampoo, barbergrej m.m.), der bliver solgt i føtex i udvalgte uger om året, går én krone til ”Idræt for ALLE børn”. Alle har således mulighed for at støtte projektet. På www.alleboern.dif.dk kan du få mere information om projektet, finde ansøgningsskema, læse nyheder m.m. Hvad gives der støtte til? Der kan gives støtte til følgende aktiviteter: 1. Hel eller delvis betaling af foreningskontingent. 2. Indkøb af beklædning og sportsudstyr. (heste, både, motoriseret udstyr og lignende gives der ikke støtte til) 3. Hel eller delvis dækning af udgifter til deltagelse, transport, forplejning m.v. i forbindelse med sportsarrangementer, sommerlejre og lignende. Støtten kan kun gives til økonomisk vanskeligt stillede børn og unge under 18 år. Foreningerne kan søge om støtte løbende. Ansøgningsskemaet ligger på www.alleboern.dif.dk Der er ikke garanti for at få det ansøgte beløb i støtte. DIF giver

hurtigst muligt besked til foreningen og forsøger at imødekomme ansøgningen. Du kan læse mere på: alleboern.dif.dk facebook.com/idraetforalleboern


UDDELING FRA INITIATIVPULJEN! På Folkeoplysningsudvalgets møde d. 13. marts blev der delt midler ud fra kommunens to puljer, Initiativpuljen og Udviklingspuljen. De er på hhv. kr. 300.000,og kr. 50.000,-, og kan i øvrigt søges fire gange om året. Følgende fik andel i Initiativpuljen: Billard Klubben Amager fik kr. 10.000,- til medfinansiering af nye klæder til billardbordene. NTK Amager fik kr. 10.000,- til medfinansiering af en (tennis-) boldmaskine.

Roklubben Øresund fik kr. 10.000,- til udboring af kloakrør ved klubhuset. Radioamatørerne fik kr. 10.000,til indkøb af 50 nye klapstole. Kastrup Kajak Klub fik kr. 9.194,til indkøb af sikkerhedsudstyr. Roklubben SAS fik kr. 3.750,- til indkøb af 5 nye oppustelige redningsveste.

Fra Udviklingspuljen blev uddelt følgende: Ældrecentret Bordinghus fik kr. 7.999,- i tilskud til 2 bærbare computere til computerundervisning for ældre. Og slutteligt fik Amagerlands Kaninavlerforening kr. 10.000,- i tilskud til brochurer, bure, fortæring m.m.

Amagerlands Kaninavlerforening fik kr. 10.000,- til tilskud i forbindelse med renovering af deres klubhus.

TFR - repræsentantskabsmøde TFR afholder deres årlige repræsentantskabsmøde torsdag d. 11. april kl. 1900 i ”Postkassen”. Alle medlemsforeninger kan stille med to repræsentanter til mødet. Dagsorden:

3. Præsentation og optælling af stemmeberettigede

1. Valg af dirigent & referent

6. Regnskab

2. Valg af stemmetællere

7. Budget

4. Godkendelse af nye foreninger 5. Formandens beretning

8. Fastsættelse af kontingent 9. Forslag 10. Valg 11. Eventuelt Husk at kontingentet på kr. 400,skal være betalt forinden.


GRATIS HJÆLP TIL FORENINGEN Foreningsredskaber.dk er en side, hvor man har samlet ideer og praktiske værktøjer til at styrke din lokalforenings eksterne position i lokalsamfundet. Her er konkrete redskaber til fem forskellige temaer med hver sit ikon. Prøv at klikke rundt og lad dig inspirere. Temaerne er: - Værktøjer til afklare foreningens værdier (f.eks. rollespil til at afklare foreningens værdier). - Redskaber til at indgå partnerskab med andre (f.eks. vejledning og inspiration til at etablere et samarbejde med en lokal virksomhed). - Redskaber til at skabe synlighed om foreningen (f.eks. vejledning i at holde åbent hus i foreningen).

- Redskaber til at styrke foreningens kommunikation. (f.eks. hvordan skriver man en god pressemeddelelse). - Redskaber til at arbejde med foreningspolitik (f.eks. vejledning i at planlægge en paneldebat).

domsorganisationernes Samråd. Værktøjskassen er fyldt med gode eksempler med PDF vejledninger lige til at downloade.

www.forenin Værktøjskassen er til dig, gsredskaber.d k der vil styrke din forening i forhold til dit lokalområde. Du og din forening har meget at byde på i dit lokalområde. Værktøjskassen kan hjælpe dig til at fortælle dit lokalområde, hvad din forening står for, og hvad I tilbyder børn og unge. Værktøjkassen bliver opdateret to gange om året af Børne- og Ung-

HAR DU EN UDFORDRING? Fællesskabet er den største ressource vores samfund har. Bidrager vi alle til at løse samfundets små og store udfordringer, får vi bedre løsninger og et endnu stærkere fællesskab. TAGDEL (www.tagdel.dk) gør det nemt at involvere omverdenen i og samarbejde om udvikling og realisering af løsninger på vores samfunds små og store udfordringer. Alle brugere kan oprette udfordringer, komme med forslag til løsninger og tage del i begivenheder, hvor vi sammen fører løsnin-

gerne ud i livet. Du bestemmer selv hvilke udfordringer du vil involvere dig i, hvilke begivenheder du vil tilmelde dig og hvilke andre brugere du vil støtte. TAGDEL er et fællesskab på tværs af borgere, frivillige foreninger, offentlige institutioner og virksomheder. Her deler vi udfordringerne, skaber de bedste løsninger og går sammen om at realisere dem. Du kan fx få ideer til en ny kampagne eller kommunikationsstrategi, planlægge et sportsstævne, afholde høring om udvikling af et lokalområde, udvikle og realisere

lokale initiativer der giver udsatte grupper bedre vilkår, afholde en konkurrence om nye ideer til grøn transport i byerne, mobilisere indsamlere til en kampagne og meget, meget mere. Sidst men ikke mindst er TAGDEL.dk gratis at bruge for alle!

www.ta

gdel.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.