Page 1

Róna Tamás – Nógrádi Gergely

Róna Tamás – Nógrádi Gergely

ZSIDÓ HITTANKÖNYV III. ZSIDÓ HITTANKÖNYV III.

2017


Darvas István fôrabbi és Radnóti Zoltán fôrabbi közremûködésével.

Elôszó

Kreatív munkatárs: Kerényi Kata

Mode áni (Köszönöm) – így kezdôdik az elsô imák egyike, amit a gyermek megtanul. Épp csak kinyitjuk a szemünket a reggeli ébredéskor, s máris hálát mondunk a Teremtônek azért, mert az alvás végén viszszaadta testünkbe a lelkünket (a teljes ima a 95. oldalon található).

Köszönet illeti Takáts Zoltánt az illusztrációk terén nyújtott önzetlen segítségéért, valamint Szeszler Annát, Rév Katát, Nógrádi Benedeket, Nógrádi Sárát és Rehberger Sándort, akik ugyancsak részt vállaltak a címû hittankönyv képi és szövegi világának megteremtésében.

Tipográfia, tördelés: Székelyhidi Ica – GRAF-Ica

Kiadja: a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)

Társkiadó: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft. www.zsidokonyvek.hu

A kiadásért felelôs: Heisler András elnök

Áldjuk a Világ Urát kézmosáskor, áldjuk, mert kenyeret adott, egyáltalán, a világon mindenért köszönetet mondunk Neki, mindig, mindenhol.

Todá! (Köszönöm! Köszönjük! Köszönet!) – ez a legújabb hittankönyv címe, amely egy sorozat harmadik kötete. József köszönetet mondhat a Teremtônek, mert sorsát jóra fordította: kútba vetett szerencsétlenbôl Egyiptom egyik urává tette. Jákób köszönetet mondhat a Teremtônek, hiszen újra keblére ölelhette halottnak hitt kedvenc fiát. József testvérei hálásak lehetnek a Teremtônek, hisz megkímélte ôket József bosszújától, az egyiptomiak pedig azért hálálkodhatnak, mert a hét szûk esztendôben is jutott nekik élelem. Bizony, Mózes anyja, Jókebed is áldhatja az Örökkévaló nevét, mivelhogy a Nílusra tett fiát nem más találja meg, mint a fáraó lánya, miként az uralkodó lánya maga is hálás lehet: miután nem született gyermeke, végre egy ,,saját” kisfiút babusgathat.

© dr. Róna Tamás, Nógrádi Gergely, 2017 © Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, 2017

A könyv megjelentetését az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelôs Államtitkársága támogatta.

ISBN 978-963-7010-74-3

A könyvben található tórai idézetek az úgynevezett Hertz Bibliából valók.

Ennek a kötetnek a készítôi is köszönetet mondanak. Köszönetet mondanak a támogatóknak és a megbízóknak, mert az ô jóvoltukból megszülethetett a rendkívül sikeres és népszerû zsidó hittankönyvsorozat újabb, immáron 9-10 éves gyerekeknek szóló kötete. Köszönetet mondanak a tanítóknak, a szülôknek és a tanulóknak a hûségükért és a ragaszkodásukért. A Teremtônek pedig azért hálásak, mert erôt és képességet adott a tankönyvkészítéshez, ehhez a nem mindennapi nehézségû, de gyönyörûséges munkához. dr. Róna Tamás fôrabbi Nógrádi Gergely fôkántor, író


(álef )

„...jobban szerette Józsefet, mint többi fiait, mert öregségének gyermeke volt, és csináltatott neki egy tarka köntöst...” Golda mama, valami azt súgja, hogy nem figyelsz rám!

Nyomdai munkák: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 8/B www.gabbiano.hu • www.zsidokonyvek.hu Mobil: 06 20 925 6148 Felelôs vezetô: Izsák Gábor


Bocs, kicsit elszundítottam... Nézd csak, közben elkészült a nagy Tóra-Torta! Mondd, Jonikám, felismered a marcipánfigurákat? Mit kell tudnunk róluk?

Mindjárt mondom, csak... Nyamm-nyamm... Addig kérdezd a gyerekeket!

6

7


Evôeszközzel, tányérról esszük a tortát, Jonikám, nem kézzel-lábbal! És amíg elfogyasztjuk József szülinapi finomságát, a gyerekek szép sorban minden kis képrôl megmondják, mit látnak rajta... Aha... Nyami!


„Király akarsz lenni?” A testvérek dühöngtek, amikor József elmesélte nekik, mit álmodott. Nem sejthették, persze, hogy József álmainak mindig pontos jelentésük van!...

(bét)

Az még hagyján, hogy az én kévém elôtt leborultak a ti kévéitek. De azt is álmodtam, hogy a Nap, a Hold, meg tizenegy csillag ugyancsak leborult elôttem!...

Megbolondultál, öcsi? Szerényebben, hé!

Király akarsz lenni? Uralkodni vágysz felettünk?

Neked véged van! Kinn a mezôn majd elszámolunk!

Ókori frigó Kötegedô

Kunyizok még egy kicsit József fincsi szülinapi narancstortájából! Fel ne ébreszd szegényt, lüke majom! Egész nap kint dolgoztak a fiúk a földeken.

Jó, akkor csórok egy szeletet a jégszekrénybôl! Mondjuk egy banántortának azért jobban örülnék...

Joni a jégszekrényhez készül tortát csenni. Csakhogy József korában még nem volt jégszekrény: az elkészítésük után többnyire meg is ették a romlandó ételeket. Ha mégis megmaradt volna a hús, a kecsketej vagy a gyümölcs, földbe vájt vermekben tartották azokat, vagy leengedték a kutakba, jó mélyre, közel a jéghideg vízhez.

Amióta az ember a földet mûveli, tudja, hogy a kötegbe gyûjtött gabonát sokkal könnyebb hordozni és tárolni, mint ha külön-külön kellene bajlódni a növényszálakkal. Ezért aztán a földmûvesek sok ezer éve úgynevezett kévékbe kötik az árpát, a búzát, a rozsot, a lent, a kendert kinn, a tarlón. (Hogy mi az a tarló? A lekaszált gabonaföld – ahova tilos mezítláb menni!)

11


Álomfejtés József álmai rengeteg galibát okoztak, de aki megfejtette ôket, sokat tanulhatott belôlük. Neked volt olyan álmod, amire jól emlékszel? Ha igen, rajzold le egy képben az álmodat, és írd mellé röviden, mit jelent a rajzod! Mutasd meg a többieknek is!

Családi piknik

Szókeresó´

Simeón, Lévi, Dán, Naftáli és Gád együtt ebédeltek. Volt sült zöldség, sajt, datolya, sütemény és bor. Az alábbi állítások segítségével találd ki, melyik fiú mit vitt a közös programra! 1. Olyan ember vitte a bort, akinek a nevében nincs „i”. 2. Simeón nem szereti az édességet. 3. Dán olyan ételt vitt, aminek az elsô betûje a saját nevének kezdôbetûje. 4. Lévi a tejtermékeket részesíti elônyben. 5. A sütit a leghosszabb nevû testvér készítette.

Találd meg a betûk között Jákób tizenkét fiának nevét! Egy kis segítség: a nevek vízszintesen, függôlegesen és átlósan is megbújhatnak.

N Ó E M I S N S A B

A t e s z ín eid. . . Színezd ki József szülinapi köntösét az alábbi szabályok betartásával: 1. A ruha ujját a kedvenc színeddel színezd ki! 2. A ruha válla legyen olyan színû, amilyen a szemed! 3. A középsô sáv legyen olyan színû, mint a melletted ülô cipôje! 4. A ruha két széle legyen olyan színû, mint az elsô tárgyé, amit meglátsz magadtól jobbra! 5. A fennmaradó részt bízd a szerencsére! Csukd be a szemed, vegyél a kezedbe találomra egy színes ceruzát vagy tollat, és használd azt! Na, hogy tetszik?

HÉ, TESÓ!

12

Józsefnek sok testvére volt. Neked van tesód? Dolgozzatok párban! Az egyik résztvevô soroljon fel érveket, miért jó, ha az embernek vannak testvérei! A másik azt gondolja végig, miért jobb egykének lenni!

BENJÁMIN DÁN GÁD JEHÚDA JISSZÁKHÁR JÓZSEF LÉVI NAFTÁLI REÚBÉN SIMEÓN ZEBÚLON ÁSÉR F E S Z Ó J D X U E

G Á D X P D B W G N

R Á H K Á Z S S I J

Z E B Ú L O N L N Á

J E H Ú D A Á Á É M

D N J S K T L S B I

W Á H D F É L É Ú N

J S N A V H K R E G

C L N I A R W E R G

Ház vagy sátor? A régi történetekbôl kiderül, hogy József és családja sátrakban lakott. Vajon miért nem építettek maguknak házakat? A pásztorok vándorló életmódot folytattak: ha egy területen az állataik mindent lelegeltek, új helyet keresve továbbálltak. Egy kôbôl vagy fából épült házat nem vihettek volna magukkal, egy sátrat azonban akárhol fel lehet állítani.

Az emberek mindent túlbonyolítanak!

13


Izé... Ezt most inkább ne nézd, Jonikám!

Jaj, Golda mama, nem vagyok már dedós!

(gimel) Ott jön Álomúrfi!

Ne vegyük el az életét! Elég, ha bedobjuk egy mély gödörbe, és itt hagyjuk! Majd megfagy itt éjszaka, vagy szomjan hal.

Úgy van! Minek piszkolnánk be a kezünket?

Öljük meg, és ássuk el!

Mi haszna, ha itt hagyjuk meghalni Józsefet? Meg aztán mégiscsak a tesónk!

Mire a testvérek észbe kaptak, Józsefet már kihúzták mások, és eladták az izmaélitáknak. Ám a testvérek egy szóval sem ellenkeztek.

Minek elásni? Majd elintézik a piszkos munkát a vadállatok.

Kik azok az izmaéliták? Emlékszel még arra a pillanatra, amikor Ábrahám a felesége, Sára kérésére elküldte a házától a szolgálóját, Hágárt, és a közös fiukat, Ismáélt? Anya és gyermeke a pusztába menekültek, ám a Teremtô megígérte Hágárnak, hogy nagy néppé teszi Ismáél utódait. Ismáél tizenkét fiától származik az arabok tizenkét törzse. A Józsefet megvásárló izmaéliták arab kereskedôk voltak, akik nyájaikból, portyáik alkalmával szerzett zsákmányaikból és rabszolga-kereskedésbôl éltek. (A Tóra egy másik kifejezést is használ ezekre a kereskedôkre: midjániták. A midjániták egy nomád arab törzsszövetség fiai, akik busás fizetségért vállalták, hogy tevéik hátán Egyiptomba vezetik a karavánokat.)

József ára Tudjátok, mit? Adjuk el az izmaélita kereskedôknek!

Kecskevérbe mártogatjuk a puccos kabátját, és odahaza azt mondjuk, vadállat falta fel!

Héliopolisz Józsefet i. e. 1700 környékén adhatták el, a kereskedôk pedig Egyiptom egyik fontos városába, a Nílus-parti Héliopoliszba vitték. Héliopolisz a sivatag közepén feküdt, és hatalmas építményekkel büszkélkedhetett, míg köveit – a középkorban – el nem hordták a viszonylag közeli fôváros, Kairó építéséhez. Az örök kérdésre, hogy József vajon már láthatta-e a nagy egyiptomi piramisokat, a válasz: igen! Az Óbirodalom kora i. e. 2635 és i. e. 2155 közé tehetô, ekkor uralkodtak a híres-hírhedt piramisépítô fáraók. (Emlékszel, Ábrahám már úgy negyedszázaddal korábban egy piramisépítô fáraónál „vendégeskedett”!)

Jákób korában a vert pénz mellett gyakran egyszerûen súly szerint mérték le az ezüstöt (vagy aranyat), és azzal fizettek. Egy ezüst 14,5 grammot jelentett. Ha mai értékre átszámítjuk, akkor – színezüst esetén – körülbelül negyvenötezer forintnyi összeget adtak a kereskedôk Józsefért. Ez háromheti fizetés volt akkoriban arrafelé. Az ezüstöt, amint a képen is látható, apró bôrszütyôben tartották.

Vézna kis kölyök, de húsz ezüstöt megért.

Majd eladjuk a héliopoliszi rabszolgapiacon.

15


‫( א‬álef) ..... 1 ‫( ב‬bét) ...... 2 ‫( ג‬gimel) ... 3 ‫( ד‬dálet) .... 4 ‫( ה‬hé) ....... 5 ‫( ו‬váv) ..... 6 ‫( ז‬zajin) .... 7 ‫( ח‬chét) .... 8

Még számolunk!

Mértékkel!

Csak az lehet jó kereskedô, aki pontosan tud számolni! Emlékszel még a héber betûk számértékeire? Idézzük fel gyorsan!

Jákób és József korának mérôeszközei nemigen foghatók a mai mérôeszközökhöz, legalábbis ami a pontosságot illeti. Azt már tudod, hogy akkoriban a pénz értékét a súlya adta meg. Hát Vajon az alábbiak milyen mértékegységek voltak?

‫( ט‬tét) ...... 9 ‫( י‬jod) .... 10 ‫( כ‬cháf) .. 20 ‫( ל‬lámed) . 30 ‫( מ‬mém) .. 40 ‫( נ‬nun) ... 50 ‫( ס‬számeh) 60 ‫( ע‬ájin) ... 70

‫( פ‬pé) ..... 80 ‫ג‬ ‫ד ב‬ ‫ו‬ ‫( צ‬cádi) ... 90 ‫ד‬ ‫ג ה‬ ‫( ק‬kof) .. 100 ‫ד ה ג ו ט ח א‬ ‫ר‬. (rés) .. 200 ‫ח‬ ‫ב‬ ‫( ש‬szin ... 300 ‫ח ו ט ד ז‬ ‫א‬ ‫( ש‬sin) ... 300 ‫( ת‬táv) .. 400 ‫ה א ג ט ח‬ ‫ו‬ ‫ד‬

A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írd be a számokat egytôl kilencig úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet minden oszlopban és sorban, és az egyes négyzetekben is!

Szólások nyomában Az alábbi bölcsességek mindegyike a Tórából ered. Írd melléjük, melyik mit jelent! Ha készen vagy, karikázd be azokat, amelyek szerinted illenek József történetéhez!

‫ב ט א‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ו ט‬ ‫ה‬

József testvérei húsz ezüstöt kaptak az öccsükért. De arra vajon emlékszel-e, ki és mit kapott…

iga: ........................................................................ véka: ..................................................................... járás: ..................................................................... nád: ....................................................................... könyök: .................................................................. Miért nem lehetett ezekkel pontosan mérni?

A sivatag hajója Bölcs akartam lenni, de végleg belegabalyodtam!

Jelentése: ............................. ............................................. Olajat önt a tûzre. Ember tervez, Isten végez. Jelentése: .............................

.............................................

............................................. A pénznek nincs szaga.

A karavánok, így a Józsefet hurcoló izmaéliták sem juthattak volna messzire, ha nincsenek négylábú segítôtársaik. A tevét nem véletlenül nevezik a sivatag hajójának: biztonsággal kel át a végeláthatatlan homoktengeren. Méghozzá nem is kis sebességgel: akár 40–60 km/órával is képes száguldani! Imbolygó járásának köszönhetôen ugyanúgy tengeribeteg lehet rajta az utazó, mint egy valódi hajón.

Jelentése: .............................

Minden jó, ha a vége jó.

...................................... egy tiltott alma megkóstolásáért?

ujj: .........................................................................

‫ה‬ ‫ד ז‬ ‫ג‬ ‫ב‬

A harag rossz tanácsadó.

Mindennek ára van!

ez meg hány láb hosszú lehet?

Jelentése: .............................

Jelentése: ............................. .............................................

Mely emberek ezek? Felismered, mely tórai szereplôket jellemeztük csupa e betûvel? Írd le a megfejtéseket a jellemzések után! Lencse-eledellel cselezve szemevesztett ember becses kegyeltje lett.

Rengeteget kepesztett, terelgetett, de szerencse: szerelme egyszer neje lett.

..........................................................

..........................................................

.............................................

...................................... hét év szolgálatért Lábánnál?

Sok kicsi sokra megy.

Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó.

Jelentése: .............................

Jelentése: .............................

...................................... egy tál lencséért?

.............................................

.............................................

Kedvenc gyermek, szellemes, eszes, de neveletlenke. Ernyedt teste veremben hevert, de szerencse lelte: elmehetett. .......................................................................................................................

17


Báruch dáján háemet Jákób, amint kedvenc fia haláláról értesült, megszaggatta a ruháját. Ez a szokás máig megmaradt: a temetés elôtt a rabbi (vagy a temetést intézô szentegylet embere) bevágja a gyászoló ruháját, a gyászoló pedig tovább tépi azt magának. Az elhunyt gyermekei a bal (szív) oldalon, a távolabbi rokonok a jobb oldalon szaggatják az ingüket, a zakójukat, a nyakkendôjüket, a sálukat vagy a blúzukat. A ruha beszakítása után a következô áldást kell elmondani: „Báruch átá Ádonáj elohénu melech háolám báruch dáján háemet.” Magyarul: „Áldott légy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Királya, az Igaz Bíró.”

Miért nem mondjuk el Jákóbnak az igazat? Jocó Egyiptomba ment, és kész.

Mi lenne, ha nem írnád át a Tórát, makikám?

Gondolod, apácskánk, hogy ez a mi Józsikánk kabátja? Ó, jaj...

Hanna verse Az elsô osztályos hittankönyv 65. oldalán zsidó szuperhôsökkel ismerkedtél meg. Közöttük volt a felejthetetlen Szenes Hanna is, a II. világháborúban felderítônek álló zsidó lány, aki nemcsak bátorságával, de verseivel is belopta magát az emberek szívébe. Álljon itt egyik legszebb költeménye, amelynek a címe: Eli, Eli, s amely ma a második legfontosabb dal Izraelben a himnusz után!

Eli, Eli, micsoda veszteség!

Eli! Istennek sok neve van. Vallásos zsidó ember sosem írja le ezt a szót: isten. Vagy kihagy belôle egy betût (I-ten), vagy más néven nevezi az Örökkévalót: Elohim, Ádonáj, vagy éppen El. Csakhogy ezeket a szavakat se mondja ki így imán kívül! Élô beszédben az Elohim-ból Elokim lesz, az Ádonáj-ból Ádosem, az El-bôl pedig Kel (Él – Kél). Eli (Éli) azt jelenti: Istenem!

Eli, Eli

Selo jigámer leolám: Hachol vehájám Risrus sel hámájim Berák hásámájim Tefilát háádám.

Istenem, Istenem

Bárcsak sose szakadna vége a homoknak és a tengernek, a víz morajlásának, a villámlásnak az égen... Az emberi imának.

19


Melyik ismerôs?

Életveszély!

Jákób nem rendezett temetést az eltûnt Józsefnek, csak megsiratta. Karikázd be azokat a személyeket és tárgyakat, amelyeknek helyük van a zsidó temetôkben!

Józsefet a sivatagon át vitték Egyiptomba. Ha jók a megfejtéseid, a pirossal megjelölt betûket összeolvasva kiderül, mitôl félnek a legjobban a sivatagi utazók! Ezt jelenti a BÉT szó: _ _ _ Köszönés, mely azt jelenti; béke: _ _ _ _ _ Tíz zsidó férfi: _ _ _ _ _ _ Ô építette a bárkát: _ _ _ Jákób apja: _ _ _ _ _ Parancsolat: _ _ _ _ _ Imaszíj: _ _ _ _ _ _ József anyja: _ _ _ _ _ Jákób elsô felesége: _ _ _ A zsidók nyelve: _ _ _ _ _

Igaz vagy hamis? ‫( כן‬igen) Ha hamis, akkor írd mellé, hogy ‫( לא‬nem)

Ha igaz az állítás, írd mellé, hogy

Jákóbnak voltak lányai is. ........................... József volt a legidôsebb a testvérek között. .................................................... Józsefet eltûnésekor a felesége is megsiratta. .............................................

Mi mennyi? József húsz ezüstért kelt el. Te tudod, hogy manapság mi mennyibe kerül? Írd oda minden tárgy mellé, szerinted mennyit kell érte fizetni ma, forintban! Ha végeztél, kérdezz meg egy felnôttet, jól tippeltél-e!

Józsefre féltékenyek voltak a testvérei. ............................................. Egyiptom uralkodója a császár volt. ............. Makpéla egy tengeri hal, amit paradicsomos szószban szoktak tálalni. ......................... József képes volt megfejteni mások álmait. .........................................

Kalandjaim József útja a karavánnal nagyon sokáig tartott, hiszen akkor még nem volt tömegközlekedés. Ma már hipp-hopp Egyiptomba érne Izraelbôl, még választhatna is, mivel utazzon! Mi volt a legtávolabbi hely, ahol eddig jártál?

Itt voltam: ..............................................

Ennyi ideig tartott odaérni: ......................

..............................................................

..............................................................

Így utaztam oda: ....................................

Ennyi idôt töltöttem ott: .........................

..............................................................

..............................................................

A legnagyobb kincs Te már tudod, mi volt a legnagyobb érték Kánaánban és Egyiptomban? Nem az arany vagy a drágakövek, hanem az élet legalapvetôbb feltétele: a víz. Itt az ideje, hogy megtanuljuk, hogy is van ez a fontos szó héberül! Víz: ‫( מים‬májim)

Kérdezd meg a többieket is, ki mit válaszolt!

20

Ki a legtapasztaltabb utazó közöttetek?

21


Joci szomorúnak látszik. Honvágya van. Hiányzik a családja, hiányzik az otthona.

(hé)

De miért szakította el a családjától a Teremtô? Miért nem hagyta az apja és a testvérei mellett?

Józsefet Egyiptomban egy gazdag és hatalmas úr vette meg a kereskedôktôl: Potifár. Ő volt a királyi testôrség fônöke. Hamar kiemelte Józsefet a szolgák közül, és rábízta a háza vezetését.

Nagyon fontos kérdés, Joni! József egy kissé beképzelt volt, igaz? Különbnek érezte magát a testvéreinél. Isten azonban rabszolgává tette. Tudod, miért? Mert nagy tervei voltak vele. És azokat a terveket csakis egy bölcs, tapasztalt, és a bölcsességéért és a tapasztalataiért megszenvedett József válthatta valóra!

Mit mondjak, így ránézésre nem az a kimondottan bizalomgerjesztô típus.

Tíz hosszú év

Potifár látta, hogy József ügyes. Megérezte, hogy ezt a kánaáni fiút nagyon szeretheti a Teremtô.

Ajaj, Potifár felesége, Potifárné, épp baromi rosszfelé mereszti a szemét...

„...megáldotta az Örökkévaló József kedvéért az egyiptomi házát...” – olvasható a Tórában. Potifár jól döntött: József remekül vezette a házát tíz hosszú éven át. Mire Jákób kedvenc fia huszonhét éves lett, már kitûnôen beszélte az egyiptomiak nyelvét, sôt alapos jogi és tudományos ismeretekre tett szert. Egy dolog volt csupán, ami beárnyékolta a mindennapjait: Potifár felesége örökösen a szerelmével ostromolta!

Csak nem kinézte magának Jocit? Nem mondom, Joci majdnem olyan jóképû, mint én, de akkor is!...

23


Fogalmam sincs... Talán valaki rosszul oldotta meg a feladatot!

Állati! Haver, hogy kerültünk ide?

Állatok, amiket József láthatott:

Háztartási praktikák

József fiatalon, tizenhét évesen érkezett Egyiptomba. Ott sok mindent láthatott, amit a testvérei Kánaánban még soha. Sorolj fel tíz olyan állatfajt, amivel József találkozhatott Egyiptomban, és tíz olyan állatfajt, amivel egészen biztosan nem!

3. ....................................

7. ..................................

4. ....................................

8. ..................................

1. .................................... 5. ....................................

9. ..................................

Potifár otthonában nem voltak háztartási gépek, így Józsefnek, a szolgák irányítójának, nagyon sok dolga volt. Szerinted az alábbi eszközök közül melyik háromnak örült volna a legjobban Jákób kedvenc fia? Vitassátok meg párosával, és indokoljátok is meg a választásotokat!

2. .................................... 6. .................................... 10. .................................. Állatok, amiket József nem láthatott:

3. ....................................

7. ..................................

4. ....................................

8. ..................................

1. .................................... 5. ....................................

9. ..................................

2. .................................... 6. .................................... 10. ..................................

Építs te is piramist!

Ókori smink

Aki bújt, aki nem… Potifárné elôl bizony nem volt egyszerû elrejtôzni. A szolgái közül öten mégis megpróbálták kijátszani az éberségét. Te megtalálod ôket?

24

Az egyiptomi nôk sok idôt töltöttek szépítkezéssel. A szemüket szénporral hangsúlyozták ki, hogy nagyobbnak tûnjön, és illatos olajokkal kenték be a hajukat. Még növényi eredetû körömlakkot is használtak, általában aranyszínût vagy pirosat: tetszeni akartak a férfiaknak. Ugyanakkor az is gyakran elôfordult, hogy a férfiak is kifestették magukat!

Amire szükséged lesz: • 4-5 doboz kockacukor • egy sík felület – asztal, pad, vagy bármi, ami biztosan vízszintes, és nem billeg • egy kis türelem. A tökéletesen stabil piramis titka, hogy több rétegbôl áll, és mindig egyre kevesebb építôanyagot kell hozzá használni. Az elsô rétegben négyzet alakban helyezd el szorosan egymás mellé a kockacukrokat, úgy, hogy 8 sor legyen egymás mellett, és mindegyik sor 8 kockából álljon! A következô réteghez 7x7 kockát használj, aztán 6x6-ot, aztán 5x5-öt, és így tovább! A legtetejére már csak egy darab cukor kerül. Ki tudod számolni, hány cukrot használtál fel összesen?

Párkeresó´ Potifárné bizony beleszeretett Józsefbe, bár a szerelmét nem épp a legrokonszenvesebb módon mutatta ki. Az alábbiakban párok szerepelnek, ám a szerelmeseket elválasztottuk egymástól. Kösd össze ôket, hogy újra egymásra találhassanak, akik összetartoznak! Ádám Noé Ábrahám Izsák Jákób Te

Ráhel ............

(ezt neked kell kitöltened, mert csak te tudhatod)

Rebeka Náámá Éva Sára


(váv)

Álmok nélkül nincs holnap József Hebronvölgyébôl a Fáraó börtönébe került. Ám mindvégig hitt az álmaiban, hisz álmok nélkül nincs holnap, nincs jövô. Emlékszel még, mit álmodott József a kévékrôl?

27


BÜNTi

Se metró, se villamos

Józsefet börtönre ítélték. Emlékszel, nekik mi lett a sorsuk, és miért? Káin ............................................... ....................................................... Szodoma lakói ................................. ....................................................... Lót felesége ...................................

József feladata elmenni a piacra, és elintézni a hétvégi bevásárlást Potifár számára. A piac húsz kilométerre van a háztól. A sebessége: gyalog 4 kilométer óránként szamárháton 20 kilométer óránként szekéren 10 kilométer óránként tevén 40 kilométer óránként Melyik közlekedési eszközzel mennyi idô alatt ér oda? Hát gyalog?

Egyi ptomi lakoma

....................................................... Hágár ............................................. .......................................................

Bú´nös vagy ártatlan? Alkossatok párokat! Képzeljétek el, hogy bírósági tárgyaláson vagytok, és nektek kell meggyôznötök a bírót arról, hogy József bûnös vagy ártatlan! Az egyikôtök érveljen József, a másikótok Potifárné védelmében! Figyeljetek arra, hogy valódi érveket sorakoztassatok fel, valamint a védôbeszédetekben használjátok fel azokat az információkat is, amelyeket a két fél múltjából ismertek!

ÉSZREVETTED?

Potifárné gyakran meghívta a barátnôit vacsorára. Nézd meg alaposan a rajzot, és jelöld meg azokat az ételeket, amelyeket biztosan nem szolgáhattak fel! Indokold meg, miért gondolod így!

Ki lóg ki a sorból? Rakd sorba a betûket! Melyik a kakukktojás a kialakult nevek közül, és miért?

28

BEZUNLO ÁTIPROF FINATÁL NISMEÓ FESZÓJ NÚRBEÉ

Ha alaposan megnézed Egyiptom térképét, feltûnhet, hogy a nagy városok a Nílus mentén találhatóak. Mit gondolsz, mi mindenre használták a folyót az egyiptomiak? Nézd meg figyelmesen a rajzot, segíthet!

29


A Fáraó börtönében József együtt raboskodott a Fáraó fôpohárnokával és fôsütômesterével, akikre Egyiptom legfôbb ura valami apróság miatt megharagudott.

(zajin)

Freud bácsi, az álomfejtô József álmai voltaképp az Örökkévaló által küldött jelek, üzenetek. Már a „kévés” és a „csillagos” álom is az volt, csakhogy az évek során bölcsebbé vált fiatalember most már képes megfejteni az álmait, sôt másokét is. A 19. század végén az álomfejtés tudományággá vált. Leghíresebb kutatója egy zsidó tudós, Sigmund Freud (ejtsd: Zigmund Frajd) lett. Freud azt mondta, hogy amikor alszunk, akkor vagyunk a legnyugodtabb állapotban, és az álmaink mutatják meg igazán, hogy mi lakozik a lelkünkben. Ha úgy tetszik, az álmaink árulkodnak arról, milyen érzések és gondolatok irányítanak bennünket, ezért érdemes azokat megvizsgálni.

A múltnak kútja... A Tóra után a leghíresebb mû, amely feldolgozza József történetét, a Nobeldíjas német író, Thomas Mann regénye, a József és testvérei. Mann leghosszabb és legkedvesebb regénye majd’ tizennyolc évig íródott. Így kezdôdik: „Mélységes mély a múltnak kútja.” Mind ebbe a kútba nézünk bele, amikor kinyitjuk a Tórát, és olvasunk belôle.

Bosszúvágy

k árno Poh

r meste Fősütő

Börtön... Igazságtalan raboskodás... Fáraó... Ezekrôl a szavakról eszedbe juthat egy másik könyv is! Egy világhírû francia mû, amely rengeteg iskolában kötelezô olvasmány: a csodálatos Dumas (ejtsd: Dümá) regénye, a Monte Cristo (ejtsd Kriszto) grófja! Edmond Dantèst, a fiatal tengerészt, a Fáraó nevezetû háromárbócos hajó újonnan kinevezett kapitányát gonosz emberek fondorlatai nyomán minden ok nélkül börtönbe zárják. Dantès egy halottaszsákba varrva megszökik rémisztô börtönébôl, If várából (ahonnan még soha senkinek sem sikerült megszöknie), és dúsgazdag emberként, Monte Cristo grófjaként tér vissza, hogy bosszút álljon azokon, akik börtönbe juttatták. Vajon hogyan lehetséges, hogy Józsefben nincs bosszúvágy a testvérei vagy Potifárné iránt, akik miatt sorsa rosszra fordult?

31


Álom napló

NA, JÓL NÉZÜNK KI! József két évet töltött börtönben. Két év alatt bizony alaposan megváltozott a külseje. A bal oldalon a bebörtönzésének napján látható. A jobb oldali rajzot egészítsd ki úgy, ahogy elképzeled ôt és a celláját két év elteltével! Mielôtt lefekszel aludni, készíts az ágyad mellé egy füzetet és egy tollat! Reggel, ahogy felébredsz, azonnal írd vagy rajzold le, hogy mit álmodtál! Tégy így minden nap! Egy hét elteltével hozd be az álomnaplódat a tanórára, és hasonlítsd össze a többiekével! Találtok hasonlóságokat?

Titkosírás Ókori szakik A börtönben József találkozott a pohárnokkal és a fôsütômesterrel. Vajon tudod, valójában mivel is foglalatoskodtak az alábbi régi szakmák ûzôi? bognár írnok foglár takács fazekas borbély

32

József a börtönben senkivel sem levelezhetett. Hasonló helyzetben szükséged lehet valamiféle trükkre, hogy titkos üzenetet küldhess másoknak. Készíts láthatatlan levelet! Hozzávalók: • egy fehér papír • egy pohár tej • fültisztító pálcika • gyertya • gyufa vagy öngyújtó a gyertya meggyújtásához (ehhez kérheted felnôtt segítségét) A fültisztító pálcikát mártsd a tejbe, hogy megszívja magát! Ütögesd le a pohár szélén, hogy lecsöpögjön róla a felesleg, aztán, mint egy tollal, írj vele a papírra! Várj, amíg megszárad és egészen láthatatlan nem lesz! Ha szeretnéd elôhívni a titkos üzenetet, annyi a dolgod, hogy meggyújtod a gyertyát, és a láng fölött megmelegíted a lapot: a hô hatására olvashatóvá válik a láthatatlan szöveg. (Vigyázz, ne tartsd túl közel a papírt a lánghoz, hogy meg ne gyulladjon!)

Bújócska Az alábbi mondatokban ennek a könyvnek a szereplôi lapulnak. Megtalálod, melyikben ki rejtôzött el? Írd a mondatok alá a neveket! Elért az út végére, bekanyarodott. ............................................................ Ne mássz fel a fára, óriási baj lehet belôle! ............................................................ Szép formájú darabokra vágjuk a sütit. ............................................................................ A zenészek meggondolják, oboát vegyenek-e. ............................................................................ Nem figyelt rá, helyette mással foglalkozott. ............................................................................ A karaván a sivatagban gyalogol dalolva. ............................................................................

Tudtad? A kiszabaduló pohárnok örömében ígéretet tett Józsefnek, hogy amint visszakerül magas posztjára, megmenti a börtöntôl. Két év telt el, és a pohárnoknak minden este eszébe jutott, amit Józsefnek ígért. Csakhogy mire reggel feljött a nap, elfelejtette az ígéretét. Egy este úgy döntött, csomót köt a zsebkendôjére, hogy az emlékeztesse az ígéretére. Ennek ellenére újra és újra elfelejtett szólni József érdekében. A csomók csak szaporodtak a zsebkendôn, József reménye pedig egyre fogyott...

Rács mögött Azok, akik az ókori Egyiptomban börtönbe kerültek, nemigen töltöttek ott hosszú éveket. Rövid idô múlva rabszolgaként dolgoztatták a rabokat, vagy egyszerûen halálbüntetésre ítélték ôket, ha nem végzett már velük elôbb valami szörnyû betegség. Olyasmi csak nagyon ritkán fordulhatott elô, hogy a börtönbôl szabadulva valaki visszatérhetett a korábbi életéhez, vagy akár komolyabb karriert is építhetett. József története ebbôl a szempontból is különlegesnek számít! 33 Mit gondolsz: vajon csak szerencséje volt, vagy az Örökkévaló segítette ôt?


(chĂŠt)

35


Keresd a különbséget!

Kinek van erre ideje?

A fáraó díszes palotájában mindennek megvan a maga helye. Néhány apróság néha mégis máshová kerül. Megtalálod a tíz különbséget a két kép között?

A fáraó minden perce be van osztva. A színe elôtt mindenki csak annyi idôt tölthet, amennyit az uralkodó megszab. Az ajtónállóknak figyelniük kell, hogy a fáraó elé járulók túl ne lépjék a megadott idôkeretet. Erre a célra egy 7 perces és egy 5 perces homokórát használnak. József 13 percet kapott a beszélgetésre. Hogyan mérhetô ki a 13 perc a 7 perces és az 5 perces homokórával?

Köszi! Készülj fel! A fáraó álma szerint hét bôséges és hét szûkös év következik egymás után. Képzeld el, hogy mit tennél, ha te is hasonló helyzetbe kerülnél! Készíts egy listát, mibôl mennyit tennél félre a nehezebb idôkre! Gondolj az élet minden területére! Az én listám: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

„Jól figyelj, héber...” „És jött egy menekült és jelentette ezt Ábrámnak, a hébernek...” – itt, Mózes I. könyvében, a 14. fejezet 13. versében említi elôször a Tóra a héber kifejezést, amit aztán sokan sokáig használtak Izrael fiainak megnevezésekor. Emlékszel? Izrael nyelvét ma is így nevezik: héber – és javarészt ezen a nyelven íródott a Tóra is. Igaz, a Tóra nyelve óhéber, Izraelé pedig modern héber.

József a hosszú börtönévek után végre nagy elismerésben részesült. Nem szabad azonban elfelejtenie, kiknek köszönheti, hogy idáig eljutott! Gondold végig József eddigi életét, és sorold fel mindazokat, akiknek köszönettel tartozik! Említsd meg azt is, miért tartozik nekik köszönettel! Például Jákóbnak hálás lehet, mert csodaszép köntöst csináltatott neki. És még?

Hogy is volt? József életének képkockáit láthatod egymás mellett. Írd a számok mellé a képek betûjelét úgy, hogy az események a megfelelô sorrendbe kerüljenek!

Ismerôs számok Emlékszel még rá, hogy • hány nap alatt teremtette az Örökkévaló a világot? • hány esztendôt szolgált Jákób elôbb Leáért, majd Ráhelért? • hány bôséges és hány szûkös esztendô vár Egyiptomra a fáraó álma szerint?

Tudtad? 36

1

2

3

4

5

6

7

8

Nemcsak Potifár, vagy késôbb a fáraó, de a börtönparancsnok is felismerte József tehetségét, és a kánaáni fiatalemberre bízta a börtön összes foglyát!

37


Egyi ptomtól Kánaánig

(tét)

Olvasd el a Tóra magyar szövegét a 344. oldal tetejétôl a 349. oldal aljáig! Válaszolj a következô kérdésekre! 1. Mit nem adott a Fáraó Józsefnek: kardot, aranyláncot, lantot, ezüstpénzt vagy pecsétgyûrût? 2. Józsefet ettôl kezdve mindenki az egyiptomi nevén nevezte. Hogy hangzott ez a név pontosan? 3. Hány lánya született Józsefnek? 4. Az éhínség kiterjedt Egyiptom környékére is, József mégis élelmet tudott adni a segítséget kérô országoknak. Miért? 5. Jákób csak tíz fiát küldte el Egyiptomba. Benjámint otthon tartotta. József persze felismerte a testvéreit. Csakhogy idegennek tettette magát elôttük. Vajon miért?

39


Sok a meló! Idôutazás

Tíz testvére Egyiptomba ment, ezért az idôs apuka, Jákób ellátása mellett minden más munka is Benjámin feladata lett. Készítsd el Benjámin napi idôbeosztását! Írd be a táblázatba, melyik teendôt mikor praktikus ellátni: este ( ‫ ) ערב‬, délután ( ‫ ) צהריים‬vagy reggel ( ‫) בוקר‬. Megfejni a kecskéket. ● Vizet hozni a kútról. ● Feldarabolni a vacsorára szánt húst. ● Kihajtani az állatokat a legelôre. ● Fát hozni a tûzrakáshoz. ● Ebéd után szundítani egyet. ● Esti mese a lánytesóknak.

‫ערב‬

‫צהריים‬

‫בוקר‬

József 110 évet élt: i.e. 1701-ben született, és i.e. 1591-ben halt meg. Számold ki, melyik évben történtek vele az alábbiak! 17 évesen adták el a testvérei. Évszám: ............... 10 évvel késôbb Potifárné miatt börtönbe került. Évszám: ............... 2 év múlva megfejtette a fáraó álmát. Évszám: ............... A hét bô esztendô után beköszöntött a hét szûk esztendô. Évszám: ...............

ÓKORI METEOROLÓGIA 1. Kihasználatlanság miatt eladó újszerû állapotban lévô, álomfejtô szuper zsebszámítógép. Kedvenc fiaként apámtól kaptam a bármicvómra, de sosem használtam, idôközben ugyanis kiderült, hogy nincs rá szükségem. 2. Gabonát, ehetô gumókat, zöldségféléket, olajos magvakat vennénk, a szokatlan idôjárási viszonyokra tekintettel akár emelt áron is. Jelige: ,,Nagy a család”

Régen nem volt idôjárás-jelentés, ezért az emberek a természetben elôforduló jelenségekbôl próbálták megállapítani, milyen idô várható. Az állatok viselkedését is figyelték: a madarak röptét, a rovarok rajzását, a vándorló életmódot folytató emlôsök útvonalait. A rendszeresen ismétlôdô eseményeket feljegyezték, így egy idô után már elôre készülni tudtak a közelgô idôjárási változásokra.

3. Hétévnyi munkáért kapott, kissé kancsal, de kedves feleségemet fiatalabbra cserélném. 4. Egyéni korrepetálást, természettudományok és hagyományok oktatását vállalom több évtizedes tapasztalattal, akár nehezen kezelhetô majmocskáknak is. Kérésre házhoz repülök.

Melyik hirdetést ki adhatta fel történetünk szereplôi közül?

Ha...

Ka játlanul

40

A hét szûk esztendô nemcsak az embereket viselte meg, hanem minden élôlényt. Tudod, meddig bírja ki élelem nélkül ● egy ember? ● egy teve? ● egy szamár? ● egy veréb? ● egy cickány? Hogy helyesek-e a válaszaid, ellenôrizheted a 45. oldalon!

Alkossatok csoportokat! Minden csoport válasszon ki egyet az alábbi mondatok közül: ● Ha József a testvéreivel marad, és nem kerül Egyiptomba... ● Ha Potifárné nem vet szemet Józsefre... ● Ha a fáraó nem álmodja meg, hogyan alakulnak a következô évek Folytassátok a történeteket csoportonként!

41


(jod)

Miért? Joni kérdése nagyon is fontos: vajon miért akarta Benjámint látni József? Szerinted melyik a helyes feltevés? 1. Benjámin volt József kedvenc testvére. 2. Benjámin tudott a legjobban sakkozni, és József imádott sakkozni. 3. József tudta, hogy Benjámin az egyetlen bûntelen testvére, és maga mellé akarta emelni a fôúri gazdagságba, hogy a legjobb nevelôket és tanítókat adja mellé. 4. József tudta, hogy Benjámint nem engedné el egyedül az apja, így Jákóbnak is Egyiptomba kell jönnie – márpedig József látni akarta az apját.

Rohan az idô... József három napra záratta börtönbe a testvéreit. De vajon hogyan tudták mérni az idôt az ókori Egyiptomban? Nos, az egyiptomiak is 365 nap és 6 óra hosszúnak mérték az évet. Egy év 12 hónapból állt, és minden hónap 30 napból. A legkorábbi idômérô eszközöket is a régi Egyiptomban találták fel. A napóra egy függôlegesen álló árnyékvetô farúdból és egy mellette fekvô számlapból állt, amelynek az órajeleit – az idô múlásával – a napsütötte rúd árnyéka sorra érintette. Így mutatta a napóra az idôt. Ugyancsak Egyiptomban alkalmazták a vízórát: egy edény alján vagy oldalán lyukat fúrtak, amelyen át a víz egy másik edénybe csöpögött, így lehetett mérni az eltelt idôt.

Testvéri szeretet

A testvérek Kánaánba érve kiürítették a zsákjaikat. Nagy-nagy meglepetésükre a gabona között mindegyikük talált egyegy pénzes szütyôt. József tehát még mindig szerette a testvéreit!

43


El tudod olvasni? De ki eszik szirti borzot?

Férfikönnyek József végre találkozott a testvéreivel, akiket már nagyon régóta nem látott. Boldognak kellett volna lennie, ô mégis sírt, amikor egyedül maradt. Vajon miért? Húzd alá azt a választ, amely szerinted a leginkább fedi a valóságot!

Emlékszel még rá, mit jelent az, hogy egy étel kóser? Azon kívül, hogy húsos és tejes ételeket tilos együtt fogyasztani, vannak még szabályok, amelyeket fontos betartani a kóser étkezéskor. A Tóra által felsorolt, nem fogyasztható állatok: a nem pikkelyes halak, a kétéltûek, a rovarok, a hüllôk, a teve, a nyúl, a disznó, a szirti borz. Ez a lista ma már furcsának tûnhet, ám ne feledd, hogy ez a szokás nagyon régrôl való, és a kóserságot a Földnek olyan pontján kellett betartani elôször, ahol a fönti állatok gyakorinak számítottak! Fel tudsz sorolni olyan élôlényeket, amelyek a kóserság szabályai alapján szabadon fogyaszthatók?

Párosítsd össze a képeket a hozzájuk tartozó szavakkal!

‫גולדה‬

‫שופר‬

‫ישראל‬

Örömében, hogy viszontláthatja a családját? Megrendülésében, hogy azok, akik annak idején elbántak vele, most a segítségét kérik?

Aggodalmában, hogy mi lehet az apjával?

‫מים‬

Félelmében, hogy mit fognak szólni a testvérei, ha leleplezi magát? Esetleg ez mind együtt?

Építkezés

Néha nem is olyan könnyû megérteni az érzelmeinket, igaz?

44

Rakd a téglákat megfelelô sorrendbe, és feltárul elôtted a Tóra egy fontos pillanata! JÓZ

EL

IK

S E F TA

E S T

József vendégül látta a testvéreit, mielôtt útjukra engedte volna ôket. Ha ma hívnánk meg ebédre vagy vacsorára egy vendéget József korából, nagyot néznénk egymás viselkedésén. Akkoriban a nôk és a férfiak nem ettek együtt, és a tehetôsebbeknél (mint amilyen József is volt) szolgák hozták-vitték a fogásokat. Az étkezés során nem használtak evôeszközöket, mindenki kézzel evett. El tudod képzelni, hogyan festene manapság egy ókori lakoma egy elegáns étteremben?

Mindenkinek vannak titkai

Bánatában, hogy nem láthatja Benjámint?

LÁL

Illemszabályok

AaT

V É R

KOZ

EIV

‫אדם‬

Józsefet nem ismerték fel a testvérei. Te felismered a társaidat? Te és a társaid írjatok fel egy-egy papírra három olyan szót vagy mondatot, amelyek veletek vagy az életetekkel kapcsolatosak. Persze nyomtatott betûkkel, hogy az írások gazdái ne legyenek felismerhetôk! A cetliket alaposan keverjétek össze, aztán mindenki húzzon egyet! Olvasd el, mi van az általad húzott lapon! Rájössz, hogy ki írhatta? Olvasd fel hangosan, hogy a többiek is tippelhessenek!

A 40. oldal alján lévô rejtvény megfejtése: ● egy ember: 20 nap ● egy teve: 6 hónap ● egy szamár: 1 hónap ● egy veréb: 2 nap ● egy cickány: 2-3 óra

45


(cháf)

Színház az egész világ... József színjátékot játszott a testvéreivel. Vajon miért? Talán próbára akarta tenni ôket? Hogy megváltoztak-e? Jó emberek lettek-e? Emlékszel más tórai szereplôkre, akik színjátékot játszottak, s arra is, kikkel? Segítségül álljon itt pár név: Ábrahám a Fáraóval, Jákób Izsákkal, Lea Jákóbbal. A legnagyobb próbatételt persze a Teremtô támasztotta Ábrahámmal szemben. Meg tudod mondani, miképp?

47


Keresztrejtvény

Öribari vagy örihari? Idézz fel történeteket a Tórából, amelyek során a testvérek közötti konfliktus béküléssel végzôdött! Hát olyan esetrôl tudsz-e, amikor nem tudtak megegyezni, és tragédia vagy örök harag lett az ellentét vége? Segítségül álljon itt a testvérek neve! Káin – Ábel

Izsák – Ismáél

2

Lássuk, meg tudod-e fejteni az eddig tanultak alapján az alábbi rejtvényt!

Jákob – Ézsau

5

1

3

4

megfejtés

,,Kedves Naplóm!”

6

Lea – Ráhel

József – Reubén 7

8

Földrengés! Történetünk fôbb helyszíneit földrengés rázta meg, ezért nevük betûi összekeveredtek. Ha a betûket megfelelô sorrendben írod a megadott helyekre, a számozott négyzetek alapján egy ország nevét kapod megfejtésül. 1. ÁNNKA 2. PIMTEOGY 3. KPMAÉLA 4. HOERBN 5. NIZSÁJ 6. HÉZOOLIIPSL 4

3

5

6

2

1

2

3

4

1

5

6

Mit csinált József a szabadidejében? A korabeli ábrázolásokból kiderül, hogy az egyiptomi fôurak szívesen játszottak táblás társasjátékokkal. A legnépszerûbb egy Szenet nevezetû játék volt, amelynek a tábláját ismerjük az egyiptomi rajzokból, a szabályai azonban sajnos nem maradtak fenn. Így ma már csak találgathatunk, hogyan játszhatták. Ha logikai játék volt, akkor József biztosan mindig nyert!

48

9

Vízszintes 2. A sivatag hajója 4. Ô maradt Józsefnél Egyiptomban, amíg a testvérek vissza nem tértek Benjáminnal 5. Egyiptom uralkodója 7. Ettôl szenvedett mindenki a hét szûk esztendô során 9. Jákób testvére Függôleges 1. Ennyi fia volt Jákóbnak 3. Ezt csempésztette József Benjámin zsákjába 6. József édesanyja 8. Ókori idômérô eszköz

Megszereztünk néhányat könyvünk szereplôinek titkos feljegyzéseibôl. Kitalálod-e, kiktôl származhatnak az alábbi naplórészletek, s mikor írhatták azokat? 1. Nem tudok aludni, olyan izgatott vagyok: végre elengedett Apu Egyiptomba! Elegem van már abból, hogy mindenki utazgathat kedvére, nekem meg folyton itthon kell ülnöm, mert én vagyok a kicsi. Rengeteg pénzt viszünk, remélem, lesz idônk kicsit vásárolgatni is! 2. Mióta József nincs a háznál, halálra unom magam. Az új szolgálóink mind vagy nôk, vagy öregek: a férjem eladta az összes fiatal férfit. Csak tudnám, miért… 3. Ma megtanultam egy csomó mindent arról, hogyan vezette az Örökkévaló Józsefet és testvéreit az útjukon úgy, hogy végül találkozhassanak. És kaptam egy kiló banánt is. Ez életem legszebb napja!

Mit visz Jehuda szamara? A testvérek alaposan megtömött zsákokkal indultak vissza Kánaánba. Jehuda három zsák gabonát fektetett a szamara hátára, de a nagy kapkodásban elfelejtette, mi is van a zsákokban. Reubén szerint az elsô zsákban búza, a második zsákban rozs. Simeón szerint a második zsákban árpa, a harmadik zsákban búza. Benjámin szerint az elsô zsákban búza, a harmadik zsákban árpa. Milyen gabonaféle volt a zsákokban, ha az egyiket mindegyikük eltalálta, a másikat azonban mindegyik eltévesztette?


HÍRES ZSIDÓK Ismételjük át a héber ÁBC, megismerkedünk néhány

ÁLEFTÔL TÁVIG az Álefbét betûit úgy, hogy közben híres zsidó személyiséggel!

álef (‫= )א‬ A, mint Albert Albert Einstein

bét (‫= )ב‬ B, mint Barbra Barbra Streisand

gimel (‫= )ג‬ G, mint Golda Golda Meir

dálet (‫= )ד‬ D, mint Daniel Daniel Radcliffe

lámed (‫= )ל‬ L, mint Leonard Leonard Bernstein

mém (‫= )מ‬ M, mint Marc Marc Chagall

nun (‫= )נ‬ N, mint Natalie Natalie Portman

számech (‫= )ס‬ Sz, mint Sammy Sammy Davis, Jr.

fizikus, tudós (1879–1955) Sokak szerint Einstein volt a valaha élt legokosabb lény a Földön, a Time folyóirat őt választotta 1999-ben a huszadik század emberének. Az izraeli kormány 1952-ben felkérte, hogy legyen a fiatal állam második elnöke, ám az akkor 73 éves Einstein nemet mondott.

színésznô, énekesnô (1942) Barbra az édesapját korán elveszítette, az anyukája pedig folyton cikizte a nagy orra miatt, és csak nevetett a lánya színésznôi álmain. Ma Barbra a világ egyik legismertebb és leggazdagabb színésznôje.

politikus (1898–1978) Izrael elsô, a világ harmadik nôi miniszterelnökével kapcsolatban íme egy mondás, amelybôl sejthetô a személyisége! David Ben-Gurion miniszterelnök mondta róla: ,,Golda az egyetlen igazi férfi a kormányomban.”

színész (1989) Tizenegy esztendôsen bújt elôször a világ leghíresebb varázslótanonca, Harry Potter bôrébe, és éveken át ô volt a világ legismertebb tinije. Ma már az USA-ban él, és ha színészként egyetlen felkérést se kapna, akkor is élete végéig luxusban élhetne, olyan tehetôs.

zeneszerzô, karmester (1918–1990) Az Ukrajnából kivándorolt vallásos zsidó családba született Bernie elsô zenei élménye a zsinagóga orgonája és kórusa volt. Tizenegy évesen aztán megörökölt egy zongorát, és onnan egyenes volt az út a zenei világ csúcsára.

festômûvész (1887–1985) A vézna, kis növésû, kissé dadogó vityebszki zsidógyerekbôl (ahogy magát jellemezte) a huszadik század egyik legnagyobb festôjévé vált Chagall kedvenc színe a kék volt. Úgy érezte ugyanis, hogy a kék a szeretet színe.

színésznô (1981) A legújabb Csillagok háborúja szériában Amidalát alakító Oscar-díjas színésznô a filmforgatások alatt elvégezte a híres Harvard Egyetem pszichológia szakát. Nyolcéves kora óta vegetáriánus, azaz nem eszik állati eredetû ételt, és nem visel se szôrmét, se bôrt.

elôadómûvész (1925–1990) A táncban és az énekben is utolérhetetlen Sammy Davis Jr.-t egyszerûen csak Mr. Showbusiness-nek nevezték. 1954-ben egy autóbalesetben elvesztette a bal szemét, de túlélte a szerencsétlenséget, így megerôsödô hittel tért be 1956-ban a zsidóságba.

hé (‫= )ה‬ H, mint Harry Harry Houdini

váv (‫= )ו‬ V, mint Woody Woody Allen

zajin (‫= )ז‬ Z, mint Sigmund Sigmund Freud

chét (‫= )ח‬ Ch, mint Chaim Chaim Topol

ajin (‫= )ע‬ A, mint Anne Anne Frank

pé (‫= )פ‬ P – néha F, mint Frigyes Karinthy Frigyes

cádi (‫= )צ‬ C, mint Tzadik (cádik) Tzadik Rabbi Taub

kof (‫= )ק‬ K, mint Karl Karl Marx

bûvész (1874 –1926) A Weisz Erik néven Budapesten született világhírû szabadulómûvész leláncolva és lebilincselve is képes volt kiszabadulni bármilyen helyzetbôl, a levegôben lógva vagy a tenger mélyére eresztve is!

író, színész, rendezô (1935) A hajszíne miatt ,,Vörös” becenévre hallgató Woody elsô filmes vizsgáján megbukott a New York-i egyetemen, késôbb azonban négy Oscar-díjat nyert a filmjeivel.

pszichiáter (1856–1939) A huszadik század egyik legnagyobb hatású tudósa a tudattalan gondolatok világát kutatta. Ennek a lényege, hogy vannak olyan tudatunktól független gondolataink, emlékeink és élményeink, amelyek befolyásolják a személyiségünket és az érzelmeinket.

színész (1935) Topol legismertebb alakítása az 1971-ben készült Hegedûs a háztetôn címû film Tevjéje. Kétezerötszáz alkalommal alakította a tejesembert színpadon, és ô volt az elsô izraeli színész, akit Oscar-díjra jelöltek.

(1929–1945) A kamasz lány amszterdami családi cégük hátsó épületében bujkált a II. világháború vészterhes idôszakában a szüleivel és a nôvérével, több mint két éven át. Anne egészen addig naplót írt, amíg fel nem jelentették és el nem hurcolták ôket.

író (1887–1938) Ezer gyerekkori versét és tizenöt költeményét égette el az apja, amikor a kis Frigyes megbukott az iskolában. Honnan is tudhatta volna az öreg Karinthi (született Kohn) József, hogy a fiából egyszer a magyar irodalom egyik legnagyobb lángelméje lesz?

(1751–1821) Jichak Ejzik Taub rabbit, magyarosan Taub Izsákot, a kállói cádikot (cádik = csodatévô, igaz ember) harmincévesen választották Nagy-Kálló fôrabbijává, és haláláig, 1821-ig töltötte be a magas pozíciót. Számos hívô és tanítvány gyûlt köré, és ô terjesztette el világszerte a Szól a kakas már címû dalt.

filozófus, közgazdász (1818–1883) A hazánkban fôként Marx Károlyként ismert, rabbi ôsökkel bíró tudós romantikus ifjúként költô akart lenni, egyetemi évei alatt még párbajozott is (a bal szeme fölé kapott vágást), végül a társadalomtudományok felé fordult, és az egyik leghíresebb tudós (és zsidó ember) lett a világon.

tét (‫= )ט‬ T, mint Tódor Kármán Tódor

jod (‫= )י‬ J, mint Yehudi Yehudi Menuhin

cháf (‫ = )כ‬Ch – néha K, mint Carrie Carrie Fisher

rés (‫= )ר‬ R, mint Richard Weisz Richárd

szin (‫= )ׂש‬ Sz, mint Steven Steven Spielberg

sin (‫= )ש‬ S, mint Shylock Shylock

táv (‫= )ת‬ T, mint Tivadar Herzl Tivadar

gépészmérnök, fizikus (1881–1963) A szuperszonikus repülés atyja, a hiperszonikus ûrhajózás úttörôje, az amerikai légierô védôszentje már hatéves korában képes volt öt- és hatjegyû számokat fejben, hiba nélkül összeszorozni.

hegedûmûvész (1916–1999) Háromévesen kezdett hegedülni, hétévesen adta elsô koncertjét, és még a híres zeneszerzô, Bartók Béla is komponált neki zenemûvet! A legnagyobb hegedûmûvészek egyikének tartott Menuhin naponta jógázott: általában 15-20 percet állt a fején.

színésznô (1956–2016) A Csillagok háborúja Leia hercegnôjét alakító Carrie Fisher olyan népszerû volt, hogy a Star Wars trilógia megjelenésekor a róla mintázott mûanyag hercegnôfigurák valósággal elárasztották az amerikai játékboltokat.

súlyemelô, birkózó (1879–1945) 24 évesen ô lett az elsô magyar birkózóbajnokság gyôztese, 1908-ban pedig olimpiai aranyérmet szerzett Londonban (ez volt a magyar birkózósport elsô olimpiai aranya). Az ô lakásán alapították újra 1945-ben az MTK-t.

filmrendezô (1946) E.T., Jurassic Park, Indiana Jones-filmek – csak néhány a háromszoros Oscar-díjas rendezô remekei közül. Tizenhárom évesen a szüleitôl kapott Super 8-as kamerával készítette el elsô kisjátékfilmjét, a The Last Gun-t.

(ejtsd: sájlok) Shakespeare Velencei kalmárjának Shylock a címadó alakja: egy zsidó uzsorás. Óriási vagyont halmoz fel azzal, hogy nagy kamatra kölcsönt ad keresztény kereskedôknek. Csakhogy Shylock keményszívû ember ám: szigorúan megköveteli, hogy a kölcsönadott pénzt megadják, méghozzá kamatostól.

író, politikus (1860–1904) Abban a Dohány utcai épületben született, ahol ma a Zsidó Múzeum van. Ô álmodta meg a Zsidó Államot, és halála után 44 évvel, 1948. május 14-én meg is alapították a modern Izraelt. Ma egy izraeli város, Herzliya ôrzi a nevét.

50

51


BibikeresĂ´

52

53


GÓSEN

(mém)

József pontosan kijelölte azt a területet, amelyet apja lakóhelyének szánt. A Nílus-delta keleti, termékeny felén található Gósen kiválóan alkalmas volt állattartásra, ám ennek ellenére is kérdéses volt, hogy Jákób végül valóban elhagyja-e azt a földet, amit Isten a zsidó népnek adott.

Háromszor Délen A testvérek háromszor zarándokoltak le Egyiptomba. Amikor elôször mentek, Benjamint Jákób nem engedte velük. Pedig a testvérek akkor már mind felelôs családapák voltak, sôt, Benjamin is nôs volt és több gyerek papája. Akkor történt, hogy József titokban sírva fakadt. Az éhínség tovább tombolt, így a fiúknak másodszor is fel kellett kerekedniük élelemért. Ezúttal Benjamint is magukkal vitték, bár az apjuk majd belehalt az elválásba. Harmadszor akkor jártak a testvérek Egyiptomban, amikor Benjamin zsákjából elôkerült József ezüstserlege. Igaz, ez utóbbi alkalommal nem önszántukból mentek...

Egy feleség, két gyerek

Kevés szó esik a Tórában Osznátról, József feleségérôl. Hivatalosan egyiptomi lány volt, ám egyes tudós rabbik arról írnak, hogy Osznát valójában József lánytestvére, Dina gyermeke volt, akit angyalok vittek Egyiptomba, hogy ott egy helyi család felnevelje. Ami bizonyos: Józsefnek és Osznátnak még a hét szûk esztendô beállta elôtt két fiuk született, 55 Menasse és Efráim.


Újratervezés… Újratervezés…

CSEREBERE Az alábbi meghatározások egy-egy szópárt rejtenek. Ha az elsô szó egyik betûjét megváltoztatod, megkapod a második szót. Ugye gyorsan kitalálod? Esô után az úton összegyûlt víz – Öt könyvbôl álló szent irat Mohón vágyakozó – Kosszarvból készült hangszer Nagyot ugró apró rovar – Jákób egyik mellékfelesége Régi épületek kômaradványai – A sivatag talaja Fohászok a Teremtôhöz – Jákób édesapja

Bár a Kánaán és Egyiptom közötti utat a testvérek teherhordó és személyszállító állatok segítségével tették meg, bizonyos útszakaszokon, például meredek hegyi utakon vagy hatalmas kövek között, kénytelenek voltak gyalogolni. Akkoriban persze még se túrabakancs, se sportcipô nem állt rendelkezésükre. A hosszú menetelések alkalmával József testvérei bôrbôl készült zárt sarut vagy nyitott szandált viseltek, amit szíjjal rögzítettek a bokájukhoz. Ezeket a lábbeliket saját maguk is gyorsan el tudták készíteni. Akinek pedig fontos volt az elegancia, különféle növényekbôl nyert festékanyagokkal akár be is színezhette a cipôjét.

56

GPS

József idejében még nem voltak sem mûholdak, sem okostelefonok, sem egyéb navigációs eszközök. A testvérek mégis anélkül tették meg többször is az Egyiptom és Kánaán közötti utat, hogy eltévedtek volna. Vajon mi alapján tájékozódtak? Akkoriban a legegyszerûbb tájékozódási pontok az égitestek voltak. Napközben a Nap, éjjel pedig a csillagok állását figyelve lehetett megállapítani az égtájakat. Akár a sivatagban is, ahol nem volt sem növényzet, sem folyó. Az ügyesebb kezû vándorkereskedôk le is rajzolták a gyakran használt útvonalakat, és pontosan megjelölték az ábrán, hol lehet vízhez jutni, merre biztonságos a közlekedés. Így készültek az elsô térképek.

Eltûnt pénz Hogy lehet ennyit talpalni?

Ó kori

Reúben, Júda és Naftáli a hosszú úton kicsit lemaradtak a többiektôl. Amikor rájuk esteledett, betértek egy fogadóba pihenni. A fogadós felajánlott nekik egy szobát fejenként tíz ezüstért. A három utazó elfogadta az ajánlatot. Reúbenék kifizették a harminc ezüstöt a fogadósnak, majd nyugovóra tértek. Kicsivel késôbb a fogadós elgondolkodott, és rádöbbent, hogy túl sokat kért a szobáért. Odaadott öt ezüstöt az inasának, hogy fizesse viszsza a három utazónak. Az inas elgondolkodott: vajon hogy oszthat szét öt ezüstöt háromfelé? Két ezüstöt zsebre tett, a többit odaadta a testvéreknek. Most számolj egy kicsit! A három testvér fejenként tíz ezüstöt fizetett a fogadósnak. Késôbb egy-egy ezüstöt visszakaptak, így összesen kilenc ezüstöt fizettek fejenként. Ez tehát 9x3, azaz 27 ezüst. További két ezüst az inasnál maradt. Így összesen 29 ezüst csörgött a zsebekben. De vajon kinél van az utolsó egy ezüst?

Kirakós Válaszolj az alábbi kérdésekre! Ha megfelelô sorrendbe állítod a helyes válaszok betûjeleit, megkapod a könyv egyik szereplôjének a nevét. 1. Így hívták József és Benjámin édesanyját ‫ ש‬Lea ‫ ד‬Ráhel ‫ כ‬Zilpa ‫ א‬Sára

2. Az alábbiak közül kinek az álmát NEM fejtette meg József? ‫ ם‬Fáraó ‫ מ‬Fôsütômester ‫ ה‬Potifárné ‫ ר‬Saját maga

4. Hány betûbôl áll a legrövidebb helyes válasz erre a kérdésre? ‫ א‬egy ‫ י‬kettô ‫ ר‬három ‫ ו‬négy

3. Mit jelent az Izrael név? ‫ י‬Sivatag vándora ‫ א‬Kecskék pásztora ‫ כ‬Bátrak nemzôje ‫ ג‬Isten harcosa

5. Hogy hívták Jákób fivérét? ‫ מ‬Noé ‫ ל‬Ézsau ‫ ש‬Lót ‫ ם‬Ábel

Különleges vagyok Józsefet nem ismerték fel a testvérei, amíg ô maga fel nem fedte a kilétét. Neked milyen különös, csak rád jellemzô (belsô és külsô) tulajdonságaid vannak, amik alapján az is felismerhet, aki rég nem látott? Sorolj fel minél többet!

57


,,Ráteszi kezét...”

(nun)

Jákóbék összesen hetvenen indultak Egyiptomba. Útközben Beér-Sevába értek, ahol az idôs családfô áldozatot mutatott be Istennek. S midôn leszállt az éj, a Teremtô Jákóbot szólította. Vajon mire célozhatott Isten ezzel a mondattal: ,,József pedig ráteszi kezét a szemedre.”

,,Én vagyok Isten, atyád Istene, ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek majd. Én lemegyek veled Egyiptomba, és én majd fel is hozlak; József pedig ráteszi kezét a szemedre.”

Száguldás két keréken

Még mindig? Amikor József és az apukája sírva megölelték egymást, Jákób azt mondta: ,,Immár meghalhatok, miután láttam arcodat, hogy még élsz.” Jelenthet-e ez mást, mint hogy az eltelt évek dacára Jákób számára még mindig József volt a gyerekei közül a kedvenc?

Gen 46,1 És elindult Izráel mindennel, amije volt és elérkezett Beér Sebába. Ott áldozatokat mutatott be atyja Izsák Istenének. Gen 46,2 És szólt Isten Izráelhez éjjeli megjelenésben mondván: „Jákób! Jákób!” És mondta: „Itt vagyok”. Gen 46,3 És így szólt: „Én vagyok az Isten, atyád Istene, ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek majd ott. Gen 46,4 Én lemegyek veled Egyiptomba és én majd fel is hozlak; József pedig ráteszi kezét a szemedre”. Gen 46,5 És elindult Jákób Beér-Sebából, és Izráel fiai elvitték atyjukat Jákóbot, gyermekeiket és feleségeiket a szekereken, amelyeket Fáraó küldött, hogy elvigyék ôt.

Amikor Jákóbék Egyiptomba értek, József befogott a kocsijába, és meg sem állt Gósenig. Apja elé nyargalt, és amikor odaért hozzá, a nyakába borult és sírni kezdett. Az ókori egyiptomi lovas kocsik nemcsak a hétköznapi életben, de a harcokban is nagy jelentôséggel bírtak. Általában két gyors mozgású paripát fogtak a kocsik elé, mögöttük pedig két katona állt. Egyikük irányította a lovakat, a másik nyilazott vagy lándzsával küzdött.

Jákób? Izráel? Ha a Tórát forgatod, láthatod, hogy a szent irat néha Jákóbnak, néha Izráelnek nevezi József apját. Emlékezhetsz a küzdelemre, amelynek során Jákób az ,,ismeretlen” éjszakai látogatóval birkózott, és amelynek a végén az Izráel nevet kapta Istentôl. Böngészd át az itt látható oldalt (Mózes elsô könyvének online változatából)! Megismerve a szöveget, te mivel magyaráznád, hogy a Tóra néha Izráelnek, néha Jákób59 nak nevezi József apját?


Szerinted? Jákób számára ennyi idôsen (hány éves is volt?) nehéz döntés lehetett, hogy elinduljon Egyiptomba. Egy ilyen utazás bizony fárasztó, és veszélyeket is rejthet. Mit gondolsz: ● miért szánta rá magát mégis az utazásra? ● miért nem József látogatta meg ôt? ● miért indultak útnak ilyen sokan (hetvenen), miért nem csak néhány kísérôvel utazott? ● miért bízhatott abban, hogy semmi baj nem fogja érni az úton?

Saját kecó Képzeld el, hogy Jákóbhoz hasonlóan te is kapsz egy hatalmas területet a Nílus mellett, ahol úgy rendezkedhetsz be, ahogyan csak szeretnél! Hogyan terveznéd meg a lakhelyedet, és mi mindent építenél még? Lenne kerted, istállód, tavad? Engedd szabadon a fantáziádat, és rajzold le, amit elképzeltél!

Ki írhatta kinek az alábbi levelet? Drága Apu, nagyon sajnálom, hogy tegnap öszszeverekedtünk Efráimmal azon a doboz datolyán, amit ajándékba kaptunk a kánaáni rokonoktól. Remélem, már nem haragszol. De azért igazán hozhattak volna két dobozzal, hogy ne kelljen osztozkodni! Efi az egészet egyedül akarta megenni! Ezt persze megbeszélhettem volna veled személyesen is, mégis inkább levelet írok, mert mostanában folyton a nagypapiékkal vagy elfoglalva, alig látlak. Tényleg, engem mikor viszel el újra az unokatesókhoz? Akkor megint tevegelhetnék! A szamárról már majdnem leér a lábam. Szeretô fiad

És veled mizu? Jákób és József nagyon rég nem látták egymást, bôven volt hát mesélnivalójuk. Gyûjts össze tíz olyan kérdést, amit mindenképpen feltennél egy régen látott családtagnak, ha hosszú idô után újra találkoznátok! 1. ............................................................ 2. ............................................................ 3. ............................................................ 4. ............................................................ 5. ............................................................ 6. ............................................................ 7. ............................................................ 8. ............................................................ 9. ............................................................ 10. ............................................................

RAKJUNK RENDET!

60

Az ide-oda utazgatás és az egymásra találás izgalma közepette kicsit összekeveredtek történetünk néhány mondatának betûi. Az alábbi sorok elsô ránézésre értelmes szavakból állnak, de azért még neked is maradt munka: rakd a betûket megfelelô sorrendbe, hogy megkapd az eredeti mondatokat. Ha máshogy nem megy, kutass a korábbi oldalakon! 1. eladó ifja széf (ezt újságolják a testvérek Jákóbnak) 2. éppen kastély zeng (az Örökkévaló ígérete Jákóbnak) 3. akit belep gyom megye (Jákób döntése)

61


(számeh)

Egy szomorú ôsapa?

Mi a pálya, Freud bácsi?

Gondold végig Jákób életét! Már anyja méhében viaskodott a testvérével. Késôbb csalással megszerezte Ézsau elôl az apai áldást. El kellett menekülnie a családi otthonból. Lábán becsapta: hét esztendei munka után Leát adta hozzá feleségül Ráhel helyett. Késôbb Lábán elôl is szöknie kellett. Majd meggyászolta halottnak hitt kedvenc fiát, és legkisebb gyermekét is elvitték Egyiptomba. S közben mindvégig robotolnia kellett, küzdeni az éhínséggel, a szárazsággal, valamint a földekre, jószágokra, értékekre pályázó rablóbandákkal. Joggal mondja-e Fáraónak: ,,...kevés és szomorú volt életéveim napjainak sora...”? Fel tudsz sorolni vidám, örömteli eseményeket Jákób életébôl?

Játsszuk azt, hogy te vagy Sigmund Freud! Tudod, a híres zsidó pszichiáter, aki az emberek gondolataiba és lelkébe igyekezett bepillantani. Próbálj meg válaszolni a következô, nem könnyû kérdésekre! 1. Fáraó és Jákób találkozása vajon egyenlô emberek találkozása volt? 2. Ugyan miért kérdezett rá a fáraó József apjának életkorára? 3. Miért nem reagált a fáraó Jákób ôszinte vallomására? 4. Jákób érkezésekor és távozásakor is megáldotta a fáraót. Vajon hogyan hangozhatott az elsô, és hogyan a második áldása?

Mit jelent? Olvasd el ezt a részletet József történetének talán leghíresebb irodalmi feldolgozásából, Thomas Mann regényébôl, és próbáld meg elmagyarázni, mit jelentenek a pirossal szedett gondolatok! ,,– ...De hogy nevezheted életed napjait nyomorúságosnak, hiszen egy fiút nemzettél, aki Fáraónak oly kedves, mint a szeme fénye, úgyhogy nincsen nála nagyobb a két országban, csak a koronák ura? – Tizenkét fiút nemzettem – válaszolt Jákób –, és ez az egyik volt közöttük. Átok is, áldás is van soraikban, áldás és átok is. Vannak, akik elutasíttattak, de kiválasztottak maradnak. Aki azonban kiválasztatik, az elutasított marad a szeretetben. Amikor elvesztettem, meg kellett találnom, és most, hogy ráakadtam, elveszett nékem. Azok körébôl, akiket nemzettem, visszalép ô a felmagasztalt emelvényre, de helyébe azok lépnek, akiket ô nemzett nékem, másodikuk az elsô elôtt. Fáraó tátott szájjal hallgatta ezeket a szibillai szavakat, amelyek a fordítás következtében még homályosabbá váltak...” (Sárközi György és Káldor György fordítása)

63


Ki vagyok?

Áldottak

Válassz magadnak egy párt! Gondolj egy szereplôre akár ebbôl a könyvbôl, akár az elôzô két kötetbôl, és mondj egy-két rá jellemzô mondatot az ô nevében, azaz egyes szám elsô személyben! Például: „A testvéreim féltékenyek voltak rám, ezért eladtak, de én már nem haragszom rájuk.” A párodnak ki kell találnia, kire gondoltál. Ha sikerült, akkor ô következik!

Jákób megáldotta a fáraót, egy kicsit talán a hálája jeléül is: Egyiptom királya igazán nagylelkûen bánt a fiával, Józseffel. Ám az ôsatya hosszú élete során maga is részesült áldásban, nem is egy, hanem két alkalommal. Ôt vajon ki és hol áldotta meg? Helyszín

Ô áldotta meg Jákóbot

Az áldással ez változott Jákób életében

Merre ugrál a ló? Haladj a sakk szabályai szerinti lóugrásban az alábbi betûhalmaz bal felsô sarkától, azaz a B betûtôl az A betûig. Egy hely nevét kaphatod megfejtésül. Megtalálod? Segítségül az elsô és az utolsó betût pirossal jelöltük meg.

B L U E P ÉRTED?

64

Jákób és a fáraó találkozása fontos pillanata történetünknek. De vajon hogyan beszélgettek? Az anyanyelvük más volt, így nem érthették, mit mond a másik. Szerencsére a két nép között, a földrajzi közelségnek köszönhetôen, szoros volt a kapcsolat, így nem lehetett nehéz olyan tolmácsot találni, aki mindkét nyelvet jól beszélte. A fáraónak többen is fordítottak, a tolmácsokat igen nagy tisztelet övezte a királyi udvarban.

O V E Y X

Z F D C S

AK ÉM I W J R N J

Híres Józsefek Így is mondhatjuk Néha kissé szokatlan módon szerepel beszédünkben az áld, áldás szó. Mit jelentenek ezek a kifejezések? Áldatlan állapotok uralkodnak. ............................... ............................................................................ Meg vagyok én veled áldva! .................................. ............................................................................ Áldott a sok kéz, átkozott a sok száj. ..................... ............................................................................ Áldott jó lélek. ...................................................... ............................................................................ Áldott állapotban van. ........................................... ............................................................................

A József népszerû név lett késôbb, és az is maradt az évszázadok során. Fel tudsz sorolni olyan híres embereket, akik ezt a nevet kapták? Kérdezd meg a szüleidet, van-e vagy volt-e ilyen nevû családtagotok!

Fügefüggôk József felesége, Osznát, harminc szem fügét adott a fiainak. A tesóknak nem volt kedvük osztozkodni, egyszerûen belemarkoltak a tálba. Menasse annyiszor két fügét markolt fel, ahányszor hármat Efraim. Melyiküknek mennyi jutott?


Apai áldás

(ajin)

Jákób nemcsak az unokáit áldotta meg a halálos ágyán, hanem a fiait is. Sôt, mindegyiknek megjövendölte a sorsát.

Erôszakos természetû elsôszülöttjét, Reubént figyelmeztette, hogy méltatlan lett az elsôszülöttségre (Reubén korábban bement apja mellékfeleségéhez, és együtt hált vele), míg Simeónt és Lévit a sekemi vérengzésért feddte meg. (Emlékeztek még, hogyan álltak bosszút a fiúk a húgukért?) Júda (Jehuda) leszármazottjai vezetôk lesznek, törvényhozók és királyok. Jisszákár tudósokat, Zebulon tengerészeket, Simeón tanárokat, Lévi papokat, Dán bírákat, Gád katonákat, Áser olívatermelôket ad majd Izrael népének. Naftáli gyors lesz, mint a szarvas, Benjámin vad, mint a farkas, József pedig szépséget és termékenységet tudhat majd magáénak.

Miért?

13 törzs Izráel 13 törzse Jákób 12 fiának leszármazottjaiból formálódott. Mivel leszármazottjai (a léviták) a papi szolgálatokat látták el, József két fiának leszármazottjai közösen emelkedhettek törzsi rangra. Így bár Józsefbôl nem lett törzs, fiaiból, Efráimból és Menasséból igen – velük lett tizenhárommá a törzsek száma.

Eltöprengtél már azon, hogy miért az unokáit áldja meg elôbb Jákób, miért nem a fiait, különösen elsôszülött fiát, Reubént? Mi más lehetne a válasz, mint hogy ôk tiszták. Egyrészt Menasse és Efráim voltak az elsô testvérpár az ember teremtése óta, akik nem acsarkodtak. Másrészt Jákób legidôsebb fia (és vele együtt a testvérek többsége) bûnt követett el József ellen.

Az első beteg A testvérek békéje mellett van valami, ami ugyancsak elôször szerepel a Tórában: valaki megbetegszik! Jákób az elsô bibliai szereplô, aki nem pusztán meghal, de elôtte betegeskedik. Errôl a betegségrôl értesülve siet apjához József a gyerekeivel.

67


Mi leszel, ha nagy leszel? Jákób jól ismerte a fiait, így pontosan tudta, melyiküknek mihez van tehetsége. Te tudod már, felnôttként mivel szeretnél foglalkozni? Kérdezd meg a szüleidet is, ôk mit gondolnak, miben vagy ügyes! Hasonlítsd össze a véleményüket a tiéddel: vajon ugyanúgy gondoljátok?

Nézz utána! A 13 törzs mindegyikének van egy jelképe, amely kifejezi a sorsot és a feladatot, amit számára az Örökkévaló rendelt. Rajzold a testvérek neve mellé a tôlük származó törzs jelképét!

Reubén

Simeón

Jisszákár

,,NE FÉLJETEK!” Dán

Áser

Efráim és Menasse

Jehuda

Lévi

Zebulon

Gád

Naftáli

Benjámin

Tisztelet és megbecsülés

68

Jákób betegségét és halálát nemcsak a zsidók élték meg veszteségként: Egyiptom népe is meggyászolta az ôsatyát. Hetven napon át siratták, felsorolva hosszú életének legfontosabb eseményeit, így azok is megismerhették Jákób történetét, akik nem ismerték személyesen. Ez a ceremónia csak a legmagasabb rangú egyiptomi méltóságoknak járt, ebbôl is látszott, milyen nagyra becsülte a fáraó Józsefet és az apját.

Jákób temetése után József testvérei nem voltak túl nyugodtak. Idézet a Tórából: ,,Mikor József testvérei látták, hogy atyjuk meghalt, azt mondták: Meglehet, hogy József gyûlöl bennünket, és visszafizeti mindazt a rosszat, amit ellene elkövettünk.” Elmentek hát Józsefhez, és leborulva elôtte bocsánatot kértek tôle. Újra a Tórából idézünk: ,,És József szólt hozzájuk: Ne féljetek, hát Isten helyén vagyok-e én?... ne féljetek, én eltartalak benneteket és gyermekeiteket.”

TUDTAD? Jákób maga kérte Józseftôl, hogy Kánaánban temesse el. Késôbb József ugyanezt kérte a családjától!

Balzsamozás Az ókori Egyiptomban külön mesterség volt az elhunytak testének bebalzsamozása. József nem véletlenül orvosokat hívott az elhunyt Jákóbhoz: ôk értettek igazán ehhez a munkához. Egyiptomban akkortájt nemcsak embereket, de „szent állatokat” is bebalzsamoztak, például macskákat, kutyákat, sôt még krokodilokat is. Hittek benne, hogy visszatérhet a lelkük a testükbe, ezért „frissen” akarták tartani a testüket.


A NAGY ZSIDÓ TESZT Végy egy üres papírlapot! Válaszolj a kérdésekre, írd egymás alá a válaszokat! A helyes válaszok 1 pontot érnek. Hibás válaszra nem jár pont. A helyes válaszokat a 74. oldalon találod. Hajrá!

1. Melyik nem zsidó jelkép: a menóra,

József története lassan lezárul, s ezzel Mózes elsô könyve (Berésit/ Genezis/Teremtés) is befejezôdik. Mennyi mindent tudsz már azóta, hogy az elsô osztályos hittankönyv segítségével ismerkedni kezdtél a zsidók történetével! Olvashattál a világ és az ember teremtésérôl, Ádám és Éva kiûzetésérôl az Édenkertbôl, a vízözönrôl és Noéról, Bábel tornyáról, Ábrahámról, Izsákról, Jákóbról, s végül Józsefrôl. Most azonban nem arról kérdezünk, mikor, kivel, mi történt a Tórában. Vajon ezekre a kérdésekre tudsz válaszolni? 1. Mi az a vallás? 2. Mit jelent az, ha valaki azt mondja, hisz Istenben? 3. Minden ember valamilyen valláshoz tartozik? 4. Melyik volt a kedvenced az eddig megismert tórai történetek közül? 5. Hogyan magyaráznád meg egy kisebb gyereknek, mi az a Tóra, azaz Mózes öt könyve?

Örökre? Jákób meghal. Negyvenöt évvel késôbb József is meghal. Még csak Mózes elsô könyve végén járunk, de már kevés a tíz ujjunk ahhoz, hogy összeszámoljuk, hány tórai szereplôtôl kellett elbúcsúznunk örökre. Örökre? A zsidó vallás úgy tekint a halálra, mint a test és a lélek szétválására: a test elöregszik, a lélek pedig visszatalál a Teremtôhöz. A földi lét csupán elôkészülés az örök életre. Hogy mit tanulhatunk a halálból? Nem mást, mint hogy a földi életben minden múlékony. S hogy pontosan mi is az a sokat emlegetett feltámadás? Amikor a lelkek újra egyesülhetnek a testekkel. Azt az idôt ,,A harag napjának” is nevezik. A Teremtô ugyanis akkor ítélkezni fog minden egyes emberi lény fölött. Érdekesség: a Tóra nem igazán foglalkozik a halál utáni léttel. A Tóra abban igazít el bennünket, hogy a földi életben mit kell tennünk.

vagy a mezüze?

3. Mi a neve a zsidók legszentebb iratának?

4. Melyik a hét legfontosabb napja a zsidók számára?

6. Hogy nevezzük Mózesnek azt a könyvét, amelyben Ábrahám története olvasható?

5. Mit nevezünk kóser ételnek?

7. Mikor tartanak bármicvót?

8. Melyik kifejezés nem köthetô a zsidó esküvôhöz:

hajcsat,

hüpe,

ketuba?

9. Válaszd ki, melyik nem illik a zsidó élet négy legfontosabb eseménye közé: születés, beiratkozás az iskolába, felnôtté válás (bármicvó/bármicva), házasság, nyugdíjba vonulás, halál! 10. Melyik édesség: a pászka vagy a flódni?

11. Milyen nyelven beszélnek Izraelben? 12. Melyik tenger partján van Eilat: Holt, Vörös, Földközi? 13. Ma is van közös határa Izraelnek és Egyiptomnak?

+1 Hittankönyveink bagolyfigurája Izrael néhai miniszterelnökének a nevét viseli. Hogy hívták a híres politikust?

A E L

TUDSZ VÁLASZOLNI?

2. Hogy hívják a zsidó papot?

a magas sarkú cipô,

I

R Z

71


(cádi)

Hiába! Rabszolgákként dolgoztatták ugyan a zsidókat, népük azonban egyre nôtt. Az egyiptomiak attól tartottak, hogy Ábrahám leszármazottjai túlságosan is megerôsödnek. Ezért a fáraó még szörnyûbb tettre ragadtatta magát!... (Lásd a 75. oldalt!)

József halála után új fáraó került a trónra Egyiptomban.

Az új király nem kedvelte a zsidókat: aljas és kegyetlen hajcsárokra bízta ôket.

73


József kérése Mózes elsô könyvének utolsó lapjain azt olvashatjuk, hogy József még megérhette az unokái születését. Történt azonban valami ennél is fontosabb, mielôtt Jákób kedvenc fia elbúcsúzott volna az élettôl. Ezt mondta József a testvéreinek: ,,Én meghalok, de Isten bizonyosan megemlékezik rólatok, és kivezet benneteket ebbôl az országból abba az országba, melyet esküvel ígért Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak... Ha majd megemlékezik rólatok Isten, vigyétek el innen csontjaimat.” Melyik országra gondolt József? Miért akarta, hogy a csontjait majd elvigyék Egyiptomból?

Mózes elsô könyve, Mózes második könyve... Na de tudod, ki volt Mózes? Íme egy rövid bemutatás: A Mózes (héberül Mose) név azt jelenti: vízbôl kihúzott. (Majd meglátod, miért ez a neve.) A bátyja neve Áron, a nôvére neve Mirjám volt. Egyiptomban született, a fáraó nevelte fel és taníttatta. Mózes 120 évig élt. Negyvenet Egyiptomban, negyvenet Midjánban (az Akabai-öbölnél), negyvenet pedig a sivatagban vándorolva, a zsidó nép élén. Ô a Tóra leghíresebb embere.

74

(kof) A 71. oldalon található nagy zsidó teszt megfejtései: 1. magas sarkú cipô 2. rabbi 3. Tóra 4. Szombat (Sábát) 5. Olyan étel, aminek a fogyasztását a Tóra nem tiltja. (Más megfogalmazás is elfogadható, ha a tanárod vagy a szüleid helyesnek tartják!) 6. Berésit/Teremtés/Genezis 7. Amikor a zsidó ifjú eléri a 13 éves kort, és vallásjogilag felnôtté válik. 8. hajcsat 9. beiratkozás az iskolába, szülôvé válás 10. flódni 11. héber 12. Vörös 13. igen +1 Golda Meir 11–13,5 pont: Zseni vagy! Lehet, hogy te leszel a huszonegyedik század embere? (A huszadik századé Albert Einstein volt, lásd az 50. oldalon!) 9–11 pont: Skajach! Okos vagy és tájékozott! Ha a banánt szereted, akkor simán elfoglalhatod a könyvben Joni helyét. 5–8 pont: Szép teljesítmény! Ezzel máris sokkal többet tudsz a zsidó vallásról és kultúráról, mint a földön élô nyolcmilliárd ember nagy része! 5 pont alatt: Ilyen eredményt biztosan senki sem ért el!

Négy fáraó szerepel a Tórában. Az elsô, akivel Ábrahám találkozik, nem túl kedves. A második igazán jó király, ô teszi naggyá Józsefet. Hanem a harmadik!... A harmadik bizony gonosz szívû uralkodó. Nem hatják meg túlságosan József egykori érdemei, rabszolgákká teszi a zsidókat. A negyedik fáraó is messze elmarad József ,,fáraója” mögött kedvességben. Az ô idejében szakad Egyiptomra a tíz csapás...


Minden fiút??? Szörnyû parancsot adott a fáraó: azokkal a zsidó bábaasszonyokkal akarta megöletni a zsidó fiúbabákat, akik a szüléskor segédkeztek. (Akkoriban még nem voltak kórházak, így a nôk otthon szültek, és nem orvosok segítettek nekik a nehéz pillanatokban, hanem szülésznôk, azaz bábaasszonyok.) A zsidó bábaasszonyok nem engedelmeskedtek a parancsnak. Amikor a fáraó kérdôre vonta ôket, azzal védekeztek, hogy a zsidó nôk erôsek, nincs szükségük segítségre a szüléskor. A fáraó még dühösebb lett, és kijelentette: minden újszülött fiút dobjanak a Nílus folyóba, akár zsidó, akár egyiptomi!

Miért pont a fiúkat? Álomból rémálom

Európa legnagyobb, háromezer fôt befogadó zsidó temploma, a Dohány Utcai Zsinagóga 1859-ben épült. Akkor még könnyedén megtelt a ,,Dohány”, 1870-ben minden ötödik ember zsidó volt a fôvárosban.

A fáraó parancsa szerint a fiúgyerekekre halál várt, a lányokról azonban nem tett említést az uralkodó. Talán furcsának tûnik, de van benne logika! Emlékszel még, milyen különleges jogok illették meg akkoriban az elsôszülött fiúkat? Segítségképpen vedd elô a másodikos hittankönyvet, ott egész biztosan találsz egy idevágó történetet...

Az ókori Egyiptomból fennmaradt írásos emlékek egy része elsô látásra unalmas listák sora: adatok a termés betakarításáról, valamint hosszú számsorok és nevek, amelyekkel ma már nehezen tudunk bármit is kezdeni. A rabszolga-kereskedôk listája azonban igencsak beszédes: az összeírt rabszolgák több mint a felének héber neve volt! Ez egyértelmû bizonyíték arra, milyen lett a kapcsolat József halála után az egyiptomi ôslakosok és az ország területén élô zsidók között. Szegény József, ha ezt elôre tudta volna...

A második világháború idején végrehajtott népirtás (más néven holokauszt vagy Soá) során összesen hatmillió zsidó embert öltek meg, köztük 600 ezer magyar zsidót. Ha teheted, sétálj el a Dunához, a Parlamenttôl kicsit délre, és emlékezz az áldozatokra a Cipôk a Duna-parton címû holokauszt-emlékmûnél.

…ha megtartják, úgy jó! Üldöztetés

76

A fáraó gonosz parancsa volt a zsidó nép sok évszázadon át tartó üldöztetésének a kezdete. Az ókori Alexandriában éppúgy támadások érték a zsidókat, mint a középkori Európában. Az i. sz. 1. században még ötmillió zsidó élt a világon, ám számuk a 14. század végére másfél millióra csökkent. Felgyújtották a házaikat, eltiltották ôket bizonyos foglalkozásoktól, néhol megkülönböztetô jelet kellett viselniük, és sorra kiûzték ôket Angliából, Franciaországból, Spanyolországból, Portugáliából, Itáliából, Németországból. Babonákat és rémtörténeteket fûztek a nevükhöz, számos városban gettóba kényszerítették vagy egyszerûen lemészárolták ôket. A 20. század kezdetén zsidóellenes erôszakcselekmények, úgynevezett pogromok okoztak óriási szenvedést Ábrahám népének, majd a zsidógyûlölet a holokausztban érte el a tetôpontját: a náci Németország vezetésével a második világháború idején hatmillió zsidót gyilkoltak meg. Szerencsére ma már a világ nagy részén békében és nyugalomban élhetnek a zsidó emberek. De vajon miért gyûlölték ezt a szorgalmas, okos népet olyan sokan a történelem során? Beszélgessetek errôl egy kicsit a tanárotokkal vagy a szüleitekkel!

A zsidó és az egyiptomi nép közös történetét ígéretek és megállapodások sora kíséri. Idézz fel néhányat ezek közül! Az Örökkévaló ígérete Jákóbnak, amikor az ôsatya Egyiptomba készült Józsefhez: ................................................................................................................... A fáraó ígérete Józsefnek: ............................................................................ ................................................................................................................... Az ígéret, amit József a halála elôtt tett a testvéreinek: ................................. ...................................................................................................................

77


MÓZESKOSÁR A mózeskosár a mai napig a legnépszerûbb babahordozó alkalmatosságok egyike. Ugyanúgy vesszôbôl fonják, mint ókori elôdjét, de kényelmesen kibélelik, és két fül is van rajta, amiket összefogva meg lehet emelni és vinni lehet a kosarat. És akár hiszed, akár nem: a mai mózeskosarak is remekül úsznak a vízen! Addig rendben van, hogy tegyem a kosárba… De melyikbe?

CSAK CSAJOK A csöpp Mózes sorsában fontos szerepet kapnak a nôk. Az alábbiakban néhány nôi nevet olvashatsz, ôk korábban szerepeltek a Tórában. Emlékszel még rájuk? Náámá Sára Hágár Zilpa Dina Osznát

Mini Mózes

Hôsnôk Ne feledkezzünk meg két bátor hölgyrôl, akiknek óriási szerepük volt Mózes megmenekülésében. Amikor Mózes anyukája, Jókebed nem tudta tovább rejtegetni a kisfiát, vízálló gyantával és szurokkal kent be egy kosarat, és oda helyezte a babát, ahova a fáraó lánya fürdeni járt. (A nagyobbik fia, Áron, már háromesztendôs volt.) Mózes nôvére, az akkor már fiatal lány Mirjám a sásba bújva figyelte óvón-védôn, hogy mi lesz a kisöccse sorsa.

Biztosan könnyedén el tudod képzelni, hogyan festett Mózes a kosárban. Most el is készítheted kicsiben! Amire szükséged lesz: ⦁ egy fél dió ⦁ egy cseresznyemag ⦁ egy kis darab maradék textil ⦁ vattapamacs ⦁ olló, ragasztó, filctoll. Szedd ki a diót a héjából, és nyugodtan edd meg, csak a héjra lesz szükséged. A vattapamacsból csippents le egy akkora darabot, amekkora kitölti a dióhéjat, csomagold a textilbe, és így együtt ragaszd bele a dióhéjba: ez lesz a baba teste. A cseresznyemagot is ragaszd a dióhéj belsejébe: ez lesz a kis Mózes feje. Ezután már csak annyi a dolgod, hogy szemet, orrot és szájat rajzolsz neki.

79


(szin) Falfestmény a világ egyik legrégebbi zsinagógájából (Dúra-Európosz, i.sz. 245)

Orazio Gentileschi, 1630

Edwin Longsden Long, 1886

Veronese, 1580

Sebastien Bourdon, 1650

Hendrik van the Elder Balen, 1600 körül Bartholomeus Breenberg, 1636

Charles de la Fosse, 1675 és 1680 között Sir Lawrence Alma-Tadema, 1904

Jókebed jutalma Francis Hayman, 1746

A hercegnô és a kisbaba A fáraó lánya fürdeni indult a folyóba, míg udvarhölgyei a parton sétáltak. Egy perccel késôbb a hercegnô észrevette a kisfiút a vízen lebegô kosárkában. Kíváncsian húzatta ki szolgálójával a kosarat. – De hisz ez a gyermek a zsidók közül való! – kiáltott föl, amikor a kosárban megpillantotta a mezítelen csöppséget, ám mindjárt el is határozta, hogy megmenti. Beszélgess arról a tanároddal vagy a szüleiddel, mibôl tudhatta a hercegnô, hogy egy zsidó babát talált!

Nicolas Poussin, 1638

Giovanni Francesco Romanelli, 1655-57

Mózes nôvére, Mirjám mindent látott a rejtekébôl. Azonnal elôlépett a sásból, amint a hercegnô felfedezte, hogy a talált gyermek nem egyiptomi. – Hívjak egy zsidó asszonyt, aki szoptatni tudja a gyermeket, felség? – kérdezte testvéri aggódással. A fáraó lánya örömmel fogadta az ötletet. Nem sokkal késôbb Mirjám nem mással tért vissza, mint a gyermek anyjával, Jókebeddel. – Vidd magaddal ezt a gyermeket! – parancsolta a hercegnô. – Tápláld, neveld, és én megadom a jutalmadat. Abban a pillanatban nem volt boldogabb ember a földön Jókebednél. Mit gondolsz, a jutalom ígérete tette ôt olyan 81 boldoggá?


SZABADMit keresett a fáraó lánya a Nílusnál? Az ókori Egyiptomban nagy hangsúlyt fektettek a tisztálkodásra. Csak az igazán gazdagoknak volt saját medencéjük, de sokszor ôk is szívesen lementek a folyóhoz fürdeni, mert különleges erôt tulajdonítottak a Nílus vizének. Növényi olajból, hamuból és citromból készült szappant használtak, fürdés után pedig olajjal kenték be a bôrüket, hogy megóvják a kiszáradástól.

STRAND

Cserebere Amíg a fáraó lánya fürdött, az udvarhölgyei a parton sétálgattak, és színes kavicsokat, kagylókat meg csigaházakat gyûjtögettek. Egy idô után elkezdték a talált kincseket egymás között csereberélni. Egy kagylót egy kavicsért és két csigaházért lehet elcserélni. Két kavics egy kagylót és egy csigaházat ér. Hány csigaházért lehet elcserélni egy kavicsot? Hány csigaház ér egy kagylót?

Kicsi, de veszélyes Tudod, melyik volt az ókori Egyiptom legveszélyesebb állata, amellyel biztos, hogy a kis Mózes is találkozott a vízen lebegve kosarában? Nem, nem a nílusi víziló, s még csak nem is a krokodil! Jóval kisebb volt az ebugatta! A Nílus mentén sûrû rajokban röpködô szúnyogok számos súlyos trópusi betegséget hordoztak. Ezekben a betegségekben sokkal több ember veszítette életét, mint mondjuk krokodiltámadásban.

Talált tárgyak osztálya

Mit jelent?

A kis Mózesnek szerencséje volt, a fáraó lánya hamar rátalált. Néhányan a Tóra szereplôi közül is elvesztettek ezt-azt, és most hirdetés útján igyekeznek megtalálni elhagyott értékeiket. Kitalálod, kik a hirdetôk?

ELVESZETT!

82

Veled elôfordult már, hogy olyasmit találtál, ami nem a tiéd? Mi ilyenkor a teendô? Beszéljétek meg a társaitokkal, hogy mit tennétek, ha az utcán – iratokat – kutyát – mobiltelefont – pénzt találnátok! Vajon kihez fordulhatsz segítségért, ha te veszítesz el valamit?

Mi történik azzal, aki kosarat kap? Na és akinek vesszôfutás jut osztályrészül? És aki nem ússza meg szárazon? És milyen ember az, aki a kákán is csomót keres?

83


Egy cica, két cica… Mózes tanítás után mindig beugrott a fáraó lányához, hogy elmesélje, mit tanultak aznap. Az egyiptomiak szent állatokként tisztelték a macskákat, így a fáraó lánya is tartott néhányat a szobájában. Amikor Mózes bekukkantott hozzá, néhány udvarhölgyet és macskát talált odabent, teljes egyetértésben üldögélve. Hogy pontosan hányat, azt neked kell kitalálnod! Csak annyit árulunk el, hogy a szobában lévôknek összesen 5 feje és 18 lába volt. Hány ember és hány macska tartózkodott tehát a szobában?

(sin)

A mindennapok iskolája Ha nyitott szemmel jársz a világban, hamar rájöhetsz, hogy mindenkitôl tanulhatsz valami hasznosat vagy érdekeset. Gondold végig, a te életedben milyen példák vannak erre! A legfontosabb dolog, amit… ...a nagymamámtól tanultam:

Ókori suli Egyiptomi vagy zsidó? ,,Vízbôl kihúzott”, azaz Mózes (héberül Mose) – ezt a nevet adta a fáraó lánya Jókebed kisfiának. Mózes hétéves korától a királyi udvarban tanult a többi elôkelô gyerekkel együtt. Furcsa kettôsség jellemezte a helyzetét: a fáraó biztosította a neveltetését, ám Mózes számára sokkal fontosabbak voltak a gyökerei, a származása, a családja.

Az egyiptomi iskolai nevelés meglehetôsen szigorú volt. Írni, olvasni, számolni tanították a gyerekeket, de fontos szerepe volt a tornának is: mindennaposak voltak a gimnasztikai foglalkozások, és közkedvelt volt a labdajáték meg az atlétika is. A gyerekek mindennap tolltartót, festékes zacskót és egy palatáblát vittek magukkal az iskolai foglalkozásokra. A lusta diákokat botütéssel büntették. Az egyiptomi számrendszerben a százezres számot az ebihallal jelölték.

....................................................................................................... ...a testvéremtôl tanultam: ...................................................................................................................... ...a szomszédunktól tanultam: ...................................................................................................................... ...a természet megfigyelésével tanultam: ...................................................................................................................... ...a kedvenc filmembôl (címe: ..........................................................) tanultam: ...................................................................................................................... ...a kedvenc könyvembôl (címe: .......................................................) tanultam: ......................................................................................................................

85


Keresd a megfejtést!

Hogy is lesz ez?

A meghatározásokra egy-egy szó a helyes válasz. Megtalálod ezeket a betûrengetegben? Itt telepedett le Jákób Egyiptomban. Jákób legkisebb fia. Joni kedvenc gyümölcse. A Nílusban élô hatalmas hüllô. Ô lesz a negyedikes hittankönyv fôszereplôje. Mózes édesanyja. Ezt jelenti az Exodus.

Emlékszel a tizenhárom törzsre? Mózes Lévi nemzetségébôl származik. Lapozz vissza, és nézd meg, Jákób mit jövendölt Lévi leszármazottjainak! Mit gondolsz, Mózes a Jákób által kijelölt úton halad?

D O V D C X Q L V P

Q E C V M M I B D N

H R B Ó S D I A Y I

W L Z E O Q A N X M

F E S K K N J Á V Á

S D O V H Ó W N W J

Z R S C H H J K R N

K I V O N U L Á S E

I T G G N E S Ó G B

U R G V L L X V B C

MINDENKI TANULHAT! Bár Mózes korában a legtöbb országban az volt a megszokott, hogy csak a fiúkat taníttatták, Egyiptomban a lányok is járhattak iskolába, ha a családjuk ebben támogatta ôket. A képzésük csupán abban különbözött a fiúk oktatásától, hogy ôk a harcmûvészet helyett énekelni és táncolni tanultak.

86

(táv)


Szópiramis

Százszorszép

Soha többet!

Egyiptom legjellegzetesebb épülete a piramis. Építs te is piramist szavakból! Az alábbi meghatározásokra egy-egy szó a válasz: az elsôre egy betû, a másodikra kettô, a harmadikra három, és így tovább. Írd a megfejtéseket egy lapra egymás alá! Mindegyik szóhoz csak egy betût kell hozzátenned, hogy megkapd az alatta lévôt. Ha ügyesen építkeztél, a végén egy szavakból álló piramist láthatsz magad elôtt! 1. Ezzel a betûvel kezdôdik a zsidók szent iratának neve 2. Aki ezt a feladatot most megoldja (nem én) 3. Ha lemegy a nap, leszáll az… 4. A kocka, a hasáb, a gúla is ez 5. Így mondták régen, hogy sötét 6. Az az idôpont, amikor az állatok megkapják a napi élelmüket 7. Ez történik Makpéla barlangjánál 8. A Tóra elsô könyve: így jött létre a világunk

Egy különleges virágot láthatsz itt: minden szirmán egy-egy szó szerepel a történetünkbôl. Meg tudod mondani, melyek ezek?

Az ókorban még természetes dolog volt a rabszolgatartás, ma már azonban szerencsére tilos. 1948-ban írták alá az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amiben részletesen leírják, mik azok az alapvetô jogok, amelyek minden embert egyformán megilletnek. Íme néhány fontos részlet a nyilatkozatból. El tudod mondani a saját szavaiddal az itt következô határozatokat? 1. cikk Minden emberi lény szabadon születik és egyenlô méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek. 2. cikk Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra. 3. cikk Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. 4. cikk Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani, a rabszolgaság és a rabszolga-kereskedés minden alakja tilos. 5. cikk Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.

Dilemma

Hogy volt – hogy lesz?

Amikor Mózes látta a rabszolgahajcsár durvaságát, nehéz döntési helyzetbe került. Bár zsidó származású volt, sokat köszönhetett az egyiptomiaknak. Veled elôfordult már, hogy két, számodra fontos dolog között kellett döntened? Írd le a személyes történetedet röviden! Vedd figyelembe az alábbi szempontokat: Hogyan érezted magad akkor? Mi volt számodra a legfontosabb? Mi volt a legnehezebb? Kértél-e segítséget, és ha igen, kitôl? Hogyan oldódott meg végül a helyzet?

Történetünk néhány jelenete összekeveredett. Tedd idôrendi sorrendbe a rajzokat! Az utolsó kocka nem véletlenül üres: oda neked kell lerajzolnod, hogy szerinted mi fog történni ezután!

88

Építkezés Különleges vályogtéglákat láthatsz itt: mindegyiken betûk vannak! Ha megfelelô sorrendben teszed ôket egymás mellé, akkor kiderül, hogy mirôl szól majd a negyedikes könyv. AaZ

LÁS

ONU

GYI

PTO

SID

LaZ

ÉPU

MBÓ

AaE

KIV

ÓaN

89


Lássuk, Jonikám, mit tanultunk ebben az évben! Minden leckéhez kapsz feladatokat.

Juj, de izgi!

Összefoglalás

1. Milyen feladata/beosztása volt Potifárnak a fáraó udvarában? 2. Potifár héberül: 1. ,,...jobban szerette Józsefet, mint többi fiait, mert öregségének gyermeke volt...” – mondja a Tóra Jákóbról. Mégis, hány éves volt Jákób, amikor József született? Ha nem tudod, nézz utána az interneten! 2. Emlékszel még József szülinapi narancstortájára? Meg tudod mondani, hogy egy torta mitôl kóser, és mitôl nem az?

‫פוטיפר‬

1. Melyik kakukktojás? ‫ א‬Zebulun ‫ ב‬Noé ‫ ג‬Gád ‫ ד‬Naftáli

Meg tudod nevezni egyenként a név betûit? 3. Írd be a hiányzó szót ebbe a mondatba: Potifár hamar észrevette, hogy József

2. Meséld el József álmát a kévékrôl!

3. Mi jut eszedbe ‫ א‬a galambról? ‫ ב‬a Siratófalról? ‫ ג‬az égbe vezetô létráról?

3. Jákóbnak csupán egy olyan fia volt, akinek magánhangzóval kezdôdött a neve. Meg tudod mondani, hogy hívták?

1. Emlékszel még, melyik két testvér állt ki József meggyilkolása ellen?

1. Mikor szakítja be egy zsidó ember a ruháját? ‫ א‬Ha megszületik a gyereke

2. Hány ezüstöt adtak a kereskedôk Józsefért? ‫ א‬10 ‫ ב‬20

‫ג‬

30

‫ ד‬40

3. Írd a betûk mellé a számértéküket!

90

‫ד‬: ........... ‫ג‬: ........... ‫ה‬: ...........

‫ ב‬Ha férjhez megy a lánya ‫ ג‬A hetvenedik születésnapján ‫ ד‬Ha gyászol ‫ ה‬Ha el kell hagynia Izrael földjét

2. Tudod folytatni (bárhogyan!) ezt az imakezdetet? Báruch átá Ádonáj elohénu melech háolám... 3. Mit jelent, és hogy ejtik ki:

‫מים‬

........................ ?

az ...................... kegyeltje, ezért rábízta házának irányítását.

1. Mi volt a dolga a pohárnoknak, és mi a fôsütômesternek? 2. Hogy ejted ki a híres álomfejtô tudós, Freud nevét? 1. Freud 2. Fjord 3. Frajd

3. József tizenhét évesen került Egyiptomba. Hány évesen szabadult ki a fáraó börtönébôl?

1. Mit használt Potifárné ,,bizonyítékul” József ellen, ami elegendô volt a kánaáni fiú börtönbe juttatásához? 2. Melyik tenger mentén vitték Józsefet Egyiptomba? 3. Meg tudod válaszolni ezt a három kérdést? Miért nem engedett Potifárné csábításának József? ........................................................................... Láthatott-e piramisokat József Egyiptomban? ........................................................................... Miért nem kerestette Jákób a kedvenc fiát?

1. Melyik jelzôt éreznéd a leghelyénvalóbbnak a fáraó jellemzésénél? Karikázd be! 1. szerény 2. okos 3. jó emberismerô 4. gyerekszeretô 2. Miért falta fel a hét kövér tehén a napperzselte kalászokat? Vagy nem így történt József álmában? Akkor hogyan? 3. Illeszd be a hiányzó szót József mondatába: ,,Nem én fejtem meg az álmodat, nagy Fáraó, ............ ad majd feleletet általam.”


1. Hogy lehetett, hogy míg Kánaánban éhínség volt, a szomszédos Egyiptomban csaknem mindenkinek jutott élelem? 2. Olvasd ki a következô héber szavakat! Mi jut eszedbe róluk?

‫מנשה‬

‫אפרים‬

3. Szörfözz a neten! Ha József i.e. 1701-ben született és i.e. 1591-ben halt meg, vajon – ismerhette a babiloni király, Hammurapi törvényeit? – ha északkeletre utazik, Szibéria felé, találkozhatott volna még az utolsó mamutokkal? – találkozhatott volna a honfoglaló magyarokkal?

1. Ezüstserleg: mi jut róla eszedbe? 2. Üsd fel Mózes elsô könyvét, és találd meg, melyik heti szakaszban esik szó Benjámin fogva tartásáról! 3. Csodálatos mûben meséli el József történetét az egyik legnagyobb német író, akinek a neve magyarul annyit tesz: Ember Tamás. Kirôl van szó?

92

1. Hogy bánt József a testvéreivel az elsô egyiptomi találkozásukkor? Miért úgy? 2. Józsefnek csak egy bûntelen testvére volt. Kicsoda?

‫ א‬Simeón ‫ ב‬Reubén ‫ ג‬Joni ‫ ד‬Benjámin ‫ ה‬Potifár 3. Melyik lehet kóser? ‫ א‬malac ‫ ב‬tej ‫ ג‬harcsapaprikás

1. ,,Apánknak két fia született a feleségétôl, ôk voltak a legkedvesebbek számára” – mondja Jehuda. József mellett kire gondolhat? 2. Miért pont Gósent szánja lakhelyül József a családjának? 3. Jákób fiai összesen háromszor zarándokolnak el Egyiptomba. El tudod mondani, miben különbözik a három utazás? ........................................................................... ...........................................................................

1. Meséld el Anne Frank történetét!

1. Miért mondhatja Jákób a fáraónak: ,,...kevés és szomorú volt életéveim napjainak sora...”?

2. Melyikük nem játszott Csillagok háborúja-filmekben? ‫ א‬Barbra Streisand ‫ ב‬Natalie Portman ‫ ג‬Carrie Fisher

2. Írj egy i betût az igaz, illetve egy h betût a hamis állítások mellé! A fáraónak és Jákóbnak ugyanaz volt a vallása. Fáraó gazdagabb volt Jákóbnál. József egy Freud nevû pszichológushoz vitte örökké verekedô fiait. Potifár áttért a zsidó hitre, és ô lett a New York-i fôrabbi.

3. Kirôl mondta David Ben-Gurion miniszterelnök: ,,Ô az egyetlen igazi férfi a kormányomban”?

3. Szerinted sokat jelenthetett Fáraó számára Jákób áldása? Akár igen, akár nem a válaszod, indokold meg!

1. Hányan indultak Egyiptomba József hívására?

‫ א‬hetvenen ‫ ב‬százan ‫ ג‬százhetvenen 2. Ki tudod számolni az internet segítségével, hogy Jákóbéknak körülbelül hány kilométert kellett megtenniük, míg Hebrón melletti otthonuktól Gósenbe értek? 3. Miért bocsátott meg József könnyedén a testvéreinek? Mit gondolt, miért bántak vele rosszul évekkel korábban a fivérei?

1. Kik a léviták? 2. Nemcsak Jákóbnak volt tizenkét fia: Náhórnak és Ismáélnek is ennyi fia született. Emlékszel még rá, kik voltak ôk? ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... 3. Mit tudsz a tizenhárom törzsrôl?


1. Mi jut eszedbe, ha ezt a nevet látod leírva: MAKPÉLA?

............................................................................

1. Hogy szól pontosan a tórai idézet? ‫ א‬,,És Izráel fiai gyakoroltak és gyakoroltak, mígnem megalapíthatták az elsô izraeli szimfonikus zenekart.” ‫ ב‬,,És Izráel fiai szaporodtak igen nagyon, és megtelt velük Kánaán, úgyhogy Egyiptomba kellett költözniük.” ‫ ג‬,,És Izráel lányai megsokasodtak és megerôsödtek, és egy idô után már ôk is részt vállaltak a piramisépítésekbôl.” ‫ ד‬,,És Izráel fiai szaporodtak és gyarapodtak és megsokasodtak és megerôsödtek igen nagyon és megtelt velük az ország.”

............................................................................

2. EXODUS = ..............................

............................................................................

3. Mit jelent a Mózes név? ..........................

............................................................................ 2. Mitôl féltek József testvérei apjuk halála után? ............................................................................ 3. Említs három szokást a zsidó temetéssel kapcsolatban!

1. ,,De hisz ez a gyermek a zsidók közül való!” – kiáltott föl a Nílus partján... Na, ki is? ............................................................................

1. Mi volt a munkája Egyiptomban – a bábaasszonynak? – az írnoknak?

2. ,,Hívjak egy zsidó asszonyt, aki szoptatni tudja a gyermeket, felség?” – ajánlotta fel... Na, ki is?

2. Úgy tudni, Mózes dadogott. Nem úgy született, de történt valami gyerekkorában, ami miatt beszédhibás lett. Vajon mi történhetett? Nézz utána a legendának!

............................................................................

3. Ahogy Mózes cseperedett, úgy dühítette egyre inkább a zsidó rabszolgák szenvedése. Vajon miért?

............................................................................

............................................................................

3. Ki volt ô: .‫?יוכבד‬

vökájám chái melech and eternal living king

emunátecha your faithfulness

1. Hogy hívták Mózes bátyját és nôvérét? ‫ א‬Áron és Mirjám ‫ ב‬Károly és Billeám ‫ ג‬Ámor és Monogám

1. Melyiknek nincs füle? ‫ א‬Mózes ‫ ב‬mózeskosár

‫ ג‬szájkosár

2. Minden újszülött fiút a Nílusba akart dobatni az egyiptomi uralkodó. Vajon miért lett gonosz a Józsefet még kedvelô és segítô fáraó? (Vigyázz, becsapós kérdés!) 3. Mi az a pogrom, és mi az a holokauszt?

94

................................................................ ................................................................

2. Nézz utána, a tizenhárom törzs közül melyikbe tartozott Mózes? 3. Mózes hányadik könyvében olvasható Mózes története?

1. Mi történik a képen? 2. Szerinted a fáraó miért taszította rabszolgasorba a zsidókat?

3. A fáraó utasítására a zsidóknak Sábbátkor is dolgozniuk kellett. Ezzel a Tízparancsolat hányadik parancsát nem tudták a zsidók megtartani?

rábá great (is)

böchemlá in compassion

lefánechá before you

nismáti my soul

Mode – Köszönöm áni – én lefánechá – elôtted melech – király (Teremtô) chái – élô vökájám – örök sehechezártá – hogy visszaadtad bi – belém nismáti – lelkemet böchemlá – irgalmasságodban rábá – nagy emunátechá – megbízhatóságod

bi in me

áni I

mode thank

sehechezártá for you returned

A MODE ÁNI a zsidó vallásban a reggeli felkeléskor mondandó első, hálaadó ima, ami jókedvűvé varázsolja a reggeleidet.

Héberül: Mode áni lefánechá melech chái vökájám sehechezártá bi nismáti böchemlá rábá emunátechá. Magyarul: Köszönöm neked, Teremtô, hogy irgalmasságodban visszajuttattad lelkemet a testembe! Benned megbízhatok. TUDTAD? A zsidó rabbinikus magyarázat szerint az alvás nem más, mint egy kis halál, azaz minden éjszaka távozik belôlünk a lelkünk, és a Teremtô dönti el, hogy végül viszszajuttatja-e azt a testünkbe.


Olvass velünk!

Louis Armstrong A világ leghíresebb trombitása, akinek egész életében egy Dávid-csillag lógott a nyakában

Minden gyerek, aki kíváncsian szemléli a világot, olykor szembetalálkozik csodálatos embermesékkel. A harmadik osztályos zsidó hittankönyv szerkesztôcsapata elhatározta, hogy bemutat neked hét híres embert, akiknek az életében összekapcsolódott a kivételes teljesítmény, a természet adta hallatlan tehetség és a Teremtô gondoskodása. Olyan embermesék olvashatók a következô oldalakon, amelyekrôl talán nem tudnak olyan sokan, ám amelyekbôl sokat tanulhatunk hitrôl, szenvedélyrôl, akaratról, szeretetrôl és isteni szerencsérôl. Louis Armstrong

Robert Downey Jr.

A világ leghíresebb trombitása, akinek egész életében egy Dávid-csillag lógott a nyakában.

A színészzseni, akit egy zsidó asszony mentett meg a teljes elzülléstôl.

97. oldal

98. oldal

Sammy Davis Jr.

Cromwell Olivér

Mr. Show Business békessége: egy elveszett szem, egy megtalált vallás.

A kormányzó, aki visszahívta egykori hazájába az elüldözött zsidóságot.

99. oldal

100. oldal

Elisabeth Taylor

II. János Pál pápa

Miért tért be a zsidó vallásba a világ legszebb színésznôjének tartott Liz?

Ki hinné, hogy egy zsidó ember volt a katolikus egyházfô legkedvesebb barátja?

101. oldal

102. oldal

Émile Zola Az írózseni, aki védelmébe vett egy ártatlanul meghurcolt zsidó katonatisztet.

E

gy édes csöpp maszatos, fekete bôrû fiúcska ült a hideg utcakövön New Orleans szegénynegyedében, csontsoványan, korgó gyomorral. Akkor már harmadik napja nem evett. Nagyapja még rabszolga volt, anyja utcalányként próbált pénzhez jutni. Hogy hol volt az apja, William? Rég elhagyta a családját. A kis kölyök ott ült tehát a kövön éhesen, rongyos ruhában, amikor megpillantotta Meyer Karnofsky. Karnofskyék zsidó bevándorlók voltak, s bizony nekik sem jutott könnyû sors: házról házra jártak a zsákjaikkal, szenet és gyufát árulva. Csakhogy Meyer megszánta a fiút, és enni adott neki. Nehezen tudtak egymással zöld ágra vergôdni, mert Karnofskyék kizárólag jiddisül beszéltek, de a lényeget megértették. Meyerék tisztában voltak vele, hogy a kis Louis egyedül hamarosan éhen hal New Orleans utcáin, a fekete gyermek pedig azonnal látta, hogy a zsidó család a többi fehér ember szemében épp olyan lenézett, akárcsak ô maga. Karnofskyék befogadták Louist, aki ezután velük evett, velük lakott és játszott. Jiddisül is megtanult, és segített nekik a munkában. Néhány évvel késôbb, amikor Louis már tudta, hogy zenész szeretne lenni, Karnofskyék – hónapról hónapra kuporgatva – összegyûjtötték a pénzt a gyermeknek egy trombitára. Évtizedek teltek el, és Louis Armstrong (becenevén Satchmo – ejtsd: Szacsmó) világjáró mûvésszé lett. Mindenütt imádták, ô volt az évszázad leghíresebb dzsesszzenésze. Ám a sikerei csúcsán sem felejtette el, mit köszönhet Karnofskyéknak. Élete végéig egy Dávid-csillagot hordott a nyakában, arra a zsidó családra emlékezve, amely megmentette az életét. 97

103. oldal


A

Robert Downey Jr.

Sammy Davis Jr.

A színészzseni, akit egy zsidó asszony mentett meg a teljes elzülléstôl

Mr. Show Business békessége: egy elveszett szem, egy megtalált vallás

világ egyik leghíresebb színésze azelôtt nem sokat törôdött zsidó gyökereivel, pedig apja ereiben még magyar–zsidó vér is csörgedezett! No, épp ez a papa adott Robert kezébe már egészen korán kábítószert, amivel aztán hosszú idôre tönkretette a fia életét. Pedig milyen csodálatosan indult Robert karrierje! Eljátszhatta Chaplint a filmvásznon, és senki sem vitatta, hogy ô az egyik legnagyobb élô színész. Még Oscar-díjra is jelölték! Csakhogy lassan egészen eluralkodott rajta a szenvedélybetegség, azaz a kábítószer-függôség, és egyre többször tartóztatták le engedély nélküli fegyverbirtoklásért, gyorshajtásért, meg persze tiltott szerek birtoklásáért és használatáért. Évekig ült börtönben, szinte mindenki lemondott róla Hollywoodban. Végül egy filmforgatáson találkozott Susan Levin producerrel, beleszeretett, és akkor döntött úgy, hogy örökre felhagy a kábítószerezéssel. Susan segített Robertnek életben maradni, s hamarosan egybekeltek, mégpedig zsidó esküvôt tartottak, hisz a zsidó Susan számára ez nagyon is fontos volt. ,,Az, hogy ma Susan a feleségem, nemcsak életem nagy-nagy szerencséje, de egyben a lelkem rosszabbik felétôl való búcsút is jelenti, valamint a visszatalálást a gyökereimhez” – nyilatkozta nemrég a színész, akinek 2014-ben született kislánya a héberesen hangzó Avri Roel Downey nevet kapta. És ha nem tudnád, honnan ismerôs neked a pasas: ô alakítja a mozikban a Vasembert! 98

A

z egyszerûen csak Mr. Show Businessnek becézett fekete bôrû énekes-táncos, Sammy Davis Jr. 1954. november 19-én szörnyû autóbalesetet szenvedett. Las Vegasból tartott Los Angelesbe, hogy egy stúdióban felvegyen egy filmhez egy dalt. Hajnal volt még, amikor Cadillacjével egy tolató autóba rohant. Megrepedt az arccsontja, eltört az orra, de ami a legnagyobb tragédia volt: elveszítette a bal szemét. Egy ideig fekete kötést hordott elveszített szeme helyén, aztán kapott egy üvegszemet, és az megmaradt egészen a haláláig. Sammy élete nagyot változott a balesettel. A zsidóság felé fordult, és egyre mélyebb hittel beszélt a Teremtôhöz. Ennek két fô oka volt. Az egyik, hogy 1953-ban a híres komikustól, Eddie Cantortól kapott egy mezüzét, ám ezt a szerencsehozó mezüzét Sammy nem az ajtajára függesztette ki, hanem mindig a nyakában hordta. Csupán egyetlen napon felejtette el felvenni: 1954. november 19-én... A másik erôs hatás a San Bernardino Kórházban való lábadozása idején érte. Egy rabbi járt a kórtermekbe látogatni, és Sammy szóba elegyedett vele. Fontos kérdéseire a rabbi fontos válaszokat tudott adni, és Mr. Show Business egy életre eljegyezte magát a zsidó vallással. Sok olvasás és tanulás után 1961-ben hivatalosan is betért a zsidó vallásba. Mint késôbb egy interjúban bevallotta: ,,Rádöbbentem, hogy a zsidó hit az életben maradásom elengedhetetlen feltétele... Tudni akartam, hogyan volt képes egy nép az állandó üldöztetések ellenére oly sok éven át fennmaradni. Tudni akartam, honnan merítették a lelkierôt, és amikor megtudtam, megtaláltam benne a békességet.” 99


Cromwell Olivér

Elisabeth Taylor

A kormányzó, aki visszahívta egykori hazájába az elüldözött zsidóságot

Miért tért be a zsidó vallásba a világ legszebb színésznôjének tartott Liz?

T

öbb mint 700 éve volt egy gonosz angol király, Eduárdnak hívták (róla írta a nagy magyar költô, Arany János A walesi bárdok címû balladáját). Ez az Eduárd voltaképp az egész világot utálta, de benne is talán legjobban a zsidókat. Azzal vádolta ôket, hogy vért isznak, ezért parancsot adott az elpusztításukra, azokat pedig, akik valahogy életben maradtak, egyszerûen kikergette Angliából. Sajnos az utána trónra lépô királyok sem engedték vissza a zsidókat, kivéve persze, ha orvos kellett. Az orvostudományban ugyanis mindig nagyon jók voltak a zsidók. Négyszáz évnek kellett eltelnie, hogy egy elôkelô úr, Cromwell Olivér hadvezérként lefejeztesse az akkori királyt, és a szigetország kormányzójaként a zsidók felé forduljon. Cromwell nem volt zsidó, de szerette és elismerte a zsidókat. Ô maga is hitte, amit az akkori Angliában sokan: az angol nép Izrael egyik elveszett törzse. Így aztán amikor egy nap megjelent nála Manassében Izráel amszterdami fôrabbi, és azt kérte, hogy Olivér engedje vissza a zsidókat a brit szigetekre, a kormányzó egy percig sem habozott. Jöttek is a kiváló orvosok, bankárok, gyárosok, akik révén Britannia gazdag lett és uralta a fél világot, sokáig az USA-t, Kanadát, még tovább fél Afrikát, Indiát, Pakisztánt, no meg Kína egy részét. A Birodalom dicsôsége nem veszett el! Az elsô gépeket is ott találták fel jó kétszáz éve, és sok Nobel-díjas került ki a brit zsidók közül. Ma a szigetország ôszinte tisztelettel és megbecsüléssel tekint a zsidóságára, s talán ez az oka annak is, hogy a trón örökösét, Károly herceget oly gyakran láthatjuk kipával a fején.

100

A

fénykorában a világ legszebb színésznôjének tartott Elizabeth Taylor Londonban született, 1932-ben. Ôsei között dánok, walesiek, sôt amerikaiak is voltak, zsidó azonban egy sem! Mégis, 1959-ben, huszonhét évesen, kilenc hónapos Tóra-tanulás után úgy döntött, betér a zsidó vallásba. Hogy miért? Döntésének oka a holokauszt során elpusztított zsidó áldozatok iránti tisztelet volt. Ahogy mondta: szíve legmélyéig átérzi fájdalmas sorsukat. A sors különös szeszélye, hogy néhány évvel késôbb, már zsidóként játszhatta el filmen Egyiptom utolsó uralkodóját, Kleopátrát, ami élete talán legnagyobb alakítása volt (többek között ezért a szerepéért emelte 1999-ben a Brit Birodalom lovagjává Erzsébet királynô). A hivatalos betérés során Elisabeth az Eliseva Ráhel nevet vette föl. Élete végéig zsidónak vallotta magát, és igyekezett úgy is élni. Számos hírességet hívott meg abba a Las Vegas-i zsinagógába, ahova maga is járt, 1977-ben pedig, amikor arab terroristák elraboltak és Ugandába kényszerítettek egy francia repülôt, saját magát ajánlotta fel túszul az izraeli utasok életéért cserébe. Erre végül nem került sor, mert az izraeli kommandósok – távol Afrikában – kiszabadították a több mint kétszáz halálra szánt zsidót. Izrael akkori amerikai nagykövete, Simcha Dinitz így fejezte ki elismerését a színésznônek: „A zsidó nép örökké emlékezni fog Önre, Liz!” A Liz megszólítást ugyan Taylor sosem szerette, ezúttal azonban kivételesen örült neki, mert a nagykövet az Eliseva nevet becézte így. A színésznôt, aki rengeteget adományozott szegény és beteg embereknek, 2011-ben ôsi zsidó hagyományok szerint temették el.


II. János Pál pápa

Émile Zola

Ki hinné, hogy egy zsidó ember volt a katolikus egyházfô legkedvesebb barátja?

Az írózseni, aki védelmébe vett egy ártatlanul meghurcolt zsidó katonatisztet Alfred Dreyfus

C

saknem száz éve már, hogy Lengyelországban két pici fiú életre szóló barátságot kötött. Elôfordul persze, hogy kisiskolás gyerekek együtt fociznak, együtt hallgatnak zenét, együtt rosszalkodnak, nem nagy csoda az ilyesmi. Ám az egyik fiúcska zsidó volt, a másik pedig katolikus, s a barátságuk akkoriban igencsak különlegességnek számított, mivel az ottani zsidók és katolikusok, finoman szólva, nem voltak túl nagy barátságban. Jerzy Kluger, ez volt a zsidó gyerek neve, a katolikus gyereké pedig Karol Wojtyla. Jerzynek sokkal rosszabb sors jutott. Anyját és nôvérét Auschwitzban ölték meg, nagyanyja már a haláltáborba induló vonaton életét vesztette. A világháború után Olaszországban telepedett le, és Karollal csak 27 év elteltével találkozhatott Rómában, amikor a régi barát, immáron magas rangú lengyel papként, egy fôpapi találkozóra érkezett az olasz fôvárosba. Mindketten rég halottnak hitték egymást, ugyanis Karolnak is bujkálnia kellett a háború alatt: 1945 elején megmentett egy 14 éves zsidó lányt, aki a nácik elôl szökött a krakkói kolostorba. 1978-ban Karol Wojtyla a világ legismertebb emberévé vált: II. János Pál néven ô lett a római pápa! Tizenkét nyelven beszélt, olykor magyarul is mondott imákat, kétszer járt Budapesten, és ma egy tér is viseli a nevét fôvárosunkban, azon a téren áll az Erkel Színház. Jerzy unszolására elsô pápaként Karol látogatást tett Róma nagyzsinagógájában. Összeölelkezett a fôrabbival, „szeretett idôsebb testvéreknek” nevezte a zsidókat. Ez óriási fordulat volt az addig igencsak zsidóellenes katolikus egyház gyakorlatában. Majd 1993-ban hivatalosan elismerte Izrael Államát, és, akárcsak 1979-ben Auschwitzban, 2000-ben Jeruzsálemben is lerótta kegyeletét a Yad Vashem múzeumban a holokauszt áldozatainak emlékére. Sem Jerzy, sem Karol nincs már az élôk sorában, igaz barátságuk emléke azonban örökre az emberi szívekbe vésôdött. 102

A

Émile Zola

világirodalom egyik legjelentôsebb alakja, az 1840-ben született francia regényíró, Émile Zola ötvennégy évesen drámai lépésre szánta el magát: védelmébe vett egy Alfred Dreyfus nevezetû zsidó katonatisztet. Dreyfust 1894-ben hazaárulás vádjával letartóztatták, 1895 januárjában pedig megalázó módon minden katonai rangjától megfosztották és életfogytiglani börtönre ítélték. Mindezt alaptalanul, bizonyítékok nélkül. Hogy miért? A Franciaországban fellángoló zsidógyûlölet miatt. Egy, a hadügyminisztériumból eltûnt fontos iratot a titkosszolgálat a német hadügyminisztériumban fedezett fel, és értesítette a francia katonai hatóságokat. Azon az éjszakán, amikor vélhetôleg eltûnt az irat, többek között Dreyfus is szolgálatban volt. S mivel a kapitány zsidó volt, a hatóságok úgy ítélték meg, ez ,,valószínûsíti”, hogy csakis ô lehetett a bûnös. Ô ugyan váltig tagadta, hogy köze lenne a történtekhez, mégis perbe fogták, mondván, csakis egy zsidó árulhatta el a hazáját. A francia nemzet két részre szakadt. Az egyik habzó szájjal ócsárolta a zsidóságot. A másik védelmébe vette Dreyfust, és igazságtalanságot kiáltott. Ekkor szólalt meg Zola, a nagy író. Indulatos harcra szólította fel nemzetét az állam, a hivatalok, a katonaság ellen. Ô volt a mindent vállaló legfôbb tiltakozó. Zola szavait sohasem látott gyûlölethullám fogadta. Az antiszemiták (a zsidókkal szemben ellenszenvet érzôk) egyszeriben minden zsidót hazaárulónak bélyegeztek, a minisztérium és a hadvezetôség pedig a ,,hadsereg becsületének védelmében” ragaszkodott az elítéléshez. Zola az igazság nevében a tiltakozók élére állt. Elôbb néhány cikkben fejtette ki nézetét, majd ,,Vádolok!” (,,J’accuse!”) címmel vezércikkben írt a Dreyfust meghurcoló hivatalok, minisztériumok, hadvezetés bûnösségérôl. Hiába. Dreyfust egy szigetre szállították, és megkezdôdött évekig tartó raboskodása. Késôbb kiderült, hogy azt a bizonyos okiratot azon az éjszakán egy Magyarországról elszármazott, elôkelô születésû, Esterházy nevû másik vezérkari tiszt emelte el, és egy Henry nevû törzstiszt közbenjárásával juttatta a német hadügyminisztériumba. Amikor a hír kipattant, Henry öngyilkos lett, Esterházy pedig úgy eltûnt, mint a kámfor. Természetesen az ügyet újra kellett tárgyalni. Dreyfust szabadon engedték, és magasabb ranggal vették vissza a hadsereghez, mint amilyennel korábban rendelkezett. Csakhogy Zola ezt már nem érhette meg: 1902-ben, egy éjszaka a kályhából kiáradó széngáz a feleségével együtt megölte. A halálos balesetrôl sokan azt állították: szándékos gyilkosság volt. Akadtak szép számmal, akik évek múltán is szívbôl gyûlölték az írót Dreyfus védelméért. Állítólag a boszszúra vágyók eltömették a kéményt, hogy a széngáz ne áradhasson ki a tetôn, és megölje az írót. Ki tudja ma már, igaz-e mindez, vagy sem? Csak az bizonyos, hogy élt egyszer egy nagyszerû katolikus író, aki védelmébe vett egy ártatlanul meghurcolt zsidó katonatisztet.


ÁVÁDIM HÁJINU (pészáchi dal)

JEDID NEFES

„Rabszolgák voltunk, most szabad nép.”

HÁVÁ NÁGILÁ (népi dallam) „Gyertek, örvendjünk és vigadjunk, Szívünk boldogsággal legyen tele!”

MISENICHNÁSZ ÁDÁR (purimi dal) „Aki belép Ádár hónapjába, nagy lesz az öröme.”

104

105


SÁLOM ALÉCHEM (A szombat fogadásánál az ünnepi asztalnál énekeljük) Nér li (hanukai dal) „Gyertyám, gyertyám, kis gyertyám Amikor jön a Hanuka, a gyertyámat meggyújtom Amikor jön a Hanuka, a gyertyám világítani fog Amikor jön a Hanuka, dalokat énekelek.”

„Béke és üdvözlet néktek / Szolgáló angyalok / A legmagasztosabb angyalai Angyalai a királyok királyainak királyának / A Szentnek, áldassék Ô Jöjjetek békében béke angyalai / A legmagasztosabb angyalai Angyalok, kik jönnek / A királyok királyainak királyától A Szenttôl, áldassék Ô / Áldjatok meg engem békével / Béke angyalai A legmagasztosabb angyalai / Békével, mely a királyok királyainak királyától jön A Szenttôl, áldassék Ô / Távozzatok békében Béke angyalai / A legmagasztosabb angyalai / A királyok királyainak királyához A Szenthez, áldassék Ô.”

OD MEÁT JERED ELEINU (sábáti dal) „Hamarosan eljön hozzánk a jó szombat, az ô tiszteletére anyukánk is nagyon készül gyere, gyere áldott szombat, a pihenés napja gyere már, gyere már királynô.”

TÁPUCHIM UDVÁS (dal Ros hásánára) „Alma és méz Ros hásánára Jó évet, édes évet Alma és méz Ros hásánára.”

106

107


A ZSIDÓ NAPTÁR ÉS A HÉBER HÓNAPOK A zsidó idôszámítás kezdetét a világ teremtésétôl számítják. A zsidó újév Ros hásánákor kezdôdik. A zsidó naptár, héberül luách, ôse a babilóniai naptár volt. Hónapjai a holdciklushoz igazodnak.

Az év elsô hónapja Niszán – ebben a hónapban hagytuk el Egyiptomot, és váltunk szabad néppé. Van, hogy Tisrit nevezzük az év elsô hónapjának, mivel e hónap elsejére esik Ros hásáná (az „év feje”).

A Hold 29 1/2 nap alatt kerüli meg a Földet. Ezt az idôszakot holdhónapnak nevezzük. A zsidó hónapok 29 vagy 30 naposak, így bizonyos idô elteltével átlagolva 29 1/2 napos hónapokat kapunk – ami megfelel a holdhónap hosszának.

Íme a héber hónapok:

‫תשרי‬ ‫חשון‬ ‫כיסליו‬ ‫טבת‬ ‫שבט‬ ‫אדר‬ ‫ניסן‬ ‫איר‬ ‫סיון‬ ‫תמוז‬ ‫אב‬ ‫לולא‬

Tisri Chesván Kiszlév Tévét

Minden holdhónap kezdetén a Hold keskeny sarlóhoz hasonlít, a hó közepére teliholddá dagad, majd ismét sarlóvá csökken.

Svát Ádár Niszán

Ha tehát sarló alakú Holdat látsz az égen, ebbôl tudhatod, hogy új zsidó hónap kezdôdik.

Ijár Sziván Támuz Áv Elul

Ebben a szókeresôben elrejtettük a 12 héber hónap nevét. Keresd meg ôket!

A SZÖKÔÉV A Föld 365 nap alatt kerüli meg a Napot.

Ám a 12 holdhónap csak 354 napot tesz ki. A különbség 11 nap.

Q R E H G Q Z J K Z R P T

I

S R

I

Z C F Q V K G Ä X Ö C Ü Á Q Ä U B W I

365 nap

108

354 nap

Ezt a 11 napos különbséget úgy küszöböljük ki, hogy minden 19 évben hét alkalommal beiktatunk egy-egy plusz hónapot. Az ilyen 13 hónapból álló éveket nevezzük szökôévnek. A szökôhónap neve Ádár Rison, amely közvetlenül megelôzi Ádár havát. Ez utóbbit ilyenkor Ádár Séninek nevezzük át (rison = elsô, séni = második).

O X S Ä B S S P Z

I

J V V X X J S N

J S Ö Z T D Ö

K

11 nap

D L L B R K S K H Ö M L R Ö C

I

I

E L U L Y N K

S Z L É V M V Á V Ä F

I

I

B Y A

Ö O Ä L B H Á D Á R Á U P S U W I Y Ö T É V É T T N E N

I

S Z Á N M

Ádár Ádár Séni

109


Most nézzük, meg hogy melyik zsidó ünnepet melyik hónapban ünnepeljük!

Melyik héber hónapban ünnepeljük a Jom kipurt? Melyik héber hónap neve hasonlít egy autómárkához? Melyik az a héber hónap, amelyikben nincs semmilyen ünnepünk?

Ros hásáná és Jom kipur Ros hásáná és Jom kipur két nagyon fontos ünnepünk. Nagy ünnepeknek is nevezzük ôket. A Ros hásáná, a zsidó újév Tisri hónap elsején kezdôdik. Az újév kezdetekor nagyon komoly dolgokról gondolkodunk. Tudjuk, hogy az Örökkévaló mindanynyiunkról egyenként ítéletet mond. Visszatekintünk az elmúlt évre, és megkérdezzük magunktól: „Vajon olyan jó zsidó voltam-e, mint amilyen lehettem volna?” „Hogyan lehetnék a jövô évben jobb zsidó, mint az elmúlt évben?”

110

Ros hásáná este kezdôdik. A legszebb ruhánkat vesszük fel, és az ünnepi családi vacsorára a barátainkat is meghívjuk. Az asztalon a „chálá”, a kalács. A „chálá” rendszerint hosszúkás fonott kalács, de Ros hásánákor gömbölyû. Kerek alakja arra emlékeztet minket, hogy elmúlt egy év, és most új kezdôdik. Megtettünk egy kört. A kerek, aranyszínû kalácsból egy darabot letörünk, és mézbe mártva megédesítjük. Mézbe mártott almaszeleteket is eszünk, és a következô mondatot mondjuk: „Legyen édes az új év!” Egymásnak a következô jókívánságot mondjuk: „Írjon be az Örökkévaló téged az Élet könyvébe!” Azoknak, akik távol élnek tôlünk, Ros hásáná-i képeslapot, e-mailt küldünk. A zsinagógában megfújják a sófárt. A sófár a kos szarvából készül. Úgy lehet fújni, mint a kürtöt. Különös, messze is hallható, éles hangja van. Az ôsi Izraelben a sófárt fontos alkalmakkor fújták meg. Megfújták a Szináj hegynél is, amikor a zsidó nép megfogadta, hogy engedelmeskedik az Örökkévaló Tórájának. A sófár hangja jelezte a népnek, hogy új hónap kezdôdik. A sófár hangja hívta a zsidókat a fontos hírek meghallgatásához. Ma a sófárt a zsinagógában a Nagy ünnepeken fújják meg. A hangja emlékeztet minket a nap fontosságára. Amikor kijövünk a zsinagógából, elmegyünk egy közeli tóhoz vagy folyóhoz. Ott kifordítjuk a zsebeinket, hogy megtisztítsuk ôket a morzsáktól. A morzsákat a vízbe dobjuk, és figyeljük, ahogy a víz elviszi ôket. Úgy érezzük, hogy az elmúlt év rossz dolgait dobtuk el. Mindannyian boldog új évet kívánunk egymásnak. A következô héber szavakat mondjuk: „Sáná tová”, ami azt jelenti, hogy Jó évet. Jom kipur a Ros hásáná utáni tizedik napon van, Tisri hónap 10-én. Jom kipurkor otthon meggyújtjuk az ünnepi gyertyákat. Azok emlékére is gyertyát gyújtunk, akiket szerettünk, de már nincsenek velünk. A zsinagógában az istentisztelet egy gyönyörû imával, a Kol nidrével kezdôdik. A Kol nidrét nem elmondjuk, hanem elénekeljük. Igen szomorú dallama van. Jom kipur az Engesztelés napja. Az engesztelés annyit jelent, hogy sajnáljuk mindazt a rosszat, amit tettünk, megbánjuk, és az Örökkévaló megbocsát, mi pedig megpróbálunk jobbak lenni. Hosszú imát mondunk Istennek azokról a rossz dolgokról, amiket tettünk. Mindannyian csináltunk olyan dolgokat, amiket sajnálunk. Így tehát mindannyian együtt imádkozunk: férfiak és nôk, lányok és fiúk. Az imát hangosan mondjuk, hogy halljuk, és hogy ezzel is kimutassuk, mindannyian ugyanúgy érzünk. Mindenki a mellét veri minden egyes bûn felemlítésekor. Ezzel mutatjuk, hogy mennyire sajnáljuk, hogy a bûnt elkövettük. Jom kipurkor a zsinagógában egész nap istentisztelet van, kora reggeltôl sötétedés utánig. Ez idô alatt a felnôttek böjtölnek. Ez azt jelenti, hogy nem esznek és nem isznak semmit, még egy csepp vizet sem. Nem kötelezô böjtölniük a gyerekeknek, és azoknak, akik betegek. Jom kipur a gondolkodás és az imádkozás ideje. Ezen a napon a zsidók nagyon nyugodtak. Arra gondolunk, mennyire sajnáljuk, hogy rossz dolgokat csináltunk, és a jó dolgokból nem tettünk többet. Mondtál-e valami bántót a testvérednek vagy a barátodnak? Elvettél-e valamit, ami nem volt a tiéd? Csináltál-e valamit, ami miatt szomorkodtak a szüleid? Jom kipur az a nap, amikor azt mondjuk: „Sajnálom, bocsánatot kérek.” Ha viszont veled nem viselkedett valaki szépen, ez az a nap, amikor meg kell bocsátanod neki. Jom kipurkor elôretekintünk az új évre. Mindent újrakezdünk. Tisztának, jónak és reménytelinek érezzük magunkat. Reméljük, hogy az új év mindenki számára jó lesz. Mindannyian azt reméljük, hogy a most megkezdôdött új évben jobb zsidók leszünk.

111


Részlet Gábor Mónika és Ôri László HÉBER MUNKAFÜZET címû munkájából Mese Ros hásánára

Történet Josziról és az idôs hölgyrôl Josziék házának földszintjén magányosan éldegélt egy idôs néni. Ráhel néninek hívták. Joszi legkedvesebb szórakozása Ráhel néni felidegesítése volt. Nap mint nap becsengetett az ajtaján, és amikor meghallotta a lassú, nehézkes léptek zaját, gyorsan elbújt. Mikor megkérdezte a néni „Ki csöngetett?”, Joszi magában kuncogott, és nem válaszolt. Egyszer a zsidó újévet, Ros hásánát megelôzô napon újra becsengetett Ráhel néni ajtaján, de senki nem nyitott ajtót. Újból csengetett. – Ki az? – kérdezte a néni gyenge, halk hangon, és nem nyitott ajtót. – Az ablakpárkányon van a kulcs, gyere be nyugodtan! – szólt ismét. Joszi csak állt, és nem tudta, mitévô legyen. – Gyere csak, lépj be nyugodtan! – ismételte Ráhel néni. Joszi levette a kulcsot a párkányról, kinyitotta az ajtót, és belépett. Ráhel néni betegen feküdt az ágyában. Arca sápadt volt és szomorú. – Szia, Joszi! Milyen rendes kisfiú vagy! – üdvözölte a belépô Joszit. – Eljöttél, hogy teljesítsd a betegek látogatásának parancsát? Ülj le, kisfiam! Milyen jó is az, ha az ember jót tud tenni a másikkal! Joszi nagyon elszégyellte magát, és meg sem szólalt. – Kisfiam! Beteg vagyok, és nem fogok tudni elmenni imádkozni a zsinagógába. Megtennéd, hogy értem is elmondasz egy imát? – Igen – felelte Joszi halkan, és közben nagyon rosszul érezte magát. – Imádkozz azért, hogy küldjön nekem a Jóisten gyógyulást, és hogy bekerülhessek az Élet könyvébe. Megteszed ezt nekem, Joszi? – Igen, Ráhel néni, de nekem most mennem kell. Viszontlátásra! Joszi a szégyentôl kivörösödött arccal menekült el Ráhel néni lakásából. Elérkezett Ros hásáná estéje. Ráhel néni nagyon szomorúan feküdt az ágyában. Ünnepi dallamok, az öröm hangjai szûrôdtek ki a szomszédoktól, és ô teljesen egyedül feküdt, senki feléje sem nézett. Egyszer csak hangot hallott az ajtó felôl. Kinyílt az ajtó, és hirtelen… Ki lépett be? Joszi, és az egész családja: a két bátyja, a szülei és a nôvére. – Sáná tová Ráhel néni, Boldog Újévet! – köszöntötte a család. – Jöttünk hozzád, hogy az ünnepi vacsorát itt, veled rendezzük meg. Megengeded? – Áldottak legyetek! – mondta Ráhel néni, és az öröm könnyei csillogtak a szemében. – Csakhogy én nem készítettem semmit! – Ne aggódj, mi hoztunk mindent. Már terítjük is az asztalt – mondta Joszi. Odatolták az asztalt az ágy közelébe, majd leterítették fehér abrosszal. Joszi kivette az aranysárga mézet a kosárból, az édesanyja felvágta az almát, amit majd belemártanak a mézbe. A gyerekek rátették az asztalfôre a két kerek, barnára sült kalácsot. Mikor az asztalon volt már minden, Joszi édesapja áldást mondott a borra, kezet mostak, majd elfogyasztották az ízletes vacsorát. Egész este ünnepi dalokat énekeltek Ráhel nénivel együtt, aki a vacsora után így szólt: – A most következô év biztos, hogy szép lesz. Öröm Ros hásánákor – öröm az egész évben!

112

A héber ábécé (alefbét) Mássalhangzók mem (m) .................................................... mem szofit (szóvégi m) ............................. nun (n) ....................................................... nun szofit (szóvégi n) ................................ számech (sz) .............................................. ájin (néma betű) ......................................... pé (p) .......................................................... fé (f) ........................................................... fé szofit (szóvégi f) .................................... cadi (c) ....................................................... cadi szofit (szóvégi c) ................................ kof (k) ........................................................ rés (r) ......................................................... sin (s) ......................................................... szin (sz) ...................................................... táv (t) .........................................................

‫מ‬ ‫ם‬ ‫נ‬ ‫ן‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫פ‬. ‫פ‬ ‫ף‬ ‫צ‬ ‫ץ‬ ‫ק‬ ‫ר‬ . ‫ש‬ . ‫ש‬ ‫ת‬

alef (néma betű) ......................................... bét (b) ........................................................ vét (szó és szótag végén v) ........................ gimel (g) .................................................... dalet (d) ...................................................... hé (szó végén néma h) ............................... váv (v, o, u) ................................................ zájin (z) ...................................................... chet (erős h) ............................................... tet (t) .......................................................... jod (j, i) ...................................................... káf (k) ........................................................ cháf (erős h) ............................................... cháf szofit (szóvégi erős h) ........................ lámed (l) ....................................................

‫א‬ ‫ב‬. ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫כ‬. ‫כ‬ ‫ך‬ ‫ל‬

Magánhangzók svá (gyenge e) ............................................ chólam chászer (ó) ..................................... chólam málé (ó) ......................................... suruk (u) .................................................... kubuc (u) .................................................... svá nách (néma) .........................................

. . .

‫ן‬ .‫ן‬

... .

kamac (á) ................................................... patah (á) ..................................................... kis hirik (i) ................................................. nagy hirik (í) .............................................. szegol (e) ................................................... céré (é) .......................................................

-. . ‫י‬. ... ..

. Neved: ................................................................................................................................................... :‫שם‬ Osztályod: .......................................................................................................................................... :‫כיתה‬

.

‫לשון‬-.

113


‫ר‬

1. lecke

vét

rés Új magánhangzó: .. (é) 1. Írd át a betûket!

‫ב‬

2. lecke

bét

Új magánhangzók: (á) - (á) Mássalhangzó, amit már tudsz: Magánhangzó, amit már ismersz: ..

‫ב‬

1. Írd át a betûket!

2. Folytasd!

2. Folytasd!

3. Gyakorlás

3. Gyakorlás

Igyunk arra a betûdre, amelyiket a legszebbnek tartod! Kösd ezt a pohár gyerekpezsgôt a legjobban sikerült rés-hez!

4. Színezd be azokat a mezôket, amelyekben fekete pöttyöt találsz! Vajon mi jön ki belôle?

5. itt egy hatalmas rés, rajzolj belôle valami érdekeset!

Irányítsd az iránytût arra a betûdre, amelyik a legjobban sikerült! Hol van elrejtve egy bét a majomban? Rajzold át!

4. Rajzolj egy egy hatalmas bét-et és vét-et! Fogd a színeseidet, és alakítsd át a betûidet valami más, érdekes rajzzá!

115


5. Írd le írott betûkkel!

‫רב‬ ‫ב ר‬. ‫רבב‬

szin

‫ש‬

3. lecke

sin

Új magánhangzó: (e) Mássalhangzók, amiket már tudsz: Magánhangzó, amit már ismersz: ..

6. Ez itt a gyakorlás helye

‫ש‬ 1. Írd át a betûket!

2. Folytasd!

3. Gyakorlás

Rajzolj egy gyönyörû

116

és

betût a zászlóra, amit a repülô húz!


4. Rajzolj egy egy hatalmas sin-t és szin-t!

‫ת‬

4. lecke

táv Mássalhangzók, amiket már tudsz: Magánhangzók, amiket már ismersz:

- ..

1. Írd át a betûket! 1 2

Fogd a színeseidet, és alakítsd át a betûidet valami más, érdekes rajzzá! Egyetlen feltétel, hogy a kész rajz ne hasonlítson a -re vagy a -re!

2. Folytasd!

5. Írd le írott betûkkel!

‫רב‬ ‫ב ר‬. ‫בבב‬

3. Gyakorlás

Kösd az aranyérmet ahhoz a príma táv betûdhöz, amelyiket a legszebbnek tartod! 4. Szokásos feladatunk: rajzolj egy vagy több hatalmas táv-ot! Egyetlen feltétel, hogy a kész rajz ne hasonlítson a -ra!

6. Próbáld meg elolvasni és leírni!

118

119


5. Kösd össze sz összetartozókat!

‫ש‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ב‬ 6. Írd le írott betûkkel néhányszor!

.

‫ש ב‬.. ‫ת‬.. .

‫שבת‬ ‫תת‬ 6. Ez itt a gyakorlás helye

120

Róna Tamás, Nógrádi Gergely: Todá! Zsidó Hittankönyv 3. rész  
Róna Tamás, Nógrádi Gergely: Todá! Zsidó Hittankönyv 3. rész  
Advertisement