Nyhedsbrev januar 2017

Page 1

NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS)

Nr. 33

Januar 2017

Vi er med i den ny Danmarks kanon!

Vi har fået en ny folkeoplysningslov

Er I på Skolen I Virkeligheden?


VI ER MED I DEN NY DANMARKS KANON! Foreningslivet er en del af den danske DNA ’Foreningsliv og frivillighed’ er blandt de 10 særligt danske værdier og traditioner, der er udvalgt til Danmarkskanonen. Kulturministeriet og Bertel Haarder har offentliggjort den endelige Danmarkskanon. ’Foreningsliv og frivillighed’ er blandt de 10 værdier og traditioner, der er blevet udvalgt som særligt kendetegnende for den danske kultur. Det vækker glæde i Danmarks Idrætsforbund (DIF): ”I Danmark er vi verdensmestre i foreningsliv og frivillighed. Alene i idrætten har vi mere end 2,5 millioner medlemmer og en halv million frivillige. Næsten ni ud af ti danske børn er medlem af en idrætsforening. Det er helt unikt og noget, der vækker beundring rundt omkring i verden. Pladsen i Danmarkskanon viser, at foreningsidræt og de mange frivillige kræfter på græsbaner og i haller landet rundt er en del af den danske DNA og en central

dansk værdi, der skaber oplevelser for livet,” siger formand i DIF Niels Nygaard og fortsætter: ”Foreningslivet er den sociale lim, der samler lokalsamfund på tværs af alle skel. Om du hedder Mette eller Muhamed, om du er 10 år eller 60 år, studerende, skolelærer eller direktør, så krydser vejene i foreningslivet. Landets omklædningsrum og caféborde i idrætsforeningerne danner rammen om diskussioner og samtaler. Dermed er foreningerne en vigtig del af vores demokratiske dannelse og møde med hinanden.”

ning for, at vi kan fortsætte den indsats, der har givet en plads i Danmarkskanon. Vi er glade for, at foreningsidrætten har fået en så stor plads i regeringsgrundlaget og glæder os nu til at følge op og hjælpe med at sætte bevægelse på dagsordenen i kommuner, skoler, i sundhedsvæsenet og andre steder i samfundet i samarbejde med regeringen. Et styrket samarbejde vil gavne alle de millioner af danskere, der er aktive i foreningsidrætten,” siger Niels Nygaard.

Sådan endte Danmarkskanon: - Foreningsliv og frivillighed I det nye regeringsgrundlag er der - Frisind også stor opbakning til forenings- - Kønsligestilling livet. DIF og DGI’s fælles vision - Velfærdssamfundet om at gøre Danmark til den mest - Tillid idrætsaktive nation fremgår af - Det danske sprog regeringens arbejdsplan. I 2025 - Hygge skal 75 procent af danskerne være - Den kristne kulturarv idrætsaktive og 50 procent i en - Frihed forening. - Lighed for loven ”Opbakningen til DIF og DGI’s (Sakset fra www.dif.dk) fælles vision er endnu et klart signal om idrættens betydning i samfundet og en forudsæt-


Er det din skal have VI forening HAR FÅETsom EN NY FOLKEOPLYSNINGSLOV foreningsprisen i år?

Kommunerne forstår ikke ny folkeoplysningslov

”Det vil være en stor udfordring for kommunerne i praksis at sondre mellem en forenings adfærd og enkelte individers.” Kommunerne efterlyser vejledning fra Kulturministeriet til at administrere den nye folkeoplysningslov. DUF vil nøje følge, hvilken betydning det får for deres religiøse medlemsorganisationer. Tirsdag den 6. december vedtog Folketinget en ændring af folkeoplysningsloven. Formålet med ændringen er forhindre, at foreninger, som modarbejder demokratiet, kan opnå kommunal støtte. For forslaget stemte Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og SF. Mod stemte Enhedslisten, Alternativet og De Radikale. Kritikerne af forslaget, herunder DFS, har peget på, at lovens definition af, hvornår en forening kan fratages støtte, er meget uklar. Svært at træffe afgørelser Heller ikke Kommunernes Landsforening mener, at det ikke fremgår klart af lovforslaget, hvordan kommunerne opfylder de nye kriterier for tilsynspligten. KL mener, at bliver meget vanskeligt for kommunerne at træffe afgørelser på baggrund af formuleringen om at ”underminere demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder”. KL skriver desuden: ”Det vil være en stor udfordring for kommunerne i praksis at sondre mellem en forenings adfærd og enkelte individers, som sam-

tidig er medlemmer af den pågældende forening, adfærd og på den baggrund afgøre, hvorvidt en forening er tilskudsberettiget og/ eller kan få anvist lokaler.”

Rådgivning efterlyses På grund af uklarhederne i loven spørger KL ministeriet: Hvor kan kommunerne få svar, når de er i tvivl om, hvorvidt en forening modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. KL foreslår, at der skal være mulighed for at kontakte ” uafhængige eksperter i en organisation eller myndighed.”. DUF vil hjælpe kommunerne Også Dansk Ungdoms Fællesråd er i tvivl om, hvilke konsekvenser lovændringen får: ”DUF synes, det er helt legitimt at insistere på, at folkeoplysningsmidler skal bruges til demokratisering. Vores tvivl skyldes, at de fleste af de forhold, der ulovliggøres, i forvejen er ulovlige ifølge dansk ret, siger DUF’s formand Kasper Sand Kjær. ”Vi vil følge, om det får konsekvenser for vores religiøse medlemsorganisationer, men forventer naturligvis ikke, det er tilfældet, da de alle hviler på et solidt demokratisk og folkeoplysende grundlag.” DUF har tidligere oplevet, at nogle kommuner har svært ved at skelne mellem foreninger med religiøse formål og foreninger med religiøse medlemmer. En del af de foreninger, som har været anledningen til lovgivningsændringen har netop ikke haft religiøse formål, men har haft religiøse medlemmer. ”Vi vil fortsætte med at bistå kommunerne med at tolke bestem-

melserne i loven vedr. religiøse foreninger, så de får de tilskud det er berettigede til. Egentlig er vores største bekymring, at kommunerne vil bruge mange penge på det skærpede tilsyn, og at det vil betyde færre midler til folkeoplysende aktiviteter,” siger DUFformanden. (Sakset fra www.dfs.dk)


DANMARK ER I DEN GRAD FORENINGERNES OG KLUBBERNES LAND

SE, DET KAN MAN OGSÅ GÅ TIL! FC PROSTATA... FC Prostata (www.fcprostata. dk) er et landsdækkende initiativ, som handler om at udvikle, afprøve og implementere klubbaseret fodbold til mænd med prostatakræft. Kun få mænd med prostatakræft følger nemlig de gældende motionsanbefalinger, og forbavsende få deltager i eksisterende tilbud om rehabilitering. I samarbejde med Dansk Boldspil-Union er der på et år oprettet fire særlige fodboldhold for mænd med prostatakræft (Østerbro If, Fremad valby, Lyseng IF og Esbjerg Forenede Boldklubber) og en femte klub er på vej på Fyn (Odense KFUM). Holdene træner to gange ugentligt, og træningen

varetages af særligt uddannede trænere. Projektet er det første af sin art herhjemme og realiseres i partnerskab mellem forskningsinstitutioner, foreningsidrætten, hospitaler og patientforeninger. (Sakset fra www.dif.dk)

DANMARK ER I DEN GRAD FORENINGERNES OG KLUBBERNES LAND

SE, DET KAN MAN OGSÅ GÅ TIL!


DANMARK ER I DEN GRAD FORENINGERNES OG KLUBBERNES LAND

SE, DET KAN MAN OGSÅ GÅ TIL! DCF...

SKAB...

DANSK CROWDFUNDING FORENING

Selve foreningen hedder SKAB, og de har en usædvanlig interesse for ord og betydninger omhandlende ord med skab!

Verden er på vej ind i den sociale finansierings guldalder og netop et land som Danmark bør bringes på forkant med udviklingen i stedet for at lade sig tilbagesætte af love, der forringer danske iværksættere, investorer og platformes rammevilkår indenfor crowdfunding. Derfor startede man Dansk Crowdfunding Forening for nylig – Den Ny Andelsbevægelse. Dansk Crowdfunding Forening er et initiativ, der skal gøre det både sjovere og nemmere for de ca. 5 mio. danskere at støtte eller starte både små og store projekter. (danskcrowdfundingforening.dk)

Derfor skulle deres magasin hedde Skabeligt, fordi de skriver om alt, der kan skabes. Det gælder både fysiske ting, men også psykiske og almindelige hverdags ting – som problemer med ægteskabet, eller gode råd til hvordan du kan få det sjovt (more dig). Ud fra ovenstående, synes de det var passende hvis foreningens slogan var: Skab dig selv. (Sakset fra www.tbrandstrup.dk) I 1997 … blev 501st – The Dark Side – dannet. I dag har klubben 240 medlemmer i Skandinavien. To år senere blev modstykket Rebel Legion etableret. I Skandinavien har Rebel Legion 63 med-

lemmer, 25 i Danmark. I Rebel Legion skal man være 18 år for at blive medlem af klubben. Men medlemmernes børn må gerne komme med til arrangementer. Alle dragter er hjemmelavede.

Og nogle af dem koster helt op til 40.000 kroner. Medlemmerne kan bruge flere år på at færdiggøre deres dragter. Og de har ofte en særlig Star Wars-favorit. Klubberne mødes både privat til fællesspisning, bryllupper og fødselsdage. De holder ikke faste møder, men skriver sammen i forum-grupper på internettet. Og ses til arrangementer og events. Medlemmerne kommer fra hele landet og tæller alle typer personer. De to Star Wars-fanklubber repræsenterer de gode og de onde. Klubberne er del af to verdensomspændende fan-organisationer. (Sakset fra Ud & Se)


EN GOD KAMMERAT TIL KR. 100.000,Tre unge finalister kæmper om titlen som Årets Holdkammerat En badmintonspiller, en håndboldspiller og en cheerleader udgør finalefeltet til prisen DIF og Nordea-fondens Fidusbamse, som gives til Danmarks bedste holdkammerat. Er Årets Holdkammerat 2016 en håndboldspiller fra Dall/Ferslev i Nordjylland, en cheerleader fra Aarhus eller en badmintonspiller fra Højbjerg? Disse spørgsmål nærmer sig et endeligt svar, idet jagten på at finde Danmarks bedste holdkammerat nu er gået ind i sin afgørende fase, og feltet er snævret ind til tre finalister. Tre finalister, som kæmper om æren og førstepræmien – en idrætsrejse for hele holdet til en værdi af 100.000 kroner. De tre kandidater er: Signe Vemby, 14 år fra Århus Tigers Cheerleaders Signe Vemby er nomineret, fordi hun er en uundværlig del af cheerleaderholdet Aarhus Tigers

Flawless. Signe Vemby har altid en positiv indstilling og energi, hvilket smitter af på hendes holdkammerater. Signe møder altid op til de forskellige aktiviteter, som klubben afholder og er en positiv rollemodel, ikke bare for sit hold, men for alle i klubben. Bliver der spurgt om hjælp, er Signe Vemby den første til at byde sig til, og hun er altid klar med et kram eller rosende ord til sine holdkammerater. Cecilie Munck, 15 år fra Dall/ Ferslev IF (Håndbold) Cecilie Munck er nomineret, fordi hun på sit håndboldhold gennem flere år har vist socialt ansvar i verdensklasse. Det er Cecilie, der tager sig af dem, der i perioder ikke trives så godt på holdet, og det er Cecilie, der i særlig grad tager sig af nye spillere på holdet. Det er også Cecilie, der melder sig, når der skal bruges frivillige til dommerbordet, hjælp til at lave mad i klubbens cafe eller andre lignende opgaver. Asger Skotte Lippert, 14 år fra Højbjerg Badmintonklub Asger Skotte Lippert er nomine-

ret, fordi han altid er i godt humør, og fordi han altid er motiveret, lige meget hvem han træner med og imod. Asger Skotte Lippert er også hjælpetræner, hvor han hjælper til med både miniton (små spillere helt ned til 5 år) og U11. Han er altid klar til at tage ansvar for træningen og er god til at kommunikere med både børn og forældre. Asger Skotte Lippert deltager stort set i alle aktiviteter, lige meget om det er elitepræget eller mere socialt præget. Asger Skotte Lippert er i det hele taget en god kammerat. To af dommerne udtaler om prisen: Maria Bruselius –Jensen, lektor på Center for Ungdomsforskning, Aalborg: ”Forskning viser, at de unge ofte begynder i idrætsforeningerne, fordi de har venner på holdet. Og gode fællesskaber og venskaber er afgørende for at fastholde de unges engement i idrætslivet gennem ungdomsårene. Derfor er det vigtigt, at Fidusbamseprisen kan sætte fokus på betydningen af de gode venskaber i idrætslivet, og at pristagerne kan være gode

Og en lille update: Det blev Signe Vemby fra Århus Tigers Cheerleaders som løb med prisen ved det store TV gallashow Sporten 2016. Prisen blev overrakt af håndboldspiller og OL-guldvinder Mads Mensah Larsen samt svømmeren Rikke Møller Pedersen!


eksempler på, hvordan man kan være en god kammerat.” Søren Østergaard, leder af Center for Ungdomsstudier: "I en kultur hvor der konstant "likes" og uploades, og hvor man er online 24/7 - udgør fællesskabet i idrætsforeningen et stadig vigtigere "frikvarter" for danske børn og unge. Her oplever de at kunne fordybe sig i en aktivitet, være en del af et forpligtende arbejdsfællesskab og måske vigtigst af alt – at være offline i en time

eller to. Dette "mentale frikvarter" handler i høj grad om at være en del af et inkluderende og anerkendende fællesskab, og sådanne fællesskaber opstår ikke ud af det blå. De er båret af enkeltindivider - de gode holdkammerater, der i deres ageren vælger at være de kulturbærere og rollemodeller, der insisterer på, at der skal være plads til alle i fællesskabet.”

øver mellem 12 og 19 år fra en af DIF’s idrætsforeninger, som med sine handlinger og holdninger er en rigtig god holdkammerat.

(Sakset fra www.dif.dk)

Om prisen DIF og Nordea-fondens Fidusbamse gives til en ung idrætsud-

NY DANSK APP VIL BRINGE FOLK SAMMEN Hvad gør man, hvis man er to fyre, der står i parken søndag formiddag og mangler nogen at spille basket med, og der kun er børn og mødre bag barnevogne i parken?

kan veksles til gaver i den virkelig verden eller til at udvikle spilfiguren i den virtuelle verden.

Fra april næste år klikker man sig ind i appen IUSO (mig-digSOcial) og slår basket-dysten op som et event, så alle basket-interesserede brugere af appen inden for en radius af for eksempel tre kilometer kan se opslaget.

- Butikker og virksomheder vil kunne lægge tilbud ind i appen, som vil poppe op i den radius, brugerne søger inden for. Det kunne for eksempel være en sportsforretning, som har tilbud på sko eller et spillested, som annoncerer for en koncert. Samtidig vil man kunne købe udstyr til sin figur i spillet.

Forretningskonceptet går på to ben, forklarer Christoffer Tybjerg:

Sådan lyder det fra 30-årige Christoffer Tybjerg, der har opsagt sit gode job i telebranchen for at Planen er at rulle appen ud i forfølge iværksætterdrømmen København, og derefter er fokus sammen tre fyre i 20’erne. Holdet bag appen går på crowdpå USA. funding-platformen Kickstarter. com den 18. januar 2017 og har (Sakset fra www.mx.dk) allerede en investor fra det danske iværksættermiljø med ombord. Investoren går ind i projektet med godt og vel en million kroner. Udover at samle folk vil appen også indeholde en spilfunktion, hvor man kan samle point, som


ER I PÅ ”SKOLEN I VIRKELIGHEDEN”? enestående mulighed for at gøre børnene opmærksom på vores eksistens og vise hvad det er, at vi kan og laver.

Skolen i Virkeligheden er en portal, hvor skolelærere kan gå ind og kigge, og se hvilke muligheder de har for at lave undervisning, som ikke bare er den klassiske inde i klassen, hvor børnene lytter og ser op på en tavle, men i stedet rykke ud i det ”omgivende” samfund. Og det giver os foreninger en

Vi kan som forening gå ind på portalen og oprette et tilbud. Man vælger blot: - Hvilket klassetrin henvender tilbudet sig til - Hvilke fag kunne tilbuddet være relevant for - Er det en bestemt tid på året tilbuddet gælder

man sammen finde ud af, hvad læreren har af ønsker og hvad foreningen har af tanker. Ens tilbud kan være alt fra et tilbud på to timer een gang til et forløb over længere tid, f.eks. 4 onsdage til i princippet et helt år. Det afgør man selv, men skal naturligvis ikke byde ind med mere end man kan magte.

Herefter laver man en kort beskrivelse af tilbuddet samt uploader evt. et par billeder.

Skal der ydes trænerlønninger eller er man nødt til at tage fri, og skal have timerne dækket ind, så kan det også lade sig gøre. Så lad det blot fremgå af tilbuddet hvad prisen er.

Man skal nok se beskrivelsen som en teaser. Fanger den, bliver man kontaktet af en lærer, og så kan

Prøv at tjekke siden www.skolenivirkeligheden.dk ud. Herunder et eksempel fra en enkelt forening.


E-sport er den hurtigst voksende sportsgren blandt danske unge, og rundt omkring i landet skyder nye e-sportsforeninger op. Men har online-aktiviteter overhovedet brug for at være organiseret offline? E-sport i Danmark E-sport er en sammentrækning af ordene elektronisk og sport og dækker over computerspil som idræt. E-sport er lige nu den hurtigst voksende sportsgren blandt unge og er organiseret gennem landsorganisationen eSport Danmark, der blandt andet arbejder for at sikre et socialt omdrejnings-

punkt for gaming og skabe trygge rum, som på længere sigt vil skabe nogle af verdens bedste e-sportsatleter. eSport Danmark samarbejder også bredt med kultur- og idrætsorganisationer omkring etablering af e-sportsafdelinger og selvstændige e-sportsforeninger rundt omkring i landet, og de afholder også landsdækkende workshops og konferencer med det formål at sikre en sund udvikling af sporten baseret på vidensdeling og netværksskabende aktiviteter. I 2016 blev eSport Danmark optaget som associeret medlem i

Dansk Atletik Forbund, og dermed indledte idrætten og gaming for første gang i Danmark et formelt samarbejde. Det betyder blandt andet, at e-sport næste år er med som særskilt disciplin i Skole OL.

ER DER EN VINTERBADER GEMT I DIG!? Jacob Schubart er ansat som projektleder og naturvejleder i DGI Storkøbenhavn og arbejder med natur og friluftsliv med skoler, institutioner og foreninger. I årene 2017-19 arbejder han i projektet med kobling mellem skoleliv, foreningsliv, fritidsliv. Han skal bl.a. understøtte oprettelse af foreningshold for børn og unge i forbindelse med forskellige bynære aktivitetssteder, og har indgået et samarbejde med Tårnby Naturskole omkring aktiviteter med sauna og vinterbadning for skoleklasser og offentlige arrangementer både for foreninger og uorganiserede. Her er tanken at man kan komme og prøve sauna og vinterbadning.

På længere sigt kunne DGI og Tårnby Naturskole se nogle perspektiver i, at der blev dannet en vinterbadeklub ved Kastrup Søbad, hvor man indimellem også kunne lave sauna og vinterbadning for børn og forældre. Og et andet perspektiv kunne være at søge midler / fundraise til at bygge en permanent sauna ved Kastrup Søbad. Datoer for åbne arrangementer vinter 2017 for alle friske: - Fredag d. 3. februar, kl. 15-17 - Lørdag d. 4. februar, kl. 10-12 - Fredag d. 24. februar, kl. 15-17 - Lørdag d. 25. februar, kl. 10-12 - Søndag d. 5. marts, kl. 10-12


Tilskuddet til vores idrætskurser fortsætter, så vi tilbyde alle idrætsledere, trænere mf. i Region Hovedstaden gratis deltagelse i nedenstående kurser. Bemærk fire nye kurser. Læs mere om kurserne på www.kaisport.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Endvidere kan I leje hoppepuder, hoppeborge, popcornmaskiner, telte, musikanlæg, højttaleranlæg mv. 1

Idrætsmassage, 12 timer, KAI-kursus. Fredag den 24. feb. kl. 17.30 til 22.00 og lørdag den 25. feb. kl. 8.30 til 15.30 Kursussted: Herlev Gamle Skole,Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

2

Førstehjælp, 6 timer, KAI-kursus, Lørdag den 25. februar kl. 9.00 til 15.00 Kursussted: Herlev Byskole, Afd. Elverhøj, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.

3

Idrætspsykologi – ja tak, 3 timer, DIF kursus. Tirsdag 28. februar kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole,Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

4

Ernæring - træning, 3 timer, DIF-kursus Tirsdag den 28. februar kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup.

5

Kasserens opgaver, 3 timer, DIF-kursus Torsdag den 2. marts kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre

6

Din udvikling og holdets succes, 5 timer og 3 time, KAI-kursus Søndag den 5. marts kl. 10.00 – 15.00 og mandag den 3. april kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Herlev Byskole, Afd. Elverhøj, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.

7

Idrætsskader – nej tak, 3 timer, DIF-kursus. Mandag den 6. marts kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

8

Frivillighedsbasen - skaf flere frivillige, 3 timer, KAI-kursus. Onsdag den 8. marts kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole,Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

9

Konflikthåndtering, 3 timer, KAI-kursus. Mandag den 13. marts kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Blovstrødhallen, Sortemosevej 20, Blovstrød, 3450 Allerød

10

Medlemssucces - rekruttering og fastholdelse, 3 timer, DIF-kursus. irsdag den 14. marts kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Gladsaxe Sportshal, Mødelokale B, Vandtårnsvej 57, 2880 Søborg.

11

Bestyrelsens ansvar, de formelle regler, forsikringer mm, 3 timer, KAI-Kursus. Onsdag den 15. marts kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

12

Følelsesregulering i idrætsliv, 3 timer, KAI-kursus Onsdag den 15. marts kl. 19.00 til 22.00


Kursussted: Hillerød Stadion, Selsskovvej 76, 3400 Hillerød.

13

Takling af stress og angst i idrætslivet, 3 timer, KAI-kursus. Torsdag den 16. marts kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

14

Idrætsmassage, 12 timer, KAI-kursus. Fredag den 17. marts kl. 17.30 til 22.00 og lørdag den 18. marts. kl. 8.30 til 15.30 Kursussted: Herlev Gamle Skole,Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

15

Personlig udvikling som idrætstræner/ leder, 8 timer, KAI-kursus. Søndag den 19. marts kl. 9.00 til 17.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

16

Præstér bedre i idræts-, arbejds- og privatliv, 3 timer, KAI-kursus, Mandag den 20. marts kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

17

Idrætspsykologi – ja tak, 3 timer, DIF kursus, Onsdag den 22. marts kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: KVIK, Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup

18

Ernæring – træning, 3 timer, DIF-kursus. Torsdag den 23. marts kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Hillerød Stadion, Selsskovvej 76, 3400 Hillerød.

19

Førstehjælp 6 timer, KAI-kursus. Lørdag 25. marts kl. 9.00 til 15.00 Kursussted: Hillerød Stadion, Selsskovvej 76, 3400 Hillerød.

20

Tekniktræning, 8 timer, DIF-kursus. Lørdag 25 marts kl. 9.00 til 15.00 Kursussted: Herlev Gamle Skole Herlev Bygade 92, 2730 Herlev.

21

Styrketræning, 12 timer, DIF-kursus. Søndag den 26. marts kl. 9.30 til 15.30 Kursussted: Herlev Byskole, Afd. Elverhøj, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.

22

Idrætsskader – nej tak, 3 timer, DIF-kursus. Onsdag den 29. marts kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Blovstrødhallen, Sortemosevej 20, Blovstrød, 3450 Allerød

23

Idrætsmassage, 12 timeIr, KAI-kursus. Fredag den 31. marts kl. 17.30 til 22.00 og lørdag den 1. april kl. 8.30 til 15.30 Kursussted: Herlev Byskole, Afd. Elverhøj, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.

24

Trænerrollen, 5 timer, DIF-kursus, Søndag den 2. april kl. 10.00 til 15.00. Kursussted: Herlev Byskole, Afd. Elverhøj, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev.

25

Stressreduktion med hjertekohærens KAI-kursus Tirsdag den 4. april kl. 19.00 til 22.00 Kursussted: Lyngby Idrætsby, indgang v. svømmehal, Lundtoftevej 53, 2800 Lyngby


200 ÅR PÅ SYV MINUTTER

Hvornår begyndte folkeoplysningen, og hvordan har den ændret sig? Har du selv brug for et hurtigt overblik, eller skal du introducere andre. Så er animationsvideoen ”Folkeoplysningen på syv minutter” et godt redskab. Filmen fortæller om folkeoplysningen som en af de største folkebevægelser i Danmark, der begynder med Grundtvigs rungende NEJ til den sorte terpeskole. Grundtvigs tanker omsættes til den nye skoleform, højskolerne. Herefter følger andelsbevægelsen, de fem store oplysningsforbund og en række folkeoplysende foreninger. Den følger udviklingen helt frem til i dag. Du kan se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=owFrIR8b_XI (Sakset fra www.dfs.dk)

TRYK AF PLAKATER! Prøv vores nye plotter. Vi kan trykke op til A1 størrelse, svarende til cirka 60 x 85 cm!

Plakater i den størrelse kan trykkes for kr. 15,- på almindeligt papir (80 g)og kr. 50,- på kraftigt papir (140 g) Ring eller skriv til Fælleskontoret på 3250 5290 eller tfr@tfr.dk. Plakaterne kan i princippet laves lige så lange at det skal være. Bredden er max. 60 cm, men længden kan faktisk nå op til 30 meter!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.