Page 1


c r e at i o n

business is our


strategic intimate

MCB2 is a small advertising “boutique” with the brains of the big ones. This agencies, but with the intimacy and consideration that only close relashionships can offer. We are, in fact, a multidisciplinary staff of senior level, creative and production professionals. We have seen the companies grow and are proud to have contributed to the success. We take our mission of bringing the business to the next level seriously, so just talk to us about your idea and your goal, and we will give it our best shot.

In fact, we believe that the heart of every successfull story is a human relationship. We like to talk to people, find out what they are thinking, like to work with them and listen to new ideas. Building relationships is at the same time building trust. That’s what we love.

WELCOME

means that MCB2 provide the same high caliber work as reputable international

MCB2

CREATI V E


we

ideas

deliver


ONLINE OR

O F F LINE ? The question is what you really need! We can deliver any kind of printed or digital material. Starting from the big campaign, using all tools of the marketing mix, to

Here’s an example of our capabilities:

• • • • • • • • • • • • • • •

ad s c amp aig ns g r aphic de sig n illu s tr ations dire c t marketing material dire c t mail s b anner s web de sig n f lash pre s ent ations c orp or ate identi t y p ackag ing b o ok s/public ations bro chure s/f lyer s roll - up s integ r ate d me dia c ommunic ation • me dia planning

WHATWEDO

Though knowing your company’s history, investigating the trends and climate in the marketplace and objectively evaluating our competition’s strengths and weaknesses, MCB2 can develop a strategic plan with step-by-step methods for making the biggest gain with any campaign. Our team is composed of individuals from a wideranging background, including design, programming, marketing, branding and management. From a simple banner to the worldwide campaign, MCB2 has the necessary experience to deliver excellence from concept to printed piece. We can develop an integrated communication campaign from top to bottom, including all design needs.

MCB2

the small dtp project - that’s our world.


B r iefi n g

b r ai n s to r mi n g

de v elo p me n t

This is when we sit down and discuss visions, objectives and goals. What worked in the past and what didn’t. We collect all information relevant for the specific project and look at timeline and budget.

Here we develop a design, and/or branding strategy. Different options will be discussed, such as if there is a need for video or email production, and/or which role a landing page will play in a campaign.

The next step is to take these ideas we have developed and get them ready for production. Our objectives here are to arrive at an approved design concept and follow through with the fulfillment of the project. During this phase of development and presentation, we will work in the following stages:


3 seconds

to impress and it has to play with the design as well, or it won’t reach the target. Only when visuals, copy and strategy are in balance, the campaign can succeed. Though remains consistent. The following is a brief overview of our blueprint for success.

Design work for composites Gain approval of design work Design refinement Fulfillment of project through completion Implement thorough Quality Control of project Offer final proof and gain final approval from client to proceed

p r od u ctio n

e v al u atio n

Now we are ready to proceed. This is what we call the implementation stage: we finalize the production tasks and prepare the project to be launched or presented to your publicist. We produce all of the necessary electronic files and documents that allow our clients to carry out the business/marketing strategy that has been established previously.

Finally, we come to the last stage that we refer to as the post-analysis stage. Six months from the completion of your marketing/advertising campaign, we evaluate the ways in which your company has benefitted from our efforts, and discuss possible improvements.

A PPR O A C H

specifications for each project may differ, the framework of our working process

MCB2

Is it a big campaign or a small local banner? The message is crucial in both cases,


oproductions ur

few ex amples of


W E B B A NN E RS

email s


MCB2

WEB SITES

ONLINE


13

Overblik og indsigt fra A til Z

gange mere!

Når du handler bolig hos home, slipper du for selv at have kontakt til de mange instanser, der normalt er en del af en bolighandel; kommunen, advokater, realkreditinstitutter, banker, forsikring, byggesagkyndige og så videre. Vi samler alt og alle i én samlet forretning – fra A til Z.

Nu bliver din bolig 13 gange så synlig Home Bjerregaard & Co. er den største homemægler i København. Vi har eksisteret i mere end 20 år, og er en solid partner, når du skal sælge din bolig. Det er ikke kun din egen mægler, der gør en aktiv indsats for at få din bolig solgt.

Den kommer også til salg i vores 12 andre butikker og naturligvis på home.dk, som er Danmarks mest besøgte boligsite. Det er din garanti for, at din bolig ikke bare bliver sat til salg, men også set til salg.

Vi finder også hjem til dig Uanset om du skal købe eller sælge, så er home Bjerregaard & Co. et trygt valg. Med 13 butikker i København, er du sikker på, at din bolig ikke alene bliver sat til salg, men også set til salg. For vi sørger for at din bolig bliver synlig – både lokalt og på home.dk, der har 350.000 besøgende om ugen.

Ring til

7013 home (4663) Bjerregaard & Co.

Bjerregaard & Co.

Bjerregaard & Co.

folde r s

b r och u r e s

Bjerregaard & Co.

rship

label s & lo g o

ing udvikl

P af

u oversk

ade the le

r

d 4

både succes for rt med stor er bl.a: statoil, været gennemfø e kæder siden 2005 rebecca, el. deltagend ership har r, esprit, shoplead re i detailhand lædervare butikslede Cykler, kaza nye og erfarne s, Jupiter maxi Zoo. City, scandline madhus, Computer st, meyers g/superBe strandber

og

info

mer

g kom udviklinat begynde til af modet

ami sk – et dyn

udby tte

mer eion

info rmat

www.helwegp

Bjerregaard & Co.

edersen.dk

udv ikli ngs

opmærkmenneskers g, der udvikler så tof, som er erne er coachin ige brænds Et af redskab det personl samt frigør tiltrække og bevidsthed n skal du kunne somhed og i succes. ed er servicebranche samarbejde og dygtigh for at skabe i detail- og manglende afgørende engagement Som leder konflikter og hvor ejdere. Deres Det skaber på, hvordan gsprocesser, lde medarb ive udviklin Vi ser også loyale kunder. og produkt udvikle talentfu dstil skabe tilfredse ige, samfun es og vendes se. for, at I kan af faglige, personl teams håndter forudsætningen den rette oplevel indsatejde på tværs ledelses for ledere samarb giver kunden på løb at og fokus elsesfor teamet er der individer lærer ing overskud i de. Endelig ggende uddann sin for øget omsætn p er et grundlæ i 2005 vist etniske baggrun muligheden mæssige og og siden starten ShopLeadershi se har keligt og oplevel rne mennes til kundens til at skabe servicebranche sen i forhold er designet d. i detail- og ter i kurset encerne. er og oversku Alle elemen skabe resultat ledelseskompet i butikken. styrke til at r til at skærpe overskud. lederstil ige metode gsmæssigt personlige og forretnin Vi bruger forskell deres egen er deltagerne e ledelsesteknikk identificerer meget effektiv Blandt andet forskellige fordel. e til, hvordan alles frem til ejderne målg rupp og finder frem i medarb det bedste kan bringe afdelingsledere

form

tioner ere informa ter på Søg yderlig aktivite om de enkelte

else r

Bjerregaard & Co.e l l e r

muligt. det meste gelse, er , ttes i bevæ overskud esker sæ nneskeligt me når menn be ska fordi ssion er at ikke kun re vores mi ndlinjen. darbejde bu me på di es for æs l, men der kan afl d de r sig et må styret me eden sætte rede og ud virksomh er motive r ue t. ea åle nå m ip ] på alle niv ncer til at le ad er sh der e kompete [ sh opforl ksle øb for buti optimale

udd ann

H

en peders helWeg

elle

Factor

Bjerregaard & Co.

OG

r oll u p s

modufordelt på 4 uddannelsesdage et personligt projekt består af 9 med r og ShopLeadership arbejder den enkelte nteres værktøje til slut e impleme ler. Fra start Mellem modulern praksis. skafra egen hverdag.enkelte modul i egen oplæg, der det teoretiske din metoder fra vi med korte opgaver i relation til e arbejder og På modulern diskussioner for øvelser, ber afsæt

cer og etabledelseskompeten med andre skærper deres nde netværk unikke Deltager ne t og inspirere es den enkeltes i en og bearbejd lerer et personlig munder ud formuleres projekt, som ledere. Desuden tager plapersonligt . Deltager ne gennem et udfordring for fremtiden egen leder. udviklingsplan r med deres fokuseret udviklingssamtale nen med i

Butiksledere, dere fra detailog servicele rancherne. og serviceb

len amta ingss dvikl ler mus-u samta elige ching av e va n s k l coa og ktopg on ti proje sning dukti iktlø intro ken konfl e butik i edels r pper mt l itete dsgru beste aktiv arbej e tions og mend situa s sfrem team odel at i o n af ollem se motiv om r ledel ken en s ss butik leder i c o m pa se elser rship ledel oplev leade ende kunde lægg og ionen e t grund c a i l v e r ser 1 : kunde 1 se ledel salgs

hverdag.

7


This code helped TDC in 2004 from crash

we created it. Hvis du forstår den her kode, er du måske en af vores nye medarbejdere ... Hvis du forstår en smule af koden, er du måske en af vores kunders IT-projektledere ... Hvis du ikke forstår noget som helst af koden, er du måske en tilfreds bruger af vores kunders IT-systemer, fordi du har den IT, der skal til for at skabe værdi i dit arbejde. *

løsninger

konsulentydelser

Hvis du forstår den her kode, er du måske en af vores nye medarbejdere ... Hvis du forstår en smule af koden, er du måske en af vores kunders IT-projektledere ... Hvis du ikke forstår noget som helst af koden, er du måske en tilfreds bruger af vores kunders IT-systemer, fordi

Hvis du forstår den her kode, er du måske en af vores nye medarbejdere ... Hvis du forstår en smule af koden, er du måske en af vores kunders IT-projektledere ... Hvis du ikke forstår noget som helst af koden, er du måske en tilfreds bruger af vores kunders IT-systemer, fordi du har den IT, der skal til for at

MCB2

IS Nordic A/S | Lyngbyvej 24, 1.sal, DK-2100 København Ø Te l f . 7 0 2 6 2 5 0 0 | F a x 3 9 2 0 3 0 4 7 | E - m a i l : i n f o @ i s n o r d i c . d k

v e g e ta WHAT’ S COOK ING

AT S A X O?

sa xove

rian

ge ta ria n Bean a nd tom at o S a Brocco lad li quic he gado-g ado mom’S leek So up maggie mee go reng moroc can Sa lad muShr oom m adneSS proven ça l t o m at o p ie Sexy Sa lad tortill a Soup veggie m e at B a llS Wat e r m elon c urry

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

G AT S A XO? v eg e ta r i a n

Bea n an d wi Th a TanTomaTo Sa la d gy Ba Sil dreSS

Debbie Jardine Senior IT Assistan t Data Manage ment Copenha gen what can be better than popping a few seasons out into the ago, i had garden and basil, and an abundan picking fresh i came across ce of sweet vegetab les cherry tomatoe this recipe tor we had and fruit? that seemed to help us s, French cope with beans, garlic perfect. we salmon or the barbecu ed served this and pork, it seemed glut of produce . whethe dish to every vegetab les than i need, visito be a winner r accompa nying fresh and friends our excess every time. baked request this vegetab les, i now delibera salad or ask as they know tely sow more if we need a tasty recipe any help they could in using up use! 500

g French beans 250 g sweet cherry tomatoe Dressing : 1 tsp grated lemon rind 65 ml olive oil 30 ml lemon juice 2 cloves crushed garlic ½ tsp sugar 1 tsp chopped basil

s

1. Cook the 2. Prepare

beans until

dressing by

3. Combine 4. Chill and

ServeS

4-6

just tender;

combining

beans, tomatoes

serve when

drain and

allow to cool.

ing

10

dressing ingredient

s.

and dressing.

mix well.

required.

:

boo k s p u blicatio n s

OFFLINE

ad v e r t s

WHAT’ S COOK IN

l Telepho ne com l E-mail: + 45 39 77 40 info@saxobank.co00 m

tsgp1403 sendmail[13585]:


GET

in TOUCH

Feel free to contact us through e-mail or phone, either way, we’ll be delighted!

email

i n fo @ mcb 2 . d k p ho n e

+45 2670 4147

C O N T A C T US

You are more than welcome to contact MCB2 for both small or bigger tasks.

MCB2

W I T H US


MCB2 Booklet  

A short presentation of MCB2.dk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you