Page 1

„Ne száradjon ki a forrás, és ne fonnyadjon el a fa.” (Spira Lázár néhai munkácsi haszid rabbi)

Határtalan kultúra, határtalan emlékezet


Határtalan Kultúra

2. Kárpátaljai Zsidó Napok Beregszász, 2018. június 7-10.

A magyar zsidó emlékezetben Kárpátalja az eltűnt, elpusztított, autentikus zsidóság otthonaként él, amely számtalan elnémult zsidó történet születési helye és temetője, a mindennapok magyar kultúrájának elsüllyedt szigete. A 2. Kárpátaljai Zsidó Napokon zsidók és nem zsidók együtt emlékezhetünk, kivételes vallási és művészeti értékeket megteremtő kárpátaljai kultúrákra, közösen idézhetjük föl a múlt emlékét, a helyi kisebbségek történelmét és sokszínű, összefonódó hagyományait. Az emlékezet határtalan, s örökké fennmaradhat, mert az emlékezés nem más, mint az eltávozottak visszafogadása – a közös emlékezés valójában közös jövő, zsidó és nem zsidó magyarok, közép-európaiak közös jövője.

PROGRAMOK


Június 7. csütörtök ~ 19 óra

Június 8. péntek ~ 16:00

Jeruzsálem kedvesem…

Örökzöld slágerek a „Zsi-

koncert és ünnepélyes megnyitó

dó Pavarotti” előadásában

Héber nyelvű istenes énekek,

Tavalyi nagy sikerű koncertje után

majdnem feledésbe merült jid-

a csodálatos hangú Nógrádi Ger-

dis nyelvű kuplék, huszadik szá-

gely főkántor idén is ellátogat a

zadi, örökzöld szerzemények,

beregszászi zsinagógába, hogy

musical-betétek és filmdalok, a

kivételesen képzett kántorunk újra

szakrális és profán zsidó ének-

elbűvölje a kárpátaljai közönséget.

művészet gyöngyszemei a Ko-

Nógrádi Gergely azt vallja, hogy

lozsvárról Beregszászba érkező

egy kántor hangtól és hangkép-

Laczkó Vass Róbert színművész

zéstől függetlenül át tudja magát

és Szép András zongoraművész

adni a vallásos áhítatnak, de ez

előadásában. Helyszín: Bereg-

nem azt jelenti, hogy az ember tel-

szászi zsinagóga, Zrínyi utca 6.

jes átéltséggel, földöntúli módon énekel az ima elejétől a végéig, hiszen ez lehetetlen volna. A „Zsidó Pavarotti” címmel kitüntetett művész a mostani műsorában ismert világslágereket,

musical-dalokat

és hagyományos zsidó dalokat ad elő. Közreműködik: Teszter Nelli zongoraművész. Helyszín: Beregszászi zsinagóga, Zrínyi u. 6.


Június 9. szombat ~ 16 óra

szála az írásmagyarázat, mese,

Drágakő ~ Klezmer meseora-

legenda, monda volt, mely az

tórium felnőtteknek

élet minden területét behálózta,

A Drágakő című haszid történet

átjárta, kezdve a sort a szerte-

köré szövődő előadásban a Cha-

ágazó vallási irodalmon keresz-

gall Band zenéje mellett jiddis

tül

dalok és vidám történetek, viccek

megnyilatkozásokig.

is elhangzanak. A szórakoztató,

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kár-

de egyben elgondolkodtató mű-

pátaljai Magyar Főiskola aula

egészen

a

folklorisztikus

sor anyagát Marc Chagall „Életemben lakom” és Schein Gábor „Chagall” című verse színesíti. A zenét Vincze Pál, a Chagall Band tagja komponálta kifejezetten a szövegekhez; a muzsika hol aláfesti, illusztrálja a történeteket, hol pedig egyenrangú társként szegődik

melléjük.

Összeállí-

totta, szerkesztette és előadja:

Június 9. szombat ~ 20 óra

Havas

előadóművész.

Halleluja ~ Takács Nikolas fel-

Szabó-Kovács

lépése, sztárvendég: Pál Dénes

Judit

Társszerkesztő:

Eszter. Közreműködik a Chagall

Takács Nikolas nemzedéke egyik

Band: Vincze Pál – zeneszerző,

legkiválóbb énekese, aki 1986-

zongora; Vincze Miklós – ének,

ban született a mai Szlovákiához

dobok; Sólyomi Pál – klarinét és

tartozó Galántán, a művész szá-

Szabó Árpád – hegedű. Az előa-

mára tehát különös jelentéssel

dást rendezte: Radó Gyula.

bír, ha magyarként léphet föl az

Több ezeréves története során

oly sokszínű Kárpátalján. Már

a zsidóságot mindig jellemezte

19 évesen együtt koncertezett a

az ősi hagyományokhoz való kö-

nemzetközi jazzélet egyik sztárjá-

tődés. A tradíció egyik legősibb

val, Jávori Vilmos dobossal. Kivé-


teles tehetsége révén hamarosan

emlékeiről, ízeiről és a jelen zarán-

együtt zenélt olyan nagy öregek-

dokutak lehetőségeiről. A prog-

kel, mint a közelmúltban elhunyt

ramot zsidó ízek kavalkádjával

Babos Gyula, Horváth Charlie,

barhesz kóstolással, helyi kóser

Tony Lakatos vagy Solti János.

borok ízlelgetésével és élőzené-

Takács Nikolas beregszászi föllé-

vel fűszerezzük. Helyszín: II. Rá-

pésének sztárvendége Pál Dénes

kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar

énekes, a 2012-es The Voice –

Főiskola aulája

Magyarország hangja, valamint a 2014-es Sztárban sztár győztese. Zongorán közreműködik: Kardos Norbert. Helyszín: Beregszász, Fő tér (rossz idő esetén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola aula)

Június 10. vasárnap ~ 19 óra Nyáresti kamarazene Korcsolán Orsolya hegedűművész és barátai Korcsolán Orsolya nemzetközi hírű hegedűművész és barátai kamarazenei hangversenye BeregszászJúnius 10. vasárnap ~ 14 óra

ban. Korcsolán Orsolya, Bécsben

Dallamok, ízek, emlékek

élő nemzetközi hírű hegedűmű-

Komoróczy Ráhel Szonjával (egye-

vész, aki bejárta a világ legjelentő-

temi oktató, idegenvezető) beszél-

sebb hangversenytermeit, és karri-

get Togyeriska Erika (A Shalom

erje folyamán olyan világsztárokkal

Alapítvány igazgatója) a kárpátaljai

lépett színpadra, mint Zubin Mehta,

zsidóság történetéről, kultúrájáról,

Valerij Gergijev vagy Lorin Maazel,


először ad hangversenyt Bereg-

Haydn, Wolfgang Amadeus Mo-

szászban. A fiatal művész, akinek

zart, Kodály Zoltán és Weiner Leó

legutóbbi hanglemezét a Deutsche

örökérvényű kamarazenei kompo-

Grammophon jelentette meg vi-

zíciói szólalnak meg, megidézve

lágszerte, és aki a közelmúltban

ezzel egy régi világ szalonjainak

a Budapesti Tavaszi Fesztiválon

varázslatos,

kápráztatta el közönséget, kiváló

hangulatát.

partnerei, Máté Győző brácsamű-

Helyszín: Beregszászi zsinagóga

kamarazenével

vész, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának szólamvezetője, valamint Déri György csellóművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense társaságában különleges nyárestére invitálja a hallgatóságot. A zsinagóga falai között felcsendülő

koncerten

Joseph

Rendezvényeinken a részvétel díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk! A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Elérhetőségek: hatartalankultura.hu mazsihisz.hu facebook.com/HatartalanKultura facebook.com/mazsihisz hatartalankultura@gmail.com ©Határtalan Kultúra 2018

teli


Szervezők: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Budapest), Határtalan Kultúra Program (Budapest), Shalom Alapítvány (Beregszász), Magyarország Beregszászi Konzulátusa, Beregszász városa, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász), Pro Cultura Subcarpathica (Beregszász) Kiemelt támogatók: Külgazdasági és Külügyminisztérium, Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Dutch Jewish Humanitarian Fund Kiemelt médiatámogató: Pulzus rádió Támogatók: Globál Projekt Inveszt Lampertszász Kft, Thermal Maximus Beregszász, Chizay borászat Médiatámogatók: Kárpátalja.ma, Kárpátinfó.net, Kárpátalja.net

Találkozzunk szeptember 13-16. között a kincses városban!


Kárpátaljai Zsidó Napok / Beregszász  

2018. június 7-10. Részletes proramfüzet

Kárpátaljai Zsidó Napok / Beregszász  

2018. június 7-10. Részletes proramfüzet

Advertisement