Nyhedsbrev maj 2014 Fælleskontoret

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

Ingen debatmøde om svømmehaller i denne omgang, desværre, så det annoncerede møde d. 24. maj er aflyst. Vi må erkende at tilslutningen var for ringe, så vi nøjes med at drømme lidt, og så ser vi om der er basis for at prøve igen efter sommerferien. Imens kan man jo forestille sig hvordan ovenstående ville tage sig ud på Ugandavej!

Nr. 22 Maj 2014


Landsindsamling

STØT BØRN MED DIABETES

I SAMARBEJDE MED FORENINGSDANMARK Noah på 5 år fik konstateret type 1diabetes i 2013. Han skal stikkes op til 12 gange i døgnet – dag og nat – for at få målt sit blodsukker og få den livsnødvendige insulin.

SØNDAG DEN 1. JUNI Hver uge får 10 danske børn type 1-diabetes (sukkersyge). De og deres familier skal lære at leve med sygdommen resten af livet. Type 1-diabetes rammer tilfældigt, er uhelbredelig og kan ikke forebygges. Tjen penge til jeres formålsbestemte aktiviteter - og støt børn med diabetes! Som forening får I 15 % af det beløb, I får i indsamlingsbøsserne. En rute tager 2-3 timer og gav i 2013 i gennemsnit over 1.000 kr. Hvis I går 10 ruter, samler I ca. 1.500 kr. ind til jeres egne formålsbestemte aktiviteter. Børn under 11 år skal gå ifølge med en voksen. Unge i alderen 11–17 år skal følges to og to, mens voksne kan gå alene. Er I friske på et samarbejde? Tilmeld din forening på diabetes.dk/landsindsamling, sbd@diabetes.dk, tlf. 63 12 90 14 eller hos din lokale koordinator. Oplys gerne kontaktperson og hvor mange ruter, I vil tage.


HUSK DET NU! Et par gode datoer til kalenderen!

Stjerner i Natten fredag d. 23. maj www.stjernerinatten.d k Initiativ- og Udviklings puljen næste ansøgningsfris t hedder 1/9! Sundhedsuge uge 41 Foreningsleder weeke nd i Sverige d. 4-5/10. Indbydelse n følger snar t! Indsamling med Dans k Flygtninge Hjælp søndag d. 9/11 Prisover rækkelser fo r ”ikke-idrætten” i november eller dece mber. Tænk allerede potenti elle emner nu!


GØR OPMÆRKSOM PÅ DIN FORENING! Lions Klub Kastrup-Tårnby har i mere end 50 år været en aktiv del af kommunens foreningsliv. Vi har i gennem årene arbejdet på at skaffe midler til dem som er vores primære målgruppe, nemlig de svage i samfundet. Vi har et motto som hedder ’’ Vi hjælper ’’. Vore aktiviteter for at skaffe disse midler er alle ’’Uden administrations omkostninger’’ da vort arbejde er 100% frivilligt. Vi prøver som så mange andre, at finde nye udfordringer til at skaffe midler til velgørenhed. Vort nyeste tiltag er ’’ Loppen på Toppen’’ som er et kræmmermarked baseret på private kræmmere. Det finder sted hver søndag i perioden fra den 11.maj til 31.august i tidsrummet kl.11 til 16. I samarbejde med FØTEX, Amagerbrogade 290 har vi fået lov til at benytte deres tag parkerings pladser, så vi her kan hygge os med, dels kunderne fra FØTEX, men også med de mange

loppemarkeds entusiaster som også findes på Amager. Vi annoncerer markedet og har store bannere på facaden, naturligvis finansieret af vore sponsorer, så det hele er omkostnings frit for os. Vores tilbud ,til alle øvrige foreninger under ”parasollen” af Tårnby Forenings Råd, er: Kom og vær med. Dels for at promovere jeres egen klub eller forening, og på denne måde skaffe nye medlemmer eller supportere til jeres arrangementer, og dels for at styrke og gøre opmærksom på vort aktive foreningsliv her på øen. Da vi føler, at dette er en win win situation for alle deltagende klubber og foreninger, tilbyder vi jer en plads på taget med en lille informationsbod. Det er naturligvis gratis og betingelsen er at man ikke har effekter til salg og at man melder sin ankomst i forvejen.

som privat, at tømme pulterkammeret og bestille en stade plads, som er lig med en parkeringsbås, koster det kun 100,-kr. pr. søndag. For at være sikker på en plads, kan denne bookes forlods på www. kastrup-taarnby. lions.dk Vi ser frem til at rigtig mange vil finde vej til parkeringspladsen på toppen af FØTEX, Amagerbrogade 290. På med solhatten, et campingbord, en parasol, flag, balloner og foldere, flyers, brochurer, skab liv og glæde til fordel for os selv og de forhåbentlig mange besøgende. Kontakt i denne anledning: Jens Pickel 24236811 jens@pickel.dk

Skulle man senere blive fristet til,

Har I planer om at søge penge fra Initiativpuljen eller Udviklingspuljen? Så kan det anbefales at tage Jørgen Jørgensen eller Terkel Spangsbo med på råd INDEN I sender ansøgningen, og lige få et par velmenende kommentarer med på vejen. Det KUNNE gøre forskellen mellem et ja og et nej til det ansøgte - og et godt råd koster altså ikke noget:-) Ring 3250 5290 eller skriv til tfr@tfr.dk.


SKOLEREFORM OG IDRÆT - SLAGELSE VISER HVORDAN! Ved Skole OL i Korsør indgik DIF og Slagelse Kommune for nylig landets første partnerskabsaftale om idræt og bevægelse i den nye åbne skole, der byder på tæt samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger. Lokalt samarbejde mellem skoler og foreningsliv skal være med til at løfte den nye folkeskolereforms fokus på 45 minutters daglig idræt og bevægelse i skolen. I Slagelse Kommune er man ambitiøs og i fuld gang på området, og det fører nu til et partnerskab med Danmarks Idrætsforbund (DIF), som giver Slagelse status af landets første rollekommune. Mens 400 lokale børn dyrkede Skole OL på Korsør atletikstadion, underskrev borgmester Stén Knuth og DIF’s formand Niels Nygaard partnerskabsaftalen samme sted. ”Med Slagelse Kommune som rollemodel ønsker vi i DIF at vise andre kommuner vejen. Vi er meget optaget af, at skolereformens fokus på idræt og bevægelse bliver implementeres på kvalificeret vis i samarbejde mellem skoler og foreninger til glæde for børnene. Slagelse går foran ved at have indgået partnerskabsaftaler med lokale idrætsforeninger, og kommunen koordinerer indsatsen og yder foreningerne økonomisk støtte. Jeg ser frem til, at vi i den kommende tid indgår endnu flere kommunepartnerskaber,” siger DIF’s formand Niels Nygaard. Slagelse Kommune har på nuværende tidspunkt indgået partner-

skabsaftaler med 10 idrætsforeninger, som skal være med til at løfte opgaven. Skolerne skal indgå i samarbejder med det lokale foreningsliv - ’den åbne skole’ - og de frivillige trænere og instruktører, som vil kunne indgå i undervisningen og samtidig vise en bred vifte af idrætter for børnene. ”Partnerskabet mellem DIF og Slagelse Kommune giver idrætsforeningerne en vigtig mulighed i forhold til at synliggøre deres idræt for børn og unge. Vi har på fritidsområdet igennem nogle år arbejdet med partnerskaber med vores idrætsforeninger, og det kan vi fortsætte med og samtidig kvalificere vores indsatser yderligere til glæde for både foreninger, skoler og kommunens børn og unge,” siger formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Troels Christensen. Om partnerskabsaftalen Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Slagelse Kommune indgår en partnerskabsaftale frem til 31. december 2015, der fastlægger de overordnede rammer for lokale samarbejder mellem skoler og idrætsforeninger i Slagelse Kommune. • Med partnerskabet ønsker DIF og Slagelse Kommune i fællesskab synliggøre metoder, der kan løfte idræt og bevægelse i kommunens skoler, sikre en fysisk mere aktiv skoledag og virkeliggøre målet med skolereformens fokus på mere idræt og bevægelse i skolerne. • DIF og Slagelse Kommune har et fælles ønske om at bidrage til at kickstarte denne del af skolerefor-

men, og Slagelse Kommune påtager sig med aftalen en rolle som foregangskommune på området. • Samarbejdet realiseres gennem lokale partnerskabsaftaler mellem kommunen/folkeskolerne og DIF’s specialforbund/ lokale idrætsforeninger, der danner konkret grundlag for idrætsforeningernes inddragelse i undervisningen. Slagelse Kommune har indgået partnerskaber med følgende foreninger: Sørbymagle IF, Hockey; Slagelse Inline Klub; Slagelse Cykel Ring; Ak Atlas, Vægtløftning; Slagelse Floorball Klub; Skælskør Floorball Klub; VK Vestsjælland, Volleyball; Team Skælskør Slagelse, Badminton; Korsør Golf; Trelleborg Golf; Slagelse Tennis Klub. Begge parter ønsker gennem samarbejdet at styrke kompetencerne hos både skolernes lærere og de frivillige i idrætsforeningerne: • DIF og Slagelse Kommune anser kompetenceløft som en af de væsentligste faktorer i samarbejdet og af helt afgørende betydning for, at den nye skolereform bliver en succes i forhold til de intentioner, der ligger i reformen. Kommunen har gennem flere år struktureret arbejdet med kompetenceløft af frivillige i foreningerne I samarbejde med DIF. (Sakset fra www.dif.dk)


EN AKTIV FORENINGSLEDER BLIVER 90 ÅR - DET SKAL FEJRES! Heinrich bliver 90! Reception for Heinrich og Ruth Ehrenreich på Udstillingscenter Plyssen i anledning af begges 90 års fødselsdage mandag 26. maj Heinrich Ehrenreich er ikke bare selv langtidsholdbar - han er også mester for det vist nok det eneste overlevne projekt fra Københavns Kulturby-år i 1996, Udstilingscenter Plyssen. Flere gane om ugen er han på udstilingen for at tale med kommende udstillere af samlinger eller malerier eller for at aftale optræden med forskellige kor, folkedansere eller ensembler. Han deltager aktivt i opsætning og i indretning af de mange kvadratmetre fordelt på utallige lokaler. Han fik i 1996 Tårnby Kommunes Foreningslederpris. Han var da

formand og aktiv sanger i Tårnbykoret. Sangen har ført ham til Australien med et verdenskor og mange gange til Tårnbys nordiske venskabsbyer. På Tårnby Bladet har Heinrich været en ypperlig kontorchef og er stadig den person med det bedste overblik over alle de opgaver, der ikke har med redaktionen at gøre. I mange år var han bladets ”note-redaktør”, da han er bredt orienteret med avis- og hjemmeside læsning. Vores noteskabelon hedder fortsat HE-noter. Hans civile indsats skete hos Shell, hvor hans opgaver var med regnskaber og som arkivar. Det er givet derfra, har har optrænet den helt fantastiske hukommelse, han stadig er i besiddelse af. Fejringen af, at sådan en personlighed må naturligvis ske - på Plyssen, Amager Strandvej 350,

mandag 26. maj klokken 14 til 17 - hvor taler og sange er velkomne Samme dag fejrer vi også at hustruen Ruth fyldte 90 år i januar i år. De to rejser stadig en hel del, så tilskud til rejser og kroophold kunne være gaveobjekter, men

kontakt gerne Tårnby Bladets redaktør i den anledning.

REND OG HOP! Succesrig børneindsats accelererer. Bevægelseskonceptet ’Rend og hop med Oliver’ har sprængt alle rammer i landets børnehaver. Nu forlænges projektet, så det også når ud til vuggestuerne. 140.000 børn skal inden udgangen af 2016 være en del af konceptet. Bevægelseskonceptet ’Rend og hop med Oliver’, som DIF, KFUM’s Idrætsforbund og Nordea-fonden står bag, blev i begyndelsen af 2012 tilbudt børnehaverne. Målsætningen var, at 20.000 børn skulle blive en del af kon-

ceptet inden udgangen af 2013. Men den målsætning blev opnået allerede efter 10 måneder, og ved projektets udløb deltog 40.000 børn fordelt på 650 børnehavner i Rend og hop med Oliver. ”Projektet har vist sig at ramme plet! Børnehaverne har virkelig taget de mange fysiske aktivitetslege til sig, og derfor spreder vi nu glæden ved bevægelse og leg til endnu flere børn. Set i det store perspektiv, håber vi, at indsatsen bidrager til den forebyggende indsats på sundhedsområdet,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i

Nordea-fonden, som støtter den fremtidige indsats med 6.394.400 kroner. Fakta om ’Rend og hop med Oliver’: Et gratis bevægelseskoncept udviklet til børnehaverne med det formål at bidrage til den forebyggende indsats på sundhedsområdet. Giver institutionspersonale og dagplejere et lettilgængeligt materiale til at fremme børns motorik. Institutionerne kan få et gratis konsulentbesøg i forbindelse med implementeringen af konceptet.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.